Søkortregistreringsnummer 1973:0057

Lbnr. 1125,
Dansk kort nr. 100

Information om søkort med indtegnede krigsforlis
fra 1939 til 1949Det almindelige danske søkort, der har været i brug under krigen fra 1944 og antageligt samtidig er blevet forsynet med brugerens positionsangivelser samt skibsnavn og dato for de nedennævnte skibsforlis.

En del af forlisene har jeg kontrolleret mod fx Fra Sejl til Diesel og andre mod Chr. Tortzen Søfolk og skibe 1939-1945.
Ikke alle skibsnavnene blev fundet i disse to værker.

SKIBSNAVN DATO STED
M/S KALUNDBORG 1942-04-24 Kalundborg Fjord*)
S/S RITA 1942-05-09 Paludans Flak, S for Samsø**)
S/S KIRSTEN 1940-08-09 Snævringen W for Æbelø, Bjørnsknude**)
S/S AGDA 1944-01-15 2 sm N for Endelave**)
S/S ABSALON 1944-12-06 1 sm S for Yderflak mellem Hjelm og Sj. O.1)
M/S LOPRA 1945-02-21 2 sm NW for Sejrø Lyn*)
S/S METTE 1944-10-09 Schultz Grund 1 sm N for fyrskibet*)
S/S TRIO 1943-05-06 Kattegat S Fyrskib, 5 sm N f Gilleleje*)
S/S SIGRID 1943-06-27 Kattegat S Fyrskib, 5 sm N f Gilleleje**)
S/S JØRGEN 1940-05-29 Gjerrild Bugt, E for Djurslands N-hjørne**)
M/S TOVE, norsk 1946-12-13 2 sm E for Als Odde ved Mariager Fjord*)
M/S NERAULES? 1949-05-30 9 sm E for Als Odde ved Mariager Fjord*)
M/S ROTA 1947-05-24 16 sm W for Anholt*)
S/S KOLDINGHUS 1942-08-15 21 sm W for Anholt*)
S/S ARUSA 1943-05-14 20 sm W for Anholt*)
S/S KJØBENHAVN 1948-06-10 21 sm WNW for Anholt2)
S/S KAREN TOFT 1943-03-26 14 sm NW for Anholt*)
S/S FREDERIKSHAVN 1944-11-19 19 sm NW for Anholt*)
S/S ASTRID 1942-09-19 22 sm NW for Anholt*)
M/S VITUS BERING 1943-06-25 1 sm S for Anholt på Stensøre*)
S/S ANØ 1940-08-21 6 sm E for Hals Barre Fyrskib**)
S/S HAMEN (HAPAG) 1940-04-20 6 sm S for Skagen (udenlandsk skib)


*) Ikke nævnt eller ikke nævnt som forlist i Fra Sejl til Diesel.
**) Stemmer overet med Fra Sejl til Diesel.
1) Fra Sejl til Diesel, bd. 3, p. 406: minesprængningen skete 14/12 1944.
2) Fra Sejl til Diesel, bd. 3, p. 463: minesprængningen skete 11/6 1948.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 27.2.2017
Retur til hjemmesidens forside