Søkortregistreringsnummer 1951:1873
Lbnr. 1194,
Kortet er uden nummer

Paskaart van't Zuydelykste gedeelte van Africa - søkort af Johannes van Keulen


Kortets titel

Titlen, der er på hollandsk, står skrevet på et stenmonument, eller sokkel til statue. Titeltegningen fylder øverste venstre hjørne ca. 21 x 18 cm (BxH). Titlens tekst lyder i sin helhed:

PAASKAART
van't Zuydelykste gedeelte van
AFRICA
vertoonende
DE SALDANHA BAY
de BAY de GOEDE HOOP
en DE BAY FALSO
met desselfs Dieptens Droogtens
en Anker gronden.

Tot AMSTERDAM by
IOHANNES VAN KEULEN
Boek - Zee-kaart verkooper en Graad
boog-maker aan de Oost-zyde van de
Nieuwen-brug


Omkring titelmonumentet er tegnet forskellige emner. Til højre er bugten ved Cape Town med skibe på reden og Taffelbjerget i baggrunden. Der kan ses en pier vinkelret ud fra kysten. Lænende sig op af monumentet sidder en havmand med trefork og en krukke, fra hvilken der strømmer vand.

Neden for monumentet sidder to putti med et søkort. Den ene holder kortet udrullet, den anden måler med en passer distancer op i kortet. Ved siden af dem ligger andre navigationsinstrumenter bl.a. en jakobsstav, en kompasdåse og en vinkelmåler lignende Gunters foldelige mål.

Halvt bag monumentet kigger afrikanske dyr frem: løve og elefant.

Der findes intet årstal på kortet.

Johannes van Keulen
Van Keulenfirmaets grundlægger var Johannes van Keulen, 1654-1715, og firmaet blev grundlagt ved hans registrering som boghandler i Amsterdam i 1678. Han havde året før købt en ejendom med det passende navn »Den kronede Lods« = »De Gekroonde Lootsman«.

I året 1680 udgav han sit første kort. Det var første del af hans værk Zee Atlas, som i efterfølgende udgaver blev udvidet og fik et totalt omfang af fem bind. Værket blev fremstillet indtil 1734. Ikke alle Johannes van Keulens kort var af eget fabrikat. Johannes købte fx mange trykplader og rettigheder fra Hendrik Doncker, bl.a. ved et salg i 1693. Ved senere udbygning af værket steg antallet af kort fra de oprindelige cirka 40 kort til 185 kort.

Hovedværket blev dog Nieuwe groote ligtende Zee-Fakkel, der udkom fra 1681 til 1684 i samarbejde med Claes Jansz-Vooght og forblev i salgskataloget indtil omkring år 1800. Dette værk havde også fem dele, og det udkom på en del andre sprog end hollandsk.

Gerard van Keulen, født i 1678 overtog sin fader, Johannes van Keulens forretning i 1714. I 1726 overtog Gerards søn, Johannes jr., forretningen. Det var året før Gerard døde. Johannes førte forretningen til sin død i 1770, men firmaet fortsatte indtil 1885.

Yderligere her om familien van Keulen.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 26.2.2017