Den maritime kulturarv - træskibe, bevaringsværdige skibe, TS, Skibsbevaringsfonden

Oplysninger om, hvilke registre der er benyttede til skibsprofilerne i min skibsdatabaseMængden af træskibe, "ældre skibe", bevaringsværdige skibe og historiske skibe udgør en meget heterogen mængde, og nutidige forsøg på at få bevaret og beskyttet flest mulige traditionelle skibe har været udgangspunktet for dannelsen af flere foreninger og organisationer med disse formål.

For i min skibsdatabase at kunne separere en gruppe skibe, hvis kendetegn er alder, byggemetode, anvendelsestype og bevaring, har jeg dannet gruppen med koden TSBEV. Gruppen omfatter en del af de bevaringsværdige skibe og brugsfartøjer bygget af træ i øvrigt (men ikke fiskefartøjer). Skibene skal have en vis størrelse (over 5 BRT), de skal være byggede før 1950 og have haft andet formål end lystsejlads.

For en del af skibsposterne er der vist link til andre registre, hvor pågældende skib har en post. Disse link vil jeg ikke vedligeholde. Såfremt disse skibes poster i et eksternt register ændres, så kan linket vise sig at være blevet inaktivt. Derfor vil der til tider være gentagelser af oplysninger på andre link-relaterede baser og i min base. Det vil sikre længst mulig bevarelse af data om skibene tilgængelig i offentligheden. Min hjemmeside vil med tiden overgå til Museet for Søfart og blive del af deres "public domain".

Andre skibsregistre og foreninger for ovennævnte skibstyper

Alle danske erhvervsskibe har siden 1867 været offentlig registreret, og fra 1869 til 2002 har en oversigt hvert andet eller hvert år været udgivet i Danmarks Skibsliste. Fra 2003 har registret været elektronisk og knyttet til Søfartsstyrelsens hjemmeside (skrevet 2018). Linket er http://skibsregister.dma.dk/Main.asp?A=1&D=6.
En mere udørlig introduktion til skibsregistrering findes i min hjemmesides artikel om tonnage og skibsmåling. Der findes også forklaring i visse artikler i Handels- og Søfartsmuseets årbøger, der er digitaliserede på MfS-bibliotek, og alle skibslisterne er digitaliserede og tilgængelige fra MfS' hjemmeside.

I Træskibs Sammenslutningens årshæfte findes der oversigt over alle medlemsskibene, og på deres hjemmeside, http://aktivitet.foreningsadministrator.dk/skibsliste , kan yderligere oplysninger om skibene findes. For Skibsbevaringsfondens vedkommende findes dens skibsliste via linket, http://skibsbevaringsfonden.dk/skibene/dhs/ .

Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse blev stiftet i 1963 og tager sig i særdeleshed af pasningen af S/S SKJELSKØR. Fra denne forenings træskibsudvalg foreligger en liste med ganske få data for hvert træskib over 20 tons bygget før 1920 per 1967-11-01. Listen findes på MfS som SR-bilag 1968:0748.

Den nu ophørte Søhistorisk Forening udgav i 1970'erne lister med lidt fyldigere data for danske træbyggede motorsejlere. I 1972 kom en liste med metadata for skibene og i de efterfølgende år til og med 1978 udkom ændringslister. Eksemplar af disse lister findes også på MfS.

Også for lystfartøjer findes en forening: Foreningen for ældre lystfartøjer. Den blev stiftet i 1978 under KDY. Foreningens forkortede navn er DFÆL, hvorfor deres hjemmeside med poster for mange hundrede fartøjer hedder www.defaele.dk. Link til registeret, http://defaele.dk/boat_reg.php , der som de andre registre indeholder enkeltheder om fartøjerne og deres ejere.

Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2018-05-04. Retur til toppen af siden    
Retur til artikeloversigten Retur til hjemmesidens forside