Søkortregistreringsnummer 1944:0310

Lbnr. 2070 til 2098

Pilotbog over Amerikas Østkyst med søkort indsat

INDLEDNING
Lbnr. 2070 er løbenummer for den komplette lodsbog.
Bindet indeholder flere kort, der er registreret som løse kort. Kortene gennemgås i den indsatte rækkefølge, men kun når detaljer ikke er fyldestgørende i databasen.

Lodsbogen er i dårlig stand i bindet, hvor forpermen er helt løs. Ryggen mangler delvis. Yderskindet er hullet, og der mangler mindre partier. Der er ingen synlige titler eller andet påtrykt på bindets yderside. En del af kortene er bundet med ind i ryggen, mens andre er fæstnet på strimler eller smalle false, der er bundet med i ryggen.

Forsatspapiret er både for og bag skadet i kanterne og i ryggen; det er beskidt og krøllet.

OM UDGIVELSEN, UDGIVEREN - GEORGE GRIERSON OG FAMILIE

Udgiveren har kopieret både bog og kort fra den originale engelske udgave. Den engelske udgave er samlet af materiale med forskellig alder. Jeg har ikke - endnu - undersøgt de enkelte korts originale alder. På enkelte af kortene står der årstal, og for andre kan man på internettet finde information om oprindelsen.

THE ENGLISH PILOT. THE FOURTH BOOK blev udgivet i England omkring 1737, og den første piratudgave udkom i Dublin i 1749 med George Griersons navn på titelbladet. Den her registrerede udgave er fra 1767 og bærer Georges søn Boulter Griersons navn. Begge piratudgaver brugte de samme trykplader, hvorfor navnet George findes på hovedparten af indholdet også af 1767-udgaven.

Piratudgaverne anses for at være af ringere kvalitet end originalerne: papiret var dårligere, og graveringerne var dårligere. Dertil kommer, at med tiden blev udgavernes kort betydeligt forældede, og for mange af de omfattede farvande var der kommet væsentligt mere akkurate kort.

George Grierson var født 1709 og døde 1753. Han var en af Dublins betydende bogtrykkere og blev en "freeman" i 1709 og i 1727 (anden kilde siger 1730) kongelig bogtrykker i Dublin. Hans hovedfortjeneste lå på bibler og bønnebøger deraf navnet, der er trykt som hans adresse på kortene: The Sign of the Two Bibles i Essex Street.

Hans første udgave er den eneste, han nåede at trykke, og den anses for meget sjælden. Efter faderens død fortsatte den ældste søn, George Abraham Grierson, forretningen, men han døde allerede to år efter faderen i 1755, hvorefter hans bobestyrelse forsøgte at fortsætte. I 1758 overtogr sønnen Boulter forretningen. Boulter Grierson var søn af Georges andet ægteskab med Constantia Philips.

Sønnen Boulters følgende udgave, den anden piratudgave, udkom i 1767 og anses for næsten lige så sjælden som førsteudgaven. Kortene i denne udgave er uændrede. Værket The English Pilot. The Fourth Book er grundigt behandlet i Coolie Verners Carto-Bibliographical Study of the English Pilot the Fourth Book, Charlottesville, University of Virginia, 1960 p. 41-49.

En del af kortene blev oprindeligt bragt i Mount & Pages Atlas Maritimus Novus fra 1750.

Der er yderligere oplysninger om pilotbøger under The English Pilots.

Edmond Halley
Edmond Halley er i dag mest kendt for den komet, der bærer hans navn, men han gjorde en betydelig videnskabelig indsats både inden for astronomien og inden for navigationen. Edmond Halley rejste ved flere lejligheder på oceanerne, og under disse rejser observerede han misvisningen, og på grundlag heraf udgav han i 1701 det første kort, der viste misvisningens størrelse over Atlanterhavet. Dete kort er indsat i The English Pilot. The Fourth Book. Det er nærmere omtalt i The Admiralty Chart - G. S. Ritchie, 1967/1995.

Edmond Halley levede fra 8/11 1656 til 14/1 1742. Han færdiggjorde ikke sin uddannelse i 1676, men tog i stedet med et East India Company skib til Sankt Helena for at observere en Merkurpassage for solen og fastlægge stjernepositioner med kikkert. Han kom hjem efter to år med et katalog for 341 stjerner. Han blev herefter Fellow of the Royal Society og fik en honorary MA fra Oxford.

Halley producerede i 1686 det første meteorologiske verdenskort, der viste de fremherskende vinde over alle oceanerne. Fra 1698 til 1700 var han chef på sluppen PARAMOUR, der krydsede i Atlanten og gjorde magnetiske observationer. Ved hjemkomsten havde Halley samlet nok informationer til i 1701 at kunne udgive de første komplette misvisningskort over Atlanterhavet. Kortene viste med isogoner misvisningens fordeling og blev i lang tid af stor praktisk betydning. 
TITEL
THE
ENGLISH PILOT.
THE
FOURTH BOOK.
DESCRIBING
The West-India Navigation, from Hudson's
Bay to the River Amazones.
Particularly Delineating
The Sea-Coasts, Capes, Headlands, Rivers, Bays, Roads, Havens, Har-
bours, Straits, Rocks, Sands, Shoals, Banks, Depths of Water, and Ancho-
rage. With all the Islands therein, as Jamaica, Hispaniola, Barbadoes,
Antegua, Barmudas, Porto Rico, and the rest of the Caribbe and Bahama
Islands
A L S O
A New DESCRIPTION of Newfound-Land, New-England, New-York, East and
West New-Jerzey, Dellawar-Bay, Virginia, Mary land and Carolina, &c.
S H E W I N G
The Courses and Distances from one Place to another, the Ebbing and
Flowing of the Sea, the Setting of the Tides and Currents, &c. With
many other Things necessary to be known in NAVIGATION.

The whole being very much Enlarged and Corrected with the Additions of several New
CHARTS and DESCRIPTIONS,

By the INFORMATION of divers able NAVIGATORS of our own and
other NATIONS.

[Coate of Arms for UK Monarchy]
DUBLIN
Printed by BOULTER GRIERSON Printer to the King's most excellent Majesty. 1767.


Nederst på siden er indklæbet en kombineret reklame og ejermærke fra instrumentmager Francis Jitton i Cork.

Verso blank.

INDHOLD
Bogens sider beskrives nu kortfattet i den rækkefølge, de forekommer i bogen.

Lbnr. 2071
Titel
A New and Correct Chart Shewing the Variations of the Compass in the Western & Southern Oceans as Observed in ye Year 1700 by his Maas Command by Edm. Halley

Kartouchen er tegnet som et stofstykke udspændt mellem to palmetræer. Ved træernes fod ligger to mennesker med anden etnisk baggrund prydet med fjerhovedtøj, og den ene bærende spyd.

Dedikationskartouchen er omgivet af en ranke og smykket med tre kvinder, der fremviser navigationsinstrumenter.
Dedikationskart.
Majestati semper Augustæ
GULIELMI III DG
MAGNÆ BRITANNIÆ FRA & HIB
Regis Invictissimi
Tabula hæc Hydrographica
Variationum Magneticarum Index
Devotissime Consecratur
a subidito Humilluno
Edm. Halley
Kartouche med forklaring The Curve-Lines which are drawn over the Seas on this Chart do shew at one View all the Places where the Variation of the Compass is the same; The Numbers to them shews how many Degrees the Needle declines either Eastward or Westward from the True north, and the Double Line passing near Bermudas and the Cape de Virde Isles is that where the Needle stands true without Variation.
Beskrivelse Kortet har tegnet isogoner i hele oceanet. Der er en breddeskala langs ca. 20° W længde, og en længdeskala langs med ækvator. Meridianens nulpunkt er i London.

Skibsruter: På kortet er indtegnet en skibsrute fra Kanalen tværs over Atlanterhavet til Newfoundland og derfra mod syd til Nantucket og direkte til Bermudas og videre til Anguilla i WI og derfra til Cape S Roque på Brasiliens østpynt og til Trinidade på 20° S.

Den anden rute går også fra Kanalen via Kanarieøerne, Cap Verderne, Fernando de Noronha og ned langs Brasiliens kyst drejende mod øst omkring 50° S mod Tristan da Cunha og derefter mod Sankt Helena. W for St. Helena ender ruten.

På de to ruter er der flere steder tegnet et tremastet skib.
Side 3 Pagineringen er anbragt øverst midt for eller i yderkanten af siderne mellem to parallelle horisontale streger, der også rummer toptitler refererende til den nedenfor trykte tekst.

Den trykte tekst er formateret med margenstikord for en del af lokalitetsnavnene omtalt i spalten. Hovedparten af lokaliteterne er trykt med kursiv.

Sejladsinformationerne begynder på Themsen og oplyser om, hvorledes et skib navigerer fra Nordsøen rundt nord om England, tæt på Grønland, Davis's Straits og Baffin's Bay på vej mod Amerika.
Side 4 Beskriver sejladsen på Hudson's Straits.
Side 5 I slutningen af hvert afsnit for teksterne om Canada og Maine er en oplistning af kurser og distancer mellem de vigtigste punkter omtalt i teksten.

Nederst på side 5 begynder et nyt afsnit med titlen:

An Abridgement of Captain Zechariah Gillam's Journal to the North-West, in the Nonsuch-Catch, in the Year 1668.

Teksten er og opsat i en spalte og indledes som en dagbog således:

»On the third day of June we weighed from Gravesend, and on the thirteenth following we saw Fair Isle bearing NE. by E. 2 leagues off, and appeared in manner and form as here protrayed.«

Toninger: I værket forekommer et stort antal toninger af kystprospekter. Efter ovenstående citat forekommer den første toning - der som alle øvrige er træsnit med grove skraveringer - af øen Fair Isle.

Margennoterne er her navnene på de måneder, hvor sejladsen foregik.

Nederst på siderne er der med et versal angivet arkenes nummerering.
Side 6-8 Fortsat tekst i en spalte og med 17 toninger i teksten samt nederst side 7 to tegninger og side 8 også to tegninger af kyststrækninger med lodskud, som illustrationer af ankerpladser, som kaptajnen har besøgt. Lodskuddene er afsat sammen med et anker samt en kompasrose visende - på det ene kort - N mod højre og på de følgende N mod venstre og nedad.

Rejsen er gået til Hudson Bays indsejling, og skibet har passeret øerne Nottingham Island, Digg's Island og Salisbury Island og er gået mod syd i Hudsonbugten til omkring 52° N, hvor skibet overvintrede fra oktober 1668 til juni 1669.
Lbnr. 2072 A Chart Shewing Part of the Sea Coast of New Foundland From the Bay of Bulls to Little Placentia Exactly and Carefully lay'd down by John Gaudy Anno 1715.

Dækning: Kortet dækker Placentia Bay og St. Mary's Bay og mod E-NE til Bays of Bulls.

Plan: Der er en plan omkranset af en ranke. Planen dækker Trepassey Harbour. N orienteret opad.

Beskrivelse: Kortet er orienteret med N opad. Det har ingen br-lg-gradnet. Distanceskala for 6 engelske leagues. Der er ingen dybder angivet.
Lbnr. 2073 The Coast of New Found-Land from Cape Raze to Cape St Francis Sold by George Grierson at the Two Bibles in Essex Street Dublin

Dækning: Kortet dækker østsiden af Avalonhalvøen fra omkring Trepassey i S til Conception Bays W-side, men ikke helt til N-spidsen. En lille del af den W-ligere Trinity Bay er fejlagtigt kaldt for Placentia Bay.

Plan: Indsat i midten af landet er en plan over området St John's Harbor.

Beskrivelse: Kortets kartouche er indrammet af to store torsk. Der er tre distanceskalaer for engelske og franske leagues à 20 per grad, tyske leagues à 15 per grad og spanske leagues af 17,5 per grad. Kortet er orienteret med N til højre, mens planen har N opad.

Nederst i v. hjørne: Ja: Barlow sculp.
Lbnr. 2074 The Coast of New Found-Land from Salmon Cove to Cape Bonavista. Sold by George Gierson. Dublin.

Dækning: Kortet dækker Trinity Bay.

Plan: Trinity Harbour.

Beskrivelse: Kortet er orienteret med N mod højre. Der er en breddeskala, men ingen lgd-skala. Planen er anbragt i højre øverste hjørne indrammet af en ranke. Titelkartouchen er omgivet af to store torsk, der fletter haler under titlen. Kompasroser i ring rundt kortet.
Side 9-18 Sejladsbeskrivelse - nyt afsnit indledes:

A True Description of the Course and Distances of the Capes, Bays, Coves, Ports, and Harbours in Newfound-Land; with Directions how to sail in or out of any Port or Place between Cape Race and Cape Bonavista. By Capt. HENRY SOUTHWOOD

Teksten beskriver med mange oplysninger om bugter og indløb detaljeret Newfoundlands østkyst. Nederst side 10 står:

»This description of Belle-isle (besides my own setting it from several places) I had from Mr. John Guy of Carbonera and Mr. Bennet of St. Johns, in August 1675, and the same confirm'd by Mr. Spark at Bay-Bulls, on September 8, 1675, who had been fishing and made voyages at Belle-isle, and Portugal-Cove.«
Lbnr. 2075 Kortet er uden titel. Det dækker Harbor Grace Island og Carnonera I.
Lbnr. 2076 Kortet er uden titel. Det dækker Bay Bulls

Både kort 2075 og 2076 er ret grove skitser. Skala for hhv. 3 og 1 mil. Kompasrose på begge. Få dybder indtegnet.
Lbnr. 2077 Skitse af Port Bonavista.
Lbnr. 2078 Skitse af Cattalina Harbour.
Side 13-15 Nederst begynder en listning af kurser og distancer for de foregående siders beskrivelse. Der er tale om en summering, idet detaljerne har været nævnt undervejs i teksten. Kurserne er angivet som:

»These Courses set by a Meridian Compass without Allowance of variation.«
Side 16-18 Her begynder toningerne til teksten i alt 28 stk.
Side 19 En beskrivelse af Newfoundlandbankens udstrækning og nærhed til kysten, der ikke er registreret korrekt i de kort, som meddeleren har haft til rådighed under sin sejlads den 29. juni 1715.

En anden måde at identificere Bankerne på er ved at bemærke fuglelivet. Kaptajnen melder, at der er store mængder havfugle på stedet, nemlig: »... viz Sheer-Waters, Willocks, Noddies, Gulls, and Pengwins, &c. without making any exceptions; which is a mistake, For I have seen all those fowls 100 leags. off this bank, the Pengwins excepted. It's true, that all these fowls are seen there in great quantities, but none are to be minded so much as the Pengwins, for these never go without the bank as the others do .... they are large fowls, about the bigness of a goose, a coal-black head and back with a white belly, and a milk-white spot under one of their eyes, which nature has order'd to be under the right-eye, and extraordinarily remarkable: (for my part I never saw any with such a spot under their left eye).« Her følger en tegning af to svømmende pingviner. Sheerwaters og willocks er lundefugle. Noddies er i dag kun tropefugle.

Om pingviner i nordlige farvande - citat fra OED: Origin obscure: see Note below. It appears that the name was first given to the Great Auk or Gare-fowl of the seas of Newfoundland, still called in F. pingouin or pinguin (1600 in Hatz.-Darm.). But it was soon applied also to the birds now called penguins, in F. manchots (found by Drake at Magellan's Straits in 1578), which havea general external resemblance to the northern bird, though, in the opinion of zoologists, widely removed in structure. In this sense, also, Du. and Ger. pinguin, Da. and Sw. pingvin, all from English.
Side 20 Loglinens længde
Teksten indeholder en argumentering for loglinens længde i forhold til et 30-sekunders glas ved bestikregning under Atlanterhavspassage.
Lbnr. 2079 Skitse af Island of St Peters = Saint-Pierre i Cabotstrædet.

Beskrivelse af besejlingen er trykt over kortet.
Side 21-22 »Directions for sailing into several Ports in New-England.«

Havnene er:

New London, Road-island, Naranganset Bay, Martha's Vineyard, Cape Poge to Boston Harbour, Plymouth Haven, Horshoe to Manomey Point, Cape Anne, Nantucket Island.
Lbnr. 2080 A New SURUEY of the Harbour of BOSTON in NEW ENGLAND. Done by the Order of the Principall Officers and Comissioners of his Ma.ties Navy and Sold by George Grierson at the two bibles in Essex Street Dublin.

Dækning: Havneindsejlingen til Boston fra Hardins Rock i S til Hog Island i N.

Beskrivelse: Kortet har mange lodskud med note om, at de er taget ved lavvande. Indsat note om misvisning iht. Edmund Halleys observationer fra 1700. Tre kompasroser.

Titelkartouche med kongevåben øverst og skjoldformede ramme med forsiringer og blomster, men ellers uden årstal. Skibskanalen ind til byen vist med stiplet linje, og byen tegnet med huse og kirke. Et fort på en ø i indsejlingen mærket »castle«.
Lbnr. 2081 A Large draught of NEW ENGLAND, NEW YORK and LONG ISLAND. Sold by George Grierson at the two Bibles in Essex Street Dublin.

Dækning: Fra New York i S til Mount Desert Rocks i N.

Plan: Boston indsejlingen anbragt i venstre halvdel inde i landet.

Beskrivelse: Ingen misvisning anført. Kompasroser rundt en cirkelbue. Grunde vist skraveret, mange lodskud. Løb navngivet. Stort navnestof. Distanceskala for 30 leagues på hovedkortet og på planen for 3 mil. Titelkartouche omgivet af oval bladranke.
Lbnr. 2082 A Draught of NEW YORK from the Hook to New-York Town. Printed for & Sold by George Grierson at the two Bibles in Essex Street Dublin.

Dækning: Sandy Hook og Jamaica Bay til næsten nordenden af Manhattan, Sundet mellem fastlandet og Long Island til West Chester. Staten Island og Rarington River.

Beskrivelse: Enkelte huse og kirker vist. New York vist med fort, tre rækker huse og en kirke. Fra Sandy Hook mange lodskud op til Manhattan. Enkel kompasrose. Kortet orienteret med N til højre.
Side 23-24 Fortsat fra side 22 med beskrivelse af sejlads på havnene Casco Bay, Penobscot Sound, Long Island, New York, Nantucket, Martha's Vineyard, Southampton. Nederst begynder områdets toninger, der fortsætter på side 24, i alt 9 toninger.

Nederst på siden en tidevandstabel for New Englandskysten, derefter anvisninger for Delaware Bay.
Lbnr. 2083 A Chart of the Coast of NEW FOUND LAND, NEW SCOTLAND, NEW YORK, NEW JERSEY with VIRGINIA and MARYLAND and New England. Sold by George Grierson at the two Bibles in Essex Street Dublin.

Dækning: Fra Alligator River ved Albemarle Soun i North Carolina til N for Newfoundland.

Beskrivelse: Krans af roser. Titel sat i rektangel i venstre øverste hjørne. Distanceskala for 60 leagues à 20 per grad. Breddeskala i rammen. Ingen årstal, ingen mv vist. En del lodskud fra havet og ind mod kysten. Banker vist skraveret og med dybder.
Lbnr. 2084 Kortet er uden en specifik titel og består af fire dele: kort over Nova Scotia i venstre øverste del, et bykort over Halifax øverst til højre, tegning af byen nederst og i midten en plan over Halifax og det bagvedliggende Bedford eller Torrington Bay.

Nova Scotia
»A MAP of the south Part of NOVA SCOTIA and its Fishing Banks«.
Kortet har både bredde- og længdeskala i ramme, længder fra London. Det dækker fra Rhode Island til Isle St Paul N for Cape Breton.

Halifax
Bykortet har en »Explanation« med bogstavmærkede lokaliteter i byen, der er opdelt i rektangler som en romersk garnisonsby. Omgivet med palisader og små forter.

Halifax
Ved tegningen er en dedikationskartouche:

»To the Right Honble the Lords Commissionrs for Trade and Plantations. This PLATE is most humbly presented by your Lordships most obedient and devoted humble servant.«

Kartouchen er udsmykket med tegning af husbyggerhåndværkere til venstre og til højre nogle fiskere eller søfolk, der losser et skib. Distanceskala for 2 mil. Selve bytegningen viser husene, forsvarsværkerne, fire skibe og 13 både på reden. Uden om byen bevoksning.

Bedford
Bedfordkortet viser området fra mundingen ud for Halifax og indsejling og bugt inden for byen. Kortet er orienteret med N til højre. Titlen lyder:

»A View of Halifax Drawn from ye Topmasthead.«

På George's Island ud for byen står: »George's Island where the transports first landed.«
Lbnr. 2085 The Harbour of Casco Bay and Islands adjacent. by Cap.t Cyprian Southicke.

Dækning: Kortet dækker fra Point Elizabeth lige syd for Portland og til østsiden af Cascobugten ved Small Point.

Beskrivelse: Titel i kartouche med enkel bort som udsmykning. Nederst på kortet står: »Printed and sold by Geo: Grierson at the Two Bibles in Essex Street DUBLIN«. Distanceskalaen for 3 eng. mil er indpasset mellem benspidserne af en passer. Landkonturerne er udfyldte med signatur for skov.
Lbnr. 2086 Draught of Virginia from the Capes to York in York River and to Kuiquotan or Hamton in James River. By Mark Tiddeman. Printed and sold by Geo: Grierson at the Two Bibles in Essex Street Dublin.

Dækning: Fra Cape Henry og Norfolk i syd til Williamsburg i nord med Cape Charles og en del af Chesapeakebugten.

Beskrivelse: Kortet har en rose med forlængede streger. Grunde og lodskud op ad floden til York og til Norfolk. Byerne er vist med signaturer for huse og kirker. Ved kortets østramme er trykt »Here the TARTAR lost her anchor October the 17th 1726.« Distanceskala for 5 leagues à 3 miles.

Kartografen Tiddeman er kun kendt for dette kort samt et over New Yorks havn. Han var fører af det engelske flådeskib TARTAR, der patruljerede i de Amerikanske Farvande, og det var på rejsen fra september 1725 til juni 1728, hvor ankeret blev tabt, at opmålingen fandt sted, som kortet senere blev konstrueret udfra. Tiddemans arbejde blev overtaget af Mount & Page for indsættelse i deres udgave af Lodsbogen, hvor kortet forekommer fra 1729 til 1794.
Lbnr. 2087 Virginia Maryland Pennsilvania East & West New Jarsey. Dublin. Sold by Geo: Grierson at the Two Bibles in Essex Street.

Dækning: Fra syd for Cape Henry, hele Chesapeakbugten og til Staten Island.

Beskrivelse: Kortet har en enkel bort om titelkartouchen. Fuld cirkel med roser. Både lodskud i havet og i alle indlandsfarvandene. Distanceskala for 15 engelske leagues à 3 mil. Kortet er orienteret med N til højre.
Side 25-27 A Description of Virginia and Maryland.

Teksten indledes med en advarsel om strømmene, der ude til søs løber mod N - NE og langs kysten mod S - uden at navnene Golfstrøm og Labradorstrøm nævnes ved navne. På side 25 en toning.
Lbnr. 2088 A Chart of the Caribe Ilands Sold by George Grierson at the Two Bibles in Essex Street.

Dækning: Fra Margaritta og Trinidade N-del i syd til Puerto Ricos E-ende. Mod E inkluderes Barbados.

Beskrivelse: Kortets målestok tillader ikke detaljer på øerne, der kun er anført med deres navne. Fuld cirkel af roser. Br-gradskala i rammen. Distanceskala for 50 engelske leagues. Tegninger af to sejlskibe i havet.
Lbnr. 2089 A New Mapp of Carolina by John Thornton at ye Plattin ye Minories And by Will: Fisher at ye Posthorn Gate on Tower hill. London.

Dækning: Fra Point Royall i S til Cape Henry i N.

Beskrivelse: Distanceskala for 20 leagues under titelkartouche, der er med simpel bort. Indsat en plan for indløbet til Charles Town med distanceskala for 7 mil. Kort og plan orienteret med N til højre. Fuld cirkel med roser. Br.-gradskala i ramme.
Side 27-28 A Description of the Caribbee-Islands, from the Islands Trinidade, to the Island Porto-Rico.

Straks i teksten er indsat en tegning eller plan for Tobago Road med fortets konturer vist. Orienteret med N imod NW. På side 28, hvor teksten fortsætter, er indsat et kort over Barbados. På siderne 28-29 er der fire toninger.
Lbnr. 2090 Barbados

Beskrivelse: Kortet dækker hele øen. Der er tre en halv rose. Distanceskala for 5 mil. Midt på øen er anført "13° N".
Side 29-32 A Description of the Caribbee-Islands

Øerne Granada, Granadillo, Bequia, St. Vincent, St. Lucia, Martinico er beskrevet. Der er to toninger. På side 30-31 er beskrevet Dominica, de Santos, Guardalupa, Deseada, Aves, Mounserato, Redonde, Antegua, Barbuda, Nevis med 18 toninger.
Lbnr. 2091 A Large Draft of the Island Antegua. Sold by George Grierson, Dublin.

Beskrivelse: Rundt øen er vist mange skær, og lodskud. Rose i midten af kortet. Byer vist med hussignaturer. Ankerpladser med ankre. Br-gradskala i W-rammeside.
Lbnr. 2092 A Chart of the Iland of Hispaniola with the Windward passage from Iamaica between ye East end of Cuba & the West end of Hispaniola. Sold by George Grierson, Dublin.

Dækning: Fra W dækkes en del af Jamaica og Cuba og mod E til E for Hispaniola. Mod N til Bahamasbanken og mod S en grad S for Hispaniola.

Beskrivelse: Fuld cirkel med roser. Titelkartouche med simpel bort i øverste højre hjørne. Windwardpassagen er vist med dobbelte optrukne streger. Distanceskala for 40 engelske leagues. Br-skala i rammen.
Side 33-36 Beskrivelse af øerne fortsat fra side 32 med St. Christopher, Eustatia, Saba, St. Bartholomew, St. Martin, Anguilla, St. Sombrero og med 5 toninger og en havneplan for St. Martin Bay. Side 34-35: Anegado, St. Cruz, Virgin Gorda, St. Thomas, St. John med 19 toninger. Side 36 øerne Monica og Mona med 2 toninger.
Side 36-42 A Description of Hispaniola.

Beskrivelsen er meget detaljeret for passager af kap og pynter, indsejling til bugter og ankerpladser og til handelspladserne. Der er 41 toninger og tegning af Tortudas grunde og ankerplads samt St. Domingo havn og by.
Side 42-47 A Description of Cuba beginning at the East-end thereof and so to the Westward on the north side of the said Island.

Teksten er suppleret med 35 toninger og på side 43 kortskitse for Matanzas Bay med flere ankerpladser vist. Side 44: kortskitse af Havana havn med forter huse og kirker. Side 46 skitse over Hondabugten.
Side 48 Indeholder beskrivelse af sejladsen på Jamaica og Windwardpassagen samt til Bahamas.
Lbnr. 2093 The Island of Jamaica. Sold by George Grierson at the Two Bibles in Essex Street Dublin.

Dækning: Øen Jamaica samt en plan for Port Royal Harbour.

Beskrivelse: Kortet har br-skala i rammen. Distanceskalaen er for 10 leagues. Planen over Port Royal har ingen distanceskala. Titelkartouche med en simpel bort.

Note: I en ramme er sat følgende:

»A draft of the Harbour of Port Royall and of all the Kees: Latt: 17:50.
Note in coming from ye Eastward when you are shott in to ye westward of Plumb point keepe ye main a board com in between ye Town and the Kee that is a brest of you may keepe midchannel and then edg over for ye point for it is steep to & shun sum suncken Rocks which lieth of.«
Lbnr. 2094 A New Chart of the Bahama Islands And the Windward Passage. By Saml Thornton Hydrographer. At the Signe of England Scotland and Ireland in the Minories.

Dækning: Cuba, Jamaica, det halve af Hispaniola, Bahamas og Floridas sydspids.

Beskrivelse: Titelkartouche med simpel ramme. Br-skala i ramme. Distanceskala for 60 leagues. Fuld cirkel af roser med streger forlænget. Meget få dybder. Windward Passagen vist med stiplet streg.
Side 49-51 Beskrivelse for Jamaica og Bahamas.
Side 51 A Description of Bermudas (or the Summer Islands.)

Denne beskrivelse fylder kun en kvart side. På næste side et kort over Bermudas.
Lbnr. 2095 Bermudas, intet titelfelt, ingen skalaer. Distancemål for 5 mil. Ingen dybder. En del navne og mange rev og grunde vist.
Side 53-55 A Description of the Coast of Caiana.

Beskrivelsen dækker området mellem Orinocofloden og Amazonas. Der er to toninger.
Lbnr. 2096 A Draught of the Coast of Guiana From the River Oronoque To the River Amazones.

Dækning: Sydamerikas kyst fra Orinoco i N til Amazonas N-side i S. Der er planer for Orinocos udløb og for Surinams udløb.

Beskrivelse: Titelkartouche i blomsterranke-ramme, men uden konstruktørnavn.
Skala for bredder i rammesiden og distanceskala for 60 engelske leagues.
For planerne er der distanceskalaer for 50 mil i Surinam, men der står fejlagtigt "leagues" ved tallene.
For Orinocoplanen er distancemålet 9 leagues.
Side 55-57 A Description of the Island Margarita.
A Description of the Coast of Neuva Andalusia, from the River Oronoque. Unto the Gulph of Veneczula, together with the islands on the said Coast.


Beskrivelse med 6 toninger. På side 56 beskrives øerne Blancho, Tortugas, øerne fra Comonogoda Bay og vestpå, Venezuelas kyst med en toning.
På side 57 beskrives øerne Roca og Bon Aire, Orchilla, Aves og Cura Soa med 6 toninger. På side 58 beskrives Aruba og Maracaibobugten med 5 toninger.
Side 58-60 A Description of the Coast of St. Martha, Cartagena, and the Islands thereof, unto Cape de Gratia.

Beskrivelsen over to sider har en toning opdelt med bogstaver i 10 parallelle sektioner.
På side 60 er en skitse over Cartagena havn med dybder og forter og by aftegnet med signaturer. Nederst på side 60 to toninger.
Side 61-65 A Description of the Gulph of Darien, and Scotch Settlement, with the Parts adjacent to the Westward.

Beskrivelsen fortsætter på side 62 med Porto Bello og 7 toninger. Side 63 og 64 med yderligere 10 toninger og en beskrivelse af anduvningen af Porto Bello. Side 64 har ti toninger.
Side 65 har tre toninger og tekst om St. Andero, Cataline, Lake de Nicaragua, Isla Pearles, River Jarra.
Lbnr. 2097 A New and Correct Large Draught of the Tradeing Part of the West Indies. By Saml Thornton Hydrogri. Dublin. Sold by Geo: Grierson at ye Two Bibles in Essex Street.

Dækning: Hele Caribbean Sea, Mexican Gulf, Florida og Sydamerika til syd for Orinoco.

Beskrivelse: Kortets titelkartouche i øverste venstre hjørne er et simpelt rektangel med stregsider. Kortet har tre tegnede sejlskibe. Det ene med korsflag agter.
Flere roser tegnede. Krebsens Vendekreds fremhævet.
Breddeskala i rammesiderne. Ingen længder.
Side 65-66 A Description of the Coast and islands from Cape de Gratia, to Cape Catoche, which with the Cape of Florida, maketh the great Bay of Mexico.
Lbnr. 2098 »A General Chart for the West Indies According to M:r Edw: Wrights Projection Commonly called Mercators Chart«.

Note: Under titlen en note, der forklarer brugen af et Mercatorkort, når der skal udmåles distancer. Noten går i store træk ud på at lære brugerne, at passerens ben skal sættes ud for middelbredden på breddeskalaerne i rammesiderne. »Explanation
To finde the Distance of two Places in this Chart. First if the two Places differ only in Latitude the Differance of Lat. is ye Distance, Secondly if the two Places are both in the same Lat: take the Distance Between them and apply the Compasses to the Graduat Meridian on[e] foot standing as much Above as the other Below is the Distance, Thirdly if the Two Places differ both in Lat: and Longitude, take ye diff. of Lat. between them in Degrees from ye Equinoctiall Line & laying a Ruler upon the two Places apply one Point of ye Compasses to ye Edg of ye Ruler that ye other turned about may just touch some East or West line Crossed by the Ruler, then take the Distance by the Edg of the Ruler from the place where the Compasses rested to the place where the Ruler crossed the said East and West Line that space measured on the Degr: of the Equinoctiall is the Distance sought.«
Beskrivelse: Denne forklaring er særlig interessant, da Edward Wright var den, der satte Mercators ideer i »produktion«, hvorfor en forklaring her har et vist skær af førsteudgave over sig, selv om den kommer 100 år efter Wrights essay.

Desuden har kortet fået længdegradskala langs ækvator. Denne skala har 0-meridian gennem Lizard Point.

Kortet bærer nederst til højre teksten: Js Barlon F.t
Side 67 A Description of the whole Coast of the great Bay of Mexico, with the Islands therein, from Cape Catoche to Cape Florida.

Beskrivelsen på side 67 indeholder en tegning af øen St. Juan de Alva med fort, huse og kirke både i snit og plan. Bogen slutter på side 68 med Floridas kyst.
Retur til lodsbogens registrering.


Jørgen Marcussen
Opdateret d. 20.2.2017
Retur til hjemmesidens forside