Søkortregistreringsnummer 1951:0342
Lbnr. 1168,
kortet er uden nummer.

Kaart over Lodmunderfiord og Sejdisfiord .. Island - søkort optegnet af fregatten KIEL


Kortets titel
Titlen står i kortets bund midtfor i en oval, skraveret ramme, der lænes skråt op ad en pyramideformet stele med kvadratisk fod. Titlen lyder:

Kaart
over
Lodmunderfiord
og
Sejdisfiord
paa Ost-Kanten af Iisland
Efter det Kongelige Admi-
ralitets Collegii Ordre opta-
get Iunij Ao 1776 af of-
ficererne og Cadet-
terne
paa
Fregatten Kiel


Beskrivelse
I øverste venstre hjørne er der vist en række toninger. Den første har teksten:

»Et Bierg inde i Landet imellem Lodmunder og Borgerfiord i N.V.T.V. omtr. 6 a 7 Miile fra os.«

Den anden toning har teksten:

»Fortoning af Landet ved Lodmunder og Seijdisfiord - Dalefield - Indløb til Seijdisfiord og Lodmunderfiord i V.T.N. ½ Nordl. omtr. 3 Miile - Dale Tangen«

ved siden af disse Toninger, og ca. midt for kortets top er sat en distanceskala:

»Schale af en halv Miil eller 20 Cabel Længder hver Cabel Længde 100 Danske favne«

Målestokken er ca. 99 mm på 0,5 sm.

Under toningerne står en lang tekst i »dokumentramme«. Teksten indeholder lodsanvisninger om bundforhold, dybde, og strøm. Om meteorologiske forfald skrives, at der kommer kraftige faldvinde ned fra fjeldene, og hvorledes man skal forholde sig derom. De opmålte lodskud er aftegnet i pæne retninger, så det kan ses, hvorledes sejladserne har foregået.

Det er noteret - og afsat i kortet - hvor fregatten KIEL ankrede under opgavens udførelse og »laae fortøyet for 2de Ankere paa 14 a 15 Favne Vand med aaben Klyds for S.O. og et Varp Anker kattet ved bøyerebet til Tøy Ankeret som stoed længst inde paa afgaaende Grund.«

Misvisningen er »befunden 30° Nord Vestring«. På kortet er afmærket stedet, hvor skbet hentede vand, og den bedste landingsplads. Breddeskalaen rækker fra 65° 15'' til 65° 22''

På kortets kompasrose er både retvisende og misvisende retninger udsat fra samme rose.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 26.2.2017