Richard Hakluyt - geograf, udgiver og redaktør
Tekstoversigt for 3. bind af Practical Navigations, 1598-1600


Forkortelser
H = Richard Hakluyt preacher
H.S. = Hakluyt Society (foretrukne udtale [Hacklit] JM)
P.N. = Principall Navigations, 1589
S.P. = Samuel Purchas (foretrukne udtale [Purkas] JM)


Indledning

Denne tekst giver oplysninger om de enkelte tekster i Richard Hakluyts 3. bind af værket Practicacl Navigations i 1598-1600-udgaven som genudsendt af HS i 1903-1905. De enkelte bind er registreret i Museets biblioteksbase.

Tilsvarende oplysninger for de øvrige bind findes på oversigtsmenuen her.

En konkordans mellem 2. udgaven (1598-1600) og H.S.-udgaven (1903-1905) findes i Hakluyt Handbook, vol. I, pp. xxv-xxvi.

En oversigt med kildehenvisninger til H.s arbejdsgrundlag findes i H.S. udgivelse 2. serie, vol. 145 : D.B. Quinn (edt.), 1974 : Hakluyt Handbook, pp. 378-460.
 
De i Hakluyts Practical Navigations indsatte kort er registreret i kortbasen. De kan findes med strengen "HAK-X-" i fritekstsøgning (feltet Regnr HS) eller under menuens nederste speciallister.Practical Navigations of 1598-1600

Enkeltartikler eller tekstafdelinger i 3. bind i udgaven 1903-1905 fra Hakluyt Society
Made to the North and North-east quarters of the World

Bind
Side
Titel
Forklaringer
Anno
III
pp. 1-14
A) The Queenes Maiesties Letters to the Emperour of Russia, requesting licence, and safe conduct for M. Anthony Jenkinson to passe thorow his kingdome of Russia, into Persia, to the Great Sophie. 1561.

B) The Queenes Maiesties Letters to the Great Sophy of Persia, sent by M. Anthonie Jenkinson. 1561.

C) A remembrance given by us the Gouernours, Consuls, and Assistants of the company of Merchants trading into Russia, the eight day of May 1561, to our trustie friend Anthonie Jenkinson, at his departure towards Russia, and so to Persia, in this our eight journey.


A) Latin efterfulgt af engelsk. Dronning Elizabeths brev til den russiske zar om ret til at rejse gennem Rusland til Persien.
B) Latin efterfulgt af engelsk. Dronning Elizabeths brev til den persiske shah. Titlen "Sophy" var i 1500-tallet gængs engelsk for en shah. Shahen Tahmasp I regerede 1524 til 1576. Han var født i 1514, blev gift ni gange, og efterfulgte sin far, Ismail I, på tronen og blev selv efterfulgt af sin søn, Ismail II.
C) Er instruksen fra Handelskompagniet til rejsens leder, Anthony Jenkinson, på den 8. rejse, der indledtes 1561-05-08.
I instruksen fik Jenkinson besked på, at lykkedes det ikke at komme til Persien og få solgt sine varer, så skulle han søge at sælge dem i Rusland den næste sommer (1562) og derefter sætte nogle af sine folk til at lede efter en passage forbi Nova Zemla og længere østover i håbet om en rute norden om Rusland til Østen.
Resultatet af hans rejse ses i næste afsnit, der er hans beretning fra 1561 til september 1564.
Aktivitet 1561.
Anvendt i P.N. 1589.
Trykt igen 1598.
III
pp. 15-40
A) A compendious and briefe declaration of the journey of M. Anth. Jenkinson, from the famous citie of London into the land of Persia, passing in this same journey thorow Russia, Moscovia, and Mare Caspium, aliâs Hircanum, sent and imployed therein by the right worshipfull Societie of the Merchants Adventurers, for discoverie of Lands, Islands, &c. Being begun the foureteenth day of May, Anno 1561, and in the third yere of the reigne of the Queenes Maiestie that now is: this present declaration being directed and written to the foresayd Societie.

B) A copie of the priviledges given by Obdolowcan King of Hircania, to the company of English merchants Adventurers for Russia, Persia, and Mare Caspium, with all the lands and countreys adjoyning to the same, obtained by M. Anthonie Jenkinson at his being there about the affaires of the said company, April 14. Anno 1563.


Anthony Jenkinson rapport for perioden fra 1561-05-08 til 1564-09-28 om sin rejse til Rusland og videre sejlende over Det Kaspiske Hav til Persien, hvortil han ankom 1562-11-02 hos shahen. Shahen spurgte ham under audiensen, om han ville returnere via Peresergulfen, Hormuzstrædet og med portugisiske skibe hjem, eller via Rusland. Jenkinson ville dog gerne hjem via Rusland, idet portugiserne ikke så med blide øjne på personer, der ledte efter en anden vej til Ostindien.

Beretningen slutter med afrejse fra Persien 1562-03-20, og Jenkinson krydsede Det Kaspiske Hav 1563-05-30 og nåede via Rusland på tilbagevejen hjem til London 1564-09-28.
Mare Hircanum er gammelt navn for Det Kaspiske Hav (eng. Hyrcanian Sea).
Beretningen er efterfulgt af et rekommendationsbrev fra kongen af Hircania (ved Det Kaspiske Hav) til handelsdelegationen 1563-04-14.
Aktivitet 1561-1564.
Trykt i P.N. 1589.
Trykt igen 1598.
III
pp. 40-72
A) The second voiage into Persia made by Tho. Alcock, who was slaine there, and by George Wrenne, & Ric. Cheinie servants to the worshipfull compaine of Moscovie merchants in Anno 1563. written by the said Richard Cheinie.

B) The thirde voyage into Persia, begun in the yeere 1565. by Richard Johnson, Alexander Kitchin, and Arthur Edwards.
A letter of Arthur Edwards to M. Thomas Nicols, Secretarie to the worshipful company trading into Russia and other the North parts, concerning the preparation of their voyage into Persia.

C) Another letter of the said M. Arthur Edwards, written the 26. of April 1566. in Shamaki in Media, to the right worshipful Sir Thomas Lodge Knight and Alderman: and in his absence to M. Thomas Nicols, Secretarie to the right worshipfull companie trading into Russia, Persia, and other the North and East partes, touching the successe of Richard Johnson in the third voiage into Persia.

D) A letter of M. Arthur Edwards, written the 8. of August 1566. from the towne of Shamaki in Media, to the right worshipfull the Governours, Consuls, Assistants, and generalitie of the companie of Russia, &c. Shewing his accesse unto the Emperour of Persia, his conference with him, his obtaining of a priviledge, with divers other good observations.

E) Another letter of Arthur Edwards written in Astracan the 16. of June, 1567. at his returne in his first voiage out of Persia, to the right worshipfull Companie trading into Russia, Persia, and other the North and Northeast partes.


Alle teksterne vedrører Moskovitkompagniets rejser til Rusland og Persien mellem 1563 og 1567. Der er tale om breve fra diverse agenter: Richard Cheyney og Arthur Edwards (flere breve). Stormvejr og nær forlis på Det Kaspiske Hav 1565-10-23.

Lister over varetyper for eksport fra Persien til England og vice versa. Engelsk klæde farvet "scarlet" er efterspurgt i Persien. Distancetabel for afstande mellem russiske og persiske destinationer.
Aktivitet 1563.
Trykt i P.N. 1589.
Trykt igen 1598.
III
pp. 73-83
The way discovered by water by us Thomas Southam & John Sparke, from the towne of Colmogro, by the Westerne bottome of the Baie of S. Nicholas, unto the citie of Novogrod in Russia, containing many particulars of the way, and distance of miles, as hereafter foloweth. Anno 1566.

Beskrivelse af en rute fra Arkhangelsk ud i Hvidehavet mod NW rundt halvøen for at komme til Belomorsk ved indløbet af floden Owna, der er udløbet fra Onegasøen. Videre gennem floden Svir til Ladogasøen og efter en kort afstand på sydbredden mod syd ad floden Volkhov til Novgorod.

Rejsens første del var i en russisk bark eller lodia, der var et etmastet fartøj på ca. 25 tons med 7 mands besætning. Senere over land og med mindre både. Undervejs rastede de flere gange i klostre, et enkelt omtales med 200 munke.
Aktivitet 1566.
Trykt i P.N. 1589.
Trykt igen 1598.
III
pp. 83-91
An Act for the corporation of Merchants adventurers for the discovering of new trades, made in the eight yeere of Queene Elizabeth. Anno 1566.

En oktroj for handel med Rusland og de øvrige omkringliggende lande med eneret for det engelske Moskovithandelskompagni.
Aktivitet 1566.
Trykt i P.N. 1589.
Trykt igen 1598.
III
pp. 92-97
A) A very briefe remembrance of a voyage made by M. Anthony Jenkinson, from London to Moscovia, sent from the Queenes Maiestie to the Emperour, in the yeere 1566.

B) The Priviledges graunted by the Emperour of Russia to the English merchants of that company: obteined the 22. of September, Anno 1567. by M. Anthony Jenkinson.


Tekst A) er en kort beretning om Anthony Jenkinsons rejse 1566 med skibet HARRY af London til Hvidehavet og derfra til Moskva for høflighedsvisit hos zarens hof 1566-08-23.
Tekst B) er zarens privilegiebrev af 1567-09-22 til de engelske købmænd, der er navngivet i dokumentet som Anthony Jenkinson, William Rowly, Thomas Hawtry, Thomas Sowtham og translatøren Rafe Rutter.
Aktivitet 1567
Trykt i P.N. 1589.
Trykt igen 1598.
III
pp. 98-100
A letter of M. Henrie Lane to M. Richard Hakluit, concerning the first ambassage to our most gracious Queene Elizabeth from the Russian Emperour anno 1567, and other notable matters incident to those places and times.

Latinsk tekst, der, efter førsteudgaven af P.N. udkom i 1589, blev sendt til H. for at afklare nogle detaljer om rejser til Rusland i 1567-1568 og til Polen i 1563-1579.
Aktivitet 1568
Trykt 1598.
III
pp. 101-124
A) A Letter of the most excellent Majestie of Queene Elizabeth, sent by Stephen Twerdico and Pheodata Pogorella, messengers of the Emperour of Russia, unto their Master the ninth of May 1568.

B) The Ambassage of the right worshipfull Master Thomas Randolfe, Esquire, to the Emperour of Russia, in the yeere 1568, briefly written by himselfe.

C) A copie of the priviledges granted by the right high and mightie Prince, the Emperour of Russia, &c. unto the right worshipfull fellowship of English merchants, for the discoverie of new trades: and hither sent by Thomas Randolfe esquire, her Maiesties Ambassadour to the sayd Emperour, and by Andrew Savin his Ambassadour in the yere of our Lord God 1569.
Other speciall grants by his Maiesties private letters at the sute of M. Randolfe Ambassadour.

D) A Commission given by us Thomas Randolfe Ambassadour for the Queenes Maiestie in Russia, and Thomas Bannister, &c. unto James Bassendine, James Woodcocke and Richard Browne, the which Bassendine, Woodcocke, and Browne we appoint joyntly together, and aiders, the one of them to the other, in a voyage of discovery to be made (by the grace of God) by them, for searching of the sea, and border of the coast, from the river Pechora, to the Eastwards, as hereafter followeth Anno 1588. The first of August.


Tekst A) er et latinsk brev uden oversættelse.
Tekst B) er beretningen om ambassaden sendt 1568-1569 fra Elizabeth I til zaren Ivan den Grusomme og ledet af Thomas Randolfe (1523-1590). Rejsen indledtes 1568-06-22 på orlogsskibet HARRY, der afsejlede fra Harwich, nord om Norge og til St. Nicholas. På rejsen deltog Thomas Bannister og Geoffrey Ducket, der skulle rejse videre til Persien (se herom under pp. 136-).

I Moskva havde zaren en bestemt bygning udstyret til at være bolig for besøgende ambassadører.
Efter at have opnået de ønskede privilegier fra zaren begyndte hjemrejsen i slutningen af juli 1569 og hjemkomsten til London i var september.
Tekst C) er en afskrift af privilegierne tildelt engelske handelsfolk. Disse blev overbragt af den russiske ambassadør Andrew Savin, der kom til London med Thomas Randolfe.
Tekst D) er den tilladelse, som zaren gav til de nævnte englændere til at foretage en opdagelsesrejse norden om Rusland mod øst for at finde en nordøstpassage til Østen. Årstallet i H.s tekst er forkert og gentaget uændret i H.S.-udgaven. Koncessionen er dateret 1568-08-01.
Aktivitet 1568-1569
Trykt i P.N. 1589.
genoptrykt 1598.
III
pp. 124-135
Certaine letters in verse, written by Master George Turbervile out of Moscovia, which went as Secretarie thither with Master Tho. Randolph, her Maiesties Ambassadour to the Emperour 1568, to certeine friends of his in London, describing the maners of the Countrey and people.

Turistguide skrevet af deltager i 1568-1569-ambassaden til dennes venner i England.
Aktivitet 1568-1569.
Trykt i P.N. 1589.
genoptrykt 1598.
III
pp. 136-166
A) The fourth voyage into Persia, made by M. Arthur Edwards Agent, Iohn Sparke, Laurence Chapman, Christopher Faucet, and Richard Pingle, in the yeere 1568. declared in this letter written from Casbin in Persia by the foresaide Laurence Chapman to a worshipfull merchant of the companie of Russia in London. Anno Domini 1569. Aprill 28.

B) Notes concerning this fourth voyage into Persia, begun in the moneth of July 1568. gathered by M. Richard Willes from the mouth of Master Arthur Edwards, which was Agent in the same.

C) The fift voiage into Persia made by M. Thomas Banister, and master Geofrey Ducket, Agents for the Moscovie companie, begun from England in the yeere 1568. and continuing to the yeere 1574. following. Written by P.I. from the mouth of M. Lionel Plumtree.

D) Further observations concerning the state of Persia, taken in the foresayd fift voyage into those partes, and written by M. Geffrey Ducket, one of the Agents emploied in the same.


Alle fire tekster om den fjerde og femte rejse til Persien og med senere noter fra 1568 til 1574.
Aktivitet 1568-1574
Trykt 1589.
Trykt her 1598.
III
pp. 167-196
A) The copy of a letter sent to the Emperour of Moscovie, by Christopher Hodsdon and William Burrough, Anno 1570.

B) A letter of Richard Uscombe to M. Henrie Lane, touching the burning of the Citie of Mosco by the Crimme Tartar: written in Rose Island the 5. day of August, 1571

C) A note of the proceeding of M. Anthonie Jenkinson, Ambassadour from the Queenes most excellent Maiestie, to the Emperour of Russia, from the time of his arrivall there, being the 26. of Iuly 1571. untill his departure from thence the 23. of July 1572.

D) The names of such countries as I Anthony Jenkinson have travelled unto, from the second of October 1546, at which time I made my first voyage out of England, untill the yeere of our Lord 1572, when I returned last out of Russia.


Tekst A) er Hodsdons brev til zaren om sin rejse til Narva med 3 skibe, som skulle handle varer. På grund af danske sørøvere, fribyttere, så sendte han bud efter forstærkning, og fik 13 veludrustede skibe. Med denne flåde angrb de en sørøverflåde på 5 skibe, hvoraf 1 undslap. De tog fanger og spurgte zaren om lov til at beholde en mand, der tidligere havde holdt hånden over tilfangentagne englændere.
Tekst B) er beretningen om Tatarerne afbrænding af byen Moskva i 1571-05-24.
Tekst C) er beretningen om Anthony Jenkinsons 1571-1572-rejse til Rusland. Om pesten som herskede i 1571 og forhindrede rejsen til zaren og zarens krig hen over 1571. I 1572 forår blev ruterne åbnet efter pesten, og Jenkinson afklarede sagerne med zaren. Der havde i Jenkinsons fravær været en anden ambassadør sendt ud af dronning Elizabeth, nemlig Thomas Randolphe.

Tekst D) er opremsning af de af Jenkinsons besøgte steder.
Aktivitet 1570-1572.
Trykt 1589.
Trykt her 1598.
III
pp. 197-212
A letter of James Alday to the Worshipfull M. Michael Lock, Agent in London for the Moscovie company, touching a trade to be established in Lappia, written 1575.

A dedicatorie Epistle unto the Queenes most excellent Majestie, written by Master William Burrough late Comptroller of her Highnesse navie, and annexed unto his exact and notable mappe of Russia, briefly containing (amongst other matters) his great travailes, observations, and experiments both by sea and land, especially in those Northeastern parts.


Teksterne handler om åbningen af et marked i Lapland i området mellem Norges østligste fæstning i Vardø, der regnes for Danmark-Norges østgrænse, og debat om den russiske zar nu virkelig har overherredømme over Lapland og Kolahalvøen, eller købmændene kan handle uden privilegier.
Den sidste tekst peger på William Burroughs kort over Rusland, der nu er mistet, men hans kort over området med Kola og Hvidehavet er indsat i bogen efter side 224 og registreret i kortbasen med Lbnr. 9012.
Aktivitet 1575.
Trykt først 1598.
III
pp. 212-251
A) The Queenes Majesties letters to Shaugh Thamas the great Sophi of Persia, sent by Arthur Edwards, William Turnbull, Matthew Tailbois, and Peter Gerard appointed Agents for the Moscovie companie, in their sixt voyage to Persia, begun in the yeere 1579.

B) Advertisements and reports of the 6. voyage into the parts of Persia and Media, for the companie of English merchants for the discoverie of new trades, in the yeeres 1579. 1580. and 1581. gathered out of sundrie letters written by Christopher Burrough, servant to the saide companie, and sent to his uncle Master William Burrough.

C) Observations of the latitudes and meridian altitudes of divers places in Russia, from the North to the South: Anno 1581.

D) Certaine directions given by M. Richard Hackluit of the Middle Temple, to M. Morgan Hubblethorne, Dier, sent into Persia, 1579.


Tekst A) er dronning Elizabeths brev til shahen af Persien for aflevering på den 6. rejse til landet via Rusland indledt i 1579.
Tekst B) er beretningen samlet efter rejsen, der strakte sig over 1579 til 1581 og sendt af William Burroughs nevø Christopher til onklen. Ekspeditionens skib ELIZABETH returnerede til London 1581-09-25 og ankrede op på Themsen ud for Wapping.
Tekst C) er ekspeditionens observationer af meridianhøjderne og de afledte geografiske bredder fra Arkhangelsk på 64.30 N. til Astrakhan på 46.09 N.
Tekst D) er en af de få tekster, som er forfattet af Hakluyts onkel af samme navn Richard Hakluyt of the Middle Temple. Den giver oplysninger om produkter af interesse for købmændene, der er under vejs til Persien i 1579. Bl.a. opfordrer han ekspeditionen til at få fat i en god håndværker, der kan lave ægte tæpper, da en sådan i England ville kunne oparbejde en god industri med brug af landets egen uld.
Aktivitet 1579-1581.
Trykt 1589.
Trykt igen 1598.
III
pp. 251-303
A) Commission given by sir Rowland Hayward knight, and George Barne, Aldermen and governours of the company of English Merchants, for discovery of new trades, unto Arthur Pet, and Charles Jackman, for a voyage by them to be made, for discovery of Cathay, 1580. in forme following.

B) Instructions and notes very necessary and needfull to be observed in the purposed voyage for discovery of Cathay Eastwards, by Arthur Pet, and Charles Jackman: given by M. William Burrough. 1580.

C) Certaine briefe advises given by Master Dee, to Arthur Pet, and Charles Jackman, to bee observed in their Northeasterne discoverie, Anno 1580.

D) Notes in writing, besides more privie by mouth, that were given by M. Richard Hakluyt of Eiton in the Countie of Hereford, Esquire, Anno 1580: to M. Arthur Pet, and to M. Charles Jackman, sent by the Merchants of the Moscovie companie for the discovery of the Northeast straight, not altogether unfit for some other enterprises of discovery, hereafter to be taken in hand.

E) A letter of Gerardus Mercator, written to M. Richard Hakluyt of Oxford, touching the intended discoverie of the Northeast passage, An. 1580.

F) The discoverie made by M. Arthur Pet, and M. Charles Jackman, of the Northeast parts, beyond the Island of Vaigatz, with two Barkes: the one called the George, the other the William, in the yeere 1580. Written by Hugh Smith.


Disse teksters emne er en ekspedition nord om Rusland mod øst for igen at forsøge at finde en vej til Kina.
Tekst A) er en kontrakt udstedt af The Company of English Merchants til Arthur Pet og Charles Jackman for at søge mod øst og finde handelsmuligheder for kompagniet.
Arthur Pet er kaptajn på skibet GEORGE af London, 40 tons drægtighed, 9 mand og 1 dreng, og Charles Jackman er kaptajn på skibet WILLIAM af London, 20 tons drægtighed, 5 mand og 1 dreng. De skal sammen sejle sønden om Nova Zemlya og videre mod øst. Afrejsen skete 1580-05-30 fra Harwich.
I tekst B) afgiver William Burrough sine informationer om ruten og ordrer om navigationen. Brug loddet i lægt vand er en af ordrerne og tilpas sejlføringen efter vinden et andet.
I tekst C) afgiver kaptajn Dee sine råd til de to ekspeditionskaptajner.
I tekst D) er det fætter Richard Hakluyt, der giver råd om, hvilke varer der skal medtages. Heri nævnes både strikkede nathuer, parfumerede handsker og kort over England og London i stor målestok, så de lokale i Sibirien kan få en forståelse for, hvilket land de kommer fra.

Tekst E) er et brav fra Gerhard Mercator til Hakluyt på latin. Den engelske oversættelse er trykt efterfølgende og fortæller, at Hakluyts brev til Mercator først blev modtaget 19. juni og hans svar afgik 28. juli og nåede altså ikke ekspeditionen, før dens afsejling. Brevet indeholder oplysninger om de kendte detaljer af farvandet og landet øst for Nova Zemlya.

Endelig er tekst F) beretningen om rejsens forløb. Efter afsejling afgik de fra Vardø 1. juli og 14. juli så de Nova Zemlya og fra den 18. til 22. lå de stadig på vestsiden af Vaigatz, der er øen syd for Nova Zemlya. Den 23. juli var de kommet øst for øen og fandt en god ankerplads. Skibene var nu de næste mange dage bundet i isen og gjorde ingen fremdriftog det besluttedes at returnere mod vest. Den 22. august så besætningen på GEORGE for sidste gang WILLIAM om læ, men det blev tåget, og de så ikke skibet igen.
Den 31. august passerede de Nordkap på vej hjemad, 12. september passerede de Lofoten, men først 26. november nåede skibet Themsen.

Skibet WILLIAM kom til Norge og gjorde vinterleje der til februar 1581, hvor de sejlede mod Island i kompagni med et skib udsendt af den danske konge. Og siden deres afrejse har man intet hørt til skibet.
Aktivitet 1580-1581.
Trykt 1589.
Trykt igen 1598.
III
pp. 303-330
A) Instructions made by the company of English merchants for discovery of new trades, unto Richard Gibs, William Biggat, John Backhouse, William Freeman, John Haly, and James Woodcock &c. masters of the 9 ships, and one barke that we had freighted for a voiage with them to be made (by the grace of God) from hence to S. Nicholas in Russia, and backe againe: which ships being now in the river of Thames are presently ready to depart upon the said voyage, with the next apt winds that may serve herunto: and with this Fleet afterwards was joined M. Christopher Carlile with the TYGER. The 1 of Iune 1582.

B) The opinion of Master William Burrough sent to a friend, requiring his judgement for the fittest time of the departure of our ships towards S. Nicholas in Russia.

C) A copie of the Commission given to Sir Jerome Bowes, authorizing him her Maiesties Ambassadour unto the Emperour of Russia, Anno 1583.

D) A Letter sent from her Highnesse to the sayd great Duke of Russia, by sir Hierome Bowes aforesayd, her Maiesties Ambassadour.

E) A briefe discourse of the voyage of Sir Jerome Bowes knight, her Maiesties ambassadour to Ivan Vasilivich the Emperour of Muscovia, in the yeere 1583.


Alle teksterne berører handelskompagniets udsendte rejser i 1582 og 1583 til Rusland. Rejsen i 1582 bestod af 10 skibe, hvortil i sidste øjeblik endnu et kom til, the TYGER. Kaptajn W. Burrough forespurgte først en ven om bedste tidspunkt til at indlede sejladsen nord om Norge.

For rejsen i 1583 er der (først latin og dernæst engelsk oversættelse) dronning Elizabeths akkreditiv for ambassadør Jerome Bowes. Det efterfølges af et brev med forskellige ønsker fra dronningen til zaren (også på begge sprog).
Det blev så de sidste korrespondancer mellem Elizabeth og Ivan, der døde 1584-03-18.

En af besværelserne fremført af ambassadøren er hollændernes begyndende handel med Rusland, som Londonkompagniet finder urimeligt.
Aktivitet 1582-1583.
Trykt 1. gang 1589.
Trykt igen 1598.
III
pp. 330-336
A letter of M. Henrie Lane to the worshipfull M. William Sanderson, conteining a briefe discourse of that which passed in the Northeast discovery for the space of three and thirtie yeeres.

Gennemgang af de udforskninger og privilegier, som Moskovitkompagniet havde opnået i de seneste 33 år. Først og fremmest opdagelsen i 1553 af Hvidehavet i området, hvor nutidens Arkhangelsk ligger tæt på, hvor der da lå St. Nicholashavnen, hvorfra ekspeditionerne ind i Rusland til Moskva og videre helt til Persien foregik.

Og om de to skibe, der i Lapland frøs inde 1553 og blev fundet næste forår med alle 70 personer frosset ihjel. De øvrige skibbrud som tidligere omtalt refereres her igen for 1555-1556.

I 1558 omtales ekspeditionen over land for at finde en vej til Kina og i 1560 også trafikken på Estland - Letland ved Narva.
Aktivitet 1583.
Trykt 1. gang 1589.
Trykt igen 1598.
III
pp. 336-405
A) The most solemne, and magnificent coronation of Pheodor Ivanowich, Emperour of Russia &c. the tenth of June, in the yeere 1584. seene and observed by Master Jerom Horsey gentleman, and servant to her Majesty, a man of great travell, and long experience in those parts: wherwith is also joyned the course of his journey over land from Mosco to Emden.

B) Pheodor Ivanowich the new Emperors gracious letter of privilege to the English Merchants word for word; obtained by M Jerome Horsey. 1586.

C) The Ambassage of M. Giles Fletcher, Doctor of the Civil Law, sent from her Majestie to Theodor the Emperor of Russia, Anno 1588.

The description of the countrey of Russia, with the bredth, length, and names of the Shires.


Disse tekster er en geografimanual indledt med referat af kroningen af den nye zar Feodor I i 1584 og dernæst med både forsvarsvæsen, sociologiske og folkelige oplysninger.

Den sidste lange tekst om Ruslands geografi stammer fra Giles Fletchers bog Of the Russe common wealth, udgivet 1591, og som H. har fået lov at bruge passende stykker fra.
Aktivitet 1584-1591
Trykt 1589 borset fra sidste tekst
Trykt 1598.
III
pp. 405-419
A) The description of the regions, people, and rivers, lying North and East from Moscovia: as the way from Moscovia to the river Petzora, and the Province Jugaria or Juhra, and from thence to the river Obi. Likewise the description of other countreys and regions, even unto the Empire of the great Can of Cathay, taken out of Sigismundus ab Herberstein.

B) A speciall note gathered by the excellent Venetian Cosmographer M. John Baptista Ramusius out of the Arabian Geographie of Abilfada Ismael, concerning the trending of the Ocean sea from China Northward, along the coast of Tartarie and other unknowen lands, and then running Westwards upon the Northerne coasts of Russia, and so farther to the Northwest.


Geografimanual for landområderne nord og øst for Moskva. Teksten er delvis taget fra Sigismund von Herbertsteins bog Rerum Muscouitarum commentarii trykt i basel 1571 og oversat af H.

Den anden tekst om Nordøstpassagen beskrevet set fra Kinas side stammer fra venetianeren Johan Baptista Ramusius. Denne tekst blev også brugt i P.N. fra 1589.
Aktivitet 1571.
Trykt 1598.
III
pp. 419-449
A) The Lord Boris Pheodorowich his letter to the Right Honorable William Burghley Lord high Treasurer of England, &c.

B) The Queenes Maiesties letter to Theodore Ivanouich Emperour of Russia, 1591.

C) The Queenes Maiesties letters to the Lord Boris Pheodorowich.

D) To the right honourable my very good Lord, the Lord Boris Pheodorowich, Master of the horses to the great and mighty Emperour of Russia, his Highnesse Lieutenant of Cazan and Astracan, William Cecill Lord Burgh|ley, Knight of the noble Order of the Garter, and Lord high Treasurer of England, sendeth greeting.

E) A Letter from the Emperour of Russia, Theodore Ivanouich to the Queenes Maiestie.

F) To the Queenes most excellent Maiestie from the Lord Boris Pheodorouich Godonova.

G) A letter from the Lord Boris Pheodorowich to the right honourable Lord William Burghley, Lord high Treasurer of England.

H) A most gracious Letter given to the English Merchants Sir John Hart and his company, by Theodore Ivanowich, the King, Lord, and great duke of all Russia, the onely upholder thereof.

I) The contents of M. Garlands Commission unto Thomas Simkinson for the bringing of M. John Dee to the Emperour of Russia his Court.

J) A letter to the right worshipfull M. John Dee Esquire, conteyning the summe and effect of M. Edward Garland his message, delivered to Master Dee himselfe, (Letterwise) for a more perfect memoriall thereof. Anno 1586.

K) A branch of a letter from M. John Merick, Agent unto the Moscovie company in Russia, closed up in the Mosco the 14. of March, Anno 1597. touching the death of Pheodor Ivanowich late Emperour of all Russia, &c.


Diverse breve om købmændenes forhold til Rusland, klager og uoverensstemmelser. Dronning Elizabeths breve til zaren og v.v., brev mellem William Cecil, Lord Burghley, til Boris Feodor og v.v. Privilegiebreve etc.
Aktivitet 1586-1596.
Trykt delvis 1589.
Trykt 1598.
III
pp. 450-462
A) A learned Epistle written 1581. unto the famous Cosmographer M. Gerardus Mercator concerning the river Pechora, Naramsay, Cara reca, the mighty river of Ob, the place of Yaks Olgush in Siberia, the great river Ardoh, the lake of Kittay called of the borderers Paraha, the Countrey of Carrah Colmak, giving good light to the discovery of the Northeast passage to Cathay, China and the Malucaes.

B) A testimonie of the Northeasterne Discoverie made by the English, and of the profite that may arise by pursuing the same: taken out of the second volume of Navigations and Voyages, fol. 17. of the notable Cosmographer, M. John Baptista Ramusius, Secretarie to the State of Venice: Written in Italian in the yeere, 1557.

C) The testimonie of Gerardus Mercator in his last large Mappe of Europe, touching the notable discoueries of the English, made of Moscovie by the Northeast.

D) Another testimonie of Joannes Metellus Sequanus concerning the same Navigation and Discoverie in his Preface prefixed before Osorius de rebus gestis Emanuelis Regis Portugalliae, written about the yeere, 1574.


John Balaks brev (latin og engelsk oversættelse) til Mercator beskriver, hvorledes man for udforskningen af en nordøstpassage har igangsat byggeriet af to skibe ved svenske skibbygmestre ved floden Dvina. Oplysningerne i brevet stammer i øvrigt fra en tidligere fange holdt af stammer i Sibirien. Videre i brevet er oplysninger om andre vidnesbyrd om sibiriske forhold.

Ramusius' tekst er fra hans navigations- og rejseværk fra 1557, hvori der stadig er tvivl om, hvorvidt der ern gennemsejlingmulighed til Kina nord om Rusland.
Aktivitet 1557.
Tryk i P.N. 1589.
Trykt igen 1598.
III
pp. 463-485
APPENDIX - The Ambassage of Sir Hierome Bowes to the Emperour of Moscovie, 1583.

Bind 3, sidste del er et optryk fra P.N. første udgave 1589. Aktiviteten fandt sted 1583-1584. Teksten er formateret som en dagbog over begivenhederne i Rusland. Bl.a. er zaren utilfreds med kvaliteten af de engelske købmænds varer, og englænderne er utilfredse med, at franske købmænd har fået landingstilladelse i St, Nicholas.
Aktivitet 1583-1584.
Trykt 1589.
Trykt igen 1598.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 20.4.2017.
Link til kortbasens forside
Link til Hakluyts oversigtsside
Retur til hjemmesidens forside