Søkortregistreringsnummer 1915:2358
Lbnr. 1060,
Kortnr. 2603/06

Pilot Chart Indian Ocean, juni


Yderligere informationer om korttypen
Pilotkort indeholder meteorologiske og oceanografiske oplysninger af betydning ved ruteplanlægning for skibe.

Beskrivelse af kortindholdet
De meteorologiske og oceanografiske oplysninger for det Indiske Ocean er vist med symboler og inkluderer, vindretning, vindstyrke, stille dage, tåge, havstrømme, cyklonbaner, sejlruter for sejlskibe og maskindrevne skibe.

Kortet viser de seneste års cyklonbaner.

I en indsat plan vises den magnetisk forandring, misvisningen, for perioden.

Beskrivelse af forsidens ekstra information
Foruden notationerne med symbolværdier for meteorologiske og oceanografiske informationer indeholder forsiden en del tekstbokse med informationer om gennemsnitlige vejrforhold i Indiske Ocean, junis stormbaner samt en kort oversigt over udgivne og annullerede US-kort i perioden 15/2 til 15/3 1911.

Beskrivelse af bagsideinformation
Bagsiden er på dette kort blank.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 19.2.2017