Søkortregistreringsnummer 1915:2549
Lbnr. 1193,
Kortet er uden nummer

The New Sea-Map of the Coast of France, Biscaye and Gallissia - søkort af Johannes van Keulen


Kortets titel

Titlen, der er på tre sprog, fransk, hollandsk og engelsk, står i rammer øverst til højre og er uden udsmykning. Titlens tekst lyder:

The New Sea Map of the
COAST OF FRANCE
BISCAYE AND GALLISSIA
betwext
Isl. Ushand et C. de Finisterre.
T AMSTERDAM
By IOHANNIS VAN KEULEN


Langs Frankrigs kyst er anbragt romertallet III flere steder, mens der langs Spaniens nordkyst er anbragt tallet IX. Tallene refererer til tidevandsinformation, men jeg kan ikke udlede forklaringen af tallene. På et andet kort, dækkende noget af Spaniens kyst og Galicien, var der tilskrevet et antal timer før højvande, så det kan være flodbølgens forsinkelse, som er udtrykt på denne måde.


Johannes van Keulen
Van Keulenfirmaets grundlægger var Johannes van Keulen, 1654-1715, og firmaet blev grundlagt ved hans registrering som boghandler i Amsterdam i 1678. Han havde året før købt en ejendom med det passende navn »Den kronede Lods« = »De Gekroonde Lootsman«.

I året 1680 udgav han sit første kort. Det var første del af hans værk Zee Atlas, som i efterfølgende udgaver blev udvidet og fik et totalt omfang af fem bind. Værket blev fremstillet indtil 1734. Ikke alle Johannes van Keulens kort var af eget fabrikat. Johannes købte fx mange trykplader og rettigheder fra Hendrik Doncker, bl.a. ved et salg i 1693. Ved senere udbygning af værket steg antallet af kort fra de oprindelige cirka 40 kort til 185 kort.

Hovedværket blev dog Nieuwe groote ligtende Zee-Fakkel, der udkom fra 1681 til 1684 i samarbejde med Claes Jansz-Vooght og forblev i salgskataloget indtil omkring år 1800. Dette værk havde også fem dele, og det udkom på en del andre sprog end hollandsk.

Gerard van Keulen, født i 1678 overtog sin fader, Johannes van Keulens forretning i 1714. I 1726 overtog Gerards søn, Johannes jr., forretningen. Det var året før Gerard døde. Johannes førte forretningen til sin død i 1770, men firmaet fortsatte indtil 1885.

Yderligere her om familien van Keulen.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 19.2.2017