Søkortregistreringsnummer 1960:0195
Lbnr. 3736,
Italiensk portolankort uden nummer.

Information om italiensk portolankort fra c. 1560


Om portolankorten i kartografisk-historisk perspektiv, se artiklen om portolaner.

Denne tekst indeholder en beskrivelse af museets eksemplar herunder den komplette tekst som indført i museets protokol på registreringstidspunktet efter erhvervelsen.

Portolanen er registreret i databasen under lbnr. 3736.
 

Kort beskrivelse af portolanen

Udbyders omtale

Portolanen blev udbudt af Branners Bibliofile Antikvariat i 1960, Katalog nr. XXII Maps and Views, juni 1960.
I kataloget havde portolanen nr. 170a og følgende tekst:

The Mediterranean Sea. A fine seachart, drawn by pen on vellum, 59,5 x 43,5 cm + the neck part of the skin, measuring 17,5 cm at its largest place, which has a beautiful pen and ink design of a Virgin with Child in circular shape.

This well executed portulan extends to the Black Sea and Asia Minor and Palestine. It is richly decorated with wind-roses and shows the arms of Spain, France, Imperial Germany and the Turcs in the respective countries. All the coast-places are marked (those written with red ink are fainted). There are drawn many palm-trees in the large territory of Africa, which is included, and dolphins in the sea.

Most of the names are written in Italian for which reason the origin probably is Italy and the date may be supposed about 1560. The preservation is very satisfying in view of the fact that these maps were much used by the captains of the trading vessels and practically read and torn to pieces.
Portolanen illustrerede katalogets omslag, side 2.

Observationer ved digital registrering 2007

Ved håndteringen under den digitale registrering bemærkedes portolanens farver at være meget falmede. Flere steder nærmende sig det ulæselige, mens almentilstanden var god. Om farverne har ændret sig er ikke til at sige. Portolanen har hele tiden været opbevaret i mørke og kun sporadisk være udsat for lys.

Der er et lille hul i pergamentet nær det SE-hjørne.

Våbenskjoldene og palmetræerne er oprette i retningen W-E. Det samme gælder for de tre bakker, Golgata, med tre kors, der er signaturen for Jerusalem.

Portolanens opbygning følger normen, med navnestof vinkelret på kysterne, og læseretningen følger på samme måde kysterne. Kompasroserne med de forlængede kursstreger er anbragt i cirkelform. Kompasroserne er prydet med liljen som N-symbol, mens E-retningen ikke er særligt markeret.

Distanceskala er anbragt i Afrika, omtrent i Libyen. I Rødehavet er vist Moses' overgang ved en bred hvid stribe i det røde vand. Rhodos og Malta er farvede røde med hvide kors, og Xios er gyldent med rødt kors.

Teksten indført i museets protokol

Beskrivelse af portolankortet

Portolan, italiensk, fra ca. 1560, dækkende Middelhavsområdet. Pergamentet er rektangulært med klaplignende forlængelse i venstre side; på klappen i dobbeltcirkel tegnet en fremstilling af madonna med Jesusbarnet; kortet er plat, med kompasroser af forskellig størrelse (ialt 14½) og kompaslinjer.

Der vises kysten fra Nordvestspanien (Galicien) over Portugal og Gibraltar, samt hele Middelhavet og en del af Sortehavet, ligeledes Nordafrikas kyst til et stykke syd for Gibraltar (Marokko); endvidere er Rødehavet angivet, dog uden påskrevne stednavne. Langs kysten de obligate navne. - Som ornamenter findes det spanske, det franske, det tyske riges og det tyrkiske våben, alle kronede; endvidere i Nordafrik flere palmer og i Jødeland Golgatha med tre kors;

Kartouchen er prydet med fire delfiner og to halvmåner. - Kystlinjerne malet med forskellige farver, kompasroser, våbenskjolde, palmer osv. farvede; farverne er meget blegnede, især den røde farve.

Pergamentet plettet (saltvand?) og bærer præg af brug. Enkelte små huller i pergamentet; det ene udbedret. Kortet afsluttes foroven og forneden af en dobbeltlinie; i marginen flere småhuller (fra stifter?).

Kortet er foldet én gang på midten og desuden ved klappen. - Bagsiden med narv; meget plettet (brune og mørkebrune pletter, samt blisteragtige pletter). -

Bredde 43,5 cm, længde total: 77,2 cm, uden klap: 61 cm.

Bemærkningen om provenines i protokollen

Modtaget fra:
Handels- og Søfartsmuseet Venner (købt gennem Branners Bibl. Antikvariat, Kbh., 7/7 1960.
Køb/Gave
G
Pris
[3.500,-]
Journalnummer
378/60.
Yderligere oplysninger
Branners katalo nr. XXII: Maps and Views (juni 1960), nr. 170a.
Iflg. oplysninger fra antikvarboghdlr. Götz er det købt i Holland på en auktion efter en privatsamler.

Iflg. Bjørn Ochsner, Kgl. Bibl.'s Kort og billedsamling, synes pergamentet at være af ged; han mener, at portolanen har været opsat på træplader med håndtag ved hjælp af stifter.

- Bibl. Kåre Olsen, Kgl. Bibl. udtaler, at pergamentet er "italiensk pergament", dvs. behandlet på kødsiden med pimpsten og kridt, hvorimod hårsiden er ubehandlet, så narven vises (i mods. til "nordisk pergament").


Jørgen Marcussen
Opdateret d. 27.2.2017
Retur til hjemmesidens forside