Samuel Purchas - geograf, udgiver og redaktør


Forkortelser

H = Richard Hakluyt preacher
HS. = Hakluyt Society (foretrukne udtale [Hacklit] JM)
PN. = Principall Navigations, 1589
SP. = Samuel Purchas (foretrukne udtale [Purkas] JM)
x=12345678 : Findes i MfS bibliotek
x=x : Findes ikke i MfS bibliotek


Indledning

Denne tekst er skrevet med baggrund i de udgivelser, som geografen og historikeren Richard Hakluyt samlede, udgav og delvis forfattede. Teksterne om Richard Hakluyt og mine indledende bemærkninger om sammenhæng og eftertid er samlede i artiklen om Hakluyts første bind af Practical Navigation, 1598.

Hakluyts "efterfølger" Samuel Purchas og hans 20-binds værk om samme emner som Hakluyts værk introduceres i artiklen (filen) Purchas1 her.

De i Purchas' Hakluyt Posthumus indsatte kort er registreret i kortbasen. De kan findes med strengen "PUR-X-" i fritekstsøgning (feltet Regnr HS).Bind
Side
Titel
Forklaringer
Anno
VOLUME IV
Continuing the Navigations and Voyages of Englishmen to the Arabian, Persian and Indian Shoares, Continents and Ilands; with Observations of the Worthy Ambassage of Sir Thomas Roe, Knight, and English Voyages to the Ilands of and beyond the Indies.

THE FOURTH BOOK
English Voyages beyond the East-Indies, to the Ilands of Japan, China, Cauchin China, the Philipinæ with others, and the Indian Navigations further prosecuted...

THE FOURTH BOOK
Chapter IV.
Observations of William Finch, Merchant, taken out of his large Journall.
IV
§ 1-6
pp. 1-77
§ 1: Remembrances touching Sierra Leona, in August 1607. the Bay, Countrey, Inhabitants, Rites, Fruits and Commodities.

§ 2: Of Saint Augustine and Socotora, like Observations, with other notes taken out of his Journall.

§ 3: Occurents in India touching the English, Dutch, Portugals, and the Mogols dealing with the English.

§ 4: His Journey to Agra: Observations by the way, and there; and of the Decan warres there.

§ 5: Descriptions of Fetipore, Byana; the way thither; of the Nill or Indico, and of divers Mogoll affaires, Cities, and Castles.

§ 6: Description of Lahor, and of the Kings house there: how the Mogolls entred India: Of diers strong holds, strange Beasts, and Plants; fond Superstitions: Of the Wayes, Theees, Outlawes, Cities, Buildings, adioyned and intermixed: Princes not subject: Agra and Echebars Sepulchre described.


I § 1 beretter William Finch om natur, folk og handel på Afrikas vestkyst omkring Sierra Leone, og i § 2 med samme emner om Afrikas østkyst omkring Socora. I § 3 er rejsen fortsat til Indien og beretter om englændernes omgang med hollændere, portugisere og inderne. Område e omkring Surat på Indiens nordlige vestkyst.

§ 4 handler om Finchs rejse til Agra i Indien og de folk, som han mødte, om kristendom, og syeformer. I § 5 omtales bl.a. indigo, og i § 6 demografiske forhold, om retsvæsen, om Gangesfloden, Agra og om store paladser.

1607-1612
THE FOURTH BOOK
Chapter V.
The ninth Voyage of the Indian Companie to the East Indies, in the JAMES, whereof was Captaine M. Edmund Marlowe of Bristoll, and the Master John Davy, which wrote this Journall.
IV
§ ikke opdelt i paragraffer
pp. 77-88
Den niende rejse for East India Compay (EIC) afsejlede 1611-02-10 (vor tidsregning 1612) fra The Downes. I den følgende tekst beskrives punkter på rejsen rundt Kap Det Gode Håb til Bantam, Negapatam, Petepoli og flere pladser i Ostindien. Rejsen sluttede i England 1615-08-03.

1612-1615
THE FOURTH BOOK
Chapter VI.
A Ruter, or briefe direction for readie sayling into the East-India, digested into a plaine method by Master John Davis of Lime-house, upon experience of his five Voyages thither, and home againe.
IV
§ 1-3.
pp. 88-117
§ 1: Nauticall Observation of places betwixt the Lizard and Saint Augustine in the Ile of Saint Laurence.

§ 2: A note for finding out of the River of Saint Augustine in Saint Laurence; of divers small Iles in the way thence to Achen, and of many Ports and passages in and about Sumatra.

§ 3: The way from Bantam to the Straight of Palimbon, upon the East-side of Sumatra, of Banca, Bintam, Straights of Sincapura, and Sunda, with other places.


Saint Lawrence var det første navn, som portugiserne gav øen Madagascar, da de landede der i 1500 den 10. august.

Achen er den vestligste del af Sumatra.

Kapitlet er en slags lodsbog for ruten til Ostindien skrevet af den erfarne kaptajn John Davis mellem ca. 1600 og 1615.

1600-1615
THE FOURTH BOOK
Chapter VII.
A Journall of the tenth Voyage to the East-India, with two shippes, the Dragon, and the Hosiander (accompanied with the James and Salomon, but those for other Voyages) and in them three hundred and eightie persons, or there-about: Written by Master Thomas Best, chiefe Commander thereof.

IV
§ 1-3
pp. 119-147
§ 1: Observations in their way to Surat.

§ 2: Their Acts with the Mogols Subjects, and fights against the Portugals: setling a Factorie, and departure to Achen.

§ 3: Trade at Tecoo and Passaman: their going to Bantam, and thence home.


Beretningen om den 10. rejse for EIC til Ostindien med omtale af stop i Saldaniabugten ved Sydafrika for forfriskninger til mandskabet. I § 2 indeholder teksten aftaler og kontrakter mellem EIC og lokale fyrster, kampe med de andre kolonimagter og om faktorier i Surat og Achen og Jor.

§ tres tekst handler om handel med Bantam o hjemrejsen, der sluttede i England på Themsen 1614-06-15.

1611-1614
THE FOURTH BOOK
Chapter VIII.
Certaine Observations written by others employed in the same Voyage, Master Copland Minister, Robert Boner Master, Nicholas Withington Merchant.

IV
§ 1-3
pp. 147-175
§ 1: Remembrances taken out of a Tractate written by Master Patrike Copland Minister in the former Voyage.

§ 2: Notes taken out of M. Robert Boners Journall, who was then Master in the DRAGON.

§ 3: Extracts of a Tractate, written by Nicholas Whitington, which was left in the Mogols Countrey by Captaine Best, a Factor, his Adventures and Travels therein.


§ 1 om rejsen ud med beskrivelse af Sydafrikas land omkring Saldaniabugten og rejsen videre til Sumatra, Achen, hvor de fik brev og gaver med til den engelske konge.

§ 2 er uddrag af dagbogen ført af Master Robert Boner om bl.a. hvornår på rejsen, det er passende at passere Linjen samt nogle ord om kamp med portugisere til søs og om handelstilstanden. I § 3 fortsættes emnerne og yderligere omtales jesuiternes tilstedeværelse i Ostindien.

1611-1614
THE FOURTH BOOK
Chapter IX.
The eleventh Voyage to the East-India in the SALOMON, begunne in the yeere of our Lord 1611. after the account of the Church of England, and ended in the yeere 1613. Written by Ralph Wilson, one of the Mates in the said ship.

IV
§ ikke opdelt i paragraffer
pp. 175-179
Rejsen indledtes 1612-02-01 fra Gravesend med de fire skibe: THE DRAGON, JAMES, SALOMON og HOSIANDER, der senere beregnedes som tre rejser (9., 10. og 11.), da skibene ikke var afgået med ordrer til samme destinationer. I kapitlet beskrives en del øer i Ostindien. Beretningen slutter på hjemrejsen, da bredden 38 grader 59 minutter nord blev nået.

1612-1613
THE FOURTH BOOK
Chapter X.
A Journall of all principall matters passed in the twelfth Voyage to the East-India, observed by me Walter Prayton, in the good ship the EXPEDITION: the Captaine whereof was M. Christopher Newport, being set out, Anno 1612. Written by Walter Payton.

IV
§ 1-3
pp. 180-213
§ 1: Their comming to Saint Augustine, Mohelia, and divers parts of Arabia.

§ 2: Their comming on the Persian Coast: the treacherie of the Baluches.

§ 3: Their comming to Divulginde landing the Embassadour, seeking Trade, and crossed by the slanderous Portugals, going to Sumatra and Bantam; and returne.


Den tolvte rejse for EIC til Ostindien indledt 1613-01-07 fra Gravesend og berettet af Walter Payton med landfald i Arabien, Persien, Indien, Sumatra og retur til England 1614-07-10 i The Downes.

1613-1614
THE FOURTH BOOK
Chapter XI.
Extracts of the Journall of Captaine Nicholas Downton, who was employed chiefe Commander in the second Voyage set forth for the joyned Stockes in the East-Indies, by the Governour, Deputie, and Committees of that Societie. Wherein is related their happie successe against the Vice-Roy, and all the Indian sea forces of the Portugalls, by force and cunning attempting their destruction.
IV
§ 1-3
pp. 214-251
§ 1: Their comming to Soldania, Socatora, Swally: Disagreements betweene the Mogoll and Portugalls, and the Nabob and us.

§ 2: The Portugals Forces, Acts, Attempts, Fight with the English, and disgracefull Repulse.

§ 3: Portugall supplyes, Fire-boates frustrated, seeke peace and refused, their departure: Enterview of the Nabob and Generall: departure of the English.


Kapitlet beretter om uoverensstemmelser med jesuitterne, de øvrige portugisere og foskellige planer om at genere hinanden mest muligt. Forberedleser til søslag. Områderne berørt er omrking Surat i Indien. Kapitlet slutter med kaptajn Nicholas Downtons død 1614.

1614
THE FOURTH BOOK
Chapter XII.
Relations of Master Elkington and Master Dodsworth, touching the former Voyage
(dvs. rejsen i kapitel XI).
IV
§ 1-2
pp. 251-265
§ 1: Collections taken out of the Journall of Captaine Thomas Elkington, Successour to Captaine Nicholas Downton in the Voyage aforesaid, written by himselfe.

§ 2: A Briefe of Memorialls observed and written by M. Edward Dodsworth, Merchant in the former Voyage, which returned in the Hope.


Fortsættelse vedrørende den i forrige kapitel (kap. XI) behandlede rejse til Ostindien. Her om hollændernes dårlige behandling af englænderne, om tabet af skibet THOMASINE ved Macassar, om fyrsten af Suras dårlige behandling af englænderne, søslag med portugiserne, om skibet HOPEs hjemkomst til Irland i oktober 1615.

1614-1615
THE FOURTH BOOK
Chapter XIII.
A Journall of the Journey of Richard Steel and John Crowther, from Azmere in India, the place of the Great Mogols residence, to Spahan the Royall Seat of the King of Persia, in the affaires of the East-Indian Society. Ann. 1615. 1616.
IV
§ ikke opdelt i paragraffer
pp. 266-280
I kapitlet beskrives landet og folket i området mellem Agra og Lahor i Indien. De to i titlen nævnte personers risikable rejse fra Idien til Persien og deres kontakt med den persiske fyrste.

1614-1616
THE FOURTH BOOK
Chapter XIV.
Memorials of a Voyage, wherein were employed three shippes, the SAMARITAN, THOMAS and THOMASINE 1614. written by Jon Milward Merchant, who went in the THOMAS.
IV
§ ikke opdelt i paragraffer
pp. 280-289
En beretning om skibenes ophold i Sydafrika og videre rejsen til Sumatra og den lokale flåde under kongen af Achen. Uoverensstemmelser mellem folkeslag på Sumatra.

1614
THE FOURTH BOOK
Chapter XV.
The second Voyage of Captaine Walter Peyton into the East-Indies, in the Expedition, which was set forth by the East-India Company, together with the DRAGON, LYON, and PEPPER CORNE, in January 1614. gathered out of his large Journall.
IV
§ 1-3
pp. 289-309
§ 1: Occurents at Soldania, Mohelia, Socotora, Surat, with divers other Intelligences.

§ 2: Prizes taken, Factorie at Callicut, Observations of divers places of Sumatra: the English shippes miscarrie. Dutch Abuses, Factories in India.

§ 3: A briefe Declaration of the Ports, Cities and Townes, inhabited and traded unto by the Portugall, betwixt the Cape of Good Hope and Japan, as I could learne by diligent enquiry.


Beretning om rejse i 1614 via Sydafrika til Surat med den engelske ambassadør Tomas Roe, der steg om bord med et følge på 15 personer. I Indien omkom flere englændere i skærmydsler med lokale. Om faktorier i Callicut og oplysninger om forskellige pladser i Sumatra. Sammenstød med hollændere. § 3 handler om portugisernes handel og installationer i Indien.

1614-1617
THE FOURTH BOOK
Chapter XVI.
Observations collected out of the Journall of Sir Thomas Roe, Knight, Lord Embassadour from His Majestie of Great Britaine, to the Great Mogol: Of matters occurring worthy memory in the way, and in the Mogols Court. His Customes, Cities, Countryes, Subjects, and other Indian Affaires.
IV
§ 1-10
pp. 310-468
Omfattende kapitel med beretninger og breve fra ambassadør Thomas Roe om folk, liv, regering, skikke, handel og natur m.v. i Indien i mogulernes riger.

THE FOURTH BOOK
Chapter XVII.
A Letter of Mr. Thomas Coryat, which travailed by Land from Jerusalem to the Court of the Great Mogol, written to Mr. L. Whitaker. To which are added pieces of two other, to entertayne you with a little Indian-Odcombian mirth.
IV
§ ikke opdelt i paragraffer
pp.469-494
M. Thomas Coryat's letters from the great Mogol's court and Coryat's travels from Lahor to the great Mogol's court. Coryat's relation of the great Mogol and Coryat's letters to his several friends and his observations on the Mogol's reign and his land.

1611615-1616
THE FIFTH BOOK
Navigations, Voyages, Traffiques, Discoveries, of the English Nation in the Eastern Parts of the World: Continuing the English-Indian Occurrents, and contayning the English Affaires with the Great Samorine, in the Persian and Arabian Gulfes, and in other places of the Continent, and Ilands of and beyond the Indies: the Portugall Attempts, and Dutch Disasters, divers Sea-fights with both; and many other remarkable Relations.

THE FIFTH BOOK
Chapter I.
Memorialls taken out of the Journall of Roger Hawes, touching the proceedings of the Factory at Cranganor under the Great Samorine.
V
§ ikke opdelt i paragraffer
pp. 495-502
Covenants betwixt English and the King of Calecut. Strange way to get debts: Nayros and Portugalls.

1615
THE FIFTH BOOK
Chapter II.
Notes taken out of the Journall of Alexander Childe, from England to Surat, and thence to Jasques in Persia, and of the fight by the way with the Portugals, in which Generall Joseph was slaine.
V
§ ikke opdelt i paragraffer
pp. 502-508
The Voyage to Jasques. The fight with a Portugall Carricke : Her firing.

1616
THE FIFTH BOOK
Chapter III.
A Letter of Master Thomas Spurway Merchant, touching the wrongs done at Banda to the English by the Hollanders (the former unkind disgusts. Written in a Letter to the Companie.
V
§ ikke opdelt i paragraffer
pp. 508-535
Hollanders saved by the English at Moccasor and the Hollanders bravado's against the English. The English first Christians in the Road of Polaroone. The SWAN basely taken and further Dutch plots against the English. Description of Polaroone - Polaway a Paradise.

1616-1617
THE FIFTH BOOK
Chapter IV.
Relations and Remembrances, taken out of a large Journall of a Voyage, set forth by the East Indian Societie, wherein were employed, the JAMES, the ANNE, the NEW-YEERES GIFT, the BULL, and the BEE; written by John Hatch, Master of the BEE, and after in the NEW-YEERES GIFT; and lastly, came home in the JAMES.
V
§ ikke opdelt i paragraffer
pp. 535-547
Strange change of water. A Portugall ship taken. A sea fight betwixt the English and Dutch. THOMAS sunke. BLACKE LION burnt. A sea fight. A peace concluded betwixt the English and the Dutch.

Rejsen indledtes fra The Downes 1617-03-05 og 1617-03-27 så de Kanarieøerne. Den 30. april krydsede de Ækvator og 1617-06-21 ankrede de i Soldaniabugten på nær to af skibene, der ankom dagen efter. De ankom etur til The Downes 1621-09-21.

1617-1621
THE FIFTH BOOK
Chapter V.
The Voyage of the ANNE ROYALL from Surat to Moha, in the Red Sea, for setling an English Trade in those parts: Anno Dom. 1618. extracted out of Master Edward Heynes his Journall, written thereof.
V
§ ikke opdelt i paragraffer
pp. 547-567
English trade begunne to be setled at Moha. The entertainment of the English by Mahomet Aga. Free trade granted at Mocha to the English. Turkish treacherie to Sir H. Middleton. The English entertained at Surat by the Captain of Surat and likelihood of venting English cloth at Sinan.

Kapitlet omtaler forskellige aktiviteter og processer under Sir Thomas Roes ledelse som ambassadør i Østen.

1618-1619
THE FIFTH BOOK
Chapter VI.
Briefe Notes of two Voyages of Master Martin Pring into the East Indies; the first with Captaine Nicholas Downton, Generall of foure ships, in which he went Master in the NEW-YEERES GIFT Admirall.
V
§ ikke opdelt i paragraffer
pp. 567-572
Cross lost at Soldania. Current from Saint Helena.

1614-1616

Jørgen Marcussen

Opdateret 2017-10-02.
Link til kortbasens forside
Link til Hakluyts oversigtsside
Retur til hjemmesidens forside