Richard Hakluyt - geograf, udgiver og redaktør
Tekstoversigt for 11. bind af Practical Navigations.


Forkortelser
H = Richard Hakluyt preacher
H.S. = Hakluyt Society (foretrukne udtale [Hacklit] JM)
ms. = manuskript
P.N. = Principall Navigations, 1589 eller 1598-1600
S.P. = Samuel Purchas (foretrukne udtale [Purkas] JM)


Indledning

Denne tekst giver oplysninger om de enkelte tekster i Richard Hakluyts 11. bind af værket Practicacl Navigations i 1598-1600-udgaven som genudsendt af HS i 1903-1905. De enkelte bind er registreret i Museets biblioteksbase.

Tilsvarende oplysninger for de øvrige bind vil efterhånden fremkomme på oversigtsmenuen her.

En konkordans mellem 2. udgaven (1598-1600) og H.S.-udgaven (1903-1905) findes i Hakluyt Handbook, vol. I, pp. xxv-xxvi.

En oversigt med kildehenvisninger til H.s arbejdsgrundlag findes i H.S. udgivelse 2. serie, vol. 145 : D.B. Quinn (edt.), 1974 : Hakluyt Handbook, pp. 378-460.
 
De i Hakluyts Practical Navigations indsatte kort er registreret i kortbasen. De kan findes med strengen "HAK-X-" i fritekstsøgning (feltet Regnr HS) eller under menuens nederste speciallister.Practical Navigations of 1598-1600

Enkeltartikler eller tekstafdelinger i 11. bind i udgaven 1903-1905 fra Hakluyt Society

Contents

The eleventh volume of the Principall Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation
Made to divers places upon the coast of Brasill, and divers English voyages some intended and some performed to the Streights of Magellan, the South Sea, and round about the circumference of the whole earth

Bind
Side
Titel
Forklaringer
Anno
XI
pp. 1-15
The third voyage set forth by sir Walter Ralegh to Guiana, with a pinnesse called The Watte, in the yeere 1596. Written by M. Thomas Masham a gentleman of the companie.

Walter Raleighs tredje rejse til Guyana afgik 1596-10-14 fra Themsen, men turen rundt gennem Kanalen var med så kontrære vinde, at skibene først kom ud af Weymouth 1596-12-27. Derefter gik det hurtigere, og 1597-01-25 var de ved Gran Canaria. Undervejs mødte de et par gange engelske skibe og udvekslede gode råd.

Ved Cape Blanco mødte de franske skibe og holdt en munter aften sammen, hvor de blev enige om sammen at erobre øen Fogo i Cap Verderne. Dette blev dog ikke til noget, og efter at have noteret de muligheder, der på visse af de Kapverdiske Øer er for at hente salt, der naturligt er tørret ind fra havvand, satte de kurs mod Guyana.

Beretningen fortsætter med gennemgang af alle de de små floder og indløb, som de undersøger, inden de sætter kursen hjemefter via Azorerne, og 1597-06-29 var de i havn i Plymouth.
Aktivitet 1596-1597.
Første tryk i P.N., vol. III, 1600.

CERTAINE BRIEFE TESTIMONIES Concerning the mightie River of Amazones or Orellana, and of the most wonderfull downefall or cataract of waters at the head thereof, named by the Spaniards El Pongo: together with some mention of the rich and stately Empire of Dorado, called by Sir Walter Ralegh and the natural Inhabitants Guiana, and of the golden countrey of Paytity neere adioyning, with other memorable matters: Taken out of Josephus de Acosta his naturall and morall Historie of the West Indies.

XI
pp. 16-23
The first Testimonie out of Josephus de Acosta, lib. 2. cap 6.
The second Testimonie out of Josephus de Acosta, lib. 3. cap. 2.
The third Testimonie out of Josephus de Acosta, lib. 3. cap 25.

A short description of the river of Marannon or Amazones, and the Countries thereabout, as also of the sea of Fresh-water, taken out of an ancient Discourse of all the Portes, Creekes, and Havens of the West Indies, Written by Martin Fernandez de Enciza, and dedicated to Charles the Emperour, Anno 1518.


De tre vidnesbyrd af Josephus Acosta er oplysninger om Amazonflodens enorme størrelse. Teksten er taget fra José de Acosta, 1590: Historia natural y moral de las Indias, Sevilla.

Den anden beretning om Amazonfloden stammer fra Martin Fernández de Enciso, 1519: Suma de Geographia, Sevilla, og brugt i engelsk oversættelse (John Frampton) som A Briefe description of the portes, creekes, bayes, and hauens, of the West India, 1578, hvor fra H. har brugt teksten.
Aktivitet 1518 og 1590.
Første tryk i P.N., vol. III, 1600.

CERTAINE VOYAGES Navigations and Traffiques both ancient and of late, to divers places upon the coast of Brasil: together with a Ruttier for all that coast, and two intercepted letters which reveale many secrets of the state of that Countery: the rest of our Voyages to Brasil which have bene either intended or performed to the River of Plate, the streight of Magellan, the South sea, or farther that way, being reserved for the generall heades next insuing.

XI
pp. 23-72
Tekst A) A briefe relation of two sundry voyages made by the worshipful M. William Haukins of Plimmouth, father to Sir John Haukins knight, late Treasurer of her Majesties Navie, in the yeere 1530 and 1532.

Tekst B) An ancient voyage of M. Robert Reniger and M. Thomas Borey to Brasil in the yeere of our Lord 1540.

Tekst C) A voyage of one Pudsey to Baya in Brasil anno 1542.

Tekst D) A letter written to M. Richard Staper by John Whithal from Santos in Brasil, the 26. of June 1578.

Tekst E) A copie of the letters of the Adventurers for Brasill sent to John Whithall dwelling in Santos, by the Minion of London. Anno 1580. the 24. of October in London.

Tekst F) Certaine notes of the voyage to Brasill with the Minion of London, aforesaid, in the yere 1580. written by Thomas Grigs Purser of the said ship.

Tekst G) A letter of Francis Suares to his brother Diego Suares dwelling in Lisbon, written from the river of Jenero in Brasill in June 1596. concerning the exceeding rich trade newly begunne betweene that place and Peru, by the way of the river of Plate, with small barks of 30. and 40. tunnes.

Tekst H) The well governed and prosperous voyage of M. James Lancaster, begun with three ships and a galley-frigat from London in October 1594, and intended for Fernambuck, the port-towne of Olinda in Brasil. In which voyage (besides the taking of nine and twenty ships and frigats) he surprized the sayd port-towne, being strongly fortified and manned; and held possession thereof thirty dayes together (notwithstanding many bolde assaults of the enemy both by land and water) and also providently defeated their dangerous and almost ineuitable fire-works. Heere he found the cargazon or freight of a rich East Indian carack; which together with great abundance of sugars, Brasil-wood, and cotton he brought from thence; lading therewith fifteene sailes of tall ships and barks.

Tekst I) A speciall letter written from Feliciano Cieça de Carvalsho the Governour of Paraiua in the most Northerne part of Brasil, 1597. to Philip the second king of Spaine, answering his desire touching the conquest of Rio Grande, with the relation of the besieging of the castle of Cabodelo by the Frenchmen, and of the discoverie of a rich silver mine and diverse other important matters.


Tekst A) berretter om William Hawkins rejser via Guinea til Brasilien, hvor han overtalte en konge til at sejle med retur til England for præsentation hos den engelske konge 1530. Den brasilianske konge døde desværre af sygdom under returrejsen, men indianerne blev overbevidste om kongens naturlige død og frigav derfor det engelske gidsel Martin Cockeram fra Plymouth, der havde været holdt i indianersamfundet i hele perioden.

Tekst D), E) og F). Brevene 1578 og 1580-1581 fortæller om englænderen John Withal, der fra Santos i Brasilien skriver til sin ven Richard Staper, at han ikke som lovet i et tidligere brev fra Lissabon snart ville komme til England, da han i mellemtiden er blevet gift med italieneren Ioffo Dores datter i Santos, hvor brevskriveren i øvrigt havde fået fire ægteskabstilbud, men af økonomiske grunde valgte Dores eneste datter samt en stor medgift. I brevet bestiller han ved vennen i England: Skib og gods afsendt. Den omtalte lokalitet S. Vincent på grænsen til Peru på ca. 24 grader syd bredde er, så vidt jeg kan se den sydlige forstad ved en biflod til nuværende Santos. Peru og det meste af Sydamerika uden for Brasiliens og de nordlige egnes del kaldtes da for Peru.
Det andet brev er fra London købmænd til John Withal, der vil gøre handel på Santos i samarbejde med John Withals broder James.
Og det tredje brev er fra purseren på skibet THE MINION, der sejlede forsyningerne bestilt af Withal til Santos.

Tekst G). Brev beskrivende den gunstige handel for englændere på kysten mellem Rio og La Plata med mindre skibe på 30 til 40 tons i kystfart skrevet 1596.

Tekst H). James Lancaster (1554-1618) var engelsk kaperfører i stor stil. Han kom fra rejse i Ostindien til England 1594 og samlede samme år en kaperflåde på fire skibe for et togt til Sydamerika, hvor han var heldig og til dels sammen med hollandske handelsmænd erobrede portugisiske skibe og plyndrede ved Recife. Lancaster sejlede senere for East India Company.
Aktivitet 1530 til 1594.
Første tryk i P.N., vol. III, 1600.
XI
pp. 72-73
A special note concerning the currents of the sea betweene the Cape of Buena Esperança and the coast of Brasilia, given by a French Pilot to Sir John Yorke knight, before Sebastian Cabote; which pilot had frequented the coasts of Brasilia eighteene voyages.

En sejlanvisning for strømmen på forskellige årstider efter solens stilling i stjernebillederne for Kap Det Gode Håb til Brasilien.

H. har taget teksten fra ms. fra Sir John Yorke stammende fra en rejse som Cabot foretog 1551-1553 og et vist samarbejde med Ribault.
Aktivitet 1553.
Første tryk i P.N., vol. III, 1600.
XI
pp. 73-90
A ruttier or course to be kept for him that will sayle from Cabo Verde to the coast of Brasil, and all along the coast of Brasil unto the river of Plate: and namely first from Cabo Verde to Fernambuck.

The course that a man must keepe to the bay called A Bahia de Todos os Santos, that is to say, The bay of all Saints, which lieth on the foresayd coast of Brasil.

Hereafter followeth a Ruttier from the sayd river of Plate to the Streight of Magelane.


Tre kortere tekster med sejlanvisninger for navigeringen fra Kap Verderne til Brasilien og ned til La Platafloden og videre til Magellanstrædet. Teksterne stammer fra forskellige mss.
Aktivitet ca. 1550-1596.
Første tryk i P.N., vol. III, 1600.

TWO VOYAGES of certaine Englishmen to the river of Plate situate in 35 degrees of Southerly latitude: together with an exact Ruttier and description thereof, and of all the maine branches, so farre as they are nauigable with small barkes. By which river the Spaniards of late yeeres have frequented an exceeding rich trade to and from Peru, and the mines of Potossi, as also to Chili, and other places.

XI
pp. 91-92
A report of a voyage of two Englishmen in the company of Sebastian Cabota, intended for the Malucos by the Streights of Magellan, but perfourmed onely to the river of Plate in April 1527. Taken out of the information of M. Robert Thorne to Doctor Ley Ambassadour for King Henry the eight, to Charles the Emperour, touching the discovery of the Malucos by the North.

kort tekst om en rejse med 4 skibe fra Sevilla til Sydamerika og rundt Kap Horn til Molukkerne for at finde krydderiøerne. På denne rejse opdagede Cabot La Platafloden 1526.
Aktivitet 1527.
Trykt i P.N. 1586.
Genoptrykt i P.N. III, 1600.
XI
pp. 92-101
An extract out of the discourse of one Lopez Vaz a Portugal, touching the fight of M. Fenton with the Spanish ships, with a report of the proceeding of M. John Drake after his departing from him to the river of Plate.

A ruttier which declareth the situation of the coast of Brasil from the Isle of Santa Catelina unto the mouth of the river of Plata, and all along up within the sayd river, and what armes and mouthes it hath to enter into it, as farre as it is navigable with small barks.


Sejlanvisninger for kysten af Sydamerika omkring La Platafloden.
Aktivitet 1582.
Første tryk i P.N., vol. III, 1600.

THE TWO FAMOUS VOYAGES HAPPILY perfourmed round about the world, by Sir Francis Drake, and M. Thomas Candish Esquire, together with the rest of our English voyages intended for the South Sea, the kingdomes of Chili, Peru, the backe side of Nueva Espanna, the Malucos, the Philippinas, the mightie Empire of China, though not so happily perfourmed as the two former: Whereunto are annexed certaine rare observations touching the present state of China, and the kingdome of Coray, lately invaded by Quabacondono the last Monarch of the 66. princedomes of Japan.

XI
pp. 101-133
The famous voyage of Sir Francis Drake into the South sea, and therehence about the whole Globe of the earth, begun in the yeere of our Lord, 1577.

Beretningen om Francis Drakes jordomsejling fra 1577-11-15 til 1580-11-03. Rejsen begyndte med fem skibe og 164 mand og stod ud fra Plymouth, men blev drevet tilbage af en stærk storm, hvor admiralskibet, THE PELICAN (der også omtales med navnet THE GOLDEN HIND i efterfølgende tekst), måtte ofre en af masterne. Igen stod konvojen ud fa Plymouth 1577-12-13.
Aktivitet 1577-1580.
Trykt i P.N. 1586.
Genoptrykt i P.N. III, 1600.
XI
pp. 133-147
The relation of a Voyage made by a Pilot called Nuno da Silva for the Vice-roy of new Spaine, the 20. of May, in the yere of our Lord 1579.* in the citie of Mexico, from whence it was sent to the Vice-roy of the Portugall-Indies: wherein is set downe the course and actions passed in the Voyage of Sir Francis Drake that tooke the aforesayd Nuno da Silua at S. Iago one of the Islands of Cabo Verde, and caried him along with him through the Streights of Magellan, to the Haven of Guatulco in new Spaine, where he let him goe againe.

Lodsen Nuno da Silva blev kidnappet på Kap Verdeøerne af Francis Drake og ført med rundt Magellanstrædet og op langs Sydamerikas kyst og blev først landsat omkring Nicaragua, inden Drake satte kurs over Stillehavet mod Ostindien.
Aktivitet 1577-1579.
Første tryk i P.N., vol. III, 1600.
XI
pp. 148-162
The voyage of M. John Winter into the South sea by the Streight of Magellan, in consort with M. Francis Drake, begun in the yeere 1577. By which Streight also he returned safely into England the second of June 1579. contrary to the false reports of the Spaniards which gave out, that the said passage was not repasseable: Written by Edward Cliffe Mariner.

Denne beretning handler om Drake-ekspeditionens ene skib, der mistede kontakten med Drake ved Magellanstrædet og derfor vendte om og sejlede tilbage gennem Atlanten til England, hvortil de kom 1579-06-02 (Ilfordcombe).
Aktivitet 1577-1579.
Første tryk i P.N., vol. III, 1600.
XI
pp. 163-202
Instructions given by the right honourable the Lordes of the Counsell, to M. Edward Fenton Esquire, for the order to be observed in the voyage recommended to him for the East Indies and Cathay. Aprill 9. 1582.

The voyage intended towards China, wherein M. Edward Fenton was appointed Generall: Written by M. Luke Ward his Viceadmiral, and Captaine of the Edward Bonaventure, begun Anno Dom. 1582.


Første tekst specificerer i 24 punkter retningslinjerne for Edward Fenton for den påtænkte rejse til Ostindien og Kina. Han skal bemande sine skibe med 200 mand, og skibene navngives som BEAR GALLION, EDWARD BONAVENTURE og barken FRANCIS samt en mindre fregat unavngivet. Fenton skal ifølge punkt 9 afgå fra Southampton inden udgangen af april 1582 og skal gå rundt Afrikas sydspids, men må ikke gå gennem Magellanstrædet syd om Amerika. Når han efter Molukkerne skal sætte kursen mod nord, må han ikke overskride 40 grader mod nordøst, men skal samle oplysninger om en eventuel nordvestpassage (som hvis man befinder sig i Stillehavet er nord om Asien, men set fra Europa er nord om Amerika).

Den anden tekst er beretningen om selve rejsen skrevet af Luke Ward, der var næstkommanderende på rejsen og chef for skibet EDWARD BONAVENTURE. Den er opdelt i punkterne 1 til 31, hvor de i punkt 30 når tilbage til Plymouth, og for et halvt tidevand står på grund ved kysten, før højvandet får dem af igen. De nåede ikke rejsens mål, men vendte efter sejlads langs Sydamerikas østkyst og før Magellanstrædet om og returnerede.
Aktivitet 1582-1583.
Genoptrykt her efter P.N. 1586.
XI
pp. 202-227
The voyage set out by the right honourable the Earle of Cumberland, in the yere 1586. intended for The South sea, but performed no farther then the latitude of 44 degrees to the South of the Equinoctial, Written by M. John Sarracoll marchant in the same voyage.

John Sarracolls beretning om en rejse financieret af Jarlen af Cumberland i 1586 til Stillehavet. De afsejlede fra Gravesend med to skibe, THE RED DRAGON, 260 tons og 130 mand, og CLIFFORD, der var et barkskib på 130 tons og 70 mand. Efter anløb af Sierra Leone og uprovokeret afbrænding af stor landsby fortsatte rejsen mod Sydamerika med kurs mod Magellanstrædet.

Ved anløb i Sydamerika sælger de nogle negerslaver fra Afrika. Omkring 40-44 grader syd (Magellanstrædets indløb er på 52,5 grader) løb de tør for proviant og andre forsyninger og vendte om, og omkring spetembers slutning 1587 nåede de England via Azorerne.
Aktivitet 1586-1587.
Genoptrykt her efter P.N. 1586.
XI
pp. 227-290
A discourse of the West Indies and South sea written by Lopez Vaz a Portugal, borne in the citie of Elvas, continued unto the yere 1587. Wherein among divers rare things not hitherto delivered by any other writer, certaine voyages of our Englishmen are truely reported: which was intercepted with the author thereof at the river of Plate, by Captaine Withrington and Captaine Christopher Lister, in the fleete set foorth by the right Honorable the Erle of Cumberland for the South sea in the yeere 1586.

Portugiseren Lopez Vaz blev pågrebet på den foregående omtalte rejse igangsat af Jarlen af Cumberland, og denne beretning stammer fra Vaz' dokumenter, der er oversat til engelsk og beretter om englændernes skærmydsler med spanierne i årene 1572 til 1587. Hakluyt har formodentligt fået dokumenterne samtidig med ovenstående beretning for den afbrudte 1586-1587-rejse.
Aktivitet 1572-1587.
Første tryk i P.N., vol. III, 1600.
XI
pp. 290-378
The admirable and prosperous Voyage of the worshipfull Master Thomas Candish of Trimley in the Countie of Suffolke Esquire, into the South sea, and from thence round about the circumference of the whole earth, begun in the yeere of our Lord 1586, and finished 1588. Written by Master Francis Pretty lately of Ey in Suffolke, a Gentleman employed in the same action.

Certeine rare and special notes most properly belonging to the voyage of M. Thomas Candish next before described; concerning the heights, soundings, lyings of lands, distances of places, the variation of the Compase, the just length of time spent in sayling betweene divers places and their abode in them, as also the places of their harbour and anckering, and the depths of the same, with the observation of the windes on severall coastes: Written by M. Thomas Fuller of Ipswich, who was Master in The desire of M. Thomas Candish in his foresaid prosperous voyage about the world.

A letter of M. Thomas Candish to the right honourable the Lord Hunsdon, Lord Chamberlaine, one of her Majesties most honourable Privy Councell, touching the successe of his voyage about the world.


Igen beretning om Thomas Cavendishs jordomsejling 1586 til 1588. Den anden tekst giver geografiske detaljer. Her skal "heights" forstås som geografisk bredde. Rejsen blev en stor succes, hvilket kan læses adskillige steder på nettet.
Beretningen om Cavendishs første rejse blev formodentlig overdraget Hakluyt af Cavendish, før han tog af sted på sin anden rejse, hvorunder han døde.
Aktivitet 1585-1588.
Første tryk i P.N., vol. III, 1600.
XI
pp. 378-381
Certeine notes or references taken out of the large map of China, brought home by M. Thomas Candish 1588.

Bemærkninger til Thomas Cavendishs kort over Kina hjembragt 1588. Kortet er ikke indsat i Hakluyt Society's værker.
Aktivitet 1588.
Første tryk i P.N., vol. III, 1600.
XI
pp. 381-389
A briefe relation of a voyage of The Delight a ship of Bristoll one of the consorts of M. John Chidley esquire and M. Paul Wheele, made unto the Straight of Magellan: with divers accidents that happened unto the company, during their 6. weekes abode there: Begun in the yeere 1589. Written by W. Magoths.

A petition made by certaine of the company of the Delight of Bristol unto the Master of the said ship Robert Burnet, one of the consorts of M. Chidley, being in the Streights of Magellan the 12. of February 1589.


To beretninger om en rejse til Magellanstrædet 1589. De tre skibe THE WILD MAN på 300 tons og 180 mand, THE WHITE LION på 340 tons med 140 mand, og THE DELIGHT OF BRISTOL uden angivet størrelse med med 91 mand. De afsejlede 1589-08-05 mod syd. Sidstnævnte skib med beretteren om bord kom fra de andre skibe undervejs, men fortsatte mod Brasilien og La Plata. De prøvede flere gange mod vind og vejr at komme gennem Magellanstrædet, men måtte opgive og vende om. Efterhånden havde de mistet næsten alle mand, og da de endelig kom hjem, forliste skibet på Normandiets kyst og kun fire englændere nåede hjem efterladende to fremmed mand i Frankrig september 1590.

Den anden beetning fra samme rejse fortæller om skænderier og intriger om bord.
Aktivitet 1589.
Første tryk i P.N., vol. III, 1600.
XI
pp. 389-416
The last voyage of the worshipfull M. Thomas Candish esquire, intended for the South sea, the Philippinas, and the coast of China, with 3. tall ships, and two barks: Written by M. John Jane, a man of good observation, imployed in the same, and many other voyages.

The testimoniall of the companie of The Desire touching their losing of their Generall, which appeareth to have beene utterly against their meanings.


Thomas Cavendish sidste rejse for at komme rundt om jorden, og hvorunder han døde 31 år gammel, men teksterne handler mest om alle de uheld og lidelser, som besætningerne havde i dårligt vejr og med mangel på fødevarer.
Aktivitet 1592-1593.
Første tryk i P.N., vol. III, 1600.
XI
pp. 417-421
The letters of the Queenes most excellent Majestie sent in the yere 1596 unto the great Emperor of China by M. Richard Allot and M. Thomas Bromefield marchants of the citie of London, who were embarqued in a fleet of 3 ships, to wit, The Beare, The Beares whelpe, and the Beniamin; set forth principally at the charges of the honourable knight Sir Robert Duddeley, and committed unto the command and conduct of M. Benjamin Wood, a man of approoved skill in navigation: who, together with his ships and company (because we have heard no certaine newes of them since the moneth of February next after their departure) we do suppose, may be arrived upon some part of the coast of China, and may there be stayed by the said Emperour, or perhaps may have some treacherie wrought against them by the Portugales of Macao, or the Spaniards of the Philippinas.

Dronning Elizabeths brev til Kinas kejser dateret 1596-07-11 om handelsfrihed for engelske købmænd.
Aktivitet 1596.
Første tryk i P.N., vol. III, 1600.
XI
pp. 422-441
THREE SEVERALL TESTIMONIES concerning the mighty kingdom of Coray, tributary to the king of China, and borthering upon his Northeast frontiers, called by the Portugales Coria, and by them esteemed at the first an Iland, but since found to adjoyne with the maine not many dayes journey from Paqui the Metropolitan citie of China. The more perfect discovery whereof and of the coast of Tartaria Northward may in time bring great light (if not full certaintie) either of a Northwest or a Northeast passage from Europe to those rich countries. Collected out of the Portugale Jesuites yeerely Japonian Epistles dated 1590, 1591, 1592, 1594.

De tre er:

The first testimony containing a resolute determination of Quabacondono the great Monarch of all Japan, to invade and conquere China by the way of Coray, being a country divided from the Iles of Japan onely by an arme of the sea about twentie leagues broad, and abounding with victuals and all other necessaries for the maintenance of the warres. Out of the Epistles of father Frier Lewis Frois, dated 1590.

The second Testimonie containing the huge levies and preparations of Quabacondono; as also his warres and conquests, and he successe thereof in the kingdome of Coray. Together with a description of the same kingdom, and of their trafficke and maner of government: and also of the shipping of China, Japan, and Coray, with mention of certaine isles thereunto adjacent, and other particulars very memorable. Out of the Epistles of the aforesaid Father Fryer Luis Frois dated 1591, and 1592.

The third testimony of Coray, signifying (amongst other notable and politicall observations) the later successe of the warres of Japan against Coray; and to what end Quabacondono still mainteineth garisons in that kingdome. Out of the Epistles of Father Organtino Brixiano, bearing date from Japan Anno 1594.


Oplysninger om krige og politiske forhold Kina, Korea og Japan imellem. Ifølge Hakluythåndbogen er det usikkert, hvilke af tre tekster H. har taget indholdet fra, alle tre værker trykt i Rom mellem 1590 og 1597.
Aktivitet 1594.
Første tryk i P.N., vol. III, 1600.
XI
pp. 441-442
A briefe note concerning an extreme Northerne province of Japan called Zuegara, situate thirtie dayes journey from Miacó, which argueth the Isle of Japan to be of greater extension Northward, then it is ordinarily described in maps, or supposed to be: together with mention of a certaine nation of Tartars called Jezi inhabiting on the maine to the North of China, never heard of in these parts before: taken out of an Epistle written 1596 from Japan by Fryer Luis Frois unto Claudius Aquaviva, &c. Printed in Latine at Mentz in Germanie 1599.

Ganske kort tekst om et østasiatisk rige.
Aktivitet 1596.
Første tryk i P.N., vol. III, 1600.
XI
pp. 442-458
Advertisements touching the shippes that goe from Sivil to the Indies of Spaine: together with some notes of the Contractation house in Sivil.

The order of the Carena given to the ships that go out of Spaine, to the Indies.


Examen de los maestros y Pilotos, que navegan en las flotas de Espanna para las Indias del mar oceano, escrito por Pedro Dias Pi|loto, natural de la Isla de la Palma. 1586. = The examination of the Masters and Pilots which saile in the Fleetes of Spaine to the West Indies: Written in the Spanish tongue by Pedro Dias a Spanish pilot taken by Sir Richard Grinvile 1585.

Oplysninger fra Spanien oversatte og omhandlende de instrukser og den viden, som de ansatte i den spanske statsflåde sejlende på oversøiske pladser skulle være i besiddelse af. De blev udgivet af hovedkvarteret i Sevilla - det såkaldte Casa de Contratación, der blev oprettet 1503, og som holdt arkiver, regnskaber, rederioplysninger, søkort, sejlveje etc. så hemmelige som muligt for konkurrenterne.
Aktivitet 1586-1596.
Første tryk i P.N., vol. III, 1600.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 26.06.2017.
Link til kortbasens forside
Link til Hakluyts oversigtsside
Retur til hjemmesidens forside