Søkortregistreringsnummer 1948:0183
Lbnr. 3737,
Italiensk portolankort uden nummer.

Information om italiensk portolankort fra c. 1550


Om portolankortene i kartografisk-historisk perspektiv, se artiklen om portolaner.

Denne tekst indeholder en beskrivelse af museets eksemplar herunder den komplette tekst som indført i museets protokol på registreringstidspunktet efter erhvervelsen.

Portolanen er registreret i databasen under lbnr. 3737.
 

Kort beskrivelse af portolanen

Portolanen blev udbudt af Branners Bibliofile Antikvariat i 1946 og registreret i museets protokol i 1948. Portolanen blev købt og købets journalnummer er 1143/46.

Observationer ved digital registrering 2007

Ved håndteringen under den digitale registrering bemærkedes portolankortet at være i god stand med klare farver og de skrevne ord kan i stor udstrækning læses direkte uden brug af lup eller tydninger.

Portolanens opbygning følger normen, med navnestof vinkelret på kysterne, og læseretningen følger på samme måde kysterne. Kompasroserne med de forlængede kursstreger er anbragt i cirkelform. Kompasroserne er prydet med liljen som N-symbol, mens E-retningen ikke er særligt markeret.

Distanceskala er anbragt øverst på kort 1 vest for Irland og de to andre kort har ligeledes distanceskalaer. Kortenes målestokke er varierende.

Om øvrige detaljer - se protokollens tekst herunder.

Teksten indført i museets protokol

Beskrivelse af portolankortet

Portolan, bestående af 3 dobbeltsidede kort.

Kort 1 (forpermens inderside - bl. 1r):

De britiske Øer, kysten fra Jylland rundt om Spanien til den italienske riviera (S. Maghuerita), samt Nordafrikas kyst fra Fez til Algier. Indsat i cirkel i kortets højre side for neden et oversigtskort over "Emerica", "Africa", "Europa" og "Asia". -

I landene betegnet som "Fea", "Spania" og "Francia" våben med kongekroner over, i "Alger" og "Friandina" (= Flandern) våben med grevekroner. 7 store og små kompasroser fordelt over kortene.

Målestok (5-delt) med "portolanmil" (jfr. Nordenskiöld, 23). Ved venstre side linje (delt i to) med angivelse af breddegrader.

Kort 2 (bl. 1v - 2r):

kort over kysterne langs Middelhavet og en del af Sortehavet. - Rhodos er rød med hvidt kors, Mallorca med røde og gyldne striber (grøn kontur). Det røde hav er malet rødt (jfr. Nordenskiöld, 16). Våben med kongekroner i "Spania", "Francia", Grækenland ("Grecia Imperator"), Lilleasien ("Granturco").

Ved "Jerusalema" er Golgata afmalet med 3 kors; i Ægypten to groft malede stiliserede palmetræer; ved Tunis og Tripolis ligeså. 12 små og 3 store (den ene dog kun halv) strøet over kortet. Målestok. Kortet har i venstre siden en klap, hørende til pergamentet (ikke påklæbet) med vestdelen af den pyrenæiske halvø.

Kort 3 (bl. 2v - bagpermens inderside):

Ægæerhavet med tilstødende landområder og Kreta ("Candia"). Øen Rhodos ("Rhodi") er rød med forgyldt kors, Kios ("Xio") forgyldt med rødt kors. - Målestok. - Ingen våben. - 5 små kompasroser.

Kortene, der er tegnet på pergament, er opklæbet på permernes indersider og på to papblade i bogen. Farverne er friske, men noget groft sat på: gult, grønt, blåt, rødt, lilla, guld; blækket sortbrunt.

Stednavnene skrevet med blæk og en del med rødt (jfr. foregående portolan [H&S 1948-0182, lbnr. 3743]). Kortene er indrammet med tyk rød streg.

Portolanen er indbundet i samtidigt brunt hellæderbind, mål 445 x 290 mm. Både for- og bagperms læder står glat med undtagelse af en i håndarbejde indridset kompasrose (takkerne udfyldt med mørkebrun farve), diameter 120 mm. Bindet er lidt ormædt på forpermens nederste højre hjørne og i højre rand. Spor af 2 snore på hver perm.

Alder ubestemmelig (1550? - vel yngre end foregående portolan); proveniens: Italien (efter stednavne som "Mare magiori", "mare Russo" at dømme).

Bemærkningen om proveniens i protokollen

Modtaget fra:
Branners bibliofile antikvariat, Kb. 1946.
Køb/Gave
K
Pris
[2.250,-]
Journalnummer
1143/46.
Yderligere oplysninger
Blank.


Jørgen Marcussen
Opdateret d. 20.2.2017
Retur til hjemmesidens forside