Richard Hakluyt - geograf, udgiver og redaktør
Tekstoversigt for 12. bind af Practical Navigations.


Forkortelser
H = Richard Hakluyt preacher
H.S. = Hakluyt Society (foretrukne udtale [Hacklit] JM)
ms. = manuskript
P.N. = Principall Navigations, 1589 eller 1598-1600
S.P. = Samuel Purchas (foretrukne udtale [Purkas] JM)


Indledning

Denne tekst giver oplysninger om de enkelte tekster i Richard Hakluyts 12. og sidste bind af værket Practicacl Navigations i 1598-1600-udgaven som genudsendt af HS i 1903-1905. De enkelte bind er registreret i Museets biblioteksbase.

Tilsvarende oplysninger for de øvrige kan finds på oversigtsmenuen her.

En konkordans mellem 2. udgaven (1598-1600) og H.S.-udgaven (1903-1905) findes i Hakluyt Handbook, vol. I, pp. xxv-xxvi, men ha ingen relevans for bind 12.

En oversigt med kildehenvisninger til H.s arbejdsgrundlag findes i H.S. udgivelse 2. serie, vol. 145 : D.B. Quinn (edt.), 1974 : Hakluyt Handbook, pp. 378-460.
 
De i Hakluyts Practical Navigations indsatte kort er registreret i kortbasen. De kan findes med strengen "HAK-X-" i fritekstsøgning (feltet Regnr HS) eller under menuens nederste speciallister.Practical Navigations of 1598-1600

Enkeltartikler eller tekstafdelinger i 12. bind i udgaven 1903-1905 fra Hakluyt Society

Contents

The twelfth volume of the Principall Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation
Containing an Essay by Walter Raleigh on the English Voyages of the Sixteenth Century and an Index to the whole work


Bindets indledende essay (side1-120) om engelske opdagelsesrejser i 1500-tallet er skrevet af professor Walter Alexander Raleigh (1861-09-05 til 1922-05-13), der foruden at være forsker også var digter. Essayet er skrevet 1904, og af tilsvarende tekster fra hans hånd blev 1910 udgivet Early English Voyages of the 16th Century.

Essayets første del er en kronologisk og historisk gennemgang af engelsk indsats på udforskningen af verdens hvide pletter, mens anden del af essayet er et forsøg på en biografi over Richard Hakluyt, om hvis person der vides ganske lidt. Essayets tredje og afsluttende del er viet en analyse af Hakluyts mere poetiske arbejder udgivet i hans andre værker (end Principall Navigations.

Indeks til hele værket
Resten af bind 12 er et totalindeks til hele værket. Det er sammenstillet efter de enkelte værkers indekser og indeholder også forsøg på at oversætte de originale nu forældede og ubrugte stednavne på geografiske lokaliteter over det meste af verden.

Indekset indeholder også navne på værkets beskrevne skibe og personer. Indekset fylder fa side 121 til 470.


Jørgen Marcussen
Opdateret 2017-07-02.
Link til kortbasens forside
Link til Hakluyts oversigtsside
Retur til hjemmesidens forside