Læsejl

Kortfattet information om læsejl

Læseilenes Tilbehør

ere følgende:

Yder-Bøylen sættes paa Under-Ræerne, accurat paa Nokkens Ottekant uden for Takkelagen; thi der skal den passe.

Inder-Bøylen sættes paa een Qvart Raae.

Klampen slages paa Raaen efter Spirens længde, inden for den inderste Bøyle.

Spiren lægges paa Raaen igiennem Bøylerne, og saaledes at Rod-Enden kommer til at ligge i Klampen, og fastgiøres med sit Stærte-Toug i Kryds om Raaen og Spiren. Stærte-Touget stikkes igiennem Hullet i Spirens Rod-Ende, med en Burknob for. Og er dette got brandgods.

Hver af Under-Ræerne haver tvende Læseils-Spirer, et paa hver Side af Raaen.

Læseilenes Takkelage
Faldene paastikkes med Gaardings-Steeg, og lidet Bændsel om Enden og Raaen. Boven-Læseils midt paa Raaen.

Skiøderne paastikkes med dobbelte Skosteeg.

Bekajeren er fast paa Læseils-Raaens Bindens-Nokke igiennem Nok-Løyerten paa Seilet, og om Raaen med Rundslag og to Halvsteeg for, og farer derfra igiennem en Kous paa Bøyten-Skiød-Barm, og ned paa Dækket.

Under-Læseilene

Bruges med tvende Faller oven i Seilet, et som kaldes Bøyten, og et Binden-Fald, og en Raae i Under-Liget af Seilet, hvorpaa stikkes en Agterhaler med Rundslag og Halvsteeg.

Vel haves Under-Læseils-Spirer i Skibet, men samme bruges ikke gierne meer; thi ovenmelte Maade, hvorved vendes op og ned paa Læseilet, er meget lættere og behændigere.

Under-Læseilene haver ingen Bekajer.

Naar Boven-Læseil skal bruges, da sættes en Kasteblok Agter paa Hytten og ved Ræhlingen, hvorigiennem Bøyten-Skiødet farer. Binden-Skiødet farer igiennem en Blok langs ind med Raaen og ned paa Dækket.

I øvrigt viser sig Læseils-Godsets Fart selv, ved Iskieringen og Brugen.
[Citat slut]
Se i almindelig om sejl i egen ordbogsartikel.

Kilder

Peter de Günthelberg: Auxilium Memoriæ eller Søe-Krigs- og Orlogs-Mands Haand-Bog, N. Möller, Kbh., 1768 [Gynt-II p.20f]

Jørgen Marcussen


Retur læsejl.
 
Opdateret d. 20.10.2014  
Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside