Handels- og Søfartsmuseets Årbogsindeks

Skibsindeks, Indekseret efter stikord
Stikord Artikelnr Periode Side
137. minestrygerflotille i Royal Navy med fire skibe bemandet under WW2 med danske søfolk, bl.a. Henrik Jessen.2012-031900-195055
A. DEKKE, S/S, mat. træ, 478 BRT, 750 DWt, bygget af A. Dekke på Georgernes Verft i Bergen til William Hansen 1893. Foto af skib i Bergen. *f1966-141850-1900218, 221
A.I.A., flodhjulskib på Congofloden (1881)1999-021850-190018
A.N. HANSEN, S/S, b. B&W 1877 til DFDS, forlist 10/1918. Foto af besætningsmedlemmer (1900-1910c)1993-051900-195048
A.P. BERNSTORFF, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
A.P. BERNSTORFF, S/S, passagerskib, byg. nr. 140 i 1913 fra HSM til DFDS. Foto gengivet side 99. *f1982-061900-195099-100
A-serien. S/T containerskibe bygget 1975-1976 Blohm & Voss samt Flender Werft til APM. Serien forlænget til 1.400 TEU i 1978.2007-061950-200083, 95
ABAELLINO, brig af Altona, reder Johann Gottfried Petersen Junior - fik puncheboller - kaptajnsgave fra mægler til kaptajnen ca. 1780.1964-101750-1800135
ABBA, topsejlsskonnert, 115 BRT, b. 1893 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
ABELONE VENDILA, M/S, b. nr. 317 Helsingør Skibsværft 1954, k. 1962 af Deutsche Seerederei i Rostock, DDR og næ. SPERBER, oph. 1985 *f1997-051950-200043f, 51
ABELONE VENDILA, M/S, første skibe fra HSM 1954 med turbolader af værftets type.1982-061900-2000125
ABERHILL, S/S, b. nr. 435 hos A. Vuijk & Zonen2002-041900-195086
ABGEWEIT, færge, isbryder, Canada.113,4 m lang, 12500 HK, b. 1947 til ruten New Brunswick - Prince Edward Island.1950-051900-1950103
ABSALON, M/S, fyrinspektionsskib, b. 1932 på Orlogsværftet byg. nr. 152. Minesprængt i Kattegat 1944-12-13.1960-081800-1900123, 127-128
ABSALON, M/S, fyrinspektionsskib, b. 1932 på Orlogsværftet byg. nr. 152. Minesprængt i Kattegat 1944-12-13.1960-091900-1950132
ABSALON, M/S, fyrinspektionsskib, b. 1932 på Orlogsværftet byg. nr. 152. Minesprængt i Kattegat 1944-12-13.1946-041900-1950120
ABSALON, rederiet Progress. Foretog rejse i 1944 med malm til Tyskland.2007-051900-195055f
ABSALON, støtteskib fra Søværnet, bekæmpet kapring ved Afrika 2008-20092009-022000-205026
ACACIA, S/S, 1507 BRT, b. 1905 til D/S Mercur, Kbh. som ROMA. 1916 s. D/S Dana næ. DANERY. 1926 s. D/S Halla næ. SALLINGSUND. 1927 s. Sverige næ. ACACIA.2007-031900-195023
ACADIA, bark af Norge, sænket af tysk torpedo 1917-04-23 i Atlanten. Foto. *f1988-041900-195044
ACCRA, b. 1779 ved KGH Værft, 162,5 kls. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073, 77, 100, 103
ACCRA, fregatskib, 162,5 kls. b. 1778 skibsbygmester Erik Eskildsen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 53
ACCRA, slaveskib og dødelighed. -1785-1973-031750-180029, 33, 42, 70-73
ACME, bramsejlsskonnert af Odense. Tegning af A.M. Nisted i Troense Søfartsmuseum.1981-111850-1950133
ACTIV, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, 195 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128
ACTIV, ex CATHARINE, ex CURTIS, bark 130 Klstr., b. Maine USA 1855, omb. 1862 Flensborg, reder H.C. Brodersen 1862-1872. K. af G. Thisted, Vejle 1872 og næ. Forlist 1886.1994-051850-190077, 79, 80, 88
ACTIV, jagt, 24 BRT, b. 1880 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041
AD ASTRA, M/S, ex SHETLAND (II) b. nr. 1101 Mitsui, Tamano 1978 til Dafra Tramping Inc., Monrovia. K. af Muzivia Shipping Co., Monrovia 1979 og næ.1995-071950-2000117
ADA, b. 1783 ved Østersøisk-guineisk Værft, 58 kml. Tilgået Østersøisk-guineisk Selskab 1783.2011-051750-180084
ADA, snauskib ejet af Det kongelige oktrojerede danske guineiske Handelssocietet2010-061750-1800111f, 118f, 123, 129, 133f
ADA, snauskib, Guineisk Kompagnis, besætning 25 mand, afgik Accra 1776-08-28 med 145 slaver.1982-031750-180016, 50
ADDA brigantine, 58 kls. b. 1783 skibsbygmester Erik Eskildsen til Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180061
ADMIRAL GRAF SPEE, ty. lommeslagskib b. 1934, sænket 1939 (1939)2000-031900-195055
ADMIRAL GREV MOLTKE, b. 1782 ved Østersøisk-guineisk Værft, 119 kml. Tilgået Østersøisk-guineisk Selskab 1782.2011-051750-180084
ADMIRAL GREVE MOLTKE, fregatskib, 119 kls. b. 1782 skibsbygmester Erik Eskildsen til Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180062
ADMIRAL KAAS, 156 kls., b. 1782 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Erik Eskildsen i Kbh. til Østersøisk-guineisk Kompagni.1974-041750-180068-69
ADMIRAL KAAS, b. 1783 ved Østersøisk-guineisk Værft, 130 kml. Tilgået Østersøisk-guineisk Selskab 1782.2011-051750-180084
ADMIRAL, S/S, b. nr. 173 hos S. P. Austin, Sunderland (1906).2002-041850-195086
ADOLPHO, skonnert af Colombia, erobret 1825 fra sørøvere af løjtnant Irminger på VIGILANT. Usikkerhed om oprindelseshistorien.1980-051800-190089-101
ADRIANE, 80 kls., kaptajn Scharenhout, H., indkøbt i Rotterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 111
ADVENTURE af Dragør, skibsportræt, tegning, af Jacob Petersen. *p1950-011850-190017
ADVENTURE, forliste ved Newcastle på Herd Sand 1785.1955-071750-1800123
AEMILIA, linjeskib, b. 1632, søsterskib til BREDERODE. Solgt til Frankrig 1647. p.33 *p1958-031600-165025-26, 33
AFRICAN REEFER, M/S, b. 1935 hos HSM til JL, rederiet Vesterhavet D/S.1982-061900-1950109
AFRICAN REEFER, M/S, køleskib, b. 1935 på Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri til JL. Foto. *f1988-041850-195060
AFRICAN REEFER, M/S, køleskib, b. nr. 230 Helsingør, 1935 til JL. Opr. PACIFIC REEFER, næ. inden aflev. til YRSA og 1936 næ til A. Fra 1941 overt. af US War Adm. og næ. til ROAMER. Tilbagel. 1946. *f2000-031900-195043f
AFRIKA (II), M/S, b. nr. 197 Nakskov Skibsværft 1972 til Dansk-Fransk. 1972. K. 1979 af D/S Dannebrog, Rungsted og næ. CHARLOTTENBORG.1995-071950-2000117
AFRIKA (I), M/S, b. nr. 337 Helsingør Værft 1958 til Dansk-Fransk. 1972 næ. NIGERIA (I). K. af Fraternidad Maritime Co. Famagusta 1973 uden næ. i T/C til Da-Fr. Senere næ. MARIA L.1995-071950-2000116
AFRIKA, M/S, 13275 TDW, ØK, krigsforlist 1943-02-07 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-412 i Nordatlanten.1999-041900-1950113, 124
AFRIKAAN, S/S, hollandsk skib (1892).1999-021850-190036
AGELEF, S/S, b. nr. 127 Waterway Shipbld. Co., Schiedam.2002-041900-195087
AGENT LAGONI, skonnertbrig af Fåborg. Galionsfigur agent Peter Fr. Lagoni. 1872.1975-041850-195068, 70, 72, 81
AGENT PETERSEN, barkskib, bygget 1893 i og hjemskrevet i Marstal.2000-051850-190075, 97
AGGERSBORG, M/T, b. nr. 96 Seutelvens Verksted, Frederikstad 1969 til D/S Dannebrog/VENDILA. 1972 overt. af Dannebrog. K. 1974 af Archipelago Shipping Co., Cayman Isl. og næ. ISLAND KING1997-051950-200051
AGGERSUND, S/S, 2886 BRT, b. 1892 som OCEANIC af Sunderland. 1899 næ. PATRIA af Kbh. 1910 næ. LEJRE.1916 s. D/S Gylfe, næ. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. Forlist 1932 i Atlanten.2007-031900-195012f, 15, 17
AGNES, galease / jagt, 48 BRT, b. 1895 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
AGNETE MÆRSK, S/S, 3579 TDW, APM, krigsforlist 24/3 1941 under engelsk administration WW2. Torpederet og sænket af italiensk u-båd VINIERO på rejse i Nordatlanten.1999-041900-1950113, 122
AGNETE, fragtskib, rederiet TORM. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
AGNETE, S/S, b. 1922 på Helsingør Skibsværft til Det Sydfyenske D/S A/S, Svendborg, *f1949-051900-1950133
AGTSOMHEDEN, 140 kls., kaptajn Jan R. Echels, indkøbt i Genua til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800104, 109
AIDA LAURO, italiensk rederi (1940).2000-031900-195057
AINA af Istorp, Sverige. Sejlede ca. 1900. Kølsprængt barkentine.1975-061850-1950132
AIRTHRIA, ex LÜBECK, D/S (1942).2002-021900-195010
AJAX, S/S, b. nr. 32 Wm. Dobson & Co., Low Walker, Tyne 1889 til Gibson & Co., Leith, som ANTIQUARY, k. 1901 af D/S Ajax. Torped/mineret 25/12 1917 i Biscayen (1889-1917) *f1997-051850-195037, 52
AKASSA, S/S, engelsk i Afrikafart (1889)1999-021850-190021
AKBAR, M/S, pilgrimsskib, b. 1971 hos HSM til Mogul Line, Bombay.1982-061900-2000148, 155
AKERSHUS, M/S, bilfærge b. hos HSM til Frederikshavn-Oslo-overfarten til DFDS i 1965.1982-061900-2000129
AKERSHUS, orlogsskib, b. af Eskild Eskildsen på Østersøisk-guineisk Værft -1786-1970-021750-180027
AKTI, M/S, b. 1936 til Torm som THYRA, næ. 1962 *f2001-061950-2000103
ALABAMA, M/S, b. c. 1954 hos HSM til rederiet DFDS.1982-061900-2000137
ALABAMA, S/S, 4574 BRT, b. 1920 til Det Oversøiske Kompagni som ATLANTIC. 1929 s. D/S Viking og næ. ALABAMA. 1960 oph.2007-031900-195021
ALABAMA, S/S, DFDS. Malmfart under WW2.2007-051900-195051, 55
ALAFIA, S/S, 4549 BRT, b. 1902, Gr. SPYROS VALLIANOS; 1915 s. P.A. Jensen Line næ. CLEVELAND af N.Y. 1924 næ. MANITOWOS, N.Y. 1924 s. A/S S/S Grete Jensen næ. GRETE JENSEN. 1926 s. D/S Codan næ. SVENDBORGSUND. 1928 s. Gr. næ. ALAFIA. 1931 oph.2007-031900-195023
ALARM, HMS, kobberforhudet i 1761 som første engelske orlogsskib.2011-051750-180076
ALBATROS, motorgalease af Svendborg, 77 BRT, b. 1935 hos Ring Andersen, senere JØRDAHL, fra 1965 DJURSLAND, sidste navn ARGUS af Haderslev. Foto. *f1989-021900-200018
ALBERT REIMANN, brig, indkøbt til Danmark og næ. ELLEN af Fredericia, kaptajn Rasmussen, reder kulimportør Rasmussen. Senere havnefoged Thorvald Nielsen mønstrede om bord 1894-05-.1964-031850-190057
ALBERTINE, brig 83 Klstr. b. Hamburg 1854. K 1867 af reder H.C. Brodersen og næ. WILHELMINE BRODERSEN. K. 1872 C.M. Westberg, Sverige og næ. CARL MAGNUS. 1892-1899 A.G. Olsson.1994-051850-190094
ALBERTO HAVERLOCK, S/S, b. Antwerpen Eng. Co., Hoboken nr. 1152002-041900-195088
ALBERT, FC 640, fiskekutter, solgt 1923-4 af Hudson Bay Co. til J. A. Godfred, Færøerne. K. 1924 T. F. Thomsen A/S og ombygget til fisketransport *f1997-061900-195060ff
ALBERT, FC 640, fiskekutter, T. F. Thomsen A/S. Ombygget med større motor uden stor rigning ca. 1960 i havn *f1997-061950-200064
ALBERT, fiskekutter, b. 1889-90 som hospitalsskib til R. N. Mission, kendingsmærke: L.O.140. K. 1902 Dundee Pond's Bay Co. Skotland, senere overtaget af Albert Whaling Co.1997-061850-190058
ALBERT, fiskekutter, b. 1889-90 som hospitalsskib til Royal National Mission to Deep Sea Fishermen, kendingsmærke: L.o.140. *m1997-061850-190053-67
ALBERT, fiskekutter, b. 1889-90 som hospitalsskib til Royal National Mission to Deep Sea Fishermen, kendingsmærke: L.o.140. I havn St. John's NF, 1892 *f1997-061850-190058
ALBERT, fiskekutter, ombygget 1902 til hvalfanger for Dundee Pond's Bay Co., senere k. Arctic Gold Exploration Syndcate. K. 1923 Hudson Bay Co. K. 1923-4 J. A. Godfred, Færøerne *f1997-061850-190059f
ALBIS, barkskib, Svendborg (c.1850-1900).2000-051850-190075
ALCEDO, S/S, af Panama ex TANJA, D/S Vesterhavet JL. 1941 overtaget af US War Shipping Admin. og næ. Torpederet 1942-02-25 af U 1022 ved Reykjavik.1995-061900-195085
ALDRIG FULDKOMMENT, 120 kls., kaptajn Knud Galleifsen, indkøbt i Cette til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800102, 108
ALETTA MARIA GALEY af Amsterdam. Pfeiff fra FREDERICUS QUARTUS kom om bord i Vestindien og kom til Jamaica 1710.1948-041700-175092
ALETTA, fregatskib, 96,5 kls., sejlede 1776 på rekordtid 43 døgn til Vestindien. Kaptajn Hans Petersen Klein.1982-031750-180032
ALEXANDER af Rømø, 88 kls., kaptajn Swen Christian Bundes, 1792, 1795.1984-021750-185010, 15
ALEXANDER KIELLAND, boreplatform, der forliste 1980-03-27.1987-061950-2000103
ALEXANDER NEWSKY, fregat, strandet Harboøre 1868, skrivebord bjærget til H&S -1950-1990-021900-195010
ALEXANDER, bark, rejse til Trankebar 1828-29, på rejsen var passager E.K. Møhl.1964-021800-185018
ALEXANDER, linjeskib, engelsk, kaptajn Ball, bistod VANGUARD 1798.1962-031750-180034, 46, 60, 63-64
ALEXANDRA, DFDS-skib i Esbjerg (1940) *f2006-061900-195088, 94
ALEXANDROS, bark af København, b. 1892 i Syra, købt til M. Rasmussen 1915. Forlist Husby Klit 6/11 1915.2004-041900-195043f
ALEXEI, skonnert, kaptajn J.L. Ginge 1883. Drengen E.H. Mathiesen mønstret samme år.2011-061850-1900126
ALEXY, S/S, b. nr. 173 S. P. Austin, Sunderland.2002-041850-195086
ALFA, S/S, b. nr. 70 E. Withy & Co., W. Hartlepool 1877, k. 1902 af Dansk-Fransk og næ. NORMANDIET (I) , solgt 1915 til D/S Absalon og næ.1995-071900-1950102f, 114
ALFHEIM ex DUMFRIESSHIRE, bark, 1262 brt, b 1877, og k. til Norge og næ. K 1916 af rederiet Volante og næ. til MAAGEN. K. 15/12 1922 gros. Möllnitz, Kbh. K. 18/12 1922 til Tyskland og ophugget.2006-041900-195044, 46
ALFRED HAGE, S/S, b. nr. 104 Helsingør Skibsværft 1905 til D/S VENDILA, k. af A/B Wallonia, Helsingborg 1929 og næ. MIRA.1997-051900-195050
ALFRED HAGE, S/S, byg. nr. 104, 1905 fra HSM til Vendila D/S A/S.1982-061900-195098
ALF, brig, 72 kls., b. 1850 hos E.C. Benzon, Nykøbing F., reder E. Benzon, Stubbekøbing, s. 1857 til Nyeland & Benzon, København. Prisedømt 1864 i Pola.1954-051850-190071
ALF, brig, b. 1850 c. af E.C. Benzon i Nykøbing F. opbragt af østrigeren i 1864.1983-131850-1900185
ALF, S/S, 3360 TDW, H. Alfr. Christensen & Co., under engelsk administration WW2.1999-041900-1950114
ALGARVE, S/S, 2042 TDW, DFDS, krigsforlist 1941-02-19 under engelsk administration WW2. Torpederet af S-102 i Nordsøen.1999-041900-1950113, 121
ALGIER, M/S, Middelhavsskib, b. 1939 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000112
ALICE, S/S, b. 1889 Commercienrath Howaldts Schiffwerft, Kiel, til TORM. Opkaldt efter kaptajn D. Torms hustru.1951-021850-190051-52
ALIDA, barkskib, b. 1874 på Boas Værft i Rudkøbing hjemskrevet sammesteds.2000-051850-190077f, 97
ALLAGUASH, S/S, 3876 BRT, b. 1905 som RYGJA, Bergen. 1915 næ. ALLAGUASH , N.Y. 1924 s. D/S Birte Jensen / Jensen Line og næ. BIRTE JENSEN. 1926 s. D/S Codan og næ. GULDBORGSUND. 1927 s. Grækenland og næ. MARATHON.2007-031900-195022
ALLAGUASH, S/S, ex norsk RYGJA, rederi The Allaguash Steam Ship Corporation Inc. ca. 1915. Havde kollision 1915-12- på rejse til NY.1986-051900-1950142, 151, 159, 163
ALLART, orlogsskonnert, forliste 1842, og VIGILANT blev lejet en overgang som erstatning.1980-051800-190090, 94
ALLOA, 3-m. skonnert, b. af stål i Martenshoek 1898-1902 til Arendt Kløvborg partrederi, forretningsfører var rederbroderen J.J. Kløvborg i Alloa, Skotland.1986-021850-195015
ALLOTAR, M/S, b. 1937 hos HSM til Finska Ångfartygs A/B, Helsingfors.1982-061900-2000123
ALLOTAR, S/S, passagerskib og isbryder, b. på HSM til ruten Stockholm - Helsingfors i 1930'erne.1982-061900-2000111
ALMA, brig af Marstal, 1875, kendingsnummer Æ-257.1962-061850-1900159, 165
Almadias, fiskefartøjstype fra Goa, 1598. *t1990-041550-160064f
ALPHA, skonnert, b. 1866 af Bager i Marstal. Havde en engel som galionsfigur.1975-041850-195048
ALSIA, M/S, containerskib, 55.000 DW, 4.000 TEU, b. Mitsui, Japan til ØK 1990. 1993 overtaget af APM.2007-061950-2000100, 103
ALSIA, S/S, skibsportræt indkøbt og restaureret 2006.2007-072000-2050124
ALSSUND, M/S, 233 BRT, b. 1959 som INGER af Kålandsø. 1962 s. D/S Hafnia og næ. ALSSUND. 1972 s. Stockholm og næ. RENO.2007-031950-200020f
ALSSUND, M/S, 488 BRT, b. 1952 til D/S Hafnia. 1961/1962 s. Hamburg og næ. HILDE FELTER.2007-031950-200020f
ALSSUND, S/S b. nr. 378 D. & W. Henderson, Glasgow, 1895 til China Mutual Steam Nav. Co., London som KAISOW; s. Jap. næ. SHINTSU MARU og TOYO MARU. 1919 k. D/S Gylfe og næ. 1923 oph. *f2007-031900-195012f, 15
ALSSUND, S/S. 1939 ejet af D/S Hafnia.2007-031900-195017
ALSSUND, S/S, 1636 BRT, b. 1889 som FREDENSBORG. 1912 næ. LEXA MÆRSK, 1917 s. D/S Rollo og næ. ROLLO. 1921 s. D/S Gylfe. 1924 næ. ALSSUND. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. Ventspils næ. WINDAU. 1935 oph.2007-031900-195021
ALSSUND, S/S, 3222 BRT, b. 1920 til D/S Atalanta som SIERRA LEONE. 1929 s. D/S Hafnia og næ. Overtaget af USA 1941, reg. Panama og næ. BOLD VENTURE, torp. 17/10 1941 i Atlanten.2007-031900-195018, 21
ALSTERTOR, S/S, b. B&W nr. 679, b. som FORNÆS til A/S af 6.2.1943 og overtaget af D/S Hetland.2002-041900-195083
ALT HEIDELBERG, S/S, Stettin, laster træ i Østersøhavn (1910) *f2005-031900-195015
ALTHÆA, skonnert af Marstal (1930) (Fred. sejl p.135).1998-041900-195067
ALTINGVEL, sejlskib, 26,5 kls., ført af rømøkaptajn Engelbert Nielsen Wandahl 1818-1819.1984-021750-185018
ALVA, 3-m. skonnert, b. af stål i Martenshoek 1898-1902 til Arendt Kløvborg partrederi, forretningsfører var rederbroderen J.J. Kløvborg i Alloa, Skotland.1986-021850-195015
ALVA, stålskonnert b. 1900-1902 hos Bodewes i Martenshoek til Kløvborgs Rederi i København.1989-021900-200011
ALVILDE, barkskib, Svendborg (c.1850-1900).2000-051850-190075
AMAGERBONDEN, ejer Andreas Bjørn 1741. Hjemkommet til brylluppet 1741-09-27.1968-021700-180028, 40
AMAGER, hukkert på 12 kanoner, anvendt som vagtskib i Storebælt i 1770.2010-051750-180077
AMALATA, pommersk galease, opbragt ca. 1800 af dansk kaperkaptajn Jull Thomsen og styrmand J.C. Thomsen. Skibsportræt tegnet. *t1985-031800-190036-37
AMALIA, galease kapret fra svenskerne i kaperkrigen 1813. Tegnet af Jacob Petersen. Gengivet Skibsportræt. *t1985-031800-190026
AMALIE CHRISTIANE, fregatskib, kompagniskib, kaptajn Christopher Battier, togt 1777 direkte København-Vestindien-Kbh.1982-031750-180013
AMALIENBORG, M/T, b. nr. 95 Seutelvens Verksted, Frederikstad 1969 til D/S Dannebrog/VENDILA. 1972 overt. af Dannebrog. K. 1974 af A/S Haustram, Bergen og næ. HAVSTRAUM.1997-051950-200051
AMALIENBORG, M/T, Dannebrog, telegrafist om bord 1981.1998-021950-200016
AMANDA, skonnert af Blankenese. Skibsportræt af Weytz på Altonaer Museum, dateret 1875.1963-041850-190091
AMAZON af Baltimore, malet i St. Thomas havn af Georg Ludvig Thomsen, 1862.2005-061850-190051
AMAZONE, skonnert, ex KAREN, b. 1901 Bornholms Maskinfabrik, Rønne. Under svensk flag i 1987. oph. ca. 1993. Stævnen som vartegn for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.1997-071900-200069
AMBO, M/T, ex JANE MÆRSK b. 1928, beslaglagt af Holland 1940, sænket i Soerabaja 1942, hævet under japansk admin. 1942 som TEIKAI MARU; sænket af US flyvere 1944-12-30.1998-051900-195095
AMELIE, bark af Fanø. Brændte kanonen af med krudt og fedt nytårsaften 1882.1989-031800-190066
AMERIA, HMS, eng. korvet 1942.2002-021900-195029
AMERICAN LANCER, containerskib, 1210 TEU, US-Lines. 1968.2007-061950-200088
AMERICAN NEW YORK, M/S, Jumbo Ecconship, b. 1984 til US-Lines.2007-061950-200091
AMERICAN RACER, containerskib, ombygget C4-skib, 13.663 DW, US-Lines. 1966.2007-061950-200076, 77
AMERICA, skonnert b. 1851 hos skibsbygger W.H. Brown. Tegning gengivet side 173 og 175. Foto side 177. *f *t1983-131850-1900172-202
AMERICA, skonnert b. af Georg Steer, USA -1840-1954-051800-185055
AMERICA, skonnertyacht, b. c. 1850, omb. 1859, konstruktør George Steers, rigning ved George Ratsey. Sammenligning med krydstoldskonnerten ARGUS.1947-051850-1900100
AMERIKA, M/S, 11375 TDW, ØK, krigsforlist 21/4 1943 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-305 i Nordatlanten.1999-041900-1950113, 124
AMERIKA, M/S, b. nr. 1133 Mitsui, Tamano 1977 til Dafra Shipping Co., Monrovia. K. af Marvigia Cia. Nav., Piræus 1979 og næ. THALASSINI MANA.1995-071950-2000117
AMERIKA, S/S, b. 1872, 4.058 BRT. Indkøbt af Thingvalla Line D/S A/S 1893.2001-081850-1900124f, 139
AMERIKA, S/S, fragtskib, b. 1930, byg. nr. 559 på B&W til EAC., model skænket H&S 1962.1962-021900-195010
AMERIKA, S/S, langs Kvæsthusbroen 1897 ca. *f1988-041850-195041
AMICITIA, brig 49 klstr., kaptajn Hans Jürgen Lemke, (c.1815)1994-051800-185070
AMICITIA, brig af Sønderborg, 1834, kendingsnummer T-?.1962-061800-1850159
AMIRAL CECILLE, S/S, b. S. P. Austin, Sunderland nr. 173. Bygget til fransk reder A. Lemoine, Le Havre. Indfl. til Danmark 1903 og næ. ADMIRAL, senere næ. ALEXY.2002-041850-195086
AMLETH, ex no. HALLINGDAL. K. 1916 af D/S Hamlet, s. 1918 til D/S Orion og næ. POLARIS.2007-031900-195010
AMMERSBEK, M/T, rederiet Knöhr & Burchard, Hamburg, fra 1970- *f1981-131950-2000159
AMOR, skonnertbrig, 152 BRT, 139,59 NRT, b. 1855 af E.C. Benzon for reder, agent Benzon, Stubbekøbing og E.J. Hvidt, Kbh., fører C.B.J. Wæver, s. 1871-11-11 til kaptajn N.P. Kromann, Marstal, strandet 1872-01-20 ved Marstrand.1954-051850-190056, 71f
AMPHION, brig (udsnit) (1815) *p2002-011800-1850OmsB
AMPHITRITE, galease, 62,5 klstr., kaptajn J. Fr. Brodersen (I), (1824)1994-051800-185071
ANATOLIA, 100 kls. indkøbt i udlandet til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1782-05-22.1973-051750-1800107
ANDERS WERNER, slæbebåd, 98 BRT, kollideret under slæbning i Fehmern Bælt i 2003.2004-051950-200082
Andersen, Laurids, partejer af SANKT ANDREAS, skude af Læsø, 16 kls., 1727 målebrev. Kaptajn og partejer Claus Andersen.1972-111700-1750187
ANDREAS BJØRN ex LISBETH MUNCH, M/S, af Hasle, 123 BRT, k. 1960 af Munch i Hasle, b. 1891 hos Rijkee & Co., Rotterdam som FISK VOORLOOPER, omb. 1919 til LST, s. 1928 til Ty., s. 1974 til UK, indfl. 1976 som ANDREAS BJØRN.1989-021900-200025
ANDREAS, galease af Randers, ført af Peder Hansen Brinch fra Sønderho. Chartret af Frankrig 1798. Tegning af Antoine Roux 1804 på H&S, *t1962-031750-180030-31
ANE JØRGIANE, skonnert af Fanø, b. 1847, ejer kaptajn M.M. Andersen, gik på Sydamerika 1848-1878. S. 1878 til udlandet.1984-031800-190038
ANES MINDE, skonnert af Fjellebroen, skibsportræt ca. 1780 indkøbt til H&S 1959.1960-141800-1900212
ANES MINDE, skonnert, NBDR, b. 1858, omb. 1880, af Fjellebroen. Farvelagt tegning til H&S.1959-011850-190012
ANE, jagt af Svendborg, pæreskude, kaptajn og reder Søren Peter Sørensen, Troense -1880- *f1964-051850-190098
ANE, skonnert af Fanø, 43,5 kls., var dansk flodtrafikskib på La Plata.1984-031800-190045
ANGANTYR, M/S, 6.930 BRT, 10.210 tdw (lukket sh.), b. 1960, nr. 154 Nakskov Skibsværft til D/S Myren. S. 1973 Arcamare Shipping Corp., Monrovia og næ. ARCADYRA. kondemn. 1979.2008-051950-200085, 91
ANGANTYR, S/S, 1.359 BRT, 2.150 tdw, b. 1906, nr. 440 Howaldtswerke A. G., Kiel til D/S Gefion. Torp. 1917-06-16 af tysk ubåd på rejse Göteborg - Rouen.2008-051900-195092
ANGLO MÆRSK, M/T, 11306 TDW, APM, krigsforlist 27/10 1942 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-604 ved Tenerife.1999-041900-1950113, 123
ANGLO-DANE, S/S, b. 1866 i Hebburn, UK. K. 1866 fra Koch til DFDS. *p1954-091850-1900133
ANGLO-DANE, S/S, skibsreder Lesleys skib, indgik i DFDS -1866- (Her er tale om et skib bygget hos Andrew Leslie & Co., men nogen reder med det navn har jeg ikke fundet. JM, skib 6537)1944-031850-190091
ANGOLA, M/S, ex KIRSTINE TOFT, b. nr. 264 Rickmers Werft, Bremerhafen 1954 til D/S Jutlandia. K. 1954 Dansk-Fransk og næ. K. 1967 af Western Shipping Entreprise Panama og næ. BLUE DIAMOND.1995-071900-1950116
Anholt Knob Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1950-051850-195094-95
ANHOLT KNOB, fyrskib2001-021850-19009, 14
ANHOLT, galiot, b. 1743 på Bjørns Værft til Flåden.1968-021700-180034
ANJA, ex LÜBECK, D/S (1942) *f2002-021900-195011
ANJA, rederiet A/B Atlanta, Finl., ex LÜBECK, D/S (1942)2002-021900-19509f
ANJOBI ex ANNA ex VENUS, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Indfl. 1925 som ANNA til reder L.J. Fabricius, Marstal, til 1949.Solgt til Bandholm og næ. til ANJOBI. Senere s. til Færøerne.1981-091900-1950106
ANNA af Vejle, ex DE FIRE BRØDRE af Marstal, jagt b. Marstal 1794, oph. 1943. *f1953-041750-195059
ANNA BOLETTE, 100 kls. indkøbt i udlandet til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1782-05-22.1973-051750-1800107
ANNA BOLETTE, 48 kls., kaptajn A. Christiansen, indkøbt i Amsterdam til reder Andreas Buntzen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112
ANNA CATHARINA, evert af Elmshorn, tegnet af Christian Nielsen på H&S ca. 1960.1983-141950-2000216, 224
ANNA CATHARINA, evert, b. 1824 i Elmshorn. Model efter original i Altona Museum skænket H&S. p.11 *m1951-011800-18508, 11
ANNA CATHARINA, pinkskib 53 klstr. Åbenrå, partreder, Hans Chr. Hansen, Randers 17951990-051750-1800114f
ANNA CATHRINE, 125 kls. indkøbt i udlandet til reder Hans Jørgen Blom & Co., Holmstrand. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1782-06-06.1973-051750-1800107
ANNA ELISABETH, jagt af København. Malet 1820 af C.C. Parnemann.1979-061800-1850151
ANNA ex EVA ex CHRISTIAN, skonnert 3-m. af Bogense, b. 1904 hos Skibsbygmester Hoffmann, Fjællebroen, 22 iHK motor instal. 1904. Senere META JAN, s. til Holl. 1968. Foto. *f1989-021900-20006-7
ANNA ex VENUS, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Solgt 1922 til udlandet. Indfl. igen 1925 som ANNA, reder L.J. Fabricius, Marstal, til 1949.1981-091900-1950106
ANNA JENSEN, S/S, 2664 BRT, b. 1891 som SAXON af Cleveland. 1924 s. Jensen Line og næ. ANNA JENSEN. 1926 s. D/S Codan. 1927 oph.2007-031900-195013, 21
ANNA KARINA, 180 kls., b. 1779 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Eskild Tønsberg i Kbh. til Overskattedirektoratet og s. til Frölich.1974-041750-180068-69
ANNA MARGRETHA, jagt af Ærøskøbing, 29,5 kls. Reder Rasmus Lauritzen Koch ca. 1800.1978-031750-185055
ANNA MARGRETHE, brig af København. Er første skib gengivet med navnestander 1808.1969-021800-190049
ANNA MARGRETHE, brig, sydamerikafarer 1852 for Jacob Holm & Sønner.1984-031800-190035
ANNA MARIA af Rømø, 45 kls., kaptajn Swen Christian Bundes, 1795, 1797, 1799-1800.1984-021750-185010, 13-14
ANNA MARIA ELISABETH, jagt, b. 1804 i Troense, forlænget 1840'erne til galease, 27,5 kls. Skibsportræt af H.A.N. i Marstal. Næ. 1914 til ALBERTINE.1966-071800-195094-95
ANNA MARIA, hvalfanger, 1746-1803, kommandør 1767-1801 var Hans Hansen Teunis den yngre.1971-041700-180072-73
ANNA MARIA, tremastet galiot, styrmand Hans Peter Festersen, 17831990-051750-180096, 102
ANNA MØLLER, galease, Nationalmuseet. 49 BRT.1983-131850-1900192
ANNAM, M/S, fragtskib, ØK. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052
ANNA, S/S, 1960 TDW, JL, under tysk kontrol 1940, returneret 1940 til Danmark1999-041900-1950102
ANNA, 110 kls., kaptajn Niels P. Krag, indkøbt i Marseille til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800102, 108
ANNA, 177,5 kls., b. 1779 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Johannes Halkier i Kbh. til Overskattedirektoratet og s. til Bolte.1974-041750-180068-69
ANNA, barkentine af Kolding, b. Elmshorn 1876.1942-011850-19007, 11
ANNA, jagt af Vejle k. 1925 og næ. fra DE FIRE BRØDRE af Marstal, 7 kls., b. 1794 af H.C. Friis. Opmålt af Christian Nielsen før ophugning.1953-081750-1800112
ANNA, motorbåd - mødt på motorbådstur 19161993-101900-1950131
ANNA, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Ejedes af Asmussen-familien til 1935, da s. til Sverige og næ. til SIRI. Fra 1950 som LILL-PIA. S. til Vestindien 1966-12-10.1981-091900-1950105
ANNA, motorgalease, ca. 78 BRT 57 NRT, 110 DWt, Lgd.pp. 22,77, Br.p.sp. 5,63, Dybgang 2,28 meter (værft) 78,8 x 18,4 x 6,8 feet (kend.), 30 iHK Hanseat motor. Reg. 1921-10-15 til kaptajn H.P. Asmussen, Alnor.1981-091900-1950104-105
ANNA, S/S (II), 1.499 BRT, 2.120 tdw, b. 1882, nr. 60, Murdock & Murray, Glasgow, som OPAKH. S. 1882 til Hood & Co., Glasgow, næ. CEDRIC. S. 1883 J. N. Theophilolros, Ithaca, næ. THRACE. S. 1898 D/S Myren, næ. S. 1915 D/S Rødby Havn, næ. DANSTED.2008-051850-195075, 90
ANNA, S/S (I), 333 BRT, 448 tdw, b. 1891 til Myren, s. 1898-04-30 til A/S Anna, Laurvig. Forlist 1902. *f2008-051850-195072f
ANNA, S/S, 1960 TDW, JL, under fransk admin. til kapitulation, derefter til Dk. til hjemmeflåden under WW21999-041900-1950102, 114
ANNA, skonnert, 16 BRT, b. 1869 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041
ANNE KIRSTINE, jagt på 6 kls., b. 1823 i Åsø til husmand Mickel Hansen, ført af rederens søn Peder Hansen.1983-101800-1900134
ANNETTE, paketjagt, 40 NRT, b. 1873 af E.C. Benzon til rederi i Stege ved løjtnant Johannes Hage.1954-051850-190077
ANNE, fragtskib, rederiet TORM. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
ANNE, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Solgt 1928 og næ. til TEKLA.1981-091900-1950106
ANNE, motorgalease, ca. 78 BRT 57 NRT, 110 DWt, Lgd.pp. 22,77, Br.p.sp. 5,63, Dybgang 2,28 meter (værft) 78,8 x 18,4 x 6,8 feet (kend.), 30 iHK Hanseat motor. Reg. 1922-05-03 til kaptajn J.P. Christensen Konrad, Alnor.1981-091900-1950104, 106
ANNY, bark af Rostock, letmatros Ludwig Albrand 1905. Om læsning om bord.1964-021900-195020
ANN, brig af Leith. Kaptajn J. Mason, strandet på Christiansø 1833-12-20. Maleri af Jacob Petersen på H&S. *p1968-081800-1900126-128
ANSGAR, barkskib af København, første danske, der indtog en olielast i 1866.1963-111850-1900158
ANSGAR, S/S, af D/S Danmark (1898-99)1995-071850-1900102
ANSGAR, S/S, kaptajn Philipsen, rederiet Danmark D/S. Christian Schmiegelow styrmand 18811951-021850-190044
ANSON, engelsk orlogsskib, forlist 1807 ved Lands End, alle omkom.1955-071800-1850127
ANTIQUARY, S/S, b. nr. 32 Wm. Dobson & Co., Low Walker, Tyne 1889 til Gibson & Co., Leith, som , k. 1901 af D/S Ajax og næ. AJAX.1997-051850-195037, 52
ANTOINETTE, 3-mastet sejlskib kolonifart (c.1810-1815)1943-041750-1800101
ANTOINETTE, barkskib, ejet 1898-1916 af skibsreder J.D. Björkegren, Simrishamn.1966-071850-195099
ANTOINETTE, kaptajn Hendrick Duntzfelt, ankom Trankebar 1821-02-03.1980-091800-1850144
ANTONETTE ex MAJOR PINCKNEY, fregatskib, b. 1791 i Philadelphia, købt 1798 af Georg Gardner, København. Senere ejet af Tutein & Koch, og 1820-1828 ejet af Blacks Enke & Co. Gouache af skibet gengivet side 152. *p1979-071750-1800151-153
ANTONETTE, fregatskib, udsendt 1686 til Ostindien. Rejsetid til Ostindien og retur 1685 var 985 døgn.1987-041650-170068-69
ANTONETTE, fregat, rederi C. S. Blacks Enke, gouache af E. W. Normann (1824) *p1991-041800-185061
ANTONIETTA ex DORIS BRODERSEN, k. 1908 reder G. Lauro, Italien og næ. Forladt 1913 i sen, slæbt ind til Bermuda. Formodentl. fejl og samme som ANTONIO (JM)1994-051900-195096
ANTONIO DE AREVALO, M/T, ex GRØNLAND (III), b. nr. 635 Deutsche Werft, Hamburg 1952 til Dansk-Fransk. Købt af Gobierno de Colombia, Cartagena 1959 og næ.1995-071900-1950116
ANTONIO, ex DORIS BRODERSEN, fregat, fuldskib, 323 Klstr., b. nr. 4 Flensborg Skibsværft 1875, reder H.C. Brodersen. K til Nordby Fanø 1890. K til Italien 1908 og næ. til ANTONIO. Kondemneret 1913.1994-051850-190089
ANVERSOIS, D/S, dampbarkasse på Congofloden (1902)1999-021850-190017
APELBOM, krejert på 38 kls. Ejet af Christian Helmich, Ebeltoft, 1681-1690.1959-071650-1700126, 128
APOLLO, galease / jagt, 38 BRT, b. 1898 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
APOLLO, sejlskib, 32 kls., ført af rømøkaptajn Laus Jürgensen Duhn 1826-1827.1984-021750-185012, 15
APPOLINE EMILIE, jernbark, Jacob Bruhn kaptajn.2006-031850-190034
APU, finsk isbryder, der assisterer M/S BLUE OCEAN (2003)2006-052000-205082
AQUILA, M/S, b. nr. 1041 Kieler Howaldtswerke 1957 til Melsom & Melsom, næ. 1964 til HEERING CHRISTEL, k. 1967 af Altair Maritime S. A. og næ. til2000-041950-200071
ARABIEN, S/S, overtaget af Orient 9/2 1916. S. 7/4 1926 til Rederiet Globus, Tyskland.2009-051900-195076, 79
ARCADYRA, M/S, ex ANGANTYR, b. 1960, nr. 154 Nakskov til D/S Myren, s. 1973 Arcamare Shipping Corp., Monrovia og næ. ARCADYRA. kondemn. 1979.2008-051950-200092
ARCHIDUCHESSE STEPHANIE, flodskib på Congofloden (1881)1999-021850-190017
ARCHIMEDES, S/S, første skrueskib bygget 1836, 240 tons, 80 iHK maskine.1977-061800-1850138
ARCTURUS, S/S, Koch & Hendersons fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1944-031850-190071, 91
ARENDINA, hollandsk kuf, strandet ved Hornbæk, 1856.1965-031800-190036
AREOLA, barkskib, krigsforlist 25/4 19172004-041900-195049
ARETHUSA, bark fra Skotland. Rejse 1904 Chile til Antwerpen. Om læsning om bord.1964-021900-195018
ARETHUSA, skotsk brig, så 1903, at de havde set og fanget havfrue på Stillehavet.1967-021900-195029
ARGO, bark af Arendal. Kom til Agger i Thy for ophugning på stranden 1887-06-27.1976-041800-190057
ARGO, bark af USA. Om Lars, der 1877 ikke gik til vejrs uden en bønnebog. Om læsning om bord.1964-021850-190023
ARGUS ex DJURSLAND ex JØRDAHL ex ALBATROS, motorgalease af Svendborg, 77 BRT, b. 1935 hos Ring Andersen. Foto. *f1989-021900-200018
ARGUS (I), krydstoldskonnert, maleri af Carl Baagø 1863.1962-021850-190010-11
ARGUS, D/S, dampbarkasse på Congofloden (1902)1999-021850-190017
ARGUS, fyrinspektionsskib, b. 1923 på Orlogsværftet, byg. nr. 138. Afveg til Sverige under WW2.1960-081900-1950126, 128
ARGUS, fyrinspektionsskib, b. 1923 på Orlogsværftet, byg. nr. 138. Udskiftet maskineri i 1951. Rejse til Færøerne 1948.1960-091950-2000134, 140
ARGUS, krydstoldfartøj, 18,5 Kls., b. 1854 som skonnert 2-m. af E.C. Benzon, Nykøbing F. Deltog i opmåling, Argus Grund opkaldt efter skibet (1827) p.98f + 102f *t, p.101 *p, p.109 *t, p.110 *f1947-051800-185096-103, 107, 109-110, 116
ARGUS, krydstoldskonnert.1983-111850-1950156-57
ARGUS, krydstoldskonnert, b. 1854 hos E. C. Benzon, Nykøbing F.. Tegning af Christian Blache. *t1944-101850-1900137
ARGUS, krydstoldvæsenets chefskib, b. 1854 af E.C. Benzon, omb., forlænget 1865. Udrangeret 1895, s. til Rønne og næ. INGOLF.1954-051800-185055-56, 71
ARGUS, motor-toldkrydser, toldpatruljefartøj udlagt i Åbenrå fra 19201947-051900-1950122
ARGUS, skonnert afløb 1854-05-20. Tegning gengivet side 173, 179, 181, 183 og 189. Foto side 187. *f *t1983-131850-1900172-202
ARGUS, skonnert, b. 1895 af N.F. Hansen, Odense til krydstoldvæsenet.1954-051850-190056
ARIAD, skonnert i Penang ankommet fra Nikobarerne 18461992-051800-185099
ARIEL, M/S, papirfragtskib, b. 1970 hos HSM til Finska Ångfartygs A/B, Helsinki.1982-061900-2000148
ARIEL, S/S, b. 1920 til D/S Dana som DANEMARK. 1926 s. D/S Halla næ. ØRESUND. 1927 s. Sv. næ. ARIEL, Hälsingborg.2007-031900-195024
ARILD, færgebåd i Helsingør, model skænket H&S af O.J. Struwe 1963.1963-011900-195011
ARISTIDES, S/S, ex GEORGIA, b. 1920 Øresundsvarvet. 1933 s. DFDS. 1940 overtaget i USA, reg. i Panama, næ. Skoleskib for stevedorer under WW2. Retur DFDS 1946. 1956 s. Panama og næ. ACL. 1964 oph.2007-031900-195019
ARKADIA, M/S, ex SLESVIG (IV) b. nr. 506 Lübecker Flender Werft til Dansk-Fransk 1959. Købt af Etalä Suomen Laiva, Helsinki 1974 og næ.1995-071950-2000108f, 111, 116
ARKANSAS, M/S, b. hos HSM til DFDS, leveret 1947.1982-061900-2000122
ARKANSAS, S/S, b. 1897 hos B&W med tregangsmaskine på 1200 HK, reder DFDS. Foto af dampmaskine. *f1973-041850-190081
ARKTIS ISLAND, coaster, BT 1510, påsejlet vrag i Mallacastrædet i 19942004-051950-200081
ARKTIS QUEEN, coaster, BT 1829, forlist i Indiske Ocean i 19992004-051950-200081
ARNGRIM, M/S, 4.774 BRT, 9.000 tdw, b. 1956, nr. 143 Nakskov Skibsværft til D/S Myren. S. 1970 Union Transportation Inc. Monrovia, næ. UNISCOPE. S. 1971 Gesuri Lloyd Inc., Monrovia, næ. GELINDA. S. 1972 Asia Africa Shipping Co. Monrovia. Oph. 1972. *f2008-051950-200085, 87
ARNHEM, b. 1654 Amsterdam for VOC, kolonifart2003-021650-170022
ARNOLD MÆRSK, S/S, 3250 TDW, APM, krigsforlist under fransk administration1999-041900-1950113
ARNOLD MÆRSK, T/S, containerskib af Svendborg, b. 1975 på Flender Werft Lübeck, 27710 BRT. Model overrakt H&S af Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller 1977-06-10. *m1978-071950-2000165
ARNOLD, skonnert, b. Svaneke 1833 til Heering, s. 1855 til B. Riber2000-041800-190062f, 70
ARNOLD, skonnert, b. Svaneke 1833 til Heering, s. 1855 til B. Riber *p2000-041800-190063
ARNO, S/S, fragtskib til DFDS, byg. nr. 74, leveret 1898 til DFDS fra HSM. *f1982-061850-190095-96
AROSIA, M/S, containerskib, 55.971 DW, 4.000 TEU, b. Mitsui, Japan til ØK 1990. 1993 overtaget af APM og næ. MARSTAL MÆRSK. *f2007-061950-2000100f, 103
ARSIS, No. nyt navn for barken DANMARK, b. 1892 på B&W byg.nr. 170, solgt 1915 til Norge og næ.1958-071900-1950168
ARVEPRINS KNUD, M/S, tredækker bilfærge, b. hos HSM 1963 til DSB. Foto. *f1982-061900-2000128
ARVEPRINSEN AF AUGUSTENBORG, Asiatisk Kompagnis fregatskib. Passerede ved Frederiksnagore DISCO i 1793-11-18. Kaptajn Peter Norden Sølling.1954-071750-1800118, 120-121
ARVEPRINSEN AF AUGUSTENBORG, fregatskib Asiatisk Kompagni, kaptajn M.I. Nørager. Skibet tegnet under storm med forliste skibe 1790-04-12.1985-031750-180038-39
ARVEPRINSEN AF AUGUSTENBORG, fregatskib, gengivet ved Taffelbugten på maleri eller tegning fra 1790.1984-051700-1800113
ARVEPRINSEN AF DANMARK, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750125
ARVI ex SIRI af Svendborg. Efter minesprængning 1949-01-27 bjærget og rep. og s. 1951 til I/S Arvi af Marstal. S. 1963 til Allinge og næ. til HAMMERODDE.1981-091950-2000108
ASBJØRN, M/S, 4.567 BRT, 8.000 tdw, b. 1935, nr. 608 B&W til D/S Myren. 1940 bestyr. Canadian National Steam Ship Co., Montreal. S. 1958 til Kina og næ. HO PING ER SHI CHIU, fra 1978 næ. HO PING 29, fra 1979 næ. ZHAN DOU 29.2008-051900-195081, 83, 85, 91
ASIA, M/S, fragtskib, ØK. Forsøg på at undgå malmtransport for Tyskland under WW2.2007-051900-195051
ASIA, S/S, H&S 2001:0012, restaureret 2006.2007-072000-2050127
ASIA, S/S, Thingvallalinjens første lejede skib i 1880.1979-051850-1950131
ASKØ, S/S, b. 1916 til DFDS , i dok 1918 *f1993-051900-195051
ASLAUG, fragtskib, rederiet TORM. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
ASLAUG, S/S, 2939 BRT, b. 1916 som YESAKI MARU. 1916 næ. GENERAL WERGELAND af Kristiansand. 1917 næ. ASLAUG af Haugesund. 1917 næ. WINNECONNE af N.Y. 1923 s. J. Klerk, Kbh.2007-031900-195021
ASTA, M/S, køleskib, b. nr. 592 B&W 1934 til JL. Solgt 1935 og næ. til PIERRE CLAUDE *f2000-031900-195041f
ASTA, skonnert af Nykøbing M. Jens Kusk Jensen mønstret som styrmand 1895.1986-021850-195014
ASTER, brig af Svendborg, b. 1868 af C.J. Jensen på Tåsinge, galionsfigur gudinden Aster, skåret af W.E. Møen 1867-1868. Foto af figuren. *f1975-041850-195062, 64, 81
ASTORIA, M/S, b. 1926 Nakskov nr. 26 til Orient. I britisk timecharter 9/4 1940. Beslaglagt 11/4 1940 i Sydney bestyret af Gibbs, Bright & Co. Tilbagelev. 22/12 1945. K. 1954 Oliseal Compañia de Naviera Ltda., Portugal, og næ. PANAGHIA. Oph. 1960. *f2009-051900-195079, 81-83, 85
ASTRA, S/S, 4000 TDW, Orion D/S, krigsforlist 29/8 1940 under engelsk administration WW2. Torpederet i Atlanten af U-1001999-041900-1950115, 121
ASTRID, fragtskib, rederiet Myren. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
ASTRID, S/S, 1.735 BRT, 2.875 tdw, b. 1924 nr. 161 Københavns Flydedok & Skibsværft til D/S Myren. Minesprængt 1940-07-18 og 1942-09-00. S. 1954 Caribbean Cargo Carriers S.A. Comp. de Naviera, Panama, næ. GAVILAN. Sænket Røde Hav 1975. *f2008-051900-195079, 81, 83-85
ATLANTA, fragtskib, b. 1891 i England. Det ledsagede Kong Frederik VIII på Færørejse 1907.1957-051850-1950139
ATLANTIC SPAN, A/B Transatlantic. Indsat i ACL-poolen. -1966-2007-061950-200077
ATLANTIC, passagerdampskib af New York, havde 1849 indbygget varmeledninger med spilddamp fra kedlerne.1980-031800-190069
ATLANTIC, S/S, 4574 BRT, b. 1920 til Det Oversøiske Kompagni. 1929 s. D/S Viking og næ. ALABAMA. 1960 oph.2007-031900-195014, 21
ATLANTIQUE, S/S, fransk. Grundstødt. Flotbragt af bjergningsskibet EM. Z: SVITZER ca. 1890. *f2008-021850-190020
ATLAS, bark af New York, havde 1902 badekar om bord, men ingen mulighed for varmt ferskvand.1980-031900-195046
ATLE, isbryder, svensk, 6000 HK,1950-051900-1950105
ATREVIDA, M/S, fragtskib, b. Nakskov Skibsværft 1969.2007-061950-200078
ATTENHUNDREDE, jagt af Marstal, tegnet 1828 af Ole Johnsen Seböy. Skibsportræt gengivet. *t1985-031800-190024
AUDACIOUS, linjeskib, engelsk. Deltog i Middelhavskampene 1798 mod Napoleon.1962-031750-180046, 59, 63
AUGUST WILHELM, brig af København, b. Nakskov 1837, 92 kls., kaptajn P. Mogensen. Forlist 1840 i Græske Øhav. Glasmaleri af skibet på H&S 1840. *p1963-041800-185084-86
AUGUST WILHELM, brig af København, kendingsnummer A-8, 1840.1962-061800-1850154
AUGUSTA AURORA, barkskib, kaptajn Christian Christoffer Schmiegelow, 1860. Forlist i Rio 1864.1951-021850-190034
AUGUSTA, skonnert, ejet 1857-1881 af skibsreder J.D. Björkegren, Simrishamn.1966-071850-190099
AUGUSTUS, 64 kls., kaptajn Marcus Smidt, indkøbt i Amsterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 111
AUGUSTUS, slup, ejet 1853 af skibsreder J.D. Björkegren, Simrishamn.1966-071850-190099
AUGUST, clipperbygget tomastet topsejlsskonnert af Ærøskøbing, b. Rasmus Møllers værft i Fåborg 1876. Forlist 16/1 1903 på Den irske Kyst. *p1996-081850-1950119-129
AUGUST, S/S, 1600 BRT, 1246 NRT, b. 1875 hos Dixon & Co., Middlesborough til reder Hans Konow m.fl., København og Bergen. Foto af skib *f1981-201800-1900239
AUGUST, skonnert, byg. nr. 13 på Rasmus Møllers Værft i Fåborg 1874-1878. Vist på model bygget af Christian Nielsen til H&S i 1956.1983-141950-2000211
AUGUST, skonnert, byg. nr. 13, b. 1878 hos Rasmus Møllers værft, Fåborg, til P.K. Lauritzen, Ærøskøbing.1959-021850-195025, 28, 31, 41
AURA, isbryder, finsk, 440 HK, afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen1950-051900-1950104
AURA, S/S, b. Irvine Shipbld. & Dry Dock, W. Hartlepool nr. 1632002-041900-195086
AURORA, S/S, Koch & Hendersons fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1944-031850-190071, 91
AURORA, sejlskib. Dom af 1816-03-04 lyder på udlevering af havaridokumenter fra Sal. A.v. Deurs Enke & Co., Helsingør, til Göttig i Flensborg.1958-061750-1850150
AURORA, sejlskib, kendingsnummer A-121, kaptajn Ludvigsen, position meldt i København 1828-10-13.1962-061800-1850152
AUSABLE, S/S, 3160 BRT, b. 1901 som LAURA, Rotterdam. 1915 s. P. A. Jensen, Kbh. og næ. ZEALAND. 1915 s. N.Y. og næ. AUSABLE. 1924 s. D/S Mette Jensen / Jensen Line og næ. METTE JENSEN. 1926 s. D/S Codan. 1928 s. Riga næ. KUHRS.2007-031900-195023
AUSABLE, S/S, ex ZEALAND, k. 1915 i Holland som LAURA til Albert Jensen og næ. til ZEALAND. Omreg. til USA-flag og næ. til AUSABLE. Foto side 160. *f1986-051900-1950136, 151, 159-160, 163
AUSTA, S/S, 1.119 BRT, 1.900 tdw, b. 1906 som nr. 236 af Sunderland Shipbuilding Co. til D/S Frem. S. 1912 til D/S Gefion i Kbh. og 1913 næ. GAUTATYR. S. 1917 til D/S Myren. S. 1935 M. Utzon, Talinn og næ. HEINO. Fra 1941 i USSR. Ikke spor efter 1949.2008-051900-195076, 78
AVANCE, S/S, 2300 TDW, Activ, Korsør, under engelsk administration WW21999-041900-1950115
Avedøre Kirke. Kirkeskib renoveret 2007.2008-072000-2050112
AXEL CARL, S/S, b. 1940 på Helsingør Skibsværft, byg. nr. 261, til Heimdal D/S A/S. Krigssejlers erindringer i Rusland og videre. p.37 *f2012-031900-195036-37, 39
AXEL CARL, S/S, b. nr. 277 fra 1947 på Helsingør Skibsværft til rederiet Hejmdal.1971-081900-2000138
AXEL CARL, S/S, b. nr. 277 fra HSM til Heimdal D/S A/S, leveret 1947. Oprindeligt en Hansa-båd.1982-061900-2000117-118
AXEL MÆRSK, M/S, containerskib, 109.000 DW. 6.600 TEU, b. 2003 på Lindøværftet. *f2007-062000-2050112
AXEL MÆRSK, S/T, containerskib, 27.232 BRT. 1.200 TEU, b. 1976 Blohm & Voss. Ca. 1975 ændret til M/S. 1978 + 1983 forlænget til 34.972 DW, 29.903 BRT og 2.000 TEU. *f2007-061950-200086
AXELHUS, M/S, 644 DW, b. 1950 Helsingør Værft til DFDS. *f2007-061950-200061ff
AXELHUS, M/S, b. hos HSM til DFDS, leveret 1950.1982-061900-2000123, 142
AXELSTAD, skonnert b. 1863 hos Rohmann i Helsingør.1972-091850-1950138
AXEL, barkskonnert, b. 1875 Rönnebeck, for reder C.S.H. Prætorius, St. Thomas1994-051850-190094
AXEL, MSk, 285 TDW, A. H. Rasmussen, under engelsk administration WW21999-041900-1950115
AXEL, S/S, 950 BRT, 1.520 tdw, b. 1904 som nr. 405 fra Howaldswerke A. G. Kiel, til D/S Ægir. S. 1907 til D/S Myren. S. 1928 til Yrjänen, Fagerström & Kumpp, Raumo, derefter andre finske ejere. Oph. 1957. *f2008-051900-195075, 76, 79
AYRSHIRE, strandet på Jerseykysten, besætning reddet med Francis Life-Car.1955-071850-1900131
AZIR, S/S, engelsk, drevet af C. K. Hansen -1867-1944-031850-190084
Äskeskärrs-båden, vrag fra Götaelven. ca. 800.1965-041500-1600121
BACCHUS, 15 yachttons, b. 1885 af E.C. Benzon til stamhusbesidder Grandjean, Vennerslund1954-051850-190066, 78
BACHELOR'S DELIGHT, ex CHARLOTTE AMALIA, fregatskib, kapret af sørøverskibet REVENGE 1683 ved Sierra Leone og næ.1975-031600-170025, 30, 34-44
BADEQUAST / BADEKVASTEN, orlogsskib -1497-1499-1948-021450-150026
BAHAMA, fangeskib i Londons havn. Besætning fra orlogsfregatten DIANA sad der fra 1812-07-15 i en måned.1957-041800-1850117, 134
BAHAMA, krigsfangeskib. Færgemand P.N. Bache, Helsingør, sad i i 1812-1813 i prisonen, hvor han fik undervisning i læsning.1964-021800-18509-10
BAIKAL, isbryder, 88,4 m lang, 3750 HK, b. Newcastle, demonteret og sendt til Sibirien1950-051900-1950103-104
BAKKAFORS, M/S, b. nr. 104 Aarhus Flydedok 1958, k. 1963 af Eimskipafelagid Islands som MILLE HEERING og næ.2000-041950-200071
BALDER, svensk korvet, på togt til St. Barthélemy i 1876. Foto af guvernørfamlie med officerer gengivet side 271. *f1981-231750-1850270-271
BALDUR, S/S, langs Kvæsthusbroen 1897 ca. *f1988-041850-195041
BALTIC EXPRESS, M/S, kolliderer med M/S VEDBY 30/1 1959 i Kielerkanalen2005-041950-200039
BANANA, M/S, b. nr. 135 Fujinagata, Osaka 1967 til Dansk-Fransk. Forlænget 1970. K. D/S Dannebrog 1979 og næ. SKODSBORG.1995-071950-2000117
BANDON, S/S, b. til ØK på Barclay Curle & Co., Glasgow - projekttegning 19082005-011900-1950-
BANDON, S/S, b. til ØK på Barclay Curle & Co., Glasgow - projekttegning 1908 *d2005-011900-1950OmsB
BANGARTH, S/S, b. 1895 i Newcastle, k. 1906 til Dampskibsselskabet Scot, A/S og næ. til SCOT.1997-051850-195042
BANGKOK, 4-m. fore-and-aft skonnert, b. c.1916 til ØK, forliste på jomfrurejse 19191998-071900-1950119f
BANGLAR TARANI, M/S, ex GAUTATYR, 6.933 BRT, 10.270 tdw (lukket sh.), b. 1962, nr. 159 Nakskov Skibsværft til D/S Myren. S. 1973 Bangladesh Shipping Corp., Dacca og næ. Oph. 1987.2008-051950-200085, 92
BANGOR, S/S, af Oslo, k. 1915 til Albert Jensen og næ. til SYDLAND. Reg. i USA som SEATTLE, men opbragt af England, HMS BRISTOL i marts 1915 ved Magellanstrædet.1986-051900-1950136, 147
BARACUTA ex HEINRICH JEBSEN, næ under WW2, tilbagelev. medio 19461999-041900-195098, 100, 105, 120
BARBER, USS destroyer, opsamlede overlevende fra U-604 og U-185 24/8 1943.2011-041900-195053
BARGA, D/S, i Congofarten (1879)1999-021850-19009
BARKA, S/S, b. nr. 2126 Perm. Metals Corp., USA 1943 som GEORGE H. POWELL. K. Dansk-Fransk 1947 og næ. GRØNLAND (II). K. af Cia. de Commerce y Vapores S.A. Panama 1951 og næ.1995-071900-1950115
BARON DHANIS, flodhjulskib på Congofloden (1881)1999-021850-190018
BARON ELGIN, britisk skib. Reddede søfolk efter TACOMAs torpedering 30/10 1942.2009-051900-195081
BARON ERNST VON SCHIMMELMANN, b. 1777 ved KGH Værft, 126 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
BARON ERNST VON SCHIMMELMANN, fregatskib, 126 kls. b. før 1781. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 56
BARON LAMBERMONT, flodhjulskib på Congofloden (1881)1999-021850-190018
BASARABIA, M/S, passagerskib, b. nr. 634 B&W 1938 til Ru. (1940)2001-041900-195075
BATAVIA, hollandsk skib, strandet 1687 ved Fredrick Houtmans Klippen. = Abrolhos ved Australiens Vestkyst, ca. 28,5 grader S.1955-051600-165095
BAVARIA, passagerskib (1894)2001-031850-190031
Bageskuder, brugt i fart Norge - Jylland til 1900.1965-041800-1900110
Barde, bådtype1946-060700-1100142f
BBC COLORADO, fragtskib, der leverede stålelementer i Helsingør Havn til Museet for Søfart, 2012-08-30. p.102 *f2012-062000-2050101-102
BEAGLE, engelsk ekspeditionsskib 1835-18362006-031800-185031
BEAULIEU, eng. fregat (1797)2002-031750-185043
Bech, Bjørn Laursen, partejer af ENGEL GABRIEL, skude af Læsø, 11,5 kls., 1727 målebrev. Kaptajn og partejer Joen Sørensen.1972-111700-1750187
Bech, Lars Laursen, partejer af ENGEL GABRIEL, skude af Læsø, 11,5 kls., 1727 målebrev. Kaptajn og partejer Joen Sørensen.1972-111700-1750187
BELFORD DOLPHIN, master construction barge, b. nr. 707 Akers, Oslo 1976. kontraheret af Dansk-Fransk ved K/S Nordana Drilling Co. i 50/50 med Arne Blystads Rederi, Oslo, der i 1979 k. resten.1995-071950-2000117
BELGICA, bark, b. 1884 i Norge. Benyttet af Hertugen af Orleans i 1905 til nordøstgrønlandsekspedition. (i årbog stavet BELGIA).1959-041850-195060
BELGIEN, M/S, b. nr. 315 Helsingør Værft 1953 til Dansk-Fransk. K. af Arapko Cia., Naviera, Panama 1973 og næ. PHILLIPAS.1995-071950-2000116
BELGIEN, S/S, 3150 TDW, H. Alfr. Christensen & Co., under engelsk administration WW21999-041900-1950114
BELINDA, M/S, ex LINNÉ b. 1979, k. 1985 af Belinda Shipping = O. Frellsen og næ. K. 1987 af Kaprifol S.A., Panama = O. Frellsen. K. 1988 af VENDILA-rederi og næ. NORDBORG1997-051950-200051
BELLE RIVE, M/S, ex HIMMERLAND (I), b. nr. 688 Deutsche Werft, Hamburg, 1956 til Dansk-Fransk. K. af Mauritius Steam Nav. Co., Port Louis 1966 og næ.1995-071900-1950116
BELLEROPHON, linjeskib, engelsk. Deltog i Middelhavskampene 1798 mod Napoleon, og førte ham til England efter slaget ved Waterloo 1815-06-18.1962-031750-180046, 59-60, 63, 72-80
BELLMORE, S/S, b. nr. 91 McIntyre & Co.2002-041850-195085
BELLONA, fregat som kirkeskibsmodel i St. Jørgensbjerg Kirke. Ophængt ca. 1840.1950-041800-195061
BELLONA, fregat, ca. 1830, om ornamentering af Eckersberg. *t1974-051800-1850102-103
BELLONA, S/S, 1030 TDW, DFDS, krigsforlist 8/10 1940 under engelsk administration WW2. Luftbombet ved Firth of Forth1999-041900-1950113, 121
BELLONA, S/S, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
BELLONA, S/S, strandet ved N. Tornby 1924-12-18. Bjerget af Svitzer A/S januar 1925. *f2008-021900-195024
BENGAR, S/S, b. nr. 8 hos Craigh, Taylor & Co., Stockton2002-041850-195086
Bengtsson, B.E., malede 1942 HERCULES, kuf af Næstved, kaptajn L. Henning.1986-091900-1950229
BENNY SKOU, M/S, b. 1967 hos HSM til rederiet Ove Skou.1982-061900-2000138
BENTE MÆRSK, M/T, 8620 TDW, APM, under engelsk administration WW21999-041900-1950113, 120
BENTE, motorgalease af Roskilde, 105 BRT, b. 1931 i Holland. Foto side 17. *f1989-021900-200017
BERGE STAHL, M/S, 364.767 TDW (205)2005-032000-205019
BERGENHUS, M/S, 994 DW, b. 1964 Århus Flydedok til DFDS.2007-061950-200063
BERGENHUS, passager- og fragtskib, b. 1922-1923 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000104
Bergensjagt, bådtype, Norge, tegning på Rigsarkivet, 1780. *t1972-041750-185023-37
BERGEN, H/S, b. 1852, reder Det Bergenske D/S.1981-201800-1900238
BERGEN, S/S, kaldet STORE-BERGEN, 449,5 kls., fra 1876 målt til 1065 BRT, 859 NRT, b. 1871 på B&W for Hans Konow. Skibsportræt af skibet side 237. *p1981-201800-1900237-238
BERKEL, holl. VOC sejlskib i kolonifart (1602)2003-021700-175015
BERNHARDINA, 140 kls., kaptajn Niels M. Kiøbke, indkøbt i Amsterdam, til reder Frølich & Co., København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 110
BERNHARDINE, fregatskib, J.J. Frølichs rederi, afsejlet til Vestindien 1795. Annonce i Avisen.1982-031750-180034
BERRIO, skib der deltog i da Gamas rejse til Indien 1498-14991990-041450-150073
BERRIO, skib for opdagelsesrejse (c.1500)1943-021450-150024ff
BERTHA, bark af Esbjerg, Jens Kusk Jensen mønstrede som 2. styrmand 1891. Forlist ved Falklandsøerne. Foto gengivet side 13. *f1986-021850-195012-13
BERTHA, galease / jagt, 33 BRT, b. 1896 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
Betonlystyacht, aptering af - Fejø Skibs- og Bådeværft (1980-1990c)1994-041950-200062
BETTA, S/S, b. nr. 46, Nakskov Skibsværft 1924 til Vesterhavet, JL, rekvireret 1942 til Co. des Chargeurs Réunis, senere Worms & Cie, Paris og næ SAINT ALBERT, som tysk under samme navn.1992-061900-1950106, 110
BETTA, S/S, b. nr. 46, Nakskov Skibsværft 1931 til Vesterhavet, JL, forliste 1943-02-19 ved indsejlingen til Valencia under tysk flag med navnet SAINT ALBERT.1992-061900-1950110
BETTINA DANICA, coaster, BT 1354, grundstødt ved Stroma Island, Pentland Firth, 1993-02-13 og efterfølgende kondemneret2004-051950-200067
BETTINA DANICA, coaster, BT 1354, grundstødt ved Stroma Island, Pentland Firth, 1993-02-13 og efterfølgende kondemneret *f2004-051950-200067
BETTY MÆRSK, fragtskib, rederiet A. P. Møller. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
BETZY MARIE, fragtskib 12 klst., Pontoppidans rederi, Helsingør 18401949-091850-1900150
BIG RED BOAT, T/S, ex EUGENIO ital. passagerskib, b. 1968 til Costa Armatori S.p.A., Genua, næ. og ophugget som sådan på Alang Beach 2003.2009-091950-2000140
BINTANG, M/S, 3450 TDW, ØK, krigsforlist 1942-02-22 under engelsk administration WW2. Luftbombet i Middelhavet.1999-041900-1950113, 123
BIRGITTA, skonnert, indfl. 1935 fra Sverige uden næ. til Ålborg. 1938, ejer N.K. Strømberg, Ålborg. 1938 igen s. til Sverige og næ. til PRINS GEORG af Göteborg.1981-091900-1950107
BIRGITTE CORD, M/S, 10689 BRT, 16080 DWt, model af skib fra rederiet Concord Line, København, b. 1958 hos Weser Bremen som CRANE til Tønsberg Hvalfangeri A/S. *m1984-081950-2000173
BIRGITTE MELCHIOR, fregat, tilh. Moses & Søn G. Melchior (1861) *p2000-021850-190020
BIRGITTE, S/S, 2480 TDW, Torm, krigsforlist 19/11 1942 under engelsk administration WW2. Torpederet af E-båd i Kanalen.1999-041900-1950114, 123
BIRGIT, S/S, b. Lübecker Maschinenbau, maj 19242002-041900-195087
BIRGIT, S/S, b. nr. 7, Lübecker M GMbH 1924 til D/S Dania, under tysk flag fra 1942. Luftbombet og forlist 12/6 1943 ved Yevpatoriya på Krim.1992-061900-1950111
BIRGIT, S/S, b. nr. 7, Lübecker M GMbH 1924 til D/S Dania, under tysk flag fra 1942. Luftbombet og forlist, sænket, 12/6 1943 ved Yevpatoriya på Krim. *f1992-061900-1950114
BIRGIT, S/S, b. nr. 7, Lübecker Maschinenbau GMbH 1924 til D/S Dania (Chr. Andersen), rekvireret 1942 til Cie. Delmas Vieljeux La Rochelle & Paris, næ SAINT ETIENNE, som tysk: BIRGIT1992-061900-1950106
BIRMA, fragtskib, b. 1894 i England. Det ledsagede Kong Frederik VIII på Færørejse 1907.1957-051850-1950139
BIRMA, S/S, b. 1894 af Fairfield Shipbuilding & Engineering Co., Glasgow, k. 1905 af EAC. *f1949-051900-1950122
BIRMINGHAM, amerikansk sejlskib af Bath, gav 1849 en hvalfangerkaptajn læsestof.1964-021800-185016
BIRMINGHAM, HMS, konvojeskorte maj 19432009-071900-1950119
BIRTE JENSEN, S/S, 3876 BRT, b. 1905 som RYGJA, Bergen. 1915 næ. ALLAGUASH , N.Y. 1924 s. D/S Birte Jensen / Jensen Line og næ. BIRTE JENSEN. 1926 s. D/S Codan og næ. GULDBORGSUND. 1927 s. Grækenland og næ. MARATHON.2007-031900-195013, 22
BIRTE, fragtskib, rederiet Myren. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
BIRTE, S/S, 1.741 BRT, 3.000 tdw, b. 1921 nr. 148 Københavns Flydedok & Skibsværft til D/S Myren. S. 1957 til Lorenzo Palomba, Torre del Greco og næ. LINCE. Oph. 1962. *f2008-051900-195076, 79-80, 83, 85
BISMARCK, tysk slagskib, sænket 27/5 1941.2009-091900-1950139
BJARKE, skonnert, 70,5 kls., b. 1857 af E.C. Benzon. Kaptajn P.P. Woldsgaard. Forlist 1867-12-03 ved Vennebjerg.1954-051850-190072
Bjergningsskib stationeret i Marseilles i et joint venture med Svitzer A/S, Nordischer Bergungs Verein og svenske Neptun om stationsskib 1889.2008-021850-190022
BJÖNN, T/S, ex BOLIVIA, b. 1921 Schichau Værft, Danzig til Orient A/S. K. 1935 A/S Henneseid, Skien og næ. Sænket 9/12 1941 af De Allierede ved Hustadsvika.2009-051900-195085
BJØRN, bugserbåd, kulfyret dampmaskine. Besøg på skibet 2012-09-25 af Museet for Søfarts Venner. *f2012-072000-2050129-130
BJØRN, slæbebåden, sted for underskrift mellem Helsingør kommune og Det Nye Søfartsmuseum (2008)2009-122000-2050155
BLACK HAWK, kulpram (c.1915)2002-051900-195092
BLACK PRINSE, M/S, forstævnsprydelse *f1946-061900-1950169
BLANKAHOLM, sv. 1932 reddet besætning fra S/S AGERSUND, D/S Hafnia.2007-031900-195017
BLEKINGE (I), S/S, b. nr. 115 Nakskov Værft 1946, Hansaskib k. af Dansk-Fransk fra staten. Søsat som DÜSTERNTOR og ex VOSNÆS. K. af D/S Jutlandia 1954 og næ. KIRSTINE TOFT.1995-071900-1950115
BLUE DIAMOND, M/S, b. nr. 264 Rickmers Werft, Bremerhafen 1954 som KIRSTINE TOFT. K. 1954 Dansk-Fransk og næ. ANGOLA. K. 1967 af Western Shipping Entreprise Panama og næ.1995-071950-2000116
BLUE OCEAN, M/S i Vesterås havn 2002 *f2006-052000-205054
BLUE OCEAN, M/S på vej i isen ved Domsjö, Sverige 2003 *f2006-052000-205078
BLAAE HEYREN, snaufregat, b. 1734, tegning fremstillet efter sejltegning af Andreas Turesen, Nyholm 1748 af Christian Nielsen 1968.1983-141950-2000223
BOGATYR, M/S, 8.931 BRT, 12.536 tdw, b. 1958, nr. 494 Lübecker Flenderwerke til A/S Laboremus - T. Dannevig & Co., Oslo som LEIV EIRIKSSON. S. 1965 til D/S Myren og næ. S. 1973 Kalamos Comp. Naviera, Panama og næ. EPTANISSOS - se videre derfra.2008-051950-200085, 92
BOGATYR, S/S, 1.360 BRT, 2.150 tdw, b. 1906, nr. 441 Howaldtswerke A. G., Kiel, til D/S Gefion. Torp. tysk ubåd 1917-08.12 rejse Sunderland - Århus.2008-051900-195092
BOGNÆS, S/S, ex HAFENTOR, b. nr. 106 Odense Staalskisbværft 1946, Hansaskib k. af Dansk-Fransk fra staten og næ. HALLAND (II).1995-071900-1950115
Bohus Len, helleristninger og modeller efter disse. Kvillebåden gengivet i foto. *f1986-041850-1950117-118
BOJAN, S/S, svensk fragtskib (1941)2002-041900-195088
BOLD VENTURE, S/S, ex ALSSUND b. 1920, D/S Hafnia. Overtaget af USA 1941 og reg. Panama. Med i Konvoj SC 48, torp. af U 432 17/10 1941.2007-031900-195018, 21
BOLETTE LEVY, skonnert af Horsens, Chresten Møller Pedersen forhyret 1878.1985-061850-1950178
BOLETTE SOFIE, skude af Fejø, ca. 1898. Kaptajn Christian Mikkelsen. Fik senere en Dan-motor.1966-131850-1900199-200, 203
BOLIVAR, M/S, b. 1977 på Helsingør Værft, maskinrumsmodel doneret af Rødvig Skibsmotormuseum til Museet for Søfart2011-072000-2050141
BOLIVIA, T/S, b. 1921 Schichau Værft, Danzig til Orient. Foto i Port Perrie, Australien, under havneanløb 4/1 1924. Oplagt i 1930. K. 1935 A/S Henneseid, Skien og næ. BJÖNN. Sænket 9/12 1941 af De Allierede ved Hustadsvika. *f2009-051900-195076f, 79, 85
Bomboats i Suez (c.1950) *f2003-051950-2000104
BONA FIDES, fregatskib, 180 kls., bygget til Peter Jansen, Flensborg, 1793.1969-041700-1800120
BONAFIDES af Flensborg, Kaptajn Bleik Bleicken fra Sild. Søn af kaptajn Matz Bleicken.1971-041700-180080
BONAVENTURE, engelsk skib, tidl. danskejet målt til 50 og i Norge til 75 kls.1974-031600-170027
BONAVISTA, bramsejlsskonnert 3-m., 143 BRT, b. 1904 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
BONAVISTA, motorgalease af Marstal, 150 BRT, b. 1908 i Bremen som fiskelogger, omb. og indfl. 1939 til Gråsten og næ. til IRMGARD, senere VITUS BERING og PALNE, en periode svensk, igen dansk som BONAVISTA, endt i Vestindien.1989-021900-200023
BONITA, køleskib, peruviansk, nødmelding fra (1981)1998-021950-200022
BONITA, M/S, Dania. Malmfart under WW2.2007-051900-195051f, 55
BONITA, S/S, b. nr. 39 på Aalborg Værft2002-041900-195088
Bonnesen, E.P., skibsbygmester, b. vagerkutter LØVENØRN i 1845.1978-081800-1900180
Bootschip fra Hallig Hooge på fajancevægfliser, på Landesmuseum i Slesvig *f1954-041800-185048
BORDER CHIEF, fuldrigger, af London, ex ELSFLETER. Per Møller Pedersen mønstrede i London sammen med broderen Ajes.1985-061850-1950185-186, 192, 198
BORE (II), S/S, passagerskib, byg. nr. 83 fra 1901 HSM til Bore D/S i Åbo.1982-061900-195095
BORE (I), S/S, passagerskib, byg. nr. 69 fra 1898 HSM til Bore D/S i Åbo.1982-061850-190095
BOREAS, brig, b. 1807, 112 klstr., kaptajn J. Fr. Brodersen (I), (1837-1842)1994-051800-185071
Borerigge, Dansk-Fransk samarbejder med Arne Blystad, Oslo om (1976)1995-071950-2000109
BORGUNDKNARREN, knar (1950-2000)2001-071950-2000112
BORINGIA, M/S, 8000 TDW, ØK, krigsforlist 8/10 1942 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-159 ved Tenerife.1999-041900-1950113, 123
BORNEO, engelsk sejlskib, 1822 for anker på Themsen fremviste en i Kina købt havfrue.1967-021800-190051
BORNHOLM (II), M/S, 5500 TDW, Dansk-Fransk, under engelsk administration WW21999-041900-1950104, 114
BORNHOLM (II), M/S, b. nr. 577 B&W 1930 til Dansk-Fransk. Under engelsk administration WW2. K. af Gunnar Erickson, Wasa 1954 uden næ.1995-071900-1950104, 106f, 115
BORNHOLM (II), M/S, b. nr. 577 B&W 1930 til Dansk-Franske D/S. Under engelsk administration WW2. Krigssejlererindring.2012-031900-195042-43
BORNHOLM (II), M/S, b. nr. 577 på B&W, 1930, til Da-Fr.2001-061900-195097
BORNHOLM (II), M/S, b. nr. 577 på B&W, 1930, til Da-Fr. (1942)2002-021900-195017
BORNHOLM (II), M/S, til Dansk-Fransk 19301997-051900-195040
BORNHOLM (I), S/S, ex RIMFAXE, b. nr. 120 Helsingør Værft 1908. K. af D/S Skandia i 1916 og næ. 1918. K. af Rederi H. Peters, Hamburg, 1928 og næ. til HINRICH PETERS1995-071900-1950114
BORNHOLM, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1751 med ankringsstop ved Teneriffa.1987-041700-180029
BORNHOLM, M/S, rederiet Det Dansk-Franske D/S A/S. 1928. Messedreng Hemmingsens erindring.1982-041900-195062, 67-68
BORNHOLM, orlogsbrig (1815-1817), i flådelisten 1811-1822.1993-081800-185080
BORNHOLM, orlogsbrig, vagtskib i Øresund, gengivet på stik ud for Kronborg 1821. *r1985-021800-185014
BORNHOLM, orlogsfregat (1779). Orlogsværftet nr. 48, afløbet 1774-05-09.1992-021750-180020
BORNHOLM, orlogsfregat, rejse til Bengalen, kaptajn Gerhard Sievers.1979-041750-1800101
BORNHOLM, orlogsfregat, togt ca. 1799 til Vestindien, rejserute.1982-031750-180022
BORREBY, M/S, bygget hos HSM til DFDS 1953. Foto fra bygning. *f1982-061900-2000124
BOSCIA, S/S, fragtskib, byg. nr. 112 i 1906 fra HSM til det Fiskerske Selskab Dan.1982-061900-195098
BOSTON LIGHT, klipper, USA, der fulgtes med barken PSYKE i 1857 på rejse til Østen i 18 dage.1954-051850-190072
BOUNTY, fregat (1788)1999-031750-180082
BOY BENDIXEN, bark, b. 1862 for arven efter Boy Bendixen, b. til partrederi ved afdødes tre svigersønner. Ført af Johann Matthiesen.1982-061850-190086
BOY, fartøj udstyret med isbryderstævn 1864 i Kronstadt.1950-051850-190080
BRABANT, dampskib på Congofloden (1881)1999-021850-190017
BRAGE, S/S, indgik i DFDS efter 1866.1944-031850-190093
BRASILIEN, S/S, DFDS. Malmfart under WW2.2007-051900-195051f, 55
BRAVO, S/S, ex E. M. DALGAS b. nr. 193 Grangemouth Dockyard Co. 1898 til D/S Cimbria, k. 1914 af D/S VENDILA, k. af Rederi-A/B Brantevik, Brantevik 1928 og næ. til1997-051900-195050, 52
BRAZILIAN REEFER, M/S, b. 1936, Nakskov Værft til JL2001-051900-195085
BRAZILIAN REEFER, M/S, b. 1936, Nakskov Værft til JL *f2001-051900-195090, 91
BREDERODE, holl. VOC sejlskib i kolonifart (1670)2003-021650-170016, 19
BREDERODE, linjeskib, b. 1643-1646, hollandsk admiralskib, sank i Øresund 1658. p.27 og p.31 og p.33 og p.38 *p1958-031650-170025-53
Bredfjedskuden SOPHIE, rekonstruktion, tegning af Christian Lemée p. 14, foto p. 15, *t2012-022000-205014-15, 23
BREEVLIET, M/S, ex FREDERIKSBORG b. 1965 til Preben Harhoff, k. 1969 af D/S VENDILA. K. 1970 af Breeships N.V., Willemstad Curacao og næ.1997-051950-200051
BREEVOORT, M/S, ex FLYNDERBORG b. 1965 til D/S VENDILA. K. 1970 af Breeships N.V., Curacao og næ.1997-051950-200051
Bremen kogge.1979-031250-135068
BREMEN, udbrændt passagerskib, lå efter WW2 i Bremerhaven, hvorfra HSM fik lov til at tage kobberkabler til udrustning af KRONPRINS FREDERIK.1982-061900-2000116
Bremerkoggen omtalt. *t1966-181200-1400293
Bremerkoggen, 1962. *f1965-041950-200085-89, 129
BRETAGNE (III), M/S, b. nr. 355 B&W 1928 til Dansk-Fransk. Tvangssolgt til Flota Mercante del Estado, Buenos Aires, 1942 og næ. RIO IGUAZU1995-071900-1950104
BRETAGNE (III), M/S, b. nr. 355 på B&W, 1928, til Da-Fr.2001-061900-195097
BRETAGNE (II), S/S, ex SKINFAXE, b. nr. 118 Helsingør Værft 1908. K. af D/S Skandia i 1916 og næ. 1918. K. af Rederi A/B Gertrud, Stockholm, 1927 og næ. til GERTRUD1995-071900-1950114
BRETAGNE (IV), M/S, b. nr. 683 B&W 1947, hansaskib kontrah. som STEINTOR, ændret til m/s, afl. til Dansk-Fransk. K. af Ste. Franco Danoise de Navigation, La Rochelle 1966 uden næ.1995-071900-2000115
BRETAGNE (IV), M/S, b. nr. 683 B&W 1947, til Dansk-Fransk. K. af Ste. Franco Danoise de Navigation, La Rochelle 1966 uden næ. K. Melachinos & Sons, Piræus 1969 og næ. LEFTERIS M. (fortsat)1995-071900-2000115
BRETAGNE (I), S/S, b. nr. 176 Bergens Mek. Verks., til Dansk-Fransk 1912, torpederet 17/4 1917 ved Rattnay Head1995-071900-1950103
BRETAGNE (V), M/S, ex ZAIRE, b. nr. 196 Nakskov Skibsværft 1972 til Dansk-Fransk. K. af D/S Dannebrog 1979 og næ. CHRISTIANSBORG1995-071950-2000117
BRETAGNE, M/S, rederiet Det Dansk-Franske D/S A/S, anløb Maracaibo og lå sammen med HALLAND. 1928. Messedreng Hemmingsens erindring.1982-041900-195062
Brevikskoggen, opmålt af Knut Weibust. Tegning. *t1983-041900-200014-15
Brig stryger for danske kanonbåde - malet af Georg Ludvig Thomsen, (1892)2005-061850-1900-
Brig stryger for danske kanonbåde - malet af Georg Ludvig Thomsen, (1892) *p2005-061850-190053
Brig stryger sejl for danske kanonbåde, maleri af Georg Ludvig Thomsen (1890)2005-011850-1900-
Brig stryger sejl for danske kanonbåde, maleri af Georg Ludvig Thomsen (1890) *p2005-011850-1900OmsF
BRIGIT MÆRSK, M/T, b. 1953 på Odense Staalskibsværft A/S til APM. Model skænket museet.1955-011950-20007
BRISTOL, HMS, opbragte 1915-03-00 Albert Jensens S/S SYDLAND / SEATTLE og prisedømte skibet i England.1986-051900-1950147
BRISTOL, S/S, eng. forlist 18672000-041850-190063
BRITANNIA, Cunardlinjens passagerskib, indefrosset i Boston Havn 1844.1950-051800-185079
BRITANNIA, engelsk kongeskib. Udstyret med tidlige gummiflåder ca. 1950.1955-071900-1950153
BRITISH MONARCH, barkskib af England, b. af jern. 1261 BRT. Jens Kusk Jensen mønstrede 1889. Forliste på rejsen efter brand.1986-021850-19506
BRITTA, M/T b. 1928 hos HSM til rederiet Mascot, Oslo.1982-061900-2000104
BRITTA, (= BRITA i Flg. 1913), slettopskonnert, 140 t., b. 1911 af Anders Jensen, skibsbygmester, Øxenbjerg.1964-051900-1950107
BROAGER, M/S, bygget hos HSM til DFDS 1953. Foto fra bygning. *f1982-061900-2000124
BROHOLM, S/S (1938)2005-081900-195092
BROOKES, slaveskib ca. 1780. Tegning af slaveapteringen. *t1973-031750-180038-40
BROOKS af Liverpool, slaveskib (1785)1999-031750-180084f
BROOKVILLE, M/S, b. 1960 hos HSM til A.F. Klaveness i Oslo.1982-061900-2000135
BROSUND, M/S, 1235 BRT, b. 1961 til D/S Hafnia. 1962 s. Tyskland og næ. JENNY PORR.2007-031950-200020, 21
BROSUND, M/S, 299 BRT, b. 1913 som INGEGERD af Gøteborg. næ. HANESTRÖM II. 1953 næ. RUNO af Donsø. 1962 s. D/S Hafnia og næ. BROSUND. 1970 s. M. H. Simonsen, Middelfart.2007-031950-200020, 21
BROSUND, S/S, 2939 BRT, b. 1916 (fortsat). 1923 s. J. KLerk, Kbh. 1924 s. D/S Oceania og næ. DANEVIRKE. 1925 s. D/S Halla og næ. BROSUND. 1927 s. D/S Hafnia. 1941 torp. Atlanten.2007-031900-195021
BROSUND, S/S, 2939 BRT, b. 1916 som YESAKI MARU. 1916 næ. GENERAL WERGELAND af Kristiansand. 1917 næ. ASLAUG af Haugesund. 1917 næ. WINNECONNE af N.Y. 1923 s. J. KLerk, Kbh.2007-031900-195014f, 17f, 21
BROSUND, S/S, 2939 BRT, b. 1916 som YESAKI MARU. 1916 næ. GENERAL WERGELAND af Kristiansand. 1917 næ. ASLAUG af Haugesund. 1917 næ. WINNECONNE af N.Y. 1923 s. J. KLerk, Kbh.2007-031900-195014f, 17f, 21
Brüggebåden, skibsvrag fra ca. år 500. *f *t1965-040500-060094-102, 119
BRYDEREN, isbryder, b. Kockums, Malmö 1884, til DFDS. Omb. flere gange. Aktiv 1947, s. til Polen 1948.1950-051850-190087-91, 101
BRYNHILD, S/S, ex LEIF, 3650 TDW, DFDS, under engelsk administration WW21999-041900-1950113, 120
BRYNJE, S/S, b. nr. 439 Flensburger Schiffsbau, 19382002-041900-195089
Brændingsbåd, selling i Trankebar (1700)1991-061700-180095-102
BRØDRENE, 135 kls., kaptajn Hans Pleen, indkøbt i Ostende til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 109, 116
BRØDRENE, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, 136 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128
BRØDRENE, brig, b. 1874 i Rudkøbing hjemskrevet sammesteds2000-051850-190077
BUCKAU, rotorskib, tysk, ombygget skonnert fra Germaniawerft, Kiel, b. nr. 377 fra 1921.1981-091900-2000108
BUENAVENTURA, M/S, ex CONGO, b. nr. 316 Helsingør Værft 1954 til Dansk-Fransk. Købt af Cia. de Navegacion Cisnemar, Panama 1972 og næ.1995-071950-2000116
Bugserfartøjer under Øresund Toldkammer fra 18342010-041800-185050
Bugsering i australsk havn. Adsteam - Svitzer A/S. *f2008-022000-205027
Bulbstævnsform forklaret for tidlig udvikling *f1946-061900-1950170, 174
Bulkcarrier, første danske bygget til Dansk-Fransk 19601995-071950-2000108
Bumbåde fra England - galley punt og Quay punt fra Deal og fra Falmouth. Tegning 1929. *t1971-051900-1950112-113
Bundgarnsjoller bygget hos Fejø Skibs- og Bådeværft (1929-1980c)1994-041850-195059, 62
Buzetot, gravør: Manding af ræer for hilsning. Stik af Buzetot efter M. Morel-Fatio.1989-031800-190037
BYEN HELSINGØR, 85 kls., kaptajn Christian A. Walløer, indkøbt i Ostende til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800108
BYEN TRONDHIEM, 60 kls., kaptajn Hans Madsen, indkøbt i Livorno til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800102, 108
BØLGEN, M/S, af Mårup, 72 BRT, b. i 1945 på vragdele af kaptajn Johan Rysz i Hadsund som KARL JOHAN. s. 1973 til UK. Foto. *f1989-021900-200028
Bådelag på Torupstrand 1971: kutterne BRESSAU, DANMARK, DANNEBROG, DISKO, E.M. OLSEN, NEPTUNUS, NORDSTJERNEN, PRØVEN, VESTERHAVET og VESTKYSTEN.1972-051900-200052
C. BREEKS, fuldskib, b. 1882 hos T. Royden & Sons, Liverpool, nr. 216, næ. til STRONSA før aflevering. Næ. til VALKYRIEN 1915.2004-041850-195041
C. CASTENSKJOLD, skonnert 3-m., model skænket museet1948-011900-195011
C. F. GROVE, fyrinspektionsskib, b. Helsingør 1890, udf. 1932 *f2001-021850-195017
C. F. GROVE, fyrinspektionsskib, b. Helsingør 1890, udf. 1932 (1891)2001-021850-190011
C. STYLSVIG, galease, b. hos Rasmus Møller, Fåborg.1959-021850-195040-41
C. STYLSVIG, galease, b. på Rasmus Møllers værft i Fåborg 1909, tegning af Christian Nielsen.1983-141950-2000226
C. STYLSVIG, galease, model afleveret 1959 til H&S.1960-141950-2000212
C. STYLSVIG, galease, model bygget til H&S 1958. *m1959-011950-20006-7
C. STYLSVIG, galease, skibsbygmester Rasmus Møller. Model udført til H&S.1980-021900-195010
C. V. LIGHTNING, containerskib, over 1.000 TEU. American Export Lines. 1969.2007-061950-200078
C.B. PEDERSEN, 4-m. bark, svensk skoleskib. Elever fra skoleskibet KØBENHAVN besøgte skibet i 1927.1988-061900-1950175
C.F. GROVE, fyrinspektionsskib, b. 1890 på Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri. Byg. nr. 27. *f1960-081800-1900107, 121, 127
C.F. GROVE, S/S, byg. nr. 27 fra HSM 1890 til Fyrvæsenet.1982-061850-190091
C.F. TIETGEN, M/S, b. 1928 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000104, 112
C.S. STYLSVIG, model af galeasen udført til H&S af Gunnar Winther, Nyborg, er afleveret 1959.1959-091950-2000148
C2-tankskibe. Bygget USA. Ombygget til containertrafik.2007-061950-200069, 71, 75
C4-fragtskibstype, ombygget til containerskib 19662007-061950-200076
CAITHNESSHIRE, bark af Glasgow, ca. 1910. Foto af kødtønder på skansen. *f1976-021850-195021
CALCUTTA, fregatskib af Åbenrå, ca. 1855 - om ornamentering. Foto af galionsfigur. *f1974-051800-1850105
CALEDONIA, H/S, ankommet Danmark 1819. Eneste danske dampskib til 1823.1944-031800-185032
CALEDONIA, H/S, artikel om Danmarks første dampskib. Foto side 6, 14, tegninger side 8-9, 20. billet side 16. *d *f *t1987-031800-18505-21
CALEDONIA, H/S, b. 1815, kom til Danmark 1819.1988-041800-185032
CALEDONIA, H/S, b. 1817 hos John Wood & Co. i Glasgow2005-071800-1850-
CALEDONIA, H/S, b. 1817 hos John Wood & Co. i Glasgow1943-081800-1850107
CALEDONIA, H/S, b. 1817 hos John Wood & Co. i Glasgow1943-061800-1850105
CALEDONIA, H/S, b. 1817 hos John Wood & Co. i Glasgow *p2005-071800-185057f
CALEDONIA, H/S, b. 1817 hos John Wood & Co. i Glasgow til James Watt Jr. i London, k. 1819 af S. A. Bille Kbh., k. 1822 af L. N. Hvidt, oph. 1843 *p1998-031800-185045
CALEDONIA, H/S, b. 1817 hos John Wood & Co. i Glasgow, første dampskib i Danmark 21/5 18191996-071800-1850101
CALEDONIA, H/S, blev 1829 afløst på Kiel-ruten af nygbyggede H/S FREDERIK VI.1950-081800-1850137
CALEDONIA, H/S, første danske dampskib 1819. Konstruktør Charles Wood. Bygget hos Messrs. Woods Værft Glasgow. Afløb 1815-04-27. Drægtighed c. 70 kls. Stik af Carl Baagøe 1878 *r1969-071800-1850136-140
CALEDONIA, H/S, og begyndelsen til maskinmestre i danske skibe.1973-041800-185078
CALEDONIA, H/S, passagertrafik på Øresund (-1819-)1945-051800-1850157
CALEDONIA, H/S, skibsreder Sten Bille anmodede kongen om oprettelse af små fyr på ruten 1821.1960-071750-185072
CALEDONIA, omtalt i artiklen om hjulskibet S/S IRIS på Limfjordsfarten.1967-051800-1850125
CALEDONIA, topsejlsskonnert af Nykøbing M., kaptajn C.P. Christensen, 1872. Skibsportræt af A.M. Nisted gengivet. *p1981-111850-1950132
CALIFORNIA, M/S, b. nr. 291 B&W, 1913, til DFDS2001-061900-1950101
CALIFORNIA, rederiet DFDS (1940)2000-031900-195056
CALPEAN STAR, 1200 t., 62 mand, engelsk, lå før 1900 ved South Georgia. Der berettedes om albatrossen.1963-061850-1900121
CAMBRIA, skonnert deltog 1870-08-08 i kapsejlads mod AMRICA.1983-131850-1900182, 184
CAMBRIA, skonnert, forsvarede sin America cup titel i kapsejlads mod 23 skonnerter 1870.1983-131850-1900198
CAMILLA, en-mastet bjergningsfartøj, k. Svitzer 1839 og stationeret ved Trekroner. *f2008-021800-185015f
CAMILLA, Svitzers bjergningskutter i søen, maleri af Jakob Petersen1946-101850-1900180
CAMILLE JANSSEN, D/S, dampbarkasse på Congofloden (1902)1999-021850-190017
CANADIAN REEFER, M/S, b. 1936, Nakskov Værft til JL, frl. 18/1 19402001-051900-195085
CANADIAN REEFER, M/S, b. 1936, Nakskov Værft til JL, frl. 18/1 1940 *f2001-051900-195089
CANELOS, S/S, b. nr. 114 Antwerpen Eng. Co., Hoboken2002-041900-195087
CANTON, hvalfanger af New Bedford USA, optog 1889 skibbrudne fra redningsbåd ved Kapstaden inkl. Jens Kusk Jensen.1986-021850-19507
CAP COLVILLE, M/S, b. hos HSM i 1970 til Olau Line A/S, København.1982-061900-2000141
CAP MELVILLE, M/S, b. hos HSM i 1970 til Olau Line A/S, København. Foto side 141. *f1982-061900-2000141
CAPITAINE SCHAGERSTRÖM, flodhjulskib på Congofloden (1881)1999-021850-190018
CAPO FARO, S/S, ex STELLA, b. nr. 213, Helsingør Skibsværft 1929 til JL. Rekvireret 1942 af Tyskland og næ SAINT SAUVEUR, Luftbombet 6/5 1943 i Reggio de Calabria, senere rep og næ1992-061900-1950111
CARACAS, M/S, næ. fra MERCANDIAN PACIFIC II under charter (1988)1998-021950-200025
CARACAS, M/S, radiostation (1988) *f1998-021950-200026
CARAVELLE, S/S, køleskib, b. nr. 210 Helsingør 1933 til JL som HELGA, k. 1934 af Generale Transatlantique og næ. Solgt tilbage til JL 1938 og næ. til MARIA2000-031900-195040, 45, 47
CARINA ex DANA (I), havforskningsskib, 4-m. fore-and-aft skonnert, 367 BRT, b. 1918 på Nakskov til ØK. K. 1924 af Lloyd Lundstrøm, Sv. Sælges til No. 1933. K. 1935 af It. og næ. til GUISEPPA 5.1998-071900-1950121
CARITAS II, S/S, ex SPOKANE, ex P. N. DAMM fra D/S VENDILA. 12/7 1941 rekvireret af USA og næ. Admin. Isbrandtsen Steamship Co. 1944 til Sep 1945 under Røde Kors som1997-051900-195050
CARITAS, galeot, 44 klstr., b. 17292008-061700-175095-105
CARITAS, krejert fra Nakskov, 17 kls., ca. 1700. Medejer sognepræst Oluf Andersen Smed, Arninge.1958-051650-175095, 103
CARL JOHAN, svensk brig, der 1849 sejlede som skoleskib i Sverige.1988-061900-1950120
CARL MAGNUS ex WILHELMINE BRODERSEN ex ALBERTINE, brig 83 Klstr. b. Hamburg 1854. K. 1872 C.M. Westberg, Sverige og næ.1994-051850-190094
CARL UND ELISE, sejlskib, ført af rømøkaptajnen Peter Petersen Holm 1804, 1806-1807.1984-021750-185016
CARL WILHELM, skonnert af København. Om udøvelse af sadistisk straf til dreng om bord 1802.1956-051800-1850117
CARLA, båd, 9 BRT, b. 1909 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
CARLA, S/S, b. Tønning 1899, rederiet D/S Nordby / Fanø A/S, k. 1912 af genoarederi. Udgået 1926/1927. Foto af besætningsmedlemmer (1912)1993-051900-195047
CARLOS HAVERBECK, S/S, rederi Haverbeck & Skalweit S. A., Valdivia Chile. K. 1954 af D/S VENDILA som P. N. DAMM og næ.1997-051950-200050
CARL, brig, 233,5 Klstr., reder C.S.H. Prætorius, St. Thomas1994-051850-190094
CARL, skonnert og stenfisker, af Nyborg 19051999-061900-1950142
CARL, topsejlsskonnert, kaptajn Christian Lindegaard (1894)1996-081850-1950123
CARMEN FREIXAS, fiskeskib, reddede besætning fra S/S GRETE, b. Helsingør Værft 1931 til J.L., torp. 1943-02-11 af UK u-båd TURBULENT ved Cabo Oropesa n for Castellón de la Plana,1992-061900-1950110
CAROLINE AMALIE ex KÖNIGINN CAROLINE AMALIE, H/S, b. af stål 1842 i England til Flensborg, 142 x 21 x 5,25 fod, 54,5 kls. Tegning gengivet side 227. *t1981-191800-1900227
CAROLINE AMALIE, H/S. Fart Århus - Kbh. Stege - Kbh. 1847.1944-031800-185030, 33, 64
CAROLINE AMALIE, hjuldamper (c.1842-1850)1942-101800-1850107
CAROLINE AMALIE, S/S, hjulskib, ejet af Flensborgrederi 1842.1967-051800-1850131, 137-139, 149
CAROLINE MARGRETHE, Kertemindebåd af Kerteminde, b. 1909. Opmåling af Christian Nielsen 1946.1983-141900-1950220
CAROLINE, forslag til fregat med dette navn fra Hohlenberg ca. 1800.1974-051800-185095
CAROLINE, lystjagt, b. 1866 af E.C. Benzon til bror konsul C.B. / E.B. Benzon.1954-051850-190065, 75
CAROLINE, lystkutter b. til C. B. Benzon, Stubbekøbing1943-011900-19509
CAROLINE, sejlskib, 72,5 kls., ført af rømøkaptajn Peder Hansen Møller 1799.1984-021750-185017
CAROLINE, slettopskonnert 4-m. af Marstal, oplagt i Svendborg i 1930'erne.1966-091900-1950125
CAROLINE; kutter b. E. C. Benzon, ført af Johannes Lütken, bror til tegneren Mathias Lütken (1865), morbror til Otto Søtoft, 1852-1944.1990-061850-1900150
CAROLUS SEXTUS, fregatskib i oostendisk skib, styrmand Pieter Brunet 1726.1989-061700-1750148, 164, 165-166
CAROLUS, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658.1958-031650-170034
CARRIE, S/S, b. nr. 342 Wm. Gray, W. Hartlepool2002-041850-195086
CARTHAGINIAN II ex KOMET ex FAMILIENS HAAB af Alnor, b. 1921 på Germaniawerft, Kiel, b. nr. 388.1981-091900-1950107
CASTELLET DANSBORG, fregatskib, Asiatisk Kompagni, i konvoj med HOLSTEN 1782 fra Kap.1981-081750-185093
CASTILLO COCA, S/S, ex JAN, 1.739 BRT, 2.815 tdw., b. 1919 til D/S Myren. Opbragt 1938-05-26 af Francostyrker, 1939 og næ. Overtaget af Empresa Nacional S. A. Cadiz. Forlist 1948.2008-051900-195075, 78
CASTLE HOLME, bark, 1055 brt, b 1875 i Sunderland, k. til Norge og næ. ESTER. K. 1916 af Volante og næ. TERNEN. K. 1921 af A/B Romny, Stockholm. Forlist 1924.2006-041900-195045
CASTOR af Stege, paketbåd b. Nykøbing F. 18671942-011850-19008
CASTOR af Stege, paketbåd b. Nykøbing F. 1867. *m1942-011850-19008
CASTOR, jagt, b. 1867 af E.C. Benzon, Hykøbing F. til paketfart på København - Nykøbing F. Opmålt af Chr. Nielsen, der også har udført model.1952-011850-19008
CASTOR, jagt, b. hos E.C. Benzon, Nykøbing F. 1867, model af Christian Nielsen 1941.1983-141900-1950226
CASTOR, jagt, E.C. Benzon, skibskonstruktør, linjetegning fra 1867. *t1962-051850-1900132
CASTOR, paketbåd, C. E. Benzons konstruktion c.1866-18681943-011900-19509
CASTOR, paketbåd, konstrueret 1867 af E.C. Benzon, Nykøbing F.1983-131850-1900190, 194
CASTOR, paketjagt, b. 1867 af E.C. Benzon1954-051850-190063-64
CASTOR, paket, 16 kls., b. 1867af E.C. Benzon. Reder Fr. Holst, Nykøbing F. Side 55 model *m1954-051800-185055, 76
CASTOR, skruebarkskib, rederi KGH, rejse 1896, forlist 18961995-021850-190013
CASTOR, slup, b. i Svaneke 1849 til Heering, s. 1857 til H. P. Rønne, Rønne2000-041850-190070
CATAIMA, M/S, rederi Cia. Nacional de Naveg., Bogota, k. 1962 som CHRISTEL HEERING b. 1958.2000-041950-200067
CATERINA COSULICH, ex SALTHOLM, ex S/S HANS P. CARL, b. nr. 291 fra 1948 på Helsingør Skibsværft til rederiet Hejmdal. Solgt 1960-05-11 til Soc. Industria Armamento, Venedig.1971-081950-2000143
CATHARINA BRODERSEN, skonnertbrig 115 Klstr., b. 1873 i Brake, reder H.C. Brodersen. K. 1874 C. Prætorius, St. Thomas og næ. THORA. K. 1885 F.J. Hubert, Buxtehude.1994-051850-190080, 94
CATHARINA ELISABETH, forladt skib, der 1743 drev rundt i Køge Bugt, indbragt af Dragør søfolk.1978-041700-175086
CATHARINA, barkskib, Svendborg (c.1850-1900)2000-051850-190075
CATHARINA, brig af Altona, kaptajn Tønnes Henrichs, sejlskib på glasmaleri. 1806 i Altona Museum.1963-041800-185082
CATHARINA, brigantine, partreder Peter Johan Otzen, ca. 1789.1990-051750-1800111
CATHARINE, ex CURTIS, bark 130 Klstr., b. Maine USA 1855, omb. 1862 Flensborg, reder H.C. Brodersen 1862-1872. K. G. Thisted, Vejle 1872 og næ ACTIV. Forlist 1886. *p (77+79)1994-051850-190077, 79, 80, 88, 90
CATHAY, S/S, P&O passagerskib (1939)2002-051900-195093
CATHAY, S/S, P&O passagerskib (1939) *f2002-051900-195093
CATHRINE VON ALTONA, kaptajn C. P. Heicken for reder John Schmidt 1800-18031991-041800-185060
CATHRINE, jagt af Marstal. 1857 forbud mod lys i lukafet. Om læsning om bord.1964-021850-190024
CATHRINE, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Solgt 1939 til Sverige, afsejlet 1943 fra Karlshamn og bortebleven.1981-091900-1950105-106
CATHRINE, motorgalease, ca. 78 BRT 57 NRT, 110 DWt, Lgd.pp. 22,77, Br.p.sp. 5,63, Dybgang 2,28 meter (værft) 78,8 x 18,4 x 6,8 feet (kend.), 30 iHK Hanseat motor. Reg. 1921-10-25 til kaptajn L.N. Christensen, Trappen pr. Gråsten1981-091900-1950104-105
CAVALCADE ex GERTRUDE MÆRSK, under US administration 1940-1945 ved American President Line1993-031900-195016
CAVALCADE, M/S, ex GERTRUDE MÆRSK, M/S, b. 1930 Odense Stålskibsværft. Fra 1941 under US admin. til 19461998-051900-195084f
Carmichael & Osgood's Muddermaskine 1860 *d2001-031850-190042
Caroliner. Serie cargo - ro-ro - liner-service-skibe fra Lindø til APM 19792007-061950-200095, 98
Carolinerne - Hanne Poulsen på medsejlads på coaster 19911992-081950-2000146
Carolinerne, bygget fra 1951 til 1959.1989-021900-200022, 24
Carrack skibstype *t1946-061300-1400149
Catimaran, brændingsbåd på Indiens kyst (c. 1750)1991-061750-180096
CEC FUTURE, M/S, kapring af 20082009-022000-205026
CECILIE, bark af Åbenrå, havde 1863 600 kister med døde kinesere med i lasten.1987-061850-1900118
CECILIE, barkskib, b. 1874 på Boas Værft i Rudkøbing hjemskrevet sammesteds (1898) *f2000-051850-190076ff, 96f
CECILIE, barkskib, b. 1874 på Boas Værft i Rudkøbing hjemskrevet sammesteds (c.1890) *f2000-051850-190081
CECILIE, barkskib, b. 1874 på Boas Værft i Rudkøbing, efter nedrigget til barkentine 1901 *p2000-051850-190096
CECILIE, motorgalease af Egernsund, 76 BRT, b. 1921 hos Germaniawerft, Kiel, og indfl. samme år til Egernsund til Kaptajn J. Knudsen. Foto. *f1989-021900-200026
CECILIE, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel og købt til Danmark 1921 af Kaptajn J. Knudsen, Egernsund. Solgt 1980 til Gibraltar. Foto fra 1940-1945. *f1981-091900-1950105
CECILIE, motorgalease, ca. 78 BRT 57 NRT, 110 DWt, Lgd.pp. 22,77, Br.p.sp. 5,63, Dybgang 2,28 meter (værft) 78,8 x 18,4 x 6,8 feet (kend.), 30 iHK Hanseat motor. Reg. 1921-10-18 til kaptajn J. Knudsen, Egernsund.1981-091900-1950104-105
CECILIE, skonnert, medvirkede 1927 i filmen Vester Vov Vov. Foto visende skibet liggende strandet ved Vorupør. *f1976-041900-195058-59
CEDRIC, S/S, 1.499 BRT, 2.120 tdw, b. 1882, nr. 60, Murdock & Murray, Glasgow. K. 1882 Hood & Co., Glasgow. S. 1883 J. N. Theophilolros, Ithaca, næ. THRACE. S. 1898 D/S Myren, næ. ANNA. S. 1915 D/S Rødby Havn, næ. DANSTED.2008-051850-190090
CELTIC MONARCH, fuldskib af Liverpool, havde 1884 brusebad til besætningen.1980-031800-190046
CENTAUR, fransk Ostindiefarer, forlist, reddede indkom til Kapstaden 1746.1963-031700-175068
CENTURION, HMS (1740)1999-031700-175076
CERES, 50 kls., kaptajn Christian Ibsen, indkøbt i Malaga til reder Christian Ibsen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800104, 110
CERES, bark af København, b. 1867 i Troense af Th.P. Petersen, reder KGH. Galionsfigur Ceres skåret af W.E. Møen. Foto af figur. *f1975-041850-195061, 64, 81
CERES, barkskib, bygget og hjemskrevet i Troense 1867-1878, s. til KGH og i ders tjeneste til 19312000-051850-190075
CERES, bark, b. 1867 i Troense til KGH, oph. 1931. Galionsfigur på H&S.1974-051850-1950112
CERES, bark, b. 1867 i Troense, k. af KGH 1878 (1895-1908) *f1995-021850-19507f, 13, 20ff
CERES, fregat / bark, b. 1797, 135 klstr., kaptajn J. Fr. Brodersen (I), (1831-1837)1994-051800-185071
CERES, HMS, konvojeskorte maj 19432009-071900-1950119
CERES, S/S, H. P. Priors skib k. 1854 og næ. fra ØRESUND via LILLE BELT til CERES i 1856. S. til Rusland 1858.1944-031850-190045, 48, 58
CERES, S/S, i islandsfarten for DFDS, ca. 190.1975-061850-195093
CERES, skonnert 3-m. af Helsingør. Senere havnefoged Thorvald Nielsen mønstrede om bord 1892-03-24.1964-031850-190043
CHALLENGER, M/S, containerskib, 32.153 DW, 1.800 TEU, b. Ishikawajima-Harima, Japan 1974 som M/S SVENDBORG MÆRSK. 1979 chartret af Seatrain og næ. SEATRAIN CHARLESTON, retur til APM næ. CHALLENGER2007-061950-200082
CHARGER, brig (1808)1943-051800-1850103
CHARITAS, jagt, ostindiefarer, Ostindisk Kompagni, gik på rejse til Trankebar 1631.1977-051600-1650116-117
CHARITAS, orlogsfregat, ca. 1680-1690. Om sømandsstraf.1956-051650-1700116
CHARKOW, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
CHARLENE, barkasse fra American Std. Dredging Co., USA (1904)2001-031900-195045
CHARLES BARTLETT kolliderer med EUROPA 1849.1996-071800-1850106
CHARLOTTA AMALIA, rederi Vestindisk-guineisk Kompagni, rejse påbegyndt ultimo 1674, kaptajn Henrik Coll.1951-031650-170056-6
CHARLOTTA, 80 kls., kaptajn Johan Smith, indkøbt i Amsterdam til reder samme Johan Smith, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112
CHARLOTTE AMALIA, fregatskib, togt til Guinea 1683. Kortskitse over rute side 24-25. *k1975-031600-170022-41
CHARLOTTE AMALIE REGINA DANICA fregatskib, afrejste 1674 for at handle slaver så vidt muligt uden om St. Thomas.1982-031650-170014
CHARLOTTE AMALIE, fregatskib, sejlede for Ostindisk Kompagni. Rejsetid til Ostindien og retur 1691 var 599 døgn.1987-041650-170069
CHARLOTTE CHRISTINE, 3-mastet sejlskib b. Åbenrå.1942-011900-19507
CHARLOTTE MARIE, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Næ. 1954 til ROSNÆS, oph. 1960.1981-091900-1950106
CHARLOTTE MARIE, motorgalease, ca. 78 BRT 57 NRT, 110 DWt, Lgd.pp. 22,77, Br.p.sp. 5,63, Dybgang 2,28 meter (værft) 78,8 x 18,4 x 6,8 feet (kend.), 30 iHK Hanseat motor. Reg. 1921-11-14 til kaptajn P. Petersen, Rinkenæs, og Carl F. Welker, Sønderborg.1981-091900-1950104, 106
CHARLOTTE MÆRSK, M/S, 13.123 DW, stykgodsskib, b. 1968 Kockums M. V., Malmö til APM. 1980 ombygget til containertrafik v. Hitachi Zosen i Hiroshima til 21.609 DW, 1.200 TEU. 1987 s. COSCO og næ. TAO HE. *f2007-061950-200096
CHARLOTTE RHODES, fiktivt navn givet til ex CHRISTIAN b. 1904 hos Hoffmann, da det medvirkede i filmen Onedin.1989-021900-20007
CHARLOTTE SOPHIE, galease af Altona, gik til Senegal 1805.1968-051800-1850116
CHARLOTTENBORG, M/S, ex AFRIKA (II), b. nr. 197 Nakskov Skibsværft 1972 til Dansk-Fransk. K. 1979 af D/S Dannebrog, Rungsted og næ.1995-071950-2000117
CHARLOTTENBORG, M/T, b. nr. 297 FRH Værft 1970 til D/S Dannebrog/VENDILA. 1972 overt. af Dannebrog. K. 1974 af Empresa Maritima Portuaria de Imp. Havana og næ. JUAN DE DIOS FRAGA MORENO1997-051950-200051
CHARLOTTENBORG, M/T, Dannebrog, telegrafist om bord 19811998-021950-200019ff
CHARLOTTE, fregatskib, kaptajn Anders Sw. Apelberg, sejlskib på glasmaleri. Ca. 1760 i Hallands museum.1963-041750-180082
CHARM, coaster, 1599 BRT, forlist i Atlanten i 19922004-051950-200080
CHASTINE MÆRSK, M/S, 14.169 DW, stykgodsskib, b. 1968 Bergens Mekaniske Verksted til APM. Senere ombygget til containertrafik. *f2007-061950-200084
Chalup til stort skib fra værket L'art de bâtir les vaisseaux, Amsterdam, 1719, *r1950-031700-175029
Chebek, skibstype1760 c. gengivet i stik af Meno Haas efter A.H. Stibolts tegning. *r1985-041700-1800104-105
CHIEFTAIN, eng. torpedobåd, påsejler D/S VENDILAs S/S ST. ST. BLICHER på Humberen 12/10 19171997-051900-195050
CHIEF, slæbebåd fra American Std. Dredging Co., USA (1904)2001-031900-195045
CHILEAN REEFER, M/S, 2400 TDW, JL, krigsforlist 16/3 1941 under engelsk administration WW2. Sænket med kanonild af GNEISENAU i Nordatlanten.1999-041900-1950114, 121
CHILEAN REEFER, M/S, b. nr. 70 Nakskov Værft, 1936 til JL.2001-051900-195085-96
CHILE, M/S, 10325 TDW, ØK, krigsforlist 7/6 1942 under engelsk administration WW2. Torpederet af it. ubåd DA VINCI mellem Cape Town og Freetown.1999-041900-1950113, 123
CHILE, M/S, EAC skib, kaptajn Juel-Brockdorff 1920 ca. før han fik skoleskibet KØBENHAVN.1988-061900-1950133
CHR. CHRISTENSEN, S/S, b. nr. 224 Flensburger Schiffbau Ges. 1903 til D/S VENDILA, strandet 1915-02-16 ved Longstone, Skotland1997-051900-195050
CHR. J. KAMPMANN, S/S, b. nr. 157 Kjøbenhavns Flydedok & Skibsværft, 1924 til D/S VENDILA, 1940 under Ca. kontrol, torpederet 2/11 1942 ved Trinidad af U-160. *f1997-051900-195041
CHR. J. KAMPMANN, S/S, b. nr. 157 Kjøbenhavns Flydedok 1924 til D/S VENDILA. Opbragt 9/4 ved Halifax, admin. af Can. Nat. Steamships, Montreal. 2/11 1942 torpederet af tysk U-160 i Caribien1997-051900-200050
CHR. SASS, M/S, 2.812 BRT, 7.000 tdw, b. 1930, nr. 579, B&W til D/S Myren. Beslagl. 1940 Montevideo og næ. COLONIA. 1946 igen til D/S Myren og næ. CHR. SASS. S. 1959 Garante Comp. Naviera, Panama, næ. TAXIARCHIS - se videre der.2008-051900-200079, 81, 85, 91
CHRISTA ex EMMA, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Næ. senere til ULLA og MODIG og CHRISTA, solgt 1969 til Klaksvik og næ. til TIM. oph. 1974.1981-091900-1950106
CHRISTANSHAVN, fregatskib, af København. Ejer Asiatisk Kompagni. Flagføring 1800-tallets begyndelse på tegning af C.C. Parnemann.1969-021800-190041
CHRISTEL HEERING, M/S, b. nr. 103 Aarhus Flydedok 1958 til Heering, s. 1962 til Bogota og næ. til CATAIMA *f2000-041950-200067
CHRISTIAN D. ACHTE, S/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1944-031800-185032
CHRISTIAN DEN OTTENDE = CHRISTIAN VIII, linjeskib, 84 kanoner, Gårdmand Jens Hansen Skipper, Gedesby, var mønstret 1848-1850. *p1971-061800-1900132-133
CHRISTIAN DEN SYVENDE, linjeskib, 90 kanoners b, i 18031993-091800-185093f
CHRISTIAN DEN X, M/S, ex FIONIA, søsterskib til SELANDIA, b. B&W 1912 til Ø.K. k. Hamborg-Amerikalinjen 1912 og næ.1991-031900-195031
CHRISTIAN ex ZEEMEEUW af Groningen. Skonnert b. på Germaniawerft, Kiel b. nr. 396. Bjærget efter stranding 1927-02-03 ved Thyborøn og reg. 1927-11-29 som CHRISTIAN til Hans P.W. Belkin, Sønderborg.1981-091900-1950108
CHRISTIAN GOTTLIEB, tremastet galiot, 58-62 kls., bygget Neustadt 1748, forlist april 1797 på Elben. Kaptajn 1778- el. 1785-1792 Hans Hinrich Koch. Malet ud for Kronborg af Jes Jessen 1792. Side 104 *p1990-051750-1800104f, 107, 109, 111, 113
CHRISTIAN HOLM, M/S, b. 1927, B&W nr. 348. Model i sølv tilgået H&S.1959-011950-200012
CHRISTIAN HOLM, M/S, ex CHRISTIAN, 9.119 BRT, 12.900 tdw, b. 1927 nr. 348 B&W til D/S Myren. S. 1929 DDPA og næ. Opbragt 1940, best. Anglo-American Oil Co. Retur 1945. S. 1953 Nazim Kalhavan, Istanbul og næ. RIZA KAPTAN. Oph. c. 1960.2008-051900-200084
CHRISTIAN HOLM, M/T, 12900 TDW, Danske Petroleums Selskab, under engelsk administration WW21999-041900-1950105, 113
CHRISTIAN IX, galease / jagt, b. 1888 i Stubbekøbing. Kaptajn Christen Nielsen Christensen.1966-131850-1900202
CHRISTIAN IX, S/S, b. 1875 på B&W til DFDS, s. 1916 til Island. Foto lossende i London.1988-041850-195036
CHRISTIAN IX, sejlskib af Fejø i Dybvig Havn ca. 1900.1966-131900-1950199
CHRISTIAN VIII, H/S af Kiel, kaptajn F.L. Sommer fik i 1845 lågpokal af mandskabet.1978-081800-1850179
CHRISTIAN VIII, H/S, b. 1825 ca., 74 NRT, 40 HK, indkøbt 1826-1827 og døbt DANIA. Tegning af Jakob Petersen, 1840. *t1945-101800-1850164
CHRISTIAN VIII, H/S, kaptajn F.L. Sommer 1840-1845, fik lågpokal af besætningen.1980-021800-185012
CHRISTIAN VIII, navngivet i Åbenrå 1841 af kongen af samme navn.1983-081800-1900105
CHRISTIAN VIII, orlogsskib, sprang i luften 1849 på Eckernförde Fjord. Model skænket Birket Kirke som votivgave. Samt efterligning ophængt i Tranebjerg Kirke.1950-041800-195062, 64
CHRISTIAN VIII, S/S, hjulskib, aktiv 1842 - sammenholdt med S/S IRIS (ID 6244). Foto fra Ålborg havn 1842. *f1967-051800-1850136-139
CHRISTIAN VII, sejlskib, drev på grund 1806-02-27 ved Glückstadt. Rep. Rejse til Grønland 1802. Kapret af England 1807.1984-021750-185020
CHRISTIAN V, slaveskib 1600-tallet2010-061650-1700106
CHRISTIAN V, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, forliste i 17102010-061700-1750106
CHRISTIANIA, fregat (1780-1781)1999-031750-180087
CHRISTIANIA, fregat, b. i Norge ca. 1772. Om ornamenterne.1974-051750-180088
CHRISTIANIA, orlogsfregat, togt 1781 til Vestindien, rejserute og konvojering.1982-031750-180022
CHRISTIANOPUERTO = CHRISTIANSHAVN, ostindiefarer (1639)1995-041600-165051
CHRISTIANSBORG SLOT, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750122-123
CHRISTIANSBORG SLOT, fregatskib, Asiatisk Kompagni, hjemkomst 1749 fra rejse til Kina.1978-021700-180022
CHRISTIANSBORG SLOT, fregatskib, kinafarer, Asiatisk Kompagni, forliste ved Göteborg 1750.1987-041700-180063
CHRISTIANSBORG, 138 Kml. B. 1777 ved KGHs Værft. Overdraget Østersøisk-guineisk Handelsselskab stiftet 1781.2011-051750-180073, 76-77, 90, 103, 108
CHRISTIANSBORG, fregatskib, 138 kls. b. 1776 skibsbygmester Erik Eskildsen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 52
CHRISTIANSBORG, fregatskib, afgået Guldkysten med 416 slaver 1724.1953-031700-175045
CHRISTIANSBORG, fregatskib, kaptajn Berndt Mørch, død 1777, ejer Det danske guineiske Handelsselskab. I Guinea 1777.1961-081750-1800176
CHRISTIANSBORG, fregatskib, kompagniskib, rejser -1766-1772-. Rute for rejse 1766-1767 gengivet på kortskitse side 15.1982-031750-180015, 20, 50
CHRISTIANSBORG, fregat, slaveskib i Det Østersøisk-guineisk Kompagni. Kaptajn Bernt Jensen Mørch 1766-1767.2010-061750-1800111-119, 123, 125, 128f, 133
CHRISTIANSBORG, M/S, ex BRETAGNE (V), ex ZAIRE, b. nr. 196 Nakskov Skibsværft 1972 til Dansk-Fransk. K. af D/S Dannebrog 1979 og næ.1995-071950-2000117
CHRISTIANSBORG, M/T, b. nr. 1016 Lindholmens Varv, Göteborg 1951 til D/S Dannebrog. K. 1963 af D/S VENDILA. K. 1966 Soloro Co. Ltd., Monrovia og næ. OROUTSA1997-051950-200051
CHRISTIANSBORG, M/T, b. nr. 314 FRH Værft 1971 til D/S Dannebrog/VENDILA. 1972 overt. af Dannebrog. K. 1975 af Empresa Maritima Portuaria de Imp. Havana og næ. ELPIDIO BEROVIDES1997-051950-200051
CHRISTIANSBORG, senere TRANKEBAR, fregatskib, byg. nr. 11 på Andreas Bjørns værft, solgt 1744 til Asiatisk Komp.1968-021700-180020, 34
CHRISTIANSBORG, slaveskib, slaveoprør og dødelighed. 1775-1787.1973-031750-180030, 33-34, 42-50, 53, 56, 70-73
CHRISTIANSBORG, trekantrejser, slaverejser (1766-1776)1991-041750-180052
CHRISTIANSFORT, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, forliste i 17132010-061700-1750106
CHRISTIANSHAVN (Årbogen skriver fejlagtigt CHRISTIANSBORG), fregatskib, ostindiefarer. Jon Olafsson mønstret 1622.1964-021600-16508
CHRISTIANSHAVN, 3-mastet sejlskib kolonifart, 18061943-041750-180097ff
CHRISTIANSHAVN, 3-mastet sejlskib kolonifart, k. 1800.1942-061800-1850104
CHRISTIANSHAVN, fregatskib af København, Asiatisk kompagni. Tegning af skib ved indløb til Taffelbugten gengivet, ca. 1820-1826. *t1979-041800-185090, 104-114, 125
CHRISTIANSHAVN, fregatskib, 180 kls. Ostindisk Kompagni, afgik 1. rejse til Trankebar 1622-10-08. Hjemkomst 1624-05-27. Navn gengivet på mønt tegning side 111, foto side 119. *t *f1977-051600-1650111-113, 117
CHRISTIANSHAVN, fregatskib, 372 kls., indkøbt 1800, rederi Asiatisk Kompagni. Kaptajn G.G. Stage, rejse 1819-1820 til Østen. p.35 *p1956-031800-185033-74
CHRISTIANSHAVN, fregatskib, Asiatisk Kompagni. Forfatteren Poul Martin Møllers skibskiste skænket museet,1955-011800-18509
CHRISTIANSHAVN, fregatskib, ejet af Asiatisk Kompagni, 1802, hilseceremoni vad hjemkomst omtalt.1989-031800-190049, 63
CHRISTIANSHAVN, kinafarer 1819. Her foregik al læsning på dækket. Åben ild på banjerne var forbudt.1964-021800-185015
CHRISTIANSHAVN, ostindiefarer udsendt 1622, 1624, 16391995-041600-165045-60
CHRISTIANSSAND, fregatskib, Indiensfarer, konvojeret hjem fra St. Helena 1798 af OLDENBURG.1981-081750-185097
CHRISTIANSSTED, c.18201943-061800-1850105
CHRISTIANSSTED, fregatskib, bygget af Johannes Sørensen Halkjær på van Ostens værft i 1770'erne.1969-041700-1800114
CHRISTIANSSTED, sejlskib i indiefarten for Heinrich Bolten 17802004-061750-180096, 98
CHRISTIANSSTED, vestindiefarer, 173 kls. b. 1777 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 i København på Van Ostens Plads til Overskattedirektoratet, senere solgt til Bolte.1974-041750-180054, 68-69
CHRISTIANSTED, partikulært fregatskib, i konvoj med HOLSTEN 1780 fra Kap.1981-081750-185091-92
CHRISTIANSØ, fregat på 30 kanoner på Københavns Red på maleri af Rach & Eegberg ca. 1750. *p2010-051750-180085
CHRISTIANUS QUINTUS, forlis ved Nicaragua 17101948-041700-175069-98
CHRISTIANUS QUINTUS, fregatskib, ejet af Vestindisk-guineisk Kompagni, spisetakst for slaver 1708.1973-031700-175047-48
CHRISTIANUS QUINTUS, fregatskib, forliste 1710 på Nicaraguas kyst.1982-031700-175019
CHRISTIANUS QUINTUS, fregatskib, guineafarer, beskrivelse 1698 af kahytsinventar.1980-031650-170066
CHRISTIANUS QUINTUS, fregatskib, sejlede for Ostindisk Kompagni. Rejsetid til Ostindien og retur 1692 var 560 døgn og 1694 541 døgn og 1996 573 døgn.1987-041650-170069-70
CHRISTIANUS QUINTUS, orlogsskib (1739) Kan det være en skrivefejl for CHRISTIANUS SEXTUS?1943-071700-1750106
CHRISTIANUS QUINTUS, orlogsskib, b. 1667 som PRINS CHRISTIAN, næ. 16731943-041650-170079
CHRISTIANUS QUINTUS, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, tab på togt i 16992010-061700-1750107
CHRISTIANUS SEPTIMUS, fregatskib, Bataviafarer, konvojeret hjem fra St. Helena i 1798 af OLDENBURG.1981-081750-185097
CHRISTIAN, 27 kanoner, Kompagniskib med på Ove Gjeddes rejse 1618-1620.1943-041600-165077
CHRISTIAN, brig af København. Store Bjørn var mønstret 1855. Foto af dagbogsside.1965-031800-190033
CHRISTIAN, fregat, b. 1837, 132 klstr., kaptajn J. Fr. Brodersen (I), (1839)1994-051800-185071
CHRISTIAN, M/S, 9.119 BRT, 12.900 tdw, b. 1927 nr. 348 B&W til D/S Myren. S. 1929 DDPA og næ. CHRISTIAN HOLM. Opbragt 1940 af Canada. Anglo-American Oil Co. bestyrer. Retur 1945. S. 1953 Nazim Kalhavan, Istanbul og næ. RIZA KAPTAN. Oph. c. 1960. *f2008-051900-200079, 84
CHRISTIAN, ostindiefarer, forliste ved Ceylons kyst (1618)1995-041600-165045
CHRISTIAN, skib, deltog i Ostindisk Kompagnis første rejse 1618 til Indien.1988-051600-165089, 91
CHRISTIAN, skonnert 3-m. af Bogense, b. 1904 hos Skibsbygmester Hoffmann, Fjællebroen, 22 iHK motor instal. 1904. Senere EVA, ANNA og META JAN, s. til Holl. 1968. Foto. *f1989-021900-20006-7, 14
CHRISTINA, svensk galease grundstødt 1808 ved Nyord.1961-06180--1850170
CHRISTINE ex DUE FRATELLI, bark af Sønderho, 394 t., b. 1863 i Triest. Om galionsfiguren.1975-041850-195077, 80
CHRISTINE, galease / jagt, 42 BRT, b. 1889 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
CHRISTINE, S/T, tankskib af Århus, b. 1890 på B&W, byg. nr. 164, til Det Danske Petroleums-Aktieselskab. Maleri af A. Jacobsen, 1893 *p1963-111850-1900158-160
CHRISTINE, slup af København, 5,5 kls. b. 1805 i Helsingør.1958-061800-1850143
CHRISTINE, transportskib, sejler guvernør Hansen fra Nikobarerne til Indien1992-051800-185095
Christoffersen, Anders, partejer af SANKT ANDREAS, skude af Læsø, 16 kls., 1727 målebrev. Kaptajn og partejer Claus Andersen.1972-111700-1750187
CHROBRY, M/S, b. 1939 på Nakskov Skibsværft til Gdynia America Lines Ltd.1949-051900-1950128
CHRONEN, kaperskib fra St. Malo. Søfolk blev efter tabet af FREDERICUS QUARTUS eller CHRISTIANUS QUINTUS taget 1710 som besætning.1948-041700-175092-93
CHUMPON, S/S, b. til ØK på Barclay Curle & Co., Glasgow - projekttegning 1908 *d2005-011900-1950OmsB
CIMBRIA - forlist, H.P. Priors tab i forbindelse med1954-061850-190081
CIMBRIA, fragtskib, rederiet D.F.K. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
CIMBRIA, H/S, b. Caird & Co. Greenock, Skotland 1852 til H. P. Prior. Indsat på provinsruter. Kaptajn S. H. Andersen 1853-1854, kaptajn P. Engel 1854-1858. Forlist 14/10 1858 på Disken. Side 41 maleri af Carl J. E. Olsen. *p1944-031850-190040-49, 55-57, 61, 65, 83, 89, 101
CIMBRIA, H/S, skibsmaleri af C. Olsen, H&S 1944:0079, restaureret 2005.2006-082000-2050111
CIMBRIA, S/S, indsat på H.P. Priors Jyllandsruter 1851-1967-051850-1900148-149
CITOYEN, fransk orlogsskib. Georg Albrecht Koefoed var om bord 1778-1981-171750-1850200
CITY ICE-BOAT NO. 2, isbryder i Philadelphia Havn fra 1868 til efter 1950.1950-051850-195089
CITY OF BERLIN, passagerdampskib, fik 1879 som første skib elektrisk lys fra egen elektricitetsmaskine.1980-031800-190053
CITY OF CHESTER, S/S, meldte passage 1889-04-08 af vrag S/S DANMARK, fra Thingvallalinjen.1979-051850-1950138
CITY OF ROME, S/S, kolliderede med USA ubåd S 51, 1925-09-251946-021900-195039
CLARA ROTHE, skruedamper, reder George Nunes (c.1870)2001-031850-190035
CLARA, ex NOVI MOLODEZ, brig, ejet af Moses & Søn G. Melchior, 1905.1961-091900-1950179
CLARA, fragtskib, rederiet Myren. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
CLARA, S/S (II), 1.398 BRT, 2.230 tdw, b. 1925, nr. 669, Howaldtswerke, Kiel, til D/S Myren. Hjemmeflåden 1940-1945. S. 1954 Raffaele Capano, Torre del Greco, næ. TERESA CAPANO, Oph. 1972.2008-051900-195079, 81, 83, 85, 91
CLARA, S/S (I), 1.148 BRT, 1.570 tdw, b. 1874, nr. 136 M. Pearse & Co., Stockton til G. Pyman & Co., West Hartlepool som LADY CLARE. K. 1895 af D/S Myren og næ. S. 1925 Holztransport GmbH, Stettin. S. 1925 F. W. Ludwig, Stettin og næ. GLÜCKAUF.2008-051900-195079, 90
CLARA, skonnertbrig b. 1877 byg. nr. 12 på Rasmus Møllers værft, Fåborg til A.M. & A.W. Rønne, København. Indgår i værftsmodel på H&S.1959-021850-195025, 28-29, 33
CLARA, skonnertbrig, byg. nr. 12 på Rasmus Møllers Værft i Fåborg 1874-1878. Vist på model bygget af Christian Nielsen til H&S i 1956.1983-141950-2000211
CLEMENTINE MÆRSK, M/S, containerskib bygget Lindø i 2002. Side 8, 15 *f2010-032000-20507-40
CLEOPATRA'S BARGE, skonnertbrig af Salem, 1816, om uniformering.1979-021800-185022
CLEOPATRA, engelsk krydser, påsejlede 1898 skonnerten LIVLIG ved Hven.1980-061850-1950103-14
CLERMONT, første dampskib, jomfrutur 7/10 18071996-071800-1850101
CLERMONT, H/S, Robert Fultons dampskib.1977-061800-1850128-129
CLEVELAND, S/S, 4549 BRT, b. 1902, Gr. SPYROS VALLIANOS 1915 s. P.A. Jensen Line næ. CLEVELAND af N.Y. 1924 næ. MANITOWOS, N.Y. 1924 s. A/S S/S Grete Jensen næ. GRETE JENSEN. 1926 s. D/S Codan næ. SVENDBORGSUND. 1928 s. Gr. næ. ALAFIA. 1931 oph.2007-031900-195023
CLEVELAND, S/S, k. 1915 i Grækenland som SPYROS VALLIANOS, 7600 DWt, til Albert Jensen. Omreg. til USA-flag og næ. til MANITOWOC.1986-051900-1950136, 151, 169
CODAN, Åbenråbrig, kaptajn Behrens (1847)1994-051800-190076
COLBATZ, preussisk bark (1829)1942-041800-185094
COLONIA, M/S, ex CHR. SASS, 2.812 BRT, 7.000 tdw, b. 1930, nr. 579, B&W til D/S Myren. Beslagl. 1940 Montevideo og næ. 1946 igen til D/S Myren og næ. CHR. SASS. S. 1959 Garante Comp. Naviera, Panama, næ. TAXIARCHIS - se videre der.2008-051900-200091
COLONIA, S/S, ex CHR. SASS2008-051900-195083
COLUMBIA, M/S, b. 1928 Nakskov nr. 35 til Orient A/S. Beslaglagt NY 1940, oplagt Baltimore, 1941 US War Shipping Admin. og næ. SIR HUON. Torpederet 30/8 1942 ved Trinidad. *f2009-051900-195079, 80, 86
COLUMBUS, skonnert, 43 klstr., k. H.C. Brodersen, Flensborg 18501994-051850-190079
COMETA, M/S, b. hos HSM til Det Bergenske D/S, overtaget fra værftet af besættelsesmagten under WW2.1982-061900-2000114
COMTE DE COLBERT, fransk slaveskib. Købte slaver på Guldkysten i 1773.2010-061750-1800122
CONCEICAO, sejlskib (1625)1943-031600-165070f
CONCORDIA, 80 kls. indkøbt i Amsterdam til reder Joost van Hemert & Sønner, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1782-06-06.1973-051750-1800107
CONCORDIA, bark af København, der berettedes 1839 om albatrosser i Sydlige Atlanterhav.1963-061800-1850139
CONCORDIA, bark ejet af skibsreder Jacob Holm fra 1839.1955-111850-1900160
CONCORDIA, bramsejlsskonnert 3-m. fra Sydfyn, lå 1917 i Jacksonville, USA, pga. krigen.1966-091900-1950137
CONCORDIA, fragtskib, rederiet D.F.K. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
CONCORDIA, fregatskib fra Oostendeske Kompagni 1719, 1727.1989-061700-1750158, 162, 165-167
CONCORDIA, skonnert, b. 1894 hos Rasmus Møller, Fåborg.1959-031850-190054
CONCORDIA, topsejlsskonnert, 115 BRT, b. 1894 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
CONDOR, barkskib, b. 1861 i Åbenrå, hjemskrevet Rudkøbing fra 1879, frl. 1881 Patagonien. *f2000-051850-190081ff
CONDYLIS, S/S, k. 1915 af Albert Jensen, næ. til FINLAND, omreg. til USA-flag og næ. til GENESEE. Opbragt af England.1986-051900-1950149
CONFEDERATE ex PROTECTOR, omdøbt under WW21999-041900-1950100
CONFERENTS-RAAD STEMANN, b. 1778 Kbh. el. Eckernförde, 128,5 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
CONGO, M/S, b. nr. 316 Helsingør Værft 1954 til Dansk-Fransk. K. af Cia. de Navegacion Cisnemar, Panama 1972 og næ. BUENAVENTURA1995-071950-2000116
CONSTANCE, brig i grønlandsfarten, kaptajn William Jensen, ca. 1900.1971-031900-195058
CONSTANCE, brig, b. 1855 i Vejle, rigget i Flensborg for C.F. Tietgen & Co., k. af KGH i 1856. Grønlandsrejser 1895-1903. Derefter kokkeskole i Frederiksholms Kanal, Kbh. *f1995-021850-19508-10, 15, 21
CONSTANCE, brig, b. i Vejle, rigget i Flensborg hos C.F. Tietgen & Co., k. af KGH 1856, s. 1903. Ophugget 1937. Afgik Julianehåb, lodset af Christian Nielsen august 19022010-071850-1950141
CONSTANTE, S/S, b. nr. 91 hos McIntyre & Co.2002-041850-195085
CONSTANTIA MARIA, fregat af København, 89 klst. b. Flensborg 1800. Kaptajn P. N. Holbech. Redere Neergaard og Jørgensen, senere Ryberg & Co.. Maleri kopieret efter original af Th. Kjølner, Hillerød i 1944. *p1944-061800-1850130
CONSTANTIA MARIA, fregat af København, b. 1800-1801 i Flensborg, opbragt 1808 af englænderne. Skibsklokken fra fregatten på H&S.1972-131750-1850215-218
CONSTANTIA MARIA, fregatskib af København. Kaptajn Peter Nielsen Holbech. -1800- Se stikord under 1944-06.1944-011750-18509
CONSTANTIA MARIA, fregatskib, Vestindienfarer, skibsklokken erhvervet til H&S med støtte fra H&S Venneselskab.1980-021750-180011
CONSTANTIA MARIE, fregatskib, 89 kls., b. 1801 i Flensborg for københavnsk reder. H&S har billede af skibet, kaptajn var Peter Nielsen Holbech for rederiet Ryberg & Co.1969-041800-1850122
CONSTANTIA, sejlskib, 55 kls., ført af rømøkaptajn Cornelis Hansen i 1799 og ført af Engelbert L. Degn, 1819. 1824, 1826-1827.1984-021750-185012, 15
CONSTANTIA, tremastet galiot, partreder Peter Johan Otzen, ca. 1789.1990-051750-1800111
Contarina-vraget ved Venedig, c.1300. p.48 *t2003-041300-135047f
CONWAY, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Strandet på Tortola under orkan 1867-10-29.1949-041850-1900100
COOLANGATTA ex FRUIT QUEEN, M/S, køleskib bygget hos HSM 1949 til Per Gjerding i Bergen, men videresolgt til Transatlantic i Göteborg og næ. til COOLANGATTA.1982-061900-2000121
COOLGARDIE, M/S, køleskib, b. 1956 hos HSM til Trans A/B, Sverige.1982-061900-2000121
COPENHAGEN, 110 kls., kaptajn C. Jansen, indkøbt i Tinmouth til reder Fabritius & Wewer, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112
COPENHAGEN, H/S af Kiel, kaptajn F.L. Sommer, reder Donner & Schmidt, Kiel, fra 1845.1978-081800-1850179
COPENHAGEN, S/S, 2280 BRT, b. 1919 Øresundsvarvet til Oversøisk Kompagni. 1929 s. D/S Viking og 1929/1930 næ. DELAWARE, 1933 s. DFDS. Forlist 1960.2007-031900-195014, 19, 21
COQUETTE, kutter, 9,8 yachttons, b. 1866 af E.C. Benzon til grosserer Kramer, København1954-051850-190075
COQUETTE, yachtskonnert på 70 feet længde, konstrueret af Louis Winde, Boston, ca. 1850.1983-131850-1900174
Corbita, skibstype fra romertiden.1977-030-40070
CORE, USS hangarskibe, der opsendte Wildcat og Avenger fly, der sænkede U-185 24/8 1943.2011-041900-195053
CORNELIA MÆRSK, M/S, fragtskib, A. P. Møller. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052, 55
CORNWALL, 212 brt, b. 1906 på Thurø. Reder 1925 R. W. Rasmussen, Thurø. K af A/S Rolf Krake. Under AES fra 1933. K 1941 af A/S Storebælt, Korsør. *p1991-051900-195079
CORNWALL, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, 184 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128
CORNWALL, skonnert 3-m., 212 BRT, b. 1906 af J. Ph. Jørgensen, Thurø.1967-031800-190073-75
Corpo Santo-vraget fra Lissabon c.13302003-041300-135051ff
CORT ADELER - Fregatten CORT ADELER angribes 20/8 1808. *p1942-091800-1850106
CORT ADELER, fregat og kaperskib i Helsingør1945-051800-1850157
COSAK, dæksbåd, lystfartøj, NBDT (1869)1993-071850-190074
COSAK, lystjagt, b. 1854 af E.C. Benzon til sig selv, Lgd. mellem stævne 26-4 fod, deltog 1855 ved Åbenrå i Danmarks første kapsejlads1954-051850-190065, 71
COUNTESS OF LONSDALE, passagerskib hvorpå N. E. Tuxen 1843 rejste til London1993-091850-190099
CP VALOUR, M/S, strandet ved øen Horta, Azorerne, september 2005. Flotbragt af Svitzer A/S. *f2008-022000-205026
CRANE, M/S, 10689 BRT, 16080 DWt, b. 1958 hos Weser Bremen til Tønsberg Hvalfangeri A/S. Købt 1964 af Concord Line og næ. til BIRGITTE CORD. Model på H&S.1984-081950-2000173
CREDA, S/S, ankom Julianehåb, lodset af Christian Nielsen ca. 19002010-071850-1950141
CRESTVILLE, M/S, b. 1958 hos HSM til A.F. Klaveness i Oslo.1982-061900-2000135
CRIEMHILDE, brig af Fanø, b. 1877 hos Søren Abrahamsen, Nordby, kaptajn L.A. Mathiasen. Foto fra Hamburg 1888-05-19. Jens Kusk Jensen mønstret som letmatros 1887. *f1986-021850-19504-6
CROMHOUT, b. Holland og næ. til NORGE, fregatskib af København indkøbt til Asiatisk Kompagni, om ornamentering.1974-051750-1800100
CRON PRINTZEN, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, forliste i 17062010-061700-1750106
CRON-PRINTZ CHRISTIAN, fregatskib, passage af Abrolhos 1730.1955-051700-175094
CRON-PRINTZEN AF DANMARK, fregatskib, passage af Abrolhos 1709.1955-051700-175094
CRON-PRINTZEN AF DANMARK, orlogsskib, 1708. Om sømandsstraf.1956-051700-1750117
CRON-PRINTZEN, sprang i luften ved øen Principe i Guineabugten 1706-05-31.1948-041700-175069
CRONJAGTEN, jagt, b. 1720-1740, havde galionsfigur af Just Wiedewelt.1974-051700-180084
CRONPRINS CHRISTIAN, kinafarer, rejse 1729-1730, dagbor fra skibspræst Huusmann1950-011700-175012
CRONPRINSEN = KRONPRINSEN AF DANMARK, fregat, Asiatisk Kompagni. Tønnes Langøe var overstyrmand 1779. Bodmeribreve underskrevet af ham tilgået H&S.1959-011750-180012
CRONPRINTZ CHRISTIAN, ex WARBERG, kinafarer (1730)1996-051700-175057
CRONPRINTZ CHRISTIAN, fregatskib udsendt til Kina 1730, hjemkommet 1732.1947-081700-1750127
CRONPRINTZEN AF DANMARK, ostindiefarer 17101991-061700-175095
CROON-PRINCEN, Asiatisk Kompagnis skib. Vareprøver hjemsendt med -1720- (formodentligt et defensionsskib, jf. NJUF p.259, JM)1951-031700-175064
CROWN OF DENMARK, fuldskib, 2062 brt, b. 1883 i Dumbarton. K. til Norge og næ. SAGA. K. 1916 af Volante og næ. VIBEN. K. 1923 af A/S Anders Just, Kbh. 1923 solgt til ophugn. i Tyskland. *f2006-041900-195046
CRUSADER, S/S, ex BROSUND af D/S Hafnia. Overtaget af USA 1941 og reg. Panama. 14/11 1941 torp. i Atlanten.2007-031900-195018
CULLODEN, linjeskib, engelsk. Deltog i Middelhavskampene 1798 mod Napoleon.1962-031750-180046, 55, 60, 63-64
CURTIS, bark 130 Klstr., b. Maine USA 1855, K. og omb. 1862 Flensborg, af reder H.C. Brodersen og næ. CATHARINE. K. af G. Thisted, Vejle 1872 og næ ACTIV. Forlist 1886.1994-051850-190090
Cut water, stævndel *f1946-061900-1950165f
CUTTY SARK, klipper, dagbøger udgivet blev inspiration om bord på skoleskibet KØBENHAVN 1924.1988-061900-1950158, 173
CYGNET, 180 tons, 16 kanoner, engelsk opdagelsesskib med opgave at finde handelsmuligheder på Chiles kyst, kaptajn Swan, ca. 1683.1975-031600-170032, 34
CYRIL, S/S, 3500 TDW, Dania, under engelsk administration WW21999-041900-1950114
CYRIL, S/S, b. nr. 212 hos Lübecker Maschinenbau2002-041900-195087
CYRUS, S/S, b. nr. 93 B&W 1876 til A/S D/S Carl som VOLMER, k. 1905 af D/S Cyrus, k. 1911 af Zentralverein Deutscher-Reederei, Hamburg og næ. til GISELTHOR.1997-051850-195042
CÆSAR, svensk admiralskib under kampene i 1658. Admiral Siöhielm kommanderende.1958-031650-170032
DA VINCI, it. ubåd, torpederer 7/6 1942 CHILE, M/S, 10325 TDW, ØK, mellem Cape Town og Freetown.1999-041900-1950123
DAFNY, M/S, ex VEDBY, b. nr. 664, B&W til Motortramp 1943. K. 1962 af A/B Sally v/A. Johansson, Mariehamn og næ. K. 1975 Eckhardt & Co., Hamburg - videre til Euro-Atlantico, Panama og næ MARLIN II.2005-041900-200039
DAGMAR SKOU, M/S, b. 1971 hos HSM til rederiet Ove Skou. Foto. *f1982-061900-2000134
DAGMAR, barkskib, hjemhørende Nyborg (c.1900)2000-051850-190097
DAGMAR, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
DAGMAR, korvet, gengivet på stik til ankers ved La Guayra i Venezuela, 1868.1984-031800-190039
DAGMAR, S/S, 1400 TDW, JL, krigsforlist 9/6 1941 under engelsk administration WW2. Luftbombet ved Bournemouth.1999-041900-1950114, 122
DAGMAR, S/S, 2360 TDW, DFDS, krigsforlist 1941-02-09 under engelsk administration WW2. Luftbombet ved Cap St. Vincent.1999-041900-1950113, 121
DAGMAR, S/S, b. 1866 i Hebburn, UK. K. 1866 fra Koch til DFDS.1954-091850-1900133
DAGMAR, S/S, b. West Hartlepool 1872, k. af DFDS 1873. Minesprængt 1916. Foto af besætning med to fruer (1886) *f1993-051900-195045
DAGMAR, S/S, drevet af Lesley -1866-1867-1944-031850-190088, 91
DAGMAR, skruekorvet, b. 1861 - om ornamentering.1974-051850-1900107
DAGMAR, skruekorvet, maskinleverancer fra B&B efter 18581993-091850-1900106
DAGNY, S/S, b. nr. 91 McIntyre & Co., Paisley, Skotland 1882 / 1912.2002-041850-195085
DAGO II, ex DAGØ, S/S, b. 1917, indfl. 1928 til Riga, dansk ejer, og 1938 til dansk flag. Overtaget af de allierede under WW2 og næ. DAGO II. Danskers krigserindringer.2012-031900-195042
DAGØ, S/S, 3350 TDW, Baltic D/S, under engelsk administration WW21999-041900-1950115
DAG, brig. Kom til Lildstrand i Thy for ophugning på stranden 1887.1976-041800-190056
DAISY, S/S, b. 1907, fragtskib, halvmodel skænket af rederiet Heimdal1950-011900-195010
DAMARK, brig, b. 1838, konstruktionstegninger gengivet side 103, 105. *t1989-051800-1950102-103, 105, 107
DAMERNE, 182 kls., b. 1779 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Eskild Tønsberg i Kbh. til Overskattedirektoratet og s. til Roepstorff.1974-041750-180068-69
DAMERNE, fregatskib af København, om ornamentering ca. 1800.1974-051800-1850100
DAMERNE, fregatskib. Skibsportræt malet ca. 1780 af Frederik Wessel Munck, nu på H&S.1951-071750-1800106
DAMERNE, fregatskib, 152 kls., b. før 1781.1970-021750-180049
DAN CARRIER, coaster, BT 465, grundstødt ved Gilleleje og kondemneret i 20032004-051950-200082
DANA FUTURA, M/S, fragtskib til Englandsfarten hos DFDS, bygget på HSM 1975. Foto side 144. *f1982-061900-2000144
DANA GLORIA, M/S, fragtskib til Englandsfarten hos DFDS, bygget på HSM 1976.1982-061900-2000144
DANA MINERVA, M/S, fragtskib til Englandsfarten hos DFDS, bygget på HSM 1978.1982-061900-2000145, 153
DANA OPTIMA, M/S, fragtskib til Englandsfarten hos DFDS, bygget på HSM 1978.1982-061900-2000145, 153
DANA RESEARCHER ex DANA (III), M/S, k. af Bertra International v/Berg & Larsen; 1984 solgt til ESVAGT og næ. til ESVAGT DANA.1998-071950-2000133
DANA (III), havundersøgelsesskib udstyret med Decca (1950-1960)2004-081950-2000125
DANA (III), M/S, havforsk.skib b. nr. 207 Frederikshavn V. 1937, omb. 1939, solgt til Sv. E. Sønderstrup 1978, k. 1980 af Bertra Intern. og næ. DANA RESEARCHER, 1984 k. af ESVAGT og næ. ESVAGT DANA *f1998-071900-1950129ff, 141
DANA (II), S/S, k. som UK minestryger JOHN QUILLIAM b. 1917 på Cochrane & Sons Ltd., Selby nr. 801, ombygget 1920 på Orlogsværftet for Landbrugsm. DAS reg. 1921. *f1998-071900-1950122f, 141
DANA (IV) i hårdt vejr *f1998-011950-2000OmsB
DANA (IV) i hårdt vejr *f1998-011950-2000OmsF
DANA (IV), b. Dannebrog Værft & Flydedok 1980, lev. 19811998-071950-2000133ff, 142
DANA (IV), b. Dannebrog Værft 1980 *f1998-071950-2000135
DANA (I), havforsk.skib, 4-m. f-and-a- skonnert, 367 BRT, b. 1918 på Nakskov til ØK. K. 1924 af Lloyd Lundstrøm, Sv. og næ. til CARINA. Sælges til No. 1933. K. 1935 af It. og næ. til GUISEPPA 5.1998-071900-1950119ff, 141
DANA (I), motorskonnert, havforskningsskib (1922) *p1998-071900-1950119
DANA, S/S, b. nr. 115 Antwerpen Eng. Co., Hoboken.2002-041900-195088
DANBELT, S/S, b. nr. 679 på B&W.2002-041900-195083, 88
DANEBROG, galease af Ålborg, foto af lukaf med køjer i 3-mands lukaf. Foto 1921. f*1980-031900-195029
DANEMARK, S/S, b. 1920 til D/S Dana. 1926 s. D/S Halla næ. ØRESUND. 1927 s. Sv. næ. ARIEL, Hälsingborg.2007-031900-195024
DANERY, S/S, 1507 BRT, b. 1905 til D/S Mercur, Kbh som ROMA. 1916 s. D/S Dana næ. DANERY. 1926 s. D/S Halla næ. SALLINGSUND. 1927 s. Sverige næ. ACACIA.2007-031900-195023
DANEVIRKE, S/S, 2939 BRT, b. 1916 som YESAKI MARU (fortsat). 1923 s. J. KLerk, Kbh. 1924 s. D/S Oceania og næ. DANEVIRKE. 1925 s. D/S Halla og næ. BROSUND. 1927 s. D/S Hafnia. 1941 torp. Atlanten.2007-031900-195021
DANFJORD, S/S, b. nr. 329 B&W 1925, bygget som SØRVARD til Norge, indfl. 1947 til Danmark og næ.2002-041900-195088
DANFJORD, S/S, b. nr. 439 Flensburger Schiffsbau 1938. (Fred. p.177)2002-041900-195089
DANHOLM, S/S, b. nr. 116 Nakskov Skibsværft 1947, ex STENSNÆS.2002-041900-195088
DANHOLM, S/S, b. nr. 516 Ottenser Hamburg2002-041900-195084, 89
DANHOLM, S/S, b. nr. 516 Ottenser Hamburg *f2002-041900-195084
DANIA - forlist, H.P. Priors tab i forbindelse med1954-061850-190081
DANIA, brig, 72,5 kls., b. Nakskov, k. 1827 til Rainald P. de Coninck & Co., København, s. 1843 til Schmidt og Hansen, s. 1865 til J. Andersen, Svaneke, forlist 1870. Tegning skænket H&S af H.H. Blache.1956-011800-185012
DANIA, fragtskib, rederiet Dania. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
DANIA, H/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1944-031800-185032, 56, 58, 65
DANIA, H/S, b. 1857-1858 hos Caird & Co., Greenock, Skotland til H. P. Prior. Kaptajn Faber fra 1858 til forlis i 1866 på Svineboderne. Maleri side 45. *p1944-031850-190044-45, 47-49, 61, 67, 71, 73-74, 79, 83, 86f, 89f, 101
DANIA, H/S, Professor Ursin rejste 1833 og sammenlignede med H/S MERCURIUS.1974-021800-185012
DANIA, H/S, senere næ. til CHRISTIAN VIII, b. 1825 ca., 74 NRT, 40 HK, indkøbt 1826-1827. Ombygget 1831.1945-101800-1850164
DANIA, S/S, b. 1867 hos Baumgarten & Burmeister til DFDS. Forlist 1877.1944-031850-190093, 106
DANIA, S/S, hjulskib, sejlede 1829 udflugt fra København til Flensborg.1981-191800-1900221
DANIA, skonnertbrig, 62 kls., af Ålborg. Kaptajn J. Fr. Søeberg, reder C.J.M. Cohen, Ålborg. A.M. Nisted mønstrede som styrmand 1852-04-08.1981-111850-1950132
DANICA BLACK, coaster, 299 BRT, kæntret og sunket i Nordsøen i 1994.2004-051950-200081
DANICA WHITE, M/S, kapring af 2008.2009-022000-205026
DANKLINT, S/S, ex MARTIN CARL, b. nr. 169 Helsingør Skibsværft.2002-041900-195088
DANMARKS VELFÆRD = DANMARKS WELFÆRD, 55 kls., kaptajn Willem Cornelise, indkøbt i Amsterdam til reder Vestindisk-guineisk Handelsselskab, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112
DANMARK, bark af København, b. 1892, vist på oliemaleri i redningskrans, sømandskuriosa. *f1968-051850-1950111
DANMARK, bark af København, b. B&W 1892, byg. nr. 170, 1467 BRT. *f1958-071850-1950168-169
DANMARK, barkentine, 225 BRT, b. 1883-1884 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041
DANMARK, barkskib af København. Jens Kusk Jensen mønstrede som 2. styrmand 1894. Foto gengivet side 14. *f1986-021850-195013-14
DANMARK, barkskib af København, gruppebillede af mandskab 1898. Fokus på beklædning.1979-021850-190047
DANMARK, bark, b. 1892 på B&W byg. nr. 170 til rederi ved J.F. Dessauer A/S. Skibsportræt på H&S.1963-041850-190094
DANMARK, bark, J. F. Dessauers Rederi (1900-1950)1942-011900-19508
DANMARK, brig af Dragør, b. 1850 hos E.P. Bonnesen, Kbh. Forlist 1882. Maleri af P. Foss fra 1877. *p1972-081850-1950115
DANMARK, c.1820, sejlede på Vestindien, skibsreder L.N. Hvidt.1943-061800-1850105
DANMARK, dæksbåd, 4 kls., s. af færgemand Niels Jensen Wiboe til Store Bjørn 1859. Solgt 1887 til Gilleleje, og næ. HELGA, forlist 1925-11-25 i storm. Model i Gilleleje, foto p.49 *m1965-031800-190046-49, 52, 56, 63
DANMARK, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750125
DANMARK, GRBC, skruepanserfregat (1867)1993-071850-190067
DANMARK, M/S, 12200 TDW, ØK, krigsforlist 1942-07-30 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-130 ud for Freetown.1999-041900-1950113, 123
DANMARK, M/S, tankskib, 10.517 BRT, 16.400 tdw, b. 1931 nr. 590 B&W til D/S Myren. S. 1934 til DDPA. Torp. 1940-01-12 ved Kirkwall. Depotskib under WW2. S. 1948 Shell-Mex & BP London og næ. SHELL FOIL. *f2008-051900-195081, 86
DANMARK, M/S, tresporet jernbanefærge og ekstra bildæk, b. hos HSM 1968 til DSB.1982-061900-2000127
DANMARK, M/S, Ø.K. fragtskib (c.1940-1942)2002-021900-195032
DANMARK, S/S, b. 1880, 3.537 BRT.2001-081850-1900124, 133
DANMARK, S/S, b. 1922 hos Helsingør Skibsværft.1965-081900-1950178
DANMARK, S/S, ex JAN BREYDEL, b. 1880, 3500 BRT, rederiet Thingvalla. Forliste april 1889. Maleri af ulykken gengivet side 141. *r1979-051850-1950138-141
DANMARK, S/S, passager- og jernbanefærge, b. på HSM til DSB i 1922, der sejlede til 1968-04-15.1982-061900-2000102, 126
DANMARK, skoleskib som kirkeskibsmodel (1990-)1993-041950-200038
DANMARK, skoleskib (1995)1995-051900-195064
DANMARK, skoleskibet *f1946-061900-1950164
DANMARK, skoleskib, til ankers i Charlotte Amalie havn 1967.1967-041900-200087, 98
DANMARK, skonnert b. 1852 hos Løve i Helsingør.1972-091850-1950138
DANMARK, skruebark. Vinterkvarter ved Kap Bismarck 1907-1908. Maleri af O. Bendixen på H&S. *p - socialt vinterliv tegnet af Aage Bertelsen p.77 *t1959-041900-195063, 67-69, 72, 76-78
DANMRK, fregatskib i Kinafart, medbragte destillationsapparat på rejse i 1780'erne for at kunne få ferskvand af saltvand.1977-021750-180031
DANNEBROG / DANEBROG, bark af Helsingør (c.1880) (JM ikke identificeret)1999-021850-190053
DANNEBROG / DANEBROG, linjeskib, afslagning mindet af E.C. Benzon -1840-1954-051800-185053
DANNEBROG, bark af Troense, kendingsnummer F-18.1962-061850-1900158
DANNEBROG, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1792 og 1795.1979-061750-1800148
DANNEBROG, galease af Ålborg, bygget i Randers 1921 - lanterne med grønt dækglas *f1996-071900-1950113
DANNEBROG, kongeskib *f1946-061900-1950171
DANNEBROG, kongeskib, døbt 1931 af dronning Alexandrine.1983-081900-1950100
DANNEBROG, kongeskib, skibslæge Erik Wilhelm Johannsen (-1930-)2009-041850-190067
DANNEBROG, linjeskib, blev 1692 søsat som første skib fra Nyholm.1968-021650-170011
DANNEBROG, linjeskib, medførte destillationsapparat for saltvand til ferskvand i 1693.1977-021650-170031
DANNEBROG, linjeskib, sprang i luften 1710 under Ivar Huitfeldt. Navnet blev derefter anset for uheldigt.1983-081700-1750100
DANNEBROG, M/S, kongeskibet, blev renoveret på HSM i 1980-1981.1982-061900-2000146
DANNEBROG, motorskonnert, brændt 1915, rederi ØK.2001-031900-195035
DANNEBROG, orlogsskib, afløb 1692, første skib bygget på Nyholm, opkaldt efter ordenen.1969-021650-170023
DANNEBROG, OUDA, kongeskib. Omtale af optagelse i Skibslisten. (1993)1993-071950-200071
DANNEBROG, skonnert 3-m., b. 1916, J.P. Jørgensen, Thurø., kaptajn Bondo 1936.1968-041900-195077
DANNEBROG, skonnert b. 1916 på Thurø, 239 brt. Reder R. W. Rasmussen. K 1930 af A/S Dannebrog. *f1991-051900-195080
DANNEMARK, fregatskib, Asiatisk Kompagni. Sejlede 1789 fra Trankebar med Peter Herman Abbestee.1964-071750-1800127
DANNEVIRKE, brig, b. 1854, 96 kls. , hos Rasmus R. Dyreborg, Fåborg.1959-021800-185036
DANSBORG, ostindiefarer, Ostindisk Kompagni, , kaptajn 1680 Jan Leendersen Lindeman. Forliste på udturen ved Færøerne.1985-051650-1750116
DANSBORG, S/S, tilhørende D/S Neptun / C.K. Hansen, b. Blyth 1904. Torp. 22/12 1916. Foto af messedreng (1910c) *f1993-051900-195046
DANSTED, S/S, ex ANNA, ex THRACE, ex CEDRIC, ex OPAKH. K. 1915 af A/S D/S Rødby Havn, Rødby Havn, fra D/S Myren og næ. Sænket af tysk ubåd 1916-11-23 ved St. Nazaire.2008-051900-195090
DANVIG, S/S, b. Fredriksstad Mek. Verksted 1941.2002-041900-195088
DAN, bugserbåd og vandbåd i København ca. 1860.1977-021850-190010
DAN, bugserdamper af København, gik 1898 skonnerten LIVLIG i møde, men skonnerten sank forinden.1980-061850-1950104
DAN, S/S, b. nr. 199 Lübecker Maschinenbau2002-041900-195087
DAN, S/S, indsat ca. 1936 på Helsingør-Hälsingborgoverfarten. Kom fra Lillebælt.1967-081900-1950168
DAN, slæbebåd, b. Kockums 1884. Forenede Bugserselskaber København (1906)1995-021900-195024
DAN, åledrivkvase, b. hos Nielsen bådebygger på Fejø. Restaureringsopgave.1983-071900-200069-96
DAR POMORZA ex PRINZESS EITEL FRIEDRICH, fuldrigger, skoleskib hos Deutsche Schulschiff Verein 1909. Købt 1929 af Polen og næ. til DAR POMORZA.1988-061900-1950121
DAVID CROCKETT, kaperskonnert fra Sydstaterne under USA's borgerkrig 1896-1864.1983-131850-1900182
DAVID, orlogsskib under Ove Geddes kommando til Ostindien 1619-1621.1981-081600-165087
DAVID, orlogsskib (1617)1943-041600-165077
DAVID, orlogsskib, deltog i Ostindisk Kompagnis første rejse 1618 til Indien.1988-051600-165089, 91
DAVID, skib deltog med Ove Gedde i Indienstogtet 1618-1622.2007-061600-165064
Dahl, Peter, kaptajn og ejer af LAURVIG, fregatskib, partikulært, i konvoj med INDFØDSRETTEN 1782 fra Trankebar.1981-081750-185093
Damlopers, hollandsk fartøjstype.1965-041000-1800118
Damme, byens segl med kogge.1946-061200-1400148
Dampbåd, prøvetur på Saônefloden 1783-07-15 med skovlhjulsdampbåd.1977-061750-1800132
Dampskib, Danmarks første fra 18191998-031800-185047
Danlink-færger, godtransport fra København til Helsingborg 1989.1991-071950-2000104
Danmarksslupper, brugt i fart Norge - Jylland til 1900.1965-041800-1900110
Danzig, bysegl med kogge fra 1294. *t1966-051250-130049
DE 13 SØSKENDE, drivkvase bygget 1911 hos Christian Nielsen, Fejø.1983-071900-200082-86, 88-90
DE 13 SØSKENDE, åledrivkvase af Askø, bygget hos Niels Christian Nielsen på Fejø i 1911.1983-031900-20006
DE 13 SØSKENDE, åledrivkvase af Askø, model b. 1939 af Christian Nielsen1990-021900-195019
DE 13 SØSKENDE, åledrivkvase, model bygget 1939 af Christian Nielsen, placeret på H&S.1983-141950-2000204, 210, 219, 226
DE BROUWER = Bryggeren, holl. skib (1671)2006-071650-1700102, 105
DE DRIE KONINGEN = De tre konger, holl. skib (1671)2006-071650-1700102
DE FIDES af Rømø, ? kls., kaptajn Cornelius Andersen Dahl, 1795, 1800-1801.1984-021750-185010, 15
DE FIRE BRØDRE af Marstal, senere næ. ANNA af Vejle, jagt b. Marstal 1794, oph. 1943. *f1953-041750-195059
DE FIRE BRØDRE jagt af Marstal, senere ANNA af Vejle, b. 1794, forlist i Strib havn og oph. 1943, kaptajn Hans Hansen 1811, kaptajn Jochum Hansen 1831. Skibsportræt, farvelagt tegning af N.H. Petersen efter J. Hansen, Altona. *p1953-081800-1850112
DE FIRE BRØDRE, jagt af Marstal, b. 1794 af H.C. Friis i Marstal. Opmåling af Christian Nielsen 1940.1983-141900-1950220
DE FIRE BRØDRE, jagt af Svendborg, pæreskude, kaptajn og reder Hans Peter Jensen, Troense -1880- *f1964-051850-190097-98
DE FIRE BRØDRE, jagt, model fremstillet af Børge Brender i 1987 til Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner. Foto. *f1987-091950-2000234
DE FREDE af Bergen, søpas til St. Croix, 17811991-041750-180041
DE FRIEDE, sejlskib, ført af rømøkaptajnen Peter Jensen 1799.1984-021750-185016
DE GODE HOOP, sejlskib, ført af rømøkaptajn Johann Frank Carstens 1795.1984-021750-185015
DE GOEDE HOOP = Det gode håb, holl. skib (1671)2006-071650-1700102
DE HERMANN, 257,5 kls., rederi på Rømø, kaptajn Peter Petersen Holm, forhyrede mandskab, 20 personer, 1795-04-24 til Østersøen og Middelhavet.1984-021750-18509, 16
DE JAGER = Jægeren, holl. skib (1671)2006-071650-1700102
DE JONGE FRIDERICH, sat i Guineafarten, ejet af Frederick de Coninck.2011-051750-180065
DE JONGE JACOB, sejlskib, 52 kls., ført af rømøkaptajn Rasmus Jensen Præst 1798-1799, 1806.1984-021750-185018
DE JONGFER MARIA, sejlskib, ført af rømøkaptajn Niels Pitters 1789.1984-021750-185018
DE JUNGE FRIEDERICH, brigantine, 62,5 kls., b. Flensborg før 1779. Reder de Coninck, København.1973-051750-1800116
DE JUNGFRAU MARIA, sejlskib, 17 kls., ført af rømøkaptajn Lorentz Hansen Møller 1788.1984-021750-185017
DE LIEFDE, hollandsk orlogsskib transporterede liget af Witte de With fra København til Holland.1958-031650-170038
DE MEY BOOM, hvalfangerskib fra Sild 1700-tallet.1971-041700-180066
DE STADTA WELVAERT, hvalfanger af Hamburg, på glasmaleri fra 1757. Dannebrog på hækken.1969-021750-180034
DE SWAERTE AREND, hvalfanger, kaptajn Hahn fra Westerland ca. 1700.1971-041650-175070
DE TO SØDSKENDE, galease / jagt, 32 BRT, b. 1889 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
DE TO SØSKENDE, paket - lånetilsagn fra Skibsbevaringsfonden 1992.1993-111950-2000139
DE TRE BRØDRE, galease af Randers b. i Åbenrå 1794. Reder Rasmus Welling. Kaptajn Peter Witzen fra Randers. Side 123 *p1990-051750-1800123, 126
DE TRE BRØDRE, jagt b. 1859 hos Rohmann i Helsingør.1972-091850-1950138
DE TRE PRINSESSER, fregatskib, Asiatisk Kompagni, reje til Ostindien 1753.1987-041700-180041
DE TRE PRINSESSER, fregatskib, kompagniskib, togt 1747- til Vestindien.1982-031700-175011
DE TRE SØSTRE = DE TRENDE SØSTRE = DE TRENDE SYSTRE, 130 kls., kaptajn Løjtnant Lindholm, indkøbt i London, til reder Agent Thalbitzer, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 110
DE TRE SØSTRE, fregatskib, 106,5 kls., b. Flensborg før 1779. Reder de Coninck, København.1973-051750-1800116
DE TRE SØSTRE, fregatskib, Frederick de Conincks rederi, afsejlet til Vestindien 1795. Annonce i Avisen.1982-031750-180034
DE TRE SØSTRE, sejlskib, kaptajn Heitmann, ankom København 1828-10-13.1962-061800-1850152
DE TRENDE SØSTRE, fregatskib b. i Flensborg, 106,5 kls., b. 1779 til de Coninck & Reiersen, København.1969-041700-1800110
DE TRENDE VENNER, brig, model ophængt 1819 i Anholt Kirke som mulig votivgave.1950-041800-195063
DE TRENDE VENNER, brig, model som kirkeskib i Anholt Kirke 1819, tegning af Christian Nielsen 1961.1983-141950-2000224
DE TRETTEN SØSKENDE, åledrivkvase, b. 1911 hos bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø, til fisker Jens Peter Jørgensen Skov på Askø. Foto af model og tegninger på flere sider p.113, *f *t1961-041900-1950107, 109, 113, 115, 117, 119, 141
DE TVENDE BRØDRES LYKKENS PRØVE, dæksbåd, købt ca. 1870 af Per Møller Pedersens far i Skagen.1985-061850-1950160-164, 172, 184, 198
DE TWEE GEBROEDERS, hollandsk skib passage af Helsingør fra Smyrna2010-051750-180092
DE TWENDE BRØDRE af Rømø, 22,5 kls., kaptajn Matthias Jensen, 1788 og 1795. Ført af Sven Christian Bundes 1815, 1817.1984-021750-185010, 15-16, 18
DE WALVIS, holl. VOC sejlskib i kolonifart (1644)2003-021600-165020
DE WATER-HONDT = Vandhunden, holl. skib (1671)2006-071650-1700102, 105
DE ZWARTE LEEUW, ostindiefarer, afgik Amsterdam 1610 til Ceylon.1988-051600-165077-78
DEBORA, snov, 62 kls., Asiatisk Kompagni, havde langt ophold i Ostindien fra 1762-1765.1987-041700-180059
DEFENCE, admiralskib strandet ved Jyllands Vestkyst 1881-12-24.1988-071800-1850190
DEFENCE, linjeskib, engelsk. Deltog i Middelhavskampene 1798 mod Napoleon.1962-031750-180046, 59, 63
Defensionsskibe - byggeriet omkring 1780.1974-041750-180048-51, 53-54
Defensionsskibe bygget 1775-1782.2011-051750-180064
Defensionsskibe under Torstenssonsfejden fra Norge1948-051600-165099-129
Defensionsskibe (1778)1992-021750-180012
Defensionsskibe, bygning af skibstypen med statstilskud -1750-1800-1970-021750-18009
Defensionsskibe, incitament i 1700-tallet til bygning af og Chr. V's forordning herom af 1671-05-24.1956-061700-1800135
DELAGOA, S/S, b. 1914, overtaget af Orient A/S nov. 1915. Solgt 15/2 1923 til Grækenland.2009-051900-195076, 79
DELAWARE, fragtskib, rederiet DFDS. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
DELAWARE, S/S, ex COPENHAGEN, b. Øresundsvarvet til Oversøisk Kompagni, 1921. 1929 s. D/S Viking og 1930 næ. 1933 s. DFDS.2007-031900-195019, 21
DELFINEN = VALFISKEN, lystfartøj til slottet Haga, bygget 1787.1981-041750-180024
DELMENHORST, Linjeskib, b. afløb 1735-09-27, udg. 1777. Mål: 139 x 37-1 x 16-7 / 19-3 fod, 381 mand, 50 stk. 18-p. kanoner.1998-031700-180048
DELOS, M/S, b. 1952 hos HSM til Helsingborg A/B, rederi i Hälsingborg.1982-061900-2000135
DELPHINEN, slup af København, b. 1782, om ornamentering.1974-051800-1850100
DELPHINUS, M/S, b.nr. 48 fra Scheepwerft Harlingen 1977 BT 1793, som MÄLARSEE og næ. Senere næ. til IJSELMEER, FORTUNA, KLINTHOLM, DELPHINUS, og næ. 2001 til BLUE OCEAN2006-052000-205055
DEN BERGENSKE GALEY = DEN BERGENSKE GALLEY af Bergen, fregatskib, 123 kls. senere 107,5 kls., b. 1782 i Eckernförde til købmand Detlev Rolf, Eckernförde. Kaptajn Peder Nielsen Falck = Falk i 1795. Skibsportræt gengivet side 11. *p1984-021750-185011, 16-17
DEN DANSKE EEG. fuldskib af København, gik 1838 til Trankebar.1962-061800-1850158
DEN DANSKE EEG, ostindiefarer på rejser 1835-1838, kaptajn Rabe1952-021800-185029-30, 45
DEN DOLPHYN, fregatskib, kaptajn Nicholas Mundelaer 1740. Rederi Balthazar Vignault.1989-061700-1750160
DEN DRAG, fregatskib på glasmaleri på H&S ca. 1800. Kaptajn Peder Brodersen, Amrum. *p1952-011800-185013
DEN DRAG, fregatskib, kaptajn Peter Brodersen, Amrum, glasmaleri fra 1800. *p1956-061700-1800151
DEN DRAG, sejlskib på glasmaleri. Kaptajn Peter Brodersen, Amrum, 1800. *p1963-041800-185080-81
DEN DYDIGE SOPHIE, sat i Guineafarten, ejet af J. Brown.2011-051750-180065
DEN FLYVENDE HJORT, sv. fragtskib (1696)1942-021650-170036f
DEN FLYVENDE HOLLÆNDER, mytisk skib (1913)1995-031900-195034
DEN FLYVENDE ULV, fregatskib i Ostindiefarten 1688. Sømandsstraf.1956-051650-1700116
DEN FLYVENDE ULV, fregatskib, udsendt 1689 til Ostindien. Rejsetid til Ostindien og retur 1681 var 623 døgn.1987-041650-170068-69
DEN FORGYLDTE FALK, norsk. Besætningsmedlemmer fra FREDERICUS QUARTUS og CHRISTIANUS QUINTUS sejlet fra London til Norge, 17101948-041700-175090
DEN FORGYLDTE SOL, ostindiefarer, kaptajn Claus Rytter, afgik på rejse 1639.1977-051600-1650112, 117-118
DEN FORGYLDTE SOL, Samme som DEN GYLDNE SOL udsendt 1639 - se denne1995-041600-165046f, 60
DEN FORGYLDTE ØRN, slaveskib 1673-16752010-061650-1700106
DEN FRIE GAVE, 75 kls., kaptajn Christen Nielsen, indkøbt i Marseille til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800102, 108
DEN GODE HENSIGT, 370 kls., b. 1779 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Erik Eskildsen i Kbh. til Overskattedirektoratet.1974-041750-180068-69
DEN GODE HENSIGT, fregatskib - gallionsfigur fra (1779)1992-001750-18000msB
DEN GODE HENSIGT, fregatskib, 280 kls., b. 1780.1970-021750-180050
DEN GODE HENSIGT, fregatskib, brændt 1780, havde ornamenter af C.F. Stanley.1974-051750-180097
DEN GODE HENSIGT, fregatskib, ostindiefarer Asiatisk Kompagni, galionsfigur med motiv Kærlighed til Fædrelandet formet af F.C. Willerup.1957-081800-1850179
DEN GODE HENSIGT, fregatskib, ostindiefarer, b. *d pp. 9+11-13+191992-021750-18006-28
DEN GODE HENSIGT, fregatskib, Ostindiefarer, b. 1780 i København. Brændt lige før færdiggørelse.1956-061700-1800148
DEN GRØNNE REBERBANE, vestindiefarer (1780-1800)1991-041750-180060
DEN GRAA ULV, orlogsskib, 30 kanoner, kaptajn Lukas Hendriksen og flagskib for admiral Ove Gedde 1651.1948-051600-1650119-120
DEN GYLDNE KRONE, fregatskib, første rejse for Vestindisk-guineisk Kompagni 1671.1982-031650-170040
DEN GYLDNE LØVE, fregatskib af København, Ostindiske kompagni, kaptajn Johan H. Heitman 1730, strandede på Irlands vestkyst.1980-041700-175086
DEN GYLDNE LØVE, ostindiefarer, k. 1727 i Amsterdam (1730)1996-051700-175050-85
DEN GYLDNE LØVE, ostindiefarer, udrejse 1730-10-13. Forliste på udrejsen.1943-041700-175081
DEN GYLDNE SOL, 180 læster, ostindiefarer, kaptajn Claus Rytter; udsendt 1639. Kaldes også i teksten DEN FORGYLDTE SOL1995-041600-165046f, 60
DEN HVIDE BJØRN, brig, 63,5 kls. Rejser på Grønland 1800-1807. Taget af englænderne 1807-10-11. *p1954-031800-185031
DEN HVIDE BJØRN, brig, besejlet Grønland fa 1800, kapret af englænderne 1807 ved Skagen.1962-021800-185010
DEN JUNGE CORNELIS, 50 kls. indkøbt i udlandet til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1782-06-06.1973-051750-1800107
DEN JUNGE JAN, 130 kls., kaptajn Jan Kiel, indkøbt i Amsterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 111
DEN KÆKKE = DEN KIEKKE, 120 kls., kaptajn Capt.Lieut. Grieb, indkøbt i London til reder Oberst Lieutenant Röepstorff, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 110
DEN MISUNDELIGE HEST, krejert, 19 kls. Kaptajn Oluf Tunboe. Halvpart solgt 1696-04-25 af justitsråd Hofmann til Bringsted. Hr. Alstrup solgte samme dag sin halvpart.1958-051650-175096, 100
DEN NORSKE GUT, vestindiefarer (1780-1800)1991-041750-180060
DEN NORSKE LØVE af Christiania, 39 x 9,5 m LxB, 20 / 30 kanoner, kaptajn Jan Dirichsen, defensionsskib c. 1640, udrustningsdetaljer1948-051600-1650105-107, 118-121
DEN NYE JUBELFEST, ex JUBELFESTEN hukkert, b. 1750 på Andreas Bjørns Værft. Tegning side 29 af Jacob Petersen. *p1968-021700-180024, 29
DEN PRÆGTIGE, orlogsskib. Mandskab fra skibet varpede DISCO ind i Københavns Havn 1794-07-12.1954-071750-1800123
DEN SNELLE SEE POST, hollandsk skib passage af Helsingør fra Alexandria2010-051750-180092
DEN UNGE ANDREAS, 80 kls., kaptajn Peter Carstensen, indkøbt i Amsterdam til reder Andreas Buntzen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800107, 112
DEN UNGE JOMFRU, kaptajn Zacharias Allewelt 1726 på rejse til Guinea.1959-081700-1750136
DEN UNGE TOBIAS, galiot, 21 kls., b. Nakskov 1701 eller tidl.1958-051650-175096
DEN AARVAAGNE = VIGILANT, skonnert, erobret 1796 og anvendt i lokaltrafik på Vestindien. Usikkerhed om oprindelseshistorien.1980-051800-190089-101
DEN AARVAAGNE ex EARL ST. VINCENT, b. 1794 i Irland, indkøbt 1799 af ejeren Kirk Patrick, sejlet til Vestindien af kaptajn Harvey.1980-051800-190093
DER CRON PRINTZ VON PREUSSEN, sejlskib, b. i Tyskland, solgt 1779 til Coninck & Reiersen og næ. til GREV ERNST SCHIMMELMANN, forlist ved Cap Verde Øerne i 17802004-061750-180087
DER DIAMANT, fregatskib af Flensborg, 76 kls., b. 1762.1969-041700-1800110
DER FRIEDE, fregatskib af Flensborg, 90 kls., b. 1763.1969-041700-1800110
DER GUTTE MANN, sejlskib, 186 kls., ført af rømøkaptajnen Peter Christian Bundes i 1801.1984-021750-185015
DER JUNGE HEINRICH, sejlskib af Flensborg, kendingsnummer Q-16, kaptajn Decken, position meldt i København 1828-10-13.1962-061800-1850152
DER JUNGE MARTIN, hvalfangerbark af Flensborg, 1838 gengivet med signalflag P sat.1980-111800-1850157
DER KLEINE JÜRGEN, sejlskib, 51,5 kls., ført af rømøkaptajn Hans Møller Pedersen Tagholm 1802.1984-021750-185018
DER KLEINE JÜRGEN, sejlskib, ført af rømøkaptajn Niels Pedersen 1800-1802.1984-021750-185018
DER NORDISCHE LÖWE, sejlskib, 51 kls., ført af rømøkaptajn Peder Pedersen Tagholm 1796-1797.1984-021750-185018
DER VERSUCH, sejlskib b. 17972002-031750-185039, 42, 49, 51, 58
DERWENT, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Strandet og slået til vrag under orkan 1867-10-29 ved St. Thomas.1949-041850-1900100
DERWENT, S/S, orkanramt Vestindien 18672000-021850-190021
DET GODE HAAB, galease af Rønne, 1843 på robbefangst, om læsning på rejsen.1964-021800-185015
DET KONGELIGE DANSKE VESTINDISKE KOMPAGNIS VAABEN, fregatskib, c. 50 kls., kompagniskib, togt 1686, blev opbragt af mauriske kapere1982-031700-175011
DET YNGSTE BARN, 80 kls., kaptajn Ary Krul, indkøbt i Rotterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800104, 109
DEUCALION, S/S, fragtskib tilhørende Alfred Holt & Co., London, eftersøgte skoleskibet KØBENHAVN 1929.1988-061900-1950180
Dhow i Adenbugten c.1950. *f2003-051950-200091
DIADÊME, fransk fregat. Georg Albrecht Koefoed var om bord 1778-1981-171750-1850200
DIANA, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-1940.2006-061900-195094
DIANA, fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1944-031850-190071
DIANA, fregat / korvet, 140 klstr., b. 1823 (fejl i årbogen som 1834) opr. som orlogsskib, ombygget 1845 til Andreas Christiansen, Flensburg, afhændet 1857, *p1994-051800-185070-76, 78
DIANA, galease, 38 kls., b. 1795 i Flensborg for københavnsk reder Hofmann.1969-041700-1800122
DIANA, korvet. Løjtnant E.W. Normann deltog i togt til Vestindien 1823-1824.1979-071800-1850152
DIANA, orlogsfregat -1807- Tegning p.95 og p.101 og p.105 *t1957-041800-185087-138
DIANA, S/S, 915 TDW, DFDS, krigsforlist 9/6 1941 under engelsk administration WW2. Luftbombet ved Færøerne.1999-041900-1950113, 122
DIANA, S/S, Koch & Hendersons, konkurrent til H. P. Priors indenrigsruter i 1849-1855. Indgik i DFDS 1866.1944-031850-190064, 91, 93
DIANA, sejlskib, 79 kls., ført af rømøkaptajn Hans Pedersen Tagholm 1800-1801. Forlist 1809.1984-021750-185018, 20-21
DIANA, skrueskib, orlogsskib, maskinleverancer fra B&B efter 18581993-091850-1900106
DIANA, skrueskonnert, Per Møller Pedersen aftjente 1882 i skibet sin værnepligt. Gengivet på foto side 193. *f1985-061850-1950193-194, 198
DICTATEUR, fransk orlogsskib. Georg Albrecht Koefoed var om bord -1783.1981-171750-1850200
DIE AUFGEHENDE SONNE, brigantine af Eckernförde, kaptajn Johannes Matthias Møller, tegning 1808 af H. Heinrich Alineren, St. Ubes, Portugal. *t1957-011800-18509
DIE EINIGKEIT, brigantine, partreder Hans Hinrich Koch, ca. 1789.1990-051750-1800111
DIE ENIGKEIT, galease af Flensborg, b. 1779, opbragt af fjenden i krigen 1807-1814.1969-041700-1800123
DIE FRAU CHRISTINA, galiot ført af Cornelius Cornelsen ca. 1780.1990-051750-1800102
DIE FRAU INGEBURG, tremastet galiot, 78 kls., bygget Neustadt 1758, hjemskrevet i Åbenrå 1785. Havde 27 redere, en af dem var Jacob Fr. Biørnsen.1990-051750-1800107
DIE GUTE FREUNDSCHAFT, fregatskib af Flensborg, 125 kls., b. 1801 i Hamburg, reder Lorenz Göttig og Broder Møller, kaptajn Heinrich Jürgensen. Opbragt af englænderne 1808.1969-041800-1850125
DIE HOFFNUNG af Rømø, ? kls., kaptajn Hans Jensen Præst, 1795.1984-021750-185010, 18
DIE HOFFNUNG, jagt 9 klstr., kaptajn J. Fr. Brodersen (I), (1819)1994-051800-185070
DIE HOFFNUNG, tremastet galiot, ført af kaptajn Hans Jesper Koch fra 1778 til sin død ca. 1791. Senere ført af Martin Bahnsen jun. med broder som styrmand.1990-051750-1800105, 110f, 127
DIE PERLE, fregatskib af Flensborg, 109 kls., b. 1760. Den første fregat bygget i Flensborg. Solgt 1767 til København.1969-041700-1800110
DIE REISENDE SONNE, hækbordskib af Flensborg, 1741.1969-041700-1800102
DIE ROSE, sejlskib, ført af rømøkaptajn Jürgen Hansen Darrum, 1798.1984-021750-185015
DIE SCHWALBE, 80 kls., fregatskib af Flensborg indsat i Vestindienfarten af det lokale Vestindiske Kompagni 1757. Kaptajn Rørd Eschel.1969-041700-1800103
DIE SIRENE, sejlskib, 79 kls., ført af rømøkaptajn Hans Cornelis Darrum 1795, 1797-1798.1984-021750-185015
DIE STADT FLENSBURG, barkentine af Flensborg, 1741.1969-041700-1800102
DIE TUGENDHAFTE, sejlskib, 45 kls., ført af rømøkaptajn Jan Matthiesen 1796.1984-021750-185017
DIE ZWILLINGE CHARLOTTA UND SUSANNA, sejlskib, 61 kls., ført af rømøkaptajnen Hans Jensen ca. 1795-18001984-021750-185016
DIONE, S/S, b. Fredriksstad Mek. Verksted 19412002-041900-195088
DION, skonnert, 32 49/100 NRT, kendingsbogstaver OXFL, StF Nr. 832. B. 1895 på Fløytrup & Schmidts Skibsværft, Nyborg. Næ. 1940 fra VILY.1999-061900-1950146
DISCO, 74 kls., overdraget 1789 til Interessentschaft der Grönlandischen Handlung, Flensborg1954-071750-1800110
DISCO, fregatskib til Asiatisk Kompagni. Bygget på Holmen af Henrik Gerner, 1777. Model skænket H&S af HSV, bygget af modellerer Erik Werge.1951-111750-1800111
DISCO, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1792.1979-061750-1800148-149
DISCO, fregatskib, Asiatisk Kompagni, tegnet af Henrik Gerner. Model udført til H&S.1980-021900-195010
DISCO, fregatskib, b. 1777 på Holmen, Henrik Gerner, til Asiatisk Kompagni. Model til H&S udført af Erik Werge, Holmen. Tegninger p.94-95, 97, 100, 103 *t model afbilledet på p.106,-107, 109, 113 *m1954-071750-180088-131
DISCO, fregatskib, lægerne Johan Christian Wessel og Bertelsen døde om bord 1779.1979-041750-1800110, 124-125
DISCO, fregatstkib, Asiatisk Kompagni, model bygget af Werge 1951. p. 9 *m1951-011950-20005, 9
DISCO, fregat, 1777, model udføres af modellerer Erik Werge 19501950-011750-180014
DISCO, fregat, 42 kanoner, 1781. Maleri på Frederiksborg. *p1981-081750-185089, 92
DISCO, handelsfregat b. 1770 af bygmester Henrik Gerner, Holmen, ejet af Asiatisk Kompagni. model planlagt udført til H&S.1948-121750-1800155
DISCO, orlogsfregat overladt Asiatisk Kompagni 1781 ca.1972-141750-1850220
DISKO, grønlandsskib, 19332004-081900-1950117
DISKO, M/S, b. nr. 122, Svendborg Værft 1968. Dansk-Fransk k. i 1973 en 55% andel af Rederiet North Sea I/S. Andelen solgt retur 1979.1995-071950-2000117
DISKO, M/S, rederi North Sea I/S 1968-19751995-071950-2000109
DISKO, S/S, b. Kbh. Flydedok & Skibsværft 1927 til KGH. (1930)2005-081900-1950-
DISKO, S/S, b. Kbh. Flydedok & Skibsværft 1927 til KGH. (1930) *f2005-081900-195077
DITLEV LAURITZEN, M/S, JL. (1992)1998-021950-200027
DITLEV LAURITZEN, M/S, køleskib, b. Danyard Frederikshavn 1990, DW 16.6002000-031950-200037, 59
DITMARSKEN, linjeskib, b. 1780, galionsfigur kornneg.1974-051750-180091
DITMARSKEN, linjeskib, chef kommandørkaptajn Just Bille, konvojerede 1798 Ostindiefarere. Gik hjem fra St. Helena, vintrede over i Flekkerø til maj 1799.1981-081750-185097
DITMARSKEN, linjeskib, tegning af agterornamenter i Koefoeds ordbogsmanuskript, 1782- Tegning side 201. *t1981-171750-1850201-202
Djunke, kinesisk fartøj med sejl, tegnet i Orientalischen Indien, 2. del af de Bry, 1598 *t1990-041550-160075
Djunke, kinesisk skibstype i sølvmodel på H&S, ca. 1800. *f1971-091800-1900149
DJURSLAND, M/S, bilfærge b. hos HSM til Grenå-Hundested-overfarten til Jydsk Færgefart i 1972.1982-061900-2000129
DJURSLAND, motorgalease af Grenå, 77 BRT, b. 1935 hos Ring Andersen som ALBATROS af Svendborg, senere JØRDAHL, fra 1965 DJURSLAND, sidste navn ARGUS af Haderslev. Foto. *f1989-021900-200018
DJURSLAND, S/S, k. 1915 i Holland som VEERHAVEN til Albert Jensen. Omreg. til USA-flag og næ. til MAUMEE. Foto side 156. *f1986-051900-1950136, 151, 156, 170
DOKKEN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1745 og 1749 med hjemrejse via øen Diego Reis på 2 grader nord. Undsatte skibbrudne 1751 fra ELEFANTEN i Sydafrika, men forsvandt sporløst på hjemrejsen.1987-041700-180033, 57, 62
DOKKEN, fregatskib, b. 1742 på Andreas Bjørns Værft til Asiatisk Kompagni.1968-021700-180033
DOLLAR, 3-m. skonnert, b. af stål i Martenshoek 1902 til Arendt Kløvborg partrederi, forretningsfører var rederbroderen J.J. Kløvborg i Alloa, Skotland. jens Kusk Jensen blev fører i 1902.1986-021850-195015-16
DOLLAR, stålskonnert b. 1900-1902 hos Bodewes i Martenshoek til Kløvborgs Rederi i København.1989-021900-200011
DOMINGO GALARI ex LITTLE SUSIE, skonnertbrig af St. Thomas, b. 1875 i Plymouth. Havde galionsfigur med lille pige.1975-041850-195053
DONEGAL, HMS, afprøvning af Masseys slæbelog 1805.1951-041800-185068
DORANE, brig af Fanø, b. 1883. Rederen satte ca. 1900 bøger om bord. Om læsning om bord.1964-021850-190026
DORA, M/S, køleskib, b. nr. 607 B&W 1935 til JL2000-031900-195041
DORIS BRODERSEN, bark 137,5 Klstr., b. 1861 i Rönnebeck, Bremen til H.C. Brodersen, ejet 1861-1874. Kaptajn Johann Friedrich Brodersen (II) 1862-1865 *p1994-051850-190074, 77, 80
DORIS BRODERSEN, fregat, fuldskib, 323 Klstr., b. nr. 4 Flensborg Skibsværft 1875, reder H.C. Brodersen. K til P.N. Winther Fanø 1890. K til Italien 1908 og næ. ANTONIO. Kondemneret 1913. *t1994-051850-190080, 82, 96
DOROTHEA CATHARINA, sejlskib, 36 kls., ført af rømøkaptajn Matthias Hansen Dahl, 1796-1800.1984-021750-185015
DOROTHEA, bark, før 1900, der berettedes om albatrossen.1963-061850-1900120
DOROTHEA, brig af Rømø, 61 kls., kaptajn Hans Jensen, 1795-1800. Ført af Jan Christ. Carstens 1797-1798.1984-021750-185010, 15-16
DORTHE JENSEN (II), S/S, ex HUGIN norsk, k. 1915 af Albert Jensen og næ. til DORTHE JENSEN (II), videresolgt 1916 i Danmark.1986-051900-1950146, 166
DORTHE JENSEN (I), S/S, ex VORDINGBORG, overtaget af Albert Jensen fra C.K. Hansen 1914-12-00. Solgt igen samme år til Norge.1986-051900-1950136, 139, 145, 166
DORTHEA MARIA ELISABETH, galeot, kaptajn Hillebrand Pedersen, 1736.2008-061700-1750104
DRAGEN, orlogsskib taget af englænderne i 1807 set i Cartagena af DIANAs besætning 1809-1810.1957-041800-185088, 134
DRAGEN, orlogsskib, 1688. Om sømandsstraf.1956-051650-1700116
DRAGONEREN, orlogsfregat, 1683. Om sømandsstraf.1956-051650-1700116
DRAGØR, m-sk., b. 1917 Svendborg, 600 DW. Forlist 7/12 1920.2007-031900-195012
DRAKEN, svensk admiralskib under kampene i 1658. Admiral Bielkenstierna kommanderende.1958-031650-170032-33
DRAKE, HMS, Royal Navy. Øvelsesskib. Danske Henrik Jessen mønstret som bådsmand.2012-031900-195043
Dragebåd, kinesisk, gengivet efter stik i Cornelius van Yks bog Scheepsbouwkonst, 1697. *r1981-041650-170023
Drivkvase bygget fejø (1892, 1929) *f1994-041850-195056, 58
DROGDEN fyrskib - Georg Ludvig Thomsen styrmand på (1912)2005-061900-195054
Drogden Fyrskib Nr. 1 (1837-1852) (1863-1865) (1868-1876)1942-041800-185099
DROGDEN, 4-m sk. 381/4 BRT, b. 1917/8 Svendborg, til A/S Dragør. 1921 s. D/S Halla. 1927 s. A/S Margit. 1927 s. C. Alme, Kbh. 1929 s. A/S Margit. 1929 s. It. *f2007-031900-195011f, 21
DROGDEN, dykkerdamper (1881)2001-021850-190019
DROGDEN, S/S bjergningsskib bestilt af Svitzer A/S i 1873.2008-021850-190020
DROGDEN, S/S, bugserbåd, rederiet Em.Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise. Gik 1897-10-18 til undsætning ved Hornbæk for S/S TORRIDON.1985-071850-1900215
DROMROCK, bark 4-m. b. Leith 1899, havde baderum til besætningen.1980-031800-190046
DRONNING ALEXANDRINE, M/S, b. 1927 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000104
DRONNING ANNA SOPHIA, fregatskib, rejse til Trankebar 1729, kaptajn Peter Grib.1950-091700-1750138-139
DRONNING ANNA SOPHIA, ostindiefarer fra Ostindisk Kompagni 1723. Ophold ved Kapstaden. Tegning udført fra Trankebar og en fra Ascensionøen.1985-051650-1750126, 129, 135
DRONNING ANNA SOPHIA, Ostindiefarer, 1722. Om sømandsstraf.1956-051700-1750117
DRONNING ANNA SOPHIA, ostindiefarer, kaptajn Niels Hoffmand, ex JOMFRU SUSANNA (1720-1730)1996-051700-175057f
DRONNING CAROLINE MATHILDE, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1769 og 1773.1987-041700-180036, 60-61
DRONNING INGRID, M/S, jernbanefærge b. hos HSM til DSB i 1980. Foto. *f1982-061900-2000129-130
DRONNING INGRID, passagerskib, b. hos HSM, leveret i 1951 til DSB. Fejl side 116, hvor Kronprinsesse I. til DFDS omtales som Dronning I.1982-061900-2000116, 126
DRONNING JULIANE MARIA ex MASSACHUSETTS, artikel om forsyningen til en rejse til Kina 1789. Besætning 76 matroser, 5 opløbere og 10 drenge.1975-051750-180084-92
DRONNING JULIANE MARIA (II), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750124-125
DRONNING JULIANE MARIA (I), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123-124
DRONNING JULIANE MARIE, afsejlingssignal kundgjort med trommesignal1760.1980-111750-1800154
DRONNING JULIANE MARIE, fregatskib. Kinafarer for Asiatisk Kompagni, 1760-1761.1956-051750-1800113
DRONNING JULIANE MARIE, fregatskib, Asiatisk Kompagni, i konvoj med HOLSTEN 1780 og med WAGRIEN 1782 fra Kap.1981-081750-185091, 93
DRONNING JULIANE MARIE, fregatskib, Asiatisk Kompagni, i konvoj med HOLSTEN 1782 fra Kap og med TRITON i 1793.1981-081750-185093, 96
DRONNING JULIANE MARIE, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse 1756 - positionsside fra journal gengivet. *d.1978-021700-180011-12, 30, 35
DRONNING JULIANE MARIE, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1791 og i 1794.1979-061750-1800148
DRONNING LOWISE = DRONNING LOUISE, linjeskib, b. 1747 - tegning af ornamenter. *t1974-051700-185089
DRONNING MARIA, linjeskib, b. 1824 - om ornamentering.1974-051800-1850104
DRONNING MARIE, linjeskib, afløb 1824-09-16, gengivet under udrustning på maleri fra 1824, E.W. Normann.1979-071800-1850152-153
DRONNING MARIE, logiskib. Store Bjørn mønstret 1861-03-01. Mødte igen 1864-03-02.1965-031800-190052, 56
DRONNING MARIE, orlogsfregat, udrangeret, tjente 1882 som logiskib for rekrutter på Holmen.1985-061850-1950193
DRONNING MARIE, orlogsskib b. 1824, udrangeret til kaserneskib 1857. Stik fra batteridækket ca. 1860 efter C. Neumann. *r1980-031800-190032
DRONNING MARIE, orlogsskib, -1834-, maleri af C.W: Eckersberg, *p1949-051800-1850111
DRONNING MAUD, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
DRONNING MAUD, S/S, passagerskib i Norgesfarten, DFDS, afløst 1937.1982-061900-2000112
DRONNING SOPHIA MAGDALENA (II), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123-124
DRONNING SOPHIA MAGDALENA (I), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123
DRONNING SOPHIA MAGDALENA, fregatskib, rejse 1765 til Canton. Kaptajn Jørgen Dixen. Regnskabsside gengivet side 9. Maleri af skibet ved Taffelbugten side 31. *p1978-021700-18009-10, 12, 31
DRONNING SOPHIA MAGDALENE, fregat, b. 1762 til Asiatisk Kompagni *p1998-031750-180041
DRONNING SOPHIE MAGDALENA, fregatskib, Asiatisk Kompagni, b. 1760-1761, 330 kls. Skibsportræt på H&S.1964-121750-1800141
DRONNING THYRA, 4-m. slettopskonnert, b. 1918. Model skænket museet af Petersen, Møller og Hoppe, København1955-011950-20008
DRONNINGEN AF DANMARK (II), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123
DRONNINGEN AF DANMARK (I), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750122
DRONNINGEN AF DANMARK, fregatskib, Asiatisk Kompagni, udrustet til bistandsrejse til Sydafrika til KONGEN AF DANMARK 1744.1989-061700-1750156, 167
DRONNINGEN AF DANMARK, fregatskib, b. 1736, byggenr. 2 fra Asiatisk Kompagnis Plads.1956-061700-1800150
DRONNINGEN AF DANMARK, fregatskib, tilhørende Asiatisk Kompagni. Om viderebringelse af positioner. 1741.1962-061700-1750157
DRONNINGGAARD, 127 kls., kaptajn Melff. H. Frorechs, indkøbt i Barcelona til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 111
DRONNINGGAARD, fragtskib 600 tons ex EXETER (1794)1942-031750-180052
DRONNINGGAARD, fregatskib, Ostindiefarer, konvojeret 1798 af OLDENBURG.1981-081750-185097
DROTT, bark af Skien, 953 tons, strandet bevidst 1902 ved Vigsø, Thy.1976-041900-195051
DUDI, slæbebåd, uopmålt, forlist i Østersøen i 19932004-051950-200080
DUE FRATELLI, senere næ. til CHRISTINE bark af Sønderho, 394 t., b. 1863 i Triest. Om galionsfiguren.1975-041850-195077, 80
DUEN, ex TUMLEREN, skonnert, 50 tons, b. af E.C. Benzon til hofjægermester E.P. Benzon, Benzonseje / Benzonsdal ved Grenå, senere solgt til Prins Valdemar og igen til komtesse Schimmelmann, anvendt som missionsskib og næ. Solgt til udlandet 1903.1954-051850-190066, 76
DUEN, skude eller krejert på 33 kls. af Ebeltoft, ejer Søren Christensen Brage 16831-1690.1959-071650-1700127-128
DUKE OF NORTHUMBERLAND, dampmaskinedrevet redningsbåd bygget 1889 i England.1955-071850-1900135
DUMFRIESSHIRE, bark, 1262 brt, b 1877. K. til Norge og næ. ALFHEIM. K 1916 af rederiet Volante og næ. til MAAGEN. K. 15/12 1922 gros. Möllnitz, Kbh. K. 18/12 1922 til Tyskland og ophugget.2006-041900-195044
DUNBAR CASTLE, S/S, Jens Kusk Jensen sejlede med den hjem fra Sydafrika 1890.1986-021850-195012
DUNKERQUE, senere VIGILANTE og sidst FREDERIKSVAAG islandsskonnert af Torshavn, b. 1866 i Dunkerque. Ejet ca. 1900 af købmand M.C. Restorff i Torshavn. Forlist ved Læsø 1913-03-05.1975-061850-195097
DUNMORE, 3-m. skonnert, b. af stål i Martenshoek 1898-1902 til Arendt Kløvborg partrederi, forretningsfører var rederbroderen J.J. Kløvborg i Alloa, Skotland.1986-021850-195015-16
DUNMORE, S/S, b. nr. 14 S. MacKnight & Co., Ayr 1888 til Dunedin Steamship Co., Leith. K. 1902 af D/S Fiona og næ. H. C. ANDERSEN1997-051850-195052
DUNMORE, stålskonnert b. 1900-1902 hos Bodewes i Martenshoek til Kløvborgs Rederi i København.1989-021900-200011
DÜSTERNTOR, S/S, søsætn.navn for b. nr. 115 Nakskov Værft 1946, Hansaskib. K. af Dansk-Fransk fra staten og næ. BLEKINGE (I). ex VOSNÆS.1995-071900-1950115
DYBVIG, skonnert, 32 49/100 NRT, kendingsbogstaver OXFL, StF Nr. 1218, hjemsted Fejø. B. 1895 på Fløytrup & Schmidts Skibsværft, Nyborg. Næ. 1946 fra EJNER.1999-061900-1950147
DYVIA ex NIELS, skonnert af Fejø - den kom fra Dybvig af, b. hos M.S. Mortensen, Guldborg, 1861.1983-131850-1900196
DYVIA, ex NIELS, klipperskonnert, 12 kls., b. 1861 i Sakskøbing, k. 1894 af bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø, og næ. DYVIA af Fejø1961-041850-1950102
D: STADTS WELVAERT af Altona, hvalfanger, sejlskib på glasmaleri. Ca. 1757.1963-041750-180082
E.M. DALGAS, b. 1930, middelspantmodel fra stålskibet skænket museet af Tuborgfondet. *m1948-011900-195013
E.M. DALGAS, S/S, b. nr. 193 Grangemouth Dockyard Co. 1898 til D/S Cimbria, k. 1914 af D/S VENDILA, k. af Rederi-A/B Brantevik, Brantevik 1928 og næ. BRAVO1997-051900-195050, 52
E.M. DALGAS, S/S, b. nr. 195 Helsingør Værft 1930 til D/S VENDILA. Rekvireret US 12/7 1941, admin. Isbrandtsen Steamship Co. næ. WAR ADMIRAL. Retur 1945 og næ. K. 1954 Haverbeck & Skalweit1997-051900-200051
EAGLE OF BALTIMORE, slaveskonnert Guinea 18381952-021800-185045
EARL OF CHESTER, 231 kml. Reder Mccaul. K. i London 1815. K i 1837 svensk reder.1991-041800-185049
EARL OF CHESTER, fregatskib, b. 1810 i England, indfl. 1815 af John Mac Caul, København, s. 1838 ca. til Finland. Tegning skænket H&S.1956-011800-185012
EARL ST. VINCENT, b. 1794 i Irland, indkøbt 1799 af ejeren Kirk Patrick, sejlet til Vestindien af kaptajn Harvey og næ. til DEN AARVAAGNE.1980-051800-190093
EAST GOODWIN, fyrskib, radioinstallation og nødmelding 18991998-021850-190031
EBBA, S/S, b. nr. 342 Wm. Gray, W. Hartlepool2002-041850-195086
EBENETZER, brig 42 cmlstr. b. 1783 på Fyn. Reder Jacob Friis Randers. Ført af kaptajn Paul Paulsen 1801. I 1813 omtalt som galease med Else Cathrine Welling som reder. Usigneret skibsportræt 1801. Side 128 *p1990-051800-1850126, 128
EBENETZER, brig af Randers, b. 1783 på Fyn, 39,5 kls., reder Jacob Friis. Maleri på H&S. *p1974-031750-180027
EBENETZER, orlogsskib, udrustet til Middelhavsekspedition i 17771954-071750-180090
EBENETZER, sejlskib af Arendal, opbragt af sørøvere i Middelhavet (1712)1998-061700-1750107
EBENEZER, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, 154 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128
EBENEZER, ført i 1756 af Bernt Jensen Mørch, født 1729, død 1777.2010-061750-1800114
EBENEZER, orlogsskib, b. 1757, udrang. 1791, sendt til Middelhavet 1777.1954-071750-180090
EBRO, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
EBRO, S/S, 1925 TDW, DFDS, forlist 18/3 1942 under engelsk administration WW2. Strandet på rejse Reykjavik til Hull1999-041900-1950113, 123
ECHO, lille, 8 yachttons, b. 1867 af E.C. Benzon til sig selv, købt af hofjægermester Holstein-Rathlou senere 1867.1954-051850-190066, 76
ECHO, store, 32 tons, b. 1874 af E.C. Benzon til hofjægermester Holstein-Rathlou1954-051850-190066, 76
ECKERNFÖRDE, b. 1781 i Eckernförde, 57 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
ECKERNFÖRDE, brigantine, 57 kls. b. før 1781 i Kiel. Købt 1781 til KGH, overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab. Forlist 1786.1970-021750-180013, 59
EDEL, åledrivkvase, b. 1898, hos bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø, til fisker Ole Jensen, Strandby ved Kolding. Foto *f1961-041850-1950105
EDITH, kutter af Thisted, oprindeligt toldkrydsjagt, b. 1882 i Odense af N.F. Hansen. Maleri af EDITH skænket H&S af overdyrlæge Svend Larsen, Skive.1953-011950-20007
EDITH, S/S, ex N. F. HØFFDING, b. nr. 96 Helsingør Skibsværft 1903 til D/S VENDILA, k. 1928 af Rederi-A/B Signe, Helsingborg og næ. til1997-051900-195050
EDOUARD SUENSON (fejlagtigt stavet EDUARD i årbogen), kabeldamper, assisteret af STOREBJØRN i Finske Bugt i 1934-01-09 til 1934-01-17.1950-051900-1950101
EDOUARD SUENSON, kabledamper *f1946-061900-1950164
EDV. NISSEN, S/S, b. nr. 19 Suhr's Maskin- & Skibsb., Aalborg 1921. K. 1928 af D/S VENDILA og næ. Opbragt 9/4 1940 af UK, admin. af Witherington & Everett, Newcastle. Sænket Dunkerque 3/6 19401997-051900-195050
EDVARD NISSEN, S/S, 3600 TDW, Vendila, krigsforlist 3/6 1940 under engelsk administration WW2. Sænket som havnespærring i Dunkerque.1999-041900-1950114, 121
EDWARD BONAVENTURE, engelsk ostindiefarer, her døde i 1598 af skibets besætning på 198 de 178 mand.1987-061550-1600104
EFFIE MÆRSK, fragtskib, rederiet A. P. Møller. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
EFTA 3, slæbebåd, 20 BRT, kæntret under slæbning ved Skagent i 19942004-051950-200081
Ege, bornholmsk ege forstævnsform *m1946-061200-1400151
EGHOLM, S/S, 2135 TDW, DFDS, krigsforlist 1945-02-25 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-2322 ved Firth of Forth i Nordsøen.1999-041900-1950113, 124
EGHOLM, S/S, b. Frederikshavn Værft 1924 til DFDS, kaptajn K. S. Kristensen, oplagt i Lissabon 11/4-1940 til 1943, derefter allieret tjeneste. (1943) *f1994-031900-195038, 42ff
EGMONT, HMS, engelsk. Rejse 1793 i Middelhavet. Om læsning om bord.1964-021750-180018
EGYPTIAN REEFER, M/S, b. 1936 på Odense Staalskibsværft til franske interesser, men overt. af APM og s. til JL. *f1949-051900-1950125
EGYPTIAN REEFER, M/S, tilsynsførende under bygning H. J. Huusfeldt (1946)1994-031900-195050
EIDEREN, H/S, postdampskib, kolliderede i Storebælt i 1856 med postdampskibet JYLLAND.1977-061850-190137
EIDEREN, orlogsskib taget af englænderne i 1807 set i Cartagena af DIANAs besætning 1809-1810.1957-041800-185088
EIGIL, S/S, i islandsfarten, ejet af O. Wathnes Arvingers Rederi, Stavanger, 1900.1975-061850-195093
EILBEK (II), S/S, rederiet Knöhr & Burchard, Hamburg, fra 1923 til 1930. *f1981-131850-1950157
EILBEK, M/S, b. under WW2 hos HSM til rederiet Knöhr & Burchard, Hamburg.1982-061900-2000114
EILBEK, S/S, rederiet Knöhr & Burchard, Hamburg, ejet fra 1890-1981-131850-1950157
EINIGKEIT, galease, kaptajn Hans Christian Brodersen (1805)1994-051750-185064
EISBRECHER II, byg. 1877 Reiherstieg Werft, Hamburg, anden isbryder1950-051850-190081
EISBRECHER, byg. 1871 Reiherstieg Werft, Hamburg, første isbryder1950-051850-190081
Ejderens fyrskib var lodsstation -1854-1960-081800-1900110
EJDEREN, H/S, skibsmaleri af Carl Baagøe, HS 0038:0043, restaureret 20052006-082000-2050111
EJNER, skonnert, 32 49/100 NRT, kendingsbogstaver OXFL, StF Nr. 1218, hjemsted Odense. B. 1895 på Fløytrup & Schmidts Skibsværft, Nyborg. Næ. 1945 fra DION. Første gang næ. til EJNER.1999-061900-1950147
EJNER, skonnert, 32 49/100 NRT, kendingsbogstaver OXFL, StF Nr. 1218, hjemsted Tårs. B. 1895 på Fløytrup & Schmidts Skibsværft, Nyborg. Næ. 1945 fra DION. Anden gang næ. til EJNER.1999-061900-1950147
EKLIPTIKA, S/S, turretdækskibsmodel renoveret 2007. *f2008-071850-1900112f
EKSPERIMENT, vestindiefarer (1780-1800)1991-041750-180060
EKSPRES, motorbåd 19161993-101900-1950121
EL MUNDO, S/S, fragtskib deltagende i konvojsejladser med dansk styrmand under WW21993-031900-195032
EL MUNDO, S/S, køleskib rd. United Fruit Co. (1940-1945)2001-041900-195065-84
EL OLE, Dampbåd, maleri af Carl Baagøe, HS 0044:0006, restaureret 20052006-082000-2050111
EL OLE, S/S af København. Maleri af Carl Baagøe, 1860. *p1944-011850-190012
EL OLE, slæbebåd København. Hjalp sejlskibe til kaj i København.1968-031850-190050
ELEFANTEN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, reje til Ostindien 1747. Forliste i Sydafrika på rejse 1750.1987-041700-180040, 62
ELEFANTEN, linjeskib, b. ca. 1772, ornamenttegning af Møllerup.1974-051750-180088
ELEFANTEN, orlogsskib under Ove Geddes kommando til Ostindien 1619-1621.1981-081600-165087
ELEFANTEN, orlogsskib (1618)1943-041600-165077
ELEFANTEN, orlogsskib, 1564, om beklædning.1979-021550-160049
ELEFANTEN, orlogsskib, deltog i Ostindisk Kompagnis første rejse 1618 til Indien.1988-051600-165089, 91
ELEFANTEN, skibsmodel udført af Andreas Nissen (c. 1980)1993-021950-20008
ELEFANTEN, vragdele fra skibet fra 1600-tallet. Brede Værk (2011)2011-072000-2050150, 156
ELEO MÆRSK, M/S, 21.050 DW, Caroliner, 560 TEU, b. 1979 Lindø til APM. *f2007-061950-200098
ELEO MÆRSK, tankskib, rederiet A. P. Møller - verdens første dobbeltskrogede VLCCer (1993)1993-071950-200074
ELEONORA MÆRSK, M/S, 16000 TDW, b. Deutsche Werft, Hamburg-Finkenwerder 1936 til APM, krigsforlist 17/5 1941 under engelsk administration WW2. Luftbombet ved Kreta.1999-041900-195097f, 113, 122
ELEONORA SOPHIE, brig. J.H. Ginge mønstret 1833-1840.2011-061800-1850116
ELEONORA, afsejlet 9/8 1776 København. Sidste skib fra Guineiske Kompagni. Retur ank. 26/12 1778.2011-051750-180065, 110
ELEONORA, fregat ejet af Det Kongelige octrojerede danske guineiske Handelssocietet2010-061750-1800112-119, 123, 129
ELEONORA, snauskib, Guineisk Kompagnis, gik på grund ved Kap Tagrin Sierra Leone ca. 1773.1982-031750-180014, 16, 50
ELEONORE SOPHIE, brig af Rudkøbing, 1834, kendingsnummer J-?.1962-061800-1850159
ELEPHANTEN = ELEFANTEN, orlogsskib b. 1741. Klosetter på galionen, gengivet fra model side 47. *f1980-031750-180047
ELEPHANTEN, k. 1746 i Holland til Asiatisk Kompagni. Kaptajn Andreas Evensen Grimsta 1746. Forlist 1750 i Fleseborg, Afrika.1963-031700-180063, 67
ELEPHANTEN, orlogsskib, b. 1741, oph. 1760. Galionsfigur *f1952-051700-1800163
ELI MÆRSK, M/T, skænket linjedåbsudstyr til H&S 1980.1980-121950-2000165
ELIDA, bark af Thisted, b. 1859-1862 på Kragerø, k. 1887 fra Tønsberg for oph. men sat i fart til 1890, hvor oph. i Rønne. Gengivet på foto af Thisted havn.1976-041800-190056
ELIDA, bark af Tønsberg, 256 tons, b. 1859-1862 i Kragerø til J.C. Henchs Enke. Kom til Agger i Thy for ophugning på stranden 1887, men blev sat i fart.1976-041800-190057
ELIE, S/S, b. nr. 76 Antwerp Eng. Co. 1921 *f2002-041900-195079, 81f
ELIE, S/S, b. nr. 76 Antwerp Eng. Co. 1921 *f2002-041900-195081
ELIMA, S/S. Kollideret 30/3 1929 i Biscayen med S/S P. N. DAMM, b. 1924 til D/S VENDILA, der forliste1997-051900-195050
ELIN, MSk, 485 TDW, A. E. Sørensen, under engelsk administration WW21999-041900-1950115
ELISABETH GRANDY, dampskib i Penang afgår til London 18461992-051800-185099
ELISABETH MARIA, fregatskib af Bergen, malet portræt på H&S.1970-061750-1800146
ELISABETH MÆRSK, M/S, fragtskib, A. P. Møller. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052, 55
ELISABETH OG MARIA, fregatskib, partikulært, reder Frederik Frederiksen, København, sejlede 1789 til Guinea o.v.1982-031750-18008-10
ELISABETHS MINDE, åledrivkvase, b. 1900 hos Christian Nielsen, Fejø. Foto. *f1983-071900-200073, 78, 82-84, 90
ELISABETH, 65 kls., kaptajn Nicolaas Rolofs, indkøbt i Ostende til reder Etatsråd Joost von Hemert & Sønner, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 110
ELISABETH, bark / pinke, b. 1800 i Norge, indfl. 1802 til Duntzfeldt & Co. København. Prisedømt 1808 i Calcutta. Skibsportræt af Jacob Petersen ? *p1954-081800-1850132
ELISABETH, fregatskib, 75 kls., kaptajn Caleb Hyatt, opbragt i Kanalen 1805-12-14 af engelsk kaperkutter LORD NELSON, senere frigivet. Tegning side 95. *t1981-081750-185095
ELISABETH, fuldskib, af København - kollision med eng. kutter LORD NELSON 1805 *p1996-071800-1850102
ELISABETH, MSk, 392 TDW, E. B. Kromann, Marstal, under engelsk administration WW21999-041900-1950115
ELISABETH, S/S, 1550 TDW, Progress, krigsforlist 7/4 1941 under engelsk administration WW2. Torpederet i Bristolkanalen.1999-041900-1950114, 122
ELISABETH, sejlskib, 40,5 kls., ført af rømøkaptajn Carsten Peter Møller 1787-1788.1984-021750-185017
ELISABETH, skibsportræt indkøbt 2006.2007-072000-2050145
ELISABETH, skonnert af Mühlenberg. Skibsportræt af Weytz på Altonaer Museum, dateret 1863.1963-041850-190091
ELISABETH, skonnert af Mühlenberg, kendingsnummer Z-104, 1863.1962-061850-1900156
ELISABETH, skonnertbrig, hjemsted Rudkøbing (c.1870)2000-051850-190080
ELISABETH, slup af Løkken, 1837. Tegning af B.H. Hansen, Altona. Ejer Kaptajn Thomas Chr. Hoffmann. *t1975-081850-1900149
ELISABETH, slup af Løkken, 1837, tegning af B.H. Hansen erhvervet til H&S med støtte fra H&S Venneselskab.1980-021900-195011
ELISE MARIE, kuf af Egernsund, 88 BRT, b. 1895 på Verstocktværftet i Martenshoek. Indfl. 1930 til Danmark og næ. senere som NAUTA af Svendborg, I 1944 som NORSHIP i illegal Sverigetrafik. Oph. 1974. Foto. *f1989-021900-200015
ELISE, bramsejlsskonnert 2-m. af Svendborg, 128 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128
ELISE, bramsejlsskonnert, 144 BRT, b. 1879 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041
ELISE, skonnert. Ført af J.H. Ginge i 1840'erne. Hårdtvejrskader i storm 1848, nødrigget havarist ankomst Leith.2011-061800-1850116-117
ELISE, skonnert, b. 1879 hos Rasmus Møller, Fåborg.1959-031850-190056
ELITE, brig af Altona. Skibsportræt af Weytz på Altonaer Museum, dateret 1862.1963-041850-190091
ELIZABETH, kaptajn Hans Peter Klein på Vestindienrejser 1782-1785, reder Bertel Madtzen1991-041700-180059
ELIZA, frugtfarer, engelsk af Yarmouth, beg. af 1800-årene. Gengivet med afsejlingsflag sat. *p1980-111800-1850158
ELJAN, S/S, i islandsfarten, ejet af O. Wathnes Arvingers Rederi, Stavanger, 1900.1975-061850-195093
ELLA EFF, bramsejlsskonnert 3-m. fra Sydfyn, lå 1917 i Jacksonville, USA, pga. krigen.1966-091900-1950134
ELLEN CATHRINE, slup, ejer Morten Mathiesen, Sønderho 1806 *p1998-031800-185055
ELLEN JENSEN, S/S, 3416 BRT, b. 1895 som ELM BRANCH af Sunderland. 1919 næ. WISLA of N.Y. s. Jensen Line, Kbh. og næ. ELLEN JENSEN. 1926 s. D/S Codan. 1926 s. London og næ. PURLEY BEECHES. 1928 oph.2007-031900-195013, 22
ELLEN JENSEN, S/S, ex HUNDGBORG, overtaget af Albert Jensen fra C.K. Hansen 1914-12-00. Solgt til Norge 1915.1986-051900-1950136, 145, 166
ELLENSBORG, C. K. Hansen, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
ELLENSBORG, fragtskib, Dannebrog. Minesprængt 23/10 1943. Repareret Malmø.2007-051900-195048, 55
ELLEN, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, s. til Sverige i 1930'erne.1966-091900-1950124
ELLEN, ex ALBERT REIMANN, brig af Fredericia, kaptajn Rasmussen, reder kulimportør Rasmussen. Senere havnefoged Thorvald Nielsen mønstrede om bord 1894-05-.1964-031850-190057-58
ELLEN, åben båd, 1,7 yachttons, b. 1871 af E.C. Benzon til kaptajn Beck, København1954-051850-190076
ELLIDA, skonnertbrig af Lohals, kaptajn Hansen tyggede på et stykke rav i stedet for tobak.1978-051750-1850151
ELM BRANCH, S/S, 3416 BRT, b. 1895 som ELM BRANCH af Sunderland. 1919 næ. WISLA of N.Y. s. Jensen Line, Kbh. og næ. ELLEN JENSEN. 1926 s. D/S Codan. 1926 s. London og næ. PURLEY BEECHES. 1928 oph.2007-031900-195022
ELNA, brig, kaptajn H.P. Larsen, forlist 1884. Model skænket H&S af Marie Larsen 1963.1963-011900-195011
ELONA, jagtskonnert, b. 1899 hos Rasmus Møller, Fåborg, tegning af Christian Nielsen.1983-141950-2000226
ELONA, jagtskonnert, b. 1899 hos Rasmus Møller, Fåborg, tegning af lukaf under dæk. *t1980-031800-190018-19
ELONA, skonnert / jagt, 55 BRT, b. 1899 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
ELPIDIO BEROVIDES, M/T, ex CHRISTIANSBORG b. 1971 til D/S Dannebrog / VENDILA. 1972 overt. af Dannebrog. K. 1975 af Empresa Maritima Portuaria de Imp. Havana og næ.1997-051950-200051
ELSE GITTE, skonnert af København, ex HAMMERODDE m.fl., b. nr. 396 fra Germaniawerft, Kiel. Solgt 1977 til England.1981-091950-2000108
ELSE, S/S, 3700 TDW, JL, krigsforlist under fransk administration WW21999-041900-1950114
ELSE, S/S, b. 1906, Helsingør Værft, byg. nr. 111, som KOTONIA, k. 1935 af JL og næ. Carlo Andersens oplevelser under WW2.2012-031900-195035
ELSE, skonnert, b. 1919 på Thurø. Konstrueret af skibsbygmester Niels Anthon Nielsen.1989-051900-1950131
ELSINORE, fuldskib, USA, 1913 - om overtro mod sømand som skyld i ulykker.1966-081900-1950115
Eltangskibet omtalt. *t1966-181200-1400291
ELVIAR, dansk sejlskib, om albatros, ca. 1900.1963-061850-1900117
ELY, S/S, b. nr. 342 Wm. Gray, W. Hartlepool2002-041850-195086
EM. Z. SVITZER, bjergningsskib. Bjergede franske S/S ATLANTIQUE, der var grundstødt ca. 1890. *f2008-021850-190020
EMANUEL af Ærøskøbing, jagt, 1871 omrigget til galease, kaptajn Hans Nielsen Dreiø, efter 1871 ført af sønnen Niels H. Dreiø. Forlist 9/3 1875 ved Skagen1996-081850-1900119
EMANUEL, galiot, b. 1747 på Bjørns Værft.1968-021700-180037
EMANUEL, galiot, skibsbygmester Jakob Rasmussen Lund, 1744.1968-021700-180021
EMANUEL, jagt b. 1858 hos Rohmann i Helsingør.1972-091850-1950138
EMANUEL, nybygning 1799 på 104 k.læster. Kaptajn Jes Bendixen førte det 1799-1801.1990-051750-1800106f, 113
EMANUEL, skonnert 3-m., oplagt i Svendborg i 1930'erne.1966-091900-1950125
EMANUEL, tremastet galiot, kaptajn Jes Bendixen, 1785-1799, senere ejet af Johan Matthiesen. Bendixen byggede 1799 ny med samme navn til afløsning.1990-051750-1800106, 109
EMA, bark af Sønderho, kendingsnummer P-100.1962-061850-1900158
EMBLA, kvase, 4 BRT, b. 1896 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
EMBLA, S/S, svensk Røde Kors skib (1943)1994-031900-195041
EMDRUP GAARD, 130 kls., kaptajn Friderich Görrisen, indkøbt i Amsterdam, til reder Agenterne Selby, Dungan & Thomson, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 111
EMIGRANT, barkskib af Flensborg, 74,5 kls., b. i København, reder Rickleff Ingwersen og Erich Jacobsen, Flensborg, kaptajn Hans P. Moltzen.1969-041800-1850124
EMILIE, bark af Fanø, der berettedes 1895 om albatrosser i Sydlige Atlanterhav.1963-061850-1900138
EMILIE, hjuldampskib, maskine 8 nHK = 32 iHK, b. 1882 af E.C. Benzon til R. Holm, Vordingborg1954-051850-190078
EMILIE, lystskonnert, 57 yachttons, b. 1877 af E.C. Benzon til kammerherre Sehested-Juul, Raunholt.1954-051850-190078
EMMA MÆRSK, M/S, fastgået i isen ved Hogland i Finske Bugt. Befriet af isbryderen ISBJØRN 1926-01-23 til 1926-02-08.1950-051900-195098
EMMA MÆRSK, M/S, containerskib, b. 2006 på lindø, 156.097 DW, 11.000 TEU. *f2007-062000-2050113f, 117
EMMA MÆRSK, M/T, 12250 DWt, b. B&W 1928-02-09 til APM. Foto. *f1988-041850-195059
EMMA MÆRSK, M/T, b. B&W 1928 til APM. Model af spantetværsnit 52-54 fremstillet af Chr. Nielsen til museet. Model. *f1955-011950-200011
EMMA, barkskib, rederi M.W. Sass & Sønner, maleri af I.T. Locher, gave til H&S.1950-011800-190010
EMMA, galease , i fart for KGH fra Julianehåb, kaptajn Christian Nielsen1995-021850-19506f, 22
EMMA, galease, ejet af KGH, fører 1888-1908 Christian Nielsen2010-071850-1950136-145
EMMA, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Næ. senere til ULLA og MODIG og CHRISTA, solgt 1969 til Klaksvik og næ. til TIM. oph. 1974.1981-091900-1950106
EMMA, motorgalease, ca. 78 BRT 57 NRT, 110 DWt, Lgd.pp. 22,77, Br.p.sp. 5,63, Dybgang 2,28 meter (værft) 78,8 x 18,4 x 6,8 feet (kend.), 30 iHK Hanseat motor. Reg. 1921-12-03 til kaptajn J.P. Petersen, Toft.1981-091900-1950104, 106
EMMA, åben båd, 1,8 yachttons, b. 1872 af E.C. Benzon til sig selv.1954-051850-190077
EMPRESS OF IRELAND, udstyret med Engelhardts redningsbåde1955-071900-1950146
EN AVANT, dampskib på Congofloden (1881)1999-021850-190017
ENCOUNTER BAY, containerskib, over 1.000 TEU. OCL-poolen. 1969.2007-061950-200078
ENDEAVOUR, Cooks første rejse, 17681999-031750-180080
ENERGI, yawl, 42 BRT, b. 1905-1906 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
ENGEL GABRIEL = MARSELII, defensionsskib af Christiania, kaptajn Brynholt Laursen, 16441948-051600-1650123-124
ENGEL GABRIEL, skude af Læsø, 11,5 kls., 1727 målebrev. Kaptajn og partejer Joen Sørensen.1972-111700-1750187
ENGEL MALTA, defensionsskib af Tønsberg, 16441948-051600-1650124
ENGELEN, dk. orlogsskib b.1511.2003-041500-155057
ENGELEN, krigsskib bygget på Slotø i Nakskov Fjord 1509. Gengivet på kalkmaleri i Voldby Kirke. *p1985-041500-155093
ENGELEN, orlogsskib, b. Sønderborg 1510, 300-400 læster, -1510-1520-1948-021500-155026, 52
ENGLAND, DFDS-skib torpederet feb. 19402006-061900-195088
ENGLAND, M/S, b. 1932 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000104, 112, 116
ENGLAND, M/S, passagerskib til Esbjerg-Harwich-overfarten hos HSM til DFDS i 1964.1982-061900-2000132
ENGLAND, passagerskib DFDS (1937)1995-051900-195080
ENGLAND, passagerskib (1939)2002-051900-195092
ENHJØRNINGEN, defensionsskib af Bergen1948-051600-1650124
ENHJØRNINGEN, Jens Munks skib 16191999-031600-165067
ENHJØRNINGEN, orlogsskib af Skien, kaptajn Hans Hendriksen, 1651.1948-051600-1650119
ENIGHEDEN = EENIGHEDEN, fregatskib, 225 kls., kaptajn Hans C.N. Maark, indkøbt i Alicante til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800108
ENIGHEDEN, 172,5 kls., b. 1778 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Johannes Halkier i Kbh. til von Hemert.1974-041750-180068-69
ENIGHEDEN, 60 kml., kaptajn Lars Madtzen (1752), reder Peter Casse, 17531991-041750-180055
ENIGHEDEN, 97,5 kls., b. 1781 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Niels Byover på Petersværft, Kalvehave til Peter Johansen.1974-041750-180068-69
ENIGHEDEN, fregatbygget hækbåd, i Vestindisk-guineisk Kompagnis tjeneste 1730 til den brændte ved Newfoundland 1738.2009-061700-175091-115
ENIGHEDEN, fregatskib af København, bygget efter forordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Eskild Tønsberg. Sejltegning side 52. *t1974-041750-180052-53, 68-69
ENIGHEDEN, fregatskib, b. på Andreas Bjørns værft 1741. Vist på stik af Vosbein side 21. Tegning af agterspejl side 23. *t1968-021700-180017, 20-21, 23, 32
ENIGHEDEN, fregatskib, kaptajn Lars Madsen, hurtig rejse 1752 på 151 døgn til Vestindien og retur.1982-031750-180038
ENIGHEDEN, galease, grundstødt 17/11 18951999-061850-1900140
ENIGHEDEN, galease, kaptajn Harald Simonsen, Fejøsøfart ca. 1900.1966-131900-1950203
ENIGHEDEN, HCDF, slup (1847)1993-071850-190067
ENIGHEDEN, linjeskib b. 1650 i Kristiania, sænket 1679 i Kalmarsund.1974-051650-170081
ENIGHEDEN, skonnert, 100 BRT, b. 1871 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041
ENIGHED, fregatskib, ostindiefarer, b. 1777 af Erik Eskild Eskildsen på Bodenhoffs Plads.1974-051750-180090
ENTERPRISE, HMS - engelsk krigsskib (1939)2005-081900-195091ff
ENTERPRISE, HMS - engelsk krigsskib (1939) *f p91+932005-081900-195091
EOS, skonnert, 98,61 BRT, 92,42 NRT, NHSF, b. 1867 af E.C. Benzon til hr. Peder Knudsen Mikkelsen, Marstal. Senere enken og efter ca. 1908 N. Åhman i Århus.1954-051850-190075
EPTANISSOS, M/S, ex BOGATYR, b. 1958, nr. 494 Lübecker Flenderwerke. S. 1973 af D/S Myren til Kalamos Comp. Naviera, Panama og næ. 1977 midlert. næ. INNAREN. S. 1984 til Sirius Shipping, Malta, og næ. SIRIUS. Oph. 1984.2008-051950-200092
EQUAL RIGHTS, USA-registreret (1861)2001-031850-190043
ERGO, S/S, finsk skib med dansk kaptajn Hansen (1943)1994-031900-195041
ERIK BOYE, coaster, 299 BRT, grundstødt ved Island og kondemneret i 19922004-051950-200080
ERIK BOYE, S/S, b. nr. 21 Nakskov Skibsværft 1924 til D/S VENDILA, opbragt 9/4 1940 ved Halifax, administreret af Canadian National Steamships, Montreal. Torpederet 15/6 1940 af tysk U-38.1997-051900-195050
ERIK BOYE, S/S, bygget Nakskov. rederi Cimbria / Vendila. E.H. Mathiesen 1. styrmand om bord c. 1925-2011-061850-1900125, 127-128
ERIK BOYE, S/S, rederi D/S Vendila A/S, torpederet Atlanten 1940.2009-091900-1950141
ERIK, halvdæksbåd, 4,2 yachttons, b. 1872 af E.C. Benzon til E. Bagger, København1954-051850-190077
ERIK, S/S, 1.343 BRT, 1.750 tdw, b. 1873, nr. 130, Henderson, Coulborn & Co., Renfrew, til A/S Dampskibet Eriks Rederi, Kbh. S. 1890 til D/S Skjold. S. 1899 til D/S Ægir. S. 1907 til D/S Myren. S. 1912 til D/S Orion. Forlist 1913-12-12 ved Holtenau.2008-051850-195075, 90
ERNA, galease af Nexø, forlist 1958, motor monteres i FREIA, NWFO i 19591997-071950-200076
ERNA, S/S, 2622 TDW, JL, krigsforlist 1941-09-25 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-562 ved Kap Farvel.1999-041900-1950114, 122
ERNA, S/S, b. 1930 hos HSM til JL, rederiet Vesterhavet D/S. Foto. *f1982-061900-1950108
ERNA, S/S, b. Helsingør Værft 1930 til D/S Vesterhavet / JL. Under eng. admin. i WW2. Torp. 1941-09-21 i konvoj fra UK til USA. Foto af besætning (1935c) *f1993-051900-195042
ERNA, S/S, ex SKAANE, b. nr. 15 P. Ph. Stuhr, Ålborg 1919. K. af Reederei Nordmeer, Bremen 1950 fra Dansk-Fransk og næ.1995-071900-1950115
ERNST DREYER, barkentine b. 1869 hos Ernst Dreyer i Altona. Skibe gengivet side 107. *p1983-081800-1900107
ERNST H. GREV SCHIMMELMANN, 179,5 kls., b. 1779 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Jens Sørensen i Kbh. til Overskattedirektoratet og senere s. til Amberg og senere til Schimmelmann.1974-041750-180068-69
ERNST H. GREVE SCHIMMELMANN, fregatskib, tegninger approberet 1779-04-19 af Overskattedirektoratet. *t1970-021750-180029, 31
EROS, M/S, b. 1941 hos HSM til Helsingborg A/B, rederi i Hälsingborg.1982-061900-2000135
EROS, Rotschildtfamiliens lystyacht (1939)2002-051900-1950115
ERRICA, M/S, 9300 TDW, ØK, under engelsk administration WW21999-041900-1950113
ERSTATNING, vestindiefarer (1780-1800)1991-041750-180060
ESBERN SNARE, panserskonnert, udlånt af Marinen som isbryder.1950-051850-190082
ESBERN SNARE, prøvebåd for lodsbåd, 4 kls., b. ca. 1860 af E.C. Benzon til Helsingør lodseri ved Povel Hansen.1954-051850-190063, 74
ESBJERG S/S, hjst. Fanø, i Englandsfarten med landbrugseksport fra 1869.1948-111850-1900152
ESBJERG, lodskutter, b. 1912 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
ESBJERG, M/S, b. 1929 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000104, 116
ESBJERG, S/S, DFDS hjemsejlet fra Tyskland juli 1945 med dansk besætning under danskkommando. Se www.navalhistory.dk. *f2008-021900-195023
Eskortefartøjer for konvojskibe 1940-19451993-031900-195011
ESROM, S/S, ex GRANARIA overtaget af Albert Jensen fra C.K. Hansen 1914-12-00 og 1915 omreg. til USA-flag og næ. til ISLAND. Opbragt 1916-01 af England.1986-051900-1950136, 143, 146, 151
ESSEX, US fregat (c.1883)1999-021850-190054
ESSO DANMARK, M/T, b. 1960 på Odense Staalskibsværft A/S.1961-011950-20009
ESSO NYBORG, model af maskinrum *m1946-011900-195017
ESTELLE MÆRSK, containerskib, i søen *f2009-022000-205012
ESTER MARIE, S/S, b. nr. 78 Antwerp Eng. Co.2002-041900-195079
ESTER, bark, 1055 brt, b 1875 i Sunderland som CASTLE HOLME, k. til Norge og næ. K. 1916 af Volante og næ. TERNEN. K. 1921 af A/B Romny, Stockholm. Forlist 1924.2006-041900-195045f
ESTER, motortjalk af Svendborg, b. 1902 i Groningen , indfl. til Svendborg, fra 1923 s. til Egernsund og næ til FAMILIENS LYKKE. Fra 1946 s. og næ. til HARDY. Foto af sidstnævnte p.10. Minesprængt 1950-05 i Østersøen. *f1989-021900-200010
ESTE, barkskib, torpederet 25/4 19172004-041900-195049
ESTHER, skonnert 3-m. af Nørresundby, b. 1919 Nykøbing M. Klosetbygning på dæk. Oven i lukaf. Foto side 55. *f1980-031900-195049, 55
ESTLAND, S/S, b. 1918 i Aalborg, kaptajn H. C. Fischer, medsejlads 1937 *f1994-031900-195018f, 23
ESTLAND, S/S, b. nr. 13, P. Ph. Stuhr, Aalborg, 1918 til Dansk-Fransk. K. af D/S af 1937 = Ove Skou, København 1940 og næ. HANNE1995-071900-1950104, 106, 114
ESVAGT DANA ex DANA (III), M/S, k. fra Bertra International som DANA RESEARCHER 1984 af ESVAGT og næ. til *f1998-071950-2000132
ESVAGT ? Nybygning, vagtskib, under bygning 2008. *f2008-022000-205010
ETNA, orlogsfregat, brander, lånt ud 1746 til Andreas Bjørn til rejse i Europa.1968-021700-180023
EUGENIO, T/S, ital. passagerskib, b. 1968 til Costa Armatori S.p.A., Genua, næ. BIG RED BOAT og ophugget som sådan på Alang Beach 2003.2009-091950-2000140
EUROPA kolliderer med CHARLES BARTLETT, emigrantskib 1849.1996-071800-1850106
EVA ex CHRISTIAN, skonnert 3-m. af Bogense, b. 1904 hos Skibsbygmester Hoffmann, Fjællebroen, 22 iHK motor instal. 1904. Senere ANNA og META JAN, s. til Holl. 1968. Foto. *f1989-021900-20006-7
EVELYN, fuldskib af Liverpool, havde 1880 slopkiste, hvis priser kendes.1978-051850-1900144
EVERSPRING, cellecontainerskib. Evergreen Marines første skib, 1968. Modtaget 31 containerskibe 1983-1987.2007-061950-200085
EVERTSEN, hollandsk orlogsskib transporterede kanoner fra BREDERODE til Holland 1910. *f1958-031900-195039-40
EXCELSIOR, S/S, b. nr. 104 Thomas Turnbull & Son, Whitby 1888 til H. Baxter & Co., Whitby. K. 1902 af D/S Fiona og næ. G. Koch1997-051900-195052
EXETER, engelsk krydser, lå i Tocopilla, Chile, i 1935 sammen med S/S PAULA. Messedreng Hemmingsens erindringer. Krydseren senere deltager i nedkæmpelsen af GRAF SPEE ved Montevideo.1982-041900-195066
EXETER, nu DRONNINGGAARD (1794)1942-031750-180052
EXPECTATION, engelsk ostindiefarer, ankrede i Porto Prayo Bugten 1677.1985-051650-1750123
EXPEDITION, 65 kls., kaptajn Peter Alstrup, indkøbt i Amsterdam til reder Johan Smith, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112
EXPEDIT, S/S, ankom Julianehåb, lodset af Christian Nielsen ca. 19002010-071850-1950141
EXXON VALDEZ, olieforurening i 1989 i Prince William Sound, Alaska. Indflydelse på regelrevision i STCW2009-021950-200013, 15f
F. H. OF CHAPMAN, dampskonnert, b. Göteborg 1850, forlist Vänern maj 1860 og bjerget af Svitzer. Ombygget til bjergningsfartøj og næ. til SKANDINAVIEN og placeret i Kalmar.2008-021850-190016f
F.C. SIEBEN, bark af Åbenrå, b. Åbenrå af Poulsen 1880. Havde galionsfigur.1975-041850-195060
FADERS MINDE, bark af København. Reddede 1872-12-02 besætning fra fransk skib LES DEUX PIERRE ET EUPHROSINE. Har nu i Antibes i Notre-Dame de Bon Port kirken en votivtavle. *f1962-091850-1900175
FADERS MINDE, bark af Nyborg, b. 1859, kendingsnummer G-15.1962-061850-1900161
FADERS MINDE, bark af Nyborg, senere skonnert, NHTG, 145 kls., b. 1859 hos P. Pedersen, Nyborg, reder Johan Kruuse, s. 1872 til Kbh., skibsportræt. *p1973-081850-1900132-136
FADERS MINDE, barkskib, hjemhørende Nyborg (c.1900)2000-051850-190097
FAIRLAND, containerskib, Sea-Land. 1966.2007-061950-200076
FAIRLAND, S/T, containerskib, Sea-Land. 1966. *f2007-061950-200077
FALKENES, S/S, b. nr. 439 Flensburger Schiffsbau 19382002-041900-195089
FALKEN, dampskib - malet af Georg Ludvig Thomsen, 18592005-061850-1900-
FALKEN, dampskib - malet af Georg Ludvig Thomsen, 1859 *p2005-061850-190050
FALKEN, fiskerikontrolfartøj, fik bygget jolle hos N.C. Nielsen, Fejø.1961-041850-195099
FALKEN, Frederik VIIs dampyacht (1865)1942-011850-19009
FALKEN, hukkert, bygget af Johannes Sørensen Halkjær på van Ostens værft i 1770'erne.1969-041700-1800114
FALKEN, kong Frederik VIIs lystskonnert -1859-1965-031800-190041, 58
FALKEN, lystyacht, ombygget til fragtskib, k. fra Frederik VII's bo. -1864. Solgt 1865 til rederi i Napoli. Maleri side 77 *p1944-031850-190072, 75-79, 83
FALKEN, orlogsfregat og kongeskib ca. 1860.1989-031800-190053
FALKEN, skonnert b. 1863 hos Rohmann i Helsingør.1972-091850-1950138
FALKEN; krydstoldkutter, fartøj for overkrydstoldkontrolløren1947-051800-190097
FALKLAND, S/S, ex URIARTE IV, k. 1915 i Uruguay til Albert Jensen, videresolgt 1916 i Danmark.1986-051900-1950136, 146, 167
FALKLAND, S/S, ex URIARTE NO. 4, ex THORNTONDALE, b. nr. 241 J. Readhead & Co., South Shields, 1888. K. af D/S Libra, København i 1918, forlist 1921 ved Darsserort, Østersøen.1995-071900-1950114
FALSTER, fregat, b. 1742, havde galionsfiguren Jupiter af Just Wiedewelt.1974-051750-180084
FALSTER, fregat, b. 1760, udfaset 1786. Poul de Løvenørn mønstret 1771.2012-041750-180063
FALSTER, fregat, sprang i luften ved Saffy, Marokko, 1753. Mindetavle opsat i Allerslev Kirke, Sjælland, for omkommen kadet .1950-041750-180059
FALSTER, H/S, indsat på rute til Sydhavsøerne i 1850'erne. Indgik i DFDS fra 1866.1944-031850-190044, 86, 88, 91, 93
FALSTER, orlogsbrig, -1813- Overstyrmand 1813 var Gerhard Sandberg.1957-041800-185093
FALSTER, orlogsbrig, vagtskib ved Kronborg, Eckersbergtegning 1826. *t1985-071800-1850210
FALSTER, S/S, b. 1863 af E.C. Benzon, solgt flere gange og næ. til SAMSØ og PRØVEN p.62 *f1954-051850-190061-62, 74
FALSTER, S/S, b. 1866 hos E. C. Benzon, Nykøbing F2005-071850-1900-
FALSTER, S/S, b. 1866 hos E. C. Benzon, Nykøbing F. K. DFDS 1866 og næ SAMSØ *f2005-071850-190060ff
FALSTRIA, fuldskib af København. Rejse til Vestindien 1800-tallet. Om læsning om bord.1964-021850-190020
FALSTRIA, fuldskib, kaptajn Bache. Christian Schmiegelow om bord ca. 18761951-021850-190035-37
FALSTRIA, M/S, containerskib, 18.002 DW, 1.200 TEU, b. Nakskov Skibsværft, 1971. 1972 s. Piræus, chartret til APM og næ. MAERSK AUSTRALIA og MAERSK TEKAPO. 199 oph. Arlang Beach, Indien *f2007-061950-200078ff
FAMA, brig, mistet i Englandskrigen 1807-1808. Bygget 1802. Erobret i Nyborg.1960-101800-1850192
FAMILIA, skonnert 3-m. af Thurø, kaptajn H.J. Erichsen. Skibsportræt, dateret 1873 ca.1963-041850-190092
FAMILIENS HAAB, gaffelskonnert 2-m., b. 1921 på Germaniawerft, byg. nr. 388. Reg. 1922-04-11 til kaptajn H.W. Wulff, Egernsund, og P. Mathiasen i Alnor. Foto ca. 1970. f*1981-091900-1950106-107
FAMILIENS HAAB, gaffelskonnert 2-m., b. 1921 på Germaniawerft, byg. nr. 388. Solgt fra Danmark til Slite, Sverige, næ. til KOMET til 1950, solgt til Trollhättan til 1972. Solgt 1972 til Lahaina Restoration Foundation, Hawai.1981-091900-1950106-107
FAMILIENS HAAB, jagt af Nakskov, 21,5 kls., b. 1840 af skibsbygmester Jørgensen.1983-101800-1900136
FAMILIENS LYKKE ex ESTER, motortjalk af Egernsund, b. 1902 i Groningen , indfl. til Svendborg som ESTER. Fra 1946 s. og næ. til HARDY. Foto af sidstnævnte p.10. Minesprængt 1950-05 i Østersøen. *f1989-021900-200010
FANNY, S/S, b. Craigh, Taylor & Co., Stockton nr. 82002-041850-195086
FANNY, skonnert af Fanø, ca. 1850, kendingsnummer P-6.1962-061850-1900161
FANTAISIE, fransk skonnert, tegnet kahytsscene 1860 på rejse Marseille - Kina. *t1980-031800-190075
FANØ, S/S, 3270 TDW, Baltic D/S, under engelsk administration WW21999-041900-1950115
FANØ, skonnert 3-m., skoleskib *f1946-061900-1950162
FANØ, skonnert, 3-mastet, JL (1930)1998-041900-195065
FARMATYR, S/S, 1.426 BRT, 2.350 tdw, b. 1906, nr. 442 Howaldtswerke A. G. Kiel, til D/S Gefion. Minesprængt 1916-09-02 rejse South Shields - Rouen.2008-051900-195093
FAROS, fyrinspektionsskib, b. 1949 på Orlogsværftet, byg. nr. 183.1960-091900-1950134, 146, 151
FASOLT, S/S, ex ISLAND opbragt af Tyskland og dømt prise i 1920 og næ. til FASOLT af Stettin (Ty.)1986-051900-1950146
FAVELL, bark 3-m. k. ca. 1911 af Finska Skolskeppsrederiet A/B, Helsinki.1988-061900-1950125
Falsterbopram fra Falsterbo Slotsbanke. *f1945-021200-130055
Fanøbarker, store sejlskibe bygget af jern eller stål.1989-021900-20003
Fast rescue craft - vagtskibsoperationer med.2008-022000-205011
FEDDY, S/S, 1500 TDW, Nautica D/S, forlist 5/4 1942 under engelsk administration WW2. Kollideret med engelsk eskorteskib ved Færøerne.1999-041900-1950115, 123
FELICITAS , brigantine, partreder Hans Jesper Koch, ca. 1789.1990-051750-1800111
FENNIA, bark 4-m. k. ca. 1911 af Finska Skolskeppsrederiet A/B, Helsinki.1988-061900-1950125-126
FENRIS, isbryderfærge. Underlagt istjenesten i isvintre - 1930-1950-1950-051900-1950102
FENRIS, isbryder, reddet isbådspassagerer 1940.1950-051900-195078
FERO, S/S, byg. nr. 3 fra HSM til H. Schuldt, Flensborg 1884.1982-061850-190089
FERØE, vestindiefarer, orlogsskib. Gik til Vestindien 1673, mestermandssvend bortløb.1981-031600-170017
FICARIA, M/S, b. hos HSM til DFDS, leveret 1951.1982-061900-2000123
FIDES, bark af Sønderho, kaptajn Hans Christiansen (1906)2004-041900-195046
FIDES, orlogsskib, indsamlingsbøsse efter togt (1622)1996-031600-165039
FIE JENSEN, S/S, 4280 BRT, b. 1900 som HEATHCRAIG, London. 1915 k. fra Norge af P. A. Jensen som HAUGARLAND. 1915 s. N.Y. næ. WINNEBAGO. 1924 s. A/S S/S Fie Jensen næ. FIE JENSEN. 1925 næ. ONTARIO. 1926 s. D/S Ontario. 1927 s. ophugning.2007-031900-195023
FILIPINAS, M/S, skoleskib og bulkskib, kontraheret hos HSM, men bygget i Ålborg1982-061900-2000151
FINGAL, brig af Kalundborg, kommunikerede i søen med andet skib 1860.1962-061850-1900157
FINLAND, fregatskib, Svensk Ostindisk Kompagni, 1781. Maleri på Frederiksborg. *p1981-081750-185089, 92
FINLAND, kinafarer af Sverige. Tegning af tobaksrygning 1769 af skibspræst Jacob Wallenberg. *t1978-051750-1850113
FINLAND, S/S, fragtskib, A/S Dampskibet Finland. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
FINLAND, S/S, k. 1915 i Grækenland som CONDYLIS til Albert Jensen, overt. i London 1915-02-00. Omreg. til USA-flag 1915 og næ. til GENESEE. Alfred E. Magleby var mønstret som 1. styrmand 1915. Opbragt af England og prisedømt. *f1986-051900-1950136, 139, 148-149, 168
Finska Ångfartygs A/B, Helsinki, fik bygget M/S ARIEL, papirfragtskib, i 1970 hos HSM.1982-061900-2000148
FIONIA, M/S, fragtskib, ØK. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052
FIONIA, MS, søsterskib til SELANDIA, b. B&W 1912 til Ø.K. k. Hamborg-Amerikalinjen 1912 og næ. CHRISTIAN DEN X1991-031900-195031
FIONIA, S/S, gruppebillede af mandskab ca. 1925. Om beklædning. *f1979-021900-195051
FIRLINGEN, M/S, 400 DW, b. 1967 Cantieri Navale Felszegi S.p.A., Triest til DFDS.2007-061950-200063
Fiskefartøjer fra Goa og Cochin af typerne almadias, tomes og palegua, 1598. Fra værket Orientalischen Indien, II, ed. Hans Dietrich & Hans Israel de Bry, Frankfurt. *t1990-041550-160064f
Fiskehukkert på kabliaufangst under Island, stik af J.G. Friedrich, 1785. *r1956-061700-1800139
FLADLUSEN, flådeskib 16481997-081600-165087, 92f
FLANDRE, dampskib på Congofloden (1881)1999-021850-190017
FLANQUER, brig, 53 kls., b. 1799 i Flensborg for københavnsk reder Suhr.1969-041700-1800122
Fladbåd fra Uggerby Strand, tegnet 1957 af Gustav Rosenkvist. *t1965-041950-2000111
Flekkerøy bådtype, østnorsk-sydnorsk, foto fra Kristiansand Sjøfartsmuseum. *f1972-041750-185029
FLENSBORG, brig af København. Reder C. Christensen satte 1856 100 bøger om bord. Om læsning om bord.1964-021850-190026
FLENSBORG, ostindiefarer og orlogsskib udsendt 16291995-041600-165045
FLENSBORG, sejlede sammen med FORTUNA til Trankebar 1629-12-02.1977-051600-1650115
FLINK, brig af København, b. 1851 i Svaneke, 64,5 kls. Reder Peter F. Heering.1968-071800-1900126
FLINK, brig, b. Svaneke 1851 til Heering, omb. 1868 til sk.brig, s. 1876 til Rasmus Petersen, Assens.2000-041800-190063, 70
FLITTIGHEDEN, 34 kls., kaptajn Cornelius van Myen, indkøbt i Middelborg, Holland, til reder Agent Thalbitzer, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 110
FLORA ex POTOSI, bark 5-m., 4020 BRT, b. 1895 hos J.C. Tecklenborg, Geestemünde til R.F. Laeisz. Forlist 1925 som FLORA af Valparaiso ved brand. En af verdens 7 femmastede råsejlere.1988-061850-1900129, 158
FLORA, bark -1858-2007-041850-190027-44
FLORA, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
FLORA, galease af Nykøbing M., 1852, skibsreder F. Schade, kaptajn J. Mathisen fra Sønderho, kendingsnummer D-10. Tegning p.163. *t1962-061850-1900161, 163
FLORA, H/S, 69 NRT, b. hos Caird & Co., Greenock, Skotland. K. H. P. Prior 1851. Kaptajn C. F. Lund 1850-1853, kaptajn P. Gude 1853 - 1856, kaptajn Ingerslev 1857-1860. Indsat på rute til Rostock.1944-031850-190035, 38, 43-44, 48-49, 58, 64f, 73, 83, 87, 91
FLORA, korvet (c.1830)1943-011800-185011
FLORA, S/S, 1173 TDW, DFDS, krigsforlist 2/8 1942 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-254 ved Island.1999-041900-1950113, 123
FLORA, S/S, b. nr. 435 A. Vuijk & Zonen2002-041900-195086
FLORA, sejlskib af Elmshorn, kaptajn Jasper Tagholm Lambo 1817-1819.1984-021750-185021
FLORA, sejlskib tilhørende kaptajn Hammer, sejlede i Indiske farvande 1817-.1980-091800-1850144
FLORIDA, flodhjulskib på Congofloden (1881)1999-021850-190017, 35, 46-54
FLOTTBEK, S/S, rederiet Knöhr & Burchard, Hamburg, ejet fra 1890-1981-131850-1950157
FLYING ENTERPRISE, kaptajn Carlsen, Isbrandtsens rederi.1986-051900-1950166
FLYNDERBORG, M/S, b. nr. 777 E. J. Smit & Zoon's Scheepswerven, Westerbroek 1965 til D/S VENDILA. K. 1970 af Breeships N.V., Curacao og næ. BREEVOORT1997-051950-200051
FLYNDERBORG, S/S, 3320 TDW, Dannebrog, krigsforlist 3/11 1941 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-202 på rejse Sydney til London.1999-041900-1950114, 122
Flyvebådene, København (1994)1996-021950-20007-22
FLYVEFISKEN, hydrofoilbåd1996-021950-20008, 12
FLYVENDE GEIST (DEN FLYVENDE GEIST), orlogsskib, kravel, -1518-1525-1948-021500-155026
FLYVENDE HOLLÆNDER, behandlet i artikel om overtro til søs.1966-121800-1900186
Fløjte, hollandsk skibstype - model efter model i Nederlandsch Historisch Scheepsvaart Museum i Amsterdam *m1948-011650-170011
Fløjte, hollandsk skibstype, stik fra Platen Atlas, ca. 1650, *r1948-051600-1650107
Fløjte, skibstype *t2003-021600-17009
Fløjte, skibstype, tegning af Adam Silo. H&S erhvervet 23 laverede tegninger af skibstyper. *t1967-101650-1800179
FN 261, Læsøkutter (1905)2001-021900-195021
FOREENINGEN, snau, b. 1779 af Johannes Halkier i Flensborg.1974-041750-180063
FORGYLTA HJORT, sv. fragtskib (1696)1942-021650-170036
FORHAABNINGEN, 120 kls., kaptajn Mathias Petersen, indkøbt i Barcelona til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 111
Forliste danske skibe under WW2.2012-031900-195034
FORMICA, brig af Flensborg, kendingsnummer Q-??, 1836.1962-061800-1850155-156
FORNÆS, S/S, b. nr. 679 B&W 1945 til Hetland. *f2002-041900-195083
FORSIGTIGHEDEN, 110 kls., kaptajn Cornelius van Sauv, indkøbt i Rotterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 111
FORTH, S/S, postpaket b. 1841 i Leith til Royal Mail Steam Packet, *p1949-041800-185089-90
FORTUNA af Drammen (1708)1998-061700-1750103, 1007
FORTUNA, aktie i selskabet Tremastskonnert Fortunas Rederi, 1894. Dokument gengivet. *d1981-101850-1900121
FORTUNA, bark, norsk. Christian Schmiegelow dreng om bord 1874 fra København.1951-021850-190030-31
FORTUNA, bramsejlsskonnert, skoleskib af Fanø, kaptajnerne Clausen og Warrer. Peter Wamberg mønstret 1899.1963-021850-190021
FORTUNA, fløjte fra Ostindisk Kompagni, mødte i december 1678 danske VOOGEL PHOENIX i Indonesien.1985-051650-1750130-131
FORTUNA, fløjte på 96 kls. af Ebeltoft. Ejer 1693 Rasmus Christensen, Ebeltoft.1959-071650-1700130
FORTUNA, fregatskib, b. 1744, byg. nr. 12 på Andreas Bjørns værft. Solgt 1746 til Flåden som defensionsskib.1968-021700-180023, 34
FORTUNA, galiot 3-m., 75 kls., b. 1742 af skibsbygmester A. Eskildsen. Foto af model. *m1964-121700-1750147
FORTUNA, galiot, 75 klstr. bygget 1742 af skibsbygmester A. Eskildsen. Side 96 og 103. *m2008-061700-175096, 103
FORTUNA, galiot, b. 1742 af skibsbygmester A. Eskildsen på Andreas Bjørns Værft, København. Model udført af toldkontrollør A. Nissen til H&S ca. 1960. Agterpartiet. *m2008-011700-1750OmsB
FORTUNA, galiot, b. 1742, tegning fremstillet efter tegning på RA, af Christian Nielsen 1963.1983-141950-2000224
FORTUNA, galiot, b. 1743 på Andreas Bjørns Værft af skibsbygmester Anders Eskildsen. Foto af model side 24. *m1968-021700-180022, 24, 34
FORTUNA, kaptajn Friedrich Gorrisen, reder Marcus Lauritzen - fik puncheboller - kaptajnsgave fra mægler til kaptajnen ca. 1780.1964-101750-1800135
FORTUNA, krejert på 24 kls. Ejet af Christoffer Globsen, Ebeltoft, 1690.1959-071650-1700126, 128
FORTUNA, krejert på 39 kls. Ejet af Christoffer Globsen, Ebeltoft, 1681-1689.1959-071650-1700126, 128
FORTUNA, M/S, b.nr. 48 fra Scheepwerft Harlingen 1977 BT 1793, som MÄLARSEE og næ. til IJSELMEER, FORTUNA, KLINTHOLM, DELPHINUS, og næ. 2001 til BLUE OCEAN.2006-052000-205055
FORTUNA, paketbåd ejet af Det kongelige oktrojerede danske guineiske Handelssocietet.2010-061750-1800111f, 115, 118f, 129
FORTUNA, paketbåd, havarerede på hjemtur fra Vestindien, og søgte nødhavn i Dover ca. 1775.1982-031750-180020, 50
FORTUNA, sejlede sammen med FLENSBORG til Trankebar 1629-12-02.1977-051600-1650115-116
FORTUNA, sejlskib, ført af rømøkaptajn Jasper Tagholm Lambo 1804.1984-021750-185018-19
FORTUNA, sejlskib, hvorpå W. Gropius 1821 tegnede lodsfigur fra Övelgönne.1964-041750-180075
FORTUNA, skonnert 3-m. af Svendborg, b. 1892 af Ring Andersen, galionsfigur af Fortuna skåret af W.E. Møen. Foto af galionsfiguren *f1975-041850-195072-74, 81
FORTUNA, skonnert 3-m. af Svendborg, s. til Sverige i 1930'erne.1966-091900-1950124
FORTUNA, skonnert, 24 BRT, b. 1884 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041
FORTUNA, skude på 22 kls. Ejer 1681-1687 Mads Pedersen Koch, Ebeltoft. Strandet 1687 ved Rugaard Strand.1959-071650-1700126, 128
FORTUNA, skude, 27 kls. Ejet 1680-1684 af Tommes Rasmussen, død 1684.1959-071650-1700126, 128
FORTUNA, slaveskib 1600-tallet, forlist 1774.2010-061650-1700106, 133
FORTUNEN, ostindiefarer og jagt udsendt 1629.1995-041600-165045
FOSTER ENTERPRISE, M/S, 999 BRT, b. 1959 i Travemünde som RICHARD BRÖHAN. 1959 s. D/S Hafnia og næ. HADSUND. 1963 s. Cayman Isl. og næ. FOSTER ENTERPRISE.2007-031950-200022
FOX II, S/S for Kryolitselskabet Øresund, senere K. KGH og næ. til GUSTAV HOLM, ex GRØNLAND for Ejner Mikkelsen, b. 1893 i København1997-041900-200022
FOX II, S/S, b. 1893 på De Forende Oplagspladser og Værfter, Kbh. K. KGH 1924 og næ GUSTAV HOLM2005-081900-195069, 85
FOX II, S/S, samt rigget som bramsejlskonnert, i fart 1900 på Ivigtut. Erstattede S/S FOX mellem 1886 og 1900.1944-071850-1900134
FOX, S/S, 70 klst., b. 1855 af Alex. Hall & Co. Aberdeen til Ricard Sutton, Nottinghampton, s. Lady Franklin for eftersøgning af Franklinekspeditionen, s. kaptajn Mac Clintock. 1860 s. J. P. Suhr & Søn Kbh, s. 1905 til KGH. Forlist ved Godthåb. *p1944-071850-1900134
FOX, skruebark, rederi KGH (1907)1995-021900-195020, 23
FRAM, model af polarskibet benyttet af Fridtjof Nansen, b. af Colin Archer i Larvik. Skænket af Valdemar Hvidtfeldt, Oranje, NJ, USA. p.XXI *m1960-021950-2000XV, XXI
FRANCE (II), bark 5-m., 5633 BRT, b. 1912 hos C. & A. de la Gironde, Bordeaux til M. Prentout, Rouen. Forlist 1922 på rev i Ny Caledonien. En af verdens 7 femmastede råsejlere.1988-061900-1950129
FRANCE (I), bark 5-m., 3784 BRT, b. 1890 hos Henderson, Glasgow til A.D. Bordes, Frankrig. Forlist 1901 på La Plata. En af verdens 7 femmastede råsejlere.1988-061850-1900129
FRANCESCA CRISPI, M/T, ex SKOTLAND (II) b. nr. 614 Mitsui, Tamano 1957 til Dansk-Fransk. K. 1962 af Soc. de Navigazione Messana, Messina og næ.1995-071900-1950116
FRANKFURT EXPRESS, containerskib, 3.045 TEU, største containerskib ca. 1980.2007-061950-200091
FRANKRIG, A. H. Christensen, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
FRANKRIG, M/S, b. nr. 285 Rickmers Werft, Bremerhafen 1956, Dansk-Fransk. K. 1972 af Naftilos Shipping Co., Famagusta uden næ. i T/C til Da-Fr.1995-071950-2000116
FRANKRIG, S/S, 2150 TDW, H. Alfr. Christensen & Co., krigsforlist 17710 1940 under engelsk administration WW2. Minesprængt ved Yarmouth.1999-041900-1950114, 121
FRANZ RUDOLFE, S/S ex VERATYR, 1.427 BRT, 2.350 tdw, b. 1906, nr. 443, Howaldtswerke A.G., Kiel, til D/S Gefion. S. 1917 til D/S Myren. S. 1928 Franz L. Nimitz, Stettin, næ. Sænket 1942-09-29 af rus. ubåd ved Stolpmünde.2008-051900-195090
FRAU ADRIANA, 40 kls., kaptajn Ewald Hemsen, indkøbt i Cadiz til reder Andreas Buntzen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800104, 110
FRAU ANNA, sejlskib, 21,5 kls., ført af rømøkaptajn Laust Clemendsen 1800-1801.1984-021750-185015
FRAU CHRISTINA af Åbenrå, kaptajn J.H. Bahnsen - fik puncheboller - kaptajnsgave fra mægler til kaptajnen 1764.1964-101750-1800134
FRAU SARA af Altona, 79,5 kls., ført af kaptajn Hans Pedersen Tagholm fra Kongsmark. Indkom 1796-07-04 fra Vestindien.1984-021750-185010, 18
FRDENSBORG SLOT, skib tilhørende Asiatisk Kompagni 1769.2010-061750-1800103
FREDENSBORG SLOT, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750124
FREDENSBORG SLOT, fregatskib, 280 kls., b. 1749 på Bjørns Værft. Skibsbygmester Poul Brock.1968-021700-180038
FREDENSBORG SLOT, fregatskib, Asiatisk Kompagni, b. 1764, 330 kls. Skibsportræt på H&S. *f1964-121750-1800141-143
FREDENSBORG SLOT, fregatskib, Asiatisk Kompagni, gjorde hjemrejse i 1773 på 150 dage.1978-021700-180030
FREDENSBORG, b. 1777 ved KGH Værft af skibsbygmester Erik Eskildsen, 138 kml = 325 tons. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab. p. 75 *p2011-051750-180073, 75-77, 103
FREDENSBORG, dansk skib, om besætningens beklædning 1805.1979-021800-185048
FREDENSBORG, fregatskib. Tekst om skuring af dæk med sandsten, 1805.1965-101800-1850185
FREDENSBORG, fregatskib, 138 kls. b. 1776 skibsbygmester Erik Eskildsen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 52
FREDENSBORG, fregatskib, b. 1748 på Bjørns Værft.1968-021700-180038
FREDENSBORG, fregatskib, kompagniskib, havde mønstringsdag inden togt 1767 til Vestindien, hvor 125 salutter blev afgivet.1982-031750-180010, 50
FREDENSBORG, fregatskib, Ostindiefarer, konvojeret 1798 af OLDENBURG.1981-081750-185097
FREDENSBORG, fregatskib, strandet 1768. Tandbørster fundet om bord.1980-031750-180046
FREDENSBORG, fregat, slaveskib. Forlist 1768 ved Tromøy i Norge2010-061750-1800112f, 119, 123, 131
FREDENSBORG, fregat, slaveskib, 139 læster, bygget 1777 til Den kgl. Guineiske Handel som PRINTZ CHRISTIAN, fra 1781 næ. og ejet af Det Østersøisk-guineisk Kompagni. *p2010-061750-1800110, 115, 118f, 127, 129
FREDENSBORG, fuldskib af København. Hønsning eller dåb 1805 med kong Neptun og cigarrygende officer. Litografi.1978-051800-1850139-140
FREDENSBORG, omtale fra 1805 af kahyttens indretning og farver.1980-031800-190066
FREDENSBORG, S/S, 1636 BRT, b. 1889. 1912 næ. LEXA MÆRSK, 1917 s. D/S Rollo og næ. ROLLO. 1921 s. D/S Gylfe. 1924 næ. ALSSUND. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. Ventspils næ. WINDAU. 1935 oph.2007-031900-195021
FREDENSBORG, slaveskib og dødelighed. Skibsportræt 1788. *r1973-031750-180029-30, 33-34, 46, 51, 53, 56, 70-73
FREDENSBORG, trekantrejser, slaverejser (1766-1776)1991-041750-180052
FREDENSBRO, S/S, 3869 DW. b. 1921 Baltica Værft, Kbh. til Det Københavnske D/S. 1923 s. Det Oversøiske Kompagni. 1929 s. D/S Viking og næ. TENNESSEE. 1933 s. DFDS. Torp. 1942-09-23. *f2007-031900-195013, 16, 21
FREDEN, brig af København, 82 kls. Købt 1808 af KGH og ejet 1809-1843. *p1954-031800-185027
FREDERICIA, fregatskib. Skibsportræt malet ca. 1780 af Frederik Wessel Munck, nu på H&S.1951-071750-1800106
FREDERICK BILLINGS, fuldskib, forliste 1893 på grund af glød fra tobaksrygning eller tændstik.1978-051850-1900116
FREDERICUS QUARTUS, ankom Kapstaden 1735 i april. Forliste 1736 ved Skagen og ladningen bjærget.1987-041700-180053, 63
FREDERICUS QUARTUS, forlis ved Nicaragua 17101948-041700-175069-98
FREDERICUS QUARTUS, slaveskib, slaveoprør og dødelighed. -1709-1973-031700-175042
FREDERICUS QUINTUS, linjeskib, b. 1753, havde buste af Frederik V som galionsfigur.1974-051750-180084
FREDERICUS REX SUECIA, svensk fregatskib, førstestyrmand Pieter Brunet i 1740 til Bengalen.1989-061700-1750150, 165
FREDERICUS, 100 kls. indkøbt i udlandet til reder Frølich & Co., København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1782-05-22.1973-051750-1800106
FREDERIK = FRIDERICH, orlogsskib, b. 1649, om uniformering set på maleri. *p1979-021600-165039
FREDERIK D. VI, H/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1944-031800-185032
FREDERIK DEN SIETTE, ex CHRISTIANSHAVN, fregatskib ejet af Asiatisk Kompagni, foretog 1833-1834 den sidste rejse til Kina for Kompagniet. Model af Erik Werge på H&S. *m1977-091800-1850153
FREDERIK DEN SJETTE, fregatskib, 700 tons, kaptajn Hans Jensen. 1818.1980-091800-1850144
FREDERIK DEN SJETTE, hjuldampskib for Postetaten c. 18401993-091800-1850101
FREDERIK DEN SYVENDE, hjuldamper, Roskilde Fjord (1860)2001-031850-190033
FREDERIK IV, ostindiefarer (1730)1996-051700-175057
FREDERIK IV, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, forliste i 17102010-061700-1750106
FREDERIK OG ANE, bramsejlsskonnert af Marstal, NPTW, (1900) *f1993-071900-195073
FREDERIK VI = FREDERIK DEN SJETTE, dampskib, bygget i Danmark, Jacob Holms Plads - Eckersberg fulgte byggeriet 1830.1974-051800-1850106
FREDERIK VI = FREDERIK DEN SJETTE, fregatskib af København, Asiatisk kompagni. Rejse 1833.1834.1979-041800-185096, 125
FREDERIK VI ex CHRISTIANSHAVN k.1800 *p1942-061800-1850104
FREDERIK VI ex CHRISTIANSHAVN, 3-mastet sejlskib kolonifart k.1800 (1830-134)1943-041800-1850101
FREDERIK VIII, S/S, 12000 BRT, reder Skandinavien-Amerika-Linien, anskaffet 1913.1979-051900-1950142, 144
FREDERIK VIII, S/S, passagerskib2003-051850-195064
FREDERIK VIII, S/S, passagerskib, sejlede 1915-1916 kaptajn O.F. Høgstedt til New York.1986-051900-1950158
FREDERIK VII, bark, navngivet i Rønne 1853 af amtmanden på kongens vegne.1983-081800-1900105
FREDERIK VII, krydstoldinspektionsskonnert, anskaffet 18511947-051850-190097
FREDERIK VII, modelskib ophængt i Tranebjerg Kirke som votivgave i 1851. Modelleret over CHRISTIAN VIII, der forliste på Eckernförde Fjord 1849.1950-041800-195064
FREDERIK VI, 3-mastet sejlskib kolonifart k.1800 (1800-1834)1942-061800-1850104
FREDERIK VI, fregatskib tilhørende Asiatisk Kompagni. Skibspræst Poul Martin Møller mønstret på rejse 1819-1821.1954-071800-1850112
FREDERIK VI, H/S, b. 1829 Jacob Holms Værft, Strandgade, Christianshavn, 127 fod lg. 75 Klst. 110 pax, fart 8 knob. Passerer Stevns Klint, maleri af Jacob Petersen, 1845, kopieret af Th. Kjølner på H&S. *p1950-081800-1850137
FREDERIK VI, H/S, b. 1830 på Jacob Holms Værft, Christianshavn, til L. N. Hvidt. Danmarks først-byggede dampskib. Maleri af samme erhvervet til H&S.1945-011800-18509
FREDERIK VI, H/S, dampskib, b. 1830 på Jacob Holms værft Christianshavn. Første danskbyggede dampskib.1969-071800-1850140
FREDERIK VI, hjuldamper1943-081800-1850107
FREDERIK VI, hjuldamper1943-061800-1850105
FREDERIK VI, linjeskib, b. 1826. Udg. 1872. Store Bjørn klyvergast 1864.1965-031800-190056-59
FREDERIK VI, S/S, hjulskib, b. 1830 som afløser for CALEDONIA.1967-051800-1850130
FREDERIK VI, S/S, kaptajn Hess, passage af Drogden ca. 1830.1960-081800-190094
FREDERIK WILHELM, sejlskib, reder Sass & Sønner København, sejlede på Peru ca. 1850.1984-031800-190042
FREDERIKKE af Rørvig, topsejlsskonnert, NGRP (1870-1890) *p1993-071850-190071
FREDERIKKE LOUISE, brigantine, Vestindisk Handelskompagni, kaptajn William Ballingall, rejse 1785-1982-031750-180019
FREDERIKKE, jagt af Karrebæksminde, maleri, K 2432, restaureret 20052006-082000-2050111
FREDERIKSBERG, hukkert, b. 1749 på Bjørns Værft.1968-021700-180039
FREDERIKSBORG SLOT, brigantine, b. 1747 på Andreas Bjørns Værft af skibsbygmester Poul Brock.1968-021700-180022, 37
FREDERIKSBORG, fragtskib, rederiet Dannebrog. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
FREDERIKSBORG, M/S, b. nr. 980 Gebr. van Diepen, Waterhuizen 1965 til Preben Harhoff, k. 1969 af D/S VENDILA. K. 1970 af Breeships N.V. Curacao og næ. BREEVLIET1997-051950-200051
FREDERIKSBORG, slaveskib, udstilling 1997 *m1998-081950-2000148f
FREDERIKSDAHL, defensionsfregat, b. 1782 af skibsbygmester Johannes Halkier i Flensborg. Model i arbejde til H&S hos toldinspektør A. Nissen, Varde.1981-251750-1800300
FREDERIKSDAL, fregatskib b. i Flensborg, 129,5 kls., b. 1782 til etatsråd van Hemmert & Sønners rederi, København.1969-041700-1800110
FREDERIKSDAL, fregatskib, b. 1782 i Flensborg til van Hemertrederiet, senere andre ejere, solgt til Norge 1799, model på H&S. *m1982-031750-180037
FREDERIKSHAVN, S/S bjergningsskib bestilt af Svitzer A/S i 1875.2008-021850-190020
FREDERIKSHAVN, S/S, b. 1876, middelspanttegning. *t2003-011850-1900OmsB
FREDERIKSHAVN, S/S, bjergningsskib af København, reder Em.Z. Svitzer. Kultegning af Joh. Loch 1909 tilgået H&S.1962-021900-195011
FREDERIKSHAAB, hukkert, b. 1749 på Bjørns Værft.1968-021700-180039
FREDERIKSORT, brigantine, 57,5 kls. b. før 1781 i Kiel. Købt 1781 til KGH, overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab. Forlist 1786.1970-021750-180013, 59
FREDERIKSSTED, fregatskib, bygget af Johannes Sørensen Halkjær på van Ostens værft i 1770'erne.1969-041700-1800114
FREDERIKSTED, vestindiefarer b. 1782 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Johan Halkier i København til Overskattedirektoratet, senere s. til Borre. Tegninger. *t1974-041750-180054, 56-57, 68-69
FREDERIKSVÆRN, fregat, orlogsskib, b. 1783 hos Bodenhoff.1956-061700-1800151
FREDERIKSVAAG ex VIGILANTE ex DUNKERQUE, islandsskonnert af Torshavn, b. 1866 i Dunkerque. Ejet ca. 1900 af købmand M.C. Restorff i Torshavn. Forlist ved Læsø 1913-03-05. Tegning gengivet side 97, foto side 103. *t *f1975-061850-195094-133
FREDERIK, orlogsskib, hovedskib, 94 kanoner, 434 mand, afleveret 1649, b. hos Berns & Marselis i Neustadt. Maleri gengivet side 73. *p1982-051600-170071-73, 77-79
FREDRIKA DOROTHEA WILHELMINA, fregatskib anløb St. Barthélemy 1797.1981-231750-1850272
FREEDEN, 70 kls. indkøbt i udlandet til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1782-06-06.1973-051750-1800107
Fregatskib, ostindiefarer, ca. 1750, maleri af ukendt. *p1962-041700-1750105
Fregattegning på skib med 52 kanoner, tegnet af Bragenes og de Thurah 1726. *t1973-101700-1750143
Fregatter, orlogsfregatter på Holmens pladser 1849. Maleri af C. W. Eckersberg. *p1990-061800-1850134
Fregat, 40-kanoners, brugt som vagtskib ved Helsingør2010-051750-180073
FREIA af San Loranzo, Honduras, ex FREIA RØNNE af Panama, ex FREIA, NWFO, b. 1897. K. 1987 af Kirsten og David Thomsen af dødsbo efter Jens Lund1997-071950-200080
FREIA reg. i DAS 1991, ex FREIA af San Loranzo, Honduras, ex FREIA RØNNE af Panama, ex FREIA, NWFO, b. 1897. K. 1987 af Kirsten og David Thomsen af dødsbo efter Jens Lund1997-071950-200080
FREIA RØNNE ex FREIA, skonnert 2.m. af Rønne, 65 BRT, b. 1897 på Rønne Jernskibsværft, motor inst. 1921 på 33 iHK. 1939 nedrig. til galease. S. 1972 til kaptajn Jens Lund, USA. Foto. *f1989-021850-20004
FREIA RØNNE, ex FREIA, NWFO, b. 1897, ejer Jens Lund, Santa Barbara. K. 1987 af Kirsten og David Thomsen. Foto efter mastehavari 1981. *f1997-071950-200077ff
FREIA, bark af Stavanger 1847, fyrværkeri ved første anløb af hjemhavn.1989-031800-190067
FREIA, brig af Middelfart, b. af H. Illum i Middelfart, galionsfigur gudinden Freia, skåret af W.E. Møen 1867-1868. Foto af figuren. *f1975-041850-195062, 64, 81
FREIA, fore-and-aft-skonnert = sletskonnert, b. nr. 2 på Bornholms Maskinfabrik, Rønne, 1897 til A/S Freia af Rønne. K. 1904 af C. M. Schor. K. 1912 af A. Pepke. K. 1914 af partsrederi med O. Bidstrup1997-071850-200068-81
FREIA, fregat. S af Marinen til Puggaardske Rederi ca. 1860.1990-061850-1900133
FREIA, fregat, b. 1819 - om ornamentering.1974-051800-1850104
FREIA, orlogsfregat under 3-årskrigen. A.M. Nisted tjeneste som frivillig 1848-1851.1981-111800-1900132
FREIA, orlogsskib, b. 1824, på 952 tons, averteret til salg 1887.1976-041800-190054
FREIA, S/S, b. 1860 Caird & Co., Greenock, Skotland, til H. P. Prior1944-031850-190045, 48, 58
FREIA, skonnert - lånetilsagn fra Skibsbevaringsfonden 19921993-111950-2000139
FREIA, skonnert 2.m. af Rønne, 65 BRT, b. 1897 på Rønne Jernskibsværft, motor inst. 1921 på 33 iHK. 1939 nedrig. til galease. S. 1972 til kaptajn Jens Lund, USA, og næ. til FREIA RØNNE af Pa. Foto. *f1989-021850-20004
FREIA, skonnert, NWFO, b. nr. 2 på Bornholms Maskinfabrik, Rønne 1897. Her efter maleri med fuld sejlføring *p1997-071850-200070
FREIA, skonnert, NWFO, b. nr. 2 på Bornholms Maskinfabrik, Rønne 1897. Omrigget til galease i 1939 *f1997-071850-200075
FREJA VIKING, svævebåd (1970-80) *f1996-021950-200013
FREJA, fregat. Ved udrangereing købt af Hans Puggaard.1945-071800-1850161
FREJA, fregat, chef 1795-1797 Georg Albrecht Koefoed, orlogskaptajn.1981-171750-1850201
FREJA, fregat, maleri af Eckersberg 1829. I slægten Jessens eje 1990.1990-051800-1850130
FREJA, M/S, passager- og jernbanefærge, b. på HSM til DSB i 1930'erne.1982-061900-2000111
FREJA, opmålingsskib, 19402004-031900-195018
FREJA, opmålingsskib, arbejder ved deccaoprettelse (1949)2004-081900-1950123
FREJA, orlogsfregat b. 1819, købt 1853 af H. Puggaards Rederi for handelsfart.1968-031800-185043
FREJ, svensk isbryder, der assisterer M/S BLUE OCEAN (2003)2006-052000-205081
FREMAD, galease / jagt, 48 BRT, b. 1899 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
FREM, lastfartøj 33 BRT, b. Fejø Skibs- og Bådeværft (1935c)1994-041900-195060
FREYA, fregatskib af Norge. Øivind Larsen beregnede 1968 dødelighed på rejser 1795-1799 til Vestindien.1979-041750-1800101-102, 112, 114
FREYA, fregatskib, rederi Puggaard, kaptajn Nielsens log på H&S.1951-041800-190072
FREYA, fregat, i træfning med engelske fregatter i Nordsøen 1800-07-25. Situationen malet af C.C. Parnemann.1979-061800-1850151
FREYA, H/S, rederi Kgl. danske Postvæsen, foto af skib langs kaj i København 1863 *f1957-091850-1900180
FREYA, orlogsfregat i kamp med engelske styrker 1800 i Kanalen.1981-081750-185099
FRIDERICHSORT, b. 1781 i Kiel, 57,5 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
FRIDERICHSTADT, b. 1780 i Eckernförde, 58 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
FRIDERICH, orlogsskib, b. 1649 i Neustadt, 86-100 kanoner. Gengivet maleri med flag ca. 1650. *p1969-021600-165027, 29
FRIDERICH, orlogsskib, b. 1649 i Neustadt, foto af ornamentik med elefanter. *p1974-051650-170079
FRIDERICUS IV, b. 1699. 110 kanoner. Om spantekonstruktionen.1962-051650-1700141
FRIDERICUS QUARTUS, fregatskib, forliste 1710 på Nicaraguas kyst.1982-031700-175019
FRIDERICUS TERTIUS, fregat, 56 kanoner, 391 mand. Mindre anker holdt skibet i en storm i 1677. Nu forgyldt og opsat på Rosenborg Slot.1950-041650-170057
FRIEDERICHSSTÆD, fregatskib, b. 1777, tegning side 94. *t1989-051750-180094, 108
FRIEDERICHSVÆRN, fregat, mistet i Englandskrigen 1807-1808. Erobret i Kattegat.1960-101800-1850192
FRIEDERICH, slaveskib 1600-tallet2010-061650-1700106
FRIEDRICH ADOLPH, sejlskib, 25,5 kls., ført af rømøkaptajnen Peter Petersen Holm 1800.1984-021750-185016
FRIEDRICH FRANZ IV, dampskib -1900- og trafik til Danmark.1965-081900-1950178
FRIGGA, DFDS, b. 1922 i Frederikshavn til DFDS, tilbagelevering efter WW2, 28/6-19451999-041900-1950105f
FRIGGA, DFDS, b. 1922 i Frederikshavn til DFDS, tilbagelevering efter WW2, 28/6-1945 *f1999-041900-1950106
FRIGGA, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
FRIGGA, S/S, 1488 TDW, DFDS, under engelsk administration WW21999-041900-1950113
FRIHEDEN = FRIEHEDEN, 70 kls., kaptajn Thysz Hansz, indkøbt i Amsterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 111
FRITZ REUTER, fuldskib af Tyskland. Jens Kusk Jensen mønstret som matros 1890.1986-021850-195012
FRODE, brig af København, b. 1843 i Svaneke, 92,5 kls. Reder Peter F. Heering.1968-071800-1900126
FRODE, brig, 92 kls., b. 1843 i Svaneke.1983-101800-1900134
FRODE, brig, b. Svaneke 1843 til Heering, s. 1876 til Rasmus Petersen, Assens.2000-041800-190064, 70
FRODE, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
FRU CORNELIA THEODORA, 100 kls., kaptajn Henrich Belmer, indkøbt i Amsterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112
FRU CORNELIA, 50 kls., kaptajn Christen Jørgensen, indkøbt i Marseille til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800102, 108
FRU INGEBORG, 100 kls., Kaptajn Niels Nielsen. Indkøbt i udlandet til reder Agent Weisvoigt, Amsterdam. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1782-06-06.1973-051750-1800107
FRU THEODORA JOHANNA, 40 kls., kaptajn Andreas W. Schack, indkøbt i Barcelona til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 111
FRUE MARGARETHA, 110 kls., kaptajn M. Klausen, indkøbt i Rotterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 111
FRUIT MONARCH, M/S, køleskib bygget hos HSM 1949 til Per Gjerding i Bergen.1982-061900-2000120-121
FRUIT QUEEN, M/S, køleskib bygget hos HSM 1949 til Per Gjerding i Bergen, men videresolgt til Transatlantic i Göteborg og næ. til COOLANGATTA.1982-061900-2000121
FRYDENLUND, hukkert, b. 1749 på Bjørns Værft.1968-021700-180038
FUCHS, 150 BRT, b. 1908 i Bremen som fiskelogger, omb. og indfl. 1939 til Gråsten og næ. til IRMGARD, senere VITUS BERING og PALNE, en periode svensk, igen dansk som BONAVISTA, endt i Vestindien.1989-021900-200023
FUGLEN, barkentine af Marstal, b. 1885, gouache af R. Chappell. *p1993-001850-1900OmsF
FUGLEN, barkentine af Marstal, skibsportræt ca. 1780 indkøbt til H&S 1959.1960-141800-1900212
FUGLEN, barkentine, af Marstal, b. 1885 af J. Olsen Christensen, s. 1932 til Ærøskøbing. Farvelagt tegning til H&S.1959-011850-190012
FULTON ex CHRISTA, skonnert, indfl. 1922-11-00 til Kaptajn A.M. Eriksen, Marstal. Forlist 1927-08-26 efter kæntring ved Rügen.1981-091900-1950107
FULTON I, amerikansk orlogsskib med dampdrevne våben og skovlhjul mellem to skrog.1977-061800-1850134-135
FULTON, bugserbåd, reg. Kastrup. Lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1944-031850-190071f
FULTON, S/S, bjærgningsdampskib, ejet af direktør Martin Pedersen, Kastrupværk, ca. 1850-1860.1978-041800-190096
FULTON, skoleskib (1995)1995-051900-195064
FUNCHAL, M/S, passagerskib bygget hos HSM 1961 til Empresa Insulana de Navigacao, Lissabon. Foto. *f1982-061900-2000138-139
FURSUND EFTYCHIA, M/S, 1082 BRT, b. 1956 til D/S Hafnia som FURSUND. 1966 s. Grækenland og næ. FURSUND EFTYCHIA.2007-031950-200022
FURSUND, M/S, 1082 BRT, b. 1956 til D/S Hafnia. 1966 s. Grækenland og næ. FURSUND EFTYCHIA.2007-031950-200020, 22
FURY, engelsk brander, stationeret som fyrskib ved Skagen i 1807.1960-071750-185070
FYEN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, hjemkomst 1749 fra rejse til Kina.1978-021700-180022
FYEN, linjeskib, b. 1705, galionsfigur havfrue.1974-051700-175091
FYEN, linjeskib, galionsfigurmodel fra 1736. Modelfotos pp. 147, 149*f1970-071750-1800147, 149
FYEN, postdampskib b. B&W, går gennem isen ved Nyborg Skibsbro, stik u.a. *r1950-051850-190082
FYKAN, coaster, 299 BRT, grundstødt ved Norges vestkyst i 20012004-051950-200082
FYLLA, brig, b. Svaneke 1848 til Heering, s. 1872 til H. C. Berthelsen m.fl., Dragør.2000-041800-190062, 70
FYLLA, Flådens skonnert, 18652004-021850-19007
FYLLA, orlogsfregat -1807-1957-041800-185087
FYLLA, S/S, 1200 TDW, Progress, under engelsk administration WW21999-041900-1950114
FYLLA, S/S, b. 1862-1863 af B&W, stabelafløbning 14/1 1863, k. af H. P. Prior. Indsat 9/5 1863. Første skib med høj- og lavtryksmaskine i dansk handelsmarine. Side 63 *t1944-031850-190058-59, 62-63, 70-73, 83, 87, 91
FYLLA, S/S, skrueskonnert i Flåden, 1863-1894. Deltog i evakuering af soldater i april 1864.1965-031800-190058
FYLLA, skonnert, KGH (1935)2005-081900-195070, 90
FYLLA, skrueskib, maskinleverancer fra B&B efter 18581993-091850-1900106
FYN, fik næ. til SVEA, S/S, indsat ca. 1936 på Helsingør-Hälsingborgoverfarten. Kom fra Lillebælt.1967-081900-1950168
FYN, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123
FYN, M/F, båddæk med Engelhardts redningsbåde. *f1955-071900-1950147
FYN, orlogsskib, b. 1746, udrang. 1785. Passerede Kullen 1755 og skød varselsskud til fyrpasseren om ildens tilstand for ringe.1960-061750-180026
Fyrskib langs kaj, Fyrmagasinet, Holmen c.1920 *f2001-021900-195010
FYRSKIB NR. 1 udlagt på Læsø Trindel 1829. Model *m1960-071750-185081
Fyrskib nr. 17, Nationalmuseet2001-021950-200021
FYRSKIB NR. 1, 1829, tegnet af fabrikmester A. Schifter. Model udført til H&S.1980-021900-195010
Fyrskib nr. 20 (1914)2001-021900-195016
Fyrskib nr. 5 (1914)2001-021900-195016
FYRSKIB XXI, b. 1910-1911 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
FYRSKIB XX, b. 1908 hos Rasmus Møller, Fåborg. Udlagt på Vyl, kastet på land i orkan 1909. Bjærget 1910 og rep.1959-021850-195038, 42
Fyrskibe, definition, indretning og brug (1946)1946-041900-1950108-122
Fyrskibe, efter 1900 blev der bygget to almindelige og 4 motorfyrskibe, og 8 blev ombygget hos Rasmus Møller, Fåborg.1959-021850-195038
FÆDRENES MINDE, barkskib c.1850 i Flensborg, senere næ. til INGEMANN.2000-051850-190075
FÆDRENES MINDE, sejlskib af Fåborg, var 1854 første danske flodtrafikskib på La Plata. Ankom Montevideo.1984-031800-190045
FÆDRES MINDE, fregatskib, reder Manufakturhandelen, ostindiefarer, gengivet 1805-1807 med vimpel som kontorflag.1969-021800-190050
FÆDRES MINDE, jagt senere skonnert, b. 1853 i Thurøbund af L. Kaas Hansen.1970-031850-190089
FÆRØ, brigantine (1739)1943-071700-1750106
FÆRØ, fregatskib på rejse til Ostindien 1669 - taksigelsesbønner.1955-051650-170093
FÆRØ, fregatskib, udsendt 1668 til Ostindien.1987-041650-170067
FÆRØ, orlogsskib b. i Holl. som AGATHA, købt 16661943-041650-170079
Færgebåde på Sundet, maleri af Chr. Olsen, HS 0053:1072, restaureret 20052006-082000-2050111
Færingerbåd under bygning ved fiskerhus i Torshavn, foto *f1957-051900-1950143
Fønikisk skib fra 200 e.Kr. fra sarkofag i Sidon, *f1950-070200-0250129
Fønikiske skibe losser, relief fra visiren Racheres grav i Theben, c. 1500 f.Kr. *r1950-07-1500128
G. E. BROMS, S/S, ex H. C. ANDERSEN, ex DUNMORE, b. 1888. D/S Fiona sælger 1916 til Broms & Dam, Stockholm og næ.1997-051850-195052
G. KOCH, S/S, ex EXCELSIOR, b. nr. 104 Thomas Turnbull & Son, Whitby 1888 til H. Baxter & Co., Whitby. K. 1902 af D/S Fiona og næ.1997-051850-195052
G.C. AMDRUP - forbrug til træskroget var 40.000 kbf brutto tømmer. = 1.200 kbm rundt træ, oplyst af K.E. Hansen.1960-101900-1950181
G.C. AMDRUP, b. hos Frederikssund Skibsværft og HSM i 1946 til Grønlands Styrelse.1982-061900-2000120
G.C. AMDRUP, ishavsskib (1949)1997-041900-200024
G.C. AMDRUP, M/S, grønlandsskib, model deponeret fra Grønlands Styrelse, p. 17 *m1949-011900-19509, 17
G.O. SARS, no. havforskningsskib (1978)1998-071950-2000134
G.R. BERG, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, 144 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128
G1-class skibe, containerskibe c. 1966.2007-061950-200078
G2-class skibe, containerskibe c. 1966.2007-061950-200078
GABRIEL, orlogsskib, indsamlingsbøsse efter togt (1622)1996-031600-165039
GALATEA, skonnert, b. 1871 i Thurøbund af P. Troensegaard, Thurø1970-031850-190089
GALATHEA (I) togt til Østen, månedistanceobservation formodes benyttet1945-041800-1850146
GALATHEA (I), korvet, b. 1831 på Gammelholm. 36 kanoner, ca. 400 Læser. Verdensomsejling 1845-1847. Chef Sten Andersen Bille. *t1945-081800-1850162
GALATHEA, Ekspedition 1845-1847 til bl.a. Nikobarerne.1950-111800-1850145
GALATHEA, ekspedition i 1845-1847, opholdet i Bengalske Havbugt.1992-051800-185090-103
GALATHEA, fregat, jordomsejling 1845-1847 med Steen bille. Sømand Johan Larsen fra Fejø erindrer.1966-131800-1850204
GALATHEA, korvetten, i Trankebar 18451991-061800-184596
GALATHEA, korvet, b. 1831. Havde galionsfigur formodentlig skåret af H.J. Møen. Tegning gengivet side 49. *t1975-041800-190049-50, 54
GALATHEA, korvet, b. 1831, om galionsfigur.1974-051800-1850106
GALATHEA, korvet, ekspedition 1845-1847 med tegneren P.A. Plum.1952-011800-190013
GALATHEA, korvet, ekspedition 1845-1847 med tegneren P.A. Plum.1951-081800-1900107
GALATHEA, korvet, jordomsejling 1844-1845. Tegning af skibet på Gibraltars Red. Tegnet af Julius Prømmel, 1835 *t1952-021800-185067-68
GALATHEA, korvet, jordomsejling 1845-1847. Mapper med tegninger af P.A. Plum indkøbt 1950 til H&S på auktion.1951-011800-185012
GALATHEA, korvet, vandforsyning og vinforsyning på togt 1845-.1977-021800-190025, 39
GALATHEA, orlogsfregat, b. 1831 på Holmen. Den foretog jordomsejling i 1845-1847 under Kaptajn Steen Andersen Bille.1966-101800-1850143-156
GALATHEA, orlogskorvet, b. af D.H. Funch i 1800-tallet.1989-051800-1950119
GALATHEA,, chef kommandør Steen Bille, 1845, forberedte ekspedition.1962-061800-1850158
GALTEN = VILDSVINET, lystfartøj til slottet Haga, bygget 1787.1981-041750-180024
GALTEN, motorbåd for kreaturtransport på Fejørute ca. 1930-1955.1966-131900-1950202
GAMMA, mønstret Ove Kjeldsen -19391995-061900-195082
GAMMELHOLM, nordbåd, udfaset fra Holmen, s. Em. Z. Svitzer 1833.2008-021800-190012, 14
GANGES, dampskib, til ankers på Nikobarerne 1846.1952-021800-185073
GANGES, fregatskib, Asiatisk Kompagni, i konvoj med HOLSTEN 1782 fra Trankebar.1981-081750-185093
GANGES, orlogsdampskonnert købt af East India Company i Calcutta 1845, hjulskib b. 1817, drægtig 306 t, 2 x 12-pundige kanoner1992-051800-185092-101
GANGES, orlogsdampskonnert købt af East India Company i Calcutta 1845, hjulskib b. 1817, tegnet af Lars Madsen *t1992-051800-185095
GANYMED, skonnert, 152 BRT, 132 NRT, b. 1852 af E.C. Benzon, til konsul C.B. Benzon, Stubbekøbing. Strandet 1871-04-05 ved Ängelholm, s. 1875 til C.H. Møller, Odense, s. 1891-04-29 til P. Simonsen, Odense, oph. 1900.1954-051850-190071
GARIBALDI, fragtbåd fra Råå, Skåne, skibsportræt, b. 1863, ejer fisker Anders Johansson fra 1863-1869, derefter brødrene N. og P. Johansson. Malet af L.P. Sjöström. *p1966-071850-190087
GARIBALDI, skonnert 3-m., b. 1904 hos Z. Th. Jacobsen i Troense til partrederi i Troense. Faktura på omkostning ved løbegilde gengivet side 103.1983-081900-1950103
GATEWAY CITY, S/T, rederiet Sea-Land. C-2 stykgodsskib ombygget med cellestyr til containere. 1957. *f2007-061950-200061, 73f
GAUTATYR, M/S, 6.933 BRT, 10.270 tdw (lukket sh.), b. 1962, nr. 159 Nakskov Skibsværft til D/S Myren. S. 1973 Bangladesh Shipping Corp., Dacca og næ. BANGLAR TARANI. Oph. 1987.2008-051950-200085, 92
GAUTATYR, S/S, ex AUSTA, b. Sunderland Shipbuilding Co., nr. 236 i 1906-04-12 til D/S Frem, s. 1912-10-17 til D/S Gefion og 1913-01-04 næ. S. 1917-09-13 D/S Myren, s. 1935 M. Utzon, Talinn næ. HEINO. *f2008-051900-195078, 81
GAUTHIOD, fuldskib af Göteborg. Skibsportræt af Weytz på Göteborgs Søfartsmuseum, dateret 1871.1963-041850-190090
GAVILAN, S/S, ex ASTRID, 1.735 BRT, 2.875 tdw, b. 1924 nr. 161 Kbh. Flydedok & Skibsværft til D/S Myren. S. 1954 Caribbean Cargo Carriers S.A. Comp. de Naviera, Panama, næ. Sænket Røde Hav 1975.2008-051900-200084
Galease, retstævnet *f1946-061900-1950163, 173
Galeot fra Pommern *f1946-061900-1950134
Galionform ved forstævn på diverse skibe *m1946-061500-1750153-156
Galioth, tegning fra Stibolts skitsebog (1760) *t1998-031750-180043
Galiot, skibstype beskrevet fra Åbenrå 1785.1990-051750-1800107
Galiot, tremastet portrætteret i to positioner i Middelhavskulisse. Har tilhørt kaptajn Johan Matthiesen, ca. 1790-1800. *p1990-051750-1800108
Gallias, tegning fra Stibolts skitsebog (1760) *t1998-031750-180043
Galtabäckskibet omtalt. *t1966-181200-1400291
GEA, lystskonnert, ejer grev Ahlefeldt (1913)1995-031900-195035
Gedesbyskuden AGNETE, rekonstruktion af middelalderskib *f2012-021950-200027
Gedser Rev Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1950-051850-195095
Gedser Rev Fyrskib påsejlet 1954-08-14 af norsk MARIDAL. 1 mand omkom. Foto af skib p.154 *f1960-091950-2000153-154
Gedser Rev fyrskib udlagt 1878. Inddraget under WW2.1960-081800-1950118, 128
GEFION, H/S, 18731996-021850-19007
GEFION, H/S, b. 1874 på B&W. Fisker, druknet under færgetransport af passagerer til H/S GEFION 1876-07-09.1965-031800-190068
GEFION, orlogsfregat, b. 1843. Foreslået til GALATHEA-ekspeditionen 1845, men vraget.1966-101800-1850144
GEFION, S/S hjulskib, på Helsingør-Hälsingborgoverfarten. Foto ca. 1900 fra Helsingør havn. *f1967-081900-1950165-166
GEFION, skonnert 3-m. af Svendborg, b. Ring Andersen 1899, 211 BRT. Oph. 1960'erne. *f1970-031900-195077-83
GEFLE, S/S, byg. nr. 16, 1888 fra HSM til H.M. Gehrckens, Hamburg.1982-061850-190091
GEHEIME-RAAD GREGERS JUEL, b. 1777 i Kbh. el. Eckernförde. 127,5 kml. Slaveskib udsendt mellem 1777-1781 af KGH.2011-051750-180065, 73, 82-83
GEHEIME-RAAD STAMPE, b. 1777 ved Fabritius & Wevers Værft, 123 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073, 82-83, 90, 96
GEHEIMER CONFERENTZRAT BLÜCHER, hvalfanger, kommandør Teunis Hansen Teunis, til 1819.1971-041700-180074
GEHEIMERAAD GULDBERG, slaveskib og dødelighed.1973-031750-180030, 51, 70-73
GEHEIMERAAD MOLTKE, 162,5 kml. Tilgået Østersøisk-guineisk Selskab 1782-1783.2011-051750-180084
GEHEIMERAAD NUMSEN, 146 kls., b. 1782 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Jens Knudsen i Kbh. til generalkrigskommissær Brown.1974-041750-180068-69
GEHEIMERAAD NUMSEN, b. Holland, 98,5 kml. Købt af Østersøisk-guineisk Selskab 1782.2011-051750-180084
GEHEIMERAAD RABE, b. Amsterdam, 139 kml. Købt af Østersøisk-guineisk Selskab 1782.2011-051750-180084
GEHEIMERAAD ROSENCRONE, b. Danzig, 120 kml. Købt af Østersøisk-guineisk Selskab 1783.2011-051750-180084
GEHEIMERAAD ROSENKRANTZ, 170 kls., kaptajn M.J. Willer, indkøbt i London til reder Østersøisk og guineisk Handelsselskab, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112
GEHEIMERAAD ROSENKRANTZ, b. Holland, 132 kml. Købt af Østersøisk-guineisk Selskab 1783.2011-051750-180084
GEHEIMERAAD SCHACK RATHLOU, 127 kml. Disponeret af Østersøisk-guineisk Selskab -1783-2011-051750-180084
GEHEIMERAAD STAMPE, fregatskib, slaveskib, rejser 1780-1783.1973-031750-180070-73
GEHEIMERAAD STEMANN, fregatskib, slaveskib, rejser 1780-1783.1973-031750-180070-73
GEHEIMERAADINDE RABEN fregatskib, 139 kls. b. i Amsterdam, købt 1782 til Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180060
GEHEJMERAAD GREGERS JUEL, fregatskib, 127,5 kls. b. 1776 skibsbygmester Clement Bothman Eckernförde. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 54
GEHEJMERAAD MOLTKE, fregatskib, 162,5 kls. b. før 1777. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 55, 60
GEHEJMERAAD NUMSEN, fregatskib, 98,5 kls. b. før 1782. Købt 1782 i Holland til Østersøisk-guineisk Handelsselskab. Senere andre ejere. Solgt 1803 til Norge.1970-021750-180013, 60
GEHEJMERAAD ROSENCRONE, fregatskib, 126 kls. b. før 1783 i Danzig. Købt 1783 til Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180060
GEHEJMERAAD ROSENKRANTZ, fregatskib, 132 kls. b. før 1783 i Holland. Købt 1783 til Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180061
GEHEJMERAAD SCHACK pinkskib, 127 kls. b. 1777. Skibsbygmester Jens Sørensen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab. Måske samme skib som KAMMERHERRE SCHACK p.56.1970-021750-180012, 56, 61
GEHEJMERAAD STAMPE fregatskib, 124 kls. b. 1777. Skibsbygmester Christian Høyer. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 56
GEHEJMERAAD STEMANN, fregatskib, 128 kls. b. før 1781. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 54
GEHEJMERAADINDE SCHIMMELMANN fregatskib, 133 kls. b. før 1782 i Holland. Købt 1782 til Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180060
GEIR, bjergningsdamper, b.1908 Bremerhafen. Foto side 92. *f2002-051900-195091-118
GEISER, dampskib - om ornamentering ca. 1844.1974-051800-1850107
GEISER, ex SOPHIE, ex KALUNDBORG, ex SOLEN, ex PAN, 60 x 12 fod, 5,75 kls., b. 1861 af E.C. Benzon1954-051850-190075
GEISER, H/S, b. 1844 på Orlogsværftet2005-071800-185057
GEISER, H/S, b. 1844 på Orlogsværftet - tegning af Andreas Schifter 1844 *d2005-071800-185059
GEISER, S/S, b. 1882, 2.831 BRT, frl. 14/8 18882001-081850-1900124, 127
GEISER, S/S, b. 1882, 2.831 BRT, frl. 14/8 1888 maleri af A. Jacobsen *p2001-081850-1900132
GEISER, S/S, passagerskib i Thingvallalinjen. Kolliderede 1888-08-14 i Nordatlanten med S/S THINGVALLA fra samme rederi. GEISER forliste med 109 omkomne.1988-041850-195038-39
GEISER, S/S, Thingvallalinjens skib fra 1882. Kolliderede 1888 med THINGVALLA.1979-051850-1950131, 134-137
GEJSER / GEISIRs og THINGVALLAs sammenstød i Atlanterhavet 14/08 1888. *r1945-031850-1900103
GEJSER, første danskbyggede hjuldampskib, 18441993-091800-185097, 102
GELINDA, M/S, ex UNISCOPE, ex ARNGRIM, b. 1956, nr. 143 Nakskov Skibsværft til D/S Myren. S. 1970 Union Transportation Inc. Monrovia, næ. UNISCOPE. S. 1971 Gesuri Lloyd Inc., Monrovia, næ. S. 1972 Asia Africa Shipping Co. Monrovia. Oph. 1972.2008-051950-200087
GEMMA, kutter, 15,3 yachttons, b. 1875 af E.C. Benzon til Alfred Hage, Oremandsgård.1954-051850-190077
GENERAL EICKSTEDT, fregatskib, rejse 1782 til Vestindien, rejserute.1982-031750-180022
GENERAL HUTH, b. 1778 ved Carl Wilders værft, 127 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
GENERAL HUTH, slaveskib og dødelighed.1973-031750-180030, 70-73
GENERAL SANDFORD, D/S, flodskib på Congo tilhørende SAB.1999-021850-190055
GENERAL WERGELAND, S/S, 2939 BRT, b. 1916 som YESAKI MARU. 1916 næ. GENERAL WERGELAND af Kristiansand. 1917 næ. ASLAUG af Haugesund. 1917 næ. WINNECONNE af N.Y. 1923 s. J. KLerk, Kbh.2007-031900-195021
GENERALINDE CLAUSEN, 127,5 kls., b. 1779 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Jørgen Koch i Kbh. til Potter.1974-041750-180068-69
GENERALINDE WALTERSTORFF, kaptajn Hans Peter Klein på Vestindienrejser 1794-1797, reder Jeppe Prætorius1991-041700-180060
GENESEE, S/S, ex FINLAND, k. 1915-01-00 af Albert Jensen rederi og næ. til FINLAND, omreg. til USA-flag 1915. Opbragt af England og prisedømt. Overt. af St. Lucia, forliste 1935.1986-051900-1950145, 148-151
GENRAL HUTH, pinkskib, 127 kls. b. før 1781. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 56
GEORG SJEDOV, russisk isbryder, hjulpet af JERMAK før 1940 i Polarhavet.1950-051900-195093
GEORG STAGE - uniformshue med kvast som anvendt i krydstoldvæsenet1947-051900-1950115
GEORG STAGE I, næ. JOSEF CONRAD.2005-081900-195065
GEORG STAGE (I), b. 1882 på B&W, skoleskib. Model skænket H&S af M.a.I. Bernhard Bruncke 1980. *f1980-121950-2000163
GEORG STAGE, skoleskib (1912) *f1995-031900-195029ff, 35, 40
GEORG STAGE, skoleskib (1935)2005-081900-195065
GEORG STAGE, skoleskib (1995)1995-051900-195064
GEORG STAGE; skoleskib, foto af Gudmund Jensen, *f1949-051900-1950114
GEORG THE FORTH / GEORG THE FOURTH, engelsk ostindiefarer 1835.1952-021800-185029
GEORG WASHINGTON, amerikansk orlogsfregat 1852-07-04 fejredes med raketafskydning.1989-031800-190067
GEORGE H. POWELL, S/S, b. nr. 2126 Perm. Metals Corp., USA 1943, Libertyship. K. Dansk-Fransk 1947 og næ. GRØNLAND (II).1995-071900-1950115
GEORGIA, S/S, ex YOKOHAMA, b. 1920 Øresundsvarvet til Oversøisk Komp. 1929 s. D/S Viking og næ. 1933 s. DFDS. 1940 overtaget US, reg. Panama, næ. ARISTIDES. Stevedoreskib under WW2. Retur DFDS 1946. *f2007-031900-195019
GEORG, S/S og S/S CONSTANTIN, skibsmaleri af Th. Møller, HS 0049:2376, restaureret 20052006-082000-2050111
GEORG, S/S, af København i fart til Newcastle 1875-76. 2 stmd. Otto Søtoft.1990-061850-1900135f, 146
GEORG, S/S, b. nr. 158 B&W2002-041900-195077, 85
GERDA TOFT, S/S, b. nr. 113, Antwerp Engineering Co. 1930 til D/S Jutlandia (Jens Toft), rekvireret 1942 til Soc. Navale de l'Ouest, Paris, næ SAINT ALAIN, som tysk: GERTRUD1992-061900-1950106, 113
GERDA, fiskerbåd, af Askø. Søsat 1937 hos bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø, ved træk over land med manuel kraft. *f1961-041850-1950119
GERD, S/S, b. nr. 217, Helsingør Værft 1935 til D/S Torm, rekvireret 1942 til Cie. de Navigation Paquet, Marseilles, næ SAINT RAYMOND, som tysk: GERD1992-061900-1950106
GERD, S/S, b. nr. 217, Helsingør Værft 1935 til D/S Torm, sænket 1943-02-22 i Middelhavet, s for øen Marettimo ved Sicilien *f1992-061900-1950108*, 110
GERSON, barken, Moses og Søn, G. Melchior (1883) *p2004-021850-195011
GERSON, bark, ejet af Moses & Søn G. Melchior, 1861.1961-091850-1900178
GERSON, bark, rederiet Moses & Søn G. Melchior (1861) *p2000-021850-190020
GERSON, bark, rederiet Moses og Søn, G. Melchior (1883)2004-021850-19509
GERT HANSEN, coaster, 299 BRT, kollideret med fast fyr i Oslofjorden i 20002004-051950-200082
GERTRUD MARIE, kaptajn Hans Peter Klein på Vestindienrejser 1786-1792, reder Coninck & Reiersen1991-041700-180059
GERTRUD RASK - i Grønlandsfarten (1935)2005-081900-195080, 89f
GERTRUD UND MARIA, sejlskib, 20,5 kls., ført af rømøkaptajn Matthis Carstens Leest 1796-1799, 1801.1984-021750-185017
GERTRUDE MÆRSK, M/S, b. 1930 Odense Stålskibsværft. Kom i 1941 under US admin. som CAVALCADE til 1946, 1955 k. af Rickmers Rhederei, Bremerhaven; 1964 oph. *f1998-051900-195084f
GERTRUDE MÆRSK, under US administration 1940-1945 ved American President Line som CAVALCADE.1993-031900-195016
GERTRUD, S/S, ex SAINT ALAIN, ex GERDA TOFT, b. nr. 113, Antwerp Engineering Co. 1930 til D/S Jutlandia (Jens Toft), rekvireret 1942 til Soc. Navale de l'Ouest, Paris, næ. Som tysk igen næ. til:1992-061900-1950106, 113
GERTRUD, S/S, ex SKINFAXE, ex BRETAGNE (II), b. nr. 118 Helsingør Værft 1908. K. af Rederi A/B Gertrud, Stockholm, 1927 og næ.1995-071900-1950114
GESINE, flodskib, coaster, museumsskib i Flensborg. Besøg af Venneselskabet 2011.2011-082000-2050162
GESVINDT, slup af København, 4,5 kls. b. 1810 i Helsingør.1958-061800-1850143
GEYSER, første danskbyggede hjuldampskib, 1844 - Se GEJSER1993-091800-1850102
GIBEL DERSHA, rutebåd Gibraltar-Tanger (1939)2002-051900-1950102, 107
GIBRALTAR, HMS, fregat Royal Navy, John Byng mønstret, 17271994-021700-17506
GIDEON og JOSEPHAT. Vragdele konserveret 2007 med tilskud fra Revisor civiløkonom Gerhard Møller Nielsen og hustru Kirsten Møller Nielsen født Ørsted's Mindelegat.2008-071600-1800112
GIDEON, 1700-tals skibsvrag fundet ved udvidelsen af Helsingør Havn 1989.1990-081700-1750164
GIDEON, orlogsskib b. 1500-tallets slutning, sænket 1617-1618 i Helsingør Havn.1990-031550-165047
GIDEON, orlogsskib sænket 1617, undervandsarkæologisk undersøgelse 19901991-081950-2000119
GIDEON, orlogsskib sænket ved Helsingør havn 1617.1956-051600-1650110
GIERTRUD CATHRINE, brig, rejser i grønlandsfarten. Forliste 1804-08-22 ved Julianehåbsfjorden. Kaptajn 1804 Jørgen Jochumsen Burchard.1954-031800-185029
GIESTEN UND MARIA = KIRSTEN UND MARIA ?, sejlskib, 29,5 kls., ført af rømøkaptajn Jesper Nielsen 1799.1984-021750-185017
Gilleleje Flak Fyrskib1946-041900-1950103
Gilleleje Flak Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1950-051850-195095
GIMCRACK, skonnert, konstrueret af Georg Steers, USA, 1848.1983-131850-1900174
GISELTHOR, S/S, b. nr. 93 B&W 1876 til A/S D/S Carl som VOLMER, k. 1905 af D/S Cyrus og næ. til CYRUS, k. 1911 af Zentralverein Deutscher-Reederei, Hamburg som logiskib og næ. til G.1997-051850-195042
GISKØ, norsk dampskib, sænket 1917. Brudes redningsbåd fiasko.1955-071900-1950147
Gitre, redskaber brugt ved gitring af skibssider. Foto af redskaber fra Skagen Rav Fyrskib nr. XIX, nu på H&S. *f1966-191950-2000311
GJEDSER, H/S, langs Kvæsthusbroen 1897 ca. *f1988-041850-195041
GLENARD, bark 3-m. k. ca. 1911 af Finska Skolskeppsrederiet A/B, Helsinki.1988-061900-1950126
GLENESSLIN, sejlskib, b. nr. 236 T. Royden & Sons, Liverpool 18852004-041850-190041
GLOMMEN, orlogsbrig, 18 kanoner. chef kaptajnløjtnant J.C. von Schrødersee, afgik for konvojering af danske skibe fra Biscayen og hjem 1793.1981-081750-185094-96
GLORY, fregat, med lodsen Mr. Dowie om bord, omtaler deviation ca. 1790.1986-031750-180048
GLÛCKSTADT, b. 1782 ved Østersøisk-guineisk Værft, 58 kml. Tilgået Østersøisk-guineisk Selskab 1782.2011-051750-180084
GLÜCKAUF, S/S, ex CLARA, ex LADY CLARE; b. 1874, nr. 136, M. Pearse & Co., Stockton. Rederi F. W. Ludwig, Stettin. K. 1927 af E. Schneekloth, Rostock, og næ. MECKLENBURG. Oph. 1933.2008-051900-195090
GLÜCKAUF, S/T, jernskib af Bremen, b. 1886 i England til Deutsche Amerikanische Petroleumsgesellschaft, 3020 DWt, 14 tanke. Det første virkelige tankskib.1963-111850-1900159
GLÜCKSTADT brigantine, 58 kls. b. 1782 skibsbygmester Erik Eskildsen til Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180062
GLÜCKSTERN af Altona. Indkom 1796-07-29 fra Vestindien til Altona, kaptajn Peter Petersen Holm (II).1984-021750-185010
GLÜCKSTERN, sejlskib, ført af rømøkaptajnen Peter Petersen Holm 1796.1984-021750-185016
GNEISENAU, b. 1936, tysk slagskib WW2 *f2001-051900-195092ff
GNEISENAU, slagskib, sænker CHILEAN REEFER, M/S, 2400 TDW, JL, 16/3 1941 med kanonild i Nordatlanten.1999-041900-1950121
GOD FORTUNE, 82 kls., kaptajn Hans Nissen, indkøbt i Marseille til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 109
GODT HAAB, 120 kls., kaptajn Sijbrant Caasze, indkøbt i Palma de Mallorca til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800104, 109
GODTHAAB, dampbarkentine, skrueskib, rederi KGH, grønlandsrejse 1902+19061995-021900-195016, 23
GODTHÅB, grønlandsskib, kompas fra skibet gengivet side 135.1984-061850-1950135
GODTHÅB, S/S - chartret til Marinen (1935)2005-081900-195080
GODTHAAB, S/S, ankom Julianehåb, lodset af Christian Nielsen ca. 1900 samt 19082010-071850-1950141, 146
GODTHAAB, S/S, ekspeditionsskib (1950)1997-041900-200033
GODTHAAB, S/S, KGH. Medtage personer fra Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1959-041900-195064, 66, 72
GODTHÅB, skib, der forliser 19362005-081900-195084
GODØ, norsk dampskib, sænket 1917. Brudes redningsbåd fiasko.1955-071900-1950147
Gokstadskibet omtalt. Foto af detalje i model. *m1966-181000-1100282, 287
Gokstadskibet. Frisernes handelsveje før 1000.1966-04800-120028
Gokstadskibets ror - i forbindelse med Rebækfundet 1943. Tegning i Magnus Andersens Vikingefærden. *t1944-041850-1900112
Gokstadskibets ror - i forbindelse med Rebækfundet 1943. Tegning i Magnus Andersens Vikingefærden. *t1944-041850-1900112
Gokstadskibet, oldnordiske både bygget i model til H&S.1986-041850-1950115, 128
GOLDEN ODYSSEY, M/S, krydstogtskib, b. 1974 hos HSM til Royal Cruise Line, Piræus, og var tegnet af Knud E. Hansens Tegnestue. Foto side 149. *f1982-061900-2000148-149
GOLIATH, linjeskib, engelsk. Deltog i Middelhavskampene 1798 mod Napoleon.1962-031750-180046, 58, 62
GORDIUS, sejlskib, b. Svaneke 1842 til Heering, s. 1849 til N. N. Bryde2000-041850-190070
GORM, kutter, b. 1904-1905 i Frederikshavn, opmåling af Christian Nielsen 1941.1983-141900-1950219
GOTFRED, galease / jagt, 42 BRT, b. 1890 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
GOTLAND, S/S, ex LEONIDAS CAMBANIS, 5700 DWt, k. 1915 i Grækenland til Albert Jensen. Ankom 1915-08-00 til new York medførende Niels Arnesens far. Omreg. til USA-flag og næ. til MUSKEGON.1986-051900-1950136, 144, 151, 153-155, 169
GÖTA LEJON, isbryder, svensk, 4000 HK,, b. 19321950-051900-1950105
GRACE DIEU, eng. orlogsskib b.14182003-041400-145054
GRAF SPEE, tysk krigsskib, vrag på La Plata 1945.1995-061900-195097
GRAF SPEE, tysk orlogsskib, 1940. Nedkæmpet ved Montevideo. EXETER, engelsk krydser deltog.1982-041900-195066
GRAF SPEE, tysk slagskib b. - se ADMIRAL GRAF SPEE---
GRAF VON BERNSTORFF, sejlskib, 93,5 kls., ført af rømøkaptajn Jasper H. Møller 1806, 1816.1984-021750-185012, 17
GRANE, isbryder, b. 1891 til Københavns Havnevæsen.1950-051850-195090-91, 102
GREAT BRITAIN, S/S, b. 1838-1845, model, foto af *m1949-051900-1950115
GREAT EASTERN, S/S, model, foto af *m1949-051900-1950116
GREAT GALLEY, eng. orlogsskib b.15152003-041400-145055
GREAT WESTERN, dampskib, krydsede 1838 Atlanterhavet fra øst til vest for damp.1949-041800-185084
GREGERS JUEL, slaveskib og dødelighed.1973-031750-180030, 70-73
GRENAA, S/S, 2000 TDW, Hetland, under engelsk administration WW21999-041900-1950114
GRETE JENSEN, S/S, 4549 BRT, b. 1902 som SPYROS VALLIANOS, Gr. 1915 s. P.A. Jensen Line næ. CLEVELAND af N.Y. 1924 næ. MANITOWOS, N.Y. 1924 s. A/S S/S Grete Jensen næ. GRETE JENSEN. 1926 s. D/S Codan næ. SVENDBORGSUND. 1928 s. Gr. næ. ALAFIA. 1931 oph.2007-031900-195013, 23
GRETE JENSEN, S/S, ex MANITOWOC, ex CLEVELAND, ex SPYROS VALLIANOS, skib der blev k. af Albert Jensen 1915 fra Gr. og kom under dansk flag, derefter USA, og i 1924 retur til Dk og næ. til GRETE JENSEN.1986-051900-1950152
GRETE, S/S og ULLA, S/S, b. 1931 hos HSM til JL - fik Lentz ventilmaskiner.1982-061900-2000107
GRETE, S/S, b. Helsingør Værft 1931 til J.L., torp. 1943-02-11 af UK u-båd TURBULENT ved Cabo Oropesa n for Castellón de la Plana, besætning reddet af CARMEN FREIXAS1992-061900-1950110
GRETE, S/S, b. Helsingør Værft 1931 til J.L., torp. 1943-02-11 af UK u-båd TURBULENT ved Vinaroz *f1994-031900-195029f, 39
GRETHE af Nakskov, evert (1937)2005-081900-195086
GREV ADAM F. MOLTKE, 142,5 kls., b. 1782 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Erik Eskildsen i Kbh. til Østersøisk-guineisk Kompagni.1974-041750-180068-69
GREV ADAM FERDINAND MOLTKE, 112 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073-74
GREV ADAM FERDINAND MOLTKE, fregatskib, 112 kls. oplysninger mangler, overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180013, 58
GREV BERNSTORFF, 209 kml. Kaptajn Joseph Briggs. Reder Selby & Terborch, rejse 1799.1991-041750-180048
GREV BERNSTORFF, b. 1779, 124 kml. Slaveskib udsendt mellem 1777-1781 af KGH.2011-051750-180065, 73-74
GREV BERNSTORFF, fregatskib, 124 kls. b. før 1781. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 53
GREV BERNSTORFF, sejlskib i indiefarten for Coninck & Reiersen (1781)2004-061750-180096
GREV BERNSTORFF, slaveskib og dødelighed.1973-031750-180029-30, 70-73
GREV CHRISTIAN DITLEV VON REVENTLOU, fregatskib, 101 kls. b. 1781, skibsbygmester Eskild Eskildsen, til Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180013, 30, 32, 58, 61
GREV E. SCHIMMELMANN, bygget som hvalfanger, overført til slaveskib. Slaver og dødelighed.1973-031750-180051, 70-73
GREV ERNST SCHIMMELMANN, forlist ved De Kapverdiske Øer 17802005-091750-1800103
GREV ERNST SCHIMMELMANN, sejlskib, købt fra Tyskland 1779 af Coninck & Reiersen og næ. fra DER CRON PRINTZ VON PREUSSEN, forlist ved Cap Verde Øerne i 17802004-061750-180087-102
GREV JOACHIM GODSKE MOLTKE, fregatskib, 124 kls. b. før 1777. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 55
GREV JOACHIM GOTSCHE MOLTKE, b. 1777 ved KGH Værft, 129 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
GREV LAURVIG, fregatskib. Jesper Reichardt, kadet deltog 1725-1727 i rejse til Ostindien.1953-031700-175044
GREV LAURVIG, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse 1734, havde lang rejse og mistede mange mand inden ankomst Norge 1734.1987-041700-180049
GREV LAURVIG, fregatskib, passage af Abrolhos 1726.1955-051700-175094
GREV LAURVIG, fregatskib, rejse til Trankebar 1729, kaptajn Anders Mogensen Brun.1950-091700-1750138-139
GREV LAURVIG, Ostindiefarer, 1726. Om sømandsstraf.1956-051700-1750117
GREV MOLTKE, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123
GREV MOLTKE, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Indien 1758.1987-041700-180041, 45
GREV MOLTKE, fregatskib, slaveskib, rejser 1780-1783.1973-031750-180070-73
GREV REVENTLOU, b. 1781 ved KGH Værft, 115 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
GREV SCHEEL, b. 1776 ved Peter Applebys værft, 118,5 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073, 82-83
GREV SCHEEL, fløjte, 118,5 kls. b. 1779 skibsbygmester Jørgen Hansen Koch. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 55
GREV THOTT, fregatskib, 122 kls. b. 1776 af skibsbygmester Jørgen Hansen Koch. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 54
GREV THOTT, fregatskib, slaveskib, rejser 1780-1783.1973-031750-180070-73
GREVE THOTT, b. 1777 ved Peter Applebys værft, 118,5 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
GREVINDE BERNSTORFF, 176,5 kls., b. 1779 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Johan Halkier i Kbh. til Overskattedirektoratet, senere s. til Brown.1974-041750-180068-69
GREVINDE BERNSTORFF, fregatskib, bygget af Johannes Sørensen Halkjær på van Ostens værft i 1770'erne.1969-041700-1800114
GREVINDE MOLTKE, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Indien 1764.1987-041700-180035
GREVINDE SCHIMMELMANN, 150 kls., kaptajn Jacob Rønne, indkøbt i Amsterdam, til reder Østersøisk og guineisk Handelsselskab, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 111
GREVINDE SCHIMMELMANN, b. Holland, 133 kml. Købt af Østersøisk-guineisk Selskab 1782.2011-051750-180084
GREVINDE WEDEL fregatskib, 124 kls. Anskaffet til Østersøisk-guineisk Handelsselskab ca. 1782.1970-021750-180061
GREVINDE WEDEL, 124 kml. Disponeret af Østersøisk-guineisk Selskab -1783-2011-051750-180084
GREVINDEN AF LAURVIGEN af København, reder Vestindisk-guineisk Kompagni, anløb Kapstaden 1737.1984-051700-1800101-102, 107, 109-114, 124
GREVINDEN AF LAURVIGEN, fregatskib, rejse til Madagaskar 1737-1739, kaptajn Jacob Nicolaj Holst. Senere overgået til reder Andreas Bjørn i hvis eje skibet strandede 1747-03-18.1955-021700-175020-48
GREVINDEN AF LAURVIGEN, fregatskib, kompagniskib, togt 1730-1732 til Vestindien. På turen blev afgivet 1301 salutter. Kaptajn Cornelius Bagger. Kostforhold 1763.1982-031700-175010, 28, 50
GREVINDEN AF LAURVIGEN, rejse til Guinea og Vestindien 1730-1732, affyrede 1301 salutskud.1989-031700-175057
GREVINDEN AF LAURVIGEN, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, forliste i 17472010-061700-1750107
GREVINDEN AF LAURVIGEN, vestindiefarer, i havn St.. Thomas 1733, kaptajn Peder Jensen Giested 1736.2009-061700-175094, 109
GRIFFEN / GRIBSHUNDEN -1487-1495-, stor kravel, Kong Hans' hovedskib, brændt 1495 ved Røndeby.1948-021450-150026
GRIPSHOLM, S/S, b. 1924 af W.G. Armstrong, Withworrth & Co., Newcastle, foto af, *f1949-051900-1950121
GRODEN ex CAROLINE AMALIE, H/S, blev 1862 indsat på ruten Hamburg - Helgoland / Föhr / Bremerhaven. Nedrigget 1866 til lægter og næ. til SÜDWEST.1981-191800-1900231
GROSSHERZOGIN ELISABETH, fuldrigger, skoleskib hos Deutsche Schulschiff Verein 1901.1988-061900-1950121
GROVEHILL, S/S, b. Irvine Shipbld. & Dry Dock, W. Hartlepool nr. 1632002-041900-195086
GROVELEA (Sv.), S/S, ex LADY FURNESS (Dk.), k. 1915 i Sverige til Albert Jensen og næ. til LIVLAND, omreg. til USA-flag 1915 og næ. til HOCKING (I), men opbragt inden af England og prisedømt, næ. til PHARE (UK).1986-051900-1950136, 147-148
GROVENESS, S/S, k. 1915 i Sverige til Albert Jensen og næ. til HOGLAND. Omreg. til USA-flag og næ. til WINNECONNE.1986-051900-1950136, 151
GRÖNLAND, S/S af Åbo, solgt fra KGH, b. 1893 i København (1951) *f1997-041950-200034
GRØNHAUG, S/S, b. nr. 158 B&W2002-041900-195077
GRØNLAND (III), M/T, b. nr. 635 Deutsche Werft, Hamburg 1952 til Dansk-Fransk. K. Gobierno de Colombia, Cartagena 1959 og næ. ANTONIO DE AREVALO.1995-071950-2000116
GRØNLAND (II), S/S, b. nr. 2126 Perm. Metals Corp., USA 1943, Libertyship, søsat som GEORGE H. POWELL. K. Dansk-Fransk 1947 og næ. K. af Cia. de Commerce y Vapores S.A. Panama 1951 og næ. BARKA.1995-071900-2000115
GRØNLAND (IV), M/S, b. nr. 623 Werft Nobiskrug, Rendsburg 1961 til Dansk-Fransk. Næ. 1972 til SKOTLAND (III). K. John Kontaros, Piræus, 1973 og næ. LORD NELSON.1995-071950-2000116
GRØNLAND (I), S/S, 2000 TDW, Dansk-Fransk, krigsforlist 29/7 1940 under engelsk administration WW2. Luftbombet i Kanalen, slæbt til Dover, yderligere bombet og sunket der.1999-041900-1950114, 121
GRØNLAND (I), S/S, b. nr. 623 Howaldtswerke, Kiel 1923, Dansk-Fransk, krigsforlist 29/7 1940 under engelsk administration WW2. Luftbombet i Kanalen, slæbt til Dover, yderligere bombet og sunket der.1995-071900-1950115
GRØNLAND (V), M/S, b. nr. 226 Nystad Varv 1973 til Dansk-Fransk. Går straks i 10 års charter til Kgl. Grønlandske Handel. K. 1979 af Nordania Leasing A/S.1995-071950-2000117
GRØNLAND, orlogsskib 17611998-071750-1800117
GRØNLAND, S/S benyttet af Ejner Mikkelsen, senere k. af KGH og næ. til GUSTAV HOLM, ex FOX II for Kryolitselskabet Øresund, b. 1893 i København1997-041900-200022
GRØNLAND, S/S ex GUSTAV HOLM, ex FOX II, b. 1893 på De Forende Oplagspladser og Værfter, Kbh. Solgt som GUSTAV HOLM af KGH 1952 og næ.2005-081900-195069
GRØNLAND, S/S, ex HOCKING (Hol.), k. 1915 i Holland til Albert Jensen og næ. til GRØNLAND, fører Kaptajn Faber. Omreg. til USA-flag og næ. til HOCKING (II)1986-051900-1950136, 148, 168
GRØNLAND, S/S, libertyskib, rederiet Dansk-Fransk, sejlede 1947 med maskinmester tidligere på S/S HALLAND.1982-041900-195068
GRØNLAND, sejlskib, ført 1794 af kaptajn Hans Ericksen.1984-021750-185019
GRØNSUND, S/S, 2406 BRT, b. 1891 som PHYLLIS. Senere i Grækenland næ. KRETE. 1915 s. Ålborg D/S og næ. JACOB KJELLERUP. 1916 s. Th. Just, Kbh og næ. GRØNSUND. 1919 s. D/S Gylfe. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. 1934 s. oph.2007-031900-195012f, 15, 17, 22
GRAA ULV, orlogsskib, 36 kanoner, 150 mand, afleveret 1642, b. hos Berns & Marselis i Neustadt.1982-051600-170072-73
Grådyb Fyrskib inddraget ved WW21946-041900-1950111
GUARDFISH, US ubåd, sænker S/S GUSTAV DIEDERICHSEN 1942.1998-051900-195090f
GUDEN-AAE, GUDENS-AAE, GUDENAA, brigantine, b. 1797 i Åbenrå til Hans Chr. Hansen Randers. Kaptajn Lorenz Johannes Frost. Skisportrætter usignerede 1799 og (1799). Side 124 og side 125. *p1990-051750-1800123ff
Gudenåkåg, opmålt 1946 - den sidste eksisterende - af Christian Nielsen.1965-041900-1950108
GUDRUN MÆRSK, byg. nr. 63, Odense Staalskibsværft, b. 1937. Overtaget af de allierede under WW2. Søfolk herfra i Alexandria.2012-031900-195039
GUDRUN MÆRSK, M/S, 4050 TDW, APM, under engelsk administration WW2, tilbagelevering medio 19461999-041900-1950105, 113, 120
GUDRUN, fragtskib, rederiet TORM. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
GUISEPPA 5 ex CARINA ex DANA (I), havforsk.skib, 4-m. f-and-a- skonnert, 367 BRT, b. 1918 på Nakskov til ØK.1998-071900-1950121
GULDBORGLAND, S/S, af Sakskøbing i Dybvig Havn ca. 1900. B. Flydedokken 1900, byg. nr. 27.1966-131900-1950199, 202
GULDBORGSUND, S/S, 3876 BRT, b. 1905 som RYGJA, Bergen. 1915 næ. ALLAGUASH , N.Y. 1924 s. D/S Birte Jensen / Jensen Line og næ. BIRTE JENSEN. 1926 s. D/S Codan og næ. GULDBORGSUND. 1927 s. Grækenland og næ. MARATHON.2007-031900-195022
GULDBORG, motortjalk af Marstal, 85 BRT, b. 1892 i Martenshoek, indfl. 1928 til Danmark og næ. til GULDBORG af Nyk. F., fra 1935 som SKJOLDNÆS, s. 1978 til Holland. Foto. *f1989-021900-200012
GULDFAXE, S/S, ca. 2000 DWt, rederiet Steenberg, kaptajn Per Møller Pedersen ca. 1920-1930.1985-061850-1950204
GULFAXE, S/S, b. nr. 122 Helsingør Værft 1909. K. af D/S Skandia i 1916. 1918 næ. til NORMANDIET (III), k. af O. Tiedemann, Talinn, 1935 og næ. til MARIA1995-071900-1950114
GULFAXE, S/S, b. på HSM til Primula D/S A/S ca. 1918.1982-061900-2000102
GULFAXE, S/S, byg. nr. 122 i 1909 fra HSM til Schach Steenbergs rederi.1982-061900-195098
GULFAXE, S/S, kaptajn 1913- var Herman Rudolf Hemmingsen.1982-041900-195054
GUNHILD, fragtskib, rederiet TORM. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
GUNHILD, S/S, tilhørende Torm A/S. Bomberamt i 1944. Repareret i Svendborg 1946. Næ. 1951 GUNHILD TORM, s. 1954 til Tyskland.2008-031900-195046
GUNNER, galiot af Nakskov, 15 kls., bilbrev udst. 1722, b. 1710 af Niels Stigsen og Niels Jensen, tømrere for skibsbygger Jørgen Rødby, der er død 1722.1958-051650-175097
GUNVOR MÆRSK, S/S, 3297 TDW, APM, under engelsk administration WW21999-041900-1950113
GUSTAF III, svensk kinafarer. Medbragte 1804 Wallenbergs Min Son på Galejen.1964-021800-185015
GUSTAV DIEDERICHSEN, S/S, b. nr. 697 Howaldtswerke A. G., Kiel 1930 til Rhederei M. Jebsen, Aabenraa, under japansk admin. 1940, i 1942 næ. til TEIKYU MARU, sænket af US u-båd 1942-09-09..1998-051900-195087ff
GUSTAV DIEDERICHSEN, S/S, b. nr. 697 Howaldtswerke A. G., Kiel 1930 til Rhederei M. Jebsen, Aabenraa, under japansk admin. 1940, sænket af US u-båd 1942-09-09. *f1998-051900-195090
GUSTAV HOLM, S/S med hjælpesejl, KGH-skib, ex GRØNLAND for Ejner Mikkelsen, ex FOX II for Kryolitselskabet Øresund, b. 1893 i København som barkentine, omrigget senere til 3-m. skonnert1997-041900-200022-35
GUSTAV HOLM, S/S med hjælpesejl, KGH-skib, foto sidste rejse (1950) *f1997-041900-200030
GUSTAV HOLM, S/S med hjælpesejl, KGH-skib, foto som barkentine i 1938 *f1997-041900-200023
GUSTAV HOLM, S/S, KGH, foto, hvor der tages fly om bord 19372005-081900-1950-
GUSTAV HOLM, S/S, KGH, foto, hvor der tages fly om bord 1937 *f2005-081900-195073
GUSTAV HOLM, S/S, pasagerskib for KGH, b. 1893 på De Forende Oplagspladser og Værfter, Kbh. K. af KGH 1924 som FOX II og næ. Solgt fra KGH 1952 og næ til GRØNLAND2005-081900-195069-73, 78-90
GUSTAV HOLM, S/S, pasagerskib for KGH, b. 1893. Foto med flag over toppene ved afgang Kbh. 19312005-081900-1950-
GUSTAV HOLM, S/S, pasagerskib for KGH, b. 1893. Foto med flag over toppene ved afgang Kbh. 1931 *f2005-081900-195069
GUSTAV, M/S, b.nr. 48 fra Scheepwerft Harlingen 1977 BT 1793, som MÄLARSEE og næ. Senere næ. til FORTUNA, KLINTHOLM, DELPHINUS, og næ. 2001 til BLUE OCEAN. 2003 k. af Octavia Marine og næ.2006-052000-205055
GWYDYR CASTLE, sejlskib. Rejse på Atlanten 1901. Om læsning om bord. Fandt Nicholas Nickleby af Charles Dickens om bord.1964-021900-195022
GYDA, S/S, 2885 TDW, Torm, under engelsk administration WW21999-041900-1950114
GYLDENLØFUE, ostindiefarer, der ved Kap Verdeøerne 1709-02-02 mødte FREDERICUS QUARTUS på vej til Guinea1948-041700-175071
GYLDENLØVE, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, forliste i 17022010-061700-1750106
GYLFE, H/S, 18731996-021850-19007
GYLFE, S/S hjulskib, på Helsingør-Hälsingborgoverfarten. Foto ca. 1900 fra Helsingør havn. *f1967-081900-1950165-166
GYLFE, S/S, b. 1874 på B&W, nr. 79. Sundbåden tæt på kollision med frugtskude 1898.1966-131850-1900200
GYLFE, skonnert b. 1867-1868 hos Løve i Helsingør.1972-091850-1950137
GÆA, skonnert 3-m. forlist under WW1. Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-195034
GÅ PÅ, orlogsjagt i St. Barthélemy 1785.1981-231750-1850274
H. C. ANDERSEN, S/S, ex DUNMORE, b. nr. 14 S. MacKnight & Co., Ayr 1888 til Dunedin Steamship Co., Leith. K. 1902 af D/S Fiona og næ. K. 1916 af Broms & Dam, Stockholm og næ. G. E. BROMS1997-051850-195052
H. G. PETERSEN, S/S, b. nr. 18 Carmichael Maclean & Co., Greenock 1898 til D/S VENDILA, forlist 1918 efter påsejling af No. S/S SIRI1997-051850-195050
H. GREGERSEN, fuldrigget 4-m. Model ophængt som votivgave i Ringe Kirke. Skænket af Hans Gregersen. Ophængt 1887.1950-041850-195062
H. H. PETERSEN, S/S, 1430 TDW, H. C. Christensen, Marstal, krigsforlist 7/1 1941 under engelsk administration WW2. Minesprængt i Nordsøen1999-041900-1950115, 121
H. P. Priors Flaade 1864. Maleri af C. F. Sørensen visende alle skibene foran Svanemøllen. Skænket H&S af sønnesøn Otto Prior. *p1944-031850-190073
H. P. PRIOR, S/S, nybygning til DFDS 18771944-031850-1900106
H. PONTOPPIDAN, S/S, b. nr. 131 Irvine's Shipbuilding Co., West Hartlepool, 1903 k. 1912 af D/S CIMBRIA og næ. K. 1914 af D/S VENDILA. K. 1932 af Rederi-A/B Britannia, Helsingfors og næ. SCANDINAVIC1997-051900-195050
H. PONTOPPIDAN, S/S, b. nr. 425 Jan Smit & Co., Ablasserdam 1903 til D/S Cimbria. 1912-09-09 strandet og forlist ved Grundkallen Fyr1997-051900-195052
H.C. ANDERSEN, S/S, halvmodel skænket af rederiet Svendsen & Christensen A/S, København1949-011900-19509
H.C. ØRSTED, kabelskib, Store Nordiske Telegrafselskab, passerede som andet danske skib Suezkanalens i 1870.1969-061800-1900134
H.P. PRIOR, M/S, passagerskib, b. hos HSM til DFDS, leveret 1950.1982-061900-2000123
H.P. PRIOR, S/S, b. 1878, byg.nr. 107 B&W til DFDS. Udrangeret 1913.1954-061850-190084
H.V. RAVN, fyrinspektionsskib, b. Nakskov 1944, byg. nr. 121.1960-091900-1950132
HADERSLEV S/S, b. 1860 hos Wolfgang Petersen, Haderslev. Deltog i evakuering af soldater i april 1864.1965-031800-190058
HADSUND, M/S, 999 BRT, b. 1959 i Travemünde som RICHARD BRÖHAN. 1959 s. D/S Hafnia og næ. HADSUND. 1963 s. Cayman Isl. og næ. FOSTER ENTERPRISE.2007-031950-200020, 22
HADSUND, S/S, 1872 BRT, b. 1872 som BEN LEDI af North Shields. 1912 næ. DEMETRIOS af Piræus. 1916 s. Nordisk Fjerfabrik og næ. ØSTEN. 1916 s. D/S Rollo. 1921 s. D/S Gylfe. 1924 næ. HADSUND. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. 1935 s. Ove Skou...2007-031900-195013, 17, 22
HAFENTOR, S/S, søsætn.navn for b. nr. 106 Odense Staalskibsværft 1946, Hansaskib. K. af Dansk-Fransk fra staten og næ. HALLAND (II). ex BOGNÆS.1995-071900-1950115
HAFNIA, rederiet D.F.K. Foretog rejse i 1944 med malm til Tyskland.2007-051900-195055
HAFNIA, S/S, af Bergen, reder William Hansen. Lastede i Petsjora 1904.1966-141900-1950218
HAFNIA, S/S, byg. nr. 15 i 1888 fra HSM til Kjøbenhavn D/S A/S.1982-061850-190091
HAINAUT, dampskib på Congofloden (1881)1999-021850-190017
HALESIUS, S/S, ejet af Clanlinien, deltog i eftersøgningen af skoleskibet KØBENHAVN 1929.1988-061900-1950182
HALFDAN, fragtskib, DFDS. Malmfart under WW2.2007-051900-195052, 55
HALIFAX, engelsk skib, hjemkomst 1739 og fortalte, at de havde set og fanget havfrue ved Mauritius.1967-021700-175028-29
HALLAND (II), S/S, b. nr. 106 Odense Staalskibsværft 1946, Hansaskib k. af Dansk-Fransk fra staten. Søsat som HAFENTOR og ex BOGNÆS. K. af D/S Jutlandia 1954 og næ. INGER TOFT.1995-071900-1950115
HALLAND (I), S/S, 2000 TDW, Dansk-Fransk, krigsforlist 1940-09-15 under engelsk administration WW2. Luftbombet London - Dundee rejse.1999-041900-1950114, 121
HALLAND (I), S/S, b. nr. 630 Howaldtswerke, Kiel 1924, Dansk-Fransk, krigsforlist 1940-09-15 under engelsk administration WW2. Luftbombet N for St. Abb's Head.1995-071900-1950115
HALLAND, S/S, kaptajn Poul Haure-Petersen, rederiet Det Dansk-Franske D/S A/S -1928- Messedrengen Erik Hemmingsens erindring. Torpederet i WW2. *f1982-041900-195055-64, 68
HALLINGDAL, no. K. 1916 af D/S Hamlet, næ. AMLETH, s. 1918 til D/S Orion og næ. POLARIS2007-031900-195010
HALMØ, jagtskonnert, b. 1900 hos Rasmus Møller, Fåborg, tegning af Christian Nielsen.1983-141950-2000226
HALMØ, skonnert / jagt, 58 BRT, b. 1900 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
HALSSKOV, M/S, todækker bilfærge, b. hos HSM 1956 til DSB.1982-061900-2000127
HAMLET, H/S, ex NORDSEE, b. Kiel 1892. oph. 1924. Her i Ringkøbing havn. Foto ca. 1910. *f1978-061900-1950161
HAMLET, kutter, 2,5 yachttons, b. 1896 af E.C. Benzon til baron Palle Rosenkrantz, København / Charlottenlund.1954-051850-190078
HAMLET, M/T af Drammen. b. 1915 på Götaverken, Göteborg Det første motortankskib.1963-111900-1950160
HAMLET, S/S hjulskib, b. 1842, på Helsingør-Hälsingborgoverfarten, 1800-tallet.1967-081850-1900165
HAMLET, S/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1944-031800-185032
HAMLET, S/S, hjulskib, b. 1841 i London, 81 BRT, s. til I/S Helsingørs D/S i 1841. Indsat i Sundfart 1842.1967-051800-1850139
HAMLET, skonnert af Marstal, b. hos Gorm Clausen, Marstal 1905, tegning af Christian Nielsen 1963.1983-141950-2000226
HAMLET, skonnert på bedding i Marstal, Newfoundlandskonnert 3-m. *f1953-041850-190063
HAMMERODDE ex ARVI ex SIRI af Svendborg. Efter minesprængning 1949-01-27 bjærget og rep. og s. 1951 til I/S Arvi af Marstal. S. 1963 til Allinge og næ. til HAMMERODDE.1981-091950-2000108
HAMMERSHUS, M/S, b. 1936 på B&W til D/S paa Bornholm af 1866 A/S, *f1949-051900-1950127
HAMMERSHUS, S/S, helmodel skænket af D/S af 1866 paa Bornholm1949-011900-19509
HANCOCK, transportskib. Ankom Charlotte Amalie 1917-03-30.1957-061900-1950162, 166-169, 172
HANESTRÖM II, M/S, 299 BRT, b. 1913 som INGEGERD af Gøteborg. næ. HANESTRÖM II. 1953 næ. RUNO af Donsø. 1962 s. D/S Hafnia og næ. BROSUND. 1970 s. M. H. Simonsen, Middelfart.2007-031950-200021
HANNE HANSEN, M/S, af Marstal, i hårdt vejr *f (1991)1996-011950-2000OmsF
HANNE SKOU, M/S, b. c. 1954 hos HSM til rederiet Ove Skou.1982-061900-2000137
HANNE VENDILA, M/S, b. nr. 758 B&W 1959 til D/S VENDILA. K. 1963 af Hvalfanger-A/S Pelagos, Tönsberg og næ. PELAGOS1997-051950-200051
HANNE, fragtskib, rederiet Ove Skou. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
HANNE, S/S, ex ESTLAND, Dansk-Fransk. B. nr. 13, P. Ph. Stuhr, Aalborg, 1918. K. af Ove Skou, København 1937 og næ.1995-071900-1950114
HANS BROGE, fragtskib, rederiet Progress. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
HANS BROGE, M/S, passagerskib i provinsfarten, b. 1939 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000112
HANS EGEDE, bark i grønlandsfarten for KGH (1913)1995-031900-195035
HANS EGEDE, S/S, b. 1905, B&W byg. nr. 240. Medbragte forsyninger til Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906.1959-041900-195060, 66
HANS HEDTOFT, M/S, forlist 19592009-091950-2000141
HANS HEDTOFT, M/S, forlist 1959 - Kaptajn Rasmussen, tidl. 2. styrmand på SVÆRDFISKEN 1935.2005-081900-195067
HANS MÆRSK, fragtskib, rederiet A. P. Møller. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
HANS MÆRSK, S/S, 3.250 tdw, b. 1916 A. Vuijk Zonen, Capelle a/d Ijssel til D/S 1912, s. Liberia 1958. Forlist 1962 ved Ancona. *f2008-031900-195037-38
HANS P. CARL, S/S, b. nr. 291 fra 1948 på Helsingør Skibsværft til rederiet Hejmdal. Foto side 139, tegninger side 140-141. *f *t1971-081950-2000138-143
HANS PETER, tysk motorgalease, 99 BRT, b. 1915 i Leiderdorp. Minesprængt i Lillebælt 1942. Bjærget og rep. indfl. som LORENCE.1989-021900-200020
HANS TAVSEN, ex IONA, S/S, b. 1889 i Sunderland, købt 1902 til rederiet Fionia D/S. Galionsfigur på H&S.1974-051850-1950113
HANS TAVSEN, S/S, 1704 BRT, b. som IONA af Sunderland. 1902 s. D/S Fionia og næ. HANS TAVSEN. 1918 s. D/S Jutlandia. 1934 oph.2007-031900-19509f, 22
HANS TAVSEN, S/S, b. 1889 i Sunderland (1913) *f1995-031900-195036f
HANS TAVSEN, S/S, b. nr. 157 R. Thompson & Sons, Sunderland 1889 til Iona Steamship Co., Sunderland som IONA. K. 1902 af D/S Fiona og næ. K. 1918 D/S Jutlandia uden næ.1997-051850-195052
HANSIA, ralpumper, 200 kbm, kæntret og sunket ved Anholt i 19982004-051950-200081
HANSINE, skonnertbrig, 144 BRT, b. 1873 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041
HANS, bark af Nordby, b. 1894 af Skibsbygmester Søren Abrahamsen. Peter Wamberg sejlede med 1899-1901. Skibsbillede p.25, rutekort p.27 *f *k1963-021850-190021-56
HANS, barkentine, 244 BRT, b. 1886-1887 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
HANS, barkentine, 244 tons, bygget af Rasmus Møller i Fåborg.1959-031850-190045
HANS, m-sk., 189 BRT, b. 1884 i Sverige. 1919 s. Rederiet Dragør. 1921 s. A/S Halla. 1923 s. til Sverige.2007-031900-195012, 22
HAPPY WILLING, S/S, b. nr. 516 Ottenser Hamburg2002-041900-195084
HARALD, S/S, 3002 TDW, DFDS, under engelsk administration WW21999-041900-1950113
HARALD, S/S, b. 1875, 1.531 BRT2001-081850-1900124
HARALD, S/S, b. 1903 Wm. Gray & Co. West Hartlepool, byg. nr. 669, for Rederiet Carl. Carlo Andersen tog hyre her 1944.2012-031900-195036
HARCROSS S/S, H&S 0051:2123, restaureret 2006.2007-072000-2050127
HARDI ex FAMILIENS LYKKE ex ESTER, motortjalk af Egernsund, b. 1902 i Groningen, indfl. til Svendborg som ESTER. Fra 1946 s. og næ. til HARDI. Foto af sidstnævnte p.10. Minesprængt 1950-05 i Østersøen. *f1989-021900-200010
HARDICANUTE ex KNUD, omdøbt under WW21999-041900-1950100
HARDICANUTE, S/S, b. 1900 hos Wm. Gray & Co., West Hartlepool, byg. nr. 618 som KNUD til DFDS. Carlo Andersens oplevelser under WW2.2012-031900-195036
HARELDA, S/S, af London, b. ca. 1880, kaptajn Bland. Per Møller Pedersen mønstrede i Newcastle.1985-061850-1950181
HARLEQUIN, engelsk dampskib begyndte rutesejlads 1842 mellem København og Århus.1981-191800-1900224
HARLEQUIN, S/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1944-031800-185032
HARMONIE, brig af København, b. 1791 på St. Croix, 42,5 kls. Købt 1800 af grosserer Fr. Bertelsen m.fl., København. *r1970-061750-1800143-146
HAUGARLAND, S/S, 4280 BRT, b. 1900 som HEATHCRAIG, London. 1915 k. fra Norge af P. A. Jensen som HAUGARLAND. 1915 s. N.Y. næ. WINNEBAGO. 1924 s. A/S S/S Fie Jensen næ. FIE JENSEN. 1925 næ. ONTARIO. 1926 s. D/S Ontario. 1927 s. ophugning.2007-031900-195023
HAUGARLAND, S/S, k. 1915 i Norge til Albert Jensen uden næ. Omreg. til USA-flag og næ. til WINNEBAGO.Holland1900-1950136, 151
HAUGARLAND, S/S, k. i Norge af Albert Jensen 1915 uden næ. indfl. til København. Omreg. til USA-flag senere på året og næ. til WINNEBAGO.1986-051900-1950151, 163, 169
HAVFRUEN, ex orlogsfregat, b. 1825, fra 1866 ejet af rederiet H. Puggaard & Co., ca. 1875, kaptajn Trolle. Gengivet på foto side 176. *f1985-061850-1950173-176, 188
HAVFRUEN, fregat b. 1760-1762 på reden i Sale, Marokko, havnescene på tegning gengivet. *t1976-091750-1800133
HAVFRUEN, fregat. Ved udrangereing købt af Hans Puggaard.1945-071800-1850161
HAVFRUEN, fregat, 901 RT, ca. 1100 t.dv., b. Orlogsværftet 1825. S fra Marinen til Puggaardske Rederi 1865. Side 136 *f, Side 139 *f1990-061850-1900133-152
HAVFRUEN, fregat, b. 1701, galionsfigur en havfrue.1974-051700-175084
HAVFRUEN, fregat, b. 1825 til orlogsflåden, k. af Puggaard & Co.. K. 1882 af sv. rederi. Forlist 1882 v. Griffin Cove, Canada *f1998-031800-190049
HAVFRUEN, fregat, kaptajn von Dockum, anholdes ved Gibraltar 24/12 1799. Tegning af C. C. Parnemann. *t1944-011750-180015
HAVFRUEN, fregat, under visitation af engelske fregatter ved Gibraltar 1799. Situationen malet af C.C. Parnemann.1979-061750-1800151
HAVFRUEN, jagt på 5 kls. af Nakskov. Handles 1694-01-17.1958-051650-1750103
HAVFRUEN, norsk, kaptajn Lauritz Brandal. Fandt meddelelse fra Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908 på Shannonøen.1959-041900-195075-77
HAVFRUEN, orlogsfregat havde 1832 kommende Frederik VII med på togt.1989-031800-190053
HAVFRUEN, orlogsskibe med navnet bygget ca. 1555 samt i 1664, 1683, 1701, 1760, 1789 og 1825. Ubåd i 1937, inspektionsskib 1963.1967-021550-200037
HAVFRUEN, orlogsskib, -1556- sendt til Norge for at bekæmpe sørøvere.1967-021550-160037
HAVGASSEN, fiskeriinspektionsfartøj, 7 kls., b. 1861-1862 af E.C. Benzon til Indenrigsministeriet.1954-051850-190061, 74
HAVHESTEN, orlogsskib, indsamlingsbøsse efter togt (1622)1996-031600-165039
HAVILA, barkskib, torpederet 25/4 19172004-041900-195049
HAVMANDEN, orlogsfregat, lgd. 66 fod, b. 1672 i Haderslev, overt. 1674 af Vestindisk-guineisk Kompagni og næ. til NEPTUNUS, togt 1674-1676. Kaptajn Hermann Schrøder.1982-031650-17006, 18, 24, 50
HAVSTRAUM, M/T, ex AMALIENBORG, b. 1969 til D/S Dannebrog/VENDILA. 1972 overt. af Dannebrog. K. 1974 af A/S Haustram, Bergen og næ.1997-051950-200051
HAWAIIAN CITY, Matson Lines, b. 1960.2007-061950-200075
HAWAIIAN MERCHANT, Matson Lines, b. 1945.2007-061950-200073
HAWTHORNBANK, barkskib, torpederet 25/4 19172004-041900-195049
HAZEWIND, jagt ejet af VOC, afgik 1611-11-00 fra Bantam med Boschouver om bord til Coromandelkysten.1988-051600-165078
HÄLSINGBORG, M/S, b. Svendborg, indsat 1960 på Helsingør-Hälsingborgoverfarten.1967-081950-2000168
Handelsskibe fra Hansestæderne og havnescene efter D. Schäfer.*p1945-021200-150051, 57
Hansekoggen - Se under kogge1965-041200-1300130
Havbåd fra Jyllands vestkyst, model fra omkring 1720.1965-041700-1750114
Haverbeck & Skalweit, Cia. Nav. S. A., Valdivia Chile. K. 1954 S/S OTTO PETERSEN, b. nr. 194 Helsingør Skibsværft 1930, og næ. til TORNAGALEONES1997-051900-195040, 51
HEATHCRAIG, S/S, 4280 BRT, b. 1900 som HEATHCRAIG, London. 1915 k. fra Norge af P. A. Jensen som HAUGARLAND. 1915 s. N.Y. næ. WINNEBAGO. 1924 s. A/S S/S Fie Jensen næ. FIE JENSEN. 1925 næ. ONTARIO. 1926 s. D/S Ontario. 1927 s. ophugning.2007-031900-195023
HEBE, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
HEBE, S/S, 917 TDW, DFDS, under engelsk administration WW21999-041900-1950113
HECTOR, admiralskib udsendt fra København til Nordatlanten i 1619 med Mogens Krabbe om bord, Jon Olafsson beskrev færden.1986-061600-1650191
HEEERING CHRISTEL, M/S, ex POLARVIND, 9122 BRT, b. 1957. Reder Peter F.S. Heering.1968-071950-2000126
HEEERING ROSE, M/S, 4581 BRT, b. 1962. Reder Peter F.S. Heering.1968-071950-2000126
HEEERING SUSAN, M/S, 11639 BRT, b. 1966. Reder Peter F.S. Heering.1968-071950-2000126
HEERING CHRISTEL, M/S, b. nr. 1041 Kieler Howaldtswerke 1957 til Melsom & Melsom, k. af Heering 1964 og næ. fra POLARVIND, s. 1967 til Altair Maritime og næ. til AQUILA2000-041950-200071
HEERING CHRISTEL, M/S, b. nr. 85 B&W 1974, juridisk ejet af Interessentskabet H. C., s. 1977 til A/S Kosmos, Sandefjord *f2000-041950-200068
HEERING CHRISTEL, M/S, b. nr. 85 B&W 1974, juridisk ejet af Interessentskabet H. C., s. 1977 til A/S Kosmos, Sandefjord og næ. til JACARA2000-041950-200073
HEERING ELSIE, M/S, b. nr. 1368 Jos. Boel & Fils 1964, til L. Nomicos som LOUCAS N. k. af Heering 1970 og næ. til H. E., s. 1973 til Ceylon Ship. Corp. og næ. til LANKA SHANTI2000-041950-200072
HEERING KIRSE, forlist 19712004-051950-200063
HEERING KIRSE, M/S, b. nr. 149 Marinens Hovedverft 1963 til Viriks Rederi A/S som SANDAR, k. af Heering 1968 og næ. til H. K., forlist 19712000-041950-200072
HEERING LOTTE, M/S, b. nr. 921 A. G. Weser Werft Sebeck 1967, s. 1971 til Cia de la Paloma og næ. til STAR ALCYONE2000-041950-200072
HEERING MILLE (II), M/S, b. nr. 251 Ateliers et Chantiers. 1967, til Armateurs & Gros Port. som VILLE DE METZ, s. til Heering 1972 & næ. til H. M., s. 1976 til Spalmatori Cia. og næ. IRENE S. LEMOS2000-041950-200072
HEERING MILLE (I), M/S, b. nr. 310 Rheinstall Nordseew. 1958, som ROLV JARL til Det Nordenfjeldske A/S, k. 1965 af Heering og næ. til H. M., s. 1965 til Neptune Nav. Corp., Monrovia og næ. til MALAGA2000-041950-200069, 71
HEERING ROSE, M/S, b. hos HSM til Peter F. Heering i 1962.1982-061900-2000133
HEERING ROSE, M/S, b. nr. 358 Helsingør 1962, s. 1969 Fairplay Schleppdampschiffs-R., Hamburg og næ. til LUCY BORCHARD2000-041950-200069
HEERING SUSAN, M/S, b. nr. 920 A. G. Weser Werft Sebeck 1966, s. 1969 til Cia de la Paloma, Panama og næ. til STAR PROCYON2000-041950-200071
HEIMDAL, bramsejlsskonnert, 130 BRT, b. 1872-1873 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041
HEIMDAL, brig, lå i Rio sammen med CHRISTIAN i 1855.1965-031800-190034
HEIMDAL, gallionsfigur fra, tegning af J. Magnus Petersen, *t1950-011850-195015
HEIMDAL, S/S, b. 1882, 2.047 BRT2001-081850-1900124, 138
HEIMDAL, S/S, b. B&W 1916 til D/S Bornholm af 1866, ved kaj Havnegade 1918 *f1993-051900-195051
HEIMDAL, skonnert, 127,81 BRT, 117,69 NRT, b. 1854 af E.C. Benzon, reder konsul Edvard Benzon, Nyk.F., kaptajn M.E. Reventlow, Marstal, s. 1864 til C.H. Carlsen, Marstal, s. 1877 til P. Rasmussen, Ommel, s. 1889-04-15 til Sverige.1954-051850-190071
HEIMDAL, skruekorvet, b. 1855 - om ornamentering. Tegning af galionsfigur side 109. *t1974-051850-1900107, 109
HEINO, S/S, ex GAUTATYR, ex AUSTA. S. 1935 af D/S Myren til M. Utzon, Talinn, Estland og næ. Fra 1941 beslaglagt og i USSR. Ikke spor efter 1949.2008-051900-195076, 78
HEINRICH CARL, fregatskib af Tyskland, 222 kls. Kinafart med stor dødelighed 1783.1979-041750-1800100, 102
HEINRICH ET MARIA, brigatine bygget i Åbenrå 1783 af Johan Heysel, søn af Maria H.1990-051750-1800111
HEINRICH JEBSEN, M/S, b. 1940 i Hong Kong, 3335 TDW, 1940 næ. BARACUTA under engelsk administration1999-041900-195098, 100, 105, 120
HEINRICH JEBSEN, S/S, 3335 TDW, M. Jebsen, under engelsk administration WW21999-041900-1950115
HEJMDAL, nordenhusbåd af Nyborg, b. ca. 1870. Opmåling af Christian Nielsen 194?.1983-141850-1900220, 226
HEJMDAL, opmålingsskib, arbejder med Decca ved Grønland (c.1950-1960)2004-081950-2000125
HEJMDAL, orlogsskib i Grønland (1935-1939)2005-081900-195075
HEKLA, brig, mistede 1860-03-24 anker i Hornbæk Bugt.1985-071850-1900212
HEKLA, hjuldampskib, skrog b. 1841 Curling, Young & Co. i London, maskinen fra Maudslay, Sons & Field i London. Maleri af C. Olsen 1854 *p1993-091800-185096
HEKLA, orlogsfregat, brander, lånt ud 1745 til Andreas Bjørn til rejse i Europa.1968-021700-180023
HEKLA, S/S, b. 1882, 2.788 BRT, frl. 1883-02-17.2001-081850-1900124, 127, 130
HEKLA, S/S, b. 1884 i Greenock, 3258 BRT, Thingvallalinjen, s. 1898 til DFDS, s. 1905 til Det dansk-russiske D/S, oph. 1910. Maleri af Antonio Jacobsen ca. 1890. *p1973-041850-190087
HEKLA, S/S, b. 1884, 3.258 BRT2001-081850-1900124
HEKLA, S/S, b. 1884, 3.258 BRT, førsteklasses salon *t2001-081850-1900138
HEKLA, S/S, passagerskib, b. 1882 Kockum, 3.000 BRT *r2001-081850-1900122
HEKLA, S/S, Thingvallalinjens andet skib med dette navn fra 1884.1979-051850-1950132
HEKLA, S/S, Thingvallalinjens skib fra 1882, forlist 1883.1979-051850-1950131
HEKTOS, S/S, b. nr. 110 Flensburger Schiffsbau2002-041850-195085
HELA af Svendborg, ex SKANSEN af Nysted, ex HILARIA af Snekkersten, ex NAVIGATIONSSKOLEN, af Marstal, ex ODENSE FJORD, ex Krydsjagt XXVII.1958-041900-200087
HELA ex Krydstoldjagt No. XXVII, fra 1948.1983-111850-1950159
HELENA, brigantine, partreder Hans Hinrich Koch, ca. 1789.1990-051750-1800111
HELENE CHARLOTTE, galease, 27 clstr. b. Randers 1797. Reder Rasmus Hansen.1990-051750-1800116, 118
HELENE, barkentine af Korsør. Jens Kusk Jensen mønstrede som 1. styrmand 1892.1986-021850-195012
HELENE, forsyningsbåd, 7,4 BRT, forlist i Storebælt i 19922004-051950-200080
HELENE, S/S, JL, (1936)1998-041900-195081
HELGA, ex DANMARK, dæksbåd, 4 kls., s. af færgemand Niels Jensen Wiboe til Store Bjørn 1859. Solgt 1887-1888 til Gilleleje, og næ. HELGA, forlist 1925-11-25 i storm. Model udført i Gilleleje, foto p.49 *m1965-031800-190048-49
HELGA, Nyborgbåd af Omø, b. 1913. Opmåling og model af Christian Nielsen 1946.1983-141900-1950220
HELGA, S/S, b. 1933 hos HSM til JL, rederiet Vesterhavet D/S.1982-061900-1950109
HELGA, S/S, køleskib, b. nr. 210 Helsingør 1933 til JL *f2000-031900-195040, 43
HELGA, S/S, køleskib, b. nr. 210 Helsingør 1933 til JL, solgt 1934 og næ. til CARAVELLE2000-031900-195039
HELGE ASK, vikingeskibskopi (1991)1994-061000-1100100, 108
HELGE, lastede islandske heste. Ejet af D/S Thore ved Thor E. Tulinius. Set i København ca. 1900.1975-061850-195093
HELGE, S/S, b. Helsingør Værft 1895 til D/S Danmark A/S, ved Asiatisk Plads Kbh. omkring 1900. *f1993-051900-195049
HELGOLAND, b. 1781 i Eckernförde, 57,5 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
HELIOS, brig, b. 1816 i Bremen, 187 tons, strandet 1887-03-10 ved Klitmøller for ophugning.1976-041800-190054-55
Hell ships - Sejlskibe fra Nova Scotia1993-031800-190024
HELLEFLYNDEREN, kaperskib, kaptajn 1807 Christian Frederik Møller.1970-061800-1850144
HELLIG OLAV, S/S, passagerskib i rutefart på New York med emigranter ca. 1930. Foto. *f1988-041850-195055
HELLIG OLAV, S/S, passagerskib, b. Glasgow 1903 til Skandinavien-Amerika Linjen, afgår fra New York c.1925 *f1993-051900-195050
HELLIG OLAV, S/S, passagerskib, sejlede 1917 Hans Jeppesen Isbrandtsen til Europa.1986-051900-1950164
HELLIG OLAV, S/S, reder Skandinavien-Amerika-Linien, anskaffet 1903.1979-051900-1950142
HELNÆS, barkentine af Fåborg, b. 1872, kendingsnummer H-08.1962-061800-1850159, 165
HELSINGBORG, dampskrueskib, rute til København-Helsingør, 1859.1965-031800-190044
HELSINGBORG, S/S, første skrueskib b. Helsingør, indsat 1902 på Helsingør-Hälsingborgoverfarten.1967-081900-1950167
HELSINGBORG, S/S, jernbanefærge, byg. nr. 93 fra HSM 1902 til DSB.1982-061900-195096
HELSINGØR, bark af Helsingør, Skibsportræt, dateret 1856, ophængt i Svaneapoteket, Helsingør.1963-041850-190090
HELSINGØR, bark b. 1872 hos Løve i Helsingør.1972-091850-1950137
HELSINGØR, bark, afløb 1872 fra Løves Værft, Helsingør.1955-101850-1900159
HELSINGØR, bark, b. nr. 5 hos Løve i Helsingør. Ejet af A/S Barkskibet HELSINGØRs Rhederi, 1872. Kaptajn fra 1879 J.F. Lohmann.2011-061850-1900119-121
HELSINGØR, bjergningsskib, k. af Svitzer 1860'erne.2008-021850-190016
HELSINGØR, dykkerdampskib, Svitzer (1895)1999-061850-1900140
HELSINGØR, lodsbåd b. 1869 af skibsbygger Berg. K. 1941 af fiskehandler Chr. Pichard, Ålsgårde. Opmåling af og model bygget af Christian Nielsen. *m1944-011850-19509, 11
HELSINGØR, lodsbåd, b. 1866 af Peter Bjerg, opmålingsskitser og model af Christian Nielsen fra 1942. Tegning gengivet side 207-209. *t1983-141950-2000207-210, 219, 226
HELSINGØR, lodsbåd, model af Christian Nielsen fra 1943-1944. Model gengivet side 210. *m1983-141950-2000210-211
HELSINGØR, M/S, dieselelektrisk, indsat 1955 på Helsingør-Hälsingborgoverfarten.1967-081950-2000168
HELSINGØR, M/S, enkeltsporet jernbanefærge, b. hos HSM 1955 til DSB.1982-061900-2000127
HELSINGØR, S/S, 1081 BRT, b. 1883 på Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri A/S til Det Helsingørske D/S A/S. Gengivet på gouache side 88. *p1982-061850-190088-89
HELSINGØR, S/S, b. nr. 1 Helsingør Skibsværft 1883 til A/S Det Helsingørske Dampskibsselskab *p1997-021850-19006, 9
HELSINGØR, sejlskib kolonifart, skibsreder Georg Tyler, besætning 140 indere, brændte ved Portugal. (1794)1942-031750-180047-57
HELVIG, M/S, 3900 TDW, Torm, under engelsk administration WW2, tilbagelevering medio 19461999-041900-1950105, 114, 120
HELWETIUS, fregatskib af Philadelphia, tegnet 1809 af C. Butty. Skibet blev taget af kaperfører Peter Andersen af Hornbæk 1809-07-25. Skibsportræt gengivet. *t1985-031800-190021-22
HELWETIUS, fregatskib, amerikansk, ved Kronborg, kapret 1809-06-21 af kaperbåd VENUS ført af Peder Andersen. Tegning af C. Butty på H&S. *p1965-031800-190029
HENDRIK EN NICOLAAS, ejet af Frederik van der Valk en Ten Nuijs & Co., ført af kaptajn Broer Nanning 1784-17882010-041750-180058ff
HENDRINE MARGRETHE, fregatskib b. i Flensborg, 100 kls., b. 1777 til grosserer Cramer, København.1969-041700-1800110
HENGEST, skib tilhørende rederiet Det Jysk-Engelske D/S, (1860-1870)1947-111850-1900130
HENGIST, S/S, på river Tyne, skibsportræt malet af Hemy, gave fra Venneselskabet 19941994-081900-1950136
HENGST, skruedampskib, NBQS (1869)1993-071850-190074
HENNING, S/S, ejet af Aalborg Dampskibsrederi. Jens Kusk Jensen fører fra 1904.1986-021850-195016
HENNY, barkentine af Marstal. Rejse Rio Grande til Liverpool 1911. Om læsning om bord.1964-021900-195022
HENNY, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Solgt 1930 til Sverige uden næ. til 1930. Typeændret til FTF.1981-091900-1950106
HENNY, motorgalease, ca. 78 BRT 57 NRT, 110 DWt, Lgd.pp. 22,77, Br.p.sp. 5,63, Dybgang 2,28 meter (værft) 78,8 x 18,4 x 6,8 feet (kend.), 30 iHK Hanseat motor. Reg. 1921-12-02 til kaptajn H.P. Hoeck, Egernsund.1981-091900-1950104, 106
HENRICH CARL, 200 kls., kaptajn Adrian Clemens, indkøbt i Amsterdam til reder Vestindisk-guineisk Handelsselskab, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800110
HENRIETTE af Hamburg ex ROYAL FORTH, b. 1893 hos Ramage & Ferguson, Leith. Foto. *f1988-061850-1900125
HENRIETTE LOUISE, holl. VOC sejlskib i kolonifart (1635)2003-021650-170013
HENRIETTE LOUISE, senere næ. KÖNIGIN CAROLINE AMALIE og ejet af reder Lorenzen & Görrissen. Brig, bygget ca. 1829. 115 kls.1962-061800-1850153
HENRIETTE MÆRSK, M/S, b. hos HSM til APM i 1962.1982-061900-2000133, 135-136
HENRIETTE, bark af Hamburg, kaptajn Rasch. Om albatrossen.1963-061850-1900117
HENRIETTE, fregatskib, kaptajn Henrik Duntzfelt, ankom Trankebar 1818-08-00.1980-091800-1850144
HENRIETTE, sejlskib, reder de Coninck & Reiersen, København. Udstedelse af søpas 1781.1973-051750-180098
HENRIETTE, skonnert 4-m., b. 1916 hos J. Ring Andersen, model bygget af Christian Nielsen til H&S ca. 1964.1983-141950-2000216, 218, 226-227
HENRIK MEYER, M/S, 1233 BRT, b. 1961 i Ty. som HENRIK MEYER. 1962 k. af D/S Hafnia næ VILSUND. 1966 s. Ty. næ. WAKENITZ.2007-031950-200023
HENRIQUE THEODORO, barkskib b. 1865 i Hamburg, s. 1882 af rederiet F. Laeisz, Hamborg til J. H. Havemann2000-051850-190083
HENRY BALCHOW, S/S af London, kolliderer med S/S THYRA, DFDS 11/8 1877 *p1996-071850-1900111
HENRY TEGNER, fragtskib, rederiet Progress. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
HERAKLES, S/S, bjergningsdampskib, byg. nr. 68, 1897, fra HSM til Bergnings- och Dykeri A/B, Stockholm.1982-061850-190094
HERCULES, bark, rederiet Chr. Broberg & Søn (1843)1993-071800-185073
HERCULES, hollandsk fregatskib, kaptajn Berns, medtog besætningsmedlemmer fra CRON PRINSESSEN 1752 til Europa.1962-041750-1800116
HERCULES, isbryder, finsk, 495 HK, afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen1950-051900-1950104
HERCULES, kuf af Næstved, kaptajn L. Henning. Gengivet på maleri af B.E. Bengtsson, Halmstad, 1942. *p1986-091900-1950229
HERCULES, ostindiefarer (1785)1992-021750-180025
HERDIS, M/S, køleskib, b. 1935 hos HSM til Torm D/S.1982-061900-2000109, 133
HERKULES, flydekran, b. hos HSM i 1962 til Københavns Havn. Foto side 147. *f1982-061900-2000147
HERKULES, svensk admiralskib under kampene i 1658. Admiral Gustav Wrangel kommanderende.1958-031650-170032
HERLUF TROLLE, bark, b. Piteå 1856, 180,5 kls., kaptajn A.C. Wandahl, 1858. Ejer P.C. Knudtzon, København. Kondemneret 1864 i Hongkong. Skibsportræt.1963-041850-190078-79, 85-87, 90
HERLUF TROLLE, krigsskib. Bådebygger Carl Nielsen, Fejø, udkommanderet 1908.1961-041900-1950135
HERLUF TROLLE, patruljejager, bygget hos HSM til Søværnet i 1966.1982-061900-2000142
HERMANN, bark, b. 1839, 151 klstr., kaptajn J. Fr. Brodersen (I), (1825-1846)1994-051800-185070f
HERMELIN, norsk skib. Overtaget af de allierede under WW2. Søfolk herfra i Alexandria.2012-031900-195039-40
HERMES, no. barkskib b. 1887 i Grimstad, k. 1896 i Bahia som søskadet af Peter Wilhjelm og hjemskrevet i Rudkøbing.2000-051850-190086, 90
HERMINE, engelsk brig. Besætning fra orlogsfregatten DIANA føres fra Gibraltar til England 1810-12-14.1957-041800-1850116
HERMOD, H/S, 164 NRT, b. 1854, b.nr. 1 Baumgarten & Burmeisters Værft til Postvæsenet. S. 1864 til B&W. Model af samme erhvervet 1945 på H&S.1945-011850-19008
HERMOD, H/S, b. 1854 af Baumgarten & Burmeister, model, foto af, *m1949-051900-1950117
HERMOD, islandsskonnert, ca. 1900.1975-061850-195094
HERON, D/S, skib på Congofloden (1892)1999-021850-190036, 57
HERO, S/S, af Norge, k. 1915 af Albert Jensens rederi og næ. til LAPLAND, omreg. til USA-flag og næ. til KANKAKEE, opbragt af England.1986-051900-1950150
HERTHA, bugserdampbåd under Øresunds Toldkammer, maleri af Emanuel Larsen ca. 1850. *p2010-041800-185050
HERTHA, bugserdamper, b.1844. Strandet ved Hornbæk 1859.1965-031800-190050
HERTHA, H/S, bjergningsskib, k. af Svitzer 1860'erne.2008-021850-190016
HERTHA, S/S bjergningsskib bestilt af Svitzer A/S i 1877.2008-021850-190020
HERTOGH VAN LORREYNEN fregatskib, Oostende Kompagniet. Tredjestyrmand Ph. Jac. Derdeyn i 1732.1989-061700-1750153, 165-166
HERTUG FERDINAND fregatskib, 157,5 kls. b. 1780 til KGH. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180013, 57
HERTUG FERDINAND, 189 kls., b. 1779 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Erik Eskildsen i Kbh. til KGH.1974-041750-180068-69
HERTUG FERDINAND, b. 1779 ved KGH Værft, 158 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
HERTUGINDEN AF HELBURGHAUSEN, sejlskib, b. 1749 på Bjørns Værft.1968-021700-180039
HERZOGIN CECILIE, 4-m. fuldrigger, b. 1902 til Norddeutscher Lloyd, Hamburg, hos Rickmers i Bremerhaven.1988-061900-1950121, 129
HESTER MARIA, 202 kml. Rederi Duntzfelt. (1815)1991-041800-185049
HEVELIUS, barkskib, b. 1842 i Danzig, k. 1889 af Frederik Winding og hjemskrevet i Rudkøbing. Opl. 1894, s. 1895.2000-051850-190083
HÉRON, D/S, på Congofloden (c.1890) *f1999-021850-190014, 17
HIAWATHA, lystskonnert, b. 1879 i Cowes, England, oph. 1926. Galionsfigur på H&S.1974-051850-1950112
HILARIA af Snekkersten, ex NAVIGATIONSSKOLEN, af Marstal, ex ODENSE FJORD, ex Krydsjagt XXVII.1958-041900-195087
HILARIA ex Krydstoldjagt No. XXVII, 1916 til 1924.1983-111850-1950153, 159
HILDA, bark, reder I.S. Pontoppidan, ført af kaptajn J.L. Ginge2011-061850-1900118
HILDA, S/S, 2315 TDW, Torm, under engelsk administration WW21999-041900-1950114
HILDE FELTER, M/S, 488 BRT, b. 1952 til D/S Hafnia som ALSSUND. 1961/1962 s. Hamburg og næ. HILDE FELTER2007-031950-200021
HILDUR, skonnert 3-m. af Timmernabben ex Marstal, oplagt i Svendborg for vinteren.1966-091900-1950125
HILLENERTOR, S/S, b. nr. 116 Nakskov Skibsværft 19472002-041900-195088
HILMA LAU, fragtskib, rederiet J.L.. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
HIMMERLAND (II), M/S, b. nr. 620 J. Readhead & Sons, Sunderland 1967 til Dansk-Fransk. K. Sönmez-Denizcilik ve Ticeret, Istanbul 1977 og næ. TURKIYE.1995-071950-2000116
HIMMERLAND (I), M/S, b. nr. 688 Deutsche Werft, Hamburg, 1956 til Dansk-Fransk. K. Mauritius Steam Nav. Co., Port Louis 1966 og næ. BELLE RIVE1995-071950-2000116
HINDSHOLM, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
HINDSHOLM, S/S, 2775 TDW, DFDS, under engelsk administration WW21999-041900-1950113
HINRICH BERENS, søsætning af skib i 1550 ca..1970-041500-155095
HINRICH PETERS, S/S, ex RIMFAXE, ex BORNHOLM (I), b. nr. 120 Helsingør Værft 1908. K. af Rederi H. Peters, Hamburg, 1928 og næ.1995-071900-1950114
HIRONDELLE, D/S, skib på Congofloden (1902)1999-021850-190017
HJEILEN, H/S, af Silkeborg, b. 1861 hos B&W. Træsnit fra første rejse til Randers, 1861. *r1960-121850-2050207
HJEJLEN, H/S, b. 1861 hos Baumgarten & Burmeister. Foto af galionsfigur. f*1975-041850-205045, 51, 56, 81
Hjertingkanen, skibsmodel udført af Andreas Nissen (1958)1993-021950-20007
HJORTEN, jagt af Nakskov, 7 kls. Halvpart solgt 1692 af Anders Rosctocker og datter Gertrud Andersdatter til Hans Lauritzen Byne af Nakskov. Flere handler.1958-051650-175095
Hjortespringbåden, model på Altonaer Museum. *m1966-18500-800279, 281, 285
Hjortspringbådens stævnparti forklaret og *f1946-060500-1000135f
Hjortspringbåden, konstruktionssammenligning med selling (1750)1991-061750-180097
Hjortspringbåden, rekonstruktion af Jens Kusk Jensen. Foto gengivet side 111. *f1986-041850-1950110-111, 124-125, 130
HO PING 29, M/S, ex HO PING ER SHI CHIU, ex ASBJØRN b. 1935, B&W nr. 608. S. 1958 af D/S Myren til Kina og næ. HO PING ER..., fra 1978 næ. HO PING 29, fra 1979 næ. ZHAN DOU 29.2008-051950-200091
HO PING ER SHI CHIU, M/S, ex ASBJØRN b. 1935, B&W nr. 608. S. 1958 af D/S Myren til Kina og næ., fra 1978 næ. HO PING 29, fra 1979 næ. ZHAN DOU 29.2008-051950-200091
HOCKING, S/S, ex GRØNLAND (Dk.), k. 1915 i Holland til Albert Jensen som HOCKING (Hol.)og næ. til GRØNLAND, fører Kaptajn Faber. Omreg. til USA-flag og næ. til HOCKING (II), 1915. Opbragt af Canada, prisedømt.1986-051900-1950136, 148
HOCKING, S/S, ex LIVLAND (Dk.), ex GROVELEA (Sv.), ex LADY FURNESS (Dk.), købt til Albert Jensen rederi, omreg. til USA-flag 1915, men opbragt inden af England og prisedømt, næ. til PHARE (UK).1986-051900-1950145, 147-148, 151
HOFFNUNG, fiskeslup af Helgoland. Foto primo 1900-tallet. *f1964-041750-180087
HOFFNUNG, hvalfangerskib, af Rotterdam, 1680'erne - om overtro med hval og Jonas og ulykker.1966-081650-1700114
HOFFNUNG, sejlskib, ført af rømøkaptajnen Jan Cornelis Holm 1795.1984-021750-185016
HOGLAND, S/S, k. 1915 i Sverige som GROVENESS til Albert Jensen og næ. til HOGLAND. Omreg. til USA-flag og næ. til WINNECONNE.1986-051900-1950136, 151, 169
HOLAR, S/S, i islandsfarten for DFDS, ca. 190.1975-061850-195093
HOLGER DANSKE, hjuldampskib b. København 18491993-091800-185098
HOLGER DANSKE, isbryder, b. Odense Staalskibsværft A/S 1942. Tegnet af A.H. Larsen, konstruktør, Statens Istjeneste. p. 103 *f1950-051900-1950102-103
HOLGER DANSKE, jernbanefærge, DSB, H-H-overfarten 19891991-071950-2000104
HOLGER DANSKE, slaveskib 1600-tallet2010-061650-1700106
HOLIGOST, eng. orlogsskib b.c.1420 ?2003-041400-145054
Holk, skibstype.2003-041300-160056
HOLLAND, A. H. Christensen, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
HOLLAND, M/S, b. nr. 660 Mitsui, Tamano 1961 til Dansk-Fransk. Forlænget 1969. K. 1977 af Endurance Bay Shipping Co., Monrovia uden næ.1995-071950-2000116
HOLLAND, S/S, 1975 TDW, H. Alfr. Christensen & Co., krigsforlist 4/6 1940 under engelsk administration WW2. Sænket som havnespærring i Dunkerque.1999-041900-1950114, 121
Hollandske skibstyperigninger på stik af P. Schenk ca. 1680. *r1944-051650-1700126
HOLSTEEN, fregat Asiatisk Kompagni. Tegning af hr. Lønning, 1803.1944-011800-18509
HOLSTEN, fregatskib. Skibsassistent Selmer havde 1804 engelsk læderkuffert.1980-031800-185042
HOLSTEN, fregatskib, sejlede på Guinea direkte 1779 og derfra til Asien.1982-031750-180050
HOLSTEN, linjeskib, 60 kanoner, afsejlede 1779-08-00, chef kommandørkaptajn Ulrich Christian Kaas, som konvojskib fra Kapstaden til Danmark.1981-081750-185090-91, 94
HOLSTEN, slaveskib 1600-tallet2010-061650-1700106
HOLYHEAD, fregat 542 Klstr., b. 1854 i Bath USA, k. af reder H.C. Brodersen 1865 og næ. PETER JORDT, kondemneret 1868. *p1994-051850-190092
HOMMEREN, orlogsskib. bødker Morten Madsen, rømte ca. 1670.1981-031600-170017
HOOP, galeot fra Sydafrika vogtede 1743 KONGEN AF DANMARK ved Kapstaden.1989-061700-1750156
HOPECASTLE, britisk fragtskib torpederet 28/10 1942. M/S TACOMA, ex Orient A/S's TASMANIA reddede 45 besætningsmedlemmer.2009-051900-195080
HORATIO, dampskib København-Helsingør 1859.1965-031800-190043
HORATIO, H/S; museets maleri, HS 0060:0032, restaureret 20052006-082000-2050111
HORATIO, S/S hjulskib, b. 1851, på Helsingør-Hälsingborgoverfarten, 1800-tallet.1967-081850-1900165
HORATIUS, S/S, hvalfangerskib, rapporterede fra farvandet, hvor skoleskibet KØBENHAVN forliste 1929 januar.1988-061900-1950178
Horns Rev Fyrskib, mandskabet opmærksom på sikkerheden ved krigsudbrud WW2 sep. 1939. Inddragelse 6/9 1939.1946-041900-1950110f
Horns Rev, fyrskib udlagt 1878, forslag herom ca. 1880. Radiotelegrafi 1901. Reagerede med klargøring af redningsmidler ved udbrud af WW2.1960-081800-1950108, 118, 124, 127
HORSA, skib tilhørende rederiet Det Jysk-Engelske D/S, (1860-1870)1947-111850-1900130
HORSIA, coaster som social institution (1979-)2004-051950-200078
Hotelskib, byg. nr. 420 fra HSM, var et projekt, der aldrig blev udført, c. 1980.1982-061900-2000151
HOTHER, klipperskonnert af Nakskov, 82 kls., reder Puggaard & Hage. Skibstømrer Niels Christian Nielsen tog hyre på skibet 1872. Tegning af Lund p.97. *t1961-041850-195096-97
HOTHER, skonnert af Nakskov, reder Puggaard & Hage, ca. 1870.1983-131850-1900196
HOUSATONIC, S/S, Albert Jensen rederi, omreg. til USA-flag 1915.1986-051900-1950145, 170
Hovercraft (1970-80) *f1996-021950-200013, 16
HROAR, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
HROPTATYR, S/S, 1.301 BRT, 2.170 tdw, b. 1913, nr. 113 Københavns Flydedok og Skibsværft til D/S Gefion. Sænket af tysk ubåd 1916-12-222008-051900-195093
HUBALDUS, M/S, ex MAYUMBE b. nr. 323 Helsingør Værft 1955 til Dansk-Fransk. K. af Genlines S.A., Panama 1972 og næ.1995-071950-2000116
HUDIKSVALL, S/S, 778 BRT, byg. nr. 171 fra 1892 hos B&W til Rederiet H.M. Gehrckens i Hamburg.1982-061850-190093
HUGIN, S/S, norsk, k. 1915 af Albert Jensen og næ. til DORTHE JENSEN (II), videresolgt 1916 i Danmark.1986-051900-1950146
HUGO, S/S, 1.427 BRT, 2.530 tdw, b. 1907, nr. 461, Howaldtswerke A.G., Kiel til D/S Myren. Forlist 1927 på rejse Ivigtut - København.2008-051900-195075, 79, 90
Hukkert, 18-20-kanoners, brugt som vagtskib på Københavns Red2010-051750-180073
Hukkert, skibstype *t1946-061600-1750158
HULDA MÆRSK, S/S, ex S/S N. A. CHRISTENSEN, A/S Morsø D/S. K. 1915 af APM, næ. 1919. K. 1937 A/S D/S Viking, Kbh. og næ. JØRGEN. Forlist 29/5 1940 ved Fornæs. *f1996-041900-195044, 48
HUNDBORG, S/S, overtaget af Albert Jensen fra C.K. Hansen 1914-12-00 og næ. til ELLEN JENSEN. Alfred E. Magleby mønstret 1914.1986-051900-1950136, 139
HUSAR, kutterbrig, b. 1788 af F.H. Chapman, sejlede 1789 rundt St. Barthélemy.1981-231750-1850274
HUSAVIK, bramsejlsskonnert 3-m., 171 BRT, b. 1901-1902 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
HUSAVIK, islandsskonnert, ca. 1900.1975-061850-195094
Husbåd, kinesisk i elfenben, 1732 hjemført *m1947-081700-1750127
HUSUM bjærgningsfartøj (c.1829)1942-041800-185085
HUSUM, bjærgningskutter af Dragør / Sundbyøster, 1826. Ført af kaptajn J.J. Hein og S.O. Brodersen.1978-041800-185095
HVALFISKEN, b. Kalmar 1801, foretog 88 rejser for KGH i 98 år, solgt 1899 (1896+1899), foto fra Jakobshavn 1899. *f1995-021850-19507, 12-15
HVALFISKEN, brig fra Grønlandsfarten, øvelsesskib for Sømandshøjskolen i 1930'erne.1966-091900-1950125
HVALFISKEN, brig, b. 1801 i Kalmar som ZENOGEN, indfl. 1802 af KGH, opl. 1899 under kølhaling på Rasmus Møllers værft, Fåborg, model på H&S.1959-021850-195025-26, 31, 34-35
HVALFISKEN, brig, b. 1801 i Kalmar til Kgl. Gr. Handel. 1899-1902 skoleskib i Frederiksholm Kanal. 1902-1915 klubskib KAS, derefter skoleskib Svendborg Sømandshøjskole. 1936 værkstedpram. 1937 oph. *f1998-031801-195052
HVALFISKEN, brig, KGH, sejlede på Grønland i 98 år (1950)1997-041900-200034
HVALFISKEN, skonnertbrig, byg. i Kalmar 1801 til overhaling på Rasmus Møllers Værft i Fåborg 1874-1878. Vist på model bygget af Christian Nielsen til H&S i 1956.1983-141950-2000211, 224
HVIDBJØRNEN, inspektionsskib. Foto gengivet side 215. *f1988-071950-2000215
HVIDBJØRN, dampbark b. 1882 hos Rohmann i Helsingør. *f1972-091850-1950139-140
HVIDBJØRN, S/S, b. 1887 i Helsingør til KGH, forlist. Galionsfigur på H&S.1974-051850-1950112-113
HVIDE ØRN, fregat b. 1798 i Kbh.2002-031750-185055
HVIDE ØRN, fregat på 30 kanoner, chef kaptajn Peter Schiønning under togt til Bornholm i 1770 samt under vagtplacering ved Helsingør senere.2010-051750-180075, 77, 80, 83, 91
HVIDE ØRN, fregatskib, Indiensfarer, kobberforhudet, afgik i konvoj 1799-06-05.1981-081750-185098
HVIDE ØRN, fregat, b. 1753, havde som galionsfigur en løve.1974-051750-180084
HVIDE ØRN, fregat, orlogsskib, b. 1784 hos Bodenhoff.1956-061700-1800152
HVIDE ØRN, koffardifregat. Peter Nielsen Holbech, født 1777, var stmd. på samme.1944-061750-1800131
HVIDE ØRN, orlogsskib, der forsvandt 1799 under et Middelhavstogt.1952-051750-1800143
HVIDE ØRN, partikulært fregatskib, rejse til Ostindien med eskorten IRIS 1799-1800.1979-041750-1800110
HVIDE ØRN, udisning af eskadren til togt til ALgier i 1771. Maleri af Peter Cramer. *p2010-051750-180076
HVIDFISKEN, sejlskib, 47 kls., ført af rømøkaptajnen Peter Andresen fra Vrå 1787-17951984-021750-185015
HVIDFISKEN, sejlskib, ført af rømøkaptajn Hans Jasper Møller 1795.1984-021750-185017
HYDRA, skonnert 3-m. af København, kaptajn J.P. Grau. Glasmaleri med skibsportræt på H&S, 1861. *p1963-041850-190086
Hydrofoilbåde1996-021950-20007ff
HÆNDELSEN, galiot, 120 kls., kaptajn Jørgen Henrik Gerdts, indkøbt i Alicante til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-180098, 108
Hækbåd - Een Hek Baad tegnet af Hans Henrik og Andreas Henrik Stibolt. *t2009-061700-175095
HØYENHALD. Piberygende sømand fra 1710-1713 tegnet af Niels Trosner.1971-021700-175017
HØYENHALD, fregatskib. Præst beretter døende 1710, tegning gengivet side 98. *t1979-041700-175098
HØYENHALD, vagtskib ved Helsingør 1739. Maleri, gouache af Johan Jacob Bruun. *p2010-051750-180095
HAABET / HÅBET, galiot af Nakskov, 7 kls. Halvpart solgt 1698-03-14, kaptajn Meinert Sørensen. Solgt halvpart til Rasmus Clausen af Nakskov.1958-051650-175095
HAABET GALLEY, fregatskib, problem med vandfadene 17251956-041700-175081
HAABET GALLEY, Vestindiefarer, 1724. Om sømandsstraf.1956-051700-1750117
HAABETS GALEJ, fregatskib, sejlede på trekantruten 1723, kom retur efter 813 dage.1982-031700-175050
HAABETS GALEY, kaptajn Cornelius Bagge førte skibet fra Guinea til Vestindien 1729.1976-031700-175038
HAABETS GALLEY, fregatskib, rejse til Guinea og Vestindien 1724. Hjemkomst 1725-06-05.1953-031700-175041-55
HAABETS GALLEY, slaveskib, slaveoprør og dødelighed. -1724-1973-031700-175042, 45, 48
HAABET, 171 kls., b. 1778 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Erik Eskildsen i Kbh. til Overskattedirektoratet, senere s. til Coninck & Co.1974-041750-180068-69
HAABET, 60 kls., kaptajn Barent Baade, indkøbt i Guinea til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800104, 109
HAABET, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, 135 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128
HAABET, brigantine af København, b. ca. 1790, om ornamentering.1974-051750-1800100
HAABET, fregatskib, kaptajn Ole Erichsen, ca. 17551956-041700-175087
HAABET, galease / jagt, 22 BRT, b. 1898 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
HAABET, jagt af København, b. 1798 på Fyn, k. 1815 af Kaptajn Hans Jensen Giese, 26 - 35,5 - 33 kls. Tegning af Jacob Petersen. *t1974-031800-185037
HÅBET, krejert, b. 1703-1704 i Nakskov af skibsbygger Claus Sørensen, s. 1704-02-22 til Jacob Lund, København.1958-051650-175097
HAABET, kvase, b. 1898 hos Rasmus Møller, Fåborg, tegning af Christian Nielsen.1983-141950-2000225
HAABET, orlogsskib, fregat b. Neustadt 16691943-041650-170079
HAABET, sejlskib på indiefarten for Coninck & Reiersen (1779-1780)2004-061750-180094
HÅBET, skibe med dette navn fik 66 søpas udstedt mellem 1747 og 1807.1991-041700-185060
HAABET, skude på 21 kls. af Ebeltoft, ejer Jørgen Sørensen Holme 1681-1691.1959-071650-1700127, 128
HAABET, skude på 40 kls. af Ebeltoft, b. 1688 til kaptajn Erich Samuelsen, Ebeltoft, men ejet af Jørgen Arenfeld til Rugaard. Måske samme skib ejet af Simen Basse 1693-1694.1959-071650-1700128, 130
HAABET, slup, b. 1826 på Fyn, fra 1837 ejet af Købmand C. Leth, k. 1845 af broderen Bendt J. L.1996-061800-185092
HAAST U LANGZAAM, hollandsk vestindiefarer ca. 1790.1982-031750-180036
I. C. JACOBSEN, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
I. D. S. ADOLPH, S/S, b. nr. 103 Helsingør Skibsværft 1904 til D/S VENDILA, k. af Rederi-A/B Carlos, Helsingborg 1928 og næ. LOKE1997-051900-195050
I.D.S ADOLPH, S/S, byg. nr. 103, 1904 fra HSM til Vendila D/S A/S.1982-061900-195098
I.S. PONTOPPIDAN, bark af Helsingør, b. 1870. Skibsportræt ophængt i Svaneapoteket, Helsingør. Side 92 *p1963-041850-190090, 92-93
I.S. PONTOPPIDAN, bark af Helsingør, foto i Helsingør ca. 1880. *f1981-181800-1900209
I.S. PONTOPPIDAN, skonnert b. 1869-1870 hos Rohmann i Helsingør.1972-091850-1950138
IBN KHALDOON, M/S, skoleskib, b. hos HSM til Iraks Flåde i 1976.1982-061900-2000151
IDA en-mastet bjergningsfartøj. Svitzers første specialbyggede fartøj fra 1848. *f2008-021800-185015f
IDA, bark, b. 1853 i Åbenrå, købt 1865 af P.M. Boesen, der selv førte det på rejse til Australien 1871-1872 beskrevet anonymt i dagbog på H&S.1986-071850-1900197-209
IDA, bjergningskutter, Svitzers.1946-101850-1900180
IDA, dansk brig, havde hængekøjer 1862.1980-031800-190034
IDA, M/S, ex VINLAND (II) b. nr. 1363 Gebr. Schürenstedt, Bardenfleth 1974 til Dansk-Fransk. K. af Partrederi for IDA, Skärhamn, Sverige, 1979 og næ.1995-071950-2000117
IDA, skonnert, afløb 1858 fra Løves Værft, Helsingør.1955-101850-1900159
IDA, skonnert, b. 1858 hos Løve i Helsingør.1972-081850-1900102-103
IDA, skonnert, b. 1858 hos Løve i Helsingør. Opkaldt efter datter.1972-091850-1950136
IDEAL-X, S/T, 16.460 DW, b. 1945 i Sausalito / San Francisco. Rederiet Pan-Atlantic Shipping Co.. Standard-T2-tanker ombygget med cellestyr til containere. 1956. *f x 22007-061950-200061, 67f, 71f
IGNATZ BREUM, barkskib af Svendborg, b. 1884 Ring Andersen. Forlist 1913. Gengivet efter foto side 55. *f1968-041900-195053, 55
IJSELMEER, M/S, b.nr. 48 fra Scheepwerft Harlingen 1977 BT 1793, som MÄLARSEE og næ. Senere næ. til FORTUNA, KLINTHOLM, DELPHINUS, og næ. 2001 til BLUE OCEAN2006-052000-205055
ILES DE LOS, M/S, køleskib, b. ca. 1935 hos HSM til rederiet Compagnie Fraissinet, Marseille.1982-061900-2000109
INDFØDSRETTEN, linjeskib. Konvojering af skibe fra Kap 1780 og 1782. Maleri fra 1781 på Frederiksborg gengivet side 89. *p1981-081750-185089, 91-93
INDFØDSRETTEN, orlogsskib 17802004-061750-180098
INDFØDSRETTEN, orlogsskib, b. 1776, udrangeret 1783 - Asiatisk Kompagni ønskede den udleveret, men fik afslag -1777-1954-071750-180098-99
INDIAN REEFER, køleskib, J.L., medsejlads (1947)1994-031900-195052
INDIAN REEFER, M/S, b. 1939 hos HSM til JL, rederiet Vesterhavet D/S.1982-061900-1950109
INDIAN REEFER, S/S, b. 1939 på Helsingør Skibsværft til JL. *f1949-051900-1950126
INDIA, M/S, fragtskib, ØK. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052
INDIEN, fransk orlogsskib. Georg Albrecht Koefoed var om bord 1778-1981-171750-1850200
INDIEN, M/S, b. Nakskov nr. 2, 1920 til Orient A/S, 8750 t dw. S. 14/4 1937 til Odd Godager, Oslo. K. 1938 af Skibs-A/S Tropic, Oslo og næ. TROPIC SEA. K. 1939 Rederi-A/S Vindeggen, Oslo og næ. VINDEGGEN. Sænket Atlanten 1940. *f2009-051900-195074, 79, 85
INDIEN, S/S, overtaget af Orient A/S 9/2 1916. Sænket af tysk ubåd, overlevende med redningsbåd til Azorerne 6/4 1918.2009-051900-195076-77
INDUSTRIA, barkentine på 92,5 kls., hjemskrevet i Åbenrå 1785. Partredere Hans Jesper Koch og Peter Johan Otzen.1990-051750-1800107, 111
INDUSTRI, brig af Ålborg, ejer Poul Pagh. A.M. Nisted mønstrede 1851.1981-111850-1950132
INGA, fragtskib, rederiet Myren. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195055
INGA, S/S, 1.494 BRT, 2.400 tdw, b. 1921, nr. 24, Svendborg Skibsværft, til D/S Hamlet, Kbh. som STYRBJØRN. K. 1921 af D/S Myren, næ. Sænket affly i Nordsøen 1942-11-27.2008-051900-195079, 81, 83, 85, 91
INGE MÆRSK, ankommer Durban og interneres 19402005-041900-195033
INGEBORG ex LINDEN (eng.), bark b. 1890 i Sunderland.1942-011900-19507
INGEBORG ex LUISE, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Næ. fra 1931 til INGEBORG, s. 1938 til Sverige uden næ. til 1950.1981-091900-1950105
INGEBORG S, S/S, 1900 TDW, Torm, krigsforlist under fransk administration WW21999-041900-1950114
INGEBORG S, S/S, b. nr. 162, Kbhs F. & Skibsværft 1924 til D/S Torm, rekvireret 1942 næ SAINTE MARTINE, som tysk: INGEBORG. Torpederet 29/10 1943 af UK ubåd UNSPARING v for Stampalia1992-061900-1950111f
INGEBORG S, S/S, b. nr. 162, Kbhs Flydedok & Skibsværft 1924 til D/S Torm, rekvireret 1942 til Union Industr. et Maritime Soc. Fr. d'Armament, Paris, næ SAINTE MARTINE, som tysk: INGEBORG1992-061900-1950106
INGEBORG, S/S, ex SAINTE MARTINE, ex INGEBORG S, b. nr. 162, Kbhs Flydedok & Skibsværft 1924 til Torm, rekvireret 1942 til Union Industr. et Maritime Soc. Fr. d'Armament, Paris, og næ. Som tysk næ.1992-061900-1950106
INGEGERÄRD, barkskib, ejet 1880-1883 af skibsreder J.D. Björkegren, Simrishamn.1966-071850-190099
INGEGERD, M/S, 299 BRT, b. 1913 som INGEGERD af Gøteborg. næ. HANESTRÖM II. 1953 næ. RUNO af Donsø. 1962 s. D/S Hafnia og næ. BROSUND. 1970 s. M. H. Simonsen, Middelfart.2007-031950-200021
INGEMANN, barkskib c.1850 i Flensborg, ex FÆDRENES MINDE.2000-051850-190075
INGER ex Krydsjagt No. XXV, b. 1859 hos P. Petersen, Nyborg, konstruktør E.P. Bonnesen, tegning af Christian Nielsen.1983-141950-2000225
INGER SKOU, M/S, b. 1961 hos HSM til rederiet Ove Skou.1982-061900-2000136, 138
INGER SKOU, S/S, b. 1945 hos HSM til rederiet Ove Skou. Oprindeligt et Hansaskib, fik indsat en Lentz dampmaskine1982-061900-2000137
INGER TOFT, byg. nr. 1091 fra Swan, Hunter & Wigham Richardson, Newcastle, b. 1920. Overtaget af de allierede under WW2. Edmund B. Petersen tog hyre med skibet i 1944.2012-031900-195040
INGER TOFT, S/S, 3560 TDW, Jutlandia, krigsforlist 16/3 1945 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-722 ved Hebriderne.1999-041900-1950115, 124
INGER TOFT, S/S, ex HALLAND (II), ex BOGNÆS, ex HAFENTOR, b.nr. 106 Oednse Staalskibsværft 1946, Hansaskib. K. af D/S Jutlandia 1954 og næ.1995-071900-1950115
INGER, fragtskib, J.L.. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052, 55
INGER, M/S, 233 BRT, b. 1959 som INGER af Kålandsø. 1962 s. D/S Hafnia og næ. ALSSUND. 1972 s. Stockholm og næ. RENO.2007-031950-200021
INGOLF ex ARGUS, tidligere krydstoldskonnert, b. 1854 hos E.C. Benzon, købt 1904 af kaptajn fra Rønne. Forlist ved Island 1905-01-07.1983-131850-1900191
INGOLF, inspektionsskib, deltog i eftersøgninger i Nordatlanten i 1972.1988-071900-1950207
INGOLF, krydser (1895)1998-071900-1950118
INGOLF, orlogsskib i Grønland (1935-1939)2005-081900-195075
INGOLF, orlogsskonnert (1905-1906)2000-021900-195029
INGOLF, orlogsskonnert, havde på togt i 1897 tre renheder ferskvand ombord.1977-021800-190032
INGOLF, orlogsskonnert, opmåling Skt. Thomas (1906)2001-031900-195037, 45
INGRID, S/S, b. nr. 91 J. Blumer, Sunderland2002-041900-195086
INNAREN, M/S, midlert. næ. fra EPTANISSOS, ex BOGATYR, b. 1958, nr. 494 Lübecker Flenderwerke. Ejer Kalamos Comp. Naviera, Panama. 1977 midlert. næ. INNAREN for Transatlantic, Göteborg.2008-051950-200092
Inspektionsskibe, Grønland1998-021950-20008
INSULANEREN, brig af Svendborg, kendingsnummer F-8, 1871. H&S har maleri af skibet af Heinrich Reimers.1962-061800-1850155, 165
Interlopers - udenlandske skib, der omgik handelsmonopoler (-1700)2010-061700-1750106
INTREPID, HMS, linjeskib Royal Navy, 17561994-021750-180010f, 12
IONA , S/S, 1704 BRT, b. som IONA af Sunderland. 1902 s. D/S Fionia og næ. HANS TAVSEN. 1918 s. D/S Jutlandia. 1934 oph.2007-031900-195022
IONA, S/S, b. nr. 157 R. Thompson & Sons, Sunderland 1889 til Iona Steamship Co., Sunderland. K. 1902 af D/S Fiona og næ. HANS TAVSEN. K. 1918 D/S Jutlandia uden næ.1997-051850-195052
IRANIA, M/T, b. nr. 925 Lindholmen, Göteborg 1926, som SOMMERSTAD til A. F. Kleveness & Co., Oslo. K. af Dansk-Fransk 1948 og næ. IRANIA og i 1952 til SKOTLAND (I).1995-071900-1950115
IRENE MARIA, S/S, 3200 TDW, Dania, krigsforlist 28/11 1940 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-95 i Nordatlanten.1999-041900-1950114, 121
IRENE MARIE, S/S, b. Antwerp Eng. Co. nr. 792002-041900-195079
IRENE S. LEMOS, M/S, b. nr. 251 Ateliers et Chantiers ... 1967 som VILLE DE METZ, k. 1972 af Heering & næ. til HEERING MILLE, s. 1976 af Heering til Spalmatori Cia., Panama og næ. til2000-041950-200072
IREN, M/S, ex SKOTLAND (IV) b. nr. 1364 Gebr. Schürenstedt, Bardenfleth 1974 til Dansk-Fransk. K. af Partrederi for IREN, Skärhamn, Sverige, 1979 og næ.1995-071950-2000117
IRESINE, skonnert, i lokaltrafik for Flåden ved Vestindien, solgt 1802.1980-051800-190090
IRESINE, vestindienfarer, blev 1800 konvojeret hjemover af orlogsskibet THETIS.1982-031800-185026
IRIS - Model af hjuldamper IRIS af Ålborg b.1842. *m1942-101800-1850107
IRISINE, vestindiefarer 1802, rederi Johann David Vogel1991-041800-185060
IRIS, af Ålborg, hjuldamper b.1842.1942-101800-1850107
IRIS, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, 150 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128
IRIS, H/S. Aktiebrev fra rederiet Dampskibsinteressentskabet i Ålborg, 1842-08-11 med vignet af IRIS.1972-081800-1850118-119
IRIS, H/S, b. 1842 af James & William Hall, Aberdeen. Klipperskrog. Foto fra Ålborg p.127, ved kaj p.143. *f Maleri p.141. *r1967-051800-1850125-152
IRIS, H/S, indgået 1842 i ruter fra Ålborg.1981-191800-1900223-224, 226
IRIS, orlogsfregat, 40 kanoner. Chef kaptajn Peter Riegelsen. Afgik 1799-06-05 med konvoj mod Indien.1981-081750-185098
IRIS, orlogsfregat, rejse til Bengalen i 1799-1800. Erik Gøbel beregnede i 1970'erne sygelighed 1799-1800.1979-041750-1800101-102, 110, 112, 114
IRIS, S/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842. Besejlede Århus og Ålborgruter 1842-1851. Kaptajn Faber.1944-031800-185032-35, 40, 42
IRLA LUPE, M/T, ex IRLAND (III) b. nr. 94 Helsingborg Varv 1964 til Dansk-Fransk. K. af Hans Petersen, Haderslev 1979 og næ.1995-071950-2000116
IRLAND (III), M/T, b. nr. 94 Helsingborg Varv 1964 til Dansk-Fransk. K. af Hans Petersen, Haderslev 1979 og næ. IRLA LUPE.1995-071950-2000116
IRLAND (II), M/T, b. nr. 235 Deutsche Werft, Hamburg 1950 til Dansk-Fransk. kontraheret 1939 af Texas Oil Co., NY. Solgt til ophug 1962 *f1995-071950-2000107, 115
IRLAND (I), M/S, b. B&W, kont. 19272001-061900-195097
IRLAND (I), M/S, b. nr. 353 B&W 1927 til Dansk-Fransk, tvangssolgt 1941 til Peru og næ. TUMBES *f1995-071900-1950104, 115
IRLAND, M/S, rederiet Det Dansk-Franske D/S A/S. 1928. Messedreng Hemmingsens erindring.1982-041900-195062
IRMGARD, motorgalease af Marstal, 150 BRT, b. 1908 i Bremen som fiskelogger, omb. og indfl. 1939 til Gråsten og næ. til IRMGARD, senere VITUS BERING og PALNE, en periode svensk, igen dansk som BONAVISTA, endt i Vestindien.1989-021900-200023
ISABELLA KOSAN, M/S, LEGC gasttankskib, 8.573 tdw., b. Kwang Heavy Industries Co. Ltd., Korea, til Lauritzen Kosan A/S i 2007. Model til H&S i 2009. *f2009-102000-2050150
ISBJØRN, isbryder, b. 1923, depl. 1675 t., 51,8 x 12,2 meter, 2500 HK. Tegnet af A.H. Larsens tegnestue.1950-051900-195096-98, 106
ISBJØRN, M/S, isbryder, b. 1966 på Odense Staalskibsværft, model på H&S *m1967-101950-2000185
Isbryderassistance Østersøen (2003)2006-052000-205075
Isbryder, udkast til standardtype fra Knud E. Hansens Skibstegnestue, *t1949-051900-1950137
ISBRYTAREN II, svensk isbryder, 3700 HK deltog i samarbejde med danske vinteren 1926-19271950-051900-195098, 105
ISBRYTAREN, første svenske isbryder, 1882, b. på Lindholmens Varv, 700 HK1950-051850-190086
Isbåd No. 43 Ltr. B.1881 fra Storebælt, b. til DSB, model af Christian Nielsen 1965.1983-141950-2000227
Isbåde i brug. Tidligt fra 1829-12-06.1950-051800-185072-107
Isbåde på Storebælt 18931997-021850-190012
ISEFIORD, sejlskib, 47 kls., ført af rømøkaptajnen Hans Chrestensen Holm 1795-1796, 1799.1984-021750-185016
Isjoller bygget ca. 1890 hos bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø.1961-041850-1950102
ISLAND KING, M/T, ex AGGERSBORG b. 1969 til D/S Dannebrog/VENDILA. 1972 overt. af Dannebrog. K. 1974 af Archipelago Shipping Co., Cayman Isl. og næ.1997-051950-200051
ISLANDS FALK, havforskningsskib 19241998-071900-1950124
ISLANDS FALK, inspektionsskib ved Island ca. 1900.1975-061850-1950109
ISLANDS FALK, S/S, byg. nr. 108, 1906 fra HSM til Marineministeriet.1982-061900-195098
ISLAND, S/S, b. 1882, 2.845 BRT2001-081850-1900124
ISLAND, S/S, b. 1882, 2.845 BRT maleri af Antonio Jacobsen *p2001-081850-1900128f
ISLAND, S/S, ex ESROM, overtaget af Albert Jensen fra C.K. Hansen 1914-12-00 og 1915 omreg. til USA-flag og næ. til ISLAND, hvor Niels Arnesen fra Dragør blev kaptajn. Opbragt af England, solgt i Danmark, opbragt af Tyskland, dømt prise og næ. til FASOLT.1986-051900-1950136, 146, 151, 167
ISLAND, S/S, maleri, HS 2005:0101, restaureret 20052006-082000-2050111
ISLAND, S/S, Thingvallalinjens skib fra 1882.1979-051850-1950131
ISLE DE NORD; kuf, kaptajn Peter Christian Fischer fra 1790-1792.1970-061750-1800144
IVAN KONDRUP, fragtskib, DDK. Bombesprængt i Bremen 16/12 1943. Senere repareret. *f2007-051900-195050, 55
IVAN KONDRUP, S/S, kulfragter, b. 1937 hos HSM til b. til Det Danske Kulkompagni A/S, København.1982-061900-2000111, 115
IVAR LAURITZEN, M/S, køleskib, b. Danyard Frederikshavn c.1990, DW 16.6002000-031950-200059
IVAR, fragtskib, rederiet DFDS. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
IVIGTUT, sejlskib b. 1875 hos Løve i Helsingør.1972-091850-1950137
J. STALIN, isbryder, b. 1937, depl. 9.300 t., 10.000 HK, russisk.1950-051900-195094, 103
J. WEBSTER CLARK af New Orleans, malet i St. Thomas havn af Georg Ludvig Thomsen, 18622005-061850-190051
J.C. JACOBSEN, S/S, DFDS, sejlede de engelske flyvere Eric Williams og Michael Codnor fra Tyskland til Sverige under WW2.2008-031900-195033
J.C. LA COUR, S/S, passagerskib, byg. nr. 84, 1901 fra HSM til DFDS. Tegning og foto gengivet side 97. *t *f1982-061900-195096-97
J.H. LØVE, fuldskib, afløb 1866 fra Løves Værft, Helsingør.1955-101850-1900159
J.H. LØVE, skonnert, b. 1866 hos Løve i Helsingør. Reder til 1878 Jacob Vilhelm Løve.1972-091850-1950137
J.H. LØWE, bark af Helsingør (c.1880)1999-021850-190051
J.H. MIDDELHEUS, brig 113,8 fod, 282 brt., b. i Brake 1871 som VON ROON. K af Jacob Bruhn 1889. Slg. havareret 1893 og n. LUCAY. Maleri af Alfred Jensen.2006-031850-190020
J.M. LØVE, skib, ejet af kaptajn I.G. Mathiesen i 1874.2011-061850-1900125
J.P. LUNDWALL, skonnertbrig af Helsingør, 92 kls., b. 1858 af Skibsbygmester Christian Rohmann & Co., kaptajn J.M. Larsen. Glasmaleri af skibet på H&S 1840 samt replik i Den Gamle By, Århus. *p1963-041850-190086-87, 90
J.P. LUNDWALL, skonnertbrig b. 1858 hos Rohmann i Helsingør.1972-091850-1950138
J.S. FLEISCHER, fyrinspektionsskib, b. 1948, nr. 182 på Orlogsværftet.1960-081800-1900122
J.S. FLEISCHER, fyrinspektionsskib, b. 1948, nr. 182 på Orlogsværftet.1960-091900-1950134, 146
JACARA ex HEERING CHRISTEL, M/S, b. nr. 85 B&W 1974, k. 1977 til A/S Kosmos, Sandefjord2000-041950-200068, 73
JACOB & HERMANN, 110 kls., kaptajn Hans J. Groot, indkøbt i Rotterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800104, 109, 116
JACOB CHRISTENSEN, S/S, 1763 BRT, 1357 NRT, b. 1882 i England.1981-201800-1900240
JACOB KIELLAND & SØN, fregatskib af Stavanger, b. 1799 i Grimstad, 78 kls., kaptajn Knud Pallesen 1799-1803. Kaptajn Thomas Jan Thomsen 1806. Skibsportræt af Nicolas Cammillieri, Marseille, 1806. *p1964-091800-1850129-130
JACOB KJELLERUP, S/S, 2406 BRT, b. 1891 som PHYLLIS. Senere i Grækenland næ. KRETE. 1915 s. Ålborg D/S og næ. JACOB KJELLERUP. 1916 s. Th. Just, Kbh og næ. GRØNSUND. 1919 s. D/S Gylfe. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. 1934 s. oph.2007-031900-195022
JACOB KJELLERUP, S/S, b. 1891, reder Aalborg D/S. Jens Kusk Jensen blev kaptajn i 1915.1986-021850-195018
JAKOB MÆRSK, M/S, fragtskib, A. P. Møller. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052, 56
JAMES CROPPER, fuldskib af New York, var 1822 første større skib med dækshus til folkelukaf.1980-031800-190020
JAN BREYDEL, S/S, b. 1880, 3500 BRT, solgt til rederiet Thingvalla og næ. DANMARK. Forliste april 1889. Maleri af ulykken gengivet side 141. *r1979-051850-1950141
JAN VAN BRAKEL / JAN VAN BROKEL, oprindelige navn for CERES, skonnert 3-m. af Helsingør. 1892 erindring af Thorvald Nielsen.1964-031850-190052
JANE MÆRSK, M/T, b. nr. 28 Odense Stålskibsværft 1928, beslagl. af Holl. 1940, næ. til AMBO, sænket Soerabaja 1942, hævet under japansk admin. 1942 som TEIKO MARU; sænket af US flyvere 30/12 1944 *f1998-051900-195095
JANE MÆRSK, M/T, b. nr. 28 Odense Stålskibsværft 1928, sænket af besætning i Soerabaja 1942, hævet og under japansk admin. 1942; sænket af US flyvere 30/12 19441998-051900-195087, 94f
JANUS, koffardifregat, kaptajn Niels Holbech, hvis søn Peter Nielsen Holbech, født 1777, var stmd. på samme. på JOHANNE og HVIDE ØRN og senere kaptajn CONSTANTIA MARIA af København.1944-061750-1800131
JAN, S/S, 1.739 BRT, 2.815 tdw., b. 1919 nr. 137 Københavns Flydedok & Skibsværft til D/S Myren. Minesprængt 1919-02-18 og repareret. Opbragt 1938-05-26 af Francostyrker, 1939 næ. CASTILLO COCA. Forlist 1948. *f2008-051900-195075, 78, 81
JARL, S/S, passagerskib, 23 BRT, b. 1885 på HSM til Østbornholmske D/S A/S i Hasle.1982-061850-190090
JAVA, M/S, fragtskib, ØK. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052
JÄÄKARHU, finsk isbryder, 9200 HK, deltog i samarbejde med danske vinteren 1926-1927. Aflev. som krigsskadeerstatning til Rusland og næ. SIBIRIAKOV1950-051900-195099, 104
JEANETTE, bark, b. 1840, 124 klstr., kaptajn J. Fr. Brodersen (I), (1842-1844)1994-051800-185071, 73
JELVA LAU, fragtskib, rederiet J.L. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
JENNY PORR, M/S, 1235 BRT, b. 1961 til D/S Hafnia som BROSUND. 1962 s. Tyskland og næ. JENNY PORR.2007-031950-200021
JENNY, skib anskaffet fra Sverige til Friis Skov, Fejø efter 1900.1966-131900-1950207
JENS BANG, M/S, passagerskib, b. hos HSM til DFDS, leveret 1950.1982-061900-2000123
JENS BANG, M/S, passagerskib, b.1950 i Helsingør Værft2003-051950-200064
JENS BANG, M/S, passagerskib, b.1950 i Helsingør Værft *f2003-051950-200064
JENS BANG, S/S, af Ålborg, b. 1907 hos Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri til rederiet Aalborg Dampskibsrederi. Foto gengivet side 18. *F1986-021850-195016, 18
JENS NIELSEN, skonnert, b. 1900 på Thurø. Konstrueret af skibsbygmester Niels Anthon Nielsen. Foto side 129, tegning side 131. *f *t1989-051900-1950129-131
JENS NORDENTOFTS MINDE, skonnert, 34,5 kls., b. 1849 i Thisted til købmand Nordentoft.1983-101800-1900134
JENS VÆVER, forsøgskutter udstyret med Decca (1950-1960)2004-081950-2000126
JENS WULFF, skonnertbrig af Fanø, b. i Middelfart 1867, galionsfigur navngiveren, skåret af W.E. Møen 1867-1868. Foto af figuren. *f1975-041850-195063, 66, 81
JERMAK, isbryder, b. 1898 på Armstrong Whitworth & Co., skibsværft, Newcastle. Tegnet af admiral Stefan Ossipovitj Makarov, 7500 HK, 7875 tons.1950-051850-190092-93, 104
Jernbanefærge, første bygget til H-H-overfarten 18911991-071850-1900103
JERNE, sejlskib, 10 kls., ført af rømøkaptajn Svend Andreas Hansen Carl 1824-18251984-021750-185015
JESSIE MÆRSK, S/S, 3285 TDW, APM, krigsforlist 7/10 1942 under engelsk administration WW2. Torpederet ved Cromer i Nordsøen.1999-041900-1950113, 123
JESUS, eng. orlogsskib b.c.14202003-041400-145054
JETTE SAJ, entreprenørfartøj, BT 158, kæntret i Storebælt i 1998.2004-051950-200081
JL, Vesterhavet får 1924 leveret S/S BETTA, b. nr. 46, Nakskov Skibsværft1992-061900-1950106
JOHAN FRIEDERICH / JOHAN FREDERIK, fregatskib. Skibsportræt malet ca. 1780 af Frederik Wessel Munck, nu på H&S.1951-071750-1800106
JOHANN BRODERSEN, bark 153 Klstr., b. 1864 i Vegesack, Weserfloden, reder H.C. Brodersen (1864-1891) i St. Thomas Havn *p1994-051850-190077, 80, 82
JOHANNA & MARIA, fregatskib, partikulært, i konvoj med HOLSTEN 1782 fra Trankebar.1981-081750-185093
JOHANNA MAGDALENA af Fanø, 26,5 kls. Kaptajn Hans Jensen fra Rømø, 17951984-021750-185012
JOHANNA MAGDALENA, hvalfangerskib ved Spitsbergen, tegnet af anonym 1803.1985-031800-190030-32
JOHANNA MARGRETHA, brig af Stavanger, b. 1814 i Stavanger, 62 kls., forlist 1836 i Livorno. Kaptajn Hans Arentz, 1825. Skibsportræt af ukendt i Neapel 1825. *p1964-091800-1850130-131
JOHANNA, partikulært fregatskib, rejse til Ostindien med eskorten IRIS 1799-1800.1979-041750-1800110
JOHANNA, S/S, ex SAINTE GISELE, ex JOHANNES MÆRSK, b. nr. 1154, Schichau GmbH, Danzig 1925 til D/S af 1912 APM, rekvireret 1942 til Soc. Navale Caennaise, Caen, næ; som tysk igen næ.1992-061900-1950106, 113f
JOHANNA, S/S, hollandsk, minesprængt under WW1. Bjerget og repareret af Svitzer A/S (1917). *f2008-021900-195022
JOHANNE & MARIA, sejlskib i indiefarten for Blacks Enke & Kompagni (1780)2004-061750-180096
JOHANNE & MATHILDA, skonnertbrig af Oskarshamn, b. 1869.1975-041850-195052
JOHANNE JUSTESEN, S/S, 7300 TDW, Anglo-Danish Shipping Co., krigsforlist 1942-02-15 under engelsk administration. Torpederet af japansk ubåd, J-165, ved Alleppey i Østen.1999-041900-1950114, 122
JOHANNE KIRSTINE, jagt, 7,5 kls., b. 1842 i Nexø.1983-101800-1900134
JOHANNE MARGRETHE, galease. Købt af J.H. Ginge i 1820'erne. Afhændet 1833.2011-061800-1850116
JOHANNE MARIA, vestindiefarer, foretog 6 rejser til Vesti. 1781-1793, b. 1779 til Black & Co.1974-041750-180064, 68-69
JOHANNE MARIE, bark af Åbenrå, kaptajn Rasmus Petersen, 1863.1975-041850-195060
JOHANNE MARIE, barkskib, hjemhørende Nyborg (c.1900)2000-051850-190097
JOHANNE MARIE, bark?, 236,5 kml. Kaptajn John Christmas (1820). Reder C. S. Blacks Enke & Co. K af norsk reder 18541991-041800-185049
JOHANNE MARIE, første skib tildelt kendingsflag efter loven fra 18291993-071800-185064
JOHANNES HAGE, bark, b. 1841 i Nakskov til rederiet H. Puggaard & Co. ca. 1850.1968-031800-185047
JOHANNES MÆRSK, S/S, 3125 TDW, APM, krigsforlist under fransk adminitration1999-041900-1950113
JOHANNES MÆRSK, S/S, b. nr. 1154, Schichau GmbH, Danzig 1925 til D/S af 1912 APM, rekvireret 1942 til Soc. Navale Caennaise, Caen, næ SAINTE GISELE, som tysk: JOHANNA1992-061900-1950106-110, 113
JOHANNES, barkentine (1883)2004-021850-19508f
JOHANNES, barkskib, b. 1871 i Rudkøbing hjemskrevet sammesteds.2000-051850-190077, 80
JOHANNE, bark, b. i Ostindien, kaptajn Carl Jacobsen Leth, ejer grosserer R. Kerr (1849)1996-061800-185092
JOHANNE, brig af Fanø, ca. 1850, kendingsnummer P-8.1962-061850-1900161
JOHANNE, brig, b. 1867 i Ty., k. 1873 til Rudkøbing, reder H. T. Andersen.2000-051850-190077, 80
JOHANNE, fregatskib, Indiensfarer, kobberforhudet, afgik i konvoj 1799-06-05.1981-081750-185098
JOHANNE, koffardifregat. Peter Nielsen Holbech, født 1777, var stmd. på samme.1944-061750-1800131
JOHANNE, S/S, b. nr. 261 Oskarshamns Mek. Verkst. 1919 til Svenska Lloyd bar navnet ITALIA (fra 1926), da JL købte det i 1932. Forliste 1967 under navnet EMMANOUEL P., græsk. (1935)1998-041900-195067, 82
JOHANNE, S/S, b. nr. 261 Oskarshamns Mek. Verkst. 1919 til Svenska Lloyd bar navnet (fra 1926) ITALIA, da JL købte det i 1932. Foto med stoppet maskine og røgfane (1930) *f1998-041900-195066ff
JOHANNE, S/S, b. nr. 261 Oskarshamns Mek. Verkst. 1919 til Svenska Lloyd som TURBINIA, 1926 næ. til ITALIA, k. af JL 1932 og næ. til (1936)2000-031900-195041
JOHANNE, S/S, b. nr. 261 Oskarshamns Mek. Verkst. 1919. K. af JL 1932 (1936)1995-051900-195062
JOHANNE, skonnert b. 1869 hos Rohmann i Helsingør.1972-091850-1950138
JOHANNE, skonnert, 30 BRT, b. 1882 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041
JOHANNE, slettopskonnert, klipperbygget, oplagt i Svendborg i 1930'erne.1966-091900-1950125
JOHANNE, topsejlsskonnert, 114 BRT, b. 1873 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041
JOHANN, bark 258 klstr., b. 1858 i Flensborg. Her på St. Thomas Havn, ejet 1861-1864 af H.C. Brodersen. Forliste efteråret 1864. *p1994-051850-190077, 80, 88
JOHN SWARTZ, svensk færge på Helsingør-Hälsingborg-ruten -1900.1967-081900-1950165
JOMFRU ALETTE, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, forliste i 17172010-061700-1750106
JOMFRU ANE CATHRINE, brigantine, kaptajn Peter Christian Fischer fra 1792-1797.1970-061750-1800144
JOMFRU ANNA, sejlskib af Bergen, opbragt af sørøvere i Middelhavet (1712)1998-061700-1750107
JOMFRU BIRGITTE, galiot, skibsbygmester Jakob Rasmussen Lund, 1744.1968-021700-180021, 34
JOMFRU MARGRETHE, slaveskib 1600-tallet2010-061650-1700106
JOMFRU MARIA, sv. fragtskib (1696)1942-021650-170036
JOMFRU SUSANNA, næ. til DRONNING ANNA SOPHIA, ostindiefarer (1720-1730)1996-051700-175057f
JOMFRU SUSANNE, fregatskib, brugte blåt flag som afsejlingssignal, det blev strøget, når alle var om borg og dansk flag sat i stedet.1980-111700-1750154
JOMFRU SUSANNE, fregatskib, ostindiefarer 1719. Flagføring.1969-021700-175040
JOMFRU WILHELMINE, ejer Andreas Bjørn 1741. Hjemkommet til brylluppet 1741-09-27.1968-021700-180028
JOMFRUEN AF ENKHUIZEN, orlogsskib, sprang i luften 1659-07-23 i Ebeltoft Vig. Kanon bjærget fra vrag1948-051600-1650109
JONAS RISTING, bark af Kbh. mandskabsfoto 1876 *f1998-031850-190046
JONAS, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658.1958-031650-170035
JONNA, S/S, køleskib, b. nr. 58 Nakskov 1933 til JL2000-031900-195039
JOSE MARTI, M/S, skoleskib til Empresa Maritimo Portuaria de Imp., Cuba, b. hos HSM i 1977. Foto. *f1982-061900-2000150-151
JOSEF CONRAD, skoleskib, næ. fra GEORG STAGE I2005-081900-195065
JOSEPHAT, 1700-tals skibsvrag fundet ved udvidelsen af Helsingør Havn 1989.1990-081700-1750164
JOSEPHAT, orlogsskib b. 1500-tallets slutning, sænket 1617-1618 i Helsingør Havn.1990-031550-165047
JOSEPHAT, orlogsskib sænket 1617, undervandsarkæologisk undersøgelse 19901991-081950-2000119
JOSEY, S/S 2625 BRT, 4150 tdw, b. 1907-02-04 nr. 460 på Howaldtswerke, Kiel til Myren A/S. Kondemneret efter brand 1928-10-02. *f2008-051900-195074, 75, 79
JOTUN, coaster, 299 BRT, forlist i Østersøen 19902004-051950-200080
JOVEN CORINA, skonnert købt i Penang næ NANCOVRY 18481992-051800-185099
JUAN DE DIOS FRAGA MORENO, M/T, ex CHARLOTTENBORG, b. nr. 297 FRH Værft 1970 til Dannebrog. K. 1974 af Empresa Maritima Portuaria de Imp. Havana og næ.1997-051950-200051
JUBELFESTEN, senere DEN NYE JUBELFEST hukkert, b. 1750 på Andreas Bjørns Værft. Navne på redere og kaptajner - se skibsbasen. Tegning side 29 af Jacob Petersen. *p1968-021700-180024, 29, 39
JUDITHA, 178,5 kls., b. 1779 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Johan Halkier i Kbh. til Overskattedirektoratet og senere s. til Brown.1974-041750-180068-69
JUDITHA, fregatskib, 120 kls.1970-021750-180049
JUIE, jagt, 10,5 kls., b. 1843 i Svaneke.1983-101800-1900134
JULIANA, sejlskib, 53 kls., ført af rømøkaptajnen Hans Jensen ca. 1795-18001984-021750-185016
JULIANE MARIE, fregat, Asiatisk Kompagni. Tønnes Langø var overstyrmand 1779. Bodmeribreve underskrevet af ham tilgået H&S.1959-011750-180012
JULIANEHAAB pinkskib, 124 kls. b. 1777. Skibsbygmester Eskild Eskildsen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 56
JULIANEHAAB, fregatskib, slaveskib, rejser 1780-1783.1973-031750-180070-73
JULIANE, fragtskib, Vestjysk Rederi. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052, 56, 58
JULIANÆ HAAB / JULIANEHAAB, b. 1777 ved KGH Værft, 123,5 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073, 81, 100
JULIUS MADSEN, fragtskib, b. 1942 Helsingør Skibsværft til D.D.K. Minesprængt Østersøen 5/6 1944. *f2007-051900-195048, 56
JULIUS THOMSEN, S/S, 900 TDW, Kryolith & Hds. Øresund, under engelsk administration WW2.1999-041900-195098, 115
JULIUS, skonnertbrig. Christian Schmiegelow tog hyre i 18751951-021850-190033
Jumbo Ecconships, containerskibe bygget til US-Lines. Første i serien i 1984 var AMERICAN NEW YORK2007-061950-200091, 97ff
JUNEE, S/S, ejet af australsk rederi, deltog i eftersøgningen af skoleskibet KØBENHAVN 1929.1988-061900-1950182
JUNGFER CHRISTINA, enmastet galiot på 49 kls., hjemskrevet i Åbenrå 1785.1990-051750-1800107
JUNGFRAU LUCIA, sejlskib af Glückstadt, påsejlede under storm CHRISTIAN VII 1806-02-27 ved Glückstadt.1984-021750-185020
Junke, kinesisk, 1936. *f2009-071900-1950118
JUNO, H/S, k. af IRIS-selskabet 18521944-031850-190040, 42
JUNO, S/S, hjulskib, b. 1851 hos Alexander Hall & Co., Aberdeen, til Ålborg dampskibsselskabet til Limfjordsruter.1967-051800-1850143-146, 148
JUPITER, bark, svensk, reddes af DORIS BRODERSEN, kaptajn Søren Nielsen (c.1880)1994-051850-190096
JUPITER, fregatskib af Flensborg, 88 kls., b. 1763.1969-041700-1800110
JUPITER, fuldskib af København. Carl V. Sølver mønstrede som skibsdreng 1896.1967-061850-1900153
JUPITER, jagt, ostindiefarer, Ostindisk Kompagni, gik på rejse til Trankebar 1623-03-27.1977-051600-1650114
JUPITER, orlogsskib, indsamlingsbøsse efter togt (1622)1996-031600-165039
JUPITER, ostindiefarer udsendt 1623, forliste ved Indiens kyst1995-041600-165045
JUPITER, svensk fuldrigger, chartret af Frankrig under Napoleons Ægyptentogt 1798.1962-031750-180030
JUSTITIA, 120 læster, indkøbt 1640 c. af borgere i Frederiksstad, Norge1948-051600-1650103
JUSTITIA, linjeskib, b. 1707, havde galionsfigur Retfærdighedens gudinde.1974-051700-175084, 86-87
JUSTITIA, linjeskib, deltog i slaget under Rügen. Model skænket Stege Kirke som votivgave 1718 af norsk sømand Hans Larsen Bergen.1950-041700-195064
JUSTITIA, orlogsskib, ca. 1633.1977-041600-1650104
JUSTITIA, skude 19 læster (1712)1998-061700-1750112
JUTLANDIA, hospitalsskib fra ØK, (1946)2009-071900-1950121
JUTLANDIA, M/S *f1946-061900-1950171
JUTLANDIA, M/S, containerskib, 34.700 DW, 2.272 TEU, b. B&W, 1972. Forlænget 1984 til 2.821 TEU. 1993 s. USA Sea Lift Command. *f2007-061950-200079, 89f, 103
JUTLANDIA, M/S, fragtskib, ØK. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052
JUTLANDIA, skonnert 3-m., bestilt hos Rasmus Møller i Fåborg i 1938. Værftet overtaget af Johansson & Dyreborg inden bygningen.1959-021850-195040
JUTTA DAN, S/S, b. 1934 hos HSM, overgik fra JL til Ole Lauritzen, skibsreder, i 1956.1982-061900-2000140
JÜRGEN UND JACOB, brig af Altona, kaptajn Bodser Pedersen Manøe, førte 1796-1803 briggen.1984-021750-18508
JÜRGEN UND JACOB, sejlskib, 57 kls., ført af rømøkaptajn Bodser Pedersen Manøe 1796-1803.1984-021750-185017
JÜRGENSBY, turistskib i Flensborg. Besøg af Venneselskabet 2011.2011-082000-2050164
JYLLAND, fregat. Museumsskib i Ebeltoft. Udflugt til JYLLAND for Handels- og Søfartsmuseets Venneselskab i sommeren 2007. *f2008-082000-2050127
JYLLAND, fregat, Holbøll påmønstrer 18802004-021850-19007
JYLLAND, fregat, maskinleverancer fra B&B 18581993-091850-1900106
JYLLAND, H/S, b. 1851 i London, er første kendte danske skib, der fik en flaskedåb. Navngivet af generalkonsul Westenholz's hustru Ingeborg.1983-081800-1900112
JYLLAND, H/S, postdampskib, kolliderede i Storebælt i 1856 med postdampskibet EIDEREN.1977-061850-190137
JYLLAND, H/S, reder Danske Postvæsen, sejlede på ruten Hjerting - Lowestoft fra 1851. Stik af skibet, *r1988-041850-195033
JYLLAND, M/S, b. 1926 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000104, 116
JYLLAND, orlogsfregat. Udlevering af spiritusration ombord i 1870'erne gengivet i tegning af C. Groos. *t1977-021800-190049
JYLLAND, S/S, i fart mellem Agger Kanal og England fra 1852.1948-111850-1900152
JYLLAND, skruefregat (1873)1993-071850-190071
JYLLAND, skruefregat, b. 1860 - om ornamentering.1974-051850-1900107
JYLLAND; fregat. Skibstømrer Niels Christian Nielsen var udmønstret 1874.1961-041850-195098-99
JYTTE BEWA, M/S, 399 BRT, b. 1968 på FRH Værft og Tørdok som MERC JYTTE. Model gengivet. *f1976-081950-2000121
JYTTE, S/S, 1872 BRT, b. 1872 som BEN LEDI af North Shields. 1921 s. D/S Gylfe. 1924 næ. HADSUND. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. 1935 s. Ove Skou og næ. Jytte. 1939 krigsforlist.2007-031900-195022
JYTTE, S/S, af København ført af kaptajn Laurits Larsen under WW2.1966-091900-1950138
JYTTE, S/S, ex HADSUND, ex ØSTEN, D/S Rollo. K. 1921 D/S Gylfe og næ. HADSUND. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. 1935 s. Ove Skou og næ.2007-031900-195013, 17
JÆGEREN, brigantine i Det Vestindiske Søkorps 1760 c.1991-041750-180038
JÆGEREN, slup udrustet til bjærgning af Dragør Kommune, ca. 1830.1978-041800-185096
JÆGERSBORG, C.K. Hansen, deltog i malteserkorsordningen 1939. Forsvandt dec. 1939 på rejse til Leith2006-061900-195094
JÆGERSBORG, fregatskib, b. 1747 på Andreas Bjørns Værft af skibsbygmester Andreas Thuresen.1968-021700-180022, 36
JÆGERSBORG, fregatskib, Guineafarer -1750- Ankom til Christiansborg Accra 1753-03-17.1950-031750-180024
JÆGERSBORG, fregatskib, kompagniskib, søgte nødhavn i Trondhjem 1750 på udrejse til Vestindien.1982-031750-180011
JÆGERSBORG, fregatskib, rederi Vestindisk-guineisk Kompagni, rejse til Guinea og Vestindien 1748.1956-041700-175075-88
JÆGERSBORG, S/S - torpederet 19392005-081900-195092
JÆGERSPRIS, fregatskib, b. 1745 på Bjørns Værft.1968-021700-180036
Jægt forstævnsform *t1946-061500-1700152
JØRDAHL ex ALBATROS, motorgalease af Svendborg, 77 BRT, b. 1935 hos Ring Andersen, senere JØRDAHL, fra 1965 DJURSLAND, sidste navn ARGUS af Haderslev. Foto. *f1989-021900-200018
JØRGEN BRUHN, fregatskib af Åbenrå, b. 1857 på Kalø, fik godt varsel, da storkepar satte sig på stævnen under bygningen.1983-081800-1900109
JØRGEN BRUHN, fuldskib af Åbenrå, og flagføring 1870-1969-021800-190046
JØRGEN, S/S, ex HULDA MÆRSK, ex N. A. CHRISTENSEN, A/S Morsø D/S. K. 1915 af APM, næ. 1919 til HULDA M. K. 1937 A/S D/S Viking, Kbh. og næ. JØRGEN. Forlist 29/5 1940 ved Fornæs.1996-041900-195048
KAISOW, S/S b. nr. 378 D. & W. Henderson, Glasgow, 1895 til China Mutual Steam Nav. Co., London ; s. Jap. næ. SHINTSU MARU og TOYO MARU. 1919 k. D/S Gylfe og næ. ALSSUND. 1923 oph.2007-031850-190015
KAI, fragtskib, rederiet Myren. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
KAI, S/S (II), 1.746 BRT, 3.000 tdw, b. 1921, nr. 150 Københavns Flydedok & Skibsværft til D/S Myren. Minesprængt 1940-07-11, senere rep. Forlist 1941-12-05 ved Shiermonnikoog. *f2008-051900-195076, 79-81, 83
KAI, S/S, 1391 BRT, 2000 tdw, b. 1884, nr. 63 fra Osbourne, Graham & Co. Sunderland til Pyman, Watson & Co. Cardiff som WHITBY ABBEY, s. 1897 til A/S Ganger Rolf, Oslo og næ. GANGER ROLF, s. 1900-02-11 til Myren. Forlist 1917-11-05 af ubåd. *f2008-051850-195074
KALIFEN, dæksbåd, 3 kls., lgd.stævn 28-9 fod, b. 1858 af E.C. Benzon til Indenrigsministeriet for fiskeriundersøgelser. Fører Black, Fra 1865 i Søværnet, s. senere til von der Recke. Forlist 1880.1954-051850-190057, 62, 65, 73
KALIFEN, dæksbåd, 4,4 yachttons, b. 1878 af E.C. Benzon til godsejer Hage, Nivågård.1954-051850-190078
KALIFEN, model af E.C. Benzons dæksbåd b. 1858, erhvervet til H&S.1960-021850-1900XV
KALUNDBORG, ex SOLEN, ex PAN, 60 x 12 fod, 5,75 kls., b. 1861 af E.C. Benzon1954-051850-190075
KALØ, ankommer Durban og interneres 19402005-041900-195033
KAMINA, M/S, af Aså, b. 1955 i Svendborg, omb. 1966, 214 BRT, 313 DWt, foto af losning i Køge, af aptering m.m. i 1979. *f1981-211950-2000243-249
KAMMERHERRE SCHACK pinkskib, 127 kls. b. 1777. Skibsbygmester Jens Sørensen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab. Måske samme skib som GEHEJMERAAD SCHACK p.61.1970-021750-180012, 56, 61
KAMMERHERRE SCHACK, b. 1777 på Carl Wilders Skibsværft, 127 kml. Slaveskib udsendt mellem 1777-1781 af KGH.2011-051750-180065, 73
KAMMERHERRE SCHACK, slaveskib og dødelighed. 1783-1785.1973-031750-180030, 33, 42, 44-48, 70-73
KANKAKEE, S/S, ex LAPLAND, ex HERO (No.) k. fra Norge til Albert Jensens rederi og næ. LAPLAND, omreg. til USA-flag og næ. til KANKAKEE, opbragt af England. Krigsforlist 1917 i Nordsøen.1986-051900-1950150-151
KAPRIFOL, M/S, b. nr. 169, AB Lödöse Varv 1977 til svensk reder, k. 1985 af Kaprifol S.A., Panama = O. Frellsen, fra 10/1985 admin. Weco Shipping og næ. NÆSBORG (se denne)1997-051950-200051
KAREL VAN LORREYNEN, kaperskib 1744, skibsreder Andreas Lanszweert.1989-061700-1750160
KAREN MARIE, sejlskib, 30,5 kls., ført af rømøkaptajn Peder Andersen Møller 1816.1984-021750-185012, 17
KAREN TOFT, fragtskib, rederiet Jutlandia. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
KARENS MINDE, fiktiv skonnert i Peder Most2002-051900-1950100
KAREN, fragtskib, Progress. Sejlads i hjemmeflåden under WW2. Bomberamt i Hamburg havn 6/8 1944. Senere hævet og repareret. *f2007-051900-195049, 52, 56
KAREN, motorskonnert af Fejø, 46 BRT, 30 NRT, b. 1907 hos J. Ring Andersens stålskibsværft som nyb. nr. 1. *f *t1972-101900-1950144-152
KAREN, motorskonnert, b. 1907 hos J. Ring Andersen, Svendborg, byg. nr. 1, 58 BRT, til kaptajn A.R. Nielsen, Fejø. KR bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø.1983-131850-1900197
KAREN, S/S, b. nr. 8 Craigh, Taylor & Co., Stockton2002-041850-195086
KAREN, sildebåd af sundtypen til fisker Søren Jørgensen i Rungsted bygget i 1897 som den sidste af typen. Tegning efter foto fra 1951 *t1952-031850-190095, 97
KAREN, skonnert af Marstal. Senere havnefoged Thorvald Nielsen mønstrede om bord 1893-09-21.1964-031850-190056
KAREN, skonnert af stål, b. 1907 i Svendborg, kaptajn Rasmus Nielsen, Fejø. Side 205 foto.*f1966-131900-1950203, 205
KAREN, skonnert, b. 1901 Bornholms Maskinfabrik, Rønne. Senere næ. AMAZONE, svensk i 1987 (se videre der).1997-071900-200069
KAREN, skonnert, byg. nr. 1 hos J. Ring Andersen 1907, tegning af Christian Nielsen 1972.1983-141950-2000226
KARIN CAT, coaster, 399 BRT, slået læk og sunket i Middelhavet i 20032004-051950-200082
KARL JOHAN, M/S, af Hadsund, 72 BRT, b. i 1945 på vragdele af kaptajn Johan Rysz i Hadsund som KARL JOHAN. s. 1952 til Mårup og næ. til BØLGEN. s. 1973 til UK. Foto. *f1989-021900-200028
KARLA, fragtskib, J.L.. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052, 56
KARL, m-sk., 226 BRT, b. 1917 Sverige . 1919 k. af Rederiet Dragør som KARL og næ. OLAF. 1921 s. A/S Halla. 1923 s. til Sverige.2007-031900-195023
KARL, m-sk., 362 BRT, b. 1916 i Sverige. 1919 k. af A/S Dragør som MOTALA. 1921 s. A/S Halla og næ. KARL. 1922 s. til Sverige.2007-031900-195012, 23
KAROLINE MARIE / CAROLINE MARIA. jagt af Hobro. Kaptajn Niels H. Junge. Thorvald Nielsen mønstrede ud 1893-03-21.1964-031850-190053
KASTANJETRÆET = CASTANIE TRÆET, 67 kls., kaptajn Jacobus v.d. Plaats, indkøbt i Rotterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 109
KASTE, S/S, b. nr. 78 Antwerp Eng. Co.2002-041900-195086
KASTOR, T/S, ex PARANA, b. 1921 Schichau Værft, Danzig, til Orient A/S. K. 1935 L. Gastos, Ithaca, og næ. Torpederet 1942 ved Trinidad.2009-051900-195085
KATHOLM, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
KATHOLM, fragtskib, DFDS. Malmfart under WW2. Lastehavn Delfzijl, Holland.2007-051900-195052, 56
KATTEGAT, M/S, bilfærge b. hos HSM til Grenå-Hundested-overfarten til Jydsk Færgefart i 1972.1982-061900-2000129
KATTEGAT, S/S bjergningsskib bestilt af Svitzer A/S i 1872.2008-021850-190020
KATTEGAT, S/S, fyrinspektionsskib, b. Helsingør, nr. 65 i 1897. oph. 1951.1960-091900-1950134
KATTEGAT, S/S, fyrinspektionsskib, b. Helsingør, nr. 65 i 1897. oph. 1951.1960-081800-1900122, 129
KAUPO, S/S, 3900 TDW, b. 1888, ejer: Dorthe Jensen D/S, krigsforlist juni 1940 under engelsk administration WW2. Sænket som havnespærring i Dieppe.1999-041900-195098, 115, 121
KÄRNAN, jernbanefærge, DSB, H-H-overfarten 19891991-071950-2000104
KÄRNAN, S/S, næ. fra OREHOVED, b. 1916, flyttet fra Masnedsund og indsat på Helsingør-Hälsingborgoverfarten.1967-081900-2000168
Kadrejerjolle, model af båd fra Skovshoved 1888 til Martin Smith, model bygget af Christian Nielsen ca. 1965. *m1971-051850-2000108-109
Kajak, artikel om sejlkajakker i Danmark. Fotos side 5, 8-9, 11-18, 20, 24, 26-27. *f1988-031900-20005-30
Kalmar-I skibsvrag fra 1200-tallet.1965-041200-1250129
Kalmarfundet af middelalderskib. Vedrørende Rebækfundet 1943.1944-051100-1200121
Kalmarskibet omtalt. *t1966-181200-1400291
Kalmarskuden, rekonstruktionstegning af Harald Åkerlund, p. 17 *t og p.28 *f2012-022000-205017, 23, 27-28
Kanonbåd nr. 19. Store Bjørn mønstret 1861-03-01. Chef på båden var orlogskaptajn F.C.G. Muxoll.1965-031800-190052
Kaper visiterende et dansk skib, engelsk - maleri af Niels Truslew, 1805. *p1981-081750-185091
Kaptajnsportrætter fra Ostindien 1750-1850.1944-061750-1800130
Kattegat S Fyrskib påsejlet 1953-09-20 af finsk dampskib.1960-091950-2000152
Kat, skibstype *t1946-061500-1600158
KEJSERINDE DAGMAR, fragtskib, rederiet Progress. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
KEJSERINDE DAGMAR, S/S (1930)1998-041900-195067
KENTUCKY, fragtskib, rederiet DFDS. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
KENTUCKY, S/S, b. 1897 hos B&W med tregangsmaskine på 1200 HK, reder DFDS. Foto af dampmaskine. *f1973-041850-190081
KENYA, HMS, konvojeksorte maj 19432009-071900-1950119
KEYZERINNE, fregatskib i oostendisk skib, styrmand Pieter Brunet ca. 1724.1989-061700-1750148, 164-167
Kieler Sprotten, sildefiskere ejet af Rasmus Møller, Fåborg -1890-1959-031850-190045
KIELSENG, brig (1815-1848)1994-051800-185067
KIEL, b. 1780 i Eckernförde, 48 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
KIEL, brigantine, 58 kls. b. 1780 i Eckernförde. Købt 1780 til KGH, overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab. Forlist 1786.1970-021750-180013, 59
KIEL, H/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1944-031800-185032
KIEL, orlogsfregat, b. 1775, udrangeret 1797, Henrik Gerner konstruktion. Udsendt til Algier i 1779 i stedet for DISCO, der blev overladt Asiatisk Kompagni.1954-071750-180099
KINA, M/S, b. Nakskov 1938 til Ø.K. 12050 TDW, under engelsk administration WW21999-041900-195096, 98, 113
KINA, M/S, b. Nakskov Skibsværft 1938-39 til ØK. Under engelsk administration under WW2. Forlist 25/12 1947 ved Philippinerne. *f1995-081900-1950118-127
KINA, M/S, Ø.K. fragtskib (1950-1970)2003-051900-200065, 101
KINA, S/S, overtaget af Orient A/S 15/1 1916. Solgt 9/1 1933 til ophugning i England.2009-051900-195076, 79
KINSHASA, M/S, b. nr. 134 Fujinagata, Osaka 1967 til Dansk-Fransk. K. D/S Dannebrog 1979 og næ. STJERNEBORG.1995-071950-2000116
KIONI, ex CATERINA COSULICH, ex SALTHOLM, ex S/S HANS P. CARL, b. nr. 291 fra 1948 på Helsingør Skibsværft til rederiet Hejmdal. Solgt 1966 til Cia Navigationa Attica, Grækenland, og næ. KIONI. Forlist 1968-06-22 efter brand.1971-081950-2000143
Kirkeskibe - Skibsmodeller i danske kirker, artikel af Jes Kroman 19931993-041800-200033-41
Kirkeskibe af Andreas Nissen til kirkerne Mosevrå, Vejrup, Starup, Kollerup, Roust Høje, Kølkær, Hjerting, Horne og Lofoten1993-021950-20008
Kirkeskib, model af Andreas Nissen til Århus Domkirke c.1960 *f1993-021950-20006-8
KIRSTEN MÆRSK, S/S, 3940 TDW, APM, under engelsk administration WW21999-041900-1950113, 120
KIRSTINE TOFT, M/S, b. nr. 264 Rickmers Werft, Bremerhafen 1954 til D/S Jutlandia. K. samme år af Dansk-Fransk og næ. K. ANGOLA1995-071950-2000116
KIRSTINE TOFT, S/S, ex BLEKINGE (I), ex VOSNÆS, ex DÜSTERNTOR, b.nr. 115 Nakskov Værft 1946, Hansaskib. K. af D/S Jutlandia 1954 og næ.1995-071950-2000115
KISA, S/S, 1249 BRT, b. 1919 til D/S Hamlet som PALNATOKE. 1926 s. D/S Halla og næ. ODDESUND. 1928 s. Sverige og næ. KISA.2007-031900-195023
Kish, Boolds & Co., Sunderland, skibsværft b. nr. 6 S/S SAINT JOSEPH til Gaston Vallée, Rouen 18831995-071900-1950114
KISTA DAN, b. 1952 Ålborg Værft til JL. Model skænket H&S af rederiet 1963.1963-011950-200010
KIÆRLIGHEDEN, 118 kls., b. 1779 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Johan Halkier i Kbh. til Lauritsen.1974-041750-180068-69
KIØBENHAVN, vestindiefarer bygget efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 i Arendal til Bolte, og under bygning forandret til ostindiefarer.1974-041750-180054
KJØBENHAVNS SLOT, orlogsskib, søsat 1741 fra Andreas Bjørns Værft.1956-061700-1800150
KJØBENHAVN, fragtskib, rederiet Pacific. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
KJØBENHAVN, H/S, b. B&W 1896 med stærkeste danske hjulskibsmaskine. Foto af maskine. *f1973-041850-190079
KJØBENHAVN, H/S, langs Kvæsthusbroen 1897 ca. *f1988-041850-195041
KJØBENHAVN, S/S, b. på HSM 1918.1982-061900-2000101
KJØBENHAVN, S/S, indgik i DFDS efter 1866.1944-031850-190093
Klimskuden, senere omdøbt til Pedersbækvraget, rekonstruktionstegning af Morten Gøthche. *t2012-022000-205018, 23
KLINTHOLM, M/S, b.nr. 48 fra Scheepwerft Harlingen 1977 BT 1793, næ. til IJSELMEER, FORTUNA, KLINTHOLM, DELPHINUS, og næ. 2001 til BLUE OCEAN2006-052000-205055
Klipperstævn på dampskib *m1946-061850-1900163-167
KNUD LAURITZEN, M/S, køleskib, b. Danyard Frederikshavn c.1990, DW 16.6002000-031950-200059
KNUDSHOVED, M/S, todækker bilfærge, b. hos HSM 1961 til DSB.1982-061900-2000127, 138
KNUD, motor-toldkrydser, toldpatruljefartøj udlagt i Gråsten fra 19201947-051900-1950122
KNUD, S/S, 1.184 BRT, 1.350 tdw, b. 1872, nr. 123 Henderson, Coulborn & Co., Renfrew, til A/S Dampskibet Knuds Rederi, Kbh. Ombyg. 1881. S. 1890 A/S D/S Skjold. S. 1899 A/S D/S Ægir. Forlist 1900 på rejse Ghent - Middlesbrough.2008-051850-190092
KNUD, S/S, 3002 TDW, DFDS, under engelsk administration WW21999-041900-1950113
KNUD, S/S, b. 1900 hos Wm. Gray & Co., W. Hartlepool til D/S Skjold *f1999-041900-1950101
KNUT, S/S, 1960 TDW, Progress, krigsforlist 23/12 1942 under engelsk administration WW2. Minesprængt i Irske Hav.1999-041900-1950114, 123
Kobbergrunden Fyrskib 1853.1942-041850-1900100
KOBBERGRUNDEN, fyrskib (1890)2001-021850-190012-20
Koffardiskibe c.1700. *r1942-021700-175041
KOGG + KALT + REKA, b. 1902 af Isak Aatangen, Kragerø, opmålt af Christian Nielsen 1966.1983-141950-2000222
Kogge - skibstype benyttet ved transport af sild fra Skånemarkedet til Tyskland i middelalderen1945-021200-150045
Koggen, som skibstype - om Kragerøkoggen, artikel.1983-041900-200012-17
Koggetyper: Rabão carvoeiro fra Douro; Lodka fra Don; Kogge fra 1300-tallet. *t1965-0413--1600113
Kogge, sejlskibstype fra middelalderen. Fund i Kollerup, artikel. Fotos side 67 og 71. *f1979-031200-140065-74
Kogge, skibstype2003-041300-160056
Kogge, skibstype fra Limfjorden b. 1915, opmålt 1961. *t1965-041900-2000104-105, 107
Kogge, skibstypen gengivet på bysegl fra Stralsund, Harderwijk og Elbing. *t1965-041300-150083
Kogge, skibstypens historie, artikel.1965-041300-150081-144
KOLDINGHUS, M/S, 1031 DW, b. 1959 Århus Flydedok til DFDS.2007-061950-200063
KOLDINGHUUS, H/S, b. 1883 hos Løbnitz & Co., Renfrew til DFDS, næ. 1904 og afrigget til lægter DEPOTSKIB I, oph. 1906 (1890)2000-051850-190083
Koldingskib, middelalderskib udgravet.1946-061400-1500152
KOMET ex FAMILIENS HAAB, gaffelskonnert 2-m., b. 1921 på Germaniawerft, byg. nr. 388. Solgt fra Danmark til Slite, Sverige, næ. til KOMET til 1950, solgt til Trollhättan til 1972. Solgt 1972 til Lahaina Restoration Foundation, Hawai.1981-091900-1950106-107
KOMET, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Forlist 1946-08-14 ved Grundkallen på rejse til Svendborg.1981-091900-1950106
KOMET, motorgalease, ca. 78 BRT 57 NRT, 110 DWt, Lgd.pp. 22,77, Br.p.sp. 5,63, Dybgang 2,28 meter (værft) 78,8 x 18,4 x 6,8 feet (kend.), 30 iHK Hanseat motor. Reg. 1922-03-17 til kaptajn C.L. Marquardt, Egernsund.1981-091900-1950104, 106
KOMMODORE JOHNSEN, skoleskib, ex MAGDALENE VINNEN, tysk bark 4-m., 3200 BRT, b. nr. 372 Germaniawerft, Kiel, 1921.1981-091900-1950103
Konebåd fra Grønland, Nanortalik, på Nationalmuseet, 1972. *f1972-171950-2000237
Konebåd, sejlads med2010-071850-1950142
Konebåd, skænket 1968 til Frederik IX og fruen under besøg i Grønland, deponeret på H&S.1969-081950-2000143
KONG FREDERIK IX, M/F, b. Helsingør Værft 1954 til DSB, ophugget Alang Beach 2005. *f2009-091950-2050139, 141, 143, 145-147
KONG FREDERIK IX, M/S, tresporet jernbanefærge, b. hos HSM 1954 til DSB.1982-061900-2000127
KONG FRODE ex SØRIDDEREN, skonnert, b. 1841 af J.H. Løve. Forlist 1882 ved Island. *m1972-091800-1900135-136
KONG HAAKON, S/S, passagerskib i Norgesfarten, DFDS, afløst 1937.1982-061900-2000112
KONG SVERRE, b. 1875 hos Backhouse & Dickson, Middlesborough, 2386 BRT, 3500 DWt, rederiet Det Norsk-Amerikanske D/S Bergen. Forlist 1875. foto af model. *m1966-141850-1900215-216
KONGEDYBET, Rederiet Dragør 1919. 1/4 1921 s. M/S Kongedybet, Hasle.2007-031900-195012
KONGEN AF ASANTHE, vestindiefarer (1780-1800)1991-041750-180060
KONGEN AF ASSIANTHE, b. Finland. Fregatskib i slavehandelen 1797-1803, reder Jeppe Prætorius. Opbragt 1807 af englænderne. Gouachemaleri efter C.C. Parnemann. *p2011-051750-180070, 92
KONGEN AF ASSIANTHE, slaveskib b. i Finland, s. 1802 til Arendal, Norge, *t1948-091750-1800150
KONGEN AF ASSIANTHE, slaveskib, fregatskib, kaptajn Meinertz, under udrustning i København 1803. Situationen malet af C.C. Parnemann.1979-061800-1850151
KONGEN AF DANMARK = KONGEN AF DANNEMARCK, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse 1743 til Kina. Strandet ved Helsingør 1737.1978-021700-180018-19, 22
KONGEN AF DANMARK (II), fregastskib, Asiatisk Kompagni, overstyrmand Holm døde om bord 1753.1978-021700-180035
KONGEN AF DANMARK (II), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123
KONGEN AF DANMARK (IV), fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse 1798 til Kina1978-021700-180030
KONGEN AF DANMARK (IV), Kinafarer fra Asiatisk Kompagni. Rejser 1769 1782. Side fra skibsprotokol 1776 gengivet *d1979-041750-180085-91, 124
KONGEN AF DANMARK (I), Kinafarer fra Asiatisk Kompagni. B. 1735, 197 kls.1979-041700-180076, 122
KONGEN AF DANMARK (V), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750125
KONGEN AF DANMARK. Skibspræst P. Lysgaard død 1759 om bord. Efterlod to kufferter.1980-031750-180042
KONGEN AF DANMARK. Udrustning 1748 inkluderede bønnebøger.1964-021700-17508
KONGEN AF DANMARK, bark af Nyborg, 195 kls., b. 1842 i Korsør, reder Johan Kruuse, skibsportræt.1973-081850-1900134
KONGEN AF DANMARK, bark af Nyborg, b. 1842 i Korsør. Skibsportræt, dateret 1840'erne i privat eje.1963-041800-185090
KONGEN AF DANMARK, barkskib, hjemhørende Nyborg (c.1900)2000-051850-190097
KONGEN AF DANMARK, c.18201943-061800-1850105
KONGEN AF DANMARK, fregatskib. Zacharias Allewelt kaptajn 1737-1739 på rejse til Kina.1959-081700-1750136, 138
KONGEN AF DANMARK, fregatskib, Asiatisk Kompagni. Andenstyrmand Ph. Jac. Derdeyn i 1736 blev kaptajn 1740. Påsejlede LAARBURG GALLEJ 1741. Havde lang rejse 1743.1989-061700-1750153-160, 166
KONGEN AF DANMARK, fregatskib, Asiatisk Kompagni, 1781. Maleri på Frederiksborg. *p1981-081750-185089, 92
KONGEN AF DANMARK, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse 1758 til Kina. Kaptajn Elphinstone.1978-021700-180021, 27
KONGEN AF DANMARK, fregatskib, b. 1735, byggenr. 1 fra Asiatisk Kompagnis Plads.1956-061700-1800149
KONGEN AF DANMARK, fregatskib, byg. nr. 1 på Asiatisk Kompagnis Plads, b. 1735.1968-021700-180020
KONGEN AF DANMERK, fregatskib, havde 1749 kramkiste = slopkiste om bord.1978-051700-1750144
KONGEN AF DANNEMARK, 50 kls., kaptajn P. Rieverts, indkøbt i Weymouth til reder Johan Friderich Goode, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112
KONGENS HAAB fregatskib, 122 kls. b. 1776. Skibsbygmester Eskild Eskildsen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 56
KONGENS HAAB, b. 1776 ved KGH Værft, 122 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
KONGENS HAAB, slaveskib -1785-1973-031750-180056, 70-73
Konstruktionstegning til en snau bygget i Glückstadt 1780. *t1974-041750-180060-61
Konvoj SC 53. Halifax - England, 1941. 52 skibe inkl. S/S CRUSADER, der blev stragler, torpederet 1941-11-14.2007-031900-195018
KOREA, M/S, fragtskib, ØK. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052
KOREA, M/S, ØK skib, havde Ib Andersen og frue som passager i 1946 til Trankebar.1973-071900-2000128
Korklastet sejler på Tejofloden *f (c.1900-1940)2002-051900-1950110
Korstole med indridset skib, Sæby Kirke (1500) *f1998-031500-155038
KORSØR, S/S, passager- og jernbanefærge, b. 1927 på HSM til DSB. Foto. *f1982-061900-2000104-105
Koster ex POLYXENE, byg. nr. 10 fra HSM til greve A.W. Knuth, Knuthenborg, overgik til fart Kalvehave - Koster og næ. til KOSTER.1982-061850-200089
KOTONIA, S/S, fragtskib, byg. nr. 111 i 1906 fra HSM til det Fiskerske Selskab Union.1982-061900-195098
KÖNIG CHRISTIAN DER ACHTE, Husumer dampskib begyndte rutesejlads 1842 mellem København og Århus.1981-191800-1900224
KÖNIG CHRISTIAN VIII, S/S, hjulskib, aktiv 1842 - sammenholdt med S/S IRIS (ID 6244). Foto fra Ålborg havn 1842. *f1967-051800-1850136-139
KÖNIG VON DÄNEMARK, brig af Altona, skibsportræt ca. 1780 indkøbt til H&S 1959.1960-141750-1800212
KÖNIG VON DÄNEMARK, brig, b. 1700-tallet, farvelagt tegning tilgået H&S 1958. p.15 *p1959-011700-180012, 15
KÖNIGIN CAROLINE AMALIE ex HENRIETTE LOUISE, brig af Flensborg, ca. 1829. 115 kls., reder Lorenzen & Görrissen, kendingsnummer Q-116, maleri af L. Petersen, 1849. *p1962-061800-1850153
KÖNIGIN CAROLINE AMALIE, H&S 0049:0501, restaureret 2006.2007-072000-2050127
KÖNIGIN MARIA / DRONNING MARIA, hjulskib i rutefart mellem Stettin, Swinemünde og København. Farvelagt tegning af Jacob Petersen 1839. *p1952-061800-1850168
KÖNIGINN AMALIE, senere CAROLINE AMALIE, H/S, b. af stål 1842 i England til Flensborg, 142 x 21 x 5,25 fod, 54,5 kls. Maleri af E.J. Weedermann gengivet side 223. *p1981-191800-1900221-233
KRAKA, M/F, næ. fra MERCANDIAN GOVERNOR, M/S1998-021950-200023
KRETE, S/S, 2406 BRT, b. 1891 som PHYLLIS. Senere i Grækenland næ. KRETE. 1915 s. Ålborg D/S og næ. JACOB KJELLERUP. 1916 s. Th. Just, Kbh og næ. GRØNSUND. 1919 s. D/S Gylfe. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. 1934 s. oph.2007-031900-195022
KREY WOGGERSIN, bark af Kalundborg, b. 1861, købt til Motorskibsselskabet Marienborg sep. 1915.2004-041900-195044
Krigsfangemodelskibe af ben, i samlingen på Rosenborg og på Frederiksborg Slot1949-071800-1850148
KRISJANIS VALDEMARS, isbryder, lettisk, 5200 HK, afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen1950-051900-1950104
KRISTINE MÆRSK, anløb af Singapore - kontakt med Velfærdsstationen ca. 1978.1981-061950-200073-74
KRONBORG = CRONBORG, 80 kls., kaptajn Nicolay Holbech, indkøbt i Withby til reder Lund & Chapman, Helsingør. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 110
KRONBORG = ? KØBENHAVN, 31 kls., kaptajn Nicolay Kaysen, indkøbt i Marseille til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800102, 108
KRONBORG, fregatskib af København, b. 1821 i Sverige, 120,5 - 142,5 - 161 kls., reder George Ryan & Co., s. 1840 til Drammen. Tegning af Jacob Petersen. *t1974-031800-185033
KRONBORG, fregatskib, 140 kls., ejer Duntzfeldt & Co., havarerede med lodsen Svend Hansen fra Gilleleje.1954-071750-1800123
KRONBORG, fregat, kaptajn Johannes Akeleye, første, der fik konvojinstruks 1779.1981-081750-185090
KRONBORG, jernbanefærge b. Århus Flydedok 1973 til DSB, H-H-overfarten 19891991-071950-2000103-117
KRONBORG, jernbanefærge b. Århus Flydedok 1973 til DSB, H-H-overfarten 1989. *t1991-071950-2000105
KRONBORG, M/F, 19402004-031900-195018
KRONBORG, M/F, dokumentationsundersøgelse, medsejlads på ruten i 1989.1990-031950-200047
KRONBORG, M/F, undersøgelse af livet om bord af H&S med støtte fra HSV. 1989.1990-071950-2000154, 163
KRONBORG, M/S, indsat 1935 på Helsingør-Hälsingborgoverfarten. Første automobilfærge. Kaldtes KLODS HANS og ALTANKASSEN.1967-081900-1950168
KRONEN, S/S, b. 1883, fører Otto Søtoft. Fra 1867 DFDS-ejet.1990-061850-1900150
KRONOBORG, M/S, b. 1938 som SLESVIG, Helsingør (1957) *f2001-061950-200099, 105
KRONOBORG, M/S, ex SLESVIG (III) b. nr. 253 Helsingør Værft 1938 til Dansk-Fransk. K. af A/B J.A. Zachariassen & Co., Nysted 1957 og næ.1995-071900-1950106f, 115
KRONPRINDS FREDERIK, bark af Arendal, 389 RT, til salg ved Harald Brøndlund 1886-12-23.1976-041800-190053
KRONPRINDSESSEN, Asiatisk Kompagnis skib. Mødte CHRISTIANSHAVN på rejse til Kina 1819-1821.1956-031800-185041, 43
KRONPRINS CHRISTIAN = CRON PRINTZ CHRISTIAN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse 1730-1732.1978-021700-180036
KRONPRINS CHRISTIAN = CRONPRINTZ CHRISTIAN, fregatskib, kinafarer for Asiatisk Kompagni. Porcelænsfigurer udført i Kina.1959-081650-1750131-133, 137
KRONPRINS CHRISTIAN, fregatskib - kaptajn Michael Tønder, kontrakt med supercargo Pieter van Hurk og overstyrmand G. de Brouwer 1730.1989-061700-1750144-147, 159, 165, 167
KRONPRINS CHRISTIAN, fregatskib, forbisejlede St. Thomas i 1756 og afsatte slaver på Haiti.1982-031750-180019
KRONPRINS CHRISTIAN, orlogsskib, ex VARBERG. Overdraget Asiatisk Kompagni 1730.1943-041700-175081ff
KRONPRINS FREDERIK, brig af Ærøskøbing, b. 1840 hos Rasmus Dyreborg i Fåborg.1983-081800-190099, 108
KRONPRINS FREDERIK, brig, b. 1840, 60 kls. , hos Rasmus R. Dyreborg, Fåborg. Terrin med skibsbyggermonogram i anledning af søsætningen.1959-021800-185036-37
KRONPRINS FREDERIK, M/S, passagerskib i Englandsfarten, b. 1939 hos HSM til DFDS. Først sat i drift efter WW2. Foto. *f1982-061900-2000112-114, 116-118, 125
KRONPRINS FREDERIK, M/S, passagerskib, b.1941 til DFDS, 19462004-081900-1950-
KRONPRINS FREDERIK, M/S, passagerskib, b.1941 til DFDS, 1946 *f2004-081900-1950121
KRONPRINS FREDERIK, S/S, hjulskib b. Helsingør, indsat 1898 på Helsingør-Hälsingborgoverfarten.1967-081850-1900167
KRONPRINS FREDERIK, S/S, jernbanefærge, hjulskib, byg. nr. 71 fra HSM 1898 til DSB.1982-061850-190095
KRONPRINS OLAV, M/S, b. 1937 på Helsingør Skibsværft til DFDS, *f1949-051900-1950129
KRONPRINS OLAV, M/S, passagerskib i Norgesfarten, b. 1937 hos HSM til DFDS. Tegning side 133. *t1982-061900-2000112, 132-133
KRONPRINSEN AF DANMARK (III), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750124-125
KRONPRINSEN AF DANMARK (II), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750124
KRONPRINSEN AF DANMARK (IV), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750125
KRONPRINSEN AF DANMARK (I), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750122
KRONPRINSEN AF DANMARK (I), fregatskib, Asiatisk Kompagni, fik ladningen fra det grundstødte FREDERICUS QUARTUS med på rejse 1737.1987-041700-180063
KRONPRINSEN AF DANMARK, fregatskib, Asiatisk Kompagni, kontrakt med kaptajn Ph. Jac. Derdeyn 1747.1989-061700-1750157
KRONPRINSEN AF DANMARK, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse 1741 gengivet på snustobaksdåse. *f1978-021700-180033
KRONPRINSEN AF DANMARK, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Indien 1751, i 1760 benyttedes den indre passage i Indien. Videre til Canton. Rejse 1770.1987-041700-180035-36, 38, 41
KRONPRINSEN AF DANMARK, fregatskib, passage af Abrolhos 1742.1955-051700-175094
KRONPRINSEN AF DANMARK, ostindiefarer, afgav afsejlingssignal 1708 med blåt flag.1980-111700-1750154
KRONPRINSEN (II), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123
KRONPRINSENS ØNSKE, fregatskib, b. 1745 på Bjørns Værft til Vestindisk-guineisk Kompagni.1968-021700-180035
KRONPRINSEN, fregatskib af København, Asiatisk kompagni. Rejse 1802-1803.1979-041800-185097
KRONPRINSEN, fregatskib i Kinafart, medbragte destillationsapparat på rejse i 1780'erne for at kunne få ferskvand af saltvand.1977-021750-180031
KRONPRINSEN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, andet togt til Indien 1734-11-24. Rejse til Ostindien 1737 fik landkending af Ceylon uden landkending siden Kapstaden.1987-041700-180026-27, 32, 49-50
KRONPRINSEN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, i konvoj med HOLSTEN 1780 og med WAGRIEN 1782 fra Kap.1981-081750-185091, 93
KRONPRINSEN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, udrustet til bistandsrejse til Sydafrika til KONGEN AF DANMARK 1744. Strandet ved Orkneyøerne.1989-061700-1750156
KRONPRINSESSE CAROLINE, brig af Svendborg, løb af 1842 uden navn, fordi kongehusets tilladelse ikke forelå på det tidspunkt.1983-081800-1900106
KRONPRINSESSE INGRID, M/S, projekteret passagerskib til Englandsfarten før WW2. Afleveret 1949.1982-061900-2000113, 116, 118
KRONPRINSESSE LOUISE, jernbanefærge H-H-overfarten 18921991-071850-1900103
KRONPRINSESSE LOUISE, S/S hjulskib, indsat 1891-1892 på Helsingør-Hälsingborgoverfarten.1967-081850-1900166-167
KRONPRINSESSE LOUISE, S/S, b. nr. 3, Hellerup Værft 1902. K. af D/S Urania 1915 og af Dansk-Fransk 1916 og næ. NORMANDIET (II)1995-071900-1950102, 114
KRONPRINSESSE LOUISE, S/S, jernbanefærge, hjulskib, byg. nr. 31 fra HSM 1891 til DSB. Foto gengivet side 92. *f1982-061850-190091-92, 95
KRONPRINSESSE MARIE, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750125
KRONPRINSESSE MARIE, fregatskib, partikulært skib, konvojeret af TRITON på udrejse 1793.1981-081750-185095
KRONPRINSESSEN AF DANMARK = CRON PRINSESSEN AF DANMARK, ejer Asiatisk Kompagni - om disciplin 1750. Kaptajn E. Sporring 1745-1747 og 1748-1750.1963-031750-180058-72
KRONPRINSESSEN AF DANMARK = CRON PRINSESSEN, fregatskib, b. 1744-1745, ejet af Asiatisk Kompagni.1962-041700-175085-128
KRONPRINSESSEN AF DANMARK (III), Kinafarer fra Asiatisk Kompagni. Retur 1751 - om skadedyr.1979-041750-1800124
KRONPRINSESSEN AF DANMARK (II), Kinafarer fra Asiatisk Kompagni. Retur 1751 - om skadedyr.1979-041750-180075, 123
KRONPRINSESSEN AF DANMARK, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1749 fik efter 3,5 måned uden landkending Chagosøerne i sigte. Rejse i 1752.1987-041700-180032, 61-62
KRONPRINSESSEN, 3-mastet sejlskib kolonifart (1818)1943-041800-1850101
KRONPRINSESSEN, fregatskib Asiatisk Kompagni, kaptajn S.W. Ørgaard, ankom Trankebar 1819-04-29.1980-091800-1850144
KRONPRINSESSEN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, førte 1803-1808 kontorflag for Kompagniet. (Skib af dette navn er ikke fundet bygget af A.K. og ej heller i sejladslisterne. JM)1969-021800-190049
KRONPRINSESSEN, fregatskib, Asiatisk Kompagni, gjorde rejse til Ostindien 1818 og varede 18,5 måned.1987-041800-185072
KRONPRINZ VON DÄNNEMARK, sejlskib, 110 kls., ført af rømøkaptajn Hans Cornelis Darrum 1787-1793.1984-021750-185015
KRYDSJAGT III, konstrueret af E.C. Benzon 1863. Station ved Grenen. Også bygget krydsjagt 1853 uden navn p.71.1954-051850-190057, 59, 71
KRYDSJAGT XXVII, b. 1890 af skibsbygmester N.F. Hansen, Odense til Krydstoldinspektionen. Model under udførelse af Chr. Nielsen 1952.1952-011850-19008
Krydsjagt No. XXVII, b. 1890 af N.F. Hansen i Odense. Opmåling og model af Christian Nielsen 1944.1983-141900-1950220, 227
Krydsjagt nr. III søsat hos E.C. Benzon, Nykøbing F. i 18631947-051850-1900101
Krydsjagt nr. XVIII på 3,75 Kls. søsat hos E.C. Benzon, Nykøbing F. i 18531947-051850-1900101
Krydsjagt XXVII - opmåling af typen ved Christian Nielsen. *t, p.85 *m1958-041900-195078-89
Krydstoldfartøj nr. XXIV, stationeret i Svendborg 19031947-051850-1900121
Krydstoldfartøjer anskaffet af myndighederne og underlagt J.J.G. Blom (c. 1820)1947-051800-185088
KRYDSTOLDJAGT XXVII, model fremstillet af Christian Nielsen på H&S.1954-011800-185010
Krydstoldjagt No. XXVII, b. 1890 hos N.F. Hansen, Odense. Tegning side 150-151. Model, foto side 160. *t *m1983-111850-1950149-163
Krydstoldjagt nr. II, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104
Krydstoldjagt nr. IV, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104
Krydstoldjagt nr. IX, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104
Krydstoldjagt nr. VIII, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Kerteminde1947-051850-1900101, 104
Krydstoldjagt nr. VII, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104
Krydstoldjagt nr. VI, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104
Krydstoldjagt nr. V, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104
Krydstoldjagt nr. XIII, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Kerteminde1947-051850-1900101, 104, 121
Krydstoldjagt nr. XII, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Kerteminde1947-051850-1900101, 104
Krydstoldjagt nr. XIV, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Kerteminde1947-051850-1900101, 104
Krydstoldjagt nr. XIX, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104
Krydstoldjagt nr. XV, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense; p.106 *f1947-051850-1900101, 104, 106
Krydstoldjagt nr. XXIII, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104
Krydstoldjagt nr. XXI, bygget før 1890 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104
Krydstoldjagt nr. XXV, 23-25 tons, bygget 1886 af N.F. Hansen, Odense1947-051850-1900101, 104
Krydstoldjagt, opstalt, spanterids og linjetegning af N.F. Hansen bygget fartøj *t1947-051850-1900105
Krydstoldvæsenets fartøjer - krydstoldjagter, krydskuttere, krydstoldinspektionsskonnert m.fl. typer, antal på 21 i 1846.1947-051800-190087-124
Kuf, hollandsk på vægfliser, opsat 1643. *p1957-031600-165046, 48
KUHRS, S/S, 3160 BRT, b. 1901 som LAURA, RotterDam. 1915 s. P. A. Jensen, Kbh. og næ. ZEALAND. 1915 s. N.Y. og næ. AUSABLE. 1924 s. D/S Mette Jensen / Jensen Line og næ. METTE JENSEN. 1926 s. D/S Codan. 1928 s. Riga næ. KUHRS.2007-031900-195023
KURLAND, S/S, b. nr. 479, v.d. Giesen & Zoonen, Krimpen a/d Ijsel, 1919 til Dansk-Fransk. K. af AG Phönix Reederei, Hamburg 1926 uden næ.1995-071900-1950115
KURT, bark 4-m., tysk, oplagt i Stillehavet, overt. 1917 af United States Shipping Board Emergency Fleet Corporation og næ. til MOSHULU.1986-051900-1950162
Kvalsundbådene, oldnordiske både bygget i model til H&S.1986-041850-1950115
Kyrenia-skibet fra Cypern, c. 4. årh. f.Kr.2003-04300 f.kr.46f
KØBENHAVN = KIØBENHAVN, fregatskib, kaptajn Claus Pass døde 1745.1978-021700-180034
KØBENHAVNS BØRS, slaveskib 1600-tallet2010-061650-1700106f
KØBENHAVNS BØRS, slaveskib, slaveoprør og dødelighed. -1698-1973-031650-170042
KØBENHAVNS SLOT, orlogsfregat, b. på Andreas Bjørns værft 1741. Vist på stik af Vosbein side 21.1968-021700-180017, 21, 23, 33
KØBENHAVN, 5-mastet bark, model bygget af Christian Nielsen 19311990-021900-195018
KØBENHAVN, bark med motor, artikel om skibet b. 1921 i Leith til ØK, forlist 1928. En af verdens 7 femmastede råsejlere. Foto side 131, 134, 136, 138 og 140 m.fl.. *f1988-061900-1950115-187
KØBENHAVN, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123
KØBENHAVN, fregatskib, 133,5 kls. Asiatisk Kompagni, reje til Ostindien 1749, deltog i koloniseringsforsøg af Nikobarerne 1756-1757.1987-041700-180040, 42, 59-60, 64
KØBENHAVN, fregatskib, byg. nr. 4 på Andreas Bjørns værft, 1743-1744, 208 kls., 48 kanoner. Tegninger side 24. *t1968-021700-180020-21, 24, 33
KØBENHAVN, orlogsskib (1618)1943-041600-165077
KØBENHAVN, skib, deltog i Ostindisk Kompagnis første rejse 1618 til Indien.1988-051600-165089, 91
KØBENHAVN, skoleskibet. Model fotograferet af Peter C. Normann. *f2012-062000-2050112
KØBENHAVN, skoleskibet, der forsvandt. Model fremstillet af sømand på CORNWALL (ID 8849) ca. 1930.1967-031900-195085
KØBENHAVN, skoleskibet, tidligere elever samlet ved 1/5 1993 *f1994-071900-2000125
KØBENHAVN, skoleskib, b. 1921 i Skotland. Forlist. Tegning til galionsfigur på H&S.1974-051900-1950113
KØBENHAVN, skoleskib, b. 1921, forlist 1928. Nyt arkivmateriale om,2009-081900-1950131-138
KØBENHAVN, skoleskib, Christian Nielsen vandt modelkonkurrence i 1931 med egen model af skibet.1983-141950-2000204
KØBENHAVN, skoleskib, forlist 19282009-091900-1950141
KØBENHAVN, skoleskib, fotografier af skibet under bugsering, solhøjden tages, højt til vejrs i sejlene, vaskedag. *f2009-081900-1950132-136
KØBENHAVN, skoleskib, model ophængt som votivgave i Langøre Kapel på Samsø. Anden model ophængt til Kommunehospitalets Kirke, København.1950-041900-195062-63
KØBENHAVN, skoleskib, samling af memorabilia fra skibet2010-081900-1950159, 164
Kølsvin fra Hasnæs. Tegning *t1972-060800-120070-71, 75
Kølsvin fra Slesvig. Tegning *t1972-060800-120072-73
Kåg fra Gudenåen bygget 1918 af tømrer Arholm, Randers til kågfører Jørgen Bjerring1947-011900-195018f
L. N. HVIDT, D/S (1867) *t1943-091850-1900108
L. N. HVIDT, S/S, Det alm. danske Dampskibsselskabs fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1944-031850-190071, 91
L.H. CARL, S/S, b. 1898, fragtskib, halvmodel skænket af rederiet Heimdal1950-011850-190010
L-serien. Første danskbyggede containerskibe fra Lindø til APM. 1980.2007-061950-200095
LA BAYADÈRE, fransk korvet, chef løjtnant Boudin, klar ved Royan til at føre Napoleon ud af Frankrig 1815.1962-031800-185074
LA BELGIE, D/S, på Congofloden (1889)1999-021850-190021
LA BELLE-POULE, fregat på 60 kanoner, fransk, besøgte Accra 1843-01-27.1980-101800-1850146
LA BELLE-POULE, fregat, fransk, hentede -1840 Napoleons kiste hjem fra St. Helena.1962-031800-185081
LA CARRÈRE, fregat, fransk 1799.1962-031750-180068-69
LA CONCORDE, 40 kanoners fregat, engelsk, kaptajn Barton. Forlangte visitation af danske fregat IRIS, men afstod fra det 1800-08-20.1981-081750-185098
LA COURONNE, linjeskib, fransk. Målene angivet i George Fourniers værk fra 1643. Bygget 1637 af Charles Morieu.1962-051600-1650133
LA DIANE, fregat, admiral Villeneuve, fransk 1798.1962-031750-180060
LA DIANE, fregat, fransk, model af ben, -1800- *m1949-071800-1850148
LA FANTASQUE, frie franske destroyer, jagtet M/S NICOLINE MÆRSK, b. nr. 20, Od. Stålskibsv. 1925 til D/S af 1912 APM, på grund ved Ebrofloden 24/12 19431992-061900-1950113
LA FAVORITE, korvet, fransk, hentede -1840 Napoleons kiste hjem fra St. Helena.1962-031800-185081
LA FORTUNE, brig, fransk orlogsskib 1799.1962-031750-180068
LA FRANCE, D/S, fransk skib på Congofloden (1889)1999-021850-190032f
LA JUNON, fregat, fransk 1798.1962-031750-180031, 36, 45-46
LA JUSTICE, fregat, admiral Villeneuve, fransk 1798.1962-031750-180038, 60
LA MARNE, S/S, ex NYLAND, ex SOLVEIG (No.) k. 1915 i Bergen, Norge til Albert Jensen. Omreg. til USA-flag og næ. til SAGINAW, men opbragt inden afrejse til USA i Marseille, overt. af Frankrig og næ.1986-051900-1950136, 146
LA MEDUSE, fransk fregat, klar i Rochefort til at føre Napoleon ud af Frankrig 1815.1962-031800-185073
LA MOUETTE, kutter, 8,8 yachttons, b. 1895 af E.C. Benzon til godsejer G. Qvistgaard, Skælskør1954-051850-190066, 78
LA MUIRON, fregat, fransk 1799.1962-031750-180068-69
LA MUSETTE, fregat på 22 kanoner, fransk 1798.. Tegning af Charles Viaud, Nantes. *t1962-031750-180033
LA PLATA, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Lå 1867-11-18 ved Water Island i St. Thomas og oplevede en tsunami. *r1949-041850-1900102-103
LA REVANCHE, brig, fransk orlogsskib 1799.1962-031750-180068
LA SAALE, fransk fregat, klar i Rochefort til at føre Napoleon ud af Frankrig 1815.1962-031800-185073-74
LACONIA, rederi Cunard White Star Line, sænket 12/9 1942 af tysk U-156 i Atlanten.2011-041900-195050
LADY CLARE, S/S, 1.148 BRT, 1.570 tdw, b. 1874, nr. 136 M. Pearse & Co., Stockton til G. Pyman & Co., West Hartlepool. S. 1895 D/S Myren og næ. CLARA.2008-051850-190090
LADY FURNESS (Dk.), S/S, k. 1915 i Sverige som GROVELEA til Albert Jensen og næ. til LIVLAND, omreg. til USA-flag 1915 og næ. til HOCKING (I), men opbragt inden af England og prisedømt, næ. til PHARE (UK).1986-051900-1950136, 147-148
LADY MERRY WOOD, postdamper i Penang 18461992-051800-185099
LADY SHARON, S/S, køleskib, b. nr. 56 Nakskov 1933 til JL som LAURA, k. 1960 af Thomas Watson, UK og næ. fra LAURA DAN. Solgt 1961 til Beyruth. Oph. 1966.2000-031900-200038
LAERTES, S/S hjulskib, b. 1862, på Helsingør-Hälsingborgoverfarten, 1800-tallet.1967-081850-1900165
LAGOS SUPERIOR, M/T, ex SHETLAND (I), b. nr. 1017 Lindholmen, Göteborg 1951 til Dansk-Fransk. K. 1962 af Cia. Amadora San Francisco, Piræus og næ.1995-071900-1950115
LAKEMBA, barkskib af England. Kaptajn Carl V. Sølver berettede om restriktioner på petroleum til læselamper i 1900.1964-021850-190017
LAKEN-KOOPER = Klædekræmmer, holl. skib (1671)2006-071650-1700102
LALANDIA, M/S, fragtskib, ØK. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052
LALI, S/S, b. Fredriksstad Mek. Verksted 19412002-041900-195088
LAMPRENEN, Jens Munk sejlede 1619 til Hudsonbugten i LAMPRENEN.1972-151600-1650226
LAMPRENEN, Jens Munks skib 16191999-031600-165067
LANCASTER, HMS, linjeskib Royal Navy, 17561994-021750-18008
LANCING, fuldskib, Norge2005-081900-195068
LANDBØ, bark af Arendal. Skibsportræt, dateret 1877 i Arendal Museum.1963-041850-190094
LANDETS ØNSKE, fregatskib, b. 1747 på Bjørns Værft.1968-021700-180038
LANKA SHANTI, M/S, b. nr. 1368 Jos. Boel & Fils 1964 til Loucas Nomicos som LOUCAS N. k. af Heering 1970 og næ. til HEERING ELSIE, s. 1973 til Ceylon Sh. Corp. og næ. til2000-041950-200072
LAPLAND, S/S, k. 1915 i Norge som HERO til Albert Jensen. Omreg. til USA-flag og næ. KANKAKEE. Opbragt af England.1986-051900-1950136, 150, 168
LAPPEGRUNDEN fyrskib med Kronborg malet af Georg Ludvig Thomsen, 18922005-061850-1900-
LAPPEGRUNDEN fyrskib med Kronborg malet af Georg Ludvig Thomsen, 1892 *p2005-061850-190052
LAPPEGRUNDEN, fyrskib, Georg Ludvig Thomsen gør tjeneste 1884-2005-061850-195049
LARGS BAY, M/S, USA fragtskib (1942)2002-021900-195033
LARS JØRGENSEN, skonnert af Svendborg, b. 1871 af J. Ring Andersen med galionsfigur af W.E. Møen.1975-041850-195065-66, 81
LARS KRUSE, forlist 4/2 1917 i Kanalen under WW1. Nævnt på Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-195034
LARS KRUSE, S/S. rederi Cimbria / Vendila. E.H. Mathiesen 1. styrmand om bord c. 1900-2011-061900-1950125, 127-129
LARS KRUSE, S/S, 3230 TDW, Vendila, krigsforlist 2/12 1943 under engelsk administration WW2. Luftbombet i Bari.1999-041900-1950114, 124
LARS KRUSE, S/S, b. nr. 17 Carmichael MacLean & Co., Greenock 1889 til D/S Cimbria A/S. Overtaget af D/S VENDILA 1914. Torpederet 1917-02-04 i Kanalen *f1997-051850-195039, 50, 52
LARS KRUSE, S/S, b. nr. 21 Aalborg Skibsværft 1923 til D/S VENDILA, 23/5 1940 beslaglagt i England, administreret af Lambert Bros. Ltd. London. Sænket i Bari 2/12 19431997-051900-195050
LARS NISTED, galease, reder C. Nisted 1854.1981-111850-1950131
LARSENS PLADS, galease, gammelt fartøj liggende på Holmen 1883, solgt senere ved offentlig auktion. Sejlede til 1925. Model gengivet side 196. *m1985-061850-1950194-199
LASTDRAGEREN, b. 1776 ved KGH Værft, 90 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
LASTDRAGEREN, brigantine, 90 kls. b. 1776 af skibsbygmester Eskild Eskildsen, overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180013, 58
LAURA DAN, S/S, køleskib, b. nr. 56 Nakskov 1933 til JL som LAURA, tilbageleveret 1945 fra US War Admin. og næ. fra ROCHA2000-031900-200038
LAURA ex NIELS, skonnert, b. hos M.S. Mortensen, Guldborg, 1861. Solgt 1907 til N. Sørensen, Nykøbing M. Forliste 1928-03-02. Tegning gengivet side 197. *t1983-131850-1900197-198
LAURA MÆRSK, M/S, b. 1939 Odense Stålskibsværft; 1941 under US admin. og næ. til M/S DAY STAR til 1946. K. 1963 af Transfruit Shipping Co., Piræus1998-051900-195085ff
LAURA MÆRSK, M/S, b. 1939 Odense Stålskibsværft; 1941 under US admin. og næ. til M/S DAY STAR til 1946. K. 1963 af Transfruit Shipping Co., Piræus *f1998-051900-200086
LAURA MÆRSK, M/S, containerskib b. 1980 Lindø. Første danskbyggede containerskib. L-serien.2007-061950-200095
LAURA, norsk fangstfartøj ved Østgrønland, kaptajn Øien. Var i området for Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908 uden at se den.1959-041900-195068-70, 72
LAURA, S/S, 3160 BRT, b. 1901 som LAURA, Rotterdam. 1915 s. P. A. Jensen, Kbh. og næ. ZEALAND. 1915 s. N.Y. og næ. AUSABLE. 1924 s. D/S Mette Jensen / Jensen Line og næ. METTE JENSEN. 1926 s. D/S Codan. 1928 s. Riga næ. KUHRS.2007-031900-195023
LAURA, S/S, i islandsfarten for DFDS, ca. 190.1975-061850-195093
LAURA, S/S, k. 1915 i Holland til Albert Jensen og næ. til ZEALAND. Omreg. til USA-flag og næ. til AUSABLE.1986-051900-1950136, 151
LAURA, S/S, køleskib, b. nr. 56 Nakskov 1933 til JL, næ. 1941 til ROCHA *f2000-031900-200038
LAURA, sejlskib af Portmadoc, kaptajn Griffith Roberts - fik Helsingørbolle af Major Wright & Co., skibsmæglere i Helsingør 1852.1964-101850-1900136
LAURA, skonnert, b. 1811 i Troense, rederen fik et silkeflag med religiøs inskription til skibet.1983-081800-1900108
LAURINE MATHILDE. Vareprøver hjemsendt med -1828-1951-031800-185064
LAURITZ, skonnert af Troense, 59,5 kls., b. 1841 af Hans Larsen Schmidt i Røde Mølle på Tåsinge til partrederi. Skibsportræt gengivet side 135. *p1983-101800-1900135
LAURVIG, fregatskib, partikulært, i konvoj med INDFØDSRETTEN 1782 fra Trankebar.1981-081750-185093
LAVEROCK, kutter, der udfordrede AMERICA 1851-08-01 ved Cowes til dyst.1983-131850-1900179-181
LAWRENCE, S/S, D/S Hammersholm. K. 1922, forlist 1923.2007-031900-195013
LAZAR KAGANOVITJ, isbryder, b. 1937, depl. 9.300 t., 10.000 HK, russisk.1950-051900-195094, 103
LAZAAREJA MARIE, fr. trawler opbragt vha. Decca (1951)2004-081950-2000126
LA'ÉPERVIER, fransk brig, førte fra Aix Napoleon ud af Frankrig 1815.1962-031800-185074
Ladbyskibet, vikingeskibsfund.1965-041000-1100128
Lappegrunden Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1950-051850-195095
LE CONQUÉRANT, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058-59, 63
LE FRANKLIN, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058, 60, 63
LE GÉNÉREUX, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058, 60
LE GUÉRIER = LE GUERRIER, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058, 62
LE GUILLAUME TELL, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058, 60
LE HAVRE, skibsmaleri af Ed. Adams, HS 0052:1744, restaureret 20052006-082000-2050111
LE KEMPENAER, D/S, postdamper på Congofloden (c.1890) *f1999-021850-190016f
LE MERCURE, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058, 60
LE PACIFIQUE, fransk slaveskib. Købte slaver på Guldkysten i 1771-1772.2010-061750-1800122
LE PEUPLE SOUVERAIN, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058, 63
LE RENOMMÉ, fransk orlogsskib. Chef Jean-René-Antoine Verdun de la Crenne. Poul de Løvenørn mønstret i 1778.2012-041750-180063
LE ROYAL LOUIS, linjeskib, søsat i Toulon 1692.1970-041600-170096, 98
LE SAINT ANDRÉ, fransk slaveskib. Købte slaver på Guldkysten i 1770.2010-061750-1800120, 122
LE SAINT ANDRÉ, fransk slaveskib. Købte slaver på Guldkysten i 1772.2010-061750-1800122
LE SOLEIL ROYAL, fransk orlogsskib efter hvilket orlogsskibet PRINS WILHELM blev bygget ca. 1690-1700.1974-051650-170080
LE SPARTIATE, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058-59, 63
LE TIMOLION, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058, 60-61
LE TONNANT, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180060, 63
LEANDER, fregat, engelsk. Deltog i Middelhavskampene 1798 mod Napoleon.1962-031750-180046, 60
LEANNA, S/S, b. nr. 516 Ottenser Hamburg2002-041900-195084, 89
LEDA, jagt, b. 1872 af E.C. Benzon til rederi i Nykøbing F. med skibsbyggeren som deltager.1954-051850-190064, 76
LEDA, paketbåd, C. E. Benzons konstruktion c.1866-18681943-011900-19509
LEFTERIS M, M/S, ex BRETAGNE (IV), b. nr. 683 B&W 1947. Købt af Melachinos & Sons, Piræus 1969 og næ.1995-071900-1950115
LEIF ex HELGENÆS, motorgalease, 155 BRT, omb. 1935 fra PA til LST, fra 1959 FISK og fra 1961 SAND, oph. 1988 som KIM RAL. Foto som LEIF. *f1989-021900-200016
LEISE MÆRSK, M/S, 4915 TDW, APM, krigsforlist 23/11 1940 under engelsk administration WW2. Torpederet ved Pentland Firth af U-1001999-041900-1950113, 121
LEIV EIRIKSSON, M/S, 8.931 BRT, 12.536 tdw, b. 1958, nr. 494 Lübecker Flenderwerke til A/S Laboremus - T. Dannevig & Co., Oslo. S. 1965 til D/S Myren og næ. BOGATYR.2008-051950-200092
LEJRE, S/S, 2886 BRT, b. 1892 som OCEANIC af Sunderland. 1899 næ. PATRIA af Kbh. 1910 næ. LEJRE.1916 s. D/S Gylfe, næ. AGGERSUND. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. Forlist 1932 i Atlanten.2007-031900-195021
LEJRE, S/S, b. Newcastle 1892, k. 1899 af D/S Østersøen, k. 1910 af D/S Dannebrog og næ., forlist 1932. (1912c)1993-051900-195046
LEMMERIK, S/S, af Cardiff, kaptajn Prugen. Per Møller Pedersen mønstrede i Cardiff.1985-061850-1950183, 186
LEMNOS, M/S, b. hos HSM til DFDS, leveret 1948-1949.1982-061900-2000122
LEMYRE DE VILLERS, dampskib - kollideret med Volantes MAAGEN 23/6 1920 på La Platafloden2006-041900-195050
LENIN, russisk isbryder, deltog i samarbejde med danske vinteren 1926-19271950-051900-195098
LEOBEN, fregat, fransk, deltog i Maltaslaget 1798.1962-031750-180041
LEONID KRASSIN, isbryder, b. 1917, dep. 8740 t., 12.000 HK, russisk. Reddede overlevende fra Nobiles luftskib 1928.1950-051900-195094, 101, 103
LEONIDAS CAMBANIS, S/S, k. 1915 i Grækenland til Albert Jensen. Næ. til GOTLAND. Omreg. til USA-flag og næ. til MUSKEGON. Sejlet fra Napoli til USA af kaptajn O.F. Høgstedt.1986-051900-1950136, 144, 151, 153
LEONORA, snauskib ejet af Det kongelige oktrojerede danske guineiske Handelssocietet2010-061750-1800111
LEOPARDEN, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658. Kaptajn Anders Krabat.1958-031650-170052-53
LEOPOLD II, S/S, ankom København 1894 for sejl.1973-041850-190086
LES DEUX PIERRE ET EUPHROSINE, fransk skonnert, hvis besætning reddedes af barken FADERS MINDE af København 1872-12-02.1962-091850-1900175
LEXA MÆRSK, S/S, 1636 BRT, b. 1889. som FREDENSBORG, 1912 næ. LEXA MÆRSK, 1917 s. D/S Rollo og næ. ROLLO. 1921 s. D/S Gylfe. 1924 næ. ALSSUND. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. Ventspils næ. WINDAU. 1935 oph.2007-031900-195021
LEXA MÆRSK, S/S, ex NYKJØBING, b. på A/S Kjøbenhavns Skibsværft og Flydedok til A/S Morsø D/S. K. 1915 af APM, næ. 1919.1996-041900-195044
Liberty- og Victoryskibstyper behandlet for hensigtsmæssig indretning.1949-051900-1950138
Libertyship: S/S GEORGE H. POWELL, b. nr. 2126 Perm. Metals Corp., USA 1943, K. Dansk-Fransk 1947 og næ. GRØNLAND (II).1995-071900-1950107, 115
Libertyskibe under WW21993-031900-195026, 30
LICA MÆRSK, M/S, fragtskib, A. P. Møller. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052, 56
LICA MÆRSK, S/S, 4.250 tdw, b. 1927 Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft til D/S Svendborg. Beskadiget ved luftangreb i Nordsøen 1942-05-30, s. Tyskland 1955. Forlist 1967 ved Tanzania. *f2008-031900-195035-38
LIFLAND (II), S/S, 3850 TDW, Dansk-Fransk, krigsforlist 1942-09-28 under engelsk administration WW2. Torpederet U-610 i Nordatlanten.1999-041900-1950114, 123
LIFLAND (II), S/S, b. nr. 1 Odense Staalskibsværft 1920 til Dansk-Fransk, torp. 1942-09-28 under engelsk administration af U-610 i Nordatlanten.1995-071900-1950115
LIFLAND (I), S/S, b. nr. 52, De Haan & Oerlemans, Heusden, 1919 til Dansk-Fransk. K. af Axel Nordström, Göteborg 1920 og næ. NORDÖST1995-071900-1950114
LIIMFJORDEN, S/S, H. P. Priors skib k. ca. 1856.1944-031850-190044, 48, 58
LILL-PIA ex SIRI ex ANNA, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Ejedes af Asmussen-familien til 1935, da s. til Sverige og næ. til SIRI. Fra 1950 som LILL-PIA. S. til Vestindien 1966-12-10.1981-091900-1950105
LILLE ALIDA, topsejlsskonnert, 85 BRT, b. 1882 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041
LILLE BÆLT, ex ØRESUND, dampskib, 40 hk. S. af danske stat til H. P. Prior 1851 og næ. Indsat ruter i Lillebælt og Limfjorden..1944-031850-190040, 43, 48
LILLE CATHRINE, fregatskib, kaptajn Richard Aschlund, 1827. Underskrevet om overholdelse af sømandsstraffe.1956-051800-1850112
LILLE INGER, S/S, af Reykjavik, 300 tons, reder købmand Tulinius, kaptajn Per Møller Pedersen, 1898.1985-061850-1950203
LILLEBJØRN, isbryder, b. 1926 ved Frederikshavn Værft & Flydedok, depl. 687 t., 44,2 x 11,1 meter, 1560 HK. Tegnet af A.H. Larsens tegnestue.1950-051900-195098, 100, 106
LILLEBORG, C. K. Hansen, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
LILLEBORG, fragtskib, rederiet Dannebrog. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
LILLEBÅT, Flekkerøybåd, b. ca. 1850 af, opmålt af Christian Nielsen 1966.1983-141950-2000222
LILLEAA, S/S, 1550 TDW, Hetland, under engelsk administration WW21999-041900-1950114
LILLIAN, lystyacht, sejlet til England efter salg fra boet efter Glückstadt.1985-061850-1950205
LILLIAN, S/S, 2000 TDW, JL, under engelsk administration WW21999-041900-1950114, 120
LILLY, S/S, 1800 TDW, Progress, krigsforlist under engelsk administration WW21999-041900-1950114, 121
LILLY, S/S, b. nr. 110 Flensburger Schiffsbau2002-041850-195085
LILLY, S/S, b. nr. 158 B&W2002-041850-195077, 85
LILLY, S/S, b. nr. 158 B&W *f2002-041850-195077
LILLY, sjægte, b. 1902 af bådebygger Morten Andersen til fisker Jens Christensen1947-011900-195019
LILY, S/S, b. 1920 på F. Schichau, Elbing, til D/S Skagerak, solgt 1931 til D/S Progress, forlist 22-25/4 19401999-041900-1950105
LILY, S/S, b. 1920 på F. Schichau, Elbing, til D/S Skagerak, solgt 1931 til D/S Progress, forlist 22-25/4 1940 *f1999-041900-1950104
LIMFJORDEN = LIIMFJORDEN, S/S, hjulskib, b. 1852 i England hos I. Scott-Russells værft til Limfjordsselskabet i Ålborg.1967-051850-1900146-147
LIMFJORDEN, S/S, fra Fanø til Ejderen 1861. Marineminister , admiral Steen Andersen Bille ankom.1965-031800-190053
LIMFJORDEN, S/S, langs Kvæsthusbroen 1897 ca. *f1988-041850-195041
Limfjordskåg - opmåling af typen ved Christian Nielsen. *t1958-041900-195059-63
LINCE, S/S, ex BIRTE, 1.741 BRT, 3.000 tdw, b. 1921 nr. 148 Københavns Flydedok & Skibsværft til D/S Myren. S. 1957 til Lorenzo Palomba, Torre del Greco og næ. Oph. 1962.2008-051900-195080
LINDA DAN, S/S, b. 1936 til JL som LINDA, næ. 1945 *f2001-061900-1950100
LINDA PRIMA, S/S, b. 1936 til JL som LINDA, næ. 1961 *f2001-061950-2000100
LINDA, M/S, JL, 1940-19451999-041900-1950103
LINDA, S/S, 1500 TDW, b. 1936 til JL, Helsingør *f2001-061900-1950101
LINDA, S/S, 1500 TDW, b. 1936 til JL, Helsingør *f2001-061900-1950100
LINDA, S/S, køleskib, b. 1930'erne hos HSM til JL.1982-061900-2000110
LINDA, S/S, oplagt J.L. skib i Las Palmas til 1943, derefter til allieret tjeneste1994-031900-195029, 33
LINDEN (eng.), post INGEBORG, bark (1900-1950)1942-011900-19507
LINDORMEN, defensionsskib af Drammen, kaptajn Peder Tønnesen, 16441948-051600-1650123
LINDORMEN, orlogsskib, maskinleverancer c.1865-18701993-091850-1900106
Liner replacement vesssels. Kombineret container, stykgods og bulkskibstype bygget til ØK i Japan fra 1976.2007-061950-200091, 94
LINE, skonnertbrig af Marstal, kaptajn J.C. Hansen. Skibsportræt, dateret 1878.1963-041850-190094
LINNÉ, M/S, b. nr. 180 AB Lödöse Varv 1979 til svensk reder, k. 1985 af Belinda Shipping = O. Frellsen og næ. BELINDA1997-051950-200051
LISBETH MUNCH, M/S, af Hasle, 123 BRT, k. 1960 af Munch i Hasle, b. 1891 hos Rijkee & Co., Rotterdam som FISK VOORLOOPER, omb. 1919 til LST, s. 1928 til Ty., s. 1974 til UK, indfl. 1976 som ANDREAS BJØRN.1989-021900-200025
LISBETH, 4-m. bark. Hilsescene med skibsdreng på 4-m. bark LISBETH af Hamburg, 1914. Tegnet af Heinrich von Kralik. *t1989-031900-195048
LISBETH, bark 4-m. af Hamburg, ex PENDRAGON CASTLE, b. 1891 i Workington. Foto af dækket med kaptajn P. Hansen, ca. 1910. *f1980-031900-195061
LISE, fragtskib, rederiet Nautic. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
LISMORE, fuldrigger 4-m. efterlignet i modelskibet H. GREGERSEN ophængt som votivgave i Ringe Kirke. Skænket af Hans Gregersen. Ophængt 1887.1950-041850-195062
LITUANIA, S/S, kaptajn H.K. Christensen, han blev 1925 fører på skoleskibet KØBENHAVN.1988-061900-1950158
LIVERPOOL, fuldskib 4-m. af Liverpool, b. 1889 i Port Glasgow, var første skib med dækshus fra side til side, kaldet et Liverpoolhus, med folkelukaf.1980-031800-190022
LIVINGSTONE, bark af Arendal. Skibsportræt af Weytz på Aust-Agder Museum i Arendal, dateret 1875.1963-041850-190091
LIVLAND, S/S, ex GROVELEA (Sv.), ex LADY FURNESS (Dk.), k. 1915 i Sverige til Albert Jensen, omreg. til USA-flag 1915 som HOCKING (I), men opbragt inden af England og prisedømt, næ. til PHARE (UK).1986-051900-1950136, 147-148, 168
LIVLIG ex SJÖTROLLET indtil 1887, skonnert, b. 1864 i Kalmar, 159 NRT, lgd. 114-2, br. 23-1, dybgang 10-6 fod. Sunket 1898 ved Hven. Tegning og dele gengivet side 103-105, 107-108. *t *f1980-061850-1950102-109
LIVONA ex PRINS VALDEMAR, D/S, s. af ØK til Rusland 19051999-021900-195055
LIVONIA, S/S, var i 1897 første skib navngivet på B&W ved flaskedåb.1983-081800-1900113
LNG-tankskib hjælpes til kaj af Svitzer A/S slæbebåde ved ELNG-terminalen, Idku, Ægypten (2000) *f2008-022000-205028
LOCH ARD, fuldskib, af Glasgow, 1878- om overtro mod sømand som skyld i ulykker.1966-081850-1900114
LOCH EARN kollision med VILLE DU HAVRE, dampskib 18731996-071850-1900109
Lodsbåd anduver lodssøgende skib, p.33 *f2010-032000-205017, 33
Lodsbåd fra Helsingør - opmåling af typen ved Christian Nielsen. *t p.77 *m1958-041900-195068-77
Lodsbåd med sprydsejl malet af Georg Ludvig Thomsen, (1892)2005-061850-1900-
Lodsbåd med sprydsejl malet af Georg Ludvig Thomsen, (1892) *p2005-061850-190053
Lodssmakke fra Nyord ca. 1910, *f1961-061900-1950169
Lohs, ty. ubådsgruppe, hvorfra U 617 torp. S/S TENNESSEE 1942-09-23 i Atlanten i Konvoj SC 100.2007-031900-195016
LOKE, S/S, ex I. D. S. ADOLPH, b. nr. 103 Helsingør Skibsværft 1904 til D/S VENDILA, k. af Rederi-A/B Carlos, Helsingborg 1928 og næ. til1997-051900-195050
LOLLAND, S/S, konkurrent til H. P. Priors indenrigsruter i 1849-18551944-031850-190064
LONDON, S/S, 2000 TDW, Pacific D/S, krigsforlist 21/3 1941under engelsk administration WW2. Luftbombet i Bristolkanalen.1999-041900-1950115, 122
LONDON, S/S, b. Sunderland 1890, k. af D/S Urania 1899. K. af svensk rederi 1924. Forlist 1936. Foto af besætning (1900c) *f1993-051900-195045
Longsand Fyrskib, forlis med S/S HELSINGØR den 15/1 18931997-021850-190011
LORANEY, USA brigantine (1794)1942-031750-180050f
LORD NELSON, engelsk kaperskib, opbragte ELISABETH, fregatskib, 75 kls., i Kanalen 1805-12-14 , senere frigivet.1981-081750-185095
LORD NELSON, kutter - kollision med fuldskib ELISABETH af København 1805 *p1996-071800-1850102
LORD NELSON, M/S, ex SKOTLAND (III), ex GRØNLAND (IV) b. nr. 623 Werft Nobiskrug, Rendsburg 1961 til Dansk-Fransk. K. af John Kontaros, Piræus, 1973 og næ.1995-071900-1950116
LORD NELSON, oversejles 1805-12-14 af barken ELISABETH, indfl. 1802 fra Norge til Duntzfeldt & Co.1954-081800-1850132
LORENCE, motorgalease af Svendborg, 99 BRT, b. 1915 i Leiderdorp. Fra 1944 MERKURPAKET1989-021900-200020
LOSSEN, orlogsskib, sunket 1717 på norsk kyst. Skibskister og spejl fra vraget levn.1980-031700-175035, 46
LOTTE, fragtskib, Rederiet Ove Skou. Malmfart under WW2.2007-051900-195052, 56
LOUCAS N, M/S, b. nr. 1368 Jos. Boel & Fils 1964 til Loucas Nomicos som LOUCAS N. k. af Heering 1970 og næ. til HEERING ELSIE2000-041950-200072
LOUGEN, brig, der under St. Thomas 1801-03-03 kæmpede mod to engelske fregatter. Situationen malet af C.C. Parnemann.1979-061800-1850151
LOUISE AUGUSTA, orlogsskib. Sømand Anton Christensen Jensen tjente om bord 1807-18141952-031800-185089
LOUISE AUGUSTA, sejlskib, kaptajn Backe, ankom København 1828-05-01.1962-061800-1850152
LOUISE, kuf af Randers, kendingsnummer M-30.1962-061850-1900158
LOUISE, skonnertbrig af Flensborg, kendingsnummer Q-32, 1828.1962-061800-1850155
LOUISIANA, M/S, DFDS. Malmfart under WW2.2007-051900-195051f, 56
LOWIZA, hollandsk fregat malet på 20 vægfliser. p.80 *p.1957-031700-180072, 80
LÖWEN, S/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1944-031800-185032, 64
LUCAY, brig. Bygget 1871 som VON ROON, n. 1889 til MIDDELHEUS. Slg. 1893 som havareret på Stillehavet og n.2006-031850-190011
LUCIE EMERENTZE, fregatskib, første rejse 1783 for Vestindisk Handelskompagni, kaptajn Svend Jensen, sejltid til Vestindien 29 dage.1982-031750-180032
LUCINDE, brig, b. 1851 til KGH af skibsbygmester E.P. Bonnesen. Tegning af kahyt agter. *t1980-031800-190063
LUCY BORCHARD, M/S, b. 1962 Helsingør nr. 358, k. 1969 af Fairplay Schleppdampschiffs-R., Hamburg som HEERING ROSE og næ. til2000-041950-200071
LUDEVICUS RUDOLPHUS, tremastet galiot, bygget Neustadt 1733, hjemskrevet i Åbenrå 1785. Delvis ejet af Cornelius Cornelsen og Martin Bahnsen.1990-051750-1800107
LUDVIG, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, 152 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128
LUISE, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Næ. fra 1931 til INGEBORG, s. 1938 til Sverige uden næ. til 1950.1981-091900-1950105
LUISE, motorgalease, ca. 78 BRT 57 NRT, 110 DWt, Lgd.pp. 22,77, Br.p.sp. 5,63, Dybgang 2,28 meter (værft) 78,8 x 18,4 x 6,8 feet (kend.), 30 iHK Hanseat motor. Reg. 1921-10-15 til kaptajn C.J.J. Ohlsen, Gråsten1981-091900-1950104-105
LUNDBY, M/S, b. nr. 25, Nya Varvs A/B Öresund, Landskrona til A/S Saga som SAGA, Oslo 1926. K. Motortramp 1931 og næ. Oplagt NY 1940 til 1941, overtaget af US 1941. Torpederet 1941-09-19 i Atlanten. *f2005-041900-195031, 34f
LUNDBY, M/S, b. nr. 25, Nya Varvs A/B Öresund, Landskrona til A/S Saga, Oslo 1926. K. Motortramp 1931 og næ.2005-041900-1950-
LUNDBY, S/S, b. nr. 354 Richardson, Duck & Co., Stockton 1888 til Farrar, Grover & Co. London. K. 1902 af D/S Fiona og næ. PETER WILLEMOES. 12/12 1917 sænket i Nordsøen af tysk skib1997-051850-195052
LUSITANIA, udstyret med Engelhardts redningsbåde1955-071900-1950146
Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft, 1927 b. S/S LICA MÆRSK, 4.250 tdw, til D/S Svendborg.2008-031900-195035
LÜBECK, D/S, fragtskib, b. 19142002-021900-1950-
LÜBECK, D/S, fragtskib, b. 1914 *f2002-021900-19507
LYDIA, skonnertbrig af Whitby, b. Whitby 1842. Reder var Wood & Co. Beskøjt fra skibskosten 1852 er nu på H&S.1977-071850-1900142
LYKKENS PRØVE, dæksbåd, købt ca. 1860 af Per Møller Pedersens far i Skagen.1985-061850-1950157-160, 198
LYKKEN, bundgarnsjolle, b. Fejø 1930c.1994-041900-195060
LYNETTEN, 4-m, m-sk. b. 1920 Codanværftet Køge som LYNETTEN til Rederiet Dragør. 1921 s. A/S Halla. Maj 1927 s. A/S Margit, Kbh. Aug. 1927 s. til Sverige.2007-031900-195012, 23
LYNX, engelsk fregat. Georg Albrecht Koefoed var om bord 1775-1776.1981-171750-1850200
Lynæsjolle, under bygning hos Christian Madsen, Lynæs. Foto side 55 og 59. *f1983-061950-200055, 59, 62
LYN, coaster, 399 BRT, forlist i Biscayen i 19982004-051950-200081
LYSAKER, D/S, fragtskib (1937)1942-011900-19509
LYSGLIMT, bark af Ålborg. Foto af ungmand ved bakstørn på dækket og foto af kok.1976-021850-195027, 31
LYSGLIMT, bark af Ålborg, foto af mandskab 1921.1985-041900-1950101
Lystbåde med gaffelsejl - malet af Georg Ludvig Thomsen, (1916)2005-061900-1950-
Lystbåde med gaffelsejl - malet af Georg Ludvig Thomsen, (1916) *p2005-061900-195054
LÆNGE ØNSKET, 130 kls., kaptajn Madrine Rijding, indkøbt i Smirna til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800102, 108
LÆSØ RENDE fyrskib (1829)2001-021800-185012
LÆSØ TRINDEL, fyrskib nr. 92001-021850-19007-22
LÆSØ-TRINDEL, fyrskib i Fåborg 1925 *f2001-021900-195015
LÆSØ, galiot, b. 1743 på Bjørns Værft til Flåden.1968-021700-180034
Læsø N fyrskib, gennemhullet af kugler fra engelsk fly i WW2.1960-081900-1950128
Læsø Nord Fyrskib (1940-1945)1946-041900-1950116
Læsø Rende Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1950-051850-195095
Læsø Rende Fyrskib Nr. 1 (1852-1856)1942-041850-190099
Læsø Trindel Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1950-051850-195095
Læsø Trindel Fyrskib (1830-1850)1942-041800-185062ff
LØVENØRN, fyrinspektionsskib, b. 1960 på Orlogsværftet, byg. nr. 194. Foto af skib p.135 *f1960-091950-2000134-135
LØVENØRN, inspektionsskib, arbejder med Decca (c.1950-1960)2004-081950-2000125
LØVENØRN, vagerdampskib, foretaget målinger omkring vraget af vrag fra Slaget i Øresund 1658. -1950-1958-031900-200052
LØVENØRN, vagerkutter aktiv 1840-1850 ca.1960-081800-1900105
LØVENØRN, vagerkutter b. 1845, konstruktør E.P. Bonnesen, tegning af Christian Nielsen 1963.1983-141950-2000224-225
LØVENØRN, vagerkutter, b. 1845 af E.P. Bonnesen til Fyr- og Vagervæsenet, overt. 1866 af Flåden, s. 1873 til Jørgen Bech & Sønner, København, forlist 1882-05-22. Model bygget 1978 til H&S af V. Møller-Petersen, Randers. *m1978-081800-1900180
LØVENØRN, vagerkutter, b. 1846. Konstrueret af E.P. Bondesen. Model i arbejde 1952 til H&S hos Møller Pedersen, Randers.1952-011800-185010
LØVENØRN, vagerkutter, b. 1910, Orlogsværftet byg. nr. 102. Afveg til Sverige under WW2.1960-081900-1950127-128
LØVENØRN, vagerkutter, b. 1910, Orlogsværftet byg. nr. 102. Udrangeret 1957.1960-091950-2000134
LØVENØRN, vagerkutter, Fyrvæsenet, skibsbygmester E.P. Bonnesen. Model udført til H&S.1980-021900-195010
LØVEN, H/S, løb 1843- på rute Vordingborg - Kiel.1981-191800-1900228
LØVEN, S/S, hjulskib, aktiv 1835-1859. Sammenholdt med IRIS (ID 6244).1967-051800-1850136
LAARBURG GALLEJ, fregatskib, Vestindisk Kompagni, kaptajn Hans Østby, påsejlet i 1741 af KONGEN AF DANMARK.1989-061700-1750153
LAARBURG GALLEJ, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, tab på togt i 1734, slaver leveret i VI.2010-061700-1750107, 109
L'AIGLE, fransk kejseryacht, deltog ved Suezkanalens åbning 1869.1969-061800-1900132
L'AMERICAN, fransk slaveskib. Købte slaver på Guldkysten i 1773.2010-061750-1800122
L'AMERIQUE, brigantine, b. i Uddevalla, 95 kls., anløb St. Barthélemy 1791-1797.1981-231750-1850272
L'APPARANCE, fregatskib anløb St. Barthélemy 1791-1800.1981-231750-1850272
L'AQUILON, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058, 63
L'AVENIR, 4-m. bark, b. 1908 hos Rickmers i Bremerhaven.1988-061900-1950146
L'EVEILLE, fransk fregat. Georg Albrecht Koefoed var om bord 1778-1981-171750-1850200
L'EXPERIENCE, fransk slaveskib. Købte slaver på Guldkysten i 1772.2010-061750-1800122
L'HEUREUX, fransk slaveskib. Købte slaver på Guldkysten i 1771.2010-061750-1800122
L'HEUREUX, linjeskib i den franske styrke ved Abukir 1798.1962-031750-180058, 60
L'ORIENT ex SANS-COULOTTE, linjeskib af 120 kanoner, næ. til L'ORIENT på Toulons red 1798 med Napoleon på dæk. *r1962-031750-180027, 29, 31-32, 35, 39, 44, 46, 58-61
L'UNION, fregatskib, fransk, kaptajn Frémillière, reddede skibbrudne fra PRINSESSE LOVISA på Maldiverne 1743-1744.1989-061700-1750163
M/S - se næste ord---
MABEL RICKMERS, 3-mastet bark, b. 1898 Rickmers, Bremerhaven, solgt 1911 og næ. til WINTERHUDE (1938)2000-031900-195046
MABEL RICKMERS, fuldrigget sejlskib b. 1898 i Bremerhaven til Rickmers Rederi. Senere næ. WINTERHUDE1995-051900-195063
MACRELLEN, skude på 22 kls. af Ebeltoft. Ejet i 1681-1691 af Michel Andersen Basse.1959-071650-1700126, 128
MADAMA CHRISTINA, krejert, b. Nakskov 1703 af skibsbygger Morten Olsen fra København.1958-051650-175096
MADDALONI, M/S, køleskib, b. nr. 592 B&W 1934 til JL som ASTA, DW 2.560. Beslaglagt 1942 af It. og næ. Forlist 1944. Hævet 1946-1947 og tilbageleveret til JL2000-031900-195042
MADURA, M/S, Ø.K., fiktivt fragtskib c.1950-19602003-051900-200065
MAERSK ALABAMA, M/S, kapring af 20092009-022000-205026
MAERSK AUSTRALIA, M/S, containerskib, 18.002 DW, 1.200 TEU, b. Nakskov Skibsværft, 1971 som FALSTRIA. 1972 s. Piræus, chartret til APM og næ. MAERSK AUSTRALIA og MAERSK TEKAPO. 199 oph. Arlang Beach, Indien2007-061950-200079
MAERSK CONSTANTIA, M/S, containerskib, 50.017 DW, b. 1979 på Chantier de la Ciotat til Safmarine som S. A. WATERBERG. 1999 s. til APM, 2001 næ. MAERSK CONSTANTIA. *f2007-061950-2000108
MAERSK TEKAPO, M/S, containerskib, 18.002 DW, 1.200 TEU, b. Nakskov Skibsværft, 1971 som FALSTRIA. 1972 s. Piræus, chartret til APM og næ. MAERSK AUSTRALIA og MAERSK TEKAPO. 199 oph. Arlang Beach, Indien2007-061950-200079
MAGDA også kaldet TEPOTTEN, sjotting, b. 1907 i Snekkersten til fisker i Humlebæk. Foto side 124. *f1983-091800-1900124
MAGDALA, S/S, overtaget af Orient A/S 31/1 1916. Solgt 12/1 1923 til Grækenland.2009-051900-195079
MAGDALENA, 60 kls., kaptajn Jeppe O. Bonse, indkøbt i Napoli til reder Lund & Chapman, Helsingør. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 110
MAGDALENA, sælfangerdamper, indkøbt 1906 i Norge og næ. til DANMARK som ekspeditionsskib til Østgrønland 1906-1908.1959-041900-195060
MAGDALENE VINNEN, tysk bark 4-m., 3200 BRT, b. nr. 372 Germaniawerft, Kiel, 1921.1981-091900-1950103
MAGELLAN, bark, tilhørte fra 1870 rederiet Knöhr & Burchard, Hamburg.1981-131850-1950156
MAGELØS, orlogsskib b. Norge, næ. 16661943-041650-170079
MAGIC, skonnert deltog 1870-08-08 i kapsejlads mod AMRICA.1983-131850-1900182
MAGNANIME, HMS, søsat 1780, første lejlighed en flaskedåb af skib er kendt.1983-081750-1800110
MAGNET, skonnert (1913) *f1995-031900-195033f
MAGNUS JENSEN, forlist 19812004-051950-200063
MAGNUS, handelsskib c.1800 udgravet 1992-19931993-111950-2000139
MAIA, NHTW, skonnert, b. i Rudkøbing, købt 1892 af Per Møller Pedersen, solgt 1897-98.1985-061850-1950200-203
MAID OF ERIN, hvalfangerskib, USA, 1863 - om overtro med hval og Jonas.1966-081850-1900109
MAIN, fuldskib af Liverpool på rejse Vestindien - Kalkutta 1906, festligheder ved nytår med blålys.1989-031900-195066
MAJESTIC, linjeskib, engelsk. Deltog i Middelhavskampene 1798 mod Napoleon.1962-031750-180046, 59, 63
MAJOR PINCKNEY, fregatskib, b. 1791 i Philadelphia, købt 1798 af Georg Gardner, København og næ. til ANTONETTE.1979-071750-1800151
MAJOR WOLFF, brig 106,5 Klstr., b. Nova Scotia 1848, k. af Hjardemaal & Co. St. Thomas 1854, kaptajn Johann Friedrich Brodersen (II) fra 1852-1858, ejet 1857-1862, forlist *p1994-051850-190074, 80, 85ff
MAKRELLEN, kaperbåd, kaperkaptajn Lars Bache1945-051800-1850156
MALACCA, M/S, Ø.K., fragtskib b.1945 i Nakskov2003-051900-200065, 85
MALACCA, M/S, Ø.K., fragtskib b.1945 i Nakskov *f2003-051900-200066
MALAGA, M/S, b. nr. 310 Rheinstall Nordseewerft 1958 til Det Nordenfjeldske A/S, k. 1965 af Heering og næ. til HEERING MILLE, s. 1965 til Neptune Nav. Corp. og næ. til2000-041950-200071
MALAYA II ex MALAYA, M/S, b. nr. 316, B&W 1921- Krigsforlist 1941. Artikel om rejse 1923-1924. Næ. 1940 til MALAYA II mens under allieret tjeneste.1976-071900-195091-92
MALAYA, M/S, 13400 TDW, ØK, krigsforlist 27/6 1941 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-564 i Nordatlanten.1999-041900-1950113, 122
MALAYA, M/S, b. nr. 316, B&W 1921- Krigsforlist 1941. Artikel om rejse 1923-1924. Foto side 93. *f1976-071900-195091-115
MALIGIN, ex VOIMA, isbryder, finsk, 4100 HK, afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen og næ.1950-051900-1950104
MALLEMUKKEN, inspektionsfartøj, bygget hos HSM til Søværnet i 1960.1982-061900-2000141
MALLEMUKKEN, orlogskutter, Y385, b. Helsingør Værft 1960, foræret til Estland i 1990'erne.1998-021950-200012ff
MALVINA, barkskib, HBGF, rederiet Moses & Søn G. Melchior 1867, malet af J. Dahl. *p1993-071850-190066
MALVINE, barkskib, b. 1857 i Altona, k. 1884 som WITHUK af P. A. Wilhjelm og næ.2000-051850-190086
MANCHURIA, M/S, Ø.K., fragtskib b. 1945 på B&W2003-051900-200065
MANCHURIA, M/S, Ø.K., fragtskib b. 1945 på B&W *f2003-051900-200071
MANFRED S/S, af Verkebäck Sverige, strandet ved Stenbjerg. Bjerget af Svitzer A/S marts 1930. *f2008-021900-195025
MANFRED, S/S af Verkebäck, Sverige, strandet 1930-03-07 ved Stenbjerg. *f1955-071850-1900129
MANITOWOC, S/S, ex CLEVELAND, ex SPYROS VALLIANOS, 7600 DWt, k. 1915 i Grækenland til Albert Jensen og næ. til CLEVELAND. Omreg. til USA-flag og næ. til MANITOWOC. Genindfl. til Dk i 1924 og næ. til GRETE JENSEN. Foto side 152. *f1986-051900-1950136, 151-152, 163
MANITOWOC, S/S, ex CLEVELAND, ex SPYROS VALLIANOS, 7600 DWt, k. 1915 i Grækenland til Albert Jensen og næ. til CLEVELAND. Omreg. til USA-flag og næ. til MANITOWOC. Genindfl. til Dk i 1924 og næ. til GRETE JENSEN. Foto side 152. *f1986-051900-1950136, 151-152
MANITOWOS, S/S, 4549 BRT, b. 1902, Gr. SPYROS VALLIANOS 1915 s. P.A. Jensen Line næ. CLEVELAND af N.Y. 1924 næ. MANITOWOS, N.Y. 1924 s. A/S S/S Grete Jensen næ. GRETE JENSEN. 1926 s. D/S Codan næ. SVENDBORGSUND. 1928 s. Gr. næ. ALAFIA. 1931 oph.2007-031900-195023
MANØ, rederiet Heimdal. Reddede søfolk efter TACOMAs torpedering 30/10 1942.2009-051900-195081
MANØ, S/S, 2450 TDW, Heimdal, forlist 21/8 1944 under engelsk administration WW2. Strandet på Geirfugleskær ved island.1999-041900-1950114, 124
MARATHON, S/S, 3876 BRT, b. 1905 som RYGJA, Bergen. 1915 næ. ALLAGUASH , N.Y. 1924 s. D/S Birte Jensen / Jensen Line og næ. BIRTE JENSEN. 1926 s. D/S Codan og næ. GULDBORGSUND. 1927 s. Grækenland og næ. MARATHON.2007-031900-195022
MAREKATTEN, kaperfartøj ved Helsingør, 1611.1956-051600-1650110
MAREN CHRISTENSEN, skonnert, 130 BRT, b. 1872 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041
MAREN MOLS , M/S, bilfærge b. hos HSM til Odden-Æbeltoft-overfarten til Mols-Linien i 1975.1982-061900-2000129
MARGARETHA CATHARINA, galiot, af Kalundborg, havde 1739 flag og vimpler i inventarlisten.1969-021700-175022
MARGARETHA MARIA, byg. nr. 1, 1771, fra Bodenhoffs Værft.1956-061700-1800151
MARGARETHE CATHARINA, galiot af Kalundborg, havde i 1739 timeglas om bord.1985-041700-175094
MARGARET, eng. brig (1829)1942-041800-185094
MARGIT, M/S, (II) 4.967 BRT, 8.600 tdw, b. 1953 nr. 133 Nakskov Skibsværft til D/S Myren. Forlist efter brand i Stillehavet 1965. *f2008-051900-195079, 81, 83, 85-86
MARGIT, S/S, 2875 TDW, Myren, krigsforlist 1944-02-07 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-985 mellem England og Island.1999-041900-1950115, 124
MARGIT, S/S, (I), 1.735 BRT, 2.875 tdw, b. 1924, nr. 160 Københavns Flydedok & Skibsværft til D/S Myren. Beslaglagt 1940, bestyr. Co. Charles le Borgne, Paris, senere af Atkinson & Prickett Ltd., Hull. Torp. 1944-02-07 på rejse til Island.2008-051900-195091
MARGRETE, fragtskib, rederiet Progress. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
MARGRETHE ELIZABETH, kaptajn Lars Madtzen 1761, reder Hans Meyer, senere Lars Madtzen1991-041750-180055f
MARGRETHE LAURENTIUS, galiot, 29 kls., b. 1789 i Flensborg for københavnsk reder Schiødt.1969-041700-1800122
MARGRETHE, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
MARGRETHE, drivkvase af Marstal, b. 1897 i Lundby på Tåsinge, opmåling af Christian Nielsen 1947.1983-141900-1950219
MARGRETHE, ex KALIFEN, dæksbåd, 3 kls., lgd.stævn 28-9 fod, b. 1858 af E.C. Benzon til Indenrigsministeriet. Efter flere salg var ejer kaptajn Hansen, Esbjerg. Forliste 1880-05-28 i Hjertingbugten.1954-051850-190057, 62, 73
MARGRETHE, fritidsfartøj, ejer snedker Andersen - motorbådstur 1916 *f1993-101900-1950135f
MARGRETHE, S/S, reder Christiansholms Fabrikker A/S. Jens Kusk Jensen kaptajn 1917. Forliste med og bjærgede skibet i Nordsøen. Solgt 1918. Foto gengivet side 21. *f1986-021850-195019, 21
MARGRETHE, skonnert til havforskning 19131998-071900-1950118
MARIA ALETTA, 188,5 kls., b. 1778 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Christian Høyer i Kbh. til Iselin.1974-041750-180068-69
MARIA ALETTA, sejlskib i indiefarten for Heinrich Bolten (1780)2004-061750-180096
MARIA CATHARINA ELISABETH, sejlskib, 51,5 kls., ført af rømøkaptajn Hans Møller Pedersen Tagholm 1800.1984-021750-185018
MARIA CATHARINA GALLEY, snaubrig på 80 kls., hjemskrevet i Åbenrå 1785.1990-051750-1800107, 110
MARIA CHRISTINA, galiot af Åbenrå. Gengivet på stentøjskrukke med dannebrog 1765.1969-021750-180034
MARIA CHRISTINA, kaptajn Johan Heinrich Bahnsen - fik puncheboller - kaptajnsgave fra mægler til kaptajnen 1765.1964-101750-1800134
MARIA DAN, S/S, køleskib, b. nr. 210 Helsingør 1933 til JL som HELGA, tilbageleveret fra US War Adm. 1946 og næ. fra URANUS. Solgt 1959 og næ. til MICHAEL2000-031900-195040, 58
MARIA LOVISA, fregatskib, rejse til Grønland 1800 og forlis. Kaptajn Kiær.1954-031800-185023-36
MARIA L, M/S, ex NIGERIA (I), ex AFRIKA (I) b. nr. 337 Helsingør Værft 1958 til Dansk-Fransk. K. af Fraternidad Maritime Co. Famagusta 1973. Sættes uden næ. i T/C til Da-Fr. Senere næ.1995-071950-2000116
MARIA RICKMERS, bark 5-m., 3813 BRT, b. 1890 hos Russell & Co., Port Glasgow til Rickmers Reismühlen AG. Forlist 1892 ved Java, 40 mand omkommet. En af verdens 7 femmastede råsejlere.1988-061850-1900129
MARIA TOFT, S/S, 3215 TDW, Jutlandia, under engelsk administration WW21999-041900-1950115
MARIA TOFT, under tysk kontrol 1940, returneret 1940 til Danmark1999-041900-1950102
MARIA UND SUSANNA af Glückstadt, kaptajn Jasper Tagholm Lambo fra Rømø, rejse 1805-1807 til Grønland.1984-021750-185019-20
MARIANE FREDERIK, sejlskib, 30,5 kls., ført af rømøkaptajn Peder Andersen Møller 1818.1984-021750-185012, 17
MARIANNA, partikulært fregatskib, rejse til Ostindien med eskorten IRIS 1799-1800.1979-041750-1800110
MARIANNE TOFT, fragtskib, rederiet Jutlandia. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
MARIANNE, fregatskib, Indiensfarer, kobberforhudet, afgik i konvoj 1799-06-05.1981-081750-185098
MARIANNE, S/S, 1930 TDW, Progress, under engelsk administration WW21999-041900-1950114
MARIANNE, vestindiefarer, 38,5 kml, kaptajn og reder Henrik Kelner, 17701991-041750-180060
MARIA, bark af Altona, 1830'erne gengivet med signalflag P sat.1980-111800-1850157
MARIA, brigantine af Kapstaden, kaptajn I. Giese fra Rostock. Karl Johansen og Jens Kusk Jensen mønstrede 1890-12-17 i Kapstaden. Forliste med den.1986-021850-19507
MARIA, coaster, 299 BRT, kæntret ved Holland i 19932004-051950-200080
MARIA, dk. orlogsskib b. 1514.2003-041500-155057
MARIA, evert af Sild, 1850, kaptajn H.J. Hansen, og førende særligt flag med slesvig-holstensk våben. *t1969-021800-190045-46
MARIA, ex MINERVA, b. 1805 i Åbenrå, nu brig af København, om ornamentering.1974-051800-1850100
MARIA, fregat defensionsskib (1689)1942-021700-175043
MARIA, galease af Flensborg, opbragt i Gibraltar 1807-1814.1969-041700-1800123
MARIA, middelalderskib, kalkmaleri 1521 i Æbeltoft Kirke *p1948-021400-150021
MARIA, orlogsskib, b. begyndt før 1513, 300-400 læster, -1517-1525-1948-021500-155026, 52
MARIA, russisk dampskib bygget 1841 i St. Petersborg på Alexander-Newski-Værftet.1967-051800-1850130
MARIA, S/S, b. nr. 122 Helsingør Værft 1909, ex Dansk-Fransk NORMANDIET (III). K. 1935 af O. Tiedemann, Talinn, og næ. til1995-071950-2000114
MARIA, S/S, køleskib, b. nr. 210 Helsingør 1933 til JL som HELGA, k. tilbage 1938 til JL og næ. fra CARAVELLE. Fra 1941 overtaget af USWA og næ. til URANUS2000-031900-195040, 43, 47, 54, 57
MARIA, S/S, køleskib, b. nr. 210 Helsingør 1933 til JL som HELGA, k. tilbage 1938 til JL og næ. til (1939) *f2000-031900-195054
MARIA, skonnert, 14 BRT, b. 1869 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041
MARIA, sænkekølsskonnert, lgd. 110 feet, ejer John C. Stevens ca. 1850.1983-131850-1900174-175
MARIE af Marstal, skonnert, stabelafløbning 1919-09-16. *f1999-061900-1950141
MARIE LOUISE, tysk brig. Christian Schmiegelow om bord ca. 1880.1951-021850-190039
MARIE MÆRSK, M/T, 13580 TDW, APM, krigsforlist 11/4 1941 under engelsk administration WW2. Luftbombet i Piræus, sunket ved flyangreb ved Kreta.1999-041900-1950113, 122
MARIE MÆRSK, tankskib (1939)2002-051900-1950117
MARIE SOFIE, svensk handelsskib kapret 1798 i Middelhavet af Napoleons styrker.1962-031750-180037
MARIENLYST, bark af Helsingør, 1870'erne, fire af fem matroser havde et ur.1979-021850-190055
MARIENLYST, bark af Helsingør, b. 1857 i Finland. 2 skibsportrætter på H&S, hhv. 1864, kaptajn J.L. Ginge, og 1871, kaptajn J.P.G. Lindhard.1963-041850-190086-88, 91
MARIENLYST, bark, reder I.S. Pontoppidan, ført af kaptajn J.L. Ginge.2011-061850-1900118
MARIES MINDE af Hundested, sildebåd *m (1850-1950)1943-011900-19509
MARIES MINDE, halsnæsbådmodel (1850-1950)1943-011900-19507ff
MARIES MINDE, kattegatbåd, model bygget c. 1942-1943 af Christian Nielsen, placeret på H&S.1983-141950-2000210, 219, 226
MARIETTE, dæksbåd, 5,5 yachttons, b. 1878 af E.C. Benzon til kaptajn Bruus & Søn, København1954-051850-190078
MARIE, bark af Norge, 1855, om uniformering.1979-021850-190022
MARIE, barkskib, b. 1865 i Rudkøbing hjemskrevet sammesteds.2000-051850-190077
MARIE, bark, kirkeskib (1993) *f1993-041950-200039
MARIE, brig, kaptajn Clemen Nielsen. Model ophængt i Oksby Kirke som votivgave. Ophængt 1829, skænket af kaptajnen Clemen Nielsen i Oksby.1950-041800-195063
MARIE, galease / jagt, 32 BRT, b. 1897 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
MARIE, jagt af Marstal. Senere havnefoged Thorvald Nielsen mønstrede om bord.1964-031850-190043
MARIE, jagt, 16 BRT, b. 1891 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
MARIE, S/S, 12051 BRT, 1646 NRT, b. 1891 i England til rederiet Jacob Christensen, Bergen.1981-201800-1900240
MARIGALANTE, omdøbt til SANTA MARIA, nao-skibstype benyttes af Columbus, c. 100 tons, 25 m lang, besætning 40 mand1992-031450-150040
MARIÆ KIRKE hukkert, 50,5 kls. b. før 1753. Ejer 1779 KGH. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180013, 31, 57
MARIÆ KIRKE, b. 1746 i Flensborg, 50 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
MARLIN II, M/S, ex DAFNY, ex VEDBY, b. nr. 664, B&W til Motortramp 1943. K. 1975 af Euro-Atlantico de Navegación, Panama og næ. K. 1980 for ophug af Naviera Mogor, Marin Spanien.2005-041900-200039
MAROCCO, M/S, Middelhavsskib, b. 1939 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000112
MARQUIS DE PRIÉ, fregatskib fra Oostendeske Kompagni 1727.1989-061700-1750152-153, 158, 165-167
MARSHAL TOBULKHIN, S/S, ex JOHANNES MÆRSK, b. nr. 1154 Schichau; overtaget af russisk rederi og næ 19441992-061900-1950115
MARSTAL MÆRSK, M/S, containerskib, 55.971 DW, 4.000 TEU, b. Mitsui, Japan til ØK 1990 som AROSIA. 1993 overtaget af APM og næ. MARSTAL MÆRSK. *f2007-061950-2000100f
MARSTRAND, opmålingsskib, fandt vraget af VEN VEST i 1932.1980-061900-1950109
MARS, Kinafarer fra Asiatisk Kompagni. Retur 1751 - om skadedyr.1979-041750-1800124-125
MARS, orlogsfregat overladt Asiatisk Kompagni 1781 ca.1972-141750-1850220
MARS, orlogsskib, b. 1760, udrangeret 1781, overtaget af Asiatisk Kompagni.1954-071750-1800109
MARS, skonnert på bedding i Marstal, Newfoundlandskonnert 2-m. *f1953-041850-190063
MARTELLUS, slæbebåd Randers 18511944-031850-190039
MARTHA HELENA, sejlskib, 54 kls., ført af rømøkaptajn Matthias Andresen Dahl, 1795, 1797, 1805.1984-021750-185015
MARTHA HELENE, brig, 51,5 kls., b. 1799 i Flensborg for københavnsk reder brygger Noes' arvinger.1969-041700-1800122
MARTHA MAGDALENE, slaveskib ejet af J. Lind. Rejse til Guinea 1803 og 1804.2011-051750-1800108
MARTHA MARGARETHA, sejlskib, 112 kls., ført af rømøkaptajnen Lorentz Jacobsen 1797-1798.1984-021750-185016
MARTHA, S/S, sammenligning med M/S BLUE OCEAN (2002)2006-052000-205053
MARTHA, skonnertbrig, hjemsted Rudkøbing (c.1872)2000-051850-190080
MARTHE HELENA, sejlskib, 54 kls., ført af rømøkaptajn Niels Thomsen Jensen Præst 1797-1800, 1802.1984-021750-185018
MARTIN CARL, S/S, b. 1924, fragtskib, halvmodel skænket af rederiet Heimdal1950-011900-195010
MARTIN CARL, S/S, b. nr. 169 fra 1924 på Helsingør Skibsværft til rederiet Hejmdal.1971-081900-2000138
MARTIN CARL, S/S, b. nr. 169 Helsingør Skibsværft2002-041900-195088
MARTIN FREDERIK, brig af Arendal, 254 RT, til salg ved Harald Brøndlund 1886-12-23.1976-041800-190053
MARTIN NISSON, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, 188 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128
MARX, S/S, 1930 TDW, Progress, under engelsk administration WW21999-041900-1950114
MARY PIKE, engelsk fregatskib, 200 tons. Kapret af PRØVEN, kaperbåd af Hornbæk, kaperfører Hans Olsen, i 1810.1965-031800-190028
MARY ROSE, eng. orlogsskib b.1510, frl. 15452003-041400-145055, 57
MARY TAILOR, lodsskonnert, konstrueret 1849 af Georg Steers, USA.1983-131850-1900174
MARY, bark af København. Bygget i Kiel 1847 til G. Ryan, Kbh. Maleri af -måske- J. T. Locher. Viser skibet ud for Frederiksted, St. Croix 1848. *p2007-041850-190028
MARY, bark af København, b. Kiel 1847, forlist 1869, reder grosserer Joseph Knight, København.1962-021800-190010
MARY, S/S, b. Irvine Shipbld. & Dry Dock, W. Hartlepool nr. 1632002-041900-195086
MARY, S/S, b. nr. 100 W. Smith2002-041850-195078, 85
MARY, S/S, b. nr. 100 W. Smith *f2002-041850-195078
MARY, skovlvodsbåd, 30 fods, bygget c. 1932 til fisker Gunnar Bang, Fejø. Model bygget 1935 af Christian Nielsen, placeret på Fiskerimuseet i Grenå. Foto af model gengivet side 205. *m1983-141950-2000204-205
MASCOT, muddermaskine fra American Std. Dredging Co., USA (1904)2001-031900-195045
MASNEDSUND, S/S hjulskib, b. 1862, på Helsingør-Hälsingborgoverfarten, 1800-tallet.1967-081850-1900165
MATARAM, M/S, Niels Hartmann sejlede med skibet 1986 fra Uddevalla til Jakarta.1987-051950-200087
MATHILDA, skonnert / jagt, 31 BRT, b. 1896 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
MATHILDE, bark af Fanø, forlist i pålandsstorm ved Menado på Celebes før 1899.1963-021850-190048
MATHILDE, brig, 83 kls. k. fra Andresen & Schmidt 1826 til Moses & Søn G. Melchior, København.1961-091800-1850177
MATHILDE, jagt, i grønlandsfarten for KGH (1903)1995-021900-195012
MATHILDE, sejlskib, 82 kls., ført af rømøkaptajn Jasper H. Møller 1817-1819, 1821-1822.1984-021750-185012, 17
MATHILDE, slup, b. 1860, kaptajn Hans Petersen (1902)1995-071900-1950102
MATILDA, 90 kls., kaptajn Wilhelm Mains, indkøbt i Livorno til reder Gilroy & Milns, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112
MAUMEE, S/S, k. i Holland som VEERHAVEN til Albert Jensen rederi og næ. til DJURSLAND, omreg. til USA-flag 1915 og næ. til MAUMEE. Foto side 157. *f1986-051900-1950145, 151, 156-158, 161, 163
MAURETANIA, S/S, b. 1907, før bygningen blev afholdt prøvetankforsøg.1986-041850-1950121
MAYAN EXPRESS, M/S, ex WINSTON CHURCHILL b. DFDS i 1967, solgt 1996 til Emerald Holding Ltd. Jamaica og næ., solgt siden 32 gange og ophugget Alang Beach 2005. *f2009-091950-2050142
MAYUMBE, M/S, b. nr. 323 Helsingør Værft 1955 til Dansk-Fransk. K. af Genlines S.A., Panama 1972 og næ. HUBALDUS.1995-071950-2000116
MAZATLAN, bark, tilhørte fra 1878 rederiet Knöhr & Burchard, Hamburg.1981-131850-1950156
MÄLARSEE, M/S, b.nr. 48 fra Scheepwerft Harlingen 1977 BT 1793, næ. til IJSELMEER, FORTUNA, KLINTHOLM, DELPHINUS, og næ. 2001 til BLUE OCEAN2006-051950-200055
Maierstævnform forklaret1946-061900-1950170ff
Manding af ræer for hilsning. Stik af Buzetot efter M. Morel-Fatio. *r1989-031800-190037
Massegodsskib - Se bulkcarrier---
Mastefisk fra Hadsund. Tegning *t1972-060800-120068-69, 76
Mastefisk fra Århusbugten. Tegning *t1972-060800-120066-67, 74
Master construction barge, borerig, Dansk-Fransk i samarbejde med Arne Blystad, Oslo om (1976)1995-071950-2000109
Masula boats, Coromandelkysten (c. 1750)1991-061750-180097
MEANWELL af Scarborough, strandet 1803 ved St. Andrew. Besætning reddet med Dempsters redningsbåd.1955-071800-1850124
MECKLENBURG, dampskib -1900- og trafik til Danmark.1965-081900-1950178
MECKLENBURG, S/S, ex GLÜCKAUF, ex CLARA, ex LADY CLARE; b. 1874, nr. 136, M. Pearse & Co., Stockton. S. 1927 af F. W. Ludwig, Stettin til E. Schneekloth, Rostock, og næ. Oph. 1933 i Rostock.2008-051900-195090
MEDINA, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Forliste 1842 i Vestindiefarten1949-041800-185092
MEMPHIS ex AMERICA, var kaperskib under USA's borgerkrig 1896-1864.1983-131850-1900182
MENTHOR, skib anskaffet fra Sverige til Friis Skov, Fejø efter 1900. Købt senere af Johannes Jørgensen.1966-131900-1950207
MENUSER, dampskib i Penang 18461992-051800-185099
MEONIA, M/S, containerskib, 18.002 DW, b. Nakskov Skibsværft, 19722007-061950-200078ff
MERCANDIAN ATLANTIC II, ro-ro-skib, BT på 19689, forlist i Atlanten i 19902004-051950-200063, 80
MERCANDIAN COMMANDER, M/S, b. på FRH 1975, 1599 BRT, model skænket H&S. *m1977-091950-2000155
MERCANDIAN GOVERNOR, M/S (1985), ombygget næ. KRAKA1998-021950-200023
MERCANDIAN PACIFIC II, M/S, næ. i charter til CARACAS (1988)1998-021950-200025
MERCUR (1940)1999-041900-195098
MERCURIUS, brig, b. 1816 af Jacob Holm, ornamenter tegnet af Willerup.1974-051800-185098
MERCURIUS, forenagterskonnert af Troense, 1920'ernes slutning.1968-041900-195068-72
MERCURIUS, H/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1944-031800-185032
MERCURIUS, H/S, b. 1827-1828, Harwich og Deptford, første dampskib på Storebælt, artikel. Tegning side 9, maskineri side 11. *t1974-021800-18507-15
MERCURIUS, hollandsk orlogsskib deltog i kampene i 1658.1958-031650-170035
MERCURIUS, hukkert, b. 1749 på Bjørns Værft.1968-021700-180039
MERCURIUS, orlogsbriggen i Vestindien, transport af generalguvernør von Scholten 1843.1949-041800-185096
MERCURIUS, postjagt på 12 kls. bygget 1793 efter tegninger af fabrikmester E.W. Stibolt. Rekonstrueret tegning og model gengivet side 215. Modelfoto side 217. *t *f1983-141950-2000214-215, 217, 224, 227
MERCURIUS, postsmakke, b. 1793 til Storebæltsoverfarten. Model fremstillet af Chr. Nielsen til H&S 1960. model p.11. *m1961-011750-18009, 11
MERCURIUS, Vestindisk-guinesisk Kompagnis jagt, b. nr. 1 1751 på Kompagniets værft Christianshavn, kaptajn Jan Hansen, jomfrurejse 1751 til Guinea.1991-041750-180048
MERCUR, bramsejlsskonnert 3-m., 174 BRT, b. 1901-1902 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
MERCUR, S/S, passagerskib, 41 BRT, b. 1885 på HSM til Hobro Fjordbådsselskab.1982-061850-190090
MERCUR, skonnert, der under WW1 sejlede kontrabande, kobber, til Tyskland for skibsreder Albert Jensen.1986-051900-1950140
MERIDIAN, S/S, blev som stragler fra Konvoj SC 53 torp. 11/11 1941 i Atlanten af U 561.2007-031900-195018
MERKURIUS, bark af Helsingør, anker blev bjærget 1859-11-03 ved Hornbæk.1985-071850-1900211
MERKURPAKET ex LORENCE, motorgalease af Rønne, 99 BRT, b. 1915 i Leiderdorp.1989-021900-200020
MERKUR, MSk, 262 TDW, E. B. Kromann, Marstal, under engelsk administration WW21999-041900-1950115
META JAN ex ANNA ex EVA ex CHRISTIAN, skonnert 3-m. af Bogense, b. 1904 hos Skibsbygmester Hoffmann, Fjællebroen, 22 iHK motor instal. 1904, s. til Holl. 1968. Foto. *f1989-021900-20006-7
META, skonnert - lånetilsagn fra Skibsbevaringsfonden 19921993-111950-2000139
METTA CATHARINA, evert b. 1904 i Haseldorf. Opmåling af Christian Nielsen 1951.1983-141900-1950220
METTE JENSEN, S/S, 3160 BRT, b. 1901 som LAURA, Rotterdam. 1915 s. P. A. Jensen, Kbh. og næ. ZEALAND. 1915 s. N.Y. og næ. AUSABLE. 1924 s. D/S Mette Jensen / Jensen Line og næ. METTE JENSEN. 1926 s. D/S Codan. 1928 s. Riga næ. KUHRS.2007-031900-195013, 23
METTE MOLS , M/S, bilfærge b. hos HSM til Odden-Æbeltoft-overfarten til Mols-Linien i 1974.1982-061900-2000129
METTE SKOU, M/S, b. 1961 hos HSM til rederiet Ove Skou.1982-061900-2000136-138
METTE, fragtskib, Rederiet Ove Skou. Malmfart under WW2.2007-051900-195052, 56
MEURTHE, orlogsskib, fransk, eftersøgte 1888 TAMARIS, fransk sejlskib, forlist ved Crozetøerne 1887.1963-061850-1900122
MEXICAN REEFER, M/S, køleskib, b. 1952 hos HSM til JL. Fejl i teksten om beboelse under bakken.1982-061900-2000121
MEXICO, M/T, b. Nakskov 1920, byg. nr. 1. til ØK. Første danske motortankskib.1963-111900-1950160
MEXICO, M/T, kaptajn Wild, ekspeditionsleder H.K. Christensen, ejet af ØK, eftersøgte skoleskibet KØBENHAVN 1929.1988-061900-1950180
MICHAEL JEBSEN, S/S, 3450 TDW, M. Jebsen, krigsforlist 14/8 1942 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-598 i Nordatlanten.1999-041900-1950115, 123
MICHAEL JEBSEN, S/S, Rhederei M. Jebsen (1940)1998-051900-195087, 89
MICHAEL, S/S, køleskib, b. nr. 210 Helsingør 1933 til JL som HELGA, købt 1959 af Chr. M. Sarlis & Co., Piræus og næ. fra MARIA DAN til2000-031900-195040
MICHELLE SELCHAU, sejlskib b. 1875 hos Løve i Helsingør.1972-091850-1950137
MIDDELHEUS = J. H. MIDDELHEUS, brig 113,8 fod, 282 brt., b. i Brake 1871 som VON ROON. K af Jacob Bruhn 1889. Slg. havareret 1893 og n. LUCAY. *f.2006-031850-190020
MIDDELHEUS = J. H. MIDDELHEUS, brig 113,8 fod, 282 brt., b. i Brake 1871 som VON ROON. K af Jacob Bruhn 1889. Slg. havareret 1893 og n. LUCAY. Maleri af Alfred Jensen.2006-031850-190010
MIDDELHEUS, brig 282 brt., b. 1871 som VON ROON. Maleri af Alfred Jensen 1889. *p2006-031850-190010
Middelspant fra DEN GODE HENSIGT udgravet 1978 *f1992-021950-200026
MILLE HEERING, M/S, b. nr. 104 Aarhus Flydedok 1958, s. 1963 Eimskipafelagid Islands og næ. til BAKKAFORS2000-041950-200071
MINERVA, b. 1805 i Åbenrå, senere brig MARIA af København, om ornamentering.1974-051800-1850100
MINERVA, bramsejlsskonnert 3-m. fra Sydfyn, lå 1917 i Jacksonville, USA, pga. krigen.1966-091900-1950137
MINERVA, galease af Fanø, 1842 om kaptajn Søren P. Clausens køb af bøger til skibet.1964-021800-185029
MINERVA, partikulær fregatskib, 127 kls., kaptajn David Coulhard, ankret under St. Helena 1794.1979-061750-1800149-150
MINERVA, skonnert. Søren Barfoed var 1843 sømand om bord.1953-061800-1850100
MINNA, drivkvase, b. 1872 i Tyskland 1872, indfl. 1881 af fisker Max Rüting, opmålt af Christian Nielsen 1939, da hjs. Kragenæs, *t og *m1961-031850-195052-53, 55, 60, 63, 80-81
MINNA, tyskerkvase, model bygget c. 1940 af Christian Nielsen, placeret på H&S.1983-141950-2000210, 219, 226
MINOTAUR, linjeskib, engelsk. Deltog i Middelhavskampene 1798 mod Napoleon.1962-031750-180046, 59, 63
MIRA, jagtskonnert, b. 1897 hos Rasmus Møller, Fåborg, tegning af Christian Nielsen.1983-141950-2000225
MIRA, S/S, b. nr. 116 Nakskov Skibsværft 19472002-041900-195088
MIRA, S/S, ex ALFRED HAGE, b. nr. 104 Helsingør Skibsværft 1905 til D/S VENDILA, k. af A/B Wallonia, Helsingborg 1929 og næ. til1997-051900-195050
MIRA, skonnert / jagt, 38 BRT, b. 1897 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
MISSOURI, S/S, af London, kaptajn Murrel, tog DANMARK på slæb 1889-04-05. Maleri gengivet side 141. *r1979-051850-1950140-141
MISSOURI, S/S, engelsk fragtskib, kaptajn Murell (1889)2001-081850-1900133
MISTI, bark fransk, reddes af DORIS BRODERSEN 18911994-051850-190096
MITO, coaster, 199 BRT, kæntret i Østersøen i 19942004-051950-200081
MJØLNER, båd anskaffet af Johannes Jørgensen og Chr. Christensen, Fejø, ca. 1950.1966-131900-1950208
MJØLNER, isbryder Storebælt 18931997-021850-190012
MJØLNER, isbryder, b. 1890 Helsingør til DSB, konstrueret af Fr. Ortmann, d. 1905. p. 91 *f1950-051850-195090-91
MJØLNER, isbryder, norsk, b. Kockums Malmö 1877.1950-051850-190082-83
MJØLNER, S/S, isbryder, byg. nr. 26 fra HSM 1890 til DSB.1982-061850-190091
MJØLNIR, lastede til Island. Ejet af D/S Thore ved Thor E. Tulinius. Set i København ca. 1900.1975-061850-195093
MODIG ex EMMA, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Næ. senere til ULLA og MODIG og CHRISTA, solgt 1969 til Klaksvik og næ. til TIM. oph. 1974.1981-091900-1950106
MOGENS S, coaster, b. 1940 hos J. Pattje, Waterhuizen til AES, Svendborg.1989-021900-200021
MOGENS S, M/S, b. 1940 i Holl. 383 brt. til AES. K i 1957 af svensk reder. *f1991-051900-200087
MOGENS S, M/S, k. 1939 af AES1991-051900-200076
MONARCH, HMS, linjeskib Royal Navy, eksekutionssted for John Byng 17571994-021750-180012
MONELIA, S/S, 3545 BRT, 6000 DWt, b. 1900 til rederi i Hamburg, rederi ATC, New York, USA, 1915. Forlist 1915-11-06 af tysk ubåd ved Algiers kyst.1986-051900-1950171
MONGOLIA, M/S, fragtskib, ØK. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052
MONICA SEED, S/S, b. nr. 127 Waterway Shipbld. Co., Schiedam2002-041900-195087
MONTANA, fragtskib, USA, redder overlevende fra HEERING KIRSE 19712000-041950-200072
MONTE CHIARO, M/S, ex VINLAND (I), b. nr. 507 Lübecker Flender Werft 1960 til Dansk-Fransk. K. af Soc. Maritima Fluviale di Nav., Savona, 1973 og næ.1995-071950-2000116
MONTREAL, fregatskib, k. i England 1806, om ornamentering. *t1974-051800-185097
Morel-Fatio, maler: Manding af ræer for hilsning. Stik af Buzetot efter M. Morel-Fatios maleri.1989-031800-190037
MORGENSTJERNE = MORGENSTIERNE, galiot, 150 kls., kaptajn Jan Claasz, indkøbt i St. Anders til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-180098, 108
MORGONSTIERNAN, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658. Kaptajn Hans Kloppert.1958-031650-170035-36, 46, 52-53
MORGONSTJÄRNAN, svensk orlogsskib, deltog i Slaget i Øresund 1658-10-29.1959-011650-17006
MORROW CASTLE, passagerskib, brand i (1930-1940)1993-031900-195031
MORVEN, bulkcarrier, k. af Orient A/S, D/S Norden A/S og Motortramp A/S 9/7 1970.2009-051950-200083
Moses & Søn G. Melchior - rederiets skibe under Kronborg 1861 *p2000-021850-190020
MOSHULU, ex KURT, bark 4-m., tysk, oplagt i Stillehavet, overt. 1917 af United States Shipping Board Emergency Fleet Corporation og næ. til MOSHULU.1986-051900-1950162
MOTALA, m-sk., 362 BRT, b. 1916 i Sverige. 1919 k. af A/S Dragør som MOTALA. 1921 s. A/S Halla og næ. KARL. 1922 s. til Sverige.2007-031900-195023
Motorbåd, Sigfred Høffners 1916 *f i havnebassin og på tur1993-101900-1950123, 127
MOTORFYRSKIB III, b. 1916-1917 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195043
MOTORFYRSKIB II, b. 1916 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
MOTORFYRSKIB IV, b. 1919 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195043
MOTORFYRSKIB I, b. 1913-1914 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
Motorredningsbåd MB 13 på øvelse, *f1955-071850-1900137
motorsejlere bygget i Tyskland af krigsmateriel efter 1918. Artikel1981-091900-1950102-109
Motorsejler, skibstype - artikel om typens udvikling.1989-021900-20003-31
MOTOR, skonnert 3-m., b. 1907 hos Ring Andersen, Sbg. Fragtede ekspedition med Knud Rasmussen til Thule i 1910. Sænket af tysk ubåd 1917. Mandskabsfoto om bord p.27, skib p.29. *f1961-021900-195023-45
Muddermaskine til Sankt Thomas c.18602001-031850-190041
Muddermaskiner på Holmen (1778)1992-021750-180013f
Muddermaskine, håndmuddermaskine til Fejø Havn, bygget 1892 hos bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø.1961-041850-1950102
MURTAJA, søsat fra Finnboda Varv, Stockholm, 1889-12-23, første finske isbryder.1950-051850-190088, 92, 104
MUSKEGON, S/S, Albert Jensen rederi, omreg. til USA-flag 1915.1986-051900-1950145, 163
MUSKEGON, S/S, ex GOTLAND, ex LEONIDAS CAMBANIS k. 1915 i Grækenland til Albert Jensen og næ. til GOTLAND. Omreg. til USA-flag og næ. til MUSKEGON. Sejlet fra Napoli til USA efter købet af kaptajn O.F. Høgstedt. *f1986-051900-1950136, 144, 151, 153-154, 162
MUTINE, engelsk brig, kommunikationsfartøj mellem flådeenheder i Middelhavet 1798.1962-031750-180046
MÜLHEIMRUHR, S/S, b. nr. 439 Flensburger Schiffsbau 19382002-041900-195089
MYNDEN, vagtskib i Øresund, kaptajn Hans Lauridsen, 1668 ca.1981-031600-170012
MYRMIDON, engelsk brig, klar ud for Rochefort til at føre Napoleon ud af Frankrig 1815.1962-031800-185073, 75
MØEN, fragtskib 934,5 RT, Pontoppidans rederi, Helsingør1949-091850-1900150
MØEN, fragtskib (1795)1942-031750-180055f
MØEN, fregat, der 1759 konvojerede vestindiefarere mod gebyr forbi England.1969-041700-1800103
MØEN, orlogsfregat, konvojerede 9 skibe fra Vestindien og hjemover fra 1759-09-10.1982-031750-180024
MAAGEN S/S, bugserbåd, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1944-031800-185032
MAAGEN, barkskib, rederiet Volante 1922. *f2006-041900-195049
MAAGEN, bark, 1262 brt, b 1877 som DUMFRIESSHIRE, K. til Norge og næ. ALFHEIM. K 1916 af rederiet Volante og næ. til MAAGEN. K. 15/12 1922 gros. Möllnitz, Kbh. K. 18/12 1922 til Tyskland og ophugget. *f2006-041900-195043-51
MAAGEN, dæksbåd, 7 yachttons, b. 1866 af E.C. Benzon til vejinspektør Lütken, Nykøbing F.1954-051850-190075
MAAGEN, inspektionsfartøj, bygget hos HSM til Søværnet i 1960.1982-061900-2000141
MÅGEN, kutter foretog 1948 undersøgelser for fyr i Grønland. Chef orlogskaptajn Janus Sørensen.1960-091900-1950144
MAAGEN, orlogskutter, Y384, b. Helsingør Værft 1960 *f1998-021950-200012ff
MÅGEN, orlogsskib i Grønland (1935-1939)2005-081900-195077
MAASBURG - kolliderede 1/8 1943 på Altenburger Red med Dansk-Fransk M/S NORMANDIET (IV), b. nr. 68 Nakskov Værft 1935. NORMANDIET sank.1995-071900-1950106, 115
MAASDAM, S/S, hollandsk skib torpederet og forlist i konvoj HX 133 i 1941 på Atlanten.1976-071900-195092
N. A. CHRISTENSEN, S/S, b. nr. 98 på A/S Kjøbenhavns Skibsværft og Flydedok 1912 til A/S Morsø D/S. K. 1915 af F. T. Bergh, Porsgrunn, men annulleret. K. 1915 af APM, næ. 1919 HULDA MÆRSK1996-041900-195044-49
N. A. CHRISTENSEN, S/S, b. nr. 98 på A/S Kjøbenhavns Skibsværft og Flydedok 1912 til A/S Morsø D/S. Laster vin i Valencia 1916 *f1996-041900-195045
N. C. MONBERG, S/S, 3450 TDW, Det Danske Kulkompagni, krigsforlist 15/12 1940 under engelsk administration WW2. Torpedereet ved Harwich.1999-041900-1950115, 121
N. F. HØFFDING, S/S, b. nr. 96 Helsingør Skibsværft 1903 til D/S VENDILA, k. 1928 af Rederi-A/B Signe, Helsingborg og næ. EDITH1997-051900-195050
N.F. HØFFDING, S/S, byg. nr. 96, 1903 fra HSM til Vendila D/S A/S.1982-061900-195098
NADJESNY, isbryder, b. 1896 B&W, 1525 tons, 2920 HK. Tegnet af Fr. Ortmann. Til Rusland1950-051850-195092
NAJADEN, fregat b. 1853 på Orlogsværftet til Flåden. Solgt 1865 til det Puggaardske selskab Det Kjøbenhavnske Skibsrederi, og næ. til SIGNE, opkaldt efter rederens hustru.1975-041850-195060
NAJADEN, fregat, i træfning med tripolitanske skibe 1797-05-16. Situationen malet af C.C. Parnemann.1979-061750-1800151
NAJADEN, fregat, konstrueret af Hohlenberg, 1795.1974-051750-185093
NAJADEN, hvalfanger af Flensborg, kommandør Jürgen Hans Teunis -1825.1971-041800-185074
NAJADEN, korvet. S af Marinen til Puggaardske Rederi ca. 1860, næ. SIGNE.1990-061850-1900133
NAJADEN, korvet. Ved udrangereing købt af Hans Puggaard.1945-071800-1850161
NAJADEN, korvet, om bord var Alex Wilde, søløjtnant, skrev hyldest til Kronborg i solopgangen fra skibet 1837.1985-021800-185017
NAJADEN, M/S, dieselelektrisk, b. Århus, indsat 1967 på Helsingør-Hälsingborgoverfarten.1967-081950-2000168
NAJADEN, skonnert af Fåborg, b. 1875 af Rasmus Møller, galionsfigur af guden. Solgt til Sverige 1931.1975-041850-195075, 78
NAJADEN, skonnertbrig b. 1875 byg. nr. 9 på Rasmus Møllers værft, Fåborg. Indgår i værftsmodel på H&S.1959-021850-195024, 30, 34
NAJADEN, skonnertbrig, byg. nr. 9 på Rasmus Møllers Værft i Fåborg 1874-1878. Vist på model bygget af Christian Nielsen til H&S i 1956.1983-141950-2000211
NAJADEN, skruekorvet, b. 1853 - om ornamentering.1974-051850-1900107
NANCOVRY, ex JOVEN CORINA, skonnert købt i Penang 18481992-051800-185099ff
NANCY, bjergningsfartøj, k. Svitzer 1853 og stationeret i Frederikshavn.2008-021850-190016
NANCY, fregatskib, Bataviafarer, under arrest på St. Helena 1798.1981-081750-185097
NANCY, S/S, 1760 TDW, JL, under engelsk administration WW21999-041900-1950114
NANCY, S/S, J.L., oplagt i Lissabon under WW2 (1943)1994-031900-195038, 41f
NANOK S, M/S, 2232 brt, b. 1962 Svendborg Skibsværft til AES, chartret af KGH. Slg. 1986. *f1991-051950-200090
NARCIS, halvdæksbåd, 4,2 yachttons, b. 1872 af E.C. Benzon til sejlmager Halmø, Nykøbing F.1954-051850-190077
NARHVALEN, sejlskib, 47 kls., kaptajn Jens Pedersen Manøe fra 1793 i Middelhavsfarten.1984-021750-18508, 16
NARSSAK, vagerkutter, b. 1951 på J. Ring Andersens Værft, Svendborg.1960-091950-2000134
NASSAU, holl. VOC sejlskib i kolonifart (1645)2003-021600-165020
NATAL, S/S, overtaget af Orient A/S 15/1 1916. Solgt 20/1 1929 til Sverige.2009-051900-195076, 79
NATHALIE, St. Thomasbark, 105,5 klstr., 1/6 k. H.C. Brodersen, Flensborg 18501994-051850-190079, 87
NATTERGALEN, jagt, afgik til Trankebar 1624.1977-051600-1650112
NATTERGALEN, ostindiefarer udsendt 1623, forliste ved Indiens kyst1995-041600-165045
NAUTA, motorkuf af Svendborg, 88 BRT, b. 1895 på Verstocktværftet i Martenshoek. Indfl. 1930 til Danmark og næ. til ELISE MARIE af Egernsund. I 1944 som NORSHIP i illegal Sverigetrafik. Oph. 1974. Foto. *f1989-021900-200015
NAVIGATIONSSKOLEN ex Krydstoldjagt No. XXVII, af Marstal, dommerbåd ved kapsejladser. Foto. *f1983-111850-1950153, 159
NAVIGATIONSSKOLEN, af Marstal, ex ODENSE FJORD, ex Krydsjagt XXVII. Omkring 1912 til 1916. Derefter næ. HILARIA.1958-041900-195087
NAVITAS, fragtskib, rederiet Navitas. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
Nakskov Havn muddermaskine (1869)2005-071850-190062
Naves - skibstype benyttet ved transport af sild fra Skånemarkedet til Tyskland i middelalderen1945-021200-150038
NEBRASKA, M/S, fragtskib til Sydamerikafarten hos DFDS, bygget på HSM 1966.1982-061900-2000142
NEIGER, fangeskib i Plymouths havn. Besætning fra orlogsfregatten DIANA sad der fra 1810 til 1812-08-10.1957-041800-1850116
NELDEBLADET, første danske skib til Guineakysten med investor købmand Jens Lassen2010-061650-1700105
NELDEBLADET, udsendt 1654 til Guinea.1975-031600-170022
NELLY AND ISABELL, forlis 1774-11-19, kaptajn Thomas Brown af København bjærget ved Hornbæk1951-051750-180073-102
NELLY, S/S, b. nr. 91 J. Blumer, Sunderland2002-041900-195086
NELLY, S/S, rederiet JL (1930)1998-041900-195066
NEPTUNUS af Kristiania ?, 37 kls., kaptajn og reder Peter Hans Møller = Peder Hansen Møller fra Rømø fra 1796-09-12.1984-021750-185012, 17, 18
NEPTUNUS af Kristiania ?, 95,5 kls., kaptajn og reder Christian Pedersen Møller fra Rømø fra 1796.1984-021750-185012, 18
NEPTUNUS ex HAVMANDEN, orlogsfregat, lgd. 66 fod, b. 1672 i Haderslev, overt. 1674 af Vestindisk-guineisk Kompagni og næ. til NEPTUNUS, togt 1674-1676. Kaptajn Hermann Schrøder.1982-031650-17006
NEPTUNUS, 110 kls., kaptajn Cornelius Claas, indkøbt i Cette til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800102, 108
NEPTUNUS, 57 kls., snau af Flensborg indsat i Vestindienfarten af det lokale Vestindiske Kompagni, søpas 1755-10-11 til kaptajn Hans Bleeke. Også rejse 1756.1969-041700-1800103
NEPTUNUS, 60 kls. indkøbt i udlandet til reder Joh Shuttleworth, Helsingør. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1782-06-06.1973-051750-1800107
NEPTUNUS, brig, KGH, skibsbygmester E.P. Bonnesen. Model udført til H&S.1980-021900-195010
NEPTUNUS, fregatskib, b. 1744 på Andreas Bjørns Værft af skibsbygmester Poul Brock.1968-021700-180021, 33
NEPTUNUS, fregatskib, spanteprofiltegning 1789. *t1989-051750-1800104, 110-111
NEPTUNUS, fregat, reder J. Holm (c.1865)2001-031850-190030
NEPTUNUS, fyrinspektionsskib ejet af fyrinspektør Jens Pedersen Grove 1631-1960-061600-165020
NEPTUNUS, galiot, b. 1743 på Bjørns Værft til Flåden.1968-021700-180034
NEPTUNUS, krydstoldfartøj. Kong Frederik VII rejse i 1860 langs Slesvigs vestkyst, hvor krydstoldfartøjet NEPTUNUS deltog1947-051800-190096f
NEPTUNUS, linjeskib, b. 1789, galionsfigur Neptuns dronning, Amfitrite af F.C. Willerup.1974-051750-180090-91
NEPTUNUS, skonnertbrig, b. 1843 af skibsbygmester E.P. Bonnesen, København til KGH. Model skænket af HSV og udført af modellerer E. Werge, København.1953-011800-18507
NEPTUNUS, skonnertbrig, b. 1843. Konstruktionstegning side 114. *t1989-051800-1950114-115, 125
NEPTUNUS, skonnertbrig, b. 1844 på Kaas Plads på Christianshavn efter E.P. Bonnesens tegninger, tegning af Christian Nielsen 1961.1983-141950-2000224
NEPTUNUS, skonnertbrig, b. 1846 af E.P. Bonnesen, København til Kgl. grønlandske og færøske Handel. Model fremstillet af modellerer E. Werge til H&S.1953-121800-1850117
NEPTUNUS, snau, 57 klstr., ejet af Fr. Feddersen og Andreas Christiansen, Flensburg (1773)1994-051750-180068
NEPTUNUS, tremastet hækbordsskib b. 1764 Haderslev, partreder Hans Hinrich Koch, ca. 1789. Forliste okt. 1795 ved den Helder.1990-051750-1800111, 113
NEPTUN, bark af Altona, kendingsnummer 23, 1842.1962-061800-1850154
NEPTUN, galease / jagt, 24 BRT, b. 1897 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
NEPTUN, S/S, bjærgningsdampskib, ejet af direktør Martin Pedersen, Kastrupværk, ca. 1850-1860.1978-041800-190096
NERMA DAN, S/S, kaptajn A. Roesen, medsejlads (1946)1994-031900-195050
NERMA, S/S, b. 1893 hos HSM til J.D. Lauritzen, rederiet Vesterhavet D/S.1982-061850-1900107
NERMA, S/S, b. Helsingør 1873 til JL, men solgt til Marius Nielsen & Søn, Progress, før skibet blev torpederet 25/8 1917.2011-031900-195029
NEUSTADT, b. 1780, 56 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073-74
NEUSTADT, brigantine, 57 kls. b. 1780 i Arnæs. Købt 1780 til KGH, overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab. Forlist 1786.1970-021750-180013, 59
NEUTRALITET vestindiefarer (1780-1800)1991-041750-180060
NEVADA, S/S, b. nr. 154 fra HSM til DFDS, 1917. Foto. *f1982-061900-1950101
NEVA, fragtskib (1860)1943-091850-1900108
NEWCASTLE, S/S, kaptajn Wittusen, indsat 1856 på Jyllandsruterne.1967-051850-1900149
NEWSKI, fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1944-031850-190071
NI SØSKENDE, slup, deltog i stenfiskeri og anlæg af Prøvesten 1859.1965-031800-190044
NICHOLAS, sørøverskib i Sydlige Stillehav, ca. 1684, kaptajn John Eaton.1975-031600-170031-32
NICOLETTE, jagt af Ålborg, 37 kls. Kaptajn Laurits Nisted, 1844.1981-111800-1850131-132
NICOLINE MÆRSK, M/S, 8068 TDW, APM, krigsforlist under fransk adminitration1999-041900-1950113
NICOLINE MÆRSK, M/S, b. nr. 20, Od. Stålskibsv. 1925 til D/S af 1912 APM, rekvireret 1942 næ SAINT FELIX, som tysk: NICOLINE MÆRSK, på grund ved Ebrofloden 24/12 1943 *f1992-061900-1950112
NICOLINE MÆRSK, M/S, b. nr. 20, Odense Stålskibsværft 1925 til D/S af 1912 APM, rekvireret 1942 til Cie. des Messageries Maritimes, Paris, næ SAINT FELIX, som tysk: NICOLINE MÆRSK1992-061900-1950106-109
NICOLINE MÆRSK, M/S, b. nr. 20, Odense Stålskibsværft 1925 til D/S af 1912 APM, rekvireret 1942 til Cie. des Messageries Maritimes, Paris, næ SAINT FELIX, som tysk: NICOLINE MÆRSK *f1992-061900-1950109
NICOLINE, bark af Sønderborg, kaptajn Ahlmann, skibsreder Chr. Karberg, tegning af M. Truelsen, 1861. *t1960-111850-1900206
NICOLINE, jagtgalease, b. af H. J. Møller, Bandholm 1847 til H. C. Giese, Kbh.1993-071850-190067f
NIELS BROCK, S/S, langs Kvæsthusbroen 1897 ca. *f1988-041850-195041
NIELS EBBESEN, S/S, lejes som velkomstflåde ved M/S SELANDIAs hjemkomst fra jomfrurejse 19121991-031900-195033
NIELS JENSEN, 3-m. skonnert, byg. nr. 3 fra Rønne Jernskibsværft 1898. BRT 147. DW 350 ts.1989-021850-19505
NIELS JUEL, dampfregat, Store Bjørn mønstret i 1857.1965-031800-190037-38
NIELS JUEL, orlogsfartøj (1943)1994-031900-195031
NIELS JUEL, orlogsfregat, 1864 i slaget ved Helgoland.1989-031800-190047
NIELS R. FINSEN, fragtskib, rederiet Det Dansk-Norske D/S. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
Nielsen, Rasmus, kaptajn på skonnerten NIELS, Fejøsøfart ca. 1900. Fik 1907 bygget skonnerten KAREN af stål i Svendborg.1966-131900-1950203
NIELS, ex DYVIA, skonnert, b. 1861 i Guldborg. Forlist 1928. Model skænket H&S 1965. *m1966-191950-2000307
NIELS, klipperskonnert, 12 kls., b. 1861 i Sakskøbing, k. 1894 af bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø, og næ. DYVIA af Fejø.1961-041850-1950102
NIELS, sejlskib af Fejø i Dybvig Havn ca. 1900.1966-131900-1950199
NIELS, skonnert, 21 BRT, b. 1861, ejer 1865 til 1894 firma C.A. Qvade, Bandholm.1972-101850-1900146
NIELS, skonnert, b. 1861 hos skibsbygmester M.S. Mortensen, Guldborg, 12 kls. til kaptajn R. Kromann i Sakskøbing. Tegning gengivet side 193 og 195. *t1983-131850-1900191-198
NIELS, skonnert, b. 1861 i Sakskøbing, tidligere ejet af Nielsenfamilien på Fejø, model bygget af Christian Nielsen til H&S ca. 1960.1983-141950-2000215, 225, 227
NIELS, skonnert, kaptajn Rasmus Nielsen, Fejøsøfart ca. 1900.1966-131900-1950203
NIGERIA (II), M/S, b. nr. 1134 Mitsui, Tamano 1978 til Dafra Shipping Co., Monrovia. K. af Garufalia Cia. Nav., Piræus 1979 og næ. THALASSINI KYRA.1995-071950-2000117
NIGERIA (I), M/S, ex AFRIKA (I) b. nr. 337 Helsingør Værft 1958 til Dansk-Fransk og næ. 1972. K. af Fraternidad Maritime Co. Famagusta 1973 uden næ. i T/C til Da-Fr. Senere næ. MARIA L.1995-071950-2000116
NIMROD, skonnert, 129,30 BRT, 120 NRT, b. 1858 af E.C. Benzon for egen regning. Forlist 1873-06-29 ved Vardø efter kollision med tysk skonnert MAREN. Tegning af Mathias Lütken p.57 *t1954-051850-190057, 73
NINA, caravel deltog i Columbus 1. rejse 14921943-021450-150021
NINGO, b. 1779 ved KGH Værft, 162 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073, 77, 81
NINGO, fregatskib, 162 kls. b. 1778 skibsbygmester Erik Eskildsen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 53
NINGO, fregatskib, slaveskib, rejser 1780-1783.1973-031750-180070-73
NINNA, S/S, køleskib, b. nr. 215 Helsingør Værft 1933 til JL2000-031900-195039
NIÑA, Columbus' skib. Behandlet i forbindelse med Juan de la Cosas verdenskort -1500-1951-061500-1600103
NIÑA, karavel benyttes af Columbus, c. 50 tons, 25 m lang, besætning 25 mand1992-031450-150040-51
NIÑA, kopi af Columbus' skib (1990)1992-031950-200043
NIORD, S/S, dansk ejet -1867-1944-031850-190086, 88
NO. 26 B, fiskekvase, b. 1870 hos Løve i Helsingør.1972-091850-1950137
NOAH, topsejlsskonnert, 119 BRT, b. 1892 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
NOBEL ex FADERS MINDE, bark / skonnert, b. 1859 i Nyborg, 145 kls.1973-081800-1900134
NORCO, S/S, 2230 TDW, A. E. Sørensen, under engelsk administration WW21999-041900-1950115
NORCO, S/S, b. 1917 i Holl. 1335 brt. K. 1934 af AES til A/S Concordia. Kaptajn N. Nielsen, Thurø. Under eng. adm. i WW2. Slg. 1952 til Tyskland.1991-051900-195083
NORD-RISUM, bark af Flensborg, opbragt ved Sicilien 1807-1814.1969-041700-1800123
NORDBORG, fragtskib, rederiet Dannebrog. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
NORDBORG, M/S, ex BELINDA, ex LINNÉ b. 1979, k. 1985 af Belinda Shipping = O. Frellsen og næ. K. 1987 af Kaprifol S.A., Panama = O. Frellsen. K. 1988 af VENDILA-rederi og næ. Overdraget Dannebrog 19911997-051950-200051
NORDBORG, S/S, 3.265 tdw, b. 1930 Wm. Gray & Co., West Hartlepool til Dannebrog A/S. Minesprængt 1942-05-21, s. Italien 1958. Ophugget 1970 La Spezia. *f2008-031900-195038-40, 42
NORDBORG, slettopskonnert 4-m., oplagt i Svendborg i 1930'erne.1966-091900-1950125
NORDBO, M/S, b. nr. 327 B&W 1923 til Rederiet Norden, under japansk admin. 1942 og næ. til TEIBO MARU, sænket 1942-09-25 af US ubåd SARGO1998-051900-195087, 89, 92f
NORDBO, M/S, b. nr. 327 B&W 1923 til Rederiet Norden, under japansk admin. 1942, sænket 1942-09-25 af US ubåd SARGO *f1998-051900-195092
NORDBY, bark, kaptajn Peter L. Kolster, rejse til Vestafrika (-1900-)2009-041900-195062
NORDBY, skibsmodel udført af Andreas Nissen (c. 1965)1993-021950-20007
NORDEN S/S, rederiet Nordens første skib, sejlede 1871 på Kina.1982-061850-190086
NORDEN, 3-mastet sejlskib kolonifart (c.1810-1815)1943-041750-1800101
NORDEN, barkskib, hjemhørende Nyborg (c.1900)2000-051850-190097
NORDEN, bark, skotsk. Norsk sømand fik havfrue om bord i 1904, men blev utidig, da han så fiskehalen.1967-021900-195030
Nordfarer - Noorts-Vaerder, hollandsk skibstype 1671 *t2006-071650-1700100, 103
Nordfarere, tegning af to hollandske skibe ved Huisduinen nær Texel, 1707. Tegnet af Jacob Admiraal. *t1974-031700-175023
Nordfjordfæring bådtype, foto fra Jølstervannet, 1967. *f1972-041950-200033
NORDGLIMT, M/S, bulkcarrier, b. Japan 1970 c. til interessentskab med Orient A/S, D/S Norden A/S og Motortramp A/S.2009-051950-200083
NORDGLIMT, M/T, produkttankskib, b. B&W, indkøbt til interessentskab med Orient A/S, D/S Norden A/S og Motortramp A/S.2009-051950-200083
NORDHVAL, M/S, bulkcarrier, b. Japan 1970 c. til interessentskab med Orient A/S, D/S Norden A/S og Motortramp A/S.2009-051950-200083
NORDIC HAWK, M/S, 22922 BRT, 35420 DWt, b. 1958 hos Fairfield Shipbuilding til Nordic tankers I/S, København. Model på H&S. *m1984-081950-2000175
NORDKAP, M/S, bulkcarrier, b. Japan 1970 c. til interessentskab med Orient A/S, D/S Norden A/S og Motortramp A/S.2009-051950-200083
NORDKYN, M/S (1945)2000-031900-195043
NORDKYN, M/S, bulkcarrier, b. Japan 1970 c. til interessentskab med Orient A/S, D/S Norden A/S og Motortramp A/S.2009-051950-200083
NORDLICHT, sejlskib, 42,5 kls., ført af rømøkaptajn Jesper Peder Møller 1800.1984-021750-185017
NORDLYSET, b. 1852 på J.H. Løves værft i Helsingør, galionsfigur på H&S.1974-051850-1900108, 112
NORDLYSET, bark b. 1851-1852 på J.W. Løves værft i Helsingør, opmålt 1929 af arkitekt J. Friis-Pedersen. Model af Christian Nielsen i 1961.1983-141950-2000215, 225, 227
NORDLYSET, bark b. 1852 hos Løve i Helsingør. Døbt af J.C. Johansen, præst ved St. Olaikirke. Anvendt af KGH til 1926. Opmålt af Friis-Pedersen.1972-091850-1950137, 140
NORDLYSET, bark, 265 BRT, b. 1852 hos J.H. Løve, Helsingør, k. 1852 af KGH, sejlet til 1926. Model bygget af Christian Nielsen til H&S 1962. Model p.169, galionsfigur p.171. *m *f1962-071850-1900169-172
NORDLYSET, bark, afløb 1852 fra Løves Værft, Helsingør. Til KGH.1955-101850-1900159
NORDLYSET, bark, b. 1852 på J.H. Løves Værft i Helsingør til KGH, model bygget af konservator Christian Nielsen 1962.1962-021850-190010, 12
NORDLYSET, bark, b. 1852 på Jacob Holm Løves værft i Helsingør, ejer KGH. Tegninger fremstillet af arkitekt J. Friis-Petersen.1961-011850-19009
NORDLYSET, bark, b. Løve & Søn, Helsingør. Rederi KGH, rejse 1905+1907, fotograferet ved KGHs Plads, Kbh. *f1995-021900-195018ff, 25
NORDLYSET, bark, KGH. brugte pindekompas til 1927.1956-111900-1950163
NORDLYSET, rederi KGH, solgt fra KGH i 1931.1975-041850-195061
NORDLYS, S/S, 6750 TDW, Norden, under engelsk administration WW21999-041900-1950115
NORDÖST, S/S, ex LIFLAND (I), b. nr. 52, De Haan & Oerlemans, Heusden, 1919 til Dansk-Fransk. K. af Axel Nordström, Göteborg 1920 og næ.1995-071900-1950114
NORDPOL, M/S, bulkcarrier, b. Japan 1970 c. til interessentskab med Orient A/S, D/S Norden A/S og Motortramp A/S.2009-051950-200083
NORDSEE, H/S, senere HAMLET, b. Kiel 1892. Her i Ringkøbing havn. Foto ca. 1910. *f1978-061850-1900161
NORDSKOV, fuldrigger, forlist under orkan ved St. Thomas i 1867. Model ophængt i Nyborg Kirke som votivgave i 1883.1950-041850-195062
NORDSKOV, fuldskib af Nyborg, 154 kls., b. 1845 i Nyborg, forlist 1867 i St. Thomas, reder Johan Kruuse, skibsportræt.1973-081850-1900134
NORDSTERNAN, S/S, b. nr. 91 McIntyre & Co.2002-041850-195085
NORDSTJERNEN, MSk, 380 TDW, E. B. Kromann, Marstal, under engelsk administration WW21999-041900-1950115
NORDSTJERNEN, slaveskib 1600-tallet2010-061650-1700106
NORDSTJERNEN, strandet ved Hornbæk 1875-10-14.1965-031800-190067
NORDSØEN, S/S, fyrinspektionsskib, b. Helsingør nr. 72 i 1898, forlist 1949.1960-081800-1900122, 129
NORDSØEN, S/S, fyrinspektionsskib, b. Helsingør nr. 72 i 1898, forlist 1949.1960-091900-1950134
NORDTRAMP, M/S, bulkcarrier, b. Japan 1970 c. til interessentskab med Orient A/S, D/S NordenA/S og Motortramp A/S.2009-051950-200083
NORDVAND, M/S, ex SLESVIG (V) b. nr. 808 Wilton Fijenoord, Schiedam, 1976 til Dafra Bulk Inc., Monrovia. K. af L. Klosters Rederi, Oslo, 1979 og næ.1995-071950-2000117
NORDVEST, S/S, 1632 BRT, byg. nr. 20, 1890, fra HSM til Norden D/S A/S.1982-061850-190091
Nore fyrskib ved Themsen, oprettet 1731.1960-071750-185074
NORGE, ex CROMHOUT, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni, om ornamentering.1974-051750-1800100
NORGE, fregat (1798-1808)1943-041750-180098, 101
NORGE, fregat (1806-1808)1943-031800-185063ff
NORGE, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750125
NORGE, orlogsfregat, b. 1800. Linjetegning af Hohlenberg side 111. *t1989-051800-1950110-111
NORGE, orlogsskib taget af englænderne i 1807 set i Cartagena af DIANAs besætning 1809-1810.1957-041800-185088, 115
NORGE, passagerdampskib tilhørende D/S Thingvalla, (1893)1993-071850-190074
NORGE, S/S, b. 1881, 1.881 BRT2001-081850-1900124
NORGE, S/S, ex PIETER DE CONINCK, kaptajn Gundel, reder Skandinavien-Amerika-Linien, forliste på Rockallklippen 1904-06-28. Maleri af forliset gengivet side 143. *r1979-051900-1950142-143
NORGE, S/S, Thingvallalinien, forliste ved Rockall 1904-06-28, 629 omkom, 146 blev reddet - om redningsmidlerne. Maleri af Chr. Mølsted gengivet. *p1988-071900-1950188-189
NORMANDIET (III), S/S, ex GULFAXE, b. nr. 122 Helsingør Værft 1909. K. af D/S Skandia i 1916 og næ. 1918. K. af O. Tiedemann, Talinn, 1935 og næ. til MARIA1995-071900-1950114
NORMANDIET (II), S/S, b. nr. 3, Hellerup Værft 1902, som KRONPRINSESSE LOUISE, k. af D/S Urania 1915 og af Dansk-Fransk 1916 og næ. Torp. 21/4 1918 ved Isle of Man1995-071900-1950102, 114
NORMANDIET (IV), M/S, b. nr. 68 Nakskov Værft 1935 til Dansk-Fransk. Kolliderede med MAASBURG 1/8 1943 på Altenburger Red og sank.1995-071900-1950106, 115
NORMANDIET (I), S/S, b. nr. 70 E. Withy & Co., W. Hartlepool 1877 til Gaston Vallée som ROLLON, næ. til SICILIAN, k. 1902 af Dansk-Fransk og næ. , solgt 1915 til D/S Absalon og næ. ALFA *f1995-071900-1950102f, 114
NORMANDIET (VI), M/S, b. nr. 133 Fujinagata, Osaka 1967 til Dansk-Fransk. K. Nan Yang Shipping Co., Macau 1977 og næ. YING GE HAI.1995-071950-2000116
NORMANDIET (V), M/S, b. nr. 282 Helsingør Værft 1947, hansaskib kontrah. som SCHARTOR, ændret til m/s, afl. til Dansk-Fransk. K. af Kratigos Shipping Co., Piræus 1965 og næ. PANDORA1995-071900-1950115
NORMANDIET, M/S, b. 1935, Dansk-Fransk. Kollideret i Kielerkanalen 1/8 1943 og sank. Kondemneret.2007-051900-195054, 56
NORMANDIET, M/S, b. Nakskov kont. 19352001-061900-195097
NORMANDIET, M/S, Dansk-Fransk, oplagt efter 19401994-031900-195023
NORMANDIET, M/S, ex SCHAARTOR, b. nr. 282 fra HSM i 1945. Bygget efter Hansaprogrammet og overtaget af Dansk-Franske D/S efter krigen. Foto. *f1982-061900-2000115-116
NORMANDIE, dampbåd, fransk, sejlede med Napoleons kiste på dækket fra Cherbourg ad Seinen til Paris 1840.1962-031800-185081
NORMANDIE, S/S *f1946-061900-1950174
NORMA, M/S, fragtskib b. c. 1962 til J. Ludwig Mowinckel, Bergen.1982-061900-2000135
NORRKÖPING I, svensk isbryder, deltog i samarbejde med danske vinteren 1926-19271950-051900-195098
NORSEMAN, M/S, ex SELANDIA b. nr. 276 B&W til Ø.K. K. 1936 Norseman Steamship Co. og næ. K. 1940 A/B Finland-Amerika Linjen og n. TORNATOR1991-031900-195035
NORSHIP ex NAUTA ex ELISE MARIE, kuf af Egernsund, 88 BRT, b. 1895 på Verstocktværftet i Martenshoek. Indfl. 1930 til Danmark. Sejlede I 1944 illegal Sverigetrafik. Oph. 1974. Foto. *f1989-021900-200015
NORSKE FREGAT, defensionsskib af Christiania, kaptajn Oluf Pedersen, 16441948-051600-1650123
NORSKE LØVE fregatskib, 165 kls. b. 1782 skibsbygmester Eskild Eskildsen til Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180060
NORSKE LØVE, 198 kls., b. 1782 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Erik Eskildsen i Kbh. til Østersøisk-guineisk Kompagni.1974-041750-180068-69
NORSKE LØVE, b. 1782 ved Østersøisk-guineisk Værft, 165 kml. Tilgået Østersøisk-guineisk Selskab 1782.2011-051750-180084
NORSKE LØVE, fregatskib, udsejlet til Trankebar, strandet ved Færøerne, penge til kolonien tabt 1707.1977-051700-1750125
NORSKE LØVE, linjeskib, galionsfigurmodel fra 1654. Af elfenben, på Rosenborg.1970-071650-1700147
NORSKE LØVE, orlogsskib afl. april 1633, sidste skib fra værftet på Slotø1948-021600-165056
NORSKE LØVE, orlogsskib deltog i krigen 1644 mod den hollandske flåde1952-051600-1650143
NORSKE LØVE, orlogsskib forlist 1707 ved Lamhavge på Færøerne. Model ophængt i Torshavn Kirke som votivgave fra reddet matros..1950-041700-195063
NORSKE LØVE, orlogsskib, b. 1654, tegning fremstillet efter elfenbensmodellen på Rosenborg af Christian Nielsen 1968.1983-141950-2000223
North Ferriby-båden fra Humberfloden, skibsvrag fra ca. år 900-600 f.Kr.1965-04-900--060095
North Sand, fyrskib (c.1750)1942-041700-175059
NORTHUMBERLAND, linjeskib, førte Napoleon til St. Helena 1815.1962-031800-185076, 80
NORWICH, isbrydende dampskib b. 1836, arbejdede på Hudsonfloden 1850 til 1900, oph. 1923.1950-051800-195089
NOVA SCOTIA, skonnert, b. 1919 i Middelfart, ville ikke løbe af, så næste dag blev det uheldige navn afløst af navnet SOLSTRÅLEN, som man anså for heldigere.1983-081900-1950106
Novilare-skibet fra Pesaro *t1946-060000-0500137
NÖRKÖPING, sv. fragtskib (1795)1942-021650-170030f
NUSTI, fransk skib, reddes af DORIS BRODERSEN, kaptajn Hans Lauridsen 19031994-051900-195096
NYBORG, motorfærge Statsisbryderen STOREBJØRN assisterer under isvanskeligheder i Storebælt. *f1950-051900-1950101
NYBORG, S/S, passager- og jernbanefærge, b. 1931 på HSM til DSB.1982-061900-2000105
Nydambåden fra ca. år 400 - i forbindelse med Rebækfundet 1943. Rortegning side 111. *t1944-040400-0500108, 111, 114, 116
Nydambåden og udviklingen til flådefartøjer ved Saxo1946-031000-120080
Nydambåden omtalt.1966-18500-800282
Nydambåden, rekonstruktion af Jens Kusk Jensen. Foto gengivet side 109. *f1986-041850-1950108-109, 122, 124
Nydambåden, stævnparti forklaret, *m p. 138, *t p. 1391946-060400-0500137-139
NYKJØBING, S/S, b. på A/S Kjøbenhavns Skibsværft og Flydedok til A/S Morsø D/S. K. 1915 af F. T. Bergh, Porsgrunn, men annulleret. K. 1915 af APM, næ. 1919 LEXA MÆRSK1996-041900-195044, 48
NYLAND, S/S, ex SOLVEIG (No.) k. 1915 i Bergen, Norge til Albert Jensen. Omreg. til USA-flag og næ. til SAGINAW, men opbragt inden afrejse til USA i Marseille, overt. af Frankrig og næ. til LA MARNE.1986-051900-1950136, 146, 167
NYMPHEN, fregatskib, 150 kls., kaptajn Poul Severin Kierulf. Returrejse 1822 medbringende faktor Severin Kierulf.1980-091750-1850142-145
NYMPHEN, orlogsfregat havde 1832 kommende Frederik VII med på togt.1989-031800-190053
NÆLDEBLADET, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1751 med ankringsstop ved Teneriffa.1987-041700-180029
NÆLDEBLADET, orlogsfregat, rejse til Bengalen, kaptajn Jesper Reichardt.1979-041750-1800101-102
NÆSBORG, M/S, ex KAPRIFOL b. 1977, k. 1985 af Kaprifol S.A., Panama = O. Frellsen, fra 10/1985 admin. Weco Shipping og næ. K. 1988 af VENDILA-rederi, 1991 overdraget D/S DANNEBROG1997-051950-200051
NØJSOMHED, brigantine, 83,5 kls., b. 1793 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Lars Larsen i Kbh. til Duntzfeld, Meyer & Co.1974-041750-180068-69
NØKKEN, handelskvase, 25,8 t, 48 x 14 x 5-7,5 fod, b. 1868 af E.C. Benzon til kaptajn P. Nielsen, Frederikshavn1954-051850-190064, 68-69, 76
NØKKEN, skonnert, b. 1864 af E.C. Benzon. Tegning af Mathias Lütken. Ejer Kaptajn J.P. Rasmussen, Vordingborg. p.57 *t1954-051850-190057, 75
NØKKEN, skonnert, konstrueret 1864 af E.C. Benzon, Nykøbing F.1983-131850-1900194
OCEANIC, S/S, af Sunderland, b. 1892. 1899 næ. PATRIA af Kbh. 1910 næ. LEJRE.1916 s. D/S Gylfe, næ. AGGERSUND. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. Forlist 1932 i Atlanten.2007-031900-195021
OCTA, S/S, b. 1885 Flensburg Schiffsbau Gesellschaft til Det jydsk-engelske D/S, København. Totalforlist 09-01.1948-111850-1900152
ODDESUND, S/S, 1249 BRT, b. 1919 til D/S Hamlet som PALNATOKE. 1926 s. D/S Halla og næ. ODDESUND. 1928 s. Sverige og næ. KISA.2007-031900-195010, 14, 23
ODENSE FJORD, ex Krydsjagt XXVII, anvendt som toldfartøj på Odense Fjord til ca. 1911-11-01. Kendingsbogstaver NRQG / OWYD.1958-041900-195087
ODENSE FJORD, krydstoldjagt. Foto side 152.1983-111850-1950152, 159
ODENSE, skærbåd, b. 1786 skibsbygmester Stibolt til Flåden.1970-021750-180062
ODIN, bjærgningsponton, Svitzer (1937)1942-011900-19509
ODIN, brig, b. 1838 i Troense, fra 1845 ejet af Købmand C. Leth, kaptajn er Bendt J. L.1996-061800-185092
ODIN, fragtskib (1860)1943-091850-1900108
ODIN, fragtskib, rederiet K.K.K.K. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
ODIN, fregatskib, Bataviafarer, under arrest på St. Helena 1798.1981-081750-185097
ODIN, linjeskib, b. 1788. Om ornamentering.1974-051750-180093, 96
OFELIA, skonnert på bedding i Marstal, Newfoundlandskonnert 3-m. *f1953-041850-190063
Oksedrevet båd. Tegning 1816.1977-061800-1850131
OKSEN HIN LADE. Olav den Hellige, sejlads med OKSEN HIN LADE og ORMEN HIN LANGE, Skamstrup Kirke kalkmaleri, ca. 1300. *p1965-041300-1350131-132
OLAF, fragtskib, DFDS. Malmfart under WW2.2007-051900-195052, 56
OLAF, m-sk., 226 BRT, b. 1917 Sverige. 1919 k. af Rederiet Dragør som KARL. 1921 s. A/S Halla. 1923 s. til Sverige.2007-031900-195012, 23
OLAF, S/S, b. 1897, fragtskib, halvmodel skænket af rederiet Heimdal1950-011850-190010
OLAU JARL, M/S, b. hos HSM i 1964, men næ. før leveringen til SARDINIA.1982-061900-2000140
OLAU KNUD, M/S, b. hos HSM i 1965 til Olau Line A/S, København.1982-061900-2000140
OLAU NORD, M/S, kemikalietanker, b. hos HSM c. 1968 til Olau Line A/S, København.1982-061900-2000140
OLAU SYD, M/S, kemikalietanker, b. hos HSM c. 1968 til Olau Line A/S, København.1982-061900-2000140
Olafsson, Jon, beskrev 1619 liv og død om bord på HECTOR, admiralskib udsendt til Nordatlanten 1619.1986-061600-1650191
OLDENBORG til Ostindien 1672. Takkebønner efter passage af Abrolhos oplyst af J.P. Cortemünde, skibskirurg.1955-051650-170093
OLDENBORG, fregatskib, ostindiefarer 1672. Flagføring. Tegning af J.P. Cortemünde side 50. *t1969-021650-170039, 50
OLDENBORG, fregatskib, ostindiefarer, her døde 1672-1675 de 125 mand af besætningen på 150 mand.1987-061650-1700104
OLDENBORG, fregatskib, Ostindisk Kompagni, udsendt 1672 til Ostindien.1987-051600-170090, 100
OLDENBORG, hilste 1672 på engelsk orlogsfregat med ambassadør om bord med råben, vinken, salut og drikfældighed.1989-031650-170033
OLDENBORG, kompagniskib, vandforsyning på togt 1672.1977-021650-170026
OLDENBORG, linjeskib, b. 1779, om ornamentering.1974-051750-180092
OLDENBORG, orlogsskib b. 1663 i Neustadt1943-041650-170079
OLDENBORG, ostindiefarer af København. Rejse 1672-1675. Kaptajn Fisher døde på hjemrejsen, blev erstattet af hollandske styrmand Lindeman.1985-051650-1750115-116, 133
OLDENBORG, ostindiefarer, skibsartikler fra 1672 for rejse til Bantam er bevaret og trykt i Cortemündebogen.1963-031650-170058
OLDENBORG, ostindiefarer, stik af passage af Shetlandsøerne 1672. Tegning af Cortemünde. *t1971-051650-170093
OLDENBORG, sejlskib i Ostindiefarten, 1672. Lægen Cortemünde skrev om sømandsstraffe.1956-051650-170095, 115
OLDENBORG, sejlskib, b. 1663. Ostindienrejse 1672-1675, hvor skibslæge Cortemünde var med og skrev dagbog.1952-011650-170017
OLDENBURG, linjeskib, chef kommandørkaptajn A.F. Lützow, konvojerede 1798 Ostindiefarere, og med chef kommandørkaptajn Olfert Fischer afsejlet 1799-06-29 mod Trankebar.1981-081750-185097-98
OLEX, S/T, under bygning i Emden til ATC, New York, 1915.1986-051900-1950150, 171
OLGA, M/S, 3900 TDW, Torm, krigsforlist 6/4 1941 under engelsk administration WW2. Luftbombet nord for Irland.1999-041900-1950114, 122
OLINE DAHL, skonnert, med Nicolai Vilhelm Bech som fører1889-18961997-071850-190071
OLIVIA PARAHYBIA skibsportræt indkøbt 2006.2007-072000-2050145
OLNA, S/S, eng. sunket ved Korsør 10/1 19051999-061900-1950142
OLONA, engelsk fuldrigger. Kaptajn F. Kaadmann, mønstret og syede sig pose til personligt værktøj fremstillet af sømanden.1965-091850-1900182
OLUF MÆRSK, M/S, fragtskib, A. P. Møller. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052, 56
OLYMPIA, krydser, USA, ankom Charlotte Amalie 1917-03-30. Var på Skt. Croix 1917-03-31.1957-061900-1950163, 169-170
OLYMPIA, M/S, b. 1930 Nakskov nr. 40 Orient A/S. Foto under indsejling til Boston, april 1940, beslaglagt, oplagt i NY. 1841 overtaget af US War Admin. og næ. SNARK. Minesprængt 24/2 1942. *f2009-051900-195078-80, 87
OLYMPIC, S/S, b. nr. 131 Irvine's Shipbuilding Co., West Hartlepool, 1903 til N. H. Cockerline & Co., Hull som , k. 1912 af D/S CIMBRIA og næ. H. PONTOPPIDAN1997-051900-195050
OMBERG, S/S, 1249 BRT, b. til D/S Hamlet som SIGVALD. 1926 s. D/S Halla og næ. VILSUND. 1928 s. Sverige næ. OMBERG. 1960 oph.2007-031900-195023
OMENACK, snaubrig bygget 1777 efter tegninger af Henrik Gerner, model bygget af Christian Nielsen til H&S ca. 1960.1983-141950-2000215, 224, 227
OMENACK, snaubrig, b. 1778, model b. 1963 af konservator Chr. Nielsen.1963-011750-180010
OMENAK, snau, 1770'erne, tegnet af Henrik Gerner. Model udført til H&S.1980-021900-195010
Omlandsfarer - privilegium af 1251 til skibe, der sejlede rundt Skagen med eksportvarer fra bl.a. Skånemarkedet1945-021250-130045f, 48
ONKAHYE, skonnert, b. 1839 i USA til John C. Stevens, lgd. 96 feet.1983-131850-1900172
ONTARIO, S/S, 4280 BRT, b. 1900 som HEATHCRAIG, London. 1915 k. fra Norge af P. A. Jensen som HAUGARLAND. 1915 s. N.Y. næ. WINNEBAGO. 1924 s. A/S S/S Fie Jensen næ. FIE JENSEN. 1925 næ. ONTARIO. 1926 s. D/S Ontario. 1927 s. ophugning.2007-031900-195013, 23
OPAKH, S/S, 1.499 BRT, 2.120 tdw, b. 1882, nr. 60, Murdock & Murray, Glasgow. S. 1882 til Hood & Co., Glasgow, næ. CEDRIC. S. 1883 J. N. Theophilolros, Ithaca, næ. THRACE. S. 1898 D/S Myren, næ. ANNA. S. 1915 D/S Rødby Havn, næ. DANSTED.2008-051850-190090
OPHELIA, fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1944-031850-190071
OPHELIA, S/S hjulskib, b. 1881, på Helsingør-Hälsingborgoverfarten, 1800-tallet.1967-081850-1900165
OPHELIA, S/S, hjulskib, b. 1847 i England til rederiet Det Helsingørske Dampskibsinteressentskab.1962-021800-185012
OPRIGTIGHEDEN, 110 kls., kaptajn Andreas C. Kaarsgaard, indkøbt i Napoli til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800104, 109
ORANTES, troppetransportskib, danske søfolk rejser til England (1945)1998-051900-195096
ORBITA, passagerskib, Pacific Steam Navigation Co. Ltd., troppetransportskib i WW2 (1943)1994-031900-195044f
OREGON, M/S, 8740 TDW, DFDS, forlist 4/1 1945 under engelsk administration WW2. Strandet ved Belfast.1999-041900-1950113, 124
OREGON, M/S, b. 1915, DFDS, 8.740 DW2001-061900-1950101
OREHOVED, S/S, næ. til KÄRNAN, b. 1916, flyttet fra Masnedsund og indsat på Helsingør-Hälsingborgoverfarten.1967-081900-2000168
ORINOCO, RMS. Hjælpekrydserskib tilhørende Royal Mail Steam Packet. Afsejling fra Southampton *p1949-041850-190087
ORION, engelsk, deltog i Nelsons rekognoscering ved Toulon 1798.1962-031750-180034, 46, 59, 63
ORION, fragtskib, rederiet Orion. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2. Torp. 19/6 1942 i Østersøen.2007-051900-195057
ORLANDO, fragtskib, 400 tons. Lejet af DISCO 1792 for lægtring af gods inden reparation i Cork1954-071750-1800115
Orlogsskib, hollandsk fra kirke på Lolland, 1640 *p1948-021600-165029
ORMEN HIN LANGE. Olav den Hellige, sejlads med OKSEN HIN LADE og ORMEN HIN LANGE, Skamstrup Kirke kalkmaleri, ca. 1300. *p1965-041300-1350131-132
ORMEN HIN LANGE, norsk vikingeskib c.10001994-061000-1100100
ORMEN II, ex KAREN, b. 1907 hos J. Ring Andersen stålskibsværftet.1972-101900-1950149-150
OROUTSA, M/T, ex CHRISTIANSBORG, b. nr. 1016 Lindholmens Varv, Göteborg 1951 til D/S Dannebrog. K. 1963 af D/S VENDILA. K. 1966 Soloro Co. Ltd., Monrovia og næ.1997-051950-200051
OSCAR II, passagerskib, bragte Carl J. Høgstedt og Niels Arnesen fra Dragør til New York, afg. 1915-07-08, ank. 1915-07-21.1986-051900-1950143
OSCAR II, S/S, passagerskib i Amerikafarten, ejet af Skandinavien-Amerika Linien ca. 1914.1988-061900-1950135
OSCAR II, S/S, reder Skandinavien-Amerika-Linien, 10.000 BRT, anskaffet 1902.1979-051900-1950142, 145
OSCAR, H/S, købt til D/S i Bergen for rute Bergen - Oslo 1825.1981-201800-1900236
Osebergskibet omtalt.1966-181000-1100282
Osebergskibet, ca. 800, beklædningsgenstande, fodtøj fundet.1979-020800-090040
Osebergskibet, forstævn *f1946-061000-1100145
Osebergskibet, oldnordiske både bygget i model til H&S.1986-041850-1950115
Osebergskibet, Oslo - i forbindelse med Rebækfundet 1943.1944-041000-1100109, 114
Osebergskibet, vikingeskib fundet i Norge1994-061000-1100103
Oseberg, vikingeskibsfund. Tegning af stævn p.127. *t1965-041000-1100122, 127
OSLO, fragtskib, rederiet Pacific. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
OSSIAN, brig af Flensborg, opbragt i Spanien 1807-1814.1969-041700-1800123
Ostindiefarere og kinafarere på Taffel Bay, maleri usign. c. 1800 *p1952-101800-1850172
OTHELLO, barkskib, ejet 1871-1872 af skibsreder J.D. Björkegren, Simrishamn.1966-071850-190099
Ottemandsfar, bådtype roet af 8 mand, tegning gengivet af rejse ved Nolsø, 1881.1975-061850-1950125
OTTO PETERSEN, fragtskib, rederiet Vendila. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
OTTO PETERSEN, S/S, b. nr. 194 Helsingør Skibsværft 1930 til D/S VENDILA. Minesprængt 12/1 1945 ved Drammen. K. 1954 Cia. Nav. Haverbeck & Skalweit, Valdivia og næ. TORNAGALEONES1997-051900-195040, 51
OTTO. mindre båd, ejet af KGH, fører 1888-1908 Christian Nielsen2010-071850-1950140-146
OTTO, bark, b. Åbenrå 1862-1863 af Niels Jacobsen - galionsfigur af sømand med kikkert stammer måske fra denne bark. Foto af galionsfiguren *f1975-041850-195055, 58, 81
OTTO, jagt på 22 BRT af Hobro, købt af Thorvald Nielsen ca. 1897.1964-031850-190062
OTTO, skonnertbrig, hjemsted Rudkøbing (c.1870)2000-051850-190080
OUSE, fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1944-031850-190071
ÖRN, svensk sejlskib på rejse Göteborg - Nya Sverige så efter storm havfruer i havoverfladen 1654.1967-021650-170016
P. MADSEN, S/S, b. nr. 24 Aalborg Skibsværft 1924 til D/S VENDILA, k. 1939 af Käsmu Laeva Omanikud, Tallinn og næ. SIGNE1997-051900-200050
P. SCHOU, fiskekutter, tegnet 1888 af E.C. Benzon1954-051850-190068
P.N. DAMM, S/S, b. nr. 158 Kjøbenhavns Flydedok 1924 til D/S VENDILA. Kollideret 30/3 1929 i Biscayen med S/S ELIMA og forlist1997-051900-200050
P.N. DAMM, S/S, b. nr. 193 Helsingør Værft 1930 til D/S VENDILA. 12/7 1941 rekvireret af USA, næ. SPOKANE (se der). Retur 10/7 1946 og næ. tilbage. K. 1954 af Haverbeck & Skalweit, Valdivia (se der)1997-051900-200050
PACIFIC, K/S, 2620 TDW, Store Nordiske Telegrafselskab, under engelsk administration WW21999-041900-1950115
PACIFIC, S/S, 4088 BRT, b. 1920 til Oversøisk Kompagni. 1929 s. D/S Viking. 1930 næ. VIRGINIA. 1955 oph.2007-031900-195014, 23
PAGTENS ENGEL, sejlskib (1721)1996-051700-175053
PAKET af Marstal, løb i 1920'erne rute på Fejø - Femø - Kbh. - Marstal.1966-131900-1950202
PALNATOKE, S/S, 1249 BRT, b. 1919 til D/S Hamlet som PALNATOKE. 1926 s. D/S Halla og næ. ODDESUND. 1928 s. Sverige og næ. KISA.2007-031900-195010, 14, 23
PALNES, motorgalease af Marstal, 150 BRT, b. 1908 i Bremen som fiskelogger, omb. og indfl. 1939 til Gråsten og næ. til IRMGARD, senere VITUS BERING og PALNE, en periode svensk, igen dansk som BONAVISTA, endt i Vestindien.1989-021900-200023
PAMIR, barkskib, rederiet F. Laeiszrederiet, Hamburg og afvikling til Ålandsrederiet Gustaf Erikson, Mariehamn ca. 1920.1988-061850-1950132
PAMIR, fuldrigget 4-m. skib af Tyskland. Om læsning om bord.1964-021850-190024
PAMIR, tysk fuldskib. Om albatrossen, ca. 1930.1963-061850-1900118
PANAGHIA, M/S, ex ASTORIA, b. 1926 Nakskov nr. 26 til Orient. K. 1954 Oliseal Compañia de Naviera Ltda., Portugal, og næ. Oph. 1960.2009-051950-200085
PANAMA, M/S, 9825 TDW, ØK, forlist 10/4 el. 11/4 1945 ved Azorerne under engelsk administration WW2. Lasten forskubbet sig, kæntret i dårligt vejr.1999-041900-1950105, 113, 124
PANAMA, M/S, forliste 1945-04-11, foto af redningsflåde fra skibet side 198.1988-071900-1950198
PANDORA, M/S, ex NORMANDIET (V), b. nr. 282 Helsingør Værft 1947, hansaskib kontrah. som SCHARTOR, afl. til Dansk-Fransk. K. af Kratigos Shipping Co., Piræus 1965 og næ.1995-071900-1950115
PANGAN, S/S, b. til ØK på Barclay Curle & Co., Glasgow - projekttegning 19082005-011900-1950-
PANGAN, S/S, b. til ØK på Barclay Curle & Co., Glasgow - projekttegning 1908 *d2005-011900-1950OmsB
PAN, S/S, 60 x 12 fod, 5,75 kls., b. 1861 af E.C. Benzon, maskine fra jernstøber P. Hansen, Nyk.F. S. 1861-08 til H.P. Prior, salg annulleret, s. 1863 til I/S i Kbh., s. 1865 til A.C. Kruse, Kastrup.1954-051850-190061, 74
PAN, S/S, b. 1861 hos E. C. Benzon, Nykøbing F. K. 1861 af H. P. Prior. K. 1863 af A. C. Kruse og omb. til slæbebåd.1944-031850-190062
PAN, S/S, b. 1861 hos E. C. Benzon, Nykøbing F. K. 1861 af H. P. Prior. K. 1863 af A. C. Kruse og omb. til slæbebåd.2005-071850-190057ff
PAPA, barkskib, b. 1865 i Brake, omdannet til A/S, 19/56 k. 1882 af J. H. Havemann og hjemskrevet i Rudkøbing. Frl. 1890 på Whiting Sands, Nordsøen.2000-051850-190083
PARANA, T/S, b. 1921 Schichau Værft, Danzig, til Orient A/S. K. 1935 L. Gastos, Ithaca, og næ. KASTOR. Torpederet 1942 ved Trinidad. *f2009-051900-195076, 82, 85
PARIS, fragtskib, Rederiet Pacific. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden. Bombeskadiget under luftangreb i Bremen 24/6 1944. Nearmiss i Århus 4/7 1944 ved nærliggende eksploderende ammunition. *f2007-051900-195053, 56
PARIS, S/S, 2400 TDW, Pacific D/S, forlist 1941-02-15 under engelsk administration WW2. Kolliderede med norske S/S SELVIK ved Robin Hood Bay, slået til vrag.1999-041900-1950115, 121
PARKESTON, M/S, b. 1924 på Helsingør Skibsværft til DFDS, *f1949-051900-1950123
PARKESTON, M/S, b. 1925 hos HSM til DFDS. Foto. *f1982-061900-2000103-104, 117
PASSAT, bark 4-m. af Lübeck, gengivet i foto med udkiksmænd på bakken ca. 1950. *f1985-041950-200079
PASSAT, barkskib, rederiet F. Laeiszrederiet, Hamburg og afvikling til Ålandsrederiet Gustaf Erikson, Mariehamn ca. 1920.1988-061850-1950132
PATAGONIA, M/S, i dok i Helsingør 1967 i den forlængede dok. Foto. *f1982-061900-2000126
PATAGONIA, M/S, Ø.K. fragtskib (1940-1970)2003-051900-200065
PATENTIA, fregatskib, 70 klst. Rejse til Guinea og Vestindien fra oktober 17521950-031750-180023-44
PATENTIA, orlogsskib, deltog i slaget på Kolberger Heide 1644-07-01.1977-041600-165099
PATIENTA, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, slaveoprør på skibet 17532010-061750-1800107
PATIENTIAE, orlogsskib, indsamlingsbøsse efter togt (1622)1996-031600-165039
PATIENTIA, fregatskib, kaptajn Ole Erichsen, ca. 1753.1956-041700-175087
PATIENTIA, slaveskib, slaveoprør og dødelighed. -1753-1973-031750-180042, 45
PATRIA, S/S, 2886 BRT, b. 1892 som OCEANIC af Sunderland. 1899 næ. PATRIA af Kbh. 1910 næ. LEJRE.1916 s. D/S Gylfe, næ. AGGERSUND. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. Forlist 1932 i Atlanten.2007-031900-195021
PATRIA, S/S, b. Newcastle 1892, k. 1899 af D/S Østersøen, k. 1910 af D/S Dannebrog og næ. LEJRE, forlist 1932. Foto af besætningsmedlemmer (1912c) *f1993-051900-195046
PATRIOT, brig, 1846-02-05 ankommer Nikobarerne fra Calcutta1992-051800-185094
PATRIOT, brig, afgik Trankebar 1846-01-16 med Otto Rehling om bord.1952-021800-185072
PAULA, S/S, b. 1934, kaptajn L. Jørgensen, rederiet JL -1935- Messedrengen Erik Hemmingsens erindring. Torpederet i WW2. Foto *f1982-041900-195055-59, 65, 67-68
PAVO, S/S, b. 1856 i Dundee, s. 1856 til Brd. Petersen, Randers, og næ. RANDERS.1973-041850-195085
PAX, kutter, 8,7 yachttons, b. 1896 af E.C. Benzon til bogholder Carl Thousig, Maribo1954-051850-190066, 78
Palegua, fiskefartøjstype fra Goa, 1598. *t1990-041550-160064f
PEDER OG NIELS, skonnert af Fanø, kendingsnummer P-46, 1860.1962-061800-1850154
PEDER SKRAM, orlogsskib (1939) *f1994-031900-195022f
PEDER SKRAM, panserskib, maskinleverancer c.1860-18661993-091850-1900106, 111
PEDER SKRAM, patruljejager, bygget hos HSM til Søværnet i 1966. Foto på bedding side 143.1982-061900-2000142-143
PEDER WESSEL, lystfiskerfartøj, påsejlet i Øresund i 19972004-051950-200081
PEDER WILLEMOES, jagt (1912)1995-031900-195033
Pedersbækvraget, tidligere Klimskuden, rekonstruktionstegning af Morten Gøthche. *t2012-022000-205018, 23
PEDER, skonnert, 32 49/100 NRT. B. 1895 på Fløytrup & Schmidts Skibsværft, Nyborg. Opmålt 1990 *t1999-061900-1950150f
PEDER, skonnert, 32 49/100 NRT, kendingsbogstaver NHGC til 1933, derefter OXFL, StF Nr. 832. B. 1895 på Fløytrup & Schmidts Skibsværft, Nyborg. 1930 *f1999-061900-1950146
PEDER, skonnert, 32 49/100 NRT, kendingsbogstaver NHGC til 1933, derefter OXFL, StF Nr. 832. B. 1895 på Fløytrup & Schmidts Skibsværft, Nyborg. Næ. 1938 til VILY af Grenå.1999-061850-2000139-153
PEDER, skonnert, 32 49/100 NRT, kendingsbogstaver NHGC til 1933, derefter OXFL, StF Nr. 832. B. 1895 på Fløytrup & Schmidts Skibsværft, Nyborg. Næ. 1938 til VILY af Grenå. *f1999-061900-1950142
PEDER, skonnert, 32 49/100 NRT, kendingsbogstaver NHGC til 1933, derefter OXFL, StF Nr. 832. B. 1895 på Fløytrup & Schmidts Skibsværft, Nyborg. Næ. 1938 til VILY af Grenå. 1922 *f1999-061900-1950144
PELAGOS, M/S, ex HANNE VENDILA, b. nr. 758 B&W 1959 til D/S VENDILA. K. 1963 af Hvalfanger-A/S Pelagos, Tönsberg og næ.1997-051950-200051
PELICANEN, orlogsskib, 42 kanoner, 150 mand, afleveret 1642, b. hos Berns & Marselis i Neustadt.1982-051600-170072-74
PELIKANEN, fregat, rejse 1673 til Vestindien, sejlrute.1982-031650-170018
PELIKAN, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658.1958-031650-170036
PENANG, barkskib, rederiet F. Laeiszrederiet, Hamburg og afvikling til Ålandsrederiet Gustaf Erikson, Mariehamn ca. 1920.1988-061850-1950132
PENDRAGON CASTLE, bark 4-m. senere LISBETH af Hamburg, b. 1891 i Workington. Foto af dækket med kaptajn P. Hansen, ca. 1910. *f1980-031800-190061
PERCY, fragtskib 919 RT, Pontoppidans rederi, Helsingør1949-091850-1900150
PERCY, fregatskib af Helsingør (c.1880)1999-021850-190051
PERLEN, brig eller brigantine af Åbenrå. Første danske skib rundt Kap Horn 1824-1825. Reder J. Bruhn, Åbenrå.1962-061800-1850151
PERLEN, jagt, ejer Johan Piper, fyrforvalter. Blev 1717 taget af svensk kaper på vej fra Anholt til Grenå.1960-061700-175026
PERLEN, ostindiefarer udsendt 16231995-041600-165045
PERLEN, pinasse, 500 kls., ejer Ostindisk Kompagni, afgik på rejse 1623-03-27.1977-051600-1650112-114
PERU, brig, b. 1844 i Pommern, k. af KGH 1846. Oplagt i Holsteinsborg 1905-1930. Jens Gaarn Pedersen styrmand på rejsen 1902 (1895-1908), foto fra Upernavik 1899. *f1995-021850-19507, 15ff
PERU, M/S, 10325 TDW, ØK, krigsforlist 12/11 1941 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-126 i Sydatlanten.1999-041900-1950113, 122
PETER JORDT, bark, kaptajn Johann Friedrich Brodersen (II) 1865-18681994-051850-190074
PETER JORDT, ex HOLYHEAD, fregat 542 Klstr., b. 1854 i Bath USA, k. af reder H.C. Brodersen 1865, kondemneret 1868. *p1994-051850-190080, 91
PETER MADSEN, entreprenørfartøj, BT 147, slået læk og sunket i Østersøen i 2001.2004-051950-200082
PETER MÆRSK, afl. april 1949 fra Eriksberg Mekaniska Verkstads A/B Gøteborg, nyb.nr. 107. Det 4. APM-skib med navnet PETER.2011-041900-195051
PETER MÆRSK, M/S, 8805 TDW, APM, bygget 1932 Odense Staalskibsværft A/S, nyb. nr. 45, krigsforlist 1942-12-08 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-185 i Nordatlanten.2012-031900-195057
PETER MÆRSK, M/S, 8805 TDW, APM, bygget 1932 Odense Staalskibsværft A/S, nyb. nr. 45, krigsforlist 8/12 1942 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-185 i Nordatlanten. Artikel om omkommen styrmand F.H. Christiansen. p.44 *f2011-041900-195043-56
PETER MÆRSK, M/S, 8805 TDW, bygget 1932 til Odense nr. 45 til APM, krigsforlist 8/12 1942 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-185 i Nordatlanten.1999-041900-1950113, 120, 123
PETER ROED, skonnert, b. 1866 af E.C. Benzon, b. til konsul E. Flindt m.fl. i Holbæk. Forlist 1885. p.56 *f1954-051850-190056, 75
PETER VAN HULL, orlogsskib under Christian II, -1523-1527-1948-021500-155026
PETER WILLEMOES, S/S, b. nr. 354 Richardson, Duck & Co., Stockton 1888 til Farrar, Grover & Co. London som LUNDBY. K. 1902 af D/S Fiona og næ. 12/12 1917 sænket i Nordsøen af tysk skib1997-051850-195052
PETER WILLEMOES, S/S, rederiet Fionia, halvmodel skænket af rederiet Svendsen & Christensen A/S, København1949-011900-19509
PETIT FOLMER, coaster, 299 BRT, forlist i Nordsøen i 19992004-051950-200081
PETROPAVLOVSK, orlogsskib. Admiral Stefan Ossipovitj Makarov omkom 1904-04-13 på sit flagskib.1950-051900-195094
PETRUS, krejert af Nakskov, 28 kls. Rejse 1701.1958-051650-175098, 101
PHARE (UK), S/S, prisedømt i England 1915 som HOCKING (I), rederiet Albert Jensen, k. 1915 fra Sverige som GROVELEA og næ. til LIVLAND (Dk.). Torpederet 1917-10-00.1986-051900-1950136, 147-148
PHENIX, engelsk ostindiefarer, ankrede i Porto Prayo Bugten 1677.1985-051650-1750123
PHILLIPAS, M/S, ex BELGIEN b. nr. 315 Helsingør Værft 1953 til Dansk-Fransk. K. af Arapko Cia., Naviera, Panama 1973 og næ.1995-071950-2000116
PHOEBUS, M/S, Ove Kjeldsen mønstret som 1. styrmand 19441995-061900-195093-99
PHOENIX, fregatskib i oostendisk skib, underkaptajn = overstyrmand Pieter Brunet 1726.1989-061700-1750148, 164, 166
PHOENIX, S/S, Det alm. danske Dampskibselskabs fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1944-031850-190071, 91
PHYLLIS, S/S, 2406 BRT, b. 1891 som PHYLLIS. Senere i Grækenland næ. KRETE. 1915 s. Ålborg D/S og næ. JACOB KJELLERUP. 1916 s. Th. Just, Kbh og næ. GRØNSUND. 1919 s. D/S Gylfe. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. 1934 s. oph.2007-031900-195022
PHØNIX, 217 kml. Rederi Blacks Enke. (1815)1991-041800-185049
PHØNIX, brig af Flensborg, opbragt i Malaga 1807-1814.1969-041700-1800123
PHØNIX, fragtskib (1860)1943-091850-1900108
PHØNIX, orlogsskib bygget af resttømmer efter englænderne i 1807, ornamenter af Willerup.1974-051800-185097
PHØNIX, orlogsskib, flagskib for admiral Ove Gedde 1643 c.1948-051600-1650118
PHØNIX, S/S, reder DFDS, havari med heltemodig maskinmester Friis i 1881.1973-041850-190088-89
PICKHUBEN, trawler, vædrer DANA 1935.1998-071900-1950127
PIERCER, brig (1808)1943-051800-1850103
PIERRE af Rochelle, fr. kravel (1462)2003-041450-150056
PIERRE CLAUDE, M/S, køleskib, b. nr. 592 B&W 1934 til JL som ASTA, k. 1935 af Cie. De Nav. Fruitiere og næ. Beslaglagt 1942 af It. og næ. til MADDALONI. Forlist 1944. Hævet & tilbagelev. 1946-472000-031900-195042
PIETER DE CONINCK, S/S, solgt til Skandinavien-Amerika-Linien og næ. til NORGE, forliste på Rockallklippen 1904-06-28.1979-051900-1950143
PIKE, amerikansk fuldrigger, af den amerikanske konsul Lee i Bordeaux stillet til rådighed for Napoleons udrejse, men bliver afvist 1815-07-13.1962-031800-185074
PILEN, færgejagt, b. 1857 af E.C. Benzon til Generalpostdirektoratet for Gåbenseoverfarten. s. 1871 til Martin Dyreborg, Fåborg og næ. PILEN, s. 1875 til Niels Hansen, København.1954-051850-190073
PILGRIM, brig af USA. Richard H. Dana var mønstret ca. 1900. Om læsning om bord.1964-021850-190023
PILOT, fartøj udstyret med isbryderstævn 1864 i Kronstadt.1950-051850-190080
Pinasse, hollandsk skibstype ca. 1650. model i holl. museum, *f1948-051600-1650108
PINK STAR af Panama, M/S, ex LUNDBY, b. nr. 25, Nya Varvs A/B Öresund, 1926. K. Motortramp 1931. Overtaget af US 1941 og næ. Torpederet 1941-09-19 i Atlanten.2005-041900-195034
PINTA, karavel benyttes af Columbus, c. 50 tons, 25 m lang, besætning 25 mand1992-031450-150040-51
Pirogue - kano på Congofloden på vej gennem strømhvirvler (c.1890) *f1999-021850-190018
Pirogue - kano på Congofloden (c.1890) *f1999-021850-190017
PLANTEREN, snov på 73 kml., kaptajn Andreas Ibsen Dahl (1762-1782)1991-041700-180059
PLASSEY, engelsk ostindiefarer. Omtale 1768 af 3. styrmands kahyt.1980-031750-180073
Pladestævn, formen forklaret *f1946-061900-1950168f
POLARIS, k. 1918 af D/S Orion, ex AMLETH k. 1916 D/S Hamlet, ex HALLINGDAL, no.2007-031900-195010
POLARVIND, M/S, b. nr. 1041 Kieler Howaldtswerke 1957 til Melsom & Melsom, Larvik, s. til Heering 1964 og næ. til HEERING CHRISTEL2000-041950-200071
POLLUX, paketbåd, C. E. Benzons konstruktion c.1866-18681943-011900-19509
POLLUX, paketbåd, konstrueret 1867 af E.C. Benzon, Nykøbing F.1983-131850-1900190, 195
POLLUX, paketjagt, 15 kls., b. 1867 af E.C. Benzon. Reder Fr. E. Holst, Nykøbing F.1954-051850-190063-64, 75
POLLY, fritidsfartøj, ejer maler Nielsen - motorbådstur 1916 *f1993-101900-1950135f
POLONIA, S/S, passagerskib, ejet af ØK, ca. 1930 i rutefart på USA. Foto. *f1988-041850-195054
POLYXENE, byg. nr. 10 fra HSM til greve A.W. Knuth, Knuthenborg. opkaldt efter grevens kusine. Tegning gengivet side 90. *t1982-061850-200089-90
POLYXENE, S/S, b. 1884 på Helsingør Jernskibsværft, rutefart Fejø - Bandholm.1966-131850-1900197, 199
POMENONE, fransk orlogsfregat erobret 1794 af englænderne, 1239 tons netto.1983-131750-1800178
POMMERN, barkskib, rederiet F. Laeiszrederiet, Hamburg og afvikling til Ålandsrederiet Gustaf Erikson, Mariehamn ca. 1920.1988-061850-1950132
POMMERN, orlogsfregat, b. 1785 skibsbygmester Erik Eskildsen til Flåden.1970-021750-180062
POMMERN, orlogsskib, b. 1785 på Østersøisk Kompagnis Plads, udrangeret 1796, overtaget af Asiatisk Kompagni 1796.1954-071750-1800109
POMMERN, orlogsskib, b. af Eskild Eskildsen på Østersøisk-guineisk Værft -1786-1970-021750-180027
PONAPE, barkskib, rederiet F. Laeiszrederiet, Hamburg og afvikling til Ålandsrederiet Gustaf Erikson, Mariehamn ca. 1920. Blev forvekslet med skoleskibet KØBENHAVN 1929.1988-061850-1950132, 182
PORIN KARHU, isbryder, finsk, 310 HK, afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen1950-051900-1950104
PORTO, skonnertbrig af Ålborg. Havde 1851 kun 15 cm mellem næsetip og overkøje i folkelukafets køjer.1980-031800-190027
POSTHESTEN, jagt, anskaffet af Roland Crappe til lokaltrafik i Trankebar -1628-1977-051600-1650114-115
POSTILLONEN, fregatskib, b. 1745 på Bjørns Værft.1968-021700-180035
Postjagt til Korsør - Nyborg, tegning af skibet konstrueret af E.W. Stibolt på Holmen 1793. *t1983-141750-1800213-214
Postjolle til Vejrø-Fejø postrute, bygget 1881 hos bådebygger N.C. Nielsen, Fejø. *f1961-041850-1950101
POTOSI, bark 5-m., 4020 BRT, b. 1895 hos J.C. Tecklenborg, Geestemünde til R.F. Laeisz. Forlist 1925 som FLORA af Valparaiso ved brand. En af verdens 7 femmastede råsejlere.1988-061850-1900129
POTOSI, femmastet bark af Hamburg, kaptajn Hilgendorf. Set 1899 i Kanalen af Peter Wamberg på barken HANS.1963-021850-190028
Poulsdatter, Kirsten, partejer af ENGEL GABRIEL, skude af Læsø, 11,5 kls., 1727 målebrev. Kaptajn og partejer Joen Sørensen.1972-111700-1750187
Poulsen, Poul, partejer af ENGEL GABRIEL, skude af Læsø, 11,5 kls., 1727 målebrev. Kaptajn og partejer Joen Sørensen.1972-111700-1750187
POURQUOI PAS, fransk bark - i Grønlandsfarten (1935)2005-081900-195080
PRESERVER, Svitzer bjergningsdamper (1939)2002-051900-1950102
PRESIDENT III, HMS, træningsskib for artillerister under WW2. Kanonskytter herfra kom om bord på PETER MÆRSK 1942.2011-041900-195045
PRESIDENT POLK, M/S, containerskib, b. 1988 Bremer Vulkan til APL.2007-061950-2000103
PRESIDENT, sejlskib, USA, 1827 - om overtro mod sømand som skyld i ulykker.1966-081800-1850116
PRESTO, bark på 478 tons, b. 1847 i Boston. Kom til Vorupør for ophugning på stranden 1887-05-27.1976-041800-190055
PREUSSEN, fuldskib 5-m., 5081 BRT, b. 1902 hos J.C. Tecklenborg, Geestemünde til F.C. Laeisz. Forlist 1910 efter kollision ved Dover. En af verdens 7 femmastede råsejlere.1988-061900-1950129
PRIMA, S/S, b. i West Hartlepool, ejet af Flensburger Dampfschiffahrtgeselschaft von 1869 (1869)1994-051850-190083
PRIMULA, bramsejlsskonnert 3-m. af Svendborg, 154 NRT, disponeredes 1911 af skibsbygmester Jens Philip Jørgensen, Thurø.1966-091900-1950128
PRIMULA, M/S, b. hos HSM til DFDS, leveret 1952.1982-061900-2000123
PRINCESS ANNE, amerikansk færge, b. 19361949-051900-1950125
PRINCESS LOUISA, HMS, linjeskib Royal Navy, 17561994-021750-180010
PRINCESSE CHARLOTTE AMALIA, fregatskib, passage af Abrolhos 1741.1955-051700-175095
PRINCESSE CLEMENTINE, flodskib på Congofloden (1881)1999-021850-190017, 55
PRINCESSE FREDERICA, fragtskib (1795)1942-031750-180055
PRINCESSE SOPHIA FREDERIKKE, kinafarer (1779)1992-021750-180020
PRINCESSE WILHELMINA CAROLINA, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, forliste i 17522010-061750-1800107
PRINCESS, M/S, ex PRINSESSE MARGRETHE, passagerskib b. DFDS i 1968, ophugget Alang Beach 2005. *f2009-091950-2050142
PRINCE, H/S, engelsk reg., sejlede på ruten Hjerting - Lowestoft fra 1851.1988-041850-195033
PRINDSESSE CAROLINE, skonnert af København, kendingsnummer A-, reder J. Anholm, København.1962-061850-1900156
PRINS BAUDOUIN, D/S, skib på Congofloden (1902)1999-021850-190017, 36
PRINS CARL, 203 kls., omb. 178o efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Erik Eskildsen i Kbh. til KGH.1974-041750-180068-69
PRINS CARL, orlogsskib b. efter fransk model af LE SOLEIL ROYAL.1974-051650-170080
PRINS CHRISTIAN FREDERIK, linjeskib, b. 1806. Mistet ved Sjællands Odde 1808-03-22.1965-031800-190030
PRINS CHRISTIAN FREDERIK, orlogsskib, forlist i kamp ved Sjællands Odde 1808-03-22.1957-041800-185088
PRINS CHRISTIAN, orlogsskib. Sømand Anton Christensen Jensen tjente om bord 1807-18141952-031800-185089
PRINS CHRISTIAN, S/S hjulskib, b. 1903 hos Helsingør Skibsværft.1965-081900-1950178
PRINS CHRISTIAN, S/S, jernbanefærge, byg. nr. 94 fra HSM 1903 til DSB.1982-061900-195098
PRINS FREDERIK = PRINS FRIDERICH (II), Kinafarer fra Asiatisk Kompagni. Andet togt 1779-1780, om kakerlakker. Et stykke gengivet side 77 *f1979-041750-180077, 124
PRINS FREDERIK = PRINTS FRIDERICH, 50 kls., kaptajn P.C. Krag, indkøbt i Amsterdam til reder Johan Friderich Goode, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112
PRINS FREDERIK = PRINTZ FRIDERICH, galiot, 52 kls., kaptajn Jens P. Krag, indkøbt i Venedig til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-180098, 108
PRINS FREDERIK CARL CHRISTIAN, orlogsskib som kirkeskibsmodel i Blidstrup Kirke. Ophængt ca. 1800.1950-041800-195061
PRINS FREDERIK (I), fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123-124
PRINS FREDERIKS HAAB, fregatskib, 128 kls. b. 1779 skibsbygmester Jens Sørensen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 55
PRINS FREDERIK, fregatskib b. 1775 i Arendal, om kahytsinventar.1980-031750-180066
PRINS FREDERIK, fregatskib, Asiatisk Kompagni, i konvoj med HOLSTEN 1780 fra Kap.1981-081750-185091
PRINS FREDERIK, fregatskib, sejlede for Ostindisk Kompagni. Rejsetid til Ostindien og retur 1695 var 620 døgn og 1697 552 døgn.1987-041650-170069
PRINS FREDERIK, partikulært fregatskib, i konvoj med HOLSTEN 1780 fra Kap.1981-081750-185091-92
PRINS GEORG ex BIRGITTA, skonnert, indfl. 1935 fra Sverige uden næ. til Ålborg. 1938, ejer N.K. Strømberg, Ålborg. 1938 igen s. til Sverige og næ. til PRINS GEORG af Göteborg.1981-091900-1950107
PRINS KNUD, S/S, 2000 TDW, Pacific D/S, under engelsk administration WW21999-041900-1950100, 115
PRINS VALDEMAR, bark af Fanø. Havde i 1890'erne bibliotek om bord.1964-021850-190027
PRINS VALDEMAR, bark af Nordby, b. 1892. Tegning af kahyt agter. *t1980-031800-190065
PRINS VALDEMAR, barkskib, byg. nr. 35, fra HSM i 1892.1982-061850-190092
PRINS VALDEMAR, D/S, ØK-skib, s. 1905 til Rusland næ. til LIVONA. (c.1900)1999-021900-195055
PRINS WILHELM, orlogsskib b. efter fransk model af LE SOLEIL ROYAL.1974-051650-170080
PRINSCHRISTIAN FREDERIK, linjeskib, mistet i Englandskrigen 1807-1808, Sjællands Odde.1960-101800-1850192
PRINSEN AF AUGUSTENBORG, fregatskib, Asiatisk Kompagni, konvojeret af TRITON på udrejse 1793.1981-081750-185095
PRINSEN AF AUGUSTENBORG, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1789 og 1793.1979-061750-1800148-149
PRINSEN AF BEVERN fregatskib, 159 kls. b. 1779 til KGH. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180013, 30, 36, 57
PRINSESSAN MARGARETHA, M/S, bilfærge b. hos HSM til Göteborg-Frederikshavn-Linien i 1955.1982-061900-2000130
PRINSESSE ALEXANDRINE, S/S hjulskib, b. 1903 hos Schickau, Elbing. *f1965-081900-1950177-179
PRINSESSE ALEXANDRINE, S/S, hjulskib, byg. 1903 hos F. Schichau, Elbing, Tyskland. Omb. 1905 på HSM.1982-061900-195099
PRINSESSE ALEXANDRINE, S/S, passagerskib, byg.1982-061900-195099
PRINSESSE ANNEMARIE, jernbanefærge, DSB, H-H-overfarten 19891991-071950-2000104
PRINSESSE BENEDIKTE, M/S, tresporet jernbanefærge, b. hos HSM 1958 til DSB. Foto side 143 på værft. *f1982-061900-2000127, 143
PRINSESSE CAROLINE, linjeskib, b. 1805, om ornamentering.1974-051800-185096
PRINSESSE CHARLOTTA AMALIA, Kinafarer fra Asiatisk Kompagni. Retur 1751 - om skadedyr.1979-041750-1800124-125
PRINSESSE CHARLOTTE AMALIE, fregatskib, rederi Asiatisk Kompagni til 1797, senere Orlogsflåden i 1801. Skibskiste købt til H&S.1953-011750-18509
PRINSESSE CHARLOTTE AMALIE, sø fejede i 1782 hen over dækket og tog 56 mand i havet, deriblandt kaptajnen.1987-061750-1800104
PRINSESSE CHARLOTTE, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1744 med landkending af Tristan da Cunha.1987-041700-180029
PRINSESSE ELIZABETH, jernbanefærge, DSB, H-H-overfarten 19891991-071950-2000104
PRINSESSE LOUISE = PRINCESSE LOVISA, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse 1762-1763 med overvintring i Sydafrika.1978-021700-180018
PRINSESSE LOUISE = PRINCESSE LOVISE, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse 1762.1978-021700-180036
PRINSESSE LOUISE AUGUSTA = LOVISA AUGUSTA, linjeskib, fik aftaget galionsfigur 1804-1805.1974-051800-185096-97
PRINSESSE LOUISE AUGUSTA, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750125
PRINSESSE LOUISE, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien 1744 med rute godt østlig af Maldiverne. Forlist ved Maldiverne 1744-02-07.1987-041700-180032, 50, 52, 65
PRINSESSE LOUISE, fregatskib, gengivet ved Taffelbugten på maleri eller tegning fra 1790.1984-051700-1800113
PRINSESSE LOVISA AUGUSTA, fregatskib Asiatisk Kompagni, tegnet under storm med forliste skibe 1790-04-12.1985-031750-180038-39
PRINSESSE LOVISA, fregatskib fra Asiatisk Kompagni, rejse 1743, hvor det strandede ved Maldiverne, 69 af 96 omkom.1989-061700-1750161-163, 165-166
PRINSESSE LOVISE, Kinafarer fra Asiatisk Kompagni. Gjorde 5 rejser - 1751, 1754, 1757, 1759 og 1761.1979-041750-180080, 123
PRINSESSE MARGRETHE, M/S, b. hos HSM til Osloruten til DFDS i 1957.1982-061900-2000132
PRINSESSE MARGRETHE, M/S, passagerskib b. DFDS i 1968, solgt til flere ejere, næ. PRINCESS, ophugget Alang Beach 2005. *f2009-091950-2050142
PRINSESSE MARIE, bark af Fanø. Havde i 1890'erne bibliotek om bord.1964-021850-190027
PRINSESSE MARIE, barkskib, byg. nr. 41, fra HSM i 1892.1982-061850-190092
PRINSESSE SOFIE MAGDALENA, orlogsfregat overladt Asiatisk Kompagni 1781 ca.1972-141750-1850220
PRINSESSE SOPHIA FREDERIKKA, Kinafarer fra Asiatisk Kompagni. Retur 1751 - om skadedyr.1979-041750-1800124
PRINSESSE SOPHIA HEDVIKA - takkefest efter passage af Abrolhos ved Barthol. Ziegenbald. missionær og præst i Trankebar 1706 udrejse.1955-051700-175093
PRINSESSE SOPHIA MAGDALENA, fregatskib, b. 1747 på Andreas Bjørns Værft af skibsbygmester Poul Brock.1968-021700-180022, 37
PRINSESSE SOPHIA MAGDALENA, fregat, Asiatisk Kompagni. Tønnes Langøe var kaptajn 1785. Bodmeribreve underskrevet af ham tilgået H&S.1959-011750-180012
PRINSESSE SOPHIA MAGDALENA, Kinafarer fra Asiatisk Kompagni. B. 1783, 500 kls.1979-041750-180076, 124-125
PRINSESSE WILHELMINE CAROLINE, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750123
PRINSESSE WILHELMINE CAROLINE, fregatskib, b. 1750, ejet af Asiatisk Kompagni. Kom til undsætning for det forliste CRON PRINSESSEN AF DANMARK i Mossel Bay 1752.1962-041750-1800118
PRINSESSE WILHELMINE CAROLINE, fregatskib, kompagniskib, kaptajn Peter Krogh Collin, togt 1748.1982-031700-175012
PRINSESSE WILHELMINE CAROLINE, sejlskib, b. 1749 på Bjørns Værft.1968-021700-180039
PRINSESSE WILHELMINE, H/S, ankommet Danmark mellem 1824 og 1842.1944-031800-185032
PRINTZ AF BEVERN, sejlskib i Østersøfarten (1780)2004-061750-180096
PRINTZ CHRISTIAN, fregatskib, kaptajn Jørgen Maartensen, reder Vestindisk Kompagni. Kom 1752 til Mossel Bay for at afhente ladning fra den forliste CRON PRINSESSEN AF DANMARK.1962-041750-1800122, 125
PRINTZ CHRISTIAN, fregat, slaveskib, 139 kml., bygget 1777 til Den kgl. Guineiske Handel, fra 1781 næ. til FREDENSBORG og ejet af Det Østersøisk-guineisk Kompagni. *p2010-061750-1800110f
PRINTZ FREDERIKSHAAB / FRIDERICHS HAAB, b. 1779 ved KGH Værft, 133 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073, 90, 100-101
PRINTZ ROYAL, holl. VOC sejlskib i kolonifart (1655)2003-021650-170021
PRINTZ ROYAL, sejlskib, b. 1746, fortømret på Bjørns Værft.1968-021700-180041
PRINTZ VON BEVERN, b. 1779 ved KGH Værft, 159 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073-74, 82-83
PRINZ CARL af Kiel, fregatskib, vestindiefarer, b. Kiel 1826, 127,5 kls. Kaptajn Carl Harder. Reder Diederichsen & Wille, Kiel. Tegning af H. Horn 1828. *t1958-011800-185013
PRINZ CARL, fregatskib af Kiel, vist med flag på tegning 1828.1969-021800-185028, 52
PRINZESS EITEL FRIEDRICH, fuldrigger, skoleskib hos Deutsche Schulschiff Verein 1909. Købt 1929 af Polen og næ. til DAR POMORZA.1988-061900-1950121
PRIOR, S/S, rutebåd fra København til Frederikshavn 19082010-071900-1950146
PROSELYTE, eng. fregat (c.1807)1942-041800-185062
PROSELYTE, engelsk fregat, stationeret som fyrskib ved Anholt i 1807.1960-071750-185070
PROTECTOR, B/B, 940 TDW, Em. Z. Svitzer, under engelsk administration WW21999-041900-1950115
PROTECTOR, S/S bjergningsskib b. 1906 til Svitzer A/S. Stationeret i Kina 1906.2008-021900-195022
PROTECTOR, Svitzer bjergningsdamper (1939)2002-051900-1950102
PROTHEUS, galease af Flensborg, opbragt i Malta 1807-1814.1969-041700-1800123
PROVIDENTIA , brigantine, partreder Hans Jesper Koch, ca. 1789.1990-051750-1800111
PROVIDENTIA, brigantine, kaptajn Peter Johan Otzen, ca. 1789.1990-051750-1800111
PROVIDENTIA, fregatskib af Flensborg, 123 kls., b. Eckernförde, opbragt af fjenden i krigen 1807-1814.1969-041700-1800124
PROVIDENTIA, galease af Svendborg, b. 1818, 50,5 kls., lgd.o.dæk ca. 70 fod. Skibsportræt gengivet side 133. *p1983-101800-1900133
PROVIDENTIA, jagt, 400 DWt, b. 1850 hos E.C. Benzon, Nykøbing F., reder H. Hansen, Marstal.1954-051850-190071
PROVINCIEN GOTHLAND, fregatskib, kaptajn A.C. Calissendorf. Sejlskib på glasmaleri. 1785 i Gotlands Fornsal.1963-041750-180082
PRØVEN, ex SAMSØ, ex FALSTER, S/S, b. 1863 af E.C. Benzon, solgt 1876 til Tuxen & Hammerich i Nakskov og næ. PRØVEN1954-051850-190061-62, 74
PRØVEN, ex SAMSØ, ex FALSTER, S/S, b. af E.C. Benzon1954-051850-190062
PRØVEN, fregat, chef Paul de Løvenørn, kaptajnløjtnant, togt til Vestindien 1782 for afprøvning af kronometer1945-041750-1850145
PRØVEN, kaperbåd af Hornbæk, kaperfører Hans Olsen. Kaprede 1810 fregatskibet MARY PIKE på 200 tons.1965-031800-190028
PRØVEN, orlogsfregat, b. i Neustadt. Togt til Vestindien 1782-1783 for at afprøve kronometre. Chef Poul de Løvenørn.2012-041750-180059-81
PRØVEN, orlogsfregat, togt 1782-1783 til Vestindien for afprøvning af kronometre, chef kaptajnløjtnant Poul Løvenørn.1982-031750-180022
PRØVEN, S/S, ex SAMSØ, ex FALSTER, b. 1866 hos E. C. Benzon. K. DFDS 1866 og næ. 1869 solgt til Kbh. K 1876 af Tuxen & Hammerich, Nakskov. K. 1880 Kbhs. Fiskeriselskab A/S omb. trawler og næ.2005-071850-190062
PRØVEN, S/S, ex SAMSØ, ex FALSTER, b. 1866. K. 1882 af Smaalandenes D/S. K. 1894 af Deutsch-Skandinavischer Expressverkehr. K. 1898 af A/S PRØVEN, Kbh. Forlist 27/12 1898 ved Vinga, Sv.2005-071850-190062
PRØVEN, S/S, reder SFDS, Svendborg, 1900.1964-051850-1900101
PRØVEN, skonnert / jagt, 98 BRT, b. 1915 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
PSYCHE, skonnertbrig af Svendborg, galionsfigur gudinden Psyche, skåret af W.E. Møen 1867-1868. Foto af figuren. *f1975-041850-195062, 64, 81
PSYKE = PSYCHE, bark, 234 tons, b. 1856 af E.C. Benzon, reder C.B. Benzon, Stubbekøbing, s. 1863 til grosserer C.A. Erichsen m.fl.1954-051850-190072
PSYKE, bark, b. 1856 hos E.C. Benzon, Nykøbing F. Linjetegning gengivet side 126. *t *t1989-051800-1950125-126
PUNA, fragtskib, norsk, redder overlevende fra HEERING KIRSE 19712000-041950-200072
PURLEY BEECHES, S/S, 3416 BRT, b. 1895 som ELM BRANCH af Sunderland. 1919 næ. WISLA of N.Y. s. Jensen Line, Kbh. og næ. ELLEN JENSEN. 1926 s. D/S Codan. 1926 s. London og næ. PURLEY BEECHES. 1928 oph.2007-031900-195022
PYRRHA, brig af Århus, kaptajn F.L.C. Jensen. Skibsportræt, dateret 1860.1963-041850-190090
QIVIOK, geodætskib (1937)2005-081900-195088
QUADISSIYAT SADDAM, M/Y, yacht b. 1981 hos HSM til Iraks præsident. Foto. *f1982-061900-2000153
QUAKER CITY af New Orleans, malet i St. Thomas havn af Georg Ludvig Thomsen, 18622005-061850-190051
QUARTEL, ostindiefarer fra VOC, Amsterdam, tog rømte søfolk fra VOOGEL PHOENIX i 1678 i Kapstaden.1985-051650-1750127
QUEEN OF ENGLAND, sejlskib, b. 1885 hos T. Royden & Sons, Liverpool, nr. 2232004-041850-190041
QUITTA, snauskib ejet af Det kongelige oktrojerede danske guineiske Handelssocietet2010-061750-1800111f, 115, 118f, 123, 129
QUITTA, Vestindisk-guinesisk Kompagnis chalup på 17,5 kml. Guineakystfart. Udgik 1770. København til 17731991-041750-180048
Qvistgaard, godsejer, Skælskør, fik bygget LA MOUETTE, kutter, 8,8 yachttons, b. 1895 af E.C. Benzon1954-051850-190066, 78
QVITA = QVITTA, chalup = slup, rejse til Guinea 1775, rejserute.1982-031750-180024, 50
R.C. RICKMERS, bark 5-m., 5548 BRT, b. 1906 hos Rickmers Skibsværft Bremerhaven til Rickmers rederi. Beslaglagt 1914 af England. Sænket af tysk ubåd. En af verdens 7 femmastede råsejlere.1988-061900-1950129
RACEHORSE, engelsk marineskib, forlist 1822. William Hillary reddede ca. 100 mand i sin redningsbåd.1955-071800-1850126
RAFAEL, orlogsskib, indsamlingsbøsse efter togt (1622)1996-031600-165039
RAGNHILD, barkentine, kaptajn Bertil Clausen Jensen, rejse Japan til Bangkok, 19022009-041900-195062
RAGS, S/S, k. 1915 i Norge til Albert Jensen og næ. til VINLAND. Omreg. til USA og næ. til SENECA, men aldrig gennemført og solgt til Norge 1916-06-00.1986-051900-1950136, 145-146
RAMILLIES, HMS, linjeskib Royal Navy, John Byng mønstret, 17561994-021750-18008, 11
RAMONA, fiskekutter, b. 1930 hos Rasmus Møller, Fåborg.1959-021850-195040
RAMSES, tysk skib, danske forhyret med (1942)1998-051900-195093
RANDERS BYE, snaubrig 61,5 clstr., b. 1796 i Åbenrå af Erich Paulsen1990-051750-1800115
RANDERS, S/S, ex PAVO af Dundee, første skrueskib under dansk flag, reder Brd. Petersen af Randers. 34 kls., 65 NRT, b. 1856 i Dundee, s. 1870 til DFDS, s. 1901 til Stenhuggeri C. Weinberg, Kbh. Oph. 1912. Maleri af C. Olsen 1862. *p1973-041850-195085
RANDERS, S/S, k. af C. F. Tietgen -1858- Indgik i DFDS efter 1866.1944-031850-190044, 93
RANGITATA, troppetransportskib fra New Zealand. Carlo Andersen tog hyre her 1942 og sejlede ud fra Free Town.2012-031900-195035
RANGITIKI, passagerskib (1937)1995-051900-195078f
RAPHAEL ENGEL, skude på 30 kls. af Ebeltoft, ejer Jens Jensen Morup i 1683 og følgende.1959-071650-1700128, 130
RAPID, fuldskib af Ribe, 1860 så A. Riis Carstensen herfra DEN FLYVENDE HOLLÆNDER ved Kapstaden.1987-061850-1900119
RAPID, skonnert, lå i Rio sammen med CHRISTIAN i 1855.1965-031800-190034
RASMUS THOLSTRUP, gastankskib, 320 DWt, b. 1953 på Marstrands Mekaniska Verkstad. Model skænket H&S.1956-011950-200014
RAUNI, M/S, k. fra D/S VENDILA af Laiva OY Selbi, Helsinki 1965 og næ. fra SPIGERBORG. Tvangsolgt 6/1967 til D/S VENDILA og videresolgt 8/1967 til Conzaro Cia. Nav. S.A., Piræus og næ. ARION1997-051950-200051
RAVENSCOURT, bark, norsk fragtskib, kolliderede i december 1915 nær New Foundland med S/S ALLAGUASH fra rederiet ATC, NY.1986-051900-1950159
RAVNEN, jagt af København, orlogsskib. Første vandcisterne eller vandbåd i København. ca. 1785.1977-021750-18009
RECOMPENS, orlogsskib, ca. 1633.1977-041600-1650104
Rederimærke på forstævn *f1946-061900-1950169
REDFORD, HMS U-69, britisk korvet (1943)1994-031900-195043
Redningsbåd fra Harwich, redder besætning fra S/S HELSINGØR i 18931997-021850-190012
Redningsbåd, bygget af E.P. Bonnesen. Model fremstillet 1866 *m1955-071850-1900134
Redningsbåd, URÆD, lukket opfundet af norsk styrmand Brude ca. 1904.1955-071900-1950146-147
Redningsflåde, aluminiums type. *f1955-071750-1800149
Redningskugle, udviklet 1903 af I.M. Dønvig, norsk kaptajn.1955-071900-1950148
REGINA MÆRSK, anløb af Singapore - kontakt med Velfærdsstationen ca. 1978.1981-061950-200073-74
REGINA MÆRSK, M/S, containerskib, 84.900 DW, 6.400 TEU, b. 1996 Lindø til APM. *f2007-061950-2000103f, 107
REGINA, skonnert af Blankenese, kendingsnummer 184-Z, 1840.1962-061800-1850154
REGINA, slup af Århus. Flagføring ureglementeret på maleri 1840'erne.1969-021800-190036
REGINE CHRISTINE, galease bygget i Pommern 1829, fra 1833 ejet af Købmand C. Leth, forlist 18351996-061800-185086-93
REGINE CHRISTINE, galease forlist 18351993-061800-185053ff
REGNBUEN, jagt af København, orlogsskib. Anden vandcisterne eller vandbåd i København. Søsat 1790, konstruktør E.W. Stibolt.1977-021750-18009-10
REINBEK, fuldskib af Tyskland. P.A. Gruelund mønstret ca. 1900. Om læsning om bord.1964-021900-195022
REINBEK, S/S, rederiet Knöhr & Burchard, Hamburg, ejet fra 1890-1981-131850-1950157
REINDEER, yawl, b. 1838 af Jermyn i Yarmouth, ejet af et Beachcompany i Yarmouth.1983-131850-1900180
REKA, Kragerøkoggen, opmålt og modelfremstilling. Tegninger. *t1983-041900-200012-17
RENDSBORG, fregatskib, Bataviafarer ejet af de Coninck, under arrest på St. Helena 1798.1981-081750-185097
RENDSBURG, kanalskib, b. Eckernförde. Sejlede under indvielsen på Ejderkanalen 1784.1960-131750-1800210
RENNER, bark 116,5 Klstr., b. Flensborg 1858, kaptajn Johann Friedrich Brodersen (II) 1858-1861, ejet af H.C. Brodersen 1858-1861. Strandet 18/6 1861 på Great Inagua, Bahamas.1994-051850-190074, 80, 88
RENO, M/S, 233 BRT, b. 1959 som INGER af Kålandsø. 1962 s. D/S Hafnia og næ. ALSSUND. 1972 s. Stockholm og næ. RENO.2007-031950-200021
REPULSE BAY, M/S, ex SKANDERBORG, b. 1964 til D/S Dannebrog / D/S VENDILA 1964. K. 1973 af Repulse Bay Co., Hong Kong og næ.1997-051950-200051
RESCUE, eng. bjergningsdamper (1939)2002-051900-195092, 117
RESOLUCION, spansk orlogsfregat, J. Fr. Brodersen (II)s hjælp til 18661994-051850-190074, 92
RESOLUTIONEN, 90 kls., kaptajn Christian Christensen, indkøbt i Amsterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 111
RESOLUTIONEN, jagt udrustet til bjærgning af Dragør Kommune, ca. 1825-1830.1978-041800-185096
RESOLUTION, 1772, kaptajn James Cook forlangte søfolkenes udrustning pakket i køjesække.1980-031750-180043
RESOLUTION, HMS, Cooks 2. rejse (c.1775)1999-031750-180082
RESOLUTION, sejlskib, 52 kls., ført af rømøkaptajn Jef Pedersen Falk, 1795-1796.1984-021750-185015
RESTAURATIONEN, skib under Cleng Peerson, Norge.1976-061800-190073
RETFÆRDIGHEDEN, 95 kls., kaptajn Gijsbrecht Moelsen, indkøbt i Ostende, til reder Agent Thalbitzer, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 111
REVENGE, HMS, linjeskib Royal Navy, 17561994-021750-180010
REVENGE, sørøverskib fra Cape Charles, Virginia, der 1683 kaprede CHARLOTTE AMALIA ved Sierra Leone.1975-031600-170025-26, 39
RHEDERNES WELFARD, sejlskib, 51 kls., ført af rømøkaptajn Hans Petersen 1794.1984-021750-185018
RHODESIA, S/S, overtaget af Orient A/S 30/9 1915. K. 7/7 1926 af Rederiet Globus, Tyskland.2009-051900-195076, 79
RHODOS, M/S, b. hos HSM til DFDS, leveret 1948-1949.1982-061900-2000122
RHONE, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
RHONE, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Position SE for Tortola 1867-10-29 ramt af orkan og forlist 22 af 145 personer reddet.1949-041850-1900100, 102
RHONE, S/S, DFDS (1936)2005-081900-195086
RIBERHUS, M/S, 644 DW, b. 1950 Helsingør Værft til DFDS.2007-061950-200061ff
RIBERHUS, M/S, b. hos HSM til DFDS, leveret 1950.1982-061900-2000123, 142
RIBERHUUS, H/S, b. 1875, indrettet til kreaturtransport, model, foto af, *m1949-051900-1950118
RICHARD BRÖHAN, M/S, 999 BRT, b. 1959 i Travemünde som RICHARD BRÖHAN. 1959 s. D/S Hafnia og næ. HADSUND. 1963 s. Cayman Isl. og næ. FOSTER ENTERPRISE.2007-031950-200022
RIGERNES ØNSKE, fregatskib, b. 1745 på Bjørns Værft.1968-021700-180035
RIGERNES ØNSKE, fregatskib, b. 1750. Ejet af Det almindelige Handelsselskab. Kom til undsætning for det forliste CRON PRINSESSEN AF DANMARK i Mossel Bay 1753.1962-041750-1800124-126
RIGERNES ØNSKE, fregatskib, ca. 150 kls. Asiatisk Kompagni, b. 1763 til 1766 og tegninger eksisterer endnu på RA. Rejse 1768 til Ostindien. Tegning side 34 + 55 + 67 + 74. *t1987-041700-180034-35, 42-43, 45, 50-51, 55, 67, 74
RIGERNES ØNSKE, ostindiefarer 17781991-061750-180099f
RIGMOR, S/S, 1278 BRT, b. 1920 på F. Schichau, Elbing til Skagerak D/S A/S, s. 1931 til Progress D/S A/S, København. Model skænket museet.1955-011950-20007
RIGMOR, S/S, 1800 TDW, Progress, krigsforlist 1941-02-19 under engelsk administration WW2. Luftbombet i Kanalen.1999-041900-1950114, 121
RIGMOR, åledrivkvase, b. 1912 hos Christian Nielsen, Fejø. Foto side 75 og 83. *f1983-071900-200075, 78, 82-83, 88, 92, 94
RIKKE, fragtskib, rederiet Ove Skou. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
RIKY, ex M/F KONG FREDERIK IX, ophugget Alang Beach 20052009-091950-2050139
RILL, ketch af mahogny, b. Fejø Skibs- og Bådeværft 19541994-041900-195060
RIMFAXE, S/S, b. nr. 120 Helsingør Værft 1908. K. af D/S Skandia i 1916. 1918 næ. til BORNHOLM (I), k. af Rederi H. Peters, Hamburg, 1928 og næ. til HINRICH PETERS1995-071900-1950114
RIMFAXE, S/S, byg. nr. 120 i 1908 fra HSM til Schach Steenbergs rederi.1982-061900-195098
RING ANDERSEN, galease, renoveres af arkitekt David Thomas 19741997-071950-200079
RINGKJØBING, hjuldampskib, maskine 3 nHK, b. 1882 af E.C. Benzon til hr. N.J. Andsager, Ringkøbing1954-051850-190078
RIO IGUAZU, M/S, ex BRETAGNE (III), b. nr. 355 B&W 1928 til Dansk-Fransk. Tvangssolgt til Flota Mercante del Estado, Buenos Aires, 1942 og næ.1995-071900-1950104, 115
RIO VOLTA, b. 1778 ved KGH Værft, 136,5 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073, 77, 81, 96, 100, 103
RIO VOLTA, fregatskib, 136,5 kls. b. 1777 skibsbygmester Erik Eskildsen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 53
RIO VOLTA, slaveskib og dødelighed. Tegning af dæksplan p.41. *t1973-031750-180029, 40-41, 56, 70-73
RIO VOLTA, trekantrejser, slaverejser (1766-1776)1991-041750-180052
RISE, bramsejlsskonnert, b. 1902 i Odense, galionsfigur skåret af Lind-Hansen.1975-041850-195078
RITTER ST. JÜRGEN, b. 1762 i Egernsund.1990-051750-1800113
RIZA KAPTAN, M/S, ex CHRISTIAN HOLM, ex CHRISTIAN, 9.119 BRT, 12.900 tdw, b. 1927 nr. 348 B&W. S. af DDPA i 1953 til Nazim Kalhavan, Istanbul og næ. Oph. c. 1960.2008-051900-200084
ROAMER, M/S, køleskib, b. nr. 230 Helsingør Værft 1935 til JL som AFRICAN REEFER. Fra 1941 overt. af US War Admin. og næ. Tilbagelev. JL 19462000-031900-195044
ROAR EGE, vikingeskibskopi (1984)1994-061000-1100100, 108
ROBERT BRUCE, dampskib, brød 1820 i brand da kul lå tæt på kedel og fyr, der af vandmangel blev overophedet.1977-061800-1850140
ROBERT MÆRSK, byg. nr. 64, Odense Staalskibsværft, b. 1937. Overtaget af de allierede under WW2. Søfolk herfra i Alexandria.2012-031900-195039
ROBERT MÆRSK, M/S, 4050 TDW, APM, under engelsk administration WW2, tilbagelevering medio 19461999-041900-1950105, 113, 120
ROBERT, S/S, 1960 TDW, Progress, krigsforlist 3/1 1942 under engelsk administration WW2. Minesprænggt ved Southwood.1999-041900-1950114, 122
ROBERT, skonnert, b. Svaneke 1845 til Heering, s. 1856 til J. F. Thomsen, Island2000-041850-190070
ROCHA, S/S, køleskib, b. nr. 56 Nakskov Værft 1933 til JL som LAURA, næ. 1941 da overtaget af US War Admin.2000-031900-200038
RODINA, S/S, b. 679 hos B&W.2002-041900-195083, 88
RODNEY, engelsk slagskib WW2 *f2001-051900-195092ff
RODOLFO SKALWEIT, S/S, Haverbeck & Skalweit S. A., Valdivia Chile. K. 1954 som E. M. DALGAS, S/S, b. nr. 195 Helsingør Værft 1930 fra D/S VENDILA og næ.1997-051950-200051
ROEBUCK, orlogsskib, ført af William Dampier 1698-1975-031600-170037
ROEMERSWAAL, VOC-skib, kaptajn Jan Wittebol, havde i Kapstaden samkvem med danske VOOGEL PHOENIX 1678-04-10.1985-051650-1750125, 127
ROEPSTORFF, 185 kls., b. 1778 efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Erik Eskildsen i Kbh. til Roepstorff.1974-041750-180068-69
ROEPSTORFF, fregatskib fra 1778 efter tegninger af Henrik Gerner, model bygget af Tage Blum og færdiggjort af Christian Nielsen til H&S ca. 1960.1983-141950-2000215, 227
ROEPSTORFF, fregatskib, b. 1778, 154 kls., reder generalguvernør U.W. Roepstorff, reder efter ca. 1780 de Coninck & Reiersen. Model b. Tage Blum. *m1973-051750-1800114-115
ROEPSTORFF, fregatskib, Vestindiefarer, 154 kls., 22 mands besætning, b. 1770'erne af Erik Eskildsen på Grønlandske Værft, gouache af Fr.W. Munck? *p1956-061700-1800147
ROEPSTORFF, sejlskib i indiefarten for Coninck & Reiersen (1781)2004-061750-180096
ROI DES BELGES, flodhjulskib på Congofloden (1881)1999-021850-190017, 32ff, 46-55
ROLF KRAKE, panserbatteri, bistod ved isbrydning i Københavns Havn 1880, p. 85 *r1950-051850-190084-85
ROLF, S/S, af D/S Danmark (1898-99)1995-071850-1900102
ROLF, S/S, kaptajn Fleischer, rederiet Danmark D/S. Christian Schmiegelow styrmand 18831951-021850-190044-45
ROLF, åben båd, 2,5 yachttons, b. 1871 af E.C. Benzon til kompasmager Holm, København1954-051850-190076
ROLLINGEN, M/S, 400 DW, b. 1967 Cantieri Navale Felszegi S.p.A., Triest til DFDS.2007-061950-200063
ROLLON, S/S, b. nr. 70 E. Withy & Co., W. Hartlepool 1877 til Gaston Vallée, Rouen, næ., senere igen til SICILIAN, k. 1902 af Dansk-Fransk og næ. NORMANDIET (I)1995-071900-1950102f, 114
ROLLO, S/S, ex LEXA MÆRSK, 1917 s. D/S Rollo og næ. 1921 s. D/S Gylfe. 1924 næ. ALSSUND. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. Ventspils næ. WINDAU. 1935 oph.2007-031900-195012, 21
ROLV JARL, M/S, b. nr. 310 Rheinstall Nordseewerft 1958 til Det Nordenfjeldske A/S, k. 1965 af Heering fra rederiet Det Nordenfjeldske A/S, Norge, k. 1965 af Heering og næ. til HEERING MILLE2000-041950-200071
ROMA, S/S, 1507 BRT, b. 1905 til D/S Mercur, Kbh. 1916 s. D/S Dana næ. DANERY. 1926 s. D/S Halla næ. SALLINGSUND. 1927 s. Sverige næ. ACACIA.2007-031900-195023
ROMSØ, M/S, tredækker bilfærge, b. hos HSM 1973 til DSB. Foto. *f1982-061900-2000128
ROMØ af Nyborg (1935)1997-071900-195074
ROMØ MÆRSK, anløb af Singapore - kontakt med Velfærdsstationen ca. 1978.1981-061950-200073-74
ROSA ex ROSE DES ALPES, islandsskonnert af Seydisfjord, b. 1863 i Dunkerque, reder 1880-1914 ca. af T. Gunnarsson. Set i svensk havn ca. 1900. Gengivet på foto. *f1975-061850-195094
ROSENBORG, S/S, 3250 TDW, Dannebrog, krigsforlist 24/4 1943 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-305 i Nordatlanten.1999-041900-1950114, 120, 124
ROSENBUSKEN, galease ført af kaptajn Lorenz Johannes Frost. Reder Hans Chr. Hansen Randers. 1793.1990-051750-1800123, 126
ROSE, S/S, hjulskib, købt 1842 i England af købmand I.H. Lundt, Ålborg.1967-051800-1850145
ROSKILDE, 120 kls., kaptajn Barend Nannings, indkøbt i Genua til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 111
ROSNÆS ex CHARLOTTE MARIE, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Næ. 1954 til ROSNÆS, oph. 1960.1981-091900-1950106
ROSVÆRDIG, 20 kml. kaptajn Hans Rasmussen Birk, reder Borre & Fenger, rejse 1757 til St. Thomas, retur 1758.1991-041750-180048
ROTA, brig af København, 103 kls., b. 1839 i Luleå til reder Chr. Brobjerg & Søn, i kaffefarten på Sydamerika i 1840'erne. Gengivet på foto side 51. *f1984-031800-190051
ROTA, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
ROTA, fregat. S af Marinen til Puggaardske Rederi ca. 1860.1990-061850-1900133
ROTA, fregat. Ved udrangereing købt af Hans Puggaard.1945-071800-1850161
ROTA, fregat, b. 1822 - om ornamentering.1974-051800-1850104
ROTA, fregat, der bragte Bertel Thorvaldsen til Danmark 1838. Emne for ophugning på Thykysten.1976-041800-190055
ROTA, kirkeskib b. Bertel Clausen Jensen, modelskibsbygger (1930c) *f1993-041900-195034
ROTA, orlogsfregat hentede Thorvaldsens skulpturer i Livorno 1838. Fyrværkeri ved afsejlingen.1989-031800-190067
ROTA, orlogsskib taget af englænderne i 1807 set i Cartagena af DIANAs besætning 1809-1810.1957-041800-185088, 116
ROTA, S/S, 1030 TDW, DFDS, under engelsk administration WW2, tilbagelevering 28/6-19451999-041900-1950105, 113
ROTA, skonnert b. 1875 byg. nr. 10 på Rasmus Møllers værft, Fåborg. Indgår i værftsmodel på H&S.1959-021850-195024, 29, 33-34, 41
ROTA, skonnert, byg. nr. 10 på Rasmus Møllers Værft i Fåborg 1874-1878. Vist på model bygget af Christian Nielsen til H&S i 1956.1983-141950-2000211, 225
ROY MÆRSK, i Gatunsluserne, Panamakanalen 2007 *f2007-012000-2050OmsF
ROY MÆRSK, M/S, broen med styrmand *f2009-022000-205021
ROYAL CHARTER, kaptajn William Scoresby, 1856, berettede om albatrossen.1963-061850-1900119
ROYAL FAMILY, engelsk kaperskib, havde 1746 badekar til kaptajnen.1980-031700-175071
ROYAL FORTH, b. 1893 hos Ramage & Ferguson, Leith. Foto. *f1988-061850-1900125
ROYAL LOUIS, fransk orlogsskib efter hvilket orlogsskibet PRINS WILHELM blev bygget ca. 1690-1700.1974-051650-170080
ROYAL LOUIS, linjeskib, b. 1692, fransk orlogsskib på 112 kanoner. Tegning i Rigsarkivet.1962-051650-1700141-142
ROYALSHIRE, bark 4-m., engelsk. Rejse 1899 rundt Kap Horn med Lubbock. Om læsning om bord.1964-021850-190018
RUDOLPH, skonnert 3-m. af Kbh. b. 1898 på B&W til Det Danske Petroleums A/S. S. 1904 til udlandet. Foto. *f1989-021850-19505
RUNO, M/S, 299 BRT, b. 1913 som INGEGERD af Gøteborg. næ. HANESTRÖM II. 1953 næ. RUNO af Donsø. 1962 s. D/S Hafnia og næ. BROSUND. 1970 s. M.H. Simonsen, Middelfart.2007-031950-200021
RUNØ, fragtskib, rederiet Baltic / J.C.Th. Jensen. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
RUSSIA, S/S, byg. nr. 18 i 1889 fra HSM til Kjøbenhavn D/S A/S.1982-061850-190091
RUTH af Marstal, skonnert 3-m., b. Marstal 1902, forlist 1910. *f1953-041900-195061
RUTH RIIS, coaster, BT 1167, forlist ved Filippinerne i 19912004-051950-200080
RUTH, Kertemindebåd af Kerteminde, b. ca. 1878. Opmåling af Christian Nielsen 194?.1983-141850-1900220
RUTH, MSk, 512 TDW, A.E. Sørensen, forlist 10/1 1943 under engelsk administration WW2. Strandet ved Belfast i stormvejr.1999-041900-1950115, 124
RUTH, slettopskonnert 4-m., b. 1920 af Martin Jørgensen, Thurø.1968-041900-195056-68
RYGJA, S/S, 3876 BRT, b. 1905 som RYGJA, Bergen. 1915 næ. ALLAGUASH , N.Y. 1924 s. D/S Birte Jensen / Jensen Line og næ. BIRTE JENSEN. 1926 s. D/S Codan og næ. GULDBORGSUND. 1927 s. Grækenland og næ. MARATHON.2007-031900-195022
RYGJA, S/S, k. 1915 i Norge til Albert Jensen. Omreg. til USA-flag og næ. til ALLAGUASH.1986-051900-1950136, 151
RYLEN, kutter, 4,7 yachttons, b. 1896 af E.C. Benzon til apoteker Augsburg, Roskilde.1954-051850-190078
RÆVEN, kongebåd, der besørgede trafik mellem vagtskibe ved Helsingør og København2010-051750-180080
RØDE ROSE, jagt, b. på Fyn, fortømret 1746 på Bjørns Værft.1968-021700-180041
RØDEFIORD, sejlskib, 48 kls., ført af rømøkaptajn Niels Pedersen 1787-1795.1984-021750-185018
RØDEFIORD; fiskehukkert, tegnet af Henrik Gerner i 1770'erne, modtaget i model på H&S 1962. Model p.15 *m1962-021750-18006, 15
RØDEFJORD, hukkert, b. 1779 hos Peter Applebye, tegning fremstillet efter tegning på RA, af Christian Nielsen 1961.1983-141950-2000224
RØDFAXE, S/S, b. nr. 142 Helsingør Værft 1913. K. af D/S Skandia i 1916. 1918 næ. til SLESVIG (II), k. af Rederi A/B Runa, Helsingborg, 1936 og næ. til SINGOALLA1995-071900-1950114
RØDFAXE, S/S, b. på HSM til Primula D/S A/S ca. 1918.1982-061900-2000102
RØEPSTORF / ROEPSTORFF, fregatskib, ca. 1780. Gouache af Frederik Wessel Munck. *p1951-071750-1800106
RØMØ, skonnert, skoleskib, J.L. i Valencia (1943)1994-031900-195029
RØSEN, 4-m m-sk., 382 BRT, b. 1920 Codanværftet Køge til Rederiet Dragør. 1921 s. A/S Halla. Feb. 1923 s. gros. C.M. Engholm, Kbh. Feb. 1923 s. til Sverige.2007-031900-195012, 23
RØSNÆS, M/S, b. Odense Stålskibsværft 1945 til Dansk-Fransk, K. dec. 1945 af DFDS1995-071900-1950106
S 51, ubåd, USA, sank 1925-09-25 efter kollision med S/S CITY OF ROME.1946-021900-195039
S. ANNA, flådeskib 16481997-081600-165087
S. ANTONIO, brigantine, kaptajn Domenico Gierolino, sejlskib på glasmaleri. Ca. 1768 i Genoas søfartsmuseum.1963-041750-180082
S. LOUISA, skonnert af Isafjord, Island, b. i København, her foto af rederen grosserer A. Asgeirssons datter Sigridur Louisa, der var forlæg til galionsfiguren skåret af W.E. Møen 1872. Portrætfoto *f1975-041850-195067-70, 81
S.A. WATERBERG, M/S, containerskib, 50.017 DW, b. 1979 på Chantier de la Ciotat til Safmarine som S.A. WATERBERG. 1999 s. til APM, 2001 næ. MAERSK CONSTANTIA. *f2007-061950-2000108
SABINE, S/S, fragtskib ramt af flybeskydning samtidig med S/S GERTRUD (1943)1992-061900-1950113
SACO, S/S, Albert Jensen rederi, omreg. til USA-flag 1915.1986-051900-1950145
SAGA SIGLAR, knar (c.1980-2000)2001-071950-2000116
SAGA SIGLAR, rekonstruktion af vikingeskib 1 fra Skuldelev. 1986.1986-041950-2000131
SAGA, barkentine af Marstal, ca. 1893, model visende vandanker på dæk. *m1977-021800-190017
SAGA, barkentine b. Marstal 1893, 285 brt, k. 1918 af A. E. Sørensen. Slg. 1921. *f1991-051900-195075
SAGA, barkentine, b. 1893 hos Rasmussen og Bager, Marstal, tegning af Christian Nielsen.1983-141950-2000225
SAGA, fuldskib, 2062 brt, b. 1883 i Dumbarton som CROWN OF DENMARK. K. til Norge og næ. K. 1916 af Volante og næ. VIBEN. K. 1923 af A/S Anders Just, Kbh. 1923 solgt til ophugn. i Tyskland.2006-041900-195046
SAGA, købt af Preben Jebsen, Bergen, i 1868.1966-141850-1900215
SAGA, M/S, b. nr. 25, Nya Varvs A/B Öresund, Landskrona til A/S Saga, Oslo 1926. K. Motortramp 1931 og næ LUNDBY.2005-041900-195034
SAGA, vagtskib i Sundet -1856-1965-031800-190037
SAGINAW, S/S, Albert Jensen rederi, omreg. til USA-flag 1915. Købt som SOLVEIG i Bergen og næ. til NYLAND som dansk, men opbragt inden afrejse til USA i Marseille, overt. af Frankrig og næ. til LA MARNE.1986-051900-1950145-146
SAINT ALAIN, S/S, ex GERDA TOFT, b. nr. 113, Antwerp Engineering Co. 1930 til D/S Jutlandia (Jens Toft), rekvireret 1942 til Soc. Navale de l'Ouest, Paris, næ. Som tysk næ. GERTRUD1992-061900-1950106
SAINT ALBANS, fragtskib 1265,5 RT, Pontoppidans rederi, Helsingør1949-091850-1900150
SAINT ALBANS, fregatskib, rederiet J. S. Pontoppidan, Helsingør (1873)1993-071850-190074
SAINT ALBERT, S/S, ex BETTA, b. nr. 46, Nakskov Skibsværft 1924 til Vesterhavet, JL, rekvireret 1942 til Co. des Chargeurs Réunis, senere Worms & Cie, Paris og næ.1992-061900-1950106
SAINT BERNARD, S/S, b. nr. 212 Lübecker Maschinenbau2002-041900-195087
SAINT ETIENNE, S/S, b. Lübecker Maschinenbau, maj 19222002-041900-195087
SAINT ETIENNE, S/S, ex BIRGIT, b. nr. 7, Lübecker Maschinenbau GMbH 1924 til D/S Dania (Chr. Andersen), rekvireret 1942 til Cie. Delmas Vieljeux La Rochelle & Paris, næ.1992-061900-1950106
SAINT FELIX, M/S, ex NICOLINE MÆRSK, b. nr. 20, Odense Stålskibsværft 1925 til D/S af 1912 APM, rekvireret 1942 til Cie. des Messageries Maritimes, Paris, næ. Som senere tysk: NICOLINE MÆRSK1992-061900-1950106, 113
SAINT JOSEPH, S/S, b. nr. 6 Kish, Boolds & Co., Sunderland 1883 til Gaston Vallée, Rouen, k. 1902 af Dansk-Fransk og næ. SLESVIG (I)1995-071900-1950114
SAINT LUCIEN, S/S, ex AALBORG, b. nr. 18, Stuhrs Maskin- & Skibsbyggeri, Ålborg 1920 til D/S Dannebrog, rekvireret 1942 til Soc. Maritime Nationale, Lorient og næ som tysk under samme navn.1992-061900-1950106
SAINT RAYMOND, S/S, ex GERD, b. nr. 217, Helsingør Værft 1935 til D/S Torm, rekvireret 1942 til Cie. de Navigation Paquet, Marseilles og næ1992-061900-1950106
SAINT SAUVEUR, S/S, ex STELLA, b. nr. 213, Helsingør Skibsværft 1929 til Vesterhavet, JL, rekvireret 1942 til Cie. Nouvelle de Navigation Busck, Marseille og næ, som tysk under samme navn.1992-061900-1950106
SAINTE GISELE, S/S, ex JOHANNES MÆRSK, b. nr. 1154, Schichau GmbH, Danzig 1925 til D/S af 1912 APM, rekvireret 1942 til Soc. Navale Caennaise, Caen, næ. Som tysk næ: JOHANNA1992-061900-1950106
SAINTE MARTINE, S/S, ex INGEBORG, b. nr. 162, Kbhs Flydedok & Skibsværft 1924 til D/S Torm, rekvireret 1942 til Union Industr. et Maritime Soc. Fr. d'Armament, Paris, og næ, som tysk: INGEBORG1992-061900-1950106
SALADIN, S/S, b. nr. 255 T. Royden & Sons, Liverpool 18902004-041850-190041
SALISBURY, HMS (1739)1999-031700-175078
SALLINGSUND, S/S, 1507 BRT, b. 1905 til D/S Mercur, Kbh som ROMA. 1916 s. D/S Dana næ. DANERY. 1926 s. D/S Halla næ. SALLINGSUND. 1927 s. Sverige næ. ACACIA.2007-031900-195023
SALLING, M/S, coaster b. 1957, 1109 BRT, rederiet Draco D/S A/S, København. Model skænket H&S af skibsreder R. Fischer-Nielsen. *m1974-071950-2000141
SALLY MÆRSK, M/S, 5231 TDW, APM, krigsforlist 1941-09-10 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-81 ved Grønland.1999-041900-1950113, 122
SALOME, skonnert, 84 BRT, b. 1872-1873 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041
SALTHOLM, ex S/S HANS P. CARL, b. nr. 291 fra 1948 på Helsingør Skibsværft til rederiet Hejmdal. Foto side 139, tegninger side 140-141. Solgt 1960-05-11 til Soc. Industria Armamento, Venedig, og næ. til CATERINA COSULICH.1971-081950-2000143
SALTHOLM, hukkert, Møllerup gav forslag til ornamenter i 1761.1974-051750-180085
SALVATOR MUNDI, fregatskib, reder Vestindisk-guineisk Kompagni. Rejser 1719 til 1729. Forlist på Anegada Rev 1729-08-16.1976-031700-175038-50
SALVATOR MUNDI, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, forliste i 17292010-061700-1750106
SALVATOR, pilgrimsskib 1514 fra Holland til Det Hellige Land. Omtale af passagerbekvemmelighederne.1980-031500-155076
SAMARTIA, S/S, b. 1901 i West Hartlepool, rederi Norden, kaptajn Per Møller Pedersen ca. 1905-1914. Foto side 204. *f1985-061850-1950203-205
SAMKA, coaster - lånetilsagn fra Skibsbevaringsfonden 19921993-111950-2000139
SAMOA, M/S, i canadisk havn (c.1955) *f2003-011950-2000OmsF
SAMOS, M/S, b. 1960 hos HSM til Helsingborg A/B, rederi i Hälsingborg.1982-061900-2000135
SAMOS, M/S, b. hos HSM til DFDS i 1960.1982-061900-2000133
SAMOS, M/S, b. hos HSM til DFDS, leveret 1948-1949.1982-061900-2000122
SAMPO, finsk isbryder, 3000 HK, deltog i samarbejde med danske vinteren 1926-19271950-051900-195098, 104
SAMSØ, 4-m. fore-and-aft skonnert, b. c.1916 til ØK, opbragt af Ty. 1918 og prisedømt1998-071900-1950119f
SAMSØ, ex FALSTER, S/S, b. 1863 af E.C. Benzon, solgt 1866 til interessentskab i Århus og næ.1954-051850-190061-62, 74
SAMSØ, ex FALSTER, S/S, b. af E.C. Benzon1954-051850-190061
SAMSØ, M/S, BRT 324, NRT 172, b. 1876 i Middlesborough, UK. Reder Einar Holm, torpederet Nordsøen 1/5 1918. Vedr. Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-195028
SAMSØ, S/S, 2550 TDW, Heimdal, krigsforlist 1/5 1941 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-103 i Nordatlanten.1999-041900-1950114, 122
SAMSØ, S/S, b. 1930 hos HSM til Heimdal D/S A/S. Foto. *f1982-061900-2000106-107
SAMSØ, S/S, ex FALSTER, b. 1866 hos E. C. Benzon. K. DFDS 1866 og næ. 1869 solgt til Kbh og omb. dampfiskerkvase. K 1876 af Tuxen & Hammerich, Nakskov. K. 1880 Kbhs. Fiskeriselskab og næ PRØVEN2005-071850-190061f
SAMUEL BAGGE, norsk skib kommunikationshjælp for M/S KINAs forlis 19471995-081900-1950124
SAMUEL, 179 kml. Vestindienrejser 1804-1806, reder Hans Peter Kofoed1991-041800-185056
SAN JUAN, sp. galleon frl. 15652003-041550-160052
SANCTE JØRGEN, ex DEN MISUNDELIGE HEST, krejert, 19 kls. hjs. Nakskov.1958-051650-175096
SANCTE MARIA, bøjert, afleveret 1639, b. hos Berns & Marselis i Neustadt.1982-051600-170072
SANDAR, M/S, b. nr. 149 Marinens Hovedverft, Horten 1963 til Viriks Rederi A/S som SANDAR, k. af Heering 1968 og næ. til HEERING KIRSE2000-041950-200072
SANKT ANDREAS, galiot, 60 kls., købt af Andreas Bjørn 1744, og næ. SANKT MICHAEL.1968-021700-180028
SANKT ANDREAS, skude af Læsø, 16 kls., 1727 målebrev. Kaptajn og partejer Claus Andersen.1972-111700-1750187
SANKT ANDREAS, vestindiefarer, kaptajn Peder Jensen Giested 1735.2009-061700-175094
SANKT ANNA, dk. sejlskib (1635)2003-021600-165012
SANKT ANNE, skude af Brarum, Læsø, 1710. Kaptajn og halvpartejer Niels Lauridsen, søn af halvpartejer Laurids Nielsen.1972-111700-1750186
SANKT CROIX, S/S, b. B&W, 1907, 2500 BRT til Vestindisk Kompagni2000-021900-195026
SANKT CROIX, S/S, b. Flensborg 1904 til Vestindisk Kompagni2000-021900-195026
SANKT DANIEL, ejer Andreas Bjørn 1741. Hjemkommet til brylluppet 1741-09-27.1968-021700-180028
SANKT HILDA, uddybningsskib rd. Monberg, Saabye & Lerche (1915)2001-031900-195040
SANKT HILDA, uddybningsskib, k. 1913, rd. Saabye & Lerche m.fl. *f2001-031900-195044
SANKT JACOB, skude af Stoklund, Læsø, 15 kls., 1726. Kaptajn og partejer Christoffer Andersen.1972-111700-1750187
SANKT JAN, S/S, b. B&W 1907, 2500 BRT til Vestindisk Kompagni2000-021900-195026
SANKT JAN, S/S, b. Flensborg 1904 til Vestindisk Kompagni2000-021900-195026
SANKT JØRGEN, kbh. sejlskib (1684)2003-021650-170019
SANKT MICHAEL, ejer Andreas Bjørn 1741. Hjemkommet til brylluppet 1741-09-27.1968-021700-180028
SANKT PETER, ejer Andreas Bjørn 1741. Hjemkommet til brylluppet 1741-09-27.1968-021700-180028
SANKT THOMAS PACKET, brig rd. C.G. Fleischer (1822)2001-031800-185025
SANKT THOMAS, S/S, b. B&W 1904 til Vestindisk Kompagni *f2000-021900-195026
SANKT THOMAS, S/S, b. B&W 1907, 2500 BRT til Vestindisk Kompagni2000-021900-195026
SANO-R, sandsuger og ralsuger, 398 BRT, strandet på Jyllands vestkyst og kondemneret i 19932004-051950-200080
SANS-COULOTTE, linjeskib af 120 kanoner, næ. til L'ORIENT på Toulons red 1798 med Napoleon på dæk. *r1962-031750-180027, 29
SANT JOHANNIS, kaptajn Erick Boreus - fik puncheboller - kaptajnsgave fra mægler til kaptajnen 1758.1964-101750-1800134
SANTA ELIANA, containerskib, ombygget CS-tanker. Grace Line. - 1960 -2007-061950-200075
SANTA LEONA, containerskib, ombygget CS-tanker. Grace Line. - 1960 -2007-061950-200075
SANTA MARIA ex MARIGALANTE, nao-skibstype benyttes af Columbus, c. 100 tons, 25 m lang, besætning 40 mand1992-031450-150040-51
SANTA MARIA LA GALANTE ex SANTA MARIA, ex MARIGALANTE, Columbus' skib1992-031450-150040-51
SANTA MARIA, Columbus' skib, tegning af kopi bygget 1892, Barcelona, tegnet af Ebbe Sadolin (1953) *t1992-031450-150042
SARAH, 48 kls., kaptajn Petter Hansen, indkøbt i Rotterdam til reder Konferensråd Niels Ryberg, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 112
SARDINIA ex OLAU JARL, M/S, b. hos HSM i 1964, men næ. før leveringen til SARDINIA.1982-061900-2000140
SARGO, US ubåd sænker M/S NORDBO under japansk admin. 1942-09-25.1998-051900-195092
SARPEN, orlogsbrig på 18 kanoner, chef kaptajnløjtnant Jacob Arenfeldt, krydsede 1793 i Skagerrak.1981-081750-185095
SAXEMBORG, ostindiefarer, ejer Det Nederlandske Forenede Ostindiske Kompagni 1670.1985-051650-1750115, 124
SAXKJØBING, S/S, b. 1898 nr. 141 på Fullerton, Paisley, Skotland. Ruten Sakskøbing - Fejø - København.1966-131850-1900202
SAXON, S/S, 2664 BRT, b. 1891 som SAXON af Cleveland. 1924 s. Jensen Line og næ. ANNA JENSEN. 1926 s. D/S Codan. 1927 oph.2007-031900-195021
SAXO, M/S, af Nørresundby, en caroliner, 150 BRT, b. hos H.c. Christensens Staalskibsværft i Marstal. Foto side 24. *f1989-021900-200024
SAXO, S/S, b. 1866 hos B&W til H. P. Prior.1944-031850-190080, 83, 87, 91
SÃO GABRIEL, skib for opdagelsesrejse (c.1500)1943-021450-150024ff
SÃO RAPHAEL, skib for opdagelsesrejse (c.1500)1943-021450-150024
Sahurés skib, model fremstillet ca. 1920 af C. Busley til Deutsches Museum, Berlin, p. 116 *m, p.121 indre *t1950-071900-1950116, 122-124
Sally v/A. Johansson, Mariehamn, A/B, k. 1962 M/S VEDBY, b. nr. 664, B&W til Motortramp 1943 og næ til DAFNY. Videresolgt 1975 til Eckhardt & Co. Hamburg.2005-041900-200039
Sandskuder, brugt i fart Norge - Jylland til 1900.1965-041800-1900110
Sandskuder, skibstype fra Nordvestjylland.1972-111600-1900155
Sarpen, brig, i træfning med tripolitanske skibe 1797-05-16. Situationen malet af C.C. Parnemann.1979-061750-1800151
SCANDIA, fragtskib, rederiet D.F.K. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
SCANDIA, S/S, -1867-1944-031850-190088
SCANDIA, S/T, 11673 TDW, Danske Petroleums Selskab, under engelsk administration WW2.1999-041900-1950113
SCANDINAVIC, S/S, ex H. PONTOPPIDAN, D/S VENDILA. K. 1932 af Rederi-A/B Britannia, Helsingfors og næ.1997-051900-195050
SCANDINAVIEN, fragtskib lejet af regeringen i februar 1864 iht. H. P. Priors opgørelse.1944-031850-190071
SCAPA FLOW, ex LÜBECK b.19142002-021900-19508
SCHACK RATHLOU, fregatskib af Flensborg, b. 1777 i København, 113 kls., reder fra 1798 Rickleff Ingwersen, fra 1808 Peter Jansens enke. Kaptajn 1798-1809 Peder Pedersen Tagholm fra Rømø. Skibsportræt gengivet side 13. *p1984-021750-185013, 18-19
SCHARNHORST, tysk slagskib WW2 *f2001-051900-195094
SCHARTOR, M/S, hansaskib b. nr. 282 Helsingør Værft 1947, før afl. ændret til m/s og k. af Dansk-Fransk og næ. NORMANDIET (V)1995-071900-1950115
SCHLESWIG = SLESVIG, fregatskib, Asiatisk Kompagni, gjorde hjemrejse i 1738 på 148 dage i 1738.1978-021700-180030, 33-34
SCHULENSEE, S/S, ex SVEND, b. nr. 129 fra 1872 reder A/S D/S Senta, Kbh. Opbragt og næ. 1917-01-05. 1919 overtaget af Shipping Controller, London. Senere bestyret af J. Currie & Co. Oph. 1921.2008-051900-195077
Schultz' Grund Fyrskib - inddraget på grund af is, antal dage i perioden fra 1879 til 1950.1950-051850-195094-95
Schultz' Grund fyrskib udlagt 1872.1960-081800-1900115
Schutae - skibstype benyttet ved fangst af sild på Skånemarkedet for det tyske marked i middelalderen1945-021200-150038f
SCHWARZENBERG, østrigsk orlogsskib, skudt i brand af NIELS JUEL 1864 ved Helgoland.1989-031800-190047
SCHWEIGAARD, S/S, b. 1883 Bergens Mekaniske Verksted til rederiet M.J. Schelderup, Bergen. Kaptajn William Hansen førte skibet til 1892.1966-141850-1900218
SCHAARTOR, M/S, b. nr. 282 fra HSM i 1945. Bygget efter Hansaprogrammet og overtaget af Dansk-Franske D/S efter krigen, næ. til NORMANDIET. Foto. *f1982-061900-2000115-116
SCOTIA, barkskib af Newcastle, kaptajn Barber. Per Møller Pedersen mønstret 1878 som matros.1985-061850-1950178, 188
SCOTIA, H/S, 3900 tons, 4600 HK, fart 16,5 knob, b. 1861 til Cunard Line.1977-061850-1900136
SCOT, S/S, b. 1895 i Newcastle som BANGARTH, k. 1906 til Dampskibsselskabet Scot, A/S og næ. Sænket af ubåd 23/4 1917 ved St. Abb's Head, besætning reddet af eng. f/s SCOPIO.1997-051850-195042
SCT. JØRGEN, galease, 16 BRT, b. 1882 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041
SCT. JØRGEN, krejert, ejer Peder Holm, kaptajn Rasmus Friis. Sejlede 1701 til Amsterdam med korn.1958-051650-175098, 100
SCT. MARIA, sejlskib 3-m., 42 kls., bilbrev 1704-03-17 i Grenå. Skøde 1703-12-22 fra Anders Sørensen Kolstrup, Grenå, og Christian Rasmussen Bay, København til kaptajn Peder Jørgensen Helgenes og Ole Leth, København.1971-021700-17508
SCT. PETER, galiot, b. og reg. 1696-03-24 i Nakskov. 11,5 kls. Ejere Peder Hansen Holm og Rasmus Mortensen Bille.1958-051650-175096
SEA SERPENT, clipper af New York, 1851, om uniformering.1979-021850-190049
SEA STAR, coaster, BT 1433, kollideret i Caribien i 19982004-051950-200081
SEALAND MACLEAN, S/T, SL-7 containerskib, 1.900 TEU, b. 1972.2007-061950-200089
SEATRAIN CHARLSTON, M/S, containerskib, 32.153 DW, 1.800 TEU, b. Ishikawajima-Harima, Japan 1974 som M/S SVENDBORG MÆRSK. 1979 chartret af Seatrain og næ. SEATRAIN CHARLSTON, retur til APM næ. CHALLENGER2007-061950-200082
SEATRAIN HAVANA. nyb. til rederiet Seatrain i 1929. Plads til 100 jernbanevogne.2007-061900-195066
SEATRAIN NEW ORLEANS, 7.684 BRT, b. Swan & Hunter, Newcastle. Tanker ombygget til jernbane-ro-ro-skib for rederiet Seatrain i 1929. *t2007-061900-195066f
SEATRAIN NEW YORK. 1932 nyb. til rederiet Seatrain i 1929. Plads til 100 jernbanevogne.2007-061900-195066
SEATTLE, S/S, ex SYDLAND, ex BANGOR, k. 1915 i Oslo Norge til Albert Jensen og næ. til SYDLAND. Reg. i USA som SEATTLE, men opbragt af England.1986-051900-1950136, 147
SEDOV, ex KOMMODORE JOHNSEN, skoleskib, ex MAGDALENE VINNEN, tysk bark 4-m., 3200 BRT, b. nr. 372 Germaniawerft, Kiel, 1921.1981-091900-1950103
SEINE, S/S, 1.813 tdw, b. 1899 Wm. Dobson & Co., Newcastle til DFDS. S. 1903 til Dunkerque, k. igen 1935. S. 1954 til ophugning i Tyskland. *f2008-031900-195040-41
Sejlskib uden typebetegnelse, 1 mast, ca. 1600-1700. Fra maleri i Mads Lærkes Gaard i Nyborg fra 1601. *p1959-071650-1700127
SEJRØ, S/S, b. 1907, fragtskib, halvmodel skænket af rederiet Heimdal1950-011900-195010
SEJRØ, S/S, b. 1929 hos HSM til Heimdal D/S A/S.1982-061900-2000107
Seksmandsfarer, færingerbåd. Model *m1957-051950-2000140-141
SELANDIA (II) *f1946-061900-1950167
SELANDIA (II), b. 1938 Nakskov til ØK, indsat Bangkokruten 4/11 1938. *f2009-071900-1950118-130
SELANDIA (I) *f1946-061900-1950167
SELANDIA, M/S, b. 1912 på B&W til ØK. Foto. *f1988-041850-195048-49
SELANDIA, M/S, b. B&W 1972 til ØK, 34700 DW *f2004-011950-2000OmsF
SELANDIA, M/S, b. nr. 276 B&W til Ø.K. K. 1936 Norseman Steamship Co. og næ NORSEMAN. K. 1940 A/B Finland-Amerika Linjen og næ TORNATOR. Forlist 26/1 1942 ved Omaizaki, Japan.1991-031900-195018-36
SELANDIA, M/S, containerskib, 34.700 DW, 2.272 TEU, b. B&W, 1972. Forlænget 1984 til 2.821 TEU. 1993 s. USA Sea Lift Command. *f2007-061950-200079, 81, 89f, 103
SELANDIA, M/S, EAC skib, kaptajn Juel-Brockdorff 1920 ca. før han fik skoleskibet KØBENHAVN.1988-061900-1950133
SELANDIA, M/S, generalarrangement *d1991-031900-195018
SELANDIA, M/S, maskinrummet, 1. galleri *f1991-031900-195027
SELANDIA, M/S, model *m1991-031900-195020
SELANDIA, M/S, rederiet Ø.K. - i drift 19121996-071900-1950110
SELANDIA, M/S, under bugsering i havn, sideværts foto (1912-1920) *f1991-031900-195030
SELANDIA, M/S, under indsejling København 26/6 1912 efter jonfrurejse *f1991-031900-195033
SELANDIA, M/S, ved kaj i Göteborg december 1912 *f1991-031900-195034
SELANDIA, M/S, (I).2009-051900-195075
Selling, bådtype anvendt til transport mellem skib og kyst i Tranquebar (1700-1750)1992-041600-170081
Selling, bådtype på Coromandelkysten (1987) *f1991-061950-200098ff
Sellng, bådtype, fladbundet ca. 10 m lg. roet af 8-12 mand og styrmand; benyttet i Trankebar og på Coromandelkysten1991-061750-200095-102
SELMA DAN, S/S, medsejlads (1947)1994-031900-195052
SELMA HEMSORTH, 3-mastet bark, b. 1898 som MABEL RICKMERS; solgt 1925 til G. Erikson, Åland og næ. til WINTERHUDE2000-031900-195045f
SELVIK, S/S, kollideret ved Robin Hood Bay 1941-02-15 med S/S PARIS, tilh. Pacific D/S.1999-041900-1950121
SENECA, S/S, k. 1915 i Norge som RAGS til Albert Jensen og næ. til VINLAND. Omreg. til USA og næ. til SENECA, men aldrig gennemført og solgt til Norge 1916-06-00.1986-051900-1950136, 145-146
Serce Limani-skibet fra Tyrkiet nær Rhodos, c.10252003-041000-105047
SERINGAPATAM, bark af Helsingør, b. 1837 i London, 823 NRT, indfl. 1865 af I.S. Pontoppidan, Helsingør, strandet 1874-04-02 på Lillegrund. Tegning af Andreas Lind. *t1978-041850-1900101
SERINGAPATAM, bark på 400 klst., b. 1837 i London, k. til Pontoppidans rederi Helsingør, tegning af Andr. Lind, 1866, *t1949-091850-1900150-151
SHANTY, skonnert, 32 49/100 NRT, kendingsbogstaver OXFL. B. 1895 på Fløytrup & Schmidts Skibsværft, Nyborg. Næ. fra EJNER 1962 og ombygges til lystfartøj.1999-061950-2000147ff
SHEATON, S/S, b. nr. 91 J. Blumer, Sunderland2002-041900-195086
SHELL FOIL, M/S, ex DANMARK, tankskib, 10.517 BRT, 16.400 tdw, b. 1931 nr. 590 B&W til D/S Myren. S. 1934 til DDPA. Depotskib under WW2. S. 1948 Shell-Mex & BP London og næ.2008-051900-195086
SHENANDOAH, fuldrigget skib, rundet Kap Horn på rejse til San Francisco.1956-021850-190028
SHETLAND (II), M/S, b. nr. 1101 Mitsui, Tamano 1978 til Dafra Tramping Inc., Monrovia. K. af Muzivia Shipping Co., Monrovia 1979 og næ. AD ASTRA.1995-071950-2000117
SHETLAND (I), M/T, b. nr. 1017 Lindholmen, Göteborg 1951 til Dansk-Fransk. K. 1962 af Cia. Amadora San Francisco, Piræus og næ. LAGOS SUPERIOR1995-071950-2000115
SHETLAND, M/T, b. 1951 på Lindholmens Varv i Göteborg for Dansk-Franske D/S A/S, København. Model skænket museet.1955-011950-20007
SHINTSU MARU, S/S, ex KAISOW, b. nr. 378 D. & W. Henderson, Glasgow, 1895 til China Mutual Steam Nav. Co., London ; s. Jap. næ. senere til TOYO MARU. 1919 k. D/S Gylfe og næ. ALSSUND. 1923 oph.2007-031900-195015
SIAM, M/S, 10075 TDW, ØK, krigsforlist 1942-09-30 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-506 i Sydatlanten.1999-041900-1950113, 123
SIBIRIAKOV, ex JÄÄKARHU, finsk isbryder, 9200 HK, deltog i samarbejde med danske vinteren 1926-1927. Aflev. som krigsskadeerstatning til Rusland og næ.1950-051900-195099, 104
SIBONGA, M/S, b. 1953 i Nakskov til ØK, 10400 DW (1972) *f2004-011950-2000OmsF
SIBONGA, M/S, b. 1953 Nakskov Værft til ØK *f2003-051950-200067
SIBONGA, M/S, EAC-ejet skib. Skibsklokke tilgået H&S' samlinger 20092010-082000-2050159
SICILIAN, S/S, b. nr. 70 E. Withy & Co., W. Hartlepool 1877 til Gaston Vallée, Rouen som S/S ROLLON, senere næ. K. 1902 af Dansk-Fransk og næ. NORMANDIET (I)1995-071900-1950102f, 114
SICILIEN, M/S, Middelhavsskib, b. 1939 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000112
SIENA, M/S, fragtskib, foto af messeliv fra 1980. Foto. *f1987-071950-2000175
SIENKIEWICZ, M/S, fragtskib b. 1960 hos HSM til polsk rederi.1982-061900-2000138
SIERRA LEONE, S/S, b. 1920 som ALSSUND til D/S Atalanta, 1929 s. D/S Hafnia og næ. ALSSUND. 1941 torp.2007-031900-195017, 21
SIF, skonnert 3-m. af Marstal, b. 1918 i Korsør. Christian Jørgensen Raahauge, kaptajn ca. 1927-1930.1967-031900-195079
SIF, skonnert, 19 kls. b. af E.C. Benzon. Ejer 1857 kaptajn Christophersen. p.62 *f1954-051850-190062, 73
SIF, skonnert, b. 1857 hos skibsbygmester E.C. Benzon, Nykøbing F., 19 kls.1983-131850-1900191-192
SIGNE ex NAJADEN, fregat, fra 1876 bark af København, b. 1853 på Orlogsværftet til Flåden, men solgt 1865 til et Puggaards rederi. Galionsfigur gengiver rederens hustru Signe Puggaard 1865. *f1975-041850-195059-60, 81
SIGNE, korvet, ex NAJADEN, s. af Marinen til Puggaardske Rederi ca. 1860, næ. SIGNE.1990-061850-1900133
SIGNE, S/S, ex P. MADSEN, b. 1924, til D/S VENDILA. K. 1939 af Käsmu Laeva Omanikud, Tallinn og næ.1997-051900-195050
SIGRID, brig, ejet 1876-1899 af skibsreder J.D. Björkegren, Simrishamn.1966-071850-190099
SIGRID, fragtskib, rederiet Progress. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
SIGRUN, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
SIGVALD, S/S, 1249 BRT, b. til D/S Hamlet som SIGVALD. 1926 s. D/S Halla og næ. VILSUND. 1928 s. Sverige næ. OMBERG. 1960 oph.2007-031900-195010, 14, 23
Sildekåg fra Nibe Kirke, opmålt 1703. *t1965-041700-175088
SILKEBORG, fragtskib, rederiet Dannebrog. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
SILVERFIR, M/S, ex TALORO ex TUREBY, b. nr. 615, B&W til Motortramp 1936. K. 1960 af Teulada SpA og næ. K. 1963 af Co. Comercial y Nav. San Martin og næ. K. 1968 Blue Greek Sea, panama og næ STELLA2005-041900-200037
SIMBA, M/S, b. 1955 B&W til ØK *f2003-051950-200073, 89
SINALOA, M/S, containerskib, 16900 BRT, rederiet ØK, rejse fra Vancouver over Stillehavet 1979. Foto side 169, 182, 190, 195, 202, 212. *f1987-071950-2000168-214
SINE MÆRSK, anløb af Singapore - kontakt med Velfærdsstationen ca. 1978.1981-061950-200070-71
SINGOALLA, S/S, ex SLESVIG (II), ex RØDFAXE, b. nr. 142 Helsingør Værft 1913. K. af Rederi A/B Runa, Helsingborg, 1936 og næ. til1995-071900-1950114
SINT CAROLUS, Bengalenfarer. Tømmermand Martinus Mundelaar mønstret 1724.1989-061700-1750150, 166
SIR HUON, M/S, ex COLUMBIA, b. 1928 Nakskov til Orient. Beslaglagt 1940 US War Shipping Admin. og næ. Torpederet 30/8 1942 ved Trinidad.2009-051900-195086f
SIR KARL KNUDSEN, M/T, b. 1928 af Nakskov Skibsværft til Klaveness & Co., Lysaker, Norge, *f1949-051900-1950124
SIRI ex ANNA, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Ejedes af Asmussen-familien til 1935, da s. til Sverige og næ. til SIRI. Fra 1950 som LILL-PIA. S. til Vestindien 1966-12-10.1981-091900-1950105
SIRI ex CHRISTIAN ex ZEEMEEUW af Groningen. Skonnert b. på Germaniawerft, Kiel b. nr. 396. Fra 1935 næ. til SIRI af Svendborg. minesprængt 1946-10-30. Minesprængt og sunket 1949-01-27. Bjærget og rep. som ARVI af Marstal.1981-091900-1950108
SIRIUS, dampskib, krydsede 1838 Atlanterhavet fra øst til vest for damp.1949-041800-185084
SIRIUS, M/S, ex EPTANISSOS, ex BOGATYR, b. 1958, S. 1973 af D/S Myren til Kalamos Comp. Naviera, Panama og næ. EPTANISSOS. S. 1984 til Sirius Shipping, Malta, og næ. Oph. 1984.2008-051950-200092
SIRIUS, slæbebåd, København (1906)1995-021900-195024
SIRI, S/S, norsk, påsejlet S/S H. G. PETERSEN, D/S VENDILA ved Falmouth 19181997-051850-195050
SISU, isbryder, finsk, -1950-1950-051900-1950104
Sjotting - lokalt ord i Nordlige Øresund for en jolle. Artikel. Foto side 124-125, 128. *f1983-091800-1900123-129
SJÖTROLLET indtil 1887, derefter LIVLIG, skonnert, b. 1864 i Kalmar, 159 NRT, lgd. 114-2, br. 23-1, dybgang 10-6 fod. Sunket 1898 ved Hven.1980-061850-1950102-109
SJÆLLAND, fregat, maleri af Carl Baagøe skænket H&S1950-011900-195010
SJÆLLAND, H/S, modtaget styrehus og ikke-rygersalon fra færgen til museet (2011)2011-072000-2050141, 145
SJÆLLAND, linjeskib, b. slutning 1700-tal. Om ornamentering.1974-051750-180090
SJÆLLAND, orlogsfregat på St. Thomas (1882) *p2001-031850-190026
SJÆLLAND, orlogsfregat, deltog ved Suezkanalens åbning 1869.1969-061800-1900132
SJÆLLAND, S/S, passager- og jernbanefærge, b. 1933 på HSM til DSB.1982-061900-2000105, 111-112
SJÆLLAND, skruefregat, b. 1858 - om ornamentering.1974-051850-1900107
SKAGENS REV, fyrskib2001-021850-19009
SKAGEN, S/S, 1300 TDW, Draco D/S, under engelsk administration WW21999-041900-1950115
SKAGERAK, M/S, forliste i Skagerak 1966-09-07. Redningsoperation beskrevet. Foto gengivet side 210, maleri side 209. *f *p1988-071950-2000208-213
SKAGERAK, S/S, 1550 TDW, Progress, krigsforlist 24/8 1941 under engelsk administration WW2. Minesprængt ved Ipswich.1999-041900-1950114, 122
SKALHOLT, S/S, i islandsfarten for DFDS, ca. 190.1975-061850-195093
SKANDERBORG, M/S, b. nr. 104 A. M. Liaaen, Ålesund 1964 til A/S D/S Dannebrog, overført som nye til A/S D/S VENDILA, 1972 tilbageført til Dannebrog. K. 1973 af Repulse Bay Comp., Monrovia *f1997-051950-200047, 51
SKANDINAVIEN, ex F. H. OF CHAPMAN, dampskonnert forlist Vänern maj 1860 og bjerget af Svitzer A/S. Ombygget til bjergningsfartøj. Placeret i Kalmar. Udfaset 1911. Forlist under WW1 som minestryger i russisk tjeneste. *f2008-021850-190016f
SKANDINAVIEN, S/S, svensk damper, bjerget af Svitzer og indrettet til bjergningsskib.1946-101850-1900180
SKANSEN af Nysted, ex HILARIA af Snekkersten, ex NAVIGATIONSSKOLEN, af Marstal, ex ODENSE FJORD, ex Krydsjagt XXVII.1958-041900-195087
SKANSEN ex Krydstoldjagt No. XXVII, motorjagt af Nysted 1925-1948. Foto fra WW2. *f1983-111850-1950155, 159
SKANSUND, slæbebåd, BT 37, kæntret under slæbning i Øresund i 20002004-051950-200082
SKATMESTER GREV SCHIMMELMANN, fregatskib, Bataviafarer, konvojeret hjem af IRIS 1800.1981-081750-185098
SKATMESTER GREVE AF SCHIMMELMANN, fløjte, 116,5 kls. b. 1776 af skibsbygmester Eskild Eskildsen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 54
SKATMESTER GREVE SCHIMMELMANN, b. 1776 ved KGH Værft, 116,5 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
SKATMESTER SCHIMMELMANN, b. 1786 ved Østersøisk-guineisk Værft, 174 kml. Tilgået Østersøisk-guineisk Selskab 1786.2011-051750-180084
SKATMESTER VON SCHIMMELMANN fregatskib, 174 kls. b. 1786 til Østersøisk-guineisk Handelsselskab på eget værft. Senere andre ejere..1970-021750-180061
Skagen Redningsbåd, ældre type med sejl. *f1955-071850-1900136
Skagen Rev Fyrskib (1940-1945)1946-041900-1950114
Skagens Rev Fyrskib, udlagt 1878, forslag om samme ca. 1880. Tågesignalstation 1876.1960-081800-1900108, 117-118
Skibe under Sejl, maleri af Chr. Olsen, HS 0049:2454, restaureret 20052006-082000-2050111
SKIBLADNER, H/S, b. Motala 1856, 206 BRT. Sejler 1960- på Mjøsa-søen i Norge.1960-121850-2000208
Skibsbillede fra ægyptisk V. dynasti c. 1600 f.Kr., Kong Sahurés grav. *t1950-07-2600113
Skibsbillede på klippe i borgen Lindos på Rhodos, visende hypozom - tovet der holdt oldtidsskibenes ender sammen. *f1950-07-0200133
Skibstyper fra 1500-tallet indridset på korstole i Sæby Kirke, tegnet af på siderne 85-98. *t1969-031950-200085-98
Skibstyper fra Kina, farvelagt tegning i Poul Martin Møllers skitsebog -1820- *t1956-031800-185055
Skibstyper i hanseatisk tid.1966-181200-1400278-300
SKINFAXE, S/S, b. nr. 118 Helsingør Værft 1908. K. af D/S Skandia i 1916. 1918 næ. til BRETAGNE (II), k. af Rederi A/B Gertrud, Stockholm, 1927 og næ. til GERTRUD1995-071900-1950114
SKINFAXE, S/S, byg. nr. 118 i 1908 fra HSM til Schach Steenbergs rederi.1982-061900-195098
SKIOLD, linjeskib, maskinleverancer fra B&B efter 18581993-091850-1900106
SKIRNER, danskbygget hjuldampskib, 18461993-091800-185097
SKIRNER, H/S, 397 NRT, b. 1847 på Orlogsværftet, maskine fra Maudsley, London, 120 HK. Tegning af Chr. Blache. *p1956-071800-1850157
SKIØNHEDEN, slup af Århus, Kaptajn J.H. Ginge, sejlede kadrejeritur i Storebælt i 1800-tallets begyndelse.1971-051800-1900111
SKJELSKØR, S/S, kulfyret passagerskib, fik fornyet nittede plader på HSM i 1979.1982-061900-2000146
SKJOLDNÆS, motortjalk af Marstal, 85 BRT, b. 1892 i Martenshoek, indfl. 1928 til Danmark og næ. til GULDBORG af Nyk. F., fra 1935 som SKJOLDNÆS, s. 1978 til Holland. Foto. *f1989-021900-200012
SKJOLD, 3-m. skonnert, b. af stål i Martenshoek 1898 til Arendt Kløvborg partrederi, forretningsfører var rederbroderen J.J. Kløvborg i Alloa, Skotland. Jens Kusk Jensen blev fører af skibet.1986-021850-195015
SKJOLD, 3-m. skonnert, indkaldelse til generalforsamling i anpartsselskabet 1902.1972-081900-1950108
SKJOLD, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
SKJOLD, linjeskib, b. 1833, Danmarks sidste. Om ornamentering.1974-051800-1850106
SKJOLD, linjeskib, fik aftaget galionsfigur 1804-1805.1974-051800-185096
SKJOLD, linjeskib, Georg Ludvig Thomsen gør tjeneste 1864-2005-061850-195049
SKJOLD, linjeskib, vandforsyning på togt 1836.1977-021800-190025
SKJOLD, logiskib i Marinen -1857-1965-031800-190037
SKJOLD, S/S, 2200 TDW, DFDS, under engelsk administration WW21999-041900-1950113
SKJOLD, sk.brig, b. Svaneke 1840 til Heering2000-041850-190070
SKJOLD, skonnert af Korsør, 1841 nævnes lukaflampe og oliekande.1980-031800-190052
SKJOLD, skonnertbrig af København, b. 1840 i Svaneke, 59,5 kls. Reder Peter F. Heering. Forlist 1852-10-02 på svenske kyst. Skibsbillede af Jacob Petersen på H&S.1968-071800-1900126
SKJOLD, skonnert, reder havnefoged Kløvborg i Thisted. Jens Kusk Jensen mønstrede 1883-05. I 1986 fik han skibet som fører og strandede med det i Thyborøn Kanal.1986-021850-19504, 14-15
SKJÆLSKØR, S/S, og Ulla Andersen2004-021850-20507
SKODSBORG, C. K. Hansen, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
SKODSBORG, fragtskib, rederiet Dannebrog. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
SKODSBORG, M/S, ex BANANA, b. nr. 135 Fujinagata, Osaka 1967 til Dansk-Fransk. Forlænget 1970. K. D/S Dannebrog 1979 og næ.1995-071950-2000117
SKODSBORG, S/S, b. Helsingør Værft 1919 til D/S Dannebrog. Solgt 1953, oph. 1966. Foto af fyrbødere (1920c)1993-051900-195044
Skoleskib i Frederiksholm Kanal - HVALFISKEN, brig, 1899-1902, skoleskib Svendborg Sømandshøjskole ca. 1915-1936.1998-031850-195052
Skonnert, forstævnstyper1946-061900-1950140-175
Skonnert, sejlads med skonnerter fra Sydfyn, artikel.1967-031800-190061-86
Skonnert, skibstype med forskl. afvigelser (1897)1997-071850-200068
Skonnert, stævnform efter design af Knud E. Hansen *f1946-061900-1950151
SKOTLAND (III), M/S, næ. 1972 fra GRØNLAND (IV) b. nr. 623 Werft Nobiskrug, Rendsburg 1961 til Dansk-Fransk. K. af John Kontaros, Piræus, 1973 og næ. LORD NELSON.1995-071950-2000116
SKOTLAND (II), M/T, b. nr. 614 Mitsui, Tamano 1957 til Dansk-Fransk. K. 1962 af Soc. de Navigazione Messana, Messina og næ. FRANCESCA CRISPI.1995-071950-2000116
SKOTLAND (IV), M/S, b. nr. 1364 Gebr. Schürenstedt, Bardenfleth 1974 til Dansk-Fransk. K. af Partrederi for IREN, Skärhamn, Sverige, 1979 og næ. IREN.1995-071950-2000117
SKOTLAND, S/S, b. nr. 100 W. Smith2002-041850-195078, 85
Skotting, dss. som færgejolle, helsingørsk.1983-091800-1900123
SKRIVEFRIHEDEN, vestindiefarer (1780-1800)1991-041750-180060
SKRIVEFRIHEDEN, vestindiefarer (1780-1800)1991-041750-180060
SKT. ANNA, ostindiefarer udsendt 16351995-041600-165046, 48
SKT. BIRGITTE, fregatskib, kaptajn Ole Erichsen, ca. 1758-17601956-041700-175087
SKT. JAKOB, ostindiefarer, forlist i Østen 16401995-041600-165046
Skude, nrd. mdald. skibstype2003-041300-160056
Skuldelev-skibene, Roskildefundet.. Frisernes handelsveje før 1000.1966-04800-120028, 35
Skuldelevfundet af vikingeskibe fra ca. 1000.1965-041000-1100121, 128
SKULE, S/S, b. nr. 39 Aalborg Værft2002-041900-195088
Skæg på forstævn af sejlskibe *t1946-061800-1900156-160
SKAANE, S/S, b. nr. 15, P. Ph. Stuhr, Ålborg 1919 til D/S Rota. K. af Dansk-Fransk 1922. Under engelsk administration WW2. K. af Reederei Nordmeer, Bremen 1950 og næ. ERNA.1999-041900-1950114
SKAANE, S/S, b. nr. 15, P. Ph. Stuhr, Ålborg 1919 til D/S Rota. K. af Dansk-Fransk 1922. Under engelsk administration WW2. K. af Reederei Nordmeer, Bremen 1950 og næ. ERNA.1995-071900-1950115
SKAANE, S/S, Dansk-Fransk, oplagt i Lissabon under WW2 (1943)1994-031900-195038, 42f
SKAANE, S/S, kaptajn Georg Kyhn, Dansk-Fransk, medsejlads 19391994-031900-195018f, 41
SKÅNE, S/S, svensk, kaptajn Lyth, kolliderede med H/S CIMBRIA 14/10 1858 på Disken.1944-031850-190055-56
SLANEY, engelsk korvet, klar ud for Rochefort til at føre Napoleon ud af Frankrig 1815.1962-031800-185073
Slaveskib, dødelighed 1777-1789, artikel. Tegning af aptering p.38-39. *t1973-031750-180027-76
SLEIPNER, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
SLEIPNER, isbryder, tegnet af Fr. Ortmann, afløbet 1895 hos B&W. Første kaptajn Vilhelm Petersen S. til Rusland efter WW1 og næ. TRUVOR.1950-051850-195091-92
SLESVIG (III), M/S, 6000 TDW, Dansk-Fransk, under engelsk administration WW2, tilbagelevering 22/10 19461999-041900-1950105, 114
SLESVIG (III), M/S, b. 1938 til D-F, Helsingør, 6.000 DW2001-061900-195097-106
SLESVIG (III), M/S, b. 1938 til D-F, Helsingør, 6.000 DW *f2001-061900-195098f
SLESVIG (III), M/S, b. nr. 253 Helsingør Værft 1938 til Dansk-Fransk. Under engelsk administration WW2. K. af A/B J.A. Zachariassen & Co., Nysted 1957 og næ. KRONOBORG1995-071900-1950106f, 115
SLESVIG (II), S/S, ex RØDFAXE, b. nr. 142 Helsingør Værft 1913. K. af D/S Skandia i 1916 og næ. 1918. K. af Rederi A/B Runa, Helsingborg, 1936 og næ. til SINGOALLA1995-071900-1950114
SLESVIG (IV), M/S, bulkskib b. nr. 506 Lübecker Flender Werft 1959 til Dansk-Fransk, forlænget 1964 hos B&W. K. 1974 af Etalä Suomen Laiva, Helsinki og næ. ARKADIA. *f1995-071950-2000108f, 111
SLESVIG (I), S/S, b. nr. 6 Kish, Boolds & Co., Sunderland 1883 som SAINT JOSEPH til Gaston Vallée, Rouen 1902, rekv. af British Shipping Control 1917. Sunket efter kollision 7/8 19171995-071900-1950114
SLESVIG (V), M/S, b. nr. 808 Wilton Fijenoord, Schiedam, 1976 til Dafra Bulk Inc., Monrovia. K. af L. Klosters Rederi, Oslo, 1979 og næ. NORDVAND1995-071950-2000117
SLESVIG, b. 1780 i Arnæs, 57 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
SLESVIG, brigantine, 57 kls. b. 1780 i Arnæs. Købt 1780 til KGH, overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180013, 59
SLESVIG, fregatskib - kaptajn G. de Brouwer 1735 og 1737 rejser. Kaptajn Ph. de Vos i 1741. Havari 1741. Linjetegning gengivet side 157. *t1989-061700-1750147-148, 151, 157, 164-165-167
SLESVIG, fregatskib af København, Asiatisk Kompagni. Kinarejser.1979-041700-1750122
SLESVIG, fregatskib. Zacharias Allewelt overstyrmand 1733-1735 på rejse til Kina.1959-081700-1750136
SLESVIG, H/S kongeskib i Sønderborg Havn 1861-08-07, tegning.1960-111850-1900205
SLESVIG, orlogsskib, sank 1711 ved Oslofjorden, vist på kort fra 1781.1980-041700-175084
SLESVIG, ostindiefarer, indsamlingsbøsse om bord 17351996-031700-175040
SLESVIG, S/S, b. Helsingør Værft til Dansk-Fransk, stabelafløbning 1938, allieret tjeneste 19431994-031900-195020, 33, 41, 47
Slæbebåd til assistance under manøvrering af containerskib i Hamborg, Gdansk og Århus2010-032000-205010, 23, 39
SNARENSVEND, dansk orlogsskib -1658. Om undersøgelse.1958-031650-170046, 53
SNARENSVEND, orlogsskib, ca. 1640. Vægfliser fra skibets kabys.1957-031600-165041-44
SNARENSVEND, orlogsskib, sunket 1658-08-19 i Øresund ved Helsingør af kanonskud fra Kronborg. Vragfund skænket H&S.1953-011650-17008
SNARENSVEND, orlogsskib, sænket 1658 i Øresund. Lysestage fundet i vraget.1980-031650-170053
SNARK, M/S, ex OLYMPIA, b. 1930 Nakskov nr. 40 Orient A/S. Beslaglagt, oplagt i NY. 1841 overtaget af US War Admin. og næ. Minesprængt 24/2 1942.2009-051900-195087
Snekkerstenjolle, model skænket af Stig Jensen, *m1949-011850-195019
SNUKATTEN, orlogsskib, 1571. Beklædningsreglement.1979-021550-160016
SOKOTO, barkskib, torpederet 25/4 19172004-041900-195049
SOLAN, fragtskib (1650-1700)1942-021650-170036
SOLEN, 60 x 12 fod, 5,75 kls., b. 1861 af E.C. Benzon som PAN, dampmaskinen udtaget 1865. Fejl i årbogen at gøre skibet til byg. i 1865. Se skibsbasen.1954-051850-190061, 74-75
SOLID, skonnert, J. F. Dessauers Rederi (1900-1950)1942-011900-19508
SOLLYS, lystjagt b. af Christian Nielsens far, Fejø. Tilh. Knud E. Hansen -19601990-021950-200021
SOLON, fuldskib af Göteborg. Skibsportræt af Weytz på Göteborgs Søfartsmuseum, dateret 1874.1963-041850-190090
SOLSTRAALE, fritidsfartøj bygget hos bådebygger Carl Nielsen, Fejø til Knud E. Hansen. Foto side 7. *f1983-031900-20005-7
SOLSTRAALE, lystjagt b. 1939 til Knud E, Hansen hos Carl Nielsen, Fejø. *f1961-041900-1950137
SOLVEIG, S/S, (No.), k. 1915 i Bergen, Norge til Albert Jensen og næ. til NYLAND. Omreg. til USA-flag og næ. til SAGINAW, men opbragt inden afrejse til USA i Marseille, overt. af Frankrig og næ. til LA MARNE.1986-051900-1950136, 146
SOLWAY, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Afgange fra Southampton og Falmouth 1842. Mistede rigningen under orkan 1867-10-29.1949-041800-185090, 100
SOMMERSET, M/S, fragtskib til Englandsfarten hos DFDS, bygget på HSM 1966.1982-061900-2000143
SOMMERSTAD, M/T, b. nr. 925 Lindholmen, Göteborg 1926, til A. F. Kleveness & Co., Oslo. K. af Dansk-Fransk 1948 og næ. IRANIA, næ. 1952 til SKOTLAND (I).1995-071900-1950115
SONGKHLA, M/S, liner replacement vessel, b. Mitsui til ØK 1977. I Bangkok 1978. *f2007-061950-200092
SONJA MÆRSK, S/S, 3140 TDW, APM, forlist 5/6 1942 under engelsk administration WW2. Strandet ved Nova Scotia.1999-041900-1950113
SONJA, b. 1930 i Antwerpen, model skænket H&S af J.D. Lauritzen 1963.1963-011900-195010
SONJA, hvalfangerskib, som SVÆRDFISKEN skulle være flænseskib for (1935)2005-081900-195068, 77
SONJA, S/S, b. nr. 114 Antwerpen Eng. Co., Hoboken2002-041900-195087
SOPHIA AMALIA, orlogsskib fra 1649, viser dannebrog med arm med sværd.1969-021600-170018, 29
SOPHIA CAROLINA, sejlskib, 40 kls., ført af rømøkaptajn Jürgen Nielsen Duhn 1796-1798.1984-021750-185015
SOPHIA CAROLINA, sejlskib, ført af rømøkaptajnen Peter Christian Bundes i 1799.1984-021750-185015
SOPHIA FREDERICA, fregatskib af Flensborg, 142 kls., b. 1774 til etatsråd van Hemmert & Sønners rederi, København.1969-041700-1800110
SOPHIA, 40 kls., kaptajn Reineck O. Wisser, indkøbt i Amsterdam til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800105, 111
SOPHIE CATHARINE, jagt af Ærøskøbing, 5,5 kls., købt 1804 fra reder Brandt. Tegning af Ole Johansen Sebøy, Bergen, fra 1822. *t1978-031800-185053
SOPHIE HEDVIG, fregatskib, udsejlet til Trankebar, penge til kolonien tabt i vandet ved losning i 1707 ca..1977-051700-1750125
SOPHIE, ex KALUNDBORG, ex SOLEN, ex PAN, 60 x 12 fod, 5,75 kls., b. 1861 af E.C. Benzon1954-051850-190075
SOPHIE, fragtskib, Progress. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052, 56
SORGENFREY, fregatskib forlist før 1752, tilhørte Vestindisk-guineisk Kompagni1950-031750-180023
SORGENFREY, tilhørende Vestindisk-guineisk Kompagni, forliste i 17512010-061750-1800107
SORGENFRI, fregatskib, b. 1747 på Bjørns Værft.1968-021700-180037
SORTE BJØRN, orlogsskib, 36 kanoner, 92 mand, afleveret 1640, b. hos Berns & Marselis i Neustadt.1982-051600-170072
SORTE RYTTER, vagtskib i Øresund, kaptajn Hans Lauridsen, 1677-1678.1981-031600-170012
SOUTHERN CROSS, bark fra Skotland. Før 1900, der berettedes om albatrossen.1963-061850-1900120
SOVEREIGN OF THE SEAS, klipperskib af USA, 1852, første gang nævnt en ovn i folkelukafet.1980-031800-190054
SOVEREIGN, eng. orlogsskib b.1488.2003-041400-145055
SPANDEN, sildebåd, købt 1856 af Store Bjørn.1965-031800-190046, 63
SPEEDWELL, George Shelvocke berettede 1719 om albatrossen.1963-061850-1900118-119
SPEKULATION, vestindiefarer (1780-1800)1991-041750-180060
SPERA MUNDI, slaveskib 1600-tallet2010-061650-1700106
SPERBER, M/S, b. nr. 317 Helsingør Skibsværft 1954 som ABELONE VENDILA, k. 1962 af Deutsche Seerederei i Rostock, DDR og næ. , oph. 19851997-051950-200043f
SPES & FIDES, hvalfanger, kaptajn Svend Foyn, 1864.1981-071850-190076
SPES & FIDES, skonnert, 47.5 kls., b. 1857 hos Sophus E. Boas i Rudkøbing. Skibsportræt gengivet side 137. *p1983-101800-1900137
SPES, orlogsskib af Kongselv, kaptajn FrederikBøjesen, 1651.1948-051600-1650120
SPIGERBORG, M/S, b. nr. 1234 Wm. Gray & Co. Ltd., West Hartlepool 1950 til D/S Dannebrog, k. af D/S VENDILA 1963, k. af Laiva OY Selbi, Helsinki 1965 og næ. RAUNI (se videre der)1997-051950-200051
SPIGERBORG, S/S, b. 1907 i Kiel til Dannebrog D/S A/S, oplagt ved Langelinie 1930'erne. Foto. *f1988-041850-195051
SPOKANE (2), S/S, ex P. N. DAMM fra D/S VENDILA. Sep 1946 tilbageleveret fra Røde Kors som CARITAS II og igen næ. Nu under Danish Ship Operating Corp. N.Y. 10/7 1946 retur til D/S VENDILA1997-051900-195050
SPOKANE, S/S, ex P. N. DAMM fra D/S VENDILA. 12/7 1941 rekvireret af USA og næ. Admin. Isbrandtsen Steamship Co. 1944 til Sep 1945 under Røde Kors som CARITAS II. Sep 1945 - se SPOKANE(2)1997-051900-195050
SPRENGTPORTEN, svensk fregat, første ekspedition afgik 1784-12-04 til øen St. Barthélemy.1981-231750-1850267
SPRINGEREN, hydrofoilbåd1996-021950-20008, 12
SPROGØ, M/S, todækker bilfærge, b. hos HSM 1962 til DSB.1982-061900-2000128, 135
SPYROS VALLIANOS, S/S, 4549 BRT, b. 1902, Gr. 1915 s. P.A. Jensen Line næ. CLEVELAND af N.Y. 1924 næ. MANITOWOS, N.Y. 1924 s. A/S S/S Grete Jensen næ. GRETE JENSEN. 1926 s. D/S Codan næ. SVENDBORGSUND. 1928 s. Gr. næ. ALAFIA. 1931 oph.2007-031900-195023
SPYROS VALLIANOS, S/S, 7600 DWt, k. 1915 i Grækenland til Albert Jensen og næ. til CLEVELAND. Omreg. til USA-flag og næ. til MANITOWOC.1986-051900-1950136, 151
SPY, postskonnert Vestindien 18372000-021800-185021
SQUALUS, ubåd, USA, sank 1939, redning af mandskab via dykkerklokke.1946-021900-195032
ST. ALBANS, fregatskib af Helsingør (c.1880)1999-021850-190051
ST. ALBANS, fuldskib af Helsingør, b. 1856 i Portsmouth, k. 1872 af I.S. Pontoppidan, forlist 1888. Kaptajn J.P.G. Lindhard. Maleri af A. Lind 1883.1962-021850-190011
ST. ANNA, orlogsskib af Skien, 18 kanoner, kaptajn Thomas Dyre, 1651.1948-051600-1650119-120
ST. ANNA, pinasse, 350 kls., rejse til Ostindien 1635, hjemrejse 1637-01-16, ank. Kbh. 1637-11-04.1977-051600-1650116
ST. ANNE af Svendborg, skude på 12 kls. ca. 1600.2012-021550-175017
ST. BARTHÉLEMY, fregatskib anløb St. Barthélemy 1797.1981-231750-1850272
ST. BERNARD, fuldskib af Yarmouth Nova Scotia, kaptajn Churchill, 1870'erne. Sejlede om kap over Atlanten.1978-051850-1900132
ST. CATHRINA, orlogsskib af Skien, 16 kanoner, kaptajn Jakob Juel, 1651.1948-051600-1650119-120
ST. CHRISTOPHER, fregatskib ført af Carsten Nyebuhr på Middelahvstogt 17061998-061700-1750104, 107f
ST. CROIX PAKET på 73,5 kml., hjemhavn St. Croix, reder Jens F. Hage & P. L. Oxholm, gouache af førstetyrmand C. C. Parnemann, 1798. *p1991-041750-180067
ST. CROIX PAKET, vist med flag på tegning 1798 af C.C. Parnemann.1969-021750-180028
ST. CROIX PAQUET, 1799 blev Conrad Christian Parnemann 1. styrmand på Vestindienrejse.1979-061750-1800150
ST. CROIX PAQUET, fregatskib af København ud for Paramaribo, Guyana. Gouache 1798 af C.C. Parnemann, styrmand på skibet fra 1799.1963-091750-1800155-156
ST. CROIX, S/S, overtaget af Orient A/S 7/20 1915. Solgt til Norge 4/2 1916.2009-051900-195076
ST. CROIX, skibe med dette navn fik 46 søpas udstedt mellem 1747 og 1807.1991-041750-180060
ST. CROIX, tremastet vestindiefarer på 154 kml. B. i Nordamerika. Havareret i Dk. 1816. K. af John McCaul & Robert Kerr. Frl. 1822. *p1991-041800-185047
ST. GEORGE, admiralskib strandet ved Jyllands Vestkyst 1881-12-24.1988-071800-1850190
ST. GEORGE, HMS, linjeskib Royal Navy, 17561994-021750-180012
ST. GERMAIN, M/S, jernbane- og bilfærge hos HSM til Calais-Dover-overfarten til franske statsbaner i 1951.1982-061900-2000130-131
ST. GERTRUD, sejlskib. Ankom St. Thomas 1724-12-16 med sejlordre til HAABETS GALLEY.1953-031700-175054
ST. HELENA, slup, 21 kls. omb. 1782 skibsbygmester Erik Eskildsen til Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180062
ST. IGNACE, isbryder med stævnskrue, udviklet af ingeniør Frank Kirby. Afl. 1888.1950-051850-190090
ST. JACOB, jagt i lokaltrafik i Ostindien 1631.1977-051600-1650116-117
ST. JAN fregatskib, 149 kls. b. 1779, skibsbygmester Johannes Halkier til Overskattedirektionen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180013, 49, 57
ST. JAN, b. 1779 ved Onrust van Ostens Værft, 149 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
ST. JAN, fregatskib, bygget af Johannes Sørensen Halkjær på van Ostens værft i 1770'erne.1969-041700-1800114
ST. JAN, fregat, b. 1821 - om ornamentering.1974-051800-1850104
ST. JAN, koffardifregat (1779)1992-021750-180020
ST. JAN, orlogsbrig (1837)1993-081800-185081, 83, 88
ST. JAN, vestindiefarer, 179 kls., bygget efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 af Henrik Gerner og Johan Halkier til Overskattedirektoratet.1974-041750-180068-69
ST. JOHANNES, skude, 22 kls. Ejet af Hans Helmich, Ebeltoft, 1687. Strandet 1688. Måske samme skib, som 1691 har ejerne Jens Sørensen og Niels Koch.1959-071650-1700126, 128, 130
ST. JOHANNES, sv. fragtskibsfalskneri (1696)1942-021650-170036
ST. JOHAN, orlogsskib af Bergen, kaptajn Lukas Berent Magnussen, 1651.1948-051600-1650119
ST. JØRGEN, galiot, indsamlingsbøsse om bord 17241996-031700-175040
ST. KNUD, S/S, dansk ejet -1867- Indgik i DFDS efter 1867.1944-031850-190086, 88, 93
ST. LAWRENCE af Philadelphia, omtale 1840 af talerør fra kaptajn til rorgænger.1980-031800-190068
ST. MARIA af Larvik, havde i 1712 skibsklokke og timeglas om bord.1985-041700-175094
ST. MARIA, krejert af Fredericia, b. 1696 i Lübeck til kaptajn og købmand Thomas Mortensen. *t1959-071650-1700125, 128
ST. MARIA, krigsskib bygget på Slotø i Nakskov Fjord 1509. Gengivet på kalkmaleri i Voldby Kirke. *p1985-041500-155093
ST. MATHIAS, Defensionsskib, kaptajn Ingebert Bertelsen, 16411948-051600-1650124
ST. MATHÆUS, orlogsskib af Frederiksstad, 20 kanoner, kaptajn Søren Amundsen, 1651.1948-051600-1650120
ST. MICHAEL, jagt i lokaltrafik i Ostindien 1644, erobret fra inderne af Leyel..1977-051600-1650118
ST. NICOLAY KIRCHE af Flensborg, galiot, 3-m., b. 1735 i Finland. 77 kls. Kaptajn Matz Bleicken fra Sild.1971-041700-180080
ST. OLAF, Bergen, Norsk-Amerikanske D/S A/S. Skibet sejlede gennem Suez som første norske skib 1871.1966-141850-1900216
ST. OLUF, orlogsskib af Drammen, 1651.1948-051600-1650119
ST. PEDER OG ST. PAUL, jagt erobret af Willum Leyel fra inderne 1645.1977-051600-1650118-119
ST. PEDER, sejlskib, 62 kls., ført af rømøkaptajn Svend Andreas Hansen Carl 1815-1984-021750-185015
ST. PETRUS, fregatskib af Flensborg, 143,5 kls., b. i Philadelphia 1803, reder og kaptajn Mathias Erichsen, Flensborg.1969-041800-1850125
ST. SEBASTIAN, orlogsfregat, spansk, vagtskib i Cartagena i 1807.1957-041800-185093, 112, 119
ST. SOPHIA, flagskib for admiral OveGedde, 16451948-051600-1650122
ST. SOPHIE, orlogsskib af Tønsberg, 16 kanoner, 1644.1948-051600-1650123
ST. ST. BLICHER, S/S, b. nr. 194 Grangemouth Dockyard Co. 1898 til D/S Cimbria, k. 1914 af D/S VENDILA, påsejlet af eng. torpedobåd CHIEFTAIN på Humberen og forlist 12/10 19171997-051900-195050
ST. THOMAS, - kls., kaptajn Løjtnant Janson, indkøbt i Amsterdam til reder Vestindisk-guineisk Handelsselskab, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800106, 111
ST. THOMAS, 80 kls., kaptajn Eldert R. Meeur, indkøbt i Marseille til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800104, 109
ST. THOMAS, fregatskib af København, Vestindisk Handelsselskab. Dødelighed på rejse 1783-1785.1979-041750-1800100, 102, 112, 114
ST. THOMAS, fregatskib, slaveskib, rejser 1780-1783.1973-031750-180070-73
ST. THOMAS, fregat, mistet i Englandskrigen 1807-1808. Brændt af englænderne.1960-101800-1850192
ST. THOMAS, orlogsbrig (1837)1993-081800-185088
ST. THOMAS, vestindiefarer bygget efter skibsbyggerforordningen af 1776-03-18 til Overskattedirektoratet og købt af Coninck & Reiersen, og næ. til HAABET, og under bygning forandret til ostindiefarer.1974-041750-180054, 68-69
STADEN ALTONA, 180 kls., kaptajn Henrich Strootmann, indkøbt i Smirna til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800102, 108
STADEN ELSENEUR, sejlskib, reder Konsul Jacob Hansen, Helsingør -1690-1972-091650-1700126
STADEN HELSINGØR, sejlskib, reder Konsul Jacob Hansen, Helsingør -1690-1972-091650-1750126
STADSWELVAERT, hvalfanger, kaptajn Hahn fra Westerland ca. 1700.1971-041650-175070
STADT ALTONA, hvalfanger af Altona, kaptajn Simon Adriaens fra Föhr - fik puncheboller - kaptajnsgave fra mægler til kaptajnen ca. 1790.1964-101750-1800135
STADT COPENHAGEN, 70 kls., kaptajn Peter A. Rasvag, indkøbt i Nice til reder Bruhn & Dietze, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800104, 110
STADT HARLEM. Kvitsøyvraget, skib forlist 1677, keramiklevn optaget. Foto af keramik. *f1981-161650-1700185-187
STAFFORD, M/S, fragtskib til Englandsfarten hos DFDS, bygget på HSM 1966.1982-061900-2000143
STAL, S/S, 2.242 BRT, 3.900 tdw, b. 1921 på A/S Baltica Værft, udrustet som nr. 253 Københavns Flydedok & Skibsværft til A/S Storebælt / P. L. Fisker, Kbh. S. 1923 D/S Myren. Opbragt 1940 i Irland, bestyr. Dene Ship Management Co. London Se videre. *f2008-051900-195079, 81-85
STAL, S/S, 2.242 BRT, 3.900 tdw, b. 1921 til A/S Storebælt. S. 1923 D/S Myren. Opbragt 1940 i Irland, bestyr. Dene Ship Management Co. London. Tilbage 1945. S. 1949-12-21 Bisco, London. oph. 1950 hos Thomas W. Ward Ltd. Grays (Themsen) *f2008-051900-195079, 81-82
STAL, S/S, 3900 TDW, Myren, under engelsk administration WW21999-041900-1950115
STANDARD, galease (1912)1995-031900-195029
STANDARD, galease, b. 1907 i Bandholm, ingen motor.1972-101900-1950147
STANDHAFTIGHEDEN, 90 kls., kaptajn Jens Thommesen, indkøbt i Marseille til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800102, 108
STANFORD, M/T b. 1928 hos HSM til rederiet Standard, Oslo.1982-061900-2000104
STANLEY, flodskib på Congofloden (1881)1999-021850-190017, 20, 24-33, 50-56
STAR ALCYONE, M/S, b. nr. 921 A.G. Weser Werft Sebeck 1967 til Heering som HEERING LOTTE, s. 1971 til Cia de la Paloma og næ. til2000-041950-200072
STAR OF THE EAST, hvalfangerskib, USA, 1903 - om overtro med hval og Jonas.1966-081900-1950109
STAR PROCYON, M/S, b. nr. 920 A.G. Weser Werft Sebeck 1966 til Heering, s. 1969 til Cia de la Paloma, Panama og næ. til2000-041950-200071
STATS-SECRETAIRE GULDBERG, b. 1777 ved KGH Værft, 128 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
STATSSEKRETÆR GULDBERG, fregatskib, 128 kls. b. før 1777. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180012, 54
STEINBEK, D/S, tysk fragtskib torp. 19422002-021900-195021
STEINTOR, M/S, b. nr. 683 B&W 1947, hansaskib kontrah. som , ændret til m/s, afl. til Dansk-Fransk og navngivet BRETAGNE (IV)1995-071900-1950115
STELLA, fragtskib JL (1939)2002-051900-1950117
STELLA, M/S, ex SILVERFIR, ex TALORO ex TUREBY, b. nr. 615, B&W til Motortramp 1936. K. 1960 af Teulada SpA. K. 1963 af Co. Comercial y Nav. San Martin. K. 1968 Blue Greek Sea, Panama og næ.2005-041900-200037
STELLA, S/S, b. nr. 213, Helsingør Skibsværft 1929 til JL. Rekvireret 1942 af Tyskland og næ SAINT SAUVEUR, Luftbombet 6/5 1943 i Reggio de Calabria, senere rep og næ CAPO FARO1992-061900-1950111
STELLA, S/S, b. nr. 213, Helsingør Skibsværft 1929 til Vesterhavet, JL, rekvireret 1942 til Cie. Nouvelle de Navigation Busck, Marseille og næ SAINT SAUVEUR, som tysk under samme navn.1992-061900-1950106-110
STELLA, S/S, køleskib, b. nr. 213 Helsingør Værft 1933 til JL2000-031900-195039
STENBJØRN, M/S, sandpumper, b. 1934 hos HSM til Carl Nielsen A/S.1982-061900-2000111
STENSBY, M/S, b. nr. 221, Eriksberg M. V., Göteborg til Motortramp 1926.2005-041900-2000-
STENSBY, M/S, b. nr. 221, Eriksberg M. V., Göteborg til Motortramp 1926. K. i 1953 af Hacklin Holding Co., Helsinki og næ WERNER H. Ophugget Osaka 1959. *f2005-041900-200031ff
STENSNÆS, S/S, b. nr. 116 Nakskov Skibsværft 19472002-041900-195088
STERLING, passagerskib, lastede til Island. Ejet af D/S Thore ved Thor E. Tulinius. Set i København ca. 1900.1975-061850-195093
STEVNS POWER, supplyskib, BT 766, sunket under ankerhåndtering ved Nigeria i 2003.2004-052000-205063, 83
STICHT VAN UTRECHT, holl. VOC sejlskib i kolonifart (1669)2003-021650-170024
Stinesmindeskuden, rekonstruktionstegning af Morten Gøthche. *t2012-022000-205016, 23
STIRLING CASTLE, passagerskib, troppetransportskib i WW2 (1943)1994-031900-195044
STIRLING, 3-m. skonnert, b. af stål i Martenshoek 1901-1902 til Arendt Kløvborg partrederi, forretningsfører var rederbroderen J.J. Kløvborg i Alloa, Skotland. Foto gengivet side 17. *f1986-021850-195015-17
STIRLING, stålskonnert b. 1900-1902 hos Bodewes i Martenshoek til Kløvborgs Rederi i København.1989-021900-200011
STJERNEBORG, M/S, ex KINSHASA b. nr. 134 Fujinagata, Osaka 1967 til Dansk-Fransk. K. af D/S Dannebrog 1979 og næ.1995-071950-2000116
STOCKHOLM, fragtskib, rederiet Pacific. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
STOCKHOLM, SAL-rederiets passagerskib. Redningsbåde udstyret med Fleming handpropelling gear.1955-071900-1950150
STOCKHOLM, svensk færge på Helsingør-Hälsingborg-ruten -1900.1967-081900-1950165
STORA FALKEN, svensk orlogsskib deltog i kampene i 1658.1958-031650-170034
STORE BJØRN, isbryder, model på H&S deponeret af Statens Isbrydnings- og Ismeldingstjeneste. *m1947-011900-195013
STORE BROR, bark 4-m. af Kristiansand, Otto Idorn var mønstret 1894.1977-071850-1900143
STORE NORDISKE, K/S, 2430 TDW, Store Nordiske Telegrafselskab, under engelsk administration WW21999-041900-1950115
STORE SOPHIE, orlogsskib, var på togt til Norge 1641 med Kong Christian. I 1645 var chefen Ove Gjedde ved en grundstødning ved Göteborg.1977-041600-165098, 100
STOREBJØRN, isbryder. Foto af vandanker fra redningsbåd ca. 1931. *f1977-021900-195019
STOREBJØRN, isbryder, b. 1931 på Aalborg Værft A/S. Tegnet af A.H. Larsens tegnestue. Assisterer statsbanerne, ca. 1942, *f1950-051900-195099, 101-102, 106
STOREBJØRN, M/S, sandpumper, b. 1937 hos HSM til Carl Nielsen A/S.1982-061900-2000111
STOREBJØRN, maskintelegraf anvendt som tænding for lys på H&S i 1984. Foto. *f1985-081950-2000220
STOREBJØRN, S/S, isbryder. Kaptajnssalon erhvervet til H&S med støtte fra H&S Venneselskab.1980-021950-200011
STOREBJØRN, S/S, isbryder, b. 1931. Kaptajnssalon opført på H&S 1978. *f1978-071950-2000167
STOREBÆLT, fregat, orlogsskib, b. 1782 hos Bodenhoff.1956-061700-1800151
STOREBÆLT, M/S, færge. Isbryderen HOLGER DANSKE assisterer på Storebælt ca. 1943. *f1950-051900-1950103
STOREBÆLT, M/S, passager- og jernbanefærge, b. på HSM til DSB i 1939.1982-061900-2000111
STORAA, S/S, 3300 TDW, Hetland, krigsforlist 3/11 1943 under engelsk administration WW2. Torpederet af E-båd ved Dungeness.1999-041900-1950114, 124
STRAT DAVIS, b. 1775. Hollandsk prise, 51 kml. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab.2011-051750-180073
STRAT DAVIS, bysse, 51 kls. b. før 1755, prise fra Holland. Ejer 1779 KGH. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab.1970-021750-180013, 31, 57
STRATHEDEN, P&O passagerskib (1939)2002-051900-195098
Stralsund, bysegl med kogge fra 1329. *t1966-051300-135049
STRONSA ved Larsens Plads, København, fuldskib, b. 1882 hos T. Royden & Sons, Liverpool, nr. 216, (1912-1915)2004-041850-1950-
STRONSA ved Larsens Plads, København, fuldskib, b. 1882 hos T. Royden & Sons, Liverpool, nr. 216, (1912-1915) *f2004-041850-195045
STRONSA, fuldrigger, købt 1915 af rederiet Carl i København. Ført hjem af kaptajn Halvor Mikkelsen 1915. Senere næ. til VALKYRIEN og anvendt som skoleskib.1986-051900-1950152-153
STRONSA, fuldskib, b. 1882 hos T. Royden & Sons, Liverpool, nr. 216, som C. BREEKS, men næ. til STRONSA før aflevering. Næ. til VALKYRIEN 1915.2004-041850-195041
STUMPE DORETHE, flådeskib 16481997-081600-165087, 92f
STYLSVIG, næ. til DANNEVIRKE, galease b. 1909 i Fåborg. Modelarbejde bestilt hos Gunnar Winther 1952.1952-011900-195010
STYRBJØRN, S/S, 1.494 BRT, 2.400 tdw, b. 1921, nr. 24, Svendborg Skibsværft, til D/S Hamlet, Kbh. K. 1921 af D/S Myren, næ. INGA. Sænket affly i Nordsøen 1942-11-27.2008-051900-195091
STÆRKODDER, isbryder Storebælt 18931997-021850-190012
STÆRKODDER, isbryder, b. B&W 1883, 50,8 x 8,54 x 3,81 meter, Dep. 635 t, 600 HK. Udgik 1937. p. 87 *f1950-051850-190086-87, 98, 100-101
STØT, tosmakkejolle - motorbådstur 1916 *f1993-101900-1950129, 132, 135, 136
SUECIA, svensk fregatskib, førstestyrmand Pieter Brunet i 1737 til Kanton.1989-061700-1750150, 165
SUFFOLK, M/S, , b. 1966 Cantieri Navale Felszegi S.p.A., Triest til DFDS.2007-061950-200063
SUMBAWA, anløb af Singapore - kontakt med Velfærdsstationen ca. 1978.1981-061950-200072-73
SUNDSBORG, S/S, ex T. M. WERNER, b. nr. 105 Helsingør Skibsværft 1905 til D/S VENDILA, k. af Henning Edling, Helsingborg 1929 og næ. til1997-051900-195050
SUNDSVALL, bark af Grimstad. Kom til Stenbjerg i Thy for ophugning på stranden 1887-05-29.1976-041800-190055
SUNDSVALL, S/S, byg. nr. 17, 1889 fra HSM til H.M. Gehrckens, Hamburg.1982-061850-190091
SUNNY SOUTH, teklipper tegnet af Georg Steers, USA.1983-131850-1900182
SUN, S/S, torpederet af U 502, kaptajn von Rosenstiel, 19421995-061900-1950100
SUPERB, brig af Århus, 57 kls., sydamerikafarer, rederiet Funder Bang i Århus. Skibsportræt af Jacob Petersen 1828 gengivet side 29. *p1984-031800-190029
SUPERB, brig. J.H. Ginge mønstret i 1820'erne.2011-061800-1850116
SUPERB, HMS, fregat Royal Navy, John Byng mønstret, 17181994-021700-17506
SURREY, M/S, fragtskib til Englandsfarten hos DFDS, bygget på HSM 1969.1982-061900-2000144
SUSAN MÆRSK, S/S, 3990 TDW, APM, krigsforlist 12/6 1941 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-553 i Nordatlanten.1999-041900-1950113, 120, 122
SUSANNE SKOU, M/S, b. 1967 hos HSM til rederiet Ove Skou.1982-061900-2000138
SUSSEX, M/S, , b. 1966 Cantieri Navale Felszegi S.p.A., Triest til DFDS.2007-061950-200063
SUSAA, S/S, ex CAPO FARO, ex STELLA, b. nr. 213, Helsingør Skibsværft 1929 til JL. Rekvireret 1942 af Tyskland og næ SAINT SAUVEUR, forlist, rep, næ CAPO FARO, k Hetland A/S 1948 og næ1992-061900-1950111
Sutton Hoo-fundet af fartøj fra 600-tallet i Østengland1946-030600-070080
Sutton Hoofundet omtalt.1966-18500-800282
SUUR-TÖL, ex VÄINÄMÖINEN, isbryder, estisk købt fra Finland. Afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen og næ. VOLHYNETZ1950-051900-1950104
SUURSAARI, isbryder, finsk, 600 HK, afleveret som krigsskadeerstatning til Rusland efter Vinterkrigen1950-051900-1950104
SÜDWEST ex GRODEN ex CAROLINE AMALIE, H/S, blev 1866 nedrigget til lægter og næ. til SÜDWEST.1981-191800-1900231
SVALEN, bugserbåd og vandbåd i København ca. 1860.1977-021850-190010
SVALEN, topsejlsskonnert 3-m., 120 BRT, b. 1902-1903 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195042
SVANEN, bark af København, b. 1858 i Svaneke af skibsbygmester Hendrik Hansen. Bilbrev 1858-10-06. 138,5 kls. Reder Peter F. Heering.1968-071800-1900126
SVANEN, bark, b. Svaneke 1858 til Heering, s. 1872 til C. S. Sørensen, Thisted *p2000-041850-190065, 70
SVANEN, bark, reder Peter F. Heering, maleri af Lor. Petersen 1860 *p1993-071850-190063
SVANEN, brig, 67 kls., b. 1804 i Flensborg for københavnsk reder justitsråd Frisch.1969-041800-1850122
SVANEN, bugserbåd, 40 BRT, byg. nr. 8 fra HSM til Sukkerfabrikken i Nykøbing F. i 1885. Sejlede stadig, nu som M/S, i 1982.1982-061850-200089
SVANEN, fuldskib, 1796 brt. b 1881 af W.H. Potter & Sons Liverpool. K af Volante 1916 fra Uruguay som WALDEN ABBEY2006-041900-195047
SVANEN, fuldskib, torpederet 23/4 19172004-041900-195049
SVANEN, halvdæksbåd, 3,5 yachttons, b. 1875 af E.C. Benzon til A. & O. Benzon, København1954-051850-190077
SVANEN, højbådsmanden boede i Nyboder mod at tage enken, Rævestræde 11, 1678.1981-031600-170014
SVANEN, kvase af Bogense. Klædningsstykke efter pindesystemet skænket H&S 1960.1961-011850-190010
SVANEN, linjeskib, b. 1805, om ornamentering.1974-051800-185096
SVANEN, orlogsskib b. af Benstrup 1729-1730.1973-101700-1750142
SVANEN, orlogsskib, Kong Hans' skib, kaptajn Hans Glintze 1493, -1493-1512-1948-021450-150026
SVANEN, sletskonnert af Svendborg, 4-m., b. 1920 til partrederiet Patriot. Skibsbygmester Anders Jensen, Øxenbjerg. Persongruppefoto 1920. *f1981-101900-1950125
SVANEN, åledrivkvase, b. 1903 hos Christian Nielsen, Fejø.1983-071900-200078
SVANETIA, M/S, passagerskib til Odessa-Alexandria-ruten, b. 1937 hos HSM.1982-061900-2000111
SVANHILD, fragtskib, rederiet DFDS. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
SVANHILD, skonnert 3-m. af Skillinge, oplagt i Svendborg for vinteren.1966-091900-1950125
SVANHOLM, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
SVANHOLM, hækbåd, b. 1747 på Andreas Bjørns Værft af skibsbygmester Jens Sørensen.1968-021700-180022, 37
SVANHOLM, S/S, 2368 TDW, DFDS, under engelsk administration WW21999-041900-1950113
SVANHOLM, S/S, b. 1924 hos Helsingør Værft, byg. nr. 164 for DFDS. Carlo Andersens oplevelser under WW2.2012-031900-195036
SVANÖ, S/S, ex SVEND PII, b. nr. 20 Aalborg Skibsværft 1923 til D/S VENDILA, K. 1951 af rederi-A/B Dynäs, Härnösand og næ.1997-051900-200050
SVAR TIL ALT, fregat b.1799 i Kbh.2002-031750-185039-74, 46*-
SVAR TIL ALT, fregat b.1799 i Kbh. *p2002-011750-1800OmsF
SVAVA, kutter, b. 1896 af E.C. Benzon til kaptajn O. Søtoft, Nykøbing F.1954-051850-190078
SVAVA, S/S, 1875 TDW, DFDS, krigsforlist 10/3 1944 under engelsk administration WW2. Kollideret med engelsk skib ved Blyth.1999-041900-1950113, 124
SVAVA, skonnertbrig. E.H. Mathiesen mønstrede om bord 1882.2011-061850-1900125
SVAVA, slæbebåd, assisterer FREIA, NWFO, 19351997-071900-195074
SVEALAND, M/S, roro-bilfærge b. hos HSM til A/B Svea, Stockholm, i 1972.1982-061900-2000132
SVEASUND, slæbebåd, 138 BRT, kollideret med slæb og vandfyldtæntret i 19942004-051950-200081
SVEA, fik næ. fra FYN, S/S, indsat ca. 1936 på Helsingør-Hälsingborgoverfarten. Kom fra Lillebælt.1967-081900-1950168
SVEND PII, fragtskib, rederiet Vendila. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2.2007-051900-195056
SVEND PII, S/S, b. nr. 20 Aalborg Skibsværft 1923 til D/S VENDILA, sænket i Bremen 8/10 1943, hævet igen. K. 1951 af rederi-A/B Dynäs, Härnösand og næ. SVANÖ1997-051900-200050
SVENDBORG MÆRSK, M/S, containerskib, 32.153 DW, 1.800 TEU, b. Ishikawajima-Harima, Japan 1974. APMs første containerskib. 1979 chartret af Seatrain og næ. SEATRAIN CHARLSTON, retur til APM næ. CHALLENGER, DRAGØR MÆRSK, BRIGIT MÆRSK, BRIGIT. 1969 s. *f2007-061950-200080, 82
SVENDBORGSUND, S/S, 4549 BRT, b. 1902, Gr. SPYROS VALLIANOS 1915 s. P.A. Jensen Line næ. CLEVELAND af N.Y. 1924 næ. MANITOWOS, N.Y. 1924 s. A/S S/S Grete Jensen næ. GRETE JENSEN. 1926 s. D/S Codan næ. SVENDBORGSUND. 1928 s. Gr. næ. ALAFIA. 1931 oph.2007-031900-195023
SVENDBORG, barkskib, bygget og hjemskrevet i Troense 1855-1870.2000-051850-190075
SVEND, islandsskonnert, ca. 1900.1975-061850-195094
SVEND, motor-toldkrydser, toldpatruljefartøj udlagt i Sønderborg fra 19201947-051900-1950122
SVEND, S/S, 1.337 BRT, 1.758 tdw, b. i 1872 nr. 129 på Henderson, Coulborn & Co., Renfrew til A/S Dampskibet Svends Rederi, s. 1880 til D/S Skjold, Kbh., s. 1900 til D/S Ægir, s. 1907-02-15 D/S Myren, s. 1907-03-05 til A/S D/S Urania. *f2008-051900-195075, 77
SVERIGE, skonnert, 280 NRT, deltog i kapsejlads mod AMERICA 1851.1983-131850-1900182
SVITHOID, M/S, Ove Kjeldsen mønstret som 2. styrmand 1942.1995-061900-195089-93
SVITZER ANIVA og SVITZER SAKHALIN ud for Sakhalin ved Kurilerne. BT 663, b. 2007 hos ASL Shipyard Pte. Ltd., Singapore, til SVITZER.2008-012000-2050OmsF
SVITZER MENJA, havneslæbebåd. *f2008-022000-205013
SVITZER SAKHALIN og SVITZER ANIVA ud for Sakhalin ved Kurilerne. BT 663, b. 2007 hos ASL Shipyard Pte. Ltd., Singapore, til SVITZER.2008-012000-2050OmsF
SVITZER SINGAPORE, oceanslæbebåd, 22.000 hk., lg. 75 m. *f2008-022000-20509
SVÆRDFISKEN, topsejlsskonnert (1935)2005-081900-1950-
SVÆRDFISKEN, topsejlsskonnert, b. Lilleø Værft 1920 til KGH (1935) * f p672005-081900-195065-74, 90-94
SWETLANA, dampfregat ejer zar Alexander II af Rusland 1859.1965-031800-190041
SWIFTSURE, linjeskib, engelsk. Deltog i Middelhavskampene 1798 mod Napoleon.1962-031750-180046, 60
SYDERMANLAND, fregatskib, Asiatisk Kompagni. Sejlede 1753 til Trankebar med Peter Herman Abbestee.1964-071750-1800126
SYDERMANLAND, fregatskib, Asiatisk Kompagni, rejse til Ostindien. Skibsråd om ruten undervejs, da længdebestikket var usikkert 1754.1987-041700-180032, 57
SYDLAND, S/S, ex BANGOR, k. 1915 i Oslo Norge til Albert Jensen og næ. Reg. i USA som SEATTLE, opbragt af England.1986-051900-1950136, 147, 167
SYLFIDEN, topsejlsskonnert, 85 BRT, b. 1881 hos Rasmus Møller i Fåborg.1959-021850-195041
SYLPHE, skonnert af Marstal, b. Odense 1892, kvindelig galionsfigur.1975-041850-195076
SYLPHIDEN, S/S, konkurrent til H. P. Priors indenrigsruter i 1849-18551944-031850-190064
SYLPH, jagt, 23 kls, b. 1851 hos E.C. Benzon, Nykøbing F., reder Kromann, Marstal.1954-051850-190071
SYLVIA, fiskekutter af Sletten. Forlist under WW1. Nævnt på Søfartsmonumentet på Langelinie.2011-031900-195034
SÆRIMNER, S/S, kreaturtransport på Fejørute ca. 1930-.1966-131900-1950202
SØBAGGE NR. #, muddermaskine af København udlånt til Randers 1795.1990-051750-1800120
SØBLOMSTEN, brig af Tønsberg. Tegning af tobaksrygning i kahytten i 1860'erne af H. Nielsen.1978-051850-1900119
SØBLOMSTEN, dæksbåd, 6,1 yachttons, b. 1866 af E.C. Benzon til godsejer Hillerup, Nykøbing F.1954-051850-190075
SØBLOMSTEN, norsk, kaptajn Paul Lillenæs. Fandt meddelelse fra Mylius-Erichsen-ekspeditionen 1906-1908 på Shannonøen.1959-041900-195075-77
SØBORG, S/S, 3270 TDW, Dannebrog, under engelsk administration WW21999-041900-1950114
SØEBLOMSTEN, c.18201943-061800-1850105
SØERIDDEREN - SØE RIDDEREN, fregat med 18 kanoner bygget 1758, anvendt som vagtskib ved Helsingør i 1773. p.97 *p2010-051750-180075, 97
SØERIDDEREN, skonnert. Model ophængt før 1862 i Søvind Kirke som votivgave.1950-041850-195063
SØLFVISBORG, galiot, kaptajn 1676 løjtnant Carsten Andersen.1981-031600-170012
SØLYST, bark af Norge, b. 1854 i Canada, strandet 1887-04-12 ved Klitmøller for ophugning.1976-041800-190055
SØNDERHO, skibsmodel udført af Andreas Nissen (c. 1965)1993-021950-20007
SØNDERJYLLAND, S/S, langs Kvæsthusbroen 1897 ca. *f1988-041850-195041
SØNDERVIG, fiskekutter, b. Fejø Skibs- og Bådeværft 1976 *f1994-041900-195061
SØRANE, brig af Nordby, b. 1875 af skibsbygmester Christian Graff. Havde galionsfigur med to kvinder.1975-041850-195052
SØRFAREREN, fuldskib, b. 1888 i Southampton, s. til Norge 1912, s. til oph. i København 1923. Galionsfigur på H&S. Foto af skjold. *f1974-051850-1950113
SØRIDDEREN, skonnert, afløb 1841 fra Løves Værft, Helsingør.1955-101800-1850158
SØRIDDEREN, skonnert, b. 1841 af J.H. Løve, der havde fremstillet model i 1839. Senere næ. til KONG FRODE. *m1972-091800-1900135-136
SØRVARD, S/S, b. nr. 329 B&W 1925 til L. Kloster, Oslo2002-041900-195088
SØSTJERNEN, stenfisker fra Rødvig, 1953. Skulle være døbt STEN, men andet skib havde allerede navnet, og skibsregistret forbød navnet.1983-081950-2000106
SØSTRENE af Marstal, kaptajn Cecil C. Christensen, 1906.2009-041900-195061
T. M. WERNER, S/S, b. nr. 105 Helsingør Skibsværft 1905 til D/S VENDILA, k. af Henning Edling, Helsingborg 1929 og næ. SUNDSBORG1997-051900-195050
T.M. WERNER, S/S, byg. nr. 105, 1905 fra HSM til Vendila D/S A/S.1982-061900-195098
TACOMA, M/S, 9100 TDW, Orient, krigsforlist 1940-09-24 under engelsk administration WW2. Skudt i brand af eng. krigsskib i Dakar.1999-041900-1950113, 121
TACOMA, M/S, b. 1928 Nakskov nr. 28 til Orient. Anløb Gibraltar 17/4 1940, beslaglagt Ministry of Transport, London, juli 1940 til Vichyregeringen, skudt i brand i Dakar og sænket af britiske styrker 24/9 1940. f*2009-051900-195078-81, 85
TACORY, kaperskonnert fra Sydstaterne under USA's borgerkrig 1896-1864.1983-131850-1900182
TAIFUN, ketch, 28 BRT, tilhørte Carl V. Sølver fra 1927.1967-061900-2000156
TAIFUN, lystyacht, ketch, ejer Carl V. Sølver.1984-061900-2000136
TAKNEMMELIGHEDEN, 90 kls., kaptajn Niels Porte, indkøbt i Toulon til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800102, 108
TALORO, M/S, ex TUREBY, b. nr. 615, B&W til Motortramp 1936. K. 1960 af Teulada SpA di Navigazione, Cagliari og næ. K. 1963 af Co. Comercial y Nav. San Martin, Panama og næ. SILVERFIR.2005-041900-200037
TAMARIS, fransk sejlskib, forlist ved Crozetøerne 1887.1963-061850-1900122
TANJA, S/S, b. Frederiksstads Mek. V. 1937 til D/S Vesterhavet JL. 1941 overtaget af US War Shipping Admin. og næ. til ALCEDO af Panama. Torp. 1942-02-25 af U 1022 ved Reykjavik. *f1995-061900-195082-84
TAO HE, M/S. 1968 bygget ved Kockums M. V., Malmö, som CHARLOTTE MÆRSK, 13.123 DW, stykgodsskib, til APM. 1980 ombygget til containertrafik v. Hitachi Zosen i Hiroshima til 21.609 DW, 1.200 TEU. 1987 s. COSCO og næ. TAO HE.2007-061950-200096
TARMO, isbryder, finsk, 3850 HK -1950-1950-051900-1950104
TASMANIA (II), M/S, b. 1957 Nakskov nr. 146 til Orient A/S. Oplagt dele af 1961 og 1962. K. 1973 Compañia Carica S.A., Panama og næ. VORI af Piræus. Efter brand ophug. Spanien 1979. *f2009-051950-200083, 86, 88
TASMANIA, M/S, 8350 TDW, b. Nakskov 1935 til D/S Orient, krigsforlist 30/10 1942 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-659 ved Kanarieøerne.1999-041900-195095, 98f, 113, 123
TASMANIA, M/S, b. 1935 Nakskov nr. 67 til Orient A/S. Foto Shanghai 1937. Ændret til awningdækker 1940. Beslaglagt i Falmouth 11/4 1940. Under Ministry of War Transport / Thos. Brocklebank Ltd., Liverpool. Torpederet 30/10 1942. *f2009-051900-195079-80, 87
TASMANIA, M/S, b. ?, Orient, ? DW2001-061900-1950102
TAXIARCHIS, M/S, ex CHR. SASS, b. 1930 til D/S Myren. S. 1959 Garante Comp. Naviera, Panama, næ. I 1960'erne s. Tholos Comp. de Navigacion, Panama. Oph. 1967.2008-051950-200091
TAY, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Afgange fra Southampton og Falmouth 18421949-041800-185090-91
Tankskib, dobbeltskrogede (1993)1993-071950-200074
TECLA lystkutter b.19071943-011900-195010
TEDDY, b. 1947 i Greenock, model skænket H&S af Hans Svenningsen 1963.1963-011900-195010
TEIBO MARU, M/S ex NORDBO, Rederiet Norden, under japansk admin. 1942 og sænket 1942-09-25 af US ubåd SARGO1998-051900-195093
TEIKAI MARU, M/T , ex AMBO, ex JANE MÆRSK b. 1928, beslagl. Holl. 1940, sænket i Soerabaja 1942, hævet under japansk admin. 1942 som ; sænket af US flyvere 30/12 19441998-051900-195097
TEIKYU MARU, S/S ex GUSTAV DIEDERICHSEN, Rhederei M. Jebsen, Aabenraa, under japansk admin. 1940, sænket af US u-båd 1942-09-09.1998-051900-195093
TEKLA ex ANNE, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Solgt 1928 og næ. til TEKLA. Forlist 1930-09-20 i Kattegat efter lastforskydning.1981-091900-1950106
TEKLA, M/S, b. hos HSM under WW2, rederi Torm D/S A/S, gemt af vejen indtil 1945.1982-061900-2000114
TENNESSEE, M/S, 4225 TDW, DFDS, krigsforlist 1942-09-22 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-617 i Nordatalnten.1999-041900-1950113, 123
TENNESSEE, S/S, b. Baltica Værft, Kbh. 1921 til Det Oversøiske K. 1929 som FREDENSBRO. 1929 s. D/S Viking, 1933 til DFDS. 1940 overtaget af UK. 1942-09-23 torp. af U617 fra gruppe Lohs.2007-031900-195016, 22
TERESA CAPANO, S/S, ex CLARA (II), 1.398 BRT, 2.230 tdw, b. 1925, nr. 669, Howaldtswerke, Kiel, til D/S Myren. S. 1954 Raffaele Capano, Torre del Greco, næ. Oph. 1972.2008-051950-200091
TERNEN, bark, 1055 brt, b 1875 i Sunderland som CASTLE HOLME, k. til Norge og næ. ESTER. K. 1916 af Volante og næ. K. 1921 af A/B Romny, Stockholm. Forlist 1924. *f2006-041900-195045-51
TERNEN, halvdæksbåd, 2,2 yachttons, b. 1877 af E.C. Benzon til Chr. Mathiesen, København1954-051850-190078
TERNEN, åben båd, 1,4 yachttons, b. 1877 af E.C. Benzon til assistent Regenburg, København1954-051850-190078
TESSA DAN, navneskik til skibe i rederiet JL.1952-051900-1950160
TEXAS, S/S, b. 1939 hos HSM til DFDS.1982-061900-2000112
THALA DAN, M/S (1975)2006-051950-200063
THALASSA, fuldskib af Liverpool. Rejse til Australien 1881. Om læsning om bord.1964-021850-190019, 25
THALASSINI KYRA, M/S, ex NIGERIA (II) b. nr. 1134 Mitsui, Tamano 1978 til Dafra Shipping Co., Monrovia. K. af Garoufalia Cia. Nav., Piræus 1979 og næ.1995-071950-2000117
THALASSINI MANA, M/S, ex AMERIKA b. nr. 1133 Mitsui, Tamano 1977 til Dafra Shipping Co., Monrovia. K. af Marvigia Cia. Nav., Piræus 1979 og næ.1995-071950-2000117
THALIA, S/S, tankskib, b. Howaldtswerke i Kiel 1927 til Baltisch-Amerika Petrol. Imp. i Danzig, k. af Panama Transport Co. datterselskab af Standard Oil c.1936. Torp. 1942-02-23 ved Aruba *f1995-061900-195086-89, 99
THAMES, S/S, damppostskib, reder Royal Mail Steam Packet, England. Afgange fra Southampton og Falmouth 18421949-041800-185090
THE CRESCENT, engelsk orlogsskib, strandet 1808 på vestkysten - vinflaske derfra skænket museet.1948-011800-185012
THE DOLPHIN, HMS, 6. rate, 511 tons, 24 kanoner, b. 1751, førte Samuel Wallis opdagelsesrejse i 1766-1768 (1769)1999-031750-180080, 82
The Nore og Dudgeon Shoal, første fyrskibe udlagt i 1731 og 1736.1960-061700-175037
THE PILOT, engelsk skib overfaldet af Tavenza, pirathøvding på Nikobarerne 18461992-051800-185095
THE RED DRAGON, East India Co. første skib, købt fra the Earl of Cumberland, 600 tons (1601)1999-031600-165068
THE SWALLOW, HMS, ført af Philip Carteret på Samuel Wallis opdagelsesrejse i 1766-1768 (1769)1999-031750-180081
THEA, skonnertbrig, ejet af Moses & Søn G. Melchior, 1877. Forlist 1897. Skibsportræt p.179. *p1961-091850-1900179
THEA, skonnertbrig, reder Moses & Søn G. Melchior, København, maleri af J. Dahl fra 1878 skænket H&S.1961-011850-190010
THEODOR, brig af St. Thomas, 1820'erne gengivet med signalflag P sat.1980-111800-1850157
THEOLAGOS, S/S, b. nr. 439 Flensburger Schiffsbau 19382002-041900-195089
THERMOPYLÆ, klipper, dagbøger udgivet blev inspiration om bord på skoleskibet KØBENHAVN 1924.1988-061900-1950158, 173
THESEUS, linjeskib, engelsk. Deltog i Middelhavskampene 1798 mod Napoleon.1962-031750-180046, 58, 63
THETIS, fregat i Marinen 1859.1965-031800-190041
THETIS, fregatskib. Indgik i boet efter Maria Koch, 1761-1828.1990-051750-1800105
THETIS, orlogsfregat, b. 1840. Foreslået til GALATHEA-ekspeditionen 1845, men vraget.1966-101800-1850144
THETIS, orlogsfregat, togt ca. 1799 til Vestindien, rejserute. Konvojering på hjemrejsen.1982-031750-180022, 24-26
THIELBEK, M/T, rederiet Knöhr & Burchard, Hamburg, var vrag efter WW2 i Lübecker Bucht.1981-131900-1950159
THINGVALLAs og GEJSERs sammenstød i Atlanterhavet 14/08 1888. *r1945-031850-1900103
THINGVALLA, emigrantskib, passerede som tredje danske skib Suezkanalens i 1875.1969-061800-1900134
THINGVALLA, S/S, b. 1874, 2.436 BRT2001-081850-1900124f
THINGVALLA, S/S, b. 1875 af Burmeister & Wain, model, foto af, *m1949-051900-1950119
THINGVALLA, S/S, kaptajn N. Berentzen. Senere havnefoged Thorvald Nielsen mønstrede om bord 1893-07-15. Skibsportræt p.55. *p1964-031850-190053-55
THINGVALLA, S/S, maleri, HS 2005:0102, restaureret 20052006-082000-2050111
THINGVALLA, S/S, passagerskib i Thingvallalinjen. Kolliderede 1888-08-14 i Nordatlanten med S/S GEISER fra samme rederi. *f1988-041850-195038-39
THINGVALLA, S/S, Thingvallalinjens første skib i 1880. Kolliderede med GEISER 1888. Foto fra værft efter kollisionen gengivet side 135. *f1979-051850-1950131, 134-137
THOMAS GREY, missionsskib (1888)1997-061850-190056
THOMAS ROYS, S/S, reder Det Danske Fiskeriselskab, indkøbt ca. 1865. *p1947-101850-1900129
THOR EMILIE, coaster, BT 1655, forlist i Middelhavet efter ladningseksplosion i 20002004-051950-200082
THORA af Skovshoved, fiskebådsmodel (1850-1950)1943-011900-19507ff
THORA ex CATHARINA BRODERSEN, skonnertbrig 115 Klstr., b. 1873 i Brake, reder H.C. Brodersen. K. 1874 C. Prætorius, St. Thomas og næ. THORA. K. 1885 F.J. Hubert, Buxtehude.1994-051850-190094
THORA, bark 131 klstr., b. 1854 Piteå Sverige, ejet af H.C. Brodersen, Flensburg 1854-1856/1864. K. 1864 af Petersen & Riefkohl, Flensborg. K. 1867 af Joachim Milhahn, Rostock. Forlist 1868.1994-051850-190080, 86
THORA, bark af Nordby. Peter Wamberg sejlede med 1903 som matros.1963-021900-195051
THORA, sundbåd, model bygget c. 1942-1943 af Christian Nielsen, placeret på H&S.1983-141950-2000210
THORA, sundbåd, b. 1913 i Skovshoved, opmåling og model af Christian Nielsen 1942-1943.1983-141900-1950219, 226
THORNTONDALE, S/S, b. nr. 241 J. Readhead & Co., South Shields, 1888. K. af D/S Libra, København i 1918 som FALKLAND, ex URIARTE NO. 4. Forlist 1921 ved Darsserort, Østersøen.1995-071900-1950114
THORSDAHL, S/S, b. nr. 19 P. Ph. Suhr's Maskin- & Skibsb., Aalborg 1921 til A/S Thorsdal, rederi, Larvik. K. 1928 af D/S VENDILA og næ. til EDV. NISSEN1997-051900-195050
THORSHÖVDI, M/T, norsk i Gibraltar krigsskadet 19431994-031900-195044
THORVALDSEN, bark, b. 1867 i Danmark, rederi KGH, solgt til Finland 1928. Fotograferet i Egedesminde ca. 1919 (1895-1908) *f1995-021850-19507, 17
THORVALDSEN, bark, ejer KGH. Foto af pindekompas fra barken -1920.1967-091900-2000171
THORVALDSEN, KGH-skib, fører kaptajn Jensen, undersøgt længdeberegning med misvisningen (-1900-)1945-041850-1950147
THORVALD, brig af København, b. 1838 i Svaneke, 73 kls., Kaptajn C.U. Olsen i 1845. Reder Peter F. Heering, forlist 1865-06-05 ved Løkken. Maleri af Jacob Petersen. *p1968-071800-1900124, 126
THORVALD, brig, b. Svaneke 1838 til Heering, forlist 1865.2000-041850-190070
THOR, bjærgningsponton, Svitzer (1937)1942-011900-19509
THOR, brig, b. 1855, 105,5 kls. , hos Rasmus R. Dyreborg, Fåborg.1959-021800-185036
THOR, fragtskib, K.K.K.K. Rolle i WW2 malmtransporter i hjemmeflåden.2007-051900-195052, 56
THOR, isbryder, b. 1890 Helsingør, søsterskib til MJØLNER, også til DSB. Konstrueret af Fr. Ortmann, d. 1905.1950-051850-195090
THOR, S/S trawler til havforskningsformål 19041998-071900-1950118, 124
THOR, skonnert, b. 1849 af E.C. Benzon1954-051800-185055, 70
THOR, skonnert, b. 1849 hos E.C. Benzon, Nykøbing F. Linjetegning gengivet side 123. *t1989-051800-1950123-125
THOR, skonnert, lgd. 84-6, br. 22-8 fod, b. 1849 af E.C. Benzon i Nykøbing F.1983-131850-1900185
THOR, skruekorvet, b. 1851 - om ornamentering.1974-051850-1900107
THOR, skruekorvet, b. København 18521993-091850-190098
THRACE, S/S, ex CEDRIC, ex OPAKH. K. 1883 af J. N. Theophilolros, Ithaca. S. S. 1898 D/S Myren, næ. ANNA. S. 1915 D/S Rødby Havn, næ. DANSTED.2008-051850-190090
THUNBERG, svensk færge på Helsingør-Hälsingborg-ruten -1900.1967-081900-1950165
THUNDER, bombarderskib (1808)1943-051800-1850103
THURØ, skonnert, b. 1856 i Thurøbund af L. Kaas Hansen. (Ej i skibsliste set)1970-031850-190089
THUSNELDA, skonnertbrig b. 1876 byg. nr. 11 på Rasmus Møllers værft, Fåborg. Indgår i værftsmodel på H&S.1959-021850-195024, 29, 31, 33
THUSNELDA, skonnertbrig, byg. nr. 11 på Rasmus Møllers Værft i Fåborg 1874-1878. Vist på model bygget af Christian Nielsen til H&S i 1956.1983-141950-2000211
Thyborøn lodsgaliot var udstyret med fyrlampe -1850-1960-081800-1900112
THYRA S, M/S, 2860 TDW, Torm, under engelsk administration WW21999-041900-1950114
THYRA S, M/S, b. 1936 på Nakskov til Torm, 1940-1945 *f1999-041900-1950103
THYRA, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-19402006-061900-195094
THYRA, kartoffelbåd, ejet 1902 af fisker Carl Petersen og hans svoger E.P. Bendsen i Gilleleje. Bygget i Wiken af J. Hagerman 1893.1966-071850-190089
THYRA, M/S, b. 1936 til TORM, allieret tjeneste 19431994-031900-195033
THYRA, M/S, b. 1936 til Torm, Nakskov, 2.860 DW *f2001-061900-1950101, 103
THYRA, S/S, 1300 TDW, Progress, under engelsk administration WW21999-041900-1950114, 120
THYRA, S/S, 1535 TDW, DFDS, under engelsk administration WW2, tilbagelevering 28/6-19451999-041900-1950105, 113
THYRA, S/S, b. 1866 i Hebburn, UK. K. 1866 fra Koch til DFDS.1954-091850-1900133
THYRA, S/S, DFDS kolliderer med S/S HENRY BALCHOW af London 11/8 1877 *p1996-071850-1900111
THYRA, S/S, skibsreder Lesleys, indgik i DFDS -1866-1944-031850-190091
THY, S/S, indgik i DFDS efter 1866.1944-031850-190093
TIBER, S/S, fragtskib til DFDS, byg. nr. 75, leveret 1899 til DFDS fra HSM.1982-061850-190095-96
TIDSELHOLT, fregat 150 klstr., senere 164,5 klstr, b. 1807 til Andreas Christiansen, Flensburg *p1994-051800-185067
TILFREDSHEDEN, 160 kls., kaptajn Mathias P. Winther, indkøbt i Marseille til reder Coninck & Reiersen, København. Fik søpas under forestillingerne - resolution for neutralitetshandel 1781-1782.1973-051750-1800104, 109
TIM (Fæ.) ex EMMA, motorgalease, b. 1921 Germaniawerft, Kiel. Næ. senere til ULLA og MODIG og CHRISTA, solgt 1969 til Klaksvik og næ. til TIM. oph. 1974.1981-091900-1950106
TIRPITZ, slagskib, 1944-11-12 i Søbotn ved Tromsø sunket af engelske fly.2008-031900-195042, 46
TITANIA, hvalrosfanger og robbefanger, brig af København, reder Jacob Holm, kaptajn Chr. Møller Jørgensen, tegning af Jacob Petersen, 1846. *t1955-111850-1900160
TITANIA, S/S, postskib, b. B&W ca. 1871, ejet af Rud. Christ. Gribel, Stettin, rute på Stettin - København 1888.1989-041800-190078
TITANIA, skonnert, lystyacht, Englands mest avancerede yacht i 1851. Tegning gengivet side 176.1983-131850-1900176, 179-180, 182
TITANIC, S/S - forlis 1912 - Safety of Life at Sea konference 19141996-071900-1950111
TITANIC, S/S, forlist april 1912.2009-091900-1950139
TITANIC, S/S, forliste 1912-04-12, hvor 1635 omkom, ca. 700 blev reddet - om redningsmidlerne.1988-071900-1950189
TIURI, M/S, b. 1938 som SLESVIG, Helsingør (1969) *f2001-061950-200099
TJALDUR, S/S, 2000 TDW, Skipafelagid Føroyar, under engelsk administration WW21999-041900-195098, 115
TJALDUR, S/S, i færøsk fart for DFDS, ca. 190.1975-061850-195093
TJALFE, brig i grønlandsfarten -1899- Medtog Sofus Jensen til Grønland som volontør 1899.1971-031900-195061
TJALFE, brig, anvendt til fiskeriundersøgelser ved Grønland (1908-1909)1947-021900-195028
TJALFE, brig, b. 1853 hos P. Brandt, Troense, tegning af Christian Nielsen.1983-141950-2000225
TJALFE, brig, b. 1853 i Troense, oph. 1950. Galionsfigur på H&S.1974-051850-1950112
TJALFE, brig, b. i Danmark, rederi KGH, rejse 1895, 1904.1995-021850-19508, 18
TJALFE, grønlandsfarer, Danmarks sidste brig ophugget ved Helgolandsværftet i Helsingør 1950.1950-011900-195016f
TJALFE, reddet agterskibssalon og kamre samt galionsfigur ved skibets ophugning.1951-011950-200010
To-smakke-jolle fra Trappen - opmåling af typen ved Christian Nielsen. *t1958-041900-195064-68
TOKE, dæksbåd, 5,8 yachttons, b. 1878 af E.C. Benzon til J.C. Bruun, Kokkedal1954-051850-190078
TOLDKRYDSER XXVII, b. 1890 af N.F. Hansen, Odense, model udført af Christian Nielsen1953-011950-20007
TOLDKRYDSJAGT X, model skænket H&S af kaptajn Tversted, Skagen1953-011850-19007
Tomes, fiskefartøjstype fra Goa, 1598. *t1990-041550-160064f
TOMSK, b. B&W 1911. DFDS-skib deltog i malteserskibsordningen 1939-1940. Deltog i Normandiet-invasionen 1944. Solgt til ophug 1959. Her lossesistuation 1940 *f2006-061900-195092, 94
TOMSK, S/S, 1930 TDW, DFDS, under engelsk administration WW21999-041900-1950113
TORBEN MÆRSK, anløb af Singapore - kontakt med Velfærdsstationen ca. 1978.1981-061950-200067
TORBEN MÆRSK, M/S, b. hos HSM til APM i