Søkortregistreringsnummer 1915:2901
Lbnr. 1279,
Kortet er uden nummer.

Information om søkort udgivet af Gustav Klint

Charta öfver Nord Sjön, Grundad på säkra Astronomiske Chartor och Beskrifningar Observationer...
Kortet er et yderst detaljerigt kort. Der er lodskud overalt i Nordsøen. Strøm er påført med pile og tidevand med romertal efter havnetidssystemet. Konturer for banker, symbolforklaring. Et kort, der virker væsentligt mere moderne end andre fra samme tid.

I nederste højre hjørne er en Anmärkning:

Förste Meridian är antagen genom Vestra Kanten af Ferrö, den Vestligaste
af Canarie Öarne, hvarifrån Longituden af nedanstående Ställen äro Ostliga: nemli
Pic de teneriffa = 1° 30'. St. Pauls Kyrka i London = 18° 4' 23". Greenwich Observa=
torium = 18° 10'. Paris Observatorium = 20° 30'. Runda Tornet i Köpenhamn = 30° 44' 46" -
Upsala Observatorium = 35° 48' 45" och Stockholms Observatorium = 36° 13' 45".


Herefter følger nogle linjer med symbolforklaring til kortet, hvorefter anmærkningen fortsætter:

Romerske Ziffrorne, tiden då Floden eller Högsta wattnet innträffar
Ny och Fullmånads dagarne. De vanlige Ziffror, watnets djup uti famnar
och *de hvars ställen äro bestämde genom Latit. och Longit. Observationer.
Alla Distancer tages uti minuter på Latituds graderingen midt för det
stället afmätningen sker.


Kortet blev udgivet 1797.
I anmærkningen er anført længde med nulmeridian for St. Paul's Cathedral foruden Greenwich. For udgivelsestidspunktet er det bemærkelsesværdigt, at St. Paul's stadig benyttes, ikke mindst fordi Greenwich samtidig anføres som nulpunkt.

Gustav Klint, 1771-1840, var svensk søofficer, der bl.a. deltog i redningsaktion for orlogsskibet KRONPRINS GUSTAV ADOLF, der i 1788 var faldet i russernes hænder, mens ankret op i nærheden af Helsinki. Redningsaktionene lykkedes ikke.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 20.2.2017
Retur til hjemmesidens forside