Søkortregistreringsnummer 1915:2582
Lbnr. 1185
Kortet er uden nummer.

Canalis inter Angliæ et Galliæ Littora - søkort af Louis Renard


Kortets kartograf var
Louis Renard, der var fransk af fødsel, levede 1678 til 1746.
Han udgav en kortsamling i Amsterdam i 1715.
Titlen var Atlas de la navigation, et du Commerce qui se fait dans toutes les parties du monde. Forlægget var fra Frederick de Wit i 1675.


Jørgen Marcussen
Opdateret d. 20.2.2017