Søkortregistreringsnummer 1950:0442
samt dubletten registreringsnr. 1950:0443
Lbnr. 1058 og Lbnr. 1057,
kortnr. 3500/07
Juli måned

Pilot Chart Central American Waters


Yderligere informationer om korttypen
Pilotkort indeholder meteorologiske og oceanografiske oplysninger af betydning ved ruteplanlægning for skibe.

Beskrivelse af kortindholdet
De meteorologiske og oceanografiske oplysninger for De caribiske farvande er vist med symboler og inkluderer, vindretning, vindstyrke, stille dage, tåge, havstrømme, cyklonbaner, sejlruter for sejlskibe og maskindrevne skibe.

Kortet viser de seneste års cyklonbaner.

I en indsat plan vises den magnetisk forandring, misvisningen, for perioden.

Beskrivelse af forsidens ekstra information
Foruden kortinformationerne indeholder forsiden en del tekstbokse med informationer om gennemsnitlige vejrforhold i Caribien og Den Mexikanske Havbugt for juli måned.

Foruden kortinformationerne indeholder forsiden en del tekstbokse med informationer om muligheder for nyheder, NtM, publikationer og warnings i Panamakanalen.

Kortene indeholder også tekst om de generelle vejrforhold for kortets område. Der er vist stormsignaler med flag, som de hejses i USA, samt symbolforklaring.

Beskrivelse af bagsideinformation:
Bagsideinformationen går i dybden med et enkelt emne. I denne udgave er det en forklaring på Cyclonic storms og vist med 8 tegninger og ca. 6 spalter tekst sluttende med manøvreregler i nærheden af cykloner.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 24.2.2017