Handels- og Søfartsmuseets kortsamling, grafisk søgning


INDLEDNING

Handels- og Søfartsmuseets samling af kort er digitalt registreret. Der er for øjeblikket ikke knyttet billeder af kortene til registreringen, men de kan søges og listes via et grafisk grænseflade, der viser kortenes omrids og giver adgang til de fulde oplysninger registreret på kortene.

Her er en kortere forklaring til kortbasen samt nogle tips om anvendelsen af den grafiske søgning, og linket til søgningen hedder http://hs.gmaplink.com/.

TIPS TIL GRAFISK VISNING

Den grafiske visning af kortene findes på linket http://hs.gmaplink.com/.

Åbningssiden er delt i tre dele:
  • Øverst til venstre en version af Google Maps.
  • Neden under kortet er et felt med søgeformular.
  • Højre halvdel af skærmen viser foliooversigten.
    Denne halvdel har nederst nogle knapper til bl.a. at få vist alle kort, få vist områdeopdelingerne (foliovisning) samt rydde kortoversigten for afmærkninger.
De to delebjælker kan bruges til at tilpasse størrelsen på skærmens tre dele. De kan flyttes med markøren.

Manøvreringen med Google Maps kortet følger de gængse regler herfor: zoome ind og ud og flytte det synlige område.

Indgang med kendt position
Ønsker man at finde kort, der dækker en bestemt position, kan man klikke med musen det valgte sted på kortet.
På den aktiverede position fremkommer et rødt kryds. Krydset kan flyttes med musen ved at holde venstre museknap nede. Når man gør det, springer krydset lidt op, og man kan se det nøjagtige positionspunkt som et mindre sort kryds lige over markørikonet. Positionen udtrykt i grader og minutter kan følges under kortet.
Under kortet klikkes i feltet "Find kort", og i højre halvdel af skærmen fremkommer nu en liste over de kort, der har dækning på den valgte position.

Sortering af udvalgte kort
Over listen med de udvalgte kort vises antal og mulighed for at sortere kortene efter andre kriterier end skala (målestok).

Visning af kortkontur og oplysninger
På kortlisten i højre halvdel kan man afkrydse et eller flere kort, som man ønsker nærmere at få information om. Når man har afkrydset et kort, fremkommer et gult rektangel på kortet. Det angiver kortets omtrentlige grænser.

Der kommer også en rød markering i dråbeform ved konturen. Dråben kan aktiveres, så man kan se kortets titel, udgivelses- og trykår. Man kan lukke oplysningsfeltet igen ved krydset i hjørnet, eller man kan vælge at klikke på den aktive linje i oplysningsfeltet, hvorved man i et nyt vindue får vist alle de på nettet oplagte oplysninger om kortet.
Samme oplysninger får man også ved at klikke på kortets aktive linje i skærmens højre halvdel.

Ændring af områdezoom og centrering
Har man valgt et kort, hvis dækningsområde når ud over det viste verdenskortudsnit, kan man med knappen "zoom" i højre skærmsides kortoplysning få Google Maps-kortet zoomet ud, så det valgte korts konturer kan ses.

Med knappen "centrer" til højre kan kortet på samme måde uden ændring af målestok bringes ind på midten af visningen.

UDVIDET GRAFISK SØGNING

Den nederste venstre del indeholder en udvidet søgefunktion. Ved at afkrydse et eller flere af de fire felter i venstre side, kan man vælge, efter hvilke kriterier kortene skal udvælges efter. Fritekstfeltet søger efter enkeltord og ordstrenge i titelfelter.
De øvrige felter i den udvidede søgning behøver ingen yderligere forklaring.

UNDTAGELSER

Der er hele verdenskort og prospekter samt kort uden tilgængelige oplysninger om bredde- og længdekoordinater i basen. Sådanne specielle kort og blade er ikke viste i den grafiske søgning. Skal man derfor have komplet oversigt over basens indhold, så er det nødvendigt at bruge den fuldstændige oversigt .

UDVIKLING

Rettighederne til det grafiske program og visning samt databaseopbygningen indehaves af udvikleren, der er Lars Wive Marcussen.
 

KORTERE INDLEDNING TIL KORTBASENS INDHOLD

FOLIO: OPDELING OG SORTERING
Hvert enkelt kort er tilknyttet et af de ca. 41 geografiske områder (folio), som vi har valgt at opdele verden i.
Hver folio opdeles i et antal underområder, så kortmængden i hvert afsnit bliver lettere overskuelig.
Foliooversigt indeholder en oversigt over folio- og foliounderområder, og fra oversigten kan de enkelte foliers indhold kaldes frem i listeform (kortoversigt.

KORTOVERSIGTERNE
Alle kortene er opført i lister per folioområde, sorteret efter foliounderområde og korttitel og/eller kronologisk.
Der er fra foliooversigten adgang til de enkelte folio, men har man maskinkraft til det, kan man også benytte en total kortoversigt herfra.
Fra kortoversigten kan man klikke sig ind på det ønskede kort i kolonnen H&S Reg.nr. Fra det enkelte korts registrering kan man nederst på siden bladre frem og tilbage til de næstfølgende og forudgående kort i sorteringen.

POSTENS FELTER
Oplysningerne om hvert kort er fordelt i 25 felter. Hvis kortet eller korttypen er tilknyttet yderligere information, er disse oplysninger placeret nederst på siden efter tabeloplysningerne, eller der er et link til de yderligere oplysninger.

REGISTRERINGSNUMMERLISTEN
I denne liste kan man finde sammenhængen mellem museets protokolregistreringsnummer og søkortets løbenummer i databasen. Listen er sorteret efter museumsregistreringsnummeret, og fra listen kan man åbne hver enkel kortpost.

ATLAS OG LODSBØGER
Museets samling af enkeltkort og kort i atlas og lodsbøger omfatter ca. 4.000 registreringsnumre. Heraf udgør atlaskortene en væsentligt del. Adgangen til atlas og lodsbøger er — foruden direkte via kortlisterne - også mulig via Oversigt for lodsbøger og atlas.

GRUNDIGERE OPLYSNINGER OM DATABASENS FELTER
Der findes en mere omfattende informationstekst om databasens indhold. Den findes under linket Indledning til Kortbasen.


INDGANG TIL KORTBASENFoliooversigten.
Kortoversigt i farvandssorteret orden.
Registreringsnummerlisten - museets registreringsnumre og hjemmesidens kortløbenumre.
Indledning med forklaring til databasens felter m.v.
Oversigt over atlas på H&S.
Oversigt over lodsbøger.

Af hensyn til senere flytning af basen er kortoplysningerne ikke forsynet med links til de generelle supplerende oplysninger om fx pilotkort, førstemeridianen etc. Disse generelle oplysninger kan findes via maritim indledningsside.
 
Jørgen Marcussen

  Retur til toppen af siden.
Retur til maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside
Opdateret d. 6.3.2016.