Museumsregistreringsnummer 1950:2425

Lbnr. 2210 til 2261

GREAT BRITAIN'S COASTING PILOT: -
FARVANDENE OMKRING DE BRITISKE ØER


INDLEDNING Lbnr. 2210 er løbenummer for den komplette lodsbog udgivet 1771 (udg71).

Værket indeholder et enkelt kort i teksten (lbnr. 2211) samt 50 kort indsat efter tekstafsnittene.
Disse kort er registreret som enkelte kort med hver sit løbenummer fra 2212 til 2261.
Kortene gennemgås i den indsatte rækkefølge, men detaljer vises kun, når databaseregistreringen ikke er fyldestgørende. For dedikationernes vedkommende indskrænkes omtalen efter de første til kun at oplyse navnet på den tilegnede person, da den øvrige tekst stort set er ens. Større ændringer bemærkes i teksten. Det samme gælder for misvisning, bredder og længder, der kun bemærkes, når de findes, idet hovedparten af kortene er uden disse oplysninger.

Denne pilotbog er en tidligere udgave af museets anden Great Britain's Coasting Pilot fra 1774 (udg74), H&S 50:2426, løbenummer 2262.

Pilotbogens tilstand er dårlig. Læderbindet er meget slidt, og ryggen mangler delvis. De forreste og agterste sider er noget krøllede.
OM UDGIVELSEN, UDGIVERNE - MOUNT & PAGE Yderligere om Mount & Page under The English Pilots.
Nogle biografiske oplysninger om Greenvile Collins.


 
INDHOLD
Bogens sider beskrives nu kortfattet i den rækkefølge, de forekommer i bogen. Siderne har toptekster.

Forsatsblade På første forsatsblads højre side er skrevet med blæk: Capt:n Barford 1772.

På andet forsatsblads højre side er skrevet med blæk med forskellig håndskrift:

Denne Søe Speijlle tilhørende Jensen den yngre Borøen og kiøbte den i Marsilien 1806.

Chr. Dyrhus-Olsen 1898.

G. Ditlev Simonsen 1900.

I alle tre navnetræk er der bogstaver, der er svære at tyde, hvorfor transkriptionen må tages med lidt forbehold. Årstallene står klare.
Frontispice På venstresiden over for titlen er et helsides kobberstik forestillende øverst det engelske kongevåben med løve og enhjørning omgivet af to basunengle, der holder et tæppe som baggrund for våbenet.

Midterfeltet optages af en stor muslingeskal omgivet til højre af havmanden med trefork og siddende på sin vandvogn med skovlhjul trukket af to havheste. Til venstre fru Britannia med skjold ved fod, lanse i en hånd og et handelsskib i den anden hånd.

I muslingeskallen er trykt teksten:

Great Britain's
Coasting Pylot
BEING
A NEW SURVEY
OF THE
Sea Coast
By Cap:t
GREENVILE COLLINS
HYDROGRAPHER
to his
MAJESTY


Underst har frontispicen havbørn med navigationsinstrumenter og havmand og -frue, der holder et søkort dækkende De Britiske Øer med N til højre.

Under kobberstikket er trykt:

Sold by Will.m Mount & Thomas Page on Tower Hill London
Titelblad
Page I
Titelbladet er udført i sort og rødt tryk med flere forskellige skriftstørrelser og enkelte vandrette streger mellem afsnit. Titlen lyder således i sin helhed:

GREAT BRITAIN'S
COASTING PILOT:
In TWO PARTS.
Being a NEW and EXACT
SURVEY of the SEA-COAST
OF
ENGLAND and SCOTLAND,
From the RIVER of
Thames to the Westward and Northward;
WITH THE
ISLANDS of SCILLY,
And from thence to
CARLISLE:
LIKEWISE THE
ISLANDS of ORKNEY and SHETLAND,
DESCRIBING
All the Harbours, Rivers, Bays, Roads, Rocks, Sands, Buoys, Beacons, Sea-
Marks, Depths of Water, Latitude, Bearings and Distances from Place to
Place; the Setting and Flowing of the Tides; with Directions for the know-
ing of any Place, and how to Harbour a Ship in the same with Safety.
WITH
Directions for coming into the CHANNEL between ENGLAND
and FRANCE.

By Captain GREENVILE COLLINS, Hydrographer in Ordinary to the
KING's most excellent MAJESTY.
LONDON:
Printed for J. MOUNT and T. PAGE, on Tower-Hill.
M,DCC,LXXI.


Versosiden, II, er blank.
Preface
Page III
Introduktion af Greenvile Collins til:

TO THE
MASTER,
WARDENS and ASSISTANTS
OF THE
TRINITY-HOUSE
OF
DEPTFORD-STROND
I introduktionen takker han først kong Charles II for udpegningen til undersøgelsearbejdet, og derefter forklarer han sine kolleger, for hvem han omtaler sig selv som en "yngre bror", at nu er hans syv års opmålingsarbejde slut, og han afleverer sine kort og tekster.

Han påpeger, at søens fysiske verden ikke kan påregnes at være statisk, så han anbefaler, at kaptajnerne efter deres rejser skal lade deres journaler gennemse, så ders observationer kan blive inkorporeret i frentidige udgaver af Collins kort. Derved skulle det ry, som engelske søkort har for at være af dårlig kvalitet, kunne ændres.

Der er her ikke nævnt noget årstal, men da vi ved udgivelsen af denne udgave har årstalet 1771 trykt på titlen, så ligger denne takketale til Charles II altså omkring 100 år forud.

Nederst på siden er der en note underskrevet af William Mountaine. I noten forklarer han, at der i år 1666 var misvisning 0, og at der siden har været vestlig og stigende misvisning til omkring 7 grader efter 30 år, der er tiden, hvor Collins observerede.

Nu er misvisning mere end dobbelt så stor, skriver Mountaine, og fortsætter med en tabelopstilling over misvisningsobservationer for årene 1685, 1693, 1723, 1730 og 1731 for forskellige steder på Den Britiske Kyst. Der er ingen oplysninger nyere end 1731 - altså 40 år før udgivelsen.
Preface
Page IV
På side IV er trykt forord til læserne. Det indledes således:

THE
PREFACE
TO THE
READER
To my FELLOW-MARINERS of GREAT-BRITAIN.
Teksten indledes med at prise Charles II for hans interesse for navigationen og derfor i 1682 gav ham opgaven med at opmåle Den Britiske Kyst. Til dette brug gav kongen ham kommandoen over en jagt.

Collins nævner dernæst, at en kaptajn bør være sober og godt uddannet og passe på de værdier, han har i sin varetægt, så engelske søfolk fremover altid kan være herrer over de hjemlige farvande sluttende således:

so we may ever be at Home Sovereigns of the Sea, and Umpires of the Differences betwixt our Neighbours Abroad, which, as it is every good Man's Wish, so is the constant hearty Prayer of, GREENVILE COLLINS.
Forklaring
Page 1
Side 1 af teksten indledes med en forklaring af de signaturer og symboler, der anvendes i tekst og på kort i bogen. Det gælder blandt andet forskellen på dybder i fathoms og dybder i feet samt strømmens retning. I de nævnte eksempler refereres der til kortene med numre, og disse numre er udgiverens numre, der for en del korts vedkommende er trykt i hjørnet øverst til venstre.

Efter indledningen begynder selve lodsteksten med afsnittet.

Directions to sail from the Downs to the Westward.
Page 2-11 Side 3 er fejlagtigt mærket 23, og side 6 er fejlagtigt mærket 26.
Fra side 2 og frem til side 11 omhandler teksten følgende farvandsafsnit:

Side 02: Directions for sailing into the East-end of the Isle of Wight, called St. Helens.
Side 04: Directions to sail into Falmouth-Harbour.
Side 05: Directions for sailing into Mount's-Bay.
Side 05: Directions for sailing in and out at the several Sounds at the Islands of Scilly.
Side 06: Directions for sailing up the Severn into Bristol.
Side 07: Directions for sailing into Milford Haven.
Side 07: A farther Description of Milford-Haven.
Side 07: A Description of the Islands and Rocks which lie to the Westward of Milford-Haven.
Side 08: Directions for sailing into Beaumorris.
Side 08: Directions for sailing over Carnarvan-Bar.
Side 08: Directions for sailing over Chester-Bar.
Side 08: Directions to sail into Hyle, or Highlake, and Liverpool.
Side 09: Directions for coming into the Channel between England and France, called the English Channel.
Side 10: Courses and Distances
Side 11: A Tide Table, shewing the time of high-water and full sea.

Nederst på siden slutter den første del af lodsbogen.
Page 12-19 På side 12 begynder lodsbogens anden del med følgende afsnit:

Side 12: The Explanation of the marks in the Sea-Charts or Maps.
     Dette er en gentagelse af samme forklaring på side 1.
Side 12: Directions for sailing over the Spits, the Wallet, and by the Naze into Harwich.
Side 13: Directions to sail into Harwick through the Sledway.
Side 13: Directions to sail from Harwich out of the Sledway.
Side 13: Directions for sailing from the Sledway into Hoseley-Bay, and out at Orford-Ness.
Side 13: Directions to sail from the Buoy of the Spits about the Longsand-Head and Kentish-Knock.
Side 14: Directions to sail from the Spits down without the West-Rocks and Shipwash.
Side 14: Directions for sailing from Orford-Ness to Yarmouth.
Side 14: Directions for to sail into the Stanford at Leostaff.
Side 15: Directions for sailing from Yarmouth-Road out at Winterton-Ness.
Side 15: Directions to sail without Yarmouth-Sand.
Side 16: Directions for sailing from Winterton-Ness to the Humber's Mouth, or the Spurn.
Side 16: Directions for sailing into the River Humber up to Hull.

Afsnittet slutter side 19 med teksten for Berwick, der findes på kortet mærket "M". Men indsat i teksten side 18 er et mindre kortskitse, lbnr. 2211, opført herunder.
Lbnr. 2211 Kortskitse side 18 - titel
Part of Northumberland

Beskrivelse
Kortet er orienteret med N til venstre. Distanceskala for tre mil. Lodskud og enkelte signaturer på land.
Page 19-21 Teksten fortsætter på side 19 til 21 med følgende afsnit:

A Description of the East Coast of Scotland, with the Isles of Orkney and Shetland.
Page 22 Side 22 indeholder teksten til:
The Islands of Orkney.
Page 23-26 Side 23 og noget af side 24 indeholder teksten til:
The Islands of Shetland.


Side 24 til 26 indeholder kurser og distancer opstillet i tabelform for de gennemgåede farvandsafsnit.

Side 26 indeholder en tidevandstabel med havnetider for en del lokaliteter fra London Bridge til Shetland.

Derefter er tekstafsnittet afsluttet.
Lbnr. 2212 Titel
A New and Correct Chart of the Channel between England and France with considerable Improvements not extant in any Draughts hitherto Publish'd; shewing the sands, shoals, depths of Water and anchorage, with ye flowing of the Tydes, and setting of the Current; as observ'd by the Learned D.r Halley.

Sold by Page & Mount on Tower Hill
London


Planer.
A Correct Draught of Plymouth Sound, Catt Water and Ham Owse. Distanceskala for 2 mil.
A New Draught of the isle of Wight &c. Distanceskala for 10 mil.

Beskrivelse
Kortet dækker fra vest fra Sydirland til den nedre Nordsø i øst. Kanalen er forsynet med romertal for tidevandets havnetider. Der er to sæt af kompasroser i portolankortsopsætning. Distanceskala for 20 leagues à 20 per grad. Breddeskala i rammer. Tidevandsstrømmen er vist med pile.

Note om symbolforklaring for dybder i fathoms og feet, samt om tidevandets retning og skiften som udtrykt gennem kortets symboler, sluttende med en opfordring til at melde observationer om dybder m.v. til kortets udgiver.
Lbnr. 2213 Titel
A large Draught of the DOWNES shewing the Sands, Shoals, Depths of Water & Anchorage with all the leading marks to Avoide the Dangers therein Survey'd by Cap.t W.m Nunn.
Sold by W. Mount & T. Page on Tower Hill.


Beskrivelse
Kortet har tre kompasroser, der er orienteret med N til højre. Grunde er vist med stiplet kontur og dybdeangivelser. På land er to toninger. Note om strømforhold. Kortet har mange mærker vist med sigtelinjer og forklaring til, hvilke punkter der er overet. Distanceskala for 5 mil. Ingen bredder og længder.
Lbnr. 2214 Titel
Kortet har ingen egentlig titelkartouche, men det dækker området og indsejlingen til Rye.

Dedikationskartouchen lyder:

To the Hon:ble Robert Austen Esq. One of the L:ds Commissr for Executing the Office of Lord High Admirall of England &c.
This Mapp is most humbly Dedicated and Presented by Cap:t Greenvile Collins.


Beskrivelse
Kortet fylder et halvt ark. En kompasrose, tegnet fregatskib med latinermesan og bovenblinde. Distanceskala for 1 mil.
Kortet er mærket med No. 8 øverst t.v.
Lbnr. 2215 Titel
Kortet har ingen egentlig titelkartouche, men det dækker området og indsejlingen til Portsmouth og Southampton med Isle of Wight.

Dedikationskartouchen lyder:

To the R.t Hon.ble Edward Russell Admirall of their Ma.ties Fleet. One of their Ma.sties Hon.ble Privy Council and Treasurer of ye Navy &c.
This most humbly dedicated and presented by Capt. Greenvile Collins.


Beskrivelse
Tre kompasroser, ingen br-lgd.grader eller mv. Distanceskala for 6 mil.
Signeret I. Harris sculp.
Lbnr. 2216 Titel
A Draught of Portland, the Shambles, and the Race of Portland.

Beskrivelse
Kortet dækkker anduvningen til Portland og Weymouth med de farlige grunde ud for kysten. En kompasrose orienteret med N til højre. Under titlen en note om strøm og skiftende grunde. Derunder en distanceskala for 1 mil. Skalaen er holdt af to havmænd.

Signeret: Dunbar delin.
Lbnr. 2217 Titel
Kortet har ingen egentlig titelkartouche, men det dækker kysten fra Exmouth mod vest til Newton Ferry. Det er øverst t.v mærket med No. 14.

Dedikationskartouchen lyder:

To the Right Honourable Thomas Earl of pembrooke and Montgomery, Baron Herbert of Slierland &c. Primier Commiss.r for Executing the Office of the L.d High Admirall of England &c. And one of their Maties most Honourable privy Council.
This is most humbly Dedicated and presented by Cap.t Greenvile Collins.


Beskrivelse af dedikationskartouchen
Kartouchen er meget stor og fylder en fjerdedel af papiret. Formen er to i siderne to plinte hvorpå står t.v. gudinden Iusticia med vægten og t.h. gudinden Prudentia med spejl og slange. Over midterfeltet på en arkitrav pyntet med våben, blomster og frugter to englebørn, der holder et skrifttæppe med ovenstående dedikationstekst. Midterfeltet er ovalt og forestiller en kystscene med mange skibe med bjærgede sejl og både, der fragter folk til kysten. Teksten her er: King William Landing November 5 1688. I land står nogle soldater opstillet i formation. Alle skibene har rigning med latinersejl på undermasterne, med mindre det er ræerne, der er kajede.

Beskrivelse af kortet
Kortet dækker fra Newton Ferry til indløbet af floden Exe med Exmouth, men Exeter kan ikke ses. Kortet rækker ikke langt nok mod S til at vise Eddystone. 3 kompasrose, ingen br.-lgd.-grader eller mv.

Signeret I. Harris sculp. 2.
Lbnr. 2218 Titel i fælles kartouche med dedikation. Kortet er mærket med No. 15 øverst t.v.
Kartouchens tekst:

Dartmouth. To the right honourable George Lord Dartmouth. M.r Generall of his Majsty's Ordnance &c.
This Map is Hhumbly Dedicated and Presented by G. Collins. Hydrographer to the King.


Beskrivelse
Kortet dækker foruden Dartmouth også med en plan Torbay. Ingen br-lgd.grader eller mv.-roser. Tre toninger . Distanceskala for 1 mil. Tre mærker afsat med overet-linjer. Kort orienteret med N t.h.
Signeret nederst t.h. F. Lamb sculp.
Lbnr. 2219 Titel
Plymouth

Titel- og dedikationskartouchen er fælles. Den er udformet med havmænd og -fruer og andre allegoriske symboler. Dedikation stilet til
Arthur, Earl of Torrington, Baron Herbert of Torbay, First Lord of the Admiralty.

Beskrivelse
Kortet dækker indløbet til Plymouth Sound og floden til Saltash.
Plan: Salcombe.
To kompasroser og Distanceskala for 1 mil. Tre sejlskibe tegnet.
Lbnr. 2220 Titel
Fowey & Mount's Bay

Kortet er mærket med No. 17 øverst t.v. Titel- og dedikationskartouchen er fælles. Den er udformet med en skriftrulle med tekst holdt oppe af to ældre mænd i togaer og med sværd. Øverst både kongevåben og bispehat. Dedikationen er stilet til Ionathan Lord Bishop of Bristol.

Beskrivelse
Plan: Mount's Bay.
Kortet har en krans af portolankortsroser. En toning. Et sejlskib med sejl tegnet.
Signeret: Ia. Clerk sculp.
Lbnr. 2221 Titel
Falmouth

Kortet er mærket med No. 187 øverst t.v. Titel- og dedikationskartouchen er fælles. Den er udformet med tegninger af handelsmænd og agerdyrkere med redskaber og varer omkring foden af det ovale tekstfelt. Dediktationen er stilet til Sir Peter Killegrew, Baronet.

Beskrivelse
Plan: Helford Sound.
Kortet dækker floden op til Truro og Tregony fra Pendenis. Der er to toninger, en med Pendenis Castle. Distanceskala for 2 mil.
Lbnr. 2222 Der er ingen titel. Kortet er nummereret 19 og dækker
Isles of Scilly to Lizard Point.

Kortet er dedikeret til The Governor, the Deputy Governor and Committeer of the East India Company. Kartouchen er smykket med et par damer, t.v. med overflødighedshorn med frugter og t.h. Prudentia med slange og spejl. Under teksten er en samling varerballer og en åben kiste med varer.

Beskrivelse
Kortet har en krans med roser. Der er breddeskala i rammen. Distanceskala for 3 leagues.
Lbnr. 2223 Titel
The Islands of Scilly

Dedikation til Henry Duke of Grafton, Vice Admiral of England.

Beskrivelse
Kortet har nederst pålimet en tekst med en højde på 14 cm med titlen:

A true Description of the Setting of the Tides, as also the Time of High-Water, in and about the Islands of SCILLY, taken by ABRAHAM TOVEY, Master-Gunner at the said Islands..

Kortets kartouche er prydet med geder, fugle, fisk og mange andre dyreformer fra land og hav. Der er i rammen afsat mærker for bredder, men ingen tal er indsat. Kompasroser i krans. Distanceskala for 1 mil. En del mærker afsat.
Lbnr. 2224 Titelfelt mangler. Titlen står i havet
St. George's Channell

Dedikation til Sir Richard Rooth, Governor of Castle: ny: Park, Kinsale

Beskrivelse
Kortet dækker fra Severnopløbet og Irlands sydkyst ved Cork til nord for Isle of man. Delvis krans af kompasroser. Breddeskala i rammen. Orienteret med N mod højre. Ingen særskilt distanceskala.
Lbnr. 2225 Titel
Titelfelt findes ikke, men titlen er skrevet i havet:
The Severn or Channell of Bristoll.

Dedikation til Sir Robert Southwell, Knight. Who attended his majesty King William the 3rd in his Expedition for ireland in Quality of Principall Secretary of State for that Kingdom. Tegning
I kortets nederste højre side er en tegning, der øverst indledes med teksten: At Shere hampton near King Road, landed his Majesty on the 6th of Sep. 1690, he sailed in 27 hours from Duncannon Fort to King Road and lay that night at Kings Weston at the house of Sir Robert Southwell.

Under teksten vises en del skibe på reden samt en barkasse, der fører kongeflag i forstævnen og ror med kongen om bord.

Kortet dækker Bristolkanalen fra Tintagel mod øst til Bristol. To kompasroser. Distanceskala for 7 leagues.
Rækkefølgen i udg71 er lbnr. 2277 - 2276.
Lbnr. 2226 Titel
The River Avon from the Severn to the City of Bristol.

Dedikation til The Right Worshipfull Robert Yate, Esqr. Mayor of Bristoll

Beskrivelse
Titelkartouchen er stor og prydet med to klippevægge med flodens løb i mellem, formodentligt i The Avon Gorge omkring Clifton, hvor hængebroen i dag fører over højdedraget; yderligere en havmand og havfrue til at holde sammen på sagerne. I Bristolkanalens løb uden for Avon 14 skibe og både af foskellig størrelse.
Lbnr. 2227 Titel
Milfordhaven

Dedikation til To His Grace HENRY, Duke of Beaufort, and Earle of Worcester, Baron Herbert of Chepstoll, Raglan, and Gower. Lord President. and Lord Lieu.t of Wales &c.
This Draught of MILFORD-HAVEN, is humbly Dedicated and Presented by Capt Greenuile Collins. Hyd.r to ye King.


Beskrivelse
Titlen er uden udsmykning, mens dedikationskartouchens ellipse er omgivet af to bjergværksarbejdere samt fire amoriner, af hvilke de to nederste beskæftiger sig med fiskeri og de to øverste med fuglefangst og landbrug. Kortets distanceskala er omgivet af fru Justitia og en gentleman, der holder et bundt nøgler, lodder og reb med løkker. Andre mænd med herrehatte omgiver dem. Skalaen er på 1 engelsk mil.

Øverst til højre nummer 24. Inden for nummeret et rektangel med en toning af kysten fra søsiden, men uden specifikation på lokalitet.

Graverigen udført af James Maxon (sculp.)
Lbnr. 2228 Titel
Milford Hauen and the Islands Adjacent

Dedikation most humbly Dedicated and Presented to S.r HUGH OWEN Bar.t by Cap.t G. Collins. Hydrographer to their Majesties.

Højre halvdel af kortet mangler i dette eksemplar.
Lbnr. 2229 Titelkartouche findes ikke, men det dominerende navn på kortet er:
Cardigan Bay

Dedikation til S.r CLODISLEY SHOUELL K.t and REAR ADM.ll of the BLEW, This Chart of the Coast of WALES is humbly Dedicated and Presented by Cap.t Green. Collins.

Beskrivelse
Kortet bærer nummer 26 øverst t.v. I et bælte øverst er en frise med 5 toninger. Dedikationskartouchen ned. t.v. er sat på en høj ellipse på en sten, der omgives t.v. af et løvtræ og t.h. af et engelbarn med kraftige lår. Et overflødigshorn med frugter udtømmer sig ved foden. Distanceskala nederst til 15 eng. mil. Kortet er orienteret med N til højre og der er breddeskala med gradnumre påsat rammen nederst.

Dækning fra Milfordhaven i syd til Anglesey i nord.
Lbnr. 2230 Titel
Holy-Head

Dedikation til Cap.t William Wright by G: Collins

Beskrivelse
I titel- og dedikationskartouchen kan man se spor af rettelse, hvor navnet William Wright er sat ind. Kartouchen omgives af to søuhyrer, hvis hoveder samles underst, mens siderne udgøres af halerne og yderst en kvindeskikkelse på hver side. Den venstre bærer et kors og den højre en slange. Fire skibe i søen. Tre toninger, en af dem er indsat i rektangel ved underste rammekant. Distanceskalaen anbragt under kartouchen.
Lbnr. 2231 Kortet er uden titel
Menai Strait

Dedikation til the Right Worshipfull S.r William Williams Barr.t. This is most humbly Presented and Dedicated By Cap.t G. Collins.

Beskrivelse
Det er orienteret med N nedad. Der er en plan i ned. h. hjørne Priest Holme Island ved den nordlige indsejling til strædet. Dedikationskartouchen har til højre et våbenskjold med ulve, hjorte og 2 x vinkler + 3 hoveder fordelt på fire felter.

Dækning
Kortet dækker Menaistrædet mellem Wales' fastland og Anglesey. Det strækker sig fra Little ormes Head til syd for strædets udløb.
Lbnr. 2232 Kortet er uden titel
Irish Sea - Isle of Man

Dedikation til the Hon.ble S.r IOHN LOWTHER, Bar.t. One of the Commissiners for Executing the Office of Lord High Admiral of England.

Beskrivelse
Under dedikationen er et årstal udraderet. De tre tal er 16?8. Stavefejlen i "Commissiners" forekommer både her og i lbnr. 2284.

Kartouchen har et havmandsmotiv med havheste og Neptun samt to våbenskjold, det venstre med 1 + 2 + 3 rinde lodret over hinanden. Øverste venstre skjolddel er optaget af et indhak med en hånd. Skjoldet til højre har som motiv en flyvende ræv eller ulv med lang hale.

Kortet er orienteret med N til højre. Der er tegnet tre skibe i søen. Nederst er der i en ramme to toninger. To mærkelinjer angiver en grund ud for Flintshire. Kortet dækker fra Mull of Galloway i nord til og med Anglesey i syd.
Lbnr. 2233 Titel
A New and Exact Survey of the RIVER DEE or Chester-Water. is most humbly Dedicated and Presented to his most Sacred Maj.tiWILLIAM the III, King of Great Brita.n, Fran.ce & Ireland, by Cap.t G. Collins, Hydrog.her to the KING.

Beskrivelse
Titel- og dedikationskartouche med øverst rigsvåben og derunder i en oval ramme teksten omgivet af landmænd og kærnepige ved siderne og underst en kano bemandet med syv kronede rorkarle, en hjælmklædt kriger og en rorsmand eller kvinde med krone. I et andet draperi holdt af to englebørn en notetekst om dybder og tidevandshøjder.

Distanceskala for 5 mil. Kortet er orienteret med N nedad. En del mærker i søen er afmærket. Mange grunde og rev vist fra søen og op til Chester. Mersey kun vist på et kort stykke. Kortet er nummereret 30 øverst t.h.
Lbnr. 2234 Titelfelt findes ikke
The Isle of Man

dedikation til the R.t Honorable WILLIAM, E.le of DERBY, Lord of ye ISLE OF MAN & This Map is humbly Dedicated and Presented by Cap.t G. Collins.

Beskrivelse
Kartouchen indeholder kun dedikationen. Den er omgivet af blomsterbørn, havfruer og fisk og en okse. Unde den er en distanceskala for 4 mil. Der er vist en breddeskala i rammen med benævnelser. I højre øverste hjørne en tegning af slottet Peel Castel. Kortet er orienteret med N til højre. Kortet er mærket med nr. 31 øverst t.v.

Gravørens navn nederst t.h.: H. Moll Sculp.
Lbnr. 2235 Titelfelt findes ikke
Belfast and Carreck Fergus Lough

Dedikation til The Most Potent and Heroick Prince WILLIAM the III of Great Britain, France and Ireland, KING, Defender of the Faith &c. This is most humbly Dedicated and Presented by Your maj.s most Dutifull and Loyall Subject & Servant Cap.t G. Collins

Beskrivelse
Kortet dækker indsejlingen til Belfast. Der er tegnet 6 fartøjer i søen. Distanceskala for 4 mil. Ved Bangor en tekst om Bangor Scomberg Landed 1689 og ved Carreck Fergus en tekst: King WILL: Landed 1690 samt white house - here K. Will: Army Landed.

Øverste venstre hjørne er udfyldt af en tegning af borgen Carreck Fergus med en flådeafdeling foran. Med bogstaver er vist hvilket skib, der var kongens, hvilken båd han blev landsat i etc. Et af fartøjerne er Captain Collins yacht MARY, som kongen også var om bord i.

Dedikationskartouchen er med våben, flag og sejrsgudinde, der laurbærkranser kongen. Et af bannerne bære Mary og Williams monogram.

Kortet er mærket nummer 32 øverst til venstre.
Lbnr. 2236 Titelfelt findes ikke
Carlingford Lough

Dedikation til Mr. Reeve Williams Teacher of Mathematicks in London. This Chart is Dedicated and Presented by Cap.t Greenvile Collins. Hydrographer to yeKING.

Beskrivelse
Kortet er mindre end normalen og indsat på tværs i midten af bindet. Nederst og øverst er en frise med toninger. Distanceskala for 4 eng. mil. Kortet er mærket øverst t.v. med nummer 33.

Kartouchen er prydet med navigationsinstrumenter, oktanter, sfærer af forskellig slags, gradbuer m.v.
Lbnr. 2237 Titelfelt findes ikke
Dublin and Dublin Bay

Dedikation til His Grace IAMES Duke of ORMOND &c. samt Collins navn som øvrige.

Beskrivelse
Kortet har 2 kompasroser, en distanceskala for 2 eng.mil. Dublin by tegnet som bykort. Kortet er øverst t.v. nummereret 34. Kartouchen smykket med allegori med havfruer og søbørn samt lordens våbenskjold.
Lbnr. 2238 Titel
A New and Correct Chart of the Harbour of Corke by the Rev.d J. Lindsay, Late of His Majesty's Ship Fougúeux.
Sold by W. & I. Mount T&T Page on Tower Hill London 1759.


Dedikation til the Right Hon.ble Georg Lord Anson, R'Hon. Edw.d Boscawen, Gilb.t Elliott, Esq.r, Georg Hay LLD., Hon. Jn.o Forbes, Esq.r, Tho.s Orby Hunter Esq.r, Hans Stanley Esq.r, LORD COMMISSIONERS for Exacuting the Office of Lord High Admiral of Great Britain. This Chart is most humbly Dedicated by their Lordships most Obedient Servant, John Lindsay.

Beskrivelse
Kortet har titelkartouche og dedikationskartouche i hver sin side. De er prydet med nogle ranker i rokokostil. Over dedikationen er et felt med et anker. Der er 2 kompasroser. Nord er orienteret en 15 grader til højre for lodlinen. Kortet er delt over, så det inderste sejlløb op til Cork er indsat i midten af landområdet øst for indsejlingen. Nederst en frise med en toning. Noter på kort om en god ankergrund og om faren ved et undersøisk skær.

Distanceskala for 3 eng. mil for både hovedkort og plan. Kortet er graveret af J. Mynde - sculp.
Lbnr. 2239 Titel
THIS CHART of KINGSALE HARBOUR is humbly Dedicated and Presented To the RightHon.ble S.r Robert Southwell Knight Vice Admirall of Munster and Principall Secretary of State for the Kingdom of Ireland. By Cap.t Greenvile Collins:

Beskrivelse
Kortet dækker bugten ud for Kingsale, indsejlingen og floden et stykke højere op end byen. Byen er tegnet som bykort, og fortet ved indsejlinge er detaljeret tegnet. Barren ved indsejlingen er vist skraveret og benævnt og indeholder mange lodskud. En distanceskala for 1 eng. mil. Kompasrose med N orienteret skråt nedad mod højre.

Kartouchen omgivet af et par flyvende englebørn, en med hjælm og sværd, den anden med trompet og laurbær. VÅbenskjold øverst med seks felter.
Lbnr. 2240 Kortet er en gentagelse af lbnr. 2239.
Lbnr. 2241 Titel
How these Severall Lands show at Sea

Opslaget er et toningsark med 25 nummererede toninger fra Den engelske Kanal. Arket er mærket med nummer 39.
Lbnr. 2242 Titelfelt mangler for hovedkortet, der dækker
Nordsøen med Themsen, Suffolk, Norfolk til Humberen

Den indsatte plan har titelfeltet, der er skrevet på en stele op ad hvilken en bugsvær havmand læner sig. Teksten lyder:
The River of THAMES from London to The Buoy of the Noure.

Under titlen står: Sold by Rich.d Mount at the Postern at the Great Tower Hill. London.
Dedikationen står i sin egen kartouche i midten af et stort tegnet skib med to fulde batteridæk og kanoner også på skandsen. Midt i batteridækkene er indsat en distanceskala for 15 mil. Skibet fører råsejlene og latinermesan, mens forsejlene er bjerget. I storsejlet er dedikationsteksten indsat og over den våbenskjoldet for Trinity House. Bag ved skibet er andre skibe og fyrtårne tegnet.
Dedikationsteksten lyder:
To the Right Worpp.ll the Master and Wardens of the TRINITY HOUSE of Deptford Strond. This Mapp is most humbly Dedicat.d and Presented by Cap.t G: Collins.

Beskrivelse
Nordsøkortet dækker fra Dover til Humberen med Themsen indsat som plan. Kortet er orienteret med N mod højre. Der er et sæt roser a la portolankort. Mange lodskud, mærker og grunde er indtegnet.

Gravøren er indsat nederst mod højre: I. Harris sculp..
Lbnr. 2243 Titelfelt findes ikke
North Sea Southern Part

Dedikation i kartouche omgivet af havmænd, gudinde med overflødighedshorn og okser og havdyr underst. Teksten lyder:
To the Honourable S.r RALPH DELAVAL Kt. Vice Admirall of the RED. This is most humbly Dedicated and Presented by Cap.t Greenvile Collins Hydrographer to the KING.

Beskrivelse
Kortet dækker Nordsøen fra Calais - Dungenes mod nord til Edinburgh. Distanceskala for 20 eng. leagues. Breddegradskala i rammekant. Orienteret med N mod højre. Kompasroser a la portolankort. Mærket med nr. B i øverste v. hjørne.
Lbnr. 2244 Titelfelt findes ikke
North Sea Southern Part to Texel

Dedikationstekst i muslingeskal med teksten:
To the Honourable S.r John Ashby Kt, ADMIRAL of the BLEW. This is most Humbly Dedicated and Presented by Cap.t G: Collins.

Beskrivelse
Kortet er i en større målestok end det forrige, men dækker samme område, men kun til Texels bredde.
Lbnr. 2245 Kortet er makuleret. Kun den venstre halvdel er til stede. Falsen er slidt over, og den højre edl er væk. Se lbnr. 2296 for beskrivelse.
Lbnr. 2246 Titel
YARMOUTH and the Sands about it. Is most Humbly Presented and Dedicated to HIS GRACE HENRY DUKE OF NORFOLK &c. by Cap.t Greenvile Collins, Hydrog.r to the KING.

Beskrivelse
Dedikationskartouchen er prydet med våbenskjold og fiskenet og needrst en fiskebåd med fire fiskere, der røgter deres garn. Underst en distanceskala for 3 mil. Kompasroser i krans. Nord orienteret til venstre. Mærket med bogstav F øverst t.v.
Lbnr. 2247 Titelfelt findes ikke
Blakeney Approach

Dedikationskartouche i muslingeskal lydende:
To S.rCLODISLEY SHOUEL, K.t REAR ADM:ll of the BLEW. This is most humbly Dedicated and Presented by Cap.tG. Collins

Beskrivelse
Kortet er et halvt blad. Det er orienteret med N nedad og dækker revene og barren og indsejlingen til Blakeney i Norfolk. Distanceskala for 3/4 mil. Byerne vist med tegninger af bygninger og bro. En del lodskud og lavvandskontur. Et enkelt skib er tegnet i søen. Mærket med bogstavet G i øverste h. hjørne.

Gravørens navn påført som: I. Harris sculp.
Lbnr. 2248 Titel
THE RIVER HUMBER is most humbly Dedicated and Presented. To the Worshp.ll Corporation of TRINITY HOUSE at KINGSTON upon HULL. By Cap.tGreenvile Collins Hydrog.r to the KING.

Beskrivelse
Titel og dedikation i kartouche i ned. v. hjørne prydet med øverst våbenskjold med tre kongekroner, ved siderne havfrue og englebørn og underst en distanceskala for 7 mil. Mærket i øverste h. hjørne med bogstavet H. Kortet har en krans af kompasroser og dækker floden fra mundingen til inden for Hull.
Lbnr. 2249 Titel
BURLINGTON BAY. SCARBROUGH & HARTLEPOOLE. To Cap.t RALPH SANDERSON this Chart is Dedicated and Presented by Cap.t GREENVILE COLLINS Hydrog.r to the KING.

Dedikationen, hvis tekst er vist herover, er sat i et skjoldfelt prydet med et våbenskjold øverst, Neptun til venstre og til højre med to gentlemen, der har besøg af et ydmyge og tiggende kvinder.

Beskrivelse
Kortet er delt i tre paneler med hver sit havnekort. Bladet er mærket øverste v. hjørne med bogstavet I. Hvert panel har kompasrose og distanceskala. Alle tre er orienteret med N mod højre.
Burlington hedder nu Bridlington.
Lbnr. 2250 Titelfelt findes ikke. Kortet dækker:
Sunderland, Newcastle, Tynemouth and Blyth.

Dedikationskartouchen lyder:
To the Worshp.l the MASTER and the Rest of the Gentlemen Brethern of TRINITY-HOUSE NEWCASTLE vppon TYNE. This Draught is humbly Presented and Dedicated by Cap.t G: Collins Hydro.he to the KING.

Dedikationskartouchen har form som en oval og er prydet med sejlførende skibe ved siderne, øverst et våbenskjold med tremastet skib omgivet af to englebørn. Underst en distanceskala for 2 eng. mil.

Beskrivelse i øvrigt
Kortet er opdelt i tre paneler. Et smalt panel i venstre side viser kysten fra Sunderland i syd mod nord til syd for Tynefloden. Ud for Sunderland indløbet er der vist to koste som afmærkning for sejlløbet. Monkwearmouth Kirke er vist.
Panelet i øverste højre side viser Blythindsejlingen - også her med afmærkningskoste. Orienteret med N mod højre.
Hovedpanelet udgøres af Tynefloden, North and South Shields. Tynemouth Castle og Jarrow Kirke er vist. Newcastle med få gadelinjer. Kortet er orienteret med N mod højre.
I et klædefelt holdt oppe af to flyvende englebørn en notetekst om dybder og tidevand.
Bladet er mærket med bogstav L i øverste h. hjørne. Gravøren er H: Moll sculp.
Lbnr. 2251 Titel
HOLY ISLAND, Staples and BARWICK

Dedikationen fortsætter i samme kartouche som titlen:
is most humbly Dedicated and Presented to Cap.t WILL DAVIES vice Admirall to the R.t Honorable the Earle of TORRINGTON by Cap.t Greenvil Collins Hydrog.r to the KING.

Beskrivelse
Kartouchen bærer øverst et våbenskjold med en vinget grif. Bagerst er en bunke våben. Ved venstre side en frøken med et kors i hånden, til højre en Neptun med trefork. I sit klæde vises et skjold med initialerne CR. Underst en distanceskala for 2 eng. mil.
I et stort skjoldfelt er indsat en plan for Barwick - det nuværende Berwick upon Tweed. Kortet er i øverste v. hjørne mærket med bogstavet M.
På Holy Island er vist både borg og by, men ebbevejen er ikke vist.
Lbnr. 2252 Titelfelt findes ikke. Titlen er skrevet i fjorden:
Edinburgh Firth

Dedikationskartouchen i øverste v. hjørne har teksten:
To THE Right Hon.ble IAMES EARLE of PERTH Lord Chancellor of the KINGDOM of SCOTLAND. This Chart is humbly Dedicated by Cap.t GREENVILE COLLINS HYDROGRAPHER to the KING.

Beskrivelse
Kartouchen er prydet med våben og faner øverst, underst en distanceskala for 5 eng. mil.
Kortet har en krans af kompasroser, og der er breddeskalaer i rammen i begge sider. Kortet er mærket med bogstavet N i øverste v. hjørne.
Nederst t. h. er en forlængelse indsat i egen ramme, så kortet i alt dækker fra Berwick upon Tweed til nord for Firth'en til nord for St. Andrew's.
Gravøren I: Collins fc. indsat under kartouchen.
Lbnr. 2253 Titelfelt findes ikke
Leith

Dedikationen:
TO THE Right Honourable S.r IAMES FLEMNING Lord PROVOST of ye CITY of EDENBURGH, ANd ye rest of ye Hon.ble Councill of the said Burgh. This Mapp is humbly Dedicated by Cap.t Greenvile Collins HYDROGRAPHER to the KING

Beskrivelse
Kartouchen er udformet på en dokumentrulle bagved hvilken nogle våben og en basungudinde med den skotske tidsel er opstillet. Kortet er orienteret med N nedad. Der er inden kompasroser. Nederst er tegnet et par skibe i søen, der kun indeholder få lodskud og ingen på det laveste vand. Byen er tegnet med bykortsignatur, mens øverste venstre hjørne er mærket med bogstavet O ved siden af et klæde med byvåbnet.

Øverste højre del af kortet indeholder en stor tegning af Leith havnen med oplagsplads og lagerbygning fire etager. Foran ligger et tomastet og et tremastet skib, mens et tremastet skib med et kanondæk og med alle topsejl sat er på vej ud af havnen.
Gravørens navn opført under tegningen som Na. Yeates fecit.
Lbnr. 2254 Titel
THE EAST COAST of SCOTLAND with the Isles of ORKNEY and SHETLAND Is most humbly Dedicated and Presented To the Hon.ble GEORGE ROOKE Esq. & Vice-Admirall of the BLEW, by Cap.t Greenvile Collins Hydro:r to the KING.

Beskrivelse
Kartouchen for titel og dedikation er prydet med to englebørn, der holder jakobsstav, passer og kortbog. Nederst en distancetabel for 20 eng. leagues.
Kortet er orienteret med N mod højre, det har breddeskalaer i rammesiderne, og der er tegnet fire-fem skibe i søen, mens der ved Shetland og Orkney er vist små fiskefartøjer.
I øverste v. hjørne er sat bogstavet C. Kompasroser i krans. Landkonturer er mærket med et rigsvåben med en løve omgivet af en bort med fleur-de-lys, hvilket var William I's våben, 1165-1214, samt senere regenters inklusive Mary of Scots. Der er meget få lodskud vist.
Lbnr. 2255 Titelfelt findes ikke
Aberdeen, Dundee & Montrose

Dedikationskartouchen er omgivet af fru Justitia samt en nøgen frøken med bog og spejl, mens der øverst er vist et våbenskjold med tre borgtårne; underst er en distanceskala for 3 mil. Teksten lyder:
To the Hon.ble the Magistrates of the Citty of ABERDEENE. This Map is most humbly Dedicated & Presented by Cap.t G. Collins Hydrographer to the KING.

Beskrivelse
Kortet er delt i et hovepanel og to sidepaneler. Hovedpanelet dækker indsejlingen til Dundee samt kysten mellem Fife Ness og Montrose. Det har en enkelt kompasrose orienteret med N mod højre. Nederst en ramme med en note lydende: The Sea Coast from Fiffnesse to Montros was surveyd by m.r Mar, an Ingenious marriner of Dundee.
Panelet til venstre dækker Aberdeen red og havn, samme orientering som hovedkortet og en enkelt kompasrose. Distanceskala for 1 mil.
Panelet til højre dækker Indløbet til Montrose og River South Esk. Samme orientering som hovedkortet og distanceskala for 0,5 mil.
Kortblader er mærket med bogstav F i øverste højre hjørne.
Lbnr. 2256 Titelfelt findes ikke
The Firth of Moray - Inverness - Cromarty Firth

Dedikationskartouchen er prydet ved siderne med englebørn og en frugtbarhedsgudinde med kornneg og frugter, mens der øverst er tegnet et våbenskjold, der ikke er udfyldt. Teksten lyder:
To the R.t Hon.ble, my Lord Viscount TORBAT Lord Register of the Kingdom of SCOTLAND. This Map is most Humbly Dedicated & Presented by Cap.t G. Collins Hydrog.her to the KING. 1689.

Beskrivelse
Kortet dækker hele indløbet til fjordene, men ikke det inderste af Cromarty. Der er en krans af kompasroser, breddeskala i rammen, men ingen distanceskala.

Kortet er mærket med bogstav Q i øverste højre hjørne. Gravøren er H. Moll sculp.
Lbnr. 2257 Titelfelt som et bånd øverst:
The Islands of Orkney

Dedikationskartouchen er anbragt nederst til venstre. Den bærer øverst et kongevåben med Danmark, Norge og Sveriges rigsmærker. Teksten lyder:
TO HIS ROY.L HIGH.S GEORG PRINCE OF DENMARK. This Chart is most humbly Dedicated & Presented by Cap.t GREENVILE COLLINS Hydrog.her to the KING.

I en anden kartouche øverst til højre og under er et klædebon holdt af to englebørn står der:
These Islands did once belong to the Kingdome of DENEMARK, But since the Yeare 1472 to the Kingdome of SCOTLAND. The Arrow marked thus ——> show the setting of the Tyde of Flood.

Beskrivelse
Kortet er orienteret med N mod højre. Der er en krans med kompasroser. Der er breddeskala i rammesiderne, samt en distanceskala for 10 eng. mil. nederst. Kortet er øverst til venstre mærket med bogstavet R. Gravøren er H. Moll sculp.
Lbnr. 2258 Titel
The Cheife Harbours in the Islands of ORKNEY Are most humbly Presented and Dedicated to Cap.t WILL BOND by Cap.t Greenvile Collins, Hydrog.r to the KING.

Beskrivelse
"Cheif" er en forældet skrivemåde for "chief".
Kartouchen er et klæde holdt oppe af to havfugle. Under dette en distanceskala for 4 mil. Kortet er orienteret med N mod højre. Kortbladet har foruden hovedkortet med Kirkwall tre paneler. Det nederste venstre dækker Pomona med Dear Sound, ingen skalaer.
Det nederste højre panel dækker Cairston og Hoy Mouth, også uden skala.
Øverst til højre et panel med toninger. Mærket i venstre hjørne med bogstav S.
Lbnr. 2259 Titel
Part of the Maine Island of Shetland

Dedikationskartouche prydet med øverst våbenskjold med vinkelbånd og tre griffer, uden om tekstovalen englebørn. Teksten lyder:
To the R.t Honorable DANIEL, EARLE of NOTTINGHAM. This Chart is most humbly Dedicated and Presented by Cap.t GREENVILE COLLINS Hydrog.her to the KING.

Beskrivelse
Kortet har fem kompasroser, en distanceskala for 2 eng. mil under kartouchen. Det er mærket med bogstav T øverst t.v.

Gravørens navn er H. Moll sculp.
Lbnr. 2260 Titelfelt mangler
Det halve blad indeholder 15 toninger for lokaliteter på den engelske og skotske østkyst.
Lbnr. 2261 Titel
The South Part of the Isles SHETLAND is Dedicated and Presented to M.rJohn Colson Teacher of the Mathematicks in London by Cap.t Greenvile Collins.

Beskrivelse
Kortet har breddeskala i rammesiderne, distanceskala for 3 mil og 2 kompasroser. Det er mærket med bogstav W i øverste h. hjørne. Det er orienteret med N mod højre.


Retur til lodsbogens registrering.


Jørgen Marcussen
Opdateret d. 26.2.2017
Retur til hjemmesidens forside