Handels- og Søfartsmuseets Årbogsindeks

Personindeks, Indekseret efter stikord
Stikord Artikelnr Periode Side Skib
Aaberg, Chr., kaptajn, stod til søs 1894. Berettede om skoletid i 1890'erne.1964-021850-190011 -
Aabye, revisor. Fremkom 1804 med havneplaner i Helsingør.1958-061800-1850140 -
Aaes, Peter, kompasstryger ved Bremerholm 1621.1977-041600-165081 -
Aagaard, D.V., redaktør ved den danske avis Kurér i Newcastle under WW2.2012-031900-195050 -
Aagaard, Kirsten, museumsassistent 19891991-071950-2000103 -
Aagaard, Knud, præst, skrev 1802 om fiskeriet i Physisk, oeconomisk og topographisk Beskrivelse over Thye m.m.1972-051800-185046 -
Aagaard, L.C., præst ved St. Olaikirken i Helsingør 1705.1972-091700-1750125 -
Aakjær, Jens Aksel, sømand, * 1925-11-17, d. 1997-05-30. Familie i Kibæk, Herning - artikelforfatter2008-031900-195032-48 -
Aalborg, Niels Mikkelsen, præst (1633)1999-031600-165072, 75 -
Aanonsen, Chr., kaptajn og inspektør, ansat hos firmaet C.K. Hansen 1888.1989-041800-190073, 80 -
Aanonsen, færgemand i Helsingør 1888.1989-041800-190076 -
Aarestrup, Niels Urban, født 1735, guvernør på Guldkysten. Direktør i Østersøisk-guineisk Handels Selskab fra 1786.2011-051750-180095 -
Aarestrup, Niels Urban, guvernør. Blev 1784 direktør i Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180042 -
Aarsløf, apoteker i Vordingborg. Gift med Elisabeth Schmiegelow. Fremstiller af Esprit de Valdemar. -1840-1890-1951-021800-190025 -
Aars, Nathaniel, overstyrmand på CRON PRINSESSEN, Asiatisk Kompagni, 1745.1962-041700-175094 -
Aars, Nathaniel, overstyrmand på KRONPRINSESSEN AF DANMARK 1745. Efterfølgende på ELEPHANTEN.1963-031700-175061-64 -
Aas, Ole Hansen, kaptajn på HARMONIE i 1810-1811.1970-061800-1850145 -
Abadi, Jean de, kaptajn på kaperskib fra Portobello, 1710.1948-041700-175084 -
Abbas II, shah af Safavid-dynastiet 1642-16662003-021600-165021 -
Abbas, Seron, matros (1795)1942-031750-180053 -
Abbed Vilhelms Helgenlevned, 1127-1203 - og Skånemarkedet.1945-021100-125020 -
Abbell, Jens, kaptajn på PRINSESSE SOPHIA MAGDALENA 1762.1968-021700-180037 -
Abbestee, af den franske koloni i København, medstiftende aktionær i Det kgl. oct. Søassurance Compagni.1955-041700-180082 -
Abbestee, Johan Ludvig, tredje supercargo på KONGEN AF DANMARK 1738.1989-061700-1750158-160 -
Abbestee, Peter Herman, guvernør 1777-1788 i Trankebar. Portræt af ubekendt. *p1964-071750-1800125-127 -
Abel, født c. 1218, konge 1250-12521945-021250-130045, 48 -
Abildgaard, N. tegnet fiskere med redskaber i Pontoppidans danske Atlas, 1769.1966-151850-1900231 -
Abildgaard, V., prokurist J.L. (1949)1994-031900-195054 -
Abo, Jan Nic., dansk konsul i Amsterdam (1688)1942-021700-175043 -
Abo, Thøger, generaladjudant og skibsreder, von Holsteins svoger. Ejede efter Hemertrederiet og Holstein FREDERIKSDAL, fregatskib, b. 1782 i Flensborg.1982-031750-180037 -
Abrahamsen, skibsbygmester i Nordby, satte galionsfigur på tre skibe 1864-1886.1975-041850-195048 -
Abrahamsen, Søren, skibsbygmester Nordby, b. 1877 CRIEMHILDE, brig af Fanø.1986-021850-19504-6 -
Abrahamsen, Søren, skibsbygmester på Fanø ca. 1875-1900.1981-131850-1950152 -
Abrahamsen, Søren, skibsbygmester, b. 1894 HANS, bark af Nordby, som han var Bestyrende reder for.1963-021850-190022 -
Absalon, 1128-1201, biskop, grundlægger af Københavns Slot.1957-021150-120026 -
Absalon, biskop, fra 1158-1201, anfører under kampene mod vendiske sørøvere.1946-031000-120084 -
Absalon, biskop, var motiv for galionsfigur på skoleskibet KØBENHAVN 1921. Gengivet på foto side 127. *f1988-061200-1250127, 139 -
Abul-Fath, sultan -1673-1680 i Bantam.1987-051600-170090, 98-99 -
Achebe, Chinua, nigeriansk forfatter.1999-021900-200045 -
Achen, Sven Tito, heraldiker, tekster om dannebrogsflag fra middelalder.1969-021900-195011 -
Ackeleye, Jens Werner, kaptajn på kinafarer FYN 1745-1746 og DRONNINGEN AF DANMARK (II) 1748-1749 og 1750-1751.1979-041700-1750123 -
Ackers, William, købmand født i Liverpool, dansk generalkonsul i La Guaira Venezuela (1830c)1993-081800-185084ff, 90 -
Adam af Bremen omtaler græsk ild i Jomsborg, formodentligt et fyr.1960-061100-12002 -
Adam af Bremen, 1040-1080, og Skånemarkedet.1945-021000-110020 -
Adam af Bremen, 1040-1080, ærkebiskop, historiker, skrev historie om Norden1957-021000-110024 -
Adam af Bremen, død 1085, skrev i Historia ecclesiastica om trafik og betydning af Helgoland.1964-041050-110076 -
Adam af Bremen, udgav sin krønike ca. 1075.1984-041050-110069 -
Adam af Bremen, ærkebiskop, c.1040-c.1080.2001-071000-1500118 -
Adams, Ed., malet LE HAVRE, restaureret 2005.2006-082000-2050111 -
Adassin, Cenerat, kejser Ceylon (1615)1943-041600-165076 -
Adassin, Senarat, konge efter fætteren Vimala Dharma Súriya, fra 1604 i halvdelen af Sitavaka, kongedømme på Ceylon.1988-051550-160076, 78-81 -
Adelaide, prinsesse af Orléans, 1777-1847, forærede nevøen Prince de Joinville et musikkorps -1843-1980-101800-1850148 -
Adeler, Cort, admiral, 1622-1675 (1669)2006-071650-170099 -
Adeler, Cort, admiral, førte forhandlinger om told og skibsmåling med Holland 1669.1974-031600-170022 -
Adeler, Cort, direktør, søofficer, admiral 1622-16751943-041650-170079 -
Adeler, Cort, generaladmiral, 1622-1675, slaveskibsinvestor i 1673-16752010-061650-1700106 -
Admiral, Jacob, tegner. Scene fra stranding i 1713 ved Kamperduin, Holland, visende sømandspåklædning.1971-021700-175012-13 -
Admiraal, Jacob, holl. tegner (c.1713).1942-021700-175041 -
Admiraal, Jacob, kunstner. Tegning af dansk jagt strandet på Hollands kyst 1713-02-06.1963-101700-1750156-158 -
Admiraal, Jacob, tegnede To nordfarere ved Huisduinen nær Texel, 1707.1974-031700-175023 -
Adolph, Johan, 1813-1891, skibsreder, initiativtager til oprettelse af Dansk Sømandskirke i 1867.1967-071850-1900162 -
Adriaens, Simon, kaptajn fra Föhr på STADT ALTONA, hvalfanger af Altona - fik puncheboller - kaptajnsgave fra mægler til kaptajnen ca. 1790.1964-101750-1800135 -
Adsersen, Torkil, museumsinspektør Handels- og Søfartsmuseet. Personaleprofil 2008. *f2008-072000-2050123 -
Adsersen, Torkil, museumsinspektør, artikelforfatter2009-022000-20505-29 -
Adsersen, Torkil, museumsinspektør, artikelforfatter - På tur med M/S CLEMENTINE MÆRSK2010-032000-20507-40 -
Adsersen, Torkil, museumsinspektør, H&S - involveret i Det Nye Søfartsmuseums udvikling2009-032000-205052 -
Adsersen, Torkil, museumsinspektør, udstillingsansvarlig (2011)2011-072000-2050140, 146 -
Aelius Tallus, præfekt, på mission 25 f.Kr.1990-04-0050-000058 -
Aelmis, familie af fajancevægflisefabrikant, -1675-1700.1954-041650-170041 -
Aelmis, Jan, 1714-1799, fajancevægflisefabrikant.1954-041700-180041 -
Aelmis, Jan, flisemaler, 1764, fliser i hus i Altona.1954-041750-180041 -
Aelmis, Jan, flisemaler, Holland, ca. 1700.1957-031700-175056 -
Affaitadi, Giovanni Francesco de, bankmand fra Cremona, 1500-1990-041500-155074 -
Affonso V, konge af Portugal. Slog dansk ridder Laaland til ridder 1460. Beordre Azorernes kolonisation 1439.1952-041450-1500117, 119 -
Affonso V, portugisisk konge, fortsatte Henrik Søfarerens ekspeditioner 1450 ca.1972-151400-1500222-223 -
Affonso, Dom, hertug af Braganca. Illegitim søn af Kong João I af Portugal. Fik Corvo i Azorerne i 1453.1952-041450-1500119 -
Ageng Tirtajasi, sultan på Vestjava, Sydborneo og Øst-Sumatra til 1680. Indflydelse på pebereksporten.1985-051650-1750119 -
Agerbeck, O.D.L., kaptajn Asiatisk Kompagni, bl.a. på KONGEN AF DANMARK (ID = 3214) 1803.1978-021750-185033 -
Agerbeck, O.D.L., kaptajn på kinafarer KONGEN AF DANMARK (V) 1801-1802.1979-041750-1800125 -
Agerskov, cand.polyt. opfandt sprængkapsler som advarsel mod ophedning af dampmaskinlejer ca. 1870.1973-041850-190084 -
Aggerholm, Otto, kaptajn PETER MÆRSK 1942 og til skibets sænkning 7/12 1942.2011-041900-195048 -
Aggesen, Svend, død 1185, historiker. Historieskrivning om flådeforhold1946-031000-120063 -
Aggesen, Svend, død 1185, historiker, beskrivelse af sildeforekomster i Sundet.1945-021200-130019 -
AGNETE, kutter, 1645 tons, b. 1868 af E.C. Benzon, til grosserer H. Hansen, København, senere s. til Søværnet.1954-051850-190076 ID=8373
Ahlefeldt, Christopher, rigsråd, så 1620 havfrue ved Gotland.1967-021600-165044 -
Ahlefeldt, greve, ejer af lystskonnert GEA (1913).1995-031900-195035 -
Ahlefeldt, Jørgen, skrev 1967 om keramik og stentøj af Stettinerkeramiktypen.1981-221950-2000251 -
Ahlmann, kaptajn på barken NICOLINE af Sønderborg, b. 1861. Skibsreder Chr. Karberg.1960-111850-1900206 -
Aidan, biskop i middelalderens Britannien. Benyttede hellig olie til bølgedæmpning.1955-070500-0600132 -
Ailly, Pierre de, 1350-1420, kardinal, forfatter til verdensgeografi Imago Mundi baseret på Roger Bacons Opus Majus fra 1400 c.1952-041350-1450104 -
Aithikos' Kosmografi, egentlig: Aethicus Ister. Aethici Philosophi Schytae Cosmographia - af usikker oprindelsestidspunkt og med omtale af Meoparernes skibe.1946-060600-0700140 -
Akeleye, Johannes, kaptajn på fregatten KRONBORG, 1779.1981-081750-185090 -
Akeleye, Siffver Gabrielsen / Sigvart Gabrielsen Akeleye / Sigward Gabriell, 159?-1659, tilsyn med defensionsskibene i Norge søndenfjelds fra 1640-12-21. Udnævnelsesbrev p. 104 *d1948-051600-1650103-107, 124-125 -
Akwamufolket i Ghana.1970-051950-2000130-132 -
Albagaria, Lopo Soarez de, portugiser, guvernør fra 1518 på Ceylon.1988-051500-155073 -
Alba, hertugen af = Alvarez de Toledo - gav ordre til korttegning over Nordeuropa 1566 og 1573.1965-051500-1600146, 148 -
Albert af Stade, udgav sin krønike 1152.1984-041150-120069 -
Alberti, C. C. Revisor i Københavns Kommune sammen med H. P. Prior fra 1850.1944-031850-190038 -
Albertsen, E., dansk sømand, krigssejler, Oplysninger fra /om indgår i artiklen om danske søfolk i Newcastle under WW2.2012-031900-195057 -
Albertsen, Lars, skudekaptajn fra Læsø, fragtet tømmer fra Frederikshald til dansk havn 1686-1687.1972-111600-1700170 -
Albrand, Ludwig, letmatros på ANNY, bark af Rostock 1905. Om læsning om bord.1964-021900-195020 -
Albrechtsen, Svend E., museumsinspektør fra Nationalmuseet ledede udgravninger på Svalbard efter fund fra hvalfangst.1986-061950-2000176 -
Albrecht, P., prokurist befragtningsafd. Dansk-Fransk, 19361994-031900-195017 -
Albretsen, Laurids, skudekaptajn af Læsø, solgte 1623 tømmer til Dalum Kloster.1972-111600-1700180 -
Albretsen, Poul, skudekaptajn fra Læsø, fragtet tømmer m.m. i Kattegatsområdet 1705.1972-111700-1750172 -
Alcuin, historiker, skrev om vikingeplyndring i Lindisfarne 793.1966-040750-085017-18 -
Aldag, C.J.J.P., død 1968, reder, parthaver i Knöhr & Burchard, Hamburg.1981-131900-2000158-159 -
Aldag, Gerd, fra 1963 ejer sammen med broder Joachim og fra 1974 eneejer af rederiet Knöhr & Burchard, Hamburg. Foto side 160. *f1981-131950-2000160-161 -
Aldag, Joachim, fra 1963 til 1974 sammen med broder Gerd ejer af rederiet Knöhr & Burchard, Hamburg.1981-131950-2000161 -
Alexander den Store - følges af nereider i Hellespont og på floden Hydaspes i Indien.1967-02-0500-000011 -
Alexander den Store af Persien, død 323 f.Kr.1990-04-0400-030058, 60 -
Alexander den Store (333 f.Kr.) - anvendelse af dykkere ved belejring af Tyros.1946-02-030024 -
Alexander II, zar -1857-1965-031800-190037 -
Alexander IV, pave -1494-1945-041450-1500117 -
Alexander VI, pave af Borgiafamilien 1492.1992-031450-150052 -
Alexandra, 1844-1925, prinsesse, gift med Edward VII, mens Princess of Wales (1863) *f som figur.1999-051850-1900133 -
Alexandrine, 1879-1952, dronning, navngiver M/S KINA til ØK på Nakskov Skibsværft 1938.1995-081900-1950118 -
Alexandrine, 1879-1952, kronprinsesse, senere dronning til Chr. X, medsejlads på M/S SELANDIA jomfrurejse til Helsingør 19121991-031900-195024 -
Alexandrine, dronning, døbte 1931 kongeskibet DANNEBROG.1983-081900-1950100 -
Alfons X, konge over Castilien. Forordnede udg. af astronomiske tabeller i 1250.1952-041250-1300106 -
Alfonso V, konge af Portugal 1438-1481.2002-051450-1500111 -
Alfonso V, konge af Portugal, 1438-1481.1992-031450-150037 -
Alfred den Store, engelsk konge 871-901, indkaldte danske skibsbyggere til England.1949-030850-095071 -
Algoet, Liévin - kartograf. Kopiering af hans kort fra c. 1578.1965-051500-1600152 -
Alineren, H. Heinrich, tegner. Tegnet DIE AUFGEHENDE SONNE, brigantine af Eckernförde, 1808.1957-011800-18509 -
Allard, Carel, udgav 1695 Nieuwe Hollandse Scheeps-bouw med flagtavler.1969-021650-170024 -
Allard, Carel, udgav værk om søsætning og skibsbygning 1695.1970-041600-170095 -
Allard, Hugo, gravør, udgav prospektet Koppenhagen i 1620'erne med stik visende skuder.2012-021600-16509, 11, 22-23 -
Allard, prospekt af København 1620 ca., med orlogsskibe med dannebrog.1969-021600-165017-18, 29 -
Allard, stik af København fra 1620'erne gengivet side 91.1977-041600-165091 -
Alldred, Joan, 1922-2008, arbejde på cafe og i fabrik under WW2. Indledte forhold til styrmand Frithiof Helge Christiansen og fik med ham sønnen Christian Peter. Senere gift med Norman Baird.2011-041900-195048, 51 -
Allenquer, Pero d', officer hos Vasco da Gama (c.1500).1943-021450-150029 -
Allerup, fru boghandler. Erindringer om murrester ved kirkepladsen på Albuen -1920-1953-051900-195072 -
Allewelt, Zacharias, kaptajn på KONGEN AF DANMARK 1737-1739. Porcelænsfigurer udført i Kina. *m1959-081700-1750131-132, 138-139, 143 -
Allewelt, Zacharias, kaptajn på KONGEN AF DANMARK (I), kinafarer, 1735-1736 og 1737-1738 samt på DRONNINGEN AF DANMARK (I) 1739-1740 og 1742-1743.1979-041700-1750122 -
Allewelt, Zacharias, kaptajn, 1738. Nathue på buste er levn.1979-021700-175049 -
Allgemeines Wörterbuch der Marine, Hamburg 1794-1796., udgivet af Johann Hinrich Röding.1970-041750-180097 -
Allingham, Edward, maskinmester på H/S MERCURIUS 1828-18371974-021800-18508-9, 12-14 -
Alling, Rasmus, kaptajn på KØBENHAVN 1755-1758.1968-021700-180033 -
Almeida, Dom Francisco de, portugiser, vicekonge på i Goa -1505-1988-051500-155073 -
Almeida, Dom Lourenco de, portugiser, landede 1505 på Ceylon.1988-051500-155072-73 -
Alme, C., grosserer, Kbh. 1927 k. DROGDEN, 4-m. sk. af A/S Margit. 1929 s. samme tilbage igen.2007-031900-195011 -
Alsing, F., maskinmester, medstifter af Maskinmestrenes Forening 1873.1973-041850-190078 -
Alstrup, Peter, kaptajn på EXPEDITION, 65 kls., indkøbt i Amsterdam 1781-1782 til reder Johan Smith, København.1973-051750-1800112 -
Alvarez, Gonzales, navigatør hos Vasco da Gama (c.1500).1943-021450-150029 -
Alves, João, deltager på et af tre skibe under Diogo Cãos 2. rejse 1487-1488.1952-041450-1500115 -
Alvez-Antuo, G., deltager på et af tre skibe under Diogo Cãos 2. rejse 1487-1488.1952-041450-1500115 -
Amdrup, G.C., premierløjtnant, leder af Østgrønlandsekspeditionen 1900 ca.1959-041900-195060, 65, 72 -
Amdrup, G., kaptajn. Bedømte negative informationer om Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1959-041900-195068 -
Amici, G., kunstfyrværker Frederiksberg. Udviklede 1854 redningsraketter af en kvalitet de engelske underlegen indtil 1862.1955-071850-1900128 -
Amis, Winslow, kunstmaler USA (1968).1992-071950-2000126 -
Ammundsen, Christopher, kaptajn på brigantinen SLESVIG, 1789-1790, og kaptajn på FREDERIKSTAD, 1784..1970-021750-180059 -
Ammundsen, Peter, kaptajn på brigantinen SLESVIG, 1781, 1784.1970-021750-180059 -
Amnitzbøl, I.N., vinhandler, købt anpart i skonnerten IDA 1858.1972-081850-1900102-103 -
AMOR, skonnertbrig, b. 1869 af C.R. Møller i Troense.1975-041850-195064, 81 -
Amsinck, O., skibsreder, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1958-1972.1990-031950-200048 -
Amsing, Ove, skibsreder, indtrådt 1958 i bestyrelsen for H&S.1958-011950-200010 -
Amtsmuseumsrådet, museumsdirektør Hans Jeppesens medlemskab af bestyrelse.2006-022000-20508 -
Amundsen, Søren, kaptajn på ST. MATHÆUS, orlogsskib, 20 kanoner, 1651.1948-051600-1650120 -
Amunson, A. = Amon Amonsen, i Trankebar, død 1819-05-09.1980-091800-1850144 -
Anamanga, konge i Massaledsge, rige på nordvestsiden af Madagaskar 1738.1955-021700-175038 -
Anaximander, c. 575 - påstod jorden var en kugle.1945-04-575- -500111 -
Ancher, billedskærer i Rønne, skar 1880 Tordenskjold som galionsfigur til en bark.1975-041850-195078 -
Andernsen, H.N., direktør EAC, ansatte Christian Schmiegelow som leder af skibsafdelingen 1897.1951-021850-190054 -
Andersdatter, Gertrud, ejer af halvpart 1692 i jagten HJORTEN.1958-051650-175095 -
Andersen, A. Bak, elektrikermester M/S SELANDIA, Ø.K., 26 år (1912).1991-031900-195022 -
Andersen, A. O., direktør, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1930-1935.1990-031900-195048 -
Andersen, A. O., grosserer, medlem af DFDS bestyrelse (1902).1995-071900-1950101 -
Andersen, Ahlers Martinus, matros fra Hobro, VALKYRIEN, (1917).2004-041900-195052 -
Andersen, Anders, Hvässingsö. Kaptajn på skib i Halland ca. 1640-1645.1966-161550-1650248 -
Andersen, Axel Olaf, 1875-1934, skibsreder, direktør i DFDS. Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-195033, 37 -
Andersen, Axel Oluf, skibsreder (1915).2004-041900-195041, 48 -
Andersen, Bendt i Eskatorp, kaptajn, sejlede materialer til Varberg slotsherre 1610-1611.1966-161550-1650249 -
Andersen, Bendt i Hede, kaptajn, sejlede materialer til Varberg slotsherre 1610-1611.1966-161550-1650249 -
Andersen, Bjørn, skibschef PEDER SKRAM, orlogsskib (1939).1994-031900-195022 -
Andersen, Børge, sømand på DISKO, KGH (1937).2005-081900-195089 -
Andersen, Carlo, sømand 1940-1945. Krigserfaring. Skrev herom med titel Flugten fra Marokko.2012-031900-195034-36 -
Andersen, Carl, lodsformand, Svendborg, 1890.1964-051850-190097 -
Andersen, Carl, skibsbygger med værft på Munkholm i Fåborg -1930-1940-. Rasmus Møller leverede tegninger til Carl Andersen, kaldet Carl Jolle.1959-021850-195040 -
Andersen, Carsten, løjtnant, boede i Nyboder, Enhjørnestræde 5 ca. 1660. Chef på SØLFVISBORG og WISMARSKE RÆV.1981-031600-170012 -
Andersen, Chr., repræsentant for D/S Dania - med ved grundlæggende møde for det senere BIMCO 1905.2005-031900-195016 -
Andersen, Christian, købmand i Flensborg 1739. Havde skib under bygning hos Niels N.1969-041700-1800112 -
Andersen, Erik Rothe, styrmandselev på skoleskibet KØBENHAVN 1928.1988-061900-1950177 -
Andersen, Erik Schou, museumsassistent på H&S 1980-1990-031950-200051 -
Andersen, Erik, grosserer, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1943-1962.1990-031900-200048 -
Andersen, Folmer, arkæolog, fund på St. Croix (1950-2000).1992-031950-200056 -
Andersen, Georg, prokurist APM (1949).1994-031900-195053 -
Andersen, Gunnar Ejnar, ungmand fra København, VALKYRIEN, (1917).2004-041900-195052 -
Andersen, H. N. 1852-1937, stifter af og direktør i ØK (1911).2000-021850-195030 -
Andersen, H. N. 1852-1937, stifter af og direktør i ØK.2001-031850-195055 -
Andersen, H. N. og ØK's rolle i rederidrift.2009-021900-200020 -
Andersen, H. N., direktør Ø.K., modtager Winston Churchil på M/S SELANDIA på jomfrurejse 1912 *f1991-031900-195024 -
Andersen, H. N., etatsråd, 1914, H&S-museets stiftelse.1990-031900-195035 -
Andersen, H. N., etatsråd, direktør ØK - og dieselmotorprojekt (1910).1991-031900-195021f, 24, 31ff -
Andersen, H. N., ØK, underskrift på projekttegning for skibe bygget på Barclay Curle & Co., Glasgow, 1908.2005-011900-1950OmsB -
Andersen, H.C., 1805-1875, forfatter, omtaler isbådstransport i Den usynlige på Sprogø.1950-051800-190076 -
Andersen, H.C., fortæller i Spillemanden om havfruer, Nøkken, 1837. Eventyret Den lille Havfrue.1967-021800-190036, 38 -
Andersen, H.C., kom i hjemmet hos Dorothea og Moritz Gerson Melchior på Rolighed, hvor han døde 1875.1961-091850-1900179 -
Andersen, H.C., skrev i sin historie Holger Danske 1846 og anbragte Holger Danske på Kronborg.1985-021800-18506 -
Andersen, H.C:, forfatter, skrev artikel 1860 om besøg i Skagen anvednt i fejden om fyrvæsenets økonomi.1960-081800-1900114 -
Andersen, H.N. og hans skrifter om ØK skibe, hvor MALAYA ikke nævnes.1976-071900-195092 -
Andersen, H.N., etatsråd. Formentlig medvirkende til 1910 Thuleekspeditionen.1961-021900-195023 -
Andersen, H.N., etatsråd, hans tanker bag ordren på skoleskibet KØBENHAVN i 1913.1988-061900-1950124-127, 137-138, 149, 151, 158, 180 -
Andersen, H.N., stifter af ØK 1897.1988-041850-195040, 42, 56-57 -
Andersen, Hans Chr., kaptajn NORDBO til 1942.1998-051900-195093 -
Andersen, Hans Ferdinand, 1. styrmand på S/S LITUANIA, kom med sin kaptajn over som 1. styrmand på skoleskibet KØBENHAVN i 1925, i 1927 på S/S ASIA, og kaptajn på KØBENHAVN 1928, hvor han omkom. Foto side 174. *f1988-061900-1950116, 158, 163, 174-176 -
Andersen, Hans Peter, kaptajn på M/S HANNE HANSEN *f (1991).1996-011950-2000OmsF -
Andersen, Hans Tøsing, reder og kaptajn på JOHANNE (c.1872).2000-051850-190080 -
Andersen, Holger, styrmand, artikelforfatter.1996-021950-20007-22 -
Andersen, Ib, 1907-1969. tegner, - tegninger fra de danske tropekolonier samt negativer erhvervet af H&S 1973.1973-071900-2000126-132 -
Andersen, Ib, tegner, 1907-1969. Særudstilling 2007 af tegnerens værker fra de gamle danske tropekolonier.2008-072000-2050112, 114 -
Andersen, Ingvar, historiker, forfatter til essayet Om Hamletdramaets nordiska miljö.1957-021900-195024 -
Andersen, J. Ring, skibsbygger, byggede i Svendborg fra 1871 til 1892 skibe med galionsfigur, bl.a. skonnerten LARS JØRGENSEN i 1871.1975-041850-195048, 65-66, 72, 76 -
Andersen, Jacob, skibsreder. Ejer 2/3 part i CARITAS af Nakskov, 1690-11-24.1958-051650-1750103 -
Andersen, Jens Anker, kaptajn, tidligere elev skoleskibet KØBENHAVN, tidligere elever samlet ved 1/5 1993 *f1994-071900-2000125 -
Andersen, Jens Christian = Lille Bjørn, 1839-1907, konfirmeret 1853, bror til Store Bjørn, Peder Andersen. Lille Bjørn gift 1865-12-13 i Tikøb med Frederikke Kuhlmann, født 1841. Gift anden gang 1871-11-17 med Ane Margrethe Nielsen. *f1965-031800-190031, 36, 48, 59, 62-63 -
Andersen, Jens, lensmand på Københavns Slot, stak af fra sin kone i 1620'erne og blev sat i arbejde på Bremerholm.1977-041600-165092 -
Andersen, John Christian, kvartermester på KRONPRINSESSEN AF DANMARK, straffet om bord 1745.1963-031700-175061, 64-65 -
Andersen, Jürgen, dk. søfarende f.1620 (1644).2003-021600-165019ff -
Andersen, Jørgen Ring, stiftede ved sit 25 år jubilæum et legat for sine ansatte.1983-081800-1900108 -
Andersen, Jørgen, bødker ved Bremerholm 1597.1977-041550-160080 -
Andersen, Kaj Orla, vagtmester, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1970-1990-031950-200048 -
Andersen, kammerråd, medreder af paketten ZEUS, 49,7 NRT, b. 1876 af E.C. Benzon til rederi ved Fr. Holst, kammerråd Andersen, kaptajn J.P. Rasmussen, skibsbygmester E.C. Benzon for en rute Kbh. - Nyk.F.1954-051850-190077 -
Andersen, kaptajn med madam boende tæt ved Børsen. Logivært for skibsbygmester Poul Barfoed 1839-1953-061800-185088-89 -
Andersen, Knud, forfatter til artiklen Sømandssind i sejlskibe.1956-021950-200024-32 -
Andersen, Knud, forfatter. Om læsning om bord.1964-021900-195020 -
Andersen, Knud, forfatter, skrev om havfruer.1967-021900-195040 -
Andersen, Lass, skibsfører og maler - omslagsmaleri af bugsering 1995. *p1997-011950-2000OmsF -
Andersen, Laurids, partejer af SANKT ANDREAS, skude af Læsø, 16 kls., 1727 målebrev. Kaptajn og partejer Claus Andersen.1972-111700-1750187 -
Andersen, Lauritz, skibstømmersvend Nakskov, 1690.1958-051650-175093 -
Andersen, M.M., kaptajn og ejer af ANE JØRGIANE, skonnert af Fanø 1847-1878.1984-031800-190038 -
Andersen, Magnus, kaptajn på kopi af Gokstadskibet 1893.1944-041850-1900109 -
Andersen, Marie, etatsrådsinde, g. m. H. N. Andersen, Ø.K., gudmoder til M/S SELANDIA (1912).1991-031900-195022 -
Andersen, Michael, artikelforfatter.1991-021950-20007-18 -
Andersen, Morten, bådebygger Jylland (1902).1947-011900-195019 -
Andersen, N. C., læge på DANA 1928.1998-071900-1950126 -
Andersen, Nanna Ib. Tegnerens hustru medrejsende på koloniturene 1946-1973-071900-2000127 -
Andersen, Niels, fra Sejrø, kaptajn på sin skude af Randers, 14 kls., 1679.2012-021550-175016 -
Andersen, Niels, skrædder og møllersvend, gift med Karen Henriksdatter og forældre til bådebygger Niels Christian Nielsen født 1851.1961-041850-195090 -
Andersen, Niels, skudekaptajn, fragter 1612 tømmer til Limfjorden.1972-111600-1700162 -
Andersen, Ole, førstestyrmand på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1737. Død 1738.1955-021700-175023, 25, 27, 33, 38 -
Andersen, Ole, parthaver i ESVAGT A/S (1984).1998-071950-2000133 -
Andersen, Olle i Runsås, kaptajn, sejlede materialer til Varberg slotsherre 1610-1611.1966-161550-1650249 -
Andersen, Oluf = Oluf Andersen Smed, sognepræst Arninge ved Nakskov 1700. Medejer af krejerten CARITAS.1958-051650-175095 -
Andersen, Peder, boede i Rungsteds fiskerhytter 1-8 i 1760.1952-031750-180081 -
Andersen, Peder, døbt 1836, konfirmeret 1851 i Tikøb Kirke. Søn af gæstgiver Niels Christian Petersen, Hornbæk. = Store Bjørn. Gift 1865 med Stine. Dagbogsside fra rejse med brig CHRISTIAN 1855 p.33. *d1965-031800-190023-80 -
Andersen, Peder, kaldet Store Bjørn, fisker og bådfører, født 1836-10-10, død 1885-09-27. Gift med Johanne Kristine Hansen. Foto side 25. *f1965-031800-190023-80 -
Andersen, Peter = Store Bjørn, 1836-1885, fisker, skrev dagbog om livet på Hornbæk Havn. Gengivet på maleri af P.S. Krøyer 1877. *p1985-071800-1900211-213 -
Andersen, Peter Erik, fisker i Sallerup Strand, købte 1936 åledrivkvasen VIKTORIA, nu K 206, b. 1904 hos Christian Nielsen på Fejø.1983-071900-200070 -
Andersen, Peter, kaperfører fra Hornbæk, tog fregatskibet HELWETICA af Philadelphia 1809-07-25.1985-031800-190021 -
Andersen, R. C., kaptajn i Congo (1889).1999-021850-190019 -
Andersen, Rasmus Andreas, matros fra Åstrup, VALKYRIEN, (1915).2004-041900-195051 -
Andersen, S. H., kaptajn på H/S ZEPHYR 1850-1853 og på CIMBRIA 1853-1854.1944-031850-190041, 49 -
Andersen, Skifter, fabrikmester ca. 1860 - om skibsbygning og tegninger.1989-051800-195092, 100-101, 108 -
Andersen, Skifter, skibbygmester søn af Thorkild Andersen (1900-1950).1942-011900-19507 -
Andersen, smed DSB, Århus 1916.1993-101900-1950127 -
Andersen, Svend Aage, letmatros fra Søllerød, VALKYRIEN, (1917).2004-041900-195052 -
Andersen, Søfren, Svendborg, kaptajn og ejer af ny skude på 10 kls. ca. 1600.2012-021550-175017 -
Andersen, Thorkild, skibbygmester 1806.1942-011800-18507 -
Andersen, Ulla artikelforfatter.2004-022000-20507-14 -
Andersen, Valdemar, kaldet Anker-Valde, 1871-1931, fisker, søn af Store Bjørn, ekspert i ankeroptagning ved Hornbæk.1985-071850-1950216 -
Andersen, Vilhelm, litteraturprofessor. Skrev om Poul Martin Møller og hans rejse til Kina.1956-031900-195049, 56, 58, 65 -
Andersen, W., maskinassistent M/S SELANDIA, Ø.K., 21 år (1912).1991-031900-195022 -
Anderskov, Jørgen, fra Stige, skibshandlerlærling i Odense fra 1882.1980-071850-1950115, 134 -
Anderson, Colin, præsident for BIMCO 1955.2005-031950-200019 -
Andersson, Håkan, kaptajn fra Brantevik, Skåne 1882-1917.1966-071850-195097 -
Andersson, Sven, forfatter til artiklen Arm och Gadd i ortnamn vid gamla segelleder.1966-031950-20005-16 -
Andersson, V.O.P., dansk sømand, krigssejler, Oplysninger fra /om indgår i artiklen om danske søfolk i Newcastle under WW2.2012-031900-195057 -
Andersøn, Anders, kaptajn på en skude, 8 kls. Anløb Sakskøbing 1652.2012-021550-175011 -
Andersøn, Svend, kaptajn på en skude på 7 kls. fra Falkenberg 1652.2012-021550-175012 -
Andreasen, Andreas, skibsbygmester i Flensborg i 1700-tallet.1969-041700-1800119 -
Andreasen, Hans, maler (præ 1859).1942-051700-1900101 -
Andreasen, Hans, malet Øresundstoldens bygning i Helsingør.1957-021700-190037 -
Andreasen, Th., kaptajn på AAGE af Rudkøbing (c.1885)2000-051850-190083 -
Andreassen, Napoleon, fiskeskipper, fiskeriundersøgelser ved Grønland (1906)1947-021900-195028 -
Andreassen, Peter, død 1828, rebslagermester, Helsingør -1792-1958-061750-1850125, 152, 163 -
Andresen, A., kaptajn CECILIE 1884.2000-051850-190080 -
Andresen, Alexis R., 1902-1976; skibsreder.2002-041900-200081, 85 -
Andresen, Chr., 1875- ; skibsreder DANIA.2002-041850-195075-90 -
Andresen, Christian, skibsreder D/S Dania (1902).1995-071900-1950101 -
Andresen, Cyril R., skibsreder DANIA (c.1925-1955).2002-041900-200081 -
Andresen, I. A., skibsfører (c.1850-1900).2002-041850-190075 -
Andresen, Peter, kaptajn på HVIDFISKEN, 47 kls., 1787-1795.1984-021750-185015 -
Andressey, fransk general, deltog i Ægyptenekspeditionen med Napoleon 1798-1799.1962-031750-180068 -
Andréa, A. Frederik, kaptajn fra 1865 på fregatten / barken SIGNE ex NAJADEN, kaptajnen var bror til skibsrederfru Signe Puggaard,1975-041850-195060 -
Androcles af Sphettus (383-322 f.Kr.).1943-03-400--30065 -
Andræa, kaptajn på fregatten TORDENSKJOLD, Puggaardske Rederi 1876.1990-061850-1900143, 149 -
Andsager, N.J., Ringkøbing, fik bygget RINGKJØBING, hjuldampskib, maskine 3 nHK, b. 1882 af E.C. Benzon (Opr. bygget som IDA).1954-051850-190078 -
Angantyr, ældste af Arngrims bersærkersønner, sagnfigurer.2008-050000-100089 -
Anglicus, Bartholomæus, skildrer i 1200-tallet havuhyrer.1967-021200-130015 -
Anglicus, Robertus, forf. videnskab. skrift om astrolab og urværk (1270)1943-021250-130045 -
Angré, høvding på Enuang, Nikobarerne, 18481992-051800-1850100 -
Anholm, J., skibsreder for PRINDSESSE CAROLINE, skonnert af København, kendingsnummer A-.1962-061850-1900156 -
Anim, skibsslave af Krepifolket på PATENTIA 1753.1950-031750-180026-27, 38 -
Anker-Petersen. K. G., direktør, medlem af Det danske Råd i London2001-061900-1950102 -
Ankerheim, svensk guvernør -1800- på St. Barthélemy. Han overgav sig til englænderne.1981-231750-1850275 -
Anker, Bernt, skibsreder 1793-18031991-041750-180058 -
Anker, Jacob, matros på GIERTRUD CATHRINE 1804, druknede efter forliset.1954-031800-185034 -
Anker, Karen, skibsreder 17821991-041750-180058 -
Anker, Peter, guvernør fra 1788 i Trankebar.1964-071750-1800127 -
Anna Sophie af Sachsen, erindringsthaler fra 1717. Mønt gengivet *f1976-061700-175081 -
Anna Sophie Reventlow, dronning, takket for udfrielse af lænker af sømand Hans Takomson, der gav skibsmodel som votivgave til Clausholm Kapel 1738.1950-041700-175063 -
Annes, Pero, kaptajn på et af tre skibe under Diogo Cãos 2. rejse 1487-1488. Kendes også fra Albuquerques kampe i Indien.1952-041450-1500114-115 -
Annius Plocamus, romersk rejsende, c. 50 e.Kr.1990-040000-010059 -
Ansgars biografi - Vita Anskarii, af Rimbert ca. 880.1966-040800-090032-35 -
Ansgar, drog 862 til Danmark på skib med to opholdsrum.1980-030850-090066 -
Anson, George 1697-1762 Baron Anson, Admiral of the Fleet (1740)1999-031650-180076f -
Anson, George, 1697-1752, First Lord of the Admiralty (1756)1994-021750-180012 -
Anthonisz, Cornelis, ca. 1499-1557, kartograf, udgav 1543 kortet Carte van die Oostlant. Udgav c. 1545 bogen Carte van die Oosterse See. p.55 *p1955-031500-160049, 58-67, 71-72 -
Anthonisz, Cornelis, udgav 1543 kortet Caerte van Oostland og 1544 Caerte van die Oosterse See og 1551 / 1566 Het Leeskaartboek van Wisbuy.1984-041500-155059, 75, 84, 88 -
Anthonisz, kartograf, udgav 1566 sejladshåndbog med titlen Visbyske læsekortbog.1965-051500-1600146, 148-149, 162 -
Antofts fotosamling erhvervet ved hjælp af gave fra venneselskabet 19941994-081900-2000136 -
Antoft, F. Fotosamling registreret på H&S 2009.2010-081950-2000161 -
Antonsen, Hans, fisker. lejekontrakt for arealer ved stranden oprettet mellem ejer af Rungstedgaard og beboerne 1882.1952-031850-190095 -
Anton, slave fra Vestindien i huset hos grev Danneskjold-Laurvig i København -1731-1981-151700-1750169-170 -
Apelberg, Anders Sw., kaptajn på CHARLOTTE, fregatskib, sejlskib på glasmaleri. Ca. 1760 i Hallands museum.1963-041750-180082 -
Aponte, Gianluigi. Grundlægger af Mediterranean Shipping Company 1970.2007-061950-2000105 -
Appelbye, Peter, 1747-1807, rebslager, skibsreder (1778)1992-021750-180015 -
Applebye, Anne gift med John Brown, handelsmand. 1700-tallet. De fik sønnen William Brown.1956-061700-1800152 -
Applebye, Peter, engelsk skibsbygmester og værftsejer, borgerskab i København 1759-05-12.1956-061700-1800138-139 -
Applebye, Peter, fik muligvis fremstillet punchebolle, gengivet side 37, i Canton i 1760'erne.1978-021700-180037 -
Applebye, Peter, senior, død 1774, skibsværftsejer og rebslager. 1759.1956-061700-1800152 -
Applebye, Peter, værftsejer, fik 1770 fremstillet porcelænsboller i Kina.1983-081750-1800108 -
Appleby, Peter, rebslager, havde leveret Andreas Bjørn tovværk ca. 1750.1968-021700-180028 -
Appollodorus af Phaselis (383-322 f.Kr.)1943-03-400--30065 -
Aquando, konge over akwamufolket på Accrakysten 17091948-041700-175072 -
Aquapendente, Fabricius ab 1533-1619, læge (1574)1999-031500-165071 -
Arana, Beatriz, Columbus' veninde i Cordoba1992-031450-150039 -
Arawakstammen i Vestindien som tainoerne, folkeslag på San Salvador, tilhørte (1492)1992-031450-150049, 55, 57 -
Arawakstammen i Vestindien, træsnit 1505 *d1992-031450-150057 -
Arbien, E. N., 1710-1745, digter1996-051700-175050 -
Arboe, Johanne, død 1866-04-27, gift med apoteker Fritz Schmiegelow og moder til Christian Schmiegelow.1951-021800-190023-24 -
Arboe, præst i Hjørlunde og bror til Johanne A. gift med apoteker Fritz Schmiegelow. Anna Schmiegelow opfostret i præstegården.1951-021850-190024 -
Arendrup, rådmand og skibsbyggerforordningen af 1776-03-18.1974-041750-180058-59 -
Arenfeldt, A.A., løjtnant i Flåden, med FREDENSBORG 1748 gaver til Algier og omkom under stranding i Norge på udrejsen.1968-021700-180038 -
Arenfeldt, Jacob, kaptajnløjtnant, chef på SARPEN, orlogsbrig på 18 kanoner, krydsede 1793 i Skagerrak.1981-081750-185095 -
Arenfeld, Jørgen, til Rugaard, Ebeltoft. Ejer af skuden HAABET på 40 kls. af Ebeltoft, b. 1688 til kaptajn Erich Samuelsen, Ebeltoft.1959-071650-1700130 -
Arenholtz, Jørgen, kaptajn eller ejer af skude på 19 kls. i Ebeltoft 1680.1959-071650-1700125 -
Arentz, Hans, kaptajn på JOHANNA MARGRETHA, brig af Stavanger, b. 1814 i Stavanger, 62 kls. Fætter til Jacob & Jonas Kielland. Dagbog udgivet 1890 af forfatter Alexander Kielland.1964-091800-1850130-131 -
Arff, Nikolaj Jansen - forpagtning af Guineahandelen 1689-16971991-041650-170041 -
Arfsten, Jens J., kaptajn på VIRKSOMHEDEN, 120 kls., indkøbt i Rotterdam 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800109 -
Arf, Nikolaj Jansen, handelsmand med monopol på Guinea fra Vestindisk-guineisk Kompagni 16971948-041650-170069 -
Argand, Aimé, opfandt 1789 fyrlampe med dobbelt lufttræk.1960-071750-185068 -
Arge, Niels Juel, forfatter i Stridsarini fra 1940 til 1945 u.a. (1965-1995)1997-061950-200065 -
Arholm, tømrer, Randers. B. Kåg fra Gudenåen 1918 til kågfører Jørgen Bjerring1947-011900-195018f -
Arlaud, maler. Malet portræt af Frederik de Coninck ca.1790.1973-051750-180099 -
Arlington, lieutenant R. N. ved britisk ambassade i Madrid 19431994-031900-195032f -
Armand, Johan Wilhelm, søn af urmager Armand i Rendsburg, 1780. Var med på togtet til Vestindien med PRØVEN 1782-1783 under Poul de Løvenørn.2012-041750-180073, 79-80 -
Armand, urmager fra Rendsborg, fremstillede ca. 1780 kronometer.1945-041750-1850145 -
Armand, urmager i Rendsburg, 1780. Konstruerede kronometer.2012-041750-180061-62, 65, 79 -
Arnajak fra Frederikshåb, blev gift med kolonibestyrer J.F. Kreutzmann. De fik 11 børn.1976-051800-190061-62 -
Arnald, George, 1763-1841, engelsk maler. Malet slaget ved Abukir 1798.1962-031750-180063 -
Arnarson, Ingold, nordbo (c.870)2001-071000-1500109 -
Arnesen, Niels, 1. styrmand hos Albert Jensens rederier 1915.1986-051900-1950143 -
Arnesen, Vilhelm, skibsportrætmaler fra Ålborg.1981-111800-1900129 -
Arne, biskop (1237)1999-031200-125063 -
Arnold af Lübeck - om Skånemarkedet ca. 1100.1968-101100-1400130 -
Arnold af Lübeck, ca. 1200, tysk historiker.1957-021150-120027 -
Arnold, John, konstruktør af et kronometer 1700-tallets sidste halvdel.2012-041750-180061-62, 79 -
Arnold, munk og historiker, beskrivelse af danske søfolk og fiskere ca. 1200.1945-021200-130019f -
ARNOLD, skonnert, Peter F. Heerings første skib 1832.1968-071800-1900126 -
Aron fra Kangeq, 1822-1869, grønlandsk kunstner1992-071800-1900140 -
Arp-Nielsen, Peer, arkitekt, udviklede sejlkajaksporten i Danmark fra 1933.1988-031900-19506, 10, 15, 29 -
Artemo af Phaselis (383-322 f.Kr.)1943-03-400--30065 -
Arup, Erik, historiker - om orlogsflåden 1500-16001946-031900-195062, 84 -
Arup, Erik, historiker - om Skånemarkedet1945-021900-195017, 43, 86 -
Arup, Erik, historiker, om fiskeriet i 1500-tallet.1952-031900-195080 -
Arup, Erik, historiker, skrev 1907 disputats og 1925 Danmarks historie med indhold om frisernes handelsveje før år 1000.1966-041900-195019-20, 25, 34 -
Arvidsen, Andreas, bedstemand på FREIA (1912-1920) *f1997-071900-195072f -
Arøe, Jacob, 1803-1870tegner. Produceret farvelagt tegning af Julianehåb koloni, 1843. *t1953-101850-1900114 -
Asbjørn, jarl og lillebror til Svend Estridsen (D/S Myren - 1870-1930)2008-051000-110089 -
Aschehoug, kaptajnløjtnant (c.1827-1829)1942-041800-185063, 89 -
Aschengren, direktør, bestyr.formand i D/S Myren.2008-051950-200085 -
Aschewood, overstyrmand på S/S HARELDA af London ca. 1880.1985-061850-1950181 -
Aschlund, R., kaptajn på GANGES, orlogsdampskonnert 18451992-051800-185092, 94f, 99 -
Aschlund, Richard, kaptajn på LILLE CATHRINE, fregatskib, 1827, i Vestindiefarten.1956-051800-1850112 -
Asgeirsson, A., repræsentant for D/S A. Asgeirsson - med ved grundlæggende møde for det senere BIMCO 19052005-031900-195016 -
Asgeirsson, A., skibsreder og grosserer i Isafjord, Island, datter Sigridur Louisa portrætfoto her som forlæg for W.E. Møens billedskærerarbejde til galionen på S. LOUISA.1975-041850-195067-70 -
Askew, Anthony, læge. Porcelænsfigurer udført i Kina ca. 1770 af Chin Chin Chitqua.1959-081750-1800142 -
Aslam, J., redaktionssekretær, drivkraft bag Svendborg Sømandsstue, først oprettet 1879 med læsemulighed.1964-021850-190033 -
Asmussen, Benjamin artikelforfatter2004-032000-205015-40 -
Asmussen, Benjamin, cand. mag. museumsformidler viser 8. klasse rundt (2005) *f2006-082000-2050115 -
Asmussen, Benjamin, museumsinspektør H&S. Redaktør på årbog 2011.2011-041900-195059 -
Asmussen, Benjamin, museumsinspektør Handels- og Søfartsmuseet. Personaleprofil 2008. *f2008-072000-2050121 -
Asmussen, Benjamin, museumsinspektør, artikelforfatter til Som en Maage paa Vandet, 20092009-082000-2050131-138 -
Asmussen, Benjamin, museumsinspektør, H&S - involveret i Det Nye Søfartsmuseums udvikling2009-032000-205052 -
Asmussen, Benjamin, museumsinspektør, sekretær for Søfartspuljen (2011)2011-072000-2050139-140 -
Asmussen, H.P., fra Alnor. Kaptajn og reder fra 1921 af motorgaleasen ANNA.1981-091900-1950104 -
Assenius, Erik Holger, kaptajn, på fregatskibet ACCRA, 1778-1781.1970-021750-180053 -
Assens, E. - sekretær for komiteen for museet - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200012 -
Assens, E., fuldmægtig, sekretær for komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1960-19871990-031950-200049 -
Assens, Erh., museumskomiteens sekretær 1960-1987. Foto ved morgenbordet ved direktørskiftet 1971. *f1990-021950-200028f -
Assersen, Bendt, murersvend, deserteret i Norge 1733 under rejse til Vestindien med ENIGHEDEN2009-061700-1750101 -
Assmann, Ernst, professor tydede skibsbilleder fra Kong Sahurés grav 1908-1950-071900-1950112, 114-117, 120, 124-125 -
Astana Bandara, død 1612-08-22, søn af Dona Catherina og Vimala Dharma. Myrdet af stedfar Senarat.1988-051600-165082 -
Aterman, Ingemar, landsantikvar fra Karlskrona, samarbejdede om indsamling af data om bådtyper i Sverige.1983-061950-200055 -
Athen. Victor Hansen forgæves forsøg på at sælge FALKEN til kong Georg 1865.1944-031850-190076 -
Atlas Danicus, udgivet af Peder Hansen Resen i 1600-årene .1984-041600-170092-93 -
Aubin, Nicolas, udgav 1702 Dictionaire de Marine i Amsterdam med flagtavler.1969-021700-175025 -
Aubin, udgav 1702 ordbogen Dictionnaire de Marine. Heri om sømandsstraffe.1956-051700-1750102 -
Auchus, Wigel, konstruktør og mestertømrer, fik i 1620'erne kontrakt for ændring af danske fyr til kulfyr.1960-061600-165013-17, 20-22 -
Augsburg, apoteker, Roskilde, fik bygget RYLEN, kutter, 4,7 yachttons, b. 1896 af E.C. Benzon1954-051850-190078 -
August af Nordborg, hertug, indførte 1700 bestemmelse om plantning af træer for tømmerproduktion.1960-101700-1750182 -
August af Sachsen, kurfyrste -1557-1559- og trafik til Danmark.1965-081550-1600178 -
August III, polsk konge, 1733-17632008-061700-1750101 -
Augustus, kejser i Rom, c. 25 f.Kr.1990-04-0050-000058 -
Aulus Gellus, 0130-0180, romersk grammatiker og historiker, forfatter til "Noctes Atticae", erindringsskildring. Overleverede "Androkles og Løven"1990-040100-020055 -
Avaux, Claude de Mesmes, Comte d', 1595-1650; fr. greve og diplomat.1942-021600-170028 -
Aveira, Alfonso d', ekspeditionsleder til Guinea slutn. 1400-tallet.1952-041450-1500114 -
Axelsdatter, Konstantine, gift med skovfoged Hans Peter Hansen 1831. Datter Johanne Kirstine Hansen og gift med Store Bjørn.1965-031800-190060 -
Axelsen, kaptajn på STÆRKODDER, isbryder Storebælt 18931997-021850-190012 -
Axelsen, konsul på Læsø (1890)2001-021850-190012 -
Axel, dansk prins1999-041900-195094 -
Axel, Prins, død 1964-07-14, dødsstykke.1964-111850-2000139 -
Axel, prins, H&S protektor, portætfoto *f1949-011900-19505 -
Axel, prins, H&S-museets protektor 1946-19641990-021900-200029 -
Axel, Prins, museets protektor *f1948-011900-19505 -
Axel, Prins, protektor for H&S fra 1947.1949-021900-195050 -
Axel, Prins, protektor for H&S fra 1947, *f1947-011900-19505, 9 -
Axel, prins, søn af prins Valdemar -1928- Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-195033 -
Ayres, James, eng. konsul Madeira (1794)1942-031750-180050 -
Azavedo, Dom Jeronimo de, portugisisk general opererede på Ceylon 1611.1988-051600-165079, 83 -
Azim, Guiseppe, kaptajn på UFORSKRÆKKET, 97 kls., indkøbt i Rotterdam 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800109 -
Bach.Nielsen, overretssagfører, København, søn af kaptajn Hans Nielsen, FREYA. -1950-1951-041900-195072 -
Bache = Bagge, Lars, færgemand (-1801-). Kobberstik *r1945-051800-1850153-156 -
Bache, Anders Olsen, boede i Rungsteds fiskerhytter 9-13 i 17601952-031750-180081 -
Bache, Lars, færgemand i Helsingør, 1809, beklædnings, fodtøj, støvler.1979-021800-185040 -
Bache, Lars, færgemand i Helsingør, død 1809-07-26.1972-091800-1850130 -
Bache, Niels, søn af færgemand Lars Bache1945-051800-1850157 -
Bache, Ole Olsen, boede i Rungsteds fiskerhytter 9-13 i 17601952-031750-180081 -
Bache, Otte, tegner og maler. Tegnet fiskerkone fra Rungsted.1952-031800-185083 -
Bache, P.N., færgemand i Helsingør, sad i prisonen på BAHAMA i England i 1812-1813, hvor han fik undervisning i læsning. Titelblad fra hans optegnelsesbog. *d1964-021800-18509 -
Bache, Peter, bror til Lars Bache, smugler i Øresund (-1807-)1945-051800-1850154 -
Bache, Peter, bådebygger i Helsingør -1800- Byggede til Lars Bache.1972-091800-1850130 -
Bache, rektor på Vestindien, senere Herlufsholm -1877- Broder til kaptajn Bache på FALSTRIA.1951-021850-190035 -
Bache, Svend Nielsen, husmand, deltog i redning af skibbrudne fra NELLY AND ISABELL 1774-11-19.1951-051750-180086, 88-89 -
Bach, Carl, telegrafist, Deccamedarbejder (1949)2004-081900-1950123 -
Bach, Mogens, præst ved sømandskirken i Newcastle under WW2.2012-031900-195046 -
Bach, Torben, maskinchef DANA (IV) (1992)1998-071950-2000138 -
Bacon, Francis, 1561-1626, engelsk digter, var kritisk over for havfruer.1967-021550-165041 -
Baden, G.L., 1764-1840, historiker, skrev om fugleskydning afholdt 1747.1968-021750-185025 -
Badicke, Morten Christensen, skudekaptajn, smughandel rundt Fejø 1643.1966-131600-1650192 -
Bager, And., skriver om bord på CHRISTIANUS QUINTUS, bortløbet med kaptajn Wærøes dokumenter 17101948-041700-175093 -
Bager, kammerråd, passage til Vestindien 18582007-041850-190034 -
Bager, Maibritt, historiker i forskningsprojekt under GALATHEA 3-ekspeditionen 2007.2008-042000-205050 -
Bager, skibsbygger, byggede i Marstal i 1866 et enkelt skib, ALPHA, med galionsfigur og senere løvehoved på skonnerten VEGA.1975-041850-195048 -
Bagger, Cornelius, kaptajn på GREVINDEN AF LAURVIGEN, fregatskib, kompagniskib, togt 1730-1732 til Vestindien.1982-031700-175010 -
Bagger, E., København, fik bygget halvdæksbåden ERIK, 4,2 yachttons, i 1872 og SVANEN, 3,5 yachttons, i 1875 af E.C. Benzon.1954-051850-190077 -
Bagger, K., maskinmester M/S SELANDIA, Ø.K., 30 år (1912)1991-031900-195022 -
Baggesen, Christian, kaptajn, på fregatskibet KONGENS HAAB, 1780.1970-021750-180056 -
Baggesen, Jens, født i Korsør.1960-081800-190088 -
Bagge, Ane Margrethe, 1771-1857, fiskerkone fra Rungsted, datter af Ole Olsen Bagge og Marie Larsdatter. Tegning af professor Otto Bache. *t1952-031750-185083 -
Bagge, Cornelius, kaptajn på HAABETS GALEY og fra Vestindien SALVATOR MUNDI af København 1729.1976-031700-175038-50 -
Bagge, Cornelius, kaptajn på St. Thomas og St. Croix 17332009-061700-1750110 -
Bagge, Diderik, kaptajn på GREV MOLTKE på rejse til Ostindien 1763 og på DRONNING CAROLINE MATHILDE 1773.1987-041700-180045, 60 -
Bagge, Diederich, kaptajn på kinafarer KONGEN AF DANMARK (IV) 1781-1782 og på MARS 1783-1784.1979-041750-1800124-125 -
Bagge, Karina, enke efter Anders Bagge i Helsingør. Fik 1567 overladt driften af Kullen fyr.1960-061550-160014 -
Bagge, Niels J., bestyrelsesformand for H&S. Dommer i arkitektkonkurrencen om Det Ny Søfartsmuseum 2007.2008-072000-2050106, 108 -
Bagge, Ole Olsen, 1746-1802, fisker og strandfoged i Rungsted. Gift med Marie Larsdatter, 1745-1814, . De fik datteren Ane Margrethe Bagge.1952-031750-180083 -
Bagge, Ole, strandfoged i Rungsted -1774-1951-051750-180094 -
Bagge, svensk guvernør på øen St. Barthélemy -1795-1981-231750-1850265, 273-274 -
Bagrow, L., professor, Stockholm, bistået med hjælp ved artikel om læsekortbøger af A.W. Lang1955-031900-195073 -
Bahia, markedsplads 1847, tegning af P.A. Plum. *t1966-101800-1850155 -
Bahnsen, Bahne Wolf, 1763-1816, kaptajn, gift med Chressen Knut Pettersen. Gravsten på Keitum kirkegård, Sild.1971-041800-190084 -
Bahnsen, Johan Heinrich, kaptajn på FRAU CHRISTINA 1764 og på MARIA CHRISTINA 1765 - fik puncheboller - kaptajnsgave fra mægler til kaptajnen.1964-101750-1800134 -
Bahnsen, Johan Hinrich, kaptajn, gift med Gerda Maria Cornelsen. Åbenrå. -1780-1990-051750-180099 -
Bahnsen, Martin, farver og rådmand. Kirkeværge ved St. Nicolai Kirke. Portræt malet 18/5 1789 af Jes Jessen. Bahnsen var Jes' svigerfars ældste bror. Side 102 *p1990-051750-1800102, 107, 110 -
Bahnsen, Martin, junior, fører af DIE HOFFNUNG, tremastet galiot, efter 1791. Broder som styrmand om bord.1990-051750-1800110, 127 -
Bahnsen, Metta Christine, datter af kaptajn Johan Hinrich Bahnsen og Gerda Maria Cornelsen. Gift 31/3 1786 med maler Jes Jessen, Åbenrå.1990-051750-180099 -
Bailak, lærd araber, skrev 1242 om kompas.1986-031200-125043 -
Baines, sekretær på Britiske Konsulat i Valencia 19431994-031900-195031 -
Baird, C.P., forfatter til artiklen En broget skare - Danske krigssejlere i Newcastle upon Tyne.2012-032000-205033-58 -
Baird, Christian Peter, født 13/1 1943, Master of Arts, forfatter til artiklen En hændelse i udeflåden. Gift med Pauline Veronica Dickens fra Grimsby. De fik børnene Christopher, Katherine og Elisabeth og har ni børnebørn.2011-041900-195043-60 -
Baird, Norman, død 1989. Blev gift 1947 i Southport med Joan Alldred, 1922-2008. Norman adopterede Joans søn Christian Peter Baird.2011-041900-195058 -
Baker, Matthew, 1530-1613; eng. skibskonstruktør, fra 1572 Master Shipwright of the Kingdom2003-041550-165055 -
Baker, Peter, købmand fra Bremen (1729)1943-041700-175080 -
Bak, Frede, artikelforfatter2001-022000-20507-22 -
Bak, Frede, artikelforfatter1995-021950-20006-27 -
Bak, Frede, artikelforfatter 2010 til Galeasefører og meget mere i Grønland2010-072000-2050139-151 -
Baldæus, Philip, hollandsk forfatter, skrev ca. 1660 et værk om Ceylon.1988-051650-1700100-101, 109 -
Balfour, David, skibsbygmester ved Bremerholm 1588.1977-041550-160082-83, 97, 99 -
Balfour, David, skotte, byggede omkring 1600 skibe til Christian IV i Grønnegårdens Havn.1968-021600-16508, 10, 15 -
Balle, biskop. Irettesatte præst Peder Schiwe i Græsted 1799 og senere1954-071750-1800112 -
Balle, Johannes, forfatter til artiklen Fra de gamle grønlandsfareres tid1954-031950-200022-36 -
Balle, Johannes, historiker (1964)1992-071950-2000138f, 141 -
Balle, Sr., stadskonduktør, opmålte Andreas Bjørns vandareal på Christianshavn.1968-021700-180016 -
Ballingall, William, kaptajn på FREDERIKKE LOUISE, brigantine, Vestindisk Handelskompagni, rejse 1785-1982-031750-180019 -
Ballin, direktør Hamborg-Amerikalinjen - besøger M/S FIONIA (1912)1991-031900-195031 -
Ball, engelsk flådekaptajn for ALEXANDER, 1798, ved Toulon og Sardinien.1962-031750-180034 -
Bandara, Konappu = Vimala Dharma Súriya, død 1604, oprørsleder i Sitavaka, kongedømme på Ceylon ca. 1594.1988-051550-160075-76 -
Bang, Aksel, fisker fra Skalø - forsejling af båd (1930c)1994-041900-195060 -
Bang, Christian, tegner. Tegning af sømanden og dødens engel, 1903.1987-061900-1950138 -
Bang, Erich, dreng på DISCOs rejse 1792-1793. Faldt over bord og druknede.1954-071750-1800121 -
Bang, Gunnar, fisker, fik c. 1932 bygget skovlvodsbåden MARY hos bådebygger Emanuel Mortensen, Fejø.1983-141950-2000205 -
Bang, Herman, 1857-1912, forfatter - Ved Vejen indeholder beskrivelse af Willow-porcelæn (c1880)1993-061850-190057 -
Bang, Jens, maleri af Helsingør Red med vagtskibe, gouache *f2010-041750-180042 -
Bang, Joachim Æmilius, handelsassistent DEN GODE HENSIGT 17791992-021750-180018 -
Bang, M., graveret prospekt af København, havnefronten 1786.2012-041750-180064 -
Bang, M., tegnet København, yderreden med skibe, 1786.1973-051750-1800118-119 -
Bang, Magnus, kaptajn på barken NORDLYSET, ejer KGH, og sejlede i 1853 til Grønland. Også fører senere på skibet.1962-071850-1900169-170 -
Bang, Nina, 1866-1928, redaktør af Tabeller over Skibsfart og Varetransport gennem Øresund 1497-1660, 1906-19532010-041900-195065 -
Bang, Nina, samler af kildemateriale om Øresundstolden.1957-021900-195024 -
Bang, Ole, advokat, medlem af bestyrelsen for Handels- og Søfartsmuseet2009-032000-205035, 37 -
Bang, sognepræst i Horne. Konfirmerede 1834 skibsbygmester Poul Barfoed.1953-061800-185082 -
Bang, Stie, kompasmager, kompas 1984:0034 på H&S.1984-061800-1900135 -
Banks, Joseph, 1743-1820, botaniker på Cooks 1. rejse 1768-1771, præsident for Royal Society1999-031750-180083 -
Bantz, Martin, styrmand på S/S ERIK BOYE (1940)2009-091900-1950141 -
Barbarigo, Augostino, doge i Venedig 15011990-041500-155074 -
Barberini, Kardinal. Samling af instrumenter fra ca. 1600. I Nat. Maritime Museum, Greenwich.1952-041950-2000109 -
Barbosa, Duarte, rejseskribent, udgav c. 1517 værk om landene omkring Indiske Ocean1990-041500-155076f -
Barbot, James, engelsk slavehandler ca. 1700-1800.1973-031750-180050 -
Barclay, Th., skotte, kaptajn. Svoger til Robert Cook. -1848-1944-031800-185032 -
Bardason, Bjarni, emigrant (c.1200)2001-071000-1500117 -
Bardason, Herjulf, emigrant (c.1200)2001-071000-1500117 -
Bardenfleth, J.F., volontørkadet. Mønstret på PRØVEN 1782-1783 på togtet til Vestindien med kronometertest under Poul de Løvenørn.2012-041750-180065 -
Bardenfleth, Johan Frederik, søofficer 1772-18332002-031750-185047 -
Barents, Wilhelm, opdagelsesrejsende, fandt 1596 Svalbardøgruppen.1986-061550-1600176 -
Baretto, Antonio, fyrste på Ceylon ca. 1616.1988-051600-165097 -
Barfod, Asger, tegnet skitse af Nyboderhusene side 9, og af hus side 15.1981-031950-20009, 15 -
Barfod, Jørgen H.P., forfatter til artiklen Beboerne i Christian IV's Nyboder - Glimt fra en husbog.1981-031950-20007-21 -
Barfod, Jørgen H., cand.mag., forfatter til artikel om Torstenssonskrigen i årbog 1948.1956-061900-1950135-136 -
Barfod, Jørgen H., forfatter til artiklen: Norske defensionsskibe og deres udrustning under Torstenssonfejden1948-051900-195099-129 -
Barfod, Jørgen (1998)1998-031950-200039 -
Barfod, Jørgen, forfatter til artiklen Ebeltofts skibsfart på Christian V's tid.1959-071950-2000123-130 -
Barfod, Pie, forsker - grønlandske forhold (1977)1992-071950-2000140 -
Barfoed, apoteker i Helsingør 1843, senere svigerfar til skibsbygmester Poul Barfoed.1972-091800-1900134 -
Barfoed, apoteker i Stege Onkel til skibsbygmester Poul Barfoed -1840-1953-061800-185092 -
Barfoed, Christen, sømand og bror til skibsbygmester Poul Barfoed -1836-1953-061800-185086, 100 -
Barfoed, Erik, styrmandselev på skoleskibet KØBENHAVN 1928. Var rømt i Sydamerika.1988-061900-1950178 -
Barfoed, H.L. - skænkede testamentarisk gave til Museets Venner - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200013 -
Barfoed, H.L., kaptajn, skænkede H&S Venneselskab et legat i 1967.1980-021950-200014 -
Barfoed, Harald, bror til skibsbygmester Poul Barfoed -1844-1953-061800-1850102 -
Barfoed, J. medstifter af Smaalandenes Dampskibsselskab, Nykøbing, stiftet 10/7 18822005-071850-190062 -
Barfoed, Jens M., direktør og bestyrelsesmedlem for H&S Venneselskab.1980-021950-200013 -
Barfoed, købmand og reder i Rudkøbing (1889)2000-051850-190083 -
Barfoed, Magnus og Chr. Rohmann overtog ca. 1846 Poul A. Barfoeds træskibsværft Helsingør, oprettet 1843.1955-101800-1850159 -
Barfoed, Magnus, bror til Poul, optaget som lærling på Poul Barfoeds Skibsværft i Helsingør i 18521972-091850-1950134 -
Barfoed, Magnus, yngste bror til skibsbygmester Poul Barfoed. I lære hos Poul B. og købte 1856 hans skibsbyggeri i Helsingør.1953-061800-1850107 -
Barfoed, Poul A., 1820-03-31 til 1904-03-07, skibsbygmester, havariekspert hos Søassuranceforeninger i København, artikelforfatter. Farvelagt tegning 1936 p.85 *t1953-061800-190082-110 -
Barfoed, Poul, 1820-1904, skibsbygmester i Helsingør fra 1843.1972-091800-1900133 -
Barfoed, Sophus, stud.jur., bror til skibsbygmester Poul Barfoed -1840-1953-061800-185091 -
Barfoed, Svend, tegner. Udførte 1936 farvelagt tegning af skibsbygmester Poul Barfoed.1953-061900-195085 -
Barfoed, Thomas, præst i Jordløse -1820- Far til skibsbygmester Poul Barfoed.1972-091750-1850133 -
Barfoed, Thomas, sognepræst til Jordløse og Haastrup. Far til skibsbygmester Poul Barfoed -1820-1953-061800-185082 -
Bargum, Frederik, 1733-1800, grundlægger Guinesisk Kompagni 1765, bopæl Det Gule Palæ, Amaliegade1991-041750-180052 -
Bargum, Henning Fr., handelsmand, medinteressent i Guineisk Kompagni 1765.1970-021750-18008-9 -
Bargum, Henning Frederik, handelsmand, født 1733, dødsdato ukendt og efter 1782. Gift med Barbara Eleonora Gustmeyer 1762.2010-061750-1800101-138 -
Bargum, Henning Frederik, leder af Guineisk Kompagni til 1774.2011-051750-180062 -
Barm, Jacob Friedr. von, f. 1823, bror til J. F. Brodersens kone, Christina (På side 93 hedder Christinas fader også J.F.v.B). Han er formod. forlist med WILHELMINE BRODERSEN1994-051800-190082 -
Barow, forfatter til bogen The Navigators Supply med omtale af kompas i Østasien, a. 16001986-031600-170044 -
Barradas, De, portugiser skrev 1613 beretning om Ceylon.1988-051600-1650101 -
Barrie, Jean, udviklede dykkerklokke 16401946-021600-165028 -
Barringotn, Charles, eventyrer og handelsmand i Købenavn 1737. Journalside på foto p.35 *f1955-021700-175020-48 -
Barrington, Charles, supercargo på GREVINDEN AF LAURVIGEN af København, 1737 - om Kapstaden.1984-051700-1800101, 113 -
Barrington, Charles, tegnede landtoninger af Kap Det Gode Håb 1735.1987-041700-180053 -
Barros, João, forfatter til værket Da Asia, 1539. Om Martin Behaims rolle i udviklingen af astronomisk navigation.1952-041500-1550109 -
Barro, Joáo, opdagelsesrejsende, udgav værket Decades 15521990-041550-160077 -
Barrymore, Richard, 1630-1694, Second Earl of - datter gifter sig med Thomas Crosbie, MP 17111996-051700-175062 -
Barry, John, tømrermester i Cork, reparationshavn i Irland for DISCO 1792.1954-071750-1800116 -
Barthe, D. skibsreder, B.A., Argentina (1912)2004-041900-195041 -
Bartholin, Erasmus, 1625-1698, matematiker1945-041600-1700120 -
Bartholin, Fr. Wilh., regimentskvartermester (1824)1943-041700-180087 -
Bartholin, Hans, professor, lærer for Hans Egede i beg. af 1700-tallet.1966-111700-1750162 -
Bartholin, Thomas, 1616-1680, professor, indrettede dansk ordensvæsen.1969-021650-170023 -
Bartley, James / Jim, harpunér om bord på STAR OF THE EAST, hvalfangerskib, USA, 1903 - om overtro med hval og Jonas.1966-081900-1950109-110 -
Bartlitt, Edmund, kaptajn og lods ved Frederiksnagore, Indien, hvor DISCO 1793 lossede og lastede.1954-071750-1800118 -
Barton, kaptajn, engelsk, på LA CONCORDE, 40 kanoners fregat, 1800.1981-081750-185098 -
Bartram, Christian, Rudkøbing, ejer af ny skude ca. 1600.2012-021550-175017 -
Bartun / Bartoun, brødrene Andreas og Robert, skotter, kaptajn under Kong Hans, kaperkaptajn1948-021450-155026 -
Bar, Duvellar de la, supercargo, tegnede bodmerikontrakt med 33 % rente for rejse fra kanton til Frankrig med privatejet te 1739.1989-061700-1750159 -
Basballe (II), -1717-, købmand i Århus1948-061700-1750131-132 -
Basballe (I), Christen, -1687-, købmand i Århus1948-061600-1650131, 133 -
Basballe, Jens Christensen, *1637, død 1708, Fader til Christen Basballe.1948-061600-1750134 -
Basbal, Hironimus, sing., skænkede 1694 til Anholt Kirke kalk og paten af sølv.1950-041650-170055 -
Basilios, Kirkefader fra Cæsarea, destillerede saltvand ca. år 350.1977-020350-040030 -
Basse, Michel Andersen, kaptajn og reder for skuden MACRELLEN på 22 kls. af Ebeltoft i 1681-1691.1959-071650-1700126 -
Basse, Niels, murermester Helsingør (1740)1942-051700-1900101 -
Basse, Peder og Søren, kaptajn eller ejer af skude på 21 kls. i Ebeltoft 1680.1959-071650-1700125-126 -
Bass, Anders Mikkelsen, kaptajn på fregatskibet GEHEJMERAADINDE RABEN, 1784.1970-021750-180060 -
Batchelor, Inger, leder af det danske samfund i Newcastle: Danish Community in Newcastle-upon-Tyne -2010-2011-041900-195047, 59 -
Batchelor, Inger, menighedsformand i Newcastle. Registreret oplysninger om danske krigssejlere under WW2 med tilknytning til Newcastle.2012-032000-205035, 53, 57 -
Battier, bogholder (1783)1943-041750-180095 -
Battier, Christopher, kaptajn på AMALIE CHRISTIANE, fregatskib, kompagniskib, togt 1777 direkte København-Vestindien-Kbh.1982-031750-180013 -
Battuta, Ibn, opdagelsesrejsende, født i Tanger, -1325-1354. Beretning udkom på europæisk 1829.1990-041300-135066 -
Bauditz, kaptajn og Rasmussen, overkrigskommissær, opfandt ca. 1890 en redningsstortrøje med indsyede korkstykker.1955-071850-1900144 -
Bauer, A., udgav bogen Dampmaskinens Indførelse i Danmark, 1891. Heri om H/S CALEDONIA.1987-031850-19007 -
Bauer, T., Hamburg, panthaver i J.J. Claessens bo, 1806.1958-061750-1850150-151 -
Baumann, G., assistent i Godthåb, senere kolonibestyrer i Frederikshåb 1891. Foto med familie. *f1971-031900-195043 -
Baumann, G., maler, Sukkertoppen vinteren 1896-971995-021850-190014 -
Baumann, guvernementssekretær Skt. Thomas - om Vestindiens salg 1917.1957-061900-1950166 -
Baumann, Sofia, født Binzer, assistentfrue i Godthåb, senere kolonibestyrerfrue i Frederikshåb 1891. Foto med familie. *f1971-031900-195043 -
Baumgarten, Hans Henrik, 1806-1875, grundlægger af B&W *f1993-091800-1900103, 105 -
Baune, Johannes, grosserer, bestyrelsesmedlem i Volante (1916)2006-041900-195043 -
Baurenfeind, G.W., gravør, stukket overkøbmand L.F. Rømer i Guinea, efter maleri af G.M. Fuchs, 17601954-121750-1800136 -
Bax, Johan, hollandsk guvernør i Kapstaden 1678. Arresterede kaptajnen van Dooren fra VOOGEL PHOENI 1678.1985-051650-1750125-126 -
Bay, Christian Rasmussen, ejer af part i sejlskibet SCT. MARIA, 42 kls., 1703-12-22.1971-021700-17508 -
Bay, lods i Helsingør, blev reddet svømmende ved Hven efter LIVLIG sank 1898.1980-061850-1950104 -
Bährenstecher, G., graverede 1801 stik af Poul Løvenørn.1960-071800-185049 -
Beaudouin, Francois, tese om Douro-både fra Portugal og nordiske både har lighedstegn, 1963.1965-041950-2000111 -
Beauharnais, Josephine de, Napoleons hustru. Overværede med mand Macbeth som skuespil 1798-05-05.1962-031750-180029, 68 -
Beaujeu, Chevalier de - oplevede dåbshandling ved Kullen, 16801948-031650-170060 -
Beaulieu, Augustin, fransk rejsende, besøgte Kapstaden 1620.1984-051600-1650106 -
Beccarios, Battista, kartograf fra Genua ca. 1435.1984-041400-145058 -
Bechmand, Niels Petersen, fyrmand, skrev 1700 til fyrforvalter Catharina Bonen om højvande ved Anholt fyr.1960-061700-175025 -
Bech, Andreas, assistent ved havneforretninger, ansættelse hos firmaet C.K. Hansen 1889.1989-041800-190075 -
Bech, Bjørn Laursen, partejer af ENGEL GABRIEL, skude af Læsø, 11,5 kls., 1727 målebrev. Kaptajn og partejer Joen Sørensen.1972-111700-1750187 -
Bech, Bodil og Werner, stiftere af firmaet Søgave2010-081950-2050159 -
Bech, etatsråd - om skibsmåling 1827.1974-031800-185032 -
Bech, Lars Laursen, partejer af ENGEL GABRIEL, skude af Læsø, 11,5 kls., 1727 målebrev. Kaptajn og partejer Joen Sørensen.1972-111700-1750187 -
Bech, Nicolai Vilhelm, 1849-, styrmandseksamen 1872 og 1873, kaptajn på FREIA (1897)1997-071850-195071 -
Bech, Niels, arkitekt. Opmålte 1967 Richters Gård i Accra.1970-051950-2000116 -
Bech, S.P., skibsbygmester i Rønne. Byggede for Hans Puggaard mindre skibe.1945-071800-1850161 -
Bech, S.P., skibsbygmester i Rønne, byggede fire skibe med galionsfigur i 1860 til 1878.1975-041850-195047 -
Bech, Søren Peter, skibsbygmester i Rønne.1983-101800-1900139 -
Beck-Friis, Joachim, ambassadør fra Sverige. Deltog i afsløringen af Søfartsmonumentet på Langelinie 9/5 1928.2011-031900-195033 -
Becker, F., kaptajn, chef HAPAG på Skt. Thomas (1890)2000-021850-190025 -
Becker, H.F., forstinspektør i Rostock, besvarede prisopgave om skibstømmer, 1798.1960-101750-1800186 -
Beckman, Claes - solsten1997-031950-200017 -
Beck, J., rentemester i København 1561, drev rederivirksomhed.1981-101550-1600120 -
Beck, kaptajn, København. Fik bygget åben båd ELLEN, 1,7 yachttons, i 1871 af E.C. Benzon.1954-051850-190076 -
Beck, Peter, assistent på KRONPRINSESSEN AF DANMARK, førte protokollen om bord 1746.1963-031700-175068-71 -
Beck, Sten, rentemester, fik 1641 brev om problemer på Bremerholm med Holmens chef Erik Ottesen Orning.1977-041600-165098 -
Beenck, Johann, maler. Malet af søsætning fra 1831 i Altonaer Museum.1970-041800-185099 -
Beenfeldt, H.G., tegnede 1815 Christiansted, St. Croix, havnepladsen.1982-031800-185035 -
Begtrup, Gregers, professor i landøkonomi, beskrev det maritime miljø i Ærøskøbing ca. 1810.1978-031800-185047 -
Behagen, Georg, ejede sammen med H. Elliot efter 1824 og efter Høyer og Dahl skonnerten VIGILANT ex NONSUCH.1980-051800-190092, 94-95 -
Behagen, Gysbert, skibsreder. Rederi ved Pieter van Hemert og halvbror Gysbert Behagen, ejede FREDERIKSDAL, fregatskib, b. 1782 i Flensborg.1982-031750-180037 -
Behaim, Martin - udfærdigede globus 14921945-041450-1500117f -
Behaim, Martin, 1459-1507, kosmograf1992-031450-155034 -
Behaim, Martin, 1459-1507, opdagelsesrejsende. Gift 1487 med datter af Vaz Cortereal. Maleri fra senere periode p. 101 *p, våbenskjold p. 102 *t1952-041450-1500100-136 -
Behaim, Martin, født 1488. Søn af Martin Behaim, 1459-1507. Besøgte 1519 Nürnberg og rejste epitafium for faderen i St.. Catharinæ Kirke.1952-041450-1500103, 125 -
Behaim, Martin, kartograf c1436-15071943-021650-170036ff -
Behaim, Wolfgang, broder til Martin Behaim. Brev om Wolfgangs skamfuldhed over Martins pralen af 1491-11-22.1952-041450-1500123 -
Behrens, kaptajn på CODAN, Åbenråbrig (1847)1994-051800-190076 -
Behr, Christoffer, bartskærermester ved Bremerholm 1621.1977-041600-165081 -
Beichel, Th., litograf, gengivet skolebygning på Great Princess, St. Croix, 1841-1981-151800-1850181 -
Bekmand, Hans, viceoldermand for Københavns Skipperlav, 1691.1963-081650-1700152 -
Beldenak, Jens Andersen, biskop, d. 1537-01-20, processen mod1948-021500-155050, 52 -
Belfour, John Daniel, skibskaptajn fra Hull. Handelsmand og industridrivende i Helsingør -1786- Giftede sig 1794 med enke Mariane Dodt.1958-061750-1850125-126, 158 -
Belkin, Hans P.W., skibsreder og kaptajn fra 1927 for skonnerten CHRISTIAN af Sønderborg, b. Germaniawerft b. nr. 396.1981-091900-1950108 -
Bellange, maler, fransk. Malet landsætningen ved Marabut i Ægypten 1798, og landslaget ved Abukir 1799-07-27.1962-031750-180053, 67 -
Belling, Peder Andersen, andenstyrmand på JÆGERSBORG på rejse til Guinea og Vestindien 1747-1748. Fra 1748-04-28 førstestyrmand.1956-041700-175075-79, 83-88 -
Belling, Peder Andersen, styrmand avanceret til overstyrmand på JÆGERSBORG 1748, erklæret sindssyg.1968-021700-180036 -
Bellini, franskmand, der beskrev længdeberegning ud fra misvisning.1945-041500-1600127 -
Bellini, komponist til stykket Elixir d'Amore, spillet ved taffel på LA BELLE POULE, 1843-01-27.1980-101800-1850148 -
Bell, John, søløjtnant, opfinder af redningsmorteren i 1791.1955-071750-1800127 -
Bell, Paul, artikelforfatter1991-031950-200018-36 -
Bell, Paul, forfatter til artiklen H/S CALEDONIA - om Danmarks første dampskib.1987-031950-20005-21 -
Bell, Poul, forfatter til artiklen De gamle dampskibes fremdrivningsmetoder.1977-061950-2000128-141 -
Bell, Poul, forfatter til artiklen H/S MERCURIUS, Storebæltsfartens første dampskib.1974-021950-20007-15 -
Bell, Poul, forfatter til artiklen Maskinmestrene og dansk emigrantfart 1880-1912.1979-051950-2000131-146 -
Bell, Poul, forfatter til artiklen Maskinmestrenes Forening 100 år.1973-041950-200077-93 -
Bell, Thomas, kaptajn CHILEAN REEFER (1940)2001-051900-195090, 95 -
Belmer, Henrich, kaptajn på FRU CORNELIA THEODORA, 100 kls., indkøbt i Amsterdam 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800112 -
Belmont, Mr., medlem af Repræsentanternes Hus i Washington - fremlagde lovforslag om afholdelse af en søfartskonference 18881945-031850-1900101-102 -
Beloe, Mr. assistent for G. Dennis Leinster, shipping attache ved britisk ambassade i Madrid 19431994-031900-195033 -
Beltz, C. O., bankdirektør, gift med Cathrine Brodersen, 1860-1934, datter af H. C. B. (II)1994-051850-195084 -
Bender, H.I., krydstoldskonnertkaptajn, indkøbte FREDERIK VII i 18511947-051850-190097 -
Bendixen, Boy, død 1861, kaptajn i Kinafarten. Løjtland og far til Emilie gift med Mads Chr. Holm.1982-061850-190086 -
Bendixen, Emilie, datter af Boy Bendixen, Åbenrå. Hun blev 1861 gift med Mads. Chr. Holm.1982-061850-190086 -
Bendixen, Gabriel, kvartermester, boede Nyboder, Merianstræde 11 i 1677.1981-031600-170010 -
Bendixen, H. C., købmand, skibsreder, Rudkøbing 18742000-051850-190076f -
Bendixen, Jes, født ca. 1763, død 9/12 1801. Kaptajn fra Stentoft, senere Stollig Sønderjylland. Portræt malet af Jes Jessen 1794. Søn af Bendix Nissen. *p1990-051750-1800106, 113 -
Bendixen, Nis, korreponderende reder, Åbenrå / Stollig Sønderjylland. Søn af Jes B. senior.1990-051750-1800106f, 109, 113 -
Bendixen, O., malet skruebarken DANMARK ved Kap Bismarck 1907-1908.1959-041900-195063 -
Bendixen, Svend, nagleskærer på Holmen 1779.1981-121750-1800143 -
Bendsen, E.P., fisker, ejede 1902 THYRA, kartoffelbåd, sammen med sin svoger Carl Petersen i Gilleleje.1966-071850-190089 -
Bendsen, Jens, matros og tømrer, skibsbygger i Helsingør ca. 1800.1972-091800-1850130, 132 -
Bendsen, Tholle i Laholm. Kaptajn og skibsfart i Halland 1595.1966-161550-1650247 -
Bendtsen, Anders i Galtabäck, kaptajn, sejlede materialer til Varberg slotsherre 1610-1611.1966-161550-1650249 -
Bendtzen, C.N.W., kaptajn på barken PSYKE, b. 1856 af E.C. Benzon. Kaptajn på rejse i 1871, da skibet forliste ved Amoy.1954-051850-190072 -
Bendtzon, Christian, toldkontrollør. Portræt malet af Jes Jessen 1784. *p1990-051750-180099 -
Benedetti, Maria Theresa datter af Vincent Benedetti (1837)1993-081800-185086 -
Benedetti, Vincent, Kgl. dansk agent i Caracas 18371993-081800-185084ff, 90 -
Benedicht, Laurentz - Landtoninger i hans værk Søkartet over Øster- og Vestersøen fra 1568.1965-051500-1600155, 162 -
Benedicht, Laurentz - udgiver af søbog i 15681996-071550-160098f -
Benedicht, Laurentz, forlægger for Søkartet offuer Øster oc Vester Søen, 1568.1955-031500-160049-50, 68-72 -
Benedicht, Laurentz, udgav 1568 Søkartet offuer Øster oc Vester Søen.1984-041550-160084, 87 -
Benedicht, Laurentz, udgav 1568 Søkartet over Øster- og Vestersøen uden omtale af fyr.1960-061550-160010 -
Benedicht, Lauritz = Lorens, aktiv 1551-1601, bogtrykker. Udgav Søkartet offuer Øster oc Wester Søen i 1568.1945-041550-1650133 -
Benedicht, Lorenz - brug af landtoninger i bog fra 15681947-041550-160079 -
Benedicht, Lorenz, omtaler Grosse Wollsäcke i Østersøens landtoninger 1568.1946-051550-1600127 -
Benedikte, prinsesse, åbner udstillingen Tid til Te 20052006-082000-2050113 -
Bengtsen, Henrik, historiker (1985)2004-032000-205034 -
Bengtsson, B.E., malede 1942 HERCULES, kuf af Næstved, kaptajn L. Henning.1986-091900-1950229 -
Bengtsson, Barna, forfatter til artiklen Når skibsportrætter konserveres.1985-031950-200020-44 -
Bengtsson, Preben, journalist, skrev 1967 jubilæumsskrift for Dansk Skibstømrerforbund.1983-051900-200044 -
BENJAMIN HOWARD, fregatskib af København, kaptajn Saabye, 1859, om kaptajnens uniformer.1979-021850-190037 -
Bennike, Helge, oberst i Roskilde 1940. Drog til Sverige med et kompagni soldater 1940-04-09. Returneret senere, da Sverige ikke var i krig.2008-031900-195047 -
Bennike, oberst Roskilde Garnison, (1940)2004-031900-195018 -
Bennike, Pia, Københavns Universitet, projektleder på "Voices from beyond the grave" i GALATHEA 3-ekspeditionen 2007.2008-041950-205063 -
Bennitzen, Hans, skibsreder, købt halvpart 1694 i jagten HJORTEN.1958-051650-175095 -
Bensaúde, Joaquim 1859-1952 - Histoire de la science nautique portugaise, udg. 19171943-021900-195027 -
Benson, Mr., captain R.N., shipping attache ved den Britiske Ambassade, Lissabon - danske i allieret tjeneste 19431994-031900-195040-42 -
Benson, USA dækskadet (1942)2002-021900-200013 -
Benstrup, K., skibsbygmester på Holmen ca. 1729.1973-101700-1750142 -
Bentley, handelsassistent. Mønstret CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1956-031800-185036 -
Bentsen, Ivar, 1876-1943, arkitekt. Ansvarlig for Søfartsmonumentets på Langelinies arkitektoniske udformning.2011-031900-19507-8, 12-13, 16-17, 21, 25, 29 -
Bentsen, Lorentz, sejl-, flag- og kompasmager, udgav 1745 Den Nye Danske Søe-Bog.1984-041700-180086 -
Bentsen, Valdemar Alfred Emil, matros fra Snesere, VALKYRIEN, (1917)2004-041900-195052 -
Bentzen, C. P., best.medlem i Freia A/S (1897)1997-071850-195070 -
Bentzen, etatsråd, landmåler. Skolekammerat med Christian Schmiegelow 1866-1951-021850-190026 -
Benwell, G., medforfatter til bogen Sea Enchantress, 1961, om havfruer.1967-021950-170046 -
Benzons Træskibsværft i Nykøbing F. gruppebillede af tømrermandskab ca. 1890. *f1978-061850-1900157 -
Benzon, C. B., konsul (1943)1943-011900-19509 -
Benzon, C. E., skibbygmester (1943)1943-011900-19508 -
Benzon, C.B., konsul, ejer af skonnert GANYMED, 152 BRT, 132 NRT, b. 1852 af E.C. Benzon. Strandet 1871-04-05 ved Ängelholm, s. 1875 til C.H. Møller, Odense,1954-051850-190071 -
Benzon, E. C., 1825-1912, skibskonstruktør2005-071800-195057-64 -
Benzon, E. C., b. 1854 krydstoldskonnerten ARGUS.1944-101850-1900137 -
Benzon, E. C., skibbygmester. Benzons datter Hansigne gift med Otto Søtoft, 1852-1944.1990-061850-1900150 -
Benzon, E.A.P., hofjægermester, Benzonseje / Benzonsdal ved Grenå, fik 1871 b. skib hos E.C. Benzon1954-051850-190066, 76 -
Benzon, E.B. / C.B., bror til E.C. Benzon, der b. lystjagt CAROLINE til sin bror i 1866. Reder for barken PSYKE 1856-1863.1954-051850-190065, 72, 75 -
Benzon, E.C., 1825-12-15 til 1912. Skibsbygmester i Nykøbing F. p.54, 61 *f1954-051800-190053-79 -
Benzon, E.C., skibsbygmester i Nykøbing F.1983-101800-1900136 -
Benzon, E.C., skibsbygmester Nykøbing F. B. 1867 jagten CASTOR til paketfart på København - Nykøbing F.1952-011850-19008 -
Benzon, E.C., Skibsbygmester, byggede 5 krydstoldjagter.1983-111850-1950150 -
Benzon, E.C., skibsbygmester, foretog 1865 navngivning af skib ved flaskedåb svunget af gudmor.1983-081800-1900113 -
Benzon, E.C., skibsbygmester, Nykøbing F. Grundlagde virksomheden i 1848 og byggede krydstoldskonnerten ARGUS i 1854.1947-051850-190097-106 -
Benzon, E.C., skibskonstruktør, 1800-tallets midte. Tegning af hans skibe i linjer.1989-051800-1950106, 123-125 -
Benzon, E.C., skibskonstruktør, linjetegning fra 1867 til jagten CASTOR.1962-051850-1900131 -
Benzon, Edvard, konsul, k. 1854 skonnerten HEIMDAL, 127,81 BRT, 117,69 NRT, b. 1854 af E.C. Benzon.1954-051850-190071 -
Benzon, Eggert Christian, født 1825, skibskonstruktør, værftsejer i Nykøbing F.1983-131850-1900184-198 -
Benzon, Lorentz, kaptajn på S/S PRØVEN 1882, ældste søn af E: C. Benzon2005-071850-190062 -
Benzon, Lorenz Jacob, kgl. agent, skibsfører og købmand i Stubbekøbing. Far til E.C. Benzon. Reder for skonnertbriggen AMOR, b. 1855 hos E.C. Benzon. Fører af S/S PRØVEN1954-051800-185053, 72, 74 -
Benzon, Otto, forfatter til artiklen Skibsbygmester E.C. Benzon, Nykøbing Falster - En foregangsmand i dansk skibsbygning1954-051950-200053-79 -
Benzon, Otto, som barn, senere skibskonstruktør. Her på E.C. Benzons Træskibsværft i Nykøbing F. ca. 1890. *f1978-061850-1900157 -
Benzon, skibsbygger, Nykøbing F. s. S/S PAN til H. P. Prior 18611944-031850-190062 -
Benzon, skibsbygmester i Nykøbing F. -1840-1972-091800-1900134 -
Benzon, skibsbygmester (1867)1942-011850-19007 -
Benzon, V., reder (1857)1943-091850-1900108 -
Benzon, Valdemar, partreder fra 1863 for barken PSYKE, 234 tons, b. 1856 af E.C. Benzon.1954-051850-190072 -
Berckentin, greve til Kokkedal ved Rungsted -1755-1951-051700-175095 -
Berckentin, Louise, komtesse og overhofmesterinde hos dronning Caroline Mathilde. Louise var gift med Christian Siegfried von Pleseen, amtmand, død 1755. Datter af grev Berckentin til Kokkedal.1951-051750-180095 -
Berentsen, Johan, rådmand i Helsingør 16701951-051650-170078 -
Berentzen, N., kaptajn på S/S THINGVALLA 1893.1964-031850-190053 -
Bergen, Dr. van, privatsamler af fliser -1957-1957-031950-200082 -
Bergen, Hans Larsen, mønstret JUSTITIA, linjeskib, under slaget ved Rügen. Model skænket Stege Kirke som votivgave 1718.1950-041700-195064 -
Bergen, Jørgen Pedersen, sømand mønstret på FREDERICUS QUARTUS eller CHRISTIANUS QUINTUS, død på rejsen før juni 17101948-041700-175097 -
Bergen, Knud Andersen, bøsseskytte, boede i Nyboder Merianstræde 16, til 1679.1981-031600-170017 -
Berger, Jørgen, tolder i Helsingør. Fik i 1563 fyrmesterembede ved Kullen fyr.1960-061550-160014 -
Berger, Karl, dr. forfatter til artikel om Tuborg Havn i Meddelelser fra Historisk-Topografisk Selskab for Gjentofte Kommune, 1942. Heri om H. P. Priors udvikling af området.1944-031850-190095 -
Berggren, Britt, historiker i Oslo, samarbejdede med danske om indsamling af data om bådebyggeri, 1964-1983-061950-200056 -
Bergman, Simon Jochumsen, godsejer til Bergmansdal, anlagt 1722.1958-061700-1750117 -
Bergsøe, Vilhelm, forfatter til jubilæumssang for H.P. Prior 18911954-061850-190081-82 -
Bergsøe, Vilhelm, professor - værk om Trankebarmønter, 1895.1977-051850-1900120 -
Bergthorsson, Pál, geograf2001-071950-2000118 -
Berg, A., negotieassistent, ankom med KRONPRINSESSEN, fregatskib Asiatisk Kompagni, til Trankebar 1819-04-29.1980-091800-1850144 -
Berg, Axel, 1856-1929, arkitekt. Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-19509 -
Berg, Axel, underdirektør Nakskov Skibsværft (1914)1991-031900-195034 -
Berg, G., bådkonstruktør, fik afslag på bygning af båd hos Carl Nielsen, Fejø, ca. 1940. Bådtegning. *t1983-051900-200034-35 -
Berg, H. P., kaptajn, tidligere elev skoleskibet KØBENHAVN, tidligere elever samlet ved 1/5 1993 *f1994-071900-2000125 -
Berg, H.H., viceguvernør. Maleri af hans bolig på Denmark Hill i St. Thomas, 1852.1974-081850-1900151 -
Berg, Hanne Christiane, f. 1851, mor til Otto Rung1992-071850-1950118 -
Berg, Hans Diderichsen, tømmermand på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1738.1955-021700-175038 -
Berg, Hans Henrik, "præsident" = viceguvernør 1852-18622001-031850-190043 -
Berg, Jens Jensen, kaptajn 1785-1787 på CHRISTIANSBORG, slaveskib og dødelighed. Portrætmaleri side 47. p*1973-031750-180030, 32-34, 44-47, 51 -
Berg, Jens Jensen, kaptajn på fregatskibet SKATMESTER VON SCHIMMELMANN, 1791-1795.1970-021750-180061 -
Berg, kaptajn på TRANQUEBAR (1777)1992-021750-18008, 10 -
Berg, P.Th., købmand. Aktiebrev fra rederiet Dampskibsinteressentskabet i Ålborg, 1842-08-11 med vignet af IRIS.1972-081800-1850118-119 -
Berg, R., artikelforfatter til Nogle gamle danske købmandstyper1948-061900-1950130-143 -
Berg, R., forfatter til artiklen Nogle gamle danske købmandstyper, udg. 19481949-031900-195062, 68 -
Berg, viceguvernør, opførte ca. 1830 guvernørbolig i Charlotte Amalie. -1967-1967-041800-1850101 -
Bering, Vitus, søfarer 1681-17411943-011900-195014 -
Berliner, Franz, oversætter af Mette Newths roman Bortførelsen om Poq og Qiperoq (1988)1992-071950-2000140 -
Bernburg, grosserer, Nørregade 18, 3. sal, -1884- interesse i Chr. Schmiegelows rederiplaner.1951-021850-190049 -
Bernstorff, A.P., udenrigsminister, omtalt i forbindelse med konvojering af skibsfarten ca. 1793 til 1802.1981-081750-185088, 94, 96 -
Bernstorff, A.P., udenrigsminister, underrettet 1786 om planer for fyr på Anholt.1960-071750-185076-78 -
Bernstorff, Andreas Peter, 1735-1797, minister. Om erhvervsudviklingen.1964-041750-180065 -
Bernstorff, Andreas Peter, 1735-1797, udenrigsminister. Stik af Clemens efter maleri af Jens Juel. *r1948-081750-1800148-149 -
Bernstorff, Christian, søn af A.P.B., var 1793 imod konvojering af skibsfarten.1981-081750-185096, 98 -
Bernstorff, J.H.E., dansk gesandt i Paris 1744, hvortil besætning på WILHELMINE GALEJ klagede over opbringning.1982-031700-175023 -
Bernstorff, J.H., kontrasigneret algiersk søpas fra 1758-04-19 for ST. NICOLAY KIRCHE af Flensborg.1971-041700-180080 -
Bernstorff, Johan Hartvig Ernst, 1712-1772, udenrigsminister, farbror til A.P. Bernstorff1948-081700-1800149 -
Bernstorff, Johann Hartwig Ernst, 1712-1772, minister. Om erhvervsudviklingen.1964-041750-180065, 69 -
Berns, Albert Baltser, født 1602, kgl. faktor i Hamburg og skibsværftsejer i Neustadt -1640-1650-1982-051600-170070-83 -
Berns, Albert Blazer, entreprenører og skibsbygger 1642.1977-041600-1650100 -
Berns, kaptajn på HERCULES, hollandsk fregatskib af Middelburg, medtog besætningsmedlemmer fra CRON PRINSESSEN 1752 til Europa.1962-041750-1800116 -
Berntsen, Arent, omtalte i sin Danmarksbeskrivelse 1656 et fyr på Læsø.1960-061650-170030 -
Berntsen, Arent, topograf, -1630 -2012-021600-165010 -
Berregaard, Christian, 1683-1750, konferensråd, amtmand, medstifter af Det kgl. oct. Søassurance Compagni. Ejede Kølbygård og Borreby godser.1955-041700-180081 -
Bertelsen = Berthelsen, Poul, 1. styrmand på skoleskibet KØBENHAVN i 1927.1988-061900-1950175-176 -
Bertelsen, Aage, kunstmaler. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908. Tegnet socialt samvær på DANMARK.1959-041900-195066, 77, 80 -
Bertelsen, Alfred, historiker (1945)1992-071900-1950136ff -
Bertelsen, Claus, kaptajn fra Rudkøbing, 1672.2012-021550-175015 -
Bertelsen, Frederik, grosserer i København. Købte 1800 briggen HARMONIE fra St. Croix.1970-061800-1850143-144 -
Bertelsen, Ingebert, kaptajn på defensionsskibet ST. MATHIAS, 16411948-051600-1650124 -
Bertelsen, Rasmus, bogtrykker (1857)1992-071850-1900122, 125, 137 -
Bertelsen, skibslæge på fregatskibet DISCO, død om bord 1779.1979-041750-1800110 -
Berthelsen, Anders, rapertmager på Holmen 1779.1981-121750-1800143 -
Berthelsen, H. C., skibsreder, Dragør (1872)2000-041850-190070 -
Berthier, general, fransk, med i Ægypten med Napoleon 1798.1962-031750-180056, 68 -
Berthollet, Claude, kemiker, fransk -1798-1962-031750-180044, 68 -
Berthou, Ferdinand, eksperimenter med kronometre i 1750-1760'erne.2012-041750-180061 -
Berth, kunstmaler. Malet portræt af Hans Bertel Riber, 1849 i Svendborg.1957-041800-1850113 -
Bertrand, general og hofmarskal for Napoleon, tog med til St. Helena 1815.1962-031800-185077, 81 -
Bertrand, grevinde, spiste middag med Napoleon og admiral Maitland på BELLOROPHON 1815-07-14.1962-031800-185075, 77 -
Besser, Hanne, museumsassistent og pædagog på H&S 1980-1990-031950-200051 -
Besser, Hanne, skoletjenstemedarbejder på H&S 1980-1990-021950-200024 -
Besson, franskmand, der i sit værk La Castrolabe fra 1567 beskrev længdeberegning ud fra misvisning.1945-041500-1600127 -
Besætningsgruppe fra S/S LONDON, b. Sunderland 1890. K. af D/S Urania 1899. K. af svensk rederi 1924. Forlist 1936. Foto af besætning (1900c) *f1993-051900-195045 -
Besætningsgruppe med to fruer fra S/S DAGMAR, b. West Hartlepool 1872. K. af DFDS 1873 (1886) *f1993-051900-195045 -
Besætningsmedlemmer fra S/S A. N. HANSEN, b. B&W 1877 til DFDS. (1900-1910c) *f1993-051900-195048 -
Besætningsmedlemmer fra S/S CARL, b. Tønning 1899 til D/S Nordby / Fanø A/S. K. 1912 af genoarederi. Udgået 1926-1927. (1912) *f1993-051900-195047 -
Besætningsmedlemmer fra S/S LEJRE, b. Newcastle 1892 som PATRIA, k. 1910 af D/S Dannebrog og næ. (1912c) *f1993-051900-195046 -
Beusche, van. Passagerer med CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1956-031800-185047 -
Beuttler, Oakley, tegner. Tegnet kahytsscene 1911 fra officerslukaf.1980-031900-195073 -
Bevin, Ernest, arbejdsminister UK. Besøgte klubben for The Danish Pool i Newcastle i 1943-01 første uge.2012-031900-195055 -
Beyerholm, Hans, kaptajn, købte januar 1825 skonnerten NONSUCH og næ. til VIGILANT, den blev solgt til Behagen i slutningen af 1825..1980-051800-190096 -
Beyerinck, J.A. hollandsk ingeniør, udarbejdede 1868 projekt til havn i Esbjerg.1968-091850-1900130 -
Beylen, J. van, museumsinspektør ved Antwerpens søfartsmuseum, forfatter til bog om glasmalerier, 1958-1959.1963-041950-200074, 82-83, 94 -
Beylen, Jules van, museumsleder af søfartsmuseet i Antwerpen, skrev artikel om masteplader og falderebsplader, 1963.1970-081950-2000154 -
Bey, Murad, pasha i Ægypten 1798.1962-031750-180056 -
Bianco, Andrea, Brasilien aftegnet på hans kort fra 14481992-031400-145046 -
Bibby, Geoffrey, forfatter til oplysninger eller teser om helleristninger -1959.1959-051900-195092 -
Bidstrup, M. Th., konsul, skibsreder. overtager ejerdel i skonnerten FREIA, NWFO, 19491997-071900-200076 -
Bidstrup, Magnus, skibsreder. K. gennem partsrederi i 1932 skonnerten FREIA, NWFO, b. 18971997-071900-195074 -
Bidstrup, O. skibsreder. K. gennem partsrederi i 1914 skonnerten FREIA, NWFO, b. 18971997-071900-195073 -
Bidstrup, Otto, skibbygmester, best.medlem i Freia A/S (1897)1997-071850-195070 -
Bieber, N.O., Reder - medlem af ledelsen af Hamburg-Brasilischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft, Hamburg, oprettet 1855.1981-131850-1950154 -
Biehl, Charlotte Dorothea, 1731-1788, forfatterinde, skrev om fugleskydning afholdt 1747.1968-021700-180025 -
Biehl, Charlotte Dorothea, jomfru, beskriver divertissementer 1771 for Holmens folk.1981-121750-1800144-145 -
Bielkenstierna, svensk admiral. Deltog i kampene mod Danmark 1658.1958-031650-170032,34 -
Bielke, Jørgen, 1621-1696; greve og rigsråd.1942-021650-170038 -
Bienert, købmand i Cartagena, udbetalte rejsepenge til danske søfolk fra DIANA i 1810.1957-041800-1850132 -
Biermann, skibslæge på fregatskibet CHRISTIANSHAVN 1801-1979-041800-1850106-109 -
Biesbjerg, Jørgen, Deccamedarbejder i Danmark (1999)2004-081950-2000128 -
Bie, L., kontorchef, artikelforfatter1942-031900-195047-57 -
Bie, L., kontorchef, skænket 1961 H&S tegning af Quittalogen, 1777.1961-081950-2000176 -
Bie, Lorentz, 1773-1836, historiker, undersøgelser om slaveriet.1973-031750-185033 -
Bie, Lorenz, personalhistoriker, publicerede data fra faktor Severin Kierulf liv i 1931.1980-091900-1950142 -
Bie, Ole, 1733-1805; guvernør Frederiksnagore.1942-061750-1850102 -
Bie, Ole, 1733-1805; guvernør Frederiksnagore.1942-031750-180048 -
Bigum, Lauritz, partreder 1796 i RANDERS BYE1990-051750-1800115 -
Bilde, Eske, fik indført tagsten med skib fra Lübeck, ca. 1610.2012-021550-175013 -
Bilde, Eske, lensmand på Københavns Slot. Kong Christian II skrev 1512-06-10 til ham om en skudefuld kalksten.2012-021500-155025 -
Bildsted, købmand 17692010-061750-1800103 -
Bildt, Carl, en af flere pommerske fiskere emigreret til Danmark 1870-1880.1961-031850-190078 -
Bille-Brahe, greve, understøttede stud.jur. Sophus Barfoed -1840-1953-061800-185091 -
Bille, Anders, chef og kommandørkaptajn på WAGRIEN, linjeskib, 60 kanoner, afsejlet 1781-05-00 for konvojering af danske skibe fra Trankebar.1981-081750-185092-93 -
Bille, Anders, lensmand i Stege 1541 - om sildefiskeriet.1959-061500-1600110 -
Bille, C. maler (1861)2000-021850-190020 -
Bille, C. St. A., søofficer, politiker (1868c)1993-091850-1900108, 111ff -
Bille, C.L., søkadet. Mønstret på PRØVEN 1782-1783 på togtet til Vestindien med kronometertest under Poul de Løvenørn.2012-041750-180065 -
Bille, Carl, maler. Malet søstykke 1876, nu i Knöhr & Burchard, Hamburg.1981-131850-1950160 -
Bille, Carl, maler, malet billede af Rederiet Moses &S.G. Melchiors rederi 1861.1961-091850-1900178 -
Bille, Just, kommandørkaptajn chef på linjeskibet DITMARSKEN 1798.1981-081750-185097 -
Bille, Michael, kommandørkaptajn, færgelavsinspekktør i Helsingør, førte 1819 H/S CALEDONIA til Danmark.1969-071800-1850137 -
Bille, Rasmus Mortensen, Nakskov, ejer 1696 part i galiot SCT. PETER.1958-051650-175096 -
Bille, redaktør. Opfordring til H. P. Prior om kommentarer til skibsforlis 1866.1944-031850-190090 -
Bille, S. A., reder Kbh., k. H/S CALEDONIA i 1819, b. i 18171998-031800-185045 -
Bille, Steen Andersen, admiral, marineminister, besøgt 1861 med LIIMFJORDEN S/S styrkerne på Ejderen .1965-031800-190053 -
Bille, Steen Andersen, auditør, købte 1819 H/S CALEDONIA.1969-071800-1850137 -
Bille, Steen Andersen, kaptajn i Flåden. Chef på GALATHEA 1845-1847 på jordomsejlingen.1966-101800-1850143-156 -
Bille, Steen Andersen, kaptajn på korvetten GALATHEA, 18451991-061800-184596 -
Bille, Steen, auditør og reder for CALEDONIA, anmodede 1821 om oprettelse af småfyr til skibets rute.1960-071750-185072-74 -
Bille, Steen, kammerherre og kaptajn på korvetten GALATHEA 1845 i Trankebar.1952-021800-185070 -
bille, Steen, kaptajn på GALATHEA 1845 - tog vin med fra Madeira.1977-021800-190039 -
Bille, Steen, kaptajn på H/S CALEDONIA 1819.1973-041800-185078 -
Bille, Steen, kommandør på GALATHEA 1845, om albatrosser.1963-061800-1850136 -
Bille, Steen, kommandørkaptajn, chef for Galatheaekspeditionen 1845-18471992-051800-185091-94, 100 -
Bille, Steen, kommandør, underskriver på betænkning om fyrvæsenet ca. 1880.1960-081800-1900109 -
Bille, Steen, købte 1819 H/S CALEDONIA.1987-031800-185019 -
Bille, Sten Andersen, kaptajn i Søværnet. Chef på GALATHEA 1845-1847 på verdensomsejlingen.1945-081800-1850162 -
BIMCO medarbejdere 20052005-032000-2050- -
BIMCO medarbejdere 2005 *f2005-032000-205011 -
Bindesbøll, S.C.W., ingeniør og direktør fra 1892 på HSM.1982-061850-195093 -
Bindesbøll, skaber af Thorvaldsens Museum -1842-1960-081800-190096 -
Bindesbøll, Thorvald, arkitekt. Tegnet Bombebøssens ejendom i Overgaden oven Vandet, 1892.1948-071850-1900147 -
Bing, Jens, læge, stiftende aktionær i Det kgl. oct. Søassurance Compagni.1955-041700-180082 -
Bing, L.H., forfatter til Physisk og oekonomisk Beskrivelse over Øen Lesøe, 1802.1972-111800-1850175 -
Binyon, Laurence, 1869-1943, digter. Digtet skabt på klipperne ved The Rumps i Cornwall, 1914, "For the Fallen" er citeret i artiklen.2011-041900-195058 -
Birch, Andreas, biskop - omtaler 1815 forhold i Roskilde, St. Jørgensbjerg.1966-051800-185039 -
Birch, Ludvig, sømand, skibskiste fra 1870 erhvervet på H&S.1980-031800-190039 -
Birck, Lauritz Vilhelm, 1871-1933 professor, udgivet Den økonomiske Virksomhed I-II i 1927-1928 (fejlstavet i årbogen: Birch)1949-031850-195063-64, 71, 75-76 -
Birkebæk, Frank, forfatter til jubilæumshilsen til museumsdirektør Hans Jeppesen, 1/11 20062006-022000-20507 -
Birk, Hans Rasmussen, kaptajn på ROSVÆRDIG, 20 kml. reder Borre & Fenger, rejse 1757 til St. Thomas, retur 1758.1991-041750-180048 -
Bissen, H.M., billedhugger, tegnede skitser til galionsfigurer -1830-1975-041800-185049, 54 -
Bissen, H.W., 1798-1868, billedhugger - om skibsornamentering.1974-051800-1850106 -
Bissen, professor billedhugger. Elev Lauritz Prior -1860-1944-031850-190068 -
Bissen, V., billedhugger, gift med datter af Alfred Hage.1960-081800-1900115 -
Bistrup, Henning A.Ø. premierløjtnant, overvintring på basen på Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1959-041900-195061, 66, 77 -
Bitsch, Christian, konfirmeret 1909, artikelforfatter 1995 *f (p.43)1995-031950-200028-44 -
Biørnesen, Knud, købmand i Nyborg, rejsende 1627 med skude til Lübeck og Kiel.2012-021600-165010 -
Biørnsen, Anna Magdalena, født Bruhn, gift med Jacob Friedrich B. Malet portræt af Jes Jessen, februar 1789. *p1990-051750-1800100f -
Biørnsen, Jacob Friedrich, købmand og skibsreder. Malet portræt af Jes Jessen, februar 1789, side 101. *p1990-051750-1800100f, 106f, 110, 113 -
Bjergmose, Jens, direktør Torms Understøttelsesfond (2011)2011-072000-2050137, 141 -
Bjergmose, Jens, direktør Torms Understøttelsesfond (2012)2012-062000-2050101 -
Bjergmose, Jens, direktør TORMs understøttelsesfond. Bestyrelsesmedlem Maritim Museums Byg fonden 2009-2010-082000-2050153 -
Bjergmose, Jens, direktør TORM's Understøttelsesfond, medlem af bestyrelsen for Maritim Museum Fond2009-122000-2050155 -
Bjergmose, Jens, direktør TORM's Understøttelsesfond, medlem af bestyrelsen for Maritim Museum Fond2009-032000-205035, 37 -
Bjerg, Hans Christian, forfatter til den mindre artikel om Den første bog på dansk om skibsbygning.1973-101950-2000140-144 -
Bjerg, Johannes, 1886-1955, billedhugger. Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-19509, 15 -
Bjerg, Peter, bådebygger i Helsingør - byggede 1869 lodsbåd til Helsingør Lodseri.1958-041850-190076 -
Bjerg, skibsbygger. Byggede 1869 lodsbåden HELSINGØR.1944-011850-19009 -
Bjerregaard, Peter, direktør Danmarks Rederiforening. Dommer i arkitektkonkurrencen om Det Ny Søfartsmuseum 2007.2008-072000-2050108 -
Bjerregaard, Rasmus, maskinmester DANA (III) c.1950-1998-071950-2000131 -
Bjerring, Jørgen, kågfører (1918) fra Gudenåen.1947-011900-195018f -
Björkegren, J.D., købmand, Simrishamn 1853- overtaget fra faderen L.J.1966-071850-190098-99 -
Björkegren, L.J., købmand, Simrishamn 1839-1966-071800-190098 -
Björkegren, Sigrid, købmandsenke efter J.D., Simrishamn, overtog 1898 med sine børn forretningen.1966-071850-195098 -
Björling, Jussi, svensk tenor, 1911-1960. Oplevet af dansk sømand under WW2.2008-031900-195044 -
Bjørnbo, A. og Carl S. Petersen, omtaler Carte van die Oostlant fra 1543 / 1560.1955-031900-195056 -
Bjørnsen, Albert, skudekaptajn fra Læsø, fragtet tømmer fra Frederikshald til dansk havn 1686-1687.1972-111600-1700169-170 -
Bjørnsen, Hans, fisker Hornbæk, farfars bror til Store og Lille Bjørn -1859-1965-031800-190056 -
Bjørnsen, Jens, fisker Hornbæk, farfar til Store og Lille Bjørn -1859-1965-031800-190056 -
Bjørnsen, Jens, skudekaptajn fra Læsø, fragtet tømmer fra Frederikshald til dansk havn 1686-1687.1972-111600-1700169 -
Bjørnsson, Svein, ambassadør fra Island. Deltog i afsløringen af Søfartsmonumentet på Langelinie 9/5 1928.2011-031900-195034 -
Bjørn, 2. styrmand, senere 1. styrmand på KØBENHAVN 1921.1988-061900-1950137, 153 -
Bjørn, Anders, søn af Store Bjørn og Stine. Tegnet af P.S. Krøyer.1965-031800-190070 -
Bjørn, Andreas. Værftsejer København.2008-011700-1750OmsB -
Bjørn, Andreas, -1750, skibsværftsejer. Værft på Bjørnsholms Plads, det nuværende Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads, fra 1735.1956-061700-1800150 -
Bjørn, Andreas, 1703-1750, købmand og skibsværftsejer, artikel om hans aktiviteter. Gift første gang 1733 med Karen Arildsdatter Hansen, anden gang 1741 med Margrethe Lentz.1968-021700-18007-43 -
Bjørn, Andreas, skibsreder med fjerdedel part i galeoten CARITAS b. 1729.2008-061700-175098, 102 -
Bjørn, Andreas, skibsreder og skibsværftsejer i København, forbindelsen til Østersøisk-guineisk Handelsselskab 1780-1790.1970-021750-18008 -
Bjørn, kaptajn på ANTONETTE på rejse 1686 for Ostindisk Kompagni.1987-041650-170068 -
Bjørn, Karen, eneste datter af Andreas Bjørn og Margrethe Lentz, ca. 1742. Karen giftede sig med kollegieembedsmand Tyge Rothe.1968-021700-180028 -
Bjørn, Mads Andersen, Skælskør. Gift med Karen Petersdatter. Forældre til Andreas Bjørn.1968-021700-180011 -
Bjørn, Ole, færgemand, Kragenæs. Fik ca. 1890 bygget isjoller hos bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø.1961-041850-1950102 -
Bjørn, overlods, ejede 1824 skonnerten VIGILANT ex NONSUCH.1980-051800-190091, 94 -
Bjørn, Ulrik, billedskærer, ornamenter til skruekorvet DAGMAR 1861.1974-051850-1900107 -
Blache, Chr., maler. Tegning af H/S SKIRNER, 1847.1956-071800-1850157 -
Blache, Chr., marinemaler - tegning af krydstoldskonnerten ARGUS1947-051850-1900101 -
Blache, Chr., tegnet arbejdssituationer fra sejlskibene, 1877-1878 til Ude og Hjemme.1967-031800-190079, 83 -
Blache, Chr., tegning af H/S WALDEMAR, b. ca. 1841 i Sverige. K. 1851 af H. P. Prior.1944-031850-190035 -
Blache, Christian Vigilius, professor 1838-19201943-041750-180091 -
Blache, Christian, 1838-1920, maler. Tegning af krydstoldskonnerten ARGUS b. 1854.1944-101850-1900137 -
Blache, Christian, maler - gengav ofte toldkrydsskonnerten ARGUS.1983-131850-1900190 -
Blache, Christian, maler. Malet København, Inderreden med småbåde m.v., 1892, skænket H&S af T.A. Colding & Frue 1978.1979-081850-1900157 -
Blache, Christian, tegner. Skibsdreng bringer maden over fra kabyssen til kahytten + kistefornøjelse + husdyr om bord, træsnit i Ude og Hjemme 1878 efter Chr. Blache.1963-021850-190031, 35, 39 -
Blache, dr. techn., Danmark - om maskinens anbringelse agter.1949-051900-1950139 -
Black, kaptajn på KALIFEN, fiskerikontrolfartøj Limfjorden fra 1858 til 1865.1954-051850-190057, 62, 73 -
Black, Oluf, justitsråd, dommer i sagen Belling v. besætning på JÆGERSBORG 1748.1956-041700-175087 -
Black, skibsreder bestilte efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 vestindiefarer bygget i København.1974-041750-180054, 68-69 -
Blaeu, Willem Janszoon og familie tegnet kort over Indiske Ocean oplysninger herfra benyttedes af VOOGEL PHOENIX på rejsen 1678-1985-051650-1750128 -
Blaeu, Willem, udgav 1618 Het Licht der Zee-vaert og omtalte kun Skagen fyr.1960-061600-165010 -
Blaeu,Willem Janszen, 1571-1638, kartograf, elev af Tycho Brahe1945-041550-1650132f, 136 -
Blane, Gilbert, læge - om skørbug (c.1780)1999-031750-180083f -
Blane, skibslæge, ca. 1800. Protest mod tåbelig skuring med sten og sand i timevis på engelske skibe.1965-101800-1850185 -
Blasius, L., arkitekt på Nyboder 1631-1977-041600-165091 -
Blasius, Leonhard, arkitekt for ombygning af Holmens Kirke i 1641-1643.1977-041600-165077 -
Blaugas, Dr., opfandt før 1908 Blaugas, der anvendtes i fyrvæsenet.1960-081900-1950123-124 -
Bleeke, Hans, kaptajn på NEPTUNUS, 57 kls., snau af Flensborg indsat i Vestindienfarten af det lokale Vestindiske Kompagni, søpas 1755-10-11.1969-041700-1800103 -
Blegholm, Hans Christian, fuldmægtig døde om bord ENIGHEDEN 9/6 1733.2009-061700-1750109 -
Blegvad, H., dr.phil. om hermeller af sabellariatypen1950-061900-1950110 -
Bleicken, Bunje, død 1771-05-12, smakkekaptajn fra Wall på Sild.1971-041700-185068 -
Bleicken, Jens, barnebarn af kaptajn Matz Bleicken, Sild. Byggede 1820 havn i Keitum på Sild.1971-041750-185080 -
Bleicken, Matz, 1707-1777, kaptajn, gravsten på Keitum kirkegård, Sild. Søn af Jacobus Krupp og Joachimus Rhan. Gift med fru Karen Schwenn Jürgens, 1711-1792. Side 79 foto af gravsten. *f1971-041750-185078-80 -
Blicher, Steen Steensen, 1782-1848, digt i Vilhelm Bartholin Tuxens erindring fra 1858.2007-041800-185029 -
Bligh, Wiliam, kaptajn (1788)1999-031750-180082 -
Blind passager, risiko for2010-032000-205026 -
Blixen, Karen Finecke, forfatter, Rungstedlund1952-031900-200097 -
Blixen, Karen, fortælling om Helsingørkaptajn og hans kone som model for galionsfigur.1974-051900-200075 -
Bloch, C., kommandør, skrev til Salmonsens Konv.Leksikon om sjotting.1983-091900-1950126 -
Bloch, Carl Heinrich, 1834-1890, maler. Atelier hos H. P. Prior i Bredgade -1866-1944-031850-190082 -
Blokland, E.S.B. Th. Beelaerts van, hollandsk ambassadør i Danmark åbnede 1987-03-10 vandreudstiling om hvalfangst ved Svalbard.1988-081950-2000223 -
Blom, Bert, bibliotekar på H&S 1988-1990-031950-200050 -
Blom, Bert, bibliotekar, artikelforfatter1999-021950-20007-62 -
Blom, Bert, forfatter til artiklen Status over Handels- og Søfartsmuseets bibliotek.1984-071900-2000162-167 -
Blom, Johan Jacob Gram, toldinspektør, senere krydstoldinspektør, f. 1784, d. 1862. Indledte smuglerjagt omkring Langeland (1818)1947-051800-185088 -
Blom, løjtnant på orlogsfregatten DIANA 1807-18091957-041800-1850112, 130-131 -
Blöndal, redaktør Islenzk-dönsk Ordabok1997-031900-195017ff -
Blume, Einar C. P., 2. styrmand på S/S THALIA under torpedering 1942-02-231995-061900-1950100 -
Blum, Tage, civilingeniør, bygget model af fregatskibet ROEPSTORFF, på H&S.1973-051950-2000114-115 -
Blum, Tage, ingeniør og modelbygger, -1962-1962-021950-200010 -
Blum, Tage, ingeniør, har foto af ARGUS for sejl, 1894-08-12.1983-131850-1900187 -
Blum, Tage, ingeniør, leverede tegninger til modelskibsbyggere i 1920-1930'erne.1988-031900-195013 -
Blum, Tage, modelbygger, byggede for H&S med støtte fra H&S Venneselskab.1980-021900-19509 -
Blussus, kaptajn på romersk fartøj, gravsten fra 100-150 i Mainz. *t1965-040100-0200102-103, 111 -
Blümcke, Otto, historiker - publiceret om Stettins handel og forbindelse med Skåne1945-021900-195018 -
BLYTHWOOD, barkskib, senere LYSGLIMT af Ålborg 1920-1921. Foto af mandskab på dækket. *f1978-061900-1950159 -
Blæsberg, 1. maskimester på S/S ROLF -1884-1951-021850-190046 -
Blaauve, general for kong Rangeta på Madagaskar 17371955-021700-175029 -
Blaauw, J.D., illustrerede arktisk fangst af fisk og hvaler - 1600-tallet.1966-171600-1700262 -
Boabdil, maurisk konge (1500)1992-031450-150040 -
Boalth, Christian Tullin, 1767-1822, skibsreder. Ejede flaskekiste med karafler og glas, nu på H&S.1977-021800-190053 -
Boalth, Pauline, datter af guvernør Peter Herman Abbestee, død 1794.1964-071750-1850127 -
Boas, Sophus E., skibsbygger, byggede i Rudkøbing 12 skibe 1865-1878 med galionsfigur.1975-041850-195048 -
Boas, Sophus E., skibsbygmester Rudkøbing -1857-1983-101800-1900137 -
Bobadilla, Francisco de, embedsmand (1500)1992-031450-150058, 59 -
Bobé, Loius Theodor Alfred, f. 1867, historiker (1926)1992-071850-1950122, 130, 135ff -
Bobé, Louis Theodor Alfred, 1867–1951, historiker. Udsagn om Johan Friderich Heinrich - 1780-2011-051850-195086 -
Bobé, Louis, 1867-1951, dr.phil. Behandling af Johannes Ewald.1951-051850-195073, 93, 100 -
Bodenhoff, Andreas, 1723-1794, kaptajn og senere reder. Overtog 1766 vandareral i Christianshavn, hvor han oprettede værftsvirksomhed.1944-091750-1800136 -
Bodenhoff, Andreas, kaptajn, tømmerhandler, værftsejer fra 1766.1956-061700-1800151-152 -
Bodenhoff, Andreas, skibsreder og skibsværftsejer. Buste formet af F.C. Willerup.1957-081750-1800178 -
Bodenhoff, Andreas, skibsreder, købte 1769 på auktion fregatskibet KRONPRINSENS ØNSKE 1769.1968-021700-180035 -
Bodenhoff, Andreas, skibsværftsejer, skibsreder. Om hans kontorflag mad ankre og falkehoveder, 1771.1969-021700-180049 -
Bodenhoff, agent - fik fremstillet tegning og båd af typen norsk østerlands båd og af en bergensjagt i 1780.1972-041750-185023 -
Bodier-Marcet, konstruerede 1818 sideralspejlet til fyrlamper. Teknikken vist p.73 *t1960-071750-185072-73 -
Boeck, Franz, minister, dansk ambassadør Lissabon 19431994-031900-195040 -
Boesen, Jens Christensen, 1861-1881, kaptajn, ansat hos H. C. Brodersen 1854-18641994-051750-185082, 88, 90 -
Boesen, P.M., kaptajn på og tidligere ejer af barken IDA på rejse til Australien 1871-1872.1986-071850-1900197 -
Boesen, skrev Helsingørs Beskrivelse 1757 og anbragte Holger Danske på Kronborg.1985-021750-18006 -
Boesen: Beskrivelse af Helsingør, 1757 - om hønsning for Kullen1948-031750-180060 -
Boesgaard, H., skribent i Berlingske Tidende i anledning af afsløringen af Søfartsmonumentet på Langelinie 9/5 1928.2011-031900-195037 -
Bogatyr, sagnhelt.2008-050000-100089 -
Bohaddin, arabisk skribent om dykning1946-021100-120026 -
Bohlmann, Georg Carl, 1838-1920, komponist. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1944-031850-190079 -
Bohn, A.T., kaptajn. 1861 ville Store Bjørn besøge ham ved Frederiksstad i Slesvig.1965-031800-190053 -
Bohn, Boy, kaptajn 1818-1823 på DEN NYE JUBELFEST, b.1749 på Bjørns Værft.1968-021800-185029 -
Bohn, Boy, kaptajn på DEN NYE JUBELFEST 1818.1968-021700-180040 -
Bohn, Herman Johan, russisk general -1738-. Solgte Strandgade 93, Helsingør, til Arent v. Deurs.1958-061700-1750108 -
Bohn, Teide, kaptajn på smakke fra Morsum 1744.1971-041700-180065 -
Bohn, West, kaptajn, på fregatskibet NINGO, 1780 ca.1970-021750-180053 -
Bohr, Christian, grundejer Helsingør -1783-1958-061750-1850110 -
Bolivar, Simón, uafhængighedsforkæmper Venezuela (1830c)1993-081800-185078, 80f, 88 -
Bolling, Frederik Andersen, no. teolog og søfarende f.c.1645 d.16852003-021650-170023f -
Bolling, Frederik Andersen, teolog, deltog i rejse til Ostindien til 1673. Oplysninger om vind omkring Abrolhos.1955-051650-170095 -
Bolling, Frederik Andersen, teolog, deltog i rejse til Ostindien til 1673. Udgav 1678 Oost-Indiske Reisebog med oplysninger om vindsystemer.1952-081650-1700170 -
Bolling, Frederik, adelsburs om bord skib til Ostindien 1669 - om sømandsstraffe.1956-051650-170095 -
Bolling, Frederik, forfatter til bogen Korte og nyttig Underviisning om Passat-Winden, udg. 1678.1973-091650-1700139 -
Bolling, Frederik, sømand, solgte 1670 tobak for egen regning i Kapstaden.1978-051650-1700146 -
Bolten, Heinrich, baron (1784)2004-061750-180093 -
Bolte, skibsreder bestilte efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 vestindiefarer bygget i København.1974-041750-180054, 68-69 -
Bom, kaptajn, sejlede under WW2. Genstande modtaget fra Orlogsmuseet (2011)2011-071900-1950141 -
Bom, Margrethe, kaptajnsfrue1991-051950-200074, 81 -
Bondo, kaptajn 1936 på DANNEBROG, 3-m. skonnert af Svendborg.1968-041900-195077 -
Bondo, kaptajn, havnekaptajn, medlem af D/S Torms bestyrelse, -1895-1951-021850-190054 -
Bondte, Th. medstifter af Smaalandenes Dampskibsselskab, Nykøbing, stiftet 10/7 18822005-071850-190062 -
Bonefeld, Olav J., forfatter til artiklen Skibsnavne på blymønter fra Trankebar.1977-051950-2000109-127 -
Bonen, Catharina, enke efter fyrinspektør Laurids Eskildsen, død 1692. Enken fik fyrinspektørbestallingen efter sin mand.1960-061650-170034 -
Bonen, Catharina, fyrmester på Anholt fyr. Niels Petersen Bechmand, fyrmand, skrev 1700 til fyrforvalter Catharina Bonen om højvande ved Anholt fyr.1960-061700-175025 -
Bonitz, Jørgen, kaptajn på DEN NYE JUBELFEST 1810-1816.1968-021700-180040 -
Bonnesen, Carl J., billedhugger, designede galionsfigur med biskop Absalon til skoleskibet KØBENHAVN, ca. 1921.1988-061900-1950127-128 -
Bonnesen, E.P., skibsbygger, efterlod sig tegning til rigningen på NORDLYSET i 1852 og NEPTUNUS i 1844.1983-141950-2000215, 224 -
Bonnesen, E.P., skibsbygmester deltog i ombygningen 1840 af H/S CHRISTIAN VIII.1945-101800-1850164 -
Bonnesen, E.P., skibsbygmester, b. 1843 skonnertbriggen NEPTUNUS til KGH.1953-011800-18507 -
Bonnesen, E.P., skibsbygmester, b. 1850 briggen DANMARK af Dragør.1972-081850-1900115 -
Bonnesen, E.P., skibsbygmester, b. vagerkutter LØVENØRN i 1845.1978-081800-1900180 -
Bonnesen, E.P., skibsbygmester, byggede 1847 redningsbåd for Frimurerlogen til brug i Vestjylland.1955-071850-1900133 -
Bonnesen, E.P., skibsbygmester, tegnede i København galionsfigurer -1851.1975-041850-195049 -
Bonnesen, E.P., skibsbygmester, tegnet og bygget LUCINDE, brig, 1851 til KGH.1980-031800-190063 -
Bonnesen, E.P., skibsbygmester, tegnet og konstrueret NEPTUNUS, skonnertbrig, b. 1846 til Kgl. grønlandske og færøske Handel.1953-121800-1850117 -
Bonnesen, E.P., skibsbygningsmester, b. 1843 skonnertbriggen NEPTUNUS.1989-051800-1950115, 117 -
Bonnesen, Niels, skibsbygmester i Ålborg, tilbød at bygge dampskib til Dampskibsinteressentskabet i Aalborg D/S A/S. 1841.1967-051800-1850130 -
Bonnesen, skibbygmester i Nyborg (c.1890)2000-051850-190097 -
Bonnesen, skibsbygmester i Århus.1983-101800-1900136, 142 -
Bonne, C.H., styrmand på slaveskib i 1802.1973-031800-185052 -
Bonrepaus, M. de, gesandt (1693)1942-021650-170023 -
Bonsach, af den franske koloni i København, medstiftende aktionær i Det kgl. oct. Søassurance Compagni.1955-041700-180082 -
Bonsach, Joachim Severin, supercargo på KRONPRINS CHRISTIAN 1731. Porcelænsfigurer udført i Kina. *m1959-081700-1750131, 134, 138, 143 -
Bonse, Jeppe O., kaptajn på MAGDALENA, 60 kls., indkøbt i Napoli 1781-1782 til reder Lund & Chapman i Helsingør.1973-051750-1800110 -
Booth, jr., USA, maskinmester (1942)2002-021900-200013 -
Booysen, Jens, svigerfar til Jen Bleicken, Sild. Byggede 1820 havn i Keitum på Sild.1971-041750-185080 -
Borchardt, L., udgav værk om Kong Sahurés gravtempel: Das Grabdenkmal des Königs Sahuré, Leipzig, 19131950-071900-1950112, 121-122 -
Borch, P.R., sejlmagermester i Helsingør. Skænkede H&S fotos af sejlmageriet.1971-071950-2000134-138 -
Borda, Jean-Charles de, matematiker, konstruktør af Bordas cirkel. Poul de Løvenørn havde under anløb af Le Havre i 1782 samtaler med Borda.2012-041750-180067 -
Boreaugh, William, London, opdagede misvisingens foranderlighed (-1581-)1945-041500-1600132 -
Boreaux, Ch., udgav 1925 i Cairo Etudes de Nautiques Egyptiennes, om oldtidsskibe.1950-071900-1950124-125 -
Borelli, Alfonso, matematiker Italien - om dykkerdragt 16801946-021650-170027 -
Boreus, Erick, kaptajn på SANT JOHANNIS - fik puncheboller - kaptajnsgave fra mægler til kaptajnen 1758.1964-101750-1800134 -
Borger, Iver Jensen, kompasmager København 1755- Platte med hans rose produceret 1970, 1974 og 1978.1980-081750-1800141 -
Borger, Iver Jensen, kompasmager (Senere Weilbach). Fremstillet kronekompas før 1799.1957-011750-180013 -
Borger, Iver Jensen, kompasmager, grundlagt virksomhed 17551945-041750-1800134, 143f -
Borge, Victor, vinterresidens Bjerget, Hill Street 56, Christiansted. -1967-1967-041900-2000111 -
Borgiafamilien, leverandør af pave Alexander VI (1492)1992-031450-150052 -
Borg, Erik - komitemedlem for museet - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200012 -
Borg, Erik, kommandørkaptajn, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1967-19751990-031950-200048 -
Borg, N. C., skibsreder for A/S Dampskibsselskabet Viking (1937)1996-041900-195048 -
Boritz, Mette, undervisningsansvarlig på Nationalmuseet.2012-052000-205087 -
Bornholm, Olle Larsen, sømand mønstret på FREDERICUS QUARTUS eller CHRISTIANUS QUINTUS, død på rejsen før juni 17101948-041700-175097 -
Borreby, Christian Friis, kansler, hjalp 1616 Ove Gjedde med ansættelse i staten.1988-051600-165089 -
Borre, murermester, opførte 1825-1826 kogehus på havnen i Assens.1962-081800-2050172-174 -
Borre, Niels Pedersen skænkede 1717 til Vederslev Kirke i Houlbjerg Herred prædikestol som votivgave.1950-041700-175056 -
Borre, Peter Petersen, kaptajn, på skonnerten TØNNINGEN, 1784.1970-021750-180058 -
Borre, skibsreder, købte vestindiefarer bygget efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 i København.1974-041750-180054, 68-69 -
Borries, Chr., chef for Klarerehuset van Deurs & Co., Helsingør.1953-061850-1900103 -
Borries, Chr., skibsklarerer i Helsingør -1843-1972-091800-1900134 -
Borries, Johan Christian, grosserer i Helsingør. Gift med Marianne Claessen.1958-061750-1850146, 152 -
Borst, G.J., gårdmand i Oterleek, Holland. Kamin med flisemotiv. ca. 1760. p.71 *f.1957-031750-180064-planche, 71 -
Borup, Jens Hansen, bødker på DISCOs rejse 1792-1793. Måtte afleveres til Kaptajn Sølling på ARVEPRINSEN AF AUGUSTENBORG1954-071750-1800119 -
Boruwer, Guillelmo de, kaptajn på SLESVIG, kinafarer, 1733-1734 og 1736-1737.1979-041700-1750122 -
Boschouver, Christian, søn af M.M.B. født 1618 i København.1988-051600-165089 -
Boschouver, Marchelis Michielsz, underfaktor og hollandsk-ceylanesisk udsending 1600-1620 ca. Hans segl gengivet side 88. *f1988-051600-165071-114 -
Boserup, Knud I., understyrmand på DISCOs første rejse 1779.1954-071750-1800110 -
Boshouwer, Marcelis de, d.1619; underkøbmand i holl. Ostindisk K.1943-041550-165074f -
Boshouwer, Marcelis de, forhandler for Ceylons kejser 16181995-041600-165045 -
Boteler, N., Commander udgav 1688 Colloquia Maritima Or, Sea-Dialogues - heri om sømandsstraffe. (Fejl årstal side 101).1956-051650-1700101 -
Bothmann, Clemens, skibsbygmester, indsendte tegninger til konstruktionskommissionen 1776-1779.1974-041750-180067 -
Bothman, Clement, skibsbygmester i Eckernförde ca. 1775-17851970-021750-180054, 59 -
Both, L., malet længe af Nyboder på akvarel ca. 1884.1981-031850-190011 -
Botzen, Johan Petersen, organist, opfandt ca. 1693 destillationsapparat for saltvand til ferskvand.1977-021650-170031 -
Bouchot, biskop passager til Penang på GANGES, orlogsdampskonnert 18451992-051800-185092, 94 -
Boudin, løjtnant, chef for korvetten LA BAYADÈRE, fransk, klar ved Royan til at føre Napoleon ud af Frankrig 1815.1962-031800-185074 -
Bouet, Ole, 1879-1958, maskinmester, politiker. Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-195016 -
Bouguer, Pierre, skibskonstruktør -1746-1962-051700-1750132, 136, 138 -
Boumeester, Cornelis, fajancevægflisefabrikant, -1675-17001954-041650-170041 -
Boumeester, Cornelis, flisemaler, Holland, ca. 1700.1957-031700-175056 -
Bourdé, fransk forfatter, skrev 1773 om sømandsstraffe.1956-051750-180098-99 -
Bourke, kammerherre, ambassadør i Madrid 1907-1810-1957-041800-1850100-101 -
Bourne, William, engelsk navigatør, beskrev længdeberegning ud fra misvisning.1945-041500-1600127 -
Bourrienne, privatsekretær for Napoleon.1962-031750-180029, 35, 37, 44, 52, 66, 68-71 -
Bowles, udgav 1801 Universal Display of Naval Flags.1969-021800-190026, 34 -
Boyesen, Boye, kaptajn på AMAGERBONDEN 1744.1968-021700-180041 -
Boye, C.J., salmedigter, deltagelse i skibsdåb fra 1852 i Helsingør.1983-081800-1900106 -
Boye, C.W., medejer af jagt ANNA MARIA ELISABETH fra 1839-1966-071800-185094-95 -
Boye, Caspar Johannes, præst i Helsingør 1841.1972-091800-1900136 -
Boye, Hans Madsen, kaptajn på ANNA MARIA ELISABETH af Marstal i 1844.1966-071800-185094-95 -
Boye, M., kaptajn på ENIGHEDEN 18951999-061850-1900140 -
Boysen, Boy Michel, 1743-1791, kaptajn på ostindiefarer.1971-041700-180070 -
Boysen, Dirch, kaptajn på SORGENFRI 1747-1749.1968-021700-180037 -
Boysen, Dürken, død 1805, gift med sømand Paul Boysen, gravsted på Sild.1971-041750-185072 -
Boysen, Michael, kaptajn, på fløjten GREV SCHEEL, 1779.1970-021750-180055 -
Boysen, Paul, død 1795, gravsted på Sild.1971-041750-185072 -
Boyton, Paul, kaptajn. Svømmede i Merrimanns redningsdragt af gummi i 1875 over Den engelske Kanal.1955-071850-1900143 -
Böckler, G.A., udgav 1688 Ars Heraldica med flagtavler.1969-021650-170024 -
Böhmer, Fr., kaptajn, leder af H.C. Brodersens faktori i Charlotte Amalie 1868 *f1994-051850-190081, 93 -
Börgesen, Peder i Storegårdden Onsala, kaptajn, sejlede materialer til Varberg slotsherre 1610-1611.1966-161550-1650249 -
Börgesen, Peder, Hvässingsö. Kaptajn på skib i Halland ca. 1640-1645.1966-161550-1650248 -
Börgesen, Peder, Staregaard. Kaptajn på skib i Halland ca. 1640-1645.1966-161550-1650248 -
Börisen, Niels i Halland. Kaptajn og skibsfart i Halland 1595.1966-161550-1650247 -
Bötcher, Henrik Pontoppidan, præst i Tjørnemarke ved Næstved. Datteren Marie Edelbold blev gift med læge J.F. Schmiegelow på Holsteinsborg.1951-021800-185024 -
Bötcher, Marie Edelbold, født 1792. Datter af præst Henrik Pontoppidan Bötcher i Tjørnemarke. Marie blev gift med godslæge Joachim Friedrich Schmiegelow på Holsteinsborg. De fik 7 børn.1951-021750-185024 -
Böttger, Catharina, f 1807, gifter sig med Peter Jordt, kaptajn og hospitalsforstander1994-051800-190080 -
Böttger, Christian Carl, skibsbygmester i Flensborg i 1700-tallet.1969-041700-1800118, 120 -
Bracciolini, Poccio, pavelig sekretær. Nedskrev ca. 1444 Nicolo de Conti rejseberetning fra Arabien, Indien og Indonesien.1990-041400-145068 -
Braem, Corfitz - oplevede dåbshandling ved Kullen, 1660.1948-031650-170060 -
Braem, Goddert, hvalfangstskibsreder ca. 1620 i Helsingør.1986-061600-1650181-182 -
Braem, Johan, handelsmand, direktør 1595-16461943-041600-165078 -
Braem, Johan, hvalfangstskibsreder i 1617 i København.1986-061600-1650180-181 -
Braëm, Gothard = Gødert, 1601-1655. Bror til Johan B. Brødrene fik sammen privilegium til et Guineisk og afrikansk kompagni ca. 1620-1630.1953-071600-1650111 -
Braëm, Johan, 1595-1646, direktør for Ostindiske Kompagni. Portræt kobberstik graveret af Simon de Pas, *r1953-071600-1650111 -
Bragenes, Lauritz, død 1729-09-16, forfatter til skibsbygningsbogen Een liden Søe-Architectur, udg. ca. 1723.1973-101700-1750140-144 -
Bragenes, Lauritz, forfatter til En liden Søearchitectur eller Skibsbygger-Konstens første Piece, udg. 17211949-021700-175027 -
Brage, Søren Christensen, Ebeltoft. Ejede 1683-1690 skuden DUEN, 33 kls.1959-071650-1700127 -
Brahe, Jørgen, lensmand på Kolding Slot 1640.1977-041600-165086 -
Brahe, Tycho - Elisabeth af Mecklenburg, hertuginde, besøgte Hven i 1586.1965-081550-1600178 -
Brahe, Tycho, 1546-1601, astronom1945-041550-1650120f, 134, 136, 141 -
Brahe, Tycho, astronom, havde 1596 opmålt Hven efter trianguleringsmetoden.1980-041550-160084 -
Brahe, Tycho, udstillingsafsnit på Handels- og Søfartsmuseet i den ældre opstilling1949-021900-195031 -
Brahe, Tyge, lensmand på Hven. Overtog fra 1577 til sin død i 1601 driften af Kullen fyr.1960-061550-160014 -
Brammer, præst i Nakskov, senere biskop. Konfirmandundervisning til H. P. Prior i 1827.1944-031800-185024 -
Brandal, Lauritz, kaptajn på kutteren HAVFRUEN, norsk. Fandt meddelelse fra Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908 på Shannonøen.1959-041900-195075, 77 -
Brandaris, Jacob Clasen, kaptajn fra Vlieland, toldklareret i Helsingør 1689-10-092010-041650-170047 -
Branden, Ellen, kontorassistent. Foto ved morgenbordet ved direktørskiftet 1971. *f1990-021950-200028 -
Brandes, Georg, 1842-1927, forfatter, om købmandsstanden, Cicero-citat.1949-031850-195063 -
Brande, Tammes, borgmester i Skagen 1606 fik fyret i entreprise.1960-061600-165012 -
Brandstrup, Ludvig, 1861-1935, billedhugger. Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-19509 -
Brandt, J., direktør i Skandinavien-Amerika-Linien 1898-1979-051850-1950142 -
Brandt, Jacob, befragter, leder af Consul Bornholdts mæglervirksomhed i Riga -1890- Senere direktør i DFDS.1951-021850-190051 -
Brandt, Jacob, repræsentant for DFDS - med ved grundlæggende møde for det senere BIMCO 19052005-031900-195016 -
Brandt, Johan, -c.1650-, købmand i Ålborg1948-061600-1650131 -
Brandt, sejlmager, Svendborg -1837- gav logi for skibsbygmester Poul Barfoed.1953-061800-185086 -
Brannen, Ellen, kontorassistent på H&S 1969-19701990-031950-200050 -
Brasen, Finn, fotograf, fulgte med Niels Hartmann på Indonesienrejse 1986 til Bantam.1987-051950-200087 -
Brassel, F., rebslagermester i Helsingør. Synsmand ved opgørelse af boet efter J.J. Claessen 1822-07-3.1958-061800-1850163 -
Braubach, Daniel, udgav 1800 i Bremen Construction der Seeschiffe.1989-051800-195093-94, 104, 108 -
Braunbehrns, Andreas, murermester Helsingør -1783-1958-061750-1850108 -
Braunbehrns, murermester, Helsingør, oplysninger om fyrs indretning ca. 1800.1960-071750-185058-59 -
Braunius (forfatteren) og Hogenberg (gravøren), udgav Civitatis orbis terrarum 1572-1618, med stik visende skuder.2012-021550-16509, 22 -
Braunius, forlægger. København, Grønnegårdens Havn på Christianshavn, ses på Braunius' stik i Theatrum Urbium, 1587.1968-021550-16008-9 -
Braunius, udgivet stik af København med Bremerholm og Slotsholmen i 1587 i Theatrum urbium.1977-041550-160079 -
Braunius: Theatrum Urbium. Heri stik af Kronborg, 1562.1957-021550-160025 -
Brechling, Herman, assessor Kommercekollegiet, sekretær (1688, 1695)1942-021650-170033 -
Bredahl, Anders Hansen, bouteilleren på KRONPRINSESSEN AF DANMARK, straffet om bord 1745.1963-031700-175065 -
Bredahl, justitsråd, deltager i Vestindisk-guineisk Kompagni 17772010-061750-1800134 -
Bredal, Peter, kaptajn, senere viceadmiral, indefrosset i Nyborg Fjord 1658 med fire skibe1950-051650-170071-72, 79 -
Bredsdorff, Asta, artikelforfatter1995-041950-200045-61 -
Bredsdorff, Asta, forfatter til artiklen Fregatten CHARLOTTE AMALIAs mærkelige skæbne.1975-031950-200022-41 -
Breinholt, kødeksportør. Drøftet landbrugseksport med H. P. Prior -1867-1944-031850-190084 -
Brekling, Herman, assessor og sekretær i Kommercekollegiet med ansvar for skibsmålingspengene 1676.1974-031600-170025 -
Brender, Børge, modelbygger. byggede halvmodel af jagten DE FIRE BRØDRE, 1987 til Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner.1987-091950-2000234 -
Brenniche / Brennike, Hans, skibsreder. Skænket 1718 lysekrone til Nakskov kirke.1958-051650-1750101, 104 -
Brenøe, Peter Nielsen, kompasmager København ca. 1750-1765. Platte med hans rose produceret 1979.1980-081800-1850141 -
Breughel, Pieter, 1525-1569, kunstner, børnemotiver kopieret på flisemaler, Holland, ca. 1700-1800.1957-031500-160066 -
Breuning-Storm, H. A., stabslæge, forfatter til Vejledning i de simpleste Regler for Sygeplejen særlig ved forekommende Ulykkestilfælde, Til Brug for Styrmandselever, 18932009-041850-190064, 66f -
Breusing, A., navigationsdirektør i Bremen navigationsskole. forfatter til artikel om Martin Behaim og jacobsstaven 1869.1952-041850-1900106 -
Breydenbach, Bernhard von, domprovst Mainz, 1440-1497. Rejste 1483 med Erhard Reuwich til Jerusalem og skrev guidebog, illustreret med bl.a. skibstegninger. Vedrørende Rebækfundet 1943.1944-041450-1500118 -
Briggs, Joseph, kaptajn på GREV BERNSTORFF, 209 kml. Reder Selby & Terborch, rejse 17991991-041750-180048 -
Brinch, kaptajn fra Fanø, tyggede skrå som modgift og beskyttelse mod pest i Guayaquil i 1850'erne.1978-051800-1850150 -
Brinch, Peder Hansen, kaptajn fra Sønderho, førte galeasen ANDREAS af Randers. Portrættegning *t1962-031750-180030 -
Brinch, Søren P., kaptajn, arbejdsulykke under hårdt vejr ved Kap det Gode Håb 1901.2009-041900-195063 -
Brincken, fra Arkangelsk, kaptajn (1829)1942-041800-185095 -
Bringsted købte af justitsråd Hofmann, Nakskov 1696-04-25 en halvpart i krejert DEN MISUNDELIGE HEST.1958-051650-175096 -
Britney, købmand fra Kronstadt, Rusland, forsøg med udvikling af isbryder 1864.1950-051850-190080-81 -
Brix, Hans, 1870-1961, litteraturprofessor, behandling af Johannes Ewald.1951-051850-200073, 85, 92, 101 -
Broberg, bestyrelsesmedlem i DFDS 18661944-031850-190090 -
Brochhorst, Viggo, letmatros fra København, VALKYRIEN, (1917)2004-041900-195052 -
Brochmann, Diderik, mønstret i barken CASSIOPEIA, berettede om kistefornøjelse, hvor den slidte bibel var halvt ædt af kakerlakker, ca. 1890.1964-021850-190017 -
Broch, grosserer. Medlem af kommission for undersøgelse af Østersøisk-guineisk Handels Selskabs virke, 1786.2011-051750-180096 -
Broch, grosserer. Medlem af kommission om Østersøisk-guineisk Handelsselskab. -1785-1970-021750-180046 -
Brockdorff, baron Carl Juel, med frue, Valdemar Slot, skænkede sølvpokal til Sømandsstanden i Troense 1842-02-09.1961-051850-1900157 -
Brockdorff, Sophie Frederikke Stielitz, gift med baron Carl Juel Brockdorff til Valdemar Slot.1961-051850-1900159 -
Brockenhuus-Schack, grev Niels, bestyrelsesformand i Dansk-Fransk 19781995-071950-2000111 -
Brockstedt, Jürgen, forfatter til Die Schiffahrt und Handelsbeziehungen Schleswig-Holsteins nach Latinamerika 1815-1848, 19751994-051950-200066 -
Brock, Gustav, højesteretsadvokat. Bistand til H. P. Prior, 1858-1944-031850-190057-58, 68, 85, 106 -
Brock, Kommissær (1780)1992-021750-180017 -
Brock, Poul, skibsbygmester, udførte tegninger til Andreas Bjørns Skibsværft på Christianshavn (nordenden af Strandgade).1968-021700-180014, 21 -
Brock, skibsbygmester, tegnede Andreas Bjørns værftsgrund 1743.1968-021700-180017 -
Brodersen, Anna Catharina, født Lemke, 1792-1860, gift 1820 med Johann Friedrich B. (I)1994-051800-185070, 76 -
Brodersen, Anne Cathrine, datter af Johann Friedrich B. (I), gift med møller N. Ringe, Flensburg, (c.1850)1994-051750-185076 -
Brodersen, Birgitte, datter af Johann Friedrich B. (I), gift med kaptajn Henning Hee, Flensburg, (c.1850)1994-051750-185076 -
Brodersen, Cathrine, 1860-1934, gift med bankdirektør C. O. Beltz, Flensburg. Hun er datter af H. C. B. (II)1994-051850-195084 -
Brodersen, Christina Maria, enke, født Hansen, gift 1. gang med Johann Friedrich Mangelsen, gift 2. gang 1794 m. H. C. Brodersen, 1764-1847,1994-051750-185064 -
Brodersen, Christina Sophia, 1797-1883, tvillingesøster til kaptajn Hans Peter. Gifter sig Nissen1994-051750-185065 -
Brodersen, Christine Marie, datter af Johann Friedrich B. (I), gift med kaptajn Andreas Andresen Jensen, Flensburg, (c.1850)1994-051750-185076 -
Brodersen, Dorothea Lucia, 1834-1902, datter af Peter Jordt. Hun gifter sig 1857 med H. C. Brodersen (II), 1823-1889, kaptajn. *f1994-051850-190080 -
Brodersen, Ella Christine, 1871-1956, gift med teglværksejer Rolf Heide, Kragelund ved Århus. Hun er datter af H. C. B. (II)1994-051850-195084 -
Brodersen, Georg Wilhelm, 1830-1885, søn af Johann Friedrich B. (I) (1846) *f1994-051750-185073, 75f, 87 -
Brodersen, Georgine Wilhelmine, 1859-, gift med rismølleejer Ernst Th. Kallsen, Flensburg. Hun er datter af H. C. B. (II)1994-051850-195084 -
Brodersen, H. C., skibsrederslægt i Flensborg c.1800-19001994-051750-190064-99 -
Brodersen, Hans Christian (II), 1823-1889, styrmand - kaptajn, søn af Johann Friedrich B. (I), gifter sig 1857 med Dorothea Lucia Jordt. De får 6 børn. *f1994-051800-190071-80 -
Brodersen, Hans Christian (I), 1764-1847, skibsreder og købmand, Stenbjerg sogn, Angel1994-051750-185064, 70 -
Brodersen, Hans Daniel, bror til J. Fr. Brodersen (I) (1847)1994-051850-190076 -
Brodersen, Hans O., medunderskriver på regnskab i Dragør efter bjærgning af brig VALERIA af Kolberg 1841.1978-041800-185095 -
Brodersen, Hans Peter, 1797-, kaptajn1994-051750-185064f -
Brodersen, Jes Heinrich, sukkerraffinadør, København, søn af Hans Daniel B. (1847)1994-051850-190076 -
Brodersen, Johann Friedrich (III), 1859-1892, n. Han er søn af J. Fr. Brodersen (II). Døde som kaptajn på HERMANN efter en ulykke.1994-051850-195093 -
Brodersen, Johann Friedrich (II), 1825-1866/1868, kaptajn, styrmandseksamen 1844 fra Tønning. Gift m Christina, datter af Jacob Friedr. von Barm *f1994-051800-190074, 79, 82, 86f, 93 -
Brodersen, Johann Friedrich (I), 1795-1846, kaptajn, fra 1830-1846 hos Andreas Christiansen *p1994-051750-185064-78 -
Brodersen, Johann Friedrich, 1858-1943, gift med Henriette Jürgensen. Han er søn af H. C. B. (II)1994-051850-195083f -
Brodersen, Magdalene, 1869-, gift med direktør G.H.F. Ottens, Braunschweiger Papierfabrik. Hun er datter af H. C. B. (II)1994-051850-195084 -
Brodersen, Peter Jordt, 1866-1936, landmand. Han er søn af H. C. B. (II)1994-051850-195084 -
Brodersen, Peter, kaptajn på DEN DRAG, sejlskib på glasmaleri. Amrum, 1800.1963-041800-185080-81 -
Brodersen, S.O., kaptajn på HUSUM, bjærgningskutter af Dragør / Sundbyøster, 1826.1978-041800-185095 -
Broge, Hans Carl, 1882-1954, søn af proprietær B. Broge, sønnesøn af Hans Broge1947-111900-1950132 -
Broge, Hans, 1822-1908, handelsmand, skibsreder, p. 131 *f1947-111850-1900130-132 -
Broge, Hans, 1822-1908, storkøbmand, *f1949-031800-195075 -
Broge, Niels, kaptajn og købmand, Grenå, fader til Hans Broge.1947-111850-1900130 -
Brokmann, Ditlev Anthon., billedskærersvend på Holmen beg. af 1800-tallet.1975-041850-195054 -
Bronke, Morten, registreringsmedarbejder, H&S - involveret i Det Nye Søfartsmuseums udvikling2009-032000-205052 -
Brorsen, Christian, fortolkning af Frederik II's søret i 1797. Heri om sømandsstraffe.1956-051750-1800112 -
Brorson, Willy, samler af memorabilia fra ØKs rederi og redaktør af hjemmesiden snesejler.2010-082000-2050159 -
Brossard, J.M., orlogskaptajn, Paris. Samlet liste over votivtavler i Notre-Damekirken i Antibes.1962-091950-2000174 -
Brouwer, Denis, søn af Guillielmo de Brouwer.1989-061700-1750151 -
Brouwer, Guillielmo de jnr., søn af Guillielmo de Brouwer snr..1989-061700-1750151 -
Brouwer, Guillielmo de, 1693-1767-10-21, overstyrmand fra Oostende hyret til Asiatisk Kompagni ca. 1730 for rejse på KRONPRINS CHRISTIAN, og i 1735 på SLESVIG. Portræt gengivet side 146. *p1989-061700-1750143, 145-147, 150, 158, 164-165 -
Brouwer, Hendrik, hollandsk kaptajn, fastlagde rute for Ostindisk Kompagni, VOC's fart på Ostindien fra 1611.1984-051600-1700104-105 -
Brouwer, Justus, indehaver af porcelænsfabrik i Delft -1764-1966-171750-1800264 -
Brown (Brun), Thomas, dansk kaptajn, fra Kincardin, på forliste engelske slup NELLY AND ISABELL 1774-11-19.1951-051750-180079, 82-83, 86-92 -
Browne, Thomas, 1605-1682, engelsk digter, var kritisk over for havfruer.1967-021600-170041 -
Brown, Anthony, kaptajn fra London, toldklareret i Helsingør 1831-04-152010-041800-185047 -
Brown, Dick, kaptajn på skonnerten AMERICA 18511983-131850-1900181 -
Brown, hr., familiemedlem til Robert Holford 17791992-021750-180018 -
Brown, John - en af de første, der anvendte transfer print på porcelæn (1750)1993-061750-180056 -
Brown, John, 1723-1808, grosserer og skibsreder. Direktør i Asiatisk Kompagni og Østersøisk-guineisk Handels Selskab fra 1786.2011-051750-180095 -
Brown, John, eng. generalkrigskommissær i Kbh. (1794)1942-031750-180050 -
Brown, John, generalkrigskommissær. Blev 1784 direktør i Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180042 -
Brown, John, generalkrigskommissær, ejede 1769-1797 fregatskibet ST. CROIX PAQUET.1963-091750-1800155-156 -
Brown, John, handelsmand, gift med Anne Applebye. 1700-tallet. De fik sønnen William Brown.1956-061700-1800152 -
Brown, Nulli, direktør i Norden D/S A/S, København ca. 1920.1985-061850-1950204 -
Brown, P. de N., repræsentant for D/S Norden - med ved grundlæggende møde for det senere BIMCO 19052005-031900-195016 -
Brown, Robert S., forfatter til artiklen Sukkerdyrkning i Dansk Vestindien.1973-021950-20007-26 -
Brown, W.H., skibsbygmester, byggede i New York skonnerten AMERICA 1851.1983-131850-1900174 -
Brown, William, 1758-1788, skibsværftsejer, tilskødedes 1781 værftet Unrust i København fra Johannes van den Osten.1956-061700-1800152 -
Brucz, Josefat, kaptajn skonnerten FREIA, NWFO, 1949-1997-071900-200076 -
Brude, styrmand fra Haugesund, opfandt en lukket redningsbåd ca. 1904.1955-071900-1950146-147 -
Brueys, admiral, Comte de. Fransk admiral død i slaget ved Abukir 1798.1962-031750-180028-29, 46, 53-54, 59, 63 -
Bruhn, E., revisor for museets Vennesleskab -1957-1990-021950-200021 -
Bruhn, havnefoged, vist på svingbroen på Århus Havn, foto fra 1864.1958-101850-1900171 -
Bruhn, Helene, 1859-1937, kaptajnsfrue, artikelforfatter2006-031850-19509-42 -
Bruhn, Helene, 1859-1937, kaptajnsfrue, ungdomsfotofoto (c.1889). *f2006-031850-190014 -
Bruhn, Jacob - familieportræt 1874. *f2006-031850-190012 -
Bruhn, Jacob, kaptajn på briggen J.H. MIDDELHEUS, gift med Helene Bruhn (1889)2006-031850-19009 -
Bruhn, Jørgen på Strågård i Stollig på Løjtland. Datter gift 1775 med Hans Peter Festersen, født 1753-, skibskaptajn.1990-051750-1800102 -
Bruhn, Jørgen, skibsreder i Åbenrå, havde monogram i dannebrog på sine skibe -1820-1969-021800-190042 -
Bruhn, kaptajn fra Teglgaarden i Åbenrå - møde med fru Helene Bruhn i Tacopilla, ca. 1890-952006-031850-190036 -
Bruhn, Karin, kontormedhjælper på H&S 1960'erne1990-021950-200028 -
Bruhn, Nis, partreder i ÆOLUS, b. 1796. Fætter til Bendixenfamilien1990-051750-1800113 -
Bruijn, J.R., beregnede 1976 dødshyppighed på Kinarejse 1730-1775.1979-041950-200099 -
Brummerstedt, frue, Julianehåb, fødselsdagsfest 18962010-071850-1900142 -
Brummerstedt, kolonibestyrer i Godthåb 1891. Foto med familie. *f1971-031900-195043 -
Bruncke, Bernhard, ingeniør M.a.I., fremstillet model af GEORG STAGE (I) til H&S 1980.1980-121950-2000163 -
Brundbye, Jens, kaptajn på fregatskibet GEHEJMERAADINDE ROSENCRONE, 1783-1784.1970-021750-180061 -
Bruneau, Jean, tegnet 1961: Uniformstyper. Fransk fregatkaptajn og matros 1790'erne.1962-031950-200035 -
Brunelleschi, Filippo, arkitekt (1400-1450)1992-031400-150060 -
Brunel, Isambard Kingdom. Indførte i 1841 standardiserede kulcontainere til Vale of Neathjernbane for levering i Swansea2007-061800-185064 -
Brunel, skibskonstruktør af GREAT WESTERN1949-041800-185084 -
Brunet, Pierre, kaptajn fra Holland, der kom i tjeneste hos Asiatisk Kompagni 1743 ca.1987-041700-180052 -
Brunet, Pieter, 1694-1743-12-08, styrmand fra Oostende hyret til Asiatisk Kompagni ca. 1730 som 2. stmd. på SLEVIG. Senere i svensk tjeneste.1989-061700-1750143, 148-151, 162-164 -
Brunoe, Søren, marinemaler - maleri af M/S SELANDIA (1962)1991-031950-200035 -
Brunsvig-Lüneburg-Bevern, hertug Frederik Karl Ferdinand, onkel til dronning Juliane Marie. Han kom til Danmark i 1760, militær rang, fik skib opkaldt i Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180030 -
Brunsvig, Henrik, overskriver ved Flåden og lejlighedsdigter (1724)1992-071700-1750132 -
Brunsvik, Hans, kok ved Bremerholm 1621.1977-041600-165081 -
Brun, Anders Mogensen, kaptajn på GREV LAURVIG, fregatskib, rejse til Trankebar 1729.1950-091700-1750138-139 -
Brun, C., dansk gesandt i Washington 1917 - om Vestindiens salg.1957-061900-1950158, 161, 164 -
Brun, Christian, sømand på KRONPRINSESSEN AF DANMARK, straffet om bord 1745.1963-031700-175061 -
Brush, Graham M. grundlægger af containerrederiet Seatrain 1929.2007-061900-195064, 82 -
Bruun, Anton F., zoolog på DANA 19281998-071900-1950126 -
Bruun, agent fra Assens, klage over fyrene 1836.1960-081800-190089 -
Bruun, C.A., kaptajn - betænkning om de tidlige søvejsreglers virvar.1945-031850-195094, 99 -
Bruun, C., civilingeniør, udarbejdede 1868 projekt til havn i Esbjerg.1968-091850-1900129 -
Bruun, Erich, skibsreder i Ålborg, Gjøl. Bestyrelsesmedlem i Dampskibsinteressentskabet i Aalborg D/S A/S.1967-051800-1850126, 130, 135 -
Bruun, F. A., maskinmester i Congo (1889)1999-021850-190019 -
Bruun, godsejer til Birkumgaard, tilbød at finansiere del af dampskib til Dampskibsinteressentskabet i Aalborg D/S A/S. 1842.1967-051800-1850131 -
Bruun, J.C., Kokkedal, fik bygget TOKE, dæksbåd, 5,8 yachttons, b. 1878 af E.C. Benzon1954-051850-190078 -
Bruun, Johan Jacob, maler. Gouachen HØYENHALD, vagtskib ved Helsingør 1739.2010-051750-180095 -
Bruun, L.E., 1852-1923, smørgrossist og numismatiker - samlede Trankebarmønter.1977-051850-1950114 -
Bruun, O., læge i Esbjerg, forfatter til sundhedslære i første Fiskeriårbogen, 1894.2009-041850-190067 -
Bruun, Sigvard Friis, superkargo på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1737.1955-021700-175026-27, 34, 41-42, 45, 47 -
Bruus & Søn, kaptajner, fik bygget MARIETTE, dæksbåd, 5,5 yachttons, b. 1878 af E.C. Benzon1954-051850-190078 -
Brüel, G.W., overførster, fremlagde plan for skovdrift 1792.1960-101750-1800190 -
Brüel, P., dr. techn., direktør i dansk Decca A/S (1947)2004-081900-1950121 -
Brüel, W., fabrikant, købte tidligere Toldkrydsjagt No. XXVII i 1916.1983-111850-1950158 -
Brügge, Jacob van, = Jacque de Bruges, guvernør på Terceira i Azorerne ca. 1450.1952-041450-1500119 -
Brütt, H.H., skibsbygmester, indsendte tegninger til konstruktionskommissionen 1776-1779.1974-041750-180067 -
Bryan-Edwards, historiker, udgav 1794 The History of the British Colonies in the West Indies.1973-031750-180040, 43 -
Bryce, Ninian, underkaptajn på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1737.1955-021700-175026, 41, 45 -
Bryde, N. N., skibsreder (1849)2000-041850-190070 -
BRYNHILD, S/S, b. 1907 på Sunderland Shipbuilding Co., byg. nr. 244, til Valkyrien D/S, senere DFDS. Overtaget af de allierede under WW2. Henrik Jessen var mønstret ved krigens udbrud.2012-031900-195040-41 ID=7296
Bryske, Karl, lensmand på Københavns Slot fra 1595-05-01.1977-041550-165076 -
Bry, Johann Theodore de, kobberstikker, 1561-1623, søn af Theodore de Bry; stukket Columbusbegivenheder1992-031550-160045, 50, 59, 61 -
Bry, Theodore de, kobberstikker, 1528-1598, stukket Columbus begivenheder.1992-031550-160045, 50, 59, 61 -
Brøchner, Hans, sognepræst i Spentrup 1706. Gav votivgave til kirken.1950-041700-175046 -
Brøgger, A.W., forfatter til oplysninger eller teser om helleristninger -1959.1959-051900-195086 -
Brøgger, hr., Løgstør, ansøgte om patent for en redningsdragt af gummi i 1874.1955-071850-1900143 -
Brøndegaard, V.J., forfatter til artiklen Albatrossen og sømanden.1963-061950-2000111-148 -
Brøndegaard, V.J., forfatter til artiklen Havfruen.1967-021950-20007-60 -
Brøndlund, Harald, skibsmægler for salg af skibe i Arendal, Norge, 1886-12-23.1976-041800-190053 -
Brøndsted, G.K., udtrykt tese om havfruens urtype.1967-021900-19509 -
Brøndsted, J., dr. på Nationalmuseet og Kusk Jensen 1931.1986-041850-1950119 -
Brøndsted, J., museumsdirektør, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1952-19641990-031950-200048 -
Brøndum, J.D. og families rolle i Skagen. Hotel gengivet side 164. *f1985-061850-1950148, 163-164, 202 -
Brønlund, Jørgen, grønlænder, 1877-1907. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908. Achton Friis tegnet portræt p.73 *t1959-041900-195066-67, 73, 78, 80-81, 84 -
Brønlund, Jørgen, polarforsker, omtalt i Knud Rasmussen artikel om Thule 1910.1961-021900-195032 -
Brønnum, Hakon, journalist Svendborg1991-051950-200074 -
Brønnum, styrmand fyrskibet TRINDELEN (1832)1942-041800-185098 -
Braad, Jens, kaptajn på en skude på 6 kls. fra Falkenberg 1652.2012-021550-175012 -
Buch-Larsen, J. L., sekretær for forhandlingsudvalg Dks. Rederiforening - Allierede om tilbagelevering af danske skibe 1945-19461999-041900-1950107 -
Buchanan, Robertson, udgav værket Treatise on Propelling Vesels by Steam, 1816.1977-061800-1850131 -
Buchholz, Hans Hinrich, død 1835, kaptajn. Gift med Merret Jensen, 1798-1873, datter af Schwen Hans Jensen.1971-041750-185086 -
Buck, Cornelis Sivertsen, hollandsk kaptajn , røvet af kapere ved Helsingør, 1611, og måtte springe fra råen.1956-051600-1650110 -
Buddingh, S.A., forfatter til Neêrlands-Oost-Indië II, 1860. Heri litografi af Bandas Red.1963-021850-190045 -
Budtz, grosserer. Byggede fregatten ÆOLUS i Åbenrå 1783, ført af kaptajn Eilert Madsen1990-051750-180098 -
Budtz, grosserer, lod bygge ostindiefarer i Åbenrå 1781.1974-041750-180061 -
Bugge, provst Grønland (1935)2005-081900-195075 -
Bugge, Thomas, kgl. astronom i København. Indgik i sagen om de danske kronometre fra Armand. 1780 c.2012-041750-180061-62, 65 -
Bugge, Thomas, professor og forelæser over matematiske emner for konstruktører - skibsbygningsforordningen af 1776-03-18.1974-061750-1800120 -
Bugge, ?., kaptajn, ansat hos H. C. Brodersen fra 18821994-051750-185082, 90 -
Bugislav V, bedstefar til Erik af Pommern (1352-1372)1991-021350-140011 -
Bugislav, fødenavn til Erik af Pommern, 1382-14391991-021400-145010 -
Bukseredningsstol - breeches på engelsk, opfundet af Henry Trengrouse.1955-071800-1850128 -
Bullock, J., eng. jurist1998-05-98 -
Bull, C.L., cand.jur. Ejendom solgt til malermester Ernst Schmiegelow i 18781951-021850-190043 -
Bull, cand.jur., ejendomshandler til Ernst Schmiegelow 18781951-021850-190022 -
Bull, M.C., hvalfangerkanonudvikler 1870.1981-071850-190079 -
Bull, Niels Rosing, inspektør ved Godthåb -1800-1954-031800-185023 -
Bundesen, Olle i Eskatorp, kaptajn, sejlede materialer til Varberg slotsherre 1610-1611.1966-161550-1650249 -
Bundes, Peder Christian, skibsreder fra Rømø, ejede 1795 ALEXANDER og ANNA MARIA, 45 kls. Førte 1799 SOPHIA CAROLINA og 1801 DER GUTTE MANN.1984-021750-185010, 15 -
Bundes, Swen Christian = Svend Christian, kaptajn 1792, 1795 på ALEXANDER, 88 kls. af Rømø. Kaptajn 1797, 1800 på ANA MARIA, 45 kls., af Rømø, og 1815, 1817 på DE TWENDE BRØDRE.1984-021750-185010, 13-15 -
Bundis, Bleich, smakkekaptajn fra Wall på Sild -1771-.1971-041700-185068 -
Bundsen, Jens, tegnet Dagligt liv på Gammelholm, 1787.1981-121800-1850137 -
Buntzen, Andreas, skibsreder i København. Købte i Cadiz 1781 skibet FRAU ADRIANA, og i Amsterdam ANNA BOLETTE.1973-051750-1800110, 112 -
Buntzen, Carl, malet H/S ØRESUND, restaureret 20052006-082000-2050111 -
Burchard, Heinrich Matthias Junior, skibsmægler i Hamburg, optaget i firmaet Knöhr & Burchard fra 1866.1981-131850-1950154 -
Burchard, Heinrich Matthias, død 1845, skibsmægler i Hamburg -1814-1981-131800-1850153 -
Burchard, Jørgen Jochumsen, kaptajn på GIERTRUD CATHRINE på rejser i grønlandsfarten. Forliste 1804-08-22 ved Julianehåbsfjorden.1954-031800-185029-36 -
Burmeister, C. C., 1821-1898, grundlægger af B&B og B&W *f1993-091800-1900106 -
Burmeister, Christian, blev æresmedlem i Maskinmestrenes Forening -1890.1973-041850-190092 -
Burmeister, etatsråd - og samarbejde med H.P. Prior1954-061850-190084 -
Burnham, kaptajn, købt slaver på Madagaskar før 1737.1955-021700-175029 -
Busch, Peter von, forfatter til artiklen Gustav III's Drottningholms slup - ett nyupptäckt verk av Fredrik Henrik af Chapman och Johan Törnstrøm. Portræt side 25. *f1981-041950-200022-27 -
Busch, Søren Hansen, kaptajn på JÆGERSBORG 1779-1781.1968-021700-180037 -
Bushnell, Edmund, forfatter til Complete Ship-Wright, 16641994-021650-170014 -
Busley, Carl, søhistoriker, om ægyptiske oldtidsskibe. Udgivet Die Entwicklung des Segelschiffes, Berlin 1920.1950-071900-1950114-115, 121-125 -
Busly, T. L., kunstner, akvatinte af Charlotte Amalie, St. Thomas - efter orkanen 1819-09-21 til 1819-09-22.1991-04181965 -
Bussæus, A., Borgmester i Helsingør, 1723 bad kongen ham undersøge sag om havmand.1967-021700-180042 -
Butty, C. tegnet HELWETIUS, fregatskib af Philadelphia, skibsportræt.1985-031800-190021 -
Butty, C., malet akvarel af fregatten CONSTANTIA MARIA af København, b. 1800-1801 i Flensborg.1972-131750-1850218 -
Butty, C., marinemaler. Malet fregatskibet HELWETIUS, amerikansk, ved Kronborg. Tegning på H&S.1965-031800-190029 -
Butt, Hinrich, hollandsk tegner og maler af skibsportrætter ca. 1800.1985-031800-190031 -
Buus, Jochum Friderick, fuldmægtig hos prokurator Sonne. Forsvarer for styrmand Belling fra JÆGERSBORG 1748.1956-041700-175084, 86 -
Buxbom, bådsmand og matros på MOTOR på Thuleekspeditionen 1910. På foto p.27. *f1961-021900-195024, 27, 35, 43, 45 -
Buzetot, gravør: Manding af ræer for hilsning. Stik af Buzetot efter M. Morel-Fatio.1989-031800-190037 -
Bülow, Johan Keller, 1885-1945, overpræsident Københavns Kommune. Deltog i afsløringen af Søfartsmonumentet på Langelinie 9/5 1928.2011-031900-195037 -
Bülow, Johan, kammerjunker, embedsmand hos kronprins Frederik -1770-1780- Arkiv med indhold vedrørende handelsselskaberne.1970-021750-180010-11, 33, 42 -
Bülow, Johan, ven med Kronprinsen 1780'erne og med Jomfru C.D. Biehl.1981-121750-1800145, 147 -
Bülow, Otto, tegner (1942)1943-021900-195053 -
Bülow, Otto, tegner. Tegning af ægyptisk enarmet anker, 19301950-071900-1950120 -
Bürger, Gottfried, tysk forfatter, hvorfra Coleridge fik ideen til The Ancient Mariner.1963-061750-1800129 -
Byne, Hans Lauritzen, købt halvpart 1692 i jagten HJORTEN.1958-051650-175095 -
Byng, George, 1663-1733, viscount of Torrington, admiral, far til John B. (1704)1994-021700-17506 -
Byng, John, 1704-1757, admiral Royal Navy *p1994-021700-18006-15 -
Byng, Julian, ejer af Wrotham Park 19941994-021950-200013 -
Byover, Niels, skibsbygmester, byggede efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 skibe på Petersværft, Kalvehave.1974-041750-180068-69 -
Byron, John, kaptajn på DOLPHIN (1764-1766)1999-031750-180082 -
Byskov, Jens, 1867-1955, undervisningsminister. Deltog i afsløringen af Søfartsmonumentet på Langelinie 9/5 1928.2011-031900-195033 -
Byster, Peter, ingeniør, boede i Nyboder, Nillikestræde 25, enken blev boende efter 1671 til 1672.1981-031600-170018 -
Bytharne, Jehan, skrev i sin Book of War 1543 om nattevagt.1985-041500-155073 -
Bøcher, krydstoldinspektør, rådgiver i fyranliggender ca. 1840-18501960-081800-1900100, 102, 104 -
Bøcher, M.B., f. 1811, d. 1886, krydstoldinspektør 1848-18511947-051800-1850124 -
Bødker, H.P., kroejer af Røde Kro i Sundbyøster, købte 1826 kutteren HUSUM og udrustede den som bjærgningsskib.1978-041800-185095-96 -
Bøeg, Anders, Arendal (1712)1998-061700-1750107 -
Bøgh, Erik, fordansket Victor Hugos syngespil Esmeralda for Casio i 1859.1965-031800-190042 -
Bøgh, Per, tegner. Tegnet sømandsbeklædning, dragter fra forskellige tidsaldre.1979-021950-20009-29 -
Bøgh, Per, tegner, forærede museet 25 tegninger i 1984.1985-081950-2000221 -
Bøjesen, Frederik, ejer af defensionsskibet SPES med 12 kanoner, 16511948-051600-1650120 -
Børgesen, F., botaniker, skænket fotografiske plader fra Vestindien1947-011900-195011 -
Børgesen, Frederik Christian, botaniker og fotograf på Vestindien ca. 1900.1990-071900-1950155 -
Børglum, S. A., maskinmester i Congo (1889)1999-021850-190019, 25 -
Børresen, Hans, tømmermand, havde fra 1792 fribolig ved Nakkehoved Fyr.1960-071750-185058 -
Bøttger, Hans Jacob, skibsbygmester i Flensborg i 1802.1969-041800-1850119 -
Baade, Barent, kaptajn på HAABET, 60 kls., indkøbt i Guinea 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800109 -
Baagøe, Carl, kunstmaler, malet fregatten SJÆLLAND1950-011800-190010 -
Baagøe, Carl, kunstmaler, tegnet Snekkersten Bådebyggeri 18801954-101850-1900134 -
Baagøe, Carl, maler - gengav ofte toldkrydsskonnerten ARGUS.1983-131850-1900190 -
Baagøe, Carl, maler. Producerede til Illustreret Tidende i 1860-18701953-101850-1900114 -
Baagøe, Carl, malet Dampbåden EL OLE, restaureret 20052006-082000-2050111 -
Baagøe, Carl, malet H/S EJDEREN, restaureret 20052006-082000-2050111 -
Baagøe, Carl, stik af Snekkersten kysten med sejlskibe. 1879.1971-051800-1900101 -
Baagøe, Carl, stukket gengivelse af H/S CALEDONIA i 1878 til Illustreret Tidende.1969-071850-1900137 -
Baagøe, Carl, tegnet Helsingør Havn, 1882.1964-031850-190051 -
Baagøe, Lisbeth Rink, ejer af malerier af I.S. Pontoppidans skibe ca. 1860, ophængt i Det Gamle Apotek, Svaneapoteket, Helsingør (1963)1963-041950-200090 -
Baagø, Carl, maler. Malet S/S EL OLE, 1860.1944-011850-190012 -
Baagø, Carl, marinemaler. Maleri af ARGUS, krydstoldskonnert, 1863, tilgået H&S 1962.1962-021850-190010-11 -
Bådmænd, håndtering af trosser for CLEMENTINE MÆRSK2010-032000-205024 -
Bådsfolk, besætning. Bergenskib, toldklareret i Helsingør med 180 bådsfolk til den danske flåde i 15262010-041500-155062 -
Bårdsøn, Ivar, forfatter (Grønlands Beskrivelser)2001-071950-2000111 -
Cabot, John, opdagelsesrejsende 1497.1984-041450-150059 -
Cabot, John, opdagelsesrejsende, engelsk. Visse opdagelser på Juan de la Cosas verdenskort stammer fra Cabot.1951-061500-1600104 -
Cabot, Sebastian, opdagelsesrejsende. Instruks før afgang indeholdt tekst om havfruerisikoen.1967-021500-155022 -
Cabot, Sebastian, opdagelsesrejsende. Søn af italiener Giovanni Chabota. (-1522-)1945-041500-1550125, 127 -
Cabral, Goncalo Velho, kaptajn og opdagelsesrejsende, -1431-1497- (Ikke Pedro Alvarez C.)1952-041450-1500115, 119 -
Cabral, Jorge, kunstner (1530)1943-021500-155025ff -
Cabral, opdager Brasilien 15001992-031500-155046, 52 -
Cabral, Pero Alvares = Pedro Alvarez c.1467-c.1520, og skørbug (1500)1999-031450-155066 -
Cabral, Petro Alvares, opdagelsesrejsende til Calicut, 1500-15011990-041500-155073ff -
Caffarelli, general med træben i Napoleons hær ved Alexandria 1798.1962-031750-180052 -
Cairns, Thomas, tale ved BIMCOs grundlæggelse 19052005-031900-195012ff, 20f -
Calandruccio, it. havforsker 18961998-071850-1900117f -
Calder, Robert, admiral i Plymouth 1812.1957-041800-1850132-133 -
Caligula, romersk kejser (12-41) galejer i Nemisøen1946-020000-005028 -
Calissendorf, A.C., kaptajn på PROVINCIEN GOTHLAND, fregatskib, sejlskib på glasmaleri. 1785 i Gotlands Fornsal.1963-041750-180082 -
Calle, Don Juan de la, bankier i Sevilla (1639)1995-041600-165054 -
Callisen, Wilhelm Leonhard Emil, notarius i Glückstadt 1809.1984-021750-185021 -
Callsen, Ernst Th., rismølleejer Flensborg, svigersøn til H.C. Brodersen (1875)1994-051850-190095 -
Cameron, J. B., direktør Royal Mail S.P.C. (1861)2001-031850-190043 -
Camillieri, Nic., marinemaler Marseille. Malet 1807 VICTORIA, fregatskib af Flensborg, 107,5 kls., b. 1784 i Flensborg.1969-041800-1850121 -
Cammillieri, Nicolas, maler, Marseille. Malet JACOB KIELLAND & SØN, fregatskib af Stavanger, 1806.1964-091800-1850129-130 -
Camões, Luiz, 1524-1580; port. digter1943-021500-155059 -
Camper, Peder, kaptajn på en bojert af Nysted 1655.2012-021550-175011 -
Camp, H.W. de la, reder - medstifter af Hamburg-Mexikanische Packetfahrt, Rederi, grundlagt i Hamburg ca. 1857.1981-131850-1950154 -
Cam, Diogo, port. opdagelsesrejsende (1484)1943-021450-150028 -
Cannon, Mr., medlem af Repræsentanternes Hus i Washington - deltog i debat om lovforslag om afholdelse af en søfartskonference 18881945-031850-1900101-102 -
Cantelon = Cantillon, Thomas (1731)1996-051700-175066, 74 -
Cao, Diego, portugisisk opdagelsesrejsende, -1481-1990-041450-155070 -
Capion, teatermester ca. 1750, i København.1968-021700-180025 -
Cappel, Hans Bendtsen, kaptajn, på fregatskibet SKATMESTER GREVE AF SCHIMMELMANN, 1779, og kaptajn på NORSKE LØVE, 1793.1970-021750-180054, 60 -
Cappel, Hans, skibsreder, København, for bl.a. GEHEJMERAAD NUMSEN, 1794-1970-021750-180060 -
Caracallas, romersk kejser, 211-217,1990-040200-030062 -
Carignano, Giovanni da, medtog på sine rejser ca. 1300 kompaskort.1984-041300-140057 -
Carl X Gustav , konge, forlader Helsingør 1658-03-05 på Frederik III's skib, FELUK, der er gengivet med flagføring, stik efter Erik Dahlberg i Pufendorfs historieværk.1969-021650-170063 -
Carl XII af Sverige. Hovedkvarter på Rungsted Kro 1700-08-18 til 1700-08-28.1952-031700-175098 -
Carl XII, svensk konge 1697-1718, faldet ved Frederikshald. Obelisk sendt til Frederikshald.2010-041650-175062 -
Carlsen, C.H., Marstal, reder af skonnerten HEIMDAL, 127,81 BRT, 117,69 NRT, b. 1854 af E.C. Benzon, k. 1864.1954-051850-190071 -
Carlsen, Fester Peter, skibsfører, købte tidligere Toldkrydsjagt No. XXVII i 1926.1983-111850-1950158 -
Carlsen, vandbygningsingeniør, udarbejdede 1868 projekt til havn i Esbjerg.1968-091850-1900129 -
Carls, Elisabeth Marie, gift med kirurg Herman Schmiegelow.1951-021750-185024 -
Carl, Adolf, København. Medstifter af The Baltic & White Sea Conference, 1905.1966-141850-1900220 -
Carl, Adolf, skibsreder og formand for Danmarks Rederiforening - tale ved BIMCO-mødet 19052005-031900-195019ff -
Carl, Axel, skibsreder i Heimdal D/S A/S, indtrådte 1927 i bestyrelsen for HSM.1982-061900-2000107 -
Carl, Hans P., død 1948 i maj. Skib opkaldt efter ham i 1948.1971-081900-1950142 -
Carl, Hans P., skibsreder - forfatter til Træk af Dansk Skibsfarts Historie1954-061900-195081 -
Carl, Ingeborg, skibsrederfrue og gudmor til S/S HANS P. CARL, b. 1948.1971-081900-1950142 -
Carl, Jørgen, skibsreder D/S Heimdal (1950)2002-041900-200081 -
Carl, Jørgen, skibsreder, skænkede 1969 H&S model af HANS P. CARL, b. 1948.1971-081950-2000138 -
Carl, L. H., repræsentant for D/S Carl - med ved grundlæggende møde for det senere BIMCO 19052005-031900-195016 -
Carl, L.H., skibsreder, stiftede 1869 Danmark D/S A/S og senere Heimdal D/S.1982-061850-190089, 107 -
Carl, Martin, repræsentant for D/S Heimdal - med ved grundlæggende møde for det senere BIMCO 19052005-031900-195016 -
Carl, Poul Lindhardt, skibsreder (1915)2004-041900-195041, 48 -
Carl, Poul, grosserer (1902)1995-071900-1950101 -
Carl, prins og statholder i Flensborg / Slesvig, 1788 - inddraget i strid om skibsbyggeransættelser.1969-041700-1800116 -
Carl, prins, bror til kong Frederik IV (1724)1992-071700-1750130 -
Carl, Svend Andreas Hansen, kaptajn på ST. PEDER, 62 kls., 1815-, og på JERNE, 10 kls., 1824-1825.1984-021750-185015 -
Carmana, USA navigatør (1942)2002-021900-200013 -
Carnegie, skibslæge på NOTTINGHAM, blev 1769 modelleret til porcelænsfigur i Kanton.1959-081750-1800142 -
Caroline Amalie, dronning, født prinsesse af Augustenborg. Fik skib opkaldt efter sig i 1842: KÖNIGINN CAROLINE AMALIE.1981-191800-1900222 -
Caroline Amalie, prinsesse, skrev 1839-02-27 brev til von Scholten om skolevæsen i Vestindien.1981-151800-1850180 -
Caroline Mathilde, dronning, sad på Kronborg til hun blev ekspederet til Celle 1772.1985-021750-18009-10 -
Carolus, Joris, navigationslærer fra Holland, fik oprettet skole i København 1619.1953-111600-1650115 -
Caron, Francois, holl. guvernør på Formosa (1646)2003-021600-165021 -
Carre, Andreas Henrik, 2. styrmand på fregatten DIANA 1807-. Angrebet af pest i Cartagena i 1807 og blev mentalt syg en overgang. Senere gift i Svendborg Død 1851.1957-041800-185091, 122 -
Carstensen, A. Riis, om bord på fuldskibet RAPID så 1860 ved Kapstaden DEN FLYVENDE HOLLÆNDER.1987-061850-1900119 -
Carstensen, A. Riis, tegnet St. Thomas Havn, bumbåd ca. 1870.1971-051850-1900123 -
Carstensen, C., chef INGOLF 1910-19112001-031900-195038 -
Carstensen, Edward, 1815-1898, guvernør i Guldkysten 1842-1850. Portræt af Wilhelm Marstrand gengivet side 147. *p1980-101800-1850147-153 -
Carstensen, Hans, renteskriver i København 1691-1974-031600-170029, 45 -
Carstensen, Johan Heinrich Ostermann, købmand (1806)2000-041800-185061 -
Carstensen, Peter, kaptajn på DEN UNGE ANDREAS, 80 kls., indkøbt i Amsterdam 1781-1782 til reder Andreas Buntzen, København.1973-051750-1800112 -
Carstensen, urtekræmmer i Laksegade København. Her stod Peter F. Heering i lære fra 1806 til 1813.1968-071750-1800123 -
Carstens, August, by- og herredsfoged - anpart i AUGUST af Ærøskøbing (1875)1996-081850-1900120, 123 -
Carstens, J.L., plantageejer Vestindien, om slaveri ca. 1750.1973-031750-180054-55 -
Carstens, Jan Christ., kaptajn på DOROTHEA, 61 kls., 1797-1798.1984-021750-185015 -
Carstens, Johann Frank, kaptajn på DE GODE HOOP i 1795.1984-021750-185015 -
Carstens, Lorenz, plantør på St. Thomas. lod de første missionærer bi i et tomt hus 1732.1981-151700-1750170 -
Carteret, Philip, kaptajn på THE SWALLOW 1766-1768 (1769)1999-031750-180081 -
Carte, opfinder af en redningsraket omkring 1800, den første af typen.1955-071800-1850128 -
Cartier, Jacques 1491-1557, og skørbug (c.1534)1999-031600-165067 -
Carøe, Anne Margrethe, født Hansen, datter af vejer Johan Hansen den ældre. Anne blev gift med rådmand Johan Fr. Carøe.1990-051750-1800116 -
Carøe, Axel, dansk direktør i rederiet Helmsing & Grimm i Riga i 1890'erne.1982-061850-190093 -
Carøe, Johan Frederik, rådmand senere borgmester i Randers. Gift med Anne Margrethe født Carøe. Malet af Jes Jessen 1797. Side 119 *p1990-051750-1800115ff, 119f -
Casas, Bartoloméde las, 1474-15661992-031500-160031f, 42 -
Casement, Roger, irsk - møde med Joseph Conrad (1890)1999-021800-195038, 44 -
Cases, grev la, tolk, spiste middag med Napoleon og admiral Maitland på BELLOROPHON 1815-07-14. Fulgte med Napoleon til St. Helena, hans søn Emanuel kom hjem med kejserens kiste 1840.1962-031800-185075-801 -
Caspersen, Hans, ankersmed og jernstøber, oprettede 1834 firma på Christianshavn. 1839 som H. Caspersen og Sønner, fallit 1860.1968-021800-185031 -
Caspersen, Hans, ankersmed ved Asiatisk Kompagni, byggede Overgaden neden Vandet nr. 39.2011-051750-180092 -
Caspersen, Lauritz, præst om bord CHRISTIANSHAVN (1639)1995-041600-165047, 56 -
Casse, Peter, reder for ENIGHEDEN, 60 kml. 17531991-041750-180055 -
Cassuben, udgiver af salmebog i 1600-tallet.1955-061600-1700110-111 -
Castanheda, Lopes de. Forfatter til værket Historia de descobrimento e conquista da India per los Portogueses, 1552-. Oversat til eng. af Nicholas Lichfield, 1582.1990-041550-160079 -
Castenada, USA telegrafist (1942)2002-021900-200013 -
Castenschiold, godsejer på Hagestedgård. Her døde søofficer H.F. Wulff 1820.1957-041800-1850135 -
Castro, Fidel, general, Cuba, hans regering modtog besøg af H.J. Esmann Olesen i 1974 i et salgsøjemed.1982-061900-2000149 -
Catherina, donna - eneste overlevende datter efter koppeepidemi i kong Rájasimhas familie ca. 1685. Gift med flere fyrster og konger i kampen for legitim magt i kongeriget.1988-051550-160075-76, 109 -
Cato, engelsk ejer af S/S IRIS, hjulskib, købt til Dampskibsinteressentskabet i Aalborg D/S A/S. 1824, ført til København af kaptajn Ray.1967-051800-1850131, 135 -
Caul, John Mac, skibsreder, indfl. 1815 EARL OF CHESTER, fregatskib, b. 1810 i England, s. 1838 ca. til Finland.1956-011800-185012 -
Cavling, Henrik, journalist (1894)2001-031850-190031, 36 -
Cão, Diogo, opdagelsesrejsende. 1484-1486 på rejse langs Vestafrika med Martin Behaim.1952-041450-1500103, 105, 110-119, 132-133 -
Celius, Hans David Hansen, præst på CRON PRINSESSEN i Ostindien 1750-1752.1962-041750-1800115 -
Celius, skibspræst på KRONPRINSESSEN AF DANMARK på rejsen 1745-1746.1963-031700-175063 -
Chabota, Giovanni, fader til Sebastian Cabot, opdagelsesrejsende. (-1522-)1945-041500-1550125 -
Chadwick, Joseph, skibsreder i Liverpool, skrev 1874 om bibliotek om bord i skib.1964-021850-190027 -
Chamberlain, Eugene Taylor, embedsmand i US Department of Navigation, Washington, udsendte i New York Times 1915-06-23 brev om det uberettigede i, at Albert Jensens skibe kom under USA-flag.1986-051900-1950144 -
Chambers, William, 1726-1796, landskabsgartner, skabte Kew Garden og tegnede til Drottningholm Slot.1981-041750-180022 -
Champigny, Jean-Charles de Bochart, sieur de, generalguvernør over de franske Antiller, Martinique, 1728-17452009-061700-1750113 -
Chang Yung-fa, reder. 1968 stiftet rederiet Evergreen Marine.2007-061950-200085, 99 -
Chapell, kaptajn i Royal Navy, fik opsyn med S/S ARCHIMEDES 1837.1977-061800-1850138 -
Chapmann, Fredrik Henrik af, 1721-1808; eng. søofficer, skibskonstruktør2002-031750-185050 -
Chapmann, udgav Architectura Navalis Mercatoria, 1768.2012-021750-180022, 24 -
Chapman, admiral - udarbejdede skibsmålingssystem1945-031800-185095 -
Chapman, F.H. af, forfatter til værkerne Tractat om Skepps-Byggeriet tillika med Förklaring och Bevis öfver Architectura Navalis Mercatoria, udg. 1775 og plancheværket Architectura Navalis Mercatoria, udg. 1768.1949-021750-180027 -
Chapman, F.H. af, skibskonstruktør, udgav 1768 Architectura navalis Mercatoria.1962-051750-1800143 -
Chapman, F.H. av, udgiver af værket Architectura Navalis Mercatoria, Stockholm 1768, og Tractat om Skepps-Byggeriet, 1775.1970-041750-180095-100 -
Chapman, F.H., udgiver af Architectura Navalis Mercatoria 1768. Stik af lastrum i skib.1977-021750-180013 -
Chapman, Fr.H., skibskonstruktør, udgav værket Architectura Navalis Mercatoria, 1775.1989-051750-180086, 118 -
Chapman, Fredrik Henrik af, 1721-1808, svensk skibsbygger, udgav Architectura Navalis Mercatoria i 17661949-051700-1850109-110 -
Chapman, Fredrik Henrik, skibskonstruktør, tegnede og fik bygget 1787 chalupperne DELFINEN og GALTEN i Karlskrona.1981-041750-180022-27 -
Chapman, Henrik af, skibskonstruktør, der udgav værket Architectura navalis mercatoria, 1768.1968-061750-1800121-123 -
Chappell, R., maler - gouache af FUGLEN af Marstal 18851993-001850-1900OmsF -
Chardon, gravør, stikket Overbordfald fra skib efter F. Gudin i A. Gréhan: La France Maritime I, Paris 1852.1987-061700-1900105 -
Charisius, Jonas 1571-1619, dr., ansat Tyske Kancelli (1608) *r2000-061550-1650101, 104 -
Charles, Prins, og Hertuginden af Cornwall, besøgte Danmark marts 2012, danske krigssejlere dannede æresgarde.2012-032000-205056 -
Charlotte Amalie - æreskompagni opstillet - om Vestindiens salg 1917. p.167, flaget stryges p.169 og p.171 *f1957-061900-1950167, 169, 171 -
Chatfield, Ernle, Lord, 1873-1967, Admiral of the Fleet og kortvarigt minister i 1939 og 1940.2011-041900-195057 -
Chatterton, E. Keble, udgav Ships and Ways of Other Days, ca. 1900.1986-031850-195040 -
Cheng Ho, kinesisk eunuk og opdagelsesrejsende 1405-14331990-041400-145073 -
Cheranto, søn af kong Rangeta på Madagaskar 17371955-021700-175030 -
Chilcott, J., kaptajn på engelsk slaveskib TRITON på Guineakysten 1753. Optog danske skibbrudne efter slaveoprør på PATENTIA1950-031750-180031-32, 38 -
Chin Chin Chitqua, død 1796, kunstner, der modellerede porcelænsfigurer af personer i Kanton ca. 1770.1959-081750-1800142-143 -
Chinqua, kunstner, der modellerede porcelænsfigurer af personer i Amoy ca. 1770.1959-081750-1800142-143 -
Chippendale, William, grosserer, købte 1766 Andreas Bjørns privatbolig i Bådsmandsstræde.1968-021700-180031 -
Chodowieck, Daniel Nicholas, stik til Ewalds Fiskerne -1780-1791- pp. 96 + 97 *p1951-051750-180096-97 -
Chrestensen, Peder, 1633-1703, kaptajn og kommandør fra Rømø, førte hvalfangerskibe.1984-021600-17003 -
Chrestensøn, Peder, næ. senere til Prior. Fisker i Prierboderne ved Sebbesund, senere klokker i Rødby. Død som 43-årig. Fik 4 sønner. Farfar til H. P. Prior.1944-031750-185021 -
Christensen, Aksel E., 1906-1981; historiker, prof. Kbh. Univ. 1948-1976.1942-021900-195042ff -
Christensen, Aksel E., forfatter til artiklen Birka uden frisere.1966-041950-200017-38 -
Christensen, Aksel E., forfatter til artiklen Øresund og Øresundstold - et historisk rids.1957-021950-200022-40 -
Christensen, Alfred, klarerer i havnen i København 1888.1989-041800-190076 -
Christensen, Alfred, repræsentant for D/S Urania og D/S Nordsøen - med ved grundlæggende møde for det senere BIMCO 19052005-031900-195016 -
Christensen, Alfred, skibsreder Kbh. (1900)2002-041850-195075 -
Christensen, Anders, ejer 1716 af jagt i Nakskov.1958-051650-1750102 -
Christensen, Anker, matros på VOOGEL PHOENIX, døde på udrejsen til Ostindien 1678.1985-051650-1750124 -
Christensen, Arne Emil, forfatter til artiklen Kragerø-koggen, bruksbåten som ble regattabåt.1983-041900-200012-17 -
Christensen, Arne Emil, forfatter til artiklen Skipsristningene i Sæby Kirke.1969-031950-200082-100 -
Christensen, Arne Emil, forfatter til artiklen To eldre tegninger av norske småbåtar.1972-041950-200021-37 -
Christensen, Arne Emil, historiker, om vikingetidens handelsmønstre, 1964.1965-041950-2000122 -
Christensen, Arne Emil, konservator, arkæolog i Oslo, samarbejdede med danske om indsamling af data om bådebyggeri, 1964-1983-061950-200055 -
Christensen, Arne Emil, Oslo. Opmåling Fur Havn, 1965. *f1990-031950-200042 -
Christensen, Asger Nørlund - bogen: Skibbygmester E. C. Benzon og hans skibe, 2005 *f2006-082000-2050114, 129, 133 -
Christensen, Asger Nørlund, artikelforfatter2005-072000-205057-64 -
Christensen, Axel E., professor, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1949-19811990-031900-200048 -
Christensen, B., politiker (1868c)1993-091850-1900108 -
Christensen, Balthasar, politiker. Hans bror købte H/S CHRISTIAN VIII til Danmark i 1826-1828.1945-101800-1850164 -
Christensen, Benny, forfatter til artiklen Dansk skibsbygning omkring 1780 - Nogle virkninger af skibsbyggerforordningen af 18. marts 1776.1974-041950-200048-75 -
Christensen, Benny, historiker, artikelforfatter1992-021950-20006-28 -
Christensen, C. A. C., maskinmester i Congo (1889)1999-021850-190019, 51 -
Christensen, C.P., kaptajn på topsejlsskonnerten CALEDONIA af Nykøbing M. 1872.1981-111850-1950132 -
Christensen, C., kammerråd, forfatter til Hørsholms Historie, udg. 1879. Beskrev stormflod i februar 18241952-031850-190079, 91 -
Christensen, Carina, kulturminister, ved besøg på H&S *f2009-032000-205030 -
Christensen, Carl, kaptajn, købte båden UFFE fra Friis Skov.1966-131900-1950208 -
Christensen, Cecil C., skibsfører på SØSTRENE af Marstal (1906)2009-041900-195061 -
Christensen, Chr. Valdemar, matros og sejlmager fra Køge, VALKYRIEN, (1917)2004-041900-195052 -
Christensen, Christen, letmatros fra Karrebæk, VALKYRIEN, (1917)2004-041900-195052 -
Christensen, Christian Hansen Henriksen, skibsfører, købte tidligere Toldkrydsjagt No. XXVII i 1948.1983-111850-1950159 -
Christensen, Christian, kahytsdreng på skruebarken CASTOR for KGH, forlist og omkommet 18971995-021850-190014 -
Christensen, Christian, kaptajn på RESOLUTIONEN, 90 kls., indkøbt i Amsterdam 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800111 -
Christensen, E., prokurist i VENDILA, bror til Hans C.1997-051850-195038 -
Christensen, Edith H., rengøringsassistent på H&S 1966-19871990-031950-200050 -
Christensen, H. P., direktør, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1952-19771990-031950-200048 -
Christensen, H.C., Marstal, opbyggede rederi og skibsværfter i Marstal1953-041800-190062 -
Christensen, H.K., kaptajn på skoleskibet KØBENHAVN fra 1925. Foto side 174. *f1988-061900-1950158-159, 163, 173-175, 179 -
Christensen, H.K., styrmand på skoleskibet VIKING 1910-1912, senere kaptajn på skoleskibet KØBENHAVN.1988-061900-1950123, 176, 180 -
Christensen, H.P., direktør for Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S fra 1925.1982-061900-2000106, 114, 117, 140 -
Christensen, Hans C., skibsfører, omkommet under WW1. Nævnt på Langeliniemonumentet.2011-031900-195034 -
Christensen, Hans Jacob, navigationsskolelærer Marstal, 1911.1983-111850-1950158 -
Christensen, Hans M,, matros, omkommet under WW1. Nævnt på Langeliniemonumentet.2011-031900-195034 -
Christensen, Hans, 11/11 1869 - 11/11 1943, befragter, stifter af Dampskibsselskabet VENDILA1997-051850-195036-52 -
Christensen, Hans, skibsreder, kontakt 1871 til E.C. Benzon for tegninger til en topsejlsskonnert.1954-051850-190064 -
Christensen, Hjalmar Kristian, kaptajn skoleskibet KØBENHAVN. Arkivmateriale fra kaptajnen til H&S 2009.2009-081900-1950131 -
Christensen, J. Olsen, skibsbygmester, Marstal. Byggede 1885 barkentine FUGLEN.1959-011850-190012 -
Christensen, Jacob Jun., kaptajn på S/S BERGEN, b. 1871 på B&W. Grundlagde rederi i Bergen.1981-201800-1900239-240 -
Christensen, Jacob Sen., født 1782 på Als, tog kaptajnborgerbrev i Bergen 1811.1981-201750-1850239 -
Christensen, Jens, jordbruger og handelsmand, hos hvem skibsbygmester Poul Barfoed logerede i læretiden 1834-1953-061800-185083 -
Christensen, Julius, skibsmægler, Frederikshavn. 1936 indtrådt i best. D/S Hafnia.2007-031900-195017 -
Christensen, Julius, sømand sejlede med UFFE for Friis Skov, fortalte erindringer på Fejø i 1900-tallets begyndelse.1966-131900-1950206 -
Christensen, K., skibsreder, søn af T. C. Christensen. Ledede D/S Hafnia fra 1965.2007-031950-200020 -
Christensen, kaptajn på SVANEN (1917)2006-041900-195048 -
Christensen, Knud, købmand Kbh. (1794)1942-031750-180051 -
Christensen, L.N., fra Gråsten. Kaptajn og reder fra 1921 af motorgaleasen CATHRINE.1981-091900-1950104 -
Christensen, Laur., kaptajnløjtnant, inspektør ved bygningen af H/S MERCURIUS 1827-1828.1974-021800-18508 -
Christensen, Leif, dykker - om genfindelse af vraget af BREDERODE1958-031950-200043 -
Christensen, Marie, enke efter skibsfører Hans C. Christensen, omkommet under WW12011-031900-195034 -
Christensen, maskinmester i Svitzer (1939)2002-051900-195094 -
Christensen, matros og 2. styrmand Kaj Møller på S/S JOHANNE 1935 *f1998-041900-195074 -
Christensen, matros og kalundborgjyde, klar til landlov fra S/S JOHANNE 1935 *f1998-041900-195073 -
Christensen, Mette, formand for Maritim Museums Fond (2011)2011-072000-2050136 -
Christensen, Mette, formand for Maritim Museums Fond (2012)2012-062000-2050101 -
Christensen, Mette, vicepræsident Sø- og Handelsretten. Bestyrelsesmedlem Maritim Museums Byg fonden 2009-2010-082000-2050153, 156 -
Christensen, Mette, vicepræsident Sø- og Handelsretten, formand for Maritim Museum Fond2009-032000-205035, 37 -
Christensen, Mette, vicepræsident Sø- og Handelsretten, formand for Maritim Museum Fond2009-122000-2050155 -
Christensen, N. A., 1830-1914, fabrikant og reder Nykøbing M.1996-041800-195044 -
Christensen, Niels Jakobsen, sømand og navigatør mønstret CECILIE 1844, 1886 og 18892000-051850-190080 -
Christensen, Niels, arkelimester, boede i Nyboder i 1667.1981-031600-170018 -
Christensen, Niels, havnefoged på Fejø til 1904, hvor bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø, overtog stillingen.1961-041850-1950134 -
Christensen, Ove, bådebygger. B. sjægte 1916 til fisker Martin Sørensen, Skive, og 1928 jollen STØREN til fisker Anders Madsen.1947-011900-195019 -
Christensen, Ove, dækselev i JL, senere kaptajn i APM (1936)1995-051900-195062 -
Christensen, Ove, Viborg, dækselev på S/S JOHANNE, JL, 19351998-041900-195067f -
Christensen, P., borgmester Helsingør (1942)1942-111900-1950110 -
Christensen, P., borgmester og bestyrelsesmedlem ved stiftelsen af H&S Venneselskab i 1940.1980-021900-19507, 12-13 -
Christensen, P., borgmester, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1938-19451990-031900-195048 -
Christensen, Palle Ove, forfatter til artiklen Håndværkeren i bådebyggeren - En skitse af arbejde og mentalitet.1983-051900-200019-51 -
Christensen, Peder, ankersmed, opgørelse af 1781 for omkostninger for bradbænk og kran til Østersøisk-guineisk Handelsselskabs plads.1970-021750-180062 -
Christensen, Peder, fabrikant af skindvarer i Sandefjord 1712. Værge for enken Bodild Olufsdatter efter kaptajn Helgenes.1971-021700-175014, 16 -
Christensen, Peter Thorning, militærhistoriker, rundvisning på Holmen afholdt for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner 20082009-132000-2050173, 176-177 -
Christensen, Peter Thorning, orlogskaptajn. Rundviser på Middelgrundsfortet ved Handels- og Søfartsmuseets Venneselskab i sommeren 2008.2008-082000-2050127 -
Christensen, Poul, kaptajn CHRISTIANSHAVN (1806) *p1943-041750-180097 -
Christensen, Poul, kaptajn på kinafarer CHRISTIANSHAVN 1802-1803.1979-041750-1800125 -
Christensen, Rasmus, skibsreder 1693 for fløjten FORTUNA på 96 kls. af Ebeltoft.1959-071650-1700130 -
Christensen, T. C., korresponderende reder for Dampskibsselskabet Jutlandia (1918)1997-051900-195037 -
Christensen, Thorvald Christian, skibsreder, 1887-2007-031900-19509-26 -
Christensen, Tomas, enke, ejer 1716 af jagt i Nakskov.1958-051650-1750102 -
Christensen, Tyge, kaptajn. Udgav lærebog i navigation 1642: Ars Navigationis1945-041600-1650134f -
Christensen, Tyge, nævner 1642 i sin bog Ars navigationis timeglas for 24 timer.1985-041600-165055 -
Christensen, Villads, skibsbygger 1642.1977-041600-1650100 -
Christensen, Wil., historiker, udgav Unionskongerne og Hansestæderne 1439-1466. Om handel ved Albuen i middelalderen.1953-051900-195070 -
Christian III - om fiskerettigheder.1959-061500-1600116 -
Christian III, bogsamling indkøbt af og skænket til Universitesbiblioteket, København,1990-041500-160086 -
Christian III, konge 1513-1523, død 1559, købte papegøje og marekat, oplysning fra toldregnskab i Helsingør i 15342010-041500-155062 -
Christian III, konge 1513-1523, og Kronborg (1559)1991-021550-16007 -
Christian II, født 1481, konge 1513-1523, død 15591945-021500-160086 -
Christian II, konge - udgav lov om vragret 1521.1946-101500-1550180 -
Christian II, konge 1513-1523, lån af kirkekassen i Kippinge (1518)1996-031500-155028 -
Christian II, konge, skrev 1512-06-10 til lensmanden på Københavns Slot Eske Bilde om en skudefuld kalksten.2012-021500-155025 -
Christian IV og hans skibsbygning i Neustadt i 1640'erne.1982-051600-170071-75 -
Christian IV og Kronborg (1588-1648)2004-031550-165015 -
Christian IV om bord PATIENTIAE (1622)1996-031600-165039 -
Christian IV, 1588-1648; bifalder planer om oprettelse af Vestindisk Kompagni 16251991-041650-185037 -
Christian IV, artikel om hans Nyboder 1600-1700.1981-031600-16507-21 -
Christian IV, født 1577, konge 1588-16481945-021550-165088 -
Christian IV, født 1577, konge 1588-1648, udnævnelse af Bagge Wandel1945-041600-1650135 -
Christian IV, konge 1588-16482003-021600-170011 -
Christian IV, konge 1588-16482000-061550-165099-122 -
Christian IV, konge 1588-16481943-041550-165073 -
Christian IV, konge 1588-16482003-021550-165013 -
Christian IV, Konge 1588-16482010-061550-1650103 -
Christian IV, konge 1588-1648 - regler for skibsmåling1945-031550-165095 -
Christian IV, konge 1588-1648 - sørejse til Norge2003-031550-165036 -
Christian IV, konge 1588-1648 (1613) *r2000-061600-1650104-112 -
Christian IV, konge 1588-1648.1942-051700-1900101 -
Christian IV, konge 1588-1648. Artikel om Bremerholm. Stik af kongen 1625 gengivet side 105. *r1977-041600-165076-108 -
Christian IV, konge 1588-1648, bogsamling skænket 1605 til Universitesbiblioteket, København,1990-041550-165086 -
Christian IV, konge 1588-1648, forhold omkring udsendelsen af ostindiefarere (1625-1640)1995-041600-165046-53 -
Christian IV, konge 1588-1648, lastetolden ved Helsingør forøget2010-041550-165043 -
Christian IV, konge 1588-1648, opfører Blokhuset ved Kastrup Knæ (1645)1997-081550-165082ff -
Christian IV, konge 1588-1648, oprettede Dansk Ostindisk Handelskompagni 16161992-041600-165069 -
Christian IV, konge 1588-1648, traktat med kejseren på Ceylon (1618)1995-041600-165045 -
Christian IV, konge og Torstenssonfejden 1643-16451948-051600-165099-129 -
Christian IV, konge. begyndte felttog sit tyske felttog i maj 1625.1948-021600-165029, 33 -
Christian IX, galionsfigur over hans buste af W.E. Møen i 1880'erne. *f1975-041850-195071 -
Christian IX, konge 1863-1906, tildelte Ø.K. ret til splitflag med mærke (1898)1993-071850-190059 -
Christian IX, konge. Rejse til Island 1874 med fregatten JYLLAND.1961-041850-195098-99 -
Christian I, konge 1448-14811992-031450-150030, 34 -
Christian I, konge 1448-14812003-031450-150037 -
Christian I, konge 1448-14812002-051450-1500111 -
Christian I, konge 1448-14811943-041450-150073 -
Christian I, konge 1448-14812003-031450-150032 -
Christian I, konge 1448-1481, toldopkrævning ved Helsingør2010-041450-150043 -
Christian Ulrich Gyldenløve 1611-1640 Chr. IV søn med Kirsten Madsdatter1943-041550-165074 -
Christian VIII afsked med Frederik VII før togt med orlogsfregatterne NYMPHEN og HAVFRUEN 1832.1989-031800-190053 -
Christian VIII. Ønske om tegneren P.A. Plums deltagelse i GALATHEAs jordomsejling 1845-1847.1951-081800-1900107 -
Christian VIII, * 1786, konge 1839-18481993-091800-185097 -
Christian VIII, * 1786, konge 1839-1848, besøg i Kippinge (1845)1996-031800-190028 -
Christian VIII, * 1786, konge 1839-1848, tronbestigning 18391992-051800-185091 -
Christian VIII, 1839-1848, besøg i Limfjordsegnene 1842 med kongeskibet ÆGIR.1967-051800-1850136-137 -
Christian VII, konge - udstedelse af handelsoktrojer.2011-051750-180062 -
Christian VII, konge 1766-1808. Indstiftede fortjenstmedalje 1792.1990-051750-1800126 -
Christian VII, konge 1766-1808, om afgiftsfritagelse ved køb af GREV ERNST SCHIMMELMANN til Danmark2004-061750-180087 -
Christian VI, brev om DEN GYLDNE LØVE (1735)1996-051700-175072 -
Christian VI, f. 1699, konge 1730-1746 - grønlandske portrætter (1724)1992-071650-1750120 -
Christian VI, konge 1730-1746, om missionsarbejde i Grønland2008-061700-175097 -
Christian V's danskeLov, udgivet 1683 indeholdt store dele af Frederik II's Søret.1961-071650-1700175 -
Christian V, konge 1670-1699 - udgiver Danske Lov 16831996-071650-170099 -
Christian V, konge 1670-1699.1942-021600-170027 -
Christian V, konge 1670-1699, Vestindienhandelen2010-061650-1700105 -
Christian V, konge, reg. 1670-1699 - bortforpagtning af toldopkrævningen1947-051650-170087 -
Christian X hilser på efterladte efter omkomne søfolk, der deltog i afsløringen af Søfartsmonumentet på Langelinie 9/5 1928. *f2011-031900-195037 -
Christian X med Dronning 9/5 1928 Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie. *f2011-031900-195033, 37 -
Christian X og Alexandrine besøg på DANA (II) 19281998-071900-1950125 -
Christian X og dronning Alexandrine beså skoleskibet KØBENHAVN 1921. Foto. *f1988-061900-1950138-139 -
Christian X, konge, 1912-1947 - om kommunikation omkring salget af Vestindien i 1917.1957-061900-1950157-158, 172 -
Christianopel, Povel Pedersen, sømand mønstret på FREDERICUS QUARTUS eller CHRISTIANUS QUINTUS, død på rejsen før juni 17101948-041700-175097 -
Christiansen, A., kaptajn på ANNA BOLETTE, 48 kls., indkøbt i Amsterdam 1781-1782 til reder Andreas Buntzen, København.1973-051750-1800112 -
Christiansen, Andreas Jnr., 1780-1831, købmand Flensburg1994-051750-190067ff -
Christiansen, Andreas Snr., 1743-1811, født ved Ellum, Løgumkloster, købmand Flensburg (1790-1800) *p1994-051750-185064-71 -
Christiansen, Andreas, skibsreder i kompagniskab med Feddersen i Flensborg (1780-1800)1991-041750-180057f -
Christiansen, Astrid Thyra, gift 1939 med styrmand Frithiof Helge Christiansen, der omkom 7/12 1942 ved sænkningen af PETER MÆRSK.2011-041900-195048 -
Christiansen, Bendix, dækselev på WINTERHUDE 1936 *f1995-051900-195075 -
Christiansen, Finn Heyn, læge, skibsreder (1952)2002-041900-195084f -
Christiansen, Frede, dansk sømand fra S/ SAXEL CARL, døde i Karangafangelejren 1941.2012-031900-195037 -
Christiansen, Frithiof Helge, 26/12 1912 - 7/12 1942, omkommet som styrmand på PETER MÆRSK ved dens sænkning. Gift 1939 med Astrid Thyra. p.49 *f2011-041900-195047-60 -
Christiansen, Frithiof Helge, styrmand, omkommet 1942-12-07 ved torpedering i Atlanterhavet.2012-031900-195033 -
Christiansen, H., direktør i ØK i USA 1941. Om MALAYAs krigsforlis.1976-071900-195091 -
Christiansen, Hakon, direktør, forhandlingsudvalg Dks. Rederiforening - Allierede om tilbagelevering af danske skibe 1945-19461999-041900-1950107 -
Christiansen, Hakon, direktør, skibsreder Ø.K. (1952)2002-041900-195082 -
Christiansen, Hans, fra Sønderho, kaptajn VALKYRIEN, (1915)2004-041900-195046, 50ff -
Christiansen, Henriette Rachel, født Kulenkampff, gift med Andreas C., købmand Flensburg1994-051750-185069 -
Christiansen, Jytte, 31/10 1939 - 1998, datter af styrmand Frithiof Helge Christiansen og fru Astrid Thyra. Gift 1964 med Villy Pedersen.2011-041900-195048, 51, 58 -
Christiansen, Karrebæksminde, fisker, fik 1894 b. åledrivkvase hos bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø.1961-041850-1950103 -
Christiansen, Knud, matros. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1959-041900-195066 -
Christiansen, Otto, matros på DISKO, KGH (1935)2005-081900-195079 -
Christiansen, Palle, bådebygger, cand.mag., deltog i produktionen af Danske Bådtyper 1973.1983-141950-2000218 -
Christiansen, Palle, bådebygger, historiker, deltog i indsamling af data om bådebyggeri i Danmark -1964-1983-061950-200056 -
Christiansen, Rasmus, tegnet Hobro, prospekt 1885.1964-031850-190045 -
Christiansen, T. H., kaptajn på PEDER af Nyborg (1914)1999-061900-1950143 -
Christiansen, Tage, magister, deltog i udgravninger på Ellenbogen i 1947.1953-051900-195078 -
Christianssted, Skt. Croix - proklamation om salg oplæstes af ekspeditionssekretæren 1917-03-31.1957-061900-1950169 -
Christian, kronprins, senere kong Chr. X, medsejlads på M/S SELANDIA jomfrurejse til Helsingør 19121991-031900-195024 -
Christine, dronning til Kong Hans. Gav pengegave til indsamlingsblok i Middelfart til Helligkorsblokken.1950-041500-155051 -
Christmas, John, kaptajn på JOHANNE MARIE, 236,5 kml. Reder C. S. Blacks Enke & Co. (1820)1991-041800-185049 -
Christoffer af Bayern, konge 1440-1448, toldopkrævning ved Helsingør2010-041400-145043 -
Christoffersen, Anders, partejer af SANKT ANDREAS, skude af Læsø, 16 kls., 1727 målebrev. Kaptajn og partejer Claus Andersen.1972-111700-1750187 -
Christoffersen, Andreas, fisker. lejekontrakt for arealer ved stranden oprettet mellem ejer af Rungstedgaard og beboerne 1882.1952-031850-190095 -
Christoffersen, Ferdinand, født 1847, fisker i Skaboehuse ved Nyborg, bedstefar til kaptajn Christoffersen.1973-081800-1900133 -
Christoffersen, Joen i Were Sogn. Kaptajn og skibsfart i Halland 1595.1966-161550-1650247 -
Christoffersen, O. H., kaptajn, tidligere elev skoleskibet KØBENHAVN, tidligere elever samlet ved 1/5 1993 *f1994-071900-2000125 -
Christoffersen, O.H., kaptajn, født i Skaboehuse ved Nyborg -1970-1973-081950-2000132 -
Christoffersen, Svend, søn af lods Christoffer Pedersen i Hornbæk. Mønstret dampfregatten NIELS JUEL 1857.1965-031800-190038 -
Christophersen, Albert, deltog i Stanleys ekspedition i Congo (1881)1999-021850-190018 -
Christophersen, Hans, konstabel på orlogsfregatten DIANA og forfatter til dagbog 1807-1957-041800-185092, 96-138 -
Christophersen, kaptajn på skonnerten SIF, b. 1857 af E.C. Benzon.1954-051850-190073 -
Churchill's Collection of Voyages and Travels, 1704, stik fra Ceylon gengivet med stening af fyrst Vimala Dharma Suriyas fader, ca. 1580.1988-051700-175077, 81, 94 -
Churchill, kaptajn på ST. BERNARD af Yarmouth, Nova Scotia. 1870'erne.1978-051850-1900132 -
Churchill, Winston besøger M/S SELANDIA på jomfrurejse 1912 - (p24) *f1991-031900-195024f -
Claessen, Andreas, kommerceråd - kammerråd, Helsingør -1756- skibe i søen. Far til Jean Jacob C. Partner i Sal. Arent v. Deurs Enke & Co.1958-061750-1850107-110 -
Claessen, Andreas, Kommerceråd og skibsreder i Helsingør -1756-1972-091750-1800126 -
Claessen, Arent, bror til Jean Jacob C. Arent ydede lån til Jean ved huskøb 1783.1958-061750-1850110 -
Claessen, Arent, født 1786, søn af Jean Jacob Claessen, Helsingør.1958-061750-1850146 -
Claessen, Cathrine Lovise, født 1787, ugift datter af Jean Jacob Claessen, Helsingør.1958-061750-1850146 -
Claessen, Charlotte Henriette, datter af Jean Jacob Claessen, Helsingør. Gift med købmand John William Good.1958-061750-1850146 -
Claessen, Dorothea, født 1784, ugift datter af Jean Jacob Claessen, Helsingør.1958-061750-1850146 -
Claessen, Francisca Gabrielle, født 1794, ugift datter af Jean Jacob Claessen, Helsingør.1958-061750-1850146 -
Claessen, Frederik Christian, født 1792, søn af Jean Jacob Claessen, Helsingør.1958-061750-1850146 -
Claessen, Jacobine, født 1783, ugift datter af Jean Jacob Claessen, Helsingør.1958-061750-1850146 -
Claessen, Jan Andreas, født 1785, søn af Jean Jacob Claessen, Helsingør.1958-061750-1850146 -
Claessen, Jean Jacob, død 1806-09-20, storkøbmand i Helsingør. Eneindehaver af Sal. Arent v. Deurs Enke & Co. fra 1791. Rebslagerfabrikant. Gift og fik 10 børn.1958-061750-1850106-167 -
Claessen, Jean Jacob, erhvervsmand i Helsingør -1783-1972-091750-1800128 -
Claessen, Mariane, datter af Jean Jacob Claessen, Helsingør. Gift med Johan Christian Nicolaj Borries.1958-061750-1850146 -
Claessen, Theodor Hannibal, født 1796, søn af Jean Jacob Claessen, Helsingør.1958-061750-1850146 -
Claeszoon, Cornelis, holl. kaptajn (1602)2003-021550-160014 -
Clarke, Thomas, lods i Calcutta, førte NYMPHEN ud 1821-12-17 med Severin Kierulf om bord på hjemrejse.1980-091800-1850145 -
Clarkson, Thomas, forfatter til The History of the abolition of the African Slave Trade, London, 1808.1950-031800-185027 -
Clarkson, Thomas, udgav 1808 bogen The History of the rise and Accomplishment of the Abolition of the African Slave Trade by the British Parliament, London.1973-031800-185038, 50, 60-61 -
Classen, J.Fr., generalkrigskommissær, Frederiksværk. Fik porcelænsstel fremstillet i Kina 1774.1962-021750-180019 -
Classmans, Jean, førstestyrmand på VOOGEL PHOENIX, på rejse til Ostindien 1678, havde uoverensstemmelser med kaptajnen.1985-051650-1750125, 131 -
Classmans, Jean, styrmand fra Monnikendam var på VOOGEL PHOENIX, Ostindisk Kompagni, ca. 1677.1987-041700-180070 -
Claudius Aelianus, 170-235 e.Kr., forfatter til værket De Natura Animalium1990-040150-025060f -
Claudius, C. A., generalkonsul, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1930-19311990-031900-195048 -
Claudius, kejser 41 til 541990-040000-010059f -
Claudi, C.B., initiativtager til det danske redningsvæsen i 1852.1988-071850-1900190 -
Claudi, C.B., redningsvæsenets organisator i Danmark omkring 1850.1955-071850-1900126, 133 -
Clausen, Bjørn, skibsreder, Corral Line A/S, medlem af bestyrelsen for Handels- og Søfartsmuseet2009-032000-205035, 37 -
Clausen, C. A., kaptajn på AUGUST af Ærøskøbing fra 19021996-081900-1950124 -
Clausen, C.A., overførster, fremlagde plan for skovdrift 1792.1960-101750-1800190 -
Clausen, Jens Borck, kaptajn på S/S ELIE 19212002-041900-195082 -
Clausen, Jens i Nyby, kaptajn, sejlede materialer til Varberg slotsherre 1610-1611.1966-161550-1650249 -
Clausen, kaptajn på bramsejlsskonnert FORTUNA, skoleskib af Fanø, kaptajnerne Clausen og Wamberg -1899-1963-021850-190021 -
Clausen, L.W., kompasmager København ca. 1700-1750. Platte med hans rose produceret 1972.1980-081750-1800141 -
Clausen, Lorentze, gift med Hans Henrik Hansen, lærer fra 1832 i Gurre, forældre til lærer Christian Hansen.1965-031800-190065 -
Clausen, P.H., kaptajn, og sømandsskolelærer Fanø ca. 1900. Om læsning om bord.1964-021850-190024 -
Clausen, Peter, mastemager i Flensborg 1802.1969-041800-1850120 -
Clausen, R.M., købmand, fik 1826 bygget en skonnert på 65,5 kls. i Nakskov.1983-101800-1900134 -
Clausen, R., skibsværftsejer Nakskov (c.1829)1942-041800-185081 -
Clausen, Rasmus, skibsreder Nakskov. Købt 1698 halvpart i galiot HAABET, 7 kls.1958-051650-175095 -
Clausen, Svend Adolph, styrmand fra Gentofte, VALKYRIEN, (1917)2004-041900-195052 -
Clausen, Søren P., kaptajn på MINERVA, galease af Fanø, 1842 om kaptajns køb af bøger til skibet.1964-021800-185029 -
Clausen, V. E., forfatter (1973)1992-071950-2000132f -
Clausen, Viggo, kaptajn GEORG STAGE (1912)1995-031900-195032 -
Clavus, Claudius = Claudius Clavus Swart, dansk munk og kartograf. 1388-14?? Tegnede Nordenkort ca. 1425.1952-041450-1500126 -
Cleff, Kurt, arkitekt hos W. Wohlerts tegnestue, forestod arbejdet i forbindelse med indlæggelse af lys på museet 1984.1985-081950-2000222 -
Clemendsen, Laust, kaptajn på FRAU ANNA, 21,5 kls., 1800-1801.1984-021750-185015 -
Clemens, Adrian, kaptajn på HENRICH CARL, 200 kls., indkøbt i Amsterdam 1781-1782 til reder Vestindisk-guineisk Handelsselskab, København.1973-051750-1800110 -
Clemens, J.F., graveret stikket Byggebedding på Nyholm, 1807, efter tegning af C.W. Eckersberg.1981-121800-1850135 -
Clemens, J.F., gravør af stik af Frederik de Coninck ca.1790.1973-051750-180099 -
Clemens, Jens Rasmussen, kaptajn, på fregatskibet GEHEJMERAAD STEMANN, 1784.1970-021750-180054 -
Clemens, L.F., udført stik af Bataillen den 2. April 1801 paa Kiøbenhavns Reed efter maleri af C.A. Lorentzen.1945-091800-1850163 -
Clementsen, Jens, kaptajn, på hukkerten MARIE KIRKE, 1781-.1970-021750-180058 -
Clement, kaptajn, 1484-1536, kaptajn og admiral i Kong Hans' og Christian II's orlogsflåde1948-021450-155027 -
Clemenz, Peter Theide, 1766-1828, kaptajn, gravsted på Sild.1971-041750-185072 -
Clemmensen, Wolmer, 1908-1985, forfatter til De religiøse systemers indflydelse på de erhvervsetiske princippers udvikling i Danmark, udg. 1940.1949-031900-200072, 76 -
Clerc, A. de, maler2000-051850-190091 -
Clerk, John, læge i East India Co. (c.1768)1999-031750-180081 -
Clifton, John, boss på Cape Coast Castle Fort 17531950-031750-180032-34, 41 -
Clinckaert, Pieter, 1696-1746, førstestyrmand mønstret på PRINSESSE LOVISA 1743 for rejse til Ostindien.1989-061700-1750160-163, 165 -
Clintock, Mac, kaptajn på S/S FOX under Franklin-eftersøgnings-ekspeditionen. -1856 ca.-1944-071850-1900134 -
Clive, Robert, engelsk embedsmand i Indien -1757-1981-081750-185092 -
Clive, Robert, guvernør Fort St. James i Madras (1757)2004-061600-165090 -
Claasz, Jan, kaptajn på MORGENSTJERNE, 150 kls., indkøbt i St. Anders 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800108 -
Claas, Cornelius, kaptajn på NEPTUNUS, 110 kls., indkøbt i Cette 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800108 -
Coast, Pero da, kaptajn på et af tre skibe under Diogo Cãos 2. rejse 1487-14881952-041450-1500114-115 -
Coão, Diego, opdagelsesrejsende under Bartolomæus Dias (1486)1943-021650-170036f -
Cockburn, engelsk admiral, chef for linjeskibet NORTHUMBERLAND, der førte Napoleon til St. Helena 1815.1962-031800-185076, 78 -
Cockburn, William 1669-1739, læge (1696)1999-031650-175074f -
Cockrell, Mr., medlem af Repræsentanternes Hus i Washington - deltog i debat om lovforslag om afholdelse af en søfartskonference 18881945-031850-1900104 -
Cocus, Johannes og Georg, under Kong Hans, kaptajn, kaperkaptajn1948-021450-155026 -
Coehorn, opfinder af en redningsmorter i brug til 1865 ca.1955-071800-1850127 -
Coelhoe, Nicolao, kaptajn på BERRIO (c.1500)1943-021450-150029 -
Coffi, skibsslave af Krepifolket på PATENTIA 1753.1950-031750-180026, 28, 37 -
Cohen, C.J.M., skibsreder i Ålborg for skonnertbriggen DANIA 1852.1981-111850-1950132 -
Coin, Luis, navigatør, prof. i marinehistorie, Cadiz (1990)1992-031950-200043 -
Colbert, grundlægger af Compagnie des Indes Orientales, handelskompagni fra 1664.1990-041650-170082 -
Colding, Anders Andersen, kaptajn på fregatskibet NORSKE LØVE, 1782, 1789.1970-021750-180060 -
Colding, Andreas, kaptajn, på fregatskibet GEHEJMERAAD STAMPE, 1781.1970-021750-180057 -
Colding, Jens, præst og forfatter til andagtsbogen Sebulon eller Søe-Havn, 1720.1972-081700-1750117 -
Colding, T.A. og Frue, 1978 skænket H&S maleri af Chr. Blache, motiv København, Inderreden med småbåde m.v., 1892.1979-081950-2000157 -
Cold, Christian Magdalus Thestrup, 1754-1826, politimester fra 17941942-031750-180052 -
Cold, Christian, direktør, DFDS, 1914, H&S-museets stiftelse.1990-031900-195035 -
Cold, Stine, arkitekt. Fagdommer i arkitektkonkurrencen om Det Ny Søfartsmuseum 2007.2008-072000-2050108 -
Colendal, G., handelsassistent, på CRON PRINSESSEN, Asiatisk Kompagni, 1752.1962-041750-1800108, 115-116, 118, 125 -
Coleridge, Samuel Taylor 1772-1834, forfatter (1938)2000-031900-195045 -
Coleridge, Samuel Taylor, engelsk forfatter, 1772-1834: Hovedværk: The Ancient Mariner. Portræt fra Lawrence Hansons biografi om STC. *p1963-061750-1850126-1230 -
Coleridge, Samuel Taylor, forfatter til digtet The Ancient Mariner.1987-061750-1800125 -
Cole, Humphrey, forfatter, omtaler håndloggen 15781951-041550-160068 -
Collett, C. T., 2. styrmand CHILEAN REEFER (1941)2001-051900-195093 -
Collet, Joseph, 1673-1725, guvernør i Madras. Porcelænsfigurer udført i Kina. Erhvervet af National Gallery, London, ca. 1950.1959-081700-1750140, 143 -
Collins, Denis, irsk landarbejder (1903)1996-081900-1950125ff -
Collin, Peter Krogh, kaptajn på PRINSESSE WILHELMINE CAROLINE, fregatskib, kompagniskib, togt 1748.1982-031700-175012 -
Collin, Peter Krog, kaptajn på SORGENFRI 1750-1751. Forsvandt med skib på hjemrejsen.1968-021700-180037 -
Coll, Henrik, kaptajn på CHARLOTTA AMALIA, Vestindisk-guineisk Kompagni, på rejse påbegyndt ultimo 1674.1951-031650-170060 -
Colon, Cristobal, spansk version af Christopher Columbus (1490)1992-031450-150039 -
Columbus afrejse fra Palos, tegning af kobberstikker Theodore og Johann Theodore de Bry (1550-1600) *r1992-031550-160045 -
Columbus apoteose, tegning af kobberstikker Theodore og Johann Theodore de Bry (1550-1600) *r1992-031450-150061 -
Columbus bliver på Haiti lagt i lænker på tredje rejse (1500), stik de Bry (1580-1600) *r1992-031500-155059 -
Columbus møder indfødte på Guanahani, tegning af kobberstikker Theodore og Johann Theodore de Bry (1550-1600) *r1992-031450-150050 -
Columbus, Bartolomé, bror til Christopher (1480)1992-031450-150036, 40, 57 -
Columbus, Christoffer - beregning af længde.1945-041450-1550114 -
Columbus, Christoffer, bragte 1493 sukkerrøret fra De Kanariske Øer til Vestindien.1973-021450-15007 -
Columbus, Christoffer, hjembragte tobak fra første rejse 1492.1978-051450-1500108 -
Columbus, Christoffer, og hans vagtsystem og mandskabsforhold 1500.1985-041450-155091 -
Columbus, Christoffer, opdagelsesrejsende 1451-15061943-021450-150021f -
Columbus, Christoffer, opdagelsesrejsende, og Martin Behaim1952-041450-1500100-101, 105, 110, 124 -
Columbus, Christopher, opdagede på sin anden rejse Skt. Croix 1493.1957-061450-1500174 -
Columbus, Christopher, opdagelsesrejsende. Behandling af Juan de la Cosas verdenskort.1951-061500-1600103-105 -
Columbus, Christopher, opdagelsesrejsende, 1451 - 20/5 1506 *p p.381992-031450-155029-66 -
Columbus, Diego, søn af Christopher (1480)1992-031450-150037, 42, 60 -
Columbus, Hernando / Fernando, Columbus' søn med Beatriz Arana, 14881992-031450-155039, 60 -
Comberford, Nicolas, kartograf (1605)1946-071600-1650176 -
Commen, Thomas, matros på NELLY AND ISABELL, omkom ved forliset 1774-11-19.1951-051750-180082 -
Compans, Claus, sørøver i 1600-tallet - i forbindelse med vandfyldning ved Sierra Leone og sørøveri.1975-031600-170030 -
Comrie, Robert, agent for Royal Mail Steam Packet i St. Thomas1949-041800-185090 -
Concalvez, Bento, navigatør (1625)1943-031600-165070 -
Coninck, F. de, 1740-1811, maleri af Daniel Orme anskaffes af H&S 19941995-081750-1800129 -
Coninck, Frd. de , Kommissær (1780)1992-021750-180017 -
Coninck, Frederic de, 1740-1811, købmand og skibsreder, portræt af Chr. Hornemann, *p1949-031700-185071 -
Coninck, Frederick de 1740-1811, maleri med Næsseslottet i baggrunden, (1799)2004-061750-1800- -
Coninck, Frederick de 1740-1811, maleri med Næsseslottet i baggrunden, (1799) *p2004-061750-180097 -
Coninck, Frederik de, 1740-1811, skibsreder København, udnyttelse af neutraliteten 1781-1782. Portræt af Arlaud, stik af J.F. Clemens side 99. *r1973-051750-180094-121 -
Coninck, Frederik de, grav på Assistens Kirkegård, henvendelse om vedligeholdelse.1958-011750-185017 -
Coninck, Frederik de, handelsmand. Deltog i afviklingen af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180048, 51 -
Coninck, Frederik de, handelsmand, 1740-18112010-061750-1800103 -
Coninck, Frederik de, skibsreder. Sammen med N.C. Reiersen udrustede de ostindiefareren ROEPSTORFF 1781.1951-071750-1800106 -
Coninck, Frédéric de - se også Frederick de Coninck & N. L. Reiersen, rederi og handelshus, København (1770-1780)2004-061750-180087 -
Coninck, Frédéric de, 1740-1811, reder og købmand. Maleri fra 1799 af Daniel Orme *p1995-011700-1850OmsF -
Coninck, Frédéric de, 1740-1811, storkøbmand. Forhandlinger om overtagelse af slavehandel -1786-2011-051750-1800105, 107 -
Coninck, Frédéric de, etatsråd & handelsmand 1740-18112002-031750-185043-74 -
Coninck, Frédéric de, etatsråd & handelsmand 1740-1811 *p2002-031750-185044 -
Coninck, Frédéric de, etatsråd & handelsmand 1740-1811 *t1943-041750-180089 -
Coninck, Frédéric de, etatsråd & handelsmand 1740-1811.1942-061750-1850102 -
Coninck, Frédéric de, storkøbmand - om dansk neutralitetshandel ca. 1790-1800.1981-081750-185096-98 -
Coninck, Henriette datter af Frd. de C. (ca. 1800)1942-061750-1850102 -
Coninck, L. de, marinekaptajn, medlem af kommissionen for sejlads i Drogden -1835-1960-081800-190094 -
Conquistadorerne (1500-1600)1992-031500-160031 -
Conrad, Joseph 1857-1924, forfatter (1938)2000-031900-195045, 58 -
Conrad, Joseph 1857-1924, polsk - engelsk forfatter1999-021800-195010, 17-20, 36-55 -
Constanheda, Fernáo Lopez, forfatter, udgav værket Desco Brimento e Conquista de India pelos Portuguezes i 15511990-041550-160077 -
Constantin, storfyrste, bror til zar Alexander II, besøgte kadetskibet VALKYRIEN 1857 i St. Petersborg. -1857-1965-031800-190037, 41 -
Contanini, venetiansk udsending i Valladolid i Spanien (-1522-)1945-041500-1550125 -
Conte, August, spansk ambassadør, redningsmedalje til kaptajn J. F. Brodersen på PETER JORDT 18661994-051850-190092 -
Conti, Nicolo de, handelsmand og opdagelsesrejsende fra Venedig, -1444-1990-041400-145068 -
Cook, James 1728-1779, kaptajn, opdagelsesrejsende1999-031700-180080, 82f -
Cook, James, 1775, berettede om albatrossen.1963-061750-1800119, 138 -
Cook, James, kaptajn på RESOLUTION 1772, forlangte søfolkenes udrustning pakket i køjesække.1980-031750-180043 -
Cook, James, kaptajn, anløb Kapstaden c. 1770.1984-051700-1800109, 114, 120 -
Cook, James, kaptajn, satte sin gøs på fortoppen ved afsejling 1768.1980-111750-1800158 -
Cook, James, opdagelsesrejsende. Ved Sydhavet, hvor der tages is til ferskvand 1773, akvarel af William. Ølfremstilling om bord. Egen tegning af vandfyldning i 1769 på Tolaga Bay NZ. *t1977-021750-180029-31, 33, 37 -
Cook, James, opdagelsesrejsende, kiggede 1770'erne efter Samuel Pepys' ø i Sydatlanten. Den imaginære ø var opkaldt 1683-1684 efter Pepys af styrmand Ambrose Cowley på BACHELOR'S DELIGHT.1975-031750-180031 -
Cook, John, kaptajn på sørøverskibet REVENGE, afgik 1683-08-23 fra Cape Charles i Virginia.1975-031600-170026, 32 -
Cook, Robert, skotte, kaptajn. Svoger til Th. Barclay. -1848-1944-031800-185032 -
Corantyn, høvding i Anamabo, Guinea. Krævet kompensation i 1753 for mellemværende fra 1723.1950-031750-180040 -
Cordeira, Antonio, forfatter til værk, hvor Martin Behaim bedømmes, udg. 1717.1952-041700-1750124 -
Cordoba, Don Luis Fernandez de, ridder af Sankt Jakobsordenen, guvernør over Tenerife, La Laguna (1639)1995-041600-165051-52 -
Cordun, italiensk navigatør, udgav værket Practica Aritmetica 1539 om bl.a. længdeberegning med misvisningen.1945-041500-1550127 -
Corneille, Pierre, dramatiker (1935)1998-041900-195074 -
Cornelisen, Christian, død 1684, tidligere overkøbmand i Guinea og guvernør samme sted. Svigersøn til Peder Jensen Grove, fik fyrinspektørbestallingen efter svigerfaderen 1673. Gift med Anne Grove.1960-061650-170034 -
Cornelise, Willem, kaptajn på DANMARKS VELFÆRD, 55 kls., indkøbt i Amsterdam 1781-1782 til reder Vestindisk-guineisk Handelsselskab, København.1973-051750-1800112 -
Corneliussen, Boye, kommandør og kaptajn, på fregatskibet GREV THOTT, 1778.1970-021750-180054 -
Cornelius, døbt 1749, slave på St. Thomas. Maleri fra ca. 1750. *p1981-151700-1750173 -
Cornelsen, Catharina, født Biørnsen og søster til Jacob Friedrich B., gift med rådmand Cornelius Cornelsen. Portræt malet af Jes Jessen september 1788. *p1990-051750-1800100f -
Cornelsen, Cornelius, rådmand. Portræt malet af Jes Jessen 10/6 1789. Bror til Jes' svigermor. Side 100 *p1990-051750-1800100f, 107, 110 -
Cornelsen, Gerda Maria. Gift med kaptajn Johan Hinrich Bahnsen. Åbenrå. -1780-1990-051750-180099 -
Cornett, sejlmager i Åbenrå, samt hustru Maria Cornett, værter for billedskærer W.E. Møen.1975-041850-195060, 76 -
Cornwallis, Charles, første marquess Cornwallis, 1738–1805, general. Overgav engelske styrker til USA 19/10 1781 - enden på højkonjunktur for dansk handel.2011-051750-180087 -
Correa, Bermeu Sanches, afskiber 16251943-031600-165070 -
Corte-Real, João Vaz, opdagelsesrejsende (Newfoundland 1472)2002-051450-1500110f -
Cortemünde, C.P., skibslæge på OLDENBORG 1672. Tegnet skibet ved passage af Shetlandsøerne.1971-051650-170093 -
Cortemünde, fortæller 1624 om en haj med menneskeben i maven - overtro om Jonas og hvalen.1966-081600-1650110 -
Cortemünde, J. P. - dagbog fra en ostindierejse 1672-1675, udgivet ved fam. Henningsen 1953 som Søhistoriske Skrift nr. V1990-021650-170020, 23 -
Cortemünde, J.P., dagbogsskriver på OLDENBORG 1672-1675.1985-051650-1750115 -
Cortemünde, J.P., læge på OLDENBORG til Ostindien 1672 - om sømandsstraffe.1956-051650-170095, 115 -
Cortemünde, J.P., skibskirurg med OLDENBORG til Ostindien 1672. Takkebønner efter passage af Abrolhos.1955-051650-170093 -
Cortemünde, J.P., skrev Dagbog fra en Ostindiefart 1672-1675.1987-051600-170087-102 -
Cortemünde, Johan Petersen, skibslæge på OLDENBORG på Ostindienrejse 1672-1675. Dagbog i afskrift på H&S.1952-011650-170017 -
Cortemünde, Johan Petri, født 1649 / 1650 i Amsterdam, uddannet kirurg, ansat på OLDENBORG fra Ostindisk Kompagni besøgte Kapstaden i 1672.1984-051650-1700103 -
Cortemünde, Johan Petri, skibslæge på OLDENBORG, fregatskib, ostindiefarer, b. Neustadt 1663. Rejse til Java 1672. Gengivet med flagføring på tegning af skibslægen.1969-021650-170051 -
Cortemünde, skibslæge på OLDENBORG 1672 oplyser om hilseskik ved passage til søs.1989-031650-170033 -
Cortereal, João Vaz, admiral på ekspeditionsskib 1473 til Nordamerika.1972-151450-1550224, 226 -
Cortereal, Vaz, opdagelsesrejsende omkring Newfoundland ca. -1450- Datter blev 14887 gift med Martin Behaim. En datter blev gift med Willem van der Haghe1952-041450-1500120 -
Cortez, Martin, 1510-1582, kartograf og navigatør, der før Mercator benyttede voksende bredder i sine kort. Fejl i årbogen i noten: læs 1551 for 1656.1945-041500-1600129 -
Cortsen, Claus, agent for halvpartejer Ole Leth i SCT. MARIA, 1712.1971-021700-175017 -
Cosa, Juan de la. Kopi af Mappa Mundi, verdenskort tegnet af Cosa år 1500 visende Columbusrejser.1951-011500-155010 -
Cosa, Juan de la, kartograf ca. 1500.1986-031450-155056 -
Cosa, Juan de la, navigatør, kartograf -1500, død 1510. Fra Baskerlandet, deltog i Columbus' togter som matros på NIÑA på anden rejse.1951-061500-1600103-105 -
Cosa, Juan de la, styrmand på Columbus' første rejse; ejer af SANTA MARIA. Formodentlig ikke den samme Cosa, der i 1500 tegnede verdenskortet Mappa Mundi. (1500)1992-031450-150041, 60 -
Cosa, Juan la, c.1450-1510; kartograf, deltog i Columbus' 2. rejse1943-021500-155047 -
Coudraye, Francois Céléstin de Loynes chevalier de La d.(1815)2002-031750-185058, 68-70 -
Coulhard, David, kaptajn på MINERVA, partikulær fregatskib, ankret under St. Helena 1794.1979-061750-1800149 -
Coulom le fils, skibsbygmester, tegnede 1684 en fløjte.1962-051650-1700136 -
Coulomb, Charles Augusti, udgav Mémoire sur la théorie des machines simples en ayant égard au frittement et à la roideur des cordages, fra 1782.1970-041750-180098 -
Coupland, Reginald, historiker, om slaveriet 1964.1973-031950-200057 -
Cour, Janus la, 1837-1909, maler. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1944-031850-190079 -
Cour, Poul la og Jacob Appel, udgav Historisk Fysik - heri om navigationsproblemer.1986-031850-195043 -
Cour, Vilhelm la, redaktør af Grænsevagten (1940)2004-031900-195020 -
Coutteau, greve, Amsterdam (1797)2002-031750-185058 -
Covilhão, Pero de, købmand udsendt af kong João II til Arabien, rapporteret geografiske iagttagelser om handelsveje til Østen 1488.1952-041450-1500131 -
Covilhão, Pero de, port. (c.1500)1943-021450-150023f -
Cowley, Ambrose, styrmand på sørøverskibet REVENGE, afgik 1683-08-23 fra Cape Charles i Virginia.1975-031600-170026-31, 34, 39 -
Cowley, Malcolm, forsker i slaveriet 1963.1973-031950-200030-64 -
Cox, Major, militærattache ved den Britiske Ambassade, Lissabon - danske i allieret tjeneste 19431994-031900-195039 -
Cramer, grosserer og skibsreder, fik bygget HENDRINE MARGRETHE, fregatskib i Flensborg, 100 kls., 1777.1969-041700-1800110 -
Cramer, P., maler. Maleri af En dansk eskadre ises ud af Københavns Havn april 1770 på vej til Algier.1956-011750-18009, 11 -
Cramer, P., tegner. Tegnede porcelænsstel til J.Fr. Classen, generalkrigskommissær, Frederiksværk.1962-021750-180019 -
Cramer, Peter, maler 1726-1782, maleriet Udisning af den danske eskadre til Algier i 17712010-051750-180076 -
Craponne, Adam de, født 1525, ingeniør, udbyggede franske kanaler.1972-071500-160086 -
Crappe, Roland, ekspeditionsdeltager til Indien (1618, 1639)1995-041600-165045f -
Crappe, Roland, købmand og første guvernør i Trankebar 1620.1977-051600-1650109, 112, 114, 116 -
Crappé, Roland, holl. købmand (1616)1943-041600-165074 -
Crappé, Roland, hollandsk handelsmand med forbindelser til nayaken af Tanjore, Indien, ca. 1615-1620. Chef på ØRESUND på rejsen 1618 mod Indien.1988-051600-165086-88, 90-91, 96 -
Crappé, Roland, udsending fra Christian IV i (1620)2004-061600-165090 -
Crawley, F.J., politimester i Newcastle -1940- Ordre om udlændinges forhold under WW2.2011-041900-195046-47 -
Crenne, Jean-René-Antoine Verdun de la, chef på orlogsskibet LE RENOMMÉ 1778.2012-041750-180063 -
Cretico, Giovanni Matteo, sekretær ved Venedigs ambassade i Spanien og Portugal 15011990-041500-155074 -
Creutzfeldt, Stig, ansat i Torm D/S, kommunikerer med Torkild Adsersen om Museet for Søfart.2012-062000-2050103 -
Creutzfeldt, Stig, TORM; erfagruppedeltager for søhistorie i Museet for Søfart2011-072000-2050141 -
Creuz, Alonzo de Santa, spansk kartograf (-1536-)1945-041500-1550127 -
Crisanto, filippinsk skibskok på CLEMENTINE MÆRSK2010-032000-205018 -
Cronland, Jens, styrmand på MERCURIUS 1754, døde på rejsen.1968-021700-180039 -
Cronstedt, C.O., chef for svensk fyrvæsen ca. 1800.1960-071750-185057 -
Crosbie, Arthur, Clerk of the Crown for the County of Kerry (1730)1996-051700-175063, 66 -
Crosbie, James - son of Thomas and Lady Margaret, Ballyheigue (1730)1996-051700-175070, 72, 81 -
Crosbie, Maurice, MP + high sheriff, fætter til Thomas Crosbie, MP; later Baron Brandon (1730)1996-051700-175063, 69, 81 -
Crosbie, Thomas MP, and Lady Margaret, Ballyheigue (1730)1996-051700-175051, 60f, 69ff, 74ff -
Cruikshank, George, tegner. Tegning af disciplinærstraf om bord på skib 1812 i engelsk orlogsskib. Katning eller tampning.1963-031800-185063 -
Crumlin-Pedersen, Ole. Opmåling Fur Havn, 1965. *f1990-031950-200042 -
Crumlin-Pedersen, Ole, arkæolog, om Skuldelevskibenes farter. 1965.1966-041950-200029 -
Crumlin-Pedersen, Ole, civilingeniør, konsulent ved h&S 1962-. *f1990-021950-200021, 28 -
Crumlin-Pedersen, Ole, deltog i produktionen af Danske Bådtyper 1973.1983-141950-2000218 -
Crumlin-Pedersen, Ole, forfatter til artiklen Cog - Kogge - Kaag - Træk af en frislandsk skibstypes historie.1965-041950-200081-144 -
Crumlin-Pedersen, Ole, forfatter til artiklen En kogge i Roskilde.1966-051950-200039-58 -
Crumlin-Pedersen, Ole, forfatter til artiklen Kællingen og kløften - Nogle jyske fund af kølsvin og mastefisk fra 800-1200 e.Kr.1972-061950-200063-80 -
Crumlin-Pedersen, Ole, forfatter til artiklen Med nordisk maritimhistorisk arbejdsgruppe hos Christian Madsen i Lynæs.1983-061950-200052-68 -
Crumlin-Pedersen, Ole, forfatter til artiklen Skibe på havbunden - Vragfund i danske farvande fra perioden 600 til 1400.1981-051950-200028-65 -
Crumlin-Pedersen, Ole, om koggens oprindelse.1979-031950-200069 -
Crumlin-Pedersen, Ole, skibsteknisk konsulent på H&S 1962-19791990-031950-200050 -
Cruz, Francisco de la, søfarende (1795)1942-031750-180054 -
Culmsee, Emmy, datter af fabrikant Frederik Leopold Culmsee. Gift 1879 med Holger Drachmann.1965-031800-190074 -
Culmsee, Frederik Leopold, fabrikant, gift med Nicoline Rasmussen, forældre til Polly Josephine, født 1850.1965-031800-190066 -
Culmsee, Polly Josephine, født 1850-02-10. Datter af fabrikant Frederik Leopold Culmsee. Forlovet 1866-02-10 med proprietær Charles Thalbitzer på Lottesminde. Senere opløst og levede med Holger Drachmann til 1878.1965-031800-190066, 68-69, 71, 74 -
Curth, bådsmand på HVALFISKEN 1896, arbejdsulykke ved nedstyrtning af tønde1995-021850-190013 -
Curtin, Philip D. - forfatter 1969 om slaveforsyning til Vestindien.1973-031950-200028-29, 36-37, 53, 57, 60-61, 63 -
Cæcilie - frille til Erik af Pommern, 1412-14391991-021400-145010 -
Caasze, Sijbrant, kaptajn på GODT HAAB, 120 kls., indkøbt i Palma de Mallorca 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800109 -
Dagbladet, referater fra fejde om maskinleverancer til Flåden 18681993-091850-1900114 -
Dahlberg, Christian, 1. styrmand på M/S KINA, ØK (1947)1995-081900-1950121, 124ff -
Dahlberg, Erik, generalkvartermester. Deltog i kampene mod Danmark 1658.1958-031650-170036 -
Dahlberg, Erik, gravere stik med Carl X Gustav forladende Helsingør på FELUK 1658.1969-021650-170063 -
Dahlberg, Erik, udarbejder spionkort fra Kastrup forter 16441997-081600-165088f -
Dahldorff, løjtnant. Passager på DISCOs hjemrejse 1793 fra Indien.1954-071750-1800120 -
Dahlerup, baronesse Ursula, 1840-1925. Skrevet erindringerne Fra gammel Tid, hvori hendes farfar, kaptajn Peter Nielsen Holbech, er nævnt.1944-061850-1950130 -
Dahlerup, H., admiral, berettede om fangerne i prisonen på BAHAMA i England i 1812-1813, hvor de fik undervisning i læsning.1964-021800-185010 -
Dahlkild, Hanne, hvis bedstemors bror var Jacob Bruhn, gift med Helene Bruhn (2006)2006-031900-20509 -
Dahlmann, Sven, skibspræst på fregatten SPRENGTPORTEN på togtet til St. Barthélemy i 1784-1785.1981-231750-1850267, 273 -
Dahlstrøm-Nielsen, Jørn, kustode på H&S 1963-19661990-031950-200050 -
Dahl, Andreas Ibsen, kaptajn på snoven PLANTEREN på 16 rejser til Vestindien (1762-1782)1991-041700-180059 -
Dahl, Bjørn Westerbeck, historiker (1991)1997-081950-200086 -
Dahl, Carl, Frederikshald, købte 1887 skonnerten SJÖTROLLET og næ. til LIVLIG.1980-061850-1950103 -
Dahl, Cornelius Andersen, kaptajn fra Rømø og Ribe. Førte 1795 og 1800-1801 DE FIDES af Rømø.1984-021750-185010, 12, 15 -
Dahl, Frantz, dr.jur., professor, opfordring til indsamling af søens stednavne1947-041900-195074 -
Dahl, J. maler (1867)1993-071850-190066 -
Dahl, J. maler. Malet Moses & Søn G. Melchiors skonnertbrig THEA 1878.1961-091850-1900179 -
Dahl, J., maler. Maleri af S/S ANGLO-DANE fra 1879.ANGLO-DANE, S/S, b. 1866 i Hebburn, UK. K. 1866 fra Koch til DFDS. *p1954-091850-1900133 -
Dahl, J., marinemaler. Malet skonnertbriggen THEA, 1878.1961-011850-190010 -
Dahl, kommissær i Helsingør 1770 c.2010-051750-180087 -
Dahl, Matthias Andresen, kaptajn på MARTHA HELENA, 54 kls., 1795, 1797 og 1805.1984-021750-185015 -
Dahl, Mattias Hansen, kaptajn på DOROTHEA CATHARINA, 36 kls., 1796-1800.1984-021750-185015 -
Dahl, nordmand, handler med klipfsk i Lissabon 19431994-031900-195041 -
Dahl, Peder, kaptajn på CHRISTIANSSTED (1780)2004-061750-180098 -
Dahl, Peter Axel, kaptajn, købte slutningen af 1825 af kaptajn Hans Beyerholm skonnerten VIGILANT ex NONSUCH, den blev af Dahls enke, M.I. Dahl, solgt til Behagen.1980-051800-190092, 94-95 -
Dahl, Peter Ibsen, kaptajn for William Chippendale til Vestindien (1770-1780)1991-041700-180059 -
Dahl, Peter, kaptajn og ejer af LAURVIG, fregatskib, partikulært, i konvoj med INDFØDSRETTEN 1782 fra Trankebar.1981-081750-185093 -
Dalén, Gustav, ingeniør, opfinder af acetylén-fyrapparat ca. 19011960-091900-1950138 -
Dalgas, E. M., Hedeselskabets stifter.2009-011850-19005 -
Dalgård, Sune (1998)1998-031950-200039 -
Dalhoff, departementschef, formand for H&S (1942)1942-111900-1950109 -
Dalhoff, Johannes, departementchef, bestyrelsesmedlem på H&S fra oktober 1927 til april 1950. *f1950-021900-19507-9 -
Dalhoff, Johannes, departementschef og formand for H&S, 1940, var medstifter af H&S Venneselskab.1980-021900-19507 -
Dalhoff, Johannes, departementschef, H&S-komitemedlem til 19501990-021900-195029 -
Dalhoff, Johannes, departementschef, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1930-491990-031900-195048 -
Dalhoff, Johannes, departementschef, ved åbning af nye lokaler 1925. *f1990-031900-195036 -
Dali, Jens i, landmåler Thorshavn -1950-1957-051950-2000155 -
Dali, Jens Pauli i, skolebestyrer Thorshavn -1950-1957-051950-2000155 -
Dallery, Charles, 1754-1835, orgelbygger, udviklede et skruefremdrivningssystem til skibe i 1803.1977-061750-1850137 -
Dalsager, Betty, gudmoder for DANA (IV)1998-071950-2000135 -
Dalsager, Poul, minister - DANA (IV) navngivning 19801998-071950-2000135f -
Dam-Mikkelsen, Bente, historiker (1980)1992-071950-2000125 -
Damme, Jacob van, kaptajn på kinafarere fra Holland. Porcelænsfigurer udført i Kina.1959-081750-1800140, 143 -
Dampier, William, omtaler deviation 1651.1986-031650-170048 -
Dampier, William, opdagelsesrejsende. Passage af Abrolhos 1699-17001955-051650-170094 -
Dampier, William, styrmandsmath på sørøverskibet REVENGE, afgik 1683-08-23 fra Cape Charles i Virginia. Skrev bog om sine bedrifter 1697. Portræt side 37. *p1975-031600-170026, 31, 35, 37 -
Damsgaard, Johannes, fisker, Kæret pr. Frøstrup, byggede briggen DAG som kirkeskib i 1950 til Lildstrand Kirke.1976-041900-195057 -
Dam, Michael, kaptajn på fregatskibet GEHEJMERAADINDE ROSENKRANTZ, 1782-1784.1970-021750-180061 -
Dam, Michael, kaptajn, på fregatskibet PRINS FREDERIKS HAAB, 1781.1970-021750-180055 -
Dana, Richard H., mønstret PILGRIM, brig af USA ca. 1900. Om læsning om bord.1964-021850-190023 -
Dana, Richard, forfatter til To år foran Masten, udkommet USA 1840 som Two Years before the Mast, revideret 1869 og af hans søn i 1911.2009-041850-190062 -
Dandambo, general for kong Rangeta på Madagaskar 17371955-021700-175029 -
Danielsen, Josias Jebsen, købmand i Flensborg -1836- Dannede selskab til køb af UNION S/S fra London. Købte på auktion 1851 KÖNIGINN CAROLINE AMALIE1981-191800-1900221, 231 -
Danielsen, Josias Jebsen, partner i købet af KÖNIGINN CAROLINE AMALIE i 1842 til Flensborg.1981-191800-1900221 -
Danielsen, Rasmus, Lundby, betalte for en skude 1631-16322012-021600-16509 -
Dannebrog D/S oprettet i 1883 af Johan Hansen, generalkonsul1946-081850-1900178 -
Danner, Grevinde, ledsagede Kong Frederik VII under besøg i Sønderborg 1861-08-07.1960-111850-1900205 -
Dannesboe, Erik - artikelforfatter2007-032000-20509-26 -
Dannesboe, Erik - medarbejder ved museet - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200012 -
Dannesboe, Erik artikelforfatter2004-042000-205041-58 -
Dannesboe, Erik, artikelforfatter2006-042000-205043-52 -
Dannesboe, Erik, forfatter til artiklen Position 1° 16' 35" N, 103° 50' 50" Ø.1981-061950-200066-75 -
Dannesboe, Erik, forfatter til småartiklen En dansk Trampbåd.1971-081950-2000138-143 -
Dannesboe, Erik, museumsassistent. Foto ved morgenbordet ved direktørskiftet 1971. *f1990-021950-200028 -
Dannesbor, Erik, museumsassistent på H&S 1971-19781990-031950-200050 -
Danneskjold-Laurvig, greve, holdt slaven Anton i København 1731.1981-151700-1750169 -
Danneskjold-Samsøe, Grev Frederik, statsminister, admiral 1703-17701943-071700-1750106 -
Danneskjold-Samsø, greve, chef for Flåden - om indretning af Nyholm ca. 1740.1968-021700-180017 -
Danseoptrin i Batavia 1846, tegning af P.A. Plum. *t1966-101800-1850151 -
Danser, Dirk, maler af motiver til fajancevægfliser -1700-1954-041700-175044 -
Danske koloni i Julianehåb 1906 *f1995-021900-19506 -
Dante, skildrer i Skærsilden havuhyrer.1967-021250-135015 -
Danton, Georges Jacques, 1759-1794, henrettet i Paris 5. eller 6. april 17942010-061750-1800133 -
Danø, Holger, kaptajn, tidligere elev skoleskibet KØBENHAVN, tidligere elever samlet ved 1/5 1993 *f1994-071900-2000125 -
Darius I af Persien, c. 515 f.Kr.1990-04-051556 -
Darius II af Persien, c. 400 f.Kr.1990-04-040056 -
Darrum, Hans Cornelis, kaptajn på KRONPRINZ VON DÄNNEMARK, 110 kls., 1787-1793, og på DIE SIRENE, 79 kls., 1795, 1797-1798.1984-021750-185015 -
Darrum, Jürgen Hansen, kaptajn på DIE ROSE i 1798.1984-021750-185015 -
Darwin, Charles, 1809-1882, videnskabsmand deltager på rejsen med BEAGLE 18352006-031800-185031 -
Davidsen, Mads, proviantskriver fra 1621 ved Proviantgården i København.1977-041600-165078 -
Davidson, Basil, historiker, om slaveri 1961.1973-031950-200036 -
David, Aron Nathan, proprietær, købte 1821 Rungsted Kro.1952-031800-185092 -
David, Chr., leder af den mähriske brødremenighed, sendt til Grønland fra Herrnhut 1733.1966-111700-1750160, 167 -
Davies, John, forfatter til The World's hydrographical Description, London 1595.1990-041550-160079 -
Davis, Edward, kvartermester på sørøverskibet REVENGE, afgik 1683-08-23 fra Cape Charles i Virginia. Senere blev han kaptajn.1975-031600-170026, 34, 36, 38 -
Davis, Ewin Lamar, dommer (1942)2002-021900-195035 -
Davout, general, fransk -1798-1962-031750-180044 -
Dawkins, Oliver, kaptajnløjtnant, chef for HMS VESTA (1944)2004-081900-1950120 -
Dähnert, beskriver i sin ordbog fra 1781 en drivkvase på tysk Seeskahn / Zeesekahn.1961-031750-180050 -
Deane, Anthony, c.1638-1721; eng. skibskonstruktør, Commissioner of the Navy 1680-16882003-041650-170055 -
Debes, H. J., fær. historiker (1990)2003-031950-200036 -
Debes, Lucas, præst på Færøerne, berettede 1670, at beboere på Hvalbø så havfrue.1967-021650-170027 -
Decker, Wulf Hansen, strandfoged i Westerland -1805-1971-041800-185070 -
Deconinck, Stefan, historiker (2002)2003-021950-200010 -
Dedenroth-Schou, P., museumsinspektør på Tøjhusmuseet ca. 1970.1973-081950-2000135 -
Degerbøl, Jens - komitemedlem for museet - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200012 -
Degerbøl, Jens, direktør, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1974-19881990-031950-200048 -
Degerbøl, Jens, formand for komiteen for H&S fra foråret 1987. Portrætfoto. *f1987-081950-2000216 -
Degn, Christian, udgiver af Topographischer Atlas Schleswig-Holstein i 1966: Tabeller over skibsfarten under Englandskrigene.1969-041950-2000125 -
Degn, Engelbert L., kaptajn på CONSTANTIA, 55 kls., 1819, 1824, 1826-1827.1984-021750-185012, 15 -
Degn, Ole, historiker, forsket i Sundtolden.2010-041950-200044 -
Degn, Ole, medforfatter til Dansk Søfarts Historie, bind 2 udgivet 1997. Om skuden som skibstype.2012-021950-20008 -
Deisch, Matthäus, stukket stikket af Keramiksælger i Bollwerk nær Danzig, 1770.1981-221750-1800260 -
Delcomyn, Alexandre, handelsansat i Congo (1889)1999-021850-190023 -
Delvigne, franskmand, eksperimenterede i 1860'erne med kanoner og rifler, der udskød pile.1955-071850-1900129 -
Demosthenes 383-322 f.Kr.1943-03-400--30064 -
Dempster, Cathcart, skænkede redningsbåd til St. Andrew's havn 1800.1955-071800-1850124 -
Den Danske Handelsflaades Skoleskib for Befalingsmænd A/S, rederiet bag skoleskibet VIKING, stiftet i 1905 eller 1906 og likvideret i 1915.1988-061900-1950122-123 -
Dennett, Horatio, opfinder af en redningsraket omkring 1800, den første af typen.1955-071800-1850127-128 -
Dennig-Madsen, Johan, personalechef, sekretær for komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1988-1990-031950-200049 -
Dennis, Ali Louis, livtjener for Napoleon, tog med til St. Helena 1815.1962-031800-185077 -
Denon, Vivant, fransk forfatter og tegner, deltog i Napoleons Ægyptentogt 1798.1962-031750-180031-32, 36, 45, 48, 52, 54, 56-57, 61, 68-70 -
Derdeyn, Philip Jacob, kaptajn på KONGEN AF DANMARK, kinafarer, 1739-1740 og 1742-1743.1979-041700-1750122 -
Derdeyn, Philippus Jacobus, 1697-1752, andenstyrmand fra Duinkerk på KONGEN AF DANMARK 1736.1989-061700-1750153-158, 165 -
Dermigny, Louis, historiker, skrev 1964 værk om handelen på Canton i 1700-tallet.1978-021950-20008 -
Dermigny, Louis, skrev 1964 om Kinafart.1979-041950-200096 -
Desaix, general, ankom til Napoleons styrker i Middelhavet 1798 med italienske forstærkninger.1962-031750-180039-40 -
Desertører fra skibe omkring Helsingør 1770 ca.2010-051750-180086, 93 -
Desprez, Louis Jean, 1743-1804, arkitekt for ombygning af Drottningholm Slot.1981-041750-180022 -
Dessau. M., direktør B&W, 1914, H&S-museets stiftelse.1990-031900-195035 -
Dessauer, J.F., skibsreder. Var med som dreng på barken DANMARKs første rejse 1892-1893.1958-071850-1950168-169 -
Dessau, etatsråd, medlem af forretningsudvalget fra komiteen til oprettelse af et søfartsmuseum i 1914.1949-021900-195028 -
Deurs, Arent v., 1683-1747. Søn af Jan v.D. Han var gift med Frederikke Giese. De fik sønnen Jean Christopher v.D. Død 1781.1958-061600-1650107-108 -
Deurs, Arent v., indvandret til Helsingør 1640. Gift med Frederikke Giese.1958-061600-1650107 -
Deurs, Henriette v., panthaver i J.J. Claessens bo, 1806.1958-061750-1850149-151 -
Deurs, Jacob Christian van, 1729-1800, grosserer og justitsråd. Revisor i Asiatisk Kompagni og direktør i Østersøisk-guineisk Handels Selskab fra 1786.2011-051750-180095 -
Deurs, Jacob Christian van, justitsråd. Blev 1784 direktør i Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180042 -
Deurs, Jan v., 1637-1710, sekretær ved Øresunds Toldkammer. Søn af Arent v.D. Fik selv sønnen Arent v.D. 1683-1747.1958-061600-1750107 -
Deurs, Jean Christopher van, død 1781, købmand Helsingør -1756-. Søn af Arent v.D. og Frederikke Giese. Gift med datter af Stephan Hansen, overkrigskommissær. Fik søn Stephen Arent v.D. død 1791, og datter Frederikke Dorothea v.D.1958-061750-1850107, 110 -
Deurs, Stephan Arent van, døde 1791, søn af Jean Christopher v.D., og gift med Marianne Dodt. Han overtog med svogeren Jean Jacob Claessen ledelsen af firmaet Sal. Arent v. Deurs Enke & Co.1958-061750-1850107, 126 -
Deurs, van, obermester på CRON PRINSESSEN, Asiatisk Kompagni, 1750.1962-041750-1800115 -
Devart, Alexander, skibsdreng på NELLY AND ISABELL, omkom ved forliset 1774-11-19.1951-051750-180082 -
Deville, Alex, guvernør over Madagaskar -1905 ca.- Malet fiskerhuse i Rungsted 1899.1952-031850-190098 -
Devriese, E., marinemaler, belgisk ca. 1850-1870.1963-041850-190094 -
Dewhurst, Ferdinand August, cand. jur. 1830, plantagebestyrer1999-021800-190051 -
Diamond and Ruby, plantage på St. Croix, ejet af Otto Schmiegelow ca. 1880-1920.1951-021850-195023 -
Diana og havfruer hylder Columbus - apoteose - tegning af kobberstikker Theodore og Johann Theodore de Bry (1550-1600) *r1992-031450-150061 -
Dias, Bartholomeo, portugisisk opdagelsesrejsende, -1487-1488-1990-041450-155071 -
Diaz de Novaes, Bartholomæus, opdagelsesrejsende c1455-15001943-021450-150021ff -
Diaz, Bartholomeu = Bartolomeu, opdagelsesrejsende, nåede Kap Det Gode Håb 1488-06-06.1984-051450-1500103-104 -
Diaz, Bartholomæus, opdagelsesrejsende, -1487-1488-1952-041450-1500115, 131, 133 -
Diaz, Bartolomeu, kaptajn 1487, 14931992-031450-150033, 51 -
Diaz, Diego, regnskabsfører hos Vasco da Gama (c.1500)1943-021450-150029 -
Dichmann, F.C., f. 1788, d. 1872, krydstoldinspektør for Vestkysten til 18321947-051800-1850124 -
Dichmann, løjtnant, Dragør. Anmodning om tænding af fyrlampe i pigeværelse i huset 1821 for CALEDONIAs vejledning.1960-071750-185073 -
Dickens, Pauline Veronica, fra Grimsby. Gift med Christian Peter Baird.2011-041900-195052, 59 -
Dideriksen, Andreas, kaptajn på FREDERIKSBORG SLOT 1749.1968-021700-180037 -
Didrichsen, læge på GANGES, orlogsdampskonnert 18451992-051800-185092 -
Diederichsen, Johann Friedrich, bankansat, involveret i Dantonprocessen i Paris 1794. Henrettet Paris 6/4 17942010-061750-1800133 -
Diedrichsen, Niels. Gravsten med nyindsat navn 1923 fra oprindeligt 1767.1971-041700-195072 -
Diesel, Rudolf, motoropfinder, 1858-1913.2010-031850-195016 -
Diesel, Rudolf, opfinder (1894)1991-031850-190019 -
Dieskau, Hans von, fæstningsbygger 15591991-021550-16007, 9 -
Dijkmans, Hans, holl. matros (1653)2003-021700-175013 -
Dinesen, Anders, skudekaptajn af Læsø, afgik med last fra Ålborg 1674.1972-111600-1700182 -
Dinesen, Johan, 3. styrmand på KONGEN AF DANMARK (IV), efterlod sig kun 22 klipfisk.1979-041700-185085 -
Dinesen, Lars, politiker (1868c)1993-091850-1900108, 110 -
Dingholtz, Jens Asmussen, skibsbygmester i Flensborg i 1802.1969-041800-1850119 -
Dingholt, Jes Asmussen, skibsbygmester i Flensborg 1788.1969-041700-1800116 -
Dinse, Albert August Julius, født 1850, en af flere pommerske fiskere emigreret til Danmark 1870-1880.1961-031850-190078 -
Dirchs, Andreas, kaptajn på FREDERIKSHAAB 1749.1968-021700-180039 -
Dircksen, Dirck, kaptajn på fregatskibet GREVINDE WEDEL, 1784.1970-021750-180061 -
Dirck, Engel, kaptajn fra Göteborg (1780)2004-061750-180090 -
Direktørskifte på H&S-museet 4. januar 1971. Foto af medarbejdere ved morgenbordet. *f1990-021950-200028 -
Dirichsen, Jan = Johan Dirichsøn, kaptajn på defensionsskibet DEN NORSKE LØVE, ca. 1640-16511948-051600-1650105, 119-120 -
Dirichsen, Wter i Varberg, kaptajn, sejlede materialer til Varberg slotsherre 1610-1611.1966-161550-1650249 -
Disraeli, engelsk minister. Om Evelyns egetræer og deres brug til Nelsons flåde -1812-1815-1960-101800-1850170 -
Disraeli, minister London, foranledigede aktieopkøb i Suezkanalen i 1875.1969-061800-1900134 -
Dithmer, bygmester ved Ejderkanalen -1784.1960-131750-1800210 -
Ditlefsen, Gunner, malede 1971 portræt af museumsdirektør Knud Klem.1971-091950-2000147, 151 -
Dittmann, Georg, jernfabrikant, medejer af Kruså Kobbermølle (1872)1994-051850-190083 -
Dixen, Jørgen, kaptajn på DRONNING SOPHIA MAGDALENA, førte journalen 1764-1766.1978-021700-180010, 13 -
Dixen, Jørgen, kaptajn på kinafarer KRONPRINSEN AF DANMARK (II) 1758-1759 og på DRONNING SOPHIA MAGDALENA (II) 1761-1762 og 1764-1765 og 1766-1767 og på KONGEN AF DANMARK (IV) 1769-1770.1979-041750-1800123-124 -
Djurhuus, Hans A., forfatter til Livet paa Færøerne, 19501957-051900-1950143 -
Djurhuus, Joen Jacob, kaptajn på ALBERT (1943)1997-061900-195061ff -
Dober, Leonard, håndværker fra Herrnhut og missionær i Vestindien fra 1732-12-13.1981-151700-1750169 -
Docher, urmager fra Helsingør i Venezuela (1837)1993-081800-185088 -
Dockums, Jost van, admiral under napoleonskrigene.1972-091800-1850132 -
Dockum, van, dansk søofficer - skrev i 1820'erne om sømandsstraffe.1956-051800-185099 -
Dockum, von, kaptajn på fregatten HAVFRUEN 1799.1944-011750-180015 -
Dodt, Mariane / Marianne, enke 1791 efter Stephan Arent v. Deurs, gift 2. gang til John Daniel Balfour 1794, begge Helsingør.1958-061750-1850107-126 -
Dolmer, Jens, skibmand på CRON PRINSESSEN, Asiatisk Kompagni, 1750.1962-041750-1800115 -
Doncker, Hendrick, udgav 1680 c. Nieuwe Groote Stuermans Zee-Spiegel og omtalte kun Skagen og Anholt fyr.1960-061650-170010 -
Donner, H.C., grosserer, ejede part i H/S CHRISTIAN VIII af Kiel 1840-1845, derefter ejer af H/S COPENHAGEN.1978-081800-1850179 -
Donner, J.O., f. 1808, d. 1872, krydstoldinspektør for Vestkysten 1842-18481947-051800-1850124 -
Donne, John, 1573-1631, engelsk digter, var kritisk over for havfruer.1967-021550-165041 -
Dons, P., maskinmester på S/S THINGVALLA 1880-1979-051850-1950136 -
Doolenbach, guvernør over Kapstaden, 1752.1962-041700-1750108 -
Dooren, Anthonie van, kaptajn fra Rotterdam på VOOGEL PHOENIX, Ostindisk Kompagni, ca. 1677.1987-041700-180070 -
Dooren, Anthonie van, kaptajn på OLDENBORG fra 1674, kaptajn på VOOGEL PHOENIX 1677 ved afgang København, døde på returrejsen 1679-03-06.1985-051650-1750116, 125, 131, 134 -
Dorph, Carl Sophus, havnemester 1835-18632001-031800-190030 -
Dorph, Marius, lods Usuk 19022010-071900-1950141 -
Dorpp, Jorius van, klædehandler i Mecheln, Flandern. Martin Behaim i lære der i 1476.1952-041450-1500102 -
Dorset, Lord Lieutenant of Ireland (1735)1996-051700-175073, 78 -
Dours, Alexander, kaptajn 1770 på fregatskibet ST. CROIX PAQUET.1963-091750-1800156 -
Dover, Thomas 1662-, læge og officer (1708)1999-031650-175077 -
Dowtsen, Erik i Were Sogn. Kaptajn og skibsfart i Halland 1595.1966-161550-1650247 -
Dönitz, Karl, 1891-1980, tysk admiral, udstedte ordre om den uindskrænkede ubådskrig, hvor overlevende skibbrudne ikke måtte hjælpes. WW2.2011-041900-195050-51, 53 -
Dönitz, tysk storadmiral (1940-1945)2004-031900-195022, 25 -
Dörpfeld, udgravning af arsenalet i Piræus.1970-041900-195094 -
Drabe, Jørgen, navigatør (1938)2000-031900-195045 -
Drachmann, A.B., bror til Holger Drachmann -1877-1965-031800-190071 -
Drachmann, A.G., marinelæge, har skrevet om matrosarbejde, personligt værktøj fremstillet af sømanden. 1831-1832.1965-091800-1950180 -
Drachmann, Andreas Georg, marinelæge, far til Holger Drachmann.1965-031800-190071 -
Drachmann, Holger, 1846-1908, forfatter - skrevet tekster om Store Bjørn, fisker Peder Andersen, Hornbæk. Foto p.73. *f1965-031800-190023-80 -
Drachmann, Holger, 1846-1908, forfatter, omtaler isflagetransport i "Drevet af".1950-051850-190077 -
Drachmann, Holger, forfatter. Opholdt sig på Rungsted Kro -1880-1952-031850-190091, 97 -
Drachmann, Holger, forfatter, om kadrejere og faglig kunnen.1971-051800-190095 -
Drachmann, Louise, faster til Holger Drachmann, og gift med købmand Peder Steen i Fredensborg. Havde datter Julie gift med lærer Christian Hansen.1965-031800-190065 -
Drake, Edward, forfatter til New Universal Collection of Voyages and Travel, 1769. Heri om sømandsstraffe, råspring.1956-051750-1800101 -
Drake, Francis, opdagelsesrejsende, 1577-1579, berettede om albatrosser.1963-061550-1600138 -
Drake, Francis, opdagelsesrejsende, fik 1579 tobak af indianerne i Californien.1978-051550-1600109 -
Drake, Francis, opdagelsesrejsende, indskrift fra hans landgang i Sierra Leone 1580.1977-021550-160032 -
Drasbech, Chresten Olesen, kaptajn, skænkede 1781 votivtavle til Vester Vannet Kirke.1950-041750-180058 -
Drechsel, C.F., udgav 1890 Oversigt over Vore Saltvandsfiskerier, landdragningsvod gengivet side 146.1985-061850-1950146 -
Dreier, Carl, 1. styrmand på fregatten DIANA 1807-. Død af pest i Cartagena.1957-041800-185091, 121 -
Dreiøe, Carl, skibsmægler i Hamburg, søn af Niels H. Dreiøe *f1996-081850-1950123 -
Dreiøe, Hans Nielsen, 1818-1873, kaptajn på EMANUEL, jagt senere galease af Ærøskøbing1996-081800-1900119 -
Dreiøe, Hans, stiftsprovst i Nykøbing F., søn af Niels H. Dreiøe *f1996-081850-1950123 -
Dreiøe, Niels Hansen, 1843-1932, kaptajn på EMANUEL, galease, til 1875. Kaptajn på AUGUST, topsejlsskonnert af Ærøskøbing. *f1996-081850-1950119-129 -
Dreiøe, Niels, 1879-1904, styrmand på AUGUST, søn af Niels H. Dreiøe *f p.123+1251996-081850-1950123-125, 128 -
Drejer, danske i Venezuela (1837)1993-081800-185088 -
Drejø, kaptajn, Ærøskøbing. Købte af Geert Nielsen skonnerten NØKKEN, b. 1864 af E.C. Benzon1954-051850-190075 -
Dreves, Roelof, kommandør, kaptajn på DISCO, 74 kls. for Interessentschaft der Grönlandischen Handlung, Flensborg1954-071750-1800110 -
Drewsen, Michael, Silkeborgs grundlægger. Omkring HJEILENs indvielse 1861.1960-121850-1900208 -
Drew, Thomas Bernard, rear admiral (1940)2001-051900-195088 -
Dreyer, C.C., værftsejer i Neuhof am Reiherstieg, Hamburg.1975-041850-195078 -
Dreyer, Ernst, skibsbygger i Altona, byggede 1869 barkentine ERNST DREYER.1983-081800-1900107, 113 -
Dreyer, Ernst, skibsbygmester, overtog værft i Altona ca. 1830.1970-041800-185099 -
Dreyer, Hendrick, inspektør i Nyboder fra 1687.1981-031600-170010 -
Dreyer, Jacob, borgmester København (-1641-)2010-061750-1800130 -
Drijvoet, Bonaventura, 1709-1743-12-08, andenstyrmand mønstret på PRINSESSE LOVISA 1743 for rejse til Ostindien.1989-061700-1750160-163, 166 -
Drysdale, William, styrmand på NELLY AND ISABELL, omkom ved forliset 1774-11-19.1951-051750-180082 -
Dualofficerer på danske skibe, 2000-2009-022000-205013 -
Ducrest, Charles Louis, marquis & skibskonstruktør 1747-18242002-031750-185039-74 -
Dudley, Robert, udgav 1646 værket Dell'arcano del mare, med bl.a. skibskonstruktioner1962-051600-1650134-135 -
Duerigh, Lavrids Christensøn, -1599- skolelærer1948-061650-1700134 -
Due, Frantz, tredjestyrmand på DISCOs første rejse 1779.1954-071750-1800110 -
Due, H., fyrbøder på S/S GEISER ved kollisionen 1888, overlevede.1979-051850-1950137 -
Due, Niels Haagensen, kaptajn på DOKKEN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejser til Ostindien 1745 og 1749.1987-041700-180033, 57 -
Due, Niels Haagensen, kaptajn på fregatskibet DOKKEN 1742-1749. Forsvundet på hjemrejsen 1751.1968-021700-180033 -
Dugan, James, journalist, har i bogen American Viking skrevet om Hans Isbrandtsen.1986-051900-1950166 -
Duhamel du Monceau, forfatter til værk om skibstømmer - L'Exploitation des Bois, Paris 1764.1960-101750-1800175 -
Duhn, Hans Jürgen, kaptajn fra Sønderhoved og Ribe. Var på sælfangst 1716-1720 på skibe fra Hamburg.1984-021750-18503, 12 -
Duhn, Jürgen Nielsen, kaptajn på SOPHIA CAROLINA, 40 kls., 1796-1798.1984-021750-185015 -
Duhn, Lars Jürgensen, kaptajn på APOLLO, 32 kls., 1826-18271984-021750-185012, 15 -
Duhst, Siegfried H. L., 1859-1941, kaptajn1999-021850-190010, 19ff, 46ff -
Duhst, Siegfried H. L., 1859-1941, kaptajn i tropetøj med parasol (c.1890) *f1999-021850-190020 -
Duhst, Siegfried H. L., 1859-1941, kaptajn samt C. V. R. Schønberg og Axel Schou i Matadi (1890) *f1999-021850-190037 -
Dulmo, Fernão, = Frederik van Olm, kaptajn. Overenskomst af 1486-07-12 om rejse til Azorerne og videre for at finde sagnøen Antilia.1952-041450-1500117-118 -
Dumreicher, kommandørkaptajn, fremsatte 1761 plan for en havn i Helsingør1958-061750-1850126 -
Duncan, John. Ejede på et tidspunkt Andreas Bjørns privatbolig i Bådsmandsstræde.1968-021700-180031 -
Duncker, Peter Jansen, kaptajn af Glückstadt. Tiltalt 1635 for brug af flag med kongemonogram.1969-021600-165033 -
Dundas, George, løjtnant på Cape Coast Castle, Guinea 17531950-031750-180033 -
Dunedin Steamship Co., Leith, får leveret S/S DUNMORE, b. nr. 14 på S. MacKnight & Co., Ayr 1888. K. 1902 af D/S Fiona og næ. H. C. ANDERSEN1997-051850-195052 -
Duntzfeldt, agent og skibsreder, Nordens største i 1797.1956-061700-1800134 -
Duntzfeldt, William, 1762-1809, købmand og skibsreder, pastel af Chr. Hornemann, *p1949-031750-185073 -
Duntzfeldt, William, storkøbmand og reder - ejer af Det Dehnske Palæ (1807)1995-071800-1850110 -
Duntzfelt, C.W., storkøbmand og reder, København 1780-1790 ca.1970-021750-180055 -
Duntzfelt, Christian Wilhelm, 1762-1809, svigersøn til Frédéric de Coninck. Leder af kompagniet De Østersøisk-guineisk Entreprenører oprettet til handel på Vestindien 11/8 1787.2011-051750-1800105 -
Duntzfelt, Christian William, agent 1762-18091942-061750-1850102f -
Duntzfelt, Christian William, agent 1762-18091943-041750-180091 -
Duntzfelt, Christian William, agent 1762-1809 *p1942-061750-1850103 -
Duntzfelt, Hendrick, kaptajn på HENRIETTE, fregatskib, ankom Trankebar 1818-08-00. Kaptajn på ANTOINETTE ankom 1821-02-03.1980-091800-1850144 -
Duntzfelt, John, omkom 1820-10-10 under urolighederne i Manila.1980-091800-1850144 -
Durat, Chevalier de, sidste franske guvernør på øen St. Barthélemy, som svenskerne overtog 1785-03-07.1981-231750-1850267 -
Dureel, Magnus, svensk informant i København 1649 - om orlogsskibet FREDERIK.1982-051600-170078 -
Duroc, fransk adjudant, deltog i Ægyptenekspeditionen med Napoleon 1798-1799.1962-031750-180068 -
Duurloo, plantør på Caneel Bay = Klein Caneel Bay, ruin på St. Jan, Vestindien. -1967-1967-041700-1800106 -
Dybkjær, Lone, miljøminister (1989)1990-071950-2000155 -
Dybkjær, Lone, miljøminister, 19891990-031950-200047 -
Dyhr, Vilhelm, skibsbygger, blev første leder af Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri A/S i 1882. Afgik september 1887.1982-061850-190087, 89-91 -
Dykkervæsen, artikel af Eigil Wern1946-021900-195023-62 -
Dyrborg, Vagn, elev 1921 på skoleskibet KØBENHAVN.1988-061900-1950151 -
Dyreborg, Elise, enke efter Rasmus Rasmussen Dyreborg, død 1873. Enken fortsatte driften til C.F. Wang overtog værftet i 1879 ca.1959-021800-185038 -
Dyreborg, Martin, kaptajn og ejer af færgejagten PILEN, b. 1857 af E.C. Benzon, k. 1871 af Generalpostdirektoratet.1954-051850-190073 -
Dyreborg, R., skibsbygger, byggede i Fåborg fra 1841 til 1876 skibe med galionsfigur, bl.a. AGENT LAGONI i 1872.1975-041850-195048, 70 -
Dyreborg, R., skibsbygmester i Fåborg -1840-1972-091800-1900133 -
Dyreborg, R., skibsbygmester, Fåborg. Poul Barfoed tog arbejde her i 1837.1953-061800-185086 -
Dyreborg, Rasmus Rasmussen, død 1873, skibsbygmester tog borgerskab 1836 i Fåborg.1959-021800-185036-38 -
Dyreborg, Rasmus, skibbygmester, Fåborg (1875)1996-081850-1900120 -
Dyreborg, Rasmus, skibsbygmester i Fåborg, gengivelse af terrin med afløbningsmotiv.1983-081800-190099, 108 -
Dyreborg, Rasmus, skibsbygmester, Fåborg, byggede 1842-1853 20 krydstoldjagter.1983-111850-1950150 -
Dyrendahl, Lourens Nicolaes, dk. kommandør i holl. kolonifart (1670)2003-021650-170017 -
Dyre, Thomas, kaptajn på ST. ANNA, orlogsskib, 18 kanoner, 1651.1948-051600-1650119-120 -
Dyrhauge, krigsråd og isbådskaptajn -ca. 1900-1950-051900-195078 -
Dyssel, Herman, andenstyrmand senere førstestyrmand på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1737.1955-021700-175023, 25, 27, 38, 47 -
Dyssel, magister og præst. Beretning om Marstal 1763.1953-041750-180057 -
Dækselever fra MAJA og JOHANNE på landlov 1935-09-22. *f1998-041900-195069 -
Dønvig, I.M., norsk kaptajn, udviklede 1903 en redningsbåd, redningskugle, men den fik ingen betydning.1955-071900-1950148 -
Dørge, Otto, modelbygger på Holmen, besøgte Kusk Jensen 1930-04-09 for at se Nydammodellen.1986-041850-1950109 -
Daa, Klaus, rigsadmiral, død 1641.1977-041600-165098 -
Daa, Oluf, rentemester, brev om flådens omkostninger 1629.1977-041600-1650103 -
D'Estaing, fransk søofficer -1778- Georg Albrecht Koefoed mødte ham under udkommando.1981-171750-1850200 -
Eannes, Gill = Gil Eanes, passerede Cap Bojador 14341990-041400-145068 -
Earl, Thomas, lods. Lodsede DISCO 1794 ved Dover.1954-071750-1800123 -
Earnshaw, konstruktør af et kronometer 1700-tallets sidste halvdel.2012-041750-180062 -
Eaton, John, kaptajn på sørøverskibet NICHOLAS 1684. Mødte BACHELOR'S DELIGHT i Stillehavet.1975-031600-170031-32, 34 -
Ebbesen, Laurits, lensmand i Skanderborg, sendte tømmer til skibsbyggeri 1610.1977-041600-165089 -
Ebbesøn, Peder, kaptajn på sin båd af Skagen. Anløb Køge 1600.2012-021550-175013 -
Ebeling, A.v., russisk konsul i Helsingør -1832-1972-091800-1900136 -
Ebeltoft, Peder Knudsen, sømand mønstret på FREDERICUS QUARTUS eller CHRISTIANUS QUINTUS, død på rejsen før juni 17101948-041700-175097 -
Eben, Manne Jens, 1705-1746. Gift med Merret Hahn. Kaptajn på TRANKEBAR til dets forlis 1746.1971-041800-190075, 78 -
Eben, Peter Andreas fra Tinnum, borger i København fra 1773.1971-041700-180076 -
Eberth, C., bestyrende reder for FADERS MINDE i I/S i København fra 1880.1973-081800-1900134 -
Echels, Jan R., kaptajn på AGTSOMHEDEN, 140 kls., indkøbt i Genua 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800109 -
Eckersberg, C. W. tegning: Travailleslup anvendt til Transport af Passagerer. Erhvervet af H&S.1945-011800-185011 -
Eckersberg, C. W., kunstner - om eleven E. W. Normann (1824)1991-041800-185061 -
Eckersberg, C. W., maler. Fregatbillede 1849.1990-061800-1850134 -
Eckersberg, C.W. Kronborg saluteres af skibe i Sundet, stik 1821 af W.H. Lizars efter maleri af Eckersberg.1989-031800-190054 -
Eckersberg, C.W. om malerens gengivelse af konstruktionsdetaljer på skibene -1840-1989-051800-1950122 -
Eckersberg, C.W., kunstmaler - to portrætter af konferensråd Heinrich & Frue modtaget.1947-011800-190011 -
Eckersberg, C.W., kunstmaler, besøgte Hornbæk 1838. Malede altertavle til Hornbæk Kirke.1965-031800-190064 -
Eckersberg, C.W., malede motiver fra Københavns havn.1979-071800-1850153 -
Eckersberg, C.W., maler - gravøren W.H. Lizard gjorde efter Eckersbergs maleri stålstik af vagtskibet BORNHOLM ved Kronborg 1821.1985-021800-185014 -
Eckersberg, C.W., maler. Havnebillede fra Helsingør 1826 gengivet.1985-071800-1850210 -
Eckersberg, C.W., maler. Maleri af Kronborgs ene tårn med fyrlampe, 1826.1960-071750-185053 -
Eckersberg, C.W., maler. Samarbejdede med Jacob Petersen, marinemaler.1970-061800-1850146 -
Eckersberg, C.W., maler, i samarbejde med Niels Truslew 1805.1981-081750-185091 -
Eckersberg, C.W., maler, leverede skitser til Holmen af galionsfigurer.1975-041850-195054 -
Eckersberg, C.W., maler, tegnet galionsfigur til linjeskib WALDEMAR.1974-051800-1850101-107 -
Eckersberg, C.W., marinemaler. Malet 1834 NAIADEN, orlogskorvet.1968-031800-185045 -
Eckersberg, C.W., marinemaler. Tre tegninger på H&S. Et fregatskib som indtager reb i mærssejlene, 1836; En fregat sender hjælp til en brig, 1829; og En brig og en galease, 1842.1954-011800-185012 -
Eckersberg, C.W., tegnet Byggebedding på Nyholm, 1807.1981-121800-1850135 -
Eckersberg, C.W., tegning af Københavns Bombardement 1807, stik af G.L. Lahde1947-061800-1850125 -
Eckersberg, C.W:, kunstmaler, forbindelse med skibsbyggere1949-051800-1900110-111 -
Eckersberg, C.W:, maler. Portrætter af Johan Friderich Heinrich og fru Bertha Heinrich.2011-051750-180086 -
Eckersberg, Christoffer Wilhelm, 1783-1853, kunstner. Lærer for Niels Peter Holbech -1824-1944-061750-1850133 -
Eckersberg, Christoffer Wilhelm, 1783-1853, maleriet Hornbækstrandingen 1774, malet 1806 .1951-051750-185081 -
Eckersberg, Christoffer Wilhelm, maler 1783-18531943-051800-1850103f -
Eckersberg, Christoffer Wilhelm, maler 1783-18531943-011900-195011 -
Eckersberg, Christoffer Wilhelm, maler 1783-1853 (1848)1998-031800-185053 -
Eckersberg, Christoffer Wilhelm, maler 1783-1853.1942-091800-1850106 -
Eckersberg, Christoffer Wilhelm, maler og hans læremester Jes Jessen, Åbenrå. 1797.1990-051750-185093, 98, 127, 130 -
Eckersberg, Julie, datter af C.W.E. omtaler i erindringer E.W. Normann, der som ung viste C.W.E. sine tegninger.1979-071800-1850153 -
Eckert, Ole, installatør, Deccamedarbejder (1949)2004-081900-1950123 -
Eckhausen, H., kustode på H&S 1926-19661990-031900-200050 -
Eckhausen, Henry, kustode H&S 1926-1966. *f1990-021900-200014, 17, 30 -
Eckhausen, Henry, kustode på H&S fra 19261949-021900-195050 -
Eckhausen, Henry, kustode på H&S i 40 år 1956-01-15.1956-011950-200016 -
Eckhausen, Henry, kustode, 25-års jubilæum ved museet 1951-01-15.1951-011950-200017 -
Eden, Anthony, 1897-1977, udenrigsminister 1940-1945 (1944) *f2001-061900-1950104 -
Eden, Richard, redaktør af rejseværket A Treatise of the Neuwe India, 1553, oversat fra Sebastian Münsters værk Cosmographia1990-041550-160078 -
Eden, Richard, redaktør af rejseværket Decades of the neuwe World of West India, 15551990-041550-160078 -
Edge, Thomas, engelsk, tegnede 1625 kort over Spitsbergen.1986-061600-1650180 -
Edinger, Vilhelm, 1659-1733, vinhandler, direktør i Asiatisk Kompagni og storkøbmand, reder. Fik 21 børn med konen. -1720- Om søforsikring.1955-041700-180077, 79-81 -
Edmonds, John Maxwell, 1875-1958, engelsk poet, skrev digt til mindesten for faldne soldater i Kohima i Indien.2012-031850-195033 -
Edqvist, Dagmar, forfatterinde, gift med professor Olof Hasslöf, Malmö, -1972-1972-021950-200011 -
Edward I af England gengivet på sit segl 1272. *f1985-041250-130097 -
Edward III af England, 1312-1377, konge fra 13271996-071300-140097 -
Edward VIII, abdicering, og mrs. Simpson (1937)1995-051900-195076 -
Edward VII, som Prince of Wales (1863) *f som figur1999-051850-1900133 -
Edye, Max, skibsreder og partner i Robert M. Slomann Jr., Hamburg (1943)1992-061900-1950111 -
Effendi, Mehemed, pasha, Ægypten, rejste med Napoleon tilbage fra Ægypten 1799.1962-031750-180068 -
Egede, Hans, 1686-1758, missionær (1721)1992-071700-1800117, 127, 137 -
Egede, Hans, fart på Grønland 17212008-061700-175095f -
Egede, Hans, hørte i barndom i Norge om marmælen, havmanden, ca. 1700.1967-021700-175034 -
Egede, Hans, missionær på Grønland 1721-1736.1966-111700-1750157-182 -
Egede, Poul, 1709-1789, søn af Hans Egede (1750)1992-071950-2000122, 137ff -
Eggert, Franz C.P., født 1860, en af flere pommerske fiskere emigreret til Danmark 1870-1880.1961-031850-190078 -
Egilsson, Olafur, præst på island, slave i Nordafrika (1627)1998-061600-1650104 -
Eiby, klokker i kolonien Trankebar 18441952-021800-185065 -
Eigtved, arkitekt, opførte pakhus for Asiatisk Kompagni 1748-1751.1956-061700-1800150 -
Eigtved, Nicolai, arkitekt 1701-17541943-041700-175083 -
Eiler skibsbygger, Nakskov 1690.1958-051650-175093-94 -
Eilertsen, Henrik, boede i Rungsteds fiskerhytter 1-8 i 17601952-031750-180081 -
Eilschou-Holm, sømandspræst. Skænket H&S dueflag.1953-011950-200011 -
Eisenhower, Dwight D., General. WW2 landsætning i Nordafrika 8/11 1942.2011-041900-195048 -
Eisenreich, C.P. forfatter til bogen Det nørrejydske Redningsvæsen, Kbh. 1927.1955-071900-1950133 -
Ejstrud, Bo, projektleder for forskningsprojekt under GALATHEA 3-ekspeditionen 2007.2008-042000-205049f -
Ekeberg, Carl Gustav, kaptajn på Ostindien rejse 1770-1771.1981-041750-180024 -
Ekholdt, Ulrik, kaptajn, død 1787, på fregatskibet RIO VOLTA, 1787.1970-021750-180053 -
Ekholm, G., forfatter til oplysninger eller teser om helleristninger -1959.1959-051900-195085 -
Ekman, oberstløjtnant, møller, Svanemøllen København -1859-1944-031850-190066, 94 -
Ekstrøm, A., fyrbøder på S/S GEISER ved kollisionen 1888, overlevede.1979-051850-1950137 -
Elberg, Jørgen, kaptajn på S/S MICHAEL JEBSEN d. 19421998-051900-195089, 91 -
Elbæk, Uffe, kulturminister, besøg 2012 af på Museet for Søfart.2012-062000-205099 -
Elder Brethern of the Trinity, The - søkyndinge ved trinity House (1514-)1996-071500-1550105, 115 -
Eleanor af Aquitanien, 1122-1204, g. 1. gang med franske konge Louis VII i 1137, skilt 1152, g. 2. gang med Henrik II af England 1152. g. , gav Rôles d'Oléron, maritime lovbestemmelser, ca. 11901996-071150-120095f -
Elgersma, M., gravør. Hottentotter, stik af indfødte i Afrika fra 1727.1962-041700-1750116-117, 120-121 -
Elisabeth af Brandenburg, markgrevinde. Blev med følge sejlet over Østersøen af flåde af både fra fiskerlejerne i Øresund.1959-061500-1600107 -
Elisabeth af Mecklenburg, hertuginde, død 1586-10-14, på rejse mellem Danmark og Mecklenburg.1965-081550-1600178 -
Eliæ, Paulus, præst, 1485-1535 - Skibbykrøniken1948-021450-155026 -
Ellefsen, Anders,, søn af Andr. Ellefsen, hvalfangerkanonudvikler ca. 1880.1981-071850-190079 -
Ellefsen, Andr., hvalfangerkanonudvikler 1870.1981-071850-190078, 85 -
Ellekilde, Hans, 1917-1961, magister, folkemindeforsker. Behandling af Johannes Ewald.1951-051900-200073, 85, 91-92 -
Ellekilde, Hans, udgav bog om gudeverdenen i Norden, heri sten med astronomiske skåltegn vist.1986-041850-1950104 -
Eller, Povl, kunsthistoriker (1970)1992-071950-2000118ff -
Elling, lods, for ENIGHEDEN i Norge ved Tromøy, 17332009-061700-175098 -
Elling, professor, udgav 1951 med Hugo Matthiesen bogen Gamle Købmandsgaarde.1958-061950-2000146 -
Elliot, H., ejede sammen med Georg Behagen efter 1824 og efter Høyer og Dahl skonnerten VIGILANT ex NONSUCH.1980-051800-190092 -
Ellmers, Detlev, arkæolog i Kiel - om vrag på havbunden.1981-051950-200028 -
Elm, Poul, ØK-direktør i Dairen (1940)1998-051900-195089 -
Elphinstone, George, kaptajn på KONGEN AF DANMARK (ID = 3452) på rejse til Kina 1758.1978-021700-180022 -
Elphinston, George, engelsk, om bord på KRONPRINSEN AF DANMARK på rejse til Indien 1760 og 1767.1987-041700-180035-36 -
Elphinston, George, kaptajn på kinafarer KONGEN AF DANMARK (III) 1757-1758 og på PRINS FREDERIK (I) 1763-1764.1979-041700-1800123 -
Elsman, Peder, kaptajn på MERCURIUS 1749.1968-021700-180039 -
Elvers, M.H.A., død 1905, reder, parthaver i Knöhr & Burchard, Hamburg.1981-131850-1950157 -
Elwi, USA, maskinmester (1942)2002-021900-200013 -
Emerson, R.W., 1803-1882, forfatter. Om læsning om bord.1964-021850-190023 -
Emigranter fra Polen til Australien på SELANDIA 1946.2009-071900-1950122 -
Enbek, Ditlev, ca. 1600-1633, købmand i Malmö1948-061600-1650133 -
Enemark, Poul, historiker - skrev i 1960 om friserhandeli middelalderen.1965-041500-1600116 -
Enemark, Poul, historiker, skrev om Hedebyhandel og Birkahandel i KLfNM.1966-041950-200022, 25 -
Engelhardt, C., skrev 1865 om vikingeskibstyper.1965-041850-1900128 -
Engelhardt, Valdemar, født 1858, kaptajn. Konstruerede en redningsbåd, Engelhardts båd, en selvlænsende, dobbelt-diagonalbygget og forsynet med dæk.1955-071850-1900145 -
Engelhard, Conrad, arkæolog, fandt Nydambåden 1863.1986-041850-1950108 -
Engelsen, Peder, fisker og oldermand i Hornbæk - om blinde ankre 1848.1985-071800-1850216 -
Engel, P., kaptajn H/S CIMBRIA 1854 til forlis i 1858.1944-031850-190049 -
Engholm, C. M., grosserer, Kbh. Købte Feb. 1923 4-m m-sk. RØSEN, 382 BRT, b. 1920 Codanværftet Køge til Rederiet Dragør. Feb. 1923 s. til Sverige.2007-031900-195023 -
Engmann, Carl, guvernør Guldkysten. Bygningsrester i Accra.1970-051750-1800114 -
Enhedsmandskab på danske skibe, 1985-2009-021950-205013 -
Erasmi, Tage, faktor i Guinea - om sundheden -1780'erne-1970-021750-180044 -
Erasmus af Rotterdam, 1466-1536, omtaler sømand der skænkede sejldug som votivgave til kirke.1950-041450-155056 -
Erastotenes, videnskabsmand i antikken.1986-03000032 -
Erathostenes, 276-195 f.Kr., gr. geograf og bibliotekar i Alexandria. Forfatter til værket Geographica.1990-04-020057, 59f, 61 -
Eratostenes, bibliotekar i Alexandria, c. 275 - beregnede jordens størrelse1945-04-275- -250112, 114-115 -
Erichsen, agent, ejede gennem sit firma Blacks Enke & Co. 1820-1828 fregatskibet ANTONETTE.1979-071800-1850151 -
Erichsen, C. A., bestyrelsesmedlem i DFDS 18661944-031850-190090 -
Erichsen, C.A., grosserer, partreder fra 1863 for barken PSYKE, 234 tons, b. 1856 af E.C. Benzon.1954-051850-190072 -
Erichsen, Erich, 1752-1837, købmand. Direktør i C. S. Blachs Enke og Co. Medlem af kommission for undersøgelse af Østersøisk-guineisk Handels Selskabs virke, 1787.2011-051750-180096, 99 -
Erichsen, Georg, ingeniør B&W (1910)1991-031900-195022 -
Erichsen, H.J., kaptajn på FAMILIA, skonnert 3-m. af Thurø. Skibsportræt, dateret 1873 ca.1963-041850-190092 -
Erichsen, Mathias, reder og kaptajn på ST. PETRUS, fregatskib af Flensborg, 143,5 kls., b. i Philadelphia 1803.1969-041800-1850125 -
Erichsen, Mylius, polarforsker, omtalt i Knud Rasmussen artikel om Thule 1910.1961-021900-195032 -
Erichsen, Niels, skibsbygmester i Flensborg 1721-1969-041700-1800113 -
Erichsen, Ole, førstestyrmand på JÆGERSBORG på rejse til Guinea og Vestindien 1747-1748. Fra 1748-04-28 kaptajn på skibet. Senere som kaptajn på PATENTIA, HAABET og SKT. BIRGITTE.1956-041700-175075-76, 81, 84, 86 -
Erichsen, Ole, kaptajn på slaveskibet PATENTIA 1752-1753, tidligere overstyrmand på fregatten JÆGERSBORG1950-031750-180023-24, 32, 34, 36, 38-44 -
Erichsen, Ole, styrmand og kaptajn på JÆGERSBORG 1748 og 1750-1751.1968-021700-180036 -
Erichsen, Paul, skibsbygmester i Flensborg 1739.1969-041700-1800112 -
Erichsen, Peder, fisker, bjærger, deltog i redning af kaptajnen på NELLY AND ISABELL ved forliset 1774-11-19.1951-051750-180083-84 -
Erichsen, Vilhelmine, fra Bornholm. Gift med Holger Drachmann fra 1871 til 1874.1965-031800-190066 -
Ericksen, Hans, kaptajn fra Rømø førte GRØNLAND 1794..1984-021750-185019 -
Ericsson, John, 1803-1889, opfinder og udvikler af skruefremdrivningssystem til skibe 1834.1977-061800-1900137-138 -
Erik af Pommern - regulering af søfart 1421.1966-071400-145073 -
Erik af Pommern og dannebrog i 1438.1969-021400-145012, 15 -
Erik af Pommern og Krogen2004-031900-195015 -
Erik af Pommern VII, født c.1382, konge 1396-14391945-021350-145061 -
Erik af Pommern, 1396-1439, og Kronborg1991-021400-14507-18 -
Erik af Pommern, død 1459, konge, møde med Hansaen ved Albuen 1416.1953-051400-145070 -
Erik af Pommern, Erik VII, konge 1396-1436, død 1459; indførte transittold i Øresund2010-041400-145043 -
Erik af Pommern, konge 1396-1459, og Sundtolden.1957-021350-145031 -
Erik af Pommern, om søfartsforhold for alle nordiske riger 1421 .1981-101400-1450114 -
Erik den Røde, nordbo (c.900)2001-071000-1500109, 112, 116f -
Erik I Ejegod, 1095-1103, konge og leding1946-031000-120075, 82 -
Erik II Emune, 1134-1137, konge og flåden.1946-031000-120076-79, 81 -
Erik V Klipping, født 149, konge 1259-1286. Håndfæstning 12821945-021200-130066 -
Eriksen, A.M. kaptajn og reder for FULTON ex CHRISTA, skonnert, indfl. 1922-11-00. Forlist 1927-08-26 efter kæntring ved Rügen.1981-091900-1950107 -
Eriksen, E., skibsbygger med værft i Marstal -1930-1940-. Rasmus Møller leverede tegninger til Eriksen.1959-021850-195041 -
Eriksen, Edvard, billedhugger, skabte Den lille Havfrue på Langelinie i 1913.1967-021900-195052 -
Eriksen, Egon, museumsinspektør, om BREDERODE til forfatteren Luiting -1958-1958-031950-200043 -
Eriksen, Erling, forfatter til artiklen Frivakt og flaskeskuter.1966-061950-200059-70 -
Eriksen, Erling, forfatter til artiklen Til sjös med kanon - trekk fra hvalkanonens utvikling.1981-071950-200076-86 -
Eriksen, G., ingeniør B&W medsejlads på M/S SELANDIA (1912)1991-031900-195022 -
Eriksen, L.D., dansk sømand, krigssejler, Oplysninger fra /om indgår i artiklen om danske søfolk i Newcastle under WW2.2012-031900-195057 -
Eriksen, P., dansk sømand, krigssejler, Oplysninger fra /om indgår i artiklen om danske søfolk i Newcastle under WW2.2012-031900-195057 -
Erikson, Gustaf, kaptajn og skibsreder i Mariehamn, Ålandsøerne, købte ca. 19101-1925 store sejlskibe op.1988-061900-1950132-133 -
Eriksson, Leif (c.1200)2001-071000-1500116 -
Erlandsen, Ole, bådsmand på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1738.1955-021700-175038, 45 -
Erlandssøn, Hauk, forfatter til Hauksbok (c.1200)2001-071000-1500111 -
Erlund, Jan, bestyrelsesformand ØK fra 19912007-061950-2000102 -
Erngaard, Erik, historiker (1973)1992-071950-2000140 -
Ernst, Kommissær (1780)1992-021750-180017 -
Erzlaub, Erhard, c.1465-1532, kartograf, der før Mercator benyttede voksende bredder i sine kort (-1511-)1945-041450-1550129 -
Escalante, Bernardino de. Forfatter til A Discourse of the Navigation which the Portuguese Do Make to the Realms of the East, 1579. Oversat af John Frampton.1990-041550-160079 -
Eschel, Jens Jacob, udgivet sine Lebenserinnerungen eines alten Seemannes, 1835. Heri om indvielsesceremonier af de mere barske.1956-051800-1850122 -
Eschel, kaptajn, anbefaler at spytte og dertil er skrå godt. Det skulle forhindre at få gul feber, 1780.1978-051750-1800150 -
Eschel, Rørd, kaptajn på DIE SCHWALBE, 80 kls., fregatskib af Flensborg indsat i Vestindienfarten af det lokale Vestindiske Kompagni 1757.1969-041700-1800103 -
Eschel, styrmand på vestindiefarer, anskaffede 1781 sig et ur.1979-021750-185055 -
Escolar, Pero, deltager på et af tre skibe under Diogo Cãos 2. rejse 1487-1488. Kendes også fra Vasco da Gamas skibe i 1497 og Cabrals ekspedition.1952-041450-1500115 -
Esdré, Haye, fajancevægflisefabrikant, fremstillede fliser efter forlæg af Cornelis Visscher -1645-1954-041600-165041 -
Eskelund, Karl, 1890-1966; rejseforfatter2002-051900-1950103 -
Eskildsen, A., skibsbygmester for galeoten FORTUNA, 1742.2008-061700-175096 -
Eskildsen, A., skibsbygmester. Byggede 1742 galioten FORTUNA på Andreas Bjørns Værft, København.2008-011700-1750OmsB -
Eskildsen, Erich, dreng på ARVEPRINSEN AF AUGUSTENBORG, men i Indien overført til DISCO på rejsen 1792-1793 som erstatning for druknet dreng.1954-071750-1800121 -
Eskildsen, Erich, skibsbygmester Grønlandske Handels Plads (1777)1992-021750-18008-17 -
Eskildsen, Erich, skibsbygmester, tegning til fyrskib ved Ejderen udløb fra 1807.1960-071750-185081 -
Eskildsen, Erik, skibsbygmester på KGH's værft. Byggede 1777 fregatskibet FREDENSBORG til Den kgl. guineiske Handelsdirektion.2011-051750-180075 -
Eskildsen, Erik, skibsbygmester, b. 1770'erne på Grønlandske Værft i Kbh. fregatskibet ROEPSTORFF.1956-061700-1800147 -
Eskildsen, Erik, skibsbygmester, b. 1777 på Bodenhoffs Plads fregatskibet ENIGHED.1974-051750-180090, 100 -
Eskildsen, Erik, skibsbygmester, sluttede 1777-08-12 kontrakt med Robert Holford om bygning af ostindiefarer.1974-041750-180054, 62, 64, 68-69 -
Eskildsen, Erik, skibsbygmester, var ansat på Andreas Bjørns Skibsværfter på Christianshavn i 1740'erne.1968-021700-180022 -
Eskildsen, Eskild, 1738-1793, skibsbygmester på Applebye, van Osten og Almindelige Handelskompagni i 1760-1770'erne. Dernæst på næsten alle øvrige pladser i København, indtil han kom til Østersøisk-guineisk Handelsselskab, 1783-1788.1970-021750-180021, 25-27, 52-54, 56, 58, 60-61, 63 -
Eskildsen, havnekaptajn København ca. 1851.1944-031850-190038 -
Eskildsen, Jens, skudekaptajn fra Læsø, fragtede 1612 til Frebervig og Snekkestad, Norge.1972-111600-1700194 -
Eskildsen, Laurids, død 1692, toldforvalter i København, fik fyrinspektørbestallingen efter sin bror Niels E. i 1687. Gift med Catharina Bonen.1960-061650-170034 -
Eskildsen, Niels, død 1687, toldvisitør i København, fik fyrinspektørbestallingen efter Cornelisen i 1678.1960-061650-170034 -
Eskildsen, Niels, skudekaptajn af Læsø, afgik med last fra øen i 1610-1615.1972-111600-1700183, 194 -
Eskildsen, Peter, skibsbygmester og skibsmåler i København fra 1808 til 1825.1974-031800-185045 -
Eskildsen, Thomas, skudekaptajn af Læsø, afgik med last fra øen i 1610-1615.1972-111600-1700183, 194 -
Eskildsen, Thomas, skudekaptajn, fragter 1649 til Skive, Krabbesholm.1972-111600-1700163 -
Eskil, ærkebiskop fra 1104-1182, i Lund - hans forbindelse med kampene mod vendiske sørøvere.1946-031000-120085f -
Eskimoer. Foto af kvinder og børn. 1910-. *f1961-021900-195037 -
Esmann, Kaj, plantageejer St. Croix. 1967.2008-041950-205059 -
Esmann, Kaj, sukkerplantør på St. Croix -1967.1967-041900-2000106 -
Esmit, Adolf, guvernør i Vestindien. Arresteret af Vestindisk Kompagni 1687.1955-051650-170095 -
Esposito, E., omkommet sømand 1914-1918, nævnt på Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-195029 -
Estreito, João, kaptajn. Overenskomst af 1486-07-12 om rejse til Azorerne og videre for at finde sagnøen Antilia.1952-041450-1500118 -
Estrup, Frank, død 1960. Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet og museumskomiteens sekretær. Nekrolog.1960-041950-2000X-XI -
Estrup, Frank, ekspeditionssekretær, H&S-komitens sekretær 1950-19601990-021950-200029 -
Estrup, Frank, fuldmægtig, sekretær for komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1950-19591990-031950-200049 -
Estrup, indenrigsminister, forelagde 1868 plan om havn i Esbjerg.1968-091850-1900129 -
Eudoxos fra Cysicos, gr. opdagelsesrejsende fra antikken, c. 120-110 f.Kr.1990-04-0150-010060 -
Eugenie, kejserinde i Frankrig, præsiderede ved Suezkanalens åbning 1869.1969-061800-1900132 -
Eugenius IV, pave, -1444-1990-041400-145068 -
Euler, Leonhard, udgav Theoria motus corporum regidorum, fra 1765.1970-041750-180098 -
Europa, kongedatter ledsaget af nereider på sejladsen til Kreta.1967-021800-190011 -
Evans, Melvin H., guvernør på Vestindien -1973-1973-061950-2000122, 125 -
Evelyn, John, diarist og forfatter til Silva or a Discourse of Forest Trees, foredrag holdt 1662-10-15.1960-101650-1700169-170 -
Evens, Otto, 1825-1895, billedhugger. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1944-031850-190079 -
Evers, kaptajn. Udlejede værelse i huset på hjørnet af Laksegade til brødrene Sophus og Pol Barfoed 1840-1953-061800-185091 -
Evora, Fernão de, anklaget for udenægteskabeligt forhold til Martin Behaims hustru, Joanne.1952-041450-1500124 -
Ewald, Johannes, 1743-1781, forfatter. Artikel om Hornbækstrandingen og forfatteren. p.93 *r1951-051750-180073-102 -
Ewald, Johannes, forfatter til syngespillet Fiskerne med Kongesangen.1985-071800-1900207 -
Ewald, Johannes, forfatter, boede 1773-1775 i Rungsted.1952-031750-180085, 90, 97 -
Ewald, Johannes, skrev Kong Christian stod ved højen mast.1977-041750-185096 -
Ewald, Johannes, skrev Kong Kristian stod ved højen mast.1969-021800-190055 -
Exner, Bent og Helga, tegnede altersæt til Vestre Fængsel, hvorfra H&S fik Kalk og disk fra Asiatisk Kompagni fra 1782.1972-141950-2000220 -
Eyber, proprietær til Skaarupgaard.1976-041800-190052 -
Eydoux, capitaine, leder af konvojen fra Italien til Napoleons styrker i Middelhavet 1798.1962-031750-180040 -
Faber, kaptajn på IRIS, efter 1853 hos H. P. Prior, fra 1858 til 1866 på DANIA.1944-031850-190042, 49, 68f, 89 -
Faber, kaptajn på S/S GRØNLAND, der ved omreg. til USA-flag næ. til HOCKING (II)1986-051900-1950148 -
Faber, krigsråd og fyrmester på Nakkehoved, -1833-. Datter gift med Hage. Faber blev bedstefader til Carl Plougs, V. Bissens og P. Heises hustruer.1960-081800-190090, 104, 115 -
Faber, P., forfatter til "Om dannebrog vi ved..."1969-021800-19007 -
Fabricius, Ferdinand, kaptajn, på fregatskibet GEHEJMERAAD STEMANN, 1782.1970-021750-180054 -
Fabricius, guardein, stemplede Jonas Henrich Jonassens i 1781 i København, fremstillede Kalk og disk til Asiatisk Kompagni.1972-141750-1850220 -
Fabricius, J., kaptajn havariekspert, A/S D/S VENDILA (1963)1997-051950-200046 -
Fabricius, Jacob, billedhugger på Holmen 1779.1981-121750-1800142 -
Fabricius, Johannes, kaptajn, Besigtelsekontoret (1942)1992-061900-1950108 -
Fabricius, Knud, 1875-1967, professor, historiker. Udtalelser om personligheder på baggrund af Den Store Nordiske Krig.1955-041900-200077 -
Fabricius, Knud, professor, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1930-19471990-031900-195048 -
Fabricius, L.J., skibsreder Marstal, k. 1925 ANNA ex VENUS, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel.1981-091900-1950106 -
Fabritius, Ferdinand Christian, kaptajn på fregatskibet RIO VOLTA, 1781-1784.1970-021750-180053 -
Fabritius, Herman, storkøbmand, reder. -1720- Om søforsikring.1955-041700-180077 -
Fabritius, Just, optaget 1747 i Vestindisk-guineisk Kompagni som interessent.1968-021700-180012 -
Fabritius, Kurt - gift med Maja, sekretær & regnskabsfører i Ab Lauritzen Lines Oy, J.L. Helsingforskontoret 19421994-031900-195051 -
Fabritius, Maja, sekretær & regnskabsfører i Ab Lauritzen Lines Oy, J.L. Helsingforskontoret 19421994-031900-195028 -
Fabritius, Maria Barbara, gift 1744 med Pieter van Hurk, direktør i Asiatisk Kompagni.1989-061700-1750147 -
Fabritius, Marie, blev gift med Pieter van Hurk, 1697-1775, supercargo på KRONPRINS CHRISTIAN 1731.1959-081700-1750134 -
Facke, Berent, toldskriver i Helsingør. Overtog fra 1617 til sin død i 1620 driften af Kullen fyr. Derefter overtog hans enke Kirsten Hansdatter arbejdet.1960-061550-160014 -
Fack, Jacob, 1. styrmand 1899-1901 på barken HANS af Nordby, b. 1894.1963-021850-190022, 28, 32, 37, 52, 55 -
Fack, Niels, toldkontrollør, fyrforvalter på Nakkehoved østre fyr 1771.1960-071750-185044 -
Fage, J.D., historiker - om slaveri ca. 1970.1973-031950-200036-37 -
Fahlberg, Samuel, svensk korttegner af øen St. Barthélemy 1786.1981-231750-1850265 -
Fairbairn, Mr. - møde med N. E. Tuxen 18431993-091800-185099 -
Falbe-Hansen, Ida, deltog i behandlingen af forliset 1774-11-19 af NELLY AND ISABELL ved Hornbæk.1951-051900-195092 -
Falbe-Hansen, V. - komitemedlem for museets Venner - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200013 -
Falbe-Hansen, V., overretssagfører og bestyrelsesmedlem ved stiftelsen af H&S Venneselskab i 1940 til sin død 1949.1980-021900-19507, 12 -
Falbe, løjtnant på orlogsfregatten DIANA 1807.1957-041800-1850130 -
Falch, Abraham, svigersøn til Hans Jørgen Soelberg1998-061700-1800111 -
Falck, Johan, kaptajn på sin jagt af Lübeck, 1600.2012-021550-175013 -
Falck, købmand i Frederikshåb, kontakter MARIA LOVISA ved ankomst 1800-10-011954-031800-185027 -
Falck, N. D., skibslæge, forfatter til The Seaman's Medical Instructor, 1774.2009-041750-180056 -
Falck, Peder Nielsen af Bergen, kaptajn 1782- på fregatskibet DEN BERGENSKE GALEY.1984-021750-185011, 16 -
Falconbridge, Alexander, abolitionist, skrev om slaveriet i 1800-tallet.1973-031750-185050, 52 -
Falconer, William udgav 1771 An Universal Dictionary of the Marine. Heri om sømandsstraffe.1956-051750-1800102 -
Falkenberg, V.C.P., dansk sømand, krigssejler, Oplysninger fra /om indgår i artiklen om danske søfolk i Newcastle under WW2.2012-031900-195057 -
Falkengren, Peter, bomba på fort på Guineakysten 17531950-031750-180032-34 -
Falk, Fritz Joachim, forfatter til artiklen Rømøkaptajner i Altona omkring år 1800.1984-021900-20003-23 -
Falk, Hjalmar, forfatter til Altnordische Seewesen, 1912. Vedrørende Rebækroret 1943.1944-041900-1950114 -
Falk, Hjalmar, historiker, omtaler i Altnordisches Seewesen, bådtypen barde1946-061900-1950142, 146 -
Falk, Hjalmar, skrev 1912 om vikingeskibstyper.1965-041900-1950128 -
Falk, Jef Pedersen, kaptajn på RESOLUTION, 52 kls., 1795-1796.1984-021750-185015 -
Falk, Matthias Jensen, kaptajn på FALK 1798.1984-021750-185016 -
Falslev, Gunnar, prokurist APM (1949)1994-031900-195053 -
Fangel, Erasmus, 1750-1834, præst på Sild. Gravsten på Keitum kirkegård, Sild.1971-041750-185076 -
Fangel, Jens Christian, kapellan - omtalte Peder Andersen, Store Bjørn, i tale 1809-12-20.1965-031800-190029 -
Fantistammen i Guinea. Købte slaver op til engelske slavehandlere -1753-1950-031750-180024, 38, 40 -
Farwell, B. J., ansat Ministry of War Transport, London 19431994-031900-195047f -
Farwell, B. J., embedsmand i MOWT (1940)1999-041900-195099 -
Fattigforstandere, uddeling af almisser fra (1500-1800)1996-031500-180033 -
Fauerholdt, maler (c.1677)1942-081650-1700105 -
Fauson, konsul i Cartagena 1808-1809.1957-041800-1850108 -
Favrholdt, Anders, modelbygger (1995)2004-041950-200056 -
Favrholdt, Anders, modelrestaurator på Museet for Søfart, døde januar 2012.2012-062000-2050122 -
Favrholt, Anders, modelrestaurator, H&S - involveret i Det Nye Søfartsmuseums udvikling2009-032000-205052 -
Fayerman, kaptajn på eng. BEAULIEU (1797)2002-031750-185043 -
Feddeler, Carl, malet havn og bugt ved Rio 1850'erne.1984-031800-190041 -
Feddersen, Arthur, maskinmester i Congo (1889)1999-021850-190025, 32 -
Feddersen, Catharina, enke efter Peter F., skibsreder Flensborg (1780-1800)1991-041750-180057 -
Feddersen, familie af købmænd Flensburg (1790-1800)1994-051750-190066 -
Feddersen, Fr., købmand Flensburg (1773)1994-051750-180068 -
Feddersen, Frederik, bror til Peter F. senior, skibsreder Flensborg (1780-1800)1991-041750-180057 -
Feddersen, Joh. Gerhard, borgmester i Flensborg og initiativtager til dannelsen af Vestindisk Kompagni i Flensborg 1755.1969-041700-1800103 -
Feddersen, Johan Gerhard, skibsreder Flensborg (1780-1800)1991-041750-180057 -
Feddersen, Peter - junior, skibsreder Flensborg (1780-1800)1991-041750-180057 -
Feddersen, Peter - senior, skibsreder Flensborg (1780-1800)1991-041750-180057 -
Feddersen, Peter Sen., købmand Flensburg (1764)1994-051750-180068 -
Feddersen, Peter 's enke, reder for fregatskibet VICTORIA af Flensborg 1784-.1969-041700-1800121 -
Federsen, Anders, no. lods om bord CHRISTIANSHAVN (1639)1995-041600-165047 -
Fedi, Guiseppe, maler. Malet skibsportræt af HARMONIE i Livorno ca. 1804.1970-061800-1850143, 146 -
Fedi, Guiseppe, maler. Skibsportræt af DIE HOFFNUNG i Italien 1792.1990-051750-1800127 -
Fehrn-Christensen, Jens, finansdirektør, tidl. NORDEN A/S, medlem af bestyrelsen for Maritim Museum Fond2009-032000-205035, 37 -
Fehrn-Christensen, Jens, finansdirektør, tidl. NORDEN A/S, medlem af bestyrelsen for Maritim Museum Fond2009-122000-2050155 -
Fehrn-Christensen, Jens, tidl. finansdirektør D/S Norden A/S (2011)2011-072000-2050137 -
Fehrn-Christensen, Jens, tidl. finansdirektør D/S Norden A/S (2012)2012-062000-2050101 -
Fehrn-Christensen, Jens, tidl. finansdirektør D/S NORDEN A/S. Bestyrelsesmedlem Maritim Museums Byg fonden 2009-2010-082000-2050153 -
Feldborg, A. Andersen, udgav i Edinburgh 1824 Denmark Delineated med stik af Eckersberg / Lizard af vagtskibet BORNHOLM ved Kronborg.1985-021800-185014 -
Feldbæk, Ole (1998)1998-031950-200039 -
Feldbæk, Ole, forfatter til artiklen Ostindisk konvoj i den florissante handelsperiode.1981-081950-200087-101 -
Feldbæk, Ole, historiker, skrevet om Tranquebars historie (1950-2000)1992-041950-200067 -
Felipe III, spansk konge (1639)1995-041600-165053 -
Fenger, C. E., politiker (1868c)1993-091850-1900113 -
Fenger, provst ved Holmens Kirke, holdt gudstjeneste på VALKYRIEN før udsendelsen 1915 til Vestindien.1957-061900-1950157 -
Fenger, Svend, kaptajn på CRON PRINSESSEN, Asiatisk Kompagni, 1750-rejsen.1962-041750-180095-125 -
Fenger, Svend, kaptajn på DRONNING JULIANE MARIE 1755.1978-021700-180035 -
Fenger, Svend, kaptajn på kinafarer DRONNING JULIANE MARIA (I) 1754-1755.1979-041700-1800123 -
Fenger, Svend, kaptajn på KRONPRINSESSEN AF DANMARK på rejse til Ostindien 1752.1987-041700-180062 -
Fenger, Svend, styrmand på KRONPRINSESSEN AF DANMARK 1745.1963-031700-175061, 68 -
Fennessy, E., Captain, ansat hos Decca England (1946-1950)2004-081900-1950120 -
Fenwick, konsul for Königsberg i Helsingør, ejer af Fenwick & Co. Dokumentudlevering fra Sal. A.v. Deurs Enke & Co., Helsingør.1958-061800-1850151 -
Ferdinand af Aragon og Leon (1490)1992-031450-150039, 43, 52 -
Ferdinand II af Aragonien og Ferd. V af Kastillen, konge Aragonien 1479-1516 og svigerfar til Manoel I af Portugal1990-041450-155076 -
Ferentz, Johan Frantzen, kaptajn 1773 på snauen QUITTA.2010-061750-1800118 -
Ferentz, Johannes F., kaptajn på CHRISTIANSBORG 1775.1973-031750-180044-45 -
Fermon, Conrad, skibsmåler i København fra 1736.1974-031700-175045 -
Fernandez, Old - kadrejer i Funchal havde anbefalelsesskrivelse fra løjtnant Hal M. Hodges, US Navy - ca. 1850-1900.1971-051800-1900116 -
Fer, Nicolas de, gjorde vignet på sit kort over Amerika en vignet af sørøvere, 1705. Stik af sørøvere vist side 33. *r1975-031600-170033 -
Festersen, Hans Peter, født 1753-, skibskaptajn. Malet af Jes Jessen 1783. *p1990-051750-180096, 102 -
Fester, Christian, skriver om hønsning for Kullen, 17681948-031750-180061 -
Feüerabend, Sigmund, forfatter til Warhafftige Beschreibunge aller Teile der Welt fra 15671990-041550-160082 -
Ficke, Anders, købmand i Vordingborg, aftager af smughandel rundt Fejø 1643.1966-131600-1650192 -
Fidel Castro, holdt til i bjergene Sierra Maestra på Cuba.1982-041950-200062 -
Fiedler-Jensen, E., fyrmester Skagen, oplyser om rekonstruktionen af vippefyret i 1958.1960-061950-200019 -
Fignet, Egnatius de, kortsamling med bl.a. Kronborg Slot tegnet ca. 1720.1985-021700-175011 -
Filati, Egidius, Ancona, maler af skibsportrætter. Tegning 1792 af DEN BERGENSKE GALEY af Bergen.1984-021750-185011 -
Filip II, konge i Spanien -1588-1965-051500-1600146, 148 -
Filippa, 1394-1430, dronning til Erik af Pommern, der udstedte gavebrev på enkesæde i 1420.1953-051400-145070 -
Filskov, J., bankdirektør2001-061900-195097 -
Finne, Marie, telegrafist. Foredragsholder om sit erhvervsliv for Museet for Søfarts Venner 2012-08-26.2012-072000-2050128 -
Finsen, apoteker på Tinganes ca. 1900.1975-061850-1950111 -
Finsteen, Else Cathrine født Kirketerp. Gift med Jens Finsteen. Datter af Niels brocks halvsøster Sidsel Margrethe.1990-051750-1800120 -
Finsteen, Jens, garver og havnekommissær i Randers 1797. Gift med Else Cathrine født Kirketerp. Portræt af Jens F. malet af Jes Jessen 1797. Side 121 *p1990-051750-1800115, 120f -
Fiorini, Michael, finanschef APM, senere direktør ØK.2007-061950-2000102f -
Fischer, H. C., kaptajn på S/S ESTLAND 19371994-031900-195018 -
Fischer, Kaj, arkitekt, bistået ved restaureringen af von Scholtens familiegravsted på Assistens Kirkegården 1973.1973-061950-2000126 -
Fischer, Niels, tatovør med mønsterbog med havfruer. ca. 1965.1967-021950-200047 -
Fischer, Niels, tatovør, mønster med korsfæstet Kristus i mønsterbog, 1920-1930.1987-061900-1950149, 160 -
Fischer, Olfert, admiral i danske flåde under slaget på Reden 02/04 1801.1945-091800-1850163 -
Fischer, Olfert, kommandørkaptajn, chef på linjeskibet OLDENBORG 1799 på togt til Trankebar.1981-081750-185098 -
Fischer, Peter Christian, født c. 1760 på Als, død 1823, kaptajn på kuffen ISLE DE NORD fra 1790, kaptajn på briggen HARMONIE 1800, 1811-1812.1970-061800-1850143-145 -
Fischer, Povl Rehling, bibliotekar og forfatter til artiklen En rejsefærd fra Helsingør til Tranquebar skildret i breve1952-021950-200024-78 -
Fisher, kaptajn på OLDENBORG 1674, døde på rejsen fra Ostindien til Danmark 1674.1985-051650-1750116 -
Fisker fra Færøerne, tegning gengivet i arbejdstøj fra ca. 1880-1900. *t1975-061850-1950129 -
Fiskerbro, Peter Rasmussen, gårdmand, hvis søn Lars døde efter Dybbøl 1864 og begravet i Tikøb Kirke.1965-031800-190059 -
Fisker, Kay, professor, indretningsarkitekt for M/S KRONPRINS FREDERIK -1946.1982-061900-2000116 -
Fisker, Lorentz Heinrich, kontreadmiral 1753-18192002-031750-185054 -
Fisker, P. L. Fisker, reder, København -1921-2008-051900-195082 -
Fisker, P.L., konsul og skibsreder for De Fiskerske Rederier ca. 1890. Medlem af bestyrelsen for HSM fra 1903 til 1910.1982-061850-195091, 98 -
Fisker, P.L., København. Medstifter af The Baltic & White Sea Conference, 1905.1966-141850-1900220 -
Fisker, P.L., repræsentant for D/S Kjøbenhavn m.fl. - med ved grundlæggende møde for det senere BIMCO 19052005-031900-195016, 21 -
Fitch, John, 1743-1798, opfinder og udvikler af dampbåden fremdrevet med årelignende blade.1977-061750-1800130 -
Fitz Roy, Robert, 1805-1865, kaptajn på BEAGLE 18352006-031800-185031 -
Fitz-Herbert, Humphrey, officer fra England, anløb Kapstaden 1620 og hejste engelsk flag over Taffelområdet.1984-051600-1650106 -
Fitz-Maurice, John - søn af Earl of Kerry (1735)1996-051700-175063, 68, 75 -
Fitz-Maurice, Lady Anne - datter af Earl of Kerry (1730)1996-051700-175063 -
Fjelde, Peder Herluf, kaptajn DANA (III) c.1950-1998-071950-2000131 -
Fjellerup, Søren Jensen, styrmand på LANDETS ØNSKE 1755, døde på rejsen.1968-021700-180038 -
Flatzby, Hans Martensen, skibsbygmester i Flensborg 1706-1969-041700-1800113 -
Flatzby, Johan, skibsbygmester i Flensborg 1739.1969-041700-1800112 -
Flaubert, Gustave, forfatter, dramatiker (1935)1998-041900-195075 -
Flavius Arrianus, 89-, guvernør i provinsen Cappadocia = Tyrkiet, Nevsehirprovins midt i fastlandet med hovedbyen Kayseri1990-040100-015060 -
Fleischer, Carl Gottlieb, havnemester (1820)2001-031800-185025 -
Fleischer, J.S., 1854-1893, fyringeniør, fyrdirektør 1883-1893. Portrætfoto p.103. Foto af hans parabolspejle p.111. *f1960-081800-1900103, 111, 118-119 -
Fleischer, kaptajn 1883 på S/S ROLF, rederiet Danmark D/S, København1951-021850-190044-47 -
Flensborg, Ingelise, lektor, ph.d., cand.pæd. fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Undervisning og formidling på museer.2012-052000-205094-95 -
Fleurieu, C., kartograf og udgiver af kortværket Neptune de Cattegat et de la Mer Baltique, 1809.1956-011800-18507, 165 -
Fleurieu, Claret de, udgiver af kortværket Neptune de Cattegat et de la Mer Baltique, 1809, erhvervet til H&S med støtte fra H&S Venneselskab.1980-021800-185011 -
Fliedner, Siegfried, Die Bremer Kogge, Focke-Museet, Bremen, 1964.1965-041950-200087-88 -
Flindt, E., konsul, Holbæk. Reder for skonnerten PETER ROED, b. 1866 af E.C. Benzon.1954-051850-190056, 75 -
Flint, Ole Nielsen, gravør af stik over Flensborg, bykort fra 1779 efter borger Hans Joachim Jürgensen, Flensborg.1969-041700-1800111 -
Florisz, Pieter, hollandsk viceadmiral, deltog i kampe mod Danmark i 1650'erne.1958-031650-170030, 46 -
Flye, kanoner, på højre fløj af æreskompagni ved Vestindiens salg 1917.1957-061900-1950168 -
Fløytrup & Schmidt, skibsbygmestre i Nyborg, foretog 1894 navngivning af skib ved flaskedåb svunget af gudmor, lille pige.1983-081800-1900113 -
Fock, Mikael, kulturværftchef. Deltog i kulturnat i Helsingør.2011-072000-2050150 -
Fogh-Rasmussen, Anders, statsminister2010-041500-185041 -
Fogh, Bjarne, direktør Danmarks Rederiforening, åbnede udstillingen med damp og diesel 1984-10-11.1985-081950-2000223 -
Fog, Henrik, redaktør, foreslog 1900 redningsdrager til bjergning af skibe i nød.1955-071850-1900129 -
Fog, R.G., købmand i Svendborg, partreder i skonnertbriggen PSYCHE b. 1867-1868.1975-041850-195064 -
Follett, Karen Elisabeth, forfatter til artiklen Den danske besejling af Sydamerika i det 19. århundrede.1984-031950-200024-55 -
Folmer, H.H., kaptajn på NIELS 1865 for reder Qvade, Maribo.1983-131850-1900196 -
Fontaine, Jan de, hollandsk guvernør i Kapstaden 1737.1984-051700-1800112 -
Fontaine, M. de la, bestyrer på øen Astove, Seychellerne (1936)1995-051900-195071 -
Fontenay, viceadmiral, eskadrechef 17821992-021750-180025 -
Fonteyn, Abraham, kaptajn på hollandsk skib i Ceylon 1610.1988-051600-165078-79, 100 -
Foote, Peter G. - solsten (1957)1997-031950-200017 -
Forck, H.J., død 1781, guvernør i Trankebar.1964-071750-1800126 -
Formalino, udgav ca. 1200 Saggio Sulta Nautica Antica om navigation.1986-031200-130036 -
Forney, Mr., medlem af Repræsentanternes Hus i Washington - deltog i debat om lovforslag om afholdelse af en søfartskonference 1888.1945-031850-1900101-102 -
Forster, R.C., skrev om skolevæsen på St. Croix ca. 1840.1981-151800-1850179 -
Fortling, E., litograf. Portræt af Hans Puggaard, grosserer, efter maleri af W. Marstrand.1945-071800-1850160 -
Fortling, Jacob, Kastrupværks ejer ca. 1750. Blandede sig i Dragørs bjærgningslav.1978-041750-185087 -
Foss, bogholder hos C.K. Hansen 1885. Med på foto side 77. *f1989-041800-190077 -
Foss, Henrich Mathias, kaptajn på kinafarer FREDENSBORG SLOT 1776-1777 og på KRONPRINSEN AF DANMARK (III) 1778-1779.1979-041750-1800124 -
Foss, kaptajn på ukendt skib, der hjemtog skibbrudne fra GREV ERNST SCHIMMELMANN 17802004-061750-180098 -
Foss, Mads, kaptajn på KRONPRINSEN AF DANMARK, fregat, Asiatisk Kompagni. 1780. Bodmeribreve tilgået H&S.1959-011750-180012 -
Foss, maskinmester på S/S GEISER ved kollisionen 1888, omkom.1979-051850-1950137 -
Foss, P., maler. Malet 1877 briggen DANMARK af Dragør, b. 1850.1972-081850-1900115 -
Foss, Peder, skibsportrætmaler fra Dragør.1981-111800-1900129 -
Foss, Peter, maler. Maleriet Dragør Bjærgningsvæsen på vej til en nødstedt jagt, ca. 1870. Gengivet side 90.1978-041750-185090, 99 -
Fouché, Jaan, fransk skibsreder (1797)2002-031750-185039 -
Fournier, G., forfatter til Hydrographie, udg. 1643.1973-101600-1650140 -
Fournier, George, præst, udgav 1643 Hydrographie med spanteformer. Spantetegning p.135 *t1962-051600-1650132-133, 135 -
Foxen, mr., fra Deptford, London, omtaler håndloggen 17721951-041750-180068 -
Fox, Henry, regeringsleder 17561994-021750-18008, 12 -
Foyn, Svend, norsk foregangsmand i hvalfangst -1864-1981-071850-190076, 78-79 -
Frahm, F.F.J., skibsbygmester i Kiel, købte 1841 H/S UNION og omb. til skonnert.1981-191800-1900221 -
Frampton, John, oversætter af Bernardino de Escalante A Discourse of the Navigation which the Portuguese Do Make to the Realms of the East, 1579.1990-041550-160079 -
Francis, Joseph, amerikaner, opfandt 1850'erne en overdækket redningsbåd: The Francis Life-Car.1955-071850-1900131 -
Frandsen, Anders, ført toldregnskaber i Køge 1600 ca.2012-021550-175013 -
Frandsen, Lise Astrup, etnolog, artikelforfatter2008-022000-20505-31 -
Frandsen, Svend, forfatter til artiklen Sejlkajakker i Danmark.1988-031950-20005-30 -
Frandtzen, Dorethe, formodentlig enkefrue, fik Johannes Knudsen, og beholdt sin bolig i Nyboder 1671. Han døde i Ostindien, og hun fik ny mand, styrmand Lars Olsen.1981-031600-170014 -
Franklin, John, 1786-1847, ekspeditionsleder død nord for Canada. Franklins 2. hustru, Jane Griffin, k. S/S FOX til en af talrige undsættelsesekspeditioner. Kaptajn Mac Clintock1944-071850-1900134 -
Frantmann, Heinrich, kaptajn fra Altona (1797)2002-031750-185040 -
Frederichsen, Frederik, forfatter til artiklen 50 år med danske motorsejlere.1989-021900-20003-31 -
Frederichsen, Frederik, forfatter til artiklen Danske motorsejlere af tyske krigsmaterialer.1981-091950-2000102-109 -
Frederichsen, Frederik, forfatter til artiklen Fra Dannebrog til Stars and Stripes under 1. verdenskrig - Hans Isbrandtsens første år i USA.1986-051950-2000135-174 -
Fredericii, Cesare de, søfarende perioden 1563-1581 i Østen. Dagbøgerne udgivet af Andrea Muchio 1587.1990-041550-160077f -
Frederik August II af Sachsen, gengivet på foto af mønt fundet ved vraget af VENDELA, sunket 1737.1987-041700-180064 -
Frederik Frederichsen, prokurist, overdrog H&S kopi af sit kartotek over dampskibe og motorskibe med ca. 10.000 poster.1981-241950-2000283 -
Frederik II - udgiver søret 9/5 15611996-071550-160098f -
Frederik II og Krogen i Helsingør - artikel om oprindelsen og levnene genfundet.1981-141550-1600164 -
Frederik II og Kronborg (1559-1588)2004-031550-160015 -
Frederik III, førte fra 1648 tilsyn med skibsbyggeriet i Neustadt.1982-051600-170077-79 -
Frederik III, konge - ekspedition approberet 1653 til Vestindien1991-041650-170037 -
Frederik III, konge 1648-16701943-041600-170078 -
Frederik III, konge 1648-16702010-061750-1800103 -
Frederik III, konge. Købte Børsen 1669.1945-061650-1700159 -
Frederik III, konge. Præsenteret for kunstnerne Dahlberg og van de Velde 1658.1958-031650-170036 -
Frederik II, 1534-1588, portræt af kongen, stik af Melchior Lock. *r1949-031500-160067 -
Frederik II, bogsamling indkøbt af og skænket til Universitesbiblioteket, København,1990-041500-160086 -
Frederik II, gravmæle i Roskilde 1598 med orlogsskibe med dannebrog.1969-021550-160020 -
Frederik II, konge 1559-1588.1942-041550-160072, 77 -
Frederik II, konge 1559-1588, brev om rigets finanser 1586-03-271948-061550-1600139 -
Frederik II, konge. Planer om museum for - 1913.1990-031900-195036 -
Frederik IV, f. 1671, konge 1699-1730 - kunstkammer (1730)1992-071650-1750117, 122, 130f -
Frederik IV, konge 1699-17301943-041700-175081 -
Frederik IV, konge 1699-1730, involverer sig med danske i slaveri i Algier (1710)1998-061700-1750103, 108, 111 -
Frederik IX, da som kronprins ved afsløringen af Søfartsmonumentet på Langelinie. *f2011-031900-195033 -
Frederik IX, død 1972-01-24, protektor for H&S. *f1972-161950-2000228 -
Frederik IX, konge, H&S-museets protektor 1964-19721990-021950-200029 -
Frederik I, født 1471, konge 1523-15331945-021500-155054, 72 -
Frederik Karl Ferdinand, hertug af Brunsvig-Lüneburg-Bevern, 1729-1809. Flyttede efter 1784 til Glücksborg. Skib opkaldt efter ham til Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051700-185074 -
Frederik V og dronning blev 1747 salvet i Frederiksborg Slotskirke.1968-021700-180012 -
Frederik VI - kongelig kammerherres slægtning bosat på Tahiti (1890)2006-031850-190022 -
Frederik VI - ordrede togt til Middelhavet (c.1815)1993-081800-185080f -
Frederik VII afsked med Christian VIII før togt med orlogsfregatterne NYMPHEN og HAVFRUEN 1832.1989-031800-190053 -
Frederik VII afsked med Christian VIII før togt med orlogsfregatterne NYMPHEN og HAVFRUEN 1832.1989-031800-190053 -
Frederik VII og Grevinde Danner boede på Kronborg nogle somre i 1850'erne.1985-021850-190010 -
Frederik VII og Grevinde Danner, besøg i Limfjordsegnene i 1852. Sejlede med LIMFJORDEN (ID 3557).1967-051850-1900147 -
Frederik VIII, modtagelse på Færøerne 19071957-051900-1950139 -
Frederik VII, konge 1848-18631943-041700-180086 -
Frederik VII, konge 1848-1863.1942-011900-19509 -
Frederik VII, konge 1848-1863. Portræt Guvernementshus Christiansted. -1967-1967-041900-2000110 -
Frederik VII, Konge, deltog i HJEJLENs indvielsestur 1861-06-22 på Silkeborgsøerne.1960-121850-1900208 -
Frederik VII, konge, orden til H. P. Prior 13/7 1861 under sejltur med H/S ZEPHYR.1944-031850-190058, 72 -
Frederik VII, konge, reg. 1848-1863. Rejse i 1860 langs Slesvigs vestkyst, hvor krydstoldfartøjet NEPTUNUS deltog1947-051800-190096 -
Frederik VII, nærvær ved Nydambådens udgravning 1867-10-271946-061850-1900138 -
Frederik VII, Skodsborg med hans palads -1858-2007-041850-190031 -
Frederik VI, konge, besøg på Hallig Kooge efter stormfloden 1825.1954-041800-185049 -
Frederik VI, konge, var passager på første tur med H/S MERCURIUS Kalundborg - Århus 1828.1974-021800-18508 -
Frederik V, deltog 1747-07-04 i fugleskydning på Andreas Bjørns Plads.1968-021700-180025 -
Frederik V, konge - gjorde 1764 havnen på Skt. Thomas til frihavn.1957-061750-1800161 -
Frederik V, konge 1746-1766. Rytterstatue af Saly på Amalienborg Slotsplads. *f2011-051750-1800102 -
Frederik V, konge 1746-1766, saluteres af ÆRØE, brigantine med 10 kanoner, anvendt som vagtskib i Storebælt.2010-051750-180074, 87 -
Frederik V, konge. Behandlede planer om en havn i Helsingør 1753 -1761. Sagen faldt.1958-061750-1850126-127 -
Frederik V, konge, velynder af Asiatisk Kompagni.1956-061700-1800150 -
Frederikfort, Vestindien. Messeliv 1904. *f2007-041850-190038 -
Frederiksen, Axel August, ungmand fra København, VALKYRIEN, (1917)2004-041900-195052 -
Frederiksen, Frederik, reder for ELISABETH OG MARIA, fregatskib, på rejse til Guinea o.v. 1789.1982-031750-18008-10 -
Frederiksen, Rasmus, får bygget båd hos Emanuel Mortensen, Fejø 19231994-041850-195059 -
Frederiksen, styrmand på VERA, bramsejlsskonnert af Svendborg, 1914-1917-1966-091900-1950136-137 -
Frederiksen, Svend, kaptajn på HORSIA, coaster som social institution (1979-)2004-051950-200078 -
Frederikssted, Skt. Croix - proklamation om salg oplæstes af politimesteren 1917-03-31.1957-061900-1950169 -
Frederik, arveprins, blev viet til Prinsesse Sofie Frederikke i 1774 og ved indtoget i København 1790. Københavns Skipperlav ydede bidrag til de fattige.1963-081750-1800154 -
Frederik, hertug i Holsten afslog 1641 at stoppe tømmerfældning i skovene, da det brugtes på værftet i Neustadt.1982-051600-170074 -
Frederik, kronprins 1780'erne, senere Kong Frd. VI - om arbejdet på Holmen -1779-1981-121750-1800144-149 -
Frederik, kronprins, senere kong Frederik VI, om afvisning af skibsfartens ønske om konvojering 1797.1981-081750-185096-97, 99 -
Fredfeldt, Knud, 1918-1982, overlærer, skibsfotograf og aktiv i skibsadoptionssagen for skoler i Danmark. Portrætfoto side 240. *f1983-15b1950-2000240-241 -
Fredskilde, Niels Lauri, styrmand fra København, VALKYRIEN, (1915)2004-041900-195051 -
Frees, Hermann, sejlmager leverandør af malerartikler til Jes Jessen, -1797-1990-051750-1800122 -
Freiesleben, J. H. F. F. 1861-1890, kaptajn i Congo (1889)1999-021850-190019, 29f, 46, 53f -
Frellsen, Ole, grosserer kaffe- og chokolade og skibsreder (1988)1997-051950-200048 -
Frelsen, Hans, skibsbygmester i Flensborg i 1700-tallet.1969-041700-1800118 -
Fresnel, ingeniør, udviklede linse til fyr -1840-1850-1960-081800-190096 -
Freuchen Peter, deltog i Thuleekspeditionen 1910. Gift med eskimopige Navarana. Foto med P.F. p.27. *f1961-021900-195023, 27, 40 -
Freuchen, Peter, besøgte 1935 i Callao, Peru, S/S PAULA 1935. Messedreng Hemmingsens erindringer.1982-041900-195065 -
Freuchen, Peter, fortalte om Jonas og hvalen, overtro, beretning fra 1891.1966-081850-1900110 -
Freuchen, Peter, stud.med., overvintring på basen på Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1959-041900-195061, 66 -
Freyer, Kurt, forfatter i Kunstkalender Schleswig-Holstein, 19201990-051900-195094 -
Frémillière, kaptajn på L'UNION, fregatskib, fransk, reddede skibbrudne fra PRINSESSE LOVISA på Maldiverne 1743-1744.1989-061700-1750163 -
Friberg, Magdalene Sybille, enke (1728)1992-071700-1750139 -
Friederich Wilhelm IV, preussisk konge, redder darlowo fra nedrivning (1833)1991-021800-185015 -
Friederichsen, Johan D., geolog Søborg (1994)1996-081950-2000128 -
Friedrich Franz IV af Mecklenburg, storhertug -1900- og trafik til Danmark.1965-081900-1950178 -
Friedrichsen, Carl, overretssagfører (1902)1995-071900-1950101 -
Friedrich, Caspar David, Greifswaldmaler, malet motiver med drivkvaser, nu på Nasjonalgalleriet i Oslo.1961-031800-185050 -
Friedrich, J.G., gravør af stikket Fiskehukkert på kabliaufangst under Island, 1785.1956-061700-1800139 -
Friedrich, tysk kejser 1888, dør 15/6 1888 efter at have regeret i 99 dage1991-021850-190016 -
Frigast, M.E., grosserer, gift med Oliva Schmiegelow død 1905. De fik mindst en datter, Johanne, 1885.1951-021850-190023 -
Friis-Pedersen, J. arkitekt, opmålte 1929 NORDLYSET.1983-141900-1950215 -
Friis-Pedersen, J., arkitekt, opmålte NORDLYSET i 1926.1972-091900-1950137-138 -
Friis-Pedersen, J., arkitekt, opmålte NORDLYSET, tegninger på H&S.1962-021900-195010 -
Friis-Pedersen, Jens, arkitekt, død 1979, indsatte H&S som universalarving til sit bo.1981-241950-2000282 -
Friis-Petersen, J., arkitekt, fremstillede tegninger til NORDLYSET til H&S.1961-011950-20009 -
Friis, Achton, kunstmaler. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908. Tegnet portræt af Mylius-Erichsen og Jørgen Brønlund p.71 m.fl.1959-041900-195066, 71, 73, 77 -
Friis, Astrid, historiker (1927-1970)1942-021900-195041 -
Friis, Chr., kansler modtager af brev fra helsingoranere, 1611 - om sømandsstraffe.1956-051600-1650110 -
Friis, Christian (1639)1995-041600-165046 -
Friis, godsinspektør på Fiilstrup. Bekendt af skibsbygmester Poul Barfoeds familie -1838-1953-061800-185087 -
Friis, H.C., skibsbygmester Marstal. Byg. 1794 jagten DE FIRE BRØDRE af Marstal, 7 kls., næ. 1925 ANNA af Vejle.1953-081750-1800112 -
Friis, Hans, c. 1400-1450, købmand i Ribe1948-061600-1650131 -
Friis, Jacob, reder for EBENETZER af Randers, b. Fyn 1783, 39,5 kls.1974-031750-180027 -
Friis, Jacob, reder Randers for briggen EBENETZER 18011990-051800-1850126 -
Friis, landvæsenskommissær, indberettede om strandinger forårsaget af mangel på fyr ved Gedser, ca. 1800.1960-071750-185064 -
Friis, maskinmester på S/S PHØNIX. Handlede modigt og konsekvent under havari i 1881 i Nordatlanten.1973-041850-190088-89 -
Friis, Petersen, kaptajn 1716 på jagt i Nakskov ejet af fru Olle Gaard.1958-051650-1750102 -
Friis, Rasmus, kaptajn på krejert SCT. JØRGEN, 1702, på rejse til Amsterdam med korn.1958-051650-175098 -
Friis, regeringen Friis c.18681993-091850-1900115 -
Friis, tømmerformand på Holmen. Medlem af havnekommissionen for Helsingør Havn 1788.1958-061750-1850128 -
Frijsenborg, Frijs, konseilpræsident, spansk redningsmedalje til kaptajn J. F. Brodersen på PETER JORDT 18661994-051850-190092 -
Frisch, Hartvig, skibsreder for JUBELFESTEN 1799.1968-021700-180040 -
Frisius, Gemma, astronom, 1508-1555, udgav værket De Principiis Astronomiae et Cosmographiae i 15301945-041500-1550119, 134 -
Fristrøm, C. H., maskinmester i Congo (1889)1999-021850-190019 -
Fritzner, Johannes, filolog - solsten (1973)1997-031950-200016ff -
Fritz, I.F., litograf - litografi af Christiansted på St. Croix, 18371946-091800-1900179 -
Frobisher, Martin c.1535-1594, og skørbug (c.1576)1999-031550-160067 -
Frode, Arne, forfatter til Landnamabok (c.1200)2001-071000-1500110 -
Froissart, beskrev 1390 hilse- og flagceremonier på skibe.1989-031350-140061 -
From, Jens Constantin, kaptajn, på fregatskibet GEHEJMERAAD GREGES JUEL, 1799-1803.1970-021750-180055 -
From, Jens Constantius, kaptajn, på fregatskibet RIO VOLTA, 1788.1970-021750-180053 -
From, Jørgen, konstabel, vidne i sagen om styrmand Belling fra JÆGERSBORG 1748.1956-041700-175084 -
Frorechs, Melff. H., kaptajn på DRONNINGGAARD, 127 kls., indkøbt i Barcelona 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800111 -
Frost, Lorenz Johannes, kaptajn, født 1760. Portræt malet af Jes Jessen. (1797) *p1990-051750-1800122ff -
Frost, Peter Chr., bådebygger, Klitmøller, b. 1906 havbåd til Klitmøller Bjergelav.1947-011900-195019 -
Froude, James Anthony, eng. historiker 18741996-051850-190051 -
Frovin, Hendrik, befragter, København ca. 1610.2012-021550-175013 -
Frödden, Andreas Friedrichsen, kaptajn, gravsted på Sild. Gift med datter af kaptajn Peter Erken Schmidt fra Archsum. -1750-1850-1971-041750-185072 -
Frödden, Ebe Peter, 1752-1819, far til Ingwer Lorentz Petersen, 1812-1839, gravsten på Keitum kirkegård. Gift med Inge født Prott, 1752-1820.1971-041800-190074, 83 -
Frödden, Peter Peter, 1773-1838, rådmand, gift med Gondel, født Wulf Haulken Hindrichs. Gravsten på Keitum kirkegård, Sild.1971-041750-185076 -
Frölich, skibsreder i København, k. 1779 vestindiefarer ANNA KARINA.1974-041750-180068-69 -
Fruerbøl, soldat i Vestindisk Hærstyrke, -1858-2007-041850-190033, 39 -
Früdden, Früdde, oldefar til Ebe Peter Frödden, Keitum, Sild.1971-041600-165083 -
Frølich, Lorenz, tegner, tegning af søfolk i gangspillet, fokus på beklædning.1979-021850-190043 -
Frølich, Theodor, farmaceutisk forsker (1907-1911)1999-031900-195086 -
Frømand, tidlig model *f1946-021900-195025 -
Fuchs, G.M., kunstmaler - malet overkøbmand L.F. Rømer i Guinea, overført til portrætstik af G.W. Baurenfeind 17601954-121750-1800136 -
Fuchs, underassistent, på CRON PRINSESSEN, Asiatisk Kompagni, 1752, død 1752.1962-041750-1800109 -
Fuglede, kaptajn DEN GODE HENSIGT 17791992-021750-180018 -
Fuglede, kaptajn, panthaver i J.J. Claessens bo, 1806.1958-061750-1850149 -
Fuglede, Philip Christian, kaptajn på kinafarer DRONNING JULIANE MARIA (II) 1782-1783 og på KRONPRINSEN AF DANMARK (III) 1786-1787.1979-041750-1800125 -
Fugl, A., dansk konsul i Batavia, ansat som supercargo hos de Coninck 1797.1973-051750-1800119 -
Fulton, Robert, 1765-1815, konstruerer dampmaskine til skibsbrug 18071996-071800-1850101 -
Fulton, Robert, 1765-1815, udvikler af første dampdrevne skib med kommerciel betydning.1977-061800-1850128-129 -
Funch, D.E., grosserer, købte tegning: Funchal, en Torveplads på Madeira, af P.A. Plum, af Kong Fredrik VII's bo.1966-101850-1900151 -
Funch, D.H., 1791-1856, skibsbygmester, om hans skibsbygningsmetoder og ideer.1989-051800-1950118-120, 127 -
Funch, D.H., fabriksmester Holmen. E.C. Benzon var elev hos ham.1947-051900-195097 -
Funch, Diderich Hansen, førsteskibsbygmester på Holmen -1840-1983-131850-1900184 -
Funch, Peter Nielsen, kaptajn, på fregatskibet HERTUG FERDINAND, 1789, og kaptajn, på fregatskibet ST. JAN, 1782.1970-021750-180057 -
Funck-Rasmussen, C., udgav værk om mønter fra Trankebar 1948.1977-051900-1950121 -
Funcke, F.W., skibsreder for WILHELMINE, bark af Flensborg, b. 1847, 102 kls.1956-011800-190012 -
Funck, Friederich Wilhelm, købmand i Flensborg -1836- Dannede selskab til køb af UNION S/S fra London.1981-191800-1900221 -
Funder, J.R., elev på skoleskibet KØBENHAVN 1924.1988-061900-1950155 -
Funder, Jørgen Reedtz, matros, dagbog fra rejse med skoleskibet KØBENHAVN 1924-1925.2009-081900-1950135 -
Funder, L., kaptajn på JUPITER af København, 1895-1899.1967-061900-2000153 -
Funder, Poul, navig.skolelærer, tidligere elev skoleskibet KØBENHAVN, tidligere elever samlet ved 1/5 1993 *f1994-071900-2000125 -
Funder, Torben Reedtz, direktør og formand for museets bestyrelse 1989. Portræt foran for Søfartsstyrelsen, 1989. *f1989-071950-2000174 -
Funder, Torkild Reedtz, direktør, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1987-1990-031950-200048 -
Funk, Peter, matros, 1823-1901, der 1856 stiftede Sømandsforeningen af 1856.2011-061850-1900124 -
Furttenbach, J., forfatter til Architectura Navalis, udg. 1629.1973-101600-1650140 -
Furttenbach, Joseph, stadsarkitekt, udgav 1629 Architectura Navalis i Ulm. Spanterids p. 134 *t1962-051600-1650132, 134-135 -
Führmann, Gustav, malet linjeskibet CHRISTIAN VIII i Eckernförde 1849-04-05. Stik efter *p1971-061800-1900133 -
Fürst, medarbejder hos H. P. Prior, -1858-1944-031850-190057,59, 69 -
Fyhn, Anders Andersen, kaptajn, på fregatskibet GREV THOTT, 1783, og kaptajn på MARIE KIRKE, 1773-1777.1970-021750-180054, 58 -
Fynbo, Jens - komitemedlem for museet - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200012 -
Fynbo, Jens (1973)1992-071950-2000125 -
Fynbo, Jens, direktør, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1974-1990-031950-200048 -
Fyrbødere på fyrpladsen om bord S/S SKODSBORG b. 1919 på Helsingør Værft (1920c) *f1993-051900-195044 -
Fyrskibene 10, 12-16, 18 og 19 ombygget 1922 til 1928 hos Rasmus Møller jun. i Fåborg.1959-021850-195043 -
Fæddersen, Henrik, kaptajn, på fregatskibet GEHEJMERAAD GREGES JUEL, 1779.1970-021750-180054 -
Færgemænd i Helsingør som bjergningsmænd (1700-1850)1946-101850-1900180 -
Fæster, Henrich, kaptajn på kinafarer KRONPRINSEN AF DANMARK (II) 1746-1747 og 1749-1750 og DRONNING JULIANE MARIA (I) 1752-1753.1979-041700-1800123 -
Faaborg, Niels, kaptajn, på brigantinen LASTDRAGEREN, 1781-1784.1970-021750-180058 -
Gabel, Christian Gustav, ansat fra 1837 i Knöhr & Burchard i Hamburg, fra 1871 til 1890 med eneprokura.1981-131850-1950154, 156-157 -
Gabel, Christian, Chevalier, Champellan et Premier Secrétaire de Guerre1996-051700-175053f -
Gabel, Frederik, vicestatholder i Norge -1702-1980-041700-175081 -
Gabel, generalguvernør Bergen (1702)1996-051650-175052 -
Gabe, F. J., kaptajn M/S SELANDIA på jomfrurejse 19121991-031900-195030 -
Gabe, F. J., kaptajn, modtager Winston Churchil på M/S SELANDIA på jomfrurejse 1912 *f1991-031900-195024 -
Gabrielsen, Siffver / Sigvart Gabrielsen Akeleye / Sigward Gabriell, 159?-1659, tilsyn med defensionsskibene i Norge søndenfjelds fra 1640-12-21. Udnævnelsesbrev p. 104 *d1948-051600-1650103-107, 124-125 -
Gabrielsen, Tobias, grønlænder. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1959-041900-195066, 80 -
Gaby, dykker i Svitzer A/S2008-022000-20507 -
Gade, Baron Felix Sommery (1939)2002-051900-1950112f -
Gade, E., kaptajn, sejlede som dreng med skonnertbriggen LYDIA i 1852 og hjemtog beskøjt, der nu er på H&S.1977-071850-1900142 -
Gade, Niels W., komponist (-1888-)1945-031850-190096 -
Gad, Andreas, skibsbygger på Holmen 1779.1981-121750-1800147 -
Gad, Finn, historiker (1969)1992-071950-2000130, 133, 137 -
Gaj, Niels Olufsen, ejer af tredjedel af skuden SANKT ANNE af Læsø, 1715.1972-111700-1750186 -
Galdt, Niels, ejer 1716 af galiot i Nakskov.1958-051650-1750102 -
Galdt, Peder, ejer 1716 af jagt i Nakskov.1958-051650-1750102 -
Galenus, Claudius = C. Galen c.130-c.201, læge1999-030100-025070 -
Galezowski, øjenlæge - forsker i farveblindhed (1870)1996-071850-1900109 -
Galissoniere, Marquis de la, fransk flådeleder under Syvårskrigen (1756)1994-021750-18008 -
Galleifsen, Knud, kaptajn på ALDRIG FULDKOMMENT, 120 kls., indkøbt i Cette 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800108 -
Galschiøts Værk om Nordsjælland, hvori Holger Drachmann skrev artikel 1892.1965-031800-190077 -
Galschiøt, M., redaktør i Helsingør. Lundegade 17 ombygget siden.1958-061750-1850112, 154 -
Galster, dr., Nationalmuseet, bestemte mønter fra udgravninger på Ellenbogen i 1947.1953-051900-195079 -
Galster, G., overinspektør Nationalmuseet, numismatiker, -1923-1977-051900-1950121 -
Gama, Paolo da, kaptajn på SÃO RAPHAEL (c.1500)1943-021450-150029 -
Gama, Vasco da c.1469-1525, og skørbug (1497)1999-031450-155065f -
Gama, Vasco da, opdagelsesrejsende - havde galionsfigur af ærkeenglen Gabriel.1974-051500-160076 -
Gama, Vasco da, opdagelsesrejsende c.1460-15241943-021450-155020ff -
Gama, Vasco da, opdagelsesrejsende, -1497-1952-041450-1500115 -
Gama, Vasco da, opdagelsesrejsende, der først sejlede syd om Afrika til Indien, 14981992-031450-150052, 58 -
Gama, Vasco da, portugisisk opdagelsesrejsende, -1499-1990-041450-155071, 73f -
Gama, Vasco da, portugisisk opdagelsesrejsende, 1497- Søvejen til Indien.1972-151400-1500226 -
Gama, Vasco da, skar ikke sit skæg 1497-1499.1979-021450-150056 -
Gama, Vasco da, så på Indienstogt 1497 arabere drikke fra bærbare tanke.1977-021450-150015 -
Gamborg. F.V., kapellan i Hornbæk -1830-1965-031800-190031 -
Gamborg, Knud, træsnit af dystløb 18661949-061850-1900147 -
Gammillieri, Nicolas, kunstner. Tegnet VICTROIA, fregatskib af Flensborg, 1807.1956-091800-1850159 -
Gamst, købmand, fik 1828 bygget en jagt i Nakskov.1983-101800-1900134 -
Gamst, smedemester (1778)1992-021750-180015 -
Gamst, smedemester, Helsingør, leverandør af dele til og oplysninger om fyrs indretning ca. 1800.1960-071750-185058 -
Gantaume, kontreadmiral, fransk, ved Abukir 1798.1962-031750-180053, 67-68 -
Garben, Baltzer, købmand og reder i Helsingør -1700-1972-091650-1750126 -
Garben, Johan, rebslagermester, Åbenrå, partreder i ÆOLUS b. 1796.1990-051750-1800113 -
Garben, rebslagerslægt i Åbenrå. (1800)1990-051750-1800129 -
Garbo, Rasmus Henriksen, provst, Tikøb. Indberettede forliset 1774-11-19 af NELLY AND ISABELL ved Hornbæk.1951-051750-180091, 94, 99 -
Garcia, Don Joachin og Donna Eusebia Garcia, Cartagena, havde en datter Maria, som løjtnant Riber fra orlogsfregatten DIANA afgav ægteskabsløfte til. *d1957-041800-1850126-129 -
Garcier, Pierre, udgav 1484 trykt lodsbog: Le routier de la mer i Rouen og 1520 i Poitier en forbedret udgave Le grant routier et Pyllotage et ancrage de la mer.1984-041450-155083-84 -
Gardelin, guvernør Vestindien 17332009-061700-1750113 -
Garde, H. G., direktør DFDS, bestyr.medlem i dansk Decca (1946-1950)2004-081900-1950120f -
Garde, H., kommandør (1880)2004-021850-19007 -
Garde, havnekaptajn og Refshaleøen - 1870-1944-031850-190098 -
Garde, T.V., kaptajn på HVIDBJØRNEN før 1895.1972-091850-1950140 -
Gardner, Allan, admiral (1757)1999-031750-180084 -
Gardner, Georg, købmand og skibsreder, købte 1798 fregatskibet ANTONETTE.1979-071750-1800151 -
Garrett, William, lods. Lodsede DISCO 1794 ved Star Point til Dover.1954-071750-1800123 -
Gaston-Martin, 1714-1774, om slaveri.1973-031750-180057 -
Gatenheim, Lars, kaper fra Göteborg -1717-1960-061700-175026 -
Gauguin, Jean René, 1881-1961, billedhugger. Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-195015, 17 -
Gavnholdt, Henriette, billedarkivar, H&S - involveret i Det Nye Søfartsmuseums udvikling2009-032000-205052 -
Gay, hr., familiemedlem til Robert Holford 17791992-021750-180018 -
Gedda, Petter, udgav søkort over Østersøen 1695.1966-031650-17007 -
Gedde, N.B., skibskonstruktør, USA, indehaver af patenterne 2140180/1811949-051900-1950125 -
Gedde, Over, admiral. Skænket altertavle som votivgave til Tjølling Kirke ved Larvik 1622.1950-041600-165054 -
Gedde, Over, ekspeditionsleder til Ostindien 1618-1620. Passage af Brasiliens kyst.1955-051600-165088 -
Gedde, Ove, 1594-1660, admiral for den norske flåde ca. 1643. Portrætstik p. 121 *r1948-051600-1650117-123 -
Gedde, Ove, Admiral. Leder af første rejse til Trankebar 1620.1964-071600-1700125 -
Gedde, Ove, admiral, rejse til Indien 1618.1987-041600-165075 -
Gedde, Ove, ekspeditionsleder til Indien 1618-1622.2007-061600-165064 -
Gedde, Ove, kaptajn, anløb Kapstaden 1619.1984-051600-1650106 -
Gedde, Ove, kaptajn, tillod 1619 mandskabet at ryge tobak ved masten tre gange dagligt.1978-051600-1650110 -
Gedde, stadskonduktør, tegnede 1757 kort over København. Detalje fra Christianshavn vist side 31.1968-021700-180031 -
Geer, Louis de, handelsmand, -1640-1982-051600-170080 -
Geijer, løjtnant, svensk, erobrede fregatskibet RIO VOLTA, 1791.1970-021750-180053 -
Geijer, Per Adolf, overingeniør, skænkede dannebrog med monogram fra Østersøisk-guineisk Handelsselskab til Armemuseet i Stockholm. -1900-1970-021900-195028-29 -
Gelmyden, Jacob, kaptajn på JUBELFESTEN 1749.1968-021700-180039 -
Gelres, holl. heraldiker, viste i sin bog Armorial i 1360'erne et dannebrog for kongens våben.1969-021350-140015 -
General-Tobaksdirektør for Danmark fra 31.12.1760. Henning Frd. Bargum2010-061750-1800102 -
Genevois, gejstlig, opfandt svømmefuglelignende fremdrivningsmiddel, palmipeden, for dampmaskiner ca. 1770.1977-061750-1850130 -
Genlis, Stéphanie-Felicité, forfatterinde (1782)2002-031750-185041 -
Gensell, John, amerikaner, søgte 1776 dansk borgerbrev for at sejle på Vesti.1974-041750-180051 -
Gentry, Mr., britisk konsul Valencia 19431994-031900-195032 -
Genua, Italien. Opsamling af H. P. Prior på togt i Middelhavet 1865.1944-031850-190075 -
George III, brev fra Christian VI om DEN GYLDNE LØVE (1735)1996-051700-175072f -
George III, konge England 1760-1820 - Byngsagen 1756-17571994-021750-180012 -
George VI, konge af UK. Talte november 1944 i Underhuset og nævnte danske søfolks indsats i allieret tjeneste.2012-031900-195055 -
Georg, konge af Grækenland 1863-19131944-031850-190075f -
Gerald, Valdemar A., maskiningeniør, Besigtelsekontoret (1942)1992-061900-1950108 -
Gerardo, filippinsk koksmat på CLEMENTINE MÆRSK2010-032000-205019 -
Gerdlon, Hendrick, hollandsk viceadmiral, deltog i kampene i 1658.1958-031650-170035 -
Gerdts, Jørgen Henrik, kaptajn på HÆNDELSEN, 120 kls., indkøbt i Alicante 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800108 -
Germain, Claude Louis de Saint, feltmarskal for danke hær til 17662010-061750-1800133 -
Germandsen, Niels, boede i Rungsteds fiskerhytter 1-8 i 17601952-031750-180081 -
Germanus, Henricus Martellus, kartograf bosiddende i Rom 1492. Kort over Sydafrika p.118 *k1952-041450-1500116, 118 -
Gerner-medaljen - uddelt fra 1792 til 1972 til dygtige elever i Søkadetakademiet.1974-061750-1800125 -
Gerner, Henrik, 1741-07-05 til 1787-12-27, fabrikmester - skibsbygningsforordningen af 1776-03-18. Portræt på medalje udført af J.J. Holm i 1792. *r1974-061750-1800119, 123, 125, 128-134 -
Gerner, Henrik, 1741-1787, skibsbygger, fabriksmester på Holmen1949-051700-1800110 -
Gerner, Henrik, 1741-1787, skibsbygmester, bygget DISCO til Asiatisk Kompagni 1777. p. 13 buste af F.C. Willerup, 1788. *p1951-011750-18009, 13 -
Gerner, Henrik, 1742-1787, skibsbygger for Flåden. Tegnede skibe, der byggedes på Bodenhoffs Pladsværftet 1776-1782.1944-091750-1800136 -
Gerner, Henrik, fabrikmester - forslag om forbedringer i Københavns Havn i 1780'erne. Leverandør af konstruktionstegninger til Østersøisk-guineiske skibe.1970-021750-180024-25, 28, 57 -
Gerner, Henrik, fabrikmester - om ornamenter og galionsfigurer.1974-051700-185078, 88-89, 92, 94 -
Gerner, Henrik, fabrikmester ca. 1750.1989-051750-180085, 94 -
Gerner, Henrik, fabrikmester Holmen. Buste formet af F.C. Willerup.1957-081750-1800178 -
Gerner, Henrik, fabrikmester. Model af hans fiskejagt udført som model til H&S.1980-021700-180010 -
Gerner, Henrik, fabrikmester, buste *f1992-021750-18006-17 -
Gerner, Henrik, fabrikmester, konstruerede snaubrig OMENACK i 1777.1983-141750-1800215, 224 -
Gerner, Henrik, fabrikmester, konstruktør af fiskehukkert RØDEFIORD i 1770'erne.1962-021750-18006 -
Gerner, Henrik, fabrikmester, om Holmens håndværkere 1779.1981-121750-1800134, 136, 140, 143 -
Gerner, Henrik, fabriksmester Holmen. Godkendte tegninger for guineiske handelskompagniers skibe.2011-051750-180064 -
Gerner, Henrik, konstruktør, om skibsbyggerforordningen af 1776.1974-041750-180048, 54, 58, 65-69 -
Gerner, Henrik, orlogskaptajn, fabrikmester, indgav responsum om skibsbyggeriet 1772. Buste af F.C. Willerup *f1956-061700-1800142-146 -
Gerner, Henrik, skibsbygmester Holmen - ordre om at bygge fregatskibe i 1777. Portræt p.91 *p1954-071750-180090-91 -
Gerner, Henrik, skibsbygmester. Lånte Poul de Løvenørn kikkert for togtet til Vestindien for kronometerafprøvning 1782-1783.2012-041750-180072 -
Gerner, Jens kaptajn på linjeskibet INDFØDSRETTEN, 1780-11-00 for konvojering fra Kap af danske skibe.1981-081750-185092 -
Gerner, Jens, kommandørkaptajn, fører af INDFØDSRETTEN, orlogsskib (1780)2004-061750-180098 -
Gerner, medlem af Brødremenigheden på St. Croix, skrev 1840-1848 dagbog om skolevæsen.1981-151800-1850180 -
Gerritsz, A., kartograf - udgav 1588 Zeevaert.1965-051500-1600160 -
Gersdorff, Joachim, rigshofmester 1611-1661.1942-021600-165019 -
Gertie, Henry Montgomery, Collector i Tangore, deltog i overdragelsen af Trankebar til England 1845.1952-021800-185068 -
Gertsen, Gert, sv. kaptajn (1696)1942-021650-170036 -
Gertzen, Jens, skibsmåler, indskærpes nøjagtighed 1676.1974-031600-170025, 45 -
Gerzon, Ben, jødisk astronom. Første til at beskrive jacobsstaven.1952-041450-1500108 -
Gether, H., kontorchef, ØK's assuranceafdeling (1915)2009-051900-195076 -
Geusz, matematikprofessor i København. Indgik i sagen om de danske kronometre fra Armand. 1780 c.2012-041750-180065 -
Ghinjs, Jacques de, kunstner, soldatermotiver kopieret på flisemaler, Holland, ca. 1700.1957-031700-175066 -
Gianelli, P.L., stempelskærer, tegnede ornamentering til skibe omkring 1800.1974-051800-185096 -
Giedde, Ove 1594-1660, admiral, chef for 1. ekspedition til Ostindien 16182000-061550-1700104f -
Giedde, Ove, øverstbefalende på konvojen til Ostindien 1619-1621.1981-081600-165087 -
Giede, kammerråd, Christiansborg, Accra, -1838-1952-021800-185039 -
Gielgud, John, skuespiller med i Hamletspillene på Kronborg i 1930'erne.1990-021900-195013 -
Gierolino, Domenico, kaptajn på S. ANTONIO, brigantine, sejlskib på glasmaleri. Ca. 1768 i Genoas søfartsmuseum.1963-041750-180082 -
Giertsøn, Christian, boghandler, udgav 1677 Christelige Skibsfart - Det er Gudelige Handels- oc Vandels Øvelse til Land oc Vand... p.113 *d1955-061600-1700113 -
Giese, Frederikke, gift med Arent v. Deurs, 1683-1747. Fik sønnen Jean Christopher v. Deurs.1958-061750-1850107-108 -
Giese, Hans Jensen, kaptajn 1815 til 1825 på jagten HAABET, b. 1798.1974-031800-185037 -
Giese, I., kaptajn fra Rostock på brigantinen MARIA af Kapstaden, 1890.1986-021850-19507 -
Giese, Jens Hansen, kaptajn fra 1825 på jagten HAABET, b. 1798. Søn af Hans Jensen Giese.1974-031800-185037 -
Giested, Peder Jensen, kaptajn ENIGHEDEN 1733-1734, SANKT ANDREAS 1735, GREVINDEN AF LAURVIGEN 1736. Død 19/6 1736.2009-061700-175094, 97 -
Gilberg, Aage, læge på Grønland (1935-1937)2005-081900-195084ff, 92 -
Gilberg, Lisbeth, gift med læge Aage G. (1935-1937)2005-081900-195090, 92 -
Gilberts, Humphrey, forfatter til A Discourse of Discoverie for a New Passage to Cataia, 1576, London.1990-041550-160079 -
Gilbert, dr. drøfter kompassets opfindelse i sin bog The Magnet, ca. 1600.1986-031600-170044 -
Gilbert, William, 1544-1603, fysiker, skrev værket De Magnete udgivet 16001945-041550-1650131f -
Gilligan, James (1731)1996-051700-175066 -
Gill, Pettersen, steward 1899-1901 på barken HANS af Nordby, b. 1894.1963-021850-190028 -
Ginge, Andreas Wilhelm, 1818-1840, søn af kaptajn J.H. Ginge. Omkom i skibsforlis.2011-061800-1850116 -
Ginge, Andreas, 1754-1812, naturvidenskabsmand, gift med Christine Elisabeth Lehmann, 1761-1803. De fik sønnen Johan Hendrik Ginge, 1790-1881.2011-061700-1800115 -
Ginge, Christine Elisabeth, 1814-1815, datter af Johan Hendrik Ginge.2011-061750-1900116 -
Ginge, Emilie Charlotte Frederikke, 1861-1942. Datter af J.L. Ginge.2011-061850-1900118, 122-124 -
Ginge, familie med søfartstilknytning gennem 150 år, artikel2011-061800-1900114-133 -
Ginge, Hilda Marie Margretha, født 1869. Datter af J.L. Ginge. Gift 1901 med kaptajn E.H. Mathiesen, 1867-1946. p. 124 *f, p. 125 *f2011-061850-1900118, 122-126 -
Ginge, J.H., kaptajn på sluppen SKIØNHEDEN af Århus, sejlede kadrejeritur i Storebælt i 1800-tallets begyndelse.1971-051800-1900111 -
Ginge, J.L., kaptajn på MARIENLYST, bark af Helsingør, b. 1857 i Finland. 2 skibsportrætter på H&S, hhv. 1864 og 1871.1963-041850-190086-88, 91 -
Ginge, J.L., kaptajn, familiefoto 1872. *f2011-061850-1900114 -
Ginge, Jacob Albert Wilhelm, født 1862. Søn af J.L. Ginge. Uddannet boghandler, senere slagteridirektør i Hjørring efter broder. Medstifter af Hjørring Kricketklub 1889.2011-061800-1850117-118, 120 -
Ginge, Jacob Albert, 1823-1845, søn af kaptajn J.H. Ginge. Døde af kopper.2011-061800-1850116 -
Ginge, Jacob Lehmann, 1829-1915, søn af kaptajn J.H. Ginge. Familiefoto med Jacob Lehmann, fader J.H. Ginge, og søn J.A.W. Ginge, optaget c. 1868. *f2011-061800-1950117 -
Ginge, Jacob Lehmann, 1829-1915, søn af kaptajn J.H. Ginge. Gift 1858 med Marie Löpthien, 1837-1926.2011-061800-1950116-129 -
Ginge, Johan Christian, 1820-1840, søn af kaptajn J.H. Ginge. Omkom i skibsforlis.2011-061800-1850116 -
Ginge, Johan Hendrik Nicolaus, født 1859 i Tyskland. Søn af kaptajn J.L. Ginge. Havde hjertefejl, blev ikke sømand, men slagteridirektør.2011-061850-1900118, 120 -
Ginge, Johan Hendrik, 1790-1881, kaptajn. Gift (1) 1813 med Ane Houberg, 1792-1816. Gift (2) Charlotte Margrethe Gunbel. De fik fire sønner: Andreas W., Johan Chr., Jacob A. og Jacob L.2011-061750-1900115-117 -
Ginge, Marie, gift med J.L. Ginge, sidder med døtrene Emilie og Margrethe i Amaliegadehjemmet 1880. *f2011-061850-1900122-123 -
Ginnely, USA, maskinkadet (1942)2002-021900-200013 -
Giörlöff, købmand i Landskrona -1786-1958-061750-1850130 -
Giseler, Tile / Tilemann, d. c. 1532, admiral under Kong Hans, kaperkaptajn1948-021450-155026 -
Gissemand, person fra Løgumkloster, bekendtskab med Helene Bruhn (c. 1893-95)2006-031850-190038 -
Gjedde, Ove = Ove Gedde, chef for rejsen til Indien 1620.2012-021600-16508 -
Gjedde, Ove, 1594-1660, leder af første ekspedition til Indien 1618-1622. Portræt på stik af Albert Haelwegh efter maleri af Abraham Wuchters, ca. 1660, side 103. *r1988-051600-165071-114 -
Gjedde, Ove, admiral 1594-1660 *r1943-041550-165075 -
Gjedde, Ove, admiral, leder af første rejse til Trankebar 1619-1621.1977-051600-1650109, 114, 125 -
Gjedde, Ove, chef på orlogsskibet STORE SOPHIA i 1645, da det grundstødte ved Göteborg.1977-041600-1650100, 104 -
Gjedde, Ove, ekspeditionsleder 16181992-041600-165069 -
Gjedde, Ove, ekspeditionsleder til Indien 16181995-041600-165045 -
Gjedde, Ove, opdagelsesrejsende og Indiensøfarende, 16201990-041600-165069, 85 -
Gjedde, Ove, udsending fra Christin IV i (1620)2004-061600-165090 -
Gjessing, Fr., arkitekt, forestået restaurering f bygninger i Christiansted, Whim etc., St. Croix. -1967-1967-041900-2000109, 111, 117, 121 -
Gjødesen, Ole, kaptajn på DISCO 1789.1954-071750-1800126 -
Gladwin, Michelle, kaptajn (2004)2004-052000-2050- -
Gladwin, Michelle, kaptajn (2004) *f2004-052000-205061 -
Glahn, arkitekt, tømrermester, Nykøbing F. ca. 1866.1954-051850-190068, 70 -
Glamann, Kristof, professor, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1982-1990-031950-200048 -
Glass, hr., familiemedlem til Robert Holford 17791992-021750-180018 -
Gleerup, Hans Jørgensen, melder 1718 om fiskerikvantiteter i Limfjorden.1966-151700-1750233 -
Gleie, Poul Theodor, smedemester og modelbygger i Nysted. Fremstillede brig som kirkeskib til Gedesby Kirke i 1859.1971-061800-1900129-133 -
Globsen, Christoffer, ejer af krejert på 39 kls. i 1681.1959-071650-1700126 -
Glob, P. V., historiker (1948)2003-031950-200040 -
Glob, P. V., rigsantikvar, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1965-19801990-031950-200049 -
Gluud, P. C. R., kaptajn i Congo (1889)1999-021850-190019 -
Glückstadt, direktør, fik sin yacht sejlet til England efter salg af kaptajn Per Møller Pedersen.1985-061850-1950205 -
Glückstadt, Isac Moses Hartvig, 1839-1910, bankdirektør1949-031800-195076 -
Glückstadt, V., formand grosserersocietetet 1914, H&S-museets stiftelse.1990-031900-195035 -
Glückstadt, Valdemar, generalkonsul, medlem af forretningsudvalget fra komiteen til oprettelse af et søfartsmuseum i 1914.1949-021900-195028 -
Gnudtzmann, arkitekt - tegnede de første bygninger til Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri A/S i 1882.1982-061850-190087 -
Godfred, J. A., købmand Færøerne, k. ALBERT 1923-4 fra Hudson Bay Co.1997-061900-195060 -
Godoy, Fredsfyrsten, spansk førsteminister. Audiens aflagt af danske ambassadør Bourke ca. 1808-1809.1957-041800-1850101 -
Godske, mester om bord på CHRISTIANUS QUINTUS, døde 1710-07-091948-041700-175093 -
Goebbels, Paul Joseph, 1897-19451993-031900-195030 -
Goens, Rijckloff van, generalguvernør i Batavia for VOC. 1678.1985-051650-1750131 -
Goens, Rijkloef van, holl. guvernør i Colombo (1671)2003-021650-170019 -
Goeteris, Anthon., gravør af stik af Kulen fyr 1610 i hans Journal der Legatie, Haag.1960-061600-165015 -
Goia, John = Flavio Goia mentes en gang at være opfinder af kompasset ca. 1200.1986-031200-130043 -
Goitia, Joseph de, kavaler af St. Jagoordenen, Bilbao, fik dokumenter i sin varetægt fra sagen om de danske skibe FREDERICUS QUARTUS og CHRISTIANUS QUINTUS, 1710.1948-041700-175096 -
Goldsmith-Carter, G., tegning i hans bog med hyldest til dronning Victoria 1873.1989-031800-190052 -
Goltz, Philip de, overkøbmand på CHRISTIANSHAVN (1639)1995-041600-165048, 51, 54 -
Gommesen, styrmand ca. 1927-1930 på CORNWALL, skonnert 3-m., 212 BRT, b. 1906 af J. Ph. Jørgensen, Thurø.1967-031900-195076 -
Good, John William, købmand i Helsingør. Gift med Charlotte Henriette Claessen.1958-061750-1850146 -
Goos, Pieter, forfatter til Lichtende Columne ofte Zeespiegel og kartograf, 1600-tallet.1985-051650-1750128, 132 -
Gore, John, USA kaptajn LORANEY (1794)1942-031750-180050f -
Gorman, Hilary, engelsk arving foranledigede skibsklokken fra CONSTANTIA MARIA, fregat af København, kom til H&S.1972-131950-2000215 -
Gorm, konge og sagakritik (1997)1997-031000-120019 -
Gornitzka, Carl Aage, født 1907, udviklede sejlkajaksporten i Danmark fra 1920.1988-031900-19506, 10, 16-20, 27 -
Gorrisen, Fr., partner i købet af KÖNIGINN CAROLINE AMALIE i 1842 til Flensborg.1981-191800-1900221 -
Gorrisen, Friedrich, kaptajn på FORTUNA - fik puncheboller - kaptajnsgave fra mægler til kaptajnen ca. 1780.1964-101750-1800135 -
Gorthon, Ragna, skibsrederfrue (1938)2001-061900-200097 -
Gorthon, Stig, skibsreder (1938)2001-061900-200097 -
Goske, Isbrand, hollandsk højkommissær i Kapstaden 1671.1984-051700-1800115 -
Gotberg, I.H., kok på KRONPRINSESSEN AF DANMARK, straffet om bord 1746.1963-031700-175068 -
Gotfred af Ghemen, bogtrykker, Trykte i København 1505 Visby Søret.1961-071500-1550175 -
Gotschalk, Frederik, grosserer, København, svigersøn til Severin Kierulf. -1822-1980-091800-1850145 -
Gotschalk, J. Frederik, cand.jur., efterkommer af faktor Severin Kierulf, skænkede 1980 ca. genstande fra Kierulf til H&S.1980-091950-2000145 -
Gottberck, von, major og kommandant på Kronborg. Medlem af havnekommissionen for Helsingør Havn 1788.1958-061750-1850128 -
Gottlieb, C.F., f. 1817, d. 1881, krydstoldinspektør 1860-18641947-051800-1850124 -
Gottschalch, Carl A., medhjælpende bestyrer ved den Danske Klub, Newcastle, under WW2.2012-031900-195048 -
Gourgaud, general for Napoleon, tog sammen med frue og søn med til St. Helena 1815.1962-031800-185077, 81 -
Gourmont, Hieronymus, fr. kartograf (1548)2003-031500-160032 -
Gourtley, E.T., skibsreder i London, blev irettesat 1891 af kolleger for sine biblioteker om bord i skib.1964-021850-190027 -
Göring, besøg på kronborg (1938)2004-031900-195030 -
Görrisen, Friderich, kaptajn på EMDRUP GAARD, 130 kls., indkøbt i Amsterdam 1781-1782 til reder Frølich & Co., København.1973-051750-1800111 -
Göttig, Flensborg, panthaver i J.J. Claessens bo, 1806.1958-061750-1850150 -
Göttig, Lorenz, reder for DIE GUTE FREUNDSCHAFT, fregatskib af Flensborg, 125 kls., b. 1801 i Hamburg, sammen med reder Broder Møller.1969-041800-1850125 -
Grabow, deltager i ekspeditionen til Ceylon 1618-1622.1988-051600-165071-72 -
Gracie, Archibald, oberst, oplevede TITANICs forlis og skrev Sandheden om Titanic. Han roste Engelhardts redningsbåd.1955-071900-1950145 -
Graff, Christian, skibsbygmester Nordby. Byggede SØRANE 1875.1975-041850-195052 -
Graham, hr., Caracas 18371993-081800-185084 -
Gram. A., skovrider, forsøgte 1958 at bøje egetømmer efter Oppermanns anvisninger.1960-101950-2000198-199 -
Gram, Hans, rådmand og professor (1735)1996-051700-175081 -
Gram, Jørgen Herman Severin, forretningsfører fra 1852 for Den Kjøbenhavnske Sø-Assurance Forening. Død 1886.1953-061850-1900102, 110 -
Gram, Niels Hansen, kaptajn på kinafarer FYN 1747-1748.1979-041700-1750123 -
Grandin, Eugene, kunstner (1894)1942-011850-19007, 11 -
Grandjean, Loius E., direktør, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1949-19551990-031900-200049 -
Grandjean, Louis E., forfatter til artiklen H.P. Priors forhold til Tietgen1954-061950-200080-87 -
Grandjean, Louis E., forfatter til artiklen Hornbækstrandingen og Johannes Ewald1951-051950-200073-102 -
Grandjean, Louis E., forfatter til artiklen Hvorfor hedder grunden Cancer?1950-061900-1950108-111 -
Grandjean, Louis E., forfatter til artiklen Rungsted Fiskerleje1952-031950-200079-99 -
Grandjean, Louis E., forfatter til artiklenKøbmandstyper gennem tiderne1949-031900-195062-80 -
Grandjean, Louis E., forfatter til Skibbruddets Saga, udgivet på Høst og H&S 19471990-031900-195051 -
Grandjean, Louis E., forfatter til Skibsfartens hjælpetropper. Bidrag til bugseringens historie, udgivet på Høst og H&S 19481990-031900-195051 -
Grandjean, Louis E., medredaktør ved H&S Årbogen -19571990-021950-200023, 33 -
Grandjean, Louis E., søfartshistoriker, kommiteret ved H&S -1949-1949-021900-195048 -
Grandjean, Louis, artikelforfatter til: Et par Søkortstudier1946-051900-1950123-129 -
Grandjean, Louis, forfatter til artiklen Dansk søforsikrings fædre fra 1726.1955-041950-200077-84 -
Grandjean, Louis, forfatter til artiklen Helleristningsbåden som symbolsk fartøj.1959-051950-200085-100 -
Grandjean, stamhusbesidder, Vennerslund, fik bygget BACCHUS, 15 yachttons, b. 1885 af E.C. Benzon1954-051850-190066, 78 -
Grand, Jens, ærkebiskop, fik tilbudt Nykøbing M. af kong Erik Menved som betaling for gæld 1299.1965-071300-1350175 -
Grand, Jens, ærkebiskop, førtes 1294 i lænker over Øresund af Christoffer, bror til kong Erik Menved.1967-081250-1300165 -
Grand, le, gravør. Stik af sukkermølle fra 1759.1952-091750-1800171 -
Granhaf, Leif, salgschef, tidligere elev skoleskibet KØBENHAVN, tidligere elever samlet ved 1/5 1993 *f1994-071900-2000125 -
Granhof, Leif, styrmandselev på skoleskibet KØBENHAVN, faldt ned fra masten 1926-04-30.1988-061900-1950159 -
Granlund, John, sv. udgiver (1951)2003-031500-160031 -
Grasse, Comte de, fransk søofficer -1778- Georg Albrecht Koefoed mødte ham under udkommando.1981-171750-1850200-201 -
Grassi, it. havforsker 18961998-071850-1900117 -
Grau, J.P., kaptajn på skonnert HYDRA af København. Glasmaleri med skibsportræt på H&S, 1861.1963-041850-190086 -
Graves, Robert, forfatter til oplysninger eller teser om helleristninger -1959.1959-051900-195088, 94 -
Graves, Robert, forfatter, skrev tese om havfruens attributter 1948.1967-021900-195018 -
Graves, Thomas, admiral Royal Navy (1781)1994-021750-180011 -
Grave, Christian, skibspræst DEN GYLDNE LØVE (1730)1996-051700-175061, 70 -
Gray, John, numismatiker - kommenterer på Trankebarmønter 1974.1977-051950-2000115, 121 -
Greathead, Henry, indsendte forslag til redningsbåd med korkindlæg ca. 1788. Fik bygget redningsbåde efter sin tegning.1955-071750-1800124-125, 128 -
Green-Pedersen, Sv.E., forfatter til artiklen Om forholdene på danske slaveskibe - med særlig henblik på dødeligheden 1777-1789.1973-031950-200027-76 -
Green-Pedersen, Svend Erik, historiker, beregnede 1973 dødshyppighed i danske skibe til Guinea 1777-1789.1979-041950-200099 -
Greene, Lorenzo J., historiker, om slaveri, 1944.1973-031900-195042, 45, 52 -
Greenwood, R. M., Assistant in the Treasury Solicitor's Department, 19171996-041900-195046 -
Gregersen, Hans - foto af stranden syd for Tranquebar med indfødtes hytter, foto Hans Gregersen 19681992-041950-200087 -
Gregersen, Julius, skibsportrætmaler fra Flensborg.1981-111800-1900129 -
Gregor, John Mac, opfandt 1864 ROB ROY kajakken.1988-031850-19005 -
Greibe, V., repræsentant for D/S Jylland - med ved grundlæggende møde for det senere BIMCO 19052005-031900-195016 -
Grell, forhyringsagent i Havnegade 1894.1964-031850-190057-58 -
Grenager, konsul, Frederikshald, ejede 1898 skonnerten LIVLIG, der dette år forliste ved Hven..1980-061850-1950103 -
Grenfell, Wilfred, 1865-02-28, lægemissionær England (1890) *f1997-061850-190055ff -
Greuter, Matteo, 1564-1638, konstruerede glober. En himmelglobus skænket H&S af HSV.1954-011600-165012 -
Greuter, Matteo, globusmager, fremstillet 1636 himmelglobus, tilhørende H&S skænket af HSV.1954-131600-1650139-140 -
Greuter, Matteo, kartograf, fremstillede himmelglobus 1636, erhvervet til H&S med støtte fra H&S Venneselskab.1980-021600-165011 -
Grib, Peter, kaptajn på DRONNING ANNA SOPHIA, fregatskib, rejse til Trankebar 1729.1950-091700-1750138-139 -
Grieb, kaptajnløjtnant, kaptajn på DEN KÆKKE, 120 kls., indkøbt i London 1781-1782 til reder Oberstløjtnant Roepstorff, København.1973-051750-1800110 -
Grieg, Edvard, 1843-1907, komponist. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1944-031850-190079 -
Grieg, Edvard, komponist (-1888-)1945-031850-190096 -
Grier, James, læge på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1737.1955-021700-175026, 29-30, 39, 41, 43-44 -
Griffenfeld, Peder, statsmand 1635-16991943-041650-170079 -
Grigull, Susanne, museumslods i Flensborg. guidede ved Venneselskabets besøg 2011.2011-082000-2050162 -
Griis, Niels, dansk gesandt i Haag 1744, protesterede over hollandsk behandling i Sydafrika af danske skibe.1989-061700-1750156 -
Griming, Christopher, sømand, boede Nyboder, Merianstræde 11 i 1677.1981-031600-170010 -
Grimsta, Andreas Evensen, kaptajn på det forliste ELEFANTEN i Flesbugten, Sydafrika, 1750.1987-041700-180062 -
Grimsta, Andreas Evensen, kaptajn på ELEPHANTEN af Asiatisk Kompagni 1746-1748. Umenneskelig behandling af sømænd.1963-031700-175067-68 -
Grinde, Andreas, konservator (2009) *f2009-092000-2050147 -
Grinde, Andreas, konservator, H&S - involveret i Det Nye Søfartsmuseums udvikling2009-032000-205052 -
Grinde, Andreas, konservator, konserveringskonsulent på udstillinger til Museet for Søfart (2011)2011-072000-2050141 -
Grodtschilling, Bendix, dir. Kunstkabinettet, 1686-17371992-071650-1750118, 124ff -
Grodtschilling, Bernhard, 1697-17761992-071650-1800118, 124ff -
Grodtschilling, Bernhard, maler. Maleri af Pock & Kiperock, to grønlændere, 1724.1952-011700-175015 -
Grodtschilling, kontreadmiral. Medlem af havnekommissionen for Helsingør Havn 1788 efter A. Moltke.1958-061750-1850129 -
Grodt, Daniel, drejer (1728)1992-071700-1750139 -
Groes, Lis, handelsminister 1953-1957, besøgte museet for vurdering, og konklusionen blev statsstøtte.1980-021950-200015 -
Groom, løjtnant på Elminafortet, Guinea1952-021800-185038 -
Groos, C., tegnet udlevering af spiritusration på fregatten JYLLAND i 1870'erne.1977-021800-190049 -
Grootens = s'Grootens, tegnede kortet Descriptio Regni Daniæ 1592.1984-041550-160060 -
Grooten, Christian s' - kartograf -1560-1573-1965-051500-1600145-172 -
Groot, Hans J., kaptajn på JACOB & HERMANN, 60 kls., indkøbt i Rotterdam 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800109 -
Groot, Huig de, holl. jurist 1583-1645 = Hugo Grotius1998-051550-165097 -
Gropius, W, tegnede 1821 lodsfigur fra Övelgönne om bord på FORTUNA.1964-041750-180075 -
Grosch, gravør. Graveret stik af Fakkebjerg Fyrs teknik 1806.1960-071750-185069 -
Groth, Jens Petersen, kaptajn på VICTROIA, fregatskib af Flensborg, 1807.1956-091800-1850159 -
Groth, Jørgen Baltzer, kaptajn, på fløjten GREV SCHEEL, før 1779.1970-021750-180055 -
Grotius, Hugo, holl. jurist 1583-16451998-051550-165097 -
Grove, Anna, datter af Peder Jensen Grove. Enke efter Christian Cornelisen, fyrinspektør fra 1673.1960-061650-170034 -
Grove, C.F., 1822-1883, fyringeniør. Fyrvæsenets chef 1852-1883. Portrætfoto p.103. *f1960-081800-190087, 89, 102-118 -
Grove, C.F., søløjtnant. Mønstret på PRØVEN 1782-1783 på togtet til Vestindien med kronometertest under Poul de Løvenørn.2012-041750-180065, 73 -
Grove, fyringeniør, medlem af kommission for Kronborgs restaurering.1981-141850-1900165 -
Grove, H.H.S., f. 1814, d. 1866, krydstoldinspektør 1852-1855, senere marineminister 1865-18661947-051850-190096, 124 -
Grove, Jens Pedersen, fyrinspektør, deltog i oprettelsen af de første fyr i Danmark i 1600-tallet.1960-071650-170041 -
Grove, Jens Pedersen, opsatte vippefyrkonstruktion c. 1627 på Skagen, og forandrede senere Kullen fyrs konstruktion. Fra 1631 fyrinspektør med eget inspektionsskib. Epitafium i St. Olai kirke p.35 *p1960-061600-165013-18, 20-22, 26, 30, 33-35 -
Grove, Peder Jensen, født 1615, død 1673 og begravet i Gilleleje, søn af fyrinspektør Jens Pedersen Grove, fik i 1638 af kongen lovning på fyrinspektørembedet efter sin far. Gift med Dorothea Rhode.1960-061600-165033 -
Grove, premierløjtnant, fik 1851-03-03 ordre til at sejle H/S CAROLINE AMALIE til Flensborg efter krigens ophør.1981-191800-1900230 -
Grubbe, Erik (1639)1995-041600-165046 -
Grubbe, Erik, adelsmand, deltog i rejsen med PERLEN 1623-1977-051600-1650114 -
Grubbe, Erik, død i Trankebar (c.1636)2000-061600-1650118 -
Grubbe, Jørgen, lensmand på Ravnsborg og Halsted Kloster , 1584-16401948-021550-165054 -
Grubbe, Knud, lensmand i Blekinge, fik ordre om tømmerleverance til skibsbyggeri 1598.1977-041550-160089 -
Grubbe, Sigvard, sekretær (1599)2003-031600-165036 -
Grubbe, Sivert, byggede en af de første gårde på Christianshavn, 1600-tallets første halvdel.1968-021600-165010 -
Grube, Peter - artikelforfatter2005-032000-20509-30 -
Gruelund, P.A., forfatter til artiklen Puggaard-fregattens ankomst.1968-031850-190043-52 -
Gruelund, P.A., lods - H&S anskaffet materiale fra hans samlinger.1975-021900-200010 -
Gruelund, P.A., lods. Om læsning om bord på REINBEK, fuldskib af Tyskland ca. 1900.1964-021900-195022 -
Gruelund, P.A., statslods - købt af afdødes datter Gruelunds fotosamling til museet i 1984-1985.1985-081950-2000236 -
Gruelund, P.A., statslods, Randers. Takket for hjælp til E.C. Benzonartikel1954-051900-195079 -
Gruelund, statslods. Materiale fra 1990.1990-061950-2000133 -
Grue, Frederik, kaptajn på ISBJØRN 1925-1926, chef for Statens Istjeneste.1950-051900-1950, 101 -
Grue, overskibsinspektør. medvirkende ved udviklingen af redningsdragt ca. 1940.1955-071900-1950149 -
Grundtvig, N. F. S., præst og digter, 1783-1872.2009-041800-190064 -
Grundtvig, N.F.S., om sømandsstraffe oversat fra Saxo.1956-051800-185091 -
Grundtvig, Svend, historiker - Rasmus Henrich Kruse, 1796-1877, indsamlede oplysninger til ham 1828-1850 ca.1965-071800-1900177 -
Grundt, Johannes Pedersen, styrmand og bouttellér på PATENTIA 1752-17531950-031750-180024, 28-32 -
Grundt, Johs., styrmand og kaptajn på KRONPRINSENS ØNSKE 1762-1765.1968-021700-180035 -
Gruner, sekretær hos Luxdorph (1695)1942-021650-170033 -
Gruvberg, Nils, skrevet om skibsfarten i 1800-tallets slutning i Forum Navale nr. 22 i 1965.1966-071950-2000101 -
Grümbke fra Rügen, beskriver i artikel fra 1805 en drivkvase på tysk Seeskahn / Zeesekahn.1961-031800-185050 -
Gründgens, Gustav, skuespiller med i Hamletspillene på Kronborg i 1930'erne.1990-021900-195013 -
Gründler, missionær i Tranquebar, 17191992-041700-175084 -
Grüner, H.R., udgav 1852 Mercantil-Calender.1962-061850-1900155 -
Grüner, Haldur R. - udgiver af de første 'Mercantil Calender for det danske Monarchie', 1850-1869, indeholdende skibslister1993-071850-190065 -
Grønnow, Bjarne, historiker (1983)1992-071950-2000122 -
Grønvold, P.I., kobberstik af Frederik V's passage af Storebælt 17492010-051750-180074, 87 -
Grønvold, P., udført stik af Roskilde med domkirke, Haraldsborg, St. Ibs og St. Jørgens kirker, 1749.1966-051700-175041 -
Guacanagari, høvding på San Salvador (1492)1992-031450-150051 -
Gubben Rosenbom, Karlskrona, indsamlingsbøsse formet som en sømand (1700-2000) *f1996-031700-185034f -
Gude, Jacob, død 1748-04-24. Kaptajn på JÆGERSBORG på rejse til Guinea og Vestindien 1747-1748.1956-041700-175075-76 -
Gude, Jacob, kaptajn på JÆGERSBORG 1747-1748. Døde på rejsen 1748-04-24.1968-021700-180036 -
Gude, P., kaptajn H/S FLORA 1853 - 1856.1944-031850-190049 -
Gudleiv (1100c)1992-031450-150030 -
Gudmandsøn, Niels, kaptajn på en båd på 3 kls. fra Falkenberg 1652.2012-021550-175012 -
Gudmundsson, Valtyr, forfatter til Nordboernes Skibe i Vikinge- og Sagatiden, 1900. Vedrørende Rebækroret 1943.1944-041900-1950114 -
Guerimond, mr. fra Middlesex, omtaler håndloggen 17761951-041750-180068 -
Guggenberger, Friedrich, ubådskaptajn, i fangelejr 1944 i Papago Park, flygtet og fanget igen, USA.2011-041900-195053 -
Guillermo, matros i Svitzer (1939) *f2002-051900-195099 -
Guillet, fransk forfatter skrev 1680 om sømandsstraffe1956-051650-170098 -
Guldager, H. A., reder (1917)2002-041850-195086 -
Guldenlev, H. F., generaladmiralløjtnant 1712-17291996-051700-175052 -
Guldsmed, Hans, kaptajn på skude 1627 på rejse Nyborg - Lübeck.2012-021600-165010 -
Gulløv, Mads, konserveringsteknikker på H&S 1987-1990-031950-200050 -
Gummel, Hans, dr. i Osnabrück, korresponderede med Kusk Jensen 1931.1986-041850-1950119, 122 -
Gunbel, Charlotte Margrethe, gift 1816 med Johan Hendrik Ginge, 1790-1881.2011-061800-1900116 -
Gundel, kaptajn på S/S NORGE, Skandinavien-Amerika-Linien. Førte skibet ved grundstødningen på Rockall 1904-06-28.1979-051900-1950142 -
Gundersen, Christen, død 1678-08-20, kaptajn, boede i Nyboder mod at tage enken, Rævestræde 11, 1670.1981-031600-170014 -
Gunnarsson, T., skibsreder Seydisfjord. Ejede 1880-1914 ca. skonnerten ROSA.1975-061850-195095 -
Gustaf Adolf, konge - oprustning mod Danmark 1650 ca.1982-051600-170080 -
Gustafson, maskinmester i Congo (1892)1999-021850-190035 -
Gustav Adolf, født 1496, konge 1523-15601945-021500-160085 -
Gustav II Adolf, svensk konge 1611-1632.1942-021600-170017 -
Gustav III, konge 1746-1792, artikel om to chalupper bygget 1787.1981-041750-180022-27 -
Gustav IV Adolf, svensk konge, forbindelse med kolonien St. Barthélemy -1800-1981-231750-1850275 -
Gustav, prins, bror til Chr. X -1928- Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-195033 -
Gustmeyer, Barbara Eleonora, 1762 gift med Henning Frederik Bargum.2010-061750-1800102 -
Gustmeyer, Carl Hieronimus, tømmerhandler, 1701-1756. Gift med Henning Frederik Bargums moster.2010-061750-1800102 -
Gustmeyer, enke efter Carl Hieronimus Gustmeyer, fortsatte handelshuset efter 1756.2010-061750-1800102f, 108f, 111, 131f -
Gustmeyer, enke efter, handelskvinde, medinteressent i Guineisk Kompagni 1765.1970-021750-18008 -
Guttery, Mr. fra Ministry of Transport, ved åbningen af Decca i Danmark (1949)2004-081900-1950123 -
Günther, Andreas, tolddirektør (1676)1942-021650-170020ff -
Gyldenløve, Christian, feltmarskalløjtnant grev, ligfærd med kiste på orlogsfregat i 1703.1989-031700-175064 -
Gyldenløve, Hans Ulrik, død 1645-01-31, fik 1641 brev om problemer på Bremerholm med Holmens chef Erik Ottesen Orning. Rejse til Spanien med Sehested. Lensmand på Kronborg, hvor han døde.1977-041600-165098-99 -
Gyldenløve, Ulrik Frederik, greve 1638-1704, Frd. IIIs søn med Margrethe Pape.1942-021600-170027, 41 -
Gyldenstierne, Mogens, statholder i København. Hidkaldte på kongens ordre søfartskyndige til rådslagning 1561.1981-101550-1600120 -
Gyldenstjerne, Knud, lensmand i Hald Len. Fik 1635 ordre på at strafforfølge ulovlig skovhugst.1977-041550-160090 -
Gyldenstjerne, Mogens - fik krigsartikler med vagtsbestemmelser m.v. i 1555.1985-041550-160092 -
Gyldenstjerne, Mogens, søofficer under Christian III, fik 1555 reglement for sin kommando. Heri om sømandsstraffe.1956-051550-1600108 -
Gyldenstrøm, sv. overtoldinspektør (1695)1942-021650-170033 -
Gylfe, svensk sagnkonge2008-050000-100089 -
Gyllembourg, Thomasine, forfatter, skrev i romanen Een i Alle, 1840, om ceremoni på restaurant, hvor champagne blev drukket og skibs navngivning foretaget.1983-081800-1900112 -
Gøbel, Erik 1949-, historiker, artikelforfatter2000-021950-20507-35 -
Gøbel, Erik 1949-, historiker, artikelforfatter2001-031950-205023-64 -
Gøbel, Erik 1949-, historiker, artikelforfatter2003-021950-20507-30 -
Gøbel, Erik 1949-, historiker, artikelforfatter (1998)1998-031950-205039 -
Gøbel, Erik 1949-, historiker, artikelforfatter (2010)2010-041950-205041-72 -
Gøbel, Erik, forfatter til artiklen Asiatisk Kompagnis kinafarter 1732-1772 - Sejlruter og sejltider.1978-021950-20007-46 -
Gøbel, Erik, forfatter til artiklen Asiatisk Kompagnis sejlads på Indien 1732-1772.1987-041950-200022-86 -
Gøbel, Erik, forfatter til artiklen Dansk sejlads på Vestindien og Guinea 1671-1807.1982-031950-20005-53 -
Gøbel, Erik, forfatter til artiklen Sygdom og død under hundrede års Kinafart.1979-041950-200075-130 -
Gøbel, Erik, medforfatter til Dansk Søfarts Historie, bind 2 udgivet 1997. Om skuden som skibstype.2012-021950-20008 -
Gøbel, Erik, seniorforsker RA. Artikelforfatter til Første danske rejse til Sankt Croix med skibet ENIGHEDEN 1733-1734, i 20092009-061950-205091-115 -
Gøje, Christoffer, lensmand i Norge, byggede 1641 sidste skib til Kongen.1982-051600-170074 -
Gøthche, Morten, forfatter til artiklen DAN & VIKTORIA - To åledrivkvaser.1983-071950-200069-96 -
Gøthche, Morten, forfatter til artiklen Konservator Christian Nielsens virksomhed på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.1983-141950-2000203-229 -
Gøthche, Morten, skibsteknisk konsulent på H&S 1982-19881990-031950-200050 -
Gøthche, Morten, tegnet Stinesmindeskuden og Klimskuden som rekonstruktionstegning.2012-022000-205016, 18 -
Gøtsche, Morten, konsulent ved H&S 1979-1990-021950-200021 -
Gøye, Kristoffer, lensmand i Nedenæs Len i Øst-Augder Norge. Fik ca. 1600 ordre på at sende tømmer til skibsbyggeri.1977-041550-160090 -
Gaard, Olle, frue, ejer 1716 af jagt i Nakskov. Ført af Petersen Friis.1958-051650-1750102 -
Gaarn, J.J., kaptajn, vist på svingbroen på Århus Havn, foto fra 1864.1958-101850-1900171 -
Gaaser, Peter Christian, underkonstruktionsassistent og og skibsmåler i København fra 1836.1974-031800-185045 -
H. Pontoppidan, Handelshus. Theodor Malling associé. Stedsøn til H. P. Prior.1944-031850-1900104 -
HAVFRUEN, orlogsfregat b. 1825, købt 1864 af H. Puggaards Rederi for handelsfart.1968-031800-185043 ID=9826
Hackenburg, A.F., forh. interimsguvernør, Accra, Guinea -1748-1956-041700-175077-79 -
Hack, Niels, til Hikkeberg i Skåne, d. 1508, arvingers salg af Æbelø til kong Hans1948-021450-155052 -
Hadji, søn af Abul-Fath, var sultan fra 1680 i Bantam.1987-051600-170090 -
Haelwegh, Albert, gravør 1600-16731943-041600-170075 -
Haelwegh, Albert, stukket portræt efter maleri af Abraham Wuchters, nemlig portræt af Ove Gjedde, 1594-1660.1988-051600-1650102-103 -
Haeyen, A., kartograf - udgav 1591 Amsterdamsche zeecaerten.1965-051500-1600160 -
Haeyen, Aelberg, udgav 1585 Amsterdamsche Zee Caerten i Leiden.1984-041550-160061 -
Haga, Eivind, psykiater, Stavanger - om følelser ved døden til søs. 1980.1987-061950-2000103 -
Hageboe, Bjørn Lauridsen, sømand, boede i Nyboder, Kattestræde 22.1981-031600-170014 -
Hagelberg, H. P., kaptajn, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1930-19571990-031900-195049 -
Hagelberg, H.P., kpatjn og bestyrelsesmedlem i H&S, død 1958-03-16. Omtale i Beretningen 1958.1958-011950-200010 -
Hagelund, Peter Rubek, skibspræst på DISCO. Teologisk kandidat 1785, bestalling som missionær i Trankebar 1785.1954-071800-1850113 -
Hagemann, Gustav Adolph, gehejmekonferensråd 1842-19161943-011900-195014 -
Hagen H., skibsreder for JUBELFESTEN til 1799.1968-021700-180040 -
Hagerman, J., skibsbygger i Wiken, Skåne. Byggede 1893 THYRA, kartoffelbåd, ejet 1902 af fisker Carl Petersen og hans svoger E.P. Bendsen i Gilleleje.1966-071850-190089 -
Hagerup, fru Lilian, skænket museet æressabel tilhørt løjtnant Ostermann givet ham af Frederikssted på St. Croix 18781955-011950-20009 -
Hagerup, Harald, elektrotekniker, norsk, overvintring på basen på Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1959-041900-195061, 66 -
Hage, Alfred, grosserer. Svoger til Hans Puggaard.1945-071800-1850161 -
Hage, Alfred, politiker (1868c)1993-091850-1900108, 110 -
Hage, Alfred, til Oremandsgård, fik bygget kutteren GEMMA, 15,3 yachttons, i 1875 af E.C. Benzon1954-051850-190077 -
Hage, Alfrred, 1803-1872, rigsrådsmedlem, konsul, kritik af fyrvæsenet 1858. Gift med datter af krigsråd Faber. Portrætfoto p.97 *f1960-081800-190097, 112, 114-115 -
Hage, Christian, Nakskov, solgte for enkefrue Emma Mess, skonnerten NIELS 1865 til købmand Carl Anton Qvade, Maribo.1983-131850-1900196 -
Hage, Christopher Friedenreich, købmand, svigerfader til Hans Puggaard.1945-071800-1850161 -
Hage, Christopher, konsul i Stege 1840.1972-091800-1900134 -
Hage, Christopher, konsul og ejer af skibsbyggeri i Stege.1953-061800-185092 -
Hage, godsejer, Nivågård, fik bygget KALIFEN, dæksbåd, 4,4 yachttons, b. 1878 af E.C. Benzon1954-051850-190078 -
Hage, Jens F., reder for ST CROIX PAKET, 73,5 kml., hjemhavn St. Croix, sammen med oberst P. L. Oxholm, 1797-18001991-041750-180067 -
Hage, Jens Friederich, vestindisk regeringskommissær, ejede 1797-1803 fregatskibet ST. CROIX PAQUET.1963-091750-1800155-156 -
Hage, Johannes, løjtnant, fik bygget paketjagten ANNETTE, 40 NRT, i 1873 af E.C. Benzon til rederi i Stege.1954-051850-190077 -
Haghe, Willem van der, = Guilherme da Silveira = Francesco da Silveira. Flamlænder på Azorerne -1450- Gift med en datter af Vaz Cortereal.1952-041450-1500120 -
Hahn-Petersen, Eigil, 1902-1982, skibsreder til 1969 (c.1945) *f1995-071950-2000105, 110 -
Hahn-Petersen, Eigil, Leder af Londonafdeling af U.M.A. (1945)1994-031900-195050 -
Hahn-Petersen, Eigil, skibsreder 19361994-031900-195016-24 -
Hahn-Petersen, Eigil, skibsreder (1938)2001-061900-200097 -
Hahn-Petersen, Gerda, gudmoder (1938)2001-061900-200097 -
Hahn-Petersen, Leif, befragter (1938)2001-061900-200097 -
Hahn-Petersen, Leif, skibsreder (1936)1994-031900-195019 -
Hahn-Petersen, Niels - komitemedlem for museets Venner - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200013 -
Hahn-Petersen, Niels, 1928-, skibsreder i Dansk-Fransk fra 19711995-071950-2000110 -
Hahn-Petersen, Niels, skibsreder og bestyrelsesmedlem for H&S Venneselskab.1980-021950-200012 -
Hahn, Dirk Meinerts, 1804-1860, kaptajn på australiensfarer, ekspedition 1838-1839.1971-041800-190070, 74 -
Hahn, Jonas, kaptajn på S/S ROLF af D/S Danmark (1898-99)1995-071850-1900102 -
Hahn, Lorens Petersen, 1668-1747, kommandør på hvalfangere fra Sild. Gravsten på Westerland kirkegård. Datter Merret var gift med Manne Jens Eben.1971-041650-175068, 70, 75, 78, 80 -
Hake, Peder, bogtrykker for salmebogen Vandre-Viser, 1657. p.105 *d1955-061600-1700103-105, 118 -
Hakluyt, Richard, 1552-1616, udgiver af rejsebeskrivelser i The Principall Navigations Voiages and Discoveries of the English Nation, 1589, final ed. in 3 vol. 1598-1600.1990-041550-160079 -
Hakonsøn, Magnus Lagabøter, gav bylov for Bergen i 1276 - heri om vagtmandskab på skibe.1985-041250-130081 -
Halberstadt, David Moses, reder 1819-18741943-091850-1900108 -
Halkier, Andreas, overstyrmand på DISCO 1789.1954-071750-1800126 -
Halkier, H., direktør, skænket benmodel af fregat LA DIANE, -1800- til msueet1949-071900-1950148 -
Halkier, Johannes, skibsbygmester på Van Ostens Værft -1779-1970-021750-180057 -
Halkier, pælebukkermester, Helsingør, oplysninger om fyrs indretning ca. 1800.1960-071750-185058-59 -
Halkier, skibsbygmester og skibsbyggerforordningen af 1776-03-18.1974-041750-180058, 62-64, 67-69 -
Halkier, skibsbygningsmester på Holmen 1779.1981-121750-1800140, 144 -
Halkier, Søren, mester. Medlem af havnekommissionen for Helsingør Havn 1788.1958-061750-1850128, 136 -
Halkiær, Andreas, kaptajn på kinafarer KONGEN AF DANMARK (V) 1794-1795.1979-041750-1800125 -
Halkjær, Johannes Sørensen, 1746-1793, skibsbygmester hos Lorck i Flensborg og gift med hans datter Catharina 1775.1969-041700-1800114-120 -
Hallbjørnsson, Line, konservator, H&S - involveret i Det Nye Søfartsmuseums udvikling2009-032000-205052 -
Hallbjørnsson, Line, konservator, konserveringskonsulent på udstillinger til Museet for Søfart (2011)2011-072000-2050141 -
Halldin, G., artikel 1963 om vikingeskibsfund.1965-041950-2000122 -
Halldin, Gustaf, marinedirektør, forfatter til oplysninger eller teser om helleristninger -1959.1959-051900-195086 -
Hallengren, P.J., købmand i Ålborg, foreslog 1840 at danne dampskibsselskab. Senere bestyrelsesmedlem i Dampskibsinteressentskabet i Aalborg D/S A/S.1967-051800-1850126 -
Halley, David, direktør Burmeister & Wain - tilbud om dieselpatent (1894)1991-031850-190019f -
Halley, Edmund, 1656-1742, astronom, der udgav det første isogonkort i 17001945-041650-1750140-143 -
Halley, Edmund, 1656-1742, astronom, udviklede forbedreet dykkerklokke (1690)1946-021650-170028f -
Halle, Trine, cand.mag., forfatter til: Fortællingen om en sømandsfamilie2011-062000-2050114-133 -
Halle, Trine, historiker, forfatter til artiklen En undervisningsafdeling bliver til.2012-052000-205082-98 -
Hall, James, engelsk opdagelsesrejsende i Grønland. Fandt Ameralikfjrden, som han 1612 kaldte for Lancaster River.1954-031600-165028 -
Halmøe, F.N., sejlmager i Nykøbing F. Leverede sejl til bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø.1961-041850-1950116 -
Halmø, N.F., sejlmager i Nykøbing F., syede til Christian Nielsen på Fejø. Faktura gengivet side 93. *d1983-071900-200085-86, 93 -
Halmø, sejlmager, Nykøbing F., fik bygget halvdæksbåden NARCIS, 4,2 yachttons, i 1872 af E.C. Benzon.1954-051850-190077 -
Halse, Petra Magdalene, gift med Hans Jacob Plum, mor til Poul August Plum, maler, deltog i GALATHEA-ekspeditionen 1845-1847.1966-101800-1850144 -
Halstensen, Torben, bøsseskytte, boede i Nyboder Pindsvinestræde 25 omkring 1670.1981-031600-170017 -
Halwiin, J., borgmester, købmand og reder i Helsingør -1700-1972-091650-1750126 -
Hambro, Charles, eng. forhandlingsleder 19391999-041900-195094 -
Hamer, Jacob en af flere pommerske fiskere emigreret til Danmark 1870-1880.1961-031850-190078 -
Hames, Hendrick de, holl. handelsmand (1592)2003-021550-160013 -
Hamilton, Alexander, lufthavn på St. Croix opkaldt efter ham, -1967-.1967-041700-180087 -
Hamilton, Lady, portrætlitografi p.43. *r1962-031750-180043, 49, 64 -
Hamilton, Lord og ambassadør i Napoli 1798. Informant til Nelson.1962-031750-180034, 46 -
Hamlet, dramafigur hos Shakespeare efter Saxo, statue af Hamlet og Ofelia i Helsingør samt tavle af Shakespeare på Kronborg i Mørkeport.1985-021500-20506 -
Hammer, A. A., maskinmester M/S SELANDIA, Ø.K., 30 år (1912)1991-031900-195022, 24, 29 -
Hammer, A., maskinmester M/S SELANDIA, Ø.K., foto 1962 *f1991-031950-200028 -
Hammer, Anders, kaptajn, på pinkskibet JULIANEHAAB, 1784.1970-021750-180056 -
Hammer, Andreas, kaptajn, på fregatskibet GEHEJMERAAD GREGES JUEL, 1791.1970-021750-180055 -
Hammer, August, kaptajn på SALVATOR MUNDI af København 1729.1976-031700-175038, 459 -
Hammer, J., malet 1810 Frederiksnagore i Indien.1987-041700-180040 -
Hammer, Kirsten, gift med P. Pedersen Munck, købmand i Nakskov, ca. 1650-1710. Steddatter af borgmesteren i Nakskov.1958-051650-1750104 -
Hammer, lampist fra Norge, fyrudvikling ca. 1830.1960-081800-190090 -
Hammer, O.C., f. 1822, d. 1892, kaptajnløjtnant, krydstoldinspektør 1850-1864 - om indkøb til Frederik VII's rejse 1860 med skibet til Vadehavet.1947-051850-190096, 124 -
Hammer, O.C., kaptajnløjtnant, oprettede 1865 Det Danske Fiskeriselskab1947-101850-1900129 -
Hammer, R., kaptajn på HVIDBJØRNEN før 1895.1972-091850-1950140 -
Hammurabi, konge af Babylon 1792-1750 f.Kr.1996-07-2000--100094 -
Hancock, Robert - en af de første, der anvendte transfer print på porcelæn (1750)1993-061750-180056 -
Hansdatter, Kirstine, datter af kaperfører Hans Olsen, blev gift med kaptajn Peder Andersen, Hornbæk. Hun blev mormor til fisker Peder Andersen, Store Bjørn.1965-031750-185028, 51 -
Hansen Stephan, overkrigskommissær. Fik opført palæ i Strandgade 95 af arkitekt Philip de Lange i 1759-1761.1958-061750-1800107, 147, 150 -
Hansen Thomes i Höffuen. Kaptajn og skibsfart i Halland 1595.1966-161550-1650247 -
Hansen. Knud, assistent på FREDERICUS QUARTUS. Faldt overbord og omkom 1709 på reden ved Accra.1948-041700-175071 -
Hansen, A.H., skibsreder på Thurø for skonnerten GALATEA ca. 1900-. Sønnen Sophus Hansen fortsatte rederiet.1970-031900-195089 -
Hansen, A.M., forfatter til oplysninger eller teser om helleristninger -1959.1959-051900-195085 -
Hansen, Aage, telegrafist, rejste med kaptajn H.K. Christensen til M/T MEXICO for at deltage i eftersøgningen af skoleskibet KØBENHAVN 1929.1988-061900-1950181 -
Hansen, Ad. Heinrich, malede 1919 kaptajn Søren Tofts kone Mette Toft ved skrivepladsen i hjemmet.1985-031900-195022 -
Hansen, Ad. Heinrich, malede 1919 kaptajn Søren Tofts kone Mette Toft ved skrivepladsen i hjemmet.1985-031900-195022 -
Hansen, Adolph Heinrich, malet Mette Toft, sømandskone skriver brev til manden, 1919.1957-101900-1950181 -
Hansen, Agnete, medvirket ved oversættelse af artikel om danske krigssejlere i Newcastle under WW2.2012-032000-205057 -
Hansen, Akraberg, radiotelegrafist på Færøerne og fyrvæsens administrator fra 1940.1960-091900-1950140 -
Hansen, Anders, Bremerholm-skriver, hans datter lå i med kong Christian IV og fik Hans Ulrik Gyldenløve med ham.1977-041600-165098 -
Hansen, Anna Margrethe, f. Dons. Gift med vejer og måler Johan Fr. Hansen. Portræt malet 1797-02-11 af Jes Jessen. Side 117 *p1990-051750-1800116f -
Hansen, Anne Kristina, datter af Hans Hansen, Risemark. Hun var gift med kaptajn Hans Madsen Boye.1966-071800-185094 -
Hansen, August Wilhelm, skibsreder for JUBELFESTEN ca. 1760-1793.1968-021700-180040 -
Hansen, B. H., maler (1835)1993-071800-185060 -
Hansen, B.H., tegner. Tegnet 1837 slup ELISABETH af Løkken.1975-061800-1850149 -
Hansen, B.H., tegnet ELISABETH, slup af Løkken, 1837, erhvervet til H&S med støtte fra H&S Venneselskab.1980-021900-195011 -
Hansen, Barend Frederik = Bandik Frederik, kaptajn for rederen Jan Noteman, 1769, på flisemaleri dateret 1769 i hus i Nieblum på Föhr.1954-041750-180049 -
Hansen, Bendix, købmand og reder i Helsingør -1700-1972-091650-1750126 -
Hansen, Birgitte, datter af overkrigskommissær Stephan Hansen, gift med Jean Christopher v. Deurs, købmand i Helsingør -1756-1958-061750-1850107 -
Hansen, bogholder, ansat hos firmaet C.K. Hansen 1888.1989-041800-190073 -
Hansen, bådsmand på M/S KINA, ØK (1947)1995-081900-1950123f -
Hansen, C. F., arkitekt - Altona, havnescene med C. F. Hansens bygning i baggrunden (1830). Maleri af E. W. Normann. *p1991-041830-184051 -
Hansen, C. K., maskinmester DANA (III) 19381998-071900-1950129 -
Hansen, C. K., repræsetant for D/S Dannebrog - med ved grundlæggende møde for det senere BIMCO 19052005-031900-195016 -
Hansen, C. Medlem af kommission for undersøgelse af Østersøisk-guineisk Handels Selskabs virke, 1787.2011-051750-180096, 99 -
Hansen, C. N., oliemølleejer (1872)1994-051850-190083 -
Hansen, C.F., arkitekt, hans bygninger ses på Parti fra Altona Havn malet ca. 1840 af Emil Normann.1953-091800-1850113 -
Hansen, C.K., 1813-1868, grosserer, portræt efter fotografi *f1946-081800-1900177f -
Hansen, C., professor på Teknisk Akademi, København, a. 19001959-031900-195058 -
Hansen, Carl Jørgen, matros fra Knudsker, VALKYRIEN, (1915)2004-041900-195051 -
Hansen, Carl, kulforvalter, ansættelse hos firmaet C.K. Hansen 1888.1989-041800-190075 -
Hansen, Catharina Maria H., datter af Jacob Schwennesen. Catharina Maria blev gift med pastor Jørgen Hansen. Portræt af Jes Jessen 1788, side 110. *p1990-051750-1800110 -
Hansen, Catharina Maria, død 1787, gift med pastor Jørgen Hansen. Hun var datter af Jacob Schwennesen. Portræt af Jes Jessen 1788, side 110. *p1990-051750-1800109f -
Hansen, Ch., skibsreder på Thurø, fortsatte rederiet efter faderen Sophus Hansen og farfaren H.A. Hansen. ca. 1925.1970-031900-195089 -
Hansen, Chr. G., Kornkompagniet, bestyrelsesmedlem i Volante (1916)2006-041900-195043, 51 -
Hansen, Christen / Christian, skibsmåler, indskærpes nøjagtighed 1676.1974-031600-170025, 45 -
Hansen, Christen, 1798-1873, kaptajn, begravet Marstal kirkegård.1987-061800-1900162 -
Hansen, Christian Kjellerup, 1930- , skibsreder Dannebrog1997-051950-200047 -
Hansen, Christian, lærer, sønnesøn af lærer Cornelius Hansen. Gift 1858 med 12-årige Julie Steen, Fredensborg - en kusine til Holger Drachmann. -1859-1965-031800-190051, 65, 68 -
Hansen, Christopher, konstabel på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1738.1955-021700-175038 -
Hansen, Cornelius, lærer, begravelse 1859-11-16 i Gilleleje.1965-031800-190051 -
Hansen, dansk kaptajn fra finske S/S ERGO (1943)1994-031900-195041 -
Hansen, Dan, leder af pramafdelingen hos C.K. Hansen 1885. Med på foto side 77. *f1989-041800-190077 -
Hansen, E. Urban, præst, skrev 1871 om første sømandskirke i Hull.1964-021850-190032 -
Hansen, E., dykker, kaptajn fra Espergærde, dykkede 1909 ved BREDERODE.1958-031900-195039, 41, 44, 51 -
Hansen, Emil, modelskærer, skar galionsfigur med biskop Absalon til skoleskibet KØBENHAVN 1921.1988-061900-1950127-128 -
Hansen, etatsråd i kolonien Trankebar 1844.1952-021800-185065, 67, 70 -
Hansen, Fejø, skibstømrer på Benzons Træskibsværft i Nykøbing F. ca. 1890. *f1978-061850-1900157 -
Hansen, Frederikke, født Brock. Gift med Johan Hansen måler den ældre. Fik 13 børn1990-051750-1800116 -
Hansen, Frederik, Lindelse, født på Slotø - minder om ruinerne (1948)1948-021900-195043, 50 -
Hansen, Frederik, navigationsskolebestyrer Marstal, 1911.1983-111850-1950158 -
Hansen, Frederik, skibsinspektør ved Kongelige Grønlandske Handel (1935-1940)2005-081900-195065 -
Hansen, G.K.C., skibsreder for JUBELFESTEN 1750.1968-021700-180040 -
Hansen, G., 2. styrmand på GUSTAV HOLM, KGH 19362005-081900-195083 -
Hansen, Georg Carl Octavius, navigationsskolelærer Marstal, 1911.1983-111850-1950158 -
Hansen, Georg F., hoffotograf. Foto af fregatten HAVFRUEN ca. 1880 ved tidl. Asiatisk Kompagnis Plads.1990-061850-1900139 -
Hansen, Georg, kaptajn på DANA (I) 19201998-071900-1950120, 125, 128 -
Hansen, Gustav Emil, matros fra København, VALKYRIEN, (1917)2004-041900-195052 -
Hansen, H. A., skibsreder D/S Myren (c.1940)2002-041900-195078 -
Hansen, H. A., skibsreder (1930)1991-051950-200076 -
Hansen, H. J.'s enke, Rønne (udtrådt af rederiet for VICTOR 1899)2000-051850-190095 -
Hansen, H. J., kaptajn på S/S PRØVEN, der forliser 27/12 18982005-071850-190062 -
Hansen, H. P., kaptajn på EJNER (1944-)1999-061900-1950147 -
Hansen, H. Peter, skibskonstruktør, 1800-tallets midte.1989-051800-1950104, 107 -
Hansen, H.A., kaldet Spillemanden, skibsportrætmaler fra Marstal.1981-111800-1900129 -
Hansen, H., gæstgiver og svoger til Jens Møller skibsbygger. Hos gæstgiveren logerede skibsbygmester Poul Barfoed i læretiden 1835-1953-061800-185083 -
Hansen, H., maler, billede af Fanøstue 19191999-051900-1950130 -
Hansen, Hans Christian, købmand i Randers. B. jagten WILHELMINE i Åbenrå 1787. Malet af jes Jessen 1797. Side 115 *p1990-051750-1800114ff, 119f, 123f, 126 -
Hansen, Hans H., fra Fjellebroen, styrmand på VERA, bramsejlsskonnert af Svendborg, 1934.1966-091900-1950138 -
Hansen, Hans Henrik, lærer fra 1832 i Gurre. Gift med Lorentze Clausen, forældre til lærer Christian Hansen.1965-031800-190065-66 -
Hansen, Hans Lind, skibsbygger, byggede i Odense fra 1858 til 1885 ni skibe med galionsfigur.1975-041850-195048 -
Hansen, Hans Peter, skibsbygmester Tåsinge, byggede fra 1834 sine skibe efter tegning.1983-101800-1900130, 140-141 -
Hansen, Hans Peter, skovfoged. Gift med Konstantine Axelsdatter, gift 1831. Datter Johanne Kirstine Hansen og gift med Store Bjørn.1965-031800-190060 -
Hansen, Hans-Christian, 'Freia-Hansen', kaptajn og partreder på FREIA 1912-1949 *f1997-071900-195072 -
Hansen, Hans, fisker, fik sammen med Peter Gudmand Petersen bygget båd hos Christian Madsen i Lynæs i 1926.1983-061900-195067 -
Hansen, Hans, handelsmand i Nakskov 1701. Afskibede med krejerten PETRUS.1958-051650-175098 -
Hansen, Hans, kaptajn 1811 på DE FIRE BRØDRE, jagt af Marstal.1953-081800-1850112 -
Hansen, Hans, kaptajn i Svendborg, fragtet en skude på 10 kls. 1631-16322012-021600-16509 -
Hansen, Hans, landmand på Risemark, reder for jagten ANNA MARIA ELISABETH fra 1839. Gift med Anne Dorothea. Oldefar til købmand Jens Hansen, Marstal. Hans Hansens datter Anne Kristina var gift med kaptajn Hans Madsen Boye.1966-071800-185094-95 -
Hansen, Hans, matros på MARIA LOVISA 1800, led af skørbug.1954-031800-185025 -
Hansen, Hans, provisor, 1819-1882. Taget foto af havnen Charlotte Amalie, St. Thomas fra 1850'erne.2007-041850-190035 -
Hansen, Hans, skibsreder, Marstal for jagten PROVIDENTIA, 400 DWt, b. 1850 hos E.C. Benzon, Nykøbing F.1954-051850-190071 -
Hansen, Hans, søn af pastor Jørgen Hansen og Catharina Maria Hansen, -1787-1990-051750-1800109 -
Hansen, Heinrich, professor, medlem af kommission for Kronborgs restaurering.1981-141850-1900165-166 -
Hansen, Hendrik / Hendrich 1819-1891, skibbygmester Svaneke (1858)2000-041850-190065, 70 -
Hansen, Henrik L., læge PhD, artikelforfatter: Når søfarende kommer til skade eller bliver syge (2009)2009-042000-205054-73 -
Hansen, Henrik L., læge, artikelforfatter2004-052000-205059-86 -
Hansen, Henrik, fisker, ejer ca. 1980 af åledrivkvasen SVANEN bygget 1903 hos Christian Nielsen, Fejø.1983-071900-200078 -
Hansen, I.E., dansk sømand, krigssejler, Oplysninger fra /om indgår i artiklen om danske søfolk i Newcastle under WW2.2012-031900-195057 -
Hansen, J. C., kaptajn og reder i Rudkøbing (1889)2000-051850-190083 -
Hansen, J. P. fra Nexø, kaptajn VICTOR (1898)2000-051850-190089f -
Hansen, J.C., kaptajn på LINE, skonnertbrig af Marstal. Skibsportræt, dateret 1878.1963-041850-190094 -
Hansen, J.G., justitsråd i Helsingør, indsendte 1748 projekt om klokketønde på Læsø Trindel og et fyr på Gilleleje Kirke.1960-071700-175041 -
Hansen, J.G., justitsråd, Helsingør, indgav 1748 projekt om en fyrlygte på Gilleleje kirke og på Kronborg.1960-061700-175032 -
Hansen, J.P.C., kaptajn 1872 på HOTHER ID 9377.1961-041850-195096-97 -
Hansen, J., skibsportrætmaler, Altona. Kopi af malerens DE FIRE BRØDRE, jagt af Marstal af N.H. Petersen.1953-081800-1850112 -
Hansen, J., tegnet Gammelholm 1858, daglige aktiviteter.1981-121850-1900141 -
Hansen, Jacob, fransk konsul og købmand i Helsingør -1688-1972-091650-1700126 -
Hansen, Jacob, søn af pastor Jørgen Hansen og Catharina Maria Hansen. Gift med Güde Elisabeth. Portræt af Jes Jessen 1802, side 111. *p1990-051750-1800109ff, 113 -
Hansen, Jan, kaptajn 1751 på MERCURIUS, Vestindisk-guinesisk Kompagnis jagt, b. nr. 1 1751 på Kompagniets værft Christianshavn.1991-041750-180048 -
Hansen, Jens Mathias, maskinmester i Svitzer (1939)2002-051900-1950102 -
Hansen, Jens Schou, amatørarkæolog, dykker (1973)1997-081950-200082 -
Hansen, Jens, bornholmsk kaptajn 17101998-061700-1750101 -
Hansen, Jens, kaptajn på JÆGERSBORG 1749-1750.1968-021700-180036 -
Hansen, Jens, kaptajn på MERCURIUS 1751.1968-021700-180039 -
Hansen, Jens, købmand på hjørnet af Gyldenstræde og Anna Quienstræde - købte og fik opplydset gammelt tovværk, 1890-.1971-051800-1900104 -
Hansen, Jens, lods på Læsø 1796 - om sandflugt.1960-071750-185051 -
Hansen, Jens, museumsmand på Ærø ca. 1950. Oldebarn af landmand Hans Hansen, Risemark.1966-071950-200094-95 -
Hansen, Jens, skibsbygmester, indsendte tegninger til konstruktionskommissionen 1776-1779.1974-041750-180067 -
Hansen, Jochum, kaptajn 1831 på DE FIRE BRØDRE, jagt af Marstal.1953-081800-1850112 -
Hansen, Johan Emil Victor, viceadmiral 1837-19121942-011850-19009 -
Hansen, Johan Fr., vejer og måler i Åbenrå. Portræt malet af Jes Jessen 1797-02-12. Gift med Anna Margrthe f. Dons. Søn nr. 11 af 13 børn af Johan Hansen. Side 117 *p1990-051750-1800116f -
Hansen, Johan junr., grosserer og chef hos firmaet C.K. Hansen 1888.1989-041800-190073, 78-79 -
Hansen, Johan sen., generalkonsul, søn af C.K. Hansen. Kompagnon i firmaet fra 1857, oprettede D/S Dannebrog i 18831946-081850-1900178 -
Hansen, Johan senr., chef hos firmaet C.K. Hansen 1888. Portrætfoto side 74. *f1989-041800-190073-74, 79 -
Hansen, Johan Troye, skibsreder, søn af William Hansen, Bergen. Johan overtog ledelsen af rederiet fra 1920.1966-141900-1950219-220 -
Hansen, Johanne Kristine, kaldet Stine, født 1842-11-15, død 1923-01-07, gift med Peder Andersen, kaldet Store Bjørn, fisker og bådfører, Hornbæk. Datter af skovfoged Hans Peder Hansen.1965-031800-190023, 60, 76-77 -
Hansen, Johannes Henning, 1880-1945, arkitekt. Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-19509, 16 -
Hansen, Johannes, tredjestyrmand på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1737.1955-021700-175023, 46 -
Hansen, Johan, 1861-11-14 til 1943-06-17, generalkonsul, medlem af museets bestyrelse og forretningsudvalg fra 1914. Nekrolog.1944-021900-19507 -
Hansen, Johan, generalkonsul. Omtalt i beretning i HSV for 1943-19441944-111900-1950138 -
Hansen, Johan, København. Medstifter af The Baltic & White Sea Conference, 1905.1966-141850-1900220 -
Hansen, Johan, måler og vejer i Åbenrå. Gift med Frederikke Brock, halvsøster til grosserer Niels Brock. Parret fik to sønner: Johan Fr. Hansen overtog faderens stillingen, og Hans Christian Hansen.1990-051750-1800116 -
Hansen, John fra C.K. Hansen - BIMCOs grundlæggelse 19052005-031900-195012ff, 19, 21 -
Hansen, Johnna, senere gift Hendriksen, kontorassistent H&S, 1948-1990-021900-20007, 15 -
Hansen, John, generalkonsul. Forslag om finansiering af Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-19509 -
Hansen, John, generalkonsul, komitemedlem i H&S.1950-121900-1950147-148 -
Hansen, John, generalkonsul, medlem af forretningsudvalget fra komiteen til oprettelse af et søfartsmuseum i 1914.1949-021900-195028 -
Hansen, John, generalkonsul, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1930-19431990-031900-195049 -
Hansen, John, generalkonsul, rederiet C. K. Hansen, 1914, H&S-museets stiftelse.1990-031900-195035f, 38 -
Hansen, Jørgen, præst i Aller, Sønderjylland, 17881990-051750-1800100 -
Hansen, Jørgen, sømand født 1853 på Sejerø, skibskiste fra 1880'erne erhvervet på H&S.1980-031800-190039 -
Hansen, kaptajn på MARGRETHE ex KALIFEN, b. 1858, der købte den fra kaptajn von der Recke.1954-051850-190057, 62, 73 -
Hansen, Kaptajn på skonnerten ELISE af Fåborg, b. 1879. 1879-1959-031850-190056 -
Hansen, Karen Arildsdatter, død 1740, gift 1733 med Andreas Bjørn med hvem hun fik fire sønner.1968-021700-180011, 25 -
Hansen, Karen Margrethe, gift med Carl V. Sølver i 1908.1967-061900-2000154 -
Hansen, Kari Helmer, forfatter til artiklen Elve- og kanalfarten i Frankrike.1972-071800-200081-100 -
Hansen, Kaya - medarbejder ved museet - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200012 -
Hansen, Kaya, bogholder på H&S 1971-1990-031950-200050 -
Hansen, Knud E., artikelforfatter til Forstævnsformer1946-061900-1950130-175 -
Hansen, Knud E., artikelforfatter til Koldingskibett1944-051900-1950119-129 -
Hansen, Knud E., cand.polyt., skibsteknisk konsulent ved H&S -1949-1949-021900-195048 -
Hansen, Knud E., civilingeniør. Fotograferet sidste sildebåd af sundtypen fra Rungsted i 1951.1952-031950-200097 -
Hansen, Knud E., civilingeniør, konsulent ved H&S 1944-19601990-021900-200020 -
Hansen, Knud E., civilingeniør, underviste Christian Nielsen ca. 1937 i praktisk skibstegning.1961-041900-1950141 -
Hansen, Knud E., død 1960-07-31. Civilingeniør, omkom ved søulykke med sin sejlbåd SOLLYS ved Anholt. Fra 1944 museets skibstekniskekonsulent. Nekrolog.1960-051950-2000XI-XIII -
Hansen, Knud E., ingeniør. Overværede udgravningen af Rebækfundet 1943.1944-041900-1950108 -
Hansen, Knud E., ingeniør, forfatter til artikel om forstævnsformer i årbog 19461949-051900-1950115 -
Hansen, Knud E., Rigsarkivet - tilladelse til kopiering af skibstegninger af DISCO.1954-071950-200089 -
Hansen, Knud E., skibsingeniør, afstak retningslinjer for Christian Nielsens opmålinger af fartøjer -1950-1958-041900-195054-89 -
Hansen, Knud E., skibsingeniør, forbindelse med konservator Christian Nielsen.1983-031900-20005-7 -
Hansen, Knud E., skibsingeniør, oplærte konservator Christian Nielsen i opmåling -1960-1983-061950-200054 -
Hansen, Knud E., skibsingeniør, oplærte på Helsingør Skibsværft Christian Nielsen i skibskonstruktion ca. 1937.1983-141950-2000203, 206, 212 -
Hansen, Knud E., skibsteknisk konsulent H&S. Om Rasmus Møllers værft i Fåborg (1959)1959-021950-200023 -
Hansen, Knud E., skibsteknisk konsulent på H&S 1944-19601990-031900-200050 -
Hansen, Knud E., skibstknisk konsulent H&S -1939-1990-031900-195040 -
Hansen, Knud E., skrev 1946 om vikingeskibstyper.1965-041900-1950128-129 -
Hansen, Knud, læge, som forblev i Vestindien efter 1917 og fik hospitalet opkaldt efter sig.1967-041900-200093 -
Hansen, Kromand, ejer af jagt, der for på København -1839-1953-061800-185087-88 -
Hansen, L. P., købmand - anpart i AUGUST af Ærøskøbing (1875)1996-081850-1900120 -
Hansen, L., skibsbygmester med værft ved Karrebæksminde. Niels Christian Nielsens læremester fra 1865.1961-041850-195091 -
Hansen, Lars Ole, chefkonsulent Univ. og Bygningsstyrelsen (2011)2011-072000-2050137 -
Hansen, Lars Ole, chefkonsulent Univ. og Bygningsstyrelsen (2012)2012-062000-2050101 -
Hansen, Lars Ole, chefkonsulent Universitets- og Bygningsstyrelsen. Bestyrelsesmedlem Maritim Museums Byg fonden m.v. 2009-2010-082000-2050153 -
Hansen, Lars Ole, direktør, tidl. Universitets- og Byggestyrelsen, medlem af bestyrelsen for Maritim Museum Fond2009-032000-205035, 37 -
Hansen, Lars Ole, direktør, tidl. Universitets- og Byggestyrelsen, medlem af bestyrelsen for Maritim Museum Fond2009-122000-2050155 -
Hansen, Lars, matros fra Frederikssund, VALKYRIEN, (1915)2004-041900-195051 -
Hansen, Lars, sømand, skænkede 1693 votivtavle til Gedesby Kirke.1950-041650-170057 -
Hansen, Laurits Henrik, fik part i galeasen ANNA MARIA ELISABETH i 1859 fra faderen Hans Hansen, Risemark.1966-071850-190094 -
Hansen, Lodsformand Stubbekøbing, 18662005-071850-190061 -
Hansen, Lorents, fik part i galeasen ANNA MARIA ELISABETH i 1859 fra faderen Hans Hansen, Risemark. Bedstefar til købmand Jens Hansen i Marstal.1966-071850-190094 -
Hansen, Mads, brændevinsbrænder i Helsingør, far til William Hansen, født 1855.1966-141800-1900217 -
Hansen, Mads, bygningsskriver ved Bremerholm 1621.1977-041600-165081 -
Hansen, Maren Frandsine, født Boye. Gift med havnekommissær i Randers Rasmus Hansen, skibsreder. 1797. Portræt malet af Jes Jessen 1797. Side 118 *p1990-051750-1800115ff, 118 -
Hansen, Marius, forfatter til artiklen Upåagtede kilder til belysning af dansk skibsfart, søhandel og skibsbyggeri.1958-051950-200090-105 -
Hansen, Marius, forfatter til artiklen: Ellenbogen - Lollands Albue - En middelalderlig sildemarkedsplads1953-051950-200068-81 -
Hansen, Marius, kaptajn A. E. Sørensen1991-051950-200073, 78f, 86 -
Hansen, Marius, Nakskov, artikelforfatter til Udgravningen af Kong Hanses Skibsværft Engelsborg paa Slotø i Nakskov Fjord1948-021900-195020-57 -
Hansen, Marius, om udgravninger ved Nakskov Fjord.1959-061950-2000108 -
Hansen, Mickel, husmand, fik bygget ANNE KIRSTINE, jagt på 6 kls., i 1823 i Åsø, ført af rederens søn Peder Hansen.1983-101800-1900134 -
Hansen, Morten, bådsmand, vidne i sagen om styrmand Belling fra JÆGERSBORG 1748.1956-041700-175084 -
Hansen, N. Skov, maskinmester, s. af Hans-Christian 'Freia-Hansen' (1940)1997-071900-195075 -
Hansen, N.F., skibsbygger i Odense - byggede 1890 krydsjagt til Krydstoldvæsenet.1958-041850-190087 -
Hansen, N.F., skibsbygger, Odense. Arvinger skænket tegninger og skabeloner til H&S 1965.1965-111900-1950189 -
Hansen, N.F., skibsbygmester i Odense, havde oplært skibsbygmester Jens Anthon Nielsen på Thurø.1989-051800-1950130 -
Hansen, N.F., skibsbygmester i Skibhuse, foretog 1894 navngivning af skib ved flaskedåb svunget af ukendt.1983-081800-1900113 -
Hansen, N.F., skibsbygmester, Kerteminde og Skibhuse, Odense. byggede til krydstoldvæsenet -1885-1983-131850-1900190 -
Hansen, N.F., skibsbygmester, Kerteminde til 1877, derefter Odense. Byggede krydstoldfartøjer.1947-051850-1900101-109 -
Hansen, N.F., skibsbygmester, Odense, b. 1890 TOLDKRYDSER XXVII. B. 1882 TOLDKRYDSAGT ?1953-011850-19007 -
Hansen, N.F., skibsbygmester, Skibhuse, b. 1890 Krydstoldjagt No. XXVII og byggede i alt i Kerteminde og Odense 24 stk.1983-111850-1950149-163 -
Hansen, Niels Peter Villads, kaptajn på PEDER 1940-1999-061900-1950145 -
Hansen, Niels, fisker. lejekontrakt for arealer ved stranden oprettet mellem ejer af Rungstedgaard og beboerne 1882.1952-031850-190095 -
Hansen, Niels, fisker. Tegnet 1901 af Alfred Schmidt. *t1952-031900-195094 -
Hansen, Niels, kaptajn på 13 rejser til Vestindien (1780-1800)1991-041750-180060 -
Hansen, Niels, kaptajn, København og ejer af færgejagten PILEN, b. 1857 af E.C. Benzon, k. 1875 af kaptajn Martin Dyreborg, Fåborg.1954-051850-190073 -
Hansen, Niels, oplober faldt over bord 1776.1979-041750-180086 -
Hansen, Olaf Christian, donkeymand fra AXEL CARL, død i Alexandrias havn 1943.2012-031900-195039 -
Hansen, Olof, død 1897-05, chef hos firmaet C.K. Hansen 1888. Portrætfoto side 74. *f1989-041800-190073-74, 78, 81 -
Hansen, P., jernstøber Nykøbing F (1861)2005-071850-190057f -
Hansen, P., jernstøber, leverede1861 dampmaskine til S/S PAN, 60 x 12 fod, 5,75 kls., b. 1861 af E.C. Benzon til H.P. Prior, der annullerede, og s. 1863 til I/S i Kbh., og s. 1865 til A.C. Kruse, Kastrup.1954-051850-190061, 74 -
Hansen, P., kaptajn på LISBETH, bark 4-m. af Hamburg, ex PENDRAGON CASTLE, b. 1891 i Workington. Foto af dækket med kaptajn P. Hansen, ca. 1910. *f1980-031900-195061 -
Hansen, P., skibsbygmester i Troense -1840-1972-091800-1900133 -
Hansen, P., skibsbygmester, Troense. Poul Barfoed tog arbejde her i 1837-1838.1953-061800-185086-87 -
Hansen, Pastor Mørk, 1815-1895 - sønderjysk præst, udgiver 1864-65 en Huspostil2006-031850-190024 -
Hansen, Paul E., videnskabelig medarbejder på H&S 19451990-031900-195050 -
Hansen, Paul-Erik, forfatter til artiklen Skaanemarkedet1945-021900-195017-90 -
Hansen, Paul-Erik, mag.art. Forfattet oversigt over Skånemarkedet.1959-061900-2000101 -
Hansen, Paul-Erik, mag.art., assistent på H&S med registrering og formidlingsmateriale -1942-1949-021900-195048 -
Hansen, Paul, pastor, Keitum, far til Catharina Lützjacob, Catharina = Lucia Röder, 1716-1741. Gift med Carolus Røder, 1699-1727, toldforvalter.1971-041700-175078 -
Hansen, Peder Møller, fannik, kaptajn på S/S JOHANNE, JL, 19351998-041900-195067 -
Hansen, Peder Møller, fannik, kaptajn, JL, (1930) portræt med maskintelegraf *f1998-041900-195068 -
Hansen, Peder, etatsråd, guvernør i Ostindien fra 1841 *p1992-051800-185091-92, 94f -
Hansen, Peder, fører af jagten ANNE KIRSTINE på 6 kls., b. 1823 i Åsø, ejet af faderen Mickel Hansen.1983-101800-1900134 -
Hansen, Peder, skibsbygmester, byggede ca. 1830 fartøjer på Svanninge Mark.1983-101800-1900136 -
Hansen, Peter Laurids Chr., bådsmand fra Nykøbing S, VALKYRIEN, (1915)2004-041900-195051 -
Hansen, Peter, fynbomaler. Malet flere motiver fra Rasmus Møllers værft i Fåborg.1959-031850-190046 -
Hansen, Peter, hørkræmmer, far til C.K. Hansen.1946-081750-1850178 -
Hansen, Peter, leder af kulafdelingen hos C.K. Hansen 1885. Med på foto side 77. *f1989-041800-190077 -
Hansen, Peter, matros. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1959-041900-195066 -
Hansen, Petra Møller, kaptajnsfrue født Nørholm (1935) *f1998-041900-195071 -
Hansen, Petter, kaptajn på SARAH, 48 kls., indkøbt i Rotterdam 1781-1782 til reder konferensråd Niels Ryberg, København.1973-051750-1800112 -
Hansen, postmester, Postgården Helsingør 1770 c.2010-051750-180080 -
Hansen, Poul-Erik, artikelforfatter til Danmarks ældste Flaadeordning1946-031900-195062-90 -
Hansen, Povel, lods i Helsingør, 1863 kontakt til E.C. Benzon om lodsbåd1954-051850-190062-63, 74 -
Hansen, Povl, kolonibestyrer i Macassar 1647, senere oprørsleder i Trankebar.1977-051600-1650118-120 -
Hansen, Preben Møller, forbundsformand (1970-1982)2004-051950-200070 -
Hansen, R., kaptajn på VERA, bramsejlsskonnert af Svendborg, 1923.1966-091900-1950137 -
Hansen, Rasmus, havnekommissær i Randers 1797. Bror til Hans Christian Hansen, skibsreder. Gift med Maren Frandsine født Boye. Portræt malet af Jes Jessen 1797. Side 118 *p1990-051750-1800115f, 118ff -
Hansen, Rasmus, kahytsdreng på slaveskibet PATENTIA 17531950-031750-180027 -
Hansen, Rasmus, kaptajn på bramsejlsskonnerten YRSA af Tåsinge, ca. 1901.1981-101900-1950119 -
Hansen, Rasmus, møller i Helsingør. Lejede grund og bygninger af boet efter J.J. Claessen 1816.1958-061750-1850152 -
Hansen, Richardt, ejer 1716 af jagt i Nakskov.1958-051650-1750102 -
Hansen, Robert, grosserer og chef hos firmaet C.K. Hansen 1888.1989-041800-190073, 78 -
Hansen, Salve, kaptajn på kinafarer PRINS FREDERIK (II) 1774-1775 og 1776-1777 og 1778-1779.1979-041750-1800124 -
Hansen, schoubynacht på Holmen 1779.1981-121750-1800144 -
Hansen, Sikker, kunstner, tegner. Tegnet H&S-plakaten fra 1948.1990-021900-195032 -
Hansen, Sikker, tegner - planer om at bestille en plakat til H&S1948-121900-1950155 -
Hansen, Sikker, tegner, plakat tegnet til Handels- og Søfartsmuseet -1949-1949-101900-1950153 -
Hansen, skibskonstruktør ved Nyholms Konstruktionsskole. Skibsbygmester Poul Barfoed undervist af afHansen1840-1953-061800-185090 -
Hansen, Sophus, skibsreder på Thurø, fortsatte rederiet efter faderen H.A. Hansen. ca. 1900.1970-031900-195089 -
Hansen, Spur, matros på M/S KINA, ØK (1947)1995-081900-1950126 -
Hansen, Svend, lods i Gilleleje. Lodsede DISCO 1794 til Helsingør og i Sundet.1954-071750-1800123, 130 -
Hansen, Tage Hans Bandik, 1724-1808, kaptajn, søn af Barend Frederik Hansen, 1769, på flisemaleri dateret 1769 i hus i Nieblum på Föhr.1954-041750-180049 -
Hansen, Th. præst, skrev om reolmangel på Århus Sømandsstue, først oprettet 1875 med læsemulighed.1964-021850-190033 -
Hansen, Thomas, havnekommissær i Randers 1797.1990-051750-1800115 -
Hansen, Thorkild, skrev i Jens Munk 1965 om Ceylon.1988-051950-2000104 -
Hansen, underkonstruktør på Holmen -1840-1972-091800-1900134 -
Hansen, V., kommandør, forslag 1888 om at opankre bøjer langs Jyllands vestkyst med oliebeholdere, der kunne lade olie sive ud i stormvejr.1955-071850-1900132 -
Hansen, Valdemar, rentier i Sorø. Arvede tegninger af P.A. Plum, som i 1950 blev købt af H&S.1966-101900-1950150 -
Hansen, Victor, havnemester (1863)2001-031850-190030 -
Hansen, Victor, løjtnant, senere admiral. Førte FALKEN på H. P. Priors togt til Middelhavet 1865. Livserindringer udgivet i Memoirer og Breve-1944-031850-190075f -
Hansen, Victor, udgav Illustreret Idrætsbog i 1890, heri om kanosport.1988-031850-190013 -
Hansen, William, 1855-1931, dansk skibsreder, der fungerede i Bergen. Portrætfotoside 219. *f1966-141850-1950217-219 -
Hansen, Willie C. K. Beretning i HSV for 1943-19441944-111900-1950138 -
Hansen, Willie C. K., reder, formand H&S Venneselskab 1940-1949.1990-021900-195032 -
Hansen, Willie C.K., formand for HSV til sin død, november 1949. Mindeord i beretning.1950-121900-1950146-148 -
Hansen, Willie C.K., skibsreder og bestyrelsesformand ved stiftelsen af H&S Venneselskab i 1940.1980-021900-19507-8, 11-12 -
Hansen, Willie C.K., skibsreder, død 1950. Formand for Venneselskabet. Mindeord ved næstformanden overretssagfører V. Falbe-Hansen.1951-111900-1950111 -
Hansen, Willie C.K., skibsreder, medvirkede ved oprettelsen af H&S Venneselskab 19401949-021900-195039 -
Hansson, Hilding Ferd., matros fra Sverige, VALKYRIEN, (1917)2004-041900-195052 -
Hansteen, prokurator, deltog i forhandlinger og regnskab i Dragør efter bjærgning af brig VALERIA af Kolberg 1841.1978-041800-185095 -
Hansz, Thysz, kaptajn på FRIHEDEN, 70 kls., indkøbt i Amsterdam 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800111 -
Hans, 1455-1481-1513, konge. Mødested på Albuen i 1506.1953-051500-160071 -
Hans, Konge 1481-15131946-031450-155062f -
Hans, Konge, og dannebrog under Ditmarsken kampagnen 1500.1969-021500-155012 -
Hans, Konge, reg. 1481-1513, Engelsborg på Slotø med skibsværft.1948-021450-155020-57 -
Harald Hårderåde og hans skib gengivet efter tegning fra 1900. *t1985-041800-190083 -
Harald III Hen, 1074-1080, kongevalg på Isøre 1074.1946-031000-120072f -
Harboe, C.L.L., kaptajn, udgav Dansk Marine Ordbog i 18391945-041800-1900146 -
Harboe, Jens, minister 1646-1709.1942-021650-170041 -
Harboe, Ludvig, svigersøn til Peder Hersleb (1738)1998-061700-1750111 -
Harboe, Niels Rasmussen, assistent på CHRISTIANHAVN, lønseddel 16411995-041600-165059 -
Harboe, Rasmus, 1868-1952, billedhugger. Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-19509 -
Harboe, skibsfører, formand for Skipperforeningen, medlem af D/S Torms bestyrelse -1895-1951-021850-190054 -
Harbou, H.W., major, udlånte fotos af kaptajn Jens Jensen Berg og frue samt af FREDENSBORG til H&S.1973-031950-200047, 53 -
Harder, Carl, kaptajn på PRINZ CARL af Kiel, fregatskib, vestindiefarer. Reder Diederichsen & Wille, Kiel.1958-011800-185013 -
Harder, Jacob, kaptajn på SVAR TIL ALT2002-031750-185061-69 -
Hardingham, John, forfatter til The Accomplished Ship-Wright and Mariner, 17061994-021700-175014 -
Harhoff, Christian, skibsreder, forhandlingsudvalg Dks. Rederiforening - Allierede om tilbagelevering af danske skibe 1945-19461999-041900-1950107 -
Harhoff, Preben, skibsreder, får leveret M/S FREDERIKSBORG, b. nr. 980 Gebr. van Diepen, Waterhuizen 1965. K. 1969 af D/S VENDILA1997-051950-200051 -
Harhoff, Preben, skibsreder, og firmaet C.K. Hansen 1932-1969.1989-041900-200073 -
Hariot, Thomas, engelsk, første til i 1595 at omtale roteringssystem i vagtordninger.1985-041550-160047 -
Harlan, John Marshall, dommer i USA - om slavespørgsmålet 1883-1896.1973-031850-190032 -
Harling, Jørgen, Maersk Line Networking and Products; erfagruppedeltager for søhistorie i Museet for Søfart2011-072000-2050141 -
Harper, B., Mr. chef for paskontoret ved den britiske ambassade i Lissabon 19431994-031900-195041 -
Harpsøe, formand på kulpladsen i havnen i København 1888.1989-041800-190076 -
Harrison, John, engelsk urmager (-1735-)1945-041700-1750122f, 144 -
Harrison, John, konstruktør af et kronometer 1755 ca.2012-041750-180060-62, 65 -
Harrison, John, konstruktør af kronometer ca. 1755.1980-041700-180084 -
Harrison, JOhn, kronometerkonstruktør 1755.1990-061750-1800141 -
Harrison, John, og kronometeret ca. 1750.1986-031700-180057, 67 -
Harris, Peter, sørøverkaptajn på Panamatangen, 1683.1975-031600-170034 -
Harsdorff, arkitekt for opførelsen af Det Vestindiske Pakhus 1780. Blå Pakhus 1783.1970-021750-180010, 19, 22 -
Harsdorff, C.F., arkitekt, der 1774 ombyggede Trompetertårnets spir på Kronborg efter brand.1985-021750-18002 -
Harsdorff, C.F., arkitekt, opførte det Claessenske Palæ, Strandgade 93 i Helsingør 1791-1793.1958-061750-1850144-146 -
Harsdorff, C.F., arkitekt, tegnede 1775-1785 pakhuse, bl.a. Vestindisk pakhus, Kielers Pakhus, etatsråd Bruuns Pakhus og måske de Conincks Pakhus1954-111750-1800135 -
Harsdorff, Caspar, Frederik, 1735-1799, arkitekt, opførte Det Blå Pakhus for KGH 1781-1783.2011-051750-180078, 81 -
Harslund, Viggo, korrespondance 1945 med Kronborg2004-031900-195023 -
Hartmann, Carl Christian Ernst, 1837-1901, billedhugger. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1944-031850-190079 -
Hartmann, Hans, kommerceråd om bord ENIGHEDEN, død 13/6 1733.2009-061700-1750110 -
Hartmann, Nielsen, forfatter til artiklen Ekko fra Bantam.1987-051950-200087-102 -
Hartmeyer, J. D., gæstgiver i Åbenrå, gift 8/1 17791990-051700-175095 -
Hart, Simon, holl. historiker (1968)2003-022000-20507 -
Harvey, kaptajn på EARL ST. VINCENT i 1799 på rejsen fra Irland til Vestindien.1980-051750-180093 -
Harvey, William 1578-1657, læge1999-031500-170071 -
Harving, fru doktor, fra Holbæk, barnebarn af maleren A.M. Nisted.1981-111950-2000131 -
Hasanuddin, Maulana, sultan -1552-1570 i Bantam.1987-051550-160097 -
Hasendorp, Johan, skrev brev om bjærgning i Dragør af Lübeckskib i 1333.1978-041300-135076 -
Hasler, Johannis, læge, forfatter til De Logistica Medica (1578)1999-031550-160070 -
Haslöf, Olof, forfatter til artiklen Sjöfartsmuseer och etnologi.1972-031950-200015-20 -
Hassager, Carl, repræsentant for D/S Activ - med ved grundlæggende møde for det senere BIMCO 19052005-031900-195016 -
Hasselberg, Gösta, retshistoriker, skrev 1953 om spor efter fx frisernes sprog i Visbyske søret.1966-041900-195024 -
Hassing-Jørgensen, handelsminister 1914. Nedsatte komite til at arbejde med oprettelse af et søfartsmuseum1949-021900-195028 -
Hassing, Johan Peter, kaptajn på Blacks Enke & Co. fregatskib ANTONETTE fra 1822-1824.1979-071800-1850151-152 -
Hassing, P., kaptajn på fregatskibet ANTONETTE af København fra 1798 .1979-071750-1800151 -
Hassing, toldinspektør for Odense Toldsted -1910-1983-111850-1950157 -
Hasslöf, Olof, dr. fil, Sjöhistoriska Museet, Stockholm -1980-1990-021950-200024 -
Hasslöf, Olof, forfatter til artiklen Från skeppslag till rederiaktiebolag.1981-101950-2000110-128 -
Hasslöf, Olof, forfatter til artiklen Sjöfart och Privilegier.1966-071950-200071-104 -
Hasslöf, Olof, forsker i skibsbygning - om senternes betydning og kravel kontra klink.1989-051900-200085, 87 -
Hasslöf, Olof, født 1901-07-08, professor, hyldest ved 70-årsdagen. Gift med forfatterinde Dagmar Edqvist. Foto side 9. *f1972-021900-20007-14 -
Hasslöf, Olof, museumsinspektør, deltog 1964 i gennemgang af bådebyggeriet hos Christian Madsen i Lynæs.1983-061950-200052, 54, 56-58 -
Hasslöf, Olof, professor, fik i 1973 gavebog fra H&S. Foto side 167. *f1973-121950-2000167 -
Hassø, Arthur G. - Københavns Skipperlaug 1634-1934 (1996)1996-061900-195091 -
Hass, medejer af Chr. Schierbecks Eftf. i Helsingør 1888.1989-041800-190076 -
Haste, dansk købmand Batavia -1820-1956-031800-185048 -
Haste, I.H., kaptajn på JULIANE MARIE, fregat, Asiatisk Kompagni. 1779. Bodmeribreve tilgået H&S.1959-011750-180012 -
Haste, Johan Henrich, kaptajn og ekvipagemester i Asiatisk Kompagni. F.C. Willerup tegnede skydeskive med galionsfigur 1791.1967-101750-1800181 -
Haste, Johan Henrich, kaptajn på kinafarer KRONPRINSEN AF DANMARK (II) 1773-1774 og på DRONNING JULIANE MARIA (II) 1775-1776 og 1777-1778.1979-041750-1800124 -
Haste, kaptajn og ekvipagemester i Asiatisk Kompagni -1794-1954-071750-1800128-129 -
Hatten, Frideric, præst i Tranquebar, død 17551992-041700-175078 -
Hauberg, J. C., Christianshavns Apotek, København, udgav lægebog / brugervejledening (-1850-)2009-041850-190057 -
Hauch, H., landtingsmand, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1930-19391990-031900-195049 -
Hauch, Jens Erik, justitsråd, fik 1757 til 1759 og fra 1761 til 1762 fyrinspektørbestallingen.1960-061750-180036 -
Hauch, L.P., kammerherre. Digt af Poul Martin Møller i kammerherrens stambog.1956-031800-185069 -
Hauch, R., depotindehaver, Holstebro, skænkede breve fra Grønland ca. 1900 fra Svend Jensen.1971-031950-200061 -
Hauge, C. N., handelsminister, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1930-19351990-031900-195049 -
Hauge, indenrigsmiister, om grønlandske fiskerier (1927)1947-021900-195035 -
Haulken, Gondel Wulf, gift med Peter Peter Frödden, 1773-1838, rådmand. Gravsten på Keitum kirkegård, Sild.1971-041750-185076 -
Haure-Petersen, Poul, kaptajn M/S SLESVIG, London 19431994-031900-195047 -
Haure-Petersen, Poul, kaptajn på S/S HALLAND, rederiet Det Dansk-Franske D/S A/S, -1928-1982-041900-195055 -
Haure-Petersen, Poul, kaptajn SLESVIG2001-061900-195099, 102, 105 -
Hauschild, H. H., maler (1837)2000-021850-190022 -
Hauser, konferensråd. Opfordring til emnet vilje til enighed for Poul Martin Møllers prædiken på CHRISTIANSHAVN1956-031800-185034 -
Hausmann, Günther, grafiker, arbejde 1960'erne med restaurering af gravsten i Keitum på Sild. *f1971-041950-200085 -
Havemann, Carl Gustav (bror til J. H. Havemann), kaptajn (c.1882)2000-051850-190083 -
Havemann, Johan Carl (bror til P. S. C.), købmand og reder (1879)2000-051850-190081f -
Havemann, Johan Henrik (fætter til J. C. Havemann), reder (1882)2000-051850-190083 -
Havemann, Peder Sofus Carl (bror til J. C.), købmand, reder og kaptajn på CONDOR (1879)2000-051850-190081 -
Havnearbejder håndtering af containere i Gdansk2010-032000-205024 -
Havsgaard, Otto, sejlede HELIOS på slæb til stranden ved Klitmøller 1887-03-10.1976-041800-190054 -
Hawker, R.S., engelsk teolog, bemærker om havfruer ca. 1890.1967-021800-190022 -
Hawkes, Christopher, forfatter til oplysninger eller teser om helleristninger -1959.1959-051900-195088 -
Hawkins, John, opdagelsesrejsende, så 1565 indianere ryge pibe.1978-051550-1600109 -
Hawkins, Richard 1562-1633, og skørbug (c.1593)1999-031550-160068 -
Hawkridge, William, sømand, så i 1600-tallet havfrue.1967-021650-170026 -
Heberlein, Fritz, klædehandler i Antwerpen. Martin Behaim i lære der i 1479.1952-041450-1500102 -
Hecateus fra Mileos, c. 500 f.Kr., gr. forfatter til Perigesis Ges = Rejsen omkring jorden.1990-04-050056 -
Hecht-Nielsen, Johannes, borgmester Helsingør ved Første spadestik 17. september 20102010-082000-2050156 -
Heckeren, von, holl. minister (1713)1942-021600-170028ff -
Hedegaard, Peter P., reder (1915-1922)2004-041900-195044 -
Hedemann, Anthon Rudolph, kaptajnløjtnant havnemester 1816- (1866-1868)2001-031850-190030 -
Hedenberg, Lars Olsen, boutelliermath på KRONPRINSESSEN AF DANMARK, overtog regnskabet om bord 1745.1963-031700-175066 -
Hedtoft, Hans, statsminister, rejste 1948 til Grønland.1960-091900-1950141 -
Hedtoft, Hans, statsminister, åbner Decca i Danmark (1949)2004-081900-1950123 -
Heegaard, Anna levede på Bülows Minde plantage med von Scholten -1840-1967-041900-2000115 -
Heel, C. L., Ministry of War, Shipping Transportation 19401999-041900-1950100 -
Heering, Christiane Petrine Beate Margrethe f. Wineken 1761-1821, g.m. O. C. Heering2000-041750-185061 -
Heering, Harald 1879-1933, fabrikant fra 19022000-041850-195065 -
Heering, Johan, kaptajn FLINK (1867)2000-041850-190063 -
Heering, Karen Nicoline f. Mørch 1805-1872, g.m. P. F. S. Heering2000-041800-190061 -
Heering, Otto Carl 1732-1795, konsumtionsforvalter2000-041700-180061 -
Heering, Peter 1934-, fabrikant, reder, formand Dansk Samvirke2000-041900-205069 -
Heering, Peter F., fabrikant, født 1792 i Roskilde, død 1875. Litografi gengivet p.125. *p1968-071800-1900123-126 -
Heering, Peter Frederik Suhm 1792-1875, fabrikant og reder2000-041800-190061-74 -
Heering, Peter Frederik Suhm 1792-1875, fabrikant og reder *r2000-041800-190062 -
Heering, Peter Frederik Suhm 1908-1987, fabrikant og reder2000-041900-200066 -
Heering, Peter Nicolai 1838-1924, fabrikant og reder2000-041800-195065 -
Heering, William - komitemedlem for museet - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200012 -
Heering, William 1876-1936, fabrikant fra 19022000-041850-195065 -
Heering, William 1937-, fabrikant og reder2000-041900-205066, 69 -
Heering, William, skibsreder, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1974-19791990-031950-200049 -
Hee, Asmus Henningsen, skibsbygmester i Flensborg i 1700-tallet.1969-041700-1800119 -
Hee, Christian, professor og forelæser over matematiske emner for konstruktører - skibsbygningsforordningen af 1776-03-18.1974-061750-1800120 -
Hee, Henning, kaptajn, 1/4 ejer af skonnerten COLUMBUS, 43 klstr., k. H.C. Brodersen, Flensborg 18501994-051850-190079 -
Hee, Henning, kaptajn, oliemøller, oldermand Flensborg Skipperlav (1843-1852), gift med Birgitte Brodersen, datter af Johann Friedrich B. (I), Flensburg, (c.1850)1994-051750-185076, 79 -
Heggestad, Leiv - solsten (1930)1997-031900-195017ff -
Heiberg, Knud foto af Trankebar, Kongensgade (19001992-041900-195085 -
Heicken, C. P., kaptajn på 14 rejser til Vestindien for John Schmidt 1794-1806, reder på rejser 1800-18031991-041750-185060 -
Heicken, H. F., kaptajn på 4 rejser til Vestindien for John Schmidt 1803-18061991-041800-185060 -
Heicken, H. P., kaptajn på 2 rejser til Vestindien for John Schmidt 1800-18021991-041800-185060 -
Heide, Lars, forfatter, (1993)2004-071950-2000106 -
Heide, Rolf, teglværksejer, Kragelund ved Århus, gift med Ella Christine Brodersen, 1871-1956, datter af H. C. B. (II)1994-051850-195084 -
Heidtmann, Albert Wilhelm Emil, en af flere pommerske fiskere emigreret til Danmark 1870-1880.1961-031850-190078 -
Heilbuth, Paul Herman, direktør 1861-???2002-041850-195075 -
Heimbach, Wolfgang, maler. Gengiver på maleri af arvehyldningen 1660 flaget med våben med ordenen den væbnede arm.1969-021650-170018, 29 -
Heineth, C.F. klarering og speditionschef, ansat hos firmaet C.K. Hansen 1888. Med på gruppefoto 1885 ide 77. *f1989-041800-190073, 77 -
Heine, Heinrich, forfatter, skrev om Lorelei.1967-021800-190018 -
Heinn, Jens Johannes, kaptajn fyrskib (c.1829)1942-041800-185085ff -
Heinrich, Bertha, gift med Johan Friderich Heinrich, 1730-1808. *p2011-051750-180086 -
Heinrich, Johan Friderich, 1730-1808, konferensråd. Meddirektør i Dansk-vestindisk Handelsselskab. Bestyrelsesmedlem i Østersøisk-guineisk Selskab. p. 86 *p2011-051750-180071, 86 -
Heinrich, Johannes Fr., etatsråd. Direktør i Østersøisk-guineisk Handelsselskab og i Vestindisk Handelsselskab, 1783.1970-021750-180020 -
Heinrich, konferensråd, to malerier af ham og fruen, malet af C.W. Eckersberg, *p1947-011800-190011-12, 15 -
Heinsius, P., forfatter til Das Schiff der hansisches Frühzeit, 1956.1965-041950-200083-85, 87, 95 -
Hein, guvernør i Guldkysten -1832-1970-051800-1850119 -
Hein, J.J., kaptajn på HUSUM, bjærgningskutter af Dragør / Sundbyøster, 1826.1978-041800-185095 -
Hein, Jens, fyrskibskaptajn (1829)2001-021800-18507 -
Heise, P., komponist, gift med datter af Alfred Hage.1960-081800-1900115 -
Heister, Laurentius, udgiver af bogen Chirurgie i Nürnberg. Åreladningsinstrumenter samt klystersprøjte fra 1719 gengivet på stik side 94 og 107.1979-041700-175094, 107 -
Heitman, Hans, Trondheim far til Johan H. (1660)1996-051650-175051 -
Heitman, Johan den Yngre, søn af Johan Hansøn Heitman født 1664.1980-041700-180086 -
Heitman, Johan den Yngre, søn af Johan Hansøn Heitman født 1664. Andreas var kartograf og udgav faderens skrifter.1980-041700-180086 -
Heitman, Johan Hansøn, født 1664, død 1740-07-06, norsk kaptajn, kartograf og skribent, artikel af Hein Magnus.1980-041650-175080-88 -
Heitman, Johan jr. søn af Johan Heitman f 1664 (1741)1996-051700-175055 -
Heitman, Johan, f. 1664 i Trondheim, kaptajn på DEN GYLDNE LØVE, ostindiefarer (1730)1996-051700-175050-85 -
Heitman, Johan, skibspræst, udgav 1730 Besværede Sø-Mænds søde Siæle-Roe eller aandelige Lyst Hauge. Udkom til 1867 i trettende oplag.1964-021700-175014 -
Helgenes, Peder Jørgensen, ejer af halvpart og kaptajn på SCT. MARIA af København, død Horsens 1712-08-24.1971-021700-17507-35 -
Helgesen, Povl, præst, 1485-1535 - Skibbykrøniken1948-021450-155026 -
Hellekande, Rasmus Jensen, skibsbygmester på Christianshavn 1640'erne.1982-051600-170074 -
Hellesen, Hans, ejer af Bergmansdal ved Helsingør, død 1782. Gården arvet af sønnen Jens H.1958-061750-1850117-118 -
Hellesen, Jens, død 1790, ejer af Bergmansdal ved Helsingør, solgt ved auktion 1790. Søn af Hans H.1958-061750-1850118 -
Hellesen, kaptajn DRONNINGGAARD (1794)1942-031750-180052 -
Hellesen, Mads, beboer i Nyborg havde stjålet og kom i arbejde på Bremerholm.1977-041600-165093 -
Helmer-Hansen, Kari, historiker i Oslo, samarbejdede med danske om indsamling af data om bådebyggeri, 1964-1983-061950-200056 -
Helmich, Christen, kaptajn eller ejer af krejert på 38 kls. i Ebeltoft 1680.1959-071650-1700125 -
Helmich, Christian, skibsreder, ejede APELBOM, krejert på 38 kls., af Ebeltoft, 1681-1690.1959-071650-1700126 -
Helmich, Hans, skibsreder, ejede ST. JOHANNES, skude på 22 kls., af Ebeltoft, 1687. Strandet 1688.1959-071650-1700126 -
Helmold, biskop, 1100-1200, fra Bosau ved Store Plönersø. Om danskernes fiskeri ved Rügen.1945-021100-120020 -
Helms, professor, skoleleder på Borgerdydskolen på Christianshavn -1866-1951-021850-190026-27 -
Helsingør Hans, fyrbøder på S/S HANS MÆRSK. 1944.2008-031900-195038 -
Helt, Johan Peter, billedskærersvend på Holmen beg. af 1800-tallet.1975-041850-195054 -
Helvad, Niels, salmedigter til Oc før oss endlig til den Haffn, 1600-tallet.1955-061600-1700102 -
Helweg-Larsen, Christian, guvernør over Vestindien 1912-1916.1957-061900-1950156 -
Helweg-Larsen, L.C., guvernør i Dansk Vestindien til 1917.1973-061900-1950122 -
Hemert, = von Hemmert, skibsreder bestilte efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 vestindiefarer bygget i København.1974-041750-180054, 68-69 -
Hemert, Joost van, optaget 1747 i Vestindisk-guineisk Kompagni som interessent.1968-021700-180012 -
Hemert, Jost von (1731)1996-051700-175064f -
Hemert, Pieter van, skibsreder. Rederi ved Pieter van Hemert og halvbror Gysbert Behagen, ejede FREDERIKSDAL, fregatskib, b. 1782 i Flensborg.1982-031750-180037 -
Hemmert , van, etatsråd, fik 1774 bygget SOPHIA FREDERICA, fregatskib, i Flensborg, 142 kls. og i 1782 FREDERIKSDAL 129,5 kls., til van Hemmert & Sønners rederi, København.1969-041700-1800110 -
Hemmer, Kristoffer de, -1622-, købmand i Ålborg1948-061600-1650131 -
Hemmingsen, Erik, forfatter til artiklen En dansk-amerikansk messedrengs erindringer fra danske dampskibe. Søn af kaptajn Herman Rudolf Hemmingsen. Foto som messedreng 1935. *f1982-041950-200054-69 -
Hemmingsen, Henning, forfatter til artiklen Fra mit livs skibskiste.1970-031900-195067-93 -
Hemmingsen, Henning, forfatter til artiklen Livet om bord i sydfynske skonnerter.1967-031950-200061-86 -
Hemmingsen, Henning, forfatter til artiklen Svendborgskippere jeg har kendt.1968-041950-200053-81 -
Hemmingsen, Herman Rudolf, 1873-1936, kaptajn på S/S GULFAXE 1913-1982-041850-195054 -
Hemmingway, Ernst (1950)2001-041900-195070 -
Hemsen, Ewald, kaptajn på FRAU ADRIANA, 40 kls., indkøbt i Cadiz 1781-1782 til reder Andreas Buntzen, København.1973-051750-1800110 -
Hemy, maler - skibsportrættet af S/S HENGIST på river Tyne1994-081900-1950136 -
Henckel, Niels Valdemar, reder, ejer af Motorskibsselskabet Marienborg (1915)2004-041900-195044 -
Hendrichsen, Cornelius, major og slaveholder på St. Croix 1770.2010-061750-1800128 -
Hendricksen, Boy, kaptajn på JUBELFESTEN 1801, 1803-1809. Fra 1804 kaldet DEN NYE JUBELFEST.1968-021700-180040 -
Hendricksen, Lorentz, byfoged på St. Thomas. Han deltog i bjærgningen af varer fra SALVATOR MUNDI i 1729.1976-031700-175043 -
Hendricks, Henrich Haulk Wulf, 1777-1833, gravsten på Keitum kirkegård, Sild. Gift med Maycken født Hansen Möller, 1776-1843, som var barnebarn af Matz Bleicken.1971-041750-185076, 78 -
Hendriksen, Halfdan, senere handelsminister, ansat hos firmaet C.K. Hansen 1895 ca.1989-041800-190075 -
Hendriksen, Hans, kaptajn på ENHJØRNINGEN, orlogsskib, 1651.1948-051600-1650119 -
Hendriksen, Johnna - medarbejder ved museet - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200012 -
Hendriksen, Johnna, føddt Hansen, kontorassistent H&S, 1948, sekretær fra 1954. *f1990-021900-20007, 15, 28 -
Hendriksen, Johnna, museumssekretær på H&S 1948-19891990-031900-200050 -
Hendriksen, Johnna, sekretær på museet gennem 40 år. Portrætfoto fra jubilæumsreception 1988-09-01. *f1989-071950-2000181 -
Hendriksen, Jørgen, d. 1990, kaptajn og ejer af SHANTY, ex EJNER b. 1895. (1962)1999-061950-2000147 -
Hendriksen, Lukas, kaptajn på DEN GRAA ULV, orlogsskib, 30 kanoner, 1651.1948-051600-1650119 -
Henghel, van den, hollandsk interimsguvernør i Kapstaden 1737.1984-051700-1800112 -
Henne, fyrinspektør, kommenterede 1817 på plan om forøgelse af fyrkapaciteten i Storebælt.1960-071750-185072, 82 -
Henne, kommandør fyrinspektør (c.1827)1942-041800-185062ff -
Henningius, Tilemannus, forfatter til En liden Skibsbog, udgivet Rostock 1580.1964-021550-160014 -
Henningsen, Andreas, generalkonsul og skibsreder (1915)2004-041900-195048 -
Henningsen, Elisabeth - medarbejder ved museet - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200012 -
Henningsen, Elisabeth, arkivassistent på H&S 1953-19811990-031950-200050 -
Henningsen, Elisabeth, arkivmedarbejder på H&S 1951-1981, gotisk skriftekspert oversatte Cortemündes værk. *f1990-021950-200020, 28 -
Henningsen, Elisabeth, g.m. Henning Henningsen2005-021900-20507 -
Henningsen, Henning, 1911-2005, mindeord om fhv. museumsdirektør2005-021900-20506-8 -
Henningsen, Henning, 1911-2005, mindeord om fhv. museumsdirektør *f2005-021900-20506 -
Henningsen, Henning, artikelforfatter1996-031950-200023-43 -
Henningsen, Henning, cand. mag., medarbejder ved Dansk Folkemindesamling 1945-1948, museumsinspektør H&S 1944-1971, museumsdirektør H&S 1971-19811990-031900-200041-43 -
Henningsen, Henning, fhv. museumsdirektør - omtalt i forbindelse med Knud Klems nekrolog 1988 ved Hans Jeppesen.1988-021950-20002-4 -
Henningsen, Henning, fhv. museumsdirektør (2005)2005-101900-2050113 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Abrolhos - Ostindiefarernes skræk under Brasiliens kyst.1955-051950-200085-97 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Besøg på Guldkysten.1970-051950-2000108-142 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Betragtninger ved Handels- og Søfartsmuseets fødselsdag - status og fremtidsønsker.1975-021900-20007-21 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Dannebrog og flagføring til søs.1969-021950-20007-81 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Et gammelt træskibsværft - Rasmus Møllers værft i Fåborg1959-021950-200023-43 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Handels- og Søfartsmuseets glasmalerier.1963-041950-200073-110 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Hurra - Om sømandens hilseskikke og honnør til søs.1989-031950-200032-72 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Jonas Profet og ulykkesfugl.1966-081950-2000105-122 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Kadrejere og Bumbådsmænd.1971-051950-200091-128 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Kølhaling og råspring - et par gamle sømandsstraffe1956-051950-200089-132 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Maritime kuriosa og souvenirs - Sømandens hjembragte ting fra fjern og nær.1968-051950-200082-117 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Med Kronborg om styrbord.1985-021950-20002-19 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Nummerflag og prajning.1962-061950-2000150-168 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Part i skib.1972-081950-2000101-123 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Rejs ud til Vagt! Om vagtsystemets forudsætninger og opkomst.1985-041950-200045-114 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Skikke ved søsætning, navngivning og dåb af skibe i Danmark.1983-081950-200097-122 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Suezkanalen hundrede år.1969-061950-2000130-136 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Sømanden og tobakken.1978-051950-2000108-155 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Sømandens drikkelse.1977-021950-20007-67 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Sømandens kogebog.1976-021950-20007-37 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Sømandens lukaf og kaptajnens kahyt.1980-031950-200017-79 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Sømandens tøj.1979-021950-20007-64 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Sømandens våde grav - Begravelse til søs - sømandens tanker om liv og død, paradis og helvede.1987-061950-2000103-167 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Vagt til søs.1967-091950-2000168-175 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen Vogt jer for Lappesand - Om læsekort og deres beskrivelser af danske farvande.1984-041950-200056-99 -
Henningsen, Henning, forfatter til artiklen: Indvielses- og Optagelsesskikke til Søs1948-031900-195058-68 -
Henningsen, Henning, forfatter til den mindre artikel Gamle maritime fotografier.1978-061950-2000156-161 -
Henningsen, Henning, forfatter til den mindre artikel Julestranding på Christiansø, briggen ANN af Leith.1968-081950-2000126-128 -
Henningsen, Henning, forfatter til den mindre artikel: Sørøverkanonen fra barken FADERS MINDE af Nyborg.1973-081950-2000132-136 -
Henningsen, Henning, forfatter til en mindre artikel: Et år i Vestindiens tegn.1973-061950-2000122-126 -
Henningsen, Henning, forfatter til mindre artikel Christian IV's skibskompas.1980-081950-2000138-141 -
Henningsen, Henning, forfatter til mindre artikel Frokost på Christiansborg Fort på Guldkysten 1843..1980-101950-2000146-153 -
Henningsen, Henning, forfatter til mindre artikel om Den Blå Peter og andre afsejlingssignaler.1980-111950-2000153-159 -
Henningsen, Henning, forfatter til mindre artikel Trekantfarten.1973-091950-2000136-140 -
Henningsen, Henning, forfatter til småartiklen Da en dansk-portugisisk ekspedition fandt Amerika for 500 år siden.1972-151950-2000221-227 -
Henningsen, Henning, historiker, artikelforfatter1992-031950-200029-66 -
Henningsen, Henning, museumdirektør - artikelforfatter: En museumsmands erindringskavalkade - Handels- og Søfartsmuseet gennem 30 år.1990-021900-20007-34 -
Henningsen, Henning, museumsdirektør H&S 1971-19811990-031950-200050 -
Henningsen, Henning, museumsdirektør (1950)1993-041950-200035 -
Henningsen, Henning, museumsdirektør, 1911-2005, rejse til Vestindien 1967.2008-041950-205049-72 -
Henningsen, Henning, museumsinspektør 1948-1971. Museumsdirektør 1971-1981. Formand Venneselskabet 1982-1989. *f1990-021900-20007-34 -
Henningsen, Henning, museumsinspektør og forfatter til artiklen Papegøje og vippefyr - Det danske fyrvæsen indtil 1770.1960-061950-20001-40 -
Henningsen, Henning, museumsinspektør på H&S 1948-19711990-031900-200050 -
Henningsen, Henning, museumsinspektør på H&S fra 19481949-021900-195048 -
Henningsen, Henning, museumsinspektør, deltog 1964 i gennemgang af bådebyggeriet hos Christian Madsen i Lynæs.1983-061950-200052 -
Henningsen, Henning, museumsinspektør, forfatter til artiklen Søfarendes votivgaver til danske kirker1950-041900-195045-70 -
Henningsen, Henning, museumsinspektør, forfatter til artiklen Virgin Islands 1967.1967-041950-200087-124 -
Henningsen, Thorkild Gustav, 1884-1931, arkitekt. Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-195017 -
Hennings, Fr. forfatter til lægebog oversat til dansk 1801.2009-041800-185056 -
Henning, L., kaptajn på HERCULES, kuf af Næstved 1942.1986-091900-1950229 -
Henning, Simon, forfatter til ligprædiken for Johan Braëm i 1646.1953-071600-1650111 -
Henri IV af Frankrig, Konge 1553-1610, dåb af hans matroser ved Raz på Bretagnes vestspids1948-031550-165062 -
Henrichsen, A. Fischer, kaptajn, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1985-1990-031950-200049 -
Henrichsen, Karsten, kaptajn i Sønderborg, fragtet en skude på 7 kls. 1631-16322012-021600-16509 -
Henrichsen, overkonstruktør på Holmen -1840-1983-131850-1900184 -
Henrichsen, overkonstruktør på holmens Konstruktionsskole, gav privattimer til E.C. Benzon -1840-1954-051800-185053 -
Henrichsen, Svend, boede i Rungsteds fiskerhytter 14-17 i 17601952-031750-180081 -
Henrichs, Tønnes, kaptajn på CATHARINA, brig af Altona, sejlskib på glasmaleri. 1806 i Altona Museum.1963-041800-185082 -
Henrik II af England, 1133-1189, g. 1152 med Eleanor af Aquitanien, konge fra 11541996-071150-120096 -
Henrik IV / Henri IV, konge af Frankrig, d. 1610-05-14.1948-021600-165028 -
Henrik Løve, 1129-1195, hertug i Sachsen, allieret under vendiske kampe.1946-031100-120089 -
Henrik Søfareren 1394-14601943-021400-150021 -
Henrik Søfareren, -14601992-031450-150033, 40 -
Henrik Søfareren, 1394-1460, portugisisk prins og initiativtager til opdagelsesrejser langs Afrikakysten1990-041350-145070f -
Henrik Søfareren, portugisisk prins -1415-1972-151400-1500222 -
Henrik Søfareren, portugisisk prins bosiddende i Sagres ved Cap St. Vincent -1431-1952-041400-1450119, 121 -
Henrik VIII - opretter Trinity House, London 15141996-071500-1550104 -
Henriksdatter, Karen, gift med skrædder og møllersvend Niels Andersen, mor til bådebygger Niels Christian Nielsen.1961-041850-195090 -
Henriksen, Anton, fisker, fik bygget båden RUTH hos Christian Madsen i Lynæs i 1931.1983-061900-195066 -
Henriksen, Kenneth Roy, bibliotekar, H&S - involveret i Det Nye Søfartsmuseums udvikling2009-032000-205052 -
Henriksen, R. J. E., maskinmester i Congo (1889)1999-021850-190019 -
Henriksen, R., opstillingsmester B&W medsejlads på M/S SELANDIA (1912)1991-031900-195022 -
Henriksen, telegrafist på skoleskibet KØBENHAVN 1928, omkom med skibets forlis.1988-061900-1950178 -
Henriques, Dorothea, gift med Moritz Gerson Melchior.1961-091850-1900179 -
Henriques, Moses, finansierede CHARLOTTE AMALIAs rejse til Guinea i 1683.1975-031600-170039 -
Herbst, A.T., kaptajn, på fregatskibet ST. JAN, 1780-1781.1970-021750-180057 -
Herjulfsson, Bjarni, opdagelsesrejsende (c.1200)2001-071000-1500116 -
Herkules, ofringer til guden ved passage af Gibraltar i oldtiden1948-03000061 -
Herman, Nic., salmedigter til I Jesu Nafn saa fare vi, oversat af Sthen.1955-061600-1700100 -
Herodot 484-424 f.Kr., historiker1999-03-0500-040064 -
Herodot fra Halicarnassos, c. 430 f.Kr., gr. forfatter til historie i 9 bind1990-04-043056, 86 -
Herodot (460 f.Kr. - omtale af dykning udført af Scyllus / Scyllias1946-02-040024 -
Herodot, om ægyptiske stenankre med hul i stenen, 500 f.Kr.1950-07-0500120 -
Herrnhuterne, tilladelse til missionsstation på Nikobarøerne 17661992-051750-180091 -
Hersleb, Peder, biskop fra 17381998-061700-1750111 -
Hertog, Jan de, forfatter til romanen Det forsvundne Hav, 1951, hvor en pige ofrer sig til havfruernes rige for at frelse sin sømand.1967-021950-200040 -
Hertz, Henrik, 1791-1870, forfatter til skuespillet Sparekassen1948-071750-1850145 -
Hertz, Henrik,1797-1870, forfatter, omtaler isbådstransport i Flugten til Sprogø1950-051800-190076 -
Herzog, Phil, deltog i rederiet ATC, New York 1915.1986-051900-1950141, 163 -
Hesselberg, Gabriel, udgav tegnet flagbog 1805 med vestindisk flag.1969-021800-190028 -
Hess, kaptajn på S/S FREDERIK VI, passage af Drogden ca. 1830.1960-081800-190094 -
Hess, Marcus, * 1526 - død 1590, købmand i København1948-061500-1600137-140 -
Hess, Marcus, købmand i København. Fik i et interessentskab entreprisen på drift af Kullen fyr 1563.1960-061550-160014 -
Hetsch, G.H., underviser på Kunstakademiets ornamentskole ca. 1820-1830.1974-051800-1850106 -
Heurter, Jobst van, guvernør på Fayal, Azorerne. Martin Behaim giftede sig med en datter 1487.1952-041450-1500103 -
Heusmann, frugthandler og skibsreder i Antwerpen. Hjalp skibsbygmester Poul Barfoed i 1843.1953-061800-1850100, 104 -
Heydt, Wlofgang, gravør. Stik over Kapstadsområdet Sydafrika, 1741 og 1744.1962-041700-175088-89, 91, 97 -
Heyerdahl, Thor, forfatter, 1914-2001-071950-2000117f -
Heyerdahl, Thor, sejlede 1947 fra Peru til Tuamotuøerne på Kon-Tiki.1986-041850-1950129 -
Heyman, J.W., kommerceråd, ejede 1876 tegning af P.A. Plum: En Ostindisk Vexellerer i sin Butik.1966-101850-1900151 -
Heyman, Philip W., forhandling om H. P. Priors Tuborg Havn salg 18731944-031850-1900104, 106 -
Heysell, Hans, kaptajn, på fregatskibet PRINSEN AF BEVERN, 1781.1970-021750-180057 -
Heysel, Bertha, gift med kaptajn Marcus Petersen. -1740-1761-1990-051750-180099 -
Heysel, Hans, kaptajn på fregatskibet SKATMESTER VON SCHIMMELMANN, 1786-1788.1970-021750-180061 -
Heysel, Hans, kaptajn, søn af Heinrich H. -1780-1990-051750-1800106 -
Heysel, Heinrich, kaptajn, død før 1790. Fik sønnerne Hans, der blev kaptajn, og Johan, der førte landvirksomheden videre.1990-051750-1800105f -
Heysel, Johan, handelsmand, søn af Heinrich H. Lod 1783 bygge brigantinen HEINRICH ET MARIA efter forældrenes navne.1990-051750-1800106, 111, 113 -
Heysel, Maria, født Petersen Schade: Hun blev gift med kaptajn og reder Heinrich Heysel. Part i galioten DIE HOFFNUNG. Portræt malet af Jes Jessen ca. 1790. Side 105 *p1990-051750-1800105, 110 -
Hickey, William, engelsk, rejste til Kina og beskrev porcelænsfigurerne af personer.1959-081750-1800142-143 -
Hickins, Samuel, maskinist - uddanner danskere (1840c)1993-091800-185097 -
Hickok, Thomas, oversatte 1588 Voyage and Travaile of M. Caesar Frederick Merchant of Venice into the East Indies and beyond the Indies, fra Fredericiis italienske dagbøger 1563-1581.1990-041550-160077 -
Hickson, Mary Agnes, researcher 18751996-051850-190051, 60 -
Hickson, Mrs., veninde til John Byng (1750)1994-021700-17508 -
Hielmskiold, Peter, adlet 1765, født som søn af Frederik Holmsted.1955-041700-180081 -
Hielte, Niels Olsen, kaptajn på kinafarer DRONNING JULIANE MARIA (I) 1757-1758 og på PRINS FREDERIK (I) 1760-1761 og på DRONNING SOPHIA MAGDALENA (II) 1772-1773 og på FREDENSBORG SLOT 1774-1775.1979-041700-1800123-124 -
Hielte, Niels Olsen, kaptajn på SYDERMANLAND, Asiatisk Kompagni, på rejse 1754.1987-041700-180057 -
Hilbert, amtmand på Færøerne og fyrvæsens administrator fra 1940.1960-091900-1950140 -
Hilgendorf, kaptajn på POTOSI, femmastet bark af Hamburg 1899.1963-021850-190028 -
Hillary, Sir William, bosat Isle of Man. Dannede 1824 Royal National Institution for the Preservation of Life from Shipwreck.1955-071800-1850125-126 -
Hillerup, godsejer, fik b. dæksbåden SØBLOMSTEN, 6,1 yachttons, i 1866 af E.C. Benzon1954-051850-190075 -
Hilles, Thomas, sømand om bord på Henry Hudsons skib, så 1608 havfrue.1967-021600-165024 -
Hill, J., gravør, udgav stik af Christiansborg Fort, Guinea, efter maleri af G. Webster ca. 1800.1957-071800-1850177 -
Hilseskikke til søs, artikel1989-031600-200032-72 -
Hilstrand, Jens, ungmand p CERES af Helsingør 1892.1964-031850-190052 -
Himmelstrup, Peder, oberstløjtnant ved drabantkorpset, fik 1731 til 1757 fyrinspektørbestallingen.1960-061700-180036 -
Hinsen, Mette, enke efter Hans Hinsn, fik 1635 tilladelse til at nedbryde huse på Engelsborgværftet1948-021600-165056 -
Hintze, doktor og grundejer Helsingør -1783-1958-061750-1850110 -
Hippalos, gr. kaptajn fra antikken1990-04-050060 -
Hipparch = Hipparkos, astronom i antikken.1945-04-150- -050114 -
Hipparchos, astronom og geograf, gr.1990-04-0200-010061 -
Hipparchus, videnskabsmand i antikken.1986-03000032, 56 -
Hippocrates 460-377 f.Kr., læge og fysiker1999-03-0460-037770 -
Hisanobu Terai, direktør TSKK1998-051900-195087 -
Hjalmar og Orvaodd - i holmgang på Samsø mod Angantyr. Sagnhelte.2008-050000-100089 -
Hjardemaal, Christen Mathias, 1812-1887, købmand, plantageejer St. Thomas. *f1994-051800-190087 -
Hjardemaal, Nicolai Severin, 1774-1846, købmand, plantageejer St. Thomas. *f1994-051800-190087 -
Hjernum, Aage, kaptajn på M/S KINA, ØK (1947)1995-081900-1950120f -
Hjorth, Birte, forfatter til artiklen Dragør Bjergningsvæsen.1978-041950-200074-107 -
Hjorth, gjorde 1841 forsøg med konstruktion af en isbryder.1950-051800-185080, 89 -
Hjorth, J., udgav 1820 flagbog.1969-021800-190028, 64 -
Hjorth, Jens Jacobsen Strøby, 1790-1868, justitsråd og lodsinspektør Helsingør. Fik sølvpokal 1860, nu på H&S.1973-111850-1900152-153 -
Hjorth, P.J., specialopmålinger af Roskilde Fjord i 1813 Kortskitse.1966-051800-185052-54 -
Hjorth, P., fuldmægtig, kammersekretær, deltog i fyrenes udvikling omkring 1833.1960-081800-190090 -
Hjorth, Peter Ryberg, ungmand CHILEAN REEFER (1941)2001-051900-195093 -
Hjortnæs, Karl, minister - DANA (IV) navngivning 19801998-071950-2000135 -
Hjort, Hans, Skagen, får bygget båd hos Emanuel Mortensen, Fejø, senere blev hans svoger til Mortensen (1929-1932)1994-041850-195059 -
Hjort, justitsråd, overdrog Assens og Årøsund fyr fra postvæsenet til fyrvæsenet i 1853.1960-081800-1900106 -
Hjorvardssøn, Helge, fra Eddaen, hvor troldkvinden Rimgerd forlangte, han skulle elske hende.1967-021000-120016 -
Hoare, Samuel, ansat Britiske Ambassade i Madrid 19431994-031900-195042 -
Hoboken, W. van, Dr., forfatter til studie over Witte de With in Brazilië, 19551958-031950-20005´46 -
Hobro, Christen Jensen, sømand mønstret på FREDERICUS QUARTUS eller CHRISTIANUS QUINTUS, død på rejsen før juni 17101948-041700-175097 -
Hodges, Hal M., løjtnant US Navy, gav Old Fernandez, kadrejer i Funchal, anbefalelsesskrivelse - ca. 1850-1900.1971-051800-1900116 -
Hoeck, H.P., fra Egernsund. Kaptajn og reder fra 1921 af motorgaleasen HENNY.1981-091900-1950104 -
Hoffland, Johan Pedersen, død på grønlandsrejse ca. 1672. Boede indtil da i Nyboder, Rævestræde 24.1981-031600-170014 -
Hoffmand, Niels, - 1728, kaptajn DRONNING ANNA SOPHIA, ostindiefarer (1720-1730)1996-051700-175057 -
Hoffmann, Em., konduktør, foreslog 1692 højere vippefyr på Anholt.1960-061650-170023 -
Hoffmann, F.J., skibsbygmester, Fjællebroen ved Fåborg, b. 1904 skonnert 3-m. CHRISTIAN af Bogense med 24 iHK motor.1989-021900-20006-7, 14 -
Hoffmann, politimester i Christiansted - korrespondance med von Scholten om skolevæsen 1838-05-23.1981-151800-1850177 -
Hoffmann, Thomas Christian, kaptajnog ejer af slup ELISABETH af Løkken, 1837.1975-081850-1900149 -
Hoffman, købmand, lod i 1840 i Løkken bygge en skonnert på 14,5 kls.1983-101800-1900135 -
Hoff, Arne, museumsdirektør på Tøjhusmuseet ca. 1970.1973-081950-2000135 -
Hoff, Hans, kvartermester på CRON PRINSESSEN, Asiatisk Kompagni, 1745.1962-041700-175093 -
Hofgaard, Peter Erlandsen, kaptajn HELSINGØER (1794)1942-031750-180048ff -
Hofmann, Henning, bankbestyrer, Odense. 1936 indtrådt i best. D/S Hafnia.2007-031900-195017 -
Hofmann, justitsråd, Nakskov. Solgte 1696-04-25 halvpart i krejert DEN MISUNDELIGE HEST til hr. Bringsted.1958-051650-175096 -
Hofmansen, P.K., forfatter til artiklen Drachmanns Store Bjørn.1965-031950-200023-80 -
Hohlenberg, 1765-1804, skibsbygger, fabriksmester på Holmen1949-051750-1850110 -
Hohlenberg, F. C. H., fabrikmester (1803)1993-091800-185093f -
Hohlenberg, F.C.H., fabrikmester - forfattet mindeord for Henrik Gerners mindeplade.1954-071750-180091 -
Hohlenberg, F.C., fabrikmester ca. 1840 - om skibsbygning og tegninger.1989-051800-1950109-111 -
Hohlenberg, Frantz Christopher Henrik, fabrikmester 1765-18042002-031750-185053, 71 -
Hohlenberg, H., fabrikmester fra 1796, afsked 1803.1974-051750-185093-96 -
Hoirnes, Jan van, udgav 1526 kortet Caerte van de Oosterscherzee.1984-041500-155059 -
Holbech, Carl Frederik, 1811-1880, billedhugger. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1944-031850-190079 -
Holbech, Nicolay, kaptajn på CRONBORG, 80 kls., indkøbt i Withby 1781-1782 til reder Lund & Chapman i Helsingør.1973-051750-1800110 -
Holbech, Niels Peter, 1804-1889, kunstner. Søn af P. N. Holbech, som han har malet. Portræt side 133 *p1944-061800-1900131-133 -
Holbech, Niels, kaptajn på JANUS. Far til P. Nielsen Holbech. Portræt side 132 *p1944-061750-1800130-132 -
Holbech, Niels, kaptajn. Se stikord under 1944-06.1944-011700-18009 -
Holbech, P., kaptajn på fregatten CONSTANTIA MARIA af København i 1801. Portræt og klokke på H&S.1972-131750-1850215 -
Holbech, Peter Nielsen, født 1777, styrmand på JANUS, senere stmd på JOHANNE og HVIDE ØRN og senere kaptajn CONSTANTIA MARIA af København.1944-061750-1800130-131 -
Holbech, Peter Nielsen, kaptajn på fregatskibet CONSTANTIA MARIE, b. 1801 i Flensborg.1969-041800-1850122 -
Holbech, Peter Nielsen, kaptajn. Søn af Niels Holbech. Se stikord under 1944-06.1944-011700-18009 -
Holbeck, Peter Nielsen, kaptajn på CONSTANTIA MARIA, fregatskib, Vestindienfarer.1980-021750-180011 -
Holbein, Hans den Yngre, træsnit med dødedans i skib, 1525.1987-061500-1550117 -
Holbein, Hans, tegning af et mindre skib fra beg. 1500-tallet.. *t1952-041500-1550111 -
Holberg, Ludvig som aktionær i Det kgl. oct. Søassurance Compagni.1955-041700-180081 -
Holberg, Ludvig, 1684-1754, forfatter, om isbådstrafik og Sprogø.1950-051700-175076 -
Holberg, Ludvig, forfatter (1725)1992-071700-1750136 -
Holberg, Ludvig, forfatter. Forsikrede gods til Trankebar jf. protokol hos Det kongelige oktroyerede Sø-Assurance Compani, København fra 1729.1950-091700-1750138-139 -
Holberg, Ludvig, forfatter, deltager i teaterdrift omkring 1750, hvor Andreas Bjørn var på tale som bestyrelsesmedlem.1968-021700-180025 -
Holberg, Ludvig, forfatter, epistel 1651996-051700-175056 -
Holberg, Ludvig, skrev 1733 om havfruen der på Samsø spåede om Christian IV's fødsel.1967-021700-175041 -
Holberg, Ludvi, 1684-1754, forfatter om Peder Paars1951-051650-175074-75 -
Holbøll, Einar, 1865-1927, *f2004-021850-1950- -
Holbøll, Einar, 1865-1927, som letmatros (1883) *f2004-021850-195010 -
Holbøll, Einar, 1865-1927, som lærling (1880) *f2004-021850-19508 -
Holbøll, Einar, 1865-1927, som ung mand ca.(1883) *f2004-021850-19508 -
Holbøll, Einar, 1865-1927, sømand og postembedsmand, julemærkets fader2004-021850-19507-14 -
Holbøll, Pingel Johan Carl Heger, lodsinspektør 1864-19022004-021850-19007 -
Holck, C.J., civilingeniør, underviste Christian Nielsen ca. 1937 i teoretisk skibsbygning.1961-041900-1950141 -
Holck, C.J., skibsingeniør, oplærte på Helsingør Skibsværft Christian Nielsen i skibskonstruktion ca. 1937.1983-141950-2000203 -
Holck, P. - komitemedlem for museet - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200012 -
Holck, P., orlogskaptajn. Forfatter til artikel 1952-08-19 i Berl.T. om SNARENSVENDs skæbne 1658-08-19.1953-011950-20008 -
Holck, P., orlogskaptajn, identificeret maleriet: En dansk eskadre ises ud af Københavns Havn april 1770 på vej til Algier. Malet af P. Cramer.1956-011950-200011 -
Holck, P., orlogskaptajn, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1936-19661990-031900-200049 -
Holdthusen, Ove, direktør DFDS London (1940)1999-041900-1950100 -
Holdt, Lorentz Asmussen, partredere og kaptajn på ÆOLUS, b. 17961990-051750-1800113 -
Holford, Robert, købmand (1776)1992-021750-18007-25 -
Holford, Robert, skibsreder, sluttede 1777-08-12 kontrakt med Erik Eskildsen om bygning af ostindiefarer.1974-041750-180054 -
Holger Danske, legenden om Karl den Stores kriger, som sover i kælderen under Kronborg.1957-021000-105022 -
Holgreen, arkitekt ved Hanstholm Fyr 1842.1960-081800-190096-97 -
Hollesloot, Goeyvaert Willemsen van, kartograf - udgav 1587 Caerte van der Zee.1965-051500-1600160 -
Hollænderne på Amager, indkaldt 1521 af Christian II.1978-041500-155078 -
Holm-Petersen, F. - forfatter til bøger om Fanø i sejlskibstiden, 1956 og 1980.1981-131900-2000153 -
Holm-Petersen, F., forfatter til artiklen Skibsportrætmaleren A. Nisted, Århus.1981-111950-2000129-133 -
Holm-Petersen, F., forfatter til artiklen Svendborgsunds sidste bramsejlsskonnert.1966-091900-1950123-142 -
Holmann, Lyder Ridder, kaptajn på kinafarer CHRISTIANSBORG SLOT 1748-1749 og 1750-1751 samt KONGEN AF DANMARK (II) 1750-1751.1979-041700-1750123 -
Holmblad, agent, udtalte sig 1821 om trange forhold i H/S CALEDONIA.1969-071800-1850139 -
Holmes, Nathaniel J., udviklede 1872 en redningskrans med lys og røgsignal.1955-071850-1900150 -
Holme, Jørgen Sørensen, Ebeltoft. Ejede 1681-1691 skuden HAABET, 21 kls.1959-071650-1700127 -
Holmstedt, borgmester, initiativtager 1747 til oprettelsen af Det Almindelige Handelskompagni.1968-021700-180012 -
Holmsted, borgmester, plantagejer Vestindien1733.2009-061700-1750109 -
Holmsted, Frederik, 1683-1758, fabrikant, direktør for Vestindisk-guineisk Kompagni. -1720- Om søforsikring. Søn blev 1765 adlet under navnet Hielmskiold.1955-041700-180077, 81 -
Holmsted, Frederik, borgmester i København, var initiativtager til at skaffe udenlandsk ekspertise til Ostindiehandelen 1730 ca.1989-061700-1750143 -
Holmsted, Frederik, borgmester og bogholder i Vestindisk-guineisk Kompagni (-1730-)2010-061700-1750106f -
Holmsted, Frederik, skibsreder i København, forbindelsen til Østersøisk-guineisk Handelsselskab 1780-1790.1970-021750-18008 -
Holmsted, Frederik, viceborgmester og handelsmand -1730-1740-2011-051750-180068 -
Holms, Robbert, søfarende, Holland, 1600-tallet - i forbindelse med vandfyldning ved Sierra Leone og sørøveri.1975-031600-170030 -
Holm, Andreas, kaptajn fra Flensborg ca. 1800. Maleri af ubekendt på H&S. *p1952-071800-1850169 -
Holm, Arne, kommandørkaptajn og bestyrelsesmedlem for H&S Venneselskab.1980-021950-200013 -
Holm, Berthel, skibsbygmester i Nykøbing M., læremester for Mads Chr. Holm1982-061800-185084 -
Holm, Christen Schifter, læge, 18352009-041800-185056 -
Holm, Christian, generalkonsul, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1930-19481990-031900-195049 -
Holm, Einar, -1925-, grosserer, skibsreder, København. Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie, som rederen ikke ønskede skulle nævne M/S SAMSØs torpedering.2011-031900-195028 -
Holm, Ellen Sophie, gift med Andreas Prior, død 1834.1944-031800-185022 -
Holm, G.F., kommandør. Bedømte negative informationer om Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1959-041900-195068 -
Holm, G., kaptajn på HVIDBJØRNEN før 1895.1972-091850-1950140 -
Holm, Gustaf, kaptajn WINTERHUDE (1938)2000-031900-195045 -
Holm, Gustav, kaptajn på WINTERHUDE, fuldrigger, 19361995-051900-195065 -
Holm, H.F.G., maler 18301992-021750-180024 -
Holm, Hans Jørgensen, navigationselev fra Rømø, 1703. Håndskreven navigationsbog på hollandsk.1953-111700-1750116 -
Holm, Hans, handelsassistent, på CRON PRINSESSEN, Asiatisk Kompagni, 1745. Død 1751.1962-041700-175096 -
Holm, Helge, 1891-1973, arkitekt. Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-195012, 15 -
Holm, J.J., modellerer, udførte Henrik Gerner-medaljen i 1792.1974-061750-1800125 -
Holm, Jacob Peder, billedskærersvend på Holmen beg. af 1800-tallet.1975-041850-195054 -
Holm, Jacob, grosserer 1770-1845.1942-041750-185081ff -
Holm, Jacob, kasserer (1783)1943-041750-180095 -
Holm, Jacob, købmand og værftsejer på Christianshavn. Em. Z. Svitzer var ansat hos Holm.2008-021800-190012 -
Holm, Jacob, skibsværftsejer. Her blev fyrskib nr. 1 bygget på Christianshavn.1960-071750-185083 -
Holm, Jacob, storkøbmand, ville bygge dampskib på sit værft til jyllandsrute 1841.1967-051800-1850130 -
Holm, Jan Cornelis, kaptajn fra Rømø, sejlede fra i Altonaskibe på hvalfangst i Ishavet ca. 1795-1800. Førte HOFFNUNG 1795.1984-021750-18505, 16 -
Holm, Jens Axel, kaptajn på kinafarer ARVEPRINSEN AF DANMARK 1804-1805.1979-041750-1800125 -
Holm, Jens Pedersen, overstyrmand på KONGEN AF DANMARK (II) (ID = 9174), død om bord 1753.1978-021700-180035 -
Holm, Jens, kadrejer og helsingørlods for St. Petersborg, 1700-tallet.1971-051700-190095 -
Holm, Jens, kaptajn på kinafarer KRONPRINSEN AF DANMARK (III) 1791-1792 og 1798-1799.1979-041750-1800125 -
Holm, Jeppe Hansen, kaptajn 1797-1803 på fregatskibet ST. CROIX PAQUET.1963-091750-1800156 -
Holm, K. F., maskinchef M/S SELANDIA, Ø.K. (1912)1991-031900-195022, 29 -
Holm, kompasmager, København. Fik bygget åben båd ROLF, 2,5 yachttons, i 1871 af E.C. Benzon.1954-051850-190076 -
Holm, Lars Johansen, kaptajn på fregatskibet SKATMESTER VON SCHIMMELMANN, 1798.1970-021750-180061 -
Holm, Lars, tøffelmager, far til Mads Chr. Holm født 1827.1982-061800-185084 -
Holm, Lorentz Lorerentzen, kaptajn, på fregatskibet GEHEJMERAAD STAMPE, 1782-1784.1970-021750-180057 -
Holm, Mads Chr., 1827-1892, stiftede rederiet D/S Norden A/S i 1871, grundlagde værft i Helsingør i 1881.1972-091850-1950140 -
Holm, Mads Christian, 1827-1892, skibsbygger i 1846, skibsreder og skibsværftsgrundlægger i Helsingør. Portræt af Bertha Wegmann gengivet side 85. *p1982-061800-190084-97 -
Holm, Mads, skibsreder, grundlægger af Helsingør Skibsværft. Kontaktet af Christian Schmiegelow -1884-1951-021850-190047-50 -
Holm, Mads, skibsreder, købte 1864 engelsk bark SKIMMER OF THE SEA og navneændrede den til EMILIE ved dåb i champagne.1983-081800-1900113 -
Holm, Mogens Rabe, kaptajn på kinafarer DANMARK 1782-1783 og 1785-1786.1979-041750-1800125 -
Holm, P.C., maler. Første kendte maleri med en flaskedåb af e t skib 1869.1983-081800-1900107 -
Holm, P.J., første maskinmester på S/S NORGE, Skandinavien-Amerika-Linien. Om bord på skibet ved grundstødningen på Rockall 1904-06-28.1979-051900-1950142 -
Holm, Peder Hansen, Nakskov, ejer 1696 part i galiot SCT. PETER.1958-051650-175096 -
Holm, Peder, købmand i Nakskov. købte ca. 1700 halvpart i krejert DEN MISUNDELIGE HEST og næ. til SANCTE JØRGEN.1958-051650-175096 -
Holm, Peder, skibsreder for SCT. JØRGEN af Nakskov, 1701.1958-051650-175098 -
Holm, Peter Pedersen, kaptajn på fregatskibet GEHEJMERAAD NUMSEN, 1782-1784.1970-021750-180060 -
Holm, Peter Petersen (II), kaptajn fra Rømø og København. Han var fører på Altonaskibet GLÜCKSTERN. Indkom 1796-07-29 fra Vestindien til Altona.1984-021750-18509-10, 12, 16 -
Holm, Peter Petersen (I), kaptajn 1795 på DE HERMANN, 257,5 kls., rederi på Rømø, forhyrede mandskab, 20 personer, 1795-04-24.1984-021750-18509-10, 16 -
Holm, Peter Petersen, fra Rømø, styrmand på FRAU SARA af Altona og ført af kaptajn Hans Pedersen Tagholm fra Kongsmark. Indkom 1796-07-04 fra Vestindien.1984-021750-185010 -
Holm, Peter Petersen, kaptajn på GLÜCKSTERN 1796, på FRIEDRICH ADOLPH, 25,5 kls., 1800 og CARL UND ELISE 1804, 1806-1807. Kan være en eller to personer.1984-021750-185016 -
Holm, Peter, kaptajn på kinafarer DRONNING JULIANE MARIA (I) 1759-1760 og 1762-1763 og på DRONNING SOPHIA MAGDALENA (II) 1768-1769 og på FREDENSBORG SLOT 1771-1772.1979-041750-1800123 -
Holm, Peter, navigationslærer, død 1766 i Amsterdam. Fremstillede tobaksdåser med logtabel. Skrev lærebog Stuurmans Zee-Meter.1978-051750-1850130 -
Holm, Pieter, død 1776. Fremstillet tobaksdåse med indgraveret kalender, Amsterdam, 1729.1965-061700-1750173-175 -
Holm, Rasmus, Vordingborg, fik bygget EMILIE, hjuldampskib, maskine 8 HK, b. 1882 af E.C. Benzon1954-051850-190078 -
Holm, skibsbygmester, Nykøbing M., 1853.1983-101800-1900141 -
Holm, Ulrik, skibsmægler og skibsreder -1891-2008-051900-195073, 75 -
Holstein-Rathlou, hofjægermester, fik 1867 bygget store ECHO og købt lille ECHO af E.C. Benzon1954-051850-190066, 76, 77 -
Holsteinborg, lensgreve Holstein, -1820- fremmede samfundssociale foretagender som sygekasse.1951-021800-185024 -
Holstein, Chr.F., opfandt 1885 et redningsbælte af gummi til oppustning.1955-071850-1900144 -
Holstein, Diderich von, kaptajnløjtnant og skibsreder, Behagens svigersøn. Ejede efter Hemertrederiet FREDERIKSDAL, fregatskib, b. 1782 i Flensborg.1982-031750-180037 -
Holstein, H., deputeret, medlem af kommission vedr. dampskib til Storebæltsfarten.1974-021800-18507 -
Holstein, U.A., storkansler, medstiftende aktionær i Det kgl. oct. Søassurance Compagni.1955-041700-180082 -
Holsten, D. W., kaptajn i Frederiksted Dansk Vestindien (1837)1993-081800-185081, 83ff -
Holsten, Sophie von, gift med Frederik de Løvenørn, amtmand i Korsør. Mor til Poul de Løvenørn født 1751.2012-041700-180062 -
Holst, Axel, farmaceutisk forsker (1907-1911)1999-031900-195086 -
Holst, Boy Petersen, reder for fregatskibet VICTORIA af Flensborg 1784-.1969-041700-1800121 -
Holst, F.E., skibsmægler Nykøbing F. for skonnerten NØKKEN, b. 1864, Castor og Pollux, 1867, og ZEUS, 1875, alle af E.C. Benzon.1954-051850-190075-77 -
Holst, H.P., forfatter2009-021850-19005 -
Holst, Henrik, lakaj hos kongen, fik 1709 fyrinspektørbestallingen.1960-061700-175034 -
Holst, Jacob Nicolaj, kaptajn på GREVINDEN AF LAURVIGEN på rejse til Madagaskar 1737.1955-021700-175022-48 -
Holst, Lars, chefkonsulent Kronborg Slot, foredragsholder for H&S Venneselskab i 2010. *f2010-092000-2050182 -
Holst, Niels, DSB direktør fra 1867 til 1885, generaldirektør 1885 til 1889.1949-051850-1900143 -
Holsøe, Chr., arkitekt, tegnet Helsingør banegård opført 1889-1891.1967-081850-1900167 -
Holsøe, Christian Knud, 1861-, skibsfører og artikelforfatter1997-021850-19506-13 -
Holsøe, Christian Knud, 1861-, skibsfører og artikelforfatter (1997) *f1997-021850-195010 -
Holsøe, Povl Fiedler, 1873-1966, arkitekt. Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-19509 -
Holten, H. E., kontorchef, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1952-19671990-031900-200049 -
Holten, H.E. - komitemedlem for museet - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200012 -
Holten, J.V., maskinassistent M/S SELANDIA, Ø.K., 26 år (1912)1991-031900-195022, 25 -
Holwerda, J.H., tegnet plan over Dorestad, byen ved floden Lek i Tyskland, 670-863.1966-041900-195019 -
Holzschuher, Wolfgang, tysker fra Nürnberg. Kong Manuel af Portugal slog ham til ridder 15031952-041500-1550117, 123 -
Homble, Rubeck, reserve om bord ENIGHEDEN, død 3/6 1733.2009-061700-1750108 -
Homer, gr. forfatter1990-04-051556 -
Hommerberg, Claes, museumsinspektør ved Falsterbo Museum, skænkede genstande fra sildemarkederne til H&S 1968.1968-101950-2000132 -
Hondius, forlæg til fajancevægfliser med skibsmotiv 1635-1954-041650-175041 -
Hondius, Hendrik 1573-c.1649, kobberstikker2000-061550-1650101 -
Hondius, kunstner, kopieret på flisemaler, Holland, ca. 1700.1957-031700-175066 -
Hood, engelsk admiral -1778- Georg Albrecht Koefoed mødte ham under udkommando.1981-171750-1850200 -
Hooglandt, Simon, kaptajnløjtnant i Flåden, overførte med FREDENSBORG 1748 gaver til Algier. Kaptajn på FREDENSBORG 1749.1968-021700-180038 -
Hooke, Robert 1635-1703, læge1999-031600-175071 -
Hophman, Jöns Jöransson, sømand, skænkede i 1730 votivtavle til Rute Kirke på Gotland.1950-041700-195057 -
Horack, landdrost nær Mossel Bay, Sydafrika, 1752.1962-041750-1800108 -
Horat, skrev i sine Oder, 1. bog, om strandvaskernes sjæle1987-060100-0000148 -
Hornby, Ove, direktør APM., biografi om A.P. Møller.2011-041900-195044 -
Hornby, Ove, forfatter til artiklen Dansk skibsfart 1870-1940 - Nogle hovedtræk i udviklingen.1988-041950-200031-70 -
Hornbæk, fiskernes mødeplads ca. 1900. *f1965-031800-190067 -
Hornemann, Chr., kunstmaler, malet pasteller af Frederic de Coninck, 1740-1811, og William Duntzfeldt, 1762-1809, svigerfar og svigersøn og storkøbmænd1949-031700-185071, 73 -
Hornemann, Christian Wilken, læge, skibslæge på ØRNEN 1841 og på TORDENSKJOLD 1854. Forfatter til Lægebog for søfarende i 18612009-041850-190057-61, 66-67 -
Hornemann, Christian, maler 1765-1844.1942-061750-1850103 -
Hornemann, Claus Jacob Emil, læge og hygiejniker (1858)2009-041850-190060 -
Hornemann, forstander, tilsynsførende for danske krigsfanger i England 1807-1957-041800-1850133-134 -
Hornemann, G. A., direktør, bestyr.medlem i Volante (1916)2006-041900-195043 -
Hornemann, Hans, Næstved, ejer af ny skude ca. 1600.2012-021550-175017 -
Horne, Just, kaptajn på brigantinen KIEL, 1781.1970-021750-180059 -
Hornsyld, Jens, kapellan ved Sct. Mortens Kirke. Portræt malet af Jes Jessen 1797-02-10.1990-051750-1800116, 121 -
Horn, Carl, inspektør over de kongelige plantager på St. Croix2009-061700-175091, 95-115 -
Horn, Charles, skibshandler i New York. Skaffede hyren til messedreng Erik Hemmingsen 1935 på S/S PAULA.1982-041900-195067 -
Horn, H., tegnet fregatskib, vestindiefarer PRINZ CARL af Kiel 1828.1958-011800-185013 -
Horn, Henrik, sv. admiral (1677)1942-081650-1700105 -
Horrebow, Peder / Peter, 1679-1764, professor, udgav navigationsbog i 17451945-041650-1750141-143 -
Horstmann, livtjener hos Kong Frederik V, reder for slaveskibet PATENTIA til 17521950-031750-180023 -
Hostrup, J.C., forfatter. Omkring HJEILENs indvielse 1861 i Silkeborg.1960-121850-1900208 -
Hottentotter, stik af indfødte i Afrika fra 1727, efter M. Elgersma. *r1962-041700-1750117, 121 -
Houberg, Ane, 1792-1816, gift 1813 med Johan Hendrik Ginge, 1790-1881. De fik Christine Elisabeth, 1814-1815.2011-061750-1900116 -
Houdelot, Greve de, opfandt 1862 riflet kanon til redningslineudskydning.1955-071850-1900129 -
Hougaard, P., kunstmaler, malet fiskerhus i Rungsted 1951.1952-031950-200082 -
Houtmann, Cornelis, udgiver af Verhael van de Reyse by de Hollandsche Scheppen gedaen naer Oost Indien, Middleburg, 15971990-041550-160081 -
Houtman, Cornelius, hollandsk søfarer på vej til Ostindien - passage af Abrolhos 1595.1955-051550-160089 -
Hout, André van der, ansat i filmselskabet De Aanpak, Rotterdam.2012-062000-2050103 -
Hovgaard, Christen, direktør, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1983-1990-031950-200049 -
Hovmand, kaptajn, Bandholm, fik bygget jagterne VEGA, 1873, og VESTA, 1877, for paketfart af E.C. Benzon. VESTA forlist 1878-02-22.1954-051850-190064, 76-77 -
Howe, engelsk admiral -1778- Georg Albrecht Koefoed mødte ham under udkommando.1981-171750-1850200 -
Howe, Henry, præst i St. John, Newfoundland (1886)1997-061850-190056 -
Howe, Lord - lanterner, egentlige navigationslys fra 17761996-071750-1800101 -
Howe, Sir Thomas, admiral (1793)1999-031750-180084 -
Höltring, Horst, Kapitänleutnant, chef for U-604 til dens sænkning af egen besætning 11/8 1943. (i artikel stavet Holdring).2011-041900-195053 -
Hööck, Christian, sømand, skænkede i 1730 votivtavle til Rute Kirke på Gotland.1950-041700-195057 -
Hudde, Johann van Waveren, holl. skibsmåler og matematiker, 1628-17042006-071650-1700106 -
Hudson, Henry, kaptajn, så 1608 havfrue.1967-021600-165024 -
Hudson, Henry, udsendt af Muscovy Company i 1607 for at finde nordøstpassagen.1986-061600-1650179 -
Hudson, James, modellør af fajancefigurer, d. 18821999-051850-1900129 -
Hudson, Thomas, maler (1750)1994-021700-18006 -
Huelva, Alonso Sanchez de, ukendt lods i forb. med Columbus' rejser (1500)1992-031450-150046 -
Huerter = Hürter, Jobst van, adelsmand, guvernør. Flamlænder på Azorerne -1450- Gift med doña Beatrix de Macedo.1952-041450-1500120, 122, 124 -
Huerter, Joanna, datter af Jobst van Huerter. Joanna var gift med Martin Behaim til 1507. Giftede sig kort efter med don Henriques af Madeira.1952-041450-1500122, 124-125 -
Hufnagel, Friedrich, forsker i middelalderbåden fra Utrecht.1965-041950-200094-95, 100 -
Huggan, John, læge på BOUNTY (1788)1999-031750-180082 -
Hugo, Victor, forfatter til syngespillet Esmeralda, opført 1859 på Casino i København.1965-031800-190042 -
Huguetan, Jean Henri, greve af Gyldensteen, bankier og finansmand, meddirektør i Ostindisk Kompagni, af den franske koloni i København, medstiftende aktionær i Det kgl. oct. Søassurance Compagni.1955-041700-180082 -
Huitfeldt, Emil, ambassadør fra Norge. Deltog i afsløringen af Søfartsmonumentet på Langelinie 9/5 1928.2011-031900-195033 -
Huitfeldt, Ivar, admiral, om bord på DANNEBROG 1710, da det forliste i Køge Bugt.1969-021700-175023 -
Huitfeldt, Ivar, admiral, søslag i Øresund 1710.1957-021700-175038 -
Huitfeldt, Ivar, chef på linjeskibet DANNEBROG 1710.1983-081700-1750100 -
Hulsius, Levinius, udgav rejseskildringer i Frankfurt fra 1588-1663 - bind 1-69.1990-041550-165082 -
Hulst, hollandsk general, i audiens hos Rajasimha II kejser af Ceylon og konge af Kandy ca. 1620. Stik gengivet side 94. *r1988-051600-165094 -
Humbla, Ph., svensk historiker, deltog i debat om skind og plankebåde fra oldtiden.1986-041950-2000130 -
Humbla, Philibert, skrev om Slusegårdens udgravning af bådgrave på Bornholm, 1949.1965-041900-1950124 -
Humble, Frederikke, født 1770, gift 1790 med faktor Severin Kierulf.1980-091750-1850142 -
Hume, Nathaniel, læge - om skørbug (1768)1999-031750-180083 -
Hunderup, kaptajn H/S WALDEMAR, H. P. Prior, 1856 til 1869.1944-031850-190049, 68 -
Hurcomb, Cyril, generaldirektør, eng. forhandler for England i Dks. Rederiforening - Allierede om tilbagelevering af danske skibe 1945-19461999-041900-1950108 -
Hurdman, USA, maskinmester (1942)2002-021900-200013 -
Hurk, Peter van, supercargo (1731) *lerfigur1943-041700-175081ff -
Hurk, Piet van, supercargo, gik 1731 med slåbrok på skibet.1979-021700-175050 -
Hurk, Pieter van, 1697-1775-10-16, supercargo fra Amsterdam - Oostende hyret til Asiatisk Kompagni ca. 1730. Senere direktør fra 1745 til 1754 i AK. Figurmodel gengivet side 149. *m1989-061700-1750143-149, 153, 158, 162, 164, 167 -
Hurk, Pieter van, 1697-1775, supercargo på KRONPRINS CHRISTIAN 1731. Porcelænsfigurer udført i Kina. *m1959-081700-1750131, 143 -
Huschor, Melchior, bjergmand og havde kendskab til kulleje ved Kullen. Overtog fra 1571 til 1572 driften af Kullen fyr.1960-061550-160014 -
Husted, K., direktør J.L. (1940)1994-031900-195026, 28 -
Hutchinson, John, læge - om skørbug (1768)1999-031750-180080 -
Huth, general - forslag om forbedringer i Københavns Havn i 1780'erne.1970-021750-180025 -
Huth, general på Kastellet (1779)1992-021750-180020 -
Huth, kaptajn på RIGERNES ØNSKE 1768 på rejse til Ostindien.1987-041700-180043 -
Huulegaard, Arent, forpagter af Bavelse hovedgård, forbindeles med Kammerherre Chr. S. von Plessen -1775-1951-051750-180093 -
Huusfeldt, H. J., navigatør, kaptajn (1943 + 1946)1994-031900-195029-42, 50 -
Huusmand, Johan Henrik, skibspræst (1730)1943-041700-175082 -
Huusmann, skibspræst på kinafareren CRONPRINS CHRISTIAN 1729-17301950-011700-175012 -
Huusom, Christian, museumsforvalter, H&S - involveret i Det Nye Søfartsmuseums udvikling2009-032000-205052 -
Huxham, John, læge - om skørbug (1747)1999-031700-175078 -
Huxley, Aldous, filosof og forfatter til oplysninger eller teser om tanken om døden -1959.1959-051900-195099 -
Huyghens, Christiaan, 1629-1695, urmager fra Holland1945-041600-1700120 -
Huys, Frans, tegnet motiver til fajancevægfliser ca. 15501954-041550-160039 -
Hübertz, J.R., udgav 1830'erne historisk værk om Ærø og den maritime aktivitet.1978-031800-185049 -
Hübner, Sebastian, skibslæge på fregatskibet ST. THOMAS 1783-1785.1979-041750-1800112-114 -
Hvadtz, Hans, bøssemager, boede i Nyboder, Timianstræde 17, ca. 1670.1981-031600-170017 -
Hvass, Lone, Helsingør Bymuseum (1997)2004-032000-205034 -
Hvass, Tyge, arkitekt, indrette gravplads i Charlotte Amalie 1920. -1967-1967-041900-2000102 -
Hvass, Tyge, arkitekt, opmålte bygninger på tidligere dansk Vestindien i 1919.1973-071900-2000129 -
Hvas, Svend, kaptajn på kinafarer CHRISTIANSBORG SLOT 1743-1744 og på KONGEN AF DANMARK (II) 1746-1747.1979-041700-1750122, 123 -
Hvideslægtens bedrifter1946-031100-130064 -
Hvide, Peder, løjtnant på defensionsskibet DEN NORSKE LØVE, 1651.1948-051600-1650120 -
Hvidtfelt, Niels Peter, matros og snedker fra Vejle, mønstret ca. 1880 på BORDER CHIEF af London.1985-061850-1950188-189 -
Hvidt, E.J., partreder for skonnertbriggen AMOR, 152 BRT, 139,59 NRT, b. 1855 af E.C. Benzon, fører C.B.J. Wæver.1954-051850-190056, 71f -
Hvidt, Edv. J., reder (1857)1943-091850-1900108 -
Hvidt, I. N., grosserer (1830)1991-041800-185058 -
Hvidt, L. N., nationalbankdirektør, -1859-1944-031850-190047 -
Hvidt, L. N., politiker, skibsreder for bl.a. H/S CALEDONIA og H/S FREDERIK VI.1945-011800-18509 -
Hvidt, L.N., politiker, efter 1820 ejer af H/S CALEDONIA.1969-071800-1850137 -
Hvidt, L.N., skibsreder, fik b. H/S FREDERIK VI 1829 hos Jacob Holms Værft, Christianshavn1950-081800-1850137 -
Hvidt, Laurits Nicolai, minister 1777-1856 *r1943-061750-1900104 -
Hvidt, Lauritz Nicolai, reder Kbh., k. 1822 CALEDONIA, H/S, af S. A. Bille Kbh.1998-031800-185045 -
Hvid, E.C. og H.P., fra Sønderborg. Kaptajn og reder fra 1921 af motorgaleasen VENUS.1981-091900-1950104 -
Hvie, Skjalm, stormand, ca. 1050-1113, iværksatte aktion mod Venderne1946-031000-120081 -
Hvilborg, Thomas overstyrmand (2004)2004-052000-2050- -
Hvilborg, Thomas overstyrmand (2004) *f2004-052000-205061 -
Hyatt, Caleb, kaptajn på ELISABETH, fregatskib, 75 kls., opbragt i Kanalen 1805-12-14 af engelsk kaperkutter LORD NELSON, senere frigivet.1981-081750-185095 -
Hyatt, Caleb, kaptajn på ELISABETH, indfl. 1802 fra Norge til Duntzfeldt & Co.1954-081800-1850132 -
Hye-Knudsen, Johan, 1886-1975, komponist. Musik til Seedorff Pedersens kantate til indvielsen af Søfartsmonumentet på Langelinie 9/5 1928.2011-031900-19507, 34 -
Hyrebasser (1900)2004-051850-195062 -
Hø2gh-Guldberg, Fritz, 1. sekretær danske ambassade Lissabon 19431994-031900-195040f, 47 -
Høeg-Hagen, N.P., premierløjtnant. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1959-041900-195066, 77-78, 81, 84 -
Høegh-Guldberg, Ove, 1731-1808, gehejmekabinetssekretær. Slavehandelen.2011-051750-180068, 74 -
Høegh-Guldberg, Ove, minister, 1783 - kontrovers med Chr. Ditlev Reventlow.1970-021750-180019 -
Høffner, Sigfred, motorbådsejer 1916 *f1993-101900-1950122, 125 -
Høflighedsceremonier til søs - hilseskikke til søs, artikel1989-031600-200032-72 -
Høgstedt, Carl J., ingeniør på Kjøbenhavns Flydedok & Skibsværft A/S, ansat som surveyor og teknisk assistent for Hans Isbrandtsen fra juli 1915. Senere svoger til Hans Isbrandtsen.1986-051900-1950142, 160, 165 -
Høgstedt, O.F., kaptajn, ansat hos Isbrandtsen i ATC og førte indkøbte LEONIDAS CAMBANIS næ. til MUSKEGON til USA fra Napoli. Senere fører på MANITOWOC.1986-051900-1950153, 157-158, 163 -
Høgstrøm, Erik, kontorchef, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1968-19691990-031950-200049 -
Højbjerg, Inger, historiker, artikelforfatter1992-041950-200067-89 -
Højland, Birthe, rengøringsassistent på H&S 1987-19891990-031950-200050 -
Højrup, Ole, historiker, udgivet Søens Folk 1-8, 1985-1990-021950-200022 -
Høne, Mads, rebslager, Helsingør - København 1792-1958-061750-1850124-125 -
Hørning, Søren Nielsen, Ebeltoft. Ejede 1683-1684 skude på 24 kls.1959-071650-1700127 -
Høst, direktør i DFDS -1913- Om aktieopkøb i Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri A/S ca. 1910 til 1920.1982-061900-1950100 -
Høst, Thorkild, prokurist APM i Manila (1942)1998-051900-195096 -
Høyen, Niels Laurits A., 1798-1870, kunsthistoriker - kritik af P.A. Plums malemåde1966-101750-1900146 -
Høyer, Bøye Lydersen, kaptajn på kinafarer PRINS FREDERIK (II) 1780-1781.1979-041750-1800124 -
Høyer, Christian, kadet, tegnede 1775 middelspant af bombarderhukkert.1974-061750-1800121 -
Høyer, Christian, kaptajn på PRINSESSE WILHELMINE CAROLINE 1749.1968-021700-180039 -
Høyer, Christian, skibsbygmester på Fabritius & Wewers Værft -1777-1970-021750-180056 -
Høyer, Christian, skibsbygmester, indsendte tegninger til konstruktionskommissionen 1776-1779.1974-041750-180067-69 -
Høyer, ejede efter 1824 skonnerten VIGILANT ex NONSUCH.1980-051800-190092, 94 -
Høyer, Nicolaj, kaptajn på PRINSESSE WILHELMINE CAROLINE 1751.1968-021700-180039 -
Høyer, Ole, skibsbygmester (-1771-)2010-061750-1800111 -
Høyer, P. K., kaptajn på CONSTANCE for KGH 1895 og på HVALFISKEN 18961995-021850-19008, 13 -
Haaber, kancelliråd direktør (1780)1943-041750-180095 -
Haagensen, Bartholomæus, proviantskriver, afskediget fra Proviantgården efter dens brand i 1626.1977-041600-165078 -
Haagensen, Niels, koksmat på KRONPRINSESSEN AF DANMARK, straffet om bord 1745.1963-031700-175062 -
Haagensen, Reimert, plantageejer Vestindien, om slaveri ca. 1750.1973-031750-180054-55 -
Haagensen, Svend, grundejer Helsingør -1784-1958-061750-1850116 -
Haakon VII, Konge af Norge. Besøgte under WW2 den norske klub i Newcastle2012-031900-195046 -
Haarnagel, arkæolog, der udgravede skibsvrag i Hessen i 1949.1965-041900-1950118 -
Haas, Hans / Jan de, visitadeur for de hollandske faktorier på Coromandelkysten 1615.1988-051600-165083-84, 100, 105 -
Haas, Meno, stukket chebek efter tegning af A.H. Stibolt, orlogskaptajn, ca. 1760.1985-041750-1800104-105 -
Håkonsson, Håkon, udfærdigede 1260 en lovbog med søfartsregler.1981-101250-1300114 -
Ibenhardt, Jan, maskinmester tidl. B&W (1997)1998-081950-2000146 -
Ibsen, Christian, kaptajn på CERES, 50 kls., indkøbt i Malaga 1781-1782 til reder Christian Ibsen, København.1973-051750-1800110 -
Ibsen, Finn, matros på SVÆRDFISKEN, KGH (1935)2005-081900-195076 -
Ibsen, Henrik, 1828-1906, forfatter. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1944-031850-190079 -
Ibsen, Jens, hofkantor ved Slotskapellet, musiker (1724)1992-071700-1750134f -
Idorn, Ott0, født 1894, skibstømrer på bl.a. STORE BROR, forærede H&S skipperskrå fra 1915.1977-071950-2000142 -
Ihns, Heinrich, en af flere pommerske fiskere emigreret til Danmark 1870-1880.1961-031850-190078 -
Ilari, Camilla, Napoleons amme, besøger ham i Ajaccio 1799.1962-031750-180070 -
Illum, H., skibsbygger, byggede i Skrillinge ved Middelfart fra 1861 til 1879 skibe med galionsfigur, bl.a. FREIA i 1868 og JENS WULFF i 1867.1975-041850-195048, 64, 66 -
Illum, Mads, bådbygger af tosmakkejolle ca. 18751945-011850-19007 -
Indianernes apostel = Bartoloméde las Casas, 1474-15661992-031500-160031 -
Ingels, Bjarke, arkitekt, holdt tal 2012-08-30 ved rejsegilde på Museet for Søfart.2012-062000-2050102 -
Ingemann, B.S., 1789-1862, forfatter, skrev digtet Vift stolt på Kodans Bølge.1969-021800-190023 -
Ingemann, B.S., forfatter. Hans mormor var enke efter kaptajn Lars Swane, 1702-1781. Ingemann nævner kinaudført porcelænsfigur af kaptajnen.1959-081800-1850138 -
Ingemann, L., fortalte 1944 i Dansk Fiskerihaandbog om sjottingen i Nordsjælland.1983-091900-1950126 -
Ingemansson, Nils, kaptajn fra Skillinge, Skåne 1887-1917.1966-071850-195096 -
Ingemansson, Nils, kaptajn, Skillinge i Skåne, ejede 1887-1917 anparter i 43 skibe.1972-081850-1950105 -
Ingerslev, kaptajn H/S FLORA, H. P. Prior, fra 1857 til 1860.1944-031850-190049 -
Ingerslev, telegrafbestyrer på Færøerne og fyrvæsens administrator fra 1940.1960-091900-1950140 -
Ingjaldson, Grim, landnamsmand, fiskede havmand op.1967-021000-120020 -
Inglefield, E., commander, opfandt 1852 en redningshat med oppustelig luftkammer.1955-071850-1900137 -
Ingstad, Anne Stine & Helge 1899-2001 cand. jur., sysselmand2001-071950-2000117 -
Ingstad, Helge, arkæolog, (1960-1968)1992-031950-200029 -
Ingwersen, Rickleff, og Erich Jacobsen, redere for EMIGRANT, barkskib af Flensborg, 74,5 kls., b. i København1969-041800-1850125 -
Ingwersen, Rickleff, reder fra 1798 for SCHACK RATHLOU, fregatskib af Flensborg, b. 1777 i København, 113 kls.1984-021750-185013 -
Innocens III, pave, opfordrede Valdemar Sejr til kamp mod estlænderne for at kristne dem, 1209.1969-021200-125010 -
internationalt Bjergnings Co. A/S, København. Carl V. Sølver var leder af bjergningsafdelingen1967-061900-2000- -
Inverforth, Lord, bestyr.formand i Bank Line (Andrew Weir & Co. Ltd.) (1940)1999-041900-1950100 -
Ipland, kaptajn med frue f. Tøndering, familie fra Åbenrå, bekendtskab i Talcahuano Chile med Helene Bruhn, ca. 1890-952006-031850-190034 -
Irminger, C.L., løjtnant, erobrede 1825 ved de Vestindiske Øer skonnerten ADOLPHO fra sørøvere.1980-051800-185089 -
Irving, Georg James, skibslæge i Royal Navy, udviklede 1772 destillationsapparat for saltvand til ferskvand.1977-021750-180031 -
Irving, Washington, 1783-1859, udgav 1828 biografi om Chr. Columbus1992-031800-185063 -
Irving, Washington, 1783-1859, udgav 1832 Tales of the Alhambra1992-031800-185063 -
Isabella af Burgund, niece til Henrik Søfareren -1450-1952-041450-1500119-120, 122 -
Isabella af Castilien, dronning (1490)1992-031450-150039-60 -
Isabella af Spanien, dronning, redningsmedalje til kaptajn J. F. Brodersen på PETER JORDT 18661994-051850-190092 -
Isabella I, spansk dronning af Castilien 1474-14791943-021450-150056 -
Isabella, Dronning i Spanien -1503- Brev med ros til Juan de la Cosa.1951-061500-1600103 -
Isafgift, at betale fra 15. december til 31. marts for alle skibe over 100 BRT, vedtaget ved lov 1922-06-13.1950-051850-190097 -
Isaksen, Gunnar, produceret flaskeskib i Hamar, Norge, ca. 1950.1966-061950-200061 -
Isaksen, M., fisker fra Sletten, reddet efter fiskerbåden SYLVIA af Sletten. Deltog i afsløringen af Søfartsmonumentet på Langelinie 9/5 1928.2011-031900-195034 -
Isbrandtsen, Hans J., skibsreder, fætter til APM, lede ISMOLCO fra 1928.1988-041850-195058 -
Isbrandtsen, Hans Jeppesen, 1891-09-07 til 1953-05-13, skibsreder - behandlet i artiklen Fra Dannebrog til Stars and Stripes under 1. verdenskrig - Hans Isbrandtsens første år i USA. Portrætfoto side 137. *f1986-051900-1950135-174 -
Isbrandtsen, Hans, skibsreder New York (1940-1945)1999-041900-195097 -
Isbrandtsen, Hans, skibsreder, fætter til A.P. Møller. Styring af APM-skibe under WW2.2011-041900-195044 -
Iselin, etatsråd, søgte 1768 kompensation for specialskib ved skibsmålingen.1974-031750-180032 -
Iselin, konferensråd, oplyste om svenske priser på skibsbygning, ca. 1772.1956-061700-1800141 -
Iselin, skibsreder bestilte efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 vestindiefarer bygget i København.1974-041750-180054, 68-69 -
Isert, P.E., skibslæge 1785-1787 på CHRISTIANSBORG, slaveskib og dødelighed.1973-031750-180030, 39, 44-50, 56 -
Isert, Paul, læge i Guldkysten, anlagde 1788 plantagen Frederiksnopel.1970-051750-1800118 -
Isidore af Seville = Isidorus, 560-636, helgen, kirkefader, forfatter til værket Etymologae1990-040500-065062 -
Issberg, Matts, kaptajn på PONTV...NCTVRN, fregatskib, sejlskib på glasmaleri. Ca. 1775 i Åbos søfartsmuseum.1963-041750-180082 -
Isaacsz, Isaac, kunstmaler. Maleri: Allegori over Øresund og øresundstolden, 1622.2010-041600-165061 -
Ivan III Vasiljevit, reg. 1462-1505, russisk storfyrste1948-021450-155022 -
Iversen, Anders, ejer 1716 af galiot i Nakskov.1958-051650-1750102 -
Iversen, Jacob Peder, bådsmandsmat på KRONPRINSESSEN AF DANMARK, straffet om bord 1745.1963-031700-175062 -
Iversen, Jørgen, guvernør på St. Thomas -1675-1982-031650-17006 -
Iversen, Jørgen, kaptajn 1672 på skib fra Vestindisk Handelskompagni.1957-061650-1700174 -
Iversen, Svend, befragter, grundlægger af Iversen & Jacobsen (1939)1994-031900-195020 -
Iversen, Volquard, bogbinder fra Husum, besøgte 1656 Kapstaden som ansat i Hollandsk Ostindisk Kompagni.1984-051650-1700102, 121 -
Iversen, Volquard, dk. søfarende (1669)2003-021600-165020ff -
Ivers, Albert, dansk konsul Rouen (1902)1995-071900-1950101 -
Iwersen, Jürgen, skibsreder Åbenrå, 17891990-051750-1800106 -
J. Ring Andersen, skibsbygmester, Svendborg, Byggede 1907 som 1. stålskib på værftet skonnerten KAREN, 58 BRT.1983-131850-1900197 -
J.H. Løve, skibsbygmester, Helsingør. B. 1852 NORDLYSET, bark, 265 BRT.1962-071850-1900169-170 -
J.N. MADVIG, S/S, 1779 BRT, byg. nr. 5 fra HSM til Danmark D/S A/S, København.1982-061850-190089 ID=10496
Jackson, Ligger, reder (1795)1942-021650-170030 -
Jackson, Richard, kaptajn på engelsk slaveskib på Guineakysten 1753. Lånte fartøj til danske skibbrudne efter slaveoprør på PATENTIA1950-031750-180032, 38 -
Jacobsen, A., maler. Skibsportræt af THINGVALLA, 1879.1964-031850-190055 -
Jacobsen, Antonio Nicolo Gasparo, død 1921 i NY. Maler, søn af violinbygger. 1893 malet i Hoboken, New York S/T CHRISTINE, tankskib af Århus, b. 1890 på B&W, byg. nr. 164, til Det Danske Petroleums-Aktieselskab.1963-111850-1900159 -
Jacobsen, Antonio, kunstmaler (1882)2001-081850-1900128f, 132 -
Jacobsen, Antonio, maler. malet skibsportræt af S/S HEKLA ca. 1890.1973-041850-190087 -
Jacobsen, arkitekt ved Hanstholm fyrs bygning 1842-1960-081800-190098 -
Jacobsen, Carl, vicekonsul danske ambassade, London (1943)1994-031900-195047 -
Jacobsen, Christen, skibsreder, handlede tømmer på strandingsauktioner i Thy omkring 1870. Far til forfatter J.P. Jacobsen.1976-041800-190052-53 -
Jacobsen, Emma Esther Adelaide, født 1841, gift 1860 med W.E. Møen. De fik sønnen Arnold i 1859.1975-041850-195057 -
Jacobsen, Erich, og Rickleff Ingwersen, redere for EMIGRANT, barkskib af Flensborg, 74,5 kls., b. i København1969-041800-1850125 -
Jacobsen, Gabriel, tolder, leverede 1635 tømmer til Holmen.1977-041600-165090 -
Jacobsen, H., købmand i Næstved. Gav H. P. Prior tab i 1847.1944-031800-185031 -
Jacobsen, Hans, kaptajn, skænkede 1694 til Anholt Kirke kalk og paten af sølv.1950-041650-170055 -
Jacobsen, Helge, befragter, grundlægger af Iversen & Jacobsen (1945-)1994-031900-195027 -
Jacobsen, Henrik, søløjtnant, idømt straf ved spring fra råen i 1678.1956-051650-1700116 -
Jacobsen, ingeniør og maskininspektør Ø.K. (1960)1991-031950-200022 -
Jacobsen, J., maskinmester CHILEAN REEFER (1941)2001-051900-195093 -
Jacobsen, Joen, kaptajn på SVANHOLM 1747. Kaptajn på LANDETS ØNSKE 1750, døde om bord.1968-021700-180037-38 -
Jacobsen, Johan, løjtnant, boede i Nyboder, Nillikestræde 1 fra 1671.1981-031600-170012 -
Jacobsen, Johan, styrmand, Nakskov 1700.1958-051650-175095 -
Jacobsen, Liselotte, kontorassistent på H&S 1977-19831990-031950-200050 -
Jacobsen, Lorentz, kaptajn på MARTHA MARGARETHA, 112 kls., 1797-1798.1984-021750-185016 -
Jacobsen, N., forretningsfører for Den Kjøbenhavnske Sø-Assurance-Forening, København 18881945-031850-195096-99, 104 -
Jacobsen, Nicolai, søløjtnant havnemester 1834- (1863-1866)2001-031850-190030, 39 -
Jacobsen, Niels, skibsbygmester i Åbenrå, byggede 1862-1863 barken OTTO, galionsfigur vist.1975-041850-195058 -
Jacobsen, Ole, fiskemester i Rungsted Kro, og Johannes Ewald -1774-1951-051750-180093-94 -
Jacobsen, Poul Thorsøe, 4. styrmand på skoleskibet KØBENHAVN faldt over bord og druknede i storm 1927-03-03.1988-061900-1950173 -
Jacobsen, Svend, minister - DANA (IV) navngivning 19801998-071950-2000135f -
Jacobsen, Z.Th., skibsbygmester i Troense, b. 1904 skonnerten GARIBALDI til partrederi i byen.1983-081800-1900103 -
Jacobsen, Z.Th., skibsbygmester Troense. Hans værft kaldtes for Flydedokken -1880-1964-051850-190095 -
Jacobsson, J.K.G., udgav Technologisches Wörterbuch II i 1782. Heri om sømandsstraffe.1956-051750-1800103 -
Jacobssøn, Anders, kaptajn på en skude på 7,5 kls. fra Falkenberg 1652.2012-021550-175012 -
Jacobszoon van Amack, Jan, holl. sømand (1602)2003-021550-160014 -
Jacobszoon, Jan, udgav 1544 De kaert van de Zee.1984-041500-155084 -
Jacobs, Pieter, kaptajn på VINDSKIBELIGHEDEN, 120 kls., indkøbt i Amsterdam 1781-1782 til reder Selby, Dungan & Thomson, København.1973-051750-1800110 -
Jacob, Frederick Burland, orlogskaptajn, RD, RNR, politiinspektør, bestyrelsesformand for den danske klub i Newcastle. Besøg af Noel-Baker 1942-11-06. Spiller snooker. *f2012-031900-195047, 55 -
Jahnsen, smedemester i Helsingør. Lejede grund og bygninger af boet efter J.J. Claessen 1816.1958-061750-1850152 -
Jakobsen, Henning Sonne, ansat Finnish Chartering Co., Helsingfors 1942-1994-031900-195027 -
Jal, A., udgav Glossaire nautique i 1848 - heri om sømandsstraffe.1956-051800-185099 -
Jambu, portugisisk overseer på GANGES, orlogsdampskonnert 18451992-051800-185094, 96, 99 -
James I af England, skrev 1604 skriftet A Counterblast to Tobacco, et indlæg mod tobaksbrug.1978-051600-1650109 -
James I, konge af England, d. 1625-03-27.1948-021600-165028 -
Jan de Beeldensnijder van Hoirne = Jan Billedskærer fra Hoorn, boende Antwerpen, kartograf, udgav 1526 Carte van de Oosterscherzee.1955-031500-160049-54 -
Jankuhn, H., historiker, tegnet plan over Hedebyområdet, 1956.1966-041950-200021, 26 -
Jansen, Asger, styrmand, artikelforfatter2006-052000-205053-86 -
Jansen, C., kaptajn på COPENHAGEN, 110 kls., indkøbt i Tinmouth 1781-1782 til reder Fabritius & Wewer, København.1973-051750-1800112 -
Jansen, Jens Leonhard, vagt, senere 3. styrmand på KRONPRINSESSEN AF DANMARK, straffet om bord 1745.1963-031700-175060, 64, 66 -
Jansen, Meyert, kaptajn på CHRISTIANSBORG 1744.1968-021700-180034 -
Jansen, Peter Andreas, kaptajn, på fregatskibet PRINS FREDERIKS HAAB, 1779-1781.1970-021750-180055 -
Jansen, Peter, enken var reder fra 1808 for SCHACK RATHLOU, fregatskib af Flensborg, b. 1777 i København, 113 kls.1984-021750-185013 -
Jansen, Peter, reder for fregatskibet VICTORIA af Flensborg ca. 1800 sammen med Boy Petersen Holst.1969-041700-1800121 -
Jansen, præst, der havde varer med MARIA LOVISA til Grønland 1800.1954-031800-185026 -
Jansen, Simon, hollandsk konsul i Aleppo Syrien, hjemmeadresse Haarlem. Hans søn Arent van Deurs indvandrede til Helsingør 1640.1958-061750-1850107 -
Janson, lieutenant, kaptajn på ST. THOMAS, - kls., indkøbt i Amsterdam 1781-1782 til reder Vestindisk-guineisk Handelsselskab, København.1973-051750-1800111 -
Janssen, Carl, præst og missionær i Grønland 1844-1857.1976-051800-190061-63, 71 -
Janssen, Jürgen Meinert, død 1879 ved Hebriderne. Søn af kaptajn Peter Andreas Janssen gift med Margrethe Teunis, 1819-1893, Wenningstedt. Gravsten på Keitum kirkegård, Sild.1971-041800-190076 -
Janssen, Peter Andreas, 1813-1881, kaptajn, vestindiefarer, gift med Margrethe Teunis, 1819-1893, Wenningstedt. Gravsten på Keitum kirkegård, Sild.1971-041800-190076 -
Jansson, Karl Emanuel, malet hygge i lukafet på sejlskib 1871.1980-031800-190057 -
Jans, Carl Dirchens, kaptajn barkentinen JOHANNES (1883)2004-021850-19508 -
Jans, Henning Thorvald, ungmand fra København, VALKYRIEN, (1915)2004-041900-195051 -
Jans, Jan Dirchsen, kaptajn for briggen DANMARK af Dragør, b. 1850.1972-081850-1900115 -
Jans, lodsbogholder i Dragør 1888.1989-041800-190076 -
Januaria = Francisca de Braganca, datter af kong Pedro I, prinsesse i Brasilien, giftede sig 1843-05-01 i Rio med Prince de Joinville.1980-101800-1850148 -
Jappe. Kirsten, fotograf på H&S 1987-1990-031950-200050 -
Jardin, N.H., arkitekt, anlagde Frederiksstaden i København.1974-051750-180085 -
Jardin, N.H., arkitekt, opførte Det gule Palæ i Amaliegade -1750-1970-021750-18008 -
Jardin, Nicolas-Henri, arkitekt, 1720-1799.2010-061750-1800103f -
Jarlsberg, greve Wedel, 1691 bifalder bønders klage over handelsrestriktioner.1972-111600-1700178 -
Jarl, Viggo, 1879-1965, billedhugger, skabt buste af C.F. Tietgen1950-011850-200010-11 -
Jarner, Hakon, stud.polyt.. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1959-041900-195066 -
Jeanne d'Arc, Rouen (1935)1998-041900-195074 -
Jean, Jean, af den franske koloni i København, medstiftende aktionær i Det kgl. oct. Søassurance Compagni.1955-041700-180082 -
Jebsen, Preben, 1824-1892, dansk skibsreder, der fungerede i Bergen. Portrætfoto side 213. *f1966-141850-1900212-217 -
Jeip, abbed i Skovkloster ca. 1450. Om sildefiskeri.1959-061500-1600115 -
Jelles, Vitje, kaptajn fra Riga, Sundpassager 1784-17872010-041750-180058ff -
Jenner, Adolph, kaptajn på DISCOs første rejse 1779.1954-071750-1800101, 110, 126 -
Jenner, Adolph, kaptajn på kinafarer PRINS FREDERIK (I) 1768-1769 og på DISCO 1778-1779 og på PRINSESSE SOPHIA MAGDALENA 1781-17821979-041750-1800124 -
Jensen, A., Thurø. Disponerede en periode skonnerten CORNWALL b. 1906.1967-031900-195075 -
Jensen, Adolf S., professor, fiskeriundersøgelser ved Grønland (1908-09)1947-021900-195028 -
Jensen, Adolf, overværkfører, driftsbestyrer B&W (1910-1912)1991-031900-195022, 26 -
Jensen, Albert, kulgrosserer, etablerede sig 1908 i København. Senere skibsreder med forbindelse til Hans Jeppesen Isbrandtsen i New York og rederiet ATC.1986-051900-1950135-166 -
Jensen, Albert, reder2007-051900-195058 -
Jensen, Alfred Serenius, marinemaler (1889)2006-031850-190010f -
Jensen, Anders skibsbygmester Øxenbjerg. Byggede slettopskonnert SVANEN af Svendborg 1920.1981-101900-1950125 -
Jensen, Anders, død 1842, fisker, svigersøn til Peder Andersen, gift med hans datter Bente Kristine Pedersdatter i 1830.1965-031800-190030, 62 -
Jensen, Anders, skibsbygmester, Øxenbjerg, byggede 1911 sletskonnert BRITTA / BRITA på 140 tons.1964-051900-1950107 -
Jensen, Anders, skudekaptajn af Læsø, afgik med last fra øen i 1610-1615.1972-111600-1700183 -
Jensen, Andreas Andresen, gift med Christine Marie, datter af Johann Friedrich B. (I), Flensburg, (c.1850)1994-051800-190076 -
Jensen, Anton Christensen, født 1788-01-01. Tjente i kaperkrigen på PRINS CHRISTIAN og på LOUISE AUGUSTA. Boede 1801 hos Jens Olesen Ryberg, der var hans morfader. Gift medenken efter Ole Larsen1952-031800-185089-90 -
Jensen, Anton, 1788-1876,, fisker i Rungsted. Malet af Olau Rye Poulsen. *p1952-031750-190089, 91-92, 94 -
Jensen, Anton, 1873-1949, typograf, medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-195016 -
Jensen, bager i Helsingør. Gav logi til skibsbygmester Poul Barfoed -1850-1953-061850-1900103 -
Jensen, Bertel Clausen, modelskibsbygger (1930c) *f1993-041900-195034 -
Jensen, Bertel Clausen, mønstrede 1882 engelsk bark. Om læsning om bord.1964-021850-190023 -
Jensen, Bertil Clausen, kaptajn på barkentinen RAGNHILD i 19022009-041900-195062 -
Jensen, Bleich, sømand på smakke fra Wall på Sild, -1771-.1971-041700-185068 -
Jensen, Børge, borgmester i Nyborg, gav tilladelse til at overføre kanon til H&S ca. 1970.1973-081950-2000135 -
Jensen, C. P., repræsentant for D/S Vulcan og D/S Mercur - med ved grundlæggende møde for det senere BIMCO 19052005-031900-195016 -
Jensen, C.A., maler. Malet portræt 1822 af faktor Severin Kierulf.1980-091750-1850142-143 -
Jensen, C.J., skibsbygger på Tåsinge, b. 1868 briggen ASTER af Svendborg.1975-041850-195064 -
Jensen, C.P., skibsreder tog initiativ til bygning af skoleskib i 1905.1988-061900-1950121-122 -
Jensen, Chr.P., skibsbygmester, byggede 1901 bramsejlsskonnerten YRSA.1981-101900-1950119 -
Jensen, Christen, navigationselev. Håndskreven navigationsbog oversat 1793 med titel Skatkammer eller Styrmands-Kunst1953-111750-1800116 -
Jensen, Christian Albrecht, portrætmaler 1792-18702001-031800-190029 -
Jensen, Christian Albrecht, portrætmaler 1792-1870.1942-041800-190080 -
Jensen, Christian Axel, museumsinspektør, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1930-19511990-031900-200049 -
Jensen, Christian Thøger, letmatros fra Lundby, VALKYRIEN, (1917)2004-041900-195052 -
Jensen, Christian, fisker fik sammen med Lars Hans Petersen bygget 35 fods båd HAABET hos Christian Madsen i Lynæs i 1923.1983-061900-195066 -
Jensen, Christian, ingeniør B&W (1910)1991-031900-195022 -
Jensen, Christian, kaptajn på Moses & Søn G. Melchiors skonnertbrig THEA, da den forliste 1897. Maleri af skibet skænket H&S af datter.1961-091850-1900179 -
Jensen, Christian, købmand, købte 1877 GEISER, ex SOPHIE, ex KALUNDBORG, ex SOLEN, ex PAN af Beatus Pedersen og udflagedeskibet til Island1954-051850-190075 -
Jensen, Christopher, skibsbygmester i Flensborg i 1700-tallet.1969-041700-1800119 -
Jensen, Claus, sejlmager. Solgte 1771 huset Overgaden oven Vandet nr. 46 til kaptajn Bernt Jensen Mørch.2010-061750-1800130 -
Jensen, Edgar, lærling fra Helsingør, VALKYRIEN, (1915)2004-041900-195051 -
Jensen, Engelbret, død 1671, kaptajn, boede i Nyboder, Nillikestræde 1 og 2.1981-031600-170012 -
Jensen, Erik, artikelredaktør2007-042000-205027-44 -
Jensen, Erik, kaptajn på sin kravelskude af Svendborg, 6 kls., 1679.2012-021550-175016 -
Jensen, Erik, kustode på H&S 1984-19861990-031950-200050 -
Jensen, Erik, samler af memorabilia fra skoleskibet KØBENHAVN2010-082000-2050159, 164 -
Jensen, F.L.C., kaptajn på PYRRHA, brig af Århus. Skibsportræt, dateret 1860.1963-041850-190090 -
Jensen, Georg, bådebygger Trappen, Rinkenæs Sogn. Bygget 1901 to-smakke-jolle til fisker Emil Poulsen, Trappen.1958-041900-195068 -
Jensen, Georg, tegner af prospekt af Ærøskøbing i 1856.1978-031850-190063 -
Jensen, H. C. - svigersøn til Andreas Christiansen Snr., købmand (1750-1850)1994-051750-185070 -
Jensen, H.K. - komitemedlem for museet - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200012 -
Jensen, H.K., skibsreder, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1975-19801990-031950-200049 -
Jensen, H.M., præst ved sømandskirken i Newcastle under WW2.2012-031900-195046 -
Jensen, Hans Ludvig, hovmester. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1959-041900-195066 -
Jensen, Hans Peter, pæreskudekaptajn -1880-1964-051850-190095, 97 -
Jensen, Hans Swen, død 1806, kaptajn. Gravsten på Keitum kirkegård, Sild. Gift med Jey Hans Jensen født Jey Erk Rinken, 1772-1846.1971-041750-185084 -
Jensen, Hans Tage, forfatter til artiklen En rejse til Nørresundby - og videre ud.1976-071950-200091-115 -
Jensen, Hans, kaptajn 1795-1800 på DOROTHEA, 61 kls. af Rømø, og JOHANNA MAGDALENA af Fanø, 26,5 kls. Førte DIE ZWILLINGE CHARLOTTA UND SUSANNA og JULIANA i samme periode.1984-021750-185010, 12, 16 -
Jensen, Hans, kaptajn på FREDERIK DEN SJETTE, fregatskib, 700 tons. 1818.1980-091800-1850144 -
Jensen, Hans, matros på FALSTRIA ca. 1877, byggede ca. 1916 skibsværft i Landskrona, men gik fallit.1951-021850-190037 -
Jensen, Hans, skibsbygmester i Flensborg 1739.1969-041700-1800112-113 -
Jensen, Hans, skibsreder i København under WW1. Anvendte Isbrandtsen i NY.1986-051900-1950161 -
Jensen, Hendrik Bacher, lærling fra København, VALKYRIEN, (1915)2004-041900-195051 -
Jensen, Henrik, fisker, fik bygget båden ODA hos Christian Madsen i Lynæs i 1939.1983-061900-195067 -
Jensen, Henry, direktør, formand Rederiforeningen (1940)1994-031900-195024 -
Jensen, Henry, letmatros CHILEAN REFFER (1941)2001-051900-195092ff -
Jensen, I.A.D. Bildsøe, kaptajn på HVIDBJØRNEN før 1895.1972-091850-1950140 -
Jensen, Ingvar, kasserer A. E. Sørensen1991-051950-200073-94 -
Jensen, J. Daugaard, direktør, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1930-19381990-031900-195048 -
Jensen, J. Kusk, kaptajn. Tegning af måneobservation ca. 1920.1990-061900-1950141 -
Jensen, J.A.D., navigationsdirektør, signerede Thorvald Nielsens eksamensbevis 1895-03-14.1964-031850-190062 -
Jensen, J., kaptajn på 3-m. skonnert MOTOR 1910 på rejse til grundlæggelsen af Thule. Med på foto p. 27. *f1961-021900-195023-45 -
Jensen, Jakob, bådebygger, skrev kapitel om erhvervet til Dansk Håndværk fra 1940'erne.1983-051900-200025-26 -
Jensen, Jens Emil Kudsk, ingeniør, søn af Jens Kusk Jensen.1986-021950-20003 -
Jensen, Jens Emil Matsen Juel, matros fra Herfølge, VALKYRIEN, (1917)2004-041900-195052 -
Jensen, Jens Konge, kaptajn på ELIDA af Thisted 1890.1976-041800-190057 -
Jensen, Jens Kusk, 1866-1936, navigatør og maritim historiker, artikel af Søren Thirslund og Hans Jeppesen. Portrætfoto side 2. *f1986-021850-19502-25 -
Jensen, Jens Kusk, 1866-1936, vigeregler1996-071850-1950116 -
Jensen, Jens Kusk, født 1866, navigatør, martimhistoriker med tilknytning til museet.1984-061850-1950134-135, 144 -
Jensen, Jens Kusk, kaptajn og navigationshistoriker, konsulent på H&S 1929-19361990-021900-19509 -
Jensen, Jens Kusk, kaptajn, artikel om hans praktiske forsøg og rekonstruktioner, af Søren Thirslund og Hanne Poulsen.1986-041850-195099-134 -
Jensen, Jens Kusk, nautisk konsulent på H&S 1929-19361990-031900-195050 -
Jensen, jens Kusk, navigatør og søfartshistoriker, medvirken ved nyopstilling på H&S 1929-19301949-021900-195035 -
Jensen, Jens Kusk, navigatør, konsulent H&S-museet 1929-1936.1990-031900-195038 -
Jensen, Jens Kusk,1866-1936, forfatter til: Træk af navigationens historie - En kortfattet Fremstilling af Navigationens Udvikling, artikel ved Søren Thirslund.1986-031850-195026-98 -
Jensen, Jens og Frederik, brødre gav 1843 skibsmodel som kirkeskib til St. Jørgensbjerg Kirke.1950-041800-185061 -
Jensen, Jens Peter Degn, Askø, fik b. åledrivkvase 1895 hos bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø.1961-041850-1950132 -
Jensen, Jens Peter, fisker på Askø, fik 1895, 1897 og 1904 b. åledrivkvaser med samme navn, VIKTORIA, hos Christian Nielsen på Fejø.1983-071900-200070, 82, 85-86 -
Jensen, Jens, fisker. lejekontrakt for arealer ved stranden oprettet mellem ejer af Rungstedgaard og beboerne 1882.1952-031850-190095 -
Jensen, Jens, forfatter til artiklen Af pæreskudernes saga - I frugtfart fra Tåsinge til København i 1880-90'erne.1964-051950-200095-108 -
Jensen, Jens, visiteur, boede i Nyboder, Tulipanstræde 9 til 1671.1981-031600-170018 -
Jensen, Jep, Varberg. Kaptajn og skibsfart i Halland 1595.1966-161550-1650247 -
Jensen, jernstøber i Fåborg ved Lagonis Minde -1890-1959-031850-190052 -
Jensen, Johan Henrik = 'kaptajn', Nyborg (1876)1999-061850-1900143 -
Jensen, Johannes gårdmand Hornbæk, havde søn, Svend Johannesen, der skrev digte 1861.1965-031800-190055 -
Jensen, Johannes Peter = Stokkepræsten, født 1837-12-07, fisker, foto fra havnen ca. 1880. *f1965-031800-190075 -
Jensen, Johannes V., forfatter - omtaler vulkanen Gunong Api i romanen Det tabte Land.1963-021850-190045 -
Jensen, Julius, fisker, født 1842-08-19. Foto ca. 1880. *f1965-031800-190039 -
Jensen, Jørgen, artikelforfatter2003-032000-205031-44 -
Jensen, Jørgen, flynavigatør2005-081900-195079 -
Jensen, Jørgen, flynavigatør og artikelforfatter1997-031900-200014-21 -
Jensen, Jørgen, flynavigatør, artikelforfatter1992-051950-200090-103 -
Jensen, Karl Kristian Helms, matros fra Hornbæk, VALKYRIEN, (1915)2004-041900-195051 -
Jensen, Kristen, kok og steward fra Løderup, VALKYRIEN, (1915)2004-041900-195051 -
Jensen, L.C., kaptajn og medreder på bramsejlsskonnerten VERA b.1901.1966-091900-1950128 -
Jensen, Lars Peter Henrik, f. 1876, kaptajn på PEDER af Nyborg (1914)1999-061900-1950143f -
Jensen, Lars, skudekaptajn fra Læsø, fragtet tømmer fra Frederikshald til dansk havn 1686-1687.1972-111600-1700169-170 -
Jensen, Laurits, skudekaptajn af Læsø, afgik med last fra øen i 1610-1615.1972-111600-1700183 -
Jensen, Laurits, skudekaptajn af Læsø, solgte 1685 tømmer i Fredericia.1972-111600-1700181 -
Jensen, lods i Kalleboderne, indgik kontrakt med Em. Z. Svitzer om bjærgningsforretninger.1978-041800-190097 -
Jensen, M. Emil, kaptajn på VERA, bramsejlsskonnert af Svendborg, 1914-1917-1966-091900-1950133-137 -
Jensen, M.K., dansk sømand, krigssejler, Oplysninger fra /om indgår i artiklen om danske søfolk i Newcastle under WW2.2012-031900-195057 -
Jensen, Mads, skudekaptajn fra Læsø, fragtede 1612 til Frebervig og Snekkestad, Norge.1972-111600-1700194 -
Jensen, Manne = Meinert Jansen, 1767-1853, kaptajn og månedsløjtnant. Gravsten på Keitum kirkegård, Sild.1971-041750-185075 -
Jensen, Manne = Meinert Jansen, 1767-1853, kaptajn, gravsten på Keitum kirkegård.1971-041750-185074-75 -
Jensen, matros og færing, klar til landlov fra S/S JOHANNE 1935 *f1998-041900-195073 -
Jensen, Matthias, kaptajn 1795 på DE TWENDE BRØDRE, 22,5 kls. af Rømø.1984-021750-185010, 16 -
Jensen, Merret, 1798-1873, datter af Schwen Hans Jensen. Gift med Hans Hinrich Buchholz, død 1835, Keitum.1971-041750-185086 -
Jensen, Morten, matros på slaveskibet PATENTIA 17531950-031750-180030 -
Jensen, Morten, tolder, Helsingør, i skrivelse til kansler Chr. Friis, 1611 - om sømandsstraffe.1956-051600-1650110 -
Jensen, Niels, fisker. Lejekontrakt for arealer ved stranden oprettet mellem ejer af Rungstedgaard og beboerne 1882.1952-031850-190095 -
Jensen, Niels, kaptajn på FRYDENLUND 1749.1968-021700-180038 -
Jensen, Niels, skibstømrer, bygget 1710 galioten GUNNER af Nakskov.1958-051650-175097 -
Jensen, Niels, skudekaptajn af Læsø, afgik med last fra øen i 1610-1615.1972-111600-1700183 -
Jensen, Niels, skudekaptajn af Læsø, solgte 1623 tømmer til Dalum Kloster.1972-111600-1700180 -
Jensen, Olav, skibshandler, Strandvejen Nyborg (1910)1999-061900-1950143 -
Jensen, Ole Vig, kulturminister (1989)1990-071950-2000155 -
Jensen, Ole Vig, kulturminister (1990)1999-061950-2000148 -
Jensen, Ole, fisker, Strandby ved Kolding. Fik 1898 hos bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø, b. åledrivkvasen EDEL.1961-041850-1950105 -
Jensen, P.F., kaptajn 1899-1901 på barken HANS af Nordby, b. 1894.1963-021850-190022, 28, 55 -
Jensen, P., fra Thurø, kaptajn på S/S ALLAGUASH på rejse fra København til NY 1915, hvor skibet havde en kollision med norske RAVENSCOURT.1986-051900-1950159 -
Jensen, Peder, fisker, datteren Birthe / Bertha havde 1860 kærestet med Store Bjørn.1965-031800-190056 -
Jensen, Peter, kaptajn på DE FRIEDE 1799.1984-021750-185016 -
Jensen, Peter, kommandør, bestyrelsesmedlem i dansk Decca A/S (1947)2004-081900-1950121 -
Jensen, Poul, flynavigatør, pasager på DISKO, KGH (1935)2005-081900-195079 -
Jensen, Poul, kaptajn på kinafarer SLESVIG 1741-1742.1979-041700-1750122 -
Jensen, Poul, kaptajn på KRONPRINSEN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1737.1987-041700-180032, 49 -
Jensen, Poul, melder ca. 1718 om fiskerikvantiteter i Limfjorden.1966-151700-1750233 -
Jensen, Rasmus Rosenkvist, maskinmester M/S BLUE OCEAN (2003)2006-052000-205068 -
Jensen, Rasmus, skibstømrer fra Stolgården, nu på Benzons Træskibsværft i Nykøbing F. ca. 1890. *f1978-061850-1900157 -
Jensen, Schwen Hans, død 1795-1855, styrmand, kancelliråd m.m. Gravsten på Keitum kirkegård, Sild. Søn af hans Swen Jensen.1971-041750-185084 -
Jensen, Sofus, født 1874-10-01, forfatter af breve fra Grønland - artikel 1900-tallets Grønland.1971-031900-195036-63 -
Jensen, Sophie, født Jessen, mor til Carl Frederik Mathiasen født 10/6 1925 i Kina.2009-071900-1950117, 126 -
Jensen, Svend, fisker. bygget kirkeskibet i Humlebæk kirke.1952-031850-190097 -
Jensen, Svend, kaptajn på LUCIE EMERENTZE, fregatskib, første rejse 1783 for Vestindisk Handelskompagni, sejltid til Vestindien 29 dage.1982-031750-180032 -
Jensen, Søren, kaptajn eller ejer af skude på 2 kls. i Ebeltoft 1669.1959-071650-1700123 -
Jensen, Søren, kaptajn eller ejer af skude på 2,5 kls. i Ebeltoft 1669.1959-071650-1700123 -
Jensen, Thor Bro, 2. styrmand på skoleskibet KØBENHAVN 1928.1988-061900-1950176 -
Jensen, Tue, borger i Helsingør, 1617. Om skibet GIDEON og sømandsstraffe.1956-051600-1650110 -
Jensen, Villy, fisker (1942)1943-011900-19508 -
Jensen, Wilhelm, professor, søn af Schwen Hans Jensen.1971-041750-185085 -
Jensen, William, kaptajn ca. 190 på briggen CONSTANCE i grønlandsfart.1971-031900-195058 -
Jenssen-Tusch, H., forfatter (1902-1905)1999-021900-195020 -
Jenssen, Anders, husmand, deltog i redning af skibbrudne fra NELLY AND ISABELL 1774-11-19.1951-051750-180086, 88-89 -
Jenssen, Peder, husmand, deltog i redning af skibbrudne fra NELLY AND ISABELL 1774-11-19.1951-051750-180086, 88-89 -
Jenssøn, Niels, Svendborg, betalte for en skude 1631-16322012-021600-16509 -
Jensøn, Anders, købmand, Svendborg, betalte for en skude 1631-16322012-021600-16509 -
Jensøn, Madtz, kaptajn på en skude på 6 kls. fra Falkenberg 1652.2012-021550-175012 -
Jentofte, Hartvig, 1696-1784, købmand (1724)1992-071700-1750130, 133, 136f -
Jeppesen, Hans, 25-års jubilæumshilsen af Frank Birkebæk, 1/11 20062006-022000-20507 -
Jeppesen, Hans, deltager i Udvalget til sikring af skibstegninger og andet dokumentarisk materiale, møde i nyhavn 1979-06-01.1981-211950-2000242 -
Jeppesen, Hans, forfatter til artiklen Handels- og Søfartsmuseets status og fremtid.1982-071950-2000165-172 -
Jeppesen, Hans, forfatter til artiklen Jens Kusk Jensen 1866-1936.1986-021950-20002-25 -
Jeppesen, Hans, forfatter til artiklen Kollerupkoggen - et vragfund i en ralgrav.1979-031950-200065-74 -
Jeppesen, Hans, introduktion til direktørposten på H&S af Henning Henningsen.1982-021950-20003-4 -
Jeppesen, Hans, museumsdirektør 1982-2007.1990-021950-200033 -
Jeppesen, Hans, museumsdirektør H&S 1981-20071990-031950-205050 -
Jeppesen, Hans, museumsdirektør, artikelforfatter1991-071950-2000103-117 -
Jeppesen, Hans, museumsdirektør, artikelforfatter 1990.1990-031950-200035-53 -
Jeppesen, Henrik, arkæolog, udgravet ved plantagen Frederiksnopel i Guldkysten.1970-051950-2000119 -
Jeppesen, Per, langsavskærer på Benzons Træskibsværft i Nykøbing F. ca. 1890. *f1978-061850-1900157 -
Jeppesen, Peter = Peter Kinafarer, skibskiste af kamfertræ købt 1830 i Kina gengivet. *f1980-031800-190037 -
Jeppesen, Peter Kristian, kaptajn, far til museumsdirektør Hans Jeppesen -1981-1982-021950-20003 -
Jepsen, Otto, fisker, fik bygget båden RUTH hos Christian Madsen i Lynæs i 1930.1983-061900-195066 -
Jepsen, Rasmus, kaptajn, aktiv i bygning af Marstal Havn1953-041800-190061 -
Jermyn, bådebygger i Yarmouth, b. 1838 yawlen REINDEER.1983-131850-1900180 -
Jervis, Earl of St. Vincent, admiral, lå 1798 østen for Gibraltar med engelsk flåde. Deltagelse i 1798-kampene mod Napoleon.1962-031750-180032, 46 -
Jespersen, Gregers, kaptajn fra Kongsmark på sælfangst 1716-1720 på skibe fra Hamburg.1984-021750-18503 -
Jespersen, H., departementschef, H&S-komitemedlem 1950-19561990-021950-200029 -
Jespersen, H., departementschef, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1950-19551990-031950-200049 -
Jespersen, H., født 1890, død 1960-04-28. Departementschef i Handelsministeriet og i årene 1950-1955 museumskomiteens formand. Nekrolog.1960-031950-2000IX-X -
Jespersen, J., kaptajn p H/S MERCURIUS fra 1828-06-11.1974-021800-18509-11 -
Jespersen, L., kaptajn på galease af Bogense. Fragtede Poul Barfoed til Antwerpen 18431953-061800-185096, 98 -
Jespersen, Mikkel Leth, museumsleder Aabenraa Museum, Venneselskabet besøgte i oktober 2011.2011-082000-2050164 -
Jespersen, Peder = Peder Jaspers, kaptajn fra Rømø, førte 1669 en hvalfanger fra Hamburg til grønlandske farvande.1984-021650-17003 -
Jespersen, Poul, zoolog 1913.1998-071900-1950118-123, 126 -
Jessen, Bruno, telegrafist, museumsassistent *f1998-021950-20009 -
Jessen, Bruno, telegrafist, museumsassistent, artikelforfatter1998-021950-20007-29 -
Jessen, C.V:, guvernør i Vestindien, gravplads. -1967-1967-041800-1850102 -
Jessen, Carl Wilhelm, 1764-1823, søofficer, deltog i slaget ved Sjællands Odde, senere guvernør på St. Thomas, hvor han døde. Gravsat 1901 i Holmens Kirke, Gravminde på St. Thomas.2008-041800-185056 -
Jessen, E., premierløjtnant (1906)2001-031900-195037 -
Jessen, G., kaptajn i Congo (1889)1999-021850-190019 -
Jessen, Henrik, sømand, der udmønstrede som 16-årig ved udbruddet af WW2. Først på BRYNHILD, senere på ULLA. Gik ind i Royal Navy.2012-031900-195040-43, 46, 51 -
Jessen, investor glasindustri c.1700.1942-021700-175041 -
Jessen, Jes, 1743-1807, maler, selvportræt, lærer for C. W. Eckersberg. Side 92 *p1990-051700-180092-132 -
Jessen, Jes, kunstmaler. Malet købmand Rasmus Welling 1796.1990-001750-1800OmslF -
Jessen, Johan Heinrich, 1792-1866, søn af maler Jes Jessen. Karriere til søs. (1800)1990-051800-1850130 -
Jessen, kaptajn - chef på linjeskibet PRINS CHRISTIAN FREDERIK, der kæmpede ved Sjællands Odde 1808-03-22.1965-031800-190030 -
Jessen, malermester i Flensborg. Fik Eckersberg i lære -1800-1990-051750-1800127 -
Jessen, Metta, født Bahnsen, gift med maleren Jes Jessen -1780-1990-051750-180098 -
Jessen, Peter, maler, bror til Jes Jessen, 1752-1781. Selvportræt p.95 * p1990-051700-180094f -
Jessen, Peter, maler, død 1761. Far til Jes og Peter Jessen.1990-051700-180094 -
Jessen, Peter, søn af maler Jes Jessen. Karriere til søs. (1800)1990-051800-1850130 -
Jessen, Thomas Balthasar, kammersekretær 1648-1731.1942-021650-170029ff -
Jessen, Thomas, Maibølgård, Sønderjylland. Far til Sophie Jensen, født Jessen.2009-071900-1950117 -
Joáo II, konge af Portugal, -1484-1992-031450-150039, 52 -
João II, = Johan II, Konge af Portugal. Adlede Martin Behaim 1485-02-18.1952-041450-1500103, 105, 109-117, 124, 131 -
João II, konge Portugal 1481-14951943-021450-150022f -
João I, konge af Portugal. Skænkede 1453 Dom Affonso, hertug af Braganca. Illegitim søn af kongen, Corvo i Azorerne1952-041450-1500119 -
Jochheim, H., reder - medstifter af Hamburg-Mexikanische Packetfahrt, Rederi, grundlagt i Hamburg ca. 1857.1981-131850-1950154 -
Jockumsen, Jochum, mastemester på Holmen 1779.1981-121750-1800142 -
Jode, G. de - kartograf. Kopiering af hans kort Danorum Marchia fra c. 1578.1965-051500-1600152 -
Joelsen, Isaac, forretningsmand i Helsingør. Bød på Bauers vegne i boet efter J.J. Claessen. 1816.1958-061750-1850151 -
Joensen, Jacob, provst, forfatter til Vikingasynir 19471997-061950-200065 -
Johan Smith, kaptajn på CHARLOTTA, 80 kls., indkøbt i Amsterdam 1781-1782 til reder samme Johan Smith, København.1973-051750-1800112 -
Johannesen, Ole Stig - artikelforfatter2007-052000-205045-60 -
Johannesen, Ole Stig, artikelforfatter2005-042000-205031-42 -
Johannesen, Ole Stig, artikelforfatter 20062006-062000-205087-98 -
Johannesen, Ole Stig, artikelforfatter 2008.2008-052000-205073-94 -
Johannesen, Ole Stig, forfatter til artiklen Da Orient gik fra damp til diesel, 2009.2009-052000-205074-90 -
Johannesen, Sven - medarbejder ved museet - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200012 -
Johannesen, Svend, kustode ved H&S. Foto ved morgenbordet ved direktørskiftet 1971. *f1990-021950-200028 -
Johannesen, Svend, søn af gårdmand Johannes Jensen, Hornbæk, skrev digte 1861.1965-031800-190055 -
Johannesen, Sven, kustode H&S 1966-19901990-021950-200017 -
Johannesen, Sven, kustode på H&S 1966-19901990-031950-200050 -
Johannesen, tømmerformand, Helsingør, enken lejet bygninger af boet efter J.J. Claessen 1816.1958-061750-1850152 -
Johannsen, Andres, kaptajn på DEN BERGENSKE GALLEY 1795.1984-021750-185017 -
Johannsen, Erik Wilhelm, medforfatter til Lægebog for Søfarende, af E.W. Johannsen og Aage Krarup Nielsen, 1. udgave 1930 og senere udgaver.2009-041900-195067 -
Johansen, Claus, skibsbygmester ved Bremerholm 1588.1977-041550-160082 -
Johansen, Einar, kunstmaler, skænket dagbog fra VALKYRIENS togt 1917 til H&S.1950-011900-195011 -
Johansen, Einar, tegner. Tegnet gaster med tom vandtank på VALKYRIEN i 1917.1977-021900-195027 -
Johansen, Ejnar Chr., lærling fra København, VALKYRIEN, (1915)2004-041900-195051 -
Johansen, Fritz, stud.mag.. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1959-041900-195066 -
Johansen, Gitz, maler, pasager på DISKO, KGH (1935)2005-081900-195079 -
Johansen, Hans Christian, historiker, beregnede 1975 dødshyppighed i danske sogne 1787-1801.1979-041950-200097 -
Johansen, Hans Christian, historiker, skabt database med sundtolddata i 1970'erne.2010-041950-205066 -
Johansen, Hans Christian, professor, artikelforfatter1998-031950-200037-64 -
Johansen, Hans, kaptajn på brigantinen ECKERNFÖRDE, 1781-1784.1970-021750-180059 -
Johansen, Hans, kaptajn, på fregatskibet STATSSEKRETÆR GULDBERG, 1789-1790.1970-021750-180054 -
Johansen, Hans, matros på MARIA LOVISA 1800, led af skørbug.1954-031800-185025 -
Johansen, J.C., sognepræst ved St. Olaikirke i Helsingør. Døbte 1852 barken NORDLYSET.1962-071850-1900169 -
Johansen, Johannes, skibsmand på KRONPRINSESSEN AF DANMARK, straffet om bord 1745.1963-031700-175062 -
Johansen, Karl, sømand af Frederiksværn, Norge. Mønstrede 1890-12-17 brigantinen MARIA af Cape Town. Forliste med den.1986-021850-19507 -
Johansen, Knud Christian, kaptajn på brigantinen ECKERNFÖRDE, 1789.1970-021750-180059 -
Johansen, Paul, historiker, skrev 1955 om dannebrogs fald fra himlen.1969-021950-20008 -
Johansen, Peder, boede i Rungsteds fiskerhytter 1-8 i 17601952-031750-180081 -
Johansen, Peter, kaptajn, på fregatskibet GREV CHRISTIAN DITLEV VON REVENTLOU, 1781.1970-021750-180058 -
Johansen, Peter, skibsreder, fik bygget snau efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 skibe på Petersværft, Kalvehave.1974-041750-180068-69 -
Johansen, Sonny, bådebygger, udlært Fejø Skibs- og Bådeværft (1980-1990c)1994-041950-200063 -
Johansen, Svend, fisker Snekkersten - om vragfund af BREDERODE1958-031950-200043 -
Johansen, Viggo, kunstmaler, besøgte Hornbæk 1868.1965-031800-190064-65 -
Johansen, W., skibsbygmester på B&W. Han og konen klargjorde til den første flaskedåb på B&W i 1897.1983-081800-1900113 -
Johansson, Anders, fisker, ejede GARIBALDI, fragtbåd fra Råå, Skåne, b. 1863.1966-071850-190087 -
Johansson, brødrene N. og P., fiskere, ejede GARIBALDI, fragtbåd fra Råå, Skåne, b. 1863.1966-071850-190087 -
Johansson, Martin Ejnar, matros fra Sverige, VALKYRIEN, (1917)2004-041900-195052 -
John af Montecorvino, franciskanermunk, ærkebiskop af Camblue -ca. 1270-1328. Rejste i Kina.1990-041250-135063 -
John I = João I = Johan I, konge af Portugal 1385-14331990-041350-145070 -
John II = João II = Johan II, konge af Portugal 1481-14911990-041400-150070 -
Johnn, Christian August von, dansk gesandt London (1734)1996-051700-175072f, 77f -
Johnsen, Arne Odd, dr. phil. om hvalfangstens udvikling.1981-071850-190076 -
Johnsen, Jimmy, maskinchef DANA (IV) (1981)1998-071950-2000136 -
Johnsen, konsul i Rønne, hvis datter var gift med fyrinspektør C.F. Grove, -1857-1960-081800-1900112 -
Johnsen, Michael Steen, arkitekt. Fagdommer i arkitektkonkurrencen om Det Ny Søfartsmuseum 2007.2008-072000-2050108 -
Johnsen, Oscar Albert, forfatter til Tønsbergs Historie, 1934.1972-111900-1950178 -
Joinville, Jean Sieur de, (biograferede sin fætter den fr. kong Ludvig IX den Hellige)1999-031200-130064 -
Joinville, Prinsen af, kong Louis Philippe af Frankrigs 3. ældste søn, hentede -1840 Napoleons kiste hjem fra St. Helena.1962-031800-185081 -
Jonassen, Jonas Heinrich, sølvsmed, fremstillede 1782 alterkalk og disk til Asiatisk Kompagni, erhvervet til H&S med støtte fra H&S Venneselskab.1980-021750-180011 -
Jonassen, Jonas Henrich, guldsmed 1781 i København, fremstillede Kalk og disk til Asiatisk Kompagni.1972-141750-1850220 -
Jones, C., 4. maskinmester CHILEAN REEFER (1941)2001-051900-195093 -
Jonge, Jurgen Fenger de (1731)1996-051700-175064f -
Jongh Jr., John de, guvernør US. Virgin Islands, 2004-2008-042000-205053 -
Jong, Cornelius de, hollandsk sømand skrev 1780 om sømandsstraffe.1956-051750-180097 -
Jonnard, kunstner, stik ca. 1880 til The Ancient Mariner, af Coleridge, 1798.1987-061750-1800125 -
Jordan af Severac, forfatter til værket Mirabilia Descripta = Østens Underværker, Dominikanermunken Jordan af Severac = Broder Jordanus, senere biskop af Quilon på Malabarkysten, -1322-1330.1990-041300-135066 -
Jordt, Peter, 1802-1875, kaptajn og hospitalsforstander. Gift med Catharina Böttger f 18071994-051800-190080 -
Jordt, Dorothea Lucia, 1834-1902, datter af Peter Jordt. Hun gifter sig 1857 med H. C. Brodersen (II), 1823-1889, kaptajn.1994-051850-190080 -
Joseph, Fader, præst i Indien hjembragt med Cabral 1501 til Lissabon1990-041500-155073f -
Jouffroy, fransk opfinder og udvikler af palmipeden fremdrivningsmetoden, ca. 1800.1977-061750-1850130, 132 -
Juan, D. Jorge, navigatør, tegnede en nonius .1986-031400-160066 -
Judichær, O., fabrikmester på Holmen ca. 1700. Om skibsbygning efter tegning.1973-101650-1750140 -
Judichær, Ole, 1661-1729, Admiral (1724)1992-071650-1750133 -
Judichær, Ole, fabrikmester - skibsbygningsforordningen af 1776-03-18.1974-061750-1800120 -
Judichær, Ole, fabrikmester og admiral, udarbejdede 1701 plan for et fyr på Knoben ved Anholt.1960-061700-175024 -
Judichær, Ole, skibskonstruktør på Holmen fra ca. 1690.1974-051650-170080,86-87 -
Judichær, skibskonstruktør, mester fro SLESVIG afløbet 1725 til Flåden, overt. 1733 af Asiatisk Kompagni.1989-061700-1750157 -
Juel-Brockdorff, kaptajn i marinen, skulle føre skoleskibet KØBENHAVN fra nybygning 1921. Havde tidl. ført M/S CHILE og SELANDIA.1988-061900-1950133, 138, 147, 153, 180 -
Juel-Hansen, E., artikelforfatter til Om lasteliniens historiske Udvikling1947-031900-195054-72 -
Juel-Hansen, E., kaptajn, berettede om restriktioner på petroleum til læselamper i 1889.1964-021850-190017 -
Juel, Jakob, kaptajn på ST. CATHRINE, orlogsskib, 30 kanoner, 1651.1948-051600-1650119 -
Juel, Jens, baron 1631-1700.1942-021650-170037ff -
Juel, Jens, diplomat (1600-1700)1942-021600-170027 -
Juel, Jens, direktør i Vestindisk-guineisk Kompagni -1675-1951-031650-170058 -
Juel, Jens, kunstner; pastel forestillende skibsreder Lars Larsen (1790)1991-041750-180054 -
Juel, Jens, præses for Kommercekollegiet 1691.1974-031600-170028 -
Juel, Just, Admiral under slaget ved Rügen. Sømand tjente under admiralen og gav modelskib til Stege Kirke i 1718.1950-041700-195064 -
Juel, Niels, admiral 1629-1697.1942-081650-1700105 -
Juel, Niels, admiral vist på fajancevægfliser med skibsmotiv i hus på Wyk ca. 1900, forestillende slaget ved Øland 1676-06-01 under Niels Juel og admiral Tromp 1676.1954-041650-170051 -
Juel, Niels, admiral, og anlægget af Nyholm efter 1677.1974-051650-170080 -
Juel, Niels, admiral, Slaget i Køge Bugt 1677 - om flagføringen.1969-021650-170055 -
Juel, Niels, admiral, søslag i Øresund 1677.1957-021650-170038 -
Juel, Rasmus, lakaj hos kongen, fik 1719 fyrinspektørbestallingen.1960-061700-175035 -
Juel, Rasmus, søløjtnant. Tegnede 1708 nyanlagt fyr og fyrhus på Anholt.1960-061700-175025 -
Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel, dronning, 1729-1796. Gift 1752 med Frederik V.2011-051750-180074 -
Jullien, fransk generaladjudant ved Abukir 1798.1962-031750-180054 -
Julsrud, O.A., direktør ved Kongsberg Vaabenfabrik, -1903-1981-071900-195080 -
Junge, Emanuel Nicolaj, kaptajn på DISCO 1782.1954-071750-1800126 -
Junge, Emanuel Nicolay, kaptajn på kinafarer DISCO 1781-1782 og på KRONPRINSEN AF DANMARK (III) 1784-1785.1979-041750-1800124-125 -
Junge, Nicolai, sømand. Skænket skibsmodel til Kirke Hvalsø Kirke, som votivgave. Ophængt 1722-10-07.1950-041700-195062 -
Junge, Niels H., kaptajn på KAROLINE MARIE / CAROLINE MARIA. jagt af Hobro.1964-031850-190053 -
Junggreen, Jens Peter, 1827-1886, fader til Helene Bruhn2006-031850-19009, 28 -
Jung, Christian Johannes A., kaptajn på brigantinen FREDERIKSORT / FRIEDERICHSORT, 1781.1970-021750-180059 -
Juniorofficerer på danske skibe, 2000-2009-022000-205013 -
Junior, C.B., gevinstmodtager 17251992-071700-1750136 -
Jurians, Andrian, kaptajn på VENSKAB, 70 kls., indkøbt i Ostende 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800108 -
Jurians, Dirck, kaptajn på fregatskibet GREVINDE WEDEL, 1782. Død på rejsen.1970-021750-180061 -
Justesen, Lorentz, færgemand i Helsingør, gift 1808 med Ingeborg Sønnesdatter1945-051800-1850151 -
Justesen, Ole, historiker, forberedte værk om Guldkysten i 1970.1970-051950-2000116 -
Just, Th., grosserer. Reder i D/S Gylfe 1916-19212007-031900-195012 -
Juul, baron på Valdemar Slot, Tåsinge. ejede kaptajn Petersens skonnert, som 1843 sejlede Poul Barfoed til England.1953-061800-1850100 -
Juul, Peter, kustode på H&S 1914-19261990-031900-195050 -
Jühne, L.M., bestyrer af gasstation i Korsør 1888-1928. Blev efterfulgt af søn.1960-091850-1950139 -
Jühne, P.F., bestyrer af gasstation i Korsør 1928-1958. Efterfulgte sin fader.1960-091900-2000139 -
Jürgensen, A., handelsreder (1872)1994-051850-190083 -
Jürgensen, Hans Joachim, borger i Flensborg, ophavsmand til kort over Flensborg fra 1779.1969-041700-1800111 -
Jürgensen, Heinrich, kaptajn på DIE GUTE FREUNDSCHAFT, fregatskib af Flensborg, 125 kls., b. 1801 i Hamburg, reder Lorenz Göttig og Broder Møller.1969-041800-1850125 -
Jürgensen, Henriette, gift med Johann Fr. Brodersen (III) (c.1880)1994-051850-190083 -
Jürgensen, Jürgen, forfatter og Congoveteran (c.1890)1999-021850-190056 -
Jürgensen, Nana, 1/4 ejer af skonnerten COLUMBUS, 43 klstr., k. H.C. Brodersen, Flensborg 18501994-051850-190079 -
Jürgens, Karen Schwenn, 1711-1792, kaptajnsfrue, gravsten på Keitum kirkegård, Sild. Gift med kaptajn Matz Bleicken, 1707-1777. Side 79 foto af gravsten. *f1971-041750-185079-80 -
Jønke, V.C.A., kommandør, marineministeriets direktør 1914, H&S-museets stiftelse.1990-031900-195035 -
Jørgen Guldtand, matros på S/S LICA MÆRSK. 1943.2008-031900-195036 -
Jørgensen, J.O. Bro, arkivar, medudgiver af oversigter over kompagniarkivalier -1970-1970-021950-200010 -
Jørgensen, A.V., løjtnant, anførte æreskompagni ved Vestindiens salg 1917.1957-061900-1950167 -
Jørgensen, Anders, fisker. lejekontrakt for arealer ved stranden oprettet mellem ejer af Rungstedgaard og beboerne 1882.1952-031850-190095 -
Jørgensen, Andreas, kaptajn på ELIDA af Thisted 1887-1890. Senere blev han havnefoged i Thisted.1976-041800-190057 -
Jørgensen, C.J.F., skibsbygmester i Åbo, hvor E.C. Benzon kom i arbejde.1983-131850-1900185 -
Jørgensen, C.J.F., skibsbygmester og leder af Åbo Skibsværft -1846-1954-051800-185053-54 -
Jørgensen, Carl, fisker. Første, der fik motorbåd i Rungsted fiskerleje 1918.1952-031900-195095 -
Jørgensen, Chr. Møller, kaptajn påTITANIA, hvalrosfanger og robbefanger, brig af København, reder Jacob Holm, 1846.1955-111850-1900160 -
Jørgensen, Christen, kaptajn på FRU CORNELIA, 50 kls., indkøbt i Marseille 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800108 -
Jørgensen, Christian, styrmand på VERA, bramsejlsskonnert af Svendborg, efter 1923.1966-091900-1950137 -
Jørgensen, E. Lerche, kaptajn, JLs Valenciakontor (1942)1992-061900-1950110 -
Jørgensen, Erik, fisker. Første, der fik motorbåd i Rungsted fiskerleje 1918.1952-031900-195095 -
Jørgensen, Flemming, montør og sportsdykker, købte 1975 åledrivkvasen DAN bygget 1908 hos Christian Nielsen, Fejø.1983-071900-200076 -
Jørgensen, Frederik Christian, billedskærerlærling 1860 hos H.J. Møen.1975-041850-195056 -
Jørgensen, H.E.V., dansk sømand, krigssejler, Oplysninger fra /om indgår i artiklen om danske søfolk i Newcastle under WW2.2012-031900-195057 -
Jørgensen, Hans Henning, kustode H&S 1966-1989.1990-021950-200017 -
Jørgensen, Hans Henning, kustode H&S 1966-1989. *f1990-031950-200041 -
Jørgensen, Hans Henning, kustode på H&S 1966-19891990-031950-200050 -
Jørgensen, Hans, boede i Rungsteds fiskerhytter 1-8 i 17601952-031750-180081 -
Jørgensen, Hans, boede i Rungsteds fiskerhytter 9-13 i 17601952-031750-180081 -
Jørgensen, Hassing, handelsminister 1914 - om oprettelse af et søfartsmuseum.1965-021900-19508 -
Jørgensen, Hassing, handelsminister 1914, H&S-museets stiftelse.1990-031900-195035 -
Jørgensen, Henning - medarbejder ved museet - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200012 -
Jørgensen, Henrik, underviser i dansk på Kbh Universitet (1992)1992-071950-2000133 -
Jørgensen, J. Ph., Skibsbygmester, Thurø ca. 1880-1900.1970-031900-195089 -
Jørgensen, J.A. Bro., forfatter til Forsikringsvæsenets Historie i Danmark indtil det nittende Aarhundrede1947-031900-195055 -
Jørgensen, J.C., kaptajn fra Svendborg, fører af S/S MAUMEE foråret 1916, hvor skibet grundstødte ved Cuba.1986-051900-1950161 -
Jørgensen, J., fiskehandler, initiativtager til rejsning af mindesmærke 1916 for E.C. Benzon1954-051900-195070 -
Jørgensen, J., Thurø. Disponerede en periode skonnerten CORNWALL b. 1906.1967-031900-195075 -
Jørgensen, Jens Philip, skibsbygmester Thurø. Bygget CORNWALL 1906 og var til tider korresponderende reder for skibet.1967-031900-195073-75 -
Jørgensen, Jens Philip, skibsbygmester, Thurø. Bygger og reder for skonnerten VERA, b. 1901.1966-091900-1950126-128 -
Jørgensen, Jens, høker i Hummergade, København 1859.1965-031800-190041-42, 45, 61 -
Jørgensen, Johannes, kaptajn på MENTHOR, købt af Friis Skov, Fejø.1966-131900-1950208 -
Jørgensen, Jørgen, kaptajn på skonnerten LARS JØRGENSEN, b. 1871.1975-041850-195066 -
Jørgensen, K.E. (1973)1992-071950-2000125 -
Jørgensen, L., kaptajn på S/S PAULA, rederiet JL, -1935-1982-041900-195055 -
Jørgensen, L., købmand, var korresponderende reder for bramsejlsskonnerten VERA af Svendborg efter 1922.1966-091900-1950137-238 -
Jørgensen, Lars, skibsbygmester på Wilders Plads, tidl. Bjørns. dateret 1797-08-23.1968-021700-180030 -
Jørgensen, Martin, skibsbygmester Thurø, byggede 1920 skonnerten RUTH.1968-041900-195056 -
Jørgensen, maskinmester i Svitzer (1939)2002-051900-195094 -
Jørgensen, Michael, advokat Raimex International. Vedr. artikel om WW2 sømand.2011-041900-195059 -
Jørgensen, Niels Axel, koksmath fra Odense, VALKYRIEN, (1915)2004-041900-195051 -
Jørgensen, Niels, gårdmand Hornbæk. Hans datter, Ane Margrethe Nielsen, giftede sig 1871-11-117 med Lille Bjørn.1965-031800-190062 -
Jørgensen, Niels, gårdmand i Bøjden og ven med skibsbygmester Poul Barfoed -1840-1953-061800-185092 -
Jørgensen, O.E., overingeniør B&W (1910)1991-031900-195022 -
Jørgensen, opstillingsassistent B&W medsejlads på M/S SELANDIA (1912)1991-031900-195022 -
Jørgensen, overstyrmand på DISKO, KGH (1935)2005-081900-195078 -
Jørgensen, P.J., dansk sømand, krigssejler, Oplysninger fra /om indgår i artiklen om danske søfolk i Newcastle under WW2.2012-031900-195057 -
Jørgensen, P., skibbygmester (c.1829)1942-041800-185082 -
Jørgensen, Paul, sømand og udesejler under WW2. Forblev i Newcastle, døde 2012-04-30.2012-032000-205056 -
Jørgensen, Peter, billedhugger, lærte E.P. Bonnesen at snitte galionsfigurer ca. 1830.1975-041850-195049 -
Jørgensen, Peter, fisker. lejekontrakt for arealer ved stranden oprettet mellem ejer af Rungstedgaard og beboerne 1882.1952-031850-190095 -
Jørgensen, Peter, H.P. Priors nevø -1862-1944-031850-190068 -
Jørgensen, Peter, skibsbygmester på Jacob Holms Plads ca. 1827 - om ornamentering.1974-051800-1850105 -
Jørgensen, Rasmus, boede i Rungsteds fiskerhytter 14-17 i 17601952-031750-180081 -
Jørgensen, Rasmus, hustømrer. Medhjælp hos bådebygger N.C. Nielsen, Fejø.1961-041850-1950101, 133 -
Jørgensen, reder for CONSTANTIA MARIA, 1800-18051944-061800-1850131 -
Jørgensen, skibbygmester på Jacob Holms Plads i København ca. 1800. Far til skibsbygmester C.J.F. Jørgensen1954-051800-185053 -
Jørgensen, skibsbygmester i Nakskov, byggede 1840 jagten FAMILIENS HAAB.1983-101800-1900136 -
Jørgensen, Sophus, købmand, købte med andre kreditorer tidligere Toldkrydsjagt No. XXVII i 1927.1983-111850-1950158 -
Jørgensen, Svend - medarbejder ved museet - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200012 -
Jørgensen, Svend, forfatter til artiklen En dansk genremaler på ekspedition - P.A. Plum.1966-101800-1850143-156 -
Jørgensen, Svend, museumsassistent på H&S 1961-19691990-031950-200050 -
Jørgensen, Søren Peter, matros på skruebarken CASTOR for KGH, afmønstret i Julianehåb inden forlis 18961995-021850-190014 -
Jørgensen, Søren, fisker. Fik bygget sidste sildebåd af sundtypen i 1897. Afhændet 1912.1952-031900-195095 -
Jørgensen, Tom, leder af JLs mandskabsafdeling (1935)1998-041900-195076 -
Jørgensen, Valdemar, 1880-1958, direktør og skibsbygger, medlem af bestyrelser for Teknisk Skole, Helsingør, Metalindustriens Lærlingeudvalg m.fl. Forfatter til artiklen Erindringer fra Rasmus Møllers værft i Fåborg i 1890'erne. Portræt p.45 *f1959-031850-190044-59 -
Jørgensøn, Mickel, kaptajn på sin båd af Samsø. Anløb Køge 1600.2012-021550-175013 -
Kadet, styrmandsaspirant i APM, træningstur på CLEMENTINE MÆRSK2010-032000-20509,12 -
Kadrejermaler, der i havnebyer opererede med at sælge malerier og tegninger til skibenes besætning. ca. 1800-18501952-071800-1850169 -
Kadrejer, Christian, søfolks fælles kaldenavn for alle kadrejere. Tegning af kadrejer løber langs siden 1941 side 103. Tegning side 107 samme motiv. *t1971-051800-190095, 103, 107 -
Kai-Shek, Chiang, kinesisk militær- og politisk person (1940-1945)1993-031900-195026 -
Kajakfolk som lejede hjælpere ved bugsering af skibe Julianehåb 1888-19082010-071850-1950140 -
Kalkar, Chr., teolog, formand for Dansk Sømandskirke fra stiftelsen 1867.1967-071850-1900163 -
Kallesøe, Christian, 1. maskinmester DANA (IV) (1981)1998-071950-2000136 -
Kallsen, Ernst Th., rismølleejer Flensburg. Gift med Georgine Wilhelmine Brodersen, 1859-, datter af H. C. B. (II)1994-051850-195084 -
Kall, N., sejldugsfabrikant i Flensborg 1797.1969-041700-1800120 -
Kalnein, landinspektør. Tegner af kort over Rungsted fra 1795.1952-031750-180086 -
Kampen, Anthony van, redaktør af De Blauwe Wimpel, Amsterdam - interesseret i BREDERODE.1958-031950-200042 -
Kampen, Axel, skibsreder, forhandlingsudvalg Dks. Rederiforening - Allierede om tilbagelevering af danske skibe 1945-19461999-041900-1950107 -
Kampmann, Christian J., 1/6 1858 - 5/5 1937, bestyr.formand i Vendila (1937)1997-051850-195043 -
Kampmann, Christian, 19/3 1881 - 26/11 1965, grosserer, bestyr.formand i Vendila (1951)1997-051850-200044 -
Kampmann, Hack, arkitekt, deltog i istandsættelsen af Kronborg 1876-1878.1981-141850-1900167 -
Kampmann, Niels, 1914- , direktør A/S Det Danske Trælastkompagni, bestyr.medlem i Vendila (1960)1997-051900-200044, 46 -
Kampmann, Per, ingeniør 31/5 1892 - 7/4 1959, direktør, bestyr.medlem i Vendila (1951)1997-051950-200043 -
Kanakker, betegnelse for flere etniske grupper øboere i Stillehavet fra øst til vest (c. 1890)2006-031850-190016ff -
Kang Hsi, kejser 1662-17221993-061650-175055 -
Kap Hornsejler, Niels Ole Kiil og fader (1936)1995-051900-195063 -
Kappel / Cappel, Jacob, skibsreder for TURTELDUEN, 1702, og for galiot 1712.1958-051650-1750101-102 -
Kappel, Hans, nationalmuseet (1992)1996-061950-200087 -
Karaiyan, fiskerkaste, Vellalaer, i Indien, Coromandelkysten (1730)1991-061750-1800100 -
Karberg, Chr., skibsreder for barken NICOLINE af Sønderborg, b. 1861, kaptajn Chr. Ahlmann.1960-111850-1900206 -
Karibere, indfødte mødt af Columbus (1493)1992-031450-150055f -
Karl den Store - periodens vikingeplyndringer.1966-040750-085017-18 -
Karl II = Charles II, konge 840-877 Westfrankerne1946-030800-090067 -
Karl V = Charles V, tysk-romersk kejser, 1500-1558.1945-041500-1550118, 128 -
Karl V, kejser. Portrætteret på vægfliser, død 1555.1957-031550-160082 -
Karl V, kejser, ledsaget på Algierrejse af Cornelis Anthonisz, kartograf.1955-031500-160054 -
Karl V, tysk kejser *1500, kejser: 1519-1556; spansk konge som Karl I 1516-15562003-031500-160031 -
Karl X Gustav, 1622 - 1654 - 1660, svensk konge, marchen over Storebælt 16581950-051650-170071-72 -
Karl X Gustav, svensk konge, belejrede 1658 Kronborg.1985-021650-17008 -
Karl X Gustav, svensk konge, brød freden 1658.1958-031650-170029, 32, 34, 38 -
Karl XII og Store Nordiske Krig 1709-17202011-051750-180068 -
Karl XII, sv. konge 1697-1718.1942-021650-170037 -
Karl XI, født 1655, konge 1660-16971945-021650-170089 -
Karl XI, sv. konge 1660-1697.1942-021650-170037 -
Karsten, H. T., direktør London (1940)1999-041900-1950100 -
Karup, Christen Mogensen, bøsseskytte, boede i Nyboder, Hindestræde 7 i 1667.1981-031600-170017 -
Karyck, Wyllom, borger og kræmmer på markederne i Falsterbo og Skanør -1500-1959-061500-1600110 -
Kasmaric, matros på M/S BLUE OCEAN (2002)2006-052000-205053 -
Katlin, Hans, skibsbygmester ved Bremerholm 1588.1977-041550-160082 -
Kauffmann, Ernst V. - komitemedlem for museets Venner - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200013 -
Kaufmann, Ernst von, direktør og bestyrelsesmedlem for H&S Venneselskab.1980-021950-200013 -
Kaufmann, Karl - der Reichskommissar für die Deutsche Seeschiffahrt 19421992-061900-1950105f -
Kauslund, skibsbygmester, kompagnon i N.F. Hansen & Co., Kerteminde til 1877.1947-051850-1900101 -
Kaysen, Nicolay, kaptajn på KRONBORG = KØBENHAVN, 31 kls., indkøbt i Marseille 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800108 -
Kayser, C. V., ingeniør B&W (1910)1991-031900-195022 -
Kayser, Henry J., skibsbygger (1940-1945)1993-031900-195031 -
Kähler, Hermann, morfar til Søren Thirslund (1935)2005-081900-195065 -
Keenlyside, F. H., eng. forhandler for England i Danmarks Rederiforening - Allierede om tilbagelevering af danske skibe 1945-19461999-041900-1950108 -
Kehlet, A. Th., koksmat (1889)2001-081850-1900133 -
Keith, Lord, engelsk flådeadmiral, kom med linjeskibet NORTHUMBERLAND til Star Point, og gik om bord på BELLEROPHON og forberedte Napoleon på rejsen til St. Helena 1815.1962-031800-185076 -
Keldgaard, Harald, Bandholm, købte af Edvin Petersen, havneassistent, åledrivkvasen DAN bygget 1908 hos Christian Nielsen, Fejø.1983-071900-200075-76 -
Kellenbenz, Hermann, historiker, udgav 1954 artikler om virksomhed i Holsten, skibsbyggeri, i 1640'erne.1982-051950-200080 -
Kellermann, Hans Nicolai, skibsmåler i København fra 1783 til 1808.1974-031750-185045 -
Kelner, Henrik, kaptajn og reder for MARIANNE, 38,5 kml. 17701991-041750-180060 -
Kemp, John, professor2001-071950-2000118 -
Kendall, konstruktør af et kronometer 1700-tallets sidste halvdel.2012-041750-180062 -
Kennedy, J. F., besøg på Buck Island ved St. Croix 19622008-041950-200067 -
Kent, William, modellør af fajancefigurer, (1880)1999-051850-1900129 -
Keramiksælger i Bollwerk nær Danzig, stik af Matthäus Deisch, 1770. *r1981-221750-1800260 -
Kerry, Earl of (1730)1996-051700-175063, 68f -
Kerr, R., grosserer, ejer af barken JOHANNE, b. i Ostindien, kaptajn Carl Jacobsen Leth (1849)1996-061800-185092 -
Kerstens, ingeniør og forstander på Ålborg Navigationsskole 1894.1964-031850-190060-61 -
Kessler, Franz, 1580-1650, udviklede 1616 forbedret dykkerklokke1946-021600-165028 -
Kesten af Klotrup i Himmerland, herremand, en af de Rinds knaber. Lovede votivgave til kirken.1950-041700-195053 -
Kettonen, Levi, bådebygger i Norrbotten, Sverige. Foto af bådebygning. *f1972-121950-2000200, 203 -
Keulen, Gerhard van, hollandsk kartograf, udgav 1734 De niuwe groote lichtende Zee-Fakkel IV, 1734.1982-031700-175017-18 -
Keulen, Gerhard van, kartograf, drev det af Johannes v.K. grundlagte firma fra 1704 til 1726.1980-041700-175081 -
Keulen, Johannes & Gerard van, kartografer, udgivet kort over Mossel Bay Sydafrika ca. 1750.1962-041700-1750111 -
Keulen, Johannes van, kartograf - kort over Brasiliens kyst 1600-tallet.1955-051600-165087 -
Keulen, Johannes van, kartograf. Kort over Canton: Pas-Kaart van het in-en opkomen van de Rivier van Quantong gengivet.1978-021700-180021 -
Keulen, Johannes van, kartografisk udgiver Amsterdam 1654-17041998-061650-1750106, 109 -
Keulen, Johannes van, kartograf, grundlægger af kartografifirmaet, fader til Gerhard v.K. -1700-1980-041700-175081 -
Keulen, Johannes van, kartograf, søn af Gerhard v.K. 1725-1980-041700-175081 -
Keulen, Johannes van, kartograf, tegner kort over Madagaskar, i Wassende Pas-Kaart van Ost-Indien, ca. 1690-1700.1955-021650-170031 -
Keulen, Johannes van, udgav 1680 c. Paskaert van t'Schager-Rak og omtalte kun Skagen og Anholt fyr.1960-061650-170010 -
Keulen, van, kartografer i Holland, Ostindienkort gengivet side 114 og 122.1985-051650-1750114, 122, 124 -
Keulen, van, kartograf, udgav søkort over Østersøen i 1700-tallet.1966-031700-18006 -
Keutgen, Fr., historiker - skrev 1901 om frisernes handelsveje før år 1000.1966-041900-195019 -
Kieldsen, Rasmus, rådmand i København. Købte fjerdepart i galeoten CARITAS 1733.2008-061700-175098 -
Kielland, Alexander, 1849-1906, forfatter, søn af Jens Zetlitz Kielland. Fætter til Jonas, Jacob Schanche & Jacob jnr. Kielland. Kaptajn Hans Arentz af samme slægt fik dagbog udgivet 1890 af forfatteren.1964-091850-1900130-132 -
Kielland, Gabriel K., skibsreder, broderen Jacob Kielland grundlagde rederiet Kielland & Søn i 1751.1964-091750-1800129 -
Kielland, Gabriel Schanche, død 1821, skibsreder, søn af grundlæggeren Jacob K. i Stavanger. G.S.K.'s søn, Jacob Schanche K. overtog firmaet i 1821.1964-091750-1800129-132 -
Kielland, Jacob junior, født 1788, død 1863, skibsreder, mellemste søn af Gabriel Schanche K. i Stavanger. J.K. overtog firmaet i 1852. Rederiet opløst ved hans død.1964-091750-1900129-132 -
Kielland, Jacob Schanche, død 1852, skibsreder, yngste søn af Gabriel Schanche K. i Stavanger. J.S.K. overtog firmaet i 1821.1964-091800-1850129-132 -
Kielland, Jacob, skibsreder, død 1788, grundlagde rederi 1751 i Stavanger. Samarbejdede med broderen Gabriel K. Kielland. Optog sønnen Gabriel Schanche Kielland.1964-091750-1800129-132 -
Kielland, Jonas, død 1852, militær karriere, ældste søn af Gabriel Schanche K. i Stavanger.1964-091800-1850131 -
Kiellerup, J., skibsbygmester, Århus, 1840.1983-101800-1900142 -
Kiel, Jan, kaptajn på DEN JUNGE JAN, 130 kls., indkøbt i Amsterdam 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800111 -
Kierkegaard, Søren, 1813-1855, filosof, citat fra om købmandserhvervet.1949-031800-190077 -
Kierkegaard, Søren, forfatter, citeret for aforisme om sindets dybder.1959-051800-190097 -
Kierrulff, Rolluf, kaptajn på kinafarer KRONPRINSEN AF DANMARK (I) 1744-1745 og CHRISTIANSBORG SLOT 1745-1746.1979-041700-1750122, 123 -
Kierulff, Ole Andreas, viceadmiral 1743-18222002-031750-185054 -
Kierulf, Andres, søofficer, hovedreder for galeoten CARITAS siden 1731. Bror til kaptajn Rolf Kierulf.2008-061700-175098 -
Kierulf, Christen, kaptajn på kinafarer KONGEN AF DANMARK (IV) 1779-1780 og på PRINSESSE CHARLOTTA AMALIA 1781-1782.1979-041750-1800124 -
Kierulf, John Palmer, død 1821-08-30, søn af Severin Kierulf. Ankom Trankebar 1821-02-03 med ANTOINETTE, kaptajn Hendrick Duntzfelt.1980-091800-1850144-145 -
Kierulf, Poul Severin, kaptajn på NYMPHEN, fregatskib. Returrejse 1822 medbringende sin fader, faktor Severin Kierulf.1980-091750-1850142-145 -
Kierulf, Rolf, kaptajn på galeoten CARITAS 1731-1732. Bror til rederen søløjtnant Anders Kierulf.2008-061700-175095, 98 -
Kierulf, Severin, 1752-1834, faktor i Asiatisk Kompagni i Trankebar og i Serampore. Gift 1790 med Frederikke Humble. Hans portræt malet 1822 af C.A. Jensen på H&S. *p1980-091750-1850142-146 -
Kierulf, William Duntzfelt, kornet i engelsk dragonregiment i Bangalore, søn af faktor Severin Kierulf. 1818.1980-091800-1850144 -
Kiil, Niels Ole, artikelforfatter1995-051950-200062-81 -
Kiil, Niels Ole, kaptajn, artikelforfatter1998-041900-200065-84 -
Kiil, Niels Ole, kaptajn, som dækselev 1935 *f1998-041900-195077 -
Kiil, Niels Ole, navigatør *f2002-021900-200012, 31 -
Kiil, Niels Ole, navigatør (1942)2002-021900-2000- -
Kiil, Niels Ole, navigatør, artikelforfatter2000-032000-205037-60 -
Kiil, Niels Ole, navigatør, artikelforfatter2001-042000-205065-84 -
Kiil, Niels Ole, navigatør, artikelforfatter1993-031950-20009-32 -
Kiil, Niels Ole, navigatør, artikelforfatter2002-021900-20007-37 -
Kilian, Cornelisz., ordbogsforfatter 1599.1980-031550-160025 -
Kinch, Helvig, kunstnerinde, overførte helleristninger til tegning.1986-041850-1950115 -
Kinck, Helvig, tegner af helleristninger på H&S.1959-051950-200089 -
Kingo, Thomas, 1634-1703, digter, præst. Behandlet Hans Lindenows forlis ved Norges kyst i 1690.1951-051600-170073 -
Kingo, Thomas, biskop og salmedigter (1680)1996-031600-165034 -
Kingo, Thomas, præst og digter. Hans Vers "Trin ind, om du est værd" sat på Kronværksportens sandstensfacade på Kronborg Slot.1985-021650-17006, 8 -
Kingo, Thomas, præst og salmedigter, udgav Siunge-Kooret med bl.a. sømandssalme, 1600-tallet.1955-061600-1700116-117 -
Kiperock se Qiperoq-1700-1800- -
Kirby, Frank, ingeniør, USA. Udviklede skibsskrue til forstævn i isbrydere 1887.1950-051850-190089-90 -
Kircheiss, Carl, tegnet scene med rengøring med skuresten kaldet Bibel, Salmebog og Bønnebog, 1953.1965-101950-2000185 -
Kirck, N.P., købmand, købt anpart i skonnerten IDA 1858.1972-081850-1900102-103 -
Kirck, Niels Simon, rebslager, Helsingør - Flensborg 1793-1958-061750-1850125 -
Kirkerup, A., tømrermester, opgørelse af 1781 for omkostninger for bradbænk og kran til Østersøisk-guineisk Handelsselskabs plads.1970-021750-180062-64 -
Kirkhoff, Peter, medarbejder fra Statens Museum for Kunst. Samarbejder med Museet for Søfart.2012-062000-2050105 -
Kirkmann, E.N., kaptajn, købte 1866 SOLEN, ex PAN af saltfabrikant Maardt i Kastrup.1954-051850-190075 -
Kirksteen, I.L., kaptajn på DRONNING JULIANE MARIA 1789.1975-051750-180086 -
Kirksteen, Jens Lasseneius, kaptajn på kinafarer DRONNING JULIANE MARIA (II) 1789-1790.1979-041750-1800125 -
Kirksteen, Jens Lassenius, overstyrmand på DISCO 1783.1954-071750-1800126 -
Kirk, Kent, parthaver i ESVAGT A/S (1984)1998-071950-2000133 -
Kirk, Ulrik, læge, medforfatter til Søfartsstyrelsens lægebog, 1996.2009-041950-200068 -
Kisby, Hans Christian, født 1838, krydstoldassistent. Portræt af ham og fruen. Portrætfoto. *f1983-111850-1950154 -
Kiærulf, Augustinus, kaptajn på JOMFRU BIRGITTE 1744, kaptajn på SVANHOLM 1747.1968-021700-180034, 37 -
Kiær, kaptajn på GIERTRUD CATHRINE på grønlandsrejse 1804 til forlis.1954-031800-185034-36 -
Kiær, T.A., havnemester, St. Thomas. Bevilling til anlæg af ophalerbedding 1839-09-08 fra Det kgl. Råd1949-041800-185094 -
Kiøbke, Niels M., kaptajn på BERNHARDINA, 140 kls., indkøbt i Amsterdam 1781-1782 til reder Frølich & Co., København.1973-051750-1800110 -
Kiøge, Jens Adolph, guvernør på Guldkysten; bestalling 1781-09-26; fratrådt 1789-01-21; tjenesteperiode: 8 år, 1 mdr., 15 dage. Bygget handelslogen i Quitta.1949-081750-1800149 -
Kiølsen, kaptajn (1800)1942-041800-185061 -
Kiølsen, koffardikaptajn, medlem af fyrkommissionen nedsat 1800.1960-071750-185079 -
Kiønig. P., tegnet kogge 1755.1965-041750-1800106, 114 -
Kiøningh, løjtnant på vagtskib 17712010-051750-180080 -
Kiørboe, F. W., skibsreder (c.1880)2001-081850-1900122 -
Kjeldsen, Ove, 1916-, artikelforfatter 1995 *f1995-061950-200082-100 -
Kjellberg, Johannes Frithjof, 1836-1885, svensk billedhugger. H. P. Priors gæst under dennes ophold i Rom 1865.1944-031850-190079 -
Kjersmeier, Carl, samlede 1921-1956 afrikansk kunst nu i NatMus.1970-051950-2000129 -
Kjærø, Morten, museumsassistent på H&S 1978-19801990-031950-200051 -
Kjær, Hans, inspektør på Nationalmuseet og Kusk Jensen 1931.1986-041850-1950120 -
Kjær, Kammerherre, gesandt i Rom, ejede 1876 tegning af P.A. Plum: En Ostindisk Vexellerer i sin Butik.1966-101850-1900151 -
Kjær, Thomas Anders, havnemester 1795- (1829-1862)2001-031800-190030, 41, 43, 46 -
Kjølner, Th. maler. Kopieret skibsportræt for H&S i 1944 ca.1944-061900-1950130 -
Kjølner, Thomas, kopieret Jacob Petersen maleri af H/S FREDERIK VI, b. 1829. Ca. 19491950-081900-1950137 -
Kjølsen, F. H., kommandør, militærattaché (1940)1999-041900-195097 -
Kjølsen, Hans H., forfatter til mindre artikel om Staffordhunde, porcelænsfigurer ca. 1800.1969-051950-2000128-130 -
Klabautermanden, behandlet i artikel om overtro til søs.1966-121800-1900187 -
Klaboutermanden (1913)1995-031900-195034 -
Klasen, Asmus, kaptajn på Glückstadt slup, reddede 1809-02-13 skibbrudne i Elben.1984-021750-185021 -
Klaue, Johan, drejer (1728)1992-071700-1750139 -
Klausen, Karl, hovmester, Holbæk, d. oktober 1941, torp. om bord S/S BOLD VENTURE2007-031900-195018 -
Klausen, M., kaptajn på FRUE MARGARETHA, 110 kls., indkøbt i Rotterdam 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800111 -
Klaussen, Albret, kaptajn på skude 1627 på rejse fra Nyborg til Amsterdam. Hans skib var af Flilandt.2012-021550-175010 -
Klawitter, udgav Vorlegeblätter für Schiffbauer, Berlin 1835.1970-041800-185099-100 -
Klein, Georges-Antoine = Mr. Kurtz i Conrads: Mørkets Hjerte (c.1890)1999-021850-190055 -
Klein, Hans Petersen, kaptajn på ALETTA, fregatskib, 96,5 kls., sejlede 1776 på rekordtid 43 døgn til Vestindien.1982-031750-180032 -
Klein, Hans Peter, kaptajn, 16 Vestindienrejser 1782-1797 på ELIZABETH, GERTRUD MARIE og GENERALINDE WALTERSTORFF1991-041700-180059f -
Klein, Herbert S., historiker, om slaveriet 1969.1973-031950-200058, 60-61 -
Klein, Hildegard, leder af tysk pension i Poraiar ved Trankebar 1970.1977-051950-2000122 -
Kleist, Lars, grønlandsk kendtmand ved Julianehåb 1804.1954-031800-185030 -
Klemindsøn, Hans, Strynø, betalte for en skude 1631-16322012-021600-16509 -
Klemmendsen, kaptajn på skude af Samsø, 1627. Rejse fra Nyborg til Stralsund.2012-021600-165010 -
Klem, Knud, * 1901. Museumsdirektør, leder af Helsingør Bymuseum, formand for Naturfredningsforeningen og Turistforeningen i H. Aktiv i Foreningen Norden, For. af danske Museumsmænd, Dansk Kulturhistorisk Museumsforening, Hamletspillene. *f1990-021900-20007-13, 23, 31f -
Klem, Knud, artikelforfatter til Om helsingørske færgemænd og kapere1945-051900-1950149-158 -
Klem, Knud, artikelforfatter til: Af Handels- og Søfartsmuseets Historie1949-021900-195024-61 -
Klem, Knud, død 1988-04-05, fhv. museumsdirektør - nekrolog ved Hans Jeppesen.1988-021950-20002-4 -
Klem, Knud, forfatter til artiklen Christian 4. og Bremerholm.1977-041950-200076-108 -
Klem, Knud, forfatter til artiklen Den kongelige danske, norske og holsteenske skibsbyggerskole.1974-061950-2000119-135 -
Klem, Knud, forfatter til artiklen Det kgl. oktr. Østersøisk-guineiske Handelsselskab.1970-021950-20007-66 -
Klem, Knud, forfatter til artiklen Fra Blusfyr til blinkfyr 1770-1830. Løvenørn organiserer det danske fyrvæsen.1960-071950-200041-86 -
Klem, Knud, forfatter til artiklen Holmens faste stok.1981-121950-2000134-151 -
Klem, Knud, forfatter til artiklen Jean Jacob Claessen - Blade af Helsingørs erhvervslivs historie.1958-061950-2000106-167 -
Klem, Knud, forfatter til artiklen Mit møde med Christian Nielsen.1983-031900-20005-11 -
Klem, Knud, forfatter til artiklen Om Fr. de Conincks og andre rederes udnyttelse af den danske neutralitet især i perioden 1781-1782.1973-051950-200094-121 -
Klem, Knud, forfatter til artiklen Om skibsbyggeriet i Flensborg i 1700-tallet.1969-041950-2000101-127 -
Klem, Knud, forfatter til artiklen Om skibsbygningen i Danmark i 1700-tallet1956-061700-1800133-156 -
Klem, Knud, forfatter til artiklen Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner 40 år.1980-021900-19507-16 -
Klem, Knud, forfatter til artiklen Træskibsbyggeriet i Helsingør.1972-091950-2000124-143 -
Klem, Knud, forfatter til den mindre artikel H/S CALEDONIA om skibets historie.1969-071800-1850136-140 -
Klem, Knud, museumsdirektør fik malet sit portræt af Gunner Ditlefsen 1971. *p1971-091950-2000147, 151 -
Klem, Knud, museumsdirektør H&S 1929-19711990-031900-200050 -
Klem, Knud, museumsdirektør (1940)2004-031900-195018, 21 -
Klem, Knud, museumsdirektør.1942-111900-1950109ff -
Klem, Knud, museumsdirektør, artikelforfatter1943-041900-195072 -
Klem, Knud, museumsdirektør, artikelforfatter.1942-041900-195058-100 -
Klem, Knud, museumsdirektør, fik ca. 1937 forbindelse med bådebygger Christian Nielsen via Knud E. Hansen.1983-141950-2000203, 206, 214 -
Klem, Knud, museumsdirektør, forfatter til artiklen Agent Andreas Bjørn købmand og skibsværftsejer.1968-021950-20007-43 -
Klem, Knud, museumsdirektør, forfatter til artiklen Asiatisk Kompagnis fregat DISCO1954-071950-200088-131 -
Klem, Knud, museumsdirektør, forfatter til artiklen Handels- og Søfartsmuseet 50 år.1965-021900-19507-22 -
Klem, Knud, museumsdirektør, forfatter til artiklen Hjuldamperen IRIS og Limfjordsfarten.1967-051950-2000125-152 -
Klem, Knud, museumsdirektør, født 1901-03-26 - biografi i anledning af 65 år, af J. Worm.1966-021900-20001-5 -
Klem, Knud, museumsdirektør, omtale ved 25-års jubilæet af C.W. Prohaska.1954-021950-20007-9 -
Klem, Knud, museumsdirektør, udtrykte ønske om indsamling af baggrundsmateriale om bådebyggeri til udgivelse af bog med opmålinger foretaget af Christian Nielsen. 1964.1983-061950-200052 -
Klem, Knud, museumsinspektør H&S 1928-1937. Museumsdirektør 1937-1971. Tidligere ansat på Nationalmuseet og Københavns Bymuseum.1990-031900-200038 -
Klem, Knud, museumsinspektør H&S fra 1929, fra 1937 museumsdirektør1949-021900-195034 -
Klem, Knud, museumsinspektør, konstitueret som 28-årig - samarbejdet med 63-årige Jens kusk Jensen. 1929.1986-021850-195022 -
Klem, Lone, forfatter til artiklen En litterær Kinarejse.1956-031950-200033-74 -
Klem, Lone, forfatter til artiklen Grønland civiliseres - Kulturmodsætninger under Hans Egedes Grønlandsmission 1721-1736.1966-111950-2000157-182 -
Klem, Ollis, museumssekretær på H&S fra 19331949-021900-195050 -
Klem, Ollis, sekretær H&S 1933-1954, årbogsredaktør til 1989.1990-021900-200015 -
Klem, Ollis, sekretær på H&S 1945-19541990-031900-200050 -
Klerk, Francois de, kaptajn, på fregatskibet KONGENS HAAB, 1782-1783.1970-021750-180056 -
Klerk, J., bankdirektør og reder for BROSUND b. 1916, i 1923.2007-031900-195021 -
Kléber, general, fransk -1798-1962-031750-180044, 52, 56, 61, 66, 68 -
Klinck, H., trykt litografi af St. Margarethen lodsstation, nu på Altonaer Museum.1964-041750-180071 -
Klindtwordt, brødre, var billedskærere i Blankenese i 1870'erne.1975-041850-195078 -
Klingenberg, Poul, admiralitetsråd, førte forhandlinger om told og skibsmåling med Holland 1669.1974-031600-170022 -
Klint, Gustav af, udgav beskrivelse af Sverige i søatlas i 1839.1966-031800-18505 -
Klint, Kaare Jensen, 1888-1954, arkitekt. Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-195015, 17 -
Klitgaard, C., postmester - anmeldelse i Jyllandsposten 1945-12-11 af Søkortets Stednavne1947-041900-195077 -
Klitgaard, gorsserer, medlem af forretningsudvalget fra komiteen til oprettelse af et søfartsmuseum i 1914.1949-021900-195028 -
Klitgaard, H., grosserer, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1930-19371990-031900-195049 -
Klitgaard, Jens Gregersen, skibsreder for JOMFRU BIRGITTE 1744.1968-021700-180034 -
klit, Per, strandfoged, gjorde 1978 opmærksom på skibsvrag i Kollerup.1979-031950-200065 -
Klixbüll, premierløjtnant, opfandt 1883 et redningsbælte af tarme, der skulle fyldes med luft.1955-071850-1900143-144 -
Klokker, Birthe, rengøringsassistent på H&S 1989-1990-031950-200050 -
Kloppert, Hans, kaptajn på MORGONSTIERNAN, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658.1958-031650-170052 -
Kloumand, Nicolai, købmand i København. Peter Kloumand var hans søn.1948-061550-1650141 -
Kloumand, Peter, *1637, købmand i København. Søn af Nicolai Kloumand.1948-061600-1700141-142 -
Klöcker, Abraham, 1673-1730, korngrosserer, direktør i Vestindisk-guineisk Kompagni. -1720- Om søforsikring.1955-041700-180077, 79-81 -
Klumker, C.J., historiker - skrev 1899 om frisernes handelsveje før år 1000.1966-041850-190019 -
Klysner, J., skibsportrætmaler, 1852 malet FLORA af Nykøbing M.1962-061850-1900163 -
Kløcker, Abraham1998-061700-1750110f -
Kløcker, Herman Lengerken, søn af Abraham K.1998-061700-1800111 -
Kløcker, Herman von Lengerken, 1706-1765, grosserer med interesser i Vestindisk-guineisk Kompagni2009-061700-175097 -
Kløvborg, Arendt, korresponderende reder for SKJOLD, 3-m. skonnert af København, b. 1898.1986-021850-195015-16 -
Kløvborg, havnefoged i Thisted -1883-1986-021850-19504 -
Kløvborg, J.J., forretningsfører for SKJOLD, 3-m. skonnert af København, b. 1898.1986-021850-195015-16 -
Knauer, E., major, rekrutteringsofficer, Det Danske Raad, London (1943)1994-031900-195047 -
Kneale, W. C., ansat Ministry of War Transport, London 19431994-031900-195047 -
Knego, Peter, indehaver af MidShipCentury, Los Angeles, handelsfirma (2005-)2009-092000-2050146f -
Knieper, Hans, gravør. Stukket Kronborg med toldbod 1562.1957-021550-160025 -
Knieper, Hans, producerede Kronborgtapeterne i 1580'erne, hvorpå dannebrog ses på orlogsskibe.1969-021550-160017 -
Knieper, Hans, skaberen af gobelinerne på Kronborg ca. 1585.1985-021500-16005 -
Knie, Jens Rasmussen, kaptajn på fregatskibet JÆGERSBORG 1752.1956-041750-180087 -
Knie, Jens Rasmussen, kaptajn på fregatskibet JÆGERSBORG 17531950-031750-180024 -
Knie, Jens Rasmussen, kaptajn på JÆGERSBORG 1752-1754. Kaptajn på PRINSESSE SOPHIA MAGDALENA 1749-1750.1968-021700-180036-37 -
Knie, Jens, kaptajn på kinafarer PRINSESSE LOVISE 1761-1762.1979-041750-1800123 -
Knie, Jens, styrmand på CRON PRINSESSEN, Asiatisk Kompagni, 1745.1962-041700-175090, 92-93 -
Knie, Jens, styrmand på KRONPRINSESSEN AF DANMARK 1745.1963-031700-175060-61, 64-65, 71 -
Knoff, Daniel, skibsmålingsdirektør i Strømsø 1668.1974-031600-170021-22 -
Knox-Johnston, Robin, navigatør (2000)2001-071950-2000112 -
Knox, John P., forfatter (1852)2000-021850-19007 -
Knöhr, Carl Ludwig Junior, skibsmægler i Hamburg, optaget i firmaet fra 1860.1981-131850-1950154 -
Knöhr, Carl Ludwig, død 1865, skibsmægler i Hamburg -1814-1981-131800-1850153 -
Knud I den Store, Konge 1157-1182, flådepolitik, Englands erobring1946-031150-120063, 67, 71 -
Knud II den Hellige, 1080-1086, ungdomsbedrifter af Saxo1946-031000-120072f, 75 -
Knud Lavard, ca. 109-1131mordet i Haraldsted Skov 1131-01-071946-031000-120076f -
Knudsen, A. Skov, forfatter til artiklen Lysene tændes igen - Det danske fyrvæsen 1945-1960.1960-091950-2000130-156 -
Knudsen, A. V., skibsfører, 1914, H&S-museets stiftelse.1990-031900-195035 -
Knudsen, Anders, Store Magleby, bjærger fra REGINE CHRISTINE (1835)1996-061800-185090 -
Knudsen, Anders, tolder i Falsterbo og Skanør fra 1551.1959-061500-1600108 -
Knudsen, Anton Knud, kaptajn CHILEAN REEFER (1940)2001-051900-195086, 90 -
Knudsen, Carl J.L., kaptajn som afløser på skoleskibet KØBENHAVN 1925.1988-061900-1950158 -
Knudsen, Cornelius, kompasmager, kompas 1974:0215 på H&S.1984-061800-1900135 -
Knudsen, direktør i B&W -1913- Om aktieopkøb i Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri A/S ca. 1910 til 1920.1982-061900-1950100 -
Knudsen, Gundahl, snedker. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1959-041900-195066 -
Knudsen, Gunnar, kontorchef, opfordring til indsamling af søens stednavne1947-041900-195076 -
Knudsen, H.C., skuespiller, reciterede om 1807 ranet af flåden.1981-121800-1850148 -
Knudsen, Ivar, direktør B&W på prøvetur og jomfrurejse med M/S SELANDIA 19121991-031900-195023ff, 32f -
Knudsen, Ivar, direktør Burmeister & Wain - køber dieselpatent (1897)1991-031850-190020ff -
Knudsen, J., fra Egernsund. Kaptajn og reder fra 1921 af motorgaleasen CECILIE.1981-091900-1950104 -
Knudsen, Jacob, skibsbygmester i Flensborg 1712-1969-041700-1800113 -
Knudsen, Jens, skibsbygmester, byggede efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 skibe i København.1974-041750-180068-69 -
Knudsen, Joh. Fr., kaptajn på KRONPRINSENS ØNSKE 1753-1755 samt 1756.1968-021700-180035 -
Knudsen, Johannes, forfatter til biografiske oplysninger om Bagge Wandel i Tidsskrift for Søvæsen 19171945-041900-1950136 -
Knudsen, Johannes, kartografisk forsker af tidlige lodsbøger og forfatter til bogen om Laurentz Benedicht -1916-1955-031900-195049, 54, 56, 66-72 -
Knudsen, Johannes, sømand, fik enkefrue Dorethe Frandtzen og dermed hendes bolig i Nyboder 1671.1981-031600-170014 -
Knudsen, Jørgen Nielsen, kaptajn på fregatskibet SKATMESTER VON SCHIMMELMANN, 1801-1804.1970-021750-180061 -
Knudsen, Kjeld, brademester ved Bremerholm 1621.1977-041600-165081 -
Knudsen, Knud, skibsbygmester i Flensborg i 1802.1969-041800-1850119 -
Knudsen, Sverre, tegner. Gengivet tegning fra 1916 af personlig hygiejne i sejlskibstiden. Tegning af sømænd, der skyller sig af i saltvand.1980-031900-195043 -
Knuten, Martin, hvalfangerkommandør fra Föhr, fik 1765 fint ur af sin reder.1979-021750-180055 -
Knuth, Greve A.W., Knuthenborg, fik 1884 bygget passagerskibet POLYXENE hos HSM1982-061850-200089 -
Knutsen, sukkerraffinadør. Medlem af kommission om Østersøisk-guineisk Handelsselskab. -1785-1970-021750-180046 -
Knutzen, sukkerraffinadur. Medlem af kommission for undersøgelse af Østersøisk-guineisk Handels Selskabs virke, 1786.2011-051750-180096 -
Koch, bygmester fra Kristiania, medvirkede ved Nakkehoved Fyrs oprettelse ca. 1800.1960-071750-185059 -
Koch, C. P. A., skibsreder. Ledede firmaerne Koch & Henderson og Det almindelige danske Dampskibsselskab, -1867-1944-031850-190048, 84, 90, 92 -
Koch, C.P.A., advokat og rådgiver for H.P. Prior1954-061850-190081, 83 -
Koch, C.P.A., samarbejde med H.P. Prior i 1866 omkring dannelsen af DFDS.1967-051850-1900150 -
Koch, C.P.A., skibsreder, bestilte til levering 1866 S/S ANGLO-DANE hos Leslie & Co. Hebburn, England, men blev overtaget af DFDS 1867-01-011954-091850-1900133 -
Koch, C.P.A., skibsreder, fulgte 1870'erne og 1880'erne godt med i konkurrenternes firmaer - Norden og Danmark D/S A/S. Kochs rederi blev 1917 sammenlagt med Norden D/S A/S.1982-061850-195089 -
Koch, C.P.A., skibsreder, kom i vanskeligheder 1866 og indgik med sit rederi i DFDS.1988-041850-195033-34 -
Koch, Cornelius Peter August, reder 1816-18921943-091850-1900108 -
Koch, Erick Ericksen, skibsassistent på PRINSESSE LOVISA 1743.1989-061700-1750162 -
Koch, etatsråd, opsyn med opførelsen af Hanstholm Fyr på Kollegiets vegne -1842-1960-081800-190096 -
Koch, Hans Hinrich, kaptajn, født 1741. Gift med Marie Petersen, født 1761. Førte galiot CHRISTIAN GOTTLIEB 1778- el. 1785-1792.1990-051750-180099f, 104f, 107, 111 -
Koch, Hans Jesper, kaptajn. Førte DIE HOFFNUNG fra 1778 til sin død ca. 1791. Portræt malet ca. 1790 af Jes Jessen.1990-051750-1800103, 105, 111 -
Koch, Hans Joachim, kaptajn og rådmand, Åbenrå. Far til Hans hinrich Koch. -1792-1990-051750-1800105 -
Koch, I.P., kaptajn i hæren. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1959-041900-195066, 80-81 -
Koch, J.H., Hofbygmester, bygmester for karantænestation ved Kyholm efter 1814.1960-081800-190090 -
Koch, Jørgen, skibsbygmester, byggede efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 skibe i København.1974-041750-180068-69 -
Koch, Lauge - ekspeditionerne 1936-2005-081900-195084ff -
Koch, Lauge, polarforsker - ekspeditionen 19501997-041900-200022f, 33 -
Koch, Ludvig R. 1865-1906, kaptajn i Congo (1889)1999-021850-190019, 32, 46-55 -
Koch, Ludvig R. 1865-1906, kaptajn i Congo (1889) *f1999-021850-190019, 32, 46-55 -
Koch, Mads Pedersen, kaptajn eller ejer af skuden FORTUNA på 22 kls. i Ebeltoft 1680. Strandet 1687 ved Rugaard Strand.1959-071650-1700125-126 -
Koch, Maria, født Petersen 1761, død 1828, kaptajnsfrue til H. Heinrich Koch. Datter af kaptajn Marcus Petersen og Bertha født Heysel. Portræt malet af Jes Jessen, ca. 1781. Portræt p.100. *p1990-051750-180099f, 105 -
Koch, Metta, gift med kaptajn Hans Jesper Koch. Metta var ældre søster til Anna Magdalena Biørnsen, begge født Bruhn fra Strågård. Portræt malet af Jes Jessen ca. 1790. *p1990-051750-1800103 -
Koch, Peter Hansen, 1745-1817, reder, waterskout i Kbh. (1771-1796)1991-041750-180058 -
Koch, Rasmus, kompasmager København 1772. Platte med hans rose produceret 1973.1980-081750-1800141 -
Koch, V. C., skibsreder for briggen VON ROON, 113,8 fod, 282 brt., b. i Brake i 1871.2006-031850-190011 -
Kock / Koch, Jørgen Hansen, skibsbygmester på Applebyes Værft m.fl. ca. 1775-1785.1970-021750-180054-55, 57 -
Kock, Jens Severin, kaptajn, på fregatskibet STATSSEKRETÆR GULDBERG, 1779-1781.1970-021750-180054 -
Kock, Johan, skibsportrætmaler i Ærøskøbing, tidl. kok på AUGUST af Ærøskøbing (1886-1903)1996-081900-1950121 -
Kock, L.L., fotograf etableret i Ærøskøbing fra 1864.1978-031850-190066 -
Kock, L.N., klarerer, senere kasserer, ansat hos firmaet C.K. Hansen 1895 ca.1989-041800-190075, 80 -
Kock, Lauritz, skibsreder i Ærøskøbing efter 1800, søn af Rasmus Lauritzen Kock den Ældre.1978-031800-185055 -
Kock, Maria Dorothea, gift med skibsreder Rasmus Lauritzen Kock, Ærøskøbing ca. 1800. Gengivet på maleri side 55. *p1978-031750-185055 -
Kock, Niels, skibsreder i Ærøskøbing efter 1800, søn af Rasmus Lauritzen Kock den Ældre.1978-031800-185055 -
Kock, Povl, kaptajn på kinafarer KRONPRINSEN AF DANMARK (II) 1751-1752 og PRINSESSE WILHELMINE CAROLINE 1753-1754.1979-041700-1800123 -
Kock, Rasmus Lauritzen den Yngre, skibsreder i Ærøskøbing efter 1800, søn af Rasmus L. Kock den Ældre.1978-031800-185055 -
Kock, Rasmus Lauritzen den Ældre, skibsreder i Ærøskøbing ca. 1800. Maleri med hustru gengivet side 55. *p1978-031750-185055 -
Koefoed, G.A., kaptajn på fregatten TRITON, 1793.1981-081750-185094, 96 -
Koefoed, Georg A., samler af manuskript til Danske Søe-Ordbog, ca. 1780.2012-021750-180025 -
Koefoed, Georg Albrecht, 1753-1808, søofficer, skrev manuskript til en maritim ordbog. Portræt malet af C.A. Lorentzen gengivet side 199. *p1981-171750-1850196-206 -
Kofod, H.A., maskinmester. Deltog i Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908.1959-041900-195066 -
Kofoed, G.A., søofficer, skrev manuskript til ordbog i 1780'erne, tegning af kalfatring gengivet side 145.1981-121750-1800145 -
Kofoed, G.A., vedr. udgivelsen af G.A. Kofoeds Dansk Søe-Ordbog1994-071750-1800127 -
Kofoed, Hans Pedersen, kaptajn, ejede ejendom i Overgaden neden Vandet på Christianshavn til 1838, hvor Peter F. Heering købte den.1968-071750-1850124 -
Kofoed, Herman, kaptajn, på brigantinen LASTDRAGEREN, 1779-1780.1970-021750-180058 -
Kofoed, Marie, boet efter etatsrådinde (1839)2000-041800-190063 -
Kolderup-Rosenvinge, J.L.A., udgav En dansk Søret fra det sextende Aarhundrede, 1830. Heri om sømandsstraffe.1956-051800-1850107 -
Kollund, Lorentz Lorentzen, skibsbygmester i Flensborg i 1700-tallet.1969-041700-1800119 -
Kolsrud, Kn., professor, Institut for folkelivsgransking, Oslo, 1964.1972-021950-200010 -
Kolster, Peter L., kaptajn på barken NORDBY af Fanø på rejse til Vestafrika i (-1900-)2009-041900-195062 -
Kolster, Peter, matros 1899-1901 på barken HANS af Nordby, b. 1894.1963-021850-190022, 26, 28, 33, 37, 40, 43, 48, 52, 55 -
Kolstrup, Anders Sørensen, ejer af part i sejlskibet SCT. MARIA, 42 kls., 1703-12-22.1971-021700-17508 -
Kommandant på Kronborg, meddelelse fra vagtskibet til2010-051750-180084 -
Kondrup, C. H., kaptajn i Congo (1889)1999-021850-190019 -
Kongsbakke, Eskild Andersen, guvernør på Dansborg, Trankebar fra 16551943-041650-170079 -
Kongsbakke, Eskild Andersen, konstabel, videreførte som eneste dansker Trankebar fra 1655 til 1669-1670.1977-051650-1700120 -
Kongsberg Vaabenfabrik, producerede 1920 en hvalkanon.1981-071900-195079-84 -
Koninckx, Christian, beregnede 1923 dødshyppighed på svenske kinafarere 1731-1766.1979-041900-195098 -
Konow, August, 1780-1873, norsk reder i København ca. 1800-1875. Portrætfoto *f1981-201800-1900234-240 -
Konow, Fr.L., søn af Wollert Konow, fortsatte fra 1839, fra 1851 som enedirektør, firmaet Konow & Co. i Bergen.1981-201800-1900237 -
Konow, Friederich Ludwig, født 1746 i Schwerin, flyttede til Bergen 1769, handelsmand, død 1798.1981-201750-1850235-236 -
Konow, Hans Jacob Hesselberg, søn af August K., født 1824, død 1897. Far til Henri Konow, der var viceguvernør 1917 i Vestindien.1981-201800-1900237-238 -
Konow, Hans, norsk reder i København ca. 1800-1875.1981-201800-1900234-240 -
Konow, Henri, 1862-1938, admiral, viceguvernør i Vestindien ved salget 1917. Søn af Hans Konow.1981-201850-1950238 -
Konow, Henri, generalguvernør, der overdrog Vestindien til USA 1917-03-31.2008-041900-195052 -
Konow, Henri, kommandør, chef for VALKYRIEN 1915-1917 til Vestindien i forbindelse med salget. Guvernør over øerne fra september 1916. Død 1939.1957-061900-1950156-176 -
Konow, Wollert, storkøbmand i Bergen, født 1779, stortingsrepræsentant 1815-1816, bankmand m.m.1981-201800-1900236-237 -
Konrad von Würzburg, 1250, Omtaler sirener over for Jomfru Maria.1967-021250-130020 -
Konrad, J.P. Christensen, fra Alnor. Kaptajn og reder fra 1921 af motorgaleasen ANNE.1981-091900-1950104 -
Konservator Christian Nielsen in memoriam, note af Hans Jeppesen.1983-021900-20002-4 -
Konstantin den Store, kejser, -324-1990-040300-040062 -
Konstantin, kejser, og slaget ved den milviske bro 312, hvor korstegn blev anvendt i sejrssymbolik.1969-020300-03509 -
Kooch, de, skibsreder i Antwerpen. Hjalp skibsbygmester Poul Barfoed i 1843.1953-061800-185099 -
Koop, Friedrich C. G., tømrermester (1797)2002-031750-185047 -
Koppel, Valdemar, 1867-1949, redaktør, cand.mag., medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-195016 -
Kornerup, Andreas N., grønlandsforsker og tegner. Tilstandsrapport for tegningerne fra 1876-1879 på H&S 2007.2008-071850-1900112 -
Kornerup, Andreas, 1857-1881, geolog og tegner af grønlandske motiver.1953-101850-1900114 -
Kornerup, Jacob, 1882 skriver om tidligere havneforhold i Roskilde.1966-051850-190044 -
Korst, Knud, 1894-1962, redaktør af Tabeller over Skibsfart og Varetransport gennem Øresund 1497-1660, 1906-19532010-041900-195065 -
Korst, Knud, historiker (1930)1942-021900-195044 -
Kortemand, Per, skibstømrer, Bjernemark ved Fåborg -1890-1959-031850-190054 -
Kosmas Indikopleustes, 500-600 e.Kr., Alexandria, opdagelsesrejsende og senere munk. Forfatter til værket Kristelige Topografi1990-040500-060061 -
Kossmann, Herman, direktør i Kossmann.dejong.2012-062000-2050102-103 -
Köhn, Johan Christian, kaptajn på kinafarer MARS 1787-1788.1979-041750-1800125 -
Kötzschke, Rud., historiker - skrev 1924 om frisernes handelsveje før år 1000.1966-041900-195020 -
Krabat, Anders, kaptajn på LEOPARDEN, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658.1958-031650-170052 -
Krabbe, F.K., skibskonstruktør, tegnede RIGERNES ØNSKE, b. 1763-1766.1987-041700-180055 -
Krabbe, F.M., fabrikmester Holmen -1777-1954-071750-180090 -
Krabbe, fabrikmester, om ornamenter på bombarderfartøjer 1771.1974-051750-180085 -
Krabbe, K., fabriksmester 17621998-031750-180041 -
Krabbe, Mogens, admiral, død af pest 1619 om bord på HECTOR, admiralskib udsendt til Nordatlanten.1986-061600-1650191 -
Krabbe, Th., læge - fotograferet den danske koloni i Julianhåb 19061995-021900-19506 -
Kraemer, kaptajn fra Romø, medlem af D/S Torms bestyrelse, -1895-1951-021850-190054 -
Kraft, F.W., direktør og bestyrelsesmedlem ved stiftelsen af H&S Venneselskab i 1940.1980-021900-19507, 13 -
Kraft, Ole Christensen, kaptajn på FREDERIKSBERG 1749.1968-021700-180039 -
Kragelund, ekstrakustode, H&S-museet -1972- *f1990-031950-200041 -
Kragelund, Erik, krigsveteran og sømand, der har gjort et stort arbejde med at samle oplysninger om danske søfolks skæbner under WW2.2011-041900-195054 -
Kragen, Vidt, tømrermester, opsatte 1624-1626 dragespir på Børsen1945-061600-1650159 -
Kragerup, Christian Friis, kansler, hjalp 1618 Ove Gjedde med kontrakten som leder af rejsen 1618 til Indien.1988-051600-165089 -
Kragh, B. A. J., maskinassistent M/S SELANDIA, Ø.K., 21 år (1912)1991-031900-195022 -
Kragh, G., kaptajn på JÆGERSBORG 1755-1757.1968-021700-180036 -
Kragh, Johannes, 1870-1946, billedhugger. Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-195010-13, 15 -
Krag, Jens P., kaptajn på PRINS FREDERIK, galiot, 52 kls., indkøbt i Venedig 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800108 -
Krag, Niels P., kaptajn på ANNA, 110 kls., indkøbt i Marseille 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800108 -
Krag, P.C., kaptajn på PRINS FREDERIK, 50 kls., indkøbt i Amsterdam 1781-1782 til reder Johan Friderich Goode, København.1973-051750-1800112 -
Krag, Peter Jensen, kaptajn på fregatskibet NORSKE LØVE, 1796.1970-021750-180060 -
Krag, Rasmus, skibsbygmester på Holmen ca. 1725.1973-101700-1750142 -
Kralik, Heinrich von, marinemaler, tegnet hilsescene på 4-m. bark LISBETH af Hamburg, 1914.1989-031900-195048 -
Kramer, grosserer, København. Fik b. kutteren COQUETTE, 9,8 yachttons, 1866 af E.C. Benzon.1954-051850-190075 -
Krarup, N.B., dr.phil., skoleleder Borgerdydskolen i København -1835-1954-051800-185053 -
Krarup, Niels Bygom, ven med Poul Martin Møller. Brevveksling 1819-1821.1956-031800-185042, 73 -
Kratzsch, Johan Henrich, tømmermester Helsingør -1783-1958-061750-1850108 -
Krause, Christopher, snedker, boede Nyboder, Lavendelstræde 6 i 1694.1981-031600-170010 -
Krebs, F.L., matrikelkorttegner 1810.1958-061750-1850117, 151 -
Krecow, Nicolai, russisk sømand, dansk gift, forhyret med S/S AXEL CARL. Arresteret 1941-06-20 i Leningrad.2012-031900-195036 -
Kresse, Walter, forfatter til artiklen Knöhr & Buchard NFL., Schiffsmakler und Reeder zu Hamburg seit 1814.1981-131950-2000152-163 -
Kreutzmann, Bolatarak = Bolette Petrussen, gift 1875 med Johannes Kreutzmann.1976-051800-190064, 70 -
Kreutzmann, Charlotte Amalie Utokak, gift med Jens Atarak K. De fik børnene Gerhardt, Ujuanat, Kalulit, Kalistat, Orto og Malianguak.1976-051800-190062 -
Kreutzmann, Gerhardt, søn af Jens Atarak K. Druknede som barn i sin kajak.1976-051800-190062 -
Kreutzmann, J.F., 1787-1853, kolonibestyrer i Sukkertoppen. Gift med Arnajak fra Frederikshåb. De fik 11 børn.1976-051800-190061-62 -
Kreutzmann, Jens Atarak, søn af J.F.K. Fanger ved Sukkertoppen. Gift med Charlotte Amalie Utokak, dater af kateketen.1976-051800-190062 -
Kreutzmann, Jens, ældste søn af Ujuanat. Døde af tuberkulose.1976-051900-195068, 70 -
Kreutzmann, Johannes 1862-1940; billedskærer2002-072000-2050131 -
Kreutzmann, Josef, søn af Gerhadrt K.1976-051800-190065 -
Kreutzmann, Kalistat, søn af Jens Atarak K.1976-051800-190062 -
Kreutzmann, Kalulit, datter af Jens Atarak K. Blev gift med missionær Christian Rosing.1976-051800-190062 -
Kreutzmann, Kristoffer, søn af J.F.K. Fanger og maler af akvareller ved Sukkertoppen.1976-051800-190062 -
Kreutzmann, Malianguak, søn af Jens Atarak K.1976-051800-190062 -
Kreutzmann, Orto, søn af Jens Atarak K.1976-051800-190062 -
Kreutzmann, Tønnes, søn af Gerhadrt K.1976-051800-190066 -
Kreutzmann, Ujuanat Aron Klaudius Sivert Sommer John Johannes, født 1862-07-13, død 1940-02-17, søn af Jens Atarak K. Han giftede sig med Bolatarak Petrussen i 1875. Foto, portræt side 63. *f1976-051850-195062-72 -
Krieger, Johan Cornelius, kommandørkaptajn 1756-18241943-051800-1850103 -
Krieger, kaptajn i Flåden, chef på korvetten DAGMAR på togt til Vestindien 1868.1984-031800-190039 -
Kriger, A. F., politiker (1868c)1993-091850-1900114 -
Kristensen, K. M., kaptajn M/T JANE MÆRSK 19401998-051900-195094 -
Kristensen, K. S., kaptajn S/S EGHOLM, DFDS (1943)1994-031900-195042 -
Kristensen, Marius, sprogforsker - skrev 1906 om frisersprog i sin afhandling om Fremmedordene i det ældre danske Skriftsprog.1966-041900-195023 -
Kristensen, Rikke, artikelforfatter2005-052000-205043-48 -
Kristensen, Søren, overlæge Radio Medical, Esbjerg (2006)2009-042000-205069 -
Kristiansen, H.W., dansk sømand, krigssejler, Oplysninger fra /om indgår i artiklen om danske søfolk i Newcastle under WW2.2012-031900-195057 -
Kristiansen, Lone Knudsen, receptionist på H&S 1987-1990-031950-200051 -
Kristiansen, Lon, sekretær, H&S - involveret i Det Nye Søfartsmuseums udvikling2009-032000-205052 -
Krogh, Hans, kaptajn på PRINSESSE SOPHIA MAGDALENA 1756.1968-021700-180037 -
Krogh, Jens, repræsentant for D/S Øresund - med ved grundlæggende møde for det senere BIMCO 19052005-031900-195016 -
Krogh, redaktør af Dansk Søfartstidende (1916)2004-041900-195046 -
Krognos, Oluf Stigsen, deltog i investeringer i sildemarkederne i Skåne1945-021450-155086 -
Krog, Jens Madsen, maritim stilling, boede i Nyboder, Krusemyntestræde 12 i 1667.1981-031600-170017 -
Krog, kaptajn. Fik 1837 bygget brig hos skibsbygmester P. Hansen, Troense.1953-061800-185086-89, 96, 98 -
Krog, Rudolf, tegnet sømænd i gangspillet 1916.1964-061900-1950111 -
Krohn, A., skibsinspektør, bestyr.formand i Volante (1916)2006-041900-195043 -
Krohn, Claus, købmand i Bergen, købte 1792 i et partrederi fregatskibet DEN BERGENSKE GALEY.1984-021750-185011 -
Krohn, Hugo, forfatter til artiklen Sømandsgravsten på Sild.1971-041950-200064-90 -
Krohn, Victor, oversergent, skrev om H.J. Møen i Historiske Meddelelser om København, 1915.1975-041900-195050, 52, 54, 56 -
Krohn, Wollert, død 1839, købmand i Bergen, læremester for August Konow fra 1769.1981-201800-1900236 -
Kroman-Andersen, Bjørn, billedhugger, deltager i Maritim kontekst - særudstilling på H&S 20042005-092000-2050100 -
Kromann, E. B., skibsreder, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1930-19691990-031900-200049 -
Kromann, E.B. - komitemedlem for museet - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200012 -
Kromann, Jes, medarbejder ved kirkeskibsregisteret på H&S1990-021950-200021 -
Kromann, Jes, skibsteknisk konsulent på H&S 1988-1990-031950-200050 -
Kromann, N.P., fører og reder for skonnertbriggen AMOR, 152 BRT, 139,59 NRT, b. 1855 af E.C. Benzon. Købt 1871-11-11 af agent Benzon & E.J. Hvidt1954-051850-190056, 71f -
Kromann, R., kaptajn, ejer af skonnerten NIELS, b. 1857.1983-131850-1900191 -
Kromann, skibsreder, Marstal ejer jagten SYLPH, 23 kls, b. 1851 hos E.C. Benzon, Nykøbing F.1954-051850-190071 ID=8298
Kroman, Erik, forfatter til artiklen Træk af Marstal søfarts historie1953-041950-200056-67 -
Kroman, Jes, arkitekt, artikelforfatter1993-041950-200033-41 -
Kroman, Jes, arkitekt, bestyrelsesmedlem Skibsbevaringsfonden (1990)1999-061950-2000148 -
Kroman, Jes, artikelforfatter - in memoriam1993-021950-20006-8 -
KRONBORG, M/F, dokumentationsundersøgelse på færgen. Foto fra mandskabsmessen 1989. *f1990-031950-200045 -
Kronman, Christian, medlem af BIMCOs bestyrelse 19052005-031900-195021 -
Krul, Ary, kaptajn på DET YNGSTE BARN, 80 kls., indkøbt i Rotterdam 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800109 -
Krupp, Jacobus, morfar til Matz Bleicken, kaptajn, gravsten på Keitum kirkegård, Sild.1971-041750-185078 -
Kruse, A. C., København, k. 1863 S/S PAN og ombygger den til slæbebåd. PAN er b. 1861 hos E. C. Benzon, Nykøbing F. K. 1861 af H. P. Prior2005-071850-190059 -
Kruse, A.C., kaptajn, købte 1865 S/S PAN, 60 x 12 fod, 5,75 kls., b. 1861 af E.C. Benzon. Sælger et I/S i København1954-051850-190061, 74 -
Kruse, Cornelius, kaptajn på defensionsskibet ENGEL MARIA, 16411948-051600-1650124 -
Kruse, fra Nexø, navigatør på HERMES (1896)2000-051850-190087 -
Kruse, Henning, parthaver i ESVAGT A/S (1984)1998-071950-2000133 -
Kruse, Jørgen, præst Nykøbing Mors -1796-1965-071750-1850177 -
Kruse, P.H., isbådskaptajn -1871-1950-051850-190078 -
Kruse, R.H., malet gouache med Ålborg Havn fra 1842-07-09. Malet gouache med IRIS ved indsejling til Limfjorden, side 141.1967-051800-1850137, 141 -
Kruse, Rasmus Henrich, 1796-1877, gouache af Nykøbing Mors, indsejling til havnen 1837.1965-071850-1900176 -
Kruse, Theodor Wilhelm Conrad, havnemester 1845- (1882-1917)2001-031850-195030, 40 -
Kruse, Vibeke, fik bygget nyt hus i København i 1636.1977-041600-165077 -
Kruse, Vinding, forfatter til Det kommende Samfund, udg. 19441949-031900-195063 -
Krus, ankersmed i Flensborg 1797.1969-041700-1800120 -
Kruuse, Han, 1789-1847, købmand, Nyborg, købte Nordskov i Gestelev ved Ringe.1973-081750-1850134 -
Kruuse, Johan, 1815-1894, skibsreder og købmand, søn af Hans Kruuse.1973-081800-1900134 -
Kruuse, Peter Hansen fra Korsør, skibstømrer på CONDOR (1881)2000-051850-190087 -
Kruuse, Wilhelm, skibsreder og konsul, byggede hus i Nyborg i 1889.1973-081800-1900132 -
Krünitz, Johann Georg, optog i værket Oekonomisch-technologische Encyklopädie i 1791 Monceaus værk fra 1762 med konstruktionstegninger til skibe.1962-051750-1800136 -
Krydstoldofficiant = fællesbenævnelse for tjenestemænd inden for Krydstoldvæsenet1947-051800-190092 -
Krøyer-Kielberg, F. M., direktør, præsident for Det danske Råd i London2001-061900-1950102 -
Krøyer-Kielberg, F. M., direktør, præsident for Det danske Råd i London *f2001-061900-1950104 -
Krøyer-Kielberg, F. M., direktør, præsident for Det danske Råd i London (1940)1999-041900-1950100 -
Krøyer, H., kaptajn og værftsejer (c.1829)1942-041800-185061, 81 -
Krøyer, hans, kaptajn, købte 1803 sydenden af Wilders Plads, nabo til KGHs Plads.1968-021800-185030 -
Krøyer, Henrik, forfatter til De danske Østersbanker, udg. København 18371950-061800-1850108 -
Krøyer, koffardikaptajn, medlem af fyrkommissionen nedsat 1800.1960-071750-185079 -
Krøyer, købmand i Maribo, ca. 1860.1944-031850-190064 -
Krøyer, Lorentz, kancelliråd med interesser i Vestindisk-guineisk Kompagni (1733)2009-061700-175097 -
Krøyer, Mads, kaptajn på KRONPRINSENS ØNSKE 1779-1781.1968-021700-180035 -
Krøyer, P.S., kunstmaler, besøgte Hornbæk 1873. Stod 1874-10-18 fadder til Store Bjørns søn Viggo1965-031800-190064-65, 69-70 -
Krøyer, P.S., maler. Store Bjørn, fisker, gengivet på Sildefiskeri fra Hornbæk 1877.1985-071850-1900213 -
Ktesias fra Knidos, -390 f.Kr. - gr. læge, forfatter til Indika1990-04-039055ff, 61 -
Kublai Khan, Peking, besøg af Marco Polo, ca. 12601990-041250-130063 -
Kuhlmann, Frederikke, 1841-1867. Datter af sadelmager Johannes Kuhlmann. Gift 1865-12-13 med Lille Bjørn.1965-031800-190062 -
Kuhlmann, Johannes, sadelmager. Datter Frederikke Kuhlmann, født 1841.1965-031800-190062 -
Kulenkampff, Henriette Rachel, datter af købmand i Cellef, gift med Andreas Christiansen, købmand Flensburg1994-051750-185069 -
Kumara Sinha, søn af kong Senarat, Ceylon. -1612-1988-051600-165082 -
Kunde, D., fra Colberg, kaptajn (1829)1942-041800-185095 -
Kure, Olaf, 1898-1981, præst i Assens. Samlede søhistorisk materiale og fotos af skibsfart, samlingen skænket H&S 1983.1983-15a1900-2000237-239 -
Kurtén, Nils, direktør i Ab Lauritzen Lines Oy, J.L. Helsingforskontoret 19421994-031900-195027f -
Kvartermester i forbindelse med vagtssystemer.1985-041500-190058-60 -
Kvinder - overtro om ulykker forbundet med kvinder om bord.1966-081600-1900117 -
Kvolsgaard, C.M.C., skrev 1886 om fiskeriet ved Vestkysten.1972-051850-190046, 48 -
Kwafo Akotoh II, konge hos Akwamufolket i Ghana -1967- *f1970-051950-2000131-132 -
Kyeser, tysk forfatter om dykning 14051946-021400-145026 -
Kyhn, Georg, kaptajn S/S SKAANE, medsejlads 19391994-031900-195019 -
København, Bodenhoffs Plads, tegning af Martinus Rørbye 1826. *t1944-091750-1800136 -
København, Overgaden oven Vandet nr. 46, Kaptajn Bernt Jensen Mørch, 1729-1777, ejede huset 1768-1777. *f1973-031750-200034-35 -
København, Søkvæsthuset. Købt til DFDS -1872-1944-031850-1900102 -
Købke, Fr., skibsdreng, oplyser i dagbog 1852 fra VALKYRIEN om møde med andet skib i søen.1962-061850-1900159 -
Købke, Frederik, 1837-1881, skibsdreng på VALKYRIEN, bark af København. Rejse til Ostindien 1852. Om læsning om bord. Foto af dagbogsside *d1964-021850-190019, 21 -
Køhn, Johan Christian overstyrmand på DISCOs første rejse 1779. Senere kaptajn på DISCO.1954-071750-1800110, 114, 126 -
Kørbing, J. A., direktør DFDS (1939)1999-041900-195094 -
Kørbing, J. A., direktør, formand for Fragtnævnet under WW22007-051900-195051 -
Kørbing, J. A., direktør, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1944-19491990-031900-195049 -
Kørbing, J.A. - komitemedlem for museet - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200012 -
Kørbing, J.A. - komitemedlem for museet - nævnt i anledning af museets 60-års dag.1975-021950-200012 -
Kørbing, J.A.. direktør i DFDS -1958-, bestyrelsesmedlem hos HSM til 1964.1982-061900-2000104, 117, 132, 140 -
Kørbing, Kay, arkitekt for indretning af M/S WINSTON CHURCHILL.2009-091900-1950146 -
Kørbing, Kay, arkitekt for intercityfærgerne DRONNING INGRID i 1980 og to søsterskibe fra Nakskov samt færger til DFDS. Han var søn af direktør J.A. Kørbing.1982-061900-2000129, 133 -
Kørnings, Ingegerd Persdotter (1463)2003-031450-150037 -
Kaaber, Svend, dr. odont. redaktionel hjælp for forfatter Axel Mortensen ved artikel om ALBERT (1996)1997-061950-200065 -
Kaadmann, F., kaptajn. Skænket personligt værktøj fremstillet af sømanden.1965-091900-1950182 -
Kaalund, Bodil, kunstner (1983)1992-071950-2000137 -
Kaarsgaard, Andreas C., kaptajn på OPRIGTIGHEDEN, 110 kls., indkøbt i Napoli 1781-1782 til reder Coninck & Reiersen, København.1973-051750-1800109 -
Kaarsgaard, Niels Caspersen, kaptajn, 17821991-041750-180057 -
Kaas = L. Kaas Hansen, Skibsbygmester, aktiv -1853- på Thurø.1970-031900-195089 -
Kaas, F.C., viceadmiral, fratrådte 1792 som chef på Holmen.1974-051750-180092 -
Kaas, Fr., kontreadmiral, chef på Holmen 1779.1981-121750-1800143 -
Kaas, I.C., viceadmiral. Medlem af havnekommissionen for Helsingør Havn 1788 efter Grodtschilling.1958-061750-1850129 -
Kaas, maskinmester på S/S DANMARK, Thingvallalinjen, 1889, omkom ved faldulykke om bord.1979-051850-1950140 -
Kaas, Ulrich Christian, kommandørkaptajn, chef på linjeskibet HOLSTEN 1779.1981-081750-185090-91 -
Laeisz, F., reder - medlem af ledelsen af Hamburg-Brasilischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft, Hamburg, oprettet 1855.1981-131850-1950154, 158 -
Lafontaine, forfatter. Forfatterens bøger læstes til søs 1819.1964-021800-18507 -
Laforey, John, engelsk admiral på Antiguastationen -1791-1981-231750-1850274 -
Lagabøter, Magnus - sølov fra 1276 og Jonsbogen1996-071250-130097f -
Lagoni, agent, fik 1875 bygget skonnertbrig NAJADEN på Rasmus Møllers værft, Fåborg.1959-021850-195024, 35 -
Lagoni, Peter Fr., agent, model for galionsfigur på skonnertbriggen AGENT LAGONI b. 1872 i Fåborg.1975-041850-195068-70 -
Lagus, Caritas, datter af Edgar L., direktør AB Tretorn Oy, Finland, senere gift med Christian Lund1994-031900-195051ff -
Lagus, Edgar, direktør AB Tretorn Oy, Finland1994-031900-195051 -
Lahde, G.L., gravør, stik af Københavns Bombardement 1807 efter samtidig tegning af C.W. Eckersberg1947-061800-1850125 -
Lahr, Theodor, Rotterdam, leder af ATC's kontor i København 1915 ca.1986-051900-1950142, 145, 150 -
Lambo, Jasper Tagholm = Jasper Tagholm Landboe, kaptajn fra Rømø, førte FORTUNA 1804. Førte MARIA UND SUSANNA af Glückstadt 1805-1807 til Grønland. 1817-1819 på FLORA af Elmshorn.1984-021750-185018-19, 21-22 -
Lancaster, James 1555-1618, kaptajn på THE RED DRAGON (c.1593)1999-031550-160068, 78 -
Landboe, Andres Tagholm, bror til Jasper Tagholm Landboe, boede fra 1807 også i Vrå.1984-021750-185019 -
Landgreen, kaptajn på ELISABETH 1806, rederi Christmas, Terborch & Co.1954-081800-1850132 -
Landskrona, havneudvidelse til flådehavn og reparationshavn 1786.1958-061750-1850130, 132-133 -
Langberg, Harald, forfatter til artiklen Da Krogen blev genfundet.1981-141950-2000164-168 -
Langeliniemonumentet. Billedhuggeren Svend Rathsack siddende på hjørne af monumentet. *f2011-031900-195022 -
Langeliniemonumentet. Svend Rathsack arbejder på udhugningen sammen med tre stenhuggere. *f2011-031900-195023 -
Langen, J.G. von, indkaldt 1763 til Danmark for regulering af skovdriften.1960-101750-1800183 -
Langen, Ulrik, artikelforfatter2002-032000-205039-74 -
Langevad, K., navigatør, rejseinspektør for Decca (c.1950-1970)2004-081950-2000125 -
Lange, Erik, 1556-1643; dk. alkymist2003-021550-165013 -
Lange, maskinmester på S/S MARGRETHE, reder Christiansholms Fabrikker A/S. Forliste med og bjærgede skibet i Nordsøen 1917.1986-021850-195019 -
Lange, Niels, smed, opgørelse af 1781 for omkostninger for bradbænk og kran til Østersøisk-guineisk Handelsselskabs plads.1970-021750-180063 -
Lange, Ole, forfatter (1980-1990)2004-071950-2000106 -
Lange, Ole, Seigneur, ejede ca. 1700 grund på Christianshavn ved Grønnegårds Havn.1968-021700-175015 -
Lange, Philip de, arkitekt c1705-1766 i Danmark fra 17291943-041700-175083 -
Lange, Philip de, arkitekt. Opførte Stephan Hansens Palæ i Helsingør 1759-1761.1958-061700-1800107 -
Lange, Philip de, arkitekt, byggede 1739-1740 Hovedmagasin og pavillon på Gammelholm.1974-061750-1800131 -
Lange, Philip de, arkitekt, opførte første fyrtårn på Skagen 1747. Tegning med fyrlampe p.39 *t1960-061700-175037-39 -
Lange, Philip de, arkitekt, opførte palæ for Asiatisk Kompagni i Strandgade.1956-061700-1800150 -
Lange, Rasmus, prokurator (1795)1942-031750-180053 -
Lange, Villum, professor muligvis første, der påviste havis var fersk, 1670.1977-021650-170030 -
Langhans, Chr. - om Abrolhosfest på hollandsk skib 1694.1955-051650-170091 -
Langhoff, E., kaptajn H/S ZEPHYR, H. P. Prior, 1853-1865.1944-031850-190049, 68 -
Langkilde, Nina, sønnedatter af Niels H. Dreiøe (1994)1996-081950-2000128 -
Langkilde, Philip, oldebarn af Niels H. Dreiøe (1994)1996-081950-2000128 -
Langøe, Tønnes, kaptajn på kinafarer KRONPRINSEN AF DANMARK (III) 1780-1781 og på PRINSESSE SOPHIA MAGDALENA 1785-1786.1979-041750-1800124-125 -
Langøe, Tønnes, overstyrmand og kaptajn i Asiatisk Kompagni i fregatterne JULIANE MARIE og CRONPRINSEN og PRINSESSE SOPHIA MAGDALENA 1779-1785.1959-011750-180012 -
Lang, A.W., forfatter til artiklen Det ældste kort over Nordeuropas søruter.1965-051950-2000145-172 -
Lang, A.W., læge og kartografihistoriker, død 1981.1982-091950-2000182 -
Lang, A.W., læge, forfatter til artiklen De ældste trykte fremstillinger af de danske kyster.1955-031950-200049-76 -
Lang, Fritz, -1996, kaptajn (1996)1997-041950-200034 -
Lannes, general, fransk -1798-1962-031750-180044, 68 -
Lanoy, Carolus, hollandsk, tilbudt som udsending til konge i Kandy 1610.1988-051600-165079 -
Lansing, Robert, udenrigsminister USA - om salget af Vestindien 1917-03-31.1957-061900-1950164 -
Lanszweert, Andreas, f. 1689-08-31, anden supercargo på KONGEN AF DANMARK 1738.1989-061700-1750158-160, 166 -
Laplace, Pierre, astronom, fransk -1798-1962-031750-180044 -
Larsdatter, Marie, 1745-1814, fiskerkone fra Rungsted. Gift med strandfoged Ole Olsen Bagge. De fik datteren Ane Margrethe Bagge.1952-031700-180083 -
Larsen, A.H., skibskonstruktør, Handelsministeriets Søfartsafdeling. Tegnede isbryderne ISBJØRN, LILLEBJØRN og STOREBJØRN, 1923, 1926 og 1931.1950-051900-195096, 98, 100 -
Larsen, Aage H., overskibsingeniør Søfartsstyrelsen, Søfartsministeriet (1935)1998-071900-1950128 -
Larsen, Aage, kaptajn ex Ø.K.s DANMARK (1942)2002-021900-195032 -
Larsen, Anders, kaptajn på skude fra København, anløb 1632 Visby.2012-021550-175013 -
Larsen, Anders, kok på KRONPRINSESSEN AF DANMARK, straffet om bord 1745.1963-031700-175062 -
Larsen, Ane Kirstine - gifter sig 14/7 1889 med bådebygger Jørgen Kristian Mortensen, 13/6 1863-1941,1994-041850-195056 -
Larsen, Anna Christiane Caroline, København, blev 1862 gift med Carl Joachim Lockenvitz.1961-031850-190077 -
Larsen, Benny B., styrmand på M/S BLUE OCEAN (2002)2006-052000-205053 -
Larsen, Bertel, skudekaptajn fra Læsø, fragtet tømmer fra Frederikshald til dansk havn 1686-1687.1972-111600-1700170 -
Larsen, Carl C., lærer, født Hellebæk. Skrev 1908 artikel om Store Bjørn i Hornbæk.1965-031900-195076 -
Larsen, Carsten U., direktør Folketinget. Bestyrelsesmedlem Maritim Museums Byg fonden 2009-2010-082000-2050153 -
Larsen, Carsten U., direktør Folketinget, medlem af bestyrelsen for Maritim Museum Fond2009-122000-2050155 -
Larsen, Carsten U., direktør Folketinget, medlem af bestyrelsen for Maritim Museum Fond2009-032000-205035, 37 -
Larsen, Carsten U., direktør Nationalmuseet. Dommer i arkitektkonkurrencen om Det Ny Søfartsmuseum 2007.2008-072000-2050108 -
Larsen, Carsten U., folketingsdirektør (2011)2011-072000-2050137 -
Larsen, Carsten U., folketingsdirektør (2012)2012-062000-2050101 -
Larsen, Christen Hansen, kok fra Nørre Sundby, VALKYRIEN, (1917)2004-041900-195052 -
Larsen, Christen, direktør United Baltic Corp. London (1940)1999-041900-1950100 -
Larsen, Ellef, kaptajn på EBENETZER, opbragt af sørøvere (1712)1998-061700-1750107f -
Larsen, Emanuel, kunstmaler. Værket HERTHA, dampslæbebåd under Øresund Toldkammer ca. 18502010-041800-185050 -
Larsen, Emanuel, maler, billede af Løves træskibsværft Helsingør 1848.1955-101800-1850158 -
Larsen, Erik J., styrmandselev på skoleskibet KØBENHAVN 1926. Foto udklædt side 168. *f1988-061900-1950166, 168 -
Larsen, Flux Vilthi, letmatros fra København, VALKYRIEN, (1915)2004-041900-195051 -
Larsen, Frode R., kaptajn DANA (IV) (1981)1998-071950-2000136, 138 -
Larsen, H. C., styrmand. Kompagniskab med Em. Z. Svitzer fra 1833.2008-021800-190012 -
Larsen, Hans, boede i Rungsteds fiskerhytter 14-17 i 17601952-031750-180081 -
Larsen, Hans, dansk sømand fra S/ SAXEL CARL, døde i Karangafangelejren 1941.2012-031900-195037 -
Larsen, Hugo, maler. Billedet Nanna med barnet på H&S.1973-061800-1900122 -
Larsen, Hugo, maler. Udstilling på H&S 2006.2007-071900-1950126 -
Larsen, J. P., folketingsmand, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1933-19381990-031900-195049 -
Larsen, J.M., kaptajn på skonnertbrig J.P. LUNDWALL af Helsingør, 92 kls., b. 1858. Glasmaleri af skibet på H&S 1840.1963-041850-190086-87 -
Larsen, J., reder, selskabet Transatlantic (1922)2004-041900-195044 -
Larsen, Jacob, matros på DISCOs rejse 1792-1793. Deserterede i Indien.1954-071750-1800119 -
Larsen, Jacob, matros på MARIA LOVISA 1800, led af skørbug og døde 1800-06-30.1954-031800-185023 -
Larsen, Jens, fisker, tegnet af P.S. Krøyer 1878.1965-031800-190074 -
Larsen, Johanne Elisabeth, gift med Børge Reiersen Lund, født 1784-04-05, brygger, rådmand og lodsoldermand i Helsingør p. 27 *f1952-021800-185027 -
Larsen, Johan, sømand fra Fejø. Havde deltaget i GALATHEA 1845-1847 rejsen.1966-131800-1850104 -
Larsen, K. A., kaptajn DANA (III) 1938 (tidl. VESTKYSTEN)1998-071900-1950129 -
Larsen, Kay, forfatter og søfartshistoriker, medvirken ved nyopstilling på H&S 1929-19301949-021900-195035 -
Larsen, Kay, forfatter, kartotek på H&S benyttet til artikel om DISCO af Klem.1954-071900-1950123 -
Larsen, Kay, forfatter, omtaler i værket Dansk Vestindien 1666.1917 skonnerten VIGILANT.1980-051900-195089-90 -
Larsen, Kay, grosserer, deltog i opstilling af kolonihistorien på H&S 1930 c.1990-031900-195038 -
Larsen, Kay, grosserer, deltog i opstilling af tropekolonier og kinafart, 1930-19351990-021900-19509 -
Larsen, Kay, tegner (1943)1943-041900-195079 -
Larsen, Knud, modelbygger, bygget til H&S model af Kong Hans' Værft i Nakskov Fjord i 1508 til 1634. Model fremstillet i samarbejde med lektor Marius Hansen.1982-091950-2000181 -
Larsen, Kong Larsen, efterkommer af danskere i Lille Popo i Togo, hvorfra danske købmand erhvervede slaver.1970-051950-2000112 -
Larsen, L., skibsbygger (c.1829)1942-041800-185081 -
Larsen, Lars, dyrlæge. Ven med Holger Drachmann -1871-1965-031800-190068 -
Larsen, Lars, skibbygmester (1797)2002-031750-185047 -
Larsen, Lars, skibsbygmester og skibsbyggerforordningen af 1776-03-18.1974-041750-180058, 67 -
Larsen, Lars, skibsbygmester og værftsejer. Overtog 1802 skibsværftet fra konsortiet Pingel, Meyer, Prætorius & Co. Beliggende på Larsens Plads.1956-061700-1800153 -
Larsen, Lars, skibsbygmester på Østersøisk handels Plads i København 1793.1974-041750-180068-69 -
Larsen, Lars, skibsbygmester, navnefader til Larsens Plads København.1974-051700-1850103 -
Larsen, Lars, skibsreder, 1737-1817, pastel af Jens Juel (1790), *p1991-041700-185054f -
Larsen, Laurits, kaptajn på VERA, bramsejlsskonnert af Svendborg, efter 1923. Førte S/S JYTTE af KBH. under WW2.1966-091900-1950137-138 -
Larsen, Michel, afdød kaptajn, ejede skude af Randers, 9 kls., sammen med Jens Nielsen, 1679.2012-021550-175016 -
Larsen, Niels - broder til Ane Kirstine gift med bådebygger Jørgen Kristian Mortensen (1892)1994-041850-195056 -
Larsen, O. K., direktør, medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet 1943-19511990-031900-200049 -
Larsen, Ole, boede i Rungsteds fiskerhytter 1-8 i 1760. Hans enke giftede sig med Anton Christensen Jensen.1952-031750-180081, 90 -
Larsen, Ole, færgemand, Fejø. Fik c. 1890 bygget isjoller hos bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø.1961-041850-1950102 -
Larsen, P. C., kaptajn på PEDER af Nyborg (1905)1999-061900-1950142 -
Larsen, P., købmand i Norgeshandelen ca. 1860. Foto fra Løkken af smørkræmmerens pakhus.1966-071850-190079 -
Larsen, S. Bøje, telegrafist, artikelforfatter1998-021950-200030-36 -
Larsen, Sofus, dr.phil., 1855-1938, om Oalus Magnus kort og nordbohistorie.1972-151850-1950224, 226 -
Larsen, Svend, født 1832-05-03, fisker, foto fra havnen ca. 1880. *f1965-031800-190075 -
Larsen, Svend, overdyrlæge, Skive, skænket H&S maleri af EDITH, kutter ex Toldkrydsjagt b. 1882 i Odense.1953-011950-20007 -
Larsen, Søren, vicegeneralsekretær BIMCO 20052005-032000-205010 -
Larsen, T.A., dansk sømand, krigssejler, Oplysninger fra /om indgår i artiklen om danske søfolk i Newcastle under WW2.2012-031900-195057 -
Larsen, Øivind, medicinalhistoriker, om slaveri og dødelighed, 1970 ca.1973-031950-200061 -
Larsen, Øivind, øjenlæge, beregnede 1968 dødelighed i skibe på Vestindien.1979-041950-2000101 -
Larssen, Jens, tjenestedreng, deltog i redning af skibbrudne fra NELLY AND ISABELL 1774-11-19.1951-051750-180086, 88-89 -
Lasboom, John Mathias, kaptajn på PRINSESSE LOUISE, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1770.</