Fadeværkets Udtagelse og Behandling

Kortfattet information om fadeværk

Ved Begyndelsen af et Skibs Eqvipering udtages det anordnede Tall af Lægger, Farkens, Halve- og Qvart-Farkens, hvilke alle henlægges paa beqvemme Steder, og fyldes med færsk Vand, for at udtrækkes og tættes.

Naar dette er skeed, alle befundne tætte og gode, samt reent afspulede med færsk Vand, da hensættes de alle til tørre, indtil beqvem got eller Soelskins Veir, da de labsalves med Tiære overalt, ifald det er nyt Fadeværk, eller den forestaaende Reise er lang; men er det gamle Læggers og Farkens, og Reisen kun kort, da behøves alene de nye indsatte Bunde og Staver at labsalves, og hvor ellers paa Læggerset og Fadet maatte findes bart og nødig giøres.

Derefter bliver Fadeværket staaende, indtil Lasten i det eqviperede Skib er færdig og garneret, da Læggersene udføres for i Lasten at henstues, og Fadene fyldes med færsk Vand, for dermed at fylde Læggersene i Skibet.

Kilder

Peter de Günthelberg: Auxilium Memoriæ eller Søe-Krigs- og Orlogs-Mands Haand-Bog, N. Möller, Kbh., 1768 [Gynt p.1]

Fadeværkets Stuvning

Ovenpaa Ballastens Garnering ligger et Lag Læggers eller Jernkasser, ovenpaa disse ligger 2 Lag Farkens, og ovenpaa disse, saavelsom i Slaugene, ligge Tønder og mindre Fadeværk.
      Alt Fadeværk ligger med Enderne for og agter efter i Rader tværskibs, med Spundsene opad, og hvert Fad forstøttet med Brænde. Underste Lag fyldes med Vand, Fadene med Vand, Øl, Kjød eller Flesk.
      Paa Tønderne haves Øl eller og bruges de til Vandfyldning.

[Harboe: Dansk Marine-Ordbog, 1839, p.105f]
Jørgen Marcussen 
Opdateret d. 20.10.2014  
Retur til maritim indledningsside
Indgang til ordbogsnøglerne
Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside