Bibliografi for Bøger og artikler om
Handels- og Søfartsmuseet og Venneselskabet — Museet for Søfart

eller udgivet af samme
eller forfattet af dets faste medarbejdere
Opdateret 17. september 2016.

Bibliografien indeholder kronologisk ordnet:

Afdeling 1) Bøger og artikler m.v. om Handels- og Søfartsmuseet (H&S) eller
Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner (HSV).
Afdeling 2) Bøger og hæfter, der ikke handler om museet og er udgivet af H&S eller HSV eller
af museets blivende medarbejdere.
Afdeling 3) Anmeldelser af museets udgivelser. Udklipsarkivet er registreret i særskilt fil.
Afdeling 4) Radio- og fjernsynsudsendelser, foredrag og konferenceindlæg med medvirkende fra museet eller om museet.
 
Bemærkninger til bibliografien er placeret sidst.
Artikler i H&S-årbøgerne skal finde i separat liste her.
 

Afdeling 1

BØGER OG PUBLICEREDE ARTIKLER OM H&S OG HSV-: 1914: Indbydelsesbrochure fra 1914-1915 med opfordring til at donere beløb til museet.
 

H&S Registrering:
Plac. arkiv:
Scan:
H&S 2152:52.
SA-10-10-010.
arkiv/dokuscan/SA-0052-2152.pdf.

RICHELIEU, ADMIRAL: 1915. »Tale ved Musæets Aabning 1. August 1915«
  In:
H&S Registrering:
Plac. arkiv:
Scan:
Helsingør Avis, den 2. August 1915. Særtryk.
H&S 782:51.
SA-10-10-040.
arkiv/dokuscan/SA-0051-0782.pdf.

-: 1915. »Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg«.
  In:
Kilde:
Scan:
Illustreret Tidende, Aargang 56, side 506-507.
Dk.Tids.-Index, 1915 gr. 65.
arkiv/artscan//iti_56_0856.djvu + -865.djvu.

*THYGESEN, K.: 1915. «Kronborg«.
  In:
Kilde:
Tiden, Aargang 6, side 31-33.
Dk.Tids.-Index, 1915.

LUND; E. F. S.: 1915. Handels og Søfartsmuseet paa Kronborg.
  Helsingør, Handels- og Søfartsmuseet. 25 sider. Signeret E. F. S. Lund i juli 1915.
  Plac. bibliotek 65.906 + dublet. Kopi i JM arkiv.

LUND, E. F. S.: 1916. »Shakespeare og Kronborg«.
  In:
Kilde:
Berlingske Tidende, 29/5 1916.
UDK-010-022 + 023.

LUND, E. F. S.: 1916. »Fra Ejderkanalen til Trankebar. Nyerhvervelser i Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg«.
  In:
Kilde:
Scan:
Illustreret Tidende, Aargang 57, Nr. 30 23/4 1916, side 360-361.
Dk Tids.-Index 1916.
arkiv/artscan/iti_57_0564.djvu + -565.djvu.

*MARSTON, E. W.: 1919. »Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg«.
  In:
Kilde:
Under Dannebrog, Marineforeningens medlemsblad. 6. årgang, siderne 48-49.
Dk.Tids.-Index 1919, gruppe 65.

MARSTON, E. W.: 1920. »Kronborg Slot og dets Omgivelser«.
  In:
Kilde:
Nationaltidende, 1920-03-14.
Udklipsarkiv, artikel fra 1924. Ref. UD-020-104. + UDK-010-046.

LUND, E. F. S.: 1920-09-08. Kronborg.
  Kronik i Nationaltidende vedrørende militærets tilstedeværelse og brandfaren på Kronborg.
Svar på premierløjtnant A. Kriegers kritik tidligere fremsat i forskellige dagblade.
  Udklipsarkiv
Journalsager
UD-020-010 sa, UDK-010-060.
Årgang 1920, journalnummer 17, manuskript (formodentligt).

LUND, E. F. S.: 1920-09-18 + -20. Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg.,
  Artikel over to udgaver af Helsingør Avis. Heri argumenterer Lund for sammenhængende museum for orlogsflåden og handelsflåden, og han påpeger militærets vandalisme mod slottet og brandfaren ved beboelse på slottet.
Samme artikel blev bragt i Børsen 1920-09-19, registreret i udklipsarkiv UD-020-013a-b.
Samt bragt i Nationaltidende 1920-09-25, registreret i udklipsarkivet UD-020-15.
  Udklipsarkiv UD-020-012.

LUND, E. F. S.: 1921. Kronborg - Kaserne eller fredet Mindesmærke,
  Kbh. Schønberg. 37 sider.
Anmeldelse fra Aalborg Stiftidende registreret i udklipssamling som UD-020-019 samt UDK-010-050 + 075.
  Plac. bibliotek
Omtale i:
46.4.
Udklip UDK-010-091. Lunds svar på indlæg om bogen. Flere udklip herom i basen.

PRESIDENT: 1922: »Kronborgmuseet« - Ukendskab til og introduktion af museet.
  In:
Scan:
DSB, nr. 8, 1922, side 229ff.
arkiv/artscan/mus-dsb-1922p229-30.jpg + 231-32 + 233-34

-: 1924. »Kronborgmuseet« - 10 års jubilæum.
  In:
Scan:
DSB, nr. 8, August 1924, side 201ff.
arkiv/artscan/mus-dsb-1924p261-62.jpg + 263-64.jpg samt UD-020-074.

LUND, E. F. S.: 1924. »Orlogsværftet - Kronborg«.
  In:
Kilde:
Berlingske Tidende, 1924-12-24.
arkiv/udklipark.mdb under UD-020-074.
Journalsag 1921-25, krt.4, læg 0088, med artikel vedlagt.

GILLE, HEINRICH: 1924. »Tycho Brahe-Museum paa Kronborg«.
  In:
Kilde:
Berlingske Tidende, 1924-03-20.
arkiv/udklipark.mdb under UD-020-080.

LUND, E. F. S.: 1924. »Tycho Brahe og Kronborg«.
  In:
Kilde:
Berlingske Tidende, 1924-10-31.
arkiv/udklipark.mdb under UD-020-098.

LUND, E. F. S.: 1924. »Skal Orlogsværftets Modelsamling flyttes til Kronborg?«
  In:
Kilde:
Berlingske Tidende, 1924-12-02.
arkiv/udklipark.mdb under UD-020-104.

-: 1925. »Kronborg Musæets Udvidelser«.
  In:
Scan:
Vikingen, nr. 7 1925 side 4.
arkiv/artscan/viking-1925-7p4.jpg.

BOGØ, CHRISTIAN: 1926. »Det lysner mod Nord! Optakt til Festlighederne i Helsingør og paa Kronborg til Sommer«.
  In:
Scan:
Vikingen, nr. 2, Februar 1926, side 7-8.
arkiv/artscan/viking-1926-2p7-8.pdf.

-: 1926. »Kronborg og Kronborgmuseet«.
  In:
Scan:
Vikingen, nr. 3, Marts 1926, side 16.
arkiv/artscan/viking-1926-3p16.pdf.

BOGØ, CHRISTIAN: 1926. »Kronborg-Museet, Museet for Søfart og Handel«.
  In:
Scan:
Vikingen, nr. 4, April 1926, side 14-15.
arkiv/artscan/viking-1926-4p14.pdf.

-: 1926. »Tycho Brahe og Kronborgmuseet«.
  In:
Scan:
Vikingen, nr. 5, Maj 1926, side 16.
arkiv/artscan/viking-1926-5p16.pdf.

-: 1926. »Søfarts-Udstillingen paa Kronborg«.
  In:
Scan:
DSB, nr. 6, Juni 1926, side 259-260.
arkiv/artscan/mus-dsb-1926p259-60.pdf.

-: 1926. »Kronborg-Museet«.
  In:
Scan:
Vikingen, nr. 7, Juli 1926, side 40-43.
arkiv/artscan/viking-1926-7p40-43.pdf.

-: 1926. »Jubilæums-Udstillingen paa Kronborgmuseet«.
  In:
Scan:
Vikingen, nr. 9, September 1926, side 16-17.
arkiv/artscan/viking-1926-9p16-17.pdf.

LUND, E. F. S.: 1927. »Kronborg-Museet og Frederiksborg-Museet - Museet for Handel og Søfart er en Enhed«.
  In:
Kilde:
Berlingske Tidende, 1927-11-23.
UD-030-030.

LUND, E. F. S.: 1928. »Det tomme Kronborg - Svar på indlæg fra 26/4 1928 om slottets restaurering«.
  In:
Kilde:
Nationaltidende, 1928-04-30.
UD-030-033.

-: 1929. »Direktør E. F. S. Lund. In Memoriam«.
  In:
Scan:
DSB, nr. 1, Januar 1929, side 3-4.
arkiv/artscan/mus-dsb-1929p003-04.pdf.

KLEM, KNUD: 1929. Kronborg.
  Artikel i Turisten, 1929, august måned. Side 6-8.
  Kilde: UDK-030-012.

SØLVER, CARL S. [Sic!]: 1929. »Kronborgmusæets Fremtid«.
  In:
Scan:
DSB, nr. 6, Juni 1929, side 183-185.
arkiv/artscan/mus-dsb-1929p183-86.pdf.
[Carl Vilhelm Sølver levede 11/5 1882 til 24/4 1966]

KLEM, KNUD: 1930. Kronborgmuseet: Museum for Handel og Søfart.
  Særtryk af Tilskueren, 1930. Side 170-186.
  Plac. bibliotek
Kilde
65.906.
Journalsag 1930:0379.

KLEM, KNUD: 1930. Et dansk søhistorisk Museum, Kronik om orlogssamlinger skal indgå i H&S.
  In:
Kilde:
Berlingske Tidende, 1930-07-03.
UD-030-046.

CAPTAIN GEORGE: 1930. »Søfarts-Musæet paa Kronborg Slot«.
  In:
Scan:
Vikingen, nr. 3, 1931, side 26.
arkiv/artscan/viking-1931-3p26.pdf.

H&S: 1931. Kronborgmuseet, Museum for Handel og Søfart;
       Beretning for Regnskabsaaret 1930-31;
  Helsingør, H&S, side 1-23. Dette er den første beretning museet udsendte.

-: 1931: »Kronborgmuseet. Beretning for Regnskabsaaret 1930-1931«.
  In:
Scan:
DSB, nr. 7, Juli 1931, side 207-213.
arkiv/artscan/mus-dsb-1931p207-13.pdf.

SØLVER, CARL V.: 1931. »Kronborgmusæets Fremtid«.
  Debatindlæg om nordiske skibsbygnings relevans på museet.
  In:
Scan:
DSB, nr. 11, November 1931. Side 327-334.
arkiv/artscan/mus-dsb-1931p327-28.pdf + 29-30 + 31-32 + 33-34.pdf

SØLVER, CARL V.: 1931. »Kronborgmusæets Fremtid«.
  Svar på indlæg af H. P. HAGELBERG, J. DALHOFF og KNUD KLEM og replik fra C. V. Sølver.
  In:
Scan:
DSB, nr. 11, November 1931. Side 341-346.
arkiv/artscan/mus-dsb-1931p341-42.pdf + 43-44 + 45-46.pdf

H&S: 1932. Kronborgmuseet, Museum for Handel og Søfart;
       Beretning for Regnskabsaaret 1931-32
;
  Helsingør, H&S, side 1-32.

-: 1932. »Kammerherre, Admiral A. du Plessis de Richelieu.
       24. Februar 1852 - 25. Marts 1932«.
  In:
Scan:
DSB, nr. 4, April 1932, side 103-106.
arkiv/artscan/mus-dsb-1932p103-06.pdf.

H&S: 1932. »Kronborgmuseet. Beretning for Regnskabsaaret 1931-32«.
  In:
Scan:
DSB, nr. 5, Maj 1932. Side 135-139.
arkiv/artscan/mus-dsb-1932p135-36.pdf + 37-38 + 39-40.pdf.

-: 1932. »Personalia - Jens Kusk Jensen« udnævnt til ridder.
  In:
Scan:
DSB, nr. 12, December 1932, side 391.
arkiv/artscan/mus-dsb-1932p391.pdf

*KLEM, KNUD: 1932. »Krogen. De fremdragne Fund«.
  In:
Kilde:
Tilskueren, 1. halvbind, side 225-235.
Journalsag 1960:0330.

*-: 1933. Danske Museer. Sommeren 1933.
         Fællesbrochure i propagandaøjemed, samarbejde mellem flere kulturhistoriske museer.
  Kilde: Beretning 1933-34, side 7.

*-: 1933. Illustreret artikel om museet publiceret i Vikingens julenummer.
  Kilde: Beretning 1934-35.

-: 1933. »Kronborgmuseet. Beretning for Regnskabsaaret 1932-33«.
  In:
Scan:
DSB, nr. 6, Juni 1933, side 173-177.
arkiv/artscan/mus-dsb-1933p173-77.pdf.

*-: 1933. Artikel om museet publiceret i Fortid og Nutid.
  Kilde: Beretning 1934-35.

*HOLCK, VILHELM: 1933. E. F. S. Lund, biografiske oplysninger.
  In: Mine erindringer, trykt som manuskript for Slægt og Venner, 1934, 306 sider. Side 274f.
[Titlen ikke fremkommet på REX oplysningen fra DBL]

*KLEM, KNUD: 1933-34. Europæiske søfartsmuseer:
       med særlig henblik paa det danske handels- og søfartsmuseum, dets ønsker og maal
.
  Kbh., Dansk Historisk Fællesråd.
Særtryk af Fortid og Nutid, Bind X, 1933-1934. Side 161-178.
  Plac. bibliotek 65.906.

*-: 1934. Danske Museer. Sommeren 1934.
       Fællesbrochure i propagandaøjemed, samarbejde mellem flere kunst- og kulturhistoriske museer.
  Kilde: Beretning 1934-35.

H&S: 1934. Kronborgmuseet, Museum for Handel og Søfart; Beretning for Regnskabsaaret 1933-34;
  Helsingør, H&S. Signeret Knud Klem, side 1-32.
Samt:
H&S: 1934. »Kronborgmuseet. Beretning for Regnskabsaaret 1933-34«.
  In:
Scan:
DSB, nr. 6, Juni 1934, side 181-187.
arkiv/artscan/mus-dsb-1934p181-87.pdf

KLEM, KNUD: 1934. Museet og dets Virke, propagandaforedrag,
  Radioforedrag holdt den 20/7 1934, senere publiceret i Vikingen.
  Scan:
Kilde:
arkiv/artscan/viking-1935-2p17.pdf
Beretning 1934-35. Samt UD-030-090 og UD-030-091.

*-: 1935. Danske Museer Sommeren 1935.
       Fællesbrochure i propagandaøjemed, samarbejde mellem flere kunst- og kulturhistoriske museer.
  Kilde: Beretning 1935-36.

H&S: 1935. Beretning for Regnskabsaaret 1934-35.
  Kilde:
Samt:
Beretning 1934-35.
 
  H&S: 1935. »Kronborgmuseet. Beretning for Regnskabsaaret 1934-35«.
  In:
Scan:
DSB, nr. 6, Juni 1935, side 185-190.
arkiv/artscan/mus-dsb-1935p185-90.pdf

*-: 1935: 20/8 omtale i danske aviser efter pressebesøg den 19/8.
  Kilde: Beretning 1935-36.

*KLEM, KNUD: 1935. Kronborgmuseet: Museum for Handel og Søfart.
  Særtryk af Tilskueren, 1930. Side 170-186.
  Plac. bibliotek 65.9096.

*KLEM, KNUD: 1935. Museets Minder fra den florissante Handelsperiode.
  In:
Kilde:
Vikingen, julenummer 1935.
Beretning 1935-36.
Journalsag 1935:0635.

KLEM, KNUD: 1935. Kronborg - Kongelig bolig - fæstning - kaserne - museum.
  In:
H&S registrering:
Plac. arkiv:
Kilde:
Juleroser, 1935.
H&S 1963:0024 + H&S 1976:0402.
SA-10-80-020 + 050;
Beretning 1935-36. Journalsag 1935:0661.

H&S: 1936: Beretning for Regnskabsaaret 1935-36.
  Uddrag publiceret i Juniheftet af »Den alm. danske Skibsførerforening«s Medlemsblad.
  Kilde:
Samt:
Beretning 1935-36.
 
  H&S: 1936. »Kronborgmuseet. Beretning for Regnskabsaaret 1934-35«.
  In: DSB, nr. 5, Maj 1936, side 149-156.
  FEJLDATERING i overskriften. Det er beretningen for 1935-36, der bringes.
  Scan: arkiv/artscan/mus-dsb-1936p149-56.pdf.

LARSEN, KAY: 1936. »Hr. Kaptajn Allewelt - Buste af fajance fra Kina ca. 1737«.
  In: Vikingen nr. 11, 1936. Side 27.

*-: 1937. Danske Museer Sommeren 1937.
       Fællesbrochure i propagandaøjemed, samarbejde mellem større danske kulturhistoriske museer i København og Nordsjælland.
  Kilde: Beretning 1937-38.

H&S: 1937. Beretning for Regnskabsaaret 1936-37.
  Uddrag publiceret i »Den alm. danske Skibsførerforening«s Medlemsblad, nr. 7 Juli 1937, side 215-228.
  Kilde:
Scan:
Beretning 1936-37.
arkiv/artscan/mus-dsb-1937p215-228.pdf.

*H&S: 1937. Billeder fra museet ophængt i københavnske Sporvogne.
  Entreprise med A/S Sporvognsreklamen.
  Kilde: Beretning 1937-38.

H&S: 1938. Beretning for Regnskabsaaret 1937-38.
  Uddrag publiceret i »Den alm. danske Skibsførerforening«s Medlemsblad, nr. 7 Juli 1938, side 217-228.
  Kilde:
Scan:
Beretning 1937-38.
arkiv/artscan/mus-dsb-1938p217-229.pdf.

KLEM, KNUD: 1939. Beretning for Regnskabsaaret 1938-39.
  Uddrag publiceret i »Den alm. danske Skibsførerforening«s Medlemsblad, nr. 6 Juni 1939, side 195-204.
  Kilde:
Scan:
Beretning 1938-39.
arkiv/artscan/mus-dsb-1939p195-204.pdf.

*KLEM, KNUD: 1939. Kronborg. Referat af foredrag.
  In:
Kilde:
Fra Frederiksborg Amt 1939, side 137-140.
Dansk Tidsskrift-Index, 1939, side 108.

H&S: 1940. Beretning for Regnskabsaaret 1939-40.
  Uddrag publiceret i »Den alm. danske Skibsførerforening«s Medlemsblad nr. 9 og 10 1940, side 235-237 + 255-260.
  Kilde:
Scan:
Beretning 1939-40.
arkiv/artscan/mus-dsb-1940p235-260.pdf.

H&S: 1940. Kronborgmuseet, Museum for Handel og Søfart;
  Beretning for Regnskabsaaret 1931-32, side 1-32
medindbundet er:
  Beretning for Regnskabsaaret 1932-33, side 1-32
Beretning for Regnskabsaaret 1933-34 - Signeret Knud Klem, side 1-32
Beretning for Regnskabsaaret 1934-35, side 1-32
Beretning for Regnskabsaaret 1935-36, side 1-28
Beretning for Regnskabsaaret 1936-37, side 1-53
Beretning for Regnskabsaaret 1937-38, side 1-40
Beretning for Regnskabsaaret 1938-39, side 1-61
Beretning for Regnskabsaaret 1939-40, side 1-32
Helsingør, H&S.
Plac. bibliotek: Dir.kontor per 1/2008, gl. registrering: Æ-14.021.

H&S: 1940. »Handels- og Søfartsmuseet gennem 25 Aar«.
  In:
Kilde:
Digital tekst:
Scan:
Beretning for Regnskabsaaret 1939-40, H&S, 1940, side 3-19.
Beretning 1939-40.
museet/artikler/1940jubil.doc.
arkiv/artscan/mus-dsb-1940p211-222.pdf.

KLEM, KNUD: 1940. »Das Handels- und Seefahrts-Museum auf Schloss Kronborg«.
  In:
Plac. bibliotek:
Der Schleswiger - Gremzland als Front und Brücke. Flensborg, Flensborg Avis, Nr. 35, August 1940. Side 5-10.
Gl. bibl.sys. Æ-5755.

KLEM, KNUD: 1942. Artikel »Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg«.
  In:
Kilde:
Nordsjællands Lejrskole, årsberetning 1941, side 28-33.
Årbog 1942, side 12.

*KLEM, KNUD: 1942. »Krogen - Kronborg«.
  In: Nordsjælland, Turistforeningen for Danmark Aarbog 1942, red. Einar Boesgaard, side 105-113.

H&S: 1942. »Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg.
       Beretning for Regnskabsaaret 1941-42«.
  In: Den alm. danske Skibsførerforenings Medlemsblad, 1942, nr. 8, side 173-177. Beretningen svarer til Årbogens.

Handels- og Søfartsmuseets Årbøger, 1942 - 2007,
  (H&S Årbog) indeholder beretning, regnskab, personalia m.v. for museet og Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner.
Årbøgernes faglige artikler er ikke særskilt nævnt i nedenstående bibliografi, da de findes indekseret på www.jmarcussen.dk/maritim/hs/artikler.html.
Om museets historie er der særligt artikler i årbøgerne:
  H&S Årbog 1949, side 24-61.
H&S Årbog 1965, side 07-22.
H&S Årbog 1990, side 07-34.
H&S Årbog 1990, side 35-53, der som de eneste artikler er inkluderet i denne liste.

H&S: 1943. »Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg.
       Beretning for Regnskabsaaret 1942-43«.
  In: Den alm. danske Skibsførerforenings Medlemsblad, 1943, nr. 8, side 171-178. Inkl. note om Årbogens indhold 1943.
Beretningen svarer til Årbogens.

KLEM, KNUD: 1944. »Vejleder gennem Kronborg, Handels- og Søfartsmuseet, Karmeliterklostret og
       Sct. Marie Kirke, Marienlyst Slot, Sct. Olai Kirke og Raadhuset«.
  Udgivet:
 
Note:
Ms placeret
Vejleder placeret
De Samvirkende østdanske Turistforeningerns Aarsmøde paa Marienlyst, den 17. og 18. Juni 1944.
32 sider, Fotos: Chr. Larsen, Helsingør. Tryk: Holt & Madsen, København.
Forfatter Knud Klem, idet manuskript foreligger i:
Journalsag 1944:1098.
SR-Bilag, afd. REF. karton 12.

FREEMANN: 1945. »Kirkeskibenes Historie«.
  In:
Scan:
Medlemsblad for dansk Styrmandsforening, Nr. 5-6, Maj/Juni, 1945. Side 58.
arkiv/artscan/mus-1945-00-00-styr-p58.jpg.

BJØRNER, J.L.: 1946. »Frihandelens Foraar - et Besøg paa Handels- og Søfartsmusæet paa Krinborg«.
  In:
Kilde
Grundskyld, Nordisk Tidsskrift for økonomisk Frihed og Ret, Nr. 3, Maj-August 1946, side 51-52.
Journalsag 1946: 0880.

GRANDJEAN, LOUIS E.: 1946. »Et nyfødt Kronborg-Musæum«.
  In:
Kilde
Sorø Amts Dagblad, 1946-06-06, Slagelse.
Uklip UD-050-101.

GRANDJEAN, LOUIS E.: 1946. »Centralisation af dansk Søhistorie«.
  In:
 
Kilde
Aftenberlingeren, 1946-09-21, København.
Sorø Amts Dagblad, 1946-09-21, Slagelse.
Uklip UD-050-158.
Uklip UD-050-159.

KLEM, KNUD: 1946. »En Centralisation af dansk Søhistorie?« - opfølgning af Grandjean 1946-09-21.
  In:
Kilde:
Aftenberlingeren, 1946-10-19, København.
H&S Årbog 1947, p.16.
Udklip UD-050-163.

PORST, JUL. FR.: 1946. »Dansk Handel og Søfart gennem 600 Aar«.
  In:
Kilde
Fyens Stiftstidende, 1946-06-14, Odens.
Uklip UD-050-116.

*KLEM, KNUD: 1947. »The Commercial and Naval Museum, The Section dealing with -«.
  In:
Plac. bibliotek
CHARLES CHRISTENSEN, Kronborg Castle, 1947, Helsingør. Overs. Nina Sabra and P. Boisen.
46.4.

*KLEM, KNUD: 1950. Helsingør - Elsinore.
  Redigeret af Knud Klem. Illus. Erik Bork. Helsingør, Ernst Hansen. 30 sider.

*LUITING, DICK: 1957. Handels- og Søfartsmuseets flisesamling: en vejledning.
  Helsingør, Handels- og Søfartsmuseet. 57 sider.
  Plac. bibliotek 76.23.

KLEM, KNUD. 1958. »E. F. S. Lund«, biografi.
  In: H&S Årbog 1958, Helsingør, side 7-9.

KLEM, KNUD: 1960. »Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg«.
  In:
Kilde:
Plac. bibliotek
Fortid og Nutid, bind 21, hefte 1, 1960. Side 96-97.
Artiklen i bind 21. Artiklen er udklippet og bærer ikke årstal.
65.906.

*KLEM, KNUD: 1960. »Handels- og Søfartsmuseets faglige og videnskabelige arbejde«.
  In:
Kilde:
Plac. bibliotek
Fortid og Nutid, bind 21, hefte 1, 1960. Side 11-21.
Journalsag 1960:0330.
65.906.

KLEM, KNUD: 1960. Nekrolog, Departementschef H. Jespersen.
  In: H&S Årbog 1960, Helsingør, side IX-X.

KLEM, KNUD: 1960. Nekrolog, Ekspeditionssekretær Frank Estrup.
  In: H&S Årbog1960, Helsingør, side X-XI.

KLEM, KNUD: 1960. Nekrolog, Civilingeniør Knud E. Hansen.
  In: H&S Årbog 1960, Helsingør, side XI-XIII.

*H&S: 1961. H&S Årbogs særtryk med særlig indledning og emneregister 1942-1961 til brug ved medlemshvervning.
  Kilde: PR-30-139.

KLEM, KNUD: 1961. »Handels- og Søfartsmuseets på Kronborg«.
  In:
Kilde:
Plac. bibliotek
Fortid og Nutid, bind 21, hefte 1, 1961. Side 230-231.
Kontrolleret artiklen udklippet. Den bærer ikke årstal i teksten.
65.906.

*STENHØJ, L. K. 1961-1962. »Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg«.
  In: Søens Verden, årg. 3. Side 137-147.

*HENNINGSEN, HENNING: 1962. Selvbiografi.
  In: Festskrift, udg. af Københavns universitet, nov. 1962, side 179-181.

H&S: 1963. Vejleder gennem museets samlinger - Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.
  Helsingør, Kronborg Slot. 46+ 1 sider.
  Plac. bibliotek 65.906.

KLEM, KNUD: 1963. Kronborg Castle.
  In:
Kilde:
Danish Foreign Office Journal, Udenrigsministeriet, København.
Journalsag 1963:0303.

H&S: 1964. Danish Maritime Museum - Guide to the Collections.
  Elsinore, Kronborg Castle. 46+ 1 sider.
  Plac. Korrektureksemplar for ny udgave for 1969 indlagt med rettelser under journalsager AD-Karton Nr. 1, læg 14/68, 1968

KLEM, KNUD: 1965. Handels- og søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1965.
  Side 07-22 behandler museets historie i anledning af 50-års jubilæet.

KLEM, KNUD: 1965. »Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg fyldt 50«.
  In:
Kilde:
Mærsk-Posten. Dato 1965-10-00.
Manuskript henlagt i journalsager 1965:0171 B.

*SHORT, JAMES R.: 1965. A report to the sponsors of the Scandinavian Seminar: June 14 - August 15 1965.
  USA. 154 sider.
  Plac. bibliotek 65.906.
  I Rapporten over et seminar for Amerikanske museer på tur til bl.a. Danmark. Handels- og Søfartsmuseet er omtalt side 139.

*LUND, PETER VILHELM: 1965. »En mand og hans museum -
       E. F. S. Lund, grundlæggeren af Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg«.
  In: Berlingske tidende. Dato 1965-08-01.

WORM, J.: 1966. »Knud Klem«.
  In: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1966, H&S, 1966, side 1-4.

H&S: 1967. Søhistorisk Billedbog - Maritime History in Pictures.
  Medarb. museumsassistent Svend Jørgensen.
Overs. Maureen Neiiendam. Helsingør,
H&S. Upag. med 147 illustrationer samt rettelsesblad. Dansk og engelsk tekst.
  Plac. bibliotek 65.9096.

* E. D. 1972. »Fanøs storhedstid præsenteres på Handels- og søfartsmuseet -
      I anledning af udstillingen om gamle skibe og deres historie arrangeret af Erik Dannesboe«.
  In: Vestkysten. Dato 1972-06-03.

*H&S Årbog 1975, side 07-21.
  Behandler museets historie.

*POULSEN, HANNE + HELLE BAAGØ: 1979. »Handels- og Søfartsmuseet: Kæmper mod mugne bøger og bugnende magasiner«.
  In: Frederiksborg Amts Avis. Dato 1979-03-21.

BJERG, HANS CHR.: 1981. »Knud Klem«, biografi.
  In:
Digital tekst:
Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg. 1981, bind 8, side 27-28.
museet/artikler/klem.doc.

BJERG, HANS CHR.: 1981. Henning Henningsen, biografi.
  In:
Digital tekst:
Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg. 1981, bind 6, side 278-279.
museet/artikler/henningsen.doc.

FAABORG, N. L., revideret efter O. Andrup: 1981. "E. F. S. Lund, biografi".
  In:
Digital tekst:
Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg. 1981, bind 9, side 155-156.
museet/artikler/lund.doc.

*HENNINGSEN, HENNING: 1981. »Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg«.
  In:
Kilde:
Navigatør Nyt, nr. 10 1981, pp. 293-295.
Årsbibliografien DMH-S 1981, nr. 84.

*H&S: 1984. »Kronborg viser fem snit af 100 år«.
  In:
Kilde:
Navigatør Nyt, nr. 9 1984, p. 281. Udstilling på H&S
Årsbibliografien DMH-S 1984, nr. 76.

H&S: 1985. Søhistorisk Billedbog - Maritime History in Pictures.
  Medarb. museumsassistent Svend Jørgensen. Overs. Maureen Neiiendam & Len Nossell.
Fotog. genoptryk. Første udgave 1967. Helsingør, H&S.
Upag., 153 sider, med 147 illustrationer samt rettelsesblad. Dansk og engelsk tekst.
  Plac. bibliotek
Kilde:
65.9096.
Årsbibliografi DMH-S 1986, nr. 112.

*JEPPESEN, HANS: 1985. »Kronborg 400 år 1585-1985«.
  In: Danmarksposten, årg. 66, nr. 5. Side 4-6.

*JEPPESEN, HANS: 1985. »Hvad er kultur? Og hvad skal søfolk med sådan noget?«
  In:
Kilde:
Danmarksposten, årg. 66, nr. 5. Side 4-6.
Årsbibliografi DMH-S 1985, nr. 76.

*H&S: 1986. »Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg«.
  In:
Kilde:
Danmarks Skibsfart, nr. 3, 1986. Side 16-17.
Årsbibliografi DMH-S 1986, nr. 70.

*H&S: 1987. »En dag på museum - Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg«.
  In:
Kilde:
Sø-Restaurationen, nr. 3, 1987. Side 12-13.
Årsbibliografi DMH-S 1987, nr. 72.

*H&S Årbog 1990, side 07-34.
  Behandler museets historie, særligt Henning Henningsens tid.

*H&S Årbog 1990, side 35-53.
  Behandler museets historie., særligt Hans Jeppesens tid.

H&S: 1997. Værftet - et center for maritime aktiviteter.
      Helsingør, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. 45 sider.
  Plac. bibliotek 65.06.

H&S: 2004. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg - oplæg til fremtidig profil og fremtidig placering af museet.
  Helsingør, Handels- og Søfartsmuseet. 53 sider + 16 bilag.
  Plac. bibliotek 65.906.

*ORESKOV, CLAUS: 2006. »Historisk møde med tupilakkerne på Kronborg -
På Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg findes en samling af grønlandske tupilakker, testamenteret af forskeren William Thalbitzer (1873-1958).
Enkelte af tupilakker er lave af den berømte åndemaner Mitsivarniánga«.
  In: Grønland, årg. 54, nr. 5. Side 216-224.

Afdeling 2

BØGER OG ARTIKLER UDGIVET AF H&S, HSV OG
AF MEDARBEJDERE PÅ MUSEET

Eksklusive emnet Handels- og Søfartsmuseet

 
LUND, E. F .S.: 1894.
Danske malede Portræter, en beskrivende Katalog udgivet af Cand. juris. E. F. S. Lund
inspektør og sekretær ved det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Slot,
under Medvirken af C. Chr. Andersen, Konservator ved den kgl. Malerisamling.
  I. Bind, Gyldendal 1895, side I-XVI + 1-174.
Samt 2. Række, side 1-47.
Samt Tillæg, side I-VIII.
Samt registre, side 1-33.
Heri indsat 117 plancher med portrætter.
Derefter registre for personer, hvis portrætter er beskrevet i bindet, kunstnere, portrætafbildninger, subskribenter, tillæg (4 pp.) samt fem navnløse portrætter.

Jf. Indledningen udgives værket med støtte fra staten, med fem års støtte, og flere fonde og privatpersoner, især Carlsbergfondene har ydet tilskud.

Bind I's opbygning er i princippet fulgt i de øvrige bind, men en komplet oversigt er vanskelig at skaffe sig.
En alfabetisk sortering var ikke mulig, da det ville kræve alt stof til stede, før udgivelse.
Bindene indeholder derfor samlingerne separeret og færdiggjort enkeltvis.
Udgivelsen blev aldrig fuldført.
Sidste bind slutter med 3. hæfte og indeholder ikke registre.

Udgivelsestidspunkter etc.:
Bind 1, udgivet 1895 - indhold blandet privat, mindre enheder, Frederiksborg.
Bind 2, udgivet 1897 - indhold Rosenborg samlingens første del.
Bind 3, udgivet 1902 - indhold Rosenborg samlingens anden del.
Bind 4, udgivet 1912 - indhold Rosenborgs miniaturesamling.
Bind 5, udgivet 1906 - Hæfte 1-4, indhold Charlottenborgsamlingen.
Bind 6, udgivet 1900 - Hæfte 1, indhold kongelige portrætter i udenlandske samlinger.
Bind 7, udgivet 1900 - Hæfte 1, blandet indhold.
Hæfte 2, Carlsberg, Jacobsen, Videnskabernes Selskab, Glyptoteket
samt Hegelfamilien, Skovgaard = Gyldendal.
Bind 8, udgivet 1902 - indhold fra lens- og stamhuse, større herregårde.
Bind 9, udgivet 1903 - indhold portrætter i de sjællandske kirker.
Bind 10, udgivet 1910 - Hæfte 1-3, indhold fra bl.a. Valdemar Slot, ikke fuldendt.

Se bedømmelse af værket i Lunds biografi fil: museet/artikler/lund.doc.

*JENSEN, JENS KUSK: 1915. »Skibenes Bemanding og Sikkerhed til Søs«.
  In:
Kilde:
Dansk Søfart, Aargang 22, side 238-239.
Dk. Tidss.-Index, 1915.

*LUND, E. F. S.: 1921. Kronborg, Kaserne eller fredet Mindesmærke.
  Kbh., Schønberg. 36 sider.
  Plac. bibliotek 46.4.

*JENSEN, JENS KUSK: 1922. »Motorskonnerter«.
  In:
Kilde:
Dansk Søfart, Aargang 29, side 109-110.
Dk. Tidss.-Index, 1922.

JENSEN, JENS KUSK: 1924. Haandbog i praktisk Sømandsskab.
  Eget Forlag, Nivå, trykt Ballermann & Jensen, Aalborg. XII + 373 + 6 Tavler + 33 sider.
  Plac. bibliotek 65.92.

*ANDRUP, OTTO: 1928. »E: F. S. Lund, biografi«.
  In: Det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg:
Beretning om dets Virksomhed 1878-1928
, 1928, 76 sider. Side 49 m.fl. steder.

JENSEN; JENS KUSK: 1931. »Vikingernes Navigering. Forsøg paa at forklare,
hvorledes de uden Kompas og Instrumenter kunde finde Vej over aabent Hav«.
  In:
Scan:
Vikingen, 1931, nr. 10 Oktober 1931, side 3-8.
arkiv/artscan/viking-1931-10p3-8.pdf.

*-: 1933. Aviskronik om Museer og Publikum.
  Kilde: Beretning 1934-35.

KLEM, KNUD: 1934. Med Caledonia i Trafikens Barndom.
  Radioforedrag holdt den 21/8 1934 i serien Museumsmeddelelser.
Senere publiceret i »Vikingen« 1934, nr. 12, pp. 14-17.
  Scan:
Kilde:
arkiv/artscan/viking-1934-12p14.pdf
Beretning 1934-35. Samt UD-030-093 - Lytterbladet.
Journalsag 1934:0315. Se også nedenstående under "Foredrag".

*KLEM, KNUD: 1935. »Helsingørs færgelav: især i begyndelsen af det 19. århundrede«.
  In:
Kilde:
Plac. bibliotek
Fra Frederiksborg Amt, Årbog 1935, Helsingør, Frederiksborg Amts historiske Samfund. Sider 3-114.
Journalsag 1960:0330.
65.9096.

JENSEN; JENS KUSK: 1936. »En Sømand fortæller«.
  In: Vikingen, nr. 3 1936, side 29.

KLEM, KNUD: 1939. »Hjuldamperen »Iris« og Limfjordsfarten. Et Kapitel af nordjysk Samfærdsels Historie«.
  In:
 
 
Scan:
Kilde:
Beretning for Regnskabsaaret 1938-39, H&S 1939, side 18-48.
Samt optrykt i DSB nr. 8, August 1939. Side 282-300.
Samt optrykt i H&S Årbogen for 1967 side 125-152.
arkiv/artscan/mus-dsb-1939p281-300.pdf.
Journalsag 1939:0170.

*HENNINGSEN, HENNING: 1941. 30 Stunden Dänisch für Anfänger.
  1. udg. Berlin, Langenscheidt. XX + 199 sider.
Henningsen var medarbejder ved flere sprogværker og ordbøger for forlaget i årene efter 1941.

KLEM, KNUD: 1941. De Danskes Vej. Rids af dansk Søhistorie.
  København: Høst & Søn, 248 sider.
  Plac. bibliotek 65.9096.

*KLEM, KNUD: 1941. »Danske paa Havet«.
  In:

Kilde:
Danmark i Tusind Aar, 40 danske Emner til Brug for Samtalekredse, Studiekredse, Foredragsrækker, Selvstudium, København, side 159-171.
red. C.P.O. Christiansen, højskoleforstander, Hillerød.
Journalsag 1960:0330 samt
Journalsag 1940:0756 inklusive manuskript.

*HENNINGSEN, HENNING: 1942. 20 Aar Stift Rosenborg.
  In:
Kilde
Det danske Hospitalsfond i Hamborg, 1942. Samt også på tysk: 20 Jahre Stift Rosenborg
Maritime Studier, 1981, p.XIV.

*KLEM, KNUD: 1942. »Niels Ryberg. En dansk Storhandelskøbmand fra Oplysningstiden«.
  In:
Kilde:
Ad Fortids Veje, København, side 139-150.
Journalsag 1960:0330 samt 1942:0138, hvor ms er placeret.

*HENNINGSEN, HENNING: 1943. Det Danske Selskab i Hamborg 1842-1942.
  Hamborg, reg. uden udgiver i H&S. 48 sider.
  Plac. bibliotek
Kilde
32.61.
Maritime Studier, 1981.

*HENNINGSEN, HENNING: 1943. 30 Timer tysk for danske.
  4. udg. Berlin, Langenscheidt. 136 sider.

*KLEM, KNUD: 1943. »Helsingør og Kronborg«.
  In:
Kilde:
Hjemstavnsbog for Frederiksborg Amt [tidl. Fra Frederiksborg Amt], side 75-107.
Dansk Tidsskrift-Index 1943, side 109.
Journalsag 1960:0330.

*KLEM, KNUD: 1943. »Bemærkninger om nogle gamle danske Kanalanlæg«.
  In:
Kilde:
Smaastudier tilegnet Christian Axel Jensen paa hans 65 Aars Fødselsdag, København, side 88-97.
Journalsag 1960:0330.
Optræder også som »Bemærkninger om nogle ældre danske Kanalanlæg« i journalsag 1943:0650, hvor manus er indlagt.

*KLEM, KNUD: 1943. »Nordsjællandsk Samfærdsel«.
  In:
Kilde
Hjemstavnsbog for Frederiksborg Amt, side 260-275.
Journalsag 1960:0330.

*HENNINGSEN, HENNING: 1944. »En gammel Kalentegaard i Nyborg«.
  In:
Kilde
Fynske Aarbøger, II-2, 1944.
Maritime Studier, 1981, p.XIII.

*HENNINGSEN, HENNING: 1944. »Gamle Billeder og Kort fra Nyborg«.
  In:
Kilde
Nyborg Avis, 1944-10-25 og følgende dage.
Maritime Studier, 1981, p.XIII.

*HENNINGSEN, HENNING: 1944. »Gamle Sagn og gammel Overtro fra Nyborg«.
  In:
Kilde
Nyborg Social-Demokrat, 1944-10-31 til 1944-11-16.
Maritime Studier, 1981, p.XIII.

*HENNINGSEN, HENNING: 1944. »Et par gamle Planer af Nyborg og Fjorden fra 17. Aarhundrede«.
  In:
Kilde
Nyborg Social-Demokrat, 1944-11-21.
Maritime Studier, 1981, p.XIII.

*HENNINGSEN, HENNING: 1944. »Træk af Livet i Nyborg for 350 Aar siden. Nyborgpræsten Christian Bruns Dagbog fra 1572 til 1591«.
  In:
Kilde
Nyborg Social-Demokrat, 1944-12-18 og følgende dage.
Maritime Studier, 1981, p.XIII.

KLEM, KNUD: 1944. »Kend dit Land og kend din By«.
  In:
Kilde
Laugs-Nyt, Helsingør Afdeling, DVL, Nr. 4, August 1944, 1. Aargang, side 1-2.
Journalsag 1944:1220, hvor der også er placeret et eksemplar af bladet med artiklen.

*KLEM, KNUD: 1944. »Kronborg Slot«.
  In:
Kilde
Danske Slotte og Herregaarde, bind 1, side 209-233.
Journalsag 1960:0330.

*KLEM, KNUD: 1944. »Marienlyst Slot«.
  In:
Kilde
Danske Slotte og Herregaarde, bind 1, side 73-82.
Journalsag 1960:0330.

*HENNINGSEN, HENNING: 1945. »En Indberetning fra Nyborg 1623. Med Bemærkninger om sikre og usikre Kilder til Nyborgs Historie«.
  In:
Kilde
Nyborg Social-Demokrat, 1945-01-01 til 1945-01-12.
Maritime Studier, 1981, p.XIII.

*HENNINGSEN, HENNING: 1945. »Latinskolen i Nyborg«.
  In:
Kilde
Nyborg Social-Demokrat, 1945-02-03 til 1945-02-24
Maritime Studier, 1981, p.XIII.

*HENNINGSEN, HENNING: 1945. »Nyborg Stadsret og Nyborg Privilegier«.
  In:
Kilde
Nyborg Social-Demokrat, 1945-02-26 til 1945-03-17.
Maritime Studier, 1981, p.XIII.

*HENNINGSEN, HENNING: 1945. »Gamle Sagn og gammel Overtro fra Nyborg«, Del 2.
  In:
Kilde
Nyborg Social-Demokrat, 1945-04-23 m.fl. til 1945-06-09.
Maritime Studier, 1981, p.XIII.

*HENNINGSEN, HENNING: 1945. »Dystløbet i Kerteminde«.
  In: Fyns Tidende. Dato 1945-07-12.

*HENNINGSEN, HENNING: 1945. »Fynsk Jul i 1860'erne«.
  In: Fyns Tidende. 1945-12-25.

HENNINGSEN, HENNING: 1945. »H.C. Andersen og dystløbene i Stige«.
  In:
Plac. bibliotek
Danske studier. - 1904-. - Kbh., C. A. Reitzel. Ved Universitets-Jubilæets Danske Samfunds skriftserie, 1945. Side 140-146.
39.45.

*HENNINGSEN, HENNING: 1945. »Nyborg - Sagnenes og Spøgelsernes By«.
  In: Fyens Stiftstidende. Dato 1945-09-10.

*HENNINGSEN, HENNING: 1945. »Nyt fra H. C. Andersen-Forskningen. I-II«.
  In: Flensborg Avis. Dato 1945-10-22.

*HENNINGSEN, HENNING: 1945. »Svenske Hjælpetropper paa Fyn - I Begyndelsen af Treaarskrigen«.
  In: Fyens Stiftstidende. Dato 1945-09-22.

*HENNINGSEN, HENNING: 1945. »Træk af Dystløbenes Historie«.
  In:
Kilde
Kerteminde Avis, 1945-07-10.
Maritime Studier, 1981, p.IX.

*HENNINGSEN, HENNING: 1945. »Gammelt Maleri fra et Dystløb i Kerteminde i 1820'erne«.
  In:
Kilde
Kerteminde Avis, 1945-07-11.
Maritime Studier, 1981, p.X.

*HENNINGSEN, HENNING: 1945. »Tangmosefolket«.
  In:
Kilde
Præstø Amts historiske Aarbog 1945,
Maritime Studier, 1981, p.XIII.
Posten i Henningsen bibliografi er sat med forfatternavnet Frantz Olsen. Ikke fundet registreret.

KLEM, KNUD: 1945. »Af det ældre danske Vejvæsens Historie. Generalvejkommissionens Virksomhed«.
  In:
 
Kilde:
Fortid og nutid Bd. 16, 1945. Side 183-199.
Festskrift til Knud Fabricius 13. august 1945 fra DHF.
Journalsag 1960:0330 og 1942:1214. SR-bilag 1950:0479 med vedlagt manuskript.
samt Journalsag 1944:1214.

*KLEM, KNUD: 1945-46. Helsingør.
 
Kilde:
Særtryk af Danmark før og nu, II, Bind 16. Side 241-257.
Journalsag 1960:0330.

KLEM, KNUD: 1945. "Blade af det ældste helsingørske Dampskibsselskabs Historie".
 
Kilde:
Bidrag til Jul i Helsingør 1945.
Journalsag 1945:0452.
SR-bilag 1950:0484, manuskript vedlagt.

*KLEM, KNUD: 1946. »En Centralisation af dansk Søhistorie?«
  In: Berlingske Aftenavis. Dato 1946-10-19.

HENNINGSEN, HENNING: 1946. »Kirkeskibsfester«.
  In:
Placering
Dansk Havneblad, Foreningen af Havnefogder i Danmark. Dato 1946-04-00, side 10-11.
Journalsag 1947:0598, karton nr. 3 for 1947.

*HENNINGSEN, HENNING: 1946. »Kirkeskibs-Processioner paa Fyn«.
  In: Fyens Stiftstidende. Dato 1946-04-02.

*HENNINGSEN, HENNING: 1946. »Sagn om danske Kirker«.
  In: Præsteforeningens blad - Årg.36. Side 295-299.

HENNINGSEN, HENNING: 1946. »Isbaadstransport i gamle Dage«.
  In:
Kilde
Jul i Havn og paa Hav - 1946, muligvis med titlen: "Med Isbaad over Storebælt i forrige Aarhundrede".
Maritime Studier, 1981.
Manuskript indlagt SR-bilag 1951:0755.

*KLEM, KNUD: 1946. Øresunds og Helsingørs Sygehospital gennem 150 Aar.
   
Kilde:
Plac. bibliotek
Helsingør, reg. uden udgiver i H&S og REX. 85 sider.
Journalsag 1960:0330.
61.721.

GRANDJEAN, LOUIS E.: 1947. Skibbruddets Saga.
  København: Høst & Søn. 119 sider. Søhistoriske Skrifter Bind 1.
  Plac. bibliotek
Anmeldelse
65.98.
Udklip UD-060-042 signeret E. Brian de Crèvecoeur.

*HENNINGSEN, HENNING: 1947. Pimpegryden og andre danske Folkeeventyr. Genfortalt af H. H. Kbh.
  Reg. uden udgiver i REX. 102 sider. Ikke reg. H&S.
  Kilde: DBL, samt
Maritime Studier 1981.

*HENNINGSEN, HENNING: 1947. Kirkeskibe i protestantiske lande uden for Danmark.
  Særtryk af Præsteforeningens Blad 1947-01-07. Side 21-23.
  Plac. bibliotek
Kilde
62.89.
Maritime Studier 1981.

GRANDJEAN, LOUIS E.: 1948. Skibsfartens Hjælpetropper - Bidrag til Bugseringens Historie.
  Kbh., Høst & Søn, 77 sider.
Søhistoriske Skrifter Bind 2. Udsendt 28. april 1948 [1948Å p.156]
  Plac. bibliotek 65.98.

GRANDJEAN, LOUIS E. + ERNST MENTZE. 1948. Danmark og Havet. Bind 1-2.
  Kbh., Erichsen. Plac. 65.9096.
Heri:
KLEM, KNUD: 1948. »Hav og Kystfiskeri«. Side 199-252.
KLEM, KNUD: 1948. »Søhandelen og Kolonierne«. Side 267-364.
MORGENSTIERNE, BREDO VON MUNTHE AF: 1948. »Fremtidsperspektiv«. Side 391-406.
Omtale i udklip: UD-060-043.

*HENNINGSEN, HENNING: 1948. »Fastelavnens Kavalkade«.
  In: Nationaltidende. Dato 1948-02-08.

*HENNINGSEN, HENNING: 1948. »Hønseøl og karleprøver«.
  In:
Kilde
Landet, 1948-07-08.
Maritime Studier, 1981, p.X.

*KLEM, KNUD: 1948. »Handels- og Søfartsmuseets arbejde med opmåling af de lokale fartøjstyper«.
  In:
Kilde
Fra det gamle Gilleleje, 1948, pp. 89-95.
Journalsag 1960:0330.

PEDERSEN, HANS HARTVIG SEEDORFF, red.: 1948. Havet omkring Danmark, Bind 1-3.
  Odense, Bogforlaget Codan.
  Plac. bibliotek 65.9096.
  Heri:
KLEM, KNUD: 1948. »Den florissante Tid«. Side 7-48.
MORGENSTIERNE, BREDO VON MUNTHE AF: 1948. »Fra Fregat til Dieselmotorskib«. Side 49-92.

HENNINGSEN, HENNING: 1949. Dystløb i danske søkøbstæder og i udlandet.
  Kbh., Munksgaard, 160 sider.
Danmarks Folkeminder Bind 57.
  Plac. bibliotek 39.5.

*HENNINGSEN, HENNING: 1949. »Sømands- og Fastelavnsskik med ældgammel Tradition«.
  In: Jyllands-Posten. Dato 1949-02-27.

*HENNINGSEN, HENNING: 1949. »Kirkeskibe i Sagn og Tro«.
  In: Aarhuus Stiftstidende. Dato 1949-05-29.

*HENNINGSEN, HENNING: 1949. Stift Rosenborg under krigen. Optegnet og skildret på grundlag af mundtlige beretninger.
  Ålborg, ingen udg. 27 sider 1 kort.
Det danske Hospitalsfond i Hamborg, kilde: Maritime Studier, 1981 p.XIV.

*HENNINGSEN, HENNING: 1949. »Sagn og folketro fra Femø, Fejø og Vejrø«.
  In: Lolland-Falsters Historiske Samfunds årbog - Række 4, bd. 1. Side 16-30.

*KLEM, KNUD: 1949. »Hovedtræk af Helsingørs Historie«
  In:
Kilde
Nordsjælland - den danske Riviera, Lokalhistorisk Forlag, 1949.
Journalsager 1949:0078.

*MORGENSTIERNE, BREDO VON MUNTHE AF: 1949. »Den danske Skibsfarts Valuta-Indsejling i de to sidste Aar«.
  In: Berlingske tidende. Dato 1949-08-20.

HENNINGSEN, HENNING: 1950. Kirkeskibe og kirkeskibsfester.
  Kbh., Høst & Søn, 173 sider.
Søhistoriske Skrifter Bind 3.
  Plac. bibliotek 62.89.

GRANDJEAN, LOUIS E.: 1950. De Danske Gotlandsfarere.
  under medvirken af Knud E. Hansen. Kbh., Høst & Søn, 173 sider.
Søhistoriske Skrifter Bind 3.
  Plac. bibliotek 62.89.

*HENNINGSEN, HENNING: 1950. Sagn og Historier fra København og Omegn.
  Udvalgt og indledt af H. H. Kbh., Foreningen Fremtiden. 84 sider.
Ikke reg. i H&S.

*HENNINGSEN, HENNING: 1950. »Nyborg under krigene i det nittende århundrede«.
  In:
 
Kilde
Nyborg Social-Demokrat, 1950-01-31 til 1950-02-11.
Samt som særtryk.
Maritime Studier, 1981, p.XIII.

*HENNINGSEN, HENNING: 1950. »Stråmand, Roland og Quintan«.
  In: Danske Studier. 1949/50. Side 13.
Ikke reg. i H&S.

KLEM, KNUD: 1950. »Hamlet uden ende - Hvad er en mindegrav?«
  In:
Kilde
Politiken. 1950-09-18.
Journalsager 1950:0773.

*HENNINGSEN, HENNING: 1951. »Nyborg igennem tiderne«.
  In:
Kilde
Nyborg Social-Demokrat, 1951-12-02.
Maritime Studier, 1981, p.XIII.

*HENNINGSEN, HENNING: 1951. »Nogle oplysninger om Nyborg omkring 1770«.
  In:
Kilde
Nyborg Social-Demokrat, 1951-12-04 og 1945-12-05.
Maritime Studier, 1981, p.XIII.

HENNINGSEN, HENNING: 1951. Sømandstro - Sømandsfester.
  Særtryk af Fra sejl til diesel, Bd. I. Side 397-438.
  Plac. bibliotek 65.906.

*HENNINGSEN, HENNING: 1951. Nyborg for 100 aar siden.
  Nyborg, Nyborg Avis ved jubilæum 1951-09-01. 15 sider.
Kilde: Maritime Studier, 1981, p.XIII.

*KLEM, KNUD: 1951. Helsingør. Illustreret af Peter Holm.
  Reg. uden udgiver i H&S og REX. 58 sider.
  Kilde:
Plac. bibliotek
Journalsag 1960:0330 og 1955:0794.
46.4.

KLEM, KNUD: 1951. Helsingør.
  Særtryk af Danmark før og nu, II - 16. Side 241-257.
  Kilde:
Plac. bibliotek
Journalsag 1954:0611 inkluderer manuskript.
46.4.

*KLEM, KNUD: 1951. Vejleder over Helsingør og dens seværdigheder.
  32 sider. Uden år.
  Kilde: Journalsag 1960:0330.

*HENNINGSEN, HENNING: 1952. Kirkeskibe i Frederiksborg amt.
  Særtryk af Frederiksborg Amts historiske Samfunds årbog 1952. Hillerød. Side 80-110.
  Plac. bibliotek 62.89.

*HENNINGSEN, HENNING: 1952. Kirkeskibe i Århus og Skanderborg amter.
  Særtryk af Historisk Samfund for Århus stift 1952. Bd. XLV. Side 99-115.
  Plac. bibliotek 62.89.

*HENNINGSEN, HENNING: 1952. Kirkeskibe i Præstø Amt.
  Særtryk af Historisk samfund for Præstø Amt. Aarbog, 1952. Bd. 3. Side 422-439.
  Plac. bibliotek 62.89.

*HENNINGSEN, HENNING: 1952. 30 Stunden Dänisch für Anfänger.
  4. udg. Berlin, Langenscheidt. XV + 189 sider. Første udg. 1941.

HENNINGSEN, HENNING: 1953. Bådeoptog i danske købstæder og i udlandet.
  Kbh. Munksgaard, 180 sider.
Danmarks Folkeminder Bind 62.
  Plac. bibliotek 39.5.

*HENNINGSEN, HENNING: 1953. Kirkeskibe i Aalborg amt.
  Særtryk af Fra Himmerland og Kjær herred Årbog 1953. Bd, 42. Side 82-101.
  Plac. bibliotek 62.89.

*HENNINGSEN, HENNING: 1953. Kirkeskibe i Hjørring amt.
  Særtryk af Vensysselske Årbøger. 1953. Side 47-58.
  Plac. bibliotek 62.89.

*HENNINGSEN, HENNING: 1953. Kirkeskibe i Holbæk amt.
  Særtryk af Fra Holbæk Amt. 1953. Side 22-49.
  Plac. bibliotek 62.89.

*HENNINGSEN, HENNING: 1953. Kirkeskibe på Bornholm.
  Særtryk af Bornholmske samlinger XXXIII, 1953. Bind 33. Side 17-27.
  Plac. bibliotek 62.89.

CORTEMÜNDE, JAN PIETERSZ.: 1953. Dagbog fra en ostindiefart.
  Redaktion HENNING HENNINGSEN. Helsingør, H&S, 233 sider.
Søhistoriske Skrifter Bind 5.
Redaktionen omtalt i Årbog 1952 p.17.
  Plac. bibliotek 48.247.

KLEM, KNUD: 1953. »Samfærdselen i Frederiksborg Amt«.
  In:
Kilde
Det Danske Næringsliv, Frederiksborg Amtsleksikon.
Journalsager 1954:0015, journalsager 1953:0239 (indlagt 1954).

*KLEM, KNUD + VAGN DYBDAHL: 1953. »Litteraturoversigter 1945-1951. Handelshistorie. Søfartshistorie. Fiskerihistorie«.
  In: Fortid og nutid, Bd. 18, 1953. Side 422-440.

*HENNINGSEN, HENNING: 1954. »Helsingør som søfartsby«.
  In:
Kilde
HSM-bladet, Helsingør Skibsværft, i numrene fra juli 1954 til januar 1958.
Maritime Studier, 1981, p.XIII.

KLEM, KNUD: 1954. »Indledning - Søfartens betydning for Danmark«.
  In:
Kilde
Hvem er Hvem i dansk Søfart, Forlaget Liber, 1954. Siderne 15-16.
Journalsager 1954:0567.

LEKTOR ULLERUP: 1954. »Lejrskole-arbejdet på et museum - Skoleopgaver om oldtidsbåde, Kinafarten, Slaget på Reden 1801 og redningsvæsen«.
  In:
Kilde:
Den nordsjællandske Lejrskole - Årsskrift 1954. Side 14-22.
PR-30-283+297.
1971Å p.159f + 1972Å p.237.

*HENNINGSEN, HENNING: 1955: Metoula Sprachführer.
  Neubearbeitung. Berlin, Langenscheidt. 204 sider. Første udg. 1913.

*HENNINGSEN, HENNING: 1955. Kirkeskibe i København.
  Særtryk af Historiske meddelelser om København. 4. række, IV bind, hæfte 7-8. 1955. Side 547-560.
  Plac. bibliotek 62.89.

*HENNINGSEN, HENNING: 1955. Kirkeskibe i Københavns Amt.
  Særtryk af Københavns Amt. 4. række, IV bind, hæfte 7-8. 1955. Side 77-90.
  Plac. bibliotek 62.89.

*HENNINGSEN, HENNING: 1955. »Det danske sprog gennem et kvart aartusind«.
  In: Fyens Stiftstidende. Dato 1955-02-17.

*HENNINGSEN, HENNING: 1955. »Bolle-å'ets placering«.
  In: Dagens Nyheder. Dato 1955-01-28.

*HENNINGSEN, HENNING: 1955. »Abrolhos«.
  In:
Kilde
NS-Bladet, Nakskov Skibsværft, julenummer 1955.
Journalsag 1955:0629.

*MORGENSTIERNE, BREDO VON MUNTHE AF: 1955. »Orlogsbriggen LOLLAND. Glimt af den dansk-norske flådes indsats i krigen 1807-14«.
  In: Lolland-Falsters Historiske Samfunds årbog - Række 8, bd. 1. Side 63-71.

*HENNINGSEN, HENNING: 1956. »Aufnahme- und Einweihungenssitten bei den Bauern«.
  In:
Kilde
Nordelbingen 24, 1956.
Maritime Studier, 1981, p.X.

*HENNINGSEN, HENNING: 1956. »En dansk linjedåb for 150 år siden«.
  In:
Kilde
Jul i Havn og på Hav 1956.
Maritime Studier, 1981, p.IX.

*HENNINGSEN, HENNING: 1956. »Hønsning og optagelsesskikke«.
  In: Folkeminder - Bd. 1. Side 35-39, 74-83.

*HENNINGSEN, HENNING: 1956. »Hønsning og narrerier«.
  In:
Kilde
Folkeminder, 2. Hæfte 1956.
Maritime Studier, 1981, p.X.

*HENNINGSEN, HENNING: 1956. »Nye kirkeskibe i Danmark siden krigen«.
  In: Præsteforeningens blad - Årg. 46 1956-09-28. Side 623-29.

*KLEM, KNUD: 1956. »Frederiksborg Amts Historiske Samfund 1906-1956«.
  In:
Kilde:
Fra Frederiksborg Amt 1956. Side 106-114.
Journalsag 1960:0330.

*HENNINGSEN, HENNING: 1957. »Kirkeskibe i danske sømandskirker«.
  In:
Kilde
Jul i havn og på hav 1957.
Maritime Studier, 1981, p.XI.

*HENNINGSEN, HENNING: 1957. »Skikke ved søsætning og navngivning af skibe«.
  In: Folkeminder - Bd. 1. Side 125-30.

*KLEM, KNUD: 1957. »Hvorfor er Helsingør anderledes end andre byer?«
  Foredrag samt
In:
 
Købstadforeningens tidsskrift, Årg. 68. Side 318-23.

KLEM, KNUD: 1957. »To historiske jubilæer«
  In:
Kilde
 
Dansk Samvirke, 1953, april.
Journalsag 1957:0144, artikelmanuskript vedlagt.
Emne: 100-årsdagen for Sundtoldens ophævelse, 75-året for Helsingør Værfts oprettelse.

*MORGENSTIERNE, BREDO VON MUNTHE AF: 1957. »Wresting millions from the sea - Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, A/S«.
  In: Danish Foreign Office journal - Nr. 23. Side 15-17.

*HENNINGSEN, HENNING: 1958. »Diverse artikler i Mariner's Mirror«.
  In:
Kilde
Mariner's Mirror, Vol. 48, .
Maritime Studier, 1981, p. VIIIff.
Artikler i Vol. 63 - Moses Boat; Vol. 40 Sailors' baptism in Scandinavian Waters; Vol. 41+42 Sailors' baptism; Vol. 43 Taboo-words; Vol. 45 Black cat under a tub; Vol. 48 Tropic of Cancer Ceremonies; Vol. 51 Coins for luck under the mast; Vol. 52 Cotton-filled mattresses; Vol. 63 Superstition about waterspouts;
  Kilde Arkiv 1969/læg 23.

*HENNINGSEN, HENNING: 1958. Kirkeskibe i Ribe Amt.
  Særtryk af Fra Ribe Amt, 1958. Side 353-369.
  Plac. bibliotek 62.89.

*HENNINGSEN, HENNING: 1958. »Med barken VALKYRIEN til Østen 1850. Kahytsdrengen Frederik Købkes dagbog«.
  In:
Kilde
Jul i Havn og på Hav 1958.
Maritime Studier, 1981, p. VIII.
SR-bilag 1958:0038, artikelmanuskript vedlagt.

*HENNINGSEN, HENNING: 1958. »Ship models in Danish churches«.
  In:Kilde
Danish Foreign Office Journal - Nr. 28. Side 21-23, Udenrigsministeriet.
Samt in: A Monthly Review of Anglo-Danish Relations, maj-juni 1953,
Dänische Rundschau, nr. 12, Udenrigsministeriet,
Mariners' Mirror Vol. 38, 1952.
Bl.a. journalsag 1959:0161.

HENNINGSEN, HENNING: 1958. »Gallionsfigurer«.
  In:
Kilde
HSM-bladet, 1958 ukendt nummer, Helsingør Værft.
SR-bilag 1958:0832, manuskript vedlagt.

KLEM, KNUD: 1958. »Kronborg - Øresunds vogter og vartegn«.
  In:
Kilde
Danmarksposten, Årg. 39, nr. 5. Side 1-4.
Journalsag 1958:0070.

*HENNINGSEN, HENNING: 1959: Langenscheidt lommeordbog over det danske og tyske sprog.
  Ny rev. udg. Berlin, Langenscheidt.

HENNINGSEN, HENNING: 1959: »Danske kirkeskibe«.
  In: Kirkens Verden - Årg. 1959, nr. 2. Side 40-46, 61-64.
Genoptrykt i Søens Verden nr. 4, 1961-1962.

*HENNINGSEN, HENNING: 1959: »St. Olai Kirkes historie«.
  In: Fra Frederiksborg Amt, 1959. Fredensborg, Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Også udgivet separat.
Kilde: Maritime Studier, 1981, p.XI.

*HENNINGSEN, HENNING: 1959: »Fastelavnsoptog i Kolding«.
  In:
Kilde
Vejle Amts Årbog - 1959. Side 109-114.
SR-bilag 1964:0470 manuskriptkopi vedlagt.

*HENNINGSEN, HENNING: 1959: St. Olai Kirke, Helsingør, Historie og Beskrivelse.
  Fredensborg og Helsingør.
Udgivet både af Frederiksborg Amts Historiske Samfund og i egen form af Menighedsrådet ved St. Olai Kirke.
Artikel: 212 sider.
Plac. bibliotek        71.864.
Indeholder desuden:
TOFTE, K. TH.: »Guds ords tjenere ved St. Olai«
Omfang bog: 351 sider.

*HENNINGSEN, HENNING: 1959: »Indvielses og optagelsesskikke i håndværkerlav«.
  In:
Kilde:
Danmarks Håndværk, årgang 77 nr. 5 til 10 (uafsluttet), i alt 12 sider.
Dk. Tidsskrift -Index 1959, side 154.

*HENNINGSEN, HENNING: 1960. Behøvling og hønsning - Indvielses- og optagelsesskikke i håndværkerlav.
  Kbh., Håndværkerrådet. 56 sider.
  Plac. bibliotek
Kilde
68.09.
Maritime Studier, 1981, p. XI.

HENNINGSEN, HENNING: 1960. Bokn og bukken i Bergens Len: sømendenes hønse- og dåbspladser langs Norges kyst.
  Særtryk af Bergens Sjøfartsmuseums årshefte. 1960. Side 6-38. Trykt 1961.
  Plac. bibliotek 65.90953.

*HENNINGSEN, HENNING: 1960. »Gallionsfigurer«.
  In: Søens Verden - Årg. 1, nr. 11. Side 324-343.

*HENNINGSEN, HENNING: 1960. »Indvielses- og optagelsesskikke i håndværkerlav«.
  In: Danmarks håndværk. - Årg. 78, nr. 1. Side 25-31.
Fortsat fra 1959: Årg. 77, nr. 5. Side 10-12.

*HENNINGSEN, HENNING: 1960. Kirkeskibe i Maribo Amt.
  Særtryk af Lolland-Falsters Stiftsmuseum Årsskrift 1960. Side 5-39.
  Plac. bibliotek 62.89.

*HENNINGSEN, HENNING: 1960. »Liniedåb på danske skibe«.
  In: Søens Verden - Årg. 1. Side 161-70.

*HENNINGSEN, HENNING: 1960. »Sct. Olai Kirke i Helsingør«.
  In: Dansk kirkeliv. Side 25-31.

*HENNINGSEN, HENNING: 1960. Sct. Olai Kirke i Helsingør - Vejledning for besøgende.
  1. udg. Helsingør, Helsingør Domsogns Menighedsråd. 24 sider.
Første udg.
Senere genoptrykt og med ændret titel til Helsingør Domkirke: Sct. Olai Kirke - Vejledning for besøgende.

*KLEM, KNUD: 1960. Sundtoldens Helsingør.
  Hillerød, udg. Rud. Pallesens Bogtrykkeri, ca. 100 sider.
  Kilde:
Plac. bibliotek
Journalsag 1960:0330.
46.4.

*HENNINGSEN, HENNING: 1961. »Danske kirkeskibe«.
  In: Søens Verden - Årg. 3. Side 101-109.

*HENNINGSEN, HENNING: 1961. Crossing the Equator. Sailors' Baptism and other Initiation Rites.
  Kbh., Munksgaard. 324 sider + 24 planchesider. Disputats forsvaret 1961-12-07.
  Plac. bibliotek 35.45.

*HENNINGSEN, HENNING: 1961. »Linje- og vendekredsdåb på norske og danske skibe op til 1814«.
  In:
Plac. bibliotek
Vestfoldminne, Tønsberg.
39.45.

*HENNINGSEN, HENNING: 1961. »Linje- og vendekredsdåb på norske og danske skibe op til 1814«.
  In:
Plac. bibliotek
Skib og sjøfolk. Udg. af Vestfold Historielag, Tønsberg.
39.45.

*HENNINGSEN, HENNING: 1961. »Nyborg som søfartsby«.
  In:
Kilde
Nyborg Social-Demokrat, 1961-12-02.
Maritime Studier, 1981, p.XIII.

CORTEMÜNDE, JAN PIETERSZ.: 1962. Adventure at the Cape of Good Hope in December 1672.
  Edited by HENNING HENNINGSEN. Translated by Douglas & Vera Varley.
Publiceret by Friends of the South African Public Library, Cape Town. VI + 29 sider.
  Plac. bibliotek 48.487.

*KLEM, KNUD: 1962. »Dansk søfart, søhandel og skibsbygning gennem tiderne«.
  In: Danmarksposten, Årg. 43, nr. 9. Side 4-11.

*HENNINGSEN, HENNING: 1963. »Gammel overtro om skibsbygning og søfart«.
  In:
Kilde
HSM-bladet, Helsingør Værft. okt. 1963 + april 1964.
Maritime Studier, 1981, p.IX.
Jf. journalsag 1964:0306 skrev HH i alt tre artikler til bladet.

*HENNINGSEN, HENNING: 1963. »I ungdommens lag«.
  In:
Kilde
Dagligliv i Danmark i det 19. og 20. årh., Steensberg, bd. I.
Maritime Studier, 1981, p.XI.

*HENNINGSEN, HENNING: 1963. »Kirkeskibsmodeller i danske kirker«.
  In: Danmarksposten - Årg. 43, nr. 9. Side 20-21.

*HENNINGSEN, HENNING: 1963. »Sømandsstraffe i sejlskibstiden«.
  In:
Kilde
Jul i Nordsjælland 1963.
Maritime Studier, 1981, p. VIII.
Journalsag 1963:0318.

*HENNINGSEN, HENNING: 1963. »Til søs og i havn«.
  Særtryk af Dagligliv i Danmark i det nittende og tyvende århundrede, bind I.
Red. Axel Steensberg. Side 589-612.
  Plac. bibliotek 65.906.

*KLEM, KNUD: 1963. »Kronborg - Hamlet's castle«.
  In: Danish Foreign Office Journal, Nr. 46. Side 17-19.

*HENNINGSEN, HENNING: 1964. »Kvinder, præster og Jonas'er om bord«.
  In:
 
Kilde
Søfart, juli 1964.
Jul i havn og på hav 1967.
Maritime Studier, 1981, p.X.

*HENNINGSEN, HENNING: 1964. Titel Langenscheidts Taschenwörterbuch der dänischen und deutschen Sprache.
  Del 1 dansk-tysk, del 2 tysk-dansk.
Fjerde udgave. Berlin, Langenscheidt. Første udgave 1940.

*HENNINGSEN, HENNING: 1964. »Linjedåb på danske skibe«.
  In:
Kilde
Mærsk Post juli 1964.
Maritime Studier, 1981, p.XI.

*HENNINGSEN, HENNING: 1964. Schiffsmodelle in Kirchen in Nord- und Südschleswig.
  Sonderdruck aus: Norddelbingen. 1964. Bd. 33. Side 45-76.
  Plac. bibliotek 62.89.

HENNINGSEN, HENNING: 1965. »Da sømændene begravede den døde hest«.
  In:
Kilde
Mærsk Post, april 1965.
Maritime Studier, 1981, p.IX.
Artiklen henlagt i kopi i journalsag 1965:0099.
Omtale af sagen i journalsag 1964:0178.

*HENNINGSEN, HENNING: 1965. »Jul i Helsingør i gamle Dage«.
  In:
Kilde
Jul i Nordsjælland 1965.
Maritime Studier, 1981, p.XII.
Arkiv 1969/læg 23.

*HENNINGSEN, HENNING: 1965. »Jul på søen. Sømandens jul i tusind år«.
  In:
Kilde
Jul i havn og på hav 1965.
Maritime Studier, 1981, p.IX.

*HENNINGSEN, HENNING: 1965. »Kirkeskibet i St. Nikolaj Kirke, Kolding, og lidt om kirkeskibe i Vejle Amt«.
  In:
Kilde
Vejle Amts Årbog - 1965. Side 71-79.
Arkiv 1969/læg 23.

*HENNINGSEN, HENNING: 1965. »Oversigt over søhistorisk litteratur 1952-64«.
  Særtryk af Fortid og nutid: tidsskrift for kultur og lokalhistorie. Bind XXII, hefte 6. Side 357-376.
  Plac. bibliotek
Kilde
65.9096.
Arkiv 1969/læg 23.

*HENNINGSEN, HENNING: 1965. Rus, deposits og pennalisme - indvielsesskikke blandt studenter og skoleelever.
  Udg. Christiansfeld. 69 sider. Privattryk.
Kilde: Maritime Studier, 1981, p.XI.

*HENNINGSEN, HENNING: 1965. »Neptun med treforken. Fra gud til symbol«.
  In:
Kilde
Bindeleddet, Balticas 50-års jubilæumsskrift.
Maritime Studier, 1981, p.XI.
Journalsag 1964:0128 kor. med Baltica.

*KLEM, KNUD: 1965. »Skibets historie«.
  In:
Kilde:
Faglig Læsning for folkeskolen.
1966Å p.313. Arkiv 1969/læg 23.

DICH, IVAN, red.: 1966. Svendborg Vindeby Færgefart.
  Udg. Svendborg-Vindeby Færgefart. 69 sider.
Heri:
KLEM, KNUD: 1966. »Forord«.
  Plac. bibliotek 65.9096.

*HENNINGSEN, HENNING: 1966. »Dänische Schiffsmaler«.
  In:
Kilde
Kunstgeschichte der Seefahrt - Hans Jürgen Hansen, Oldenburg.
Maritime Studier, 1981, p. VIII.
Journalsag 1969:0023 og 1966:0083.

*HENNINGSEN, HENNING: 1966. Helsingør Domkirke: Sct. Olai Kirke - Vejledning for besøgende.
  2. udg. Helsingør, Helsingør Domsogns Menighedsråd. 24 sider. Første udg. 1960. 3. udg. 1973.
  Kilde Arkiv 1969/læg 23.

*HENNINGSEN, HENNING: 1966. Königsberg- og rigaskeer: et kapitel af kaptajnsgavernes historie.
  Særtryk af Aust-Agder-Arv, Norge. Side 2-18.
  Plac. bibliotek 76.

HENNINGSEN, HENNING: 1966. »Skibet i kirken, dets historie og betydning«.
  In:
Kilde
Mærsk Post januar 1966.
Maritime Studier, 1981, p.XI.
Arkiv 1969/læg 23.
Manus henlagt i journalsag 1965:0099.

*HENNINGSEN, HENNING: 1966. »Sødåb og indvielse«.
  In:
Kilde
Longitude, hæfte 1, Stockholm 1966.
Maritime Studier, 1981, p.XI.

HENNINGSEN, HENNING: 1966. Helsingør og Kronborg, artikel om - (cirka titel).
  In:
Kilde
DS-Posten, Oslo 1966.
Journalsager 1966:0278, Henningsen skrev til to numre, men de er ikke set på museet.

HENNINGSEN, HENNING: 1966. Olai Kirke og Herluf Trolle og Birgitte Giøe, artikel om - (cirka titel).
  In:
Kilde
Herlovianeren, 1966.
Journalsager 1966:0291, Henningsen skrev artikel til bladet gennem politimester Thomas Backett, Helsingør.

*KLEM, KNUD: 1966. »Helsingørsk skibsbyggeri før H S M«
  In:
Kilde
Mærsk Post, 1966 eller tidlig 1967.
Journalsager 1966:0448.

*POULSEN, HANNE: 1966. »Traditionsdominanter i dansk folkekunst«.
  In: Arv og eje, 1966. Side 27-59.

*POULSEN, HANNE + INGER BJØRN SVENSSON: 1966. »Åbenrå-maleren Jes Jessen, 1743-1807«.
  In: Sønderjydsk månedsskrift Årg. 42. Side 71-76.

BARFOD, JØRGEN H.: 1967: Danmark-Norges handelsflåde 1650-1700.
  Helsingør, H&S, 210 sider.
Søhistoriske Skrifter Bind 6.
  Plac. bibliotek 65.09.

HENNINGSEN, HENNING: 1967. Sømand og sømandskirke - Dansk Sømandskirke i fremmede Havne 1867-1967.
  Udsendt af Dansk Sømandskirke i fremmede Havne i anledning af foreningens 100 års jubilæum 12. nov. 1967.
Trykt Christiansfeld. 256 sider.
  Plac. bibliotek 26.9.

*HENNINGSEN, HENNING: 1967. Dansk Vestindien i gamle billeder / The Danish West Indies in old pictures.
  Dansk-engelsk tekst. Kbh.
Udg. i forb. med udstilling af samme navn og arrangeret af The American-Danish Frienship Festival, Virgin Islands.
102 upag. sider.
Ingen udg. reg. i H&S.
  Plac. bibliotek 46.8.

KLEM, KNUD: 1967-1968. »Danske skibe«.
  In:
In:
In:
Kilde
Almanak. - Årg. 3, nr. 5/6 (1968/69). Side 62-67.
Almanak. - Årg. 2, nr. 6 (1967/68). Side 47-49. "I.S. Pontoppidans sejlskibsrederi i Helsingør".
Almanak. - Årg. 2, nr. 1 (1967/68). Side 47-49. "Den danske handel på Grønland".
i REF-03-0375 er artikel om Grønland arkiveret.

*HENNINGSEN, HENNING: 1968. Der Danebrog als Schiffsflagge.
  Særtryk af Schleswig-Holstein und der Norden: Festschrift für Olaf Klose zum 65. Geburtstag.
Herausgegeben von Alfred Kamphausen im Namen der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte.
Side 129-138.
  Plac. bibliotek 90.87.

*HENNINGSEN, HENNING: 1968. »Linjedåb - indvielsesskikke til søs«.
  In:
Kilde:
Jordens Folk - Årg. 4. Side 246-253.
Journalsager 1968:0210, karton nr. 2.

HENNINGSEN, HENNING: 1968. Hello til det tidligere Dansk Vestindien, U. S. Virgin Islands.
  Foreningen Dansk Vestindien. Eng. resumé. 58 sider.
  Plac. bibliotek 46.8.

*HENNINGSEN, HENNING: 1968. »Helsingør by - Kronborg Slot«.
  In:
Kilde
Bogen om Frederiksborg Amt, Hillerød.
Maritime Studier, 1981, p.XIII.

HENNINGSEN, HENNING: 1968. »Kadrejerne - Havets høkere«.
  In:
Kilde:
Jul i havn og på hav, Indelandsk Sømandsmission.
Journalsager 1968:0121 karton Nr. 2.

*KLEM, KNUD: 1968. »Schiffsbauerei in Flensburg im 18. Jahrhundert«.
  In:
Kilde:
Festschrift zu Olaf Klose. Ausgegeben 13. Januar 1968.
Journalsager 1967:0175 karton Nr. 2.

HENNINGSEN, HENNING: 1969. Skippere, klarerere og toldere -
       Livet omkring Øresunds Toldkammer og Helsingørs havn i 1800-tallet
.
  Hillerød, Frederiksborg Amts Historiske Samfund, i Samfundets serie af årbøger for 1968 og 1969 (et samlet bind).
Bog: 173 sider, artikel: 140 sider.
  Plac. bibliotek 65.9409.

*HENNINGSEN, HENNING: 1969. »Da Fyns fæstning blev nedlagt for 100 år siden. Voldanlæggene i Nyborg og deres spændende historie«.
  In:
Kilde
Morgenposten - Fyns Morgenblad. Dato 1969-04-03 + 1969-04-06.
Maritime Studier, 1981, p.XIII.

*HENNINGSEN, HENNING: 1969. »Dannebrog 750 år«.
  In:
Kilde
Mærsk Post, juli 1969.
Maritime Studier, 1981, p.IX.

*HENNINGSEN, HENNING: 1969. »Helsingør-Boller«.
  In:
Kilde
Jul i Nordsjælland 1969.
Maritime Studier, 1981, p.X.

*HENNINGSEN, HENNING: 1969. »Hurra!!«
  In:
Kilde
Mærsk Post, oktober 1969.
Maritime Studier, 1981, p.X.

*HENNINGSEN, HENNING: 1969. Kirkeskib i Sønder Bjært Kirke.
  Særtryk af Vejle Amts Aarbog 1969. Side 1-6. Samt
  In:
Plac. bibliotek
Vejle Amts Årbog. - Side 57-62.
62.89.
Hans Christopher Nyholms bark JONAS RISTING af København

*HENNINGSEN, HENNING: 1969. »Nyborg. Topografi og historie«.
  In: Dansk hjemstavn - Bd. 25. Side 12-17.

*HENNINGSEN, HENNING: 1969. »När började skeppen bära namnet målat på skrovet?«
  In:
Kilde
Longitude, nr. 4 1969.
Maritime Studier, 1981, p. IX.

*HENNINGSEN, HENNING + CHR. WAAGEPETERSEN: 1969. »Skipperskeer«.
  In:
 
Skalk - 1969, nr. 3. Side 11-14.
Samt i Navigatør, juni 1970 med titel: Skipperens sølvtøj. På udgravning i sølvtøjsskuffen.
Maritime studier, 1981, p. X.

HENNINGSEN, HENNING: 1969. Sømandsliv på langfart og i hjemlige farvande.
  Særtryk af Dagligliv i Danmark 1620-1720. Red. Axel Steensberg. Ny udgave 1969. Side 687-716.
  Plac. bibliotek 65.906.
Eksemplar i REF-arkiv.

KLEM, KNUD: 1969. ANMELDELSE af
  Olaf Olsen & Ole Crumlin-Pedersen: "Fem vikingeskibe fra Roskilde Fjord".
  In:
Kilde
Fortid og Nutid. 1969.
Arkiv 1969/læg 23.

KLEM, KNUD: 1969. ANMELDELSE af
  Henri Konow: "Admiral Henri Konows Erindringer" I-II.
  In:
Kilde
Fortid og Nutid. 1969.
Arkiv 1969/læg 23.

KLEM, KNUD: 1969. ANMELDELSE af
  Sigurd Rambusch: "Esbjerg havn 1868-1968. Danmarks port mod vest".
  In:
Kilde
Fortid og Nutid. 1969.
Arkiv 1969/læg 23.

POULSEN, HANNE: 1969. »Da lampen tændtes og gulvet blev fjælgulv«.
  In: Nationalmuseets Arbejdsmark. Side 73-84.

POULSEN, HANNE: 1969. »Efter afdød model«.
  In: Skalk, nr. 5. Side 18-22.

HASSLÖF, OLOF + HENNING HENNINGSEN + ARNE EMIL CHRISTENSEN, red.: 1970: Sømand, fisker, skib og værft. Introduktion til maritim etnologi.
  Kbh., Rosenkilde og Bagger. 333 sider.
  Plac. bibliotek      39.45.
Heri bidrag fra:
HENNINGSEN, HENNING: 1970. »Sømandsliv ombord og i land. Kilder og indordningssystemer«. Side 124-153.
Også som særtryk. Plac. bibliotek 65.906.
KLEM, KNUD: 1970. »Den danske kompagnifart« (1616-1824). Side 154-192.
Kilde: 1971Å p.150.

*HENNINGSEN, HENNING: 1970. Christiansborg Castle-Osu: a brief account of the history and construction of Christiansborg Castle Accra, Ghana.
  Ingen udg. reg. i H&S. 7 sider.
  Plac. bibliotek 71.78467.

*HENNINGSEN, HENNING: 1970. »Dansk Guinea i dag«.
  In: Danmarksposten - Årg. 51, nr. 12. Side 1-3.

*HENNINGSEN, HENNING: 1970. »Danske i slaveri«.
  In:
Kilde
Mærsk Post, juli 1970.
Maritime Studier, 1981, p.IX.

HENNINGSEN, HENNING: 1970. »Handels- og Søfartsmuseer og andre danske søfartsmuseer«.
  In:
Kilde
Politikens Skibsfartens Hvem-Hvad-Hvor.
Maritime Studier, 1981, p.XII.

*HENNINGSEN, HENNING: 1970. Indskrifter om bord i skibe.
  Særtryk af Sjøfartshistorisk Årbok. Side 213-227.
  Plac. bibliotek 76.5.

*HENNINGSEN, HENNING: 1971. Sømandsliv på langfart og i hjemlige farvande.
  Særtryk af Dagligliv i Danmark 1620-1720. Red. Axel Steensberg. Ny udgave 1971. Side 317-346.
  Plac. bibliotek 65.906.

*HENNINGSEN, HENNING: 1970. »Sømærker«.
  In:
Kilde
Kulturhistorisk Leksikon for nordisk middelalder.
Maritime Studier, 1981, p.IXff.
Til samme værk senere leveret: Skibsråd, Skibsnavne, Dannebrog (suppl.), Skibskost, Skibsmandskab.

*HENNINGSEN, HENNING: 1971. »Indtryk fra Vestindien«.
  In:
Kilde
Dansk Vestindisk Selskabs foreningsblad - Danish-West Indian Festival 1971.
Maritime Studier, 1981, p.XII.

*HENNINGSEN, HENNING: 1971. »The Triangle Denmark-Ghana-Virgin Islands - History and Future«.
  In:
Kilde
St. Croix Library Associations Newsletter, 1971.
Maritime Studier, 1981, p.XII.

*POULSEN, HANNE: 1971. Jes Jessen: Maleren fra Åbenrå.
  Historisk Samfund for Sønderjylland. 204 sider.
  Plac. bibliotek
 
Kilde
99.4.
Tilsvarende artikel i H&S årbog 1990.
1972Å p.236

*KLEM, KNUD: 1972. Helsingør - Vandringer i by og egn.
  Kbh. Nyt Nordisk F., 128 sider.

KLEM, KNUD: 1972. Karmeliterklosteret.
  Udarbejdet som manuskript den 24. oktober 1972 på foranledning af
Udvalget for kulturelle anliggender i Helsingør Kommune, 7 sider.
Plac. hos JM gr. 52-D4.

*HENNINGSEN, HENNING red.: 1972. Ships and Shipyards, Sailors and Fishermen: Introduction to Maritime Ethnology.
  Red. Olof Hasslöf, Henning Henningsen and Arne Emil Christensen. Overs. fra Sømand, fisker, skib og værft. Translation by Michael Knight and H. Young. Kbh., Rosenkilde og Bagger. 329 sider.
  Plac. bibliotek
Kilde
39.45.
1972Å p.236.

*KLEM, KNUD: 1972. »Museerne i forventningens tegn - Status over 1958-lovens betydning for museerne;
som bilag leveres en fortegnelse over de kulturhistoriske museers udstillinger og andet kulturformidlende arbejde i 1972-73«.
  In: Fortid og nutid, Bd. 25, hft. 5/6. Udgivet 1972-1974. Side 528-549.

*KLEM, KNUD: 1972. »Peter Holm og Danske Museer - Købstadsmuseet Den Gamle By i Århus«.
  In: Købstadsmuseets Årbog 1972. Side 73-82.

*KLEM, KNUD + LEKTOR ULLERUP: 1954 + 1972. »Skoleopgaver om oldtidsbåde, øresundstold og redningsvæsen«
revideret af Knud Klem, genudgivelse.
  In:
Kilde:
Den nordsjællandske Lejrskole - Årsskrift 1972.
PR-30-283+297.
1971Å p.159f + 1972Å p.237.

EILSTRUP, PER + NILS ERIC BOESGAARD: 1972. Fjernt fra Danmark.
  Kbh., Lademann. 247 sider.
  Plac. bibliotek 46.8.
  Heri:
HENNINGSEN, HENNING: 1972. »Forord«.

*HENNINGSEN, HENNING: 1973. Helsingør Domkirke: Sct. Olai Kirke - Vejledning for besøgende.
  3. udg. Helsingør, Helsingør Domsogns Menighedsråd. 24 sider. Første udg. 1960, 2. udg. 1966.

HVIDTFELDT, JOHAN, red.: 1973. Nordsjælland - Turistårbogen 1973.
  Udg. Samvirkende Danske Turistforeninger.
Heri:
HENNINGSEN, HENNING: 1973. »Kronborg«. Side 89-95.
KLEM, KNUD: 1973. »Helsingør«. Side 81-88.

NIELSEN, CHRISTIAN: 1973. Danske bådtyper opmålt og beskrevet af Christian Nielsen.
  Kbh., Høst & Handels- og Søfartsmuseet, 152 sider.
Søhistoriske Skrifter Bind 7. Den 1. udg. 1973, 1982 udkom 4. oplag.
Tekst i 1. udgave skrevet af stud. mag. PALLE CHRISTIANSEN.
I 2005 udkom endnu et optryk. Denne gang på Forlaget Skib, nu vedlagt tegnings-cd.
  Plac. bibliotek
Kilde
62.83.
PR-30-299. H&S årbog 1973 p.154 og 2006 p.114.

*-: 1974. Maritimhistorisk forskning i de nordiske land de siste to år.
  Bergen, Sjøhistorisk Årbok. Sjøfartshistorisk Årbok 1973.
Heri bl.a.:
JEPPESEN, HANS: »Indlæg om Danmark« Side 165-172.

HENNINGSEN, HENNING: 1974. Forordet »Det store spil og det store ansvar«.
  In:
Kilde
Fjernt fra Danmark. Billeder fra vore tropekolonier, Per Eilstrup & Nils Eric Boesgaard, Lademann.
Maritime Studier, 1981, p.XII.

*HENNINGSEN, HENNING: 1974. »Das dänische Handels- und Seefahrtmuseum, Schloss Kronborg«.
  In:
Kilde
Jahrbuch der Schiffahrt, Berlin 1974.
Maritime Studier, 1981, p.XII.

*JEPPESEN, HANS: 1974. Limfjordsmuseet Status og fremtid.
  Limfjordmuseet, Løgstør, 27 sider + bilag. Kilde: Årsbibliografi DMH-S 1975, nr. 68.

*DANNESBOE, ERIK: 1975. »S/T CHRISTINE«.
  In:
Kilde:
ESSO-Magasinet. 321/1975.
Årsbibliografien DMH-S 1976, nr. 295.

*DANNESBOE, ERIK: 1975. D/S HETLAND - A. H. Basse & Co. Rederi A/S.
   
Kilde:
Eget forlag, 72 sider.
Årsbibliografien DMH-S 1976, nr. 485.

*HENNINGSEN, HENNING: 1975. »Amatørkunstnere på St. Croix i 1830-40'erne - Amateur Artists on St. Croix in the 1830s-1840s«.
  In:
Kilde
St. Croix St. Thomas St. John - Henry Morton: Danish West Indian Sketchbook and Diary 1843-44, Dansk Vestindisk Selskab og St. Croix Landmark Society.
Maritime Studier, 1981, p.XII.

*HENNINGSEN, HENNING: 1975. 30 Stunden Dänisch für Anfänger.
  18. udg. Berlin, Langenscheidt. XVI + 189 sider. Første udg. 1941.

*JEPPESEN, HANS: 1975. »Fiskerne ved Limfjorden. - Fiskeriet fra Gjøl«.
  In: Bygd, Årg. 6, nr. 2. Side 3-31.

HVIDTFELDT, JOHAN, red.: 1976. Turistårbogen 1976.
  Udg. Samvirkende Danske Turistforeninger.
  Plac. bibliotek 46.4.
  Heri:
HENNINGSEN, HENNING: »Nordøstfyn«. Side 71-82.
HENNINGSEN, HENNING: »Nyborg«. Side 71-82.

*JEPPESEN, HANS: 1976. »Den maritime forskning i Danmark 1973-1975«.
  In:
Kilde:
Maritimhistorisk Symposium. Luleå, Statens Sjöhistoriska museum och rådet för maritim forskning, 1976.
Årsbibliografien DMH-S 1977, nr. 82.

POULSEN, HANNE: 1976. Gallionsfigurer og ornamenter på danske skibe og i danske samlinger.
  Kbh., Rhodos. 198 sider.
  Plac. bibliotek
Kilde:
76.5.
Årsbibliografi DMH-S 1976, nr. 665.

*DANNESBOE, ERIK: 1977. Under sejl og med motor.
   
Kilde:
Lademann, 98 sider.
Årsbibliografien DMH-S 1977, nr. 118.

*DANNESBOE, ERIK: 1977. »Drama på søen«.
  In;
Kilde:
D.F. Information nr. 3 pp18-20.
Årsbibliografien DMH-S 1977, nr. 316.

*HENNINGSEN, HENNING: 1977. »Carl Petersen, maskinfabrikant, lokalhistoriker, 1899-1977«.
  In: Fra Frederiksborg Amt 1977. Side 163-164.

*HENNINGSEN, HENNING: 1977. »Rolling Pin History«.
  In:
Kilde
Sea Breezes, November 1977.
Maritime Studier, 1981, p.X.

KLEM, KNUD: 1977. »Landbolivet - barndommens strålende ferie-verden«.
  In: Frederiksborg Amts Avis. Dato 1977-06-05.

*POULSEN, HANNE: 1977. Figureheads and ornaments on Danish ships and in Danish collectioins.
  Kbh., Rhodos. 198 sider.
  Plac. bibliotek 76.5.

*DANNESBOE, ERIK: 1978. Gamle danske skonnerter.
   
Kilde:
Forum, 95 sider.
Årsbibliografien DMH-S 1978, nr. 205.

*HENNINGSEN, HENNING: 1978. »Kirkeskibe i Haderslev Stift«.
  In:
Kilde:
Haderslev Stiftsbog - Rk. 2, årg. 13, 1978. Side 74-99.
Årsbibliografien DMH-S 1978, nr. 581.

*HENNINGSEN, HENNING: 1978. »Sømandens trøst - beskøjter og skrå«.
  In:
Kilde:
Sø-Restauranten nr. 2 / 1978. pp. 7 + 13.
Årsbibliografien DMH-S 1978, nr. 547.

*HENNINGSEN, HENNING: 1978. »Geschichte und Probleme der Seefahrtsmuseen«.
  In:
 
Kilde
Deutsches Schiffahrtsarchiv Nr. 2, Bremerhaven.
Oprindeligt festtale ved Bremerhavens Søfartsmuseums åbning 1975.
Maritime Studier, 1981, p.XIII.

*JEPPESEN, HANS: 1978. »Limfjordens søfart 1825-1975 - En skitse til et arbejdsprogram«.
  In:
Kilde:
Maritimhistorisk Konference 1978, pp. 63-65.
Årsbibliografien DMH-S 1978, nr. 471.

*POULSEN, HANNE: 1978. »Nyt om vore skibsportrætmalere«.
  In:
Kilde:
Kontaktudvalgets rapport 1978. p. 54.
Årsbibliografien DMH-S 1978, nr. 575.

*HENNINGSEN, HENNING: 1979. »Sladrebænke og skipperbørs i Danmark«.
  In:
Kilde
Gilleleje Museum 1929-1979.
Maritime Studier, 1981, p.X.

*JEPPESEN, HANS: 1979. »Introduktion af kontaktudvalget«.
  In:
Kilde:
Nord Nytt nr. 5, 1979, p. 3.
Årsbibliografien DMH-S 1979, nr. 100.

MØLLER, ANDERS MONRAD: 1979. Skibe i Søen 1805 - Niels Truslew.
Indledning DORTHE FALCON MØLLER, JENS LORENTZEN og ANDERS MONRAD MØLLER.
  Kbh., Høst, 128 sider.
Søhistoriske Skrifter Bind 8.
  Plac. bibliotek 72.
Ny udgave af Niels Truslew: En Samling af Skibe i næsten alle muelige Stillinger i Söen, Kbh., 1805.

HARBOE, C. L. L.: 1979. Dansk Marine-Ordbog.
  Originaludgave 1839. Her fot. optryk, Kbh., Høst & Søn. X + 504 sider. Indledt ved:
HENNINGSEN, HENNING: 1979. »Forord«. Side III-X.
  Plac. bibliotek 65.92.

*HENNINGSEN, HENNING: 1979. »Skibet i folketroen«.
  In: Skibet. Red. Birger Thomsen og Liselotte Mygh. Udg. af NEFA-Norden. Lyngby. 112 sider.
  Plac. bibliotek
samt
In:
Kilde:
65.909.
 
(Skibet) Nord nytt - 1979, nr. 5. Side 74-83.
Årsbibliografien DMH-S 1979, nr. 480.

JEPPESEN, HANS: 1979. »Ummelandsfarer på afveje - Kogge fra ca 1300 fundet ved Kollerup«.
  In:
Kilde:
Skalk, nr. 4. Side 3-8.
Årsbibliografien DMH-S 1979, nr. 284.

KLEM, KNUD: 1979. »Om Sct. Mariæ Kirke«.
  In: Årbog / Helsingør Bymuseum 1979. Side 64-86.

*FRIIS-PEDERSEN, JENS: 1980-83. Sejlskibe.
  Bind 1-3. Kbh., Høst & Søn. 106 + 108 + 95 sider.
Søhistoriske Skrifter Bind 9, 10 og 11.
  Plac. bibliotek 62.81.

*HENNINGSEN, HENNING: 1980. Den finske sømand og hans omdømme.
  Særtryk af Budkavlen, Etnlogiska Institutionen och Folkloristiska Institutionen vid Åbo Akademi. Helsingfors. Side 43-48.
  Plac. bibliotek 65.90959.

*HENNINGSEN, HENNING: 1980. »Development of Danish Shipping in the 17th and 18th Century«.
  In:
Kilde
Seamen in Society, Paul Adam Publ., Bucaresti. VIII.
Maritime Studier, 1981, p.IX.

*HENNINGSEN, HENNING: 1980. »De ældste fotografier fra Dansk Vestindien«.
  In:
Kilde
Dansk-Vestindisk Selskabs medlemsblad, oktober 1980.
Maritime Studier, 1981, p.XII.

*HENNINGSEN, HENNING: 1980. »Sømandens tøj«.
  In:
Kilde:
Mærsk Post, nr. 1 1980, fork. Birger Mikkelsen, pp. 3-7.
Årsbibliografien DMH-S 1980, nr. 530.

RASMUSSEN, ALLAN HJORTH, HANNE POULSEN et al., red.: 1980. Maritim Kontakt 1.
  Hellerup, Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. 85 sider.
Heri:
POULSEN, HANNE: »Falske kaptajnsbilleder«. Side 84-85.
Kilde: Årsbibliografien DMH-S 1980, nr. 537.

*POULSEN, HANNE: 1980. Sømandens husflid. Dansk Kulturhistorisk Museumsforening. Side 139-152.
  Særtryk af Arv og Eje 1980.
  Plac. bibliotek 76.5.

*HENNINGSEN, HENNING: 1981. Ex-voto Gifts in Protestant Countries.
  Kilde Maritime Studier, 1981, p.XII.
På det tidspunkt i trykken i Paris, men ikke senere fundet registreret på REX eller H&S.

*HENNINGSEN, HENNING: 1981. Nyborg da voldene stod: livet i en fynsk fæstningsby i 1800-årene.
  Udgivet i forbindelse med A/S Bryggeriet Carlsmindes 125 års jubilæum. 253 sider.
  Plac. bibliotek 46.4.

*HENNINGSEN, HENNING: 1981. »Skibets skjulte maskot - Mønt under mast«.
 
  In: Mærsk Post, nr. 4, 1981 pp. 8-10.

HENNINGSEN, HENNING: 1981. Sømanden og kvinden. Et kapitel af sømandslivet i sejlskibstiden.
  Kbh., Høst & Søn, 111 sider.
Søhistoriske Skrifter Bind 12.
  Plac. bibliotek 39.45.

*JEPPESEN, HANS: 1981. En skipperfamilie 1870-1931.
  Løgstør, Limfjordsmuseet. 12 sider.
Limfjordsmuseets småskrifter Bind 2.
  Plac. bibliotek 99.94.
Også trykt i Maritim Kontakt 4, 1981.

*LAURSEN, ANDREAS: 1981. Danske hjuldampere.
  Kbh., Høst og Søn. 63 sider.
  Plac. bibliotek 62.81.
  Heri:
HENNINGSEN, HENNING: »Forord«.

*SELMER, JØRGEN: 1981. Arbejdere, næringsdrivende og landliggere i Vedbæk - et bidrag til studiet af kulturelle grupperinger.
  Magisterkonferensafhandling, bedømmelsesdato: 000081.

VINNER, MAX & JENS LORENTZEN, red.: 1981. Maritim Kontakt 4.
  Kbh., Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. 231 sider.
Heri:
JEPPESEN, HANS: »En skipperfamilie 1870-1931, et eksempel fra Limfjorden«. Side 85-96.
HENNINGSEN, HENNING: »Fatter Jahns Sølov«. Side 135-146. Søfolkenes omskrivning af de til tider skrappe søartikler; Detlev Jahn's beværtning »Stadt Hamburg« på Nørrebro i Odense. Også under titlen: »Under sejl påny«.

*HENNINGSEN, HENNING: 1982. »Ungdom i byerne«.
  In: Dagligliv i Danmark, redaktion: Axel Steensberg. Bind 5. Side 113-122, 331.
Værket udkom i første udgave fra 1969ff og i anden udgave fra 1981ff.
  I samme:
*HENNINGSEN, HENNING: 1982. »Sømandsliv på langfart og i hjemlige farvande«.
Bind 2. Side 317-346, 364-365.
*HENNINGSEN, HENNING: 1982. »Til søs og i havn«.
Bind 6. Side 271-294, 356-357.

*JEPPESEN, HANS: 1982. "Matroser til den dansk-norske flåde 1770-1802".
 
  In:
Plac. bibliotek
Norsk Sjøfartsmuseum, Årsberetning, 1981, side 165-211.
99.94.
Også trykt i Maritim Kontakt 4, 1981.

LAURING, KÅRE: 1982. »Døden i Rom - Johannes Knudsen - Beretning om en ung teologisk kandidat, der døde af tuberkulose i Rom maj 1856.«
  In: Berlingske Tidende. Dato 1982-09-19.

*SELMER, JØRGEN: 1982. »Arbejdere, næringsdrivende og landliggere i Vedbæk - 3 livsformer?«.
  In: Nord nytt - 1982, nr. 13. Side 81-96, 143.

LAURING, KÅRE: 1983. »Slavehandleren i »Det gule Palæ - Henning Frederik Bargum«.
  In: Berlingske Tidende. Dato 1983-03-06.

LAURING, KÅRE: 1983. »Slavekaptajnen fra Dronningens Tværgade - Jens Jensen Berg -
Slaveskipper og senere kaptajn i den danske handelsflåde, 1760-1813«.
  In: Berlingske Tidende. Dato 1983-03-27.

LORENTZEN, JENS red.sekretær: 1983. Maritim Kontakt 6.
  Kbh., Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. 139 sider.
Heri:
HENNINGSEN, HENNING: »En dunk Rigabalsam«. Side 5-146.

*POULSEN, HANNE: 1983. Skibsornamentik i 1800-tallet, specielt i det sydfynske område.
  De nordiske maritime museeers 9. arbejdsmøde, Svendborg 1982, side 27-31.
  Kilde Årsbibliografi DMH-S 1983, nr. 651.

*POULSEN, HANNE: 1983. Sømandens husflid.
 
  In:
Kilde
Arv og Eje, 1980, side 139-152.
Årsbibliografi DMH-S 1983, nr. 651.

*SELMER, JØRGEN: 1983. »Vesteuropæisk elitekultur : træk af udviklingen fra det 16. til det 19. århundrede - Den livsstil, som har været fælles for eliten i de forskellige lande og livsstilens baggrund i sociale og økonomiske forandringer«.
  In: Nord nytt. - 1983, nr. 15. Side 49-62

*HENNINGSEN, HENNING: 1983-1984. »Skibsklokker«.
  In: Arv og eje - 1983/84. Side 199-212.

*HENNINGSEN, HENNING: 1984. »Skikke ved søsætning og navngivning af skibe«.
  In:
Kilde:
Mærsk Post, nr. 1, 1984. Side 3-8.
Årsbibliografi DMH-S 1984, nr. 563.

HENNINGSEN, HENNING: 1984. »Über den Ursprung des Wachsystems«.
  In:
Kilde
Deutsches Schiffahrtsarchiv, nr. 7 1984. Side 99-116.
Årsbibliografi DMH-S 1987, nr. 408. Eller fuldtekst i MfS-bibliotek ID=MFS00015184.

*HENNINGSEN, HENNING + NIELS KRISTIAN KRISTENSEN MOSBÆK: 1984. »Gårdmand Niels Kristian Kristensen Mosbæks erindringer fra Vesthimmerland ved midten af 1800-årene«.
  In: Fra Himmerland og Kjær Herred - Årg. 73. Side 5-28.

HOLCK, J. & JØRGEN SIMONSEN: 1984. Frit hav - dansk skibsfart i 100 år .
  Kbh., Danmarks Rederiforening. 159 sider. Udgivet i forbindelse med Danmarks Rederiforenings 100 års jubilæum 17. januar 1984.
  Plac. bibliotek 65.9096.
JEPPESEN, HANS: redaktionel medvirken.

*POULSEN, HANNE: 1984. Gallionsfigurer og skibsornamentik på Bangsbo.
  Frederikshavn, Bangsbomuseet. 28 sider.
  Plac. bibliotek
Kilde:
76.5.
Årsbibliografi DMH-S 1984, nr. 568.

*SELMER, JØRGEN: 1984. De sorte potter : Grindsted Museum - Vorbasse Museum - Varde Museum - Ølgod Museum.
  Grindsted Museum - Vorbasse Museum. Tekst: Jørgen Selmer, tegninger: Kirsten Christensen, 5 sider.
  Plac. bibliotek 76.236.

*SELMER, JØRGEN + ANETTE TONN-PETERSEN: 1984. »Jæger og bonde - en ny udstilling på Grindsted Museum«.
  In: Mark og montre - Årg. 20. Side 111-118.

*HENNINGSEN, HENNING: 1985. Det danske Hospitalsfond i Hamborg: minder fra Stift Rosenborg og en kortfattet oversigt over fondets historie.
  Med genoptryk af jubilæumshæftet '20 Aar Stift Rosenborg 1922-1942' af Henning Henningsen.
Padborg, Luise Andresen. 59 sider. Genoptryk af artiklen fra 1942.

*HENNINGSEN, HENNING: 1985. »Legends about wreckers«.
  In:
Kilde
Mariner's Mirror, Vol. 71, 1985. Side 215-219.
Årsbibliografi DMH-S 1987, nr. 269.

KLEM, KNUD: 1985-86. Skibsbyggeriet i Danmark og Hertugdømmerne i 1700-årene - Om skibsbygning og handelskompagnier i den florissante periode.
  bind 1-2. København: Forlag Finn Jacobsen. 252 + 317 sider. Udkom 1985 og 1986.
Søhistoriske Skrifter Bind 13 og 14.
  Plac. bibliotek 62.81.

*POULSEN, HANNE: 1985. Danske skibsportrætmalere.
  Kbh., Fogtdal, Kunstbogklubben. 140 sider.
  Plac. bibliotek
Kilde:
74.6.
Årsbibliografi DMH-S 1985, nr. 503.

*POULSEN, HANNE: 1985. »Livets sejrskrans - Jes Jessen; Løjt Land«.
  In:
 
In:
Det gamle Løjt, bind. 11, 1988. Side 149-160.
Samt:
Nordslesvigske Museer, bind. 12, 1985. Side 62-76.

*SELMER, JØRGEN: 1985. »Landliggere og lokalbefolkning«.
  In: Arv og eje - 1985. Side 199-266

*HENNINGSEN, HENNING: 1986. »Kerteminde Skipper-Ligbærerlaugs 250 års jubilæum: om ligbegængelse, dystløb og fastelavnsbåd«.
  In: Cartha - 1986. Side 44-54.

*HENNINGSEN, HENNING: 1986. »Skibsklokken«.
  In:
Kilde
Arv og eje 1983/1984. Side 199-212.
Årsbibliografi DMH-S 1986, nr. 216 samt 1987, nr. 245.

*HENNINGSEN, HENNING: 1986. »Wachsysteme an bord von Seeschiffen. Eine Untersuchung zur internationalen historischen Entwicklung«.
  In:
Kilde
Schiff und Zeit, nr. 23 1986. Side 21-31.
Årsbibliografi DMH-S 1987, nr. 409.

*HENNINGSEN, HENNING: 1986. »Seemannstätowierungen vor 1900«.
  In:
Kilde
Festschrift Reinhard Peesch.
Årsbibliografi DMH-S 1987, nr. 421.

*HENNINGSEN, HENNING: 1986. »Kerteminde Skipperligbærerlaugs 250 års jubilæum. Om ligbegængelse, dystløb og fastelavnsbåd«.
  In:
Kilde
Carta årsskrift for Kerteminde Museum 1986. Side 44-54.
Årsbibliografi DMH-S 1987, nr. 437.

*SELMER, JØRGEN: 1986. »Landsbysmedjen i Kærbæk«.
  In: Mark og montre 1986/87, Årgang 22/23, side 109-125.

*HENNINGSEN, HENNING: 1987. Der Seemann und die Frau.
  Overs. af Elisabeth Henningsen, originaltitel »Sømanden og kvinden«. Udg. Koehler. 120 sider.
  Plac. bibliotek 39.45.

*HENNINGSEN, HENNING: 1987. »Sømanden og hans hund«.
  In:
Kilde
Havnen, årg. 113, nr. 5 1987. Side 12-15.
Årsbibliografi DMH-S 1987, nr. 407.

*HENNINGSEN, HENNING: 1987. »Skibsklokken«.
  In:
Kilde
Mærsk Post, nr. 3 1987. Side 12-15.
Årsbibliografi DMH-S 1987, nr. 427.

*HENNINGSEN, HENNING: 1987. »Sømandskonernes historie«.
  In:
Kilde
Konkylien, nr. 1-3 1987.
Årsbibliografi DMH-S 1987, nr. 438.

*LAURING, KÅRE: 1987. Rejsen til Madagascar.
  Kbh., Gyldendal. 220 sider.
  Plac. bibliotek 46.8.

*LAURING, KÅRE: 1987. »Baronen var opkomling - Om baron von Bolten, hvis smukke gård i Gothersgade bliver solgt til Asbæk-konsortiet«.
  In: Politiken. Dato 1987-07-11.

THIRSLUND, SØREN: 1987-89. Træk af navigationens historie, bind 1-3.
  Helsingør, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 72 + 78 + 91 sider.
Maritema Bind 1, 2 og 3.
  Plac. bibliotek 65.91.

GØBEL, ERIK & JENS LORENTZEN et al., red.: 1988. Maritim Kontakt 12.
  Kbh., Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. 208 sider.
Heri:
HENNINGSEN, HENNING: »Søens paradenumre - Pragtskibe og chalupper fra oldtid til nutid«. Side 1-16.
JEPPESEN, HANS & JENS LORENTZEN: »To skibstegnere fra 1700-årene - H.H. og A.H. Stibolt«. Side 84-115.
POULSEN; HANNE: »'Nye' arbejder af skibsbilledhuggerne H. J. & W. E. Møen«. Side 143-152.

HANSEN, HANS J.: 1988. En tatovørs erindringer.
  Redaktion og historisk oversigt ved -
HENNING HENNINGSEN. Kbh., Høst & Søn, 132 sider.
Søhistoriske Skrifter Bind 16.
  Plac. bibliotek 99.4.

*HENNINGSEN, HENNING: 1988. »Den grønne bænk og andre samlingssteder i Gilleleje«.
  In: Gilleleje 1488-1988, redaktion: Sys Sigurd, Birgit Sørensen, Henrik Velin. Side 58-59.

*HENNINGSEN, HENNING: 1988. »Livet om bord på de gamle dampskibe«.
  In:
Kilde
Dansk Veteranskibsklub, juni 1988, side 17-20.
Årsbibliografi DMH-S 1988, nr. 111.

*HENNINGSEN, HENNING: 1988. »Sømandens kat og rotte«.
  In:
Kilde
Havnen, årg. 114, nr. 2, 1988, side 14-16.
Årsbibliografi DMH-S 1988, nr. 332.

*SELMER, JØRGEN + ANETTE TONN-PETERSEN: 1988: »Karensminde: projekt til museumsgård ved Grindsted«. Grindsted Museum.
  In: Mark og montre - Årg. 24. Side 78-82.

*PODST, ANNGRET: 1989. Votivschiffe.
  Rendsburg, Heinrich Möller Söhne. 128 sider.
Dansk version:
*HENNINGSEN, HENNING. Kirkeskibe i Danmark og de tidligere hertugdømmer Slesvig og Holsten: En billedbog.
Rendsburg, Heinrich Möller Söhne. 128 sider.
  Plac. bibliotek 62.89.

*HENNINGSEN, HENNING: 1989. »En gammel engelsk gravsten i Helsingør: detektivhistorie fra kirkegården« -
Styrmand (1775-1795) fra Bridlington, død på skibet LAUREL og begravet på Sankt Marie Kirkegård i Helsingør, hvorfra gravstenen er endt i Strandgade 21.
  In: Helsingør Kommunes Museer 1989. Side 111-114.

*HENNINGSEN, HENNING: 1989. »Klokker og begravelsesringning - Helsingør Kirkegård«.
  In: Helsingør Kommunes Museer 1989. Side 125-128.

*HENNINGSEN, HENNING: 1989. »Afsked for åben kiste : Helsingørske begravelsesskikke for en menneskealder siden«.
  In: Helsingør Kommunes Museer 1989. Side 173-178.

*HENNINGSEN, HENNING: 1989. »Sømandens »tørre grav« på Helsingør kirkegård - Begravelsesskikke«.
  In: Helsingør Kommunes Museer 1989. Side 145-172.

*HENNINGSEN, HENNING + ANNGRET PODS: 1989. »Kirkeskibe: tradition med at ophænge kirkeskibe lever i Danmark«.
  In:
Kilde
Politiken. Dato 1989-10-01.
Udklipsamling H&S.

*JEPPESEN, HANS: 1989. »Fartøjsbevaring i Danmark«.
  Red. Ole Mortenssøn. Langelands Museum, side 1-83.
  Kilde Årsbibliografi DMH-S 1989, nr. 142.

*SELMER, JØRGEN: 1989: »Boligform og livsstil«.
  In: Arv og eje 1989, with a summery in English. Udg. Dansk kulturhistorisk museumsforening, 288 sider. ISBN: 87-88019-06-3.

*SELMER, JØRGEN: 1989: »Et skovarbejderhjem i Vorbasse«.
Temanummer om bolig og boligindretning efter 1945. Eng. resume.
  In: Arv og eje - 1989. Side 139-146.

*SELMER, JØRGEN + LUISE SKAK-NIELSEN: 1989: »En traditionsrig slægtsgård anno 1974«.
      Temanummer om bolig og boligindretning efter 1945 - Bukkehøjgård. Eng. res.
  In: Arv og eje - 1989. Side 147-162.

*SELMER, JØRGEN: 1989. »Museumsgården 'Karensminde': fortid og fremtid«.
  In: Egnsbogen: Grindsted/Billund/Give. - 1989. Side 3-7.

*HENNINGSEN, HENNING + JOHANN HAMKENS: 1990. »Die Chronik der Pastoren Johann Hamkens von 1771 und Ergänzungen von Pastor Henning Henningsen ab 1808«.
  In: Sankt Peter-Ording - 1990, nr. 12. Side 65-131.

*SELMER, JØRGEN: 1990. »Rytterfægtningen ved Vorbasse 1864: historier om historien«.
  In: Mark og montre - Årg. 26. Side 48-55.

*SELMER, JØRGEN: 1990. »Museer, besøgscentre og masseturisme: fortid, nutid og fremtid på Billundegnen«.
  In: Dansk tidsskrift for museumsformidling - Nr. 10. Side 42-56.

*SELMER, JØRGEN + VIGGO HANSEN: 1990. »To midtjyske hedesogne - Grindsted og Vorbasse«.
  In:
 
In:
Bygd - Årg. 21, nr. 1. Side 2-9.
Samt:
Nordisk bygd, nr. 3. Side 2-9.

*SELMER, JØRGEN: 1990. »Københavnerplantagerne ved Vorbasse«.
  In:
In:
In:
Nordisk bygd - nr. 3. Side 22-31. - Samt:
Bygd - Årg. 21, nr. 1. Side 22-31. - Samt tidligere trykt:
Mark og montre, 1988. Side 3-13. Omarbejdet.

*HENNINGSEN, HENNING: 1990. »Sømandens våde og tørre grav«.
  In:
Plac. bibliotek
Kilde
Sjøfartshistorisk Årbok 1990. Side 25-55.
65.906.
Årsbibliografi DMH-S 1991, nr. 394.

*POULSEN, HANNE: 1990. »Handel og Søfart florere«.
  In:
Kilde
Købstadsmuseet Den Gamle Bys skriftrække 1990. Bind 11.
H&S Årbog 1991 p.122.

HENNINGSEN, HENNING: 1990. Historien om det ferske springvand ved Helsingør Havn.
  Udgivet i forbindelse med Wiibroes Bryggeris 150 års jubilæum. Red. Henning Henningsen og Lars Bjørn Madsen. 32 sider.
  Plac. bibliotek 46.4.
Genbrugt i Maritim Kontakt bind 22, 2002, nedenstående.

THIRSLUND, SØREN & C. L. VEBÆK: 1990. Vikingernes kompas : 1000-årig pejlskive fundet i Grønland.
  Helsingør, H&S.
Maritema Bind 4. 53 sider.
  Plac. bibliotek 65.91.

*SELMER, JØRGEN: 1990. To midtjyske hedesogne: Grindsted og Vorbasse.
  Tekst: Viggo Hansen og Jøren Selmer. Forlaget Bygd nr. 21. år, samt som: Nordisk BYGD, nr 3.
Red.: Horst Meesenburg, flyfotos: Svend Tougaard, 31 sider, illustreret, kort. Også som lydbog, KLO 1993.

*SELMER, JØRGEN: 1991. »Dahlgårds Tivoli - Rejsende tivoli«.
  In: Mark og montre - Årg. 27. Side 27-33.

*H&S: 1991. Vejledning om kirkeskibsmodeller.
  Udgivet: i samarbejde med Kirkeministeriet.

*HENNINGSEN, HENNING: 1992. Fastelavnsbåden i Helsingborg: en glemt sømandsfesttradition.
  Særtryk af Kring Kärnan, Helsingborgs museums årsbok. Side 101-112.
  Plac. bibliotek 39.5.

*JEPPESEN, HANS et al.: 1992. Skibsbevaringsfonden 1990-92.
  Helsingør, Skibsbevaringsfonden. 22 sider.
  Plac. bibliotek 62.81 + 65.906.

*SELMER, JØRGEN: 1992. »Museerne i lokalsamfundet - tradition og fornyelse«.
  In: Danske museer. - Årg. 5, særnr. Side 22-25.

*POULSEN, HANNE: 1992. »Skibsportrættet«.
  In:
Kilde
Journalen . lokal- og kulturhistorisk tidsskrift 1992 nr. 2.
H&S Årbog 1993 p.140.

*BECH, NIELS: 1993. Kystbåde fra Tranquebar og Ghana: katamaran tømmerflåde, selling plankebåd og stammebåde.
  Helsingør, H&S. Dansk-engelsk. 12 sider.
  Plac. bibliotek 62.83.

HENNINGSEN, HENNING: 1993. »Helgenskaren der værnede Helsingørs kirker og klostre«.
  In: Helsingør Kommunes Museer 1993. Side 39-70.
Samt som særtryk af samme.

KOEFOED, GEORG ALBRECHT: 1993. Forsøg til en Dansk Søe Ord-Bog med Beskrivelse paa hver Ord og deres Benævning i det Frandske og Engelske Sprog = An attempt to compile a Danish Marine Dictionary with a description of every word and their translation into the French and English languages.
  Kbh., Iver C. Weilbachs forlag for H&S, 301 sider.
Søhistoriske Skrifter Bind 17.
  Plac. bibliotek
Kilde
65.92.
H&S Årbog 1994 p.127.

*LAURING, KÅRE: 1993. »Fra Danmark til Cathay«.
  In:
Kilde
Havnen, nr. 4, 1993, side 4-5.
Årsbibliografi DMH-S 1989, nr. 142.

*POULSEN, HANNE: 1993. »Gallionsfigurer og ornamenter«.
  In:
Kilde
Havnen, nr. 2, 1993, side 12-13.
Årsbibliografi DMH-S 1989, nr. 482.

*SELMER, JØRGEN: 1993. Fromsseier: en københavnerplantage i Vestjylland.
  Skippershoved, 112 sider. ISBN: 87-89224-03-5.
  Plac. bibliotek 46.4

*SELMER, JØRGEN: 1993. »Museet for alle tiders København«. Københavns Bymuseum.
  In: Berlingske tidende. 1993-01-11.

*JEPPESEN, HANS: 1994. »Bornholms nye helligdom«.
  In: Danske Museer, årg. 7, nr. 1. Side 4-6.

*MORTENSØN, OLE & KLAUS-PETER KIEDEL: 1994. Fra kyst til kyst = Unter Land und über See : beretninger fra kystskibsfarten i det 20. århundrede.
  Odense, Odense Universitetsforlag. 211 sider.
Plac. bibliotek 65.9096.
Heri:
POULSEN, HANNE: »Gastankskib Betty Nordgas og de første danske LPG tankere«.
Kilde H&S Årbog 1998 p. 147 samt Årsbibliografi DMH-S 1998, nr.117.

*SELMER, JØRGEN: 1994. »Kulturby er mere end højtryksspuling. Lokalhistoriske projekter i København i anledning af Kulturby 96«.
  In: Journalen - årg. 4, nr. 5. Side 9-13.

HENNINGSEN, HENNING: 1995. Kirkeskibsmodellerne i Helsingborgs Mariakirke.
  Særtryk af Kring Kärnan, Helsingborgs museums årsbok 1995. Bd. 24. Side 17-36.
  Plac. bibliotek 62.89.

PETERSEN, HOLGER MUNCHAUS, HANNE POULSEN & BENTE BORG SØRENSEN, red.: 1995.
Caroline og de andre - fornyelsen i dansk småskibsfart efter krigen.
  Helsingør, H&S, 223 sider.
Søhistoriske Skrifter Bind 18.
Plac. bibliotek        65.9096.
Heri bl.a.:
POULSEN, HANNE: »Luge-Nielsen«. Side 49-58.
Samme: »Jern- og skrot, skibe og skippere«. Side 117-142.
Samme: »CETUS og skipper Henry Bork«. Side 149-166.
Kilde bl.a. H&S Årbog 1996 p.133.

JENSEN, JENS KUSK: 1995. »En sømands oplevelevleser i fred og krig« og »Til Orlogs med Fregatten Jylland«.
  In: Maritim kontakt - Nr. 17. Side 3-209.

JENSEN, JENS KUSK: 1995. »Erindringer fra Mors«.
I anledning af hans bog "En sømands oplevelser i fred og krig".
  In: Jul på Mors - Årg. 33. Side 34-44.

*JEPPESEN, HANS: 1995. »Museums, community and society«.
  In: Danske Museer, årg. 8, særnummer 1995. Side 11-12.

*HENNINGSEN, HENNING: 1995. Sct. Mariæ Kirke og Vor Frue Kloster i Helsingør: en illustreret vejleder.
  Red. Henning Henningsen og Lars Bjørn Madsen. Udgivet af Sct. Mariæ Sogns Menighedsråd. 64 sider.
  Plac. bibliotek 71.864.

POULSEN, HANNE: 1995 o.flg. »Weilbachs Kunstnerleksikon«.
  Artikler for skibsportrætmalere m.fl. leveret løbende til ny udgave.
Kilde: H&S Årbog 1996 p.133, årbog 1998 p.147.

*SELMER, JØRGEN: 1995. »Bevar mig vel - skal alt bevares? Bevaring af bygninger, landskaber og museumsgenstande. - Hvordan skaber museumsfolk bevaringsværdier?«
  In:
 
In:
Danske museer - Årg. 7, nr. 5/6. Side 20, 29-32.
Samt med samme titel:
Weekendavisen, 1995-02-03.

*SELMER, JØRGEN + PER MUNCH + INGER WIENE: 1995. »En tidsrejse i storbyen uden brug af ny teknik«. Udstillingen "Ind i København", der med modeller viser byens udvikling de sidste 800 år.
  In: Politiken. 1995-06-11. Per Munch, interview med Jørgen Selmer, Inger Wiene

KROMAN, JES: 1995. »Skibsmodeller i danske kirker«.
  In:
In:
Roskilde Stiftsblad, årg. 46, nr. 9. Side 132-140.
Tidligere optrykt i H&S Årbog 1993. Side 33-41.

JEPPESEN, HANS et al. red.: 1996. Søfart politik identitet - tilegnet Ole Feldbæk.
Festskrift i anledning af Ole Feldbæks 60-års fødselsdag. Bidrag fra 24 kollegaer.
  Kbh., Forlaget Falcon, 351 sider.
Søhistoriske Skrifter Bind 19.
  Plac. bibliotek 96.04.
  Heri bl.a.
LAURING, KÅRE: »Kinahandelen - et spørgsmål om finansiering«. Side 215-226.

*SELMER, JØRGEN: 1996. »Randers fik en vild idé«.
  In: Berlingske tidende. 1996-04-21.
Troels Mylenberg, interview med Bjarne Overmark, Keld Hüttel, Jørgen Selmer.

*SELMER, JØRGEN: 1996. »Ingen tid til at hvile på laurbærrene«.
  In: Børsen. 1996-09-03. Henrik Malmgreen, interview med Jørgen Selmer

HENNINGSEN, HENNING: 1997. »Der Schiffskoch im Wandel der Zeiten«.
  In: Schriften des Schiffahrtsmuseums der Stadt Rostock, Band 3, 1997. Seite 59-68.

JEPPESEN, HANS & JES KROMAN: 1997. Skibsbevaringsfonden 1986-1996 - og de næste 10 år.
  Helsingør, Skibsbevaringsfonden. 50 sider.
  Plac. bibliotek
Kilde
65.906.
Årsbibliografi DMH-S 1997, nr. 420.

*JEPPESEN, HANS: 1997. »Tildeling af rente- og afdragsfrie lån fra Skibsbevaringsfonden«.
  In:
Kilde
TS, nr. 4, okt. 1997, side 159-161.
Årsbibliografi DMH-S 1997, nr. 197.

JEPPESEN, HANS, ed.: 1997. Værftet - et center for maritime aktiviteter.
  Udgivet af H&S. 45 sider.
  Plac. bibliotek 65.06.

*MORTENSØN, OLE: 1997. Fartøjsbevaring i Danmark - rapport udarbejdet af Skibsbevaringsfonden for Planstyrelsen.
  Kbh. Planstyrelsen. 83 sider.
  Plac. bibliotek      65.9096.
Heri bl.a.:
JEPPESEN, HANS: »Den maritime kulturarv«.
JEPPESEN, HANS: »Forslag til støtteformer«.

*SELMER, JØRGEN + IRENE PLESS: 1997. Ind til byen.
  Københavns Bymuseum.
Indhold:
Ind til byen; Høje-Taastrup, Albertslund, Brøndbyøster 1990'erne - 1950'erne;
Rødovre 1940'erne - 1920'erne; Valby 1890'erne; Sorte Hest 1880'erne;
Vesterbro Torv 1870'erne; Trommesalen 1860'erne; Vestervold 1850'erne;
Inden for byens porte 1850-1800; Højbro Plads 1795; København i 1700-tallet;
København i 1600-tallet; Skoubogade i 1500-tallet; Havn i 1100-tallet.
36 sider, illustreret + 1 lærervejledning. ISBN: 87-87902-70-2.
  Plac. bibliotek:       46.3.
Udgivet i forbindelse med udstilling på Københavns Bymuseum.

JEPPESEN, HANS et al. red.: 1997-2001. Dansk søfarts historie. Bind 1-7.
LAURING, KÅRE billedredaktion. Kbh., Gyldendal.
  Plac. bibliotek 65.9096.

POULSEN, HANNE: 1997. "Der Schiffsporträtmaler Jacob Petersen - ein Maler der Ostsee".
  In: Schriften des Schiffahrtsmuseums der Stadt Rostock, Band 3, 1997. Seite 167-182.
  Kilde H&S Årbog 1999 p.158 samt Årsbibliografi DMH-S 1998, nr.326.

*HENNINGSEN, HENNING: 1998. »Min ånd er frisk og ubedærvet - erindringer fra studieårene i Århus: dagbog og regnskabsbog 1930-1931 samt interview 1993«.
Red. Palle Lykke.
  In:
Plac. bibliotek
Kilde
Aarhus Universitet - 70 - 1928-1998. 93 sider.
99.4.
Årsbibliografi DMH-S 1998, nr. 317.

LAURING, KÅRE: 1998. Købmand, sømand og supercargo = Merchant, sailor and supercargo. Guide til den florissante handels København.
  Fotografier: KIRSTEN A. JAPPE. Overs. Len Nossell.
Helsingør, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 95 sider.
Søhistoriske Skrifter Bind 20.
  Plac. bibliotek
Kilde
46.3.
H&S Årbog 1999 p.158.

*JESSEN, BRUNO: 1999. »På trawlerjagt blandt isbjerge og sæler«.
  In:
Kilde
Havnen, nr. 3, 1999. Side 20-22.
Årsbibliografi DMH-S 1999, nr. 261.

*RASMUSSEN, FRANK ALLAN et al.: 1999. Som en rejselysten flåde.
  Kbh., Orlogsmuseet. 150 sider.
Orlogsmuseets Skriftrække Bind 2.
  Plac. bibliotek 65.909.
  Heri bl.a.:
LAURING, KÅRE: »Skørbug og dens helbredelse - et spørgsmål om teori eller praksis«. Side 101-126.

BREDSDORFF, ASTA: 1999. Willem Leyels liv og farefulde rejse til Indien.
  Århus, Museum Tusculanum, 187 sider.
Søhistoriske Skrifter Bind 21.
  Plac. bibliotek
Kilde
99.4.
H&S Årbog 1999 p.168.

LAURING, KÅRE: 1999. »Skørbug og dens helbredelse - et spørgsmål om teori eller praksis«.
  In:
 
In:
Som en rejselysten flåde. Side 101-126.
Samt:
H&S Årbog 1999. Side 63-91.

*SELMER, JØRGEN: 1999. »Er kulturmiljøet kun fortid? Refleksioner fra arbejdet med kulturarve og kulturmiljø på storbyens lokalmuseum«.
  In: Danske museer - Årg. 12, nr. 2. Side 4-8.

*HENNINGSEN, HENNING: 2000. »Helsingørs byvåben: Historien om den besynderlige udvikling af et segl«.
  In: Helsingør Kommunes Museer 2000. Side 5-18.

*JEPPESEN, HANS: 2000. »Bedre museer«.
  In: Kulturkontakten 1999, Kulturministeriet.

*LAURING, KÅRE: 2000. »Besættelsen i tal - Debatten om Danmark under besættelsen bør begynde med en debat om den danske neutralitetsfiktion, der styrede landets udenrigspolitik fra før århundredeskiftet og som fra 1937 til 1949 forsøgtes opretholdt uanset forholdene«.
  In: Berlingske Tidende. Dato 2000-01-19, sektion 1, s. 19.

*LAURING, KÅRE: 2000. »La Compagnie Danoise des Indes Orientales«
  In: L'héritage des Compagnies des Indes dans les musées et collections publiques d'Europe
(The heritage of the East India Companies in European Museums and Public Collections)
.

POULSEN, HANNE: 2000. »Sømandens uartige hunde - Staffordshire fajancekunst«.
  In: Siden Saxo, Årg. 17, nr. 2. Side 2-8.
Også optrykt i H&S Årbog 1999, side 127-137.
Kilde: H&S Årbog 2001 p.149.

*POULSEN, HANNE: 2000. »Slaget i kunsten - Slaget på Reden fremstillet i samtidens malerkunst«.
  In:
Kilde
Siden Saxo, Årg. 18, nr. 1. Side 2-11.
H&S Årbog 2002 p.134.

*SELMER, JØRGEN + LARS BUUS ERIKSEN et al.: 2000. »Resultater fra den første samlede imageundersøgele af de kulturhistoriske museer«. Diskussion af Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings og Museumshøjskolens imageundersøgelse.
  In: Danske museer - Årg. 13, nr. 4. Side 10-14.

*LAURING, KÅRE: 2001. »Danmark og slavehandelen - Bør vi sige undskyld og betale erstatning til slavernes efterkommere?«
  In: Berlingske Tidende. Dato 2001-09-14, sektion 1, s. 8.
Interview i Deadline på DR2 den 19/9 2001.
Kilde: H&S Årbog 2002 p.132.
Senere optrykt i historiebog for gymnasieelever. Kilde: H&S Årbog 2005 p.102.

*LARSEN, BERNHARD DAVID: 2001. Erindringer fra et liv til søs 1900-1946.
  Udgivet og redigeret ved KÅRE LAURING. Kbh., Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning, 146 sider.
Maritim Kontakt Bind 23.
  Plac. bibliotek
Kilde
99.4.
H&S Årbog 2001 p.134. og Årbog 2005 p.102.

*SELMER, JØRGEN: 2001. »Den fælles kulturarv i den multikulturelle storby: Københavns Bymuseum i 100 år«.
  In: Danske museer - Årg. 14, nr. 3. Side 16-20.

JEPPESEN, HANS + SVEND AAGE ANDERSEN + HANS CHR. JOHANSEN: 2001. »Containere og koncentration«.
  In:
Plac. bibliotek
Dansk Søfartshistorie 1960-2000, bind 7. Gyldendal. 274 sider.
65.9096

*HENNINGSEN, HENNING: 2002. Historien om Helsingørs byvåben.
  Red. Lars Bjørn Madsen. Helsingør Kommunes Museer. 27 sider.
  Plac. bibliotek 90.87.

HENNINGSEN, HENNING: 2002. "Den forsvundne kirkeskibsmodel i Odder sognekirke"
  In:
Kilde
Kirkebladet for Ring og Føvling sogne, Nr. 4, August, 2002.
Udklipssamling H&S.

GØBEL, ERIK: 2002. Hilsen fra søens folk - Festskrift til Anders Monrad Møller 2. maj 2002.
  Kontaktudvalget for danks maritim historie og samfundsforskning. 237 sider.
Medvirkende redaktør HANS JEPPESEN.
Maritim Kontakt Bind XXIV.
Søhistoriske Skrifter Bind 24.
  Plac. bibliotek      65.9096.
Heri:
HENNINGSEN, HENNING: »Det ferske springvand og 'vandfylderiet' i Helsingør havn«. Side 111-124.
(Genbrug fra 1990 'Wibroe'). Samt:
LAURING, KÅRE + DAN H. ANDERSEN: »Matroslønninger i den danske handelsflåde 1750-1807«. Side 25-31.

*LAURING, KÅRE: 2002. »WILHELM GUSTLOFFs forlis - krigsforbrydelse eller katastrofe? - Flere skibe med flygtninge, tropper og krigsfanger blev sænket under 2. verdenskrig men i krigstid er det ikke en forbrydelse at ville udslette fjenden. LANCASTRIA, LANCONIA«.
  In: Berlingske Tidende. Dato 2002-12-27, sektion 2, side 4.

*LAURING, KÅRE: 2003. Byen brænder: Københavns brand 1728.
  Kbh. Gyldendal. 135 sider.
  Plac. bibliotek
Kilde
69.899.
Anmeldelse i Politiken 2003-06-16 af Steffen Heiberg.

ASMUSSEN, BENJAMIN & LENE ANDERSEN: 2003. Hvor livligt på skibsbroen - en fortælling om sundtoldstidens Helsingør.
  Helsingør, H&S. 28 sider. Udgivet i forbindelse med de europæiske bygningskulturdage 13.-14.9.2003.
  Plac. bibliotek 46.4.

*SELMER, JØRGEN: 2003. »Danmarks museer på vej mod stjernerne.
Danmarks Turistråd har i samarbejde med Dansk Standard samt en række turistattraktioner og museumsorganisationer udviklet et forslag til frivillig kvalitetvurdering og klassificering ved stjerneafmærkning«.
  In: Danske museer - Årg. 16, nr. 6. Side 17-19.

JENSEN, JENS KUSK + JENS LINDHARD: 2003. »Navigationens udvikling«.
  In: Maritim kontakt - Nr. 25. Side 1-222.

KROMANN-ANDERSEN, BJØRN et al.: 2004. Maritim kontekst. Udstillingskatalog for værker af Bjørn Kromann-Andersen, Ralf Mabillon, Marianne Thingholm.
Tekst: HANS JEPPESEN, TOM KRISTENSEN, RALF MABILLON.
  Helsingør, H&S. 24 sider. Udgivet i forbindelse med særudstilling april-maj 2004.
  Plac. bibliotek 65.906.

*BANTZ, MARTIN: 2004. Mellem bomber og torpedoer - i konvoj på Atlanten. kaptajn Martin Bantz' erindringer fra 1940 til 1945.
LAURING, KÅRE red. og udgiver.
  Kbh., Gyldendal. 193 sider.
  Plac. bibliotek 99.4

*LAURING, KÅRE: 2004. »Bombardementet af Dresden i tysk lys«.
  In: Berlingske Tidende. Dato 2004-05-06, sektion 2, side 9.

*SELMER, JØRGEN: 2004. »MIK - Museerne i København har i fællesskab skabt en internetportal, der i løbet af kort tid skal omfatte hele Hovedstadsregionen«.
  In: Danske museer - Årg. 17, nr. 3. Side 25-27.

CHRISTENSEN, ASGER NØRLUND: 2005. Skibsbygmesteren E. C. Benzon og hans skibe.
  Kbh., Forlaget Falcon, 151 sider.
Søhistoriske Skrifter Bind 23.
  Plac. bibliotek
Kilde
99.4.
H&S Årbog 2006 p.114.

ASMUSSEN, BENJAMIN: 2005. Modernismens skibe - fem danske eksempler .
  Helsingør, H&S. 48 sider. Heri:
ASMUSSEN, BENJAMIN: »SELANDIA 1912«. Side 6-11.
LAURING, KÅRE: »HAMMERSHUS 1936«. Side 12-19.
THAARUP, THORBJØRN: »ARGENTINIAN REEFER 1941«. Side 20-25.
SCHØN, STEEN: »SELANDIA 1979«. Side 26-31.
JEPPESEN, HANS & HENRIETTE GAVNHOLDT JAKOBSEN. »DFDS 1937-70«. Side 32-48.

*LAURING, KÅRE: 2005. »Flådens værste fjende - om skørbug«.
  In:
Kilde
Alt om historie, nr. 2, 2005.
H&S Årbog 2007 p.129.

JEPPESEN, HANS: 2006. Vision og strategi 2006-2011.
  Helsingør, Skibsbevaringsfonden. 73 sider.
  Plac. bibliotek 65.906.

ASMUSSEN, BENJAMIN, red.: 2006. At finde vej til søs - fire indblik i renæssancens søfart.
  Helsingør, H&S. 47 sider.
  Plac. bibliotek       65.906.
Heri:
ASMUSSEN; BENJAMIN: »Søfart, opdagelser og kolonier«. Side 2-11.
SCHØN, STEEN: »Jens Munk - en opdagelsesrejsende«. Side 12-23.
THAARUP, THORBJØRN: »Søkort og verdenssyn - i senmiddalalderen og renæssancen«. Side 24-31.
MARCUSSEN, JØRGEN: »Thi de roser sig af, at de har hele kunsten i hovedet«. Side 32-47.

*ASMUSSEN; BENJAMIN: 2006. »Jomfrurejse uden røg og amp - om M/S SELANDIA«.
  In:
Kilde
Alt om historie, 2006.
H&S Årbog 2007 p.129.

*LAURING, KÅRE: 2006. Københavns Havn 1840-1940 - som fotograferne så den.
  Kbh., Gyldendal. 187 sider.
  Plac. bibliotek 65.9409.

*LAURING, KÅRE: 2006. "København - Canton tur / retur".
  In: Skatte fra Kejserens Kina, udstillingskatalog fra Det Kongelige Sølvkammer.
  Kilde H&S Årbog 2007 p.129.

*SELMER, JØRGEN + PETER SUNN PEDERSEN: 2006. »Industri og kultur i banebrydende partnerskab - Museum og oplevelsescenter i Ørstedsværkets gamle dieselbygning«.
  In: Danske museer - Årg. 19, nr. 3. Side 26-29.

*LAURING, KÅRE: 2007. »Slavernes efterkommere ønsker forsoning + Den mindste partner i slavehandelen«.
  In: Jyllands-Posten. Dato 2007-03-31, sektion 1, side 11.
Samt fortsættelse:
  In: Jyllands-Posten. Dato 2007-04-02, sektion 1, side 11.

*LAURUNG, KÅRE: 2007. »Den forgyldte 68-generation? - Er 68-generationen nu også så forkælet, og har den altid raget til sig? spørger kronikøren«.
  In: Jyllands-Posten. Dato 2007-11-24, sektion 1, side 9.

THAARUP, THORBJØRN. 2007: Fire epokers pirater.
  Helsingør, H&S. 45 sider.
  Plac. bibliotek       65.99. [Ikke reg. på H&S]
Heri:
THAARUP, THORBJØRN: »Indledning«. Side 3-4.
ASMUSSEN, BENJAMIN: »Sørøvere i det danske rige i middelalderen og renæssancen«. Side 5-12.
BRONKE, MORTEN: »Overfaldet på fregatten CHARLOTTE AMALIA - danskere og pirater i tropiske farvande«. Side 13-20.
VOSS, RASMUS et al.: »Kaperi under Englandskrigene - statsautoriseret sørøveri.« Side 21-33.
THAARUP, THORBJØRN: »Sørøvere i speedbåde - pirater i det 21. århundrede«. Side 34-54.

*SELMER, JØRGEN: 2008. »Danmarks nye søfartsmuseum - Danmark skal have et nyt søfartsmuseum. Det bliver et museum i Helsingør, der kan afspejle Danmarks historiske og nutidige rolle som en af verdens førende søfartsnationer«.
  In: Danske museer. - Årg. 21, nr. 1, side 19-25.

LAURING, KÅRE: 2008. »Containertrafik gennem 50 år - Container traffic for 50 years«.
  Helsingør, H&S. 100 sider.
Først publiceret i H&S Årbog 2007, her lettere revideret samt oversat med parallel dansk - engelsk tekst.
  Plac. bibliotek: 65.9096

*ASMUSSEN, BENJAMIN: 2009. "Frode Holm-Petersen - sejlskibe og samlerglæde".
  In: Historiens ildsjæle, red. Jes Fabricius Møller, DHF.

ASMUSSEN, BENJAMIN: 2009. "Attende danske Maritimhistoriske Konference".
  In:
Plac. bibliotek:
Maritim Kontakt 32, red. Erik Gøbel.
65.9096.

*ASMUSSEN, BENJAMIN: 2009. "Teselskabet - handel binder verden sammen".
  In:
Udgiver:
Plac. bibliotek:
Farlige forbindelser - Danmark og verden i 1700-tallet, red. Marie Damsgaard Andersen.
Golden Days og Skoletjenesten, 80 pp.
96.3

ASMUSSEN, BENJAMIN: 2010. "De sidste sejlskibe - småskibsfarten i Danmark i tiden omkring verdenskrigene".
  In:
Plac. bibliotek:
Maritim Kontakt nr. 33, red. Morten Ravn, 90 pp.
65.9096

*LAURING, KÅRE: 2009. "Sophie Amalienborgs Brand".
  In: Alt om Historie.

LAURING, KÅRE: 2009. Københavnerliv
  Forlag:
Plac. bibliotek:
Gyldendal, 271 pp.
46.3

*SELMER, JØRGEN: 2009. "Denmark's New Maritime Museum".
  In: ICMM News No. 4, resumé af indlæg på ICMM kongres.
Fuld tekstversion findes på www.icmmonline.org.

THAARUP, THORBJØRN: 2009. "I Ca' da Mostos fodspor - en lang rejse i Vestafrika i 1450'erne".
  In:
Plac. bibliotek:
Maritim Kontakt nr. 32, red. Erik Gøbel.
65.9096

*LAURING, KÅRE: 2010. "Myter og fortrængninger".
  In: Jyllandsposten 14. juni 2010, kronik.
Vedr. fortolkningen af besættelsestiden.

SELMER, JØRGEN: 2010. "Kina og Danmark - søfart og verdenshandel".
  In: Danske Museer nr. 4, pp. 16-19.
Udgivet på baggrund af rejse til Shanghai i anledning af åbning af nyt maritimt museum.

ASMUSSEN, BENJAMIN: 2011. "De sidste sejlskibe - småskibsfarten i Danmark i tiden omkring verdenskrigene".
  In: Maritim Kontakt 33.

HALLE, TRINE: 2011. "Sømandskirkerne får naturlig plads på nyt søfartsmuseum".
  In: Nyt fra danske Sømandskirker og Udlandskirker, nr. 3, p. 12.

THAARUP, THORBJØRN: 2012. "Den 19. Danske Maritimhistoriske Konference".
  In: Maritim Kontakt 34.

Afdeling 3

ANMELDELSER AF BØGER OG ARTIKLER FRA 1) OG 2)

avisomtaler fra udklipsarkiv findes i egen liste, udklip.doc og i basen udklip.mdb (ikke på nettet for øjeblikket)


*Lund, E. F. S. . Nekrolog i Politiken 27. 12. 1928.
*Lund, E. F. S. . Nekrolog i Helsingør avis 27. 12. 1928.

Gave: Dieselmotormodel modtaget fra B&W.
  In: Vikingen, nr. 2 dec. 1924 p. 37.

JENSEN, JENS KUSK: 1922. Anm.: »Sømandsskab for Baade, Lystfartøjer og Motorbaade«.
  In: Medlemsblad for den alm. danske Skibsførerforening, 1922, nr. 9, side 275f.

JENSEN, JENS KUSK: 1924. Anm.: »Haandbog i praktisk Sømandsskab«.
  In: Medlemsblad for den alm. danske Skibsførerforening, 1924, nr. 8, side 311ff.

A. B.: 1941. Anm.: »De danskes Vej«.
  In:
Udklip:
Scan:
Vikingen, nr. 23/1941. Side 20.
UD-040-144.
arkiv/artscan/vikingen-1941-23p20.jpg.

-: 1943. Anm.: »Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1943«.
  In:
Scan:
Medlemsblad for dansk Styrmandsforening, nr. 7-8, juli-august 1943. Side 100.
arkiv/vscan/styrm-1943-7-8p100.jpg.

-: 1945. Anm.: »Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1945«.
  In:
Scan:
Medlemsblad for dansk Styrmandsforening, nr. 8, august 1945. Side 90.
arkiv/vscan/vs-styr-1945-p90.jpg.

-: 1952. Anm.: »Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1952«.
  In:
Scan:
Medlemsblad for den alm. danske Skibsførerforening, 1952, nr. 9, side 196-198.
arkiv/artscan/mus-dsb-1952p196.pdf.

-: 1953. Anm.: »Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1953«.
  In:
Scan:
Medlemsblad for den alm. danske Skibsførerforening, 1953, nr. 8, side 197-198.
arkiv/artscan/mus-dsb-1953p197.pdf

-: 1956. Anm.: »Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1956«.
  In:
Scan:
Danmarks Skibsførerforening, nr. 8 August, 1956, side 259.
arkiv/vscan/dsb-1956p259.pdf

-: 1958. Anm.: »Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1958«.
  In:
Scan:
Danmarks Skibsførerforening nr. 11 November, 1958, side 272.
arkiv/vscan/dsb-1958p272.pdf

-: 1959. Anm.: »Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1959«.
  In:
Scan:
Danmarks Skibsførerforening nr. 11 November, 1959, side 276.
arkiv/vscan/dsb-1959p276.pdf

-: 1960. Anm.: »Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1960«.
  In:
Scan:
Danmarks Skibsførerforening nr. 12 December, 1960, side 318.
arkiv/vscan/dsb-1960p318.pdf

-: 1961. Anm.: »Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1961«.
  In:
Scan:
Danmarks Skibsførerforening nr. 12 December, 1961, side 288.
arkiv/vscan/dsb-1961p288.pdf

Afdeling 4

RADIO- OG FJERNSYNSUDSENDELSER
MED MEDVIRKENDE FRA MUSEET

samt foredragsvirksomhed og konferenceindlæg ved museets medarbejdere

KLEM, KNUD: 1930. Kronborgmuseet samt ældre og nyere Skibstyper gennem Tiderne.
  Foredrag afholdt i KDY, Langelinie den 22/10 1930.
  Kilde: UD-030-047.

KLEM, KNUD: 1933. Museet og dets Virke.
  Propagandaforedrag afholdt i radioen den 20/7 1933 og senere publiceret i »Vikingen«.
  Kilde: Beretning 1934-35.
Journalsager 1934:0075.

KLEM, KNUD: 1933. Med Caledonia i Trafikens Barndom.
  Radioforedrag afholdt 21/8 1933 i serien Museumsmeddelelser. Senere publiceret i »Vikingen«.
  Scan:
Kilde:
arkiv/artscan/viking-1934-12p14.pdf
Beretning 1934-35. Samt journalsag 1934:0249 og 1934:0253 og 1934:0291 (for Lytterbladet) og 1934:0315 for »Vikingen«.

KLEM, KNUD: 1934. Et Besøg paa vort skønne Kronborg.
  Radioforedrag afholdt 20/7 1934. Senere publiceret i »Vikingen« 1935 nr.2 pp.17-22.
  Scan:
Kilde:
arkiv/artscan/viking-1935-2p17.pdf
Vikingen nr. 2, 1935, p.17.

KLEM, KNUD: 1935. Kaperiet i Danmark.
  Radioforedrag holdt den 9/7 1935 i serien Museumsmeddelelser.
  Kilde: Beretning 1935-36.
SR-bilag 1958:0853, manuskript vedlagt. Journalsag 1935:0614.

KLEM, KNUD: 1936. Lidt om Ostindiefarten.
  Radioforedrag holdt den 7/7 1936 i serien Museumsmeddelelser.
  Kilde: Beretning 1936-37.
UD-040-014, samt journalsag 1936:0128.

KLEM, KNUD: 1937. Danske Skibsfund fra Oldtiden.
  Radioforedrag holdt den 22/6 1937 i serien Museumsmeddelelser.
  Kilde: Beretning 1937-38.
UD-040-019.
Manuskript indlagt ved SR-bilag 1952:0008.
Journalsag 1937:0490 + 0535.

KLEM, KNUD: 1938. Museer og Publikum,
      indledning ved diskussion på Skandinavisk Museumsforbunds Kongres i Maj 1938.
  Kilde: Beretning 1938-39.

KLEM, KNUD: 1938. Helsingørs Færgelav.
  Radioforedrag holdt den 21/6 1938 i Statsradiofoniens Museumsserie.
  Kilde: Beretning 1938-39.
Journalsager 1938:0917;

KLEM, KNUD: 1939. Niels Ryberg. En dansk Storhandelsmand fra Oplysningstiden.
  Radioforedrag holdt den 1939-06-20 i Serien »Museumsmeddelelser«.
  Kilde: Beretning 1939-40.
UD-040-037.
SR-bilag 1950:0478 med vedlagt manuskript.
Journalsag 1942:0138 og 1939:0128 med breve herom.

KLEM, KNUD: 1940-07-02. Radioforedrag om museets 25 år.
  Radioforedrag i Statsradiofoniens Museumsmeddelelser.
  Kilde: UD-040-055, samt journalsager 1940:0560, karton 1/1940.
Manuskript indlagt i sidstnævnte kilde.

CHRISTENSEN, P. + Willie C. K. Hansen: 1941-07-07. Et causerende foredrag om museet og Venneselskabet.
  Radioforedrag i Statsradiofonien.
  Kilde: UD-040-093.

KLEM, KNUD: 1941-07-15. Et Museum søger Venner.
  Radioforedrag i Statsradiofoniens Museumsmeddelelser.
  Kilde: UD-040-093 + 122 + 124 + 126 + 127 + 131.

KLEM, KNUD: 1941-11-26. Hvad skal vi med et dansk Handels- og Søfartsmuseum?
  Foredrag i Handels- og Kontoristforeningen i København den 26/11 1941.
  Kilde:
Plac. dokument:
1942-årbog, side 12.
SA-10-40-030 (manuskript).

KLEM, KNUD: 1942-04-15. Hvad skal vi med et dansk Handels- og Søfartsmuseum?
  Foredrag i Kvindernes Handels- og Kontoristforening i København den 15/04 1942.
  Kilde: UD-040-150.

KLEM, KNUD: 1942-00-00. Blæsten over Danmark - Skibets Fremdrivning ved Vinden
  Radioudsendelse 1942. Programsat til 28. maj, men udsat til efter sommeren, da Seedorff Pedersen ikke fik sit manus færdigt før sommerferien.
  Kilde: Journalsag 1942:0156. SR-bilag 1950:0477 vedlagt manuskript.

KLEM, KNUD: 1942-06-30. Københavns Havn gennem Tiderne
  Radioudsendelse 1942-06-30.
  Kilde: Journalsag 1942:0155 vedlagt manuskript, samt 1942:0229.

KLEM, KNUD: 1943-01-06. Den danske Ostindie- og Kinahandel.
  Foredrag i serien »Haandværkeren paa Museum« arrangeret af Teknologisk Institut.
Foredragsplan indlagt i journalsag 1942:0327;

KLEM, KNUD: 1943-04-20. Færgemænd og Kapere.
  Foredrag eller causeri afholdt i »The Adventurers Club of Denmark«.
Oplyst i notits i samme forenings blad, nummer 4, Maj 1943, side 5. Indlagt i journalsag 1943:0525.

KLEM, KNUD: 1943-06-01. Admiral Poul Løvenørn, en Foregangsmand inden for dansk Samfærdsel.
   
Kilde:
Radiotale. Manuskript vedlagt SR-bilaget.
Journalsag 1943:0556, hvor aftalen med Statsradiofonien er bevaret.
SR-bilag 1950:0485.

KLEM, KNUD: 1946-07-25. Handels- og Søfartsmuseet starter paany.
   
Kilde:
Radiotale. Manuskript vedlagt journalsagen.
Journalsag 1946:1003.

HENNINGSEN, HENNING: 1951-01-17. Handels- og Søfartsmuseet og dansk søfart.
  Afholdt for FDF.
  Kilde: Journalsager 1951:005.

HENNINGSEN, HENNING: 1952-01-22. Danske Sømandsfester i europæisk belysning.
  Afholdt i Museum für Hamburgische Geschichte, Hamburg.
  Kilde: Årbog 1952 p.17

H&S: 1954-efterår. TV-udsendelse fra museet - Skibe på Kronborg.
  Kilde: 1955-årbogen p.13

KLEM, KNUD: 1955-09-26. Dansk Skibsbygning i 1700-tallet.
  Foredrag holdt ved Koldinghusmuseets årsmøde for museets tillidsmænd.
  Kilde: 1956-årbogen p.17
UD-070-071.
Journalsag 1955:0459
SR-bilag 1955:0817 manuskript vedlagt.

KLEM, KNUD: 1956-01-30. Om skibsbyggeriet i Danmark i 1700-tallet.
  Foredrag holdt i Marinehistorisk Selskab Ved Fortunen, Klampenborg.
  Kilde: Journalsag 1955:0824.

KLEM, KNUD: 1956-03-07. Under Sejl - sejlskibenes udvikling.
  Foredrag holdt i Nationalmuseets foredragsrække "Til Lands og til Vands".
  Kilde: Udklip, BT 1956-03-06, reg. UD-070-074.
Journalsag 1955:0805.

H&S: 1956-11-02. TV-udsendelse - Hvad er det?.
  Kilde: 1957-årbogen p.14

KLEM, KNUD: 1958-09-10. Slaget i Øresund 1658-10-29.
  Introduktion i radioen for mindeudstillingen for Øresundsslaget og BREDERODE..
  Kilde: Journalsag 1958:0371, brev fra HM, departementschefen..

H&S: 1961-10-15. TV-udsendelse - Søfarten og skibets historie - Piet van Deurs.
  Kilde: 1962-årbogen p.18
UD-080-010 + 011;

HENNINGSEN, HENNING: 1962-11-23. TV-udsendelse - TV-Skibet - skibsdåb og søsætning.
  Kilde: 1963-årbogen p.17

HENNINGSEN, HENNING: 1963. »Linjedåb«.
  In:
Kilde
Foredragsrække holdt i Kiel og Bremen5/3 og 7/3.
Journalsag 1963:0118.

HENNINGSEN, HENNING: 1963. »Sømandsstraffe i sejlskibstiden«.
  In:
Kilde
Foredrag holdt 13/12 1963 på Helsingør Gymnasium.
Journalsag 1963:0115.

KLEM, KNUD + ELLA WANG: 1964-02-02. Radioudsendelse - Søndagsturen Museets samlinger - dansk-ostindienhandel.
  Kilde: 1964-årbogen p.150
Journalsag 1964:0078. Udsendelsen lå kl. 1045 til 1105.

HENNINGSEN, HENNING: 1965-06-23. Forelæsning Kiels Universitet Sømandsetnologistudiet.
  Kilde: 1966-årbogen p.313

HENNINGSEN, HENNING: 1965-08-23. Forelæsning ved nordisk maritimhistorisk arbejdsmøde
           Introduktion til studiet af sømandskultur.

Samt
KLEM, KNUD: 1965-08-24. Forelæsning ved nordisk maritimhistorisk arbejdsmøde
           Samordning og samregistrering af maritimt kildemateriale.
  Kilde: 1966-årbogen p.314

H&S: 1966-07-20. TV-udsendelse fra museet. Udvalgte genstande blev demonstreret.
  Kilde: PR-30-195. 1967Å p.188.
Journalsager 1967:0002.

HENNINGSEN, HENNING: 1966-08-30. Radioudsendelse ND Rundfunk - Studiet af sømandskultur.
  Kilde: 1967-årbogen p.188.
Journalsager 1967:0002.

POULSEN, HANNE: 1972. Radioudsendelse med Svend Alkærsig om Grønland
samt:
HENNINGSEN, HENNING: Om øresundstolden og kina- og ostindienfart.
  Kilde: PR-30-283. 1972Å p.238

HENNINGSEN, HENNING + CHRISTIAN NIELSEN: 1972-06-27+28.
  TV-udsendelse optaget om kadrejerne ved Helsingør, producer F. Holten Hansen.
  Kilde: PR-30-283.
1972Å p.238.

HENNINGSEN, HENNING: 1974-07-04. Mindetale over Povl Fredholm - skaberen af Tåsinge Skipperhjem og Folkemindesamling.
  Kilde: 1975Å p.140

HENNINGSEN, HENNING: 1976-09-21. Indledningsforedrag ved åbning af særudstillingen Schiffe aus Knochen und Elfenbein på Altonaer Museum.
  Kilde: 1977Å p.155

HENNINGSEN, HENNING: 1977-10-24. Foredrag Øresundstolden ved Toldhistorisk Selskabs stiftelse.
  Kilde: 1978Å p.168

POULSEN, HANNE: 1978-02-06. Fordreag Skibsportrætter fra Åbenrå i Åbenrå.
  Kilde: 1978Å p.168

H&S: 1977 + 1979. Godnatbilleder
  Danmarks Radios tv-udsendelse med skibsportrætter fra H&S bragt efter sidste tv-avis.
Notatet om udsendelse forekommer både for 1977 og 1979.
  Kilde: PR-200-29 + 1980Å p.167.

HENNINGSEN, HENNING: 1981-02-00. Foredrag Maler der See in Dänemark på Museum für Hamburgische Geschichte.
  Kilde: 1982Å p.185

POULSEN, HANNE: 1982-03-20. Foredrag Gallionsfigurer fra Nordstiernan på Göteborgs Sjöfartsmuseum.
  Kilde: 1983Å p.234

*JEPPESEN, HANS: 1986-01-13. Foredrag Fartøjsbevaring i Danmark på Göteborgs Sjöfartsmuseum.
  Kilde: 1987Å p.219

*JEPPESEN, HANS: 1986-09-15. Foredrag Maritime Communities in Denmark 1850-1950 i Wales på British Folk Life Society's årsmøde.
  Kilde: 1987Å p.219

*JEPPESEN, HANS: 1986-10-15. Foredrag Sømandsliv i 1700-tallets store skibe i Haderslev .
  Kilde: 1987Å p.219

*HENNINGSEN, HENNING: 1989-08-30. Foredrag Sørøvere i Vestindien ved HSV generalforsamling .
  Kilde: 1989Å p.195.

*H&S: 1990-04-05. Udsendelse fra særudstillingen Søens Folk.
  Danmarks Radio
Kilde:
 
1992Å p.148.

*JEPPESEN, HANS: 1990-08-15. Foredrag Undersøgelse af livet om bord i motorfærgen KRONBORG ved HSV generalforsamling.
  Sveriges Radio
Kilde:
 
1992Å p.148.

*JEPPESEN, HANS: 1991-07-15. Medvirkende i Øresundsforbindelsen.
  Kilde: 1990Å p.164.

*JEPPESEN, HANS: 1993-10-16. Udsendelse om Skibsbevaringsfonden.
  In:
Kilde:
Danmarks Radio
1994Å p.127.

*JEPPESEN, HANS: 1993-10-02. Udsendelse om Museumscentre.
  In:
Kilde:
Danmarks Radio
1994Å p.127.

*POULSEN, HANNE: 1993-12-07. Udsendelse om Skoleskibet KØBENHAVN.
  In:
Kilde:
Radio Lorry
1994Å p.127.

*JEPPESEN, HANS: 1995-06-28. Udsendelse om Færgefart ved Helsingør.
  In:
Kilde:
Danmarks Radio
1996Å p.133.

Efter 1995 er medvirken i radio og fjernsyn ikke medtaget i denne oversigt.


Bemærkninger til bibliografien
Foredrag, radio- og fjernsynsudsendelser uden komplet og konkrete data er ikke medtaget.
Særtryk af artikler i Årbogen er ikke gentaget i denne liste.
En post indeholder kilden i [parenteser], hvis relevant.
* = betyder, titlen er ikke fysisk kontrolleret.
Serien »Søhistoriske Skrifter« er en løbende serie maritime fagbøger udkommet på eller under medvirken af Handels- og Søfartsmuseet.
Serien »Maritema« er udkommet på eller under medvirken af Handels- og Søfartsmuseet.
DBL = Dansk Biografisk Leksikon.
Dk.Tids-Index = Dansk Tidsskrift-Index;
DMH-S = Dansk Maritim Historie- og Samfundsforsknings Årsbibliografi 1974 til 1999.
DSB = Den almindelige danske Skibsførerforenings medlemsblad.
HSV = Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner.
Plac. = Decimalklasseplacering, eller placering i H&S Sagsarkiv.
PR = Protokol nr. PR-30 i HSV-arkivet eller RUM128.
1971Å = betyder H&S Årbog fra 1971.


Retur til forsiden.
Opdateret 2019-02-20.
Jørgen Marcussen.