Søkortregistreringsnummer 1950:2423

Lbnr. 2313 til 2344

THE ENGLISH PILOT - NORTHERN NAVIGATION: - NORDEUROPÆISKE FARVANDE


INDLEDNING Lbnr. 2313 er løbenummer for den komplette lodsbog udgivet 1785.

Værket indeholder 31 kortblade indsat mellem tekstsiderne som kollationeret nedenstående. I teksten er der desuden et antal skitser og toninger, der ligeledes er noteret på de registreringen under de pågældende sider.

Tekstsiderne udgøres af titelblad med blank versoside, samt de paginerede sider 1-66, 97, 68-78.

Kortene er registreret som enkelte kort med hver sit løbenummer fra 2314 til 2344. Generelt er oversigtskortene i betragtning af tryktidspunktet ganske fortegnede. Eksemplarets trykkekvalitet er dårlig med ret svagt og gråt tryk med tendens til at detaljer hist og her næsten forsvinder af mangel på tryksværte.

Kortene gennemgås i den indsatte rækkefølge, men visse detaljer findes kun i databaseregistreringen. Misvisning, bredder og længder bemærkes kun, når de findes, idet hovedparten af kortene er uden disse oplysninger.

Bogbindets tilstand er dårlig. Læderbindet er indbundet i et hjemmelavet sejldugsbind, der er spændt uden om læderet. Man kan se lidt af ryggen, der næsten er slidt væk. Arkhæftningen er løs.

OM UDGIVELSEN, UDGIVERNE - MOUNT & PAGE Yderligere om Mount & Page under The English Pilots.
Nogle biografiske oplysninger om Greenvile Collins.
 


 
INDHOLD
Bogens sider beskrives nu kortfattet i den rækkefølge, de forekommer i bogen. Siderne har toptekster.

Forsatsblade Forsatsbladene er blanke.
Titelblad
Page I
Titelbladet er udført i sort tryk med flere forskellige skriftstørrelser. Nederst, men inden udgiveroplysningerne er det engelske kongevåben med initialerne GR ved siderne. Titlen lyder således i sin helhed:

THE
ENGLISH PILOT:
D E S C R I B I N G
The Sea-Coasts, Capes, Headlands, Soundings, Sands,
Shoals, Rocks, and Dangers. The Bays, Roads,
Harbours, Rivers, and Ports in the Whole
NORTHERN NAVIGATION:
S H E W I N G   T H E
Courses and Distances from one Place to another; the Setting of the Tides
and Currents; the Ebbing and Flowing of the Sea, with many other
Things belonging to the
ART of NAVIGATION,
Being furnished with the New and exact Draughts, Charts, and Descrip-
tions; gathered from the Experience and Practice of divers able and expert
NAVIGATORS of our own and other NATIONS.
D E S C R I B I N G   T H E
North Coast of England and Scotland, with the Islands of
Orkney, Shetland, Lewits, Farro, Ireland, &c.
The Sea-Coasts of Flanders, Zealand, Holland, Germany, Denmark,
Norway, Finland, Lapland, Rissia, the Islands of Waigats and Nova
Zembla, as far as the Tartarian Sea. Also Greenland, Trinity-Island,
Cherry-Island, Hope-Island, &c.

The Sea-Coast of Sweden, East-Findland, Lyfland, Prussia, Pomerania,
&c. With all the Islands belonging to the said Countries in the
B A L TI C   S E A.
L O N D O N:
Printed for MOUNT and PAGE, on Tower-Hill.
M,DCC,LXXXV.


Versosiden, II, er blank.
Lbnr. 2314 Titel
A Generall Chart of the
NORTHERN SEAS.
Describing the Sea Coast and Islands,
from France to Greene-land.
LONDON.


Dækning
Europa fra Ushant mod nord til Svalbard o. Fra island til Skt. Petersborg.
Området navngivet Greenland nord for Norge er Svalbard. Grønland er ikke vist på dette kort.
På næste kort ses også Greenland for Svalbard, men her er Grønland navngivet GROENLAND.

Beskrivelse
Kartouchen i øverste h. hjørne. Derunder er sat
Distancetabel for 15, 17,5 og 20 leagues per grad.
Kortet er orienteret med N mod højre. Kompasroser i krans.
Breddeskala i rammesider.
Signeret nederst t.v. F. Lamb sculp.
Lbnr. 2315 Titel
THE NORTHERN
NAVIGATION
According to M.r Wrights
Projection commonly called
MERCATORS CHART
Sold by W. Mount & T. Page
on Great Tower Hill, London.


Dækning
Fra Lands End i syd til nord for Svalbard. Fra Grønland i vest til Nova Zembla i øst.
Grønlands østkyst bøjer langt mod øst og ender syd for Svalbard uden afslutning.

Beskrivelse
Kortet er et mercatorkort med både bredde- og længdeskala. Enkelte breddestreger er trukket, mens der er trukket meridianer for hver 10°.
Længderne er beregnet fra Lizard Point.
Der er kompasroser i krans, hvilket sammen med gradnettet giver mange krydsende streger på kortet.
Side 1-4 Titel
Directions to Sail from the Mouth of the River of T H A M E S
to O R F O R D   N E S S.


Teksten indeholder de normale anvisninger med grunde, mærker, kurser og afmærkning. Teksten har lokaliteter indsat som margenstikord og er opdelt i afsnit for mindre kyststrækninger.
Teksten er sat i to spalter, og toninger og små skitser i teksten er anbragt enten ved afsnittenes slutning, eller hvor teksten levner plads til det. Småskitserne er udført som træsnit.
Lbnr. 2316 Titel
A CHART
of the
NORTH SEA
Sold by Will.m Mount & Tho.sPage
on Tower Hill
LONDON.


Dækning
Nordsøen fra Dover til N for Shetlandsøerne til 62° bredde. Et yderligere stykke af Norges kyst er indsat til 65° N.
Østersøen er dækket til Rügen.

Beskrivelse
Kartouchen er anbragt nederst t.v. Under den en distancetabel med de tre typer leagues.
Der er rigsvåben i ENgland, Norge og Holland. I søen er tegnet to sejlskibe.
Orienteret med N mod højre. Breddeskala i rammen, ingen længder.
Kompasroser i krans.
Lbnr. 2317 Titel
A New Generall Chart of the Coast of y.e
NORTHERN OCEAN
vit= NORWAY, GREENLAND,
FINMARK, LAPLAND, MOS-
COVY and NOVA ZEMBLA.


Dækning
Fra cirka 63° n ved Norges kyst til vestsiden af Nova Zembla samt den sydlige del af Svalbard.
Plan for anduvningen til Archangels med distanceskala for 12 mil.

Beskrivelse
Kartouchen er anbragt nederst t.h. Ved siden af distanceskalaler for engelske mil (20 på 1 °) og hollandske mil (15 på 1 °) samt for versts of Moscovy, hvoraf der går 240 på en grad. Breddeskala i rammen.

Tre kompasroser. Barentshavet er kaldt The Frozen Sea.
Signeret nederst t.v. H Moll Fecit.
Side 5-8 Side 5 indeholder 11 toninger for kysten fra Orford til Blakeney.

Side 6 og 7:
To sail between Burnham and Flamborough-Head.


På side 7 er en kortskitse over Burlington - Flamborough Head med dybder og ankringspladser vist sammen med toning af kysten.

Side 8 har øverst 5 toninger til ovenstående kyst. Derefter begynder nyt afsnit:

A Description of the North Coast of England, between Flamboroug-Head and Berwick.
Lbnr. 2318 Titel
A New Chart of the
NEWCASTLE TRADE
Describing the Sea Coast of
ENGLAND
From the South Foreland to NEWCASTLE
with the Soundings, Shoals, Harbours,
Buoys, Beacons and Seamarks,
upon the said Coast.
Sold by W.m & I. Mount T. & T. Page on Tower Hill.


Dækning
Fra Dover langs kysten til Berwick. Themsen dækket til London.
Plan for Anduvningen til Harwich og Handford Water. Plan for anduvning til Great Yarmouth. Plan for The River Tine and Coast from Sunderland to Blyth.

Beskrivelse
Kartouchen i nederste h. hjørne. Derunder distanceskala for engelske og hollandske leagues, hhv. 20 og 15 per grad.
Kortet er orienteret med N mod højre. 8 kompasroser. Breddeskala i rammen.
Gravørens navn under distanceskala: J. Mynde sc.
Lbnr. 2319 Titel
A NEW CHART
OF THE SEA COAST OF
SCOTLAND
with the Islands thereof.
Sold by W. & I. Mount & T. Page
on Tower Hill LONDON.


Dækning
Fra nordligste del af Irland i vest til sydligste del af Shetland til Newcastle i øst.
Plan for Holy Island and the Staples.

Beskrivelse
Kartouchen er anbragt øst for Nordskotland. Under denne endistanceskala for 20 eng. leagues.
Breddeskala i ramme. 3 kompasroser.
Side 9-16 Titel
To sail between Flamborough-Head and Berwick

fortsat.

Nederst side 9 begynder afsnittet:
A Description of the East Coast of Scotland, from Berwick to Buchaness


Afsnittet slutter side 12 med tre toninger.

Side 12 nederst begynder afsnittet
A Description of the Coast of Flanders, and the Flemish Banks.


der slutter side 14 med 2 toninger.

Derefter afsnittet:
A Description of the Coast of Flanders, and Zealand, between Calais and Teer-Veer,
with the Sands upon the same Coast.


der slutter side 16 med 2 toninger.

Derefter begynder afsnittet:
A Description of the Channel of Teer-Veer, Zierickzee, and Brewer's Haven.
Lbnr. 2320 Titel
A Correct Chart
of the Sea Coasts of
ENGLAND, FLANDERS,
and HOLLAND.
Shewing the Sands Shoals Rocks
and Dangers, The Bays Harbours
Roads Buoys Beacons &c Seamarks
on the said Coasts.
Sold by I. Mount & T. Page on Tower Hill
LONDON.


Dækning
Kortet dækker fra Rye i Kanalen til nordsiden af Norfolk amt på kontinentet til Vlieland.

Beskrivelse
Kartouchen er anbragt øverst t.v. Nederst t.h. er distanceskalaer for 20, 17,5 og 15 mil per grad.
Breddeskala i venstre rammekant. Kompasroser i krans, selv om enkelte er dækket af land.
Side 17-20 Titel i top af spalteklumme
Directions for the Coast of Zealand


Afsnittet slutter midt på siden med 2 toninger. Derefter begynder afsnittet:

A Description of the Channels of Goerees Gat and the Maes


der slutter på side 18 nederst med 5 toninger og øverst side 19 med 5 toninger.

Derefter begynder afsnittet:
A Description of the Coast of Holland, betwixt the Maes and the Texel.


der slutter side 20 med 2 toninger og efterfølges af:

A Description of the Channels of texel, and texel Stream.
Lbnr. 2321 Titel
A Chart of the
SOUTH SEA
Texel & y.e Fliestream
with y.e Amelander gat


Dækning
Texel og Ameland i W og Zuidersøen på nær den E-ste del.

Beskrivelse
Kartouchen nederst midtfor. Øverst distanceskala for 15, 17,5 og 20 leagues per grad.
Kompasroser i krans. Ingen br-lgd-skalaer. Orienteret med N mod Venstre skråt opad.
Side 21-24 Titel
A Description of the SOUTH-SEA, the Fly-stream, the Fly, and the Channel of Ameland


På side 23 er indsat tre toninger i afsnittets tekst. Afsnittet slutter side 23 nederst.

På side 24 begynder afsnittet:
A Description of Scholbag, Lauwers, both the Emes, Weser, and the Eyder, with other Channels between them.
Lbnr. 2322 Kortbladet har to paneler. Det venstre er:

Titel
A Chart of the
EEMS
of Old West Eems
and the East Eems


Dækning
Indsejlingen til Emden.

Det højre panels titel er
A Chart of the
FLIE
and part of
Ameland gat


Dækning
Indsejlingen melem Terscheling og Vlieland til Harlingen.

Beskrivelse
De to panelers planer har kartoucherne nederst ved siden af distanceskalaer for 15 og 20 leagues per grad.
Der er ingen br-lgd-skalaer. Kompasroser i krans.
Emdenkortet er orienteret med N nedad, mens Harlingenkoret har N skråt nedad mod venstre.
Begge kort har en liste med lokalitetsnavne betegnet med bogstaver på kortet.
Lbnr. 2323 Titel
A Chart of
EEMS ELVE,
Weser,Eyder y.e Hever,
with the
Holy Island.


Dækning
Fra Husum i N til Schiermonikoog.

Beskrivelse
Kartouchen er anbragt i øverste rammekant venstre halvdel, mens distanceskalaerne for 15, 17,5 og 20 leagues per grad er anbragt nederst t.h.

Orienteret med N nedad. Kompasroser i krans.
Liste over lokalitetsnavne betegnet med bogstaver på kortet.
Side 25-28 Titel i toppen af side 25:
Directions for sailing up the Weser


Side 26 har topteksten:
Directions for Holy Land and the Elve


Side 26 har anvisninger for Ejderen, og siden slutter med 1 toning og fortsætter på side 28 med 7 toninger som afslutning.

Næste afsnit har titlen midt på side 28:
A Description of the Sea-Coast of the West and East Side of Jutland, the Belt, Laland, and Langeland.
Lbnr. 2324 Titel
A Chart ofJUTLAND
and the Islands of Omtren


Dækning
Dækker fra Husum i S til Hanstholm i N samt et stykke ud i Nordsøen, så revenes skraverede signaturer kan følges til midt på Doggerbanke.

Beskrivelse
Kartouchen er anbragt øverst t.v., mens distanceskalaerne er sat nederst t.h. for 15, 17,5 og 20 leagues per grad.
Ingen bre-lgd-skalaer. Kompasroser i krans. Nord mod venstre.
Side 29-32 Titel øverst på siden
Directions for sailing into Graewe-Deep.


Side 30 har toptitel:
Directions to sail into Ringkopper-Deep.


Side 31 har toptitlen:
Directions to sail about the Schaw up the Cattegat.


hvilket fortsætter på side 32.
Lbnr. 2325 Titel
A
Chart of the
BELT
and
SOUND.


Dækning
De danske farvande fra N for Skagen til Rügen.

Beskrivelse
Kartouchen er sat i nederste h. hjørne, mens distanceskalaerne er sat nederst midt for.
Distancerne er for 15, 17,5 og 20 leagues per grad. Kompasroser i krans, men ikke alle er synlige.
Orienteret med N mod venstre. Ingen br-lgd-skalaer.
Landet er meget fortegnet af tidspunktet
Her er den første tilskrift, jeg har observeret, idet navnet Odense er tilføjet bysignaturen. Odense er stavet med langt "s", men ikke med gotisk hånd i øvrigt.
Navnestoffet er meget forvansket; fx er "Cartemonde" = Kerteminde, "Guynen" = Fyn, "Anout" = Anholt og "Milbaer" = Middelfart.
Kortets sjællandsform ligner ingen af de i Bo Bramsens Gamle Danmarkskort viste former på side 13.
Lbnr. 2326 Titel
A Large Chart
of the
SOUND
Going into y.e Baltic Sea.
Sold by
I. Mount & T. Page,
on Tower Hill.


Dækning
fra Kullen i N til Møen.
Plan for Amager og Københavns anduvning.

Beskrivelse
Kartouchen er anbragt nederst t. højre med distanceskala for 9 eng. mil under.
Ingen br-lgd-skala. Kompasroser i krans. Orienteret med N mod højre.
Planen har Eremitagen anført som Maison de la Venrie og København som Copenhague.
Side 33-36 Titel på sidens top
The Sea Coast of Jutland and the Belt.


Side 34 begynder med 9 toninger og har slutningen af teksten til afsnittet fra side 33.

På side 34 begynder nederst afsnitet:
A Description of Schager-Rock; the Sound from the Pater-nosters, Koll, and to Falsterborn, or Walsterborn.


Før teksten er indsat en toning af Marstrandskysten. Teksten indledes derfor først side 35, der også har indsat to små skitser for Niddingen og Falkenberg.

Teksten fortsætter side 36 under toptitlen:
The Schaw-Reach, as also the Sound from the Pater-nosters unto Koll.
Lbnr. 2327 Titel
A NEW and Exact MAP
of Part of the Coast of Norway.
beginning at Long Sound w.th
NE Coast thereof; also the Søen Water Dram.
and Christiania Rivers.
With all the sunk Rocks Shouls Bays & Anchoring places on yt Coast up to
Frederick Stade &c.
Printed for Benja:n Crowe.


Dækning
Kortet dækker oslofjorden fra svenske grænse crka til Larvik.
Plan for Nøtterøy i Oslofjorden, men uden skala.

Beskrivelse
Kortet er tegnet af en anden korttegner og er stilmæssigt afvigende fra de foregående kort i piloten.
Titlen er skrevet nederst midtfor, mens skalaerne for ng. og hollandske mi er anbragt nederst t.v.
Ingen br-lgd-akala. 2 Kompasroser. Orienteret med N mod venstre.
Meget få dybder, navne eller detaljer.
Lbnr. 2328 Titel
The Coast of
NORWAY
From y.e Naze to y.e Paternosters
and Parts of Iutland.


Dækning
Skagerak fra Flekkerøy og Hanstholm, Oslofjorden og langs svenskekysten til Paternosters.

Beskrivelse
Kartouchen er anbragt øverst i venstre halvdel,mens distanceskalaerne er sat øverst t. højre.
Ingen br-lgd-skalaer. Kompasroser i krans. Orienteret med N skråt opad mod højre.
Side 37-40 Toptitlen side 37
The Schaw Reach, the Sound unto Elleborg or Elboge, &c.


Side 38 toptitel:
Directions to sail unto Reef-shol or Copenhagen.


På sSide 39 slutter afsnittet med 6 toninger. Midt på siden begynder afsnittet:
A Description of the Coast of Norway, from Pater-nosters to the Naze


Side 40 har toptitlen:
Directions to sail into the Westkiel, Maerdow, and Kirk-sound.

Siden slutter med en skitse af indløbet til Maer-Dow.
Lbnr. 2329 Titel
The Coast of
NORWAY
between the Naze
and Schuytenes


Dækning
Rundt Norges sydspids og op til Stavanger.

Beskrivelse
Kartouchen er anbragt midt for øverst. Distanceskalaerne nederst t.v.
Ingen br-lgd-skala. Distancer for 15 og 20 leagues per grad.
Kompasroser i krans. Orienteret med N skråt op t.v.
Lbnr. 2330 Titel
A Chart of the Leeth of
BERGEN
from Schuytenes to Bergen


Dækning
Stavanger - Bergen.

Beskrivelse
Kartouchen er anbragt midt for øverst. Distanceskalaerne nederst t.h.
Ingen br-lgd-skala. Distancer for 15, 17,5 og 20 leagues per grad.
Kompasroser i krans. Orienteret med N mod venstre.
Side 41-44 Toptitel side 41
A Description of the Coast of Norway, from Paternosters to the Naze.


Side 42 begynder med de tilhørende 8 toninger. Dernæst begynder afsnittet:
A Description of the Coast of Norway, between the Naze and the Schuyteness


Der fortsætter på side 43 med to toninger og afsnittet:
Directions from Schuyteness unto Bergen.


Side 44 har toptitlen:
The Sea Coast of Norway, between Jelteford and the High Head of Horrel.


Siden slutter med to toninger.
Lbnr. 2331 Titel
The Coast of
NORWAY
from Bergen to the
High Land of Horrel


Dækning
Norgekysten fra Bergen mod nord til Ålesund.

Beskrivelse
Kartouchen er anbragt midt for øverst. Distanceskalaerne nederst t.h.
Ingen br-lgd-skala. Distancer for 15, 17,5 og 20 leagues per grad.
Kompasroser i krans. Orienteret med N mod venstre.
Lbnr. 2332 Titel
A Chart of
NORWAY
from y.e High Land of Horrel
to Momendael
with y.eLiet of Dronten


Dækning
Norges kyst fra Ålesund til Trondheim.

Beskrivelse
Kartouchen er anbragt midt for øverst. Distanceskalaerne nederst t.h.
Ingen br-lgd-skala. Distancer for 15, 17,5 og 20 leagues per grad.
Kompasroser i krans. Orienteret med N mod venstre og skråt nedad.
Side 45-48 Toptitelteksten lyder:
A Description of the Coast of Norway, between Jelteford, and the High-Head of Horrel.


Siden afsluttes med 7 toninger og fortsætter side 46 med 2 toninger, før det næste afsnit begynder:

A Description of the Coast of Norway, from the High-Land of Horrel, unto Momendael, with the Leith of Dronten.


Side 47 har toptitlen:
The Coast of Norway, from the High-Head of Horrel to Dronten.


og side 48 fortsætter samme afsnit med 5 toninger og et nyt afsnit nederst:

A Description of the Sea Coast of Norway and Finmark, from Dronten to the North Cape.
Lbnr. 2333 Titel
The Coast of
FINMARCK
from Dronten
to Tromsound


Dækning
Norges kyst fra Trondheim til Tromsø.

Beskrivelse
Kartouchen er anbragt midt for øverst. Distanceskalaerne nederst t.v.
Ingen br-lgd-skala. Distancer for 15, 17,5 og 20 leagues per grad.
Kompasroser i krans. Orienteret med N mod venstre og skråt nedad.
Lbnr. 2334 Titel
A Chart of
FINMARCK
from Sanien to North-kyn
or North Point.


Dækning
Norges kyst fra Tromsø til lige øst for Nordkap.

Beskrivelse
Kartouchen er anbragt midt for øverst. Distanceskalaerne nederst t.v.
Ingen br-lgd-skala. Distancer for 15, 17,5 og 20 leagues per grad.
Kompasroser i krans. Orienteret med N mod venstre og skråt nedad.
Side 49-52 Toptitelteksten lyder:
A Description of the Coast of Finmarck, from the Island Tromsound, &c.


Siden har en kort tekst efterfulgt af 12 eller 13 toninger, og de fortsætter side 50 med 15 toninger, der fylder hele siden og fortsætter på side 51 med 7 toninger før næste afsnit:

A Description of the Sea-Coast of Lapland, between the North Cape, and the River Kola.


Side 52 fortsætter teksten og slutter med 5 toninger.
Lbnr. 2335 Titel
The Coast of
NORWAY
and Lapland from North Kyn
to the River Kola.


Dækning
Norges kyst fra Nordkap mod øst til Kolafloden.
Plan for Wardhouse Island ud for Norges kyst. Planen er indsat øverst til højre.

Beskrivelse
Kartouchen er anbragt øverst t.v. Distanceskalaerne nederst t.v.
Ingen br-lgd-skala. Distancer for 15, 17,5 og 20 leagues per grad.
Kompasroser i krans. Orienteret med N mod højre og skråt nedad.
Lbnr. 2336 Titel
The Coast of
LAPLAND
from ye River of Kola
to ye Islands of Swetnoes


Dækning
Ruslands kyst fra Kola og østpå.
Planer øverst på kortet for The Island of Kelduyn og The River of Kola in the Great Besteck.

Beskrivelse
Islands of Swetnoes heddder i dag Svyatos Nos.
Kartouchen er anbragt øverst midt for. Distanceskalaerne nederst t.v.
Ingen br-lgd-skala. Distancer for 15, 17,5 og 20 leagues per grad.
Kompasroser i krans. Orienteret med N mod højre og skråt nedad.
Side 53-56 Toptitelteksten side 53 lyder:
A Description of the Sea-Coast of Lawland and the River Cola, &c.


Siden har øverst 11-12 toninger, før næste afsnit begynder nederst på siden med:

A Description of the Sea-Coast of Lapland, between the River Cola and the Island Swetenose.


Side 54 og 55 fortsætter dette afsnit og slutter med en toning nederst side 55 fortsat med 7 toninger på side 56 før det nye afsnit begynder midt på siden med titlen:

A Description of the Sea-Coast from Swetenose, unto the Mouth of the White Sea.
Lbnr. 2337 Titel
A Large Chart of the
WHITE SEA.


Dækning
Hvidehavet.
Planer øverst på kortet for The Swetenose og en lille plan for Lombascho Island.

Beskrivelse
Islands of Swetnoes heddder i dag Svyatos Nos.
Der er ingen kartouche, men kun en titel nederst t.v. Distanceskalaerne nederst t.h.
Ingen br-lgd-skala. Distancer for 15, 17,5 og 20 leagues per grad.
4 kompasroser. Orienteret med N opad.
Lbnr. 2338 Titel
A Chart
of the
EAST SEA.


Dækning
Østersøen fra Rügen til Skt. Petersborg og Ålandsøerne.

Beskrivelse
Kartouche indsat nederst t.h. Distanceskalaerne nederst t.h. under kartouchen.
Breddeskala, men ingen lgd-skala. Distancer for 15, 17,5 og 20 leagues per grad.
Kompasroser i krans. Orienteret med N opad.
Side 57-64 Toptitelteksten side 57 lyder:
A Description of the Coasts, Rivers, Roads, Bays, &c. in the White Sea.


Midt på siden begynder afsnittet med titlen:

A Description of the Coast, Rivers, Roads, Bays, and Harbours in the White Sea.


På side 58 midt på begynder:
A Description of the West Coast of Russia, from the Mouth of the White Sea to Waigate, alias Fretum Burrough.


Nederst side 58 begynder afsnittet:
A Description of the Tartarian, from Waigate, alias Fretum Burrough, beyond the River Oby, as far as is yet discovered.


Side 59 har tre afsnit om Nov Zembla, Cherry Island og Hope Island og slutter med to toninger.
Side 60 har to afsnit:

A Description of Greenland, its Coves, Sands, Bays, Roads, and Harbours with the Courses and Distances from one Place to another.


og

A Description of the West Coast of Greenland.


Det skal bemærkes, at i denne bog betyder "Greenland" Svalbard. I beskrivelsen indledes med en tekst om hvalfangsten ved øerne, og der beskrives otte forskellige slags hvaler, og der angives hvilken mængde olie, der kan udvindes af dem.

På side 62 slutter afsnittet med 2 toninger.

Side 63 indledes med:
A Description of the Sea-Coasts, Capes, Headlands, Soundings, Sands, Shoals, Rocks, and Dangers; the Bays, Roads, Harbours, Rivers, and Ports on the Coast of Sweden, East Findland, Lyfland, Prussia, Pomerania; with all the Islands belonging to the Baltick Sea.


Første underafsnit begynder:
A Description of the Coast of Denmark, and Sweden, from Falsterborn to Skegness, and from the Island Rupen to Tygs-Head.


Afsnittet fortsætter side 64 ned.
Lbnr. 2339 Titel
The Coast of
DENMARCK
and Sweden, from Falsterbon
to Schanckenes, ye Coast of
Pomerren from ye Island of Rugen
to Rygshead.


Dækning
Østersøen fra Møen til Gotlands sydspids.
Plan indsat i Skåne for Lysegrund og Makrellen ved Sølvesborg.

Beskrivelse
Kartouche indsat øverst t.v. Distanceskalaerne nederst t.h.
Ingen br-lgd-skala. Distancer for 15, 17,5 og 20 leagues per grad.
Kompasroser i krans. Orienteret med N opad.
Lbnr. 2340 Titel
A Chart of
PRUSSIA
and Coerland, from Rygshead
to Der Winda.


Dækning
Østersøen fra Gdanskbugten til Ventspils og Gotlands sydspids.

Beskrivelse
Kartouche indsat nederst t.v. Distanceskalaerne nederst t.h.
Ingen br-lgd-skala. Distancer for 15, 17,5 og 20 leagues per grad.
Kompasroser i krans. Orienteret med N mod højre.
Side 65-68 Toptitelteksten side 65 lyder:
The Sea Coast from the Island of Rugen to Rygshead.


Afsnittet slutter side 66 med 8 toninger midt på siden. Derefter kommer:

A Description of the Sea-Coast between Rygs-head and Derwinda


der fortsætter side 67, der fejlagtigt er pagineret med "97". Siden slutter med 8 toninger, og på side 68 er der yderligere 3 toninger før afsnittet om de nordligste randstater begynder med:

A Description of the Sea-Coast from Derwinda unto Revel, with the Islands of Aland.
Lbnr. 2341 Titel
The Coast of
LYFLAND
and east
FINLAND
from ye Wybourgh
and to Elsenvos.


Dækning
Finske Bugt.

Beskrivelse
Kartouche indsat nederst t.h. Distanceskalaerne nederst t.v.
Ingen br-lgd-skala. Distancer for 15, 17,5 og 20 leagues per grad.
Kompasroser i krans. Orienteret med N opad. En tidligere plan er udraderet, men rammen er her stadig.
Ved Petersborg står:
Petersburg a new city built by the Czar.
Lbnr. 2342 Titel
A Chart of
LYFLAND
and East Fynland between
Der Winda and Revel
with ye Islands of Aland


Dækning
Rigabugten.
Ålandsøerne er ikke med. Der er tale om den sydfinske skærgård til Åbo, men øerne mod Sverige mangler, mens Bøgskær sønden for er medtaget.

Beskrivelse
Kartouche indsat øverst t.v. Distanceskalaerne nederst t.h.
Ingen br-lgd-skala. Distancer for 15, 17,5 og 20 leagues per grad.
Kompasroser i krans. Orienteret med N mod højre.
Side 69-72 Toptitelteksten side 69 lyder:
The Sea Coast between Derwinda and Revel.


Afsnittet slutter side 70 med. Derefter kommer:

A Description of the Coast of East Finland, between Alands Haff, and Elsingvos or Helsingfors.


der nederst side 70 og side 71 slutter med 17 toninger, og fortsætter med:

A Description of the Sea-Coasts between Wolf Island, unto Wybourgh, with the outermost Parts of the Baltick-Sea.


Side 72 fortsætter afsnittet, her med en skitse øverst af Great and Small WRANGERS.
Lbnr. 2343 Titel
A Chart of ye Coast
of
SWEDEN
from Oeland
to Stockholm


Dækning
Svenskekysten fra Øland med Gotland til skærgården ved Stockholm.

Beskrivelse
Kartouche indsat øverst t.h. Distanceskalaerne nederst t.h.
Ingen br-lgd-skala. Distancer for eng. leagues à 20 per grad.
Kompasroser i krans. Orienteret med N mod højre skråt opad.
Lbnr. 2344 Kortbladet har to paneler med først:
The Channell of
Abbo or UTTOY


Derefter:
A
Chart of
STOCKHOLM
Leith


Dækning
Det første panel har indsejlingen til Åbo / Turku. Det andet panel har anduvning og skærgårdspassage til Stockholm.

Beskrivelse
Kartoucherne er indsatmidt på siderne ind mod ryggen. Distanceskalaerne nederst t.h.
Ingen br-lgd-skala. Distancer for leagues à 15, 17,5 og 20 per grad.
Kompasroser i krans. Åbokortet er orienteret med N opad, mens Stockholm har N mod venstre.
I Åbo-kortets hjørne ved øen Iurmo står en note:
Here are 4 farmers - you may get a pilate here.


Retur til lodsbogens registrering.


Jørgen Marcussen
Opdateret d. 26.2.2017
Retur til hjemmesidens forside