Richard Hakluyt - geograf, udgiver og redaktør
Tekstoversigt for 5. bind af Practical Navigations, år 1522-1591


Forkortelser
H = Richard Hakluyt preacher
H.S. = Hakluyt Society (foretrukne udtale [Hacklit] JM)
ms. = manuskript
P.N. = Principall Navigations, 1589
S.P. = Samuel Purchas (foretrukne udtale [Purkas] JM)


Indledning

Denne tekst giver oplysninger om de enkelte tekster i Richard Hakluyts 5. bind af værket Practicacl Navigations i 1598-1600-udgaven som genudsendt af HS i 1903-1905. De enkelte bind er registreret i Museets biblioteksbase.

Tilsvarende oplysninger for de øvrige bind findes på oversigtsmenuen her.

En konkordans mellem 2. udgaven (1598-1600) og H.S.-udgaven (1903-1905) findes i Hakluyt Handbook, vol. I, pp. xxv-xxvi.

En oversigt med kildehenvisninger til H.s arbejdsgrundlag findes i H.S. udgivelse 2. serie, vol. 145 : D.B. Quinn (edt.), 1974 : Hakluyt Handbook, pp. 378-460.
 
De i Hakluyts Practical Navigations indsatte kort er registreret i kortbasen. De kan findes med strengen "HAK-X-" i fritekstsøgning (feltet Regnr HS) eller under menuens nederste speciallister.Practical Navigations of 1598-1600

Enkeltartikler eller tekstafdelinger i 5. bind i udgaven 1903-1905 fra Hakluyt Society
Made to the South and South-east quarters of the World

Bind
Side
Titel
Forklaringer
Anno
V
pp. 1-60
A briefe relation of the siege and taking of the Citie of Rhodes, by Sultan Soliman the great Turke, translated out of French into English at the motion of the Reverend Lord Thomas Dockwray, great Prior of the order of Jerusalem in England, in the yeere, 1524.

Belejringen af Rhodos og tyrkernes besejring og uddrivelse af Johanitterne fra deres ø 1522, hvor ridderne havde haft territorium og hovedkvarter fra begyndelsen af 1300-tallet, efter de havde mistet kontrollen over Acre på fastlandet.
Beretningen indeholder hyldest til nogle engelske riddernes aktioner mod tyrkiske sørøvere.

Teksten er en oversættelse fra fransk original skrevet af Thomas Dockwray (1458-1527), der var ordenens stormester, i 1524, men hvorledes Hakluyt fik teksten vides ikke præcist.
Aktivitet 1522.
Manus 1524.
Trykt 1599.
V
pp. 61-62
An ambassage from Don Ferdinando, brother to the emperor Charles the 5. unto king Henry the 8. in the yere 1527. desiring his aide against Solyman the great Turke. Holinshed. pag. 894.

Ambassade fra kejser Karl V til Henrik VIII ankom 1527-03-14 til Greenwich, hvor de talte for kongen og hans mænd om de store skader, som tyrkerne havde gjort ved deres erobringer i Det Hellige Land med videre. Kongens svar blev fortalt af Thomas Moore, der påpegede, at ufred og uenighed mellem kontinentets kristne lande var årsagen til tyrkernes fremgang, og Henrik VIII ville derfor først sætte kræfterne ind på at skabe fred i Europa, hvorefter han var villig til med penge og mænd at bekæmpe tyrkerne.
Ambassaden forlod således med uforrettet sag igen England 1527-05-03.
Teksten tog H. fra Holinsheds Chronicles fra 1587.
Aktivitet 1527.
Trykt 1599.
V
pp. 62-66
The antiquitie of the trade with English ships into the Levant.

A letter of the king of England Henry the eight, to John king of Portugale, for a Portingale ship with the goods of John Gresham and Wil. Locke with others, unladen in Portugale from Chio.


Kort tekst beretter om sejladsen fra England på Sicilien, Candia (Kreta), Chios og Cypern i årene 1511 til 1534 med navngivne skibe: CHRISTOPHER CAMPION, MARY GEORGE, MARY GRACE, TRINITIE FITZWILLAMS, MATHEW med flere. Det skriver Hakluyt og tilføjer, at han vedlægger kopi af det brev, som Henrik VIII sendte til Kong João III i Portugal om krænkelser mod den frie skibsfart ved opbringelse af engelske handelsskibe og konfiskation af deres ladninger.
Første tekst har H. sammenskrevet fra forskellige kilder. Brevet blev trykt i P.N. i 1589 og genbrugt her.
Aktivitet 1511-1534.
Trykt 1589 (brev).
Trykt begge 1599.
V
pp. 67-69
A voyage made with the shippes called the Holy Crosse, and the Mathew Gonson, to the Iles of Candia and Chio, about the yeere 1534, according to a relation made to Master Richard Hackluit, by John Williamson, Cooper and citizen of London, who lived in the yere 1592, and went as cooper in the Mathew Gonson the next voyage after.

Another voyage to the Iles of Candia and Chio made by the shippe the Mathew Gonson, about the yeere 1535, according to the relation of John Williamson, then Cooper in the same ship, made to M. Richard Hackluit in the yeere 1592.


Beretning om de to ovennævnte rejser til Levanten. Det sidstnævnte skib, MATHEW GONSON var på 300 tons drægtighed. H. trykte begge beretninger i P.N. fra 1589 fra manuskripter.
Aktivitet i 1534 og 1535.
Trykt 1589.
Genoptrykt 1599.
V
pp. 69-70
The Epitaph of the valiant Esquire M. Peter Read in the south Ile of Saint Peters Church in the citie of Norwich, which was knighted by Charles the fift at the winning of Tunis in the yeere of our Lord 1538.

Det er lettest at bringe den ganske tekst på grund af sin kortfattethed på epitafiet:
HEre under lyeth the corpes of Peter Reade Esquire, who hath worthily served, not onely his Prince and Countrey, but also the Emperour Charles the fift, both at his conquest of Barbarie, and at his siege at Tunis, as also in other places. Who had given him by the sayd Emperour for his valiant deedes the order of Barbary. Who dyed the 29 day of December, in the yeere of our Lord God 1566.
Aktivitet 1566.
Trykt 1599.
V
pp. 71-76
The voyage of Sir Thomas Chaloner to Alger with Charles the fift 1541, drawen out of his booke De Republica Anglorum instauranda.

The voyage of M. Roger Bodenham with the great Barke Aucher to Candia and Chio, in the yeere 1550.


Beretninger om en rejse til Algier i 1541 med kejser Karl V, og om en rejse til Middelhavet til Kreta og Chios i 1550 med skibet AUCHER.
H. fik teksten fra et manuskript og trykte det første gang i P.N. 1589.
Aktivitet 1541, 1550.
Trykt 1589 i P.N.
Trykt igen i 1599.
V
pp. 76-110
Tekst A) The voyage of M. John Locke to Jerusalem.

Tekst B) The manner of the entring of Soliman the great Turke, with his armie into Aleppo in Syria, marching towards Persia against the Great Sophie, the fourth day of November, 1553, noted by Master Anthony Jenkinson, present at that time.

Tekst C) A note of the presents that were given at the same time in Aleppo, to the grand Signior, and the names of the presenters.

Tekst D) The safeconduct or priviledge given by Sultan Solyman the great Turke, to master Anthony Jenkinson at Aleppo in Syria, in the yeere 1553.


Tekst A) Hakluyt bragte beretningen fra manuskript, der muligvis var John Lockes. Trykt først i P.N. 1589. Rejsen begymdte 1553-03-26 i skibet MATHEW GONSON for Livorno og Kreta. Fra Cadiz med et venetiansk skib kaldet CAVALLA, da det engelske blev beslaglagt. Efter besvær med vind og strøm ind ved Gibraltar rejste han over land fra Livorno til Vendig og derfra med pilgrimsskib til Palæstina. 1553-07-16 gik Locke sammen med andre pilgrimme fra andre europæiske lande om bord på skibet FILA CAVENA fra Venedig og passerede Corfu, Kreta og Cypern, før de nåede Jaffa, hvorfra de sendte bud til Jerusalem, som de senere besøgte.
Hjemrejsen til Venedig modsat rute med ankomst Venedig 1553-12-01.

Tekst B), C) og D) Korte tekster om de gaver og gunstbevisninger, der blev udvekslet med tyrkernes sultan Soleiman og hans embedsmænd.
Aktivitet 1553.
Trykt først i P.N. 1589.
Trykt igen i 1599.
V
pp. 111-117
A discourse of the trade to Chio, in the yeere 1569. made by Gaspar Campion, unto master Michael Locke, and unto master William Winter, as by his letters unto them both shall appeare. Written the 14. of February [1569].

To the worshipfull M. William Winter.


To breve, det første trykt fra manuskript i P.N. 1599. Det andet må H. have haft adgang til, før dets ejer og skaber døde i 1589, eller fået af boet.
Aktivitet 1569.
Trykt 1599.
V
pp. 118-152
The true report of the siege and taking of Famagusta, of the antique writers called Tamassus, a city in Cyprus 1571. In the which the whole order of all the skirmishes, batteries, mines, and assaults given to the sayd fortresse, may plainly appeare. Englished out of Italian by William Malim.
To the right honourable and his singular good Lord, and onely Patron the Earle of Leicester, Baron of Denbigh, Knight of the honourable order of the Garter, one of the Queenes Maiesties most honourable privy Councell &c.

William Malim wisheth long health with increase of honour.

A briefe description of the Iland of Cyprus: by the which not onely the Venetians title why they have so long enjoyed it, but also the Turks, whereby now he claimeth it, may plainly appeare.

The true report of all the successe of Famagusta, made by the Earle Nestor Martiningo, unto the renowmed Prince the Duke of Venice.


Tyrkernes mange angreb på Famagusta på Cypern i 1571, der sluttede med byens fald. Beretningen indeholder vidnesbyrd om faners behandling og slaveforhold.
Teksten fik H. fra Martinengos rapport The true report of all the successe of Famagosta, 1572.
Aktivitet 1571.
Trykt 1599.
V
pp. 153-167
The woorthy enterprise of John Foxe an English man in delivering 266. Christians out of the captivitie of the Turkes at Alexandria, the 3. of Januarie 1577.

The copie of the certificate for John Fox, and his companie, made by the Prior, and the brethren of Gallipoli, where they first landed.

The Bishop of Rome his letters in the behalfe of John Fox.

The King of Spaine his letters to the Lieutenant, for the placing of John Fox in the office of a Gunner.


John Foxe var en engelsk handelsmand, der sejlede til Sevilla, hvor hans skib THE THREE HALFE-MOONES med en besætning på 38 personer i nærheden af Gibraltar så sig omgivet af 8 tyrkiske galejer, som besejrede det kristne skib i et større slag. De overlevende med John Foxe i spidsen blev galejslaver og tilbragte de næste år med at sejle galejer for tyrkerne. Om vinteren lå de oplagte i Alexandria, og galejslaverne blev sat i fængsel.

I 1577 lykkedes det John Foxe og kompagni at gøre oprør, bryde ud af fængslet, bemande en galej og sejle ud af Alexandrias havn. Efter 29 dage i søen og i lang tid uden levnedsmidler nåede de 266 mand til Kreta og blev modtaget af munkene. Via Italien, hvor Foxe gav visit hos paven, og Spanien, hvor kongen belønnede ham, kom Foxe til England i 1579.
Aktivitet 1563-1579.
Trykt i P.N. 1589.
Trykt igen 1599.
V
pp. 167-202
Tekst A) The renuing and increasing of an ancient and commodious trade unto diverse places in the Levant seas, and to the chiefest partes of all the great Turks dominions, by the meanes of the Right worsh, citizens Sir Edward Osburne Alderman, and M. Richard Staper marchant of London.

Tekst B) The letters sent from the Imperiall Musulmanlike highnesse of Zuldan Murad Can, to the sacred regall Majestie of Elizabeth Queene of England, the fifteenth of March 1579, conteyning the grant of the first privileges.

Tekst C) The answere of her Majestie to the aforesaid Letters of the Great Turke, sent the 25 of October 1579, in the Prudence of London by Master Richard Stanley.

Tekst D) The charter of the privileges granted to the English, & the league of the great Turke with the Queenes Majestie in respect of traffique, dated in June 1580.

Tekst E) The interpretation of the letters, or privilege of the most mightie and Musumanlike Emperour Zuldan Murad Can, granted at the request of Elizabeth by the grace of the most mightie God, and only Creator of heaven and earth, of England, France and Ireland Queene, confirming a peace and league betwixt both the said Princes and their subjects.

Tekst F) Her Majesties letter to the Turke or Grand Signior 1581. promising redresse of the disorders of Peter Baker of Ratcliffe, committed in the Levant.

Tekst G) The letters patents, or privileges graunted by her Majestie to Sir Edward Osborne, Master Richard Staper, and certaine other Marchants of London for their trade into the dominions of the great Turke, in the yeere 1581.


Tekst A) refererer til en tidligere tekst i dette bind side 62, The Antiquitie of the trade with English ships into the Levant, om engelske handelstogter fra 1511 til 1534 til Levanten.

Tekst B), C) og F) er breve udvekslet emllem dronning Elizabeth I og sultanen vedrørende privilegier for engelske handelsmænd i de tyrkiske riger og forskellige uoverensstemmelser de to lande imellem.

Tekst D), E) og G) er teksterne med traktaterne og, patenterne og privilegierne beskrives.
Aktivitet 1578 til 1581.
Trykt i P.N. 1589.
Trykt igen i 1599.
V
pp. 202-214
The first voyage or journey, made by Master Laurence Aldersey, Marchant of London, to the Cities of Jerusalem, and Tripolis, &c. In the yeere 1581. Penned and set downe by himselfe.

Købmanden Laurence Aldersey rejste via Tyskland med stop i Augsburg (omtalt som Augusta = Augusta Vindelicorum) og Venedig, hvor han både omtaler markedsfest og et besøg i den jødiske menighed. Han kommer for sent til det første pilgrimsskib til Jerusalem, hvilket redder ham fra at drukne, da skibet forliser lige uden for Venedig.
Efter forskellige farer: Forfulgt af tyrkiske sørøvere, vejrforhold etc. nåede selskabet via Kreta og Cypern til Joppa og rejste over land til Jerusalem. Hjemrejse via Tripolis og til Venedig. Gennem Tyskland besøgte han Nürnberg, Frankfurt, Kölln, Antwerpen og Vlissingen til London.
Rejsen varede fra 1581-07-14 til 1581-12-12.
Aktivitet 1581.
Trykt i P.N. 1589.
Trykt igen 1599.
V
pp. 215-220
The passeport made by the great Maister of Malta unto the Englishmen in the barke Raynolds. 1582.

Barkskibet RAINOLDS fik søpas udstedt af Stormesteren på Malta til at anløbe Malta for stores og proviant, såfremt de ikke medførte ulovligt gods til øen. Skibets hensigt var at drive handel længere østpå i Middelhavet.
Aktivitet 1582.
Trykt i P.N. 1589.
Trykt igen i 1599.
V
pp. 221-263
Tekst A) The Queenes Commission under her great seale, to her servant master William Hareborne, to be her majesties Ambassadour or Agent, in the partes of Turkie. 1582.

Tekst B) The Queenes Letter to the great Turke 1582. written in commendation of Master Hareborne, when he was sent Ambassadour.

Tekst C) A Letter of the Queenes Majestie to Alli Bassa the Turkes high Admirall, sent by her ambassadour M. William Hareborne, and delivered unto him aboord his gallie in the Arsenal.

Tekst D) A briefe Remembrance of things to be indevoured at Constantinople, and in other places in Turkie, touching our Clothing and our Dying, and things that bee incident to the same, and touching ample vent of our naturall commodities, & of the labour of our poore people withall, and of the generall enriching of this Realme: drawen by M. Richard Hakluyt of the middle Temple, and given to a friend that was sent into Turkie 1582.

Tekst E) Remembrances for master S. to give him the better occasion to informe himselfe of some things in England, and after of some other things in Turkie, to the great profite of the Common weale of this Countrey. Written by the foresayd master Richard Hakluyt, for a principall English Factor at Constantinople 1582.

Tekst F) The voyage of the Susan of London to Constantinople, wherein the worshipfull M. William Harborne was sent first Ambassadour unto Sultan Murad Can, the great Turke, with whom he continued as her Majesties Ligier almost sixe yeeres.

Tekst G) A letter of Mustapha Chaus to the Queenes most excellent Majestie.

Tekst H) A letter of the English Ambassadour to M. Harvie Millers, appointing him Consull for the English nation in Alexandria, Cairo, and other places of Egypt.

Tekst I) Commission given by M. William Hareborne the English Ambassadour, to Richard Forster, authorising him Consul of the English nation in the parts of Alepo, Damasco, Aman, Tripolis, Jerusalem, &c.

Tekst J) A letter of directions of the English Ambassadour to M. Richard Forster, appointed the first English Consull at Tripolis in Syria.


Tekst A), B) og C) Akkreditiv fra dronning Elizabeth I til William Harebourne som ambassadør i Tyrkiet 1582. Samt akkreditivet for samme person til den tyrkiske sultan og et rekommendationsbrev til storadmiralen i Konstantinopel.

Tekst D) er skrevet af H.s fætter af samme navn som en rejse- og handelsvejledning om, hvilke planter og kundskaber om farvning af garn og tekstiler som engelske købmænd skulle bringe med tilbage for at styrke industrien i England. Tekstens 14 punkter blev først trykt fra ms. i 1599 til den anden udgave af P.N. i 1599.

Og tekst E) er på lignende måde fra fætter Richard Hakluyts hånd vejledning til en engelsk købmand bosat i Konstantinopel om at foretage noget industrispionage for at finde farvestoffer og farveteknikker, som kan forbedre engelsk klæde af engelsk uld til et bedre og mere salgbart produkt.

Tekst F) beretter om skibet SUSANs rejse til Konstantinopel. Det forlod London, Blackwall, 1582-11-14, men på grund af modvind lå det ved Cowes på Isle of Wight og ventede på bedre vejr indtil 1583-01-14. Passerede Gibraltar 1583-01-27, anløb Mallorca, og nåede Konstantinopel, hvor William Harbourne udførte sine ambassadepligter, herunder udnævnelse af konsuler i sultanens riger. Ambassadøren forblev i sultanens riger i næsten seks år.
Hakluyt kan have fået beretningen direkte fra Harbourne efter dennes hjemkomst. Teksten tryktes første gang i 1599.

Teksterne G), H), I) og J) er breve udveksles i forbindelse med Harbournes opgaver.
Aktivitet 1582.
Nogle trykt i P.N. 1589.
Trykt i 1599, nogle for 1. gang.
V
pp. 263-291
De mange tekster i dette afsnit handler om handelen med de nordafrikanske tyrkiske områder, og mine bemærkninger er her indsat direkte efter hver af værkets tiler.

A letter to the right honourable William Hareborne her Majesties Ambassadour with the Grand Signior from Alger.
Brev, 1583-02-10, til ambassadør Hareborne fra engelske købmænd, om at Hareborne må opnå sultanens beskyttelse for skibsfarten langs Nordafrikas og Mellemøstens kyster.
Første gang trykt her og muligvis fra ms givet til H. af Harborne.

A letter of M. Harborne to Mustapha, challenging him for his dishonest dealing in translating of three of the Grand Signior his commandements.
Kun latinsk version. Brevet, 1583-01-23, klager over Mustafs forkerte oversættelse af ordrer givet denne af sultanen. Oprindelse som anført ovenfor.

The Pasport in Italian granted to Thomas Shingleton Englishman, by the king of Algier. 1583.
Kun italiensk version. Pas udstedt 1584-07-20 til Edward Osborne fra kongen over Algier.

A letter written in Spanish by Sir Edward Osborne, to the king of Alger, the 20. of July, 1584. in the behalfe of certaine English captives there detained.
Spansk og engelsk tekst. Brev til kongen af Algier fra Edward Osborne på vegne af tilbageholdte engelske købmænd og søfolk med klage over to af kongens galejer havde erobret deres skib kommende fra Morea (Peloponnes), slået en del ihjel og gjort resten til galejslaver.
Trykt op efter første tryk i P.N. fra 1589.

Notes concerning the trade of Alger.
og
Notes concerning the trade in Alexandria.
To noter med handelsvejledning i byerne Algier og Alexandria. Optrykt fra førsteudgaven af P.N. fra 1589.

A letter of the English ambassador to M. Edward Barton.
Brev, 1584-07-24, fra ambassadør William Hareborne til Edward Barton med oversættelse af tre ordrer udstedt af sultanen til sine undersåtter i Algier, Tunis og Tripolis, om at lade engelske skibe passere, såfremt disse ikke skyder på sultanens galejer.
Trykt her for første gang. Muligvis givet til H. ved Harebornes returnering til England.

The commaundement obtained of the Grand Signior by her Majesties ambassador M. Will. Hareborne, for the quiet passing of her subjects to and from his dominions, sent in An. 1584. to the Viceroyes of Algier, Tunis & Tripolis in Barbary.
Genoptryk fra førsteudgaven af P.N. i 1589 af en forordning, der tillod de engelske fri passage langs Nordafrika.

A letter of the honorable M. Wil. Hareborne her majesties ambass. with the grand signior to M. Tipton, appointing him Consul of the English in Algier, Tunis, & Tripolis of Barbarie.
Udnævnelse af engelsk konsul i de tre nævnte nordafrikanske lande. Trykt her for første gang efter et ms. muligvis givet H. af Hareborne efter denne hjemkomst.
Series vel registrum valoris navium, bonorum, & hominum per triremes Argerienses ereptorum, vna cum captivorum hominum nominibus, Beglerbego Argeriensi Hassano.
og
In tempore Romadan Beglerbegi Argirae spoliatae & ereptae naves, merces, & homines.
og
Nomina hominum mancipatorum & viventium tunc temporis, quando Caesar illustrissimus, & dominus Orator Chauseum Mahumetem miserunt Algiram.
Kun latinsk tekst. Tre lister over engelske skibe, ladninger og søfolk uretmæssigt erobret af Algiers galejer. Listen indeholder navne på de tilfangetagne personer og modtageren er Hassan Bassa, vicekongen i Algier.

To Assan Aga, Eunuch & Treasurer to Hassan Bassa king of Alger, which Assan Aga was the sonne of Fran. Rowlie of Bristow merchant, taken in the Swalow.
Brev af 1586-06-28 til den algierske konges eunuk og skatteminister, der var en erobret søn af en engelsk købmand Francis Rowly af Bristol. Brevet anmoder eunukken om at gøre noget for de tilfangetagne kristne.
Trykt her for første gang efter ms. givet H. af Harborne.

A petition exhibited to the Viceroy for reformation of sundry injuries offered our nation in Morea, as also for sundry demaundes needefull for the establishing of the traffike in those parts.
Klage til vicekongen på Peloponnes for overgreb på engelsk handel i området. Trykt her efter ms. for første gang.

A commandement to Patrasso in Morea.
A commandement for Chio.
(Kun latinsk tekst.)
A commandement for Baliabadram. (Kun latinsk tekst.)
A commaundement for Egypt. (Kun latinsk tekst.)
A commaundement of the Grand Signior to the Cadie or Judge of Alexandria.
A commandement to the Bassa of Alexandria.
A commaundement to the Byes, and Cadies of Metelin and Rhodes, and to all the Cadies and Byes in the way to Constantinople.
A commaundement for Aleppo.

Alle tekster er oversættelser af sultanens ordrer til forskellige kommandanter i forskellige byer. De er her trykt for første gang i P.N. 1599.
Aktivitet 1583 til 1584.
Trykt første gang enten 1589 (enkelt) eller 1599 (resten).
V
pp. 292-319
The voyage made to Tripolis in Barbarie, in the yeere 1583. with a ship called the Jesus, wherein the adventures and distresses of some Englishmen are truely reported, and other necessary circumstances observed. Written by Thomas Sanders.

Beretning om en sørejse til Tripolis i 1583 med skibet JESUS på 100 tons, bygget ved Farmnefloden i nærheden af Portsmouth. Ekspeditionen var ledet af Edward Osborne, førstekøbmand for Det Tyrkiske Handelskompagni, og kaptajn Richard Staper. Skibsrederne var Thomas Thomson, Nicholas Carnaby og John Gilman og skibets kaptajn var Aches Hellier fra Blackwall London. Men inden selskabet kom af sted druknede kaptajnen i forbindelse med en inspektionsrejse til skibets byggeplads, og en ny kaptajn, Richard Deimond, blev udnævnt.

Rejsen begyndte 1583-10-16 og 1583--11-03 ankom skibet til Newhaven (for mig ukendt beliggenhed). Her døde kaptajn Deimond, og en ny, Andrew Dier, den indtil da mønstrede som styrmand, blev udnævnt til kaptajn. Endelig 1583-11-08 kom skibet af sted, men blev af vinden drevet tilbage til Portsmouth, hvor de indtog ny proviant og skibet afgik 1583-11-29. Allerede 1583-12-01 blev de drevet ind til Plymouth. Den 18. december stod de ud, men måtte igen i havn i Falmouth, hvor de blev indtil 1584-01-01 og ankom 1584-03-18 til Tripolis.

Beretningen af Thomas Saunders indeholder omtale af forskellige oplevelser, oprør, mord med videre på stedet.

The Queenes letters to the Turke 1584. for the restitution of the shippe called the Jesus, and the English captiues detained in Tripolie in Barbarie, and for certaine other prisoners in Argier.

The Turkes letter to the King of Tripolis in Barbarie, commanding the restitution of an English ship, called the Jesus, with the men, and goods, sent from Constantinople, by Mahomet Beg, a Iustice of the Great Turkes, and an English Gentlemen, called Master Edward Barton. Anno 1584.

A letter of Master William Hareborne, the English Ambassadour, Ligier in Constantinople, to the Bassa Romadan, the Beglerbeg of Tripolis in Barbarie, for the restoring of an English shippe called the Jesus, with the goods, and men, detained as slaves, Anno 1585.


Efter skibet JESUS' ankomst til Tripoli blev det på et tidspunkt beslaglagt og Edward Barton og besætningen taget til fange. Det burde ikke være sket, og et brev fra dronningen, af 1584-09-05, ankom til Konstantinopel og afstedkom afsendelse af sultanens brev, af slutningen af oktober 1584 samt ambassadør William Harebornes brev af 1585-01-15 vedrørende frigivelsen af de uretmæssige konfiskationer.

Det første brev i latinsk og engelsk version, det andet i engelsk og det tredje i italiensk og engelsk version. De var alle tre trykt i førsteudgaven af P.N. fra 1589 og genbrugt her i anden udgave.
Aktivitet 1583-1585.
Trykt i P.N. 1589.
Trykt igen 1599.
V
pp. 320-329
The voyage of Master Henry Austell by Venice and thence to Ragusa over land, and so to Constantinople: and from thence by Moldavia, Polonia, Silesia and Germanie to Hamburg, &c.

The Turkes passeport or safeconduct for Captaine Austell, and Jacomo Manuchio.

A Passeport of the Earle of Leicester for Thomas Forster gentleman travailing to Constantinople.


Beretning om en rundrejse foretaget fra 1585-06-09 til 1586-01-07 af Henry Austell via Hamburg, Halberstadt, Jena, Nürnberg, Augsburg, Venedig og Sofia til Konstantinopel og retur via Varna, Jaroslaw, Krakow, Breslaw, Magdeburg, Lüneburg, Hamburg og Rotterdam.
Dagbogsberetningen efterfulgt af to pasudstedelser for passage i Tyrkernes riger for Kaptajn Austell og Jacomo Manuchio på det ene og fra Earle of Leicester for Thomas Forster.
Begge pas optrykt for første gang i denne udgave.
Aktivitet 1585-1586.
Trykt først 1599.
V
pp. 329-365
A description of the yeerely voyage or pilgrimage of the Mahumitans, Turkes and Moores unto Mecca in Arabia.

Beskrivelse af en generel pilgrimrejse for en muslim til Mecca. Første tryk her fra et sammensat ms., hvoraf noget ikke er sporet og andre dele er fra et venetiansk ms. med titel Relazione.
Aktivitet ca. 1580.
Trykt først 1599.
V
pp. 365-449
The voyage and travell of M. Caesar Fredericke, Marchant of Venice, into the East India, and beyond the Indies. Wherein are conteined the customes and rites of those countries, the merchandises and commodities, aswell of golde and silver, as spices, drugges, pearles, and other jewels: translated out of Italian by M. Thomas Hickocke.

Teksten er oversat fra italiensk af Thomas Hickocke 1588 til Cesare Federici, 1588: The voyage and travaile of M. Caesar Frederik ... Written at sea in the HERCULES of London coming from Turkie the 25. of March 1588....
Cesare Federici levede ca. 1530 til 1603. Han havde rejst i stort set hele det indiske subkontinent og skrev ved sin hjemkomst i 1581 sin beretning på italiensk og udgav den 1587.
Aktivitet 1563.
Trykt første gang 1599.
V
pp. 450-464
Letters concerning the voyage of M. John Newbery and M. Ralph Fitch, made by the way of the Levant Sea to Syria, and overland to Balsara, and thence into the East Indies, and beyond, In the yeere 1583.
A letter written from the Queenes Majestie, to Zelabdim Echebar King of Cambaia, and sent by John Newbery. In February Anno 1583.
A letter written by her Majestie to the King of China, In Februarie 1583.
A letter of M. John Newbery, written from Alepo, to M. Richard Hakluit of Oxford, the 28. of May, Anno 1583.
Another letter of the said M. Newberie, written to Master Leonard Poore of London, from Alepo.
Another letter of Master Newberie to the aforesaide M. Poore, written from Babylon.
Master Newberie his letter from Ormus, to M. John Eldred and William Shals at Balsara.
His second Letter to the foresaid Master John Eldred and William Shales.
His third Letter to Maister Leonard Poore, written from Goa.
A Letter written from Goa by Master Ralph Fitch to Master Leonard Poore abovesaid.


Alle teksterne har reference til John Newburys rejse til Ostindien i 1583. De blev alle trykt i udgaven af P.N. fra 1589 og her genbrugt.
Rejsen bød på problemer, fordi de handlende italienere og portugiser forsøgte at stoppe englænderne. Det lykkedes dog John Newbury at nå til Goa.
Aktivitet 1583.
Trykt i P.N. 1589.
Trykt igen i 1599.
V
pp. 465-512
The voyage of M. Ralph Fitch marchant of London by the way of Tripolis in Syria, to Ormus, and so to Goa in the East India, to Cambaia, and all the kingdome of Zelabdim Echebar the great Mogor, to the mighty river Ganges, and downe to Bengala, to Bacola, and Chonderi, to Pegu, to Iamahay in the kingdome of Siam, and backe to Pegu, and from thence to Malacca, Zeilan, Cochin, and all the coast of the East India: begunne in the yeere of our Lord 1583, and ended 1591, wherein the strange rites, maners, and customes of those people, and the exceeding rich trade and commodities of those countries are faithfully set downe and diligently described, by the aforesaid M. Ralph Fitch.

The report of John Huighen van Linschoten concerning M. Newberies and M. Fitches imprisonment, and of their escape, which happened while he was in Goa.


Ralph Fitch (1550-1611) rejste som en af de første købmænd (de var fire englændere i rejseselskabet) til Ostindien og berettede om, hvilke varer og produkter, som de indiske lande kunne levere til Europa. Hans rejste varede fra 1583 til 1591, og han skrev efter hjemkomsten en rapport om sine erfaringer, der også omfattede en fængsling i Goa. Efter sin hjemkomst blev han konsulent for The East India Company.

Lindschotens rapport om fængslingen tog H. fra forfatterens værk His discours of voyages into ye Easte and West Indies, 1598.
Aktivitet 1583-1591.
Rejsen trykt i P.N. i 1589 og optrykt i 1599.
Lindschoten trykt 1. gang 1599.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 2017-05-16.
Link til kortbasens forside
Link til Hakluyts oversigtsside
Retur til hjemmesidens forside