Museumstregistreringsnummer 1950:2424

Lbnr. 2345 til 2366

THE CHANNEL PILOT, 1781 - Robert Sayer & John Bennett


INDLEDNING Lbnr. 2345 er løbenummer for den komplette lodsbog over The Channel udgivet 1781.

Værket indeholder 20 kortblade samt bagerst et blad med tidevandstabel udformet som en cirkulær regnestok - lbnr. 2366. Der er ingen tekstsider i værket.

Kortene er registreret som enkelte kort med hver sit løbenummer fra 2346 til 2365.

Kortene gennemgås i den indsatte rækkefølge, men visse detaljer findes kun i databaseregistreringen.

Pilotbogens tilstand er god for tryksidernes vedkommende. Kortene står klart og fint på det kraftige papir. Bindet er et halvbind med marmoreret overtrækspapir. Bindet er slidt og med en del huller og afrevne stumper; dog er ryglæderet intakt.
OM UDGIVELSEN, UDGIVERNE - ROBERT SAYER & JOHN BENNETT Robert Sayer var en af de større forretningsdrivende inden for handel med navigationsudstyr i London. Han havde forretning i Fleet Street og havde erhvervet mange plader fra bl.a. Thomas Jefferys konkursbo, købt i 1766. Jeffery var bestilt til af Admiralty at sørge for udgivelsen af et nyt kort over Sankt Lawrencefloden tegnet af James Cook, men Jeffery fik økonomiske problemer og måtte lukke.

Forretningen var begyndt som et trykkeri og forlag for alt andet end søkort af Philip Overton i 1707, men da han døde i 1745 førte enken det videre godt et års tid, hvorefter hun giftede sig med naboen James Sayer, hvis broder, Robert Sayer, overtog forretningen mellem 1747 og 1749. Robert var da omkring 24 år, og hans forretning gik godt. I 1753 flyttede han til den adresse, der står trykt på titelbladet til dette værk, og her forblev forretningen de næste 145 år. Overfor ved Gough Square oprettede de deres værksted over for Samuel Johnsons bolig hans sidste år.
[9913 p.49]

Robert Sayer kom først for alvor ind i søkortbranchen efter 1766 ved købet af Jefferys plader. Forretningen blomstrede stadig, og i 1770'erne var den blevet så stor, at Sayer så sig om efter en kompagnon. Han optog John Bennett, der var kommet ned fra Derbyshire og havde fået læreplads hos Sayer. Efter læretiden indgik de med visse betingelser om fortsat tjeneste en partnerkontrakt, der betød, at annoncer med begges navne begyndte at fremkomme fra 1774.

Det blev især John Bennett, der tog sig af søkortproduktionen, og efter nogle udgivelser fra andre verdensdele, så tog de i 1778 fat på kompileringen af et Kanalatlas, som de ikke havde mange kort til i deres opkøbte pladelagre, hvorfor de måtte ud og skaffe flere. Formodentligt en gang i 1779 udgav de så det her omtalte værk A Complete CHannel Pilot. Forlaget satte ikke årstal på deres udgivelser, så dateringen må bero på kortenes datering.

I den første udgave var der 21 kort - som i museets eksemplar - mens der anden udgave i ca. 1786 kom i alt 25 kort. Da museets eksemplar har 21 kort og ingen dateringer yngre end 1781, så må værket være et optryk af førsteudgaven og produceret mellem 1781 og 1785.

Partnerskabet mellem de to herrer fik et sørgeligt ende for John Bennett fik en sindsygdom og blev indlagt og i øvrigt behandlet af samme læge, der tilså kong George III for hans mentale sygdom. Kompagniskabet blev ophævet efter en retssag og ved Bennetts død i 1787 ses i testamentet ingen hentydninger til det tidligere partnerskab.


 
INDHOLD
Bogens kort beskrives nu i den rækkefølge, de forekommer i bogen.

Forsatsblad på inderperm På første forsatsblads venstre side er indklæbet en annonce for søkort fra udgiverne Robert Sayer & John Bennett. Den indledes:

A   C A T A L O G U E
OF NEW PILOTS AND SEA CHARTS
Printed for, and Sold by ROBERT SAYER and JOHN BENNETT, No. 53, Fleet Street.


Derefter en tospaltet liste over 14 pilots and ca. 50 kort inklusive:
et missvisningskort,
et Kattegatkort The Cattegat surveyed by Christian Charles Lous,
The Baltic or East Sea, by Captain George Watson og et kort
A Trigonometrical Survey of the British Channel.
En del af kortene tilbydes både som almindelige og som små.

Det højre arkside af forsatsbladet er blankt.
Titelblad
Page I
Titelbladet er har sort tryk. Den enderste halvdel er opsat i to spalter med oversigt over de 21 søkort og tidevandstabellen. Titlen lyder således i sin helhed:

A COMPLETE
CHANNEL PILOT:
COMPREHENDING THE
ENGLISH and FRENCH COASTS.
FROM
The Thames Mouth to the Bay of Biscay;
INCLUDING
THE NORTH SEA:
WITH
SAILING DIRECTIONS.
FROM
ACTUAL SURVEYS AND OBSERVATIONS
OF EXPERIENCED NAVIGATORS.
ENGRAVED ON TWENTY-EIGHT COPPER-PLATES;


Herefter kommer listen over søkort:

 1   The Channel at large
 2   Mouth of the Thames
 3   Sands and Channels from the Nore to Margate Road
 4   The Downs
 5   Rye Harbour
 6   Portsmouth, Spithead, &c.
 7   Portland Race, &c.
 8   Guernsey, Jersey, and Alderney
 9   Guernsey, Sark, Herm, and Jethou
10   Jersey
11   Coast of Devon, and Torbay
12   Plymouth Sound
13   Fowey Road and harbour
14   Polkerries and Mevegezy Bays
15   Falmouth and Carreg Roads
16   Mounts bay
17   Entrance of the Channel
18   Scilly Isles
19   Milford Haven
20   North Sea
21   Tide Table


Nederst trykkeroplysninger således:

LONDON: / Printed for ROBERT SAYER and JOHN BENNETT, Map, Chart, and Print Sellers, N.o 53, FLEET STREET.

Versosiden er blank.
Lbnr. 2346 Titel
A New Hydrographical Survey of the BRITISH CHANNEL, with Part part of the ATLANTIC OCEAN as far as CAPE CLEAR, Improved from THE LARGE CHART of the Late THOMAS JEFFERY'S Geographer to the KING.


Beskrivelse
Titelkartouchen
Kartouchen er anbragt midt for øverst og er sat i en ramme med en enkel billedrammeprofil.
Ud over titlen indeholder den oplysninger om kortets strømpile og tidevandsoplysninger for havnetider ved forskellige månefaser.
Signaturerne for tidevandet er romertal på kortet.
Endvidere er misvisningen angivet som værende vestlig i The Needle siden 1657 og er nu omkring 20° W.
Man kan beregne sin fremtidige misvisning ved at lægge en grad til for hvert femte år.

Nederst i kartouchen er udgivernes navne anført og kortet er dateret til 1st August 1777.

Planer:
Kortet indeholder planer med mileskalaer og en del mærker for:
Isle of Wight and Portsmouth
Mevagizey Bay
Mount's Bay
The Downs
Falmouth
Plymouth
Portland
Fowey or Foy
The Shoal on which the Royal Sovereign ran aground October the 3rd 1757


Øvrige oplysninger
Ovennævnte plan for grundstødningen er ud for Beachy Head.
Kortet har toninger for 10 lokaliteter.
Der er breddeskala og længdeskala i rammerne, men ingen gradnet er trukket. Længderne er med nulpunkt i St. Paul's Cathedral London.
Desuden er der parallelt med breddeskalaen en distanceskala for engelske leagues à 20 per grad.
Der er anbragt 7 kompasroser med forlængede streger i kortet.
Der er et stort antal stednavne, mange dybder med bundart anført.
Nederst under rammen er kortet datering gentaget.
Planen for the Downs har anvisninger af Joseph Boss, Trinity House og mv. til 21 1/4° W i 1774.
Lbnr. 2347 Titel
A New and Accurate Chart of the MOUTH of the THAMES, and its Entrance, viz; The KINGS the QUEENS and SOUTH CHANNELS &c. from the Nore to Orford Ness and the North Foreland. Improved by James Grosvenor, Pilot.


Beskrivelse
Kartouchen
Kartouchen er oval med blomsterranke rundt. Øverst en strålekrans med et anker i.
Under kartouchen oplysninger om udgiver og dato for kortet May 14. 1781.
Nederst en distanceskala for fire leagues eller 12 mil samt oplysning om dybder i fod på grundene

Øvrige oplysninger
Kortet dækker fra Ramsgate til Thorp Ness nord for Orford.
Kortet er orienteret med N mod højre. Der er ingen br.-lgd.skalaer.
Tre kompasroser med forlængede streger. Nogle mærker trykt ind.
Strømpile og tidevandshavnetider med Romertal for timer og arabertal for minutter.
Sejlløbene gennem de tre hovedløb ind i Themsen er mærket med stiplede linjer.
Under bundrammen gentages udgiveroplysninger og datering.
Lbnr. 2348 Titel
A Chart of the SANDS and CHANNELS from the NORE to MARGATE ROAD ...
Corrected and Improved by James Grosvenor, Pilot.


Beskrivelse
Kartouchen
Kartouchen er en rektangulær billedrammeprofil. Foruden titlen indeholder den oplysninger om
dybder afsat til springtids lavvande i fod. Desuden omtales nogle mærker.
Nederst i kartouchen er kortets udgiver og dateringen 14. May 1781.

Øvrige oplysninger
Kortet dækker fra Margate, Sheppy Island til midten af indløbet i Themsen.
Der er ingen br.-lgd.skalaer.
En kompasrose med forlængede streger.
På rosens N er trykt misvisningen 22,5°.
Tidevandshavnetider med Romertal.
Sejlløbene markeret med bøjer og stiplede linjer.
Lbnr. 2349 Titel
A Chart of THE DOWNS with the Flats of the North and South Forelands.
From the Observations of Joseph Ross, a Pilot belonging to Trinity House.
London.


Beskrivelse
Kartouchen
Den rektangulære kartouche er omgivet med en ramme prydet med enkelte blomster. Den er anbragt delvis i havet i kortets øverste højre hjørne. Nederst indeholder den udgivernavne og dateringen 20th Oct.r 1779.

Øvrige oplysninger
Kortet dækker fra N for Margate mod S til South Foreland.
Der er ingen br.-lgd.skalaer. Kortet er orienteret med N mod højre.
To kompasroser med forlængede streger.
Ingen oplysninger om misvisningen.
Tidevandsnoter enkelte steder samt strømpile.
Mange mærker er trykt i kortet. Sejlløbene markeret med bøjer.
Lbnr. 2350 Titel
A Plan of the Harbour of Rye in Sussex


Beskrivelse
Kartouchen
En simpel rektangulær kartouche med titel og nederst udgiveroplysninger samt datering January 1st 1780.

Øvrige oplysninger
Der er ingen br.-lgd.skalaer.
En kompasrose med forlængede streger.
Ingen oplysninger om misvisningen.
To mærker vist.
Lbnr. 2351 Titel
An Actual Survey
of the
Coast from Arundel Haven in Sussex to S.t Aldans in Dorsetshi:re
Shewing all the Shoals, Sands, Beacons, Buoys, Sea marks,
Soundings, Bays, Harbours, Havens, Rivers, Creeks, Streams &c.
with the Time of High water, setting of the Tides, & particular Directions for Sailing in
at each End of the Isle of Wight and the respective Harbours herein Contained.
Surveyed by Order of the Government
and Dedicated to the R.t Hon.ble the Lords of the Admiralty.
By Their Lordships Most humble and Obedient Servant.
Jos: Avery.


Beskrivelse
Kartouchen
Formet mellem oval og rektangel med enkel ramme øverst prydet med et hjerte med et anker indeni.

Sejladsanvisninger
I to paneler til venstre og højre i øverste hjørner er trykt 2 x 2 spalter med sejladsbeskrivelser.
Beskrivelserne indeholder anduvnings- og ankringsoplysninger, anløb til Chichester over barren. Til Portsmouth og de omkringliggende små havne med mærker, dybder og kurser.
Panelet til højre er fortrinsvis tidevandsoplysninger om strømmens retning, dybderne ved lavvande og tidsforskelle samt andre farer, man skal være opmærksom på.

Øvrige oplysninger
Kortet har bredde- og længdeskala med nulpunkt i Southampton. Gradnettet er trukket over kortet.
Der er ikke vist mv. eller datering.
3 kompasroser sat med centrer i underrammen midt for og i hvert hjørne.
Mange mærker vist, og bemærkninger om grunde og andet i små bobler i farvandet.
Lbnr. 2352 Titel
A Chart of
the Isle Road and Race of Portland
with the Shambles &c.


Beskrivelse
Kartouchen
Er kun en tynd ramme uden yderligere. Den rummer også distanceskalaen for 1 mil samt udgiver og dateringen 10th June 1779.

Sejladsanvisninger
I nederste højre hjørne er vist sejladsanvisninger for natsejlads med bemærkninger om lysene eller fyret i Portland, men der er kun vist fyrtårn på sydsiden af halvøen med navnet Lowermost Lighthouse Latitude 31.d 30.m, hvilket er forkert bredde, da det cirka er 50° 30' N.
Desuden anvisninger om Strømløbet og de brækkende søer ved Portland Race, samt om grunden The Shambles.

Øvrige oplysninger
Kortet dækker halvøen ved Portland og ind til Weymouth Bay og Waymouth by.
Orienteret med N mod højre. To kompasroser.
Ingen br-lgd-skalaer eller mv vist.
Det meget kraftige strømløb ved Portland er vist med bølgeskraveringer for både sydlig vind og nordlig vind, der betyder en breddeforskel på strømløbet.
Nogle mærker trykt med dobbeltstreger.
Lbnr. 2353 Titel
A General Chart of
The Islands of
GUERNSEY and JERSEY
Sark, Herm, Jethou and Alderney
with Cape la Hague and the Caskets.
wherein
the Banks, Shoals, Rocks & Soundings round them
are faithfully expressed.
By Capt. Dorree.


Beskrivelse
Kartouchen
Er en bred rektangulær billedramme prydet med lidt blomsterranker og svungne linjer. Den indeholder under titlen udgivernavnene og dateringen til May 7; 1779.

Plan:
Der er i øverste højre hjørne en plan for A Particular Chart of Alderney or Aurigni with the Caskets. Der er en kompasrose og en distanceskala for 3 mil.

Øvrige oplysninger
Kortet dækker Kanaløerne og når lige Normandiets kyst.
Der er breddeskala og længdeskala med nulpunkt i St. Paul's London. Der er ingen gradnet tegnet.
3 kompasroser. Ingen oplysninger om misvisning.
Distanceskala for 4 leagues.
Lbnr. 2354 Titel
A New Chart
of the Island of
GUERNSEY
with those of
Sark, Herum and Jethou;
Shewing all the Rocks, Shoals and other Dangers
the Channels, Soundings and Run of the Tides &c.
Improved from the Survey made
By Cap.t Dorree


Beskrivelse
Kartouchen
Er rektangulær med et mindre panel øverst, hvori der er en tegning af Castle Cornet. Hovedpanelet er prydet med blomsterranke omkring en rokoko-et rammeprofil. Nederst er udgivernavnene og dateringen May 7; 1779.

Øvrige oplysninger
Kortet dækker selve øen Guernsey samt nogle minder øst for den.
Der er ingen br-lgd-skala. Distanceskala for 1 league. Ingen misvisning nævnt.
3 kompasroser.
Strømpile og sejlløb er vist med signatur. Få signaturforklaringer i hjørne.
Lbnr. 2355 Titel
A Chart
of the
ISLAND of JERSEY
from the Survey made
By Cap.t Clement Lempriere.


Beskrivelse
Kartouchen
Er ovel prydet med blomsterranke. Nederst udgivernavenen og dateringen 7 May 1779.

Øvrige oplysninger
Kortet dækker selve øen Jersey.
Der er ingen br-lgd.skalaer eller misvisning vist.
4 kompasroser. Distanceskala for 3 mil.
Øens topografi er godt udfyldt med den administrative inddeling vist (Cantons).
Enkelte signaturforklaringer i øverste hjørne.
Lbnr. 2356 Titel
An Hydrographical Survey
of the Coast of Devonshire.
from Exmouth Bar to Stoke Point;
Containing
The River Ex, Torbay, Dartmouth,
Start Bay and Bigbury Bay.


Beskrivelse
Kartouchen
Er omtrent rektangulær med lidt rokoko-sving på rammen. Nederst under titelteksten står udgivernavnene og dateringen 10.th June 1779.

Plan
The River, Harbour, and Road of Dartmouth.
Med en distanceskala for 1 mil og en kompasrose.

Øvrige oplysninger
Kortet dækker fra øst for Plymouth til Exeter.
Der er to toninger fra Dartmouth.
Der er ingen br.-lgd.skalaer eller misvisning.
4 kompasroser. Distanceskala for 6 mil.
Lbnr. 2357 Titel
Plymouth Sound.
Hamoaze and Catwater
Surveyed in 1770.


Beskrivelse
Kartouchen
Er skarpt rektangulær med en bort, der nederst hænger i et par bugter. Unde rtitlen er distanceskalaen for 1200 Fathoms. Nederst udgivernavnene og dateringen 10th June 1779.

Øvrige oplysninger
Korte dækker indløbet til Plymouth og hele flådehavnen. Fartøjsmoringerne er vist med signatur op ad floden.
Der er ingen br-lgd-skala eller misvisning vist.
Nogle mærket er afsat med dobbeltstreger.
Sejladsanvisninger for indsejling med mærker og kurser angivet.
Lbnr. 2358 Titel
A Plan
of the
Road and Harbour of
FOWEY or FOY.
By Lieu.t James Cook of the Royal Navy.


Beskrivelse
Kartouchen
Er med en bort rundt og ellers uden pryd. Nederst udgivernavnene og dateringen 10th June 1779.

Øvrige oplysninger
Kortet dækker indsejlingen til Fowey og flodens sejlbare længde.
Der er ingen br-lgd-skala eller misvisning vist.
Tre toninger. Forklaring ved toningerne om anduvning og ankerplads.
Sejladsanvisninger for indsejling givet med henvisning til Greenvile Collins Great Britain's Coasting Pilot, men med anmærkning om forandringer siden den udkom.
Distanceskala for 8 mil. 1 kompasrose.
Lbnr. 2359 Titel
Plan of the Bays of
POLKERRIS
and
MAVAGIZEY
in Cornwall.


Beskrivelse
Kartouchen
Er et enkelt rektangel med blomsterrankebort, der nederst hænger i buer. Nederst i kartouchen er udgivernavnene og dateringen 25 Sep.r 1779.

Øvrige oplysninger
Kortet dækker kysten fra Deadman Point og mod NE til Par.
Der er ingen br-lgd-skala eller misvisning vist.
To toninger. Distanceskala for 2 mil. 4 kompasroser.
Lbnr. 2360 Titel
Falmouth
and
Carreg Road


Beskrivelse
Kartouchen
Er en enkel boks, der ud over titel kun indeholder distanceskala for 1 mil.

Plan
Der er en plan for Helford Sound på kortets nederste del. Distanceskala for 1 mil.
Der er to toninger.

Øvrige oplysninger
Hovedkortet har en toning.
Der er ingen br-lgd-skala eller misvisning vist.
En toning. Distanceskala for 1 mil. 1 kompasrose.
Under rammen udgivernavnene og dateringen 25; Sep.r 1779.
Lbnr. 2361 Titel
A New Chart
of MOUNTS BAY
in Cornwall
with the Adjacent Coast
from Cape Lizard to Cape Cornwall
Surveyed
By John Thomas and William Denys.


Beskrivelse
Kartouchen
Er et rektangel prydet med en ranke og lidt sving. Nederst udgivernavnene og dateringen 1.st January 1780.

Øvrige oplysninger
Kortet dækker Cape Cornwal N for land's End og mod S og E til Lizard Point.
Der er 7 toninger. 3 kompasroser. Strømpile er vist med tidevandsoplysninger.
Distanceskala i højre ramme for 15 mil = kortet højde.
Nogle mærker er afsat med dobbeltstreger. Note om tidevand i teksten.
Ingen br.-lgd.skala eller misvisningsnote vist.
Lbnr. 2362 Titel
A Chart
of the
Entrance into the Channel
Containing
The West Coast of Cornwall,
and Scilly Islands,
with all the Soundings.


Beskrivelse
Kartouchen
Er et simpel rankeomgivet rektangel i nederste v. hjørne. Det har under titelteksten udgivernavnene og dateringen 1st July 1779.

Øvrige oplysninger
Kortet dækker fra spidsen af Cornwall og ud forbi Scilly Islands.
Der er 7 toninger og kompasroser i krans som på portolankort.
Thomson's Rock er vist E for øerne med teksten Discovered November 17.th 1775.
Kortet har bredde- og længdeskala i rammerne, men intet gradnet. Længder fra St. Paul's Cathedral, London.
Længdeskalaen viser fejlagtigt 5° for 7°.
Lbnr. 2363 Titel
A New Chart
of the
ISLANDS OF SCILLY
with their Soundings Channels and Sailing Marks;
By A. Tovey and N. Ginver.


Beskrivelse
Kartouchen
Er et simpel rankeomgivet rektangel i øverste v. hjørne. Det har under titelteksten udgivernavnene og dateringen 1st July 1779.

Øvrige oplysninger
Kortet dækker Scilly Islands. Der er 5 toninger og 1 tegning af St. Agnes Light House.
4 kompasroser. Mange mærker vist med dobbeltstreger.
Kortet har ingen bredde- og længdeskala. Distanceskala for 3 mil.
Note nederst ved rammen:
St. Cloudesly Shovel was lost here in the Association the 22ndof October 1707 at Night.
Lbnr. 2364 Titel
A Plan of
MILFORD HAVEN
in Pembroke Shire
with the Fortifications Intended.


Beskrivelse
Kartouchen
I en oval med udkrængede sider og blomsterranke står foruden titelteksten udgivernavnene nederst samt dateringen Jan.y 10, 1780.

Øvrige oplysninger
Kortet dækker fra indløbet til fjorden til Haverford. Distanceskala for 2 mil og 4000 yards.
1 kompasrose. Ingen br-lgd-skala. Visse navne påsat med bogstaver, der forklares i liste øverst t.v.
Lbnr. 2365 Titel
A Chart of the NORTH SEA,
from the Forelands to North Bergen,
and from the Scaw to the Orkneys and Shetland,
Shewing the Harbours, Havens Bays and Roads, Banks,
Rocks, Shoals, Depths of Water &ca. with
the most remarkable Appearances of Land,
Done from Various Surveys,
of the British, Dutch, and Danish Pilots,
By James Thompson, Mariner.
1777.


Beskrivelse
Kartouchen
Er en oval med bred ramme prydet med blomster og andre vækster og i toppen et våbenskjold med anker.

Øvrige oplysninger
Øverst og nederst er i et bælte uden for rammen sat ca. 14 toninger. Koret er orienteret med N mod højre.
Kortet dækker fra Dover til Bergen, men viser ikke de indre danske farvande.

Breddeskala vist i rammen, men ingen længder vist. Misvisning vist enkelte steder med værdier omkring 20° W.
Distanceskala i øverste del af kortet for engelske og franske leagues à 3 mil; samt for tyske, hollandske og danske leagues à 4 mil, samt for norske à 10 leagues per grad.
Kompasroser flere steder samt en del med centrer uden for kortet.
Nederst på kortet er to paneler. Det venstre indeholder sejlanvisninger for Nordsøens banker.
Det højre indeholde anvisninger om landets tilsynekomst ved anduvning.
Strøm og tidevand vist med pile og romertal for havnetider.
Lbnr. 2366 Titel
A New and Correct TIDE-TABLE
For the British Channel,
German Sea, Bay of Biscay &c.
Shewing the true Flowing of the Tide by the Shore, and its true Run in the Offing.
for every Day of the Moon's Age.
On the Coasts of England, Ireland, Scotland, Holland, Flanders & France.


Beskrivelse
Kartouchen er anbragt over den cirkulære drejelige tabel. Kartouchen indeholder foruden titelteksten også anvisninger på tabellens brug.

Øvrige oplysninger
Tidevandstabellen består af en fast cirkel inddelt med 30 månedage og inden for denne en anden inddeling i 24 timer.
Oven på denne med en lidt mindre diameter sidder en anden og koncentrisk cirkel af papir og drejelig omkring sit center.
På den drejelige cirkel er periferien inddelt i 48 dele. Hver del har trykt stednavne fra området, tabellen dækker.
På den drejelige skive er der et mærke i form af en fransk lilje. Dette mærke sættes til at pege på den dag, som er månens alder.
Går man nu til den pilespids på den indre skive, der viser det valgte stednavn, så vil timetallet på den ydre skives inderste afmærkning vise det tidspunkt, hvor tidevandet indfinder sig.
I hver side af arket er en liste med lokaliteterne alfabetisk opført som hjælp til hurtigt at finde et stednavn.


Retur til lodsbogens registrering.


Jørgen Marcussen
Opdateret d. 26.2.2017
Retur til hjemmesidens forside