Museumsregistreringsnummer 1954:0824
Lbnr. 1109,
Søkortnummer 1126.10-33

Fransk kort over Cagliari på Sardinien


Titelkartouchens franske tekst:

Carte Particulière
de la
Côte Méridionale de Sardaigne
Depuis la Tour de Pula jusqu'au Cap Saint-Elie;
Partie Occidentale du Golfe de Cagliari
Levée en 1842,
par Mr Jurien-Lagravière, Capitain ...,
MM J. de la Roche, ingenieur .....
[med flere personer nævn, men udeladt i denne udskrift]
Publée par ordre du Roi
sous le ministère M. de la Baron de Mackau, Vice-amiral ...,
Au depôt-general de la marine
en 1846

Oversættelse:
Specialkort
over
Sardiniens sydkyst
Fra Pulatårnet til Kap Sankt Elie
Den vestlige del af Cagliaribugten
Opmålt i 1842,
af hr. Jurien-Lagravière, kaptajn i ..
De herrer J. de la Roche, ingeniør ...
...
Udgivet efter kongens ordre
ved viceadmiral herr Baron de Mackaus mellemkomst
Fra Søkortarkivet
i 1846

Beskrivelse:
I bunden af kortet er en note med anduvningsoplysninger til Cagliaris havn og yderligere oplysning om dybder m.m.:

Les chiffres des sondes - en metres. Les chiffres surmontes
d'un trait horizontal, indiquent la quantité de ligne filée sans trouver fond.


Oversættelse:
Lodskudstallene er i meter. Tallene, der hæver sig over en vandret streg, angiver
længden af lodlinen, uden at der blev fundet bund.


Jørgen Marcussen
Opdateret d. 26.2.2017
Retur til hjemmesidens forside