Skibsværfters nybygningslister - oversigtsmenu
 
BYGGENUMMERLISTER FOR

Frederikshavn Skibsværft

Burmeister & Wain

Helsingør Skibsværft & Maskinbyggeri

Holbæk Skibsværft og Baadebyggeri

Navngivne mindre enheder bygget efter 1950 ekskl. fiskefartøjer.

Kjøbenhavns Flydedok & Skibsværft

Limfjords-Værftet A/S, Ålborg

Nakskov Skibsværft A/S

Nordsøværftet A/S, Ringkøbing

Odense Staalskibsværft A/S

Odense Staalskibsværft — Lindø

Inklusive nybygninger foranlediget fra Odense Staalskibsværft A/S, Lindø, på værfterne i Stralsund og Klaipeda.
BYGGENUMMERLISTER FOR

LISTER FOR OMRÅDET
SVENDBORG, TÅSINGE OG THURØ:

Christen Andersen
Braten / Fred.-øen samt
   H.C. Poulsen
Peter & Christian Bom
Thurø
Jørgen M. Caspersen, Præstelandingen
Gamle Hestehauge - Lentz & Weber
Hansen-mestrene i Møllergade
Hans P. Hansen i Pilekrogen, Troense
Anders Jensen, Øxenbjerg
J. Philip Jørgensen, Saugskær
Lars Kaas Hansen, Gambøtpladsen
Hans Rasmussen Møllers slægt
med
   Carl Julius Jensens m.fl. i Bregninge Skov og
   Zakarias Th. Jacobsen i Frederiksstad.
Niels Rasmussen Møllers slægt på 3 lokaliteter
Niels Peter Petersen, Gambøtpladsen
Ring Andersens Skibsværft
Svendborg Skibsværft
Troensegaardslægtens byggenr.
BYGGENUMMERLISTER FOR

Søbye Værft A/S, Ærø

Ørskov Staalskibsværft Frederikshavn

P. Ph. Stuhrs Maskin- & Skibsbyggeri A/S
Aalborg Skibsværft A/S
Aalborg Maskin- & Skibsbyggeri A/S
Aalborg Værft A/S


Aarhus Flydedok & Maskinkompagni
 

Opdateret 2020-09-23
Retur til hjemmesidens forside