BESTYRELSESLISTE FOR

HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNESELSKAB

Opdateret 22. juni 2014.

Bestyrelsesmedlemmer i Handels- og Søfartsmuseets Venneselskab er opført som personposter i databasen over personer med tilknytning til Handels- & Søfartsmuseet. Databasen giver ikke overblik over bestyrelsens sammensætning de enkelte år, hvorfor de kendte sammensætninger nedenstående bringes per år. Tidspunkterne er hovedsageligt fra beretningerne, hvorfor der kan være forskydninger på et år i forhold til valg henholdsvis publicering af personændringer.
 

Bestyrelsen 1940-1945
Bestyrelseslisten i den første årbog fra 1942 bestod af:
Hansen, Willie C. K, skibsreder, formand.
Falbe-Hansen, V., overretssagfører, næstformand.
Christensen, P., borgmester.
Kraft, F. W., direktør.
Møller, C. A., civilingeniør.
Sinding, P. E. P., kommandør og fyrdirektør.
Klem, Knud, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen var uændret til 1945.
 

Bestyrelsen 1946-1948
I 1946 er 1 medlem udtrådt og 1 medlem tilkommet.
Hansen, Willie C. K, skibsreder, formand.
Falbe-Hansen, V., overretssagfører, næstformand.
Christensen, P., borgmester.
Kauffmann, Ernst Ludvig Peter Christian von, bankdirektør.
Møller, C. A., civilingeniør.
Sinding, P. E. P., kommandør og fyrdirektør.
Klem, Knud, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen var så uændret til 1948.
 

Bestyrelsen 1949
I 1949 er 1 medlem udtrådt og 1 medlem tilkommet.
Hansen, Willie C. K, skibsreder, formand.
Falbe-Hansen, V., overretssagfører, næstformand.
Kauffmann, Ernst Ludvig Peter Christian von, bankdirektør.
Møller, C. A., civilingeniør.
Schytz, Sigurd, borgmester.
Sinding, P. E. P., kommandør og fyrdirektør.
Klem, Knud, museumsdirektør, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen 1950-1953
I 1950 er 1 medlem udtrådt og 1 medlem tilkommet.
Prohaska, Carl Wilhelm, professor, formand.
Falbe-Hansen, V., overretssagfører, næstformand.
Kauffmann, Ernst Ludvig Peter Christian von, bankdirektør.
Møller, C. A., civilingeniør.
Schytz, Sigurd, borgmester.
Sinding, P. E. P., kommandør og fyrdirektør.
Klem, Knud, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er uændret i 1951-1953.
 

Bestyrelsen 1954-1957
I 1954 er 1 medlem udtrådt og 1 medlem tilkommet.
Prohaska, Carl Wilhelm, professor, formand.
Falbe-Hansen, V., overretssagfører, næstformand.
Kauffmann, Ernst Ludvig Peter Christian von, bankdirektør.
Munck, Niels, direktør.
Schytz, Sigurd, borgmester.
Sinding, P. E. P., kommandør og fyrdirektør.
Klem, Knud, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er uændret i 1955-1957.
 

Bestyrelsen 1958-1959
I 1958 er 1 medlem udtrådt og 1 medlem tilkommet.
Prohaska, Carl Wilhelm, professor, formand.
Falbe-Hansen, V., overretssagfører, næstformand.
Kauffmann, Ernst Ludvig Peter Christian von, bankdirektør.
Barfoed, Jens M., direktør.
Schytz, Sigurd, borgmester.
Sinding, P. E. P., kommandør og fyrdirektør.
Klem, Knud, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er uændret i 1959.
 

Bestyrelsen 1960-1964
I 1960 er 1 medlem udtrådt og 1 medlem tilkommet.
Worm, J., afdelingschef, formand.
Falbe-Hansen, V., overretssagfører, næstformand.
Kauffmann, Ernst Ludvig Peter Christian von, bankdirektør.
Barfoed, Jens M., direktør.
Schytz, Sigurd, borgmester.
Sinding, P. E. P., kommandør og fyrdirektør.
Klem, Knud, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen var uændret i 1961-1964.
 

Bestyrelsen 1965-1968
I 1965 er 1 medlem udtrådt og 1 medlem tilkommet.
Worm, J., afdelingschef, formand.
Falbe-Hansen, V., overretssagfører, næstformand.
Kauffmann, Ernst Ludvig Peter Christian von, bankdirektør.
Barfoed, Jens M., direktør.
Schytz, Sigurd, borgmester.
Legind, Axel, kommandørkaptajn og fyrdirektør.
Klem, Knud, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen var uændret i 1966-1968.
 

Bestyrelsen 1969-1970
I 1969 er 1 medlem udtrådt og 1 medlem tilkommet.
Worm, J., afdelingschef, formand.
Hahn-Petersen, Niels, skibsreder.
Kauffmann, Ernst Ludvig Peter Christian von, bankdirektør.
Barfoed, Jens M., direktør.
Schytz, Sigurd, borgmester.
Legind, Axel, kommandørkaptajn og fyrdirektør.
Klem, Knud, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen var uændret i 1970.
 

Bestyrelsen 1971
I 1971 er 2 medlemmer udtrådt og 2 medlemmer tilkommet.
Klem, Knud, cand. mag., formand.
Hahn-Petersen, Niels, skibsreder.
Kauffmann, Ernst Ludvig Peter Christian von, bankdirektør.
Barfoed, Jens M., direktør.
Legind, Axel, kommandørkaptajn og fyrdirektør.
Henningsen, Henning, museumsdirektør, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen 1972
I 1972 er 1 medlem tilkommet.
Klem, Knud, cand. mag., formand.
Hahn-Petersen, Niels, skibsreder.
Kauffmann, Ernst Ludvig Peter Christian von, bankdirektør.
Barfoed, Jens M., direktør.
Legind, Axel, kommandørkaptajn og fyrdirektør.
Thelin, Ove, borgmester.
Henningsen, Henning, museumsdirektør, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen 1973-1974
I 1973 er 1 medlem tilkommet og 1 medlem er fratrådt.
Klem, Knud, cand. mag., formand.
Hahn-Petersen, Niels, skibsreder.
Kauffmann, Ernst Ludvig Peter Christian von, bankdirektør.
Barfoed, Jens M., direktør.
Teisen, J., kommandørkaptajn.
Thelin, Ove, borgmester.
Henningsen, Henning, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er uændret i 1974, men Kauffmann er da afdød.
 

Bestyrelsen 1975-1979
I 1975 er 1 medlem tilkommet og 1 medlem er fratrådt.
Klem, Knud, cand. mag., formand.
Hahn-Petersen, Niels, skibsreder.
Barfoed, Jens M., direktør.
Sinding, Mikael, arkitekt.
Teisen, J., kommandørkaptajn.
Thelin, Ove, borgmester.
Henningsen, Henning, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen var uændret i 1976-1979.
 

Bestyrelsen 1980-1981
I 1980 er 1 medlem tilkommet og 1 medlem er udtrådt.
Klem, Knud, cand. mag., formand.
Hahn-Petersen, Niels, skibsreder.
Barfoed, Jens M., direktør.
Sinding, Mikael, arkitekt.
Holm, Arne, kommandørkaptajn.
Thelin, Ove, borgmester.
Henningsen, Henning, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen var uændret i 1981.
 

Bestyrelsen 1982-1985
I 1982 er 1 medlem tilkommet og 1 medlem er udtrådt.
Henningsen, Henning, formand.
Hahn-Petersen, Niels, skibsreder.
Barfoed, Jens M., direktør.
Sinding, Mikael, arkitekt.
Holm, Arne, kommandørkaptajn.
Thelin, Ove, borgmester.
Hans Jeppesen, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er uændret i 1983-1985, men der tilgik i 1983 personale:
Jacobsen, Liselotte, assistent.

I 1984-1985 var personalet:
Hanne Besser.
 

Bestyrelsen 1986-1987
I 1986 er 1 medlem tilkommet og 1 medlem er udtrådt.
Henningsen, Henning, formand.
Hahn-Petersen, Niels, skibsreder.
Barfoed, Jens M., direktør.
Sinding, Mikael, arkitekt.
Holm, Arne, kommandørkaptajn.
Axelsen, Knud, borgmester.
Hans Jeppesen, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er uændret i 1987.
Personale: Hanne Besser.
 

Bestyrelsen 1988
I 1988 er 1 medlem tilkommet og 1 medlem er udtrådt.
Henningsen, Henning, formand.
Christensen, Niels Kjeld, underdirektør, formand.
Hahn-Petersen, Niels, skibsreder.
Sinding, Mikael, arkitekt.
Holm, Arne, kommandørkaptajn.
Axelsen, Knud, borgmester.
Hans Jeppesen, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Personale: Hanne Besser.
 

Bestyrelsen 1989
I 1989 er 1 medlem tilkommet og 1 medlem er udtrådt.
Christensen, Niels Kjeld, underdirektør, formand.
Hahn-Petersen, Niels, skibsreder.
Sinding, Mikael, arkitekt.
Holm, Arne, kommandørkaptajn.
Axelsen, Knud, borgmester.
Stephensen, Hannes, arkitekt.
Hans Jeppesen, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Personale: Hanne Besser.
 

Bestyrelsen 1990-1993
I 1990 er 1 medlem tilkommet og 1 medlem er udtrådt.
Christensen, Niels Kjeld, underdirektør, formand.
Hahn-Petersen, Niels, skibsreder.
Friis, Ole, direktør.
Holm, Arne, kommandørkaptajn.
Axelsen, Knud, borgmester.
Stephensen, Hannes, arkitekt.
Hans Jeppesen, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er uændret i 1991-1993.
Personale: Hanne Besser, der fratrådte i 1990 og erstattedes fra 1991 af:
Blom, Bert, bibliotekar.
 

Bestyrelsen 1994-1996
I 1994 er 1 medlem tilkommet og 1 medlem er udtrådt.
Christensen, Niels Kjeld, underdirektør, formand.
Hahn-Petersen, Niels, skibsreder.
Friis, Ole, direktør.
Holm, Arne, kommandørkaptajn, næstformand.
Marcussen, Jørgen, underdirektør.
Stephensen, Hannes, arkitekt.
Hans Jeppesen, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen var uændret i 1995-1996.
Personale:
Blom, Bert, bibliotekar.
 

Bestyrelsen 1997-1998
I 1997 er 2 medlemmer tilkommet og 2 medlemmer er udtrådt.
Christensen, Niels Kjeld, direktør.
Stephensen, Hannes, arkitekt, formand.
Berndt, Peter, personaledirektør.
Friis, Ole, direktør.
Marcussen, Jørgen, underdirektør.
Post, Anders Høegh, journalist.
Hans Jeppesen, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen var uændret i 1998.
Personale:
Blom, Bert, bibliotekar.
 

Bestyrelsen 1999-2000
I 1999 er 1 medlem tilkommet og 1 medlem udtrådt.
Stephensen, Hannes, arkitekt, formand.
Berndt, Peter, personaledirektør.
Friis, Ole, direktør.
Marcussen, Jørgen, underdirektør.
Post, Anders Høegh, journalist.
Hansen, Torben Palle, skibsreder.
Jeppesen, Hans, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen var uændret i 2000.

Personale:
Blom, Bert, bibliotekar.

Fra 1999 var personalet:
Hansen, Kaya, kontorfuldmægtig.
Meyer, Klaus, regnskabsassistent.

Fra 2001 var personalet:
Susanne Skaaning.
 

Bestyrelsen 2001-2007
I 2001 er 1 medlem tilkommet og 1 medlem udtrådt.
Stephensen, Hannes, arkitekt, formand.
Østergaard, Erik, direktør.
Friis, Ole, direktør.
Marcussen, Jørgen, underdirektør.
Post, Anders Høegh, journalist.
Hansen, Torben Palle, skibsreder.
Jeppesen, Hans, museumsdirektør, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen var uændret i 2002-2007.
Jeppesen, Hans udtrådte af bestyrelsen per 31/7 2007 og blev erstattet af
Selmer, Jørgen, museumsdirektør.

Personalet i 2001:
Susanne Skaaning.

Fra 2002 er personale i Venneselskabet ikke nævnt, og Venneselskabets kontorservicefunktion udføres af museet.
 

Bestyrelsen 2008
Stephensen, Hannes, arkitekt, formand.
Østergaard, Erik, direktør.
Friis, Ole, direktør.
Marcussen, Jørgen, underdirektør.
Post, Anders Høegh, journalist.
Hansen, Torben Palle, skibsreder.
Selmer, Jørgen, museumsdirektør, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen 2009-2012
Fra den 18. august 2009 til 26. august 2012 bestod bestyrelsen af:
Stephensen, Hannes, arkitekt, formand.
Østergaard, Erik, direktør.
Marcussen, Jørgen, navigatør.
Post, Anders Høegh, journalist.
Sabinsky, Steen, direktør.
Wiberg-Jørgensen, Finn, læge.
Selmer, Jørgen, museumsdirektør, sekretær og kasserer.

Retur til forsiden
Opdateret d. 22.6.2014
Jørgen Marcussen