Dampskibsselskabet Activ

KorsørType Beskrivelse
Stiftelse 1910 c. - Firmaet Th. Rasmussens Sønner havde i 1910 et selskab Activ D/S A/S, der ejede S/S ACTIV bygget 1910 - se nedenfor.
1929 - Stiftedes Activ D/S A/S, Korsør, og var et familieselskab med under 10 aktionærer.
Bestyrelse / ejer / deltager 1951 - Godsejer G. Rasmussen, formand, og konsul Th. Rasmussen, N.G. Rasmussen, Hans Q. Rasmussen.
Direktion / BR. / KR. 1929-1931 - Skibsreder Hans G. Rasmussen.
1931-1950 - Jørgen K. Rasmussen.
1950- - Konsul J.U. Jepsen.
Opløsning 1951≥ - Der er ikke registreret skibe i registreret efter 1951.
Skorsten / flag To røde bælter med et hvidt bælte imellem på sort skorsten. Bælterne er lige brede. I det hvide bælte på hver side bogstaverne H R i rødt.
Kontorflag: Stutflag, der ved vandrette grænselinier er delt i tre lige brede felter, af hvilke de yderste er røde, det midterste hvidt. I det hvide felt bogstaverne H R i rødt.
Tilknytning Firmaet Th. Rasmussen havde også før dette D/S A/S haft skibe registreret i et A/S med navn Activ.
Skibe I et tidligere aktieselskab med samme navn ejede Activ 1910 til 1915:
1910 - ACTIV (ID=6290)
1912 - AVANCE (ID=12765)

For aktieselskabet stiftet 1929:
1929 - ACTIV (ID=7405)
1929 - AVANCE (ID=6779)
Bemærkninger I 1800-tallets slutning var også et D/S Activ A/S ved C. Hassager i Randers.

Rederiets komplette flåde er ikke eftersøgt. De nævnte skibe er muligvis kun en del af rederiets flåde.


Kilder
Forskellige skibslister og registre.

Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 2.1.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside