Emneindeks for Handels- og Søfartsmuseets arkivalier

Kopi af museets søhistoriske registratur, version april 2004
Registraturen er sorteringskriterium nummer et for arkivalierne på museet og benyttes desuden i min referencebase som sorteringskriterium.
Opdateret 20. september 2013.

Retur til indledningssiden.
Indgang til kronologisk artikeloversigt for årbøgerne.

 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Arkæologi Udgravning  
  Konservering    
Bjærgningsvæsen Bjærgningsaktion    
  Diverse    
  Svitzer    
Bugsering        
Dykning        
  Diverse     
  Dykkermateriel  Afvejningsudstyr   
    Diverse   
    Dykkerdragt    
    Luftforsyning    
  Hjælmdykning      
  Svømmedykning      
Fartøj   Atomskib      
  Bark   3-mastet  
    4-mastet  
    5-mastet  
  Barkentine  
  Bjærgningsfartøj  
  Boreplatform  
  Boreskib  
  Brig  
  Brigantine  
  Bugserbåd  
  Bulkcarrier  
  Containerskib  
  Dampskib  
  Dykkerbåd  
  Dæksbåd  
  Ege  
  Ekspeditionsskib  
  Evert  
  Fiskefartøj  
  Fiskekutter  
  Flodfartøj  
  Forsyningsskib  
  Fragtskib  
  Fregat  
  Fryse-køleskib  
  Fyrskib  
  Færge  
  Galease  
  Galliot  
  Hansaskib  
  Hjulskib  
  Inspektionsskib  
  Isbryder  
  Isbåd  
  Jagt  
  Jernbanefærge  
  Jolle  
  Kabelskib  
  Kirkeskib  
  Krydstogtskib  
  Kuf  
  Køleskib  
  Kåg  
  Libertyskib  
  Lodsfartøj  
  Luftpudebåd - hoovercraft
og hydrofoils  
  Lystfartøj  
  Lægter  
  Miljøskib  
  Modelskib  
  Motorskib  
  Muddermaskine  
  Orlogsskib - krigsskib  
  Passagerskib  
  Postbåd - postdamper  
  Pram  
  Redningsskib  
  Ro-ro-skib -
roll on/roll off skib  
  Sandpumper  
  Sandsuger  
  Sjægt  
  Skoleskib  
  Skonnert   2-mastet  
    3-mastet  
    4-mastet  
    5-mastet  
  Skonnertbrig  
  Slaveskib  
  Slup  
  Stenfisker  
  Stykgodsskib  
  Tankskib  
  Tjalk  
  Toldfartøj  
  Tømmerflåde  
Fiskeri   Bearbejdning      
  Diverse  
  Fangst   Diverse  
    Ferskvandsfiskeri  
    Hvalfangst  
    Losning af fisk  
    Redskaber  
    Saltvandsfiskeri  
    Sportsfiskeri    
    Sælfangst    
  Fiskeboder      
  Fiskelejer      
  Fiskerihavne      
  Fiskerliv      
  Handel med fisk      
  Fiskeindustri      
Flag- og signalvæsen   Flagvæsen      
  Heraldik      
  Signalvæsen      
Flodfart        
Fyrvæsen   Diverse      
  Fyr      
  Sømærker      
  Teknik      
  Vagervæsen      
Færgevæsen   Billetter      
  Diverse      
  Færgehavn   Færgeleje    
    Færgested    
  Færgelav      
Handel og søfart   Diverse   Se også Industri i niveau 1    
  Firma      
  Forsikring      
  Gods og varer   Emballage    
  Handelshistorie      
  Handelshus   ØK / EAC    
  Import og eksport      
  Kadrejer      
  Kinafart og
Ostindiefart  
Diverse    
    Hjembragte varer    
    Andre handelsformer (trades)    
  Rederi   Diverse   Selskabsvedtægter, regnskaber  
    Domicil    
    Flådeforhold    
    Plantager    
  Skudehandel      
  Søret      
Havari og forlis   Brand      
  Diverse      
  Grundstødning      
  Kollision      
  Krigsforlis      
  Kæntring      
  Storm      
  Stranding      
Havet   Diverse      
  Dyreliv      
  Havets ressourcer      
  Havforskning
oceanografi  
   
  Kystsikring      
  Strandsikring      
Havnevæsen   Bro      
  Diverse      
  Havn      
  Havneanlægning      
  Kaj      
  Kanal   Se også Kanalvæsen i niveau 1    
  Kort og planer      
  Kran      
  Lastning      
  Losning      
  Pakhus      
Historie   Ikke periodiceret      
Håndværk   Ikke fagopdelt      
Industri        
Issejlads   Diverse      
  Isbådstransport      
  Issport      
  Isvinter      
  Vintersøfart      
Kanal- og slusevæsen   Dige      
  Inddæmning      
  Kanal      
  Sluse      
Kolonier, danske   Guinea   Diverse    
    Folkeliv    
    Forter   Danske forter  
      Udenlandske forter  
    Landskab   Floder  
      Kyst  
      Kystsavanne  
      Regnskov  
  Ostindien   Bengalske forter    
    Diverse    
    Landskab    
    Nicobarerne    
    Trankebar    
    Trankebar-gravene    
  Vestindien   Diverse    
    Erhverv    
    Folkeliv    
    Handelsfart på øerne    
    Historie   Den vestindiske Kommission  
      Overdragelse  
    Landskab    
    Militær og gendarm   Uniform  
    Orlogsfart på øerne    
    Rutefart mellem øerne    
    St Croix   Boligforhold  
      Christianssted  
      Diverse - orkan  
      Erhverv generelt  
      Erhverv - bomuld  
      Erhverv - plantage  
      Erhverv - sukker  
    Folkeliv    
    Frederikssted    
    Landskab    
    Religion   Kirke  
      Missionsstation  
    Undervisning    
       
  St. Jan   Diverse    
  St. Thomas   Boligforhold    
    Charlotte Amalie    
    Diverse    
    Erhverv   Plantage  
    Folkeliv    
    Havn og red    
    Landskab    
    Religion   Kirke  
      Missionsstation  
  Slavehandel      
  Grønland   Boligforhold    
    Diverse    
    Erhverv    
    Folkeliv   Overtro  
    Handel    
    Historie    
    Kolonier    
    Landskab   Isbjerge  
    Religion    
    Sundhedsvæsen    
    Undervisning    
Kolonier - udenlandske   Svensk Vestindien   Diverse    
Kunst   Akvarel      
  Diverse      
  Gouache      
  Kunsthåndværk      
  Maleri      
  Rariteter      
  Skibsportræt      
  Stik      
  Tegning      
Livet i land   Afsked      
  Beværtninger   Logihuse    
    Piger    
    Sømandsforretninger    
  Boligforhold      
  Diverse   Kaptajnsgaver    
    Sømandsfajancer    
  Familieliv      
  Fremmed havn   Afmønstring    
    Diverse    
    Landlov   Idræt i havn  
  Mindesmærker      
  Souvenir      
    Tatovering    
Livet om bord   Aptering - boligforhold      
  Arbejdsredskaber      
  Beklædning      
  Besøg om bord      
  Bro og skanse      
  Diverse      
  Fangst      
  Frivagt   Dagbog    
    Diverse    
    Hygiejne    
    Leg    
    Modelbygning    
    Sport    
  Husdyr om bord      
  Justits og disciplin      
  Kabys   Diverse    
    Madlavning    
    Proviant    
    Skafning    
  Kahyt og lukaf      
  Lastning og losning      
  Mandskab      
  Maskinrum      
  Messe     
  Navigation  Se også Navigation i niveau 1   
  Mandskabsbilleder, opstillede     
  Organisation om bord      
  Overtro      
  Passagerer   Aptering for    
    Bar    
    Diverse    
    Medsejlende familie    
    På dækket    
    Spisesalon    
  Personlige effekter      
  Religion   Kirkelige hadnlinger    
    Sømandskirke    
  Salon      
  Sikkerhed      
  Skibskiste      
  Skibmandsarbejde   Diverse    
    Sejlsyning    
    Splejsning    
  Storm   Bordfyldning    
    Diverse    
    Havari    
  Sundhedsvæsen   Diverse    
    Død    
    Hygiejne    
    Karantæne    
    Sygdom    
  Tekniske installationer      
  Ulykker om bord      
  Undervisning      
  Uniform og dragt      
  Vagt   Arbejde om bord    
    Rorgænger    
    Vedligeholdelse    
    Øvelser    
Lodsvæsen   Diverse   Lodstegn    
    Forordninger, reglementer og takster    
  Lodsstation      
Modeller og flaskeskibe   Diverse      
  Flaskeskibe      
  Modelskibe      
Museer og samlinger   Danmark   Diverse    
    Handels- og Søfartsmuseet   Bygninger  
      Diverse  
      Personale  
      Udstilling  
    Kronborg Slot   Diverse  
      Ældre fremstillinger  
  Udland   Diverse    
Mønt, mål og vægt   Diverse      
Navigation   Astronomi      
  Diverse      
  Globus      
  Nautiske instrumenter   Astrolabium    
    Barometer    
    Cirkler    
    Diverse    
    Gyroskop    
    Hydrometer    
    Kikkert    
    Kompas    
    Kronometer - søur    
    Kvadrant    
    Lod og log    
    Nocturnal    
    Oktant    
    Pindekompas    
    Radar    
    Sekstant    
    Solur og solring    
    Termometer    
  Søkort      
  Undervisning   Diverse    
    Eksamensbeviser    
    Lærebøger    
    Navigationsskoler    
Organisation   Diverse      
  Faglige foreninger, Fagforeninger   Diverse   Menigt mandskab  
      Officerer  
    Kulturel organisation    
    Social organisation    
Orlogsmarine og krigssøfart   Danmark   Diverse    
    Flådestation    
    Kapervæsen    
    Krigssøfart   Diverse  
      Før 1800  
      Napoleonskrigene  
      Kaperkrig  
      1848-1864  
      1914-1918  
      1939-1945  
    Marineforening    
    Orlogsværft    
    Personel    
    Søbefæstning    
    Uniform    
    Våben    
  Udlandet   Barbareskstaterne    
    Diverse    
Personalia   Diverse      
  Gruppebillede      
  Portræt      
  Ukendte      
Redningsvæsen   Diverse      
  Materiel      
  Redningsaktion      
  Redningsmandskab      
  Redningsstation      
  Øvelse      
Rejse og ekspedition   Diverse      
Samfærdsel   Bro      
  Diverse      
  Post og telegraf   Diverse    
    Frimærker    
    Nedlægning af kabel    
  Samfærdsel til lands   Bro    
    Tog    
    Vej    
Sejlsport   Diverse      
  Havn      
  Kapsejlads      
  Rosport      
Skibsbygning   Bedding      
  Diverse   Udstilling, fremstød, reklamer    
  Dok      
  Forlængelse      
  Konstruktion   Diverse   Cementskib  
    Jernskib    
    Træskib    
    Værktøj    
  Maskine   Atomkraft    
    Dampkraft    
    Dieselmaskineri    
    Diverse    
    Turbinemaskineri    
  Ophugning      
  Rebslageri      
  Reparation   Diverse    
    Kølhaling    
  Sejlmageri      
  Søsætning og stabelafløbning      
  Undervisning      
  Værft   Danmark    
    Udlandet    
  Værftsarbejdere      
Skibsdetaljer   Anker      
  Gallionsfigur      
  Lastrum      
  Rigning, løbende      
  Rigning, stående - takkelage      
  Sejl      
  Skrue og rorgrejer      
Skibspapirer   Diverse      
Sørøveri   Diverse      
Toldvæsen   Diverse      
  Krydstoldvæsen      
  Smugleri      
  Toldbod      
  Øresundstold      
Tradition   Ceremoni   Bådeoptog    
    Diverse    
    Dystløb    
    Kirkeskibsprocession    
    Linjedåb og polardåb   Diverse  
      Dåbsattester  
      Neptun  
  Diverse      
  Overtro      
  Votivgaver   Diverse    
    Helgenfigurer    
Uddannelse   Diverse      
  Søfartsskoler      
  Navigationsskoler      
  Maskinmesterskoler      
Udmærkelser   Diverse      
  Diplomer      
  Medaljer      
    Ordner    
Udvandring   Deportation      
  Diverse      
  Emigration     
Retur til maritim indledningsside Retur til toppen af siden
Retur til hjemmesidens forside Opdateret d. 20.9.2013