Rakning

Kortfattet information om rakning af en rå


Ræernes Rakning

skeer saaledes:
Store- og Fokke-Raae.
Herved observeres: At paa Store-Raaen nayes bigatted om Styrbord-Side, under Raaen og inden for Rakke-Klampen. Men paa Fokke-Raaen om Bagbord-Side.

Derpaa trækker man den underste Part af Rakke-Trodsen udaf Slæder og Kloder, dernæst lægges Rakken agter om Masten, derefter tages den udtrokne Rakke-Trodse, over Raaen igiennem Rakke-Klampen, og tvers imod Bigattet, det er at sige: Staaer Bigattet om Styrbords-Side, da tages Rakke-Trodsen om Bagbord-Side om Raaen, derpaa stikkes Rakke-Trodsen tilbage igiennem Slæder og Kloder, og dernæst begge Enderne deraf igiennem Bigattet, hver i sit Hull, naar Enderne ere igiennemstukne, hældes de sammen, og bændes en Kous i Bugten, hvor i den Rakke-Tallie, som kaldes Bifogden, hages. De andre tvende Parter af Rakke-Trodsen, kastes paa hver sin Side af masten, over Raaen igiennem Rakke-Klampen, og derudi hages de andre tvende Rakke-Tallier, een paa hver Side af Bifogden.

Alle disse Rakke-Tallier staaer faste i Stropper, som dertil sættes, om Merse-Skiød-Knægtene.

Ophaler-Blokken til Rakken, nayes agter paa Mastens Aattekandt.

Hane-Foden til Ophaleren, staaer midt Agter paa Rakken.

Ophaleren til Rakken, farer fra Hane-Foden af, hvor den er fast med et enkelt Skoesteeg, op igiennem Blokken Agter paa Masten, og derfra ned og fast paa Store-Stagbrog, og Mesans-Stag-Strop.

Mesans-Ruen.

Bugten af Rakke-Trodsen, hvori Bigattet er, tages med Rundslag over Raaen, om Cordels-Stroppen, under Cordels-Blokken, saaledes: At Bigattet ligger agter efter. Dernæst tages Rakken om Masten, og de andre tvende Ender af Rakke-Trodsen stikkes igiennem hver sit Hull af Bigattet, hvorefter de hældes sammen, og bændes en Kous i Bugten, hvor i Kalkedoren hages.

Denne Mesans-Rakke-tallie, (kaldet Kalkedoren) staaer i en Strop agter paa Mesans-Masten, hvortil slages sammesteds en Klampe.
[Citat slut]

Beskrivelsen fortsætter tilsvarende med mærseræerne, bramræerne og pyttingvanternes boltning.

Kilder

Peter de Günthelberg: Auxilium Memoriæ eller Søe-Krigs- og Orlogs-Mands Haand-Bog, N. Möller, Kbh., 1768 [Gynt-II p.1ff]

Jørgen Marcussen


Kortere artikel om rakke i den maritime ordbog.
 
Opdateret d. 21.1.2017  
Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside