INDLEDNING

ARKIVREGISTRERINGER FOR
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET og H&S VENNESELSKAB

Opdateret 12. oktober 2014.


 

OVERSIGT

Mine registreringer over arkivmateriale på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg - fra 2012 M/S Museet for Søfart - er fordelt på nogle databaser, hvoraf enkelte er lagt offentlig på nettet i ders helhed, mens andre ikke vil blive offentliggjort. De bevarede dele af museets korrespondancer, arbejdsplaner, bevarings- og udlånssager etc. for både museum og venneselskab må man derfor forespørge om via mail eller brev.

Mine registreringer slutter med indvielsen af museets åbning i Dokken 2013-10-05.

Listerne eller oversigterne er ikke nødvendigvis endelige. Nyt materiale vil blive tilføjet efterhånden.

LINK TIL

Bibliografi
der indeholder hovedparten af udgivelser om museet samt udgivelser af museets medarbejdere.

Bestyrelsesliste
for Venneselskabet fra 1942 til 2010.

Bestyrelsesliste
for Handels- og Søfartsmuseet fra 1915 til 2010.

Særudstillinger på museet
afholdte fra 1915 til 2012.

Registratur for arkivalier
Museets arkivsorteringsnøgle og benyttet også i sitets referencebase.

Prisindeks
Prisindekset har 1915 som neutralt punkt og viser udviklingen til 2011.
 

Retur til forsiden
Opdateret d. 12.10.2014
Jørgen Marcussen