Søkortregistreringsnummer 1949:2409
Lbnr. 3461

Accvratissima Sliæ Flvminis Descriptio - Johannes Mejer kort, 1649

Kort over Slien med fiskegårde på indsatte planer


Beskrivelse af kortet
Museets eneste Johannes Mejerkort er i en skrøbelig og meget slidt tilstand. En del af kanten uden om kortrammen mangler, og flere steder er kortet repareret med påklæbet papir, hvilket er sket inden museets nummer er blevet påskrevet.

Kortet er farvelagt, og rammen har både bredde- og længdeangivelser, der går fra 54° 40' 20" til 54° 43' 30" og er identificeret ved indskriften langs rammen: 54 gr. 40 min. latit.

Længderammen til venstre har teksten: »27 gr & 22 min Longit.« og rækker fra dette mål til 27° 35'.

Da kortets akse er skråtstillet med N mod højre ca. 20° angiver koordinaterne ikke nøjagtigt kortets indhold. Koordinaterner er ikke ført i grid over kortet. Kortet er et fiskerigrænsekort, og der er ingen dybder eller andre sejladsmærker anført på kortet, men topografien er gennemført med skov- og bysignaturer m.v.

Kortets indhold
Titelkartouchen er anbragt midt for øverst og af form som et rektangel.
Teksten er kort: »Accvratissima Sliæ Flvminis Descriptio.« Det betyder "Nøjagtig afbildning af Sliens Løb".
Under teksten ordet virgæ over en lille bjælke med distanceskala for 240 enheder. "Virgæ" betyder stav eller stok, her målestok.

Øverst til venstre er en anden tekstkartouche. Den består af en oval med omgående bort, hvori teksten er skrevet. Ovalen holdes af en fiskermand med redskaber og fangst øst for ovalen. Bag fiskeren er et bundgarn på sine pæle vist. Kartouchens tekst lyder:
Viris Generosis Strenuis
& Splendidis Dn.¯
Heinrico Rumoer Hæreditario in Röste.
Dn. Gerhardo Philippo
Uon Alfeldt.
Hæradit in Buckhagn.
Dn. Wolff Uon der Wisch
Hæredit. in Öhe.
Tabulam hanc Geographi-
cam Officiose dedicat. author
Iohannes Mejer
Husum Reg.a Maj.is
Ao.¯ 1649
Note Jeg har ikke en type, der kan sætte forkortelsesstreg over alle bogstaver. Stregen efter "n" m.fl. skal derfor forstås som sat over "n".

Jeg skal ikke her oversætte hele den latinske tekst, men den nævnte Gerhard er Gert Philip von Ahlefeldt, født 1611 på godset Bukhagen og død 2/3 1666. Han blev gift med Anna Rumohr, og er altså med det øverste navn, Heinrich Rumohr, gennem ægteskab forenet.

Nederst i højre hjørne er to rektangler med forklaring. Den første er betegnet med Clavis, nøgle, til signaturerne F, O, R og D på kortet. Underst står på tysk: Anweysing dr. Litern = Forklaring til bogstaverne. Den underste og største boks indeholder signaturforklaring til de på kortet anvendte romertal fra I til XVII. Romertallene lister Hering Zäunen altså sildehegnene eller grænserne mellem de forskellige lodsejere.

Kortplanerne
Sliens forløb på kortet er delvis underordnet til alle planerne, der viser de forskellige ejerforhold for opsætning af sildegarn på strømmen. Der er på kortet 21 planer, hver med deres egen målestok.

Retur til kortet.

Jørgen Marcussen
Opdateret d. 20.2.2017
Retur til hjemmesidens forside