Søkortregistreringsnummer 1950:1409
Lbnr. 4482, for atlas;
Lbnr. 4483 til 4595 for de enkelte kort;

Johannes van Keulen Atlas


INDLEDNING

Atlasset mangler titelblad og fremtræder i en ældre og slidt indbinding. Der er på forpermens inderside med pen og latinsk skrifttype optegnet en indholdsfortegnelse. Bogen er indlagt i en lærredsdækket kassette fra 2006.
 

BOGENS TILSTAND OG OMFANG

Bogen er indbundet i et meget slidt halvbind med skindryg og -hjørner. Bindets størrelse er B 35 x H 55,5 cm. Rygbredden er 6 cm. Atlasset mangler titelblad.

Indholdsfortegnelsen på bindets inderside er forsynet med senere noter. De 113 kort er i indholdsfortegnelsen nummereret, og hvert kortblad er tilsvarende nummereret. Der forekommer to eller tre nummerrækkefølger på kortene: Hvert kortblad er på bagsiden med blyant mærket med to forskellige numre; det ene i parentes og konstant med værdi +1 af det andet nummer, endvidere er hovedparten af kortene mærket med et trykt nummer - oftest i nederste højre hjørne - men i flere nummerserier.
I registreringen af enkeltkortene vises alle forekommende numre samt den digitale databases løbenummer.

I protokollen er skrevet, at atlasset er købt for kr. 600 i året 1932, men ikke hos hvem. Der er heller ingen journaloplysninger om købet, og årstallet 1932 forekommer kun i REGIN-posten.

Kortpapirets størrelse er B 62,5 cm x 54 cm. Alle kortene er farvelagte og enkelte årstal er trykt på dem: 1680, 1681, 1695 og 1716.

Det manglende titelblad forhindrer en hurtig identifikation af udgaven. Johannis van Keulen var aktiv 1678-1704, hvorefter hans forretning blev videreført af enken og sønnen Gerard van Keulen, der var aktiv 1704-1726. Senere blev der udgivet atlas under barnebarnet Johannes den Yngre van Keulen, der virkede til 1763. Familien van Keulens firma var delvis grundlagt med plader opkøbt fra Hendrick Doncker.

I Tooley (1974), p.36, er eneste van Keulen atlas, der kan have det yngste kortblad medtaget udgivet i 1736 med titlen De groote nieuwe vermeerded Zee Atlas. Det udkom oprindeligt med 40 kort i den hollandske udgave fra 1680, hvorefter det voksede til 185 kort. Det blev genudgivet 1695. Van Keulens anden store titel, Zee-Fakkel, voksede fra førsteudgaven i 1681 til et fembindsværk med næsten 400 kort.

For øjeblikket ved jeg ikke, om der udkom komprimerede et-bindsudgaver af et af disse værk, eller museets eksemplar er fra en anden titel. Det vil blive undersøgt senere.

Yderligere her om familien van Keulen.

Se oversigt over museets andre atlas.GENNEMGANG AF ATLASSET

Kortmaterialet
Da det store kortmateriale med hensyn til papirstørrelse, korttegningsstørrelse, bredde- og længdeskalaer, kompasroser m.v. er meget ens, så er registreringen i databasen af tidsmæssige grunde noget forenklet. De repeterende oplysninger bringes kun her i forklaringen. Det er følgende:

Atlasset er udgivet van Keulen-firmaet. Alle kort er farvelagte kobberstik og trykt på et dobbeltsidet opslag og med kortmål cirka 54 x 45 cm. Enkelte kort er uden udgiversignatur, men der er ikke grundlag for at tilskrive dem andre kartografer. Hovedparten er Johannes van Keulens kort, mens en mindre del er sønnen Gerard van Keulens værk. Nogle kort er mærket med navnet på korttegneren Claes Janszoon Vooght geometra.

Kortene har for det meste breddeskalaer i rammerne, men ingen længder. Der er distanceskalaer for tyske, spanske, engelske og franske mil på tre skalaer. Kortene er oftest forsynede med dybdeangivelser, og de har kompasroser med forlængede arme. Der er på en del kort anbragt små misvisningsroser separeret fra kompasroserne. Disse enkeltoplysninger, der gentages på alle kort er ikke nævnt hvert sted, men udeladelser bemærkes.

Legender eller informationstekster med en del oplysninger, navne og våben. Kortene er prydet med tegninger af skibe og dyr og kartoucher med allegoriske figurer og figurer med relation til det aftegnede område.

Udgivernes navnebemærkning på kortene er formeret som nedenstående eller meget lig nedenstående:

't Amsterdam
By
Iohannis van Keulen
Boeckverkoper en Graadboogmaker
aande Oost-zyde vande Nieuwenbrug Inde Gekroonde Loots-man.


Der er endvidere på mange kort en sætning om: Met Privilegie voor 15 Iaaren.
 

Atlas : Indholdet af kort

I databasen er kortene fordelt efter deres geografiske dækningsområde. For at give et overblik over atlassets indhold er de samme kort her listet i den sekvens, de forekommer i atlasset.

Kort nr. 1 Titel:
Nieuwe Paskaart
vande Geheele
Oosterze,
en
Noortze,
Schip-vaart,
Op Nieuws uyt ondervindingh, van 't
Schrandre Stierlieder Naukeurig:
Geteknet en 't Saamen Gebraght:

Bemærkninger:
Kortet dækker Nordsøen fra Harwich, Atlanterhavet fra Island, Grønlands Vestkyst, Spitsbergen til Nova Zembla, samt Østersøen.

Titelkartouche nederst til højre og udgiverkartouche nederst til venstre.
Bredder fra 52° til 83° N.
Kortet påtrykt nr. 1 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 2 (1) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4483;

Kort nr. 2 Titelkartouche øverst t.h.:
Paskaart
van ebb Gedeelte der
Noort Zee
Beginnende vande Maas tot Dronte,
en van Herwits tot C. Wrath, met
d'Orcades, Hitlant, Ferro, ende Lewys
Eylanden als ook de Belt en Schager-rak
Op Nieuws Verbetert.

Bemærkninger:
Kortet dækker Nordsøen fra nord for Harwich til Trondheim og de danske farvande til Falsterbo.

Udgiverkartouche nederst t.v. som kort 1
Som nr. 1 samt strømpile.
Bredder fra 52° til 63° 30' N.
Kortet påtrykt nr. 2 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 3 (2) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4484;

Kort nr. 3 Titelkartouche øverst t.v.:
Paskaarte van de
Zuyder Zee
met alle des Zelfs inkomende
Gaaten:
Soo als die op 't Zeckerts konnen
Bezeylt worden: naa Haare
Courekte Coursen Opdoeningen,
Droogten en Diepten.

Bemærkninger:
Kortet dækker Zuydersøen og øerne udfor.

Udgiverkartouche nederst t.h. Bredder fra 52° 20' N til 53° 24' N.
Nord peger på kortet til venstre. Mærker udsat i indsøen.
Bredder fra ° til ° N.
Kortet påtrykt nr. 3 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 4 (3) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4485;

Kort nr. 4 Titelkartouche øverst t.v.:
Paskaarte vande kuste van
Holland en Vriesland.
Groeninger, Emider, en Keydingerland,
Holstyn, Ditmarschen, en 't Eydersted;
met de Riviere eylande Droogten
en Diepte, die geleege zyn tussen
Olant en Egmont op Zee.

Bemærkninger:
Kortet dækker Frisiske Øer og indløbet til Zuydersøen.

N peger på kortet mod StW. Ingen breddeskala. Nogle mærker afsat.
Bredder fra ° til ° N.
Kortet ikke påtrykt nr. Mærket med pen som nr. 5 (4) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4486;

Kort nr. 5 Titelkartouche øverst t.h.:
Paskaarte van de
Riviere de Elve
Streckende van Oldenbrock
tot Hamburgh

Bemærkninger:
Kortet dækker Frisiske Øer, Tyske Bugt til Eyderstedt og Elben indtil Hamburg.

Udgiverkartouche nederst t.h. Ingen breddeskala, distanceskala for tyske mil.
Nord peger på kortet mod StW. Kompasroser.
Bredder fra ° til ° N.
Kortet ikke påtrykt nr. Mærket med pen som nr. 6 (5) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4487;

Kort nr. 6 Titelkartouche øverst t.v.:
Paskaarte vande
West Kust van
Jutland
Van Busem tot aen't Jutsche Riff met
alle zyn Eylanden daer onder begrepen
seer Naeuwkenrich opghestelt en op
syn Waare Hoochte geleydt.

Bemærkninger:
Kortet dækker Jyllands vestkyst fra Hanstholm til syd for Tønningen.

Nord peger på kortet mod venstre. Distancer, kompasroser.
Bredder fra 54° 20' N til 56° 50' N.
Kortet påtrykt nr. 7 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 7 (6) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4488;

Kort nr. 7 Titelkartouche øverst t.v.:
Nieuwe Pascaert
van
Jutlandt
Van 't Jutsche Riff, tot aen de hoeck van Schagen
als mede een gedeelte van de Custe van
Noorwegen
Beginnende van Der Neus tot aen Oxefoort;
Das ver naeukeurigh opgestelt en eop het
Nieuwe Oversien en val veel fouten verbetert.

Bemærkninger:
Kortet dækker Skagerrak mellem Hanstholm-Skagen og Norskekysten.

Udgiverkartouche nederst t.h. Bredder 56-45 til 58 10.
Kompasroser, tre distancer, strømpile, dybder.
Bredder fra 56° 45' N til 58° 10' N.
Kortet påtrykt nr. 8 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 8 (7) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4489;

Kort nr. 8 Titelkartouche øverst t.v.:
Paskaert
Voor een gedeelte van de Cust
van
Noorwegen
Beginnende van Oxefoort tot aen
Gottenborg
Met alle syn Diepte en Droochte op 't Nieuws
Oversien en van veel fouten verbetert.
t' Amsterdam by Gerard van Keulen...
1716

Bemærkninger:
Kortet dækker Norges sydkyst.

Indsat plan over Marstrand og toninger over Maesterland - Westbergkysten.
Tre distancer, strømpile, dybder kompasroser
Bredder fra 57° 15' N til 59° 10' N.
Kortet påtrykt nr. 9 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 9 (8) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4490;

Kort nr. 9 Titelkartouche øverst t.v.:
Paskaert van t'
Schager-Rak
Seo't by de Oost-vaerende Zee
Luyden gemeenlyk bezylt wort,
door
C. J. Voogt Geometra
't Amsterdam by IvK.

Bemærkninger:
Kortet dækker Kattegat.

Tekst på kortet: Door den Admiral Tromp
Ingen breddeskala. Kompasroser, dybder, N peger mod venstre, tre distanceskalaer.
Kortet ikke påtrykt nr. Mærket med pen som nr. 10 (9) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4491;

Kort nr. 10 Titelkartouche nederst t.v.:
Nieuwe Afteekening van de Sond int groot
tot Amsterdam by Gerard van Keulen et previleg.

Bemærkninger:
Kortet dækker Øresund fra Kullen til Falsterbo.

Plan for Københavns Red indsat nederst.
Prospekt af Kronborg og Helsingborg indsat øverst t.v.
Nord peger mod venstre. Kompasroser, dybder, 3 distancer. Mange mærker afsat.
Papirstørrelsen for dette kort B 94 x H 54 cm.
Bredder fra 55° 13' N til 56° 14' N.
Kortet ikke påtrykt nr. Mærket med pen som nr. 11 (10) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4492;

Kort nr. 11 Titelkartouche nederst t.v.:
Nieuwe Pascaert van de
Sond ende Beldt
Met de onder behoorende
Eylanden seer Naukeurig
op gestelt en van veel
Fouten Verbetert

Bemærkninger:
Kortet dækker Øerne og Bælthavet samt Østersøens vestlige del.

Udgiverkartouche lige under titlen.
Bredder fra 54° til 56° 05' N.
Kortet påtrykt nr. 13 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 12 (11) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4493;

Kort nr. 12 Titelkartouchen øverst t.v.:
Paskaart
van de
Oost Zee
Verthoonende Al de
Gelegentheyt tusschen
Rostok, en Wyborg,
Naaukeurig opgestelt.

Bemærkninger:
Kortet dækker Østersøen fra Falsterbo til Ålandsøerne og Skt. Petersborg.

Udgiverkartouche nederst t.h.
Bredder fra 53° 40' til 61° 25' N.
Kortet påtrykt nr. 14 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 13 (12) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4494;

Kort nr. 13 Titelkartouche nederst t.h.:
Paskaart
Voor een Gedeelte van de
Oost Zee
Beginnende van Valsterbon tot
Schenkkenes als mede van Straal-
sund, tot Sernevisse Waar in vervaat is
't Eylandt Rugen, Bornholm, en een Gedeelte van Oelandt,

Bemærkninger:
Kortet dækker Østersøen mellem Falsterbo og Ølandsnordlige del og mod øst til øst for Liba.

Udgivertekst for IvK.
Indsat plan øverst t.v. for Christianopolis og Calmer.
I denne plan er indsat en anden plan for Selborgh Boetekol en Rottenbuy In t' Groot
Bredder fra 54° 15' til 57° 00' N.
Kortet påtrykt nr. 15 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 14 (13) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4495;

Kort nr. 14 titelkartouche øverst t.h.:
Passkaart
Voor een Gedeelte der
Oost Zee
Beginnende van Schenkkenes,
tot aan Stokholm, Naaukeurig
opgestelt, en van veel fouten verbetert

Bemærkninger:
Kortet dækker Østersøen fra Ølands nordlige del mod nord til Stokholms Skærgård.

Med understående udgivertekst for IvK.
Nord peger på kortet mod højre.
Bredder fra 56° 55' N til 59° 05' N.
Kortet påtrykt nr. 16 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 15 (14) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4496;

Kort nr. 15 Titelkartouche øverst t.h.:
Nieuwe Paskaert van het
Stockholmse
Liet.
Waar in te sien is alle Hunne Eylanden Riffen en
Klippen, seer Naukuerigh op gestelt en van
Veel Fouten Verbetert,

Bemærkninger:
Kortet dækker Stokholms Skærgård i stor målestok.

Udgivertekst lige under titel for IvK. Nord peger på korte mod højre. Ingen dybder vist.
Bredder fra 58° til 58° 43' N.
Kortet påtrykt nr. 17 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 16 (15) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4497;

Kort nr. 16 Titelkartouche øverst t.h.:
Nieuwe Paskaart Van de
Noord Bodem
Beginnende aen de Oost Zyde van Abo tot Torne en aende West-
kant van Torne tot Gafle door Claes J. Vooght geometra.

Bemærkninger:
Kortet dækker Bottenviken.

Udgivertekst lige under titlen for IvK. Nord peger mod højre.
Bredder fra 60° 30' N til 66° 25' N.
Kortet påtrykt nr. 18 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 17 (16) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4498;

Kort nr. 17 Titelkartouche øverst på midten:
Paskaart
Voor een Gedeelte van de
Oost Zee
Beginnende van Sernevisse,
tot aan Parnout Waar in noch
In een Bysonder Tafeliie vervat is de Rivier
van Dantzigk. Koninghsbergen der
Memel en Ryga, In't Groot Naaukeurigh opgestelt
en van veel fouten verbetert.

Bemærkninger:
Kortet dækker Sydlige og østligste Østersø fra Dantzigbugten til Rigabugten. Gotlands NE-side er vist.

Udgivertekst lige under titlen for IvK.
Der er øverst t.h. indsat planer for:
De Rivier Ryga in 't Groot
't Gat van der Memel in 't Groot
De Rivier van Dantzigk In 't Groot
Koninghsberger Gadt In 't Groot.
Nord peger på kortet mod venstre.
Bredder fra 54° 20' N til 58° 20' N.
Kortet påtrykt nr. 19 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 18 (17) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4499;

Kort nr. 18 Titelkartouche øverst midtfor:
Paskaart
voor een Gedeelte der
Oost Zee
Beginnende van Lemsaal tot
Beooste Kok als mede de Kust van
oost Finlandt.
Van 't Alandse Haff tot Parna.
Waar in ook vervat is d' Eylande
Oesel, en Dagho.
Naaukeurigh opgestelt en van veel fouten verbetert.

Bemærkninger:
Kortet dækker farvandet omkring Øsel og w-lige del af Finske bugt.

Udgivertekst lige under titlen for IvK. Nord peger mod venstre.
Bredder fra 57° 40' N til 60° 50' N.
Kortet påtrykt nr. 20 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 19 (18) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4500;

Kort nr. 19 Titel:
Nieuwe Paskaert
Voor een Gedeelte Van de
Ost Zee
Beginnende 2 Myl bewesten Broklom tot aen
Strellen, als mede de Kust van Oost Vinlandt.
Beginnende van Parna tot aen de Schans ter
Ny Zynde Naeukeurigh op gestelt en van veel
Fouten verbeetert.

Bemærkninger:
Kortet dækker den østligste del af Finske Bugt.

Udgivertekst lige under titlen for IvK.
Bredder fra 59° 25' N til 61° 25' N.
Kortet påtrykt nr. 21 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 20 (19) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4501;

Kort nr. 20 Titel:
Pas-caert
Vande Zee-custen van
Engeland
Van Orfordnes tot aen
Flamborger Hooft

Bemærkninger:
Kortet dækker Nordsøkysten af England fra Orford til Flamboorough Head.

Udgivertekst lige under titlen for IvK. Nord peger mod højre.
Bredder fra 52° 15' N til 54° 15' N.
Kortet påtrykt nr. 22 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 21 (20) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4502;

Kort nr. 21 Titel:
Nieuwe Paskaert
Vande oost Cust van
Engeland
en
Schotland
Beginnende van 't Flamburger Hoost
tot aan de Rivier van Eedenborg zyndt
Naaukeurigh opgestelten van veel
Fouten verbeetert.

Bemærkninger:
Kortet dækker Nordsøkysten af England og Skotland fra Flamborough Head til May Island ved Firth of Forth.

Udgivertekst lige under titlen for IvK. Nord peger på kortet mod højre. Strømpile og misvisning på kortet.
Bredder fra 54° 05' N til 56° 30' N.
Kortet påtrykt nr. 23 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 22 (21) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4503;

Kort nr. 22 Titel:
Nieuwe Pascaert
van de Oost Cust van
Schotlandt
beginnende van Barwyck tot aen de Orcades
Ylanden, Zynde Nauwkeurigh opgestelt en van
Veel fouten verbetert.

Bemærkninger:
Kortet dækker Skotlands østkyst og Orkneyøerne.

Udgivertekst lige under titlen for IvK. Nord peger mod højre. Strømpile og mv vist med 10,5° på rose.
Bredder fra 56° 00' N til 59° 30' N.
Kortet påtrykt nr. 24 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 23 (22) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4504;

Kort nr. 23 Titel:
Paskaart
Vande Noord Cust van
Schotland
als mede de Eylanden
van Hitlandt en Fero
Naaukeurig opgestelt en van veel
fouten verbetert.

Bemærkninger:
Kortet dækker nord for Skotland over øerne Orkney, Shetland og Færøerne.

Udgivertekst lige under titlen for IvK. Nord peger nedad.
Bredder fra 58° 30' N til 62° 30' N.
Kortet påtrykt nr. 26 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 24 (23) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4505;

Kort nr. 24 Titel:
Pas-kaert van de Cust
Vann
Noorwegen
Beginnende van
Der Nues tot aen Bommel Sond
Seer Naeu-Ceurigh op gestelt;

Bemærkninger:
Kortet dækker Norges SW kyst fra Stavanger mod S rundt Lindesnes.

Udgivertekst lige under titlen for IvK. Nord peger mod venstre. Strømpile, mv anført til 11° nordvestring.
Bredder fra 57° 20' N til 59° 10' N.
Kortet påtrykt nr. 27 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 25 (24) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4506;

Kort nr. 25 Titel:
Nieuwe Paskaart
van de Kust van
Noorwegen
Beginnende van Bommelsondt tot
aan de Wtweer Klippen Naauw-
keurig opgestelt en van veel fouten ver-
betert. Met privilegie vor 15 Iaaren.

Bemærkninger:
Kortet dækker Norgeskysten rundt Bergen.

Udgivertekst lige under titlen for IvK.
Der er indsat en plan i kortets øverste del for Bergen og indsejlingen fra syd.
Nord peger mod venstre. Strømpile. Mv anført til 11° nordvestring.
Bredder fra 59° 05' N til 60° 55' N.
Kortet påtrykt nr. 28 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 26 (25) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4507;

Kort nr. 26 Titel:
Paskaart
van de Kust van
Noorwegen
Beginnende van de Wtweer Klippen tot
aand Swartenos Naaukeurig opgestelt en van
Veel fouten verbeetert.

Bemærkninger:
Kortet dækker Norges kyst fra Sognefjorden mod nord til Swartenes.

Udgivertekst lige under titlen for IvK.
Nord peger på kortet mod venstre. Strømpile. Mv anført til 11° nordvestring.
Bredder fra 60° 50' N til 63° 20' N.
Kortet påtrykt nr. 29 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 27 (26) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4508;

Kort nr. 27 Titel:
Paskaart
van de Kust van
Noorwegen
Beginnende van Swartenos tot aan
Heyligenlander Leen. Naaukeurigh
opgestelt war in vervaart werdt.
't Liet van Dronten.

Bemærkninger:
Kortet dækker Norges kyst fra Swartenes til nord for Trondheim.

Udgivertekst lige under titlen for IvK. Nord peger på kortet nedad. Strømpile.
Bredder fra 63° 00' N til 64° 25' N.
Kortet påtrykt nr. 29 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 28 (27) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4509;

Kort nr. 28 Titel:
Paskaart
van de Kust van
Finmarken
van Heyligenlander Leen tot C. Trom-
sondt. Naaukeurig opgestelt en van
veel fouten verbetert.

Bemærkninger:
Kortet dækker Norges kyst fra Heiligerland Len forbi Malstrømmen mod nord til Tromsund.

Udgivertekst lige under titlen for IvK. Nord peger på kortet mod venstre.
Bredder fra 64° 00' N til 70° 30' N.
Kortet påtrykt nr. 31 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 29 (28) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4510;

Kort nr. 29 Titel:
Paskaart
van't de Noordlykste van de Kust van
Finmarkken
Alsmede een Gedeelte van
LapLand
Beginnende van C. Tromsondt tot Tiepena.
Naaukeurig opgestelt en veel fouten verbetert.

Bemærkninger:
Kortet dækker Norges nordligste kyst med Norkap.

Udgivertekst lige under titlen for IvK. Der er indsat en plan øverst på kortet for Afbeldinge van 't Eylandt ende Gelegenheyt van Wardhuys. Nord peger nedad.
Bredder fra 68° 40' N til 73° 00' N.
Kortet påtrykt nr. 32 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 30 (29) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4511;

Kort nr. 30 Titel:
Paskaart
van't de Mont van de
Witte Zee
Beginnende van Tiepena tot Pelitza
als mede van C. Candenoes tot Catsnoes
Naaukeurig opgestelt en van veel fouten verbetert.

Bemærkninger:
Kortet dækker indsejlingen til Hvidehavet.

Udgivertekst lige under titlen for IvK.
Der er indsat en planer øverst på kortet for Swetenoes, Lombascho, Kilduyn, Olinja.
Nord peger på kortet mod højre.
Bredder fra 65° 20' N til 70° 00' N.
Kortet påtrykt nr. 33 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 31 (30) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4512;

Kort nr. 31 Titel:
Paskaart
van de
Witte Zee
Beginnende van Pelitza tot Kandalox
en van Catsnoes tot aan Kovoda
Naaukeurig opgestelt en van veel
fouten verbetert.

Bemærkninger:
Kortet dækker indsejlingen til Hvidehavet.

Udgivertekst nederst til venstre ved distancerne for IvK.
Bredder fra 64° 00' N til 67° 25' N.
Kortet påtrykt nr. 34 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 32 (31) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4513;

Kort nr. 32 Titel:
Paskaart
van de Rivier
de
Dwina
of
Archangel
Naaukeurig opgestelt.

Bemærkninger:
Kortet dækker indsejlingen til Archangels.

Udgivertekst nederst til højre ved distancerne for IvK.
Nord peger på kortet mod venstre. Nogle ankerpladsmærker afsat.
Bredder fra 64° 22' N til 64° 58' N.
Kortet påtrykt nr. 35 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 33 (32) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4514;

Kort nr. 33 Kortbladet er opdelt i tre paneler. Den venstre side indeholder:
Ysland.
Den højre side øverst indeholder kort over:
Spitsbergen
Den højre side nederst indeholder kort over:
Jan Mayen Eyland.

Bemærkninger:
Udgivertekst nederst til højre ved distancerne for IvK.
Kortet påtrykt nr. 37 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 34 (33) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4515;

Kort nr. 34 Titel:
Nieuwe Paskaert
vande
Gheheele Westersche
Scheep-Vaert
Op Nieus uyt Ondervindinghe van
Schrandre Stierheden. Naaukeurigh
Geteeckent en samen gebracht.

Bemærkninger:
Kortet dækker vestkysten af Europa fra Hebriderne til Kapverderne.

Udgivertekst øverst til venstre for IvK. Nord peger mod venstre. Ingen dybder afsat på kortet.
Bredder fra 12° 00' N til 60° 00' N.
Kortet påtrykt nr. 1 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 35 (34) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4516;

Kort nr. 35 Titel:
Nieuwe Paskaart van
Texel
tot Aande
Hoofden
Begrypende in zich de Zee-kusten van
Vriesland, Holland,
Zeeland, Vlaenderen.
Als med een Gedeelte van
de oost-kust van
Engeland

Bemærkninger:
Kortet dækker Nordsøens sydligste del.

Udgivertekst lige under titlen for IvK.
Plan indsat nederst til højre for Rivier Maas.
Bredder fra 50° 50' N til 53° 40' N.
Kortet påtrykt nr. 2 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 36 (35) på ydersiden.
Registreret i databasen under 4517lbnr. 4517;

Kort nr. 36 Titel:
Nieuwe Pascaert
Waar in te sien is de gaten van
Texel en 't Vlie
Met alle syn Mercken, diepte en droogte alles
op't Nieuws Oversien en van veel fouten verbetert;
Nota ed Cyffera in dese Caart moeten voor
Voeten gerekent werden.

Bemærkninger:
Kortet dækker fra Den Helder og øerne mod nord til Terschelling.

Udgivertekst lige under titlen for IvK. Nord peger nedad. Strømpile og tidevandsinfo.
Bredder fra 52° 55' N til 53° 25' N.
Kortet påtrykt nr. 4 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 37 (36) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4518;

Kort nr. 37 Titel:
Nieuwe Paskaert
Van de Kust van
Hollandt
Tussen Texel en de Maes waer in vertoont
wert Alle syn diepten en drochten. Als
Mede hoe haer de landen vertoonen
Vytter Zee seer Naeukeurigh
opgestelt

Bemærkninger:
Kortet dækker Hollands kyst fra Texel til Rotterdam.

Udgivertekst i højre side ved distancerne for IvK.
Nord peger på kortet mod venstre. Strømpile og tidevandsinfo samt nogle anduvningsmærker til Rotterdam.
Bredder fra 51° 55' N til 53° 05' N.
Kortet påtrykt nr. 5 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 38 (37) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4519;

Kort nr. 38 Titel:
Paskaerte van het inkoomen van de
Maes
Tot aen 't Eylandt Roosenburgh als mede 't
Inkoomen van 't Goereesche gatt, tot aen
Oude Hoornsluys, met hunne
Droogte en Diepte
Seer Naeukeurich opgestelt:

Bemærkninger:
Kortet dækker Hollands kyst i stor målestok for indløbet til Maes til Rotterdam.

Udgivertekst lige under titel for IvK. Nord peger mod NNW. Ingen bredder.
Kortet påtrykt nr. 6 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 39 (38) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4520;

Kort nr. 39 Titel:
Pascaert
Van 't Eylandt Roosenburg door de Oude
en Nieuwe Maes tot aen Dordrecht en van
daer door de Kill tot aen Oudehoornsluys.
Met hunne Diepten en Drooghten seer Naeuw-
keurigh opgestelt.

Bemærkninger:
Kortet dækker Hollands kyst i stor målestok for indløbet til Maes til Rotterdam og lige østen for kort 39 (38).

Udgivertekst lige under titel for IvK. Nord peger mod NNW. Ingen bredder.
Kortet påtrykt nr. 7 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 40 (39) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4521;

Kort nr. 40 Titel:
Paskaart
van de Kusten van
Zeeland
Beginnende van de Maas,'tot aan de Wielingen, alles
op het Nieuws oversien en mer-
kelyk verbetert.
Nota de Cyffers in dese kaart, moeten
tot voeten gerekent werde.

Bemærkninger:
Kortet dækker Hollands kyst i stor målestok for de sydlige øer ved indløbet til Sluys og Vlissingen.

Udgivertekst lige under titel for IvK. Nord peger mod venstre. En del mærker anført. Ingen bredder.
Kortet påtrykt nr. 8 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 41 (40) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4522;

Kort nr. 41 Titel:
Nieuwe Pascaert
Beuattende in sich
de Kusten van
Vlaenderen
van de Wielingen tot de Hoofden
Waer in oock te sien is syn diepte en ondiepte
als mede hoe haert lant uitter Zee vertoont
alles op het Nieuwe oversien en Verbetert

Bemærkninger:
Kortet dækker Belgiens kyst og Doverstrædet.

Udgivertekst lige under titel for IvK. Nord peger på kortet nedad. En del mærker anført.
Kortet udkom første gang i 1682 i anden del af Zee-Fakkel, der dækkede Vesteuropa til Kanarieøerne. Disse kort blev tegnet af Claes Jansz. Vooght.


Bredder fra 51° 40' N til 52° 55' N.
Kortet påtrykt nr. 9 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 42 (41) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4523;

Kort nr. 42 Titel:
Nieuwe Paskaert
van d'Oost Kust van
Engelandt
van
Dover tot Durwich
Als mede de
Teems off de Rivier van London
Met alle hunne Diepte en Drooghte op het
Nieuws Oversien en van veel fouten verbetert

Bemærkninger:
Kortet dækker Englands østligste kanalkyst.

Udgivertekst lige under titel for IvK.
Der er indsat plan til venstre på kortet for Thamesfloden til London.
Nord peger på kortet mod højre. En del mærker anført.
Bredder fra 51° 05' N til 52° 35' N.
Kortet påtrykt nr. 10 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 43 (42) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4524;

Kort nr. 43 Titel:
Paskaart van 't
Canaal
Engelandt Schotlandt en Yrland
Naaukeurig opgestelt en dienstig voor die achter Yrland omkomen

Bemærkninger:
Kortet dækker England, Skotland og Irland samt kanalen inkl. Færøerne, Orkney- og Shetlandsøerne.

Udgivertekst lige under titel for IvK. Nord peger mod venstre.
Bredder fra 48° 00' N til 63° 00' N.
Kortet påtrykt nr. 11 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 44 (43) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4525;

Kort nr. 44 Titel, der forekommer i fem bånd på fem sprog:
Nieuwe Zeekaart van 't Eerste Gedeelte van 't
Canaal
Tusschen Engeland en Vrankryk

Bemærkninger:
Kortet dækker Kanalens østligste del til Seinens udløb.

Udgivertekst lige over titel for IvK samt revideret af GvK.
Nord peger på kortet mod højre. Strømpile og tidevandsinfo. Mv anført til 7,5° nordvestring.
Bredder fra 49° 20' N til 51° 10' N.
Kortet påtrykt nr. 12 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 45 (44) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4526;

Kort nr. 45 Titel, der forekommer på tre sprog:
Nieuwe Zeekaart van 't Tweede Gedeelte van 't
Canaal
Tusschen Engeland en Vrankryk

Bemærkninger:
Kortet dækker Kanalens midterste del fra Seinens udløb med Kanaløerne til Bretagne.

Udgivertekst lige ved siden af titel for IvK. samt revideret af GvK.
Nord peger på kortet mod højre. Strømpile og tidevandsinfo. Mv anført til 7,5° nordvestring.
Bredder fra 48° 35' N til 50° 50' N.
Kortet påtrykt nr. 13 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 46 (45) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4527;

Kort nr. 46 Titel, der forekommer på tre sprog:
Nieuwe Zeekaart van 't Derde Gedeelte van 't
Canaal
Tusschen Engeland en Vrankryk

Bemærkninger:
Kortet dækker Kanalens midterste del fra Bretagne runt Ushant samt til Scilly Isles.

Udgivertekst lige ved siden af titel for IvK. samt revideret af GvK.
Nord peger på kortet mod højre. Strømpile og tidevandsinfo. Mv anført til 7,5° nordvestring.
Bredder fra 49° 00' N til 50° 25' N.
Kortet påtrykt nr. 14 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 47 (46) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4528;

Kort nr. 47 Titel:
Nieuwe Paskaert vande
Verkeerde Canael of de Kust
van Engelant,
Beginnende van Montsbay tot an S. David
Hoeck, met al syn diepten en droochten,
dus ver Naeukeurigh op gestelt, door
Liefhebbers der Zee vaert.

Bemærkninger:
Kortet dækker Bristolkanalen.

Udgivertekst lige under titel for IvK. Titelkartouche prydet med stik af Charles II af England.
Bredder fra 50° 05' N til 52° 15' N.
Kortet påtrykt nr. 15 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 48 (47) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4529;

Kort nr. 48 Titel:
Nieuwe Pas-kaert
vande oost Kust van
Yrland,
Beginnende van de hoeck van waterfoort
tot aen de Mayds
Als mede de westkust van
Engeland.
Van S. David tot Moul van Galoway met al syn
diepte en droochte dus veer Nauwkeurich opgestelt
en noytvoor desen diergelycken in 't licht gebracht

Bemærkninger:
Kortet dækker Irske Hav og St. George's Channel.

Udgivertekst lige under titel for IvK. Nord peger mod højre.
Bredder fra 52° 05' N til 55° 00' N.
Kortet påtrykt nr. 16 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 49 (48) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4530;

Kort nr. 49 Titel:
Pascaart vande Noortcust van
Yrland,
Als mede de Westcust van
Schotland
En een gedeelte van de
Lewys Eylanden.
Met al syn Diepten en Droogten Dus ver Naukeurig
Opgestelt en van veel Fauten verbetert.

Bemærkninger:
Kortet dækker Skotlands vestkyst med Hebriderne.

Udgivertekst lige under titel for IvK. Nord peger på kortet nedad.
Bredder fra 54° 50' N til 57° 25' N.
Kortet påtrykt nr. 17 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 50 (49) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4531;

Kort nr. 50 Titel:
Paskaart
Vande
West Cust
van
Yrlandt
Beginnende van Klady Tot aen De
Blasques
Met alle zyn Diepte en Drooghte
Dus ver Naaukeurig opgestelt
en van veel fouten verbetert.

Bemærkninger:
Kortet dækker Irlands vestkyst fra nord til Limerick.

Udgivertekst lige over distancerne for IvK. Nord peger mod venstre. Bredder fra 52-05 til 55-00 N. Trykt nr. 19 nederst t.h., mærket med pen som nr. 51 (50)
Bredder fra 52° 05' N til 55° 00' N.
Kortet påtrykt nr. 19 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 51 (50) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4532;

Kort nr. 51 Titel:
Nieuwe Pascaert vande suyt syde
Van Yrlandt
Beginnende van Blasques tot
ande Hoeck van Waterfoort. Met
al syn diepten en Droochten, Naeu-
keurig opgestelt en van veel
fouten verbetert.

Bemærkninger:
Kortet dækker Irlands sydkyst omkring Bantry Bay og mod øst til Waterfoord.

Udgivertekst lige over distancerne for IvK.
Bredder fra 50° 05' N til 52° 25' N.
Kortet påtrykt nr. 20 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 52 (51) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4533;

Kort nr. 52 Titel:
Pas Caart van de
Bocht van Vranckryck
Biscauen en Galissen
tusschen Heyssant en C. de Finisterre

Bemærkninger:
Kortet dækker Biscayen og Spaniens nordkyst.

Udgivertekst lige under titlen for IvK.
Bredder fra 43° 00' N til 48° 30' N.
Kortet er ikke påtrykt et nummer. Mærket med pen som nr. 53 (52) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4534;

Kort nr. 53 Titel er skrevet på både hollandsk og fransk:
Nieuwe Pascaart
van een Gedeelte van
Bretagne
Beginnende Van t' Eylandt
Groa tot Aande
Penmarck door Claes J. Vooght geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker Bretagnes SW-kyst i Biscayen fra Ushant mod syd.

Udgivertekst lige under titlen for IvK.
Bredder fra 47° 10' N til 47° 55' N.
Kortet påtrykt nr. 22 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 54 (53) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4535;

Kort nr. 54 Titel er skrevet på både hollandsk og fransk:
Nieuwe Pascaart
van de Zeekusten van
Bretagne. Beginnende
Van t' Incoomen Van de Rivier
de Loire tot aan t' Eylandt Groa
door Claes J. Vooght geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker Bretagnes SW-kyst i Biscayen fra Loire mod syd.

Udgivertekst lige under titlen for IvK.
Bredder fra 47° 10' N til 47° 40' N.
Kortet påtrykt nr. 22 1/2 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 55 (54) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4536;

Kort nr. 55 Titel er skrevet på både hollandsk og fransk:
Nieuwe Pascaart
van de Zeekusten van
Bretagne en Poictou.
Beginnende van Ollone Tot de
Rivier de Loire
door Claes J. Vooght geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker Frankrig vestkyst omkring Loireflodens udløb og syd derfor i stor målestok.

Udgivertekst lige under titlen for IvK. Nord peger mod venstre.
Bredder fra 46° 25' N til 47° 20' N.
Kortet påtrykt nr. 23 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 56 (55) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4537;

Kort nr. 56 Titel er skrevet på både hollandsk og fransk:
Pascaart Vande Zeekusten van
Aunis en Saintonge. Beginnende
van Ollone tot Aande Rivier van Bordeaux
Nieuwerlycks opgestelt door Claes J. Vooght geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker Frankrig vestkyst omkring Bordeaux.

Udgivertekst lige under titlen for IvK.
Bredder fra 45° 25' N til 46° 30' N.
Kortet påtrykt nr. 23 1/2 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 57 (56) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4538;

Kort nr. 57 Titel:
Pascaart
van de
Garomne.
of Rivier van
Bordeaux

Bemærkninger:
Kortet er opdelt i to paneler, hvor floden fortsætter fra A til B.
Desuden er der indsat en plan for Bourdeaux øverst midtfor.

Udgivertekst lige over distancerne for IvK. Nord peger nedad. Ingen bredder. Kortet påtrykt nr. 24 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 58 (57) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4539;

Kort nr. 58 Titlen er på både hollandsk og fransk:
Pascaart Van de Zeekusten Van
Vranckryck en Biscaia
Beginnende Van de Rivier Van
Bourdeaux tot Bilbao
Nieuweleyck opgestelt door Claes J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker det inderste hjørne af Biscayen.

Udgivertekst lige under titlen for IvK. Nord peger mod venstre.
Der er indsat en plan for Gattariakysten i Spanien.
Bredder fra 43° 25' N til 45° 25' N.
Kortet påtrykt nr. 24 1/2 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 59 (58) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4540;

Kort nr. 59 Titlen er på både hollandsk og fransk:
Nieuwe Pascaart
Van de Zeekusten
Van Biscaia en
Asturien tusschen
Bilbao en Luarca door
Claes J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker Spaniens nordkyst fra Bilbao mod vest til Luarca.

Udgivertekst lige under titlen for IvK. Nord peger på kortet nedad.
Bredder fra 43° 25' N til 45° 15' N.
Kortet påtrykt nr. 25 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 60 (59) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4541;

Kort nr. 60 Titlen er på både hollandsk og fransk:
Pascaart
Vande
Zeekusten Van
Galissen Tusschen Luarca
en C. de Coriano
door Claes J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker Spaniens nordvesthjørne.

Udgivertekst lige under titlen for IvK. Nord peger nedad.
Bredder fra 43° 00' N til 44° 50' N.
Kortet påtrykt nr. 25 1/2 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 61 (60) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4542;

Kort nr. 61 Titel:
Paskaart
Van Galissi en
Portugal
Van C. de Finisterre tot
aen Zurara...

Bemærkninger:
Kortet dækker Spaniens og Portugals vestkyst.

Udgivertekst lige under titlen for IvK. Nord peger på kortet mod venstre.
Bredder fra 41° 10' N til 43° 15' N.
Kortet påtrykt nr. 26 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 62 (61) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4543;

Kort nr. 62 Titel:
Paskaart
Van een gedeelte van de Kust van
Portugal
Beginnende van Zurara tot
7 a 8 Myl Besuyde de Barlenges ...

Bemærkninger:
Kortet dækker Portugals vestkyst ved Oporto mod syd til Barlengaøerne.

Udgivertekst lige under titlen for IvK. Nord peger mod venstre.
Bredder fra 39° 10' N til 41° 15' N.
Kortet påtrykt nr. 27 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 63 (62) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4544;

Kort nr. 63 Titel:
Nieuwe Paskaart
Van de Kust van
Portugal
Beginnende 3 a 4 Myl Benoorde
C. Roxent, tot aen C. d. S. Vincente ...

Bemærkninger:
Kortet dækker Portugals vestkyst fra Lissabon mod syd.

Udgivertekst i sin egen kartouche på landområde øverst t.h. for IvK. Nord peger mod venstre.
Bredder fra 37° 00' N til 39° 10' N.
Kortet påtrykt nr. 28 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 64 (63) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4545;

Kort nr. 64 Titel:
Paskaart
Van de Cust van
Portugal, Barbaria, en Genehoa
Beginnende van d' Barlenges tot aan C. Verde ...

Bemærkninger:
Kortet dækker Portugals vestkyst fra Lissabon mod syd langs Afrika til Cap Verde.

Udgivertekst lige under titlen for IvK. Nord peger på kortet mod venstre. Bredderne fra 14 til 41 N Trykt nr. 33 nederst t.h., mærket med pen som nr. 65 (64)
Bredder fra 14° 00' N til 41° 00' N.
Kortet påtrykt nr. 33 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 65 (64) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4546;

Kort nr. 65 Titel:
Pas-caart van de
Middellandsche
Zee
Verthoonende alle de Zee-kusten van
Granaden, Catalonien, Provencen,
Italien, Griecken, Thracien, Natolien
Syrien, Egypten, en Barbaryen ...

Bemærkninger:
Kortet er delt i to bånd tværs over. Øverste del dækker det vestlige Middelhav og nederst det østlige Middelhav.

Udgivertekst lige under titlen for IvK. Ingen dybder er afsat.
Til hvert kort er en navneliste med numre korresponderende med kortet.
Bredder fra 31° 00' N til 45° 00' N.
Kortet påtrykt nr. 1 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 66 (65) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4547;

Kort nr. 66 Titel:
Paskaart
van t' opkomen der Straat Gibralter besbote
tussen de kusten van Algarve,
Andalusia, Barbaria en Marocco
van C. S. Vincant tot C. Cantin.
door C. I. Vooght

Bemærkninger:
Kortet dækker Gibraltarstrædet.

Udgivertekst lige under titlen for IvK.
Nord peger på kortet mod venstre.
Bredder fra 32° 15' N til 37° 40' N.
Kortet påtrykt nr. 1 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 67 (66) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4548;

Kort nr. 67 Titel:
Nieuwe Paskaart
van de kust
Hispania
van 't Klif van Velez Malaga
als mede de Kust van
Barbaria
van Larache tot Belis
Met al zyn Diepte en Droogte Naaukeurigh Opgestelt door Liefhebbers der Zee-Vaart.

Bemærkninger:
Kortet dækker Gibraltarstrædet i større målestok end nr. 67.

Distanceskalaer lige under titel. Udgivertekst i kortets højre side.
Der er bemærkning om et flådeslag ved Malaga den 24. august 1704 på kortet.

Der hentydes til den spanske arvefølgekrig. Den allierede hollandsk - engelske flåde bombarderede Gibraltar og landsatte tropper i juli måned, og den 4. august kapitulerede Gibraltar til disse styrker.

I mellemtiden var de franske styrker, der var samlet ved Toulouse, sejlet mod syd, og deres 50 linjeskibe og 24 galejer mødte den 24. august ved Malaga modparten, hvis styrker var 53 skibe.

Kampene kostede flere tusinde dræbte og sårede på hver side, og en klar vinder blev ikke kåret, men slaget var på længere sigt begyndelsen til den engelske flådes overherredømmei Middelhavet.

Nord peger på kortet mod venstre.
Bredder fra 35° 00' N til 37° 20' N.
Kortet påtrykt nr. III og nederst t.h. med nummer 31. Mærket med pen som nr. 68 (67) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4549;

Kort nr. 68 Titel:
Pascaart van de Zee Kusten van
Granada en Murcia
Tusschen Velez Malaga en C. S. Martin
Als meede de
Barbarische
Zee-Kusten tusschen Penon de Velez en C. Ivy.
Seer Naukeurig Opgestelt en van veel Fouten verbeetert

Bemærkninger:
Kortet dækker Spaniens Middelhavskyst fra Malaga mod NE til nord for Alicante.

Udgivertekst og distanceskalaer lige under titel.
I kortets øverste venstre del er der planer for:
De Boght van Almera in 't groot,
De Haven van Buzema in 't groot,
De Reede Achter de Zafarinos Eylanden in't groot,
De Haven van Cartagena in 't groot,
De Kust van C. Gata tot Carabona Int Grood

Bredder fra 35° 00' N til 39° 10' N.
Kortet påtrykt nr. IIII nederst t.h. Mærket med pen som nr. 69 (68) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4550;

Kort nr. 69 Titel:
Paskaart
Voor een Gedeelre der Kust van
Barbaria
van
C. Ivi, tot Bona.
En de Kust van
Catalonia
van
Peniscola tot Mataro.
Als mede de Eylanden
Yvica, Majorca, en Minorca.

Bemærkninger:
Kortet dækker Spaniens Middelhavskyst med de Baleariske øer.

Udgivertekst og distanceskalaer lige under titel.
Der er i øverste venstre hjørne indsat plan for De Bay van Argiera in t' groot.
Nord peger nedad på kortet.
Bredder fra 35° 50' N til 39° 10' N.
Kortet påtrykt nr. V nederst t.h. Mærket med pen som nr. 70 (69) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4551;

Kort nr. 70 Titel:
Paskaart
Van de Zee-kusten van
Valence,
Catalonien,
Languedocq en Provence.
Tusschen C. S. Martin en C. de Toulon
Met de Eylanden,
Yvica, Majorca, en Minorca.

Bemærkninger:
Kortet dækker Spaniens og Frankrigs Middelhavskyst til Toulon og med de Baleariske øer.

Udgivertekst og distanceskalaer lige under titel.
Der er i øverste højre hjørne indsat planer for:
Der Bay van Marsilien De bay van Majorca Porto Maon
Nord peger til højre på kortet. Ingen breddeskala.
Kortet påtrykt nr. VI nederst t.h. Mærket med pen som nr. 71 (70) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4552;

Kort nr. 71 Titel:
Nieuwe Paskaert van de Zee Kusten van
Provence en Italiæ
Tusschen Cabo de Toulon, en de Hoel van Piombino
Mit de byleggende Eylanden Mitsgaarders
de Zee-kusten van t' Eylandt
Corsica ...

Bemærkninger:
Kortet dækker Frankrigs og Italiens Middelhavskyst til Elba og med Corsica.

Udgivertekst og distanceskalaer nederst i venstre side.
Bredder fra 40° 40' N til 44° 15' N.
Kortet påtrykt nr. VII nederst t.h. Mærket med pen som nr. 72 (71) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4553;

Kort nr. 72 Titel:
Pas-Caart
van de
De Zee kusten van 't
Eyland
Sardinia
Met de tegen over geleegene
Zee kusten van
Barbaria
Tusschen
C. de Ferro en C. Bona.

Bemærkninger:
Kortet dækker Afrikakysten og Sardinien.

Udgivertekst og distanceskalaer midt på kortet.
Der er indsat plan øverst i venstre side til højre for titlen for en ø på Afrikakysten:
Pas-kaartje van 't Tabarca
Nord peger på kortet mod venstre.
Bredder fra 36° 50' N til 42° 20' N.
Kortet påtrykt nr. VIII nederst t.h. Mærket med pen som nr. 73 (72) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4554;

Kort nr. 73 Titel:
Paskaart
der Zeekusten van
Italien
Tusschen
Piombino, en C. dell Arme
Met de
Noord-kust van 't Eyland
Sicilia

Bemærkninger:
Kortet dækker Italiens vestkyst fra Elba til Palermo.

Udgivertekst og distanceskalaer lige under titelfelt.
Der er indsat plan for Napolibugten øverst i højre side sammen med titlen.
Bredder fra 37° 50' N til 42° 50' N.
Kortet påtrykt nr. IX nederst t.h. Mærket med pen som nr. 74 (73) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4555;

Kort nr. 74 Titel:
Nieuwe Paskaert van de Zee kusten van 't Eylandt
Sicilia
En de tegen over Gelegende Kusten van
Barbaria
Tusschen C. Bona en I. Zerby

Bemærkninger:
Kortet dækker Sicilien, Malta og Afrikakysten nedenfor.

Udgivertekst og distanceskalaer lige under titelfelt.
Der er indsat plan nederst til højre for Valetta på Malta.
Bredder fra 34° 20' N til 38° 30' N.
Kortet påtrykt nr. X nederst t.h. Mærket med pen som nr. 75 (74) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4556;

Kort nr. 75 Titel:
Pas kaart
vande
Cicilia, Calabria
Grætia en Morea
Tusschen
C. Passaro, C. Lengua en I. Serigo

Bemærkninger:
Kortet dækker farvandet øst for Sicilien, syd for Italien og Grækenlands Vestkyst.

Udgivertekst og distanceskalaer lige under titelfelt.
Der er indsat plan øverst til højre for Farvandet mellem Morea og øen Zante.
Samt øverst til venstre for vestsiden af øen Cephalonia.
Samt en mindre plan i højre side for Porto di Prodino på Moreas vestside.
Bredder fra 35° 15' N til 41° 00' N.
Kortet påtrykt nr. XI nederst t.h. Mærket med pen som nr. 76 (75) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4557;

Kort nr. 76 Titel:
Pas-Caart van de
Weder zytsche Zee-kusten
soo van
Italia
als
Dalmatia
en
Griecken
Inde Golff van Venetien

Bemærkninger:
Kortet dækker Adriaterhavet for begge sider.

Udgivertekst lige under titelfelt. Distanceskalaer. Der er på kortet 18 planer for:
Corfu,
Romagna,
I. Pachsu,
Porto Tanger,
Porto Toulon,
d'Eylanden van Eres,
Porto Taranto,
Porto Galipoli,
Porto Brundisi,
Porto Cara-Busa,
Porto Canea,
Porto Zuda,
Porto Andrea,
I. Milo,
Porto Nio,
Porto Nixia,
Porto Zira,
I. Delis.
Papirstørrelse 92 x 54,5 cm.
Bredder fra 39° 10' N til 45° 30' N.
Kortet påtrykt nr. XII nederst t.h. Mærket med pen som nr. 77 (76) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4558;

Kort nr. 77 Titel:
Paskaerte vande
Archipel
en de Eylanden daer omtrent-
gelegen, als Candia Serigo en
Rodus, tusschen Golfo de Lepanto
Constantinopolen en C. Serdeni
in Natolia

Bemærkninger:
Kortet dækker Det Græske Øhav.

Udgivertekst lige under titelfelt. Distanceskalaer nederst til højre.
Ingen breddeskala.
Kortet trykt uden nummer. Mærket med pen som nr. 78 (77) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4559;

Kort nr. 78 Titel:
Pas-kaart van 't Oostersche deel vande
Middellantsche Zee
Vervattende de Zee-kusten van
Caramania, Cyprus
Soria en Ægiptia

Bemærkninger:
Kortet dækker Det Østligste Middelhav.

Udgivertekst lige over distanceskalaer nederst for midten.
Nord peger mod venstre. Ingen breddeskala.
Kortet påtrykt nr. XVII nederst t.h. Mærket med pen som nr. 79 (78) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4560;

Kort nr. 79 Titel:
Pas kaart
van
West Indien
Behelsende soo Deszelffs Vafte Kusten als d' Onder
behoorende Eylanden aan de Nord Oceaan
door C. J. Vooght Geometra.

Bemærkninger:
Kortet dækker hele Caribien me de omliggende kyster samt Amerikas østkyst fra Newfoundland samt Sydamerika til Orinoco.

Udgivertekst og distanceskalaer under titlen. Nord peger mod højre.
Bredder fra 4° 00' S til 56° 00' N.
Kortet påtrykt nr. 1 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 80 (79) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4561;

Kort nr. 80 Titel:
Pas-kaart
van de Zee kusten van
Guiana
Tusschen
Cabo Noord en Rio Amano
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker Sydamerikas Guianakyst med Cajana i midten. Der er imdsat plan over titlen med prospekt af byen Cajana samt midt for toppen en anden plan for anduvningen til Cajana.

Udgivertekst og distanceskalaer under titlen. Nord peger på kortet mod højre.
Bredder fra 1° 15' N til 6° 20' N.
Kortet påtrykt nr. 2 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 81 (80) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4562;

Kort nr. 81 Titel:
Pas-kaart
vande Rivieren
Commewini
Suriname
en
Cupanama
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker Sydamerikas Surinamkyst i stor målestok.

Udgivertekst under titlen. Distanceskalaer nederst t.h. Nord peger på kortet nedad.
Bredder fra 5° 05' N til 7° 05' N.
Kortet påtrykt nr. 3 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 82 (81) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4563;

Kort nr. 82 Titel:
Pas-kaart
vande Kust van
Guiana
tusschen
R. Cupanama en R. Oronoque
Synde de diepten van dese Rivieren in Waademen,
naar de diepten van R. Barbice R. Demerary
R. Esequeba en R. Poumaron in voeten
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker Sydamerikas Guyanakyst i stor målestok.

Udgivertekst og distanceskalaer under titlen. Nord peger på kortet nedad.
Bredder fra 5° 30' N til 8° 30' N.
Kortet påtrykt nr. 4 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 83 (82) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4564;

Kort nr. 83 Titel:
Pas-kaart
van
Rio Orinoque
Golfo de Paria,
met d'Eylanden
Trinidad, Tabago, Granada,
Granadillos, en Bequia,
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker Trinidad med omliggende øer. Plan indsat øverst til højre for øen Tabago.

Udgivertekst under titlen. Distanceskalaer nederst til højre. Nord peger på kortet mod højre.
Bredder fra 7° 40' N til 13° 20' N.
Kortet påtrykt nr. nederst t.h. Mærket med pen som nr. 84 (83) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4565;

Kort nr. 84 Titel:
Pas kaart
van de
Caribes
Tusschen J. Barbados en I. S. Martin
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker De Karibiske Øer fra Barbados i syd til San Martin i nord.

Udgivertekst og distanceskalaer under titlen. Nord peger på kortet mod højre.
Der er indsat planer øverst til højre for vestkysten af Guadeloupe, De Rondom Bay van S. Luzia og for De Santos.
Bredder fra 13° 00' N til 18° 00' N.
Kortet påtrykt nr. 6 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 85 (84) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4566;

Kort nr. 85 Titel:
Pas kaart
van t Eyland
S Iuan de Porto Rico
met d Eylanden daar Beoosten
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker Puerto Rico og De dansk vestindiske Øer.

Udgivertekst og distanceskalaer under titlen.
Der er indsat planer øverst til højre for De Haaven van I. S. Martin og for De Haaven van Puerto Rico.
Bredder fra 15° 10' N til 21° 00' N.
Kortet påtrykt nr. 7 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 86 (85) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4567;

Kort nr. 86 Titel:
Pas kaart
vande Zee kusten van
Venecuela
met de Byleggende Eylanden
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker øerne langs nordkysten af Venezuela.

Udgivertekst og distanceskalaer under og ved siden af titlen. Nord peger på kortet nedad.
Der er indsat planer øverst midt for for øen Quiraca og for De Reede van Tortuga in't groot.
Bredder fra 8° 20' N til 16° 20' N.
Kortet påtrykt nr. 8 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 87 (86) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4568;

Kort nr. 87 Titel:
Pas-kaart
van de Zuyd-Kust van
Espanjola
met de Zee kust van
Nuevo Reyne de Granada
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker farvandet mellem Venezuela og Hispaniolas sydkyst.

Udgivertekst og distanceskalaer under og ved siden af titlen.
Bredder fra 11° 00' N til 19° 10' N.
Kortet påtrykt nr. 9 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 88 (87) på ydersiden.
Registreret i databasen under ">lbnr. 4569;

Kort nr. 88 Titel:
Pas kaart
van de Noord Kust van
Espaniola
met d Eylanden daar Benoorden.
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker farvandet nord for Hispaniola og Cubas østende.

Udgivertekst og distanceskalaer under titlen. Nord peger på kortet nedad.
Der er øverst midt for indsat planer for øerne Tortuga og bugten ved Porto de Guanives.
Bredder fra 18° 20' N til 26° 20' N.
Kortet påtrykt nr. 10 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 89 (88) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4570;

Kort nr. 89 Titel:
Pas-kaart
van de Zee Kusten van
Carthagena
Tierra Firma Costa Rica
ende Honduras Tusschen
Rio Grande de S. Martha en Cabo de Gratias Dios
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker farvandet lige øst for Panama og Costa Rica.

Udgivertekst og distanceskalaer under titlen.
Der er øverst i begge sider indsat planer for:
Escuda de Veragua
De Haavenen van Nombre de Dios en Porta Bella
De Haaven van Carthagena
de Ilhas de S. Barnardo
Nord peger på kortet nedad.
Bredder fra 7° 30' N til 16° 00' N.
Kortet påtrykt nr. 11 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 90 (89) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4571;

Kort nr. 90 Titel:
Pas kaart
vande Zuyd kust van
Cuba
en van Geheel
Yamaica
en and're byleegen plaatsen
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker farvandet med Cubas sydkyst og Jamaica.

Udgivertekst og distanceskalaer under titlen.
Der er øverst til højre sider indsat planer for:
Baya Oristan in Yamaica Baya Yamaica

Bredder fra 12° 30' N til 22° 30' N.
Kortet påtrykt nr. 12 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 91 (90) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4572;

Kort nr. 91 Titel:
Pas-kaart
van de Golff de
Guanaios
Met 't Canaal Tusschen
Yucatan en I. Cuba
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker Yucatanhalvøen og farvandet til Cubas vestspids.

Udgivertekst og distanceskalaer under titlen. Nord peger på kortet nedad.
Bredder fra 15° 00' N til 23° 40' N.
Kortet påtrykt nr. 13 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 92 (91) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4573;

Kort nr. 92 Titel:
Pas Kaart
van de Golff van
Mexico
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker Amerikas kyst på den vestlige del af Mexicobugten fra Pensacola mod vest til Yacatanhalvøen.

Udgivertekst og distanceskalaer under titlen. Nord peger på kortet mod højre.
Udgivet Amsterdam mellem 1684 og 1704. Versionen oprindeligt tegnet af Claes Jansz. Vooght og revideret af Gerard van Keulen.
Bredder fra 15° 00' N til 23° 40' N.
Kortet påtrykt nr. 14 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 93 (92) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4574;

Kort nr. 93 Titel:
Pas Kaart
van de Boght van
Florida
Met de Canaal Tusschen
Florida en Cuba
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker Amerikas kyst ud for Cuba og Cubas nordkyst.

Udgivertekst under titlen. Distanceskalaer øverst ved planerne til venstre.
Nord peger på kortet mod venstre.
Der er indsat planer øverst til venstre for:
Bahia de Matancas Havana
og til højre for:
Baya Hondo

Bredder fra 21° 40' N til 31° 40' N.
Kortet påtrykt nr. 15 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 94 (93) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4575;

Kort nr. 94 Titel:
Pas Kaart
vande Noord Oost Kust van
Cuba
en d'Oost Kust van
Florida
vervaatende de
Canal van Bahama met de Bahaamse Eylanden
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker Cubas nordkyst, Floridas østkyst og Bahamasøerne.

Udgivertekst under titlen samt distanceskalaer. Nord peger på kortet mod højre.
Bredder fra 20° 20' N til 29° 40' N.
Kortet påtrykt nr. 16 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 95 (94) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4576;

Kort nr. 95 Titel:
Pas Kaart
van de Kust van
Carolina
tusschen
C. de Canaveral en C. Henry
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker USA-kysten med Cap Hatteras.

Udgivertekst under titlen samt distanceskalaer. Nord peger på kortet mod højre.
Plan indsat øverst til højre for:
De Kust van Carolina Tusschen Riviers Mondt en C. de S. Romano.

Bredder fra 28° 10' N til 37° 40' N.
Kortet påtrykt nr. 18 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 96 (95) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4577;

Kort nr. 96 Titel:
Pas Kaart
van de Zee Kust van
Virginia
tusschen
C. Henry en t' hooge Land van Renselaars Hoek
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker USA-kysten med Chesapeakebugten.

Udgivertekst under titlen samt distanceskalaer. Nord peger på kortet mod højre.
Bredder fra 36° 40' N til 40° 10' N.
Kortet påtrykt nr. 19 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 97 (96) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4578;

Kort nr. 97 Titel:
Pas-Kaart
vande Zee Kusten van
Niew Nederland
Anders Genaamt
Niew York
Tusschen
Renselaars Hoek en de Staaten Hoek
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker USA-kysten med New York, Long Island til Nantucket.

Udgivertekst under titlen. Distanceskalaer nederst til højre.
Plan indsat øverst tværs over kortet for Hudsonfloden og New York.
Bredder fra 39° 00' N til 42° 00' N.
Kortet påtrykt nr. 20 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 98 (97) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4579;

Kort nr. 98 Titel:
Pas-Kaart
Vande Zee Kusten inde Boght van
Niew Engeland
Tusschen de
Staaten Hoek en C. de Sables
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker USA-kysten fra Nantucket mod nord til Sable Island i Accadien.

Udgivertekst under titlen samt distanceskalaer.
Bredder fra 40° 30' N til 45° 30' N.
Kortet påtrykt nr. 21 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 99 (98) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4580;

Kort nr. 99 Titel:
Pas-Kaart
Vande Zee-Kusten van
Terra Nova
Met de byleggende Zee-Kusten van
Francia Nova
Canada en Accadie
van C. de Sables tot de Mond vande Straad Davids toe
Door C. J. Vooght Geometra

Bemærkninger:
Kortet dækker Newfoundland og St. Lawrencebassinet samt Fiskebankerne.

Udgivertekst under titlen samt distanceskalaer.
Bredder fra 41° 00' N til 55° 30' N.
Kortet påtrykt nr. 22 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 100 (99) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4581;

Kort nr. 100 Titel:
Pascaarte vande
Noorder Zee custen
van
America
Vande West-hoeck van Ysland doorde Straet
Davis en Hudson, tot aen Terra Neuf

Bemærkninger:
Kortet dækker fra Newfoundland, Hudsonbugten og farvandet mod Grønland samt Grønlands sydlige halvdel med to stræder fra øst til vest i dens sydlige del.

Udgivertekst under titlen. Distanceskalaer nederst til venstre. Ingen dybder angivet.
Noter i Hudson Bay om Hudsons overvintring i 1632 samt om Thomas Buttons færd i samme farvand.
Bredder fra 44° 00' N til 81° 30' N.
Kortet er ikke påtrykt nummr. Mærket med pen som nr. 101 (100) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4582;

Kort nr. 101 Titel:
Pascaert vande
Zuyd Zee
en een gedeelte van
Brasil
Van Ilhas de Ladronos tot R. de la Plata.

Bemærkninger:
Kortet dækker Stillehavet med antydninger af enkelte dele af Australien samt hele Amerikas Vestkyst. California er en ø. Ilhas de Ladronos er øer i det vestlige Stillehav syd for Japan på ca. 15 grader N.

Udgivertekst under titlen. Ingen særskilte distanceskalaer.
Breddeskala langs en meridian midt i Stillehavet.
Kortet har både gradskala og leagues-skala for 15 per grad.
Der er længsgrader indtegnet langs ækvator for 0 til 360 grader, men intet nulpunkt er på kortet.
Der er ikke tegnet gradnetværk. Ingen dybder angivet.
Bredder fra 60° 00' S til 55° 00' N.
Kortet er ikke påtrykt nummer. Mærket med pen som nr. 102 (101) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4583;

Kort nr. 102 Titel:
Pascaarte vande
Zee custen van
Guinea
en
Brasilia,
Van Cabo de Verde, tot C. de Bona Esperan-
ca; en van R. de Amazones tot Rio de la
Plata, alles op wassende graaden gestelt.

Bemærkninger:
Kortet dækker Atlanterhavet fra syd for Cap Verderne til La Plata. Begge siders kyster er vist.

Udgivertekst under titlen. Ingen særskilte distanceskalaer.
Kortet har breddeskala langs en meridian midt i Atlanterhavet.
Der er både gradskala og leagues-skala for 15 per grad.
Der er længdegrader indtegnet langs ækvator for 0 til 360 grader med et nulpunkt omkring en grad øst for Cap Verde svarende på moderne kort til ca. 15 grader W.
Der er ikke tegnet gradnetværk. Ingen dybder angivet. Breddeskala for 45-00 S til 16-00 N Trykt uden nummer nederst, mærket med pen som nr. 103 (102)
Bredder fra 45° 00' S til 16° 00' N.
Kortet er ikke påtrykt nummer. Mærket med pen som nr. 103 (202) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4584;

Kort nr. 103 Titel:
Pas Caarte van
Zee custen van
Rio
Gambia
Van C. Verde, tot Rio de Serraliones

Bemærkninger:
Kortet dækker Gambiaflodens udløb og nederste løb.

Udgivertekst under titlen. Distanceskalaer nederst til højre. Nord peger på kortet til venstre.
Der er nederst og til højre indsat planer for Sierra Lione med C. Tagrin og Het Eyland Goeree int Groot.
Bredder fra 7° 00' N til 14° 40' N.
Kortet påtrykt nr. 2 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 104 (103) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4585;

Kort nr. 104 Titel:
Pas Caarte
vande
Gryen-Cust
en
Adaows Qua Quaas
Tuhessen de Serraliones en C. de
Tres Puntas.

Bemærkninger:
Kortet dækker Afrikakysten fra Sierra Leone mod øst til Cape Tres Puntas.

Udgivertekst under titlen. Distanceskalaer nederst til venstre.
Der er nederst en toning af kysten med titlen:
Aldus Vertoont en Strekt de Kust bewesten
Tres Puntas van Atzyn tot Komendo als men
Oost of West voor by Sylt.

Bredder fra 2° 00' S til 8° 40' S.
Kortet påtrykt nr. 3 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 105 (104) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4586;

Kort nr. 105 Titel:
Pas-caart vande
Goud Cust
in
Guinea
van C. tres Puntas tot Acara, daer mede in ver-
thoont word, alle binnens lands Proventien, wat
aldaer voor Cooymanschappen verhandelt wort,
als mede de zeden en manieren der Inwoonders.
Alles byde Swarten vant land naeukeurigh ondersogt.

Bemærkninger:
Kortet dækker Afrikakysten ud for Ghana med omliggende kyster.

Udgivertekst under titlen samt distanceskalaer.
Bredder fra 3° 50' N til 5° 40' N.
Kortet påtrykt nr. 4 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 106 (105) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4587;

Kort nr. 106 Titel:
Pascaert vande
Bocht van
Benin
Tary Ardra en Rio de Lagos, van
Acra tot C. Formosa.

Bemærkninger:
Kortet dækker Afrikakysten fra Ghana mod øst forbi Nigeria.

Udgivertekst under titlen. Distanceskalaer nederst til højre.
Nederst til venstre er indsat to toninger af kysten ved Arder.
Bredder fra 1° 50' N til 7° 40' N.
Kortet påtrykt nr. 5 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 107 (106) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4588;

Kort nr. 107 Titel:
Pas caarte vande
Bocht van
Gabon
Tusschen C. Formosa en C. de Lopo
Gonsalves.

Bemærkninger:
Kortet dækker Afrikakysten fra Nigeria mod syd over ækvator.

Udgivertekst under titlen. Distanceskalaer nederst til venstre. Nord peger på kortet mod venstre.
Bredder fra 1° 00' S til 4° 40' N.
Kortet påtrykt nr. 6 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 108 (107) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4589;

Kort nr. 108 Titel:
Nieuwe
Paskaart van de Custen Zee
Loango en Angoy
van C. de Lopo Gonzalves tot R. de Zaire
of Congo vertoonende alle desselfs gelegentheden.

Bemærkninger:
Kortet dækker Afrikakysten fra ækvator mod syd til Angola.

Udgivertekst fra Gerard van Keulen under titlen.
Distanceskalaer yderst til venstre i landområdet.
Der er øverst til venstre indsat to planer for Cabo de Lopo Gonsalves og for Rio Congos udmunding.
Nord peger på kortet mod venstre.
Bredder fra 6° 30' S til 1° 30' N.
Kortet påtrykt nr. 7 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 109 (108) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4590;

Kort nr. 109 Titel:
Pas caert vande
Custen van
Angola
van Rio de Zaire tot C. Negro,
alles op zyn ware Coers en ver-
heyt geleyt.

Bemærkninger:
Kortet dækker Afrikakysten fra Congofloden mod syd til 16° S.

Udgivertekst under titlen samt distanceskalaer. Nord peger på kortet mod venstre.
Bredder fra 16° 00' S til 5° 30' S.
Kortet påtrykt nr. 8 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 110 (109) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4591;

Kort nr. 110 Titel:
Pascaert van de
Costa de
Caffres,
Tusschen Cabo Negro en Cabo de Bona
Esperanca.

Bemærkninger:
Kortet dækker Afrikakysten fra Cape Negor til Kap Det Gode Håb.

Udgivertekst under titlen samt distanceskalaer. Nord peger på kortet mod venstre.
Kortet har øverst til venstre en plan for Aldus verthoont Agoa de Saldanha.
Bredder fra 28° 30' S til 15° 00' S.
Kortet påtrykt nr. 9 nederst t.h. Mærket med pen som nr. 111 (110) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4592;

Kort nr. 111 Titel:
Nieuwe Pascaert van
Oost Indien
Verthoonende hen van C. de Bona
Esperanca tot aen het Landt van Eso
Geleyt op Wassende Graeden en van
Veel Fouten verbetert.

Bemærkninger:
Kortet dækker Afrikas østkyst, Indiske Ocean, Australien og Stillehavets vestlige del mod nord til nord for Japan.

Titelkartouche øverst til venstre. Udgivertekst nederst for midten for IvK.
Distanceskala for leagues à 15 per grad afsat langs en meridian midt gennem kortet.
Ingen dybder. Breddeskala langs merdian.
Længdeskala langs ækvator for 0 til 360 grader.
Bredder fra 45° 00' S til 52° 00' N.
Kortet er ikke påtrykt nummer. Mærket med pen som nr. 112 (111) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4593;

Kort nr. 112 Titel:
Pascaert van 't Eylandt
Ceylon
Voordesen
Taprobana;
by de Inwoonders genaemt
Sankaun

Bemærkninger:
Kortet dækker Ceylon.

Titel med udgivertekst under. Distanceskala nederst til venstre.
Nord peger på kortet mod højre.
Bredder fra 6° 00' N til 9° 50' N.
Kortet er ikke påtrykt nummer. Mærket med pen som nr. 113 (112) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4594;

Kort nr. 113 Titel:
Pascaarte vande
Noord Oost Cust
van
Asia
verthoonende in sich alle de Zee-custen
van Tartarien,
Van Iapan tot Nova Zemla
alles op Wassende graaden geleght.

Bemærkninger:
Kortet dækker fra Japan i Stillehavet gennem Beringsstrædet nordvest om Sibirien til Nova Zembla.

Titel med udgivertekst under for IvK. Ingen dybder.
Distanceskala langs meridian midt gennem kortet for leagues à 15 per grad.
Breddeskala langs meridian midt i kortet.
Der er på skalaen vist voksende bredder, men titlen angiver paskort.
Bredder fra 32° 00' N til 79° 00' N.
Kortet er ikke påtrykt nummer. Mærket med pen som nr. 114 (113) på ydersiden.
Registreret i databasen under lbnr. 4595;


Jørgen Marcussen
Opdateret d. 25.2.2017
Retur til hjemmesidens forside