Braun & Hogenberg
Civitatis Orbis Terrarum

Løbenr. - Søkortregistreringsnummer

4698 - H&S 1951:0070
4700 - H&S 1951:0092
4692 - H&S 1951:1558
4694 - H&S 1951:1561
4693 - H&S 1951:1563
4691 - H&S 1951:1564
4695 - H&S 1951:1565
4709 - H&S 1954:0449
4710 - H&S 1954:0450
4707 - H&S 1954:0453
3150 - H&S 1996:0502


Indhold og kronologi for Civitatis Orbis Terrarum

De to herrer Georg Braun, 1541, og Franz Hogenberg, 1535-1590, udgav i Tyskland fra 1572 til 1617 et seksbinds værk med kobberstik over 360 forskellige lokaliteter i Europa og - nogle få - steder i andre verdensdele. I alt indeholder værket 546 kort og prospekter.

Der findes eksemplarer af nogle af disse stik på Museet for Søfart, og da en del af dem er tegnet, så de viser byerne med gadeplaner, så er de medtaget i museets kortregistrering, hvorfor der her knyttes nogle bemærkninger til værkets historie.

UDGIVELSEN

Civitatis Orbis Terrarum blev udgivet i Kölln af teologen Georg Braun og gravøren Franz Hogenberg fra 1572 til 1598 i fem bind, og efter tyve år udkom et sjette bind i 1617. Initiativtageren var Georg Braun og gravørerne var Frans Hogenberg for de første fire bind og Simon van den Neuwel for de sidste to bind. Også maleren Joris = Georg Hoefnagel, c. 1540-1600, var tilknyttet prospektet. han leverede og graverede flertallet af pladerne med italienske og spanske motiver, og hans arbejde blev videreført af hans søn Jakob Hoefnagel. Værket fik desuden en del af de dansk-nordiske oplæg fra Henrik Rantzau.

Kobberstikkene er alle dobbeltopslag, og de blev trykt og solgt både ukolorerede og håndkolorerede, hvorfor der kan være store forskelle i farvelægningerne på de enkelte eksemplarer. På bagsiderne af kobberstikkene blev trykt geografiske, topografiske og demografiske oplysninger for området, som prospektet viste. Værket har omkring 1.600 sider og formatet højde 41 cm og bredde 28 cm - der bliver til 56 cm i de dobbelte prospektopslag.

Værkets enkelte bind har individuelle titler, og de danske og nordiske lokaliteter er indsat i bind IV og V.
Udgivelserne var:

Bind 1 - 1572 - indhold 58 (59) prospekter.
Bind 2 - 1575 - indhold 59 prospekter.
Bind 3 - 1581 - indhold 59 prospekter.
Bind 4 - 1588c. - indhold 59 prospekter.
Bind 5 - 1598c. - indhold 69 prospekter.
Bind 6 - 1617 - indhold 58 prospekter.


Oversigt over de danske prospekter

De danske prospekter findes i bind fire og fem. Bind fires titel er:
LIBER QVARTUS
VRBIVM PRÆ
CIPVARVM TO
TIVS MVNDI


Danmark behandles fra nr. 25, hvor der indledes med landets omfang:

Dania terra continentis extrema in Arctos extensa, quas habet solidi & continui tractus partes, eos, magna vndarum interruptio, pro varia freti reflectioris obliquitate discriminat.


Der opregnes områderne hertugdømmerne Holsten, Ditmarsken, Slesvig, Skåne, Halland, Blekinge, Jylland og fortsætter »provincias habet, & insulae mira amænitate præstantes non paucas. Regio titulo decoratur.«

Prospekterne er for Danmark og Norden inklusive hertugdømmerne:

Nr. 25 Danmarkskort - Marcus Jordans
Nr. 26 Freti Danici - Kronborg
Nr. 27 Hven
Nr. 28 Hafnia - København
Nr. 29 Helsinborg, Landskrona, Lund på et blad
Nr. 30 Itzehoe og Flensburg
Nr. 31 Slesvicum - Slesvig
Nr. 32 Segeberga - Segeberg
Nr. 33 Huxenum et Haderslebia - Husum samt Haderslev
Nr. 34 Chilonium - Kiel
Nr. 35 Crempa et Reinholdsburga - Krempe samt Rendsborg
Nr. 36 Hamborg
Nr. 37 Berga - Bergen
Nr. 38 StockholmBind fems titel er:
VRBIVM
PRAECIPVARVM
MVNDI THEATRUM
QVINTVM


Prospekterne er i bind fem:

Nr. 30 Otonium - Odense
Nr. 31 Ekelnforda - Eckernförde
Nr. 32 Coldingo - Kolding
Nr. 33 Helsingorum et Ripae - Helsingør og Ribe
Nr. 34 Tvndera et Oitinense - Tønder samt Eutin
Nr. 35 Toninga et Huxenum - Tönning samt Husum
Nr. 36 Plona - Plön
Nr. 37 Thietmarsia - Ditmarsken prospektet er personer i egnsdragter
Nr. 38 Heida et Meldorpium - Heide samt Meldorf i Holsten.I genoptrykket er også angivet fra hvilken kunstner eller håndværker tegningsforlægget stammer. For de danskes prospekters vedkommende er hovedparten fra Henrik Rantzau = Rantzovius, der dog ikke selv har udført dem, men hans navn står meddelt ved dem. Af andre leverandører nævnes Hieronymus Schol, Daniel Frese, Hans Knieper, Tycho Brahe, Cornelis Visscher, Sebastian Münster og Jan van Liefrinck. Hovedparten af tegningerne, der har foreligget som forlæg til kobberstikkerne er dog fra Joris Hoefnagel (63 stk.) og Jacob van Deventer (48 stk.)

Bind fire blev udgivet i 1588 med latinsk tekst, i 1590 med tysk tekst, igen i 1594, 1597 og 1617 med latinsk tekst og i 1617 med tysk og endelig i 1624 med latinsk tekst.

Bind fem blev udgivet i 1588 ca. med latinsk tekst, i 1600 ca. med tysk tekst og i 1600 ca. også med fransk tekst.


Theatrum Orbis Terrarum

Kartografen Abraham Ortelius, 1527-1598, samarbejdede eller korresponderende med Braun & Hogenberg, og Civitatis Orbis Terrarum ligger da også i både idé og form tæt op ad Ortelius' atlas, Theatrum..., der udkom i 1570. Ortelius' værk kaldes for det første regulære og sande atlas, da det havde et systematisk og ensartet kortindhold, og Civitatis... kan på mange måder virke som et supplementsværk eller udvidelse af Theatrum....

Ligheden er heller ikke overraskende, da Franz Hogenberg har graveret hovedparten af stikkene i både Civitatis... og Theatrum....
 


Oplysningerne er hentet fra facsimileudgaven i tre bind af værket. Genudgivelsen udkom i Amsterdam i 1965 med indledning ved R. A. Skelton. Udgaven findes på det Kongelige Bibliotek.
Se også i Ronald Tooley's Dictionary of Mapmakers, der er udkommet i flere udgaver.


Jørgen Marcussen
Opdateret d. 26.2.2017
Retur til hjemmesidens forside