Richard Hakluyt - geograf, udgiver og redaktør
Tekstoversigt for 2. bind af Practical Navigations, 1598-1600


Indhold

Indledning
Enkeltartikler eller tekstafdelinger i 2. bind
Perioden 1239-1398
Artikler perioden 1400-1499
Artikler perioden 1500-1580
H = Richard Hakluyt preacher
HS. = Hakluyt Society (foretrukne udtale [Hacklit] JM)
PN. = Principall Navigations, 1589
SP. = Samuel Purchas (foretrukne udtale [Purkas] JM)


Indledning

Denne tekst giver oplysninger om de enkelte tekster i Richard Hakluyts 2. bind af værket Practicacl Navigations i 1598-1600-udgaven som genudsendt af HS i 1903-1905. De enkelte bind er registreret i Museets biblioteksbase.

Tilsvarende oplysninger for de øvrige bind findes på oversigtsmenuen her.

En konkordans mellem 2. udgaven (1598-1600) og H.S.-udgaven (1903-1905) findes i Hakluyt Handbook, vol. I, pp. xxv-xxvi.

En oversigt med kildehenvisninger til H.s arbejdsgrundlag findes i HS. udgivelse 2. serie, vol. 145 : D.B. Quinn (edt.), 1974 : Hakluyt Handbook, pp. 378-460.
 
De i Hakluyts Practical Navigations indsatte kort er registreret i kortbasen. De kan findes med strengen "HAK-X-" i fritekstsøgning (feltet Regnr HS) eller under menuens nederste speciallister.Practical Navigations of 1598-1600

Enkeltartikler eller tekstafdelinger i 2. bind i udgaven 1903-1905 fra Hakluyt Society
Made to the North and North-east quarters of the World

Artikler perioden 1239-1398

Bind
Side
Titel
Forklaringer
Anno
II
pp. 1-11
A Catalogue of the great Masters of the Order of the Dutch knights, commonly called the Hospitalaries of Jerusalem: and what great exploites every of the saide Masters hath atchieved, either in conquering the land of Prussia, or in taming and subduing the Infidels, or els in keeping them under their obedience and subjection, taken out of Munster

Den tyske Ridderorden eller The Order of the Knights of the Hospital of St. Mary of the Teutons in Jerusalem blev grundlagt i 1190. I bogens artikel opridses ordenens historie i De Baltiske Lande, og de mange stormestre nævnes ved navn fra 1190 til den 34. stormester Markgreve (hertug) Albrecht / Albert af Brandenburg (1490-1568), der i nutidige kilder nævnes som stormester nr. 37. Han konverterede til lutheranske tro og afsluttede en traktat med Polens konge i 1525 om beskyttelse i forbindelse med sin ændring af Den Teutoniske Stat til det der blev hertugdømmet Preussen. Det er den begivenhed, der afslutter bogens tekst.
H.s kilde er fra Sebastian Münsters Cosmographia universalis, trykt Basel 1572. H.s oversættelse.
aktivitet 1190-1525
kilde 1572
anvendt 1598
II
pp. 12-18
The Oration or speech of the Ambassadours sent from Conradus de Zolner Master generall of the land of Prussia, unto Richard the second, King of England, and France, &c.

The messengers which are sent from the Master generall of the land of Prussia, doe propound and declare the affaires and negotiations underwritten.


Den 23. stormester var Konrad Zöllner von Rotenstein, udnævnt 1382 og død 1390. De udsendte ambassadører forelagde deres budskab 1388 til den engelske kong Richard II. Emnet var tidligere hjælp med at omvende hedninge i Østersøområdet og om nye skærmydsler mellem engelske og baltiske eller prøjsiske søfolk og handlende op til 1388.
H.s kilde var arkivalier med manuskripter nu i Cottonsamlingen på B.M.
aktivitet 1388
redigeret til 1598
trykt 1598
II
pp. 19-25
An agreement made by the Ambassadors of England and Prussia, confirmed by king Richard the second

Gensidig handels- og venskabstraktat mellem Preussen og England. Kildeskriftet er statsarkivalier, som H. benyttede og oversatte. Arkivalierne er optrykt i samlingen Diplomatic correspondence of Richard II, 1933, pp. 212-213.
aktivitet 1390
redigeret til 1598
trykt 1598
II
pp. 25-27
The letters of Conradus de Jungingen, Master generall of Prussia, written unto Richard the second, king of England, in the yeere 1398, for the renouncing of a league and composition concluded betweene England and Prussia, in regard of manifold injuries offered unto the Prussians.

Brev til Kong Richard II fra Konrad von Jungingen, 25. Stormester i Den Tyske Orden fra 1393 til 1407. Emnet er opsigelse af traktat mellem de to lande på grund af klager over arrestationer, tab, chikane etc. for søfolk og handlende.
H.s kilde som for foregående tekst, p. 256.
aktivitet 1398
redigeret 1598
trykt 1598
II
pp. 27-36
A) A briefe relation of William Esturmy, and John Kington concerning their ambassages into Prussia, and the Hans-townes.
B) Now concerning the Livonians who are subject vnto the great Master of Prussia.

C) Now as concerning the cities of the Hans.


A) + B) + C) Om ambasadørdelegation sendt til Preussen i juli eller august 1404 for at drøfte krænkelser mod engelske købmænd og krævende kompensation fra Preussen.
Tekst B) med samme ærinde om Livland (dele af Estland og Letland) og sidste tekst C) om samme med Hansestæderne.
aktivitet 1403
anvendt fra statsarkivalier
udgivet 1598
II
pp. 36-67
A) Compositions and ordinances concluded between the messengers of Frater Conradus de Jungingen master generall of Prussia: and the chancelor and treasurer of the realme of England 1403.

B) The letters of the chancelor and treasurer of England, unto Frater Conradus de Jungingen, master generall of Prussia 1403.

C) The letters of king Henry the 4. unto Conradus de Jungingen the master general of Prussia, for mutual conversation and intercourse of traffique to continue between the marchants of England and of Prussia, for a certaine terme of time.

D) To the most renowmed prince and mighty Lord, Henrie king of England &c. our gracious Lord.

E) An agreement made betweene king Henry the fourth and Conradus de Jungingen Master generall of the land of Prussia.

F) An agreement made betweene King Henrie the fourth and the common societie of the Marchants of the Hans.


Teksterne A) + B) + C) + D) + E) + F) behandler ambassader og korrespondancer om forurettelser og kompensationer mellem engelske og prøjsiske og hanseatiske købmænd og er en fortsættelse af den foregående post.
aktivitet 1405
anvendt fra statsarkivalier
udgivet 1598
II
pp.68-71
Concerning this surprise Albertus Krantzius in the sixt book of his history of Norway, and the 8. Chapter writeth in maner following.

Historien omtaler Dronning Margrethe I og kampene mod svenskekongen Albrecht af Mecklenburg, indfaldet af Fetaljebrødrene til Stockholm og senere helt til Bergen, hvor de afbrændte 21 engelske købmandshuse.
Albertus Krantz (1450-1517) var tysk historiker som skrev bogen Alberti Krantzii rerum Germanicarium historici clarissi, trykt Frankfurt 1580.
Oversat fra latin af H.
aktivitet 1389-1401
trykt 1580
anvendt 1598
II
pp. 72-85
These be the grievances and offences, whereat the marchants of the Hans of Almaine, comming unto, and residing in the Realme of England, doe finde themselves aggrieved, contrarie to the Articles and privileges of the Charter graunted unto them by the worthy Progenitors of the king of England that now is, and also by the saide soveraigne Lord the King, ratified, and confirmed.
A letter of Henry the fourth king of England &c. unto Frater Conradus de Jungingen the master generall of Prussia.


Korrespondance vedrørende traktater med Hansestæderne om gensidig handel med England. Teksten taget fra mss og trykt første gang i 1598-udgaven. Oversat fra latin af H.
aktivitet 1407
anvendt 1598
II
pp. 85-106
A) To the right noble and valiant knight Sir William Sturmy sent at this present by the most sovereigne King of England &c as his ambassadour unto Dordract, his most sincere friend.

B) The letters of Henry the 4. king of England &c unto Ulricus de Jungingen Master generall of Prussia, 1408. wherein he doth ratifie and accept the last agreement made at Hage in Holland.

C) The letters of Fr: Ulricus Master of Prussia directed unto the king of England, signifying that he is contented with the agreements concluded by his messengers at Hage.

D) The letters of king Henry the 4. sent unto Fr. Ulricus master general of Prussia, wherein he doth absolutely approve the foresaid conference holden at Hage, and treateth about a perpetual league and amitie to be concluded betweene England and Prussia.

E) A new concord concluded between king Henry the 4. and Ulricus de Jungingen Master generall of Prussia, in the yeare of our Lord 1409.


Teksterne A) til E) er om traktater for handel mellem Preussen og England. Traktaten blev afsluttet i Hague i Holland 1407. Nu er modparten ikke længere Konrad men broderen Ulrik de Jungingen, der valgtes til 26. stormester i Den Tyske Orden.
Alle teksterne har H. taget fra statsarkivalier, nu i Cotton-samlingen.
aktivitet 1409
anvendt 1598
II
pp. 106-111
Carta Henrici quarti Anno quinto regni sui concessa mercatoribus Angliæ in partibus Prussiæ, Daciæ, Norwegiæ, Swethiæ, & Germaniæ, de gubernatore inter ipsos ibidem constituendo.
A Charter of King Henry the fourth graunted in the fift yeere of his reigne to the English Marchants resident in the partes of Prussia, Denmarke, Norway, Sweden and Germanie for the chusing of Governours among themselues.
A note touching the mighty ships of King Henry the fift, mentioned hereafter in the treatie of keeping the Sea, taken out of a Chronicle in the Trinitie Church of Winchester.


Latinsk version efterfulgt af den engelske oversættelse af Kong Henry 4.'s privilegie af 1404-06-06 til de engelske købmænd, der farer på Norge, Danmark, Sverige og andre Østersøhavne, at de må vælge formænd som guvernører for deres handelsprojekter.
Ms. fra statsarkivalier og anvendt af H. Kilden til den efterfølgende note er ikke i udgaven oversat til engelsk, men den omhandler Kong Henry 5.'s store flåde og er taget fra en krønike fra Trinitykirken i Winchester.
aktivitet 1404
anvendt 1598
II
pp. 111-114
A) A branch of a Statute made in the eight yeere of Henry the sixt, for the trade to Norwey, Sweveland, Denmarke, and Fynmarke.
B) Another branch of a statute made in the tenth yeere of the reigne of Henry the sixt concerning the state of the English Marchants in the dominions of the king of Denmarke.


Henry VI regerede 1422 til 1461 og igen 1470-1471 i seks måneder inden sin henrettelse i Tower. Teksten fra hans ottende år er derfor fra 1430. Den anden tekst, A), er fra 1432.

Den første aftale gælder for engelske købmænd, der vil handle fisk, tømmer m.m. i Norge. De skal anløbe Bergen, hvor der er oprettet en stabelplads med toldmyndighed og faciliteter til at gennemføre handler og eksportere varer fra og dér nyde de samme goder og privilegier, som Hansestædernes købmænd har.

Den anden tekst er en garanti for, at engelske købmænd for varer, der er konfiskeret eller tilbageholdt etc. i Danmark, skal nyde kompensation.
H.s kilde er statsarkivalier nu i samlingen Statutes of the realm under Henry VI.
aktivitet 1430-1432
anvendt 1598
II
pp. 114-147
Here beginneth the Prologue of the processe of the Libel of English policie, exhorting all England to keepe the sea, and namely the narrowe sea: shewing what profite commeth thereof, and also what worship and salvation to England, and to all English-men.

Teksten er et digt fra 1436-1441 på omtrent 1100 linjer og kaldes i dag for Libelle of Englyshe Polycye. Digtets forfatter kendes ikke, og flere muligheder har været foreslået, om hvilke man kan finde debatter på nettet. Digtet blev trykt for første gang her i H.s værk og kendes i øvrigt fra knap en snes mss.
Digtet beskriver Englands pligt til at holde herredømmet over de omliggende farvande og styrke sin handel med kontinentet og gøre Wales og Irland til kolonier. En stor del af digtet gennemgår de varer og produkter, som de forskellige europæiske lande kan frembringe, og som englænderne kan have gavn af.

Mange af H.s mss. kom senere i bibliofilen Robert Bruce Cottons (1571-1631) samling og blev ved gave fra Cottons barnebarn, John Cotton, i 1702 grundstammen i B.L., men Hakluyt var ældre, og Cotton kan næppe have nået at samle meget, inden Hakluyt fik brug for materialerne. Cottons Londonbolig lå der, hvor parlamentet i dag ligger.
aktivitet 1441 c.
anvendt 1598
1. trykning 1598
II
pp. 147-158
A large Charter granted by K. Edward the 4. in the second yere of his reigne, to the marchants of England resident especially in the Netherland, for their chusing of a master and governor among themselves, which governement was first appointed unto one William Obray: with expresse mention, what authoritie he should have.

Udnævnelse af William Obray eller Overey til guvernør over de engelske købmænd og søfarende i Holland og Flandern med hovedsæde i Brügge skete i 1461, men han blev allerede afskediget i 1462. Allerede fra ca. 1450'erne havde William Caxton være bosiddende i Brügge og i forbindelse med The Mercer's Company i London, og senere havde han frigjort sig fra det selskab og overtog senest fra 1465 embedet som guvernør i Brügge for den engelske handel for The Company of Merchant Adventurers of London.
Caxton er interessant, fordi han bragte trykteknikken til London, hvor han 1476 udgav den første bogtrykte bog på engelsk jord. Det var Chaucers The Canterbury Tales.
aktivitet 1462
anvendt 1598
trykt 1598
II
pp. 159-181
A) A declaration of the Indies and lands discovered, and subdued unto the Emperour, and the king of Portingal: And also of other partes of the Indies and rich countries to be discovered, which the worshipfull M. Robert Thorne merchant of London (who dwelt long in the citie of Sivil in Spaine exhorted king Henrie the eight to take in hand.
B) The booke made by the right worshipful M. Robert Thorne in the yeere 1527. in Sivil, to Doctour Ley, Lord ambassadour for king Henry the eight, to Charles the Emperour, being an information of the parts of the world, discovered by him and the king of Portingal: and also of the way to the Moluccaes by the North.


Brev A) fra købmanden Robert Thorne for at overbevise kong Henry VIII om at udforske de nordlige egne i Arktis for at finde vej til Østen gennem Nordøstpassagen eller Nordvestpassagen. Robert Thorne havde gennem sit lange ophold i Spanien erfaret om alle de spanske og portugisiske opdagelser i både Amerike og Indien.
Brev eller bog B) fra samme Thorne til den engelske ambassadør, dr. Leigh, ved kejser Karl V's*) hof 1527.
Efterstående en kort latinsk tekst med indskriften på (master) Robert Thornes epitafium i "Church of the Templars" i London.
*) Kejser Karl V var som konge af Kastilien og Aragonien Karl I, og som kejser for Det Tysk-Romerske Rige var han Karl V.

Doktor Leigh har jeg ikke fremfundet yderligere på, men episoden er også brugt i Purchas Hakluyt Posthumus og forekommer i bøger om de tidlige nordamerikanske opdagelsesrejsende.
H. brugte teksten i både sin førsteudgave af PN. og i Divers voyages touching the discoverie of America fra 1582.
aktivitet 1527
optrykt 1598
II
pp. 182-194
A briefe Treatise of the great Duke of Muscovia his genealogie, being taken out of the Moscovites manuscript Chronicles written by a Polacke.

Nogle genealogiske oplysninger om russiske fyrster fra år 572 til 1500-tallet. Hakluyt har teksten fra krøniken Magni Moscoviae ducis genealogiae brevis epitome som optrykt 1580 i Kölln i Edictum serenissimi Poloniae regis ad milites.
aktivitet 570-1520 c.
samlet 1580
anvendt 1598
II
pp. 195-206
Ordinances, instructions, and advertisements of and for the direction of the intended voyage for Cathay, compiled, made, and delivered by the right worshipfull M. Sebastian Cabota Esquier, governour of the mysterie and companie of the Marchants adventurers for the discoverie of Regions, Dominions, Islands and places unknowen, the 9. day of May, in the yere of our Lord God 1553. and in the 7. yeere of the reigne of our most dread soveraigne Lord Edward the 6. by the grace of God, king of England, Fraunce and Ireland, defender of the faith, and of the Church of England and Ireland, in earth supreame head.

The names of the twelue Counsellors appointed in this voyage

•1 Sir Hugh Willoughby Knight, Captaine generall.
•2 Richard Chancelour Captaine of the EDWARD BONAUENTURE, and Pilot generall of the fleete.
•3 George Burton Cape marchant.
•4 Master Richard Stafford Minister.
•5 Thomas Langlie Marchant.
•6 Iames Dalabere Gentleman.
•7 William Gefferson Master of the BONA SPERANZA ADMIRALL.
•8 Stephen Burrough Master of the EDWARD BONAUENTURE.
•9 Gornelius Dufurth Master of the CONSIDENTIA.
•10 Roger Wilson. Masters mates.
•11 Iohn Buckland. Masters mates.
•12 Richard Ingram. Masters mates.

Dokumenter vedrørende Sebastian Cabots (* c. 1474, † 1557 dec.) informationer og ordrebog for en ekspedition til Kina via Nordvestpassagen i 1553. Samme år blev han guvernør for The Muscovy Company og hjalp lederen af 1553-ekspeditionen, Hugh Willoughby, og dens førstekaptajn Richard Chancelor. Som ovenstående liste viser, omfattede ekspeditionen de tre skibe, der er skrevet med versaler.
Ordrebogen indeholder i 33 afsnit regler for flådens sammenhold, daglige observationer og journalføring, udstyr som kort og astrolabier etc, proviantregnskab, disciplin og skibsråd m.m.

Willoughbyekspeditionen skulle gå nordøst om Asien og kom rundt Nordnorge, hvorefter BONA SPERANZA ADMIRALL og CONSIDENTIA kom bort fra Richard Chanccelor på EDWARD BONAUENTURE. De to skibe indefrøs ved Kolahalvøen eller øst for den i nærheden af Arkhangelsk og hele besætningen omkom. På eventyrlig vis blev Willoughbys journal returneret til England efter russiske fiskere næste forår fandt de frosne skibe og mennesker.

Kaptajn Richard Chancelor på EDWARD BONAUENTURE søgte ly i Norge i havnen ved Vardø og eftersøgte senere de forsvundne, men fandt dem ikke. I stedet anløb han Arkhangelsk og blev ført til Moskva til Ivan den Grusommes hof, hvor han med zaren fik aftalt en handelsforbindelse for engelske købmænd. Den var i kraft i flere hundrede år efter.
I næste afsnit omtales det akkreditiv, som ekspeditionen medførte fra kong Edward VI udstedt i 1553, der blev hans sidste. Han døde af tuberkulose 1553-07-06.

Se længere nede om den note, som de ihjelfrosne efterlod i et af skibene, og om den ed kaptajner og den ed, som de øvrige ekspeditionsdeltagere skulle tage før rejsen.
aktivitet 1553
anvendt i PN. 1589
trykt igen 1598
II
pp. 206-211
The copie of the letters missive, which the right noble Prince Edward the sixt sent to the Kings, Princes, and other Potentates, inhabiting the Northeast partes of the worlde, toward the mighty Empire of Cathay, at such time as Sir Hugh Willoughby knight, and Richard Chancelor, with their company, attempted their voyage thither in the yeere of Christ 1553. and the seventh and last yeere of his raigne

Latin efterfulgt af engelsk oversættelse.
Rekommendation om at lade Hugh Willoughby repræsentere England og give ham og senere efterfølgende handelsekspeditioner lov og ret til at handle med borgere i det land, som modtageren regerer over.
Det blev altså kun Richard Chancelor, der fik glæde af brevet. Se også foregående afsnit.
aktivitet 1553-1554
anvendt i PN 1589
trykt igen 1598
II
pp. 212-214
The true copie of a note found written in one of the two ships, to wit, the Speranza, which wintred in Lappia, where sir Hugh Willoughby and all his companie died, being frozen to death. Anno 1553.

Se ovenstående afsnit om rejsens instruks m.m.
aktivitet 1554
anvendt i PN 1589
trykt igen 1598
II
pp. 213-224
The Juramentum, or othe, ministred to the Captaine.
The othe ministred to the Maister of the ship, &c.


De to mønstringseder aflagt af hhv. kaptajnerne og de øvrige besætningsmedlemmer før rejsen via Nordøstpassagen til Kina.
De er uden titel efterfulgt af de journalføringer som Willoughby førte frem til sin død i eller efter januar 1554 på det sted, som de kaldte Arzina i Lapland.
aktivitet 1553
anvendt i PN 1589
trykt igen 1598
II
pp. 224-272
A) The booke of the great and mighty Emperor of Russia, and Duke of Moscovia, and of the dominions orders and commodities thereunto belonging: drawen by Richard Chancelour.

B) The Testimonie of M. Richard Eden in his Decades, concerning the Booke following.

C) The newe Navigation and discoverie of the kingdome of Moscovia, by the Northeast, in the yeere 1553: Enterprised by Sir Hugh Willoughbie knight, and perfourmed by Richard Chancelor Pilot maior of the voyage: Written in Latine by Clement Adams.

D) The copie of the Duke of Moscouie and Emperour of Russia his letters, sent to King Edward the sixt, by the hands of Richard Chancelour.


Teksterne A) til D) indeholder beskrivelser af Richard Chancelors observationer ved gennemrejsen af og opholdet i Rusland 1553-1554. Den sidste tekst er svaret fra den russiske hertug Ivan Vasilich = zar Ivan den Grusomme til kong Edward VI, som dog var død, da brevet nåede frem.
aktivitet 1553-1554
anvendt i PN 1589
trykt igen 1598
II
pp. 273-278
The coines, weights and measures used in Russia, written by John Hasse, in the yere, 1554.
Oplysninger om russiske mønter, vægt og mål.
aktivitet 1554
anvendt i PN 1589
trykt igen 1598
II
pp. 278-281
The letters of king Philip and Queene Marie to Ivan Vasilivich the Emperour of Russia written the first of April 1555 and in the second voyage.

Brev fra spanske kong Philip og Dronning Mary til russiske zar Ivan I som svar på Richard Chancelors besøg hos zaren og indeholder aftale om gensidig handelssamkvem for de to landes købmænd og søfarende. Der omtales også Chancelors anden rejse til Rusland, der skulle finde sted i 1555, og som næste afsnit handler om.
aktivitet 1555
anvendt i PN 1589
trykt igen 1598
II
pp. 281-322
A) Articles conceived and determined for the Commission of the Merchants of this company resiant in Russia, and at the Warhouse, for the second voyage, 1555. the first of May, as followeth.

B) The othe ministred to the servants of the fellowship.

C) The letter of M. George Killingworth the companies first Agent in Moscovie, touching their interteinement in their second voyage. Anno 1555. the 27. of November in Mosco.

D) A copie of the first Privileges graunted by the Emperour of Russia to the English Marchants in the yeere 1555.

E) The Charter of the Marchants of Russia, graunted upon the discoverie of the saide Countrey, by King Philip and Queene Marie.

F) Certaine instructions delivered in the third voyage, Anno 1556. for Russia to every Purser and the rest of the servants, taken for the voyage, which may serve as good and necessary directions, to all other like adventurers.


De seks tekster indeholder instruktioner, privilegier, traktrater, oktroyer og andre organisationsforhold for den russiske handel i dens første tre år og nævner hovedpersonerne som Richard Chancelor, Richard Gray og George Killingworth og sidstnævnte sendte brev tilbage med beretning om tiden indtil 1555-11-27 i Moskva: "Vi har det alle godt, takket være Gud, bortset fra kokken som faldt over bord fra båden og druknede".
For 1555-rejsen, der var en ren handelsrejse, deltog skibet EDWARD BONAVENTURA, som havde været med på den første ekspedition. Deltagerne blev også i instruksen pålagt at spørge efter vejen til Kina, men udforskningsrejsen fandt først sted 1556. Se herunder.
aktivitet 1555-1556
anvendt i PN 1589
trykt igen 1598
II
pp. 322-344
The Navigation and discoverie toward the river of Ob, made by Master Steven Burrough, Master of the Pinnesse called the Serchthrift, with divers things worth the noting, passed in the yere 1556.

I 1556 bestod ekspeditionen af de tre skibe EDWARD BONAVENTURA og PHILIP AND MARY samt pinnassen THE SERCHTHRIFT. Om bord på førstnævnte skib var Richard Chancelor, John Buckland og Stephen Burrough (= Borough). Burrough skiftede i Wardhouse (nuværende Vardø) til det mindste skib THE SERCHTHRIFT, 10 mands besætning, hvori han sejlede nord om Rusland mod øst og prøvede at nå til floden Obs udløb. Ekspeditionen kom så langt mod øst, at de passerede 70° N, men nåede ikke til Ob.

De to andre skibe skulle sejle til St. Nicholas, der lå i bunden af Hvidehavet, hvortil de to skibe, som overvintrede med Willoughby og hans besætninger, der alle døde, var bragt til efter at være blevet fundet ved Arzinafloden (måske nuværende Varzina). Slutningen på den oplysning har jeg ikke efterspurgt JM.
aktivitet 1555-1557
anvendt i PN 1589
trykt igen 1598
II
pp. 345-349
Certaine notes unperfectly written by Richard Johnson servant to Master Richard Chancelour, which was in the discoverie of Vaigatz and Nova Zembla, with Steven Burrowe in the Serchthrift 1556. and afterwarde among the Samoedes, whose devilish rites hee describeth.

Endnu en tekst om 1556-rejsen nord om Rusland så langt østover som Nova Zemlya. Skrevet af kaptajn Richard Chancelors tjener Richard Johnson og handler mest om religiøse skikke og ritualer blandt hedningene.
Teksten fandtes i arkivet hos The Muscovy Company og blev først trykt i 1598.
aktivitet 1556
trykt 1598
II
pp. 350-362
A discourse of the honourable receiving into England of the first Ambassador from the Emperor of Russia, in the yeere of Christ 1556. and in the third yeere of the raigne of Queene Marie, serving for the third voyage to Moscovie. Registred by Master John Incent Protonotarie.

Den russiske zars udsendinge kom til England første gang i 1556. De blev fragtet, ambassadøren og 16 russere, på skibet EDWARD BONAVENTURA tilhørende handelskompagniet. På et andet skib, BONA SPERANZA, kom 10 russere med mod England, og i flåden var der yderligere to skibe. BONA SPERANZA, PHILIP AND MARY samt CONFIDENTIA drev i storm ind på Norges kyst ved Drenton, hvor CONFIDENTIA forliste, mens BONA SPERANZA med 24 om bord overvintrede, men som der siden ikke er hørt nyt fra. Det tredje skib, PHILIP AND MARY, ankom til Themsen 1557-04-18, mens EDWARD BONAVENTURA forliste på Skotlands klipper ved ankomsten til Pettislego 1556-11-07. En del omkom, men ambassadøren og nogle af følget blev bjærget i land og ankom 1557-02-27 til London.
Ambassaden blev fornemt modtaget og venskabs- og handelstraktat blev afsluttet.
aktivitet 1556
anvendt i PN 1589
trykt igen 1598
II
pp. 363-412
A) The voyage of the foresaid M. Stephen Burrough, An. 1557. from Colmogro to Wardhouse, which was sent to seeke the Bona Esperanza, the Bona Confidentia, and the Philip and Mary, which were not heard of the yeere before.

B) Instructions given to the Masters and Mariners to be observed in and about this Fleete, passing this yeere 1577. toward the Bay of S. Nicolas in Russia, for this present Race to be made & returne of the same by Gods grace to the port of London, the place of their right discharge, as in the Articles ensuing is deduced.

C) A letter of the Company of the Marchants adventurers to Russia unto George Killingworth, Richard Gray, and Henry Lane their Agents there, to be delivered in Colmogro or els where: sent in the John Evangelist.

D) A Letter of Master Thomas Hawtrey to the worshipfull Master Henrie Lane Agent at Colmogro, written in Vologda the 31. of Januarie 1557.

E) A Letter of Master Richard Gray one of the first Agents of the Moscouie companie to Master Henrie Lane at Mosco, written in Colmogro the 19. of Februarie 1558.

F) A Letter of Thomas Alcocke to the worshipfull Richard Gray, and Henrie Lane Agents in Moscovia from Tirwill in Polonia, written in Tirwill the 26. of Aprill 1558.

G) A Letter of Master Anthonie Jenkinson upon his returne from Boghar to the worshipful Master Henrie Lane Agent for the Moscovie companie resident in Vologda, written in the Mosco the 18. of September, 1559

H) A Letter of the Moscovie companie to their Agents in Russia, Master Henrie Lane, Christopher Hudson, and Thomas Glouer sent in their seventh voyage to Saint Nicholas with three ships, the Swallowe, the Philip and Marie, and the Jesus the fifth of May, 1560.
I) Another letter to the foresaid parties. 1560

J) The maner of Justice by lots in Russia, written by Master Henrie Lane, and executed in a controversie betweene him and one Sheray Costromitskey in Mosco. 1560.


A) teksten berretter om Stephen Burroughs 1557 rejse for at søge efter de skibe, som man ikke havde hørt fra i et år.
B) Om samme års handelsrejse til havnen St. Nicholas i Hvidehavet.
C) Brev fra handelskompagniet til dets agenter i Rusland 1557.
D) Brev fra Thomas Hawtrey til agent Henrie Lane i Colmogro 1557.
E) Brev fa Richard Gray til samme som foregående 1558.
F) Brev fra Thomas Alcocke til samme som foregående, 1558.
G) Brev fra Anthonie Jenkinson til samme som foregående, 1559.
H) Brev fra handelskompagniet til dets agenter bragt med den syvende rejse til Rusland 1560.
I) Brev til foregående F) og G).
J) Beretning fra Henrie Lane om tvister i Rusland, 1560.
aktivitet 1557-1560
nogle trykt i PN 1589
trykt eller trykt igen 1598
II
pp. 413-484
A) The first voyage made by Master Anthonie Jenkinson, from the Citie of London toward the land of Russia, begun the twelfth of May, in the yeere 1557.

B) The voyage, wherein Osep Napea the Moscovite Ambassadour returned home into his countrey, with his entertainement at his arrivall, at Colmogro: and a large description of the maners of the Countrey.

C) The maners, usages, and ceremonies of the Russes.

D) The voyage of Master Anthony Jenkinson, made from the citie of Mosco in Russia, to the citie of Boghar in Bactria, in the yeere 1558: written by himselfe to the Merchants of London of the Moscovie companie. + Certaine notes gathered by Richard Johnson (which was at Boghar with M. Anthony Ienkinson) of the reports of Russes and other strangers, of the wayes of Russia to Cathaya, and of divers and strange people. + The instruction of another Tartarian merchant dwelling in the citie of Boghar, as he hath learned by other his countreymen which have bene there.


A) Beretning om Anthony Jenkinson fra London til Rusland med afgang 1557-05-12 som kaptajn på skibet PRIMEROSE sammen med skibene JOHN EVANGELIST, ANNE og TRINITIE. Med sig på PRIMEROSE havde Jenkinson den russiske ambassadør Osep Nepea Gregorivich. Undervejs anløb de Vardø og omtaler den danske konges borg på den ene ø.
B) Jenkinsons fortsatte beretning om opholdet i Rusland, den festlige ankomst og en del om russisk skik og brug.
C) Russisk skik og brug fortsat med afsnit om kejseren, religion, dåbshandling, ægteskab og begravelse.
D) Anthony Jenkinson fik med zarens tilladelse og rekommendationer lov til at rejse fra Moskva til Boghar eller Bokhara eller Baktra i Baktrien i Afghanistan. Han havde tre tjenere med sig. Beretningen indeholder bredder for en del af de passerede steder.
aktivitet 1557-1558
nogle trykt i PN 1589
trykt eller trykt igen 1598
II
pp. 481-484
A letter of Sigismond king of Polonia, written in the 39. yeere of his reigne to Elizabeth the Queenes most excellent Maiestie of England, &c.

Kongen er Sigismund II (regerede 1548-1572), der i brevet bemærker om handelen i Østersøen på Narva og om beslaglagt og frigivet gods og skibe.
aktivitet 1559
trykt 1. gang 1598Jørgen Marcussen
Opdateret d. 20.4.2017.
Link til kortbasens forside
Link til Hakluyts oversigtsside
Retur til hjemmesidens forside