Handels- og Søfartsmuseets Årbogsindeks

total indeks, Indekseret efter artikelnummer
Artikelnr Stikord Periode Side
- Konstantinopel - se også Istanbul--
- UNRRA se United Nations Relief and Rehabilitation Administration--
- Dansk-Fransk - se A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab--
- Maersk Line - se A. P. Møller Maersk Line--
- Ostindisk Kompagni (2. oprettelse) grdl. 28/11 1670 opereret til 17291650-1750-
- UN - se Forenede Nationer--
- WSA - se U. S. War Shipping Administration under firmaregister--
- Red Sea, The - se Røde Hav, Det--
- Forenede nederlandske ostindiske Kompagni, Det - Se Verenigde Oost-Indische Compagnie - VOC1600-170099
- VOC - se Verenigde Oost-Indische Compagnie1650-1700-
- Dansk Ostindisk Kompagni (1. oprettelse) af 1616 - Se også Ostindisk Kompagni1600-1650-
- Vestindien, Dansk - se Dansk Vestindien--
- GRAF SPEE, tysk slagskib b. - se ADMIRAL GRAF SPEE--
- Hollandsk Ostindisk Kompagni - se Verenigde Oost-Indische Compagnie - VOC1650-1700-
- Ocean A/S, Rederiet; grdl. 4/1 1938, del af JL1900-2000-
- Orient D/S - Se Dampskibsselskabet Orient A/S (1940)--
- Dampskibsselskabet - se D/S og næste ord--
- Vandmangel - se drikkevand--
- D/S - se også næste ord--
- A/S - se også næste ord.--
- Serampur - se Frederiksnagore--
- Helsinki - se Helsingfors--
- Forenede Dampskibsselskab, Det - se DFDS--
- Søvagt - se vagt--
- E.A.C. - Copenhagen - se Ø.K.--
- Østasiatiske Kompagni, Det, København - se ØK--
- Kompagniet, København - se Ø.K.--
- Aktieselskab - se også næste ord--
- B&W - se også Burmeister & Wain--
- East Asiatic Company, The - Copenhagen - se ØK--
- M/S - se næste ord.--
- Timeglas - se sandure--
- Pock, Se Poq1700-1800-
- Kiperock se Qiperoq1700-1800-
- Tranquebar - Se også Trankebar--
- Trankebar - Se også Tranquebar--
- Rederi-A/B - Se næste ord--
- Læst - se kommercelæst1650-1700-
- Rederi - Se næste ord--
- Kampmann - Se også Familieaktieselskabet C. Kampmann & Co.--
- H. C. Brodersen, rederi Flensborg - se Brodersen1750-1900-
- Verenigde Oost-Indische Compagnie - VOC, grdl. 20/3 1602 - se også Hollandske ostindiske Kompagni1600-1700-
- Massegodsskib - Se bulkcarrier--
- Sankt se også Skt. og St.--
- St. se også Skt. og sankt--
- Skibstilsynet - se også Direktoratet for Statens Skibstilsyn--
- Skt. se også St. og sankt--
- DIS se Dansk Internationalt Skibsregister (1988-)--
- Gnisten - se radiotelegrafist--
- Vesterhavet D/S A/S - Se J. Lauritzen A/S--
- Besætning - Se også mandskab--
- JL - Se J. Lauritzen A/S--
- IMO - se International Maritime Organisation under FN1950-2050-
- HSM - Se Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri samt Helsingør Skibsværft A/S--
- ISM - se International Safety Management Code1950-2050-
- KGH - Se Kongelige grønlandske Handel (1950)--
- EF - Se også EU--
- Krogen - se Kronborg--
- Rederivirksomhed, Se Danmarks Rederiforening1900-2100-
- Guineisk Kompagni - Se Kongelige octrojerede danske guineiske Handelssocietet--
- Strømtold - Se Sundtold--
- Nederland, Nederlandene - Se Holland--
- Sundtold - Se under Øresund---
- Sri Lanka - Se også Ceylon--
1942-01 Rajalin, Thomas, sv. forfatter (1728)1700-17509
1942-01 Leidarsteinnkompas, rekonstruktion (1000-1050)1000-10509
1942-01 Underrättelse om Navigation eller Styrmans-Kånsten, udgivet 1728.1700-17509
1942-01 Sørensen, C. F., tegner (1850)1800-19009f
1942-01 FALKEN, Frederik VIIs dampyacht (1865)1850-19009
1942-01 Smiths Etablissement (1900-1950)1900-19509
1942-01 Hansen, Johan Emil Victor, viceadmiral 1837-19121850-19009
1942-01 Frederik VII, konge 1848-1863.1900-19509
1942-01 Grønlandske Handel, København.1900-195011
1942-01 Grandin, Eugene, kunstner (1894)1850-19007, 11
1942-01 Petersen, Peter Thomsen (Tom), maler 1861-1900-195011
1942-01 ODIN, bjærgningsponton, Svitzer (1937)1900-19509
1942-01 THOR, bjærgningsponton, Svitzer (1937)1900-19509
1942-01 København, Toldboden 1850 *t1850-190010
1942-01 LYSAKER, S/S, fragtskib (1937)1900-19509
1942-01 CASTOR af Stege, paketbåd b. Nykøbing F. 18671850-19008
1942-01 CHARLOTTE CHRISTINE, 3-mastet sejlskib b. Åbenrå.1900-19507
1942-01 ANNA, barkentine af Kolding, b. Elmshorn 1876.1850-19007, 11
1942-01 Andersen, Skifter, skibbygmester søn af Thorkild Andersen (1900-1950).1900-19507
1942-01 Andersen, Thorkild, skibbygmester 1806.1800-18507
1942-01 Benzon, skibsbygmester (1867)1850-19007
1942-01 INGEBORG ex LINDEN (eng.), bark b. 1890 i Sunderland.1900-19507
1942-01 LINDEN (eng.), post INGEBORG, bark (1900-1950)1900-19507
1942-01 ZAMPA, hjuldamper (1856)1850-19008
1942-01 DANMARK, bark, J. F. Dessauers Rederi (1900-1950)1900-19508
1942-01 SOLID, skonnert, J. F. Dessauers Rederi (1900-1950)1900-19508
1942-01 H. P. Prior, rederi, grdl. af Hans Peter Prior, 1813-1875. Indgik i DFDS 1866.1900-19508
1942-01 CASTOR af Stege, paketbåd b. Nykøbing F. 1867. *m1850-19008
1942-01 Thomsen, Jens, konstruktionstegner (1900-1950)1900-19508
1942-01 Dessauer, J. F. Rederi (1900-1950)1900-19508
1942-01 Hald, P. Skibsværft Thisted (1900-1950)1900-19508
1942-02 Luxdorph, Bolle, 1643-1698; oversekretær, envoyé.1650-170026ff
1942-02 Øresundstold (1600-1700)1600-170025ff
1942-02 Christian V, konge 1670-1699.1600-170027
1942-02 Gyldenløve, Ulrik Frederik, greve 1638-1704, Frd. IIIs søn med Margrethe Pape.1600-170027, 41
1942-02 Søpas svenske (1650-1700)1650-170020
1942-02 Frie svenske havne 1688-1695.1650-170024
1942-02 Bonrepaus, M. de, gesandt (1693)1650-170023
1942-02 Fredstraktat i Lund 1679-09-26.1650-170020
1942-02 Mesnager, Nicolas (le), 1658-1714; fr. diplomat.1600-170028
1942-02 Utrechtkongressen og -freden 1713-04-11.1700-175028
1942-02 Oxenstierna, Bengt, 1623-1702; sv. statsmand.1600-170028ff
1942-02 Juel, Jens, diplomat (1600-1700)1600-170027
1942-02 Neutralitetsforbund Danmark-Sverige 3/10 16911600-170027
1942-02 Strafford, Earl of (fra 1711 (recreated)) - Lord Thomas Wentworth, 3rd Baron Raby, d. 1739 (1713)1700-175028
1942-02 Heckeren, von, holl. minister (1713)1600-170028ff
1942-02 Robinson, John, eng. præst/biskop (1700-1750)1700-175028
1942-02 Lurendrejere (1600-1700)1600-170017-46
1942-02 Brømsebrofreden 13/8 1645.1600-165018
1942-02 Svenske Lurendrejere i Sundet - artikel af Albert Olsen1600-170017-46
1942-02 Toldforhold Øresund 1600-1700.1600-170017ff
1942-02 Roskildefreden 1658-02-26.1600-170018, 30
1942-02 Olsen, Albert, prof. dr. phil., artikelforfatter.1900-195017-46
1942-02 Trediveårskrigen 1618-1648.1600-165017
1942-02 Gustav II Adolf, svensk konge 1611-1632.1600-170017
1942-02 Speiertraktaten 1544.1500-155020
1942-02 Günther, Andreas, tolddirektør (1676)1650-170020ff
1942-02 Landskrona (1650)1650-170020
1942-02 Christianopeltraktaten 1645.1600-165020
1942-02 Tåstrup, fredsforhandlinger 1658-02-18.1600-165019
1942-02 Gersdorff, Joachim, rigshofmester 1611-1661.1600-165019
1942-02 Skånske krig, Den 1675-1679.1650-170020
1942-02 Talbot, Gilbert, eng. forhandler (1664)1650-170019
1942-02 Sehested, Hannibald, statsmand, 1609-1666.1650-170019
1942-02 Ludvig XIV, fr. konge 1643-1715.1600-170028
1942-02 Lejonklo, sv. udsending i Kbh. (1698)1650-170039
1942-02 Freden i Rijswik 1697 efter Pfalziske Arvefølgekrig 1688-1697.1650-170038
1942-02 Sparrenfeldt, sv. viceceremonimester (1700)1700-175040
1942-02 Koffardiskibe c.1700. *r1700-175041
1942-02 Admiraal, Jacob, holl. tegner (c.1713).1700-175041
1942-02 Juel, Jens, baron 1631-1700.1650-170037ff
1942-02 Sehested, Christian, etatsråd 1666-1740.1650-170038ff
1942-02 Sophie Hedvig, 1677-1735, prinsesse og Christian Vs datter.1650-170038
1942-02 Bielke, Jørgen, 1621-1696; greve og rigsråd.1650-170038
1942-02 Karl XII, sv. konge 1697-1718.1650-170037
1942-02 MARIA, fregat defensionsskib (1689)1700-175043
1942-02 Christensen, Aksel E., 1906-1981; historiker, prof. Kbh. Univ. 1948-1976.1900-195042ff
1942-02 Abo, Jan Nic., dansk konsul i Amsterdam (1688)1700-175043
1942-02 Kollekter, skibsafgifter (1700)1700-175043
1942-02 Reventlow, Christian Ditlev, lensgreve, embedsmand 1671-17381700-175041
1942-02 Harboe, Jens, minister 1646-1709.1650-170041
1942-02 Friis, Astrid, historiker (1927-1970)1900-195041
1942-02 Vibe, investor glasindustri c.1700.1700-175041
1942-02 Jessen, investor glasindustri c.1700.1700-175041
1942-02 Korst, Knud, historiker (1930)1900-195044
1942-02 NÖRKÖPING, sv. fragtskib (1795)1650-170030f
1942-02 Simonsen, Christian, dk. assessor i Sv. (1650-1700)1650-170030ff
1942-02 Jackson, Ligger, reder (1795)1650-170030
1942-02 Silwercrona, sv. oberdirektør (1600-1700)1600-170031
1942-02 Gruner, sekretær hos Luxdorph (1695)1650-170033
1942-02 Avaux, Claude de Mesmes, Comte d', 1595-1650; fr. greve og diplomat.1600-170028
1942-02 Toldbedrageri (1695)1650-170030
1942-02 Jessen, Thomas Balthasar, kammersekretær 1648-1731.1650-170029ff
1942-02 Wrede, greve sv? (1600-1700)1650-170029ff
1942-02 Karl XI, sv. konge 1660-1697.1650-170037
1942-02 JOMFRU MARIA, sv. fragtskib (1696)1650-170036
1942-02 FORGYLTA HJORT, sv. fragtskib (1696)1650-170036
1942-02 DEN FLYVENDE HJORT, sv. fragtskib (1696)1650-170036f
1942-02 Gertsen, Gert, sv. kaptajn (1696)1650-170036
1942-02 Gyldenstrøm, sv. overtoldinspektør (1695)1650-170033
1942-02 Brechling, Herman, assessor Kommercekollegiet, sekretær (1688, 1695)1650-170033
1942-02 SOLAN, fragtskib (1650-1700)1650-170036
1942-02 Handel gennem Øresund 1670-17001650-170017-46
1942-02 ST. JOHANNES, sv. fragtskibsfalskneri (1696)1650-170036
1942-03 Madeira (c.1800)1750-180049
1942-03 Ayres, James, eng. konsul Madeira (1794)1750-180050
1942-03 Brown, John, eng. generalkrigskommissær i Kbh. (1794)1750-180050
1942-03 Steward, holl. kaptajn på ZUMEEUW (1794)1750-180049
1942-03 ZUMEEUW, holl. kutter (1794)1750-180049
1942-03 Bie, L., kontorchef, artikelforfatter1900-195047-57
1942-03 Funchal (1750-1800)1750-180050
1942-03 Downs, The, England (1750-1800)1750-180050
1942-03 Steenberg, dk. konsul i Lissabon (1794)1750-180050
1942-03 LORANEY, USA brigantine (1794)1750-180050f
1942-03 London (c.1800)1750-180050
1942-03 Gore, John, USA kaptajn LORANEY (1794)1750-180050f
1942-03 Tannanger, Norge (c.1800)1750-180051
1942-03 Bie, Ole, 1733-1805; guvernør Frederiksnagore.1750-180048
1942-03 Duntzfelt, Meyer & Co., rederi (1750-1800)1750-180048ff
1942-03 Mau, vægtenhed = 70 dk. pund.1750-180048
1942-03 Bengalen-København-Retur - artikel af L. Bie.1750-180047-57
1942-03 Tyler, George, eng. reder (1794)1750-180047
1942-03 HELSINGØR, sejlskib kolonifart, skibsreder Georg Tyler, besætning 140 indere, brændte ved Portugal. (1794)1750-180047-57
1942-03 Cadiz (c.1750-1800)1750-180049f
1942-03 Bay False, Afrika (1750-1800)1750-180048
1942-03 Kap - Cap Vincent, Portugal (1750-1800)1750-180049
1942-03 Asiatisk Kompagni, 1732-1844, oktrojeret handelskompagni.1750-180048
1942-03 Britiske Gouvernement Calcutta (1750-1800)1750-180048
1942-03 Hofgaard, Peter Erlandsen, kaptajn HELSINGØER (1794)1750-180048ff
1942-03 Oakes, Mr., eng. spion (1794)1750-180048
1942-03 Jacob Kielland & Søn, Stavanger (1794)1750-180051
1942-03 Meldola, Hr., translatør (1795)1750-180054
1942-03 Cruz, Francisco de la, søfarende (1795)1750-180054
1942-03 Schmidt, justitsråd notarius publicus (1795)1750-180053
1942-03 Rauch, Gottfried, traktør (1795)1750-180053
1942-03 Ray / Ryan, Mr. Philip, cargadør (1795)1750-180053ff
1942-03 Frederiksnagore.1750-180055f
1942-03 Weidemann, prokurator (1795)1750-180055
1942-03 Lay, kaptajn MØEN (1795)1750-180055
1942-03 PRINSESSE FREDERICA, fragtskib (1795)1750-180055
1942-03 MØEN, fragtskib (1795)1750-180055f
1942-03 Christian Vs Danske Lov 15/4 1683.1750-180057
1942-03 Hellesen, kaptajn DRONNINGGAARD (1794)1750-180052
1942-03 EXETER (UK), nu DRONNINGGAARD (1794)1750-180052
1942-03 København, Nyboder "Grønland" (1750-1800)1750-180052
1942-03 DRONNINGGAARD, fragtskib 600 tons ex EXETER (1794)1750-180052
1942-03 Christensen, Knud, købmand Kbh. (1794)1750-180051
1942-03 Lange, Rasmus, prokurator (1795)1750-180053
1942-03 Rodrigoo, Jan, rorgænger (1795)1750-180053
1942-03 Schlegel, Johan Frederik Vilhelm, jurist kammerråd 1765-18361750-180053ff
1942-03 Cold, Christian Magdalus Thestrup, 1754-1826, politimester fra 17941750-180052
1942-03 Natekan, Havildar, soldat (1795)1750-180053
1942-03 Abbas, Seron, matros (1795)1750-180053
1942-04 Silde-Røn lystønde 19091850-1900100
1942-04 Thonning, Peter, 1775-1848; etatsråd, kommiteret i Generaltoldkammeret.1800-185062
1942-04 Kobbergrunden, gasbåkefyr 19071850-1900100
1942-04 Fyr, Nordre Rønner, 18801850-1900100
1942-04 Prangen, von, major 1781-1841.1800-185062ff
1942-04 Fyrskib, Skagen, engelsk (c.1807)1800-185061
1942-04 Krigen Dk.-Engl. 1807-141800-185061
1942-04 Henne, kommandør fyrinspektør (c.1827)1800-185062ff
1942-04 Anholt Fyrskib, engelsk (c.1807)1800-185061
1942-04 PROSELYTE, eng. fregat (c.1807)1800-185062
1942-04 Coruna, Herkulestårnet (1750-1850)1750-185061
1942-04 Østerby, Læsø (c.1830)1800-185064
1942-04 Toldkrydser (1750-1850)1800-185063
1942-04 Stockfleth, krigsråd, toldinspektør Læsø (c.1827)1800-185063ff
1942-04 Sæby (c.1830)1800-185064
1942-04 Wynn, William, eng. gesandt i Kbh. (c.1828)1800-185064
1942-04 Schifter, Andreas, viceadmiral, fabriksmester 1779-1852.1800-185062f, 80ff
1942-04 Wedel, kammerråd (c.1827)1800-185062
1942-04 Zahrtmann, Christian Christopher, viceadmiral 1793-1853.1800-185062
1942-04 Aschehoug, kaptajnløjtnant (c.1827-1829)1800-185063, 89
1942-04 Læsø Trindel Fyrskib (1830-1850)1800-185062ff
1942-04 Tetens, premierløjtnant krydskontrollør (c.1827)1800-185063
1942-04 Schimmelmann, Heinrich Ernst, statsmand 1747-1831.1800-185064
1942-04 Gedserodde (c.1800)1800-185058
1942-04 Hammershus, Bornholm (c.1800)1800-185058
1942-04 Christiansø (c.1800)1800-185058
1942-04 Fakkebjerg, Langeland (c.1800)1800-185058, 78
1942-04 Anholt Fyr (c.1800)1800-185058
1942-04 Flensborg (c.1800)1800-185058
1942-04 Klem, Knud, museumsdirektør, artikelforfatter.1900-195058-100
1942-04 Om Udlægningen af Danmarks ældste Fyrskib - artikel af Knud Klem.1800-185058-100
1942-04 Thunø (c.1800)1800-185058
1942-04 Nakkehoved Fyr (c.1830)1800-185058
1942-04 Helsingør, Kronborg.1800-185058
1942-04 Kiølsen, kaptajn (1800)1800-185061
1942-04 Syrodden, Læsø (c.1830)1800-185060, 69, 99
1942-04 Læsø Trindel (c.1830)1800-185060
1942-04 Fyrskibe (1700-1850)1700-185059ff
1942-04 Lous, Andreas, viceadmiral tjeneste inden for opmåling, havne og lodsvæsen, 1728-17971800-185060
1942-04 Skagen Fyr (c.1800)1800-185061
1942-04 Sønderborg (c.1850)1800-185058
1942-04 Afmærkning, farvands- c.1800.1800-185058
1942-04 Løvenørn, Poul, kommandørkaptajn 1751-1826.1800-185058ff
1942-04 North Sand, fyrskib (c.1750)1700-175059
1942-04 Læsø, farvandene omkring (c.1830) *k1800-185059
1942-04 Søkortarkiv, Det kgl. danske (c.1800)1800-185059
1942-04 Corporation of Trinity House 1800-1850.1800-185065
1942-04 København, Holmens Plads 1800-1850.1800-185090
1942-04 Sølimitter (1800-1850)1800-185093
1942-04 Spisereglement 1800-1850.1800-185087
1942-04 Smith, Frederik C., styrmand (c.1829)1800-185086
1942-04 Deurs, Huset van, Helsingør (1829)1800-185094
1942-04 COLBATZ, preussisk bark (1829)1800-185094
1942-04 Meyer, kaptajn på COLBATZ (1829)1800-185094
1942-04 MARGARET, eng. brig (1829)1800-185094
1942-04 TWEY GEBRÜDER, Blankeneseskude (c.1829)1800-185084
1942-04 Rigen, Ulrik von, kaptajn TWEY GEBRÜDER (c.1829)1800-185084
1942-04 Repsold, J. P., mekanikus (1800-1850)1800-185066ff
1942-04 HUSUM bjærgningsfartøj (c.1829)1800-185085
1942-04 Galloper Fyrskib 1800-1850.1800-185085
1942-04 Fyrmekanisme 1800-1850.1800-185084
1942-04 Heinn, Jens Johannes, kaptajn fyrskib (c.1829)1800-185085ff
1942-04 TRINDELEN, fyrskib (c.1829)1800-185083
1942-04 Smith, styrmand fyrskibet TRINDELEN (1832)1800-185098f
1942-04 Øresundshospitalet (1800-1850)1800-185099
1942-04 Brønnum, styrmand fyrskibet TRINDELEN (1832)1800-185098
1942-04 Løve, Jacob Hansen, 1783-1860, skibbygmester Helsingør (1832)1800-185098
1942-04 Kobbergrunden Fyrskib 1853.1850-1900100
1942-04 Drogden Fyrskib Nr. 1 (1837-1852) (1863-1865) (1868-1876)1800-185099
1942-04 Læsø Rende Fyrskib Nr. 1 (1852-1856)1850-190099
1942-04 Scott, eng. kaptajn på MARGARET (1829)1800-185094f
1942-04 Brincken, fra Arkangelsk, kaptajn (1829)1800-185095
1942-04 Leth, kaptajnløjtnant fyrinspektør (1829)1800-185095
1942-04 Kunde, D., fra Colberg, kaptajn (1829)1800-185095
1942-04 Helsingør (1800-1850)1800-185096
1942-04 Frederikshavn (1800-1850)1800-185096
1942-04 Hals (1800-1850)1800-185096
1942-04 Bløden (1800-1850)1800-185096
1942-04 Syrodde Fyr 1922.1800-1850100
1942-04 Fresnel Linse 1800-1850.1800-185067
1942-04 Møsting, Johan Sigismund, finansminister 1759-1843 *p1800-185071
1942-04 Stenbakkens Fyr (c.1800)1800-185067
1942-04 Fyrlygte, argandisk 1800-1850.1800-185066
1942-04 Nakkehoved Fyr (c.1800)1800-185074
1942-04 Fyrafgifter 1800-1850.1800-185072
1942-04 Frederik II, konge 1559-1588.1550-160072, 77
1942-04 Helsingør, Kronborg 1800-1850.1800-185074
1942-04 London Portable Gas Company 1800-1850.1800-185065
1942-04 Nose, The - Fyrstation Themsen (c.1800)1800-185065
1942-04 Gasfyr til fyrskibe og fyrtårne 1800-1850.1800-185065
1942-04 Helsingør 1800-1850.1800-185066
1942-04 Møsting, Johan Sigismund, finansminister 1759-1843.1800-185065ff
1942-04 Holyhead Harbour 1800-1850.1800-185065
1942-04 Workington Harbour, England (c.1800)1800-185065
1942-04 Jørgensen, P., skibbygmester (c.1829)1800-185082
1942-04 Krøyer, H., kaptajn og værftsejer (c.1829)1800-185061, 81
1942-04 Larsen, L., skibsbygger (c.1829)1800-185081
1942-04 Holm, Jacob, grosserer 1770-1845.1750-185081ff
1942-04 Bodenhoffs Skibsværft, grdl. 1766, udvidet 1768. Første afløb 1771. Overtaget af Søetaten 1798. Værftet opkaldt efter Andreas Hansen Bodenhoff 1723-1794. (c.1829)1800-185081
1942-04 Sørensen, skibbygmester Holmen (c.1829)1800-185082
1942-04 Clausen, R., skibsværftsejer Nakskov (c.1829)1800-185081
1942-04 Christianssæde 1800-1850.1800-185081
1942-04 Humlebæk 1800-1850.1800-185075
1942-04 Hammeren, Bornholm 1800-1850.1800-185078
1942-04 Gedser 1800-1850.1800-185078
1942-04 Fladstrand 1800-1850.1800-185075
1942-04 Tutein, Brdr., skibsbyggere Bodenhoffs Skibsværft (c.1829)1800-185081
1942-04 Jensen, Christian Albrecht, portrætmaler 1792-1870.1800-190080
1942-04 Helsingør, Kronborg 1800-1850.1800-185078
1942-04 Schifter, Andreas, viceadmiral, fabriksmester 1779-1852. *r1800-185080ff
1942-04 Thunø Fyr (c.1800)1800-185078
1942-05 Basse, Niels, murermester Helsingør (1740)1700-1900101
1942-05 Christian IV, konge 1588-1648.1700-1900101
1942-05 Toldkammer, Øresunds -1860.1700-1900101
1942-05 Andreasen, Hans, maler (præ 1859).1700-1900101
1942-06 FREDERIK VI, 3-mastet sejlskib kolonifart k.1800 (1800-1834)1800-1850104
1942-06 Duntzfelt, Christian William, agent 1762-18091750-1850102f
1942-06 Asiatisk Kompagni, 1732-1844, oktrojeret handelskompagni.1800-1850104
1942-06 FREDERIK VI ex CHRISTIANSHAVN k.1800 *p1800-1850104
1942-06 Petersen, Jacob 1774-1855; maler, skibsportrætmaler.1800-1850104
1942-06 CHRISTIANSHAVN, 3-mastet sejlskib kolonifart, k. 1800.1800-1850104
1942-06 Møller, Poul Martin, skibspræst 1794-1838.1800-1850104
1942-06 Tronier, C. C., kaptajn FREDERIK VI (c.1830)1800-1850104
1942-06 Bie, Ole, 1733-1805; guvernør Frederiksnagore.1750-1850102
1942-06 Negapatam (c.1780)1750-1850102
1942-06 Duntzfelt, Christian William, agent 1762-1809 *p1750-1850103
1942-06 Hornemann, Christian, maler 1765-1844.1750-1850103
1942-06 Coninck, Frédéric de, etatsråd & handelsmand 1740-1811.1750-1850102
1942-06 Coninck, Henriette datter af Frd. de C. (ca. 1800)1750-1850102
1942-08 Horn, Henrik, sv. admiral (1677)1650-1700105
1942-08 Juel, Niels, admiral 1629-1697.1650-1700105
1942-08 Køge, Slaget i Køge Bugt 1. juli 1677 *p1650-1700105
1942-08 Slaget i Køge Bugt 1. juli 1677. *p1650-1700105
1942-08 Tromp, Cornelis Martenz, 1629-1691; holl. admiral, dk tjeneste 1676-1678.1650-1700105
1942-08 Fauerholdt, maler (c.1677)1650-1700105
1942-09 Snekkerstenbugten (c.1800)1800-1850106
1942-09 Kapervæsen (1800-1850)1800-1850106
1942-09 Lind, Jens "Fløjels Lind", færgemand Helsingør (1808)1800-1850106
1942-09 CORT ADELER - Fregatten CORT ADELER angribes 20/8 1808. *p1800-1850106
1942-09 Eckersberg, Christoffer Wilhelm, maler 1783-1853.1800-1850106
1942-10 CAROLINE AMALIE, hjuldamper (c.1842-1850)1800-1850107
1942-10 H. P. Prior, rederi, grdl. af Hans Peter Prior, 1813-1875. Indgik i DFDS 1866.1800-1850107
1942-10 IRIS - Model af hjuldamper IRIS af Ålborg b.1842. *m1800-1850107
1942-10 IRIS, af Ålborg, hjuldamper b.1842.1800-1850107
1942-11 Christensen, P., borgmester Helsingør (1942)1900-1950110
1942-11 Sinding, P. E. B., fyrdirektør (1942)1900-1950110
1942-11 Vedtægter for Venneselskabet (1942)1900-1950114
1942-11 Beretning for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner 1942.1900-1950108ff
1942-11 Klem, Knud, museumsdirektør.1900-1950109ff
1942-11 Dalhoff, departementschef, formand for H&S (1942)1900-1950109
1942-99 Burmeister & Wain, annonce (1942)1900-1950134
1942-99 Alpha Diesel, annonce (1942).1900-1950133
1943-01 MAAGEN, Vejinspektør Lütkens kragejolle, Nykøbing F.1900-195010
1943-01 Benzon, C. B., konsul (1943)1900-19509
1943-01 STAR III yachtmodel af Werner Hansen, Kbh.1900-195010
1943-01 TECLA lystkutter b.19071900-195010
1943-01 ZEUS, paketbåd, C.E. Benzons konstruktion c.1866-18681900-19509
1943-01 CAROLINE, lystkutter b. til C. B. Benzon, Stubbekøbing1900-19509
1943-01 LEDA, paketbåd, C. E. Benzons konstruktion c.1866-1868.1900-19509
1943-01 POLLUX, paketbåd, C. E. Benzons konstruktion c.1866-18681900-19509
1943-01 FLORA, korvet (c.1830)1800-185011
1943-01 TREFOLDIGHEDEN, 60 kanoners orlogsskib b.16421900-195011
1943-01 Eckersberg, Christoffer Wilhelm, maler 1783-18531900-195011
1943-01 Nordhavnsværftet, København (1943)1900-195010
1943-01 Prior, Hans Peter, reder 1813-18751900-195010
1943-01 Søartikler - Frederik IVs søartikler1900-195011
1943-01 Søartikler - Christian Vs søartikler1900-195011
1943-01 Kadrejerjollemodel *m1900-195013
1943-01 Sildefiskeribåd (1943)1900-19507
1943-01 Halsnæsbaad (1943)1900-19507
1943-01 Olsen, Andreas, bådebygger (1895)1900-19507
1943-01 Petersen, Peter, fisker (1913)1900-19507
1943-01 MARIES MINDE, halsnæsbådmodel (1850-1950)1900-19507ff
1943-01 Kadrejerjolle model (1943)1850-19507
1943-01 THORA af Skovshoved, fiskebådsmodel (1850-1950)1900-19507ff
1943-01 CASTOR, paketbåd, C. E. Benzons konstruktion c.1866-18681900-19509
1943-01 VESTA, paketbåd, C. E. Benzons konstruktion c.1866-18681900-19509
1943-01 Benzon, C. E., skibbygmester (1943)1900-19508
1943-01 VEGA, paketbåd, C. E. Benzons konstruktion c.1866-18681900-19509
1943-01 Smith, Martin, kadrejer (1888)1900-19507
1943-01 Jensen, Villy, fisker (1942)1900-19508
1943-01 Aalborgjollen tegninger (1943)1900-19508
1943-01 Nielsen, Christian, bådebygger Fejø (1942)1900-19508
1943-01 Suenson, Otto Fr., minister, direktør Orlogsværftet 1810-18881900-19508
1943-01 Bering, Vitus, søfarer 1681-17411900-195014
1943-01 Bombebøsse1900-195014
1943-01 Olrik, Chr. S. M., direktør KGH 1815-18701800-190014
1943-01 Hagemann, Gustav Adolph, gehejmekonferensråd 1842-19161900-195014
1943-01 MARIES MINDE af Hundested, sildebåd *m (1850-1950)1900-19509
1943-02 Sandur1650-170034
1943-02 Quintella, Ignatio da Costa, admiral (1900-1950)1900-195033
1943-02 Pindekompas *f (c.1500)1650-170033f
1943-02 Alvarez, Gonzales, navigatør hos Vasco da Gama (c.1500).1450-150029
1943-02 Gama, Paolo da, kaptajn på SÃO RAPHAEL (c.1500)1450-150029
1943-02 Diaz, Diego, regnskabsfører hos Vasco da Gama (c.1500)1450-150029
1943-02 BERRIO, skib for opdagelsesrejse (c.1500)1450-150024ff
1943-02 Nunez, Gonzalo, kaptajn hos Vasco da Gama (c.1500)1450-150029
1943-02 Nao rotundo, skibstype (c.1500)1450-150029
1943-02 Coelhoe, Nicolao, kaptajn på BERRIO (c.1500)1450-150029
1943-02 Sankt Cruz - Santa Cruzklosteret, Coimbra (c.1500)1450-150033
1943-02 Kap det gode Håb (c.1500)1450-150030ff
1943-02 Sankt Jorge - San Jorge de la Mina, fort på Guldkysten (c.1500)1450-150030
1943-02 Kap Verdeøerne - Cap Verde (c.1500)1450-150030
1943-02 Allenquer, Pero d', officer hos Vasco da Gama (c.1500).1450-150029
1943-02 Astrolabium *f160039
1943-02 Søkort, Afrika - Indien, 1500, rekonstruktion *k1850-190040f
1943-02 Caneiro-kortet (c.1500)-38ff
1943-02 Cantino-kortet, 1502-38ff
1943-02 Ribero, Diego, port. søfarer (med Vasco da Gama) og kartograf (1529)1500-155043
1943-02 Astrolabium160042
1943-02 Søkort, fragtment af Riberos verdenskort, 1529 *k1500-155043
1943-02 Søkort, portugisisk rekonstruktion slutn. 15. rh. *k1450-150035
1943-02 Rudetabel1450-150036
1943-02 Vilhegas, Ortiz de, port. (c.1490)1650-170036
1943-02 Catena a poppa, afdriftsinstrument1450-150036
1943-02 Platkort-38
1943-02 Søkort, Afrika - Indien, 1509 *k1650-170037
1943-02 Behaim, Martin, kartograf c1436-15071650-170036ff
1943-02 Coão, Diego, opdagelsesrejsende under Bartolomæus Dias (1486)1650-170036f
1943-02 Cursor-kvadrant, 1270 *t1250-130045f
1943-02 João II, konge Portugal 1481-14951450-150022f
1943-02 Manuel I "Den Strålende", konge 1495-15211450-150022f, 56
1943-02 Columbus, Christoffer, opdagelsesrejsende 1451-15061450-150021f
1943-02 Henrik Søfareren 1394-14601400-150021
1943-02 Krydderihandel (c.1500)1450-150023
1943-02 Covilhão, Pero de, port. (c.1500)1450-150023f
1943-02 Sofala, Østafrika (c.1500)1450-150023
1943-02 Lakkadiverne (c.1500)1450-150023f
1943-02 Ravenstein, E. A., forfatter (1898)1850-190020
1943-02 Vasco da Gama - artikel af Carl V. Sølver1900-195021ff
1943-02 Gama, Vasco da, opdagelsesrejsende c.1460-15241450-155020ff
1943-02 Diaz de Novaes, Bartholomæus, opdagelsesrejsende c1455-15001450-150021ff
1943-02 Lissabon, Tagusfloden (c.1500)1450-150021
1943-02 Sølver, Carl V., navigatør, artikelforfatter1900-195021
1943-02 NINA, caravel deltog i Columbus 1. rejse 14921450-150021
1943-02 Lissabon, Belem (c.1500)1450-150028
1943-02 Almanak, tidlig nautisk standard (1496) *d1450-150027
1943-02 Bensaúde, Joaquim 1859-1952 - Histoire de la science nautique portugaise, udg. 19171900-195027
1943-02 Almanach perpetuum Celestium motuum cujus radix est (c.1500).1450-150026
1943-02 Zakuto, Rabi Abraham, 1452-1515, astronom (1473)1450-150026
1943-02 Rastello (c.1500)1450-150028
1943-02 Halvhjul (halve soldiametre)-28
1943-02 Cam, Diogo, port. opdagelsesrejsende (1484)1450-150028
1943-02 Lissabon 16. årh. *r1450-150023
1943-02 SÃO GABRIEL, skib for opdagelsesrejse (c.1500)1450-150024ff
1943-02 SÃO RAPHAEL, skib for opdagelsesrejse (c.1500)1450-150024
1943-02 Sernigi, Girolamo, købmand (1499)1450-150023
1943-02 Vincinho, José, astronom (1490)1450-150026
1943-02 Regimento do estrolabio e do quadrante (c.1500)1500-155025
1943-02 Cabral, Jorge, kunstner (1530)1500-155025ff
1943-02 Vasco da Gamas Eskadre *p1500-155025
1943-02 Anglicus, Robertus, forf. videnskab. skrift om astrolab og urværk (1270)1250-130045
1943-02 Arabisk lods *t1450-150053
1943-02 Bülow, Otto, tegner (1942)1900-195053
1943-02 Kalikut, Indien1500-155054
1943-02 Isbas, måleenhed (grader)1450-150052
1943-02 Knytnævemåling1000-160052
1943-02 Søkort, Indiske Ocean, rekonstruktion (1554) *k1550-160051
1943-02 Visidaz, Rostra, tegner (1930)1900-195058
1943-02 Camões, Luiz, 1524-1580; port. digter1500-155059
1943-02 Kalikut, ex Civitatis Orbis Terrarum, 1572-1618 *t1500-155055
1943-02 Isabella I, spansk dronning af Castilien 1474-14791450-150056
1943-02 Lissabon, Belemtårnet (c.1500) *t1900-195058ff
1943-02 Lissabon, Hieronimusklosteret *f1900-195057ff
1943-02 Søkort, globusaftegning fra Behaim, 1492 *t1450-150061
1943-02 Cosa, Juan la, c.1450-1510; kartograf, deltog i Columbus' 2. rejse1500-155047
1943-02 Kap Agulhas (c.1500)1500-155048
1943-02 Misvisningskompas1500-155048
1943-02 Astrolabium af træ1450-150047
1943-02 Sankt Helena - St. Helenabugten, Afrika (c.1500)1450-150047
1943-02 Hosein, Sidi Ali, admiral (1554)1550-160051
1943-02 Jakobsstav1500-155050
1943-02 Mohit, lodsbog Indiske Ocean, udgivet 15541550-160051
1943-02 Peurbach, Georg, 1423-1461; østrigsk astronomiprof., hofastronom i Ungarn1450-150048
1943-02 Nunez (Salaciense), Pedro, 1502-1578; port. matematikprof. & kgl. kosmograf1500-155048
1943-02 Gunters kvadrant1500-155050
1943-02 Melinde, Afrika c.(1500)1500-155048
1943-03 Certeparti, 236 e.Kr.0200-025066
1943-03 Pisa (c.1300)1250-130068
1943-03 Appollodorus af Phaselis (383-322 f.Kr.)-400--30065
1943-03 Artemo af Phaselis (383-322 f.Kr.)-400--30065
1943-03 CONCEICAO, sejlskib (1625)1600-165070f
1943-03 Bugea1250-130068
1943-03 Concalvez, Bento, navigatør (1625)1600-165070
1943-03 Konnossement - Conhecimento, 16251600-165070f
1943-03 Correa, Bermeu Sanches, afskiber 16251600-165070
1943-03 Ladningsdokumenter 1730-18001700-180062ff
1943-03 Befragtningsdokumenter 1730-18001700-180062ff
1943-03 Strandgaard, Knud, artikelforfatter1700-180062ff
1943-03 Gamle Ladnings- og befragtningsdokumenter - artikel af Knud Strandgaard1700-180062ff
1943-03 Nausicrates af Caystus (383-322 f.Kr.)-400--30065
1943-03 Androcles af Sphettus (383-322 f.Kr.).-400--30065
1943-03 Asiatisk Kompagni, 1732-1844, oktrojeret handelskompagni1700-180062ff
1943-03 Demosthenes 383-322 f.Kr.-400--30064
1943-03 NORGE, fregat (1806-1808)1800-185063ff
1943-04 Haelwegh, Albert, gravør 1600-16731600-170075
1943-04 Søkort, Ostindien, 1733 *k1700-175076
1943-04 Wuchters, Abraham, 1610-1682, maler1600-165075
1943-04 Gjedde, Ove, admiral 1594-1660 *r1550-165075
1943-04 Boshouwer, Marcelis de, d.1619; underkøbmand i holl. Ostindisk K.1550-165074f
1943-04 Adassin, Cenerat, kejser Ceylon (1615)1600-165076
1943-04 DAVID, orlogsskib (1617)1600-165077
1943-04 Trankebar, 18. årh. *k1700-175077
1943-04 Seutter, Matthæus, gravør (18. årh.)1700-175077
1943-04 Trankebar, koloni, 18. årh.1700-175077ff
1943-04 ØRESUND, jagt (1618)1600-165077
1943-04 Christian I, konge 1448-14811450-150073
1943-04 Pining, Diderik, ty. kaptajn, opdagelsesrejsende i dansk tjeneste (1472)1450-150073
1943-04 Pothorst, Hans, kaptajn (1490)1450-150073
1943-04 Klem, Knud, museumsdirektør, artikelforfatter1900-195072
1943-04 Danske Ostindie- og Kinahandel, Den - af artikel Knud Klem1600-185072ff
1943-04 Koromandelkysten (c.1600)1550-165074
1943-04 Ostindisk Kompagni (1. oprettelse) af 1616 opererede til 1643, kolonien opretholdt uden forbindelse til Dk. Kompagniet opløst 1650.1600-165074
1943-04 Christian Ulrich Gyldenløve 1611-1640 Chr. IV søn med Kirsten Madsdatter1550-165074
1943-04 Munk, Jens, opdagelsesrejsende 1579-16281600-165073
1943-04 Crappé, Roland, holl. købmand (1616)1600-165074
1943-04 Christian IV, konge 1588-16481550-165073
1943-04 CHRISTIAN, 27 kanoner, Kompagniskib med på Ove Gjeddes rejse 1618-1620.1600-165077
1943-04 Coninck, Frédéric de, etatsråd & handelsmand 1740-1811 *t1750-180089
1943-04 Bartholin, Fr. Wilh., regimentskvartermester (1824)1700-180087
1943-04 Asiatisk Kompagni, aktiebrev *f1700-180087
1943-04 Duntzfelt, Christian William, agent 1762-18091750-180091
1943-04 Ryberg, Niels, købmand 1725-18041750-180089
1943-04 TRE VENNER, fregat b.1794 i Bengalen *t1800-185091
1943-04 Blache, Christian Vigilius, professor 1838-19201750-180091
1943-04 ELEFANTEN, orlogsskib (1618)1600-165077
1943-04 Frederiksnagore1750-180084
1943-04 Moltke, Adam Gottlob, greve 1710-17921700-180086
1943-04 Frederik VII, konge 1848-18631700-180086
1943-04 Nicobarøerne (c.1780)1750-180084
1943-04 København, Asiatisk Kompagnis bygning *t1700-175085
1943-04 Eigtved, Nicolai, arkitekt 1701-17541700-175083
1943-04 Negotiechef, dss. superkargo1750-1800100
1943-04 Føringsgods1750-1800100
1943-04 Føringsducør1750-180099
1943-04 KRONPRINSESSEN, 3-mastet sejlskib kolonifart (1818)1800-1850101
1943-04 ANTOINETTE, 3-mastet sejlskib kolonifart (c.1810-1815)1750-1800101
1943-04 NORDEN, 3-mastet sejlskib kolonifart (c.1810-1815)1750-1800101
1943-04 Whampoa Red, Kina (c.1780) *p1750-180093
1943-04 Haaber, kancelliråd direktør (1780)1750-180095
1943-04 Battier, bogholder (1783)1750-180095
1943-04 Canton, faktorierne, Kina *t1750-180095
1943-04 NORGE, fregat (1798-1808)1750-180098, 101
1943-04 CHRISTIANSHAVN, 3-mastet sejlskib kolonifart, 18061750-180097ff
1943-04 Holm, Jacob, kasserer (1783)1750-180095
1943-04 Christensen, Poul, kaptajn CHRISTIANSHAVN (1806) *p1750-180097
1943-04 FREDERIK VI ex CHRISTIANSHAVN, 3-mastet sejlskib kolonifart k.1800 (1830-134)1800-1850101
1943-04 Kongsbakke, Eskild Andersen, guvernør på Dansborg, Trankebar fra 16551650-170079
1943-04 Larsen, Kay, tegner (1943)1900-195079
1943-04 Trankebar, Dansborg, fæstning 1726 *t1700-175079
1943-04 Griffenfeld, Peder, statsmand 1635-16991650-170079
1943-04 Adeler, Cort, direktør, søofficer, admiral 1622-16751650-170079
1943-04 FÆRØ, orlogsskib b. i Holl. som AGATHA, købt 16661650-170079
1943-04 MAGELØS, orlogsskib b. Norge, næ. 16661650-170079
1943-04 Trinkomali (c.1600)1600-165078
1943-04 Trankebar, Dansborg, fæstning1600-165078
1943-04 KØBENHAVN, orlogsskib (1618)1600-165077
1943-04 Frederik III, konge 1648-16701600-170078
1943-04 Leiel, Villum, købmand (1640)1600-165078
1943-04 Braem, Johan, handelsmand, direktør 1595-16461600-165078
1943-04 Mikkelsen, Jakob, borgmester (1639)1600-165078
1943-04 Lange, Philip de, arkitekt c1705-1766 i Danmark fra 17291700-175083
1943-04 Tønder, Michael Chr. Ludvig Ferdinand, viceadmiral 1692-17551700-175082
1943-04 Huusmand, Johan Henrik, skibspræst (1730)1700-175082
1943-04 Wiegandt, Tobias, kadet (1730)1700-175082
1943-04 Trellund, Gregers Daa, premierløjtnant (1733)1700-175083
1943-04 Asiatisk Kompagni, 1732-1844, oktrojeret handelskompagni1700-175082
1943-04 Trankebar, bykort 1733 *t1700-175083
1943-04 OLDENBORG, orlogsskib b. 1663 i Neustadt1650-170079
1943-04 CHRISTIANUS QUINTUS, orlogsskib, b. 1667 som PRINS CHRISTIAN, næ. 16731650-170079
1943-04 Baker, Peter, købmand fra Bremen (1729)1700-175080
1943-04 HAABET, orlogsskib, fregat b. Neustadt 16691650-170079
1943-04 DEN GYLDNE LØVE, ostindiefarer, udrejse 1730-10-13. Forliste på udrejsen.1700-175081
1943-04 KRONPRINS CHRISTIAN, orlogsskib, ex VARBERG. Overdraget Asiatisk Kompagni 1730.1700-175081ff
1943-04 Hurk, Peter van, supercargo (1731) *lerfigur1700-175081ff
1943-04 Frederik IV, konge 1699-17301700-175081
1943-05 Krieger, Johan Cornelius, kommandørkaptajn 1756-18241800-1850103
1943-05 THUNDER, bombarderskib (1808)1800-1850103
1943-05 CHARGER, brig (1808)1800-1850103
1943-05 Eckersberg, Christoffer Wilhelm, maler 1783-18531800-1850103f
1943-05 Kampen i Flinterenden 9. Juni 1808 *t1800-1850103
1943-05 Lütken, T. J., Sekondløjtnant (1808)1800-1850103
1943-05 PIERCER, brig (1808)1800-1850103
1943-05 TURBULENT, brig (1808).1800-1850103
1943-06 FREDERIK VI, hjuldamper1800-1850105
1943-06 CALEDONIA, H/S, b. 1817 hos John Wood & Co. i Glasgow1800-1850105
1943-06 CHRISTIANSSTED, c.18201800-1850105
1943-06 Scheel von Plessen, Christian Ludvig til Lindholm, auscultant, amtmand 1741-18011750-1800105
1943-06 DANMARK, c.1820, sejlede på Vestindien, skibsreder L.N. Hvidt.1800-1850105
1943-06 Hvidt, Laurits Nicolai, minister 1777-1856 *r1750-1900104
1943-06 SØEBLOMSTEN, c.18201800-1850105
1943-06 KONGEN AF DANMARK, c.18201800-1850105
1943-07 CHRISTIANUS QUINTUS, orlogsskib (1739) Kan det være en skrivefejl for CHRISTIANUS SEXTUS?1700-1750106
1943-07 Forenede Oplagspladser og Værfter, De (1877)1850-1950106
1943-07 København, Bremerholm, dokkens indvielse 26/5 17391700-1750106
1943-07 Danneskjold-Samsøe, Grev Frederik, statsminister, admiral 1703-17701700-1750106
1943-07 Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft (1897-1917)1900-1950106
1943-07 Dokkens Indvielse på Bremerholm 26/5 1739 *r1700-1750106
1943-07 FÆRØ, brigantine (1739)1700-1750106
1943-08 Mörner, Hj., kunstner (1830?)1800-1850107
1943-08 CALEDONIA, H/S, b. 1817 hos John Wood & Co. i Glasgow1800-1850107
1943-08 Paketbåden København - Kiel 1780-1800 *r1800-1850107
1943-08 Passagerfart København - Kiel 1780-1800 *r1800-1850107
1943-08 FREDERIK VI, hjuldamper1800-1850107
1943-09 ODIN, fragtskib (1860)1850-1900108
1943-09 NEVA, fragtskib (1860)1850-1900108
1943-09 Benzon, V., reder (1857)1850-1900108
1943-09 PHØNIX, fragtskib (1860)1850-1900108
1943-09 DFDS, rederi, grdl. 11/12 18661850-1900108
1943-09 Hvidt, Edv. J., reder (1857)1850-1900108
1943-09 L.N. HVIDT, D/S (1857) *t1850-1900108
1943-09 Sørvig, F., tegner (1867)1850-1900108
1943-09 Halberstadt, David Moses, reder 1819-18741850-1900108
1943-09 Koch, Cornelius Peter August, reder 1816-18921850-1900108
1943-09 Poulsen, Vaterschout, reder (1857)1850-1900108
1943-09 Almindelige danske Dampskibs-Selskab, Det (1860-1866).1850-1900108
1943-10 Medlemsliste H&S Venneselskab1900-1950114
1943-10 Beretning for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner 19431900-1950109ff
1943-99 Baltica, Assurance-Compagniet, annonce1900-1950117
1943-99 Private Assurandeurer, De, annonce1900-1950117
1943-99 Skandinavia, forsikringsanstalt, annonce1900-1950116
1943-99 Helsingør Værft, annonce1900-1950115
1943-99 Burmeister & Wain, annonce1900-1950131
1943-99 Alpha Diesel, A/S Frederikshavn's Jernstøberi & Maskinfabrik.1900-1950132
1944-01 Lønning, tegner. H&S erhvervet tegning af Asiatisk Kompagnis fregat HOLSTEEN, tegnet 1803.1800-18509
1944-01 Nielsen, Christian, bådebygger, Fejø. Opmålt og bygget model af lodsbåden HELSINGØR, b. 1869.1900-19509
1944-01 HOLSTEEN, fregat Asiatisk Kompagni. Tegning af hr. Lønning, 1803.1800-18509
1944-01 Gibraltar. Fregatten HAVFRUEN, kaptajn von Dockum, anholdes ved Gibraltar 24/12 1799.1750-180015
1944-01 HELSINGØR, lodsbåd b. 1869 af skibsbygger Berg. K. 1941 af fiskehandler Chr. Pichard, Ålsgårde. Opmåling af og model bygget af Christian Nielsen. *m1850-19509, 11
1944-01 Pichard, Chr., fisker, Ålsgårde. K. 1941 lodsbåden HELSINGØR, b. 1869.1900-19509
1944-01 Helsingør Lodseri, lodsbåden HELSINGØR, b. 1869, opmålt.1900-19509
1944-01 Bjerg, skibsbygger. Byggede 1869 lodsbåden HELSINGØR.1850-19009
1944-01 Olrik, Christian Søren Marcus, 1815-1870, direktør Grønlands Styrelse. Kultegning af Henrik Olrik, 1871. *t1800-190013
1944-01 Holbech, Peter Nielsen, kaptajn. Søn af Niels Holbech. Se stikord under 1944-06.1700-18009
1944-01 Holbech, Niels, kaptajn. Se stikord under 1944-06.1700-18009
1944-01 CONSTANTIA MARIA, fregatskib af København. Kaptajn Peter Nielsen Holbech. -1800- Se stikord under 1944-06.1750-18509
1944-01 EL OLE, S/S af København. Maleri af Carl Baagøe, 1860. *p1850-190012
1944-01 Dockum, von, kaptajn på fregatten HAVFRUEN 1799.1750-180015
1944-01 HAVFRUEN, fregat, kaptajn von Dockum, anholdes ved Gibraltar 24/12 1799. Tegning af C. C. Parnemann. *t1750-180015
1944-01 Baagø, Carl, maler. Malet S/S EL OLE, 1860.1850-190012
1944-01 Olrik, Henrik, tegner. Tegning fra 1871 af Christian Søren Marcus Olrik, 1815-1870, direktør Grønlands Styrelse.1850-190013
1944-01 Asiatisk Kompagni. Tegnign af fregatten HOLSTEEN af hr. Lønning fra 1803.1800-18509
1944-02 Hansen, Johan, 1861-11-14 til 1943-06-17, generalkonsul, medlem af museets bestyrelse og forretningsudvalg fra 1914. Nekrolog.1900-19507
1944-03 SAXO, S/S, b. 1866 hos B&W til H. P. Prior.1850-190080, 83, 87, 91
1944-03 Baumgarten & Burmeister, b. 1865 S/S UFFO og 1866 S/S SAXO til H. P. Prior. Værft for DFDS fra 1866.1850-190080, 95
1944-03 København, atelierbygning i Bredgade til Lauritz Prior, opført 1865-1866, arkitekt Vilhelm Petersen. *f1850-190081
1944-03 Petersen, Vilhelm, arkitekt. Byggede for H. P. Prior 1865-1866.1850-190081f
1944-03 Munck, ??, forfatter. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1850-190079
1944-03 UFFO, S/S, b. 1865 hos B&W til H. P. Prior. Indsat 24/10 1865 på ruten Kbh-Ålborg-Frederikshavn. SIde 80 *p1850-190080, 83f, 87, 91
1944-03 Carlsson, skibssalgsfirma i Motala, fra hvilken H. P. Prior i 1865 k. ØRNEN1850-190079
1944-03 ØRNEN, S/S, k. 1865 af H. P. Prior fra Carlsson i Motala1850-190080, 83, 87, 91
1944-03 Molbech Christian Knud Frederik, 1821-1888, forfatter og oversætter, søn af Chr. Molbech, 1783-1857. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1850-190079
1944-03 Adolphs rederi -1866-1850-190086, 88
1944-03 Bornholmer Selskabet, rederi -1867-1850-190086, 91
1944-03 Lesley, engelsk selskab som Tietgen havde skibskontrakt med i 1865.1850-190085, 87, 90-91
1944-03 Schovelin, Julius, 1863-1933, børsfinansmand og forfatter -1891-1850-190085
1944-03 SCANDIA, S/S, -1867-1850-190088
1944-03 NIORD, S/S, dansk ejet -1867-1850-190086, 88
1944-03 København, Kvæsthusbroen med skibene WALDEMAR og DANIA samt H. P. Priors godsekspedition. *f1850-190087
1944-03 ST. KNUD, S/S, dansk ejet -1867- Indgik i DFDS efter 1867.1850-190086, 88, 93
1944-03 Bloch, Carl Heinrich, 1834-1890, maler. Atelier hos H. P. Prior i Bredgade -1866-1850-190082
1944-03 C. K. Hansen, rederi; drev S/S AZIR -1865-1867-1850-190084
1944-03 AZIR, S/S, engelsk, drevet af C. K. Hansen -1867-1850-190084
1944-03 Rahr, skibsreder, konkurrent til H. P. Prior -1865-1850-190083
1944-03 AARHUS, S/S. Indsat af skibsreder Rahr på Kbh-Århusrute 30/12 1865. Indgik i DFDS efter 1866.1850-190083, 86, 88, 93
1944-03 Privatbanken. I samarbejde med C. F. Tietgen dannede selskab -1865-1867-1850-190084
1944-03 Tietgen, Carl Frederik, 1829-1901, finansmand og skibsreder.1850-190044, 84, 88-93, 95, 97-100, 103, 105-106
1944-03 Scavenius, godsejer. Drøftet landbrugseksport med H.P. Prior -1867-1850-190084
1944-03 Breinholt, kødeksportør. Drøftet landbrugseksport med H. P. Prior -1867-1850-190084
1944-03 Tesdorph, godsejer. Drøftet landbrugseksport med H. P. Prior -1867-1850-190084
1944-03 DAGMAR, S/S, drevet af Lesley -1866-1867-1850-190088, 91
1944-03 Georg, konge af Grækenland 1863-19131850-190075f
1944-03 Prior, Otto, overretssagfører, sønnesøn af H. P. Prior.1900-195072
1944-03 H. P. Priors Flaade 1864. Maleri af C. F. Sørensen visende alle skibene foran Svanemøllen. Skænket H&S af sønnesøn Otto Prior. *p1850-190073
1944-03 Hansen, Victor, løjtnant, senere admiral. Førte FALKEN på H. P. Priors togt til Middelhavet 1865. Livserindringer udgivet i Memoirer og Breve-1850-190075f
1944-03 Nielsen Anæus, cand. pharm. Deltog i togt til Middelhavet med H. P. Prior august 1865.1850-190075
1944-03 Renton, William, eng. læge. Deltog i togt til Middelhavet med H. P. Prior august 1865.1850-190075, 79
1944-03 Genua, Italien. Opsamling af H. P. Prior på togt i Middelhavet 1865.1850-190075
1944-03 AURORA, S/S, Koch & Hendersons fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1850-190071, 91
1944-03 Koch & Henderson, skibsrederi -1864-1850-190071, 84, 86, 88, 90-91
1944-03 FULTON, bugserbåd, reg. Kastrup. Lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1850-190071f
1944-03 Sørensen, C. F., maler. Maleri af H. P. Priors flåde 1864 foran Svanemøllen.1850-190072f
1944-03 FALKEN, lystyacht, ombygget til fragtskib, k. fra Frederik VII's bo. -1864. Solgt 1865 til rederi i Napoli. Maleri side 77 *p1850-190072, 75-79, 83
1944-03 Det Almindelige Danske Dampskibsselskab, rederi -1864-1850-190072, 84, 86, 88, 91
1944-03 Det helsingørske Selskab, rederi -1864-1850-190072
1944-03 Ibsen, Henrik, 1828-1906, forfatter. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1850-190079
1944-03 Kjellberg, Johannes Frithjof, 1836-1885, svensk billedhugger. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1850-190079
1944-03 Holbech, Carl Frederik, 1811-1880, billedhugger. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1850-190079
1944-03 Hartmann, Carl Christian Ernst, 1837-1901, billedhugger. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1850-190079
1944-03 Ravnkilde, Niels, 1823-1890, komponist. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1850-190079
1944-03 Grieg, Edvard, 1843-1907, komponist. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1850-190079
1944-03 Bohlmann, Georg Carl, 1838-1920, komponist. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1850-190079
1944-03 Rist & Clausens Memoirer og Breve. Heri udgivet admiral Victor Hansens Livserindringer.1900-195076
1944-03 Rom. H. P. Priors vinterophold 1865.1850-190076
1944-03 Athen. Victor Hansen forgæves forsøg på at sælge FALKEN til kong Georg 1865.1850-190076
1944-03 Yachtflag. FALKENS rejse til Middelhavet 1865 fik tilladelse til splitflag med særligt mærke. Kgl. Resolution af 15/8 1865.1850-190076
1944-03 Evens, Otto, 1825-1895, billedhugger. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1850-190079
1944-03 Siegumfeldt, Herman Carl, 1833-1912, maler. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1850-190079
1944-03 Cour, Janus la, 1837-1909, maler. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1850-190079
1944-03 Schou, Ludvig Abelin, 1838-1867, maler. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1850-190079, 82
1944-03 OPHELIA, fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1850-190071
1944-03 Schmith, Regine, enke efter købmand Lars Terpager Malling og da mor til to sønner. Gift anden gang med H. P. Prior 1839-09-07.1800-185025
1944-03 Schmith, H. P., kammerråd på Landsledgaard ved Stege. Bror til Regine Schmith, gift anden gang med H. P. Prior. -1839-1800-185025, 32
1944-03 Malling, P. Kammerherre til Steenbymølle, nu Steensbygård gift med søster til Regine Malling. Datter gift med Thorvald Malling. -1839-1800-185026, 32, 47, 57
1944-03 Scheel, fhv. major. klasselotteriinspektør i Stege, tidligere straffet for underslæb. Underviser H. P. Prior.1800-185024
1944-03 Malling, Lars Terpager, købmand i Stege, etableret 1821 i Møllegade, død 1835. Gift med Regine Malling født Schmith.1800-185025
1944-03 Nielsen, Rasmus, professor. Forelæste 1865 over filosofien. H. P. Prior som tilhører.1850-190024
1944-03 Prior, Carl, varemægler. Lillebror til H. P. Prior. -1835-1800-185024
1944-03 H. P. PRIOR, S/S, nybygning til DFDS 18771850-1900106
1944-03 Heyman, Philip W., forhandling om H. P. Priors Tuborg Havn salg 18731850-1900104, 106
1944-03 Malling, Regine, født Schmith. Gift anden gang med H. P. Prior 1839-09-07.1800-185025f
1944-03 Steensbygård samt Steensbymølle, Sydsjælland. Ejet af kammerherre P. Malling. -1839-1800-185026, 47
1944-03 Stege, Møllegade med H. P. Priors pakhus og købmandsgård. Maleri af maler Nielsen, Stege. ca. 1841-1860. *t1850-190027
1944-03 Malling, William Theodor, grosserer etatsråd. H. P. Priors stedsøn. -1839-1800-185026, 54, 103
1944-03 H. Pontoppidan, Handelshus. Theodor Malling associé. Stedsøn til H. P. Prior.1850-1900104
1944-03 Prior, Alexis, artikelforfatter til H. P. Prior - Blade af dansk dampskibsfarts historie. I samarbejde med Thomas Prior.1900-195020-107
1944-03 Prior, Hans Peter, 1813-05-09 til 1875-06-28. Gift den 1839-09-07 med enkefrue Regine Malling, født Schmith. Foto fra 1864 side 20. Foto fra 1853 side 51. *f, Maleri 1864 side 67 *p1800-190020-107
1944-03 Chrestensøn, Peder, næ. senere til Prior. Fisker i Prierboderne ved Sebbesund, senere klokker i Rødby. Død som 43-årig. Fik 4 sønner. Farfar til H. P. Prior.1750-185021
1944-03 Stege. Kort visende centrum med H. P. Priors ejendome ca. 1845. *k1800-185028
1944-03 Prior, Thomas, artikelforfatter til H. P. Prior - Blade af dansk dampskibsfarts historie. I samarbejde med Alexis Prior.1900-195020-107
1944-03 H. P. Prior - Blade af dansk dampskibsfarts historie. Artikel af Thomas Prior i samarbejde med Alexis Prior.1900-195020-107
1944-03 C. Hage & Søn, Købmand i Stege. H. P. Prior ansat fra efteråret 1834.1800-185024, 29
1944-03 Brammer, præst i Nakskov, senere biskop. Konfirmandundervisning til H. P. Prior i 1827.1800-185024
1944-03 Stege, Købmand Wulff læremester for H. P. Prior fra 1827. Prior selvstændig til 1847.1800-185022-30
1944-03 Nakskov. H. P. Priors barndom 1813-1827.1800-185022-24
1944-03 Prierboderne, Sebbesund. Fiskerleje, hvorfra H. P. Prior-familien stammede.1800-185020
1944-03 Prior, Andreas, død 1834. Søn af Peder Chrestensøn Prior. Skomagermester Nakskov. Gift med Ellen Sophie Holm. Tredjeældste var H. P. Prior.1800-185022
1944-03 Wulff, Abraham, kobmand i Stege. Læreplads for H. P. Prior fra Feb. 1827 til 1833 samt som svend til efteråret 1834.1800-185022-24
1944-03 Holm, Ellen Sophie, gift med Andreas Prior, død 1834.1800-185022
1944-03 Svineboderne, Sverige ved Höganäs. H/S DANIAs forlis 17.-18. dec. 1866.1850-190089
1944-03 Classenske Fideikommis, Det - salg af aktier i S/S FALSTER 1866 til DFDS.1850-190091
1944-03 VALDEMAR, S/S, skibsreder Lesleys, indgik i DFDS -1866-1850-190091
1944-03 THYRA, S/S, skibsreder Lesleys, indgik i DFDS -1866-1850-190091
1944-03 DANIA, S/S, b. 1867 hos Baumgarten & Burmeister til DFDS. Forlist 1877.1850-190093, 106
1944-03 København, Ny Vartou-terrænet - ny havn til H. P. Prior ved det senere Tuborg Havn-område1850-190093-95
1944-03 Prior & Thorsen, selskab stiftet af W. Thorsen og Axel Prior 1867.1850-190093, 98
1944-03 BRAGE, S/S, indgik i DFDS efter 1866.1850-190093
1944-03 Lehmann, redaktør. Opfordring til H. P. Prior om kommentarer til skibsforlis 1866.1850-190090
1944-03 Hamburgs Handelskammer - indsigelse mod inddragelse af fyrskib 1866.1850-190090
1944-03 Bille, redaktør. Opfordring til H. P. Prior om kommentarer til skibsforlis 1866.1850-190090
1944-03 ANGLO-DANE, S/S, skibsreder Lesleys skib, indgik i DFDS -1866- (Her er tale om et skib bygget hos Andrew Leslie & Co., men nogen reder med det navn har jeg ikke fundet. JM, skib 6537)1850-190091
1944-03 Poulsen, vaterskout, bestyrelsesmedlem i DFDS 18661850-190090
1944-03 Broberg, bestyrelsesmedlem i DFDS 18661850-190090
1944-03 Erichsen, C. A., bestyrelsesmedlem i DFDS 18661850-190090
1944-03 København, Søkvæsthuset. Købt til DFDS -1872-1850-1900102
1944-03 Garde, havnekaptajn og Refshaleøen - 1870-1850-190098
1944-03 Den tekniske Højskoles Modelsamling - Model af H. P. Priors Tuborg Havn-projekt -1872-1850-190096
1944-03 B&W, flytteplaner til Tuborg Havn - H. P. Prior, samt planer om den opfyldte Refshaleø -1872-1850-190096, 98-99
1944-03 Prior, Regine, d. 1869, gift med H. P. Prior, malet af H. Olrik 1865. *p1850-1900101-102
1944-03 Schmith, Rud. Leder af H. P. Priors dampbageri og dampmølle - 1871-1850-190099
1944-03 Wain, William, direktør og medejer i B&W fra 1865.1850-1900100
1944-03 KJØBENHAVN, S/S, indgik i DFDS efter 1866.1850-190093
1944-03 VIDAR, S/S, indgik i DFDS efter 1866.1850-190093
1944-03 YDUN, S/S, indgik i DFDS efter 1866.1850-190093
1944-03 THY, S/S, indgik i DFDS efter 1869.1850-190093
1944-03 Meddelelser fra Historisk-Topografisk Selskab for Gjentofte Kommune, 1942. Artikel af dr. Karl Berger om Tuborg Havn i Heri om H. P. Priors udvikling af området.1850-190095
1944-03 Berger, Karl, dr. forfatter til artikel om Tuborg Havn i Meddelelser fra Historisk-Topografisk Selskab for Gjentofte Kommune, 1942. Heri om H. P. Priors udvikling af området.1850-190095
1944-03 København, Kildevæld-ejendommen, k. af H. P. Prior fra kaptajn Tofte i 18671850-190095
1944-03 København, Tuborg Havn, k. af H. P. Prior fra kaptajn Tofte i 1867. Kort over havnen side 97 *k1850-190095, 97, 106
1944-03 Cook, Robert, skotte, kaptajn. Svoger til Th. Barclay. -1848-1800-185032
1944-03 LILLE BÆLT, ex ØRESUND, dampskib, 40 hk. S. af danske stat til H. P. Prior 1851 og næ. Indsat ruter i Lillebælt og Limfjorden..1850-190040, 43, 48
1944-03 Fredericia. Anløb af H/S LILLE BÆLT på provinsruter 1851.1850-190040
1944-03 ØRESUND, dampskib, 40 hk. S. af danske stat til H. P. Prior 1851 og næ. til LILLE BÆLT, indsat ruter i Lillebælt og Limfjorden..1850-190040
1944-03 MARTELLO / MARTELLUS, slæbebåd Randers 18511850-190039
1944-03 Møns Klint. Udflugt fra København med H. P. Priors skibe ca. 1852-1850-190039
1944-03 Ålborg. Anløb af H. P. Priors provinsskibe 1851-.1850-190040, 42-43, 47
1944-03 Middelfart. Anløb af H/S LILLE BÆLT på provinsruter 1851.1850-190040
1944-03 Strib. Anløb af H/S LILLE BÆLT på provinsruter 1851.1850-190040
1944-03 Snoghøj. Anløb af H/S LILLE BÆLT på provinsruter 1851.1850-190040
1944-03 Nørresundby. Anløb af H/S LILLE BÆLT på provinsruter 1851.1850-190040
1944-03 Flensborg - København. Rute annonceret 12/4 1851 af H. P. Prior.1850-190038
1944-03 Rostock - København. Rute annonceret 12/4 1851 af H. P. Prior.1850-190038f
1944-03 Færdrelandet, Avisen. Angreb på H. P. Prior under koleratiden 1853-1858.1850-190038
1944-03 København, Sundhedskommissionen under koleratiden. H. P. Prior medlem 1853-1858.1850-190038
1944-03 Assens. Anløb af H/S WALDEMAR på provinsruter 1851.1850-190038
1944-03 Fredericia. Anløb af H/S WALDEMAR på provinsruter 1851.1850-190038
1944-03 Randers. Anløb af H/S ZEPHYR på provinsruter 1851. Anløb af CIMBRIA 1852 med flere provinsruter i perioden 1850-.1850-190038f, 41, 43
1944-03 Kiel. Anløb af H/S WALDEMAR på provinsruter 1851.1850-190038
1944-03 Århus. Anløb af H. P. Priors provinsskibe, 1851-.1850-190038f, 42-43
1944-03 Alberti, C. C. Revisor i Københavns Kommune sammen med H. P. Prior fra 1850.1850-190038
1944-03 Mariager. Anløb af H. P. Priors provinsskibe 1858-.1850-190044
1944-03 Elben. Blokeret for dansk skibsfart under 1848-1850-krigen1800-185031
1944-03 RANDERS, S/S, k. af C. F. Tietgen -1858- Indgik i DFDS efter 1866.1850-190044, 93
1944-03 Tietgen, Carl Frederik, 1829-1901, skibsreder1850-190044
1944-03 DANIA, H/S, b. 1857-1858 hos Caird & Co., Greenock, Skotland til H. P. Prior. Kaptajn Faber fra 1858 til forlis i 1866 på Svineboderne. Maleri side 45. *p1850-190044-45, 47-49, 61, 67, 71, 73-74, 79, 83, 86f, 89f, 101
1944-03 LIIMFJORDEN, S/S, H. P. Priors skib k. ca. 1856.1850-190044, 48, 58
1944-03 Krigen 1848. Udbrud og indvirken på H. P. Priors handel.1800-185031
1944-03 Skive. Anløb af H. P. Priors provinsskibe 1858-.1850-190044
1944-03 Hobro. Anløb af H. P. Priors provinsskibe 1858-.1850-190044
1944-03 CIMBRIA, H/S, b. Caird & Co. Greenock, Skotland 1852 til H. P. Prior. Indsat på provinsruter. Kaptajn S. H. Andersen 1853-1854, kaptajn P. Engel 1854-1858. Forlist 14/10 1858 på Disken. Side 41 maleri af Carl J. E. Olsen. *p1850-190040-49, 55-57, 61, 65, 83, 89, 101
1944-03 Andersen, S. H., kaptajn på H/S ZEPHYR 1850-1853 og på CIMBRIA 1853-1854.1850-190041, 49
1944-03 Faber, kaptajn på IRIS, efter 1853 hos H. P. Prior, fra 1858 til 1866 på DANIA.1850-190042, 49, 68f, 89
1944-03 Olsen, Carl J. E., maler. Maleri af H/S CIMBRIA, b. Caird & Co. Greenock, Skotland 1852 til H. P. Prior, side 41. Maleri af H/S ZAMPA b af samme 1850, side 43.1850-190041, 43
1944-03 JUNO, H/S, k. af IRIS-selskabet 1852.1850-190040, 42
1944-03 FALSTER, H/S, indsat på rute til Sydhavsøerne i 1850'erne. Indgik i DFDS fra 1866.1850-190044, 86, 88, 91, 93
1944-03 Tofte, N. F., kaptajn på H/S FLORA ca. 1856-1857 og H/S ZAMPA for H. P. Prior, ca. 1857-1878. Salg af ejendom til Prior i 1867.1850-190043, 49, 68f, 72, 95, 106
1944-03 ZAMPA, H/S b. Caird & Co. Greenock, Skotland 1856. K. 1856 af H. P. Prior, kaptajn N. F. Tofte. Maleri side 43 af C. Olsen. *p1850-190043-44, 48, 58, 65, 71-73, 83, 87, 91
1944-03 Brødrene Petersen, rederi. Konkurrent til H. P. Prior på Randers-ruter, 18531850-190043f, 56, 86, 88
1944-03 Pedersværft. H/S ZAMPA passerer -. Malet af C. Olsen ca. 1856. *p1850-190043
1944-03 CERES, S/S, H. P. Priors skib k. 1854 og næ. fra ØRESUND via LILLE BELT til CERES i 1856. S. til Rusland 1858.1850-190045, 48, 58
1944-03 ÆGIR, S/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1800-185032
1944-03 HAMLET, S/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1800-185032
1944-03 Neill Heerup & Co., handelshus i Leith. H. P. Priors forbindelse i 1848.1800-185032
1944-03 CHRISTIAN D. ACHTE, S/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1800-185032
1944-03 LÖWEN, S/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1800-185032, 64
1944-03 DFDS, grundlæggelsen 1867 og H. P. Prior1850-190033, 44, 62, 78, 83-107
1944-03 HARLEQUIN, S/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1800-185032
1944-03 MAAGEN S/S, bugserbåd, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842. (Bygget i Danmark, JM)1800-185032
1944-03 IRIS, H/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842. Besejlede Århus og Ålborgruter 1842-1851. Kaptajn Faber.1800-185032-35, 40, 42
1944-03 Schytt, Christian, kaptajn på H/S ZEPHYR 1850.1850-190034, 68f
1944-03 Caird & Co., skibsværft Greenock bygget: 1848-1849 H/S ZEPHYR, k. 1850, ZEPHYR, k. 1851, ZAMPA 1850, H/S DANIA 1858, AALBORG 1859, FREIA 1860. Alle k. af H. P. Prior.1850-190033, 35, 43-47, 58, 67, 96
1944-03 CALEDONIA, H/S, ankommet Danmark 1819. Eneste danske dampskib til 1823.1800-185032
1944-03 ZEPHYR, H/S, b. 1848/1849 hos Caird & Co., Greenock. Købt af H.P. Prior og Co. i 1850. Fart Kbh.-Rostock. Beslaglagt af myndighederne under 1848-1850-krigen. Kaptajn S.H. Andersen 1850-1853, kaptajn E. Langhoff 1853-1865. Foto side 33 *p1850-190032-36, 38-39, 43-44, 47-49, 56, 58, 65, 71, 73, 83, 87, 91
1944-03 Barclay, Th., skotte, kaptajn. Svoger til Robert Cook. -1848-1800-185032
1944-03 FREDERIK D. VI, H/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1800-185032
1944-03 MERCURIUS, H/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1800-185032
1944-03 KIEL, H/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1800-185032
1944-03 PRINSESSE WILHELMINE, H/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1800-185032
1944-03 DANIA, H/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1800-185032, 56, 58, 65
1944-03 København, Borgerrepræsentationen. H. P. Prior indvalgt 1850.1850-190038
1944-03 København, Søkvæsthus i Kvæsthusgade. H. P. Priors ekspedition 1851-.1800-185037
1944-03 Fyr under kedlerne, forbud mod ca. 1851.1850-190037
1944-03 Berlingske Tidende. Artikler 1847-01-29 og 1847-02-03 om dampskibsfarten i Danmark.1800-185037
1944-03 FLORA, H/S, 69 NRT, b. hos Caird & Co., Greenock, Skotland. K. H. P. Prior 1851. Kaptajn C. F. Lund 1850-1853, kaptajn P. Gude 1853 - 1856, kaptajn Ingerslev 1857-1860. Indsat på rute til Rostock.1850-190035, 38, 43-44, 48-49, 58, 64f, 73, 83, 87, 91
1944-03 Blache, Chr., tegning af H/S WALDEMAR, b. ca. 1841 i Sverige. K. 1851 af H. P. Prior.1850-190035
1944-03 Eskildsen, havnekaptajn København ca. 1851.1850-190038
1944-03 København, Kvæsthusbroen. Dampskibsekspedition 1851-.1800-185037
1944-03 København, Toldboden. Dampskibs- og postekspedition 1851-.1800-185038
1944-03 København, Bredgade 33. H. P. Priors kontor ca. 1851. Foto af arkitekt Prior. *f1850-190037
1944-03 Kallehave. Anløb af H/S ZEPHYR på ruten til Rostock 1850.1850-190034
1944-03 Bandholm. Anløb af H/S ZEPHYR på ruten til Rostock 1850.1850-190034
1944-03 Gaabense. Anløb af H/S ZEPHYR på ruten til Rostock 1850.1850-190034
1944-03 Vordingborg. Anløb af H/S ZEPHYR på ruten til Rostock 1850.1850-190034
1944-03 Koster. Anløb af H/S ZEPHYR på ruten til Rostock 1850.1850-190034
1944-03 WALDEMAR, H/S, b. ca. 1841 i Sverige. K. 1851 af H. P. Prior. Kaptajn Kjerrumgaard 1850-1853, kaptajn C. F. Lund 1853-1856, kaptajn Hunderup 1856-1869. Indsat på provinsruter i Danmark. Tegning af Chr. Blache. *t1850-190035-36, 38, 40-44, 48-49, 58, 61-64, 71, 73, 83, 87f, 93
1944-03 Horsens. Anløb af H/S ZEPHYR på rute til København 1850-1851.1850-190034, 38f
1944-03 Guldborg. Anløb af H/S ZEPHYR på ruten til Rostock 1850.1850-190034
1944-03 Nyborg. Anløb af H/S ZEPHYR på rute til København 1850.1850-190034
1944-03 Nykøbing F. Anløb af H/S ZEPHYR på ruten til Rostock 1850.1850-190034, 38
1944-03 SCANDINAVIEN, fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1850-190071
1944-03 DIANA, S/S, Koch & Hendersons, konkurrent til H. P. Priors indenrigsruter i 1849-1855. Indgik i DFDS 1866.1850-190064, 91, 93
1944-03 SYLPHIDEN, S/S, konkurrent til H. P. Priors indenrigsruter i 1849-18551850-190064
1944-03 VESPER, S/S, konkurrent til H. P. Priors indenrigsruter i 1849-18551850-190064
1944-03 Orlogsværftet, København. Indførelse af høj- og lavtryksmaskiner -1863-1850-190062
1944-03 Hamborg, handel med korn, ærter og rasp fra købmænd i Stege ca. 1850.1850-190029
1944-03 København, Svanemøllen, H. P. Priors bolig fra 1859. Maleri af J. F. R. Richardt *p1850-190066
1944-03 LOLLAND, S/S, konkurrent til H. P. Priors indenrigsruter i 1849-18551850-190064
1944-03 Krøyer, købmand i Maribo, ca. 1860.1850-190064
1944-03 Prior, arkiteket. Tegnet byplan af Stege ca. 1845.1800-185028
1944-03 Richardt, J. F. R., kunstner. Maleri af Svanemøllen, 1865.1850-190066
1944-03 Hjerting, anløb af H. P. Priors rute Ålborg-Hamborg -1855-1850-190062
1944-03 M. Robinson Söhne, Hamborg. Handelshus med forbindelse til H. P. Priors forretning ca. 1850.1850-190029, 31
1944-03 En kort Optegnelse af mit Livs vigtigste Begivenheder - titel på H. P. Priors selvbiografi fra 18621850-190061
1944-03 A/S Waldemar, H. P. Priors aktieselskab for drift af H/S WALDEMAR b. ca. 1841.1800-185060-61
1944-03 Wain, direktør på Orlogsværftet, senere B&W-direktør -1862-1850-190062
1944-03 Benzon, skibsbygger, Nykøbing F. s. S/S PAN til H. P. Prior 18611850-190062
1944-03 Hamborg, anløb af H. P. Priors rute Ålborg-Hjerting-Hamborg -1855-1850-190062
1944-03 PAN, S/S, b. 1861 hos E. C. Benzon, Nykøbing F. K. 1861 af H. P. Prior. K. 1863 af A. C. Kruse og omb. til slæbebåd.1850-190062
1944-03 Baumgarten & Burmeisters Skibsværft, k. 1866 WALDEMAR, b. ca. 1841 fra H. P. Prior. Stabelafløbning af S/S FYLLA til H. P. Prior januar 1863.1850-190059, 62
1944-03 Baumgarten & Burmeisters Skibsværft, finansmellemværende med H. P. Prior -1867-1850-190089
1944-03 UNITED SERVICE, fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1850-190071
1944-03 NEWSKI, fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1850-190071
1944-03 OUSE, fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1850-190071
1944-03 Hofkamarillaen, 1864.1850-190070
1944-03 Meza, general de. 1864-krigen1850-190070
1944-03 DIANA, fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1850-190071
1944-03 PHOENIX, S/S, Det alm. danske Dampskibselskabs fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1850-190071, 91
1944-03 ARCTURUS, S/S, Koch & Hendersons fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1850-190071, 91
1944-03 L N. HVIDT, S/S, Det alm. danske Dampskibsselskabs fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1850-190071, 91
1944-03 Ekman, oberstløjtnant, møller, Svanemøllen København -1859-1850-190066, 94
1944-03 Bissen, professor billedhugger. Elev Lauritz Prior -1860-1850-190068
1944-03 Prior, Axel, søn af H. P. Prior. Handelsuddannet, kasserer i DFDS 1867.1850-190068, 93
1944-03 Olrik, H., kunstner. Maleri af H. P. Prior fra 1864. Maleri af Regine Prior fra 1865.1850-190067, 101
1944-03 Prior, Lauritz, søn af H. P. Prior og tvillingebror til Johannes Prior. Uddannet som billedhugger. Ophold i Rom 1862-1867.1850-190066, 68f, 75, 79, 81-82
1944-03 Jørgensen, Peter, H.P. Priors nevø -1862-1850-190068
1944-03 Lassen, maskinmester hos H. P. Prior -1862-1850-190068
1944-03 Prior, Oscar, yngste søn af H. P. Prior. Leder af dampbageri og dampmølle -1872-1850-190068, 99
1944-03 Orr, John, maskinmester hos H. P. Prior -1862-1850-190068-70
1944-03 Philipsen, grosserer, deltog i H. P. Priors selskaber 18621850-190068
1944-03 Svendborg. Anløb af H. P. Priors provinsskibe 1858-.1850-190045
1944-03 Ingerslev, kaptajn H/S FLORA, H. P. Prior, fra 1857 til 1860.1850-190049
1944-03 Langhoff, E., kaptajn H/S ZEPHYR, H. P. Prior, 1853-1865.1850-190049, 68
1944-03 Hunderup, kaptajn H/S WALDEMAR, H. P. Prior, 1856 til 1869.1850-190049, 68
1944-03 Gude, P., kaptajn H/S FLORA 1853 - 1856.1850-190049
1944-03 Engel, P., kaptajn H/S CIMBRIA 1854 til forlis i 1858.1850-190049
1944-03 Schütt, kaptajn hos H.P. Prior ca. 1850-1867. Førte adskillige af Priors skibe.1850-190049
1944-03 Lassen, kaptajn hos H. P. Prior ca. 1850-1867. Førte adskillige af Priors skibe.1850-190049, 68
1944-03 Rützebech, kaptajn hos H. P. Prior ca. 1850-1867. Førte adskillige af Priors skibe.1850-190049, 68f
1944-03 Lund, C. F., kaptajn H/S FLORA 1850-1853 og WALDEMAR 1853-1856, begge H. P. Priors rederi.1850-190049
1944-03 Nielsen, Christian, overlærer, Odense, ven med H. P. Prior -1850-1875.1850-190050, 75, 78
1944-03 AALBORG, H/S, b. 1860 Caird & Co., Greenock, Skotland, til H. P. Prior.1850-190045, 47-48, 58, 65, 73, 83, 91
1944-03 FREIA, S/S, b. 1860 Caird & Co., Greenock, Skotland, til H. P. Prior1850-190045, 48, 58
1944-03 Ærø. Anløb af H. P. Priors provinsskibe 1858-.1850-190045
1944-03 Rudkøbing. Anløb af H. P. Priors provinsskibe 1858-.1850-190045
1944-03 VESTA, S/S, rederiet Koch & Hendersons. Skibets redningskrans sank, ca. 18671850-190048, 91, 93
1944-03 Koch, C. P. A., skibsreder. Ledede firmaerne Koch & Henderson og Det almindelige danske Dampskibsselskab, -1867-1850-190048, 84, 90, 92
1944-03 Paton, P. Archibald, direktør værftet Caird & Co., Greenock, Skotland, -1858-1850-190047
1944-03 Hvidt, L. N., nationalbankdirektør, -1859-1850-190047
1944-03 Malling, Thorvald, skibsbyggeruddannet i England, direktør for H. P. Priors dampskibsekspedition i Aalborg og Priors stedsøn og gift med datter af kammerråd Malling til Steensbymølle1850-190047, 54, 74
1944-03 FYLLA, S/S, b. 1862-1863 af B&W, stabelafløbning 14/1 1863, k. af H. P. Prior. Indsat 9/5 1863. Første skib med høj- og lavtryksmaskine i dansk handelsmarine. Side 63 *t1850-190058-59, 62-63, 70-73, 83, 87, 91
1944-03 C. I. Hambro & Son, London. Priors gæld til samme 1858-1864.1850-190057
1944-03 Frederik VII, konge, orden til H. P. Prior 13/7 1861 under sejltur med H/S ZEPHYR.1850-190058, 72
1944-03 Lawaetz & Koch, Altona. Priors gæld til samme 1858-1864.1850-190057
1944-03 Schmidt & le Maire, København. Priors gæld til samme 1858-1864.1850-190057
1944-03 H. Puggaard & Co., København. Priors gæld til samme 1858-1864.1850-190057
1944-03 Limfjorden, kong Frederik VII og grevinde Danner på sejltur med H. P. Prior den 13/7 1861.1850-190058
1944-03 Kornbørsen København, højkonjunktur 1847.1800-185031
1944-03 Kartoffelsyge, der begyndte at brede sig i 1846. H. P. Prior og Stege.1800-185030
1944-03 CAROLINE AMALIE, H/S. Fart Århus - Kbh. Stege - Kbh. 1847.1800-185030, 33, 64
1944-03 Mindeblad for H. P. Prior 1875, udgivet af overlærer Christian Nielsen, Odense.1850-190050
1944-03 SKÅNE, S/S, svensk, kaptajn Lyth, kolliderede med H/S CIMBRIA 14/10 1858 på Disken.1850-190055-56
1944-03 Lyth, kaptajn på svenske S/S SKÅNE, kolliderede med H/S CIMBRIA 14/10 1858 på Disken.1850-190055
1944-03 Helsingør, H/S CIMBRIA forlist 14/10 1858 på Disken efter kollision med S/S SKÅNE, kaptajn Lyth1850-190055
1944-03 Prior, Johannes, skibsingeniør, 2.mester på H/S DANIA, stilling hos Caird & Co., søn af H. P. Prior og tvillingebror til Lauritz Prior1850-190054, 63, 66, 75, 84, 86, 92, 96, 103
1944-03 Nationalbanken - H. P. Priors gæld til samme 1858-1864.1850-190057
1944-03 Fürst, medarbejder hos H. P. Prior, -1858-1850-190057,59, 69
1944-03 Jacobsen, H., købmand i Næstved. Gav H. P. Prior tab i 1847.1800-185031
1944-03 Brock, Gustav, højesteretsadvokat. Bistand til H. P. Prior, 1858-1850-190057-58, 68, 85, 106
1944-03 Thorsen, W., medarbejder hos H. P. Prior, -1858-, senere i DFDS, deltog fra 1867 med Axel Prior i nyt selskab Prior & Thorsen1850-190057, 59, 69, 93
1944-03 Simonsen, J. L., landsoverretsprokurator. Bistand til H. P. Prior, 1858-1850-190057-58, 68, 85, 90, 103
1944-03 Nielsen, maler i Stege. Tegning af H. P. Priors købmandsgård ca. 1840-1860.1850-190027
1944-04 Nissen, Carl, skibbygmester. Tegnet Rebækroret.1900-1950110
1944-04 Gokstadskibets ror - i forbindelse med Rebækfundet 1943. Tegning i Magnus Andersens Vikingefærden. *t1850-1900112
1944-04 Gokstadskibets ror - i forbindelse med Rebækfundet 1943. Tegning i Magnus Andersens Vikingefærden. *t1850-1900112
1944-04 Kolding Fjord, Rebæk Fiskerleje. Fund af ror fra vikingetid eller tidlig middelalder1100-1200108-118
1944-04 Sølver, Carl V., artikelforfatter til Rebækroret1900-1950108-118
1944-04 Rebækroret, artikel af Carl V. Sølver1100-1200108-118
1944-04 Månsson, dykker fra Em. Z. Svitzer, foretog undersøgelser af Rebækfundet 1943.1900-1950108
1944-04 Milano, San Eustorgiokirken. Relief med skib med sideror fra ca. 1340. Vedrørende Rebækfundet 1943. *f1300-1350117
1944-04 Sutton Hoo, Suffolk. Fund af skibsgrav ca. 800. Fundet 1939. Vedrørende Rebækfundet 1943.0800-0900116
1944-04 Reuwich, Erhard, 1480 fl. Hollandsk maler fra Utrecht. Tegnet skibsbilleder med ror. Vedrørende Rebækfundet 1943.1450-1500118
1944-04 Falk, Hjalmar, forfatter til Altnordische Seewesen, 1912. Vedrørende Rebækroret 1943.1900-1950114
1944-04 Gudmundsson, Valtyr, forfatter til Nordboernes Skibe i Vikinge- og Sagatiden, 1900. Vedrørende Rebækroret 1943.1900-1950114
1944-04 Winchester Cathedral. Billede af skib med stævnror fra ca. 1200. Vedrørende rebækfundet 1943. *f1200-1250115
1944-04 Shetelig, Haakon, beskrev Nydambåden i Acta Archæologica, 1930. Vedrørende Rebækfundet 1943.1900-1950114
1944-04 Breydenbach, Bernhard von, domprovst Mainz, 1440-1497. Rejste 1483 med Erhard Reuwich til Jerusalem og skrev guidebog, illustreret med bl.a. skibstegninger. Vedrørende Rebækfundet 1943.1450-1500118
1944-04 Sideror - Rebækfundet og andre tidlige bådtyper.0400-1200108-118
1944-04 Gokstadskibet, Oslo - i forbindelse med Rebækfundet 1943.0800-0900109, 111
1944-04 Osebergskibet, Oslo - i forbindelse med Rebækfundet 1943.1000-1100109, 114
1944-04 Koldinghusmuseet. Rebækroret udstillet 1944.1900-1950108
1944-04 Kiel Museum. Udstillede Nydambåden 1944.1900-1950109
1944-04 Nydambåden fra ca. år 400 - i forbindelse med Rebækfundet 1943. Rortegning side 111. *t0400-0500108, 111, 114, 116
1944-04 Em. Z. Svitzers Bjergningsentreprise, ledede dykkerundersøgelse af Rebækfundet1900-1950108
1944-04 Rebækroret fra ca. 1100. Tegning af rekonstruktion side 113. Tegning af Carl Nissen side 110. *t1100-1200110-111, 113
1944-04 Vikingefærden, bogtitel 1895 af kaptajn Magnus Andersen, kaptajn på kopi af Gokstadskibet 1893.1850-1900109
1944-04 Nørlund, Poul, dr. Nationalmuseet. Undersøgelse af Rebækfundet 1943.1900-1950108
1944-04 Oslo, Bygdøymuseet - Oseberg- og Gokstadskibene0800-1100109
1944-04 Knar - skibstype fra tidlig middelalder - Rebækroret 1943.1100-1200109
1944-04 Andersen, Magnus, kaptajn på kopi af Gokstadskibet 1893.1850-1900109
1944-04 Byrding - skibstype fra tidlig middelalder - Rebækroret 1943.1100-1200109
1944-04 Hansen, Knud E., ingeniør. Overværede udgravningen af Rebækfundet 1943.1900-1950108
1944-05 Lassen, C. A., stadsingeniør Kolding. Opmåling af Rebækfundet 1943 side 120. Foto af fundrester side 121-125 og 128.1900-1950120-125
1944-05 Kolding Fjord. Kort over Rebækfundets område 1943. *k1900-1950120
1944-05 Sideplanker og knæ fra Rebækfundet. Foto af stadsingeniør C. A. Lassen, Kolding, 1943. *f1100-1200121-125, 128
1944-05 Kalmarfundet af middelalderskib. Vedrørende Rebækfundet 1943.1100-1200121
1944-05 Hansen, Knud E., artikelforfatter til Koldingskibett1900-1950119-129
1944-05 Kolding Havnevæsen. Behjælpelig ved Rebækfundet 1943.1900-1950119, 124
1944-05 Sideror på middelalderskibe. Rebækfundet 1943.1100-1200119
1944-05 Koldinghus Museum. Middelalderskibe. Rebækfundet 1943.1900-1950119, 124
1944-05 Koldingskibet - Foreløbig meddelelse om fund af middelalderskib, artikel af Knud E. Hansen1100-1200119-129
1944-05 Kolding, Rantzaus kort over byen fra 1580. *r1550-1600127
1944-05 Rantzau, Henrik. Kort over Kolding 1580.1550-1600127, 129
1944-05 Em. Z. Svitzers Bjergningsentreprise A/S behjælpelig med dykkerundersøgelse af Rebækfundet 1943.1900-1950123
1944-05 Nørlund, dr. Nationalmuseet. Rebækfundet 1943.1900-1950124
1944-05 Schenk, P. hollandsk gravør. Stik af skibstyperigninger ca. 1680.1100-1200126
1944-05 Hollandske skibstyperigninger på stik af P. Schenk ca. 1680. *r1650-1700126
1944-06 Neergaard, reder for CONSTANTIA MARIA, 1800-18051800-1850131
1944-06 Ryberg & Co. Rederi for CONSTANTIA MARIA kaptajn Niels Holbech, fra 1806 ca.1800-1850131
1944-06 Jørgensen, reder for CONSTANTIA MARIA, 1800-18051800-1850131
1944-06 HVIDE ØRN, koffardifregat. Peter Nielsen Holbech, født 1777, var stmd. på samme.1750-1800131
1944-06 Thorvaldsen, Bertel, 1770-1844, billedhugger. Forbindelse med Niels Peter Holbech -1824-1750-1850133
1944-06 Thaysen, Maria, datter af Flensborgkøbmand Thaysen. Hun blev senere gift med Niels Peter Holbech1750-1850131
1944-06 Eckersberg, Christoffer Wilhelm, 1783-1853, kunstner. Lærer for Niels Peter Holbech -1824-1750-1850133
1944-06 Lorentzen, Christian August, 1749-1828, kunstner. Lærer for Niels Peter Holbech -1824-1750-1850133
1944-06 Holbech, Niels, kaptajn på JANUS. Far til P. Nielsen Holbech. Portræt side 132 *p1750-1800130-132
1944-06 CONSTANTIA MARIA, fregat af København, 89 klst. b. Flensborg 1800. Kaptajn P. N. Holbech. Redere Neergaard og Jørgensen, senere Ryberg & Co.. Maleri kopieret efter original af Th. Kjølner, Hillerød i 1944. *p1800-1850130
1944-06 Kaptajnsportrætter fra Ostindien 1750-1850.1750-1800130
1944-06 Holbech, Peter Nielsen, født 1777, styrmand på JANUS, senere stmd på JOHANNE og HVIDE ØRN og senere kaptajn CONSTANTIA MARIA af København.1750-1800130-131
1944-06 JOHANNE, koffardifregat. Peter Nielsen Holbech, født 1777, var stmd. på samme.1750-1800131
1944-06 JANUS, koffardifregat, kaptajn Niels Holbech, hvis søn Peter Nielsen Holbech, født 1777, var stmd. på samme. på JOHANNE og HVIDE ØRN og senere kaptajn CONSTANTIA MARIA af København.1750-1800131
1944-06 Kjølner, Th. maler. Kopieret skibsportræt for H&S i 1944 ca.1900-1950130
1944-06 Holbech, Niels Peter, 1804-1889, kunstner. Søn af P. N. Holbech, som han har malet. Portræt side 133 *p1800-1900131-133
1944-06 Dahlerup, baronesse Ursula, 1840-1925. Skrevet erindringerne Fra gammel Tid, hvori hendes farfar, kaptajn Peter Nielsen Holbech, er nævnt.1850-1950130
1944-07 FOX II, S/S, samt rigget som bramsejlskonnert, i fart 1900 på Ivigtut. Erstattede S/S FOX mellem 1886 og 1900.1850-1900134
1944-07 B&W - Ombygning af S/S FOX i 1886.1850-1900134
1944-07 Ivigtut - udlastning af kryolit ca. 1860 med S/S FOX, J. P. Suhr & Søn, Kbh.1850-1900134
1944-07 Arsukfjorden. S/S FOX tjente som bugserbåd på fjorden fra et tidspunkt mellem 1886 og 1900 til 1905.1850-1900134
1944-07 KGH - overtaget S/S FOX og S/S FOX II -1880-1900 ca.-1850-1900134
1944-07 FOX, S/S, 70 klst., b. 1855 af Alex. Hall & Co. Aberdeen til Ricard Sutton, Nottinghampton, s. Lady Franklin for eftersøgning af Franklinekspeditionen, s. kaptajn Mac Clintock. 1860 s. J. P. Suhr & Søn Kbh, s. 1905 til KGH. Forlist ved Godthåb. *p1850-1900134
1944-07 Sutton, Ricard = Richard ?, Nottinghampton. Muligvis rævejægeren, der i så tilfælde levede 1829-1855 i Leicestershire og Benham Park, Newberry, Berks. Fik bygget S/S FOX i 1855 hos Alex. Hall & Co. Aberdeen1850-1900134
1944-07 Alexander Hall & Co., Aberdeen. Skibsbyggere 1790-1957. Overtog 1790 Cochar & Gibbons firma. Alexanders to sønner, James og William, videreførte firmaet og byggede clippere. B. S/S FOX 1855. k. af J. P. Suhr & Søn 1860.1850-1900134
1944-07 J. P. Suhr & Søn, rederi. K. S/S FOX fra England 1860.1850-1900134
1944-07 Clintock, Mac, kaptajn på S/S FOX under Franklin-eftersøgnings-ekspeditionen. -1856 ca.-1850-1900134
1944-07 Tving, R., skibsinspektør KGH, beskriver i bog S/S FOX, k. af J. P. Suhr & Søn til KGH i 1905.1850-1900134
1944-07 Franklin, John, 1786-1847, ekspeditionsleder død nord for Canada. Franklins 2. hustru, Jane Griffin, k. S/S FOX til en af talrige undsættelsesekspeditioner. Kaptajn Mac Clintock1850-1900134
1944-08 Astrolabium, navigationsinstrument til højdemåling fra ca. 1600 på H&S. *f1600-1650135
1944-09 Rørbye, Martinus, 1803-1848, kunstner. Tegning fra Bodenhoffs Plads 1826.1800-1850136
1944-09 Gerner, Henrik, 1742-1787, skibsbygger for Flåden. Tegnede skibe, der byggedes på Bodenhoffs Pladsværftet 1776-1782.1750-1800136
1944-09 Bodenhoff, Andreas, 1723-1794, kaptajn og senere reder. Overtog 1766 vandareral i Christianshavn, hvor han oprettede værftsvirksomhed.1750-1800136
1944-09 København, Bodenhoffs Plads, tegning af Martinus Rørbye 1826. *t1750-1800136
1944-10 Blache, Christian, 1838-1920, maler. Tegning af krydstoldskonnerten ARGUS b. 1854.1850-1900137
1944-10 Krydstoldvæsenet - krydstoldskonnerten ARGUS b. 18541850-1900137
1944-10 Benzon, E. C., b. 1854 krydstoldskonnerten ARGUS.1850-1900137
1944-10 ARGUS, krydstoldskonnert, b. 1854 hos E. C. Benzon, Nykøbing F.. Tegning af Christian Blache. *t1850-1900137
1944-11 Hansen, Johan, generalkonsul. Omtalt i beretning i HSV for 1943-19441900-1950138
1944-11 Hansen, Willie C. K. Beretning i HSV for 1943-19441900-1950138
1945-01 Hvidt, L. N., politiker, skibsreder for bl.a. H/S CALEDONIA og H/S FREDERIK VI.1800-18509
1945-01 FREDERIK VI, H/S, b. 1830 på Jacob Holms Værft, Christianshavn, til L. N. Hvidt. Danmarks først-byggede dampskib. Maleri af samme erhvervet til H&S.1800-18509
1945-01 Prior, H. P., skibsreder. En samling minder med tilknytning til Prior erhvervet af H&S 1945.1850-19009
1945-01 Eckersberg, C. W. tegning: Travailleslup anvendt til Transport af Passagerer. Erhvervet af H&S.1800-185011
1945-01 Travailleslup anvendt til Transport af Passagerer, tegning af C. W. Eckersberg. Erhvervet af H&S. *t1800-185011
1945-01 Beretning for Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg for Regnskabsaaret 1944-19451900-19507-16
1945-01 Postvæsenet. Fik H/S HERMOD lev. 1854 fra Baungarten & Burmeisters Værft.1850-19008
1945-01 Illum, Mads, bådbygger af tosmakkejolle ca. 18751850-19007
1945-01 HERMOD, H/S, 164 NRT, b. 1855, b.nr. 1 Baumgarten & Burmeisters Værft til Postvæsenet. S. 1864 til B&W. Model af samme erhvervet 1945 på H&S.1850-19008
1945-02 Danzig, fast handelsplads på Falsterbomarkedet i middelalderen, importvarer 14041200-150029, 58, 61, 87
1945-02 Wismar, fast handelsplads på Skanørmarkedet i middelalderen1200-150029, 33, 43, 59, 87
1945-02 Rostock, fast handelsplads på Skanørmarkedet og fra 1494 ved Falsterbo i middelalderen1200-150029, 33, 43, 59, 83, 87
1945-02 Warnemünde, fast handelsplads på Falsterbomarkedet i middelalderen1200-150029, 73
1945-02 Svendborg, handelsplads og fiskeplads ved Falsterbo-Skanør-markedet i middelalderen1200-150029
1945-02 Stege, handelsplads og fiskeplads ved Falsterbo-Skanør-markedet i middelalderen1200-150029
1945-02 Kolbacken - middelalderlig forhøjning i Falsterboområdet1350-150027
1945-02 Ugleodden - middelalderlig pynt i Falsterboområdet1350-150027, 82, 84
1945-02 Bremen, fast handelsplads på Skanørmarkedet i middelalderen1200-150029, 47
1945-02 Valdemar Sejr II, født 1170, konge 1202-12411200-130028, 66
1945-02 Falsterbo Rev1200-150027
1945-02 Hansestæderne - handel på Skånes sildemarked, toldforhold1200-150028, 31, 50
1945-02 Dybet - middelalderlig farvandsnavn i Falsterboområdet1350-150027
1945-02 Vogel, W., marinehistoriker1900-195038
1945-02 Schutae - skibstype benyttet ved fangst af sild på Skånemarkedet for det tyske marked i middelalderen1200-150038f
1945-02 Naves - skibstype benyttet ved transport af sild fra Skånemarkedet til Tyskland i middelalderen1200-150038
1945-02 Kogge - skibstype benyttet ved transport af sild fra Skånemarkedet til Tyskland i middelalderen1200-150045
1945-02 Valdemar Atterdag IV, født c. 1320, konge 1340-13751300-140043, 46, 60, 62-66
1945-02 Baie de Bourgneuf - Baiesalt - Saltkilder i Frankrig - middelalderafsætning til sildefiskeriet1200-140043, 59
1945-02 Pundtold, hanseatisk forbundstold til dækning af militæromkostninger pålagt hvert udgående skib samt ladning1200-150031, 34f
1945-02 Greifswald, sildeimport fra Skanørmarkedet i middelalderen1200-150033
1945-02 Stralsund, sildeimport fra Skånemarkedet i middelalderen1200-150033, 43, 52, 59, 87
1945-02 Dragør - toldbeløb for import af sild til Lübeck fra1350-140035, 38-41
1945-02 Malmö - toldbeløb for import af sild til Lübeck fra1350-140035f, 39-41
1945-02 Trelleborg - toldbeløb for import af sild til Lübeck fra1350-140035
1945-02 Ystad - toldbeløb for import af sild til Lübeck fra1350-140035, 40-41
1945-02 Abel, født c. 1218, konge 1250-12521250-130045, 48
1945-02 Abbed Vilhelms Helgenlevned, 1127-1203 - og Skånemarkedet.1100-125020
1945-02 Lundekirkens Gavebog - Libri memoriales capituli Lundensis - og Skånemarkedet.1100-120020
1945-02 Arnold, munk og historiker, beskrivelse af danske søfolk og fiskere ca. 1200.1200-130019f
1945-02 Helmold, biskop, 1100-1200, fra Bosau ved Store Plönersø. Om danskernes fiskeri ved Rügen.1100-120020
1945-02 Adam af Bremen, 1040-1080, og Skånemarkedet.1000-110020
1945-02 Svend II Estridsen, konge 1047-1074.1000-110020
1945-02 Handelsvejenes udvikling. Adriaterhavet - Adige - Tyrol, Brennerpasset, Donau, Saale, Moldau, Elben til Østersøen eller Weichelfloden til Bornholm.0300-100021
1945-02 Stettin - handel og forbindelse med Skånemarkedet i middelalderen.1400-150018, 29, 33, 75
1945-02 Blümcke, Otto, historiker - publiceret om Stettins handel og forbindelse med Skåne1900-195018
1945-02 Aggesen, Svend, død 1185, historiker, beskrivelse af sildeforekomster i Sundet.1200-130019
1945-02 Saxo, historiker, beskrivelse af sildeforekomster i Sundet.1200-130019
1945-02 Weibull, Curt, historiker - publiceret om Lübeck och Skånemarknaden, 1932.1900-195019, 31-34, 41, 43-44, 52
1945-02 Lübeck, grundlagt 1143, handel og forbindelse med Skånemarkedet i middelalderen. Stadssegl p.32 *t1400-150019-90
1945-02 Hoben - middelalderlig ø i Falsterboområdet1350-150027
1945-02 Skåneøre - tidligt navn for Skanør1200-150026, 28
1945-02 Kolberg - saltmine med afsætning til sildemarkeder i middelalderen, handelsplads ved Falsterbo1200-150026, 29, 33
1945-02 Saltkilder i Tyskland - middelalderafsætning til sildefiskeriet1200-140026, 43
1945-02 Ettebæk - middelalderlig å i Falsterboområdet1350-150027
1945-02 Amme - middelalderlig å i Falsterboområdet.1350-150027
1945-02 Fodevig - middelalderlig vig på Skånes vestkyst1200-150027, 47
1945-02 Friserne - stamme mellem Vlie og Laubach - handel med Norden i tidlig middelalder.1000-130021-23
1945-02 Ejder - Treene - Sli - rute med varer til Norden i tidlig middelalder1100-140022
1945-02 Rhinfarten med varer til Norden i tidlig middelalder1100-140021
1945-02 Harzen, bjergværker i middelalderen1000-140023, 25
1945-02 Dorestad ved Frisland - handelscentrum tidlig middelalder0800-090022
1945-02 Visby, Gotland - handelscentrum tidlig middelalder1100-130022, 43
1945-02 Birka ved Mälaren - handelscentrum tidlig middelalder1100-130022
1945-02 Schäfer, Dietrich, historiker - udgravninger om Skånemarkedet i middelalderen1900-195018, 27, 31, 41f, 51, 57, 68, 85
1945-02 Frederik I, født 1471, konge 1523-15331500-155054, 72
1945-02 Motboken - Mødebogen andet navn for Skanørloven - en slags politivedtægt for sildemarkedet1500-155054, 65, 88
1945-02 Falsterbopram fra Falsterbo Slotsbanke. *f1200-130055
1945-02 Handelsskibe fra Hansestæderne og havnescene efter D. Schäfer.*p1200-150051, 57
1945-02 Ærkebiskoppen i Lund - regler i Skånske lov om handel på markederne i Skanør1200-130048
1945-02 Geldern, grevskab - deltog i handelsplads på sildemarkedet ved Skanør i middelalderen1200-150048
1945-02 Briel - konkurrerende sildefangster med Skanørmarkedet1400-150062
1945-02 Podebusk, Henning, gælker - embedsmand under Valdemar IV Atterdag1350-140063
1945-02 Sluys - import 1354 af tømmer omladning på Skånemarkedet.1200-150058
1945-02 Erik af Pommern VII, født c.1382, konge 1396-14391350-145061
1945-02 Yarmouth - konkurrerende sildefangster med Skanørmarkedet1400-150062
1945-02 Øresundstold indført af Erik af Pommern VII 14281400-145061
1945-02 Moltke, Fikke, foged - embedsmand under Valdemar IV Atterdag1350-140063, 67
1945-02 Briel - erhvervet fed, dvs. handelsplads på sildemarkedet ved Skanør i middelalderen1200-150047
1945-02 Dordrecht - erhvervet fed, dvs. handelsplads på sildemarkedet ved Skanør i middelalderen1200-150047
1945-02 Herzogenbusch - erhvervet fed, dvs. handelsplads på sildemarkedet ved Skanør i middelalderen1200-150047
1945-02 Stavoren - omlandsfarere fra1200-150046, 47
1945-02 Zieriksee - erhvervet fed, dvs. handelsplads på sildemarkedet ved Skanør i middelalderen1200-150047
1945-02 Amsterdam - erhvervet fed, dvs. handelsplads på sildemarkedet ved Skanør i middelalderen.1200-150047
1945-02 Nymwegen - deltog i handelsplads på sildemarkedet ved Skanør i middelalderen1200-150048
1945-02 Deventer - deltog i handelsplads på sildemarkedet ved Skanør i middelalderen1200-150047
1945-02 Doesborg - deltog i handelsplads på sildemarkedet ved Skanør i middelalderen1200-150047f
1945-02 Elborg - erhvervet fed, dvs. handelsplads på sildemarkedet ved Skanør i middelalderen1200-150047
1945-02 Harderwijk - erhvervet fed, dvs. handelsplads på sildemarkedet ved Skanør i middelalderen1200-150047f
1945-02 Hamborg - erhvervet fed, dvs. handelsplads på sildemarkedet ved Skanør i middelalderen1200-150047
1945-02 Hindelopen - erhvervet fed, dvs. handelsplads på sildemarkedet ved Skanør i middelalderen1200-150047
1945-02 Omlandsfarer - privilegium af 1251 til skibe, der sejlede rundt Skagen med eksportvarer fra bl.a. Skånemarkedet1250-130045f, 48
1945-02 Christian IV, født 1577, konge 1588-16481550-165088
1945-02 Stenbock, Magnus, general 1664-17171650-175089
1945-02 Karl XI, født 1655, konge 1660-16971650-170089
1945-02 Grevefejden 1534-15361500-155086
1945-02 Königsberg, rettigheder ved sildefiskerier ved Marstrand i 1550-16001550-160087
1945-02 Wullenwever, Jürgen, købmand, borgmester 1533 i Lübeck1500-155086
1945-02 Mikkelsen, Hans, borgmester Malmö, deltog i investeringer i sildemarkederne i Skåne1450-155086
1945-02 Kölner-Konfederationen - sammenslutning af tyske købmænd i middelalderen1200-150046
1945-02 Told - lastetold og fragttold - adskillelse under kong Abel 1250-1252 for omlandsfarere1250-130045
1945-02 Harderwijk - omlandsfarere fra1200-150046
1945-02 Kampen - omlandsfarere fra1200-150046f
1945-02 Zuidersøbyer - omlandsfarere fra1200-150046, 59f
1945-02 Utrecht - omlandsfarere fra1200-150046
1945-02 Erik V Klipping, født 149, konge 1259-1286. Håndfæstning 12821200-130066
1945-02 Lübeck, Mariakirken - Skånefarerstolen i kirken. *f1200-150077
1945-02 Skanør Kirke - gotisk kirkestol *f1200-150079
1945-02 Falsterbo og Skanør, Helligåndshus og St. Jørgenshus1200-150082
1945-02 Toldforhold i forbindelse med Skanørmarkedet og sildemarkederne i middelalderen1200-150017-90
1945-02 Falsterbo Kirke, eksteriør p.75, interiør p.81 *f1200-150075, 81
1945-02 Schlecker, Elias, dr. rådmand fra Stettin på Skanørmarked 1579, korttegner.1550-160075, 88
1945-02 Ulfstand, Holger Gregersen, deltog i investeringer i sildemarkederne i Skåne1450-155086
1945-02 Urne, Johan, deltog i investeringer i sildemarkederne i Skåne1450-155086
1945-02 Krognos, Oluf Stigsen, deltog i investeringer i sildemarkederne i Skåne1450-155086
1945-02 Gustav Adolf, født 1496, konge 1523-15601500-160085
1945-02 Tellemann, Hermann, foged i Lübeck i 1520'erne1500-155085
1945-02 Ravensberg, Albert Jepsen, deltog i investeringer i sildemarkederne i Skåne1450-155086
1945-02 Christian II, født 1481, konge 1513-1523, død 15591500-160086
1945-02 Zütfen - omlandsfarere fra1200-150046, 47f
1945-02 Falsterbo og Skånemarkedet i middelalderen. Boplads p.29, slotsruin p.53+65 *f1400-150017-29*, 30-90
1945-02 Skanør og Skånemarkedet i middelalderen. Åbnedes 15/08 og lukkedes 09/10, senere 11/11.1400-150017-90
1945-02 Sild, sildefangst og Skånemarkedet i middelaldderen1400-150017-90
1945-02 Söderberg, Sven, professor - udgravninger om Skånemarkedet i middelalderen1900-195018, 27
1945-02 Skaanemarkedet, artikel af Paul-Erik Hansen1200-160017-90
1945-02 Arup, Erik, historiker - om Skånemarkedet1900-195017, 43, 86
1945-02 Hansen, Paul-Erik, forfatter til artiklen Skaanemarkedet1900-195017-90
1945-03 Cockrell, Mr., medlem af Repræsentanternes Hus i Washington - deltog i debat om lovforslag om afholdelse af en søfartskonference 18881850-1900104
1945-03 GEJSER / GEISIRs og THINGVALLAs sammenstød i Atlanterhavet 14/08 1888. *r1850-1900103
1945-03 THINGVALLAs og GEJSERs sammenstød i Atlanterhavet 14/08 1888. *r1850-1900103
1945-03 Philipps, Sir Owen, præsident for den internationale shippingkonference i London 23/11 19211900-1950104
1945-03 International Shippingkonference 23/11 1921, 1924, 1926 og 1928 i London1900-1950104-107
1945-03 International Law Association, The - juristers og assurandørernes sammenslutning i England (-1921-)1900-1950105, 107
1945-03 Indenrigsministeriet, København - Betænkning om fast international søfartsorganisation 18861850-195099
1945-03 Væddeløbsbane for Velocipeder i Ordrup 18881850-190097
1945-03 Cannon, Mr., medlem af Repræsentanternes Hus i Washington - deltog i debat om lovforslag om afholdelse af en søfartskonference 18881850-1900101-102
1945-03 Forney, Mr., medlem af Repræsentanternes Hus i Washington - deltog i debat om lovforslag om afholdelse af en søfartskonference 1888.1850-1900101-102
1945-03 Belmont, Mr., medlem af Repræsentanternes Hus i Washington - fremlagde lovforslag om afholdelse af en søfartskonference 18881850-1900101-102
1945-03 International søfartskonference afholdt i USA 18881850-1900101, 103-104
1945-03 Wilhelm II, kejser - tronbestigelse om talt i Berlingske Tidende 18881850-190096
1945-03 Brysselerkonventionen af 25/08 1924 om Konnossementer1900-1950107
1945-03 Brysselerkonventionen af 10/04 1926 om Søpanterettigheder1900-1950107
1945-03 Londonkonventionen af 31/05 1929 om Sikkerhed for Menneskeliv til Søs1900-1950107
1945-03 Runciman, Sir Walter, præsident ved den internationale shippingkonference i London i 19261900-1950105
1945-03 Brysselerkonventionen af 25/08 1924 om Begrænsning af Rederansvaret1900-1950107
1945-03 Seager, Sir William, præsident ved den internationale shippingkonference i London i 19281900-1950106
1945-03 Harter Act, The - USA lov om ansvarsfritagele for redere af 18931850-1900108
1945-03 Sikkerhed for Menneskeliv til Søs - Londonkonventionen af 31/05 1929 om Sikkerhed for Menneskeliv til Søs1900-1950107
1945-03 Lasteliniekonventionen - Londonkonventionen af 05/07 1929 om Lastelinier1900-1950107
1945-03 Londonkonventionen af 05/07 1929 om Lastelinier1900-1950107
1945-03 Rederansvarsbegrænsning - Brysselerkonventionen af 25/08 1924 om Begrænsning af Rederansvaret1900-1950107
1945-03 Søpanterettigheder - Brysselerkonventionen af 10/04 1926 om Søpanterettigheder1900-1950107
1945-03 Konnossementer - Brysselerkonventionen af 25/08 1924 om Konnossementer1900-1950107
1945-03 Comité Maritime International - juristers og assurandørernes sammenslutning i Frankrig (-1921-)1900-1950105, 107
1945-03 Skibsmåling efter Moorsoms system1850-190095
1945-03 Skibsmåling i Danmark fra 16431600-165095
1945-03 Signalsystem til kommunikation mellem skibe1850-195094
1945-03 Bruun, C.A., kaptajn - betænkning om de tidlige søvejsreglers virvar.1850-195094, 99
1945-03 Søvejsregler - engelsk-franske af 18631850-195093
1945-03 Moorsoms skibsmålingssystem indført omkring 18301800-185095
1945-03 Christian IV, konge 1588-1648 - regler for skibsmåling1550-165095
1945-03 Chapman, admiral - udarbejdede skibsmålingssystem1800-185095
1945-03 Schiffer, admiral - nyt skibsmålingssystem udarbejdet 18301800-185095
1945-03 Tietgen, Carl Frederik, 1829-1901, etatsråd, åbnede nordisk søfartsmøde 18881850-190096, 104
1945-03 Association for the reform and codification on international Law, The -Foreningen, der udgav York and Antwerp Rules1850-190091
1945-03 York-Antwerp Rules, The - baggrunden for reglerne1850-195091-108
1945-03 Strandgaard, K., forfatter til artiklen En Nordisk Tankes Realisation1900-195091-108
1945-03 Nordisk Tankes Realisation, En - artikel af K. Strandgaard1850-195091-108
1945-03 Lanterner, indførsel 1849 og senere revisioner af reglerne1800-185093f
1945-03 Schneider, A., chef for skibsregistrering og skibsmåling. *f1850-195093f, 98-100, 104
1945-03 Antwerpen - møde 1877 for vedtagelse af York-AntwerpenreglerneBelgien91
1945-03 Søvejsregler - og York-Antwerp Rules1850-195091-108
1945-03 Board of Trade - og York-Antwerp Rules1850-195092
1945-03 Stavnsbåndets Løsning - 100 års dag 18881750-190096
1945-03 Jacobsen, N., forretningsfører for Den Kjøbenhavnske Sø-Assurance-Forening, København 18881850-195096-99, 104
1945-03 Den Kjøbenhavnske Sø-Assurance-Forening, København 18881850-190096
1945-03 Nordisk Søfartsmøde i København den 02/07 18881850-190096
1945-03 Grieg, Edvard, komponist (-1888-)1850-190096
1945-03 Nordisk Søfartsmøde i Göteborg 18831850-190096
1945-03 Gade, Niels W., komponist (-1888-)1850-190096
1945-04 Laon-globus fra 1493. *k1450-1500117, 119
1945-04 Behaim, Martin - udfærdigede globus 14921450-1500117f
1945-04 Kanariske Øer, De - en af førstemeridianens placeringer0150-1800116
1945-04 Alexander IV, pave -1494-1450-1500117
1945-04 Tordesillastraktaten af 14941450-1500117
1945-04 Saona, Caribien - observation af måneformørkelse 14/09 14941450-1500118f
1945-04 Columbus, Christoffer - beregning af længde.1450-1550114
1945-04 Måneformørkelse0000114, 132, 136
1945-04 Marinus af Tyrus, geograf i antikken.0150-0200116
1945-04 Jorden, beregning af størrelse0000114-115
1945-04 Ptolemæus, Claudius, geograf og astronom i antikken.0150-0200116
1945-04 Hipparch = Hipparkos, astronom i antikken.-150- -050114
1945-04 Schwartz, professor, navigationsskolebestyrer København (-1920-)1850-1950147
1945-04 THORVALDSEN, KGH-skib, fører kaptajn Jensen, undersøgt længdeberegning med misvisningen (-1900-)1850-1950147
1945-04 Quirini-globus, Krakow, 15101500-1550119
1945-04 GALATHEA (I) togt til Østen, månedistanceobservation formodes benyttet1800-1850146
1945-04 Dansk Marine Ordbog udgivet af C.L.L. Harboe, kaptajn, i 18391800-1900146
1945-04 Måneformørkelse ved Saona 1494 benyttet til længdeberegning af Columbus1450-1500118
1945-04 Almanach Perpetuum udgivet af Abraham Zakutis (-1494-).1450-1500118
1945-04 Zakutis, Abraham - udgiver af almanakken Almanach Perpetuum (-1494-)1450-1500118
1945-04 Bureau de Longitudes, Paris (-1699-)1700-1800122
1945-04 Karl V = Charles V, tysk-romersk kejser, 1500-1558.1500-1550118, 128
1945-04 Meridianus particionis afsat i verdenskort af Diego Ribero 15291500-1550118
1945-04 Ribero, Diego - kartograf (-1529-)1500-1550118
1945-04 Harboe, C.L.L., kaptajn, udgav Dansk Marine Ordbog i 18391800-1900146
1945-04 Sølver, Carl V., forfatter til artiklen Longitude - om bestemmelse af den geografiske længde ved kompassets misvisning1900-1950109-148
1945-04 Longitude - om bestemmelse af den geografiske længde ved kompassets misvisning, artikel af Carl V. Sølver0000-1900109-148
1945-04 Øresund, kort tegnet af Jean Picard 1671. *k1650-1700121
1945-04 Længdens bestemmelse ved kompassets misvisning1400-1900109-148
1945-04 Misvisning - længdens bestemmelse ved kompassets misvisning1400-1900109-148
1945-04 Kompas - længdens bestemmelse ved kompassets misvisning1400-1900109-148
1945-04 Uraniborg, Hven. Vist i vignet i Ouvrages de Mathematique.1500-1600120
1945-04 Picard, Jean, 1620-1682, forfatter til værket Ouvrages de Mathematique1600-1700120
1945-04 Bartholin, Erasmus, 1625-1698, matematiker1600-1700120
1945-04 Brahe, Tycho, 1546-1601, astronom1550-1650120f, 134, 136, 141
1945-04 Huyghens, Christiaan, 1629-1695, urmager fra Holland1600-1700120
1945-04 Werner, Johann, 1468-1522, udviklede månedistancemetode til beregning af længde.1450-1550120
1945-04 Krebsens vendekreds, placering af breddeparallel på Eratostenes tid0000114
1945-04 Rhodos, placering af breddeparallel på Eratostenes tid0000114
1945-04 Connaissance de Temps, astronomisk almanak udkom fra 16791650-1700122
1945-04 Misvisningskort 1937 for Atlanterhavet ud for Spanien-Portugal. *k1900-1950113
1945-04 Alexandria, placering af breddeparallel på Eratostenes tid0000114, 116
1945-04 Suene, placering af breddeparallel på Eratostenes tid0000114
1945-04 Gradnet - bredde og længde - udviklingen af1400-1900109-148
1945-04 Anaximander, c. 575 - påstod jorden var en kugle.-575- -500111
1945-04 Førstemeridianen, dens placering og historie1400-1900110, 128-133
1945-04 Plinius den Ældre, 23-79 e.Kr., forfatter i antikken0000-0100112
1945-04 Strabo, 64-21 f.Kr., geograf i antikken-100 - 0000112
1945-04 Pythagoras, c. 525 - påstod jorden var en kugle-525- -500111
1945-04 Eratostenes, bibliotekar i Alexandria, c. 275 - beregnede jordens størrelse-275- -250112, 114-115
1945-04 Harrison, John, engelsk urmager (-1735-)1700-1750122f, 144
1945-04 Benedicht, Lauritz = Lorens, aktiv 1551-1601, bogtrykker. Udgav Søkartet offuer Øster oc Wester Søen i 1568.1550-1650133
1945-04 Søkartet offuer Øster oc Wester Søen udgivet i 1568 af Lauritz Benedicht1550-1650133
1945-04 Nansen, Hans, 1598-1667, borgmester. Udgav Compendium Cosmographium i 1633.1600-1650133f
1945-04 Gilbert, William, 1544-1603, fysiker, skrev værket De Magnete udgivet 16001550-1650131f
1945-04 Blaeu,Willem Janszen, 1571-1638, kartograf, elev af Tycho Brahe1550-1650132f, 136
1945-04 Boreaugh, William, London, opdagede misvisingens foranderlighed (-1581-)1500-1600132
1945-04 Polinurus, instrument til pejling af solen for sammen med sandtid om bord at beregne misvisningen.1850-1900130
1945-04 Borger, Iver Jensen, kompasmager, grundlagt virksomhed 17551750-1800134, 143f
1945-04 Frisius, Gemma, astronom, 1508-1555, udgav værket De Principiis Astronomiae et Cosmographiae i 15301500-1550119, 134
1945-04 Compendium Cosmographium udgivet i 1633 af Hans Nansen.1600-1650133f
1945-04 Christensen, Tyge, kaptajn. Udgav lærebog i navigation 1642: Ars Navigationis1600-1650134f
1945-04 Sandur, fremstillet af Iver Jensen Borger c. 1770. *f1750-1800134
1945-04 Ars Navigationis, lærebog i navigation udgivet af Tyge Christensen, kaptajn, 1642.1600-1650134
1945-04 Månedistancemetode til beregning af længden1600-1650134, 145-147
1945-04 Contanini, venetiansk udsending i Valladolid i Spanien (-1522-)1500-1550125
1945-04 Isogonkort- misvisningskort over Atlanterhav og Indiske Ocean, 1600. Konstrueret af Christian Hansen. *k1600-1700126
1945-04 Creuz, Alonzo de Santa, spansk kartograf (-1536-)1500-1550127
1945-04 Kronometer. John Harrisons første model, 1734. *f1700-1750123
1945-04 Chabota, Giovanni, fader til Sebastian Cabot, opdagelsesrejsende. (-1522-)1500-1550125
1945-04 Cabot, Sebastian, opdagelsesrejsende. Søn af italiener Giovanni Chabota. (-1522-)1500-1550125, 127
1945-04 Cortez, Martin, 1510-1582, kartograf og navigatør, der før Mercator benyttede voksende bredder i sine kort. Fejl i årbogen i noten: læs 1551 for 1656.1500-1600129
1945-04 Plantius, Fr. Petrus, 1552-1622, hollandsk kartograf, der beskrev en længdeberegning ved hjælp af misvisning. Medstifter af VOC. Illus. af skib med Plantius observerende p.131 *r1550-1650129-131, 136
1945-04 Mercator, Gerardus, født Gerhardt Krämer, 1512-1594. Kartograf.1500-1600127-130
1945-04 Erzlaub, Erhard, c.1465-1532, kartograf, der før Mercator benyttede voksende bredder i sine kort (-1511-)1450-1550129
1945-04 Cordun, italiensk navigatør, udgav værket Practica Aritmetica 1539 om bl.a. længdeberegning med misvisningen.1500-1550127
1945-04 Bellini, franskmand, der beskrev længdeberegning ud fra misvisning.1500-1600127
1945-04 Bourne, William, engelsk navigatør, beskrev længdeberegning ud fra misvisning.1500-1600127
1945-04 Besson, franskmand, der i sit værk La Castrolabe fra 1567 beskrev længdeberegning ud fra misvisning.1500-1600127
1945-04 Marine-Kalender, udgivet af Christian Carl Lous, navigationslærer, ca. 18001750-1850145
1945-04 Vries, Claus de, forfatter til værket Schat-Kamer of te Konst der Stuur-Lieden; Synde eine klare Onderwysinge der Navigatie (etc.) Hier zyn bygevoegt de Tafeln van Sinus, Tangens, en Secansz; en de Logarithmus Sinus (etc.) udgivet 17111700-1750141
1945-04 Schat-Kamer of te Konst der Stuur-Lieden; Synde eine klare Onderwysinge der Navigatie (etc.) Hier zyn bygevoegt de Tafeln van Sinus, Tangens, en Secansz; en de Logarithmus Sinus (etc.) udgivet 1711 af Claus de Vries1700-1750141
1945-04 Sandgaard, Ole, kompasmager. Fremstillede bl.a. et variationskompas (-1745-)1700-1800142f
1945-04 Horrebow, Peder / Peter, 1679-1764, professor, udgav navigationsbog i 17451650-1750141-143
1945-04 Greenwich Observatory, oprettet 16751650-1700122
1945-04 Rømer, Ole, 1644-1710, videnskabsmand, professor.1650-1750141
1945-04 Isogonkort = misvisningskort. Det første blev udgivet af Edmund Halley i 17001650-1750141
1945-04 Armand, urmager fra Rendsborg, fremstillede ca. 1780 kronometer.1750-1850145
1945-04 Lous, Christian Carl, navigationslærer, udgav Marine-Kalender ca. 18001750-1850145
1945-04 Iver C. Weilbach & CO, kompasmagerfirma grundlagt 1755 af Iver Jensen Borger, kompasmager1750-2050134, 143f
1945-04 Løvenørn, Paul de, 1751-1826, kaptajnløjtnant, togt til Vestindien 1782 på fregatten PRØVEN.1750-1850145
1945-04 Kronometer fremstillet af urmager Armand fra Rendsburg -1780-1750-1850145
1945-04 PRØVEN, fregat, chef Paul de Løvenørn, kaptajnløjtnant, togt til Vestindien 1782 for afprøvning af kronometer1750-1850145
1945-04 Seyrværk = sejrværk. Gammelt udtryk for et fjedertrukket ur.1600-1650134f
1945-04 Det vaagendis Øye udgivet 1649 af Bagge Wandel, navigationsdirektør. Bogside p. 137 *d1600-1700135-137
1945-04 Magstrup, fødested for præstesønnen Bagge Wandel ca. 16201600-1700135
1945-04 Philip III, født 1578, konge af Spanien 1598-16211600-1650122
1945-04 Winther, Niels, forfatter til Færøernes Oldtidshistorie, 18751850-1900135
1945-04 Wandel, Bagge, navigationsdirektør og forfatter. Udgave 1649 navigationsværket Det vaagendis Øye1600-1700135-141
1945-04 Færøernes Oldtidshistorie, udgivet 1875, skrevet af Niels Winther1850-1900135
1945-04 Halley, Edmund, 1656-1742, astronom, der udgav det første isogonkort i 17001650-1750140-143
1945-04 Rasch, Jørgen, forfatter til Den Møenske Styrmands-Bog, udkommet 17021700-1750140
1945-04 Luchtemacher, kompasmager i København 16491600-1650138
1945-04 Den Møenske Styrmands-Bog, udkommet 1702, forfattet af Jørgen Rasch1700-1750140
1945-04 Nautical Almanac, udgivet fra 1767. Indeholdt månetabeller for udregning af længde.1750-1800122
1945-04 Maskelyne, Neville, 1732-1811, astronom, begyndte udgivelse af tabeller for brug af månedistancemetoden.1750-1800122
1945-04 Knudsen, Johannes, forfatter til biografiske oplysninger om Bagge Wandel i Tidsskrift for Søvæsen 19171900-1950136
1945-04 Christian IV, født 1577, konge 1588-1648, udnævnelse af Bagge Wandel1600-1650135
1945-04 De Principiis Astronomiae et Cosmographiae, udgivet i 1530 af Gemma Frisius, astronom, 1508-15551500-1550119
1945-05 Kaperbrev (-1807-)1800-1850156
1945-05 MAKRELLEN, kaperbåd, kaperkaptajn Lars Bache1800-1850156
1945-05 Bache, Peter, bror til Lars Bache, smugler i Øresund (-1807-)1800-1850154
1945-05 Bache = Bagge, Lars, færgemand (-1801-). Kobberstik *r1800-1850153-156
1945-05 Orkan i Øresund den 03/11 18011800-1850153
1945-05 København, Raus' Hotel nu d'Angleterre, tilholdssted for kaperkaptajn Jens Lind1800-1850157
1945-05 Lind, Jens, kaperkaptajn og færgemand i Helsingør1800-1850157
1945-05 Bache, Niels, søn af færgemand Lars Bache1800-1850157
1945-05 CORT ADELER, fregat og kaperskib i Helsingør1800-1850157
1945-05 CALEDONIA, H/S, passagertrafik på Øresund (-1819-)1800-1850157
1945-05 Helsingør, om helsingørske færgemænd og kapere1800-1850149-158
1945-05 sundklarerer i Helsingør (1800-)1800-1850150
1945-05 Klem, Knud, artikelforfatter til Om helsingørske færgemænd og kapere1900-1950149-158
1945-05 Om helsingørske færgemænd og kapere, artikel af Knud Klem1800-1850149-158
1945-05 Sønnesdatter, Ingeborg, født 1713, gift 1808 med Lorentz Justesen, færgemand i Helsingør1800-1850151
1945-05 Justesen, Lorentz, færgemand i Helsingør, gift 1808 med Ingeborg Sønnesdatter1800-1850151
1945-05 skibsproviateringshandler i Helsingør (1800-)1800-1850150
1945-05 Helsingør Færgelav1800-1850151
1945-05 færgefart, færgefolk, færgeri i Helsingør. Færgelavet ophævet 1882. Færgemand på stik p.155 *t1800-1850149-158
1945-06 Frederik III, konge. Købte Børsen 1669.1650-1700159
1945-06 Madsen, Jakob, borgmester, ejer af Børsen i 1600-tallet. Enken solgte bygningen 1669.1600-1650159
1945-06 Kommercekollegiet havde Børsen som kontorbygning til 1738.1700-1750159
1945-06 Assignations, Veksel- og Laanebank, havde lokaler på Børsen fra 1738.1700-1750159
1945-06 Grosserersocietetet, havde lokaler på Børsen fra 1855.1850-1900159
1945-06 København, Børsen - stik af H.G.F. Holm. *r1800-1850159
1945-06 Kragen, Vidt, tømrermester, opsatte 1624-1626 dragespir på Børsen1600-1650159
1945-06 Holm, H.G.F., 1803-1861, tegner. Stik af Børsen.1800-1850159
1945-06 Steenvinkel, Lorents og Hans, bygmestre for Børsen i København 1619-16401600-1650159
1945-07 FREJA, fregat. Ved udrangereing købt af Hans Puggaard.1800-1850161
1945-07 Lehmann, Orla, politiker. Gift med Annette Marie Bolette Puggaard.1800-1850161
1945-07 Puggaard, Annette Marie Bolette, datter af Hans Puggaard. Annette blev gift med Orla Lehmann1800-1850161
1945-07 NAJADEN, korvet. Ved udrangering købt af Hans Puggaard.1800-1850161
1945-07 ROTA, fregat. Ved udrangereing købt af Hans Puggaard.1800-1850161
1945-07 HAVFRUEN, fregat, b.1825. Ved udrangering købt af Hans Puggaard.1800-1850161
1945-07 Bech, S.P., skibsbygmester i Rønne. Byggede for Hans Puggaard mindre skibe.1800-1850161
1945-07 Marstrand, W., maler. Portræt af Hans Puggaard, grosserer.1800-1850160
1945-07 Fortling, E., litograf. Portræt af Hans Puggaard, grosserer, efter maleri af W. Marstrand.1800-1850160
1945-07 Puggaard, Hans, 1788-1866, grosserer. Gift med datter af Chr. Fr. Hage. Litografi af Puggaard ved E. Fortling efter portræt af W. Marstrand. *r1750-1900160-161
1945-07 Hage, Christopher Friedenreich, købmand, svigerfader til Hans Puggaard.1800-1850161
1945-07 Hage, Alfred, grosserer. Svoger til Hans Puggaard.1800-1850161
1945-07 København, von Westenske Institut, skole (-1795-)1800-1850160
1945-07 Tscherning, oberst, arbejdsgiver for Hans Puggaaard til 1813.1800-1850161
1945-08 Bille, Sten Andersen, kaptajn i Søværnet. Chef på GALATHEA 1845-1847 på verdensomsejlingen.1800-1850162
1945-08 Nicobarerne, besøgt af GALATHEA (I) i 1845-18471800-1850162
1945-08 GALATHEA (I), korvet, b. 1831 på Gammelholm. 36 kanoner, ca. 400 Læser. Verdensomsejling 1845-1847. Chef Sten Andersen Bille. *t1800-1850162
1945-09 Fischer, Olfert, admiral i danske flåde under slaget på Reden 02/04 1801.1800-1850163
1945-09 Nelson, Horatio, admiral i engelske flåde under slaget på Reden 02/04 1801.1800-1850163
1945-09 Lassen, L.F., kaptajn i danske flåde under slaget på Reden 02/04 1801.1800-1850163
1945-09 Willemoes, Peder, deltog i danske flåde under slaget på Reden 02/04 1801.1800-1850163
1945-09 Orlogsværftet på Gammelholm på maleri af Slaget på Reden 02/04 1801.1800-1850163
1945-09 Bataillen den 2. April 1801 paa Kiøbenhavns Reed. Stik af L.F. Clemens efter maleri af C.A. Lorentzen. *r1800-1850163
1945-09 Parker, admiral i engelske flåde under slaget på Reden 02/04 1801.1800-1850163
1945-09 Lorentzen, C.A., malet Bataillen den 2. April 1801 paa Kiøbenhavns Reed.1800-1850163
1945-09 Clemens, L.F., udført stik af Bataillen den 2. April 1801 paa Kiøbenhavns Reed efter maleri af C.A. Lorentzen.1800-1850163
1945-10 von Würdens skibsværft, Frederiksværk. Ombyggede H/S DANIA 1831.1800-1850164
1945-10 DANIA, H/S, senere næ. til CHRISTIAN VIII, b. 1825 ca., 74 NRT, 40 HK, indkøbt 1826-1827. Ombygget 1831.1800-1850164
1945-10 Krøyers skibsværft, København. Ombyggede H/S DANIA 1840, nu næ. til CHRISTIAN VIII.1800-1850164
1945-10 Bonnesen, E.P., skibsbygmester deltog i ombygningen 1840 af H/S CHRISTIAN VIII.1800-1850164
1945-10 CHRISTIAN VIII, H/S, b. 1825 ca., 74 NRT, 40 HK, indkøbt 1826-1827 og døbt DANIA. Tegning af Jakob Petersen, 1840. *t1800-1850164
1945-10 Sass, M.W. Korresponderende reder for H/S CHRISTIAN VIII fra 18281800-1850164
1945-10 Petersen, Jacob 1774-1855; maler, skibsportrætmaler. Tegnet H/S CHRISTIAN VIII i 1840.1800-1850164
1945-10 Christensen, Balthasar, politiker. Hans bror købte H/S CHRISTIAN VIII til Danmark i 1826-1828.1800-1850164
1945-11 Beretning for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner 1944-19451900-1950165-173
1946-01 H&S nyopstilling 19461900-195011-13
1946-01 ESSO NYBORG, model af maskinrum *m1900-195017
1946-01 Lotteri til hjælp for museet i 1947.1900-195018
1946-01 WW2 og Handels- og Søfartsmuseet, beretningens omtale 1946.1900-19507-11
1946-01 Beretning for Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg for Regnskabsaaret 1945-19461900-19507-22
1946-02 Phipps, William, 1650-1694, første guvernør over Massachusett og skattejæger, hævede skat fra sunket spansk skib ved hjælp af dykkerklokke.1650-170028
1946-02 Barrie, Jean, udviklede dykkerklokke 16401600-165028
1946-02 Halley, Edmund, 1656-1742, astronom, udviklede forbedreet dykkerklokke (1690)1650-170028f
1946-02 Eddystone Fyrtårn. Det 3. tårn fra 1759-1882, konstrueret af Smeaton1750-190029
1946-02 Siebe, August, 1788-1872, tyskfødt engelsk ingeniør, opfandt en lukket dykkerdragt1800-185029
1946-02 Nemisøen - Caligulas galejer udgravet0000-005028
1946-02 Kessler, Franz, 1580-1650, udviklede 1616 forbedret dykkerklokke1600-165028
1946-02 Lorena, Guglielmo da, -1535- benyttede dykkerklokke til udgravning af galejer i Nemisøen.1500-155028
1946-02 Marchi, Francesco de, skribent, skrev om Caligulagalerjer udgravet 1535 i nemisøen1500-155028
1946-02 Caligula, romersk kejser (12-41) galejer i Nemisøen0000-005028
1946-02 Bolts dykkrhjelm, anvendt af Søværnet *f1900-195036
1946-02 Dykkernæringsbevis efter bestået prøve fra Søværnets Dykkerskole1900-195038
1946-02 SQUALUS, ubåd, USA, sank 1939, redning af mandskab via dykkerklokke.1900-195032
1946-02 Redningsklokke - særlig type dykkerklokke til brug ved redning af ubådsbesætning. *t1900-195029f, 32
1946-02 Dykkersyge1900-195048-55
1946-02 Dykningens fysiologi1900-195040-60
1946-02 Søværnets Dykkerskole, dykkernæringsbevis efter bestået prøve fra1900-195038, 58
1946-02 CITY OF ROME, S/S, kolliderede med USA ubåd S 51, 1925-09-251900-195039
1946-02 S 51, ubåd, USA, sank 1925-09-25 efter kollision med S/S CITY OF ROME.1900-195039
1946-02 Sænkekasse - særlig type af dykkerklokke1800-190029
1946-02 Scyllus / Scyllias - antik dykker omtalt af Herodot-040024
1946-02 Herodot (460 f.Kr. - omtale af dykning udført af Scyllus / Scyllias-040024
1946-02 Xerxes - beordring af Scyllus til dykning-040024
1946-02 Alexander den Store (333 f.Kr.) - anvendelse af dykkere ved belejring af Tyros.-030024
1946-02 Tyros' belejring af Alexander og anvendel af dykning-030024, 33
1946-02 Wern, Eigil, artikelforfatter til Dykkervæsen1900-195023-62
1946-02 Dykkervæsen, artikel af Eigil Wern1900-195023-62
1946-02 Iliaden, Homer - omtale af dykning-050024
1946-02 Dykning, perlefiskere og svampefiskere000-190024
1946-02 Vandkikkert1600-195024
1946-02 Smeaton, John (1724-1792) udvikling af luftpumpe til dykning. Konstruktør af 3. Eddystone.1750-180027, 29
1946-02 Dykkerklokke - udvikling af1500-190026-62
1946-02 Vinci, Leonardo da - tegninger af dykning1500-155026
1946-02 Dykkerdragt - udvikling af, *f1500-190026-62
1946-02 Frømand, tidlig model *f1900-195025
1946-02 Normandiet, landgang WW2 - anvendelse af dykning1900-195024
1946-02 Borelli, Alfonso, matematiker Italien - om dykkerdragt 16801650-170027
1946-02 Bohaddin, arabisk skribent om dykning1100-120026
1946-02 Mariano, matematiker Italien - om dykning ca. 14501450-150026
1946-02 Kyeser, tysk forfatter om dykning 14051400-145026
1946-03 Vedemans Lag i Roskilde, lokal gruppe under Vedeman, der bekæmpede vendiske sørøvere i 1100-1130 ca.1000-120083f
1946-03 Hvie, Skjalm, stormand, ca. 1050-1113, iværksatte aktion mod Venderne1000-120081
1946-03 Sutton Hoo-fundet af fartøj fra 600-tallet i Østengland0600-070080
1946-03 Gudager Å = Warnow ved Rostock. Anløbssted for flådestyrker i kampen mod venderne.1000-120084
1946-03 Absalon, biskop, fra 1158-1201, anfører under kampene mod vendiske sørøvere.1000-120084
1946-03 Wolgast, Stolp og Gutzkow langs floden Peene erobret af danske flådestyrker midt i 1100-tallet.1000-120085
1946-03 Sørøveri af venderne i danske farvande 1100-12001100-120079f
1946-03 Obotriterne, flådetogter mod obotriterne i 11471100-120079
1946-03 Nydambåden og udviklingen til flådefartøjer ved Saxo1000-120080
1946-03 Valdemar I den Store, 1157-1182, konge og slaget på Grathe Hede 11571100-120079-87
1946-03 Grathe Hede ved Viborg, slag 1157-10-231100-120079
1946-03 Vendertogter mod befolkningen på Rügen i 1100-tallets begyndelse og i 1160'erne.1100-120079-85
1946-03 Aggesen, Svend, død 1185, historiker. Historieskrivning om flådeforhold1000-120063
1946-03 Orlogsflåden til 1170, artikel1000-120062-90
1946-03 Hans, Konge 1481-15131450-155062f
1946-03 Hansen, Poul-Erik, artikelforfatter til Danmarks ældste Flaadeordning1900-195062-90
1946-03 Danmarks ældste Flaadeordning, artikel af Paul-Erik Hansen1000-120062-90
1946-03 Eskil, ærkebiskop fra 1104-1182, i Lund - hans forbindelse med kampene mod vendiske sørøvere.1000-120085f
1946-03 Henrik Løve, 1129-1195, hertug i Sachsen, allieret under vendiske kampe.1100-120089
1946-03 Lægdsordning for flåderekruttering 1100-1200 ca.1100-120087
1946-03 Bremerholm, skibsbygning fra ca. 1510.1000-120062
1946-03 Sønderborg, bygning af orlogsskib 15101500-155062
1946-03 Knud I den Store, Konge 1157-1182, flådepolitik, Englands erobring1150-120063, 67, 71
1946-03 Arup, Erik, historiker - om orlogsflåden 1500-16001900-195062, 84
1946-03 Saxo Grammaticus, 1160-1210 ca., historiker1150-120063-90
1946-03 London, vikingeplyndring 8420800-085067
1946-03 Nantes, ved Loire, vikingeplyndring 8430800-085067
1946-03 St. Denise, Kloster ved Seinen, vikingeplyndring 8410800-085067
1946-03 Vandrilles, Kloster ved Seinen, vikingeplyndring 8410800-085067
1946-03 Paris ved Seinen, vikingeplyndring 8450800-090067
1946-03 Garonneegnen, vikingeplyndring 8440800-085067
1946-03 Karl II = Charles II, konge 840-877 Westfrankerne0800-090067
1946-03 Hamborg, vikingeplyndring 8450800-090067
1946-03 Landstingene Viborg, Ringsted og Lund, ca. 1200, lovgivning1200-125064
1946-03 Landskabslovene1200-130064
1946-03 Hvideslægtens bedrifter1100-130064
1946-03 Jumiéges, Kloster ved Seinen, vikingeplyndring 8410800-085067
1946-03 Rouen, vikingetogt 8410800-085067
1946-03 Leding, middelalderlig orlogsflådetjeneste, søledning1000-120065
1946-03 Vogel, Walter, død 1938, historiker - om vikingetidens flådestyrker.1850-195066
1946-03 Steenstrup, Johannes, 1844-1935, historiker - udviklingen i vikingetidens politik og krigsførelse.1850-195065f
1946-03 Rügen ledingtogt mod Rügen i 1136, hvor heste første gang blev medtaget iht. Saxo. Rügens erobring 1169.1000-120078f, 89
1946-03 Haraldsted Skov, mordet på Knud Lavrad 1131-01-07.1000-120076
1946-03 Magnus, 1106-1134, søn af Kong Niels. Valgt til svensk konge1000-120076f, 81
1946-03 Knud Lavard, ca. 109-1131mordet i Haraldsted Skov 1131-01-071000-120076f
1946-03 Niels, 1104-1134, konge og flådeløsning1000-120075ff
1946-03 Fodevig i Skåne, hvor flåden landede; slag 1134-06-04 mellem Kong Niels og Erik Emune1000-120078
1946-03 Sejrø, flådens sejr under Erik Emune i slaget ved Sejrø 1132.1000-120076, 81
1946-03 Erik II Emune, 1134-1137, konge og flåden.1000-120076-79, 81
1946-03 Englands erobring af Svend Tveskæg og Knud den Store0900-100067
1946-03 Svend II Estridsen, 1047-1074, om rigets samling og leding1000-120072
1946-03 Isøre på Odsherred, møde 1074 for kongevalg af Harald Hen1000-120072
1946-03 Svend Tveskæg, konge 986-10140950-105067, 71
1946-03 Erik I Ejegod, 1095-1103, konge og leding1000-120075, 82
1946-03 Oluf Hunger, 1086-1095, konge og leding1000-120075, 81
1946-03 Harald III Hen, 1074-1080, kongevalg på Isøre 1074.1000-120072f
1946-03 Odense, Albani Kirke, mordet på Kong Knud 10861000-120075
1946-03 Knud II den Hellige, 1080-1086, ungdomsbedrifter af Saxo1000-120072f, 75
1946-03 Valdemar 2 Sejr, Konge 1202-1241, flådepolitik1200-125063
1946-04 Miner, drivende i danske farvande under WW21900-1950112
1946-04 Admiral Dänemark, tysk myndighed under WW2, Hotel Phønix, København. Aftaler mellem Danmark og Tyskland om trafik i farvandene.1900-1950114
1946-04 Admiral Skagerak, tysk myndihed under WW2.1900-1950114
1946-04 Neutralitetsafmærkning, farvandafmærkning ved udbruddet af WW2.1900-1950112
1946-04 Lyngvig radiofyr,, oprettet ved udbruddet af WW2.1900-1950111
1946-04 Kærgårde Fyr, oprettet ved udbruddet af WW2.1900-1950111
1946-04 Tvangsruter i danske farvande under og efter WW21900-1950116
1946-04 Vragkort over forliste skibe under WW21900-1950117f
1946-04 Skagen Rev Fyrskib (1940-1945)1900-1950114
1946-04 Læsø Nord Fyrskib (1940-1945)1900-1950116
1946-04 Stevns Fyrtårn *f1900-1950115
1946-04 Nationaltidende, vragkort over forliste skibe under WW21900-1950118
1946-04 Fyrskibe, definition, indretning og brug (1946)1900-1950108-122
1946-04 Lystønde og fløjtetønde *f1900-1950109
1946-04 Vragafmærkning (1946)1900-1950110
1946-04 Solventil, kontakt for automatisk tænd og sluk af fyr (1946)1900-1950108
1946-04 Anholt Fyrtårn *f1900-1950107
1946-04 Havrvig Fyr, oprettet ved udbruddet af WW2.1900-1950111
1946-04 Vyl Fyrskib, inddraget ved WW21900-1950111
1946-04 Grådyb Fyrskib inddraget ved WW21900-1950111
1946-04 Horns Rev Fyrskib, mandskabet opmærksom på sikkerheden ved krigsudbrud WW2 sep. 1939. Inddragelse 6/9 1939.1900-1950110f
1946-04 Minefelter, minespærringer og afmærkning ved udbrud af WW2.1900-1950111f
1946-04 Fyrskibstjenesten ved udbruddet af WW2 i september 19391900-1950111-122
1946-04 Sjællands Rev fyrbåke.1900-1950107
1946-04 Isefjorden, farvandsdata.1900-195092
1946-04 Nivåbugten, farvandsdata.1900-195092
1946-04 Kongedybdet, farvandsdata1900-195092
1946-04 Roskildefjord, farvandsdata.1900-195092
1946-04 Søkortets Stednavne af Louis Grandjean, omtalt1900-195093
1946-04 Hals Barre, navneoprindelse. Fyr opført i havet. *m p.1171900-195094, 107, 117
1946-04 Smålandshavet, data og dybder.1900-195091f
1946-04 Lillebælt, data og dybder.1900-195091f
1946-04 Østersøen, data og dybder.1900-195091f
1946-04 Øresund, data og dybder.1900-195091
1946-04 Drogden, farvandsdata. Fyr opført i havet. Gennemskåret model *f p.1131900-195091, 95, 107, 113
1946-04 Vengeancegrunden, tysk forsøg på afgravning WW21900-1950118
1946-04 Klippehage Fyr i Lillebælt, sabotørsprængt under WW2.1900-1950120
1946-04 Damgård Fyr i Lillebælt, sabotørsprængt under WW2.1900-1950120
1946-04 Børup Fyr i Lillebælt, sabotørsprængt under WW2.1900-1950120
1946-04 ABSALON, M/S, fyrinspektionsskib, b. 1932 på Orlogsværftet byg. nr. 152. Minesprængt i Kattegat 1944-12-13.1900-1950120
1946-04 Sprogø, grundstødninger ved - tyske orlogsskibe WW2 og Svitzer1900-1950118
1946-04 Schultz' Grund, navneoprindelse. Fyrskib og WW2-oplevelser.1900-195094, 114
1946-04 Mandehoved Fyr på Stevns, sabotørafbrændt under WW21900-1950120
1946-04 Tvangsruet og krigsforlis, vragkort *k1900-1950121
1946-04 Snoghøj Fyr i Lillebælt, sabotørsprængt under WW2.1900-1950120
1946-04 Strib Fyr i Lillebælt, sabotører ødelagde under WW2.1900-1950120
1946-04 Middelfart Fyr i Lillebælt, sabotørsprængt under WW2.1900-1950120
1946-04 Storebælt, data og dybder.1900-195091
1946-04 Dvalegrunden, navneoprindelse.1900-195095
1946-04 Kleins Rev, navneoprindelse.1900-195095
1946-04 Blåvandshuk, navneoprindelse.1900-195095
1946-04 Bolsax, navneoprindelse.1900-195095
1946-04 Briseis, navneoprindelse.1900-195095
1946-04 Leveret, navneoprindelse.1900-195095
1946-04 Dagafmærkning af farvand med vagere, båker og naturlige sømærker1900-195095-102
1946-04 Natafmærkning af farvand med fyr, fyrbåker, fyrskibe, lystønder, fløjtetønder og klokketønder1900-195095, 102-122
1946-04 Wulffs Flak, navneoprindelse.1900-195095
1946-04 Afmærkning i danske farvande1900-195095-120
1946-04 Ryes Flak, navneoprindelse.1900-195095
1946-04 Radiofyrantenne ved Hammerodde *f1900-195096
1946-04 Mejlsand, navneoprindelse.1900-195094
1946-04 Nordre Røse, navneoprindelse. Fyr opført i havet.1900-195094, 104, 107
1946-04 Østre Flak, navneoprindelse.1900-195095
1946-04 Søren Bovbjergs Knob, navneoprindelse.1900-195094, 111
1946-04 Albatrosgrunden, navneoprindelse.1900-195094
1946-04 Kobbergrunden, navneoprindelse.1900-195095
1946-04 Moselgrund, navneoprindelse.1900-195095
1946-04 Skomagergrunden, navneoprindelse.1900-195095
1946-04 Fuglsand, navneoprindelse.1900-195095
1946-04 Sælgrund, navneoprindelse.1900-195095
1946-04 Silderøn, navneoprindelse.1900-195095
1946-04 Lysegrunden fyrbåke.1900-1950107
1946-04 Rubjærg Knude Fyrtårn, gennemskåret tegning *t p.105, spionanklage mod fyrmester for undladelse slukning af fyr WW2.1900-1950105, 113
1946-04 Hanstholm Fyrtårn1900-1950105
1946-04 Fyrlampe, pære til *f1900-1950106
1946-04 Det kongelige danske Fyr- og Vagervæsen, statsorganisation (1946)1900-1950105-122
1946-04 Ledefyr, definition og brug.1900-1950104f
1946-04 Vinkelfyr, definition og brug.1900-1950104
1946-04 Hammeren Fyrtårn1900-1950106
1946-04 Radiofyr, antal fyr med; indretning på fyrskibe, udsendelser (1940-1946)1900-1950106, 108f, 112
1946-04 Kronborg, fyret i slotstårnet1900-1950106
1946-04 Skagen Fyrtårn1900-1950106
1946-04 Tunø Fyrtårn, kirketårnet.1900-1950106
1946-04 Hammerodde, radiofyrantenne *f1900-195096
1946-04 Løgstør Grunde, farvandsafmærkning vender1900-195099
1946-04 Anduvningsmærke, definition og brug.1900-195099
1946-04 Lodbjærg Fyrtår *f1900-1950100
1946-04 Lehnskov Pynt, farvandsafmærkning vender1900-195099
1946-04 Vager og prikker, definition og brug.1900-195095f
1946-04 Ellekilde Hage Lys- ogklokketønde1900-1950103
1946-04 Gilleleje Flak Fyrskib1900-1950103
1946-04 Nakkehoved Fyr1900-1950103
1946-04 Båke, definition og brug.1900-1950100f
1946-04 Anduvningsfyr, definition, indretning og brug.1900-1950102-122
1946-04 Kullen Fyr1900-1950103
1946-04 Fyr, petroleums-glødenet fyrlampe *f1900-1950103
1946-04 Herthas Flak, navneoprindelse.1900-195094
1946-04 Kattegat - fravandsdata, dybde m.m.1900-195091f, 95
1946-04 Vesterrenden mellem Læsø og Jylland, data.1900-195091
1946-04 Nielsen, John, artikelforfatter til De danske Farvande i Fred og Krig1900-195091-122
1946-04 De danske Farvande i Fred og Krig, artikel af John Nielsen1900-195091-122
1946-04 Østerrenden mellem Læsø og Svenskekysten, data.1900-195091
1946-05 Grosse Wollsäcke i Østersøens landtoninger, omtalt af Lorenz Benedicht, 1568.1550-1600127
1946-05 Benedicht, Lorenz, omtaler Grosse Wollsäcke i Østersøens landtoninger 1568.1550-1600127
1946-05 Sørensen, Jens, navigationsdirektør (1688) omtalte Uldsækkene i Østersøens landtoninger, Pommern1650-1700127
1946-05 Uldsækkene i Østersøens landtoninger, Pommern, omtalt af Jens Sørensen, navigationsdirektør (1688)1900-1950127
1946-05 Hestehage - ordet hest i stednavne på søkort1900-1950128
1946-05 Woolpack, The - grund ved Margate i Nordsøen1900-1950126
1946-05 Evans, Muir, eng. forf. artikel i MM om grunden The Woolpack1900-1950126
1946-05 Hvidsærk, stednavn på Grønland på Olaus Magnus kort1500-1700127
1946-05 Sahlgren, Göran, forfatter til Korta anvisningar för ortsnamnsupptecknare, Lund 19451900-1950127
1946-05 Uggelviken, grund ved Falun1900-1950127
1946-05 Ulven, grund ved Blåvandshuk = Ulvtand = Ullesandt. *k1900-1950124f
1946-05 Et par Søkortstudier, artikel af Louis Grandjean1900-1950123-129
1946-05 Grandjean, Louis, artikelforfatter til: Et par Søkortstudier1900-1950123-129
1946-05 Søkortets stednavne1900-1950123-129
1946-06 Nydambåden, stævnparti forklaret, *m p. 138, *t p. 1390400-0500137-139
1946-06 Rederimærke på forstævn *f1900-1950169
1946-06 BLACK PRINSE, M/S, forstævnsprydelse *f1900-1950169
1946-06 Pladestævn, formen forklaret *f1900-1950168f
1946-06 Bulbstævnsform forklaret for tidlig udvikling *f1900-1950170, 174
1946-06 DANMARK, skoleskibet *f1900-1950164
1946-06 EDOUARD SUENSON, kabledamper *f1900-1950164
1946-06 SELANDIA (II) *f1900-1950167
1946-06 Cut water, stævndel *f1900-1950165f
1946-06 SELANDIA (I) *f1900-1950167
1946-06 Klipperstævn på dampskib *m1850-1900163-167
1946-06 Galeot fra Pommern *f1900-1950134
1946-06 Hjortspringbådens stævnparti forklaret og *f0500-1000135f
1946-06 Klipperstævnen, forklaring til *t p.160, *f p.1621800-1900134, 156f, 160, 162, 172
1946-06 Jagtstævnen, forklaring til1900-1950134
1946-06 JUTLANDIA, M/S *f1900-1950171
1946-06 Maierstævnform forklaret1900-1950170ff
1946-06 DANNEBROG, kongeskib *f1900-1950171
1946-06 NORMANDIE, S/S *f1900-1950174
1946-06 Skonnert, forstævnstyper1900-1950140-175
1946-06 Szymanski, Hans, forfatter til Die Segelschiffe der deutschen Kleinschifffahrt, om stævnforme1900-1950172f
1946-06 Aithikos' Kosmografi, egentlig: Aethicus Ister. Aethici Philosophi Schytae Cosmographia - af usikker oprindelsestidspunkt og med omtale af Meoparernes skibe.0600-0700140
1946-06 Bayeuxtapetets skibstyper1000-1100147
1946-06 Tuslstorpstenen med tegning af Osebergskibstype *t1000-1100146
1946-06 Osebergskibet, forstævn *f1000-1100145
1946-06 Damme, byens segl med kogge.1200-1400148
1946-06 Carrack skibstype *t1300-1400149
1946-06 Skonnert, stævnform efter design af Knud E. Hansen *f1900-1950151
1946-06 Hansen, Knud E., artikelforfatter til Forstævnsformer1900-1950130-175
1946-06 Gotlands billedsten med skibsmotiver *t0500-1000140f
1946-06 Barde, bådtype0700-1100142f
1946-06 Forstævnsformer, artikel af Knud E. Hansen.1900-1950130-175
1946-06 Falk, Hjalmar, historiker, omtaler i Altnordisches Seewesen, bådtypen barde1900-1950142, 146
1946-06 Novilare-skibet fra Pesaro *t0000-0500137
1946-06 Åfjordbådens forstævnsform *t1800-1900159, 161
1946-06 Hukkert, skibstype *t1600-1750158
1946-06 Kat, skibstype *t1500-1600158
1946-06 FANØ, skonnert 3-m., skoleskib *f1900-1950162
1946-06 Galease, retstævnet *f1900-1950163, 173
1946-06 Ege, bornholmsk ege forstævnsform *m1200-1400151
1946-06 Jægt forstævnsform *t1500-1700152
1946-06 Koldingskib, middelalderskib udgravet.1400-1500152
1946-06 Skæg på forstævn af sejlskibe *t1800-1900156-160
1946-06 Frederik VII, nærvær ved Nydambådens udgravning 1867-10-271850-1900138
1946-06 Galionform ved forstævn på diverse skibe *m1500-1750153-156
1946-06 Vulingsknæ på skibstyper, forklaringer *p1600-1800155, 159
1946-06 Stævnformer, artikel af Knud E. Hansen *t1900-1950130-133
1946-07 Comberford, Nicolas, kartograf (1605)1600-1650176
1946-07 Søkort over de nordeuropæiske farvande fra år 1605 af Nicolas Comberford *k1600-1650176
1946-08 Wilsonlinien - C.K. Hansen agent til 19201850-1900178
1946-08 Thos. Wilson, Sons & Co., Hull1850-1900178
1946-08 James Currie & Co., Leith - C.K. Hansen agent for (1865)1850-1900178
1946-08 Dannebrog D/S oprettet i 1883 af Johan Hansen, generalkonsul1850-1900178
1946-08 Hansen, Johan sen., generalkonsul, søn af C.K. Hansen. Kompagnon i firmaet fra 1857, oprettede D/S Dannebrog i 18831850-1900178
1946-08 Landbrugseksport til England - C.K. Hansens rolle 1865-18901850-1900178
1946-08 Dampskibsselskabet af 1896, oprettet af generalkonsul Johan Hansen1900-1950178
1946-08 Neptun D/S, København, oprettet af generalkonsul Johan Hansen1900-1950178
1946-08 DFDS - og landbrugseksporten og C.K. Hansen (1880-1900)1850-1900178
1946-08 Hansen, C.K., 1813-1868, grosserer, portræt efter fotografi *f1800-1900177f
1946-08 København, Ny Toldbodgade, I.P. Suhrs kulplads (1830)1800-1900178
1946-08 Hansen, Peter, hørkræmmer, far til C.K. Hansen.1750-1850178
1946-08 I.P. Suhr & Co., Handelskompagni, Gammeltorv, København (1825)1800-1900178
1946-09 Guvernementshuset, Christianssteds fort, 18371800-1900179
1946-09 Frederikssted, St. Croix, befolkning 2.300 (1837)1800-1900179
1946-09 Vejerboden, Christianssteds fort, 18371800-1900179
1946-09 Transithandel på Vestindien 1800-18501800-1900179
1946-09 Christianssted på St. Croix, befolkning 5.800, litografi af I.F. Fritz, 1837 *r1800-1900179
1946-09 Charlotte Amalie, St. Thomas (1837)1800-1900179
1946-09 Fritz, I.F., litograf - litografi af Christiansted på St. Croix, 18371800-1900179
1946-09 Christiansværn, Christianssteds fort, 18371800-1900179
1946-10 Færgemænd i Helsingør som bjergningsmænd (1700-1850)1850-1900180
1946-10 Vragret, Christian IIs lov om fra 15211500-1550180
1946-10 IDA, bjergningskutter, Svitzers.1850-1900180
1946-10 SKANDINAVIEN, S/S, svensk damper, bjerget af Svitzer og indrettet til bjergningsskib.1850-1900180
1946-10 Skibbrudne, lov om beskyttelse af - Christian IIs lov 1521.1500-1550180
1946-10 Petersen, Jacob 1774-1855; maler, skibsportrætmaler, maleri af Svitzers CAMILLA *p1850-1900180
1946-10 Christian II, konge - udgav lov om vragret 1521.1500-1550180
1946-10 CAMILLA, Svitzers bjergningskutter i søen, maleri af Jakob Petersen1850-1900180
1946-10 Em. Z. Svitzers Bjergningsentreprise, rederi. Maleri af CAMILLA af Jakob Petersen1850-1900180
1946-11 Besættelsen og Handels- og Søfartsmussets forhold i beretningen for 1945-1946 for venneselskabet1900-1950181-184
1946-11 Landslotteri til fordel for Handels- og Søfartsmuseet, 1946-19471900-1950188f
1946-11 Beretning, regnskab og medlemsliste for 1945-1946 for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner1900-1950181-211
1947-01 Heinrich, konferensråd, to malerier af ham og fruen, malet af C.W. Eckersberg, *p1800-190011-12, 15
1947-01 Eckersberg, C.W., kunstmaler - to portrætter af konferensråd Heinrich & Frue modtaget.1800-190011
1947-01 STORE BJØRN, isbryder, model på H&S deponeret af Statens Isbrydnings- og Ismeldingstjeneste. *m1900-195013
1947-01 Klitmøller Bjergelav, fik b. havbåd hos bådebygger Peter Chr. Frost 1906.1900-195019
1947-01 Frost, Peter Chr., bådebygger, Klitmøller, b. 1906 havbåd til Klitmøller Bjergelav.1900-195019
1947-01 Axel, Prins, protektor for H&S fra 1947, *f1900-19505, 9
1947-01 Vestindien, tidlige fotos fra øernes flora og liv fra F. Børgesen1900-195011
1947-01 Beretning for Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg for Regnskabsaaret 1946-19471900-19507-23
1947-01 Børgesen, F., botaniker, skænket fotografiske plader fra Vestindien1900-195011
1947-01 Nielsen, Christian, konservator, opmålt både i Jylland 1947.1900-195018-19
1947-01 Bjerring, Jørgen, kågfører (1918) fra Gudenåen.1900-195018f
1947-01 Christensen, Ove, bådebygger. B. sjægte 1916 til fisker Martin Sørensen, Skive, og 1928 jollen STØREN til fisker Anders Madsen.1900-195019
1947-01 Arholm, tømrer, Randers. B. Kåg fra Gudenåen 1918 til kågfører Jørgen Bjerring1900-195018f
1947-01 Kåg fra Gudenåen bygget 1918 af tømrer Arholm, Randers til kågfører Jørgen Bjerring1900-195018f
1947-01 Andersen, Morten, bådebygger Jylland (1902).1900-195019
1947-01 LILLY, sjægte, b. 1902 af bådebygger Morten Andersen til fisker Jens Christensen.1900-195019
1947-01 Sørensen, Martin, fisker, Skive (1916)1900-195019
1947-01 Nielsen, Niels Dam, bådebygger, Sillerslev. B. 1916 sjægte1900-195019
1947-01 Rasmussen, Niels, fisker, Hvalpsund, fik 1905 b. kåg i Løgstør1900-195019
1947-01 Opmålinger foretaget af Christian Nielsen i Jylland1900-195018-19
1947-02 Hauge, indenrigsmiister, om grønlandske fiskerier (1927)1900-195035
1947-02 Sælfangst i Grønland (1900-1940)1900-195030
1947-02 TJALFE, brig, anvendt til fiskeriundersøgelser ved Grønland (1908-1909)1900-195028
1947-02 Administrationen af Grønland, pjece, 1927 af indenrigsminister Hauge.1900-195035
1947-02 Presfisk, industriforarbejdning af fisk (1940 c.)1900-195048
1947-02 Hermetikfabrikken i Holsteinsborg *f1900-195049
1947-02 De Grønlandske Fiskerier, artikel af Knud Oldendow1900-195024-53
1947-02 Holsteinsborg Hermetikfabrik *f1900-195049
1947-02 Jensen, Adolf S., professor, fiskeriundersøgelser ved Grønland (1908-09)1900-195028
1947-02 Andreassen, Napoleon, fiskeskipper, fiskeriundersøgelser ved Grønland (1906)1900-195028
1947-02 Oldendow, Knud, artikelforfatter til De Grønlandske Fiskerier1900-195024-53
1947-02 Fiskeri ved Grønland ca. 1920-19451900-195024-53
1947-03 Awningsdækker skibstype og klassifikation for forsikring (1873)1850-190060
1947-03 Plimsoll, Samuel, foregangsmand for søsikkerhed, p.61 buste *f1850-190060-61, 66
1947-03 Loadline Committee, nedsat i England (1900 c.)1850-190062, 66
1947-03 Underwriters' Register, årgange fra 17751750-180058
1947-03 Lloyd's Register of Shipping, omtale af begyndelsen1750-180058, 60
1947-03 Lloyd's List, avis udkom fra 17261750-180057f
1947-03 Sikkerhed for menneskeliv til Søs, konvention om - arbejde igangsat efter TITANIC 1912 katastrofen1900-195071f
1947-03 Fribordscertifikat udstedt af Handels- og Søfartsministeriet (fra c. 1914)1900-195072
1947-03 Merchant Shipping Act, The, udgave fra 1873 til 1890, bestemmelser om lastelinjer1850-190062f, 66
1947-03 Dybgangsmærker på skibets stævne *f1900-195064f
1947-03 Fribordstabeller i henhold til hvilke lastelinjer blev udmålt og påsat skibe1900-195068
1947-03 Lastelinjer på skibssiden *t1900-195067, 69
1947-03 Lov om Tilsyn med skibe, fra 19201900-195072
1947-03 Lastelinje, dens historie, artikel ved E. Juel-Hansen1800-195054-72
1947-03 Jørgensen, J.A. Bro., forfatter til Forsikringsvæsenets Historie i Danmark indtil det nittende Aarhundrede1900-195055
1947-03 Forsikringsvæsen og søsikkerhedsregler, lastelinjens historie.1900-195054-72
1947-03 Plimsollmærket med D.L. = Dansk Lov, anvendt på danske skibe1900-195072
1947-03 Juel-Hansen, E., artikelforfatter til Om lasteliniens historiske Udvikling1900-195054-72
1947-03 Om lasteliniens historiske Udvikling, artikel af E. Juel-Hansen1800-195054-72
1947-03 Lloyd's News, avis udkom fra 16961750-180057
1947-03 Royal Exchange Assurance Company (1720) og forsikringsmonopol i England1700-175056
1947-03 Skibsklassifikation, dens opståen, klassifikationsselskaber1800-190056
1947-03 Ostindiske Kompagny Det - stiftet 1616 - og søforsikring1600-170055
1947-03 Lloyd, Edward, London, og kaffehus med forsikringsvirksomhed i London, slutn. 1700-tal1750-180055
1947-03 London Assurance (1720) og forsikringsmonopol i England1700-175056
1947-03 Annals of Lloyd's Register, 1834-1884 og forsikring1800-190055
1947-04 Søkortets Stednavne i-II af Louis E. Grandjean1900-195076
1947-04 Ohlsson, Bertil, dr.phil., forfatter til artikel: Blekingkusten mellan Mörrums- och Ronnebyån (1939)1900-195077
1947-04 Klitgaard, C., postmester - anmeldelse i Jyllandsposten 1945-12-11 af Søkortets Stednavne1900-195077
1947-04 Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, jubilæumsskrift med artikel: Stednavne på søen.1900-195076
1947-04 Thorsen, P., arkitekt - artikel: Lidt mere om Fiskegrunde ved Arnage1900-195076
1947-04 Urne, J.C., stiftamtmand, navnestof fra Bornholm (1760)1750-180076
1947-04 Benedicht, Lorenz - brug af landtoninger i bog fra 15681550-160079
1947-04 Lauritzen, Knud, skibsreder og Søfartens Bibliotek (1945 c.)1900-195080
1947-04 Modéer, Ivar, dr.phil. artikel om stednavne i Småländska Skärgårdsnama (1933) og Färdvägar och Sjömärken ved Nordens Kuster (1936)1900-195077, 81
1947-04 Landtoninger i Den Danske Lods fra 18431800-195079, 81
1947-04 Mærkesejlads og ønavne, artikel af Louis E. Grandjean i Tidsskrift for Søvæsen (1946)1900-195078
1947-04 Skautrup, Peter, professor - om stednavne i Det danske Sprogs Historie1900-195085
1947-04 Stednavneudvalget og søens stednavne1900-195073-86
1947-04 Schrøder, Johannes - søens stednavne og oplysninger fra fiskere (1924)1900-195074
1947-04 Dansk Fiskeriforening og Dansk Fiskeritidende- meddelelser om søens stednavne (1924)1900-195074
1947-04 Grandjean, Louis E. forfatter til artiklen Søens Stednavne1900-195073-86
1947-04 Søens Stednavne, artikel af Louis E. Grandjean. For søgning på alle i artiklennævnte stednavne kan henvises til den indscannede artikel på Museet for Søfarts hjemmeside.1900-195073-86
1947-04 Rohmann, Aage, 1895-1982, magister, forfatter til artiklen Fiskegrunde ved Arnage ca. 1760.1900-195076
1947-04 Dahl, Frantz, dr.jur., professor, opfordring til indsamling af søens stednavne1900-195074
1947-04 Knudsen, Gunnar, kontorchef, opfordring til indsamling af søens stednavne1900-195076
1947-04 Vendsysselske Aarbøger - artikel om Grunde og gamle Meed af A. Skjødsholm, 19251900-195074
1947-04 Hirtshals - kort over grunde og deres navne i søen (1927) *k1900-195074f
1947-04 Skjødsholm, A. - artikel i Vendsysselske Aarbøger - Grunde og gamle Meed 1925.1900-195074, 76
1947-05 Toldvæsen - krydstoldvæsenets historie, artikel af B. von Munthe af Morgenstierne1800-190087-124
1947-05 Toldvæsenets Patrouilletjeneste - Patruljetjeneste, oprettet 1. april 19201900-1950122
1947-05 Lov af 24. april 1903 om ophævelse af krydstoldvæsenet fra 1. april 19041900-1950122
1947-05 Krydstoldfartøj nr. XXIV, stationeret i Svendborg 19031850-1900121
1947-05 KNUD, motor-toldkrydser, toldpatruljefartøj udlagt i Gråsten fra 19201900-1950122
1947-05 ARGUS, motor-toldkrydser, toldpatruljefartøj udlagt i Åbenrå fra 19201900-1950122
1947-05 SVEND, motor-toldkrydser, toldpatruljefartøj udlagt i Sønderborg fra 19201900-1950122
1947-05 VALDEMAR, motor-toldkrydser, toldpatruljefartøj udlagt i Århus fra 19201900-1950122
1947-05 Trechow, Hans, artikelforfatter om krydstoldvæsenet i Tidsskrift for Toldvæsen 19031900-1950116
1947-05 Müller, L.C., toldforvalter, artikelforfatter til Krydstoldvæsenet 1887 i Tidsskrift for Toldvæsen.1900-1950117
1947-05 GEORG STAGE - uniformshue med kvast som anvendt i krydstoldvæsenet1900-1950115
1947-05 Weibel, F.M., overtoldinspektør, afsendte skrivelse af 11. november 1902 om nedlæggelse af krydstoldvæsenet.1900-1950120f
1947-05 Cirkulære af 7. juli 1902 udbedes toldstedernes mening om krydstoldvæsenets virksomhed1900-1950119
1947-05 Dansk Skibsrederiforening - opfordring 1896 ved generalforsamling i Nordby resolution om ændring af forseglingsprocedurer hos krydstoldvæsenet.1850-1900119
1947-05 Resolution af 10. juni 1899 om undladelse af bording, forsegling og ledsagelse af skibe under damp og sejl til søs.1850-1900119
1947-05 Kongelige General-Toldkammer- og Commercekollegium - om bevæbning af krydstoldvæsenet 1846.1850-1900113
1947-05 FALKEN; krydstoldkutter, fartøj for overkrydstoldkontrolløren.1800-190097
1947-05 Krydstoldvæsenets fartøjer - krydstoldjagter, krydskuttere, krydstoldinspektionsskonnert m.fl. typer, antal på 21 i 1846.1800-190087-124
1947-05 FREDERIK VII, krydstoldinspektionsskonnert, anskaffet 18511850-190097
1947-05 Donner, J.O., f. 1808, d. 1872, krydstoldinspektør for Vestkysten 1842-18481800-1850124
1947-05 Frederik VII, konge, reg. 1848-1863. Rejse i 1860 langs Slesvigs vestkyst, hvor krydstoldfartøjet NEPTUNUS deltog1800-190096
1947-05 Hammer, O.C., f. 1822, d. 1892, kaptajnløjtnant, krydstoldinspektør 1850-1864 - om indkøb til Frederik VII's rejse 1860 med skibet til Vadehavet.1850-190096, 124
1947-05 NEPTUNUS, krydstoldfartøj. Kong Frederik VII rejse i 1860 langs Slesvigs vestkyst, hvor krydstoldfartøjet NEPTUNUS deltog1800-190096f
1947-05 Meyer, J.A., f. 1799, d. 1875, krydstoldinspektør 1835-18371800-1850124
1947-05 Wulff, J.P.F., f. 1808, d. 1881, krydstoldinspektør 1842-18451800-1850124
1947-05 Bøcher, M.B., f. 1811, d. 1886, krydstoldinspektør 1848-18511800-1850124
1947-05 Muxoll, F.C.G., f. 1804, d. 1880, krydstoldinspektør 1838-1842 samt 1846-18481800-1850124
1947-05 Raffenberg, M.E. f. 1804, d. 1876, krydstoldinspektør for Vestkysten 1838-18411800-1850124
1947-05 Schultz, A.D., f. 1788, d. 1862, krydstoldinspektør for Vestkysten 1833-18381800-1850124
1947-05 Pedersen, O.G., f. 1813, d. 1873, krydstoldinspektør 1856-18601800-1850124
1947-05 Dichmann, F.C., f. 1788, d. 1872, krydstoldinspektør for Vestkysten til 18321800-1850124
1947-05 Gottlieb, C.F., f. 1817, d. 1881, krydstoldinspektør 1860-18641800-1850124
1947-05 Grove, H.H.S., f. 1814, d. 1866, krydstoldinspektør 1852-1855, senere marineminister 1865-18661850-190096, 124
1947-05 N.F. Hansen & Co., skibsbyggeri, Kerteminde, indtil 18771850-1900101
1947-05 Hansen, N.F., skibsbygmester, Kerteminde til 1877, derefter Odense. Byggede krydstoldfartøjer.1850-1900101-109
1947-05 Krydsjagt nr. III søsat hos E.C. Benzon, Nykøbing F. i 18631850-1900101
1947-05 Krydsjagt nr. XVIII på 3,75 Kls. søsat hos E.C. Benzon, Nykøbing F. i 18531850-1900101
1947-05 Krydstoldjagt nr. VIII, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Kerteminde1850-1900101, 104
1947-05 Sparre, skibsbygmester Nysted, byggede enkelt krydstoldfartøj1850-1900101
1947-05 Kauslund, skibsbygmester, kompagnon i N.F. Hansen & Co., Kerteminde til 1877.1850-1900101
1947-05 Krydstoldjagt nr. XII, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Kerteminde1850-1900101, 104
1947-05 Benzon, E.C., skibsbygmester, Nykøbing F. Grundlagde virksomheden i 1848 og byggede krydstoldskonnerten ARGUS i 1854.1850-190097-106
1947-05 Schifter, A., fabriksmester Holmen. E.C. Benzon var elev hos ham.1900-195097
1947-05 Schrøder, I., skibsbygmester i Glückstadt. Omb. FREDERIK VII fra slup til skonnert 1851.1850-190097
1947-05 Blache, Chr., marinemaler - tegning af krydstoldskonnerten ARGUS1850-1900101
1947-05 Ratsey, George, sejlmager og udførte rigningen på yachtskonnerten AMERICA i 1850'erne.1850-1900100
1947-05 Funch, D.H., fabriksmester Holmen. E.C. Benzon var elev hos ham.1900-195097
1947-05 Steers, George, skibskonstruktør af yachtskonnerten AMERICA i 1850'erne.1850-1900100
1947-05 AMERICA, skonnertyacht, b. c. 1850, omb. 1859, konstruktør George Steers, rigning ved George Ratsey. Sammenligning med krydstoldskonnerten ARGUS.1850-1900100
1947-05 Krydstoldvæsenets bevæbning og uniformering (1846)1850-1900113f
1947-05 Krydstoldjagt nr. XXIII, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1850-1900101, 104
1947-05 Krydstoldjagt nr. XXV, 23-25 tons, bygget 1886 af N.F. Hansen, Odense1850-1900101, 104
1947-05 Krydstoldjagt nr. XXI, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1850-1900101, 104
1947-05 Krydstoldjagt nr. XIX, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1850-1900101, 104
1947-05 Samling af Cirkulairer og andre Bestemmelser af alm. Indhold vedl. Told- og Brænderibeskatningen i Hertugdømmet Slesvig, No. V - 18531850-1900112
1947-05 Krydstoldjagt, opstalt, spanterids og linjetegning af N.F. Hansen bygget fartøj *t1850-1900105
1947-05 Flag - toldvæsenets flag 1850-1900 c. *f1850-1900111
1947-05 Krydstoldjagt nr. XIII, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Kerteminde1850-1900101, 104, 121
1947-05 Krydstoldjagt nr. II, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1850-1900101, 104
1947-05 Krydstoldjagt nr. IV, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1850-1900101, 104
1947-05 Krydstoldjagt nr. XIV, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Kerteminde1850-1900101, 104
1947-05 Krydstoldjagt nr. XV, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense; p.106 *f1850-1900101, 104, 106
1947-05 Krydstoldjagt nr. IX, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1850-1900101, 104
1947-05 Krydstoldjagt nr. V, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1850-1900101, 104
1947-05 Krydstoldjagt nr. VII, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1850-1900101, 104
1947-05 Krydstoldjagt nr. VI, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1850-1900101, 104
1947-05 Bender, H.I., krydstoldskonnertkaptajn, indkøbte FREDERIK VII i 18511850-190097
1947-05 Krydstoldvæsenets Instruks af 24. april 1860.1850-190092
1947-05 Knaphulsblækhus for krydstoldbetjent til brug under bording af skibe i søen *f1800-190091
1947-05 Krydstoldofficiant = fællesbenævnelse for tjenestemænd inden for Krydstoldvæsenet1800-190092
1947-05 Sponneck, W.C.E., greve, forfatter til: Om Toldvæsen i Almindelighed og det danske Krydstoldvæsen i Særdeleshed, Kbh. 18401800-185092, 117
1947-05 Krydstoldfartøjer anskaffet af myndighederne og underlagt J.J.G. Blom (c. 1820)1800-185088
1947-05 Krydstoldstationer oprettet langs Danmarks kyster varierende fra år til år1800-190089
1947-05 Krydstoldvæsen, oprettet officielt den 16. maj 1824, og fastlagt i BEK af 13. juli 1824. Nedlagt i 1904.1800-185089
1947-05 Blom, Johan Jacob Gram, toldinspektør, senere krydstoldinspektør, f. 1784, d. 1862. Indledte smuglerjagt omkring Langeland (1818)1800-185088
1947-05 Teten, F.M., f. 1792, d. 1862, krydstoldinspektør 1827-1834, Tetens Grund opkaldt efter pga. medvirken ved søopmåling (1820'erne)1800-185096, 124
1947-05 Wulff, F.L.C.M.V., f. 1842, d. 1914, kommandør, chef for Krydstoldvæsenet 1881-19041850-190095, 108, 116, 124
1947-05 Argus Grund - opkaldt efter krydstoldfartøjet ARGUS1800-185096
1947-05 Kalundborg - anløb af skibe 1877 og deres andel af toldvisiterede skibe i søen1850-190093
1947-05 Præstø - anløb af skibe 1877 og deres andel af toldvisiterede skibe i søen1850-190093
1947-05 Krydstoldvæsenets pligt til at hjælpe Redningsvæsenet, foretage transport af gejstlige og læger til isolerede øer (1850-1900 c.)1900-195095
1947-05 Næstved - anløb af skibe 1881 og deres andel af toldvisiterede skibe i søen1850-190093
1947-05 Brevdueforeningen - Krydstoldvæsenets pligt til i krigsøjemed at hjælpe med duerne (1850-1900 c.)1850-190095
1947-05 ARGUS, krydstoldfartøj, 18,5 Kls., b. 1854 som skonnert 2-m. af E.C. Benzon, Nykøbing F. Deltog i opmåling, Argus Grund opkaldt efter skibet (1827) p.98f + 102f *t, p.101 *p, p.109 *t, p.110 *f1800-185096-103, 107, 109-110, 116
1947-05 Christian V, konge, reg. 1670-1699 - bortforpagtning af toldopkrævningen1650-170087
1947-05 Visitation af skibe i søen for toldbehandling (1776) og (1824)1750-185087, 90
1947-05 Plakat af 18. Marts 1776 om toldvisitation1750-185087
1947-05 Munthe af Morgenstierne, B. von, artikelforfatter til Træk af Krydstoldvæsenets Historie1900-195087-124
1947-05 Træk af Krydstoldvæsenets Historie, artikel af B. von Munthe af Morgenstierne1700-190087-124
1947-05 Circulair-Srkivelse af 26. Juni 1777 fra Vestindisk-Guineisk Rente- og Generaltoldkammer om toldbetjentes medsejlads på krydsfartøjer.1750-185088
1947-06 København, Kongens Bryghus, under Bombardementet 1807, tegning af C.W. Eckersberg1800-1850125
1947-06 København, Gamle Bryghus, under Bombardementet 1807, tegning af C.W. Eckersberg1800-1850125
1947-06 København, Grynmøllen, under Bombardementet 1807, tegning af C.W. Eckersberg1800-1850125
1947-06 København, Blåtårn, fængsel, gavl på tegningen: Bombardementet 1807, tegning af C.W. Eckersberg1800-1850125
1947-06 Lahde, G.L., gravør, stik af Københavns Bombardement 1807 efter samtidig tegning af C.W. Eckersberg1800-1850125
1947-06 København, Frue Kirke, brændende under Bombardementet 1807, tegning af C.W. Eckersberg1800-1850125
1947-06 Eckersberg, C.W., tegning af Københavns Bombardement 1807, stik af G.L. Lahde1800-1850125
1947-06 Københavns Bombardement 1807, stik af G.L. Lahde efter samtidig tegning af C.W. Eckersberg *t1800-1850125
1947-07 Ragekniv fra bronzealder med skibsmotiv *f0500-0700126
1947-08 CRONPRINTZ CHRISTIAN, fregatskib udsendt til Kina 1730, hjemkommet 1732.1700-1750127
1947-08 Sophie Magdalena, 1700-1770, dronning; elfenbensmodel af kinesisk husbåd fra hendes arv på Nationalmuseet.1700-1750127
1947-08 Husbåd, kinesisk i elfenben, 1732 hjemført *m1700-1750127
1947-09 Portolankort fra midten af 1500-tallet på H&S *k1500-1550128
1947-09 Læsekort fra middelalder og portolankort senere.1500-1550128
1947-10 Det Danske Fiskeriselskab, oprettet 1865 af O.C. Hammer, kaptajnløjtnant.1850-1900129
1947-10 Danske Ejland = Spitsbergen, hval- og sælfangst (1650)1600-1650129
1947-10 Hammer, O.C., kaptajnløjtnant, oprettede 1865 Det Danske Fiskeriselskab1850-1900129
1947-10 KGH, udsendelse af hvalfangerskibe 1776-17821750-1800129
1947-10 THOMAS ROYS, S/S, reder Det Danske Fiskeriselskab, indkøbt ca. 1865. *p1850-1900129
1947-10 Spitsbergen og dansk hvalfangst (1620)1600-1650129
1947-10 Sælfangst med danske interesser1850-1900129
1947-11 Broge, Hans, 1822-1908, handelsmand, skibsreder, p. 131 *f1850-1900130-132
1947-11 Broge, Niels, kaptajn og købmand, Grenå, fader til Hans Broge.1850-1900130
1947-11 Heeregårdssmør - eksportartikel og Hans Broge.1850-1900130
1947-11 Segelcke, Thomas Riise, 1831-1902, professor. Produktion af eksportsmør1850-1900130
1947-11 Det Jysk-Engelske Dampskibsselskab, oprettet på initiativ af Hans Broge1850-1900130
1947-11 Broge, Hans Carl, 1882-1954, søn af proprietær B. Broge, sønnesøn af Hans Broge1900-1950132
1947-11 HENGEST, skib tilhørende rederiet Det Jysk-Engelske D/S, (1860-1870)1850-1900130
1947-11 HORSA, skib tilhørende rederiet Det Jysk-Engelske D/S, (1860-1870)1850-1900130
1947-11 H. Meulengracht & Søn, handelshus, Århus1850-1900130
1947-12 Beretning for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner 1946-19471900-1950133-140
1948-01 Strømgren, Elis, dr.phil., professor, komitemedlem for museet, d. 1947.1900-195010
1948-01 Beretning for Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg for Regnskabsaaret 1947-19481900-19505-19
1948-01 Axel, Prins, museets protektor *f1900-19505
1948-01 E.M. DALGAS, b. 1930, middelspantmodel fra stålskibet skænket museet af Tuborgfondet. *m1900-195013
1948-01 Fløjte, hollandsk skibstype - model efter model i Nederlandsch Historisch Scheepsvaart Museum i Amsterdam *m1650-170011
1948-01 THE CRESCENT, engelsk orlogsskib, strandet 1808 på vestkysten - vinflaske derfra skænket museet.1800-185012
1948-01 C. CASTENSKJOLD, skonnert 3-m., model skænket museet1900-195011
1948-02 Clement, kaptajn, 1484-1536, kaptajn og admiral i Kong Hans' og Christian II's orlogsflåde1450-155027
1948-02 Nordiske Syvårskrig, 1563-15701550-160027
1948-02 Kalmarkrigen 1611-16131600-165027
1948-02 Rud, Otto Knudsen, 1520-1565, flådeofficer1500-155027
1948-02 Slotø Skibsværft, Kong Hans' skibsværft.1450-155020-57
1948-02 Ulfstand, Jens Holgersen, 1460-1523, lensmand og flådeofficer1450-155027, 52
1948-02 Knærd / Knäred, kongemøde i juni 16241600-165028
1948-02 Giseler, Tile / Tilemann, d. c. 1532, admiral under Kong Hans, kaperkaptajn1450-155026
1948-02 Pothorst, Hans, c. 1440-1490, kaptajn, kaperkaptajn1450-155026
1948-02 Pinning / Pinnink, Didrick, 1430-1491, kaptajn, kaperkaptajn1450-155026
1948-02 Nordby, Søren, d. 1530, kaptajn og admiral i Kong Hans' og Christian II's orlogsflåde1450-155027
1948-02 Bartun / Bartoun, brødrene Andreas og Robert, skotter, kaptajn under Kong Hans, kaperkaptajn1450-155026
1948-02 Ræmnerkat, under Kong Hans, kaptajn, kaperkaptajn1450-155026
1948-02 Cocus, Johannes og Georg, under Kong Hans, kaptajn, kaperkaptajn1450-155026
1948-02 Eliæ, Paulus, præst, 1485-1535 - Skibbykrøniken1450-155026
1948-02 Rålamb, Åke Classon, forfatter til Skeps Byggerij eller adelig Öfning, 16951650-170050f
1948-02 Træskibsværft fra 1695 *t1650-170050f
1948-02 Skibsværft og byggebedding på Slotø ved Naksov i middelalderen, udgravning.1600-165020-57
1948-02 Æbelø, arvinger efter Niels Hack til Hikkeberg i Skåne, d. 1508, om salg af Æbelø til kong Hans1500-160052
1948-02 Beldenak, Jens Andersen, biskop, d. 1537-01-20, processen mod1500-155050, 52
1948-02 Hack, Niels, til Hikkeberg i Skåne, d. 1508, arvingers salg af Æbelø til kong Hans1450-155052
1948-02 Henrik IV / Henri IV, konge af Frankrig, d. 1610-05-14.1600-165028
1948-02 Orlogsskib, hollandsk fra kirke på Lolland, 1640 *p1600-165029
1948-02 Christian IV, konge. begyndte felttog sit tyske felttog i maj 1625.1600-165029, 33
1948-02 James I, konge af England, d. 1625-03-27.1600-165028
1948-02 Hansen, Frederik, Lindelse, født på Slotø - minder om ruinerne (1948)1900-195043, 50
1948-02 Beggryde fra middelalderen, rester udgravet i Engelsborg på Slotø1600-165040f
1948-02 Wallenstein, Albrecht von, 1583-1634, general.1600-165030
1948-02 Nakskov Skibsværft og hjælp til udgravning af Slotø (1944)1900-195030f
1948-02 Voldby Kirke, kalkmaleri med skibsmotiv, orlogsskib med fire master1900-195052
1948-02 Æbeltoft Kirke, kalkmaleri med skibsmotiv, muligvis MARIA, 1521, p. 21 *p1900-195021, 52
1948-02 Slotø, Nakskov Fjord - udgravning af Engelsborg1900-195020-57
1948-02 Engelsborg i Nakskov Fjord, udgravning, p. 31-33, 35, 37, 38, 39, 41-43, 45, 47, 49, 57 *f14001-50020-57
1948-02 Nordiske Union, Den - Kong Hans' ønske om genoprettelse1450-155022
1948-02 MARIA, middelalderskib, kalkmaleri 1521 i Æbeltoft Kirke *p1400-150021
1948-02 Hans, Konge, reg. 1481-1513, Engelsborg på Slotø med skibsværft.1450-155020-57
1948-02 Sture, Sten, den Ældre, 1440-1503, svensk rigsforstander1450-150022
1948-02 Nykøbing Slot, materialer hentet 1636 fra Engelsborg på Slotø.1600-165056
1948-02 Ravnsborg gård. Stenene fra nedbrydningen benyttedes til Engelsborg på Slotø er en usand myte.1500-160056
1948-02 Hinsen, Mette, enke efter Hans Hinsn, fik 1635 tilladelse til at nedbryde huse på Engelsborgværftet1600-165056
1948-02 Hansen, Marius, Nakskov, artikelforfatter til Udgravningen af Kong Hanses Skibsværft Engelsborg paa Slotø i Nakskov Fjord1900-195020-57
1948-02 Udgravningen af Kong Hanses Skibsværft Engelsborg paa Slotø i Nakskov Fjord, artikel af Marius Hansen1900-195020-57
1948-02 NORSKE LØVE, orlogsskib afl. april 1633, sidste skib fra værftet på Slotø1600-165056
1948-02 Grubbe, Jørgen, lensmand på Ravnsborg og Halsted Kloster , 1584-16401550-165054
1948-02 Helgesen, Povl, præst, 1485-1535 - Skibbykrøniken1450-155026
1948-02 FLYVENDE GEIST (DEN FLYVENDE GEIST), orlogsskib, kravel, -1518-1525-1500-155026
1948-02 ENGELEN, orlogsskib, b. Sønderborg 1510, 300-400 læster, -1510-1520-1500-155026, 52
1948-02 PETER VAN HULL, orlogsskib under Christian II, -1523-1527-1500-155026
1948-02 SVANEN, orlogsskib, Kong Hans' skib, kaptajn Hans Glintze 1493, -1493-1512-1450-150026
1948-02 Skibbykrøniken af Paulus Eliæ / Povl Helgesen, 1485-15351450-155026
1948-02 MARIA, orlogsskib, b. begyndt før 1513, 300-400 læster, -1517-1525-1500-155026, 52
1948-02 Kapervæsen under Kong Hans1450-155026f
1948-02 Ivan III Vasiljevit, reg. 1462-1505, russisk storfyrste1450-155022
1948-02 Ditmarsken togtet år 1500 under Kong Hans1500-155023
1948-02 Krigen 1501-1503 og 1506-1509 mod Sverige under Kong Hans1500-155024
1948-02 Hansestæderne og Østersøen i slutn. af 1400-tallet1450-155021-57
1948-02 GRIFFEN / GRIBSHUNDEN -1487-1495-, stor kravel, Kong Hans' hovedskib, brændt 1495 ved Røndeby.1450-150026
1948-02 BADEQUAST / BADEKVASTEN, orlogsskib -1497-1499-1450-150026
1948-02 Dansk-Russisk Forbund i 15091500-155024
1948-02 Skanør Kirke, glasmaleri med orlogsskib, 15131500-155025
1948-03 Fester, Christian, skriver om hønsning for Kullen, 17681750-180061
1948-03 Boesen: Beskrivelse af Helsingør, 1757 - om hønsning for Kullen1750-180060
1948-03 Beaujeu, Chevalier de - oplevede dåbshandling ved Kullen, 16801650-170060
1948-03 Christian V's Danske Lov - hønseparagraf1650-170058, 61
1948-03 Gibraltar - passageofringer i oldtiden til Herkules000061
1948-03 Herkules, ofringer til guden ved passage af Gibraltar i oldtiden000061
1948-03 Braem, Corfitz - oplevede dåbshandling ved Kullen, 1660.1650-170060
1948-03 Greiffensteinklostret ved Donau - saltskippernes dåb af nye søfolk1700-190062
1948-03 St. Malo, Normandiet, dåb ved passage1550-185062
1948-03 Marsvinejægerlauget i Middelfat og dåbshandling 16931650-175063
1948-03 Hønsepollen på Samsø, Besser Rev, om hønsning1700-190061
1948-03 Thurah, Laurits de - Samsøe Beskrivelse, 1758 - om hønsning1750-180061
1948-03 Raz, Bretagne, dåb ved passage1550-165062
1948-03 Henri IV af Frankrig, Konge 1553-1610, dåb af hans matroser ved Raz på Bretagnes vestspids1550-165062
1948-03 Middelfart, Marsvinejægerlauget i Middelfat og dåbshandling 16931650-175063
1948-03 Henningsen, Henning, forfatter til artiklen: Indvielses- og Optagelsesskikke til Søs1900-195058-68
1948-03 Hønseparagraf i Christian V's Danske Lov, 4-1-20.1650-170058
1948-03 Indvielses- og Optagelsesskikke til Søs, artikel af Henning Henningsen1900-195058-68
1948-03 Holmens flok på Gammelholm og hønsning1750-185063
1948-03 Kullen, hønsning for1600-165060-61
1948-03 Lybrey, Anthoni de, fransk - om hønsning for Kullen, 16121600-165059
1948-03 Ogier, Charles - oplevede dåbshandling ved Kullen, 16341600-165059
1948-03 Frederik II's Søret fra 1561 - manglende bestemmelse om hønsning.1550-160058
1948-03 Hønse for Kullen1700-190059
1948-03 Moth's utrykte ordbog fra 1700 - om at hønse1650-170058
1948-04 Reitzer, Christian, assessor i højesteret i København (1710)1700-175096
1948-04 Audiecia Real, det kongelige kabinet i Panama. Domsmyndighed, appelret for opbringelsen af de danske skibe FREDERICUS QUARTUS og CHRISTIANUS QUINTUS, 17101900-195094-95
1948-04 Goitia, Joseph de, kavaler af St. Jagoordenen, Bilbao, fik dokumenter i sin varetægt fra sagen om de danske skibe FREDERICUS QUARTUS og CHRISTIANUS QUINTUS, 1710.1700-175096
1948-04 Real Supremo Consejo de Indias, Sevilla, 1710, retssag om de danske skibe FREDERICUS QUARTUS og CHRISTIANUS QUINTUS.1700-175096
1948-04 Samsøe, Thomas Michelsen, sømand mønstret på FREDERICUS QUARTUS eller CHRISTIANUS QUINTUS, død på rejsen før juni 17101700-175097
1948-04 CHRONEN, kaperskib fra St. Malo. Søfolk blev efter tabet af FREDERICUS QUARTUS eller CHRISTIANUS QUINTUS taget 1710 som besætning.1700-175092-93
1948-04 Swir, Samuel, mester, FREDERICUS QUARTUS eller CHRISTIANUS QUINTUS, 17101700-175092-93
1948-04 Vera, Don Joseph de la Raneta y, præsident i retten i Panama. Afsagde fortabelsesdom over de danske skibe FREDERICUS QUARTUS og CHRISTIANUS QUINTUS, 1710-06-16.1700-175094
1948-04 Godske, mester om bord på CHRISTIANUS QUINTUS, døde 1710-07-091700-175093
1948-04 Bager, And., skriver om bord på CHRISTIANUS QUINTUS, bortløbet med kaptajn Wærøes dokumenter 17101700-175093
1948-04 Windrup, Knud, styrmand, FREDERICUS QUARTUS eller CHRISTIANUS QUINTUS, 17101700-175092
1948-04 Varbjerg, Erik Jensen, sømand mønstret på FREDERICUS QUARTUS eller CHRISTIANUS QUINTUS, død på rejsen før juni 17101700-175097
1948-04 Hobro, Christen Jensen, sømand mønstret på FREDERICUS QUARTUS eller CHRISTIANUS QUINTUS, død på rejsen før juni 17101700-175097
1948-04 Randulf, Victor, styrmand på CHRISTIANUS QUINTUS 17101700-175078, 90-91
1948-04 Santa Catalina = Santa Catelina, Vestindien, landfald af CHRISTIANUS QUINTUS 17101700-175078-79
1948-04 Ebeltoft, Peder Knudsen, sømand mønstret på FREDERICUS QUARTUS eller CHRISTIANUS QUINTUS, død på rejsen før juni 17101700-175097
1948-04 Møn, Laurids Madsen, sømand mønstret på FREDERICUS QUARTUS eller CHRISTIANUS QUINTUS, død på rejsen før juni 17101700-175097
1948-04 Bornholm, Olle Larsen, sømand mønstret på FREDERICUS QUARTUS eller CHRISTIANUS QUINTUS, død på rejsen før juni 17101700-175097
1948-04 Christianopel, Povel Pedersen, sømand mønstret på FREDERICUS QUARTUS eller CHRISTIANUS QUINTUS, død på rejsen før juni 17101700-175097
1948-04 Bergen, Jørgen Pedersen, sømand mønstret på FREDERICUS QUARTUS eller CHRISTIANUS QUINTUS, død på rejsen før juni 17101700-175097
1948-04 Stubbekøbing, Niels Jensen, sømand mønstret på FREDERICUS QUARTUS eller CHRISTIANUS QUINTUS, død på rejsen før juni 17101700-175097
1948-04 Quant, Ide, overstyrmand på CHRISTIANUS QUINTUS 1709-17101700-175078, 93
1948-04 Moreno, Felix de, kaptajn og kaperreder i Portobello, 17101700-175084
1948-04 Rois, Thomas Garcia de, oberstløjtnant og kaperreder i Portobello, 17101700-175084
1948-04 Abadi, Jean de, kaptajn på kaperskib fra Portobello, 1710.1700-175084
1948-04 Salazar, Pedro Martinez de, guvernør i Portobello, 17101700-175084
1948-04 Portobello og omegn, Panama, kort af Arent Roggeveen fra værket Heet Eerste Deel van het Branden de Veen verlichtende geheel West Indien, Amsterdam, 1655, *k1650-170086
1948-04 Nicaragua, kystkort af Henry Toms 1733, *k1700-175080
1948-04 Skildpaddefangst efter Labat: Nouveau voyage aux isles de l'Amerique, 1722. *t1700-175079
1948-04 Møn, Peder Laursen, mønstret på FREDERICUS QUARTUS 17101700-175082
1948-04 Toms, William Henry, kartograf, 1700 - 1750, kort over Nicaraguy 1722.1700-175080
1948-04 Punta Carretto, Nicaraguay. Anløb af CHRISTIANUS QUINTUS og FREDERICUS QUARTUS 17101700-175081, 88, 92
1948-04 ALETTA MARIA GALEY af Amsterdam. Pfeiff fra FREDERICUS QUARTUS kom om bord i Vestindien og kom til Jamaica 1710.1700-175092
1948-04 Porto Real, Jamaica, besætning fra FREDERICUS QUARTUS og CHRISTIANUS QUINTUS, i nødhavn her efter tab af skib, 17101700-175090
1948-04 Vestindisk brigantine, skibstype efter stik i Labat: Noveau voyage aux isles de l'Amerique, 1722, *t1700-175091
1948-04 DEN FORGYLDTE FALK, norsk. Besætningsmedlemmer fra FREDERICUS QUARTUS og CHRISTIANUS QUINTUS sejlet fra London til Norge, 17101700-175090
1948-04 Toft, Jacob J., besætningsmedlem fra FREDERICUS QUARTUS og CHRISTIANUS QUINTUS gik hjem fra England via Holland efter tab af skib, 17101700-175090
1948-04 Roggeveen, Arent, hollandsk kartograf. Tegnet kort over Portobello, Panama, 16551650-170086
1948-04 Reining, J.E.: prospekt over Portobello, Panama, 16911650-170087
1948-04 Portobello og omegn, Panama, prospekt, stik efter J.E. Reining i: Zeer aanmerkelijke Reysen, Amsterdam, 1691, *t1650-170087
1948-04 Vestindisk bark, skibstype efter stik i Labat: Noveau voyage aux isles de l'Amerique, 1722, *t1700-175090
1948-04 Junta de Hazienda, skatkammerkollegium, og, Junta de Guerra, krigsrådet, retsmyndigheder i Panama 17101700-175089
1948-04 Bastimentos, Panama, anløb af engelske søfolk for at hjælpe danske FREDERICUS QUARTUS og CHRISTIANUS QUINTUS, 17101700-175089, 91-92
1948-04 Portobello, Panama, nødplan for anløb for CHRISTIANUS QUINTUS i 17101700-175078, 84-80, 89
1948-04 Aquando, konge over akwamufolket på Accrakysten 17091700-175072
1948-04 Tilleman, Erik, forfatter til En liden enfoldig beretning om det landskab Guinea, udkommet 16971650-170073
1948-04 Todbjerg, Peder Pedersen / Tøyberg / Aarhus, købmand for slavehandel på FREDERICUS QUARTUS, druknede i brændingen ved Accra 17091700-175073
1948-04 Lygaard, Erik Olsen, opperhoved = guvernør på Christiansborg, Accra, 17091700-175072, 74
1948-04 Hansen. Knud, assistent på FREDERICUS QUARTUS. Faldt overbord og omkom 1709 på reden ved Accra.1700-175071
1948-04 Christiansborg, Accra, Guinea, danske skibe ankomst 1709. p.73 *t1700-175071-75
1948-04 Sao Thomé, portugisisk ø i Guineabugten, hvor skibene provianterede til slaverne (1709)1700-175075
1948-04 Kap Lopes de Consalvis i Guinebugten for proviantering til slaveskibene (1709)1700-175076
1948-04 Vinter, Anders, præst ved Christiansborg fort, Accra, druknede i brændingen ved Accra 1709.1700-175073
1948-04 Vogel, Jost van de, kaptajn på CHRISTIANUS QUINTUS i 1709 efter Maas' død. Vogel døde 1709 ved Accra.1700-175074
1948-04 Keta, Guineakysten, handel med slaver til FREDERICUS QUARTUS 17091700-175074
1948-04 Wærøe, Anders Pedersen, kaptajn på CHRISTIANUS QUINTUS 1709 efter Jost.1700-175074, 78, 83-88, 93, 95, 97
1948-04 Guineakysten, kort over fra 1750 *k1750-180077
1948-04 Arf, Nikolaj Jansen, handelsmand med monopol på Guinea fra Vestindisk-guineisk Kompagni 16971650-170069
1948-04 Vestindisk-guineisk Kompagni - monopol på Guineahandel givet til Nikolaj Jansen Arf, handelsmand, 16971650-170069-98
1948-04 Thormöhlen, Jørgen, handelsmand med monopol på Vestindiehandelen fra Vestindisk-guineisk Kompagni (-1697-)1650-170069
1948-04 Nørregaard, Georg, forfatter til artiklen Forliset ved Nicaragua 17101900-195069-98
1948-04 Forliset ved Nicaragua 1710 - artikel af Georg Nørregaard1700-175069-98
1948-04 Guinea, Cabo tres Puntas, FREDERICUS QUARTUS ankom 1709-03-221700-175071
1948-04 Pfeiff, Direch = Direch P. Feiff, kaptajn på FREDERICUS QUARTUS 1708-17101700-175070-78, 81, 85, 92-95
1948-04 Wallenberg, Peder Jacob, død 1708-12-19, obermester og skibslæge på FREDERICUS QUARTUS.1700-175071
1948-04 CRON-PRINTZEN, sprang i luften ved øen Principe i Guineabugten 1706-05-31.1700-175069
1948-04 FREDERICUS QUARTUS, forlis ved Nicaragua 1710.1700-175069-98
1948-04 Maas, Hans Hansen, kaptajn på CHRISTIANUS QUINTUS 1708-1709. Druknede i brændingen ved Accra 1709.1700-175070, 73
1948-04 CHRISTIANUS QUINTUS, forlis ved Nicaragua 17101700-175069-98
1948-05 Magnussen, Berent, kaptajn på ST. JOHAN, orlogsskib, 1651.1600-1650119
1948-05 Amundsen, Søren, kaptajn på ST. MATHÆUS, orlogsskib, 20 kanoner, 1651.1600-1650120
1948-05 Dyre, Thomas, kaptajn på ST. ANNA, orlogsskib, 18 kanoner, 1651.1600-1650119-120
1948-05 Hendriksen, Hans, kaptajn på ENHJØRNINGEN, orlogsskib, 1651.1600-1650119
1948-05 Sitton, Aleksander, admiral, førte 1645 flådestyrke på 8 skibe1600-1650122, 124
1948-05 Bøjesen, Frederik, ejer af defensionsskibet SPES med 12 kanoner, 16511600-1650120
1948-05 ST. SOPHIA, flagskib for admiral OveGedde, 16451600-1650122
1948-05 Hvide, Peder, løjtnant på defensionsskibet DEN NORSKE LØVE, 1651.1600-1650120
1948-05 Kalmarkrigen, 1611-1613, styrkesammenligning med Torstenssonfejden 1643-16451600-1650123
1948-05 ST. ANNA, orlogsskib af Skien, 18 kanoner, kaptajn Thomas Dyre, 1651.1600-1650119-120
1948-05 ST. JOHAN, orlogsskib af Bergen, kaptajn Lukas Berent Magnussen, 1651.1600-1650119
1948-05 ENHJØRNINGEN, orlogsskib af Skien, kaptajn Hans Hendriksen, 1651.1600-1650119
1948-05 ST. CATHRINA, orlogsskib af Skien, 16 kanoner, kaptajn Jakob Juel, 1651.1600-1650119-120
1948-05 Juel, Jakob, kaptajn på ST. CATHRINE, orlogsskib, 30 kanoner, 1651.1600-1650119
1948-05 Hendriksen, Lukas, kaptajn på DEN GRAA ULV, orlogsskib, 30 kanoner, 1651.1600-1650119
1948-05 ST. OLUF, orlogsskib af Drammen, 1651.1600-1650119
1948-05 SPES, orlogsskib af Kongselv, kaptajn FrederikBøjesen, 1651.1600-1650120
1948-05 ST. MATHÆUS, orlogsskib af Frederiksstad, 20 kanoner, kaptajn Søren Amundsen, 1651.1600-1650120
1948-05 DEN GRAA ULV, orlogsskib, 30 kanoner, kaptajn Lukas Hendriksen og flagskib for admiral Ove Gedde 1651.1600-1650119-120
1948-05 Kristianopel, Sverige - traktat af 1645-08-13 med hollænderne om sundtoldsatserne1600-1650125
1948-05 Sundtold - traktat i Kristianopel af 1645-08-13 med hollænderne om sundtoldsatserne1600-1650125-126
1948-05 Akeleye, Siffver Gabrielsen / Sigvart Gabrielsen Akeleye / Sigward Gabriell, 159?-1659, tilsyn med defensionsskibene i Norge søndenfjelds fra 1640-12-21. Udnævnelsesbrev p. 104 *d1600-1650103-107, 124-125
1948-05 Bertelsen, Ingebert, kaptajn på defensionsskibet ST. MATHIAS, 16411600-1650124
1948-05 Kristianssand - defensionsskibe 1640-1650 hjemmehørende i1600-1650127
1948-05 Bergen - defensionsskibe 1640-1650 hjemmehørende i1600-1650127
1948-05 Stavanger - defensionsskibe 1640-1650 hjemmehørende i1600-1650127
1948-05 Trondhjem - defensionsskibe 1640-1650 hjemmehørende i1600-1650127
1948-05 ST. SOPHIE, orlogsskib af Tønsberg, 16 kanoner, 1644.1600-1650123
1948-05 LINDORMEN, defensionsskib af Drammen, kaptajn Peder Tønnesen, 16441600-1650123
1948-05 Tønnesen, Peder, kaptajn på defensionsskibet LINDORMEN af Drammen, 16441600-1650123
1948-05 Pedersen, Oluf, kaptajn på defensionsskibet NORSKE FREGAT, 16441600-1650123
1948-05 NORSKE FREGAT, defensionsskib af Christiania, kaptajn Oluf Pedersen, 16441600-1650123
1948-05 ST. MATHIAS, Defensionsskib, kaptajn Ingebert Bertelsen, 16411600-1650124
1948-05 ENHJØRNINGEN, defensionsskib af Bergen1600-1650124
1948-05 ENGEL GABRIEL = MARSELII, defensionsskib af Christiania, kaptajn Brynholt Laursen, 1644.1600-1650123-124
1948-05 Kruse, Cornelius, kaptajn på defensionsskibet ENGEL MARIA, 16411600-1650124
1948-05 Laursen, Brynholt, kaptajn på defensionsskibet ENGEL GABRIEL af Christiania, 16441600-1650123
1948-05 Skien - defensionsskibe 1640-1650 hjemmehørende i1600-1650127
1948-05 Torstenssonfejden 1643-1645, artikel om defensionsskibe under1600-165099-129
1948-05 Defensionsskibe under Torstenssonsfejden fra Norge1600-165099-129
1948-05 Barfod, Jørgen H., forfatter til artiklen: Norske defensionsskibe og deres udrustning under Torstenssonfejden1900-195099-129
1948-05 Norske defensionsskibe og deres udrustning under Torstenssonfejden, artikel af Jørgen H. Barfod1600-165099-129
1948-05 Gabrielsen, Siffver / Sigvart Gabrielsen Akeleye / Sigward Gabriell, 159?-1659, tilsyn med defensionsskibene i Norge søndenfjelds fra 1640-12-21. Udnævnelsesbrev p. 104 *d1600-1650103-107, 124-125
1948-05 Sehested, Hannibal, 1609-1666, statholder i Norge 1642-1651, stik efter maleri af Karel van Manden ca. 1660. *p1600-1650101, 117, 122-128
1948-05 Christian IV, konge og Torstenssonfejden 1643-16451600-165099-129
1948-05 Mandel, Karel van, 1609-1670, kunstmaler - malet Hannibal Sehested ca. 16601600-1650101
1948-05 Kristiania / Christiania, Oslo, Norge og defensionsskibene under Torstenssonfejden 1643-16451600-1650103
1948-05 Drammen - defensionsskibe 1640-1650 hjemmehørende i1600-1650127
1948-05 Marstrand - defensionsskibe 1640-1650 hjemmehørende i1600-1650127
1948-05 Langesund - defensionsskibe 1640-1650 hjemmehørende i1600-1650127
1948-05 Tønsberglen - defensionsskibe 1640-1650 hjemmehørende i1600-1650127
1948-05 Brundlaugslen - defensionsskibe 1640-1650 hjemmehørende i1600-1650127
1948-05 Moss - defensionsskibe 1640-1650 hjemmehørende i1600-1650127
1948-05 Tønsberg - defensionsskibe 1640-1650 hjemmehørende i1600-1650127
1948-05 Frederiksstad - defensionsskibe 1640-1650 hjemmehørende i1600-1650127
1948-05 ENGEL MALTA, defensionsskib af Tønsberg, 1644.1600-1650124
1948-05 Håndvåben fra ca. 1650 afbilledet på seks fotos *f1600-1650110-115
1948-05 Svinke, Christoffer, tøjmester -1644-1600-1650116
1948-05 Vroom, Hendrik Cornelisz, 1562-1640, hollandsk kunstmaler1600-1650111
1948-05 Miich, Hans Kemmer Goes, kanonstøber fra Holsten, ca. 16251600-1650109
1948-05 PHØNIX, orlogsskib, flagskib for admiral Ove Gedde 1643 c.1600-1650118
1948-05 Gedde, Ove, 1594-1660, admiral for den norske flåde ca. 1643. Portrætstik p. 121 *r1600-1650117-123
1948-05 Michelsen, Morten, proviantskriver på DEN NORSKE LØVE, 16431600-1650118
1948-05 Torstensson, Lennart, 1603-1651, svensk general1600-1650117
1948-05 JUSTITIA, 120 læster, indkøbt 1640 c. af borgere i Frederiksstad, Norge1600-1650103
1948-05 DEN NORSKE LØVE af Christiania, 39 x 9,5 m LxB, 20 / 30 kanoner, kaptajn Jan Dirichsen, defensionsskib c. 1640, udrustningsdetaljer1600-1650105-107, 118-121
1948-05 Dirichsen, Jan = Johan Dirichsøn, kaptajn på defensionsskibet DEN NORSKE LØVE, ca. 1640-16511600-1650105, 119-120
1948-05 Frederiksstad, Norge, hjemsted for skibet JUSTITIA c. 16401600-1650103
1948-05 JOMFRUEN AF ENKHUIZEN, orlogsskib, sprang i luften 1659-07-23 i Ebeltoft Vig. Kanon bjærget fra vrag1600-1650109
1948-05 Nældeblad, Stakket Nældeblad, fire punds kanon, støbt 1625 hos Hans Kemmer Goes Miich, bjærget fra vraget af JOMFRUEN AF ENKHUIZEN. *f1600-1650109
1948-05 TREFOLDIGHEDEN, b. 1639, defensionsskib c. 1640, 5 x 11 meter LxB, 48 kanoner, udrustningsdetaljer1600-1650106
1948-05 Pinasse, hollandsk skibstype ca. 1650. model i holl. museum, *f1600-1650108
1948-05 Fløjte, hollandsk skibstype, stik fra Platen Atlas, ca. 1650, *r1600-1650107
1948-06 Brandt, Johan, -c.1650-, købmand i Ålborg1600-1650131
1948-06 Hemmer, Kristoffer de, -1622-, købmand i Ålborg1600-1650131
1948-06 Friis, Hans, c. 1400-1450, købmand i Ribe1600-1650131
1948-06 Thestrup, Rasmus, *1589 i Thestrup, død c. 1680, købmand i Århus. Gift med Maren Olufsdatter1600-1700134-136
1948-06 Basballe, Jens Christensen, *1637, død 1708, Fader til Christen Basballe.1600-1750134
1948-06 Duerigh, Lavrids Christensøn, -1599- skolelærer1650-1700134
1948-06 Olufsdatter, Maren, gift med Rasmus Thestrup, Århus, -1625-1600-1700135
1948-06 Basballe (I), Christen, -1687-, købmand i Århus1600-1650131, 133
1948-06 Østergård hovedgård i Salling købt 1727 af købmand Basballe i Århus1700-1750132
1948-06 Basballe (II), -1717-, købmand i Århus1700-1750131-132
1948-06 Enbek, Ditlev, ca. 1600-1633, købmand i Malmö1600-1650133
1948-06 Christian II's bylov af 15221500-1550132
1948-06 Forordning om købstædernes styrelse af 1619-04-07.1600-1650132
1948-06 Mårslet Kirke, epitafium over Rasmus Thestrups forældre, c. 16251600-1650135
1948-06 Kloumand, Peter, *1637, købmand i København. Søn af Nicolai Kloumand.1600-1700141-142
1948-06 Oxe, Peder, 1520-1575, til Nielstrup, rigshofmester. Brev om rigets finanser 1586-03-271500-1600139
1948-06 Kloumand, Nicolai, købmand i København. Peter Kloumand var hans søn.1550-1650141
1948-06 Kongens Bryghus. Forpagtet 1686 af Peder Kloumand1650-1700141
1948-06 Forordning af 1422-02-15 om købstadsstyrelsen skulle ligge hos købmænd og ligestillede.1400-1450130
1948-06 Nogle gamle danske købmandstyper, artikel af R. Berg1400-1800130-143
1948-06 Berg, R., artikelforfatter til Nogle gamle danske købmandstyper1900-1950130-143
1948-06 Frederik II, konge 1559-1588, brev om rigets finanser 1586-03-271550-1600139
1948-06 Hess, Marcus, * 1526 - død 1590, købmand i København1500-1600137-140
1948-06 Walkendorff, Christoffer, 1525-1601, til Glorup1500-1600138-140
1948-07 Hertz, Henrik, 1791-1870, forfatter til skuespillet Sparekassen1750-1850145
1948-07 Sølling, Peter Norden, 1758-1827, søofficer. mønstringsbestyrer = vaterskout. Oprettet institutionen Bombebøssen. Portræt p.145 *r1750-1850144-147
1948-07 Bombebøssen, oprettet med tilladelse fra Frederik VI af 1819-11-02. *f1800-1850144-147
1948-07 Asiatisk Kompagni, kommandør Peter Norden Sølling mønstrede i rederiets skibe til Østen1750-1800146
1948-07 Bindesbøll, Thorvald, arkitekt. Tegnet Bombebøssens ejendom i Overgaden oven Vandet, 1892.1850-1900147
1948-07 Bombebøssens ejendom nr. 167 på hjørnet af Dybensgade og Skvaldergade købt 1824.1800-1850147
1948-07 Bombebøssens ejendom i Overgaden Oven Vandet nr. 48 bygget 1892, arkitekt Thorvald Bindesbøll1800-1850147
1948-08 Bernstorff, Andreas Peter, 1735-1797, udenrigsminister. Stik af Clemens efter maleri af Jens Juel. *r1750-1800148-149
1948-08 Bernstorff, Johan Hartvig Ernst, 1712-1772, udenrigsminister, farbror til A.P. Bernstorff1700-1800149
1948-09 KONGEN AF ASSIANTHE, slaveskib b. i Finland, s. 1802 til Arendal, Norge, *t1750-1800150
1948-09 Christiansborg Slot og fart i Accra, Guinea1750-18800150
1948-10 Trankebar med fæstningen Dansborg, ca. 1700-1800, *p1600-1800151
1948-10 Dansborg, fætsning i Trankebar1600-1800151
1948-11 DFDS, overtog mellem 1866 og 1900 mange små rederier i Englandsfarten med landbrugseksport fra stiftelsen i 1866.1850-1900152
1948-11 OCTA, S/S, b. 1885 Flensburg Schiffsbau Gesellschaft til Det jydsk-engelske D/S, København. Totalforlist 09-01.1850-1900152
1948-11 Esbjerg Havn grundlagt 18681850-1900152
1948-11 James Currie & Co., engelsk rederi, arbejde fra 1868 sammen med grosserer C.K. Hansen, København om landbrugseksport til England.1850-1900152
1948-11 JYLLAND, S/S, i fart mellem Agger Kanal og England fra 1852.1850-1900152
1948-11 Landbrugseksport til England 1880-19001850-1900152
1948-11 Bandholm-England D/S A/S, oprettet 1879 og deltog i Englandsfarten med landbrugseksport.1850-1900152
1948-11 Det lollandsk-engelske D/S A/S, Nakskov, oprettet 1874 og deltog i landbrugseksport til England.1850-1900152
1948-11 Nordjyllands D/S A/S af 1874, Ålborg og Fredrikshavn, oprettet 1874 og deltog i landbrugseksport til England.1850-1900152
1948-11 T. Wilson Sons & Co., engelsk rederi, arbejde fra 1868 sammen med grosserer C.K. Hansen, København om landbrugseksport til England.1850-1900152
1948-11 ESBJERG S/S, hjst. Fanø, i Englandsfarten med landbrugseksport fra 1869 (usikkert årstal).1850-1900152
1948-11 Randers D/S A/S, oprettet 1866, havde fast Englandsrute med landbrugseksport1850-1900152
1948-11 Det jydsk-engelske D/S, A/S, oprettet 1868 i København. Rederi for OCTA S/S 1885-1910.1850-1900152
1948-12 DISCO, handelsfregat b. 1770 af bygmester Henrik Gerner, Holmen, ejet af Asiatisk Kompagni. model planlagt udført til H&S.1750-1800155
1948-12 Hansen, Sikker, tegner - planer om at bestille en plakat til H&S1900-1950155
1948-12 Petersen, Sophie, 1885-1965, lektor - lysbilledforedrag 1947-12-12 om Danmarks gamle Tropekolonier1900-1950157
1948-12 Beretning for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner 1947-19481900-1950153-159
1949-01 H.C. ANDERSEN, S/S, halvmodel skænket af rederiet Svendsen & Christensen A/S, København1900-19509
1949-01 G.C. AMDRUP, M/S, grønlandsskib, model deponeret fra Grønlands Styrelse, p. 17 *m1900-19509, 17
1949-01 PETER WILLEMOES, S/S, rederiet Fionia, halvmodel skænket af rederiet Svendsen & Christensen A/S, København1900-19509
1949-01 Portolankort, atlasværk skænket af skibsreder Willie C.K. Hansen til H&S. p. 13 *f, p.15 *k1500-155013, 15
1949-01 Snekkerstenjolle, model skænket af Stig Jensen, *m1850-195019
1949-01 HAMMERSHUS, S/S, helmodel skænket af D/S af 1866 paa Bornholm.1900-19509
1949-01 Axel, prins, H&S protektor, portætfoto *f1900-19505
1949-02 Axel, Prins, protektor for H&S fra 1947.1900-195050
1949-02 Registreringsforhold og rutiner på H&S 1949 beskrevet1900-195051-61
1949-02 Sørensen, N.A., direktør. Behjælpelig med H&S evakuering i slutningen af WW21900-195039
1949-02 Eckhausen, Henry, kustode på H&S fra 19261900-195050
1949-02 Nielsen, August, kustode på H&S fra 19151900-195050
1949-02 Klem, Ollis, museumssekretær på H&S fra 19331900-195050
1949-02 Helsingør, Wisborg, villa, hjemsted for Gestapos hovedkvarter 19451900-195038
1949-02 Jensen, jens Kusk, navigatør og søfartshistoriker, medvirken ved nyopstilling på H&S 1929-19301900-195035
1949-02 Skou, Ove, skibsreder. Behjælpelig med H&S evakuering i slutningen af WW21900-195039
1949-02 Gestapo i Helsingør, hovedkvarter i villa Wisborg 19451900-195038
1949-02 Kjøbenhavns Tlefon Aktieselskab. Behjælpelig med H&S evakuering i slutningen af WW21900-195039
1949-02 Larsen, Kay, forfatter og søfartshistoriker, medvirken ved nyopstilling på H&S 1929-19301900-195035
1949-02 Otto Mønsteds Fonden, tilskud til museets drift -19491900-195048
1949-02 Tuborgfonden, tilskud til museets drift -19491900-195048
1949-02 D.D.P.A.-fondet, tilskud til museets drift -19491900-195048
1949-02 Hansen, Paul-Erik, mag.art., assistent på H&S med registrering og formidlingsmateriale -1942-1900-195048
1949-02 Handels- og Søfatsmuseets Venneselskab, oprettelse 19401900-195039
1949-02 Prior, H.P., skibsreder. Læsepult og protræt, *f1850-195049
1949-02 Hansen, Knud E., cand.polyt., skibsteknisk konsulent ved H&S -1949-1900-195048
1949-02 Grandjean, Louis E., søfartshistoriker, kommiteret ved H&S -1949-1900-195048
1949-02 Laurits Andersens Fond, tilskud til museets drift -19491900-195048
1949-02 Thomas B. Thriges Fond, tilskud til museets drift -19491900-195048
1949-02 Henningsen, Henning, museumsinspektør på H&S fra 19481900-195048
1949-02 Morgenstierne, Bredo von Munthe af, museumsinspektør på H&S 1946-19481900-195048
1949-02 Hansen, Willie C.K., skibsreder, medvirkede ved oprettelsen af H&S Venneselskab 19401900-195039
1949-02 Architectura Navalis Mercatoria, plancheværk udg. 1768, forfattet af F.H. af Chapman1750-180027
1949-02 Hassing-Jørgensen, handelsminister 1914. Nedsatte komite til at arbejde med oprettelse af et søfartsmuseum1900-195028
1949-02 Tractat om Skepps-Byggeriet tillika med Förklaring och Bevis öfver Architectura Navalis Mercatoria, udg. 1775, forfattet af F.H. af Chapman1750-180027
1949-02 Chapman, F.H. af, forfatter til værkerne Tractat om Skepps-Byggeriet tillika med Förklaring och Bevis öfver Architectura Navalis Mercatoria, udg. 1775 og plancheværket Architectura Navalis Mercatoria, udg. 1768.1750-180027
1949-02 Glückstadt, Valdemar, generalkonsul, medlem af forretningsudvalget fra komiteen til oprettelse af et søfartsmuseum i 1914.1900-195028
1949-02 Dessau, etatsråd, medlem af forretningsudvalget fra komiteen til oprettelse af et søfartsmuseum i 1914.1900-195028
1949-02 Hansen, John, generalkonsul, medlem af forretningsudvalget fra komiteen til oprettelse af et søfartsmuseum i 1914.1900-195028
1949-02 Klitgaard, gorsserer, medlem af forretningsudvalget fra komiteen til oprettelse af et søfartsmuseum i 1914.1900-195028
1949-02 Handels- og Søfartsmuseet, ældre opstilling og tidlige historie. Foto af modelsal, sejlskibsværelse, ostindisk afdeling *f1900-195029-61
1949-02 Klem, Knud, artikelforfatter til: Af Handels- og Søfartsmuseets Historie1900-195024-61
1949-02 Bragenes, Lauritz, forfatter til En liden Søearchitectur eller Skibsbygger-Konstens første Piece, udg. 17211700-175027
1949-02 Af Handels- og Søfartsmuseets Historie, artikel af Knud Klem1900-195024-61
1949-02 Nödig underrettelse om Skieps-Byggeriet, afhandling forfattet af Thomas Rajalin, udg. 1730 i Sverige1700-175027
1949-02 Rajalin, Thomas, forfatter til afhandlingen Nödig underrettelse om Skieps-Byggeriet, udg. 1730 i Sverige1700-175027
1949-02 En liden Søearchitectur eller Skibsbygger-Konstens første Piece, skibsbygningsværk af Lauritz Bragenes, 17211700-175027
1949-02 Skeps Byggerij, afhandling udgivet af Åke Classon Rålamb, Sverige i 16911650-170027
1949-02 Rålamb, Åke Classon, forfatter til Skeps Byggerij, udg. 16911650-170027
1949-02 Klem, Knud, museumsinspektør H&S fra 1929, fra 1937 museumsdirektør1900-195034
1949-02 Nielsen, Magdal, kgl. bygningsinspektør, restaurering af Kronborg ca. 1920-19291900-195031
1949-02 Brahe, Tycho, udstillingsafsnit på Handels- og Søfartsmuseet i den ældre opstilling1900-195031
1949-02 Lund, E.F.S., museumsdirektør H&S fra 1915 til sin død i 19281900-195029, 34
1949-02 Ny Carlsbergfonden, bidrag til Kronborg Slot, Riddersalens restaurering 1920-1929, senere bidrag til driften1900-195033, 48
1949-02 Maar, Axel, kgl. bygningsinspektør, restaurering af Kronborg ca. 1920-19291900-195031
1949-02 Helsingør, Kronborg Slot, Riddersalen, restaureret 1920-1929 med midler bl.a. fra Ny Carlsbergfonden1900-195033
1949-03 Clemmensen, Wolmer, 1908-1985, forfatter til De religiøse systemers indflydelse på de erhvervsetiske princippers udvikling i Danmark, udg. 1940.1900-200072, 76
1949-03 Duntzfeldt, William, 1762-1809, købmand og skibsreder, pastel af Chr. Hornemann, *p1750-185073
1949-03 Broge, Hans, 1822-1908, storkøbmand, *f1800-195075
1949-03 Hornemann, Chr., kunstmaler, malet pasteller af Frederic de Coninck, 1740-1811, og William Duntzfeldt, 1762-1809, svigerfar og svigersøn og storkøbmænd1700-185071, 73
1949-03 Coninck, Frederic de, 1740-1811, købmand og skibsreder, portræt af Chr. Hornemann, *p1700-185071
1949-03 Alfred den Store, engelsk konge 871-901, indkaldte danske skibsbyggere til England.0850-095071
1949-03 Tegner, Isac Wilhelm, 1815-1893, litograf. Stik af C.F. Tietgen.1800-190077
1949-03 Kierkegaard, Søren, 1813-1855, filosof, citat fra om købmandserhvervet.1800-190077
1949-03 Glückstadt, Isac Moses Hartvig, 1839-1910, bankdirektør1800-195076
1949-03 Tietgen, Carl Frederik, 1829-1901, købmand, litografi af W. Tegner, *r1800-195077
1949-03 Plum, Harald, 1881-1929, købmand og eksportør af landbrugsprodukter, Assens1850-195076
1949-03 Købmandstyper gennem tiderne, artikel af Louis E. Grandjean1400-180062-80
1949-03 Birck, Lauritz Vilhelm, 1871-1933 professor, udgivet Den økonomiske Virksomhed I-II i 1927-1928 (fejlstavet i årbogen: Birch)1850-195063-64, 71, 75-76
1949-03 Brandes, Georg, 1842-1927, forfatter, om købmandsstanden, Cicero-citat.1850-195063
1949-03 Spengler, Oswald, forfatter til Jahre der Entscheidung, München 19331900-195064
1949-03 Kruse, Vinding, forfatter til Det kommende Samfund, udg. 19441900-195063
1949-03 Berg, R., forfatter til artiklen Nogle gamle danske købmandstyper, udg. 19481900-195062, 68
1949-03 Malm, norsk doktor, citeret for købmandsbeskrivelse i 1700-1800-tallet.1900-195070
1949-03 Lorck, Melchior, 1527-1588, stik af portræt af Kong Frederik II1500-160067
1949-03 Ryberg, Niels, 1725-1804, købmand, portræt, *p1700-180069
1949-03 Pothorst, Hans, ca. 1480, købmand og fribytter, kalkmaleri af personen i St. Mariæ Kirke, Helsingør *p1450-150065
1949-03 Helsingør, St. Mariæ Kirke, kalkmaleri af Hans Pothorst, ca. 1480, købmand og fribytter. *p1450-195065
1949-03 Frederik II, 1534-1588, portræt af kongen, stik af Melchior Lock. *r1500-160067
1949-03 Kongespejlet = Konungs-skuggsja, ca. 1250-1300, om købmænds kvaliteter1250-130066, 68
1949-03 Grandjean, Louis E., forfatter til artiklenKøbmandstyper gennem tiderne1900-195062-80
1949-04 Lille Kølhalingsplads i havnen på St. Thomas - plan om ophalerbedding her i 1839.1800-185094
1949-04 St. Thomæ Bank, Charlotte Amalie, bank for dannelse af A/S til opførelse af ophalerbedding 18391800-185094
1949-04 Scholten, Peter von, generalguvernør, deltog i indvielsen af ophalerbeddingen i St. Thomas 1843-11-29.1800-185096
1949-04 MERCURIUS, orlogsbriggen i Vestindien, transport af generalguvernør von Scholten 1843.1800-185096
1949-04 Mühlenfels batteri på St. Thomas. Opførelse af fyrtårn 18431800-185096
1949-04 MEDINA, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Forliste 1842 i Vestindiefarten1800-185092
1949-04 Charlotte Amalie, Commercial Hotel - bal i anledning af første af RMS's linjefartsdamppostbåds ankomst 1841.1800-185091
1949-04 Kiær, T.A., havnemester, St. Thomas. Bevilling til anlæg af ophalerbedding 1839-09-08 fra Det kgl. Råd1800-185094
1949-04 St. Thomas Havn - installering af ophalerbedding, plan fra 1839. Orkancenter 1867. Litografi af havnen af A. Nay c. 1850, p. 95 *r, p. 101 træsnit af orkan i havnen 1867 *r1800-185094-95, 99, 101
1949-04 Ophalerbedding i havnen på St. Thomas Havn, plan fra 1839, indvielse 1843-11-29 af The St, Thomas Marine Repairing Slip.1800-185094-96
1949-04 SOLWAY, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Afgange fra Southampton og Falmouth 1842. Mistede rigningen under orkan 1867-10-29.1800-185090, 100
1949-04 LA PLATA, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Lå 1867-11-18 ved Water Island i St. Thomas og oplevede en tsunami. *r1850-1900102-103
1949-04 St. Thomas havn, flydedokken sunket under orkan 1867-10-291850-1900102
1949-04 DERWENT, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Strandet og slået til vrag under orkan 1867-10-29 ved St. Thomas.1850-1900100
1949-04 Morning Star, avis på Jamaica, bringer 1868 nyt om skift af hovedhavn i Vestindien for trafikken med RMS-skibe fra St. Thomas til Virgin Gorda.1850-1900103
1949-04 Hamburg Amerika Paketen Aktien Gesellschaft, HAPAG, rederi med trafik på St. Thomas -1868-1850-1900104-105
1949-04 WYE, S/S, damppostskib, b. 1853, reder Royal Mail Steam Packet, England. Første jernskrueskib til rederiet. Forliste ud for St. Thomas 1867-10-29. p. 97 *p1850-190097, 100, 102
1949-04 RHONE, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Position SE for Tortola 1867-10-29 ramt af orkan og forlist 22 af 145 personer reddet.1850-1900100, 102
1949-04 Pacific Steam Navigation Company, dampskibsselskab stiftet 1845 med ruter på New Zealand, Australien og Californien, hjst. London, England1800-185098
1949-04 TYNE, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Strandet på Tortola under orkan 1867-10-29.1850-1900100
1949-04 Salt Island, forlissted for S/S RHONE, RMS-skib, 1867-10-29.1850-1900100
1949-04 CONWAY, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Strandet på Tortola under orkan 1867-10-29.1850-1900100
1949-04 Companie generale transatlantique, rederi med trafik på St. Thomas -1868-1850-1900104-q05
1949-04 Jamaica, linjetrafik med postpaketter til ST. Thomas1800-185083-84
1949-04 Barbados, linjetrafik med postpaketter til ST. Thomas1800-185083-84
1949-04 SIRIUS, dampskib, krydsede 1838 Atlanterhavet fra øst til vest for damp.1800-185084
1949-04 GREAT WESTERN, dampskib, krydsede 1838 Atlanterhavet fra øst til vest for damp.1800-185084
1949-04 Brunel, skibskonstruktør af GREAT WESTERN1800-185084
1949-04 St. Croix, forbindelser med omverdenen, Royal Mail og St. Thomas1800-185082
1949-04 Charlotte Amalie, havn på St. Thomas - Royal Mail anløb1800-190081-107
1949-04 Falmouth, England. Sejlpaket afgangshavn for sejlpaketter til St. Thomas1800-185083
1949-04 Vibæk, Jens, forfatter til artiklen Royal Mail og St. Thomas1900-195081-107
1949-04 St. Thomæ Tidende, avis - postforbindelsen til Europa1800-190083-87, 92, 96, 98, 104-105
1949-04 Comrie, Robert, agent for Royal Mail Steam Packet i St. Thomas1800-185090
1949-04 Southampton, England. Afgangshavn for Royal mail Steam Packet Line til Vestindien, fra 18411800-185089
1949-04 FORTH, S/S, postpaket b. 1841 i Leith til Royal Mail Steam Packet, *p1800-185089-90
1949-04 Falmouth Packet, avis i Falmouth -1841-1800-185088
1949-04 THAMES, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Afgange fra Southampton og Falmouth 18421800-185090
1949-04 TAY, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Afgange fra Southampton og Falmouth 18421800-185090-91
1949-04 McQueen, James, 1778-1870, initiativtager til dampskibsforbindelse fra Jamaica 18371800-185085-87
1949-04 Cunard Line, rederi specielt på Nordamerika, grundlagt mellem 1800-18501800-185086
1949-04 West India Committee, handelskammer, stiftet 2760. Om trafikken på Vestindien med dampskibe.1750-185086
1949-04 Jamaica Morning Journal, avis - om trafikken på Vestindien og St. Thomas1800-185087
1949-04 Peninsular & Oriental = P&O, rederi specielt på Pyrenæerhalvøen og Østen, grundlagt mellem 1800-18501800-185086
1949-04 ORINOCO, RMS. Hjælpekrydserskib tilhørende Royal Mail Steam Packet. Afsejling fra Southampton *p1850-190087
1949-04 Royal Mail Steam Packet Company, London, England, rederi stiftet 1839 med specielt farter på Vestindien og Mellemamerika. Maleri af flåden i Southampton 1841 p. 91, *p1800-190081-107
1949-04 Royal Mail og St. Thomas, artikel af Jens Vibæk1800-185081-107
1949-05 Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 A/S, fik i 1936 leveret M/S HAMMERSHUS fra B&W1900-1950127
1949-05 B&W Skibsværft, København, b. 1936 M/S HAMMERSHUS til D/S paa Bornholm af 1866 A/S1900-1950127
1949-05 HAMMERSHUS, M/S, b. 1936 på B&W til D/S paa Bornholm af 1866 A/S, *f1900-1950127
1949-05 KRONPRINS OLAV, M/S, b. 1937 på Helsingør Skibsværft til DFDS, *f1900-1950129
1949-05 CHROBRY, M/S, b. 1939 på Nakskov Skibsværft til Gdynia America Lines Ltd.1900-1950128
1949-05 Gdynia America Lines Ltd., fik 1939 leveret M/S CHROBRY fra Nakskov Skibsværft1900-1950128
1949-05 Rejsningen på skibe, skibsbygningsudvikling1900-1950130-138
1949-05 Odense Staalskibsværft A/S, Odense, b. 1936 EGYPTIAN REEFER, ex FRANCINE, til franske interesser1900-1950125
1949-05 JL, København, k. af APM 1937 og næ. fra FRANCINE til M/S EGYPTIAN REEFER. Fik 1939 fra Helsingør Skibsværft leveret S/S INDIAN REEFER1900-1950125-126
1949-05 EGYPTIAN REEFER, M/S, b. 1936 på Odense Staalskibsværft til franske interesser, men overt. af APM og s. til JL. *f1900-1950125
1949-05 Overbygninger på skibe, skibsbygningsudvikling1900-1950126-130
1949-05 INDIAN REEFER, S/S, b. 1939 på Helsingør Skibsværft til JL. *f1900-1950126
1949-05 Gedde, N.B., skibskonstruktør, USA, indehaver af patenterne 2140180/1811900-1950125
1949-05 PRINCESS ANNE, amerikansk færge, b. 19361900-1950125
1949-05 Klaveness & Co., Lysaker, Norge, rederi, fik b. 1928 M/T SIR KARL KNUDSEN på Nakskov Skibsværft1900-1950124
1949-05 Mandskabsrum, Handelsministeriets bekendtgørelse af 1. august 1945.1900-1950140-141
1949-05 Maling af skibe, skibsbygningsudvikling1700-1950142-143
1949-05 Blache, dr. techn., Danmark - om maskinens anbringelse agter.1900-1950139
1949-05 Westphal, E., tysk ingeniør, dr. 1931 på afhandlingen Der ordentliche Schiffsgrundriss1900-1950139
1949-05 DSB, skorstensmærke fra 1872, udarbejdet under direktør Niels Holst1850-1950143
1949-05 Skorstensmærker og stævnmærker på skibe, skibsbygningsudvikling1700-1950142-143
1949-05 Holst, Niels, DSB direktør fra 1867 til 1885, generaldirektør 1885 til 1889.1850-1900143
1949-05 ØSTBORNHOLM, M/S, b. 1939 på Aalborg Værft til Det Østbornholmske D/S A/S i Nexø1900-1950132
1949-05 Aalborg Værft A/S, Ålborg, b. 1939 M/S ØSTBORNHOLM til Det østbornholmske D/S A/S, Nexø1900-1950132
1949-05 AGNETE, S/S, b. 1922 på Helsingør Skibsværft til Det Sydfyenske D/S A/S, Svendborg, *f1900-1950133
1949-05 Det Østbornholmske D/S A/S i Nexø, leveret M/S ØSTBORNHOLM, b. 1939 på Aalborg Værft1900-1950132
1949-05 Liberty- og Victoryskibstyper behandlet for hensigtsmæssig indretning.1900-1950138
1949-05 Isbryder, udkast til standardtype fra Knud E. Hansens Skibstegnestue, *t1900-1950137
1949-05 Det Sydfyenske D/S A/S, Svendborg,, fik 1932 leveret S/S AGNETE fra Helsingør Skibsværft1900-1950133
1949-05 Knud E. Hansen Skibstegnestue, forslag og planer til forskellige erhvervsskibe1900-1950136-137
1949-05 PARKESTON, M/S, b. 1925 på Helsingør Skibsværft til DFDS, *f1900-1950123
1949-05 Hækformer = agterstævnsformer på skibe, skibsbygningsudvikling1700-1950116-119
1949-05 GREAT EASTERN, S/S, model, foto af *m1900-1950116
1949-05 HERMOD, H/S, b. 1854 af Baumgarten & Burmeister, model, foto af, *m1900-1950117
1949-05 RIBERHUUS, H/S, b. 1875, indrettet til kreaturtransport, model, foto af, *m1900-1950118
1949-05 GEORG STAGE; skoleskib, foto af Gudmund Jensen, *f1900-1950114
1949-05 Hansen, Knud E., ingeniør, forfatter til artikel om forstævnsformer i årbog 19461900-1950115
1949-05 GREAT BRITAIN, S/S, b. 1838-1845, model, foto af *m1900-1950115
1949-05 Stævnformer på skibe, skibsbygningsudvikling1700-1950112-116
1949-05 BIRMA, S/S, b. 1894 af Fairfield Shipbuilding & Engineering Co., Glasgow, k. 1905 af EAC. *f1900-1950122
1949-05 Armstrong, Withworrth & Co., Newcastle, skibsværft, byggede 1924 S/S GRIPSHOLM1900-1950121
1949-05 Fairfield Shipbuilding & Engineering Co., Glasgow, b. 1894 S/S BIRMA, som EAC købte 1905.1900-1950122
1949-05 Krydserhækformer på skibe, skibsbygningsudvikling1700-1950118
1949-05 Fribord og dybgang på skibe, skibsbygningsudvikling1700-1950119-120
1949-05 GRIPSHOLM, S/S, b. 1924 af W.G. Armstrong, Withworrth & Co., Newcastle, foto af, *f1900-1950121
1949-05 THINGVALLA, S/S, b. 1875 af Burmeister & Wain, model, foto af, *m1900-1950119
1949-05 Nakskov Skibsværft, b. 1928 M/T SIR KARL KNUDSEN til Klaveness & Co. Leverede 1936 M/S CHROBRY til Gdynia America Lines Ltd.1900-1950124, 128
1949-05 Skibsarkitektur, artikel af V.E. Lundsfryd1700-1950108-146
1949-05 Helsingør Skibsværft, b. 1924 M/S PARKESTON og i 1937 M/S KRONPRINS OLAV til DFDS. Leveret 1939 S/S INDIAN REEFER til JL. Lev. 1922 S/S AGNETE til SFDS, Svendborg1900-1950123, 126, 129, 133
1949-05 Lundsfryd, V.E., forfatter til artiklen Skibsarkitektur1900-1950108-146
1949-05 WAPPEN VON HAMBURG, konvojskib, b. 1767 i Hamborg, model, *m1650-1700109
1949-05 EAC, rederi, købte 1905 S/S BIRMA, b. på Fairfield Shipbuilding & Engineering Co.1900-1950122
1949-05 SIR KARL KNUDSEN, M/T, b. 1928 af Nakskov Skibsværft til Klaveness & Co., Lysaker, Norge, *f1900-1950124
1949-05 DFDS, fik 1924 bygget M/S PARKESTON og i 1937 M/S KRONPRINS OLAV på Helsingør Skibsværft1900-1950123, 129
1949-05 DRONNING MARIE, orlogsskib, -1834-, maleri af C.W: Eckersberg, *p1800-1850111
1949-05 Schifter, 1779-1852, skibsbygger, fabriksmester på Holmen1750-1850110
1949-05 Hohlenberg, 1765-1804, skibsbygger, fabriksmester på Holmen1750-1850110
1949-05 Eckersberg, C.W:, kunstmaler, forbindelse med skibsbyggere1800-1900110-111
1949-05 Petersen, Aage, modelskibsbygger, Snekkersten -1950-1900-1950109
1949-05 Chapman, Fredrik Henrik af, 1721-1808, svensk skibsbygger, udgav Architectura Navalis Mercatoria i 17661700-1850109-110
1949-05 Gerner, Henrik, 1741-1787, skibsbygger, fabriksmester på Holmen1700-1800110
1949-05 Architectura Navalis Mercatoria, forfatter Fredrik Henrik af Chapman, udgivet i 17661750-1800110
1949-06 Bådeoptog og dystløb, -1866-1900-1950147
1949-06 Dystløb i Nyborg østerhavn 30. januar 1866, træsnit af Knud Gamborg. *r1850-1900147
1949-06 Gamborg, Knud, træsnit af dystløb 18661850-1900147
1949-06 Illustreret Tidende, 1865-1866: Træsnit af dystløb i Nyborg 18661900-1950147
1949-07 LA DIANE, fregat, fransk, model af ben, -1800- *m1800-1850148
1949-07 Krigsfangemodelskibe af ben, i samlingen på Rosenborg og på Frederiksborg Slot1800-1850148
1949-07 Halkier, H., direktør, skænket benmodel af fregat LA DIANE, -1800- til msueet1900-1950148
1949-08 Erik Gudmand, roman 1923 af forfatteren Alexander Svedstrup, 1864-19301900-1950149
1949-08 Christiansborg Fort, Accra, Guldkysten, sendt forstærkninger til Prinsensten under dette forts belejring i 18471800-1850149
1949-08 Quitta, handelsloge på Guldkysten, bygget under guvernør J.A. Kiøge, -1784-1800-1850149
1949-08 Kiøge, Jens Adolph, guvernør på Guldkysten; bestalling 1781-09-26; fratrådt 1789-01-21; tjenesteperiode: 8 år, 1 mdr., 15 dage. Bygget handelslogen i Quitta.1750-1800149
1949-08 Svedstrup, Alexander, 1864-1930, forfatter til romanen Erik Gudmand udgivet 19231900-1950149
1949-08 Svedstrup, Johan Vilhelm, 1819-1893, løjtnant. Tegning af Prinsensten, fort på Guldkysten1800-1850149
1949-08 Prinsensten, fort på Guldkysten, tegning fra 1847 af løjtnant J.V. Svedstrup, *t1800-1850149
1949-09 MØEN, fragtskib 934,5 RT, Pontoppidans rederi, Helsingør1850-1900150
1949-09 SAINT ALBANS, fragtskib 1265,5 RT, Pontoppidans rederi, Helsingør1850-1900150
1949-09 PERCY, fragtskib 919 RT, Pontoppidans rederi, Helsingør.1850-1900150
1949-09 Helsingør Dampskibsselskab, I.S. Pontoppidan meddirektør til 1874 ca. 1840-18751850-1900151
1949-09 Pontoppidans rederi i Helsingør ca. 1840-18751850-1900150-151
1949-09 SERINGAPATAM, bark på 400 klst., b. 1837 i London, k. til Pontoppidans rederi Helsingør, tegning af Andr. Lind, 1866, *t1850-1900150-151
1949-09 Pontoppidan, Isaak Sidenius, 1819-1874, skibsreder i Helsingør, *f1850-1900150-151
1949-09 BETZY MARIE, fragtskib 12 klst., Pontoppidans rederi, Helsingør 18401850-1900150
1949-09 Lind, Andreas, tegner, tegning af Pontoppidans barkskib SERINGAPATAM 18661850-1900150
1949-09 Lindhardt, købmand i Helsingør, enken gift med I.S. Pontoppidan, Helsingør 18451850-1900150
1949-10 Hansen, Sikker, tegner, plakat tegnet til Handels- og Søfartsmuseet -1949-1900-1950153
1950-01 Helgolandsværftet, Helsingør, ophugget briggen TJALFE 19501900-195016
1950-01 TJALFE, grønlandsfarer, Danmarks sidste brig ophugget ved Helgolandsværftet i Helsingør 1950.1900-195016f
1950-01 ADVENTURE af Dragør, skibsportræt, tegning, af Jacob Petersen. *p1850-190017
1950-01 Petersen, Jacob 1774-1855; maler, skibsportrætmaler, tegning af ADVENTURE af Dragør1800-190017
1950-01 Huusmann, skibspræst på kinafareren CRONPRINS CHRISTIAN 1729-17301700-175012
1950-01 DISCO, fregat, 1777, model udføres af modellerer Erik Werge 19501750-180014
1950-01 CRONPRINS CHRISTIAN, kinafarer, rejse 1729-1730, dagbor fra skibspræst Huusmann1700-175012
1950-01 Petersen, J. Magnus, tegner. Tegning af gallionsfigur fra HEIMDAL1900-195015
1950-01 Werge, Erik, modellere, udfører model af fregatten DISCO, 17771900-195014
1950-01 HEIMDAL, gallionsfigur fra, tegning af J. Magnus Petersen, *t1850-195015
1950-01 Johansen, Einar, kunstmaler, skænket dagbog fra VALKYRIENS togt 1917 til H&S.1900-195011
1950-01 SEJRØ, S/S, b. 1907, fragtskib, halvmodel skænket af rederiet Heimdal1900-195010
1950-01 Baagøe, Carl, kunstmaler, malet fregatten SJÆLLAND1800-190010
1950-01 MARTIN CARL, S/S, b. 1924, fragtskib, halvmodel skænket af rederiet Heimdal1900-195010
1950-01 DAISY, S/S, b. 1907, fragtskib, halvmodel skænket af rederiet Heimdal1900-195010
1950-01 M.W. Sass & Sønner, rederi København. maleri af rederiets barkskib EMMA af I.T. Locher, gave til H&S1900-195010
1950-01 SJÆLLAND, fregat, maleri af Carl Baagøe skænket H&S1900-195010
1950-01 Locher, I.T., kunstmaler, malet barkskibet EMMA, gave til H&S1900-195010
1950-01 EMMA, barkskib, rederi M.W. Sass & Sønner, maleri af I.T. Locher, gave til H&S.1800-190010
1950-01 VALKYRIEN, orlogsskib, togtet 1917 i dagbog af Einar Johansen, skænket H&S1900-195011
1950-01 Jarl, Viggo, 1879-1965, billedhugger, skabt buste af C.F. Tietgen1850-200010-11
1950-01 Tietgen, C.F., buste udført af Viggo Jarl skænket af kunstneren til H&S. *p1850-195010-11
1950-01 Beretning for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborgfor regnskabsåret 1949-19501900-195010-22
1950-01 L.H. CARL, S/S, b. 1898, fragtskib, halvmodel skænket af rederiet Heimdal1850-190010
1950-01 OLAF, S/S, b. 1897, fragtskib, halvmodel skænket af rederiet Heimdal1850-190010
1950-01 UMANAK, M/S, model skænket af Grønlands Styrelse til H&S1900-195010
1950-01 VIOLA S/S, b. 1929. fragtskib, model skænket af rederiet Torm. *model p.131900-195010, 13
1950-02 Dalhoff, Johannes, departementchef, bestyrelsesmedlem på H&S fra oktober 1927 til april 1950. *f1900-19507-9
1950-03 Soya, bud af indfødt oprindelse på Christiansborg Fort, Guinea. Forhørte negre efter slaveoprøret på PATENTIA i 17531750-180042
1950-03 Quist, Esau Christensen, konstabel ved Christiansborg Fort, Guinea 1753 rejste med købmand langs kysten i forb. med PATENTIAs slaveoprør.1750-180036, 38-39
1950-03 Chalup til stort skib fra værket L'art de bâtir les vaisseaux, Amsterdam, 1719, *r1700-175029
1950-03 Nimand, Jacob, skibskok på slaveskibet PATENTIA 17531750-180028
1950-03 Jensen, Morten, matros på slaveskibet PATENTIA 17531750-180030
1950-03 TRITON, engelsk slaveskib på Guineakysten 1753, kaptajn J. Chilcott af Bristol. Optog danske skibbrudne efter slaveoprør 1753.1750-180031-32, 35
1950-03 Chilcott, J., kaptajn på engelsk slaveskib TRITON på Guineakysten 1753. Optog danske skibbrudne efter slaveoprør på PATENTIA1750-180031-32, 38
1950-03 Slaveskib, tværsnit gennem lastrum med slavepladser, stik fra Thomas Clarksons The History of the abolition of the African Slave Trade, London, 1808. *r1800-185027
1950-03 Anim, skibsslave af Krepifolket på PATENTIA 1753.1750-180026-27, 38
1950-03 Rasmussen, Hans, tømmermand på slaveskibet PATENTIA 17531750-180028
1950-03 Clarkson, Thomas, forfatter til The History of the abolition of the African Slave Trade, London, 1808.1800-185027
1950-03 Hansen, Rasmus, kahytsdreng på slaveskibet PATENTIA 17531750-180027
1950-03 Coffi, skibsslave af Krepifolket på PATENTIA 1753.1750-180026, 28, 37
1950-03 Voorst, Jan van, guvernør på Elmina Fort, Ghana 17531750-180036, 39
1950-03 Dundas, George, løjtnant på Cape Coast Castle, Guinea 17531750-180033
1950-03 Melvil, Thomas, chefagent på Cape Coast Castle 17531750-180036, 39
1950-03 Schmidt, C.M.L., købmand i danske koloni ved Christiansborg Fort, Guinea 17531750-180036-43
1950-03 Jackson, Richard, kaptajn på engelsk slaveskib på Guineakysten 1753. Lånte fartøj til danske skibbrudne efter slaveoprør på PATENTIA1750-180032, 38
1950-03 Christiansborg Fort, Accra, Guinea. PATENTIA anløb på rejse 1753.1750-180032, 35, 37-41
1950-03 St. James Castle, fort på Guineakysten.1750-180032
1950-03 Falkengren, Peter, bomba på fort på Guineakysten 17531750-180032-34
1950-03 Mori = Nassau Fort, Guinea. PATENTIA ankret under slavekontrol på rejse 1753.1750-180032-33
1950-03 Clifton, John, boss på Cape Coast Castle Fort 17531750-180032-34, 41
1950-03 Corantyn, høvding i Anamabo, Guinea. Krævet kompensation i 1753 for mellemværende fra 1723.1750-180040
1950-03 SORGENFREY, fregatskib forlist før 1752, tilhørte Vestindisk-guineisk Kompagni1750-180023
1950-03 Vestindiske-guineisk Kompagni, fik foræret PATENTIA af Kong Frederik V 17521750-180023
1950-03 Ormehud, dss. kobberforhudning - omtalt for PATENTIA 1752-1753.1750-180023
1950-03 Erichsen, Ole, kaptajn på slaveskibet PATENTIA 1752-1753, tidligere overstyrmand på fregatten JÆGERSBORG1750-180023-24, 32, 34, 36, 38-44
1950-03 JÆGERSBORG, fregatskib, Guineafarer -1750- Ankom til Christiansborg Accra 1753-03-17.1750-180024
1950-03 Nørregaard, Georg, forfatter til artiklen Slaveoprøret på PATENTIA 17531900-195023-44
1950-03 Slaveoprøret på PATENTIA 1753, artikel af Georg Nørregaard1750-180023-44
1950-03 Moltke, A.G., overhofmarskal, gehejmeråd1750-180023
1950-03 PATIENTIA, fregatskib, 70 klst. Rejse til Guinea og Vestindien fra oktober 17521750-180023-44
1950-03 Horstmann, livtjener hos Kong Frederik V, reder for slaveskibet PATENTIA til 17521750-180023
1950-03 Qvabena, Jack den engelske kok, skibsslave af Krepifolket på PATENTIA 1753.1750-180026, 32
1950-03 Churchill's Collection of Voyages and Travels, London, 1732. Stik herfra i artikel om slaveri på Guineakysten og Anamabo Fort.1700-175025, 31
1950-03 Elmina Fort i Guinea. Fiskerkanoer og slavekanoner på stik 1732 *r1750-180025, 33, 36, 38-41
1950-03 Cape Coast Castle, fort på Guineakysten.1750-180026, 32-33, 38-43
1950-03 Anamabo Fort på Guineakysten, p. 31 *r1750-180026, 31, 38, 40
1950-03 Stege = Stæger, Knud Rasmussen, overstyrmand på PATENTIA 1752-17531750-180024, 27-30, 37-42
1950-03 Grundt, Johannes Pedersen, styrmand og bouttellér på PATENTIA 1752-17531750-180024, 28-32
1950-03 Wismer, Ludvig, kirurg og mester på PATENTIA 1752-17531750-180024, 28
1950-03 Fantistammen i Guinea. Købte slaver op til engelske slavehandlere -1753-1750-180024, 38, 40
1950-03 Accra, Christiansborg Fort, PATENTIA ankomst 1753-03-081750-180024-40
1950-03 Knie, Jens Rasmussen, kaptajn på fregatskibet JÆGERSBORG 17531750-180024
1950-04 Juel, Just, Admiral under slaget ved Rügen. Sømand tjente under admiralen og gav modelskib til Stege Kirke i 1718.1700-195064
1950-04 Bergen, Hans Larsen, mønstret JUSTITIA, linjeskib, under slaget ved Rügen. Model skænket Stege Kirke som votivgave 1718.1700-195064
1950-04 Tranebjerg Kirke på Samsø. Modelskib skænket som votivgave. Linjeskibet FREDERIK VII ophængt 1851, der er en model af CHRISTIAN VIII, der forliste 1849 på Eckernförde Fjord. Barken DE SEKS SØDSKENDE ophængt 1866.1800-195064
1950-04 FREDERIK VII, modelskib ophængt i Tranebjerg Kirke som votivgave i 1851. Modelleret over CHRISTIAN VIII, der forliste på Eckernförde Fjord 1849.1800-195064
1950-04 Takomson, Hans, fange, reddet af Dronning Anna Sophie Reventlow, gav skibsmodel som votivgave til Clausholm Kapel 1738.1700-175063
1950-04 Sejrø Kirke. Modelskib ophængt som votivgave. Orlogsskibet TREFOLDIGHEDEN fra Kolberger Heide 1644. Skænket 1659.1650-195064
1950-04 Anna Sophie Reventlow, dronning, takket for udfrielse af lænker af sømand Hans Takomson, der gav skibsmodel som votivgave til Clausholm Kapel 1738.1700-175063
1950-04 JUSTITIA, linjeskib, deltog i slaget under Rügen. Model skænket Stege Kirke som votivgave 1718 af norsk sømand Hans Larsen Bergen.1700-195064
1950-04 TREFOLDIGHEDEN, orlogsskibe, deltog 1644 på Kolberger Heide. Modelskib ophængt i Sejrø Kirke som votivgave i 1659.1650-195064
1950-04 Stege Kirke. Modelskib ophængt som votivgave. Model af linjeskibet JUSTITIA byg. 1718 af norsk sømand Hans Larsen Bergen, der deltog under Admiral Just Juel.1700-195064
1950-04 Torshavn Kirke. Modelskib ophængt som votivgave. Model af NORSKE LØVE, skænket og udført af matros, der overlevede forliset 1707 ved Lamhavge.1700-195063
1950-04 Hophman, Jöns Jöransson, sømand, skænkede i 1730 votivtavle til Rute Kirke på Gotland.1700-195057
1950-04 Rijper, Mathias, sømand, skænkede i 1730 votivtavle til Rute Kirke på Gotland.1700-195057
1950-04 Mosbjerg Kirke i Vendsyssel. Votivtavle skænket 1777 af ridefoged på Eskær, Laurits Bartholin Schmidt.1750-195058
1950-04 Schmidt, Laurits Bartholin, ridefoged på Eskær, skænkede 1777 Mosbjerg Kirke i Vendsyssel en votivtavle.1750-195058
1950-04 Gedesby Kirke på Falster. Votivtavle skænket kirken 1693 af reddet sømand Lars Hansen.1650-195057
1950-04 NORSKE LØVE, orlogsskib forlist 1707 ved Lamhavge på Færøerne. Model ophængt i Torshavn Kirke som votivgave fra reddet matros..1700-195063
1950-04 Hansen, Lars, sømand, skænkede 1693 votivtavle til Gedesby Kirke.1650-170057
1950-04 Hööck, Christian, sømand, skænkede i 1730 votivtavle til Rute Kirke på Gotland.1700-195057
1950-04 Rute Kirke på Gotland. Votivtavle skænket i 1730 af reddede søfolk Christian Hööck, Mathias Rijper, Jöns Jöransson Hophman og Hans Krabbe fra Sønderborg.1700-195057
1950-04 Lumby Kirke ved Odense. Votivtavle skænket 1746 af skippee fra Stige.1700-195059
1950-04 Fredericia, Trinitatis Kirke. Votivtavle skænket af nogle skippere.1700-195058f
1950-04 Onsbjerg Kirke på Samsø. Mindetavle for omkommet kaptajn i 1692 og samme for 1775.1650-195059
1950-04 Harreslev Kirke ved Hjørring. Votivtavle skænket 1730.1700-195058
1950-04 Hjerpsted Kirke i Tønder Amt. Votivtavle skænket 1683 af kaptajn Thomas Tychsen.1650-195058
1950-04 Drasbech, Chresten Olesen, kaptajn, skænkede 1781 votivtavle til Vester Vannet Kirke.1750-180058
1950-04 Tychsen, Thomas, kaptajn. Skænkede 1683 Hjerpsted Kirke i Tønder Amt en votivtavle.1650-195058
1950-04 Fladstrand Kapel. I 1732 fandtes fem votivtavler.1700-195058
1950-04 Fredericia, Trinitatis Kirke. Mindetavle opsat i 1702 for strandet sømand Jacob Lobedanz.1700-195059
1950-04 Pram, kaptajn. Skænket 1701 krucifiks til Skelskør Kirke som votivgave.1700-195056
1950-04 Skelskør Kirke. Krucifiks skænket som votivgave af kaptajn Pram.1700-195056
1950-04 Vederslev Kirke i Houlbjerg Herred. kaptajn Niels Pedersen Borre skænket prædikestol som votivgave i 1717.1700-195056
1950-04 Borre, Niels Pedersen skænkede 1717 til Vederslev Kirke i Houlbjerg Herred prædikestol som votivgave.1700-175056
1950-04 Basbal, Hironimus, sing., skænkede 1694 til Anholt Kirke kalk og paten af sølv.1650-170055
1950-04 Stubberup Kirke på Hindsholm. Ekstra flagstang skænket som votivgave af reddet styrmand.1700-195056
1950-04 Kobberup Kirke ved Skive. Orgel skænket som votivgave.1700-195055
1950-04 Tøndering Kirke i Salling. Kaptajn skænkede fire jydepotter til kirken, hvor de blev muret ind i koret som lydpotter.1700-195055
1950-04 Schnell, Hans, kaptajn. Skænket votivtavler til Grossgmain Kirke i Østrig før 1535.1500-160057
1950-04 FRIDERICUS TERTIUS, fregat, 56 kanoner, 391 mand. Mindre anker holdt skibet i en storm i 1677. Nu forgyldt og opsat på Rosenborg Slot.1650-170057
1950-04 Frederiksborg Slotskirke. Et sølvkronekompas menes at være en votivgave.1700-195056
1950-04 Grossgmain, Maria Kirche, to votivtavler fra før 1535, skænket af Hans Schnell reddet efter skibbrud ved Venezia.1500-160057
1950-04 Vester Vannet Kirke i Thy. Ur med bemalet kasse er skænket som votivgave i 1754 af 28 søfolk. Votivtavle skænket 1781 af kaptajn Chresten Olesen Drasbech.1700-195056, 58
1950-04 Askø Kirke i Smålandsfarvandet. Timeglas skænket 1752 som votivgave.1700-195056
1950-04 Otto af Bamberg, 1060-1139, biskop og Pommerns apostel, som en sømand bad til og blev reddet i 1124.1050-115056
1950-04 Erasmus af Rotterdam, 1466-1536, omtaler sømand der skænkede sejldug som votivgave til kirke.1450-155056
1950-04 Gamleby Kirke i Småland. Mastekurv skænket til kirken som votivgave.1700-195056
1950-04 Jacobsen, Hans, kaptajn, skænkede 1694 til Anholt Kirke kalk og paten af sølv.1650-170055
1950-04 LISMORE, fuldrigger 4-m. efterlignet i modelskibet H. GREGERSEN ophængt som votivgave i Ringe Kirke. Skænket af Hans Gregersen. Ophængt 1887.1850-195062
1950-04 H. GREGERSEN, fuldrigget 4-m. Model ophængt som votivgave i Ringe Kirke. Skænket af Hans Gregersen. Ophængt 1887.1850-195062
1950-04 Horne Kirke. Kirkeskib ophængt som votivgave. Model af fregatskib.1700-195062
1950-04 Als Kirke ved Mariager Fjord øst. Kirkeskib ophængt som votivgave. Model af fuldrigger HAABET.1700-195062
1950-04 CHRISTIAN VIII, orlogsskib, sprang i luften 1849 på Eckernförde Fjord. Model skænket Birket Kirke som votivgave. Samt efterligning ophængt i Tranebjerg Kirke.1800-195062, 64
1950-04 Ringe Kirke. Kirkeskib ophængt som votivgave. Model af fuldrigget 4-m. H. GREGERSEN en efterligning af skotske LISMORE. Skænket af Hans Gregersen. Ophængt 1887.1850-195062
1950-04 Nyborg Kirke. Kirkeskib ophængt som votivgave. Model af fuldrigger NORDSKOV, ophængt 1883.1850-195062
1950-04 NORDSKOV, fuldrigger, forlist under orkan ved St. Thomas i 1867. Model ophængt i Nyborg Kirke som votivgave i 1883.1850-195062
1950-04 Birket Kirke på Lolland. Kirkeskib ophængt som votivgave. Model af CHRISTIAN VIII, efter 1849.1800-195062
1950-04 MARIE, brig, kaptajn Clemen Nielsen. Model ophængt i Oksby Kirke som votivgave. Ophængt 1829, skænket af kaptajnen Clemen Nielsen i Oksby.1800-195063
1950-04 Oksby Kirke i Vestjylland. Kirkeskib ophængt som votivgave. Model af briggen MARIE, ophængt 1829, skænket af skipperen Clemen Nielsen i Oksby.1800-195063
1950-04 Nielsen, Clemens, kaptajn på briggen MARIE -1828. Model ophængt som kirkeskib i Oksby.1800-195063
1950-04 Skive gamle Kirke. Kirkeskib ophængt som votivgave, men nu forsvundet.1700-195062
1950-04 Anholt Kirke. Kirkeskib ophængt som mulig votivgave. Model af brig DE TRENDE VENNER, skænket 1819.1800-195063
1950-04 SØERIDDEREN, skonnert. Model ophængt før 1862 i Søvind Kirke som votivgave.1850-195063
1950-04 DE TRENDE VENNER, brig, model ophængt 1819 i Anholt Kirke som mulig votivgave.1800-195063
1950-04 Søvind Kirke ved Horsens Fjord. Kirkeskib ophængt som votivgave. Model af skonnerten SØERIDDEREN, ophængt før 1862.1850-195063
1950-04 Allerslev Kirke i Bårse Herred, Sjælland. Mindetavle opsat for omkommen kadet ved fregatten FALSTER 1753 sprang i luften ved Saffy i Marokko.1700-195059
1950-04 Nödinge Kirke i Vestergötland. Kirkeskib skænket som votivgave.1700-195060
1950-04 Skanør Kirke. Glasmaleri ophængt som votivgave i 1573.1500-195059
1950-04 Valla Kirke på Tjörn ved Göteborg. Kirkeskib skænket som votivgave.1700-195060
1950-04 Tutaryd Kirke i Småland. Kirkeskib skænket som votivgave.1700-195061
1950-04 Lobedanz, Jacob, sømand. Mindetavle opsat 1702 i Fredericia, Trinitatis Kirke.1700-175059
1950-04 Sivartz, Dorothea, norsk frue, skænket minde i form af fanedug i 1734 til Tunø Kirke efter hendes forlis 1713.1700-175059
1950-04 FALSTER, fregat, sprang i luften ved Saffy, Marokko, 1753. Mindetavle opsat i Allerslev Kirke, Sjælland, for omkommen kadet .1750-180059
1950-04 Tunø Kirke. Mindefane ophængt 1734 skænket af norsk frue Dorothea Sivartz, efter forlis 1713.1700-195059
1950-04 KØBENHAVN, skoleskib, model ophængt som votivgave i Langøre Kapel på Samsø. Anden model ophængt til Kommunehospitalets Kirke, København.1900-195062-63
1950-04 Junge, Nicolai, sømand. Skænket skibsmodel til Kirke Hvalsø Kirke, som votivgave. Ophængt 1722-10-07.1700-195062
1950-04 Kirke Hvalsø Kirke, Midtsjælland. Kirkeskib ophængt som votivgave. Skænket af Nicolai Junge og Friedrich Mohr, begge af København, 1722-10-07.1700-195061
1950-04 Mohr, Friedrich, sømand. Skænket skibsmodel til Kirke Hvalsø Kirke, som votivgave. Ophængt 1722-10-07.1700-195062
1950-04 Langøre Kapel på Samsø. Kirkeskib ophængt som votivgave. Model af skoleskibet KØBENHAVN.1900-195062
1950-04 Blidstrup Kirke, Nordsjælland. Kirkeskib ophængt som votivgave.1700-195061
1950-04 PRINS FREDERIK CARL CHRISTIAN, orlogsskib som kirkeskibsmodel i Blidstrup Kirke. Ophængt ca. 1800.1800-195061
1950-04 Jensen, Jens og Frederik, brødre gav 1843 skibsmodel som kirkeskib til St. Jørgensbjerg Kirke.1800-185061
1950-04 St. Jørgensbjerg Kirke ved Roskilde. Kirkeskib ophængt som votivgave. Model af fregatten BELLONA ca. 1840.1800-195061
1950-04 BELLONA, fregat som kirkeskibsmodel i St. Jørgensbjerg Kirke. Ophængt ca. 1840.1800-195061
1950-04 Clausholm Kapel ved Randers. Skibsmodel ophængt som votivgave i 1738 af matros Hans Takomson frelst fra lænkerne af Dronning Anna Sophie Reventlow.1700-195063
1950-04 Holstebro Kirke. Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning.1700-195049
1950-04 Pontoppidans Danske Atlas, 1769. Votivgaver nævnt ved Holstebro Kirke.1700-195049
1950-04 Stadil Kirke. Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning.1700-195049
1950-04 Ribe Kirke. Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning.1700-195050
1950-04 Lyngby Kirke på Djursland. Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning. Kirkeklokke som votivgave.1700-195049, 52
1950-04 Øm Kloster Kirke. Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning.1700-195049
1950-04 Fløjstrup Kirke ved Nissum Fjord. Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning.1700-195049
1950-04 Staby Kirke ved Nissum Fjord. Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning.1700-195049
1950-04 Anholt Kirke Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning.1700-195049
1950-04 Middelfart. Penge til indsamlingsblok fra Dronning Christine 1504.1500-155051
1950-04 Christine, dronning til Kong Hans. Gav pengegave til indsamlingsblok i Middelfart til Helligkorsblokken.1500-155051
1950-04 Nyborg Vor Frue Kapel. Dronning Christine gav 1504 pengegave.1500-155051
1950-04 Starup Kirke ved Haderslev. Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning.1700-195050
1950-04 Højerup Kirke på Stevns. Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning.1700-195050
1950-04 Husby Kirke ved Ulfborg. Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning.1700-195050
1950-04 Smerup Kirke på Stevns. Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning.1700-195050
1950-04 Gudhjem Kirke på Bornholm. Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning.1700-195050
1950-04 Korsør, St. Gertruds Bøsse ved Færgekroen. Dronning Christine gav pengegave 1504.1500-155051
1950-04 Bølling Kirke ved Ringkøbing. Votivkirke1700-195047
1950-04 Jannerup Kirke i Thy, sømærke og votivkirke1750-180047
1950-04 Lille Fuglede Kirke ved Tissø. Votivkirke1700-195047
1950-04 Errindlev Kirke ved Lollands sydkyst. Votivkirke1700-195047
1950-04 Søfarendes votivgaver til danske kirker, artikel af Henning Henningsen1700-195045-70
1950-04 Spentrup Kirke, Han Brøchner, sognepræst. Gav 1706 votivgave til kirken.1700-175046
1950-04 Henningsen, Henning, museumsinspektør, forfatter til artiklen Søfarendes votivgaver til danske kirker1900-195045-70
1950-04 Brøchner, Hans, sognepræst i Spentrup 1706. Gav votivgave til kirken.1700-175046
1950-04 Sødring Kirke nord for Udbyhøj. Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning.1700-195049
1950-04 Skive gamle Kirke. Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning.1700-195048
1950-04 Ovtrup Kirke på Mors. Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning.1700-195048
1950-04 Skarpsalling Kirke. Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning.1700-195048
1950-04 Nibe Kirke. Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning.1700-195049
1950-04 Salomons Kapel på Bornholm. Votivkirke1700-195048
1950-04 Våg Kirke på Færøerne. Votivkirke1700-195048
1950-04 Hillerslev Kirke ved Thisted. Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning.1700-195048
1950-04 Sturkö Kirke i Blekinge. Votivkirke.1700-195048
1950-04 Kåstrup Kirke ved Thisted. Votivgave skyld i hel eller delvis kirkebygning eller udsmykning.1700-195048
1950-04 Kommunehospitalets Kirke, København. Model af skoleskibet KØBENHAVN ophængt som votivgave.1900-195063
1950-04 Vesterø Kirke på Læsø. Lysekrone skænket som votivgave. 1754 havde kirken flere votivtavler.1700-195054, 58
1950-04 Karrebæk Kirke. Lysekrone skænket som votivgave.1700-195054
1950-04 Byrum Kirke på Læsø. Lysekrone og altertavle skænket som votivgave. Hvor lysekronen hænger, menes der tidligere at have været et kronekompas som votivgave, men nu forsvundet. Votivtavle skænket 1772 af strandet kaptajn.1700-195054, 56, 58
1950-04 Hvidovre Kirke. Altertavle skænket som votivgave.1700-195054
1950-04 Porkere Kirke på Færøerne. Lysekrone skænket som votivgave.1700-195053
1950-04 Kesten af Klotrup i Himmerland, herremand, en af de Rinds knaber. Lovede votivgave til kirken.1700-195053
1950-04 Midvåg Kirke på Færøerne. Lysekrone skænket som votivgave.1700-195053
1950-04 Källerstad Kirke i Småland. Lysekrone skænket som votivgave.1700-195053
1950-04 Stubbekøbing Kirke. Lysekrone skænket som votivgave.1700-195053
1950-04 Fejø Kirke. Dåbsfad givet som votivgave.1700-195055
1950-04 Gedde, Over, admiral. Skænket altertavle som votivgave til Tjølling Kirke ved Larvik 1622.1600-165054
1950-04 Anholt Kirke. Kalk og paten af sølv skænket som votivgave af Hans Jacobsen og Hironimus Basbal i 1694.1650-195055
1950-04 Olstrup Kirke ved Næstved. Altertavle skænket som votivgave.1700-195054
1950-04 Hasle Kirke. Altertavle skænket som votivgave.1700-195054
1950-04 Tjølling Kirke ved Larvik. Altertavle skænket som votivgave af Ove Gedde under hjemkomsten 1622 fra Trankebar.1600-195054
1950-04 Sæby Kirke. Altertavle skænket som votivgave.1700-195054
1950-04 Hirsholmene Kirke. Altertavle skænket som votivgave.1700-195054
1950-04 Holbæk. Indsamlingsbøsse til votivgaver.1600-170051
1950-04 Barløse Kirke på Vestfyn. Votivgaver af penge eller jordegods.1700-195051
1950-04 Haldum Kirke i Sabro Herred. Votivgaver af penge eller jordegods.1700-195051
1950-04 Landkirchen på Femern. Prædiken til erindring om landfoged frelst fra skibbrud. Kirkeskib skænket som votivgave, fra ca. 1500.1700-195052, 63
1950-04 Råbjerg Kirke. Kirkeklokke som votivgave.1700-195052
1950-04 Slangerup. Indsamlingsskrin til votivgaver fra 1614.1700-195051
1950-04 Nordby Kirke på Fanø. Votivgaver af penge eller jordegods samt døbefont.1700-195051, 55
1950-04 Jannerup Kirke. Votivgaver af penge eller jordegods.1700-195051
1950-04 Lyngby Kirke i Vendsyssel. Votivgaver af penge eller jordegods.1700-195051
1950-04 Majbølle Kirke. Lysekrone skænket som votivgave.1700-195053
1950-04 Tønder Kirke. Lysekrone skænket som votivgave.1700-195052
1950-04 Skanderup Kirke. Lysekrone skænket som votivgave.1700-195052
1950-04 Kirke Hvalsø Kirke. Lysekrone skænket som votivgave.1700-195053
1950-04 Borre Kirke på Møn. Lysekrone skænket som votivgave.1700-195053
1950-04 Volstrup Kirke ved Sæby. Kirkeklokke som votivgave.1700-195052
1950-04 Kollerup Kirke i Vester Hanherred. Kirkeklokke som votivgave.1700-195052
1950-04 Alrø Kirke i Horsens Fjord. Lysekrone skænket som votivgave.1700-195052
1950-04 Skanderborg Kirke. Lysekrone skænket som votivgave.1700-195052
1950-04 Ø Nykirke nord for Jelling. Lysekrone skænket som votivgave.1700-195052
1950-05 ATLE, isbryder, svensk, 6000 HK.1900-1950105
1950-05 GÖTA LEJON, isbryder, svensk, 4000 HK,, b. 1932.1900-1950105
1950-05 SISU, isbryder, finsk, -1950-1900-1950104
1950-05 Kockums Varv, Malmö, Sverige, b. isbryderen MJØLNER 1877 og isbryderen YMER, svensk 1933..1850-190082-83, 104
1950-05 YMER, isbryder, svensk, depl. 4330 t., 9900 HK, b. Kockums Varv, Malmö, 1933. YMER i arbejde p. 105 *f1900-1950104-105
1950-05 MALIGIN, ex VOIMA, isbryder, finsk, 4100 HK, afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen og næ.1900-1950104
1950-05 Anholt Knob Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1850-195094-95
1950-05 Schultz' Grund Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1850-195094-95
1950-05 Lappegrunden Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1850-195095
1950-05 Nobile, Umberto, foretog polarfærd i luftskibet ITALIA 1928. Overlevende reddet af russisk isbryder LEONID KRASSIN.1900-195094
1950-05 PETROPAVLOVSK, orlogsskib. Admiral Stefan Ossipovitj Makarov omkom 1904-04-13 på sit flagskib.1900-195094
1950-05 ITALIA, luftskib. Førte Umberto Nobiles ekspedition til polaregnene, men nødlandede på isen 1928.1900-195094
1950-05 LAZAR KAGANOVITJ, isbryder, b. 1937, depl. 9.300 t., 10.000 HK, russisk.1900-195094, 103
1950-05 Kielerkanalen, særlige regler for passage ved isbelægning.1900-195095
1950-05 Statens Istjeneste, funktion, oprettet ved lov 1922-06-131900-195095
1950-05 VÆDEREN, isbryder, b. 1916 Kjøbenhavns Flydedok, 46,1 x 11,5 meter, 1570 HK, til Københavns Havnevæsen.1900-195096, 102
1950-05 Gedser Rev Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1850-195095
1950-05 Læsø Rende Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1850-195095
1950-05 Gilleleje Flak Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1850-195095
1950-05 Læsø Trindel Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1850-195095
1950-05 ISBJØRN, isbryder, b. 1923, depl. 1675 t., 51,8 x 12,2 meter, 2500 HK. Tegnet af A.H. Larsens tegnestue.1900-195096-98, 106
1950-05 NADJESNY, isbryder, b. 1896 B&W, 1525 tons, 2920 HK. Tegnet af Fr. Ortmann. Til Rusland1850-195092
1950-05 TRUVOR, ex SLEIPNER, isbryder, tegnet af Fr. Ortmann, afløbet 1895 hos B&W, s. til Rusland efter WW1 og næ.1900-195092
1950-05 B&W, skibsværft bygning af isbrydere 1880-1900.1850-190088-92
1950-05 Armstrong Whitworth & Co., skibsværft. B. 1898 isbryderen JERMAK til Rusland. Tegnet af admiral Stefan Ossipovitj Makarov, 7500 HK, 7875 tons.1850-190092
1950-05 TYR, isbryder, b. 1894 til DSB.1850-195090
1950-05 Petersen, Vilhelm, kaptajn, første, på isbryderen SLEIPNER fra 1895.1850-195092
1950-05 SLEIPNER, isbryder, tegnet af Fr. Ortmann, afløbet 1895 hos B&W. Første kaptajn Vilhelm Petersen S. til Rusland efter WW1 og næ. TRUVOR.1850-195091-92
1950-05 J. STALIN, isbryder, b. 1937, depl. 9.300 t., 10.000 HK, russisk.1900-195094, 103
1950-05 GEORG SJEDOV, russisk isbryder, hjulpet af JERMAK før 1940 i Polarhavet.1900-195093
1950-05 KRISJANIS VALDEMARS, isbryder, lettisk, 5200 HK, afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen1900-1950104
1950-05 LEONID KRASSIN, isbryder, b. 1917, dep. 8740 t., 12.000 HK, russisk. Reddede overlevende fra Nobiles luftskib 1928.1900-195094, 101, 103
1950-05 Makarov, Stefan Ossipovitj, admiral. Tegnede 1898 isbryderen JERMAK til Rusland. Omkom 1904-04-13 på sit flagskib PETROPAVLOVSK.1850-190092, 94
1950-05 JERMAK, isbryder, b. 1898 på Armstrong Whitworth & Co., skibsværft, Newcastle. Tegnet af admiral Stefan Ossipovitj Makarov, 7500 HK, 7875 tons.1850-190092-93, 104
1950-05 SUUR-TÖL, ex VÄINÄMÖINEN, isbryder, estisk købt fra Finland. Afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen og næ. VOLHYNETZ1900-1950104
1950-05 Swan, Hunter & Wigham Richardson, Wallsend-on-Tyne, skibsværft, omb. russiske isbryder JERMAK 1899.1900-195093
1950-05 GRANE, isbryder, b. 1891 til Københavns Havnevæsen.1850-195090-91, 102
1950-05 Zoneredningskorpsets ambulanceflyvere, assisterede under WW2 Statens Istjeneste med rekognosceringer.1900-1950103
1950-05 STOREBÆLT, M/S, færge. Isbryderen HOLGER DANSKE assisterer på Storebælt ca. 1943. *f1900-1950103
1950-05 ABGEWEIT, færge, isbryder, Canada.113,4 m lang, 12500 HK, b. 1947 til ruten New Brunswick - Prince Edward Island.1900-1950103
1950-05 BAIKAL, isbryder, 88,4 m lang, 3750 HK, b. Newcastle, demonteret og sendt til Sibirien1900-1950103-104
1950-05 FENRIS, isbryderfærge. Underlagt istjenesten i isvintre - 1930-1950-1900-1950102
1950-05 HOLGER DANSKE, isbryder, b. Odense Staalskibsværft A/S 1942. Tegnet af A.H. Larsen, konstruktør, Statens Istjeneste. p. 103 *f1900-1950102-103
1950-05 VALDEMAR, isbryderfærge. Underlagt istjenesten i isvintre - 1930-1950-1900-1950102
1950-05 Finske Bugt. Kabeldamper EDOUARD SUENSON og MARIE MÆRSK assisteret i isen af danske isbrydere STOREBJØRN og ISBJØRN hhv. 1934 og 1926.1900-195098, 101
1950-05 TURSO, isbryder, finsk, 750 HK, afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen1900-1950104
1950-05 SUURSAARI, isbryder, finsk, 600 HK, afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen1900-1950104
1950-05 VOIMA, isbryder, finsk, 4100 HK, afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen og næ. MALIGIN1900-1950104
1950-05 AURA, isbryder, finsk, 440 HK, afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen1900-1950104
1950-05 HERCULES, isbryder, finsk, 495 HK, afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen1900-1950104
1950-05 PORIN KARHU, isbryder, finsk, 310 HK, afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen1900-1950104
1950-05 SIBIRIAKOV, ex JÄÄKARHU, finsk isbryder, 9200 HK, deltog i samarbejde med danske vinteren 1926-1927. Aflev. som krigsskadeerstatning til Rusland og næ.1900-195099, 104
1950-05 Isafgift, at betale fra 15. december til 31. marts for alle skibe over 100 BRT, vedtaget ved lov 1922-06-13.1850-190097
1950-05 EMMA MÆRSK, M/S, fastgået i isen ved Hogland i Finske Bugt. Befriet af isbryderen ISBJØRN 1926-01-23 til 1926-02-08.1900-195098
1950-05 Grue, Frederik, kaptajn på ISBJØRN 1925-1926, chef for Statens Istjeneste.1900-1950, 101
1950-05 ISBRYTAREN II, svensk isbryder, 3700 HK deltog i samarbejde med danske vinteren 1926-19271900-195098, 105
1950-05 NORRKÖPING I, svensk isbryder, deltog i samarbejde med danske vinteren 1926-19271900-195098
1950-05 LILLEBJØRN, isbryder, b. 1926 ved Frederikshavn Værft & Flydedok, depl. 687 t., 44,2 x 11,1 meter, 1560 HK. Tegnet af A.H. Larsens tegnestue.1900-195098, 100, 106
1950-05 Frederikshavn Værft & Flydedok, b. 1926 isbryderen LILLEBJØRN.1900-195098
1950-05 Larsen, A.H., skibskonstruktør, Handelsministeriets Søfartsafdeling. Tegnede isbryderne ISBJØRN, LILLEBJØRN og STOREBJØRN, 1923, 1926 og 1931.1900-195096, 98, 100
1950-05 EDOUARD SUENSON (fejlagtigt stavet EDUARD i årbogen), kabeldamper, assisteret af STOREBJØRN i Finske Bugt i 1934-01-09 til 1934-01-17.1900-1950101
1950-05 Aalborg Værft A/S, b. 1931 isbryderen STOREBJØRN.1900-1950100
1950-05 Statens Isbrydningsnævn, funktion, oprettet ved lov 19311900-1950100
1950-05 NYBORG, motorfærge Statsisbryderen STOREBJØRN assisterer under isvanskeligheder i Storebælt. *f1900-1950101
1950-05 SAMPO, finsk isbryder, 3000 HK, deltog i samarbejde med danske vinteren 1926-19271900-195098, 104
1950-05 LENIN, russisk isbryder, deltog i samarbejde med danske vinteren 1926-19271900-195098
1950-05 STOREBJØRN, S/S, isbryder, b. 1931 på Aalborg Værft A/S. Tegnet af A.H. Larsens tegnestue. Assisterer statsbanerne, ca. 1942, *f1900-195099, 101-102, 106
1950-05 JÄÄKARHU, finsk isbryder, 9200 HK, deltog i samarbejde med danske vinteren 1926-1927. Aflev. som krigsskadeerstatning til Rusland og næ. SIBIRIAKOV1900-195099, 104
1950-05 TARMO, isbryder, finsk, 3850 HK -1950-1900-1950104
1950-05 Den usynlige på Sprogø, vaudeville af H.C. Andersen, 1805-1875.1800-190076
1950-05 Andersen, H.C., 1805-1875, forfatter, omtaler isbådstransport i Den usynlige på Sprogø.1800-190076
1950-05 Drachmann, Holger, 1846-1908, forfatter, omtaler isflagetransport i "Drevet af".1850-190077
1950-05 Drevet af, fortælling af Holger Drachmann om isflagetransport.1850-190077
1950-05 Møller, H.P., boghandler og forlægger i København. Udgav 1852 Tre dage og nætter på Sprogø.1850-190076
1950-05 Flugten til Sprogø, skuespil af Henrik Hertz, 1797-1870.1800-190076
1950-05 Hertz, Henrik,1797-1870, forfatter, omtaler isbådstransport i Flugten til Sprogø1800-190076
1950-05 Sprogø, isbådstransport1650-195076
1950-05 Petersen, H.P., isbådskaptajn til 19291900-195078
1950-05 Dyrhauge, krigsråd og isbådskaptajn -ca. 1900-1900-195078
1950-05 BRITANNIA, Cunardlinjens passagerskib, indefrosset i Boston Havn 1844.1800-185079
1950-05 FENRIS, isbryder, reddet isbådspassagerer 1940.1900-195078
1950-05 Middelgrundsfort og Flakfort, isbådstransport med proviant 1940-1942.1900-195078
1950-05 Kruse, P.H., isbådskaptajn -1871-1850-190078
1950-05 Petersen, Lars, isbådskaptajn -1871-1850-190078
1950-05 Hjorth, gjorde 1841 forsøg med konstruktion af en isbryder.1800-185080, 89
1950-05 Issejlads i danske farvande 1650-1950, artikelemne1650-195071-107
1950-05 Ludwig, Otto, forfatter til artiklen I kamp mod isen1900-195071-107
1950-05 Karl X Gustav, 1622 - 1654 - 1660, svensk konge, marchen over Storebælt 16581650-170071-72
1950-05 Bredal, Peter, kaptajn, senere viceadmiral, indefrosset i Nyborg Fjord 1658 med fire skibe1650-170071-72, 79
1950-05 VOLHYNETZ, ex SUUR-TÖL, ex VÄINÄMÖINEN, isbryder, Finland, s. til Estland og næ. SUUR-TÖL. Afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen og næ. VOLHYNETZ.1900-1950104
1950-05 I kamp mod isen, artikel af Otto Ludwig1650-195071-107
1950-05 VÄINÄMÖINEN, isbryder, Finland, s. til Estland og næ. SUUR-TÖL. Afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen og næ. VOLHYNETZ1900-1950104
1950-05 Holberg, Ludvig, 1684-1754, forfatter, om isbådstrafik og Sprogø.1700-175076
1950-05 Halsskov Rev, isbådshus, Revhuset, bygget 1590 c. Isbådsstation 1891, p. 74 *f1650-170073-74
1950-05 Storebælt, isbådstransport1650-195072-107
1950-05 Isbådsudstyr p.75 og p. 77 *f1900-195075, 77
1950-05 Nyborg Slot, erobret af svenskerne i 1658. Kamp mod indefrosne skibe i fjorden.1650-170071-72
1950-05 isvintre, observationer fra 1788 om isbådes brug.1800-185072
1950-05 Istransport over Storebælt, februar 1870 og 1940, 1942. Stik p. 73 og pp. 78-79*r1850-190073, 78-79
1950-05 Isbåde i brug. Tidligt fra 1829-12-06.1800-185072-107
1950-05 THOR, isbryder, b. 1890 Helsingør, søsterskib til MJØLNER, også til DSB. Konstrueret af Fr. Ortmann, d. 1905.1850-195090
1950-05 Serlachius, skibsreder. Initiativ til isbryderpræsentation i Finland 1889 med BRYDEREN, der hjalp VESUV1850-190088
1950-05 Tietgen, C.F., skibsreder. Initiativ til isbryderpræsentation i Finland 1889 med BRYDEREN, der hjalp VESUV1850-190088
1950-05 Michelin, professor og politiker i Finland. Initiativ til bygning af finsk isbryder 1889.1850-190088
1950-05 Finnboda Varv, Stockholm, kontrakt 1889-05-24 om bygning af første finske isbryder, MURTAJA.1900-195088
1950-05 STÆRKODDER, isbryder, b. B&W 1883, 50,8 x 8,54 x 3,81 meter, Dep. 635 t, 600 HK. Udgik 1937. p. 87 *f1850-190086-87, 98, 100-101
1950-05 VESUV, dampskib, bugseredes 1889 med isbryderen BRYDEREN fra København til Hangø.1850-190088
1950-05 BRYDEREN, isbryder, b. Kockums, Malmö 1884, til DFDS. Omb. flere gange. Aktiv 1947, s. til Polen 1948.1850-190087-91, 101
1950-05 ISBRYTAREN, første svenske isbryder, 1882, b. på Lindholmens Varv, 700 HK1850-190086
1950-05 MJØLNER, isbryder, b. 1890 Helsingør til DSB, konstrueret af Fr. Ortmann, d. 1905. p. 91 *f1850-195090-91
1950-05 ST. IGNACE, isbryder med stævnskrue, udviklet af ingeniør Frank Kirby. Afl. 1888.1850-190090
1950-05 Ortmann, Fr., skibskonstruktør, Orlogsværftet. Udviklet isbryderen MJØLNER 18901850-195090-92
1950-05 MURTAJA, søsat fra Finnboda Varv, Stockholm, 1889-12-23, første finske isbryder.1850-190088, 92, 104
1950-05 Kirby, Frank, ingeniør, USA. Udviklede skibsskrue til forstævn i isbrydere 1887.1850-190089-90
1950-05 CITY ICE-BOAT NO. 2, isbryder i Philadelphia Havn fra 1868 til efter 1950.1850-195089
1950-05 NORWICH, isbrydende dampskib b. 1836, arbejdede på Hudsonfloden 1850 til 1900, oph. 1923.1800-195089
1950-05 Isbryderudvikling1800-195080-94
1950-05 EISBRECHER, byg. 1871 Reiherstieg Werft, Hamburg, første isbryder1850-190081
1950-05 Steinhaus, Ferdinand, skibskonstruktør, 1826-?, Hamborg, udvikling af isbryder.1800-185081
1950-05 Reiherstieg Werft, Hamburg, byggede 1871 EISBRECHER, første isbryder1850-190081
1950-05 EISBRECHER II, byg. 1877 Reiherstieg Werft, Hamburg, anden isbryder1850-190081
1950-05 Britney, købmand fra Kronstadt, Rusland, forsøg med udvikling af isbryder 1864.1850-190080-81
1950-05 BOY, fartøj udstyret med isbryderstævn 1864 i Kronstadt.1850-190080
1950-05 PILOT, fartøj udstyret med isbryderstævn 1864 i Kronstadt.1850-190080
1950-05 ÆRØE, dampskib af træ, første i rute til Ærø-Svendborg, -1880-1890-1850-190085-86
1950-05 UNION, dampskib monteret med isplov, 18801850-190083
1950-05 Kaptajn Jensens isplov monteret på UNION, dampskib, 1880, *f1850-190083-84
1950-05 ROLF KRAKE, panserbatteri, bistod ved isbrydning i Københavns Havn 1880, p. 85 *r1850-190084-85
1950-05 FYEN, postdampskib b. B&W, går gennem isen ved Nyborg Skibsbro, stik u.a. *r1850-190082
1950-05 Nyborg, postdampskib b. B&W, ved skibsbroen u.a.1850-190082
1950-05 MJØLNER, isbryder, norsk, b. Kockums Malmö 1877.1850-190082-83
1950-05 ESBERN SNARE, panserskonnert i Flåden 1862 til 1923, udlånt af Marinen som isbryder.1850-190082
1950-06 Lauritzen, Knud, skibsreder. om hermeller af sabellariatypen1900-1950111
1950-06 Nielsen, Albert, sekretær Vestjydsk Fiskeriforening, om tilstedeværelsen af sabellaria under navnet Kanker1900-1950110
1950-06 Krøyer, Henrik, forfatter til De danske Østersbanker, udg. København 18371800-1850108
1950-06 Søkortets Stednavne, I-II af Louis E. Grandjean1900-1950108-111
1950-06 Grandjean, Louis E., forfatter til artiklen Hvorfor hedder grunden Cancer?1900-1950108-111
1950-06 Cancergrunden, navnebetydning1900-1950108
1950-06 Koralrevle mellem Djursland og Anholt, navnebetydning1900-1950108
1950-06 Koralbunken i Ålbæk Bugt, navnebetydning1900-1950108
1950-06 Wesenberg-Lund, Elise, mag.scient. om hermeller af sabellariatypen1900-1950109
1950-06 Blegvad, H., dr.phil. om hermeller af sabellariatypen1900-1950110
1950-06 Hvorfor hedder grunden Cancer?, artikel af Louis E. Grandjean1900-1950108-111
1950-06 Kanker - begroning af Sabellaria, *t1900-1950109
1950-06 Hvidestengrundene, navnebetydning1900-1950108
1950-07 Skibsbillede på klippe i borgen Lindos på Rhodos, visende hypozom - tovet der holdt oldtidsskibenes ender sammen. *f-0200133
1950-07 Gize, Ægypten. Fund af Dasjurbåden, ca. -2000. Tegning af plankesamlingen.1900-1950115
1950-07 Busley, Carl, søhistoriker, om ægyptiske oldtidsskibe. Udgivet Die Entwicklung des Segelschiffes, Berlin 1920.1900-1950114-115, 121-125
1950-07 Dasjurbåden fra Gize, ca. -2000. Tegning af plankesamlingen. *t1900-1950115-116, 128
1950-07 Puntlandets genopdagelse i Ægypten, af Carl V. Sølver, 19351900-1950114
1950-07 Herodot, om ægyptiske stenankre med hul i stenen, 500 f.Kr.-0500120
1950-07 Boreaux, Ch., udgav 1925 i Cairo Etudes de Nautiques Egyptiennes, om oldtidsskibe.1900-1950124-125
1950-07 Stenanker omtalt og vist-2600--0500121
1950-07 Sargon II, relief af skibstransport, Paladset i Korsabad c. 700 f.Kr. *r-0700131, 134
1950-07 Fønikiske skibe losser, relief fra visiren Racheres grav i Theben, c. 1500 f.Kr. *r-1500128
1950-07 Fønikisk skib fra 200 e.Kr. fra sarkofag i Sidon, *f0200-0250129
1950-07 Borchardt, L., udgav værk om Kong Sahurés gravtempel: Das Grabdenkmal des Königs Sahuré, Leipzig, 19131900-1950112, 121-122
1950-07 Abussir, pyramidegrav for kong Sahuré, ca. 2600 f.Kr. med skibsbilleder-2600112
1950-07 Sahuré, konge i Ægypten, begravet i Abussir, c. 2600 f.Kr.-2600112-136
1950-07 Sølver, Carl V., forfatter til artiklen Kong Sahurés Skibe1900-1950112-136
1950-07 Deutsche Orient Gesellschaft, Berlin, udgravninger i Abussir i Ægypten 19081900-1950112
1950-07 Assmann, Ernst, professor tydede skibsbilleder fra Kong Sahurés grav 1908-1900-1950112, 114-117, 120, 124-125
1950-07 Bülow, Otto, tegner. Tegning af ægyptisk enarmet anker, 19301900-1950120
1950-07 Skibsbillede på græsk vase, British Museum, 6. årh. f.Kr. *f1900-1950117
1950-07 Ankersætning af ægyptiske flodsøfolk. Enarmet anker, tegning af Otto Bülow, 1930 *t1900-1950120
1950-07 Kong Sahurés Skibe, artikel af Carl V. Sølver1900-1950112-136
1950-07 Sahurés skib, model fremstillet ca. 1920 af C. Busley til Deutsches Museum, Berlin, p. 116 *m, p.121 indre *t1900-1950116, 122-124
1950-07 Skibsbillede fra ægyptisk V. dynasti c. 1600 f.Kr., Kong Sahurés grav. *t-2600113
1950-08 Kjølner, Thomas, kopieret Jacob Petersen maleri af H/S FREDERIK VI, b. 1829. Ca. 19491900-1950137
1950-08 Petersen, Jacob, maler. FREDERIK VI passerer Stevns Klint, maleri af Jacob Petersen, 1845, kopieret af Th. Kjølner på H&S.1800-1850137
1950-08 FREDERIK VI, H/S, b. 1829 Jacob Holms Værft, Strandgade, Christianshavn, 127 fod lg. 75 Klst. 110 pax, fart 8 knob. Passerer Stevns Klint, maleri af Jacob Petersen, 1845, kopieret af Th. Kjølner på H&S. *p1800-1850137
1950-08 CALEDONIA, H/S, blev 1829 afløst på Kiel-ruten af nygbyggede H/S FREDERIK VI.1800-1850137
1950-08 Jacob Holms Værft, Strandgade, Christianshavn, b. 1829 H/S FREDERIK VI til L.N. Hvidt.1800-1850137
1950-08 Hvidt, L.N., skibsreder, fik b. H/S FREDERIK VI 1829 hos Jacob Holms Værft, Christianshavn1800-1850137
1950-09 DRONNING ANNA SOPHIA, fregatskib, rejse til Trankebar 1729, kaptajn Peter Grib.1700-1750138-139
1950-09 GREV LAURVIG, fregatskib, rejse til Trankebar 1729, kaptajn Anders Mogensen Brun.1700-1750138-139
1950-09 Brun, Anders Mogensen, kaptajn på GREV LAURVIG, fregatskib, rejse til Trankebar 1729.1700-1750138-139
1950-09 Grib, Peter, kaptajn på DRONNING ANNA SOPHIA, fregatskib, rejse til Trankebar 1729.1700-1750138-139
1950-09 Det kongelige oktroyerede Sø-Assurance Compani, København, grdl. 1726. Protokol fra 1729 med forsikret gods for Ludvig Holberg. *d1700-1750138-139
1950-09 Trankebar. Forsikringspolice for varer sendt af Ludvig Holberg 1729 med skibeneGREV LAURVIG og DRONNING ANNA SOPHIA.1700-1750138-139
1950-09 Holberg, Ludvig, forfatter. Forsikrede gods til Trankebar jf. protokol hos Det kongelige oktroyerede Sø-Assurance Compani, København fra 1729.1700-1750138-139
1950-10 Tyge, biskop Århus ca. 1250-1300 ca. fik St. Clemensrelikvier til Århus.1250-1300140
1950-10 Vagnsøn, Peder, biskop Århus ca. 1180-1200. Flyttede domkirken til anden kirke.1200-1250140
1950-10 London, St. Clemens Danes kirke, brugt af danskere viet til St. Clemens.1900-1950140
1950-10 Notke, Bernt, billedskærer i Lübeck. Skar 1482 altertavle til Århus Domkirke.1450-1500141
1950-10 St. Clemenskirker i 27 lokaliteter i Danmark i 1600-tallet1600-1700141
1950-10 St. Nikolaj, biskop i Myra, Lilleasien, død i 300-tallet.0300-0400140-143
1950-10 St. Clemens, biskop i Rom, pave, henrettet 102 med anker om halsen. Kalkmalerier af ham i danske kirker i Århus, Roskilde, Skivholme og Ballerup.0100-0200140-143
1950-10 Århus, Domkirken, overflyttet til mindre St. Clemenskirke, der byggedes om og indviedes til St. Clemens i c. 1200 af biskop Peder Vagnsøn. Kalkmaleri *p1200-1250140-142
1950-10 Bari, St. Nikolajs relikvier bragt til byen i 1087.1050-1100140
1950-10 Århus, Domkirken (tidligste) viet til St. Nikolaj i 1087.1050-1100140
1950-10 St. Clemenskilder ved Kirkestilling, Kastrup og Stenløse.1200-1950141
1950-10 Hundslund St. Clemenskloster, benediktinernonner fra ca. 1250.1250-1300141
1950-11 Herrnhuttisk mission på Nikobarerne 1768.1750-1800144-145
1950-11 Thornam, C., tegner af Nikobarerne, 18461800-1850144-145
1950-11 GALATHEA, Ekspedition 1845-1847 til bl.a. Nikobarerne.1800-1850145
1950-11 Frederikshøj på Nikobarerne, kort 1851. *k1850-1900145
1950-11 Nikobarerne, Frederiksøerne, Bengalske Bugt, dansk koloni på 19 øer fra 1755 til 1868.1750-1900144-145
1950-11 Bambok, parti fra øen, en af Nikobarerne, tegning af C. Thornam, 1846. *t1800-1850144
1950-11 Frederiksøerne eller Nikobarerne, Bengalske Bugt, dansk koloni på 19 øer fra 1755 til 1868.1750-1900144-145
1950-12 Hansen, John, generalkonsul, komitemedlem i H&S.1900-1950147-148
1950-12 Prohaska, C.W., dr.techn. medlem af bestyrelsen i HSV fra november 1949.1900-1950148
1950-12 Hansen, Willie C.K., formand for HSV til sin død, november 1949. Mindeord i beretning.1900-1950146-148
1950-12 Beretning for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner for regnskabsåret 1949-19501900-1950146-152
1951-01 Beretning for regnskabsåret 1950-1951 for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg1950-20005-21
1951-01 Plum, P.A., tegner på GALATHEAs jordomsejling. Tegninger købt til H&S 1950.1800-185012
1951-01 GALATHEA, korvet, jordomsejling 1845-1847. Mapper med tegninger af P.A. Plum indkøbt 1950 til H&S på auktion.1800-185012
1951-01 Willerup, F.C., billedhugger, buste af Henrik Gerner, 1788, på H&S.1750-180013
1951-01 Eckhausen, Henry, kustode, 25-års jubilæum ved museet 1951-01-15.1950-200017
1951-01 DISCO, fregatstkib, Asiatisk Kompagni, model bygget af Werge 1951. p. 9 *m1950-20005, 9
1951-01 Gerner, Henrik, 1741-1787, skibsbygmester, bygget DISCO til Asiatisk Kompagni 1777. p. 13 buste af F.C. Willerup, 1788. *p1750-18009, 13
1951-01 ANNA CATHARINA, evert, b. 1824 i Elmshorn. Model efter original i Altona Museum skænket H&S. p.11 *m1800-18508, 11
1951-01 TJALFE, reddet agterskibssalon og kamre samt galionsfigur ved skibets ophugning.1950-200010
1951-01 Cosa, Juan de la. Kopi af Mappa Mundi, verdenskort tegnet af Cosa år 1500 visende Columbusrejser.1500-155010
1951-01 Mappa Mundi, verdenskort, kopi tegnet af Juan de la Cosa år 1500 visende Columbusrejser.1950-200010
1951-02 Schmiegelow, Arne, skibsreder, skænket Christian Schmiegelows erindringer til H&S ca. 1950.1900-195055
1951-02 ALICE, S/S, b. 1889 Commercienrath Howaldts Schiffwerft, Kiel, til TORM. Opkaldt efter kaptajn D. Torms hustru.1850-190051-52
1951-02 FORTUNA, bark, norsk. Christian Schmiegelow dreng om bord 1874 fra København.1850-190030-31
1951-02 Frederiksstad, Oslofjorden. Norske bark FORTUNA med Christian Schmiegelow som dreng anløb.1850-190031
1951-02 Wesenberg, enkefrue, Skt. Pederstræde 27, København, hvis søn blev zoolog og professor1850-190029
1951-02 Zink, Otto, skuespiller, søn af syngemester Zink.1850-190029
1951-02 Zink, enkefrue efter syngemester Zink. De havde to sønner cand.theol. Ludvig Zink og skuespiller Otto Zink1850-190028
1951-02 AUGUSTA AURORA, barkskib, kaptajn Christian Christoffer Schmiegelow, 1860. Forlist i Rio 1864.1850-190034
1951-02 Wassard, Christian, fætter til E. Schmiegelow gennem moders søster. 1863 ca. om bord på AUGUSTA AURORA. Senere overretssagføre, etatsråd1850-190034, 38
1951-02 Sommers logi i Moss, Norge. Christian Schmiegelow indlogeret 18741850-190032
1951-02 Commercienrath Howaldts Schiffwerft, Kiel. Byggede 1889 S/S ALICE til D/S Torm.1850-190051
1951-02 JULIUS, skonnertbrig. Christian Schmiegelow tog hyre i 18751850-190033
1951-02 Staal, kaptajn. Som skibsdreng ca. 1863, faldet over bord fra AUGUSTA AURORA1850-190034
1951-02 Sass & Broberg, rederi. Styrmand Christian Christoffer Schmiegelow ansat 1848-18491800-185025
1951-02 Kruse, Frøken Kruses Skole på Frederiksberg. Apoteker Fritz Schmiegelow-døtrenes skole 1866-1850-190026
1951-02 Borgerdydskolen på Christianshavn. Apoteker Fritz Schmiegelow-sønnernes skole 1866-1850-190026-27
1951-02 Hedeselskabet. Stiftere Dalgas, Mourier Petersen og overretssagfører Niels Georg Chr. Morville, der var gift med Anna Louise V. Schmiegelow.1850-190025
1951-02 Morville, Niels Georg Christian, 1817-05-14 til 1904-03-16, overretssagfører og justitssekretær. Gift med Anna Louise V. Schmiegelow. Medstifter af Hedeselskabet.1800-195025
1951-02 Fra Alle Lande, månedskrift udgivet af cad.theol. Ludvig Zink -1875-1850-190028
1951-02 Westenske Institut eller Bohrs Skole, Nørregade 45, senere Adlon Café. Skolegang for forfatter til artiklen E. Schmiegelow1850-195028
1951-02 Zink, Ludvig, cand.theol., lærer på Efterslægtens Skole, udgiver af månedsbladet Fra Alle Lande1850-190028
1951-02 Helms, professor, skoleleder på Borgerdydskolen på Christianshavn -1866-1850-190026-27
1951-02 Sauerbrey, enkefru oberstinde, svigermoder til malermester Ernst Schmiegelow -1874-1850-190028
1951-02 Bentzen, etatsråd, landmåler. Skolekammerat med Christian Schmiegelow 1866-1850-190026
1951-02 Schmiegelow, Anna Louise Vilhelmine, 1830-01-01 til 1905-09-23, datter af læge J.F. Schmiegelow. Gift med overretssagfører N.G.C. Morville.1800-195025
1951-02 Blæsberg, 1. maskimester på S/S ROLF -1884-1850-190046
1951-02 Torm, D., kaptajn og begyndende skibsreder. Kontaktet af Christian Schmiegelow -1884-1850-190047, 50-51, 54
1951-02 Sommer, direktør rederiet Danmark A/S -1884-1850-190045
1951-02 Normann, kommandør, direktør DFDS -1884-1850-190045
1951-02 Fleischer, kaptajn 1883 på S/S ROLF, rederiet Danmark D/S, København1850-190044-47
1951-02 Bernburg, grosserer, Nørregade 18, 3. sal, -1884- interesse i Chr. Schmiegelows rederiplaner.1850-190049
1951-02 Melchior, Moses, grosserer, Højbro Plads. Interesse i Chr. Schmiegelows rederiplaner.1850-190050
1951-02 Holm, Mads, skibsreder, grundlægger af Helsingør Skibsværft. Kontaktet af Christian Schmiegelow -1884-1850-190047-50
1951-02 Nielsen, Eiler, forfatter til artikel i Danmark om Mads Holm, 1943 no. 19 p.604.1900-195048
1951-02 Helsingør Skibsværft & Maskinbyggeri. Grundlagt 1882 af Mads Holm1850-190047
1951-02 FALSTRIA, fuldskib, kaptajn Bache. Christian Schmiegelow om bord ca. 18761850-190035-37
1951-02 Ruby & Diamond, plantage ejet af Otto Schmiegelow ca. 18901850-190038
1951-02 MARIE LOUISE, tysk brig. Christian Schmiegelow om bord ca. 1880.1850-190039
1951-02 Korinth, Nordamerikas vestkyst, lasteplads for ædeltræ. MARIE LOUISE med Christian Schmiegelow anløb ca. 1879.1850-190040
1951-02 Jensen, Hans, matros på FALSTRIA ca. 1877, byggede ca. 1916 skibsværft i Landskrona, men gik fallit.1850-190037
1951-02 Bache, rektor på Vestindien, senere Herlufsholm -1877- Broder til kaptajn Bache på FALSTRIA.1850-190035
1951-02 ROLF, S/S, kaptajn Fleischer, rederiet Danmark D/S. Christian Schmiegelow styrmand 18831850-190044-45
1951-02 ANSGAR, S/S, kaptajn Philipsen, rederiet Danmark D/S. Christian Schmiegelow styrmand 18811850-190044
1951-02 Philipsen, kaptajn 1881 på S/S ANSGAR fra rederiet Danmark D/S. Broder til maleren Theodor Philipsen1850-190044
1951-02 Bull, C.L., cand.jur. Ejendom solgt til malermester Ernst Schmiegelow i 18781850-190043
1951-02 Dampskibsselskabet Danmark, rederi for S/S ANSGAR og S/S ROLF -1881-1883-1850-190044
1951-02 Schwarz, navigationsskoledirektør, Havnegade 23, København -1881-1850-190043
1951-02 Andernsen, H.N., direktør EAC, ansatte Christian Schmiegelow som leder af skibsafdelingen 1897.1850-190054
1951-02 Arboe, Johanne, død 1866-04-27, gift med apoteker Fritz Schmiegelow og moder til Christian Schmiegelow.1800-190023-24
1951-02 Schmiegelow, Anna, 1854-1881, datter af Fritz Schmiegelow. Døde i Hjørlunde præstegård.1850-190023-24
1951-02 Schmiegelow, Joachim Friederich, krigsassessor på Holsteinsborg, Furendal, død 1831. Fader til apoteker Fritz Schmiegelow.1800-185023
1951-02 Schmiegelow, Fritz, 1819-09-13 til 1862, apoteker i Rønne. Gift med Johanne Arboe og forældre til Christian Schmiegelow.1800-190023-24
1951-02 Bull, cand.jur., ejendomshandler til Ernst Schmiegelow 18781850-190022
1951-02 Frigast, M.E., grosserer, gift med Oliva Schmiegelow død 1905. De fik mindst en datter, Johanne, 1885.1850-190023
1951-02 Schmiegelow, Otto, 1857-1920, søn af apoteker Fritz Schmiegelow. Bosatte sig på St. Croix, ejede plantagen Diamond and Ruby, ledede Holger Petersens sukkerplantager. Gift med Kate Sheock1850-195023-24, 26, 28, 38
1951-02 Hjørlunde præstegård. Anne Schmiegelow døde her 1881.1850-190023
1951-02 Schmiegelow, Oliva Elisabeth, 1856-04-17 til 1905-08-31, datter af Fritz Schmiegelow, gift med grosserer M.E. Frigast.1850-195023-24
1951-02 Schmiegelow, Frederikke, 1855-1936, datter af Fritz Schmiegelow. Opvokset hos malermester Ernst S.1850-195023-24
1951-02 Sheock, Kate, St. Croix, gift med Otto Schmiegelow, død efter 1943. De fik børnene Elisabeth, død ugift, Ernst Robert, læge Kbh., Berrie gift på Barbados, Arthur entreprenør i Birmingham, Gordon vekselerer i London.1850-190023
1951-02 Salomon, grosserer, medlem af D/S Torms bestyrelse, -1895-1850-190054
1951-02 Harboe, skibsfører, formand for Skipperforeningen, medlem af D/S Torms bestyrelse -1895-1850-190054
1951-02 Brandt, Jacob, befragter, leder af Consul Bornholdts mæglervirksomhed i Riga -1890- Senere direktør i DFDS.1850-190051
1951-02 Bondo, kaptajn, havnekaptajn, medlem af D/S Torms bestyrelse, -1895-1850-190054
1951-02 Kraemer, kaptajn fra Romø, medlem af D/S Torms bestyrelse, -1895-1850-190054
1951-02 Schmiegelow, Ernst, malermester, 1826-02-27 til 1888-09-04, gift med Thekla Sauerbrey. To børn døde som små. Plejeforældre for Christian Schmiegelow.1800-190022-29, 38, 43
1951-02 Schmiegelow, Ernst Carl, 1856-1949, læge, professor i oto-laryngologi, forfatter til artiklen Christian Schmiegelows ungdomserindringer. Fætter til Christian S. Fader Christian Christoffer S. Foto som ældre p. 53 *f1950-200022-55
1951-02 EAC, København. Direktør Christian Schmiegelows ungdomserindringer, artikel1850-195022-55
1951-02 Bornholdt, firmaet consul, Riga, befragtede 1890 ca. Torms ALICE.1850-190051-52
1951-02 Schmiegelow, Christian Frederik Joachim, 1859-09-04 til 1949-11-12, kaptajn, direktør i EAC, ungdomserindringer, artikel af E. Schmiegelow. Fotos: p. 30 ungdomsfoto, p.36 voksenbillede, p. 53 ældrefoto *f1850-190022-55
1951-02 Christian Schmiegelows ungdomserindringer, artikel af E. Schmiegelow1850-190022-55
1951-02 Schmiegelow, Christian Christoffer Ernst, 1823-12-19 til 1907-01-04, kaptajn, senere direktør for De private Assurandører.1800-195025, 49
1951-02 Bötcher, Henrik Pontoppidan, præst i Tjørnemarke ved Næstved. Datteren Marie Edelbold blev gift med læge J.F. Schmiegelow på Holsteinsborg.1800-185024
1951-02 Holsteinborg, lensgreve Holstein, -1820- fremmede samfundssociale foretagender som sygekasse.1800-185024
1951-02 Fiurendal under Holsteinsborg. opdragelsesanstalt. Bopæl for godslægen Joachinm Friedrich Schmiegelow -1831.1800-185024
1951-02 Bötcher, Marie Edelbold, født 1792. Datter af præst Henrik Pontoppidan Bötcher i Tjørnemarke. Marie blev gift med godslæge Joachim Friedrich Schmiegelow på Holsteinsborg. De fik 7 børn.1750-185024
1951-02 Carls, Elisabeth Marie, gift med kirurg Herman Schmiegelow.1750-185024
1951-02 Schmiegelow, Herman, død 1867-08-11. Lægeeksameni Kbh. 1811. Kirurg i Mecklenburg. Gift med Elisabeth Marie Carls.1850-1900-
1951-02 Schmiegelow, Fritz, 1819-09-13 til 1862. Søn af læge J.F. Schmiegelow.1800-190025
1951-02 Schmiegelow, Henriette Frederikke Amalie, død 1872. Ugift. Datter af læge J.F. Schmiegelow.1800-190025
1951-02 Schmiegelow, Hermann Heinrich Mathias, 1816-. Søn af læge J.F. Schmiegelow. Udvandrede til Californien, hvor han døde.1800-190025
1951-02 Aarsløf, apoteker i Vordingborg. Gift med Elisabeth Schmiegelow. Fremstiller af Esprit de Valdemar. -1840-1890-1800-190025
1951-02 Schmiegelow, Elisabeth, 1817-07-11 til 1895-09-10. Datter af læge J.F. Schmiegelow. Gift med apoteker Aarsløf i Vordingborg.1800-190025
1951-02 Diamond and Ruby, plantage på St. Croix, ejet af Otto Schmiegelow ca. 1880-1920.1850-195023
1951-02 Schmiegelow, Ernst Robert, 1890-01-20, søn af Otto Schmiegelow. Ernst R. var læge i Kbh., gift 1934-02-02 med Gertrud Panner.1850-195023
1951-02 Panner, Gertrud, 1906-02-19 til ?, gift med Ernst Robert Schmiegelow 1934-02-02.1900-195023
1951-02 Schmiegelow, Berrie, datter af Otto Schmiegelow, gift med sukkerbestyrer Watson i Barbados.1850-190023
1951-02 Schmiegelow, Elisabeth, død ugift, datter af Otto Schmiegelow.1850-190023
1951-02 Petersen, Holger, ejer af sukkerplantager på St. Croix, ledet af Otto Schmiegelow ca. 1880-1920.1850-195023, 38
1951-02 Schmiegelow, Joachim Friedrich, godslæge på Holsteinsborg, 1786-04-30 til 1831. Født i Gnögen, Mecklenburg. Gift med Marie Edelbold Bötcher. Søn af læge Herman Schmiegelow og Elisabeth Marie Carls. Godslægen fik 7 børn.1750-185024
1951-02 Sauerbrey, Thekla, gift med malermester Ernst Schmiegelow, København. Plejemor for Christian Schmiegelow.1850-190023, 28, 43
1951-02 Arboe, præst i Hjørlunde og bror til Johanne A. gift med apoteker Fritz Schmiegelow. Anna Schmiegelow opfostret i præstegården.1850-190024
1951-02 Watson, sukkerplantagebestyrer, gift med Berrie Schmiegelow, datter af Otto Schmiegelow.1850-190023
1951-02 Schmiegelow, Gordon, vekselerer i London. Søn af Otto Schmiegelow.1850-190023
1951-02 Schmiegelow, Arthur, entreprenør i Birmingham. Søn af Otto Schmiegelow.1850-190023
1951-03 Uldstoffer til brug i Guinea 1675: say, perpetuaner, salemporis, annabas, rolandos, gingang, alessia, taffecellis, bengalsk longe1650-175060-64
1951-03 Stoffer, uldstoffer, bomuldsstoffer, til beklædning benyttet som handelsvarer på Guineakysten 1674-1700. p. 60 og 62 *f1650-175060-64
1951-03 Coll, Henrik, kaptajn på CHARLOTTA AMALIA, Vestindisk-guineisk Kompagni, på rejse påbegyndt ultimo 1674.1650-170060
1951-03 CROON-PRINCEN, Asiatisk Kompagnis skib. Vareprøver hjemsendt med -1720- (formodentligt et defensionsskib, jf. NJUF p.259, JM)1700-175064
1951-03 LAURINE MATHILDE. Vareprøver hjemsendt med -1828-1800-185064
1951-03 Varer til Guinea, artikel af Georg Nørregård1650-185056-66
1951-03 Vestindisk-guineisk Kompagni, varebeholdning på CHARLOTTE AMALIA i 1674.1650-170056-66
1951-03 Nørregård, Georg, forfatter til artiklen Varer til Guinea1950-200056-66
1951-03 Juel, Jens, direktør i Vestindisk-guineisk Kompagni -1675-1650-170058
1951-03 CHARLOTTA AMALIA, rederi Vestindisk-guineisk Kompagni, rejse påbegyndt ultimo 1674, kaptajn Henrik Coll.1650-170056-6
1951-03 Generalbreve, guvernørernes rapporter hjem til København1650-170057
1951-04 Walker, Thomas, opfinder af slæbelog, Harpoon Type, 1865, og Cherup-loggen i 1878.1850-190068, 70
1951-04 Cole, Humphrey, forfatter, omtaler håndloggen 15781550-160068
1951-04 Foxen, mr., fra Deptford, London, omtaler håndloggen 17721750-180068
1951-04 Pigafetta, italiener, omtaler håndlog 15201500-155067
1951-04 Norward, Richard, omtaler håndloggen 16371600-165067
1951-04 DONEGAL, HMS, afprøvning af Masseys slæbelog 1805.1800-185068
1951-04 Guerimond, mr. fra Middlesex, omtaler håndloggen 17761750-180068
1951-04 Loggen, opfindelsens historie og Undén 1520-1900. p. 71 og 72 *f1500-190067-72
1951-04 Massey, Edward, opfinder af slæbeloggen 1802.1800-185068
1951-04 Lambs patentlog, slæbelog i fiskeform, opfundet 1830.1800-185068
1951-04 Nielsen, Hans, kaptajn. Undénlog tilhørt ham på fregatskibet FREYA -1890-1899- på H&S.1800-190072
1951-04 Reynolds, W.F., London, opfinder af odometer, rælingslog 1870.1850-190070
1951-04 FREYA, fregatskib, rederi Puggaard, kaptajn Nielsens log på H&S.1800-190072
1951-04 Bach.Nielsen, overretssagfører, København, søn af kaptajn Hans Nielsen, FREYA. -1950-1900-195072
1951-04 Sølver, Carl V., kaptajn, forfatter til Undéns Patent Log1950-200067-72
1951-04 Undéns Patent Log, artikel af Carl V. Sølver1800-190067-72
1951-04 Prugh, Anna Christine, gift med Johan Erik Undén, hjulmager, moder til Carl Gotfred Undén.1750-185069
1951-04 Undén, Carl Gotfred, 1810-12-28 til 1886-02-13, urmager, Ålborg, senere Helsingør, patent 1850-11-11 på rælingslog eller hodometer. p. 69 *f1800-190067-72
1951-04 Undén, Johan Erik, hjulmand, Helsingør. Gift med Anna Christine Prugh. Sønnen urmager og logopfinder Carl Gotfred Undén.1750-185069
1951-05 Pedersen, Ole, fisker, bjærger, deltog i redning af kaptajnen på NELLY AND ISABELL ved forliset 1774-11-19.1750-180083-84
1951-05 Erichsen, Peder, fisker, bjærger, deltog i redning af kaptajnen på NELLY AND ISABELL ved forliset 1774-11-19.1750-180083-84
1951-05 Jenssen, Peder, husmand, deltog i redning af skibbrudne fra NELLY AND ISABELL 1774-11-19.1750-180086, 88-89
1951-05 Møller, Niels, forfatter til artiklen Ewalds Fiskere i Tilskueren 1930.1900-195086
1951-05 Jenssen, Anders, husmand, deltog i redning af skibbrudne fra NELLY AND ISABELL 1774-11-19.1750-180086, 88-89
1951-05 Olsen, Arvid, fisker, bjærger, deltog i redning af kaptajnen på NELLY AND ISABELL ved forliset 1774-11-19.1750-180083-84
1951-05 Plessen, Christian Ludvig Scheel von, kammerherre -1771- overtog Kokkedal fra Louise Berckentin.1750-180095
1951-05 Levetzau, Heinrich von, amtmand, hvis moder var en von Plessen. Han overtog Kokkedal 1771.1750-180095
1951-05 Chodowieck, Daniel Nicholas, stik til Ewalds Fiskerne -1780-1791- pp. 96 + 97 *p1750-180096-97
1951-05 Berckentin, greve til Kokkedal ved Rungsted -1755-1700-175095
1951-05 Berckentin, Louise, komtesse og overhofmesterinde hos dronning Caroline Mathilde. Louise var gift med Christian Siegfried von Pleseen, amtmand, død 1755. Datter af grev Berckentin til Kokkedal.1750-180095
1951-05 Plessen, Christian Siegfried von, 1716-1755, brodersøn til Chr. S. von P. 1696-1777. Amtmand og deputeret for finanserne. Gift med Louise Berckentin.1700-180095
1951-05 Schønheyder, pastor, sjælesørger for Johannes Ewald -1779-1750-180096
1951-05 Hornbæk, Strandingsmindesmærke for NELLY AND ISABELL 1774-11-19. Et anker *f1750-1800101
1951-05 Nielsen, Christopher, maskinmester på teater. Opførelsen af Ewalds Fiskerne -1778-1750-180098
1951-05 Schulin, Sophie, grevinde og søster til teaterchef von Warnstedt. Om Ewalds Fiskerne -1778-1750-180096-97
1951-05 Warnstedt, kammerherre von, teaterchef, København. Korrespondnce med HJohannes Ewald -1778-1750-180098
1951-05 Bache, Svend Nielsen, husmand, deltog i redning af skibbrudne fra NELLY AND ISABELL 1774-11-19.1750-180086, 88-89
1951-05 Rehfeldt, Christian Claudi, birkeskriver i Dronningemølle. Afgiver forklaring om forliset 1774-11-19 af NELLY AND ISABELL til Ove Malling1750-180087
1951-05 Garbo, Rasmus Henriksen, provst, Tikøb. Indberettede forliset 1774-11-19 af NELLY AND ISABELL ved Hornbæk.1750-180091, 94, 99
1951-05 Falbe-Hansen, Ida, deltog i behandlingen af forliset 1774-11-19 af NELLY AND ISABELL ved Hornbæk.1900-195092
1951-05 Pedersen, Svend, tjenestedreng, deltog i redning af skibbrudne fra NELLY AND ISABELL 1774-11-19.1750-180086, 88-89
1951-05 Larssen, Jens, tjenestedreng, deltog i redning af skibbrudne fra NELLY AND ISABELL 1774-11-19.1750-180086, 88-89
1951-05 Raben, Bertha, grevinde, -1779- født von Plessen. Overtog velgørenhedspligten efter onklen Chr. Siegfried von Pl.1750-180094
1951-05 Trolle, Elisabeth, 1696-1729, gift med Christian Siegfried von Plessen.1700-175094
1951-05 Plessen, Frederik Christian von, 1717-1754-04-19, søn af Christian Siegfried von P.1700-175094
1951-05 Huulegaard, Arent, forpagter af Bavelse hovedgård, forbindeles med Kammerherre Chr. S. von Plessen -1775-1750-180093
1951-05 Bagge, Ole, strandfoged i Rungsted -1774-1750-180094
1951-05 Jacobsen, Ole, fiskemester i Rungsted Kro, og Johannes Ewald -1774-1750-180093-94
1951-05 Menneskerettighederne af 1789-08-26 i Virginias forfatning1750-180078
1951-05 Ellekilde, Hans, 1917-1961, magister, folkemindeforsker. Behandling af Johannes Ewald.1900-200073, 85, 91-92
1951-05 NELLY AND ISABELL, forlis 1774-11-19, kaptajn Thomas Brown af København bjærget ved Hornbæk1750-180073-102
1951-05 Bobé, Louis, 1867-1951, dr.phil. Behandling af Johannes Ewald.1850-195073, 93, 100
1951-05 Ewald, Johannes, 1743-1781, forfatter. Artikel om Hornbækstrandingen og forfatteren. p.93 *r1750-180073-102
1951-05 Brix, Hans, 1870-1961, litteraturprofessor, behandling af Johannes Ewald.1850-200073, 85, 92, 101
1951-05 Fiskerne, skuespil, syngespil 1778, af Johannes Ewald1750-180073-102
1951-05 Grandjean, Louis E., forfatter til artiklen Hornbækstrandingen og Johannes Ewald1950-200073-102
1951-05 Bjærgelaug, oprettelse af regulære bjærgelaug 1750-1800.1750-180075, 78
1951-05 Christian Den V's Danske Lov, 1683. Om bjærgningspligt.1650-170075
1951-05 Malling, Ove, 1748-1829, statsminister og forfatter til Store og Gode Handlinger1750-185075, 78, 85-92
1951-05 Kingo, Thomas, 1634-1703, digter, præst. Behandlet Hans Lindenows forlis ved Norges kyst i 1690.1600-170073
1951-05 Lindenow, Hans, amtmand, skibsforlis 16901750-180073
1951-05 Sørensen, Jens, 1646-1723, søkortdirektør. Om sabotage af afmærkningen i farvandene.1650-175074
1951-05 Holberg, Ludvi, 1684-1754, forfatter om Peder Paars1650-175074-75
1951-05 Devart, Alexander, skibsdreng på NELLY AND ISABELL, omkom ved forliset 1774-11-19.1750-180082
1951-05 Pedersen, Anders bisidder ved søret nedsat 1774-11-22 forhør over NELLY AND ISABELLs forlis.1750-180082
1951-05 Drysdale, William, styrmand på NELLY AND ISABELL, omkom ved forliset 1774-11-19.1750-180082
1951-05 Dronningemølle, søret nedsat 1774-11-22 forhør over NELLY AND ISABELLs forlis.1750-180082
1951-05 Eckersberg, Christoffer Wilhelm, 1783-1853, maleriet Hornbækstrandingen 1774, malet 1806 .1750-185081
1951-05 Scotland, Thomas, matros på NELLY AND ISABELL, omkom ved forliset 1774-11-19.1750-180082
1951-05 Commen, Thomas, matros på NELLY AND ISABELL, omkom ved forliset 1774-11-19.1750-180082
1951-05 Linsay, Francis, matros på NELLY AND ISABELL, omkom ved forliset 1774-11-19.1750-180082
1951-05 Hornbækstrandingen og Johannes Ewald, artikel af Louis E. Grandjean1750-180073-102
1951-05 Storhof, Peder Jansen, skibshøvedsmand, dannede bjærgelaug 1617 i Helsingør1600-165078
1951-05 Berentsen, Johan, rådmand i Helsingør 16701650-170078
1951-05 Plessen, Christian Siegfried kammerherre von, 1696-1777, ejer af Næsbyholm og Bavelse. Velgørenhed for fiskere i Nordsjælland1750-180078, 86-89, 93-95
1951-05 Hornbækstrandingen af NELLY AND ISABELL 1774-11-19. Maleri af C.W. Eckersberg 1806. *p1750-180081
1951-05 Kildekrog, Femhøje, Nordsjælland, NELLY AND ISABELL forliste 1774-11-19.1750-180080
1951-05 Brown (Brun), Thomas, dansk kaptajn, fra Kincardin, på forliste engelske slup NELLY AND ISABELL 1774-11-19.1750-180079, 82-83, 86-92
1951-05 Det kongelige octrojerede Søassurance Compagni -1774-1750-180078
1951-06 Cabot, John, opdagelsesrejsende, engelsk. Visse opdagelser på Juan de la Cosas verdenskort stammer fra Cabot.1500-1600104
1951-06 Verdenskort, Mappa Mundi, tegnet af Juan de la Cosa, 1500. *k1500-1600103-105
1951-06 Madrid, Museo Naval. Opbevarer Juan de la Cosas verdenskort fra 1500.1950-2000104
1951-06 Sølver, Carl V., navigatør. Skænket N&S kopi af Juan de la Cosas verdenskort.1900-1950105
1951-06 Juan de la Cosas verdenskort fra året 1500. småartikler uden forfatter1500-1600103-105
1951-06 Cosa, Juan de la, navigatør, kartograf -1500, død 1510. Fra Baskerlandet, deltog i Columbus' togter som matros på NIÑA på anden rejse.1500-1600103-105
1951-06 Isabella, Dronning i Spanien -1503- Brev med ros til Juan de la Cosa.1500-1600103
1951-06 Columbus, Christopher, opdagelsesrejsende. Behandling af Juan de la Cosas verdenskort.1500-1600103-105
1951-06 NIÑA, Columbus' skib. Behandlet i forbindelse med Juan de la Cosas verdenskort -1500-1500-1600103
1951-07 JOHAN FRIEDERICH / JOHAN FREDERIK, fregatskib. Skibsportræt malet ca. 1780 af Frederik Wessel Munck, nu på H&S.1750-1800106
1951-07 Odense, Sukkerraffinaderi anlagt af Ulrich Wilhelm Roepstorff ca. 1780.1750-1800106
1951-07 FREDERICIA, fregatskib. Skibsportræt malet ca. 1780 af Frederik Wessel Munck, nu på H&S.1750-1800106
1951-07 DAMERNE, fregatskib. Skibsportræt malet ca. 1780 af Frederik Wessel Munck, nu på H&S.1750-1800106
1951-07 Lorentzen, G., kaptajn på fregatskibet ROEPSTORFF 1781 på rejse til Ostindien.1750-1800106
1951-07 Einsidelsborg = Egebjerg herregård på Fyn. Hovedsæde i tidligere grevskab Roepstorff oprettet af Ulrich Wilhelm de Roepstorff, 1730-1821. Guvenør St. Jan 1764, generalguvernør Vestindien 1771-1773.1750-1800106
1951-07 Munck, Frederik Wessel, kunstmaler. Skibsportræt af fregatskibet ROEPSTORFF ca. 1780. Desuden af DAMERNE, FREDERICIA, JOHAN FRIEDERICH.1750-1800106
1951-07 RØEPSTORF / ROEPSTORFF, fregatskib, ca. 1780. Gouache af Frederik Wessel Munck. *p1750-1800106
1951-07 Coninck, Frederik de, skibsreder. Sammen med N.C. Reiersen udrustede de ostindiefareren ROEPSTORFF 1781.1750-1800106
1951-07 Frederik de Coninck & N.C. Reiersens rederi. Udrustede ostindiefareren ROEPSTORFF 1781.1750-1800106
1951-07 Roepstorff, Ulrich Wilhelm de, 1730-1821. Guvenør St. Jan 1764, generalguvernør Vestindien 1771-1773. Hovedsæde i Danmark på Einsidelsborg / Egebjerg på Fyn.1750-1800106
1951-07 Reiersen, N.C., skibsreder. Sammen med skibsreder Frederik de Coninck udrustet ostindiefareren ROEPSTORFF 1781.1750-1800106
1951-08 GALATHEA, korvet, ekspedition 1845-1847 med tegneren P.A. Plum.1800-1900107
1951-08 Plum, Poul August, 1815-1876, tegner, deltog i GALATHEA-ekspeditionen 1845-1847. Tegninger på H&S.1800-1900107
1951-08 Frederiksnagore = Serampore. Handelsstation overtaget af Danmark 1777. Bygget Olafskirken og fra 1827 et universitet (Frederik VI)1800-1900107
1951-08 Frederiksnagore = Serampore. Handelsstation overtaget af Danmark 1777. Tegning af en babus bolig af P.A. Plum, 1845. På H&S. *t1800-1900107
1951-08 Serampore = Frederiksnagore. Handelsstation overtaget af Danmark 1777. Tegning af en babus bolig af P.A. Plum, 1845. På H&S. *t1800-1900107
1951-08 Christian VIII. Ønske om tegneren P.A. Plums deltagelse i GALATHEAs jordomsejling 1845-1847.1800-1900107
1951-08 Hugliflode, biflod til Ganges. Serampore = Frederiksnagore dansk handelsstation. Tegning af en babus bolig af P.A. Plum, 1845. På H&S.1800-1900107
1951-09 Staffordshire porcelænshunde på H&S. *f1800-1900108
1951-10 WINDHUNDEN, anker fra skibet mærket 1792. Opstillet på Hälsingborg Ravelin af H&S. *f1750-1800109
1951-10 Kikhavn. Anker fra WINDHUNDEN opfisket 1933. Skibet er fra 1792.1900-1950110
1951-10 Ankersmedje, stik af Gousnier efter Benard, 1700-tallets begyndelse. *r1700-1750110
1951-11 Hansen, Willie C.K., skibsreder, død 1950. Formand for Venneselskabet. Mindeord ved næstformanden overretssagfører V. Falbe-Hansen.1900-1950111
1951-11 DISCO, fregatskib til Asiatisk Kompagni. Bygget på Holmen af Henrik Gerner, 1777. Model skænket H&S af HSV, bygget af modellerer Erik Werge.1750-1800111
1951-11 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner, Beretning for regnskabsåret 1950-19511950-2000111-140
1952-01 Grodtschilling, Bernhard, maler. Maleri af Pock & Kiperock, to grønlændere, 1724.1700-175015
1952-01 Pock & Kiperock, to grønlænderemalet 1724 af Bernhard Grodtschilling. På H&S. *p1700-175015
1952-01 Le Neptun de Francois, kortværk 1693. Indkøbt fra England til H&S.1650-170014
1952-01 CASTOR, jagt, b. 1867 af E.C. Benzon, Hykøbing F. til paketfart på København - Nykøbing F. Opmålt af Chr. Nielsen, der også har udført model.1850-19008
1952-01 Cortemünde, Johan Petersen, skibslæge på OLDENBORG på Ostindienrejse 1672-1675. Dagbog i afskrift på H&S.1650-170017
1952-01 OLDENBORG, sejlskib, b. 1663. Ostindienrejse 1672-1675, hvor skibslæge Cortemünde var med og skrev dagbog.1650-170017
1952-01 Benzon, E.C., skibsbygmester Nykøbing F. B. 1867 jagten CASTOR til paketfart på København - Nykøbing F.1850-19008
1952-01 STYLSVIG, næ. til DANNEVIRKE, galease b. 1909 i Fåborg. Modelarbejde bestilt hos Gunnar Winther 1952.1900-195010
1952-01 LØVENØRN, vagerkutter, b. 1846. Konstrueret af E.P. Bondesen. Model i arbejde 1952 til H&S hos Møller Pedersen, Randers.1800-185010
1952-01 KRYDSJAGT XXVII, b. 1890 af skibsbygmester N.F. Hansen, Odense til Krydstoldinspektionen. Model under udførelse af Chr. Nielsen 1952.1850-19008
1952-01 Schiønnemann, Lauritz, navigatør. Håndskreven navigationsbog fra 1854. Skænket til H&S.1850-190014
1952-01 Plum, P.A., tegner, H&S indkøbt tegninger fra GALATHEAs jordomsejling 1845-1847.1800-185013
1952-01 DEN DRAG, fregatskib på glasmaleri på H&S ca. 1800. Kaptajn Peder Brodersen, Amrum. *p1800-185013
1952-01 GALATHEA, korvet, ekspedition 1845-1847 med tegneren P.A. Plum.1800-190013
1952-01 Nielsen, August, kustode H&S, død 1952-05-19. Kustode siden 1915. *f1950-20008-9
1952-02 Auromangalam, udflugtssted fra Trankebar1800-185061
1952-02 Virakolen, flod nær Trankebar1800-185058
1952-02 Ambenara, flod gennem Trankebar.1800-185058
1952-02 Hansen, etatsråd i kolonien Trankebar 1844.1800-185065, 67, 70
1952-02 Teylingen, van, læge i Trankebar 1844.1800-185065
1952-02 Eiby, klokker i kolonien Trankebar 18441800-185065
1952-02 Trankebar, Dansborg kastel -18381800-185048
1952-02 Saxenborg / Saxemburg, legendarisk ø i sydlige Atlanterhav -1838-1800-185046
1952-02 Trankebar, guvernørboligen, tegning af, *t1800-185057
1952-02 Dansborg, Trankebar, fæstningen *f1850-190051-52
1952-02 Rehling, Augusta, datter af guvernør Johannes Rehling, Trankebar. -1838-1800-185048
1952-02 Rovsted, sekretær ved kolonien Trankebar 18381800-185050
1952-02 EAGLE OF BALTIMORE, slaveskonnert Guinea 18381800-185045
1952-02 Nankowi, by dannet af øerne Kamora, Nankowi, Catshall og Trinket på Nikobarerne 1846.1800-185073
1952-02 GANGES, dampskib, til ankers på Nikobarerne 1846.1800-185073
1952-02 PATRIOT, brig, afgik Trankebar 1846-01-16 med Otto Rehling om bord.1800-185072
1952-02 En rejsefærd fra Helsingør til Tranquebar skildret i breve, meddelt af bibliotekar Povl Rehling Fischer1850-190024-78
1952-02 Rehling, Mantze, skrev brev fra hjemadgående skib til efterladte i Trankebar 1846.1800-185076
1952-02 Fischer, Povl Rehling, bibliotekar og forfatter til artiklen En rejsefærd fra Helsingør til Tranquebar skildret i breve1950-200024-78
1952-02 GALATHEA, korvet, jordomsejling 1844-1845. Tegning af skibet på Gibraltars Red. Tegnet af Julius Prømmel, 1835 *t1800-185067-68
1952-02 Gertie, Henry Montgomery, Collector i Tangore, deltog i overdragelsen af Trankebar til England 1845.1800-185068
1952-02 Lewin, dommer i Combaconum, deltog i overdragelsen af Trankebar til England 1845.1800-185068
1952-02 Lehmann, Julius, forfatter, udgivet Til Østen under Sejl, 19351900-195024
1952-02 Plum, A., tegner med på korvetten GALATHEA 1845-1847. Tegnet urskov på Nikobarerne.1850-190071
1952-02 Bille, Steen, kammerherre og kaptajn på korvetten GALATHEA 1845 i Trankebar.1800-185070
1952-02 Nikobarerne, urskov tegnet af A. Plum på korvetten GALATHEA 1845. *r1800-185071
1952-02 Rehling, Otto Christian, født 1812-07-17, søn af guvernør Johannes Rehling, Trankebar og Juliane Marie født Reiersen Lund 1813-09-041800-190024-78
1952-02 Stricker, Otto Frederik, kaptajn, bror til Juliane Marie Reiersen Lund -1835-1800-185029
1952-02 Rehling, Herman, søn af guvernør Johannes Rehling -1835-1800-185029
1952-02 Larsen, Johanne Elisabeth, gift med Børge Reiersen Lund, født 1784-04-05, brygger, rådmand og lodsoldermand i Helsingør p. 27 *f1800-185027
1952-02 DEN DANSKE EEG, ostindiefarer på rejser 1835-1838, kaptajn Rabe1800-185029-30, 45
1952-02 GEORG THE FORTH / GEORG THE FOURTH, engelsk ostindiefarer 1835.1800-185029
1952-02 Christiansborg, Accra, Guinea, anløb af DEN DANSKE EEG med familien Rehling som passagerer 18381800-185036
1952-02 Lund, Juliane / Julie Marie Reiersen, født 1813-09-04, død 1879. Datter af brygger, rådmand og lodsoldermand Børge Reiersen Lund. Gift med guvernør Johannes Rehling, Trankebar, i 1838. p. 25 *f1800-185024-78
1952-02 Rehling, Johannes, død 1892. Guvernør Trankebar til 1846, senere sparekassedirektør. Gift med Juliane Marie født Reiersen Lund. Fik sønnerne Otto Christian Rehling 1812-07-17, og Herman og datteren Augusta. p. 25 *f1800-185024-78
1952-02 Rabe, kaptajn på ostindiefareren DEN DANSKE EEG 1838, der medtog passagererne Rehling til Trankebar.1800-185026
1952-02 Kostforplejning om bord på skib til Indien 1838 for passagerer1800-185026
1952-02 Lund, Børge Reiersen, født 1784-04-05, brygger, rådmand og lodsoldermand i Helsingør. Gift med Johanne Elisabeth født Larsen -1813- p. 27 *f1800-185024, 27
1952-02 Søsygens kvaler hos passagerer på rejse til Indien 18381800-185026
1952-02 Sanum, læge, doktor i Accra -1838-1800-185044
1952-02 Mørck, guvernør Christiansborg, Accra, -1838-1800-185039
1952-02 Thomsen, fungerende guvernør 1838 på Cape Coast Castle1800-185039
1952-02 Cape Coast Castle -1838-besøgt af danske passagerer fra DEN DNASKE EEG1800-185039
1952-02 Accra, Fort William, kommandant Hansen -1838-1800-185040
1952-02 Giede, kammerråd, Christiansborg, Accra, -1838-1800-185039
1952-02 Schepelern, C.A.S., oberstløjtnant, 1794-1870. Brevmodtager fra Otto Rehling.1800-190040
1952-02 Tandkysten = Elfenbenskysten, Guinea. Passage af DEN DANSKE EEG 18381800-185037
1952-02 Fort Arcoman, Guineakysten -1838-1800-185038
1952-02 Axim, Fort St. Antonio, Guineakysten -1838-1800-185038
1952-02 Svedstrup, V., tegnet Christiansborg Slot i Accra 1847-1800-185039
1952-02 Accra, Christiansborg Slot -1847- Tegning af V. Svedstrup. *t1800-185039-45
1952-02 Fort Della Mina / Elmina, Guineakysten -1838-1800-185038
1952-02 Groom, løjtnant på Elminafortet, Guinea1800-185038
1952-03 Jensen, Anton, 1788-1876,, fisker i Rungsted. Malet af Olau Rye Poulsen. *p1750-190089, 91-92, 94
1952-03 Poulsen, Olaf Rye, kunstmaler. Malet fiskerportræt -1870-1850-190089
1952-03 Tremilehuset på Strandvejen ved Rungsted -1950-1800-185087
1952-03 Smidstrup, fiskerleje, der forsvandt i stormflod.1700-180087
1952-03 Vildt og Tæmmet, fortællinger af Holger Drachmann, udgivet 1881. Fortællingen Skraaplaner handler om Rungsted fiskerleje, kaldet Vangaa Leje, og fiskeren Anton Jensen.1850-190091
1952-03 Søholm, lyststed i Rungsted ca. 18501800-185090
1952-03 Smidth, Anton Julius, 1809-1868, skuespiller med fiskeriinteresse.1800-185090, 92
1952-03 Jensen, Anton Christensen, født 1788-01-01. Tjente i kaperkrigen på PRINS CHRISTIAN og på LOUISE AUGUSTA. Boede 1801 hos Jens Olesen Ryberg, der var hans morfader. Gift medenken efter Ole Larsen1800-185089-90
1952-03 LOUISE AUGUSTA, orlogsskib. Sømand Anton Christensen Jensen tjente om bord 1807-18141800-185089
1952-03 PRINS CHRISTIAN, orlogsskib. Sømand Anton Christensen Jensen tjente om bord 1807-18141800-185089
1952-03 Kalnein, landinspektør. Tegner af kort over Rungsted fra 1795.1750-180086
1952-03 Jørgensen, Erik, fisker. Første, der fik motorbåd i Rungsted fiskerleje 1918.1900-195095
1952-03 KAREN, sildebåd af sundtypen til fisker Søren Jørgensen i Rungsted bygget i 1897 som den sidste af typen. Tegning efter foto fra 1951 *t1850-190095, 97
1952-03 Jørgensen, Søren, fisker. Fik bygget sidste sildebåd af sundtypen i 1897. Afhændet 1912.1900-195095
1952-03 Jensen, Niels, fisker. Lejekontrakt for arealer ved stranden oprettet mellem ejer af Rungstedgaard og beboerne 1882.1850-190095
1952-03 Jørgensen, Carl, fisker. Første, der fik motorbåd i Rungsted fiskerleje 1918.1900-195095
1952-03 Lohmann, Svend, fisker. lejekontrakt for arealer ved stranden oprettet mellem ejer af Rungstedgaard og beboerne 1882.1850-190095
1952-03 Jensen, Jens, fisker. lejekontrakt for arealer ved stranden oprettet mellem ejer af Rungstedgaard og beboerne 1882.1850-190095
1952-03 Deville, Alex, guvernør over Madagaskar -1905 ca.- Malet fiskerhuse i Rungsted 1899.1850-190098
1952-03 Carl XII af Sverige. Hovedkvarter på Rungsted Kro 1700-08-18 til 1700-08-28.1700-175098
1952-03 Hansen, Knud E., civilingeniør. Fotograferet sidste sildebåd af sundtypen fra Rungsted i 1951.1950-200097
1952-03 Jensen, Svend, fisker. bygget kirkeskibet i Humlebæk kirke.1850-190097
1952-03 Fiskerhuse, tofamiliers huse i Rungsted. Maleri af Alex Deville, fr. ca. 1899. *p1850-190098
1952-03 Blixen, Karen Finecke, forfatter, Rungstedlund1900-200097
1952-03 David, Aron Nathan, proprietær, købte 1821 Rungsted Kro.1800-185092
1952-03 Schmidt, Alfred, tegner. Tegning af fisker Anton Nielsen 1894 og fisker Niels Hansen 1901.1850-190093-94
1952-03 Hansen, Niels, fisker. Tegnet 1901 af Alfred Schmidt. *t1900-195094
1952-03 Olsen, Niels , fisker. lejekontrakt for arealer ved stranden oprettet mellem ejer af Rungstedgaard og beboerne 1882.1850-190095
1952-03 Rungstedgård, købt 1842 af Aron Nathan David. Bygning nedrevet og erstattet af ny i 1919.1800-185092, 98
1952-03 Nielsen, Anton, fisker. Tegnet 1894 af Alfred Schmidt. *t1850-190093
1952-03 Sømandshvile, ejendom i Rungsted. Købt 1849 af Aron Nathan David.1800-185092
1952-03 Jørgensen, Peter, fisker. lejekontrakt for arealer ved stranden oprettet mellem ejer af Rungstedgaard og beboerne 1882.1850-190095
1952-03 Antonsen, Hans, fisker. lejekontrakt for arealer ved stranden oprettet mellem ejer af Rungstedgaard og beboerne 1882.1850-190095
1952-03 Christoffersen, Andreas, fisker. lejekontrakt for arealer ved stranden oprettet mellem ejer af Rungstedgaard og beboerne 1882.1850-190095
1952-03 Jørgensen, Anders, fisker. lejekontrakt for arealer ved stranden oprettet mellem ejer af Rungstedgaard og beboerne 1882.1850-190095
1952-03 Nielsen, C., søn af Niels Olsen, fisker. lejekontrakt for arealer ved stranden oprettet mellem ejer af Rungstedgaard og beboerne 1882.1850-190095
1952-03 Hansen, Niels, fisker. lejekontrakt for arealer ved stranden oprettet mellem ejer af Rungstedgaard og beboerne 1882.1850-190095
1952-03 Svendsen, Svends enke, fiskerenke. lejekontrakt for arealer ved stranden oprettet mellem ejer af Rungstedgaard og beboerne 1882.1850-190095
1952-03 Nielsen, Frederiks enke, fiskerenke. lejekontrakt for arealer ved stranden oprettet mellem ejer af Rungstedgaard og beboerne 1882.1850-190095
1952-03 Rungsted Kro, landgilde i 1672. Ejer 1821 Aron Nathan David.1650-170080, 92
1952-03 Jørgensen, Hans, boede i Rungsteds fiskerhytter 1-8 i 17601750-180081
1952-03 Uldrichsen, Christian, boede i Rungsteds fiskerhytter 1-8 i 17601750-180081
1952-03 Rungsted Fiskerleje, artikel af Louis E. Grandjean1700-190079-99
1952-03 Grandjean, Louis E., forfatter til artiklen Rungsted Fiskerleje1950-200079-99
1952-03 Runekilden, udløb i barokt sandstenshoved *t1800-200081
1952-03 Johansen, Peder, boede i Rungsteds fiskerhytter 1-8 i 17601750-180081
1952-03 Eilertsen, Henrik, boede i Rungsteds fiskerhytter 1-8 i 17601750-180081
1952-03 Larsen, Ole, boede i Rungsteds fiskerhytter 1-8 i 1760. Hans enke giftede sig med Anton Christensen Jensen.1750-180081, 90
1952-03 Germandsen, Niels, boede i Rungsteds fiskerhytter 1-8 i 17601750-180081
1952-03 Andersen, Peder, boede i Rungsteds fiskerhytter 1-8 i 1760.1750-180081
1952-03 Arup, Erik, historiker, om fiskeriet i 1500-tallet.1900-195080
1952-03 Steenstrup, Johannes, historiker, forfatter til artiklen Nogle Træk af Fiskerbefolkningens Historie, 1905-19061900-195079
1952-03 Driften. Gammelt navn for Flinterenden1800-185080
1952-03 Skræder, Jørgen, fisker. Stod i restance 1586 for landgilde.1550-160080
1952-03 Christensen, C., kammerråd, forfatter til Hørsholms Historie, udg. 1879. Beskrev stormflod i februar 18241850-190079, 91
1952-03 Hørsholms Historie, udgivet 1879 af kammerråd C. Christensen1850-190079
1952-03 Ulfstand, Tale, frue, genbrev af 1560-06-17 om sletten fiskerleje1550-160079
1952-03 Vrigny, de, franske rejsende om Rungsted i 17021700-175080
1952-03 Sletten Fiskerleje, udseende 1500-tallet1500-160079
1952-03 Drachmann, Holger, forfatter. Opholdt sig på Rungsted Kro -1880-1850-190091, 97
1952-03 Bagge, Ane Margrethe, 1771-1857, fiskerkone fra Rungsted, datter af Ole Olsen Bagge og Marie Larsdatter. Tegning af professor Otto Bache. *t1750-185083
1952-03 Bache, Otte, tegner og maler. Tegnet fiskerkone fra Rungsted.1800-185083
1952-03 Louise, dronning, holdt hof på Rungstedgaard -1716-1700-175082-83
1952-03 Hougaard, P., kunstmaler, malet fiskerhus i Rungsted 1951.1950-200082
1952-03 Fiskerhytte i Rungsted, matr. 14a Rungsted. Maleri af P. Hougaard, Rungstedgaard 1951. *p1950-200082
1952-03 Ewald, Johannes, forfatter, boede 1773-1775 i Rungsted.1750-180085, 90, 97
1952-03 Larsdatter, Marie, 1745-1814, fiskerkone fra Rungsted. Gift med strandfoged Ole Olsen Bagge. De fik datteren Ane Margrethe Bagge.1700-180083
1952-03 Rungsted og omegn med fiskerleje på kort fra 1782, 1795 og fra 1816 og skitse fra 1950. *k1750-180084-85, 87-88
1952-03 Bagge, Ole Olsen, 1746-1802, fisker og strandfoged i Rungsted. Gift med Marie Larsdatter, 1745-1814, . De fik datteren Ane Margrethe Bagge.1750-180083
1952-03 Olsen, Svend, boede i Rungsteds fiskerhytter 1-8 i 17601750-180081
1952-03 Bache, Anders Olsen, boede i Rungsteds fiskerhytter 9-13 i 17601750-180081
1952-03 Bache, Ole Olsen, boede i Rungsteds fiskerhytter 9-13 i 17601750-180081
1952-03 Nielsen, Jørgen, boede i Rungsteds fiskerhytter 9-13 i 17601750-180081
1952-03 Jørgensen, Hans, boede i Rungsteds fiskerhytter 9-13 i 17601750-180081
1952-03 Larsen, Hans, boede i Rungsteds fiskerhytter 14-17 i 17601750-180081
1952-03 Uldrichsen, Tobias, boede i Rungsteds fiskerhytter 14-17 i 17601750-180081
1952-03 Ryberg, Jens Olsen, boede i Rungsteds fiskerhytter 9-13 i 17601750-180081, 89
1952-03 Jørgensen, Rasmus, boede i Rungsteds fiskerhytter 14-17 i 17601750-180081
1952-03 Henrichsen, Svend, boede i Rungsteds fiskerhytter 14-17 i 17601750-180081
1952-04 Solis, Diaz de. Opdagelsesrejsende, der 1505 sejlede ud for at finde en vej syd om Amerika.1500-1550134
1952-04 Haghe, Willem van der, = Guilherme da Silveira = Francesco da Silveira. Flamlænder på Azorerne -1450- Gift med en datter af Vaz Cortereal.1450-1500120
1952-04 Isabella af Burgund, niece til Henrik Søfareren -1450-1450-1500119-120, 122
1952-04 Brügge, Jacob van, = Jacque de Bruges, guvernør på Terceira i Azorerne ca. 1450.1450-1500119
1952-04 Cortereal, Vaz, opdagelsesrejsende omkring Newfoundland ca. -1450- Datter blev 14887 gift med Martin Behaim. En datter blev gift med Willem van der Haghe1450-1500120
1952-04 Huerter = Hürter, Jobst van, adelsmand, guvernør. Flamlænder på Azorerne -1450- Gift med doña Beatrix de Macedo.1450-1500120, 122, 124
1952-04 Macedo, doña Beatrix de Macedo. Gift med adelsmanden Jobst van Huerter. Flamlænder på Azorerne -1450-1450-1500120
1952-04 Pedro, konge af Portugal -1431-1400-1450121
1952-04 Barros, João, forfatter til værket Da Asia, 1539. Om Martin Behaims rolle i udviklingen af astronomisk navigation.1500-1550109
1952-04 Da Asia, geografiværk udg. 1539 af João Barros, Lissabon. Omtaler Martin Behaims rolle i navigationsudviklingen.1500-1550109
1952-04 João I, konge af Portugal. Skænkede 1453 Dom Affonso, hertug af Braganca. Illegitim søn af kongen, Corvo i Azorerne1450-1500119
1952-04 Affonso, Dom, hertug af Braganca. Illegitim søn af Kong João I af Portugal. Fik Corvo i Azorerne i 1453.1450-1500119
1952-04 Barberini, Kardinal. Samling af instrumenter fra ca. 1600. I Nat. Maritime Museum, Greenwich.1950-2000109
1952-04 Corvo, ø i Azorerne, skænket 1453 til Dom Affonso, hertug af Braganca, illegitim søn af kong João I.1450-1500119
1952-04 Historia Papae Pii, udg. Venedig 1477. Margennote af Columbus om Vicinhos rejse til Afrika i 1485.1450-1500110
1952-04 Manuel, don Nuño. Opdagelsesrejsende, der efter 1505 sejlede ud for at finde en vej syd om Amerika.1500-1550134
1952-04 De quadrante circuli. Værk af Regiomontanus, udg. efter 1500.1500-1550126
1952-04 Nürnberg, St. Catharinæ Kirke. Epitafium rejst over Martin Behaim 1519 af søn af samme navn.1500-1550125
1952-04 Schöner, Johann, cosmograf fra Nürnberg. Reparerede 1532 Martin Behaims globus i Nürnberg. Konstruerede egen globus 1515 *k1500-1550128, 132, 135
1952-04 Ptolemæus Claudius, kartograf. Benyttet af Martin Behaim til sin globus0100-0200126
1952-04 Clavus, Claudius = Claudius Clavus Swart, dansk munk og kartograf. 1388-14?? Tegnede Nordenkort ca. 1425.1450-1500126
1952-04 St. Jacob = Cap Finisterre -1431-1400-1450121
1952-04 Behaim, Wolfgang, broder til Martin Behaim. Brev om Wolfgangs skamfuldhed over Martins pralen af 1491-11-22.1450-1500123
1952-04 Monetarius = Müntzer, Hieronimus, respekteret borger i Nürnberg1450-1500123
1952-04 Høgeøerne = Azorerne, -1431-1400-1450122
1952-04 Nürnbergeræg, dvs. lommeure. Fremvist af Wolfgang Behaim fra Nürnberg i Lissabon 1506.1500-1550124
1952-04 Cordeira, Antonio, forfatter til værk, hvor Martin Behaim bedømmes, udg. 1717.1700-1750124
1952-04 Evora, Fernão de, anklaget for udenægteskabeligt forhold til Martin Behaims hustru, Joanne.1450-1500124
1952-04 Huerter, Joanna, datter af Jobst van Huerter. Joanna var gift med Martin Behaim til 1507. Giftede sig kort efter med don Henriques af Madeira.1450-1500122, 124-125
1952-04 Taprobana = Ceylon. fra Ptolemæuskortene, vist på Martin Behaims globus 1507.1500-1550130
1952-04 Affonso V, konge af Portugal. Slog dansk ridder Laaland til ridder 1460. Beordre Azorernes kolonisation 1439.1450-1500117, 119
1952-04 Laaland, dansk ridder udsendt af Christian I til Portugal 1460.1450-1500117
1952-04 Manuel, konge af Portugal. Slog nürnbergeren Wolfgang Holzschuher til ridder 1460.1450-1500117
1952-04 Cabral, Goncalo Velho, kaptajn og opdagelsesrejsende, -1431-1497- (Ikke Pedro Alvarez C.)1450-1500115, 119
1952-04 Germanus, Henricus Martellus, kartograf bosiddende i Rom 1492. Kort over Sydafrika p.118 *k1450-1500116, 118
1952-04 Diaz, Bartholomæus, opdagelsesrejsende, -1487-1488-1450-1500115, 131, 133
1952-04 Gama, Vasco da, opdagelsesrejsende, -1497-1450-1500115
1952-04 Henrik Søfareren, portugisisk prins bosiddende i Sagres ved Cap St. Vincent -1431-1400-1450119, 121
1952-04 Pedro, Don, prins og bror til Henrik Søfareren -1430-1400-1450119
1952-04 Holzschuher, Wolfgang, tysker fra Nürnberg. Kong Manuel af Portugal slog ham til ridder 15031500-1550117, 123
1952-04 Dulmo, Fernão, = Frederik van Olm, kaptajn. Overenskomst af 1486-07-12 om rejse til Azorerne og videre for at finde sagnøen Antilia.1450-1500117-118
1952-04 Antilia, sagnø sydvest for Azorerne. Ekspedition udsendt 14861450-1500118
1952-04 Estreito, João, kaptajn. Overenskomst af 1486-07-12 om rejse til Azorerne og videre for at finde sagnøen Antilia.1450-1500118
1952-04 Regimento do estrolabio e do quadrante, lærebog i navigation fra ca. 15001450-1500110
1952-04 Schedel, Hartmann, red. for Liber Chronicarum, Nürnbergkrøniken, udg. 1. udg. 1493. Heri om Behaim.1450-1500113
1952-04 Matadi ved Congofloden. Indskrift på klipper af Diogo Cão fra 1486. p.114 *f1450-1500114
1952-04 Aveira, Alfonso d', ekspeditionsleder til Guinea slutn. 1400-tallet.1450-1500114
1952-04 Holbein, Hans, tegning af et mindre skib fra beg. 1500-tallet.. *t1500-1550111
1952-04 Liber Chronicarum, Nürnbergkrøniken, udg. 1. udg. 1493, red. Hartmann Schedel. Om Behaim.1450-1500113
1952-04 Herkulesstøtterne = Gibraltar.1450-1500112
1952-04 Escolar, Pero, deltager på et af tre skibe under Diogo Cãos 2. rejse 1487-1488. Kendes også fra Vasco da Gamas skibe i 1497 og Cabrals ekspedition.1450-1500115
1952-04 Pinero, D., deltager på et af tre skibe under Diogo Cãos 2. rejse 1487-14881450-1500115
1952-04 Alves, João, deltager på et af tre skibe under Diogo Cãos 2. rejse 1487-1488.1450-1500115
1952-04 Alvez-Antuo, G., deltager på et af tre skibe under Diogo Cãos 2. rejse 1487-1488.1450-1500115
1952-04 Annes, Pero, kaptajn på et af tre skibe under Diogo Cãos 2. rejse 1487-1488. Kendes også fra Albuquerques kampe i Indien.1450-1500114-115
1952-04 Coast, Pero da, kaptajn på et af tre skibe under Diogo Cãos 2. rejse 1487-14881450-1500114-115
1952-04 Santyago, João de, = João de Santiago, deltager på et af tre skibe under Diogo Cãos 2. rejse 1487-1488. Kaptajn under Bartholomæus Diaz' ekspedition 1487-1488.1450-1500115
1952-04 Toscanelli, Paolo, kartograf, verdenskort fra 1457. *k1450-1500115, 125-126, 128, 130
1952-04 Teira, João, opdagelsesrejsende, opdagede muligvis Corvo i Azorerne efter 1439.1450-1500119
1952-04 Cão, Diogo, opdagelsesrejsende. 1484-1486 på rejse langs Vestafrika med Martin Behaim.1450-1500103, 105, 110-119, 132-133
1952-04 João II, = Johan II, Konge af Portugal. Adlede Martin Behaim 1485-02-18.1450-1500103, 105, 109-117, 124, 131
1952-04 Lissabon, center for nautisk viden i 1470-1500. Og Martin Behaim.1450-1500103
1952-04 Heberlein, Fritz, klædehandler i Antwerpen. Martin Behaim i lære der i 1479.1450-1500102
1952-04 Dorpp, Jorius van, klædehandler i Mecheln, Flandern. Martin Behaim i lære der i 1476.1450-1500102
1952-04 Hospital de todos os Santos, Lissabon. Plejehjem for Martin Behaim -15071500-1550104
1952-04 Heurter, Jobst van, guvernør på Fayal, Azorerne. Martin Behaim giftede sig med en datter 1487.1450-1500103
1952-04 Ravenstein, E.G., forfatter til Martin Behaim, his life and his globe, London 1908.1900-1950103
1952-04 Behaim, Martin, født 1488. Søn af Martin Behaim, 1459-1507. Besøgte 1519 Nürnberg og rejste epitafium for faderen i St.. Catharinæ Kirke.1450-1500103, 125
1952-04 Confrados elemães e flamingo de Confraria de Sta. Crux e Sto. André. Orden, drev hospitalet, hvor Martin Behaim døde 1507.1500-1550104
1952-04 Presilly Landt = Brasilien -1500-1450-1500135
1952-04 Martin Behaim 1459-1507 En studie fra de store opdagelsers tid, artikel af Carl V. Sølver1450-1500100-136
1952-04 Lochner, M.F., opfordrede 1716 at kalde Amerika Occidental Bohemia.1700-1750135
1952-04 Will, G.A., opfordrede 1755 at kalde Magellanstrædet for Behaimstrædet.1750-1800135
1952-04 Globus, efterladt af Martin Behaim 1507. p.127, p.129, p.131 gentegnet 1900 *k1450-1500101, 125-133
1952-04 Jacobsstaven, højdemålingsinstrument og Martin Behaim ca.1480-1500. p.107 *t1450-1500100, 106-107
1952-04 Columbus, Christoffer, opdagelsesrejsende, og Martin Behaim1450-1500100-101, 105, 110, 124
1952-04 Sølver, Carl V., forfatter til artiklen Martin Behaim 1459-1507 En studie fra de store opdagelsers tid1950-2000100-136
1952-04 Regiomontanus = Johannes Müller, matematiker fra Königsberg, død 1476-07-06. Lærer for Martin Behaim. Udg. værket De quadrante circuli.1450-1500100, 105, 126
1952-04 Behaim, Martin, 1459-1507, opdagelsesrejsende. Gift 1487 med datter af Vaz Cortereal. Maleri fra senere periode p. 101 *p, våbenskjold p. 102 *t1450-1500100-136
1952-04 Covilhão, Pero de, købmand udsendt af kong João II til Arabien, rapporteret geografiske iagttagelser om handelsveje til Østen 1488.1450-1500131
1952-04 Diplom. Geschichte Martin Behaims, værk af forfatteren Murr, Tyskland 1778.1750-1800108
1952-04 Astrolabium, navigationsinstrument til vinkelmåling. Om Udbredelsen i 1400-1500. p.109 *f1450-1500108-109
1952-04 Murr, forfatter. Artikel om astrolabium og Martin Behaim -1778-1750-1800108
1952-04 Gerzon, Ben, jødisk astronom. Første til at beskrive jacobsstaven.1450-1500108
1952-04 Breusing, A., navigationsdirektør i Bremen navigationsskole. forfatter til artikel om Martin Behaim og jacobsstaven 1869.1850-1900106
1952-04 Pigafetti, Antonio, 1491-1534, Johanitterridder fra Rhodos. Beskrivelse af Magellans rejse 1522.1500-1550134-135
1952-04 Soligo, Christoforo, venetiansk cosmograf. Tegnet kort efter Diogo Cãos rejser 1488.1500-1550133
1952-04 Junta dos Mathématicos. Navigationsdirektorat i Lissabon -1450-1550-1450-1500108-109, 131
1952-04 Magellan, Fernando, 1480-1521. Opdagelsesrejsende og verdensomsejler.1450-1550134
1952-04 Pinzon, Yanez. Opdagelsesrejsende, der 1505 sejlede ud for at finde en vej syd om Amerika.1500-1550134
1952-04 Polo, Marco, opdagelsesrejsende fra Venedig, der rejste i Kina 1272-1290.1250-1300104, 126
1952-04 Calendarium, udg. 1474 af Regiomontanus1450-1500105
1952-04 Tabulæ directionum perfectionumque udg. 1475. En astronomisk almanak for årene 1474-1506 af Regiomontanus. Columbus havde et eksemplar med på rejsen til Amerika.1450-1500105
1952-04 Ailly, Pierre de, 1350-1420, kardinal, forfatter til verdensgeografi Imago Mundi baseret på Roger Bacons Opus Majus fra 1400 c.1350-1450104
1952-04 Mandeville, Jehan de, opdagelsesrejsende til Orienten og Kina ca. 1350. Også som John de Mandeville.1300-1400104
1952-04 Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde, IV, Berlin 1869, om Martin Behaim og jacobsstaven.1850-1900106
1952-04 Almanac perpetuum for årene 1473 til 1508. Udg. af Abraham Zakuto.1450-1500106
1952-04 Vicinho, José, = Jhosepius, astronom og læge i Salamanca. Oversatte astronomiske tabeller af Zakuto -1473-1450-1500106, 109-110, 114
1952-04 Alfons X, konge over Castilien. Forordnede udg. af astronomiske tabeller i 1250.1250-1300106
1952-04 Zakuto, Abraham, udg. 1473 Almanac perpetuum for årene 1473 til 1508.1450-1500106
1952-04 Calcolacioni del Re D. Alfonso. Astronomiske tabeller udg. 1250 ved Kong Alfons X af Castilien.1250-1300106
1952-05 TESSA DAN, navneskik til skibe i rederiet JL.1900-1950160
1952-05 ELEPHANTEN, orlogsskib, b. 1741, oph. 1760. Galionsfigur *f1700-1800163
1952-05 Træk af skibsnavnenes historie, artikel af Otto Ludwig1500-2000137-167
1952-05 Ludwig, Otto, forfatter til artiklen Træk af skibsnavnenes historie1950-2000137-167
1952-05 HVIDE ØRN, orlogsskib, der forsvandt 1799 under et Middelhavstogt.1750-1800143
1952-05 NORSKE LØVE, orlogsskib deltog i krigen 1644 mod den hollandske flåde1600-1650143
1952-06 Fiedler & Co., København, skibsmæglere. Agenter for KÖNIGIN MARIA på ruten Stettin-København 1840 ca.1800-1850168
1952-06 KÖNIGIN MARIA / DRONNING MARIA, hjulskib i rutefart mellem Stettin, Swinemünde og København. Farvelagt tegning af Jacob Petersen 1839. *p1800-1850168
1952-06 Petersen, Jacob, tegner og maler. Tegning af hjulskibet KÖNIGIN MARIA fra 1839 på H&S.1800-1850168
1952-07 Holm, Andreas, kaptajn fra Flensborg ca. 1800. Maleri af ubekendt på H&S. *p1800-1850169
1952-07 Kadrejermaler, der i havnebyer opererede med at sælge malerier og tegninger til skibenes besætning. ca. 1800-18501800-1850169
1952-08 Korte og Nyttig Underviisning om Passaat-Vinden baade fra Fæderne-Landen til Java og fra Java til Fæderne-Landen foruden om Den Vind Mousson udi Oost-Indien der er De igiennemtrængende Vinde... af Fr.A. Bolling, 1678. *d1650-1700170
1952-08 Bolling, Frederik Andersen, teolog, deltog i rejse til Ostindien til 1673. Udgav 1678 Oost-Indiske Reisebog med oplysninger om vindsystemer.1650-1700170
1952-08 Linschoten, van, hollænder der gennem ansættelse i hollandsk ostindiefart lærte om vindsystemer ca. 1590.1550-1600170
1952-08 Vindsystemer, tidlig beskrivelse af Frederik Andersen Bolling 16781650-1700170
1952-09 Sukkermølle i Vestindien, stik af le Grand i Allgemeine Historie der Reisen XVII, 1759. *r1750-1800171
1952-09 Grand, le, gravør. Stik af sukkermølle fra 1759.1750-1800171
1952-10 Blæsebælgen = Djævlebjerget ved Kapstaden.1800-1850172
1952-10 Riebeck, Jan van, landede 1652 for Nederlandske Ostindiske Kompagni og anlagde koloni ved Kapstaden.1650-1700172
1952-10 Djævlebjerget = Blæsebælgen ved Kapstaden.1800-1850172
1952-10 Taffelbjerget ved Kapstaden.1800-1850172
1952-10 Løvebjerget ved Kapstaden.1800-1850172
1952-10 Taffel Bay. Maleri af Ostindiefarere og kinafarere på Taffel Bay, usign. c. 1800. *p1800-1850172
1952-10 Nederlandske Ostindiske Kompagni. Beherskede krydderihandelen på Ostindien, anlagde koloni ved Kapstaden c. 1650.1650-1700172
1952-10 St. Catharina = Robben Island ved Kapstaden.1800-1850172
1952-10 Robben Island = St. Catharina ved Kapstaden.1800-1850172
1952-10 Ostindiefarere og kinafarere på Taffel Bay, maleri usign. c. 1800 *p1800-1850172
1953-01 SNARENSVEND, orlogsskib, sunket 1658-08-19 i Øresund ved Helsingør af kanonskud fra Kronborg. Vragfund skænket H&S.1650-17008
1953-01 Holck, P., orlogskaptajn. Forfatter til artikel 1952-08-19 i Berl.T. om SNARENSVENDs skæbne 1658-08-19.1950-20008
1953-01 Werge, E. modellerer. Udført model af skonnertbriggen NEPTUNUS, b. 1843.1950-20007
1953-01 Bonnesen, E.P., skibsbygmester, b. 1843 skonnertbriggen NEPTUNUS til KGH.1800-18507
1953-01 Eilschou-Holm, sømandspræst. Skænket H&S dueflag.1950-200011
1953-01 PRINSESSE CHARLOTTE AMALIE, fregatskib, rederi Asiatisk Kompagni til 1797, senere Orlogsflåden i 1801. Skibskiste købt til H&S.1750-18509
1953-01 Dueflag, Broderkredsen paa Havets symbol. Ældre flag modtaget som gave fra sømandspræst Eilschou-Holm til H&S.1950-200011
1953-01 Asiatisk Kompagni. Rederiets fregatskib PRINSESSE CHARLOTTE AMALIE. 1797 sidste Kinarejse. 1801 blokskib på reden 2. april. Skibskiste købt til H&S.1750-18509
1953-01 Larsen, Svend, overdyrlæge, Skive, skænket H&S maleri af EDITH, kutter ex Toldkrydsjagt b. 1882 i Odense.1950-20007
1953-01 Tversted, kaptajn, Skagen, skænket model af TOLDKRYDSJAGT X1950-20007
1953-01 TOLDKRYDSJAGT X, model skænket H&S af kaptajn Tversted, Skagen1850-19007
1953-01 EDITH, kutter af Thisted, oprindeligt toldkrydsjagt, b. 1882 i Odense af N.F. Hansen. Maleri af EDITH skænket H&S af overdyrlæge Svend Larsen, Skive.1950-20007
1953-01 NEPTUNUS, skonnertbrig, b. 1843 af skibsbygmester E.P. Bonnesen, København til KGH. Model skænket af HSV og udført af modellerer E. Werge, København.1800-18507
1953-01 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Beretning for regnskabsåret 1952-19531950-20007-19
1953-01 Hansen, N.F., skibsbygmester, Odense, b. 1890 TOLDKRYDSER XXVII. B. 1882 TOLDKRYDSAGT ?1850-19007
1953-01 TOLDKRYDSER XXVII, b. 1890 af N.F. Hansen, Odense, model udført af Christian Nielsen1950-20007
1953-01 Nielsen, Christian, konservator, udført 1952 model af TOLDKRYDSER XXVII1950-20007
1953-02 Slottefiskeri, fiskemetode efter hornfisk omkring Kronborg Slot1800-195020-40
1953-02 Slottegarn til tørre på stejleplads i Snekkersten Havn p.21. Slottefiskeriet fra småbåde p.23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36 og 37. *f1800-195021-37
1953-02 Michelsen, Peter, forfatter til artiklen Om det saakaldte slottefiskeri1950-200020-40
1953-02 Hornfisk, betydningnen af fisken ved slottefiskeriet1800-195020
1953-02 Om det saakaldte slottefiskeri, artikel af Peter Michelsen1800-195020-40
1953-03 Orsu, negerlandsby nær Accra.1700-175049
1953-03 Pheif, Diderich, overstyrmand på HAABETS GALLEY på rejse Guinea-Vestindien 1724. Syg om bord og døde 1724-11-19.1700-175052
1953-03 Antigua, Montserrat og Redonda. Landtoninger 1724. *t1700-175053
1953-03 Christiansborg Slot, Guldkysten, ophold af fregatskibet HAABETS GALLEY i 1724. p.49 *t1700-175046-47, 49
1953-03 São Thomé, portugisisk ø i Vestafrika. Anløb af HAABETS GALLEY på rejsen 1724. p.51 *t1700-175048, 50-51
1953-03 Frederiksborg Fort, Guldkysten, ophold af fregatskibet HAABETS GALLEY i 1724. *t1700-175047
1953-03 CHRISTIANSBORG, fregatskib, afgået Guldkysten med 416 slaver 1724.1700-175045
1953-03 ST. GERTRUD, sejlskib. Ankom St. Thomas 1724-12-16 med sejlordre til HAABETS GALLEY.1700-175054
1953-03 Thamsen, guvernør med frue rejste med HAABETS GALLEY fra St. Thomas 1725-04-06 mod København, ankomst 1725-06-05.1700-175055
1953-03 Montserrat, Antigua og Redonda. Landtoninger 1724. *t1700-175053
1953-03 Redonda, Antigua og Montserrat. Landtoninger 1724. *t1700-175053
1953-03 Span = Spang, Lorenz, kaptajn på HAABETS GALLEY på rejse Guinea - Vestindien 1724.1700-175054--55
1953-03 Charlotte Amalie. HAABETS GALLEY ankom fra Guinea 1724-11-23.1700-175054f
1953-03 Vandmangelen på HAABET GALLEY 1724, artikel af Georg Nørregård1700-175041-55
1953-03 Reichardt, Jesper, skibsjournal ført over rejse med HAABET GALLEY 1724 under orlov fra Søværnet.1700-175041-55
1953-03 Wærøe, brev vedr. rejse med HAABET GALLEY 1724 under orlov fra Søværnet.1700-175041, 54
1953-03 Store Frederiksborg fort, Guineakysten. Preussisk fort. Tegning efter Jesper Reichardts skibsjournal. *t1700-175043
1953-03 Nørregård, Georg, forfatter til artiklen Vandmangelen på HAABET GALLEY 17241950-200041-55
1953-03 Mølster, Christian, skibsjournal ført over rejse med HAABET GALLEY 17241700-175041-55
1953-03 HAABETS GALLEY, fregatskib, rejse til Guinea og Vestindien 1724. Hjemkomst 1725-06-05.1700-175041-55
1953-03 Ormetan, uvejr i Guinea -1724-1700-175045
1953-03 St. Jago Fort, Guinea. Tegning efter Jesper Reichardts skibsjournal på rejse til Guldkysten med HAABETS GALLEY 1724. *t1700-175045
1953-03 GREV LAURVIG, fregatskib. Jesper Reichardt, kadet deltog 1725-1727 i rejse til Ostindien.1700-175044
1953-03 Elmina = St. Georg d'Elmina Fort, Guinea. Tegning efter Jesper Reichardts skibsjournal på rejse til Guldkysten med HAABETS GALLEY 1724. *t1700-175045
1953-03 Kap Mesurado tæt ved Monrovia, Liberia. Passeret på rejse til Guldkysten med HAABETS GALLEY 1724.1700-175043
1953-03 Cessfloden = Rio Cestos, Guinea. Passeret på rejse til Guldkysten med HAABETS GALLEY 1724.1700-175043
1953-03 Cape Coast Castle, Ghana. Passeret på rejse til Guldkysten med HAABETS GALLEY 1724. p.47 *t1700-175044, 47
1953-03 Kap Three Points, Guldkysten. Passeret på rejse til Guldkysten med HAABETS GALLEY 1724.1700-175044, 46
1953-04 Madsen, Rasmus, kaptajn, aktiv i bygning af Marstal Havn1800-190061
1953-04 Christensen, H.C., Marstal, opbyggede rederi og skibsværfter i Marstal1800-190062
1953-04 Jepsen, Rasmus, kaptajn, aktiv i bygning af Marstal Havn1800-190061
1953-04 RUTH af Marstal, skonnert 3-m., b. Marstal 1902, forlist 1910. *f1900-195061
1953-04 HAMLET, skonnert på bedding i Marstal, Newfoundlandskonnert 3-m. *f1850-190063
1953-04 MARS, skonnert på bedding i Marstal, Newfoundlandskonnert 2-m. *f1850-190063
1953-04 OFELIA, skonnert på bedding i Marstal, Newfoundlandskonnert 3-m. *f1850-190063
1953-04 Træk af Marstal søfarts historie, artikel af Erik Kroman1600-190056-67
1953-04 Marstal, træk af byens søfartshistorie, artikel af Erik Kroman. Byens brand 1815. Havneanlæg 1800-1900. Første Verdenskrig og tab. Oplagte skibe p.65 *f1600-190056-67
1953-04 Ærøskøbing, forhold til Marstal1850-190056
1953-04 Kroman, Erik, forfatter til artiklen Træk af Marstal søfarts historie1950-200056-67
1953-04 ANNA af Vejle, ex DE FIRE BRØDRE af Marstal, jagt b. Marstal 1794, oph. 1943. *f1750-195059
1953-04 DE FIRE BRØDRE af Marstal, senere næ. ANNA af Vejle, jagt b. Marstal 1794, oph. 1943. *f1750-195059
1953-04 Dyssel, magister og præst. Beretning om Marstal 1763.1750-180057
1953-04 Nakskov - sammenligning med Marstal i beretning fra 1784.1750-180058-59
1953-05 Schäfer, udgiver af Buch des lubesken Vogts auf Schonen. Om Albuen p.126.1500-160071
1953-05 Ravnsborg Len, som Albuen hørte under 1510-15231500-160071
1953-05 Halsted Kloster, som Albuen hørte under efter 15231500-160071
1953-05 Hans, 1455-1481-1513, konge. Mødested på Albuen i 1506.1500-160071
1953-05 Codex dipl. Lubecensis I afdl. 8, 188, s.783: om pantsætning af kirkeklokken i kapellet på Albuen1450-150070
1953-05 Christensen, Wil., historiker, udgav Unionskongerne og Hansestæderne 1439-1466. Om handel ved Albuen i middelalderen.1900-195070
1953-05 Galster, dr., Nationalmuseet, bestemte mønter fra udgravninger på Ellenbogen i 1947.1900-195079
1953-05 Nordby, Søren, gotlandsmønt fra 1523-1525, fundet på Ellenbogen 1947.1500-160081
1953-05 Lykke, Jørgen, fik 1541 sammen med Peder Okse fiskerlejer på Albuen i forlening.1500-160071
1953-05 Okse, Peder, fik 1541 sammen med Jørgen Lykke fiskerlejer på Albuen i forlening.1500-160071
1953-05 Christiansen, Tage, magister, deltog i udgravninger på Ellenbogen i 1947.1900-195078
1953-05 Allerup, fru boghandler. Erindringer om murrester ved kirkepladsen på Albuen -1920-1900-195072
1953-05 Ellenbogen - Lollands Albue - En middelalderlig sildemarkedsplads, artikel af Marius Hansen. p.69 m.fl. *f1500-160068-81
1953-05 Skanør, sildemarked i middelalderen og sildemarked i Ellenbogen.1500-160068
1953-05 Engelsborg, Slotø, og sildemarkedet og len -1500-1500-160068, 71
1953-05 Albuen - sildemarked på Ellenbogen i middelalderen. Kapel p.70. Gravlægning p.71 *f, jordfund p.73+75+76 *f,1500-160068-81
1953-05 Hansen, Marius, forfatter til artiklen: Ellenbogen - Lollands Albue - En middelalderlig sildemarkedsplads1950-200068-81
1953-05 Falsterbo, sildemarked i middelalderen og sildemarked i Ellenbogen.1500-160068
1953-05 Sildefiskeri ved Ellenbogen og sildemarked i middelalderen1500-160068-81
1953-05 Filippa, 1394-1430, dronning til Erik af Pommern, der udstedte gavebrev på enkesæde i 1420.1400-145070
1953-05 Hansaen forhandlingsfolk, mødte Erik af Pommern ved Albuen 1416.1400-145070
1953-05 Erik af Pommern, død 1459, konge, møde med Hansaen ved Albuen 1416.1400-145070
1953-05 Nørlund, museumsdirektør, beså Ellenbogen 1947.1950-200069
1953-05 Roussell, museumsinspektør, beså Ellenbogen 1947.1950-200069, 72, 77
1953-05 Matthiesen, Hugo, forfatter, omtalte middelalderbebyggelse ved Albuen i sin bog Middelalderlige Byer.1900-195070
1953-05 Smidt, C.M., arkitekt. Undersøgelser af bygningsrester ved Albuen 1925.1900-195070, 72
1953-06 Jespersen, L., kaptajn på galease af Bogense. Fragtede Poul Barfoed til Antwerpen 18431800-185096, 98
1953-06 Bøjden Skolehus opført 1829. Undervisningssted for skibsbygmester Poul Barfoed 1829-18341800-185082
1953-06 Bang, sognepræst i Horne. Konfirmerede 1834 skibsbygmester Poul Barfoed.1800-185082
1953-06 Møller, Jens, skibsbygmester Falsled. Her blev senere skibsbygmester Poul Barfoed sat i lære i 1834.1800-185083-84, 95
1953-06 Vedel, P.A., lærer i Bøjden, Horneland. Underviste skibsbygmester Poul Barfoed -1829-1834-1800-185082
1953-06 Qvist, Christine, gift med sognepræst Thomas Barfoed, mor til skibsbygmester Poul Barfoed -1820-1800-185082
1953-06 Barfoed, Thomas, sognepræst til Jordløse og Haastrup. Far til skibsbygmester Poul Barfoed -1820-1800-185082
1953-06 Barfoed, Christen, sømand og bror til skibsbygmester Poul Barfoed -1836-1800-185086, 100
1953-06 Neckelmann, cand.theol., huslærer hos sognepræst Thomas Barfoed i Jordløse -1836-1800-185086, 95
1953-06 Christensen, Jens, jordbruger og handelsmand, hos hvem skibsbygmester Poul Barfoed logerede i læretiden 1834-1800-185083
1953-06 Barfoed, Svend, tegner. Udførte 1936 farvelagt tegning af skibsbygmester Poul Barfoed.1900-195085
1953-06 Hansen, H., gæstgiver og svoger til Jens Møller skibsbygger. Hos gæstgiveren logerede skibsbygmester Poul Barfoed i læretiden 1835-1800-185083
1953-06 Møller, Lars, skibsreder og skibsbygger, Øxenbjerg, Christiansminde, Svendborg1800-185086
1953-06 Gram, Jørgen Herman Severin, forretningsfører fra 1852 for Den Kjøbenhavnske Sø-Assurance Forening. Død 1886.1850-1900102, 110
1953-06 Wulff, kateket i Stege. Hjalp skibsbygmester Poul Barfoed med introduktion til ansættelse 1843.1800-1850102
1953-06 Barfoed, Harald, bror til skibsbygmester Poul Barfoed -1844-1800-1850102
1953-06 Le Pelly & Markussens Contor, Helsingør -1843-1850-1900102-103
1953-06 Den Kjøbenhavnske Sø-Assurance Forening. Jørgen Herman Severin Gram forretningsfører fra 1852. Poul Barfoed havariekspert fra 1856.1850-1900102, 107
1953-06 Barfoed, Poul A., 1820-03-31 til 1904-03-07, skibsbygmester, havariekspert hos Søassuranceforeninger i København, artikelforfatter. Farvelagt tegning 1936 p.85 *t1800-190082-110
1953-06 Petersen, kaptajn på skonnert af Troense. Skibsbygmester Poul Barfoed rejste i 1843 med skonnerten til Liverpool.1800-1850100
1953-06 Af skibsbygmester Poul Barfoeds Levnedsbeskrivelse, artikel1950-200082-110
1953-06 Skibsskruen - eksperimenter overværet af Poul Barfoed i Liverpool i 1843.1800-1850101
1953-06 Juul, baron på Valdemar Slot, Tåsinge. ejede kaptajn Petersens skonnert, som 1843 sejlede Poul Barfoed til England.1800-1850100
1953-06 MINERVA, skonnert. Søren Barfoed var 1843 sømand om bord.1800-1850100
1953-06 Steen, tømrermester i Helsingør. I kompagniskab med skibsbygmester Poul Barfoed.1850-1900103
1953-06 Evers, kaptajn. Udlejede værelse i huset på hjørnet af Laksegade til brødrene Sophus og Pol Barfoed 1840-1800-185091
1953-06 Heusmann, frugthandler og skibsreder i Antwerpen. Hjalp skibsbygmester Poul Barfoed i 1843.1800-1850100, 104
1953-06 Kooch, de, skibsreder i Antwerpen. Hjalp skibsbygmester Poul Barfoed i 1843.1800-185099
1953-06 Barfoed, Sophus, stud.jur., bror til skibsbygmester Poul Barfoed -1840-1800-185091
1953-06 Hansen, skibskonstruktør ved Nyholms Konstruktionsskole. Skibsbygmester Poul Barfoed undervist af afHansen1840-1800-185090
1953-06 Skifter, konstruktør ved Nyholms Konstruktionsskole. Skibsbygmester Poul Barfoed undervist af af Skifter 1840-1800-185090
1953-06 Jørgensen, Niels, gårdmand i Bøjden og ven med skibsbygmester Poul Barfoed -1840-1800-185092
1953-06 Bille-Brahe, greve, understøttede stud.jur. Sophus Barfoed -1840-1800-185091
1953-06 Neddogedel, Otto, handelsmand, bosiddende i Antwerpen. Hjalp skibsbygmester Poul Barfoed i 1843.1800-185098-100
1953-06 Barfoed, apoteker i Stege Onkel til skibsbygmester Poul Barfoed -1840-1800-185092
1953-06 Hage, Christopher, konsul og ejer af skibsbyggeri i Stege.1800-185092
1953-06 Øxenbjerg, Christiansminde, skibsbygger Lars Møllers skibsbyggeri -1837-1800-185086
1953-06 Hansen, P., skibsbygmester, Troense. Poul Barfoed tog arbejde her i 1837-1838.1800-185086-87
1953-06 Krog, kaptajn. Fik 1837 bygget brig hos skibsbygmester P. Hansen, Troense.1800-185086-89, 96, 98
1953-06 Friis, godsinspektør på Fiilstrup. Bekendt af skibsbygmester Poul Barfoeds familie -1838-1800-185087
1953-06 Dyreborg, R., skibsbygmester, Fåborg. Poul Barfoed tog arbejde her i 1837.1800-185086
1953-06 Brandt, sejlmager, Svendborg -1837- gav logi for skibsbygmester Poul Barfoed.1800-185086
1953-06 Nyholms Konstruktionsskole. Skibsbygmester Poul Barfoed undervist der 1840-1800-185090
1953-06 Tuxen, Søren, søofficer ansat ved Orlogsværftet -1839- Hjalp skibsbygmester Poul Barfoed i Kbh.1800-185089
1953-06 Steffensen, admiral, boende Gammel Holm -1839- Hjalp skibsbygmester Poul Barfoed i Kbh.1800-185089
1953-06 Hansen, Kromand, ejer af jagt, der for på København -1839-1800-185087-88
1953-06 Nørregaard, embedsmand ved Orlogsværftet -1839. Hjalp skibsbygmester Poul Barfoed i Kbh.1800-185089
1953-06 Andersen, kaptajn med madam boende tæt ved Børsen. Logivært for skibsbygmester Poul Barfoed 1839-1800-185088-89
1953-06 Leth, kaptajn og skibsreder, bosiddende i Antwerpen. Hjalp skibsbygmester Poul Barfoed i 1843.1800-185098
1953-06 Olrik, politimester i Helsingør ca. 18481850-1900108
1953-06 Schierbech, kaptajn og havariekspert hos Søassuranceforeningerne i København -1856-1850-1900107
1953-06 Det kgl. Octr. Sø-Assurance Compagni, København. Poul Barfoed ansat som havariekspert fra 1856.1850-1900107
1953-06 Madsen, Peder, sognefoged i Jordløse -1840-1800-185095
1953-06 Bureau Veritas, København. Poul Barfoed voldgiftsmand fra ca. 1872 til 19001850-1900109
1953-06 Rasmussen, Jens Peder, kaptajn, også kaldet Dannebrogsmanden. Fik bygget skib af Poul Barfoed på Hages skibsbyggeri i Stege i 18411800-185093
1953-06 Klarerehuset van Deurs & Co., Helsingør, chef Chr. Borries. Gav arbejde til skibsbygmester Poul Barfoed -1850-1850-1900103
1953-06 Jensen, bager i Helsingør. Gav logi til skibsbygmester Poul Barfoed -1850-1850-1900103
1953-06 Borries, Chr., chef for Klarerehuset van Deurs & Co., Helsingør.1850-1900103
1953-06 De Private Assurandører, København. Poul Barfoed ansat som havariekspert fra 1856.1850-1900107
1953-06 Barfoed, Magnus, yngste bror til skibsbygmester Poul Barfoed. I lære hos Poul B. og købte 1856 hans skibsbyggeri i Helsingør.1800-1850107
1953-06 Rohmann, Chr., skibsbygger. Købte sammen med Magnus Barfoed Poul Barfoeds skibsbyggeri i Helsingør i 1856.1850-1900107
1953-06 Pontoppidan, I.S., skibsreder. Skibsbygmester Poul Barfoed reparerede rederens skibe -1850-1850-1900104
1953-07 Pas, Simon de, kobberstikker, gjort portræt af storkøbmand Johan Braëm 1595-1946.1600-1650111
1953-07 Henning, Simon, forfatter til ligprædiken for Johan Braëm i 1646.1600-1650111
1953-07 Braëm, Johan, 1595-1646, direktør for Ostindiske Kompagni. Portræt kobberstik graveret af Simon de Pas, *r1600-1650111
1953-07 Ostindisk Kompagni; Johan Braëm direktør efter 1620.1600-1650111
1953-07 Lorck, Thomas, direktør for Grønlandske Kompagni fra 16201600-1650111
1953-07 Vibe, Mikkel, direktør for Grønlandske Kompagni fra 16201600-1650111
1953-07 Braëm, Gothard = Gødert, 1601-1655. Bror til Johan B. Brødrene fik sammen privilegium til et Guineisk og afrikansk kompagni ca. 1620-1630.1600-1650111
1953-07 Grønlandske Kompagni. Direktører fra 1620: Mikkel Vibe og Thomas Lorck.1600-1650111
1953-08 Hansen, Hans, kaptajn 1811 på DE FIRE BRØDRE, jagt af Marstal.1800-1850112
1953-08 Friis, H.C., skibsbygmester Marstal. Byg. 1794 jagten DE FIRE BRØDRE af Marstal, 7 kls., næ. 1925 ANNA af Vejle.1750-1800112
1953-08 DE FIRE BRØDRE jagt af Marstal, senere ANNA af Vejle, b. 1794, forlist i Strib havn og oph. 1943, kaptajn Hans Hansen 1811, kaptajn Jochum Hansen 1831. Skibsportræt, farvelagt tegning af N.H. Petersen efter J. Hansen, Altona. *p1800-1850112
1953-08 Hansen, Jochum, kaptajn 1831 på DE FIRE BRØDRE, jagt af Marstal.1800-1850112
1953-08 Hansen, J., skibsportrætmaler, Altona. Kopi af malerens DE FIRE BRØDRE, jagt af Marstal af N.H. Petersen.1800-1850112
1953-08 Petersen, N.H., produceret farvelagt tegning af DE FIRE BRØDRE, jagt af Marstal. Efter maleri af J. Hansen, Altona.1800-1850112
1953-08 TRELHOLM, galease, b. 1776 i Troense, oph. 19471750-1950112
1953-08 ANNA, jagt af Vejle k. 1925 og næ. fra DE FIRE BRØDRE af Marstal, 7 kls., b. 1794 af H.C. Friis. Opmålt af Christian Nielsen før ophugning.1750-1800112
1953-09 Altona Havn, maleri af Emil Normann ca. 1840 *p1800-1850113
1953-09 Normann, Emil, 1798-1881, orlogskaptajn fra 1869 og marinemaler. Malet Parti fra Altona Havn ca. 18401800-1850113
1953-09 Hansen, C.F., arkitekt, hans bygninger ses på Parti fra Altona Havn malet ca. 1840 af Emil Normann.1800-1850113
1953-10 Thalbitzer, W., 1873-1958, professor, fotograferede i Østgrønland.1900-1950114
1953-10 Kornerup, Andreas, 1857-1881, geolog og tegner af grønlandske motiver.1850-1900114
1953-10 Julianehåb, koloni, opkaldt efter Dronning Juliane Marie. Farvelagt tegning af J. Arøe 1843. *t1850-1900114
1953-10 Arøe, Jacob, 1803-1870tegner. Produceret farvelagt tegning af Julianehåb koloni, 1843. *t1850-1900114
1953-10 Baagøe, Carl, maler. Producerede til Illustreret Tidende i 1860-18701850-1900114
1953-10 Atuagagdliutit, tidsskrift udkom i Godthåb fra 1861.1850-1900114
1953-11 Jensen, Christen, navigationselev. Håndskreven navigationsbog oversat 1793 med titel Skatkammer eller Styrmands-Kunst1750-1800116
1953-11 Vries, Claus de, hollandsk udgiver af navigationslærebogen Skatkammer1700-1750116
1953-11 Lous, C.C., navigationsdirektør, udgav navigationsbog Skatkammer eller Styrmandskunst i 1781, udg. flere gange de næste 50 år.1750-1800116
1953-11 Weber, Berthel, navigationselev. Håndskreven navigationsbog oversat 1778 fra Claus de Vries' bog om styrmandskunsten.1750-1800115-116
1953-11 Carolus, Joris, navigationslærer fra Holland, fik oprettet skole i København 1619.1600-1650115
1953-11 Håndskreven navigationsbog oversat 1778 af Berthel Weber fra Claus de Vries' bog om styrmandskunsten. *t1750-1800115-116
1953-11 Holm, Hans Jørgensen, navigationselev fra Rømø, 1703. Håndskreven navigationsbog på hollandsk.1700-1750116
1953-11 Wandel, Bagge, navigationslærer, fik oprettet skole i København 1647.1600-1650116
1953-11 Det vaagendis Øje, navigationslærebog udgivet 1649 af Bagge Wandel.1600-1650116
1953-12 NEPTUNUS, skonnertbrig, b. 1846 af E.P. Bonnesen, København til Kgl. grønlandske og færøske Handel. Model fremstillet af modellerer E. Werge til H&S.1800-1850117
1953-12 Bonnesen, E.P., skibsbygmester, tegnet og konstrueret NEPTUNUS, skonnertbrig, b. 1846 til Kgl. grønlandske og færøske Handel.1800-1850117
1953-12 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner, Beretning for regnskabsåret 1952-19531950-2000117-131
1954-01 TRINDELEN, Fyrskib nr. 1, udlagt som første i 1829, konstrueret af fabrikmester Andreas Schifter, Orlogsværftet, og bygget på Jacob Holms Værft i Strandgade. Model skænket H&S. p.11 *m1800-185010-11
1954-01 Schifter, Andreas, fabrikmester Orlogsværftet, konstruerede fyrskib nr. 1, TRINDELEN, b. 1829 på Jacob Holms Værft i Strandgade.1800-185010
1954-01 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Beretning for regnskabsåret 1953-1954.1950-200010-21
1954-01 Jacob Holms Værft i Strandgade. Fyrskib nr. 1, TRINDELEN, b. 1829 på værftet.1800-185010
1954-01 Eckersberg, C.W., marinemaler. Tre tegninger på H&S. Et fregatskib som indtager reb i mærssejlene, 1836; En fregat sender hjælp til en brig, 1829; og En brig og en galease, 1842.1800-185012
1954-01 Globus, himmelglobus af Matteo Greuter, 1564-1638, skænket H&S af HSV.1600-165012
1954-01 Greuter, Matteo, 1564-1638, konstruerede glober. En himmelglobus skænket H&S af HSV.1600-165012
1954-01 KRYDSTOLDJAGT XXVII, model fremstillet af Christian Nielsen på H&S.1800-185010
1954-01 Petersen, Jacob, marinemaler. Maleri af fyrskib nr. 1 TRINDELEN i kopi samt en tilsvarende original tegning på H&S.1800-185010
1954-02 Klem, Knud, museumsdirektør, omtale ved 25-års jubilæet af C.W. Prohaska.1950-20007-9
1954-02 Prohaska, C.W. professor, formand for HSV. Lykønskningsord til museumsdirektør Knud Klem ved hans 25-års jubilæum.1950-20007-9
1954-03 Kleist, Lars, grønlandsk kendtmand ved Julianehåb 1804.1800-185030
1954-03 DEN HVIDE BJØRN, brig, 63,5 kls. Rejser på Grønland 1800-1807. Taget af englænderne 1807-10-11. *p1800-185031
1954-03 Isarut, nødhavn ved Julianehåb for briggen GIERTRUD CATHRINE 18041800-185030
1954-03 Muus, N.D., købmand i Julianehåb 1804.1800-185029-30
1954-03 Burchard, Jørgen Jochumsen, kaptajn på GIERTRUD CATHRINE på rejser i grønlandsfarten. Forliste 1804-08-22 ved Julianehåbsfjorden.1800-185029-36
1954-03 Anker, Jacob, matros på GIERTRUD CATHRINE 1804, druknede efter forliset.1800-185034
1954-03 Kekertaisak, Grønland. GIERTRUD CATHRINEs mandskab strandet på ø i nærheden. Hjælp fra kajakfolk fra bygden.1800-185034-35
1954-03 Ikerssuak = Bredefjord, Grønland. GIERTRUD CATHRINE søgte læhavn i fjorden 1804.1800-185031
1954-03 Kiær, kaptajn på GIERTRUD CATHRINE på grønlandsrejse 1804 til forlis.1800-185034-36
1954-03 Nunarssuit = Sorte Hunger, Grønland. GIERTRUD CATHRINE søgte læhavn i fjorden 1804.1800-185032-34
1954-03 Fra de gamle grønlandsfareres tid, artikel af Johannes Balle1800-185022-36
1954-03 Larsen, Jacob, matros på MARIA LOVISA 1800, led af skørbug og døde 1800-06-30.1800-185023
1954-03 Theisen, Boj, overstyrmand på MARIA LOVISA 1800.1800-185023-27
1954-03 Nielsen, Jens, matros på MARIA LOVISA 1800, led af skørbug.1800-185024
1954-03 Johansen, Hans, matros på MARIA LOVISA 1800, led af skørbug.1800-185025
1954-03 Balle, Johannes, forfatter til artiklen Fra de gamle grønlandsfareres tid1950-200022-36
1954-03 MARIA LOVISA, fregatskib, rejse til Grønland 1800 og forlis. Kaptajn Kiær.1800-185023-36
1954-03 Grønland, grønlandstrafikken ca. 1800-1850, artikel1800-185022-36
1954-03 Bull, Niels Rosing, inspektør ved Godthåb -1800-1800-185023
1954-03 GIERTRUD CATHRINE, brig, rejser i grønlandsfarten. Forliste 1804-08-22 ved Julianehåbsfjorden. Kaptajn 1804 Jørgen Jochumsen Burchard.1800-185029
1954-03 FREDEN, brig af København, 82 kls. Købt 1808 af KGH og ejet 1809-1843. *p1800-185027
1954-03 Falck, købmand i Frederikshåb, kontakter MARIA LOVISA ved ankomst 1800-10-011800-185027
1954-03 Ameralikfjorden i Vestgrønland = Lancaster River ved opdagelsen 1612 af James Hall. MARIA LOVISA ankrede her 1800.1600-185028
1954-03 Hall, James, engelsk opdagelsesrejsende i Grønland. Fandt Ameralikfjrden, som han 1612 kaldte for Lancaster River.1600-165028
1954-03 Torpegaard, Jacob, matros på MARIA LOVISA 1800, led af skørbug.1800-185025
1954-03 Hansen, Hans, matros på MARIA LOVISA 1800, led af skørbug.1800-185025
1954-03 Jansen, præst, der havde varer med MARIA LOVISA til Grønland 1800.1800-185026
1954-03 Rasmussen, Jørgen, matros på MARIA LOVISA 1800, led af skørbug.1800-185025
1954-03 Mortensen, andenstyrmand på MARIA LOVISA 1800, led af skørbug.1800-185025
1954-04 Quedens Hus i Nebel på Amrum med fajancevægfliser med motiv af hvalfangst ca. 1750-18001750-180046
1954-04 Skibsmotiver på hollandske vægfliser, artikel af Sigurd Schoubye1650-190037-52
1954-04 Schoubye, Sigurd, forfatter til artiklen Skibsmotiver på hollandske vægfliser1950-200037-52
1954-04 Hvalfangst fra fregatskib på fajancevægfliser fra Wyk, på Flensborg Museum *f1800-185047
1954-04 Bootschip fra Hallig Hooge på fajancevægfliser, på Landesmuseum i Slesvig *f1800-185048
1954-04 Huys, Frans, tegnet motiver til fajancevægfliser ca. 15501550-160039
1954-04 Fliser med skibsmotiver, hollandske 1650-19001650-190037-52
1954-04 Arbejderhus med vægfliser med skibsmotiver, akvarel fra Zevenhuizen ved Franeker i Frisland *p1800-185038
1954-04 Fajancevægfliser med skibsmotiver, hollandske 1650-1900. Illustrationer på 15 steder *f1650-190037-52
1954-04 Aelmis, Jan, flisemaler, 1764, fliser i hus i Altona.1750-180041
1954-04 Königspesel på Hallig Hooge med fajancevægfliser med skibsmotiver.1800-200049
1954-04 Altfriesisches Haus i Keitum på Sild med fajancevægfliser med skibsmotiver.1800-200049
1954-04 Fajancevægfliser med skibsmotiv i hus på Mittdün på Amrom ca. 1900, forestillende slaget ved Terheide.1900-195051
1954-04 Hansen, Barend Frederik = Bandik Frederik, kaptajn for rederen Jan Noteman, 1769, på flisemaleri dateret 1769 i hus i Nieblum på Föhr.1750-180049
1954-04 Noteman, Jan, skibsreder, 1769, nævnt på flisemaleri dateret 1769 i hus i Nieblum på Föhr.1750-180049
1954-04 Kommandørgården i Toftum på Rømø med fajancevægfliser med skibsmotiver.1800-200049
1954-04 Hansen, Tage Hans Bandik, 1724-1808, kaptajn, søn af Barend Frederik Hansen, 1769, på flisemaleri dateret 1769 i hus i Nieblum på Föhr.1750-180049
1954-04 Frederik VI, konge, besøg på Hallig Kooge efter stormfloden 1825.1800-185049
1954-04 Fajancevægfliser med skibsmotiv i hus på Wyk ca. 1900, forestillende slaget ved Øland 1676-06-01 under Niels Juel og admiral Tromp 1676.1900-195051
1954-04 Tischelaar, fajancevægflisefabrik -1719-1875-1700-190043
1954-04 Danser, Dirk, maler af motiver til fajancevægfliser -1700-1700-175044
1954-04 Ottema, Nanne, forsker i fajancefliser -1920-1949-1900-195042
1954-04 Ruuds, Pytter, signeret fajancevægfliser i hus i Boldixum på Föhr, 1779.1750-180042, 44
1954-04 Tromp, admiral vist på fajancevægfliser med skibsmotiv i hus på Wyk ca. 1900, forestillende slaget ved Øland 1676-06-01 under Niels Juel og admiral Tromp 1676.1650-170051
1954-04 Feytema-Tjallingiis, fajancevægflisefabrik -1719-1875-1700-190044
1954-04 Juel, Niels, admiral vist på fajancevægfliser med skibsmotiv i hus på Wyk ca. 1900, forestillende slaget ved Øland 1676-06-01 under Niels Juel og admiral Tromp 1676.1650-170051
1954-04 Wildschut, D., skibsreder med hvalfangerflåde afbilledet på fajancevægfliser 17471700-175044
1954-04 Hondius, forlæg til fajancevægfliser med skibsmotiv 1635-1650-175041
1954-04 Nooms kaldet Sømanden, forlæg til fajancevægfliser med skibsmotiv 1635-1650-175041
1954-04 Visscher, Cornelis, forlæg til fajancevægfliser med skibsmotiv 1635-1650-175041
1954-04 Reinier, forlæg til fajancevægfliser med skibsmotiv 1635-1650-175041
1954-04 Aelmis, Jan, 1714-1799, fajancevægflisefabrikant.1700-180041
1954-04 Aelmis, familie af fajancevægflisefabrikant, -1675-1700.1650-170041
1954-04 Esdré, Haye, fajancevægflisefabrikant, fremstillede fliser efter forlæg af Cornelis Visscher -1645-1600-165041
1954-04 Boumeester, Cornelis, fajancevægflisefabrikant, -1675-17001650-170041
1954-04 Tromp, hol. admiral, der besejrede spanierne 1639 ved Duins1600-165041
1954-05 Hillerup, godsejer, fik b. dæksbåden SØBLOMSTEN, 6,1 yachttons, i 1866 af E.C. Benzon1850-190075
1954-05 Lütken, vejinspektør, Nykøbing F. fik b. MAAGEN, dæksbåd, 7 yachttons, i 1866 af E.C. Benzon1850-190075
1954-05 Mikkelsen, Peder Knudsen, Marstal ejer af skonnerten EOS, NHSF, b. 1867 af E.C. Benzon. Senere ejet af enken Anne Margrethe Mikkelsen.1850-190075
1954-05 VAHLIA, åben båd, 5,9 yachttons, b. 1866 af E.C. Benzon til hr. Knudsen, Fåborg1850-190075
1954-05 EOS, skonnert, 98,61 BRT, 92,42 NRT, NHSF, b. 1867 af E.C. Benzon til hr. Peder Knudsen Mikkelsen, Marstal. Senere enken og efter ca. 1908 N. Åhman i Århus.1850-190075
1954-05 Åhman, N., Århus, k. ca. 1908 skonnerten EOS, NHSF, b. 1867 af E.C. Benzon, fra rederen enkefrue Anne Margrethe Mikkelsen.1850-190075
1954-05 Sidenius, Fritz Wilhelm, 1838-1923, købmand, købte E.C. Benzons værft i Nykøbing F. 1896.1800-195078
1954-05 Gruelund, P.A., statslods, Randers. Takket for hjælp til E.C. Benzonartikel1900-195079
1954-05 SØBLOMSTEN, dæksbåd, 6,1 yachttons, b. 1866 af E.C. Benzon til godsejer Hillerup, Nykøbing F.1850-190075
1954-05 Søtoft, O., kaptajn, Nykøbing F., fik bygget SVAVA, kutter, b. 1896 af E.C. Benzon1850-190078
1954-05 MAAGEN, dæksbåd, 7 yachttons, b. 1866 af E.C. Benzon til vejinspektør Lütken, Nykøbing F.1850-190075
1954-05 Grandjean, stamhusbesidder, Vennerslund, fik bygget BACCHUS, 15 yachttons, b. 1885 af E.C. Benzon1850-190066, 78
1954-05 EMILIE, lystskonnert, 57 yachttons, b. 1877 af E.C. Benzon til kammerherre Sehested-Juul, Raunholt.1850-190078
1954-05 VESTA, paketjagt, 46,5 NRT, b. 1877 af E.C. Benzon til kaptajn Hovmand, Bandholm.1850-190077
1954-05 Andersen, kammerråd, medreder af paketten ZEUS, 49,7 NRT, b. 1876 af E.C. Benzon til rederi ved Fr. Holst, kammerråd Andersen, kaptajn J.P. Rasmussen, skibsbygmester E.C. Benzon for en rute Kbh. - Nyk.F.1850-190077
1954-05 Sehested-Juul, kammerherre, fik bygget lystskonnerten EMILIE, 57 yachttons, b. 1877 af E.C. Benzon.1850-190078
1954-05 TERNEN, halvdæksbåd, 2,2 yachttons, b. 1877 af E.C. Benzon til Chr. Mathiesen, København1850-190078
1954-05 Mathiesen, Chr., København, fik bygget TERNEN, halvdæksbåd, 2,2 yachttons, b. 1877 af E.C. Benzon.1850-190078
1954-05 GEMMA, kutter, 15,3 yachttons, b. 1875 af E.C. Benzon til Alfred Hage, Oremandsgård.1850-190077
1954-05 Saunte, Møller, medejer af paketjagten VEGA, 36 NRT, b. 1873 af E.C. Benzon til Møller Saunte og kaptajn Hovmand for en Bandholmrute.1850-190077
1954-05 ZEUS, paketbåd, 49,7 NRT, b. 1876 af E.C. Benzon til Fr. Holst, kammerråd Andersen, kaptajn J.P. Rasmussen, skibsbygmester E.C. Benzon for en rute Kbh. - Nyk.F.1850-190077
1954-05 Hage, Alfred, til Oremandsgård, fik bygget kutteren GEMMA, 15,3 yachttons, i 1875 af E.C. Benzon1850-190077
1954-05 SVANEN, halvdæksbåd, 3,5 yachttons, b. 1875 af E.C. Benzon til A. & O. Benzon, København1850-190077
1954-05 VEGA, paketjagt, 36 NRT, b. 1873 af E.C. Benzon til Møller Saunte og kaptajn Hovmand for en Bandholmrute.1850-190077
1954-05 Holm, Rasmus, Vordingborg, fik bygget EMILIE, hjuldampskib, maskine 8 HK, b. 1882 af E.C. Benzon1850-190078
1954-05 EMILIE, hjuldampskib, maskine 8 nHK = 32 iHK, b. 1882 af E.C. Benzon til R. Holm, Vordingborg1850-190078
1954-05 Bruun, J.C., Kokkedal, fik bygget TOKE, dæksbåd, 5,8 yachttons, b. 1878 af E.C. Benzon1850-190078
1954-05 RINGKJØBING, hjuldampskib, maskine 3 nHK, b. 1882 af E.C. Benzon til hr. N.J. Andsager, Ringkøbing1850-190078
1954-05 Andsager, N.J., Ringkøbing, fik bygget RINGKJØBING, hjuldampskib, maskine 3 nHK, b. 1882 af E.C. Benzon (Opr. bygget som IDA).1850-190078
1954-05 TERNEN, åben båd, 1,4 yachttons, b. 1877 af E.C. Benzon til assistent Regenburg, København1850-190078
1954-05 Hage, godsejer, Nivågård, fik bygget KALIFEN, dæksbåd, 4,4 yachttons, b. 1878 af E.C. Benzon1850-190078
1954-05 Regenburg, assistent, København, fik bygget TERNEN, åben båd, 1,4 yachttons, b. 1877 af E.C. Benzon.1850-190078
1954-05 TOKE, dæksbåd, 5,8 yachttons, b. 1878 af E.C. Benzon til J.C. Bruun, Kokkedal1850-190078
1954-05 MARIETTE, dæksbåd, 5,5 yachttons, b. 1878 af E.C. Benzon til kaptajn Bruus & Søn, København1850-190078
1954-05 Bruus & Søn, kaptajner, fik bygget MARIETTE, dæksbåd, 5,5 yachttons, b. 1878 af E.C. Benzon1850-190078
1954-05 VARSKO, dæksbåd, 7 yachttons, b. 1867 af E.C. Benzon til overingeniør W. Rowan.1850-190076
1954-05 Rowan, W. overingeniør ved De jyske Baneanlæg. Fik bygget dæksbåden VARSKO, 7 yachttons, i 1867 af E.C. Benzon.1850-190076
1954-05 Qvistgaard, godsejer, Skælskør, fik bygget LA MOUETTE, kutter, 8,8 yachttons, b. 1895 af E.C. Benzon1850-190066, 78
1954-05 Thousig, Carl, bogholder, Maribo, fik bygget PAX, kutter, 8,7 yachttons, b. 1896 af E.C. Benzon1850-190066, 78
1954-05 Nielsen, P., kaptajn, Frederikshavn. Fik bygget handelskvasen NØKKEN, 25,8 t, 48 x 14 x 5-7,5 fod, b. 1868 af E.C. Benzon1850-190064, 68-69, 76
1954-05 AGNETE, kutter, 1645 tons, b. 1868 af E.C. Benzon, til grosserer H. Hansen, København, senere s. til Søværnet.1850-190076
1954-05 Hovmand, kaptajn, Bandholm, fik bygget jagterne VEGA, 1873, og VESTA, 1877, for paketfart af E.C. Benzon. VESTA forlist 1878-02-22.1850-190064, 76-77
1954-05 Rosenkrantz, Palle, baron, København / Charlottenlund, fik bygget HAMLET, kutter, 2,5 yachttons, b. 1896 af E.C. Benzon1850-190078
1954-05 SVAVA, kutter, b. 1896 af E.C. Benzon til kaptajn O. Søtoft, Nykøbing F.1850-190078
1954-05 RYLEN, kutter, 4,7 yachttons, b. 1896 af E.C. Benzon til apoteker Augsburg, Roskilde.1850-190078
1954-05 HAMLET, kutter, 2,5 yachttons, b. 1896 af E.C. Benzon til baron Palle Rosenkrantz, København / Charlottenlund.1850-190078
1954-05 Augsburg, apoteker, Roskilde, fik bygget RYLEN, kutter, 4,7 yachttons, b. 1896 af E.C. Benzon1850-190078
1954-05 Hage, Johannes, løjtnant, fik bygget paketjagten ANNETTE, 40 NRT, i 1873 af E.C. Benzon til rederi i Stege.1850-190077
1954-05 Halmø, sejlmager, Nykøbing F., fik bygget halvdæksbåden NARCIS, 4,2 yachttons, i 1872 af E.C. Benzon.1850-190077
1954-05 NARCIS, halvdæksbåd, 4,2 yachttons, b. 1872 af E.C. Benzon til sejlmager Halmø, Nykøbing F.1850-190077
1954-05 ERIK, halvdæksbåd, 4,2 yachttons, b. 1872 af E.C. Benzon til E. Bagger, København.1850-190077
1954-05 Bagger, E., København, fik bygget halvdæksbåden ERIK, 4,2 yachttons, i 1872 og SVANEN, 3,5 yachttons, i 1875 af E.C. Benzon.1850-190077
1954-05 ANNETTE, paketjagt, 40 NRT, b. 1873 af E.C. Benzon til rederi i Stege ved løjtnant Johannes Hage.1850-190077
1954-05 ELLEN, åben båd, 1,7 yachttons, b. 1871 af E.C. Benzon til kaptajn Beck, København1850-190076
1954-05 ROLF, åben båd, 2,5 yachttons, b. 1871 af E.C. Benzon til kompasmager Holm, København1850-190076
1954-05 Beck, kaptajn, København. Fik bygget åben båd ELLEN, 1,7 yachttons, i 1871 af E.C. Benzon.1850-190076
1954-05 EMMA, åben båd, 1,8 yachttons, b. 1872 af E.C. Benzon til sig selv.1850-190077
1954-05 Holm, kompasmager, København. Fik bygget åben båd ROLF, 2,5 yachttons, i 1871 af E.C. Benzon.1850-190076
1954-05 LEDA, jagt, b. 1872 af E.C. Benzon til rederi i Nykøbing F. med skibsbyggeren som deltager.1850-190064, 76
1954-05 Glahn, arkitekt, tømrermester, Nykøbing F. ca. 1866.1850-190068, 70
1954-05 AMOR, skonnertbrig, 152 BRT, 139,59 NRT, b. 1855 af E.C. Benzon for reder, agent Benzon, Stubbekøbing og E.J. Hvidt, Kbh., fører C.B.J. Wæver, s. 1871-11-11 til kaptajn N.P. Kromann, Marstal, strandet 1872-01-20 ved Marstrand.1850-190056, 71f
1954-05 N.F. Hansen skibsbyggermester i Odense, b. 1895 ARGUS1850-190056
1954-05 NØKKEN, skonnert, b. 1864 af E.C. Benzon. Tegning af Mathias Lütken. Ejer Kaptajn J.P. Rasmussen, Vordingborg. p.57 *t1850-190057, 75
1954-05 NIMROD, skonnert, 129,30 BRT, 120 NRT, b. 1858 af E.C. Benzon for egen regning. Forlist 1873-06-29 ved Vardø efter kollision med tysk skonnert MAREN. Tegning af Mathias Lütken p.57 *t1850-190057, 73
1954-05 AMERICA, skonnert b. af Georg Steer, USA -1840-1800-185055
1954-05 ARGUS, skonnert, b. 1895 af N.F. Hansen, Odense til krydstoldvæsenet.1850-190056
1954-05 PETER ROED, skonnert, b. 1866 af E.C. Benzon, b. til konsul E. Flindt m.fl. i Holbæk. Forlist 1885. p.56 *f1850-190056, 75
1954-05 Steer, Georg, skibskonstruktør USA af AMERICA skonnert -1840-1800-185055
1954-05 PAN, S/S, 60 x 12 fod, 5,75 kls., b. 1861 af E.C. Benzon, maskine fra jernstøber P. Hansen, Nyk.F. S. 1861-08 til H.P. Prior, salg annulleret, s. 1863 til I/S i Kbh., s. 1865 til A.C. Kruse, Kastrup.1850-190061, 74
1954-05 HAVGASSEN, fiskeriinspektionsfartøj, 7 kls., b. 1861-1862 af E.C. Benzon til Indenrigsministeriet.1850-190061, 74
1954-05 FALSTER, S/S, b. 1863 af E.C. Benzon, solgt flere gange og næ. til SAMSØ og PRØVEN p.62 *f1850-190061-62, 74
1954-05 Lütken, Mathias, tegner, skibsportrætter af E.C. Benzonskibe -1850-1860-1850-190057
1954-05 KRYDSJAGT III, konstrueret af E.C. Benzon 1863. Station ved Grenen. Også bygget krydsjagt 1853 uden navn p.71.1850-190057, 59, 71
1954-05 Linjetegninger og sejltegninger til E.C. Benzon skibe p.58, 59, 60 *t1850-190058-59
1954-05 KALIFEN, dæksbåd, 3 kls., lgd.stævn 28-9 fod, b. 1858 af E.C. Benzon til Indenrigsministeriet for fiskeriundersøgelser. Fører Black, Fra 1865 i Søværnet, s. senere til von der Recke. Forlist 1880.1850-190057, 62, 65, 73
1954-05 Prior, H.P., købte 1861-08 S/S PAN af E.C. Benzon, men lod handelen gå tilbage, da skibet var uegnet til hans formål.1850-190061, 74
1954-05 Krarup, N.B., dr.phil., skoleleder Borgerdydskolen i København -1835-1800-185053
1954-05 Benzon, Lorenz Jacob, kgl. agent, skibsfører og købmand i Stubbekøbing. Far til E.C. Benzon. Reder for skonnertbriggen AMOR, b. 1855 hos E.C. Benzon. Fører af S/S PRØVEN1800-185053, 72, 74
1954-05 Holmens Konstruktionsskole, leder kommandør Andreas Schifter -1840-. E.C. Benzon elev 1840-1844.1800-185053
1954-05 Schifter, Andreas, kommandør, leder af Holmens Konstruktionsskole -1840-1800-185053
1954-05 Skibsbygmester E.C. Benzon, Nykøbing Falster - En foregangsmand i dansk skibsbygning, artikel af Otto Benzon1800-190053-79
1954-05 Benzon, E.C., 1825-12-15 til 1912. Skibsbygmester i Nykøbing F. p.54, 61 *f1800-190053-79
1954-05 Benzon, Otto, forfatter til artiklen Skibsbygmester E.C. Benzon, Nykøbing Falster - En foregangsmand i dansk skibsbygning1950-200053-79
1954-05 ARGUS, krydstoldvæsenets chefskib, b. 1854 af E.C. Benzon, omb., forlænget 1865. Udrangeret 1895, s. til Rønne og næ. INGOLF.1800-185055-56, 71
1954-05 CASTOR, paket, 16 kls., b. 1867af E.C. Benzon. Reder Fr. Holst, Nykøbing F. Side 55 model *m1800-185055, 76
1954-05 Sidenius, Isach, stadshauptmand i Nykøbing F. 1848. E.C. Benzon købte hans plads.1800-185054
1954-05 THOR, skonnert, b. 1849 af E.C. Benzon1800-185055, 70
1954-05 Henrichsen, overkonstruktør på holmens Konstruktionsskole, gav privattimer til E.C. Benzon -1840-1800-185053
1954-05 DANNEBROG / DANEBROG, linjeskib, afslagning mindet af E.C. Benzon -1840-1800-185053
1954-05 Jørgensen, skibbygmester på Jacob Holms Plads i København ca. 1800. Far til skibsbygmester C.J.F. Jørgensen1800-185053
1954-05 Åbo Skibsværft, E.C. Benzon undermester i 1846.1800-185053
1954-05 Jørgensen, C.J.F., skibsbygmester og leder af Åbo Skibsværft -1846-1800-185053-54
1954-05 Dansk Fiskeriforening, fik tegnet fiskekutter af E.C. Benzon i 18881850-190068
1954-05 Sørensen, Enevold, fisker fra Hou, fik fiskerbåd som belønning af hofjægermester Holstein-Rathlou 1872 efter stormfloden1850-190066
1954-05 Holstein-Rathlou, hofjægermester, fik 1867 bygget store ECHO og købt lille ECHO af E.C. Benzon1850-190066, 76, 77
1954-05 TUMLEREN, skonnert, 50 tons, b. af E.C. Benzon til hofjægermester E.P. Benzon, Benzonseje ved Grenå, senere solgt til Prins Valdemar og igen til komtesse Schimmelmann, anvendt som missionsskib og næ. DUEN.1850-190066, 76
1954-05 Benzon, E.A.P., hofjægermester, Benzonseje / Benzonsdal ved Grenå, fik 1871 b. skib hos E.C. Benzon1850-190066, 76
1954-05 BACCHUS, 15 yachttons, b. 1885 af E.C. Benzon til stamhusbesidder Grandjean, Vennerslund1850-190066, 78
1954-05 PAX, kutter, 8,7 yachttons, b. 1896 af E.C. Benzon til bogholder Carl Thousig, Maribo1850-190066, 78
1954-05 LA MOUETTE, kutter, 8,8 yachttons, b. 1895 af E.C. Benzon til godsejer G. Qvistgaard, Skælskør1850-190066, 78
1954-05 ECHO, store, 32 tons, b. 1874 af E.C. Benzon til hofjægermester Holstein-Rathlou1850-190066, 76
1954-05 Stubbekøbing Havn, benyttede E.C. Benzon som konsulent -1885-1850-190067
1954-05 Masnedø Havn, benyttede E.C. Benzon som konsulent -1885-1850-190067
1954-05 Tesdorph, E., gehejmeetatsråd, Ourupgård, bad 1866 E.C. Benzon tegne lade med frit spænd på 18,8 meter.1850-190067-68
1954-05 Valdemar, Prins, k. skonnerten TUMLEREN af hofjægermester E.P. Benzon1850-190066
1954-05 Schimmelmann, komtesse, k. af Prins Valdemar skonnerten TUMLEREN og anvendte den som missionsskib under navnet DUEN -1906-.1850-190066
1954-05 Nykøbing F. Havn, benyttede E.C. Benzon som konsulent -1885-1850-190066-67
1954-05 DUEN, ex TUMLEREN, skonnert, 50 tons, b. af E.C. Benzon til hofjægermester E.P. Benzon, Benzonseje / Benzonsdal ved Grenå, senere solgt til Prins Valdemar og igen til komtesse Schimmelmann, anvendt som missionsskib og næ. Solgt til udlandet 1903.1850-190066, 76
1954-05 Sømandsmissionen, anvendte skonnerten DUEN som missionsskib ca. 1880-18901850-190066
1954-05 SAMSØ, ex FALSTER, S/S, b. af E.C. Benzon1850-190061
1954-05 Helsingør Lodseri, fik bygget både hos E.C. Benzon ca. 1860.1850-190063, 74
1954-05 ESBERN SNARE, prøvebåd for lodsbåd, 4 kls., b. ca. 1860 af E.C. Benzon til Helsingør lodseri ved Povel Hansen.1850-190063, 74
1954-05 CASTOR, paketjagt, b. 1867 af E.C. Benzon1850-190063-64
1954-05 POLLUX, paketjagt, 15 kls., b. 1867 af E.C. Benzon. Reder Fr. E. Holst, Nykøbing F.1850-190063-64, 75
1954-05 PRØVEN, ex SAMSØ, ex FALSTER, S/S, b. af E.C. Benzon1850-190062
1954-05 Hansen, Povel, lods i Helsingør, 1863 kontakt til E.C. Benzon om lodsbåd1850-190062-63, 74
1954-05 SIF, skonnert, 19 kls. b. af E.C. Benzon. Ejer 1857 kaptajn Christophersen. p.62 *f1850-190062, 73
1954-05 ECHO, lille, 8 yachttons, b. 1867 af E.C. Benzon til sig selv, købt af hofjægermester Holstein-Rathlou senere 1867.1850-190066, 76
1954-05 Benzon, E.B. / C.B., bror til E.C. Benzon, der b. lystjagt CAROLINE til sin bror i 1866. Reder for barken PSYKE 1856-1863.1850-190065, 72, 75
1954-05 Dansk Forening for Lystsejlads, stiftelse 18661850-190065
1954-05 CAROLINE, lystjagt, b. 1866 af E.C. Benzon til bror konsul C.B. / E.B. Benzon.1850-190065, 75
1954-05 NØKKEN, handelskvase, 25,8 t, 48 x 14 x 5-7,5 fod, b. 1868 af E.C. Benzon til kaptajn P. Nielsen, Frederikshavn1850-190064, 68-69, 76
1954-05 VESTA, paketjagt, 38 NRT, b. 1868 af E.C. Benzon til kaptajn Hovmand, Bandholm. Forlist 1876-02-22.1850-190064, 76
1954-05 KALIFEN, dæksbåd, 4,4 yachttons, b. 1878 af E.C. Benzon til godsejer Hage, Nivågård.1850-190078
1954-05 Christensen, Hans, skibsreder, kontakt 1871 til E.C. Benzon for tegninger til en topsejlsskonnert.1850-190064
1954-05 COSAK, lystjagt, b. 1854 af E.C. Benzon til sig selv, Lgd. mellem stævne 26-4 fod, deltog 1855 ved Åbenrå i Danmarks første kapsejlads1850-190065, 71
1954-05 Kramer, grosserer, København. Fik b. kutteren COQUETTE, 9,8 yachttons, 1866 af E.C. Benzon.1850-190075
1954-05 MARGRETHE, ex KALIFEN, dæksbåd, 3 kls., lgd.stævn 28-9 fod, b. 1858 af E.C. Benzon til Indenrigsministeriet. Efter flere salg var ejer kaptajn Hansen, Esbjerg. Forliste 1880-05-28 i Hjertingbugten.1850-190057, 62, 73
1954-05 Hansen, P., jernstøber, leverede1861 dampmaskine til S/S PAN, 60 x 12 fod, 5,75 kls., b. 1861 af E.C. Benzon til H.P. Prior, der annullerede, og s. 1863 til I/S i Kbh., og s. 1865 til A.C. Kruse, Kastrup.1850-190061, 74
1954-05 Hansen, kaptajn på MARGRETHE ex KALIFEN, b. 1858, der købte den fra kaptajn von der Recke.1850-190057, 62, 73
1954-05 Recke, von der, kaptajn på KALIFEN, b. 1858, der udlagde østersbanker, ca. 18701850-190057, 62, 73
1954-05 PRØVEN, ex SAMSØ, ex FALSTER, S/S, b. 1863 af E.C. Benzon, solgt 1876 til Tuxen & Hammerich i Nakskov og næ. PRØVEN1850-190061-62, 74
1954-05 Kruse, A.C., kaptajn, købte 1865 S/S PAN, 60 x 12 fod, 5,75 kls., b. 1861 af E.C. Benzon. Sælger et I/S i København1850-190061, 74
1954-05 SAMSØ, ex FALSTER, S/S, b. 1863 af E.C. Benzon, solgt 1866 til interessentskab i Århus og næ.1850-190061-62, 74
1954-05 Tuxen & Hammerich, firma i Nakskov. Købte S/S SAMSØ i 1876 og næ. til PRØVEN1850-190074
1954-05 BJARKE, skonnert, 70,5 kls., b. 1857 af E.C. Benzon. Kaptajn P.P. Woldsgaard. Forlist 1867-12-03 ved Vennebjerg.1850-190072
1954-05 Christophersen, kaptajn på skonnerten SIF, b. 1857 af E.C. Benzon.1850-190073
1954-05 Bendtzen, C.N.W., kaptajn på barken PSYKE, b. 1856 af E.C. Benzon. Kaptajn på rejse i 1871, da skibet forliste ved Amoy.1850-190072
1954-05 Black, kaptajn på KALIFEN, fiskerikontrolfartøj Limfjorden fra 1858 til 1865.1850-190057, 62, 73
1954-05 Fiskerikontrol. KALIFEN, dæksbåd, 3 kls., lgd.stævn 28-9 fod, b. 1858 af E.C. Benzon til Indenrigsministeriet. På Limfjorden 1858 til 1865. Derefter Søværnet.1850-190057, 62, 73
1954-05 PILEN, færgejagt, b. 1857 af E.C. Benzon til Generalpostdirektoratet for Gåbenseoverfarten. s. 1871 til Martin Dyreborg, Fåborg og næ. PILEN, s. 1875 til Niels Hansen, København.1850-190073
1954-05 Hansen, Niels, kaptajn, København og ejer af færgejagten PILEN, b. 1857 af E.C. Benzon, k. 1875 af kaptajn Martin Dyreborg, Fåborg.1850-190073
1954-05 Dyreborg, Martin, kaptajn og ejer af færgejagten PILEN, b. 1857 af E.C. Benzon, k. 1871 af Generalpostdirektoratet.1850-190073
1954-05 BOSTON LIGHT, klipper, USA, der fulgtes med barken PSYKE i 1857 på rejse til Østen i 18 dage.1850-190072
1954-05 KALUNDBORG, ex SOLEN, ex PAN, 60 x 12 fod, 5,75 kls., b. 1861 af E.C. Benzon1850-190075
1954-05 SOPHIE, ex KALUNDBORG, ex SOLEN, ex PAN, 60 x 12 fod, 5,75 kls., b. 1861 af E.C. Benzon1850-190075
1954-05 Jensen, Christian, købmand, købte 1877 GEISER, ex SOPHIE, ex KALUNDBORG, ex SOLEN, ex PAN af Beatus Pedersen og udflagedeskibet til Island1850-190075
1954-05 Pedersen, Beatus, købte 1877 KALUNDBORG, ex SOLEN, ex PAN fra Kalundborg til hjs. København og næ. SOPHIE1850-190075
1954-05 COQUETTE, kutter, 9,8 yachttons, b. 1866 af E.C. Benzon til grosserer Kramer, København1850-190075
1954-05 GEISER, ex SOPHIE, ex KALUNDBORG, ex SOLEN, ex PAN, 60 x 12 fod, 5,75 kls., b. 1861 af E.C. Benzon1850-190075
1954-05 Flindt, E., konsul, Holbæk. Reder for skonnerten PETER ROED, b. 1866 af E.C. Benzon.1850-190056, 75
1954-05 Københavns Fiskeriselskab A/S købte fra Tuxen & Hammerich, Nakskov S/S PRØVEN i 1880.1850-190074
1954-05 Rasmussen, J.P., kaptajn, ejer af skonnerten NØKKEN, b. 1864 af E.C. Benzon. Medreder af paketten ZEUS.1850-190075, 77
1954-05 Holst, F.E., skibsmægler Nykøbing F. for skonnerten NØKKEN, b. 1864, Castor og Pollux, 1867, og ZEUS, 1875, alle af E.C. Benzon.1850-190075-77
1954-05 Poulsen / Paulsen, Johannes Sophus, søløjtnant. Købte 1869 S/S SAMSØ af et interessentskab i Århus.1850-190074
1954-05 Kirkmann, E.N., kaptajn, købte 1866 SOLEN, ex PAN af saltfabrikant Maardt i Kastrup.1850-190075
1954-05 Maardt, N.C., Kastrup, købte 1865 SOLEN, ex PAN, af A.C. Kruse, Kastrup1850-190075
1954-05 Nielsen, Geert, kaptajn og ejer for skonnerten NØKKEN, b. 1864 af E.C. Benzon, og k. 1882 af J.P. Rasmussen.1850-190075
1954-05 SOLEN, 60 x 12 fod, 5,75 kls., b. 1861 af E.C. Benzon som PAN, dampmaskinen udtaget 1865. Fejl i årbogen at gøre skibet til byg. i 1865. Se skibsbasen.1850-190061, 74-75
1954-05 Drejø, kaptajn, Ærøskøbing. Købte af Geert Nielsen skonnerten NØKKEN, b. 1864 af E.C. Benzon1850-190075
1954-05 P. SCHOU, fiskekutter, tegnet 1888 af E.C. Benzon.1850-190068
1954-05 Nyeland & Benzon, København, k. 1857 brig ALF, 72 kls., b. 1850 hos E.C. Benzon, Nykøbing F. Prisedømt 1864 i Pola.1850-190071
1954-05 PROVIDENTIA, jagt, 400 DWt, b. 1850 hos E.C. Benzon, Nykøbing F., reder H. Hansen, Marstal.1850-190071
1954-05 ALF, brig, 72 kls., b. 1850 hos E.C. Benzon, Nykøbing F., reder E. Benzon, Stubbekøbing, s. 1857 til Nyeland & Benzon, København. Prisedømt 1864 i Pola.1850-190071
1954-05 Levinsen, H.P., skibsreder, k. 1880 af E. Paludan-Müller skonnerten THOR, b. 1849 hos E.C. Benzon1850-190070
1954-05 Kromann, skibsreder, Marstal ejer jagten SYLPH, 23 kls, b. 1851 hos E.C. Benzon, Nykøbing F.1850-190071
1954-05 Hansen, Hans, skibsreder, Marstal for jagten PROVIDENTIA, 400 DWt, b. 1850 hos E.C. Benzon, Nykøbing F.1850-190071
1954-05 SYLPH, jagt, 23 kls, b. 1851 hos E.C. Benzon, Nykøbing F., reder Kromann, Marstal.1850-190071
1954-05 GANYMED, skonnert, 152 BRT, 132 NRT, b. 1852 af E.C. Benzon, til konsul C.B. Benzon, Stubbekøbing. Strandet 1871-04-05 ved Ängelholm, s. 1875 til C.H. Møller, Odense, s. 1891-04-29 til P. Simonsen, Odense, oph. 1900.1850-190071
1954-05 Fiskeriudstilling 1888 i Berlin, 1897 i Stockholm, 1898 i Bergen. E.C. Benzon udstillede og fik sølvmedalje og guldmedalje for NØKKEN og tegninger til fiskekuttere.1850-190069
1954-05 Foreningen for træskibsbyggere i Danmark. E.C. Benzon æresmedlem.1850-190070
1954-05 Langesche-Rottische Mølle, Neumühlen, som E.C. Benzon leverede tegninger til for store jagter.1850-190069
1954-05 Paludan-Müller, E. skibsreder, fik b. skonnerten THOR 1849 hos E.C. Benzon1800-185070
1954-05 Thrane, købmand, modelleret buste som mindesmærke 1916 for E.C. Benzon1900-195070
1954-05 Kongelig Dansk Yachtklub. E.C. Benzon æresmedlem.1850-190070
1954-05 Jørgensen, J., fiskehandler, initiativtager til rejsning af mindesmærke 1916 for E.C. Benzon1900-195070
1954-05 Nykøbing Roklub. E.C. Benzon æresmedlem.1850-190070
1954-05 Tietgen, C.F., direktør og skibsreder, partreder fra 1869 for barken PSYKE, 234 tons, b. 1856 af E.C. Benzon.1850-190072
1954-05 PSYKE = PSYCHE, bark, 234 tons, b. 1856 af E.C. Benzon, reder C.B. Benzon, Stubbekøbing, s. 1863 til grosserer C.A. Erichsen m.fl.1850-190072
1954-05 Erichsen, C.A., grosserer, partreder fra 1863 for barken PSYKE, 234 tons, b. 1856 af E.C. Benzon.1850-190072
1954-05 Kromann, N.P., fører og reder for skonnertbriggen AMOR, 152 BRT, 139,59 NRT, b. 1855 af E.C. Benzon. Købt 1871-11-11 af agent Benzon & E.J. Hvidt1850-190056, 71f
1954-05 Wæver, C.B.J., Stubbekøbing, kaptajn på skonnertbriggen AMOR, 152 BRT, 139,59 NRT, b. 1855 af E.C. Benzon. Senere fører af barken PSYKE.1850-190056, 71f
1954-05 Svitzer, Em. z., skibsreder, partreder fra 1869 for barken PSYKE, 234 tons, b. 1856 af E.C. Benzon.1850-190072
1954-05 Benzon, Valdemar, partreder fra 1863 for barken PSYKE, 234 tons, b. 1856 af E.C. Benzon.1850-190072
1954-05 Linde, Julius, varemægler, partreder fra 1863 for barken PSYKE, 234 tons, b. 1856 af E.C. Benzon.1850-190072
1954-05 Benzon, C.B., konsul, ejer af skonnert GANYMED, 152 BRT, 132 NRT, b. 1852 af E.C. Benzon. Strandet 1871-04-05 ved Ängelholm, s. 1875 til C.H. Møller, Odense,1850-190071
1954-05 Simonsen, P., Odense, købt af C.H. Møller, Odense, skonnerten GANYMED, 152 BRT, 132 NRT, b. 1852 af E.C. Benzon.1850-190071
1954-05 HEIMDAL, skonnert, 127,81 BRT, 117,69 NRT, b. 1854 af E.C. Benzon, reder konsul Edvard Benzon, Nyk.F., kaptajn M.E. Reventlow, Marstal, s. 1864 til C.H. Carlsen, Marstal, s. 1877 til P. Rasmussen, Ommel, s. 1889-04-15 til Sverige.1850-190071
1954-05 Møller, C.H., Odense, købt af C.B. Benzon, C.B., konsul, skonnerten GANYMED, 152 BRT, 132 NRT, b. 1852 af E.C. Benzon. Strandet 1871-04-05 ved Ängelholm, s. 1875 til C.H. Møller, Odense,1850-190071
1954-05 Hvidt, E.J., partreder for skonnertbriggen AMOR, 152 BRT, 139,59 NRT, b. 1855 af E.C. Benzon, fører C.B.J. Wæver.1850-190056, 71f
1954-05 Rasmussen, P., Ommel, reder af skonnerten HEIMDAL, 127,81 BRT, 117,69 NRT, b. 1854 af E.C. Benzon, k. 1877 af C.H. Carlsen, Marstal.1850-190071
1954-05 Benzon, Edvard, konsul, k. 1854 skonnerten HEIMDAL, 127,81 BRT, 117,69 NRT, b. 1854 af E.C. Benzon.1850-190071
1954-05 Carlsen, C.H., Marstal, reder af skonnerten HEIMDAL, 127,81 BRT, 117,69 NRT, b. 1854 af E.C. Benzon, k. 1864.1850-190071
1954-05 Reventlow, M.E., kaptajn og partreder af skonnerten HEIMDAL, 127,81 BRT, 117,69 NRT, b. 1854 af E.C. Benzon.1850-190071
1954-06 Simonsen, overretsprokurator, rådgiver for H.P. Prior. Portræt p.85 *r1850-190080, 82, 85
1954-06 Em.Z. Svitzers Bjergningsentreprise - om Priors konkurrence med1850-190082
1954-06 Bergsøe, Vilhelm, forfatter til jubilæumssang for H.P. Prior 18911850-190081-82
1954-06 DANIA - forlist, H.P. Priors tab i forbindelse med1850-190081
1954-06 CIMBRIA - forlist, H.P. Priors tab i forbindelse med1850-190081
1954-06 Burmeister, etatsråd - og samarbejde med H.P. Prior1850-190084
1954-06 Prior, Johannes, sø af H.P. Prior - ønske fra familien om samarbejde med B&W1850-190085
1954-06 H.P. PRIOR, S/S, b. 1878, byg.nr. 107 B&W til DFDS. Udrangeret 1913.1850-190084
1954-06 Olrik, H., kunstmaler - portræt af H.P. Prior1900-195084
1954-06 Den lille Portrætkunst, udgivet 1949 - portræt af H.P. Prior1900-195084
1954-06 H.P. Priors forhold til Tietgen, artikel af Louis E. Grandjean1850-190080-87
1954-06 Tietgen, C.F. - artikel om Priors forhold til Tietgen. Portræt p.86 *r1850-190080-87
1954-06 Prior, Thomas - artikel om H.P. Prior1950-200080
1954-06 Prior, Alexis - artikel om H.P. Prior1950-200080
1954-06 Prior, H.P. - artikel om Priors forhold til Tietgen. Fotos p.82-83 *f1850-190080-87
1954-06 Grandjean, Louis E., forfatter til artiklen H.P. Priors forhold til Tietgen1950-200080-87
1954-06 Koch, C.P.A., advokat og rådgiver for H.P. Prior1850-190081, 83
1954-06 Strandgaard, Knud - forfatter til essay i Danmark og Havet II.1900-195081
1954-06 Carl, Hans P., skibsreder - forfatter til Træk af Dansk Skibsfarts Historie1900-195081
1954-06 DFDS - om Priors forhold til Tietgen1850-190080-87
1954-06 Tuborg Havn - H.P. Prior skibsværft1850-190081-82
1954-06 B&W - sammenlægningstanker for værft med Priors værft i Tuborg Havn1850-190081
1954-07 Borup, Jens Hansen, bødker på DISCOs rejse 1792-1793. Måtte afleveres til Kaptajn Sølling på ARVEPRINSEN AF AUGUSTENBORG1750-1800119
1954-07 Coringa, lastehavn i Indien for DISCO på sin sidste rejse i 1792-1793.1750-1800120
1954-07 Pedersen, Svend, undersejlmager på DISCOs rejse 1792-1793. Blev oversejlmester.1750-1800119
1954-07 Wiborg, David, oversejlmager på DISCOs rejse 1792-1793. Bortebleven.1750-1800119
1954-07 General Land-Oeconomi- og Commerce Collegium, København - afhentning af arrestant på DISCO 1793.1750-1800120
1954-07 Dahldorff, løjtnant. Passager på DISCOs hjemrejse 1793 fra Indien.1750-1800120
1954-07 Plappert, løjtnant. Passager på DISCOs hjemrejse 1793 fra Indien som arrestant.1750-1800120
1954-07 Lefevre, major. Passager på DISCOs hjemrejse 1793 fra Indien.1750-1800120
1954-07 Bang, Erich, dreng på DISCOs rejse 1792-1793. Faldt over bord og druknede.1750-1800121
1954-07 Frederiksnagore, Indien, anløbshavn for DISCO 1793.1750-1800118
1954-07 ARVEPRINSEN AF AUGUSTENBORG, Asiatisk Kompagnis fregatskib. Passerede ved Frederiksnagore DISCO i 1793-11-18. Kaptajn Peter Norden Sølling.1750-1800118, 120-121
1954-07 Bartlitt, Edmund, kaptajn og lods ved Frederiksnagore, Indien, hvor DISCO 1793 lossede og lastede.1750-1800118
1954-07 Top, faktor i Trankebar, Indien, hvor DISCO 1793 lossede og lastede.1750-1800118
1954-07 Larsen, Jacob, matros på DISCOs rejse 1792-1793. Deserterede i Indien.1750-1800119
1954-07 Linderup, mester på DISCOs rejse 1792-1793. Syg i land i Indien.1750-1800119
1954-07 TRANQUEBAR TAPPAL, sejlskib, lastskib, ejer hofjunker Lichtenstein. Forlist i Indien 1792.1750-1800119
1954-07 Winther, kaptajn på DISCO 17921750-1800119-121, 126, 128
1954-07 Lichtenstein, hofjunker, reder for TRANQUEBAR TAPPAL, sejlskib, lastskib forlist i Indien 1792.1750-1800118-119
1954-07 Pingel, faktor i Trankebar, Indien, hvor DISCO 1793 lossede og lastede.1750-1800118
1954-07 Nørager, Mons I., overstyrmand på DISCO 1785.1750-1800126
1954-07 Halkier, Andreas, overstyrmand på DISCO 1789.1750-1800126
1954-07 Kirksteen, Jens Lassenius, overstyrmand på DISCO 1783.1750-1800126
1954-07 Petersen, Claus, overstyrmand på DISCO 1779.1750-1800126
1954-07 Gjødesen, Ole, kaptajn på DISCO 1789.1750-1800126
1954-07 Duntzfeldt & Co., København, ejer af fregatskibet KRONBORG, 140 kls., 17971750-1800123, 130
1954-07 Tranberg, Andreas, overstyrmand på DISCO 1792.1750-1800126
1954-07 Tennent, James, kaptajn på fregatskibet KRONBORG 17971750-1800130
1954-07 Haste, kaptajn og ekvipagemester i Asiatisk Kompagni -1794-1750-1800128-129
1954-07 Eskildsen, Erich, dreng på ARVEPRINSEN AF AUGUSTENBORG, men i Indien overført til DISCO på rejsen 1792-1793 som erstatning for druknet dreng.1750-1800121
1954-07 Garrett, William, lods. Lodsede DISCO 1794 ved Star Point til Dover.1750-1800123
1954-07 Hansen, Svend, lods i Gilleleje. Lodsede DISCO 1794 til Helsingør og i Sundet.1750-1800123, 130
1954-07 Earl, Thomas, lods. Lodsede DISCO 1794 ved Dover.1750-1800123
1954-07 Loew, Thomas, blind passager på DISCOs rejse 1792-1793. Kom om bord på St. Helena1750-1800121
1954-07 Tørsløw, Jens, kaptajn på DISCO 1783.1750-1800126
1954-07 Junge, Emanuel Nicolaj, kaptajn på DISCO 1782.1750-1800126
1954-07 KRONBORG, fregatskib, 140 kls., ejer Duntzfeldt & Co., havarerede med lodsen Svend Hansen fra Gilleleje.1750-1800123
1954-07 Larsen, Kay, forfatter, kartotek på H&S benyttet til artikel om DISCO af Klem.1900-1950123
1954-07 DEN PRÆGTIGE, orlogsskib. Mandskab fra skibet varpede DISCO ind i Københavns Havn 1794-07-12.1750-1800123
1954-07 Asiatisk Kompagnis fregat DISCO, artikel af Knud Klem1950-200088-131
1954-07 Moltke, Adam Gottlob, statsminister, overhofmarskal - om DISCO og Asiatisk Kompagni -1777-1750-180098
1954-07 INDFØDSRETTEN, orlogsskib, b. 1776, udrangeret 1783 - Asiatisk Kompagni ønskede den udleveret, men fik afslag -1777-1750-180098-99
1954-07 Willerup, F.C. ornamentkunstner, elev af Wiedewelt - tegnede 1777 ornamenter til DISCO.1750-180096
1954-07 Godhavn, Grønlands hvalfangststation anlagt 17731750-180093
1954-07 Hohlenberg, F.C.H., fabrikmester - forfattet mindeord for Henrik Gerners mindeplade.1750-180091
1954-07 Kanton - DISCOs første rejse, hjembragte 1781 luksusvarer.1750-1800102
1954-07 KIEL, orlogsfregat, b. 1775, udrangeret 1797, Henrik Gerner konstruktion. Udsendt til Algier i 1779 i stedet for DISCO, der blev overladt Asiatisk Kompagni.1750-180099
1954-07 Sølling, Peter Norden, søofficer og kaptajn i Asiatisk Kompagni.1750-1800101, 118-119, 121
1954-07 Jenner, Adolph, kaptajn på DISCOs første rejse 1779.1750-1800101, 110, 126
1954-07 MARS, orlogsskib, b. 1760, udrangeret 1781, overtaget af Asiatisk Kompagni.1750-1800109
1954-07 Hansen, Knud E., Rigsarkivet - tilladelse til kopiering af skibstegninger af DISCO.1950-200089
1954-07 Asiatisk Kompagni - artikel om Kompagniets skib DISCO1750-180088-131
1954-07 DISCO, fregatskib, b. 1777 på Holmen, Henrik Gerner, til Asiatisk Kompagni. Model til H&S udført af Erik Werge, Holmen. Tegninger p.94-95, 97, 100, 103 *t model afbilledet på p.106,-107, 109, 113 *m1750-180088-131
1954-07 Klem, Knud, museumsdirektør, forfatter til artiklen Asiatisk Kompagnis fregat DISCO1950-200088-131
1954-07 Krabbe, F.M., fabrikmester Holmen -1777-1750-180090
1954-07 Gerner, Henrik, skibsbygmester Holmen - ordre om at bygge fregatskibe i 1777. Portræt p.91 *p1750-180090-91
1954-07 Werge, Erik, modellerer på Holmen - fremstillet model af DISCO til H&S1950-200089
1954-07 EBENEZER, orlogsskib, b. 1757, udrang. 1791, sendt til Middelhavet 1777.1750-180090
1954-07 EBENETZER, orlogsskib, udrustet til Middelhavsekspedition i 17771750-180090
1954-07 Trankebar, Indien, anløbshavn for DISCO 1793.1750-1800118-119
1954-07 Hagelund, Peter Rubek, skibspræst på DISCO. Teologisk kandidat 1785, bestalling som missionær i Trankebar 1785.1800-1850113
1954-07 Carrickfergus. Nødhavn i Irland for DISCO 1792.1750-1800115
1954-07 Balle, biskop. Irettesatte præst Peder Schiwe i Græsted 1799 og senere1750-1800112
1954-07 Schiwe, Jens How, præst i Græsted, far til skibspræst Peder Schiwe død 1828.1750-1800112
1954-07 FREDERIK VI, fregatskib tilhørende Asiatisk Kompagni. Skibspræst Poul Martin Møller mønstret på rejse 1819-1821.1800-1850112
1954-07 False Bay, Sydafrika, forsyningshavn for DISCO 1793.1750-1800118-119
1954-07 Cork, reparationshavn i Irland for DISCO 1792.1750-1800115
1954-07 Barry, John, tømrermester i Cork, reparationshavn i Irland for DISCO 1792.1750-1800116
1954-07 ORLANDO, fragtskib, 400 tons. Lejet af DISCO 1792 for lægtring af gods inden reparation i Cork1750-1800115
1954-07 POMMERN, orlogsskib, b. 1785 på Østersøisk Kompagnis Plads, udrangeret 1796, overtaget af Asiatisk Kompagni 1796.1750-1800109
1954-07 Dreves, Roelof, kommandør, kaptajn på DISCO, 74 kls. for Interessentschaft der Grönlandischen Handlung, Flensborg1750-1800110
1954-07 Køhn, Johan Christian overstyrmand på DISCOs første rejse 1779. Senere kaptajn på DISCO.1750-1800110, 114, 126
1954-07 DISCO, 74 kls., overdraget 1789 til Interessentschaft der Grönlandischen Handlung, Flensborg1750-1800110
1954-07 Thorsen, V., skibsinspektør - behandlet DISCO i artikel1950-2000109
1954-07 Møller, Poul Martin, skibspræst på FREDERIK VI, Asiatisk Kompagni, rejse til Østen 1819-1821.1800-1850112
1954-07 Due, Frantz, tredjestyrmand på DISCOs første rejse 1779.1750-1800110
1954-07 Schiwe, Peder, født 1750, skibspræst på DISCOs første rejse 1779. Senere præst i Græsted, sat fra bestillingen i 1817. Døde i fattigdom 1828.1750-1800110, 112
1954-07 Boserup, Knud I., understyrmand på DISCOs første rejse 1779.1750-1800110
1954-07 Volmers, Diedrich, skibsassistent på DISCOs første rejse 1779.1750-1800110
1954-08 Landgreen, kaptajn på ELISABETH 1806, rederi Christmas, Terborch & Co.1800-1850132
1954-08 Christmas, Terborch & Co., rederi, København, k. 1804 fra Duntzfeldt & Co., barken ELISABETH, indfl. 1802 fra Norge1800-1850132
1954-08 Nielsen, S., styrmand på ELISABETH 1806, rederi Christmas, Terborch & Co.1800-1850132
1954-08 ELISABETH, bark / pinke, b. 1800 i Norge, indfl. 1802 til Duntzfeldt & Co. København. Prisedømt 1808 i Calcutta. Skibsportræt af Jacob Petersen ? *p1800-1850132
1954-08 Hyatt, Caleb, kaptajn på ELISABETH, indfl. 1802 fra Norge til Duntzfeldt & Co.1800-1850132
1954-08 Duntzfeldt & Co., København, indfl. barken ELISABETH 1802 fra Norge1800-1850132
1954-08 LORD NELSON, oversejles 1805-12-14 af barken ELISABETH, indfl. 1802 fra Norge til Duntzfeldt & Co.1800-1850132
1954-08 Duntzfeldt & Co., København, indfl. barken ELISABETH 1802 fra Norge1800-1850132
1954-09 DAGMAR, S/S, b. 1866 i Hebburn, UK. K. 1866 fra Koch til DFDS.1850-1900133
1954-09 Tietgen, C.F., skibsreder - fik overtaget kontrakter på fire skibe fra C.P.A. Koch ved stiftelsen af DFDS 18661850-1900133
1954-09 THYRA, S/S, b. 1866 i Hebburn, UK. K. 1866 fra Koch til DFDS.1850-1900133
1954-09 VALDEMAR, S/S, b. 1866 i Hebburn, UK. K. 1866 fra Koch til DFDS.1850-1900133
1954-09 ANGLO-DANE, S/S, b. 1866 i Hebburn, UK. K. 1866 fra Koch til DFDS. *p1850-1900133
1954-09 DFDS. Maleri af J. Dahl forestillende S/S ANGLO-DANE fra 1879.ANGLO-DANE, S/S, b. 1866 i Hebburn, UK. K. 1866 fra Koch til DFDS.1850-1900133
1954-09 Dahl, J., maler. Maleri af S/S ANGLO-DANE fra 1879.ANGLO-DANE, S/S, b. 1866 i Hebburn, UK. K. 1866 fra Koch til DFDS. *p1850-1900133
1954-09 The Anglo-Dane Steamship Co., København rederi for skibet af samme navne leveret 1866, men selskabet ophørte og skibet blev overtaget af DFDS 1867-01-01.1850-1900133
1954-09 A. Leslie & Co., Hebburn. Bygget S/S ANGLO-DANE 1866 til Koch og videre til DFDS.1850-1900133
1954-09 Koch, C.P.A., skibsreder, bestilte til levering 1866 S/S ANGLO-DANE hos Leslie & Co. Hebburn, England, men blev overtaget af DFDS 1867-01-011850-1900133
1954-10 Snekkersten Bådebyggeri, tegning af Carl Baagøe, 1880 *t1850-1900134
1954-10 Baagøe, Carl, kunstmaler, tegnet Snekkersten Bådebyggeri 18801850-1900134
1954-11 København, Østersøisk-guineisk Kompagnis pakhus = korntørringsmagasiner1750-1800135
1954-11 København, etatsråd Bruuns = Blå pakhus opført 1781-17831750-1800135
1954-11 Harsdorff, C.F., arkitekt, tegnede 1775-1785 pakhuse, bl.a. Vestindisk pakhus, Kielers Pakhus, etatsråd Bruuns Pakhus og måske de Conincks Pakhus1750-1800135
1954-11 Det kgl. vestindiske Handelsselskab, oktrojeret selskab fra 1778-05-11.1750-1800135
1954-11 København, Vestindisk Pakhus, vejerboden, tegning af Martinus Rørbye, 1826 *t1850-1900135
1954-11 Rørbye, Martinus, tegnet Vestindisk Pakhus, vejerboden 18261850-1900135
1954-11 København, de Conincks = Gule pakhus opført 1780 ca.1750-1800135
1954-11 København, Tolbodpakhus = Kieler pakhus opført 1777-17791750-1800135
1954-11 København, Vestindisk pakhus opført 1780-17811750-1800135
1954-12 Tilforladelige Efterretninger om Kysten Guinea, udkommet 1760 af L.F. Rømer, overkøbmand og sukkerraffinadør1750-1800136
1954-12 Pontoppidan, Erik, biskop, skrev fortale til Tilforladelige Efterretninger om Kysten Guinea, udkommet 1760 af L.F. Rømer, overkøbmand og sukkerraffinadør1750-1800136
1954-12 Rømer, L.F., overkøbmand i Guinea, portrætstik af G.W. Baurenfeind efter maleri af G.M. Fuchs, 1760. *r1750-1800136
1954-12 Fuchs, G.M., kunstmaler - malet overkøbmand L.F. Rømer i Guinea, overført til portrætstik af G.W. Baurenfeind 17601750-1800136
1954-12 Christiansborg, Accra, hvor L.F. Rømer var underassistent, senere overkøbmand 1739-17491750-1800136
1954-12 Baurenfeind, G.W., gravør, stukket overkøbmand L.F. Rømer i Guinea, efter maleri af G.M. Fuchs, 17601750-1800136
1954-13 Himmelglobus af Matteo Greuter, globusmager, fremstillet 1636, tilhørende H&S skænket af HSV.1600-1650139-140
1954-13 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner, Beretning for regnskabsåret 1953.1950-2000138-157
1954-13 Greuter, Matteo, globusmager, fremstillet 1636 himmelglobus, tilhørende H&S skænket af HSV.1600-1650139-140
1955-01 Hagerup, fru Lilian, skænket museet æressabel tilhørt løjtnant Ostermann givet ham af Frederikssted på St. Croix 18781950-20009
1955-01 Skibskiste, tilhørt Poul Martin Møller fra hans kinarejse 1819-1821 med Asiatisk Kompagnis fregatskib CHRISTIANSHAVN. Gave til museet, *f1800-18509
1955-01 Sabel, æressabel skænket løjtnant Ostermann af Frederikssted på St. Croix 1878. Gave til museet fra fru Lilian Hagerup, Hellerup.1850-19009
1955-01 Ostermann, løjtnant, æressabel skænket ham af Frederikssted på St. Croix 1878. Gave til museet fra fru Lilian Hagerup, Hellerup.1850-19009
1955-01 EMMA MÆRSK, M/T, b. B&W 1928 til APM. Model af spantetværsnit 52-54 fremstillet af Chr. Nielsen til museet. Model. *f1950-200011
1955-01 Møller, Poul Martin, skibskiste fra hans kinarejse 1819-1821 med Asiatisk Kompagnis fregatskib CHRISTIANSHAVN. Gave til museet,1800-18509
1955-01 CHRISTIANSHAVN, fregatskib, Asiatisk Kompagni. Forfatteren Poul Martin Møllers skibskiste skænket museet,1800-18509
1955-01 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg - Beretning for regnskabsåret 1954-19551950-20007-19
1955-01 SHETLAND, M/T, b. 1951 på Lindholmens Varv i Göteborg for Dansk-Franske D/S A/S, København. Model skænket museet.1950-20007
1955-01 RIGMOR, S/S, 1278 BRT, b. 1920 på F. Schichau, Elbing til Skagerak D/S A/S, s. 1931 til Progress D/S A/S, København. Model skænket museet.1950-20007
1955-01 BRIGIT MÆRSK, M/T, b. 1953 på Odense Staalskibsværft A/S til APM. Model skænket museet.1950-20007
1955-01 Petersen, Møller & Hoppe, skibsmæglere, København - skænket museet model af 4-m. slettopskonnert DRONNING THYRA..1950-20008
1955-01 DRONNING THYRA, 4-m. slettopskonnert, b. 1918. Model skænket museet af Petersen, Møller og Hoppe, København1950-20008
1955-01 APM - skænket museet model af M/T BRIGIT MÆRSK.1950-20007
1955-01 Progress D/S A/S - skænket museet model af M/S RIGMOR.1950-20007
1955-01 Det Dansk-Franske D/S A/S - skænket museet model af M/T SHETLAND.1950-20007
1955-02 Madagaskar, kort af Johannes van Keulen fra Wassende Pas-Kaart van Ost-Indien, ca. 1690-1700. *k1650-170031
1955-02 Cheranto, søn af kong Rangeta på Madagaskar 17371700-175030
1955-02 Keulen, Johannes van, kartograf, tegner kort over Madagaskar, i Wassende Pas-Kaart van Ost-Indien, ca. 1690-1700.1650-170031
1955-02 Madagaskars vestkyst, kort eller rids af Charles Barrington fra hans journal 1737. *k1700-175032
1955-02 Massaledsge, rige på nordvestsiden af Madagaskar 1738. kort tegnet af kaptajn Jacob Holst *k1700-175036-37
1955-02 Blaauve, general for kong Rangeta på Madagaskar 17371700-175029
1955-02 Dandambo, general for kong Rangeta på Madagaskar 17371700-175029
1955-02 Burnham, kaptajn, købt slaver på Madagaskar før 1737.1700-175029
1955-02 Mackett, kaptajn, købt slaver på Madagaskar før 1737.1700-175029
1955-02 White, kaptajn, købt slaver på Madagaskar før 1737.1700-175029
1955-02 Rangeta, konge på Madagaskar. Kæmpede mod Andeanaffoo, søn af tidligere konge Ramaneto i 1737.1700-175029-30, 33-34
1955-02 Murray, Richard, kirurg på GREVINDEN AF LAURVIGEN 1738.1700-175044
1955-02 Bahana, by ved Combetocha, flod på nordvestsiden af Madagaskar 1738.1700-175036, 39
1955-02 Capetown, landtoning af Charles Barrington, journal 1737 *t1700-175046
1955-02 St. Thomas, anløb af GREVINDEN AF LAURVIGEN i 1739.1700-175047
1955-02 Combetocha, flod på nordvestsiden af Madagaskar 1738.1700-175036
1955-02 Marravoi, residensby for kong Anamanga i Massaledsge, rige på nordvestsiden af Madagaskar 1738.1700-175038
1955-02 Anamanga, konge i Massaledsge, rige på nordvestsiden af Madagaskar 1738.1700-175038
1955-02 Erlandsen, Ole, bådsmand på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1738.1700-175038, 45
1955-02 Hansen, Christopher, konstabel på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1738.1700-175038
1955-02 Berg, Hans Diderichsen, tømmermand på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1738.1700-175038
1955-02 På slavetogt til Madagaskar 1737-1739, artikel af Georg Nørregård1700-175020-48
1955-02 Fair Isle, landtoning af Charles Barrington, journal 1737 *t1700-175022
1955-02 Vestindisk -guineisk Kompagni, København, udruster GREVINDEN AF LAURVIGEN til Madagaskarrejse 1737.1700-175020-48
1955-02 Holst, Jacob Nicolaj, kaptajn på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1737.1700-175022-48
1955-02 May Island, Kap Verderne, landtoning af Charles Barrington, journal 1737 *t1700-175023
1955-02 Andersen, Ole, førstestyrmand på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1737. Død 1738.1700-175023, 25, 27, 33, 38
1955-02 Barringotn, Charles, eventyrer og handelsmand i Købenavn 1737. Journalside på foto p.35 *f1700-175020-48
1955-02 Nørregård, Georg, forfatter til artiklen På slavetogt til Madagaskar 1737-17391950-200020-48
1955-02 GREVINDEN AF LAURVIGEN, fregatskib, rejse til Madagaskar 1737-1739, kaptajn Jacob Nicolaj Holst. Senere overgået til reder Andreas Bjørn i hvis eje skibet strandede 1747-03-18.1700-175020-48
1955-02 St. Croix, vestindisk ø købt 1733 og Barringtons plan om at blive plantør1700-175020
1955-02 Madagaskar, Barringtons rejse til øen for at hente slaver i 17371700-175020-48
1955-02 Young Owl, faktori for slavehandel på kysten ved Sakalava på Madagaskar 1737.1700-175028, 39
1955-02 Morandavoflodens munding på Madagaskar, *k1700-175028, 30
1955-02 Grier, James, læge på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1737.1700-175026, 29-30, 39, 41, 43-44
1955-02 Bruun, Sigvard Friis, superkargo på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1737.1700-175026-27, 34, 41-42, 45, 47
1955-02 Mattatena, hovedby på Madagaskar 1737.1700-175028
1955-02 Ross, Willem, bådsmand på Madagaskar 1737.1700-175028
1955-02 Dyssel, Herman, andenstyrmand senere førstestyrmand på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1737.1700-175023, 25, 27, 38, 47
1955-02 Porto Pray på San Thiago, Kap Verderne, landtoning af Charles Barrington, journal 1737 *t1700-175024
1955-02 Hansen, Johannes, tredjestyrmand på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1737.1700-175023, 46
1955-02 Bryce, Ninian, underkaptajn på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1737.1700-175026, 41, 45
1955-02 Fisk, ukendt art, og blæksprutte i Charles Barrington, journal 1737 *t1700-175025-26
1955-02 Lieth / Leith, Walter, styrmand på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1737.1700-175025, 44
1955-03 Jan de Beeldensnijder van Hoirne = Jan Billedskærer fra Hoorn, boende Antwerpen, kartograf, udgav 1526 Carte van de Oosterscherzee.1500-160049-54
1955-03 Bjørnbo, A. og Carl S. Petersen, omtaler Carte van die Oostlant fra 1543 / 1560.1900-195056
1955-03 Petersen, Carl S. og A. Bjørnbo, omtaler Carte van die Oostlant fra 1543 / 1560.1900-195056
1955-03 Carte van die Oosterse See, lodsbog, udgivet ca. 1545 af Cornelis Anthonisz. Kendes i dag kun i en tredje udgave fra 1558 udg. af Jan Ewouts i Amsterdam. p.60 + 61 + 63-66 *k1500-160058-66, 69
1955-03 Karl V, kejser, ledsaget på Algierrejse af Cornelis Anthonisz, kartograf.1500-160054
1955-03 Carte van die Oostlant, udgivet 1543 af Cornelis Anthonisz, kartograf. Findes i dag kun i en udgave fra 1560 i Wolfenbüttel. p.56 *k1500-160054-67
1955-03 Helgoland = Heylichlant aftegnet i kort fra 1500-tallet.1500-160053, 57
1955-03 Søkartet offuer Øster oc Vester Søen, udgivet 1568 af Laurentz Benedicht1500-160068-72
1955-03 Leeskaartboek van Wisbuy, udgivet 1566, Amsterdam. p.70-71 *k1500-160070-71
1955-03 Ewouts, Jan, forlægger, udgav Carte van die Oosterse See, lodsbog, tredje udgave fra 1558. p.59 *d1500-160059
1955-03 Læsekort - historiske oplysninger om de tidlige hollandske og danske læsekort1500-160059-67
1955-03 Pape, Jan de, udgiver af kort over farvande, strømme, byer og lande fra Bretagne til Danzig, 1530,1500-160066
1955-03 Landtoninger i tidlige læsekortbøger.1500-160062-66
1955-03 Bagrow, L., professor, Stockholm, bistået med hjælp ved artikel om læsekortbøger af A.W. Lang1900-195073
1955-03 Knudsen, Johannes, kartografisk forsker af tidlige lodsbøger og forfatter til bogen om Laurentz Benedicht -1916-1900-195049, 54, 56, 66-72
1955-03 Lang, A.W., læge, forfatter til artiklen De ældste trykte fremstillinger af de danske kyster.1950-200049-76
1955-03 De ældste trykte fremstillinger af de danske kyster, artikel af A.W. Lang.1500-160049-76
1955-03 Benedicht, Laurentz, forlægger for Søkartet offuer Øster oc Vester Søen, 1568.1500-160049-50, 68-72
1955-03 Carte van de Oosterscherzee, 1526 af Jan de Beeldensnijder van Hoirne, p.50 + 52 *k1500-160049-54, 57
1955-03 Haderslev, Haderslevhus aftegnet i kort fra 1500-tallet.1500-160052
1955-03 Tønder, borgen aftegnet i kort fra 1500-tallet.1500-160051
1955-03 Husum, 'Hansen' kirkespiret aftegnet i kort fra 1500-tallet.1500-160051
1955-03 Anthonisz, Cornelis, ca. 1499-1557, kartograf, udgav 1543 kortet Carte van die Oostlant. Udgav c. 1545 bogen Carte van die Oosterse See. p.55 *p1500-160049, 58-67, 71-72
1955-03 Ortelius, Abraham, kartograf - havde 1570 kendskab til kortet Carte van de Oosterscherzee.1500-160050
1955-03 Ribe, domkirken aftegnet i kort fra 1500-tallet.1500-160051
1955-03 Chambre des Comptes, Bruxelles, dokumentation for privilegier til Jan Hoirnes kort Carte van de Oosterscherzee.1500-160050
1955-04 Søforsikring, artikel om oprettelsen af Grandjean1700-180077-84
1955-04 Dansk søforsikrings fædre fra 1726, artikel af Louis E. Grandjean1950-200077-84
1955-04 Holstein, U.A., storkansler, medstiftende aktionær i Det kgl. oct. Søassurance Compagni.1700-180082
1955-04 Seckmann, Didrich, 1684-1743, højesteretspræsident, medstifter af Det kgl. oct. Søassurance Compagni.1700-180081
1955-04 Holberg, Ludvig som aktionær i Det kgl. oct. Søassurance Compagni.1700-180081
1955-04 Soelberg, Hans Jørgen, død 1753, justitsråd og medstifter af Det kgl. oct. Søassurance Compagni.1700-180081, 83
1955-04 Hielmskiold, Peter, adlet 1765, født som søn af Frederik Holmsted.1700-180081
1955-04 Berregaard, Christian, 1683-1750, konferensråd, amtmand, medstifter af Det kgl. oct. Søassurance Compagni. Ejede Kølbygård og Borreby godser.1700-180081
1955-04 København, Børsen, stik af bygningen fra Thuras Vitruvius, 1749. *r1700-180080
1955-04 Rosted, Henrik, fabrikant -1720-1750-. Holmsted var aktionær.1700-180081
1955-04 Jean, Jean, af den franske koloni i København, medstiftende aktionær i Det kgl. oct. Søassurance Compagni.1700-180082
1955-04 Huguetan, Jean Henri, greve af Gyldensteen, bankier og finansmand, meddirektør i Ostindisk Kompagni, af den franske koloni i København, medstiftende aktionær i Det kgl. oct. Søassurance Compagni.1700-180082
1955-04 København, Nicolai Kirke - gravsted for Hans Jørgen Soelberg, 1753.1700-180081
1955-04 Bing, Jens, læge, stiftende aktionær i Det kgl. oct. Søassurance Compagni.1700-180082
1955-04 Bonsach, af den franske koloni i København, medstiftende aktionær i Det kgl. oct. Søassurance Compagni.1700-180082
1955-04 Abbestee, af den franske koloni i København, medstiftende aktionær i Det kgl. oct. Søassurance Compagni.1700-180082
1955-04 Toynbee, Arnold J., 1889-1975, engelsk historiker. Udtalelser om miljø og personlighed.1900-200077
1955-04 Fabritius, Herman, storkøbmand, reder. -1720- Om søforsikring.1700-180077
1955-04 Lehn, Abraham, storkøbmand, reder. -1720- Om søforsikring.1700-180077, 79
1955-04 Thormøhlen, Jørgen, salthandler, storkøbmand, reder. -1720- Om søforsikring.1700-180077
1955-04 Noüy, Jean-Jules-Antoine Lecomte du, 1842-1923, fransk biolog. Udtalelser om miljø og personlighed.1850-195077
1955-04 Edinger, Vilhelm, 1659-1733, vinhandler, direktør i Asiatisk Kompagni og storkøbmand, reder. Fik 21 børn med konen. -1720- Om søforsikring.1700-180077, 79-81
1955-04 Fabricius, Knud, 1875-1967, professor, historiker. Udtalelser om personligheder på baggrund af Den Store Nordiske Krig.1900-200077
1955-04 Kommissionen til Commerciens og negotiens opkomst beg. Forslag på Københavns Rådstue ca. 1725.1700-180080
1955-04 Motzfeldt, Peter, københavnerslægt med interesser i handel -1700-1750- Om søassurance. Værge for Vilhelm Edinger1700-180079
1955-04 Mickelbech, Wigand. En datter var gift med Vilhelm Edinger -1680-1730-1700-180079
1955-04 Klöcker, Abraham, 1673-1730, korngrosserer, direktør i Vestindisk-guineisk Kompagni. -1720- Om søforsikring.1700-180077, 79-81
1955-04 Holmsted, Frederik, 1683-1758, fabrikant, direktør for Vestindisk-guineisk Kompagni. -1720- Om søforsikring. Søn blev 1765 adlet under navnet Hielmskiold.1700-180077, 81
1955-04 Thorsen, Christian, forfatter til jubilæumsbog for 200 året for stiftelsen af Det kgl. oct. Søassurance Compagni i 1926.1900-195079, 82
1955-04 Stub, Ambrosius, 1705-1758, forfatter til digtet Hvad vindes ved verdens vidtløftige hav?, 1730.1700-180077
1955-04 Grandjean, Louis, forfatter til artiklen Dansk søforsikrings fædre fra 1726.1950-200077-84
1955-05 KRONPRINSEN AF DANMARK, fregatskib, passage af Abrolhos 1742.1700-175094
1955-05 Dampier, William, opdagelsesrejsende. Passage af Abrolhos 1699-17001650-170094
1955-05 Bolling, Frederik Andersen, teolog, deltog i rejse til Ostindien til 1673. Oplysninger om vind omkring Abrolhos.1650-170095
1955-05 CRON-PRINTZ CHRISTIAN, fregatskib, passage af Abrolhos 1730.1700-175094
1955-05 GREV LAURVIG, fregatskib, passage af Abrolhos 1726.1700-175094
1955-05 CRON-PRINTZEN AF DANMARK, fregatskib, passage af Abrolhos 1709.1700-175094
1955-05 Fredrick Houtmans Klippen. = Abrolhos ved Australiens Vestkyst, ca. 28,5 grader S.1600-180095
1955-05 BATAVIA, hollandsk skib, strandet 1687 ved Fredrick Houtmans Klippen. = Abrolhos ved Australiens Vestkyst, ca. 28,5 grader S.1600-165095
1955-05 Maderup, Oluf, sømand, passerede 1741 på PRINCESSE CHARLOTTE AMALIA Abrolhos på vej til Trankebar.1700-175095
1955-05 PRINSESSE CHARLOTTE AMALIA, fregatskib, passage af Abrolhos 1741.1700-175095
1955-05 Abrolhos ved Australiens Vestkyst, ca. 28,5 grader S = Fredrick Houtmans Klippen.1600-180095
1955-05 Ambroul = Abrolhos ved Brasiliens Kyst.1600-180095
1955-05 Esmit, Adolf, guvernør i Vestindien. Arresteret af Vestindisk Kompagni 1687.1650-170095
1955-05 Sveigaard, Jens Mortensen, om bøn ved passage af Abrolhos på VOC-skibe.1600-170092
1955-05 Slagelse, Kjeld Jensen, præst, udgiver af bønnebog Goed-Hafns Anden Pilot, 1670.1650-170092
1955-05 Goed-Hafns Anden Pilot, bønnebog udgivet af Kjeld Jensen Slagelse, præst, i 1670.1650-170092
1955-05 Ostindisk Kompagni i Holland - VOC. Om Abrolhosfester i 1600-tallet.1600-180091-92
1955-05 Langhans, Chr. - om Abrolhosfest på hollandsk skib 1694.1650-170091
1955-05 PRINSESSE SOPHIA HEDVIKA - takkefest efter passage af Abrolhos ved Barthol. Ziegenbald. missionær og præst i Trankebar 1706 udrejse.1700-175093
1955-05 OLDENBORG til Ostindien 1672. Takkebønner efter passage af Abrolhos oplyst af J.P. Cortemünde, skibskirurg.1650-170093
1955-05 Ziegenbald, Bartholom. missionær og præst i Trankebar 1706 udrejse med PRINSESSE SOPHIA HEDVIKA - takkefest efter passage af Abrolhos.1700-175093
1955-05 Martin Vaz, ø ved Trinidad. Bøn afsagt og ekstra vinration uddelt som tak for sikker passage 1683 c.1650-170093
1955-05 Olafsson, Jon, sømand på rejse til Ostindien 1622. Om takkebøn for sikker passage a rev og grunde.1600-165093
1955-05 Cortemünde, J.P., skibskirurg med OLDENBORG til Ostindien 1672. Takkebønner efter passage af Abrolhos.1650-170093
1955-05 FÆRØ, fregatskib på rejse til Ostindien 1669 - taksigelsesbønner.1650-170093
1955-05 WALLFISCH, hollandsk hvalfangerskib. Kaptajnens tilladelse til munterhed ved passage af Abrolhos 1645.1600-165091
1955-05 Houtman, Cornelius, hollandsk søfarer på vej til Ostindien - passage af Abrolhos 1595.1550-160089
1955-05 Gedde, Over, ekspeditionsleder til Ostindien 1618-1620. Passage af Brasiliens kyst.1600-165088
1955-05 Lord of Misrule - narreskikkelse under højtidsfester, Englands middelalder1500-160090
1955-05 Linschoten, van, hollandsk søfarer i portugisisk tjeneste 1579-1592.1550-160090
1955-05 Pyrard, om Abrolhosfest, oplyst af Hakluyt.1550-165090
1955-05 Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Abrolhos - Ostindiefarernes skræk under Brasiliens kyst.1950-200085-97
1955-05 Abrolhos - Ostindiefarernes skræk under Brasiliens kyst., artikel af Henning Henningsen.1600-180085-97
1955-05 Keulen, Johannes van, kartograf - kort over Brasiliens kyst 1600-tallet.1600-165087
1955-05 Islets of Santa Barbara =Abrolhos = Baixos de Abrolhos. p.87 *k1600-180085-97
1955-05 Parcel das Abrolhos, koralbankgrænserne ved øgruppen.1600-180086
1955-06 Herman, Nic., salmedigter til I Jesu Nafn saa fare vi, oversat af Sthen.1600-1700100
1955-06 Helvad, Niels, salmedigter til Oc før oss endlig til den Haffn, 1600-tallet.1600-1700102
1955-06 Hake, Peder, bogtrykker for salmebogen Vandre-Viser, 1657. p.105 *d1600-1700103-105, 118
1955-06 Tofte, Knud Th., forfatter til artiklen Nu sejle vi i Jesu navn - Danske sømandssalmer i det 17. århundrede.1950-200098-121
1955-06 Slagelse, Kjeld Jensen, præst i Trankebar i 1600-tallet. Om sømandssalmer. Andagtsbog p.101 *d1600-170099, 101, 112
1955-06 Sømandssalmer, artikel: Nu sejle vi i Jesu navn - Danske sømandssalmer i det 17. århundrede, artikel af Knud Th. Tofte1600-170098-121
1955-06 Nu sejle vi i Jesu navn - Danske sømandssalmer i det 17. århundrede, artikel af Knud Th. Tofte.1950-200098-121
1955-06 Naur, Elias, salmedigter og udgiver af En kaptajn eller Søefarendes Andagt, 17001600-1700117-118
1955-06 Kingo, Thomas, præst og salmedigter, udgav Siunge-Kooret med bl.a. sømandssalme, 1600-tallet.1600-1700116-117
1955-06 Sthen, salmedigter, oversatte salmer til 1600-tallets salmebøger.1600-1700100-107
1955-06 Cassuben, udgiver af salmebog i 1600-tallet.1600-1700110-111
1955-06 Rachløw, Jesper, præst i Flåden, udgav salmer og andagtsbogen Taareperse.1600-1700112
1955-06 Møller, Peder, præst of salmedigter til Søe-Salmer, 1670'erne.1600-1700110-111
1955-06 Giertsøn, Christian, boghandler, udgav 1677 Christelige Skibsfart - Det er Gudelige Handels- oc Vandels Øvelse til Land oc Vand... p.113 *d1600-1700113
1955-07 Boyton, Paul, kaptajn. Svømmede i Merrimanns redningsdragt af gummi i 1875 over Den engelske Kanal.1850-1900143
1955-07 Klixbüll, premierløjtnant, opfandt 1883 et redningsbælte af tarme, der skulle fyldes med luft.1850-1900143-144
1955-07 Holstein, Chr.F., opfandt 1885 et redningsbælte af gummi til oppustning.1850-1900144
1955-07 Redningsdragt af gummi ca. 1870-1880 og 1940-19501850-1900142-143, 149
1955-07 Merrimann, Clark S., opfinder ca. 1875 af redningsdragt af gummi.1850-1900143
1955-07 Brøgger, hr., Løgstør, ansøgte om patent for en redningsdragt af gummi i 1874.1850-1900143
1955-07 Redningsveste med fyld af kapok fremkom omkring år 1900.1850-1900144
1955-07 Gummiflåde, gummiredningsflåde, opfundet i 1867 i USA. Den blev kaldt Nonpareil.1850-1900144-145
1955-07 Redningsskjorte, artikel i 1888 i Nautical Magazine1850-1900144
1955-07 Schwartz, kredsdyrlæge i Oebisfelde, opfandt 1888 et redningsbælte med glasampuller med flydende kulsyre.1850-1900144
1955-07 Rasmussen, overkrigskommissær, og Bauditz, kaptajn, opfandt ca. 1890 en redningsstortrøje med indsyede korkstykker.1850-1900144
1955-07 Bauditz, kaptajn og Rasmussen, overkrigskommissær, opfandt ca. 1890 en redningsstortrøje med indsyede korkstykker.1850-1900144
1955-07 Engelhardt, Valdemar, født 1858, kaptajn. Konstruerede en redningsbåd, Engelhardts båd, en selvlænsende, dobbelt-diagonalbygget og forsynet med dæk.1850-1900145
1955-07 Redningshat, opfundet 1872 af commander E. Inglefield.1850-1900137
1955-07 Plimsoll, Samuel, 1824-1898, forfatter og agitator for søsikkerhed. Udgav 1872 bogen Our Seamen.1850-1900138-140
1955-07 Redningspude, patenteret af J.P. Matthiesen, branddirektør, i 1874. *t1850-1900140-141
1955-07 The Floating Light, redningsbøje opfundet af William Shipley, Maidstone i 1776.1750-1800136-137
1955-07 Inglefield, E., commander, opfandt 1852 en redningshat med oppustelig luftkammer.1850-1900137
1955-07 Motorredningsbåd MB 13 på øvelse, *f1850-1900137
1955-07 Willerup, købmand fra Hillerød, konstruerede 1874 et redningsbælte med en pølseformet gummibeholder. Afvist af redningsvæsenet.1850-1900142
1955-07 A.W. Birt, Londonfirma. Eksport til Danmark af redningsveste med korkindlæg.1850-1900142
1955-07 Tisserand, mr., New Orleans, USA, konstruktør af redningsveste ca. 1860-1870.1850-1900142
1955-07 Madrasser af kork, som flydemiddel og redningsmiddel foreslået 1860 af admiral A.P. Ryder, England.1850-1900141
1955-07 Ryder, A.P., viceadmiral. Foreslog 1860 brugen af korkmadrasser som redningsmiddel. Udgav Life-saving at sea by cork life-belts or mattresses.1850-1900141
1955-07 Redningsvest med korkindlæg, konstrueret 1854 af kaptajn J.R. Ward.1850-1900142
1955-07 Ward, J.R., kaptajn, konstruerede en redningsvest med korkindlæg 1854.1850-1900142
1955-07 Shipley, William, Maidstone, opfandt 1776 en redningsbøje: The Floating Light.1750-1800136
1955-07 Mörner, H.G., ingeniør og greve, konstruerede en redningsdragt 1940-1945.1900-1950149
1955-07 Grue, overskibsinspektør. medvirkende ved udviklingen af redningsdragt ca. 1940.1900-1950149
1955-07 Holmes, Nathaniel J., udviklede 1872 en redningskrans med lys og røgsignal.1850-1900150
1955-07 Skibsfartens Betryggelse, Lov om, vedtaget 19201900-1950149
1955-07 Tilsyn med Skibe, lov vedtaget 19201900-1950149
1955-07 Redningsflåde, aluminiums type. *f1750-1800149
1955-07 Schermuly, William, død 1920, sømand, udviklede raketpistolapparat ca. 1920-1929.1900-1950152
1955-07 Nødsignaler, faldskærmsraketter og håndblus fremstillet af firmaet Schermuly.1900-1950153
1955-07 Redningskrans med lys og røgsignal, udvikling ved Nathaniel J. Holmes 1872.1850-1900150
1955-07 Fleming handpropelling gear, romaskine for redningsbåd ca. 1900-1950.1900-1950150
1955-07 Linekastningsapparat, udviklet i 1900-tallet.1900-1950152
1955-07 STOCKHOLM, SAL-rederiets passagerskib. Redningsbåde udstyret med Fleming handpropelling gear.1900-1950150
1955-07 Gracie, Archibald, oberst, oplevede TITANICs forlis og skrev Sandheden om Titanic. Han roste Engelhardts redningsbåd.1900-1950145
1955-07 Brude, styrmand fra Haugesund, opfandt en lukket redningsbåd ca. 1904.1900-1950146-147
1955-07 Redningsbåd, URÆD, lukket opfundet af norsk styrmand Brude ca. 1904.1900-1950146-147
1955-07 FYN, M/F, båddæk med Engelhardts redningsbåde. *f1900-1950147
1955-07 Mersey, Lord, formand for undersøgelseskommission efter TITANICs forlis - om redningsmidler og deres mangel.1900-1950146
1955-07 EMPRESS OF IRELAND, udstyret med Engelhardts redningsbåde1900-1950146
1955-07 LUSITANIA, udstyret med Engelhardts redningsbåde1900-1950146
1955-07 Internationale konvention om sikkerhed på Søen. Første konference afholdt London 1915-01-20. 13 underskrivende nationer.1900-1950148-149
1955-07 Redningskugle, udviklet 1903 af I.M. Dønvig, norsk kaptajn.1900-1950148
1955-07 Sørensen, Claus, Esbjerg, konstruerede ca. 1940-1950 en redningsbøje.1900-1950148
1955-07 Munck, direktør for Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft anbefalede 1917 Brudes lukkede redningsbåd.1900-1950147
1955-07 GODØ, norsk dampskib, sænket 1917. Brudes redningsbåd fiasko.1900-1950147
1955-07 Dønvig, I.M., norsk kaptajn, udviklede 1903 en redningsbåd, redningskugle, men den fik ingen betydning.1900-1950148
1955-07 GISKØ, norsk dampskib, sænket 1917. Brudes redningsbåd fiasko.1900-1950147
1955-07 BRITANNIA, engelsk kongeskib. Udstyret med tidlige gummiflåder ca. 1950.1900-1950153
1955-07 Bell, John, søløjtnant, opfinder af redningsmorteren i 1791.1750-1800127
1955-07 Manby, George William, orlogskaptajn, opfinder af redningsmorteren i 1812.1800-1850127-129
1955-07 Coehorn, opfinder af en redningsmorter i brug til 1865 ca.1800-1850127
1955-07 Claudi, C.B., redningsvæsenets organisator i Danmark omkring 1850.1850-1900126, 133
1955-07 Liverpool, Lord, første præsident 1824 af Royal National Institution for the Preservation of Life from Shipwreck.1850-1900126
1955-07 Wilberforce, William, modstander af slaveriet, medlem 1824 af komiteen til dannelsen af Royal National Institution for the Preservation of Life from Shipwreck.1850-1900126
1955-07 Carte, opfinder af en redningsraket omkring 1800, den første af typen.1800-1850128
1955-07 Amici, G., kunstfyrværker Frederiksberg. Udviklede 1854 redningsraketter af en kvalitet de engelske underlegen indtil 1862.1850-1900128
1955-07 Dennett, Horatio, opfinder af en redningsraket omkring 1800, den første af typen.1800-1850127-128
1955-07 Trengrouse, Henry, 1772-, fra Helson, Cornwall, opfinder af en redningsraket omkring 1817. Modtog sølvmedalje fra Society of Arts.1800-1850127-128
1955-07 Bukseredningsstol - breeches på engelsk, opfundet af Henry Trengrouse.1800-1850128
1955-07 ANSON, engelsk orlogsskib, forlist 1807 ved Lands End, alle omkom.1800-1850127
1955-07 Søetatens Laboratorium fremstillede redningsraketter 1862 til 1873.1850-1900128
1955-07 St. Andrew's Havn. Fik foræret redningsbåd af Cathcart Dempster i 1800.1800-1850124
1955-07 MEANWELL af Scarborough, strandet 1803 ved St. Andrew. Besætning reddet med Dempsters redningsbåd.1800-1850124
1955-07 Redningsmorter, engelsk, 1811. *f1800-1850125
1955-07 Northumberland, Hertugen af, fik bygget redningsbåde efter Henry Greatheads tegning i 1798.1750-1800124
1955-07 Dempster, Cathcart, skænkede redningsbåd til St. Andrew's havn 1800.1800-1850124
1955-07 Oporto Havn. Fik foræret redningsbåd af Hertugen af Norhumberland 1799.1750-1800124
1955-07 Manby, redningsraketopfinder, medlem 1824 af komiteen til dannelsen af Royal National Institution for the Preservation of Life from Shipwreck.1850-1900126
1955-07 Royal National Life-Boat Institution, den i 1850 reorganiserede Royal National Institution for the Preservation of Life from Shipwreck. Stiftet af Sir William Hillary m.fl. 1824-03-04.1850-1900126
1955-07 Sutton, Sir Manners, Canterburys ærkebiskop, formand 1824 for komiteen til dannelsen af Royal National Institution for the Preservation of Life from Shipwreck.1850-1900126
1955-07 Hillary, Sir William, bosat Isle of Man. Dannede 1824 Royal National Institution for the Preservation of Life from Shipwreck.1800-1850125-126
1955-07 Royal National Institution for the Preservation of Life from Shipwreck. Stiftet af Sir William Hillary, bosat Isle of Man, 1824-03-04. Reorganiseret 1850 som Royal National Life-Boat Institution.1800-1850125-126
1955-07 RACEHORSE, engelsk marineskib, forlist 1822. William Hillary reddede ca. 100 mand i sin redningsbåd.1800-1850126
1955-07 VIGILANT, engelsk marinekutter, forlist 1822. William Hillary reddede 54 mand i sin redningsbåd.1800-1850126
1955-07 Skagen Redningsbåd, ældre type med sejl. *f1850-1900136
1955-07 Frimurerlogen, skænkede 1847 en redningsbåde til redningsformål i Jylland.1850-1900133
1955-07 Bonnesen, E.P., skibsbygmester, byggede 1847 redningsbåd for Frimurerlogen til brug i Vestjylland.1850-1900133
1955-07 Suhr, T., etatsråd, skænkede kobber til luftkasser til redningsbåd 1847.1850-1900133
1955-07 Eisenreich, C.P. forfatter til bogen Det nørrejydske Redningsvæsen, Kbh. 1927.1900-1950133
1955-07 Aggerkanalen. Placering af redningsbåd 1846.1850-1900133
1955-07 Det nørrejydske Redningsvæsen. Forfattet af Eisenreich1850-1900133
1955-07 Foreningen til Søfartens Fremme. Lod 1846 bygge en redningsbåd med station i Harboøre, men blev placeret i Aggerkanalen.1850-1900133
1955-07 DUKE OF NORTHUMBERLAND, dampmaskinedrevet redningsbåd bygget 1889 i England.1850-1900135
1955-07 Lewis, Richard, forfatter til bogen The Life-boat and its Work, fra 1874.1850-1900135
1955-07 Flyvholm. Station 1847 for redningsbåd bygget af E.P. Bonnesen.1850-1900133
1955-07 Skagen redningsbåd, kæntret 1862-12-27.1850-1900133
1955-07 Redningspontonflåde, konstrueret af J.P. Matthiesen, bygget på Jacob Holms Plads, København, ca. 1872. *t1850-1900134-135
1955-07 Redningsbåd, bygget af E.P. Bonnesen. Model fremstillet 1866 *m1850-1900134
1955-07 MANFRED, S/S af Verkebäck, Sverige, strandet 1930-03-07 ved Stenbjerg. *f1850-1900129
1955-07 Møller, tømrermester, foreslog 1874 redningsdrager til bjergning af skibe i nød.1850-1900129
1955-07 Fog, Henrik, redaktør, foreslog 1900 redningsdrager til bjergning af skibe i nød.1850-1900129
1955-07 Tuxen, Aage, navigationsskoleforstander, foreslog 1909 redningsdrager til bjergning af skibe i nød.1900-1950129
1955-07 Stenbjerg, S/S MANFRED af Verkebäck, Sverige, strandet 1930-03-07.1850-1900129
1955-07 Delvigne, franskmand, eksperimenterede i 1860'erne med kanoner og rifler, der udskød pile.1850-1900129
1955-07 Houdelot, Greve de, opfandt 1862 riflet kanon til redningslineudskydning.1850-1900129
1955-07 Hansen, V., kommandør, forslag 1888 om at opankre bøjer langs Jyllands vestkyst med oliebeholdere, der kunne lade olie sive ud i stormvejr.1850-1900132
1955-07 Aidan, biskop i middelalderens Britannien. Benyttede hellig olie til bølgedæmpning.0500-0600132
1955-07 Riis-Carstensen, marinemaler, forslag 1883 om at sende raketter med olie ud til nødstedte skibe.1850-1900132
1955-07 Matthiesen, J.P., branddirektør, opfandt 1872 et redningsapparat for skibbrudne. Foreslog olie til bølgedæmpning. Redningspontonflåde forslag 1872. Redningsapparatet illus. p.131 *t1850-1900130-132, 134, 140-141
1955-07 Francis, Joseph, amerikaner, opfandt 1850'erne en overdækket redningsbåd: The Francis Life-Car.1850-1900131
1955-07 Bølgedæmpning med olie i nødsituationer, foreslået af branddirektør Matthiesen ca. 1872.1850-1900132
1955-07 AYRSHIRE, strandet på Jerseykysten, besætning reddet med Francis Life-Car.1850-1900131
1955-07 Greathead, Henry, indsendte forslag til redningsbåd med korkindlæg ca. 1788. Fik bygget redningsbåde efter sin tegning.1750-1800124-125, 128
1955-07 Shairp, læge i Bamborough, fik bygget prototype redningsbåd hos Lionel Lukin 1785-1750-1800123
1955-07 Lukin, Lionel, Hythe, Kent, første udvikler af en redningsbåd til skibe, 1785.1750-1800122-123
1955-07 Redningsselskab, første dannedes i Newcastle 1789 efter forlis af skibet ADVENTURE.1750-1800123
1955-07 ADVENTURE, forliste ved Newcastle på Herd Sand 1785.1750-1800123
1955-07 Wouldhave, William, -1821, indsendte forslag til redningsbåd med korkindlæg ca. 1788.1750-1800124
1955-07 Ludwig, Otto, forfatter til årbogsartiklen: Træk af redningsmidlernes historie. Forfatter til kronik Siden Plimsoll begyndte, bragt i Social-Demokraten 1952-11-21.1950-2000122-154
1955-07 Træk af redningsmidlernes historie, artikel af Otto Ludwig.1950-2000122-154
1955-07 Hythe, Kent, kirkegårdsindskrift på sten for Lionel Lukin, første udvikler af en redningsbåd til skibe, 1785.1750-1800122-123
1955-07 Redningsmidler, historien om deres udvikling, artikel1750-1950122-154
1955-07 Redningsbåd, udvikling og historie i artikel.1750-1950122-154
1955-08 Schaar, Jens Peter, udskåret 1826 redskaber i kokosnød på Dansk Vestindien.1800-1850155
1955-08 Kokosnødbæger, udskåret af Jens Peter Schaar, 1826 i Dansk Vestindien.1800-1850155
1955-09 Gallionsfigur fra fregatten JYLLAND. *f1900-1950157
1955-09 Willerup, billedskærer på Holmen, skar gallionsfigurer og oplærte Thorvaldsen.1800-1900156
1955-09 Gallionsfigurer, forskellige på H&S. Moder med barn fra ukendt skib. *f1950-2000156
1955-10 Rohmann, Chr. og Magnus Barfoed overtog ca. 1846 Poul A. Barfoeds træskibsværft Helsingør, oprettet 1843.1800-1850159
1955-10 Barfoed, Magnus og Chr. Rohmann overtog ca. 1846 Poul A. Barfoeds træskibsværft Helsingør, oprettet 1843.1800-1850159
1955-10 Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S, stiftet 1882. Købte 1883 Løves Træskibsværft.1850-1900159
1955-10 Poul A. Barfoeds træskibsværft Helsingør, oprettet 1843. Overtaget af broderen Magnus Barfoed og Chr. Rohmann.1800-1850159
1955-10 Olrik, J., borgmester i Helsingør, tog i 1863 initiativ til oprettelse af en slip i byen.1800-1850159
1955-10 Lind, Jens, færgemand, Helsingør, sejlede lille båd til St. Petersborg i 1833.1800-1850158
1955-10 SØRIDDEREN, skonnert, afløb 1841 fra Løves Værft, Helsingør.1800-1850158
1955-10 Løve, Jacob Hansen, 1783-1860, skibsbygmester, Helsingør.1800-1850158
1955-10 Larsen, Emanuel, maler, billede af Løves træskibsværft Helsingør 1848.1800-1850158
1955-10 HELSINGØR, bark, afløb 1872 fra Løves Værft, Helsingør.1850-1900159
1955-10 IDA, skonnert, afløb 1858 fra Løves Værft, Helsingør.1850-1900159
1955-10 J.H. LØVE, bark, afløb 1866 fra Løves Værft, Helsingør.1850-1900159
1955-10 NORDLYSET, bark, afløb 1852 fra Løves Værft, Helsingør. Til KGH.1850-1900159
1955-10 Møller, J.F., maler. Billede af Jacob Vilhelm Løve, 1813-1875, skibsbygmester, Helsingør1850-1900159
1955-10 Løve, Jacob Vilhelm, 1813-1875, skibsbygmester, Helsingør. Maleri af J.F. Møller. *p1800-1900159
1955-10 Løves træskibsværft Helsingør, maleri af Emanuel Larsen, 1848. *p1800-1850158
1955-11 Skibsreder Jacob Holm, ejede 1825-1870 TITANIA, brig af København, fra 1830 galeasen WILHELMINE, fra 1836 briggen TRE VENNER, fra 1839 barken CONCORDIA.1850-1900160
1955-11 TITANIA, hvalrosfanger og robbefanger, brig af København, reder Jacob Holm, kaptajn Chr. Møller Jørgensen, tegning af Jacob Petersen, 1846. *t1850-1900160
1955-11 Petersen, Jacob, marinemaler, tegnet TITANIA, hvalrosfanger og robbefanger, brig af København, reder Jacob Holm, kaptajn Chr. Møller Jørgensen, tegning 1846.1850-1900160
1955-11 Jørgensen, Chr. Møller, kaptajn påTITANIA, hvalrosfanger og robbefanger, brig af København, reder Jacob Holm, 1846.1850-1900160
1955-11 WILHELMINE, galease, ejet af skibsreder Jacob Holm fra 1830.1850-1900160
1955-11 TRE VENNER, brig, ejet af skibsreder Jacob Holm fra 1836.1850-1900160
1955-11 CONCORDIA, bark ejet af skibsreder Jacob Holm fra 1839.1850-1900160
1955-12 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner - Beretning for regnskabsåret 1954.1950-2000162-178
1956-01 Holck, P., orlogskaptajn, identificeret maleriet: En dansk eskadre ises ud af Københavns Havn april 1770 på vej til Algier. Malet af P. Cramer.1950-200011
1956-01 En dansk eskadre ises ud af Københavns Havn april 1770 på vej til Algier. Malet af P. Cramer. Identificeret af orlogskaptajn P. Holck. *p1750-18009
1956-01 Cramer, P., maler. Maleri af En dansk eskadre ises ud af Københavns Havn april 1770 på vej til Algier.1750-18009, 11
1956-01 Andersen, J., Svaneke, fra 1865 redere for DANIA, brig, 72,5 kls., b. Nakskov, k. fra Schmidt og Hansen, København. Forlist 1870.1800-185012
1956-01 EARL OF CHESTER, fregatskib, b. 1810 i England, indfl. 1815 af John Mac Caul, København, s. 1838 ca. til Finland. Tegning skænket H&S.1800-185012
1956-01 DANIA, brig, 72,5 kls., b. Nakskov, k. 1827 til Rainald P. de Coninck & Co., København, s. 1843 til Schmidt og Hansen, s. 1865 til J. Andersen, Svaneke, forlist 1870. Tegning skænket H&S af H.H. Blache.1800-185012
1956-01 Schmidt og Hansen, København, fra 1843 redere for DANIA, brig, 72,5 kls., b. Nakskov, k. fra Rainald P. de Coninck & Co, s. 1865 til J. Andersen, Svaneke, forlist 1870.1800-185012
1956-01 Rainald P. de Coninck & Co., København, fra 1827 redere for DANIA, brig, 72,5 kls., s. 1843 til Schmidt og Hansen, s. 1865 til J. Andersen, Svaneke, forlist 1870.1800-185012
1956-01 Caul, John Mac, skibsreder, indfl. 1815 EARL OF CHESTER, fregatskib, b. 1810 i England, s. 1838 ca. til Finland.1800-185012
1956-01 RASMUS THOLSTRUP, gastankskib, 320 DWt, b. 1953 på Marstrands Mekaniska Verkstad. Model skænket H&S.1950-200014
1956-01 Funcke, F.W., skibsreder for WILHELMINE, bark af Flensborg, b. 1847, 102 kls.1800-190012
1956-01 Eckhausen, Henry, kustode på H&S i 40 år 1956-01-15.1950-200016
1956-01 Jakobsstav af ibenholt, skænket H&S af Martine Christensen og Christine Østergaard, tilhørte deres fader købmand Ole Olesen Søndergaard.1750-18008
1956-01 Fleurieu, C., kartograf og udgiver af kortværket Neptune de Cattegat et de la Mer Baltique, 1809.1800-18507, 165
1956-01 WILHELMINE, bark af Flensborg, b. 1847, 102 kls. reder F.W. Funcke. Tegning skænket H&S af Holger Jørgensen.1800-190012
1956-01 Neptune de Cattegat et de la Mer Baltique, kortværk af C. Fleurieu, 1809. Kopi skænket H&S.1800-18507, 165
1956-01 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg - Beretning for regnskabsåret 1955-19561950-20007-23
1956-02 Sømandssind i sejlskibe, artikel af Knud Andersen.1850-195024-32
1956-02 Andersen, Knud, forfatter til artiklen Sømandssind i sejlskibe.1950-200024-32
1956-02 SHENANDOAH, fuldrigget skib, rundet Kap Horn på rejse til San Francisco.1850-190028
1956-03 Cavita /Cavites Red, Filippinerne. Anløb af CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1800-185050-53
1956-03 Sundaøerne, Molukkerne og Filippinerne. Kort af N. Bellin, 1746. *k1800-185049
1956-03 Stobmann, underdoktor, død 1820-07-13. Mønstret CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1800-185050
1956-03 Andersen, Vilhelm, litteraturprofessor. Skrev om Poul Martin Møller og hans rejse til Kina.1900-195049, 56, 58, 65
1956-03 Møller, Svend, bankfuldmægtig. Slægtning til Poul Martin Møller, der har PMM's skitsebog og originalen til Glæde over Danmark.1950-200050, 59
1956-03 Rose, postmester, stationeret på Anjer.1800-185047, 72
1956-03 Beusche, van. Passagerer med CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1800-185047
1956-03 Haste, dansk købmand Batavia -1820-1800-185048
1956-03 Onrust, indonesisk ø, besøgt af CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1800-185048
1956-03 Batavia, anløb af CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1800-185048
1956-03 Java og Sundastrædet. Kort til brug for VOC, ca. 1764. *k1750-180045
1956-03 Prémare, fransk læge og Poul Martin Møller mødtes i Kina -1820-1800-185061
1956-03 Glæde over Danmark. Digt af Poul Martin Møller. Original vist *d1800-185059
1956-03 Scor, Maria von, sonet fra Poul Martin Møller til frøkenen.1800-185058
1956-03 Rahbek, Knud Lyhne, brev fra Poul Martin Møller skrevet efter hjemkomsten fra Kinarejsen 1821.1800-185064
1956-03 St. Helena, anløb for vand af CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1800-185066
1956-03 Folkedragter fra Manila. Farvelagt tegning fra Poul Martin Møllers skitsebog. *t1800-185051
1956-03 Riber, overdoktor. Mønstret CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1800-185054, 56
1956-03 Manila, Filippinerne. Anløb af CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1800-185052-53
1956-03 Skibstyper fra Kina, farvelagt tegning i Poul Martin Møllers skitsebog -1820- *t1800-185055
1956-03 Whampoa Red. Anløb af CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1800-185054-61
1956-03 Winther, Christian, forfatter. Digtet Freidigt Liv.1800-185054
1956-03 Napoleon på St. Helena. Forsøgt anløb af CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1800-185066-67
1956-03 Møller, Poul Martin, forfatter, skibspræst på rejse til Østen med Asiatisk Kompagnis fregatskib CHRISTIANSHAVN 1819-1821.1800-185033-74
1956-03 Klem, Lone, forfatter til artiklen En litterær Kinarejse.1950-200033-74
1956-03 Asiatisk Kompagni, København. afsendt fregatskibet CHRISTIANSHAVN til Østen 1819 med skibspræst Poul Martin Møller. Kaptajn G.G. Stage.1800-185033-74
1956-03 CHRISTIANSHAVN, fregatskib, 372 kls., indkøbt 1800, rederi Asiatisk Kompagni. Kaptajn G.G. Stage, rejse 1819-1820 til Østen. p.35 *p1800-185033-74
1956-03 Stage, G.G., kaptajn på CHRISTIANSHAVN på rejse 1819-1821 til Kina.1800-185033-74
1956-03 Hauch, L.P., kammerherre. Digt af Poul Martin Møller i kammerherrens stambog.1800-185069
1956-03 Lyceum, latinsk disputerklub, hvor Poul Martin Møller var medlem -1821-1800-185069
1956-03 En litterær Kinarejse, artikel af Lone Klem1800-185033-74
1956-03 Schouboe, Claus Christian, dreng konfirmeret. Mønstret CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1800-185069
1956-03 Ascension Island. Anløb for vand af CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1800-185067
1956-03 Warming, negotiechef, død i Kapstaden. Mønstret CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1800-185044
1956-03 Kapstaden. Anløbet af CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1800-185040, 43-44
1956-03 Skibskiste, tilhørt Poul Martin Møller. *f1800-185039
1956-03 KRONPRINDSESSEN, Asiatisk Kompagnis skib. Mødte CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1800-185041, 43
1956-03 Krarup, Niels Bygom, ven med Poul Martin Møller. Brevveksling 1819-1821.1800-185042, 73
1956-03 Hauser, konferensråd. Opfordring til emnet vilje til enighed for Poul Martin Møllers prædiken på CHRISTIANSHAVN1800-185034
1956-03 Lønning, T.E., tegner. Tegning af CHRISTIANSHAVN på H&S, ca. 1805.1800-185035
1956-03 Münter, Balthasar, søn af Sjællands biskop, ven med Poul Martin Møller. Brev fra CHRISTIANSHAVN til B.M.1800-185034
1956-03 Homborgsund, Norge. CHRISTIANSHAVN anløb som nødhavn på rejse 1819-1821.1800-185037
1956-03 Olsen, F.E., forfatter til biografi over Poul Martin Møller.1850-190035, 40, 60
1956-03 Bentley, handelsassistent. Mønstret CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1800-185036
1956-04 Buus, Jochum Friderick, fuldmægtig hos prokurator Sonne. Forsvarer for styrmand Belling fra JÆGERSBORG 1748.1700-175084, 86
1956-04 Skt. Thomas, kort af van Keulen, 1734, *k1700-175083
1956-04 Falmouth, landtoninger ved indløbet, kort af van Keulen, 1734. *k1700-175085
1956-04 Stockfleth, stiftamtmand, dommer i sagen Belling v. besætning på JÆGERSBORG 1748.1700-175087
1956-04 Hansen, Morten, bådsmand, vidne i sagen om styrmand Belling fra JÆGERSBORG 1748.1700-175084
1956-04 Rasmussen, Søren, prokurator. Forsvarer for de af styrmand Belling fra JÆGERSBORG 1748 indklagede skibskammerater.1700-175084, 86
1956-04 From, Jørgen, konstabel, vidne i sagen om styrmand Belling fra JÆGERSBORG 1748.1700-175084
1956-04 Valeur, Johannes, etatsråd, dommer i sagen Belling v. besætning på JÆGERSBORG 1748.1700-175087
1956-04 Christiansborg Fort, Accra. Anløb af JÆGERSBORG på rejse til Guinea og Vestindien 1747-1748.1700-175076
1956-04 Platfuss, Joost, guvernør på danske besiddelser på Guldkysten / Guinea -1748-1700-175077
1956-04 Platfuss, Johannes, død 1748-01-27. Passager på JÆGERSBORG på rejse til Guinea og Vestindien 1747-1748.1700-175075
1956-04 São Tomé, ankring for vandfyldning. Kort af van Keulen, 1734, *k1700-175082
1956-04 HAABET GALLEY, fregatskib, problem med vandfadene 17251700-175081
1956-04 Römer, L.F., købmand i Accra -1748-1700-175077
1956-04 Hackenburg, A.F., forh. interimsguvernør, Accra, Guinea -1748-1700-175077-79
1956-04 Belling, Peder Andersen, andenstyrmand på JÆGERSBORG på rejse til Guinea og Vestindien 1747-1748. Fra 1748-04-28 førstestyrmand.1700-175075-79, 83-88
1956-04 JÆGERSBORG, fregatskib, rederi Vestindisk-guineisk Kompagni, rejse til Guinea og Vestindien 1748.1700-175075-88
1956-04 Vestindisk-guineisk Kompagni. Afsendte JÆGERSBORG til Guinea og Vestindien 1747.1700-175075-88
1956-04 Gude, Jacob, død 1748-04-24. Kaptajn på JÆGERSBORG på rejse til Guinea og Vestindien 1747-1748.1700-175075-76
1956-04 Nørregård, Georg, forfatter til artiklen Den forrykte styrmand på fregatten JÆGERSBORG 17481950-200075-88
1956-04 Den forrykte styrmand på fregatten JÆGERSBORG 1748, artikel af Georg Nørregård1700-175075-88
1956-04 Black, Oluf, justitsråd, dommer i sagen Belling v. besætning på JÆGERSBORG 1748.1700-175087
1956-04 PATIENTIA, fregatskib, kaptajn Ole Erichsen, ca. 1753.1700-175087
1956-04 Knie, Jens Rasmussen, kaptajn på fregatskibet JÆGERSBORG 1752.1750-180087
1956-04 Erichsen, Ole, førstestyrmand på JÆGERSBORG på rejse til Guinea og Vestindien 1747-1748. Fra 1748-04-28 kaptajn på skibet. Senere som kaptajn på PATENTIA, HAABET og SKT. BIRGITTE.1700-175075-76, 81, 84, 86
1956-04 HAABET, fregatskib, kaptajn Ole Erichsen, ca. 17551700-175087
1956-04 SKT. BIRGITTE, fregatskib, kaptajn Ole Erichsen, ca. 1758-17601700-175087
1956-05 Eschel, Jens Jacob, udgivet sine Lebenserinnerungen eines alten Seemannes, 1835. Heri om indvielsesceremonier af de mere barske.1800-1850122
1956-05 Vippegalge med forbryder, der skal dyppes i vandet. Tysk træsnit, ca. 1700. *r1700-1750125
1956-05 GREV LAURVIG, Ostindiefarer, 1726. Om sømandsstraf.1700-1750117
1956-05 Rudbäck, Olf, forfatter til: Atlands eller, Manheims fjerde del, uti hwilcken beskrifwes a°tskiliga hendelsers tilsammanstemning i den Ha¨lga Skrift mot de Hedniskes skriftter, udg. 1947. Om sømandsstraffe.1900-1950118
1956-05 CARL WILHELM, skonnert af København. Om udøvelse af sadistisk straf til dreng om bord 1802.1800-1850117
1956-05 HAABET GALLEY, Vestindiefarer, 1724. Om sømandsstraf.1700-1750117
1956-05 Frederik II's Søret, 1561. Heri om sømandsstraffe.1550-1600108
1956-05 Søartikler fra Christian IV fra 1625. Heri om sømandsstraffe.1600-1650109
1956-05 Gyldenstjerne, Mogens, søofficer under Christian III, fik 1555 reglement for sin kommando. Heri om sømandsstraffe.1550-1600108
1956-05 Søartikler for Flåden af Christian III, 1555. Heri om sømandsstraffe.1550-1600108, 110
1956-05 Kolderup-Rosenvinge, J.L.A., udgav En dansk Søret fra det sextende Aarhundrede, 1830. Heri om sømandsstraffe.1800-1850107
1956-05 Buck, Cornelis Sivertsen, hollandsk kaptajn , røvet af kapere ved Helsingør, 1611, og måtte springe fra råen.1600-1650110
1956-05 Jensen, Morten, tolder, Helsingør, i skrivelse til kansler Chr. Friis, 1611 - om sømandsstraffe.1600-1650110
1956-05 Friis, Chr., kansler modtager af brev fra helsingoranere, 1611 - om sømandsstraffe.1600-1650110
1956-05 Mechelborg, Hans, Helsingør, i skrivelse til kansler Chr. Friis, 1611 - om sømandsstraffe.1600-1650110
1956-05 MAREKATTEN, kaperfartøj ved Helsingør, 1611.1600-1650110
1956-05 Lünig, Johann Christian, udgav Theatrum Ceremoniale Historico-Politicum, Oder Historisch- und Politischer Schau-Platz Aller Ceremonien II i 1720. Heri om sømandsstraffe.1700-1750103
1956-05 Søret for Preussen, 1727. Heri om sømandsstraffe.1700-1750103
1956-05 Søret for Hansestæderne fra 1614. Heri om sømandsstraffe.1600-1650103
1956-05 Spavens, William, udgav: The Narratives of William Spavens, 1760. Heri om sømandsstraffe.1750-1800102
1956-05 Danmarkis Watter Rætth, ca. 1508. Heri om sømandsstraffe.1500-1550107
1956-05 Søartikler af Johan III i Sverige, 1570. Heri om sømandsstraffe.1550-1600105
1956-05 Søartikler af Carl XI i Sverige, 1685. Heri om sømandsstraffe.1650-1700106
1956-05 Jacobsson, J.K.G., udgav Technologisches Wörterbuch II i 1782. Heri om sømandsstraffe.1750-1800103
1956-05 Kølhaling på middelalderskib vist på stik i Olaus Magnus' Historie om de nordiske Folk fra 1555. Heri om sømandsstraffe. *r1550-1600105
1956-05 Søartikler i Sverige 1522-1535, Gustav Vasa og oversatte af Peder Månsson. Heri om sømandsstraffe.1500-1550104
1956-05 Aubin, udgav 1702 ordbogen Dictionnaire de Marine. Heri om sømandsstraffe.1700-1750102
1956-05 DEN FLYVENDE ULV, fregatskib i Ostindiefarten 1688. Sømandsstraf.1650-1700116
1956-05 CHARITAS, orlogsfregat, ca. 1680-1690. Om sømandsstraf.1650-1700116
1956-05 Jacobsen, Henrik, søløjtnant, idømt straf ved spring fra råen i 1678.1650-1700116
1956-05 Liljefalk, Axel, forfatter til Retsplejen til Orlogs i Chr. d. Fjerdes Dage, 1910-1911. Om sømandsstraffe.1900-1950114
1956-05 Magnussen, Arne, besætningsmedlem på DRONNING JULIANE MARIE til Kina i 1760-1761.1750-1800113
1956-05 DRONNING ANNA SOPHIA, Ostindiefarer, 1722. Om sømandsstraf.1700-1750117
1956-05 DRAGONEREN, orlogsfregat, 1683. Om sømandsstraf.1650-1700116
1956-05 CRON-PRINTZEN AF DANMARK, orlogsskib, 1708. Om sømandsstraf.1700-1750117
1956-05 DRAGEN, orlogsskib, 1688. Om sømandsstraf.1650-1700116
1956-05 Jensen, Tue, borger i Helsingør, 1617. Om skibet GIDEON og sømandsstraffe.1600-1650110
1956-05 Søartikler fra Christian V fra 1675-08-06 og 1683-03-27. Heri om sømandsstraffe.1650-1700110, 112, 116
1956-05 Søartikler fra Frederik IV 1700-03-15. Heri om sømandsstraffe.1700-1750111, 113
1956-05 Søartikler fra Frederik III 1657-06-01. Heri om sømandsstraffe.1650-1700110
1956-05 GIDEON, orlogsskib sænket ved Helsingør havn 1617.1600-1650110
1956-05 DRONNING JULIANE MARIE, fregatskib. Kinafarer for Asiatisk Kompagni, 1760-1761.1750-1800113
1956-05 Aschlund, Richard, kaptajn på LILLE CATHRINE, fregatskib, 1827, i Vestindiefarten.1800-1850112
1956-05 Søartikler fra Christian VII fra 1794-04-09 for Asiatisk Kompagnis skibe. Heri om sømandsstraffe.1750-1800113
1956-05 Søartikler fra Frederik V 1752. Heri om sømandsstraffe.1750-1800111-112
1956-05 LILLE CATHRINE, fregatskib, kaptajn Richard Aschlund, 1827. Underskrevet om overholdelse af sømandsstraffe.1800-1850112
1956-05 Brorsen, Christian, fortolkning af Frederik II's søret i 1797. Heri om sømandsstraffe.1750-1800112
1956-05 Kølhaling og råspring - et par gamle sømandsstraffe, artikel af Henning Henningsen1100-190089-132
1956-05 ZUTPHEN, VOC-skib - om sømandsstraf uddelt 16321600-165094
1956-05 Bolling, Frederik, adelsburs om bord skib til Ostindien 1669 - om sømandsstraffe.1650-170095
1956-05 Ordonnancie ende Artykelbrief - om sømandsstraffe, 1560-1569 i Parma1550-160093
1956-05 Visby søret - om sømandsstraffe, ca. 1400-1500, udgave trykt af Gotfred af Ghemen i København i 1505. I dansk oversættelse af Hans Vingaard i 1545.1400-150092, 109
1956-05 Rôles d'Oléron - om sømandsstraffe, 1300-14001300-140092
1956-05 Spavens, William, engelsk sømand - om sømandsstraffe 1760 ca.1750-180096
1956-05 Cortemünde, J.P., læge på OLDENBORG til Ostindien 1672 - om sømandsstraffe.1650-170095, 115
1956-05 Vogel, J.W., skrev 1688 fra en hollandsk Ostindienrejse om sømandsstraffe.1650-170095
1956-05 OLDENBORG, sejlskib i Ostindiefarten, 1672. Lægen Cortemünde skrev om sømandsstraffe.1650-170095, 115
1956-05 Jong, Cornelius de, hollandsk sømand skrev 1780 om sømandsstraffe.1750-180097
1956-05 Röding, ordbogsforfatter, om kølhaling, 17941750-180089
1956-05 Titus Livius, om straf til søfolk ved at kaste dem i vandet.0000-020090
1956-05 Råspring, sømandsstraf, artikel herom af Henning Henningsen1100-190089-132
1956-05 Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Kølhaling og råspring - et par gamle sømandsstraffe1950-200089-132
1956-05 Consolato del Mar, lovsamling med sølove, heri omsømandsstraffe, 1200 ca.1200-130092
1956-05 Grundtvig, N.F.S., om sømandsstraffe oversat fra Saxo.1800-185091
1956-05 Richard Løvehjerte, om sømandsstraffe under korstog, 11891150-120091
1956-05 Tacitus, om straf til søfolk i hans Germania.0200-030090
1956-05 Kølhaling eller råspring. Billede fra vasemaleri fra oldtiden. *f0000-010091
1956-05 Saxo Grammaticus, om sømandsstraffe, 12001200-130090
1956-05 Falconer, William udgav 1771 An Universal Dictionary of the Marine. Heri om sømandsstraffe.1750-1800102
1956-05 Ralegh, engelsk opdagelsesrejsende - skrev i sine søartikler 1617 om sømandsstraffe.1600-1650100
1956-05 Boteler, N., Commander udgav 1688 Colloquia Maritima Or, Sea-Dialogues - heri om sømandsstraffe. (Fejl årstal side 101).1650-1700101
1956-05 An Abridgement of All Sea-Lawes, udgivet 1590 af William Welwood - heri om sømandsstraffe.1550-1600100
1956-05 Welwood, William, udgav søretsbogen An Abridgement of All Sea-Lawes i 1590 - heri om sømandsstraffe.1550-1600100
1956-05 Book of orders for the war both by land and sea, udg. af kong Henry VIII ca. 1550 - om sømandsstraffe.1500-1550100
1956-05 Record, J. gravør af stikket Råspring fra et engelsk skib 1700-tallets begyndelse, i Edward Drakes: New Universal Collection of Voyages and Travel, 1769.1750-1800101
1956-05 Råspring fra et engelsk skib 1700-tallets begyndelse, stik af J. Record i Edward Drakes: New Universal Collection of Voyages and Travel, 1769. *r1750-1800101
1956-05 Drake, Edward, forfatter til New Universal Collection of Voyages and Travel, 1769. Heri om sømandsstraffe, råspring.1750-1800101
1956-05 New Universal Collection of Voyages and Travel, 1769, forfattet af Edward Drakes - heri om sømandsstraffe, råspring.1750-1800101
1956-05 Guillet, fransk forfatter skrev 1680 om sømandsstraffe1650-170098
1956-05 Råspring illustreret udført på en fransk orlogsmand i 1830'erne. Stik af Rouargue efter Gilbert i La France Maritime. *r1800-185099
1956-05 Rouargue, gravør - stik efter Gilbert om råspring som sømandsstraf i franske marine, 1830 ca.1800-185099
1956-05 Bourdé, fransk forfatter, skrev 1773 om sømandsstraffe.1750-180098-99
1956-05 Ludvig XIV's søartikler - om sømandsstraffe fra 1689, 1732 og 1762.1650-180098
1956-05 Black Book of the Admiralty fra 1400 - om sømandsstraffe.1400-1500100
1956-05 Dockum, van, dansk søofficer - skrev i 1820'erne om sømandsstraffe.1800-185099
1956-05 Lecomte, udgav Dictionnaire pittoresque de marine i 1835 - heri om sømandsstraffe.1800-1850100
1956-05 Jal, A., udgav Glossaire nautique i 1848 - heri om sømandsstraffe.1800-185099
1956-05 Lescallier, D., udgav Vocabulaire des Termes de Marine II i år 6 - heri om sømandsstraffe.1800-185099
1956-05 Romme, Chas., udgav Dictionnaire de la Marine Francoise i 1792 - heri om sømandsstraffe.1750-180099
1956-06 Bodenhoff, Andreas, kaptajn, tømmerhandler, værftsejer fra 1766.1700-1800151-152
1956-06 Bodenhoffs værft, Christianshavn. Anlagt 1766 på vandareal bag Alm. Handelskompagnis Plads. Overtaget af Flåden 1798.1700-1800151-152
1956-06 DEN DRAG, fregatskib, kaptajn Peter Brodersen, Amrum, glasmaleri fra 1800. *p1700-1800151
1956-06 Det alm. Handelskompagni. Overtog fra 1747 en del af Andreas Bjørns Værftsområde.1700-1800150
1956-06 Fabritius & Wewers Værft, nabo til Vestindisk handels Plads, 1700-tallet.1700-1800152
1956-06 HVIDE ØRN, fregat, orlogsskib, b. 1784 hos Bodenhoff.1700-1800152
1956-06 Vestindisk Handels Plads nærmest Knippelsbro, 1700-tallet.1700-1800152
1956-06 MARGARETHA MARIA, byg. nr. 1, 1771, fra Bodenhoffs Værft.1700-1800151
1956-06 FREDERIKSVÆRN, fregat, orlogsskib, b. 1783 hos Bodenhoff.1700-1800151
1956-06 STOREBÆLT, fregat, orlogsskib, b. 1782 hos Bodenhoff.1700-1800151
1956-06 Wilder, Lauritz, søn af Carl W., værftsejer fra 1767.1700-1800150
1956-06 Coninck & Reiersen, de, firma. Oprettede 1787 konsortium Pingel, Meyer, Prætorius & Co.1700-1800153
1956-06 Pingel, Meyer, Prætorius & Co. Konsortium oprettet 1787 og overtog Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1700-1800153
1956-06 Østersøisk-guineisk Handelsselskab, oprettet 1781.1700-1800153
1956-06 Kgl. islandske, færøske og finmarkske Handels Plads, København. 1700-tallet.1700-1800153
1956-06 Larsens Plads, København, opkaldt efter værftsejer Lars Larsen. -1802-1700-1800153
1956-06 Østersøisk-guineisk Handelsselskab, oprettet 1781. Blev 1787 overtaget af Pingel, Meyer, Prætorius & Co.1700-1800153
1956-06 Larsen, Lars, skibsbygmester og værftsejer. Overtog 1802 skibsværftet fra konsortiet Pingel, Meyer, Prætorius & Co. Beliggende på Larsens Plads.1700-1800153
1956-06 Unrust Skibsværft, beliggende bag ved Frederiks Tyske Kirke, 1700-tallet.1700-1800152
1956-06 Brown, William, 1758-1788, skibsværftsejer, tilskødedes 1781 værftet Unrust i København fra Johannes van den Osten.1700-1800152
1956-06 Brown, John, handelsmand, gift med Anne Applebye. 1700-tallet. De fik sønnen William Brown.1700-1800152
1956-06 Osten, Johannes van den, tilskødedes 1761 værftet Unrust i København1700-1800152
1956-06 Engelskmandens Plads, dss. Applebyes Plads, København, 1700-tallet.1700-1800153
1956-06 Applebye, Peter, senior, død 1774, skibsværftsejer og rebslager. 1759.1700-1800152
1956-06 Applebye, Anne gift med John Brown, handelsmand. 1700-tallet. De fik sønnen William Brown.1700-1800152
1956-06 Applebyes Skibsværft, grundlagt af Peter Applebye senior, rebslager. 1737. Overtaget 1774 af Peter Applebye junior.1700-1800152
1956-06 KONGEN AF DANMARK, fregatskib, b. 1735, byggenr. 1 fra Asiatisk Kompagnis Plads.1700-1800149
1956-06 Fiskehukkert på kabliaufangst under Island, stik af J.G. Friedrich, 1785. *r1700-1800139
1956-06 Applebye, Peter, engelsk skibsbygmester og værftsejer, borgerskab i København 1759-05-12.1700-1800138-139
1956-06 Friedrich, J.G., gravør af stikket Fiskehukkert på kabliaufangst under Island, 1785.1700-1800139
1956-06 Altona Sildekompagni, opnåede 1769 tilskud til bygning af sildebøjser.1700-1800140
1956-06 Barfod, Jørgen H., cand.mag., forfatter til artikel om Torstenssonskrigen i årbog 1948.1900-1950135-136
1956-06 Skibsbygning i 1700-tallet, tilskud til bygning efter kgl. resolution af 1741-03-20 samt senere af 1744 og 1757 og 1759-05-12 samt andre forhold.1700-1800137-156
1956-06 Dokken, indvielsen af dokken i København 1739, stik af F.L. Norden. *r1700-1800137
1956-06 Norden, F.L., gravør af Dokkens indvielsen i København 1739.1700-1800137
1956-06 Defensionsskibe, incitament i 1700-tallet til bygning af og Chr. V's forordning herom af 1671-05-24.1700-1800135
1956-06 DEN GODE HENSIGT, fregatskib, Ostindiefarer, b. 1780 i København. Brændt lige før færdiggørelse.1700-1800148
1956-06 Eskildsen, Erik, skibsbygmester, b. 1770'erne på Grønlandske Værft i Kbh. fregatskibet ROEPSTORFF.1700-1800147
1956-06 Asiatisk Kompagnis Værft, Christianshavn, anlagt lige efter 1732.1700-1800149
1956-06 Iselin, konferensråd, oplyste om svenske priser på skibsbygning, ca. 1772.1700-1800141
1956-06 Gerner, Henrik, orlogskaptajn, fabrikmester, indgav responsum om skibsbyggeriet 1772. Buste af F.C. Willerup *f1700-1800142-146
1956-06 ROEPSTORFF, fregatskib, Vestindiefarer, 154 kls., 22 mands besætning, b. 1770'erne af Erik Eskildsen på Grønlandske Værft, gouache af Fr.W. Munck? *p1700-1800147
1956-06 Willerup, F.C., billedhugger, udført buste af Henrik Gerner 1772.1700-1800143
1956-06 Forordning om det indenlandske skibsbyggeris opmuntring og forfremmelse i Danmark og Norge, af 1776-03-18.1700-1800146, 148
1956-06 Wilder, Carl, mægler, værftsejer. Bjørns Værft solgt 1762 solgt til Wilder.1700-1800150
1956-06 Lange, Philip de, arkitekt, opførte palæ for Asiatisk Kompagni i Strandgade.1700-1800150
1956-06 Bjørn, Andreas, -1750, skibsværftsejer. Værft på Bjørnsholms Plads, det nuværende Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads, fra 1735.1700-1800150
1956-06 Eigtved, arkitekt, opførte pakhus for Asiatisk Kompagni 1748-1751.1700-1800150
1956-06 Frederik V, konge, velynder af Asiatisk Kompagni.1700-1800150
1956-06 DRONNINGEN AF DANMARK, fregatskib, b. 1736, byggenr. 2 fra Asiatisk Kompagnis Plads.1700-1800150
1956-06 KJØBENHAVNS SLOT, orlogsskib, søsat 1741 fra Andreas Bjørns Værft.1700-1800150
1956-06 Det kgl. Skydeselskab. Andreas Bjørn vært for sammenkomster i 1747.1700-1800150
1956-06 Wilders Plads, Første værft oprettet her af Andreas Bjørn, 1735.1700-1800150
1956-06 Grønlandske Handels Plads, Første værft oprettet her af Andreas Bjørn i 1735. Fra 1747 overtaget af Det alm. Handelskompagni, senere delt mellem Grønlandske Handel og Kaptajn Hans Krøyer.1700-1800150-151, 153
1956-06 Krøyers Plads, Første værft oprettet her af Andreas Bjørn, 1735. Fra 1747 overtaget af Det alm. Handelskompagni, senere delt mellem Grønlandske Handel og Kaptajn Hans Krøyer.1700-1800150
1956-06 Duntzfeldt, agent og skibsreder, Nordens største i 1797.1700-1800134
1956-06 Skibsbygning, 1700-tals i Danmark.1700-1800133-156
1956-06 Det kgl. oktr. Søassurancekompagni, grundlagt 1726.1700-1800133
1956-06 Klem, Knud, forfatter til artiklen Om skibsbygningen i Danmark i 1700-tallet1700-1800133-156
1956-06 Om skibsbygningen i Danmark i 1700-tallet, artikel af Knud Klem1700-1800133-156
1956-06 Tonnagemængde på 750 danske skibe i 1707 var 11.998,5 kls. Tal vist også for 1728, 1746, 1766, 1777 og 1786.1700-1800134
1956-06 Kommercekollegiet, grundlagt 1735.1700-1800133, 138
1956-06 Kurantbanken, oprettet i 1737.1700-1800133
1956-07 Orlogsværftet, byg nr. 39 (ny serie) H/S SKIRNER, 1847.1800-1850157
1956-07 Maudsley, London. Dampmaskinefabrikant. Leveret til H/S SKIRNER, 1847.1800-1850157
1956-07 SKIRNER, H/S, 397 NRT, b. 1847 på Orlogsværftet, maskine fra Maudsley, London, 120 HK. Tegning af Chr. Blache. *p1800-1850157
1956-07 Blache, Chr., maler. Tegning af H/S SKIRNER, 1847.1800-1850157
1956-08 Pengeseddel fra Kina, udstedt under kejser Hung-Wu, 1368-1399. *d1350-1400158
1956-09 VICTROIA, fregatskib af Flensborg, kaptajn Jens Petersen Groth, 1807. Tegning af Nicolas Gammillieri. *t1800-1850159
1956-09 Gammillieri, Nicolas, kunstner. Tegnet VICTROIA, fregatskib af Flensborg, 1807.1800-1850159
1956-09 Groth, Jens Petersen, kaptajn på VICTROIA, fregatskib af Flensborg, 1807.1800-1850159
1956-10 Skagen Fyrtårn, forslag til nyt af Poul de Løvenørn i 1804. *t.1800-1850160
1956-10 Skagen Fyrtårn, vippefyr oprettet af Frederik II i 15611550-1600161
1956-10 Løvenørn, Poul de, fyrdirektør. Forslag til nyt fyrtårn på Skagen 1804.1800-1850160-161
1956-11 Pindekompas. Fra 1800-tallet. *f1800-1850162
1956-11 NORDLYSET, bark, KGH. brugte pindekompas til 1927.1900-1950163
1956-12 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner - Beretning for regnskabsåret 1955.1950-2000164-179
1957-01 Alineren, H. Heinrich, tegner. Tegnet DIE AUFGEHENDE SONNE, brigantine af Eckernförde, 1808.1800-18509
1957-01 Møller, Johannes Matthias, kaptajn på DIE AUFGEHENDE SONNE, brigantine af Eckernförde, 18081800-18509
1957-01 Kronekompas, af Iver Jensen Borger, København, produceret før 1799. *f1750-180013
1957-01 Borger, Iver Jensen, kompasmager (Senere Weilbach). Fremstillet kronekompas før 1799.1750-180013
1957-01 DIE AUFGEHENDE SONNE, brigantine af Eckernförde, kaptajn Johannes Matthias Møller, tegning 1808 af H. Heinrich Alineren, St. Ubes, Portugal. *t1800-18509
1957-01 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg - Beretning for regnskabsåret 1956-19571950-20007-21
1957-02 Hedeby, handelsby i middelalderen.1200-140030
1957-02 Dannevirke, passage af handelstransport til Hedeby1200-140030
1957-02 Lübeck, handelsby i middelalderen.1200-140030, 32
1957-02 Ummelandsfarten, fart nord om Skagen ind i Kattegat og Østersøen1200-140030
1957-02 Stralsundfreden 1370.1350-140030
1957-02 Sildefiskeri i Øresund i middelalderen.1100-130027-28
1957-02 Trene, vandvej for handel til Hedeby.1000-120030
1957-02 Skånemarkedet, Skanør sildemarked i middelalderen.1100-140028
1957-02 Sundtold, registrering i sundtoldregnskaberne 1639 *d1600-165029
1957-02 Arnold af Lübeck, ca. 1200, tysk historiker.1150-120027
1957-02 Juel, Niels, admiral, søslag i Øresund 1677.1650-170038
1957-02 Andreasen, Hans, malet Øresundstoldens bygning i Helsingør.1700-190037
1957-02 Huitfeldt, Ivar, admiral, søslag i Øresund 1710.1700-175038
1957-02 Upsher, A.P., statssekretær USA, 1843 om øresundstoldens afskaffelse.1800-185039
1957-02 Erik af Pommern, konge 1396-1459, og Sundtolden.1350-145031
1957-02 Hansaforbundets krige 1427 og 1428 med Danmark.1400-145031
1957-02 Helsingør, Helsingørs Toldkammer, opført 1740, nedrevet 1860. *p1700-190037
1957-02 Fyrpenge indførtes i Danmark 1562.1800-185033
1957-02 Lastepenge, told indført i Danmark 1567.1800-185033
1957-02 Krimkrigen 1854-1856 - indflydelse på Øresundstolden.1850-190040
1957-02 Andersen, Ingvar, historiker, forfatter til essayet Om Hamletdramaets nordiska miljö.1900-195024
1957-02 Helsingør, Kronborg og Øresundstolden, artikel herom.1400-185022-40
1957-02 Bang, Nina, samler af kildemateriale om Øresundstolden.1900-195024
1957-02 Adam af Bremen, 1040-1080, ærkebiskop, historiker, skrev historie om Norden1000-110024
1957-02 Helsingør, Kronborg, træsnit af slottet med Toldkammer fra 1562. Stik efter Hans Knieper i Braunius: Theatrum Urbium. *r1550-160025
1957-02 Kielerkanalens åbning 1895 - indflydelse på Øresundstolden.1850-190040
1957-02 Holger Danske, legenden om Karl den Stores kriger, som sover i kælderen under Kronborg.1000-105022
1957-02 Øresund og Øresundstold - et historisk rids, artikel af Aksel E. Christensen.1450-185022-40
1957-02 Christensen, Aksel E., forfatter til artiklen Øresund og Øresundstold - et historisk rids.1950-200022-40
1957-02 Saxo Grammaticus, 1160-1208, historiker.1150-120027
1957-02 Absalon, 1128-1201, biskop, grundlægger af Københavns Slot.1150-120026
1957-02 The Sagas of King Olaf. Fortælling af Henry Wadsworth Longfellow, 1807-1882.1800-190025
1957-02 Valdemar I den Store, 1131-1182, konge og Københavns Slot.1100-120026
1957-02 København, Københavns Slot, grundlæggelse.1150-120026
1957-02 Knieper, Hans, gravør. Stukket Kronborg med toldbod 1562.1550-160025
1957-02 Braunius: Theatrum Urbium. Heri stik af Kronborg, 1562.1550-160025
1957-02 Longfellow, Henry Wadsworth, 1807-1882. forfatter til The Sagas of King Olaf.1800-190025
1957-02 Svold, Slaget ved Svold, ca. 1000 i Heimskringla.1000-110025
1957-02 Heimskringla, historisk værk / legende. Heri om slaget ved Svold, ca. 1000.1000-120025
1957-03 Maurits, Prins. Hans eksercitsreglement med soldatermotiver kopieret på flisemaler, Holland, ca. 1700.1700-175066
1957-03 Ghinjs, Jacques de, kunstner, soldatermotiver kopieret på flisemaler, Holland, ca. 1700.1700-175066
1957-03 Trianon de Porcelaine, Versailles 1670. Vægmalerier med fliser med kinesermotiver.1650-170062
1957-03 Brühl, residenspalæ ved Kölln samt jagtslot Falkenlust, ca. 1730. Vægmalerier med hollandske fliser.1700-175063
1957-03 Hampton Court, London, ca. 1700. Vægmalerier med hollandske fliser. Motiver tegnet af Daniel Marot.1650-170063
1957-03 Villa Giustina ved Brentafloden i Italien, ca. 1700. Vægmalerier med hollandske fliser.1650-170063
1957-03 Palais Rambouillet, Paris, ca. 1730. Vægmalerier med hollandske fliser.1700-175063
1957-03 Nooms, Reinier - kaldet Zeeman, kunstner, kopieret på flisemaler, Holland, ca. 1700.1700-175059, 61, 66, 70
1957-03 Tenier, kunstner, figurmotiver kopieret på flisemaler, Holland, ca. 1700.1700-175066
1957-03 Wouwerman, kunstner, ryttermotiver kopieret på flisemaler, Holland, ca. 1700.1700-175066
1957-03 Vrancx, kunstner, ryttermotiver kopieret på flisemaler, Holland, ca. 1700.1700-175066
1957-03 Marot, Daniel, flisemaler, motiver på fliser i Hampton Court, London, ca. 1700. Vægmalerier med hollandske fliser.1650-170063
1957-03 Borst, G.J., gårdmand i Oterleek, Holland. Kamin med flisemotiv. ca. 1760. p.71 *f.1750-180064-planche, 71
1957-03 Hondius, kunstner, kopieret på flisemaler, Holland, ca. 1700.1700-175066
1957-03 Velde de Oude, Willem van de, kunstner, kopieret på flisemaler, Holland, ca. 1700.1700-175065
1957-03 Kommandørgård i Polder de Beemster, Holland, med flisemalerier, ca. 1700.150-170057
1957-03 Helios, solgud på vægfliser, ca. 1640. *t1600-165045
1957-03 Bolsward, flisefabrik afbildet på en flise fra 1737.1700-175044
1957-03 Kuf, hollandsk på vægfliser, opsat 1643. *p1600-165046, 48
1957-03 Schagerbrug, gård ved byen havde vægfliser med kuf, opsat 1643.1600-165046, 48
1957-03 Lee, Pieter Fransz van der, flisekunstner, signeret fliser ca. 1640.1600-165043
1957-03 Paape, Gerrit, forfatter til bog om fliser: De plateelbakker of Delft aardenwerkmaker, udkommet 1794.1750-180044
1957-03 Delft, historisk arkiv over flisefabrikation i 1600-tallet i Holland.1950-200044
1957-03 Leuwarden, Frisisk Museum. Arkivalier om flisefabrikation i Holland.1950-200044
1957-03 Tichelaar, flisefabrik i Makkum i Holland, eneste eksisterende i Holland 1957.1950-200042, 44, 64-planche
1957-03 Aelmis, Jan, flisemaler, Holland, ca. 1700.1700-175056
1957-03 Boumeester, Cornelis, flisemaler, Holland, ca. 1700.1700-175056
1957-03 Visscher, Cornelis, kunstner, kopieret på flisemaler, Holland, ca. 1700.1700-175057, 66
1957-03 Havfrue, havmænd, havfolk, motiver på vægfliser, opsat 1650. *p1600-165049, 58, 67-68
1957-03 Egmond, vægfliser med motiv af havfrue, opsat 1650.1600-165049
1957-03 Bolsward, flisefabrik i Holland -1737- motiv på fliser *p1700-175055-56, 72, 77
1957-03 Pytter, Grauda, designer af skabelon til flisebemaling, ca. 16901650-170052
1957-03 Alkmaar, fliserester fra ca. 1640 fundet ved udgravning 1957.1600-165054
1957-03 Karl V, kejser. Portrætteret på vægfliser, død 1555.1550-160082
1957-03 Keitum, Sild. Landsby kendt for vægfliser. komplet ladning blomsterpotter ankom 1784.1750-180075
1957-03 Königspesel på Hallig Hooge. Landsby kendt for vægfliser.1750-180075
1957-03 Makkum, flisefabrikken Tichelaar, eneste eksisterende i Holland 1957. Eksporttal for 1719.1700-175075
1957-03 Kommandørgården Rømø, retablerede flisemalerier. *f1700-200075
1957-03 Bergen, Dr. van, privatsamler af fliser -1957-1950-200082
1957-03 Harlingen, primære udførselshavn for hollandske vægfliser 1650-1800.1600-185077
1957-03 Rijksmuseum Huis Lambert van Meerten, Delft. Rigeste samling af vægfliser.1950-200081
1957-03 Emmerlev ved Højer. Landsby kendt for vægflisemalerier.1700-180078
1957-03 Snekkersten, SNARENSVEND skudt i sænk 1658. Fliser fra vrag fundet 1952.1600-165041-44
1957-03 Fajancevægfliser på H&S.1600-180041-86
1957-03 Flisesamling på H&S, illustrationer af alle museets fliser per 1957. *f1600-195041-86
1957-03 Christiansø, motiv på vægflise. p.74 *p1750-180041, 74
1957-03 SNARENSVEND, orlogsskib, ca. 1640. Vægfliser fra skibets kabys.1600-165041-44
1957-03 LOWIZA, hollandsk fregat malet på 20 vægfliser. p.80 *p.1700-180072, 80
1957-03 Andyk, gård ved byen havde vægfliser med skibstyper, opsat 1760-1770.1750-180070
1957-03 Luiting, Dick, forfatter til artiklen: Handels- og Søfartsmuseets flisesamling1950-200041-86
1957-03 Tijen, dr. van, privatsamler af fliser -1957- Samlingen tilhører nu H&S.1950-200069, 82
1957-03 Handels- og Søfartsmuseets flisesamling, artikel af Dick Luiting1600-165041-86
1957-03 Breughel, Pieter, 1525-1569, kunstner, børnemotiver kopieret på flisemaler, Holland, ca. 1700-1800.1500-160066
1957-04 NEIGER, fangeskib i Plymouths havn. Besætning fra orlogsfregatten DIANA sad der fra 1810 til 1812-08-10.1800-1850116
1957-04 HERMINE, engelsk brig. Besætning fra orlogsfregatten DIANA føres fra Gibraltar til England 1810-12-14.1800-1850116
1957-04 Mahon, Port Mahon på Minorca. Tilbageholdelse af besætning fra orlogsfregatten DIANA 1810-07-25.1800-1850115
1957-04 Rosing, præst i Portsmouth, senere Danmark. Medvirkede 1812 til at få frigivet danske krigsfanger fra skibet NEIGER i Portsmouth.1800-1850116, 118
1957-04 BAHAMA, fangeskib i Londons havn. Besætning fra orlogsfregatten DIANA sad der fra 1812-07-15 i en måned.1800-1850117, 134
1957-04 Thomsen, Christian Jürgensen, arkæolog, bror til løjtnanten mønstret orlogsfregatten DIANA 1807-1800-1850121
1957-04 Wulff, H.E., løjtnant, næstkommanderende på orlogsfregatten DIANA 1807-1800-185093, 102, 118, 130, 133
1957-04 Godoy, Fredsfyrsten, spansk førsteminister. Audiens aflagt af danske ambassadør Bourke ca. 1808-1809.1800-1850101
1957-04 Berth, kunstmaler. Malet portræt af Hans Bertel Riber, 1849 i Svendborg.1800-1850113
1957-04 Blom, løjtnant på orlogsfregatten DIANA 1807-18091800-1850112, 130-131
1957-04 Monte Galero, fæstning i Cartagena, Spanien -1809-1800-1850106
1957-04 Fauson, konsul i Cartagena 1808-1809.1800-1850108
1957-04 Thomsen, H.B., løjtnant og tegner. Farvelagt tegning af orlogsfregatten DIANA 1809. Bror til arkæologen Chr. J. Thomsen.1800-1850101, 121, 130
1957-04 Wolf, dansk generalkonsul i London, 1810 ca.1800-1850132
1957-04 Calder, Robert, admiral i Plymouth 1812.1800-1850132-133
1957-04 Hornemann, forstander, tilsynsførende for danske krigsfanger i England 1807-1800-1850133-134
1957-04 Rosch, engelsk general og hverver til hær og flåde 1810.1800-1850131, 133
1957-04 Westzynthius, købmand i Alicante, udbetalte rejsepenge til danske søfolk fra DIANA i 1810.1800-1850132
1957-04 Bienert, købmand i Cartagena, udbetalte rejsepenge til danske søfolk fra DIANA i 1810.1800-1850132
1957-04 Garcia, Don Joachin og Donna Eusebia Garcia, Cartagena, havde en datter Maria, som løjtnant Riber fra orlogsfregatten DIANA afgav ægteskabsløfte til. *d1800-1850126-129
1957-04 Mechlenburg, løjtnant på orlogsfregatten DIANA 1807.1800-1850130
1957-04 Falbe, løjtnant på orlogsfregatten DIANA 1807.1800-1850130
1957-04 TREKRONER, orlogsskib, klargjort, men ikke i aktion 1801-04-02.1800-1850134
1957-04 Castenschiold, godsejer på Hagestedgård. Her døde søofficer H.F. Wulff 1820.1800-1850135
1957-04 Thunboe, løjtnant på orlogsfregatten DIANA 1807.1800-1850130
1957-04 Petersen, Christen Thue, 1754-1824, skrev dagbog, hvor hændelser fra krigen 1807-1815 er nævnt.1800-1850136-137
1957-04 Wanding, proviantforvalter på orlogsfregatten DIANA 1807.1800-1850130
1957-04 ROTA, orlogsskib taget af englænderne i 1807 set i Cartagena af DIANAs besætning 1809-1810.1800-185088, 116
1957-04 ØRNEN, orlogsskib taget af englænderne i 1807 set i Cartagena af DIANAs besætning 1809-1810.1800-185088, 131
1957-04 Cartagena, nødhavn for fregatten DIANA i 1807. Opbragt her 1809.1800-185087-138
1957-04 EIDEREN, orlogsskib taget af englænderne i 1807 set i Cartagena af DIANAs besætning 1809-1810.1800-185088
1957-04 DRAGEN, orlogsskib taget af englænderne i 1807 set i Cartagena af DIANAs besætning 1809-1810.1800-185088, 134
1957-04 NORGE, orlogsskib taget af englænderne i 1807 set i Cartagena af DIANAs besætning 1809-1810.1800-185088, 115
1957-04 Roos, Carl, forfatter til artiklen Orlogsfregatten DIANA og dens besætning under krigen med England 1807-1814.1950-200087-138
1957-04 Orlogsfregatten DIANA og dens besætning under krigen med England 1807-1814, artikel af Carl Roos1800-185087-138
1957-04 Algier, fregatten DIANA anløb for besøg hos Deien i 1807.1800-185087
1957-04 Meyer, Christian Nicolai, kaptajnløjtnant, chef på DIANA 1807.1800-185087-138
1957-04 DIANA, orlogsfregat -1807- Tegning p.95 og p.101 og p.105 *t1800-185087-138
1957-04 FYLLA, orlogsfregat -1807-1800-185087
1957-04 Bourke, kammerherre, ambassadør i Madrid 1907-1810-1800-1850100-101
1957-04 Mekelsen = Mikkelsen, Per, mestertyv, før 1807. Nævnt i Ribers ciffrebog 1807. Mikkelsen er tegnet af Nicolai Abildgaard efter tyvens udstilling i Charlottenborgs gård 1800-09-19.1800-185092
1957-04 Strarup, morbror til Hans Bertel Riber, der logerer der foråret 1807.1800-185092
1957-04 Christophersen, Hans, konstabel på orlogsfregatten DIANA og forfatter til dagbog 1807-1800-185092, 96-138
1957-04 Carre, Andreas Henrik, 2. styrmand på fregatten DIANA 1807-. Angrebet af pest i Cartagena i 1807 og blev mentalt syg en overgang. Senere gift i Svendborg Død 1851.1800-185091, 122
1957-04 Dreier, Carl, 1. styrmand på fregatten DIANA 1807-. Død af pest i Cartagena.1800-185091, 121
1957-04 Ciffrebog / Cifrebog, med dagbog 1807- skrevet af 3. styrmand Hans Bertel Riber på orlogsfregatten DIANA. Titelblad *d.1800-185089, 91
1957-04 Pedersen, N.J., mønstret 1807 på orlogsfregatten DIANA. Tegnet skibet. Gouache fra september 1807.1800-185093-94 105
1957-04 Lous, løjtnant om bord på orlogsfregatten DIANA 1807-1800-185098-99, 130-132
1957-04 Sandberg, Gerhard, norsk koffardimatros, mønstret fuldskibet RESOLUTION, men afmønstret i Cartagena og taget om bord på fregatten DIANA 1807. Senere styrmandseksamen og mønstret som 1. styrmand på orlogsbriggen FALSTER 1813.1800-185093, 103, 135, 137
1957-04 ST. SEBASTIAN, orlogsfregat, spansk, vagtskib i Cartagena i 1807.1800-185093, 112, 119
1957-04 FALSTER, orlogsbrig, -1813- Overstyrmand 1813 var Gerhard Sandberg.1800-185093
1957-04 PRINS CHRISTIAN FREDERIK, orlogsskib, forlist i kamp ved Sjællands Odde 1808-03-22.1800-185088
1957-04 Riber, Hans Bertel, 1789-1850, 3. styrmand på DIANA 1807-, forfatter til håndskreven cifferbog 1806 med efterfølgende dagbogsnoter fra 1807. p.113 *p1800-185088, 91-138
1957-05 Sølver, Carl V., forfatter til artiklen Færingerbåde.1950-2000139-155
1957-05 Færingerbåde, artikel af Carl V. Sølver1800-1900139-155
1957-05 Færingerbåd under bygning ved fiskerhus i Torshavn, foto *f1900-1950143
1957-05 ATLANTA, fragtskib, b. 1891 i England. Det ledsagede Kong Frederik VIII på Færørejse 1907.1850-1950139
1957-05 Frederik VIII, modtagelse på Færøerne 19071900-1950139
1957-05 BIRMA, fragtskib, b. 1894 i England. Det ledsagede Kong Frederik VIII på Færørejse 1907.1850-1950139
1957-05 Seksmandsfarer, færingerbåd. Model *m1950-2000140-141
1957-05 Dali, Jens Pauli i, skolebestyrer Thorshavn -1950-1950-2000155
1957-05 Dali, Jens i, landmåler Thorshavn -1950-1950-2000155
1957-05 Poulsen, Svend, fotograferet færingerbåd under bygning 1950.1900-1950143
1957-05 Livet paa Færøerne, forfattet af Hans A. Djurhuus, 1950.1900-1950143
1957-05 Færøerne - maritime udtryk i forbindelse med bådebygning.1800-1950139-155
1957-05 Djurhuus, Hans A., forfatter til Livet paa Færøerne, 19501900-1950143
1957-06 Jørgensen, A.V., løjtnant, anførte æreskompagni ved Vestindiens salg 1917.1900-1950167
1957-06 Flye, kanoner, på højre fløj af æreskompagni ved Vestindiens salg 1917.1900-1950168
1957-06 Pollock, Edwin T., kommandør, fik overdraget Vestindiske Øer 1917-03-31.1900-1950162-164, 166-171
1957-06 HANCOCK, transportskib. Ankom Charlotte Amalie 1917-03-30.1900-1950162, 166-169, 172
1957-06 Rogers, admiral USA. Skulle modtage Vestindien under overdragelsen 1917-03-31.1900-1950161-162
1957-06 Charlotte Amalie - æreskompagni opstillet - om Vestindiens salg 1917. p.167, flaget stryges p.169 og p.171 *f1900-1950167, 169, 171
1957-06 Baumann, guvernementssekretær Skt. Thomas - om Vestindiens salg 1917.1900-1950166
1957-06 Charlotte Amalie, guvernementshuset omkring 1910. *f1900-1950163
1957-06 Lansing, Robert, udenrigsminister USA - om salget af Vestindien 1917-03-31.1900-1950164
1957-06 OLYMPIA, krydser, USA, ankom Charlotte Amalie 1917-03-30. Var på Skt. Croix 1917-03-31.1900-1950163, 169-170
1957-06 Frederik V, konge - gjorde 1764 havnen på Skt. Thomas til frihavn.1750-1800161
1957-06 Columbus, Christopher, opdagede på sin anden rejse Skt. Croix 1493.1450-1500174
1957-06 Dansk Vestindisk-guineisk Handelskompagni, købte 1733 Skt. Croix.1700-1750174
1957-06 Vestindisk Handelskompagni, 1672 tog Skt. Thomas i besiddelse.1650-1700174, 176
1957-06 Helgoland, afgivet til England i 1815 mod at få de Vestindiske Øer tilbage.1800-1850174
1957-06 Grønland, højhedsret sikret i forbindelse med salget af de Vestindiske Øer 1917.1900-1950176
1957-06 Wrem, underkanoner, ved flagstangen ved Vestindiens salg 1917.1900-1950168
1957-06 Frederikssted, Skt. Croix - proklamation om salg oplæstes af politimesteren 1917-03-31.1900-1950169
1957-06 Christianssted, Skt. Croix - proklamation om salg oplæstes af ekspeditionssekretæren 1917-03-31.1900-1950169
1957-06 Iversen, Jørgen, kaptajn 1672 på skib fra Vestindisk Handelskompagni.1650-1700174
1957-06 Vestindisk Kompagni, handelsfirma på Skt. Thomas 1917.1900-1950172
1957-06 American Virgin Islands - Nyt navn 1917-03-31 for de danske Vestindiske Øer.1900-1950172
1957-06 Nordslesvig - genforenet 1920 - penge fra salget af Vestindien anvendt til renovering af Slesvig.1900-1950176
1957-06 Skt. Jan - tog 1717 øen i besiddelse - salg af øen 1917.1900-1950156-176
1957-06 Skt. Croix - købt 1733 - salg af øen 1917.1900-1950156-176
1957-06 VALKYRIEN, krydser, chef kommandør Henri Konow, togt til Vestindien i forbindelse med negeroprør og salget af øerne i 1915-1917. p.165 *f1900-1950156-176
1957-06 Da Dannebrog blev strøget i Dansk Vestindien, artikel af Carl Østen.1900-1950156-176
1957-06 Skt. Thomas - salg af øen 1917.1900-1950156-176
1957-06 Østen, Carl, forfatter til artiklen Da Dannebrog blev strøget i Dansk Vestindien.1900-1950156-176
1957-06 Christiansfort, Charlotte Amalie - om Vestindiens salg 1917. *f1900-1950161
1957-06 Wilson, Woodrow, præsident USA - om Vestindiens salg 1917.1900-1950158, 162
1957-06 Brun, C., dansk gesandt i Washington 1917 - om Vestindiens salg.1900-1950158, 161, 164
1957-06 Charlotte Amalie - udsigt over havnen på Skt. Thomas ca. 1900. *f1900-1950159
1957-06 Konow, Henri, kommandør, chef for VALKYRIEN 1915-1917 til Vestindien i forbindelse med salget. Guvernør over øerne fra september 1916. Død 1939.1900-1950156-176
1957-06 Helweg-Larsen, Christian, guvernør over Vestindien 1912-1916.1900-1950156
1957-06 Fenger, provst ved Holmens Kirke, holdt gudstjeneste på VALKYRIEN før udsendelsen 1915 til Vestindien.1900-1950157
1957-06 Christian X, konge, 1912-1947 - om kommunikation omkring salget af Vestindien i 1917.1900-1950157-158, 172
1957-07 Claessens kanonstøberi i Frederiksværk - leverede kanoner til Christiansborg Fort, Guinea.1700-1800177
1957-07 Christiansfort, Guinea, maleri af G. Webster, ca. 1800. *p1800-1850177
1957-07 Hill, J., gravør, udgav stik af Christiansborg Fort, Guinea, efter maleri af G. Webster ca. 1800.1800-1850177
1957-07 Webster, G., malet Christiansborg Fort ca. 180.1800-1850177
1957-08 Bodenhoff, Andreas, skibsreder og skibsværftsejer. Buste formet af F.C. Willerup.1750-1800178
1957-08 Willerup, F.C., 1742-1819, billedhuggermester på Holmen, malet af Chr. Rafn ca. 1800 *p1800-1850178-179
1957-08 Gerner, Henrik, fabrikmester Holmen. Buste formet af F.C. Willerup.1750-1800178
1957-08 Rafn, Chr., maler. Malet portræt af F.C. Willerup, 1742-1819, billedhuggermester på Holmen.1800-1850178
1957-08 Knippelsbro fra 1816. Udsmykket med figurer af de fire vinde formet af F.C. Willerup.1800-1850178
1957-08 DEN GODE HENSIGT, fregatskib, ostindiefarer Asiatisk Kompagni, galionsfigur med motiv Kærlighed til Fædrelandet formet af F.C. Willerup.1800-1850179
1957-08 Østersøisk-guineisk Kompagnis Plads, København - byggeplads for DEN GODE HENSIGT, fregatskib, ostindiefarer til Asiatisk Kompagni,1750-1800179
1957-09 København, Dokken på Asiatisk Kompagnis Plads indviet i 1739, nedlagt 1918, foto 1863 med H/S FREYA.1850-1900180
1957-09 FREYA, H/S, rederi Kgl. danske Postvæsen, foto af skib langs kaj i København 1863 *f1850-1900180
1957-09 Baumgarten & Burmeister, Skibsværft. Foto af byg. nr. 16 H/S FREYA til Det Kgl. danske Postvæsen, 1863.1850-1900180
1957-10 Toft, Søren, kaptajn. Fruen malet af Adolph Heinrich Hansen, 1919.1900-1950181
1957-10 Toft, Mette, sømandskone skriver brev til manden, kaptajn Søren Toft, maleri af Adolph Heinrich Hansen, 1919. *p1900-1950181
1957-10 Hansen, Adolph Heinrich, malet Mette Toft, sømandskone skriver brev til manden, 1919.1900-1950181
1957-11 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner - Beretning for regnskabsåret 1956.1950-2000182-197
1958-01 Horn, H., tegnet fregatskib, vestindiefarer PRINZ CARL af Kiel 1828.1800-185013
1958-01 Diederichsen & Wille, Kiel, rederi for PRINZ CARL af Kiel, fregatskib, vestindiefarer.1800-185013
1958-01 Galionsfigur af skibsredertypen, mandsfigur, beg. 1800-tallet. *f1800-185015
1958-01 Hagelberg, H.P., kpatjn og bestyrelsesmedlem i H&S, død 1958-03-16. Omtale i Beretningen 1958.1950-200010
1958-01 Møller, Mærsk McKinney, skibsreder, indtrådt 1958 i bestyrelsen for H&S.1950-200010
1958-01 Harder, Carl, kaptajn på PRINZ CARL af Kiel, fregatskib, vestindiefarer. Reder Diederichsen & Wille, Kiel.1800-185013
1958-01 Amsing, Ove, skibsreder, indtrådt 1958 i bestyrelsen for H&S.1950-200010
1958-01 PRINS CARL af Kiel, fregatskib, vestindiefarer, b. Kiel 1826, 127,5 kls. Kaptajn Carl Harder. Reder Diederichsen & Wille, Kiel. Tegning af H. Horn 1828. *t1800-185013
1958-01 Coninck, Frederik de, grav på Assistens Kirkegård, henvendelse om vedligeholdelse.1750-185017
1958-01 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg - Beretning for regnskabsåret 1957-1958.1950-200010-24
1958-02 Lund, E.F.S., museumsdirektør på H&S 1915-1928, 1858-01-08. Mindeord på 100-årsdagen.1950-20007-9
1958-03 WILLIAM REX, hollandsk orlogsskib fra 1694, som er genskabt i model efter de ældste kendte konstruktionstegninger brugt til modeller. Opbevares i Paris.1650-170040
1958-03 Rechnitzer, admiral, om BREDERODE til forfatteren Luiting -1958-1950-200042
1958-03 Paris, Musée de la Marine, opbevarer ældste model fremstillet efter konstruktionstegninger, hollandske WILLIAM REX fra 1694.1900-195040
1958-03 København, Nyboders Mindestuer, opbevarer kridtpibe fra BREDERODE.1900-195040
1958-03 Kampen, Anthony van, redaktør af De Blauwe Wimpel, Amsterdam - interesseret i BREDERODE.1950-200042
1958-03 Lundell, Jerker, svensk amatørdykker. Om vragfund af gamle orlogsskibe -1958-1950-200042
1958-03 Slaman, David, hollandsk købmand i Ulebergshamn Sverige, sænkede sine skibe efter slaget i Øresund 1658.1650-170042
1958-03 De Blauwe Wimpel, Amsterdam -redaktør Anthony van Kampen1950-200042-43
1958-03 Snekkersten, fiskerne bjærget genstande fra BREDERODE.1650-195038
1958-03 DE LIEFDE, hollandsk orlogsskib transporterede liget af Witte de With fra København til Holland.1650-170038
1958-03 Visscher, C.J., gravør for stikket af BREDERODE synkende 1658.1650-170038
1958-03 København, Tøjhusmuseet, opbevarer kugle og kardæsk fra BREDERODE.1900-195040
1958-03 EVERTSEN, hollandsk orlogsskib transporterede kanoner fra BREDERODE til Holland 1910. *f1900-195039-40
1958-03 Rotterdam, Grote St. Laurenskerk, begravet liget af Witte de With 1658.1650-170039, 46
1958-03 Amsterdam, Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum, spanter fra BREDERODE opbevaret der. p.41 *f1900-195039-41
1958-03 Hansen, E., dykker, kaptajn fra Espergærde, dykkede 1909 ved BREDERODE.1900-195039, 41, 44, 51
1958-03 Trewleben, hollandsk dykker. Dykkede ved BREDERODE ca. 1660.1650-170036
1958-03 Øresund, kort over nordlige Øresund med afmærkning for vraget af BREDERODE -1958- *k1650-170047
1958-03 Slaget i Øresund 1658-11-08 efter ny kalender, 1658-10-29 efter gamle kalender.1650-170048
1958-03 Petersen, Ole Crumlin, cand.polyt. og frømand - om uddannelse af arkæologer til dykkere -1958-1950-200046
1958-03 Olsen, Olaf, magister og frømand - om uddannelse af arkæologer til dykkere -1958-1950-200046
1958-03 LØVENØRN, vagerdampskib, foretaget målinger omkring vraget af vrag fra Slaget i Øresund 1658. -1950-1900-200052
1958-03 Kloppert, Hans, kaptajn på MORGONSTIERNAN, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658.1650-170052
1958-03 Krabat, Anders, kaptajn på LEOPARDEN, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658.1650-170052
1958-03 LEOPARDEN, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658. Kaptajn Anders Krabat.1650-170052-53
1958-03 Eriksen, Egon, museumsinspektør, om BREDERODE til forfatteren Luiting -1958-1950-200043
1958-03 Johansen, Svend, fisker Snekkersten - om vragfund af BREDERODE1950-200043
1958-03 Sørensen, Rudolf, fisker Snekkersten - om vragfund af BREDERODE1950-200043
1958-03 Støckel, J., kaptajn, rapport om fund af kanonkugler fra BREDERODE til forfatteren Luiting -1958-1950-200043, 51
1958-03 SNARENSVEND, dansk orlogsskib -1658. Om undersøgelse.1650-170046, 53
1958-03 Hoboken, W. van, Dr., forfatter til studie over Witte de With in Brazilië, 19551950-20005´46
1958-03 Mees, Jacob, bankdirektør Holland - om finansiel støtte til vragfund af BREDERODE1950-200043
1958-03 Christensen, Leif, dykker - om genfindelse af vraget af BREDERODE1950-200043
1958-03 Uhre, Jan, frømand - om vragfund af BREDERODE1950-200043
1958-03 Tromp, Maarten Harpetz, død 1653-08-10, hollandsk admiral, kommando fra fregatten AEMILIA ca. 1632-. Kommando fra BREDERODE under slaget ved The Downs 1652-12-10 og1600-165025-26
1958-03 Obdam, Jacob Wassenaer van, hollandsk admiral, deltog i kampe mod Danmark i 1650'erne.1650-170029-30, 32, 34-36, 38, 46, 51
1958-03 Florisz, Pieter, hollandsk viceadmiral, deltog i kampe mod Danmark i 1650'erne.1650-170030, 46
1958-03 Karl X Gustav, svensk konge, brød freden 1658.1650-170029, 32, 34, 38
1958-03 Thijssen, Maarten, hollandsk viceadmiral, deltog i slaget ved Femern 1644-10 under svensk flag.1600-165029
1958-03 CÆSAR, svensk admiralskib under kampene i 1658. Admiral Siöhielm kommanderende.1650-170032
1958-03 Wrangel, Karl Gustav, svensk rigsadmiral. Deltog i kampene mod Danmark 1658.1650-170032, 35-36, 38, 51-52
1958-03 Siöhielm, svensk admiral. Deltog i kampene mod Danmark 1658.1650-170032
1958-03 VICTORIA, svensk admiralskib under kampene i 1658. Admiral Karl Gustav Wrangel kommanderende.1650-170032
1958-03 Bielkenstierna, svensk admiral. Deltog i kampene mod Danmark 1658.1650-170032,34
1958-03 Sørensen H.P., overborgmester København - modtog plade med minde om admiral Witte de With fra 1658-slaget i Øresund.1950-200045
1958-03 Downs, slaget mellem hollandske og engelske flåder 1652-12-10 ved The Downs.1650-170026
1958-03 With, Witte Corneliszon de, hollandsk admiral, kommando på BREDERODE på togt til Brasilien 1648-1650. Deltog i kampene mod Danmark i 1650'erne. p.45 *f1600-165026-28, 30, 32-33, 38, 40, 45-46, 51
1958-03 Amsterdam, værft for marinens skibe i Holland ca. 1650.1650-170028
1958-03 Hoorn, værft for marinens skibe i Holland ca. 1650.1650-170028
1958-03 Terheyde, slaget mellem hollandske og engelske flåder 1653-08-10.1650-170026, 33
1958-03 Enkhuizen, værft for marinens skibe i Holland ca. 1650.1650-170028
1958-03 Velde, Willem van de (de Oude), kunstmaler, malet BREDERODE og AEMILIA i Hellevoetsluis efter slaget ved Terheyde 1653.1650-170026-27, 31, 33, 36-37
1958-03 PELIKAN, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658.1650-170036
1958-03 Frederik III, konge. Præsenteret for kunstnerne Dahlberg og van de Velde 1658.1650-170036
1958-03 National Maritime Museum, Greenwich. Besidder tegning af van de Velde af Slaget i Øresund 1658-10-29.1950-200036
1958-03 Dahlberg, Erik, generalkvartermester. Deltog i kampene mod Danmark 1658.1650-170036
1958-03 Gerdlon, Hendrick, hollandsk viceadmiral, deltog i kampene i 1658.1650-170035
1958-03 Rotterdam, Prins Hendrik Maritiem Museum. Besidder tegning af van de Velde af Slaget i Øresund 1658-10-29.1950-200036, 43-46
1958-03 Amsterdam, Rijksmuseum i Amsterdam. Besidder tegning af van de Velde af Slaget i Øresund 1658-10-29.1950-200036
1958-03 Alkmaar, Bymuseum. Besidder tegning af van de Velde af Slaget i Øresund 1658-10-29.1950-200036
1958-03 Firenze, Pitti Palazzo. Besidder tegning af van de Velde af Slaget i Øresund 1658-10-29.1950-200036
1958-03 DRAKEN, svensk admiralskib under kampene i 1658. Admiral Bielkenstierna kommanderende.1650-170032-33
1958-03 HERKULES, svensk admiralskib under kampene i 1658. Admiral Gustav Wrangel kommanderende.1650-170032
1958-03 WISMAR, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658.1650-170032
1958-03 Wrangel, Gustav, svensk admiralløjtnant. Deltog i kampene mod Danmark 1658.1650-170032
1958-03 JONAS, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658.1650-170035
1958-03 MERCURIUS, hollandsk orlogsskib deltog i kampene i 1658.1650-170035
1958-03 STORA FALKEN, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658.1650-170034
1958-03 MORGONSTIERNAN, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658. Kaptajn Hans Kloppert.1650-170035-36, 46, 52-53
1958-03 CAROLUS, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658.1650-170034
1958-03 Hellevoetsluis, værft for marinens skibe i Holland ca. 1650.1650-170026, 28, 33, 44
1958-03 BREDERODE, linjeskib, b. 1643-1646, hollandsk admiralskib, sank i Øresund 1658. p.27 og p.31 og p.33 og p.38 *p1650-170025-53
1958-03 Tempel, Jan Salomonszon van den, skibsbygmester, byggede BREDERODE 1643-1646.1600-165025
1958-03 AEMILIA, linjeskib, b. 1632, søsterskib til BREDERODE. Solgt til Frankrig 1647. p.33 *p1600-165025-26, 33
1958-03 Luiting, Dick, forfatter til artiklen BREDERODE - Det hollandske admiralskib, som sank under slaget i Øresund 1658.1950-200025-53
1958-03 BREDERODE - Det hollandske admiralskib, som sank under slaget i Øresund 1658, artikel af Dick Luiting.1650-170025-53
1958-04 Laursen, bådebygger i Løgstør - byggede 25 fods kåg til fisker Niels Rasmussen, Hvalpsund i 1905.1900-195063
1958-04 Jensen, Georg, bådebygger Trappen, Rinkenæs Sogn. Bygget 1901 to-smakke-jolle til fisker Emil Poulsen, Trappen.1900-195068
1958-04 Limfjordskåg - opmåling af typen ved Christian Nielsen. *t1900-195059-63
1958-04 Rasmussen, Niels, fisker, fik 1905 ved bådebygger Laursen i Løgstør bygget 25 fods kåg.1900-195063
1958-04 To-smakke-jolle fra Trappen - opmåling af typen ved Christian Nielsen. *t1900-195064-68
1958-04 Poulsen, Emil, fisker Trappen. Fik 1901 hos bådebygger Georg Jensen bygget to-smakke-jolle.1900-195068
1958-04 Opmåling af fartøjer, artikel af Christian Nielsen1900-195054-89
1958-04 Nielsen, Christian, konservator, forfatter til artiklen Opmåling af fartøjer1900-195054-89
1958-04 Konstruktionstegninger for skibe - definitioner på tegningstyper.1900-195058
1958-04 Opmåling - skematisk skitse til fartøjsopmåling. *t1900-195057
1958-04 Hansen, Knud E., skibsingeniør, afstak retningslinjer for Christian Nielsens opmålinger af fartøjer -1950-1900-195054-89
1958-04 Tuborgfondet, tilskud til Christian Nielsens opmåling af fartøjer.1900-195054-89
1958-04 Fartøjer, opmåling af - artikel af Christian Nielsen1900-195054-89
1958-04 SKANSEN af Nysted, ex HILARIA af Snekkersten, ex NAVIGATIONSSKOLEN, af Marstal, ex ODENSE FJORD, ex Krydsjagt XXVII.1900-195087
1958-04 HILARIA af Snekkersten, ex NAVIGATIONSSKOLEN, af Marstal, ex ODENSE FJORD, ex Krydsjagt XXVII.1900-195087
1958-04 NAVIGATIONSSKOLEN, af Marstal, ex ODENSE FJORD, ex Krydsjagt XXVII. Omkring 1912 til 1916. Derefter næ. HILARIA.1900-195087
1958-04 HELA af Svendborg, ex SKANSEN af Nysted, ex HILARIA af Snekkersten, ex NAVIGATIONSSKOLEN, af Marstal, ex ODENSE FJORD, ex Krydsjagt XXVII.1900-200087
1958-04 Tambour, E.J.R., ejer 1944 af SKANSEN af Nysted, da fartøjet blev opmålt.1900-195088
1958-04 Lodsbåd fra Helsingør - opmåling af typen ved Christian Nielsen. *t p.77 *m1900-195068-77
1958-04 Helsingør Lodseri fik 1869 hos bådebygger Peter Bjerg, Helsingør, bygget lodsbåd.1850-190076
1958-04 Bjerg, Peter, bådebygger i Helsingør - byggede 1869 lodsbåd til Helsingør Lodseri.1850-190076
1958-04 ODENSE FJORD, ex Krydsjagt XXVII, anvendt som toldfartøj på Odense Fjord til ca. 1911-11-01. Kendingsbogstaver NRQG / OWYD.1900-195087
1958-04 Hansen, N.F., skibsbygger i Odense - byggede 1890 krydsjagt til Krydstoldvæsenet.1850-190087
1958-04 Pichard, Chr., fiskehandler, Ålsgårde. Købte 1941 lodsbåd fra 1869 hos Helsingør Lodseri.1900-195076
1958-04 Krydsjagt XXVII - opmåling af typen ved Christian Nielsen. *t, p.85 *m1900-195078-89
1958-05 Munck, Else Pedersdatter, -1790-1820-, gift med købmand Jens Rasmussen. Datter af købmand P. Pedersen Munck.1650-1750105
1958-05 Lund, Jacob, skibsreder, København. K. 1704-02-22 krejerten HAABET, b. 1703-1704 i Nakskov, 21,5 kls.1650-175097
1958-05 Sørensen, Claus, skibsbygger i Nakskov. b. 1703-1704 krejert HÅBET, 21,5 kls.1650-175097
1958-05 GUNNER, galiot af Nakskov, 15 kls., bilbrev udst. 1722, b. 1710 af Niels Stigsen og Niels Jensen, tømrere for skibsbygger Jørgen Rødby, der er død 1722.1650-175097
1958-05 Stigsen, Niels, skibstømrer, bygget 1710 galioten GUNNER af Nakskov.1650-175097
1958-05 Jensen, Niels, skibstømrer, bygget 1710 galioten GUNNER af Nakskov.1650-175097
1958-05 MADAMA CHRISTINA, krejert, b. Nakskov 1703 af skibsbygger Morten Olsen fra København.1650-175096
1958-05 DEN UNGE TOBIAS, galiot, 21 kls., b. Nakskov 1701 eller tidl.1650-175096
1958-05 HÅBET, krejert, b. 1703-1704 i Nakskov af skibsbygger Claus Sørensen, s. 1704-02-22 til Jacob Lund, København.1650-175097
1958-05 Olsen, Morten, skibsbygmester, København. Byggede 1703 krejert i Nakskov.1650-175096
1958-05 Pedersen, Michael, skibsreder for en jagt som blev fortømret 1704.1650-175097
1958-05 Rasmussen, Jens, købmand i Nakskov, ca. 1700-1730. Gift med Else Pedersdatter Munck.1650-1750105
1958-05 Metner, Peter, kaptajn i Nakskov 1701. Førte krejerten PETRUS.1650-175098, 102
1958-05 Hansen, Hans, handelsmand i Nakskov 1701. Afskibede med krejerten PETRUS.1650-175098
1958-05 PETRUS, krejert af Nakskov, 28 kls. Rejse 1701.1650-175098, 101
1958-05 Peder Skibsbygger i Nakskov, skatteansættelse 1700.1650-175099
1958-05 TURTELDUEN, krejert af Nakskov, kaptajn Peder Mortensen, ejer Jacob Kappel, opbragt i Pommern 17121650-1750101
1958-05 Rødby, Jørgen, skibsbygger, Nakskov, død 1722. Fik bygget galiot GUNNER af to tømrere i 1710.1650-175097
1958-05 SCT. JØRGEN, krejert, ejer Peder Holm, kaptajn Rasmus Friis. Sejlede 1701 til Amsterdam med korn.1650-175098, 100
1958-05 Nordmand, Niels Pedersen, ejer af jagt, der sejlede 1694-01-15 til Lübeck.1650-175097
1958-05 Metner, Hans, handelsmand i Nakskov 1701. Afskibede med krejerten PETRUS.1650-175098
1958-05 Holm, Peder, skibsreder for SCT. JØRGEN af Nakskov, 1701.1650-175098
1958-05 Friis, Rasmus, kaptajn på krejert SCT. JØRGEN, 1702, på rejse til Amsterdam med korn.1650-175098
1958-05 Bille, Rasmus Mortensen, Nakskov, ejer 1696 part i galiot SCT. PETER.1650-175096
1958-05 Christensen, Anders, ejer 1716 af jagt i Nakskov.1650-1750102
1958-05 Sørensen, Hellebrand, ejer 1716 af jagt i Nakskov.1650-1750102
1958-05 Toft, Niels, kaptajn 1716 på jagt i Nakskov. Ejer Jens Rød.1650-1750102
1958-05 Hansen, Richardt, ejer 1716 af jagt i Nakskov.1650-1750102
1958-05 Storm, Laurs, ejer 1716 af jagt i Nakskov.1650-1750102
1958-05 Christensen, Tomas, enke, ejer 1716 af jagt i Nakskov.1650-1750102
1958-05 Brenniche / Brennike, Hans, skibsreder. Skænket 1718 lysekrone til Nakskov kirke.1650-1750101, 104
1958-05 Kappel / Cappel, Jacob, skibsreder for TURTELDUEN, 1702, og for galiot 1712.1650-1750101-102
1958-05 Rød, Jens, ejer 1716 af jagt i Nakskov, ført af Niels Toft.1650-1750102-103
1958-05 Wæver, Jens, ejer 1716 af jagt i Nakskov.1650-1750102
1958-05 Porse, Rasmus, ejer 1716 af jagt i Nakskov.1650-1750102
1958-05 Hammer, Kirsten, gift med P. Pedersen Munck, købmand i Nakskov, ca. 1650-1710. Steddatter af borgmesteren i Nakskov.1650-1750104
1958-05 HAVFRUEN, jagt på 5 kls. af Nakskov. Handles 1694-01-17.1650-1750103
1958-05 Andersen, Jacob, skibsreder. Ejer 2/3 part i CARITAS af Nakskov, 1690-11-24.1650-1750103
1958-05 Samsing, Niels, ejer 1716 af jagt i Nakskov.1650-1750102
1958-05 Povelssen, Hanns, søfarende på Vestindien, 1651. Mindetavle i Nakskov Kirke.1650-1750104
1958-05 Munck, P. Pedersen, købmand i Nakskov, ca. 1650-1710. Gift med Kirsten Hammer, steddatter af borgmesteren i Nakskov. Fik datteren Else Pedersdatter Munck.1650-1750104
1958-05 Gaard, Olle, frue, ejer 1716 af jagt i Nakskov. Ført af Petersen Friis.1650-1750102
1958-05 Iversen, Anders, ejer 1716 af galiot i Nakskov.1650-1750102
1958-05 Friis, Petersen, kaptajn 1716 på jagt i Nakskov ejet af fru Olle Gaard.1650-1750102
1958-05 Nielsen, Rasmus, ejer 1716 af jagt i Nakskov.1650-1750102
1958-05 Pedersen, Niels, ejer 1716 af jagt i Nakskov.1650-1750102
1958-05 Galdt, Niels, ejer 1716 af galiot i Nakskov.1650-1750102
1958-05 Galdt, Peder, ejer 1716 af jagt i Nakskov.1650-1750102
1958-05 Mortensen, Peder, kaptajn på TURTELDUEN, 1702.1650-1750101
1958-05 Andersen, Oluf = Oluf Andersen Smed, sognepræst Arninge ved Nakskov 1700. Medejer af krejerten CARITAS.1650-175095
1958-05 Jacobsen, Johan, styrmand, Nakskov 1700.1650-175095
1958-05 Rasmussen, Eiler, skibsbyggersvend, Nakskov 1700.1650-175094
1958-05 Rostocker, Anders, ejer af halvpart 1692 i jagten HJORTEN.1650-175095
1958-05 CARITAS, krejert fra Nakskov, 17 kls., ca. 1700. Medejer sognepræst Oluf Andersen Smed, Arninge.1650-175095, 103
1958-05 HJORTEN, jagt af Nakskov, 7 kls. Halvpart solgt 1692 af Anders Rosctocker og datter Gertrud Andersdatter til Hans Lauritzen Byne af Nakskov. Flere handler.1650-175095
1958-05 Andersdatter, Gertrud, ejer af halvpart 1692 i jagten HJORTEN.1650-175095
1958-05 Hansen, Marius, forfatter til artiklen Upåagtede kilder til belysning af dansk skibsfart, søhandel og skibsbyggeri.1950-200090-105
1958-05 Upåagtede kilder til belysning af dansk skibsfart, søhandel og skibsbyggeri, artikel af Marius Hansen1950-200090-105
1958-05 Peder skibsbygger, Nakskov 1700.1650-175093-94
1958-05 Eiler skibsbygger, Nakskov 1690.1650-175093-94
1958-05 Bilbrev, retsdokument i ældre kilder i Nakskov.1650-175090-105
1958-05 Andersen, Lauritz, skibstømmersvend Nakskov, 1690.1650-175093
1958-05 Holm, Peder Hansen, Nakskov, ejer 1696 part i galiot SCT. PETER.1650-175096
1958-05 Bringsted købte af justitsråd Hofmann, Nakskov 1696-04-25 en halvpart i krejert DEN MISUNDELIGE HEST.1650-175096
1958-05 Hofmann, justitsråd, Nakskov. Solgte 1696-04-25 halvpart i krejert DEN MISUNDELIGE HEST til hr. Bringsted.1650-175096
1958-05 SANCTE JØRGEN, ex DEN MISUNDELIGE HEST, krejert, 19 kls. hjs. Nakskov.1650-175096
1958-05 Holm, Peder, købmand i Nakskov. købte ca. 1700 halvpart i krejert DEN MISUNDELIGE HEST og næ. til SANCTE JØRGEN.1650-175096
1958-05 SCT. PETER, galiot, b. og reg. 1696-03-24 i Nakskov. 11,5 kls. Ejere Peder Hansen Holm og Rasmus Mortensen Bille.1650-175096
1958-05 Byne, Hans Lauritzen, købt halvpart 1692 i jagten HJORTEN.1650-175095
1958-05 Bennitzen, Hans, skibsreder, købt halvpart 1694 i jagten HJORTEN.1650-175095
1958-05 Tuebo / Tunboe, Oluf, skibsreder, købt halvpart 1694 i jagten HJORTEN.1650-175095-96
1958-05 DEN MISUNDELIGE HEST, krejert, 19 kls. Kaptajn Oluf Tunboe. Halvpart solgt 1696-04-25 af justitsråd Hofmann til Bringsted. Hr. Alstrup solgte samme dag sin halvpart.1650-175096, 100
1958-05 Sørensen, Meinert, kaptajn Nakskov, fører af galiot HAABET, 7 kls. 1698.1650-175095-96
1958-05 HAABET / HÅBET, galiot af Nakskov, 7 kls. Halvpart solgt 1698-03-14, kaptajn Meinert Sørensen. Solgt halvpart til Rasmus Clausen af Nakskov.1650-175095
1958-05 Clausen, Rasmus, skibsreder Nakskov. Købt 1698 halvpart i galiot HAABET, 7 kls.1650-175095
1958-06 Helsingør, Marienlyst Kurbadeanstalt, stiftet 1858 af vekselerer og spekulant I.S. Nathanson.1750-1850153
1958-06 Helsingør, Frimurerlogen KOSMOS, bygning beliggende ved Claessens reberbanes sydlige afslutning. Opført ca. 1880.1750-1850154
1958-06 Rebslagning og tjæring af reb. Illustrationer fra J.H. Rödings Allgemeines Wörtertbuch der Marine, 1796. *r1750-1850155, 157
1958-06 Nathanson, I.S., vekselerer i København / Helsingør. Købte grund og bygninger af boet efter J.J. Claessen 1816.1750-1850153
1958-06 Helsingør, Reberbane i Lundegade, efter J.J. Claessens bo, foto af husrække, *f1750-1850153
1958-06 Petersen, G.C., købmand i Helsingør. Købte grund og bygninger af boet efter J.J. Claessen 1816.1750-1850153
1958-06 Brassel, F., rebslagermester i Helsingør. Synsmand ved opgørelse af boet efter J.J. Claessen 1822-07-3.1800-1850163
1958-06 Rasmussen, slotsforvalter ved Marienlyst Slot i Helsingør. Tilsynsførende ved opgørelse af boet efter J.J. Claessen 1822-07-3.1800-1850163
1958-06 Pough, murermester i Helsingør. Synsmand ved opgørelse af boet efter J.J. Claessen 1822-07-3.1800-1850163
1958-06 Lundsteen, D., smedemester i Helsingør. Synsmand ved opgørelse af boet efter J.J. Claessen 1822-07-3.1800-1850163
1958-06 Ochsner, G., tømrermester i Helsingør. Synsmand ved opgørelse af boet efter J.J. Claessen 1822-07-3.1800-1850163
1958-06 Fenwick, konsul for Königsberg i Helsingør, ejer af Fenwick & Co. Dokumentudlevering fra Sal. A.v. Deurs Enke & Co., Helsingør.1800-1850151
1958-06 Schierbeck, P.C., købmand i Helsingør. Deltager i opgørelsen af boet efter J.J. Claessen. 1816.1750-1850151
1958-06 Ulstrup, Christian, købmand i Helsingør. Deltager i opgørelsen af boet efter J.J. Claessen. 1816.1750-1850151
1958-06 Ulstrup, Regnar L., vicekonsul i Helsingør. Deltager i opgørelsen af boet efter J.J. Claessen. 1816.1750-1850151
1958-06 Mariboe, justitsråd i Helsingør. Deltager i opgørelsen af boet efter J.J. Claessen. 1816.1750-1850151
1958-06 Joelsen, Isaac, forretningsmand i Helsingør. Bød på Bauers vegne i boet efter J.J. Claessen. 1816.1750-1850151
1958-06 Olsen, A., købmand i Helsingør. Købte grund og bygninger af boet efter J.J. Claessen 1816.1750-1850152
1958-06 Hansen, Rasmus, møller i Helsingør. Lejede grund og bygninger af boet efter J.J. Claessen 1816.1750-1850152
1958-06 Johannesen, tømmerformand, Helsingør, enken lejet bygninger af boet efter J.J. Claessen 1816.1750-1850152
1958-06 Good, John William, købmand i Helsingør. Gift med Charlotte Henriette Claessen.1750-1850146
1958-06 Jahnsen, smedemester i Helsingør. Lejede grund og bygninger af boet efter J.J. Claessen 1816.1750-1850152
1958-06 Borries, Johan Christian, grosserer i Helsingør. Gift med Marianne Claessen.1750-1850146, 152
1958-06 Mullison, firma, Königsberg, Tyskland. Dokumentudlevering fra Sal. A.v. Deurs Enke & Co., Helsingør.1800-1850151
1958-06 Lous, A., kommandørkaptajn, senere viceadmiral, døde 1797, repræsenterende Generaltoldkammeret. Medlem af havnekommissionen for Helsingør Havn 1788.1750-1850128-129
1958-06 Grodtschilling, kontreadmiral. Medlem af havnekommissionen for Helsingør Havn 1788 efter A. Moltke.1750-1850129
1958-06 Kaas, I.C., viceadmiral. Medlem af havnekommissionen for Helsingør Havn 1788 efter Grodtschilling.1750-1850129
1958-06 Wegener, generalmajor, repræsenterende Kommercekollegiet. Medlem af havnekommissionen for Helsingør Havn 1788. Død 1797.1750-1850128-129
1958-06 Gottberck, von, major og kommandant på Kronborg. Medlem af havnekommissionen for Helsingør Havn 1788.1750-1850128
1958-06 Friis, tømmerformand på Holmen. Medlem af havnekommissionen for Helsingør Havn 1788.1750-1850128
1958-06 Løvenørn, Poul de, kommandør. Medlem af havnekommissionen for Helsingør Havn -1790-1798-.1750-1850134, 136-139
1958-06 Tuxen, admiralitetskommissær. Fremkom 1804 med havneplaner i Helsingør.1800-1850140
1958-06 Ljungberg, Jøns Mathias, justitsråd. Medlem af havnekommissionen for Helsingør Havn 1788 efter A. Lous.1750-1850129, 134, 136-137
1958-06 Landskrona, havneudvidelse til flådehavn og reparationshavn 1786.1750-1850130, 132-133
1958-06 Giörlöff, købmand i Landskrona -1786-1750-1850130
1958-06 Aabye, revisor. Fremkom 1804 med havneplaner i Helsingør.1800-1850140
1958-06 Moltke, generalløjtnant, fremsatte 1761 plan for en havn i Helsingør1750-1850126
1958-06 Dumreicher, kommandørkaptajn, fremsatte 1761 plan for en havn i Helsingør1750-1850126
1958-06 Frederik V, konge. Behandlede planer om en havn i Helsingør 1753 -1761. Sagen faldt.1750-1850126-127
1958-06 Themsen, I., ingeniørmajor, fremsatte 1753 plan for en havn i Helsingør1750-1850126
1958-06 Helsingør, planer for en havn ved ingeniørmajor I. Themsen, 1753, og ved generalløjtnant Moltke og kommandørkaptajn Dumreicher i 1761.1750-1850126-135
1958-06 Halkier, Søren, mester. Medlem af havnekommissionen for Helsingør Havn 1788.1750-1850128, 136
1958-06 Moltke, A., kontreadmiral. Medlem af havnekommissionen for Helsingør Havn 1788.1750-1850128-129
1958-06 Wleugel, kommandørkaptajn. Medlem af havnekommissionen for Helsingør Havn 1788.1750-1850128
1958-06 Lütken, Frederik, marinekaptajn, kontrollør 1739-177 ved Øresunds Toldkammer, modsatte sig planer om en havn i Helsingør.1750-1850127
1958-06 Pedersen, Laurits, forfatter til bogen Helsingør i Sundtoldstiden 1-2, udgivet 1926-1929.1900-1950127
1958-06 Helsingør, Havnekommission nedsat 1788 med medlemmerne A. Moltke, Wleugel, Søren Halkier, tømmerformand Friis, senere også Statius Sørensen, major Gottberck, Wegener, A. Lous, Jean C. Claessen.1750-1850128
1958-06 Sørensen, Statius, pælebukkermester, fremsatte 1783 plan for en havn i Helsingør. Død ca. 1797.1750-1850127-129
1958-06 Dodt, Mariane / Marianne, enke 1791 efter Stephan Arent v. Deurs, gift 2. gang til John Daniel Balfour 1794, begge Helsingør.1750-1850107-126
1958-06 Claessen, Cathrine Lovise, født 1787, ugift datter af Jean Jacob Claessen, Helsingør.1750-1850146
1958-06 Claessen, Francisca Gabrielle, født 1794, ugift datter af Jean Jacob Claessen, Helsingør.1750-1850146
1958-06 Fuglede, kaptajn, panthaver i J.J. Claessens bo, 1806.1750-1850149
1958-06 Claessen, Mariane, datter af Jean Jacob Claessen, Helsingør. Gift med Johan Christian Nicolaj Borries.1750-1850146
1958-06 Claessen, Dorothea, født 1784, ugift datter af Jean Jacob Claessen, Helsingør.1750-1850146
1958-06 Claessen, Jacobine, født 1783, ugift datter af Jean Jacob Claessen, Helsingør.1750-1850146
1958-06 AURORA, sejlskib. Dom af 1816-03-04 lyder på udlevering af havaridokumenter fra Sal. A.v. Deurs Enke & Co., Helsingør, til Göttig i Flensborg.1750-1850150
1958-06 ÆOLUS, sejlskib. Dom af 1816-07-22 lyder på udlevering af regnskabsdokumenter fra Sal. A.v. Deurs Enke & Co., Helsingør, til Mullinson, Königsberg eller konsul Fenwick.1750-1850151
1958-06 Deurs, Henriette v., panthaver i J.J. Claessens bo, 1806.1750-1850149-151
1958-06 Bauer, T., Hamburg, panthaver i J.J. Claessens bo, 1806.1750-1850150-151
1958-06 von Mehrens Enke & Søn, firma, Flensborg, panthaver i J.J. Claessens bo, 1806.1750-1850150
1958-06 Göttig, Flensborg, panthaver i J.J. Claessens bo, 1806.1750-1850150
1958-06 Kanalkompagniet, oprettet maj 1782. Jean J. Claessen tegnede aktier for 10.000 rigsdaler.1750-1800140
1958-06 GESVINDT, slup af København, 4,5 kls. b. 1810 i Helsingør.1800-1850143
1958-06 Harsdorff, C.F., arkitekt, opførte det Claessenske Palæ, Strandgade 93 i Helsingør 1791-1793.1750-1850144-146
1958-06 Wilcken, A.C., arkitekt, opførte det Claessenske Palæ, Strandgade 93 i Helsingør 1791-1793.1750-1850144-146
1958-06 CHRISTINE, slup af København, 5,5 kls. b. 1805 i Helsingør.1800-1850143
1958-06 Fabritius & Wever, handelshus København. Ydede 1783 lån til Jean J. Claessen.1750-1850141
1958-06 Claessen, Charlotte Henriette, datter af Jean Jacob Claessen, Helsingør. Gift med købmand John William Good.1750-1850146
1958-06 Claessen, Frederik Christian, født 1792, søn af Jean Jacob Claessen, Helsingør.1750-1850146
1958-06 Claessen, Theodor Hannibal, født 1796, søn af Jean Jacob Claessen, Helsingør.1750-1850146
1958-06 Elling, professor, udgav 1951 med Hugo Matthiesen bogen Gamle Købmandsgaarde.1950-2000146
1958-06 Matthiesen, Hugo, kulturhistoriker, udgav 1951 med professor Elling bogen Gamle Købmandsgaarde.1950-2000146
1958-06 Claessen, Arent, født 1786, søn af Jean Jacob Claessen, Helsingør.1750-1850146
1958-06 Claessen, Jan Andreas, født 1785, søn af Jean Jacob Claessen, Helsingør.1750-1850146
1958-06 Jean Jacob Claessen - Blade af Helsingørs erhvervslivs historie, artikel af Knud Klem.1750-1850106-167
1958-06 Deurs, Stephan Arent van, døde 1791, søn af Jean Christopher v.D., og gift med Marianne Dodt. Han overtog med svogeren Jean Jacob Claessen ledelsen af firmaet Sal. Arent v. Deurs Enke & Co.1750-1850107, 126
1958-06 Deurs, Arent v., 1683-1747. Søn af Jan v.D. Han var gift med Frederikke Giese. De fik sønnen Jean Christopher v.D. Død 1781.1600-1650107-108
1958-06 Bohn, Herman Johan, russisk general -1738-. Solgte Strandgade 93, Helsingør, til Arent v. Deurs.1700-1750108
1958-06 Giese, Frederikke, gift med Arent v. Deurs, 1683-1747. Fik sønnen Jean Christopher v. Deurs.1750-1850107-108
1958-06 Øresunds Toldkammer -1650-1800, om slægten Claessen og van Deurs i Helsingør.1750-1850107
1958-06 Deurs, Jan v., 1637-1710, sekretær ved Øresunds Toldkammer. Søn af Arent v.D. Fik selv sønnen Arent v.D. 1683-1747.1600-1750107
1958-06 Lütken, Kaptajn, Helsingør, hvis hus lå bagved Det Claessenske Palæ i Strandgade, -1783-1750-1850108
1958-06 Claessen, Arent, bror til Jean Jacob C. Arent ydede lån til Jean ved huskøb 1783.1750-1850110
1958-06 Braunbehrns, Andreas, murermester Helsingør -1783-1750-1850108
1958-06 Luther, Niels, klejnsmed, Helsingør -1783-1750-1850108
1958-06 Kratzsch, Johan Henrich, tømmermester Helsingør -1783-1750-1850108
1958-06 Helsingør, Sommerlyst forlystelsesetablissement omkring 1800.1800-1850110
1958-06 Helsingør, Det Claessenske Palæ, Strandgade 93. Købt 1738 af Arent v. Deurs fra russisk general Herman Johan Bohn. *f1750-2000106-108, 145, 147
1958-06 Claessen, Andreas, kommerceråd - kammerråd, Helsingør -1756- skibe i søen. Far til Jean Jacob C. Partner i Sal. Arent v. Deurs Enke & Co.1750-1850107-110
1958-06 Deurs, Jean Christopher van, død 1781, købmand Helsingør -1756-. Søn af Arent v.D. og Frederikke Giese. Gift med datter af Stephan Hansen, overkrigskommissær. Fik søn Stephen Arent v.D. død 1791, og datter Frederikke Dorothea v.D.1750-1850107, 110
1958-06 Claessen, Jean Jacob, død 1806-09-20, storkøbmand i Helsingør. Eneindehaver af Sal. Arent v. Deurs Enke & Co. fra 1791. Rebslagerfabrikant. Gift og fik 10 børn.1750-1850106-167
1958-06 Klem, Knud, forfatter til artiklen Jean Jacob Claessen - Blade af Helsingørs erhvervslivs historie.1950-2000106-167
1958-06 Jansen, Simon, hollandsk konsul i Aleppo Syrien, hjemmeadresse Haarlem. Hans søn Arent van Deurs indvandrede til Helsingør 1640.1750-1850107
1958-06 Hansen, Birgitte, datter af overkrigskommissær Stephan Hansen, gift med Jean Christopher v. Deurs, købmand i Helsingør -1756-1750-1850107
1958-06 Deurs, Arent v., indvandret til Helsingør 1640. Gift med Frederikke Giese.1600-1650107
1958-06 Sal. Arent van Deurs Enke & Co., handelshus i Helsingør. Indehavere bl.a. Andreas Claessen og Jean C.v. Deurs -1770-1750-1850107, 150
1958-06 Helsingør, Stephan Hansens Palæ, Strandgade 95, opført 1759-1761, arkitekt Philip de Lange.1750-1850107
1958-06 Hansen Stephan, overkrigskommissær. Fik opført palæ i Strandgade 95 af arkitekt Philip de Lange i 1759-1761.1750-1800107, 147, 150
1958-06 Lange, Philip de, arkitekt. Opførte Stephan Hansens Palæ i Helsingør 1759-1761.1700-1800107
1958-06 Bradley, firma i London, fremstillede rebslagermaskineri til Belfour i Helsingør -1799-1750-1850126
1958-06 Hellesen, Jens, død 1790, ejer af Bergmansdal ved Helsingør, solgt ved auktion 1790. Søn af Hans H.1750-1850118
1958-06 Liebman & Wulff, Helsingør. Købte 1790 Bergmansdal på auktion af boet efter Jens Hellesen1750-1850118
1958-06 Helsingør, Svingelen, havneareal og kystareal syd for byen. På kort fra 1803 *k1750-1850119, 135
1958-06 Bergman, Simon Jochumsen, godsejer til Bergmansdal, anlagt 1722.1700-1750117
1958-06 Helsingør, Flynderborg Voldsted på matrikelkort af F.L. Krebs 1810. *k1750-1850117
1958-06 Krebs, F.L., matrikelkorttegner 1810.1750-1850117, 151
1958-06 Nyrop, C., forfatter til bogen Helsingørske Industriforhold, udg. Kbh. 1904.1900-1950125-126
1958-06 Belfour, John Daniel, skibskaptajn fra Hull. Handelsmand og industridrivende i Helsingør -1786- Giftede sig 1794 med enke Mariane Dodt.1750-1850125-126, 158
1958-06 Ankersmedje, Claessens, i Helsingør 1783- Foto af første anker og første reb *f1750-1850123
1958-06 Høne, Mads, rebslager, Helsingør - København 1792-1750-1850124-125
1958-06 Kirck, Niels Simon, rebslager, Helsingør - Flensborg 1793-1750-1850125
1958-06 Andreassen, Peter, død 1828, rebslagermester, Helsingør -1792-1750-1850125, 152, 163
1958-06 Bohr, Christian, grundejer Helsingør -1783-1750-1850110
1958-06 Ramshart, kammerråd, købte 2. Blegdam i Helsingør 1783.1750-1850111
1958-06 Truelsen, Niels, solgte 1784 grund i Helsingør til Jean Jacob Claessen1750-1850111-112, 114
1958-06 Olsen, Mogens, spækhøker i Helsingør. Solgte 1784 grund med hus i Helsingør til Jean Jacob Claessen1750-1850111-112, 114
1958-06 Tuxen, Louis, toldinspektør, købte 1. Blegdam i Helsingør 1783.1750-1850111,
1958-06 Hintze, doktor og grundejer Helsingør -1783-1750-1850110
1958-06 Hellesen, Hans, ejer af Bergmansdal ved Helsingør, død 1782. Gården arvet af sønnen Jens H.1750-1850117-118
1958-06 Plum, Christian, tømmerhandler, Helsingør, grundejer og sukkerraffinadør i Villa Augusta -1784-1750-1850116-118, 136
1958-06 Helsingør, Claessens Reberbane, p.115 sten med navnetræk 1783. *f1750-1850115
1958-06 Helsingør, bykort 1803 tegnet af Lønborg. p.113, F.L. Krebs' matrikelkort 1810 p.117, Lønborgs kort over Svingelen 1803 p.119, skitse til havn ca. 1798 p.136 *k1750-1850113, 117, 119, 136
1958-06 Borrevoldsløkke ved Helsingør -1784-1750-1850116
1958-06 Haagensen, Svend, grundejer Helsingør -1784-1750-1850116
1958-06 Galschiøt, M., redaktør i Helsingør. Lundegade 17 ombygget siden.1750-1850112, 154
1958-07 Knöhr & Burchard, Hamburg, var mæglere for barkskibet DANMARK, 1892-1893-1850-1950168
1958-07 ARSIS, No. nyt navn for barken DANMARK, b. 1892 på B&W byg.nr. 170, solgt 1915 til Norge og næ.1900-1950168
1958-07 Dessauer, J.F., skibsreder. Var med som dreng på barken DANMARKs første rejse 1892-1893.1850-1950168-169
1958-07 DANMARK, bark af København, b. B&W 1892, byg. nr. 170, 1467 BRT. *f1850-1950168-169
1958-08 Ostindiske og kinesiske varer hjembragt til Danmark. Genstande i H&S' samlinger. *f1950-2000169-170
1958-09 Telegraf, optisk, oprettet i Danmark 1800 fra København over Korsør, Nyborg, Assens, til Altona.1800-1850170-171
1958-09 Nyborg, optisk telegraftårn på hus, ca. 1900 *f1900-1950170
1958-10 Gaarn, J.J., kaptajn, vist på svingbroen på Århus Havn, foto fra 1864.1850-1900171
1958-10 Tanggaard, H., skibsreder, vist på svingbroen på Århus Havn, foto fra 1864.1850-1900171
1958-10 Bruhn, havnefoged, vist på svingbroen på Århus Havn, foto fra 1864.1850-1900171
1958-10 Århus Havn, foto fra 1864 med svingbroen og domkirkens gamle tårnform. *f1850-1900171
1958-11 Sundklarererne i Helsingør under Øresundstoldperioden. Oplysninger om funktionerne og efternavne på de kendteste.1750-1850172
1958-11 Marstrand, Kragh Frederik, grundlagde 1833 klarererfirmaet og skibsprovianteringen i Helsingør. Død 1887.1800-1900173
1958-11 Razga, P.J., købmand, nevø til K.F. Marstrand. Overtog efter 1887 firmaet K.F.M.1850-1950173
1958-11 K.F. Marstrands Eftf., sundklarererfirma i Helsingør. Ejendommen Strandgade 69-73. Foto fra 1930 ca. *f1900-1950173
1958-12 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner - Beretning for regnskabsåret 1957.1950-2000174-192
1959-01 Langøe, Tønnes, overstyrmand og kaptajn i Asiatisk Kompagni i fregatterne JULIANE MARIE og CRONPRINSEN og PRINSESSE SOPHIA MAGDALENA 1779-1785.1750-180012
1959-01 JULIANE MARIE, fregat, Asiatisk Kompagni. Tønnes Langø var overstyrmand 1779. Bodmeribreve underskrevet af ham tilgået H&S.1750-180012
1959-01 Laurvig, hofjægermester, K. greve Ahlefeldt. Skænket model i sølv af CHRISTIAN HOLM, b. 1927.1950-200012
1959-01 CHRISTIAN HOLM, M/S, b. 1927, B&W nr. 348. Model i sølv tilgået H&S.1950-200012
1959-01 Christensen, J. Olsen, skibsbygmester, Marstal. Byggede 1885 barkentine FUGLEN.1850-190012
1959-01 PRINSESSE SOPHIA MAGDALENA, fregat, Asiatisk Kompagni. Tønnes Langøe var kaptajn 1785. Bodmeribreve underskrevet af ham tilgået H&S.1750-180012
1959-01 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg - Beretning for regnskabsåret 1958-19591950-20005-22
1959-01 Haste, I.H., kaptajn på JULIANE MARIE, fregat, Asiatisk Kompagni. 1779. Bodmeribreve tilgået H&S.1750-180012
1959-01 Foss, Mads, kaptajn på KRONPRINSEN AF DANMARK, fregat, Asiatisk Kompagni. 1780. Bodmeribreve tilgået H&S.1750-180012
1959-01 CRONPRINSEN = KRONPRINSEN AF DANMARK, fregat, Asiatisk Kompagni. Tønnes Langøe var overstyrmand 1779. Bodmeribreve underskrevet af ham tilgået H&S.1750-180012
1959-01 Særudstilling, museets første fra 1958-09-06 til 1958-11-11 om Slaget i Øresund 1658-10-29.1950-20005
1959-01 Overeem, J.B. van, museumsinspektør, Prins Hendrikmuseet i Rotterdam. Deltog i åbning af særudstilling på H&S 1958.1950-20006
1959-01 MORGONSTJÄRNAN, svensk orlogsskib, deltog i Slaget i Øresund 1658-10-29.1650-17006
1959-01 Pröpper, flådechef og viceadmiral, Holland. Besøgte særudstilling om Slaget i Øresund 1658-10-29 på H&S 1958.1950-20006
1959-01 C. STYLSVIG, galease, model bygget til H&S 1958. *m1950-20006-7
1959-01 Slaget i Øresund 1958-10-29, emne for særudstilling 1958.1650-17005-6
1959-01 Pindekompas fra svenske orlogsskib MORGONSTJÄRNAN fra Slaget i Øresund 1658-10-29.1950-20006
1959-01 Velde, Willem van de, kunstner, malet scener fra Slaget i Øresund 1958-10-29.1650-17006
1959-01 FUGLEN, barkentine, af Marstal, b. 1885 af J. Olsen Christensen, s. 1932 til Ærøskøbing. Farvelagt tegning til H&S.1850-190012
1959-01 Simonsen, Andreas Boye, Sild, kaptajn på briggen KÖNIG VON DÄNEMARK, ca. 1780-1790.1750-180012
1959-01 Petersz, Herman de Voss, skibsreder Altona, for briggen KÖNIG VON DÄNEMARK, efter 1789. Søn af Peter de Voss.1750-180012
1959-01 ANES MINDE, skonnert, NBDR, b. 1858, omb. 1880, af Fjellebroen. Farvelagt tegning til H&S.1850-190012
1959-01 Winther, Gunnar, tømrer, Nyborg, modelbygget galeasen C. STYLSVIG 1958.1950-200010-11
1959-01 Møller, Rasmus, skibsbygmester, Fåborg, byggede C. STYLSVIG 1909.1900-195011
1959-01 Voss, Peter de, skibsreder Altona, for briggen KÖNIG VON DÄNEMARK, 1780-1789.1750-180012
1959-01 KÖNIG VON DÄNEMARK, brig, b. 1700-tallet, farvelagt tegning tilgået H&S 1958. p.15 *p1700-180012, 15
1959-02 Nielsen, P., et aktieselskab ved, fik 1875 bygget skonnert ROTA på Rasmus Møllers værft, Fåborg.1850-195024
1959-02 THUSNELDA, skonnertbrig b. 1876 byg. nr. 11 på Rasmus Møllers værft, Fåborg. Indgår i værftsmodel på H&S.1850-195024, 29, 31, 33
1959-02 ROTA, skonnert b. 1875 byg. nr. 10 på Rasmus Møllers værft, Fåborg. Indgår i værftsmodel på H&S.1850-195024, 29, 33-34, 41
1959-02 Lagoni, agent, fik 1875 bygget skonnertbrig NAJADEN på Rasmus Møllers værft, Fåborg.1850-195024, 35
1959-02 Møller, Rasmus, født 1879-10-??, død 1955-12-24. Bådebygger og værftsejer i Fåborg.1850-195023-43
1959-02 Hansen, Knud E., skibsteknisk konsulent H&S. Om Rasmus Møllers værft i Fåborg (1959)1950-200023
1959-02 NAJADEN, skonnertbrig b. 1875 byg. nr. 9 på Rasmus Møllers værft, Fåborg. Indgår i værftsmodel på H&S.1850-195024, 30, 34
1959-02 Nielsen, Christian, modelbygger, bådebygger og konservator. Byggede modellen af Rasmus Møllers værft i Fåborg til H&S (1955-1956)1850-195023
1959-02 HVALFISKEN, brig, b. 1801 i Kalmar som ZENOGEN, indfl. 1802 af KGH, opl. 1899 under kølhaling på Rasmus Møllers værft, Fåborg, model på H&S.1850-195025-26, 31, 34-35
1959-02 Johansson & Dyreborg, skibsbyggere, Fåborg. Overtog 1938 Rasmus Møllers værft.1850-195040
1959-02 JUTLANDIA, skonnert 3-m., bestilt hos Rasmus Møller i Fåborg i 1938. Værftet overtaget af Johansson & Dyreborg inden bygningen.1850-195040
1959-02 Andersen, Carl, skibsbygger med værft på Munkholm i Fåborg -1930-1940-. Rasmus Møller leverede tegninger til Carl Andersen, kaldet Carl Jolle.1850-195040
1959-02 Eriksen, E., skibsbygger med værft i Marstal -1930-1940-. Rasmus Møller leverede tegninger til Eriksen.1850-195041
1959-02 MARIA, skonnert, 14 BRT, b. 1869 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195041
1959-02 Sydfyenske Dampskibsselskab, hvor skibsbygmester Rasmus Møller var næstformand slutn. af 1800-tallet.1850-195039
1959-02 RAMONA, fiskekutter, b. 1930 hos Rasmus Møller, Fåborg.1850-195040
1959-02 Bryggeriet Sydfyn, hvor skibsbygmester Rasmus Møller var medstifter i slutn. af 1800-tallet.1850-195039
1959-02 C. STYLSVIG, galease, b. hos Rasmus Møller, Fåborg.1850-195040-41
1959-02 Dampskibsselskabet Ellen, hvor skibsbygmester Rasmus Møller var næstformand slutn. af 1800-tallet.1850-195039
1959-02 ELISE, bramsejlsskonnert, 144 BRT, b. 1879 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195041
1959-02 HANSINE, skonnertbrig, 144 BRT, b. 1873 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195041
1959-02 ACTIV, jagt, 24 BRT, b. 1880 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195041
1959-02 SYLFIDEN, topsejlsskonnert, 85 BRT, b. 1881 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195041
1959-02 ANNA, skonnert, 16 BRT, b. 1869 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195041
1959-02 MAREN CHRISTENSEN, skonnert, 130 BRT, b. 1872 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195041
1959-02 ENIGHEDEN, skonnert, 100 BRT, b. 1871 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195041
1959-02 JOHANNE, topsejlsskonnert, 114 BRT, b. 1873 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195041
1959-02 HEIMDAL, bramsejlsskonnert, 130 BRT, b. 1872-1873 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195041
1959-02 SALOME, skonnert, 84 BRT, b. 1872-1873 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195041
1959-02 LILLE ALIDA, topsejlsskonnert, 85 BRT, b. 1882 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195041
1959-02 Ploug, storkøbmand og skibsreder i Fåborg i 1800'erne.1850-195035
1959-02 Voigt, storkøbmand og skibsreder i Fåborg i 1800'erne.1850-195035
1959-02 Dyreborg, Rasmus Rasmussen, død 1873, skibsbygmester tog borgerskab 1836 i Fåborg.1800-185036-38
1959-02 KRONPRINS FREDERIK, brig, b. 1840, 60 kls. , hos Rasmus R. Dyreborg, Fåborg. Terrin med skibsbyggermonogram i anledning af søsætningen.1800-185036-37
1959-02 THOR, brig, b. 1855, 105,5 kls. , hos Rasmus R. Dyreborg, Fåborg.1800-185036
1959-02 Rønne, A.M. & A.W., København, skibsredere for CLARA, skonnertbrig b. 1877 byg. nr. 12 på Rasmus Møllers værft, Fåborg.1850-195025
1959-02 CLARA, skonnertbrig b. 1877 byg. nr. 12 på Rasmus Møllers værft, Fåborg til A.M. & A.W. Rønne, København. Indgår i værftsmodel på H&S.1850-195025, 28-29, 33
1959-02 Munkholm i Fåborg havn, opfyldning til halvø i 1834. Første værftsområde for Rasmus Møllers værft.1850-195026, 37
1959-02 AUGUST, skonnert, byg. nr. 13, b. 1878 hos Rasmus Møllers værft, Fåborg, til P.K. Lauritzen, Ærøskøbing.1850-195025, 28, 31, 41
1959-02 Lauridsen, P.K., skibsreder. Fik 1878 b. skonnertbriggen AUGUST, byg. nr. 13, b. 1878 hos Rasmus Møllers værft, Fåborg.1850-195025
1959-02 Fåborg Skipperkasse, hvor skibsbygmester Rasmus Møller var næstformand slutn. af 1800-tallet.1850-195039
1959-02 Fyrskibe, efter 1900 blev der bygget to almindelige og 4 motorfyrskibe, og 8 blev ombygget hos Rasmus Møller, Fåborg.1850-195038
1959-02 Dyreborg, Elise, enke efter Rasmus Rasmussen Dyreborg, død 1873. Enken fortsatte driften til C.F. Wang overtog værftet i 1879 ca.1800-185038
1959-02 FYRSKIB XX, b. 1908 hos Rasmus Møller, Fåborg. Udlagt på Vyl, kastet på land i orkan 1909. Bjærget 1910 og rep.1850-195038, 42
1959-02 Fåborg Spare- og Laanekasse, hvor skibsbygmester Rasmus Møller var næstformand slutn. af 1800-tallet.1850-195039
1959-02 DANNEVIRKE, brig, b. 1854, 96 kls. , hos Rasmus R. Dyreborg, Fåborg.1800-185036
1959-02 Møller, Hans Rasmussen (1820-1857), skibsbygmester, Fåborg. Far til Rasmus Hansen Møller, født 1845-06-27.1800-190037
1959-02 Møller, Rasmus Hansen, født 1845-06-27, død 1922-02-27, skibsbygmester, Fåborg, etableret 1868-12-05. Søn af Hans Rasmussen Møller (1820-1857). Portræt p.39 *f1850-195036, 39
1959-02 Wang, Carl Frederik, født 1848, skibsbygmester, overtog 1879 ca. Rasmus Dyreborgs værft på Munkholm.1850-195037
1959-02 Porcelænsterrin med skibsbygmester Rasmus Dyreborg og hustrus monogrammer, udført 1840. *f1850-195037
1959-02 Orlogsværftet, København. Rasmus Dyreborg uddannet der ca. 1865.1850-195037
1959-02 Storm, N.R., et aktieselskab ved, fik 1876 bygget skonnertbrig THUSNELDA på Rasmus Møllers værft, Fåborg.1850-195024
1959-02 MERCUR, bramsejlsskonnert 3-m., 174 BRT, b. 1901-1902 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 HUSAVIK, bramsejlsskonnert 3-m., 171 BRT, b. 1901-1902 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 SVALEN, topsejlsskonnert 3-m., 120 BRT, b. 1902-1903 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 BONAVISTA, bramsejlsskonnert 3-m., 143 BRT, b. 1904 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 ENERGI, yawl, 42 BRT, b. 1905-1906 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 ELONA, skonnert / jagt, 55 BRT, b. 1899 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 HAABET, galease / jagt, 22 BRT, b. 1898 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 VESTA, bramsejlsskonnert 3-m., 171 BRT, b. 1900-1901 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 FREMAD, galease / jagt, 48 BRT, b. 1899 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 HALMØ, skonnert / jagt, 58 BRT, b. 1900 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 APOLLO, galease / jagt, 38 BRT, b. 1898 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 MOTORFYRSKIB IV, b. 1919 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195043
1959-02 MOTORFYRSKIB III, b. 1916-1917 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195043
1959-02 Fyrskibene 10, 12-16, 18 og 19 ombygget 1922 til 1928 hos Rasmus Møller jun. i Fåborg.1850-195043
1959-02 Et gammelt træskibsværft - Rasmus Møllers værft i Fåborg, artikel af Henning Henningsen1850-195023-43
1959-02 CARLA, båd, 9 BRT, b. 1909 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 ESBJERG, lodskutter, b. 1912 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 FYRSKIB XXI, b. 1910-1911 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 MOTORFYRSKIB II, b. 1916 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 MOTORFYRSKIB I, b. 1913-1914 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 PRØVEN, skonnert / jagt, 98 BRT, b. 1915 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 JOHANNE, skonnert, 30 BRT, b. 1882 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195041
1959-02 DE TO SØDSKENDE, galease / jagt, 32 BRT, b. 1889 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 CHRISTINE, galease / jagt, 42 BRT, b. 1889 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 GOTFRED, galease / jagt, 42 BRT, b. 1890 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 MARIE, jagt, 16 BRT, b. 1891 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 VENUS, topsejlsskonnert / jagt, 105 BRT, b. 1891 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 VALDEMAR SEJR / VALDEMAR SEIR, bramsejlsskonnert, 142 BRT, b. 1882 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195041
1959-02 SCT. JØRGEN, galease, 16 BRT, b. 1882 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195041
1959-02 HANS, barkentine, 244 BRT, b. 1886-1887 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 DANMARK, barkentine, 225 BRT, b. 1883-1884 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195041
1959-02 FORTUNA, skonnert, 24 BRT, b. 1884 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195041
1959-02 MIRA, skonnert / jagt, 38 BRT, b. 1897 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 NEPTUN, galease / jagt, 24 BRT, b. 1897 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 EMBLA, kvase, 4 BRT, b. 1896 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 MARIE, galease / jagt, 32 BRT, b. 1897 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 Rasmus Møllers værft i Fåborg. Model på H&S 1956. p.25, p.29, p.31, p.33, p.35 *m1850-195025,29, 31, 33, 35
1959-02 NOAH, topsejlsskonnert, 119 BRT, b. 1892 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 CONCORDIA, topsejlsskonnert, 115 BRT, b. 1894 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 ABBA, topsejlsskonnert, 115 BRT, b. 1893 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 MATHILDA, skonnert / jagt, 31 BRT, b. 1896 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 AGNES, galease / jagt, 48 BRT, b. 1895 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 BERTHA, galease / jagt, 33 BRT, b. 1896 hos Rasmus Møller i Fåborg.1850-195042
1959-02 Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Et gammelt træskibsværft - Rasmus Møllers værft i Fåborg1950-200023-43
1959-03 Scott Shipbuilding and Engineering Co., skibsværft i Greenock, hvor Valdemar Jørgensen arbejdede ca. 1900-1900-195058
1959-03 Fåborg Træskibsværft, set fra Munkholm, 1910 0g 1908, p.49 og p.51. *f1850-190049, 51
1959-03 Hansen, C., professor på Teknisk Akademi, København, a. 19001900-195058
1959-03 B&W, skibsværft, hvor Valdemar Jørgensen arbejdede 19111900-195058
1959-03 Caird & Co., skibsværft i Greenock, hvor Valdemar Jørgensen arbejdede ca. 1900-1900-195058
1959-03 Fore River Shipbuilding Co., skibsværft i Quincy Massachussetts, hvor Valdemar Jørgensen arbejdede 1910-1900-195058
1959-03 Helsingør Jernskibsværft og Maskinbyggeri, hvor Valdemar Jørgensen arbejdede fra 1912.1900-195058
1959-03 Mogensen, sejlmager, Fåborg -1900-1850-190052
1959-03 Kortemand, Per, skibstømrer, Bjernemark ved Fåborg -1890-1850-190054
1959-03 Nielsen, sejlmager og svensk konsul, Fåborg -1890-1850-190052
1959-03 Hansen, Kaptajn på skonnerten ELISE af Fåborg, b. 1879. 1879-1850-190056
1959-03 ELISE, skonnert, b. 1879 hos Rasmus Møller, Fåborg.1850-190056
1959-03 CONCORDIA, skonnert, b. 1894 hos Rasmus Møller, Fåborg.1850-190054
1959-03 Skibsbygning, afsletning af spantetømret og indlægning af dæksbjælker på Fåborg Træskibsværft, p.55 og 57 f*1850-190055, 57
1959-03 Jensen, jernstøber i Fåborg ved Lagonis Minde -1890-1850-190052
1959-03 Hansen, Peter, fynbomaler. Malet flere motiver fra Rasmus Møllers værft i Fåborg.1850-190046
1959-03 Kieler Sprotten, sildefiskere ejet af Rasmus Møller, Fåborg -1890-1850-190045
1959-03 HANS, barkentine, 244 tons, bygget af Rasmus Møller i Fåborg.1850-190045
1959-03 Egeskov Slot, leverandør af egetræ til Rasmus Møllers værft i Fåborg.1850-190046
1959-03 Møller, Rasmus Hansen, 1786-1837, skibsbygger i Fåborg, far til skibsbygger Rasmus Møller.1750-185047
1959-03 Skabeloner til skibstegninger. Omtale af Rasmus Møllers arvede skabeloner Copenhagen Suit eller Sweeper og Peter Læk.1850-190047
1959-03 Jørgensen, Valdemar, 1880-1958, direktør og skibsbygger, medlem af bestyrelser for Teknisk Skole, Helsingør, Metalindustriens Lærlingeudvalg m.fl. Forfatter til artiklen Erindringer fra Rasmus Møllers værft i Fåborg i 1890'erne. Portræt p.45 *f1850-190044-59
1959-03 Erindringer fra Rasmus Møllers værft i Fåborg i 1890'erne, artikel af Valdemar Jørgensen1850-190044-59
1959-03 Helsingør Skibsværft, om underdirektør Valdemar Jørgensens ungdom og virke.1900-195045
1959-03 Storm, skibsreder i Fåborg -1868-1850-190044
1959-03 Møller, Rasmus, senior, skibsbygger i Fåborg. Erindringsartikel om værftet i 1890'erne af Valdemar Jørgensen.1850-190044-59
1959-03 Møller, Rasmus, junior, 1879-1955, skibsbygger i Fåborg. Erindringsartikel om værftet i 1890'erne af Valdemar Jørgensen. Portræt p.47 *f1850-190044-59
1959-04 Olsen, Hendrik, grønlænder. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066
1959-04 Gabrielsen, Tobias, grønlænder. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066, 80
1959-04 Jensen, Hans Ludvig, hovmester. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066
1959-04 Kofod, H.A., maskinmester. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066
1959-04 Amdrup, G., kaptajn. Bedømte negative informationer om Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195068
1959-04 Brønlund, Jørgen, grønlænder, 1877-1907. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908. Achton Friis tegnet portræt p.73 *t1900-195066-67, 73, 78, 80-81, 84
1959-04 Holm, G.F., kommandør. Bedømte negative informationer om Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195068
1959-04 LAURA, norsk fangstfartøj ved Østgrønland, kaptajn Øien. Var i området for Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908 uden at se den.1900-195068-70, 72
1959-04 Øien, kaptajn på LAURA, norsk fangstfartøj ved Østgrønland. Var i området for Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908 uden at se den.1900-195068
1959-04 Manniche, L. Valdemar, førstelærer. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066
1959-04 Johansen, Fritz, stud.mag.. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066
1959-04 Wegener, Alfred, dr.phil.. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066
1959-04 Lundager, Andreas, dr.phil., botaniker. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066
1959-04 Knudsen, Gundahl, snedker. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066
1959-04 Weinschenck, I.K., maskinmester. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066, 83
1959-04 Jarner, Hakon, stud.polyt.. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066
1959-04 Bertelsen, Aage, kunstmaler. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908. Tegnet socialt samvær på DANMARK.1900-195066, 77, 80
1959-04 Friis, Achton, kunstmaler. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908. Tegnet portræt af Mylius-Erichsen og Jørgen Brønlund p.71 m.fl.1900-195066, 71, 73, 77
1959-04 Lindhard, Jens I.P., læge. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066
1959-04 Kap Glacier udforsket på Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1900-195080, 83
1959-04 Kap Bridgman, hvortil Peary var nået. Udforsket på Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1900-195080, 83
1959-04 Germania Havn. Overvintringssted under Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195078
1959-04 Danmarks Havn. Overvintringssted under Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195078, 83
1959-04 Kong Oscarsfjord. Kortlægningsplan under Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195077
1959-04 Ardencaple Inlet, Østgrønland. Indsamling af videnskabeligt materiale på Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195083
1959-04 Kap Rigsdagen udforsket på Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1900-195080
1959-04 Kong Frederik den VIII's Land udforsket på Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195080
1959-04 Peary Land udforsket på Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195080
1959-04 Sabineøerne. LAURA, norsk fangstfartøj. Var i området for Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908 uden at se den.1900-195068
1959-04 Nathorsts depot på Hvalrosøen. Ekspeditionsmål på Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195068-69
1959-04 Trandal, Peder, kaptajn på kutteren VESTERISEN, norsk. Fandt meddelelse fra Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908 på Shannonøen.1900-195075-76
1959-04 Dusénfjorden. LAURA, norsk fangstfartøj. Var i området for Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908 uden at se den.1900-195068
1959-04 Hamkes Bay. LAURA, norsk fangstfartøj. Var i området for Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908 uden at se den.1900-195068
1959-04 HAVFRUEN, norsk, kaptajn Lauritz Brandal. Fandt meddelelse fra Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908 på Shannonøen.1900-195075-77
1959-04 SØBLOMSTEN, norsk, kaptajn Paul Lillenæs. Fandt meddelelse fra Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908 på Shannonøen.1900-195075-77
1959-04 Lillenæs, Paul, kaptajn på kutteren SØBLOMSTEN, norsk. Fandt meddelelse fra Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908 på Shannonøen.1900-195075
1959-04 VESTERISEN, norsk, kaptajn Peder Trandal. Fandt meddelelse fra Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908 på Shannonøen.1900-195075-76, 78
1959-04 Brandal, Lauritz, kaptajn på kutteren HAVFRUEN, norsk. Fandt meddelelse fra Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908 på Shannonøen.1900-195075, 77
1959-04 Ålesund Fiskeriforening. Højtidelighed ved uddeling af belønninger til kaptajner og mandskab på HAVFRUEN, SØBLOMSTEN og VESTERISEN for deltagelse i eftersøgningen af Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195084
1959-04 Isle de Philippe, 77-36 nord bredde, foreslået base for Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1900-195061
1959-04 Kap Bismarck, foreslået base for Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906. Vinterkvarter for skruebarken DANMARK. *k1900-195061-62, 67, 75
1959-04 HANS EGEDE, S/S, b. 1905, B&W byg. nr. 240. Medbragte forsyninger til Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1900-195060, 66
1959-04 MAGDALENA, sælfangerdamper, indkøbt 1906 i Norge og næ. til DANMARK som ekspeditionsskib til Østgrønland 1906-1908.1900-195060
1959-04 Hagerup, Harald, elektrotekniker, norsk, overvintring på basen på Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1900-195061, 66
1959-04 Koldeweyøerne, foreslået base for Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1900-195061, 78
1959-04 Freuchen, Peter, stud.med., overvintring på basen på Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1900-195061, 66
1959-04 Bistrup, Henning A.Ø. premierløjtnant, overvintring på basen på Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1900-195061, 66, 77
1959-04 Wyckoff Island, 83 nord bredde. Ekspeditionsmål på Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1900-195062
1959-04 Grønland, Danmarksekspeditionen 1906-1908. Artikel af Ingvard Olsen. Kort over Østgrønland 1908 p.79 *k1900-195060-84
1959-04 Amdrup, G.C., premierløjtnant, leder af Østgrønlandsekspeditionen 1900 ca.1900-195060, 65, 72
1959-04 Olsen, Ingvard, forfatter til artiklen Danmarks-ekspeditionen 1906-1908.1900-195060-84
1959-04 Danmarks-ekspeditionen 1906-1908, artikel af Ingvard Olsen.1900-195060-84
1959-04 Mylius-Erichsen, Ludvig, 1872-1907, grønlandsrejsende 1902-1904. Portræt tegnet af Achton Friis. *t1900-195060-84
1959-04 BELGICA, bark, b. 1884 i Norge. Benyttet af Hertugen af Orleans i 1905 til nordøstgrønlandsekspedition. (i årbog stavet BELGIA).1850-195060
1959-04 Østgrønlandsekspeditionen 1900 ca., ledet af premierløjtnant G.C. Amdrup.1900-195060-84
1959-04 Philippe, Hertug af Orleans, ledede ekspedition i 1905 til Nordøstgrønland om bord på skibet BELGICA1900-195060
1959-04 Peary, polarforsker, færdedes i Nordøstgrønland ca. 1900.1900-195060
1959-04 Poulsen, Charles matros. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066
1959-04 Høeg-Hagen, N.P., premierløjtnant. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066, 77-78, 81, 84
1959-04 Thostrup, Gustav, styrmand. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066
1959-04 Koch, I.P., kaptajn i hæren. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066, 80-81
1959-04 Trolle, Alf, premierløjtnant. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066, 78
1959-04 Hansen, Peter, matros. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066
1959-04 Thostrup, Christian Bendix, underbådsmand. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066
1959-04 Christiansen, Knud, matros. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066
1959-04 Ring, Karl Johan, skibsfører. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1900-195066, 83
1959-04 Peary Kanal udforsket på Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1900-195062, 80, 83
1959-04 Kejser Franz Josephs Fjord. Base B, vinterkvarter for Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1900-195064-65, 70
1959-04 GODTHAAB, S/S, KGH. Medtage personer fra Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1900-195064, 66, 72
1959-04 Bendixen, O., malet skruebarken DANMARK ved Kap Bismarck 1907-1908.1900-195063
1959-04 DANMARK, skruebark. Vinterkvarter ved Kap Bismarck 1907-1908. Maleri af O. Bendixen på H&S. *p - socialt vinterliv tegnet af Aage Bertelsen p.77 *t1900-195063, 67-69, 72, 76-78
1959-04 Scoresbysund med depot for nødstilfælde. Ekspeditionsmål på Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1900-195066
1959-04 Shannonøen med depot for nødstilfælde. Ekspeditionsmål på Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1900-195065, 69, 75
1959-04 Bass Rock, depot og varde for Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1900-195064, 68, 76
1959-04 Kap Dalton med depot for Amdrup. Ekspeditionsmål på Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1900-195065-66, 72
1959-04 Hvalrosøen med depot for Sverdrup. Nathorsts depot. Ekspeditionsmål på Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1900-195065, 68-69
1959-05 Schure, Eduard, forfatter til oplysninger eller teser om helleristninger -1959.1900-195093
1959-05 Ragekniv med helleristninger,*f0000-100093
1959-05 Mikkelsen, Helweg, apoteker med samling af helleristninger.1900-195093
1959-05 Bibby, Geoffrey, forfatter til oplysninger eller teser om helleristninger -1959.1900-195092
1959-05 Odin, nordisk gud, omtalt i forbindelse med helleristninger.0000-100090
1959-05 Kinck, Helvig, tegner af helleristninger på H&S.1950-200089
1959-05 Kierkegaard, Søren, forfatter, citeret for aforisme om sindets dybder.1800-190097
1959-05 Huxley, Aldous, filosof og forfatter til oplysninger eller teser om tanken om døden -1959.1900-195099
1959-05 Møller, Poul Martin, forfatter, citeret for aforisme om lærde folk.1800-190094
1959-05 Holmstrup Kirke, Vestsjælland. Menighed afgav korsets tegn for tildækket katolsk billede.1900-195095
1959-05 Nors, Thy, helleristninger fundet.0000-100096
1959-05 Trundholm, Nordsjælland, solbillede fundet.0000-100096
1959-05 Werfel, Franz, forfatter til oplysninger eller teser om ægyptisk kunst -1959.1900-195099
1959-05 Hansen, A.M., forfatter til oplysninger eller teser om helleristninger -1959.1900-195085
1959-05 Ekholm, G., forfatter til oplysninger eller teser om helleristninger -1959.1900-195085
1959-05 Brøgger, A.W., forfatter til oplysninger eller teser om helleristninger -1959.1900-195086
1959-05 Grandjean, Louis, forfatter til artiklen Helleristningsbåden som symbolsk fartøj.1950-200085-100
1959-05 Helleristningsbåden som symbolsk fartøj, artikel af Louis Grandjean.0000-100085-100
1959-05 Tanum, Bohuslen. Helleristninger. Bådtegninger. *t0000-100089
1959-05 Hawkes, Christopher, forfatter til oplysninger eller teser om helleristninger -1959.1900-195088
1959-05 Helleristninger. Bådtegninger fra Tanum, Bohuslen, p.89 *t0000-100089
1959-05 Müller, Sophus, forfatter til oplysninger eller teser om helleristninger -1959.1900-195086
1959-05 Graves, Robert, forfatter til oplysninger eller teser om helleristninger -1959.1900-195088, 94
1959-05 Halldin, Gustaf, marinedirektør, forfatter til oplysninger eller teser om helleristninger -1959.1900-195086
1959-06 Brøndehøje Ådermose fiskeleje -1625-1500-1600110
1959-06 Karyck, Wyllom, borger og kræmmer på markederne i Falsterbo og Skanør -1500-1500-1600110
1959-06 Skave, Niels, biskop i Roskilde 1499. Brev far Kong Hans om sildefiskeri.1500-1600110
1959-06 Hjelm Ådermose fiskeleje -1625-1500-1600110
1959-06 Svensmarke Ådermose fiskeleje -1625-1500-1600110
1959-06 Ådermose fiskeleje -1625-1500-1600110
1959-06 Christian III - om fiskerettigheder.1500-1600116
1959-06 Rohde, præst på Lolland-Falster - om fiskeriet i 1776.1750-1800119
1959-06 Bille, Anders, lensmand i Stege 1541 - om sildefiskeriet.1500-1600110
1959-06 Kongskøb - om kongens forkøbsret til særpris af fiskerivarer i middelalderen.1500-1600111
1959-06 Jeip, abbed i Skovkloster ca. 1450. Om sildefiskeri.1500-1600115
1959-06 Bådesild - i Sydsjælland og omegn i middelalderen. Kort *k1500-1600112-113
1959-06 Steenstrup, Johannes, historiker - rejste spørgsmål om erhvervsfiskeriets fremkomst i Danmark1900-1950119
1959-06 Stubbekøbing, havde fiskerleje i Øresund anvendt ved sildefiskeri i middelalderen.1500-1600105
1959-06 Århus, havde fiskerleje i Øresund anvendt ved sildefiskeri i middelalderen.1500-1600105
1959-06 Schäfer, tysk historiker, skrev om Hansestædernes sildefiskeri i Øresund.1900-1950105
1959-06 Stege, havde fiskerleje i Øresund anvendt ved sildefiskeri i middelalderen.1500-1600104
1959-06 Fiskerlejer i Øresund anvendt ved sildefiskeri i middelalderen og tildelt diverse danske provinsbyer.1500-1600104
1959-06 Danmarkskort over fiskerierne ved Falsterbo og Skanør i middelalderen *k1500-1600109
1959-06 Knudsen, Anders, tolder i Falsterbo og Skanør fra 1551.1500-1600108
1959-06 Hansen, Marius, om udgravninger ved Nakskov Fjord.1950-2000108
1959-06 Vordingborg, havde fiskerleje i Øresund anvendt ved sildefiskeri i middelalderen.1500-1600105
1959-06 Jungshoved, havde fiskerleje i Øresund anvendt ved sildefiskeri i middelalderen.1500-1600105-106, 115
1959-06 Elisabeth af Brandenburg, markgrevinde. Blev med følge sejlet over Østersøen af flåde af både fra fiskerlejerne i Øresund.1500-1600107
1959-06 Svendborg, havde fiskerleje i Øresund anvendt ved sildefiskeri i middelalderen.1500-1600105
1959-06 Christian IIs købstadsret - bestemmelser om sildefiskeriet, og breve til købstæderne af 1514..1500-1600102, 108
1959-06 Hansestæderne - sildefiskeriet i middelalderen i Øresund1500-1600101
1959-06 Falsterbo - sildefiskeriet i middelalderen.1500-1600101, 104
1959-06 Skanør - sildefiskeriet i middelalderen.1500-1600101, 104
1959-06 Motbøger - reglementer for sildefiskeriet i Øresund i middelalderen.1500-1600102-103
1959-06 Sildefiskeri i middelalderen, om redskaber hertil. Tegning af net p.103 *t1500-1600102-103
1959-06 Frederik IIs søret - bestemmelser om sildefiskeriet.1500-1600102
1959-06 Stoklund, Bjarne, forfatter til artiklen Bonde og fisker - Lidt om det middelalderlige sildefiskeri og dets udøvere.1950-2000101-122
1959-06 Bonde og fisker - Lidt om det middelalderlige sildefiskeri og dets udøvere, artikel af Bjarne Stoklund.1500-1600101-122
1959-06 Weibull, Curt, 1886-1991, historiker. Om sildefiskeri i middelalderen i Øresund.1900-2000101
1959-06 Sildefiskeri i middelalderen og dets udøvere, artikel af Bjarne Stoklund.1500-1600101-122
1959-06 Hansen, Paul-Erik, mag.art. Forfattet oversigt over Skånemarkedet.1900-2000101
1959-07 FORTUNA, krejert på 39 kls. Ejet af Christoffer Globsen, Ebeltoft, 1681-1689.1650-1700126, 128
1959-07 Globsen, Christoffer, ejer af krejert på 39 kls. i 1681.1650-1700126
1959-07 FORTUNA, krejert på 24 kls. Ejet af Christoffer Globsen, Ebeltoft, 1690.1650-1700126, 128
1959-07 APELBOM, krejert på 38 kls. Ejet af Christian Helmich, Ebeltoft, 1681-1690.1650-1700126, 128
1959-07 Helmich, Christian, skibsreder, ejede APELBOM, krejert på 38 kls., af Ebeltoft, 1681-1690.1650-1700126
1959-07 Koch, Mads Pedersen, kaptajn eller ejer af skuden FORTUNA på 22 kls. i Ebeltoft 1680. Strandet 1687 ved Rugaard Strand.1650-1700125-126
1959-07 Helmich, Christen, kaptajn eller ejer af krejert på 38 kls. i Ebeltoft 1680.1650-1700125
1959-07 ST. MARIA, krejert af Fredericia, b. 1696 i Lübeck til kaptajn og købmand Thomas Mortensen. *t1650-1700125, 128
1959-07 Basse, Peder og Søren, kaptajn eller ejer af skude på 21 kls. i Ebeltoft 1680.1650-1700125-126
1959-07 Arenholtz, Jørgen, kaptajn eller ejer af skude på 19 kls. i Ebeltoft 1680.1650-1700125
1959-07 Rasmussen, Tommes, død 1684, kaptajn eller ejer af skuden FORTUNA på 27 kls. i Ebeltoft 1680. Skuden arvet af sønnen Rasmus Tommesen.1650-1700125-126
1959-07 Mads Lærkes Gård i Nyborg, opført 1601. Maleri af skudeskibstype.1650-1700127
1959-07 Sejlskib uden typebetegnelse, 1 mast, ca. 1600-1700. Fra maleri i Mads Lærkes Gaard i Nyborg fra 1601. *p1650-1700127
1959-07 FORTUNA, skude på 22 kls. Ejer 1681-1687 Mads Pedersen Koch, Ebeltoft. Strandet 1687 ved Rugaard Strand.1650-1700126, 128
1959-07 HAABET, skude på 21 kls. af Ebeltoft, ejer Jørgen Sørensen Holme 1681-1691.1650-1700127, 128
1959-07 Holme, Jørgen Sørensen, Ebeltoft. Ejede 1681-1691 skuden HAABET, 21 kls.1650-1700127
1959-07 Helmich, Hans, skibsreder, ejede ST. JOHANNES, skude på 22 kls., af Ebeltoft, 1687. Strandet 1688.1650-1700126
1959-07 FORTUNA, skude, 27 kls. Ejet 1680-1684 af Tommes Rasmussen, død 1684.1650-1700126, 128
1959-07 ST. JOHANNES, skude, 22 kls. Ejet af Hans Helmich, Ebeltoft, 1687. Strandet 1688. Måske samme skib, som 1691 har ejerne Jens Sørensen og Niels Koch.1650-1700126, 128, 130
1959-07 MACRELLEN, skude på 22 kls. af Ebeltoft. Ejet i 1681-1691 af Michel Andersen Basse.1650-1700126, 128
1959-07 Tommesen, Rasmus, søn af Tommes Rasmussen, død 1684. Ejede 1684- skuden FORTUNA, 27 kls.1650-1700126
1959-07 Basse, Michel Andersen, kaptajn og reder for skuden MACRELLEN på 22 kls. af Ebeltoft i 1681-1691.1650-1700126
1959-07 DUEN, skude eller krejert på 33 kls. af Ebeltoft, ejer Søren Christensen Brage 16831-1690.1650-1700127-128
1959-07 Morup, Jens Jensen, kaptajn eller ejer af skuden RAPHAEL ENGEL på 30 kls. i Ebeltoft 1683-1684.1650-1700130
1959-07 HAABET, skude på 40 kls. af Ebeltoft, b. 1688 til kaptajn Erich Samuelsen, Ebeltoft, men ejet af Jørgen Arenfeld til Rugaard. Måske samme skib ejet af Simen Basse 1693-1694.1650-1700128, 130
1959-07 RAPHAEL ENGEL, skude på 30 kls. af Ebeltoft, ejer Jens Jensen Morup i 1683 og følgende.1650-1700128, 130
1959-07 Hørning, Søren Nielsen, Ebeltoft. Ejede 1683-1684 skude på 24 kls.1650-1700127
1959-07 Brage, Søren Christensen, Ebeltoft. Ejede 1683-1690 skuden DUEN, 33 kls.1650-1700127
1959-07 Christensen, Rasmus, skibsreder 1693 for fløjten FORTUNA på 96 kls. af Ebeltoft.1650-1700130
1959-07 Arenfeld, Jørgen, til Rugaard, Ebeltoft. Ejer af skuden HAABET på 40 kls. af Ebeltoft, b. 1688 til kaptajn Erich Samuelsen, Ebeltoft.1650-1700130
1959-07 FORTUNA, fløjte på 96 kls. af Ebeltoft. Ejer 1693 Rasmus Christensen, Ebeltoft.1650-1700130
1959-07 Samuelsen, Erich, kaptajn på skuden HAABET på 40 kls. af Ebeltoft, b. 1688 til ejer Jørgen Arenfeld til Rugaard.1650-1700130
1959-07 Sørensen, Michel, kaptajn eller ejer af båd på 1 kls. i Ebeltoft 1669.1650-1700124
1959-07 Jensen, Søren, kaptajn eller ejer af skude på 2,5 kls. i Ebeltoft 1669.1650-1700123
1959-07 Jensen, Søren, kaptajn eller ejer af skude på 2 kls. i Ebeltoft 1669.1650-1700123
1959-07 Michelsen, Jørgen, kaptajn eller ejer af skude på 4 kls. i Ebeltoft 1669.1650-1700123
1959-07 Rasmussen, Søren, kaptajn eller ejer af skude på 3 kls. i Ebeltoft 1669.1650-1700124
1959-07 Ebeltofts skibsfart på Christian V's tid, artikel af Jørgen Barfod.1650-1700123-130
1959-07 Barfod, Jørgen, forfatter til artiklen Ebeltofts skibsfart på Christian V's tid.1950-2000123-130
1959-07 Tomsen, Niels, kaptajn eller ejer af skude på 3 kls. i Ebeltoft 1669.1650-1700123
1959-07 Skibslister fra Ebeltoft bevaret for 1669, ældste.1650-1700123
1959-07 Ebeltoft, skibsfarten 1660-1700.1650-1700123-130
1959-08 Kinesiske ansigtsmagere og deres figurer, artikel1700-1750131-145
1959-08 Fabritius, Marie, blev gift med Pieter van Hurk, 1697-1775, supercargo på KRONPRINS CHRISTIAN 1731.1700-1750134
1959-08 Kurantbanken, dens oprettelse. Pieter van Hurk, 1697-1775, supercargo på KRONPRINS CHRISTIAN 1731 var interessent og bankkommissarius 1739-1774.1700-1750134
1959-08 Mule, Peter, 1693-1749, undersupercargo på KRONPRINS CHRISTIAN 1731. Porcelænsfigurer udført i Kina. *m1700-1750133-134, 138, 143
1959-08 Damme, Jacob van, kaptajn på kinafarere fra Holland. Porcelænsfigurer udført i Kina.1750-1800140, 143
1959-08 Swane, Hans, 1753-1803, supercargo = negotiechef på Kinarejser, senere brygger og tømmerhandler i København. Morbror til B.S. Ingemann.1750-1800140, 143
1959-08 Swane, Lars, 1720-1781, kaptajn på kinafarere fra Asiatisk Kompagni. Porcelænsfigurer udført i Kina.1750-1800138
1959-08 Collet, Joseph, 1673-1725, guvernør i Madras. Porcelænsfigurer udført i Kina. Erhvervet af National Gallery, London, ca. 1950.1700-1750140, 143
1959-08 Askew, Anthony, læge. Porcelænsfigurer udført i Kina ca. 1770 af Chin Chin Chitqua.1750-1800142
1959-08 Ølgod, Hans Christian, overassistent Asiatisk Kompagni. Rejste med på KRONPRINS CHRISTIAN 1731. Porcelænsfigurer udført i Kina. Figur på p.137 *m1700-1750135, 137-138, 143
1959-08 Allewelt, Zacharias, kaptajn på KONGEN AF DANMARK 1737-1739. Porcelænsfigurer udført i Kina. *m1700-1750131-132, 138-139, 143
1959-08 Zimmer, Frederik, 1702-1774, 3. styrmand på KRONPRINS CHRISTIAN 1731. Senere kaptajn og viceadmiral. Porcelænsfigurer udført i Kina. (Findes nu i Oslo.) *m1700-1750135-136, 140-141, 143
1959-08 Ingemann, B.S., forfatter. Hans mormor var enke efter kaptajn Lars Swane, 1702-1781. Ingemann nævner kinaudført porcelænsfigur af kaptajnen.1800-1850138
1959-08 KONGEN AF DANMARK, fregatskib. Zacharias Allewelt kaptajn 1737-1739 på rejse til Kina.1700-1750136, 138
1959-08 DEN UNGE JOMFRU, kaptajn Zacharias Allewelt 1726 på rejse til Guinea.1700-1750136
1959-08 SLESVIG, fregatskib. Zacharias Allewelt overstyrmand 1733-1735 på rejse til Kina.1700-1750136
1959-08 Chin Chin Chitqua, død 1796, kunstner, der modellerede porcelænsfigurer af personer i Kanton ca. 1770.1750-1800142-143
1959-08 Osbeck, Pehr, skibspræst, der 1750-1752 rejste til Kina og beskrev porcelænsfigurerne af personer.1750-1800142-143
1959-08 Chinqua, kunstner, der modellerede porcelænsfigurer af personer i Amoy ca. 1770.1750-1800142-143
1959-08 Hickey, William, engelsk, rejste til Kina og beskrev porcelænsfigurerne af personer.1750-1800142-143
1959-08 Carnegie, skibslæge på NOTTINGHAM, blev 1769 modelleret til porcelænsfigur i Kanton.1750-1800142
1959-08 Asiatisk Kompagni, udsendte fregatskibet KRONPRINS CHRISTIAN til Kina, hvor der blev udført porcelænsfigurer af dem af lokal kunstner.1650-1750131-132
1959-08 Hurk, Pieter van, 1697-1775, supercargo på KRONPRINS CHRISTIAN 1731. Porcelænsfigurer udført i Kina. *m1700-1750131, 143
1959-08 KRONPRINS CHRISTIAN = CRONPRINTZ CHRISTIAN, fregatskib, kinafarer for Asiatisk Kompagni. Porcelænsfigurer udført i Kina.1650-1750131-133, 137
1959-08 Tønder, Michael Christian Ludvig Ferdinand, 1692-1755, kaptajn på KRONPRINS CHRISTIAN 1731. Porcelænsfigurer udført i Kina. *m1700-1750131-132, 138, 143
1959-08 Bonsach, Joachim Severin, supercargo på KRONPRINS CHRISTIAN 1731. Porcelænsfigurer udført i Kina. *m1700-1750131, 134, 138, 143
1959-09 C. STYLSVIG, model af galeasen udført til H&S af Gunnar Winther, Nyborg, er afleveret 1959.1950-2000148
1960-02 Evighedskalender ca. 1830 med tegnede skibsmotiver, erhvervet til H&S 1959. *f1800-1850XVII
1960-02 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg - Beretning for regnskabsåret 1959-1960.1950-2000V-Viii, XV-XXV
1960-02 KALIFEN, model af E.C. Benzons dæksbåd b. 1858, erhvervet til H&S.1850-1900XV
1960-02 FRAM, model af polarskibet benyttet af Fridtjof Nansen, b. af Colin Archer i Larvik. Skænket af Valdemar Hvidtfeldt, Oranje, NJ, USA. p.XXI *m1950-2000XV, XXI
1960-03 Jespersen, H., født 1890, død 1960-04-28. Departementschef i Handelsministeriet og i årene 1950-1955 museumskomiteens formand. Nekrolog.1950-2000IX-X
1960-04 Estrup, Frank, død 1960. Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet og museumskomiteens sekretær. Nekrolog.1950-2000X-XI
1960-05 Hansen, Knud E., død 1960-07-31. Civilingeniør, omkom ved søulykke med sin sejlbåd SOLLYS ved Anholt. Fra 1944 museets skibstekniskekonsulent. Nekrolog.1950-2000XI-XIII
1960-06 Henningsen, Henning, museumsinspektør og forfatter til artiklen Papegøje og vippefyr - Det danske fyrvæsen indtil 1770.1950-20001-40
1960-06 Adam af Bremen omtaler græsk ild i Jomsborg, formodentligt et fyr.1100-12002
1960-06 Cayeux i Normandiet. Fyr rejst i 1300-tallet.1300-14002
1960-06 Heyst i Flandern. Fyr rejst i 1300-tallet.1300-14002
1960-06 Falsterbo, fyr rejst med kong Valdemar Sejrs tilladelse af dominikanermunke fra Lübeck i 1220'erne. Samt senere oplysninger om fyret. På Kolabacken = Kulbakken stod fyret, og fra 1630 et vippefyr p.3 *f1200-13002-3, 20, 27
1960-06 Køge Kirke, fyrlampe opsat i kirketårnet i 1400-tallet. Foto p.5 *f1400-15003, 5
1960-06 Pharos, fyr ved indsejlingen til Alexandria i Ægypten, 56 m højt, rejst c. 300 f.Kr.-03002
1960-06 Boulogne, fyr rejst i tidlig middelalder, sammenstyrtet 1644.0500-16502
1960-06 Herkulestårnet, fyr ved Coruna nord for Kap Finisterre, rejst i antikken, og i brug i moderne tid, genåbnet 1686.000-19502
1960-06 Briel ved Maasflodens munding. To båker med fyr rejst 1280. Stenkul anvendt i fyr fra 1500-tallet.1250-13002, 16
1960-06 Genoa, fyr oprettet i havnen 1326.1300-13502
1960-06 Dover, fyr rejst i tidlig middelalder, levn i Dover Castle.0500-19502
1960-06 Meloria, ø ud for Livorno, hvor Pisa byggede fyr i 1157. Ruiner kan stadig ses.1100-19502
1960-06 Neuwerk i Elbmundingen. Fyr rejst 1648.1600-16503
1960-06 Landsort og Öskär, første spejlfyr oprettet 1669 og 1687.1650-170037
1960-06 St. Agnes, Scilly Isles, første fyrlanterne med aftræksskorsten oprettet 1681.1650-170037
1960-06 Flamborough Head, første tofarvede vinkelfyr oprettet 1674.1650-170037
1960-06 København, Rundetårn. Fyrlampe med spejle opsat 1750, flyttet til Skagen, men afmonteret, hvorved Danmark mistede chancen for at være på forkant med udviklingen med verdens første spejlfyr. Det fik vi først 85 år senere.1700-175040
1960-06 The Nore og Dudgeon Shoal, første fyrskibe udlagt i 1731 og 1736.1700-175037
1960-06 Lange, Philip de, arkitekt, opførte første fyrtårn på Skagen 1747. Tegning med fyrlampe p.39 *t1700-175037-39
1960-06 Papegøje og vippefyr - Det danske fyrvæsen indtil 1770, artikel af Henning Henningsen.1500-18001-40
1960-06 Himmelstrup, Peder, oberstløjtnant ved drabantkorpset, fik 1731 til 1757 fyrinspektørbestallingen.1700-180036
1960-06 Hauch, Jens Erik, justitsråd, fik 1757 til 1759 og fra 1761 til 1762 fyrinspektørbestallingen.1750-180036
1960-06 Fyrvæsen - Fyrvæsenets historie er behandlet i alle artikler i årbog 1960.1500-19501-168
1960-06 Fyrlampers udvikling fra blusfyr over lygtefyr til lampefyr.1600-180036-37
1960-06 Vestindisk-guineisk Rente- og General-Toldkammer-Kollegium overtog 1760 opsynet med de danske fyr.1750-180036
1960-06 Olsen, Hans, fuldmægtig hos amtmanden i Viborg, fik 1759 til 1761 og fra 1763 til 1770 fyrinspektørbestallingen.1750-180036
1960-06 Reiche, Jost Mathias, justitsråd og konsul for Tripolis, fik 1770 til 1779 fyrinspektørbestallingen.1750-180036
1960-06 Juel, Rasmus, lakaj hos kongen, fik 1719 fyrinspektørbestallingen.1700-175035
1960-06 PERLEN, jagt, ejer Johan Piper, fyrforvalter. Blev 1717 taget af svensk kaper på vej fra Anholt til Grenå.1700-175026
1960-06 Mosenkegel, Heinrich, Landskrona, byggede 1748 nyt fyrtårn på Kullen.1700-175026
1960-06 FYN, orlogsskib, b. 1746, udrang. 1785. Passerede Kullen 1755 og skød varselsskud til fyrpasseren om ildens tilstand for ringe.1750-180026
1960-06 Vissing, Søren, fyrforvalter, fik 1707 overdraget sikring af Anholt fyr mod højvande.1700-175025
1960-06 Piper, Johan, fyrforvalter, blev 1717 taget af svensk kaper på vej fra Anholt til Grenå i sin jagt PERLEN.1700-175026
1960-06 Gatenheim, Lars, kaper fra Göteborg -1717-1700-175026
1960-06 Bonen, Catharina, fyrmester på Anholt fyr. Niels Petersen Bechmand, fyrmand, skrev 1700 til fyrforvalter Catharina Bonen om højvande ved Anholt fyr.1700-175025
1960-06 Vippefyr på Falsterbo, afbildet på Bagge Wandels kort fra 1653 p.29 *k1650-170029
1960-06 Læsø, fyr på Læsø blev oprettet efter traktat med Holland af 1649-09-29 i 1651.1650-170029-30
1960-06 Thott, Tage, lensmand på Malmøhus, meddelte 1635 om fyrets pasning.1600-165028
1960-06 Vinkelfyr. Falsterbo fyr muligvis verdens første, 1644.1600-165028
1960-06 Wandel, Bagge, tegnede kort over Øresund 1653. Falsterbo vippefyr indtegnet.1650-170029
1960-06 Månsson, Johan, udgiver af Siö-Book 1644 om sejladsen i Østersøen.1600-165028
1960-06 Berntsen, Arent, omtalte i sin Danmarksbeskrivelse 1656 et fyr på Læsø.1650-170030
1960-06 Skagen, vippefyr og fra 1747 fyr fra tårn tegnet af Philip de Lange.1600-180020-21, 37-40
1960-06 Wallenstein, hans tropper besatte Jylland og Skagen 1627-11-05, og forlangte fyret slukket.1600-165021
1960-06 Børglum Kloster - falske fyr fra bakken ved Børglum, 1627 beordret af Wallenstein.1600-165021
1960-06 Olavius, Aloaus, tolder. Skildret Skagen fyr i 1787.1750-180018
1960-06 NEPTUNUS, fyrinspektionsskib ejet af fyrinspektør Jens Pedersen Grove 1631-1600-165020
1960-06 Fiedler-Jensen, E., fyrmester Skagen, oplyser om rekonstruktionen af vippefyret i 1958.1950-200019
1960-06 Bechmand, Niels Petersen, fyrmand, skrev 1700 til fyrforvalter Catharina Bonen om højvande ved Anholt fyr.1700-175025
1960-06 Eddystone fyrtårn, oprettet 1696-1698.1650-170024, 37
1960-06 Knoben ved Anholt, planer om fyrplacering 1600-1700.1600-170022-25
1960-06 Juel, Rasmus, søløjtnant. Tegnede 1708 nyanlagt fyr og fyrhus på Anholt.1700-175025
1960-06 Hoffmann, Em., konduktør, foreslog 1692 højere vippefyr på Anholt.1650-170023
1960-06 Peterszoon, Jan, stadsingeniør i Amsterdam 1683. Foreslog fyrplacering ved Knoben ved Anholt.1650-170024
1960-06 Judichær, Ole, fabrikmester og admiral, udarbejdede 1701 plan for et fyr på Knoben ved Anholt.1700-175024
1960-06 Moering, O., hollandsk ambassadør i København 1683. Foreslog på vegne af Jan Peterszoon fyrplacering ved Knoben ved Anholt.1650-170024
1960-06 Sørensen, Jens, søkortdirektør. Oplyser om fyrene på Skagen 1695 og senere andre fyr.1650-170018-19, 22, 27
1960-06 Peder Paars, Holberg-komedie, hvor der spottes over Anholts forhold. Hvilket forargede Frederik Rostgaard, herre til øen.1700-175034
1960-06 Cornelisen, Christian, død 1684, tidligere overkøbmand i Guinea og guvernør samme sted. Svigersøn til Peder Jensen Grove, fik fyrinspektørbestallingen efter svigerfaderen 1673. Gift med Anne Grove.1650-170034
1960-06 Grove, Anna, datter af Peder Jensen Grove. Enke efter Christian Cornelisen, fyrinspektør fra 1673.1650-170034
1960-06 Rhode, Dorothea, enke efter Peder Jensen Grove, fyrinspektør død 1673. Hun giftede sig senere med amtsforvalter Hans Rostgaard.1650-170034
1960-06 Rostgaard, Frederik, søn af amtsforvalter Hans R. Frederik Rostgaards arv af Anholt bragte ham i et spændt forhold til Holberg pga. dennes spotterier i Peder Paars.1700-175034
1960-06 Rostgaard, Hans, amtsforvalter, gift med enkefrue (efter J.P. Grove) Dorothea Rhode, der i sin arv havde jordegods på Anholt.1650-170034
1960-06 Grove, Peder Jensen, født 1615, død 1673 og begravet i Gilleleje, søn af fyrinspektør Jens Pedersen Grove, fik i 1638 af kongen lovning på fyrinspektørembedet efter sin far. Gift med Dorothea Rhode.1600-165033
1960-06 Holst, Henrik, lakaj hos kongen, fik 1709 fyrinspektørbestallingen.1700-175034
1960-06 Piper, Johan Peter, hospitalsforstander i Randers, fik 1712 fyrinspektørbestallingen.1700-175035
1960-06 Eskildsen, Niels, død 1687, toldvisitør i København, fik fyrinspektørbestallingen efter Cornelisen i 1678.1650-170034
1960-06 Eskildsen, Laurids, død 1692, toldforvalter i København, fik fyrinspektørbestallingen efter sin bror Niels E. i 1687. Gift med Catharina Bonen.1650-170034
1960-06 Vissing, Søren Jørgensen, Helsingør, fik 1700 fyrinspektørbestallingen, men opsagde den i 1709, da forstrandsretten på Anholt blev frataget ham og givet til Frederik Rostgaard.1700-175034-35
1960-06 Bonen, Catharina, enke efter fyrinspektør Laurids Eskildsen, død 1692. Enken fik fyrinspektørbestallingen efter sin mand.1650-170034
1960-06 Lindenes fyr oprettet 1655. Fyrspand på museet i Horten *f1650-170030-31
1960-06 Rundsø, ved Kristiansund, fyr oprettet 1767. Norges femte fyr.1750-180031
1960-06 Bågø fyr i Lillebælt oprettet 1705.1700-175031
1960-06 Halsskov fyr i Storebælt oprettet 1727.1700-175031
1960-06 Færder fyr oprettet 1696.1650-170030
1960-06 Højevarde ved Bergen, fyr oprettet 1700.1700-175031
1960-06 Hvidingsø fyr ved Stavanger oprettet 1700.1700-175031
1960-06 Helsingør, St. Olai kirke, hvortil Jens Pedersen Grove, fyrinspektør, i 1633 skænkede en lysekrone.1600-165033
1960-06 Kristianopeltraktat, 1645, med fredsbetingelser for Danmark - Sverige / Holland.1600-165032
1960-06 Brømsebrofreden, 1645, hvor hollænderne tvang Christian IV til at afskaffe fyrpenge i de danske farvande. De blev genindført 1647.1600-165032
1960-06 Helsingør, Skrivergården, Stengade 31. Ejedes til 1639 af Jens Pedersen Grove, fyrinspektør.1600-165033
1960-06 Knudshoved fyr i Storebælt oprettet 1727-1750.1700-175031
1960-06 Bredfjed fyr på Lollands sydkyst oprettet 1779.1750-180031
1960-06 Gilleleje Kirke. Forslag 1748 om fyrlygte på kirketårnet.1700-175032
1960-06 Hansen, J.G., justitsråd, Helsingør, indgav 1748 projekt om en fyrlygte på Gilleleje kirke og på Kronborg.1700-175032
1960-06 Travemünde, fyr oprettet 1226 af Lübeck.1200-12503
1960-06 Falsterbo Rev, søtønde udlagt efter 1561-missivet.1550-16006
1960-06 Helsingør - Skt. Olai Kirke, klokke for ringning i tåge ophængt efter 1561-missivet.1550-16006
1960-06 Fyr, falske fyr.1500-17008
1960-06 Læsø Trindel, søtønde, klokketønde, udlagt efter 1561-missivet.1550-16006
1960-06 Dragør Strømme, søtønde udlagt efter 1561-missivet.1550-16006
1960-06 Anholt Rev, søtønde udlagt efter 1561-missivet.1550-16006
1960-06 Skagen Rev, søtønde udlagt efter 1561-missivet.1550-16006
1960-06 Vippefyr på Skagen, afbildet på Waghenaer kort fra 1584 p.17. Rekonstruktion vist på p.19. *k1550-16009, 17-19
1960-06 Het Spieghel der Zeevaerdt, kort tegnet 1584 af Lucas Jansson Waghenaer, visende vippefyr på Skagen. *f1550-16009-10
1960-06 Palmqvist, svensk kommandør, strandet ved Skagen. Strid om hjælp på grund af strandingsretten 1698.1650-17008
1960-06 Strandingsret. Svensk kommandør Palmqvist strandet ved Skagen. Strid om hjælp på grund af strandingsretten 1698.1650-17008
1960-06 Waghenaer, Lucas Jansson, kartograf. Hans kort fra 1584 viser vippefyr på Skagen.1550-16009-10
1960-06 Nielsen, Enevold, forstrandsforpagter med strandingsgodsret hindrede 1698 hjælp til strandede.1650-17008
1960-06 Rosenvinge, Jens Mogensen, tolder i Helsingør 1561, foreslog de nye fyr 1561 bekendtgjort internationalt.1550-160010, 12
1960-06 Gollenberg ved Köslin i Pommern, fyr oprettet i middelalderen.1400-15003
1960-06 Hela ved Danzig, fyr oprettet i middelalderen.1400-15003
1960-06 Weichselmünde, fyr oprettet i 1482.1400-15004
1960-06 Lieps, ø ved Wismar, fyr oprettet i 1400-tallet.1400-15003
1960-06 Hiddensee ved Rügen, oprettedes fyr i 1300-tallet.1300-14003
1960-06 Warnemünde, fyr oprettet1348.1300-13503
1960-06 Papegøjer - Fyrlamper oprettet på Skagen, Anholt og Kullen iflg. missiv af 1560-06-08 til lensmænd. Foto p.7 af missivet, p.9 af fyr på Skagen *f1500-16005-9
1960-06 Frederik II's søret, udgivet 1561 - om fyrvæsen.1550-16006
1960-06 Fyrlamper oprettet på Skagen, Anholt og Kullen iflg. missiv af 1560-06-08 til lensmænd. Foto p.7 af missivet. *f1500-16005, 7
1960-06 Tøndepenge og fyrpenge - opkrævning lovfæstet med Frederik II's søret af 1561.1550-16006
1960-06 Pillau ved Königsberg, fyr oprettet i 1500-tallet.1500-16004
1960-06 Dagerort ved Reval = Tallinn, fyr oprettet 1514.1500-16004
1960-06 Knebel Kirke. Hejseindretning på våbenhus til fyrlampe.1500-18004
1960-06 Riga, fyr oprettet 1539.1500-16004
1960-06 Alsvik fyr på øen Tjøme i Oslofjord af vippefyrtypen i drift til 1905.1900-195018
1960-06 Huschor, Melchior, bjergmand og havde kendskab til kulleje ved Kullen. Overtog fra 1571 til 1572 driften af Kullen fyr.1550-160014
1960-06 Vind, Bent, slotsskriver i Helsingborg. Overtog fra 1572 til 1577 driften af Kullen fyr.1550-160014
1960-06 Brahe, Tyge, lensmand på Hven. Overtog fra 1577 til sin død i 1601 driften af Kullen fyr.1550-160014
1960-06 Berger, Jørgen, tolder i Helsingør. Fik i 1563 fyrmesterembede ved Kullen fyr.1550-160014
1960-06 Olsen, Peder blev gift med enken Karina Bagge i Helsingør, og blev deltager i driften af Kullen fyr til 1571.1550-160014
1960-06 Bagge, Karina, enke efter Anders Bagge i Helsingør. Fik 1567 overladt driften af Kullen fyr.1550-160014
1960-06 Hess, Marcus, købmand i København. Fik i et interessentskab entreprisen på drift af Kullen fyr 1563.1550-160014
1960-06 Spurn Point fyr type vippefyr oprettet 1767.1750-180018
1960-06 Damietta fyr af type vippefyr i 1600-tallet.1600-170018
1960-06 Podebusk, Claus, herre til Krapperup. Overtog fra 1601 til sin død i 1617 driften af Kullen fyr.1550-160014
1960-06 Facke, Berent, toldskriver i Helsingør. Overtog fra 1617 til sin død i 1620 driften af Kullen fyr. Derefter overtog hans enke Kirsten Hansdatter arbejdet.1550-160014
1960-06 Dungeness fyr. Det tidligst kendte fyr, hvor stenkul anvendtes i 1616.1600-165016
1960-06 Nidingen fyr på Hallands Kyst, båke oprettet her i 1622 af lensmanden på Varberg slot + senere oplysninger.1600-165014, 20, 27-28
1960-06 Benedicht, Laurentz, udgav 1568 Søkartet over Øster- og Vestersøen uden omtale af fyr.1550-160010
1960-06 Nieuwe Groote Stuermans Zee-Spiegel, udgivet c. 1680 af Hendrick Doncker, der kun omtalte Skagen og Anholt fyr.1650-170010
1960-06 Paskaert van t'Schager-Rak, udgivet c. 1680 af Johannes van Keulen, der omtalte alle de daværende danske fyr.1650-170010
1960-06 Keulen, Johannes van, udgav 1680 c. Paskaert van t'Schager-Rak og omtalte kun Skagen og Anholt fyr.1650-170010
1960-06 Blaeu, Willem, udgav 1618 Het Licht der Zee-vaert og omtalte kun Skagen fyr.1600-165010
1960-06 Doncker, Hendrick, udgav 1680 c. Nieuwe Groote Stuermans Zee-Spiegel og omtalte kun Skagen og Anholt fyr.1650-170010
1960-06 Het Licht der Zee-vaert, kortsamling udgivet 1618 af Willem Blaeu. Omtalte kun Skagen fyr.1600-165010
1960-06 Goeteris, Anthon., gravør af stik af Kulen fyr 1610 i hans Journal der Legatie, Haag.1600-165015
1960-06 Kullen fyr fik stenfyrtårn 1563. Nyt stentårn 1585 opført af Antonis van Opbergen, stik af dette i Anthon. Goeteris' Journal der Legatie, 1619. *r1550-160014-15, 20-21, 26
1960-06 Anholt fyr anlagt på østhukken ca. 1560. Vippefyr i 1600-tallet samt senere planer. Tegning af fyret i RA. ca. 1690 p.23. Tegning af vippefyr og fyrhus 1708 p.25. Tegning af fyrbeslag p.27 *t1500-180013, 20, 22-25, 27
1960-06 Opbergen, Anthonis van, arkitekt på Kronborg og konstruktør af Kullen stentårn 1585.1550-160014-15
1960-06 Tynemouth fyr oprettet 1540 med to tællelys i hvert af to fyr.1500-155010
1960-06 Brande, Tammes, borgmester i Skagen 1606 fik fyret i entreprise.1600-165012
1960-06 Grove, Jens Pedersen, opsatte vippefyrkonstruktion c. 1627 på Skagen, og forandrede senere Kullen fyrs konstruktion. Fra 1631 fyrinspektør med eget inspektionsskib. Epitafium i St. Olai kirke p.35 *p1600-165013-18, 20-22, 26, 30, 33-35
1960-06 Auchus, Wigel, konstruktør og mestertømrer, fik i 1620'erne kontrakt for ændring af danske fyr til kulfyr.1600-165013-17, 20-22
1960-07 Hammeren fyr på Stejlebakken på Bornholm, forslag om fyr på Nordhukken ca. 1798. Første fyr tændt 1802.1750-185063, 66
1960-07 Morgenstierne, amtmand, deltog i overvejelser om fyr på Samsø og Tunø ca. 1800.1750-185062
1960-07 Friis, landvæsenskommissær, indberettede om strandinger forårsaget af mangel på fyr ved Gedser, ca. 1800.1750-185064
1960-07 Fakkebjerg på Langeland, fyr oprettet 1805. Teknikken vist på tegning p.69 *t1750-185064-66, 69
1960-07 Seglaftryk for Nakkehoved fyr, 1772 *f1750-180047
1960-07 Seglaftryk for Gedser Odde fyr, 1802 *f1800-185047
1960-07 Ejderkanalmundingen ved Holtenau ved Kielerfjorden, oprettelse af fyr.1750-185065
1960-07 Bülk ved Kielerfjorden, oprettelse af fyr.1750-185064
1960-07 Frederiksort ved Kielerfjorden, oprettelse af fyr.1750-185064
1960-07 Keldsnor Fyr, erstattede 1905 Fakkebjerg på Langeland, fyr oprettet 1805.1750-185065
1960-07 Byrum, Høje Sande på Læsø, om fyrs placering 1798.1750-185051
1960-07 Læsø, om oprettelse af fyr på Læsø før 1798.1750-185050-51, 54-55, 79-83
1960-07 Hansen, Jens, lods på Læsø 1796 - om sandflugt.1750-185051
1960-07 Det kgl. Krigs-Vetenskaps-Akademien, Stockholm, optog Poul Løvenørn som medlem 1784.1750-185047
1960-07 Det kgl. danske Landhusholdnings Selskab, København, havde Poul Løvenørn som præsident 1794-1806.1750-185047
1960-07 Moltke, førstedeputeret i Generaltoldkammeret, anmodede 1798 Løvenørn om udtalelser om fyrvæsenet i Danmark.1750-185050, 56
1960-07 Bährenstecher, G., graverede 1801 stik af Poul Løvenørn.1800-185049
1960-07 Syrodde, forslag om fyr ca. 1798. Oprettet 1922.1750-185051, 75, 83
1960-07 Lenoir, M., lampefabrikant ca. 1822 i Paris. Argandske type lamper.1750-185069
1960-07 FURY, engelsk brander, stationeret som fyrskib ved Skagen i 1807.1750-185070
1960-07 Stevns Fyr, oprettet 1818. Teknikken vist efter tegning på p.71 *t1750-185069, 71
1960-07 Grosch, gravør. Graveret stik af Fakkebjerg Fyrs teknik 1806.1750-185069
1960-07 Skagen, fyrskib udlagt af englænderne 1807.1750-185070
1960-07 PROSELYTE, engelsk fregat, stationeret som fyrskib ved Anholt i 1807.1750-185070
1960-07 Anholt, fyrskib udlagt af englænderne 1807. Allerede dansk forslag fra 1792.1750-185070, 78-79
1960-07 Smeaton, John, opførte fyret på Spurn Point 1776.1750-185066
1960-07 Utö Fyr ved Korsö i Finland, oscillerende fyr oprettet 1753.1750-185066
1960-07 Norberg, Jonas, opfinder af det oscillerende fyr ca. 1753. Fejlagtigt af og til kaldet Nordquist.1750-185066-68
1960-07 Spurn Point, fyr oprettet af John Smeaton 1776.1750-185066
1960-07 Argand, Aimé, opfandt 1789 fyrlampe med dobbelt lufttræk.1750-185068
1960-07 Carlsten ved Marstrand, blinkfyr oprettet 1769.1750-185068
1960-07 Landsort, blinkfyr oprettet 1757.1750-185067
1960-07 Örskär, blinkfyr oprettet 1769.1750-185068
1960-07 Fort York, Anholt, fort bygget af englænderne 1807.1750-185070
1960-07 Børresen, Hans, tømmermand, havde fra 1792 fribolig ved Nakkehoved Fyr.1750-185058
1960-07 Thykier, N., kopist i Søkortarkivet, antaget som fyrinspektør ca. 1800.1750-185058, 60
1960-07 Recke, landinspektør og kaptajn i hæren, forhandlede med lodsejer om fyradgang ved Nakkehoved ca. 1800.1750-185058
1960-07 Reielsen, Ole, fæster på Nakkegård ved Nakkehoved, forhandlet aftale om landområde til fyret, ca. 1800.1750-185058
1960-07 Halkier, pælebukkermester, Helsingør, oplysninger om fyrs indretning ca. 1800.1750-185058-59
1960-07 Gamst, smedemester, Helsingør, leverandør af dele til og oplysninger om fyrs indretning ca. 1800.1750-185058
1960-07 Potter, grosserer, København, leverandør af dele til og oplysninger om fyrs indretning ca. 1800.1750-185058
1960-07 Braunbehrns, murermester, Helsingør, oplysninger om fyrs indretning ca. 1800.1750-185058-59
1960-07 Staverhuk på Femern, oprettelse af fyr.1750-185064
1960-07 Nysted, oprettelse af fyr.1750-185064
1960-07 Trindelen ved Gedser, afmærket med båke ca. 1800.1750-185064
1960-07 Frølich & Co., leveret glasruder til Nakkehoved fyr ca. 1800.1750-185059
1960-07 Koch, bygmester fra Kristiania, medvirkede ved Nakkehoved Fyrs oprettelse ca. 1800.1750-185059
1960-07 Tunø, fyr oprettet ca. 1798 i kirketårn. *f1750-185061-62, 65
1960-07 Maase, kammerjunker, Anholt. Afstod jordareal til fyr ca. 1797.1750-185061
1960-07 Østerby Huse, forslag om oprettelse af fyr ca. 1798.1750-185051
1960-07 Eckersberg, C.W., maler. Maleri af Kronborgs ene tårn med fyrlampe, 1826.1750-185053
1960-07 Christiansø, forslag om oprettelse af et fyr ca. 1800. Blinkfyr etableret 1805. teknikken vist på foto p.67 *f1750-185052-54, 66-67
1960-07 Bornholm, forslag om fyr på Nordhukken ca. 1798. Første fyr tændt 1802.1750-185053-54, 62
1960-07 Det kgl. Gen. Land Oecon. og Com. Collegio, forsøg på brydning af stenkul på Bornholm, ca. 1800.1750-185053
1960-07 Anholt, fyrets tilstand ca. 1800. Engelske fæstningsværker ved fyret p.63 *t1750-185051, 54, 61, 63
1960-07 Helsingør, Kronborg, fyrets tilstand ca. 1800. Maleri af Eckersberg p.53 *p1750-185052-54
1960-07 Nakkehoved, fyrets tilstand ca. 1800.1750-185052-54, 56-62, 66
1960-07 Mitchel, mekanikus, oplysninger om fyrs indretning ca. 1800.1750-185058
1960-07 Cronstedt, C.O., chef for svensk fyrvæsen ca. 1800.1750-185057
1960-07 Ruuth, generalguvernør, på Ulfsunda Gård ca. 1800.1750-185057
1960-07 Kullen, oplysninger om fyr ca. 1800.1750-185057, 65
1960-07 Øland, oplysninger om fyr ca. 1800.1750-185055
1960-07 Marstrand, oplysninger om fyr ca. 1800.1750-185055
1960-07 Polheimer, And., berghauptmand og opfinder af aftræksordning for lampefyr udgivet i Ny inrättning af Fyr-Båkar 1793, Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar.1750-185056-58, 65-66, 72
1960-07 Gedser Odde, forslag om fyr på Nordhukken ca. 1798. Fyr tændt 1802.1750-185056, 62, 64
1960-07 Fra Blusfyr til blinkfyr 1770-1830. Løvenørn organiserer det danske fyrvæsen, artikel af Knud Klem.1750-185041-86
1960-07 Det kgl. Videnskabernes Selskab, København, optog Poul Løvenørn som medlem 1784.1750-185047, 69
1960-07 Fladstrand, havneanlæg, fyrafgift benyttet som finansiering 1810.1750-185086
1960-07 Humlebæk, havneanlæg, fyrafgift benyttet som finansiering 1810.1750-185086
1960-07 Fack, Niels, toldkontrollør, fyrforvalter på Nakkehoved østre fyr 1771.1750-185044
1960-07 Løvenørn, Poul, blev fyrinspektør 1779 og fik yderligere poster i de følgende år. Omfattende omtale her. Stik af Poul Løvenørn fra 1801 af G. Bährenstecher p.49 *r1750-185046-84
1960-07 Reiche, J.M., justitsråd, fik afsked som fyrinspektør 1779.1750-185045-46
1960-07 Wederkinch, Jens, premierløjtnant, fyrforvalter på Nakkehoved vestre fyr 1771.1750-185044
1960-07 Zahrtmann, kaptajnløjtnant, medlem af fyrkommissionen af 1827.1750-185082
1960-07 Schifter, fabrikmester, medlem af fyrkommissionen af 1827. Tegnede første danske fyrskib.1750-185082-83
1960-07 Prangen, von, major, medlem af fyrkommissionen af 1827.1750-185082
1960-07 Fyrafgifter1750-185084-86
1960-07 Repsold, J.P., fyrfabrikant i Hamburg. Leverede teknik til fyrskibe i Danmark -1829-1750-185084
1960-07 Fresnelske linsesapparater til fyr, forslag fra fyrkommissionen 1821.1750-185083
1960-07 Holm, Jacob, skibsværftsejer. Her blev fyrskib nr. 1 bygget på Christianshavn.1750-185083
1960-07 Eskildsen, Erich, skibsbygmester, tegning til fyrskib ved Ejderen udløb fra 1807.1750-185081
1960-07 Gilleleje Kirke, projekt om fyrlampe 1748.1700-175041
1960-07 Læsø Trindel, tidligste klokketønde fra 1561, projekt om klokketønde 1748, om fyrskib senere.1700-175041, 75, 78-79
1960-07 Helsingør, Kronborg, projekt om fyrlampe 1748, tilstand ca. 1800.1700-175041-43, 60
1960-07 Gilbjerghoved, projekt om fyrlampe 1768.1750-180041
1960-07 Klem, Knud, forfatter til artiklen Fra Blusfyr til blinkfyr 1770-1830. Løvenørn organiserer det danske fyrvæsen.1950-200041-86
1960-07 Hansen, J.G., justitsråd i Helsingør, indsendte 1748 projekt om klokketønde på Læsø Trindel og et fyr på Gilleleje Kirke.1700-175041
1960-07 Grove, Jens Pedersen, fyrinspektør, deltog i oprettelsen af de første fyr i Danmark i 1600-tallet.1650-170041
1960-07 Plum, tømmerhandler, fik 1770 entreprise på opførelse af fyr på Nakkehoved.1750-185044
1960-07 Zuber, F.J., hoftømrermester, forslag om to vippefyr på Nakkehoved, ca. 1769.1750-185043
1960-07 Lappegrunden, projekt om vejleding af trafikken af fyr på Kronborg, 1768.1750-180042
1960-07 Lous, C.C., navigationsprofessor, udgav Kattegatsøkort efter opmålinger i 1769.1750-185043
1960-07 Tranberg, Niels, prokurator, projekt om fyrlampe på Gilbjerghoved 1768.1750-180041-43
1960-07 Lous, Andreas, kommandørkaptajn og lodskaptajn i Dragør, undersøgte 1768 projekt om fyr på Gilbjerghoved m.v. Planer 1786 for faste fyr på Anholt.1750-185042-43, 48, 76
1960-07 Nakkehoved, projekt om fyrlampe 1768. Tårn bygget 1771. p.45. *f1750-180042-45, 47
1960-07 Øhnsen, Thomas, lods i Helsingør, undersøgte 1768 projekt om fyr på Gilbjerghoved m.v.1750-185042
1960-07 Halsskov, lampefyr oprettet for færgefarten fra ca. 1750 efter et blusfyr havde været i drift fra 1727. Foto af blusfyret i brug til 1905 p.75 *f1750-185070, 75
1960-07 Dragør. Anmodning 1821 om tænding af fyrlampe for CALEDONIAs vejledning.1750-185073
1960-07 Albuen. Anmodning 1821 om tænding af fyrlampe for CALEDONIAs vejledning.1750-185073
1960-07 Dichmann, løjtnant, Dragør. Anmodning om tænding af fyrlampe i pigeværelse i huset 1821 for CALEDONIAs vejledning.1750-185073
1960-07 CALEDONIA, H/S, skibsreder Sten Bille anmodede kongen om oprettelse af små fyr på ruten 1821.1750-185072
1960-07 Avernakke Rev. Anmodning 1821 om tænding af fyrlampe for CALEDONIAs vejledning.1750-185073
1960-07 Femø Slette. Anmodning 1821 om tænding af fyrlampe for CALEDONIAs vejledning.1750-185073
1960-07 Fejø Slette. Anmodning 1821 om tænding af fyrlampe for CALEDONIAs vejledning.1750-185073
1960-07 Rågø. Anmodning 1821 om tænding af fyrlampe i en gård for CALEDONIAs vejledning.1750-185073
1960-07 Bodier-Marcet, konstruerede 1818 sideralspejlet til fyrlamper. Teknikken vist p.73 *t1750-185072-73
1960-07 Sprogø, fyr oprettet 1809 af Løvenørn. Teknikken vist på tegning p.77 *t1750-185072, 77
1960-07 Knudshoved, lampefyr oprettet for færgefarten fra ca. 1809.1750-185070, 72
1960-07 Bille, Steen, auditør og reder for CALEDONIA, anmodede 1821 om oprettelse af småfyr til skibets rute.1750-185072-74
1960-07 Det kgl. octr. Søassurance Kompagni, København. Andragende 1816 om midlertidigt fyr ved Skagen under byggearbejder.1750-185072
1960-07 Henne, fyrinspektør, kommenterede 1817 på plan om forøgelse af fyrkapaciteten i Storebælt.1750-185072, 82
1960-07 Skagen Fyr, forsynedes 1816 med lanterne. Senere ændringsplaner.1750-185072, 79
1960-07 Ejderen, fyrskib udlagt ved mundingen, planer 1807, først effekt efter krigen.1750-185081
1960-07 Taylor, Henry, handelsmand fra North Shields, fremsendte ønsker om fyrskibe i Kattegat 1799.1750-185079
1960-07 Chapman, Brown & Duncan, handelshus i Helsingør agenter for Henry Taylor i England -1799-1750-185079
1960-07 Krøyer, koffardikaptajn, medlem af fyrkommissionen nedsat 1800.1750-185079
1960-07 Kiølsen, koffardikaptajn, medlem af fyrkommissionen nedsat 1800.1750-185079
1960-07 FYRSKIB NR. 1 udlagt på Læsø Trindel 1829. Model *m1750-185081
1960-07 Tuxen, admiralitetskommissær ved Helsingør toldkammer, fremsendte anmodning om fyrskibe fra England 1799.1750-185079-80
1960-07 The Hull Packet, engelsk avis, artikel 1799 om fyrenes tilstand i Danmark.1750-185079
1960-07 Prøvestens Batteri. Anmodning 1821 om tænding af fyrlampe for CALEDONIAs vejledning.1750-185073
1960-07 Hamburger Börsenhalle, avis, hvor Steen Bille annoncerede ruten for CALEDONIA 1821.1800-185074
1960-07 Fyrskib, planer for og udlægning af første fyrskibe i danske farvande1750-185074-83
1960-07 Trekroners Batteri. Anmodning 1821 om tænding af fyrlampe for CALEDONIAs vejledning.1750-185073
1960-07 Hirtshals = Harshals. Planer om fyr fra 1798.1750-185079
1960-07 Nidingen Fyr, oprettet 1621. Om forvekslingsmuligheder ca. 1798.1750-185079
1960-07 Nore fyrskib ved Themsen, oprettet 1731.1750-185074
1960-07 Bernstorff, A.P., udenrigsminister, underrettet 1786 om planer for fyr på Anholt.1750-185076-78
1960-07 Kalundborgs skibsbro. Betaling til ca. 1800.1750-185062
1960-08 Fyrteknik. Linsefyr med rotation og elektrisk glødelampe, tegning ca. 1890. *t1800-1900119
1960-08 Ebeltoft, fyr oprettet 1883.1800-1900119
1960-08 Strib, fyr oprettet 1883.1800-1900119
1960-08 Nolsø, planer om fyr på øen 1882.1800-1900118
1960-08 Lappegrunden fyrskib udlagt 1882.1800-1900118
1960-08 Christiansø Fyr ændret 1879 til linsefyr.1800-1900118
1960-08 Vinkelfyr indført 1887-1890 under Fleischer i det danske fyrvæsen.1800-1900120
1960-08 Hams Bluff fyr, på NW-pynten af St. Croix, foto med fyrmester fra 1913. *f1900-1950121, 125
1960-08 Æbelø, fyr oprettet 1883.1800-1900119
1960-08 Keldsnnor, fyr oprettet 1885.1800-1900119
1960-08 Julius Pintsch Frima Berlin, leverede 1886-1887 gasværk med ovne og fyldestation for fyrvæsenet til Korsør.1800-1900120, 123
1960-08 Kalleboderne, fyrskib udlagt i efterårsmånederne 1885.1800-1900119
1960-08 Halsskov Rev, lystønde udlagt 1890.1800-1900121
1960-08 Hammeren Fyr, Bornholm, fyrtårn byggedes 1872. Sirenestation for tågesignal oprettet 1881.1800-1900116, 118
1960-08 Kærlighed under Karantæne, roman af Carl Ploug fra 1842.1800-1900100
1960-08 Sletterhage Fyr, fyrtårn byggedes 1872.1800-1900116
1960-08 Asp's Fabriker, firmaet leverede 1868 raffineret stenolie til fyrvæsenet.1800-1900116
1960-08 Almindelig oversigt over fyrvæsenets udvikling og tilstand siden 1848, rapport udarbejdet af C.F. Grove 1866.1800-1900116
1960-08 Gedser Rev fyrskib udlagt 1878. Inddraget under WW2.1800-1950118, 128
1960-08 Nordre Røse Fyr, oprettet 1877. Tågesirene.1800-1900117, 123
1960-08 Prøvesten Fyr oprettet 1877. Vinkel- eller ledefyr oprettet 1890.1800-1900118, 121
1960-08 Vejrtjeneste ved fyrtårnene efter Meteorologisk Instituts regler, oprettet 1872.1800-1900116
1960-08 Tågesignalstationer, sirenestation , tre oprettet 1876-1877 på fyrskibene Læsø Trindel, Skagens Rev og Hirtshals Fyr.1800-1900116-117
1960-08 Bovbjerg Fyr, oprettet 1877.1800-1900117
1960-08 Skjoldnæs Fyr, oprettet 1881, tågesignalstation med dampdrevet maskine oprettet 1884.1800-1900117-118
1960-08 Schultz' Grund fyrskib udlagt 1872.1800-1900115
1960-08 Undervandsmembransirener - hydrofoner - tågesignaler på fyrskibe i Kattegat 1900-1900-1950124
1960-08 Røsnæs Puller, bundfast fyr oprettet før 1939. *f1900-1950125, 127
1960-08 Blåvand Radio, overtog fyrskibenes kommunikationsrolle under WW1.1900-1950125
1960-08 Undervandsklokkesignaler på fyrskibe i Kattegat 1900-1900-1950124
1960-08 Vyl fyrskib. Radiotelegrafi fra 1901. Kom i drift 1909 og strandede.1900-1950124-125
1960-08 Radiotelegrafi indført i fyrvæsenet fra 1901.1900-1950124
1960-08 LØVENØRN, vagerkutter, b. 1910, Orlogsværftet byg. nr. 102. Afveg til Sverige under WW2.1900-1950127-128
1960-08 København, Søkvæsthuset på Christianshavn, overtaget af Fyrvæsenet i 1933.1900-1950127
1960-08 Dragør Fort, fyr oprettet under WW1, men tændtes først efter krigen.1900-1950125
1960-08 Flakfortet, fyr oprettet under WW1, men tændtes først efter krigen.1900-1950125
1960-08 Sinding, P.E.B., kaptajn på ARGUS fra 1923.1900-1950126-129
1960-08 ARGUS, fyrinspektionsskib, b. 1923 på Orlogsværftet, byg. nr. 138. Afveg til Sverige under WW2.1900-1950126, 128
1960-08 Moselgrund, lystønde udlagt 1890.1800-1900121
1960-08 Blåvand, Blåvandshuk Fyr, ledefyr oprettet 1890. Radiotelegrafi 1901.1800-1900121, 124
1960-08 Grønsund, ledefyr oprettet 1890.1800-1900121
1960-08 Hestehoved, ledefyr oprettet 1890.1800-1900121
1960-08 Sejerø NV, lystønde udlagt 1890.1800-1900121
1960-08 Lillegrund, lystønde udlagt 1890.1800-1900121
1960-08 Blaugas, Dr., opfandt før 1908 Blaugas, der anvendtes i fyrvæsenet.1900-1950123-124
1960-08 NORDSØEN, S/S, fyrinspektionsskib, b. Helsingør nr. 72 i 1898, forlist 1949.1800-1900122, 129
1960-08 ABSALON, M/S, fyrinspektionsskib, b. 1932 på Orlogsværftet byg. nr. 152. Minesprængt i Kattegat 1944-12-13.1800-1900123, 127-128
1960-08 Højen Fyr, oprettet 1892.1800-1900121
1960-08 Færøerne, oprettelse 1893 af fyrene på Galgetange, Tverå, Nolsø, Borin, Tofte og Kalsø. 1909: Myggenæs og Sumbø.1800-1950122, 124
1960-08 KATTEGAT, S/S, fyrinspektionsskib, b. Helsingør, nr. 65 i 1897. oph. 1951.1800-1900122, 129
1960-08 J.S. FLEISCHER, fyrinspektionsskib, b. 1948, nr. 182 på Orlogsværftet.1800-1900122
1960-08 Læsø N fyrskib, gennemhullet af kugler fra engelsk fly i WW2.1900-1950128
1960-08 LØVENØRN, vagerkutter aktiv 1840-1850 ca.1800-1900105
1960-08 Det danske Monarchis fuldstændige Belysning ved Fyr, at udføre i Tiden 1854-1870, plan for udbyningen udfærdiget af Grove august 1852.1800-1900106
1960-08 Mourier, viceadmiral, medlem af kommission om fyrvæsenet nedsat 1853-04-00.1800-1900106
1960-08 Lystønde, foto af type anvendt fra 1887, der var første år i dansk farvand med lystønder. *f1800-1900105, 120
1960-08 Afmærkning, artikel om fyr og afmærkning.1550-195087-129
1960-08 Løvenørn, jernstøber, leverede kakkelovne til fyrvæsenet ca. 1850.1800-1900104
1960-08 Hjort, justitsråd, overdrog Assens og Årøsund fyr fra postvæsenet til fyrvæsenet i 1853.1800-1900106
1960-08 Lund, F.L.A., premierløjtnant, fyr- og vagerinspektør i østlige vagerdistrikt. -1853-1800-1900106
1960-08 Secher, kommandørkaptajn, medlem af kommission om fyrvæsenet nedsat 1853-04-00.1800-1900106
1960-08 Polder, kommandørkaptajn, direktør for Admiralitetsbureauet, medlem af kommission om fyrvæsenet nedsat 1853-04-00.1800-1900106
1960-08 Årøsund fyr, overtaget af fyrvæsenet 1853.1800-1900106
1960-08 Assens fyr, overtaget af fyrvæsenet 1853.1800-1900106
1960-08 C.F. GROVE, fyrinspektionsskib, b. 1890 på Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri. Byg. nr. 27. *f1800-1900107, 121, 127
1960-08 Sejerø Gnib, overvejelsser om anlæg af fyr ca. 1840.1800-1900102-103
1960-08 Hatterrev. planer om afmærkningen af revet ca. 1840. Lystønde udlagt 1887.1800-1900102, 120
1960-08 Meldahl, F., murer og konduktør ved fyropmåling ca. 1848.1800-1900102-103
1960-08 Værø, planer om at flytte Kyholm fyr dertil ca. 1840.1800-1900102
1960-08 Stevns Fyr, foto af tårn og bolig. *f1800-1900101
1960-08 Pedersen, Rasmus, gårdejer i Sejerby, solgte landområde til fyr ca. 1840-1850.1800-1900104
1960-08 Frederiksborg Slot, genopført af F. Meldahl.1800-1900103
1960-08 København, Marmorkirken, opført af F. Meldahl.1800-1900103
1960-08 Fleischer, J.S., 1854-1893, fyringeniør, fyrdirektør 1883-1893. Portrætfoto p.103. Foto af hans parabolspejle p.111. *f1800-1900103, 111, 118-119
1960-08 Vesborg Fyr, bygget af Nebelong, ca. 1840-1850.1800-1900103, 112
1960-08 København, Christianshavn Straffeanstalt, bygget af Nebelong.1800-1900103
1960-08 Vridsløselille Fængsel, bygget af Nebelong.1800-1900103
1960-08 Enebærodde Fyr, oprettet 1869.1800-1900115
1960-08 Monrad, biskop, ledede 1858 angreb mod fyrvæsenet for budgetoverskridelse.1800-1900113
1960-08 Albuen, planer om nyt fyr 1858. Oprettet 1884.1800-1900113, 119
1960-08 Tscherning, oberst, deltog i drøftelser om fyrvæsenets økonomi 1858.1800-1900114
1960-08 Johnsen, konsul i Rønne, hvis datter var gift med fyrinspektør C.F. Grove, -1857-1800-1900112
1960-08 Dueodde, planer om oprettelse af fyr 1857. Oprettet 1879. Tågesirene.1800-1900112, 118, 123
1960-08 Tranekær Fyr, oprettet 1858. Sirenestation for tågesignaler installeret 1885-1886.1800-1900112, 119
1960-08 Bissen, V., billedhugger, gift med datter af Alfred Hage.1800-1900115
1960-08 Heise, P., komponist, gift med datter af Alfred Hage.1800-1900115
1960-08 Andersen, H.C:, forfatter, skrev artikel 1860 om besøg i Skagen anvednt i fejden om fyrvæsenets økonomi.1800-1900114
1960-08 Folkekalenderen for Danmark 160 - indeholdt artikel af H.C. Andersen.1800-1900114
1960-08 Ravn, H.V., 1857-1931, fyrdirektør 1893-1927, portrætfoto p.115 *f1800-1900115, 118, 122-126
1960-08 Dover Fyr, forsøg med elektrisk lys c. 1860.1800-1900114
1960-08 Stevenson, Alan, forbedrede Fresnels linsesystem.1800-1900107
1960-08 Skagens Rev Fyrskib, udlagt 1878, forslag om samme ca. 1880. Tågesignalstation 1876.1800-1900108, 117-118
1960-08 Romsø Fyr, oprettet 1869, forslag om fyr ca. 1880. Roterende linser installeret 1885-1886.1800-1900108, 112, 115, 119
1960-08 Samsøs sydvestpunkt, forslag om fyr ca. 1880.1800-1900108
1960-08 Hirtshals Fyr, oprettet 1863, forslag om samme ca. 1880. Tågesignalstation oprettet 1876.1800-1900108, 114-115, 117
1960-08 Horns Rev, fyrskib udlagt 1878, forslag herom ca. 1880. Radiotelegrafi 1901. Reagerede med klargøring af redningsmidler ved udbrud af WW2.1800-1950108, 118, 124, 127
1960-08 Tårs, ledefyr oprettet 1857 c.1800-1900112
1960-08 Hanstholm fyr oprettet 1843. Tårn forhøjet 1888. Glødelampe installeret 1923. Foto af teknik p.111 *t1800-1900111, 121, 126
1960-08 Thyborøn lodsgaliot var udstyret med fyrlampe -1850-1800-1900112
1960-08 Store Nordiske Industriudstilling, København 1888. Fyrvæsenet deltog med fyrtårn. *f1800-1900109, 120
1960-08 Bille, Steen, kommandør, underskriver på betænkning om fyrvæsenet ca. 1880.1800-1900109
1960-08 Fyrteknik, parabolspejle. Fleischers - foto p.111 *f1800-1900111
1960-08 Ejderens fyrskib var lodsstation -1854-1800-1900110
1960-08 Bøcher, krydstoldinspektør, rådgiver i fyranliggender ca. 1840-18501800-1900100, 102, 104
1960-08 Holgreen, arkitekt ved Hanstholm Fyr 1842.1800-190096-97
1960-08 Koch, etatsråd, opsyn med opførelsen af Hanstholm Fyr på Kollegiets vegne -1842-1800-190096
1960-08 Bindesbøll, skaber af Thorvaldsens Museum -1842-1800-190096
1960-08 København, Thorvaldsens Museum, opførelsen medvirkede murermester G.N. Sibbern og F. Meldahl.1800-190096, 103
1960-08 Sibbern, G.N., kaptajn, borgerrepræsentant København, opførte Hanstholm Fyr 1842-1800-190096-98, 103
1960-08 Jacobsen, arkitekt ved Hanstholm fyrs bygning 1842-1800-190098
1960-08 Hage, Alfrred, 1803-1872, rigsrådsmedlem, konsul, kritik af fyrvæsenet 1858. Gift med datter af krigsråd Faber. Portrætfoto p.97 *f1800-190097, 112, 114-115
1960-08 Wørmer, fyrmester på Hanstholm 1842-1800-190097
1960-08 Nebelong, N.S., 1806-1871, arkitekt, byggede flere fyr i 1800-tallet. *f1800-190097, 102-104, 112, 114
1960-08 Skerrywore Fyr, Skotland, oprettet 1843.1800-190098
1960-08 Sæby Kirke, plan om oprettelse af fyr i stedet for Hirsholmenes fyr, ikke realiseret. ca. 1840.1800-190095
1960-08 Lodbjerg Fyr, granit fra Hirsholmene anvendt. Oprettet 1884.1800-190095, 119
1960-08 FREDERIK VI, S/S, kaptajn Hess, passage af Drogden ca. 1830.1800-190094
1960-08 Hess, kaptajn på S/S FREDERIK VI, passage af Drogden ca. 1830.1800-190094
1960-08 Fresnel, ingeniør, udviklede linse til fyr -1840-1850-1800-190096
1960-08 Kronborg, fyret i slotstårnet moderniseret 1842. Nyt linseapparat 1878.1800-190096, 118
1960-08 Nordre Rønner Fyr, granit fra Hirsholmene anvendt 1880.1800-190095, 118
1960-08 Korsør, ledefyr moderniseret 1842. Overtaget af fyrvæsenet 1853.1800-190096, 106, 112
1960-08 Anholt Fyr, moderniseret 1842 med argandske lamper. Tårn forhøjet 1881.1800-190095, 118
1960-08 Coninck, L. de, marinekaptajn, medlem af kommissionen for sejlads i Drogden -1835-1800-190094
1960-08 Hesselø fyr oprettet 1841.1800-190087, 89, 95
1960-08 Fornæs fyr oprettet 1839. Nyt tårn 1890.1800-190087, 89, 95, 121
1960-08 Ploug, Carl, forfatter, henlagde scenen i en bog til Kyholm i 1842. Gift med datter af Hage.1800-1900100, 115
1960-08 Skagen Fyr, nyt tårn færdig 1858. Issignalstation ved Skagen 1859.1800-1900100, 103, 112, 116
1960-08 Den danske Lods, 1. udgave udkom 1843.1800-1900100
1960-08 General-Toldkammer- og Kommercekollegiet, bestyrede direkte fyrvæsenet ca. 1830 til 1841.1800-185087
1960-08 Hirsholm fyr oprettet 1838. Granit anvendt fra øen.1800-190087, 89, 94-95
1960-08 Kanal- og Havne- Fyr- Industri- og Fabrikkontor, bestyrede 1841 til 1848 fyrvæsenet.1800-185087
1960-08 Leth, C.A., fyrinspektør fra 1830 til 1850.1800-185087, 100
1960-08 Slipshavn, fyr oprettet 1845.1800-190098
1960-08 Admiralitetsbureau under Marineministeriet fik fra 1848 opsyn med fyrvæsenet.1800-190098
1960-08 Sejerø fyr oprettet 1852 Fyr og fyrhus foto *f1800-190099, 103, 105-106
1960-08 Agersø, fyr oprettet 1845.1800-190098
1960-08 Spodsbjerg, fyr oprettet 1845.1800-190098
1960-08 Zahrtmann, marinekaptajn, søkortdirektør, udgav 1843 Den danske Lods, 1. udgave. Forslag om fyrændringer.1800-1900100, 108
1960-08 Instruks for Fyr-Embedsmænd og Betjente af 1859.1800-190099
1960-08 Hesselø, indretning af vagerstation og servicestation 1844.1800-190099
1960-08 Schultz, fyr- og vagerinspektør, rapport udarbejdet 1847 viser 115 vagere udlagte.1800-190099-100, 102-105
1960-08 Kalundborg, indretning af vagerstation og servicestation 1844.1800-190099
1960-08 Grove, C.F., 1822-1883, fyringeniør. Fyrvæsenets chef 1852-1883. Portrætfoto p.103. *f1800-190087, 89, 102-118
1960-08 Løvenørn, Poul de, fyrinspektør m.m.1800-190088, 91, 96
1960-08 Læsø Rende, anmodning om udlægning af afmærkning 1830. Sireneanlæg installeret 1879.1800-190089, 118
1960-08 Sprogø fyr, beskrevet synet af fra Korsør 1824. Overtaget af fyrvæsenet 1853. Forslag omændring ca. 1880.1800-190088-89, 106, 108, 115
1960-08 Knudshoved fyr, beskrevet synet af fra Korsør 1824 p.88. Overtaget af fyrvæsenet 1853.1800-190088, 106, 112
1960-08 Halsskov fyr, beskrevet synet af fra Korsør 1824 p.88. Overtaget af fyrvæsenet 1853.1800-190088, 106, 112
1960-08 Kalkgrund, anmodning om udlægning af afmærkning 1830.1800-190089
1960-08 Dvalegrund, anmodning om udlægning af afmærkning 1830.1800-190089
1960-08 Naveren, anmodning om udlægning af afmærkning 1830.1800-190089
1960-08 Rimen, anmodning om udlægning af afmærkning 1830.1800-190089
1960-08 Bolsaxen, anmodning om udlægning af afmærkning 1830.1800-190089
1960-08 Møen fyr oprettet 1845.1800-190087, 98
1960-08 Vejrø fyr oprettet 1846.1800-190087, 98
1960-08 Kegnæs fyr, Als, oprettet 1845.1800-190087, 98
1960-08 Røsnæs / Revsnæs / Refnæs fyr oprettet 1844. Lystønde udlagt 1887.1800-190087, 89, 93, 98, 102-103, 113, 120
1960-08 Baggesen, Jens, født i Korsør.1800-190088
1960-08 Tregder, Eiler Hagerup, udgiver 1824 af Haandbog for Reisende i Kongeriget Danmark.1800-190088
1960-08 Drogden fyrskib udlagt 1838. Foto p.123. *f1800-190087, 93-94, 123
1960-08 Haandbog for Reisende i Kongeriget Danmark, udgivet af Eiler Hagerup Tregder, 1824.1800-190088
1960-08 Anholt Knob fyrskib udlagt 1842. Sireneanlæg installeret 18791800-190087, 118
1960-08 Læsø Trindel fik nyt fyrskib, nr. 2, i 1837. Tågesignalstation oprettet 1876.1800-190094, 117
1960-08 Suenssen, Peter, artilleriofficer, fyrmester på Marieleuchte fyr på Femern til 1864.1800-190092
1960-08 Trekroner fyr oprettet 1836, senere nyt tårn. Ledefyret oprettet 1876. Sireneanlæg installeret 1879.1800-190092, 94, 100, 113, 118
1960-08 Marie Sophie Frederikke, Dronning, fik fyr opkaldt efter sig på Femern 1832, navngivet Marieleuchte.1800-190092
1960-08 Oldenborg Huk, Femern, fyr oprettet 1832. Foto af fyrhus p.91 *f1800-190091
1960-08 Gedser fyr. Fik spejlapparat 1834.1800-190091, 93, 104, 113
1960-08 Læsø Rende fyrskib nr. 1 flyttet 1837 til Drogden.1800-190093
1960-08 Drogden, fyr planlagt 1836 ca. opført 1937.1800-195093-94, 127
1960-08 Bornholms fyr på Stejlebjerg. Fik spejlapparat 1834.1800-190093
1960-08 Tunø fyr i kirketårnet -1836-1800-190093, 98
1960-08 Hjelm, anmodning om oprettelse af fyr 1830.1800-190089, 102-103, 112
1960-08 Koch, J.H., Hofbygmester, bygmester for karantænestation ved Kyholm efter 1814.1800-190090
1960-08 Nakkehoved, fyrene moderniserede 1833.1800-190090
1960-08 Kyholm, anlæggelse af pesthus 1710-1711, og anlæggelse af fyr -1835-1800-190089-90, 100-101
1960-08 Bruun, agent fra Assens, klage over fyrene 1836.1800-190089
1960-08 Fakkebjerg fyr. Fik spejlapparat 1834.1800-190091, 93
1960-08 Faber, krigsråd og fyrmester på Nakkehoved, -1833-. Datter gift med Hage. Faber blev bedstefader til Carl Plougs, V. Bissens og P. Heises hustruer.1800-190090, 104, 115
1960-08 Femern fyr, Marieleuchte, oprettet 1832 ved Oldenborg Huk. Foto af fyrhus p.91 *f1800-190090-92
1960-08 Lehmann, Orla, etatsråd, deputeret, deltog i fyrenes udvikling omkring 1833.1800-190090, 114
1960-08 Hammer, lampist fra Norge, fyrudvikling ca. 1830.1800-190090
1960-08 Hjorth, P., fuldmægtig, kammersekretær, deltog i fyrenes udvikling omkring 1833.1800-190090
1960-08 Hanstholm fyr oprettet 1843. Tegning af teknik p.95 *t1800-190087, 95-97
1960-08 Nielsen, John, forfatter til artiklen Hovedlinier i fyrvæsenets historie fra 1830 til 19451950-200087-129
1960-08 Fyrvæsenets historie fra 1830 til 1945, artikel af John Nielsen1800-195087-129
1960-08 Hovedlinier i fyrvæsenets historie fra 1830 til 1945, artikel af John Nielsen1800-195087-129
1960-09 Gedser Rev Fyrskib påsejlet 1954-08-14 af norsk MARIDAL. 1 mand omkom. Foto af skib p.154 *f1950-2000153-154
1960-09 Kattegat S Fyrskib påsejlet 1953-09-20 af finsk dampskib.1950-2000152
1960-09 Hansen, Akraberg, radiotelegrafist på Færøerne og fyrvæsens administrator fra 1940.1900-1950140
1960-09 Ingerslev, telegrafbestyrer på Færøerne og fyrvæsens administrator fra 1940.1900-1950140
1960-09 Battle Harbour, Labrador er Loran slavestation til Frederiksdal Master Loranstation.1900-1950150
1960-09 Drogden Fyr op ført 1937, Sindings første som chef.1900-1950152
1960-09 Ejde / Eide Loranstation, opført 1960 af Fyrvæsenet.1900-1950151
1960-09 Frederiksdal Loranstation, drift overtaget 1945 af Fyrvæsenet. Foto af stationen p.151 *f1900-1950150-151
1960-09 Dalén, Gustav, ingeniør, opfinder af acetylén-fyrapparat ca. 19011900-1950138
1960-09 Jühne, L.M., bestyrer af gasstation i Korsør 1888-1928. Blev efterfulgt af søn.1850-1950139
1960-09 Korsør Gasstation for Fyrvæsenet, oprettet 1887, forsynede lystønder med blaugas samt leverede fedtgas.1850-1950138
1960-09 Hilbert, amtmand på Færøerne og fyrvæsens administrator fra 1940.1900-1950140
1960-09 Grønland, fyrvæsenets forhold 1945-1960.1900-1950141-147
1960-09 Jühne, P.F., bestyrer af gasstation i Korsør 1928-1958. Efterfulgte sin fader.1900-2000139
1960-09 Færøerne, fyrvæsenets forhold 1945-1960.1900-1950140-141
1960-09 Stubbekøbing Fyr, gasbrænder som back-up for elektricitet. Gasaccumulator A/S type installeret 1940-1945.1900-1950137
1960-09 Smukke Ø Fyr ved indsejlingen til Færingehavn, oprettet 1939, aktivt 1945.1900-1950141
1960-09 Satut Fyr i Grønland 1945.1900-1950141
1960-09 Agtorssuit, oprettet 1945.1900-1950141
1960-09 Grønlands Styrelse og Marineministeriet nedsatte 1947 udvalg for bedømmelse af fyrenes udvikling i Grønland.1900-1950141
1960-09 Legind, A.P.A.A., chef for Admiralitetskontoret, senere fyrdirektør 1952- Portrætfoto p.153. *f1900-1950140, 153
1960-09 Grønlandskommission, nedsat 1948-11-29.1900-1950141
1960-09 Hedtoft, Hans, statsminister, rejste 1948 til Grønland.1900-1950141
1960-09 Skuvanes Loranstation, drift overtaget 1945 af Fyrvæsenet.1900-1950150
1960-09 LORAN dækningsområder, kort *k1950-2000147-149
1960-09 Udvalg vedrørende Besejlingen af Grønland, nedsat 1959-02-19.1950-2000146
1960-09 Radar, navigationshjælpemiddel, indledning i forb. med fyrvæsen.1950-2000148-149
1960-09 Præstefjeld Bagfyr ved Holsteinsborg, oprettet 1950. Foto af fyr *f1900-1950143
1960-09 MÅGEN, kutter foretog 1948 undersøgelser for fyr i Grønland. Chef orlogskaptajn Janus Sørensen.1900-1950144
1960-09 Deccakæder i Danmark, Dækningskort for Europa og tegning af hyperbler *t1950-2000144-146, 148-149
1960-09 Sørensen, Janus, orlogskaptajn, chef på MÅGEN ved undersøgelser om fyr på Grønland 1948.1900-1950144
1960-09 Sinding, P.E.B., fyrdirektør 1928-1952. Portrætfoto p.153. *f1900-1950140, 151, 153
1960-09 NORDSØEN, S/S, fyrinspektionsskib, b. Helsingør nr. 72 i 1898, forlist 1949.1900-1950134
1960-09 H.V. RAVN, fyrinspektionsskib, b. Nakskov 1944, byg. nr. 121.1900-1950132
1960-09 ZEUS, ex MINDEN / MINZEN, overt. fra Kriegsmarine 1945 som vagerskib. Solgt 1950.1900-1950132, 134
1960-09 FAROS, fyrinspektionsskib, b. 1949 på Orlogsværftet, byg. nr. 183.1900-1950134, 146, 151
1960-09 J.S. FLEISCHER, fyrinspektionsskib, b. 1948, nr. 182 på Orlogsværftet.1900-1950134, 146
1960-09 KATTEGAT, S/S, fyrinspektionsskib, b. Helsingør, nr. 65 i 1897. oph. 1951.1900-1950134
1960-09 NARSSAK, vagerkutter, b. 1951 på J. Ring Andersens Værft, Svendborg.1950-2000134
1960-09 Knudsen, A. Skov, forfatter til artiklen Lysene tændes igen - Det danske fyrvæsen 1945-1960.1950-2000130-156
1960-09 Lysene tændes igen - Det danske fyrvæsen 1945-1960, artikel af A. Skov Knudsen.1900-2000130-156
1960-09 ABSALON, M/S, fyrinspektionsskib, b. 1932 på Orlogsværftet byg. nr. 152. Minesprængt i Kattegat 1944-12-13.1900-1950132
1960-09 Tvangsruter, minesikrede ruter efter WW2. Foto p.133 *k1900-1950