Søkortregistreringsnummer 1950:0210
Lbnr. 1068,
kortnr. 1400/09
September måned

Pilot Chart North Atlantic Ocean


Yderligere informationer om korttypen
Pilotkort indeholder meteorologiske og oceanografiske oplysninger af betydning ved ruteplanlægning for skibe.

Beskrivelse af kortindholdet
De meteorologiske og oceanografiske oplysninger for det nordlige Atlanterhav er vist med symboler og inkluderer, vindretning, vindstyrke, stille dage, tåge, havstrømme, cyklonbaner, sejlruter for sejlskibe og maskindrevne skibe.

Kortet viser de seneste års cyklonbaner.

I en indsat plan vises den magnetisk forandring, misvisningen, for perioden.

Beskrivelse af forsidens ekstra information
Foruden kortinformationerne indeholder forsiden en del tekstbokse med informationer om gennemsnitlige vejrforhold i Nordatlanten for september, ændringer i skibsruter over Atlanten, rapporterede vrag, udgivne og annullerede US-kort i den foregående periode.

Protokolbeskrivelse:
Med blyant er indtegnet ruten for S/S WEST CAMAC af San Francisco (5.897 BT), kapt. D. R. Williams af Texas Star Line
[Ifølge Gruelunds oplysning]

Beskrivelse af bagsideinformation
Bagsiden er på dette kort tom.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 24.2.2017