Handels- og Søfartsmuseets Årbogsindeks

Skibsindeks, Indekseret efter stikord
Stikord Artikelnr Periode Side Skib
137. minestrygerflotille i Royal Navy med fire skibe bemandet under WW2 med danske søfolk, bl.a. Henrik Jessen.2012-031900-195055 -
A. DEKKE, S/S, mat. træ, 478 BRT, 750 DWt, bygget af A. Dekke på Georgernes Verft i Bergen til William Hansen 1893. Foto af skib i Bergen. *f1966-141850-1900218, 221 -
A.I.A., flodhjulskib på Congofloden (1881)1999-021850-190018 -
A.N. HANSEN, S/S, b. B&W 1877 til DFDS, forlist 10/1918. Foto af besætningsmedlemmer (1900-1910c)1993-051900-195048 ID=6167
A.P. BERNSTORFF, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094 ID=6168
A.P. BERNSTORFF, S/S, passagerskib, byg. nr. 140 i 1913 fra HSM til DFDS. Foto gengivet side 99. *f1982-061900-195099-100 ID=6168
A-serien. S/T containerskibe bygget 1975-1976 Blohm & Voss samt Flender Werft til APM. Serien forlænget til 1.400 TEU i 1978.2007-061950-200083, 95 -
ABAELLINO, brig af Altona, reder Johann Gottfried Petersen Junior - fik puncheboller - kaptajnsgave fra mægler til kaptajnen ca. 1780.1964-101750-1800135 ID=8105
ABBA, topsejlsskonnert, 115 BRT, b. 1893 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=8106
ABELONE VENDILA, M/S, b. nr. 317 Helsingør Skibsværft 1954, k. 1962 af Deutsche Seerederei i Rostock, DDR og næ. SPERBER, oph. 1985 *f1997-051950-200043f, 51 ID=3706
ABELONE VENDILA, M/S, første skibe fra HSM 1954 med turbolader af værftets type.1982-061900-2000125 ID=3706
ABERHILL, S/S, b. nr. 435 hos A. Vuijk & Zonen2002-041900-195086 -
ABGEWEIT, færge, isbryder, Canada.113,4 m lang, 12500 HK, b. 1947 til ruten New Brunswick - Prince Edward Island.1950-051900-1950103 -
ABSALON, M/S, fyrinspektionsskib, b. 1932 på Orlogsværftet byg. nr. 152. Minesprængt i Kattegat 1944-12-13.1960-091900-1950132 ID=3610
ABSALON, M/S, fyrinspektionsskib, b. 1932 på Orlogsværftet byg. nr. 152. Minesprængt i Kattegat 1944-12-13.1960-081800-1900123, 127-128 ID=3610
ABSALON, M/S, fyrinspektionsskib, b. 1932 på Orlogsværftet byg. nr. 152. Minesprængt i Kattegat 1944-12-13.1946-041900-1950120 ID=3610
ABSALON, rederiet Progress. Foretog rejse i 1944 med malm til Tyskland.2007-051900-195055f ID=6174
ABSALON, støtteskib fra Søværnet, bekæmpet kapring ved Afrika 2008-20092009-022000-205026 -
ACACIA, S/S, 1507 BRT, b. 1905 til D/S Mercur, Kbh. som ROMA. 1916 s. D/S Dana næ. DANERY. 1926 s. D/S Halla næ. SALLINGSUND. 1927 s. Sverige næ. ACACIA.2007-031900-195023 ID=6416
ACADIA, bark af Norge, sænket af tysk torpedo 1917-04-23 i Atlanten. Foto. *f1988-041900-195044 -
ACCRA, b. 1779 ved KGH Værft, 162,5 kls. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073, 77, 100, 103 ID=6419
ACCRA, fregatskib, 162,5 kls. b. 1778 skibsbygmester Erik Eskildsen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 53 ID=6419
ACCRA, slaveskib og dødelighed. -1785-1973-031750-180029, 33, 42, 70-73 ID=6419
ACME, bramsejlsskonnert af Odense. Tegning af A.M. Nisted i Troense Søfartsmuseum.1981-111850-1950133 ID=3238
ACTIV, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, 195 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128 ID=8318
ACTIV, ex CATHARINE, ex CURTIS, bark 130 Kls., b. Maine USA 1855, omb. 1862 Flensborg, reder H.C. Brodersen 1862-1872. K. af G. Thisted, Vejle 1872 og næ. Forlist 1886.1994-051850-190077, 79, 80, 88 ID=6420
ACTIV, jagt, 24 BRT, b. 1880 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041 ID=8332
AD ASTRA, M/S, ex SHETLAND (II) b. nr. 1101 Mitsui, Tamano 1978 til Dafra Tramping Inc., Monrovia. K. af Muzivia Shipping Co., Monrovia 1979 og næ.1995-071950-2000117 ID=6421
ADA, b. 1783 ved Østersøisk-guineisk Værft, 58 kls. Tilgået Østersøisk-guineisk Selskab 1783.2011-051750-180084 ID=6450
ADA, snauskib ejet af Det kongelige oktrojerede danske guineiske Handelssocietet2010-061750-1800111f, 118f, 123, 129, 133f ID=6450
ADA, snauskib, Guineisk Kompagnis, besætning 25 mand, afgik Accra 1776-08-28 med 145 slaver.1982-031750-180016, 50 ID=8389
ADDA brigantine, 58 kls. b. 1783 skibsbygmester Erik Eskildsen til Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180061 ID=6450
ADMIRAL GRAF SPEE, ty. lommeslagskib b. 1934, sænket 1939 (1939)2000-031900-195055 -
ADMIRAL GREV MOLTKE, b. 1782 ved Østersøisk-guineisk Værft, 119 kls. Tilgået Østersøisk-guineisk Selskab 1782.2011-051750-180084 ID=6451
ADMIRAL GREVE MOLTKE, fregatskib, 119 kls. b. 1782 skibsbygmester Erik Eskildsen til Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180062 ID=6451
ADMIRAL KAAS, 156 kls., b. 1782 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Erik Eskildsen i Kbh. til Østersøisk-guineisk Kompagni.1974-041750-180068-69 ID=6452
ADMIRAL KAAS, b. 1783 ved Østersøisk-guineisk Værft, 130 kls. Tilgået Østersøisk-guineisk Selskab 1782.2011-051750-180084 ID=6452
ADMIRAL, S/S, b. nr. 173 hos S. P. Austin, Sunderland (1906).2002-041850-195086 ID=8217
ADOLPHO, skonnert af Colombia, erobret 1825 fra sørøvere af løjtnant Irminger på VIGILANT. Usikkerhed om oprindelseshistorien.1980-051800-190089-101 -
ADRIANE, 80 kls., kaptajn Scharenhout, H., indkøbt i Rotterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 111 ID=8584
ADVENTURE af Dragør, skibsportræt, tegning, af Jacob Petersen. *p1950-011850-190017 ID=7947
ADVENTURE, forliste ved Newcastle på Herd Sand 1785.1955-071750-1800123 -
AEMILIA, linjeskib, b. 1632, søsterskib til BREDERODE. Solgt til Frankrig 1647. p.33 *p1958-031600-165025-26, 33 -
AFRICAN REEFER, M/S, b. 1935 hos HSM til JL, rederiet Vesterhavet D/S.1982-061900-1950109 ID=6454
AFRICAN REEFER, M/S, køleskib, b. 1935 på Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri til JL. Foto. *f1988-041850-195060 ID=6454
AFRICAN REEFER, M/S, køleskib, b. nr. 230 Helsingør, 1935 til JL. Opr. PACIFIC REEFER, næ. inden aflev. til YRSA og 1936 næ til A. Fra 1941 overt. af US War Adm. og næ. til ROAMER. Tilbagel. 1946. *f2000-031900-195043f ID=6454
AFRIKA (II), M/S, b. nr. 197 Nakskov Skibsværft 1972 til Dansk-Fransk. 1972. K. 1979 af D/S Dannebrog, Rungsted og næ. CHARLOTTENBORG.1995-071950-2000117 ID=4042
AFRIKA (I), M/S, b. nr. 337 Helsingør Værft 1958 til Dansk-Fransk. 1972 næ. NIGERIA (I). K. af Fraternidad Maritime Co. Famagusta 1973 uden næ. i T/C til Da-Fr. Senere næ. MARIA L.1995-071950-2000116 ID=6197
AFRIKA, M/S, 13275 TDW, ØK, krigsforlist 1943-02-07 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-412 i Nordatlanten.1999-041900-1950113, 124 ID=6196
AFRIKAAN, S/S, hollandsk skib (1892).1999-021850-190036 -
AGELEF, S/S, b. nr. 127 Waterway Shipbld. Co., Schiedam.2002-041900-195087 -
AGENT LAGONI, skonnertbrig af Fåborg. Galionsfigur agent Peter Fr. Lagoni. 1872.1975-041850-195068, 70, 72, 81 ID=8984
AGENT PETERSEN, barkskib, bygget 1893 i og hjemskrevet i Marstal.2000-051850-190075, 97 ID=6458
AGGERSBORG, M/T, b. nr. 96 Seutelvens Verksted, Frederikstad 1969 til D/S Dannebrog/VENDILA. 1972 overt. af Dannebrog. K. 1974 af Archipelago Shipping Co., Cayman Isl. og næ. ISLAND KING1997-051950-200051 ID=6204
AGGERSUND, S/S, 2886 BRT, b. 1892 som OCEANIC af Sunderland. 1899 næ. PATRIA af Kbh. 1910 næ. LEJRE.1916 s. D/S Gylfe, næ. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. Forlist 1932 i Atlanten.2007-031900-195012f, 15, 17 ID=6210
AGNES, galease / jagt, 48 BRT, b. 1895 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=4897
AGNETE MÆRSK, S/S, 3579 TDW, APM, krigsforlist 24/3 1941 under engelsk administration WW2. Torpederet og sænket af italiensk u-båd VINIERO på rejse i Nordatlanten.1999-041900-1950113, 122 ID=6283
AGNETE, fragtskib, rederiet TORM. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=6265
AGNETE, S/S, b. 1922 på Helsingør Skibsværft til Det Sydfyenske D/S A/S, Svendborg, *f1949-051900-1950133 ID=6265
AGTSOMHEDEN, 140 kls., kaptajn Jan R. Echels, indkøbt i Genua til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800104, 109 ID=9142
AIDA LAURO, italiensk rederi (1940).2000-031900-195057 -
AINA af Istorp, Sverige. Sejlede ca. 1900. Kølsprængt barkentine.1975-061850-1950132 -
AIRTHRIA, ex LÜBECK, D/S (1942).2002-021900-195010 -
AJAX, S/S, b. nr. 32 Wm. Dobson & Co., Low Walker, Tyne 1889 til Gibson & Co., Leith, som ANTIQUARY, k. 1901 af D/S Ajax. Torped/mineret 25/12 1917 i Biscayen (1889-1917) *f1997-051850-195037, 52 ID=6476
AKASSA, S/S, engelsk i Afrikafart (1889)1999-021850-190021 -
AKBAR, M/S, pilgrimsskib, b. 1971 hos HSM til Mogul Line, Bombay.1982-061900-2000148, 155 ID=10690
AKERSHUS, M/S, bilfærge b. hos HSM til Frederikshavn-Oslo-overfarten til DFDS i 1965.1982-061900-2000129 ID=3896
AKERSHUS, orlogsskib, b. af Eskild Eskildsen på Østersøisk-guineisk Værft -1786-1970-021750-180027 ID=10691
AKTI, M/S, b. 1936 til Torm som THYRA, næ. 1962 *f2001-061950-2000103 ID=6477
ALABAMA, M/S, b. 1957, byg. nr. 334 hos HSM til rederiet DFDS.1982-061900-2000137 ID=3607
ALABAMA, S/S, 4574 BRT, b. 1920 til Det Oversøiske Kompagni som ATLANTIC. 1929 s. D/S Viking og næ. ALABAMA. 1960 oph.2007-031900-195021 ID=6478
ALABAMA, S/S, DFDS. Malmfart under WW2.2007-051900-195051, 55 ID=6480
ALAFIA, S/S, 4549 BRT, b. 1902, Gr. SPYROS VALLIANOS; 1915 s. P.A. Jensen Line næ. CLEVELAND af N.Y. 1924 næ. MANITOWOS, N.Y. 1924 s. A/S S/S Grete Jensen næ. GRETE JENSEN. 1926 s. D/S Codan næ. SVENDBORGSUND. 1928 s. Gr. næ. ALAFIA. 1931 oph.2007-031900-195023 ID=6488
ALARM, HMS, kobberforhudet i 1761 som første engelske orlogsskib.2011-051750-180076 -
ALBATROS, motorgalease af Svendborg, 77 BRT, b. 1935 hos Ring Andersen, senere JØRDAHL, fra 1965 DJURSLAND, sidste navn ARGUS af Haderslev. Foto. *f1989-021900-200018 ID=5992
ALBERT REIMANN, brig, indkøbt til Danmark og næ. ELLEN af Fredericia, kaptajn Rasmussen, reder kulimportør Rasmussen. Senere havnefoged Thorvald Nielsen mønstrede om bord 1894-05-.1964-031850-190057 ID=9579
ALBERTINE, brig 83 kls. b. Hamburg 1854. K 1867 af reder H.C. Brodersen og næ. WILHELMINE BRODERSEN. K. 1872 C.M. Westberg, Sverige og næ. CARL MAGNUS. 1892-1899 A.G. Olsson.1994-051850-190094 ID=6489
ALBERTO HAVERLOCK, S/S, b. Antwerpen Eng. Co., Hoboken nr. 1152002-041900-195088 -
ALBERT, FC 640, fiskekutter, solgt 1923-4 af Hudson Bay Co. til J. A. Godfred, Færøerne. K. 1924 T. F. Thomsen A/S og ombygget til fisketransport *f1997-061900-195060ff -
ALBERT, FC 640, fiskekutter, T. F. Thomsen A/S. Ombygget med større motor uden stor rigning ca. 1960 i havn *f1997-061950-200064 -
ALBERT, fiskekutter, b. 1889-90 som hospitalsskib til R. N. Mission, kendingsmærke: L.O.140. K. 1902 Dundee Pond's Bay Co. Skotland, senere overtaget af Albert Whaling Co.1997-061850-190058 -
ALBERT, fiskekutter, b. 1889-90 som hospitalsskib til Royal National Mission to Deep Sea Fishermen, kendingsmærke: L.o.140. *m1997-061850-190053-67 -
ALBERT, fiskekutter, b. 1889-90 som hospitalsskib til Royal National Mission to Deep Sea Fishermen, kendingsmærke: L.o.140. I havn St. John's NF, 1892 *f1997-061850-190058 -
ALBERT, fiskekutter, ombygget 1902 til hvalfanger for Dundee Pond's Bay Co., senere k. Arctic Gold Exploration Syndcate. K. 1923 Hudson Bay Co. K. 1923-4 J. A. Godfred, Færøerne *f1997-061850-190059f -
ALBIS, barkskib, Svendborg (c.1850-1900).2000-051850-190075 ID=6490
ALCEDO, S/S, af Panama ex TANJA, D/S Vesterhavet JL. 1941 overtaget af US War Shipping Admin. og næ. Torpederet 1945-02-25 af U 1022 ved Reykjavik.1995-061900-195085 ID=11270
ALDRIG FULDKOMMENT, 120 kls., kaptajn Knud Galleifsen, indkøbt i Cette til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800102, 108 ID=10692
ALETTA MARIA GALEY af Amsterdam. Pfeiff fra FREDERICUS QUARTUS kom om bord i Vestindien og kom til Jamaica 1710.1948-041700-175092 -
ALETTA, fregatskib, 96,5 kls., sejlede 1776 på rekordtid 43 døgn til Vestindien. Kaptajn Hans Petersen Klein.1982-031750-180032 ID=10693
ALEXANDER af Rømø, 88 kls., kaptajn Swen Christian Bundes, 1792, 1795.1984-021750-185010, 15 ID=10694
ALEXANDER KIELLAND, boreplatform, der forliste 1980-03-27.1987-061950-2000103 -
ALEXANDER NEWSKY, fregat, strandet Harboøre 1868, skrivebord bjærget til H&S -1950-1990-021900-195010 ID=6491
ALEXANDER, bark, rejse til Trankebar 1828-29, på rejsen var passager E.K. Møhl.1964-021800-185018 ID=10182
ALEXANDER, linjeskib, engelsk, kaptajn Ball, bistod VANGUARD 1798.1962-031750-180034, 46, 60, 63-64 -
ALEXANDRA, DFDS-skib i Esbjerg (1940) *f2006-061900-195088, 94 ID=7544
ALEXANDROS, bark af København, b. 1892 i Syra, købt til M. Rasmussen 1915. Forlist Husby Klit 6/11 1915.2004-041900-195043f ID=6492
ALEXEI, skonnert, kaptajn J.L. Ginge 1883. Drengen E.H. Mathiesen mønstret samme år.2011-061850-1900126 ID=6493
ALEXY, S/S, b. nr. 173 S. P. Austin, Sunderland.2002-041850-195086 ID=8218
ALFA, S/S, b. nr. 70 E. Withy & Co., W. Hartlepool 1877, k. 1902 af Dansk-Fransk og næ. NORMANDIET (I) , solgt 1915 til D/S Absalon og næ.1995-071900-1950102f, 114 ID=11628
ALFHEIM ex DUMFRIESSHIRE, bark, 1262 brt, b 1877, og k. til Norge og næ. K 1916 af rederiet Volante og næ. til MAAGEN. K. 15/12 1922 gros. Möllnitz, Kbh. K. 18/12 1922 til Tyskland og ophugget.2006-041900-195044, 46 ID=7194
ALFRED HAGE, S/S, b. nr. 104 Helsingør Skibsværft 1905 til D/S VENDILA, k. af A/B Wallonia, Helsingborg 1929 og næ. MIRA.1997-051900-195050 ID=6504
ALFRED HAGE, S/S, byg. nr. 104, 1905 fra HSM til Vendila D/S A/S.1982-061900-195098 ID=6504
ALF, brig, 72 kls., b. 1850 hos E.C. Benzon, Nykøbing F., reder E. Benzon, Stubbekøbing, s. 1857 til Nyeland & Benzon, København. Prisedømt 1864 i Pola.1954-051850-190071 ID=8296
ALF, brig, b. 1850 c. af E.C. Benzon i Nykøbing F. opbragt af østrigeren i 1864.1983-131850-1900185 ID=8296
ALF, S/S, 3360 TDW, H. Alfr. Christensen & Co., under engelsk administration WW2.1999-041900-1950114 ID=6494
ALGARVE, S/S, 2042 TDW, DFDS, krigsforlist 1941-02-19 under engelsk administration WW2. Torpederet af S-102 i Nordsøen.1999-041900-1950113, 121 ID=6505
ALGIER, M/S, Middelhavsskib, b. 1939 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000112 ID=10695
ALICE, S/S, b. 1889 Commercienrath Howaldts Schiffwerft, Kiel, til TORM. Opkaldt efter kaptajn D. Torms hustru.1951-021850-190051-52 ID=7976
ALIDA, barkskib, b. 1874 på Boas Værft i Rudkøbing hjemskrevet sammesteds.2000-051850-190077f, 97 ID=6506
ALLAGUASH, S/S, 3876 BRT, b. 1905 som RYGJA, Bergen. 1915 næ. ALLAGUASH , N.Y. 1924 s. D/S Birte Jensen / Jensen Line og næ. BIRTE JENSEN. 1926 s. D/S Codan og næ. GULDBORGSUND. 1927 s. Grækenland og næ. MARATHON.2007-031900-195022 ID=7134
ALLAGUASH, S/S, ex norsk RYGJA, rederi The Allaguash Steam Ship Corporation Inc. ca. 1915. Havde kollision 1915-12- på rejse til NY.1986-051900-1950142, 151, 159, 163 ID=7134
ALLART, orlogsskonnert, forliste 1842, og VIGILANT blev lejet en overgang som erstatning.1980-051800-190090, 94 ID=10696
ALLOA, 3-m. skonnert, b. af stål i Martenshoek 1898-1902 til Arendt Kløvborg partrederi, forretningsfører var rederbroderen J.J. Kløvborg i Alloa, Skotland.1986-021850-195015 ID=10697
ALLOTAR, M/S, b. 1937 hos HSM til Finska Ångfartygs A/B, Helsingfors.1982-061900-2000123 ID=8095
ALLOTAR, S/S, passagerskib og isbryder, b. på HSM til ruten Stockholm - Helsingfors i 1930'erne.1982-061900-2000111 ID=8095
ALMA, brig af Marstal, 1875, kendingsnummer Æ-257.1962-061850-1900159, 165 ID=3256
Almadias, fiskefartøjstype fra Goa, 1598. *t1990-041550-160064f -
ALPHA, skonnert, b. 1866 af Bager i Marstal. Havde en engel som galionsfigur.1975-041850-195048 ID=10698
ALSIA, M/S, containerskib, 55.000 DW, 4.000 TEU, b. Mitsui, Japan til ØK 1990. 1993 overtaget af APM.2007-061950-2000100, 103 ID=1536
ALSIA, S/S, skibsportræt indkøbt og restaureret 2006.2007-072000-2050124 -
ALSSUND, M/S, 233 BRT, b. 1959 som INGER af Kålandsø. 1962 s. D/S Hafnia og næ. ALSSUND. 1972 s. Stockholm og næ. RENO.2007-031950-200020f ID=6507
ALSSUND, M/S, 488 BRT, b. 1952 til D/S Hafnia. 1961/1962 s. Hamburg og næ. HILDE FELTER.2007-031950-200020f ID=3650
ALSSUND, S/S b. nr. 378 D. & W. Henderson, Glasgow, 1895 til China Mutual Steam Nav. Co., London som KAISOW; s. Jap. næ. SHINTSU MARU og TOYO MARU. 1919 k. D/S Gylfe og næ. 1923 oph. *f2007-031900-195012f, 15 ID=6508
ALSSUND, S/S. 1939 ejet af D/S Hafnia.2007-031900-195017 ID=6511
ALSSUND, S/S, 1636 BRT, b. 1889 som FREDENSBORG. 1912 næ. LEXA MÆRSK, 1917 s. D/S Rollo og næ. ROLLO. 1921 s. D/S Gylfe. 1924 næ. ALSSUND. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. Ventspils næ. WINDAU. 1935 oph.2007-031900-195021 ID=6510
ALSSUND, S/S, 3222 BRT, b. 1920 til D/S Atalanta som SIERRA LEONE. 1929 s. D/S Hafnia og næ. Overtaget af USA 1941, reg. Panama og næ. BOLD VENTURE, torp. 17/10 1941 i Atlanten.2007-031900-195018, 21 ID=6511
ALSTERTOR, S/S, b. B&W nr. 679, b. som FORNÆS til A/S af 6.2.1943 og overtaget af D/S Hetland.2002-041900-195083 ID=7747
ALT HEIDELBERG, S/S, Stettin, laster træ i Østersøhavn (1910) *f2005-031900-195015 -
ALTHÆA, skonnert af Marstal (1930) (Fred. sejl p.135).1998-041900-195067 ID=5717
ALTINGVEL, sejlskib, 26,5 kls., ført af rømøkaptajn Engelbert Nielsen Wandahl 1818-1819.1984-021750-185018 ID=10699
ALVA, 3-m. skonnert, b. af stål i Martenshoek 1898-1902 til Arendt Kløvborg partrederi, forretningsfører var rederbroderen J.J. Kløvborg i Alloa, Skotland.1986-021850-195015 ID=10700
ALVA, stålskonnert b. 1900-1902 hos Bodewes i Martenshoek til Kløvborgs Rederi i København.1989-021900-200011 ID=10700
ALVILDE, barkskib, Svendborg (c.1850-1900).2000-051850-190075 ID=6517
AMAGERBONDEN, ejer Andreas Bjørn 1741. Hjemkommet til brylluppet 1741-09-27.1968-021700-180028, 40 ID=9716
AMAGER, hukkert på 12 kanoner, anvendt som vagtskib i Storebælt i 1770.2010-051750-180077 ID=6518
AMALATA, pommersk galease, opbragt ca. 1800 af dansk kaperkaptajn Jull Thomsen og styrmand J.C. Thomsen. Skibsportræt tegnet. *t1985-031800-190036-37 -
AMALIA, galease kapret fra svenskerne i kaperkrigen 1813. Tegnet af Jacob Petersen. Gengivet Skibsportræt. *t1985-031800-190026 -
AMALIE CHRISTIANE, fregatskib, kompagniskib, kaptajn Christopher Battier, togt 1777 direkte København-Vestindien-Kbh.1982-031750-180013 ID=10701
AMALIENBORG, M/T, b. nr. 95 Seutelvens Verksted, Frederikstad 1969 til D/S Dannebrog/VENDILA. 1972 overt. af Dannebrog. K. 1974 af A/S Haustram, Bergen og næ. HAVSTRAUM.1997-051950-200051 ID=25
AMALIENBORG, M/T, Dannebrog, telegrafist om bord 1981.1998-021950-200016 ID=25
AMANDA, skonnert af Blankenese. Skibsportræt af Weytz på Altonaer Museum, dateret 1875.1963-041850-190091 -
AMAZON af Baltimore, malet i St. Thomas havn af Georg Ludvig Thomsen, 1862.2005-061850-190051 -
AMAZONE, skonnert, ex KAREN, b. 1901 Bornholms Maskinfabrik, Rønne. Under svensk flag i 1987. oph. ca. 1993. Stævnen som vartegn for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.1997-071900-200069 -
AMBO, M/T, ex JANE MÆRSK b. 1928, beslaglagt af Holland 1940, sænket i Soerabaja 1942, hævet under japansk admin. 1942 som TEIKAI MARU; sænket af US flyvere 1944-12-30.1998-051900-195095 ID=8846
AMELIE, bark af Fanø. Brændte kanonen af med krudt og fedt nytårsaften 1882.1989-031800-190066 -
AMERIA, HMS, eng. korvet 1942.2002-021900-195029 -
AMERICAN LANCER, containerskib, 1210 TEU, US-Lines. 1968.2007-061950-200088 -
AMERICAN NEW YORK, M/S, Jumbo Ecconship, b. 1984 til US-Lines.2007-061950-200091 -
AMERICAN RACER, containerskib, ombygget C4-skib, 13.663 DW, US-Lines. 1966.2007-061950-200076, 77 -
AMERICA, skonnert b. 1851 hos skibsbygger W.H. Brown. Tegning gengivet side 173 og 175. Foto side 177. *f *t1983-131850-1900172-202 ID=3211
AMERICA, skonnert b. af Georg Steer, USA -1840-1954-051800-185055 ID=3211
AMERICA, skonnertyacht, b. c. 1850, omb. 1859, konstruktør George Steers, rigning ved George Ratsey. Sammenligning med krydstoldskonnerten ARGUS.1947-051850-1900100 ID=3211
AMERIKA, M/S, 11375 TDW, ØK, krigsforlist 21/4 1943 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-305 i Nordatlanten.1999-041900-1950113, 124 ID=6519
AMERIKA, M/S, b. nr. 1133 Mitsui, Tamano 1977 til Dafra Shipping Co., Monrovia. K. af Marvigia Cia. Nav., Piræus 1979 og næ. THALASSINI MANA.1995-071950-2000117 ID=8922
AMERIKA, S/S, b. 1872 hos Harlang & Wolf. Gengivet i bøjerne ud for Kvæsthusbroen 1897. *f1988-041850-195041 ID=6520
AMERIKA, S/S, b. 1872, 4.058 BRT. Indkøbt af Thingvalla Line D/S A/S 1893.2001-081850-1900124f, 139 ID=6520
AMERIKA, S/S, fragtskib, b. 1930, byg. nr. 559 på B&W til EAC., model skænket H&S 1962.1962-021900-195010 ID=6519
AMICITIA, brig 49 kls., kaptajn Hans Jürgen Lemke, (c.1815)1994-051800-185070 ID=6521
AMICITIA, brig af Sønderborg, 1834, kendingsnummer T-?.1962-061800-1850159 ID=6521
AMIRAL CECILLE, S/S, b. S. P. Austin, Sunderland nr. 173. Bygget til fransk reder A. Lemoine, Le Havre. Indfl. til Danmark 1903 og næ. ADMIRAL, senere næ. ALEXY.2002-041850-195086 ID=8217
AMLETH, ex no. HALLINGDAL. K. 1916 af D/S Hamlet, s. 1918 til D/S Orion og næ. POLARIS.2007-031900-195010 ID=6531
AMMERSBEK, M/T, rederiet Knöhr & Burchard, Hamburg, fra 1970- *f1981-131950-2000159 -
AMOR, skonnertbrig, 152 BRT, 139,59 NRT, b. 1855 af E.C. Benzon for reder, agent Benzon, Stubbekøbing og E.J. Hvidt, Kbh., fører C.B.J. Wæver, s. 1871-11-11 til kaptajn N.P. Kromann, Marstal, strandet 1872-01-20 ved Marstrand.1954-051850-190056, 71f ID=8303
AMPHION, brig (udsnit) (1815) *p2002-011800-1850OmsB -
AMPHITRITE, galease, 62,5 kls., kaptajn J. Fr. Brodersen (I), (1824)1994-051800-185071 ID=6533
ANATOLIA, 100 kls. indkøbt i udlandet til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1782-05-22.1973-051750-1800107 ID=10702
ANDERS WERNER, slæbebåd, 98 BRT, kollideret under slæbning i Fehmern Bælt i 2003.2004-051950-200082 ID=2315
ANDREAS BJØRN ex LISBETH MUNCH, M/S, af Hasle, 123 BRT, k. 1960 af Munch i Hasle, b. 1891 hos Rijkee & Co., Rotterdam som FISK VOORLOOPER, omb. 1919 til LST, s. 1928 til Ty., s. 1974 til UK, indfl. 1976 som ANDREAS BJØRN.1989-021900-200025 ID=34
ANDREAS, galease af Randers, ført af Peder Hansen Brinch fra Sønderho. Chartret af Frankrig 1798. Tegning af Antoine Roux 1804 på H&S, *t1962-031750-180030-31 ID=9451
ANE JØRGIANE, skonnert af Fanø, b. 1847, ejer kaptajn M.M. Andersen, gik på Sydamerika 1848-1878. S. 1878 til udlandet.1984-031800-190038 ID=10703
ANES MINDE, skonnert af Fjellebroen, skibsportræt ca. 1780 indkøbt til H&S 1959.1960-141800-1900212 ID=3248
ANES MINDE, skonnert, NBDR, b. 1858, omb. 1880, af Fjellebroen. Farvelagt tegning til H&S.1959-011850-190012 ID=3248
ANE, jagt af Svendborg, pæreskude, kaptajn og reder Søren Peter Sørensen, Troense -1880- *f1964-051850-190098 -
ANE, skonnert af Fanø, 43,5 kls., var dansk flodtrafikskib på La Plata, ca. 1841-1870.1984-031800-190045 ID=10704
ANGANTYR, M/S, 6.930 BRT, 10.210 tdw (lukket sh.), b. 1960, nr. 154 Nakskov Skibsværft til D/S Myren. S. 1973 Arcamare Shipping Corp., Monrovia og næ. ARCADYRA. kondemn. 1979.2008-051950-200085, 91 ID=6534
ANGANTYR, S/S, 1.359 BRT, 2.150 tdw, b. 1906, nr. 440 Howaldtswerke A. G., Kiel til D/S Gefion. Torp. 1917-06-16 af tysk ubåd på rejse Göteborg - Rouen.2008-051900-195092 ID=6535
ANGLO MÆRSK, M/T, 11306 TDW, APM, krigsforlist 27/10 1942 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-604 ved Tenerife.1999-041900-1950113, 123 ID=6336
ANGLO-DANE, S/S, b. 1866 i Hebburn, UK. K. 1866 fra Koch til DFDS. *p1954-091850-1900133 ID=6537
ANGLO-DANE, S/S, skibsreder Lesleys skib, indgik i DFDS -1866- (Her er tale om et skib bygget hos Andrew Leslie & Co., men nogen reder med det navn har jeg ikke fundet. JM, skib 6537)1944-031850-190091 ID=6537
ANGOLA, M/S, ex KIRSTINE TOFT, b. nr. 264 Rickmers Werft, Bremerhafen 1954 til D/S Jutlandia. K. 1954 Dansk-Fransk og næ. K. 1967 af Western Shipping Entreprise Panama og næ. BLUE DIAMOND.1995-071900-1950116 ID=3708
Anholt Knob Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1950-051850-195094-95 ID=6539
ANHOLT KNOB, fyrskib2001-021850-19009, 14 ID=6539
ANHOLT, galiot, b. 1743 på Bjørns Værft til Flåden.1968-021700-180034 ID=9698
ANJA, ex LÜBECK, S/S (1942) *f2002-021900-195011 -
ANJA, rederiet A/B Atlanta, Finl., ex LÜBECK, D/S (1942)2002-021900-19509f -
ANJOBI ex ANNA ex VENUS, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Indfl. 1925 som ANNA til reder L.J. Fabricius, Marstal, til 1949. Solgt til Bandholm og næ. til ANJOBI. Senere s. til Færøerne.1981-091900-1950106 ID=4345
ANNA af Vejle, ex DE FIRE BRØDRE af Marstal, jagt b. Marstal 1794, oph. 1943. *f1953-041750-195059 ID=8250
ANNA BOLETTE, 100 kls. indkøbt i udlandet til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1782-05-22.1973-051750-1800107 ID=10737
ANNA BOLETTE, 48 kls., kaptajn A. Christiansen, indkøbt i Amsterdam til reder Andreas Buntzen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112 ID=10738
ANNA CATHARINA, evert af Elmshorn, tegnet af Christian Nielsen på H&S ca. 1960.1983-141950-2000216, 224 ID=7980
ANNA CATHARINA, evert, b. 1824 i Elmshorn. Model efter original i Altona Museum skænket H&S. p.11 *m1951-011800-18508, 11 ID=7980
ANNA CATHARINA, pinkskib 53 kls. Åbenrå, partreder, Hans Chr. Hansen, Randers 17951990-051750-1800114f ID=6540
ANNA CATHRINE, 125 kls. indkøbt i udlandet til reder Hans Jørgen Blom & Co., Holmstrand. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1782-06-06.1973-051750-1800107 ID=10739
ANNA ELISABETH, jagt af København. Malet 1820 af C.C. Parnemann.1979-061800-1850151 ID=10740
ANNA ex EVA ex CHRISTIAN, skonnert 3-m. af Bogense, b. 1904 hos Skibsbygmester Hoffmann, Fjællebroen, 22 iHK motor instal. 1904. Senere META JAN, s. til Holl. 1968. Foto. *f1989-021900-20006-7 ID=6512
ANNA ex VENUS, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Solgt 1922 til udlandet. Indfl. igen 1925 som ANNA, reder L.J. Fabricius, Marstal, til 1949.1981-091900-1950106 ID=4345
ANNA JENSEN, S/S, 2664 BRT, b. 1891 som SAXON af Cleveland. 1924 s. Jensen Line og næ. ANNA JENSEN. 1926 s. D/S Codan. 1927 oph.2007-031900-195013, 21 ID=6552
ANNA KARINA, 180 kls., b. 1779 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Eskild Tønsberg i Kbh. til Overskattedirektoratet og s. til Frölich.1974-041750-180068-69 ID=9847
ANNA MARGRETHA, jagt af Ærøskøbing, 29,5 kls. Reder Rasmus Lauritzen Koch ca. 1800.1978-031750-185055 ID=10741
ANNA MARGRETHE, brig af København. Er første skib gengivet med navnestander 1808.1969-021800-190049 -
ANNA MARGRETHE, brig, sydamerikafarer 1852 for Jacob Holm & Sønner.1984-031800-190035 ID=10742
ANNA MARIA af Rømø, 45 kls., kaptajn Swen Christian Bundes, 1795, 1797, 1799-1800.1984-021750-185010, 13-14 ID=10743
ANNA MARIA ELISABETH, jagt, b. 1804 i Troense, forlænget 1840'erne til galease, 27,5 kls. Skibsportræt af H.A.N. i Marstal. Næ. 1914 til ALBERTINE.1966-071800-195094-95 ID=9646
ANNA MARIA, hvalfanger, 1746-1803, kommandør 1767-1801 var Hans Hansen Teunis den yngre.1971-041700-180072-73 -
ANNA MARIA, tremastet galiot, styrmand Hans Peter Festersen, 17831990-051750-180096, 102 ID=6553
ANNA MØLLER, galease, Nationalmuseet. 49 BRT.1983-131850-1900192 ID=1053
ANNAM, M/S, fragtskib, ØK. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052 ID=6614
ANNA, S/S, 1960 TDW, JL, under tysk kontrol 1940, returneret 1940 til Danmark1999-041900-1950102 ID=6558
ANNA, 110 kls., kaptajn Niels P. Krag, indkøbt i Marseille til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800102, 108 ID=672
ANNA, 177,5 kls., b. 1779 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Johannes Halkier i Kbh. til Overskattedirektoratet og s. til Bolte.1974-041750-180068-69 ID=3819
ANNA, barkentine af Kolding, b. Elmshorn 1876.1942-011850-19007, 11 ID=6554
ANNA, jagt af Vejle k. 1925 og næ. fra DE FIRE BRØDRE af Marstal, 7 kls., b. 1794 af H.C. Friis. Opmålt af Christian Nielsen før ophugning.1953-081750-1800112 ID=8250
ANNA, motorbåd - mødt på motorbådstur 19161993-101900-1950131 -
ANNA, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Ejedes af Asmussen-familien til 1935, da s. til Sverige og næ. til SIRI. Fra 1950 som LILL-PIA. S. til Vestindien 1966-12-10.1981-091900-1950105 ID=4453
ANNA, motorgalease, ca. 78 BRT 57 NRT, 110 DWt, Lgd.pp. 22,77, Br.p.sp. 5,63, Dybgang 2,28 meter (værft) 78,8 x 18,4 x 6,8 feet (kend.), 30 iHK Hanseat motor. Reg. 1921-10-15 til kaptajn H.P. Asmussen, Alnor.1981-091900-1950104-105 ID=4453
ANNA, S/S (II), 1.499 BRT, 2.120 tdw, b. 1882, nr. 60, Murdock & Murray, Glasgow, som OPAKH. S. 1882 til Hood & Co., Glasgow, næ. CEDRIC. S. 1883 J. N. Theophilolros, Ithaca, næ. THRACE. S. 1898 D/S Myren, næ. S. 1915 D/S Rødby Havn, næ. DANSTED.2008-051850-195075, 90 ID=6556
ANNA, S/S (I), 333 BRT, 448 tdw, b. 1891 til Myren, s. 1898-04-30 til A/S Anna, Laurvig. Forlist 1902. *f2008-051850-195072f ID=6555
ANNA, S/S, 1960 TDW, JL, under fransk admin. til kapitulation, derefter til Dk. til hjemmeflåden under WW21999-041900-1950102, 114 ID=6558
ANNA, skonnert, 16 BRT, b. 1869 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041 ID=9098
ANNE KIRSTINE, jagt på 6 kls., b. 1823 i Åsø til husmand Mickel Hansen, ført af rederens søn Peder Hansen.1983-101800-1900134 -
ANNETTE, paketjagt, 40 NRT, b. 1873 af E.C. Benzon til rederi i Stege ved løjtnant Johannes Hage.1954-051850-190077 ID=8377
ANNE, fragtskib, rederiet TORM. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=6615
ANNE, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Solgt 1928 og næ. til TEKLA.1981-091900-1950106 ID=11030
ANNE, motorgalease, ca. 78 BRT 57 NRT, 110 DWt, Lgd.pp. 22,77, Br.p.sp. 5,63, Dybgang 2,28 meter (værft) 78,8 x 18,4 x 6,8 feet (kend.), 30 iHK Hanseat motor. Reg. 1922-05-03 til kaptajn J.P. Christensen Konrad, Alnor.1981-091900-1950104, 106 ID=11030
ANNY, bark af Rostock, letmatros Ludwig Albrand 1905. Om læsning om bord.1964-021900-195020 -
ANN, brig af Leith. Kaptajn J. Mason, strandet på Christiansø 1833-12-20. Maleri af Jacob Petersen på H&S. *p1968-081800-1900126-128 -
ANSGAR, barkskib af København, første danske, der indtog en olielast i 1866.1963-111850-1900158 ID=3222
ANSGAR, S/S, af D/S Danmark (1898-99)1995-071850-1900102 ID=6617
ANSGAR, S/S, kaptajn Philipsen, rederiet Danmark D/S. Christian Schmiegelow styrmand 18811951-021850-190044 ID=6617
ANSON, engelsk orlogsskib, forlist 1807 ved Lands End, alle omkom.1955-071800-1850127 -
ANTIQUARY, S/S, b. nr. 32 Wm. Dobson & Co., Low Walker, Tyne 1889 til Gibson & Co., Leith, som , k. 1901 af D/S Ajax og næ. AJAX.1997-051850-195037, 52 ID=6476
ANTOINETTE, 3-mastet sejlskib kolonifart (c.1810-1815)1943-041750-1800101 ID=6618
ANTOINETTE, barkskib, ejet 1898-1916 af skibsreder J.D. Björkegren, Simrishamn.1966-071850-195099 -
ANTOINETTE, kaptajn Hendrick Duntzfelt, ankom Trankebar 1821-02-03.1980-091800-1850144 ID=11032
ANTONETTE ex MAJOR PINCKNEY, fregatskib, b. 1791 i Philadelphia, købt 1798 af Georg Gardner, København. Senere ejet af Tutein & Koch, og 1820-1828 ejet af Blacks Enke & Co. Gouache af skibet gengivet side 152. *p1979-071750-1800151-153 ID=3612
ANTONETTE, fregatskib, udsendt 1686 til Ostindien. Rejsetid til Ostindien og retur 1685 var 985 døgn.1987-041650-170068-69 ID=8543
ANTONETTE, fregat, rederi C. S. Blacks Enke, gouache af E. W. Normann (1824) *p1991-041800-185061 ID=3612
ANTONIETTA ex DORIS BRODERSEN, k. 1908 reder G. Lauro, Italien og næ. Forladt 1913 i sen, slæbt ind til Bermuda. Formodentl. fejl og samme som ANTONIO (JM)1994-051900-195096 ID=11159
ANTONIO DE AREVALO, M/T, ex GRØNLAND (III), b. nr. 635 Deutsche Werft, Hamburg 1952 til Dansk-Fransk. Købt af Gobierno de Colombia, Cartagena 1959 og næ.1995-071900-1950116 ID=11514
ANTONIO, ex DORIS BRODERSEN, fregat, fuldskib, 323 kls., b. nr. 4 Flensborg Skibsværft 1875, reder H.C. Brodersen. K til Nordby Fanø 1890. K til Italien 1908 og næ. til ANTONIO. Kondemneret 1913.1994-051850-190089 ID=11159
ANVERSOIS, D/S, dampbarkasse på Congofloden (1902)1999-021850-190017 -
APELBOM, krejert på 38 kls. Ejet af Christian Helmich, Ebeltoft, 1681-1690.1959-071650-1700126, 128 ID=9193
APOLLO, galease / jagt, 38 BRT, b. 1898 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=9099
APOLLO, sejlskib, 32 kls., ført af rømøkaptajn Laus Jürgensen Duhn 1826-1827.1984-021750-185012, 15 ID=11033
APPOLINE EMILIE, jernbark, Jacob Bruhn kaptajn.2006-031850-190034 -
APU, finsk isbryder, der assisterer M/S BLUE OCEAN (2003)2006-052000-205082 -
AQUILA, M/S, b. nr. 1041 Kieler Howaldtswerke 1957 til Melsom & Melsom, næ. 1964 til HEERING CHRISTEL, k. 1967 af Altair Maritime S. A. og næ. til2000-041950-200071 ID=8978
ARABIEN, S/S, overtaget af Orient 9/2 1916. S. 7/4 1926 til Rederiet Globus, Tyskland.2009-051900-195076, 79 ID=6637
ARCADYRA, M/S, ex ANGANTYR, b. 1960, nr. 154 Nakskov til D/S Myren, s. 1973 Arcamare Shipping Corp., Monrovia og næ. ARCADYRA. kondemn. 1979.2008-051950-200092 ID=6534
ARCHIDUCHESSE STEPHANIE, flodskib på Congofloden (1881)1999-021850-190017 -
ARCHIMEDES, S/S, første skrueskib bygget 1836, 240 tons, 80 iHK maskine.1977-061800-1850138 -
ARCTURUS, S/S, Koch & Hendersons fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1944-031850-190071, 91 ID=6638
ARENDINA, hollandsk kuf, strandet ved Hornbæk, 1856.1965-031800-190036 -
AREOLA, barkskib, krigsforlist 25/4 19172004-041900-195049 ID=6640
ARETHUSA, bark fra Skotland. Rejse 1904 Chile til Antwerpen. Om læsning om bord.1964-021900-195018 -
ARETHUSA, skotsk brig, så 1903, at de havde set og fanget havfrue på Stillehavet.1967-021900-195029 -
ARGO, bark af Arendal. Kom til Agger i Thy for ophugning på stranden 1887-06-27.1976-041800-190057 -
ARGO, bark af USA. Om Lars, der 1877 ikke gik til vejrs uden en bønnebog. Om læsning om bord.1964-021850-190023 -
ARGUS ex DJURSLAND ex JØRDAHL ex ALBATROS, motorgalease af Svendborg, 77 BRT, b. 1935 hos Ring Andersen. Foto. *f1989-021900-200018 ID=10678
ARGUS (I), krydstoldskonnert, maleri af Carl Baagø 1863.1962-021850-190010-11 ID=6641
ARGUS, D/S, dampbarkasse på Congofloden (1902)1999-021850-190017 -
ARGUS, fyrinspektionsskib, b. 1923 på Orlogsværftet, byg. nr. 138. Afveg til Sverige under WW2.1960-081900-1950126, 128 ID=9326
ARGUS, fyrinspektionsskib, b. 1923 på Orlogsværftet, byg. nr. 138. Udskiftet maskineri i 1951. Rejse til Færøerne 1948.1960-091950-2000134, 140 ID=9326
ARGUS, krydstoldfartøj, 18,5 Kls., b. 1854 som skonnert 2-m. af E.C. Benzon, Nykøbing F. Deltog i opmåling, Argus Grund opkaldt efter skibet (1827) p.98f + 102f *t, p.101 *p, p.109 *t, p.110 *f1947-051800-185096-103, 107, 109-110, 116 ID=6641
ARGUS, krydstoldskonnert.1983-111850-1950156-57 ID=6641
ARGUS, krydstoldskonnert, b. 1854 hos E. C. Benzon, Nykøbing F.. Tegning af Christian Blache. *t1944-101850-1900137 ID=6641
ARGUS, krydstoldvæsenets chefskib, b. 1854 af E.C. Benzon, omb., forlænget 1865. Udrangeret 1895, s. til Rønne og næ. INGOLF.1954-051800-185055-56, 71 ID=6641
ARGUS, motor-toldkrydser, toldpatruljefartøj udlagt i Åbenrå fra 19201947-051900-1950122 ID=7373
ARGUS, skonnert afløb 1854-05-20. Tegning gengivet side 173, 179, 181, 183 og 189. Foto side 187. *f *t1983-131850-1900172-202 ID=6641
ARGUS, skonnert, b. 1895 af N.F. Hansen, Odense til krydstoldvæsenet.1954-051850-190056 ID=8361
ARIAD, skonnert i Penang ankommet fra Nikobarerne 18461992-051800-185099 -
ARIEL, M/S, papirfragtskib, b. 1970 hos HSM til Finska Ångfartygs A/B, Helsinki.1982-061900-2000148 ID=10997
ARIEL, S/S, b. 1920 til D/S Dana som DANEMARK. 1926 s. D/S Halla næ. ØRESUND. 1927 s. Sv. næ. ARIEL, Hälsingborg.2007-031900-195024 ID=9347
ARILD, færgebåd i Helsingør, model skænket H&S af O.J. Struwe 1963.1963-011900-195011 -
ARISTIDES, S/S, ex GEORGIA, b. 1920 Øresundsvarvet. 1933 s. DFDS. 1940 overtaget i USA, reg. i Panama, næ. Skoleskib for stevedorer under WW2. Retur DFDS 1946. 1956 s. Panama og næ. ACL. 1964 oph.2007-031900-195019 ID=11399
ARKADIA, M/S, ex SLESVIG (IV) b. nr. 506 Lübecker Flender Werft til Dansk-Fransk 1959. Købt af Etalä Suomen Laiva, Helsinki 1974 og næ.1995-071950-2000108f, 111, 116 ID=9043
ARKANSAS, M/S, b. hos HSM til DFDS, leveret 1947.1982-061900-2000122 ID=10907
ARKANSAS, S/S, b. 1897 hos B&W med tregangsmaskine på 1200 HK, reder DFDS. Foto af dampmaskine. *f1973-041850-190081 ID=11066
ARKTIS ISLAND, coaster, BT 1510, påsejlet vrag i Mallacastrædet i 19942004-051950-200081 ID=1151
ARKTIS QUEEN, coaster, BT 1829, forlist i Indiske Ocean i 19992004-051950-200081 ID=2406
ARNGRIM, M/S, 4.774 BRT, 9.000 tdw, b. 1956, nr. 143 Nakskov Skibsværft til D/S Myren. S. 1970 Union Transportation Inc. Monrovia, næ. UNISCOPE. S. 1971 Gesuri Lloyd Inc., Monrovia, næ. GELINDA. S. 1972 Asia Africa Shipping Co. Monrovia. Oph. 1972. *f2008-051950-200085, 87 ID=6642
ARNHEM, b. 1654 Amsterdam for VOC, kolonifart2003-021650-170022 -
ARNOLD MÆRSK, S/S, 3250 TDW, APM, krigsforlist under fransk administration1999-041900-1950113 ID=6679
ARNOLD MÆRSK, T/S, containerskib af Svendborg, b. 1975 på Flender Werft Lübeck, 27710 BRT. Model overrakt H&S af Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller 1977-06-10. *m1978-071950-2000165 ID=73
ARNOLD, skonnert, b. Svaneke 1833 til Heering, s. 1855 til B. Riber2000-041800-190062f, 70 ID=6680
ARNOLD, skonnert, b. Svaneke 1833 til Heering, s. 1855 til B. Riber *p2000-041800-190063 ID=6680
ARNO, S/S, fragtskib til DFDS, byg. nr. 74, leveret 1898 til DFDS fra HSM. *f1982-061850-190095-96 ID=10466
AROSIA, M/S, containerskib, 55.971 DW, 4.000 TEU, b. Mitsui, Japan til ØK 1990. 1993 overtaget af APM og næ. MARSTAL MÆRSK. *f2007-061950-2000100f, 103 ID=1544
ARSIS, No. nyt navn for barken DANMARK, b. 1892 på B&W byg.nr. 170, solgt 1915 til Norge og næ.1958-071900-1950168 ID=8120
ARVEPRINS KNUD, M/S, tredækker bilfærge, b. hos HSM 1963 til DSB. Foto. *f1982-061900-2000128 ID=80
ARVEPRINSEN AF AUGUSTENBORG, Asiatisk Kompagnis fregatskib. Passerede ved Frederiksnagore DISCO i 1793-11-18. Kaptajn Peter Norden Sølling.1954-071750-1800118, 120-121 ID=8422
ARVEPRINSEN AF AUGUSTENBORG, fregatskib Asiatisk Kompagni, kaptajn M.I. Nørager. Skibet tegnet under storm med forliste skibe 1790-04-12.1985-031750-180038-39 ID=8422
ARVEPRINSEN AF AUGUSTENBORG, fregatskib, gengivet ved Taffelbugten på maleri eller tegning fra 1790.1984-051700-1800113 ID=8422
ARVEPRINSEN AF DANMARK, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser. (Muligvis fejl for ARVEPRINSEN AF AUGUSTENBORG1979-041700-1750125 ID=8422
ARVI ex SIRI af Svendborg. Efter minesprængning 1949-01-27 bjærget og rep. og s. 1951 til I/S Arvi af Marstal. S. 1963 til Allinge og næ. til HAMMERODDE.1981-091950-2000108 ID=11069
ASBJØRN, M/S, 4.567 BRT, 8.000 tdw, b. 1935, nr. 608 B&W til D/S Myren. 1940 bestyr. Canadian National Steam Ship Co., Montreal. S. 1958 til Kina og næ. HO PING ER SHI CHIU, fra 1978 næ. HO PING 29, fra 1979 næ. ZHAN DOU 29.2008-051900-195081, 83, 85, 91 ID=6681
ASIA, M/S, fragtskib, ØK. Forsøg på at undgå malmtransport for Tyskland under WW2.2007-051900-195051 ID=6682
ASIA, S/S, H&S 2001:0012, restaureret 2006.2007-072000-2050127 ID=6682
ASIA, S/S, Thingvallalinjens første lejede skib i 1880.1979-051850-1950131 ID=11104
ASKØ, S/S, b. 1916 til DFDS , i dok 1918 *f1993-051900-195051 ID=6683
ASLAUG, fragtskib, rederiet TORM. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=6684
ASLAUG, S/S, 2939 BRT, b. 1916 som YESAKI MARU. 1916 næ. GENERAL WERGELAND af Kristiansand. 1917 næ. ASLAUG af Haugesund. 1917 næ. WINNECONNE af N.Y. 1923 s. J. Klerk, Kbh.2007-031900-195021 ID=6685
ASTA, M/S, køleskib, b. nr. 592 B&W 1934 til JL. Solgt 1935 og næ. til PIERRE CLAUDE *f2000-031900-195041f ID=6688
ASTA, skonnert af Nykøbing M. Jens Kusk Jensen mønstret som styrmand 1895.1986-021850-195014 ID=4073
ASTER, brig af Svendborg, b. 1868 af C.J. Jensen på Tåsinge, galionsfigur gudinden Aster, skåret af W.E. Møen 1867-1868. Foto af figuren. *f1975-041850-195062, 64, 81 ID=3245
ASTORIA, M/S, b. 1926 Nakskov nr. 26 til Orient. I britisk timecharter 9/4 1940. Beslaglagt 11/4 1940 i Sydney bestyret af Gibbs, Bright & Co. Tilbagelev. 22/12 1945. K. 1954 Oliseal Compañia de Naviera Ltda., Portugal, og næ. PANAGHIA. Oph. 1960. *f2009-051900-195079, 81-83, 85 ID=6775
ASTRA, S/S, 4000 TDW, Orion D/S, krigsforlist 29/8 1940 under engelsk administration WW2. Torpederet i Atlanten af U-1001999-041900-1950115, 121 ID=6776
ASTRID, fragtskib, rederiet Myren. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=6777
ASTRID, S/S, 1.735 BRT, 2.875 tdw, b. 1924 nr. 161 Københavns Flydedok & Skibsværft til D/S Myren. Minesprængt 1940-07-18 og 1942-09-00. S. 1954 Caribbean Cargo Carriers S.A. Comp. de Naviera, Panama, næ. GAVILAN. Sænket Røde Hav 1975. *f2008-051900-195079, 81, 83-85 ID=6777
ATLANTA, fragtskib, b. 1891 i England. Det ledsagede Kong Frederik VIII på Færørejse 1907.1957-051850-1950139 ID=8887
ATLANTIC SPAN, A/B Transatlantic. Indsat i ACL-poolen. -1966-2007-061950-200077 -
ATLANTIC, passagerdampskib af New York, havde 1849 indbygget varmeledninger med spilddamp fra kedlerne.1980-031800-190069 -
ATLANTIC, S/S, 4574 BRT, b. 1920 til Det Oversøiske Kompagni. 1929 s. D/S Viking og næ. ALABAMA. 1960 oph.2007-031900-195014, 21 ID=6479
ATLANTIQUE, S/S, fransk. Grundstødt. Flotbragt af bjergningsskibet EM. Z. SVITZER ca. 1890. *f2008-021850-190020 -
ATLAS, bark af New York, havde 1902 badekar om bord, men ingen mulighed for varmt ferskvand.1980-031900-195046 -
ATLE, isbryder, svensk, 6000 HK.1950-051900-1950105 -
ATREVIDA, M/S, fragtskib, b. Nakskov Skibsværft 1969.2007-061950-200078 ID=4064
ATTENHUNDREDE, jagt af Marstal, tegnet 1828 af Ole Johnsen Seböy. Skibsportræt gengivet. *t1985-031800-190024 -
AUDACIOUS, linjeskib, engelsk. Deltog i Middelhavskampene 1798 mod Napoleon.1962-031750-180046, 59, 63 -
AUGUST WILHELM, brig af København, b. Nakskov 1837, 92 kls., kaptajn P. Mogensen. Forlist 1840 i Græske Øhav. Glasmaleri af skibet på H&S 1840. *p1963-041800-185084-86 ID=3237
AUGUST WILHELM, brig af København, kendingsnummer A-8, 1840.1962-061800-1850154 ID=3237
AUGUSTA AURORA, barkskib, kaptajn Christian Christoffer Schmiegelow, 1860. Forlist i Rio 1864.1951-021850-190034 ID=3235
AUGUSTA, skonnert, ejet 1857-1881 af skibsreder J.D. Björkegren, Simrishamn.1966-071850-190099 -
AUGUSTUS, 64 kls., kaptajn Marcus Smidt, indkøbt i Amsterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 111 ID=11105
AUGUSTUS, slup, ejet 1853 af skibsreder J.D. Björkegren, Simrishamn.1966-071850-190099 -
AUGUST, clipperbygget tomastet topsejlsskonnert af Ærøskøbing, b. Rasmus Møllers værft i Fåborg 1876. Forlist 16/1 1903 på Den irske Kyst. *p1996-081850-1950119-129 ID=6778
AUGUST, S/S, 1600 BRT, 1246 NRT, b. 1875 hos Dixon & Co., Middlesborough til reder Hans Konow m.fl., København og Bergen. Foto af skib *f1981-201800-1900239 -
AUGUST, skonnert, byg. nr. 13 på Rasmus Møllers Værft i Fåborg 1874-1878. Vist på model bygget af Christian Nielsen til H&S i 1956.1983-141950-2000211 ID=6778
AUGUST, skonnert, byg. nr. 13, b. 1878 hos Rasmus Møllers værft, Fåborg, til P.K. Lauritzen, Ærøskøbing.1959-021850-195025, 28, 31, 41 ID=6778
AURA, isbryder, finsk, 440 HK, afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen1950-051900-1950104 -
AURA, S/S, b. Irvine Shipbld. & Dry Dock, W. Hartlepool nr. 1632002-041900-195086 -
AURORA, S/S, Koch & Hendersons fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1944-031850-190071, 91 ID=6338
AURORA, sejlskib. Dom af 1816-03-04 lyder på udlevering af havaridokumenter fra Sal. A.v. Deurs Enke & Co., Helsingør, til Göttig i Flensborg.1958-061750-1850150 ID=6349?
AURORA, sejlskib, kendingsnummer A-121, kaptajn Ludvigsen, position meldt i København 1828-10-13.1962-061800-1850152 -
AUSABLE, S/S, 3160 BRT, b. 1901 som LAURA, Rotterdam. 1915 s. P. A. Jensen, Kbh. og næ. ZEALAND. 1915 s. N.Y. og næ. AUSABLE. 1924 s. D/S Mette Jensen / Jensen Line og næ. METTE JENSEN. 1926 s. D/S Codan. 1928 s. Riga næ. KUHRS.2007-031900-195023 ID=11106
AUSABLE, S/S, ex ZEALAND, k. 1915 i Holland som LAURA til Albert Jensen og næ. til ZEALAND. Omreg. til USA-flag og næ. til AUSABLE. Foto side 160. *f1986-051900-1950136, 151, 159-160, 163 ID=11106
AUSTA, S/S, 1.119 BRT, 1.900 tdw, b. 1906 som nr. 236 af Sunderland Shipbuilding Co. til D/S Frem. S. 1912 til D/S Gefion i Kbh. og 1913 næ. GAUTATYR. S. 1917 til D/S Myren. S. 1935 M. Utzon, Talinn og næ. HEINO. Fra 1941 i USSR. Ikke spor efter 1949.2008-051900-195076, 78 ID=6265
AVANCE, S/S, 2300 TDW, Activ, Korsør, under engelsk administration WW21999-041900-1950115 ID=6779
Avedøre Kirke. Kirkeskib renoveret 2007.2008-072000-2050112 -
AXEL CARL, S/S, b. 1940 på Helsingør Skibsværft, byg. nr. 261, til Heimdal D/S A/S. Krigssejlers erindringer i Rusland og videre. p.37 *f2012-031900-195036-37, 39 ID=8029
AXEL CARL, S/S, b. nr. 277 fra 1947 på Helsingør Skibsværft til rederiet Hejmdal.1971-081900-2000138 ID=10336
AXEL CARL, S/S, b. nr. 277 fra HSM til Heimdal D/S A/S, leveret 1947. Oprindeligt en Hansa-båd.1982-061900-2000117-118 ID=10336
AXEL MÆRSK, M/S, containerskib, 109.000 DW. 6.600 TEU, b. 2003 på Lindøværftet. *f2007-062000-2050112 ID=2866
AXEL MÆRSK, S/T, containerskib, 27.232 BRT. 1.200 TEU, b. 1976 Blohm & Voss. Ca. 1975 ændret til M/S. 1978 + 1983 forlænget til 34.972 DW, 29.903 BRT og 2.000 TEU. *f2007-061950-200086 ID=91
AXELHUS, M/S, 644 DW, b. 1950 Helsingør Værft til DFDS. *f2007-061950-200061ff ID=3200
AXELHUS, M/S, b. hos HSM til DFDS, leveret 1950.1982-061900-2000123, 142 ID=3200
AXELSTAD, skonnert b. 1863 hos Rohmann i Helsingør.1972-091850-1950138 ID=11108
AXEL, barkskonnert, b. 1875 Rönnebeck, for reder C.S.H. Prætorius, St. Thomas1994-051850-190094 ID=6354
AXEL, MSk, 285 TDW, A. H. Rasmussen, under engelsk administration WW21999-041900-1950115 ID=6780
AXEL, S/S, 950 BRT, 1.520 tdw, b. 1904 som nr. 405 fra Howaldswerke A. G. Kiel, til D/S Ægir. S. 1907 til D/S Myren. S. 1928 til Yrjänen, Fagerström & Kumpp, Raumo, derefter andre finske ejere. Oph. 1957. *f2008-051900-195075, 76, 79 ID=6336
AYRSHIRE, strandet på Jerseykysten, besætning reddet med Francis Life-Car.1955-071850-1900131 -
AZIR, S/S, engelsk, drevet af C. K. Hansen -1867-1944-031850-190084 -
Äskeskärrs-båden, vrag fra Götaelven. ca. 800.1965-041500-1600121 -
BACCHUS, 15 yachttons, b. 1885 af E.C. Benzon til stamhusbesidder Grandjean, Vennerslund1954-051850-190066, 78 -
BACHELOR'S DELIGHT, ex CHARLOTTE AMALIA, fregatskib, kapret af sørøverskibet REVENGE 1683 ved Sierra Leone og næ.1975-031600-170025, 30, 34-44 ID=11109
BADEQUAST / BADEKVASTEN, orlogsskib -1497-1499-1948-021450-150026 ID=7374
BAHAMA, fangeskib i Londons havn. Besætning fra orlogsfregatten DIANA sad der fra 1812-07-15 i en måned.1957-041800-1850117, 134 -
BAHAMA, krigsfangeskib. Færgemand P.N. Bache, Helsingør, sad i i 1812-1813 i prisonen, hvor han fik undervisning i læsning.1964-021800-18509-10 -
BAIKAL, isbryder, 88,4 m lang, 3750 HK, b. Newcastle, demonteret og sendt til Sibirien1950-051900-1950103-104 -
BAKKAFORS, M/S, b. nr. 104 Aarhus Flydedok 1958, k. 1963 af Eimskipafelagid Islands som MILLE HEERING og næ.2000-041950-200071 ID=6858
BALDER, svensk korvet, på togt til St. Barthélemy i 1876. Foto af guvernørfamlie med officerer gengivet side 271. *f1981-231750-1850270-271 -
BALDUR, S/S, langs Kvæsthusbroen 1897 ca. *f1988-041850-195041 ID=10652
BALTIC EXPRESS, M/S, kolliderer med M/S VEDBY 30/1 1959 i Kielerkanalen2005-041950-200039 -
BANANA, M/S, b. nr. 135 Fujinagata, Osaka 1967 til Dansk-Fransk. Forlænget 1970. K. D/S Dannebrog 1979 og næ. SKODSBORG.1995-071950-2000117 ID=6859
BANDON, S/S, b. til ØK på Barclay Curle & Co., Glasgow - projekttegning 19082005-011900-1950- ID=6861
BANDON, S/S, b. til ØK på Barclay Curle & Co., Glasgow - projekttegning 1908 *d2005-011900-1950OmsB ID=6861
BANGARTH, S/S, b. 1895 i Newcastle, k. 1906 til Dampskibsselskabet Scot, A/S og næ. til SCOT.1997-051850-195042 ID=6862
BANGKOK, 4-m. fore-and-aft skonnert, b. c.1916 til ØK, forliste på jomfrurejse 19191998-071900-1950119f ID=6863
BANGLAR TARANI, M/S, ex GAUTATYR, 6.933 BRT, 10.270 tdw (lukket sh.), b. 1962, nr. 159 Nakskov Skibsværft til D/S Myren. S. 1973 Bangladesh Shipping Corp., Dacca og næ. Oph. 1987.2008-051950-200085, 92 ID=3845
BANGOR, S/S, af Oslo, k. 1915 til Albert Jensen og næ. til SYDLAND. Reg. i USA som SEATTLE, men opbragt af England, HMS BRISTOL i marts 1915 ved Magellanstrædet.1986-051900-1950136, 147 ID=11110
BARACUTA ex HEINRICH JESSEN, næ under WW2, tilbagelev. medio 19461999-041900-195098, 100, 105, 120 ID=11887
BARBER, USS destroyer, opsamlede overlevende fra U-604 og U-185 24/8 1943.2011-041900-195053 -
BARGA, D/S, i Congofarten (1879)1999-021850-19009 -
BARKA, S/S, b. nr. 2126 Perm. Metals Corp., USA 1943 som GEORGE H. POWELL. K. Dansk-Fransk 1947 og næ. GRØNLAND (II). K. af Cia. de Commerce y Vapores S.A. Panama 1951 og næ.1995-071900-1950115 ID=11397
BARON DHANIS, flodhjulskib på Congofloden (1881)1999-021850-190018 -
BARON ELGIN, britisk skib. Reddede søfolk efter TACOMAs torpedering 30/10 1942.2009-051900-195081 -
BARON ERNST VON SCHIMMELMANN, b. 1777 ved KGH Værft, 126 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073 ID=6871
BARON ERNST VON SCHIMMELMANN, fregatskib, 126 kls. b. før 1781. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 56 ID=6871
BARON LAMBERMONT, flodhjulskib på Congofloden (1881)1999-021850-190018 -
BASARABIA, M/S, passagerskib, b. nr. 634 B&W 1938 til Ru. (1940)2001-041900-195075 ID=6872
BATAVIA, hollandsk skib, strandet 1687 ved Fredrick Houtmans Klippen. = Abrolhos ved Australiens Vestkyst, ca. 28,5 grader S.1955-051600-165095 -
BAVARIA, passagerskib (1894)2001-031850-190031 -
Bageskuder, brugt i fart Norge - Jylland til 1900.1965-041800-1900110 -
Barde, bådtype1946-060700-1100142f -
BBC COLORADO, fragtskib, der leverede stålelementer i Helsingør Havn til Museet for Søfart, 2012-08-30. p.102 *f2012-062000-2050101-102 -
BEAGLE, engelsk ekspeditionsskib 1835-18362006-031800-185031 -
BEAULIEU, eng. fregat (1797)2002-031750-185043 -
BELFORD DOLPHIN, master construction barge, b. nr. 707 Akers, Oslo 1976. kontraheret af Dansk-Fransk ved K/S Nordana Drilling Co. i 50/50 med Arne Blystads Rederi, Oslo, der i 1979 k. resten.1995-071950-2000117 -
BELGICA, bark, b. 1884 i Norge. Benyttet af Hertugen af Orleans i 1905 til nordøstgrønlandsekspedition. (i årbog stavet BELGIA).1959-041850-195060 ID=9134
BELGIEN, M/S, b. nr. 315 Helsingør Værft 1953 til Dansk-Fransk. K. af Arapko Cia., Naviera, Panama 1973 og næ. PHILLIPAS.1995-071950-2000116 ID=3709
BELGIEN, S/S, 3150 TDW, H. Alfr. Christensen & Co., under engelsk administration WW21999-041900-1950114 ID=6873
BELINDA, M/S, ex LINNÉ b. 1979, k. 1985 af Belinda Shipping = O. Frellsen og næ. K. 1987 af Kaprifol S.A., Panama = O. Frellsen. K. 1988 af VENDILA-rederi og næ. NORDBORG1997-051950-200051 ID=1330
BELLE RIVE, M/S, ex HIMMERLAND (I), b. nr. 688 Deutsche Werft, Hamburg, 1956 til Dansk-Fransk. K. af Mauritius Steam Nav. Co., Port Louis 1966 og næ.1995-071900-1950116 ID=3790
BELLEROPHON, linjeskib, engelsk. Deltog i Middelhavskampene 1798 mod Napoleon, og førte ham til England efter slaget ved Waterloo 1815-06-18.1962-031750-180046, 59-60, 63, 72-80 -
BELLMORE, S/S, b. nr. 91 McIntyre & Co.2002-041850-195085 -
BELLONA, fregat som kirkeskibsmodel i St. Jørgensbjerg Kirke. Ophængt ca. 1840.1950-041800-195061 ID=7948
BELLONA, fregat, ca. 1830, om ornamentering af Eckersberg. *t1974-051800-1850102-103 ID=7948
BELLONA, S/S, 1030 TDW, DFDS, krigsforlist 8/10 1940 under engelsk administration WW2. Luftbombet ved Firth of Forth1999-041900-1950113, 121 ID=6893
BELLONA, S/S, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094 ID=6893
BELLONA, S/S, strandet ved N. Tornby 1924-12-18. Bjerget af Svitzer A/S januar 1925. *f2008-021900-195024 ID=6893
BENGAR, S/S, b. nr. 8 hos Craigh, Taylor & Co., Stockton2002-041850-195086 -
BENNY SKOU, M/S, b. 1967 hos HSM til rederiet Ove Skou.1982-061900-2000138 ID=10973
BENTE MÆRSK, M/T, 8620 TDW, APM, under engelsk administration WW21999-041900-1950113, 120 ID=6895
BENTE, motorgalease af Roskilde, 105 BRT, b. 1931 i Holland. Foto side 17. *f1989-021900-200017 ID=6356
BERGE STAHL, M/S, 364.767 TDW (205)2005-032000-205019 -
BERGENHUS, M/S, 994 DW, b. 1964 Århus Flydedok til DFDS.2007-061950-200063 ID=4043
BERGENHUS, passager- og fragtskib, b. 1922-1923 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000104 ID=10357
Bergensjagt, bådtype, Norge, tegning på Rigsarkivet, 1780. *t1972-041750-185023-37 -
BERGEN, H/S, b. 1852, reder Det Bergenske D/S.1981-201800-1900238 -
BERGEN, S/S, kaldet STORE-BERGEN, 449,5 kls., fra 1876 målt til 1065 BRT, 859 NRT, b. 1871 på B&W for Hans Konow. Skibsportræt af skibet side 237. *p1981-201800-1900237-238 -
BERKEL, holl. VOC sejlskib i kolonifart (1602)2003-021700-175015 -
BERNHARDINA, 140 kls., kaptajn Niels M. Kiøbke, indkøbt i Amsterdam, til reder Frølich & Co., København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 110 ID=11111
BERNHARDINE, fregatskib, J.J. Frølichs rederi, afsejlet til Vestindien 1795. Annonce i Avisen.1982-031750-180034 ID=11111
BERRIO, skib der deltog i da Gamas rejse til Indien 1498-14991990-041450-150073 -
BERRIO, skib for opdagelsesrejse (c.1500)1943-021450-150024ff -
BERTHA, bark af Esbjerg, Jens Kusk Jensen mønstrede som 2. styrmand 1891. Forlist ved Falklandsøerne. Foto gengivet side 13. *f1986-021850-195012-13 ID=11112
BERTHA, galease / jagt, 33 BRT, b. 1896 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=9100
Betonlystyacht, aptering af - Fejø Skibs- og Bådeværft (1980-1990c)1994-041950-200062 -
BETTA, S/S, b. nr. 46, Nakskov Skibsværft 1924 til Vesterhavet, JL, rekvireret 1942 til Co. des Chargeurs Réunis, senere Worms & Cie, Paris og næ SAINT ALBERT, som tysk under samme navn.1992-061900-1950106, 110 ID=6958
BETTA, S/S, b. nr. 46, Nakskov Skibsværft 1931 til Vesterhavet, JL, forliste 1943-02-19 ved indsejlingen til Valencia under tysk flag med navnet SAINT ALBERT.1992-061900-1950110 ID=6957
BETTINA DANICA, coaster, BT 1354, grundstødt ved Stroma Island, Pentland Firth, 1993-02-13 og efterfølgende kondemneret2004-051950-200067 ID=1550
BETTINA DANICA, coaster, BT 1354, grundstødt ved Stroma Island, Pentland Firth, 1993-02-13 og efterfølgende kondemneret *f2004-051950-200067 ID=1550
BETTY MÆRSK, fragtskib, rederiet A. P. Møller. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=6959
BETZY MARIE, fragtskib 12 klst., Pontoppidans rederi, Helsingør 18401949-091850-1900150 ID=7896
BIG RED BOAT, T/S, ex EUGENIO ital. passagerskib, b. 1968 til Costa Armatori S.p.A., Genua, næ. og ophugget som sådan på Alang Beach 2003.2009-091950-2000140 -
BINTANG, M/S, 3450 TDW, ØK, krigsforlist 1942-02-22 under engelsk administration WW2. Luftbombet i Middelhavet.1999-041900-1950113, 123 ID=6960
BIRGITTA, skonnert, indfl. 1935 fra Sverige uden næ. til Ålborg. 1938, ejer N.K. Strømberg, Ålborg. 1938 igen s. til Sverige og næ. til PRINS GEORG af Göteborg.1981-091900-1950107 ID=6358
BIRGITTE CORD, M/S, 10689 BRT, 16080 DWt, model af skib fra rederiet Concord Line, København, b. 1958 hos Weser Bremen som GRANE til Tønsberg Hvalfangeri A/S. *m1984-081950-2000173 ID=11113
BIRGITTE MELCHIOR, fregat, tilh. Moses & Søn G. Melchior (1861) *p2000-021850-190020 ID=6962
BIRGITTE, S/S, 2480 TDW, Torm, krigsforlist 19/11 1942 under engelsk administration WW2. Torpederet af E-båd i Kanalen.1999-041900-1950114, 123 ID=7133
BIRGIT, S/S, b. Lübecker Maschinenbau, maj 19242002-041900-195087 ID=6961
BIRGIT, S/S, b. nr. 7, Lübecker M GMbH 1924 til D/S Dania, under tysk flag fra 1942. Luftbombet og forlist 12/6 1943 ved Yevpatoriya på Krim.1992-061900-1950111 ID=6961
BIRGIT, S/S, b. nr. 7, Lübecker M GMbH 1924 til D/S Dania, under tysk flag fra 1942. Luftbombet og forlist, sænket, 12/6 1943 ved Yevpatoriya på Krim. *f1992-061900-1950114 ID=6961
BIRGIT, S/S, b. nr. 7, Lübecker Maschinenbau GMbH 1924 til D/S Dania (Chr. Andersen), rekvireret 1942 til Cie. Delmas Vieljeux La Rochelle & Paris, næ SAINT ETIENNE, som tysk: BIRGIT1992-061900-1950106 ID=6961
BIRMA, fragtskib, b. 1894 i England. Det ledsagede Kong Frederik VIII på Færørejse 1907.1957-051850-1950139 ID=7897
BIRMA, S/S, b. 1894 af Fairfield Shipbuilding & Engineering Co., Glasgow, k. 1905 af EAC. *f1949-051900-1950122 ID=7897
BIRMINGHAM, amerikansk sejlskib af Bath, gav 1849 en hvalfangerkaptajn læsestof.1964-021800-185016 -
BIRMINGHAM, HMS, konvojeskorte maj 19432009-071900-1950119 -
BIRTE JENSEN, S/S, 3876 BRT, b. 1905 som RYGJA, Bergen. 1915 næ. ALLAGUASH , N.Y. 1924 s. D/S Birte Jensen / Jensen Line og næ. BIRTE JENSEN. 1926 s. D/S Codan og næ. GULDBORGSUND. 1927 s. Grækenland og næ. MARATHON.2007-031900-195013, 22 ID=7134
BIRTE, fragtskib, rederiet Myren. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=7161
BIRTE, S/S, 1.741 BRT, 3.000 tdw, b. 1921 nr. 148 Københavns Flydedok & Skibsværft til D/S Myren. S. 1957 til Lorenzo Palomba, Torre del Greco og næ. LINCE. Oph. 1962. *f2008-051900-195076, 79-80, 83, 85 ID=7161
BISMARCK, tysk slagskib, sænket 27/5 1941.2009-091900-1950139 -
BJARKE, skonnert, 70,5 kls., b. 1857 af E.C. Benzon. Kaptajn P.P. Woldsgaard. Forlist 1867-12-03 ved Vennebjerg.1954-051850-190072 ID=8305
Bjergningsskib stationeret i Marseilles i et joint venture med Svitzer A/S, Nordischer Bergungs Verein og svenske Neptun om stationsskib 1889.2008-021850-190022 -
BJÖNN, T/S, ex BOLIVIA, b. 1921 Schichau Værft, Danzig til Orient A/S. K. 1935 A/S Henneseid, Skien og næ. Sænket 9/12 1941 af De Allierede ved Hustadsvika.2009-051900-195085 ID=7162
BJØRN, bugserbåd, kulfyret dampmaskine. Besøg på skibet 2012-09-25 af Museet for Søfarts Venner. *f2012-072000-2050129-130 ID=115
BJØRN, slæbebåden, sted for underskrift mellem Helsingør kommune og Det Nye Søfartsmuseum (2008)2009-122000-2050155 ID=115
BLACK HAWK, kulpram (c.1915)2002-051900-195092 -
BLACK PRINSE, M/S, forstævnsprydelse *f1946-061900-1950169 -
BLANKAHOLM, sv. 1932 reddet besætning fra S/S AGERSUND, D/S Hafnia.2007-031900-195017 -
BLEKINGE (I), S/S, b. nr. 115 Nakskov Værft 1946, Hansaskib k. af Dansk-Fransk fra staten. Søsat som DÜSTERNTOR og ex VOSNÆS. K. af D/S Jutlandia 1954 og næ. KIRSTINE TOFT.1995-071900-1950115 ID=7164
BLUE DIAMOND, M/S, b. nr. 264 Rickmers Werft, Bremerhafen 1954 som KIRSTINE TOFT. K. 1954 Dansk-Fransk og næ. ANGOLA. K. 1967 af Western Shipping Entreprise Panama og næ.1995-071950-2000116 ID=6538
BLUE OCEAN, M/S i Vesterås havn 2002 *f2006-052000-205054 ID=2777
BLUE OCEAN, M/S på vej i isen ved Domsjö, Sverige 2003 *f2006-052000-205078 ID=2777
BLAAE HEYREN = BLAAHEJREN, snaufregat, b. 1734, tegning fremstillet efter sejltegning af Andreas Turesen, Nyholm 1748 af Christian Nielsen 1968.1983-141950-2000223 ID=6767
BOGATYR, M/S, 8.931 BRT, 12.536 tdw, b. 1958, nr. 494 Lübecker Flenderwerke til A/S Laboremus - T. Dannevig & Co., Oslo som LEIV EIRIKSSON. S. 1965 til D/S Myren og næ. S. 1973 Kalamos Comp. Naviera, Panama og næ. EPTANISSOS - se videre derfra.2008-051950-200085, 92 ID=7196
BOGATYR, S/S, 1.360 BRT, 2.150 tdw, b. 1906, nr. 441 Howaldtswerke A. G., Kiel, til D/S Gefion. Torp. tysk ubåd 1917-08.12 rejse Sunderland - Århus.2008-051900-195092 ID=7197
BOGNÆS, S/S, ex HAFENTOR, b. nr. 106 Odense Staalskisbværft 1946, Hansaskib k. af Dansk-Fransk fra staten og næ. HALLAND (II).1995-071900-1950115 ID=7198
Bohus Len, helleristninger og modeller efter disse. Kvillebåden gengivet i foto. *f1986-041850-1950117-118 -
BOJAN, S/S, svensk fragtskib (1941)2002-041900-195088 -
BOLD VENTURE, S/S, ex ALSSUND b. 1920, D/S Hafnia. Overtaget af USA 1941 og reg. Panama. Med i Konvoj SC 48, torp. af U 432 17/10 1941.2007-031900-195018, 21 ID=6511
BOLETTE LEVY, skonnert af Horsens, Chresten Møller Pedersen forhyret 1878.1985-061850-1950178 ID=3270
BOLETTE SOFIE, skude af Fejø, ca. 1898. Kaptajn Christian Mikkelsen. Fik senere en Dan-motor.1966-131850-1900199-200, 203 -
BOLIVAR, M/S, b. 1977 på Helsingør Værft, maskinrumsmodel doneret af Rødvig Skibsmotormuseum til Museet for Søfart2011-072000-2050141 ID=7201
BOLIVIA, T/S, b. 1921 Schichau Værft, Danzig til Orient. Foto i Port Perrie, Australien, under havneanløb 4/1 1924. Oplagt i 1930. K. 1935 A/S Henneseid, Skien og næ. BJÖNN. Sænket 9/12 1941 af De Allierede ved Hustadsvika. *f2009-051900-195076f, 79, 85 ID=7162
Bomboats i Suez (c.1950) *f2003-051950-2000104 -
BONA FIDES, fregatskib, 180 kls., bygget til Peter Jansen, Flensborg, 1793.1969-041700-1800120 ID=11114
BONAFIDES af Flensborg, Kaptajn Bleik Bleicken fra Sild. Søn af kaptajn Matz Bleicken.1971-041700-180080 ID=11114
BONAVENTURE, engelsk skib, tidl. danskejet målt til 50 og i Norge til 75 kls.1974-031600-170027 -
BONAVISTA, bramsejlsskonnert 3-m., 143 BRT, b. 1904 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=9101
BONAVISTA, motorgalease af Marstal, 150 BRT, b. 1908 i Bremen som fiskelogger, omb. og indfl. 1939 til Gråsten og næ. til IRMGARD, senere VITUS BERING og PALNE, en periode svensk, igen dansk som BONAVISTA, endt i Vestindien.1989-021900-200023 ID=10687
BONITA, køleskib, peruviansk, nødmelding fra (1981)1998-021950-200022 -
BONITA, M/S, Dania. Malmfart under WW2.2007-051900-195051f, 55 ID=7202
BONITA, S/S, b. nr. 39 på Aalborg Værft2002-041900-195088 ID=7202
Bootschip fra Hallig Hooge på fajancevægfliser, på Landesmuseum i Slesvig *f1954-041800-185048 -
BORDER CHIEF, fuldrigger, af London, ex ELSFLETER. Per Møller Pedersen mønstrede i London sammen med broderen Ajes.1985-061850-1950185-186, 192, 198 -
BORE (II), S/S, passagerskib, byg. nr. 83 fra 1901 HSM til Bore D/S i Åbo.1982-061900-195095 ID=10462
BORE (I), S/S, passagerskib, byg. nr. 69 fra 1898 HSM til Bore D/S i Åbo.1982-061850-190095 ID=10460
BOREAS, brig, b. 1807, 112 kls., kaptajn J. Fr. Brodersen (I), (1837-1842)1994-051800-185071 ID=7203
Borerigge, Dansk-Fransk samarbejder med Arne Blystad, Oslo om (1976)1995-071950-2000109 -
BORGUNDKNARREN, knar (1950-2000)2001-071950-2000112 -
BORINGIA, M/S, 8000 TDW, ØK, krigsforlist 8/10 1942 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-159 ved Tenerife.1999-041900-1950113, 123 ID=7204
BORNEO, engelsk sejlskib, 1822 for anker på Themsen fremviste en i Kina købt havfrue.1967-021800-190051 -
BORNHOLM (II), M/S, 5500 TDW, Dansk-Fransk, under engelsk administration WW21999-041900-1950104, 114 ID=7238
BORNHOLM (II), M/S, b. nr. 577 B&W 1930 til Dansk-Fransk. Under engelsk administration WW2. K. af Gunnar Erickson, Wasa 1954 uden næ.1995-071900-1950104, 106f, 115 ID=7238
BORNHOLM (II), M/S, b. nr. 577 B&W 1930 til Dansk-Franske D/S. Under engelsk administration WW2. Krigssejlererindring.2012-031900-195042-43 ID=7238
BORNHOLM (II), M/S, b. nr. 577 på B&W, 1930, til Da-Fr.2001-061900-195097 ID=7238
BORNHOLM (II), M/S, b. nr. 577 på B&W, 1930, til Da-Fr. (1942)2002-021900-195017 ID=7238
BORNHOLM (II), M/S, til Dansk-Fransk 1930.1997-051900-195040 ID=7238
BORNHOLM (I), S/S, ex RIMFAXE, b. nr. 120 Helsingør Værft 1908. K. af D/S Skandia i 1916 og næ. 1918. K. af Rederi H. Peters, Hamburg, 1928 og næ. til HINRICH PETERS1995-071900-1950114 ID=7237
BORNHOLM, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1751 med ankringsstop ved Teneriffa.1987-041700-180029 ID=9661
BORNHOLM, M/S, rederiet Det Dansk-Franske D/S A/S. 1928. Messedreng Hemmingsens erindring.1982-041900-195062, 67-68 ID=7237
BORNHOLM, orlogsbrig (1815-1817), i flådelisten 1811-1822.1993-081800-185080 ID=7239
BORNHOLM, orlogsbrig, vagtskib i Øresund, gengivet på stik ud for Kronborg 1821. *r1985-021800-185014 ID=7239
BORNHOLM, orlogsfregat (1779). Orlogsværftet nr. 48, afløbet 1774-05-09.1992-021750-180020 ID=7240
BORNHOLM, orlogsfregat, rejse til Bengalen, kaptajn Gerhard Sievers.1979-041750-1800101 ID=7240
BORNHOLM, orlogsfregat, togt ca. 1799 til Vestindien, rejserute.1982-031750-180022 ID=7240
BORREBY, M/S, bygget hos HSM til DFDS 1953. Foto fra bygning. *f1982-061900-2000124 ID=6764
BOSCIA, S/S, fragtskib, byg. nr. 112 i 1906 fra HSM til det Fiskerske Selskab Dan.1982-061900-195098 ID=11115
BOSTON LIGHT, klipper, USA, der fulgtes med barken PSYKE i 1857 på rejse til Østen i 18 dage.1954-051850-190072 -
BOUNTY, fregat (1788)1999-031750-180082 -
BOY BENDIXEN, bark, b. 1862 for arven efter Boy Bendixen, b. til partrederi ved afdødes tre svigersønner. Ført af Johann Matthiesen.1982-061850-190086 ID=11118
BOY, fartøj udstyret med isbryderstævn 1864 i Kronstadt.1950-051850-190080 -
BRABANT, dampskib på Congofloden (1881)1999-021850-190017 -
BRAGE, S/S, indgik i DFDS efter 1866.1944-031850-190093 ID=3264
BRASILIEN, S/S, DFDS. Malmfart under WW2.2007-051900-195051f, 55 ID=7248
BRAVO, S/S, ex E. M. DALGAS b. nr. 193 Grangemouth Dockyard Co. 1898 til D/S Cimbria, k. 1914 af D/S VENDILA, k. af Rederi-A/B Brantevik, Brantevik 1928 og næ. til1997-051900-195050, 52 ID=7260
BRAZILIAN REEFER, M/S, b. 1936, Nakskov Værft til JL2001-051900-195085 ID=7261
BRAZILIAN REEFER, M/S, b. 1936, Nakskov Værft til JL *f2001-051900-195090, 91 ID=7261
BREDERODE, holl. VOC sejlskib i kolonifart (1670)2003-021650-170016, 19 -
BREDERODE, linjeskib, b. 1643-1646, hollandsk admiralskib, sank i Øresund 1658. p.27 og p.31 og p.33 og p.38 *p1958-031650-170025-53 ID=8921
Bredfjedskuden SOPHIE, rekonstruktion, tegning af Christian Lemée p. 14, foto p. 15, *t2012-022000-205014-15, 23 -
BREEVLIET, M/S, ex FREDERIKSBORG b. 1965 til Preben Harhoff, k. 1969 af D/S VENDILA. K. 1970 af Breeships N.V., Willemstad Curacao og næ.1997-051950-200051 ID=7270
BREEVOORT, M/S, ex FLYNDERBORG b. 1965 til D/S VENDILA. K. 1970 af Breeships N.V., Curacao og næ.1997-051950-200051 ID=7271
Bremen kogge.1979-031250-135068 -
BREMEN, udbrændt passagerskib, lå efter WW2 i Bremerhaven, hvorfra HSM fik lov til at tage kobberkabler til udrustning af KRONPRINS FREDERIK.1982-061900-2000116 -
Bremerkoggen omtalt. *t1966-181200-1400293 -
Bremerkoggen, 1962. *f1965-041950-200085-89, 129 -
BRETAGNE (III), M/S, b. nr. 355 B&W 1928 til Dansk-Fransk. Tvangssolgt til Flota Mercante del Estado, Buenos Aires, 1942 og næ. RIO IGUAZU1995-071900-1950104 ID=7274
BRETAGNE (III), M/S, b. nr. 355 på B&W, 1928, til Da-Fr.2001-061900-195097 ID=7274
BRETAGNE (II), S/S, ex SKINFAXE, b. nr. 118 Helsingør Værft 1908. K. af D/S Skandia i 1916 og næ. 1918. K. af Rederi A/B Gertrud, Stockholm, 1927 og næ. til GERTRUD1995-071900-1950114 ID=7273
BRETAGNE (IV), M/S, b. nr. 683 B&W 1947, hansaskib kontrah. som STEINTOR, ændret til m/s, afl. til Dansk-Fransk. K. af Ste. Franco Danoise de Navigation, La Rochelle 1966 uden næ.1995-071900-2000115 ID=7275
BRETAGNE (IV), M/S, b. nr. 683 B&W 1947, til Dansk-Fransk. K. af Ste. Franco Danoise de Navigation, La Rochelle 1966 uden næ. K. Melachinos & Sons, Piræus 1969 og næ. LEFTERIS M. (fortsat)1995-071900-2000115 ID=7275
BRETAGNE (I), S/S, b. nr. 176 Bergens Mek. Verks., til Dansk-Fransk 1912, torpederet 17/4 1917 ved Rattnay Head1995-071900-1950103 ID=7272
BRETAGNE (V), M/S, ex ZAIRE, b. nr. 196 Nakskov Skibsværft 1972 til Dansk-Fransk. K. af D/S Dannebrog 1979 og næ. CHRISTIANSBORG1995-071950-2000117 ID=7276
BRETAGNE, M/S, rederiet Det Dansk-Franske D/S A/S, anløb Maracaibo og lå sammen med HALLAND. 1928. Messedreng Hemmingsens erindring.1982-041900-195062 ID=7274
Brevikskoggen, opmålt af Knut Weibust. Tegning. *t1983-041900-200014-15 -
Brig stryger for danske kanonbåde - malet af Georg Ludvig Thomsen, (1892)2005-061850-1900- -
Brig stryger for danske kanonbåde - malet af Georg Ludvig Thomsen, (1892) *p2005-061850-190053 -
Brig stryger sejl for danske kanonbåde, maleri af Georg Ludvig Thomsen (1890)2005-011850-1900- -
Brig stryger sejl for danske kanonbåde, maleri af Georg Ludvig Thomsen (1890) *p2005-011850-1900OmsF -
BRIGIT MÆRSK, M/T, b. 1953 på Odense Staalskibsværft A/S til APM. Model skænket museet.1955-011950-20007 ID=3711
BRISTOL, HMS, opbragte 1915-03-00 Albert Jensens S/S SYDLAND / SEATTLE og prisedømte skibet i England.1986-051900-1950147 -
BRISTOL, S/S, eng. forlist 18672000-041850-190063 -
BRITANNIA, Cunardlinjens passagerskib, indefrosset i Boston Havn 1844.1950-051800-185079 -
BRITANNIA, engelsk kongeskib. Udstyret med tidlige gummiflåder ca. 1950.1955-071900-1950153 -
BRITISH MONARCH, barkskib af England, b. af jern. 1261 BRT. Jens Kusk Jensen mønstrede 1889. Forliste på rejsen efter brand.1986-021850-19506 -
BRITTA, M/T b. 1928 hos HSM til rederiet Mascot, Oslo.1982-061900-2000104 -
BRITTA, (= BRITA i Flg. 1913), slettopskonnert, 140 t., b. 1911 af Anders Jensen, skibsbygmester, Øxenbjerg.1964-051900-1950107 ID=4774
BROAGER, M/S, bygget hos HSM til DFDS 1953. Foto fra bygning. *f1982-061900-2000124 ID=3688
BROHOLM, S/S (1938)2005-081900-195092 ID=7293
BROOKES, slaveskib ca. 1780. Tegning af slaveapteringen. *t1973-031750-180038-40 -
BROOKS af Liverpool, slaveskib (1785)1999-031750-180084f -
BROOKVILLE, M/S, b. 1960 hos HSM til A.F. Klaveness i Oslo.1982-061900-2000135 ID=10962
BROSUND, M/S, 1235 BRT, b. 1961 til D/S Hafnia. 1962 s. Tyskland og næ. JENNY PORR.2007-031950-200020, 21 ID=7294
BROSUND, M/S, 299 BRT, b. 1913 som INGEGERD af Gøteborg. næ. HANESTRÖM II. 1953 næ. RUNO af Donsø. 1962 s. D/S Hafnia og næ. BROSUND. 1970 s. M. H. Simonsen, Middelfart.2007-031950-200020, 21 ID=130
BROSUND, S/S, 2939 BRT, b. 1916 (fortsat). 1923 s. J. KLerk, Kbh. 1924 s. D/S Oceania og næ. DANEVIRKE. 1925 s. D/S Halla og næ. BROSUND. 1927 s. D/S Hafnia. 1941 torp. Atlanten.2007-031900-195021 ID=6687
BROSUND, S/S, 2939 BRT, b. 1916 som YESAKI MARU. 1916 næ. GENERAL WERGELAND af Kristiansand. 1917 næ. ASLAUG af Haugesund. 1917 næ. WINNECONNE af N.Y. 1923 s. J. KLerk, Kbh.2007-031900-195014f, 17f, 21 ID=6687
BROSUND, S/S, 2939 BRT, b. 1916 som YESAKI MARU. 1916 næ. GENERAL WERGELAND af Kristiansand. 1917 næ. ASLAUG af Haugesund. 1917 næ. WINNECONNE af N.Y. 1923 s. J. KLerk, Kbh.2007-031900-195014f, 17f, 21 ID=6687
Brüggebåden, skibsvrag fra ca. år 500. *f *t1965-040500-060094-102, 119 -
BRYDEREN, isbryder, b. Kockums, Malmö 1884, til DFDS. Omb. flere gange. Aktiv 1947, s. til Polen 1948.1950-051850-190087-91, 101 ID=7949
BRYNHILD, S/S, ex LEIF, 3650 TDW, DFDS, under engelsk administration WW21999-041900-1950113, 120 ID=7296
BRYNJE, S/S, b. nr. 439 Flensburger Schiffsbau, 19382002-041900-195089 -
Brændingsbåd, selling i Trankebar (1700)1991-061700-180095-102 -
BRØDRENE, 135 kls., kaptajn Hans Pleen, indkøbt i Ostende til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 109, 116 ID=11119
BRØDRENE, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, 136 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128 ID=5171
BRØDRENE, brig, b. 1874 i Rudkøbing hjemskrevet sammesteds2000-051850-190077 ID=7323
BUCKAU, rotorskib, tysk, ombygget skonnert fra Germaniawerft, Kiel, b. nr. 377 fra 1921.1981-091900-2000108 -
BUENAVENTURA, M/S, ex CONGO, b. nr. 316 Helsingør Værft 1954 til Dansk-Fransk. Købt af Cia. de Navegacion Cisnemar, Panama 1972 og næ.1995-071950-2000116 ID=6765
Bugserfartøjer under Øresund Toldkammer fra 18342010-041800-185050 -
Bugsering i australsk havn. Adsteam - Svitzer A/S. *f2008-022000-205027 -
Bulbstævnsform forklaret for tidlig udvikling *f1946-061900-1950170, 174 -
Bulkcarrier, første danske bygget til Dansk-Fransk 19601995-071950-2000108 -
Bumbåde fra England - galley punt og Quay punt fra Deal og fra Falmouth. Tegning 1929. *t1971-051900-1950112-113 -
Bundgarnsjoller bygget hos Fejø Skibs- og Bådeværft (1929-1980c)1994-041850-195059, 62 -
BYEN HELSINGØR, 85 kls., kaptajn Christian A. Walløer, indkøbt i Ostende til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800108 ID=11120
BYEN TRONDHIEM, 60 kls., kaptajn Hans Madsen, indkøbt i Livorno til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800102, 108 ID=11121
BØLGEN, M/S, af Mårup, 72 BRT, b. i 1945 på vragdele af kaptajn Johan Rysz i Hadsund som KARL JOHAN. s. 1973 til UK. Foto. *f1989-021900-200028 ID=10689
Bådelag på Torupstrand 1971: kutterne BRESSAU, DANMARK, DANNEBROG, DISKO, E.M. OLSEN, NEPTUNUS, NORDSTJERNEN, PRØVEN, VESTERHAVET og VESTKYSTEN.1972-051900-200052 -
C. BREEKS, fuldskib, b. 1882 hos T. Royden & Sons, Liverpool, nr. 216, næ. til STRONSA før aflevering. Næ. til VALKYRIEN 1915.2004-041850-195041 ID=7325
C. CASTENSKJOLD, skonnert 3-m., model skænket museet1948-011900-195011 ID=4851
C. F. GROVE, fyrinspektionsskib, b. Helsingør 1890, udf. 1932 *f2001-021850-195017 ID=7360
C. F. GROVE, fyrinspektionsskib, b. Helsingør 1890, udf. 1932 (1891)2001-021850-190011 ID=7360
C. STYLSVIG, galease, b. hos Rasmus Møller, Fåborg.1959-021850-195040-41 ID=5165
C. STYLSVIG, galease, b. på Rasmus Møllers værft i Fåborg 1909, tegning af Christian Nielsen.1983-141950-2000226 ID=5165
C. STYLSVIG, galease, model afleveret 1959 til H&S.1960-141950-2000212 ID=5165
C. STYLSVIG, galease, model bygget til H&S 1958. *m1959-011950-20006-7 ID=5165
C. STYLSVIG, galease, skibsbygmester Rasmus Møller. Model udført til H&S.1980-021900-195010 ID=5165
C. STYLSVIG, model af galeasen udført til H&S af Gunnar Winther, Nyborg, er afleveret 1959.1959-091950-2000148 ID=5165
C. V. LIGHTNING, containerskib, over 1.000 TEU. American Export Lines. 1969.2007-061950-200078 -
C.B. PEDERSEN, 4-m. bark, svensk skoleskib. Elever fra skoleskibet KØBENHAVN besøgte skibet i 1927.1988-061900-1950175 -
C.F. GROVE, fyrinspektionsskib, b. 1890 på Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri. Byg. nr. 27. *f1960-081800-1900107, 121, 127 ID=7360
C.F. GROVE, S/S, byg. nr. 27 fra HSM 1890 til Fyrvæsenet.1982-061850-190091 ID=7360
C.F. TIETGEN, M/S, b. 1928 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000104, 112 ID=3602
C2-tankskibe. Bygget USA. Ombygget til containertrafik.2007-061950-200069, 71, 75 -
C4-fragtskibstype, ombygget til containerskib 19662007-061950-200076 -
CAITHNESSHIRE, bark af Glasgow, ca. 1910. Foto af kødtønder på skansen. *f1976-021850-195021 -
CALCUTTA, fregatskib af Åbenrå, ca. 1855 - om ornamentering. Foto af galionsfigur. *f1974-051800-1850105 -
CALEDONIA, H/S, ankommet Danmark 1819. Eneste danske dampskib til 1823.1944-031800-185032 ID=3086
CALEDONIA, H/S, artikel om Danmarks første dampskib. Foto side 6, 14, tegninger side 8-9, 20. billet side 16. *d *f *t1987-031800-18505-21 ID=3086
CALEDONIA, H/S, b. 1815, kom til Danmark 1819.1988-041800-185032 ID=3086
CALEDONIA, H/S, b. 1817 hos John Wood & Co. i Glasgow1943-061800-1850105 ID=3086
CALEDONIA, H/S, b. 1817 hos John Wood & Co. i Glasgow1943-081800-1850107 ID=3086
CALEDONIA, H/S, b. 1817 hos John Wood & Co. i Glasgow2005-071800-1850- ID=3086
CALEDONIA, H/S, b. 1817 hos John Wood & Co. i Glasgow *p2005-071800-185057f ID=3086
CALEDONIA, H/S, b. 1817 hos John Wood & Co. i Glasgow til James Watt Jr. i London, k. 1819 af S. A. Bille Kbh., k. 1822 af L. N. Hvidt, oph. 1843 *p1998-031800-185045 ID=3086
CALEDONIA, H/S, b. 1817 hos John Wood & Co. i Glasgow, første dampskib i Danmark 21/5 18191996-071800-1850101 ID=3086
CALEDONIA, H/S, blev 1829 afløst på Kiel-ruten af nygbyggede H/S FREDERIK VI.1950-081800-1850137 ID=3086
CALEDONIA, H/S, første danske dampskib 1819. Konstruktør Charles Wood. Bygget hos Messrs. Woods Værft Glasgow. Afløb 1815-04-27. Drægtighed c. 70 kls. Stik af Carl Baagøe 1878 *r1969-071800-1850136-140 ID=3086
CALEDONIA, H/S, og begyndelsen til maskinmestre i danske skibe.1973-041800-185078 ID=3086
CALEDONIA, H/S, passagertrafik på Øresund (-1819-)1945-051800-1850157 ID=3086
CALEDONIA, H/S, skibsreder Sten Bille anmodede kongen om oprettelse af små fyr på ruten 1821.1960-071750-185072 ID=3086
CALEDONIA, omtalt i artiklen om hjulskibet S/S IRIS på Limfjordsfarten.1967-051800-1850125 ID=3086
CALEDONIA, topsejlsskonnert af Nykøbing M., kaptajn C.P. Christensen, 1872. Skibsportræt af A.M. Nisted gengivet. *p1981-111850-1950132 ID=11122
CALIFORNIA, M/S, b. nr. 291 B&W, 1913, til DFDS2001-061900-1950101 ID=6374
CALIFORNIA, rederiet DFDS (1940)2000-031900-195056 ID=6374
CALPEAN STAR, 1200 t., 62 mand, engelsk, lå før 1900 ved South Georgia. Der berettedes om albatrossen.1963-061850-1900121 -
CAMBRIA, skonnert deltog 1870-08-08 i kapsejlads mod AMERICA.1983-131850-1900182, 184 -
CAMBRIA, skonnert, forsvarede sin America cup titel i kapsejlads mod 23 skonnerter 1870.1983-131850-1900198 -
CAMILLA, en-mastet bjergningsfartøj, k. Svitzer 1839 og stationeret ved Trekroner. *f2008-021800-185015f ID=7550
CAMILLA, Svitzers bjergningskutter i søen, maleri af Jakob Petersen1946-101850-1900180 ID=7550
CAMILLE JANSSEN, D/S, dampbarkasse på Congofloden (1902)1999-021850-190017 -
CANADIAN REEFER, M/S, b. 1936, Nakskov Værft til JL, frl. 18/1 19402001-051900-195085 ID=7551
CANADIAN REEFER, M/S, b. 1936, Nakskov Værft til JL, frl. 18/1 1940 *f2001-051900-195089 ID=7551
CANELOS, S/S, b. nr. 114 Antwerpen Eng. Co., Hoboken2002-041900-195087 -
CANTON, hvalfanger af New Bedford USA, optog 1889 skibbrudne fra redningsbåd ved Kapstaden inkl. Jens Kusk Jensen.1986-021850-19507 -
CAP COLVILLE, M/S, b. hos HSM i 1970 til Olau Line A/S, København.1982-061900-2000141 ID=10992
CAP MELVILLE, M/S, b. hos HSM i 1970 til Olau Line A/S, København. Foto side 141. *f1982-061900-2000141 ID=10995
CAPITAINE SCHAGERSTRÖM, flodhjulskib på Congofloden (1881)1999-021850-190018 -
CAPO FARO, S/S, ex STELLA, b. nr. 213, Helsingør Skibsværft 1929 til JL. Rekvireret 1942 af Tyskland og næ SAINT SAUVEUR, Luftbombet 6/5 1943 i Reggio de Calabria, senere rep og næ1992-061900-1950111 ID=7804
CARACAS, M/S, næ. fra MERCANDIAN PACIFIC II under charter (1988)1998-021950-200025 ID=1163
CARACAS, M/S, radiostation (1988) *f1998-021950-200026 ID=1163
CARAVELLE, S/S, køleskib, b. nr. 210 Helsingør 1933 til JL som HELGA, k. 1934 af Generale Transatlantique og næ. Solgt tilbage til JL 1938 og næ. til MARIA2000-031900-195040, 45, 47 ID=7807
CARINA ex DANA (I), havforskningsskib, 4-m. fore-and-aft skonnert, 367 BRT, b. 1918 på Nakskov til ØK. K. 1924 af Lloyd Lundstrøm, Sv. Sælges til No. 1933. K. 1935 af It. og næ. til GUISEPPA 5.1998-071900-1950121 ID=5698
CARITAS II, S/S, ex SPOKANE, ex P. N. DAMM fra D/S VENDILA. 12/7 1941 rekvireret af USA og næ. Admin. Isbrandtsen Steamship Co. 1944 til Sep 1945 under Røde Kors som1997-051900-195050 ID=7843
CARITAS, galeot, 44 kls., b. 17292008-061700-175095-105 ID=7844
CARITAS, krejert fra Nakskov, 17 kls., ca. 1700. Medejer sognepræst Oluf Andersen Smed, Arninge.1958-051650-175095, 103 -
CARL JOHAN, svensk brig, der 1849 sejlede som skoleskib i Sverige.1988-061900-1950120 -
CARL MAGNUS ex WILHELMINE BRODERSEN ex ALBERTINE, brig 83 kls. b. Hamburg 1854. K. 1872 C.M. Westberg, Sverige og næ.1994-051850-190094 -
CARL UND ELISE, sejlskib, ført af rømøkaptajnen Peter Petersen Holm 1804, 1806-1807.1984-021750-185016 -
CARL WILHELM, skonnert af København. Om udøvelse af sadistisk straf til dreng om bord 1802.1956-051800-1850117 ID=8678
CARLA, båd, 9 BRT, b. 1909 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 -
CARLA, S/S, b. Tønning 1899, rederiet D/S Nordby / Fanø A/S, k. 1912 af genoarederi. Udgået 1926/1927. Foto af besætningsmedlemmer (1912)1993-051900-195047 ID=7887
CARLOS HAVERBECK, S/S, rederi Haverbeck & Skalweit S. A., Valdivia Chile. K. 1954 af D/S VENDILA som P. N. DAMM og næ.1997-051950-200050 ID=7843
CARL, brig, 233,5 kls., reder C.S.H. Prætorius, St. Thomas1994-051850-190094 ID=7886
CARL, skonnert og stenfisker, af Nyborg 19051999-061900-1950142 ID=7889
CARL, topsejlsskonnert, kaptajn Christian Lindegaard (1894)1996-081850-1950123 ID=7888
CARMEN FREIXAS, fiskeskib, reddede besætning fra S/S GRETE, b. Helsingør Værft 1931 til J.L., torp. 1943-02-11 af UK u-båd TURBULENT ved Cabo Oropesa n for Castellón de la Plana,1992-061900-1950110 -
CAROLINE AMALIE ex KÖNIGINN CAROLINE AMALIE, H/S, b. af stål 1842 i England til Flensborg, 142 x 21 x 5,25 fod, 54,5 kls. Tegning gengivet side 227. *t1981-191800-1900227 ID=7891
CAROLINE AMALIE, H/S. Fart Århus - Kbh. Stege - Kbh. 1847.1944-031800-185030, 33, 64 ID=7891
CAROLINE AMALIE, hjuldamper (c.1842-1850)1942-101800-1850107 ID=7891
CAROLINE AMALIE, S/S, hjulskib, ejet af Flensborgrederi 1842.1967-051800-1850131, 137-139, 149 ID=7891
CAROLINE MARGRETHE, Kertemindebåd af Kerteminde, b. 1909. Opmåling af Christian Nielsen 1946.1983-141900-1950220 -
CAROLINE, forslag til fregat med dette navn fra Hohlenberg ca. 1800.1974-051800-185095 -
CAROLINE, lystjagt, b. 1866 af E.C. Benzon til bror konsul C.B. / E.B. Benzon.1954-051850-190065, 75 ID=8363
CAROLINE, lystkutter b. til C. B. Benzon, Stubbekøbing1943-011900-19509 -
CAROLINE, sejlskib, 72,5 kls., ført af rømøkaptajn Peder Hansen Møller 1799.1984-021750-185017 -
CAROLINE, slettopskonnert 4-m. af Marstal, oplagt i Svendborg i 1930'erne.1966-091900-1950125 ID=4514
CAROLINE; kutter b. E. C. Benzon, ført af Johannes Lütken, bror til tegneren Mathias Lütken (1865), morbror til Otto Søtoft, 1852-1944.1990-061850-1900150 -
CAROLUS SEXTUS, fregatskib i oostendisk skib, styrmand Pieter Brunet 1726.1989-061700-1750148, 164, 165-166 -
CAROLUS, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658.1958-031650-170034 -
CARRIE, S/S, b. nr. 342 Wm. Gray, W. Hartlepool2002-041850-195086 -
CARTHAGINIAN II ex KOMET ex FAMILIENS HAAB af Alnor, b. 1921 på Germaniawerft, Kiel, b. nr. 388.1981-091900-1950107 ID=4355
CASTELLET DANSBORG, fregatskib, Asiatisk Kompagni, i konvoj med HOLSTEN 1782 fra Kap.1981-081750-185093 ID=9673
CASTILLO COCA, S/S, ex JAN, 1.739 BRT, 2.815 tdw., b. 1919 til D/S Myren. Opbragt 1938-05-26 af Francostyrker, 1939 og næ. Overtaget af Empresa Nacional S. A. Cadiz. Forlist 1948.2008-051900-195075, 78 ID=7950
CASTLE HOLME, bark, 1055 brt, b 1875 i Sunderland, k. til Norge og næ. ESTER. K. 1916 af Volante og næ. TERNEN. K. 1921 af A/B Romny, Stockholm. Forlist 1924.2006-041900-195045 -
CASTOR af Stege, paketbåd b. Nykøbing F. 18671942-011850-19008 ID=6089
CASTOR af Stege, paketbåd b. Nykøbing F. 1867. *m1942-011850-19008 ID=6089
CASTOR, jagt, b. 1867 af E.C. Benzon, Hykøbing F. til paketfart på København - Nykøbing F. Opmålt af Chr. Nielsen, der også har udført model.1952-011850-19008 ID=6089
CASTOR, jagt, b. hos E.C. Benzon, Nykøbing F. 1867, model af Christian Nielsen 1941.1983-141900-1950226 ID=6089
CASTOR, jagt, E.C. Benzon, skibskonstruktør, linjetegning fra 1867. *t1962-051850-1900132 ID=6089
CASTOR, paketbåd, C. E. Benzons konstruktion c.1866-18681943-011900-19509 ID=6089
CASTOR, paketbåd, konstrueret 1867 af E.C. Benzon, Nykøbing F.1983-131850-1900190, 194 ID=6089
CASTOR, paketjagt, b. 1867 af E.C. Benzon1954-051850-190063-64 ID=6089
CASTOR, paket, 16 kls., b. 1867af E.C. Benzon. Reder Fr. Holst, Nykøbing F. Side 55 model *m1954-051800-185055, 76 ID=6089
CASTOR, skruebarkskib, rederi KGH, rejse 1896, forlist 18961995-021850-190013 ID=7980
CASTOR, slup, b. i Svaneke 1849 til Heering, s. 1857 til H. P. Rønne, Rønne2000-041850-190070 ID=2661
CATAIMA, M/S, rederi Cia. Nacional de Naveg., Bogota, k. 1962 som CHRISTEL HEERING b. 1958.2000-041950-200067 ID=7997
CATERINA COSULICH, ex SALTHOLM, ex S/S HANS P. CARL, b. nr. 291 fra 1948 på Helsingør Skibsværft til rederiet Hejmdal. Solgt 1960-05-11 til Soc. Industria Armamento, Venedig.1971-081950-2000143 ID=10924
CATHARINA BRODERSEN, skonnertbrig 115 kls., b. 1873 i Brake, reder H.C. Brodersen. K. 1874 C. Prætorius, St. Thomas og næ. THORA. K. 1885 F.J. Hubert, Buxtehude.1994-051850-190080, 94 ID=7998
CATHARINA ELISABETH, forladt skib, der 1743 drev rundt i Køge Bugt, indbragt af Dragør søfolk.1978-041700-175086 -
CATHARINA, barkskib, Svendborg (c.1850-1900)2000-051850-190075 ID=8121
CATHARINA, brig af Altona, kaptajn Tønnes Henrichs, sejlskib på glasmaleri. 1806 i Altona Museum.1963-041800-185082 -
CATHARINA, brigantine, partreder Peter Johan Otzen, ca. 1789.1990-051750-1800111 ID=8128
CATHARINE, ex CURTIS, bark 130 kls., b. Maine USA 1855, omb. 1862 Flensborg, reder H.C. Brodersen 1862-1872. K. G. Thisted, Vejle 1872 og næ ACTIV. Forlist 1886. *p (77+79)1994-051850-190077, 79, 80, 88, 90 ID=8129
CATHAY, S/S, P&O passagerskib (1939)2002-051900-195093 -
CATHAY, S/S, P&O passagerskib (1939) *f2002-051900-195093 -
CATHRINE VON ALTONA, kaptajn C. P. Heicken for reder John Schmidt 1800-18031991-041800-185060 ID=8214
CATHRINE, jagt af Marstal. 1857 forbud mod lys i lukafet. Om læsning om bord.1964-021850-190024 -
CATHRINE, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Solgt 1939 til Sverige, afsejlet 1943 fra Karlshamn og bortebleven.1981-091900-1950105-106 ID=4373
CATHRINE, motorgalease, ca. 78 BRT 57 NRT, 110 DWt, Lgd.pp. 22,77, Br.p.sp. 5,63, Dybgang 2,28 meter (værft) 78,8 x 18,4 x 6,8 feet (kend.), 30 iHK Hanseat motor. Reg. 1921-10-25 til kaptajn L.N. Christensen, Trappen pr. Gråsten1981-091900-1950104-105 ID=4373
CAVALCADE ex GERTRUDE MÆRSK, under US administration 1940-1945 ved American President Line1993-031900-195016 ID=8215
CAVALCADE, M/S, ex GERTRUDE MÆRSK, M/S, b. 1930 Odense Stålskibsværft. Fra 1941 under US admin. til 19461998-051900-195084f ID=8215
Carmichael & Osgood's Muddermaskine 1860 *d2001-031850-190042 -
Caroliner. Serie cargo - ro-ro - liner-service-skibe fra Lindø til APM 19792007-061950-200095, 98 -
Carolinerne - Hanne Poulsen på medsejlads på coaster 19911992-081950-2000146 -
Carolinerne, bygget fra 1951 til 1959.1989-021900-200022, 24 -
Carrack skibstype *t1946-061300-1400149 -
Catimaran, brændingsbåd på Indiens kyst (c. 1750)1991-061750-180096 -
CEC FUTURE, M/S, kapring af 20082009-022000-205026 -
CECILIE, bark af Åbenrå, havde 1863 600 kister med døde kinesere med i lasten.1987-061850-1900118 ID=11123
CECILIE, barkskib, b. 1874 på Boas Værft i Rudkøbing hjemskrevet sammesteds (1898) *f2000-051850-190076ff, 96f ID=8216
CECILIE, barkskib, b. 1874 på Boas Værft i Rudkøbing hjemskrevet sammesteds (c.1890) *f2000-051850-190081 ID=8216
CECILIE, barkskib, b. 1874 på Boas Værft i Rudkøbing, efter nedrigget til barkentine 1901 *p2000-051850-190096 ID=8216
CECILIE, motorgalease af Egernsund, 76 BRT, b. 1921 hos Germaniawerft, Kiel, og indfl. samme år til Egernsund til Kaptajn J. Knudsen. Foto. *f1989-021900-200026 ID=4372
CECILIE, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel og købt til Danmark 1921 af Kaptajn J. Knudsen, Egernsund. Solgt 1980 til Gibraltar. Foto fra 1940-1945. *f1981-091900-1950105 ID=4372
CECILIE, motorgalease, ca. 78 BRT 57 NRT, 110 DWt, Lgd.pp. 22,77, Br.p.sp. 5,63, Dybgang 2,28 meter (værft) 78,8 x 18,4 x 6,8 feet (kend.), 30 iHK Hanseat motor. Reg. 1921-10-18 til kaptajn J. Knudsen, Egernsund.1981-091900-1950104-105 ID=4372
CECILIE, skonnert, medvirkede 1927 i filmen Vester Vov Vov. Foto visende skibet liggende strandet ved Vorupør. *f1976-041900-195058-59 -
CEDRIC, S/S, 1.499 BRT, 2.120 tdw, b. 1882, nr. 60, Murdock & Murray, Glasgow. K. 1882 Hood & Co., Glasgow. S. 1883 J. N. Theophilolros, Ithaca, næ. THRACE. S. 1898 D/S Myren, næ. ANNA. S. 1915 D/S Rødby Havn, næ. DANSTED.2008-051850-190090 ID=6556
CELTIC MONARCH, fuldskib af Liverpool, havde 1884 brusebad til besætningen.1980-031800-190046 -
CENTAUR, fransk Ostindiefarer, forlist, reddede indkom til Kapstaden 1746.1963-031700-175068 -
CENTURION, HMS (1740)1999-031700-175076 -
CERES, 50 kls., kaptajn Christian Ibsen, indkøbt i Malaga til reder Christian Ibsen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800104, 110 ID=11124
CERES, bark af København, b. 1867 i Troense af Th.P. Petersen, reder KGH. Galionsfigur Ceres skåret af W.E. Møen. Foto af figur. *f1975-041850-195061, 64, 81 ID=6380
CERES, barkskib, bygget og hjemskrevet i Troense 1867-1878, s. til KGH og i ders tjeneste til 19312000-051850-190075 ID=6380
CERES, bark, b. 1867 i Troense til KGH, oph. 1931. Galionsfigur på H&S.1974-051850-1950112 ID=6380
CERES, bark, b. 1867 i Troense, k. af KGH 1878 (1895-1908) *f1995-021850-19507f, 13, 20ff ID=6380
CERES, fregat / bark, b. 1797, 135 kls., kaptajn J. Fr. Brodersen (I), (1831-1837)1994-051800-185071 ID=8219
CERES, HMS, konvojeskorte maj 19432009-071900-1950119 -
CERES, S/S, H. P. Priors skib k. 1854 og næ. fra ØRESUND via LILLE BELT til CERES i 1856. S. til Rusland 1858.1944-031850-190045, 48, 58 ID=8276
CERES, S/S, i islandsfarten for DFDS, ca. 1908-1909.1975-061850-195093 ID=11125
CERES, skonnert 3-m. af Helsingør. Senere havnefoged Thorvald Nielsen mønstrede om bord 1892-03-24.1964-031850-190043 ID=9575
CHALLENGER, M/S, containerskib, 32.153 DW, 1.800 TEU, b. Ishikawajima-Harima, Japan 1974 som M/S SVENDBORG MÆRSK. 1979 chartret af Seatrain og næ. SEATRAIN CHARLESTON, retur til APM næ. CHALLENGER2007-061950-200082 ID=8277
CHARGER, brig (1808)1943-051800-1850103 -
CHARITAS, jagt, ostindiefarer, Ostindisk Kompagni, gik på rejse til Trankebar 1631.1977-051600-1650116-117 ID=10184
CHARITAS, orlogsfregat, ca. 1680-1690. Om sømandsstraf.1956-051650-1700116 ID=8674
CHARKOW, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094 ID=7611
CHARLENE, barkasse fra American Std. Dredging Co., USA (1904)2001-031900-195045 -
CHARLES BARTLETT kolliderer med EUROPA 1849.1996-071800-1850106 -
CHARLOTTA AMALIA, rederi Vestindisk-guineisk Kompagni, rejse påbegyndt ultimo 1674, kaptajn Henrik Coll.1951-031650-170056-6 ID=7982
CHARLOTTA, 80 kls., kaptajn Johan Smith, indkøbt i Amsterdam til reder samme Johan Smith, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112 ID=11126
CHARLOTTE AMALIA, fregatskib, togt til Guinea 1683. Kortskitse over rute side 24-25. *k1975-031600-170022-41 ID=11109
CHARLOTTE AMALIE REGINA DANICA fregatskib, afrejste 1674 for at handle slaver så vidt muligt uden om St. Thomas.1982-031650-170014 ID=11127
CHARLOTTE AMALIE, fregatskib, sejlede for Ostindisk Kompagni. Rejsetid til Ostindien og retur 1691 var 599 døgn.1987-041650-170069 ID=11128
CHARLOTTE CHRISTINE, 3-mastet sejlskib b. Åbenrå.1942-011900-19507 ID=8384
CHARLOTTE MARIE, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Næ. 1954 til ROSNÆS, oph. 1960.1981-091900-1950106 ID=4556
CHARLOTTE MARIE, motorgalease, ca. 78 BRT 57 NRT, 110 DWt, Lgd.pp. 22,77, Br.p.sp. 5,63, Dybgang 2,28 meter (værft) 78,8 x 18,4 x 6,8 feet (kend.), 30 iHK Hanseat motor. Reg. 1921-11-14 til kaptajn P. Petersen, Rinkenæs, og Carl F. Welker, Sønderborg.1981-091900-1950104, 106 ID=4556
CHARLOTTE MÆRSK, M/S, 13.123 DW, stykgodsskib, b. 1968 Kockums M. V., Malmö til APM. 1980 ombygget til containertrafik v. Hitachi Zosen i Hiroshima til 21.609 DW, 1.200 TEU. 1987 s. COSCO og næ. TAO HE. *f2007-061950-200096 ID=151
CHARLOTTE RHODES, fiktivt navn givet til ex CHRISTIAN b. 1904 hos Hoffmann, da det medvirkede i filmen Onedin.1989-021900-20007 ID=6512
CHARLOTTE SOPHIE, galease af Altona, gik til Senegal 1805.1968-051800-1850116 -
CHARLOTTENBORG, M/S, ex AFRIKA (II), b. nr. 197 Nakskov Skibsværft 1972 til Dansk-Fransk. K. 1979 af D/S Dannebrog, Rungsted og næ.1995-071950-2000117 ID=152
CHARLOTTENBORG, M/T, b. nr. 297 FRH Værft 1970 til D/S Dannebrog/VENDILA. 1972 overt. af Dannebrog. K. 1974 af Empresa Maritima Portuaria de Imp. Havana og næ. JUAN DE DIOS FRAGA MORENO1997-051950-200051 ID=3919
CHARLOTTENBORG, M/T, Dannebrog, telegrafist om bord 19811998-021950-200019ff ID=152
CHARLOTTE, fregatskib, kaptajn Anders Sw. Apelberg, sejlskib på glasmaleri. Ca. 1760 i Hallands museum.1963-041750-180082 -
CHARM, coaster, 1599 BRT, forlist i Atlanten i 19922004-051950-200080 ID=153
CHASTINE MÆRSK, M/S, 14.169 DW, stykgodsskib, b. 1968 Bergens Mekaniske Verksted til APM. Senere ombygget til containertrafik. *f2007-061950-200084 ID=154
Chalup til stort skib fra værket L'art de bâtir les vaisseaux, Amsterdam, 1719, *r1950-031700-175029 -
Chebek, skibstype1760 c. gengivet i stik af Meno Haas efter A.H. Stibolts tegning. *r1985-041700-1800104-105 -
CHIEFTAIN, eng. torpedobåd, påsejler D/S VENDILAs S/S ST. ST. BLICHER på Humberen 12/10 19171997-051900-195050 -
CHIEF, slæbebåd fra American Std. Dredging Co., USA (1904)2001-031900-195045 -
CHILEAN REEFER, M/S, 2400 TDW, JL, krigsforlist 16/3 1941 under engelsk administration WW2. Sænket med kanonild af GNEISENAU i Nordatlanten.1999-041900-1950114, 121 ID=8461
CHILEAN REEFER, M/S, b. nr. 70 Nakskov Værft, 1936 til JL.2001-051900-195085-96 ID=8461
CHILE, M/S, 10325 TDW, ØK, krigsforlist 7/6 1942 under engelsk administration WW2. Torpederet af it. ubåd DA VINCI mellem Cape Town og Freetown.1999-041900-1950113, 123 ID=7437
CHILE, M/S, EAC skib, kaptajn Juel-Brockdorff 1920 ca. før han fik skoleskibet KØBENHAVN.1988-061900-1950133 ID=7437
CHR. CHRISTENSEN, S/S, b. nr. 224 Flensburger Schiffbau Ges. 1903 til D/S VENDILA, strandet 1915-02-16 ved Longstone, Skotland1997-051900-195050 ID=3874
CHR. J. KAMPMANN, S/S, b. nr. 157 Kjøbenhavns Flydedok & Skibsværft, 1924 til D/S VENDILA, 1940 under Ca. kontrol, torpederet 2/11 1942 ved Trinidad af U-160. *f1997-051900-195041 ID=8294
CHR. J. KAMPMANN, S/S, b. nr. 157 Kjøbenhavns Flydedok 1924 til D/S VENDILA. Opbragt 9/4 ved Halifax, admin. af Can. Nat. Steamships, Montreal. 2/11 1942 torpederet af tysk U-160 i Caribien1997-051900-200050 ID=8294
CHR. SASS, M/S, 2.812 BRT, 7.000 tdw, b. 1930, nr. 579, B&W til D/S Myren. Beslagl. 1940 Montevideo og næ. COLONIA. 1946 igen til D/S Myren og næ. CHR. SASS. S. 1959 Garante Comp. Naviera, Panama, næ. TAXIARCHIS - se videre der.2008-051900-200079, 81, 85, 91 ID=7653
CHRISTA ex EMMA, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Næ. senere til ULLA og MODIG og CHRISTA, solgt 1969 til Klaksvik og næ. til TIM. oph. 1974.1981-091900-1950106 ID=7191
CHRISTANSHAVN, fregatskib, af København. Ejer Asiatisk Kompagni. Flagføring 1800-tallets begyndelse på tegning af C.C. Parnemann.1969-021800-190041 ID=3304
CHRISTEL HEERING, M/S, b. nr. 103 Aarhus Flydedok 1958 til Heering, s. 1962 til Bogota og næ. til CATAIMA *f2000-041950-200067 ID=7997
CHRISTIAN D. ACHTE, S/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1944-031800-185032 ID=3284
CHRISTIAN DEN OTTENDE = CHRISTIAN VIII, linjeskib, 84 kanoner, Gårdmand Jens Hansen Skipper, Gedesby, var mønstret 1848-1850. *p1971-061800-1900132-133 ID=10091
CHRISTIAN DEN SYVENDE, linjeskib, 90 kanoners b, i 18031993-091800-185093f ID=8463
CHRISTIAN DEN X, M/S, ex FIONIA, søsterskib til SELANDIA, b. B&W 1912 til Ø.K. k. Hamborg-Amerikalinjen 1912 og næ.1991-031900-195031 ID=8464
CHRISTIAN ex ZEEMEEUW af Groningen. Skonnert b. på Germaniawerft, Kiel b. nr. 396. Bjærget efter stranding 1927-02-03 ved Thyborøn og reg. 1927-11-29 som CHRISTIAN til Hans P.W. Belkin, Sønderborg.1981-091900-1950108 ID=11067
CHRISTIAN GOTTLIEB, tremastet galiot, 58-62 kls., bygget Neustadt 1748, forlist april 1797 på Elben. Kaptajn 1778- el. 1785-1792 Hans Hinrich Koch. Malet ud for Kronborg af Jes Jessen 1792. Side 104 *p1990-051750-1800104f, 107, 109, 111, 113 -
CHRISTIAN HOLM, M/S, b. 1927, B&W nr. 348. Model i sølv tilgået H&S.1959-011950-200012 ID=7476
CHRISTIAN HOLM, M/S, ex CHRISTIAN, 9.119 BRT, 12.900 tdw, b. 1927 nr. 348 B&W til D/S Myren. S. 1929 DDPA og næ. Opbragt 1940, best. Anglo-American Oil Co. Retur 1945. S. 1953 Nazim Kalhavan, Istanbul og næ. RIZA KAPTAN. Oph. c. 1960.2008-051900-200084 ID=7476
CHRISTIAN HOLM, M/T, 12900 TDW, Danske Petroleums Selskab, under engelsk administration WW21999-041900-1950105, 113 ID=7476
CHRISTIAN IX, galease / jagt, b. 1888 i Stubbekøbing. Kaptajn Christen Nielsen Christensen.1966-131850-1900202 ID=9681
CHRISTIAN IX, S/S, b. 1875 på B&W til DFDS, s. 1916 til Island. Foto lossende i London.1988-041850-195036 ID=6386
CHRISTIAN IX, sejlskib af Fejø i Dybvig Havn ca. 1900.1966-131900-1950199 -
CHRISTIAN VIII, H/S af Kiel, kaptajn F.L. Sommer fik i 1845 lågpokal af mandskabet.1978-081800-1850179 ID=10088
CHRISTIAN VIII, H/S, b. 1825 ca., 74 NRT, 40 HK, indkøbt 1826-1827 og døbt DANIA. Tegning af Jakob Petersen, 1840. *t1945-101800-1850164 ID=3284
CHRISTIAN VIII, H/S, kaptajn F.L. Sommer 1840-1845, fik lågpokal af besætningen.1980-021800-185012 ID=10088
CHRISTIAN VIII, navngivet i Åbenrå 1841 af kongen af samme navn.1983-081800-1900105 ID=10088
CHRISTIAN VIII, orlogsskib, sprang i luften 1849 på Eckernförde Fjord. Model skænket Birket Kirke som votivgave. Samt efterligning ophængt i Tranebjerg Kirke.1950-041800-195062, 64 ID=8482
CHRISTIAN VIII, S/S, hjulskib, aktiv 1842 - sammenholdt med S/S IRIS (ID 6244). Foto fra Ålborg havn 1842. *f1967-051800-1850136-139 ID=3898
CHRISTIAN VII, sejlskib, drev på grund 1806-02-27 ved Glückstadt. Rep. Kapret af England 1807.1984-021750-185020 ID=8463
CHRISTIAN V, slaveskib 1600-tallet2010-061650-1700106 ID=8466
CHRISTIAN V, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, forliste i 17102010-061700-1750106 ID=8466
CHRISTIANIA, fregat (1780-1781)1999-031750-180087 ID=8483
CHRISTIANIA, fregat, b. i Norge ca. 1772. Om ornamenterne.1974-051750-180088 ID=2349
CHRISTIANIA, orlogsfregat, togt 1781 til Vestindien, rejserute og konvojering.1982-031750-180022 ID=8483
CHRISTIANOPUERTO = CHRISTIANSHAVN, ostindiefarer (1639)1995-041600-165051 ID=8539
CHRISTIANSBORG SLOT, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750122-123 ID=203
CHRISTIANSBORG SLOT, fregatskib, Asiatisk Kompagni, hjemkomst 1749 fra rejse til Kina.1978-021700-180022 ID=203
CHRISTIANSBORG SLOT, fregatskib, kinafarer, Asiatisk Kompagni, forliste ved Göteborg 1750.1987-041700-180063 ID=203
CHRISTIANSBORG, 138 Kml. B. 1777 ved KGHs Værft. Overdraget Østersøisk-guineisk Handelsselskab stiftet 1781.2011-051750-180073, 76-77, 90, 103, 108 ID=3137
CHRISTIANSBORG, fregatskib, 138 kls. b. 1776 skibsbygmester Erik Eskildsen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 52 ID=3127
CHRISTIANSBORG, fregatskib, afgået Guldkysten med 416 slaver 1724.1953-031700-175045 ID=8569
CHRISTIANSBORG, fregatskib, kaptajn Berndt Mørch, død 1777, ejer Det danske guineiske Handelsselskab. I Guinea 1777.1961-081750-1800176 ID=3127
CHRISTIANSBORG, fregatskib, kompagniskib, rejser -1766-1772-. Rute for rejse 1766-1767 gengivet på kortskitse side 15.1982-031750-180015, 20, 50 ID=3127
CHRISTIANSBORG, fregat, slaveskib i Det Østersøisk-guineisk Kompagni. Kaptajn Bernt Jensen Mørch 1766-1767.2010-061750-1800111-119, 123, 125, 128f, 133 ID=3137
CHRISTIANSBORG, M/S, ex BRETAGNE (V), ex ZAIRE, b. nr. 196 Nakskov Skibsværft 1972 til Dansk-Fransk. K. af D/S Dannebrog 1979 og næ.1995-071950-2000117 ID=7277
CHRISTIANSBORG, M/T, b. nr. 1016 Lindholmens Varv, Göteborg 1951 til D/S Dannebrog. K. 1963 af D/S VENDILA. K. 1966 Soloro Co. Ltd., Monrovia og næ. OROUTSA1997-051950-200051 ID=3626
CHRISTIANSBORG, M/T, b. nr. 314 FRH Værft 1971 til D/S Dannebrog/VENDILA. 1972 overt. af Dannebrog. K. 1975 af Empresa Maritima Portuaria de Imp. Havana og næ. ELPIDIO BEROVIDES1997-051950-200051 ID=159
CHRISTIANSBORG, senere TRANKEBAR, fregatskib, byg. nr. 11 på Andreas Bjørns værft, solgt 1744 til Asiatisk Komp.1968-021700-180020, 34 ID=9657
CHRISTIANSBORG, slaveskib, slaveoprør og dødelighed. 1775-1787.1973-031750-180030, 33-34, 42-50, 53, 56, 70-73 ID=3127
CHRISTIANSBORG, trekantrejser, slaverejser (1766-1776)1991-041750-180052 ID=3127
CHRISTIANSFORT, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, forliste i 17132010-061700-1750106 ID=8656
CHRISTIANSHAVN (Årbogen skriver fejlagtigt CHRISTIANSBORG), fregatskib, ostindiefarer. Jon Olafsson mønstret 1622.1964-021600-16508 ID=8657
CHRISTIANSHAVN, 3-mastet sejlskib kolonifart, 18061943-041750-180097ff ID=3304
CHRISTIANSHAVN, 3-mastet sejlskib kolonifart, k. 1800.1942-061800-1850104 ID=3304
CHRISTIANSHAVN, fregatskib af København, Asiatisk kompagni. Tegning af skib ved indløb til Taffelbugten gengivet, ca. 1820-1826. *t1979-041800-185090, 104-114, 125 ID=3304
CHRISTIANSHAVN, fregatskib, 180 kls. Ostindisk Kompagni, afgik 1. rejse til Trankebar 1622-10-08. Hjemkomst 1624-05-27. Navn gengivet på mønt tegning side 111, foto side 119. *t *f1977-051600-1650111-113, 117 ID=8657
CHRISTIANSHAVN, fregatskib, 372 kls., indkøbt 1800, rederi Asiatisk Kompagni. Kaptajn G.G. Stage, rejse 1819-1820 til Østen. p.35 *p1956-031800-185033-74 ID=3304
CHRISTIANSHAVN, fregatskib, Asiatisk Kompagni. Forfatteren Poul Martin Møllers skibskiste skænket museet,1955-011800-18509 ID=3304
CHRISTIANSHAVN, fregatskib, ejet af Asiatisk Kompagni, 1802, hilseceremoni vad hjemkomst omtalt.1989-031800-190049, 63 ID=3304
CHRISTIANSHAVN, kinafarer 1819. Her foregik al læsning på dækket. Åben ild på banjerne var forbudt.1964-021800-185015 ID=3304
CHRISTIANSHAVN, ostindiefarer udsendt 1622, 1624, 16391995-041600-165045-60 ID=8657
CHRISTIANSSAND, fregatskib, Indiensfarer, konvojeret hjem fra St. Helena 1798 af OLDENBURG.1981-081750-185097 ID=11132
CHRISTIANSSTED, c.18201943-061800-1850105 ID=8658
CHRISTIANSSTED, fregatskib, bygget af Johannes Sørensen Halkjær på van Ostens værft i 1770'erne.1969-041700-1800114 ID=8659
CHRISTIANSSTED, sejlskib i indiefarten for Heinrich Bolten 17802004-061750-180096, 98 ID=8659
CHRISTIANSSTED, vestindiefarer, 173 kls. b. 1777 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 i København på Van Ostens Plads til Overskattedirektoratet, senere solgt til Bolte.1974-041750-180054, 68-69 ID=8659
CHRISTIANSTED, partikulært fregatskib, i konvoj med HOLSTEN 1780 fra Kap.1981-081750-185091-92 ID=8659
CHRISTIANSØ, fregat på 30 kanoner på Københavns Red på maleri af Rach & Eegberg ca. 1750. *p2010-051750-180085 ID=8660
CHRISTIANUS QUINTUS, forlis ved Nicaragua 17101948-041700-175069-98 ID=8465
CHRISTIANUS QUINTUS, fregatskib, ejet af Vestindisk-guineisk Kompagni, spisetakst for slaver 1708.1973-031700-175047-48 ID=8465
CHRISTIANUS QUINTUS, fregatskib, forliste 1710 på Nicaraguas kyst.1982-031700-175019 ID=8465
CHRISTIANUS QUINTUS, fregatskib, guineafarer, beskrivelse 1698 af kahytsinventar.1980-031650-170066 ID=8465
CHRISTIANUS QUINTUS, fregatskib, sejlede for Ostindisk Kompagni. Rejsetid til Ostindien og retur 1692 var 560 døgn og 1694 541 døgn og 1996 573 døgn.1987-041650-170069-70 ID=8465
CHRISTIANUS QUINTUS, orlogsskib (1739) Kan det være en skrivefejl for CHRISTIANUS SEXTUS?1943-071700-1750106 ID=8477
CHRISTIANUS QUINTUS, orlogsskib, b. 1667 som PRINS CHRISTIAN, næ. 16731943-041650-170079 ID=8470
CHRISTIANUS QUINTUS, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, tab på togt i 16992010-061700-1750107 ID=8465
CHRISTIANUS SEPTIMUS, fregatskib, Bataviafarer, konvojeret hjem fra St. Helena i 1798 af OLDENBURG.1981-081750-185097 ID=8479
CHRISTIAN, 27 kanoner, Kompagniskib med på Ove Gjeddes rejse 1618-1620.1943-041600-165077 ID=8538
CHRISTIAN, brig af København. Store Bjørn var mønstret 1855. Foto af dagbogsside.1965-031800-190033 -
CHRISTIAN, fregat, b. 1837, 132 kls., kaptajn J. Fr. Brodersen (I), (1839)1994-051800-185071 ID=8484
CHRISTIAN, M/S, 9.119 BRT, 12.900 tdw, b. 1927 nr. 348 B&W til D/S Myren. S. 1929 DDPA og næ. CHRISTIAN HOLM. Opbragt 1940 af Canada. Anglo-American Oil Co. bestyrer. Retur 1945. S. 1953 Nazim Kalhavan, Istanbul og næ. RIZA KAPTAN. Oph. c. 1960. *f2008-051900-200079, 84 ID=7475
CHRISTIAN, ostindiefarer, forliste ved Ceylons kyst (1618)1995-041600-165045 ID=8538
CHRISTIAN, skib, deltog i Ostindisk Kompagnis første rejse 1618 til Indien.1988-051600-165089, 91 ID=8538
CHRISTIAN, skonnert 3-m. af Bogense, b. 1904 hos Skibsbygmester Hoffmann, Fjællebroen, 22 iHK motor instal. 1904. Senere EVA, ANNA og META JAN, s. til Holl. 1968. Foto. *f1989-021900-20006-7, 14 ID=6512
CHRISTINA, svensk galease grundstødt 1808 ved Nyord.1961-06180--1850170 -
CHRISTINE ex DUE FRATELLI, bark af Sønderho, 394 t., b. 1863 i Triest. Om galionsfiguren.1975-041850-195077, 80 -
CHRISTINE, galease / jagt, 42 BRT, b. 1889 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=9102
CHRISTINE, S/T, tankskib af Århus, b. 1890 på B&W, byg. nr. 164, til Det Danske Petroleums-Aktieselskab. Maleri af A. Jacobsen, 1893 *p1963-111850-1900158-160 ID=9556
CHRISTINE, slup af København, 5,5 kls. b. 1805 i Helsingør.1958-061800-1850143 ID=8988
CHRISTINE, transportskib, sejler guvernør Hansen fra Nikobarerne til Indien1992-051800-185095 ID=8661
CHROBRY, M/S, b. 1939 på Nakskov Skibsværft til Gdynia America Lines Ltd.1949-051900-1950128 ID=8662
CHRONEN, kaperskib fra St. Malo. Søfolk blev efter tabet af FREDERICUS QUARTUS eller CHRISTIANUS QUINTUS taget 1710 som besætning.1948-041700-175092-93 -
CHUMPON, S/S, b. til ØK på Barclay Curle & Co., Glasgow - projekttegning 1908 *d2005-011900-1950OmsB ID=8663
CIMBRIA - forlist, H.P. Priors tab i forbindelse med1954-061850-190081 ID=8409
CIMBRIA, fragtskib, rederiet D.F.K. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=8664
CIMBRIA, H/S, b. Caird & Co. Greenock, Skotland 1852 til H. P. Prior. Indsat på provinsruter. Kaptajn S. H. Andersen 1853-1854, kaptajn P. Engel 1854-1858. Forlist 14/10 1858 på Disken. Side 41 maleri af Carl J. E. Olsen. *p1944-031850-190040-49, 55-57, 61, 65, 83, 89, 101 ID=8409
CIMBRIA, H/S, skibsmaleri af C. Olsen, H&S 1944:0079, restaureret 2005.2006-082000-2050111 ID=8409
CIMBRIA, S/S, indsat på H.P. Priors Jyllandsruter 1851-1967-051850-1900148-149 ID=8409
CITOYEN, fransk orlogsskib. Georg Albrecht Koefoed var om bord 1778-1981-171750-1850200 -
CITY ICE-BOAT NO. 2, isbryder i Philadelphia Havn fra 1868 til efter 1950.1950-051850-195089 -
CITY OF BERLIN, passagerdampskib, fik 1879 som første skib elektrisk lys fra egen elektricitetsmaskine.1980-031800-190053 -
CITY OF CHESTER, S/S, meldte passage 1889-04-08 af vrag S/S DANMARK, fra Thingvallalinjen.1979-051850-1950138 -
CITY OF ROME, S/S, kolliderede med USA ubåd S 51, 1925-09-251946-021900-195039 -
CLARA ROTHE, skruedamper, reder George Nunes (c.1870)2001-031850-190035 -
CLARA, ex NOVI MOLODEZ, brig, ejet af Moses & Søn G. Melchior, 1905.1961-091900-1950179 ID=9417
CLARA, fragtskib, rederiet Myren. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=8665
CLARA, S/S (II), 1.398 BRT, 2.230 tdw, b. 1925, nr. 669, Howaldtswerke, Kiel, til D/S Myren. Hjemmeflåden 1940-1945. S. 1954 Raffaele Capano, Torre del Greco, næ. TERESA CAPANO, Oph. 1972.2008-051900-195079, 81, 83, 85, 91 ID=8665
CLARA, S/S (I), 1.148 BRT, 1.570 tdw, b. 1874, nr. 136 M. Pearse & Co., Stockton til G. Pyman & Co., West Hartlepool som LADY CLARE. K. 1895 af D/S Myren og næ. S. 1925 Holztransport GmbH, Stettin. S. 1925 F. W. Ludwig, Stettin og næ. GLÜCKAUF.2008-051900-195079, 90 ID=8666
CLARA, skonnertbrig b. 1877 byg. nr. 12 på Rasmus Møllers værft, Fåborg til A.M. & A.W. Rønne, København. Indgår i værftsmodel på H&S.1959-021850-195025, 28-29, 33 ID=9087
CLARA, skonnertbrig, byg. nr. 12 på Rasmus Møllers Værft i Fåborg 1874-1878. Vist på model bygget af Christian Nielsen til H&S i 1956.1983-141950-2000211 ID=9087
CLEMENTINE MÆRSK, M/S, containerskib bygget Lindø i 2002. Side 8, 15 *f2010-032000-20507-40 ID=2877
CLEOPATRA'S BARGE, skonnertbrig af Salem, 1816, om uniformering.1979-021800-185022 -
CLEOPATRA, engelsk krydser, påsejlede 1898 skonnerten LIVLIG ved Hven.1980-061850-1950103-14 -
CLERMONT, første dampskib, jomfrutur 7/10 18071996-071800-1850101 -
CLERMONT, H/S, Robert Fultons dampskib.1977-061800-1850128-129 -
CLEVELAND, S/S, 4549 BRT, b. 1902, Gr. SPYROS VALLIANOS 1915 s. P.A. Jensen Line næ. CLEVELAND af N.Y. 1924 næ. MANITOWOS, N.Y. 1924 s. A/S S/S Grete Jensen næ. GRETE JENSEN. 1926 s. D/S Codan næ. SVENDBORGSUND. 1928 s. Gr. næ. ALAFIA. 1931 oph.2007-031900-195023 ID=6486
CLEVELAND, S/S, k. 1915 i Grækenland som SPYROS VALLIANOS, 7600 DWt, til Albert Jensen. Omreg. til USA-flag og næ. til MANITOWOC.1986-051900-1950136, 151, 169 ID=6486
CODAN, Åbenråbrig, kaptajn Behrens (1847)1994-051800-190076 ID=8667
COLBATZ, preussisk bark (1829)1942-041800-185094 -
COLONIA, M/S, ex CHR. SASS, 2.812 BRT, 7.000 tdw, b. 1930, nr. 579, B&W til D/S Myren. Beslagl. 1940 Montevideo og næ. 1946 igen til D/S Myren og næ. CHR. SASS. S. 1959 Garante Comp. Naviera, Panama, næ. TAXIARCHIS - se videre der.2008-051900-200091 ID=7653
COLONIA, S/S, ex CHR. SASS2008-051900-195083 ID=7653
COLUMBIA, M/S, b. 1928 Nakskov nr. 35 til Orient A/S. Beslaglagt NY 1940, oplagt Baltimore, 1941 US War Shipping Admin. og næ. SIR HUON. Torpederet 30/8 1942 ved Trinidad. *f2009-051900-195079, 80, 86 ID=8668
COLUMBUS, skonnert, 43 kls., k. H.C. Brodersen, Flensborg 18501994-051850-190079 ID=8669
COMETA, M/S, b. hos HSM byg.nr. 263 til Det Bergenske D/S, overtaget fra værftet af besættelsesmagten under WW2.1982-061900-2000114 ID=10904
COMTE DE COLBERT, fransk slaveskib. Købte slaver på Guldkysten i 1773.2010-061750-1800122 -
CONCEICAO, sejlskib (1625)1943-031600-165070f -
CONCORDIA, 80 kls. indkøbt i Amsterdam til reder Joost van Hemert & Sønner, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1782-06-06.1973-051750-1800107 ID=11133
CONCORDIA, bark af København, der berettedes 1839 om albatrosser i Sydlige Atlanterhav.1963-061800-1850139 -
CONCORDIA, bark ejet af skibsreder Jacob Holm fra 1839.1955-111850-1900160 ID=8567
CONCORDIA, bramsejlsskonnert 3-m. fra Sydfyn, lå 1917 i Jacksonville, USA, pga. krigen.1966-091900-1950137 ID=9683
CONCORDIA, fragtskib, rederiet D.F.K. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=8670
CONCORDIA, fregatskib fra Oostendeske Kompagni 1719, 1727.1989-061700-1750158, 162, 165-167 -
CONCORDIA, skonnert, b. 1894 hos Rasmus Møller, Fåborg.1959-031850-190054 ID=5792
CONCORDIA, topsejlsskonnert, 115 BRT, b. 1894 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=5792
CONDOR, barkskib, b. 1861 i Åbenrå, hjemskrevet Rudkøbing fra 1879, frl. 1881 Patagonien. *f2000-051850-190081ff ID=8745
CONDYLIS, S/S, k. 1915 af Albert Jensen, næ. til FINLAND, omreg. til USA-flag og næ. til GENESEE. Opbragt af England.1986-051900-1950149 ID=11134
CONFEDERATE ex PROTECTOR, omdøbt under WW21999-041900-1950100 -
CONFERENTS-RAAD STEMANN, b. 1778 Kbh. el. Eckernförde, 128,5 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073 ID=8815
CONGO, M/S, b. nr. 316 Helsingør Værft 1954 til Dansk-Fransk. K. af Cia. de Navegacion Cisnemar, Panama 1972 og næ. BUENAVENTURA1995-071950-2000116 ID=6765
CONSTANCE, brig i grønlandsfarten, kaptajn William Jensen, ca. 1900.1971-031900-195058 ID=8816
CONSTANCE, brig, b. 1855 i Vejle, rigget i Flensborg for C.F. Tietgen & Co., k. af KGH i 1856. Grønlandsrejser 1895-1903. Derefter kokkeskole i Frederiksholms Kanal, Kbh. *f1995-021850-19508-10, 15, 21 ID=8816
CONSTANCE, brig, b. i Vejle, rigget i Flensborg hos C.F. Tietgen & Co., k. af KGH 1856, s. 1903. Ophugget 1937. Afgik Julianehåb, lodset af Christian Nielsen august 19022010-071850-1950141 ID=8816
CONSTANTE, S/S, b. nr. 91 hos McIntyre & Co.2002-041850-195085 -
CONSTANTIA MARIA, fregat af København, 89 klst. b. Flensborg 1800. Kaptajn P. N. Holbech. Redere Neergaard og Jørgensen, senere Ryberg & Co.. Maleri kopieret efter original af Th. Kjølner, Hillerød i 1944. *p1944-061800-1850130 ID=8817
CONSTANTIA MARIA, fregat af København, b. 1800-1801 i Flensborg, opbragt 1808 af englænderne. Skibsklokken fra fregatten på H&S.1972-131750-1850215-218 ID=8817
CONSTANTIA MARIA, fregatskib af København. Kaptajn Peter Nielsen Holbech. -1800- Se stikord under 1944-06.1944-011750-18509 ID=8817
CONSTANTIA MARIA, fregatskib, Vestindienfarer, skibsklokken erhvervet til H&S med støtte fra H&S Venneselskab.1980-021750-180011 ID=8817
CONSTANTIA MARIE, fregatskib, 89 kls., b. 1801 i Flensborg for københavnsk reder. H&S har billede af skibet, kaptajn var Peter Nielsen Holbech for rederiet Ryberg & Co.1969-041800-1850122 ID=8817
CONSTANTIA, sejlskib, 55 kls., ført af rømøkaptajn Cornelis Hansen i 1799 og ført af Engelbert L. Degn, 1819. 1824, 1826-1827.1984-021750-185012, 15 ID=11135
CONSTANTIA, tremastet galiot, partreder Peter Johan Otzen, ca. 1789.1990-051750-1800111 ID=8818
Contarina-vraget ved Venedig, c.1300. p.48 *t2003-041300-135047f -
CONWAY, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Strandet på Tortola under orkan 1867-10-29.1949-041850-1900100 -
COOLANGATTA ex FRUIT QUEEN, M/S, køleskib bygget hos HSM 1949 til Per Gjerding i Bergen, men videresolgt til Transatlantic i Göteborg og næ. til COOLANGATTA.1982-061900-2000121 ID=10927
COOLGARDIE, M/S, køleskib, b. 1956 hos HSM til Trans A/B, Sverige.1982-061900-2000121 ID=10951
COPENHAGEN, 110 kls., kaptajn C. Jansen, indkøbt i Tinmouth til reder Fabritius & Wewer, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112 ID=11136
COPENHAGEN, H/S af Kiel, kaptajn F.L. Sommer, reder Donner & Schmidt, Kiel, fra 1845.1978-081800-1850179 ID=7930
COPENHAGEN, S/S, 2280 BRT, b. 1919 Øresundsvarvet til Oversøisk Kompagni. 1929 s. D/S Viking og 1929/1930 næ. DELAWARE, 1933 s. DFDS. Forlist 1960.2007-031900-195014, 19, 21 ID=7046
COQUETTE, kutter, 9,8 yachttons, b. 1866 af E.C. Benzon til grosserer Kramer, København1954-051850-190075 ID=8364
COQUETTE, yachtskonnert på 70 feet længde, konstrueret af Louis Winde, Boston, ca. 1850.1983-131850-1900174 ID=8364
Corbita, skibstype fra romertiden.1977-030-40070 -
CORE, USS hangarskibe, der opsendte Wildcat og Avenger fly, der sænkede U-185 24/8 1943.2011-041900-195053 -
CORNELIA MÆRSK, M/S, fragtskib, A. P. Møller. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052, 55 ID=8848
CORNWALL, 212 brt, b. 1906 på Thurø. Reder 1925 R. W. Rasmussen, Thurø. K af A/S Rolf Krake. Under AES fra 1933. K 1941 af A/S Storebælt, Korsør. *p1991-051900-195079 ID=8849
CORNWALL, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, 184 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128 ID=8849
CORNWALL, skonnert 3-m., 212 BRT, b. 1906 af J. Ph. Jørgensen, Thurø.1967-031800-190073-75 ID=8849
Corpo Santo-vraget fra Lissabon c.13302003-041300-135051ff -
CORT ADELER - Fregatten CORT ADELER angribes 20/8 1808. *p1942-091800-1850106 ID=8956
CORT ADELER, fregat og kaperskib i Helsingør1945-051800-1850157 ID=8956
COSAK, dæksbåd, lystfartøj, NBDT (1869)1993-071850-190074 ID=3275
COSAK, lystjagt, b. 1854 af E.C. Benzon til sig selv, Lgd. mellem stævne 26-4 fod, deltog 1855 ved Åbenrå i Danmarks første kapsejlads1954-051850-190065, 71 ID=3275
COUNTESS OF LONSDALE, passagerskib hvorpå N. E. Tuxen 1843 rejste til London1993-091850-190099 -
CP VALOUR, M/S, strandet ved øen Horta, Azorerne, september 2005. Flotbragt af Svitzer A/S. *f2008-022000-205026 -
CREDA, S/S, ankom Julianehåb, lodset af Christian Nielsen ca. 19002010-071850-1950141 -
CRESTVILLE, M/S, b. 1958 hos HSM til A.F. Klaveness i Oslo.1982-061900-2000135 ID=10957
CRIEMHILDE, brig af Fanø, b. 1877 hos Søren Abrahamsen, Nordby, kaptajn L.A. Mathiasen. Foto fra Hamburg 1888-05-19. Jens Kusk Jensen mønstret som letmatros 1887. *f1986-021850-19504-6 ID=11137
CROMHOUT, b. Holland og næ. til NORGE, fregatskib af København indkøbt til Asiatisk Kompagni, om ornamentering.1974-051750-1800100 ID=3216
CRON PRINTZEN, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, forliste i 17062010-061700-1750106 ID=8957
CRON-PRINTZ CHRISTIAN, fregatskib, passage af Abrolhos 1730.1955-051700-175094 ID=3136
CRON-PRINTZEN AF DANMARK, fregatskib, passage af Abrolhos 1709.1955-051700-175094 ID=8515
CRON-PRINTZEN AF DANMARK, orlogsskib, 1708. Om sømandsstraf.1956-051700-1750117 ID=8515
CRON-PRINTZEN, sprang i luften ved øen Principe i Guineabugten 1706-05-31.1948-041700-175069 ID=8957
CRONJAGTEN, jagt, b. 1720-1740, havde galionsfigur af Just Wiedewelt.1974-051700-180084 -
CRONPRINS CHRISTIAN, kinafarer, rejse 1729-1730, dagbor fra skibspræst Huusmann1950-011700-175012 ID=3136
CRONPRINSEN = KRONPRINSEN AF DANMARK, fregat, Asiatisk Kompagni. Tønnes Langøe var overstyrmand 1779. Bodmeribreve underskrevet af ham tilgået H&S.1959-011750-180012 ID=3213
CRONPRINTZ CHRISTIAN, ex WARBERG, kinafarer (1730)1996-051700-175057 ID=3136
CRONPRINTZ CHRISTIAN, fregatskib udsendt til Kina 1730, hjemkommet 1732.1947-081700-1750127 ID=3136
CRONPRINTZEN AF DANMARK, ostindiefarer 17101991-061700-175095 ID=8515
CROON-PRINCEN, Asiatisk Kompagnis skib. Vareprøver hjemsendt med -1720- (formodentligt et defensionsskib, jf. NJUF p.259, JM)1951-031700-175064 ID=7983
CROWN OF DENMARK, fuldskib, 2062 brt, b. 1883 i Dumbarton. K. til Norge og næ. SAGA. K. 1916 af Volante og næ. VIBEN. K. 1923 af A/S Anders Just, Kbh. 1923 solgt til ophugn. i Tyskland. *f2006-041900-195046 ID=8958
CRUSADER, S/S, ex BROSUND af D/S Hafnia. Overtaget af USA 1941 og reg. Panama. 14/11 1941 torp. i Atlanten.2007-031900-195018 -
CULLODEN, linjeskib, engelsk. Deltog i Middelhavskampene 1798 mod Napoleon.1962-031750-180046, 55, 60, 63-64 -
CURTIS, bark 130 kls., b. Maine USA 1855, K. og omb. 1862 Flensborg, af reder H.C. Brodersen og næ. CATHARINE. K. af G. Thisted, Vejle 1872 og næ ACTIV. Forlist 1886.1994-051850-190090 ID=8129
Cut water, stævndel *f1946-061900-1950165f -
CUTTY SARK, klipper, dagbøger udgivet blev inspiration om bord på skoleskibet KØBENHAVN 1924.1988-061900-1950158, 173 -
CYGNET, 180 tons, 16 kanoner, engelsk opdagelsesskib med opgave at finde handelsmuligheder på Chiles kyst, kaptajn Swan, ca. 1683.1975-031600-170032, 34 -
CYRIL, S/S, 3500 TDW, Dania, under engelsk administration WW21999-041900-1950114 ID=8959
CYRIL, S/S, b. nr. 212 hos Lübecker Maschinenbau2002-041900-195087 ID=8959
CYRUS, S/S, b. nr. 93 B&W 1876 til A/S D/S Carl som VOLMER, k. 1905 af D/S Cyrus, k. 1911 af Zentralverein Deutscher-Reederei, Hamburg og næ. til GISELTHOR.1997-051850-195042 ID=8961
CÆSAR, svensk admiralskib under kampene i 1658. Admiral Siöhielm kommanderende.1958-031650-170032 -
D. STADTS WELVAERT af Altona, hvalfanger, sejlskib på glasmaleri. Ca. 1757.1963-041750-180082 -
DA VINCI, it. ubåd, torpederer 7/6 1942 CHILE, M/S, 10325 TDW, ØK, mellem Cape Town og Freetown.1999-041900-1950123 -
DAFNY, M/S, ex VEDBY, b. nr. 664, B&W til Motortramp 1943. K. 1962 af A/B Sally v/A. Johansson, Mariehamn og næ. K. 1975 Eckhardt & Co., Hamburg - videre til Euro-Atlantico, Panama og næ MARLIN II.2005-041900-200039 ID=7732
DAGMAR SKOU, M/S, b. 1971 hos HSM til rederiet Ove Skou. Foto. *f1982-061900-2000134 ID=10439
DAGMAR, barkskib, hjemhørende Nyborg (c.1900)2000-051850-190097 -
DAGMAR, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094 ID=9074
DAGMAR, korvet, gengivet på stik til ankers ved La Guayra i Venezuela, 1868.1984-031800-190039 ID=9076
DAGMAR, S/S, 1400 TDW, JL, krigsforlist 9/6 1941 under engelsk administration WW2. Luftbombet ved Bournemouth.1999-041900-1950114, 122 ID=9075
DAGMAR, S/S, 2360 TDW, DFDS, krigsforlist 1941-02-09 under engelsk administration WW2. Luftbombet ved Cap St. Vincent.1999-041900-1950113, 121 ID=9074
DAGMAR, S/S, b. 1866 i Hebburn, UK. K. 1866 fra Koch til DFDS.1954-091850-1900133 ID=8429
DAGMAR, S/S, b. West Hartlepool 1872, k. af DFDS 1873. Minesprængt 1916. Foto af besætning med to fruer (1886) *f1993-051900-195045 ID=6394
DAGMAR, S/S, drevet af Lesley -1866-1867-1944-031850-190088, 91 ID=8429
DAGMAR, skruekorvet, b. 1861 - om ornamentering.1974-051850-1900107 ID=9076
DAGMAR, skruekorvet, maskinleverancer fra B&B efter 18581993-091850-1900106 ID=9076
DAGNY, S/S, b. nr. 91 McIntyre & Co., Paisley, Skotland 1882 / 1912.2002-041850-195085 ID=6398
DAGO II, ex DAGØ, S/S, b. 1917, indfl. 1928 til Riga, dansk ejer, og 1938 til dansk flag. Overtaget af de allierede under WW2 og næ. DAGO II. Danskers krigserindringer.2012-031900-195042 ID=9059
DAGØ, S/S, 3350 TDW, Baltic D/S, under engelsk administration WW21999-041900-1950115 ID=9058
DAG, brig. Kom til Lildstrand i Thy for ophugning på stranden 1887.1976-041800-190056 -
DAISY, S/S, b. 1907, fragtskib, halvmodel skænket af rederiet Heimdal1950-011900-195010 ID=6648
DAMARK, brig, b. 1838, konstruktionstegninger gengivet side 103, 105. *t1989-051800-1950102-103, 105, 107 ID=9475
DAMERNE, 182 kls., b. 1779 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Eskild Tønsberg i Kbh. til Overskattedirektoratet og s. til Roepstorff.1974-041750-180068-69 ID=8000
DAMERNE, fregatskib af København, om ornamentering ca. 1800.1974-051800-1850100 ID=8000
DAMERNE, fregatskib. Skibsportræt malet ca. 1780 af Frederik Wessel Munck, nu på H&S.1951-071750-1800106 ID=8000
DAMERNE, fregatskib, 152 kls., b. før 1781.1970-021750-180049 ID=8000
DAN CARRIER, coaster, BT 465, grundstødt ved Gilleleje og kondemneret i 20032004-051950-200082 ID=2692
DANA FUTURA, M/S, fragtskib til Englandsfarten hos DFDS, bygget på HSM 1975. Foto side 144. *f1982-061900-2000144 ID=176
DANA GLORIA, M/S, fragtskib til Englandsfarten hos DFDS, bygget på HSM 1976.1982-061900-2000144 ID=9582
DANA MINERVA, M/S, fragtskib til Englandsfarten hos DFDS, bygget på HSM 1978.1982-061900-2000145, 153 ID=11005
DANA OPTIMA, M/S, fragtskib til Englandsfarten hos DFDS, bygget på HSM 1978.1982-061900-2000145, 153 ID=10444
DANA RESEARCHER ex DANA (III), M/S, k. af Bertra International v/Berg & Larsen; 1984 solgt til ESVAGT og næ. til ESVAGT DANA.1998-071950-2000133 ID=9210
DANA (III), havundersøgelsesskib udstyret med Decca (1950-1960)2004-081950-2000125 ID=9209
DANA (III), M/S, havforsk.skib b. nr. 207 Frederikshavn V. 1937, omb. 1939, solgt til Sv. E. Sønderstrup 1978, k. 1980 af Bertra Intern. og næ. DANA RESEARCHER, 1984 k. af ESVAGT og næ. ESVAGT DANA *f1998-071900-1950129ff, 141 ID=9209
DANA (II), S/S, k. som UK minestryger JOHN QUILLIAM b. 1917 på Cochrane & Sons Ltd., Selby nr. 801, ombygget 1920 på Orlogsværftet for Landbrugsm. DAS reg. 1921. *f1998-071900-1950122f, 141 ID=9208
DANA (IV) i hårdt vejr *f1998-011950-2000OmsF ID=174
DANA (IV) i hårdt vejr *f1998-011950-2000OmsB ID=174
DANA (IV), b. Dannebrog Værft & Flydedok 1980, lev. 19811998-071950-2000133ff, 142 ID=174
DANA (IV), b. Dannebrog Værft 1980 *f1998-071950-2000135 ID=174
DANA (I), havforsk.skib, 4-m. f-and-a- skonnert, 367 BRT, b. 1918 på Nakskov til ØK. K. 1924 af Lloyd Lundstrøm, Sv. og næ. til CARINA. Sælges til No. 1933. K. 1935 af It. og næ. til GUISEPPA 5.1998-071900-1950119ff, 141 ID=5698
DANA (I), motorskonnert, havforskningsskib (1922) *p1998-071900-1950119 ID=5698
DANA, S/S, b. nr. 115 Antwerpen Eng. Co., Hoboken.2002-041900-195088 ID=9304
DANBELT, S/S, b. nr. 679 på B&W.2002-041900-195083, 88 ID=7748
DANEBROG, galease af Ålborg, foto af lukaf med køjer i 3-mands lukaf. Foto 1921. f*1980-031900-195029 -
DANEMARK, S/S, b. 1920 til D/S Dana. 1926 s. D/S Halla næ. ØRESUND. 1927 s. Sv. næ. ARIEL, Hälsingborg.2007-031900-195024 ID=9347
DANERY, S/S, 1507 BRT, b. 1905 til D/S Mercur, Kbh som ROMA. 1916 s. D/S Dana næ. DANERY. 1926 s. D/S Halla næ. SALLINGSUND. 1927 s. Sverige næ. ACACIA.2007-031900-195023 ID=6416
DANEVIRKE, S/S, 2939 BRT, b. 1916 som YESAKI MARU (fortsat). 1923 s. J. KLerk, Kbh. 1924 s. D/S Oceania og næ. DANEVIRKE. 1925 s. D/S Halla og næ. BROSUND. 1927 s. D/S Hafnia. 1941 torp. Atlanten.2007-031900-195021 ID=6686
DANFJORD, S/S, b. nr. 329 B&W 1925, bygget som SØRVARD til Norge, indfl. 1947 til Danmark og næ.2002-041900-195088 ID=3133
DANFJORD, S/S, b. nr. 439 Flensburger Schiffsbau 1938. (Fred. p.177)2002-041900-195089 ID=9351
DANHOLM, S/S, b. nr. 116 Nakskov Skibsværft 1947, ex STENSNÆS.2002-041900-195088 ID=9353
DANHOLM, S/S, b. nr. 516 Ottenser Hamburg2002-041900-195084, 89 ID=9354
DANHOLM, S/S, b. nr. 516 Ottenser Hamburg *f2002-041900-195084 ID=9354
DANIA - forlist, H.P. Priors tab i forbindelse med1954-061850-190081 ID=8410
DANIA, brig, 72,5 kls., b. Nakskov, k. 1827 til Rainald P. de Coninck & Co., København, s. 1843 til Schmidt og Hansen, s. 1865 til J. Andersen, Svaneke, forlist 1870. Tegning skænket H&S af H.H. Blache.1956-011800-185012 ID=8647
DANIA, fragtskib, rederiet Dania. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=9546
DANIA, H/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1944-031800-185032, 56, 58, 65 ID=9547
DANIA, H/S, b. 1857-1858 hos Caird & Co., Greenock, Skotland til H. P. Prior. Kaptajn Faber fra 1858 til forlis i 1866 på Svineboderne. Maleri side 45. *p1944-031850-190044-45, 47-49, 61, 67, 71, 73-74, 79, 83, 86f, 89f, 101 ID=8410
DANIA, H/S, Professor Ursin rejste 1833 og sammenlignede med H/S MERCURIUS.1974-021800-185012 ID=9547
DANIA, H/S, senere næ. til CHRISTIAN VIII, b. 1825 ca., 74 NRT, 40 HK, indkøbt 1826-1827. Ombygget 1831.1945-101800-1850164 ID=9547
DANIA, S/S, b. 1867 hos Baumgarten & Burmeister til DFDS. Forlist 1877.1944-031850-190093, 106 ID=3336
DANIA, S/S, hjulskib, sejlede 1829 udflugt fra København til Flensborg.1981-191800-1900221 ID=9547
DANIA, skonnertbrig, 62 kls., af Ålborg. Kaptajn J. Fr. Søeberg, reder C.J.M. Cohen, Ålborg. A.M. Nisted mønstrede som styrmand 1852-04-08.1981-111850-1950132 ID=11138
DANICA BLACK, coaster, 299 BRT, kæntret og sunket i Nordsøen i 1994.2004-051950-200081 ID=186
DANICA WHITE, M/S, kapring af 2008.2009-022000-205026 ID=191
DANKLINT, S/S, ex MARTIN CARL, b. nr. 169 Helsingør Skibsværft.2002-041900-195088 ID=9072
DANMARKS VELFÆRD = DANMARKS WELFÆRD, 55 kls., kaptajn Willem Cornelise, indkøbt i Amsterdam til reder Vestindisk-guineisk Handelsselskab, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112 ID=11140
DANMARK, bark af København, b. 1892, vist på oliemaleri i redningskrans, sømandskuriosa. *f1968-051850-1950111 ID=8120
DANMARK, bark af København, b. B&W 1892, byg. nr. 170, 1467 BRT. *f1958-071850-1950168-169 ID=8120
DANMARK, barkentine, 225 BRT, b. 1883-1884 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041 ID=9103
DANMARK, barkskib af København. Jens Kusk Jensen mønstrede som 2. styrmand 1894. Foto gengivet side 14. *f1986-021850-195013-14 ID=8120
DANMARK, barkskib af København, gruppebillede af mandskab 1898. Fokus på beklædning.1979-021850-190047 ID=8120
DANMARK, bark, b. 1892 på B&W byg. nr. 170 til rederi ved J.F. Dessauer A/S. Skibsportræt på H&S.1963-041850-190094 ID=8120
DANMARK, bark, J. F. Dessauers Rederi (1900-1950)1942-011900-19508 ID=8120
DANMARK, brig af Dragør, b. 1850 hos E.P. Bonnesen, Kbh. Forlist 1882. Maleri af P. Foss fra 1877. *p1972-081850-1950115 ID=8055
DANMARK, c.1820, sejlede på Vestindien, skibsreder L.N. Hvidt.1943-061800-1850105 -
DANMARK, dæksbåd, 4 kls., s. af færgemand Niels Jensen Wiboe til Store Bjørn 1859. Solgt 1887 til Gilleleje, og næ. HELGA, forlist 1925-11-25 i storm. Model i Gilleleje, foto p.49 *m1965-031800-190046-49, 52, 56, 63 -
DANMARK, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750125 ID=3212
DANMARK, fregatskib i Kinafart, medbragte destillationsapparat på rejse i 1780'erne for at kunne få ferskvand af saltvand.1977-021750-180031 ID=3212
DANMARK, GRBC, skruepanserfregat (1867)1993-071850-190067 ID=9573
DANMARK, M/S, 12200 TDW, ØK, krigsforlist 1942-07-30 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-130 ud for Freetown.1999-041900-1950113, 123 ID=7468
DANMARK, M/S, tankskib, 10.517 BRT, 16.400 tdw, b. 1931 nr. 590 B&W til D/S Myren. S. 1934 til DDPA. Torp. 1940-01-12 ved Kirkwall. Depotskib under WW2. S. 1948 Shell-Mex & BP London og næ. SHELL FOIL. *f2008-051900-195081, 86 ID=7663
DANMARK, M/S, tresporet jernbanefærge og ekstra bildæk, b. hos HSM 1968 til DSB.1982-061900-2000127 ID=197
DANMARK, M/S, Ø.K. fragtskib (c.1940-1942)2002-021900-195032 ID=7468
DANMARK, S/S, b. 1880, 3.537 BRT.2001-081850-1900124, 133 ID=9574
DANMARK, S/S, b. 1922 hos Helsingør Skibsværft.1965-081900-1950178 ID=7330
DANMARK, S/S, ex JAN BREYDEL, b. 1880, 3500 BRT, rederiet Thingvalla. Forliste april 1889. Maleri af ulykken gengivet side 141. *r1979-051850-1950138-141 ID=9574
DANMARK, S/S, passager- og jernbanefærge, b. på HSM til DSB i 1922, der sejlede til 1968-04-15.1982-061900-2000102, 126 ID=7330
DANMARK, skoleskib som kirkeskibsmodel (1990-)1993-041950-200038 -
DANMARK, skoleskib (1995)1995-051900-195064 ID=196
DANMARK, skoleskibet *f1946-061900-1950164 ID=196
DANMARK, skoleskib, til ankers i Charlotte Amalie havn 1967.1967-041900-200087, 98 ID=196
DANMARK, skonnert b. 1852 hos Løve i Helsingør.1972-091850-1950138 ID=11139
DANMARK, skruebark. Vinterkvarter ved Kap Bismarck 1907-1908. Maleri af O. Bendixen på H&S. *p - socialt vinterliv tegnet af Aage Bertelsen p.77 *t1959-041900-195063, 67-69, 72, 76-78 ID=3177
DANNEBROG / DANEBROG, bark af Helsingør (c.1880) (JM ikke identificeret)1999-021850-190053 -
DANNEBROG / DANEBROG, linjeskib, afslagning mindet af E.C. Benzon -1840-1954-051800-185053 ID=9487
DANNEBROG, bark af Troense, kendingsnummer F-18.1962-061850-1900158 ID=9474
DANNEBROG, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1792 og 1795.1979-061750-1800148 ID=9469
DANNEBROG, galease af Ålborg, bygget i Randers 1921 - lanterne med grønt dækglas *f1996-071900-1950113 ID=5480
DANNEBROG, kongeskib *f1946-061900-1950171 ID=9468
DANNEBROG, kongeskib, døbt 1931 af dronning Alexandrine.1983-081900-1950100 ID=9468
DANNEBROG, kongeskib, skibslæge Erik Wilhelm Johannsen (-1930-)2009-041850-190067 ID=9467
DANNEBROG, linjeskib, blev 1692 søsat som første skib fra Nyholm.1968-021650-170011 ID=9488
DANNEBROG, linjeskib, medførte destillationsapparat for saltvand til ferskvand i 1693.1977-021650-170031 ID=9488
DANNEBROG, linjeskib, sprang i luften 1710 under Ivar Huitfeldt. Navnet blev derefter anset for uheldigt.1983-081700-1750100 ID=9488
DANNEBROG, M/S, kongeskibet, blev renoveret på HSM i 1980-1981.1982-061900-2000146 ID=9468
DANNEBROG, motorskonnert, brændt 1915, rederi ØK.2001-031900-195035 ID=9621
DANNEBROG, orlogsskib, afløb 1692, første skib bygget på Nyholm, opkaldt efter ordenen.1969-021650-170023 ID=9488
DANNEBROG, OUDA, kongeskib. Omtale af optagelse i Skibslisten. (1993)1993-071950-200071 ID=9468
DANNEBROG, skonnert 3-m., b. 1916, J.P. Jørgensen, Thurø., kaptajn Bondo 1936.1968-041900-195077 ID=5858
DANNEBROG, skonnert b. 1916 på Thurø, 239 brt. Reder R. W. Rasmussen. K 1930 af A/S Dannebrog. *f1991-051900-195080 ID=5858
DANNEMARK, fregatskib, Asiatisk Kompagni. Sejlede 1789 fra Trankebar med Peter Herman Abbestee.1964-071750-1800127 ID=3212
DANNEVIRKE, brig, b. 1854, 96 kls. , hos Rasmus R. Dyreborg, Fåborg.1959-021800-185036 ID=3335
DANSBORG, ostindiefarer, Ostindisk Kompagni, kaptajn 1680 Jan Leendersen Lindeman. Forliste på udturen ved Færøerne.1985-051650-1750116 ID=9808
DANSBORG, S/S, tilhørende D/S Neptun / C.K. Hansen, b. Blyth 1904. Torp. 22/12 1916. Foto af messedreng (1910c) *f1993-051900-195046 ID=9622
DANSTED, S/S, ex ANNA, ex THRACE, ex CEDRIC, ex OPAKH. K. 1915 af A/S D/S Rødby Havn, Rødby Havn, fra D/S Myren og næ. Sænket af tysk ubåd 1916-11-23 ved St. Nazaire.2008-051900-195090 ID=6556
DANVIG, S/S, b. Fredriksstad Mek. Verksted 1941.2002-041900-195088 ID=9623
DAN, bugserbåd og vandbåd i København ca. 1860.1977-021850-190010 -
DAN, bugserdamper af København, gik 1898 skonnerten LIVLIG i møde, men skonnerten sank forinden.1980-061850-1950104 ID=9205
DAN, S/S, b. nr. 199 Lübecker Maschinenbau2002-041900-195087 ID=9203
DAN, S/S, indsat ca. 1936 på Helsingør-Hälsingborgoverfarten. Kom fra Lillebælt.1967-081900-1950168 ID=9145
DAN, slæbebåd, b. Kockums 1884. Forenede Bugserselskaber København (1906)1995-021900-195024 ID=9205
DAN, åledrivkvase, b. hos Nielsen bådebygger på Fejø. Restaureringsopgave.1983-071900-200069-96 -
DAR POMORZA ex PRINZESS EITEL FRIEDRICH, fuldrigger, skoleskib hos Deutsche Schulschiff Verein 1909. Købt 1929 af Polen og næ. til DAR POMORZA.1988-061900-1950121 -
DAVID CROCKETT, kaperskonnert fra Sydstaterne under USA's borgerkrig 1896-1864.1983-131850-1900182 -
DAVID, orlogsskib under Ove Geddes kommando til Ostindien 1619-1621.1981-081600-165087 ID=9795
DAVID, orlogsskib (1617)1943-041600-165077 -
DAVID, orlogsskib, deltog i Ostindisk Kompagnis første rejse 1618 til Indien.1988-051600-165089, 91 ID=9795
DAVID, skib deltog med Ove Gedde i Indienstogtet 1618-1622.2007-061600-165064 ID=9795
Damlopers, hollandsk fartøjstype.1965-041000-1800118 -
Damme, byens segl med kogge.1946-061200-1400148 -
Dampbåd, prøvetur på Saônefloden 1783-07-15 med skovlhjulsdampbåd.1977-061750-1800132 -
Dampskib, Danmarks første fra 18191998-031800-185047 -
Danlink-færger, godtransport fra København til Helsingborg 1989.1991-071950-2000104 -
Danmarksslupper, brugt i fart Norge - Jylland til 1900.1965-041800-1900110 -
Danzig, bysegl med kogge fra 1294. *t1966-051250-130049 -
DE 13 SØSKENDE, drivkvase bygget 1911 hos Christian Nielsen, Fejø.1983-071900-200082-86, 88-90 ID=3097
DE 13 SØSKENDE, åledrivkvase af Askø, bygget hos Niels Christian Nielsen på Fejø i 1911.1983-031900-20006 ID=3097
DE 13 SØSKENDE, åledrivkvase af Askø, model b. 1939 af Christian Nielsen1990-021900-195019 ID=3097
DE 13 SØSKENDE, åledrivkvase, model bygget 1939 af Christian Nielsen, placeret på H&S.1983-141950-2000204, 210, 219, 226 -
DE BROUWER = Bryggeren, holl. skib (1671)2006-071650-1700102, 105 -
DE DRIE KONINGEN = De tre konger, holl. skib (1671)2006-071650-1700102 -
DE FIDES af Rømø, ? kls., kaptajn Cornelius Andersen Dahl, 1795, 1800-1801.1984-021750-185010, 15 -
DE FIRE BRØDRE af Marstal, senere næ. ANNA af Vejle, jagt b. Marstal 1794, oph. 1943. *f1953-041750-195059 ID=8251
DE FIRE BRØDRE jagt af Marstal, senere ANNA af Vejle, b. 1794, forlist i Strib havn og oph. 1943, kaptajn Hans Hansen 1811, kaptajn Jochum Hansen 1831. Skibsportræt, farvelagt tegning af N.H. Petersen efter J. Hansen, Altona. *p1953-081800-1850112 ID=3098
DE FIRE BRØDRE, jagt af Marstal, b. 1794 af H.C. Friis i Marstal. Opmåling af Christian Nielsen 1940.1983-141900-1950220 ID=3098
DE FIRE BRØDRE, jagt af Svendborg, pæreskude, kaptajn og reder Hans Peter Jensen, Troense -1880- *f1964-051850-190097-98 ID=3098
DE FIRE BRØDRE, jagt, model fremstillet af Børge Brender i 1987 til Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner. Foto. *f1987-091950-2000234 -
DE FREDE af Bergen, søpas til St. Croix, 17811991-041750-180041 -
DE FRIEDE, sejlskib, ført af rømøkaptajnen Peter Jensen 1799.1984-021750-185016 -
DE GODE HOOP, sejlskib, ført af rømøkaptajn Johann Frank Carstens 1795.1984-021750-185015 -
DE GOEDE HOOP = Det gode håb, holl. skib (1671)2006-071650-1700102 -
DE HERMANN, 257,5 kls., rederi på Rømø, kaptajn Peter Petersen Holm, forhyrede mandskab, 20 personer, 1795-04-24 til Østersøen og Middelhavet.1984-021750-18509, 16 ID=11141
DE JAGER = Jægeren, holl. skib (1671)2006-071650-1700102 -
DE JONGE FRIDERICH, sat i Guineafarten, ejet af Frederick de Coninck.2011-051750-180065 ID=9624
DE JONGE JACOB, sejlskib, 52 kls., ført af rømøkaptajn Rasmus Jensen Præst 1798-1799, 1806.1984-021750-185018 -
DE JONGFER MARIA, sejlskib, ført af rømøkaptajn Niels Pitters 1789.1984-021750-185018 -
DE JUNGE FRIEDERICH, brigantine, 62,5 kls., b. Flensborg før 1779. Reder de Coninck, København.1973-051750-1800116 ID=9624
DE JUNGFRAU MARIA, sejlskib, 17 kls., ført af rømøkaptajn Lorentz Hansen Møller 1788.1984-021750-185017 -
DE LIEFDE, hollandsk orlogsskib transporterede liget af Witte de With fra København til Holland.1958-031650-170038 -
DE MEY BOOM, hvalfangerskib fra Sild 1700-tallet.1971-041700-180066 -
DE STADTA WELVAERT, hvalfanger af Hamburg, på glasmaleri fra 1757. Dannebrog på hækken.1969-021750-180034 -
DE SWAERTE AREND, hvalfanger, kaptajn Hahn fra Westerland ca. 1700.1971-041650-175070 -
DE TO SØDSKENDE, galease / jagt, 32 BRT, b. 1889 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=9104
DE TO SØSKENDE, paket - lånetilsagn fra Skibsbevaringsfonden 1992.1993-111950-2000139 -
DE TRE BRØDRE, galease af Randers b. i Åbenrå 1794. Reder Rasmus Welling. Kaptajn Peter Witzen fra Randers. Side 123 *p1990-051750-1800123, 126 ID=9682
DE TRE BRØDRE, jagt b. 1859 hos Rohmann i Helsingør.1972-091850-1950138 -
DE TRE PRINSESSER, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1753.1987-041700-180041 ID=9663
DE TRE PRINSESSER, fregatskib, kompagniskib, togt 1747- til Vestindien.1982-031700-175011 ID=9663
DE TRE SØSTRE = DE TRENDE SØSTRE = DE TRENDE SYSTRE, 130 kls., kaptajn Løjtnant Lindholm, indkøbt i London, til reder Agent Thalbitzer, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 110 ID=11142
DE TRE SØSTRE, fregatskib, 106,5 kls., b. Flensborg før 1779. Reder de Coninck, København.1973-051750-1800116 ID=11143
DE TRE SØSTRE, fregatskib, Frederick de Conincks rederi, afsejlet til Vestindien 1795. Annonce i Avisen.1982-031750-180034 ID=11143
DE TRE SØSTRE, sejlskib, kaptajn Heitmann, ankom København 1828-10-13.1962-061800-1850152 -
DE TRENDE SØSTRE, fregatskib b. i Flensborg, 106,5 kls., b. 1779 til de Coninck & Reiersen, København.1969-041700-1800110 ID=11143
DE TRENDE VENNER, brig, model ophængt 1819 i Anholt Kirke som mulig votivgave.1950-041800-195063 -
DE TRENDE VENNER, brig, model som kirkeskib i Anholt Kirke 1819, tegning af Christian Nielsen 1961.1983-141950-2000224 -
DE TRETTEN SØSKENDE, åledrivkvase, b. 1911 hos bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø, til fisker Jens Peter Jørgensen Skov på Askø. Foto af model og tegninger på flere sider p.113, *f *t1961-041900-1950107, 109, 113, 115, 117, 119, 141 ID=3097
DE TVENDE BRØDRES LYKKENS PRØVE, dæksbåd, købt ca. 1870 af Per Møller Pedersens far i Skagen.1985-061850-1950160-164, 172, 184, 198 -
DE TWEE GEBROEDERS, hollandsk skib passage af Helsingør fra Smyrna2010-051750-180092 -
DE TWENDE BRØDRE af Rømø, 22,5 kls., kaptajn Matthias Jensen, 1788 og 1795. Ført af Sven Christian Bundes 1815, 1817.1984-021750-185010, 15-16, 18 -
DE WALVIS, holl. VOC sejlskib i kolonifart (1644)2003-021600-165020 -
DE WATER-HONDT = Vandhunden, holl. skib (1671)2006-071650-1700102, 105 -
DE ZWARTE LEEUW, ostindiefarer, afgik Amsterdam 1610 til Ceylon.1988-051600-165077-78 -
DEBORA, snov, 62 kls., Asiatisk Kompagni, havde langt ophold i Ostindien fra 1762-1765.1987-041700-180059 ID=9669
DEFENCE, admiralskib strandet ved Jyllands Vestkyst 1881-12-24.1988-071800-1850190 -
DEFENCE, linjeskib, engelsk. Deltog i Middelhavskampene 1798 mod Napoleon.1962-031750-180046, 59, 63 -
Defensionsskibe - byggeriet omkring 1780.1974-041750-180048-51, 53-54 -
Defensionsskibe bygget 1775-1782.2011-051750-180064 -
Defensionsskibe under Torstenssonsfejden fra Norge1948-051600-165099-129 -
Defensionsskibe (1778)1992-021750-180012 -
Defensionsskibe, bygning af skibstypen med statstilskud -1750-1800-1970-021750-18009 -
Defensionsskibe, incitament i 1700-tallet til bygning af og Chr. V's forordning herom af 1671-05-24.1956-061700-1800135 -
DELAGOA, S/S, b. 1914, overtaget af Orient A/S nov. 1915. Solgt 15/2 1923 til Grækenland.2009-051900-195076, 79 ID=9684
DELAWARE, fragtskib, rederiet DFDS. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=7046
DELAWARE, S/S, ex COPENHAGEN, b. Øresundsvarvet til Oversøisk Kompagni, 1921. 1929 s. D/S Viking og 1930 næ. 1933 s. DFDS.2007-031900-195019, 21 ID=7046
DELFINEN = VALFISKEN, lystfartøj til slottet Haga, bygget 1787.1981-041750-180024 -
DELMENHORST, Linjeskib, b. afløb 1735-09-27, udg. 1777. Mål: 139 x 37-1 x 16-7 / 19-3 fod, 381 mand, 50 stk. 18-p. kanoner.1998-031700-180048 -
DELOS, M/S, b. 1952 hos HSM til Helsingborg A/B, rederi i Hälsingborg.1982-061900-2000135 -
DELPHINEN, slup af København, b. 1782, om ornamentering.1974-051800-1850100 -
DELPHINUS, M/S, b.nr. 48 fra Scheepwerft Harlingen 1977 BT 1793, som MÄLARSEE og næ. Senere næ. til IJSELMEER, FORTUNA, KLINTHOLM, DELPHINUS, og næ. 2001 til BLUE OCEAN2006-052000-205055 ID=2445
DEN BERGENSKE GALEY = DEN BERGENSKE GALLEY af Bergen, fregatskib, 123 kls. senere 107,5 kls., b. 1782 i Eckernförde til købmand Detlev Rolf, Eckernförde. Kaptajn Peder Nielsen Falck = Falk i 1795. Skibsportræt gengivet side 11. *p1984-021750-185011, 16-17 ID=11144
DEN DANSKE EEG. fuldskib af København, gik 1838 til Trankebar.1962-061800-1850158 ID=13241
DEN DANSKE EEG, ostindiefarer på rejser 1835-1838, kaptajn Rabe1952-021800-185029-30, 45 ID=13241
DEN DOLPHYN, fregatskib, kaptajn Nicholas Mundelaer 1740. Rederi Balthazar Vignault.1989-061700-1750160 -
DEN DRAG, fregatskib på glasmaleri på H&S ca. 1800. Kaptajn Peder Brodersen, Amrum. *p1952-011800-185013 ID=8006
DEN DRAG, fregatskib, kaptajn Peter Brodersen, Amrum, glasmaleri fra 1800. *p1956-061700-1800151 ID=8006
DEN DRAG, sejlskib på glasmaleri. Kaptajn Peter Brodersen, Amrum, 1800. *p1963-041800-185080-81 -
DEN DYDIGE SOPHIE, sat i Guineafarten, ejet af J. Brown.2011-051750-180065 ID=9738
DEN FLYVENDE HJORT, sv. fragtskib (1696)1942-021650-170036f -
DEN FLYVENDE HOLLÆNDER, mytisk skib (1913)1995-031900-195034 -
DEN FLYVENDE ULV, fregatskib i Ostindiefarten 1688. Sømandsstraf.1956-051650-1700116 ID=8542
DEN FLYVENDE ULV, fregatskib, udsendt 1689 til Ostindien. Rejsetid til Ostindien og retur 1681 var 623 døgn.1987-041650-170068-69 ID=8542
DEN FORGYLDTE FALK, norsk. Besætningsmedlemmer fra FREDERICUS QUARTUS og CHRISTIANUS QUINTUS sejlet fra London til Norge, 17101948-041700-175090 -
DEN FORGYLDTE SOL, ostindiefarer, kaptajn Claus Rytter, afgik på rejse 1639.1977-051600-1650112, 117-118 ID=9815
DEN FORGYLDTE SOL, Samme som DEN GYLDNE SOL udsendt 1639 - se denne1995-041600-165046f, 60 ID=9815
DEN FORGYLDTE ØRN, slaveskib 1673-16752010-061650-1700106 ID=9888
DEN FRIE GAVE, 75 kls., kaptajn Christen Nielsen, indkøbt i Marseille til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800102, 108 ID=11145
DEN GODE HENSIGT, 370 kls., b. 1779 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Erik Eskildsen i Kbh. til Overskattedirektoratet.1974-041750-180068-69 ID=3758
DEN GODE HENSIGT, fregatskib - gallionsfigur fra (1779)1992-001750-18000msB ID=3758
DEN GODE HENSIGT, fregatskib, 280 kls., b. 1780.1970-021750-180050 ID=3758
DEN GODE HENSIGT, fregatskib, brændt 1780, havde ornamenter af C.F. Stanley.1974-051750-180097 ID=3758
DEN GODE HENSIGT, fregatskib, ostindiefarer Asiatisk Kompagni, galionsfigur med motiv Kærlighed til Fædrelandet formet af F.C. Willerup.1957-081800-1850179 ID=3758
DEN GODE HENSIGT, fregatskib, ostindiefarer, b. *d pp. 9+11-13+191992-021750-18006-28 ID=3758
DEN GODE HENSIGT, fregatskib, Ostindiefarer, b. 1780 i København. Brændt lige før færdiggørelse.1956-061700-1800148 ID=3758
DEN GRØNNE REBERBANE, vestindiefarer (1780-1800)1991-041750-180060 ID=9889
DEN GRAA ULV, orlogsskib, 30 kanoner, kaptajn Lukas Hendriksen og flagskib for admiral Ove Gedde 1651.1948-051600-1650119-120 ID=9890
DEN GYLDNE KRONE, fregatskib, første rejse for Vestindisk-guineisk Kompagni 1671.1982-031650-170040 ID=11146
DEN GYLDNE LØVE, fregatskib af København, Ostindiske kompagni, kaptajn Johan H. Heitman 1730, strandede på Irlands vestkyst.1980-041700-175086 ID=3684
DEN GYLDNE LØVE, ostindiefarer, k. 1727 i Amsterdam (1730)1996-051700-175050-85 ID=3684
DEN GYLDNE LØVE, ostindiefarer, udrejse 1730-10-13. Forliste på udrejsen.1943-041700-175081 ID=3684
DEN GYLDNE SOL, 180 læster, ostindiefarer, kaptajn Claus Rytter; udsendt 1639. Kaldes også i teksten DEN FORGYLDTE SOL1995-041600-165046f, 60 ID=9815
DEN HVIDE BJØRN, brig, 63,5 kls. Rejser på Grønland 1800-1807. Taget af englænderne 1807-10-11. *p1954-031800-185031 ID=8260
DEN HVIDE BJØRN, brig, besejlet Grønland fa 1800, kapret af englænderne 1807 ved Skagen.1962-021800-185010 ID=8260
DEN JUNGE CORNELIS, 50 kls. indkøbt i udlandet til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1782-06-06.1973-051750-1800107 ID=11147
DEN JUNGE JAN, 130 kls., kaptajn Jan Kiel, indkøbt i Amsterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 111 ID=11148
DEN KÆKKE = DEN KIEKKE, 120 kls., kaptajn Capt.Lieut. Grieb, indkøbt i London til reder Oberst Lieutenant Röepstorff, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 110 ID=11149
DEN MISUNDELIGE HEST, krejert, 19 kls. Kaptajn Oluf Tunboe. Halvpart solgt 1696-04-25 af justitsråd Hofmann til Bringsted. Hr. Alstrup solgte samme dag sin halvpart.1958-051650-175096, 100 -
DEN NORSKE GUT, vestindiefarer (1780-1800)1991-041750-180060 ID=9891
DEN NORSKE LØVE af Christiania, 39 x 9,5 m LxB, 20 / 30 kanoner, kaptajn Jan Dirichsen, defensionsskib c. 1640, udrustningsdetaljer1948-051600-1650105-107, 118-121 ID=8047
DEN NYE JUBELFEST, ex JUBELFESTEN hukkert, b. 1750 på Andreas Bjørns Værft. Tegning side 29 af Jacob Petersen. *p1968-021700-180024, 29 ID=3901
DEN PRÆGTIGE, orlogsskib. Mandskab fra skibet varpede DISCO ind i Københavns Havn 1794-07-12.1954-071750-1800123 ID=8424
DEN SNELLE SEE POST, hollandsk skib passage af Helsingør fra Alexandria2010-051750-180092 -
DEN UNGE ANDREAS, 80 kls., kaptajn Peter Carstensen, indkøbt i Amsterdam til reder Andreas Buntzen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800107, 112 ID=11150
DEN UNGE JOMFRU, kaptajn Zacharias Allewelt 1726 på rejse til Guinea.1959-081700-1750136 ID=9206
DEN UNGE TOBIAS, galiot, 21 kls., b. Nakskov 1701 eller tidl.1958-051650-175096 -
DEN AARVAAGNE = VIGILANT, skonnert, erobret 1796 og anvendt i lokaltrafik på Vestindien. Usikkerhed om oprindelseshistorien.1980-051800-190089-101 ID=3747
DEN AARVAAGNE ex EARL ST. VINCENT, b. 1794 i Irland, indkøbt 1799 af ejeren Kirk Patrick, sejlet til Vestindien af kaptajn Harvey.1980-051800-190093 ID=3747
DER CRON PRINTZ VON PREUSSEN, sejlskib, b. i Tyskland, solgt 1779 til Coninck & Reiersen og næ. til GREV ERNST SCHIMMELMANN, forlist ved Cap Verde Øerne i 17802004-061750-180087 ID=9892
DER DIAMANT, fregatskib af Flensborg, 76 kls., b. 1762.1969-041700-1800110 -
DER FRIEDE, fregatskib af Flensborg, 90 kls., b. 1763.1969-041700-1800110 -
DER GUTTE MANN, sejlskib, 186 kls., ført af rømøkaptajnen Peter Christian Bundes i 1801.1984-021750-185015 -
DER JUNGE HEINRICH, sejlskib af Flensborg, kendingsnummer Q-16, kaptajn Decken, position meldt i København 1828-10-13.1962-061800-1850152 -
DER JUNGE MARTIN, hvalfangerbark af Flensborg, 1838 gengivet med signalflag P sat.1980-111800-1850157 -
DER KLEINE JÜRGEN, sejlskib, 51,5 kls., ført af rømøkaptajn Hans Møller Pedersen Tagholm 1802.1984-021750-185018 -
DER KLEINE JÜRGEN, sejlskib, ført af rømøkaptajn Niels Pedersen 1800-1802.1984-021750-185018 -
DER NORDISCHE LÖWE, sejlskib, 51 kls., ført af rømøkaptajn Peder Pedersen Tagholm 1796-1797.1984-021750-185018 -
DER VERSUCH, sejlskib b. 17972002-031750-185039, 42, 49, 51, 58 -
DERWENT, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Strandet og slået til vrag under orkan 1867-10-29 ved St. Thomas.1949-041850-1900100 -
DERWENT, S/S, orkanramt Vestindien 18672000-021850-190021 -
DET GODE HAAB, galease af Rønne, 1843 på robbefangst, om læsning på rejsen.1964-021800-185015 -
DET KONGELIGE DANSKE VESTINDISKE KOMPAGNIS VAABEN, fregatskib, c. 50 kls., kompagniskib, togt 1686, blev opbragt af mauriske kapere1982-031700-175011 ID=10172
DET YNGSTE BARN, 80 kls., kaptajn Ary Krul, indkøbt i Rotterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800104, 109 ID=11151
DEUCALION, S/S, fragtskib tilhørende Alfred Holt & Co., London, eftersøgte skoleskibet KØBENHAVN 1929.1988-061900-1950180 -
Dhow i Adenbugten c.1950. *f2003-051950-200091 -
DIADÊME, fransk fregat. Georg Albrecht Koefoed var om bord 1778-1981-171750-1850200 -
DIANA, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-1940.2006-061900-195094 ID=9895
DIANA, fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1944-031850-190071 ID=9896
DIANA, fregat / korvet, 140 kls., b. 1823 (fejl i årbogen som 1834) opr. som orlogsskib, ombygget 1845 til Andreas Christiansen, Flensburg, afhændet 1857, *p1994-051800-185070-76, 78 ID=9897
DIANA, galease, 38 kls., b. 1795 i Flensborg for københavnsk reder Hofmann.1969-041700-1800122 -
DIANA, korvet. Løjtnant E.W. Normann deltog i togt til Vestindien 1823-1824.1979-071800-1850152 ID=9897
DIANA, orlogsfregat -1807- Tegning p.95 og p.101 og p.105 *t1957-041800-185087-138 ID=8877
DIANA, S/S, 915 TDW, DFDS, krigsforlist 9/6 1941 under engelsk administration WW2. Luftbombet ved Færøerne.1999-041900-1950113, 122 ID=9895
DIANA, S/S, Koch & Hendersons, konkurrent til H. P. Priors indenrigsruter i 1849-1855. Indgik i DFDS 1866.1944-031850-190064, 91, 93 ID=9896
DIANA, sejlskib, 79 kls., ført af rømøkaptajn Hans Pedersen Tagholm 1800-1801. Forlist 1809.1984-021750-185018, 20-21 -
DIANA, skrueskib, orlogsskib, maskinleverancer fra B&B efter 18581993-091850-1900106 ID=9898
DIANA, skrueskonnert, Per Møller Pedersen aftjente 1882 i skibet sin værnepligt. Gengivet på foto side 193. *f1985-061850-1950193-194, 198 ID=9898
DICTATEUR, fransk orlogsskib. Georg Albrecht Koefoed var om bord -1783.1981-171750-1850200 -
DIE AUFGEHENDE SONNE, brigantine af Eckernförde, kaptajn Johannes Matthias Møller, tegning 1808 af H. Heinrich Alineren, St. Ubes, Portugal. *t1957-011800-18509 ID=8842
DIE EINIGKEIT, brigantine, partreder Hans Hinrich Koch, ca. 1789.1990-051750-1800111 ID=9899
DIE ENIGKEIT, galease af Flensborg, b. 1779, opbragt af fjenden i krigen 1807-1814.1969-041700-1800123 -
DIE FRAU CHRISTINA, galiot ført af Cornelius Cornelsen ca. 1780.1990-051750-1800102 ID=9900
DIE FRAU INGEBURG, tremastet galiot, 78 kls., bygget Neustadt 1758, hjemskrevet i Åbenrå 1785. Havde 27 redere, en af dem var Jacob Fr. Biørnsen.1990-051750-1800107 ID=9901
DIE GUTE FREUNDSCHAFT, fregatskib af Flensborg, 125 kls., b. 1801 i Hamburg, reder Lorenz Göttig og Broder Møller, kaptajn Heinrich Jürgensen. Opbragt af englænderne 1808.1969-041800-1850125 ID=11152
DIE HOFFNUNG af Rømø, ? kls., kaptajn Hans Jensen Præst, 1795.1984-021750-185010, 18 -
DIE HOFFNUNG, jagt 9 kls., kaptajn J. Fr. Brodersen (I), (1819)1994-051800-185070 -
DIE HOFFNUNG, tremastet galiot, ført af kaptajn Hans Jesper Koch fra 1778 til sin død ca. 1791. Senere ført af Martin Bahnsen jun. med broder som styrmand.1990-051750-1800105, 110f, 127 ID=9965
DIE PERLE, fregatskib af Flensborg, 109 kls., b. 1760. Den første fregat bygget i Flensborg. Solgt 1767 til København.1969-041700-1800110 ID=11153
DIE REISENDE SONNE, hækbordskib af Flensborg, 1741.1969-041700-1800102 -
DIE ROSE, sejlskib, ført af rømøkaptajn Jürgen Hansen Darrum, 1798.1984-021750-185015 -
DIE SCHWALBE, 80 kls., fregatskib af Flensborg indsat i Vestindienfarten af det lokale Vestindiske Kompagni 1757. Kaptajn Rørd Eschel.1969-041700-1800103 ID=10767
DIE SIRENE, sejlskib, 79 kls., ført af rømøkaptajn Hans Cornelis Darrum 1795, 1797-1798.1984-021750-185015 -
DIE STADT FLENSBURG, barkentine af Flensborg, 1741.1969-041700-1800102 -
DIE TUGENDHAFTE, sejlskib, 45 kls., ført af rømøkaptajn Jan Matthiesen 1796.1984-021750-185017 -
DIE ZWILLINGE CHARLOTTA UND SUSANNA, sejlskib, 61 kls., ført af rømøkaptajnen Hans Jensen ca. 1795-18001984-021750-185016 -
DIONE, S/S, b. Fredriksstad Mek. Verksted 19412002-041900-195088 -
DION, skonnert, 32 49/100 NRT, kendingsbogstaver OXFL, StF Nr. 832. B. 1895 på Fløytrup & Schmidts Skibsværft, Nyborg. Næ. 1940 fra VILY.1999-061900-1950146 ID=5999
DISCO, 74 kls., overdraget 1789 til Interessentschaft der Grönlandischen Handlung, Flensborg1954-071750-1800110 ID=8420
DISCO, fregatskib til Asiatisk Kompagni. Bygget på Holmen af Henrik Gerner, 1777. Model skænket H&S af HSV, bygget af modellerer Erik Werge.1951-111750-1800111 ID=3137
DISCO, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1792.1979-061750-1800148-149 ID=3137
DISCO, fregatskib, Asiatisk Kompagni, tegnet af Henrik Gerner. Model udført til H&S.1980-021900-195010 ID=3137
DISCO, fregatskib, b. 1777 på Holmen, Henrik Gerner, til Asiatisk Kompagni. Model til H&S udført af Erik Werge, Holmen. Tegninger p.94-95, 97, 100, 103 *t model afbilledet på p.106,-107, 109, 113 *m1954-071750-180088-131 ID=3137
DISCO, fregatskib, lægerne Johan Christian Wessel og Bertelsen døde om bord 1779.1979-041750-1800110, 124-125 ID=3137
DISCO, fregatstkib, Asiatisk Kompagni, model bygget af Werge 1951. p. 9 *m1951-011950-20005, 9 ID=3137
DISCO, fregat, 1777, model udføres af modellerer Erik Werge 19501950-011750-180014 ID=3137
DISCO, fregat, 42 kanoner, 1781. Maleri på Frederiksborg. *p1981-081750-185089, 92 ID=3137
DISCO, handelsfregat b. 1770 af bygmester Henrik Gerner, Holmen, ejet af Asiatisk Kompagni. model planlagt udført til H&S.1948-121750-1800155 ID=3137
DISCO, orlogsfregat overladt Asiatisk Kompagni 1781 ca.1972-141750-1850220 ID=3137
DISKO, grønlandsskib, 19332004-081900-1950117 ID=6237
DISKO, M/S, b. nr. 122, Svendborg Værft 1968. Dansk-Fransk k. i 1973 en 55% andel af Rederiet North Sea I/S. Andelen solgt retur 1979.1995-071950-2000117 ID=212
DISKO, M/S, rederi North Sea I/S 1968-19751995-071950-2000109 ID=212
DISKO, S/S, b. Kbh. Flydedok & Skibsværft 1927 til KGH. (1930)2005-081900-1950- ID=6237
DISKO, S/S, b. Kbh. Flydedok & Skibsværft 1927 til KGH. (1930) *f2005-081900-195077 ID=6237
DITLEV LAURITZEN, M/S, JL. (1992)1998-021950-200027 ID=1560
DITLEV LAURITZEN, M/S, køleskib, b. Danyard Frederikshavn 1990, DW 16.6002000-031950-200037, 59 ID=1560
DITMARSKEN, linjeskib, b. 1780, galionsfigur kornneg.1974-051750-180091 ID=11154
DITMARSKEN, linjeskib, chef kommandørkaptajn Just Bille, konvojerede 1798 Ostindiefarere. Gik hjem fra St. Helena, vintrede over i Flekkerø til maj 1799.1981-081750-185097 ID=11154
DITMARSKEN, linjeskib, tegning af agterornamenter i Koefoeds ordbogsmanuskript, 1782- Tegning side 201. *t1981-171750-1850201-202 ID=11154
Djunke, kinesisk fartøj med sejl, tegnet i Orientalischen Indien, 2. del af de Bry, 1598 *t1990-041550-160075 -
Djunke, kinesisk skibstype i sølvmodel på H&S, ca. 1800. *f1971-091800-1900149 -
DJURSLAND, M/S, bilfærge b. hos HSM til Grenå-Hundested-overfarten til Jydsk Færgefart i 1972.1982-061900-2000129 ID=9013
DJURSLAND, motorgalease af Grenå, 77 BRT, b. 1935 hos Ring Andersen som ALBATROS af Svendborg, senere JØRDAHL, fra 1965 DJURSLAND, sidste navn ARGUS af Haderslev. Foto. *f1989-021900-200018 ID=10677
DJURSLAND, S/S, k. 1915 i Holland som VEERHAVEN til Albert Jensen. Omreg. til USA-flag og næ. til MAUMEE. Foto side 156. *f1986-051900-1950136, 151, 156, 170 ID=11155
DOKKEN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1745 og 1749 med hjemrejse via øen Diego Reis på 2 grader nord. Undsatte skibbrudne 1751 fra ELEFANTEN i Sydafrika, men forsvandt sporløst på hjemrejsen.1987-041700-180033, 57, 62 ID=9719
DOKKEN, fregatskib, b. 1742 på Andreas Bjørns Værft til Asiatisk Kompagni.1968-021700-180033 ID=9719
DOLLAR, 3-m. skonnert, b. af stål i Martenshoek 1902 til Arendt Kløvborg partrederi, forretningsfører var rederbroderen J.J. Kløvborg i Alloa, Skotland. Jens Kusk Jensen blev fører i 1902.1986-021850-195015-16 ID=11157
DOLLAR, stålskonnert b. 1900-1902 hos Bodewes i Martenshoek til Kløvborgs Rederi i København.1989-021900-200011 ID=11157
DOMINGO GALARI ex LITTLE SUSIE, skonnertbrig af St. Thomas, b. 1875 i Plymouth. Havde galionsfigur med lille pige.1975-041850-195053 -
DONEGAL, HMS, afprøvning af Masseys slæbelog 1805.1951-041800-185068 -
DORANE, brig af Fanø, b. 1883. Rederen satte ca. 1900 bøger om bord. Om læsning om bord.1964-021850-190026 ID=9569
DORA, M/S, køleskib, b. nr. 607 B&W 1935 til JL2000-031900-195041 ID=7667
DORIS BRODERSEN, bark 137,5 kls., b. 1861 i Rönnebeck, Bremen til H.C. Brodersen, ejet 1861-1874. Kaptajn Johann Friedrich Brodersen (II) 1862-1865 *p1994-051850-190074, 77, 80 ID=11158
DORIS BRODERSEN, fregat, fuldskib, 323 kls., b. nr. 4 Flensborg Skibsværft 1875, reder H.C. Brodersen. K til P.N. Winther Fanø 1890. K til Italien 1908 og næ. ANTONIO. Kondemneret 1913. *t1994-051850-190080, 82, 96 ID=11159
DOROTHEA CATHARINA, sejlskib, 36 kls., ført af rømøkaptajn Matthias Hansen Dahl, 1796-1800.1984-021750-185015 -
DOROTHEA, bark, før 1900, der berettedes om albatrossen.1963-061850-1900120 -
DOROTHEA, brig af Rømø, 61 kls., kaptajn Hans Jensen, 1795-1800. Ført af Jan Christ. Carstens 1797-1798.1984-021750-185010, 15-16 -
DORTHE JENSEN (II), S/S, ex HUGIN norsk, k. 1915 af Albert Jensen og næ. til DORTHE JENSEN (II), videresolgt 1916 i Danmark.1986-051900-1950146, 166 ID=11160
DORTHE JENSEN (I), S/S, ex VORDINGBORG, overtaget af Albert Jensen fra C.K. Hansen 1914-12-00. Solgt igen samme år til Norge.1986-051900-1950136, 139, 145, 166 ID=9542
DORTHEA MARIA ELISABETH, galeot, kaptajn Hillebrand Pedersen, 1736.2008-061700-1750104 -
DRAGEN, orlogsskib taget af englænderne i 1807 set i Cartagena af DIANAs besætning 1809-1810.1957-041800-185088, 134 ID=8882
DRAGEN, orlogsskib, 1688. Om sømandsstraf.1956-051650-1700116 ID=8676
DRAGONEREN, orlogsfregat, 1683. Om sømandsstraf.1956-051650-1700116 ID=8675
DRAGØR, m-sk., b. 1917 Svendborg, 600 DW. Forlist 7/12 1920.2007-031900-195012 ID=7954
DRAKEN, svensk admiralskib under kampene i 1658. Admiral Bielkenstierna kommanderende.1958-031650-170032-33 -
DRAKE, HMS, Royal Navy. Øvelsesskib. Danske Henrik Jessen mønstret som bådsmand.2012-031900-195043 -
Dragebåd, kinesisk, gengivet efter stik i Cornelius van Yks bog Scheepsbouwkonst, 1697. *r1981-041650-170023 -
Drivkvase bygget fejø (1892, 1929) *f1994-041850-195056, 58 -
DROGDEN fyrskib - Georg Ludvig Thomsen styrmand på (1912)2005-061900-195054 -
Drogden Fyrskib Nr. 1 (1837-1852) (1863-1865) (1868-1876)1942-041800-185099 ID=8256
DROGDEN, 4-m sk. 381 BRT, b. 1917/8 Svendborg, til A/S Dragør. 1921 s. D/S Halla. 1927 s. A/S Margit. 1927 s. C. Alme, Kbh. 1929 s. A/S Margit. 1929 s. It. *f2007-031900-195011f, 21 ID=4301
DROGDEN, dykkerdamper (1881)2001-021850-190019 -
DROGDEN, S/S bjergningsskib bestilt af Svitzer A/S i 1873.2008-021850-190020 ID=11162
DROGDEN, S/S, bugserbåd, rederiet Em.Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise. Gik 1897-10-18 til undsætning ved Hornbæk for S/S TORRIDON.1985-071850-1900215 ID=11162
DROMROCK, bark 4-m. b. Leith 1899, havde baderum til besætningen.1980-031800-190046 -
DRONNING ALEXANDRINE, M/S, b. 1927 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000104 ID=9229
DRONNING ANNA SOPHIA, fregatskib, rejse til Trankebar 1729, kaptajn Peter Grib.1950-091700-1750138-139 ID=8677
DRONNING ANNA SOPHIA, ostindiefarer fra Ostindisk Kompagni 1723. Ophold ved Kapstaden. Tegning udført fra Trankebar og en fra Ascensionøen.1985-051650-1750126, 129, 135 ID=8677
DRONNING ANNA SOPHIA, Ostindiefarer, 1722. Om sømandsstraf.1956-051700-1750117 ID=8677
DRONNING ANNA SOPHIA, ostindiefarer, kaptajn Niels Hoffmand, ex JOMFRU SUSANNA (1720-1730)1996-051700-175057f ID=8677
DRONNING CAROLINE MATHILDE, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1769 og 1773.1987-041700-180036, 60-61 ID=9232
DRONNING INGRID, M/S, jernbanefærge b. hos HSM til DSB i 1980. Foto. *f1982-061900-2000129-130 ID=223
DRONNING INGRID, passagerskib, b. hos HSM, leveret i 1951 til DSB. Fejl side 116, hvor Kronprinsesse I. til DFDS omtales som Dronning I.1982-061900-2000116, 126 ID=3631
DRONNING JULIANE MARIA ex MASSACHUSETTS, artikel om forsyningen til en rejse til Kina 1789. Besætning 76 matroser, 5 opløbere og 10 drenge.1975-051750-180084-92 ID=3882
DRONNING JULIANE MARIA (II), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750124-125 -
DRONNING JULIANE MARIA (I), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123-124 -
DRONNING JULIANE MARIE, afsejlingssignal kundgjort med trommesignal1760.1980-111750-1800154 ID=8673
DRONNING JULIANE MARIE, fregatskib. Kinafarer for Asiatisk Kompagni, 1760-1761.1956-051750-1800113 ID=8673
DRONNING JULIANE MARIE, fregatskib, Asiatisk Kompagni, i konvoj med HOLSTEN 1780 og med WAGRIEN 1782 fra Kap.1981-081750-185091, 93 ID=3882
DRONNING JULIANE MARIE, fregatskib, Asiatisk Kompagni, i konvoj med HOLSTEN 1782 fra Kap og med TRITON i 1793.1981-081750-185093, 96 ID=3882
DRONNING JULIANE MARIE, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse 1756 - positionsside fra journal gengivet. *d.1978-021700-180011-12, 30, 35 ID=8673
DRONNING JULIANE MARIE, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1791 og i 1794.1979-061750-1800148 ID=8673
DRONNING LOWISE = DRONNING LOUISE, linjeskib, b. 1747 - tegning af ornamenter. *t1974-051700-185089 ID=9242
DRONNING MARIA, linjeskib, b. 1824 - om ornamentering.1974-051800-1850104 ID=9252
DRONNING MARIE, linjeskib, afløb 1824-09-16, gengivet under udrustning på maleri fra 1824, E.W. Normann.1979-071800-1850152-153 ID=9252
DRONNING MARIE, logiskib. Store Bjørn mønstret 1861-03-01. Mødte igen 1864-03-02.1965-031800-190052, 56 ID=9252
DRONNING MARIE, orlogsfregat, udrangeret, tjente 1882 som logiskib for rekrutter på Holmen.1985-061850-1950193 ID=9252
DRONNING MARIE, orlogsskib b. 1824, udrangeret til kaserneskib 1857. Stik fra batteridækket ca. 1860 efter C. Neumann. *r1980-031800-190032 ID=9252
DRONNING MARIE, orlogsskib, -1834-, maleri af C.W: Eckersberg, *p1949-051800-1850111 ID=9252
DRONNING MAUD, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094 ID=7388
DRONNING MAUD, S/S, passagerskib i Norgesfarten, DFDS, afløst 1937.1982-061900-2000112 ID=7388
DRONNING SOPHIA MAGDALENA (II), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123-124 ID=9257
DRONNING SOPHIA MAGDALENA (I), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123 ID=9256
DRONNING SOPHIA MAGDALENA, fregatskib, rejse 1765 til Canton. Kaptajn Jørgen Dixen. Regnskabsside gengivet side 9. Maleri af skibet ved Taffelbugten side 31. *p1978-021700-18009-10, 12, 31 ID=9257
DRONNING SOPHIA MAGDALENE, fregat, b. 1762 til Asiatisk Kompagni *p1998-031750-180041 ID=9257
DRONNING SOPHIE MAGDALENA, fregatskib, Asiatisk Kompagni, b. 1760-1761, 330 kls. Skibsportræt på H&S.1964-121750-1800141 ID=9257
DRONNING THYRA, 4-m. slettopskonnert, b. 1918. Model skænket museet af Petersen, Møller og Hoppe, København1955-011950-20008 ID=7957
DRONNINGEN AF DANMARK (II), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123 ID=9255
DRONNINGEN AF DANMARK (I), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750122 ID=8722
DRONNINGEN AF DANMARK, fregatskib, Asiatisk Kompagni, udrustet til bistandsrejse til Sydafrika til KONGEN AF DANMARK 1744.1989-061700-1750156, 167 ID=8722
DRONNINGEN AF DANMARK, fregatskib, b. 1736, byggenr. 2 fra Asiatisk Kompagnis Plads.1956-061700-1800150 ID=8722
DRONNINGEN AF DANMARK, fregatskib, tilhørende Asiatisk Kompagni. Om viderebringelse af positioner. 1741.1962-061700-1750157 ID=8722
DRONNINGGAARD, 127 kls., kaptajn Melff. H. Frorechs, indkøbt i Barcelona til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 111 ID=9258
DRONNINGGAARD, fragtskib 600 tons ex EXETER (1794)1942-031750-180052 ID=9258
DRONNINGGAARD, fregatskib, Ostindiefarer, konvojeret 1798 af OLDENBURG.1981-081750-185097 ID=9258
DROTT, bark af Skien, 953 tons, strandet bevidst 1902 ved Vigsø, Thy.1976-041900-195051 -
DUDI, slæbebåd, uopmålt, forlist i Østersøen i 19932004-051950-200080 -
DUE FRATELLI, senere næ. til CHRISTINE bark af Sønderho, 394 t., b. 1863 i Triest. Om galionsfiguren.1975-041850-195077, 80 ID=11163
DUEN, ex TUMLEREN, skonnert, 50 tons, b. af E.C. Benzon til hofjægermester E.P. Benzon, Benzonseje / Benzonsdal ved Grenå, senere solgt til Prins Valdemar og igen til komtesse Schimmelmann, anvendt som missionsskib og næ. Solgt til udlandet 1903.1954-051850-190066, 76 ID=8376
DUEN, skude eller krejert på 33 kls. af Ebeltoft, ejer Søren Christensen Brage 16831-1690.1959-071650-1700127-128 ID=9199
DUKE OF NORTHUMBERLAND, dampmaskinedrevet redningsbåd bygget 1889 i England.1955-071850-1900135 -
DUMFRIESSHIRE, bark, 1262 brt, b 1877. K. til Norge og næ. ALFHEIM. K 1916 af rederiet Volante og næ. til MAAGEN. K. 15/12 1922 gros. Möllnitz, Kbh. K. 18/12 1922 til Tyskland og ophugget.2006-041900-195044 ID=7194
DUNBAR CASTLE, S/S, Jens Kusk Jensen sejlede med den hjem fra Sydafrika 1890.1986-021850-195012 -
DUNKERQUE, senere VIGILANTE og sidst FREDERIKSVAAG islandsskonnert af Torshavn, b. 1866 i Dunkerque. Ejet ca. 1900 af købmand M.C. Restorff i Torshavn. Forlist ved Læsø 1913-03-05.1975-061850-195097 -
DUNMORE, 3-m. skonnert, b. af stål i Martenshoek 1898-1902 til Arendt Kløvborg partrederi, forretningsfører var rederbroderen J.J. Kløvborg i Alloa, Skotland.1986-021850-195015-16 ID=11164
DUNMORE, S/S, b. nr. 14 S. MacKnight & Co., Ayr 1888 til Dunedin Steamship Co., Leith. K. 1902 af D/S Fiona og næ. H. C. ANDERSEN1997-051850-195052 ID=11166
DUNMORE, stålskonnert b. 1900-1902 hos Bodewes i Martenshoek til Kløvborgs Rederi i København.1989-021900-200011 ID=11164
DÜSTERNTOR, S/S, søsætn.navn for b. nr. 115 Nakskov Værft 1946, Hansaskib. K. af Dansk-Fransk fra staten og næ. BLEKINGE (I). ex VOSNÆS.1995-071900-1950115 ID=7164
DYBVIG, skonnert, 32 49/100 NRT, kendingsbogstaver OXFL, StF Nr. 1218, hjemsted Fejø. B. 1895 på Fløytrup & Schmidts Skibsværft, Nyborg. Næ. 1946 fra EJNER.1999-061900-1950147 ID=11167
DYVIA ex NIELS, skonnert af Fejø - den kom fra Dybvig af, b. hos M.S. Mortensen, Guldborg, 1861.1983-131850-1900196 ID=8035
DYVIA, ex NIELS, klipperskonnert, 12 kls., b. 1861 i Sakskøbing, k. 1894 af bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø, og næ. DYVIA af Fejø1961-041850-1950102 ID=8035
E.M. DALGAS, b. 1930, middelspantmodel fra stålskibet skænket museet af Tuborgfondet. *m1948-011900-195013 ID=7258
E.M. DALGAS, S/S, b. nr. 193 Grangemouth Dockyard Co. 1898 til D/S Cimbria, k. 1914 af D/S VENDILA, k. af Rederi-A/B Brantevik, Brantevik 1928 og næ. BRAVO1997-051900-195050, 52 ID=7260
E.M. DALGAS, S/S, b. nr. 195 Helsingør Værft 1930 til D/S VENDILA. Rekvireret US 12/7 1941, admin. Isbrandtsen Steamship Co. næ. WAR ADMIRAL. Retur 1945 og næ. K. 1954 Haverbeck & Skalweit1997-051900-200051 ID=7258
EAGLE OF BALTIMORE, slaveskonnert Guinea 18381952-021800-185045 -
EARL OF CHESTER, 231 kml. Reder Mccaul. K. i London 1815. K i 1837 svensk reder.1991-041800-185049 -
EARL OF CHESTER, fregatskib, b. 1810 i England, indfl. 1815 af John Mac Caul, København, s. 1838 ca. til Finland. Tegning skænket H&S.1956-011800-185012 ID=8649
EARL ST. VINCENT, b. 1794 i Irland, indkøbt 1799 af ejeren Kirk Patrick, sejlet til Vestindien af kaptajn Harvey og næ. til DEN AARVAAGNE.1980-051800-190093 ID=10419
EAST GOODWIN, fyrskib, radioinstallation og nødmelding 18991998-021850-190031 -
EBBA, S/S, b. nr. 342 Wm. Gray, W. Hartlepool2002-041850-195086 ID=11169
EBENETZER, brig 42 cmlstr. b. 1783 på Fyn. Reder Jacob Friis Randers. Ført af kaptajn Paul Paulsen 1801. I 1813 omtalt som galease med Else Cathrine Welling som reder. Usigneret skibsportræt 1801. Side 128 *p1990-051800-1850126, 128 ID=11171
EBENETZER, brig af Randers, b. 1783 på Fyn, 39,5 kls., reder Jacob Friis. Maleri på H&S. *p1974-031750-180027 ID=11171
EBENETZER, orlogsskib, udrustet til Middelhavsekspedition i 17771954-071750-180090 ID=8415
EBENETZER, sejlskib af Arendal, opbragt af sørøvere i Middelhavet (1712)1998-061700-1750107 -
EBENEZER, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, 154 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128 ID=11172
EBENEZER, ført i 1756 af Bernt Jensen Mørch, født 1729, død 1777.2010-061750-1800114 -
EBENEZER, orlogsskib, b. 1757, udrang. 1791, sendt til Middelhavet 1777.1954-071750-180090 ID=8415
EBRO, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094 ID=10533
EBRO, S/S, 1925 TDW, DFDS, forlist 18/3 1942 under engelsk administration WW2. Strandet på rejse Reykjavik til Hull1999-041900-1950113, 123 ID=10533
ECHO, lille, 8 yachttons, b. 1867 af E.C. Benzon til sig selv, købt af hofjægermester Holstein-Rathlou senere 1867.1954-051850-190066, 76 ID=8370
ECHO, store, 32 tons, b. 1874 af E.C. Benzon til hofjægermester Holstein-Rathlou1954-051850-190066, 76 ID=8371
ECKERNFÖRDE, b. 1781 i Eckernförde, 57 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073 ID=10046
ECKERNFÖRDE, brigantine, 57 kls. b. før 1781 i Kiel. Købt 1781 til KGH, overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab. Forlist 1786.1970-021750-180013, 59 ID=10046
EDEL, åledrivkvase, b. 1898, hos bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø, til fisker Ole Jensen, Strandby ved Kolding. Foto *f1961-041850-1950105 ID=9390
EDITH, kutter af Thisted, oprindeligt toldkrydsjagt, b. 1882 i Odense af N.F. Hansen. Maleri af EDITH skænket H&S af overdyrlæge Svend Larsen, Skive.1953-011950-20007 ID=5174
EDITH, S/S, af Sverige, ex N. F. HØFFDING, b. nr. 96 Helsingør Skibsværft 1903 til D/S VENDILA, k. 1928 af Rederi-A/B Signe, Helsingborg og næ. til1997-051900-195050 ID=7622
EDOUARD SUENSON (fejlagtigt stavet EDUARD i årbogen), kabeldamper, assisteret af STOREBJØRN i Finske Bugt i 1934-01-09 til 1934-01-17.1950-051900-1950101 ID=7047
EDOUARD SUENSON, kabledamper *f1946-061900-1950164 ID=7047
EDV. NISSEN, S/S, b. nr. 19 Stuhr's Maskin- & Skibsb., Aalborg 1921. K. 1928 af D/S VENDILA og næ. Opbragt 9/4 1940 af UK, admin. af Witherington & Everett, Newcastle. Sænket Dunkerque 3/6 19401997-051900-195050 ID=11173
EDVARD NISSEN, S/S, 3600 TDW, Vendila, krigsforlist 3/6 1940 under engelsk administration WW2. Sænket som havnespærring i Dunkerque.1999-041900-1950114, 121 ID=11173
EDWARD BONAVENTURE, engelsk ostindiefarer, her døde i 1598 af skibets besætning på 198 de 178 mand.1987-061550-1600104 -
EFFIE MÆRSK, fragtskib, rederiet A. P. Møller. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=11174
EFTA 3, slæbebåd, 20 BRT, kæntret under slæbning ved Skagen i 19942004-051950-200081 -
Ege, bornholmsk ege forstævnsform *m1946-061200-1400151 -
EGHOLM, S/S, 2135 TDW, DFDS, krigsforlist 1945-02-25 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-2322 ved Firth of Forth i Nordsøen.1999-041900-1950113, 124 ID=11175
EGHOLM, S/S, b. Frederikshavn Værft 1924 til DFDS, kaptajn K. S. Kristensen, oplagt i Lissabon 11/4-1940 til 1943, derefter allieret tjeneste. (1943) *f1994-031900-195038, 42ff ID=11175
EGMONT, HMS, engelsk. Rejse 1793 i Middelhavet. Om læsning om bord.1964-021750-180018 -
EGYPTIAN REEFER, M/S, b. 1936 på Odense Staalskibsværft til franske interesser, men overt. af APM og s. til JL. *f1949-051900-1950125 ID=11103
EGYPTIAN REEFER, M/S, tilsynsførende under bygning H. J. Huusfeldt (1946)1994-031900-195050 ID=11103
EIDEREN, H/S, postdampskib, kolliderede i Storebælt i 1856 med postdampskibet JYLLAND.1977-061850-190137 ID=11176
EIDEREN, orlogsskib taget af englænderne i 1807 set i Cartagena af DIANAs besætning 1809-1810.1957-041800-185088 ID=8881
EIGIL, S/S, i islandsfarten, ejet af O. Wathnes Arvingers Rederi, Stavanger, 1900.1975-061850-195093 -
EILBEK (II), S/S, rederiet Knöhr & Burchard, Hamburg, fra 1923 til 1930. *f1981-131850-1950157 -
EILBEK, M/S, b. under WW2 hos HSM til rederiet Knöhr & Burchard, Hamburg.1982-061900-2000114 ID=10909
EILBEK, S/S, rederiet Knöhr & Burchard, Hamburg, ejet fra 1890-1981-131850-1950157 -
EINIGKEIT, galease, kaptajn Hans Christian Brodersen (1805)1994-051750-185064 -
EISBRECHER II, byg. 1877 Reiherstieg Werft, Hamburg, anden isbryder1950-051850-190081 -
EISBRECHER, byg. 1871 Reiherstieg Werft, Hamburg, første isbryder1950-051850-190081 -
Ejderens fyrskib var lodsstation -1854-1960-081800-1900110 -
EJDEREN, H/S, skibsmaleri af Carl Baagøe, HS 0038:0043, restaureret 2005.2006-082000-2050111 ID=11176
EJNER, skonnert, 32 49/100 NRT, kendingsbogstaver OXFL, StF Nr. 1218, hjemsted Odense. B. 1895 på Fløytrup & Schmidts Skibsværft, Nyborg. Næ. 1945 fra DION. Første gang næ. til EJNER.1999-061900-1950147 ID=11168
EJNER, skonnert, 32 49/100 NRT, kendingsbogstaver OXFL, StF Nr. 1218, hjemsted Tårs. B. 1895 på Fløytrup & Schmidts Skibsværft, Nyborg. Næ. 1945 fra DION. Anden gang næ. til EJNER.1999-061900-1950147 ID=11168
EKLIPTIKA, S/S, turretdækskibsmodel renoveret 2007. *f2008-071850-1900112f -
EKSPERIMENT, vestindiefarer (1780-1800)1991-041750-180060 -
EKSPRES, motorbåd 19161993-101900-1950121 -
EL MUNDO, S/S, fragtskib deltagende i konvojsejladser med dansk styrmand under WW21993-031900-195032 -
EL MUNDO, S/S, køleskib rd. United Fruit Co. (1940-1945)2001-041900-195065-84 -
EL OLE, Dampbåd, maleri af Carl Baagøe, HS 0044:0006, restaureret 20052006-082000-2050111 ID=9830
EL OLE, S/S af København. Maleri af Carl Baagøe, 1860. *p1944-011850-190012 ID=9830
EL OLE, slæbebåd København. Hjalp sejlskibe til kaj i København.1968-031850-190050 ID=9830
ELEFANTEN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, reje til Ostindien 1747. Forliste i Sydafrika på rejse 1750.1987-041700-180040, 62 ID=9525
ELEFANTEN, linjeskib, b. ca. 1772, ornamenttegning af Møllerup.1974-051750-180088 ID=11177
ELEFANTEN, orlogsskib under Ove Geddes kommando til Ostindien 1619-1621.1981-081600-165087 ID=9794
ELEFANTEN, orlogsskib (1618)1943-041600-165077 ID=9794
ELEFANTEN, orlogsskib, 1564, om beklædning.1979-021550-160049 -
ELEFANTEN, orlogsskib, deltog i Ostindisk Kompagnis første rejse 1618 til Indien.1988-051600-165089, 91 ID=9794
ELEFANTEN, skibsmodel udført af Andreas Nissen (c. 1980)1993-021950-20008 -
ELEFANTEN, vragdele fra skibet fra 1600-tallet. Brede Værk (2011)2011-072000-2050150, 156 -
ELEO MÆRSK, M/S, 21.050 DW, Caroliner, 560 TEU, b. 1979 Lindø til APM. *f2007-061950-200098 ID=11178
ELEO MÆRSK, tankskib, rederiet A. P. Møller - verdens første dobbeltskrogede VLCCer (1993)1993-071950-200074 ID=1849
ELEONORA MÆRSK, M/S, 16000 TDW, b. Deutsche Werft, Hamburg-Finkenwerder 1936 til APM, krigsforlist 17/5 1941 under engelsk administration WW2. Luftbombet ved Kreta.1999-041900-195097f, 113, 122 ID=11180
ELEONORA SOPHIE, brig. J.H. Ginge mønstret 1833-1840.2011-061800-1850116 ID=3816
ELEONORA, afsejlet 9/8 1776 København. Sidste skib fra Guineiske Kompagni. Retur ank. 26/12 1778.2011-051750-180065, 110 ID=11181
ELEONORA, fregat ejet af Det Kongelige octrojerede danske guineiske Handelssocietet2010-061750-1800112-119, 123, 129 ID=11181
ELEONORA, snauskib, Guineisk Kompagnis, gik på grund ved Kap Tagrin Sierra Leone ca. 1773.1982-031750-180014, 16, 50 ID=11181
ELEONORE SOPHIE, brig af Rudkøbing, 1834, kendingsnummer J-?.1962-061800-1850159 -
ELEPHANTEN = ELEFANTEN, orlogsskib b. 1741. Klosetter på galionen, gengivet fra model side 47. *f1980-031750-180047 ID=8205
ELEPHANTEN, k. 1746 i Holland til Asiatisk Kompagni. Kaptajn Andreas Evensen Grimsta 1746. Forlist 1750 i Fleseborg, Afrika.1963-031700-180063, 67 ID=9525
ELEPHANTEN, orlogsskib, b. 1741, oph. 1760. Galionsfigur *f1952-051700-1800163 ID=8205
ELI MÆRSK, M/T, skænket linjedåbsudstyr til H&S 1980.1980-121950-2000165 ID=3953
ELIDA, bark af Thisted, b. 1859-1862 på Kragerø, k. 1887 fra Tønsberg for oph. men sat i fart til 1890, hvor oph. i Rønne. Gengivet på foto af Thisted havn.1976-041800-190056 ID=11182
ELIDA, bark af Tønsberg, 256 tons, b. 1859-1862 i Kragerø til J.C. Henchs Enke. Kom til Agger i Thy for ophugning på stranden 1887, men blev sat i fart.1976-041800-190057 ID=11182
ELIE, S/S, b. nr. 76 Antwerp Eng. Co. 1921 *f2002-041900-195079, 81f ID=11183
ELIMA, S/S. Kollideret 30/3 1929 i Biscayen med S/S P. N. DAMM, b. 1924 til D/S VENDILA, der forliste1997-051900-195050 -
ELIN, MSk, 485 TDW, A. E. Sørensen, under engelsk administration WW21999-041900-1950115 ID=5874
ELISABETH GRANDY, dampskib i Penang afgår til London 18461992-051800-185099 -
ELISABETH MARIA, fregatskib af Bergen, malet portræt på H&S.1970-061750-1800146 -
ELISABETH MÆRSK, M/S, fragtskib, A. P. Møller. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052, 55 ID=11185
ELISABETH OG MARIA, fregatskib, partikulært, reder Frederik Frederiksen, København, sejlede 1789 til Guinea o.v.1982-031750-18008-10 ID=10077
ELISABETHS MINDE, åledrivkvase, b. 1900 hos Christian Nielsen, Fejø. Foto. *f1983-071900-200073, 78, 82-84, 90 -
ELISABETH, 65 kls., kaptajn Nicolaas Rolofs, indkøbt i Ostende til reder Etatsråd Joost von Hemert & Sønner, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 110 ID=8785
ELISABETH, bark / pinke, b. 1800 i Norge, indfl. 1802 til Duntzfeldt & Co. København. Prisedømt 1808 i Calcutta. Skibsportræt af Jacob Petersen ? *p1954-081800-1850132 ID=8425
ELISABETH, fregatskib, 75 kls., kaptajn Caleb Hyatt, opbragt i Kanalen 1805-12-14 af engelsk kaperkutter LORD NELSON, senere frigivet. Tegning side 95. *t1981-081750-185095 ID=8425
ELISABETH, fuldskib, af København - kollision med eng. kutter LORD NELSON 1805 *p1996-071800-1850102 ID=8425
ELISABETH, MSk, 392 TDW, E. B. Kromann, Marstal, under engelsk administration WW21999-041900-1950115 ID=8635
ELISABETH, S/S, 1550 TDW, Progress, krigsforlist 7/4 1941 under engelsk administration WW2. Torpederet i Bristolkanalen.1999-041900-1950114, 122 ID=8636
ELISABETH, sejlskib, 40,5 kls., ført af rømøkaptajn Carsten Peter Møller 1787-1788.1984-021750-185017 -
ELISABETH, skibsportræt indkøbt 2006.2007-072000-2050145 -
ELISABETH, skonnert af Mühlenberg. Skibsportræt af Weytz på Altonaer Museum, dateret 1863.1963-041850-190091 -
ELISABETH, skonnert af Mühlenberg, kendingsnummer Z-104, 1863.1962-061850-1900156 -
ELISABETH, skonnertbrig, hjemsted Rudkøbing (c.1870)2000-051850-190080 -
ELISABETH, slup af Løkken, 1837. Tegning af B.H. Hansen, Altona. Ejer Kaptajn Thomas Chr. Hoffmann. *t1975-081850-1900149 -
ELISABETH, slup af Løkken, 1837, tegning af B.H. Hansen erhvervet til H&S med støtte fra H&S Venneselskab.1980-021900-195011 -
ELISE MARIE, kuf af Egernsund, 88 BRT, b. 1895 på Verstocktværftet i Martenshoek. Indfl. 1930 til Danmark og næ. senere som NAUTA af Svendborg, I 1944 som NORSHIP i illegal Sverigetrafik. Oph. 1974. Foto. *f1989-021900-200015 ID=4566
ELISE, bramsejlsskonnert 2-m. af Svendborg, 128 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128 ID=5168
ELISE, bramsejlsskonnert, 144 BRT, b. 1879 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041 ID=9105
ELISE, skonnert. Ført af J.H. Ginge i 1840'erne. Hårdtvejrskader i storm 1848, nødrigget havarist ankomst Leith.2011-061800-1850116-117 -
ELISE, skonnert, b. 1879 hos Rasmus Møller, Fåborg.1959-031850-190056 ID=9105
ELITE, brig af Altona. Skibsportræt af Weytz på Altonaer Museum, dateret 1862.1963-041850-190091 -
ELIZABETH, kaptajn Hans Peter Klein på Vestindienrejser 1782-1785, reder Bertel Madtzen1991-041700-180059 -
ELIZA, frugtfarer, engelsk af Yarmouth, beg. af 1800-årene. Gengivet med afsejlingsflag sat. *p1980-111800-1850158 -
ELJAN, S/S, i islandsfarten, ejet af O. Wathnes Arvingers Rederi, Stavanger, 1900.1975-061850-195093 -
ELLA EFF, bramsejlsskonnert 3-m. fra Sydfyn, lå 1917 i Jacksonville, USA, pga. krigen.1966-091900-1950134 ID=11186
ELLEN CATHRINE, slup, ejer Morten Mathiesen, Sønderho 1806 *p1998-031800-185055 -
ELLEN JENSEN, S/S, 3416 BRT, b. 1895 som ELM BRANCH af Sunderland. 1919 næ. WISLA of N.Y. s. Jensen Line, Kbh. og næ. ELLEN JENSEN. 1926 s. D/S Codan. 1926 s. London og næ. PURLEY BEECHES. 1928 oph.2007-031900-195013, 22 ID=11187
ELLEN JENSEN, S/S, ex HUNDBORG, overtaget af Albert Jensen fra C.K. Hansen 1914-12-00. Solgt til Norge 1915.1986-051900-1950136, 145, 166 ID=11191
ELLENSBORG, C. K. Hansen, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094 ID=11194
ELLENSBORG, fragtskib, Dannebrog. Minesprængt 23/10 1943. Repareret Malmø.2007-051900-195048, 55 ID=11194
ELLEN, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, s. til Sverige i 1930'erne.1966-091900-1950124 -
ELLEN, ex ALBERT REIMANN, brig af Fredericia, kaptajn Rasmussen, reder kulimportør Rasmussen. Senere havnefoged Thorvald Nielsen mønstrede om bord 1894-05-.1964-031850-190057-58 ID=9579
ELLEN, åben båd, 1,7 yachttons, b. 1871 af E.C. Benzon til kaptajn Beck, København1954-051850-190076 -
ELLIDA, skonnertbrig af Lohals, kaptajn Hansen tyggede på et stykke rav i stedet for tobak.1978-051750-1850151 -
ELM BRANCH, S/S, 3416 BRT, b. 1895 som ELM BRANCH af Sunderland. 1919 næ. WISLA of N.Y. s. Jensen Line, Kbh. og næ. ELLEN JENSEN. 1926 s. D/S Codan. 1926 s. London og næ. PURLEY BEECHES. 1928 oph.2007-031900-195022 ID=11187
ELNA, brig, kaptajn H.P. Larsen, forlist 1884. Model skænket H&S af Marie Larsen 1963.1963-011900-195011 ID=9513
ELONA, jagtskonnert, b. 1899 hos Rasmus Møller, Fåborg, tegning af Christian Nielsen.1983-141950-2000226 ID=5015
ELONA, jagtskonnert, b. 1899 hos Rasmus Møller, Fåborg, tegning af lukaf under dæk. *t1980-031800-190018-19 ID=5015
ELONA, skonnert / jagt, 55 BRT, b. 1899 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=5015
ELPIDIO BEROVIDES, M/T, ex CHRISTIANSBORG b. 1971 til D/S Dannebrog / VENDILA. 1972 overt. af Dannebrog. K. 1975 af Empresa Maritima Portuaria de Imp. Havana og næ.1997-051950-200051 -
ELSE GITTE, skonnert af København, ex HAMMERODDE m.fl., b. nr. 396 fra Germaniawerft, Kiel. Solgt 1977 til England.1981-091950-2000108 ID=11071
ELSE, S/S, 3700 TDW, JL, krigsforlist under fransk administration WW21999-041900-1950114 ID=9024
ELSE, S/S, b. 1906, Helsingør Værft, byg. nr. 111, som KOTONIA, k. 1935 af JL og næ. Carlo Andersens oplevelser under WW2.2012-031900-195035 ID=9024
ELSE, skonnert, b. 1919 på Thurø. Konstrueret af skibsbygmester Niels Anthon Nielsen.1989-051900-1950131 ID=5873
ELSINORE, fuldskib, USA, 1913 - om overtro mod sømand som skyld i ulykker.1966-081900-1950115 -
Eltangskibet omtalt. *t1966-181200-1400291 -
ELVIAR, dansk sejlskib, om albatros, ca. 1900.1963-061850-1900117 -
ELY, S/S, b. nr. 342 Wm. Gray, W. Hartlepool2002-041850-195086 ID=11170
EM. Z. SVITZER, bjergningsskib. Bjergede franske S/S ATLANTIQUE, der var grundstødt ca. 1890. *f2008-021850-190020 ID=11195
EMANUEL af Ærøskøbing, jagt, 1871 omrigget til galease, kaptajn Hans Nielsen Dreiø, efter 1871 ført af sønnen Niels H. Dreiø. Forlist 9/3 1875 ved Skagen.1996-081850-1900119 ID=11196
EMANUEL, galiot, b. 1747 på Bjørns Værft.1968-021700-180037 ID=9704
EMANUEL, galiot, skibsbygmester Jakob Rasmussen Lund, 1744.1968-021700-180021 ID=9699
EMANUEL, jagt b. 1858 hos Rohmann i Helsingør.1972-091850-1950138 -
EMANUEL, nybygning 1799 på 104 k.læster. Kaptajn Jes Bendixen førte det 1799-1801.1990-051750-1800106f, 113 ID=11197
EMANUEL, skonnert 3-m., oplagt i Svendborg i 1930'erne.1966-091900-1950125 ID=4848
EMANUEL, tremastet galiot, kaptajn Jes Bendixen, 1785-1799, senere ejet af Johan Matthiesen. Bendixen byggede 1799 ny med samme navn til afløsning.1990-051750-1800106, 109 ID=11198
EMA, bark af Sønderho, kendingsnummer P-100.1962-061850-1900158 -
EMBLA, kvase, 4 BRT, b. 1896 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 -
EMBLA, S/S, svensk Røde Kors skib (1943)1994-031900-195041 -
EMDRUP GAARD, 130 kls., kaptajn Friderich Görrisen, indkøbt i Amsterdam, til reder Agenterne Selby, Dungan & Thomson, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 111 ID=11199
EMIGRANT, barkskib af Flensborg, 74,5 kls., b. i København, reder Rickleff Ingwersen og Erich Jacobsen, Flensborg, kaptajn Hans P. Moltzen.1969-041800-1850124 -
EMILIE, bark af Fanø, der berettedes 1895 om albatrosser i Sydlige Atlanterhav.1963-061850-1900138 -
EMILIE, hjuldampskib, maskine 8 nHK = 32 iHK, b. 1882 af E.C. Benzon til R. Holm, Vordingborg1954-051850-190078 ID=8381
EMILIE, lystskonnert, 57 yachttons, b. 1877 af E.C. Benzon til kammerherre Sehested-Juul, Raunholt.1954-051850-190078 ID=8381
EMMA MÆRSK, M/S, fastgået i isen ved Hogland i Finske Bugt. Befriet af isbryderen ISBJØRN 1926-01-23 til 1926-02-08.1950-051900-195098 ID=11200
EMMA MÆRSK, M/S, containerskib, b. 2006 på lindø, 156.097 DW, 11.000 TEU. *f2007-062000-2050113f, 117 -
EMMA MÆRSK, M/T, 12250 DWt, b. B&W 1928-02-09 til APM. Foto. *f1988-041850-195059 ID=7376
EMMA MÆRSK, M/T, b. B&W 1928 til APM. Model af spantetværsnit 52-54 fremstillet af Chr. Nielsen til museet. Model. *f1955-011950-200011 ID=7376
EMMA, barkskib, rederi M.W. Sass & Sønner, maleri af I.T. Locher, gave til H&S.1950-011800-190010 -
EMMA, galease , i fart for KGH fra Julianehåb, kaptajn Christian Nielsen.1995-021850-19506f, 22 ID=11211
EMMA, galease, ejet af KGH, fører 1888-1908 Christian Nielsen.2010-071850-1950136-145 ID=11211
EMMA, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Næ. senere til ULLA og MODIG og CHRISTA, solgt 1969 til Klaksvik og næ. til TIM. oph. 1974.1981-091900-1950106 ID=7188
EMMA, motorgalease, ca. 78 BRT, 57 NRT, 110 DWt, Lgd.pp. 22,77, Br.p.sp. 5,63, Dybgang 2,28 meter (værft) 78,8 x 18,4 x 6,8 feet (kend.), 30 iHK Hanseat motor. Reg. 1921-12-03 til kaptajn J.P. Petersen, Toft.1981-091900-1950104, 106 ID=7188
EMMA, åben båd, 1,8 yachttons, b. 1872 af E.C. Benzon til sig selv.1954-051850-190077 -
EMPRESS OF IRELAND, udstyret med Engelhardts redningsbåde1955-071900-1950146 -
EN AVANT, dampskib på Congofloden (1881).1999-021850-190017 -
ENCOUNTER BAY, containerskib, over 1.000 TEU. OCL-poolen. 1969.2007-061950-200078 -
ENDEAVOUR, Cooks første rejse, 1768.1999-031750-180080 -
ENERGI, yawl, 42 BRT, b. 1905-1906 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 -
ENGEL GABRIEL = MARSELII, defensionsskib af Christiania, kaptajn Brynholt Laursen, 1644.1948-051600-1650123-124 -
ENGEL GABRIEL, skude af Læsø, 11,5 kls., 1727 målebrev. Kaptajn og partejer Joen Sørensen.1972-111700-1750187 -
ENGEL MALTA, defensionsskib af Tønsberg, 1644.1948-051600-1650124 -
ENGELEN, dk. orlogsskib b.1511.2003-041500-155057 -
ENGELEN, krigsskib bygget på Slotø i Nakskov Fjord 1509. Gengivet på kalkmaleri i Voldby Kirke. *p1985-041500-155093 ID=11203
ENGELEN, orlogsskib, b. Sønderborg 1510, 300-400 læster, -1510-1520-1948-021500-155026, 52 ID=11203
ENGLAND, DFDS-skib torpederet feb. 19402006-061900-195088 ID=7543
ENGLAND, M/S, b. 1932 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000104, 112, 116 ID=3608
ENGLAND, M/S, passagerskib til Esbjerg-Harwich-overfarten hos HSM til DFDS i 1964.1982-061900-2000132 ID=3608
ENGLAND, passagerskib DFDS (1937)1995-051900-195080 ID=7543
ENGLAND, passagerskib (1939)2002-051900-195092 ID=7543
ENHJØRNINGEN, defensionsskib af Bergen1948-051600-1650124 -
ENHJØRNINGEN, Jens Munks skib 16191999-031600-165067 ID=11204
ENHJØRNINGEN, orlogsskib af Skien, kaptajn Hans Hendriksen, 1651.1948-051600-1650119 -
ENIGHEDEN = EENIGHEDEN, fregatskib, 225 kls., kaptajn Hans C.N. Maark, indkøbt i Alicante til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800108 ID=11206
ENIGHEDEN, 172,5 kls., b. 1778 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Johannes Halkier i Kbh. til von Hemert.1974-041750-180068-69 ID=9856
ENIGHEDEN, 60 kml., kaptajn Lars Madtzen (1752), reder Peter Casse, 17531991-041750-180055 ID=11207
ENIGHEDEN, 97,5 kls., b. 1781 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Niels Byover på Petersværft, Kalvehave til Peter Johansen.1974-041750-180068-69 ID=10175
ENIGHEDEN, fregatbygget hækbåd, i Vestindisk-guineisk Kompagnis tjeneste 1730 til den brændte ved Newfoundland 1738.2009-061700-175091-115 ID=9836
ENIGHEDEN, fregatskib af København, bygget efter forordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Eskild Tønsberg. Sejltegning side 52. *t1974-041750-180052-53, 68-69 ID=11205
ENIGHEDEN, fregatskib, b. på Andreas Bjørns værft 1741. Vist på stik af Vosbein side 21. Tegning af agterspejl side 23. *t1968-021700-180017, 20-21, 23, 32 ID=9695
ENIGHEDEN, fregatskib, kaptajn Lars Madsen, hurtig rejse 1752 på 151 døgn til Vestindien og retur.1982-031750-180038 ID=11207
ENIGHEDEN, galease, grundstødt 17/11 18951999-061850-1900140 -
ENIGHEDEN, galease, kaptajn Harald Simonsen, Fejøsøfart ca. 1900.1966-131900-1950203 -
ENIGHEDEN, HCDF, slup (1847)1993-071850-190067 -
ENIGHEDEN, linjeskib b. 1650 i Kristiania, sænket 1679 i Kalmarsund.1974-051650-170081 ID=11208
ENIGHEDEN, skonnert, 100 BRT, b. 1871 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041 ID=9106
ENIGHED, fregatskib, ostindiefarer, b. 1777 af Erik Eskild Eskildsen på Bodenhoffs Plads.1974-051750-180090 ID=11205
ENTERPRISE, HMS - engelsk krigsskib (1939)2005-081900-195091ff -
ENTERPRISE, HMS - engelsk krigsskib (1939) *f p91+932005-081900-195091 -
EOS, skonnert, 98,61 BRT, 92,42 NRT, NHSF, b. 1867 af E.C. Benzon til hr. Peder Knudsen Mikkelsen, Marstal. Senere enken og efter ca. 1908 N. Åhman i Århus.1954-051850-190075 ID=8368
EPTANISSOS, M/S, ex BOGATYR, b. 1958, nr. 494 Lübecker Flenderwerke. S. 1973 af D/S Myren til Kalamos Comp. Naviera, Panama og næ. 1977 midlert. næ. INNAREN. S. 1984 til Sirius Shipping, Malta, og næ. SIRIUS. Oph. 1984.2008-051950-200092 ID=7196
EQUAL RIGHTS, USA-registreret (1861)2001-031850-190043 -
ERGO, S/S, finsk skib med dansk kaptajn Hansen (1943)1994-031900-195041 -
ERIK BOYE, coaster, 299 BRT, grundstødt ved Island og kondemneret i 1992.2004-051950-200080 ID=263
ERIK BOYE, S/S, b. nr. 21 Nakskov Skibsværft 1924 til D/S VENDILA, opbragt 9/4 1940 ved Halifax, administreret af Canadian National Steamships, Montreal. Torpederet 15/6 1940 af tysk U-38.1997-051900-195050 ID=11212
ERIK BOYE, S/S, bygget Nakskov. rederi Cimbria / Vendila. E.H. Mathiesen 1. styrmand om bord c. 1925-2011-061850-1900125, 127-128 ID=11212
ERIK BOYE, S/S, rederi D/S Vendila A/S, torpederet Atlanten 1940.2009-091900-1950141 ID=11212
ERIK, halvdæksbåd, 4,2 yachttons, b. 1872 af E.C. Benzon til E. Bagger, København.1954-051850-190077 -
ERIK, S/S, 1.343 BRT, 1.750 tdw, b. 1873, nr. 130, Henderson, Coulborn & Co., Renfrew, til A/S Dampskibet Eriks Rederi, Kbh. S. 1890 til D/S Skjold. S. 1899 til D/S Ægir. S. 1907 til D/S Myren. S. 1912 til D/S Orion. Forlist 1913-12-12 ved Holtenau.2008-051850-195075, 90 ID=6485
ERNA, galease af Nexø, forlist 1958, motor monteres i FREIA, NWFO i 19591997-071950-200076 -
ERNA, S/S (ty.), ex SKAANE ex ROTA, b. nr. 15 P. Ph. Stuhr, Ålborg 1919. K. af Reederei Nordmeer, Bremen 1950 fra Dansk-Fransk og næ.1995-071900-1950115 ID=11213
ERNA, S/S, 2622 TDW, JL, krigsforlist 1941-09-25 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-562 ved Kap Farvel.1999-041900-1950114, 122 ID=10863
ERNA, S/S, b. 1930 hos HSM til JL, rederiet Vesterhavet D/S. Foto. *f1982-061900-1950108 ID=10863
ERNA, S/S, b. Helsingør Værft 1930 til D/S Vesterhavet / JL. Under eng. admin. i WW2. Torp. 1941-09-21 i konvoj fra UK til USA. Foto af besætning (1935c) *f1993-051900-195042 ID=10863
ERNST DREYER, barkentine b. 1869 hos Ernst Dreyer i Altona. Skibe gengivet side 107. *p1983-081800-1900107 -
ERNST H. GREV SCHIMMELMANN, 179,5 kls., b. 1779 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Jens Sørensen i Kbh. til Overskattedirektoratet og senere s. til Amberg og senere til Schimmelmann.1974-041750-180068-69 ID=9851
ERNST H. GREVE SCHIMMELMANN, fregatskib, tegninger approberet 1779-04-19 af Overskattedirektoratet. *t1970-021750-180029, 31 ID=9851
EROS, M/S, b. 1941 hos HSM til Helsingborg A/B, rederi i Hälsingborg.1982-061900-2000135 ID=10908
EROS, Rotschildtfamiliens lystyacht (1939)2002-051900-1950115 -
ERRICA, M/S, 9300 TDW, ØK, under engelsk administration WW21999-041900-1950113 ID=9496
ERSTATNING, vestindiefarer (1780-1800)1991-041750-180060 -
ESBERN SNARE, panserskonnert i Flåden 1862 til 1923, udlånt af Marinen som isbryder.1950-051850-190082 ID=11214
ESBERN SNARE, prøvebåd for lodsbåd, 4 kls., b. ca. 1860 af E.C. Benzon til Helsingør lodseri ved Povel Hansen.1954-051850-190063, 74 ID=8354
ESBJERG S/S, hjst. Fanø, i Englandsfarten med landbrugseksport fra 1869 (usikkert årstal).1948-111850-1900152 ID=11215
ESBJERG, lodskutter, b. 1912 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 -
ESBJERG, M/S, b. 1929 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000104, 116 ID=8897
ESBJERG, S/S, DFDS hjemsejlet fra Tyskland juli 1945 med dansk besætning under dansk kommando. Se www.navalhistory.dk. *f2008-021900-195023 ID=8897
Eskortefartøjer for konvojskibe 1940-19451993-031900-195011 -
ESROM, S/S, ex GRANARIA overtaget af Albert Jensen fra C.K. Hansen 1914-12-00 og 1915 omreg. til USA-flag og næ. til ISLAND. Opbragt 1916-01 af England.1986-051900-1950136, 143, 146, 151 ID=11218
ESSEX, US fregat (c.1883)1999-021850-190054 -
ESSO DANMARK, M/T, b. 1960 på Odense Staalskibsværft A/S.1961-011950-20009 ID=9355
ESSO NYBORG, model af maskinrum *m1946-011900-195017 -
ESTELLE MÆRSK, containerskib, i søen *f2009-022000-205012 ID=11221
ESTER, bark, 1055 brt, b 1875 i Sunderland som CASTLE HOLME, k. til Norge og næ. K. 1916 af Volante og næ. TERNEN. K. 1921 af A/B Romny, Stockholm. Forlist 1924.2006-041900-195045f ID=11223
ESTER, motortjalk af Svendborg, b. 1902 i Groningen , indfl. til Svendborg, fra 1923 s. til Egernsund og næ til FAMILIENS LYKKE. Fra 1946 s. og næ. til HARDY. Foto af sidstnævnte p.10. Minesprængt 1950-05 i Østersøen. *f1989-021900-200010 ID=4394
ESTE, barkskib, torpederet 25/4 1917.2004-041900-195049 ID=11220
ESTHER MARIA, S/S, b. nr. 78 Antwerp Eng. Co., 1922. (Fejlagtigt anført som ESTER MARIE)2002-041900-195079 ID=6502
ESTHER, skonnert 3-m. af Nørresundby, b. 1919 Nykøbing M. Klosetbygning på dæk. Oven i lukaf. Foto side 55. *f1980-031900-195049, 55 ID=5371
ESTLAND, S/S, b. 1918 i Aalborg, kaptajn H. C. Fischer, medsejlads 1937 *f1994-031900-195018f, 23 ID=11224
ESTLAND, S/S, b. nr. 13, P. Ph. Stuhr, Aalborg, 1918 til Dansk-Fransk. K. af D/S af 1937 = Ove Skou, København 1940 og næ. HANNE1995-071900-1950104, 106, 114 ID=11224
ESVAGT DANA ex DANA (III), M/S, k. fra Bertra International som DANA RESEARCHER 1984 af ESVAGT og næ. til *f1998-071950-2000132 ID=272
ESVAGT ? Nybygning, vagtskib, under bygning 2008. *f2008-022000-205010 -
ETNA, orlogsfregat, brander, lånt ud 1746 til Andreas Bjørn til rejse i Europa.1968-021700-180023 ID=9791
EUGENIO, T/S, ital. passagerskib, b. 1968 til Costa Armatori S.p.A., Genua, næ. BIG RED BOAT og ophugget som sådan på Alang Beach 2003.2009-091950-2000140 -
EUROPA kolliderer med CHARLES BARTLETT, emigrantskib 1849.1996-071800-1850106 -
EVA ex CHRISTIAN, skonnert 3-m. af Bogense, b. 1904 hos Skibsbygmester Hoffmann, Fjællebroen, 22 iHK motor instal. 1904. Senere ANNA og META JAN, s. til Holl. 1968. Foto. *f1989-021900-20006-7 ID=6512
EVELYN, fuldskib af Liverpool, havde 1880 slopkiste, hvis priser kendes.1978-051850-1900144 -
EVERSPRING, cellecontainerskib. Evergreen Marines første skib, 1968. Modtaget 31 containerskibe 1983-1987.2007-061950-200085 -
EVERTSEN, hollandsk orlogsskib transporterede kanoner fra BREDERODE til Holland 1910. *f1958-031900-195039-40 -
EXCELSIOR, S/S, b. nr. 104 Thomas Turnbull & Son, Whitby 1888 til H. Baxter & Co., Whitby. K. 1902 af D/S Fiona og næ. G. Koch1997-051900-195052 ID=11228
EXETER (UK), nu DRONNINGGAARD (1794)1942-031750-180052 ID=9258
EXETER, engelsk krydser, lå i Tocopilla, Chile, i 1935 sammen med S/S PAULA. Messedreng Hemmingsens erindringer. Krydseren senere deltager i nedkæmpelsen af GRAF SPEE ved Montevideo.1982-041900-195066 -
EXPECTATION, engelsk ostindiefarer, ankrede i Porto Prayo Bugten 1677.1985-051650-1750123 -
EXPEDITION (No.), 65 kls., kaptajn Peter Alstrup, indkøbt i Amsterdam til reder Johan Smith. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112 -
EXPEDIT, S/S, ankom Julianehåb, lodset af Christian Nielsen ca. 19002010-071850-1950141 -
EXXON VALDEZ, olieforurening i 1989 i Prince William Sound, Alaska. Indflydelse på regelrevision i STCW2009-021950-200013, 15f -
F. H. OF CHAPMAN, dampskonnert, b. Göteborg 1850, forlist Vänern maj 1860 og bjerget af Svitzer. Ombygget til bjergningsfartøj og næ. til SKANDINAVIEN og placeret i Kalmar.2008-021850-190016f -
F.C. SIEBEN, bark af Åbenrå, b. Åbenrå af Poulsen 1880. Havde galionsfigur.1975-041850-195060 -
FADERS MINDE, bark af København. Reddede 1872-12-02 besætning fra fransk skib LES DEUX PIERRE ET EUPHROSINE. Har nu i Antibes i Notre-Dame de Bon Port kirken en votivtavle. *f1962-091850-1900175 ID=9503
FADERS MINDE, bark af Nyborg, b. 1859, kendingsnummer G-15.1962-061850-1900161 -
FADERS MINDE, bark af Nyborg, senere skonnert, NHTG, 145 kls., b. 1859 hos P. Pedersen, Nyborg, reder Johan Kruuse, s. 1872 til Kbh., skibsportræt. *p1973-081850-1900132-136 ID=9503
FADERS MINDE, barkskib, hjemhørende Nyborg (c.1900)2000-051850-190097 ID=9503
FAIRLAND, containerskib, Sea-Land. 1966.2007-061950-200076 -
FAIRLAND, S/T, containerskib, Sea-Land. 1966. *f2007-061950-200077 -
FALKENES, S/S, b. nr. 439 Flensburger Schiffsbau 19382002-041900-195089 -
FALKEN, dampskib - malet af Georg Ludvig Thomsen, 1859 *p2005-061850-190050 ID=3381
FALKEN, fiskerikontrolfartøj, fik bygget jolle hos N.C. Nielsen, Fejø.1961-041850-195099 -
FALKEN, Frederik VIIs dampyacht (1865)1942-011850-19009 ID=3381
FALKEN, hukkert, bygget af Johannes Sørensen Halkjær på van Ostens værft i 1770'erne.1969-041700-1800114 ID=9855
FALKEN, kong Frederik VIIs lystskonnert -1859-1965-031800-190041, 58 ID=3381
FALKEN, lystyacht, ombygget til fragtskib, k. fra Frederik VII's bo. -1864. Solgt 1865 til rederi i Napoli. Maleri side 77 *p1944-031850-190072, 75-79, 83 ID=3381
FALKEN, orlogsfregat og kongeskib ca. 1860.1989-031800-190053 ID=3381
FALKEN, skonnert b. 1863 hos Rohmann i Helsingør.1972-091850-1950138 ID=11242
FALKEN; krydstoldkutter, fartøj for overkrydstoldkontrolløren.1947-051800-190097 ID=11243
FALKLAND, S/S, ex URIARTE IV, k. 1915 i Uruguay til Albert Jensen, videresolgt 1916 i Danmark.1986-051900-1950136, 146, 167 ID=11243
FALKLAND, S/S, ex URIARTE NO. 4, ex THORNTONDALE, b. nr. 241 J. Readhead & Co., South Shields, 1888. K. af D/S Libra, København i 1918, forlist 1921 ved Darsserort, Østersøen.1995-071900-1950114 ID=11243
FALSTER, fregat, b. 1742, havde galionsfiguren Jupiter af Just Wiedewelt.1974-051750-180084 ID=11244
FALSTER, fregat, b. 1760, udfaset 1786. Poul de Løvenørn mønstret 1771.2012-041750-180063 ID=9067
FALSTER, fregat, sprang i luften ved Saffy, Marokko, 1753. Mindetavle opsat i Allerslev Kirke, Sjælland, for omkommen kadet .1950-041750-180059 ID=11244
FALSTER, H/S, indsat på rute til Sydhavsøerne i 1850'erne. Indgik i DFDS fra 1866.1944-031850-190044, 86, 88, 91, 93 -
FALSTER, orlogsbrig, -1813- Overstyrmand 1813 var Gerhard Sandberg.1957-041800-185093 ID=8885
FALSTER, orlogsbrig, vagtskib ved Kronborg, Eckersbergtegning 1826. *t1985-071800-1850210 ID=8885
FALSTER, S/S, b. 1863 af E.C. Benzon, solgt flere gange og næ. til SAMSØ og PRØVEN p.62 *f1954-051850-190061-62, 74 ID=8351
FALSTER, S/S, b. 1866 hos E. C. Benzon, Nykøbing F2005-071850-1900- ID=8351
FALSTER, S/S, b. 1866 hos E. C. Benzon, Nykøbing F. K. DFDS 1866 og næ SAMSØ *f2005-071850-190060ff ID=8351
FALSTRIA, fuldskib af København. Rejse til Vestindien 1800-tallet. Om læsning om bord.1964-021850-190020 ID=7974
FALSTRIA, fuldskib, kaptajn Bache. Christian Schmiegelow om bord ca. 18761951-021850-190035-37 ID=7974
FALSTRIA, M/S, containerskib, 18.002 DW, 1.200 TEU, b. Nakskov Skibsværft, 1971. 1972 s. Piræus, chartret til APM og næ. MAERSK AUSTRALIA og MAERSK TEKAPO. 199 oph. Arlang Beach, Indien *f2007-061950-200078ff ID=1405
FAMA, brig, mistet i Englandskrigen 1807-1808. Bygget 1802. Erobret i Nyborg.1960-101800-1850192 ID=9346
FAMILIA, skonnert 3-m. af Thurø, kaptajn H.J. Erichsen. Skibsportræt, dateret 1873 ca.1963-041850-190092 ID=9014
FAMILIENS HAAB, gaffelskonnert 2-m., b. 1921 på Germaniawerft, byg. nr. 388. Reg. 1922-04-11 til kaptajn H.W. Wulff, Egernsund, og P. Mathiasen i Alnor. Foto ca. 1970. f*1981-091900-1950106-107 ID=4355
FAMILIENS HAAB, gaffelskonnert 2-m., b. 1921 på Germaniawerft, byg. nr. 388. Solgt fra Danmark til Slite, Sverige, næ. til KOMET til 1950, solgt til Trollhättan til 1972. Solgt 1972 til Lahaina Restoration Foundation, Hawai.1981-091900-1950106-107 ID=4355
FAMILIENS HAAB, jagt af Nakskov, 21,5 kls., b. 1840 af skibsbygmester Jørgensen.1983-101800-1900136 -
FAMILIENS LYKKE ex ESTER, motortjalk af Egernsund, b. 1902 i Groningen , indfl. til Svendborg som ESTER. Fra 1946 s. og næ. til HARDY. Foto af sidstnævnte p.10. Minesprængt 1950-05 i Østersøen. *f1989-021900-200010 ID=4395
FANNY, S/S, b. Craigh, Taylor & Co., Stockton nr. 8.2002-041850-195086 -
FANNY, skonnert af Fanø, ca. 1850, kendingsnummer P-6.1962-061850-1900161 -
FANTAISIE, fransk skonnert, tegnet kahytsscene 1860 på rejse Marseille - Kina. *t1980-031800-190075 -
FANØ, S/S, 3270 TDW, Baltic D/S, under engelsk administration WW2.1999-041900-1950115 ID=11245
FANØ, skonnert 3-m., skoleskib *f1946-061900-1950162 ID=5829
FANØ, skonnert, 3-mastet, JL (1930)1998-041900-195065 ID=5829
FARMATYR, S/S, 1.426 BRT, 2.350 tdw, b. 1906, nr. 442 Howaldtswerke A. G. Kiel, til D/S Gefion. Minesprængt 1916-09-02 rejse South Shields - Rouen.2008-051900-195093 ID=11246
FAROS, fyrinspektionsskib, b. 1949 på Orlogsværftet, byg. nr. 183.1960-091900-1950134, 146, 151 ID=280
FASOLT, S/S, ex ISLAND opbragt af Tyskland og dømt prise i 1920 og næ. til FASOLT af Stettin (Ty.)1986-051900-1950146 -
FAVELL, bark 3-m. k. ca. 1911 af Finska Skolskeppsrederiet A/B, Helsinki.1988-061900-1950125 -
Falsterbopram fra Falsterbo Slotsbanke. *f1945-021200-130055 -
Fanøbarker, store sejlskibe bygget af jern eller stål.1989-021900-20003 -
Fast rescue craft - vagtskibsoperationer med.2008-022000-205011 -
FEDDY, S/S, 1500 TDW, Nautica D/S, forlist 5/4 1942 under engelsk administration WW2. Kollideret med engelsk eskorteskib ved Færøerne.1999-041900-1950115, 123 ID=11247
FELICITAS , brigantine, partreder Hans Jesper Koch, ca. 1789.1990-051750-1800111 -
FENNIA, bark 4-m. k. ca. 1911 af Finska Skolskeppsrederiet A/B, Helsinki.1988-061900-1950125-126 -
FENRIS, isbryderfærge. Underlagt istjenesten i isvintre - 1930-1950-1950-051900-1950102 ID=8201
FENRIS, isbryder, reddet isbådspassagerer 1940.1950-051900-195078 ID=8201
FERO, S/S, byg. nr. 3 fra HSM til H. Schuldt, Flensborg 1884.1982-061850-190089 ID=10452
FERØE = FÆRØ, vestindiefarer, orlogsskib. Gik til Vestindien 1673, mestermandssvend bortløb.1981-031600-170017 ID=8513
FICARIA, M/S, b. hos HSM til DFDS, leveret 1951.1982-061900-2000123 ID=3654
FIDES, bark af Sønderho, kaptajn Hans Christiansen (1906)2004-041900-195046 -
FIDES, orlogsskib, indsamlingsbøsse efter togt (1622)1996-031600-165039 -
FIE JENSEN, S/S, 4280 BRT, b. 1900 som HEATHCRAIG, London. 1915 k. fra Norge af P. A. Jensen som HAUGARLAND. 1915 s. N.Y. næ. WINNEBAGO. 1924 s. A/S S/S Fie Jensen næ. FIE JENSEN. 1925 næ. ONTARIO. 1926 s. D/S Ontario. 1927 s. ophugning.2007-031900-195023 ID=11248
FILIPINAS, M/S, skoleskib og bulkskib, kontraheret hos HSM, men bygget i Ålborg1982-061900-2000151 -
FINGAL, brig af Kalundborg, kommunikerede i søen med andet skib 1860.1962-061850-1900157 -
FINLAND, fregatskib, Svensk Ostindisk Kompagni, 1781. Maleri på Frederiksborg. *p1981-081750-185089, 92 -
FINLAND, kinafarer af Sverige. Tegning af tobaksrygning 1769 af skibspræst Jacob Wallenberg. *t1978-051750-1850113 -
FINLAND, S/S, fragtskib, A/S Dampskibet Finland. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=6526
FINLAND, S/S, k. 1915 i Grækenland som CONDYLIS til Albert Jensen, overt. i London 1915-02-00. Omreg. til USA-flag 1915 og næ. til GENESEE. Alfred E. Magleby var mønstret som 1. styrmand 1915. Opbragt af England og prisedømt. *f1986-051900-1950136, 139, 148-149, 168 ID=11134
FIONIA, M/S, fragtskib, ØK. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052 ID=7434
FIONIA, M/S, søsterskib til SELANDIA, b. B&W 1912 til Ø.K. k. Hamborg-Amerikalinjen 1912 og næ. CHRISTIAN DEN X1991-031900-195031 ID=7418
FIONIA, S/S, gruppebillede af mandskab ca. 1925. Om beklædning. *f1979-021900-195051 ID=7434
FIRLINGEN, M/S, 400 DW, b. 1967 Cantieri Navale Felszegi S.p.A., Triest til DFDS.2007-061950-200063 ID=6818
Fiskefartøjer fra Goa og Cochin af typerne almadias, tomes og palegua, 1598. Fra værket Orientalischen Indien, II, ed. Hans Dietrich & Hans Israel de Bry, Frankfurt. *t1990-041550-160064f -
Fiskehukkert på kabliaufangst under Island, stik af J.G. Friedrich, 1785. *r1956-061700-1800139 -
FLADLUSEN, flådeskib 16481997-081600-165087, 92f -
FLANDRE, dampskib på Congofloden (1881)1999-021850-190017 -
FLANQUER, brig, 53 kls., b. 1799 i Flensborg for københavnsk reder Suhr.1969-041700-1800122 ID=10772
Fladbåd fra Uggerby Strand, tegnet 1957 af Gustav Rosenkvist. *t1965-041950-2000111 -
Flekkerøy bådtype, østnorsk-sydnorsk, foto fra Kristiansand Sjøfartsmuseum. *f1972-041750-185029 -
FLENSBORG, brig af København. Reder C. Christensen satte 1856 et bibliotek på 100 bøger om bord. Om læsning om bord.1964-021850-190026 ID=9566
FLENSBORG, ostindiefarer og orlogsskib udsendt 16291995-041600-165045 ID=9833
FLENSBORG, sejlede sammen med FORTUNA til Trankebar 1629-12-02.1977-051600-1650115 ID=9833
FLINK, brig af København, b. 1851 i Svaneke, 64,5 kls. Reder Peter F. Heering.1968-071800-1900126 ID=9869
FLINK, brig, b. Svaneke 1851 til Heering, omb. 1868 til sk.brig, s. 1876 til Rasmus Petersen, Assens.2000-041800-190063, 70 ID=9869
FLITTIGHEDEN, 34 kls., kaptajn Cornelius van Myen, indkøbt i Middelborg, Holland, til reder Agent Thalbitzer, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 110 ID=11277
FLORA ex POTOSI, bark 5-m., 4020 BRT, b. 1895 hos J.C. Tecklenborg, Geestemünde til R.F. Laeisz. Forlist 1925 som FLORA af Valparaiso ved brand. En af verdens 7 femmastede råsejlere.1988-061850-1900129, 158 -
FLORA, bark -1858-2007-041850-190027-44 -
FLORA, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094 ID=7412
FLORA, galease af Nykøbing M., 1852, skibsreder F. Schade, kaptajn J. Mathisen fra Sønderho, kendingsnummer D-10. Tegning p.163. *t1962-061850-1900161, 163 ID=9502
FLORA, H/S, 69 NRT, b. hos Caird & Co., Greenock, Skotland. K. H. P. Prior 1851. Kaptajn C. F. Lund 1850-1853, kaptajn P. Gude 1853 - 1856, kaptajn Ingerslev 1857-1860. Indsat på rute til Rostock.1944-031850-190035, 38, 43-44, 48-49, 58, 64f, 73, 83, 87, 91 ID=11278
FLORA, korvet (c.1830)1943-011800-185011 -
FLORA, S/S, 1173 TDW, DFDS, krigsforlist 2/8 1942 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-254 ved Island.1999-041900-1950113, 123 ID=7412
FLORA, S/S, b. nr. 435 A. Vuijk & Zonen2002-041900-195086 ID=10395
FLORA, sejlskib af Elmshorn, kaptajn Jasper Tagholm Lambo 1817-1819.1984-021750-185021 -
FLORA, sejlskib tilhørende kaptajn Hammer, sejlede i Indiske farvande 1817-.1980-091800-1850144 -
FLORIDA, flodhjulskib på Congofloden (1881)1999-021850-190017, 35, 46-54 -
FLOTTBEK, S/S, rederiet Knöhr & Burchard, Hamburg, ejet fra 1890-1981-131850-1950157 -
FLYING ENTERPRISE, kaptajn Carlsen, Isbrandtsens rederi.1986-051900-1950166 -
FLYNDERBORG, M/S, b. nr. 777 E. J. Smit & Zoon's Scheepswerven, Westerbroek 1965 til D/S VENDILA. K. 1970 af Breeships N.V., Curacao og næ. BREEVOORT1997-051950-200051 ID=7271
FLYNDERBORG, S/S, 3320 TDW, Dannebrog, krigsforlist 3/11 1941 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-202 på rejse Sydney til London.1999-041900-1950114, 122 ID=11279
Flyvebådene, København (1994)1996-021950-20007-22 -
FLYVEFISKEN, hydrofoilbåd1996-021950-20008, 12 ID=4024
FLYVENDE GEIST (DEN FLYVENDE GEIST), orlogsskib, kravel, -1518-1525-1948-021500-155026 -
FLYVENDE HOLLÆNDER, behandlet i artikel om overtro til søs.1966-121800-1900186 -
Fløjte, hollandsk skibstype - model efter model i Nederlandsch Historisch Scheepsvaart Museum i Amsterdam *m1948-011650-170011 -
Fløjte, hollandsk skibstype, stik fra Platen Atlas, ca. 1650, *r1948-051600-1650107 -
Fløjte, skibstype *t2003-021600-17009 -
Fløjte, skibstype, tegning af Adam Silo. H&S erhvervet 23 laverede tegninger af skibstyper. *t1967-101650-1800179 -
FN 261, Læsøkutter (1905)2001-021900-195021 -
FOREENINGEN, snau, b. 1779 af Johannes Halkier i Flensborg.1974-041750-180063 -
FORGYLTA HJORT, sv. fragtskib (1696)1942-021650-170036 -
FORHAABNINGEN, 120 kls., kaptajn Mathias Petersen, indkøbt i Barcelona til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 111 ID=11280
Forliste danske skibe under WW2.2012-031900-195034 -
FORMICA, brig af Flensborg, kendingsnummer Q-??, 1836.1962-061800-1850155-156 -
FORNÆS, S/S, b. nr. 679 B&W 1945 til Hetland. *f2002-041900-195083 ID=7747
FORSIGTIGHEDEN, 110 kls., kaptajn Cornelius van Sauv, indkøbt i Rotterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 111 ID=11281
FORTH, S/S, postpaket b. 1841 i Leith til Royal Mail Steam Packet, *p1949-041800-185089-90 -
FORTUNA af Drammen (1708)1998-061700-1750103, 1007 -
FORTUNA, bark, norsk. Christian Schmiegelow dreng om bord 1874 fra København.1951-021850-190030-31 -
FORTUNA, bramsejlsskonnert, skoleskib af Fanø, kaptajnerne Clausen og Warrer. Peter Wamberg mønstret 1899.1963-021850-190021 ID=3661
FORTUNA, fløjte fra Ostindisk Kompagni, mødte i december 1678 danske VOOGEL PHOENIX i Indonesien.1985-051650-1750130-131 -
FORTUNA, fløjte på 96 kls. af Ebeltoft. Ejer 1693 Rasmus Christensen, Ebeltoft.1959-071650-1700130 ID=9202
FORTUNA, fregatskib, b. 1744, byg. nr. 12 på Andreas Bjørns værft. Solgt 1746 til Flåden som defensionsskib.1968-021700-180023, 34 ID=9700
FORTUNA, galiot 3-m., 75 kls., b. 1742 af skibsbygmester A. Eskildsen. Foto af model. *m1964-121700-1750147 ID=3661
FORTUNA, galiot, 75 kls. bygget 1742 af skibsbygmester A. Eskildsen. Side 96 og 103. *m2008-061700-175096, 103 ID=3661
FORTUNA, galiot, b. 1742 af skibsbygmester A. Eskildsen på Andreas Bjørns Værft, København. Model udført af toldkontrollør A. Nissen til H&S ca. 1960. Agterpartiet. *m2008-011700-1750OmsB ID=3661
FORTUNA, galiot, b. 1742, tegning fremstillet efter tegning på RA, af Christian Nielsen 1963.1983-141950-2000224 ID=8059
FORTUNA, galiot, b. 1743 på Andreas Bjørns Værft af skibsbygmester Anders Eskildsen. Foto af model side 24. *m1968-021700-180022, 24, 34 ID=8059
FORTUNA, kaptajn Friedrich Gorrisen, reder Marcus Lauritzen - fik puncheboller - kaptajnsgave fra mægler til kaptajnen ca. 1780.1964-101750-1800135 -
FORTUNA, krejert på 24 kls. Ejet af Christoffer Globsen, Ebeltoft, 1690.1959-071650-1700126, 128 ID=9192
FORTUNA, krejert på 39 kls. Ejet af Christoffer Globsen, Ebeltoft, 1681-1689.1959-071650-1700126, 128 ID=9191
FORTUNA, M/S, b.nr. 48 fra Scheepwerft Harlingen 1977 BT 1793, som MÄLARSEE og næ. til IJSELMEER, FORTUNA, KLINTHOLM, DELPHINUS, og næ. 2001 til BLUE OCEAN.2006-052000-205055 ID=2777
FORTUNA, paketbåd ejet af Det kongelige oktrojerede danske guineiske Handelssocietet.2010-061750-1800111f, 115, 118f, 129 -
FORTUNA, paketbåd, havarerede på hjemtur fra Vestindien, og søgte nødhavn i Dover ca. 1775.1982-031750-180020, 50 -
FORTUNA, sejlede sammen med FLENSBORG til Trankebar 1629-12-02.1977-051600-1650115-116 ID=9834
FORTUNA, sejlskib, ført af rømøkaptajn Jasper Tagholm Lambo 1804.1984-021750-185018-19 -
FORTUNA, sejlskib, hvorpå W. Gropius 1821 tegnede lodsfigur fra Övelgönne.1964-041750-180075 -
FORTUNA, skonnert 3-m. af Svendborg, b. 1892 af Ring Andersen, galionsfigur af Fortuna skåret af W.E. Møen. Foto af galionsfiguren *f1975-041850-195072-74, 81 ID=5148
FORTUNA, skonnert 3-m. af Svendborg, s. til Sverige i 1930'erne.1966-091900-1950124 -
FORTUNA, skonnert, 24 BRT, b. 1884 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041 ID=9107
FORTUNA, skude på 22 kls. Ejer 1681-1687 Mads Pedersen Koch, Ebeltoft. Strandet 1687 ved Rugaard Strand.1959-071650-1700126, 128 ID=9197
FORTUNA, skude, 27 kls. Ejet 1680-1684 af Tommes Rasmussen, død 1684.1959-071650-1700126, 128 ID=9195
FORTUNA, slaveskib 1600-tallet, forlist 1774.2010-061650-1700106, 133 -
FORTUNEN, ostindiefarer og jagt udsendt 1629.1995-041600-165045 ID=9834
FOSTER ENTERPRISE, M/S, 999 BRT, b. 1959 i Travemünde som RICHARD BRÖHAN. 1959 s. D/S Hafnia og næ. HADSUND. 1963 s. Cayman Isl. og næ. FOSTER ENTERPRISE.2007-031950-200022 -
FOX II, S/S for Kryolitselskabet Øresund, senere K. KGH og næ. til GUSTAV HOLM, ex GRØNLAND for Ejner Mikkelsen, b. 1893 i København1997-041900-200022 ID=11292
FOX II, S/S, b. 1893 på De Forende Oplagspladser og Værfter, Kbh. K. KGH 1924 og næ GUSTAV HOLM2005-081900-195069, 85 ID=11292
FOX II, S/S, samt rigget som bramsejlskonnert, i fart 1900 på Ivigtut. Erstattede S/S FOX mellem 1886 og 1900.1944-071850-1900134 ID=11292
FOX, S/S, 70 klst., b. 1855 af Alex. Hall & Co. Aberdeen til Ricard Sutton, Nottinghampton, s. Lady Franklin for eftersøgning af Franklinekspeditionen, s. kaptajn Mac Clintock. 1860 s. J. P. Suhr & Søn Kbh, s. 1905 til KGH. Forlist ved Godthåb. *p1944-071850-1900134 ID=11294
FOX, skruebark, rederi KGH (1907)1995-021900-195020, 23 ID=11292
FRANCE (II), bark 5-m., 5633 BRT, b. 1912 hos C. & A. de la Gironde, Bordeaux til M. Prentout, Rouen. Forlist 1922 på rev i Ny Caledonien. En af verdens 7 femmastede råsejlere.1988-061900-1950129 -
FRANCE (I), bark 5-m., 3784 BRT, b. 1890 hos Henderson, Glasgow til A.D. Bordes, Frankrig. Forlist 1901 på La Plata. En af verdens 7 femmastede råsejlere.1988-061850-1900129 -
FRANCESCA CRISPI, M/T, ex SKOTLAND (II) b. nr. 614 Mitsui, Tamano 1957 til Dansk-Fransk. K. 1962 af Soc. de Navigazione Messana, Messina og næ.1995-071900-1950116 ID=9040
FRANKFURT EXPRESS, containerskib, 3.045 TEU, største containerskib ca. 1980.2007-061950-200091 -
FRANKRIG, M/S, b. nr. 285 Rickmers Werft, Bremerhafen 1956, Dansk-Fransk. K. 1972 af Naftilos Shipping Co., Famagusta uden næ. i T/C til Da-Fr.1995-071950-2000116 ID=8930
FRANKRIG, S/S, 2150 TDW, A. H. Christensen, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094 ID=10508
FRANKRIG, S/S, 2150 TDW, H. Alfr. Christensen & Co., krigsforlist 17710 1940 under engelsk administration WW2. Minesprængt ved Yarmouth.1999-041900-1950114, 121 ID=10508
FRANZ RUDOLFE, S/S ex VERATYR, 1.427 BRT, 2.350 tdw, b. 1906, nr. 443, Howaldtswerke A.G., Kiel, til D/S Gefion. S. 1917 til D/S Myren. S. 1928 Franz L. Nimitz, Stettin, næ. Sænket 1942-09-29 af rus. ubåd ved Stolpmünde.2008-051900-195090 ID=11297
FRAU ADRIANA, 40 kls., kaptajn Ewald Hemsen, indkøbt i Cadiz til reder Andreas Buntzen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800104, 110 ID=11298
FRAU ANNA, sejlskib, 21,5 kls., ført af rømøkaptajn Laust Clemendsen 1800-1801.1984-021750-185015 -
FRAU CHRISTINA af Åbenrå, kaptajn J.H. Bahnsen - fik puncheboller - kaptajnsgave fra mægler til kaptajnen 1764.1964-101750-1800134 -
FRAU SARA af Altona, 79,5 kls., ført af kaptajn Hans Pedersen Tagholm fra Kongsmark. Indkom 1796-07-04 fra Vestindien.1984-021750-185010, 18 -
FREDENSBORG SLOT, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750124 ID=9592
FREDENSBORG SLOT, fregatskib, 280 kls., b. 1749 på Bjørns Værft. Skibsbygmester Poul Brock.1968-021700-180038 ID=9709
FREDENSBORG SLOT, fregatskib, Asiatisk Kompagni, b. 1764, 330 kls. Skibsportræt på H&S. *f1964-121750-1800141-143 ID=9592
FREDENSBORG SLOT, fregatskib, Asiatisk Kompagni, gjorde hjemrejse i 1773 på 150 dage.1978-021700-180030 ID=9592
FREDENSBORG SLOT, skib tilhørende Asiatisk Kompagni 1769.2010-061750-1800103 ID=9592
FREDENSBORG, b. 1777 ved KGH Værft af skibsbygmester Erik Eskildsen, 138 kml = 325 tons. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab. p. 75 *p2011-051750-180073, 75-77, 103 ID=9777
FREDENSBORG, dansk skib, om besætningens beklædning 1805.1979-021800-185048 -
FREDENSBORG, fregatskib. Tekst om skuring af dæk med sandsten, 1805.1965-101800-1850185 -
FREDENSBORG, fregatskib, 138 kls. b. 1776 skibsbygmester Erik Eskildsen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 52 ID=9777
FREDENSBORG, fregatskib, b. 1748 på Bjørns Værft.1968-021700-180038 ID=9708
FREDENSBORG, fregatskib, kompagniskib, havde mønstringsdag inden togt 1767 til Vestindien, hvor 125 salutter blev afgivet.1982-031750-180010, 50 ID=11299
FREDENSBORG, fregatskib, Ostindiefarer, konvojeret 1798 af OLDENBURG.1981-081750-185097 ID=10082
FREDENSBORG, fregatskib, strandet 1768. Tandbørster fundet om bord.1980-031750-180046 ID=11299
FREDENSBORG, fregat, slaveskib. Forlist 1768 ved Tromøy (Arendal) i Norge2010-061750-1800112f, 119, 123, 131 ID=11299
FREDENSBORG, fregat, slaveskib, 139 læster, bygget 1777 til Den kgl. Guineiske Handel som PRINTZ CHRISTIAN, fra 1781 næ. og ejet af Det Østersøisk-guineisk Kompagni. *p2010-061750-1800110, 115, 118f, 127, 129 ID=9777
FREDENSBORG, fuldskib af København. Hønsning eller dåb 1805 med kong Neptun og cigarrygende officer. Litografi.1978-051800-1850139-140 -
FREDENSBORG, omtale fra 1805 af kahyttens indretning og farver.1980-031800-190066 -
FREDENSBORG, S/S, 1636 BRT, b. 1889. 1912 næ. LEXA MÆRSK, 1917 s. D/S Rollo og næ. ROLLO. 1921 s. D/S Gylfe. 1924 næ. ALSSUND. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. Ventspils næ. WINDAU. 1935 oph.2007-031900-195021 ID=6509
FREDENSBORG, slaveskib og dødelighed. Skibsportræt 1788. *r1973-031750-180029-30, 33-34, 46, 51, 53, 56, 70-73 -
FREDENSBORG, trekantrejser, slaverejser (1766-1776)1991-041750-180052 -
FREDENSBRO, S/S, 3869 DW. b. 1921 Baltica Værft, Kbh. til Det Københavnske D/S. 1923 s. Det Oversøiske Kompagni. 1929 s. D/S Viking og næ. TENNESSEE. 1933 s. DFDS. Torp. 1942-09-23. *f2007-031900-195013, 16, 21 ID=9988
FREDEN, brig af København, 82 kls. Købt 1808 af KGH og ejet 1809-1843. *p1954-031800-185027 ID=8258
FREDERICIA, fregatskib. Skibsportræt malet ca. 1780 af Frederik Wessel Munck, nu på H&S.1951-071750-1800106 ID=8001
FREDERICK BILLINGS, fuldskib, forliste 1893 på grund af glød fra tobaksrygning eller tændstik.1978-051850-1900116 ID=3081
FREDERICUS QUARTUS, ankom Kapstaden 1735 i april. Forliste 1736 ved Skagen og ladningen bjærget.1987-041700-180053, 63 ID=3764
FREDERICUS QUARTUS, forlis ved Nicaragua 1710.1948-041700-175069-98 ID=11305
FREDERICUS QUARTUS, slaveskib, slaveoprør og dødelighed. -1709-1973-031700-175042 ID=11305
FREDERICUS QUINTUS, linjeskib, b. 1753, havde buste af Frederik V som galionsfigur.1974-051750-180084 ID=3764
FREDERICUS REX SUECIA, svensk fregatskib, førstestyrmand Pieter Brunet i 1740 til Bengalen.1989-061700-1750150, 165 -
FREDERICUS, 100 kls. indkøbt i udlandet til reder Frølich & Co., København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1782-05-22.1973-051750-1800106 ID=5947
FREDERIK = FRIDERICH, orlogsskib, b. 1649, om uniformering set på maleri. *p1979-021600-165039 -
FREDERIK D. VI, H/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1944-031800-185032 ID=3082
FREDERIK DEN SIETTE, ex CHRISTIANSHAVN, fregatskib ejet af Asiatisk Kompagni, foretog 1833-1834 den sidste rejse til Kina for Kompagniet. Model af Erik Werge på H&S. *m1977-091800-1850153 ID=8295
FREDERIK DEN SJETTE, fregatskib, 700 tons, kaptajn Hans Jensen. 1818.1980-091800-1850144 ID=11311
FREDERIK DEN SJETTE, hjuldampskib for Postetaten c. 18401993-091800-1850101 ID=3082
FREDERIK DEN SYVENDE, hjuldamper, Roskilde Fjord (1860)2001-031850-190033 ID=11314
FREDERIK IV, ostindiefarer (1730)1996-051700-175057 ID=3764
FREDERIK IV, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, forliste i 17102010-061700-1750106 ID=11305
FREDERIK OG ANE, bramsejlsskonnert af Marstal, NPTW, (1900) *f1993-071900-195073 ID=11338
FREDERIK VI = FREDERIK DEN SJETTE, dampskib, bygget i Danmark, Jacob Holms Plads - Eckersberg fulgte byggeriet 1830.1974-051800-1850106 ID=3082
FREDERIK VI = FREDERIK DEN SJETTE, fregatskib af København, Asiatisk kompagni. Rejse 1833, 1834.1979-041800-185096, 125 ID=8295
FREDERIK VI ex CHRISTIANSHAVN k.1800 *p1942-061800-1850104 ID=8295
FREDERIK VI ex CHRISTIANSHAVN, 3-mastet sejlskib kolonifart k.1800 (1830-134)1943-041800-1850101 ID=8295
FREDERIK VIII, S/S, 12000 BRT, reder Skandinavien-Amerika-Linien, anskaffet 1913.1979-051900-1950142, 144 ID=3869
FREDERIK VIII, S/S, passagerskib2003-051850-195064 ID=3869
FREDERIK VIII, S/S, passagerskib, sejlede 1915-1916 kaptajn O.F. Høgstedt til New York.1986-051900-1950158 ID=3869
FREDERIK VII, bark, navngivet i Rønne 1853 af amtmanden på kongens vegne.1983-081800-1900105 ID=11313
FREDERIK VII, krydstoldinspektionsskonnert, anskaffet 18511947-051850-190097 ID=11316
FREDERIK VII, modelskib ophængt i Tranebjerg Kirke som votivgave i 1851. Modelleret over CHRISTIAN VIII, der forliste på Eckernförde Fjord 1849.1950-041800-195064 -
FREDERIK VI, 3-mastet sejlskib kolonifart k.1800 (1800-1834)1942-061800-1850104 ID=8295
FREDERIK VI, fregatskib tilhørende Asiatisk Kompagni. Skibspræst Poul Martin Møller mønstret på rejse 1819-1821.1954-071800-1850112 ID=8295
FREDERIK VI, H/S, b. 1829 Jacob Holms Værft, Strandgade, Christianshavn, 127 fod lg. 75 Klst. 110 pax, fart 8 knob. Passerer Stevns Klint, maleri af Jacob Petersen, 1845, kopieret af Th. Kjølner på H&S. *p1950-081800-1850137 ID=3082
FREDERIK VI, H/S, b. 1830 på Jacob Holms Værft, Christianshavn, til L. N. Hvidt. Danmarks først-byggede dampskib. Maleri af samme erhvervet til H&S.1945-011800-18509 ID=3082
FREDERIK VI, H/S, dampskib, b. 1830 på Jacob Holms værft Christianshavn. Første danskbyggede dampskib.1969-071800-1850140 ID=3082
FREDERIK VI, hjuldamper1943-081800-1850107 ID=3082
FREDERIK VI, hjuldamper1943-061800-1850105 ID=3082
FREDERIK VI, linjeskib, b. 1826. Udg. 1872. Store Bjørn klyvergast 1864.1965-031800-190056-59 ID=9611
FREDERIK VI, S/S, hjulskib, b. 1830 som afløser for CALEDONIA.1967-051800-1850130 ID=3082
FREDERIK VI, S/S, kaptajn Hess, passage af Drogden ca. 1830.1960-081800-190094 ID=3082
FREDERIK WILHELM, sejlskib, reder Sass & Sønner København, sejlede på Peru ca. 1850.1984-031800-190042 -
FREDERIKKE af Rørvig, topsejlsskonnert, NGRP (1870-1890) *p1993-071850-190071 ID=11374
FREDERIKKE LOUISE, brigantine, Vestindisk Handelskompagni, kaptajn William Ballingall, rejse 1785-1982-031750-180019 ID=11375
FREDERIKKE, jagt af Karrebæksminde, maleri, K 2432, restaureret 2005.2006-082000-2050111 -
FREDERIKSBERG, hukkert, b. 1749 på Bjørns Værft.1968-021700-180039 ID=9715
FREDERIKSBORG SLOT, brigantine, b. 1747 på Andreas Bjørns Værft af skibsbygmester Poul Brock.1968-021700-180022, 37 ID=9707
FREDERIKSBORG, fragtskib, rederiet Dannebrog. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=11376
FREDERIKSBORG, M/S, b. nr. 980 Gebr. van Diepen, Waterhuizen 1965 til Preben Harhoff, k. 1969 af D/S VENDILA. K. 1970 af Breeships N.V. Curacao og næ. BREEVLIET1997-051950-200051 ID=7070
FREDERIKSBORG, slaveskib, udstilling 1997 *m1998-081950-2000148f -
FREDERIKSDAHL, defensionsfregat, b. 1782 af skibsbygmester Johannes Halkier i Flensborg. Model i arbejde til H&S hos toldinspektør A. Nissen, Varde.1981-251750-1800300 ID=10181
FREDERIKSDAL, fregatskib b. i Flensborg, 129,5 kls., b. 1782 til etatsråd van Hemmert & Sønners rederi, København.1969-041700-1800110 ID=10181
FREDERIKSDAL, fregatskib, b. 1782 i Flensborg til van Hemertrederiet, senere andre ejere, solgt til Norge 1799, model på H&S. *m1982-031750-180037 ID=10181
FREDERIKSHAVN, S/S bjergningsskib bestilt af Svitzer A/S i 1875.2008-021850-190020 ID=9433
FREDERIKSHAVN, S/S, b. 1876, middelspanttegning. *t2003-011850-1900OmsB ID=9433
FREDERIKSHAVN, S/S, bjergningsskib af København, reder Em.Z. Svitzer. Kultegning af Joh. Loch 1909 tilgået H&S.1962-021900-195011 ID=9433
FREDERIKSHAAB, hukkert, b. 1749 på Bjørns Værft.1968-021700-180039 ID=9714
FREDERIKSORT, brigantine, 57,5 kls. b. før 1781 i Kiel. Købt 1781 til KGH, overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab. Forlist 1786.1970-021750-180013, 59 ID=10045
FREDERIKSSTED, fregatskib, bygget af Johannes Sørensen Halkjær på van Ostens værft i 1770'erne.1969-041700-1800114 ID=9848
FREDERIKSTED, vestindiefarer b. 1782 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Johan Halkier i København til Overskattedirektoratet, senere s. til Borre. Tegninger. *t1974-041750-180054, 56-57, 68-69 ID=9848
FREDERIKSVÆRN, fregat, orlogsskib, b. 1783 hos Bodenhoff.1956-061700-1800151 ID=8727
FREDERIKSVAAG ex VIGILANTE ex DUNKERQUE, islandsskonnert af Torshavn, b. 1866 i Dunkerque. Ejet ca. 1900 af købmand M.C. Restorff i Torshavn. Forlist ved Læsø 1913-03-05. Tegning gengivet side 97, foto side 103. *t *f1975-061850-195094-133 -
FREDERIK, orlogsskib, hovedskib, 94 kanoner, 434 mand, afleveret 1649, b. hos Berns & Marselis i Neustadt. Maleri gengivet side 73. *p1982-051600-170071-73, 77-79 -
FREDRIKA DOROTHEA WILHELMINA, fregatskib anløb St. Barthélemy 1797.1981-231750-1850272 -
FREEDEN, 70 kls. indkøbt i udlandet til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1782-06-06.1973-051750-1800107 ID=11377
Fregatskib, ostindiefarer, ca. 1750, maleri af ukendt. *p1962-041700-1750105 -
Fregattegning på skib med 52 kanoner, tegnet af Bragenes og de Thurah 1726. *t1973-101700-1750143 -
Fregatter, orlogsfregatter på Holmens pladser 1849. Maleri af C. W. Eckersberg. *p1990-061800-1850134 -
Fregat, 40-kanoners, brugt som vagtskib ved Helsingør2010-051750-180073 -
FREIA af San Loranzo, Honduras, ex FREIA RØNNE af Panama, ex FREIA, NWFO, b. 1897. K. 1987 af Kirsten og David Thomsen af dødsbo efter Jens Lund.1997-071950-200080 ID=10656
FREIA reg. i DAS 1991, ex FREIA af San Loranzo, Honduras, ex FREIA RØNNE af Panama, ex FREIA, NWFO, b. 1897. K. 1987 af Kirsten og David Thomsen af dødsbo efter Jens Lund1997-071950-200080 ID=10656
FREIA RØNNE ex FREIA, skonnert 2.m. af Rønne, 65 BRT, b. 1897 på Rønne Jernskibsværft, motor inst. 1921 på 33 iHK. 1939 nedrig. til galease. S. 1972 til kaptajn Jens Lund, USA. Foto. *f1989-021850-20004 ID=10656
FREIA RØNNE, ex FREIA, NWFO, b. 1897, ejer Jens Lund, Santa Barbara. K. 1987 af Kirsten og David Thomsen. Foto efter mastehavari 1981. *f1997-071950-200077ff ID=10656
FREIA, bark af Stavanger 1847, fyrværkeri ved første anløb af hjemhavn.1989-031800-190067 -
FREIA, brig af Middelfart, b. af H. Illum i Middelfart, galionsfigur gudinden Freia, skåret af W.E. Møen 1867-1868. Foto af figuren. *f1975-041850-195062, 64, 81 ID=3366
FREIA, fore-and-aft-skonnert = sletskonnert, b. nr. 2 på Bornholms Maskinfabrik, Rønne, 1897 til A/S Freia af Rønne. K. 1904 af C. M. Schor. K. 1912 af A. Pepke. K. 1914 af partsrederi med O. Bidstrup1997-071850-200068-81 ID=2003
FREIA, fregat. S af Marinen til Puggaardske Rederi ca. 1860.1990-061850-1900133 -
FREIA, fregat, b. 1819 - om ornamentering.1974-051800-1850104 -
FREIA, orlogsfregat under 3-årskrigen. A.M. Nisted tjeneste som frivillig 1848-1851.1981-111800-1900132 ID=9824
FREIA, orlogsskib, b. 1824, på 952 tons, averteret til salg 1887.1976-041800-190054 -
FREIA, S/S, b. 1860 Caird & Co., Greenock, Skotland, til H. P. Prior1944-031850-190045, 48, 58 ID=11236
FREIA, skonnert - lånetilsagn fra Skibsbevaringsfonden 19921993-111950-2000139 -
FREIA, skonnert 2.m. af Rønne, 65 BRT, b. 1897 på Rønne Jernskibsværft, motor inst. 1921 på 33 iHK. 1939 nedrig. til galease. S. 1972 til kaptajn Jens Lund, USA, og næ. til FREIA RØNNE af Pa. Foto. *f1989-021850-20004 ID=10656
FREIA, skonnert, NWQF, b. nr. 2 på Bornholms Maskinfabrik, Rønne 1897. Her efter maleri med fuld sejlføring *p1997-071850-200070 ID=10656
FREIA, skonnert, NWQF, b. nr. 2 på Bornholms Maskinfabrik, Rønne 1897. Omrigget til galease i 1939 *f1997-071850-200075 ID=10656
FREJA VIKING, svævebåd (1970-80) *f1996-021950-200013 -
FREJA, fregat. Ved udrangereing købt af Hans Puggaard.1945-071800-1850161 ID=9824
FREJA, fregat, chef 1795-1797 Georg Albrecht Koefoed, orlogskaptajn.1981-171750-1850201 -
FREJA, fregat, maleri af Eckersberg 1829. I slægten Jessens eje 1990.1990-051800-1850130 -
FREJA, M/S, passager- og jernbanefærge, b. på HSM til DSB i 1930'erne.1982-061900-2000111 ID=6827
FREJA, opmålingsskib, 19402004-031900-195018 -
FREJA, opmålingsskib, arbejder ved deccaoprettelse (1949)2004-081900-1950123 -
FREJA, orlogsfregat b. 1819, købt 1853 af H. Puggaards Rederi for handelsfart.1968-031800-185043 ID=9824
FREJ, svensk isbryder, der assisterer M/S BLUE OCEAN (2003)2006-052000-205081 -
FREMAD, galease / jagt, 48 BRT, b. 1899 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=5279
FREM, lastfartøj 33 BRT, b. Fejø Skibs- og Bådeværft (1935c)1994-041900-195060 -
FREYA, fregatskib af Norge. Øivind Larsen beregnede 1968 dødelighed på rejser 1795-1799 til Vestindien.1979-041750-1800101-102, 112, 114 -
FREYA, fregatskib, rederi Puggaard, kaptajn Nielsens log på H&S.1951-041800-190072 ID=7985
FREYA, fregat, i træfning med engelske fregatter i Nordsøen 1800-07-25. Situationen malet af C.C. Parnemann.1979-061800-1850151 -
FREYA, H/S, rederi Kgl. danske Postvæsen, foto af skib langs kaj i København 1863 *f1957-091850-1900180 ID=8888
FREYA, orlogsfregat i kamp med engelske styrker 1800 i Kanalen.1981-081750-185099 -
FRIDERICHSORT, b. 1781 i Kiel, 57,5 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073 ID=10045
FRIDERICHSTADT, b. 1780 i Eckernförde, 58 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073 ID=10047
FRIDERICH, orlogsskib, b. 1649 i Neustadt, 86-100 kanoner. Gengivet maleri med flag ca. 1650. *p1969-021600-165027, 29 ID=9938
FRIDERICH, orlogsskib, b. 1649 i Neustadt, foto af ornamentik med elefanter. *p1974-051650-170079 -
FRIDERICUS IV, b. 1699. 110 kanoner. Om spantekonstruktionen.1962-051650-1700141 ID=3764
FRIDERICUS QUARTUS, fregatskib, forliste 1710 på Nicaraguas kyst.1982-031700-175019 ID=11305
FRIDERICUS TERTIUS, fregat, 56 kanoner, 391 mand. Mindre anker holdt skibet i en storm i 1677. Nu forgyldt og opsat på Rosenborg Slot.1950-041650-170057 ID=11309
FRIEDERICHSSTÆD, fregatskib, b. 1777, tegning side 94. *t1989-051750-180094, 108 ID=9848
FRIEDERICHSVÆRN, fregat, mistet i Englandskrigen 1807-1808. Erobret i Kattegat.1960-101800-1850192 ID=8727
FRIEDERICH, slaveskib 1600-tallet2010-061650-1700106 -
FRIEDRICH ADOLPH, sejlskib, 25,5 kls., ført af rømøkaptajnen Peter Petersen Holm 1800.1984-021750-185016 -
FRIEDRICH FRANZ IV, dampskib -1900- og trafik til Danmark.1965-081900-1950178 -
FRIGGA, DFDS, b. 1922 i Frederikshavn til DFDS, tilbagelevering efter WW2, 28/6-19451999-041900-1950105f ID=11378
FRIGGA, DFDS, b. 1922 i Frederikshavn til DFDS, tilbagelevering efter WW2, 28/6-1945 *f1999-041900-1950106 ID=11378
FRIGGA, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-1940.2006-061900-195094 ID=11378
FRIGGA, S/S, 1488 TDW, DFDS, under engelsk administration WW2.1999-041900-1950113 ID=11378
FRIHEDEN = FRIEHEDEN, 70 kls., kaptajn Thysz Hansz, indkøbt i Amsterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 111 ID=11379
FRITZ REUTER, fuldskib af Tyskland. Jens Kusk Jensen mønstret som matros 1890.1986-021850-195012 -
FRODE, brig af København, b. 1843 i Svaneke, 92,5 kls. Reder Peter F. Heering.1968-071800-1900126 ID=9868
FRODE, brig, 92 kls., b. 1843 i Svaneke.1983-101800-1900134 ID=9868
FRODE, brig, b. Svaneke 1843 til Heering, s. 1876 til Rasmus Petersen, Assens.2000-041800-190064, 70 ID=9868
FRODE, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-1940.2006-061900-195094 ID=11380
FRU CORNELIA THEODORA, 100 kls., kaptajn Henrich Belmer, indkøbt i Amsterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112 ID=11381
FRU CORNELIA, 50 kls., kaptajn Christen Jørgensen, indkøbt i Marseille til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800102, 108 ID=11382
FRU INGEBORG, 100 kls., Kaptajn Niels Nielsen. Indkøbt i udlandet til reder Agent Weisvoigt, Amsterdam. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1782-06-06.1973-051750-1800107 ID=11383
FRU THEODORA JOHANNA, 40 kls., kaptajn Andreas W. Schack, indkøbt i Barcelona til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 111 ID=11384
FRUE MARGARETHA, 110 kls., kaptajn M. Klausen, indkøbt i Rotterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 111 ID=11385
FRUIT MONARCH, M/S, køleskib bygget hos HSM 1949 til Per Gjerding i Bergen.1982-061900-2000120-121 -
FRUIT QUEEN, M/S, køleskib bygget hos HSM 1949 til Per Gjerding i Bergen, men videresolgt til Transatlantic i Göteborg og næ. til COOLANGATTA.1982-061900-2000121 -
FRYDENLUND, hukkert, b. 1749 på Bjørns Værft.1968-021700-180038 ID=9711
FUCHS, 150 BRT, b. 1908 i Bremen som fiskelogger, omb. og indfl. 1939 til Gråsten og næ. til IRMGARD, senere VITUS BERING og PALNE, en periode svensk, igen dansk som BONAVISTA, endt i Vestindien.1989-021900-200023 -
FUGLEN, barkentine af Marstal, b. 1885, gouache af R. Chappell. *p1993-001850-1900OmsF -
FUGLEN, barkentine af Marstal, skibsportræt ca. 1780 indkøbt til H&S 1959.1960-141800-1900212 ID=9080
FUGLEN, barkentine, af Marstal, b. 1885 af J. Olsen Christensen, s. 1932 til Ærøskøbing. Farvelagt tegning til H&S.1959-011850-190012 ID=9080
FULTON ex CHRISTA, skonnert, indfl. 1922-11-00 til Kaptajn A.M. Eriksen, Marstal. Forlist 1927-08-26 efter kæntring ved Rügen.1981-091900-1950107 ID=4354
FULTON I, amerikansk orlogsskib med dampdrevne våben og skovlhjul mellem to skrog.1977-061800-1850134-135 -
FULTON, bugserbåd, reg. Kastrup. Lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1944-031850-190071f ID=3129
FULTON, S/S, bjærgningsdampskib, ejet af direktør Martin Pedersen, Kastrupværk, ca. 1850-1860.1978-041800-190096 ID=3129
FULTON, skoleskib (1995)1995-051900-195064 -
FUNCHAL, M/S, passagerskib bygget hos HSM 1961 til Empresa Insulana de Navigacao, Lissabon. Foto. *f1982-061900-2000138-139 ID=10964
FURSUND EFTYCHIA, M/S, 1082 BRT, b. 1956 til D/S Hafnia som FURSUND. 1966 s. Grækenland og næ. FURSUND EFTYCHIA.2007-031950-200022 ID=11386
FURSUND, M/S, 1082 BRT, b. 1956 til D/S Hafnia. 1966 s. Grækenland og næ. FURSUND EFTYCHIA.2007-031950-200020, 22 ID=11386
FURY, engelsk brander, stationeret som fyrskib ved Skagen i 1807.1960-071750-185070 -
FYEN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, hjemkomst 1749 fra rejse til Kina.1978-021700-180022 ID=9658
FYEN, linjeskib, b. 1705, galionsfigur havfrue.1974-051700-175091 -
FYEN, linjeskib, galionsfigurmodel fra 1736. Modelfotos pp. 147, 149*f1970-071750-1800147, 149 -
FYEN, postdampskib b. B&W, går gennem isen ved Nyborg Skibsbro, stik u.a. *r1950-051850-190082 ID=3363
FYKAN, coaster, 299 BRT, grundstødt ved Norges vestkyst i 20012004-051950-200082 ID=2332
FYLLA, brig, b. Svaneke 1848 til Heering, s. 1872 til H. C. Berthelsen m.fl., Dragør.2000-041800-190062, 70 ID=9870
FYLLA, Flådens skonnert, 18652004-021850-19007 ID=9612
FYLLA, orlogsfregat -1807-1957-041800-185087 ID=8878
FYLLA, S/S, 1200 TDW, Progress, under engelsk administration WW21999-041900-1950114 ID=11387
FYLLA, S/S, b. 1862-1863 af B&W, stabelafløbning 14/1 1863, k. af H. P. Prior. Indsat 9/5 1863. Første skib med høj- og lavtryksmaskine i dansk handelsmarine. Side 63 *t1944-031850-190058-59, 62-63, 70-73, 83, 87, 91 ID=11388
FYLLA, S/S, skrueskonnert i Flåden, 1863-1894. Deltog i evakuering af soldater i april 1864.1965-031800-190058 ID=9612
FYLLA, skonnert, KGH (1935)2005-081900-195070, 90 ID=304
FYLLA, skrueskib, maskinleverancer fra B&B efter 18581993-091850-1900106 ID=11388
FYN, fik næ. til SVEA, S/S, indsat ca. 1936 på Helsingør-Hälsingborgoverfarten. Kom fra Lillebælt.1967-081900-1950168 ID=7548
FYN, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123 ID=9658
FYN, M/F, båddæk med Engelhardts redningsbåde. *f1955-071900-1950147 ID=6831
FYN, orlogsskib, b. 1746, udrang. 1785. Passerede Kullen 1755 og skød varselsskud til fyrpasseren om ildens tilstand for ringe.1960-061750-180026 ID=9248
Fyrskib langs kaj, Fyrmagasinet, Holmen c.1920 *f2001-021900-195010 -
FYRSKIB NR. 1 udlagt på Læsø Trindel 1829. Model *m1960-071750-185081 ID=8256
Fyrskib nr. 17, Nationalmuseet2001-021950-200021 ID=310
FYRSKIB NR. 1, 1829, tegnet af fabrikmester A. Schifter. Model udført til H&S.1980-021900-195010 ID=8256
Fyrskib nr. 20 (1914)2001-021900-195016 ID=8459
Fyrskib nr. 5 (1914)2001-021900-195016 ID=6539
FYRSKIB XXI, b. 1910-1911 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=8460
FYRSKIB XX, b. 1908 hos Rasmus Møller, Fåborg. Udlagt på Vyl, kastet på land i orkan 1909. Bjærget 1910 og rep.1959-021850-195038, 42 ID=8459
Fyrskibe, definition, indretning og brug (1946)1946-041900-1950108-122 -
Fyrskibe, efter 1900 blev der bygget to almindelige og 4 motorfyrskibe, og 8 blev ombygget hos Rasmus Møller, Fåborg.1959-021850-195038 -
FÆDRENES MINDE, barkskib c.1850 i Flensborg, senere næ. til INGEMANN.2000-051850-190075 ID=5275
FÆDRENES MINDE, sejlskib af Fåborg, var 1854 første danske flodtrafikskib på La Plata. Ankom Montevideo.1984-031800-190045 -
FÆDRES MINDE, fregatskib, reder Manufakturhandelen, ostindiefarer, gengivet 1805-1807 med vimpel som kontorflag.1969-021800-190050 -
FÆDRES MINDE, jagt senere skonnert, b. 1853 i Thurøbund af L. Kaas Hansen.1970-031850-190089 ID=10092
FÆRØ, brigantine (1739)1943-071700-1750106 -
FÆRØ, fregatskib på rejse til Ostindien 1669 - taksigelsesbønner.1955-051650-170093 ID=8513
FÆRØ, fregatskib, udsendt 1668 til Ostindien.1987-041650-170067 ID=8513
FÆRØ, orlogsskib b. i Holl. som AGATHA, købt 16661943-041650-170079 ID=481
Færgebåde på Sundet, maleri af Chr. Olsen, HS 0053:1072, restaureret 20052006-082000-2050111 -
Færingerbåd under bygning ved fiskerhus i Torshavn, foto *f1957-051900-1950143 -
Fønikisk skib fra 200 e.Kr. fra sarkofag i Sidon, *f1950-070200-0250129 -
Fønikiske skibe losser, relief fra visiren Racheres grav i Theben, c. 1500 f.Kr. *r1950-07-1500128 -
G. E. BROMS, S/S, ex H. C. ANDERSEN, ex DUNMORE, b. 1888. D/S Fiona sælger 1916 til Broms & Dam, Stockholm og næ.1997-051850-195052 -
G. KOCH, S/S, ex EXCELSIOR, b. nr. 104 Thomas Turnbull & Son, Whitby 1888 til H. Baxter & Co., Whitby. K. 1902 af D/S Fiona og næ.1997-051850-195052 ID=11228
G.C. AMDRUP - forbrug til træskroget var 40.000 kbf brutto tømmer. = 1.200 kbm rundt træ, oplyst af K.E. Hansen.1960-101900-1950181 ID=7542
G.C. AMDRUP, b. hos Frederikssund Skibsværft og HSM i 1946 til Grønlands Styrelse.1982-061900-2000120 ID=7542
G.C. AMDRUP, ishavsskib (1949)1997-041900-200024 ID=7542
G.C. AMDRUP, M/S, grønlandsskib, model deponeret fra Grønlands Styrelse, p. 17 *m1949-011900-19509, 17 ID=7542
G.O. SARS, no. havforskningsskib (1978)1998-071950-2000134 -
G.R. BERG, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, 144 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128 ID=5128
G1-class skibe, containerskibe c. 1966.2007-061950-200078 -
G2-class skibe, containerskibe c. 1966.2007-061950-200078 -
GABRIEL, orlogsskib, indsamlingsbøsse efter togt (1622)1996-031600-165039 -
GALATEA, skonnert, b. 1871 i Thurøbund af P. Troensegaard, Thurø1970-031850-190089 ID=10093
GALATHEA (I) togt til Østen, månedistanceobservation formodes benyttet1945-041800-1850146 ID=3881
GALATHEA (I), korvet, b. 1831 på Gammelholm. 36 kanoner, ca. 400 Læser. Verdensomsejling 1845-1847. Chef Sten Andersen Bille. *t1945-081800-1850162 ID=3881
GALATHEA, Ekspedition 1845-1847 til bl.a. Nikobarerne.1950-111800-1850145 ID=3881
GALATHEA, ekspedition i 1845-1847, opholdet i Bengalske Havbugt.1992-051800-185090-103 ID=3881
GALATHEA, fregat, jordomsejling 1845-1847 med Steen bille. Sømand Johan Larsen fra Fejø erindrer.1966-131800-1850204 ID=3881
GALATHEA, korvetten, i Trankebar 18451991-061800-184596 ID=3881
GALATHEA, korvet, b. 1831. Havde galionsfigur formodentlig skåret af H.J. Møen. Tegning gengivet side 49. *t1975-041800-190049-50, 54 ID=3881
GALATHEA, korvet, b. 1831, om galionsfigur.1974-051800-1850106 ID=3881
GALATHEA, korvet, ekspedition 1845-1847 med tegneren P.A. Plum.1952-011800-190013 ID=3881
GALATHEA, korvet, ekspedition 1845-1847 med tegneren P.A. Plum.1951-081800-1900107 ID=3881
GALATHEA, korvet, jordomsejling 1844-1845. Tegning af skibet på Gibraltars Red. Tegnet af Julius Prømmel, 1835 *t1952-021800-185067-68 ID=3881
GALATHEA, korvet, jordomsejling 1845-1847. Mapper med tegninger af P.A. Plum indkøbt 1950 til H&S på auktion.1951-011800-185012 ID=3881
GALATHEA, korvet, vandforsyning og vinforsyning på togt 1845-.1977-021800-190025, 39 ID=3881
GALATHEA, orlogsfregat, b. 1831 på Holmen. Den foretog jordomsejling i 1845-1847 under Kaptajn Steen Andersen Bille.1966-101800-1850143-156 ID=3881
GALATHEA, orlogskorvet, b. af D.H. Funch i 1800-tallet.1989-051800-1950119 ID=3881
GALATHEA,, chef kommandør Steen Bille, 1845, forberedte ekspedition.1962-061800-1850158 ID=3881
GALTEN = VILDSVINET, lystfartøj til slottet Haga, bygget 1787.1981-041750-180024 -
GALTEN, motorbåd for kreaturtransport på Fejørute ca. 1930-1955.1966-131900-1950202 -
GAMMA, mønstret Ove Kjeldsen -19391995-061900-195082 ID=5714
GAMMELHOLM, nordbåd, udfaset fra Holmen, s. Em. Z. Svitzer 1833.2008-021800-190012, 14 -
GANGES, dampskib, til ankers på Nikobarerne 1846.1952-021800-185073 ID=11389
GANGES, fregatskib, Asiatisk Kompagni, i konvoj med HOLSTEN 1782 fra Trankebar.1981-081750-185093 ID=9233
GANGES, orlogsdampskonnert købt af East India Company i Calcutta 1845, hjulskib b. 1817 (usikkert Fred. har 1829), drægtig 306 t, 2 x 12-pundige kanoner1992-051800-185092-101 ID=11389
GANGES, orlogsdampskonnert købt af East India Company i Calcutta 1845, hjulskib b. 1817, tegnet af Lars Madsen *t1992-051800-185095 ID=11389
GANYMED, skonnert, 152 BRT, 132 NRT, b. 1852 af E.C. Benzon, til konsul C.B. Benzon, Stubbekøbing. Strandet 1871-04-05 ved Ängelholm, s. 1875 til C.H. Møller, Odense, s. 1891-04-29 til P. Simonsen, Odense, oph. 1900.1954-051850-190071 ID=8299
GARIBALDI, fragtbåd fra Råå, Skåne, skibsportræt, b. 1863, ejer fisker Anders Johansson fra 1863-1869, derefter brødrene N. og P. Johansson. Malet af L.P. Sjöström. *p1966-071850-190087 -
GARIBALDI, skonnert 3-m., b. 1904 hos Z. Th. Jacobsen i Troense til partrederi i Troense. Faktura på omkostning ved løbegilde gengivet side 103.1983-081900-1950103 ID=6590
GATEWAY CITY, S/T, rederiet Sea-Land. C-2 stykgodsskib ombygget med cellestyr til containere. 1957. *f2007-061950-200061, 73f -
GAUTATYR, M/S, 6.933 BRT, 10.270 tdw (lukket sh.), b. 1962, nr. 159 Nakskov Skibsværft til D/S Myren. S. 1973 Bangladesh Shipping Corp., Dacca og næ. BANGLAR TARANI. Oph. 1987.2008-051950-200085, 92 ID=3845
GAUTATYR, S/S, ex AUSTA, b. Sunderland Shipbuilding Co., nr. 236 i 1906-04-12 til D/S Frem, s. 1912-10-17 til D/S Gefion og 1913-01-04 næ. S. 1917-09-13 D/S Myren, s. 1935 M. Utzon, Talinn næ. HEINO. *f2008-051900-195078, 81 ID=6565
GAUTHIOD, fuldskib af Göteborg. Skibsportræt af Weytz på Göteborgs Søfartsmuseum, dateret 1871.1963-041850-190090 -
GAVILAN, S/S, ex ASTRID, 1.735 BRT, 2.875 tdw, b. 1924 nr. 161 Kbh. Flydedok & Skibsværft til D/S Myren. S. 1954 Caribbean Cargo Carriers S.A. Comp. de Naviera, Panama, næ. Sænket Røde Hav 1975.2008-051900-200084 ID=6777
Galease, retstævnet *f1946-061900-1950163, 173 -
Galeot fra Pommern *f1946-061900-1950134 -
Galionform ved forstævn på diverse skibe *m1946-061500-1750153-156 -
Galioth, tegning fra Stibolts skitsebog (1760) *t1998-031750-180043 -
Galiot, skibstype beskrevet fra Åbenrå 1785.1990-051750-1800107 -
Galiot, tremastet portrætteret i to positioner i Middelhavskulisse. Har tilhørt kaptajn Johan Matthiesen, ca. 1790-1800. *p1990-051750-1800108 -
Gallias, tegning fra Stibolts skitsebog (1760) *t1998-031750-180043 -
Galtabäckskibet omtalt. *t1966-181200-1400291 -
GEA, lystskonnert, ejer grev Ahlefeldt (1913)1995-031900-195035 -
Gedesbyskuden AGNETE, rekonstruktion af middelalderskib *f2012-021950-200027 -
Gedser Rev Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1950-051850-195095 -
Gedser Rev Fyrskib påsejlet 1954-08-14 af norsk MARIDAL. 1 mand omkom. Foto af skib p.154 *f1960-091950-2000153-154 -
Gedser Rev fyrskib udlagt 1878. Inddraget under WW2.1960-081800-1950118, 128 -
GEFION, H/S, 18731996-021850-19007 ID=8867
GEFION, H/S, b. 1874 på B&W. Fisker, druknet under færgetransport af passagerer til H/S GEFION 1876-07-09.1965-031800-190068 ID=8867
GEFION, orlogsfregat, b. 1843. Foreslået til GALATHEA-ekspeditionen 1845, men vraget.1966-101800-1850144 ID=9656
GEFION, S/S hjulskib, på Helsingør-Hälsingborgoverfarten. Foto ca. 1900 fra Helsingør havn. *f1967-081900-1950165-166 ID=8867
GEFION, skonnert 3-m. af Svendborg, b. Ring Andersen 1899, 211 BRT. Oph. 1960'erne. *f1970-031900-195077-83 ID=5795
GEFLE, S/S, byg. nr. 16, 1888 fra HSM til H.M. Gehrckens, Hamburg.1982-061850-190091 ID=7570
GEHEIME-RAAD GREGERS JUEL, b. 1777 i Kbh. el. Eckernförde. 127,5 kml. Slaveskib udsendt mellem 1777-1781 af KGH.2011-051750-180065, 73, 82-83 ID=10034
GEHEIME-RAAD STAMPE, b. 1777 ved Fabritius & Wevers Værft, 123 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073, 82-83, 90, 96 ID=9922
GEHEIMER CONFERENTZRAT BLÜCHER, hvalfanger, kommandør Teunis Hansen Teunis, til 1819.1971-041700-180074 -
GEHEIMERAAD GULDBERG, slaveskib og dødelighed.1973-031750-180030, 51, 70-73 ID=9787
GEHEIMERAAD MOLTKE, 162,5 kml. Tilgået Østersøisk-guineisk Selskab 1782-1783.2011-051750-180084 ID=10035
GEHEIMERAAD NUMSEN, 146 kls., b. 1782 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Jens Knudsen i Kbh. til generalkrigskommissær Brown.1974-041750-180068-69 ID=9859
GEHEIMERAAD NUMSEN, b. Holland, 98,5 kml. Købt af Østersøisk-guineisk Selskab 1782.2011-051750-180084 ID=10050
GEHEIMERAAD RABE, b. Amsterdam, 139 kml. Købt af Østersøisk-guineisk Selskab 1782.2011-051750-180084 ID=10054
GEHEIMERAAD ROSENCRONE, b. Danzig, 120 kml. Købt af Østersøisk-guineisk Selskab 1783.2011-051750-180084 ID=10051
GEHEIMERAAD ROSENKRANTZ, 170 kls., kaptajn M.J. Willer, indkøbt i London til reder Østersøisk og guineisk Handelsselskab, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112 ID=10052
GEHEIMERAAD ROSENKRANTZ, b. Holland, 132 kml. Købt af Østersøisk-guineisk Selskab 1783.2011-051750-180084 ID=10052
GEHEIMERAAD SCHACK RATHLOU, 127 kml. Disponeret af Østersøisk-guineisk Selskab -1783-2011-051750-180084 ID=9919
GEHEIMERAAD STAMPE, fregatskib, slaveskib, rejser 1780-1783.1973-031750-180070-73 ID=9922
GEHEIMERAAD STEMANN, fregatskib, slaveskib, rejser 1780-1783.1973-031750-180070-73 ID=8815
GEHEIMERAADINDE RABEN fregatskib, 139 kls. b. i Amsterdam, købt 1782 til Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180060 ID=10054
GEHEJMERAAD GREGERS JUEL, fregatskib, 127,5 kls. b. 1776 skibsbygmester Clement Bothman Eckernförde. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 54 ID=10034
GEHEJMERAAD MOLTKE, fregatskib, 162,5 kls. b. før 1777. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 55, 60 ID=10035
GEHEJMERAAD NUMSEN, fregatskib, 98,5 kls. b. før 1782. Købt 1782 i Holland til Østersøisk-guineisk Handelsselskab. Senere andre ejere. Solgt 1803 til Norge.1970-021750-180013, 60 ID=10050
GEHEJMERAAD ROSENCRONE, fregatskib, 126 kls. b. før 1783 i Danzig. Købt 1783 til Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180060 ID=10051
GEHEJMERAAD ROSENKRANTZ, fregatskib, 132 kls. b. før 1783 i Holland. Købt 1783 til Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180061 ID=10052
GEHEJMERAAD SCHACK pinkskib, 127 kls. b. 1777. Skibsbygmester Jens Sørensen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab. Måske samme skib som KAMMERHERRE SCHACK p.56.1970-021750-180012, 56, 61 ID=10017
GEHEJMERAAD STAMPE fregatskib, 124 kls. b. 1777. Skibsbygmester Christian Høyer. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 56 ID=9922
GEHEJMERAAD STEMANN, fregatskib, 128 kls. b. før 1781. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 54 ID=8815
GEHEJMERAADINDE SCHIMMELMANN fregatskib, 133 kls. b. før 1782 i Holland. Købt 1782 til Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180060 ID=8500
GEIR, bjergningsdamper, b.1908 Bremerhafen. Foto side 92. *f2002-051900-195091-118 ID=11075
GEISER, dampskib - om ornamentering ca. 1844.1974-051800-1850107 ID=11233
GEISER, ex SOPHIE, ex KALUNDBORG, ex SOLEN, ex PAN, 60 x 12 fod, 5,75 kls., b. 1861 af E.C. Benzon1954-051850-190075 ID=8360
GEISER, H/S, b. 1844 på Orlogsværftet - tegning af Andreas Schifter 1844 *d2005-071800-185059 ID=11233
GEISER, H/S, b. 1844 på Orlogsværftet.2005-071800-185057 ID=11233
GEISER, S/S, b. 1882, 2.831 BRT, forlist 14/8 1888. Maleri af A. Jacobsen *p2001-081850-1900132 ID=9578
GEISER, S/S, b. 1882, 2.831 BRT, forlist. 14/8 1888.2001-081850-1900124, 127 ID=9578
GEISER, S/S, passagerskib i Thingvallalinjen. Kolliderede 1888-08-14 i Nordatlanten med S/S THINGVALLA fra samme rederi. GEISER forliste med 109 omkomne.1988-041850-195038-39 ID=9578
GEISER, S/S, Thingvallalinjens skib fra 1882. Kolliderede 1888 med THINGVALLA.1979-051850-1950131, 134-137 ID=9578
GEJSER / GEISIRs og THINGVALLAs sammenstød i Atlanterhavet 14/08 1888. *r1945-031850-1900103 ID=9578
GEJSER, første danskbyggede hjuldampskib, 18441993-091800-185097, 102 ID=11233
GELINDA, M/S, ex UNISCOPE, ex ARNGRIM, b. 1956, nr. 143 Nakskov Skibsværft til D/S Myren. S. 1970 Union Transportation Inc. Monrovia, næ. UNISCOPE. S. 1971 Gesuri Lloyd Inc., Monrovia, næ. S. 1972 Asia Africa Shipping Co. Monrovia. Oph. 1972.2008-051950-200087 ID=6642
GEMMA, kutter, 15,3 yachttons, b. 1875 af E.C. Benzon til Alfred Hage, Oremandsgård.1954-051850-190077 ID=8378
GENERAL EICKSTEDT, fregatskib, rejse 1782 til Vestindien, rejserute.1982-031750-180022 ID=9739
GENERAL HUTH, b. 1778 ved Carl Wilders værft, 127 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073 ID=10018
GENERAL HUTH, slaveskib og dødelighed.1973-031750-180030, 70-73 ID=10018
GENERAL SANDFORD, D/S, flodskib på Congo tilhørende SAB.1999-021850-190055 -
GENERAL WERGELAND, S/S, 2939 BRT, b. 1916 som YESAKI MARU. 1916 næ. GENERAL WERGELAND af Kristiansand. 1917 næ. ASLAUG af Haugesund. 1917 næ. WINNECONNE af N.Y. 1923 s. J. KLerk, Kbh.2007-031900-195021 -
GENERALINDE CLAUSEN, 127,5 kls., b. 1779 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Jørgen Koch i Kbh. til Potter.1974-041750-180068-69 ID=9750
GENERALINDE WALTERSTORFF, kaptajn Hans Peter Klein på Vestindienrejser 1794-1797, reder Jeppe Prætorius1991-041700-180060 ID=10206
GENESEE, S/S, ex FINLAND, k. 1915-01-00 af Albert Jensen rederi og næ. til FINLAND, omreg. til USA-flag 1915. Opbragt af England og prisedømt. Overt. af St. Lucia, forliste 1935.1986-051900-1950145, 148-151 ID=11134
GENRAL HUTH, pinkskib, 127 kls. b. før 1781. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 56 ID=10018
GEORG SJEDOV, russisk isbryder, hjulpet af JERMAK før 1940 i Polarhavet.1950-051900-195093 -
GEORG STAGE - uniformshue med kvast som anvendt i krydstoldvæsenet1947-051900-1950115 -
GEORG STAGE I, næ. JOSEF CONRAD.2005-081900-195065 -
GEORG STAGE (I), b. 1882 på B&W, skoleskib. Model skænket H&S af M.a.I. Bernhard Bruncke 1980. *f1980-121950-2000163 ID=3613
GEORG STAGE, skoleskib (1912) *f1995-031900-195029ff, 35, 40 ID=3613
GEORG STAGE, skoleskib (1935)2005-081900-195065 ID=319
GEORG STAGE, skoleskib (1995)1995-051900-195064 ID=319
GEORG STAGE; skoleskib, foto af Gudmund Jensen, *f1949-051900-1950114 ID=319
GEORG THE FORTH / GEORG THE FOURTH, engelsk ostindiefarer 1835.1952-021800-185029 -
GEORG WASHINGTON, amerikansk orlogsfregat 1852-07-04 fejredes med raketafskydning.1989-031800-190067 -
GEORGE H. POWELL, S/S, b. nr. 2126 Perm. Metals Corp., USA 1943, Libertyship. K. Dansk-Fransk 1947 og næ. GRØNLAND (II).1995-071900-1950115 ID=11397
GEORGIA, S/S, ex YOKOHAMA, b. 1920 Øresundsvarvet til Oversøisk Komp. 1929 s. D/S Viking og næ. 1933 s. DFDS. 1940 overtaget US, reg. Panama, næ. ARISTIDES. Stevedoreskib under WW2. Retur DFDS 1946. *f2007-031900-195019 ID=11399
GEORG, S/S og S/S CONSTANTIN, skibsmaleri af Th. Møller, HS 0049:2376, restaureret 20052006-082000-2050111 -
GEORG, S/S, af København i fart til Newcastle 1875-76. 2 stmd. Otto Søtoft.1990-061850-1900135f, 146 ID=11396
GEORG, S/S, b. nr. 158 B&W.2002-041900-195077, 85 -
GERDA TOFT, S/S, b. nr. 113, Antwerp Engineering Co. 1930 til D/S Jutlandia (Jens Toft), rekvireret 1942 til Soc. Navale de l'Ouest, Paris, næ SAINT ALAIN, som tysk: GERTRUD1992-061900-1950106, 113 ID=11077
GERDA, fiskerbåd, af Askø. Søsat 1937 hos bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø, ved træk over land med manuel kraft. *f1961-041850-1950119 -
GERD, S/S, b. nr. 217, Helsingør Værft 1935 til D/S Torm, rekvireret 1942 til Cie. de Navigation Paquet, Marseilles, næ SAINT RAYMOND, som tysk: GERD1992-061900-1950106 ID=11076
GERD, S/S, b. nr. 217, Helsingør Værft 1935 til D/S Torm, sænket 1943-02-22 i Middelhavet, s for øen Marettimo ved Sicilien *f1992-061900-1950108*, 110 ID=11076
GERSON, barken, Moses og Søn, G. Melchior (1883) *p2004-021850-195011 ID=9415
GERSON, bark, ejet af Moses & Søn G. Melchior, 1861.1961-091850-1900178 ID=9415
GERSON, bark, rederiet Moses & Søn G. Melchior (1861) *p2000-021850-190020 ID=9415
GERSON, bark, rederiet Moses og Søn, G. Melchior (1883)2004-021850-19509 ID=9415
GERT HANSEN, coaster, 299 BRT, kollideret med fast fyr i Oslofjorden i 20002004-051950-200082 ID=322
GERTRUD MARIE, kaptajn Hans Peter Klein på Vestindienrejser 1786-1792, reder Coninck & Reiersen1991-041700-180059 ID=10205
GERTRUD RASK - i Grønlandsfarten (1935)2005-081900-195080, 89f ID=6772
GERTRUD UND MARIA, sejlskib, 20,5 kls., ført af rømøkaptajn Matthis Carstens Leest 1796-1799, 1801.1984-021750-185017 -
GERTRUDE MÆRSK, M/S, b. 1930 Odense Stålskibsværft. Kom i 1941 under US admin. som CAVALCADE til 1946, 1955 k. af Rickmers Rhederei, Bremerhaven; 1964 oph. *f1998-051900-195084f ID=8215
GERTRUDE MÆRSK, under US administration 1940-1945 ved American President Line som CAVALCADE.1993-031900-195016 ID=8215
GERTRUD, S/S, ex SAINT ALAIN, ex GERDA TOFT, b. nr. 113, Antwerp Engineering Co. 1930 til D/S Jutlandia (Jens Toft), rekvireret 1942 til Soc. Navale de l'Ouest, Paris, næ. Som tysk igen næ. til:1992-061900-1950106, 113 ID=11077
GERTRUD, S/S, ex SKINFAXE, ex BRETAGNE (II), b. nr. 118 Helsingør Værft 1908. K. af Rederi A/B Gertrud, Stockholm, 1927 og næ.1995-071900-1950114 ID=7642
GESINE, flodskib, coaster, museumsskib i Flensborg. Besøg af Venneselskabet 2011.2011-082000-2050162 -
GESVINDT, slup af København, 4,5 kls. b. 1810 i Helsingør.1958-061800-1850143 ID=8989
GEYSER, første danskbyggede hjuldampskib, 1844 - Se GEJSER1993-091800-1850102 ID=11233
GIBEL DERSHA, rutebåd Gibraltar-Tanger (1939)2002-051900-1950102, 107 -
GIBRALTAR, HMS, fregat Royal Navy, John Byng mønstret, 17271994-021700-17506 -
GIDEON og JOSEPHAT. Vragdele konserveret 2007 med tilskud fra Revisor civiløkonom Gerhard Møller Nielsen og hustru Kirsten Møller Nielsen født Ørsted's Mindelegat.2008-071600-1800112 ID=3717
GIDEON, 1700-tals skibsvrag fundet ved udvidelsen af Helsingør Havn 1989.1990-081700-1750164 ID=3717
GIDEON, orlogsskib b. 1500-tallets slutning, sænket 1617-1618 i Helsingør Havn.1990-031550-165047 ID=3717
GIDEON, orlogsskib sænket 1617, undervandsarkæologisk undersøgelse 19901991-081950-2000119 ID=3717
GIDEON, orlogsskib sænket ved Helsingør havn 1617.1956-051600-1650110 ID=3717
GIERTRUD CATHRINE, brig, rejser i grønlandsfarten. Forliste 1804-08-22 ved Julianehåbsfjorden. Kaptajn 1804 Jørgen Jochumsen Burchard.1954-031800-185029 ID=8259
GIESTEN UND MARIA = KIRSTEN UND MARIA ?, sejlskib, 29,5 kls., ført af rømøkaptajn Jesper Nielsen 1799.1984-021750-185017 -
Gilleleje Flak Fyrskib1946-041900-1950103 -
Gilleleje Flak Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1950-051850-195095 -
GIMCRACK, skonnert, konstrueret af Georg Steers, USA, 1848.1983-131850-1900174 -
GISELTHOR, S/S, b. nr. 93 B&W 1876 til A/S D/S Carl som VOLMER, k. 1905 af D/S Cyrus og næ. til CYRUS, k. 1911 af Zentralverein Deutscher-Reederei, Hamburg som logiskib og næ. til G.1997-051850-195042 ID=8960
GISKØ, norsk dampskib, sænket 1917. Brudes redningsbåd fiasko.1955-071900-1950147 -
Gitre, redskaber brugt ved gitring af skibssider. Foto af redskaber fra Skagen Rav Fyrskib nr. XIX, nu på H&S. *f1966-191950-2000311 ID=8458
GJEDSER, H/S, langs Kvæsthusbroen 1897 ca. *f1988-041850-195041 ID=10391
GLENARD, bark 3-m. k. ca. 1911 af Finska Skolskeppsrederiet A/B, Helsinki.1988-061900-1950126 -
GLENESSLIN, sejlskib, b. nr. 236 T. Royden & Sons, Liverpool 18852004-041850-190041 -
GLOMMEN, orlogsbrig, 18 kanoner. chef kaptajnløjtnant J.C. von Schrødersee, afgik for konvojering af danske skibe fra Biscayen og hjem 1793.1981-081750-185094-96 -
GLORY, fregat, med lodsen Mr. Dowie om bord, omtaler deviation ca. 1790.1986-031750-180048 -
GLÛCKSTADT, b. 1782 ved Østersøisk-guineisk Værft, 58 kml. Tilgået Østersøisk-guineisk Selskab 1782.2011-051750-180084 ID=10061
GLÜCKAUF, S/S, ex CLARA, ex LADY CLARE; b. 1874, nr. 136, M. Pearse & Co., Stockton. Rederi F. W. Ludwig, Stettin. K. 1927 af E. Schneekloth, Rostock, og næ. MECKLENBURG. Oph. 1933.2008-051900-195090 -
GLÜCKAUF, S/T, jernskib af Bremen, b. 1886 i England til Deutsche Amerikanische Petroleumsgesellschaft, 3020 DWt, 14 tanke. Det første virkelige tankskib.1963-111850-1900159 -
GLÜCKSTADT brigantine, 58 kls. b. 1782 skibsbygmester Erik Eskildsen til Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180062 ID=10061
GLÜCKSTERN af Altona. Indkom 1796-07-29 fra Vestindien til Altona, kaptajn Peter Petersen Holm (II).1984-021750-185010 -
GLÜCKSTERN, sejlskib, ført af rømøkaptajnen Peter Petersen Holm 1796.1984-021750-185016 -
GNEISENAU, b. 1936, tysk slagskib WW2 *f2001-051900-195092ff -
GNEISENAU, slagskib, sænker CHILEAN REEFER, M/S, 2400 TDW, JL, 16/3 1941 med kanonild i Nordatlanten.1999-041900-1950121 -
GOD FORTUNE, 82 kls., kaptajn Hans Nissen, indkøbt i Marseille til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 109 ID=11509
GODT HAAB, 120 kls., kaptajn Sijbrant Caasze, indkøbt i Palma de Mallorca til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800104, 109 ID=11510
GODTHAAB, dampbarkentine, skrueskib, rederi KGH, grønlandsrejse 1902+19061995-021900-195016, 23 ID=5804
GODTHÅB, grønlandsskib, kompas fra skibet gengivet side 135.1984-061850-1950135 ID=5804
GODTHÅB, S/S - chartret til Marinen (1935)2005-081900-195080 ID=5804
GODTHAAB, S/S, ankom Julianehåb, lodset af Christian Nielsen ca. 1900 samt 19082010-071850-1950141, 146 ID=5804
GODTHAAB, S/S, ekspeditionsskib (1950)1997-041900-200033 ID=5804
GODTHAAB, S/S, KGH. Medtage personer fra Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1959-041900-195064, 66, 72 ID=5804
GODTHÅB, skib, der forliser 19362005-081900-195084 -
GODØ, norsk dampskib, sænket 1917. Brudes redningsbåd fiasko.1955-071900-1950147 -
Gokstadskibet omtalt. Foto af detalje i model. *m1966-181000-1100282, 287 -
Gokstadskibet. Frisernes handelsveje før 1000.1966-04800-120028 -
Gokstadskibets ror - i forbindelse med Rebækfundet 1943. Tegning i Magnus Andersens Vikingefærden. *t1944-041850-1900112 -
Gokstadskibets ror - i forbindelse med Rebækfundet 1943. Tegning i Magnus Andersens Vikingefærden. *t1944-041850-1900112 -
Gokstadskibet, oldnordiske både bygget i model til H&S.1986-041850-1950115, 128 -
GOLDEN ODYSSEY, M/S, krydstogtskib, b. 1974 hos HSM til Royal Cruise Line, Piræus, og var tegnet af Knud E. Hansens Tegnestue. Foto side 149. *f1982-061900-2000148-149 ID=11000
GOLIATH, linjeskib, engelsk. Deltog i Middelhavskampene 1798 mod Napoleon.1962-031750-180046, 58, 62 -
GORDIUS, sejlskib, b. Svaneke 1842 til Heering, s. 1849 til N. N. Bryde2000-041850-190070 ID=9867
GORM, kutter, b. 1904-1905 i Frederikshavn, opmåling af Christian Nielsen 1941.1983-141900-1950219 -
GOTFRED, galease / jagt, 42 BRT, b. 1890 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=9108
GOTLAND, S/S, ex LEONIDAS CAMBANIS, 5700 DWt, k. 1915 i Grækenland til Albert Jensen. Ankom 1915-08-00 til New York medførende Niels Arnesens far. Omreg. til USA-flag og næ. til MUSKEGON.1986-051900-1950136, 144, 151, 153-155, 169 -
GÖTA LEJON, isbryder, svensk, 4000 HK,, b. 1932.1950-051900-1950105 -
GRACE DIEU, eng. orlogsskib b.14182003-041400-145054 -
GRAF SPEE, tysk krigsskib, vrag på La Plata 1945.1995-061900-195097 -
GRAF SPEE, tysk orlogsskib, 1940. Nedkæmpet ved Montevideo. EXETER, engelsk krydser deltog.1982-041900-195066 -
GRAF SPEE, tysk slagskib b. - se ADMIRAL GRAF SPEE--- -
GRAF VON BERNSTORFF, sejlskib, 93,5 kls., ført af rømøkaptajn Jasper H. Møller 1806, 1816.1984-021750-185012, 17 -
GRANE, isbryder, b. 1891 til Københavns Havnevæsen.1950-051850-195090-91, 102 ID=11511
GRANE, M/S, 10689 BRT, 16080 DWt, b. 1958 hos Weser Bremen til Tønsberg Hvalfangeri A/S. Købt 1964 af Concord Line og næ. til BIRGITTE CORD. Model på H&S.1984-081950-2000173 ID=11113
GREAT BRITAIN, S/S, b. 1838-1845, model, foto af *m1949-051900-1950115 -
GREAT EASTERN, S/S, model, foto af *m1949-051900-1950116 -
GREAT GALLEY, eng. orlogsskib b.15152003-041400-145055 -
GREAT WESTERN, dampskib, krydsede 1838 Atlanterhavet fra øst til vest for damp.1949-041800-185084 -
GREGERS JUEL, slaveskib og dødelighed.1973-031750-180030, 70-73 ID=10034
GRENAA, S/S, 2000 TDW, Hetland, under engelsk administration WW21999-041900-1950114 ID=6574
GRETE JENSEN, S/S, 4549 BRT, b. 1902 som SPYROS VALLIANOS, Gr. 1915 s. P.A. Jensen Line næ. CLEVELAND af N.Y. 1924 næ. MANITOWOS, N.Y. 1924 s. A/S S/S Grete Jensen næ. GRETE JENSEN. 1926 s. D/S Codan næ. SVENDBORGSUND. 1928 s. Gr. næ. ALAFIA. 1931 oph.2007-031900-195013, 23 ID=6487
GRETE JENSEN, S/S, ex MANITOWOC, ex CLEVELAND, ex SPYROS VALLIANOS, skib der blev k. af Albert Jensen 1915 fra Gr. og kom under dansk flag, derefter USA, og i 1924 retur til Dk og næ. til GRETE JENSEN.1986-051900-1950152 ID=6487
GRETE, S/S og ULLA, S/S, b. 1931 hos HSM til JL - fik Lentz ventilmaskiner.1982-061900-2000107 -
GRETE, S/S, b. Helsingør Værft 1931 til J.L., torp. 1943-02-11 af UK u-båd TURBULENT ved Cabo Oropesa n for Castellón de la Plana, besætning reddet af CARMEN FREIXAS1992-061900-1950110 ID=10864
GRETE, S/S, b. Helsingør Værft 1931 til J.L., torp. 1943-02-11 af UK u-båd TURBULENT ved Vinaroz *f1994-031900-195029f, 39 ID=10864
GRETHE af Nakskov, evert (1937)2005-081900-195086 -
GREV ADAM F. MOLTKE, 142,5 kls., b. 1782 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Erik Eskildsen i Kbh. til Østersøisk-guineisk Kompagni.1974-041750-180068-69 ID=10036
GREV ADAM FERDINAND MOLTKE, 112 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073-74 ID=10036
GREV ADAM FERDINAND MOLTKE, fregatskib, 112 kls. oplysninger mangler, overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180013, 58 ID=10036
GREV BERNSTORFF, 209 kml. Kaptajn Joseph Briggs. Reder Selby & Terborch, rejse 1799.1991-041750-180048 -
GREV BERNSTORFF, b. 1779, 124 kml. Slaveskib udsendt mellem 1777-1781 af KGH.2011-051750-180065, 73-74 ID=9811
GREV BERNSTORFF, fregatskib, 124 kls. b. før 1781. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 53 ID=9811
GREV BERNSTORFF, sejlskib i indiefarten for Coninck & Reiersen (1781)2004-061750-180096 ID=9811
GREV BERNSTORFF, slaveskib og dødelighed.1973-031750-180029-30, 70-73 ID=9811
GREV CHRISTIAN DITLEV VON REVENTLOU, fregatskib, 101 kls. b. 1781, skibsbygmester Eskild Eskildsen, til Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180013, 30, 32, 58, 61 ID=10039
GREV E. SCHIMMELMANN, bygget som hvalfanger, overført til slaveskib. Slaver og dødelighed.1973-031750-180051, 70-73 ID=9892
GREV ERNST SCHIMMELMANN, forlist ved De Kapverdiske Øer 17802005-091750-1800103 ID=9892
GREV ERNST SCHIMMELMANN, sejlskib, købt fra Tyskland 1779 af Coninck & Reiersen og næ. fra DER CRON PRINTZ VON PREUSSEN, forlist ved Cap Verde Øerne i 17802004-061750-180087-102 ID=9892
GREV JOACHIM GODSKE MOLTKE, fregatskib, 124 kls. b. før 1777. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 55 ID=9786
GREV JOACHIM GOTSCHE MOLTKE, b. 1777 ved KGH Værft, 129 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073 ID=9786
GREV LAURVIG, fregatskib. Jesper Reichardt, kadet deltog 1725-1727 i rejse til Ostindien.1953-031700-175044 ID=8516
GREV LAURVIG, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse 1734, havde lang rejse og mistede mange mand inden ankomst Norge 1734.1987-041700-180049 ID=8516
GREV LAURVIG, fregatskib, passage af Abrolhos 1726.1955-051700-175094 ID=8516
GREV LAURVIG, fregatskib, rejse til Trankebar 1729, kaptajn Anders Mogensen Brun.1950-091700-1750138-139 ID=8516
GREV LAURVIG, Ostindiefarer, 1726. Om sømandsstraf.1956-051700-1750117 ID=8516
GREV MOLTKE, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123 ID=9667
GREV MOLTKE, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Indien 1758.1987-041700-180041, 45 ID=9667
GREV MOLTKE, fregatskib, slaveskib, rejser 1780-1783.1973-031750-180070-73 -
GREV REVENTLOU, b. 1781 ved KGH Værft, 115 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073 ID=10039
GREV SCHEEL, b. 1776 ved Peter Applebys værft, 118,5 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073, 82-83 ID=9740
GREV SCHEEL, fløjte, 118,5 kls. b. 1779 skibsbygmester Jørgen Hansen Koch. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 55 ID=9740
GREV THOTT, fregatskib, 122 kls. b. 1776 af skibsbygmester Jørgen Hansen Koch. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 54 ID=3817
GREV THOTT, fregatskib, slaveskib, rejser 1780-1783.1973-031750-180070-73 ID=3817
GREVE THOTT, b. 1777 ved Peter Applebys værft, 118,5 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073 ID=3817
GREVINDE BERNSTORFF, 176,5 kls., b. 1779 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Johan Halkier i Kbh. til Overskattedirektoratet, senere s. til Brown.1974-041750-180068-69 ID=8486
GREVINDE BERNSTORFF, fregatskib, bygget af Johannes Sørensen Halkjær på van Ostens værft i 1770'erne.1969-041700-1800114 ID=8486
GREVINDE MOLTKE, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Indien 1764.1987-041700-180035 ID=8495
GREVINDE SCHIMMELMANN, 150 kls., kaptajn Jacob Rønne, indkøbt i Amsterdam, til reder Østersøisk og guineisk Handelsselskab, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 111 ID=8500
GREVINDE SCHIMMELMANN, b. Holland, 133 kml. Købt af Østersøisk-guineisk Selskab 1782.2011-051750-180084 ID=8500
GREVINDE WEDEL fregatskib, 124 kls. Anskaffet til Østersøisk-guineisk Handelsselskab ca. 1782.1970-021750-180061 ID=8502
GREVINDE WEDEL, 124 kml. Disponeret af Østersøisk-guineisk Selskab -1783-2011-051750-180084 ID=8502
GREVINDEN AF LAURVIGEN af København, reder Vestindisk-guineisk Kompagni, anløb Kapstaden 1737.1984-051700-1800101-102, 107, 109-114, 124 ID=8472
GREVINDEN AF LAURVIGEN, fregatskib, rejse til Madagaskar 1737-1739, kaptajn Jacob Nicolaj Holst. Senere overgået til reder Andreas Bjørn i hvis eje skibet strandede 1747-03-18.1955-021700-175020-48 ID=8472
GREVINDEN AF LAURVIGEN, fregatskib, kompagniskib, togt 1730-1732 til Vestindien. På turen blev afgivet 1301 salutter. Kaptajn Cornelius Bagger. Kostforhold 1763.1982-031700-175010, 28, 50 ID=8472
GREVINDEN AF LAURVIGEN, rejse til Guinea og Vestindien 1730-1732, affyrede 1301 salutskud.1989-031700-175057 ID=8472
GREVINDEN AF LAURVIGEN, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, forliste i 17472010-061700-1750107 ID=8472
GREVINDEN AF LAURVIGEN, vestindiefarer, i havn St.. Thomas 1733, kaptajn Peder Jensen Giested 1736.2009-061700-175094, 109 ID=8472
GRIFFEN / GRIBSHUNDEN -1487-1495-, stor kravel, Kong Hans' hovedskib, brændt 1495 ved Røndeby.1948-021450-150026 -
GRIPSHOLM, S/S, b. 1924 af W.G. Armstrong, Withworrth & Co., Newcastle, foto af, *f1949-051900-1950121 -
GRODEN ex CAROLINE AMALIE, H/S, blev 1862 indsat på ruten Hamburg - Helgoland / Föhr / Bremerhaven. Nedrigget 1866 til lægter og næ. til SÜDWEST.1981-191800-1900231 -
GROSSHERZOGIN ELISABETH, fuldrigger, skoleskib hos Deutsche Schulschiff Verein 1901.1988-061900-1950121 -
GROVEHILL, S/S, b. Irvine Shipbld. & Dry Dock, W. Hartlepool nr. 1632002-041900-195086 -
GROVELEA (Sv.), S/S, ex LADY FURNESS (Dk.), k. 1915 i Sverige til Albert Jensen og næ. til LIVLAND, omreg. til USA-flag 1915 og næ. til HOCKING (I), men opbragt inden af England og prisedømt, næ. til PHARE (UK).1986-051900-1950136, 147-148 ID=11513
GROVENESS, S/S, k. 1915 i Sverige til Albert Jensen og næ. til HOGLAND. Omreg. til USA-flag og næ. til WINNECONNE.1986-051900-1950136, 151 -
GRÖNLAND, S/S af Åbo, solgt fra KGH, b. 1893 i København (1951) *f1997-041950-200034 -
GRØNHAUG, S/S, b. nr. 158 B&W2002-041900-195077 -
GRØNLAND (III), M/T, b. nr. 635 Deutsche Werft, Hamburg 1952 til Dansk-Fransk. K. Gobierno de Colombia, Cartagena 1959 og næ. ANTONIO DE AREVALO.1995-071950-2000116 ID=11514
GRØNLAND (II), S/S, b. nr. 2126 Perm. Metals Corp., USA 1943, Libertyship, søsat som GEORGE H. POWELL. K. Dansk-Fransk 1947 og næ. K. af Cia. de Commerce y Vapores S.A. Panama 1951 og næ. BARKA.1995-071900-2000115 ID=11397
GRØNLAND (IV), M/S, b. nr. 623 Werft Nobiskrug, Rendsburg 1961 til Dansk-Fransk. Næ. 1972 til SKOTLAND (III). K. John Kontaros, Piræus, 1973 og næ. LORD NELSON.1995-071950-2000116 ID=8931
GRØNLAND (I), S/S, 2000 TDW, Dansk-Fransk, krigsforlist 29/7 1940 under engelsk administration WW2. Luftbombet i Kanalen, slæbt til Dover, yderligere bombet og sunket der.1999-041900-1950114, 121 ID=10526
GRØNLAND (I), S/S, b. nr. 623 Howaldtswerke, Kiel 1923, Dansk-Fransk, krigsforlist 29/7 1940 under engelsk administration WW2. Luftbombet i Kanalen, slæbt til Dover, yderligere bombet og sunket der.1995-071900-1950115 ID=10526
GRØNLAND (V), M/S, b. nr. 226 Nystad Varv 1973 til Dansk-Fransk. Går straks i 10 års charter til Kgl. Grønlandske Handel. K. 1979 af Nordania Leasing A/S.1995-071950-2000117 ID=8307
GRØNLAND, orlogsskib 17611998-071750-1800117 -
GRØNLAND, S/S benyttet af Ejner Mikkelsen, senere k. af KGH og næ. til GUSTAV HOLM, ex FOX II for Kryolitselskabet Øresund, b. 1893 i København1997-041900-200022 ID=11293
GRØNLAND, S/S ex GUSTAV HOLM, ex FOX II, b. 1893 på De Forende Oplagspladser og Værfter, Kbh. Solgt som GUSTAV HOLM af KGH 1952 og næ.2005-081900-195069 ID=11293
GRØNLAND, S/S, ex HOCKING (Hol.), k. 1915 i Holland til Albert Jensen og næ. til GRØNLAND, fører Kaptajn Faber. Omreg. til USA-flag og næ. til HOCKING (II)1986-051900-1950136, 148, 168 -
GRØNLAND, S/S, libertyskib, rederiet Dansk-Fransk, sejlede 1947 med maskinmester tidligere på S/S HALLAND.1982-041900-195068 ID=11397
GRØNLAND, sejlskib, ført 1794 af kaptajn Hans Ericksen.1984-021750-185019 -
GRØNSUND, S/S, 2406 BRT, b. 1891 som PHYLLIS. Senere i Grækenland næ. KRETE. 1915 s. Ålborg D/S og næ. JACOB KJELLERUP. 1916 s. Th. Just, Kbh og næ. GRØNSUND. 1919 s. D/S Gylfe. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. 1934 s. oph.2007-031900-195012f, 15, 17, 22 ID=11516
GRAA ULV, orlogsskib, 36 kanoner, 150 mand, afleveret 1642, b. hos Berns & Marselis i Neustadt.1982-051600-170072-73 ID=9890
Grådyb Fyrskib inddraget ved WW21946-041900-1950111 -
GUARDFISH, US ubåd, sænker S/S GUSTAV DIEDERICHSEN 1942.1998-051900-195090f -
GUDEN-AAE, GUDENS-AAE, GUDENAA, brigantine, b. 1797 i Åbenrå til Hans Chr. Hansen Randers. Kaptajn Lorenz Johannes Frost. Skisportrætter usignerede 1799 og (1799). Side 124 og side 125. *p1990-051750-1800123ff -
Gudenåkåg, opmålt 1946 - den sidste eksisterende - af Christian Nielsen.1965-041900-1950108 -
GUDRUN MÆRSK, byg. nr. 63, Odense Staalskibsværft, b. 1937. Overtaget af de allierede under WW2. Søfolk herfra i Alexandria.2012-031900-195039 ID=9045
GUDRUN MÆRSK, M/S, 4050 TDW, APM, under engelsk administration WW2, tilbagelevering medio 19461999-041900-1950105, 113, 120 ID=9045
GUDRUN, fragtskib, rederiet TORM. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=11517
GUISEPPA 5 ex CARINA ex DANA (I), havforsk.skib, 4-m. f-and-a- skonnert, 367 BRT, b. 1918 på Nakskov til ØK.1998-071900-1950121 ID=5698
GULDBORGLAND, S/S, af Sakskøbing i Dybvig Havn ca. 1900. B. Flydedokken 1900, byg. nr. 27.1966-131900-1950199, 202 ID=4543
GULDBORGSUND, S/S, 3876 BRT, b. 1905 som RYGJA, Bergen. 1915 næ. ALLAGUASH , N.Y. 1924 s. D/S Birte Jensen / Jensen Line og næ. BIRTE JENSEN. 1926 s. D/S Codan og næ. GULDBORGSUND. 1927 s. Grækenland og næ. MARATHON.2007-031900-195022 ID=7135
GULDBORG, motortjalk af Marstal, 85 BRT, b. 1892 i Martenshoek, indfl. 1928 til Danmark og næ. til GULDBORG af Nyk. F., fra 1935 som SKJOLDNÆS, s. 1978 til Holland. Foto. *f1989-021900-200012 ID=6582
GULFAXE, S/S, b. nr. 122 Helsingør Værft 1909. K. af D/S Skandia i 1916. 1918 næ. til NORMANDIET (III), k. af O. Tiedemann, Talinn, 1935 og næ. til MARIA1995-071900-1950114 ID=7643
GULFAXE, S/S, b. på HSM til Primula D/S A/S ca. 1918.1982-061900-2000102 ID=7643
GULFAXE, S/S, byg. nr. 122 i 1909 fra HSM til Schach Steenbergs rederi.1982-061900-195098 ID=7643
GULFAXE, S/S, kaptajn 1913- var Herman Rudolf Hemmingsen.1982-041900-195054 -
GULFAXE, S/S, (GULDFAXE) ca. 2000 DWt, rederiet Steenberg, kaptajn Per Møller Pedersen ca. 1920-1930.1985-061850-1950204 ID=7643
GUNHILD, fragtskib, rederiet TORM. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=8790
GUNHILD, S/S, tilhørende Torm A/S. Bomberamt i 1944. Repareret i Svendborg 1946. Næ. 1951 GUNHILD TORM, s. 1954 til Tyskland.2008-031900-195046 ID=8790
GUNNER, galiot af Nakskov, 15 kls., bilbrev udst. 1722, b. 1710 af Niels Stigsen og Niels Jensen, tømrere for skibsbygger Jørgen Rødby, der er død 1722.1958-051650-175097 -
GUNVOR MÆRSK, S/S, 3297 TDW, APM, under engelsk administration WW21999-041900-1950113 ID=11547
GUSTAF III, svensk kinafarer. Medbragte 1804 Wallenbergs Min Son på Galejen.1964-021800-185015 -
GUSTAV DIEDERICHSEN, S/S, b. nr. 697 Howaldtswerke A. G., Kiel 1930 til Rhederei M. Jebsen, Aabenraa, under japansk admin. 1940, i 1942 næ. til TEIKYU MARU, sænket af US u-båd 1942-09-09..1998-051900-195087ff ID=11682
GUSTAV DIEDERICHSEN, S/S, b. nr. 697 Howaldtswerke A. G., Kiel 1930 til Rhederei M. Jebsen, Aabenraa, under japansk admin. 1940, sænket af US u-båd 1942-09-09. *f1998-051900-195090 ID=11682
GUSTAV HOLM, S/S med hjælpesejl, KGH-skib, ex GRØNLAND for Ejner Mikkelsen, ex FOX II for Kryolitselskabet Øresund, b. 1893 i København som barkentine, omrigget senere til 3-m. skonnert1997-041900-200022-35 ID=6138
GUSTAV HOLM, S/S med hjælpesejl, KGH-skib, foto sidste rejse (1950) *f1997-041900-200030 ID=6138
GUSTAV HOLM, S/S med hjælpesejl, KGH-skib, foto som barkentine i 1938 *f1997-041900-200023 ID=6138
GUSTAV HOLM, S/S, KGH, foto, hvor der tages fly om bord 19372005-081900-195073 ID=6138
GUSTAV HOLM, S/S, KGH, foto, hvor der tages fly om bord 1937 *f2005-081900-195073 ID=6138
GUSTAV HOLM, S/S, pasagerskib for KGH, b. 1893 på De Forende Oplagspladser og Værfter, Kbh. K. af KGH 1924 som FOX II og næ. Solgt fra KGH 1952 og næ til GRØNLAND2005-081900-195069-73, 78-90 ID=6138
GUSTAV HOLM, S/S, pasagerskib for KGH, b. 1893. Foto med flag over toppene ved afgang Kbh. 19312005-081900-195069 ID=6138
GUSTAV HOLM, S/S, pasagerskib for KGH, b. 1893. Foto med flag over toppene ved afgang Kbh. 1931 *f2005-081900-195069 ID=6138
GUSTAV, M/S, b.nr. 48 fra Scheepwerft Harlingen 1977 BT 1793, som MÄLARSEE og næ. Senere næ. til FORTUNA, KLINTHOLM, DELPHINUS, og næ. 2001 til BLUE OCEAN. 2003 k. af Octavia Marine og næ.2006-052000-205055 ID=2445
GWYDYR CASTLE, sejlskib. Rejse på Atlanten 1901. Om læsning om bord. Fandt Nicholas Nickleby af Charles Dickens om bord.1964-021900-195022 -
GYDA, S/S, 2885 TDW, Torm, under engelsk administration WW2.1999-041900-1950114 ID=10869
GYLDENLØVE, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, forliste i 1702.2010-061700-1750106 ID=9809
GYLFE, H/S, 1873.1996-021850-19007 ID=9675
GYLFE, S/S hjulskib, på Helsingør-Hälsingborgoverfarten. Foto ca. 1900 fra Helsingør havn. *f1967-081900-1950165-166 ID=9675
GYLFE, S/S, b. 1874 på B&W, nr. 79. Sundbåden tæt på kollision med frugtskude 1898.1966-131850-1900200 ID=9675
GYLFE, skonnert b. 1867-1868 hos Løve i Helsingør.1972-091850-1950137 ID=3390
GÆA, skonnert 3-m. forlist under WW1. Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-195034 ID=11393
GÅ PÅ, orlogsjagt i St. Barthélemy 1785.1981-231750-1850274 -
H. C. ANDERSEN, S/S, ex DUNMORE, b. nr. 14 S. MacKnight & Co., Ayr 1888 til Dunedin Steamship Co., Leith. K. 1902 af D/S Fiona og næ. K. 1916 af Broms & Dam, Stockholm og næ. G. E. BROMS1997-051850-195052 ID=11166
H. GREGERSEN, fuldrigget 4-m. Model ophængt som votivgave i Ringe Kirke. Skænket af Hans Gregersen. Ophængt 1887.1950-041850-195062 -
H. H. PETERSEN, S/S, 1430 TDW, H. C. Christensen, Marstal, krigsforlist 7/1 1941 under engelsk administration WW2. Minesprængt i Nordsøen1999-041900-1950115, 121 ID=11508
H. P. Priors Flaade 1864. Maleri af C. F. Sørensen visende alle skibene foran Svanemøllen. Skænket H&S af sønnesøn Otto Prior. *p1944-031850-190073 -
H. P. PRIOR, S/S, nybygning til DFDS 18771944-031850-1900106 ID=8411
H. PONTOPPIDAN, S/S, b. nr. 131 Irvine's Shipbuilding Co., West Hartlepool, 1903 k. 1912 af D/S CIMBRIA og næ. K. 1914 af D/S VENDILA. K. 1932 af Rederi-A/B Britannia, Helsingfors og næ. SCANDINAVIC1997-051900-195050 ID=11684
H. PONTOPPIDAN, S/S, b. nr. 425 Jan Smit & Co., Ablasserdam 1903 til D/S Cimbria. 1912-09-09 strandet og forlist ved Grundkallen Fyr1997-051900-195052 ID=11685
H.C. ANDERSEN, S/S, halvmodel skænket af rederiet Svendsen & Christensen A/S, København1949-011900-19509 -
H.C. ØRSTED, kabelskib, Store Nordiske Telegrafselskab, passerede som andet danske skib Suezkanalen i 1873.1969-061800-1900134 ID=6604
H.P. PRIOR, M/S, passagerskib, b. hos HSM til DFDS, leveret 1950.1982-061900-2000123 ID=10928
H.P. PRIOR, S/S, b. 1878, byg.nr. 107 B&W til DFDS. Udrangeret 1913.1954-061850-190084 ID=8411
H.V. RAVN, fyrinspektionsskib, b. Nakskov 1944, byg. nr. 121.1960-091900-1950132 ID=406
HADERSLEV S/S, b. 1860 hos Wolfgang Petersen, Haderslev. Deltog i evakuering af soldater i april 1864.1965-031800-190058 ID=9613
HADSUND, M/S, 999 BRT, b. 1959 i Travemünde som RICHARD BRÖHAN. 1959 s. D/S Hafnia og næ. HADSUND. 1963 s. Cayman Isl. og næ. FOSTER ENTERPRISE.2007-031950-200020, 22 ID=11686
HADSUND, S/S, 1872 BRT, b. 1884 som BEN LEDI af North Shields. 1912 næ. DEMETRIOS af Piræus. 1916 s. Nordisk Fjerfabrik og næ. ØSTEN. 1916 s. D/S Rollo. 1921 s. D/S Gylfe. 1924 næ. HADSUND. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. 1935 s. Ove Skou...2007-031900-195013, 17, 22 ID=11436
HAFENTOR, S/S, søsætn.navn for b. nr. 106 Odense Staalskibsværft 1946, Hansaskib. K. af Dansk-Fransk fra staten og næ. HALLAND (II). ex BOGNÆS.1995-071900-1950115 ID=7199
HAFNIA, rederiet D.F.K. Foretog rejse i 1944 med malm til Tyskland.2007-051900-195055 ID=8437
HAFNIA, S/S, af Bergen, reder William Hansen. Lastede i Petsjora 1904.1966-141900-1950218 -
HAFNIA, S/S, byg. nr. 15 i 1888 fra HSM til Kjøbenhavn D/S A/S.1982-061850-190091 ID=7569
HAINAUT, dampskib på Congofloden (1881)1999-021850-190017 -
HALESIUS, S/S, ejet af Clanlinien, deltog i eftersøgningen af skoleskibet KØBENHAVN 1929.1988-061900-1950182 -
HALFDAN, fragtskib, DFDS. Malmfart under WW2.2007-051900-195052, 55 ID=11480
HALIFAX, engelsk skib, hjemkomst 1739 og fortalte, at de havde set og fanget havfrue ved Mauritius.1967-021700-175028-29 -
HALLAND (II), S/S, b. nr. 106 Odense Staalskibsværft 1946, Hansaskib k. af Dansk-Fransk fra staten. Søsat som HAFENTOR og ex BOGNÆS. K. af D/S Jutlandia 1954 og næ. INGER TOFT.1995-071900-1950115 ID=7199
HALLAND (I), S/S, 2000 TDW, Dansk-Fransk, krigsforlist 1940-09-15 under engelsk administration WW2. Luftbombet London - Dundee rejse.1999-041900-1950114, 121 ID=10525
HALLAND (I), S/S, b. nr. 630 Howaldtswerke, Kiel 1924, Dansk-Fransk, krigsforlist 1940-09-15 under engelsk administration WW2. Luftbombet N for St. Abb's Head.1995-071900-1950115 ID=10525
HALLAND, S/S, kaptajn Poul Haure-Petersen, rederiet Det Dansk-Franske D/S A/S -1928- Messedrengen Erik Hemmingsens erindring. Torpederet i WW2. *f1982-041900-195055-64, 68 ID=10525
HALLINGDAL, no. K. 1916 af D/S Hamlet, næ. AMLETH, s. 1918 til D/S Orion og næ. POLARIS2007-031900-195010 ID=6532
HALMØ, jagtskonnert, b. 1900 hos Rasmus Møller, Fåborg, tegning af Christian Nielsen.1983-141950-2000226 ID=350
HALMØ, skonnert / jagt, 58 BRT, b. 1900 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=350
HALSSKOV, M/S, todækker bilfærge, b. hos HSM 1956 til DSB.1982-061900-2000127 ID=352
HAMLET, kutter, 2,5 yachttons, b. 1896 af E.C. Benzon til baron Palle Rosenkrantz, København / Charlottenlund.1954-051850-190078 -
HAMLET, M/T af Drammen. b. 1915 på Götaverken, Göteborg Det første motortankskib.1963-111900-1950160 -
HAMLET, S/S hjulskib, b. 1842, på Helsingør-Hälsingborgoverfarten, 1800-tallet.1967-081850-1900165 ID=9755
HAMLET, S/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1944-031800-185032 ID=9755
HAMLET, S/S, hjulskib, b. 1841 i London, 81 BRT, s. til I/S Helsingørs D/S i 1841. Indsat i Sundfart 1842.1967-051800-1850139 ID=9755
HAMLET, skonnert af Marstal, b. hos Gorm Clausen, Marstal 1905, tegning af Christian Nielsen 1963.1983-141950-2000226 ID=4974
HAMLET, skonnert på bedding i Marstal, Newfoundlandskonnert 3-m. *f1953-041850-190063 ID=4974
HAMMERODDE ex ARVI ex SIRI af Svendborg. Efter minesprængning 1949-01-27 bjærget og rep. og s. 1951 til I/S Arvi af Marstal. S. 1963 til Allinge og næ. til HAMMERODDE.1981-091950-2000108 ID=11070
HAMMERSHUS, M/S, b. 1936 på B&W til D/S paa Bornholm af 1866 A/S, *f1949-051900-1950127 ID=6846
HAMMERSHUS, S/S, helmodel skænket af D/S af 1866 paa Bornholm.1949-011900-19509 -
HANCOCK, transportskib. Ankom Charlotte Amalie 1917-03-30.1957-061900-1950162, 166-169, 172 -
HANESTRÖM II, M/S, 299 BRT, b. 1913 som INGEGERD af Gøteborg. næ. HANESTRÖM II. 1953 næ. RUNO af Donsø. 1962 s. D/S Hafnia og næ. BROSUND. 1970 s. M. H. Simonsen, Middelfart.2007-031950-200021 ID=130
HANNE HANSEN, M/S, af Marstal, i hårdt vejr *f (1991)1996-011950-2000OmsF ID=356
HANNE SKOU, M/S, b. 1958 hos HSM til rederiet Ove Skou.1982-061900-2000137 ID=10955
HANNE VENDILA, M/S, b. nr. 758 B&W 1959 til D/S VENDILA. K. 1963 af Hvalfanger-A/S Pelagos, Tönsberg og næ. PELAGOS1997-051950-200051 ID=3801
HANNE, S/S, ex ESTLAND, Dansk-Fransk. B. nr. 13, P. Ph. Stuhr, Aalborg, 1918. K. af Ove Skou, København 1937 og næ.1995-071900-1950114 ID=11225
HANNE, S/S, fragtskib, rederiet Ove Skou. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=11225
HANS BROGE, fragtskib, rederiet Progress. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=8892
HANS BROGE, M/S, passagerskib i provinsfarten, b. 1939 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000112 ID=3603
HANS EGEDE, bark i grønlandsfarten for KGH (1913)1995-031900-195035 ID=9135
HANS EGEDE, S/S, b. 1905, B&W byg. nr. 240. Medbragte forsyninger til Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1959-041900-195060, 66 ID=9135
HANS HEDTOFT, M/S, forlist 19592009-091950-2000141 ID=9484
HANS HEDTOFT, M/S, forlist 1959 - Kaptajn Rasmussen, tidl. 2. styrmand på SVÆRDFISKEN 1935.2005-081900-195067 ID=9484
HANS MÆRSK, fragtskib, rederiet A. P. Møller. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=11789
HANS MÆRSK, S/S, 3.250 tdw, b. 1916 A. Vuijk Zonen, Capelle a/d Ijssel til D/S 1912, s. Liberia 1958. Forlist 1962 ved Ancona. *f2008-031900-195037-38 ID=11789
HANS P. CARL, S/S, b. nr. 291 fra 1948 på Helsingør Skibsværft til rederiet Hejmdal. Foto side 139, tegninger side 140-141. *f *t1971-081950-2000138-143 ID=10924
HANS PETER, tysk motorgalease, 99 BRT, b. 1915 i Leiderdorp. Minesprængt i Lillebælt 1942. Bjærget og rep. indfl. som LORENCE.1989-021900-200020 -
HANS TAVSEN, ex IONA, S/S, b. 1889 i Sunderland, købt 1902 til rederiet Fionia D/S. Galionsfigur på H&S.1974-051850-1950113 ID=10306
HANS TAVSEN, S/S, 1704 BRT, b. som IONA af Sunderland. 1902 s. D/S Fionia og næ. HANS TAVSEN. 1918 s. D/S Jutlandia. 1934 oph.2007-031900-19509f, 22 ID=10306
HANS TAVSEN, S/S, b. 1889 i Sunderland (1913) *f1995-031900-195036f ID=10306
HANS TAVSEN, S/S, b. nr. 157 R. Thompson & Sons, Sunderland 1889 til Iona Steamship Co., Sunderland som IONA. K. 1902 af D/S Fiona og næ. K. 1918 D/S Jutlandia uden næ.1997-051850-195052 ID=10306
HANSIA, ralpumper, 200 kbm, kæntret og sunket ved Anholt i 19982004-051950-200081 ID=9535
HANSINE, skonnertbrig, 144 BRT, b. 1873 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041 ID=9110
HANS, bark af Nordby, b. 1894 af Skibsbygmester Søren Abrahamsen. Peter Wamberg sejlede med 1899-1901. Skibsbillede p.25, rutekort p.27 *f *k1963-021850-190021-56 ID=6597
HANS, barkentine, 244 BRT, b. 1886-1887 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=9109
HANS, barkentine, 244 tons, bygget af Rasmus Møller i Fåborg.1959-031850-190045 ID=9109
HANS, m-sk., 189 BRT, b. 1884 i Sverige. 1919 solgt til Rederiet Dragør. 1921 solgt til A/S Halla. 1923 solgt til Sverige.2007-031900-195012, 22 ID=5144
HAPPY WILLING, S/S, b. nr. 516 Ottenser Hamburg, som DANHOLM.2002-041900-195084 ID=9354
HARALD, S/S, 3002 TDW, DFDS, under engelsk administration WW2.1999-041900-1950113 ID=9030
HARALD, S/S, b. 1875, 1.531 BRT2001-081850-1900124 ID=11461
HARALD, S/S, b. 1903 Wm. Gray & Co. West Hartlepool, byg. nr. 669, for Rederiet Carl. Carlo Andersen tog hyre her 1944.2012-031900-195036 ID=9030
HARCROSS S/S, H&S 0051:2123, restaureret 2006.2007-072000-2050127 -
HARDI ex FAMILIENS LYKKE ex ESTER, motortjalk af Egernsund, b. 1902 i Groningen, indfl. til Svendborg som ESTER. Fra 1946 s. og næ. til HARDI. Foto af sidstnævnte p.10. Minesprængt 1950-05 i Østersøen. *f1989-021900-200010 ID=10661
HARDICANUTE ex KNUD, omdøbt under WW21999-041900-1950100 ID=9026
HARDICANUTE, S/S, b. 1900 hos Wm. Gray & Co., West Hartlepool, byg. nr. 618 som KNUD til DFDS. Carlo Andersens oplevelser under WW2.2012-031900-195036 ID=9026
HARELDA, S/S, af London, b. ca. 1880, kaptajn Bland. Per Møller Pedersen mønstrede i Newcastle.1985-061850-1950181 -
HARLEQUIN, engelsk dampskib begyndte rutesejlads 1842 mellem København og Århus.1981-191800-1900224 ID=11229
HARLEQUIN, S/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1944-031800-185032 ID=11229
HARMONIE, brig af København, b. 1791 på St. Croix, 42,5 kls. Købt 1800 af grosserer Fr. Bertelsen m.fl., København. *r1970-061750-1800143-146 ID=10098
HAUGARLAND, S/S, 4280 BRT, b. 1900 som HEATHCRAIG, London. 1915 k. fra Norge af P. A. Jensen som HAUGARLAND. 1915 s. N.Y. næ. WINNEBAGO. 1924 s. A/S S/S Fie Jensen næ. FIE JENSEN. 1925 næ. ONTARIO. 1926 s. D/S Ontario. 1927 s. ophugning.2007-031900-195023 ID=11248
HAUGARLAND, S/S, k. i Norge af Albert Jensen 1915 uden næ. indfl. til København. Omreg. til USA-flag senere på året og næ. til WINNEBAGO.1986-051900-1950151, 163, 169 ID=11248
HAVFRUEN, ex orlogsfregat, b. 1825, fra 1866 ejet af rederiet H. Puggaard & Co., ca. 1875, kaptajn Trolle. Gengivet på foto side 176. *f1985-061850-1950173-176, 188 ID=9826
HAVFRUEN, fregat b. 1760-1762 på reden i Sale, Marokko, havnescene på tegning gengivet. *t1976-091750-1800133 -
HAVFRUEN, fregat, 901 RT, ca. 1100 t.dv., b. Orlogsværftet 1825. S fra Marinen til Puggaardske Rederi 1865. Side 136 *f, Side 139 *f1990-061850-1900133-152 ID=9826
HAVFRUEN, fregat, b. 1701, galionsfigur en havfrue.1974-051700-175084 -
HAVFRUEN, fregat, b. 1825 til orlogsflåden, k. af Puggaard & Co.. K. 1882 af sv. rederi. Forlist 1882 v. Griffin Cove, Canada *f1998-031800-190049 ID=9826
HAVFRUEN, fregat, b.1825. Ved udrangering købt af Hans Puggaard.1945-071800-1850161 ID=9826
HAVFRUEN, fregat, kaptajn von Dockum, anholdes ved Gibraltar 24/12 1799. Tegning af C. C. Parnemann. *t1944-011750-180015 ID=9957
HAVFRUEN, fregat, under visitation af engelske fregatter ved Gibraltar 1799. Situationen tegnet af C.C. Parnemann.1979-061750-1800151 ID=9957
HAVFRUEN, jagt på 5 kls. af Nakskov. Handles 1694-01-17.1958-051650-1750103 -
HAVFRUEN, norsk, kaptajn Lauritz Brandal. Fandt meddelelse fra Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908 på Shannonøen.1959-041900-195075-77 -
HAVFRUEN, orlogsfregat havde 1832 kommende Frederik VII med på togt.1989-031800-190053 -
HAVFRUEN, orlogsskibe med navnet bygget ca. 1555 samt i 1664, 1683, 1701, 1760, 1789 og 1825. Ubåd i 1937, inspektionsskib 1963.1967-021550-200037 -
HAVFRUEN, orlogsskib, -1556- sendt til Norge for at bekæmpe sørøvere.1967-021550-160037 -
HAVGASSEN, fiskeriinspektionsfartøj, 7 kls., b. 1861-1862 af E.C. Benzon til Indenrigsministeriet.1954-051850-190061, 74 ID=8310
HAVHESTEN, orlogsskib, indsamlingsbøsse efter togt (1622)1996-031600-165039 -
HAVILA, barkskib, sænket af tysk ubåd med kanonild 25/4 1917.2004-041900-195049 ID=11882
HAVMANDEN, orlogsfregat, lgd. 66 fod, b. 1672 i Haderslev, overt. 1674 af Vestindisk-guineisk Kompagni og næ. til NEPTUNUS, togt 1674-1676. Kaptajn Hermann Schrøder.1982-031650-17006, 18, 24, 50 ID=10171
HAVSTRAUM, M/T, ex AMALIENBORG, b. 1969 til D/S Dannebrog/VENDILA. 1972 overt. af Dannebrog. K. 1974 af A/S Haustram, Bergen og næ.1997-051950-200051 ID=25
HAWAIIAN CITY, Matson Lines, b. 1960.2007-061950-200075 -
HAWAIIAN MERCHANT, Matson Lines, b. 1945.2007-061950-200073 -
HAWTHORNBANK, barkskib, torpederet 25/4 19172004-041900-195049 ID=11883
HAZEWIND, jagt ejet af VOC, afgik 1611-11-00 fra Bantam med Boschouver om bord til Coromandelkysten.1988-051600-165078 -
HÄLSINGBORG, M/S, b. Svendborg, indsat 1960 på Helsingør-Hälsingborgoverfarten.1967-081950-2000168 ID=407
Handelsskibe fra Hansestæderne og havnescene efter D. Schäfer.*p1945-021200-150051, 57 -
Hansekoggen - Se under kogge1965-041200-1300130 -
Havbåd fra Jyllands vestkyst, model fra omkring 1720.1965-041700-1750114 -
HEATHCRAIG, S/S, 4280 BRT, b. 1900 som HEATHCRAIG, London. 1915 k. fra Norge af P. A. Jensen som HAUGARLAND. 1915 s. N.Y. næ. WINNEBAGO. 1924 s. A/S S/S Fie Jensen næ. FIE JENSEN. 1925 næ. ONTARIO. 1926 s. D/S Ontario. 1927 s. ophugning.2007-031900-195023 ID=11248
HEBE, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094 ID=11078
HEBE, S/S, 917 TDW, DFDS, under engelsk administration WW21999-041900-1950113 ID=11078
HECTOR, admiralskib udsendt fra København til Nordatlanten i 1619 med Mogens Krabbe om bord, Jon Olafsson beskrev færden.1986-061600-1650191 -
HEEERING CHRISTEL, M/S, ex POLARVIND, 9122 BRT, b. 1957. Reder Peter F.S. Heering.1968-071950-2000126 ID=8978
HEEERING ROSE, M/S, 4581 BRT, b. 1962. Reder Peter F.S. Heering.1968-071950-2000126 ID=8943
HEEERING SUSAN, M/S, 11639 BRT, b. 1966. Reder Peter F.S. Heering.1968-071950-2000126 ID=3388
HEERING CHRISTEL, M/S, b. nr. 1041 Kieler Howaldtswerke 1957 til Melsom & Melsom, k. af Heering 1964 og næ. fra POLARVIND, s. 1967 til Altair Maritime og næ. til AQUILA2000-041950-200071 ID=8978
HEERING CHRISTEL, M/S, b. nr. 85 B&W 1974, juridisk ejet af Interessentskabet H. C., s. 1977 til A/S Kosmos, Sandefjord *f2000-041950-200068 ID=7885
HEERING CHRISTEL, M/S, b. nr. 85 B&W 1974, juridisk ejet af Interessentskabet H. C., s. 1977 til A/S Kosmos, Sandefjord og næ. til JACARA2000-041950-200073 ID=7885
HEERING ELSIE, M/S, b. nr. 1368 Jos. Boel & Fils 1964, til L. Nomicos som LOUCAS N. k. af Heering 1970 og næ. til H. E., s. 1973 til Ceylon Ship. Corp. og næ. til LANKA SHANTI2000-041950-200072 ID=6851
HEERING KIRSE, forlist 19712004-051950-200063 ID=4030
HEERING KIRSE, M/S, b. nr. 149 Marinens Hovedverft 1963 til Viriks Rederi A/S som SANDAR, k. af Heering 1968 og næ. til H. K., forlist 19712000-041950-200072 ID=4030
HEERING LOTTE, M/S, b. nr. 921 A. G. Weser Werft Sebeck 1967, s. 1971 til Cia de la Paloma og næ. til STAR ALCYONE2000-041950-200072 ID=11884
HEERING MILLE (II), M/S, b. nr. 251 Ateliers et Chantiers. 1967, til Armateurs & Gros Port. som VILLE DE METZ, s. til Heering 1972 & næ. til H. M., s. 1976 til Spalmatori Cia. og næ. IRENE S. LEMOS2000-041950-200072 ID=11886
HEERING MILLE (I), M/S, b. nr. 310 Rheinstall Nordseew. 1958, som ROLV JARL til Det Nordenfjeldske A/S, k. 1965 af Heering og næ. til H. M., s. 1965 til Neptune Nav. Corp., Monrovia og næ. til MALAGA2000-041950-200069, 71 ID=11885
HEERING ROSE, M/S, b. hos HSM til Peter F. Heering i 1962.1982-061900-2000133 ID=8943
HEERING ROSE, M/S, b. nr. 358 Helsingør 1962, s. 1969 Fairplay Schleppdampschiffs-R., Hamburg og næ. til LUCY BORCHARD.2000-041950-200069 ID=8943
HEERING SUSAN, M/S, b. nr. 920 A. G. Weser Werft Sebeck 1966, s. 1969 til Cia de la Paloma, Panama og næ. til STAR PROCYON.2000-041950-200071 ID=3388
HEIMDAL, bramsejlsskonnert, 130 BRT, b. 1872-1873 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041 ID=9111
HEIMDAL, brig, lå i Rio sammen med CHRISTIAN i 1855.1965-031800-190034 -
HEIMDAL, gallionsfigur fra, tegning af J. Magnus Petersen, *t1950-011850-195015 -
HEIMDAL, S/S, b. 1882, 2.047 BRT2001-081850-1900124, 138 ID=11484
HEIMDAL, S/S, b. B&W 1914 til D/S Bornholm af 1866, ved kaj Havnegade 1918 *f1993-051900-195051 ID=7433
HEIMDAL, skonnert, 127,81 BRT, 117,69 NRT, b. 1854 af E.C. Benzon, reder konsul Edvard Benzon, Nyk.F., kaptajn M.E. Reventlow, Marstal, s. 1864 til C.H. Carlsen, Marstal, s. 1877 til P. Rasmussen, Ommel, s. 1889-04-15 til Sverige.1954-051850-190071 ID=8301
HEIMDAL, skruekorvet, b. 1855 - om ornamentering. Tegning af galionsfigur side 109. *t1974-051850-1900107, 109 -
HEINO, S/S, ex GAUTATYR, ex AUSTA. S. 1935 af D/S Myren til M. Utzon, Talinn, Estland og næ. Fra 1941 beslaglagt og i USSR. Ikke spor efter 1949.2008-051900-195076, 78 ID=6565
HEINRICH CARL, fregatskib af Tyskland, 222 kls. Kinafart med stor dødelighed 1783.1979-041750-1800100, 102 -
HEINRICH ET MARIA, brigatine bygget i Åbenrå 1783 af Johan Heysel, søn af Maria Heysel.1990-051750-1800111 -
HEINRICH JESSEN, M/S, b. 1940 i Hong Kong, 3335 TDW, 1940 næ. BARACUTA under engelsk administration1999-041900-195098, 100, 105, 120 ID=11887
HEINRICH JESSEN, S/S, 3335 TDW, M. Jebsen, under engelsk administration WW21999-041900-1950115 ID=11887
HEJMDAL, nordenhusbåd af Nyborg, b. ca. 1870. Opmåling af Christian Nielsen 194?.1983-141850-1900220, 226 ID=3095
HEJMDAL, opmålingsskib, arbejder med Decca ved Grønland (c.1950-1960)2004-081950-2000125 -
HEJMDAL, orlogsskib i Grønland (1935-1939)2005-081900-195075 -
HEKLA, brig, mistede 1860-03-24 anker i Hornbæk Bugt.1985-071850-1900212 -
HEKLA, hjuldampskib, skrog b. 1841 Curling, Young & Co. i London, maskinen fra Maudslay, Sons & Field i London. Maleri af C. Olsen 1854 *p1993-091800-185096 ID=3400
HEKLA, orlogsfregat, brander, lånt ud 1745 til Andreas Bjørn til rejse i Europa.1968-021700-180023 ID=9790
HEKLA, S/S, b. 1882, 2.788 BRT, frl. 1883-02-17.2001-081850-1900124, 127, 130 ID=3825
HEKLA, S/S, b. 1884 i Greenock, 3258 BRT, Thingvallalinjen, s. 1898 til DFDS, s. 1905 til Det dansk-russiske D/S, oph. 1910. Maleri af Antonio Jacobsen ca. 1890. *p1973-041850-190087 ID=11415
HEKLA, S/S, b. 1884, 3.258 BRT2001-081850-1900124 ID=11415
HEKLA, S/S, b. 1884, 3.258 BRT, førsteklasses salon *t2001-081850-1900138 ID=11415
HEKLA, S/S, passagerskib, b. 1882 Kockum, 3.000 BRT *r2001-081850-1900122 ID=3825
HEKLA, S/S, Thingvallalinjens andet skib med dette navn fra 1884.1979-051850-1950132 ID=11415
HEKLA, S/S, Thingvallalinjens skib fra 1882, forlist 1883.1979-051850-1950131 ID=3825
HEKTOS, S/S, b. nr. 110 Flensburger Schiffsbau2002-041850-195085 -
HELA af Svendborg, ex SKANSEN af Nysted, ex HILARIA af Snekkersten, ex NAVIGATIONSSKOLEN, af Marstal, ex ODENSE FJORD, ex Krydsjagt XXVII.1958-041900-200087 ID=8955
HELA ex Krydstoldjagt No. XXVII, fra 1948.1983-111850-1950159 ID=8953
HELENA, brigantine, partreder Hans Hinrich Koch, ca. 1789.1990-051750-1800111 -
HELENE CHARLOTTE, galease, 27 clstr. b. Randers 1797. Reder Rasmus Hansen.1990-051750-1800116, 118 ID=3666
HELENE, barkentine af Korsør. Jens Kusk Jensen mønstrede som 1. styrmand 1892.1986-021850-195012 ID=11890
HELENE, forsyningsbåd, 7,4 BRT, forlist i Storebælt i 19922004-051950-200080 -
HELENE, S/S, JL, (1936)1998-041900-195081 ID=11079
HELGA, ex DANMARK, dæksbåd, 4 kls., s. af færgemand Niels Jensen Wiboe til Store Bjørn 1859. Solgt 1887-1888 til Gilleleje, og næ. HELGA, forlist 1925-11-25 i storm. Model udført i Gilleleje, foto p.49 *m1965-031800-190048-49 -
HELGA, Nyborgbåd af Omø, b. 1913. Opmåling og model af Christian Nielsen 1946.1983-141900-1950220 -
HELGA, S/S, b. 1933 hos HSM til JL, rederiet Vesterhavet D/S.1982-061900-1950109 ID=7807
HELGA, S/S, køleskib, b. nr. 210 Helsingør 1933 til JL *f2000-031900-195040, 43 ID=7807
HELGA, S/S, køleskib, b. nr. 210 Helsingør 1933 til JL, solgt 1934 og næ. til CARAVELLE2000-031900-195039 ID=7807
HELGE ASK, vikingeskibskopi (1991)1994-061000-1100100, 108 -
HELGE, lastede islandske heste. Ejet af D/S Thore ved Thor E. Tulinius. Set i København ca. 1900.1975-061850-195093 -
HELGE, S/S, b. Helsingør Værft 1895 til D/S Danmark A/S, ved Asiatisk Plads Kbh. omkring 1900. *f1993-051900-195049 ID=7592
HELGOLAND, b. 1781 i Eckernförde, 57,5 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073 ID=10048
HELIOS, brig, b. 1816 i Bremen, 187 tons, strandet 1887-03-10 ved Klitmøller for ophugning.1976-041800-190054-55 -
Hell ships - Sejlskibe fra Nova Scotia1993-031800-190024 -
HELLEFLYNDEREN, kaperskib, kaptajn 1807 Christian Frederik Møller.1970-061800-1850144 -
HELLIG OLAV, S/S, passagerskib i rutefart på New York med emigranter ca. 1930. Foto. *f1988-041850-195055 ID=11661
HELLIG OLAV, S/S, passagerskib, b. Glasgow 1903 til Skandinavien-Amerika Linjen, afgår fra New York c.1925 *f1993-051900-195050 ID=11661
HELLIG OLAV, S/S, passagerskib, sejlede 1917 Hans Jeppesen Isbrandtsen til Europa.1986-051900-1950164 ID=11661
HELLIG OLAV, S/S, reder Skandinavien-Amerika-Linien, anskaffet 1903.1979-051900-1950142 ID=11661
HELNÆS, barkentine af Fåborg, b. 1872, kendingsnummer H-08.1962-061800-1850159, 165 -
HELSINGBORG, dampskrueskib, rute til København-Helsingør, 1859.1965-031800-190044 ID=9598
HELSINGBORG, S/S, første skrueskib b. Helsingør, indsat 1902 på Helsingør-Hälsingborgoverfarten.1967-081900-1950167 ID=8198
HELSINGBORG, S/S, jernbanefærge, byg. nr. 93 fra HSM 1902 til DSB.1982-061900-195096 ID=8198
HELSINGØR, bark af Helsingør, Skibsportræt, dateret 1856, ophængt i Svaneapoteket, Helsingør.1963-041850-190090 ID=4225
HELSINGØR, bark b. 1872 hos Løve i Helsingør.1972-091850-1950137 ID=8563
HELSINGØR, bark, afløb 1872 fra Løves Værft, Helsingør.1955-101850-1900159 ID=8563
HELSINGØR, bark, b. nr. 5 hos Løve i Helsingør. Ejet af A/S Barkskibet HELSINGØRs Rhederi, 1872. Kaptajn fra 1879 J.F. Lohmann.2011-061850-1900119-121 ID=8563
HELSINGØR, bjergningsskib, k. af Svitzer 1860'erne.2008-021850-190016 ID=9600
HELSINGØR, dykkerdampskib, Svitzer (1895)1999-061850-1900140 ID=9600
HELSINGØR, lodsbåd b. 1869 af skibsbygger Berg. K. 1941 af fiskehandler Chr. Pichard, Ålsgårde. Opmåling af og model bygget af Christian Nielsen. *m1944-011850-19509, 11 ID=9603
HELSINGØR, lodsbåd, b. 1866 af Peter Bjerg, opmålingsskitser og model af Christian Nielsen fra 1942. Tegning gengivet side 207-209. *t1983-141950-2000207-210, 219, 226 ID=9603
HELSINGØR, lodsbåd, model af Christian Nielsen fra 1943-1944. Model gengivet side 210. *m1983-141950-2000210-211 ID=9603
HELSINGØR, M/S, dieselelektrisk, indsat 1955 på Helsingør-Hälsingborgoverfarten.1967-081950-2000168 ID=376
HELSINGØR, M/S, enkeltsporet jernbanefærge, b. hos HSM 1955 til DSB.1982-061900-2000127 ID=376
HELSINGØR, S/S, 1081 BRT, b. 1883 på Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri A/S til Det Helsingørske D/S A/S. Gengivet på gouache side 88. *p1982-061850-190088-89 ID=9560
HELSINGØR, S/S, b. nr. 1 Helsingør Skibsværft 1883 til A/S Det Helsingørske Dampskibsselskab *p1997-021850-19006, 9 ID=9560
HELSINGØR, sejlskib kolonifart, skibsreder Georg Tyler, besætning 140 indere, brændte ved Portugal. (1794)1942-031750-180047-57 -
HELVIG, M/S, 3900 TDW, Torm, under engelsk administration WW2, tilbagelevering medio 19461999-041900-1950105, 114, 120 ID=3080
HELWETIUS, fregatskib af Philadelphia, tegnet 1809 af C. Butty. Skibet blev taget af kaperfører Peter Andersen af Hornbæk 1809-07-25. Skibsportræt gengivet. *t1985-031800-190021-22 -
HELWETIUS, fregatskib, amerikansk, ved Kronborg, kapret 1809-06-21 af kaperbåd VENUS ført af Peder Andersen. Tegning af C. Butty på H&S. *p1965-031800-190029 -
HENDRIK EN NICOLAAS, ejet af Frederik van der Valk en Ten Nuijs & Co., ført af kaptajn Broer Nanning 1784-17882010-041750-180058ff -
HENDRINE MARGRETHE, fregatskib b. i Flensborg, 100 kls., b. 1777 til grosserer Cramer, København.1969-041700-1800110 ID=10769
HENGEST, skib tilhørende rederiet Det Jysk-Engelske D/S, (1860-1870)1947-111850-1900130 ID=11662
HENGIST, S/S, på river Tyne, skibsportræt malet af Hemy, gave fra Venneselskabet 19941994-081900-1950136 ID=3404
HENGST, skruedampskib, NBQS (1869)1993-071850-190074 ID=3404
HENNING, S/S, ejet af Aalborg Dampskibsrederi. Jens Kusk Jensen fører fra 1904.1986-021850-195016 ID=11891
HENNY, barkentine af Marstal. Rejse Rio Grande til Liverpool 1911. Om læsning om bord.1964-021900-195022 -
HENNY, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Solgt 1930 til Sverige uden næ. til 1930. Typeændret til FTF.1981-091900-1950106 ID=6611
HENNY, motorgalease, ca. 78 BRT 57 NRT, 110 DWt, Lgd.pp. 22,77, Br.p.sp. 5,63, Dybgang 2,28 meter (værft) 78,8 x 18,4 x 6,8 feet (kend.), 30 iHK Hanseat motor. Reg. 1921-12-02 til kaptajn H.P. Hoeck, Egernsund.1981-091900-1950104, 106 ID=6611
HENRICH CARL, 200 kls., kaptajn Adrian Clemens, indkøbt i Amsterdam til reder Vestindisk-guineisk Handelsselskab, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800110 ID=11892
HENRIETTE af Hamburg ex ROYAL FORTH, b. 1893 hos Ramage & Ferguson, Leith. Foto. *f1988-061850-1900125 -
HENRIETTE LOUISE, holl. VOC sejlskib i kolonifart (1635)2003-021650-170013 -
HENRIETTE LOUISE, senere næ. KÖNIGIN CAROLINE AMALIE og ejet af reder Lorenzen & Görrissen. Brig, bygget ca. 1829. 115 kls.1962-061800-1850153 ID=9501
HENRIETTE MÆRSK, M/S, b. hos HSM til APM i 1962.1982-061900-2000133, 135-136 ID=3890
HENRIETTE, bark af Hamburg, kaptajn Rasch. Om albatrossen.1963-061850-1900117 -
HENRIETTE, fregatskib, kaptajn Henrik Duntzfelt, ankom Trankebar 1818-08-00.1980-091800-1850144 -
HENRIETTE, sejlskib, reder de Coninck & Reiersen, København. Udstedelse af søpas 1781.1973-051750-180098 ID=10598
HENRIETTE, skonnert 4-m., b. 1916 hos J. Ring Andersen, model bygget af Christian Nielsen til H&S ca. 1964.1983-141950-2000216, 218, 226-227 ID=7971
HENRIK MEYER, M/S, 1233 BRT, b. 1961 i Ty. som HENRIK MEYER. 1962 k. af D/S Hafnia næ til VILSUND. 1966 solgt til Ty. og næ. til WAKENITZ.2007-031950-200023 ID=11894
HENRIQUE THEODORO, barkskib b. 1865 i Hamburg, s. 1882 af rederiet F. Laeisz, Hamborg til J. H. Havemann2000-051850-190083 -
HENRY BALCHOW, S/S af London, kolliderer med S/S THYRA, DFDS 11/8 1877 *p1996-071850-1900111 -
HENRY TEGNER, fragtskib, rederiet Progress. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=7648
HERAKLES, S/S, bjergningsdampskib, byg. nr. 68, 1897, fra HSM til Bergnings- och Dykeri A/B, Stockholm.1982-061850-190094 ID=10381
HERCULES, bark, rederiet Chr. Broberg & Søn (1843)1993-071800-185073 -
HERCULES, hollandsk fregatskib, kaptajn Berns, medtog besætningsmedlemmer fra CRON PRINSESSEN 1752 til Europa.1962-041750-1800116 -
HERCULES, isbryder, finsk, 495 HK, afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen1950-051900-1950104 -
HERCULES, kuf af Næstved, kaptajn L. Henning. Gengivet på maleri af B.E. Bengtsson, Halmstad, 1942. *p1986-091900-1950229 -
HERCULES, ostindiefarer (1785)1992-021750-180025 -
HERDIS, M/S, køleskib, b. 1935 hos HSM til Torm D/S.1982-061900-2000109, 133 ID=10879
HERKULES, flydekran, b. hos HSM i 1962 til Københavns Havn. Foto side 147. *f1982-061900-2000147 -
HERKULES, svensk admiralskib under kampene i 1658. Admiral Gustav Wrangel kommanderende.1958-031650-170032 -
HERLUF TROLLE, bark, b. Piteå 1856, 180,5 kls., kaptajn A.C. Wandahl, 1858. Ejer P.C. Knudtzon, København. Kondemneret 1864 i Hongkong. Skibsportræt.1963-041850-190078-79, 85-87, 90 ID=9526
HERLUF TROLLE, krigsskib. Bådebygger Carl Nielsen, Fejø, udkommanderet 1908.1961-041900-1950135 ID=9391
HERLUF TROLLE, patruljejager, bygget hos HSM til Søværnet i 1966.1982-061900-2000142 ID=10970
HERMANN, bark, b. 1839, 151 kls., kaptajn J. Fr. Brodersen (I), (1795-1846)1994-051800-185070f ID=11980
HERMELIN, norsk skib. Overtaget af de allierede under WW2. Søfolk herfra i Alexandria.2012-031900-195039-40 -
HERMES, no. barkskib b. 1887 i Grimstad, k. 1896 i Bahia som søskadet af Peter Wilhjelm og hjemskrevet i Rudkøbing.2000-051850-190086, 90 ID=11981
HERMINE, engelsk brig. Besætning fra orlogsfregatten DIANA føres fra Gibraltar til England 1810-12-14.1957-041800-1850116 -
HERMOD, H/S, 164 NRT, b. 1855, b.nr. 1 Baumgarten & Burmeisters Værft til Postvæsenet. S. 1864 til B&W. Model af samme erhvervet 1945 på H&S.1945-011850-19008 ID=6242
HERMOD, H/S, b. 1854 af Baumgarten & Burmeister, model, foto af, *m1949-051900-1950117 ID=6242
HERMOD, islandsskonnert, ca. 1900.1975-061850-195094 -
HERON, D/S, skib på Congofloden (1892)1999-021850-190036, 57 -
HERO, S/S, af Norge, k. 1915 af Albert Jensens rederi og næ. til LAPLAND, omreg. til USA-flag og næ. til KANKAKEE, opbragt af England.1986-051900-1950150 ID=11982
HERTHA, bugserdampbåd under Øresunds Toldkammer, maleri af Emanuel Larsen ca. 1850. *p2010-041800-185050 ID=9610
HERTHA, bugserdamper, b. 1844. Strandet ved Hornbæk 1859.1965-031800-190050 ID=9610
HERTHA, H/S, bjergningsskib, k. af Svitzer 1860'erne.2008-021850-190016 ID=9610
HERTHA, S/S bjergningsskib bestilt af Svitzer A/S i 1877.2008-021850-190020 ID=11983
HERTOGH VAN LORREYNEN fregatskib, Oostende Kompagniet. Tredjestyrmand Ph. Jac. Derdeyn i 1732.1989-061700-1750153, 165-166 -
HERTUG FERDINAND fregatskib, 157,5 kls. b. 1780 til KGH. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180013, 57 ID=9846
HERTUG FERDINAND, 189 kls., b. 1780 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Erik Eskildsen i Kbh. til KGH.1974-041750-180068-69 ID=9846
HERTUG FERDINAND, b. 1779 ved KGH Værft, 158 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073 ID=9846
HERTUGINDEN AF HELBURGHAUSEN, sejlskib, b. 1749 på Bjørns Værft.1968-021700-180039 ID=9713
HERZOGIN CECILIE, 4-m. fuldrigger, b. 1902 til Norddeutscher Lloyd, Hamburg, hos Rickmers i Bremerhaven.1988-061900-1950121, 129 -
HESTER MARIA, 202 kml. Rederi Duntzfelt. (1815)1991-041800-185049 ID=11537
HEVELIUS, barkskib, b. 1842 i Danzig, k. 1889 af Frederik Winding og hjemskrevet i Rudkøbing. Opl. 1894, s. 1895.2000-051850-190083 ID=111984
HÉRON, D/S, på Congofloden (c.1890) *f1999-021850-190014, 17 -
HIAWATHA, lystskonnert, b. 1879 i Cowes, England, oph. 1926. Galionsfigur på H&S.1974-051850-1950112 -
HILARIA af Snekkersten, ex NAVIGATIONSSKOLEN, af Marstal, ex ODENSE FJORD, ex Krydsjagt XXVII.1958-041900-195087 ID=8953
HILARIA ex Krydstoldjagt No. XXVII, 1916 til 1924.1983-111850-1950153, 159 ID=8953
HILDA, bark, reder I.S. Pontoppidan, ført af kaptajn J.L. Ginge2011-061850-1900118 ID=11985
HILDE FELTER, M/S, 488 BRT, b. 1952 til D/S Hafnia som ALSSUND. 1961/1962 s. Hamburg og næ. HILDE FELTER2007-031950-200021 ID=3650
HILDE, S/S, 2315 TDW, Torm, under engelsk administration WW21999-041900-1950114 ID=10559
HILDUR, skonnert 3-m. af Timmernabben ex Marstal, oplagt i Svendborg for vinteren.1966-091900-1950125 ID=4094
HILLENERTOR, S/S, b. nr. 116 Nakskov Skibsværft 1947 som DANHOLM.2002-041900-195088 ID=9353
HILMA LAU, fragtskib, rederiet J.L.. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=11081
HIMMERLAND (II), M/S, b. nr. 620 J. Readhead & Sons, Sunderland 1967 til Dansk-Fransk. K. Sönmez-Denizcilik ve Ticeret, Istanbul 1977 og næ. TURKIYE.1995-071950-2000116 ID=9006
HIMMERLAND (I), M/S, b. nr. 688 Deutsche Werft, Hamburg, 1956 til Dansk-Fransk. K. Mauritius Steam Nav. Co., Port Louis 1966 og næ. BELLE RIVE.1995-071950-2000116 ID=3790
HINDSHOLM, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094 ID=11663
HINDSHOLM, S/S, 2775 TDW, DFDS, under engelsk administration WW21999-041900-1950113 ID=11663
HINRICH BERENS, søsætning af skib i 1550 ca..1970-041500-155095 -
HINRICH PETERS, S/S, ex RIMFAXE, ex BORNHOLM (I), b. nr. 120 Helsingør Værft 1908. K. af Rederi H. Peters, Hamburg, 1928 og næ.1995-071900-1950114 ID=7237
HIRONDELLE, D/S, skib på Congofloden (1902)1999-021850-190017 -
HJEILEN, H/S, af Silkeborg, b. 1861 hos B&W. Træsnit fra første rejse til Randers, 1861. *r1960-121850-2050207 ID=6243
HJEJLEN, H/S, b. 1861 hos Baumgarten & Burmeister. Foto af galionsfigur. f*1975-041850-205045, 51, 56, 81 ID=6243
Hjertingkanen, skibsmodel udført af Andreas Nissen (1958)1993-021950-20007 -
HJORTEN, jagt af Nakskov, 7 kls. Halvpart solgt 1692 af Anders Rosctocker og datter Gertrud Andersdatter til Hans Lauritzen Byne af Nakskov. Flere handler.1958-051650-175095 -
Hjortespringbåden, model på Altonaer Museum. *m1966-18500-800279, 281, 285 -
Hjortspringbådens stævnparti forklaret og *f1946-060500-1000135f -
Hjortspringbåden, konstruktionssammenligning med selling (1750)1991-061750-180097 -
Hjortspringbåden, rekonstruktion af Jens Kusk Jensen. Foto gengivet side 111. *f1986-041850-1950110-111, 124-125, 130 -
HO PING 29, M/S, ex HO PING ER SHI CHIU, ex ASBJØRN b. 1935, B&W nr. 608. S. 1958 af D/S Myren til Kina og næ. HO PING ER..., fra 1978 næ. HO PING 29, fra 1979 næ. ZHAN DOU 29.2008-051950-200091 ID=6681
HO PING ER SHI CHIU, M/S, ex ASBJØRN b. 1935, B&W nr. 608. S. 1958 af D/S Myren til Kina og næ., fra 1978 næ. HO PING 29, fra 1979 næ. ZHAN DOU 29.2008-051950-200091 ID=6681
HOCKING, S/S, ex GRØNLAND (Dk.), k. 1915 i Holland til Albert Jensen som HOCKING (Hol.)og næ. til GRØNLAND, fører Kaptajn Faber. Omreg. til USA-flag og næ. til HOCKING (II), 1915. Opbragt af Canada, prisedømt.1986-051900-1950136, 148 ID=11986
HOCKING, S/S, ex LIVLAND (Dk.), ex GROVELEA (Sv.), ex LADY FURNESS (Dk.), købt til Albert Jensen rederi, omreg. til USA-flag 1915, men opbragt inden af England og prisedømt, næ. til PHARE (UK).1986-051900-1950145, 147-148, 151 ID=11513
HOFFNUNG, fiskeslup af Helgoland. Foto primo 1900-tallet. *f1964-041750-180087 -
HOFFNUNG, hvalfangerskib, af Rotterdam, 1680'erne - om overtro med hval og Jonas og ulykker.1966-081650-1700114 -
HOFFNUNG, sejlskib, ført af rømøkaptajnen Jan Cornelis Holm 1795.1984-021750-185016 -
HOGLAND, S/S, k. 1915 i Sverige som GROVENESS til Albert Jensen og næ. til HOGLAND. Omreg. til USA-flag og næ. til WINNECONNE.1986-051900-1950136, 151, 169 -
HOLAR, S/S, i islandsfarten for DFDS, ca. 1908-09.1975-061850-195093 ID=11987
HOLGER DANSKE, hjuldampskib b. København 1849. Orlogsskib.1993-091800-185098 -
HOLGER DANSKE, isbryder, b. Odense Staalskibsværft A/S 1942. Tegnet af A.H. Larsen, konstruktør, Statens Istjeneste. p. 103 *f1950-051900-1950102-103 ID=9163
HOLGER DANSKE, jernbanefærge, DSB, H-H-overfarten 19891991-071950-2000104 ID=394
HOLGER DANSKE, slaveskib 1600-tallet2010-061650-1700106 -
HOLIGOST, eng. orlogsskib b.c.1420 ?2003-041400-145054 -
Holk, skibstype.2003-041300-160056 -
HOLLAND, A. H. Christensen, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094 ID=11989
HOLLAND, M/S, b. nr. 660 Mitsui, Tamano 1961 til Dansk-Fransk. Forlænget 1969. K. 1977 af Endurance Bay Shipping Co., Monrovia uden næ.1995-071950-2000116 ID=9007
HOLLAND, S/S, 1975 TDW, H. Alfr. Christensen & Co., krigsforlist 4/6 1940 under engelsk administration WW2. Sænket som havnespærring i Dunkerque.1999-041900-1950114, 121 ID=11989
Hollandske skibstyperigninger på stik af P. Schenk ca. 1680. *r1944-051650-1700126 -
HOLSTEEN, fregat Asiatisk Kompagni. Tegning af hr. Lønning, 1803.1944-011800-18509 ID=9691
HOLSTEN, fregatskib. Skibsassistent Selmer havde 1804 engelsk læderkuffert.1980-031800-185042 ID=9691
HOLSTEN, fregatskib, sejlede på Guinea direkte 1779 og derfra til Asien.1982-031750-180050 ID=9691
HOLSTEN, linjeskib, 60 kanoner, afsejlede 1779-08-00, chef kommandørkaptajn Ulrich Christian Kaas, som konvojskib fra Kapstaden til Danmark.1981-081750-185090-91, 94 ID=3215
HOLSTEN, slaveskib 1600-tallet2010-061650-1700106 -
HOLYHEAD, fregat 542 kls., b. 1854 i Bath USA, k. af reder H.C. Brodersen 1865 og næ. PETER JORDT, kondemneret 1868. *p1994-051850-190092 -
HOMMEREN, orlogsskib. bødker Morten Madsen, rømte ca. 1670.1981-031600-170017 -
HOOP, galeot fra Sydafrika vogtede 1743 KONGEN AF DANMARK ved Kapstaden.1989-061700-1750156 -
HOPECASTLE, britisk fragtskib torpederet 28/10 1942. M/S TACOMA, ex Orient A/S's TASMANIA reddede 45 besætningsmedlemmer.2009-051900-195080 -
HORATIO, dampskib København-Helsingør 1859.1965-031800-190043 ID=9604
HORATIO, H/S. Museets maleri, HS 0060:0032, restaureret 2005.2006-082000-2050111 ID=9604
HORATIO, S/S hjulskib, b. 1851, på Helsingør-Hälsingborgoverfarten, 1800-tallet.1967-081850-1900165 ID=9604
HORATIUS, S/S, hvalfangerskib, rapporterede fra farvandet, hvor skoleskibet KØBENHAVN forliste 1929 januar.1988-061900-1950178 -
Horns Rev Fyrskib, mandskabet opmærksom på sikkerheden ved krigsudbrud WW2 sep. 1939. Inddragelse 6/9 1939.1946-041900-1950110f -
Horns Rev, fyrskib udlagt 1878, forslag herom ca. 1880. Radiotelegrafi 1901. Reagerede med klargøring af redningsmidler ved udbrud af WW2.1960-081800-1950108, 118, 124, 127 -
HORSA, skib tilhørende rederiet Det Jysk-Engelske D/S, (1860-1870)1947-111850-1900130 ID=3403
HORSIA, coaster som social institution (1979-)2004-051950-200078 -
Hotelskib, byg. nr. 420 fra HSM, var et projekt, der aldrig blev udført, c. 1980.1982-061900-2000151 -
HOTHER, klipperskonnert af Nakskov, 82 kls., reder Puggaard & Hage. Skibstømrer Niels Christian Nielsen tog hyre på skibet 1872. Tegning af Lund p.97. *t1961-041850-195096-97 ID=9377
HOTHER, skonnert af Nakskov, reder Puggaard & Hage, ca. 1870.1983-131850-1900196 ID=9377
HOUSATONIC, S/S, Albert Jensen rederi, omreg. til USA-flag 1915.1986-051900-1950145, 170 -
Hovercraft (1970-80) *f1996-021950-200013, 16 -
HROAR, S/S, b. 1923, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-1940.2006-061900-195094 ID=11665
HROPTATYR, S/S, 1.301 BRT, 2.170 tdw, b. 1913, nr. 113 Københavns Flydedok og Skibsværft til D/S Gefion. Sænket af tysk ubåd 1916-12-222008-051900-195093 ID=11990
HUBALDUS, M/S, ex MAYUMBE b. nr. 323 Helsingør Værft 1955 til Dansk-Fransk. K. af Genlines S.A., Panama 1972 og næ.1995-071950-2000116 ID=6766
HUDIKSVALL, S/S, 778 BRT, byg. nr. 171 fra 1892 hos B&W til Rederiet H.M. Gehrckens i Hamburg.1982-061850-190093 -
HUGIN, S/S, norsk, k. 1915 af Albert Jensen og næ. til DORTHE JENSEN (II), videresolgt 1916 i Danmark.1986-051900-1950146 ID=11160
HUGO, S/S, 1.427 BRT, 2.530 tdw, b. 1907, nr. 461, Howaldtswerke A.G., Kiel til D/S Myren. Forlist 1927 på rejse Ivigtut - København.2008-051900-195075, 79, 90 ID=11991
Hukkert, 18-20-kanoners, brugt som vagtskib på Københavns Red2010-051750-180073 -
Hukkert, skibstype *t1946-061600-1750158 -
HULDA MÆRSK, S/S, ex S/S N. A. CHRISTENSEN, A/S Morsø D/S. K. 1915 af APM, næ. 1919. K. 1937 A/S D/S Viking, Kbh. og næ. JØRGEN. Forlist 29/5 1940 ved Fornæs. *f1996-041900-195044, 48 ID=11793
HUNDBORG, S/S, overtaget af Albert Jensen fra C.K. Hansen 1914-12-00 og næ. til ELLEN JENSEN. Alfred E. Magleby mønstret 1914.1986-051900-1950136, 139 ID=11190
HUSAR, kutterbrig, b. 1788 af F.H. Chapman, sejlede 1789 rundt St. Barthélemy.1981-231750-1850274 -
HUSAVIK, bramsejlsskonnert 3-m., 171 BRT, b. 1901-1902 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=7934
HUSAVIK, islandsskonnert, ca. 1900.1975-061850-195094 -
Husbåd, kinesisk i elfenben, 1732 hjemført *m1947-081700-1750127 -
HUSUM bjærgningsfartøj (c.1829)1942-041800-185085 -
HUSUM, bjærgningskutter af Dragør / Sundbyøster, 1826. Ført af kaptajn J.J. Hein og S.O. Brodersen.1978-041800-185095 -
HVALFISKEN, b. Kalmar 1801, foretog 88 rejser for KGH i 98 år, solgt 1899 (1896+1899), foto fra Jakobshavn 1899. *f1995-021850-19507, 12-15 ID=3719
HVALFISKEN, brig fra Grønlandsfarten, øvelsesskib for Sømandshøjskolen i 1930'erne.1966-091900-1950125 ID=3719
HVALFISKEN, brig, b. 1801 i Kalmar som ZENOGEN, indfl. 1802 af KGH, opl. 1899 under kølhaling på Rasmus Møllers værft, Fåborg, model på H&S.1959-021850-195025-26, 31, 34-35 ID=3719
HVALFISKEN, brig, b. 1801 i Kalmar til Kgl. Gr. Handel. 1899-1902 skoleskib i Frederiksholm Kanal. 1902-1915 klubskib KAS, derefter skoleskib Svendborg Sømandshøjskole. 1936 værkstedpram. 1937 oph. *f1998-031801-195052 ID=3719
HVALFISKEN, brig, KGH, sejlede på Grønland i 98 år (1950)1997-041900-200034 ID=3719
HVALFISKEN, skonnertbrig, byg. i Kalmar 1801 til overhaling på Rasmus Møllers Værft i Fåborg 1874-1878. Vist på model bygget af Christian Nielsen til H&S i 1956.1983-141950-2000211, 224 ID=3719
HVIDBJØRNEN, dampbark b. 1882 hos Rohmann i Helsingør. *f1972-091850-1950139-140 ID=10305
HVIDBJØRNEN, inspektionsskib, orlogsskib. Foto gengivet side 215. *f1988-071950-2000215 -
HVIDBJØRN, S/S, b. 1887 i Helsingør til KGH, forlist. Galionsfigur på H&S.1974-051850-1950112-113 ID=10305
HVIDE ØRN, fregat b. 1798 i Kbh.2002-031750-185055 ID=8204
HVIDE ØRN, fregat på 30 kanoner, chef kaptajn Peter Schiønning under togt til Bornholm i 1770 samt under vagtplacering ved Helsingør senere.2010-051750-180075, 77, 80, 83, 91 ID=11567
HVIDE ØRN, fregatskib, Indiensfarer, kobberforhudet, afgik i konvoj 1799-06-05.1981-081750-185098 ID=8728
HVIDE ØRN, fregat, b. 1753, havde som galionsfigur en løve.1974-051750-180084 ID=11567
HVIDE ØRN, fregat, orlogsskib, b. 1784 hos Bodenhoff.1956-061700-1800152 ID=8728
HVIDE ØRN, koffardifregat. Peter Nielsen Holbech, født 1777, var stmd. på samme.1944-061750-1800131 ID=8728
HVIDE ØRN, orlogsskib, der forsvandt 1799 under et Middelhavstogt.1952-051750-1800143 ID=8204
HVIDE ØRN, partikulært fregatskib, rejse til Ostindien med eskorten IRIS 1799-1800.1979-041750-1800110 ID=8728
HVIDE ØRN, udisning af eskadren til togt til Algier i 1771. Maleri af Peter Cramer. *p2010-051750-180076 ID=11567
HVIDFISKEN, sejlskib, 47 kls., ført af rømøkaptajnen Peter Andresen fra Vrå 1787-17951984-021750-185015 ID=9789
HVIDFISKEN, sejlskib, ført af rømøkaptajn Hans Jasper Møller 1795.1984-021750-185017 ID=9789
HYDRA, skonnert 3-m. af København, kaptajn J.P. Grau. Glasmaleri med skibsportræt på H&S, 1861. *p1963-041850-190086 ID=3394
Hydrofoilbåde1996-021950-20007ff -
HÆNDELSEN, galiot, 120 kls., kaptajn Jørgen Henrik Gerdts, indkøbt i Alicante til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-180098, 108 ID=11992
Hækbåd - Een Hek Baad tegnet af Hans Henrik og Andreas Henrik Stibolt. *t2009-061700-175095 -
HØYENHALD. Piberygende sømand fra 1710-1713 tegnet af Niels Trosner.1971-021700-175017 -
HØYENHALD, fregatskib. Præst beretter døende 1710, tegning gengivet side 98. *t1979-041700-175098 -
HØYENHALD, vagtskib ved Helsingør 1739. Maleri, gouache af Johan Jacob Bruun. *p2010-051750-180095 -
HAABET / HÅBET, galiot af Nakskov, 7 kls. Halvpart solgt 1698-03-14, kaptajn Meinert Sørensen. Solgt halvpart til Rasmus Clausen af Nakskov.1958-051650-175095 -
HAABET GALLEY, fregatskib, problem med vandfadene 17251956-041700-175081 ID=8213
HAABET GALLEY, Vestindiefarer, 1724. Om sømandsstraf.1956-051700-1750117 ID=8213
HAABETS GALEJ, fregatskib, sejlede på trekantruten 1723, kom retur efter 813 dage.1982-031700-175050 ID=8213
HAABETS GALEY, kaptajn Cornelius Bagge førte skibet fra Guinea til Vestindien 1729.1976-031700-175038 ID=8213
HAABETS GALLEY, fregatskib, rejse til Guinea og Vestindien 1724. Hjemkomst 1725-06-05.1953-031700-175041-55 ID=8213
HAABETS GALLEY, slaveskib, slaveoprør og dødelighed. -1724-1973-031700-175042, 45, 48 ID=8213
HAABET, 171 kls., b. 1778 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Erik Eskildsen i Kbh. til Overskattedirektoratet, senere s. til Coninck & Co.1974-041750-180068-69 ID=9841
HAABET, 60 kls., kaptajn Barent Baade, indkøbt i Guinea til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800104, 109 ID=11993
HAABET, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, 135 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128 ID=4905
HAABET, brigantine af København, b. ca. 1790, om ornamentering.1974-051750-1800100 -
HAABET, fregatskib, kaptajn Ole Erichsen, ca. 17551956-041700-175087 ID=8654
HAABET, galease / jagt, 22 BRT, b. 1898 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=9112
HAABET, jagt af København, b. 1798 på Fyn, k. 1815 af Kaptajn Hans Jensen Giese, 26 - 35,5 - 33 kls. Tegning af Jacob Petersen. *t1974-031800-185037 ID=11994
HÅBET, krejert, b. 1703-1704 i Nakskov af skibsbygger Claus Sørensen, s. 1704-02-22 til Jacob Lund, København.1958-051650-175097 ID=8968
HAABET, kvase, b. 1898 hos Rasmus Møller, Fåborg, tegning af Christian Nielsen.1983-141950-2000225 -
HAABET, orlogsskib, fregat b. Neustadt 16691943-041650-170079 -
HAABET, sejlskib på indiefarten for Coninck & Reiersen (1779-1780)2004-061750-180094 -
HÅBET, skibe med dette navn fik 66 søpas udstedt mellem 1747 og 1807.1991-041700-185060 -
HAABET, skude på 21 kls. af Ebeltoft, ejer Jørgen Sørensen Holme 1681-1691.1959-071650-1700127, 128 ID=9198
HAABET, skude på 40 kls. af Ebeltoft, b. 1688 til kaptajn Erich Samuelsen, Ebeltoft, men ejet af Jørgen Arenfeld til Rugaard. Måske samme skib ejet af Simen Basse 1693-1694.1959-071650-1700128, 130 ID=9201
HAABET, slup, b. 1826 på Fyn, fra 1837 ejet af Købmand C. Leth, k. 1845 af broderen Bendt J. L.1996-061800-185092 ID=3396
HAAST U LANGZAAM, hollandsk vestindiefarer ca. 1790.1982-031750-180036 -
I. D. S. ADOLPH, S/S, b. nr. 103 Helsingør Skibsværft 1904 til D/S VENDILA, k. af Rederi-A/B Carlos, Helsingborg 1928 og næ. LOKE1997-051900-195050 ID=7627
I.D.S ADOLPH, S/S, byg. nr. 103, 1904 fra HSM til Vendila D/S A/S.1982-061900-195098 ID=7627
I.S. PONTOPPIDAN, bark af Helsingør, b. 1870. Skibsportræt ophængt i Svaneapoteket, Helsingør. Side 92 *p1963-041850-190090, 92-93 ID=4226
I.S. PONTOPPIDAN, bark af Helsingør, foto i Helsingør ca. 1880. *f1981-181800-1900209 ID=4226
I.S. PONTOPPIDAN, skonnert b. 1869-1870 hos Rohmann i Helsingør.1972-091850-1950138 ID=4226
IBN KHALDOON, M/S, skoleskib, b. hos HSM til Iraks Flåde i 1976.1982-061900-2000151 ID=9362
IDA en-mastet bjergningsfartøj. Svitzers første specialbyggede fartøj fra 1848. *f2008-021800-185015f -
IDA, bark, b. 1853 i Åbenrå, købt 1865 af P.M. Boesen, der selv førte det på rejse til Australien 1871-1872 beskrevet anonymt i dagbog på H&S.1986-071850-1900197-209 -
IDA, bjergningskutter, Svitzers.1946-101850-1900180 -
IDA, dansk brig, havde hængekøjer 1862.1980-031800-190034 -
IDA, M/S, ex VINLAND (II) b. nr. 1363 Gebr. Schürenstedt, Bardenfleth 1974 til Dansk-Fransk. K. af Partrederi for IDA, Skärhamn, Sverige, 1979 og næ.1995-071950-2000117 ID=8940
IDA, skonnert, afløb 1858 fra Løves Værft, Helsingør.1955-101850-1900159 ID=8561
IDA, skonnert, b. 1858 hos Løve i Helsingør.1972-081850-1900102-103 ID=8561
IDA, skonnert, b. 1858 hos Løve i Helsingør. Opkaldt efter datter.1972-091850-1950136 ID=8561
IDEAL-X, S/T, 16.460 DW, b. 1945 i Sausalito / San Francisco. Rederiet Pan-Atlantic Shipping Co.. Standard-T2-tanker ombygget med cellestyr til containere. 1956. *f x 22007-061950-200061, 67f, 71f -
IGNATZ BREUM, barkskib af Svendborg, b. 1884 Ring Andersen. Forlist 1913. Gengivet efter foto side 55. *f1968-041900-195053, 55 ID=9835
IJSELMEER, M/S, b.nr. 48 fra Scheepwerft Harlingen 1977 BT 1793, som MÄLARSEE og næ. Senere næ. til FORTUNA, KLINTHOLM, DELPHINUS, og næ. 2001 til BLUE OCEAN2006-052000-205055 ID=2445
ILES DE LOS, M/S, køleskib, b. ca. 1935 hos HSM til rederiet Compagnie Fraissinet, Marseille.1982-061900-2000109 ID=10875
INDFØDSRETTEN, linjeskib. Konvojering af skibe fra Kap 1780 og 1782. Maleri fra 1781 på Frederiksborg gengivet side 89. *p1981-081750-185089, 91-93 ID=8416
INDFØDSRETTEN, orlogsskib 1780.2004-061750-180098 ID=8416
INDFØDSRETTEN, orlogsskib, b. 1776, udrangeret 1783 - Asiatisk Kompagni ønskede den udleveret, men fik afslag -1777-1954-071750-180098-99 ID=8416
INDIAN REEFER, køleskib, J.L., medsejlads (1947)1994-031900-195052 ID=6761
INDIAN REEFER, M/S, b. 1939 hos HSM til JL, rederiet Vesterhavet D/S.1982-061900-1950109 ID=6761
INDIAN REEFER, S/S, b. 1939 på Helsingør Skibsværft til JL. *f1949-051900-1950126 ID=6761
INDIA, M/S, fragtskib, ØK. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052 ID=9563
INDIEN, fransk orlogsskib. Georg Albrecht Koefoed var om bord 1778-1981-171750-1850200 -
INDIEN, M/S, b. Nakskov nr. 2, 1920 til Orient A/S, 8750 t dw. S. 14/4 1937 til Odd Godager, Oslo. K. 1938 af Skibs-A/S Tropic, Oslo og næ. TROPIC SEA. K. 1939 Rederi-A/S Vindeggen, Oslo og næ. VINDEGGEN. Sænket Atlanten 1940. *f2009-051900-195074, 79, 85 ID=8271
INDIEN, S/S, overtaget af Orient A/S 9/2 1916. Sænket af tysk ubåd, overlevende med redningsbåd til Azorerne 6/4 1918.2009-051900-195076-77 ID=9343
INDUSTRIA, barkentine på 92,5 kls., hjemskrevet i Åbenrå 1785. Partredere Hans Jesper Koch og Peter Johan Otzen.1990-051750-1800107, 111 -
INDUSTRIE, brig af Ålborg, ejer Poul Pagh. A.M. Nisted mønstrede 1851.1981-111850-1950132 ID=3446
INGA, fragtskib, rederiet Myren. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055 ID=10510
INGA, S/S, 1.494 BRT, 2.400 tdw, b. 1921, nr. 24, Svendborg Skibsværft, til D/S Hamlet, Kbh. som STYRBJØRN. K. 1921 af D/S Myren, næ. Sænket affly i Nordsøen 1942-11-27.2008-051900-195079, 81, 83, 85, 91 ID=10510
INGE MÆRSK, ankommer Durban og interneres 19402005-041900-195033 ID=11796
INGEBORG ex LINDEN (eng.), bark b. 1890 i Sunderland.1942-011900-19507 ID=8007
INGEBORG ex LUISE, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Næ. fra 1931 til INGEBORG, s. 1938 til Sverige uden næ. til 1950.1981-091900-1950105 ID=6633
INGEBORG S, S/S, 1900 TDW, Torm, krigsforlist under fransk administration WW21999-041900-1950114 ID=11082
INGEBORG S, S/S, b. nr. 162, Kbhs F. & Skibsværft 1924 til D/S Torm, rekvireret 1942 næ SAINTE MARTINE, som tysk: INGEBORG. Torpederet 29/10 1943 af UK ubåd UNSPARING v for Stampalia1992-061900-1950111f ID=11082
INGEBORG S, S/S, b. nr. 162, Kbhs Flydedok & Skibsværft 1924 til D/S Torm, rekvireret 1942 til Union Industr. et Maritime Soc. Fr. d'Armament, Paris, næ SAINTE MARTINE, som tysk: INGEBORG1992-061900-1950106 ID=11082
INGEGERÄRD, barkskib, ejet 1880-1883 af skibsreder J.D. Björkegren, Simrishamn.1966-071850-190099 -
INGEGERD, M/S, 299 BRT, b. 1913 som INGEGERD af Gøteborg. næ. HANESTRÖM II. 1953 næ. RUNO af Donsø. 1962 s. D/S Hafnia og næ. BROSUND. 1970 s. M. H. Simonsen, Middelfart.2007-031950-200021 ID=130
INGEMANN, barkskib c.1850 i Flensborg, ex FÆDRENES MINDE.2000-051850-190075 -
INGER ex Krydsjagt No. XXV, b. 1859 hos P. Petersen, Nyborg, konstruktør E.P. Bonnesen, tegning af Christian Nielsen.1983-141950-2000225 ID=3665
INGER SKOU, M/S, b. 1964 hos HSM til rederiet Ove Skou.1982-061900-2000136, 138 ID=7539
INGER SKOU, S/S, b. 1945 hos HSM til rederiet Ove Skou. Oprindeligt et Hansaskib, fik indsat en Lentz dampmaskine1982-061900-2000137 ID=12085
INGER TOFT, byg. nr. 1091 fra Swan, Hunter & Wigham Richardson, Newcastle, b. 1920. Overtaget af de allierede under WW2. Edmund B. Petersen tog hyre med skibet i 1944.2012-031900-195040 ID=9048
INGER TOFT, S/S, 3560 TDW, Jutlandia, krigsforlist 16/3 1945 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-722 ved Hebriderne.1999-041900-1950115, 124 ID=9048
INGER TOFT, S/S, ex HALLAND (II), ex BOGNÆS, ex HAFENTOR, b.nr. 106 Odense Staalskibsværft 1946, Hansaskib. K. af D/S Jutlandia 1954 og næ.1995-071900-1950115 ID=7200
INGER, fragtskib, J.L.. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052, 55 ID=11604
INGER, M/S, 233 BRT, b. 1959 som INGER af Kålandsø. 1962 s. D/S Hafnia og næ. ALSSUND. 1972 solgt til Stockholm og næ. RENO.2007-031950-200021 ID=6507
INGOLF ex ARGUS, tidligere krydstoldskonnert, b. 1854 hos E.C. Benzon, købt 1904 af kaptajn fra Rønne. Forlist ved Island 1905-01-07.1983-131850-1900191 ID=8302
INGOLF, inspektionsskib, deltog i eftersøgninger i Nordatlanten i 1972.1988-071900-1950207 -
INGOLF, krydser (1895)1998-071900-1950118 -
INGOLF, orlogsskib i Grønland (1935-1939)2005-081900-195075 -
INGOLF, orlogsskonnert (1905-1906)2000-021900-195029 ID=3615
INGOLF, orlogsskonnert, havde på togt i 1897 tre renheder ferskvand ombord.1977-021800-190032 ID=3615
INGOLF, orlogsskonnert, opmåling Skt. Thomas (1906)2001-031900-195037, 45 ID=3615
INGRID, S/S, b. nr. 91 J. Blumer, Sunderland.2002-041900-195086 ID=12127
INNAREN, M/S, midlert. næ. fra EPTANISSOS, ex BOGATYR, b. 1958, nr. 494 Lübecker Flenderwerke. Ejer Kalamos Comp. Naviera, Panama. 1977 midlert. næ. INNAREN for Transatlantic, Göteborg.2008-051950-200092 ID=7196
Inspektionsskibe, Grønland1998-021950-20008 -
INSULANEREN, brig af Svendborg, kendingsnummer F-8, 1871. H&S har maleri af skibet af Heinrich Reimers.1962-061800-1850155, 165 -
Interlopers - udenlandske skib, der omgik handelsmonopoler (-1700)2010-061700-1750106 -
INTREPID, HMS, linjeskib Royal Navy, 17561994-021750-180010f, 12 -
IONA , S/S, 1704 BRT, b. som IONA af Sunderland. 1902 s. D/S Fionia og næ. HANS TAVSEN. 1918 s. D/S Jutlandia. 1934 oph.2007-031900-195022 ID=10306
IONA, S/S, b. nr. 157 R. Thompson & Sons, Sunderland 1889 til Iona Steamship Co., Sunderland. K. 1902 af D/S Fiona og næ. HANS TAVSEN. K. 1918 D/S Jutlandia uden næ.1997-051850-195052 ID=10306
IRANIA, M/T, b. nr. 925 Lindholmen, Göteborg 1926, som SOMMERSTAD til A. F. Kleveness & Co., Oslo. K. af Dansk-Fransk 1948 og næ. IRANIA og i 1952 til SKOTLAND (I).1995-071900-1950115 ID=12129
IRENE MARIA, S/S, 3200 TDW, Dania, krigsforlist 28/11 1940 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-95 i Nordatlanten.1999-041900-1950114, 121 ID=12131
IRENE MARIE, S/S, b. Antwerp Eng. Co. nr. 79.2002-041900-195079 ID=12131
IRENE S. LEMOS, M/S, b. nr. 251 Ateliers et Chantiers ... 1967 som VILLE DE METZ, k. 1972 af Heering & næ. til HEERING MILLE, s. 1976 af Heering til Spalmatori Cia., Panama og næ. til2000-041950-200072 ID=11886
IREN, M/S, ex SKOTLAND (IV) b. nr. 1364 Gebr. Schürenstedt, Bardenfleth 1974 til Dansk-Fransk. K. af Partrederi for IREN, Skärhamn, Sverige, 1979 og næ.1995-071950-2000117 ID=9041
IRESINE, skonnert, i lokaltrafik for Flåden ved Vestindien, solgt 1802.1980-051800-190090 -
IRESINE, vestindienfarer, blev 1800 konvojeret hjemover af orlogsskibet THETIS.1982-031800-185026 -
IRIS - Model af hjuldamper IRIS af Ålborg b.1842. *m1942-101800-1850107 ID=6244
IRISINE, vestindiefarer 1802, rederi Johann David Vogel1991-041800-185060 -
IRIS, af Ålborg, hjuldamper b.1842.1942-101800-1850107 ID=6244
IRIS, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, 150 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128 -
IRIS, H/S. Aktiebrev fra rederiet Dampskibsinteressentskabet i Ålborg, 1842-08-11 med vignet af IRIS.1972-081800-1850118-119 ID=6244
IRIS, H/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842. Besejlede Århus og Ålborgruter 1842-1851. Kaptajn Faber.1944-031800-185032-35, 40, 42 ID=6244
IRIS, H/S, b. 1842 af James & William Hall, Aberdeen. Klipperskrog. Foto fra Ålborg p.127, ved kaj p.143. *f Maleri p.141. *r1967-051800-1850125-152 ID=6244
IRIS, H/S, indgået 1842 i ruter fra Ålborg.1981-191800-1900223-224, 226 ID=6244
IRIS, orlogsfregat, 40 kanoner. Chef kaptajn Peter Riegelsen. Afgik 1799-06-05 med konvoj mod Indien.1981-081750-185098 ID=11526
IRIS, orlogsfregat, rejse til Bengalen i 1799-1800. Erik Gøbel beregnede i 1970'erne sygelighed 1799-1800.1979-041750-1800101-102, 110, 112, 114 ID=11526
IRLA LUPE, M/T, ex IRLAND (III) b. nr. 94 Helsingborg Varv 1964 til Dansk-Fransk. K. af Hans Petersen, Haderslev 1979 og næ.1995-071950-2000116 ID=9009
IRLAND (III), M/T, b. nr. 94 Helsingborg Varv 1964 til Dansk-Fransk. K. af Hans Petersen, Haderslev 1979 og næ. IRLA LUPE.1995-071950-2000116 ID=9008
IRLAND (II), M/T, b. nr. 235 Deutsche Werft, Hamburg 1950 til Dansk-Fransk. kontraheret 1939 af Texas Oil Co., NY. Solgt til ophug 1962 *f1995-071950-2000107, 115 ID=3198
IRLAND (I), M/S, b. B&W, kont. 19272001-061900-195097 ID=7481
IRLAND (I), M/S, b. nr. 353 B&W 1927 til Dansk-Fransk, tvangssolgt 1941 til Peru og næ. TUMBES *f1995-071900-1950104, 115 ID=7481
IRLAND, M/S, rederiet Det Dansk-Franske D/S A/S. 1928. Messedreng Hemmingsens erindring.1982-041900-195062 ID=7481
IRMGARD, motorgalease af Marstal, 150 BRT, b. 1908 i Bremen som fiskelogger, omb. og indfl. 1939 til Gråsten og næ. til IRMGARD, senere VITUS BERING og PALNE, en periode svensk, igen dansk som BONAVISTA, endt i Vestindien.1989-021900-200023 ID=10684
ISABELLA KOSAN, M/S, LEGC gasttankskib, 8.573 tdw., b. Kwang Heavy Industries Co. Ltd., Korea, til Lauritzen Kosan A/S i 2007. Model til H&S i 2009. *f2009-102000-2050150 -
ISBJØRN, isbryder, b. 1923, depl. 1675 t., 51,8 x 12,2 meter, 2500 HK. Tegnet af A.H. Larsens tegnestue.1950-051900-195096-98, 106 ID=7375
ISBJØRN, M/S, isbryder, b. 1966 på Odense Staalskibsværft, model på H&S *m1967-101950-2000185 ID=436
Isbryderassistance Østersøen (2003)2006-052000-205075 -
Isbryder, udkast til standardtype fra Knud E. Hansens Skibstegnestue, *t1949-051900-1950137 -
ISBRYTAREN II, svensk isbryder, 3700 HK deltog i samarbejde med danske vinteren 1926-19271950-051900-195098, 105 -
ISBRYTAREN, første svenske isbryder, 1882, b. på Lindholmens Varv, 700 HK1950-051850-190086 -
Isbåd No. 43 Ltr. B.1881 fra Storebælt, b. til DSB, model af Christian Nielsen 1965.1983-141950-2000227 -
Isbåde i brug. Tidligt fra 1829-12-06.1950-051800-185072-107 -
Isbåde på Storebælt 18931997-021850-190012 -
ISEFIORD, sejlskib, 47 kls., ført af rømøkaptajnen Hans Chrestensen Holm 1795-1796, 1799.1984-021750-185016 -
Isjoller bygget ca. 1890 hos bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø.1961-041850-1950102 -
ISLAND KING, M/T, ex AGGERSBORG b. 1969 til D/S Dannebrog/VENDILA. 1972 overt. af Dannebrog. K. 1974 af Archipelago Shipping Co., Cayman Isl. og næ.1997-051950-200051 ID=6204
ISLANDS FALK, havforskningsskib 19241998-071900-1950124 -
ISLANDS FALK, inspektionsskib ved Island ca. 1900.1975-061850-1950109 -
ISLANDS FALK, S/S, byg. nr. 108, 1906 fra HSM til Marineministeriet.1982-061900-195098 ID=10420
ISLAND, S/S, b. 1882, 2.845 BRT2001-081850-1900124 ID=12132
ISLAND, S/S, b. 1882, 2.845 BRT maleri af Antonio Jacobsen *p2001-081850-1900128f ID=12132
ISLAND, S/S, ex ESROM, overtaget af Albert Jensen fra C.K. Hansen 1914-12-00 og 1915 omreg. til USA-flag og næ. til ISLAND, hvor Niels Arnesen fra Dragør blev kaptajn. Opbragt af England, solgt i Danmark, opbragt af Tyskland, dømt prise og næ. til FASOLT.1986-051900-1950136, 146, 151, 167 ID=11219
ISLAND, S/S, maleri, HS 2005:0101, restaureret 20052006-082000-2050111 -
ISLAND, S/S, Thingvallalinjens skib fra 1882.1979-051850-1950131 ID=12132
ISLE DE NORD; kuf, kaptajn Peter Christian Fischer fra 1790-1792.1970-061750-1800144 -
IVAN KONDRUP, fragtskib, DDK. Bombesprængt i Bremen 16/12 1943. Senere repareret. *f2007-051900-195050, 55 ID=10422
IVAN KONDRUP, S/S, kulfragter, b. 1937 hos HSM til b. til Det Danske Kulkompagni A/S, København.1982-061900-2000111, 115 ID=10422
IVAR LAURITZEN, M/S, køleskib, b. Danyard Frederikshavn c.1990, DW 16.6002000-031950-200059 ID=1579
IVAR, fragtskib, rederiet DFDS. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056 ID=11467
IVIGTUT, sejlskib b. 1875 hos Løve i Helsingør.1972-091850-1950137 ID=11997
J. C. JACOBSEN, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094 ID=12062
J. STALIN, isbryder, b. 1937, depl. 9.300 t., 10.000 HK, russisk.1950-051900-195094, 103 -
J. WEBSTER CLARK af New Orleans, malet i St. Thomas havn af Georg Ludvig Thomsen, 18622005-061850-190051 -
J.C. JACOBSEN, S/S, DFDS, sejlede de engelske flyvere Eric Williams og Michael Codnor fra Tyskland til Sverige under WW2.2008-031900-195033 ID=12062
J.C. LA COUR, S/S, passagerskib, byg. nr. 84, 1901 fra HSM til DFDS. Tegning og foto gengivet side 97. *t *f1982-061900-195096-97 ID=10463
J.H. LØVE, bark af Helsingør b. 1866.1999-021850-190051 ID=8562
J.H. LØVE, bark, afløb 1866 fra Løves Værft, Helsingør.1955-101850-1900159 ID=8562
J.H. LØVE, bark, b. 1866 hos Løve i Helsingør. Reder til 1878 Jacob Vilhelm Løve.1972-091850-1950137 ID=8562
J.H. LØVE, skib, ført af kaptajn I.G. Mathiesen i 1874 (Navn ikke J.M. LØVE og ikke ejet af Mathiesen, men han kan have været aktionær i 1874 i det A/S, der ejede skibet. JM).2011-061850-1900125 ID=8562
J.H. MIDDELHEUS, brig 113,8 fod, 282 brt., b. i Brake 1871 som VON ROON. K af Jacob Bruhn 1889. Slgneret med: Havareret 1893 og næ. til LUCAY. Maleri af Alfred Jensen.2006-031850-190020 ID=12438
J.P. LUNDWALL, skonnertbrig af Helsingør, 92 kls., b. 1858 af Skibsbygmester Christian Rohmann & Co., kaptajn J.M. Larsen. Glasmaleri af skibet på H&S 1840 samt replik i Den Gamle By, Århus. *p1963-041850-190086-87, 90 ID=9533
J.P. LUNDWALL, skonnertbrig b. 1858 hos Rohmann i Helsingør.1972-091850-1950138 ID=9533
J.S. FLEISCHER, fyrinspektionsskib, b. 1948, nr. 182 på Orlogsværftet.1960-091900-1950134, 146 ID=9321
J.S. FLEISCHER, fyrinspektionsskib, b. 1948, nr. 182 på Orlogsværftet.1960-081800-1900122 ID=9321
JACARA ex HEERING CHRISTEL, M/S, b. nr. 851 B&W 1974, k. 1977 til A/S Kosmos, Sandefjord.2000-041950-200068, 73 ID=7885
JACOB & HERMANN, 110 kls., kaptajn Hans J. Groot, indkøbt i Rotterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800104, 109, 116 ID=12178
JACOB CHRISTENSEN, S/S, 1763 BRT, 1357 NRT, b. 1882 i England.1981-201800-1900240 -
JACOB KIELLAND & SØN, fregatskib af Stavanger, b. 1799 i Grimstad, 78 kls., kaptajn Knud Pallesen 1799-1803. Kaptajn Thomas Jan Thomsen 1806. Skibsportræt af Nicolas Cammillieri, Marseille, 1806. *p1964-091800-1850129-130 -
JACOB KJELLERUP, S/S, 2406 BRT, b. 1891 som PHYLLIS. Senere i Grækenland næ. KRETE. 1915 s. Ålborg D/S og næ. JACOB KJELLERUP. 1916 s. Th. Just, Kbh og næ. GRØNSUND. 1919 s. D/S Gylfe. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. 1934 s. oph.2007-031900-195022 ID=11515
JACOB KJELLERUP, S/S, b. 1891, reder Aalborg D/S. Jens Kusk Jensen blev kaptajn i 1915.1986-021850-195018 ID=11515
JAKOB MÆRSK, S/S, fragtskib, A. P. Møller. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052, 56 ID=11362
JAMES CROPPER, fuldskib af New York, var 1822 første større skib med dækshus til folkelukaf.1980-031800-190020 -
JAN BREYDEL, S/S, b. 1880, 3500 BRT, solgt til rederiet Thingvalla og næ. DANMARK. Forliste april 1889. Maleri af ulykken gengivet side 141. *r1979-051850-1950141 ID=9574
JAN VAN BRAKEL / JAN VAN BROKEL, oprindelige navn for CERES, skonnert 3-m. af Helsingør. 1892 erindring af Thorvald Nielsen.1964-031850-190052 ID=9575
JANE MÆRSK, M/T, b. nr. 28 Odense Stålskibsværft 1928, beslagl. af Holl. 1940, næ. til AMBO, sænket Soerabaja 1942, hævet under japansk admin. 1942 som TEIKO MARU; sænket af US flyvere 30/12 1944 *f1998-051900-195095 ID=8846
JANE MÆRSK, M/T, b. nr. 28 Odense Stålskibsværft 1928, sænket af besætning i Soerabaja 1942, hævet og under japansk admin. 1942; sænket af US flyvere 30/12 19441998-051900-195087, 94f ID=8846
JANUS, koffardifregat, kaptajn Niels Holbech, hvis søn Peter Nielsen Holbech, født 1777, var stmd. på samme. på JOHANNE og HVIDE ØRN og senere kaptajn CONSTANTIA MARIA af København.1944-061750-1800131 -
JAN, S/S, 1.739 BRT, 2.815 tdw., b. 1919 nr. 137 Københavns Flydedok & Skibsværft til D/S Myren. Minesprængt 1919-02-18 og repareret. Opbragt 1938-05-26 af Francostyrker, 1939 næ. CASTILLO COCA. Forlist 1948. *f2008-051900-195075, 78, 81 ID=7950
JARL, S/S, passagerskib, 23 BRT, b. 1885 på HSM til Østbornholmske D/S A/S i Hasle.1982-061850-190090 ID=10374
JAVA, M/S, fragtskib, ØK. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052 ID=8270
JÄÄKARHU, finsk isbryder, 9200 HK, deltog i samarbejde med danske vinteren 1926-1927. Aflev. som krigsskadeerstatning til Rusland og næ. SIBIRIAKOV1950-051900-195099, 104 -
JEANETTE, bark, b. 1840, 124 kls., kaptajn J. Fr. Brodersen (I), (1842-1844)1994-051800-185071, 73 -
JELVA LAU, fragtskib, rederiet J.L. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056 ID=11608
JENNY PORR, M/S, 1235 BRT, b. 1961 til D/S Hafnia som BROSUND. 1962 s. Tyskland og næ. JENNY PORR.2007-031950-200021 ID=7294
JENNY, skib anskaffet fra Sverige til Friis Skov, Fejø efter 1900.1966-131900-1950207 -
JENS BANG, M/S, passagerskib, b. hos HSM til DFDS, leveret 1950.1982-061900-2000123 ID=3722
JENS BANG, M/S, passagerskib, b.1950 i Helsingør Værft *f2003-051950-200064 ID=3722
JENS BANG, S/S, af Ålborg, b. 1907 hos Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri til rederiet Aalborg Dampskibsrederi. Foto gengivet side 18. *F1986-021850-195016, 18 ID=7634
JENS NIELSEN, skonnert, b. 1900 på Thurø. Konstrueret af skibsbygmester Niels Anthon Nielsen. Foto side 129, tegning side 131. *f *t1989-051900-1950129-131 ID=4932
JENS NORDENTOFTS MINDE, skonnert, 34,5 kls., b. 1850 i Thisted til købmand Nordentoft.1983-101800-1900134 ID=12179
JENS VÆVER, forsøgskutter udstyret med Decca (1950-1960).2004-081950-2000126 ID=459
JENS WULFF, skonnertbrig af Fanø, b. i Middelfart 1867, galionsfigur navngiveren, skåret af W.E. Møen 1867-1868. Foto af figuren. *f1975-041850-195063, 66, 81 ID=12231
JERMAK, isbryder, b. 1898 på Armstrong Whitworth & Co., skibsværft, Newcastle. Tegnet af admiral Stefan Ossipovitj Makarov, 7500 HK, 7875 tons.1950-051850-190092-93, 104 -
Jernbanefærge, første bygget til H-H-overfarten 18911991-071850-1900103 -
JERNE, sejlskib, 10 kls., ført af rømøkaptajn Svend Andreas Hansen Carl 1824-18251984-021750-185015 -
JESSIE MÆRSK, S/S, 3285 TDW, APM, krigsforlist 7/10 1942 under engelsk administration WW2. Torpederet ved Cromer i Nordsøen.1999-041900-1950113, 123 ID=11797
JESUS, eng. orlogsskib b.c.14202003-041400-145054 -
JETTE SAJ, entreprenørfartøj, BT 158, kæntret i Storebælt i 1998.2004-051950-200081 ID=1716
JOHAN FRIEDERICH / JOHAN FREDERIK, fregatskib. Skibsportræt malet ca. 1780 af Frederik Wessel Munck, nu på H&S.1951-071750-1800106 ID=8002
JOHANN BRODERSEN, bark 153 kls., b. 1864 i Vegesack, Weserfloden, reder H.C. Brodersen (1864-1891) i St. Thomas Havn *p1994-051850-190077, 80, 82 -
JOHANNA & MARIA, fregatskib, partikulært, i konvoj med HOLSTEN 1782 fra Trankebar.1981-081750-185093 ID=9820
JOHANNA MAGDALENA af Fanø, 26,5 kls. Kaptajn Hans Jensen fra Rømø, 17951984-021750-185012 -
JOHANNA MAGDALENA, hvalfangerskib ved Spitsbergen, tegnet af anonym 1803.1985-031800-190030-32 -
JOHANNA MARGRETHA, brig af Stavanger, b. 1814 i Stavanger, 62 kls., forlist 1836 i Livorno. Kaptajn Hans Arentz, 1825. Skibsportræt af ukendt i Neapel 1825. *p1964-091800-1850130-131 -
JOHANNA, partikulært fregatskib, rejse til Ostindien med eskorten IRIS 1799-1800.1979-041750-1800110 -
JOHANNA, S/S, ex SAINTE GISELE, ex JOHANNES MÆRSK, b. nr. 1154, Schichau GmbH, Danzig 1925 til D/S af 1912 APM, rekvireret 1942 til Soc. Navale Caennaise, Caen, næ; som tysk igen næ.1992-061900-1950106, 113f ID=11083
JOHANNA, S/S, hollandsk, minesprængt under WW1. Bjerget og repareret af Svitzer A/S (1917). *f2008-021900-195022 -
JOHANNE & MARIA, sejlskib i indiefarten for Blacks Enke & Kompagni (1780)2004-061750-180096 ID=9840
JOHANNE & MATHILDA, skonnertbrig af Oskarshamn, b. 1869.1975-041850-195052 -
JOHANNE JUSTESEN, S/S, 7300 TDW, Anglo-Danish Shipping Co., krigsforlist 1942-02-15 under engelsk administration. Torpederet af japansk ubåd, J-165, ved Alleppey i Østen.1999-041900-1950114, 122 ID=12232
JOHANNE KIRSTINE, jagt, 7,5 kls., b. 1842 i Nexø.1983-101800-1900134 -
JOHANNE MARGRETHE, galease. Købt af J.H. Ginge i 1820'erne. Afhændet 1833.2011-061800-1850116 -
JOHANNE MARIA, vestindiefarer, foretog 6 rejser til Vesti. 1781-1793, b. 1779 til Black & Co.1974-041750-180064, 68-69 ID=9840
JOHANNE MARIE, bark af Åbenrå, kaptajn Rasmus Petersen, 1863.1975-041850-195060 -
JOHANNE MARIE, barkskib, hjemhørende Nyborg (c.1900)2000-051850-190097 -
JOHANNE MARIE, bark?, 236,5 kml. Kaptajn John Christmas (1820). Reder C. S. Blacks Enke & Co. K af norsk reder 18541991-041800-185049 ID=12233
JOHANNE MARIE, første skib tildelt kendingsflag efter loven fra 18291993-071800-185064 -
JOHANNES HAGE, bark, b. 1841 i Nakskov til rederiet H. Puggaard & Co. ca. 1850.1968-031800-185047 ID=9828
JOHANNES MÆRSK, S/S, 3125 TDW, APM, krigsforlist under fransk adminitration.1999-041900-1950113 ID=11083
JOHANNES MÆRSK, S/S, b. nr. 1154, Schichau GmbH, Danzig 1925 til D/S af 1912 APM, rekvireret 1942 til Soc. Navale Caennaise, Caen, næ SAINTE GISELE, som tysk: JOHANNA.1992-061900-1950106-110, 113 ID=11083
JOHANNES, barkentine (1883).2004-021850-19508f -
JOHANNES, barkskib, b. 1871 i Rudkøbing hjemskrevet sammesteds.2000-051850-190077, 80 ID=12366
JOHANNE, bark, b. i Ostindien, kaptajn Carl Jacobsen Leth, ejer grosserer R. Kerr (1849)1996-061800-185092 -
JOHANNE, brig af Fanø, ca. 1850, kendingsnummer P-8.1962-061850-1900161 -
JOHANNE, brig, b. 1867 i Ty., k. 1873 til Rudkøbing, reder H. T. Andersen.2000-051850-190077, 80 ID=12235
JOHANNE, fregatskib, Indiensfarer, kobberforhudet, afgik i konvoj 1799-06-05.1981-081750-185098 -
JOHANNE, koffardifregat. Peter Nielsen Holbech, født 1777, var stmd. på samme.1944-061750-1800131 -
JOHANNE, S/S, b. nr. 261 Oskarshamns Mek. Verkst. 1919 til Svenska Lloyd bar navnet ITALIA (fra 1926), da JL købte det i 1932. Forliste 1967 under navnet EMMANOUEL P., græsk. (1935)1998-041900-195067, 82 ID=11606
JOHANNE, S/S, b. nr. 261 Oskarshamns Mek. Verkst. 1919 til Svenska Lloyd bar navnet (fra 1926) ITALIA, da JL købte det i 1932. Foto med stoppet maskine og røgfane (1930) *f1998-041900-195066ff ID=11606
JOHANNE, S/S, b. nr. 261 Oskarshamns Mek. Verkst. 1919 til Svenska Lloyd som TURBINIA, 1926 næ. til ITALIA, k. af JL 1932 og næ. til (1936)2000-031900-195041 ID=11606
JOHANNE, S/S, b. nr. 261 Oskarshamns Mek. Verkst. 1919. K. af JL 1932 (1936)1995-051900-195062 ID=11606
JOHANNE, skonnert b. 1869 hos Rohmann i Helsingør.1972-091850-1950138 ID=12234
JOHANNE, skonnert, 30 BRT, b. 1882 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041 ID=9113
JOHANNE, slettopskonnert, klipperbygget, oplagt i Svendborg i 1930'erne.1966-091900-1950125 -
JOHANNE, topsejlsskonnert, 114 BRT, b. 1873 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041 ID=9114
JOHANN, bark 258 kls., b. 1858 i Flensborg. Her på St. Thomas Havn, ejet 1861-1864 af H.C. Brodersen. Forliste efteråret 1864. *p1994-051850-190077, 80, 88 -
JOHN SWARTZ, svensk færge på Helsingør-Hälsingborg-ruten -1900.1967-081900-1950165 -
JOMFRU ALETTE, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, forliste i 1717.2010-061700-1750106 -
JOMFRU ANE CATHRINE, brigantine, kaptajn Peter Christian Fischer fra 1792-1797.1970-061750-1800144 -
JOMFRU ANNA, sejlskib af Bergen, opbragt af sørøvere i Middelhavet (1712).1998-061700-1750107 -
JOMFRU BIRGITTE, galiot, skibsbygmester Jakob Rasmussen Lund, 1744.1968-021700-180021, 34 ID=9699
JOMFRU MARGRETHE, slaveskib 1600-tallet.2010-061650-1700106 -
JOMFRU MARIA, sv. fragtskib (1696)1942-021650-170036 -
JOMFRU SUSANNA, næ. til DRONNING ANNA SOPHIA, ostindiefarer (1720-1730)1996-051700-175057f ID=9963
JOMFRU SUSANNE, fregatskib, brugte blåt flag som afsejlingssignal, det blev strøget, når alle var om borg og dansk flag sat i stedet.1980-111700-1750154 ID=9963
JOMFRU SUSANNE, fregatskib, ostindiefarer 1719. Flagføring.1969-021700-175040 ID=9963
JOMFRU WILHELMINE, ejer Andreas Bjørn 1741. Hjemkommet til brylluppet 1741-09-27.1968-021700-180028 ID=9717
JOMFRUEN AF ENKHUIZEN, orlogsskib, sprang i luften 1659-07-23 i Ebeltoft Vig. Kanon bjærget fra vrag1948-051600-1650109 -
JONAS RISTING, bark af Kbh. mandskabsfoto 1876 *f1998-031850-190046 ID=12367
JONAS, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658.1958-031650-170035 -
JONNA, S/S, køleskib, b. nr. 58 Nakskov 1933 til JL.2000-031900-195039 ID=11273
JOSE MARTI, M/S, skoleskib til Empresa Maritimo Portuaria de Imp., Cuba, b. hos HSM i 1977. Foto. *f1982-061900-2000150-151 ID=10443
JOSEF CONRAD, skoleskib, næ. fra GEORG STAGE I.2005-081900-195065 ID=3613
JOSEPHAT, 1700-tals skibsvrag fundet ved udvidelsen af Helsingør Havn 1989.1990-081700-1750164 ID=3718
JOSEPHAT, orlogsskib b. 1500-tallets slutning, sænket 1617-1618 i Helsingør Havn.1990-031550-165047 ID=3718
JOSEPHAT, orlogsskib sænket 1617, undervandsarkæologisk undersøgelse 1990.1991-081950-2000119 ID=3718
JOSEY, S/S 2625 BRT, 4150 tdw, b. 1907-02-04 nr. 460 på Howaldtswerke, Kiel til Myren A/S. Kondemneret efter brand 1928-10-02. *f2008-051900-195074, 75, 79 ID=12368
JOTUN, coaster, 299 BRT, forlist i Østersøen 1990.2004-051950-200080 ID=478
JOVEN CORINA, skonnert købt i Penang næ. til NANCOVRY 1848.1992-051800-185099 -
JUAN DE DIOS FRAGA MORENO, M/T, ex CHARLOTTENBORG, b. nr. 297 FRH Værft 1970 til Dannebrog. K. 1974 af Empresa Maritima Portuaria de Imp. Havana og næ.1997-051950-200051 -
JUBELFESTEN, senere DEN NYE JUBELFEST hukkert, b. 1750 på Andreas Bjørns Værft. Navne på redere og kaptajner - se skibsbasen. Tegning side 29 af Jacob Petersen. *p1968-021700-180024, 29, 39 ID=3901
JUDITHA, 178,5 kls., b. 1779 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Johan Halkier i Kbh. til Overskattedirektoratet og senere s. til Brown.1974-041750-180068-69 ID=12369
JUDITHA, fregatskib, 120 kls.1970-021750-180049 -
JULIANA, sejlskib, 53 kls., ført af rømøkaptajnen Hans Jensen ca. 1795-18001984-021750-185016 -
JULIANE MARIE, fregat, Asiatisk Kompagni. Tønnes Langø var overstyrmand 1779. Bodmeribreve underskrevet af ham tilgået H&S.1959-011750-180012 ID=3882
JULIANEHAAB pinkskib, 124 kls. b. 1777. Skibsbygmester Eskild Eskildsen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 56 ID=9785
JULIANEHAAB, fregatskib, slaveskib, rejser 1780-1783.1973-031750-180070-73 ID=9785
JULIANE, fragtskib, Vestjysk Rederi. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052, 56, 58 ID=11901
JULIANÆ HAAB / JULIANEHAAB, b. 1777 ved KGH Værft, 123,5 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073, 81, 100 ID=9785
JULIE, jagt, 10,5 kls., b. 1843 i Svaneke.1983-101800-1900134 ID=12370
JULIUS MADSEN, fragtskib, b. 1942 Helsingør Skibsværft til D.D.K. Minesprængt Østersøen 5/6 1944. *f2007-051900-195048, 56 ID=10423
JULIUS THOMSEN, S/S, 900 TDW, Kryolith & Hds. Øresund, under engelsk administration WW2.1999-041900-195098, 115 ID=8023
JULIUS, skonnertbrig. Christian Schmiegelow tog hyre i 18751951-021850-190033 ID=7973
Jumbo Ecconships, containerskibe bygget til US-Lines. Første i serien i 1984 var AMERICAN NEW YORK2007-061950-200091, 97ff -
JUNEE, S/S, ejet af australsk rederi, deltog i eftersøgningen af skoleskibet KØBENHAVN 1929.1988-061900-1950182 -
JUNGFER CHRISTINA, enmastet galiot på 49 kls., hjemskrevet i Åbenrå 1785.1990-051750-1800107 -
JUNGFRAU LUCIA, sejlskib af Glückstadt, påsejlede under storm CHRISTIAN VII 1806-02-27 ved Glückstadt.1984-021750-185020 -
Junke, kinesisk, 1936. *f2009-071900-1950118 -
JUNO, H/S, k. af IRIS-selskabet 1852.1944-031850-190040, 42 ID=9756
JUNO, S/S, hjulskib, b. 1851 hos Alexander Hall & Co., Aberdeen, til Ålborg dampskibsselskabet til Limfjordsruter.1967-051800-1850143-146, 148 ID=9756
JUPITER, bark, svensk, reddes af DORIS BRODERSEN, kaptajn Søren Nielsen (c.1880)1994-051850-190096 -
JUPITER, fregatskib af Flensborg, 88 kls., b. 1763.1969-041700-1800110 -
JUPITER, fuldskib af København. Carl V. Sølver mønstrede som skibsdreng 1896.1967-061850-1900153 ID=8030
JUPITER, jagt, ostindiefarer, Ostindisk Kompagni, gik på rejse til Trankebar 1623-03-27.1977-051600-1650114 ID=9831
JUPITER, orlogsskib, indsamlingsbøsse efter togt (1622)1996-031600-165039 ID=9831
JUPITER, ostindiefarer udsendt 1623, forliste ved Indiens kyst1995-041600-165045 ID=9831
JUPITER, svensk fuldrigger, chartret af Frankrig under Napoleons Ægyptentogt 1798.1962-031750-180030 -
JUSTITIA, 120 læster, indkøbt 1640 c. af borgere i Frederiksstad, Norge1948-051600-1650103 -
JUSTITIA, linjeskib, b. 1707, havde galionsfigur Retfærdighedens gudinde.1974-051700-175084, 86-87 -
JUSTITIA, linjeskib, deltog i slaget under Rügen. Model skænket Stege Kirke som votivgave 1718 af norsk sømand Hans Larsen Bergen.1950-041700-195064 -
JUSTITIA, orlogsskib, ca. 1633.1977-041600-1650104 -
JUSTITIA, skude 19 læster (1712)1998-061700-1750112 -
JUTLANDIA, hospitalsskib fra ØK, (1946)2009-071900-1950121 ID=3725
JUTLANDIA, M/S *f1946-061900-1950171 ID=3725
JUTLANDIA, M/S, containerskib, 34.700 DW, 2.272 TEU, b. B&W, 1972. Forlænget 1984 til 2.821 TEU. 1993 s. USA Sea Lift Command. *f2007-061950-200079, 89f, 103 ID=481
JUTLANDIA, M/S, fragtskib, ØK. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052 ID=3725
JUTLANDIA, skonnert 3-m., bestilt hos Rasmus Møller i Fåborg i 1938. Værftet overtaget af Johansson & Dyreborg inden bygningen.1959-021850-195040 ID=6052
JUTTA DAN, S/S, b. 1934 hos HSM, overgik fra JL til Ole Lauritzen, skibsreder, i 1956.1982-061900-2000140 ID=10872
JÜRGEN UND JACOB, brig af Altona, kaptajn Bodser Pedersen Manøe, førte 1796-1803 briggen.1984-021750-18508 -
JÜRGEN UND JACOB, sejlskib, 57 kls., ført af rømøkaptajn Bodser Pedersen Manøe 1796-1803.1984-021750-185017 -
JÜRGENSBY, turistskib i Flensborg. Besøg af Venneselskabet 2011.2011-082000-2050164 -
JYLLAND, fregat. Museumsskib i Ebeltoft. Udflugt til JYLLAND for Handels- og Søfartsmuseets Venneselskab i sommeren 2007. *f2008-082000-2050127 ID=1718
JYLLAND, fregat, Holbøll påmønstrer 18802004-021850-19007 ID=1718
JYLLAND, fregat, maskinleverancer fra B&B 18581993-091850-1900106 ID=1718
JYLLAND, H/S, b. 1851 i London, er første kendte danske skib, der fik en flaskedåb. Navngivet af generalkonsul Westenholz's hustru Ingeborg.1983-081800-1900112 ID=9452
JYLLAND, H/S, postdampskib, kolliderede i Storebælt i 1856 med postdampskibet EIDEREN.1977-061850-190137 ID=9452
JYLLAND, H/S, reder Danske Postvæsen, sejlede på ruten Hjerting - Lowestoft fra 1851. Stik af skibet, *r1988-041850-195033 ID=9452
JYLLAND, M/S, b. 1926 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000104, 116 ID=11671
JYLLAND, orlogsfregat. Udlevering af spiritusration ombord i 1870'erne gengivet i tegning af C. Groos. *t1977-021800-190049 ID=1718
JYLLAND, S/S, i fart mellem Agger Kanal og England fra 1852.1948-111850-1900152 ID=9452
JYLLAND, skruefregat (1873)1993-071850-190071 ID=1718
JYLLAND, skruefregat, b. 1860 - om ornamentering.1974-051850-1900107 ID=1718
JYLLAND; fregat. Skibstømrer Niels Christian Nielsen var udmønstret 1874.1961-041850-195098-99 ID=1718
JYTTE BEWA, M/S, 399 BRT, b. 1968 på FRH Værft og Tørdok som MERC JYTTE. Model gengivet. *f1976-081950-2000121 ID=7001
JYTTE, S/S, 1872 BRT, b. 1872 som BEN LEDI af North Shields. 1921 s. D/S Gylfe. 1924 næ. HADSUND. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. 1935 s. Ove Skou og næ. Jytte. 1939 krigsforlist.2007-031900-195022 ID=11437
JYTTE, S/S, af København ført af kaptajn Laurits Larsen under WW2.1966-091900-1950138 ID=11437
JYTTE, S/S, ex HADSUND, ex ØSTEN, D/S Rollo. K. 1921 D/S Gylfe og næ. HADSUND. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. 1935 s. Ove Skou og næ.2007-031900-195013, 17 ID=11437
JÆGEREN, brigantine i Det Vestindiske Søkorps 1760 c.1991-041750-180038 -
JÆGEREN, slup udrustet til bjærgning. Udrustning betalt af Dragør Kommune, ca. 1830.1978-041800-185096 -
JÆGERSBORG, C.K. Hansen, deltog i malteserkorsordningen 1939. Forsvandt dec. 1939 på rejse til Leith2006-061900-195094 ID=12408
JÆGERSBORG, fregatskib, b. 1747 på Andreas Bjørns Værft af skibsbygmester Andreas Thuresen.1968-021700-180022, 36 ID=8653
JÆGERSBORG, fregatskib, Guineafarer -1750- Ankom til Christiansborg Accra 1753-03-17.1950-031750-180024 ID=8653
JÆGERSBORG, fregatskib, kompagniskib, søgte nødhavn i Trondhjem 1750 på udrejse til Vestindien.1982-031750-180011 ID=8653
JÆGERSBORG, fregatskib, rederi Vestindisk-guineisk Kompagni, rejse til Guinea og Vestindien 1748.1956-041700-175075-88 ID=8653
JÆGERSBORG, S/S - forsvundet i Nordsøen 1939-12-00.2005-081900-195092 ID=12408
JÆGERSPRIS, fregatskib, b. 1745 på Bjørns Værft.1968-021700-180036 ID=9703
Jægt forstævnsform *t1946-061500-1700152 -
JØRDAHL ex ALBATROS, motorgalease af Svendborg, 77 BRT, b. 1935 hos Ring Andersen, senere JØRDAHL, fra 1965 DJURSLAND, sidste navn ARGUS af Haderslev. Foto. *f1989-021900-200018 ID=9912
JØRGEN BRUHN, fregatskib af Åbenrå, b. 1857 på Kalø, fik godt varsel, da storkepar satte sig på stævnen under bygningen.1983-081800-1900109 ID=9964
JØRGEN BRUHN, fuldskib af Åbenrå, og flagføring 1870-1969-021800-190046 ID=9964
JØRGEN, S/S, ex HULDA MÆRSK, ex N. A. CHRISTENSEN, A/S Morsø D/S. K. 1915 af APM, næ. 1919 til HULDA M. K. 1937 A/S D/S Viking, Kbh. og næ. JØRGEN. Forlist 29/5 1940 ved Fornæs.1996-041900-195048 ID=11794
KAISOW, S/S b. nr. 378 D. & W. Henderson, Glasgow, 1895 til China Mutual Steam Nav. Co., London ; s. Jap. næ. SHINTSU MARU og TOYO MARU. 1919 k. D/S Gylfe og næ. ALSSUND. 1923 oph.2007-031850-190015 ID=6508
KAI, fragtskib, rederiet Myren. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056 ID=12409
KAI, S/S (II), 1.746 BRT, 3.000 tdw, b. 1921, nr. 150 Københavns Flydedok & Skibsværft til D/S Myren. Minesprængt 1940-07-11, senere rep. Forlist 1941-12-05 ved Shiermonnikoog. *f2008-051900-195076, 79-81, 83 ID=12409
KAI, S/S, 1391 BRT, 2000 tdw, b. 1884, nr. 63 fra Osbourne, Graham & Co. Sunderland til Pyman, Watson & Co. Cardiff som WHITBY ABBEY, s. 1897 til A/S Ganger Rolf, Oslo og næ. GANGER ROLF, s. 1900-02-11 til Myren. Forlist 1917-11-05 af ubåd. *f2008-051850-195074 ID=12410
KALIFEN, dæksbåd, 3 kls., lgd.stævn 28-9 fod, b. 1858 af E.C. Benzon til Indenrigsministeriet for fiskeriundersøgelser. Fører Black, Fra 1865 i Søværnet, s. senere til von der Recke. Forlist 1880.1954-051850-190057, 62, 65, 73 ID=3815
KALIFEN, dæksbåd, 4,4 yachttons, b. 1878 af E.C. Benzon til godsejer Hage, Nivågård.1954-051850-190078 -
KALIFEN, model af E.C. Benzons dæksbåd b. 1858, erhvervet til H&S.1960-021850-1900XV ID=3815
KALUNDBORG, ex SOLEN, ex PAN, 60 x 12 fod, 5,75 kls., b. 1861 af E.C. Benzon1954-051850-190075 ID=8358
KALØ, ankommer Durban og interneres 1940.2005-041900-195033 ID=10335
KAMINA, M/S, af Aså, b. 1955 i Svendborg, omb. 1966, 214 BRT, 313 DWt, foto af losning i Køge, af aptering m.m. i 1979. *f1981-211950-2000243-249 ID=490
KAMMERHERRE SCHACK pinkskib, 127 kls. b. 1777. Skibsbygmester Jens Sørensen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab. Måske samme skib som GEHEJMERAAD SCHACK p.61.1970-021750-180012, 56, 61 ID=10017
KAMMERHERRE SCHACK, b. 1777 på Carl Wilders Skibsværft, 127 kml. Slaveskib udsendt mellem 1777-1781 af KGH.2011-051750-180065, 73 ID=10017
KAMMERHERRE SCHACK, slaveskib og dødelighed. 1783-1785.1973-031750-180030, 33, 42, 44-48, 70-73 ID=10017
KANKAKEE, S/S, ex LAPLAND, ex HERO (No.) k. fra Norge til Albert Jensens rederi og næ. LAPLAND, omreg. til USA-flag og næ. til KANKAKEE, opbragt af England. Krigsforlist 1917 i Nordsøen.1986-051900-1950150-151 ID=11982
KAPRIFOL, M/S, b. nr. 169, AB Lödöse Varv 1977 til svensk reder, k. 1985 af Kaprifol S.A., Panama = O. Frellsen, fra 10/1985 admin. Weco Shipping og næ. NÆSBORG (se denne)1997-051950-200051 ID=1335
KAREL VAN LORREYNEN, kaperskib 1744, skibsreder Andreas Lanszweert.1989-061700-1750160 -
KAREN MARIE, sejlskib, 30,5 kls., ført af rømøkaptajn Peder Andersen Møller 1816.1984-021750-185012, 17 -
KAREN TOFT, fragtskib, rederiet Jutlandia. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056 ID=11372
KARENS MINDE, fiktiv skonnert i "Peder Most"2002-051900-1950100 -
KAREN, fragtskib, Progress. Sejlads i hjemmeflåden under WW2. Bomberamt i Hamburg havn 6/8 1944. Senere hævet og repareret. *f2007-051900-195049, 52, 56 ID=11610
KAREN, motorskonnert af Fejø, 46 BRT, 30 NRT, b. 1907 hos J. Ring Andersens stålskibsværft som nyb. nr. 1. *f *t1972-101900-1950144-152 ID=4236
KAREN, motorskonnert, b. 1907 hos J. Ring Andersen, Svendborg, byg. nr. 1, 58 BRT, til kaptajn A.R. Nielsen, Fejø. KR bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø.1983-131850-1900197 ID=4236
KAREN, S/S, b. nr. 8 Craigh, Taylor & Co., Stockton2002-041850-195086 ID=12411
KAREN, sildebåd af sundtypen til fisker Søren Jørgensen i Rungsted bygget i 1897 som den sidste af typen. Tegning efter foto fra 1951 *t1952-031850-190095, 97 -
KAREN, skonnert af Marstal. Senere havnefoged Thorvald Nielsen mønstrede om bord 1893-09-21.1964-031850-190056 -
KAREN, skonnert af stål, b. 1907 i Svendborg, kaptajn Rasmus Nielsen, Fejø. Side 205 foto.*f1966-131900-1950203, 205 ID=4236
KAREN, skonnert, b. 1901 Bornholms Maskinfabrik, Rønne. Senere næ. AMAZONE, svensk i 1987 (se videre der).1997-071900-200069 ID=4136
KAREN, skonnert, byg. nr. 1 hos J. Ring Andersen 1907, tegning af Christian Nielsen 1972.1983-141950-2000226 ID=4236
KARIN CAT, coaster, 399 BRT, slået læk og sunket i Middelhavet i 20032004-051950-200082 ID=499
KARL JOHAN, M/S, af Hadsund, 72 BRT, b. i 1945 på vragdele af kaptajn Johan Rysz i Hadsund som KARL JOHAN. s. 1952 til Mårup og næ. til BØLGEN. s. 1973 til UK. Foto. *f1989-021900-200028 ID=10688
KARLA, fragtskib, J.L.. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052, 56 ID=10472
KARL, m-sk., 226 BRT, b. 1917 Sverige . 1919 k. af Rederiet Dragør som KARL og næ. OLAF. 1921 s. A/S Halla. 1923 s. til Sverige.2007-031900-195023 ID=5610
KARL, m-sk., 362 BRT, b. 1916 i Sverige. 1919 k. af A/S Dragør som MOTALA. 1921 s. A/S Halla og næ. KARL. 1922 s. til Sverige.2007-031900-195012, 23 ID=5143
KAROLINE MARIE / CAROLINE MARIA. jagt af Hobro. Kaptajn Niels H. Junge. Thorvald Nielsen mønstrede ud 1893-03-21.1964-031850-190053 ID=9576
KASTANJETRÆET = CASTANIE TRÆET, 67 kls., kaptajn Jacobus v.d. Plaats, indkøbt i Rotterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 109 ID=5143
KASTE, S/S, b. nr. 78 Antwerp Eng. Co.2002-041900-195086 -
KASTOR, T/S, ex PARANA, b. 1921 Schichau Værft, Danzig, til Orient A/S. K. 1935 L. Gastos, Ithaca, og næ. Torpederet 1942 ved Trinidad.2009-051900-195085 ID=11919
KATHOLM, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094 ID=11626
KATHOLM, fragtskib, DFDS. Malmfart under WW2. Lastehavn Delfzijl, Holland.2007-051900-195052, 56 ID=11626
KATTEGAT, M/S, bilfærge b. hos HSM til Grenå-Hundested-overfarten til Jydsk Færgefart i 1972.1982-061900-2000129 ID=4021
KATTEGAT, S/S bjergningsskib bestilt af Svitzer A/S i 1872.2008-021850-190020 ID=12476
KATTEGAT, S/S, fyrinspektionsskib, b. Helsingør, nr. 65 i 1897. oph. 1951.1960-091900-1950134 ID=9323
KATTEGAT, S/S, fyrinspektionsskib, b. Helsingør, nr. 65 i 1897. oph. 1951.1960-081800-1900122, 129 ID=9323
KAUPO, S/S, 3900 TDW, b. 1888, ejer: Dorthe Jensen D/S, krigsforlist juni 1940 under engelsk administration WW2. Sænket som havnespærring i Dieppe.1999-041900-195098, 115, 121 ID=12478
KÄRNAN, jernbanefærge, DSB, H-H-overfarten 19891991-071950-2000104 ID=556
KÄRNAN, S/S, næ. fra OREHOVED, b. 1916, flyttet fra Masnedsund og indsat på Helsingør-Hälsingborgoverfarten.1967-081900-2000168 ID=9168
Kadrejerjolle, model af båd fra Skovshoved 1888 til Martin Smith, model bygget af Christian Nielsen ca. 1965. *m1971-051850-2000108-109 -
Kajak, artikel om sejlkajakker i Danmark. Fotos side 5, 8-9, 11-18, 20, 24, 26-27. *f1988-031900-20005-30 -
Kalmar-I skibsvrag fra 1200-tallet.1965-041200-1250129 -
Kalmarfundet af middelalderskib. Vedrørende Rebækfundet 1943.1944-051100-1200121 -
Kalmarskibet omtalt. *t1966-181200-1400291 -
Kalmarskuden, rekonstruktionstegning af Harald Åkerlund, p. 17 *t og p.28 *f2012-022000-205017, 23, 27-28 -
Kanonbåd nr. 19. Store Bjørn mønstret 1861-03-01. Chef på båden var orlogskaptajn F.C.G. Muxoll.1965-031800-190052 -
Kaper visiterende et dansk skib, engelsk - maleri af Niels Truslew, 1805. *p1981-081750-185091 -
Kattegat S Fyrskib påsejlet 1953-09-20 af finsk dampskib.1960-091950-2000152 -
Kat, skibstype *t1946-061500-1600158 -
KEJSERINDE DAGMAR, fragtskib, rederiet Progress. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056 ID=11851
KEJSERINDE DAGMAR, S/S (1930)1998-041900-195067 ID=11851
KENTUCKY, fragtskib, rederiet DFDS. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056 ID=11412
KENTUCKY, S/S, b. 1897 hos B&W med tregangsmaskine på 1200 HK, reder DFDS. Foto af dampmaskine. *f1973-041850-190081 ID=7379
KENYA, HMS, konvojeksorte maj 19432009-071900-1950119 -
KEYZERINNE, fregatskib i oostendisk skib, styrmand Pieter Brunet ca. 1724.1989-061700-1750148, 164-167 -
Kieler Sprotten, sildefiskere ejet af Rasmus Møller, Fåborg -1890-1959-031850-190045 -
KIELSENG, brig (1815-1848)1994-051800-185067 -
KIEL, b. 1780 i Eckernförde, 48 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073 ID=10044
KIEL, brigantine, 58 kls. b. 1780 i Eckernförde. Købt 1780 til KGH, overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab. Forlist 1786.1970-021750-180013, 59 ID=10044
KIEL, H/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1944-031800-185032 ID=6245
KIEL, orlogsfregat, b. 1775, udrangeret 1797, Henrik Gerner konstruktion. Udsendt til Algier i 1779 i stedet for DISCO, der blev overladt Asiatisk Kompagni.1954-071750-180099 ID=8417
KINA, M/S, b. Nakskov 1939 til Ø.K. 12050 TDW, under engelsk administration WW21999-041900-195096, 98, 113 ID=9595
KINA, M/S, b. Nakskov Skibsværft 1938-39 til ØK. Under engelsk administration under WW2. Forlist 25/12 1947 ved Philippinerne. *f1995-081900-1950118-127 ID=9595
KINA, M/S, Ø.K. fragtskib (1950-1970)2003-051900-200065, 101 ID=7743
KINA, S/S, overtaget af Orient A/S 15/1 1916. Solgt 9/1 1933 til ophugning i England.2009-051900-195076, 79 ID=9594
KINSHASA, M/S, b. nr. 134 Fujinagata, Osaka 1967 til Dansk-Fransk. K. D/S Dannebrog 1979 og næ. STJERNEBORG.1995-071950-2000116 ID=9037
KIONI, ex CATERINA COSULICH, ex SALTHOLM, ex S/S HANS P. CARL, b. nr. 291 fra 1948 på Helsingør Skibsværft til rederiet Hejmdal. Solgt 1966 til Cia Navigationa Attica, Grækenland, og næ. KIONI. Forlist 1968-06-22 efter brand.1971-081950-2000143 -
KIRSTEN MÆRSK, S/S, 3940 TDW, APM, under engelsk administration WW21999-041900-1950113, 120 ID=11802
KIRSTINE TOFT, M/S, b. nr. 264 Rickmers Werft, Bremerhafen 1954 til D/S Jutlandia. K. samme år af Dansk-Fransk og næ. K. ANGOLA1995-071950-2000116 ID=6538
KIRSTINE TOFT, S/S, ex BLEKINGE (I), ex VOSNÆS, ex DÜSTERNTOR, b.nr. 115 Nakskov Værft 1946, Hansaskib. K. af D/S Jutlandia 1954 og næ.1995-071950-2000115 ID=6538
KISA, S/S, 1249 BRT, b. 1919 til D/S Hamlet som PALNATOKE. 1926 s. D/S Halla og næ. ODDESUND. 1928 s. Sverige og næ. KISA.2007-031900-195023 ID=10388
KISTA DAN, b. 1952 Ålborg Værft til JL. Model skænket H&S af rederiet 1963.1963-011950-200010 ID=3647
KIÆRLIGHEDEN, 118 kls., b. 1779 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Johan Halkier i Kbh. til Lauritsen.1974-041750-180068-69 ID=12480
KIØBENHAVN, vestindiefarer bygget efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 i Arendal til Bolte, og under bygning forandret til ostindiefarer.1974-041750-180054 ID=12481
KJØBENHAVNS SLOT, orlogsskib, søsat 1741 fra Andreas Bjørns Værft.1956-061700-1800150 ID=8724
KJØBENHAVN, fragtskib, rederiet Pacific. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056 ID=12482
KJØBENHAVN, H/S, b. B&W 1896 med stærkeste danske hjulskibsmaskine. Foto af maskine. *f1973-041850-190079 ID=8032
KJØBENHAVN, H/S, langs Kvæsthusbroen 1897 ca. *f1988-041850-195041 ID=8032
KJØBENHAVN, S/S, b. på HSM 1918.1982-061900-2000101 ID=10356
KJØBENHAVN, S/S, indgik i DFDS efter 1866.1944-031850-190093 ID=11672
Klimskuden, senere omdøbt til Pedersbækvraget, rekonstruktionstegning af Morten Gøthche. *t2012-022000-205018, 23 -
KLINTHOLM, M/S, b.nr. 48 fra Scheepwerft Harlingen 1977 BT 1793, næ. til IJSELMEER, FORTUNA, KLINTHOLM, DELPHINUS, og næ. 2001 til BLUE OCEAN2006-052000-205055 ID=2445
Klipperstævn på dampskib *m1946-061850-1900163-167 -
KNUD LAURITZEN, M/S, køleskib, b. Danyard Frederikshavn c.1990, DW 16.6002000-031950-200059 ID=1727
KNUDSHOVED, M/S, todækker bilfærge, b. hos HSM 1961 til DSB.1982-061900-2000127, 138 ID=530
KNUD, motor-toldkrydser, toldpatruljefartøj udlagt i Gråsten fra 19201947-051900-1950122 -
KNUD, S/S, 1.184 BRT, 1.350 tdw, b. 1872, nr. 123 Henderson, Coulborn & Co., Renfrew, til A/S Dampskibet Knuds Rederi, Kbh. Ombyg. 1881. S. 1890 A/S D/S Skjold. S. 1899 A/S D/S Ægir. Forlist 1900 på rejse Ghent - Middlesbrough.2008-051850-190092 ID=11475
KNUD, S/S, 3002 TDW, DFDS, under engelsk administration WW21999-041900-1950113 ID=9028
KNUD, S/S, b. 1900 hos Wm. Gray & Co., W. Hartlepool til D/S Skjold *f1999-041900-1950101 ID=9028
KNUT, S/S, 1960 TDW, Progress, krigsforlist 23/12 1942 under engelsk administration WW2. Minesprængt i Irske Hav.1999-041900-1950114, 123 ID=12483
Kobbergrunden Fyrskib 1853.1942-041850-1900100 ID=6539
KOBBERGRUNDEN, fyrskib (1890)2001-021850-190012-20 -
Koffardiskibe c.1700. *r1942-021700-175041 -
KOGG + KALT + REKA, b. 1902 af Isak Aatangen, Kragerø, opmålt af Christian Nielsen 1966.1983-141950-2000222 -
Kogge - skibstype benyttet ved transport af sild fra Skånemarkedet til Tyskland i middelalderen1945-021200-150045 -
Koggen, som skibstype - om Kragerøkoggen, artikel.1983-041900-200012-17 -
Koggetyper: Rabão carvoeiro fra Douro; Lodka fra Don; Kogge fra 1300-tallet. *t1965-0413--1600113 -
Kogge, sejlskibstype fra middelalderen. Fund i Kollerup, artikel. Fotos side 67 og 71. *f1979-031200-140065-74 -
Kogge, skibstype2003-041300-160056 -
Kogge, skibstype fra Limfjorden b. 1915, opmålt 1961. *t1965-041900-2000104-105, 107 -
Kogge, skibstypen gengivet på bysegl fra Stralsund, Harderwijk og Elbing. *t1965-041300-150083 -
Kogge, skibstypens historie, artikel.1965-041300-150081-144 -
KOLDINGHUS, M/S, 1031 DW, b. 1959 Århus Flydedok til DFDS.2007-061950-200063 ID=10427
KOLDINGHUUS, H/S, b. 1883 hos Løbnitz & Co., Renfrew til DFDS, næ. 1904 og afrigget til lægter DEPOTSKIB I, oph. 1906 (1890)2000-051850-190083 ID=11675
Koldingskib, middelalderskib udgravet.1946-061400-1500152 -
KOMET ex FAMILIENS HAAB, gaffelskonnert 2-m., b. 1921 på Germaniawerft, byg. nr. 388. Solgt fra Danmark til Slite, Sverige, næ. til KOMET til 1950, solgt til Trollhättan til 1972. Solgt 1972 til Lahaina Restoration Foundation, Hawai.1981-091900-1950106-107 ID=4627
KOMET, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Forlist 1946-08-14 ved Grundkallen på rejse til Svendborg.1981-091900-1950106 ID=12484
KOMET, motorgalease, ca. 78 BRT 57 NRT, 110 DWt, Lgd.pp. 22,77, Br.p.sp. 5,63, Dybgang 2,28 meter (værft) 78,8 x 18,4 x 6,8 feet (kend.), 30 iHK Hanseat motor. Reg. 1922-03-17 til kaptajn C.L. Marquardt, Egernsund.1981-091900-1950104, 106 ID=12484
KOMMODORE JOHNSEN, skoleskib, ex MAGDALENE VINNEN, tysk bark 4-m., 3200 BRT, b. nr. 372 Germaniawerft, Kiel, 1921.1981-091900-1950103 -
Konebåd fra Grønland, Nanortalik, på Nationalmuseet, 1972. *f1972-171950-2000237 -
Konebåd, sejlads med2010-071850-1950142 -
Konebåd, skænket 1968 til Frederik IX og fruen under besøg i Grønland, deponeret på H&S.1969-081950-2000143 -
KONG FREDERIK IX, M/F, b. Helsingør Værft 1954 til DSB, ophugget Alang Beach 2005. *f2009-091950-2050139, 141, 143, 145-147 ID=539
KONG FREDERIK IX, M/S, tresporet jernbanefærge, b. hos HSM 1954 til DSB.1982-061900-2000127 ID=539
KONG FRODE ex SØRIDDEREN, skonnert, b. 1841 af J.H. Løve. Forlist 1882 ved Island. *m1972-091800-1900135-136 ID=9155
KONG HAAKON, S/S, passagerskib i Norgesfarten, DFDS, afløst 1937.1982-061900-2000112 ID=7387
KONG SVERRE, b. 1875 hos Backhouse & Dickson, Middlesborough, 2386 BRT, 3500 DWt, rederiet Det Norsk-Amerikanske D/S Bergen. Forlist 1875. foto af model. *m1966-141850-1900215-216 -
KONGEDYBET, Rederiet Dragør 1919. 1/4 1921 s. M/S Kongedybet, Hasle.2007-031900-195012 ID=4414
KONGEN AF ASANTHE, vestindiefarer (1780-1800)1991-041750-180060 ID=9161
KONGEN AF ASSIANTHE, b. Finland. Fregatskib i slavehandelen 1797-1803, reder Jeppe Prætorius. Opbragt 1807 af englænderne. Gouachemaleri efter C.C. Parnemann. *p2011-051750-180070, 92 ID=9161
KONGEN AF ASSIANTHE, slaveskib b. i Finland, s. 1802 til Arendal, Norge, *t1948-091750-1800150 ID=9161
KONGEN AF ASSIANTHE, slaveskib, fregatskib, kaptajn Meinertz, under udrustning i København 1803. Situationen malet af C.C. Parnemann.1979-061800-1850151 ID=9161
KONGEN AF DANMARK = KONGEN AF DANNEMARCK, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse 1743 til Kina. Strandet ved Helsingør 1737.1978-021700-180018-19, 22 ID=8723
KONGEN AF DANMARK (II), fregastskib, Asiatisk Kompagni, overstyrmand Holm døde om bord 1753.1978-021700-180035 ID=9174
KONGEN AF DANMARK (II), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123 ID=9174
KONGEN AF DANMARK (IV), fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse 1798 til Kina1978-021700-180030 ID=3214
KONGEN AF DANMARK (IV), Kinafarer fra Asiatisk Kompagni. Rejser 1769 1782. Side fra skibsprotokol 1776 gengivet *d1979-041750-180085-91, 124 ID=3214
KONGEN AF DANMARK (I), Kinafarer fra Asiatisk Kompagni. B. 1735, 197 kls.1979-041700-180076, 122 ID=8723
KONGEN AF DANMARK (V), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750125 ID=3214
KONGEN AF DANMARK. Skibspræst P. Lysgaard død 1759 om bord. Efterlod to kufferter.1980-031750-180042 ID=3452
KONGEN AF DANMARK. Udrustning 1748 inkluderede bønnebøger.1964-021700-17508 ID=9174
KONGEN AF DANMARK, bark af Nyborg, 195 kls., b. 1842 i Korsør, reder Johan Kruuse, skibsportræt.1973-081850-1900134 ID=3154
KONGEN AF DANMARK, bark af Nyborg, b. 1842 i Korsør. Skibsportræt, dateret 1840'erne i privat eje.1963-041800-185090 ID=3154
KONGEN AF DANMARK, barkskib, hjemhørende Nyborg (c.1900)2000-051850-190097 ID=3154
KONGEN AF DANMARK, c.18201943-061800-1850105 ID=9176
KONGEN AF DANMARK, fregatskib. Zacharias Allewelt kaptajn 1737-1739 på rejse til Kina.1959-081700-1750136, 138 ID=8723
KONGEN AF DANMARK, fregatskib, Asiatisk Kompagni. Andenstyrmand Ph. Jac. Derdeyn i 1736 blev kaptajn 1740. Påsejlede LAARBURG GALLEJ 1741. Havde lang rejse 1743.1989-061700-1750153-160, 166 ID=8723
KONGEN AF DANMARK, fregatskib, Asiatisk Kompagni, 1781. Maleri på Frederiksborg. *p1981-081750-185089, 92 ID=9175
KONGEN AF DANMARK, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse 1758 til Kina. Kaptajn Elphinstone.1978-021700-180021, 27 ID=3452
KONGEN AF DANMARK, fregatskib, b. 1735, byggenr. 1 fra Asiatisk Kompagnis Plads.1956-061700-1800149 ID=8723
KONGEN AF DANMARK, fregatskib, byg. nr. 1 på Asiatisk Kompagnis Plads, b. 1735.1968-021700-180020 ID=8723
KONGEN AF DANMERK, fregatskib, havde 1749 kramkiste = slopkiste om bord.1978-051700-1750144 ID=9174
KONGEN AF DANNEMARK, 50 kls., kaptajn P. Rieverts, indkøbt i Weymouth til reder Johan Friderich Goode, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112 ID=12486
KONGENS HAAB fregatskib, 122 kls. b. 1776. Skibsbygmester Eskild Eskildsen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 56 ID=9187
KONGENS HAAB, b. 1776 ved KGH Værft, 122 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073 ID=9187
KONGENS HAAB, slaveskib -1785-1973-031750-180056, 70-73 ID=9187
Konstruktionstegning til en snau bygget i Glückstadt 1780. *t1974-041750-180060-61 -
Konvoj SC 53. Halifax - England, 1941. 52 skibe inkl. S/S CRUSADER, der blev stragler, torpederet 1941-11-14.2007-031900-195018 -
KOREA, M/S, fragtskib, ØK. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052 ID=9597
KOREA, M/S, ØK skib, havde Ib Andersen og frue som passager i 1946 til Trankebar.1973-071900-2000128 ID=9597
KORSØR, S/S, passager- og jernbanefærge, b. 1927 på HSM til DSB. Foto. *f1982-061900-2000104-105 ID=7554
Koster ex POLYXENE, byg. nr. 10 fra HSM til greve A.W. Knuth, Knuthenborg, overgik til fart Kalvehave - Koster og næ. til KOSTER.1982-061850-200089 ID=8091
KOTONIA, S/S, fragtskib, byg. nr. 111 i 1906 fra HSM til det Fiskerske Selskab Union.1982-061900-195098 ID=9023
KÖNIG CHRISTIAN DER ACHTE, Husumer dampskib begyndte rutesejlads 1842 mellem København og Århus.1981-191800-1900224 ID=3898
KÖNIG CHRISTIAN VIII, S/S, hjulskib, aktiv 1842 - sammenholdt med S/S IRIS (ID 6244). Foto fra Ålborg havn 1842. *f1967-051800-1850136-139 ID=3898
KÖNIG VON DÄNEMARK, brig af Altona, skibsportræt ca. 1780 indkøbt til H&S 1959.1960-141750-1800212 ID=9078
KÖNIG VON DÄNEMARK, brig, b. 1700-tallet, farvelagt tegning tilgået H&S 1958. p.15 *p1959-011700-180012, 15 ID=9078
KÖNIGIN CAROLINE AMALIE ex HENRIETTE LOUISE, brig af Flensborg, ca. 1829. 115 kls., reder Lorenzen & Görrissen, kendingsnummer Q-116, maleri af L. Petersen, 1849. *p1962-061800-1850153 ID=9500
KÖNIGIN CAROLINE AMALIE, H&S 1949:0501, restaureret 2006.2007-072000-2050127 ID=9500
KÖNIGIN MARIA / DRONNING MARIA, hjulskib i rutefart mellem Stettin, Swinemünde og København. Farvelagt tegning af Jacob Petersen 1839. *p1952-061800-1850168 ID=8206
KÖNIGINN AMALIE, senere CAROLINE AMALIE, H/S, b. af stål 1842 i England til Flensborg, 142 x 21 x 5,25 fod, 54,5 kls. Maleri af E.J. Weedermann gengivet side 223. *p1981-191800-1900221-233 ID=7891
KRAKA, M/F, næ. fra MERCANDIAN GOVERNOR, M/S1998-021950-200023 ID=1296
KRETE, S/S, 2406 BRT, b. 1891 som PHYLLIS. Senere i Grækenland næ. KRETE. 1915 s. Ålborg D/S og næ. JACOB KJELLERUP. 1916 s. Th. Just, Kbh og næ. GRØNSUND. 1919 s. D/S Gylfe. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. 1934 s. oph.2007-031900-195022 ID=11515
KREY WOGGERSIN, bark af Kalundborg, b. 1861, købt til Motorskibsselskabet Marienborg sep. 1915.2004-041900-195044 -
KRISJANIS VALDEMARS, isbryder, lettisk, 5200 HK, afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen1950-051900-1950104 -
KRISTINE MÆRSK, anløb af Singapore - kontakt med Velfærdsstationen ca. 1978.1981-061950-200073-74 ID=548
KRONBORG = CRONBORG, 80 kls., kaptajn Nicolay Holbech, indkøbt i Withby til reder Lund & Chapman, Helsingør. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 110 ID=12487
KRONBORG = ? KØBENHAVN, 31 kls., kaptajn Nicolay Kaysen, indkøbt i Marseille til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800102, 108 -
KRONBORG, fregatskib af København, b. 1821 i Sverige, 120,5 - 142,5 - 161 kls., reder George Ryan & Co., s. 1840 til Drammen. Tegning af Jacob Petersen. *t1974-031800-185033 ID=12450
KRONBORG, fregatskib, 140 kls., ejer Duntzfeldt & Co., havarerede med lodsen Svend Hansen fra Gilleleje.1954-071750-1800123 ID=8423
KRONBORG, fregat, kaptajn Johannes Akeleye, første, der fik konvojinstruks 1779.1981-081750-185090 -
KRONBORG, jernbanefærge b. Århus Flydedok 1973 til DSB, H-H-overfarten 19891991-071950-2000103-117 ID=550
KRONBORG, jernbanefærge b. Århus Flydedok 1973 til DSB, H-H-overfarten 1989. *t1991-071950-2000105 ID=550
KRONBORG, M/F, 19402004-031900-195018 ID=9166
KRONBORG, M/F, dokumentationsundersøgelse, medsejlads på ruten i 1989.1990-031950-200047 ID=551
KRONBORG, M/F, undersøgelse af livet om bord af H&S med støtte fra HSV. 1989.1990-071950-2000154, 163 ID=551
KRONBORG, M/S, indsat 1935 på Helsingør-Hälsingborgoverfarten. Første automobilfærge. Kaldtes KLODS HANS og ALTANKASSEN.1967-081900-1950168 ID=9166
KRONEN, S/S, b. 1883, fører Otto Søtoft. Fra 1867 DFDS-ejet.1990-061850-1900150 ID=12488
KRONOBORG, M/S, b. 1938 som SLESVIG, Helsingør. *f2001-061950-200099, 105 ID=10437
KRONOBORG, M/S, ex SLESVIG (III) b. nr. 253 Helsingør Værft 1938 til Dansk-Fransk. K. af A/B J.A. Zachariassen & Co., Nysted 1957 og næ.1995-071900-1950106f, 115 ID=10437
KRONPRINDS FREDERIK, bark af Arendal, 389 RT, til salg ved Harald Brøndlund 1886-12-23.1976-041800-190053 -
KRONPRINDSESSEN, Asiatisk Kompagnis skib. Mødte CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1956-031800-185041, 43 ID=3099
KRONPRINS CHRISTIAN = CRON PRINTZ CHRISTIAN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse 1730-1732.1978-021700-180036 ID=3136
KRONPRINS CHRISTIAN = CRONPRINTZ CHRISTIAN, fregatskib, kinafarer for Asiatisk Kompagni. Porcelænsfigurer udført i Kina.1959-081650-1750131-133, 137 ID=3136
KRONPRINS CHRISTIAN, fregatskib - kaptajn Michael Tønder, kontrakt med supercargo Pieter van Hurk og overstyrmand G. de Brouwer 1730.1989-061700-1750144-147, 159, 165, 167 ID=3136
KRONPRINS CHRISTIAN, fregatskib, forbisejlede St. Thomas i 1756 og afsatte slaver på Haiti.1982-031750-180019 ID=8899
KRONPRINS CHRISTIAN, orlogsskib, ex VARBERG. Overdraget Asiatisk Kompagni 1730.1943-041700-175081ff ID=3136
KRONPRINS FREDERIK, brig af Ærøskøbing, b. 1840 hos Rasmus Dyreborg i Fåborg.1983-081800-190099, 108 ID=8905
KRONPRINS FREDERIK, brig, b. 1840, 60 kls. , hos Rasmus R. Dyreborg, Fåborg. Terrin med skibsbyggermonogram i anledning af søsætningen.1959-021800-185036-37 ID=8905
KRONPRINS FREDERIK, M/S, passagerskib i Englandsfarten, b. 1939 hos HSM til DFDS. Først sat i drift efter WW2. Foto. *f1982-061900-2000112-114, 116-118, 125 ID=3714
KRONPRINS FREDERIK, M/S, passagerskib, b.1941 til DFDS, 19462004-081900-1950- ID=3714
KRONPRINS FREDERIK, M/S, passagerskib, b.1941 til DFDS, 1946 *f2004-081900-1950121 ID=3714
KRONPRINS FREDERIK, S/S, hjulskib b. Helsingør, indsat 1898 på Helsingør-Hälsingborgoverfarten.1967-081850-1900167 ID=8895
KRONPRINS FREDERIK, S/S, jernbanefærge, hjulskib, byg. nr. 71 fra HSM 1898 til DSB.1982-061850-190095 ID=8895
KRONPRINS OLAV, M/S, b. 1937 på Helsingør Skibsværft til DFDS, *f1949-051900-1950129 ID=3605
KRONPRINS OLAV, M/S, passagerskib i Norgesfarten, b. 1937 hos HSM til DFDS. Tegning side 133. *t1982-061900-2000112, 132-133 ID=3605
KRONPRINSEN AF DANMARK (III), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750124-125 ID=9659
KRONPRINSEN AF DANMARK (III), fregatskib, Asiatisk Kompagni, kontrakt med kaptajn Ph. Jac. Derdeyn 1747.1989-061700-1750157 ID=9659
KRONPRINSEN AF DANMARK (II), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750124 ID=8517
KRONPRINSEN AF DANMARK (IV), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750125 ID=9668
KRONPRINSEN AF DANMARK (I), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750122 ID=8515
KRONPRINSEN AF DANMARK (I), fregatskib, Asiatisk Kompagni, fik ladningen fra det grundstødte FREDERICUS QUARTUS med på rejse 1737.1987-041700-180063 ID=8515
KRONPRINSEN AF DANMARK, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse 1741 gengivet på snustobaksdåse. *f1978-021700-180033 ID=8517
KRONPRINSEN AF DANMARK, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Indien 1751, i 1760 benyttedes den indre passage i Indien. Videre til Canton. Rejse 1770.1987-041700-180035-36, 38, 41 ID=9659
KRONPRINSEN AF DANMARK, fregatskib, passage af Abrolhos 1742.1955-051700-175094 ID=8517
KRONPRINSEN AF DANMARK, ostindiefarer, afgav afsejlingssignal 1708 med blåt flag.1980-111700-1750154 ID=8515
KRONPRINSEN (II), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123 ID=8517
KRONPRINSENS ØNSKE, fregatskib, b. 1745 på Bjørns Værft til Vestindisk-guineisk Kompagni.1968-021700-180035 ID=9701
KRONPRINSEN, fregatskib af København, Asiatisk kompagni. Rejse 1802-1803.1979-041800-185097 ID=8898
KRONPRINSEN, fregatskib i Kinafart, medbragte destillationsapparat på rejse i 1780'erne for at kunne få ferskvand af saltvand.1977-021750-180031 ID=3213
KRONPRINSEN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, andet togt til Indien 1734-11-24. Rejse til Ostindien 1737 fik landkending af Ceylon uden landkending siden Kapstaden.1987-041700-180026-27, 32, 49-50 ID=8515
KRONPRINSEN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, i konvoj med HOLSTEN 1780 og med WAGRIEN 1782 fra Kap.1981-081750-185091, 93 ID=3213
KRONPRINSEN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, udrustet til bistandsrejse til Sydafrika til KONGEN AF DANMARK 1744. Strandet ved Orkneyøerne.1989-061700-1750156 ID=8517
KRONPRINSESSE CAROLINE, brig af Svendborg, løb af 1842 uden navn, fordi kongehusets tilladelse ikke forelå på det tidspunkt.1983-081800-1900106 ID=12489
KRONPRINSESSE INGRID, M/S, projekteret passagerskib til Englandsfarten før WW2. Afleveret 1949.1982-061900-2000113, 116, 118 ID=10614
KRONPRINSESSE LOUISE, jernbanefærge H-H-overfarten 18921991-071850-1900103 ID=8031
KRONPRINSESSE LOUISE, S/S hjulskib, indsat 1891-1892 på Helsingør-Hälsingborgoverfarten.1967-081850-1900166-167 ID=8031
KRONPRINSESSE LOUISE, S/S, b. nr. 3, Hellerup Værft 1902. K. af D/S Urania 1915 og af Dansk-Fransk 1916 og næ. NORMANDIET (II)1995-071900-1950102, 114 ID=9559
KRONPRINSESSE LOUISE, S/S, jernbanefærge, hjulskib, byg. nr. 31 fra HSM 1891 til DSB. Foto gengivet side 92. *f1982-061850-190091-92, 95 ID=8031
KRONPRINSESSE MARIE, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750125 ID=9422
KRONPRINSESSE MARIE, fregatskib, partikulært skib, konvojeret af TRITON på udrejse 1793.1981-081750-185095 ID=9422
KRONPRINSESSEN AF DANMARK = CRON PRINSESSEN AF DANMARK, ejer Asiatisk Kompagni - om disciplin 1750. Kaptajn E. Sporring 1745-1747 og 1748-1750.1963-031750-180058-72 ID=9280
KRONPRINSESSEN AF DANMARK = CRON PRINSESSEN, fregatskib, b. 1744-1745, ejet af Asiatisk Kompagni.1962-041700-175085-128 ID=9280
KRONPRINSESSEN AF DANMARK (III), Kinafarer fra Asiatisk Kompagni. Retur 1751 - om skadedyr.1979-041750-1800124 ID=9280
KRONPRINSESSEN AF DANMARK (II), Kinafarer fra Asiatisk Kompagni. Retur 1751 - om skadedyr.1979-041750-180075, 123 ID=9280
KRONPRINSESSEN AF DANMARK, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1749 fik efter 3,5 måned uden landkending Chagosøerne i sigte. Rejse i 1752.1987-041700-180032, 61-62 ID=9280
KRONPRINSESSEN, 3-mastet sejlskib kolonifart (1818)1943-041800-1850101 ID=3099
KRONPRINSESSEN, fregatskib Asiatisk Kompagni, kaptajn S.W. Ørgaard, ankom Trankebar 1819-04-29.1980-091800-1850144 ID=3099
KRONPRINSESSEN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, førte 1803-1808 kontorflag for Kompagniet. (Skib af dette navn er ikke fundet bygget af A.K. og ej heller i sejladslisterne. JM)1969-021800-190049 ID=3099
KRONPRINSESSEN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, gjorde rejse til Ostindien 1818 og varede 18,5 måned.1987-041800-185072 ID=3099
KRONPRINZ VON DÄNNEMARK, sejlskib, 110 kls., ført af rømøkaptajn Hans Cornelis Darrum 1787-1793.1984-021750-185015 -
KRYDSJAGT III, konstrueret af E.C. Benzon 1863. Station ved Grenen. Også bygget krydsjagt 1853 uden navn p.71.1954-051850-190057, 59, 71 ID=8355
KRYDSJAGT XXVII, b. 1890 af skibsbygmester N.F. Hansen, Odense til Krydstoldinspektionen. Model under udførelse af Chr. Nielsen 1952.1952-011850-19008 ID=8004
Krydsjagt No. XXVII, b. 1890 af N.F. Hansen i Odense. Opmåling og model af Christian Nielsen 1944.1983-141900-1950220, 227 ID=8004
Krydsjagt nr. III søsat hos E.C. Benzon, Nykøbing F. i 18631947-051850-1900101 ID=8355
Krydsjagt nr. XVIII på 3,75 Kls. søsat hos E.C. Benzon, Nykøbing F. i 18531947-051850-1900101 ID=10245
Krydsjagt XXVII - opmåling af typen ved Christian Nielsen. *t, p.85 *m1958-041900-195078-89 ID=8004
Krydstoldfartøj nr. XXIV, stationeret i Svendborg 19031947-051850-1900121 ID=10280
KRYDSTOLDJAGT XXVII, model fremstillet af Christian Nielsen på H&S.1954-011800-185010 ID=3665
Krydstoldjagt No. XXVII, b. 1890 hos N.F. Hansen, Odense. Tegning side 150-151. Model, foto side 160. *t *m1983-111850-1950149-163 ID=8004
Krydstoldjagt nr. II, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104 ID=10265
Krydstoldjagt nr. IV, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104 ID=10262
Krydstoldjagt nr. IX, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104 -
Krydstoldjagt nr. VIII, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Kerteminde1947-051850-1900101, 104 ID=10259
Krydstoldjagt nr. VII, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104 ID=10274
Krydstoldjagt nr. VI, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104 ID=10263
Krydstoldjagt nr. V, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104 ID=10269
Krydstoldjagt nr. XIII, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Kerteminde1947-051850-1900101, 104, 121 ID=10260
Krydstoldjagt nr. XII, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Kerteminde1947-051850-1900101, 104 ID=10261
Krydstoldjagt nr. XIV, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Kerteminde1947-051850-1900101, 104 ID=6667
Krydstoldjagt nr. XIX, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104 -
Krydstoldjagt nr. XV, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense; p.106 *f1947-051850-1900101, 104, 106 ID=10267
Krydstoldjagt nr. XXIII, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104 ID=10266
Krydstoldjagt nr. XXI, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104 ID=10271
Krydstoldjagt nr. XXV, 23-25 tons, bygget 1886 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104 ID=10270
Krydstoldjagt, opstalt, spanterids og linjetegning af N.F. Hansen bygget fartøj *t1947-051850-1900105 -
Krydstoldvæsenets fartøjer - krydstoldjagter, krydskuttere, krydstoldinspektionsskonnert m.fl. typer, antal på 21 i 1846.1947-051800-190087-124 -
Kuf, hollandsk på vægfliser, opsat 1643. *p1957-031600-165046, 48 -
KUHRS, S/S, 3160 BRT, b. 1901 som LAURA, Rotterdam. 1915 s. P. A. Jensen, Kbh. og næ. ZEALAND. 1915 s. N.Y. og næ. AUSABLE. 1924 s. D/S Mette Jensen / Jensen Line og næ. METTE JENSEN. 1926 s. D/S Codan. 1928 s. Riga næ. KUHRS.2007-031900-195023 ID=11106
KURLAND, S/S, b. nr. 479, v.d. Giesen & Zoonen, Krimpen a/d Ijsel, 1919 til Dansk-Fransk. K. af AG Phönix Reederei, Hamburg 1926 uden næ.1995-071900-1950115 ID=12491
KURT, bark 4-m., tysk, oplagt i Stillehavet, overt. 1917 af United States Shipping Board Emergency Fleet Corporation og næ. til MOSHULU.1986-051900-1950162 -
Kvalsundbådene, oldnordiske både bygget i model til H&S.1986-041850-1950115 -
Kyrenia-skibet fra Cypern, c. 4. årh. f.Kr.2003-04300 f.kr.46f -
KØBENHAVN = KIØBENHAVN, fregatskib, kaptajn Claus Pass døde 1745.1978-021700-180034 ID=9397
KØBENHAVNS BØRS, slaveskib 1600-tallet2010-061650-1700106f -
KØBENHAVNS BØRS, slaveskib, slaveoprør og dødelighed. -1698-1973-031650-170042 -
KØBENHAVNS SLOT, orlogsfregat, b. på Andreas Bjørns værft 1741. Vist på stik af Vosbein side 21.1968-021700-180017, 21, 23, 33 ID=8724
KØBENHAVN, 5-mastet bark, model bygget af Christian Nielsen 19311990-021900-195018 ID=9072
KØBENHAVN, bark med motor, artikel om skibet b. 1921 i Leith til ØK, forlist 1928. En af verdens 7 femmastede råsejlere. Foto side 131, 134, 136, 138 og 140 m.fl.. *f1988-061900-1950115-187 ID=9072
KØBENHAVN, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123 -
KØBENHAVN, fregatskib, 133,5 kls. Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1749, deltog i koloniseringsforsøg af Nikobarerne 1756-1757.1987-041700-180040, 42, 59-60, 64 ID=9666
KØBENHAVN, fregatskib, byg. nr. 4 på Andreas Bjørns værft, 1743-1744, 208 kls., 48 kanoner. Tegninger side 24. *t1968-021700-180020-21, 24, 33 ID=9657
KØBENHAVN, orlogsskib (1618)1943-041600-165077 ID=9796
KØBENHAVN, skib, deltog i Ostindisk Kompagnis første rejse 1618 til Indien.1988-051600-165089, 91 ID=9796
KØBENHAVN, skoleskibet. Model fotograferet af Peter C. Normann. *f2012-062000-2050112 ID=9072
KØBENHAVN, skoleskibet, der forsvandt. Model fremstillet af sømand på CORNWALL (ID 8849) ca. 1930.1967-031900-195085 ID=9072
KØBENHAVN, skoleskibet, tidligere elever samlet ved 1/5 1993 *f1994-071900-2000125 ID=9072
KØBENHAVN, skoleskib, b. 1921 i Skotland. Forlist. Tegning til galionsfigur på H&S.1974-051900-1950113 ID=9072
KØBENHAVN, skoleskib, b. 1921, forlist 1928. Nyt arkivmateriale om.2009-081900-1950131-138 ID=9072
KØBENHAVN, skoleskib, Christian Nielsen vandt modelkonkurrence i 1931 med egen model af skibet.1983-141950-2000204 ID=9072
KØBENHAVN, skoleskib, forlist 1928.2009-091900-1950141 ID=9072
KØBENHAVN, skoleskib, fotografier af skibet under bugsering, solhøjden tages, højt til vejrs i sejlene, vaskedag. *f2009-081900-1950132-136 ID=9072
KØBENHAVN, skoleskib, model ophængt som votivgave i Langøre Kapel på Samsø. Anden model ophængt til Kommunehospitalets Kirke, København.1950-041900-195062-63 ID=9072
KØBENHAVN, skoleskib, samling af memorabilia fra skibet.2010-081900-1950159, 164 ID=9072
Kølsvin fra Hasnæs. Tegning *t1972-060800-120070-71, 75 -
Kølsvin fra Slesvig. Tegning *t1972-060800-120072-73 -
Kåg fra Gudenåen bygget 1918 af tømrer Arholm, Randers til kågfører Jørgen Bjerring1947-011900-195018f -
L N. HVIDT, S/S, Det alm. danske Dampskibsselskabs fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1944-031850-190071, 91 ID=10822
L.H. CARL, S/S, b. 1898, fragtskib, halvmodel skænket af rederiet Heimdal1950-011850-190010 ID=11432
L.N. HVIDT, D/S (1857) *t1943-091850-1900108 ID=10822
L-serien. Første danskbyggede containerskibe fra Lindø til APM. 1980.2007-061950-200095 -
LA BAYADÈRE, fransk korvet, chef løjtnant Boudin, klar ved Royan til at føre Napoleon ud af Frankrig 1815.1962-031800-185074 -
LA BELGIE, D/S, på Congofloden (1889)1999-021850-190021 -
LA BELLE-POULE, fregat på 60 kanoner, fransk, besøgte Accra 1843-01-27.1980-101800-1850146 -
LA BELLE-POULE, fregat, fransk, hentede -1840 Napoleons kiste hjem fra St. Helena.1962-031800-185081 -
LA CARRÈRE, fregat, fransk 1799.1962-031750-180068-69 -
LA CONCORDE, 40 kanoners fregat, engelsk, kaptajn Barton. Forlangte visitation af danske fregat IRIS, men afstod fra det 1800-08-20.1981-081750-185098 -
LA COURONNE, linjeskib, fransk. Målene angivet i George Fourniers værk fra 1643. Bygget 1637 af Charles Morieu.1962-051600-1650133 -
LA DIANE, fregat, admiral Villeneuve, fransk 1798.1962-031750-180060 -
LA DIANE, fregat, fransk, model af ben, -1800- *m1949-071800-1850148 -
LA FANTASQUE, frie franske destroyer, jagtet M/S NICOLINE MÆRSK, b. nr. 20, Od. Stålskibsv. 1925 til D/S af 1912 APM, på grund ved Ebrofloden 24/12 19431992-061900-1950113 -
LA FAVORITE, korvet, fransk, hentede -1840 Napoleons kiste hjem fra St. Helena.1962-031800-185081 -
LA FORTUNE, brig, fransk orlogsskib 1799.1962-031750-180068 -
LA FRANCE, D/S, fransk skib på Congofloden (1889)1999-021850-190032f -
LA JUNON, fregat, fransk 1798.1962-031750-180031, 36, 45-46 -
LA JUSTICE, fregat, admiral Villeneuve, fransk 1798.1962-031750-180038, 60 -
LA MARNE, S/S, ex NYLAND, ex SOLVEIG (No.) k. 1915 i Bergen, Norge til Albert Jensen. Omreg. til USA-flag og næ. til SAGINAW, men opbragt inden afrejse til USA i Marseille, overt. af Frankrig og næ.1986-051900-1950136, 146 ID=12519
LA MEDUSE, fransk fregat, klar i Rochefort til at føre Napoleon ud af Frankrig 1815.1962-031800-185073 -
LA MOUETTE, kutter, 8,8 yachttons, b. 1895 af E.C. Benzon til godsejer G. Qvistgaard, Skælskør1954-051850-190066, 78 -
LA MUIRON, fregat, fransk 1799.1962-031750-180068-69 -
LA MUSETTE, fregat på 22 kanoner, fransk 1798.. Tegning af Charles Viaud, Nantes. *t1962-031750-180033 -
LA PLATA, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Lå 1867-11-18 ved Water Island i St. Thomas og oplevede en tsunami. *r1949-041850-1900102-103 -
LA REVANCHE, brig, fransk orlogsskib 1799.1962-031750-180068 -
LA SAALE, fransk fregat, klar i Rochefort til at føre Napoleon ud af Frankrig 1815.1962-031800-185073-74 -
LACONIA, rederi Cunard White Star Line, sænket 12/9 1942 af tysk U-156 i Atlanten.2011-041900-195050 -
LADY CLARE, S/S, 1.148 BRT, 1.570 tdw, b. 1874, nr. 136 M. Pearse & Co., Stockton til G. Pyman & Co., West Hartlepool. S. 1895 D/S Myren og næ. CLARA.2008-051850-190090 ID=8666
LADY FURNESS (Dk.), S/S, k. 1915 i Sverige som GROVELEA til Albert Jensen og næ. til LIVLAND, omreg. til USA-flag 1915 og næ. til HOCKING (I), men opbragt inden af England og prisedømt, næ. til PHARE (UK).1986-051900-1950136, 147-148 ID=11513
LADY MERRY WOOD, postdamper i Penang 18461992-051800-185099 -
LADY SHARON, S/S, køleskib, b. nr. 56 Nakskov 1933 til JL som LAURA, k. 1960 af Thomas Watson, UK og næ. fra LAURA DAN. Solgt 1961 til Beyruth. Oph. 1966.2000-031900-200038 ID=11100
LAERTES, S/S hjulskib, b. 1862, på Helsingør-Hälsingborgoverfarten, 1800-tallet.1967-081850-1900165 ID=9759
LAGOS SUPERIOR, M/T, ex SHETLAND (I), b. nr. 1017 Lindholmen, Göteborg 1951 til Dansk-Fransk. K. 1962 af Cia. Amadora San Francisco, Piræus og næ.1995-071900-1950115 ID=8462
LAKEMBA, barkskib af England. Kaptajn Carl V. Sølver berettede om restriktioner på petroleum til læselamper i 1900.1964-021850-190017 -
LAKEN-KOOPER = Klædekræmmer, holl. skib (1671)2006-071650-1700102 -
LALANDIA, M/S, fragtskib, ØK. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052 ID=9616
LALI, S/S, b. Fredriksstad Mek. Verksted 1941.2002-041900-195088 -
LAMPRENEN, Jens Munk sejlede 1619 til Hudsonbugten i LAMPRENEN.1972-151600-1650226 -
LAMPRENEN, Jens Munks skib 16191999-031600-165067 -
LANCASTER, HMS, linjeskib Royal Navy, 17561994-021750-18008 -
LANCING, fuldskib, Norge2005-081900-195068 -
LANDBØ, bark af Arendal. Skibsportræt, dateret 1877 i Arendal Museum.1963-041850-190094 -
LANDETS ØNSKE, fregatskib, b. 1747 på Bjørns Værft.1968-021700-180038 ID=9710
LANKA SHANTI, M/S, b. nr. 1368 Jos. Boel & Fils 1964 til Loucas Nomicos som LOUCAS N. Købt til Heering 1970 og næ. til HEERING ELSIE, s. 1973 til Ceylon Sh. Corp. og næ. til2000-041950-200072 ID=6851
LAPLAND, S/S, k. 1915 i Norge som HERO til Albert Jensen. Omreg. til USA-flag og næ. KANKAKEE. Opbragt af England.1986-051900-1950136, 150, 168 ID=11982
LAPPEGRUNDEN fyrskib med Kronborg malet af Georg Ludvig Thomsen, 18922005-061850-1900- -
LAPPEGRUNDEN fyrskib med Kronborg malet af Georg Ludvig Thomsen, 1892 *p2005-061850-190052 -
LAPPEGRUNDEN, fyrskib, Georg Ludvig Thomsen gør tjeneste 1884-2005-061850-195049 -
LARGS BAY, M/S, USA fragtskib (1942)2002-021900-195033 -
LARS JØRGENSEN, skonnert af Svendborg, b. 1871 af J. Ring Andersen med galionsfigur af W.E. Møen.1975-041850-195065-66, 81 ID=3879
LARS KRUSE, forlist 4/2 1917 i Kanalen under WW1. Nævnt på Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-195034 ID=11290
LARS KRUSE, S/S. rederi Cimbria / Vendila. E.H. Mathiesen 1. styrmand om bord c. 1900-2011-061900-1950125, 127-129 ID=11290
LARS KRUSE, S/S, 3230 TDW, Vendila, krigsforlist 2/12 1943 under engelsk administration WW2. Luftbombet i Bari.1999-041900-1950114, 124 ID=11291
LARS KRUSE, S/S, b. nr. 17 Carmichael MacLean & Co., Greenock 1889 til D/S Cimbria A/S. Overtaget af D/S VENDILA 1914. Torpederet 1917-02-04 i Kanalen *f1997-051850-195039, 50, 52 ID=11290
LARS KRUSE, S/S, b. nr. 21 Aalborg Skibsværft 1923 til D/S VENDILA, 23/5 1940 beslaglagt i England, administreret af Lambert Bros. Ltd. London. Sænket i Bari 2/12 19431997-051900-195050 ID=11291
LARS NISTED, galease, reder C. Nisted 1854.1981-111850-1950131 -
LARSENS PLADS, galease, gammelt fartøj liggende på Holmen 1883, solgt senere ved offentlig auktion. Sejlede til 1925. Model gengivet side 196. *m1985-061850-1950194-199 ID=3989
LASTDRAGEREN, b. 1776 ved KGH Værft, 90 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073 ID=9784
LASTDRAGEREN, brigantine, 90 kls. b. 1776 af skibsbygmester Eskild Eskildsen, overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180013, 58 ID=9784
LAURA DAN, S/S, køleskib, b. nr. 56 Nakskov 1933 til JL som LAURA, tilbageleveret 1945 fra US War Admin. og næ. fra ROCHA2000-031900-200038 ID=12044
LAURA ex NIELS, skonnert, b. hos M.S. Mortensen, Guldborg, 1861. Solgt 1907 til N. Sørensen, Nykøbing M. Forliste 1928-03-02. Tegning gengivet side 197. *t1983-131850-1900197-198 ID=8034
LAURA MÆRSK, M/S, b. 1939 Odense Stålskibsværft; 1941 under US admin. og næ. til M/S DAY STAR til 1946. K. 1963 af Transfruit Shipping Co., Piræus1998-051900-195085ff ID=11810
LAURA MÆRSK, M/S, b. 1939 Odense Stålskibsværft; 1941 under US admin. og næ. til M/S DAY STAR til 1946. K. 1963 af Transfruit Shipping Co., Piræus *f1998-051900-200086 ID=11810
LAURA MÆRSK, M/S, containerskib b. 1980 Lindø. Første danskbyggede containerskib. L-serien.2007-061950-200095 ID=561
LAURA, norsk fangstfartøj ved Østgrønland, kaptajn Øien. Var i området for Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908 uden at se den.1959-041900-195068-70, 72 -
LAURA, S/S, 3160 BRT, b. 1901 som LAURA, Rotterdam. 1915 s. P. A. Jensen, Kbh. og næ. ZEALAND. 1915 s. N.Y. og næ. AUSABLE. 1924 s. D/S Mette Jensen / Jensen Line og næ. METTE JENSEN. 1926 s. D/S Codan. 1928 s. Riga næ. KUHRS.2007-031900-195023 ID=11107
LAURA, S/S, i islandsfarten for DFDS, ca. 1900. Forlist 1910.1975-061850-195093 ID=12520
LAURA, S/S, k. 1915 i Holland til Albert Jensen og næ. til ZEALAND. Omreg. til USA-flag og næ. til AUSABLE.1986-051900-1950136, 151 ID=11107
LAURA, S/S, køleskib, b. nr. 56 Nakskov 1933 til JL, næ. 1941 til ROCHA *f2000-031900-200038 ID=11100
LAURA, sejlskib af Portmadoc, kaptajn Griffith Roberts - fik Helsingørbolle af Major Wright & Co., skibsmæglere i Helsingør 1852.1964-101850-1900136 -
LAURA, skonnert, b. 1811 i Troense, rederen fik et silkeflag med religiøs inskription til skibet.1983-081800-1900108 -
LAURINE MATHILDE. Vareprøver hjemsendt med -1828-1951-031800-185064 ID=1984
LAURITZ, skonnert af Troense, 59,5 kls., b. 1841 af Hans Larsen Schmidt i Røde Mølle på Tåsinge til partrederi. Skibsportræt gengivet side 135. *p1983-101800-1900135 ID=11326
LAURVIG, fregatskib, partikulært, i konvoj med INDFØDSRETTEN 1782 fra Trankebar.1981-081750-185093 -
LAVEROCK, kutter, der udfordrede AMERICA 1851-08-01 ved Cowes til dyst.1983-131850-1900179-181 -
LAWRENCE, S/S, D/S Hammersholm. K. 1922, forlist 1923.2007-031900-195013 ID=12523
LAZAR KAGANOVITJ, isbryder, b. 1937, depl. 9.300 t., 10.000 HK, russisk.1950-051900-195094, 103 -
LAZAAREJA MARIE, fr. trawler opbragt vha. Decca (1951)2004-081950-2000126 -
LA'ÉPERVIER, fransk brig, førte fra Aix Napoleon ud af Frankrig 1815.1962-031800-185074 -
Ladbyskibet, vikingeskibsfund.1965-041000-1100128 -
Lappegrunden Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1950-051850-195095 -
LE CONQUÉRANT, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058-59, 63 -
LE FRANKLIN, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058, 60, 63 -
LE GÉNÉREUX, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058, 60 -
LE GUÉRIER = LE GUERRIER, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058, 62 -
LE GUILLAUME TELL, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058, 60 -
LE HAVRE, skibsmaleri af Ed. Adams, HS 0052:1744, restaureret 20052006-082000-2050111 -
LE KEMPENAER, D/S, postdamper på Congofloden (c.1890) *f1999-021850-190016f -
LE MERCURE, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058, 60 -
LE PACIFIQUE, fransk slaveskib. Købte slaver på Guldkysten i 1771-1772.2010-061750-1800122 -
LE PEUPLE SOUVERAIN, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058, 63 -
LE RENOMMÉ, fransk orlogsskib. Chef Jean-René-Antoine Verdun de la Crenne. Poul de Løvenørn mønstret i 1778.2012-041750-180063 -
LE ROYAL LOUIS, linjeskib, søsat i Toulon 1692.1970-041600-170096, 98 -
LE SAINT ANDRÉ, fransk slaveskib. Købte slaver på Guldkysten i 1770.2010-061750-1800120, 122 -
LE SAINT ANDRÉ, fransk slaveskib. Købte slaver på Guldkysten i 1772.2010-061750-1800122 -
LE SOLEIL ROYAL, fransk orlogsskib efter hvilket orlogsskibet PRINS WILHELM blev bygget ca. 1690-1700.1974-051650-170080 -
LE SPARTIATE, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058-59, 63 -
LE TIMOLION, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058, 60-61 -
LE TONNANT, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180060, 63 -
LEANDER, fregat, engelsk. Deltog i Middelhavskampene 1798 mod Napoleon.1962-031750-180046, 60 -
LEANNA, S/S, b. nr. 516 Ottenser Hamburg.2002-041900-195084, 89 -
LEDA, jagt, b. 1872 af E.C. Benzon til rederi i Nykøbing F. med skibsbyggeren som deltager.1954-051850-190064, 76 ID=5161
LEDA, paketbåd, C. E. Benzons konstruktion c.1866-1868.1943-011900-19509 ID=5161
LEFTERIS M, M/S, ex BRETAGNE (IV), b. nr. 683 B&W 1947. Købt af Melachinos & Sons, Piræus 1969 og næ.1995-071900-1950115 ID=7275
LEIF ex HELGENÆS, motorgalease, 155 BRT, omb. 1935 fra PA til LST, fra 1959 FISK og fra 1961 SAND, oph. 1988 som KIM RAL. Foto som LEIF. *f1989-021900-200016 ID=10666
LEISE MÆRSK, M/S, 4915 TDW, APM, krigsforlist 23/11 1940 under engelsk administration WW2. Torpederet ved Pentland Firth af U-1001999-041900-1950113, 121 ID=11331
LEIV EIRIKSSON, M/S, 8.931 BRT, 12.536 tdw, b. 1958, nr. 494 Lübecker Flenderwerke til A/S Laboremus - T. Dannevig & Co., Oslo. S. 1965 til D/S Myren og næ. BOGATYR.2008-051950-200092 ID=7196
LEJRE, S/S, 2886 BRT, b. 1892 som OCEANIC af Sunderland. 1899 næ. PATRIA af Kbh. 1910 næ. LEJRE.1916 s. D/S Gylfe, næ. AGGERSUND. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. Forlist 1932 i Atlanten.2007-031900-195021 ID=6210
LEJRE, S/S, b. Newcastle 1892, k. 1899 af D/S Østersøen, k. 1910 af D/S Dannebrog og næ., forlist 1932. (1912c)1993-051900-195046 ID=6460
LEMMERIK, S/S, af Cardiff, kaptajn Prugen. Per Møller Pedersen mønstrede i Cardiff.1985-061850-1950183, 186 -
LEMNOS, M/S, b. hos HSM til DFDS, leveret 1948-1949.1982-061900-2000122 ID=9227
LEMYRE DE VILLERS, dampskib - kollideret med Volantes MAAGEN 23/6 1920 på La Platafloden2006-041900-195050 -
LENIN, russisk isbryder, deltog i samarbejde med danske vinteren 1926-19271950-051900-195098 -
LEOBEN, fregat, fransk, deltog i Maltaslaget 1798.1962-031750-180041 -
LEONID KRASSIN, isbryder, b. 1917, dep. 8740 t., 12.000 HK, russisk. Reddede overlevende fra Nobiles luftskib 1928.1950-051900-195094, 101, 103 -
LEONIDAS CAMBANIS, S/S, k. 1915 i Grækenland til Albert Jensen. Næ. til GOTLAND. Omreg. til USA-flag og næ. til MUSKEGON. Sejlet fra Napoli til USA af kaptajn O.F. Høgstedt.1986-051900-1950136, 144, 151, 153 ID=12524
LEONORA, snauskib ejet af Det kongelige oktrojerede danske guineiske Handelssocietet.2010-061750-1800111 -
LEOPARDEN, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658. Kaptajn Anders Krabat.1958-031650-170052-53 -
LEOPOLD II, S/S, ankom København 1894 for sejl.1973-041850-190086 ID=12539
LES DEUX PIERRE ET EUPHROSINE, fransk skonnert, hvis besætning reddedes af barken FADERS MINDE af København 1872-12-02.1962-091850-1900175 -
LEXA MÆRSK, S/S, 1636 BRT, b. 1889. som FREDENSBORG, 1912 næ. LEXA MÆRSK, 1917 s. D/S Rollo og næ. ROLLO. 1921 s. D/S Gylfe. 1924 næ. ALSSUND. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. Ventspils næ. WINDAU. 1935 oph.2007-031900-195021 ID=11302
LEXA MÆRSK, S/S, ex NYKJØBING, b. på A/S Kjøbenhavns Skibsværft og Flydedok til A/S Morsø D/S. K. 1915 af APM, næ. 1919.1996-041900-195044 ID=11766
Liberty- og Victoryskibstyper behandlet for hensigtsmæssig indretning.1949-051900-1950138 -
Libertyship: S/S GEORGE H. POWELL, b. nr. 2126 Perm. Metals Corp., USA 1943, K. Dansk-Fransk 1947 og næ. GRØNLAND (II).1995-071900-1950107, 115 ID=11397
Libertyskibe under WW21993-031900-195026, 30 -
LICA MÆRSK, M/S, fragtskib, A. P. Møller. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052, 56 ID=7053
LICA MÆRSK, S/S, 4.250 tdw, b. 1927 Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft til D/S Svendborg. Beskadiget ved luftangreb i Nordsøen 1942-05-30, s. Tyskland 1955. Forlist 1967 ved Tanzania. *f2008-031900-195035-38 ID=7053
LIFLAND (II), S/S, 3850 TDW, Dansk-Fransk, krigsforlist 1942-09-28 under engelsk administration WW2. Torpederet U-610 i Nordatlanten.1999-041900-1950114, 123 ID=8489
LIFLAND (II), S/S, b. nr. 1 Odense Staalskibsværft 1920 til Dansk-Fransk, torp. 1942-09-28 under engelsk administration af U-610 i Nordatlanten.1995-071900-1950115 ID=8489
LIFLAND (I), S/S, b. nr. 52, De Haan & Oerlemans, Heusden, 1919 til Dansk-Fransk. K. af Axel Nordström, Göteborg 1920 og næ. NORDÖST1995-071900-1950114 ID=12541
LIIMFJORDEN, S/S, H. P. Priors skib k. ca. 1856.1944-031850-190044, 48, 58 ID=11582
LILIAN, S/S, 2000 TDW, JL, under engelsk administration WW21999-041900-1950114, 120 ID=11085
LILL-PIA ex SIRI ex ANNA, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Ejedes af Asmussen-familien til 1935, da s. til Sverige og næ. til SIRI. Fra 1950 som LILL-PIA. S. til Vestindien 1966-12-10.1981-091900-1950105 ID=4453
LILLE ALIDA, topsejlsskonnert, 85 BRT, b. 1882 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041 ID=9115
LILLE BÆLT, ex ØRESUND, dampskib, 40 hk. S. af danske stat til H. P. Prior 1851 og næ. Indsat ruter i Lillebælt og Limfjorden..1944-031850-190040, 43, 48 ID=11906
LILLE CATHRINE, fregatskib, kaptajn Richard Aschlund, 1827. Underskrevet om overholdelse af sømandsstraffe.1956-051800-1850112 ID=8672
LILLE INGER, S/S, af Reykjavik, 300 tons, reder købmand Tulinius, kaptajn Per Møller Pedersen, 1898.1985-061850-1950203 -
LILLEBJØRN, isbryder, b. 1926 ved Frederikshavn Værft & Flydedok, depl. 687 t., 44,2 x 11,1 meter, 1560 HK. Tegnet af A.H. Larsens tegnestue.1950-051900-195098, 100, 106 ID=8328
LILLEBORG, C. K. Hansen, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094 ID=10537
LILLEBORG, fragtskib, rederiet Dannebrog. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056 ID=10537
LILLEBÅT, Flekkerøybåd, b. ca. 1850 af, opmålt af Christian Nielsen 1966.1983-141950-2000222 -
LILLEAA, S/S, 1550 TDW, Hetland, under engelsk administration WW21999-041900-1950114 ID=12542
LILLIAN, lystyacht, sejlet til England efter salg fra boet efter Glückstadt.1985-061850-1950205 -
LILLY, S/S, 1800 TDW, Progress, krigsforlist under engelsk administration WW21999-041900-1950114, 121 ID=3186
LILLY, S/S, b. nr. 110 Flensburger Schiffsbau.2002-041850-195085 ID=12544
LILLY, S/S, b. nr. 158 B&W *f2002-041850-195077 ID=11668
LILLY, S/S, b. nr. 158 B&W.2002-041850-195077, 85 ID=11668
LILLY, sjægte, b. 1902 af bådebygger Morten Andersen til fisker Jens Christensen.1947-011900-195019 -
LILY, S/S, b. 1920 på F. Schichau, Elbing, til D/S Skagerak, solgt 1931 til D/S Progress, forlist 22-25/4 1940 *f1999-041900-1950104 ID=3186
LILY, S/S, b. 1920 på F. Schichau, Elbing, til D/S Skagerak, solgt 1931 til D/S Progress, forlist 22-25/4 1940.1999-041900-1950105 ID=3186
LIMFJORDEN = LIIMFJORDEN, S/S, hjulskib, b. 1852 i England hos I. Scott-Russells værft til Limfjordsselskabet i Ålborg.1967-051850-1900146-147 ID=3557
LIMFJORDEN, S/S, fra Fanø til Ejderen 1861. Marineminister , admiral Steen Andersen Bille ankom.1965-031800-190053 ID=3557
LIMFJORDEN, S/S, langs Kvæsthusbroen 1897 ca. *f1988-041850-195041 ID=11679
Limfjordskåg - opmåling af typen ved Christian Nielsen. *t1958-041900-195059-63 -
LINCE, S/S, ex BIRTE, 1.741 BRT, 3.000 tdw, b. 1921 nr. 148 Københavns Flydedok & Skibsværft til D/S Myren. S. 1957 til Lorenzo Palomba, Torre del Greco og næ. Oph. 1962.2008-051900-195080 ID=7161
LINDA DAN, S/S, b. 1936 til JL som LINDA, næ. 1945 *f2001-061900-1950100 ID=10886
LINDA PRIMA, S/S, b. 1936 til JL som LINDA, næ. 1961 *f2001-061950-2000100 ID=10886
LINDA, M/S, JL, 1940-19451999-041900-1950103 ID=10885
LINDA, S/S, 1500 TDW, b. 1936 til JL, Helsingør *f2001-061900-1950100 ID=10885
LINDA, S/S, 1500 TDW, b. 1936 til JL, Helsingør *f2001-061900-1950101 ID=10885
LINDA, S/S, køleskib, b. 1930'erne hos HSM til JL.1982-061900-2000110 ID=10885
LINDA, S/S, oplagt J.L. skib i Las Palmas til 1943, derefter til allieret tjeneste1994-031900-195029, 33 ID=10885
LINDEN (eng.), post INGEBORG, bark (1900-1950)1942-011900-19507 ID=8007
LINDORMEN, defensionsskib af Drammen, kaptajn Peder Tønnesen, 16441948-051600-1650123 -
LINDORMEN, orlogsskib, maskinleverancer c.1865-18701993-091850-1900106 -
LINE, skonnertbrig af Marstal, kaptajn J.C. Hansen. Skibsportræt, dateret 1878.1963-041850-190094 ID=9545
LINNÉ, M/S, b. nr. 180 AB Lödöse Varv 1979 til svensk reder, k. 1985 af Belinda Shipping = O. Frellsen og næ. BELINDA (udenl.)1997-051950-200051 -
LISBETH MUNCH, M/S, af Hasle, 123 BRT, k. 1960 af Munch i Hasle, b. 1891 hos Rijkee & Co., Rotterdam som FISK VOORLOOPER, omb. 1919 til LST, s. 1928 til Ty., s. 1974 til UK, indfl. 1976 som ANDREAS BJØRN.1989-021900-200025 ID=8721
LISBETH, 4-m. bark. Hilsescene med skibsdreng på 4-m. bark LISBETH af Hamburg, 1914. Tegnet af Heinrich von Kralik. *t1989-031900-195048 -
LISBETH, bark 4-m. af Hamburg, ex PENDRAGON CASTLE, b. 1891 i Workington. Foto af dækket med kaptajn P. Hansen, ca. 1910. *f1980-031900-195061 -
LISE, fragtskib, rederiet Nautic. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056 ID=9213
LISMORE, fuldrigger 4-m. efterlignet i modelskibet H. GREGERSEN ophængt som votivgave i Ringe Kirke. Skænket af Hans Gregersen. Ophængt 1887.1950-041850-195062 -
LITUANIA, S/S, kaptajn H.K. Christensen, han blev 1925 fører på skoleskibet KØBENHAVN.1988-061900-1950158 ID=9722
LIVERPOOL, fuldskib 4-m. af Liverpool, b. 1889 i Port Glasgow, var første skib med dækshus fra side til side, kaldet et Liverpoolhus, med folkelukaf.1980-031800-190022 -
LIVINGSTONE, bark af Arendal. Skibsportræt af Weytz på Aust-Agder Museum i Arendal, dateret 1875.1963-041850-190091 -
LIVLAND, S/S, ex GROVELEA (Sv.), ex LADY FURNESS (Dk.), k. 1915 i Sverige til Albert Jensen, omreg. til USA-flag 1915 som HOCKING (I), men opbragt inden af England og prisedømt, næ. til PHARE (UK).1986-051900-1950136, 147-148, 168 -
LIVLIG ex SJÖTROLLET indtil 1887, skonnert, b. 1864 i Kalmar, 159 NRT, lgd. 114-2, br. 23-1, dybgang 10-6 fod. Sunket 1898 ved Hven. Tegning og dele gengivet side 103-105, 107-108. *t *f1980-061850-1950102-109 -
LIVONA ex PRINS VALDEMAR, D/S, s. af ØK til Rusland 19051999-021900-195055 ID=9342
LIVONIA, S/S, var i 1897 første skib navngivet på B&W ved flaskedåb.1983-081800-1900113 ID=9342
LNG-tankskib hjælpes til kaj af Svitzer A/S slæbebåde ved ELNG-terminalen, Idku, Ægypten (2000) *f2008-022000-205028 -
LOCH ARD, fuldskib, af Glasgow, 1878- om overtro mod sømand som skyld i ulykker.1966-081850-1900114 -
LOCH EARN kollision med VILLE DU HAVRE, dampskib 18731996-071850-1900109 -
Lodsbåd anduver lodssøgende skib, p.33 *f2010-032000-205017, 33 -
Lodsbåd fra Helsingør - opmåling af typen ved Christian Nielsen. *t p.77 *m1958-041900-195068-77 -
Lodsbåd med sprydsejl malet af Georg Ludvig Thomsen, (1892)2005-061850-1900- -
Lodsbåd med sprydsejl malet af Georg Ludvig Thomsen, (1892) *p2005-061850-190053 -
Lodssmakke fra Nyord ca. 1910, *f1961-061900-1950169 -
Lohs, ty. ubådsgruppe, hvorfra U 617 torp. S/S TENNESSEE 1942-09-23 i Atlanten i Konvoj SC 100.2007-031900-195016 -
LOKE, S/S, ex I. D. S. ADOLPH, b. nr. 103 Helsingør Skibsværft 1904 til D/S VENDILA, k. af Rederi-A/B Carlos, Helsingborg 1928 og næ. til1997-051900-195050 ID=7627
LOLLAND, S/S, konkurrent til H. P. Priors indenrigsruter i 1849-18551944-031850-190064 ID=11232
LONDON, S/S, 2000 TDW, Pacific D/S, krigsforlist 21/3 1941 under engelsk administration WW2. Luftbombet i Bristolkanalen.1999-041900-1950115, 122 ID=10527
LONDON, S/S, b. Sunderland 1890, k. af D/S Urania 1899. K. af svensk rederi 1924. Forlist 1936. Foto af besætning (1900c) *f1993-051900-195045 ID=12593
Longsand Fyrskib, forlis med S/S HELSINGØR den 15/1 18931997-021850-190011 -
LORANEY, USA brigantine (1794)1942-031750-180050f -
LORD NELSON, engelsk kaperskib, opbragte ELISABETH, fregatskib, 75 kls., i Kanalen 1805-12-14 , senere frigivet.1981-081750-185095 -
LORD NELSON, kutter - kollision med fuldskib ELISABETH af København 1805 *p1996-071800-1850102 -
LORD NELSON, M/S, ex SKOTLAND (III), ex GRØNLAND (IV) b. nr. 623 Werft Nobiskrug, Rendsburg 1961 til Dansk-Fransk. K. af John Kontaros, Piræus, 1973 og næ.1995-071900-1950116 ID=8932
LORD NELSON, oversejles 1805-12-14 af barken ELISABETH, indfl. 1802 fra Norge til Duntzfeldt & Co.1954-081800-1850132 -
LORENCE, motorgalease af Svendborg, 99 BRT, b. 1915 i Leiderdorp. Fra 1944 MERKURPAKET1989-021900-200020 ID=10680
LOSSEN, orlogsskib, sunket 1717 på norsk kyst. Skibskister og spejl fra vraget levn.1980-031700-175035, 46 -
LOTTE, fragtskib, Rederiet Ove Skou. Malmfart under WW2.2007-051900-195052, 56 ID=11441
LOUCAS N, M/S, b. nr. 1368 Jos. Boel & Fils 1964 til Loucas Nomicos som LOUCAS N. k. af Heering 1970 og næ. til HEERING ELSIE2000-041950-200072 ID=6851
LOUGEN, brig, der under St. Thomas 1801-03-03 kæmpede mod to engelske fregatter. Situationen malet af C.C. Parnemann.1979-061800-1850151 -
LOUISE AUGUSTA, orlogsskib. Sømand Anton Christensen Jensen tjente om bord 1807-18141952-031800-185089 -
LOUISE AUGUSTA, sejlskib, kaptajn Backe, ankom København 1828-05-01.1962-061800-1850152 -
LOUISE, kuf af Randers, kendingsnummer M-30.1962-061850-1900158 -
LOUISE, skonnertbrig af Flensborg, kendingsnummer Q-32, 1828.1962-061800-1850155 -
LOUISIANA, M/S, DFDS. Malmfart under WW2.2007-051900-195051f, 56 ID=12594
LOWIZA, hollandsk fregat malet på 20 vægfliser. p.80 *p.1957-031700-180072, 80 -
LÖWEN, S/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1944-031800-185032, 64 ID=9753
LUCAY, brig. Bygget 1871 som VON ROON, n. 1889 til J.H. MIDDELHEUS. Solgt 1893 som havareret på Stillehavet og n.2006-031850-190011 ID=12438
LUCIE EMERENTZE, fregatskib, første rejse 1783 for Vestindisk Handelskompagni, kaptajn Svend Jensen, sejltid til Vestindien 29 dage.1982-031750-180032 -
LUCINDE, brig, b. 1842 til KGH af skibsbygmester E.P. Bonnesen. Tegning af kahyt agter. *t1980-031800-190063 ID=11973
LUCY BORCHARD, M/S, b. 1962 Helsingør nr. 358, k. 1969 af Fairplay Schleppdampschiffs-R., Hamburg som HEERING ROSE og næ. til2000-041950-200071 ID=8943
LUDEVICUS RUDOLPHUS, tremastet galiot, bygget Neustadt 1733, hjemskrevet i Åbenrå 1785. Delvis ejet af Cornelius Cornelsen og Martin Bahnsen.1990-051750-1800107 -
LUDVIG, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, 152 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128 ID=5788
LUISE, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Næ. fra 1931 til INGEBORG, s. 1938 til Sverige uden næ. til 1950.1981-091900-1950105 ID=12063
LUISE, motorgalease, ca. 78 BRT 57 NRT, 110 DWt, Lgd.pp. 22,77, Br.p.sp. 5,63, Dybgang 2,28 meter (værft) 78,8 x 18,4 x 6,8 feet (kend.), 30 iHK Hanseat motor. Reg. 1921-10-15 til kaptajn C.J.J. Ohlsen, Gråsten1981-091900-1950104-105 ID=12063
LUNDBY, M/S, b. nr. 25, Nya Varvs A/B Öresund, Landskrona til A/S Saga som SAGA, Oslo 1926. K. Motortramp 1931 og næ. Oplagt NY 1940 til 1941, overtaget af US 1941. Torpederet 1941-09-19 i Atlanten. *f2005-041900-195031, 34f ID=12595
LUNDBY, M/S, b. nr. 25, Nya Varvs A/B Öresund, Landskrona til A/S Saga, Oslo 1926. K. Motortramp 1931 og næ.2005-041900-1950- ID=12595
LUNDBY, S/S, b. nr. 354 Richardson, Duck & Co., Stockton 1888 til Farrar, Grover & Co. London. K. 1902 af D/S Fiona og næ. PETER WILLEMOES. 12/12 1917 sænket i Nordsøen af tysk skib1997-051850-195052 ID=12403
LUSITANIA, udstyret med Engelhardts redningsbåde1955-071900-1950146 -
LÜBECK, D/S, fragtskib, b. 19142002-021900-1950- -
LÜBECK, D/S, fragtskib, b. 1914 *f2002-021900-19507 -
LYDIA, skonnertbrig af Whitby, b. Whitby 1842. Reder var Wood & Co. Beskøjt fra skibskosten 1852 er nu på H&S.1977-071850-1900142 -
LYKKENS PRØVE, dæksbåd, købt ca. 1860 af Per Møller Pedersens far i Skagen.1985-061850-1950157-160, 198 -
LYKKEN, bundgarnsjolle, b. Fejø 1930c.1994-041900-195060 -
LYNETTEN, 4-m, m-sk. b. 1920 Codanværftet Køge som LYNETTEN til Rederiet Dragør. 1921 s. A/S Halla. Maj 1927 solgt til A/S Margit, Kbh. Aug. 1927 s. til Sverige.2007-031900-195012, 23 ID=5523
LYNX, engelsk fregat. Georg Albrecht Koefoed var om bord 1775-1776.1981-171750-1850200 -
Lynæsjolle, under bygning hos Christian Madsen, Lynæs. Foto side 55 og 59. *f1983-061950-200055, 59, 62 -
LYN, coaster, 399 BRT, forlist i Biscayen i 1998.2004-051950-200081 ID=1446
LYSAKER, S/S, fragtskib (1937)1942-011900-19509 ID=3138
LYSGLIMT, bark af Ålborg. Foto af ungmand ved bakstørn på dækket og foto af kok.1976-021850-195027, 31 ID=11868
LYSGLIMT, bark af Ålborg, foto af mandskab 1921.1985-041900-1950101 ID=11868
Lystbåde med gaffelsejl - malet af Georg Ludvig Thomsen, (1916)2005-061900-1950- -
Lystbåde med gaffelsejl - malet af Georg Ludvig Thomsen, (1916) *p2005-061900-195054 -
LÆNGE ØNSKET, 130 kls., kaptajn Madrine Rijding, indkøbt i Smirna til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800102, 108 ID=12596
LÆSØ RENDE fyrskib (1829)2001-021800-185012 -
LÆSØ TRINDEL, fyrskib nr. 92001-021850-19007-22 -
LÆSØ-TRINDEL, fyrskib i Fåborg 1925 *f2001-021900-195015 -
LÆSØ, galiot, b. 1743 på Bjørns Værft til Flåden.1968-021700-180034 ID=9697
Læsø N fyrskib, gennemhullet af kugler fra engelsk fly i WW2.1960-081900-1950128 -
Læsø Nord Fyrskib (1940-1945)1946-041900-1950116 -
Læsø Rende Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1950-051850-195095 -
Læsø Rende Fyrskib Nr. 1 (1852-1856)1942-041850-190099 -
Læsø Trindel Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1950-051850-195095 -
Læsø Trindel Fyrskib (1830-1850)1942-041800-185062ff -
LØVENØRN, fyrinspektionsskib, b. 1960 på Orlogsværftet, byg. nr. 194. Foto af skib p.135 *f1960-091950-2000134-135 ID=607
LØVENØRN, inspektionsskib, arbejder med Decca (c.1950-1960)2004-081950-2000125 ID=607
LØVENØRN, vagerdampskib, foretaget målinger omkring vraget af vrag fra Slaget i Øresund 1658. -1950-1958-031900-200052 ID=8628
LØVENØRN, vagerkutter aktiv 1840-1850 ca.1960-081800-1900105 ID=8005
LØVENØRN, vagerkutter b. 1845, konstruktør E.P. Bonnesen, tegning af Christian Nielsen 1963.1983-141950-2000224-225 ID=8005
LØVENØRN, vagerkutter, b. 1845 af E.P. Bonnesen til Fyr- og Vagervæsenet, overt. 1866 af Flåden, s. 1873 til Jørgen Bech & Sønner, København, forlist 1882-05-22. Model bygget 1978 til H&S af V. Møller-Petersen, Randers. *m1978-081800-1900180 ID=8005
LØVENØRN, vagerkutter, b. 1846. Konstrueret af E.P. Bondesen. Model i arbejde 1952 til H&S hos Møller Pedersen, Randers.1952-011800-185010 ID=8005
LØVENØRN, vagerkutter, b. 1910, Orlogsværftet byg. nr. 102. Afveg til Sverige under WW2.1960-081900-1950127-128 ID=8628
LØVENØRN, vagerkutter, b. 1910, Orlogsværftet byg. nr. 102. Udrangeret 1957.1960-091950-2000134 ID=8628
LØVENØRN, vagerkutter, Fyrvæsenet, skibsbygmester E.P. Bonnesen. Model udført til H&S.1980-021900-195010 ID=8005
LØVEN, H/S, løb 1843- på rute Vordingborg - Kiel.1981-191800-1900228 ID=9753
LØVEN, S/S, hjulskib, aktiv 1835-1859. Sammenholdt med IRIS (ID 6244).1967-051800-1850136 ID=9753
LAARBURG GALLEJ, fregatskib, Vestindisk Kompagni, kaptajn Hans Østby, påsejlet i 1741 af KONGEN AF DANMARK.1989-061700-1750153 ID=11649
LAARBURG GALLEJ, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, tab på togt i 1734, slaver leveret i VI.2010-061700-1750107, 109 ID=11649
L'AIGLE, fransk kejseryacht, deltog ved Suezkanalens åbning 1869.1969-061800-1900132 -
L'AMERICAN, fransk slaveskib. Købte slaver på Guldkysten i 1773.2010-061750-1800122 -
L'AMERIQUE, brigantine, b. i Uddevalla, 95 kls., anløb St. Barthélemy 1791-1797.1981-231750-1850272 -
L'APPARANCE, fregatskib anløb St. Barthélemy 1791-1800.1981-231750-1850272 -
L'AQUILON, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058, 63 -
L'AVENIR, 4-m. bark, b. 1908 hos Rickmers i Bremerhaven.1988-061900-1950146 -
L'EVEILLE, fransk fregat. Georg Albrecht Koefoed var om bord 1778-1981-171750-1850200 -
L'EXPERIENCE, fransk slaveskib. Købte slaver på Guldkysten i 1772.2010-061750-1800122 -
L'HEUREUX, fransk slaveskib. Købte slaver på Guldkysten i 1771.2010-061750-1800122 -
L'HEUREUX, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058, 60 -
L'ORIENT ex SANS-COULOTTE, linjeskib af 120 kanoner, næ. til L'ORIENT på Toulons red 1798 med Napoleon på dæk. *r1962-031750-180027, 29, 31-32, 35, 39, 44, 46, 58-61 -
L'UNION, fregatskib, fransk, kaptajn Frémillière, reddede skibbrudne fra PRINSESSE LOVISA på Maldiverne 1743-1744.1989-061700-1750163 -
M/S - se næste ord.--- -
MABEL RICKMERS, 3-mastet bark, b. 1898 Rickmers, Bremerhaven, solgt 1911 og næ. til WINTERHUDE (1938).2000-031900-195046 -
MABEL RICKMERS, fuldrigget sejlskib b. 1898 i Bremerhaven til Rickmers Rederi. Senere næ. WINTERHUDE.1995-051900-195063 -
MACRELLEN, skude på 22 kls. af Ebeltoft. Ejet i 1681-1691 af Michel Andersen Basse.1959-071650-1700126, 128 ID=9196
MADAMA CHRISTINA, krejert, b. Nakskov 1703 af skibsbygger Morten Olsen fra København.1958-051650-175096 ID=8967
MADDALONI, M/S, køleskib, b. nr. 592 B&W 1934 til JL som ASTA, DW 2.560. Beslaglagt 1942 af It. og næ. Forlist 1944. Hævet 1946-1947 og tilbageleveret til JL2000-031900-195042 ID=6688
MADURA, M/S, Ø.K., fiktivt fragtskib c.1950-1960.2003-051900-200065 -
MAERSK ALABAMA, M/S, kapring af 2009.2009-022000-205026 -
MAERSK AUSTRALIA, M/S, containerskib, 18.002 DW, 1.200 TEU, b. Nakskov Skibsværft, 1971 som FALSTRIA. 1972 s. Piræus, chartret til APM og næ. MAERSK AUSTRALIA og MAERSK TEKAPO. 1999 oph. Arlang Beach, Indien2007-061950-200079 ID=278
MAERSK CONSTANTIA, M/S, containerskib, 50.017 DW, b. 1979 på Chantier de la Ciotat til Safmarine som S. A. WATERBERG. 1999 s. til APM, 2001 næ. MAERSK CONSTANTIA. *f2007-061950-2000108 -
MAERSK TEKAPO, M/S, containerskib, 18.002 DW, 1.200 TEU, b. Nakskov Skibsværft, 1971 som FALSTRIA. 1972 s. Piræus, chartret til APM og næ. MAERSK AUSTRALIA og MAERSK TEKAPO. 199 oph. Arlang Beach, Indien2007-061950-200079 ID=278
MAGDA også kaldet TEPOTTEN, sjotting, b. 1907 i Snekkersten til fisker i Humlebæk. Foto side 124. *f1983-091800-1900124 -
MAGDALA, S/S, overtaget af Orient A/S 31/1 1916. Solgt 12/1 1923 til Grækenland.2009-051900-195079 ID=9724
MAGDALENA, 60 kls., kaptajn Jeppe O. Bonse, indkøbt i Napoli til reder Lund & Chapman, Helsingør. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 110 ID=12601
MAGDALENA, sælfangerdamper, indkøbt 1906 i Norge og næ. til DANMARK som ekspeditionsskib til Østgrønland 1906-1908.1959-041900-195060 ID=3177
MAGDALENE VINNEN, tysk bark 4-m., 3200 BRT, b. nr. 372 Germaniawerft, Kiel, 1921.1981-091900-1950103 -
MAGELLAN, bark, tilhørte fra 1870 rederiet Knöhr & Burchard, Hamburg.1981-131850-1950156 -
MAGELØS, orlogsskib b. Norge, næ. 16661943-041650-170079 -
MAGIC, skonnert deltog 1870-08-08 i kapsejlads mod AMERICA.1983-131850-1900182 -
MAGNANIME, HMS, søsat 1780, første lejlighed en flaskedåb af skib er kendt.1983-081750-1800110 -
MAGNET, skonnert (1913) *f1995-031900-195033f -
MAGNUS JENSEN, forlist 19812004-051950-200063 ID=609
MAGNUS, handelsskib c.1800 udgravet 1992-19931993-111950-2000139 -
MAIA, NHTW, skonnert, b. i Rudkøbing, købt 1892 af Per Møller Pedersen, solgt 1897-98.1985-061850-1950200-203 -
MAID OF ERIN, hvalfangerskib, USA, 1863 - om overtro med hval og Jonas.1966-081850-1900109 -
MAIN, fuldskib af Liverpool på rejse Vestindien - Kalkutta 1906, festligheder ved nytår med blålys.1989-031900-195066 -
MAJESTIC, linjeskib, engelsk. Deltog i Middelhavskampene 1798 mod Napoleon.1962-031750-180046, 59, 63 -
MAJOR PINCKNEY, fregatskib, b. 1791 i Philadelphia, købt 1798 af Georg Gardner, København og næ. til ANTONETTE.1979-071750-1800151 ID=3612
MAJOR WOLFF, brig 106,5 kls., b. Nova Scotia 1848, k. af Hjardemaal & Co. St. Thomas 1854, kaptajn Johann Friedrich Brodersen (II) fra 1852-1858, ejet 1857-1862, forlist *p1994-051850-190074, 80, 85ff ID=12469
MAKRELLEN, kaperbåd, kaperkaptajn Lars Bache1945-051800-1850156 -
MALACCA, M/S, Ø.K., fragtskib b.1945 i Nakskov2003-051900-200065, 85 ID=9726
MALACCA, M/S, Ø.K., fragtskib b.1945 i Nakskov *f2003-051900-200066 ID=9726
MALAGA, M/S, b. nr. 310 Rheinstall Nordseewerft 1958 til Det Nordenfjeldske A/S, k. 1965 af Heering og næ. til HEERING MILLE, s. 1965 til Neptune Nav. Corp. og næ. til2000-041950-200071 ID=11885
MALAYA II ex MALAYA, M/S, b. nr. 316, B&W 1921- Krigsforlist 1941. Artikel om rejse 1923-1924. Næ. 1940 til MALAYA II mens under allieret tjeneste.1976-071900-195091-92 ID=7451
MALAYA, M/S, 13400 TDW, ØK, krigsforlist 27/6 1941 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-564 i Nordatlanten.1999-041900-1950113, 122 ID=7451
MALAYA, M/S, b. nr. 316, B&W 1921- Krigsforlist 1941. Artikel om rejse 1923-1924. Foto side 93. *f1976-071900-195091-115 ID=7451
MALIGIN, ex VOIMA, isbryder, finsk, 4100 HK, afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen og næ.1950-051900-1950104 -
MALLEMUKKEN, inspektionsfartøj, bygget hos HSM til Søværnet i 1960.1982-061900-2000141 -
MALLEMUKKEN, orlogskutter, Y385, b. Helsingør Værft 1960, foræret til Estland i 1990'erne.1998-021950-200012ff -
MALVINA, barkskib, HBGF, rederiet Moses & Søn G. Melchior 1867, malet af J. Dahl. *p1993-071850-190066 ID=3479
MALVINE, barkskib, b. 1857 i Altona, k. 1884 som WITHUK af P. A. Wilhjelm og næ.2000-051850-190086 -
MANCHURIA, M/S, Ø.K., fragtskib b. 1945 på B&W2003-051900-200065 ID=7728
MANCHURIA, M/S, Ø.K., fragtskib b. 1945 på B&W *f2003-051900-200071 ID=7728
MANFRED S/S, af Verkebäck Sverige, strandet ved Stenbjerg. Bjerget af Svitzer A/S marts 1930. *f2008-021900-195025 -
MANFRED, S/S af Verkebäck, Sverige, strandet 1930-03-07 ved Stenbjerg. *f1955-071850-1900129 -
MANITOWOC, S/S, ex CLEVELAND, ex SPYROS VALLIANOS, 7600 DWt, k. 1915 i Grækenland til Albert Jensen og næ. til CLEVELAND. Omreg. til USA-flag og næ. til MANITOWOC. Genindfl. til Dk i 1924 og næ. til GRETE JENSEN. Foto side 152. *f1986-051900-1950136, 151-152, 163 ID=6489
MANITOWOC, S/S, ex CLEVELAND, ex SPYROS VALLIANOS, 7600 DWt, k. 1915 i Grækenland til Albert Jensen og næ. til CLEVELAND. Omreg. til USA-flag og næ. til MANITOWOC. Genindfl. til Dk i 1924 og næ. til GRETE JENSEN. Foto side 152. *f1986-051900-1950136, 151-152 ID=6489
MANITOWOS, S/S, 4549 BRT, b. 1902, Gr. SPYROS VALLIANOS 1915 s. P.A. Jensen Line næ. CLEVELAND af N.Y. 1924 næ. MANITOWOS, N.Y. 1924 s. A/S S/S Grete Jensen næ. GRETE JENSEN. 1926 s. D/S Codan næ. SVENDBORGSUND. 1928 s. Gr. næ. ALAFIA. 1931 oph.2007-031900-195023 ID=6489
MANØ, rederiet Heimdal. Reddede søfolk efter TACOMAs torpedering 30/10 1942.2009-051900-195081 ID=10545
MANØ, S/S, 2450 TDW, Heimdal, forlist 21/8 1944 under engelsk administration WW2. Strandet på Geirfugleskær ved island.1999-041900-1950114, 124 ID=10545
MARATHON, S/S, 3876 BRT, b. 1905 som RYGJA, Bergen. 1915 næ. ALLAGUASH , N.Y. 1924 s. D/S Birte Jensen / Jensen Line og næ. BIRTE JENSEN. 1926 s. D/S Codan og næ. GULDBORGSUND. 1927 s. Grækenland og næ. MARATHON.2007-031900-195022 ID=7135
MAREKATTEN, kaperfartøj ved Helsingør, 1611.1956-051600-1650110 ID=8671
MAREN CHRISTENSEN, skonnert, 130 BRT, b. 1872 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041 ID=9116
MAREN MOLS , M/S, bilfærge b. hos HSM til Odden-Æbeltoft-overfarten til Mols-Linien i 1975.1982-061900-2000129 ID=615
MARGARETHA CATHARINA, galiot, af Kalundborg, havde 1739 flag og vimpler i inventarlisten.1969-021700-175022 ID=9937
MARGARETHA MARIA, byg. nr. 1, 1771, fra Bodenhoffs Værft.1956-061700-1800151 ID=8725
MARGARETHE CATHARINA, galiot af Kalundborg, havde i 1739 timeglas om bord.1985-041700-175094 -
MARGARET, eng. brig (1829)1942-041800-185094 -
MARGIT, M/S, (II) 4.967 BRT, 8.600 tdw, b. 1953 nr. 133 Nakskov Skibsværft til D/S Myren. Forlist efter brand i Stillehavet 1965. *f2008-051900-195079, 81, 83, 85-86 ID=3697
MARGIT, S/S, 2875 TDW, Myren, krigsforlist 1944-02-07 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-985 mellem England og Island.1999-041900-1950115, 124 ID=11088
MARGIT, S/S, (I), 1.735 BRT, 2.875 tdw, b. 1924, nr. 160 Københavns Flydedok & Skibsværft til D/S Myren. Beslaglagt 1940, bestyr. Co. Charles le Borgne, Paris, senere af Atkinson & Prickett Ltd., Hull. Torp. 1944-02-07 på rejse til Island.2008-051900-195091 ID=11088
MARGRETE, fragtskib, rederiet Progress. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056 ID=11816
MARGRETHE ELIZABETH, kaptajn Lars Madtzen 1761, reder Hans Meyer, senere Lars Madtzen1991-041750-180055f -
MARGRETHE LAURENTIUS, galiot, 29 kls., b. 1789 i Flensborg for københavnsk reder Schiødt.1969-041700-1800122 ID=10773
MARGRETHE, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094 ID=10347
MARGRETHE, drivkvase af Marstal, b. 1897 i Lundby på Tåsinge, opmåling af Christian Nielsen 1947.1983-141900-1950219 ID=3142
MARGRETHE, ex KALIFEN, dæksbåd, 3 kls., lgd.stævn 28-9 fod, b. 1858 af E.C. Benzon til Indenrigsministeriet. Efter flere salg var ejer kaptajn Hansen, Esbjerg. Forliste 1880-05-28 i Hjertingbugten.1954-051850-190057, 62, 73 ID=8308
MARGRETHE, fritidsfartøj, ejer snedker Andersen - motorbådstur 1916 *f1993-101900-1950135f -
MARGRETHE, S/S, reder Christiansholms Fabrikker A/S. Jens Kusk Jensen kaptajn 1917. Forliste med og bjærgede skibet i Nordsøen. Solgt 1918. Foto gengivet side 21. *f1986-021850-195019, 21 ID=12602
MARGRETHE, skonnert til havforskning 19131998-071900-1950118 -
MARIA ALETTA, 188,5 kls., b. 1778 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Christian Høyer i Kbh. til Iselin.1974-041750-180068-69 ID=9926
MARIA ALETTA, sejlskib i indiefarten for Heinrich Bolten (1780)2004-061750-180096 ID=9926
MARIA CATHARINA ELISABETH, sejlskib, 51,5 kls., ført af rømøkaptajn Hans Møller Pedersen Tagholm 1800.1984-021750-185018 -
MARIA CATHARINA GALLEY, snaubrig på 80 kls., hjemskrevet i Åbenrå 1785.1990-051750-1800107, 110 -
MARIA CHRISTINA, galiot af Åbenrå. Gengivet på stentøjskrukke med dannebrog 1765.1969-021750-180034 -
MARIA CHRISTINA, kaptajn Johan Heinrich Bahnsen - fik puncheboller - kaptajnsgave fra mægler til kaptajnen 1765.1964-101750-1800134 -
MARIA DAN, S/S, køleskib, b. nr. 210 Helsingør 1933 til JL som HELGA, tilbageleveret fra US War Adm. 1946 og næ. fra URANUS. Solgt 1959 og næ. til MICHAEL2000-031900-195040, 58 ID=7809
MARIA LOVISA, fregatskib, rejse til Grønland 1800 og forlis. Kaptajn Kiær.1954-031800-185023-36 ID=8257
MARIA L, M/S, ex NIGERIA (I), ex AFRIKA (I) b. nr. 337 Helsingør Værft 1958 til Dansk-Fransk. K. af Fraternidad Maritime Co. Famagusta 1973. Sættes uden næ. i T/C til Da-Fr. Senere næ.1995-071950-2000116 ID=6197
MARIA RICKMERS, bark 5-m., 3813 BRT, b. 1890 hos Russell & Co., Port Glasgow til Rickmers Reismühlen AG. Forlist 1892 ved Java, 40 mand omkommet. En af verdens 7 femmastede råsejlere.1988-061850-1900129 -
MARIA TOFT, S/S, 3215 TDW, Jutlandia, under engelsk administration WW21999-041900-1950115 ID=11089
MARIA TOFT, under tysk kontrol 1940, returneret 1940 til Danmark1999-041900-1950102 ID=11089
MARIA UND SUSANNA af Glückstadt, kaptajn Jasper Tagholm Lambo fra Rømø, rejse 1805-1807 til Grønland.1984-021750-185019-20 -
MARIANE FREDERIK, sejlskib, 30,5 kls., ført af rømøkaptajn Peder Andersen Møller 1818.1984-021750-185012, 17 -
MARIANNA, partikulært fregatskib, rejse til Ostindien med eskorten IRIS 1799-1800.1979-041750-1800110 -
MARIANNE TOFT, fragtskib, rederiet Jutlandia. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056 ID=6527
MARIANNE, fregatskib, Indiensfarer, kobberforhudet, afgik i konvoj 1799-06-05.1981-081750-185098 -
MARIANNE, S/S, 1930 TDW, Progress, under engelsk administration WW21999-041900-1950114 ID=8430
MARIANNE, vestindiefarer, 38,5 kml, kaptajn og reder Henrik Kelner, 17701991-041750-180060 -
MARIA, bark af Altona, 1830'erne gengivet med signalflag P sat.1980-111800-1850157 -
MARIA, brigantine af Kapstaden, kaptajn I. Giese fra Rostock. Karl Johansen og Jens Kusk Jensen mønstrede 1890-12-17 i Kapstaden. Forliste med den.1986-021850-19507 -
MARIA, coaster, 299 BRT, kæntret ved Holland i 19932004-051950-200080 ID=624
MARIA, dk. orlogsskib b. 1514.2003-041500-155057 -
MARIA, evert af Sild, 1850, kaptajn H.J. Hansen, og førende særligt flag med slesvig-holstensk våben. *t1969-021800-190045-46 -
MARIA, ex MINERVA, b. 1805 i Åbenrå, nu brig af København, om ornamentering.1974-051800-1850100 -
MARIA, fregat defensionsskib (1689)1942-021700-175043 -
MARIA, galease af Flensborg, opbragt i Gibraltar 1807-1814.1969-041700-1800123 -
MARIA, middelalderskib, kalkmaleri 1521 i Æbeltoft Kirke *p1948-021400-150021 -
MARIA, orlogsskib, b. begyndt før 1513, 300-400 læster, -1517-1525-1948-021500-155026, 52 -
MARIA, russisk dampskib bygget 1841 i St. Petersborg på Alexander-Newski-Værftet.1967-051800-1850130 -
MARIA, S/S, b. nr. 122 Helsingør Værft 1909, ex Dansk-Fransk NORMANDIET (III). K. 1935 af O. Tiedemann, Talinn, og næ. til1995-071950-2000114 ID=7644
MARIA, S/S, køleskib, b. nr. 210 Helsingør 1933 til JL som HELGA, k. tilbage 1938 til JL og næ. fra CARAVELLE. Fra 1941 overtaget af USWA og næ. til URANUS2000-031900-195040, 43, 47, 54, 57 ID=7808
MARIA, S/S, køleskib, b. nr. 210 Helsingør 1933 til JL som HELGA, k. tilbage 1938 til JL og næ. til (1939) *f2000-031900-195054 ID=7808
MARIA, skonnert, 14 BRT, b. 1869 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041 ID=9117
MARIA, sænkekølsskonnert, lgd. 110 feet, ejer John C. Stevens ca. 1850.1983-131850-1900174-175 -
MARIE af Marstal, skonnert, stabelafløbning 1919-09-16. *f1999-061900-1950141 -
MARIE LOUISE, tysk brig. Christian Schmiegelow om bord ca. 1880.1951-021850-190039 -
MARIE MÆRSK, M/T, 13580 TDW, APM, krigsforlist 11/4 1941 under engelsk administration WW2. Luftbombet i Piræus, sunket ved flyangreb ved Kreta.1999-041900-1950113, 122 ID=7377
MARIE MÆRSK, tankskib (1939)2002-051900-1950117 ID=7377
MARIE SOFIE, svensk handelsskib kapret 1798 i Middelhavet af Napoleons styrker.1962-031750-180037 -
MARIENLYST, bark af Helsingør, 1870'erne, fire af fem matroser havde et ur.1979-021850-190055 ID=9544
MARIENLYST, bark af Helsingør, b. 1857 i Finland. 2 skibsportrætter på H&S, hhv. 1864, kaptajn J.L. Ginge, og 1871, kaptajn J.P.G. Lindhard.1963-041850-190086-88, 91 ID=9544
MARIENLYST, bark, reder I.S. Pontoppidan, ført af kaptajn J.L. Ginge.2011-061850-1900118 ID=9544
MARIES MINDE af Hundested, sildebåd *m (1850-1950)1943-011900-19509 -
MARIES MINDE, halsnæsbådmodel (1850-1950)1943-011900-19507ff -
MARIES MINDE, kattegatbåd, model bygget c. 1942-1943 af Christian Nielsen, placeret på H&S.1983-141950-2000210, 219, 226 -
MARIETTE, dæksbåd, 5,5 yachttons, b. 1878 af E.C. Benzon til kaptajn Bruus & Søn, København1954-051850-190078 -
MARIE, bark af Norge, 1855, om uniformering.1979-021850-190022 -
MARIE, barkskib, b. 1865 i Rudkøbing hjemskrevet sammesteds.2000-051850-190077 -
MARIE, bark, kirkeskib (1993) *f1993-041950-200039 -
MARIE, brig, kaptajn Clemen Nielsen. Model ophængt i Oksby Kirke som votivgave. Ophængt 1829, skænket af kaptajnen Clemen Nielsen i Oksby.1950-041800-195063 -
MARIE, galease / jagt, 32 BRT, b. 1897 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=9119
MARIE, jagt af Marstal. Senere havnefoged Thorvald Nielsen mønstrede om bord.1964-031850-190043 -
MARIE, jagt, 16 BRT, b. 1891 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=9118
MARIE, S/S, 12051 BRT, 1646 NRT, b. 1891 i England til rederiet Jacob Christensen, Bergen.1981-201800-1900240 -
MARIGALANTE, omdøbt til SANTA MARIA, nao-skibstype benyttes af Columbus, c. 100 tons, 25 m lang, besætning 40 mand1992-031450-150040 -
MARIÆ KIRKE hukkert, 50,5 kls. b. før 1753. Ejer 1779 KGH. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180013, 31, 57 ID=10038
MARIÆ KIRKE, b. 1746 i Flensborg, 50 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073 -
MARLIN II, M/S, ex DAFNY, ex VEDBY, b. nr. 664, B&W til Motortramp 1943. K. 1975 af Euro-Atlantico de Navegación, Panama og næ. K. 1980 for ophug af Naviera Mogor, Marin Spanien.2005-041900-200039 ID=7732
MAROCCO, M/S, Middelhavsskib, b. 1939 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000112 ID=7553
MARQUIS DE PRIÉ, fregatskib fra Oostendeske Kompagni 1727.1989-061700-1750152-153, 158, 165-167 -
MARSHAL TOBULKHIN, S/S, ex JOHANNES MÆRSK, b. nr. 1154 Schichau; overtaget af russisk rederi og næ 19441992-061900-1950115 ID=11083
MARSTAL MÆRSK, M/S, containerskib, 55.971 DW, 4.000 TEU, b. Mitsui, Japan til ØK 1990 som AROSIA. 1993 overtaget af APM og næ. MARSTAL MÆRSK. *f2007-061950-2000100f ID=2054
MARSTRAND, opmålingsskib, fandt vraget af VEN VEST i 1932.1980-061900-1950109 -
MARS, Kinafarer fra Asiatisk Kompagni. Retur 1751 - om skadedyr.1979-041750-1800124-125 ID=8418
MARS, orlogsfregat overladt Asiatisk Kompagni 1781 ca.1972-141750-1850220 ID=8418
MARS, orlogsskib, b. 1760, udrangeret 1781, overtaget af Asiatisk Kompagni.1954-071750-1800109 ID=8418
MARS, skonnert på bedding i Marstal, Newfoundlandskonnert 2-m. *f1953-041850-190063 -
MARTELLO / MARTELLUS, slæbebåd Randers 18511944-031850-190039 ID=3907
MARTHA HELENA, sejlskib, 54 kls., ført af rømøkaptajn Matthias Andresen Dahl, 1795, 1797, 1805.1984-021750-185015 -
MARTHA HELENA, sejlskib, 54 kls., ført af rømøkaptajn Niels Thomsen Jensen Præst 1797-1800, 1802.1984-021750-185018 -
MARTHA HELENE, brig, 51,5 kls., b. 1799 i Flensborg for københavnsk reder brygger Noes' arvinger.1969-041700-1800122 ID=10774
MARTHA MAGDALENE, slaveskib ejet af J. Lind. Rejse til Guinea 1803 og 1804.2011-051750-1800108 -
MARTHA MARGARETHA, sejlskib, 112 kls., ført af rømøkaptajnen Lorentz Jacobsen 1797-1798.1984-021750-185016 -
MARTHA, S/S, sammenligning med M/S BLUE OCEAN (2002)2006-052000-205053 -
MARTHA, skonnertbrig, hjemsted Rudkøbing (c.1872)2000-051850-190080 -
MARTIN CARL, S/S, b. 1924, fragtskib, halvmodel skænket af rederiet Heimdal1950-011900-195010 ID=9571
MARTIN CARL, S/S, b. nr. 169 fra 1924 på Helsingør Skibsværft til rederiet Hejmdal.1971-081900-2000138 ID=9571
MARTIN CARL, S/S, b. nr. 169 Helsingør Skibsværft2002-041900-195088 ID=9571
MARTIN FREDERIK, brig af Arendal, 254 RT, til salg ved Harald Brøndlund 1886-12-23.1976-041800-190053 -
MARTIN NISSON, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, 188 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128 ID=5127
MARX, S/S, 1930 TDW, Progress, under engelsk administration WW21999-041900-1950114 -
MARY PIKE, engelsk fregatskib, 200 tons. Kapret af PRØVEN, kaperbåd af Hornbæk, kaperfører Hans Olsen, i 1810.1965-031800-190028 -
MARY ROSE, eng. orlogsskib b.1510, frl. 15452003-041400-145055, 57 -
MARY TAILOR, lodsskonnert, konstrueret 1849 af Georg Steers, USA.1983-131850-1900174 -
MARY, bark af København. Bygget i Kiel 1847 til G. Ryan, Kbh. Maleri af -måske- J. T. Locher. Viser skibet ud for Frederiksted, St. Croix 1848. *p2007-041850-190028 ID=3478
MARY, bark af København, b. Kiel 1847, forlist 1869, reder grosserer Joseph Knight, København.1962-021800-190010 ID=3478
MARY, S/S, b. Irvine Shipbld. & Dry Dock, W. Hartlepool nr. 1632002-041900-195086 ID=11667
MARY, S/S, b. nr. 100 W. Smith2002-041850-195078, 85 ID=12617
MARY, S/S, b. nr. 100 W. Smith *f2002-041850-195078 ID=12617
MARY, skovlvodsbåd, 30 fods, bygget c. 1932 til fisker Gunnar Bang, Fejø. Model bygget 1935 af Christian Nielsen, placeret på Fiskerimuseet i Grenå. Foto af model gengivet side 205. *m1983-141950-2000204-205 -
MASCOT, muddermaskine fra American Std. Dredging Co., USA (1904)2001-031900-195045 -
MASNEDSUND, S/S hjulskib, b. 1862, på Helsingør-Hälsingborgoverfarten, 1800-tallet.1967-081850-1900165 ID=9761
MATARAM, M/S, Niels Hartmann sejlede med skibet 1986 fra Uddevalla til Jakarta.1987-051950-200087 -
MATHILDA, skonnert / jagt, 31 BRT, b. 1896 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=9120
MATHILDE, bark af Fanø, forlist i pålandsstorm ved Menado på Celebes før 1899.1963-021850-190048 -
MATHILDE, brig, 83 kls. k. fra Andresen & Schmidt 1826 til Moses & Søn G. Melchior, København.1961-091800-1850177 ID=9414
MATHILDE, jagt, i grønlandsfarten for KGH (1903)1995-021900-195012 -
MATHILDE, sejlskib, 82 kls., ført af rømøkaptajn Jasper H. Møller 1817-1819, 1821-1822.1984-021750-185012, 17 -
MATHILDE, slup, b. 1860, kaptajn Hans Petersen (1902)1995-071900-1950102 -
MATILDA, 90 kls., kaptajn Wilhelm Mains, indkøbt i Livorno til reder Gilroy & Milns, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112 -
MAUMEE, S/S, k. i Holland som VEERHAVEN til Albert Jensen rederi og næ. til DJURSLAND, omreg. til USA-flag 1915 og næ. til MAUMEE. Foto side 157. *f1986-051900-1950145, 151, 156-158, 161, 163 ID=11155
MAURETANIA, S/S, b. 1907, før bygningen blev afholdt prøvetankforsøg.1986-041850-1950121 -
MAYAN EXPRESS, M/S, ex WINSTON CHURCHILL b. DFDS i 1967, solgt 1996 til Emerald Holding Ltd. Jamaica og næ., solgt siden 32 gange og ophugget Alang Beach 2005. *f2009-091950-2050142 ID=1038
MAYUMBE, M/S, b. nr. 323 Helsingør Værft 1955 til Dansk-Fransk. K. af Genlines S.A., Panama 1972 og næ. HUBALDUS.1995-071950-2000116 ID=6766
MAZATLAN, bark, tilhørte fra 1878 rederiet Knöhr & Burchard, Hamburg.1981-131850-1950156 -
MÄLARSEE, M/S, b.nr. 48 fra Scheepwerft Harlingen 1977 BT 1793, næ. til IJSELMEER, FORTUNA, KLINTHOLM, DELPHINUS, og næ. 2001 til BLUE OCEAN2006-051950-200055 ID=2777
Maierstævnform forklaret1946-061900-1950170ff -
Manding af ræer for hilsning. Stik af Buzetot efter M. Morel-Fatio. *r1989-031800-190037 -
Massegodsskib - Se bulkcarrier--- -
Mastefisk fra Hadsund. Tegning *t1972-060800-120068-69, 76 -
Mastefisk fra Århusbugten. Tegning *t1972-060800-120066-67, 74 -
Master construction barge, borerig, Dansk-Fransk i samarbejde med Arne Blystad, Oslo om (1976)1995-071950-2000109 -
Masula boats, Coromandelkysten (c. 1750)1991-061750-180097 -
MEANWELL af Scarborough, strandet 1803 ved St. Andrew. Besætning reddet med Dempsters redningsbåd.1955-071800-1850124 -
MECKLENBURG, dampskib -1900- og trafik til Danmark.1965-081900-1950178 -
MECKLENBURG, S/S, ex GLÜCKAUF, ex CLARA, ex LADY CLARE; b. 1874, nr. 136, M. Pearse & Co., Stockton. S. 1927 af F. W. Ludwig, Stettin til E. Schneekloth, Rostock, og næ. Oph. 1933 i Rostock.2008-051900-195090 ID=8666
MEDINA, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Forliste 1842 i Vestindiefarten1949-041800-185092 -
MEMPHIS ex AMERICA, var kaperskib under USA's borgerkrig 1896-1864.1983-131850-1900182 -
MENTHOR, skib anskaffet fra Sverige til Friis Skov, Fejø efter 1900. Købt senere af Johannes Jørgensen.1966-131900-1950207 -
MENUSER, dampskib i Penang 18461992-051800-185099 -
MEONIA, M/S, containerskib, 18.002 DW, b. Nakskov Skibsværft, 19722007-061950-200078ff ID=642
MERCANDIAN ATLANTIC II, ro-ro-skib, BT på 19689, forlist i Atlanten i 19902004-051950-200063, 80 ID=1202
MERCANDIAN COMMANDER, M/S, b. på FRH 1975, 1599 BRT, model skænket H&S. *m1977-091950-2000155 ID=12618
MERCANDIAN GOVERNOR, M/S (1985), ombygget næ. KRAKA1998-021950-200023 ID=649
MERCANDIAN PACIFIC II, M/S, næ. i charter til CARACAS (1988)1998-021950-200025 ID=7806
MERCUR (1940)1999-041900-195098 -
MERCURIUS, brig, b. 1816 af Jacob Holm, ornamenter tegnet af Willerup.1974-051800-185098 ID=10629
MERCURIUS, forenagterskonnert af Troense, 1920'ernes slutning.1968-041900-195068-72 -
MERCURIUS, H/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1944-031800-185032 ID=3126
MERCURIUS, H/S, b. 1827-1828, Harwich og Deptford, første dampskib på Storebælt, artikel. Tegning side 9, maskineri side 11. *t1974-021800-18507-15 ID=3126
MERCURIUS, hollandsk orlogsskib deltog i kampene i 1658.1958-031650-170035 -
MERCURIUS, hukkert, b. 1749 på Bjørns Værft.1968-021700-180039 ID=9712
MERCURIUS, orlogsbriggen i Vestindien, transport af generalguvernør von Scholten 1843.1949-041800-185096 ID=11295
MERCURIUS, postjagt på 12 kls. bygget 1793 efter tegninger af fabrikmester E.W. Stibolt. Rekonstrueret tegning og model gengivet side 215. Modelfoto side 217. *t *f1983-141950-2000214-215, 217, 224, 227 ID=9356
MERCURIUS, postsmakke, b. 1793 til Storebæltsoverfarten. Model fremstillet af Chr. Nielsen til H&S 1960. model p.11. *m1961-011750-18009, 11 ID=9356
MERCURIUS, Vestindisk-guinesisk Kompagnis jagt, b. nr. 1 1751 på Kompagniets værft Christianshavn, kaptajn Jan Hansen, jomfrurejse 1751 til Guinea.1991-041750-180048 ID=12619
MERCUR, bramsejlsskonnert 3-m., 174 BRT, b. 1901-1902 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=9121
MERCUR, S/S, passagerskib, 41 BRT, b. 1885 på HSM til Hobro Fjordbådsselskab.1982-061850-190090 ID=10329
MERCUR, skonnert, der under WW1 sejlede kontrabande, kobber, til Tyskland for skibsreder Albert Jensen.1986-051900-1950140 -
MERIDIAN, S/S, blev som stragler fra Konvoj SC 53 torp. 11/11 1941 i Atlanten af U 561.2007-031900-195018 -
MERKURIUS, bark af Helsingør, anker blev bjærget 1859-11-03 ved Hornbæk.1985-071850-1900211 -
MERKURPAKET ex LORENCE, motorgalease af Rønne, 99 BRT, b. 1915 i Leiderdorp.1989-021900-200020 ID=10679
MERKUR, MSk, 262 TDW, E. B. Kromann, Marstal, under engelsk administration WW21999-041900-1950115 -
META JAN ex ANNA ex EVA ex CHRISTIAN, skonnert 3-m. af Bogense, b. 1904 hos Skibsbygmester Hoffmann, Fjællebroen, 22 iHK motor instal. 1904, s. til Holl. 1968. Foto. *f1989-021900-20006-7 ID=6512
META, skonnert - lånetilsagn fra Skibsbevaringsfonden 19921993-111950-2000139 -
METTA CATHARINA, evert b. 1904 i Haseldorf. Opmåling af Christian Nielsen 1951.1983-141900-1950220 -
METTE JENSEN, S/S, 3160 BRT, b. 1901 som LAURA, Rotterdam. 1915 s. P. A. Jensen, Kbh. og næ. ZEALAND. 1915 s. N.Y. og næ. AUSABLE. 1924 s. D/S Mette Jensen / Jensen Line og næ. METTE JENSEN. 1926 s. D/S Codan. 1928 s. Riga næ. KUHRS.2007-031900-195013, 23 ID=11107
METTE MOLS , M/S, bilfærge b. hos HSM til Odden-Æbeltoft-overfarten til Mols-Linien i 1974.1982-061900-2000129 ID=665
METTE SKOU, M/S, b. 1963 hos HSM til rederiet Ove Skou.1982-061900-2000136-138 ID=7538
METTE, fragtskib, Rederiet Ove Skou. Malmfart under WW2.2007-051900-195052, 56 ID=11320
MEURTHE, orlogsskib, fransk, eftersøgte 1888 TAMARIS, fransk sejlskib, forlist ved Crozetøerne 1887.1963-061850-1900122 -
MEXICAN REEFER, M/S, køleskib, b. 1952 hos HSM til JL. Fejl i teksten om beboelse under bakken.1982-061900-2000121 ID=6763
MEXICO, M/T, b. Nakskov 1920, byg. nr. 1. til ØK. Første danske motortankskib.1963-111900-1950160 ID=9406
MEXICO, M/T, kaptajn Wild, ekspeditionsleder H.K. Christensen, ejet af ØK, eftersøgte skoleskibet KØBENHAVN 1929.1988-061900-1950180 ID=9406
MICHAEL JEBSEN, S/S, 3450 TDW, M. Jebsen, krigsforlist 14/8 1942 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-598 i Nordatlanten.1999-041900-1950115, 123 ID=11979
MICHAEL JEBSEN, S/S, Rhederei M. Jebsen (1940)1998-051900-195087, 89 ID=11979
MICHAEL, S/S, køleskib, b. nr. 210 Helsingør 1933 til JL som HELGA, købt 1959 af Chr. M. Sarlis & Co., Piræus og næ. fra MARIA DAN til2000-031900-195040 ID=7807
MICHELLE SELCHAU, sejlskib b. 1875 hos Løve i Helsingør.1972-091850-1950137 ID=11996
MIDDELHEUS = J.H. MIDDELHEUS, brig 113,8 fod, 282 brt., b. i Brake 1871 som VON ROON. K af Jacob Bruhn 1889. Slg. havareret 1893 og n. LUCAY. *f.2006-031850-190020 ID=12438
MIDDELHEUS = J.H. MIDDELHEUS, brig 113,8 fod, 282 brt., b. i Brake 1871 som VON ROON. K af Jacob Bruhn 1889. Slg. havareret 1893 og n. LUCAY. Maleri af Alfred Jensen.2006-031850-190010 ID=12438
MIDDELHEUS, brig 282 brt., b. 1871 som VON ROON. Maleri af Alfred Jensen 1889. *p2006-031850-190010 ID=12438
Middelspant fra DEN GODE HENSIGT udgravet 1978 *f1992-021950-200026 -
MILLE HEERING, M/S, b. nr. 104 Aarhus Flydedok 1958, s. 1963 Eimskipafelagid Islands og næ. til BAKKAFORS2000-041950-200071 ID=6858
MINERVA, b. 1805 i Åbenrå, senere brig MARIA af København, om ornamentering.1974-051800-1850100 -
MINERVA, bramsejlsskonnert 3-m. fra Sydfyn, lå 1917 i Jacksonville, USA, pga. krigen.1966-091900-1950137 ID=10618
MINERVA, galease af Fanø, 1842 om kaptajn Søren P. Clausens køb af bøger til skibet.1964-021800-185029 -
MINERVA, partikulær fregatskib, 127 kls., kaptajn David Coulhard, ankret under St. Helena 1794.1979-061750-1800149-150 -
MINERVA, skonnert. Søren Barfoed var 1843 sømand om bord.1953-061800-1850100 -
MINNA, drivkvase, b. 1872 i Tyskland 1872, indfl. 1881 af fisker Max Rüting, opmålt af Christian Nielsen 1939, da hjs. Kragenæs, *t og *m1961-031850-195052-53, 55, 60, 63, 80-81 -
MINNA, tyskerkvase, model bygget c. 1940 af Christian Nielsen, placeret på H&S.1983-141950-2000210, 219, 226 -
MINOTAUR, linjeskib, engelsk. Deltog i Middelhavskampene 1798 mod Napoleon.1962-031750-180046, 59, 63 -
MIRA, jagtskonnert, b. 1897 hos Rasmus Møller, Fåborg, tegning af Christian Nielsen.1983-141950-2000225 ID=670
MIRA, S/S, ex ALFRED HAGE, b. nr. 104 Helsingør Skibsværft 1905 til D/S VENDILA, k. af A/B Wallonia, Helsingborg 1929 og næ. til1997-051900-195050 ID=6504
MIRA, S/S, (svensk) b. nr. 116 Nakskov Skibsværft 19472002-041900-195088 ID=9353
MIRA, skonnert / jagt, 38 BRT, b. 1897 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=670
MISSOURI, S/S, af London, kaptajn Murrel, tog DANMARK på slæb 1889-04-05. Maleri gengivet side 141. *r1979-051850-1950140-141 -
MISSOURI, S/S, engelsk fragtskib, kaptajn Murell (1889)2001-081850-1900133 -
MISTI, bark fransk, reddes af DORIS BRODERSEN 1891.1994-051850-190096 -
MITO, coaster, 199 BRT, kæntret i Østersøen i 1994.2004-051950-200081 ID=9632
MJØLNER, båd anskaffet af Johannes Jørgensen og Chr. Christensen, Fejø, ca. 1950.1966-131900-1950208 -
MJØLNER, isbryder Storebælt 18931997-021850-190012 ID=8199
MJØLNER, isbryder, b. 1890 Helsingør til DSB, konstrueret af Fr. Ortmann, d. 1905. p. 91 *f1950-051850-195090-91 ID=8199
MJØLNER, isbryder, norsk, b. Kockums Malmö 1877.1950-051850-190082-83 -
MJØLNER, S/S, isbryder, byg. nr. 26 fra HSM 1890 til DSB.1982-061850-190091 ID=8199
MJØLNIR, lastede til Island. Ejet af D/S Thore ved Thor E. Tulinius. Set i København ca. 1900.1975-061850-195093 -
MODIG ex EMMA, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Næ. senere til ULLA og MODIG og CHRISTA, solgt 1969 til Klaksvik og næ. til TIM. oph. 1974.1981-091900-1950106 ID=7190
MOGENS S, coaster, b. 1940 hos J. Pattje, Waterhuizen til AES, Svendborg.1989-021900-200021 ID=10682
MOGENS S, M/S, b. 1940 i Holl. 383 brt. til AES. K i 1957 af svensk reder. *f1991-051900-200087 ID=10682
MOGENS S, M/S, k. 1939 af AES.1991-051900-200076 ID=10682
MONARCH, HMS, linjeskib Royal Navy, eksekutionssted for John Byng 17571994-021750-180012 -
MONELIA, S/S, 3545 BRT, 6000 DWt, b. 1900 til rederi i Hamburg, rederi ATC, New York, USA, 1915. Forlist 1915-11-06 af tysk ubåd ved Algiers kyst.1986-051900-1950171 -
MONGOLIA, M/S, fragtskib, ØK. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052 ID=7727
MONICA SEED, S/S, b. nr. 127 Waterway Shipbld. Co., Schiedam2002-041900-195087 -
MONTANA, fragtskib, USA, redder overlevende fra HEERING KIRSE 19712000-041950-200072 -
MONTE CHIARO, M/S, ex VINLAND (I), b. nr. 507 Lübecker Flender Werft 1960 til Dansk-Fransk. K. af Soc. Maritima Fluviale di Nav., Savona, 1973 og næ.1995-071950-2000116 ID=4010
MONTREAL, fregatskib, k. i England 1806, om ornamentering. *t1974-051800-185097 -
MORGENSTJERNE = MORGENSTIERNE, galiot, 150 kls., kaptajn Jan Claasz, indkøbt i St. Anders til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-180098, 108 ID=12623
MORGONSTIERNAN, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658. Kaptajn Hans Kloppert.1958-031650-170035-36, 46, 52-53 -
MORGONSTJÄRNAN, svensk orlogsskib, deltog i Slaget i Øresund 1658-10-29.1959-011650-17006 -
MORROW CASTLE, passagerskib, brand i (1930-1940)1993-031900-195031 -
MORVEN, bulkcarrier, k. af Orient A/S, D/S Norden A/S og Motortramp A/S 9/7 1970.2009-051950-200083 -
MOSHULU, ex KURT, bark 4-m., tysk, oplagt i Stillehavet, overt. 1917 af United States Shipping Board Emergency Fleet Corporation og næ. til MOSHULU.1986-051900-1950162 -
MOTALA, m-sk., 362 BRT, b. 1916 i Sverige. 1919 k. af A/S Dragør som MOTALA. 1921 s. A/S Halla og næ. KARL. 1922 s. til Sverige.2007-031900-195023 ID=5169
Motorbåd, Sigfred Høffners 1916 *f i havnebassin og på tur.1993-101900-1950123, 127 -
MOTORFYRSKIB III, b. 1916-1917 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195043 ID=8253
MOTORFYRSKIB II, b. 1916 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=8252
MOTORFYRSKIB IV, b. 1919 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195043 ID=8254
MOTORFYRSKIB I, b. 1913-1914 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=309
Motorredningsbåd MB 13 på øvelse, *f1955-071850-1900137 -
motorsejlere bygget i Tyskland af krigsmateriel efter 1918. Artikel1981-091900-1950102-109 -
Motorsejler, skibstype - artikel om typens udvikling.1989-021900-20003-31 -
MOTOR, skonnert 3-m., b. 1907 hos Ring Andersen, Sbg. Fragtede ekspedition med Knud Rasmussen til Thule i 1910. Sænket af tysk ubåd 1917. Mandskabsfoto om bord p.27, skib p.29. *f1961-021900-195023-45 ID=7193
Muddermaskine til Sankt Thomas c.18602001-031850-190041 -
Muddermaskiner på Holmen (1778)1992-021750-180013f -
Muddermaskine, håndmuddermaskine til Fejø Havn, bygget 1892 hos bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø.1961-041850-1950102 -
MURTAJA, søsat fra Finnboda Varv, Stockholm, 1889-12-23, første finske isbryder.1950-051850-190088, 92, 104 -
MUSKEGON, S/S, Albert Jensen rederi, omreg. til USA-flag 1915.1986-051900-1950145, 163 ID=12524
MUSKEGON, S/S, ex GOTLAND, ex LEONIDAS CAMBANIS k. 1915 i Grækenland til Albert Jensen og næ. til GOTLAND. Omreg. til USA-flag og næ. til MUSKEGON. Sejlet fra Napoli til USA efter købet af kaptajn O.F. Høgstedt. *f1986-051900-1950136, 144, 151, 153-154, 162 ID=12524
MUTINE, engelsk brig, kommunikationsfartøj mellem flådeenheder i Middelhavet 1798.1962-031750-180046 -
MÜLHEIMRUHR, S/S, b. nr. 439 Flensburger Schiffsbau 1938.2002-041900-195089 ID=9351
MYNDEN, vagtskib i Øresund, kaptajn Hans Lauridsen, 1668 ca.1981-031600-170012 -
MYRMIDON, engelsk brig, klar ud for Rochefort til at føre Napoleon ud af Frankrig 1815.1962-031800-185073, 75 -
MØEN, fragtskib 934,5 RT, Pontoppidans rederi, Helsingør1949-091850-1900150 ID=12624
MØEN, fragtskib (1795)1942-031750-180055f ID=10071
MØEN, fregat, der 1759 konvojerede vestindiefarere mod gebyr forbi England.1969-041700-1800103 ID=10768
MØEN, orlogsfregat, konvojerede 9 skibe fra Vestindien og hjemover fra 1759-09-10.1982-031750-180024 ID=10768
MAAGEN S/S, bugserbåd, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842. (Bygget i Danmark, JM)1944-031800-185032 ID=10634
MAAGEN, barkskib, rederiet Volante 1922. *f2006-041900-195049 ID=7194
MAAGEN, bark, 1262 brt, b 1877 som DUMFRIESSHIRE, K. til Norge og næ. ALFHEIM. K 1916 af rederiet Volante og næ. til MAAGEN. K. 15/12 1922 gros. Möllnitz, Kbh. K. 18/12 1922 til Tyskland og ophugget. *f2006-041900-195043-51 ID=7194
MAAGEN, dæksbåd, 7 yachttons, b. 1866 af E.C. Benzon til vejinspektør Lütken, Nykøbing F.1954-051850-190075 ID=8365
MAAGEN, inspektionsfartøj, bygget hos HSM til Søværnet i 1960.1982-061900-2000141 -
MÅGEN, kutter foretog 1948 undersøgelser for fyr i Grønland. Chef orlogskaptajn Janus Sørensen.1960-091900-1950144 -
MAAGEN, orlogskutter, Y384, b. Helsingør Værft 1960 *f1998-021950-200012ff -
MÅGEN, orlogsskib i Grønland (1935-1939)2005-081900-195077 -
MAASBURG - kolliderede 1/8 1943 på Altenburger Red med Dansk-Fransk M/S NORMANDIET (IV), b. nr. 68 Nakskov Værft 1935. NORMANDIET sank.1995-071900-1950106, 115 -
MAASDAM, S/S, hollandsk skib torpederet og forlist i konvoj HX 133 i 1941 på Atlanten.1976-071900-195092 -
N. A. CHRISTENSEN, S/S, b. nr. 98 på A/S Kjøbenhavns Skibsværft og Flydedok 1912 til A/S Morsø D/S. K. 1915 af F. T. Bergh, Porsgrunn, men annulleret. K. 1915 af APM, næ. 1919 HULDA MÆRSK1996-041900-195044-49 ID=4257
N. A. CHRISTENSEN, S/S, b. nr. 98 på A/S Kjøbenhavns Skibsværft og Flydedok 1912 til A/S Morsø D/S. Laster vin i Valencia 1916 *f1996-041900-195045 ID=4257
N. C. MONBERG, S/S, 3450 TDW, Det Danske Kulkompagni, krigsforlist 15/12 1940 under engelsk administration WW2. Torpedereet ved Harwich.1999-041900-1950115, 121 ID=7494
N.F. HØFFDING, S/S, b. nr. 96 Helsingør Skibsværft 1903 til D/S VENDILA, k. 1928 af Rederi-A/B Signe, Helsingborg og næ. EDITH1997-051900-195050 ID=7622
N.F. HØFFDING, S/S, byg. nr. 96, 1903 fra HSM til Vendila D/S A/S.1982-061900-195098 ID=7622
N.G. PETERSEN, S/S, b. nr. 18 Carmichael Maclean & Co., Greenock 1898 til D/S VENDILA, forlist 1918 efter påsejling af No. S/S SIRI1997-051850-195050 ID=11683
NADJESNY, isbryder, b. 1896 B&W, 1525 tons, 2920 HK. Tegnet af Fr. Ortmann. Til Rusland1950-051850-195092 -
NAJADEN, fregat b. 1853 på Orlogsværftet til Flåden. Solgt 1865 til det Puggaardske selskab Det Kjøbenhavnske Skibsrederi, og næ. til SIGNE, opkaldt efter rederens hustru.1975-041850-195060 ID=10932
NAJADEN, fregat, i træfning med tripolitanske skibe 1797-05-16. Situationen malet af C.C. Parnemann.1979-061750-1800151 ID=10636
NAJADEN, fregat, konstrueret af Hohlenberg, 1795.1974-051750-185093 -
NAJADEN, hvalfanger af Flensborg, kommandør Jürgen Hans Teunis -1825.1971-041800-185074 -
NAJADEN, korvet. Solgt af Marinen til Puggaardske Rederi ca. 1860, næ. SIGNE.1990-061850-1900133 ID=10932
NAJADEN, korvet. Ved udrangering købt af Hans Puggaard.1945-071800-1850161 ID=10932
NAJADEN, korvet, om bord var Alex Wilde, søløjtnant, skrev hyldest til Kronborg i solopgangen fra skibet 1837.1985-021800-185017 -
NAJADEN, M/S, dieselelektrisk, b. Århus, indsat 1967 på Helsingør-Hälsingborgoverfarten.1967-081950-2000168 ID=706
NAJADEN, skonnert af Fåborg, b. 1875 af Rasmus Møller, galionsfigur af guden. Solgt til Sverige 1931.1975-041850-195075, 78 ID=5016
NAJADEN, skonnertbrig b. 1875 byg. nr. 9 på Rasmus Møllers værft, Fåborg. Indgår i værftsmodel på H&S.1959-021850-195024, 30, 34 ID=5016
NAJADEN, skonnertbrig, byg. nr. 9 på Rasmus Møllers Værft i Fåborg 1874-1878. Vist på model bygget af Christian Nielsen til H&S i 1956.1983-141950-2000211 ID=5016
NAJADEN, skruekorvet, b. 1853 - om ornamentering.1974-051850-1900107 -
NANCOVRY, ex JOVEN CORINA, skonnert købt i Penang 18481992-051800-185099ff -
NANCY, bjergningsfartøj, k. Svitzer 1853 og stationeret i Frederikshavn.2008-021850-190016 -
NANCY, fregatskib, Bataviafarer, under arrest på St. Helena 1798.1981-081750-185097 -
NANCY, S/S, 1760 TDW, JL, under engelsk administration WW21999-041900-1950114 ID=11091
NANCY, S/S, J.L., oplagt i Lissabon under WW2 (1943)1994-031900-195038, 41f ID=11091
NANOK S, M/S, 2232 brt, b. 1962 Svendborg Skibsværft til AES, chartret af KGH. Slg. 1986. *f1991-051950-200090 ID=711
NARCIS, halvdæksbåd, 4,2 yachttons, b. 1872 af E.C. Benzon til sejlmager Halmø, Nykøbing F.1954-051850-190077 -
NARHVALEN, sejlskib, 47 kls., kaptajn Jens Pedersen Manøe fra 1793 i Middelhavsfarten.1984-021750-18508, 16 ID=9844
NARSSAK, vagerkutter, b. 1951 på J. Ring Andersens Værft, Svendborg.1960-091950-2000134 ID=713
NASSAU, holl. VOC sejlskib i kolonifart (1645)2003-021600-165020 -
NATAL, S/S, overtaget af Orient A/S 15/1 1916. Solgt 20/1 1929 til Sverige.2009-051900-195076, 79 ID=9871
NATHALIE, St. Thomasbark, 105,5 kls., 1/6 k. H.C. Brodersen, Flensborg 1850.1994-051850-190079, 87 -
NATTERGALEN, jagt, afgik til Trankebar 1624.1977-051600-1650112 ID=9832
NATTERGALEN, ostindiefarer udsendt 1623, forliste ved Indiens kyst1995-041600-165045 ID=9832
NAUTA, motorkuf af Svendborg, 88 BRT, b. 1895 på Verstocktværftet i Martenshoek. Indfl. 1930 til Danmark og næ. til ELISE MARIE af Egernsund. I 1944 som NORSHIP i illegal Sverigetrafik. Oph. 1974. Foto. *f1989-021900-200015 ID=10662
NAVIGATIONSSKOLEN ex Krydstoldjagt No. XXVII, af Marstal, dommerbåd ved kapsejladser. Foto. *f1983-111850-1950153, 159 ID=8952
NAVIGATIONSSKOLEN, af Marstal, ex ODENSE FJORD, ex Krydsjagt XXVII. Omkring 1912 til 1916. Derefter næ. HILARIA.1958-041900-195087 ID=8952
NAVITAS, fragtskib, rederiet Navitas. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056 ID=7733
Nakskov Havn muddermaskine (1869)2005-071850-190062 -
Naves - skibstype benyttet ved transport af sild fra Skånemarkedet til Tyskland i middelalderen1945-021200-150038 -
NEBRASKA, M/S, fragtskib til Sydamerikafarten hos DFDS, bygget på HSM 1966.1982-061900-2000142 ID=7587
NEIGER, fangeskib i Plymouths havn. Besætning fra orlogsfregatten DIANA sad der fra 1810 til 1812-08-10.1957-041800-1850116 -
NELDEBLADET, første danske skib til Guineakysten med investor købmand Jens Lassen2010-061650-1700105 ID=9799
NELDEBLADET, udsendt 1654 til Guinea.1975-031600-170022 ID=9799
NELLY AND ISABELL, forlis 1774-11-19, kaptajn Thomas Brown af København bjærget ved Hornbæk1951-051750-180073-102 -
NELLY, S/S, b. nr. 91 J. Blumer, Sunderland2002-041900-195086 ID=12128
NELLY, S/S, rederiet JL (1930)1998-041900-195066 ID=7208
NEPTUNUS af Kristiania ?, 37 kls., kaptajn og reder Peter Hans Møller = Peder Hansen Møller fra Rømø fra 1796-09-12.1984-021750-185012, 17, 18 -
NEPTUNUS af Kristiania ?, 95,5 kls., kaptajn og reder Christian Pedersen Møller fra Rømø fra 1796.1984-021750-185012, 18 -
NEPTUNUS ex HAVMANDEN, orlogsfregat, lgd. 66 fod, b. 1672 i Haderslev, overt. 1674 af Vestindisk-guineisk Kompagni og næ. til NEPTUNUS, togt 1674-1676. Kaptajn Hermann Schrøder.1982-031650-17006 -
NEPTUNUS, 110 kls., kaptajn Cornelius Claas, indkøbt i Cette til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800102, 108 ID=12625
NEPTUNUS, 57 kls., snau af Flensborg indsat i Vestindienfarten af det lokale Vestindiske Kompagni, søpas 1755-10-11 til kaptajn Hans Bleeke. Også rejse 1756.1969-041700-1800103 ID=10766
NEPTUNUS, 60 kls. indkøbt i udlandet til reder John Shuttleworth, Helsingør. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1782-06-06.1973-051750-1800107 ID=12626
NEPTUNUS, brig, KGH, skibsbygmester E.P. Bonnesen. Model udført til H&S.1980-021900-195010 ID=3079
NEPTUNUS, fregatskib, b. 1744 på Andreas Bjørns Værft af skibsbygmester Poul Brock.1968-021700-180021, 33 ID=3089
NEPTUNUS, fregatskib, spanteprofiltegning 1789. *t1989-051750-1800104, 110-111 -
NEPTUNUS, fregat, reder J. Holm (c.1865)2001-031850-190030 -
NEPTUNUS, fyrinspektionsskib ejet af fyrinspektør Jens Pedersen Grove 1631-1960-061600-165020 -
NEPTUNUS, galiot, b. 1743 på Bjørns Værft til Flåden.1968-021700-180034 ID=9696
NEPTUNUS, krydstoldfartøj. Kong Frederik VII rejse i 1860 langs Slesvigs vestkyst, hvor krydstoldfartøjet NEPTUNUS deltog1947-051800-190096f -
NEPTUNUS, linjeskib, b. 1789, galionsfigur Neptuns dronning, Amfitrite af F.C. Willerup.1974-051750-180090-91 -
NEPTUNUS, skonnertbrig, b. 1843 af skibsbygmester E.P. Bonnesen, København til KGH. Model skænket af HSV og udført af modellerer E. Werge, København.1953-011800-18507 ID=3079
NEPTUNUS, skonnertbrig, b. 1843. Konstruktionstegning side 114. *t1989-051800-1950114-115, 125 ID=3079
NEPTUNUS, skonnertbrig, b. 1844 på Kaas Plads på Christianshavn efter E.P. Bonnesens tegninger, tegning af Christian Nielsen 1961.1983-141950-2000224 ID=3079
NEPTUNUS, skonnertbrig, b. 1846 af E.P. Bonnesen, København til Kgl. grønlandske og færøske Handel. Model fremstillet af modellerer E. Werge til H&S.1953-121800-1850117 ID=3079
NEPTUNUS, snau, 57 kls., ejet af Fr. Feddersen og Andreas Christiansen, Flensburg (1773)1994-051750-180068 -
NEPTUNUS, tremastet hækbordsskib b. 1764 Haderslev, partreder Hans Hinrich Koch, ca. 1789. Forliste okt. 1795 ved den Helder.1990-051750-1800111, 113 ID=12627
NEPTUN, bark af Altona, kendingsnummer 23, 1842.1962-061800-1850154 -
NEPTUN, galease / jagt, 24 BRT, b. 1897 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=9122
NEPTUN, S/S, bjærgningsdampskib, ejet af direktør Martin Pedersen, Kastrupværk, ca. 1850-1860.1978-041800-190096 ID=10634
NERMA LAU, S/S, kaptajn A. Roesen, medsejlads (1946)1994-031900-195050 ID=11830
NERMA, S/S, b. 1893 hos HSM til J.D. Lauritzen, rederiet Vesterhavet D/S.1982-061850-1900107 ID=10426
NERMA, S/S, b. Helsingør 1873 til JL, men solgt til Marius Nielsen & Søn, Progress, før skibet blev torpederet 25/8 1917.2011-031900-195029 ID=10426
NEUSTADT, b. 1780, 56 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073-74 ID=10043
NEUSTADT, brigantine, 57 kls. b. 1780 i Arnæs. Købt 1780 til KGH, overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab. Forlist 1786.1970-021750-180013, 59 ID=10043
NEUTRALITET vestindiefarer (1780-1800)1991-041750-180060 -
NEVADA, S/S, b. nr. 154 fra HSM til DFDS, 1917. Foto. *f1982-061900-1950101 ID=10355
NEVA, fragtskib (1860)1943-091850-1900108 -
NEWCASTLE, S/S, kaptajn Wittusen, indsat 1856 på Jyllandsruterne.1967-051850-1900149 -
NEWSKI, fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1944-031850-190071 -
NI SØSKENDE, slup, deltog i stenfiskeri og anlæg af Prøvesten 1859.1965-031800-190044 -
NICHOLAS, sørøverskib i Sydlige Stillehav, ca. 1684, kaptajn John Eaton.1975-031600-170031-32 -
NICOLETTE, jagt af Ålborg, 37 kls. Kaptajn Laurits Nisted, 1844.1981-111800-1850131-132 -
NICOLINE MÆRSK, M/S, 8068 TDW, APM, krigsforlist under fransk adminitration1999-041900-1950113 ID=11093
NICOLINE MÆRSK, M/S, b. nr. 20, Od. Stålskibsv. 1925 til D/S af 1912 APM, rekvireret 1942 næ SAINT FELIX, som tysk: NICOLINE MÆRSK, på grund ved Ebrofloden 24/12 1943 *f1992-061900-1950112 ID=11093
NICOLINE MÆRSK, M/S, b. nr. 20, Odense Stålskibsværft 1925 til D/S af 1912 APM, rekvireret 1942 til Cie. des Messageries Maritimes, Paris, næ SAINT FELIX, som tysk: NICOLINE MÆRSK1992-061900-1950106-109 ID=11093
NICOLINE MÆRSK, M/S, b. nr. 20, Odense Stålskibsværft 1925 til D/S af 1912 APM, rekvireret 1942 til Cie. des Messageries Maritimes, Paris, næ SAINT FELIX, som tysk: NICOLINE MÆRSK *f1992-061900-1950109 ID=11093
NICOLINE, bark af Sønderborg, kaptajn Ahlmann, skibsreder Chr. Karberg, tegning af M. Truelsen, 1861. *t1960-111850-1900206 ID=9349
NICOLINE, jagtgalease, b. af H. J. Møller, Bandholm 1847 til H. C. Giese, Kbh.1993-071850-190067f ID=3520
NIELS BROCK, S/S, langs Kvæsthusbroen 1897 ca. *f1988-041850-195041 ID=7216
NIELS EBBESEN, S/S, lejes som velkomstflåde ved M/S SELANDIAs hjemkomst fra jomfrurejse 19121991-031900-195033 ID=12628
NIELS JENSEN, 3-m. skonnert, byg. nr. 3 fra Rønne Jernskibsværft 1898. BRT 147. DW 350 ts.1989-021850-19505 ID=10659
NIELS JUEL, dampfregat, Store Bjørn mønstret i 1857.1965-031800-190037-38 ID=9605
NIELS JUEL, orlogsfartøj (1943)1994-031900-195031 -
NIELS JUEL, orlogsfregat, 1864 i slaget ved Helgoland.1989-031800-190047 ID=9605
NIELS R. FINSEN, fragtskib, rederiet Det Dansk-Norske D/S. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056 ID=11471
NIELS, ex DYVIA, skonnert, b. 1861 i Guldborg. Forlist 1928. Model skænket H&S 1965. *m1966-191950-2000307 ID=8033
NIELS, klipperskonnert, 12 kls., b. 1861 i Sakskøbing, k. 1894 af bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø, og næ. DYVIA af Fejø.1961-041850-1950102 ID=8033
NIELS, sejlskib af Fejø i Dybvig Havn ca. 1900.1966-131900-1950199 -
NIELS, skonnert, 21 BRT, b. 1861, ejer 1865 til 1894 firma C.A. Qvade, Bandholm.1972-101850-1900146 ID=8033
NIELS, skonnert, b. 1861 hos skibsbygmester M.S. Mortensen, Guldborg, 12 kls. til kaptajn R. Kromann i Sakskøbing. Tegning gengivet side 193 og 195. *t1983-131850-1900191-198 ID=8033
NIELS, skonnert, b. 1861 i Sakskøbing, tidligere ejet af Nielsenfamilien på Fejø, model bygget af Christian Nielsen til H&S ca. 1960.1983-141950-2000215, 225, 227 ID=8033
NIELS, skonnert, kaptajn Rasmus Nielsen, Fejøsøfart ca. 1900.1966-131900-1950203 -
NIGERIA (II), M/S, b. nr. 1134 Mitsui, Tamano 1978 til Dafra Shipping Co., Monrovia. K. af Garufalia Cia. Nav., Piræus 1979 og næ. THALASSINI KYRA.1995-071950-2000117 ID=12629
NIGERIA (I), M/S, ex AFRIKA (I) b. nr. 337 Helsingør Værft 1958 til Dansk-Fransk og næ. 1972. K. af Fraternidad Maritime Co. Famagusta 1973 uden næ. i T/C til Da-Fr. Senere næ. MARIA L.1995-071950-2000116 ID=8868
NIMROD, skonnert, 129,30 BRT, 120 NRT, b. 1858 af E.C. Benzon for egen regning. Forlist 1873-06-29 ved Vardø efter kollision med tysk skonnert MAREN. Tegning af Mathias Lütken p.57 *t1954-051850-190057, 73 ID=3527
NINA, caravel deltog i Columbus 1. rejse 14921943-021450-150021 -
NINGO, b. 1779 ved KGH Værft, 162 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073, 77, 81 ID=9780
NINGO, fregatskib, 162 kls. b. 1778 skibsbygmester Erik Eskildsen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 53 ID=9780
NINGO, fregatskib, slaveskib, rejser 1780-1783.1973-031750-180070-73 ID=9780
NINNA, S/S, køleskib, b. nr. 215 Helsingør Værft 1933 til JL2000-031900-195039 ID=10868
NIÑA, Columbus' skib. Behandlet i forbindelse med Juan de la Cosas verdenskort -1500-1951-061500-1600103 -
NIÑA, karavel benyttes af Columbus, c. 50 tons, 25 m lang, besætning 25 mand1992-031450-150040-51 -
NIÑA, kopi af Columbus' skib (1990)1992-031950-200043 -
NIORD, S/S, dansk ejet -1867-1944-031850-190086, 88 ID=3529
NO. 26 B, fiskekvase, b. 1870 hos Løve i Helsingør.1972-091850-1950137 -
NOAH, topsejlsskonnert, 119 BRT, b. 1892 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042 ID=4098
NOBEL ex FADERS MINDE, bark / skonnert, b. 1859 i Nyborg, 145 kls.1973-081800-1900134 ID=9503
NORCO, S/S, 2230 TDW, A. E. Sørensen, under engelsk administration WW21999-041900-1950115 ID=11977
NORCO, S/S, b. 1917 i Holl. 1335 brt. K. 1934 af AES til A/S Concordia. Kaptajn N. Nielsen, Thurø. Under eng. adm. i WW2. Slg. 1952 til Tyskland.1991-051900-195083 ID=11977
NORD-RISUM, bark af Flensborg, opbragt ved Sicilien 1807-1814.1969-041700-1800123 -
NORDBORG, fragtskib, rederiet Dannebrog. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056 ID=12630
NORDBORG, M/S, ex BELINDA, ex LINNÉ b. 1979, k. 1985 af Belinda Shipping = O. Frellsen og næ. K. 1987 af Kaprifol S.A., Panama = O. Frellsen. K. 1988 af VENDILA-rederi og næ. Overdraget Dannebrog 19911997-051950-200051 ID=12630
NORDBORG, S/S, 3.265 tdw, b. 1930 Wm. Gray & Co., West Hartlepool til Dannebrog A/S. Minesprængt 1942-05-21, s. Italien 1958. Ophugget 1970 La Spezia. *f2008-031900-195038-40, 42 ID=12630
NORDBORG, slettopskonnert 4-m., oplagt i Svendborg i 1930'erne.1966-091900-1950125 ID=5796
NORDBO, M/S, b. nr. 327 B&W 1923 til Rederiet Norden, under japansk admin. 1942 og næ. til TEIBO MARU, sænket 1942-09-25 af US ubåd SARGO1998-051900-195087, 89, 92f ID=7459
NORDBO, M/S, b. nr. 327 B&W 1923 til Rederiet Norden, under japansk admin. 1942, sænket 1942-09-25 af US ubåd SARGO *f1998-051900-195092 ID=7459
NORDBY, bark, kaptajn Peter L. Kolster, rejse til Vestafrika (-1900-)2009-041900-195062 -
NORDBY, skibsmodel udført af Andreas Nissen (c. 1965)1993-021950-20007 -
NORDEN S/S, rederiet Nordens første skib, sejlede 1871 på Kina.1982-061850-190086 ID=11359
NORDEN, 3-mastet sejlskib kolonifart (c.1810-1815)1943-041750-1800101 -
NORDEN, barkskib, hjemhørende Nyborg (c.1900)2000-051850-190097 -
NORDEN, bark, skotsk. Norsk sømand fik havfrue om bord i 1904, men blev utidig, da han så fiskehalen.1967-021900-195030 -
Nordfarer - Noorts-Vaerder, hollandsk skibstype 1671 *t2006-071650-1700100, 103 -
Nordfarere, tegning af to hollandske skibe ved Huisduinen nær Texel, 1707. Tegnet af Jacob Admiraal. *t1974-031700-175023 -
Nordfjordfæring bådtype, foto fra Jølstervannet, 1967. *f1972-041950-200033 -
NORDGLIMT, M/S, bulkcarrier, b. Japan 1970 c. til interessentskab med Orient A/S, D/S Norden A/S og Motortramp A/S.2009-051950-200083 ID=738
NORDGLIMT, M/T, produkttankskib, b. B&W, indkøbt til interessentskab med Orient A/S, D/S Norden A/S og Motortramp A/S.2009-051950-200083 ID=738
NORDHVAL, M/S, bulkcarrier, b. Japan 1978 til interessentskab med Orient A/S, D/S Norden A/S og Motortramp A/S.2009-051950-200083 ID=739
NORDIC HAWK, M/S, 22922 BRT, 35420 DWt, b. 1958 hos Fairfield Shipbuilding til Nordic tankers I/S, København. Model på H&S. *m1984-081950-2000175 ID=9968
NORDKAP, M/S, bulkcarrier, b. Japan 1975 til interessentskab med Orient A/S, D/S Norden A/S og Motortramp A/S.2009-051950-200083 ID=743
NORDKYN, M/S (1945)2000-031900-195043 ID=10511
NORDKYN, M/S, bulkcarrier, b. Japan 1970 c. til interessentskab med Orient A/S, D/S Norden A/S og Motortramp A/S.2009-051950-200083 ID=1332
NORDLICHT, sejlskib, 42,5 kls., ført af rømøkaptajn Jesper Peder Møller 1800.1984-021750-185017 -
NORDLYSET, b. 1852 på J.H. Løves værft i Helsingør, galionsfigur på H&S.1974-051850-1900108, 112 ID=6381
NORDLYSET, bark b. 1851-1852 på J.W. Løves værft i Helsingør, opmålt 1929 af arkitekt J. Friis-Pedersen. Model af Christian Nielsen i 1961.1983-141950-2000215, 225, 227 ID=6381
NORDLYSET, bark b. 1852 hos Løve i Helsingør. Døbt af J.C. Johansen, præst ved St. Olaikirke. Anvendt af KGH til 1926. Opmålt af Friis-Pedersen.1972-091850-1950137, 140 ID=6381
NORDLYSET, bark, 265 BRT, b. 1852 hos J.H. Løve, Helsingør, k. 1852 af KGH, sejlet til 1926. Model bygget af Christian Nielsen til H&S 1962. Model p.169, galionsfigur p.171. *m *f1962-071850-1900169-172 ID=6381
NORDLYSET, bark, afløb 1852 fra Løves Værft, Helsingør. Til KGH.1955-101850-1900159 ID=6381
NORDLYSET, bark, b. 1852 på J.H. Løves Værft i Helsingør til KGH, model bygget af konservator Christian Nielsen 1962.1962-021850-190010, 12 ID=6381
NORDLYSET, bark, b. 1852 på Jacob Holm Løves værft i Helsingør, ejer KGH. Tegninger fremstillet af arkitekt J. Friis-Petersen.1961-011850-19009 ID=6381
NORDLYSET, bark, b. Løve & Søn, Helsingør. Rederi KGH, rejse 1905+1907, fotograferet ved KGHs Plads, Kbh. *f1995-021900-195018ff, 25 ID=6381
NORDLYSET, bark, KGH. brugte pindekompas til 1927.1956-111900-1950163 ID=6381
NORDLYSET, rederi KGH, solgt fra KGH i 1931.1975-041850-195061 -
NORDLYS, S/S, 6750 TDW, Norden, under engelsk administration WW21999-041900-1950115 ID=7439
NORDÖST, S/S, ex LIFLAND (I), b. nr. 52, De Haan & Oerlemans, Heusden, 1919 til Dansk-Fransk. K. af Axel Nordström, Göteborg 1920 og næ.1995-071900-1950114 ID=12541
NORDPOL, M/S, bulkcarrier, b. Japan 1974 til interessentskab med Orient A/S, D/S Norden A/S og Motortramp A/S.2009-051950-200083 ID=746
NORDSEE, H/S, senere HAMLET, b. Kiel 1892. Her i Ringkøbing havn. Foto ca. 1910. *f1978-061850-1900161 -
NORDSKOV, fuldrigger, forlist under orkan ved St. Thomas i 1867. Model ophængt i Nyborg Kirke som votivgave i 1883.1950-041850-195062 ID=12631
NORDSKOV, fuldskib af Nyborg, 154 kls., b. 1845 i Nyborg, forlist 1867 i St. Thomas, reder Johan Kruuse, skibsportræt.1973-081850-1900134 ID=12631
NORDSTERNAN, S/S, b. nr. 91 McIntyre & Co.2002-041850-195085 -
NORDSTJERNEN, MSk, 380 TDW, E. B. Kromann, Marstal, under engelsk administration WW21999-041900-1950115 -
NORDSTJERNEN, slaveskib 1600-tallet2010-061650-1700106 -
NORDSTJERNEN, strandet ved Hornbæk 1875-10-14.1965-031800-190067 -
NORDSØEN, S/S, fyrinspektionsskib, b. Helsingør nr. 72 i 1898, forlist 1949.1960-091900-1950134 ID=9324
NORDSØEN, S/S, fyrinspektionsskib, b. Helsingør nr. 72 i 1898, forlist 1949.1960-081800-1900122, 129 ID=9324
NORDTRAMP, M/S, bulkcarrier, b. Japan 1973 til interessentskab med Orient A/S, D/S NordenA/S og Motortramp A/S.2009-051950-200083 ID=12632
NORDVAND, M/S, ex SLESVIG (V) b. nr. 808 Wilton Fijenoord, Schiedam, 1976 til Dafra Bulk Inc., Monrovia. K. af L. Klosters Rederi, Oslo, 1979 og næ.1995-071950-2000117 ID=9042
NORDVEST, S/S, 1632 BRT, byg. nr. 20, 1890, fra HSM til Norden D/S A/S.1982-061850-190091 ID=7573
Nore fyrskib ved Themsen, oprettet 1731.1960-071750-185074 -
NORGE, ex CROMHOUT, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni, om ornamentering.1974-051750-1800100 ID=3216
NORGE, fregat (1798-1808)1943-041750-180098, 101 ID=3216
NORGE, fregat (1806-1808)1943-031800-185063ff ID=3216
NORGE, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750125 ID=3216
NORGE, orlogsfregat, b. 1800. Linjetegning af Hohlenberg side 111. *t1989-051800-1950110-111 ID=8883
NORGE, orlogsskib taget af englænderne i 1807 set i Cartagena af DIANAs besætning 1809-1810.1957-041800-185088, 115 ID=8883
NORGE, passagerdampskib tilhørende D/S Thingvalla, (1893)1993-071850-190074 ID=3736
NORGE, S/S, b. 1881, 1.881 BRT2001-081850-1900124 ID=3736
NORGE, S/S, ex PIETER DE CONINCK, kaptajn Gundel, reder Skandinavien-Amerika-Linien, forliste på Rockallklippen 1904-06-28. Maleri af forliset gengivet side 143. *r1979-051900-1950