Søkortregistreringsnummer 1952:0637

Lbnr. 1179,
Kortet er uden nummer.

Søkort over
Nova et Accvrata Poli Arctici et terrarum Circum Iacentium Descriptio
af Jan Jansson


Kortets titel
Kortets titelfelt står øverst næsten midtfor. Titlen er indesluttet i en kartouche med tegning af kannibal og troldmand samt alle vindene i en sky.
Titlen lyder således:
NOVA ET ACCVRATA
POLI ARCTICI
et terrarum Circum
Iacentium
DESCRIPTIO


I nederste højre hjørne er udgiversignaturen i en kartouche med tegning af bjørn, og to nordboere i skindragter med bue og harpun. Teksten lyder:
Amstelodami apud Ioannem Ianssonium.


Beskrivelse:
Kortet dækker Grønland, Nordcanada og Sibirien. Island, Spitsbergen og vestkanten af Novaya Zemlya er tegnet sammen med Sibiriens, hvor floderne løber ud i Det arktiske Ocean. Over Canada er vist Hudson Bay, Newfoundland, Labrador, mens det vestligste af den nordlige amerikanske kyst ikke er indtegnet.

Polarcirklen er indtegnet med en dobbeltstreg, på hvilken der er indsat fire kompasroser, hvoraf den ene er dækket af titelkartouchen. På resten af kortet er der indsat flere kompasroser, og med den valgte projektion, hvor Polen er centrum bliver kompaslinjerne buer.

Meridianerne går til polen. De er benævnt fra 0 til 360 ° med førstemeridianen gående gennem det østlige Island, hvilket svarer til en førstemeridian gennem en af Kanarieøerne. Breddeangivelserne er sat på meridianen på 265°. Hele området nord for polarcirklen er med på kortet, mens det på langsiderne rækker ned til ca. 50° N.

Navnestoffet er noget blandet med engelske navne i det meste af Nordcanada, mens resten hovedsageligt har latinske navne.

Der er en enkelt latinsk tekst om landets beboere og tilstand. Den lyder således:

FRIGVS iners illic habitant, Pallorque, Tremorque,
Et jejuna FAMES.


og oplyser altså om dette lands kulde og ubevægelighed med beboernes bleghed og skælven og ufrugtbare hungersnød.

Bagsiden
Kortet har været optrykt i en bog, hvorfra det er udskåret. Kortets bagside har trykt tekst med rubrikken
POLI ARCTICI et Regionum sub eo sitarum Descriptio.

Henrik Hudson er i teksten nævnt med årstallet 1607. Den latinske tekst beskriver på denne side en del opdagelsesrejsende, der har gennemført ekspeditioner til området. Herunder navngives Sebastian Gavot under Henry VII og årstallene 1496 og 1497. Endvidere Hugo Willougby = Hugh Willoughby, Richard Cancelier = Richard Chancellor, Martin Frobisher, John Davis og George Weymouth, hvor årstallene er nået op til 1602.

Kortet er blyantsmærket år 1660. Til yderligere identifikation har jeg fundet det samme kort afbilledet i The Sea Chart af John Blake, udgivet på Conway Maritime Press, 2004. På side 52 er kortet afbilledet.

Jan Jansson udgav kortet i bind fem af sit ottebindsværk Atlas Novus i 1650. Efter oplysningerne i The Sea Chart udkom hele værket mellem 1638 og 1666. Hvor det i The Sea Chart viste kort er farvelagt, så er det på Museet ikke farvelagt.

Jan Jansson = Ian Ianssonius
Jan Jansson blev født 1596 i Arnheim og døde i Amsterdam 1664. Jansson var Jodocos Hondius' svigersøn og overtog sammen med dennes søn, Hendrick Hondius, faderens forretning i 1611. Faderen havde købt trykplader fra boet efter familien Mercator, hvis samlede værker i det første værk i verden, der bar navnet Atlas, var samlet og trykt i 1602 efter faderens død i 1594 og sønnens inden 1602.

I Maps and Mapmakers er udgivelseshistorien noget mere kompliceret, og det lader sig ikke nøjagtigt ud fra denne kilde fastslå, hvornår udgivelsen har fundet sted. Udgivelseshistorien viser, at det femte bind indeholdende søkortene udkom i 1650. Det blev genudgivet i 1652. I 1656 blev samme værk udgivet i 6 bind med latinsk tekst og genudgivet i samme form i 1658. I 1658 til 1661 blev værket i forøget omfang udgivet i 11 bind også med latinsk tekst. En del andre udgaver med tekst på forskellige sprog kan der i denne forbindelse ses bort fra. Om kortet er trykt i et andet værk, kan heller ikke udelukkes.

I Peter Whitfields bog, side 78, er afbildet et tilsvarende kort udgivet af Blaeu i 1662. Kortet ligner til forveksling museets med de samme kartouchetegninger og bemærkninger og meget lidt ændret navnestof. Forskelligt er den nederste højre kartouche, der i Blaeus kort indeholder tre skalaer med forskellige milestørrelser. Endvidere er der i Nordcanada tegnet et våbenskjold tilhørende Guilielmo Backer de Corneliis ligesom der er indsat en ændret titel og andre småjusteringer.

Øvrige kilder
The Story of maps af Lloyd A. Brown, Dover Publ. 1977 (1st publ. 1949).
Maps and Mapmakers af R. V. Tooley, Batsford Ltd., 7th ed. 1987.
The Charting of the Oceans af Peter Whitfield, BL 1996.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 26.2.2017