Atlas 2 med van Keulenkort fra ca. 1750


Atlas uden omslag og titel med 56 søkort

Atlassets tilstand og indhold

På Museet for Søfart er registreret dette atlas uden titel eller indbinding. Kortene er indlagt mellem to kartonpermer uden overtrækspapir og uden trykte titler. Der er fastlimet nogle originale forsatsblade til de - formodentligt uoriginale - kartonpermer. På forreste blad er der med håndskrift og blæk skrevet:
Den 14. Mai 1872
O: O: Gb. Lundblad

og længere nede på bladet:
Kortene varierer fra 1742 - 1760.
Atlasset indeholder 67 Kort.

Nederst til venstre næsten udvisket er skrevet:
No. 1 - 67

hvor det sidste ciffer er utydeligt.

Ved optælling - som vist under enkeltregistreringen - er der nu 56 kortnumre i atlasset. Da ingen af kortene bærer identifikationer af nogen art, kan det ikke bestemmes, hvad der mangler i forhold til den tidligere angivelse af kortantallene.

Hoverparten af kortene er klæbet op på et ekstra ark dækpapir, men hvert kort er en separat enhed til forskel fra H&S 1950:1729. Atlassets tilstand er dårlig og kortene lbnr. 2547 til 2556, 2566 til 2568 samt 2591 er løse, mens resten stadig er sammenholdt af en eller flere af arktrådene.

Det bagerste forsatsblad bærer påskriften med blyant:
67 kort af van Keulen


Det bagerste kartonperm bærer påskriften med blyant:
van Keulen - De Groote Lichtende Zeefakkel [Øst for Kap]


Om kortene virkelig er fra "Zee-Fakkel" har jeg ikke undersøgt endnu. De Groote Lichtende Zee-Fakkel udkom i fem bind i 1681-1682 og siden i mange udgaver på forskellige sprog. Det var først med Johannes van Keulen den Ældres barnebarn, Johannes II, at værket blev udvidet med det sjette bind om de Ostindiske Farvande, indtil da holdt fortroligt i VOC. Det sjette bind udkom i 1753. Hvorvidt kortene i Museet for Søfarts eksemplar indeholder kort fra det sjette bind alene eller sammen med andre kort er heller ikke nu konstateret,men vil senere blive behandlet.

Yderligere her om familien van Keulen.
 


Yderligere oplysninger med relation til de enkelte registreringsnumre

Lbnr. 2546 Atlassets hovednummer i registreringen. Tilstanden beskrevet ovenfor. Kortene behandles senere.

Lbnr. 2547 Titel
Paaskaart van het
Zuydelykste Gedeelte van
Africa
Strekkende van Moros da Pedra langs de
Caffersche Cust
Tot aan Rio de S. Lucia en Terra dos Fumos.
Met alle Deszelfs voornaamste havens ende Dieptens
Door
Johannes van Keulen
te Amsterdam


Dækning:
Fra vestkysten nord for kap det Gode Håb til Richards Bay på østkysten.

Beskrivelse:
Grundene syd for Afrika er vist skraveret. I fastlandet er vist en toning af Mount S. Christoval. Der er ingen længder vist, men breddegrader langs rammen. Distanceskalaer for tyske og engelske leagues.
Der er trykt nogle forlis langs kysten:
Hier is verongelukt het Schip Stavenisse of Stephens -Hier is verongelukt het galioen S. Ian - Hier is verongelukt het galioen S. Albert - Hier is verongelukt het galioen S. Sacramento


Lbnr. 2548 Titel
Carte des côtes
de L'Afrique,
depuis C. del Gado, jusqu' â Rio-
Moçambo.
contenant les iles situées entre
cette terre ferme et l'ile de
Madagascar.
Levée par ordre exprès des Rois de
Portugal, sous qyi on en a
fait la découverte.
A Amsterdam
Chez Gerard van Keulen,
marchand de Cartes Marines & de
toutes fortes d'instruments pour
la navigation.


Dækning:
Afrikas østkyst ved Mozambique og til Madagascars kyst NW kaldet Mer de Barbarie på fransk. Øerne Comora m.fl.

Beskrivelse:
Breddeskala i rammer, ingen længder. To roser. En toning indsat i landområdet for Montaignes sont connoitre la Terre de Zinbas. Distanceskalaer for franske - engelske, tyske og spanske - portugisiske leagues.
Kortet er nederst i rammen mærket med nr. 69.

Lbnr. 2549 Titel
Paskaart
van een Gedeelte
van de
Æthiopische-Zee,
R. Sta. Lucia tot C. del Gado,
langs de kusten van
Suffalo en Moçambique,
bevattende insgelyks 't Eiland
Madagascar
met desselfs enderhorige Eilanden.
Te Amsterdam
by Ioannes van Keulen,
Zee Kaart en Boekverkoper op de Hoek van de
Nieuwebrugsteg.


Dækning:
Østafrikas kyst fra Terra dos Fumos mod nord til Cap del Gado samt hele Madagascar.

Beskrivelse:
Titelkartouche i lidt udsmykket ranke-rokokostil med distanceskala for tysk og engelsk mil nedenunder. Bredder i rammen. Roser i krans.

Lbnr. 2550 Titel
De Mossel Bay


Beskrivelse:
Kortskitse indsat på en side med andet kort. Ingen bredder eller længder. Position angivet med br. 33 gr. 55 min. En rose. Kystbjergene tegnet ind på kystranden med silhuetter.

Lbnr. 2551 Titel
Pas-caart
van de
Baay de Lagoa
getegen
op de Cust van de
Cafres
tusschen 25 en 26 gr. Zuider Breedte.
te Amsterdam by
Ioannes van Keulen
Zee-Boek en Caart-Verkoper
by de Nieuwenbrug.


Dækning:
Lagoa Bay

Beskrivelse:
Kortskitse indsat på en side med andet kort. Ingen bredder eller længder. En rose. N mod højre.

Lbnr. 2552 Titel
Het Eyland
Anzuani
anders genaant
Anjoanna.


Beskrivelse:
Øen indsat på side med anden skitse. Tre roser. N nedad. Skalaer for tyske og engelske leagues. Ingen positioner angivet.

Lbnr. 2553 Titel
Het Eyland Mayota
gelegen in de Oostindische Zee tuschen Madagascar en Moçambique
strekkende van 12 graden 54 min. tot 13 graden 22 min.
Zuyder Breedte.


Beskrivelse:
Kortskitsen har ingen skalaer, men distancer vist for tyske mil. Roser i krans. N mod højre.

Lbnr. 2554 Titel
Sofala


Beskrivelse:
Skitse af byen Sofala og øen Ile do Inhancato udfor. Kortet er klæbet på bagpapiret sammen med det efterfølgende kort. Den ene rose har N mod højre. der er ingen andre positioner eller grader vist. Tegninger af huse på kysten.

Lbnr. 2555 Titel
L'Isle de Monbasa
ou Manbaca


Beskrivelse:
Mombasaskitsen er indklæbet på samme bagpapir som foregående. En rose. Byplan og nogle huse samt bjergsilhuetter tegnet ind. Ingen positioner eller gradskalaer. Skitsen er nederst mærket med nr. 70 til højre.

Lbnr. 2556 Titel
Paskaart
van 't Eyland
Mauritius,
geleegen
in de Oostindische Zee
beoosten het Eyland
Madagascar,
te Amsterdam by
Ioannes van Keulen ...


Beskrivelse:
Roser i krans. Distanceskala for 6 tyske mil. Plan for Coopers Eiland. Ingen br-lgd-skalaer. Mange signaturer på land-delen.

Lbnr. 2557 Titel
Het Eyland Diego Rais


Beskrivelse:
Øen kaldes i dag for Rodrigues Island.
Roser i krans. Distanceskala for 1,5 tyske mil og 6 eng/fr mil. Ingen br-lg-skala, men noteret øen i 19° 40' S. Nord nedad.

Lbnr. 2558 Titel
De gevaarlyke Klippen van S. Brandaõ, op 16° 38' Zuyder Breedte, en
Langte van Pico de Teneriffa, 78° 30'.


Beskrivelse:
Revenes nuværende navn er Cargados Carajos Shoals.
En rose. Nord mod højre. Distanceskala for 2 tyske mil.

Lbnr. 2559 Titel
Pas-Kaat
van een Gedeelte van de
Æthiopische Zee
behelsende de Kusten
Zanguebar, Ajan en Abex,
en een Gedeelte van de Arabise Kust
daarby ook
het inkomen van de Roode Zee,
en alle in deeze Oceaan voorkomende Eilanden,
tot op de Langte van de
Maldives.
Te Amsterdam by
Ioannes van Keulen ...


Dækning:
Det indiske Ocean fra Afrikas kyst, den S del af Rødehavet, Til N-S-revene vest for Indien og mod syd til S for Seychellerne.

Beskrivelse:
Navnestoffet har mange nu ændrede navne.
Breddeskala, men ingen længder. Roser i krans. Distaneskala for tyske og eng/fra mil. Nogle blyantsudregninger i margen.

Lbnr. 2560 Titel
Caarte
van het inkomen van de
Roode Zee
van Aden door de Straat Babelmandel
tot aan Mocha.
te Amsterdam
by Joannes van Keulen ...


Dækning:
Fra den S del af Rødehavet og ud i Arabiske Hav mod N forbi Aden.

Beskrivelse:
Plan for Babelmandel. Plan for De Reede van Mocha. Breddeskala i ramme. Distanceskala for tyske og eng/fr. mil. Roser i krans.

Lbnr. 2561 Titel
Pas-kaart strekkende van Dofar,
langs de Kusten van Arabien, Persien, Guzuratte en Decam.
tot aan Vingorla met alle derzelver
Dieptens, Droogtens en Ankerplatzen.
Te Amsterdam by
Joannes van Keulen ...


Dækning:
Det Arabiske Hav fra lidt S for Mumbai og gennem Omanbugten og Hormusstrædet.

Beskrivelse:
Breddeskala i ramme. Distanceskala for tyske og eng/fr. mil. Roser i krans.

Lbnr. 2562 Titel
Carte des Principales Ports de Mer Bancs de Sable &c. Qui sont Dans la Mer Rouge
Levée par Ordre Express des Roys de Portugal sous qui on en a Fait la Decouverte.


Dækning:
Rødehavet i lille målestok fra Suez til Bab el Mandeb. Havneplaner for ni lokaliteter:
   Porto Xerme Elcoemata. Dans la Mer Rouge, sur le Costes d'Egypte située sur 25 Degrée
   Porto Quilfit. Dans la Mer Rouge, sur le Costes Abexim située sur 23 et 3/4 Degrée
   Port et Ville de Suaquem. Dans la Mer Rouge, sur le Costes Abexim située sur 19 et 1/2 Degrée
   Porto de Gidid. Dans la Mer Rouge, sur le Coste d'Egypte située sur 22 Degrée
   Rio Farat. Dans la Mer Rouge, sur le Costes Abexim située sur 21 et 1/2 Degrée
   Port et Ville de Masua et Arquico. Dans la Mer Rouge, sur le Costes Abexim située sur 15 et 1/2 Degrée
   Arequea à que Chamamos Bahia dos Agrauados. Dans la Mer Rouge, sur le Costes Abexim située sur 20 et 2/3 Degrée
   Dradart Porto. Dans la Mer Rouge, sur le Costes Abexim située sur 19 et 3/4 Degrée
   Bahia de Fucha. Dans la Mer Rouge, sur le Costes Abexim située sur 10 et 1/3 Degrée


Beskrivelse:
Kortet er indklæbet af tre mindre dele på en af bogens sider. Rødehavet i en lille målestok med titlen separat indklæbet underSE-enden. Under Rødehavet er ni rektangler med hver sin plan som angivet herover. Alle planer har en rose med N lidt skråt op mod højre. Ingen af kortene har br-lgd.skalaer.

Lbnr. 2563 Titel
Afteckening
van de
Persische
Golf
met alle desselfs havens, dieptens, ende anker-
gronden.
Te Amsterdam
by
Ioannes van Keulen ...


Dækning:
Persiske Bugt med to planer for Muschettebugten = Muscatbugten og for Strædet mellem Kismis og fastlandet. Øen hedder nu Qeshm.

Beskrivelse:
Kortet har br-skala i ramme og krans af roser. Distanceskalaer for tyske og eng/fr. mil. De to planer i nederste v. og øverste h. hjørne med egne distanceskalaer.

Lbnr. 2564 Titel
T'Inkoomen van de Rivier van Suratte.


Dækning:
Flodindløbet ved Suratbyen lidt N for Bombay.

Beskrivelse:
Kortet har ingen bredder eller længder. Distanceskala for tyske mil. N skråt op mod højre.

Lbnr. 2565 Titel
Nieuwe afteckning
van
Bombay
en omleggende Eylanden
gelegen
aan de Kust van
Decam
op de Noorder breedte van 19 gr. 0.
te Amsterdam
By Ioannes van Keulen ...


Dækning:
Indløbet til Bombay med bugten og deltaøerne.

Beskrivelse:
Kortet med N mod venstre har titelkartouchen midt for venstresiden og distanceskalaer for ty og eng/fra leagues nederst mod højre. Ingen bredder eller længder. Roser i krans.

Lbnr. 2566 Titel
Paskaart van de
Maldivische
Eylanden
als mede de suydelykste Kusten van
Malabaar en Coromandel
benessens de West Kust van
Ceylon.
uyt verscheide narichten by een vergadert en in't licht gegeeven
te Amsterdam
by
Ioannes van Keulen ...


Dækning:
Maldiverne og farvandet øst derfor til Ceylons S-spids Mod N til Ceylons N-spids.

Beskrivelse:
Kortet har bredder i siderammen, men ingen længder. Roser i krans. Titelkartouche nederst til højre.

Lbnr. 2567 Titel
Aria Attol


Beskrivelse:
Lille kort over en atol vest for maldiverne. Ingen br-lgdr. En rose. Vrag tegnet N for øen med teksten Het Wrak van Ravenstein.

Lbnr. 2568 Titel
Pascaert van't Eylandt
Ceylon
Voordesen
Taprobana;
by de Inwoonders genaemt
Sankaun.
by Gerard van Keulen
Met Priviligie voor 15 Iaar.


Dækning:
Hele Ceylon

Beskrivelse:
Kortets titelkartouche er tegnet med Østens handelsfolk ved siderne med varer og kamel m.m. Øverst troner en dronningeskikkelse med en fane i højre hånd. Fanens initialer er W og O. Distancekartouchen har tre amoriner med instrumenter. Skalaerne er for tyske, spanske og eng/fr. mil 15, 17,5 og 20 per grad.
Der er tegnet tremastede skibe i søen. På Ceylon vandrer en elefant. Øen er detaljeret forsynet med signaturer. Roser i krans. Breddeskala i ramme.

Lbnr. 2569 Titel
Columbo


Beskrivelse:
Havnekort for Colombo. To skibe tegnet i bugten. N mod venstre. En rose.

Lbnr. 2570 Titel
De Zuydwest Kust van Het Eyland Ceylon


Beskrivelse:
Et udsnit af SW-kysten ved Galle. Med en rose og uden br-lgder. Distancer for tysk og eng/fr. mil.

Lbnr. 2571 Titel
Venloos Baay
aan de Zuyd kust van het Eylnad
Ceylon
in 't Landschap Tambankarrewarre
op 7 graden 55 min Noorder breedte, 5,5 myl van
Batticato, en 8 myl van Tricoenmale.


Dækning:
Venloos Baay = Vandeloos Bay ligger midt på E-siden af Ceylon.

Beskrivelse:
Lille kort uden br-lgder. En rose N mod højre. Distancesksla for tyske mil.

Lbnr. 2572 Titel
Kaart
van de
Baay van Aproeretotte
gelegen aan de Noord-Oost hoek van 't Landschap Panoa of Paname,
op het eyland Ceylon, op 6 graden 45 mi: ...


Dækning:
Bugten ligger på E-siden af Ceylon.

Beskrivelse:
Lille kort uden br-lgder. En rose N mod højre. Distancesksla for tyske og eng/fr. mil.


Lbnr. 2573 Titel
De Oostkust van Ceylon


Beskrivelse:
Kortet dækker E-siden af Ceylon fra N for Pottuvil til Batticaloa. Krans af roser. N mod højre. Distanceskala for ty og eng/fr leagues. Breddeskala i ramme.

Lbnr. 2574 Titel
Gedeelte der Zuydkust van het Eyland Ceylon


Dækning:
Usikker, da der ikke er positionsangivelser på kortet. Stednavnet Nilewelle forekommer.

Beskrivelse:
Kort over en bugt på S-kysten af Ceylon, Nilewelle. En rose, distanceskala for 1/4 tysk mil. Ingen br-lg-skalaer.

Lbnr. 2575 Titel
Het gedeelte van de Oost Kust van Het Eyland Ceylon - Baay van Tricoenmale


Beskrivelse:
Kort over bugt. Mange navne vist samt grunde med dybder. En rose. N mod højre, skråt nedad. Distanceskalaer for ty og eng/fr leagues. ingen br-lg-skalaer.

Lbnr. 2576 Titel
Nieuwe Afteckening van de Kust
van
Coromandel
en een gedeelte van de Kust van
Golconda
Strekkende van de Noorthoek van
Ceylon tot Barrar
te Amsterdam
by
Ioannes van Keulen ...


Dækning:
Indiens E-kyst fra Ceylons N-spids til Baruva = Barrar.

Beskrivelse:
Br-skala i ramme. Roser i krans. Distancer for ty og eng/fr leagues. Toning af enkelt klippe. Handelsstationer vist med nationalflag, men intet ved Tranquebar.

Lbnr. 2577 Titel
Nieuwe Paskaart
van het Noordelykste Gedeelte van de
Golf van Bengalen
Vortoonende de Custen van
Orixa, Bengalen en Arracam
met gronden, dieptens en Ankerplaatsen door Ervare
Zeelieden opgegeeveb
mitsgaders de Groote Rivier de
Ganges of Hugley
tot
Amsterdam
by
Ioannes van Keulen ...


Dækning:
Bengalske Bugt fra Barrara, hvor det ovenstående kort endte, til Ramree i Burma.

Beskrivelse:
Br-skala i ramme. Roser i krans. Distancer for ty og eng/fr leagues anbragt under titelkartouchen Danske 'logie' vist på Hughleyfloden = Hooghly ved Amboa.

Lbnr. 2578 Titel
Het Opkomen en Vervolg. van de
Rivier de Ganges of Hugley
Strekkende van P. Palmiras en 't Eyland Sagor
tot op de hoogte van Chandernagor en Bandel.


Dækning:
Ganges og Hughleyflodens løb fra kysten og indlands.

Beskrivelse:
Ioannes van Keulens navn står ikke ved titlen, men nederst til venstre. Breddeskalaer i rammen. Distancer for tyske og eng/fr leagues. Det danske logie er afsat på floden med flag. Flodens øvre løb er indsat som en slags plan omgivet af en slynget ranke og med N mod højre. Roser i krans.

Lbnr. 2579 Titel
Afteckening van een gedeelte van de kust van
Arracam, Pegu en Siam van de rivier Arracam,
tot aan de Noordhoek van 't Eylsnd Sumatra.


Dækning:
Burmas kyst til Sumatras N-spids samt øgrupperne Andamanerne og Nicobarerne.

Beskrivelse:
Kortet har N mod venstre. Roser i krans. Kun breddeskala i rammen. Distancer for tyske og eng/fr leagues. Inden udgiversignatur er vist.

Lbnr. 2580 Titel
Kaart van het Eiland
Junkseilon
en desselfs Haven,
leggende voor de Kust van Queda
op 8 Graaden 10 Min. Noorder Breedte.


Beskrivelse:
Positionen passer bedst med Phuket Island, men navnestoffet er anderledes, dog forekommer navnet Puquet. Roser i krans, ingen br-lgd-skalaer, men bredde angivet i titel til 8° 10' N. N mod højre.

Lbnr. 2581 Titel
Achemprovinsen, men ingen titel er angivet på kortet.


Dækning:
Øerne N for Sumatra ved Achem.

Beskrivelse:
Øerne Pulo Way, Pulo Brasse og Pulo Nancy på kort med roser i krans, men uden titel. N mod vnstre. Ingen br-lgd-skalaer.

Lbnr. 2582 Titel
Zee-Caart van
Het Eyland
Sumatra
met de Straaten
Malacca Sincapore, Banca
en Sunda,
en alle de daar onderhoorende Eylanden,
met derzelver bekende Dieptens, Droogtens en Ankergronden.
te Amsterdam
by Ioannes van Keulen, ...


Dækning:
Hele Malaccastrædet, Sumatra og øerne W for Sumatra. Den Malaysiske Halvøs W-side med Singapore.

Beskrivelse:
Kortet, der er sammenlimet af to kortblade og falset to gange, ligger skråt på papiret, så hjørnekoordinaterne er korrekte, men dækningen ikke så stor et rektangel som deraf formodes.
Roser i krans. Bredderne er trykt på to meridianer i kortets yderender. Titelkartouchen er pyntet med rankeværk og anbragt øverst t. venstre. Nederst de to distanceskalaer for tyske og eng/fra leagues.

Lbnr. 2583 Titel
Insulae Iavae pars Occidentalis Edente Hadriano Relando -
Insulae Iavae pars Orientalis Edente Hadriano Relando
t Amsterdam by Gerard van Keulen ...


Dækning:
Hele Java samt spidsen af Bali. Plan for Batavias red.

Beskrivelse:
I titlen forekommer et navn på korttegner eller medudgiver: Hadrian Relandus, flere stavemåder gives, hvor nogle af dem er latinske kasusendelser. Kortet er trykt ca. 1753, men har en forløber fra ca. 1728 og måske 1703, hvor der på de tidligste versioner ikke forekommer henholdsvis tegningen af Batavias fort og red samt bykortet af Batavia med reden.
Titlen er anbragt i et smalt bånd øverst og indeholder også navnet på udgiver. Der er yderligere latinsk tekst i venstre side over planen med Batavias kort. Omkring teksten er nogle indfødte, der ser ud som slaver. Deres kropstegning har været anvendt på andre van Keulenkort. Der er endvidere en 'belgisk løve' som omtalt i teksten. Teksten her lyder: Hic sedet et domitis Leo Belgicus imperat Indis.
Hic movet excussis aurea colla jubis.
Quum fremit attoniti ponunt diademata reges,
Seque Oriens gazis abdicat ipse suis.
Meta fuit priscis rerum aut spes ultima Ganges,
Quam longe hunc Batavi post sua terga vident.
Kortet har både bredder og længder i rammen. Der er ti roser fordelt ud over kortets havflader. Java er helt fyldt med navnestof, plantagesignaturer, ejernavne og tegninger af flere elefanter.
Nederst t. højre gravørens navn: J. Keyser fecit.
Lbnr. 2584 Titel
De Straat Sunda in de Oost-Indische Zee tussen de Eylanden Sumatra en Iava.


Dækning:
Sundastrædet.

Beskrivelse:
Kortet har ingen titelkartouche, men titlen skrevet i farvandet. Øverst er udgivers navn anført, Gerard van Keulen. Distanceskalaer for ty og eng/fr leagues. Plan nederst til højre for Bantam red. Roser i krans. Kun br-skala.

Lbnr. 2585 Titel
De Reede en Stadt Batavia, is geleegen aan
De Noord kust van't Eyland Groot Iava inde Oost-Indische Zee.


Dækning:
Bugten ved Batavia og plan for Batavia red.

Beskrivelse:
Kortet har tegninger af mere end sytten skibe på reden foran Batavia. Planen har yderligere nogle skibstegninger. Titlen i et bånd med slyngede ender øverst på siden til højre med distanceskalaerne nedenunder for tyske mil og en skala for 1500 Rynlandsche Roeden = rhinlandske fødder. Udgiversignaturen anbragt nederst til højre i cirkel med navnet Gerard van Keulen aan de Nieuwenbrug met Privilegie.
Roser i krans, ingen br-lgd-skalaer.

Lbnr. 2586 Titel
Nieuwe Paskaart van de Straaten Sunda en Banca
mitsgaders van en gedeelte van de Noord Kust van Iava
an van de Oost-Kust van Sumatra
als ook de Eylanden Banca en Billeton uyt
de nauwkeurigste narichten opgesteelt door
Ioannes van Keulen ...


Dækning:
Fra Sundastrædet langs Sumatra og Javas E-kyst samt øerne Bangka og Belitung.

Beskrivelse:
Breddeskala, ingen ldg. Distancer for tyske og eng/fr leagues. Roser i krans.

Lbnr. 2587 Titel
Pas-Kaart
van de Vaar-weg
van Straat Banca of tot aan Pulo Temaon,
indehoudende de Straaten
Drioens, Sabon, Brouwer
en Sincapoera met
derzelver bevoden dieptens klippen, zanden
en ankergronden.
te Amsterdam by
Joannes van Keulen ...


Dækning:
Singaporeområdet og S for dette.

Beskrivelse:
Kort med br-skala. Distancer for tyske og eng/fr leagues. Roser i krans. Titelkartouche nederst til venstre i rankesmykket oval.

Lbnr. 2588 Titel
Nieuwe Caart strekkende van Banca, langs de kusten van Malacca, Siam, Cambodia, Cochinchina.
als meede een gedeelte van de Eylanden Lucon, Borneo &c.
met alle desselfe Havens, Dieptens en Ankergronden.
Te Amsterdam by
Joannes van Keulen ...


Dækning:
Sydkinesiske Hav og Thalindbugten.

Beskrivelse:
Breddeskala. Distancer for tyske og eng/fr leagues. Roser i krans. Titelkartouche i muslingeform nederst t.h.

Lbnr. 2589 Titel
Kaart van Pulo Condor of het Eiland Condor.


Dækning:
Øen hedder nu Con Son = Con San og ligger ud for Mekongflodens delta.

Beskrivelse:
En rose med N mod venstre skråt nedad. Distancer for tyske og eng/fr. mil.

Lbnr. 2590 Titel
Pas-Kaart van het in en opkomen van de Rivier van Quantong
van de Zuid Kust van China
strekkende van het eiland S. Joan, tot aan de Noorder Lemes,
met alle tot hiertoe bekende ankerplaat-
zen, dieptens en droogtens.
Te Amsterdam by
Joannes van Keulen.


Dækning:
Macao-området, men ikke med Hongkong.

Beskrivelse:
Breddeskala. Distancer for tyske og eng/fr leagues. Roser i krans. Titelkartouche i muslingeform øverst t.v.

Lbnr. 2591 Titel
Pas Caart van
een Gedeelte van de Kusten van
Cuncancanara
en Malabar
met het Noortlykste van de
Maldivische
Eylanden
in de
Oostindische Zee
't Amsterdam by
Ioannes van Keulen ...


Dækning:
Laccadiverne ud for Indiens W-kyst samt kysten fra Cochin til S for Bombay.

Beskrivelse:
Breddeskala. Distancer for tyske og eng/fr leagues. Roser i krans. Titelkartouche i blomsterprydet ovalform øverst t.h.

Lbnr. 2592 Titel
Gedaantens der Landen ter Kuste van Sina, tusschen Macao en Quemoey.


Dækning:
Toninger for kyststrækninger omkring Macao.

Beskrivelse:
Toningerne fortsætter på næste kort. Der er i alt mere end 30 stykker.

Lbnr. 2593 Titel
Gedaantens der Landen ter Kuste van Sina, tusschen Macao en Quemoey.


Dækning:
Toninger for kyststrækninger omkring Macao.

Beskrivelse:
Toningerne er fortsat fra forrige kort. Der er i alt mere end 30 stykker.

Lbnr. 2594 Titel
Gedaantens der Landen ter Kuste van Sina, tusschen Macao en Quemoey.


Dækning:
Toninger for kyststrækninger omkring Macao.

Beskrivelse:
Toningerne er fortsat fra forrige kort. Der er i alt mere end 30 stykker.

Lbnr. 2595 Titel
Het Inkomen
van de Haven van
Aimoey
Van Rio Chinchew of tot
de Erasmus Baay onder
Quemoey
met de daar in bekende dieptens
droogtens en ankergronden.


Dækning:
Xiamenområdet i Kina i regionen Fukien.

Beskrivelse:
Breddeskala. Distancer for tyske og eng/fr leagues. En rose. Enkelte mærker vist for anduvning.

Lbnr. 2596 Titel
Paskaart
van de Eylanden
Cheuxan
Lowang
en alle desselfs onderhoorige Eylande
met alle dieptens, droogtens en
ankergronden,
geleegen aen de kust van China strek-
kende van C. Avarellas of Montagne tot
aan Lingpo
te bekomen
by Joannes van Keulen, aan de
Oostzyde van de nieuwe brug-steeg.


Dækning:
Området omkring Ningbo syd for Hangzhou i Kina.

Beskrivelse:
Breddeskala. Distancer for tyske og eng/fr leagues. Roser i krans. Titelkartouche i slynget parallellogram nederst t.v. over distancerne.

Lbnr. 2597 Titel
De Eylanden van Pehou met alle derzelver gellegentheeden,
sanden, klippen, dieptens en ankergronden, nauwkeurig geteekent,
leggendein de Oostindische Zee,
tusschen het Eyland Formosa en de Kust van Sina
Te Amsterdam
by
Ioannes van Keulen ...


Dækning:
Øgruppen mellem Taiwan og Kina.

Beskrivelse:
Breddeskala. Distancer for tyske og eng/fr leagues. 4 roser. Titelkartouche i blomsterkranset oval øverst t.v. Nederst t.v. distancerne.

Lbnr. 2598 Titel
Nieuwe Afteekening van de Philippynse Eylanden
geleegen in de Oost-Indische Zee
tusschen Formosa en Borneo.
Te Amsterdam by Joannes van Keulen ...


Dækning:
Philippinerne

Beskrivelse:
Breddeskala. Distancer for tyske og eng/fr leagues. Roser i krans. Titelkartouche i blomsterkranset oval øverst t.v. til højre herfor distancerne.

Lbnr. 2599 Titel
Nieuwe Afteekening
van de
Baay Manilla
in de Oostindische Zee
op de plaats zelfs afgetekene
in 't Iaar 1735.
te Amsterdam
by
Ioannes van Keulen...


Dækning:
Manilabugten.

Beskrivelse:
Nord til venstre. Distancer for tyske mil. Roser i krans. Titelkartouche i ramme nederst t.v. Kortet er klæbet separat på bagpapiret.
Mærket nederst med gravørens navn: A. Trysz sculp.

Lbnr. 2600 Titel
Kaart van de Baay van Bongo onder 't Eilandt Mindanao
omtrent 7 Graden Noorder Breete
't Amsterdam by
Joannes van Keulen ...


Dækning:
Bongobugten på W-siden af Mindanao inde i Illana Bay.

Beskrivelse:
Roser i krans. Titelkartouche i ramme øverst t.v. Distance for tyske mil. Nord til venstre. Kortet er klæbet separat på bagpapiret.

Lbnr. 2601 Titel
Nieuwe Afteekening
van 't Eyland
Borneo
gelegen
in de Oost-Indische Zee
met alle desselfs Banken, Zanden, Dieptens,
en Droogtens
uyt de Nieuwste narichten te zamen gesteld door
Ioannes van Keulen ...


Dækning:
Borneo.

Beskrivelse:
Roser i krans. Titelkartouche i ramme i midten af øen. Distance for tyske mil og eng/fr leagues. Nord til venstre.

Lbnr. 2602 Titel
Het Westerlykste Gedeelte
van 'T Land van de Eendragt
of
Nova Hollandia
Strekkende van het Eyland Rottenest, tot
voorby de Willems Rivier.
te Amsterdam
by Joannes van Keulen...


Dækning:
Australiens Vestkyst fra NW Cape mod syd til omkring Cape Naturaliste.

Beskrivelse:
Breddeskala i ramme. N mod venstre. Roser i krans. Plan for øen Rottenest på 32 grader S bredde.

Lbnr. 2603 Titel mangler
Houtman Abrolhos


Dækning:
Revene ud for Australiens W-kyst på 28 ° 20 til 50 minutters S bredde.

Beskrivelse:
Kortet har ingen titel. Der er breddeskala i rammen. En rose. Distancer for tyske og engelske mi.


Jørgen Marcussen
Opdateret d. 25.2.2017
Retur til hjemmesidens forside