SÆRUDSTILLINGER PÅ

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

Opdateret 12. december 2012.


Handels- og Søfartsmuseet har de sidste mange år afholdt særudstillinger, der kan hav haft relation til mærkedage i søfartserhvervet eller på anden måde været aktuelle. Men også i museets første år blev der afholdt enkelte særlige udstillinger, selv om lokalerne dengang ikke tillod omfattende specialopstillinger.

Den følgende oversigt er et foreløbigt resultat af registreringer til en kronologi for museet. Den vil formodentligt undervejs blive forøget, efterhånden som flere oplysninger registreres.

Forkortelserne:
PR = Protokolnummer refererende til JM-database.
Å = Å efter et årstal betyder Årbog fra åååå.
UD = Fra udklipsarkivets database, kasette og bladnummer.

1926 Jubilæumsudstillingen 1926
Fra 1926-??-??
Til 1926-??-??
»Museet, der efterhaanden var blevet et meget fremtrædende Led af de helsingørske Seværdigheder, ønskede imidlertid ogsaa for sit vedkommende at yde sit Bidrag til Festligholdelsen af Helsingør Bys Jubilæum i 1926, og efter Direktør Lunds Forslag besluttede Bestyrelsen i Jubilæumssommeren at arrangere en større Udstilling med det Formaal at illustrere Sundtoldens og Skibsfartens Historie, vore Søkrige og andre maritime Begivenheder i vore Farvande, deriblandt ogsaa Redningsvæsenet. Udstillingen skulde tillige beskæftige sig med Astronomiens Historie, særlig hvad angik Minder om Danmarks berømte Astronom Tycho Brahe og hans Indflydelse paa Navigationens Udvikling. Indenrigsministeriet overlod Museet midlertidigt til dette Brug en Række Lokaler i anden Etage: Rigsraadssalen og de Værelser, som ligger mellem denne og de i 1925 overtagne 8 Museumsrum, tillige med nogle Rum i Etagen nedenunder. Udstillingen blev baade righoldig og interessant med Deltagelse af en Række Statsinstitutioner og Privatsamlere.«

»Sluttelig skal nævnes, at Museet i Aarets Løb har udbetalt Kr. 13097.98 til Dækning af en Række Gældsposter hidrørende fra Jubilæumsudstillingen i 1926,«
Kilde: Beretning 1929-30.
Kilde: 25-års jubilæumsartikel, Beretningen 1939-1940.
1932 Nyerhvervelser
Fra 1932-01-??
Til 1932-03-??
Nyerhvervelserne kan ses i årsberetningen.
Kilde: Beretning 1931-1932.
1944 Mindeudstilling om H. P. Prior
Fra 1944-??-??
Til 1944-??-??
Mindeudstillingen om H. P. Prior fandt sted samme år, som han blev behandlet i en længere artikel i H&S-årbogen 1944 p.21ff. Artiklen var skrevet af Alexis Prior i samarbejde med Thomas Prior.
Kilde: Årbog 1945 p. 170.
1956 Hvad gamle redskaber, tegninger og modeller fortæller om træskibsbygning.
Fra 1956-??-??
Til 1956-??-??
Træskibsbygning belyst ved modeller og tegninger.
Afholdt i forbindelse med den internationale museumspropagandauge i UNESCO regi.
Kilde: PR-30-075. + 1957Å p.14. + UD-070-100 til 104.
Journalsag 1956:0740 til Knud E. Hansen.
1957 100 året for Sundtoldens ophævelse.
Fra 1957-03-14
Til 1957-??-??
Lille opstilling i anledning af 100-året for Sundtoldens ophævelse.
Kilde: 1957Å p.14.
1958 Slaget i Øresund 26/10 1658.
Fra 1958-09-06
Til 1958-11-14
Til Minde om Slaget i Øresund den 29/10 1658. - Fregatten BREDE RODE sænket ved Snekkersten.
Kilde: Arkiv H&S-museum. + Reg.nr. 2007:0017. + PR-30-093. + UD-070-137 med flere til -163. + Journalsager 1959:0004 og 1958:0371.
1959 »Sømandsfajance« - de senere års erhvervelser af hollandske fliser, malerier og tegninger.
Fra
Til
Efter »Slaget i Øresund«-udstillingen anvendtes lokalerne til en særudstilling af mere permanent opstilling med ovenævnte emne.
Kilde: PR-30-093. Journalsag 1958:0504.
1960 Søkortdirektør Poul Løvenørn.
Fra 1960-??-??
Til 1960-??-??
Særudstilling om søkortdirektør Poul Løvenørn, 1751-1826 - Dansk fyrvæsens og søopmålings organisator.
Løb over sommeren 1960.
11 siders katalog og forklaring med lille biografi af Poul Løvenørn i JM arkiv.
Næsten alle genstande er udlånt af Søkortarkivet og Farvandsvæsenet.
Kilde: 1961Å p.16. + UD-070-188. + PR-30-105.
1967 Dansk Vestindien i gamle billeder.
Fra 1967-??-??
Til 1967-??-??
Særudstillinge »Dansk Vestindien i gamle billeder«, udarbejdet af konservator Engelstoft fra det Kgl. Bibliotek, og Henning Henningsen.
Henning Henningsen deltog i åbningen i Charlotte Amalie, St. Thomas, idet udstillingen formodentligt har været vist ens både på St. Thomas og på Kronborg.
Kilde: PR-30-197.
1971 Fra det gamle Grønland.
Fra 1971-06-04
Til 1971-10-??
Særudstillingen »Fra det gamle Grønland« - 250 år siden Hans Egede kom til Grønland.
Den lløb fra juni til oktober 1971 og vistes i den bestående udstilling på skærme i rum 14 til 17 samt 22.
Udstillingsansvarlig: Hanne Poulsen.
Åbnet 4/6 1971 af handelsminister Knud Thomsen. Sluttede i oktober.
Tronfølger Margrethe besøgte udstillingen, kilde: UD-080-094 til 096.
Kilde: Folder med dansk tekst i JM arkiv. + 1971Å p.148. + PR-30-263.
1972 DSB-færger 1872-1972.
Fra 1972-05-19
Til 1972-??-??
Særudstillingen om DSB-færger 1872-1972 fandt sted i 100-året for den første jernbanefærge over Lillebælt.
Åbnet 1972-05-19 af arveprins Knud.
Kilde: PR-30-281. + 1972Å p. 234. + UD-080-100.
1972 Kap Horn udstilling.
Fra 1972-06-??
Til 1972-??-??
Kap Horn udstilling i anledning af besøg af den internationale Kap Horn Forening den 7/6 1972 med ca. 730 personer.
Kilde: PR-30-297 + 1972Å p.234.
1973 Regalskibet VASA.
Fra 1973-??-??
Til 1973-??-??
Særudstilling om regalskibet VASA var en udstilling udlånt fra Sverige.
Kilde: 1973Å p.152.
1973 Vestindienudstilling.
Fra 1973-06-??
Til 1973-07-??
Vestindienudstilling løb i juni-juli 1973 pga. besøg af venskabsforeningsmedlemmer fra øerne.
Kilde: 1973Å p.152. + UD-080-110.
1974 Tegneren Ib Andersen.
Fra 1974-06-??
Til 1974-09-??
Udstilling af tegneren Ib Andersens tegninger løb fra juni til efter august 1974.
Kilde: 1974Å p.140. + UD-080-112.
1975 Maritime Hobbies.
Fra 1975-06-13
Til 1975-12-??
Der udstilledes i 3 rum om restaurering af gamle skibe, samleobjekter, skibsmalerier, tovværkskunst, modeller og flaskeskibsmodeller. Ingen detaljer om medvirkende.
Kilde: Folder med dansk tekst i JM arkiv + 1975Å p.138.
1975 Dansk tankskibsfart.
Fra
Til
Særudstilling arrangeret af Erik Dannesboe.
Kilde: PR-170-059 + 1975Å p.137f.
1976 Sømandshjemmets pryd - souvenirs, kaptajnsgaver, frivagtsarbejder.
Fra 1976-??-??
Til 1976-??-??
Udstillingen Sømandshjemmets pryd - souvenirs, kaptajnsgaver, frivagtsarbejder var arrangeret af Hanne Poulsen.
Kilde: 1976Å p.119.
1976 Helsingør og Kronborg i billeder fra fire århundreder.
Fra 1976-06-17
Til 1976-??-??
Ingen yderligere oplysninger endnu.
Kilde: 1976Å p.120.
1976 A. P. Møller.
Fra 1976-10-01
Til 1977-09-30
Udstillingen om rederiet og A. P. Møller løb i et helt år.
Tegninger til udstillingen er placeret i SA-10-89-010 til 030, reg. H&S 0088:0321.
Åbningstale er oprettet i databasen under SA-10-89-040, H&S reg. nr. 2008:0033.
Kilde: SA-10-89-010 samt ovenstående.
1977 Masssa Peter.
Fra 1977-06-16
Til 1977-08-11
Særudstillingen om Masssa Peter handlede om Peter von Scholten efter Preben Ramløvs roman.
Kilde: PR-200. + 1977Å p.154. Henningsen åbningstale i kopi (JM)
1977 Interessante nyerhvervelser.
Fra 1977-??-??
Til 1977-??-??
Særudstillingen med interessante nyerhvervelser er nævnt i Årbogen, men ingen yderligere specifikationer set endnu.
Kilde: 1978Å p.167.
1978 Billeder fra Dansk Vestindien.
Fra 1978-06-15
Til 1978-07-31
Særudstillingen bestod af fotografier af Kirsten Kyhl med titlen "Billeder fra Dansk Vestindien".
Kilde: PR-220-01. + 1978Å p.167.
1978 Danske minder i Ghana.
Fra 1978-08-01
Til 1978-09-30
Særudstillingen "Danske minder i Ghana" løb fra 1/8 til 30/9 1978.
Udstillingen er arrangeret af arkitekt Niels Bech, som i tre år var lektor ved arkitektskolen ved universitetet i Kumasi.
Kilde: PR-220-01. + 1978Å p.167. Anmeldelse i Politiken 1978-08-11. Udtsillingen var tidligere opstillet på Charlottenborg.
1979 Per Bøgh - en dansk skibstegner.
Fra 1979-06-29
Til 1979-??-??
Per Bøgh - en dansk skibstegner. Per Bøgh har illustreret en stor del af maritime kulturhistoriske bøger og haft nær forbindelse med museet, især i Henning Henningsens tid.
Kilde: PR-220-33. + 1979Å p.157. + 1980Å p.166. Henningsens åbningstale i kopi. Per Bøgh er født 1934.
1979 Jens Friis-Pedersens bog om Sejlskibe.
Fra 1979-??-??
Til 1979-??-??
Særudstilling med materialer fra Jens Friis-Pedersens bog om Sejlskibe bind 1. Hvilket var en af forpligtelserne ved overtagelsen af Friis-Pedersens materialer m.v. Senere kom bind 2 og 3 fra samme materiale.
Kilde: 1981Å p.282.
1980 Niels Truslews skibe i søen 1805.
Fra 1980-??-??
Til 1980-??-??
Niels Truslews skibe i søen 1805 - serieskibe. Om dette emne udgav Anders Monrad Møller, Jens Lorentzen og Dorthe Falcon Møller i 1979 bogen af samme navn som bind otte i søhistoriske skrifter.
Kilde: PR-220-61. + 1981Å p.286.
1980 Jens Friis-Pedersens bog om Sejlskibe bind 2.
Fra 1980-??-??
Til 1980-??-??
Særudstilling med materialer fra Jens Friis-Pedersens bog om Sejlskibe bind 2.
Udstillingen løb fra efteråret 1980.
Kilde: PR-220-69. + 1981Å p.283.
1981 Jens Friis-Pedersens bog om Sejlskibe bind 3.
Også kaldet "Nordiske skibe" efter anmeldelse i Nordsjælland 1981-11-03.
Fra 1981-10-01 ca.
Til 1981-??-??
Særudstilling med materialer fra Jens Friis-Pedersens bog om Sejlskibe bind 3.
Kilde: Fra regnskabsbilag H&S 1981. + 1981Å p.283. Anmeldelse i Helsingør Dagblad 1981-10-31, Nordsjælland 1981-11-03.
1981 Frederik Visby. En dansk kunstner i Vestindien 1865-1866 og 1880-1882.
Fra 1981-??-??
Til 1981-??-??
Udstillingen om maleren, tandlægen og fotografen Frederik Visby. En dansk kunstner i Vestindien 1865-1866 og 1880-1882.
Udstillingen løb henover sommeren 1981 i anledning af et vestindiske besøg på H&S.
Kilde: PR-220-83. + 1981Å p.286.
1982 Helsingør Værft gennem 100 år.
Fra 1982-02-26
Til 1982-10-??
Helsingør Værft gennem 100 år = Helsingør Værft 1882-1982.
Eneste særudstilling for 1982, bortset fra en mindre udstilling i Sparekassen SDS i Prøvestenscenter; emne: sømandens souvenirs.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + PR-220-92.
1983 Krydstoldvæsenet.
Fra 1982-??-??
Til 1982-??-??
I efteråret overtog museet en særudstilling om Krydstoldvæsenet.
Kilde: PR-230-3. + 1983Å p.234.
1983 Børn og både.
Fra 1983-06-10
Til 1983-??-??
Ingen yderligere oplysninger .
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + PR-230-21. + 1984Å p.170.
1983 Skoleskibet GEORG STAGE.
Fra 1983-??-??
Til 1983-??-??
I foråret en overtaget udstilling om skoleskibet GEORG STAGE.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + PR-230-05.
1983 Em. Z. Svitzers Bjergningsentreprise.
Fra 1983-??-??
Til 1983-??-??
Mindre særudstilling i anledning af rederiet Svitzers 150-års jubilæum.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + PR-230-21. + 1984Å p.172.
1984 Med damp og diesel. Dansk søfart 1884-1984.
Fra 1984-??-??
Til 1984-??-??
Udstillingen "Med damp og diesel. Dansk søfart 1884-1984" blev til i forbindelse med Danmarks Rederiforenings jubilæum.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + PR-230-85.
1985 Med Kronborg om styrbord.
Fra 1985-??-??
Til 1985-??-??
Udstilling i forbindelse med konkurrence om ny museumsplakat.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + PR-230-85. + 1985Å p.237.
1986 Bygninger i Trankebar.
Fra 1986-??-??
Til 1986-??-??
Registrering og opmåling af bygninger i Trankebar. En mindre udstilling i forbindelse med resultaterne heraf.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003.
1986 Fra et besøg i troperne.
Fra 1986-10-17
Til 1987-02-28
Fra et besøg i troperne - Malerier og tegninger af Hans Lynge og Bodil Kaalund.
Udstillingen var resultater fra en rejse til U. S. Virgin Islands, de tidligere Dansk-Vestindiske Øer.
På H&S var udstillingen suppleret med et dokumentarisk indslag "Byer og Huse" ved arkitekt Ebbe Keld Pedersen.
Udstillingen vistes senere i Grønland.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + Folder med dansk tekst i JM arkiv.
1987 Hollandsk hvalfangst på Svalbard.
Fra 1987-03-10
Til 1987-04-01
Udstillingen om "Hollandsk hvalfangst på Svalbard" var hollandsk produceret.
Udstillingen åbnet af Hollands ambassadør E. S. B. Th. Beelaerts van Blokland.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 1988Å p.223.
1987 Skibsportrætter.
Fra 1987-08-17
Til 1987-??-??
Skibsportrætter. Udstillingen åbnet efter kustodestrejken var slut 17/8 1987..
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + PR-240-17.
1988 Den danske handelsflåde i 75 år.
Fra 1988-??-??
Til 1988-??-??
Udstillingen "Den danske handelsflåde i 75 år" blev også vist på Københavns Rådhus.
Arrangeret i samarbejde med Rederiforeningen, Velfærdsrådet og Værftsforeningen.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003.
1989 Dansk Vestindien før og nu.
Fra 1989-08-30
Til 1989-??-??
Udstillingen "Dansk Vestindien før og nu" var en fotoudstilling fotograferet af Frederik Chr. Børgesen og Palle Kjærulf Schmidt.
Den avr åben 1989-08-30.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 1990Å p.155.
1989 Fartøjsbevaring i Danmark.
Fra 1989-09-12
Til 1989-??-??
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + PR-240-45. + 1989Å p.194. + 1990Å p.155.
1990 75-års jubilæumsudstilling - Søens folk i 75 år.
Fra 1990-06-01
Til 1990-??-??
75-års jubilæumsudstilling - Søens folk i 75 år.
Udstillingen blev åbnet 1990-06-01 af dronningen.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + Arkiv H&S-museum, Reg. H&S 1999:0236. + PR-240-45. + 1991Å p.121.
1991 Fotoudstillingen Fyrskib.
Fra 1991-03-19
Til 1991-04-19
Fotoudstillingen Fyrskib var en fotografier fra fyrskib XXI taget af Ulrich Mølgård.
Også en udstilling om fartøjsbevaring, der blev omdannet til en vandreudstilling vist i Nyk.F., Kalundborg, Køge, Næstved, Løgstør og Møn.
På grund af økonomien var der ingen yderligere særudstillinger i 1991.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 1992Å p.147.
1992 DUC på Kronborg.
Fra 1992-??-??
Til 1992-??-??
Udstillingen "DUC på Kronborg" var om Danmarks undergrund og dens udnyttelse.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 1992Å p.?.
1992 DFDS in 125 years.
Fra 1992-06-23
Til 1993-05-??
"DFDS in 125 years" udstillingen skulle vises fra 1992-06-23 til 1992-11-01, men blev forlænget til maj 1993.
Postkort, dobbelt, med engelsk tekst i forbindelse med udstillingen i JM arkiv.
Udstillingen blev delt og vist i Kbh, Oslo, Göteborg, Newcastle, Harwich og Hamburg.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 1993Å p.140.
1992 Kystbåde fra Trankebar og Ghana.
Fra 1992-??-??
Til 1992-??-??
Udstillingen "Kystbåde fra Trankebar og Ghana" var en fotoudstilling.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 1993Å p.140.
1993 B&W i 150 år.
Fra 1993-03-11
Til 1993-12-31
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 1994Å p.126.
1993 Skibsmodeller i leg og alvor.
Fra 1993-06-19
Til 1993-08-01
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 1994Å p.126. + 1995Å p.130.
1993 Skoleskibet KØBENHAVN.
Fra 1993-12-04
Til 1994-04-01
Udstillingen blev senere også vist i Vorupør Fiskeri- og Redningsmuseum.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 1994Å p.126.
1994 Forskellige udstillinger - se bemærkninger herunder:
Fra 1994
Til 1994
H&S deltog i Velfærdsrådets årlige fotokonkurrence for nordiske søfarende.

Der blev vist en fotoudstilling om Strandinger ved Scilly Islands.

H&S var repræsenteret på "Africa in America" på Museum für Völkerkunde i Hamburg.
Kilde: 1994Å p.126.

Akvareller af Plum fra GALATHEA I blev vist på Academy of fine Arts i Honolulu.
Kilde: 1994Å p.126.

Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003.
1994 Danmark under Havet.
Fra 1994-03-26
Til 1994-04-17
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 1995Å p.130.
1994 The Overseas Business of the Dutch - Hollænderne i Sundet og Østersøen.
Fra 1994-06-30
Til 1994-11-01
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 1995Å p.130.
1995 Sømandens souvenirs.
Fra 1995-05-24
Til 1995-11-15
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 1997Å p.131.
1996 Sømand, købmand og supercargo.
Fra 1996-03-26
Til 1996-??-??
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 1996Å p.145. + 1997Å p.101.
1996 Matrostøj til lands og vands.
Fra 1996-11-29
Til 1997-??-??
Ingen yderligre oplysninger.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 1997Å p.101.
1997 B&W på museum.
Fra 1997-03-23
Til 1997-??-??
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 1998Å p.148.
1997 Slaveskibet Fredensborg.
Fra 1997-10-02
Til 1998-??-??
Udstillingen om "Slaveskibet Fredensborg" blev først vist i Oslo. Den var produceret i samarbejde med Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 1998Å p.148.
1998 Full Ahead - Maskinmestrenes Forening 125 års jubilæum.
Fra 1998-04-04
Til 1998-10-18
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 1999Å p.156. + ADV-110-040-010.
1998 Velfærdsrådets fotokonkurrence
Fra 1998-??-??
Til 1998-??-??
Fotoudstillingen " Velfærdsrådets fotokonkurrence" blev vist i sidste halvdel af 1998.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 1998Å p.161. + 1999Å p.156.
1999 Flydende forbindelser - om Øresunds maritime kulturhistorie.
Fra 1999-03-25
Til 1999-10-20 c.
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 2000Å p.128.
1999 Vandreudstilling på CAROLINE SAMSØ med titlen From Road to Sea.
Fra 1999-??-??
Til 1999-??-??
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003.
2000 DUC og udvinding af olie i Nordsøen.
Fra 2000-05-11
Til 2000-??-??
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 2001Å p.147.
2001 Den grønlandske billedskærer Johannes Kreutzmann.
Fra 2001-01-16
Til 2001-02-28
Udstilling af den grønlandske billedskærer Johannes Kreutzmann's (1862-1940) bemalede træfigurer.
Antropolog og museumsinspektør Birte Haagen samt konsulent Poul Madsen, kunsteneren Bodil Kaalund og Ib Geertsen har medvirket ved udstillingen.
Støttet af Nordisk Kulturfond.
Vises også senere i Jakobstad Finland, Tromsø Norge, Torshavn og Reykjavik.
Folder med dansk, tysk og engelsk tekst i JM arkiv.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 2002Å p.131.
2001 Jubilæumsudstilling for D/S NORDEN A/S.
Fra 2001-03-08
Til 2001-06-05
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 2002Å p.131.
2001 Helsingør i sejlskibstiden.
Fra 2001-06-28
Til 2001-??-??
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 2002Å p.132.
2001 Under sejl rundt Kap Horn.
Fra 2001-11-13
Til 2002-01-31
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 2002Å p.132. 2003Å p.112.
2002 Modeller fra Skatkammeret.
Fra 2002-03-19
Til 2002-??-??
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 2003Å p.112.
2002 Coastal Shipping: 31 dramatiske og hverdagsagtige historier.
Fra 2002-??-??
Til 2003-??-??
Udstillingen åbnede sidst på året 2002.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 2003Å p.112.
2003 En søofficer og verdensmand på jordomsejling.
Fra 2003-01-31
Til 2003-08-31
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: Bilag 11 til museumsplan for 2003. + 2003Å p.126. 2004Å p.134.
2003 Mennesker på havets bund.
Fra 2003-10-13
Til 2004-04-15
Tungdykningens historie i Danmark. Arrangør dykker og konservator Mads Gulløv.
Kilde: 2004Å p.135.
2004 Maritim kontekst.
Fra 2004-03-31
Til 2004-05-31
Udgivet hæfte til udstillingen "Maritim kontekst" med værker af Bjørn Kromann-Andersen, Ralf Mabillon, Marianne Thingholm.
Tekst: Hans Jeppesen, Tom Kristensen, Ralf Mabillon;
Foto: Erik Dannesboe ... [et al.] ; tegninger: Marianne Thingholm .
Udgivelse [Helsingør] : Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg , [2004] [24] sider : ill.
Kilde: Brochure fra udstilling. + 2004Å p.152. 2005Å p.100.
2005 Tid til te: Blade af dansk kulturhistorie.
Fra 2005-05-12
Til 2005-10-02
Udstillingsarrangør: Christian Heilskov Rasmussen.
Hæfte med samme titel udgivet til udstillingen: 2005, Middelfart, Danmarks Keramikmuseum.
Om teens vandring fra de kinesiske bjergegne, over Indien og Sri Lanka til det danske tebord. Samt en række danske designeres bud på teservice.
Udgivet i forbindelse med udstillinger på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 2005 og KunstCentret Silkeborg Bad 2006.
Kilde: 2006Å p.113.
2005 Det dekorerede menneske.
Fra 2004-06-24
Til 2005-04-24
Tatoveringer af sømænd og andre.
Kilde: 2004Å p.152. + 2005Å p.100. + 2006Å p.112.
2006 Da havnen var havn - Københavns Havn 1840-1940.
Fra 2005-10-14
Til 2006-04-30
Udstillingen var produceret af museumsinspektør Kåre Lauring.
Kilde: 2006Å.
2006 Livet i tropekolonien i de sidste år under Dannebrog skildredes i malerier og tegninger af den danske kunstner Hugo Larsen.
Fra 2006-05-24
Til 2006-09-30
I sommeren 2006 havde Handels - og Søfartsmuseet den glæde at kunne præsentere et bredt udvalg af Larsens stemningsfulde kunstværker.
Kilde: 2007Å.
2006 Jorden rundt med Galathea - Akvareller af P.A. Plum 1845-1847.
Fra 2006-10-13
Til 2007-04-10
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: Årbog 2008 p.114.
2007 De sidste sejlskibe - Dansk småskibsfart 1900-1950.
Fra 2007-04-24
Til 2007-09-23
Arrangeret af museumsinspektør Benjamin Asmussen.
Kilde: 2008Å.
2007 Ib Andersens tegninger fra kolonierne
Fra 2007-10-05
Til 2008-09-30
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: Årbog 2008 p.112 og Årbog 2009 p.164.
2008 GALATHEA 3 ekspedition i fotos.
Fra 2008-10-10
Til 2009-02-22
Ingen yderligere oplysninger.
Kilde: JM.
2009 Lindøværftet L 208 - Verdens største containerskib bliver til.
Fra 2009-02-27
Til 2009-09-06
Fotografier taget af Simon Lautrop. Tilrettelagt af Kåre Lauring.
Kilde: Årbog 2010 p.169.
2009 Alang Beach - Skibets sidste havn.
Fra 2009-09-25
Til 2010-03-14
Tilrettelagt af Kåre Lauring.
Kilde: Årbog 2010 p.169.
2010 Gale Warning. Fotoudstilling om skibe og storm i Nordsøen og Den engelske Kanal.
Fra 2010-03-26
Til 2010-09-01
Fotoudstillingen er produceret af fotografer fra det hollandske firma Flying Focus Aerial Photography. Udlånt af Marstal Søfartsmuseum.
Kilde: Årbog 2010 p.169.
2010 Søfolk og redere i 1700-tallets København.
Fra 2010-09-10
Til 2011-03-27
Tilrettelagt af Kåre Lauring.
Kilde: Årbog 2010 p.169, Årbog 2011 p.148.
2011 Helsingør Havn gennem linsen.
Fra 2011-04-08
Til 2011-10-02
Fotoudstilling af fotograf og havneassistent Ole Thomsens billeder fra havnen. Tilrettelagt af Kåre Lauring.
Kilde: Årbog 2011 p.148.
2011 Et museum bliver til.
Fra 2011-10-08
Til 2012-06-30, forlænget til 2012-12-30.
Fotoudstilling af fotograf og havneassistent Ole Thomsens billeder fra bygningen af Museet for Søfart i Dok 1.
Tilrettelagt af Kåre Lauring.
Kilde: Årbog 2011 p.148 og Årbog 2012 p.114.
2012 M/S Museet for Søfart - Maritime Museum of Denmark.
Fra 2012-01-01
Til 2012-12-30.
Planerne for det nye museum med plancher og tegninger.
Kilde: Årbog 2012 p.114.
2012 Alle tiders skibe i al slags vejr.
Fra 2012-04-10
Til 2012-05-28.
Billedshow i modelsalen som led i foredragsrække om pinsen, arrangeret af Helsingørs kulturinstitutioner.
Arrangeret af Thorbjørn Thaarup.
Kilde: Årbog 2012 p.114.


Retur til forsiden.
Opdateret d. 12.12.2012.
Jørgen Marcussen.