Søkortregistreringsnummer 15:2550
Lbnr. 1191,
Kortet er uden nummer

Nieuwe Pascaert van de suyt syde van Yrlandt ... - søkort af Johannes van Keulen


Kortets titel

Titlen står i en kartouche øverst midtfor. Til venstre og foran for titlen er tegnet fem købmænd og landmænd, der handler og producerer landbrugsvarer. Den ene mand bærer i bakke foran kroppen brød eller oste frem. I baggrunden en malkepige og en pige der kærner. Titlens tekst lyder:

Nieuwe Pascaert, van de suyt syde
Van YRLANDT
Beginnende van Blasques tot
an de Hoeck van Waterfoort. Met
al syn diepten en Droochten, Naeu-
keurigh opgestelt, en van veel
souten verbetert.
Mit Priviligie voor 15 Iaar


Der kan oversættes omtrent til:

Nyt Paskort over den sydlige del
af IRLAND
Begyndende fra Blasques til
Waterfoortpynten. Med
alle dets dybder og grunde, nyligen opmålt og meget
forbedret.
Med eneret i 15 år

Nederst til højre over en mileskala med tyske, spanske og engelske/franske mil a hhv. 15, 17½ og 20 per grad holder to bevingede englebasser en gravsten med indskriften:

t Amsterdam
by Johannis
van Keulen
boeck en Zee-
laert verkoper
an de Nieubrug
In de gekroonde
Lootsman.


I oceanet er tegnet enkelte fuldskibe. I allernederste højre hjørne er indsat et nummer 20, der antageligt er kortets pladsnummer i det atlas, det kommer fra.


Johannes van Keulen
Van Keulenfirmaets grundlægger var Johannes van Keulen, 1654-1715, og firmaet blev grundlagt ved hans registrering som boghandler i Amsterdam i 1678. Han havde året før købt en ejendom med det passende navn »Den kronede Lods« = »De Gekroonde Lootsman«.

I året 1680 udgav han sit første kort. Det var første del af hans værk Zee Atlas, som i efterfølgende udgaver blev udvidet og fik et totalt omfang af fem bind. Værket blev fremstillet indtil 1734. Ikke alle Johannes van Keulens kort var af eget fabrikat. Johannes købte fx mange trykplader og rettigheder fra Hendrik Doncker, bl.a. ved et salg i 1693. Ved senere udbygning af værket steg antallet af kort fra de oprindelige cirka 40 kort til 185 kort.

Hovedværket blev dog Nieuwe groote ligtende Zee-Fakkel, der udkom fra 1681 til 1684 i samarbejde med Claes Jansz-Vooght og forblev i salgskataloget indtil omkring år 1800. Dette værk havde også fem dele, og det udkom på en del andre sprog end hollandsk.

Gerard van Keulen, født i 1678 overtog sin fader, Johannes van Keulens forretning i 1714. I 1726 overtog Gerards søn, Johannes jr., forretningen. Det var året før Gerard døde. Johannes førte forretningen til sin død i 1770, men firmaet fortsatte indtil 1885.

Yderligere her om familien van Keulen.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 19.2.2017