Favnemålet i forskellige lande omkring 1790

Kopiering af teksten i opslagsordet Klafter i Johann Hinrich Röding: Allgemeine Wörterbuch der Marine, 1793.


Den franske sø-favn, eller favn = brasse indeholder 5 fod pieds de roi. Hver fod er igen inddelt i 12 tommer og hver tomme i 12 linjer.

Den neapolitanske favn er ifølge efterretning, som hr. Vial har erfaret fra hr. Crama, en neapolitansk styrmand, der i årene 1781 og 1782 var i fransk tjeneste og deltog i felttoget i Amerika, nøjagtig af samme længde som den franske, selv om der i den neapolitanske stat benyttes forskellige andre fodmål, der afviger herfra.

Den spanske sø-favn, braza, indeholder to alen, varas eller 6 castillianske fødder, som egentligt kaldes for pies de Burgos efter hovedstaden Burgos i Castillien. Hver fod er igen på 12 tommer. Efter beretning fra d'hr. Tofino og Joseph Gonzalez, hvoraf den førstnævnte er forstander for søkadetskolen i Cadiz og den sidstnævnte er søofficer, forholder den castillianske fod til den parisiske som 6 til 7.
Hr. Paucton opgiver således i sin Metrologie ou Traité des mesures, I Vol. 4to. Paris 1780 pag. 107 og 108, forholdet til 0,8588 til 1. Hvis man nu antager det sidstnævnte forholdstal, så er den spanske favn 5 fod 1 tomme og 10 linjer målt i franske pieds de roi. I Reglamento de maderas af J. R. J. de Landa står længde anført som en pie' de Burgos.
Jeg har nøjagtigt sammenlignet en sådan med en pariserfavn og en rheinlandsk favn og fundet, at den spanske favn er 5 fod og 9 linjer målt i pariserfod eller pieds de roi.

Den portugisiske søfavn, braca, indeholder 8 palmas eller palmos craveiros. Efter et til Søakademiet i Brest fremsendt mål, som Marquis de Chabeau har skænket dette akademi, og som med stor nøjagtighed var fremstillet på et af de kongelige skibsværfter i Lissabon efter en der beroende braca, udviste det, at den portugisiske favn er 5 fod 8 tommer og 8,5 linjer målt i franske pieds de roi.

Den hollandske favn, vaam indeholder 6 rheinlandske fod à 12 tommer. En rheinlandsk fods længde er kun 11 tommer og 7,2 linjer målt i pieds de roi, og følgelig er den hollandske favn 5 fod 9 tommer og 7 linjer målt i pieds de roi.

Den danske søfavn, favn, har ligeledes 6 fod à 12 tommer. Efter sikker efterretning fra København, som hr. Reinke med velvillighed har sendt, er den danske favn fuldstændig lig den hollandske. De hr. Verdun de la Crenne, Borda og Pingré erfarede under deres rejse til København, Voyage fait par ordre du roi en 1771 & 1772. I-me Vol. pag. 284 og 285, at den danske favn måler 5 fod 9 tommer og 6 linjer i franske pieds de roi.
Hr. Paucton har i sit ovenfor nævnte værk side 773 sat den danske favn til 5 fod 9 tommer og 6,624 linjer. En større nøjagtighed kan man i slige ting næppe forlange.

Den svenske favn, famn, indeholder 6 svenske fodà 12 svenske tommer. Fra Chapmanns berømte værk erfarer man, at 13 og 1/8 svenske tommer udgør en pied de roi, hvilket også stemmer overens med Paucton. Den svenske favn indeholder altså 5 fod 5 tommer og 10 linjer målt i pieds de roi.

Den engelske favn, fathom, måler 6 engelske fod og hver fod er på 12 engelske tommer, inches. Dens længde er 5 fod 7 tommer og 7 linjer målt i pieds de roi, hvorved man kan antage forholdet mellem en londonerfod og en pariserfod som 1000 til 1065, som netop R. Cotes har bestemt den i sin Experimental Physik. Man finder i værket Connoissance des temps fra år 1781, pag. 359 og i adskillige andre værker en ansættelse af den engelske fod, som for den engelske favn - og efter samme beregning - giver det samme resultat.

Den hamborgske favn indeholder 6 hamborgske fod à 12 tommer, og hver tomme er delt i 12 linjer. 127 franske linjer udgør en hamborgsk fod. Derved kommer den hamborgske favn til at indeholde 5 fod 3 tommer og 6 linjer målt i pieds de roi.

Kilder

Röding, Johann Hinrich: Stikordet Klafter, In: Allgemeines Wörterbuch der Marine, Hamburg & Halle, 1793 [Röding I- p.843f]

Jørgen Marcussen 
Opdateret d. 20.10.2014  
Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside