Søkortregistreringsnummer 1915:2551
Lbnr. 1195,
Kortet er uden nummer

Nieuwe Wassende Pas-Caart van de Westelykste Zee Custen van Europa - søkort af Johannes van Keulen


Kortets titel

Titlen, der er på hollandsk og fransk, står skrevet i en uregelmæssig rokokoagtig ramme sat ind i Spaniens landområde nederst til venstre på kortet, der har nord til højre. Titlens tekst lyder i sin helhed:

Nieuwe Wassende
Pas-Caart
van de Westlykste Zee Custen van
E U R O P A
Strekkende van Hitland, Fero en Ysland, achter
Yrland om, tot de Vlaamse en Canarise eylanden,
als mede tot voorby het naauw van de Straat.

Nouvelle Carte Reduite des Cotes Occidentales
D E   L' E U R O P E
Depuis les Iles de Hitland, Fero de
Islande, en passant à lOuest de
l'Irlande jusques aux Acores
& Canaries, comme aussi
jusques par de la le
Detroit de Gibraltar.


Der i oversættelse kan gengives omtrent således:

Nyt voksende kort over de vestligste kyststrækninger af
E U R O P A
strækkende sig fra Shetland, Færøerne og Island
og til vest om Irland og derfra til
Azorerne og Canarieøerne
og ind til Gibraltarstrædet.


Langs nederste ramme ca. midtfor i en firkantet inderramme står følgende:

TE AMSTERDAM
By JOANNES VAN KEULEN en ZOONEN, Zee-Caart en Boek-
verkoopers en Graadboog-makers op de hoek van de Nieuwe-brug Steeg


Langs nederste gradskal og mellem gradtallene står følgende:

Graaden der Breete verdeeelt en Duytse Mylen à 15 in een Graad.


Der er to skalaer for udtagning af distancer. De er indsat foroven på kortet i hhv. højre og venstre side. Til højre er skalaen for hollandske mil med 15 per grad. I venstre side er skalaen for franske mil med 20 per grad. Da kortet er et Mercatorkort, så er skalaerne tegnet for de voksende bredder fra 32° til 64°.

Da Johannes den Ældre døde i 1715, så må dette korts Johannes formodes at refere til barnebarnet, der overtog fra faderen Gerard i 1726 og Gerards to sønnesønner, Cornellis Buys og Gerard Hulst van Keulen.

Det er nævnt, at firmaet fremstiller gradbuer = oktanter eller sekstanter, og i firmaets biografi oplyses, at det startede produktion af oktanter i 1744, og fra ca. 1778 havde det også i sit salgskatalog sekstanter.

Der findes intet udgivelsesårstal på kortet, men i de generelle oplysninger er nævnt årstallene 1734 og 1740.


Johannes van Keulen
Van Keulenfirmaets grundlægger var Johannes van Keulen, 1654-1715, og firmaet blev grundlagt ved hans registrering som boghandler i Amsterdam i 1678. Han havde året før købt en ejendom med det passende navn »Den kronede Lods« = »De Gekroonde Lootsman«.

I året 1680 udgav han sit første kort. Det var første del af hans værk Zee Atlas, som i efterfølgende udgaver blev udvidet og fik et totalt omfang af fem bind. Værket blev fremstillet indtil 1734. Ikke alle Johannes van Keulens kort var af eget fabrikat. Johannes købte fx mange trykplader og rettigheder fra Hendrik Doncker, bl.a. ved et salg i 1693. Ved senere udbygning af værket steg antallet af kort fra de oprindelige cirka 40 kort til 185 kort.

Hovedværket blev dog Nieuwe groote ligtende Zee-Fakkel, der udkom fra 1681 til 1684 i samarbejde med Claes Jansz-Vooght og forblev i salgskataloget indtil omkring år 1800. Dette værk havde også fem dele, og det udkom på en del andre sprog end hollandsk.

Gerard van Keulen, født i 1678 overtog sin fader, Johannes van Keulens forretning i 1714. I 1726 overtog Gerards søn, Johannes jr., forretningen. Det var året før Gerard døde. Johannes førte forretningen til sin død i 1770, men firmaet fortsatte indtil 1885.

Yderligere her om familien van Keulen.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 20.2.2017