Søkortregistreringsnummer 1950:0975
Lbnr. 1197,
Kortet er uden nummer

Carte Hydrographique & Chorographique des Isles Philippines -
søkort udgivet af Homanns arvinger


Kortets titel

Titlen, der er på fransk, står skrevet i en rokokoramme i kortets øverste højre hjørne. Titlens tekst lyder i sin helhed:

Carte Hydrographique & Choro-
graphique des
ISLES PHILIPPINES
[: Dediée à Sa Majesté Catholique, par le Brigadier Don
Ferdinand Valdes Tamon, Chevalier de l'ordre de St Iaques,
Gouverneur & Capitaine Général des dites Isles:]
Dressée par le R. Pere Pierre Murillo Velarde, de la C. de Gieusu
sur les Cartes, les Rélations et les Navigations les plus exactes
à Manille 1734. Par ordre de Sa Majesté.

Tirée de l'Original, et réduite en cette forme par
George Maurice Lowitz, Profess. en Mathem. à
Nuremberg l'an 1750.
Publiée par les Heritiers de Homann
l'an 1760.
[l'Original est gravé par Nicolas de la Cruz de Ba-
gay, Indien de Tagalos, à Manille l'an 1734.]


Der i oversættelse kan gengives omtrent således:

Søkort og landkort for
PHILIPPINERNE
[: Tilegnet hans katolske majestæt, fra brigadegeneral Don
Ferdinand Valdes Tamon, ridder af Sankt Iaquesordenen,
Guvernør og general-kaptajn af samme øer :]
Tilpasset af den ærværdige fader Pierre Murillo Velarde, af Jesuitternes Orden
vedrørende de meget nøjagtige kort, oplysninger og navigation
i Manila 1734. Efter hans Majestæts ordre.

Uddraget fra originalen, og beregnet til denne form af
George Maurice Lowitz, matematikprofessor i
Nürnberg i året 1750.
Udgivet af Homanns arvinger i året 1760.
[: Originalen er graveret af Nicolas de la Cruz de Bagay
Tagalogindien, i Manilla i året 1734. :]


Over kortets ramme er trykt teksten:

Carta Hydrographica y. Chorographica de las Ysles Filipinas


I udtrykket »Indien de Tagalos« er Tagalos navnet på en folkestamme eller denne stammes sprog. Denne etniske gruppe tæller i dag omkring 14 millioner, men sproget forstås af ca. 25 millioner mennesker med hovedparten bosat på Luzon i Philipinerne. Sproget er ved siden af engelsk Philippinernes officielle sprog.


Johann Baptist Homann
>Johann Baptist Homann, 1664-1724, blev født i Nürnberg og oprettede sin forretning samme sted. Han producerede kort og blev en væsentlig aktør på det tyske marked omrking og efter 1700 og opnåede at blive kejserlig udnævnt kartograf til Karl VI (1711-1740).

Efter faderens død fortsatte hans søn, Christoph Homann, 1703-1730, og derefter andre arvinger forretningen under navnet »Die Erben des Homanns« = Homann's Heirs = Les Heritiers de Homann.

Her er længere artikel om Homann.

Pierre Murillo Velarde var jesuitpræst og kartograf og levede fra 1696 til 1753 /1758.

Gravøren Nicolas de la Cruz døde ca. 1770.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 25.2.2017