Søkortregistreringsnummer 1915:2553
Lbnr. 1204,
Uden søkortnummer

Kaart over Færöerne


Titelkartouchen tekst:

KAART
over
FÆRÖERNE
trigonometrsk opmaalet af Hr. Capitaine BORN
udgivet fra
Det Kongelige Søe Kaarte Archiv
1806

Beskrivelse:
Titelkartouchen er anbragt i nederste venstre hjørne. Titlen er skrevet på en klippe i forgrunden, mens baggrunden er en tegning med et færøsk kystlandskab med stejlt affaldende kystklippe, hvorpå der svagt ses nogle jægere eller hyrder. Delvis skjult bag en pynt ligger et skib med en mast delvis synlig. Masten har et sat gaffelsejl og et opgivet råsejl, og der føres Dannebrog agter. Efter stagene at dømme og en smule af et forsejl er det et etmastet skib. Agten for skibet ligger en båd med tre mand om bord.

Af navigatorisk interesse er der en note midt for nederst på kortet. Noten lyder:

Fortet i Thorshavn antages at ligge paa 6° 43' 8" Vest
Længde fra Greenwich; dette er Medium af den af Premier- Lieutenant Tegner i 1827 og den franske Cornet la Recherche
i 1839 fundne Længde.
Herefter skal alle Længder i dette Kaart formindskes
med 7' 4", undtagen den fra Pico, hvor Forskjellen tillægges.


På planen for vestmanhavn (Strömö), der er opmålt 1871, står:

Dybderne ere angivne i Favne m.d.l.V.
Vandet stiger og falder m. daglig Vande c. 6 Fod.


På kortet er der en del steder angivet tidevandsstrøm med en pil samt klokkeslæt som »til 11«, »til 11½« osv.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 20.2.2017