Søkortregistreringsnummer 1950:0965
Lbnr. 1196,
Kortet er uden nummer

Carte Réduite d'une partie de l'Ocean Atlantique -
søkort af Verdun, Borda og Pingre


Kortets titel

Titlen, der er på fransk, står skrevet i et rektangel i nederste højre hjørne. Titlens tekst lyder i sin helhed:

CARTE RÉDUITE
D'UNE PARTIE DE
L'OCEAN ATLANTIQUE
OU OCCIDENTAL
Comprise entre le 13me et le 49me Dégré de Latitude Septle. et entre le
2me et le 78me Dégré de Longitude a l'Occident du Merider. de Paris.
Dressée sur plusieurs Observations Astronomiques et d'apres des Déterminati-
ons de Longitude faites à la Mer avec les Horloges Marines dans le Campagne de
l'Isis en 1768 et 1769 sone le comandnl de Mr. de Fleurieu et dans celle de la Flore en
1771 et 1772 sous le Commandement de Monsieur de Verdun de la Crenne.
PUBLIÉE PAR ORDRE DU ROI.
Par Mrs. de Verdun de la Crenne, le Cher.de Borda, et Pingré,
1775
Divise et Gravé au Burin par Petit.


Der i oversættelse kan gengives omtrent således:

VOKSENDE KORT
OVER EN DEL AF
ATLANTERHAVET
ELLER DET VESTLIGE [HAV]
Dækkende fra 13 til 49° bredde og mellem
2 og 78° længde regnet fra Paris' meridian.
Udfærdiget efter mange astronomiske observationer og efter længdebestemmelser
foretaget på havet ved hjælp af marinekronometre under ekspeditionen med
ISIS i 1768 og 1769 under Herr Fleurins kommando og under tilsvarende rejser med FLORE i
1771 og 1772 under Herr Verdun de la Crennes kommando.
UDGIVET PÅ KONGENS ORDRE
Af de Herrer Verdun de la Crenne, Chevalier de Borda og Pingre.
1775
Inddelt [= tegnet] og graveret af Petit.


Under kortrammen er der i 11 spalter opstillet positionslister for mange af kortets navne, fx. Ile de Madere, Funchal: * 32° 38' 30" - 19° 15' 00" [cirkel]. Stjernetegnet foran betyder, at positionen er bestemt astronomisk i land, mens cirklen efter længden betyder, at den er bestemt ved hjælp af kronometeret, som fregatten LA FLORE medførte i 1768-1769.

Kortet har en krans af roser, men ingen bredder eller længder trukket, bortset fra en den nordlige vendekreds inddelt i timer og minutter fra Paris' meridian. På en meridian trukket 40° W for paris er inddelingen i mil af 20 på en grad med begyndelsespunkt på 13° N og tællende milene nordefter til 1000 mil på stregens vestre side, mens den østre side er inddelt i grader fra 13 til 64.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 25.2.2017