Søkortregistreringsnummer 1966:0051
Lbnr. 1663,
Kortet er uden nummer.

Information om søkort
udgivet af Samuel Gottlob Zimmermann


Område
Elbens udløb og Tyske Bugt fra Helgoland til Hamburg.

Titelkartouche og titeltekst
Titelkartouchen er en stor tegning på 23 x 33 cm. Motivet er en allegori med nederst en havmand og en gudinden for handel med Merkurs symboler på hat og slangestok. De er siddende på et par sokler, omkring hvilke der ligger spredt varer og penge. En del af pakkerne bærer signatur, og i midten er Hamborgs byvåben. Langs siderne er vist agterenden af et søgående skib og en lossescene fra havn med en pram og en kran. Øverst i figuren er fyldt ud med fem flag på hver side og forskellige stikvåben.

Titelteksten
Den meget lange tekst lyder således:
 
Typus orarium maritimærum ab insula Helgelandia
supra Catarractam Rizebuteliensem usque situsitem
Ostiorum Albis ejusque sinuum, Pulvinorum Brevium,
Vadorum profunditatum, Cadarum Natantium,
unacum Pyro-Colosso & Colossis eregionibus
Novi Operis aliisque Locis Navigantibus
ob viis Portibus Urbibus Munimentis,
oppidis, templis, pagis... Dictis Oris adjacentibus,
eorumqve omnium genuino tractu ultra cras
emporii Hamburgensis usqve
anno MDCXXI
Superiorum jussu
a
Samuel Gottlob Zimmermann
Molar & Molend Insp.
et
Joh. Ottone Hasenbanck
Artilleria Signif.
 


Symbolforklaring i venstre nederste hjørne er skrevet på siden af en plint eller en sarkofag.
Ved toppen står tre personer: en dreng, en yngling og en voksen. De er søfolk og de to ældste forklarer navigationens mysterier for drengen ved hjælp af navigationsinstrumenterne jakobsstav, kompas, passer, lineal, søkort og kvadrant.
Den ældste holder på en bådshage og peger mod en båke med topbetegnelse i baggrunden.

De viste symboler er for:
  LatinTysk 
  Urbes munitæVestungen 
  Civitas cum CastelloEine Stadt oder Vestung mit einem Castell 
  Civitas majoreine Stadt 
  Civitas vel locus ubi coenobiumein Ort wo ein Kloster 
  [En by eller et sted, hvor der er et kloster] 
  Civitas minor vel vicusEine kleine Stadt oder Flecken 
  ArseSchloss oder vornehmes landhaus 
  Pagus cum TempleEin Kirchdorff 
  PagusEin Blosses Dorff item einzelne Häusser 
  Molæ aquaticæWasserMühlen 
  Molæ pneumaticæWindMühlen 
  Urbs EmporiiEine Hansee und grosse HandelsStadt 
  Urbs Tribunalis vel Iustitialiseine Stadt wo eine Regierung 
  ColossiPaken [Bake = båke] 
  Pyro-ColossiBlüssen 
  PortusHafen, oder ein Orth wo man fur Ancker liegen kann  

Signeret:
Hanc Tabul. delin. S. G. ZimmermannUdgiver
S. G. ZimmermannJørgen Marcussen
Opdateret d. 27.2.2017
Retur til hjemmesidens forside