Museumsregistreringsnummer 1950:2421

Lbnr. 2109 til 2158

ENGLISH PILOT PART III. - MEDITERRANEAN SEA

INDLEDNING
Lbnr. 2109 er løbenummer for den komplette lodsbog udgivet 1753 (udg.53).
Bindet indeholder flere kort, der er registreret som løse kort med hver sit løbenummer. Kortene gennemgås i den indsatte rækkefølge, men detaljer vises kun, når databaseregistreringen ikke er fyldestgørende.

Denne pilotbog er en tidligere udgave af den komplette pilotbog registreret med nummer H&S 1950:2422, løbenummer 2159 udgivet i 1776 (udg76).

Pilotbogens tilstand er dårlig. Læderbindet er meget slidt, og ryggen mangler helt, og for- og bagperm holdes kun sammen af enkelte tråde.

For hovedparten af tekstsidernes vedkommende er pilotbogen opskåret, så kun en del af de enkelte sider er til stede - faktisk er der for teksten kun tale om makulatursider. Det synes, som om man har klippet ren tekst ud og bibeholdt kortskitserne fra teksten. Derimod er alle eller hovedparten af de separat trykte korte indlagt løst.

Kortenes kvalitet er væsentlig bedre end i udg76. Bogen er sat om mellem de to udgaver, der er ændret linjefald, og visse ord er forkortet i udg.76 i forhold til udg.53. Margenteksten på fx side 10 under kortskitsen viser i udg53 seks linjer, mens udg76 har fire linjer.

OM UDGIVELSEN, UDGIVERNE - MOUNT & PAGE

Instrumentmageren John Seller fik i 1660'erne ideen at udgive en serie lodsbøger, der skulle dække hele verden, men han fik aldrig fuldført sine ambitiøse planer. Fra 1671 udkom først The English Pilot Part I - Northern Navigation, og i 1672 udkom anden del The English Pilot Part II - Southern Navigation. Tilsammen havde de to bind i førsteudgaverne omkring 66 kort indsat.

I 1677 udkom så - stadigvæk hørende til den første bog - dens tredje part: The English Pilot Part III - Mediterranean Sea, nu med også John Darbys navn som udgiver, da John Seller i 1677 af økonomiske årsager havde været nødt til at danne et selskab med andre partnere for at løfte opgaven.

Senere overtager John Thornton og William Mount udgivelserne af The English Pilots, og derefter af William Mount og Thomas Page. Yderligere om John Seller og Mount & Page under The English Pilots.

 
TITEL
THE
ENGLISH PILOT.
PART III.
DESCRIBING
The Sea-Coasts, Capes, Head-Lands, Bays, Roads,
Harbours, Rivers and Ports;
TOGETHER WITH THE
Soundings, Sands, Rocks and Dangers
IN THE WHOLE
MEDITERRANEAN SEA,
LIKEWISE
The Courses and Distances from one Place to another.
The Setting of the Tides and Currents. The Ebbing and Flowing of the Sea. The Bearing,
Distance, and Prospects of the land, and how they shew themselves at Sea.

Carefully Corrected, with new EDITIONS of several Ports, Harbours, Bays,
and Prospects of Land, never before made Publick.

[Rigsvåben med flankerende løve og enhjørning]

LONDON:
Printed for W. and J. Mount, T. and T. Page, on Tower-Hill,
M,DCC,LIII.

Titelbladet er med blæk påført navnet »Bøye Wright af Scheen 1761«, hvor Scheen = Skien.

Verso blank.

INDHOLD
Bogens sider beskrives nu kortfattet i den rækkefølge, de forekommer i bogen.

Siderne har toptitler mellem to streger, hvor også pagineringen står, mens udg76 ingen topstreger har.

Lbnr. 2110 Titel
A Correct CHART of the MEDITERRANEAN SEA from the Coast of PORTUGAL to the LEVANT


Planer
A Plan of the port of Neptune or Naton med skala for 200 fathoms.
The Bay of Tunis med skala for 4 leagues.
Leghorne med skala for en tredjedel fransk league.
The Bay of Scanderoon med skala for tre leagues.
A Plan of the City and Port of Civita-Vecchia med skala for 300 fathoms.

Beskrivelse
Kortet dækker fra Lissabon gennem Gibraltar til bunden af Middelhavet.
Constantinople er grænsen til Sortehavet, der ikke er medtaget.
Kortet har breddegradskala i rammen, men ingen længder.
Distanceskala for 100 engelske og franske leagues à 20 per grad. 2 kompasroser i havet.
Planerne har hver deres små roser. Ingen årstal forekommer. Misvisning ikke nævnt.
Kortet er sammenklæbet af to trykark ca. på midten gennem Sicilien.

Signeret
Nederst i venstre hjørne og gentaget midt for underkanten er trykt:
Sold by Willim Mount & Thos Page on Tower Hill, LONDON.
Lbnr. 2111 Titel
A Chart of the STRAITS of GIBRALTER


Beskrivelse
Kortet har kartouche i underkant med titel omkranset af havfrue og Neptun, der holder sin fork, der støtter den på skrå anbragte distancetabel.
Kompasroser med lange streger er anbragt tæt over kortet.
Kortet dækker fra Trafalgar til lige øst for Gibraltar og mod syd til Cape Negro, der her kaldes for »Cape Raseltarf at Cape Porques«.
Landet i Afrika kaldes for »Part of Barbarie«

Strøm
Strømmene er vist med to skraverede bælter i hver side af Strædet. Øverst og nederst på kortet er tabeller for tidevandets flod og ebbe i forhold til månens alder.

Signeret. Nederst til venstre i rammen er trykt:
Joel Gascoyne sculp:
Lbnr. 2112 Kortskitse side 2. Titel
Gibralter Bay.


Beskrivelse
Under titlen står:
»The variation is 7 deg. W. 1704.


Kortskitsen har en rose med de fire kardinalpunkter samt en mv-nordpil. Kortet dækker fra Cap Cabrita til Europe Point, altså kun bugten. Distanceskala for 3 eng. mil.

Signeret
By Iohn Gaudy
Lbnr. 2113 Kortskitse side 3. Titel
Almeria Bay.


Beskrivelse
Kortskitsen har en rose med de fire kardinalpunkter samt en mv-nordpil. Kortet dækker fra Point Adera = Pointe del Sabinal til C. de Gatt = Cap de Gata. Distanceskala for 3 eng. mil.

Signeret
By Iohn Gaudy
Lbnr. 2114 Titel
A Chart of the Sea Coast of SPAIN From the Straits mouth to C de Gat And of the Sea Coast of BARBARY From the Straits mouth to C. de Hone


Beskrivelse
Kortet dækker fra lige vest for Gibraltar mod øst til efter Almeria og på Afrikas kyst til Cap de Hone = Cherchell i Algier.
Titel i kartouche med svungne borter. Distanceskala i rekatangulær kartouche.
Skalaer for 18 eng. leagues à 20 per grad og 13 tyske mil à 15 per grad og 16 spanske à 17,5 per grad. Roser lig portolankort.
Tegning af galej med et bjærget latinersejl og på flere bannere anbragte halvmåner = Ottomannerriget.

Signeret. Nederst under rammen til venstre er trykt:
Printed and Sold by W. Mount & T. Page in Postern Row Little Tower hill London
Lbnr. 2115 Titel
A Chart of the Sea Coast of SPAIN From Cape de Gata to Cape S. Martin. And of the Sea Coast of BARBARY From Cape de Hone to Cape de Tenes


Beskrivelse
Kortet er orienteret med N diagonalt opad mod højre.
Roser som på portolankort. Ingen Mv vist og ingen årstal.
Ingen br. og lgd-gradnet. Distanceskala for 15, 17,5 og 20 mil per grad.
Landenavnene er på latin: Valentiæ pars - Barbariæ pars.

Under titlen, men inden i kartouchen er den nederste linje forsøgt fjernet, men der er efterladt en smule, der tillader læsningen af »J.. Seller, hydrographer ...«.
Det kan derfor næsten kun være en genbrugt plade, med mindre piratgravøren har begået en fejl.

Signeret. Inde i distancekartouchen er nederst trykt:
Ia Clark sculp.
Lbnr. 2116 Kortskitse side 9. Titel
THE Bay of Cartagena BY John Gaudy


Beskrivelse
Under titlen er trykt »Here the Variation is 10 Degrees Westerly, Anno 1706.«
Der er desuden en distanceskala for 2 eng. mil.
Kortet har en rose med fire kardinalpunkter samt en mv-N-streg.
Der er angivet dybder og en grund i midten af havnen. Byen vist med huse og borg.
Teksten begynder 1,5 cm under denne kortskitse, mens den i udg.76 begynder 3 cm under skitsen.
Lbnr. 2117 Kortskitse side 10 på bagsiden af 2116. Titel
Alicante Bay. By John Gaudy.


Beskrivelse
Under titlen en distanceskala for 3 eng. mil. På rosen med fire kardinalpunkter og en mv-N-streg er trykt »Variation 10 Deg. W. Anno 1705.« Orienteret med N diagonalt op mod højre.

Skitsen dækker fra Isla de Plana i SW til Cabo de las Huertas i NE. Alicantes borg er vist på klippetop, byen med huse og ringmur.
Lbnr. 2118 Kortskitse side 11. Titel
Altier Bay. By John Gaudy


Beskrivelse
Distanceskala for 2 eng. mil, Dækker fra Benidorm øen mod SW til Carpi og Calp mod NE.
Dybder og ankerpladser er vist. Orienteret med N diagonalt op mod højre.

Signeret
S. Parker sculpt.
Lbnr. 2119 Korttitel
The Sea Coast of BARBARY. From Cape de Tenes to Cape de Rosa.


Beskrivelse
Titel i kartouche med bort, der nedert har to havdyr.
Portolankorts roser i cirkel. Distanceskala for 15, 17,5 og 20 leagues per grad i rektangulær ramme nederst.
Planer for Bona og Argier = Algier. Dækker Afrikakysten og et hjørne af Sardinien øverst til højre.

Signeret
James Bennett sculp.
Lbnr. 2120 Kortskitse side 14. Titel
Valencia Bay or Grao Road


Beskrivelse
Distanceskala for 3 eng. mil. Milene er afsat langs en skala, men deres længde er hhv. 26 - 39 og 33 mm.

Byen Valencia er vist ved flodens udmunding, og der er ingen havnebygning i vandet.
Misvisning for 1706 er vist til 10 Deg. West.
Til højre for byen er trykt: »This is the Prospect of Valentia City as it appears When you are at an Anchor in Grao Road.«
Der er en rose med mv-N-streg. Kortet er oreinteret med N til højre.

Signeret
S. Parker sculpt.
Lbnr. 2121 Kortskitse side 15. Titel
ALFAQUES near TORTOSA in VALENCIA


Beskrivelse
Distanceskala for 3 eng. mil. Orienteret med N diagonalt op mod højre. En rose, ingen mv. vist.
Trykt under titel: »Sold by Rid Mount on Tower Hill«. Der er kun ramme i højre side, hvorfor det ser ud, som om pladen har været for stor til papiret.

Tegnet af
»Drawn by Capt Doleman in Ian. 1705/6
Lbnr. 2122 Korttitel
The Coast of SPAIN from Cape St. Martin to Cape St Sebastian with the ISLANDS of MAJORCA MINORCA & YVICA.


Beskrivelse
Titel i rektangulær kartouche med enkel bort. Yvica = Ibiza.
Distanceskala for 20 leagues per grad og for »Mediterranean Miles 75 to a Degree«.
Plan for »Port of Mahon Island of Minorca« med en distanceskala, der benævnes for »100 Toises«, men den er for 1000.
Tre roser, der i midten er smykket med Malteserkors. Der er ingen mv. anført. Dybder langs kysterne. Breddegradskala i rammen.

Trykt under titlen i kartouchen, tegnerens eller konstruktørens navn:
»by MICHELOT Hydrographer & Pilot Royal of the Galleys & BREMOND Hydrographer to the King & City of Marseilles.«
Lbnr. 2123 Korttitel
A LARGE CHART of PORT MAON on the ISLAND MINORCA on the Mediterranean


Planer
THE HARBOUR OF MALTA
BARCELONA


Beskrivelse
Kortet og planen for Valetta på Malta er orienteret med N diagonalt nedad mod højre.
Barcelona med N diagonalt opad mod højre. Planerne er anbragt øverst på kortet.
Barcelona viser en rose med fire hovedstreger samt mv-streg for 11 grader.
På Mahonplanen er vist »English Cove, here the ships carreen«.
Distanceskala for eng. mil på planerne og for kortet »A Scale of 8 Furlongs or one English Mile«.
Da furlong relateres til landmilen og regnes til 220 yards à 91,44 cm, så passer målene ikke med sømil her.

Signeret. Kun Barcelonaplanen er signeret »Iohn Gaudy«.
Lbnr. 2124 Kortskitse side 20. Titel
BAY of MARCELLIA


Beskrivelse
Kortskitsen er over Marseilles, orienteret med N t.v. Pynten C. de Cruseta = Cap de Croisette er yderpunkt, øerne i bugten vises.
Lbnr. 2125 Korttitel
A Draught of the Bay and Road of MARSEILLES, and the Neigbouring Coasts; by MICHELOT, Hydrographer and Pilot Royal of the Galleys, and BREMOND, Hydrographer to the King and City of Marseilles.


Beskrivelse
Kortet er i en meget bedre målestok end det foregående, der er ret overflødigt og meget forvansket i forhold til dette.
Ingen mv. En rose med Malteserkors i midten. Distanceskalaer for leagues à 20 per grad og 75 Middelhavsmil til en grad.
Under distancerne trykt: »Sold by William Mount & Thomas Page Tower hill«.
Kortet dækker fra C. Courone i W til Ile de Riou i E.
Lbnr. 2126 Kortskitse side 21. Titel
BAY of TOLOUN


Beskrivelse
Dækker fra Senari = Sanary i W til Castle Toloun i E. En rose og nogle dybder.
Byen vist med bymur og hussignaturer.
Lbnr. 2127 Kortskitse side 22. Titel
Road before ERES


Beskrivelse
Dækker øerne og kystens udseende fra indsejlingen til Rade d'Hyères. Skitsen er lidt mere end en toning.
Lbnr. 2128 Kortskitse side 23. Titel
Bay and Islands of Eres


Beskrivelse
Dækker øerne og kystens udseende fra indsejlingen til Rade d'Hyères som foregående, og fortsætter dertil inlusive St. Tropez. Skitsen er lidt mere end en toning.
Lbnr. 2129 Kortskitse side 24. Titel
Bay of VILLA FRANCA


Beskrivelse
Dækker fra Nice til E for Villefranche. Skitsen er lidt mere end en toning.
Lbnr. 2130 Korttitel
The Sea Coast of LANGUEDOC, PROVENCE, and Part of ITALY; from CAPE DRAGON, to CAPE DELLE MELLE.


Beskrivelse
Tre roser, ingen mv. Distanceskala for 20 leagues per grad. Plan for byen Toulon.
Lbnr. 2131 Korttitel
A NEW CHART of the ISLANDS of CORSICA & SARDINIA. By MICHELOT, Hydrographer and Pilot Royal of the Galleys, and BREMOND, Hydrographer to the King and City of Marseilles.


Beskrivelse
Kortet dækker de to øer og er orienteret med N t.v. Ingen mv. Seks roser med Malteserkors i midten.
Distanceskalaer for leagues à 20 per grad og 75 Middelhavsmil til en grad.
Under distancerne trykt: »Sold by William Mount & Thomas Page Tower hill«.
Kortet dækker fra C. Courone i W til Ile de Riou i E.
Lbnr. 2132 Kortskitse side 29. Titel
The great Bay of CALLARIA.


Beskrivelse
Nogle kuser for passage af bugten eller anløb af Golfo di Cagliari er trykt med. Ingen roser eller distancer.
Lbnr. 2133 Kortskitse side 32. Titel
The City and Haven of SAVONA.


Beskrivelse
Byen vist med hussignaturer, dybder i havn. Nord orientere t.h.
Lbnr. 2134 Korttitel
The Sea Coast of ITALY, From Cape Delle Melle to Mount Argentato With the Island of CORSICA


Beskrivelse
Orienteret med N diagonalt op mod venstre. Distanceskalaer for 15, 17,5 og 20 leagues per grad. Ingen br.- eller lgder.
Lbnr. 2135 Kortskitse side 33. Titel
LIVORNO alias LIGORNE


Beskrivelse
Skitsen er orienteret med N t.v. En rose med streger. Distanceskala for 3 mil.
Lbnr. 2136 Kortskitse side 36. Titel
The Haven of MESSINA.


Beskrivelse
En rose med N t.h. I havnen er vist tre latinerriggede både. Byen vist i fugleperspektiv.
Lbnr. 2137 Kortskitse side 36. Titel
The Haven of PALERMO in SICILY.


Beskrivelse
N orienteret nedad. En rose. To latinerriggede fartøjer vist i havnen. Byen vist i fugleperspektiv.
Lbnr. 2138 Korttitel
A Chart of the Sea Coast of ITALY, SICILY and Part of BARBARY.


Beskrivelse
Fire roser. Distanceskala for 15, 17,5 og 20 leagues per grad. ingen br. og lgder.
Kortet dækker fra Tunis, E-kysten af Sardinien og til Corfu. Mod S til Malta og mod N til Porto Hercule.
Lbnr. 2139 Kortskitse side 37. Titel
A Description of the Harbour of Trapana Vechio.


Beskrivelse
Kortet orienteret med N mod v. Byen ligger ppå Siciliens vestligste kyst inde for øen Favignana.
Lbnr. 2140 Kortskitse side 39. Titel
THE BAY OF TUNIS


Beskrivelse
Rose, distanceskala for 4 leagues, dybder.
Lbnr. 2141 Kortskitse side 40. Titel
The Bay of Taranto


Beskrivelse
Kortet orienteret med N diagonalt op mod v. By med hussignaturer, broer og borg kan ses.
Lbnr. 2142 Kortskitse side 41. Titel
The Haven and City of Gallipoli


Beskrivelse
Fugleflugtsbillede af byen med forsvarsværker og hussignaturer. En rose med N nedad. Nogle dybder og ankerpladser.
Lbnr. 2143 Kortskitse side 41. Titel
The Haven of Brundisi


Beskrivelse
Indsejlingen med en rose med fire streger og N næsten ret nedad. Byen set fra siden som toning med huse. Der er vist grunde, men ingen dybder.
Lbnr. 2144 Korttitel
A Sea Chart of the Gulph of VENICE. Describing all the Sea Coasts and Islands contained therein.


Beskrivelse
Roser som portolankort. Distanceskala for 15, 17,5 og 20 leagues per grad. Dækker Adriaterhavet til Cape Otranto og den græske kyst til omtrent Corfu.
Lbnr. 2145 Korttitel
A Chart of the Islands Corfu, Pachsu and Antipachsu with ye Channel and Roads between the Island of Corfu & ye Gratian Coast.


Beskrivelse
Roser som portolankort. Distanceskala for 15, 17,5 og 20 leagues per grad. Dækker Adriaterhavet omkring og syd for Corfu = Kerkira og Paxoi. Orienteret med N t.v.
Lbnr. 2146 Korttitel
A Chart of the South part of Cephalonia with the Island of Zante, and the Coast of Morea from C. Chiarese to C. Sapienza.


Beskrivelse
Kortet fylder halvdelen af arket. Den anden halvdel er kort lbnr. 2147. Kortet er orienteret med N nedad.
Det dækker øerne ud for og kysten af Peleponnisos. Portolanroser. Distanceskala for 15, 17,5 og 20 leagues per grad.
Lbnr. 2147 Korttitel
A Chart of the South Coast of Morea from Venetica to C. S. Angelo with ye Islands of Serigo, Serigoto and part of Candia.


Beskrivelse
Kortet fylder halvdelen af arket. Den anden halvdel er kort lbnr. 2146. Kortet er orienteret med N t.v.
Det dækker øerne ud for og sydkysten af Peleponnisos og et hjørne af Kreta. Portolanroser.
Distanceskala for 15, 17,5 og 20 leagues per grad.
Lbnr. 2148 Kortskitse side 64. Titel
The Haven of Zea


Beskrivelse
Rose orienteret med N diagonalt nedad mod v. Distanceskala for 1 mil. Mange dybder. Nogen bysignatur.
Lbnr. 2149 Kortskitse side 65. Titel
The Gulf of Engia, or Athenen


Beskrivelse
Rose orienteret med N diagonalt opad mod v. Distanceskala for 6 tyske mil à 15 til en grad. Ingen dybder.
Lbnr. 2150 Korttitel
A NEW CHART OF THE ARCHIPELAGO. Corrected by Ion Gaudy.


Beskrivelse
Distanceskala for 40 eng. leagues. Breddegrader i rammen. To roser, mange navne, ingen dybder.
En del ruter gennem arkipelagiet trykt ind i kortet med navne på.
Kortet dækker fra Marmarahavet i Nord til S for Kreta.

Signeret
Sm. Parker
Lbnr. 2151 Kortskitse side 74. Titel
The Haven of Meteline


Beskrivelse
Meteline = Mitilini på Lesbos. En rose. Ingen distancer, nogle dybder, ingen navne.
Lbnr. 2152 Kortskitse side 75. Titel
The Gulph of SMYRNA


Beskrivelse
Smyrna = Izmir. En rose. Distance for 20 eng. mil, nogle dybder, og nogle navne.
Lbnr. 2153 Kortskitse side 77. Titel
XIO alias SIO


Beskrivelse
Byen Khios på øen af samme navn ud for Izmir. En rose orienteret med N t.h.
Distance for 1 mil, nogle dybder, og mange signaturer for en by med minareter og bymur.
Lbnr. 2154 Kortskitse side 80. Titel
Draught of Salina Bay in Cyprus, by John Gaudy.


Beskrivelse
Reden foran Larnaca. En rose orienteret med N diagonalt opad t.h. og med mv. pil. Distance for 3 mil, nogle dybder.
Mv angivet til 13 gr 30'.

Signatur
I. Wilkinson sculp.
Lbnr. 2155 Korttitel
A Chart of the LEVANT or the Sea East of EGYPT SYRIA CARAMANIA and the Island CYPRUS, newly Corrected by Iohn Gaudy.


Beskrivelse
Distanceskalaer for 15, 17,5 og 20 leagues per grad. To roser, en med en mv-pil uden værdi påsat.
Lbnr. 2156 Kortskitse side 81. Titel
THE GULF OF SCANDAROON


Beskrivelse

Kortet dækker Iskanderunbugten ved Tyrkiets SE-hjørne. Rose orienteret med N diagonalt opad mod v. Mv. pil på rosen, men ingen værdi påsat.
Signeret af John Gaudy. Nogle dybder og navne.
Lbnr. 2157 Kortskitse side 81. Titel
Thus appeareth TRIPOLI


Beskrivelse
Kortet dækker Tripoli i Libanon. Rose orienteret med N t. v. Nogle dybder og navne. ingen distancer.
Lbnr. 2158 Kortskitse side 83. Titel
A Description of the Haven of ALEXANDRIA


Beskrivelse
Ingen rose. Kortet viser nederst bugten ind til byen og øverst en tegning af byen set fra søen med mange huse og højder angivet. I midten en stor moske.


Retur til lodsbogens registrering.


Jørgen Marcussen
Opdateret d. 25.2.2017
Retur til hjemmesidens forside